Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

De erfzonde en de predestinatie van de Boze Blanke Man: slavendrijver tot in de eeuwigheid. Hallelujah!

Eind december verschijnt de laatste aflevering van de Boze Blanke Man en ik verklap de eindconclusie alvast: hij bestaat niet. Want hij is een sociale constructie, bedacht door gillende keukenmeiden. Laten we die hysterische bakvissen maar vergeven: liever breng ik een stukje verdieping aan in deze anders zo vrolijke, onbekommerde en oppervlakkige serie essayettes.

Deze week vond ik in dagblad Trouw - fout na de oorlog en misschien wel de wookste krant van Nederland, met nog drie stokoude, gefossiliseerde, ARP-stemmende abonnees op een wierde in de negorij van Groningen - een hoofdredactionele preek waarin een theoloog van de KUT, ene Erik Borgman, brult dat de blanke man tot het einde der tijden schuldig zal zijn aan de slavernij. Er is geen vergiffenis.

Let wel: de mohammedaanse, al dan niet getinte man - die toch ook niet vies was van een beetje slavenhandel op zijn tijd - is uiteraard vrijgesteld van de erfzonde, net als al die roomblanke hysterische wijven waar ik zo dadelijk op terugkom.

Theoloog Borgman, die als twee druppels water lijkt op pornobaron Joop Wilhelmus en die je dus liever niet bij de ballenbak van de IKEA ziet posten, bazelt er op los in Trouw:

“Het oude christelijke idee van erfzonde zou ons kunnen helpen om goed te focussen op wat er speelt in de discussie over het slavernijverleden. Ik zie in de notie van erfzonde drie elementen: Ten eerste dat wij deel kunnen hebben aan kwaad dat wij zelf niet hebben veroorzaakt. Ten tweede dat dat kwaad actief aan het werk is, niet voortkomt uit onze bedoelingen, maar die in zich opneemt. En ten derde dat dat kwaad ons inzicht vertroebelt in wat er werkelijk aan de hand is.

Zo zouden we slavernij kunnen beschouwen als een soort erfzonde: we dragen allemaal de erfenis van dat verleden met ons mee, of wij willen of niet. En hoe graag we het misschien ook willen, we kunnen het kwaad dat ons vasthoudt niet zelf ongedaan maken. Wij moeten er van buitenaf van verlost worden. Moderne westerse mensen vinden het heel moeilijk te accepteren dat zij zonder kwade bedoelingen toch deel hebben aan het kwaad. Zoals mijn kinderen vroeger zeiden:

'Ja, maar ik deed het niet expres’. Alsof dat dan het probleem is. Ze moesten leren dat, ook als je iets niet bedoeld, je toch deel kunt zijn van het kwaad. Zoals Paulus zegt: ‘Ik doe niet het goede dat ik wil, maar het kwade dat ik niet wil. In het racismedebat komt dit ook steeds terug. Mensen zeggen: ‘Ik ben niet racistisch’.

Maar het punt is: of je nu wilt of niet, je draagt de erfenis van het verleden met je mee in je positie in de samenleving, hoe je geleerd hebt om je te gedragen, hoe je stereotypeert, hoe je de wereld ziet."

Ik zie ineens die drie laatste abonnees van Trouw op hun wierde in de negorij van Groningen de tranen uit de ogen spatten, en prevelen: 'Dat heeft die Borgman toch weer mooi gezegd, ook al is hij een roomse toffelemoon van het houtje. Laten wij onszelf tot bloedens toe geselen, want wij zijn tot in de eeuwigheid slavendrijvers en rasracisten van het zuiverste water, dankzij de erfzonde en de predestinatie. Er is geen verlossing, neen, er is geen verlossing. Hallelujah! (3 keer).'

Ik doe hier wel lichtzinnig over, maar het is godverdomme toch een schande dat deze walgelijke tekst in een zichzelf respecterend dagblad wordt gepubliceerd. De erfzonde en de predestinatie zijn de genadeloze hoofddogmata van de zwartekousenkerk. Ik duid een en ander even op zijn Jip en Janneke’s: Adam en Eva hadden gezondigd in het paradijs, ze waren opstandig tegen God geweest en zijn er daarom uitgegooid. Vanaf dat moment was de band met het Goede, God dus, verbroken. Ze waren niet meer in staat het Goede te doen. Dat geldt ook voor hun nageslacht, het is een genetische kwestie. De mens (niet de neger en de mohammedaan hoor!) is niet in staat om het Goede te doen en daarom heeft hij reeds bij de geboorte een slecht hart. De Heere God der Heerscharen heeft al lang bepaald wie er uitverkoren zijn, dus wie naar de hel en wie naar de hemel gaat. Dat is nou de predestinatie, de uitverkiezing, ook al zo'n zwaarbeladen begrip.

Gloria Wekker heeft die begrippen gejat van de zwartekousenkerk en uitgemolken in haar nieuwe geloofsleer. Een jaar of wat geleden gaf ze notabene op een zondag een preek in de Ekklesia, een obscure sekte die huist in de Rode Hoed. Het is een soort kerk zonder een concrete oudtestamentische en nieuwtestamentische God, al gelooft de roomblanke gemeente natuurlijk wel in Allah want diens bestaan is ruimschoots bewezen door de Heilige Qur’aan, een goddelijk boek dat best weleens in aanmerking mag komen voor de Nobelprijs van de Literatuur. Er staan geen kruisen in de Ekklesia want dat is kwetsend naar de mohammedaanse schoonmakers van de Rode Hoed toe. Wekker stond in haar soepjurk op de kansel voor de roomblanke goegemeente en gaf me daar toch een donderpreek over de witte erfzonde! Al die stokoude, roomblanke GroenLinks stemmende kerkgangers werd de huid vol gescholden. Zij zijn immers de kinderen van de slavendrijvers en daarom zelf ook slavendrijvers! Die keurige mensen die vermoedelijk nog nooit een zwart persoon van kleur over de vloer hadden gehad, werd een enorm schuldgevoel aangepraat. Verlost raken ze nooit van de witte erfzonde, zelfs niet als zij, hun kinderen, het derde en het vierde geslacht boete zouden doen en hun witte tronen daarmee zouden vrijmaken voor de Sylvana’s, de Quinsy’s, de Akwasi’s, de Airfryers, de Anousha’s, de bounty hunters van de stichting Eer en Herstelbetalingen Slachtoffers van slavernij in Suriname en andere Wekkeroïden.

Wat is dat toch met dat soort roomblanke masochisten, dat ze zich wentelen in schuld en dolgraag boete willen doen voor hun witte erfzonde en hun witte schuld, die volslagen krankzinnige en uit de duim gezogen begrippen? Vroeger had je op de Walletjes in Amsterdam de Satanskerk, een soort sekshuis dat fiscaal de status van een sekte had.

Zoiets lijkt mij veel heilzamer voor de masochisten van de Ekklesia die zo graag vernederd willen worden, al dan niet met billenkoek en zwiepende zwepen. Calvinisme is natuurlijk ook een vorm van masochisme. Spaart de roede niet! De oude Johannes zei het al: 'De mens is onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad.' Een worm! Maarten Luther zei het nog iets beeldender: de mens is slechts een zak waar eten in gaat en stront uitkomt. Wekker is godverdomme net Calvijn: schuld, boete, erfzonde, predestinatie, uitverkoren. Ze zou niet misstaan in een willekeurige zwartekousenkerk. Uiteraard gelden al die gruwelijke denkbeelden enkel voor de witte man, met zijn loden last van de witte erfzonde en zijn witte schuld.

Cultuurfilosoof Sebastien Valkenberg schreef eens: ‘Angst voor de toekomst, het dreigen met doem. De retoriek van Extinction Rebellion, die met veel pathos waarschuwt voor een milieucatastrofe, werkt aanstekelijk. Inmiddels hebben ook beleidsmakers zich de taal van de ondergang eigengemaakt.’ 

Valkenberg verwijst naar de Frenskes van deze wereld, maar ook naar Kaag, die predikt: 'Het is doen of doodgaan.' Door het doemdenken groeit bij jongeren de overtuiging dat het beter is dat de mens uitsterft, want dan kan hij natuur en milieu tenminste niet meer slopen. Laat dat nou precies mijn wensgedachte zijn! Als peuter werd ik om de oren geslagen met de Openbaringen van Johannes, de hallucinerende bedenker van de apocalyps. Ik was dientengevolge bang voor alles, tot ik bevrijd werd door de roesmiddelen. Laat ’m maar komen, lieve Heer, uw Dag des Oordeels. Ik slaap er toch doorheen. Ga lekker uw gang, sloop de boel maar spaar a.u.b. flora en fauna.

Het is toch godverredomme van de gekke dat mijn een prille jeugd totaal verpest werd door de erfzonde en de predestinatie, en dat nu een of andere vadsige pornobaron van de KUT mij komt vertellen dat ik helemaal niet bevrijd en verlost ben van die erfzonde en de predestinatie, ook al denk ik dat…

Laat mij deze preekette afsluiten met Gerard Reve, en zijn essay Desmaskee der demaskering, geduid door Theodor Holman.

‘De nieuwe mythen zijn overal aan te wijzen. De wetenschap is er allerminst vrij van, kunst en vooral kunstkritiek krioelen ervan, maar een gebied dat van mythen volslagen overwoekerd ligt is: de politiek. Zo ben ik er van overtuigd dat de bewust verworpen mythe van de erfzonde (…) onbewust voortleeft in de mythe van de zogenaamde “schuld van het Westen” jegens de arme, voormalig koloniale volken, wier deplorabele toestand (zie bijv. China, Indonesië) toch zonneklaar aan niets anders te wijten is dan aan eigen indolentie en eigen onwil, orde op zaken te gaan stellen in plaats van zich bezig te houden met parades, “confrontaties” of de verwoesting van bibliotheken, ambassades, tempels, kerken en musea.’


‘Dood aan de Arbeiders!’

‘Dood aan de Phytt Ckhong!

Leve het Kapitalisme nu!

God en Kunst.’

Reaguursels

Inloggen

Erfbelasting, dat is pas zonde.

Joffri | 04-12-22 | 08:10

Dat laatste, naar Reeve, precies dat.

Ray Skak | 04-12-22 | 06:35

Als ik een bank overval moet ik daar voor zitten. Alleen ik; niet mijn (achter-) kleinkinderen en hun nazaten. Dit simpele principe is vrij essentiëel in een rechtsstaat.
Het enige dat nòg achterlijker is dan de achterkleinkinderen van een bankovervaller voor bankroof opsluiten? Dat is het wegens bankroof opsluiten van achterkleinkinderen van iemand die zelf geen banken overviel... maar wel in een land woonde waar meerdere bankovervallers actief waren. En het toppunt van achterlijkheid; bankovervallers uit andere landen vrijuit laten gaan. Zelfs als je ze op heterdaad betrapt tijdens een bankoverval "want ander land, ander ras".
Maar dat is dus precies wat oa Borgman en Wekker doen.

En toch is de raciale achterlijkheid van deze linkse theologen niet te herleiden naar christelijk fundamentalisme. De christelijke erfzonde sloeg op de gehele mensheid. Iedereen was schuldig en dus moest iedereen zijn leven beteren; of boeten. Veel gevaarlijker is het linkse dogma dat bepaalde groepen mensen per definitie schuldig zijn en moeten boeten; terwijl andere groepen per definitie "slachtoffer" zijn en dus altijd vrijuit gaan. Dat dogma leidde al vrij snel na de Russische revolutie tot grootschalige genocides en opzettelijk veroorzaakte hongersnoden.

De Duitse socialist Adolf Hitler perfectioneerde dat "slachtofferisme" en bedacht de "Critical Race Theory". Of beter; Kritiekloze Rassen Theologie, want kritisch denken is in deze op schedelmeting gebaseerde religie streng verboden. Net als Borgman en Wekker zei ook Hitler dat mensen niet als individu maar als onderdeel van een groep beoordeeld moeten worden. Op die manier kun je zelfs baby's van joodse arbeiders vermoorden omdat een klein percentage joden bij een bank werkt; terwijl je alle Duitse bankiers met rust laat. Dat principe leidde al meermaals tot rampen en inmiddels is de Kritiekloze Rassen Theologie alleen nog maar verder geradicaliseerd.

Dat linkse dogma dat mensen alleen op afkomst, ras, religie, sekse of zelfbedacht gender beoordeeld mogen worden moet echt met klem verworpen worden. Echte mensen zijn veel interessanter dan hun ras, religie, sekse of gender.

Dandruff | 04-12-22 | 02:14 | 3

Toch is het nauwelijks te doen om met argumenten het relaas van de Wekkerianen te stoppen. Zou je die voorbeelden uit het Nazisme opwerpen in een gesprek met bijvoorbeeld een gespreksgroepje bij de NPO dan word je volgens mij meteen de studio uitgeknikkerd.
Goede retoriek is mij niet bekend. Jou klemzetten met dooddoeners is wat ze doen, maar hen vastlullen is schier onmogelijk.

Verbandmeester | 04-12-22 | 05:47

Mooi stukkie! Natuurlijk las ik Wekker en Bormann.

bitterpete | 04-12-22 | 05:57

Pats boem, duidelijker kan niet!

Ray Skak | 04-12-22 | 06:40

Herstelbetalingen voor de blanke slachtoffers van de kabinetten Rutte lijken me veel nuttiger dan betalen voor zaken uit de verre historie. Immers: de dader leeft nog en loopt vrij rond. Dit mag en kan niet voortduren. Herstelbetalingen, nu!

Nivelleermarionet | 04-12-22 | 01:14

Zouden die bakvissen stiekem bang en jaloers zijn? Wij hebben immers ervaring, kennis, en hun moeders gedaan waarvan zij het gevolg zijn?
Een haat-liefde verhouding met hun oorsprong en alles wat zij zelf nog moeten leren?

Harry.Langezwaal | 04-12-22 | 00:34

Volgens mij heeft die theoloog mijn plempsels hier zitten lezen waarin ik het over de erfzonde van woke en de linkse kerk heb. Eigenlijk letterlijk hetzelfde. Maar dan sarcastisch bedoeld uiteraard. Deze lijpo heb ik op een idee gebracht. Onbegrijpelijk de wereld.

Tiscali-2 | 03-12-22 | 23:51 | 1

Tiscali-2 | 03-12-22 | 23:51 |

Maar het kan ook dat jullie gewoon het zelfde denken of zoek het even terug met bewijs (Eigenlijk letterlijk hetzelfde .Maar dan sarcastisch bedoeld uiteraard. ) Ja wat is het nou , letterlijk hetzelfde of arcastisch bedoeld uiteraard.

Mvgrt

pegaje | 04-12-22 | 00:00

Arthur van Amerongen is een prima schrijver maar eigenlijk (vind ik ) niet voor hier, zijn boeken zijn echt geweldig niet allemaal natuurlijk maar dat is smaak.

Ik zou zeggen lees zijn boeken ,maar hier op GS vind ik zijn epistels te lang om te lezen. Een boek leest heel anders dan hier ,kost wat maar je haalt er veel meer uit door nog eens terug te lezen.

mvgrt

pegaje | 03-12-22 | 23:45 | 2

Hmmm ik lees liever een lang stuk van Tuur dan die korte stukjes over K3 gevechten en raceautootjes enzovoorts

Tiscali-2 | 03-12-22 | 23:53

De wereld een hel.

Duwbak_Linda | 03-12-22 | 23:19 | 2

... waarin ik me godschuwelijk verveel.

Ernst Oosters8389 | 03-12-22 | 23:49

Ja dat was een andere Arthur

Tiscali-2 | 03-12-22 | 23:54

Zou je er niet beter aan doen om niet in te gaan op al dat woke gedoe en slavernij-geneuzel? Zo van, lamalullen ... ene oor in andere weer uit.

Als je er met serieuze redenen tegenin gaat, geef je het grond tot bestaan waarna je in diezelfde dorre grond verzandt in onzinnige discussies.

Roos | 03-12-22 | 23:14

We zijn niet medeplichtig.
Net zomin als de nakomelingen van nazi's medeplichtig zijn aan de holocaust uitgevoerd door hun voorouders.
Het zijn soms net zo goed slachtoffers van de geschiedenis.

In die zelfkastijding over slavernij zit twijfel.
Het zekere voor het onzekere nemen.
Aan de goede kant van de geschiedenis willen staan.
Plaatsvervangende schaamte misschien.

Maar met walging en medeleven kijken naar wat slaven van toen is overkomen, wat door een aantal Nederlanders is gedaan, is een ding, maar slavernij is wereldwijd geweest, door eeuwen heen, met slavendrijvers van alle kleuren.

En vervang tijd eens door plaats.
Wat schieten de slaven van nu ermee op?
Meestal in landen waar mensen niet wit zijn.

Daar laat woke het nog wel eens afweten, vreemd genoeg.
Het gaat toch om algemeen geldende principes, voortgekomen uit het liberalisme (eigen leven kunnen kiezen) en humanisme (niet perse atheïstisch) ?
Dat is best vreemd.
Het lijkt wel zelfmedelijden.

Het enige dat een onderzoek waard is, is de mate waarin mensen achtergesteld zijn, nog steeds als gevolg van de slavernij.

Vandaag de dag zien we Natacha Harlequin, Gerald Roethof, Gerard Spong als succesvolle advocaten. Dus het kan wel.

AdvocatusDiaboli | 03-12-22 | 23:12 | 4

@drs.Nee | 03-12-22 | 23:44:
Bij de wokies ontstaat ook kortsluiting in het hoofd als het gaat over vrouwen rechten voor zwarte vrouwen.
Meisje beschermen tegen uithuwelijking in Egypte of besnijdenis.
Dan mogen ze niks van vinden, denken ze, want koloniale bemoeienis.
Weer een kramp waar die vrouwen en meisjes niet aan hebben.
In plaats van een keer te gaan staan voor de moderniteit, die voor alle huidskleuren geldt.

AdvocatusDiaboli | 04-12-22 | 00:03

@AdvocatusDiaboli | 04-12-22 | 00:03:
Theoloog Erik Borgman: “Het oude christelijke idee van erfzonde zou ons kunnen helpen om goed te focussen op wat er speelt in de discussie over het slavernijverleden."
Borgman is vast in de war met theocratie Iran.
Een Iraanse, na de dood van haar moeder naar Nederland gevlucht omdat de Iraanse staat haar belastte met de erfzonde van haar moeder, woont nu naast een kennis van mij.
Erven = door nalatenschap verkregen. Zonde = overtreding van een gebod.
Afgezien van het feit dat de Nederlandse bevolking ansich destijds geen stem had in overzeese slavernij alsook niets verkregen en niets overtreden - op enkele grachtengordelbewoners na - riekt het idee van Borgman om onschuldige burgers een schuldgevoel aan te praten door ze te belasten met erfzonde niet alleen naar godsdienstwaanzin, zulke idioterie is in een democratische rechtstaat onwettig, en terecht.
Onze voorouders treft geen blaam, zij ploeterden zelf voort als arbeider en hadden niet eens stemrecht!

drs.Nee | 04-12-22 | 00:52

Ik reed eens toevallig langs het geboortehuis van Hitler, wegversmalling aldaar, er zit nu gewoon een banketbakker aan de overkant. Heerlijke Apfelstrudel.

Ray Skak | 04-12-22 | 06:58
▼ 1 antwoord verborgen

Ja Ja Wekker is een doorgeslagen zondepreker die een proefschrift bij elkaar verzonnen heeft dat de naam niet mag dragen. Maar ze wordt overal ronkend aangekondigd als wetenschapper. Daar heeft het niets mee te maken, dat ze mocht promoveren is een blamage voor de Universiteit.

Toch zijn excuses door de Nederlandse staat toch op zijn plaats, die slavernij is toch ook door de staat gefaciliteerd. Maar individueel kleeft natuurlijk niemand de erfzonde aan, noch gaan claims over van de slachtoffers op hun nazaten.

Wel zie ik rechtse en vooral ex gelovigen zich behoorlijk druk maken over die erfzonde, omdat ze zoveel moeite hadden met hun eigen excommunicatie. Ze zien klimaat zorgen dan ook al snel als boetedoening. Dat laatste is onzin, er is daadwerkelijk een groot probleem met klimaat komende eeuwen. Daar hoef je geen religie of boete bij te slepen alsof iedereen met zo getraumatiseerd zou zijn door het geloof. Projecteer dat toch niet zo op klimaat activisten, de meesten hebben helemaal niets met geloof of de christelijke leer, maar staan calvinisten. Projectie, dat is het.

Beste_Landgenoten | 03-12-22 | 22:37 | 2

Wellicht dat voor de opvolgers van Graafschap Holland en Zeeland excuses of iets dergelijks relevant is, maar voor de overige vijf van de Verenigde Nederlanden lijkt me dat nergens op slaan. In Twente bijvoorbeeld had men part noch deel aan slavenhandel en de arme bevolking had het niet veel beter dan slaven.

Lijkvocht | 03-12-22 | 22:49

Er is daadwerkelijk een groot probleem met t klimaat de komende eeuwen?!
Hft u een glazen bol, sinds wanneer komen voorspellingen meer dan n paar maanden vooruit uit?
Wij verwachten op basis vd kennis die we nu hbbn problemen. Of dat feitelijk zo gaat zijn moeten we nog maar afwachten ook de maatregelen en technologische vooruitgang in ogenschouw nemend. Heeft u wel eens een foto van een eeuw geleden bekeken? En van twee eeuwen geleden, nee he.

Flow82 | 03-12-22 | 23:00

Wie verdient er het meeste bij en aan de wokesekte.Niet het domme voetwokevolk in ieder geval.Die zijn te dom om te poepen.Meestal de opperwoker die buiten schot blijft.

van stampij | 03-12-22 | 21:58

Veelzeggende reaxies op de Surinaamse website waterkant PUNT net :
"Sortu ka é trus a man Weerwind? (Ik hoop dat hij nog Sranan verstaat, zo niet, dan volgt hier de vrije vertaling ; wat voor stront heeft Weerwind in zijn hoofd?) Wat scheelt deze blaka bakra dat hij zich ertoe leent om door de witte bakras uitgezonden te worden om de nazaten van de tot slaaf gemaakten in Suriname zogenaamd excuses aan te komen bieden, terwijl ze ons, door uitgerekend hem te sturen weer eens tonen te minachten, niet voor vol aan te zien en maar al te graag nog steeds willen kleineren. Als het van mij afhing werd Weerwind niet ontvangen door de Nationale Assemblee en ging geen enkele Surinamer naar zijn poppenkast voorstelling van hem.luisteten en mocht hij zijn excuses gaan voorlezen aan Wilhelmina achter het assembleegebouw."

Asteroid-B612 | 03-12-22 | 21:53 | 2

Het racisme zit diep daar.

Grachus | 03-12-22 | 22:15

plusje voor deze vertaling

Zoethoudertje | 03-12-22 | 22:20

Wel een beetje volwassen doen mensen.
De lasten
dan ook de lusten.
En slaat met de zweep.

Ambiorix | 03-12-22 | 21:50

Schuld aan de slavernij
Kun je slechts
De schuldigen aan de slavernij
Kwalijk nemen.
Neem me niet kwalijk.
( vrij naar Laurentius)

laurentius | 03-12-22 | 21:40

Er zitten moleculen in een zondig persoon (slavendrijver?). Die persoon gaat dood, en een molecuul van die zondige persoon komt in mij terecht. Word ik dan ook zondig daardoor?

HogeNood | 03-12-22 | 21:40

Toen ik als 7-jarige te horen kreeg dat Sinterklaas niet bestaat, voelde ik al aan mijn jongenswater dat God de volgende zou zijn die van zijn sokkel zou worden getrokken. Het duurde even maar als 14-jarige was ik er wel klaar mee.
Al dat woke-gelul over slavernijverleden etc. behoort tot dezelfde poppenkast.
Jammer dat ze nuchtere realisten daarmee lastigvallen.

gestoptmetroken | 03-12-22 | 21:37 | 1

Je krijgt misschien een beetje jeuk, maar meer niet.

donkieshot | 03-12-22 | 22:31

Erfzonde is een dingetje in de christelijke theologie. Nog omstreden ook.
Ik ben niet gelovig. Dus ik heb er geen ene ruk mee. Next.

goedverstaander | 03-12-22 | 21:35

Dat gelul over het zondige Westen, dat alles op haar geweten heeft, van kolonialisme en slavernij tot klimaatverandering en God weet wat nog meer, dat doet het eigenlijk alleen goed in blanke, Westerse kringen.
Ik zie althans geen Chinezen, Japanners, Arabieren, bewoners van Afrika of andersoortig volk zich handenwringend in duizend bochten draaien om zichzelf te kastijden vanwege de zonden van hun voorvaderen.
Laten we hopen dat die gekte van voorbijgaande aard is, want het is absurd.
Enfin, de meeste lezers van GS zullen er geen last van hebben, vermoed ik zo.

KeesBruin | 03-12-22 | 21:30

Prachtig verwoord.. hulde..

appies | 03-12-22 | 21:28

De erfzonde bestaat niet, zonden en goede daden zijn niet overerfbaar.
Ieder mens is aansprakelijk voor zijn eigen zonden of goede daden, niet voor die van zijn voorouders, dat spreekt gewoon vanzelf. Alleen een fantast en een masochist vinden zoiets onzinnigs als de erfzonde uit.

KeesBruin | 03-12-22 | 21:27 | 1

Dat lijkt mij ook een dogma.

HogeNood | 03-12-22 | 21:45

Gezien het cyclische patroon van het bestaan zijn we knetterhard op weg naar een pre-hellenistisch tijdperk en is men te zijner tijd nog te stom om een druppel water uit te grond te krijgen en is de erfzonde vergeten.

Münsterlander | 03-12-22 | 21:23

Ik maak een diepe buiging en geef een staande ovatie voor dit stuk
Voorwaar een zeer consequent en op dieptrieste waarheid berustend meesterwerkje

Geweldig Arthur

AldNuut | 03-12-22 | 21:17

Jezus is gestorven en opgestaan. Wij zijn vrij.

Jesaja | 03-12-22 | 21:16 | 1

Nee, want klimaat en racisme.

Duwbak_Linda | 03-12-22 | 21:21

Het huis van de klimster uit Iran is totaal verwoest lees ik net. Wat een vrouw is dat, juk afgooien terwijl je weet wat je ongeveer te wachten staat. Heel wat anders dan die witte ‘woke’-trutten uit het Westen, die blanke mannen met alle geweld willen bestempelen als rechts-radicaal wanneer ze iets over de Arabische klederdracht/onderdrukking van de vrouw zeggen. Tffoe!

Normpje | 03-12-22 | 21:10

De profeet Ezechiël leefde 2600 jaar geleden, maar hij was minder achterlijk dan deze theologische praatjesmaker uit Tilburg. Ez. 18:20: "Iemand die zondigt zal sterven, maar een zoon hoeft niet te boeten voor de schuld van zijn vader, en een vader hoeft niet te boeten voor de schuld van zijn zoon; wie rechtvaardig is wordt als een rechtvaardige behandeld, en een slecht mens wordt voor zijn slechte daden gestraft."

J.P.Drapeau | 03-12-22 | 21:07 | 2

Weet je zeker dat hij 2600 jaar geleden leefde en dit toen schreef?

donkieshot | 03-12-22 | 22:34

@donkieshot | 03-12-22 | 22:34: Dat is via meerdere bronnen met grote zekerheid te verifiëren. Zijn aanwezigheid wordt in meerdere bronnen genoemd en Ezechiël zal zeker een bekende figuur zijn geweest in wat nu Irak is.

Verbandmeester | 04-12-22 | 05:25
-weggejorist-
bisbisbis | 03-12-22 | 21:06 | 1

Links en het Christendom waren vroeger over het algemeen geen bondgenoten, maar het is eigenlijk niet gek dat zo'n theoloog zich aangetrokken voelt tot het woke-dom. Het heeft inderdaad aspecten die Christenen zullen herkennen, collectieve schuld, erfzonde, zelfkastijding etc. Toevallig heeft Han van der Horst er juist vandaag ook een stukje over gepubliceerd op de Joop. Die verwerpt juist de term 'erfzonde' om precies dat idee van collectieve schuld. Van der Horst vertegenwoordigt misschien nog een wat ouderwetser links.

Tashtego | 03-12-22 | 21:03

Dat een theoloog van de KUT, ene Erik Borgman, brult over de blanke man, zal hem niet in dank worden afgenomen en deugpunten kosten van de zichzelf noemende witte mannen op die zachte g-uni.

drs.Nee | 03-12-22 | 20:57

Tijd voor een zwarte pieten poll.

De Profundus | 03-12-22 | 20:52 | 1

ach ook weer bijna voorbij. Zwarte piet is er over vijf jaar niet meer. het werd tijd. Klein kinderen van mijn zus en broer kennen het fenomeen al niet meer.

miko | 03-12-22 | 20:58

Reve is een soort Mozart. Vast interessant in zijn tijd, nu enorm cliché en saai.

UnderTheDevil | 03-12-22 | 20:51 | 5

@Après toi | 03-12-22 | 20:57:
Ja moest he,..... maar plezier,..

miko | 03-12-22 | 21:05

@Après toi | 03-12-22 | 20:57:
Nee, ik roep maar wat. Nee, niet waar.
Heb hem wel gelezen.
Ik snap wel waarom hij belangrijk is in de literatuur, maar ik ben misschien te jong om er veel binding mee te hebben. Generatiekloof.

UnderTheDevil | 03-12-22 | 21:39

Het is de manier waarop hij zich uitdrukt.
Hij kan pathetisch en plechtig zijn, en tegelijk triviaal, plat en spottend.
Als je daar oog voor hebt, is dat best te waarderen.

Of je dat kunt vergelijken met Mozart ...

AdvocatusDiaboli | 03-12-22 | 22:53
▼ 2 antwoorden verborgen

"Het is toch godverredomme van de gekke dat mijn een prille jeugd totaal verpest werd door de erfzonde en de predestinatie. Het is toch godverredomme van de gekke dat mijn een prille jeugd totaal verpest werd door de erfzonde en de predestinatie"

Just take refuge in the now. Come back to the now.
www.youtube.com/watch?v=AN7u3gper8s

Duwbak_Linda | 03-12-22 | 20:48 | 11

@Aristotalloss | 03-12-22 | 22:22:
Het gaat niets uitmaken wat Duitsers vinden. Tenzij die Duitsers eerst moslim worden. En uiteindelijk kunnen scherpslijpers altijd verwijzen naar het letterlijke woord van God.
Face it Aristotalloss, wij kunnen gewoon niet dealen met een leeg leven zonder God en zonder destinatie. We blijven altijd op zoek naar die eenheid die we in de baarmoeder hebben gevoeld.

Duwbak_Linda | 03-12-22 | 22:32

@Aristotalloss | 03-12-22 | 22:22: Islam zal geen reformatie doormaken omdat de Koran het letterlijke woord van God is. In tegenstelling tot de Bijbel, waarin verhalen pas honderden jaren later zijn opgeschreven.

Asteroid-B612 | 03-12-22 | 22:52

@Asteroid-B612 | 03-12-22 | 22:52: Er schijnt toch ook in de islamitische wereld wel -voorzichtig- discussie te zijn over de status van de Koran. Er zijn tegenwoordig nog steeds wel tientallen verschillende Korans; met heel veel kleine verschillen in de tekst. En er is heel, heel, heel voorzichtig ook discussie over de oorsprong van de Koran. Er is een groeiend bewustzijn dat de Koran mogelijk afstamt van christelijke 'lexionaria' (boek met 'lezingen') en/of de 'diatessaron' (vier evangeliën samengevoegd in één verhaal).
Hier een video van het YT-channel 'Saint Murad' die de waarschijnlijk oorspronkelijke Aramese tekst van de Koran blootlegt. Deze gaat over de Al Aqsa moskee en de vlucht van 'de profeet' op een paard daar naartoe.
Uitleg begint op 1:05.
www.youtube.com/watch?v=BnD2dhHxxj8
Deze bewegingen zijn groeiende!

Aristotalloss | 04-12-22 | 00:05
▼ 8 antwoorden verborgen

Halleluja!

Duwbak_Linda | 03-12-22 | 20:40 | 2

En Amen!

knutsel_ | 03-12-22 | 20:46

Praise the lord!
Oh nee, dat dan juist weer niet. Ghehe.

Basil Fawlty | 03-12-22 | 22:55

Hebben we als Nederland al excuses aangeboden voor de Russische inval in de Oekraïne?
Waarom niet?
Hebben we net zoveel schuld aan als de slavernij.....

Is dit nog nieuws? | 03-12-22 | 20:39

Simon Vestdijk: De kellner en de levenden.

Après toi | 03-12-22 | 20:36 | 2

Een Vestdijk herlees je niet zo gauw, maar dat boek heb ik drie keer gelezen.

J.P.Drapeau | 03-12-22 | 21:12

Rumeiland, voor diegene die niet graag luistert en de rest nog moet leren.

donkieshot | 03-12-22 | 22:37

De laatste aflevering, beloofd? Voetbal is, echt wel belangrijker, ik ga weer verder juichen voor Oz.

dathoujetoch | 03-12-22 | 20:33

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl