Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

INGEZONDEN OPINIE - De tien (gas)kranen waar het kabinet aan kan draaien

Draai maar lekker open!

We zitten in de grootste energiecrisis ooit. Het raakt onze economie, het raakt onze welvaart. Energieprijzen zijn zo hoog dat lage- en middeninkomens moeten kiezen tussen het betalen van hun energierekening, de huur of eten, wat door de extreme energietarieven veroorzaakte inflatie ook peperduur wordt. De groothandelsprijzen van gas zijn in 2 jaar tijd ver-15-voudigd en ook onze prijzen voor elektriciteit behoren tot de hoogste van Europa. Dit is geen dip in koopkracht, dit is pure en rauwe armoede. Het scenario van Nederland in 2022. Ongekend. En onnodig.

En dat is nog niet alles. We gaan een winter tegemoet met leveringsonzekerheid. Er is een tekort aan energie, aan gas, deels door geopolitieke keuzes, deels door landelijke politieke keuzes. Energienetten zitten aan hun max door toename van elektrisch gebruik, en opwekking en hebben steeds vaker last van storingen. Bedrijven verlagen hun productie, of leggen hun productie zelfs stil. Met tekorten in onderdelen voor zonneparken en windmolens tot gevolg. Er hoeft maar een transistor door te branden, en we hebben geen vervangende onderdelen. Er kan een kettingreactie in het Europese stroomnet ontstaan. Met langduriger black-outs tot gevolg

Zo’n scenario met een negatieve, onomkeerbare spiraal van energiechaos leek in Nederland altijd ondenkbaar. Dat is helaas niet meer zo. Het scenario waar we vandaag in zitten was ook ondenkbaar. We weten niet of we deze winter onze bedrijven in de lucht kunnen houden, of we onze huizen warm kunnen houden. Of we wel stroom hebben. En dan? Daar liggen scenario’s voor klaar: al na enkele dagen krijg je rellen en plunderingen. Nog even later valt de watervoorziening uit. Chaos. Anarchie. In ons keurige landje. Ongekend. 

Natuurlijk willen we graag inzetten op groene energie en een duurzame toekomst. Maar dit zijn tijden van extreme crisis. Bij crisis stel je duidelijke prioriteiten. Dat is een heel simpel lijstje:

1. Energiebeschikbaarheid
2. Betaalbaarheid
3. Verduurzaming


Energiebeschikbaarheid
In tijden van energiecrisis kan een land zich niet veroorloven om energiebronnen uit te sluiten. Elke bron van energie is noodzakelijk. We hebben het dan over zowel olie, kolen, gas, kern, wind, en zon. Inclusief het Groninger aardgas. Daarover verderop meer.

Energiebetaalbaarheid
Energie is een eerste levensbehoefte. De betaalbaarheid ervan is essentieel om armoede tegen te gaan, om koopkracht van Nederlanders te verbeteren, in plaats van te verslechteren. Er zijn tal van mogelijkheden om de prijzen van energie te verlagen, zie verderop.

Verduurzaming
Energie verduurzamen is een belangrijk streven. Maar laten we urgentie op korte termijn en op middellange termijn prioriseren: je hebt niks aan duurzame energie als het er niet is, of niet te betalen is. Verduurzaming is niet in strijd met de andere prioriteiten: het is een kwestie van aan de juiste (geld en gas) kranen draaien. In tijden van extreme crisis werkt polderen niet, dan grijp je radicaal in, zonder taboes. Hier de top 10 (gas)kranen waaraan gedraaid kan worden door dit kabinet, om beschikbaarheid en betaalbaarheid van energie op korte termijn te realiseren:

Kraan nummer 1: de gasprijs ontkoppelen
Toen het Groninger gas werd ontdekt is besloten om de waarde van de gasprijs calorisch gelijk te stellen aan de internationale olieprijs. Dezelfde prijs voor dezelfde hoeveelheid energie. Klinkt logisch. Je kan je afvragen of die keuze gerechtvaardigd was. Immers, de koopkracht van Nederlanders is jarenlang afgeroomd door een fictief hoge gasprijs. Stel je de brede welvaart voor als de kale gasprijs voor burgers laag was gehouden, meer in lijn met de winningskosten, plus een faire opslag. De miljarden verdwenen echter in de staatskas en er is geen historische onderbouwing welke welvaart er structureel mee is opgebouwd. Het geld is net als het gas opgebrand: na ons de zondvloed, leek het.Intussen is er een internationaal handelsplatform voor gas, een Nederlandse vinding. De winningskosten van aardgas en de handelsprijs staan dus nog steeds los van elkaar. Gas winnen is eigenlijk spotgoedkoop. De handelsprijs is gekoppeld aan de internationale marktprijs. Door eigen gas anders te labelen en dit los te koppelen, kan Nederlands aardgas tegen een veel gunstiger tarief aan Nederlandse huishoudens en bedrijven worden geleverd. Dit heeft tot gevolg dat de prijs voor energie in Nederland significant zal dalen, ook voor niet eigen gas. En dat de koopkracht kan worden hersteld. Het was een keuze om de gasprijs te koppelen. Het is ook een keuze om deze te ontkoppelen, het is immers crisis. Nood breekt wet. Niet meer praten over wat niet kan: wat kan wel! 

Kraan nummer 2: limiet op de consumentenprijs van aardgas
De handelsprijs van gas wordt onnodig virtueel hoger gehouden dan de winningskosten. En er is ook nog een verschil tussen de handelsprijs en de consumentenprijs. Energiebedrijven hebben uiteraard kosten, en zoeken winsten, daar is in de basis niets mis mee. Maar in tijden van crisis is het niet verkeerd om een balans te zoeken tussen de consumentenprijs en de handelsprijs. Een eerlijk limiet geeft energiebedrijven de ruimte om te ondernemen en winsten te investeren in leveringszekerheid en verduurzaming (stel dit als voorwaarde!), en geeft bedrijven en burgers garantie dat hun energiekosten niet exorbitant worden. 

Kraan nummer 3: energieheffingen
Energie is een eerste levensbehoefte. Net als wonen, eten en water. Gas, elektra of brandstof: we kunnen niet zonder. Met de salamimethode werden energieheffingen jaarlijks verhoogd. Waardoor Nederland een van de duurste landen ter wereld is geworden voor energie, terwijl het notabene bijna gratis uit de grond komt. Ons gas. Van ons allemaal. 

Social

Lang hebben we de energieheffingen en de verhogingen getolereerd, tot hier. Hoe kun je als overheid bedenken dat je meer dan 150% belastingen heft op energie, een eerste levensbehoefte? Met zulke tarieven kun je spreken van ondermijning van de koopkracht van burgers, door hun eigen overheid. Het argument voor de heffingen was uitstoot beperken. Maar dat was een vals argument. De staatskas was het doel, maar elke verantwoording voor wat er met deze miljarden die van de eigen burgers wordt afgenomen ontbreekt: waar is de solide lange-termijn energiestrategie van dit land, die leveringszekerheid en betaalbaarheid garandeert? Waarom werd dit geld niet in verduurzaming gestoken? Wat is er structureel met de opbrengsten opgebouwd? De overheid heeft het recht op de energieheffingen inmiddels wel verspeeld. Ook de overheid dient net als burgers en bedrijven in tijden van crisis de tering naar de nering te zetten, en te snoeien in de kosten. Het kan niet zo zijn dat de inkomsten en uitgaven van de staatskas heilig zijn, terwijl burgers in armoede worden gestort. Dan heb je je prioriteiten verkeerd. Dan opereer je niet in het belang van je eigen burgers. 

Kraan nummer 4: ODE
De Opslag Duurzame Energie is een extra energieheffing, die wel bedoeld is om verduurzaming mee te betalen. Burgers betalen deze belasting, zodat er compensatie is voor windparken en zonneparken, die doorgaans iets duurder zijn dan fossiele energie. Zo stimuleren we groene stroom voor burgers. Maar er gaan een paar dingen mis. Veel van deze duurzame energie gaat niet naar burgers, maar naar datacenters, die daarmee een groene stempel halen, maar geen ODE betalen. De burger zelf ziet weinig van zijn investering in deze groene energie. Dan dit: door de stijgende energieprijzen zijn de rendementen van zonneparken en windparken momenteel enorm, waardoor er minder compensatie nodig is, en dus veel minder ODE wordt uitgekeerd. Terwijl de burger deze opslag wel blijft betalen en steeds verder stijgt. Waar blijft dit geld eigenlijk? Geef het terug aan de burger. 

Kraan nummer 5: de BTW op gas fixeren
Energie is een eerste levensbehoefte. Hoe kun je als overheid dan bedenken dat je 21% BTW op energie heft? Notabene boven op de energieheffingen? Dat is belastingstapeling. De Nederlandse staat ondermijnt hiermee nog verder de koopkracht van burgers. Reken het laagst mogelijke BTW-bedrag over de netto energieprijs. De BTW is tijdelijk – van 1 juli t/m 31 december 2022 - naar 9% verlaagd. Maar wist je dat de tarieven dusdanig zijn gestegen, dat 9% de staatskas nu meer oplevert, dan 21% voorheen? Energiekortingen worden als een geste verkocht, maar zijn een sigaar uit eigen doos. De overheid verdient netto aan de stijging van energie, niet alleen door de stijgende handelsprijs van gas, ook alleen al aan de extra Btw-inkomsten. Limiteer daarom de BTW-inkomsten niet met een percentage, maar met een vast, laag bedrag voor de staatskas. 

Kraan nummer 6: vrij verkeer van energie in Europa
Weet u nog, Nederland als een van de grootste voorvechters van vrij verkeer van handel en goederen in Europa? Het recht om grenzenvrij, vrij te verkopen en te kopen is een van de belangrijkste pijlers onder de EU. Als handelsland heeft het ons ver gebracht. Maar wist je dat Nederland exact tegenovergesteld handelt als het gaat om energie? Protectionisme in energieheffingen en accijnzen maken het inkopen van energie elders in Europa onmogelijk. Het is niet langer houdbaar dat aardgas uit Groningen en brandstof uit Pernis goedkoper is in bijvoorbeeld Duitsland en België, en ondanks alle mooie woorden over één Europa, wij ons eigen gas en benzine daar niet mogen kopen tegen een eerlijker tarief. Stop met protectionisme, het schaadt de koopkracht van Nederlanders. Houd je aan je eigen Europese idealen en gooi die markt open.

Kraan nummer 7: Groninger gas
We zitten op een van de grootste energiebronnen ter wereld, en we hebben een energiecrisis. Vreemd toch? Van alle fossiele bronnen is het bovendien de minst vervuilende: aardgas, de transitiebrandstof naar een duurzame wereld. In het verleden zijn grove fouten gemaakt: De banden tussen Shell, Exxon en de overheid waren veel te innig. De gevolgen voor de bodem en de gebouwen zijn onderschat en weggehoond. Veiligheid is de kerntaak van de overheid. Winsten voor de staatskas werden echter boven de veiligheid van Groningers gesteld, de kerntaak verzakend. De regionale politiek liet het maar gebeuren. Burgers zijn een decennium lang gefrustreerd met politieke onwil, onkunde en onmacht. In plaats van door te pakken met schadeherstel, versteviging en schadevergoeding gooide de overheid de handdoek in de ring: stoppen met winnen was een makkelijker uitweg dan doorpompen. Deze keuze was politiek ingegeven, zonder feitelijke onderbouwing. Die feiten zijn namelijk: ja er is schade, maar er is geen dode gevallen. De echte schade bij burgers is hoe ze zijn behandeld door de NAM en de overheid. Ook bij stoppen met pompen blijven er nog wel 10 jaar bevingen. Niemand zal zeggen dat gas pompen veilig is, maar hoe onveilig is wel acceptabel, bij welke volumes? Het merendeel van Groningers (en Drenten) heeft deze overweging inmiddels gemaakt en de keuze is zo voor de hand liggend: compenseer burgers royaal, dan valt te praten over gaswinning en de voorwaarden: de risico’s van armoede, koude huizen, black-outs, omvallende industrie en MKB in Nederland en rellen zijn vele malen groter dan die van onveilige situaties door bevingen. Het is een pijnlijke keuze, kiezen tussen twee kwaden, maar volgens vele experts wel de enige juiste. De waarde van het gas is dusdanig hoog dat je elke burger in het bevingsgebied dusdanig royaal kan compenseren, dat er tonnen per huishouden beschikbaar zijn. Enkelen spreken zelfs van een miljoen per huishouden. Over die orde van grootte hebben we het! Regel het. Neem eindelijk je verantwoordelijkheid. 

Kraan nummer 8: nationaliseer gasbedrijven in een crisiswet
Onze energiebronnen zijn van ons, en voor ons. We houden van marktwerking, maar is er wel sprake van marktwerking, met maar een zeer beperkt aantal partijen dat gas wint, verhandelt, distribueert en levert? Het merendeel zit notabene in het ‘Gasgebouw’, innig verstrengeld met het Ministerie van EZK. Dit systeem heeft koopkracht van burgers nooit op nummer één gezet, de staatskas en eigen winsten wel, door middel van protectionisme. Dus of je breekt de markt open, en gaat voor echte marktwerking, met volledige vrijheid voor burgers om zelf energie op te wekken, en onderling te verhandelen, zonder tussenkomst van de overheid, beter nationaliseer je in tijden van zo’n extreme crisis cruciale assets zoals gasvelden, NAM, GasTerra, en gasbergingen en borg je hun voortbestaan en spotgoedkope winning, distributie en levering. 

Kraan nummer 9: grijp internationaal in
Nederland verkoopt aardgas tegen zeer lage tarieven aan het buitenland. Inwoners en bedrijven van andere Europese landen betalen minder voor ons gas, dan wijzelf. Breek die contracten open. Ze zijn achterhaald en onrealistisch. Geef levering in eigen land prioriteit, en vraag van omringende landen om hun eigen energievoorziening op orde te krijgen, in plaats van op ons te leunen. Zo kan Duitsland haar kerncentrales weer aanzetten. Gooi grenzen dicht, we kunnen de groei qua energiebeschikbaarheid niet aan, en leid de al ingestroomde mensen op voor banen in energietechniek, want er is een tekort aan technisch personeel om de verduurzamingsagenda uit te voeren. Heronderhandel de miljarden euro’s die wij naar Europa pompen: onze koopkracht daalt immers sterker dan elders.  

Social

Kraan nummer 10: taskforce energie
We doen het goed met zonnepanelen, zonneparken en wind. We zijn een land van energie, letterlijk en figuurlijk. Als er een land is dat zich uit deze situatie kan innoveren, dan is het Nederland. Onderzoek zonder taboe, zonder individuele belangetjes, welke duurzame energiebronnen allemaal noodzakelijk zijn: zon, wind, hydro, geo, kern en gas voor de transitie. Hoe we deze energie efficiënt op kunnen slaan, en transporteren. Is waterstof werkelijk zo efficiënt als wordt beweerd, of worden er miljarden belastinggeld opgebrand? Overweeg de efficiency van centrale systemen tegen de strategische robuustheid van decentrale opwekking door burgers en bedrijven zelf, zodat zij door kunnen gaan, zelfs als er een energiebron of grid wegvalt. Begin vandaag nog met een taskforce energie, waar partijen met echte technische kennis in zitten, die zonder te vervallen in politieke dogma’s of commerciële agenda’s een energie deltaplan voor de toekomst maken, voor Nederland, voor onze bedrijven, onze burgers, onze welvaart. We hebben decennialang geprobeerd om welvaart via energieheffingen te verdelen, binnen Nederland en binnen Europa. Dat werd geen structurele investering maar een bleeder. Van de vele miljarden is niets over. Het geld is opgebrand. Behalve in Noorwegen waar ze het wel snappen. Nederlands beleid werkt averechts, blijkt nu des te meer: de Nederlandse welvaart werd en wordt ondermijnd, als nooit tevoren. Hoog tijd voor hard ingrijpen, om armoede te voorkomen, en om betaalbare leveringszekerheid te garanderen, zowel voor huishoudens, MKB, en industrie. Duurzaamheid is ook dat je op termijn energie kan verkrijgen, en je energierekening kan blijven betalen.

Reaguursels

Inloggen

Kunnen we geen Belgische energieleverancier kiezen? Moet toch kunnen in een Europa zonder grenzen.

Cor Netto | 19-08-22 | 22:20 | 1

Dat zou mooi zijn, heb mijn verbruik is even op een vergelijkingsite in belgie ingevuld en kwam tot een bedrag wat lager was als wat ik in 2020 betaalde .
6% btw , wie wordt hier nou genaaid met de prijzen.

peet12 | 19-08-22 | 23:49

Arie van de Kolenmijn, mijn respect voor dit overzichtsartikel. Het wordt wat zeldzamer op geenstijl, maar dit is wel waar GS goed in is. Dank voor de inzichten.

Psychmaus | 19-08-22 | 20:11

"Je moet het over hebben voor Oekraïne" is een stiekeme drogreden om ervan af te leiden dat je het voor Timmermans en Ursula doet. Voor een oppermachtige EU met Stasi-trekjes.
Als de EU het voor Oekraïne deed haalden ze alles uit de kast voor de NL-burger. Als Oekraïne het voor de EU doet... dit. EU gaat over lijken.

nsfl | 19-08-22 | 19:07 | 1

De EU zijn slechts de schoothondjes van het Witte Huis.

nepa161 | 19-08-22 | 21:39

In de jaren 60, 70 was gas iets wat zo snel mogelijk moest worden verkocht. Immers kernenergie zou het overbodig maken. Dat de groenen de kernenergie blokkeerden in de jaren 70, 80, 90 en de ooit zo veelbelovende studiecentrale in Dodewaard werd gesloten, was al duidelijk dat ons aardgas de enige energiebron was die ons energie onafhankelijk maakte. We gingen met die inzichten toch door met verbrassen, verpatsen. Niks geen appeltje voor de dorst. Dutch disease is nog immer van kracht. Het gratis geld zit nu in de huizen van de boomers die nog immer op de partij van de vermogensbescherming stemmen. Ondertussen kan geen starter meer een huis kopen en zijn de gestarten het bokje met een giga hoge hypotheek en energierekening, en gaat 10% van de toekomstige generatie de armoede in. Ik weet wel een ander wieltje om aan te draaien. Namelijk het belasten van die boomers met een tweede huis, een camper. Kan gerust wat minder allemaal. Ze weten immers heel goed rond te komen zonder avocado’s en havermelk lattes.

.HLD | 19-08-22 | 19:04 | 4

Al die gemaakte crises. Pfas, stikstof, gebrek aan bouwende Polen. Terwijl we alles inmiddels zo veel beter doen dan toen de asbestplaten nog uit de fabriek rolde en de dioxinemelk nog gretig werd gedronken tijden een zure regenbui, onder het gat in de ozonlaag. Hou op schei uit. We hebben helemaal geen crisis. De Hollandsche handelsgeest moet uit de fles. Staatsmijnen weer open, de Oekraïners erin, en verpatsen dan Gronings gas.

.HLD | 19-08-22 | 19:18

@.HLD
Wederom eens hier, thanks.

Osiris | 19-08-22 | 19:21

@.HLD | 19-08-22 | 19:18: En nog wat nietsnutten uit Den Haag, even de handjes uit de mouwen, we doen het tenslotte toch samen.

peet12 | 19-08-22 | 23:53
▼ 1 antwoord verborgen

Mooi verhaal en zeer realistisch. Er is maar één rem: de politieke onwil.

Leffe Blonde | 19-08-22 | 18:29

Als je gek op verandering bent, is dit een mooie tijd.
Vooral niet saai en dat is van belang voor iemand die zich snel verveeld.

aflaatverkoper | 19-08-22 | 18:22

Er zit een plan achter: als je de prijzen zo verhoogt dat gas onbetaalbaar wordt, hierdoor mensen afgesloten worden: dan heb je in de komende winter geen gas-tekort. Geniaal.

De_dorpsgek | 19-08-22 | 18:20

Tja. Kraantjes genoeg zou je zeggen. Wordt niets mee gedaan zoals blijkt. Sterker nog, de overheid heft machteloos de handen in de lucht en veinst dat het ze allemaal maar overkomt.

Dat is niet zo, en dat blijkt uit sommige kraantjes die hierboven worden uitgelegd. Het is onwil. Trap niet in die loze retoriek van de lege hulzen die de journaals vullen.

We kunnen eindeloos speculeren over het waarom, hoe dit zo is gekomen. Dat is voor later, voor nu is van belang dat we zorgen dat één of meer van bovenstaande oplossingen ingezet gaan zien worden. Op een vreedzame en duurzame manier, als u begrijpt wat ik bedoel.

Daar zit mijns inziens de angel, want hoe kunnen we die broodnodige ommezwaai realiseren op korte termijn binnen het huidige bestel?

Osiris | 19-08-22 | 18:17

Thermische energie uit fossiele bronnen is sowieso eindig.
Mineralen en metalen raken op.
Het klimaat verandert en het wordt droger, heter, natter, onstuimiger.
Nederland gaat naar 20 miljoen inwoners waarvan vele uit failed states.

Jan Lange3373 | 19-08-22 | 18:14

Momenteel ip de camping werk ik met gasflesjes van wat zal het zijn, 0.15 kuub? 3.50 euro t stuk potverdrie. Tis wel buttaan weet niet of dat uitmaakt

Baksteenbakker | 19-08-22 | 17:57 | 2

Na nieuwsgierigheid is het 227 gram butaan per fles

Baksteenbakker | 19-08-22 | 17:57

Butaan komt niet uit Slochteren, maar is een bijproduct uit Pernis uit de oliekrakers. Dat laatste zeg ik even uit mijn hoofd.

Analia von Solmsch | 19-08-22 | 19:37

Als je mij 20 jaar geleden had verteld dat wij nu voedselbanken zouden hebben dan had ik je hard uitgelachen maar toch bestaan die helaas ook al jaren. Dat gaat straks ook met alle andere dingen gebeuren, wil je douchen? Moet je naar het badhuis, net als héél lang geleden.... In huis warme truien en dekens en koken? Nee joh, gewoon brood met jam (als je mazzel hebt). Dat een ooit zo'n sterk land als Nederland zo in armoede zou vervallen is ongelooflijk, mijn inmiddels overleden ouders zouden zich in hun kist omdraaien als ze de huidige maatschappij zouden kennen. We gaan terug in de tijd, alle kinderen badderen in een teil in hetzelfde water voor de kachel. Tweedehandskleding, simpel eten (als je ook mazzel hebt) of geen eten, vakantie wat is dat? Werken en niets krijgen want alles moet je inleveren. Gaten in je gebit want tandarts té duur. blablabla u weet wel.

dubbelicious | 19-08-22 | 17:53 | 3

U omschrijft perfect de situarie die alle "zogenaamd verwende boomers" aan den lijve hebben meegemaakt.. ik wens deze situatie van harte toe aan de klagende millenium generatie.

Dwaalgast | 19-08-22 | 18:04

@Dwaalgast
Dat is niet terecht, zij hebben niet gekozen toen de afbraak begon. Zij worden ook maar gevoed met gekleurde info in hun vormende jaren. Ik ben het ook niet met ze eens, verre van dat. Maar ze weten niet beter, en dat is voor oudere en jongere generaties beiden een zeer slechte zaak.

Osiris | 19-08-22 | 18:29

En allemaal even zwaaien naar de notaris die voorbij rijd .

peet12 | 19-08-22 | 23:55

Kaag doet niks,’ze is bezig met langetermijn oplossingen’ Zo is Mao ook begonnen.

HD50 | 19-08-22 | 17:48 | 3

Ik kan haar gezicht echt niet meer zien, de arrogantie spat ervan af. Bah!

dubbelicious | 19-08-22 | 17:55

Ze is bezig met eind-oplossingen. Sieg!

Cor Netto | 19-08-22 | 22:21
-weggejorist-
voldemort | 19-08-22 | 17:31

De auteur heeft even gemist dat de gasprijs al een klein decennia is ontkoppeld. De meest liquide EU markt is TTF.

KillerK | 19-08-22 | 17:28 | 1

Nummer 6:
Energie is al reeds vrij verhandelbaar binnen Europa. Kijk voor de grap eens op de Entso-E en Entso-G websites en zie hoe het net in EU met elkaar verbonden is.

Nummer 11: EU stop met het schaatser maken van EUA/CO2 certificaten. Twee jaar terug betaalden we 5 cent per kWh, nu betalen we 5 cent per kWh aan verkapte CO2 belasting.

KillerK | 19-08-22 | 18:17

Nationaliseren bedrijven? Wat een onzin. De overheid/respectieve overheden maakt/maken er een puinhoop vandaan. En dan de overheid/overheden als de oplossing zien.

Sierstrip | 19-08-22 | 17:21 | 2

Duitsland en Frankrijk deden het al met hun grootste energiebedrijven dus waarom niet ?

Wattman | 19-08-22 | 17:26

Banken werden enige geleden bij de crisis nog genationaliseerd alsof het niets was.
Waarom nu opeens de reserves?

funda | 19-08-22 | 17:47

Die 10 kranen geweldig! Wat een nuchtere kijk. Maar met deze punten vraag je de overheid in eigen vlees te snijden. Dat is nog nooit gelukt.

Pantoffelo | 19-08-22 | 17:18

Ik heb eigenlijk helemaal niets aan te merken op dit artikel. Prima stuk met noodzakelijke maatregelen.

Japannert | 19-08-22 | 16:55

@Arie vd Kolenmijn

"Het scenario waar we vandaag in zitten was ook ondenkbaar."

Ehhhh Nee!

Het scenario dat wij met een onbetaalbaar haperend ennergienet zouden komen te zitten als alle klimaattransitieplannen zouden worden doorgevoerd is hier tot. in. den. teuren. voorspeld.

Echt sla even wat oude tegeltjes pagina's er op na hier in de panelen. Als vanaf het begin toen men bezig ging met de energietransitie, toen de eerste klimaatgekkies begonnen te roepen dat we *nu* over moesten op CO2 neutrale energievoorziening omdat we anders in 2030 allemaal verzopen zouden zijn, wist iedereen en z'n moeder al: "Dit gaat helemaal fout lopen"

Er is toen keer op keer gewaarschuwd dat we onszelf niet afhankelijk moesten maken van een onbetrouwbare energievoorziening, te weten wind en zon, terwijl die nog niet eens gerealiseerd was.

Toen de kolencentrales dicht gingen, duitsland stopte met kernenergie, en wij Groningen afsloten van gas, met het grenzeloze wens-denk gedrag van links: "Nu gaan we als een malle zonneparken en winmolenweides bouwen en dan komt alles goed", wist echt iedereen dat het scenario van vandaag met rasse schreden dichterbij kwam. Of er nou een oorlog zou uitbreken in UKR of niet, doet er niet toe. We wist met zijn allen al dat onszelf zo gigantisch voor het blok zetten door alle huidige vormen van energievoorziening zo snel mogelijk de nek om te draaien zonder dat daar een vervanging voor gerealiseerd was zou leiden tot zo'n kwetsbare situatie dat er maar een dingetje hoefde te gebeuren om ons *precies* daar te brengen waar we nu zijn.

peterdh | 19-08-22 | 16:52 | 3

En de natuur is de grote verliezer, met die biomassacentrales, vogelhakselaars en niet recyclebare zonnepanelen en windturbinewieken.

lekgoot | 19-08-22 | 17:07

@lekgoot | 19-08-22 | 17:07:
sssst daar gaan we het over 15 jaar pas over hebben, als we die windmolens en zonnepanelen ergens naar toe willen brengen om ze in de grond te begraven en er geen land meer is die dat wil doen.

peterdh | 19-08-22 | 17:17

Voila

Kernsplijter | 19-08-22 | 23:37

Ja maar het is toch klimaat verandering extreme weersfenomenen crisis, als we niks doen gaan we d'r aan, over 10 jaar. Sieg zegt hetzelf.
Dus wat mij betreft kan dat modelcontract wel naar 15k p/j voor een modaal familie.

We hebben daar met zijn allen voor gekozen en wie A zegt zegt ook klimaatwet (ik zie het nog voor me, dat daverende applaus in de Tk toen de wet aangenomen werd).

Opvallend is wel dat al die wappies die mee stonden te juichen toen die wet erdoorheen werd gejast nu vooraan staan in de zielige sneue rij van wappies die het niet kunnen betalen.

JdelaT | 19-08-22 | 16:50

"Kraan nummer 8: nationaliseer gasbedrijven in een crisiswet" Geen goed plan, met name wat betreft de netbeheerders. Die moeten straks onderhoud en grotendeels uitgraven van hun buizen netwerk financieren met een steeds kleiner aantal klanten dat nog vastrecht betaald. (terwijl de huidige winsten niet gereserveerd worden). De enige oplossing die ik hiervoor heb gezien is dat er straks 1 vastrecht komt voor stroom en/of gas, zodat ook iedereen zonder gas weer vastrecht betaald voor gas.

W_F | 19-08-22 | 16:27

Toch lijkt het me wel spann0nd zo'n eind der tijden apocalypse.
You'll have to pry the last can of sardines out of my cold, dead hands !

Asteroid-B612 | 19-08-22 | 16:12

We kopen nog massaal spullen uit China, terwijl die bezig zijn met een gezellige genocide (nooit weer, weet u nog, we herhalen het elke 4 mei) op de Oeigoeren. We zijn vrolijk aan het onderhandelen over nucleaire energie (hier, wij geven jullie een zak geld als jullie dan wel beloven om echt serieus ook niet stiekem een atoombom te maken) met Iran. Een land dat oproept om andersdenkenden te vermoorden, desnoods aan de andere kant van de wereld.
Dat land valt ook meteen in het rijtje met landen die als hobby hebben het vermoorden van homo's, het sponsoren van terrorisme en het op grove wijze schenden van vrouwenrechten. Maar leuk, zo'n WK voetbal, dus daar gaan we toch naar toe.

Ik zie dus niet in waarom we niet ook gewoon gas uit Rusland kunnen kopen. (sowieso heeft die boycot alleen maar negatief gewerkt: de olie en gas prijzen omhoog, Rusland verkoopt nog steeds aan alle andere landen en verdient er momenteel meer aan dan voor de oorlog, en uiteindelijk kopen wij die olie alsnog als ie geraffineerd en wel uit India hierheen komt als benzine)

TheEgg | 19-08-22 | 16:12 | 1

Helemaal waar, vraag ik me ook af. Maar bedenk:

If you’re not at the table, you’re probably on the menu.

Osiris | 19-08-22 | 18:37

Voor de oudjes hier is het makkelijk. Gewoon doorschuiven naar de jeugd.

Theodorus.Goldbach | 19-08-22 | 15:56 | 4

@ Theo, ik ben 72 en stem, net als al mijn vrienden, al jaren rechts. Het zijn mijn en hun kinderen die, geindoctrineerd door MSM tegen hun eigen belang in, links, danwel kartel partijen stemmen. Klagen dat er geen huis te krijgen is, dat energie zo duur is etc, maar wel immigratie energie transitie en dergelijke aanhangen. Voor de goede orde: deze jeugd heeft zonder uitzondering een universitaire opleiding afgerond. Zoals Pa zegt : veel gestudeerd, maar weinig geleerd. Ze zoeken het maar uit.

Dwaalgast | 19-08-22 | 18:20

@Dwaalgast | 19-08-22 | 18:20:
Waarom rechts stemmen als die de bron van deze ellende is, en niet zeuren dat de vvd zo links geworden is, rechts is al jaren fout bezig.

Analia von Solmsch | 19-08-22 | 19:40

@Analia von Solmsch | 19-08-22 | 19:40: rechts is PVV en Fvd

Dwaalgast | 19-08-22 | 20:46
▼ 1 antwoord verborgen

Groninger gas is binnenkort ook op

Jan Lange3373 | 19-08-22 | 15:47 | 3

Zit nog zeker 800 miljard m3 onder de grond in Groningen, kleine gasvelden en onder de Noordzee

klaas24 | 19-08-22 | 16:47

In 1980 vertelde men dat de olie in 2000 op zou zijn...
Maar, eerlijk is eerlijk, voor een gegeven waarde van binnenkort hebt u waarschijnlijk wel gelijk. Nu nog even die waarde vaststellen.

Lu_Tze | 19-08-22 | 16:51

Die zonnepanelen zijn nutteloos want de zon houd ook binnenkort op met schijnen. Lekker makkelijk als je definitie van "binnenkort" zo flexibel is dat je hem te pas en te onpas naar eigen inzicht kunt gebruiken.

peterdh | 19-08-22 | 17:02

Ik denk niet dat de gascrisis/energiecrisis/inflatiecrisis, etc. zomaar kunnen worden opgelost. Nederland (en heel europa, misschien zelfs wel een groot deel van de wereldbevolking) ondervindt nu een existentiële crisis. Hoe lang kunnen wij nog voortbestaan? Misschien houdt deze crisis op als Rusland weer normaal gaat doen maar dat lijkt er niet in te zitten, aangezien veel andere machtige landen (China, India, etc) hier niet op aansturen. Ik zie ons voortbestaan dus eigenlijk somber in.

Hadena | 19-08-22 | 15:45 | 1

"Hoe lang kunnen wij nog voortbestaan?"

Niet zo overdrijven he? We komen gewoon een miljard of 3-, 4-, 500-honderd tekort om alle plannen die we *onzelf* hebben gesteld, omdat we *onszelf* hebben wijsgemaakt dat we allemaal dood gaan als we ze niet *nu*, *nu*, *nu* uitvoeren.
We moeten daar weer even van af. Even een paar honderdmiljard die we in hebben gezet op die plannen herverdelen op de huidige crisissen en over een jaar of 10 proberen we het weer.

peterdh | 19-08-22 | 17:04

Optie 11
Laat grote bedrijven een eerlijke prijs voor gas betalen ipv gesubsidieerd te worden door particulieren. Zo kan de prijs voor particulieren omlaag.

* Il Principe * | 19-08-22 | 15:42 | 6

@peterdh | 19-08-22 | 17:09:
De winsten zijn ook historisch hoog. Er is iets goed mis met de markt werking. Hoe dan ook is het niet juist als een omaatje driehoog achter haar gas niet kan betalen omdat Tatasteel gesubsidieerd moet worden.

* Il Principe * | 19-08-22 | 18:08

We maken ook een hoop waterstof uit aardgas, en een hoop industrie verspild ons aardgas als een malle, want zij betalen ongeveer helemaal niets voor gas (of electriciteit).
Ondertussen verschijnt het ene na het andere datacentrum om als een gek onze uitgespaarde energie en onze groene energie op te slurpen, dus ook deze crisis is geheel te wijten aan: [tromgeroffel] alweer de vvd!
Voor visie ga je naar een opticien, u weet wel.

Analia von Solmsch | 19-08-22 | 19:53

@* Il Principe * | 19-08-22 | 18:08:
Je gevolgtrekking is verkeerd:
"dat een omaatje gas niet kan betalen ... omdat Tatasteel subsidie krijgt"

Dat omaatje kan haar gas niet betalen omdat de gasprijzen kunstmatig hoog worden gehouden, er veel te veel heffingen op het gas zitten, en bovenop dat alles nog een keertje BTW wordt geheven. Procentuele BTW. Die een grotere impact heeft naarmate de prijs hoger wordt.

Tatasteel werd hiervoor ook gesubsidieerd. Toen ging dat ook. Krijgen we belastinginkomsten en werkgelegenheid voor terug.

De overheid is de lachende derde. Die rekent zoch slapend rijk en gooit het geld even keihard links en links weer over de balk heen met allerlei onhaalbare projecten. We zijn nu hotels aan het opkopen om de onhoudbare stroom mensen, die we tot in het eind der dagen moeten voorzien van levensonderhoud, te kunnen huisvesten. Weggegooide miljarden. Krijgen we niets voor terug.

We hebben miljarden en miljarden en miljarden als "niet bruikbaar" in de boeken staan vanwege de hypothetische doelstelling: "als wij dat geld in het klimaat pompen, dan redden we de wereld". Weggeooide miljarden. Krijgen we niets voor terug.

We gaan tientallen miljarden gebruiken om boeren op te kopen, terwijl er al tal van andere mogelijkheden zijn om het nietbestaande probleem van de uitstervende klapwiekvlinder op de Nederlandse heide te redden. Doen we niet, we gaan voor miljarden, tientallen miljarden boeren uitkopen. Weggegooide miljarden. Krijgen we niets voor terug.

Al deze dingen kunnen we een streep door trekken als we even ophouden met het CO2 fabeltje, even pas op de plaats doen met de klimaathysterie, en weer enige realiteitszin krijgen ipv de utopische gedachte dat wij hier de hele wereld kunnen en/of moeten opvangen.

Als we weer een beetje normaal en realistisch gaan doen, dan hebben we miljarden, tientallen, zo niet honderden miljarden om de koopkracht op peil te houden. Als we realistisch gewoon gas gaan oppopmpen uit de Groningse bodem hebben we 1000 miljard. Geef elke inwoner van de complete provincie Groningen honderduizend euro voor het ongemak en je hebt nog steeds 950 miljard over. Geen gastekort meer, onafhankelijk van Russisch gas.

De enige reden dat dat allemaal niet kan; is vanwege debiel getekende akkoorden over het "moeten" opnemen van vluchtelingen, en het "moeten" halen van CO2 doelstellingen.

peterdh | 19-08-22 | 20:05
▼ 3 antwoorden verborgen

Compenseer de Groningers royaal, koop ze uit en zet dat gebied vol met bomen. Co2 opslag en prima bouwmateriaal (clt)

gestampte pot | 19-08-22 | 15:30 | 1

Het probleem daarmee is dat we het klimaatakkoord in bloed getekend schijnen te hebben. We hebben daar met ons debiele hoofd vastgeketend aand procentuele vermindering van CO2 uitstoot.
Elke klapmongool weet dat als je een miljard ton uitstoot omdat je bruinkool hebt je relatief eenvoudig 50% minder kan uitstoten omdat schonere technieken die een stabiele voorziening van energie zijn heel rijkelijk voor handen zijn. Zeker als je buren op het grootste gasveld ter wereld zitten en je zelf kerncentrales hebt.

Wat iedereen ook kan weten is dat als je echter al op gas zit, je geen kerncentrales hebt en deze ook niet wilt bouwen het heeeeel moeijlijk wordt om diezelfde 50% reductie te halen.

Ook al hadden wij in Nederland 99% gederaait op kerncentrales en hadden wij nog maar 50 gram CO2 uit gestoten in plaats van duizendmiljoenmiljard ton, dan hadden we vast gezeten aan 50% reductie. Hoe fucking debiel is dat?

Welke idioot heeft dat getekend?

peterdh | 19-08-22 | 17:15
-weggejorist-
Klaas_de_Waal | 19-08-22 | 15:26 | 1

Amen

Lijkvocht | 19-08-22 | 15:20

Arie snapt het tenminste.
Kan Arie niet de noodklok luiden?

Nuchternederland | 19-08-22 | 15:19 | 1

Ik hoor de noodklok al jaren … maar die weerklinkt niet in de MSM, niet de gewenste beeldvorming.
Wist u al dat armoede een vervelend woord is dat we niet mogen gebruiken?
rutte heeft er nog een lans voor gebroken.

Analia von Solmsch | 19-08-22 | 19:56

U wordt tot de laatste druppel uitgemolken tot ver na u 60 verjaardag.
Nood breekt wetten dus tot na de oorlog in Ukraine alles in de ijskast.
De aarde draait toch wel door.Tot nu toe horen we al 30 jaar lang het woord energie crisis wat een grote leugen is.
Olie raakt op, zure regen, poolkappen die verdwijnen, co2 ,etc
We zijn met veel teveel op de aarde daar zit het probleem.
Jaren wordt er geschreeuwd dat gas schone energie is omdat we er veel van hebben.
Ze zijn hun zakken in Den Haag weer eens temeer aan het vullen met miljarden aan extra btw die binnen rollen uit de extra dure prijzen voor energie.
U wordt gevraagd om in de winter met een trui aan binnen te zitten zodat de regering er nog warmer bijzit.
Ps de uitgegeven corona gelden zijn allang weer terug in de diepe zakken dankzij Poetin en zijn gaskraan.

ruuf | 19-08-22 | 15:10 | 1

Klopt ja. Doordat alles duurder wordt haalt Den Haag astronomisch meer geld op via de BTW.

Principe | 19-08-22 | 19:05

Op werkelijk alle vlakken hebben onze regeringen keuzes gemaakt die niet in het belang zijn van de gewone man (m/v). En ja, dat ligt aan ons stemgedrag. Maar deze maatschappelijke puinhoop wil toch niemand?

Bomenknuffelaar | 19-08-22 | 15:08

Opiniemakers zijn trouwens ook doodvermoeiend. Ze komen nooit verder dan mekkeren over zaken waar we weinig of zelfs niets aan kunnen doen maar of ze 'links' of 'rechts' georiënteerd zijn ze doen niets meer dan blaten. Tsja dat kan ik ook en ik doe het gratis en voor niets soms bijna elke dag. Leuk voor de discussie maar ik pretendeer tenminste niet dat er oplossingen zijn die "IK" kan regelen. Daar ben ik te intelligent voor. Ik weet dat we dit probleem hebben en dat er vrij weinig aan te doen is.

Belastingen verlagen? Heeft u al gedacht aan alle oudjes?
Accijns verlagen? Heeft u al gedacht aan alle oudjes?
BTW verlagen? Heeft u al gedacht aan alle oudjes?

Het is vrij simpel. OF we nemen afstand van de verzorgingsstaat wat slecht uitpakt voor zo'n beetje alle 8 miljoen ouderen in ons land. (en een paar buitenlanders). OF happen in het bittere fruit van vandaag en zetten onze schouders eronder. Alleen droevige communisten en fascisten willen dat de "staat" alles voor ze op gaat lossen.

Wie is die persoon? U? Vertel maar. Wilt u stiekem een totalitaire staat onder een mafklapper zoals Baudet of een amateur zoals Wilders? Of toch maar liever iemand die 'min of meer' probeert alles te regelen. En zo ja, wie dan?

Theodorus.Goldbach | 19-08-22 | 15:05 | 9

@Theodorus.Goldbach | 19-08-22 | 15:35:

Zelfs hardwerkende Polen zijn netto een verliespost, zij het een vrij kleine. Immigratie kostte NL afgelopen 25 jaar 400 miljard euro, en zal bij ongewijzigd beleid komende 20 jaar 600 miljard kosten. Aldus het rapport Grenzeloze Verzorgingsstaat, dat daarbij vrij voorzichtige marges aanhield.
Daar kun je scheldend omheen lullen wat je wilt maar dat is dus netto 30 miljard euro per jaar.

Ook de linkse misvatting dat marktwerking niet bestaat en dat huizen gratis aan rozen groeien klopt niet. NL importeert jaarlijks netto 100.000 mensen. Vrijwel iedereen op rechts snapt dat dat alleen kan als er dan ook minimaal 50.000 huizen per jaar worden gebouwd. Of we dat willen; en of we dat aankunnen qua ruimte, qua kosten en qua arbeidskrachten is een discussie die de sharialobby niet aandurft.
Maar daar zit het echte knelpunt, niet bij huisjesmelkers en pandjesbazen.

Geen moeilijke materie lijkt me.
Maar het leidt mooi af. Want ondertussen ga je nog steeds niet in op de column zelf.

Dandruff | 19-08-22 | 15:54

@theo-is-dood | 19-08-22 | 15:39:

Duitsland verschilt dus niet zo heel veel van Nederland, zo'n 9%. En in NL zijn de belastingen vrij hoog en daardoor ook schulden van huishoudens. In Italië bijvoorbeeld heeft niemand een hypotheek.
Zo'n beetje alle West Europese landen maar ook de VS en Canada leven flink boven hun stand. Het Westen wordt helaas steeds meer geleid door almaar uitdijende baantjesmachines van talentloze politici en activisten. Die steeds duurdere plannen bedenken zonder kennis van de natuurkundige, technische en financiële mogelijkheden.

Dandruff | 19-08-22 | 16:02

Volgens mij geeft de opiniemaker juist enkele oplossingen om de druk van de ketel te halen. Beetje aan de knoppen draaien. Iedereen blij.

Ziet u die tweet van die Ferdi niet? Dat is toch van de pot gerukt? Alsof die 2000 a 4000 extra aan energie die wij betalen PER HUISHOUDEN de oudjes hier in NL onderhouden. Is gewoon niet zo, dus erg flauwe tegel Theo.

Het is ook niet zo dat een 'ik' het moet oplossen. We hebben overal duurbetaalde mooie pakken zitten daarvoor. Ga gvd aan het werk.

sjef-van-iekel | 19-08-22 | 16:09
▼ 6 antwoorden verborgen

Tsja, nationaliseren en prijsbeperking. Heerlijk de communistische overheid uithangen, alsof dat ook maar ooit iets heeft opgelost. No way. De wereld is heel groot buiten Nederland, vooral voor energie producerende en distribuerende multinationals.

ThePozz | 19-08-22 | 15:04 | 10

@theo-is-dood | 19-08-22 | 15:42:

Klopt, vandaar dat Nederlandse groenten al decennialang vrij goedkoop zijn. Loop voor de gein maar eens een supermarkt in België in.

Of we door moeten gaan met die glastuinbouw is een andere discussie. Maar houdt er wel rekening mee dat die boeren hun gasrekening gewoon doorberekenen aan de klant.
Plus minder export = minder import, en duurdere import.

Dandruff | 19-08-22 | 16:10

@Dandruff | 19-08-22 | 16:10: Bijna dagelijks. Ik weet niet waar u de boodschappen doet maar zo duur is de groenten in België niet. Ik rij er niet voor naar Nederland in ieder geval (20 km)

BrulSpin | 19-08-22 | 16:34
▼ 7 antwoorden verborgen

Niet zeiken men wilde zonodig Rusland boycotten, en bij Amerika in het gelid lopen, zie hier het resultaat!
En Nederland ga nu eerst jezelf bedruipen en laat de rest de rest!

aardv@rk | 19-08-22 | 15:01 | 5

@Theodorus.Goldbach | 19-08-22 | 15:08: zucht en u weet wel waarover u het hebt? Daar staat u bepaald niet bekend om! Maar goed u bent vrij om uw linkse ideologie te verkondigen, veel succes er mee..

aardv@rk | 19-08-22 | 15:27

@Dandruff | 19-08-22 | 15:11: Beste die heb ik gelezen, maar hoe je het ook wendt of keert het is allemaal begonnen met dit krankzinnige boycotten!

aardv@rk | 19-08-22 | 15:30

Alsof het voor 24 februari zo goed ging met Nederland. rusland is een te makkelijk excuus.

W_F | 19-08-22 | 16:31
▼ 2 antwoorden verborgen

Wat dan ook nog eens extra wrang is, dat het zo “goed” gaat met NL, er worden bakken belasting binnengeharkt, dat over die extra inkomsten Brussel een extra deel wil hebben.
Het zou het kabinet sieren om kosten te maken, althans, genoegen nemen met minder inkomsten.
We hoeven Brussel niet extra te spekken.
Gooi de belasting tijdelijk omlaag en kom je eigen bevolking een stukje tegemoet.

Ruimedenker | 19-08-22 | 14:59 | 1

Mogen de EU ambtenaren nog steeds met 60 met pensioen, en is er een enorm gat in hun pensioenfonds dat nog niet gedicht is? Nuf sed, vvd blijft geld storten aan dat gapende gat dat Europa heet.

Analia von Solmsch | 19-08-22 | 20:06

Dat gas is een punt, maar het verhaal over een bijna black-out (achter de link naar Panorama) in januari 2021 vind ik meer verontrustend.
Als de uitval van een elektriciteitsstation in een Kroatische dorpje een kettingreactie kan veroorzaken in heel Europa, dan hebben we de zaken echt totaal niet goed geregeld.

Zoelense Hobbyboer | 19-08-22 | 14:58 | 3

U dacht dat alles hier goed geregeld was?

aardv@rk | 19-08-22 | 15:02

Dat was inderdaad een mooie test, de MSM negeerde dat bijna totaal. Alles is tegenwoordig met elkaar verbonden, sommige klokken liepen minuten achter omdat 50 hz niet gehaald kon worden door leverantie problemen aan de andere kant van Europa. Maar dat kan velen niet schelen, want schaap.
Pas als ze in het donker zitten, worden ze wakker.

Analia von Solmsch | 19-08-22 | 20:04

En het VK betaalde 11.500,00€ per MwH. Dat is 0,115€ per KwH! Dat was 5000% meer dan normaal. Dus normaal betalen ze 230€ per MwH, zijnde 0,0023 per KwH. Wij betalen in NL 0,29€ per KwH. Méér dan 100 keer zo veel! Hoe is dat in vredesnaam mogelijk. Op een topdag nog steeds minder dan de helft betalen van wat wij hier moeten overmaken. Ik kan bijna niet geloven dat ik dit goed heb uitgerekend. Wie wil dit checken. Bron: HLN, "De Britten moesten voor die stroom wel een recordprijs van 9.724,54 pond per megawattuur betalen, zowat 5.000 procent meer dan op een normale dag."

jdeboer01 | 19-08-22 | 14:58 | 1

Ik heb de cijfers niet gecontroleerd, maar merkte wel dit:
€ 11.500,= per MWh is € 11,50 per kWh en € 230,= per MWh is € 0.23 per kWh.

GoingSouth | 19-08-22 | 15:23

gewoon ophouden met die sancties; deel van russisch gas komt wel via omwegen binnen... dus laten we niet te vroom doen.

martn | 19-08-22 | 14:58

Het zijn gewoon politieke keuzes. Het verhaal dat men dit overkomt is onzin. Dat moet toch wel duidelijk zijn. Er is geen visie, geen plan. Ze denken alleen maar aan het verzekeren van hun eigen geldstromen en verder moet de burger zijn kop houden. Waarom kunnen we geen regering krijgen die wel verder vooruit kijkt met de belangen van de bevolking?

Deflatiemonster | 19-08-22 | 14:55

Las vanmorgen dat een bedrijf in Nederland verantwoordelijk is voor 7% van het aardgasgebruik.
Dat bedrijf maakt kunstmest.
En waarom moeten wij zoveel kunstmest gebruiken.
Omdat de boeren hun mest niet mogen uitrijden i.v.m. stikstof.

Maar het Westland en Tata staat zijn ook grootverbruikers van aardgas die uitsluitend voor de export aan het produceren zijn.

Osdorpertje | 19-08-22 | 14:53 | 3

Ben geen fan van de EU maar op deze manier kun je wel stellen dat je dus wel MOET samenwerken om het tot een mooi einde te brengen. Helaas is de praktijk dat ieder land (behalve Nederland) voor zichzelf kiest

Kartelmaster2000 | 19-08-22 | 14:57

Die maken kunstmest voor een groot deel van de wereld. Als je dat zomaar stopzet heeft dit enorme gevolgen. Zeker nu een aantal andere kunstmest stromen al minder goed draaien.

Diederik Vlegel | 19-08-22 | 15:00

Is iets biologisch. Dat kunstmest van gas is bijna meteen te gebruiken door plantjes. Die mest van koeien moet eerst reageren ofzo voordat een plant het kan opnemen.

Het was veel ingewikkelder, maar wel zoiets.

Uralkali gaat gewoon de hele wereld (minus het westen) leveren verwacht ik.

sjef-van-iekel | 19-08-22 | 16:24

Iemand die het woord waterstof in z'n mond neemt in relatie tot gas door gele plastic leidingen door de grond die met een rubberen o-ring worden afgedicht: als de productie al rete inefficient is, hoeveel transport verlies zou je dan hebben?

Skinkie | 19-08-22 | 14:52

Wat NL met het gas doet en heeft gedaan is voor weggeefprijzen verkopen aan het buitenland.
Zelf betalen we nu de hoofdprijs.
Hetzelfde gaan we straks doen met vlees en groente.
Het halveren van het aantal (vlees) boeren omdat er zgn. teveel wordt geproduceerd, terwijl we enorme hoeveelheden importeren.
Daarmee gaat NL miljarden per jaar mislopen op de balans.
De import zal onverminderd door gaan.
Groente zullen we meer en meer moeten importeren, waardoor landen als Spanje hun producten duurder maken.
Kijken we verder, moet al dat groen met vliegtuigen uit Afrika komen.
Klimaat winst? Nihil.
Net als die LNG, die met enorme tankers uit de VS komen.
Vreemde keuze.
M.a.w. waren we altijd redelijk selfsupporting en zelfs meer dan dat, creëren we enorme schaarste.
Geen probleem voor de importerende landen, zij zoeken wel een andere leverancier.
Maar voor de inwoners van NL wordt het leven op deze manier onbetaalbaar.
We hebben alles wat we nodig hebben en spoelen het door het schijthuis, onbegrijpelijk.

Ruimedenker | 19-08-22 | 14:50 | 2

Mooie tegel helemaal met u eensch!

aardv@rk | 19-08-22 | 15:05

Klein detail hoor, maar aan vlees en groenten produceert onze razend knappe landbouwsector vier-vijf-zes keer zoveel als wij kunnen opeten.

theo-is-dood | 19-08-22 | 15:48

20 jaar EU met neo-liberaal beleid hebben dit veroorzaakt.

salonsocialist | 19-08-22 | 14:49 | 1

Welnee. De EU is een links gedrocht en het beleid in NL is dat ook.

Liberaal staat voor; kleine overheid; lage belastingen; weinig regelgeving. En oja, Vrijheid van Meningsuiting.
De huidige coalitiepartijen streven al decennialang naar een grotere overheid, hogere belastingen en steeds meer (en daarnaast steeds onzinnige) regelgeving. En oja, oppositiepartijen krijgen met eindeloze schijnprocessen te maken.

Dandruff | 19-08-22 | 14:56

Minister van Wonen Hugo de Jonge (CDA) in de T: "Een herstart van het proces is nodig. Een groot deel van Nederland is de verbinding aan het kwijtraken met Den Haag. Natuurherstel is nog steeds belangrijk, maar een vitaal platteland en een eerlijke boterham is dat ook.”
.
Tering, Wat is dit voor rechts-extremitsisch populisme?! Doe Godverdomme wat het WEF, de VN en de Bilderbergers je opdragen in hun adviezen. We zijn hier geen democratie!

Piet Karbiet | 19-08-22 | 14:49 | 1

Van 6 naar 7 zetels is een stijging van ong.16%!
Da’s best veel zal Huug denken.

Ruimedenker | 19-08-22 | 15:01

Links: We moeten van het gas, er zijn alternatieven.
Centrum: We moeten van het gas, er zijn alternatieven.
Rechts: We moeten van het gas, er zijn alternatieven.
Extreemrechts (betaald door o.a. Rusland: We gaan niet van het gas af!!!

En er is niemand in die hoek die inmiddels snapt hoe en wat.

Trump is een domme idioot maar zelfs hij begreep dat zijn adviseurs gelijk hadden toen ze zeiden dat we van het gas af moeten en dat de NAVO zich moet bewapenen. Obama zei dat ook al maar dat terzijde. Hoe dan ook Biden heeft het voorelkaar, of Poetin, kiest u maar. Wij moeten van het gas af en sowieso fossiele brandstoffen en het kan gewoon. Het is zelfs beter voor onze economie. Maar "dom-rechts" gelooft zelfs Trump niet maar wel Vladimir en zijn maffia ploeg.

Theodorus.Goldbach | 19-08-22 | 14:49 | 13

Je hebt gelijk Theo. Als Hillary Clinton destijds was verkozen dan zaten we nu niet zo in de penarie. * proest*

DrachiR | 19-08-22 | 15:17
▼ 10 antwoorden verborgen

"Nederland verkoopt aardgas tegen zeer lage tarieven aan het buitenland."

Kijk. Daar issie weer. Gekke Henk is van Europa.

Enter Yeti | 19-08-22 | 14:47 | 5

Best knap hoe Nederland de marktprijs weet te omzeilen. Leg eens uit?

Theodorus.Goldbach | 19-08-22 | 14:50
▼ 2 antwoorden verborgen

Wat de grap is, de oplossing is zo simpel voor de kosten voor de burger.

De belasting eraf.

Maar ja, dan kan de agenda niet meer betaald worden dus dat is geen optie. Het is puur een prestige project voor Rutte en co. om hun agenda door te laten gaan kosten wat kost. HUN agenda moet betaald worden, dat is waar het om draait. Wij zijn de portemonnee.

SinisterNL | 19-08-22 | 14:47

Denk maar niet dat er substantieel iets gaat veranderen: bloeden zullen we, stoute gas verbruikers dat we zijn. Ik hoop met heel mijn hart dat zelfs de meest linkse, politiek correcte voorvechter van groene energie nu beseft welk een bloedbad dit aanricht en bij de volgende verkiezingen dit tuig links laat liggen. Deze mensen zijn er NIET om ons te helpen, ze zijn er om een baantje te hebben. Daadkracht of überhaupt een toekomstvisie is niet aan ze besteed en we gaan dan ook gewoon met zijn allen naar de galemiezen.

Wat mij betreft staan we volgende week met zijn allen op het Malieveld en trekken we meneer Huichel uit z’n torentje.

Homer P. Simpson | 19-08-22 | 14:46 | 3

Ik bespeur ook een verandering in het algemene sentiment. Als het kabinet niets substantieels doet wordt het een spannende winter.

lekgoot | 19-08-22 | 14:48

Dan kan ik. Al die vvd-stemmers liggen nu toch aan de Costa's. Ghe.

Piet Karbiet | 19-08-22 | 14:55

Stoppen met de kansloze Euro. Eigen maatwerk bij de Nederlandse centrale bank zoals in Zwitserland en Noorwegen. Inkomens liggen daar 70% hoger met economieën die veel op die van Nederland lijken. Sterk in export, kennis en grondstoffen.

McCain | 19-08-22 | 14:45 | 1

Euro is ook niet toepasbaar voor maatwerk in de Zuid Europese landen. Waar dat het hardst nodig is.

McCain | 19-08-22 | 14:47

Er zijn nog wel meer kranen die wat meer open-/dichtgedraaid kunnen worden:
Asielinstroom;
Stikstof
Klimaat
Accijnsen
Fopstudies
Aantal bewindslieden en hun toelage

LucaBrasi | 19-08-22 | 14:45 | 1

Scherp..!

aardv@rk | 19-08-22 | 15:09

Hoekstra gaat Rutte aanvallen. Hij heeft ook niets meer te verliezen.

Vula | 19-08-22 | 14:49

Puur toneelspel, de zogeheten belangenorganisaties voorop. Minister Kaag: koopkrachtreparatie zit er dit jaar niet meer in. Altijd handig zo'n "constitutionele crisis". Trap er niet in!

Hetkanverkeren | 19-08-22 | 14:49

En na de verkiezingen draait men weer bij.

lekgoot | 19-08-22 | 14:49

Zoals Bassie al zei: "Geef de Groningers waarvan de huizen op inzakken staan allemaal 1 miljoen en draai die gaskraan weer open". Het ei van Columbus.

antonconstandse | 19-08-22 | 14:43 | 1

Prefab huizen op de veluwe. Kan daar ook geen stikstof meer ontstaan!!

Kartelmaster2000 | 19-08-22 | 15:01

Ik voorspel de comeback van de onesie deze winter. Doet het ook leuk op kantoor, als daar de thermostaat omlaag is gedraaid.

lekgoot | 19-08-22 | 14:41 | 3

Het ligt nog in mijn berging: ondergoed lang. Thermisch ondergoed ging helaas niet mee in de plunjebaal na het afzwaaien.

Hetkanverkeren | 19-08-22 | 14:44

@lekgoot | 19-08-22 | 14:50: Hahaha! Hoop doet leven! En mijzelf dan in het DT van minstens 20 kg geleden proppen :-).

Hetkanverkeren | 19-08-22 | 15:06

Kaag zegt dat het lastig is…… aangezien ze helemaal niks kan dan gaat er zeker met zaken die “lastig” zijn helemaal niet goed komen.

Cor Zakov | 19-08-22 | 14:40

De grap is dat Belgie ons gas importeert en wegzet voor 1.60 per kuub.. wij betalen 3 euro per kuub.. hoe kan dit?

WellusNietus | 19-08-22 | 14:39 | 4

Maar het water!!! Het water!!! DAT is pas goedkoop bij ons! Dus bij ons MOET die prijsomhoog.

SinisterNL | 19-08-22 | 14:49

Geen zin de precieze prijslijsten op te zoeken, maar in Italië en Duitsland is Nederlands gas ook goedkoper dan in Nederland.

Een ander pijnpuntje is dat het streven naar een veel hoger elektriciteitsverbruik ("groen"!) vooral betekent dat elektriciteitscentrales recordhoeveelheden gas verstoken. Een moderne gascentrale heeft een rendementsverlies van 40%. Een ei op stroom koken kost daardoor meer gas dan een ei op gas koken.

Het stimuleren en subsidiëren van e-cars, e-bikes en e-huizen is een ramp qua co2-uitstoot, en bovendien zonde van het gas. Want het aandeel zonne- en wind- energie is nihil, hooguit 5%.

We worden echt geleid door waanzinnige totaalidioten.

Dandruff | 19-08-22 | 14:50

@SinisterNL | 19-08-22 | 14:49: Dat is de voorbode van de privatisering van de waterleidingbedrijven, zoals in Frankrijk bv, waar het water uit de kraan niet te zuipen is en onderhoud aan de hele keten niet gepleegd wordt, want dat kost geld dat dan niet naar de aandeelhouders gaat.

Lu_Tze | 19-08-22 | 18:31
▼ 1 antwoord verborgen

Alleen de laagste inkomens gaan gecompenseerd worden en de middenklasse kan de pleuris krijgen en de boel financieren.
Wen alvast aan die gedachte.

Ebolala | 19-08-22 | 14:35 | 3

idd.

Otto Normal | 19-08-22 | 15:00

ja zo werkt dat hier; i.p.v. velen aan het werk te schoppen of opleiding te laten voltooien gaat men ze compenseren - dan haal je motivatie weg. degenen die al in de rat-race zitten vertonen geen afwijkend gedrag wat gecompenseerd moet worden. ben benieuwd wat gasstress met het ziekteverzuim gaat doen

martn | 19-08-22 | 15:03

Precies Ebolala. Als het om geld & de overheid gaat is er slechts één waarheid: De overheid gaat het geld halen waar het zit.
De laagste inkomens hangen al aan de Toeslagentiet, daar valt niks te halen.

theo-is-dood | 19-08-22 | 15:52

Te beginnen, maak Jetten minister van Energie af. En, verbieden dat ambtenaren van gemeenten (zoals in Wieringerwerf) gesprekken aangaan met partijen als Microsoft en Facebook voor het aanleggen van datacenters.

Energiewinning en -voorziening moet je terug in handen van de staat brengen (dan wel een staat met capabele bestuurders). Hoe logisch en zinvol je betoog is, je zal zien dat de politiek er toch iets over denkt (belangen).

Tot slot, vermoed ik dat het kabinet wat wisselgeld bij zich houdt omdat ze er in de peilingen zo slecht voor staan. Zul je zien dat er na Prinsjesdag weer van alles mogelijk is. Dan wordt het volk weer in slaap gesust en kunnen we over tot de orde van dag.

Von Bliksum | 19-08-22 | 14:33 | 1

Om Roborob af te maken gaat me iets te ver. Een functie die bij zijn capaciteit past lijkt me meer gepast, rioolontstopper lijkt me wel wat voor um.

4HoogAantWater | 19-08-22 | 14:46

U weet toch wel waar we die veel te ruimhartige asielopvang van betalen

van Dam | 19-08-22 | 14:32 | 1

Van alle winst die we op het harde werk van eerder geimporteerden behalen?

funda | 19-08-22 | 17:56

Tot zo ver mijn aspiraties als premier van Nederland (*): weet u wie er ook maar wat graag aan de gaskraan draaide als ware het de Haarlemmerolie voor alle binnenlandse problemen?

(*) Daar kun je maar beter een twintiger zonder ook maar enige eeltvorming op de ziel voor preppen.

Hetkanverkeren | 19-08-22 | 14:32

Het laat zich raden als zeer velen de gasverwarming van de winter uit/laag zetten en gaat bijstoken met eleltrische verwarming (straalkachels zijn niet aan te slepen). De infrastructuur is (dan) nog steeds niet op orde dus op talloze plekken vliegt er om de haverklap de gemeentestop eruit en ergo de beveiliging in de verdeelkast van het trafohuisje. Gewéldig vooruit gekeken beste leden van het kabinet. Wopke, hou je poot stijf en stuur deze niwits vanmiddag naar huis. Erger kan het toch niet worden.

pa_niek | 19-08-22 | 14:32

12: onmiddellijk uit die in imbeciele EU. Als we daar niet aan begonnen waren hadden we nu nog de ruimte, had geld nog waarde, miljoenen minder handjes om te vullen en was één inkomen per huishouden voldoende om ruimschoots van te kunnen leven.

Arnold9638 | 19-08-22 | 14:28

En nu de hamvraag...
Denkt u dat de overheid bereid is om ook maar 1ct aan inkomsten te willen missen?

Onkel Bratwurstbude | 19-08-22 | 14:25 | 6

Correct, geen cent(imeter) zal er worden toegegeven. Vanuit het kantoor van MinFin lijkt het wellicht alsof ze een coherent en stabiel geheel beheren, maar het tegenovergestelde is waar. Dat wordt bewezen doordat ze niet makkelijk kunnen aanpassen. Ze zijn duidelijk angstig voor de onvoorziene gevolgen als delen van de rijksbegroting zullen vervallen of worden verschoven. We hebben niet enkel een complex moloch opgetuigd dat met haarspelden aan elkaar hangt, inmiddels zien we ook dat het fundament ervan gestoeld is op aannames over de Eeuwige Vrede die sinds 1990 was aangebroken. Rusland is niet de boosdoener (oké een beetje wel), het collectieve wensdenken van de meest machtige bestuurders is dat.

Fragiliteit ten top. We stevenen derhalve af op een systeemwijziging en dat gaat met schokken en stoten.

HerzlichWillkommen | 19-08-22 | 14:39

@wapster | 19-08-22 | 14:31: De Oekraine moet straks opgebouwd worden met EU geld, zal ook een zware dobber worden.

zilverrug | 19-08-22 | 15:09

Natuurlijk willen ze dat niet, maar : Wat mot dat zal.
Als de benzineprijzen waren blijven stijgen was het vervoer nagenoeg stil komen liggen, weg economie, weg belastingopbrengsten.
Iets dergelijks zal met de gasprijzen gebeuren. Van kale burgers kun je immers niets meer plukken. Die komen dan allemaal naar de loketten om bijstand te vragen, waardoor het hele politieke circus langzaam stilvalt.
Dat moeten wij niet willen met elkaar.

funda | 19-08-22 | 18:02
▼ 3 antwoorden verborgen

Gascrisis....NL kan in deze gasmarkt / gekte in een jaar terugverdienen wat ze afgelopen decennia over de balk hebben gesmeten aan sociale zekerheid, cultuursubsidies en Italie & Duitsland.

Maar wat doen wij? Wij hebben bedacht dat het Groninger-gasveld wel dicht kan want teveel plaatselijke maatschappelijk onrust. Die maatschappelijke onrust van Groningse (terechte) klagers en / of geldwolven is met gemak af te kopen en de hele crisis verdwijnt net zo snel als een wit wijntje in de buurt van Bonnie St-Claire.

_pacman_ | 19-08-22 | 14:25 | 1

Met de problematiek rond het Groninger gasveld heeft de politiek (het kabinet) in haar eigen voet geschoten. Door de tactiek van vertragen van schadeafhandeling in de hoop dat mensen het opgeven, is er nu niets gedaan aan duurzaam schadeherstel, daardoor kan de gaskraan niet veilig open. Was de politieke wil er geweest om voortvarend dit probleem op te lossen, hadden we nu niet de discussie gehad om de gaskraan wel/niet open te draaien.
De kwaliteit van Den Haag in een notendop.

Opblaas_boot | 19-08-22 | 14:43

Kraan nummer 11, gooi de kolenmijnen weer open. voor het klimaat is dit veel beter dan LNG importeren. Het fracking kost al gruwelijk veel energie, het land transport, vervolgens liquifying, transportverlies (1% methaan de lucht in) en dan weer vergassen is vele malen slechter dan de lokale koolwinning en verstoking in de schoonste installaties van de wereld.

PipoClownde | 19-08-22 | 14:25 | 4

@funda | 19-08-22 | 18:03: inkopen bedoelt u en laten vervoeren over óf een rivier met te lage waterstand óf een spoor dat niet aansluit?

Joyce | 19-08-22 | 19:41
▼ 1 antwoord verborgen

Oeverloos kletsen, wauwelen en zemelen ! Doe nou eens wat/iets ! Bestrijd
de loei dure brandstof prijzen door onmiddelijk het kwartje van Kok terug
te geven. Morgen !, ja Morgen !

Yeoman | 19-08-22 | 14:25

Even nadenken. Wanneer is het gedonder begonnen ?. Na de liberalisering.
Teveel partijen willen en moeten een slaatje uit deze goudmijn halen.
Gas inkopen op de spotmarkt, dus afwachten, want het kan nog goedkoper.
En wat als het duurder wordt ?. De kosten zijn niet voor de speculanten, neen die zijn voor u. Niet genoeg voorraad, geen probleem, dan wordt het duurder.
Teveel, dan kopen we minder in. Ideaal zo'n markt winst gegarandeerd.
Het is gewoon het draaiboek van Enron. Inclusief calamiteiten zoals bosbranden, lage waterstanden in rivieren, te lage of te hoge temperaturen, Covid, personeelstekorten, files, uitstootgrenzen (stikstof, kooldioxide). Afijn de redenen zijn grenzeloos om de gasprijzen en daarmee vrijwel alles omhoog te manipuleren. Er wordt enorm veel geld geroofd, door diegenen, die hier aan mee werken.

Dzjengis-Somebody | 19-08-22 | 14:23 | 4

Onzin, ook voor de privatiseringen werd er al royaal met geld gesmeten.
Eigenlijk is er nooit echt geprivatiseerd. Het is niet zo dat ik naar de overheid kan stappen en ze kan bewegen om x kuub gas aan mij te verkopen. Er zijn precies genoeg spelers om juridisch gezeik te voorkomen (kartelvorming etc), maar het zijn er wel zo weinig dat ze elkaar, zonder daarover met elkaar moeten vergaderen de financieele bal toe te kunnen spelen.
De privatisering is een lachertje.

DatInternetDingetje | 19-08-22 | 14:38

@DatInternetDingetje | 19-08-22 | 14:38: De gasmarkt is tijdens de liberaliseringsgolf afgescheiden in een handelspoot en een vervoerspoot
De eerste is geliberaliseerd de tweede staatseigendom. Iedereen die het wilde kon in de gashandel gaan. Zo kan het voorkomen dat een hoeveelheid gas onderweg meerdere keren wordt verhandeld, voordat het bij de eindgebruiker is. Dat is ook het punt, want toe de liberalisering

Dzjengis-Somebody | 19-08-22 | 15:32

@Dzjengis-Somebody | 19-08-22 | 15:32: toen de liberalisering werd doorgevoerd was het einde van het zogenaamde kleine velden beleid.
Slochteren was te uitnodigend om voluit te gaan, zo geschiede.
Gasterra 25 % Shell, 25 % Esso 25 % Energiebeheer Nederland en 25 % staat hebben hier grof maar dan ook grof geld mee verdiend. Dat op het moment dat de olieprijs het laagst was. Of te wel de boel is leeg getrokken, tot aan Huizinge (Gr)

Dzjengis-Somebody | 19-08-22 | 15:37
▼ 1 antwoord verborgen

Duidelijk verhaal. Kraan 9: de kerncentrales in Duitsland staan niet binnen een paar maanden weer aan, denk in jaren, de strekking is wel duidelijk.
Verder een fundamenteel punt van kritiek op deze opinie: te realistisch en haalbaar. Gaat daarom niet gebeuren, want anders is het klimaat in 2030 onherstelbaar vernietigd.... Niet voor niets zit greenpeace (en vriend van Rutte) activist Samson in het Brusselse EU commissariaat geleid door een narcist, feminist, hij/hem, zoon-van-een-mijnwerker, eredoctor aan de TU-delft, enzovoort, enzovoort, Frans Timmermans. Daar bovenop komt dat het land wordt bestuurt door lobbyisten, (ex-)top functionarissen uit de multinationals, carrière-politici en ideologen, die hebben de volksvertegenwoordigers nagenoeg verdrongen.

ratelaar | 19-08-22 | 14:23

Aandeelhouders zitten te gillen van het lachen.

zoalsikhetzeg | 19-08-22 | 14:23

Kaag heeft al aangegeven dat ze dit jaar niks gaan doen. Blijft last, anticiperen.

Berend_Breedreet | 19-08-22 | 14:22 | 6

Mevrouw Kaag is net terug van vakantie. Jetlag. Even rustig aan.

wapster | 19-08-22 | 14:30

@redthehaghue | 19-08-22 | 14:28: Goed dat u hier ons nog even aan herinnerd. Het blijft verder een schandvlek. Onbestaanbaar.

Piet Karbiet | 19-08-22 | 14:35
▼ 3 antwoorden verborgen

Waar je in ieder geval aan kunt draaien, is aan de media. De Wokebode, NRC Wokeblad en het Algemeen Wokeblad zijn altijd bereid op te schrijven dat alle asieleisers zielig zijn, nooit meer terug kunnen en alleen geholpen kunnen worden met een gratis huis en een grote zak geld.

wapster | 19-08-22 | 14:20

Energiekosten beperken zoals in andere landen gaat hier niet lukken omdat voorgaande kabinetten het nodig vonden alles aan de markt over te laten en nu kan de overheid niet meer ingrijpen.
Iets wat in Frankrijk wel heel eenvoudig kon.
Want daar zijn de energiebedrijven wel nog van de staat.

Osdorpertje | 19-08-22 | 14:20 | 3

Had Frankrijk laatst niet juist EDF weer genationaliseerd?

lekgoot | 19-08-22 | 14:23

Welke markt? Niet de zogenaamde vrije.

Joyce | 19-08-22 | 19:40

Hadden we nu maar allemaal op wereldkampioen Biomassa, GroenLinks, gestemd. Een grote besparing aan energie zou dan mogelijk zijn doordat de vogelwacht van Schiphol overbodig zou worden met de vele windmolens die gebouwd zouden zijn.

Bald_Gefkens | 19-08-22 | 14:20 | 2

Probeer het nog een keer.

Piet Karbiet | 19-08-22 | 14:32

@Piet Karbiet | 19-08-22 | 14:32: Ik begrijp heel goed wat hij schrijft. Moet ik het uitleggen ?

DrachiR | 19-08-22 | 14:40

Wat er nu dus gebeurt, dankzij dit achteroverleunende kabinet, bij een gasprijs van 3,22 per kuub en dus een maandnota van 400-600 euro, is dat mensen in de winter de cv uitzetten en massaal elektrieke kacheltjes gaan plaatsen.

Er is al maanden een run op die dingen.

What could possibly go wrong...

Papa Jones | 19-08-22 | 14:18 | 3

Niet vergeten dat de kwh prijzen ook blijven stijgen helaas.. je ontkomt er niet aan. Dus dubbel zoveel problemen

Kartelmaster2000 | 19-08-22 | 15:02

600 euro? Ik heb net (overigens serieus) melding gemaakt dat ik vanaf oktober niet meer betaal voor mijn energierekening. Voorschot van 1100 euro met uitschieters tot 1900 euro. De zielige hebben de wereld. Kom maar op!

EsEs Esess | 19-08-22 | 16:13

Ja, ik heb er ook nog 1 op zolder gevonden, denk dat ik mijn badkamer er nog niet mee warm krijg , maar afijn. Ook vorig jaar nog een Petroleumkachel van een collega gekocht. Alleen was toen Petroleum iets van 1,70 de liter aan de pomp

Anale | 19-08-22 | 16:29

Een portie nasi met nr 45, plus nog een portie bami, bakje saté saus en kroepoek inclusief bezorgen, kost goedkoper dan een stamppotje met sudderlapjes zelf koken.

zoalsikhetzeg | 19-08-22 | 14:17

Nederland is kennelijk zo schandalig rijk dat elke miskleun gewoon op de burger kan worden verhaald. Je kan de burger afknijpen zo ver je wilt, hij ( M/V/X/LHBTI) begrijpt niet wat hem overkomt en kan er ook niets tegen doen. De burger ziet alleen een groot gebouw zonder ramen en deuren, waarin onze regering schijnt te zitten. Deze regering roept elke vier jaar dat iedereen erop vooruit gaat, terwijl de burger gebukt gaat onder aanhoudende aanvallen van stoelenpootzagers.

Nivelleermarionet | 19-08-22 | 14:16

Hoi Arie. Energie is 18 x keer duurder dan 2 jaar geleden, las ik in het FD. Maar onze economie is in het 2e kwartaal met 2,6% gegroeid, aldus het CBS. Het best meeste van de EU, stelt RTL Z. Hoera !! Vooral energiereuzen verdienden meer.
Joh.

Piet Karbiet | 19-08-22 | 14:15

Kunnen we niet gewoon uit de EU stappen? Vandaag nog? We hebben ons eigen gas, onze eigen havens en ons eigen water systeem. We hebben ons eigen vee en onze eigen landbouw. We hebben genoeg slimme koppen rondlopen en een fantastische zorg. Onze infrastructuur is ongekend goed. We hebben een verschrikkelijk slecht en incapabel overheidssysteem, maar daar kunnen we wat aan doen.

Als het puntje bij het paaltje komt is niets meer belangrijk, behalve overleven. Overleven doe je met basis behoeften en die hebben we volop in eigen handen. Waar hebben we de EU nog voor nodig als al het andere niet meer van belang is om te kunnen overleven? Het kost ons tegenwoordig niet alleen maar euro's maar veel meer dan dat.

CryptoFurby | 19-08-22 | 14:14 | 3

Ik zie Duitsland en België er wel voor aan om dan torenhoge tol te gaan heffen voor het gebruik van hun waterwegen. In tijden van droogte zou het Rijn- en Maaswater ook grotendeels kunnen worden opgebruikt voordat het Nederland bereikt.

lekgoot | 19-08-22 | 14:18

Na Brexit is de EU vooral bezig om alle lidstaten dieper in de draaikolk te trekken. Door de oorlog wordt er serieus gesproken over een Europees leger en zijn de energieprijzen uit de pan gerezen, door de financiele crisis is de Euro nog steviger in handen van de ECB, door de stikstofcrisis draaien we onze voedselproductie de nek om, door de coronacrisis lopen we aan de leiband van het ECDC (EU versie van CDC, tevens onder leiding van WHO). Het zijn ware mafia praktijken, "when I thought I was out, they pull me back in'".

4HoogAantWater | 19-08-22 | 14:26

Bon idee. Schop al doe overbodige internationale studenten er ook maar uit. We hadden al ingenieurs als Lely, Caland en Johanna van Amstel. ASML rules, ook zonder al die Chinezen. Splendid Isolation.

Piet Karbiet | 19-08-22 | 14:28

Uit dit stuk blijkt; er wordt belachelijk veel belasting geheven op een eerste levensbehoefte warmte en koken, terwijl er geen alternatief is. Dat je nu de PvdA en de SP, traditioneel opkomers voor midden en lage klasse, niet hoort heeft te maken met het gegeven dat ook deze partijen denken dat de wereld kapot gaat aan klimaatverandering en dat al deze belastingen dus noodzaak zijn.

Van Groenlinks , D66, VVD, CU, CDA zul je horen, omdat zij ideologie (klimaat communisme) belangrijker vinden dan mensen en hun achterban kan/kon het opstapelen van belastingen heel gemakkelijk betalen.

Wat zijn de oplossingen; ga meer belasting heffen op het vliegen, of hef het westland op, want dan hoeft er niet zo veel gevlogen te worden. Allemaal zaken die niet helpen om de pijn voor van achterlijk dure energietarieven, als gevolg van achterlijk veel belasting heffingen en het negeren van onze eigen ongelofelijke voorraad. Heel bijzonder.

Jesaja | 19-08-22 | 14:13

Het is een gotspe dat Nederlanders, als burgers van een gaswinnend land, de hoogste prijs in europa betalen. Muammar Gadaffi liet zijn bevolking meer van de energierijkdom van het land meeprofiteren dan het kabinet Rutte.

lekgoot | 19-08-22 | 14:13 | 3

En toch was Libië na dertig jaar Khadaffi nog niet eens in staat om zelf te voorzien in verse groente voor zijn eigen burgers. Ondanks subsidies voor zoetwaterprojecten-irrigatie enz.

theo-is-dood | 19-08-22 | 15:59

Die is nadien onderuitgeknald omdat hij bezig was de petrodollar om zeep te halen.

Phantomas | 19-08-22 | 16:26

Uitstekend stuk. De Dutch Disease is maar al te waar: verkwanseling van aardgasbaten werd jaren geleden eens in een mooi artikel in het NRC verwoord. 400 miljard (guldens meen ik) in het niets gegooid, consumptie, pensioenen, sociale zekerheid, minimale investeringen. En ja dan heb je als rijksoverheid toch nog steeds spilziekte en moet je heffingen en belastingen gaan stapelen.

Wie zijn toch die mensen die Nederland besturen? We hebben geen welvaart dankzij hen maar ondanks deze groep die decennia lang met man en macht heeft geprobeerd het land te vernielen. Maar gelukkig zijn we er nog, ware het niet in heel slechte staat. Ik heb nul vertrouwen dat Rutte IV hier iets aan gaat doen. Er is een volledig nieuwe groep nodig.

HerzlichWillkommen | 19-08-22 | 14:09

We hebben mensen die verantwoordelijk zijn.
Die krijgen daarom een hoog salaris.
Dat is het verhaal.

Ver-antwoord-elijk.
Leen je een fiets en sloop je die, dan antwoord je met een nieuwe fiets of je laat het repareren, zodat de iemand anders niet met de ellende zit.

Dus als die verantwoordelijken iets niet goed regelen met het gas, dan gaan zij voor gas zorgen toch?
Niet?
Wij komen zonder te zitten of we kunnen het niet betalen?

En als een CEO iets verkloot dan ontslaat hij ook gewoon wat mensen.

Dus verantwoordelijkheid heeft in de praktijk z'n grenzen?
Dus eigenlijk is dat een kulargument.
Waarom krijgen ze dan zo'n hoog salaris?

Vanuit de veel voorkomende, maar ondoordachte veronderstelling dat leiders meer waard zijn dan volgers...

AdvocatusDiaboli | 19-08-22 | 14:09

Goed verhaal, allemaal grotendeels waar en geschreven vanuit een perspectief waarin oplossingen centraal staan.

Het enige struikelblok waar de auteur niet over rept is "de wil".
De regering (en voorgaande edities daarvan) hebben de wil helemaal niet om het anders te doen.
Er is geen wil om in het belang van burgers of MKB te handelen.

Daarnaast heeft die regering recentelijk nog vele miljarden over de balk gesjoveled (niet gegooid, niet geschept, maar met sjovels tegelijk) om de corona crisis te bezweren. U weet wel, die enorme bedragen waarvan alle bonnetjes kwijt zijn.
Dan zien we nu het volgende gigantische economische struikelblok opdoemen: asielzoekers. Nederland moet roomser zijn dan de paus en voelt zich verplicht om een ieder die de grens over komt struikelen gastvrij op te nemen en uitgebreid van alle gemakken te voorzien.

Kortom... sorry, dit is waste of space, waste of time, noem het maar. Er is een uitgangspunt dat de regering er zit om de burger te dienen. Daar gaat het fout.

DatInternetDingetje | 19-08-22 | 14:08 | 1

De vraag is niet waar het fout gaat maar wanneer.

4HoogAantWater | 19-08-22 | 14:10

Ter aanvulling: faunavriendelijke waterkrachtcentrales in onze grote rivieren.

Hetkanverkeren | 19-08-22 | 14:07 | 1

Waar nauwelijks nog water door stroomt...

eilende Zebra | 19-08-22 | 14:32

Preppen. Hier ben ik anoniem dus kan het wel vertellen. Mijn laatste aankoop waren blauwe vaten, geschikt voor water. en desinfectie tabletten. Nu altijd 150 l water gereed. Eens per half jaar verversen. Ik vertel mijn familie nog niet hoe ik voorbereid ben op poep en ventilator.

horsteknots | 19-08-22 | 14:05 | 5

Niemand is anoniem. Als de aivd-ambtenaar die verantwoordelijk is voor het monitoren van GS honger gaat lijden is uw ip adres snel uit de database gevist. Het vinden van uw huisadres is maar een klein extra stapje. Of gebruikt u een vpn?

lekgoot | 19-08-22 | 14:36

@Kaas de Vies | 19-08-22 | 14:17: ja

Therrie | 19-08-22 | 15:09

Septic tank?

Therrie | 19-08-22 | 15:43
▼ 2 antwoorden verborgen

Arie van de Kolenmijn zal na bovenstaande uitvoerige oplossingsgerichte bijdrage, vanavond wel worden uitgenodigd om aan te schuiven aan de NPO-praattafel om zijn ideeën verder toe te lichten. Tsja, helaas... Hij benaderde hiervoor GS, past niet in hun eenzijdige rolodex denkpatroon.

drs.Nee | 19-08-22 | 14:02 | 3

Of AIVD is op zoek naar z'n identiteit en hij krijgt binnenkort een dreigbrief van de belastingdienst...

4HoogAantWater | 19-08-22 | 14:12

Arie heeft een beetje erg veel tekst nodig om een slecht punt te maken.

eilende Zebra | 19-08-22 | 14:35

@eilende Zebra | 19-08-22 | 14:35:
Grutjes nog aan toe, wat een streepjesellende voor je, zeg.

drs.Nee | 19-08-22 | 14:41

Halen en ogen. Het zal allemaal wel niet mogen.
Europese regelgeving, contracten etc.

Zack Hooi | 19-08-22 | 14:02

Wart is dat toch voor gezeur met dat gas. Genoeg in de grond in Groningen. Gewoon deze winter nog ff open. Rusland is al lang failliet voordat het Groningse gas eindelijk een keer op is.

BoerKoekoek | 19-08-22 | 14:01 | 1

Er is pas nog bekend geworden dat de gasbel minstens 5x groter is dan gedacht. Pompen die zooi en de bijkomstige schade compenseren.

4HoogAantWater | 19-08-22 | 14:14

Nou Arie, dat is een mooi stukje.
Wat zou het fijn zijn als daar in de coalitie over gesproken werd, er er daarna over gestemd!
Daarna kan niemand zeggen dat democratie geen feest is!

Einde van de Domheid | 19-08-22 | 13:59

"We gaan een winter tegemoet met leveringsonzekerheid"
Voor wie is die onzekerheid? Niet voor de consument toch?

Barre_de_k | 19-08-22 | 13:57 | 4

Juist voor de consument. De elektriciteitsnetten staan op diverse plaatsen op springen. Succes met je CV ketel zonder elektriciteit!

DatInternetDingetje | 19-08-22 | 14:10

@DatInternetDingetje | 19-08-22 | 14:10:
Je bedoelt "op piek momenten van elektriciteitsproductie is elektriciteitsvraag en -aanbod niet op elkaar afgestemd en worden dus wat zonneparken afgeschakeld".
Het is hier immers geen Californië.

Barre_de_k | 19-08-22 | 16:43

@Barre_de_k | 19-08-22 | 16:43: Als het idd alleen zo zou zijn dat zonneparken moeten worden afgeschakeld is er niets aan het handje, echter.. de praktijk wil dat het in woonwijken wél fout gaat en er inmiddels voorbeelden zijn waar elektriciteitsleidingen 'knisperend' in de grond liggen.

Daarnaast worden geen werkelijke eisen gesteld aan de omvormers voor particulieren en in sommige gevallen is al duidelijk geworden dat het afschakelen helemaal niet werkt. Het is een kwestie van tijd voordat zoiets structureel mis gaat.

Check ook even de nieuwsberichten uit Duitsland van drie jaar geleden als ik het wel heb. We zijn tot drie keer toe op het nippertje ontsnapt aan een totale noord Europese blackout. Niet omdat die zonneparken op tijd werden afgeschakeld...

DatInternetDingetje | 19-08-22 | 17:03
▼ 1 antwoord verborgen

De enige echte kraan is het volk om kraan 1 t/m 10 te bedienen.

We hebben geen bouwvakkers of installateurs. We hebben geen mensen die bouwvakkers of installateurs opleiden op de bouwplaats, we hebben geen docenten op de beroepsopleidingen en we kunnen geen bètadocenten vinden om pubers een diploma te laten halen waarmee ze toegang krijgen tot technisch beroepsonderwijs.

Aangezien voortgezet onderwijs + MBO of HBO + paar jaar werkervaring gewoon tien jaar kost, ben je tien jaar verder voordat je een paar technische handjes hebt opgeleid. De overheid is zo gewend ministeries op- en af te schalen dat ze denken dat je in de echte wereld ook iemand in twee weken een kunstje kan leren. Die snappen niet dat als je iets bouwt wat een eeuw moet blijven staan, je echt moet weten waarom je zaken op een bepaalde manier doet. Dat je weet welke fouten na een paar jaar ellende opleveren.

Dit komt niet meer goed.

Feynman | 19-08-22 | 13:56 | 4

Blijft altijd leuk, die suggesties in tijden van krapte op de arbeidsmarkt: kunnen we geen herintredende huisvrouwen omscholen tot IT’er, of buschauffeurs bijscholen tot bouwvakker? Gek genoeg hoor je ze nooit suggereren dat we bijstandsmoeders omscholen tot huisarts, of asielzoekers tot topambtenaar. Die suggesties zijn net zo debiel, maar op de een of andere manier snappen ze dat in die gevallen wel.

Muxje | 19-08-22 | 14:09

Dan moeten de CAO's ook opengebroken worden. De CAO M&T ook helemaal openbreken. Zit helaas wel een hele grote pensioenpot achter. De meest achterlijke, achterhaalde én duurste CAO ever. Voor zowel de bedrijven als voor de medewerker. Door die CAO beginnen new-born (vak)technici met een achterlijk laag salaris, dat groeit mettertijd (heel langzaam). Daar kan de jeugd niet meer op wachten, op welk punt in hun leven kunnen zij dan vermogen opbouwen? Openbreken, startsalaris hoger dan krijgt nieuwe NL'se aanwas weer belangstelling.

Joyce | 19-08-22 | 19:17
▼ 1 antwoord verborgen

Goede analyse. Bijna allemaal inkoppertjes. Maar daar zul je bij dit disfunctionele autistische, in zich zelf gekeerde kabinet niet ver meekomen.

Toevoegen : fracking, schaliegas. We zitten op een gigantische hoeveelheid, winbaar zo'n 500 / 600 miljard m3. In plaats daarvan halen we nu schaliegas uit de USA, dat mag dan weer wel.

Zwizalletju | 19-08-22 | 13:56 | 2

Ver weg vervuilen is nog steeds geen probleem.

MargauxGrandCru | 19-08-22 | 14:05

Goede aanvulling

Louter Leuter | 19-08-22 | 14:11

Wat dacht je van: verduurzaming is leuk. Maar wel voor wanneer de oorlog in Oekraine weer voorbij is. En Poetin terug in zijn hok getrapt. Maar nu effe niet.

konjodebonjo | 19-08-22 | 13:56 | 1

En als het belastingbetalende volk er niet door in armoede wordt gedreven.

4HoogAantWater | 19-08-22 | 14:00

Ik mis :
-als de donder gas uit de Noordzee
-als Duitsland nog steeds gas uit Rusland neemt, waarom NL dan niet?

Ruimedenker | 19-08-22 | 13:54 | 5

@A333aan | 19-08-22 | 14:03:
Wij hebben als burgers ook een langlopend contract met onze gekozen regering. Die moeten zorg dragen voor de leefbaarheid in ons land. Als mensen moeten kiezen tussen eten kopen of in de winter de verwarming aanzetten, dan valt een contractbreukje met die Duitsers in het niet.

peterdh | 19-08-22 | 14:33
▼ 2 antwoorden verborgen

Kraan nummer 11 draai de thermostaat vet naar beneden, wat je niet gebruikt hoef je niet te betalen. Neem de 30 dagen in de winter die het koudst zijn, minus temps, neem een electrische deken en ga gewoon eerder onder de wol lekker comfi warm. Dan pak je al een groot deel. Kraan nummer 12 verwarm alleen een zo klein mogelijke kamer tot 17 a18 graden of lager. 18 is comfi.

Schilder58 | 19-08-22 | 13:53 | 14

@Louter Leuter | 19-08-22 | 14:14: Mijn CV ketel heeft een boiler en verbruikt af en toe wel gas om die warm te houden. Als je dat over enkele weken (in de zomer) meet dan is dat best veel in vergelijking met het gasverbruik voor warm water wat je echt gebruikt. Mijn CV ketel gebuikt bovendien 24/7 flink wat stroom, ook als de ketel niet aan springt. Na internet, koelkast en vriezer is de CV ketel de grootste stroomverbruiker bij mij in huis, meer dan de buitenverlichting (buitenverlichting gebuikt iets meer dan de CV maar staat maar 1/2 dag aan).

W_F | 19-08-22 | 16:22

Ja, dat had wel wat die ijsbloemen in de jaren 50. En natuurlijk een kruik mee in bed.

Piet Pirenne | 19-08-22 | 16:41

@W_F | 19-08-22 | 16:22:
Boilers? Das war einmal. Maar door de totale elektrificatie komen die ondingen terug. Koud douchen wordt de norm.

Louter Leuter | 19-08-22 | 19:04
▼ 11 antwoorden verborgen

We moeten gewoon van het Russische gas af.
En daar was verder niet over nagedacht.
En voor de verkiezingen moest de gaskraan uit Groningen verder dicht, na de verkiezingen waren er ineens langlopende contracten met andere landen om Nederlands gas aan te verkopen.

Idee om zo'n contract gewoon op te zeggen?

Oh wacht....

Is dit nog nieuws? | 19-08-22 | 13:52

Haha Nederland is een Telfort-reclame geworden.

First Contact | 19-08-22 | 13:46

Beleid over eigen rente bepaling & munt. De koopkracht krijg je alleen op niveau met maatwerk van eigen centrale bank. Een Zwitsers economisch model niet een Grieks economisch vooruitzicht voor Nederland.

McCain | 19-08-22 | 13:45

Wanbeleid.

Ik wil dat de mafkezen die de taak hadden dit allemaal goed te regelen hiervoor gestraft (strafrecht) worden. We hebben onze welvaart en bestaansniveau verkwanseld aan hobby projecten van idealistische kokerkijkers. Totale wanprestatie.

Bedankt, nu hebben we (lees jullie) allemaal niets.

Kaas de Vies | 19-08-22 | 13:44 | 1

De allergrootste crisis, of zeg maar gerust 'ramp' in dit land is Rutte.
Werkelijk alles wat hij aanraakt verandert in een crisis. Werkelijk alles waar hij ook maar naar kijkt verandert in peop! Onderwijscrisis, politiecrisis, crisis bij de landmacht, bij de luchtmacht, bij de marine, crisis bij justitie, crisis in de gezondheidszorg, energiecrisis, immigratiecrisis... Alles is een crisis!
En wie is er al tig jaar minister president?
Marx Prutte!
De man was tien jaar geleden al over de datum!
Met z'n appeltje en z'n fietsje...

Aristotalloss | 19-08-22 | 14:12

En Geenstijl vergeet de belangrijkste gaskraan! Die waarmee we de fransen een schop onder hun kloten geven om wel mee te werken met Spanje! Spanje haalt zijn gas namelijk uit Afrika en niet uit Rusland!
www.spanjevandaag.com/18/08/2022/fran...

pdvd | 19-08-22 | 13:44 | 2

Ook totale waanzin.

Kaas de Vies | 19-08-22 | 13:45

De leidingen liggen er, maar Frankrijk is te belazerd de laatste kilometers aan te leggen. Trouwens niet alleen Spanje zeurt erover, ook Duitsland en Italie.

gato | 19-08-22 | 14:10

En hef eindelijk een keer BTW en accijns op vliegtickets en dwing de middenstand de deuren in de winkelstraten dicht te houden.

Bigi Bana Boy | 19-08-22 | 13:43 | 4

Geen accijns meer op autobrandstoffen maar op alle geïmporteerde ruwe olie. Het gaat om de CO2 uitstoot dus het maakt niet uit welke brandstof je er van maakt. Dan is een heffing op ruwe olie veel logischer. Het dwingt de raffinaderijen meteen om efficienter te worden, omdat de accijns op hun inkoop in plaats van leveringen zit.

W_F | 19-08-22 | 14:05

@W_F | 19-08-22 | 14:05: en die vervuilende pleuris cruiseschepen die op ruwe olie varen worden ook gelijk en stuk schoner

pdvd | 19-08-22 | 14:43

@W_F | 19-08-22 | 14:05:
Als we stoppen met het importeren van CO2 fabriekjes uit allerlei veilige landen scheelt dat ook.

peterdh | 19-08-22 | 15:05
▼ 1 antwoord verborgen

Vattenfall vraagt momenteel 4,18 euro voor 1 m3 gas. Het einde lijkt zoek.

jarno1975 | 19-08-22 | 13:42 | 2

Maak je geen zorgen, de vrije markt lost uiteindelijk alles op.
Wat er tussentijds kapot gaat dat telt even niet.
Vraag maar aan Jorritsma.
Daar hoef je niets voor in de gaten te houden en te regelen.

AdvocatusDiaboli | 19-08-22 | 13:55

Ik heb nog een oud contract en ik verbruik volgens Gaslicht.com gemiddeld aan gas en electriciteit. Ik betaal, mede door belastingkortingen, nu ogeveer €1500/jaar, gelukkig nog tot 2024. Als ik nu een variabel contract zou moeten afsluiten bij dezelfde leverancier wordt dit bedrag bijna €8500/jaar. De waanzin ten top!

Gies van Agt | 19-08-22 | 15:34

Binnenkort mijn voorraad blikvoer maar weer eens aanvullen denk.
En een fikse drankvoorraad, ook geen slecht plan.

Abject | 19-08-22 | 13:41 | 1

"48 uur onderweg

Iedereen in uw wijk is in paniek.

Er is geen stromend water meer.

In achterstandswijken beginnen de eerste plunderingen. Mensen rennen met plasma-tv’s en spelcomputers over straat. U vraagt zich af waarom; er is immers geen elektra. Die avond ziet u twee vreemde mannen in uw achtertuin. Ze zijn op zoek naar water en blikvoer. U jaagt ze weg met uw honkbalknuppel."
Ah juist, honkbalknuppel aanschaffen is ook geen slecht idee.

Abject | 19-08-22 | 13:53

Stop met bloemetjes kweken in het Westland. Lullig voor de eigenaren van kassen, maar het vreet stroom en gas en bloemetjes lijken mij geen eerste levensbehoefte in tijden van crisis, hoewel tulpenbollen wel een keer van pas zouden kunnen komen. Maar serieus, als er dan toch crisismaatregelen genomen moeten worden, koop dan die tuinders uit.

Bigi Bana Boy | 19-08-22 | 13:41 | 7

@redthehaghue | 19-08-22 | 13:48:
Ik weetvdatbhet niet de boeren en tuinders zijn die er rijk van worden maar de tussenhandel.

eilende Zebra | 19-08-22 | 14:52

@AdvocatusDiaboli | 19-08-22 | 13:58:
Dus, zorg eerst dat de voedselbanken en toeslagen niet meer nodig zijn, dan zien we wel weer verder. Nederland trekt keer op keer te grote schoenen aan en denken dat ze belangrijk zijn op wereldtoneel, ja als pinpas.

redthehaghue | 19-08-22 | 15:25
▼ 4 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl