Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

De staat van ons onderwijs is belabberd en dat mag niemand meer verbazen

We leren het maar niet

Willekeurige lerares

In 2015 leken veel Nederlandse leerlingen geen plezier in het leren te hebben en ervoeren ze het recht op onderwijs als een plicht. Vooral voor wiskunde en lezen konden veel leerlingen geen belangstelling opbrengen. In 2016 concludeerden de inspecteurs dat de kansen in het onderwijs voor kinderen uit een lager sociaal milieu afnamen. In 2017 bleek dat het talent van leerlingen niet altijd benut werd door grote verschillen in kwaliteit tussen de scholen. In 2018 constateerde het rapport dat het onderwijs op de basisschool en in het voortgezet onderwijs steeds verder achteruit ging. In 2019 lazen we dat het lerarentekort een extra groot probleem was op zwarte scholen. In 2020 bleek dat kinderen zo slecht leren lezen dat een kwart van de 15-jarige scholieren onvoldoende goed kon lezen om volledig mee te kunnen draaien in de maatschappij. Daarna sloeg de coronacrisis toe en wilde de inspectie in 2021 die kans aangrijpen om het onderwijs na de pandemie structureel te verbeteren. Nu is het 2022 en concludeert de Inspectie van het Onderwijs dat een toenemend aantal leerlingen het onderwijs verlaat met te weinig kennis van taal en/of rekenen. De Staat van het Onderwijs is al jaren diep treurig en ondanks waarschuwend rapport op alarmerend jaaroverzicht verandert er niets. Aangezien veranderingen geld kosten en dit kabinet hun miljarden al elders uitgeeft, gaan we er niet vanuit dat De Staat van het Onderwijs 2023 heel veel positiever zal klinken. Sorry kinderen, jullie zijn gewoon niet belangrijk genoeg. 

Reaguursels

Inloggen
-weggejorist-
Ram_Ram | 14-04-22 | 07:14

Niet verwonderlijk. Het verspreiden van het linkse gedachtegoed via indoctrinatie heeft de bovenhand gekregen in het onderwijs. Links maakt meer kapot dan je lief is.

davesl1210 | 14-04-22 | 06:25

Toch heeft het iets moois, een samenleving die zichzelf van binnenuit vernietigt.

Asteroid-B612 | 14-04-22 | 04:46
-weggejorist-
Glas-Plas-Was | 14-04-22 | 00:23

Die mevrouw in het journaal zegt toch duidelijk dat bijv. overdreven aandacht voor trivia als moederdag niet bij onderwijs hoort? Wat ze eigenlijk bedoelt: overdreven paasontbijt in pak, gedoe rondom suikerfeest, al die aandacht voor de verschillen. Ga lekker rekenen en taal doen.

apek00l | 13-04-22 | 23:10 | 3

Yep, vooral fijn te horen dat die achterstand is op te lossen door geen Moederdag knutsel meer te maken tijdens de knutseltijd.

ruud76 | 13-04-22 | 23:36

En doorrrrr, met taal en rekenen

apek00l | 13-04-22 | 23:42

@apek00l | 13-04-22 | 23:42: ja Ik dacht even dat men terug zou komen op wat men “begrijpend lezen” noemt (zoek de Lubach uitzending maar op) maar dat was natuurlijk wat naïef.

ruud76 | 13-04-22 | 23:42
-weggejorist-
Uw Verzekeringsadvis | 13-04-22 | 22:56 | 1

Dat de Nederlandse taal achter uit ga is logisch. In de grote steden spreken kinderen die naar basicschool gaan nauwelijks Nederlands. Maar kunnen later wel bijlessen krijgen in Turks of Marokkaans

speed48 | 13-04-22 | 22:46 | 2

Dit is een grap?

2tribes | 13-04-22 | 23:04

Onderwijs moet gewoon weer de kenniskazerne van voor 1968 worden. Een Ijzeren discipline. Net zolang oefenen tot je iets kunt of begrijpt. We spreken goed gearticuleerd Nederlands. Ordeverstoorders worden zonder pardon van school verwijderd - zoek het maar uit, ouders. De smartphone gaat in de kluis. Iets is niet 'ongeveer' goed maar goed of fout. Pissen doe je maar in de pauze. Leraren zijn streng maar geduldig en rechtvaardig. We doen niet aan politiek maar zijn neutraal. Jongens zijn aardig tegen en beschermen meisjes. We sporten niet gemengd. Bezit of gebruik van drugs leidt tot schoolverwijdering en gedwongen tewerkstelling. We leren allemaal wat praktische vaardigheden zoals het repareren van een lekke band. Scooters zijn verboden, alleen fietsen zijn toegestaan. Roken wordt verboden.

Geeft 2 jaar gezeik. Daarna wil niemand meer anders. Because it works.

Lopendbuffet | 13-04-22 | 22:32 | 3

Klinkt goed.

AIRCOOLED-RS | 13-04-22 | 22:41

Totale onzin en (gelukkig) compleet uit de tijd. Denk dat we alleen op het idee van selecteren op dezelfde lijn zitten. Een slimme VMBO TL leerling die het op de Havo niet redt moet gewoon lekker op TL blijven, en een zwakke leerling moet gewoon kunnen blijven zitten of een stape terug doen, ipv dat docenten er veel energie in stoppen om iedereen binnenboort te houden en daarbij de rest van de klas aan zichzelf overlaten.

Sjors W. | 13-04-22 | 22:44

@Sjors W. | 13-04-22 | 22:44:
Binnen hoor je niet te boren. Stapje is wel een toetsenbordissue.

Sjors W. | 13-04-22 | 22:45

En dan die eeuwige moederdag… (suikerfeest ed)

apek00l | 13-04-22 | 22:11

Paar jaar vol goede moed het vak maatschappijleer gedoceerd aan middelbare scholieren. Met de toenemende polarisatie in de samenleving nam gelukkig de laatste jaren ook de interesse bij de jongeren in politiek en maatschappij weer toe, en als je liet merken dat je als docent niets op had met die hele woke-ziekte, paarse vrijdagen op school en al die andere hedendaagse kul, dan droegen de leerlingen je op handen en had je geweldig mooie lessen met ze. Maar schriftelijke opdrachten moest ik altijd van huilen. Lezen, schrijven en een beetje steekhoudend argumenteren kunnen ze jammer genoeg niet meer. In dat kaartje maatschappijleer dat de krijgen a 1-1,5u per week heb je geen tijd om al die lacunes met de te repareren. Je was al blij als je ze het belang van de vrijheid van meningsuiting kon bijbrengen. Maar toen ook het tonen van de Mohammed cartoon in de les tot zoveel ophef leidde dat ik bij de directie op het matje mocht komen, was de lol er bij mij snel af. Toen ik na de aanslag op m’n naamgever in Parijs aan de directie vroeg of we daar op school nog wat mee gingen doen en men zich verschool achter de smoes dat ‘Corona even al onze aandacht opeist’, wist ik: Houellebecq heeft gelijk. Ik sta hier voor de kat z’n kut. Dus toen maar ontslag genomen.

Paty | 13-04-22 | 22:09 | 2

Ik houd niet zo van de term 'kunnen ze jammer genoeg niet meer'. Ik vind dat het 'hebben ze nooit geleerd (gekregen)' hoort te zijn. Dat sommige kinderen wel en anderen niet willen leren is van alle tijden; als ze over de hele linie iets niet kunnen dan heeft het systeem ze gefaald.

Sjors W. | 13-04-22 | 22:13

@Sjors W. | 13-04-22 | 22:13: zeker. Zeer mee eens! Daarom schrijf ik er achter dat ik zou willen dat ik de lacunes wilde aanpakken maar daar helaas geen tijd voor had in dat ene uurtje per week.

Paty | 13-04-22 | 22:14

Het is een kwestie van tijd voordat de bovenlaag met geld slechts nog naar private scholen gaan. Ons soort mensen, maar dan net iets anders. De verpaupering gaat verder doorzetten, de overheid trekt zich terug, de bovenlaag woont in omheinde wijken en heeft een eigen beveiligingsdienst. Het is een kwestie van tijd en je kunt het van mijlen ver zien aankomen. Het is alsof je naar het zinken van de Titanic zit te kijken, maar dan met een vals spelend orkest.

Frau Merkel | 13-04-22 | 22:07 | 3

Yep, is al gaande .

Uw Verzekeringsadvis | 13-04-22 | 22:58

Ik hoor lekker bij die bovenlaag. Mijn ouders, hun ouders en ik werken voor de centjes. Geen scheidingen en je gemak houden. En opeens heb je geld. Vrij simpel concept hoor.

Arjan9401 | 13-04-22 | 23:30

@Arjan9401 | 13-04-22 | 23:30: Klopt. Heeft dan ook niets te maken met wel of niet in de slappe was zitten. Een kind heeft van nature geen motivatie om de schoolbanken te zitten. Die moet op de noodzaak daarvan door zijn ouders worden gewezen. Als de ouders weinig of niets van hun kinderen verwachten voor de toekomst en er niet achteraan zitten dan kan de school doen wat het wil. Dan is het einde oefening. Ik kom uit een (werkelijk) arm gezin, en toch door de stimulatie van mijn ouders de hoge functie van Hoofdwerktuigkundige in de scheepvaart bereikt. Armoede hoef je niet te tonen. Nergens in, is wat mijn moeder mij zei.

forecastle | 14-04-22 | 07:31

het onderwijs probleem bestaat in eerste instantie uit de bereidheid van ouders om hun kinderen op te voeden

15121937 | 13-04-22 | 22:01 | 1

Klopt.

forecastle | 14-04-22 | 07:32

Oei, onderwijs. Opgeleid als docent. Eind zeventiger jaren in het onderwijs gestart. De teloorgang ervan daarmee van dichtbij meegemaakt. Ik lees hier zoveel reacties die enorm herkenbaar zijn. In 1992 gedwongen afscheid genomen t.g.v. bezuinigingsmaatregelen van dhrn. Deetman en Ritzen. Eerstgenoemde kreeg 'als beloning' het burgemeesterschap van Den Haag toebedeeld.
Zoveel ergernissen, teveel om op te noemen.
Ik blijf er bij dat geen vak zo mooi is als een vak/beroep waarbij sprake kan zijn van 'kennisoverdracht'. Onderwijs zou daar bij uitstek het voorbeeld van moeten zijn.
Maar de lol gaat er gauw af als:
- lerarenkamers ruimtes zijn waar afwijkende meningen niet getolereerd lijken te worden.
- collega's klagen over 'werkdruk' terwijl ze 'op de automatische piloot' hun verhaaltje doen.
- als iemand zegt: 'ja, een schooljaar kent veel vakantieweken, maar je moet je wel realiseren dat ik ook mijn lessen moet voorbereiden en veel uren aan correctiewerk besteedt'.
- leraren/docenten hun eigen taal in geschrift niet machtig zijn.- docenten na de examens aan hun zomervakantie beginnen ('thuis werken', ahum), terwijl het schooljaar nog niet afgelopen is.
- je merkt dat dezelfde collega's regelmatig op maandag 'ziek' zijn, om verdenkingen te voorkomen de dinsdag er bij pakken en geen controlerend geneesheer op bezoek krijgen.
- etc., etc.

Wat ik. nu inmiddels mijn kleinkinderen onderwijs genieten (jongste is 6, oudste is 13), merk is dat:
- er geen schrijfles meer gegeven wordt.
- leerlingen opdrachtjes maken op uitgereikte A4-tjes i.p.v. netjes in schriften te werken. Lijkt misschien onbelangrijk, maar is het in mijn ogen niet.
- schoolrapporten met cijfers niet meer bestaan. Kinderen komen in plaats daarvan met 'portfolio's' thuis met de meest uiteenlopende onzin en Cito-grafiekjes waar onderwijsgevenden zich achter kunnen verschuilen.
- extra hulp vanuit school in de vorm van 'remedial teaching' niet meer bestaat. Die wordt, als je er maar lang genoeg om zeurt, ingehuurd en op afstand (telefonisch of online) verleend. Onze kleindochter bijvoorbeeld is dyslectisch, en kreeg op deze manier 'ondersteuning' aangeboden (gemaximaliseerd op 6 (zes!) sessies van 30 minuten!
- ze thuis komen met door de leerkracht geschreven briefjes met spelfouten, in mijn ogen een doodzonde.
- lesuitval doordat leerkrachten studiedagen moeten volgen onacceptabele vormen heeft aangenomen.
- ik zo nog wel even door kan gaan.
't Is triest; in- en intriest.
Was het dan ooit veel en veel beter? Dat moet wel; ik kan me herinneren dat meer dan 50% van alle stewardessen wereldwijd de Nederlandse nationaliteit had en dat zal vast niet het gevolg zijn geweest van het feit dat ze zoveel aantrekkelijker waren dan stewardessen met een andere nationaliteit. Toentertijd was nog sprake van drie verplichte vreemde talen in het voortgezet onderwijs. Het moge duidelijk zijn, ik ben van 'voor de Mammoetwet'.
Verder zal ik hier niet lopen zeuren over het onderwerp 'onderwijs', maar moest even mijn hart luchten.

PPuk | 13-04-22 | 21:50 | 1

Heldere taal en erg herkenbaar. Met name die studiedagen zijn er echt bizar veel. Maar ergens snap ik dat het ook gebruikt wordt als time-out voor de leraren. Die werkdruk is vrij hoog tegenwoordig vanwege de grote klassen en dagelijks uitvallende collega’s. Hopelijk wordt het vak leraar snel aantrekkelijker gemaakt wat mijbetreft wordt het weer een van de beter betaade banen met een goed cao pakket.

movingsquare | 14-04-22 | 07:07

Vroeger kon bijna iedereen uitstekend Nederlands. Ongeacht het schoolniveau.
Tegenwoordig is het aantal functionele analfabeten gewoon echt heel hoog. Nederlandse klassen staan er internationaal om bekend dat ze heel onrustig zijn. Steeds meer kinderen horen pas voor het eerst Nederlands als ze naar school gaan. En dan nog horen ze buiten schooltijd amper Nederlands. En er wordt heel veel aandacht besteed aan non vakken. Yoga, dansje hier, dansje daar etc. Onderwijs moet geïndividualiseerd zijn, want Passend Onderwijs, klassikaal les is een vies woord, want niet hip, leraren beheersen het Nederlands ook steeds slechter, school is steeds meer een therapeutisch centrum etc. etc.

Hoe op te lossen? Klassikaal les, geen genoegen nemen met lage kwaliteit en echt die basis erin rammen, dan maar geen dansje hier, dansje daar. Maar ja, dat gaat allemaal niet gebeuren...

Bataafje | 13-04-22 | 21:38

Het ligt niet alleen aan de leraren, maar ook aan hùn docenten. Ik heb ooit eens een PABO-wiskundeboek mogen redigeren. Man, man, man, wat een bedroevend niveau had dat vod. Als je iets probeert uit te leggen, moet je het eerst zelf begrijpen. Maar dat principe leek helemaal aan de schrijvers voorbij te zijn gegaan.

Divergente_Integraal | 13-04-22 | 21:33

Ja, maar wat willen we nu eigenlijk? Beter onderwijs of meer geld naar Frankrijk, Italië en Griekenland? Het laatste toch zeker? Nou, dan moeten we niet zeuren.
(Aldus uw overheid.)

MAD1950 | 13-04-22 | 21:32

EN: de gemiddelde lichaamslengte van
de ‘Nederlander’ neemt ook al af…

Verderkijkert | 13-04-22 | 21:27 | 1

De gemiddelde leeftijd ook.

Wering | 14-04-22 | 00:12

Aan de salarissen ligt het niet:
— Wat verdien ik als leraar in het voortgezet onderwijs?
Een leraar in het voortgezet onderwijs verdient tussen € 3.340 en € 6.860 per maand. Dat is inclusief onder andere vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Dat staat in de cao voortgezet onderwijs (cao vo).—
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werk...

theo-is-dood | 13-04-22 | 21:18 | 1

leraren verdienen absurd veel tegenwoordig.

Ir. Wilhelmus | 13-04-22 | 21:31

Heel mijn leven ben ik een groot liefhebber van Cameron Diaz. Sinds "The Mask" heeft dat problematische proporties aangenomen. En nu zie ik haar weer.
*The Mask voor de duizendste keer kijken gaat*

Lochos | 13-04-22 | 21:11 | 1

Het is niet dat ik u op slechte gedachten wil brengen, maar ik had min of meer hetzelfde na There's Something About Mary. Gelukkig schaam ik mij er na al die jaren niet neer voor.

Die vetkuif.

Hetkanverkeren | 13-04-22 | 21:20

Toch vraag ik mij af hoe diep de betonrot in deze zit. Dat die er zit, blijkt ook uit al die rapporten etc. Maar dat komt niet alleen van kansenwijken, want dat levert niet een dergelijk percentage op. Ook "gewone" scholen en ouders (!) zijn hierin onderdeel van het probleem volgens mij.

Ik heb zelf kinderen op een redelijk conservatieve basisschool, conservatief in de zin van opvoeding/leerwijze etc. en ken twee directeuren van een basisschool. Maar het is allemaal zo verrekte soft geworden. Het rare is dat ik wel het idee heb dat ze eerder beginnen met dingen te leren, in groep 2 had ik vroeger volgens mij nog nooit een letter gezien, maar hoe ze het leren en wat ze er daarna voor aandacht aan besteden is volgens mij dramatisch. Je hebt daarnaast echt een hele categorie ouders die denken "Opvoeden, leren? Dat doen ze op school wel". Dat is al funest.

Tel daarbij op dat alle van overheidswege opgelegde "verbeteringen" in het (basis)onderwijs vrijwel elke echte meester (meester, waar dan?) en/of juf allang hebben doen omzien naar een een baan als huiswerkbegeleider/hoogbegaafdheidscoach of wat dies meer zij.

Neem daarbij ook nog eens dat het tegenwoordig belangrijker wordt geacht voor basisschoolkinderen om de volledige namen te kennen achter LHBTIQRSTUVW dan goed te lezen, schrijven of rekenen en het drama wordt al snel duidelijk.

Elementaire zaken worden naar de achtergrond gedrukt ten faveure van onzin en geneuzel in de marge. Kennis? Je kunt toch dingen zoeken op Google?

Er komt (of eigenlijk is die er al) een generatie aan van onnozelen, hoewel ze hoogopgeleid heten te zijn. Die ondanks dat ze er geen reet aan gedaan hebben hun tentamens/examens/whatever niet halen en dan gaan klagen over de normering. Die wordt dan voor iedereen aangepast, zodat we uiteindelijk met de Duitse leraar kunnen zeggen: "Jullie hebben allemaal een voldoende". Dat is het geworden, een "voldoende-maatschappij", met als resultaat twee dingen. Iedereen heeft uiteindelijk toch wel een voldoende en die voldoende stelt geen reet meer voor.

breakingnews | 13-04-22 | 21:08

Met dit bewijs in handen zal Kaagmens wel betogen dat de accijns op benzine omhoog moet om de abominabele staat van het onderwijs te redden.

Pekketrikker | 13-04-22 | 21:07

ik heb een idee.

als we nou KINDEREN meer invloed geven over wat ze willen leren? Ik bedoel wie weet nou beter wat en hoe te leren dan het KIND zelf? Logisch toch?

Ir. Wilhelmus | 13-04-22 | 21:07

Deze week gejank van leraren MBO en HBO, leerlingen komen niet meer naar school, waar zijn ze gebleven. Nee, aartsluie varkens, jullie bieden slecht 3- 4 dagdelen fysiek les aan, de rest is nog steeds online of zelfstudie.
De online les bestaat uit het oplezen van Powerpointsheets, ik mocht het zelf 2 jaar lang en dus nog aanschouwen.
Daarnaast zijn de lui die van de PABO komen zelf beperkt in taal en rekenen.
Plus daarnaast de enorme aanwas van zij instroom van allerlei kinderen en jongeren die er de ballen niet van snappen, logisch, maar daardoor geen aandacht meer voor Nl kinderen en jongeren. Nu ook weer, duizenden Oekraïense kinderen in die klassen, hoe denk je dat dat er aan toe gaat?

Zuster01 | 13-04-22 | 20:54

Wat hep je nou aan sgool. Strax doet du kompjoetur en du roobot al het werruk. Dan hep ik meer tait om te gamuh. Je weet tog!

Tietmier | 13-04-22 | 20:52 | 1

Je koopt gewoon bitcoins. Shit wordt geld waard. Je verkoopt de bitcoins. Fissa!
Daarna koop je weer bitcoins. Shit wordt geld waard. En je verkoopt de bitcoins.

Duwbak_Linda | 13-04-22 | 20:56

De staat wil graag gehoorzame onderdanen, wat jammer dat die steeds dommer worden.

Portemonnee van de A | 13-04-22 | 20:51

Eigenlijk snap ik er niets van. De kleine wordt dit jaar drie en kan tot ruim in de dertig tellen, herkent alle letters en probeert te rijmen. Dat gaat allemaal spelenderwijs en als 'ie foutjes maakt verbeteren we dat ook speels.
Vervolgens verhaaltjes voorlezen en als ik dan (expres) de tekst een klein beetje aanpas wijst 'ie aan wat ik fout doe. Tussendoor lekker rennen en ravotten en lekker met de duplo en ander speelgoed spelen, hij komt vanzelf wel weer met een boekje aanzetten.

Volgens mij ben ik niet speciaal slim als het op opvoeden aankomt, je hoeft er alleen maar tijd in te steken en dat is voor allebei nog leuk ook.

Wat wel opvalt is dat de meeste kinderboekjes vrij duf zijn zodat je echt moet zoeken naar leuk&educatief tegelijk. Daar gaat het mogelijk mis.

Monkey Cabbage | 13-04-22 | 20:45 | 3

Tip voor je kind : de sketch "Wim is weg" van theater Orkater.

chicago river | 13-04-22 | 20:48

En Arendsoog, Pinkeltje, Kapitein Roodbaard, en natuurlijk als het mannetje wat ouder is de Asterixen en Suske en Wiskes.

chicago river | 13-04-22 | 20:52

Als ik hierop mag reageren: mijn oudste kon op heel vroege leeftijd 34*826 uitrekenen op papier. Had ik hem geleerd. 6 jaar later, 23!!!!!!!!!!!! Leraren/stagaires later was het een ramp. Natuurlijk is dit een n=1 en hielp de scheiding ook niet maar het onderwijs in Nederland is gewoon kudt!

Als op VWO-niveau een presentatie van 4 personen gedaan moet worden met een Wollah geval dan staan de tranen in je ogen. Mijn VWO-waardig kind met een in Nederland geboren ander kind dat geen fatsoenlijke Nederlandse zin kan zeggen wordt beoordeeld en allen krijgen een 7. Dat klopt gewoon niet.
Geef leerlingen een cijfer voor inzet en een cijfer voor kennis, want met dit lamlendige onderwijs help je niemand vooruit!

Bootvisser | 13-04-22 | 20:59

Een paar weken geleden liep ik mijn oude leraar Nederlands en Duits tegen het lijf in de plaatselijke supermarkt. We maakten even een praatje en vervolgens vroeg de beste man wat ik nu eigenlijk voor werk doe na al die jaren. Ik vertelde dat ik een technisch beroep heb, iets met industriële brandbestrijding, waarop de man antwoorde... gelukkig heb je een beroep gekozen waarmee je iets nuttigs bijdraagt aan de maatschappij en ben je geen lifestyle-coach of influencer geworden zoals men tegenwoordig graag doet. De beste man zal ergens achterin de 70 zijn en zijn antwoord klonk wel zo heerlijk cynisch. Dat vond ik nou bijzonder grappig eigenlijk.

Alfred E. Neuman | 13-04-22 | 20:44

En dan denk je:
"Bijzondere tegel".

En dan ga je er voor zitten. Je schrijft iets dat zoveel je kunt voldoet aan alle taalregels. Je toont empathie. Je doet je best op een gedegen argumentatie. Je vermijdt het schofferen van de schrijver van de onderhavige tegel. Leest het nog eens over, corrigeert hier en daar iets. Steekt er tijd in.

En dan komt Joris.
Hup.
De oorspronkelijke tegel is weg.
Jouw zorgvuldig opgebouwde betoog is ook verdwenen.

Je kunt wel janken, maar houdt je flink.
Geeft de schuld aan Fishermans' Friend.

* borrel inschenkt en nadenken doet over de oneerlijkheid van het bestaan *

Kapitein Sjaak Mus | 13-04-22 | 20:40 | 5

Nu tegel ik vrij veel, maar juist de tegels die ik zelf echt goed en/of grappig vind reageert vaak niemand op. Wondere wereld.

Duwbak_Linda | 13-04-22 | 20:48

@Frau Merkel | 13-04-22 | 21:09:
Dacht zelf aan raar gevoel voor humor, maar wat jij zegt zou natuurlijk ook kunnen.

Duwbak_Linda | 13-04-22 | 21:15
▼ 2 antwoorden verborgen

Herhalen en stampen dat het een automatisme is.
Ik zie nu jongens bij van de HTS of hoe dan nu heet, die kunnen niet fatsoenlijk rekenen. En als je ze daarop wijst wordt er wat dom om gelachen. Maar ik ben ook al een oude zak met alleen MTS.

shimanski | 13-04-22 | 20:34

Hoor net van mijn zoon (2 e gym) dat er deze week minstens 10, maar wellicht 12 lesuren zullen gaan uitvallen.

nono_einstein | 13-04-22 | 20:30

Ik ben opgeleid als docent maar heb dat bijltje er vrij snel bij neer gegooid. Niet eens om de veelal mondige en ongeïnteresseerde leerlingen, maar vooral om de collega's.

De meeste leraren zijn echt raar.
In die lerarenkamer heerst een hiërarchie, waar de nieuwe docenten min of meer worden genegeerd. En de meeste lerarenagenda's waren voorzien van een stickerT van D'66. Persoonlijk vind ik het etaleren van een politieke voorkeur op een school niet kies.

Het geklaag over werkdruk vind ik overigens onbegrijpelijk. Na een paar weken werken had ik alweer vakantie. En een werkweek in het onderwijs is sowieso niet te vergelijken met een fulltime job elders. Ik vind daarom ook echt niet dat het salaris te laag is en denk niet dat het de oplossing is om meer docenten aan te trekken.

Roos | 13-04-22 | 20:26 | 4

Moeten de docenten dan zelf ook les krijgen in sociale omgang met elkaar

hotbrasil | 13-04-22 | 20:31

@hotbrasil | 13-04-22 | 20:31:

Daar krijg je gezeik mee...!!

@ Roos.. Het lijkt mij dat het vak tegenwoordig meer idealistisch is, dan praktisch...

neonreclame | 13-04-22 | 20:34

Prima opmerking. Er is veel meer nodig dan alleen maar poen. Werkculturen bepalen wie binnen blijft of gaat. Of de "goeien" blijven? dat is sterk de vraag.

nobodiesunmighty | 13-04-22 | 20:36
▼ 1 antwoord verborgen

17 jaar geleden begreep zoonlief geen ene moer van rekenen. Delen door breuken of grote getallen delen was een drama.
In 10 minuten uitgelegd hoe je een staartdeling maakt en het delen met breuken uitgelegd.
Volgende ouderavond kreeg ik te horen dat deze manier "fout" was. Daarna een enorm lulverhaal over getalgevoel blablabla. Heb de basisschoolmuts gevraagd om haar manier aan mij uit te leggen....
Zelden zulke ongestructureerde nonsens gehoord.
Kwam er op neer dat fouten niet altijd fout zijn als ze minder fout zijn. Voorbeeld : 110-9. Als het antwoord 102 is dan is dat minder fout dan 99....

Randall3.0 | 13-04-22 | 20:19 | 5

@Graaisnaaiert | 13-04-22 | 20:23: ja. 102 is dus minder fout dan 99. Qua getalgevoel Enzo........
Tien ik zei dat het mooie van rekenen nou juist is dat er 1 goed antwoord is werd ze zelfs een beetje narrig.....

Randall3.0 | 13-04-22 | 20:36

Klopt wel: je moet goed fout zijn wil je succesvol worden. Zie Rutte, Trump, Putin, oei.... wat zeg ik nou
...

nobodiesunmighty | 13-04-22 | 20:38

Ze moeten wel. Anders haalt geen leerling de eindstreep meer. En da’s het enige dat telt…

Paty | 13-04-22 | 22:49
▼ 2 antwoorden verborgen

Gelukkig ben ik geslaagt in een tijd dat de kwaliteit van het onderwijs nog op orde was.

de IJsman | 13-04-22 | 20:19 | 8

Wat un geluck zech.

nobodiesunmighty | 13-04-22 | 20:39

@de IJsman | 13-04-22 | 20:27:
Weisneus.

Kameraansteker | 13-04-22 | 21:07
▼ 5 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Jan Lange3373 | 13-04-22 | 20:19 | 1

maakt niet uit. de eenvoudige banen voor eenvoudige mensen voor de productie-industrie komt weer terug uit de lage lonen landen. Ballast in het hoofd remt alleen maar af.

RdeFriesch | 13-04-22 | 20:15 | 1

Er blijft altijd werk dat voor robots te min is.

Mr_Natural | 13-04-22 | 20:20
-weggejorist-
Hetkanverkeren | 13-04-22 | 20:14 | 3

Huiswerk, als mijn zoontje bij me was maakte hij dat terwijl ik aan het koken was of de afwas deed. Hadden we allebei een "kudtklus" en als hij geen zin had maakte we er een wedstrijdje van wie als eerste klaar was met zijn "kudtklus", hij of ik. En natuurlijk liet ik hem altijd winnen, goed voor de moraal plus dan werkte het truukje de volgende keer ook weer.
Nou ja, en daarna keek ik het na en wat niet goed was deed hij over ( inclusief feedback, dus bewerking goed, maar je hebt je verschreven... ). En soms zat er dan nog een briefje van de juf bij wat uiteraard vol met fouten stond en dan moest je je dus echt inhouden om niet te gaan strepen en verbeteren want ja, dat krijgt hij natuurlijk naar zijn hoofd gesmeten.

Graaisnaaiert | 13-04-22 | 20:13 | 5

Op de mavo ook meegemaakt, iets in een kwartier goed uitleggen kan het verschil maken tussen een 2 en een 8 op de volgende toets, als de leraar de stof 10x ingewikkelder maakt dan het is. Ook wel gezien dat >90% van een klas natuurkunde uit het pakket gooide vanwege een waardeloze leraar. Dan kan je daarna leen nog maar een pret-vervolgstudie doen.

W_F | 13-04-22 | 20:25

@chicago river | 13-04-22 | 20:22:
Ja toch? Geen stress, het moet toch gebeuren dus jij doet dit, ik doe dat en als je het niet snapt of even wil dat ik kom kijken roep je maar. En natuurlijk kwam ik zelf ook af en toe even kijken of het ging, prijzen of aai over de bol als het goed ging en als ik een foutje zag was het "kijk hier nog even naar".
Plus, als ik het nakeek wist ik zeker dat hij foutloos naar school ging en het begreep.

Graaisnaaiert | 13-04-22 | 20:26

@Graaisnaaiert | 13-04-22 | 20:26:
Aardrijkskunde en vooral topografie waren hilarisch, omdat pa en ma in hun keukenschort,vaak geen idéé hadden.
Plekken als Kerkrade en Den Helder wisten ze wel. Maar als je ze vroeg naar de geschiedenis van de Zeeuwen, Brabeaulanders en wat die met de Spanjaarden van de 80-jarige oorlog hadden, kregen ze het moeilijk.
Gingen ze toch terug naar potten en pannen.
Evengoed toch mn school afgemaakt. Haha!

chicago river | 13-04-22 | 20:35
▼ 2 antwoorden verborgen

Van alle tijden dat de jonge generatie het niet goed doet er bereikt. Gelukkig komt het later allemaal goed.

MargauxGrandCru | 13-04-22 | 20:12 | 4

Onze jeugd heeft een sterke hang naar luxe, slechte manieren, minachting voor het gezag en geen eerbied voor ouderen. Ze geven de voorkeur aan kletspraatjes in plaats van training. Jonge mensen spreken hun ouders tegen, houden niet hun mond in gezelschap en tiranniseren hun leraren. (Socrates)
Maar zoals jij zegt (althans.. als ik jou goed begrip): het komt uiteindelijk gelukkig inderdaad wel goed, met de jeugd die we zijn/waren/maken/gemaakt hebben.

anja | 13-04-22 | 20:54
▼ 1 antwoord verborgen

De jeugd is niet dommer nu, de leraren wel.

Mr_Natural | 13-04-22 | 20:10 | 5

Ik zou voor geen goud het onderwijs in gaan. Alsof de kinderen nog niet vreselijk genoeg zijn, heb je ook nog te maken met het ouderpaar.

de IJsman | 13-04-22 | 20:23

Wie heeft die leraren opgevoed? Die moeten hun excuses aanbieden!

nobodiesunmighty | 13-04-22 | 20:42

Ik meen Napoleon: 'Hij die kan, doet. Hij die niet kan, onderwijst'.

PPuk | 13-04-22 | 20:50
▼ 2 antwoorden verborgen

In het onderwijs komt er te weinig geld bij docenten en onderwijsmiddelen terecht . Er komen vooral managers, directeuren en ondersteunende diensten bij die bepalen hoe de docent moet lesgeven en formuliertjes oet invullen
Schaf die lumpsum eens af, overheid. Zo zie je hoe weinig geld er naar docenten, studenten en onderwijsmiddelen gaat.

salonsocialist | 13-04-22 | 20:10 | 4

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werk...

“ Gemiddelde beloning leraren voortgezet onderwijs
Gemiddeld verdienen leraren in het voortgezet onderwijs zo’n € 5.450 per maand. In die berekening is rekening gehouden met de schalen en tredes van alle leraren (gewogen gemiddelde) in loondienst.”

theo-is-dood | 13-04-22 | 21:20

Nou, Theo, dit is idd een gemiddelde.
Ik verdien met 4 dagen werk in het onderwijs 2500 Euro netto in LB schaal waarin overgrote deel van docenten in het vo zit. Elk weekend aan het werk met voorbereiden, correctie en overige taken naast het lesgeven zoals ook een hoop administratie. Vind je dit een vetpot?

Hera | 13-04-22 | 23:35
▼ 1 antwoord verborgen

Permanente Educatie verplichting voor leraren met verplichte toetsen en certificaten voor bijvoorbeeld schooladviezen, wie het niet haalt levert 25% salaris in. 4 weken vakantie inleveren en meer echte lesuren voor kernvakken. Beperking deeltijd werken door korting op salaris deeltijders, uitdunnen management lagen in de schooltjes concerns.

vranac | 13-04-22 | 20:09 | 1

Vooral in de grote steden mag je in je handjes klappen als er uberhaupt iemand solliciteert op een vacature voor basisschoolleraar.

Kicksalot | 13-04-22 | 20:16

De jeugd van tegenwoordig: slappe, smakeloze pap is het.
*pijp opsteekt*

SterF... | 13-04-22 | 20:06 | 3

Je mag ze natuurlijk niet dom noemen.......

Lorejas | 13-04-22 | 20:12

Klopt, en wie heeft hen zo opgevoed?

Kicksalot | 13-04-22 | 20:14

Nahja. Wat heb je aan goed kunnen hoofdrekenen als je ook zakjapanners heb.

chicago river | 13-04-22 | 20:06 | 4

@Plaque-doctor | 13-04-22 | 20:08:
Haha! Mijn tegel was nogal ironisch bedoeld (ik geloof weldegelijk in goed rekenkunde onderwijs) maar het wordt overtrokken. Laat mensen eerst maar eens fatsoenlijk de táál leren.
En aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, en één van de buitenlandse talen.

chicago river | 13-04-22 | 20:14

Gevoel voor getallen en een beetje kunnen schatten bv, zodat als je dan minister of hoge ambtenaar bent, het je opvalt als de cijfers over grote stikstof uitstoters eigenlijk helemaal niet kunnen. Het kan voor lul staan vermijden.

Blauwpetje | 13-04-22 | 20:15
▼ 1 antwoord verborgen

Letters zijn een abstract iets geworden voor de huidige emoticonmensch. Het is toch veel makkelijker om op een lachebekje te drukken op je mobieltje dan met pen en papier "lagun" of "blei" neer te kwakken?
Holbewoners, dat waren we en tot holbewoners zullen wij wederkeren.

Graaisnaaiert | 13-04-22 | 20:05 | 2

Omg, lol.

Mr_Natural | 13-04-22 | 20:07

Triest.

Wijze uit het Oosten | 13-04-22 | 20:53

Rekenen kunnen ze ook steeds minder.
Usefull idiots voor de compsumtie maatschappij.
Wat schrijven betreft,laatst wat namen en adressen nodig van kinderen voor een buurtactie.
Stond verbaasd over handschrift en spelling.
Denk dat ook de ouders hier een bijdrage aan kunnen hebben.
Hebben ze het te druk met sociale media ofzo,neem dan geen kinderen.

De Profundus | 13-04-22 | 20:04 | 3

Ja hallo, ik wilde een bakfiets, dat gaat niet zonder kinderen.

John McClane | 13-04-22 | 20:05

Useful. Consumptie en maatschappij is één woord. En spatie na komma wellicht iets? ‘Stond verbaasd’ ‘Bijdrage hebben’ Aannames, een hoop.

En dan anderen de les lezen? Ghe.

Ashtrey | 13-04-22 | 20:13

@John McClane | 13-04-22 | 20:05: Jawel hoor, hoe vervoer je anders je 6 kratten pils?

Met_baard | 13-04-22 | 21:45
-weggejorist-
Wering | 13-04-22 | 20:03

Huidige arbeidsmarkt + huizenmarkt = je hebt wiskunde nodig voor een (eigen) dak boven je hoofd.

W_F | 13-04-22 | 20:01

Als ik vroeger sommetjes maakte en ik maakte een fout, ging de meester er een dikke rode streep doorzetten. FOUT! Als alles goed was kreeg ik een mooie krul als beloning. Het was ook heel duidelijk. Bij junior zie ik geen rode strepen meer door foute antwoorden. De kinderen hebben gewoon elke dag goed gewerkt. Ohja, al die prachtige gedrukte taal en rekenboekjes waarin de goede antwoorden alleen maar omcirkeld hoeven te worden i.p.v. de hele bende van het krijtbord over te schrijven, zorgen ervoor dat junior een handschrift heeft waar ik mij -heb dat nog nooit iemand eerder verteld- zelfs een beetje voor schaam.

Leptob | 13-04-22 | 20:01 | 7

In het reaguurdersvak kun je je geheimen kwijt. Discretie verzekerd

Mark van Leeuwen | 13-04-22 | 20:11

@Ashtrey | 13-04-22 | 20:09: Op de HTS gingen ze cijfers publiceren zonder naam, alleen student nummer, omdat recruiters foto's maakten van de prikborden in het gebouw.

W_F | 13-04-22 | 20:30

@snapal | 13-04-22 | 20:07: Ik neem jouw reaguursel mee naar mijn psychiater. Hoop dat hij mij kan uitleggen wat je precies bedoelt.

Leptob | 13-04-22 | 20:33
▼ 4 antwoorden verborgen

Een onderwijzer die aan het begin van de puberteit het startschot geeft: neuken doe je zo. En dat alles dan goed is. Vooral qua concentratievermogen.

Die theorie van alles en hoe zelfs de lastigste wiskundige vraagstukken vooral op jonge leeftijd een abc'tje blijken. Toeval bestaat niet. Die hel: pubertijd.

Hetkanverkeren | 13-04-22 | 20:00 | 1

De pubertijd is de periode waarin de ouders raar gaan doen.

Frau Merkel | 13-04-22 | 21:10

educatie wordt overschat. gebrek aan iq verhelp je niet.

klimaatsloper | 13-04-22 | 19:59 | 5
-weggejorist-
De Profundus | 13-04-22 | 20:07

Denk je dat IQ alleen maar een kwestie van aangeboren is?

SterF... | 13-04-22 | 20:10
▼ 2 antwoorden verborgen

Nogal wiedes, geeneens een digi-bord op de feauteau

b00bs | 13-04-22 | 19:58

De ongeletterde burger is een hanteerbare burger.

gauloisesbleu | 13-04-22 | 19:54 | 3

Wat is ook alweer dat gezegde? Hou jij ze dom? Dan hou ik ze arm.

Basil Fawlty | 13-04-22 | 19:58

@Basil Fawlty | 13-04-22 | 19:58: Ah, de Middeleeuwen all over again..

Wijze uit het Oosten | 13-04-22 | 20:06

@Wijze uit het Oosten | 13-04-22 | 20:06:
Nederland 2022.

Basil Fawlty | 13-04-22 | 20:30

Broer je hoeft toch niet te lezen je hebt tog internet met filmpjes. Tss lezen is voor nerds.

John McClane | 13-04-22 | 19:54

En hoeveel kinderen worden nu nog steeds thuis bewust door de ouders gallemegalleme hamdela hamdela geleerd voor ze naar de basisschool gaan met een achterstand? Bij mij op het HBO werd met zulke types al niet gestraft op taal- en spelfouten, want zielig/discriminerend of zo.

The Green*Machine | 13-04-22 | 19:53

Op geenstijl is de taalvaardigheid over het algemeen wel in orde, maar youtube bijvoorbeeld is om te huilen.
Denk en taalniveau is slecht, heel slecht.
Ze zouden ook geen schijn van kans hebben op gs, gehakt is wat rest.

snapal | 13-04-22 | 19:53 | 1

Nou, het is anders het kabinet zijn miljarden, niet hun.

Colin.Fart | 13-04-22 | 23:47

Wat me opvalt, vooral bij jonge vrouwen, is dat het lijkt alsof ze niet meer normaal een pen of potlood vast kunnen houden. In plaats van de pengreep is het eerder een soort van klauw waarin de pen gehouden wordt. Is dat anderen ook toevallig opgevallen? Leren ze dat tegenwoordig niet meer?

ZOMG | 13-04-22 | 19:50 | 5

Klopt ja, heel lelijk. Of erop gelet wordt is helemaal aan de juf/meester en natuurlijk de ouders. Ik let erop voor mijn bloedjes en dus de juffen ook.

John McClane | 13-04-22 | 19:57

Ze worden blijkbaar al klaargestoomd om andere dingen vast te houden?

Mokum Kosher | 13-04-22 | 20:07

Ook niet echt nuttig, er zijn werkdagen dat ik geen letter schrijf, alles gaat via toestelbord tegenwoordig. Sollicitaties moeten in Word formaat, al is je handschrift nog zo mooi, het voldoet niet aan de voorwaarden.

W_F | 13-04-22 | 20:14
▼ 2 antwoorden verborgen

En dat zijn nog alleen de leerlingen. Moet je eens de docenten onder de loep nemen. Kun je lachen.

Kameraansteker | 13-04-22 | 19:49 | 2

Ik was recent op een lagere school en was onbedoeld getuige van een lerarengesprek. De vraag ging rond wat de hoofdstad van Scandinavië was. Ik kon me niet inhouden en zei dat als het fout gaat Moskou wordt maar dat voor nu geldt dat het afzonderlijke landen zijn

Mark van Leeuwen | 13-04-22 | 20:00

@Mark van Leeuwen | 13-04-22 | 20:00:
Begrepen ze je, of kreeg je van die verbaasde "Scandinavië is toch een land?" - blikken?

Kameraansteker | 13-04-22 | 20:14

ik heb 5 hbo studenten door de jaren heen gehad als stagiaire.
Je kunt ze als praktisch analfabeet beschouwen.
Een zeer triest niveau.

fabeltjesland | 13-04-22 | 19:49 | 4

Ach de stagaire wordt toch niet aangenomen voor wat er uit haar mond komt..

Ilyrm | 13-04-22 | 20:15

Had u alleen vrouwelijke stagiairs?

Kapitein Sjaak Mus | 13-04-22 | 20:29
▼ 1 antwoord verborgen

Tog sou ik Kameroen Dias niet doen. Ken voor veel minder geldt beter kreigen.

skoftig | 13-04-22 | 19:48 | 3

Wie?

Kapitein Sjaak Mus | 13-04-22 | 19:55

@Kapitein Sjaak Mus | 13-04-22 | 19:55:
Hier in de garageboxen in de Bijlmer.

skoftig | 13-04-22 | 20:00

Mijn kind doet VWO. Vanaf de eerste klas was ik aangenaam verrast door de kwaliteit van het lesmateriaal en de wijze waarop het wordt ondersteund met filmpjes en audio. De docenten zijn stuk voor stuk enthousiast en gemotiveerd. Kortom, ik snap soms niet waar het misgaat.

MickeyGouda | 13-04-22 | 19:48 | 6

De bovenste laag is meestal niet het probleem. Het onderste niveau trekt de volledige groep omlaag. Gemotiveerde studenten en gemotiveerde scholieren versterken elkaar, omgekeerd eveneens. De goede leraren vertrekken naar het oosten, het westen gaat vol woke op zowel politiek correctheid als geslachtelijke discriminatie van de volle-baard-dragenden onder ons.

Frau Merkel | 13-04-22 | 21:15

@Mickey Gouda: ik heb een kind op de basisschool en vind het niveau ook prima. Maar, en ja, er is echt een maar, je moet geluk hebben met de klas. Want scholen zijn halve therapeutische centra geworden, klassen zijn rumoerig en onrustig, schattend rekenen i.p.v. gewoon de som juist uit rekenen en veel tijd en aandacht voor non vakken. Als je een kind hebt dat goed mee komt en op een prima school zit met een stabiel onderwijsteam, is er niet zoveel aan de hand. Maar toch zie je het niveau achteruit gaan. Tot in de jaren 90 beheerste iedereen het Nederlands goed, ongeacht het onderwijsniveau. 10 jaar Rutte heeft echt veel kapot gemaakt.

Bataafje | 13-04-22 | 22:37

@Bataafje | 13-04-22 | 22:37:
"10 jaar Rutte heeft echt veel kapot gemaakt." Dit Bataafje, in combinatie met de maatschappelijke tendenzen die FM hierboven aanstipt. Het geheel doet pijn aan de ogen.

MickeyGouda | 13-04-22 | 23:22
▼ 3 antwoorden verborgen

En dan de spellingsregels willen versoepelen omdat het racistisch is, iets met wit-privilege.

Von Bliksum | 13-04-22 | 19:47

De 'instromers' drukken het gemiddelde niet genoeg richting omlaag.
Goed ingegrepen hier.

NiCeY | 13-04-22 | 19:47

Gooi er maar weer een paar miljard tegenaan. Dat is vast de oplossing.
Schrap eerst maar eens wat zinloze managers lagen. Ik ken een geweldige leraar die nu teamleider is en geen les meer geeft, totale onzin functie.
Daarnaast moeten de salarissen omlaag (!). Er zijn veel te veel part-timers en dat wordt alleen maar erger als je de salarissen verhoogt. Het onderwijs is een beroep voor mensen die vrije tijd belangrijker vinden dan geld, en hoe meer je die betaalt hoe minder ze gaan werken.

C1O2 | 13-04-22 | 19:47 | 8

@Kapitein Sjaak Mus | 13-04-22 | 20:21: Niet per se. De keus tussen werk en privé is een lastige en ik heb op zich respect voor allebei de keuzes.
Maar een belangrijke beroepsgroep waarin de meerderheid part time werkt lijkt me niet de bedoeling.

C1O2 | 13-04-22 | 20:28

@SterF... | 13-04-22 | 20:18: Laat ze maar iets zoeken waarbij ze met zo weinig uren zoveel verdienen. Dat gaat de meesten niet lukken hoor.

C1O2 | 13-04-22 | 20:29

@C1O2 | 13-04-22 | 20:29:
Dertig pubers iets proberen bij te brengen die er geen zin in hebben lijkt mij behoorlijk intensief. Doe zo'n uurtje een keer of vijf, zes per dag en de pijp is wel leeg denk ik.

SterF... | 13-04-22 | 20:39
▼ 5 antwoorden verborgen

Vorig jaar een zoon van een vriend op bezoek gehad, de jongen studeert iets technisch aan de TU en mocht een groepenkastje aanleggen, bij het benoemen van de groepen benoemde hij één groep " afzuiging twalet". Zoiets wordt dan gegooid op dyslexie, ik noem het het resultaat van zo'n jongen z'n hele school periode maar wat aan laten kloten omdat het blijkbaar niemand geen ene reedT interesseert of je nou toilet of twalet schrijft.

zwellevertje | 13-04-22 | 19:46 | 9

@John McClane | 13-04-22 | 20:04: Hier in Frankrijk worden de dingen anders gedaan, hier heeft bij wijze van spreken ieder stopcontact z'n eigen groep, zeker in en rond de "natte cel"

zwellevertje | 13-04-22 | 20:10

@Mokum Kosher | 13-04-22 | 20:09: Ga daar vanavond maar eens lekker over nadenken, knul.

zwellevertje | 13-04-22 | 20:14
▼ 6 antwoorden verborgen

Al zolang als ik me kan herinneren werd er bezuinigd op onderwijs, onderwijsslopers jaren 80 Deetman en jaren 90 Ritzen.
Blijkbaar is men ook deze eeuw gewoon rustig doorgegaan met het volk dommer maken, en dat lijkt aardig gelukt.

Zeurders | 13-04-22 | 19:46

Onderwijs, bovendom.

zwenkwieltje | 13-04-22 | 19:44 | 2

D66 wil "ze" gaan betalen als voortgezet onderwijs....tja dan hoeven de juffies nog maar 2 dagen per week te werken, wat blij. Mannen voor de klas en structuur terug svp, gaan die verwende "zwakke" wijken ook eens wakker worden(de ouders)

Leclercstappen | 13-04-22 | 19:49

U had vast een voldoende voor taal.

Donder64 | 13-04-22 | 20:18

Kinderen zijn wel belangrijk om zo vroeg mogelijk te leren hoeveel genders er zijn, dat de ramadan goed is en arme kindjes allemaal naar Nederland zouden moeten komen.

Door de minister verpakt onder de term Democratie.

SamV | 13-04-22 | 19:44 | 1

En niet te vergeten, dat de geldkraan altijd verder open kan, en dat niemand weet waar dat geld vandaan komt.

Zeurders | 13-04-22 | 19:47

Komt omdat beleidsmakers vonden dat onderwijs vooral leuk moet zijn en dat leerlingen zelf keuzes moeten maken (alsof kinderen en pubers dat kunnen).
Onderwijs moet niet persé leuk zijn, maar nuttig. En basisschool docenten moeten kunnen rekenen en spellen. Niet een diploma halen met een kijkdoos maken.

Quichegerechtigde | 13-04-22 | 19:44 | 2

Die beleidsmakers.. heb het zelf meegemaakt als naïeve post doc die mee ging helpen een MSc programma op te zetten. Mijn baas was zo'n beleidsmaker, en maar strooien met termen van duurzaamheid en diversiteit en gender (dit speelt zich af op een technische universiteit) en onze master zou dat allemaal gaan doen. Dus de dames en heren van het ministerie werden helemaal enthousiast dus we kregen geld om het te gaan doen. Owh en toen was mijn baas de beleidsmaker een stuk minder helder hoe dit dan allemaal in de praktijk moest, of ik en mijn collega's dat maar zelf konden uitzoeken. Wij wilden gewoon goed onderwijs geven (en u slaat de spijker op zijn kop, dat hoeft niet perse 'leuk' onderwijs te zijn), maarja in de papieren stond al dat we al deze woke onzin er ook in gingen verwerken..
En die baas de beleidsmaker heeft nog nooit 1 dag les gegeven, nog nooit voor een groep scholieren of studenten gestaan, maar strijkt wel verreweg het hoogste salaris op.. wantja ze kunnen het zo goed verkopen en halen het geld binnen.

Ilyrm | 13-04-22 | 20:11

Dat dus.