achtergrond

Geenstijl

De EU Digitale ID komt er, hoe dan ook

Laat je niet gek maken maar wees wel gewaarschuwd

Wij zeggen altijd: er is wel een ontwerp, een soort agenda zo je wil, maar: het is geen complot, het is een escalatie. Als de ECB een digitale euro uit gaat geven, zal dat een aanslag betekenen op 'regulier' bankieren (en op cash geld). Als zo'n elektronische munt programmeerbaar wordt (en dat wordt-ie), dan kunnen ze nu wel zeggen dat er heus geen consumptiebeperkingen in gecodeerd gaan worden, maar wij voorzien: dat gaat wél gebeuren, met de "hogere doelen" zoals het klimaat of de "klassiekers" zoals 'bestrijding van witwassen en/of kinderporno' die worden ingezet om uit naam van duurzaamheid en veiligheid het gepeupel te overtuigen (en desnoods overrulen) van de noodzaak. Ongetwijfeld zijn er nu al ambtenaren, bestuurders, ideologen en activisten die dat *nu* al willen programmeren, maar we geloven en weten ook dat er liberale, democratische krachten en (grond-)wetten zijn die dat voorkomen - vooralsnog. Ook zien banken het nut niet van een CBDC, die concurreert met hun businessmodel. Ze zullen het alleen uiteindelijk verliezen, omdat de piketpaaltjes van het vermeende of geprojecteerde "algemeen belang" zullen verschuiven langs ideologische lijnen, geholpen door technologische middelen.

Die digitale munt is bovendien niet eens de grootste zorg. Erger is dat voor een Central Bank Digital Currency (CBDC) het optuigen van een Digital ID is vereist, want een verkoper moet een koper kunnen verifiëren in een virtuele omgeving. Dat gaat nu via banken (Tikkie, iDeal) en payment service providers (Mollie, Adyen) maar het voordeel - voor bedrijven en overheden, niet voor burgers - van een centrale digitale identiteit is dat je méér zult kopen omdat de drempel voor snelle betalingen lager wordt, en dat je gegevens crossplatform gekoppeld kunnen worden voor e-overheidsdiensten maar ook voor zorg en natuurlijk de koppeling met (sociale) media en telecomgebruik. Want "nepnieuws", "desinformatie", "complottheorieën", "hackers"  en meer van zulks bedreigen zogenaamd de democratie, rechtsstaat en het veelgenoemde vertrouwen in de instituties. De AIVD weet er alles van.

Naar de bevolking toe verkopen overheden en de bedrijfslobby een CBDC en het Digital ID als een vorm van 'gemak', dat veilig en betrouwbaar is dankzij de overheidskeurmerken, en waarmee je sneller kunt betalen maar ook beter zult kunnen verifiëren waar bijvoorbeeld je voedsel vandaan komt. Veel burgers zullen hier blind voor vallen, hetgeen hen (grotendeels ongewild en onnadenkend) medeplichtig maakt aan de escalatie richting het programmeren van je toegestane uitgaven - of het limiteren daarvan. Je betaalt met je persoonlijke vrijeden voor de kostenbesparing van andermans zaakvoering.

We zijn er, kortom, niet gerust op. Maar het spijt ons dat we ook deze disclaimer moeten maken: het helpt echt niet dat in het heden de meest luidruchtige groep tegenstanders van dit soort ontwikkelingen vooral bestaat uit groepen en figuren die zich niet beperken tot wat er nu in ontwikkeling is, maar hun retoriek inbedden in reptielentheorieën, satanische kindermisbruiktoestanden en hun eigen vermeende verhevenheid "omdat zij het allemaal wél zien" wat er volgens hen gáát gebeuren. Daarmee trekken ze alle kritische beschouwingen in het belachelijke, en ondermijnen ze hun eigen "zie je wel" waarop ze nu menen voor te sorteren. Je bestrijdt een cult niet met een tegencult. Je kan niet, zoals tijdens corona gebeurde, ruïnedorpjes in rurale stukjes van Portugal kopen en een vrijstaat uitroepen. Ook daar komt de tax man met zijn aanslagen - nadat je de realiteit van het echte leven al tegen het lijf bent gelopen.

Wat dat betreft kun je beter Arno Wellens volgen, die altijd probeert om waanzin van werkelijkheid te scheiden in zijn beschouwingen - en sowieso verwijst naar bronnen die, in tegenstelling tot de indianenverhalen over satansrituelen, wél te verifiëren zijn.

Waarom wij van de GeenStijl blijven zeggen dat het allemaal géén complot is, maar een escalatie, is voorts ook heel simpel: bijna alle voornoemde ontwikkelingen staan ruimschoots, openlijk en soms met enige trots beschreven in ECB-documentatie, (EU) wetsvoorstellen en... presentaties van het World Economic Forum (2020). Niemand van hen maakt er een geheim van, ongetwijfeld geloven velen die er aan (mee)werken in het nut, het gemak of zelfs de noodzaak. 

Maar wij blijven sceptisch, achterdochtig zelfs, omdat we niet alleen de historische doemverhalen kennen, maar ook tijdens de coronapandemie gezien hebben waartoe goede bedoelingen van postmoderne, progressieve overheden toe kunnen leiden: een razendsnelle inperking van vrijheden op basis van lang niet altijd zuiver gewogen overtuigingen. China, tenslotte, is hét voorbeeld van een digitaal dystopisch voorland waar wij niet willen wonen maar waar onze leiders wel iets te verlekkerd naar kijken voor wat er allemaal mogelijk is.

In tegenstelling tot sommige alarmisten, pretenderen wij echter niet dat we enig idee hebben wat er tegen te doen valt (sorry), of wat de oplossing is anders dan door met dit soort topics mensen te wijzen op wat letterlijk in de globalistische sterren geschreven staat - in de hoop dat kennis en begrip leiden tot verzet, uit naam van de individuele democratische vrijheid. Maar ook daar hebben we een hard hoofd in, eigenlijk. Want zo iets veel te sterk is ontwikkeld in welvaartsstaten, dan is het wel de menselijke inertie.

Maar goed, wat zeuren we toch hè? We krijgen er trek van. Laten we maar even was snelle snacks bestellen die dan over tien minuten bezorgd worden op een elektrische fiets, door een illegale Pakistaan zonder vast contract, zodat we op tijd kunnen Netflixen met een zak chips en een blik bier vanavond.

Bedrag:

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.