Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GeldBlog - Het is oorlog, deel II

Het is namelijk nog steeds oorlog

Vorige week werd de ontstaansgeschiedenis beschreven van de oorlog in Oekraïne. De context is essentieel om te begrijpen wat Rusland heeft doen besluiten tot een inval. Helaas wordt in dit soort conflicten een dergelijke context vaak gelijkgeschakeld met "pro" of "contra" Rusland (of erger, Poetin!). Niks van zulks; de context is geen excuus maar geeft een verklaring over het hoe en waarom. Naar mijn mening belangrijk, want er kan geen oplossing zijn zonder begrip van wat er speelt, bij alle betrokken partijen.

Hoe je de aanloop naar de Russische inval ook ziet, het lijkt er sterk op dat Poetin zich flink heeft misrekend. Veel van de KPI's (key performance indicators) die hij zich had gesteld zijn absoluut niet behaald. Sterker nog, hij heeft de situatie voor Rusland verergerd. Het grootste gedeelte van de Russische financiële sector is uit SWIFT gegooid (het internationale betalingssysteem), Russische bezittingen buiten Rusland worden in beslag genomen, de Russische handel is nu zeer verhinderd, de Russische centrale bank kan niet bij haar buitenlandse tegoeden, de EU & NAVO zijn in decennia niet zo eensgezind geweest als nu, NAVO lidstaten vallen over elkaar heen met verhogingen van het defensiebudget en vele voormalige USSR staten rennen nu zo in de armen van de EU en/of de NAVO.

Een wat aparte theorie is dat de Amerikanen dit conflict als een Afghanistan hebben opgezet; de Amerikanen hebben in de vorige eeuw de Russen in Afghanistan gelokt om ze zo leeg te laten bloeden, iets wat toen wel gelukt is. Dat duurde echter wel 10 jaar... Een alternatieve versie van deze theorie is dat de Amerikanen wellicht de val niet gezet hebben, maar het nu wel zo gaan uitvoeren. Dit zou betekenen dat de Amerikanen gebaat zijn bij een langdurige oorlog (wapenleveranties, heimelijke steun en saboteren van een vredesakkoord). Tenslotte kost de oorlog iets van $20 miljard per dag voor Rusland, dus elke dag dat er wordt gevochten, wordt Rusland zwakker. Het zal snel door de eigen reserves geraken en gedwongen zijn geld te printen. Iets wat in deze omstandigheden gegarandeerd zal leiden tot hyperinflatie. Dit zal Poetin nooit overleven, zou de gedachte zijn.  

Mocht deze theorie kloppen, dan blijft de spanning net zo lang doorgaan totdat Poetin het veld ruimt. Poetin zal dit ook inzien, en daar schuilt het gevaar van deze (mogelijke) tactiek; een kat in het nauw maakt gekke sprongen. Zijn vertrouwelingen zullen nu wel bestookt worden met aanbiedingen om hem af te zetten; iets wat zijn geestesgesteldheid geen goed zal doen. Het zal niet de eerste keer zijn in de geschiedenis dat iets wordt besloten door een doorgedraaide leider met desastreuze gevolgen. Omdat Rusland een kernmacht is, lijkt mij dat een dergelijk scenario beter vermeden kan worden.

Maar het gesternte staat niet goed; zowel de NAVO als de EU bureaucraten staan, politiek technisch gezien, in het zonnetje. De tweets van Charles Michel (wie?), voorzitter van de Europese Raad, worden ineens wel bekeken en gedeeld. En Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO, maakt nu mee dat hij voorpaginamateriaal is. De lobbyisten zien hun kans schoon om iedereen te overtuigen van de noodzaak om de NAVO te versterken, een eigen EU-leger op te tuigen en verdere soevereiniteitsoverdracht naar de EU te versnellen. 

Nationale politici zijn maar al te blij dat corona (en hun handelen in dit dossier) nu nauwelijks nog aandacht krijgt. Alle schandalen worden snel vergeten als er oorlog is; er is immers niks dat meer verbindt dan oorlog (althans, in eerste instantie). 

Dat trucje is in de geschiedenis maar al te vaak uitgehaald en ik heb er één van dicht bij mogen meemaken: de Falkland (Las Malvinas) Oorlog. De Argentijnse generaal Galtieri wilde naar een democratische verkiezing, maar moest een manier vinden om de wandaden en de animositeit jegens het legerbewind te verminderen. Daarom besloot hij de Falkland-eilanden in te nemen. Dit werd overigens niet zomaar gedaan; er lag een best goed doordachte triangular bargaining tactiek aan ten grondslag. Probleem was echter dat Thatcher ook in een verkiezingscyclus zat; ze lag slecht in de peilingen en moest een herverkiezing veiligstellen waardoor ze besloot dezelfde tactiek te gebruiken. Uiteindelijk moest de bemiddelende partij, de VS, kiezen voor het VK. Er zat overigens ook een NAVO-invalshoek, want de Britse Marine kregen een pak rammel van de Argentijnse luchtmacht, waardoor de Amerikanen raketsystemen leverden aan het VK, ondanks dat ze bemiddelaar waren in het conflict; NAVO save face actie. Maar dat is een verhaal voor een andere keer.

Het lijkt er dus sterk op dat veel belangrijke Westerse politieke instellingen wel varen bij dit conflict, waardoor er weinig animo is voor een akkoord (daarom zal Poetin wellicht o.a. een vluchtelingenstroom op gang laten komen om de druk op Westerse landen te laten toenemen; iets wat zijn onderhandelingspositie zal verbeteren). Op korte termijn kan dit alles leuk en aardig zijn, maar wat zijn de lange termijn consequenties? Best leuk zo'n vijand, maar dit heeft ook grote economische effecten (onderwerp voor volgende week) en zal Rusland voor eeuwig in de Chinese invloedsfeer doen geraken. Ik blijf erbij dat het beter is om de Russen (liefst zonder Poetin) bij West-Europa te betrekken. Westelijk Europa zal met Rusland aan boord een stuk sterker zijn dan zonder; een China zonder Rusland is een groot gevaar, maar met Rusland is het een onoverkomelijk gevaar. 

Maar zomaar een akkoordje sluiten met Poetin, is de kat op het spek binden (geen Neville Chamberlain aub); Poetin zal zich dan gesterkt voelen en meer van dit soort vreselijke fratsen uithalen. De NAVO, EU en de rest van het Westen kunnen zich niet veroorloven om uit zwakte akkoord te gaan met de Russen. Er zal iets moeten gebeuren waardoor de belangrijkste partijen in dit conflict iets krijgen waarmee ze (al dan niet tijdelijk) kunnen leven (een save face for all, of een totale overwinning door één van de partijen). Het beste zou zijn als er een putsch komt die Poetin buitenspel zet waardoor er een pro-Westerse leider het overneemt, maar dat is vooralsnog wensdenken. 

Volgende week: de SWIFT-ban: is dat een turbo Lehman-moment? Hebben politici wel door wat ze gedaan hebben? Zal het conflict misbruikt worden om de EU Green Deal te versnellen? Wat voor effect hebben de sancties op de inflatie, centralebankbeleid en fiscaal beleid? Het bevriezen van Russische centralebanktegoeden is financieel een nucleaire aanval! Wat is het effect op de dollar als reservemunt?     

Reaguursels

Inloggen

In die ontstaansgeschiedenis van vorige week vond ik toch behoorlijk wat belangrijke zaken ontbreken.

Door de Krim in te nemen zit Rusland nu op een goudmijn aan natuurbronnen en grondstoffen, inclusief een voorraad olie (zie: oilprice.com/Energy/Energy-General/Ru...) van jewelste.

Daarnaast is de rol van de CIA in het maken van een Oekraïne tot wat het nu is volledig onderbelicht gebleven. (Lees onder andere van Douglas Valentine het boek The CIA as Organized Crime).
Putin moet gestopt en berecht worden, maar dat neemt niet weg dat zijn beweringen over neo-nazisme in de Oekraïne volstrekt onjuist zijn. Oud-nazis werden in dienst genomen bij de CIA met het doel het “oostfront” blijvend te beïnvloeden en wanneer mogelijk politiek te structureren naar wens van de Amerikanen. Een strategie die we natuurlijk ook kennen uit de betrokkenheid van de CIA in Zuid Amerikaanse “revoluties” en andere landen waar democratie gebracht zou worden.

GizzleMolby | 07-03-22 | 12:24 | 1

Correctie: dat zijn beweringen over aanwezig neo-nazisme NIET volledig onjuist zijn

GizzleMolby | 07-03-22 | 12:39

Hier wordt wel erg veel met de haren bijgetrokken. Beperk je liever tot een analyse waarom de AEX 160 punten is kwijtgeraakt en wat dat betekent voor de net op de top ingestapte particulier en de dekkingsgraad van de zelffeliciterende pensioenfondsen.

_pacman_ | 07-03-22 | 07:37 | 3

De net ingestapte particulier is weer de Sjaak of wat had je gedacht .

likmegaties | 07-03-22 | 08:29

Rente gaat omhoog dus dat is goed voor de dekkingsgraad.

* Il Principe * | 07-03-22 | 08:34

multiple contraction in combi met reeel lagere EPS. einde verhaal. top column zou dat zijn

Sassen | 07-03-22 | 13:06

Weer een andere versie van de theorie is dat Rusland zelf heeft gekozen voor deze invasie met het doel om een neutrale bufferstaat op te zetten met een hen relatief welgezind regiem dat niet vijandig is en zich agressief gedraagt jegens de nieuwe afgesplitste gebieden, maar dat de Europa ook voor de voorziebare toekomst als militair machteloze machtsblok, zuigend aan de Amerikaanse tit en net meer nog als Rusland irrelevante machtsfactor in de nieuwe wereldorde die aan het ontstaan is probeert de Russen een Kaukasische versie van Afghanistan in te zuigen, de volgende blunder in deze saga.
Dit is wat de Britse VP eigenlijk bedoelde dat ze uithoudingsvermogen moesten opbrengen dat het conflict nog jaren zou kunnen duren en Europa tot de laatste Oekraïner stand zouden houden. De Amerikanen zien dit enerzijds met genoegen aan, alsmede de plotselinge trek in militarisme in Europa, want het stelt hen in staat hier verder terug te schalen en zich te richten op de voor hen strategisch wèl belangrijke gebieden in Oost-Azië, maar anderzijds zijn ze niet heel erg happig op het de facto bestendigen van een Russisch-Chinese alliantie. Dus ze hebben een belang bij het niet al te lang laten voortduren van dit conflict maar kunnen het ook enige tijd gunnen om Europa te stimuleren in te zien dat ze militair hun eigen boontjes moeten doppen en zich niet langer in een voor hen beschermde omgeving uitsluitend kunnen richten op het produceren van economische welvaart. Slechter nieuws voor de laagste inkomens heb ik vandaag niet.

Mazzelstof | 07-03-22 | 06:30 | 1

Mijn kristallen bol doet het al heel lang niet, maar defensie op orde brengen, achterstallig onderhoud elders oppakken (bv IT, fiscus), en dan nog de actuele politieke hobby's en welvaart overeind houden wordt waarschijnlijk heel ingewikkeld. En ja, de lagere inkomens worden naar verhouding al snel zwaarder getroffen als de collectieve lasten stijgen.

Harry.Langezwaal | 07-03-22 | 07:13

Dat de eerste reactie van het westen het afsluiten van Russische banken van het SWIFT systeem zou alle alarmbellen moeten laten rinkelen. Dit duwt Rusland rechtstreeks in de handen van het Chinese UnionPay systeem, met in de nabije toekomst de Digitale Chinese Yuan. Dit lijkt het westen doelbewust te doen, en daarmee lijkt het westen de deuren voor de Chinese Yuan als alternatief voor de US Dollar in het internationaal betalingsverkeer te openen. Wil het westen 2 kampen creeren in de wereld (bongenoten van de VS vs. bondgenoten van China), waarbij beide kampen een eigen betalingssysteem hebben? Wordt interessant dit.

Fijn_dat_je_er_bent | 07-03-22 | 06:17

De US NZ en AU Dollar doen het trouwens niet slecht tegenwoordig .

likmegaties | 07-03-22 | 06:01

20 miljard roebel per dag was het dus geen $. Dat lijkt me je geloofwaardigheid geen goed te doen. Next.

Holein1 | 07-03-22 | 03:32 | 2

Nee, het is dollar.

Joris Beltsin | 07-03-22 | 09:56

joh google even, de 20mrd USD is vaak genoeg genoemd

Sassen | 07-03-22 | 13:08
-weggejorist-
Dominator | 07-03-22 | 01:00

Ik mis referenties.

anja | 07-03-22 | 00:16
-weggejorist-
MadMedic | 06-03-22 | 23:56 | 1

Hoe dit alles af gaat aflopen dat zal ik jullie allemaal haarfijn uitleggen als dit allemaal achter de rug is.

Kowalski11 | 06-03-22 | 23:40

Dit is nu de tweede opeenvolgende keer dat het 'Geldblog" (naar ik veronderstel een blog dat over geld gaat) níet of nauwelijks over geld gaat (hooguit wordt er nu & dan zijdelings wat aangestipt) maar over internationale politiek.
Ikzelf heb bijvoorbeeld in de afgelopen paar jaren een aanzienlijk bedrag bij elkaar weten te sparen (voor het eerst in mijn leven) en zou toch wel wat suggesties & adviezen willen verwelkomen over hoe ik kan voorkomen dat uitgerekend nu, nu ik dat dan eindelijk voor het eerst voor elkaar heb, die hele shitzooi aan euro's, dollars, Zwitserse Franken, en goud- en zilverbaren binnen een paar maanden verdampt...

We staan op de drempel van rare tijden. Verontrustende tijden. Dramatische geldontwaarding, lange rijen in de straten van mensen die hopen nog een brood te kunnen scoren voor een stapel bankbiljetten of een handvol gouden sieraden: voor mij en velen met mij was dit altijd slechts geschiedenis uit grauwe, ver achter ons liggende tijden waarover je las of wat je kon zien in documentaires, terwijl je je op je lederen bank koesterend wentelde in je zekerheden & vanzelfsprekendheden.

Maar zo ineens, door één enkele, gefrustreerde bully in het Kremlin, staan al die zekerheden op losse schroeven.

Ik vrees dat de herfst van mijn leven wel eens een heel koud, naar jaargetijde zou kunnen worden.
Want jongens, jongens, wat zijn we de afgelopen halve eeuw verwend geraakt.

Misschien moet ik eindelijk eens een e-bike gaan aanschaffen met anti-lek-banden zodat ik straks via de Afsluitdijk naar Friesland kan fietsen (mijn auto is immers dan onbruikbaar vanwege gebrek aan benzine) om daar bij een boer een mud aardappelen en een pondje reuzel te scoren voor een handvol goud & zilver.

Peter Emile | 06-03-22 | 23:10 | 4

Ik hoop dat u straks nog een boer kunt vinden die dan nog niet is weggepest door CDA-VVD-D66 en GristenUnie.

B.Spiritus | 06-03-22 | 23:43

De Canadezen hebben laten zien dat banktegoeden makkelijk zonder tussenkomst rechter bevroren kunnen worden.
Geldreserves van een land kunnen gewoon in de koelkast gezet worden.
En als je toch nog je geld weet te houden, printen de centrale banken er biljoenen bij waardoor de inflatie naar recordhoogte stijgt en je geld vanzelf door het putje gaat.
Vastgoed kopen dan maar? Gedwongen onteigening is geen taboe meer.
Goud, zilver? De koersen worden enorm gemanipuleerd en als iemand weet te achterhalen dat je hoeveelheden thuis hebt liggen loop je extra risico.
Aandelen? Ga je die kopen aan de top van de bubbel? Bonds? Wat zijn bonds nog waard met de wereld in oorlog?

einz | 06-03-22 | 23:43

@einz | 06-03-22 | 23:43:
"Goud, zilver? De koersen worden enorm gemanipuleerd en als iemand weet te achterhalen dat je hoeveelheden thuis hebt liggen loop je extra risico."

Natuurlijk heb ik dat niet thuis liggen....
Kijk wel uit in een stad als 020 waar pakweg een derde van de inwoners uit ongure, geïmporteerde low-lifes bestaat.

Peter Emile | 07-03-22 | 01:02
▼ 1 antwoord verborgen

De inflatie en grondstoffentekorten waren al ruim voor de oorlog, die nu als excuus aangedragen wordt, aan de orde. Natuurlijk zorgt deze oorlog voor economische tegenwind maar er stond al een flinke storm, aangewakkerd tijdens de covid pandemie. Wat nu al vergeten lijkt te zijn.

zegmaarwij | 06-03-22 | 23:10 | 1

En wat niet vergeten moet worden.

Lesc | 06-03-22 | 23:32

De Russen hebben Visa/Mastercard al ingeruild voor UnionPay van de Chinees. Graan, gas en olie hebben ze veels te veels van. Dus wie houdt wie nou voor de gek?

Gezonde_Roker | 06-03-22 | 23:02

We share the same biology, regardless of ideology,
but what might save us, me and you,
if Tsaar Putler love the Russian children too?

Caparzo*Inc | 06-03-22 | 22:36 | 1

Tijdens het laatste Biden - Putler gesprek gaf Biden aan dat Putler geen hart heeft. Putler gaf aan dat dit klopte en vervolgde of ze nu tot zaken zouden kunnen komen.

litebyte | 06-03-22 | 22:43

Om over na te denken: Kan Europa zonder gas en olie? Olie en gas komen of uit Rusland of uit Rusland gezinde Arabische landen (Zie de stemming in de VN). Kan Europa zonder kernenergie en waar komt het uranium voor kerncentrales vandaan? Uranium komt uit Kazachstan. Zonnepanelen komen uit China.

Eeuwig..Op..Vakantie | 06-03-22 | 22:31 | 13

@Nescio73 | 06-03-22 | 23:13: mijn 4 panelen op de noordkant (dwarskap op de zuidzijde) wekken alleen van mei t/m september werkelijk energie op, zo'n 550 kWh per jaar. Ik zal vast niet de enige zijn met op het noorden gerichte panelen. Betekent dus dat de energieopwekking in NL nog heel veel beter geregeld moet worden wat betreft zonne-energie willen we daar een deuk in een pak boter mee slaan.

P.S. de buren met dezelfde panelen op het zuiden gericht wekken, naar boven afgerond, 3x zoveel energie op.

oh no | 07-03-22 | 08:42

Maar al die Nederlanders werken in stroomvoerende fabrieken , chemie , staal en ga zo maar door.
Schroot wordt gesmolten met behulp van stroom , wanneer dat wegvalt , geen zin/wind is die fabriek stuk . Alles stolt.
Succes met wind en zon , onmogelijk.

Schipperke | 07-03-22 | 09:01
▼ 10 antwoorden verborgen

Tsja. Sassen kan zich echt beter met geld bezig houden vind ik. Dit soort verhalen hebben echt geen grond in de feiten. Dat de VS een soort balletje hebben gezet met Oekraïne. Dat grenst toch erg aan complot. En dat verhaal van vorige week kwam recht uit de koker van de Kremlin goedpraters. Ging totaal voorbij aan het feit dat dit vooral Poetins oorlog is, geboren uit een soort bizarre historische lulkoekerij. Maar nee, expansie EU, enzovoort. The usual. Echt, heb liever een verhaaltje over geld.

Beste_Landgenoten | 06-03-22 | 22:21 | 5

We hebben er al eens eerder 'samen' over gekeuveld.
De VS is er alles aan gelegen dat Rusland nooit bij de EU zal komen. Het zal de invloed dat ze nu in EU (niet Europa) enorm beperken en het zal de EU (al nog steeds op papier) een echte wereldmacht maken met de grootste 'onafhankelijke' resources ter wereld. Losstaande dat de NATO - dat feitelijk strategisch bepaald wordt door de VS

Rusland (niet Putler) had overigens eind jaren 90 ook daadwerkelijk in de EU kunnen komen, tijdens een ontmoeting van Jeltsin en ene Steinmeier (latere min. van BZ) uit Duitsland in een hotel tijdens een int. bijeenkomst. Steinmeier die hem al snel duidelijk maakte dat de kans hierop uitermate klein was omdat de VS er fel op tegen zou zijn.

litebyte | 06-03-22 | 22:41

Grenst zo erg aan een complot dat het vlak na de val van de Sovjet unie al voorspeld werd.

mmx | 07-03-22 | 06:31

@litebyte | 06-03-22 | 22:41: de afgelopen 30 jaar heeft de EU inderdaad te veel onder aanvoering van de VS de toenadering van Rusland afgehouden terwijl het de NAVO wel flink heeft uitgebreid richting de gevallen Koude Oorlog vijand Rusland. Praat niet goed wat er vandaag de dag gebeurd maar het is wel de onderhuidse aanleiding voor een koppige trotse Rus die graag serieus genomen wil worden in de arena van de wereldpolitiek en -macht.

oh no | 07-03-22 | 08:47
▼ 2 antwoorden verborgen

Vooropgesteld dat het brein van iedere heerser van enig belang dicht tegen de grens van een psychopaat aanligt plus het feit dat zij ook weten dat hun leven eindig is vind ik bijna 70 jaar oud een goede gelegenheid om zo'n 10 jaar te gokken en schaken om zoveel als mogelijk te pakken wat je nog kunt pakken. Desnoods met fatale gevolgen voor hele volkeren of zelfs de gehele wereld. Tel daarbij op een romantisch gevoel om de ziel van vroeger weer te laten herleven d.m.v. veroveringen en de inschatting dat Europa en het Westen helemaal niet zo een gehele unie is zoals men nu doet vermoeden want als dit zo is waarom vliegen we nog boven Oekraine? Een swift ban is niets vergeleken bij een no-fly zone steunen. Poetin gokt niet enkel, hij schaakt en tot op heden wordt er op het Oekrainse schaakbord weinig geschaakt door het Westen. Zelensky ziet dit ook en vraagt steeds dringender om hulp en dan doelt hij op militaire hulp lijkt me.

IdeasAreBulletproof | 06-03-22 | 22:20 | 3

Wie vliegt er boven Oekraïne? Zover ik weet alleen de Russen.

NLgaatnaardeklote | 06-03-22 | 22:39

@NLgaatnaardeklote | 06-03-22 | 22:39: Er vliegt oko nog iets Turks rond. Ukraine heeft nog zo'n 30 toestellen die kunnen worden ingezet. Een aantal zijn uitgeweken naar het buitenland.

litebyte | 06-03-22 | 22:46

@litebyte | 06-03-22 | 22:46: Ok maar doelde er meer op dat bulletproof niet in de gaten heeft wat een no fly zone inhoud, of ik lees het verkeerd bij hem.

NLgaatnaardeklote | 06-03-22 | 22:51

Rusland bestaat feitelijk uit een Westelijk deel en een Oostelijk deel. En in zekere zin ook een zuidelijk deel. Moskou en St Petersburg zullen altijd meer op Het Westen gericht zijn.

Gräf&Stift | 06-03-22 | 22:18

Vandaag ben ik voor het eerst bang dat we echt aan de vooravond staan van WO3.

ventilatiesysteem | 06-03-22 | 22:12 | 4

WOIII is inderdaad afhankelijk van hoe bepaalde lieden wel of geen shitdag zullen hebben en dat beangstigt mij.

IdeasAreBulletproof | 06-03-22 | 22:23
-weggejorist-
Abbaddon | 06-03-22 | 22:35

Naar mijn idee bestaat het grootste gevaar voor het belanden in een WWIII scenario dat uitmondt in wederzijdse nucleaire destructie in een escalatie van reeksen blunders dat een eigen momentum krijgt en waar de participanten de dynamiek van escalatie niet goed kunnen overzien en op een gegeven moment ook geen vat meer hebben op eigen handelen, omdat ze niet meer inzien anders te kunnen. Dat is deels hier het geval. Dat Amerika dit allemaal niet belangrijk genoeg vind om zich echt zorgen over te maken en dat Europa met deze volstrekt naïeve idioten aan de knoppen godzijdank niet in staat is om zelf te reageren op de niet mis te verstane boodschap van Poetin (omdat die kennelijk na talloze waarschuwingen goed doordrongen is dat zijn woorden anders gewoon worden genegeerd) zich niet met zijn invasie te gaan bemoeien is mogelijk waarom we nog een paar dagen langer op deze planeet kunnen vertoeven. Maar inderdaad van dit soort omstandige mazzel afhankelijk te zijn is penibel en gaat niet eeuwig goed.

Mazzelstof | 07-03-22 | 06:52
▼ 1 antwoord verborgen

Iedereen en zijn grootmoeder blijft maar roepen dat Putin zich misrekend heeft omdat hij niet in een paar dagen tijd de grote knock-out blow heeft gegeven. Mij lijkt het daarentegen plausibeler dat bij het jarenlange voorbereiden en 'doorspelen' van deze invasie het scenario 'Oekraïners verzetten zich hevig' heus wel meerdere keren voorbij is gekomen. In schaaktermen: Putin heeft na een riskant openingsgambiet de tegenstander niet binnen een paar zetten mat gekregen. Maar dat wil zeker niet zeggen dat de partij voor hem nu verloren is. Een goede schaker/strateeg heeft altijd tig reserveplannen achter de hand.

Divergente_Integraal | 06-03-22 | 22:03 | 6

@Dr_Johnson | 06-03-22 | 22:08: Idd. Putler is een waardeloze schaker en daarnaast een impulsieve rancuneuze speler die uitermate slecht tegen zijn verlies kan. Dat begon al in 1999 (komt ook goed aan bod in 2 uitstekende boeken over hem, The Strongman, en de New Tsar.)

litebyte | 06-03-22 | 22:26

@litebyte | 06-03-22 | 22:26: dan maar hopen dat hij niet met het bord gaat gooien als ie straks in verloren positie staat.

Nescio73 | 06-03-22 | 22:43

Daarbij kun je aannemen dat hij zo rustig mogelijk begint. Totale destructie van Oekraïne was denk ik zelf niet de bedoeling. Maar als het niet anders kan. Niet goedschiks, dan kwaadschiks. Hopelijk komen ze er snel uit met de onderhandelingen.

Vandeanderekant | 07-03-22 | 09:58
▼ 3 antwoorden verborgen

Nee, nee en nogeens nee. Rusland NAVO-lid maken omdat we anders tegenover Rusland en China komen te staan is absurd.
Rusland gaat deze oorlog verliezen. De vraag is of Poetin ons in zijn val mee sleurt. Ik ben bang van wel en zie een nucleare oorlog als zeer reëel.
Twee scenario's die dit zouden kunnen voorkomen:
1. Een volksopstand/staatsgreep/uitschakeling Poetin in Rusland (voordat Rusland het aan de stok krijgt met NAVO)
2. Poetin gaat onderhandelen en krijgt een (klein) deel van hij wil en lijdt beperkt gezichtsverlies.
Beide scenario's acht ik minder waarschijnlijk dan dat die machtswellustelinge psychopaat NAVO aanvalt (of Zweden of Finland binnenvalt)... met alle catastrofale gevolgen.
Maar lid worden van de NAVO? China is veel meer dan Rusland afhankelijk van export en zijn een minder grote militaire grootmacht.
We hebben helemaal niet zoveel te vrezen van een zeer verzwakt Rusland wat samen zou werken met Rusland.

ChupaChupa | 06-03-22 | 21:57 | 2

Geen touw aan vast te knopen.

nsfl | 06-03-22 | 22:02

China is de afgelopen jaren heel erg flink aan het investeren geweest in haar leger, dus wellicht moet je nog een keer nadenken of China geen militaire (grootmacht) dreiging in zich heeft. Uiteraard een deel van het Volksleger is nog niet gemoderniseerd maar het hebben van heel veel voetvolk soldaten is toch ook best handig in zo'n groot land.

oh no | 07-03-22 | 08:52

Mijn visie op het hele westen/ China/ Russen verhaal is heel simpel. We moeten accepteren dat andere regio's niet democratisch zijn ingericht, en dat kunnen we ook niet 1,2,3 veranderen zonder dat in die landen of regio's van binnenuit een ware revolutie plaatsvind.
Door dit te accepteren zul je ook moeten zorgen dat je zelf meer zelfvoorzienend bent vwb eerste levensbehoeftes. Handel drijf je alleen met grondstoffen en halffabricaten. Voor de rest bemoei je je niet met elkaar.
Kapitalisten zullen dan 1 ding moeten erkennen en dat is dat groei groei groei niet de enige manier is om goed draaiende economieën te onderhouden. Het grootkapitaal is altijd op zoek naar landen om goedkoper te kunnen produceren ,omdat alles anders onbetaalbaar word, maar feitelijk gewoon om nog meer winst te kunnen maken. merken die produceren in China zijn niet goedkoper geworden nadat de productie daarheen verplaatst werd. Een gelijkere verdeling van de winsten (via lonen zal lijden tot stabiele economieën waar groei niet de hoofdzaak is. En bij krimp moeten er geen arbeiders op straat maar mag de CEO zonder bonus vertrekken.
Het grootkapitaal heeft al te veel belangen in de Oekraïne en ziet liever inzet van Navo dan dat ze hun verlies accepteren> Gelukkig hebben grote bedrijven nog geen zeggenschap over inzet van legers, maar sommige nieuwe handelsakkoorden zetten regeringen wel deels buiten spel, en dat is niet goed voor de stabiliteit.

Andersdenkend | 06-03-22 | 21:55

"Nationale politici zijn maar al te blij dat corona (en hun handelen in dit dossier) nu nauwelijks nog aandacht krijgt. Alle schandalen worden snel vergeten als er oorlog is; er is immers niks dat meer verbindt dan oorlog (althans, in eerste instantie). "

Dit maakt het eng.

davidhasseltoff | 06-03-22 | 21:55 | 4

@Roos | 06-03-22 | 21:58: I know Roos, maar onderschrijf het ten dele. Het beleid van de afgelopen 2 jaar is op zijn minst opmerkelijk. Kan niets posten, maar zoek eens op bundestag press kurzmeldungen 883000 Een zeer belangrijk wetsvoorstel voor "Gesetzentwurf für allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren" wordt komende week behandeld.

davidhasseltoff | 06-03-22 | 22:05

Wat is verbinding eigenlijk een vuil concept als je nagaat hoevaak dat het gevolg is van propaganda en naming/shaming en de dreiging gecanceled te worden. America is heel geniepig bezig (geweest) maar in de verbonden volksmond zijn zij alvast de reddende engelen.

nsfl | 06-03-22 | 22:09

@davidhasseltoff | 06-03-22 | 22:05: Duitsland is altijd nog vrij extreem, van het ene uiterste in het andere. Ik hoop en ga er ook wel een beetje vanuit dat dit voorstel het niet haalt.

Lesc | 06-03-22 | 22:25
▼ 1 antwoord verborgen

thecradle.co/Article/columns/7385 Volgens dit artikel luidt de SWIFT ban van Rusland een versnelling van het ontdollariseren van de wereldeconomie in, doordat Rusland en China hun eigen SWIFT systemen (SPFS en CIPS) gaan integreren. Het gevolg is het einde van de hegemonie van het AngloAmerikaanse Imperium. Volgens dezelfde auteur in www.unz.com/pescobar/how-russia-will-... zal Rusland zijn eigen oligarchen 'bij de ballen grijpen' en dwingen om hun 'Londongrad' op te geven en hun 'offshore' vermogens te investeren in Rusland (& BRICS) economieën. De gevolgen voor Londen als financieel centrum zullen catastrofaal zijn, evenals de gevolgen voor de VS wanneer de dollar als reservemunt niet meer geaccepteerd wordt. Zolang Rusland's belangen en China's belangen gescheiden konden worden gehouden, zolang kon de VS de spelbepaler van de wereldeconomie blijven. Nu is er echter een fatale fout gemaakt in de VS/NAVO, waardoor China en Rusland hun financiële belangen gezamenlijk veilig gaan stellen.

Eeuwig..Op..Vakantie | 06-03-22 | 21:53 | 7

@ davidhasseltof. Of de goud standaard weer terug. Zoals het eeuwen is geweest. Weer munten van edelmetaal maken, echt zilver en goud. En tegenover papier geld goudbaren bij de centrale bank.

Kaal-dik-en-lelijk | 06-03-22 | 22:07

@Kaal-dik-en-lelijk | 06-03-22 | 22:07:
Dat gaat niet, want bij de gouden standaard wordt een op een de waarde in biljetten uitgegeven die in dat land aan goudstaven in de centrale bank ligt opgeslagen en geen cent meer. Aangezien sommige banken tot negen keer uitlenen dan wat zij in kas hebben zou dit tot een volledige instorting van de economie leiden omdat geld dan een zeer zeldzaam ruilmiddel wordt.

me163komet | 06-03-22 | 22:19
▼ 4 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Abbaddon | 06-03-22 | 21:50 | 1

Stel me een spelletje Risk voor en de opdracht krijgen Oekraïne te veroveren. Dan heb je weinig keus, tenzij je het leuk vindt om voor spek en bonen mee te spelen. Ik geloof dat Poetin in het laatste geen zin in heeft.

Magmacarta | 06-03-22 | 21:48

Hoe zullen die Chinezen Taiwan aanvallen? Parachutisten in combinatie met landingsboten, Soort Normandie 2.0.? Of zeeblokkade met marine? Vliegdekschepen die vlucht na vlucht bombardementen gaan uitvoeren?

Kaal-dik-en-lelijk | 06-03-22 | 21:46 | 2

Geen idee maar ik hoop dat ze genoeg doodskisten klaar hebben staan voor de arme sloebers die ze het laten proberen.

002445 | 06-03-22 | 21:54

Van binnenuit. Die hebben waarschijnlijk al een aantal poppetjes op belangrijke plekken. Blokkade. Of misschien wel gewoon met gekochte verkiezingen.

littlelebowsky | 06-03-22 | 21:55

Hebben ze de gaskraan in Groningen al opengedraaid?

Brabeaulander | 06-03-22 | 21:45 | 1

Waarom? Die van Rusland stroomt toch nog.

NLgaatnaardeklote | 06-03-22 | 22:18

Hier een moeder die huilend afscheid neemt van haar kind, daar een jongere meneer uit Congo die brutaal gebruik maakt van de chaos. Verder treinladingen Afrikaanse medische studenten (interview met aankomend hersenchirurg). Welkom in zwakzinnigengesticht Europa.
www.youtube.com/watch?v=rUja0J6mMds
www.youtube.com/watch?v=Up_V7VCsQII

squadra | 06-03-22 | 21:44

Jammer dat het geldblog alweer niet over geld gaat, maar dat Van Elsloo denkt een internationaal deskundige te zijn en ons les te moeten geven. Waarom niet ingaan op de sancties en wat en hoe die effect hebben op Putin en Rusland en niet te vergeten op onszelf. Dat zou ik wel lezen.

Het brein erachter | 06-03-22 | 21:34 | 4

Het gaat juist over geld, de sancties kosten iedereen geld, behalve de overheden excl Rusland. De VS loopt binnen met gas en wapen verkoop.
Kaag is vorige week gaan praten met haar EU collega's, althans dat kondigde ze zelf aan, om te kijken hoe ze de EU burgers tegemoet konden komen, waarom horen we daar niets meer van? Die oorlog is kut maar er zijn nu veel partijen aan het kijken hoe ze er een slaatje uit kunnen slaan en de Oekraïeners zijn de dupe.

NLgaatnaardeklote | 06-03-22 | 21:49

Maar niet over hoeveel geld en wat precies. Dit is gewoon weer een stukje geopolitiek gissen hoe het zal verlopen. Terwijl ik juist nergens hoor wat de financiële gevolgen precies zijn, wat nog verdere sancties zouden kunnen zijn. Hoelang houdt Putin het vol enz. Gemiste kans.

Het brein erachter | 06-03-22 | 22:22

deel 3, staat er ook, maar verhaal behoeft nogal wat context

Sassen | 07-03-22 | 13:12
▼ 1 antwoord verborgen

Ik vraag me af of een witte vlag tegenwoordig taboe is? We pompen nu een land vol met wapens in de wetenschap dat er dood, verderf en vergelding komt. Wat een tomeloze haat aan beide kanten en wat een treurnis voor die bevolking. Die komiek in Kiev zou er goed aan doen de overgave act eens te spelen ipv zijn land in een rokende vlakte te laten veranderen.

Eppo | 06-03-22 | 21:21 | 19

Als de Geallieerden er ook zo over hadden gedacht was het Derde Rijk een groot succes geworden.

J.P.Drapeau | 06-03-22 | 22:07

Behalve dat het enigzins lafjes overkomt, denk je echt dat Poetin het daarbij zou laten (als Oekraïne zich overgeeft)? Denk het niet.

ChupaChupa | 06-03-22 | 22:07

@ toedels. Ik googelde per abuis homoloeder en kwam op een pagina met Gordon uit.

Kaal-dik-en-lelijk | 06-03-22 | 22:09
▼ 16 antwoorden verborgen

Eh... het is toch algemeen bekend dat dit om olie en gas gaat? Oekraïne heeft daar heel veel van en vormt daarmee een gevaar voor Rusland. Ze kunnen namelijk machtig en welvarend worden en willen zich tevens aansluiten bij het 'Westen' ipv loyaal zijn aan Rusland. Rusland wil gewoon niet dat Oekraïne in de positie komt dat ze Rusland de les kunnen lezen.

Je kan je aluhoedje gewoon weer in de kast doen, want Rusland MOET dit doen om haar eigen machtspositie in stand te houden. Ik verwacht dus ook niet dat Poetin zomaar gaat stoppen hiermee.

Argo182 | 06-03-22 | 21:21 | 2

Hij gaat door totdat Kiev eventueel in ruiines ligt.

snapal | 06-03-22 | 21:33

Het gaat (Poetin) meer om macht dan gas en olie, maar voor de rest ben ik het helemaal met je eens.
En helaas gaat die gek niet stoppen.

ChupaChupa | 06-03-22 | 22:10

De NOS zou eens beelden moeten laten zien, wat Poetin ooit over de Baltische staten zei.
Niks over gehoord of gezien tot nu toe.
Waarom? geen idee. Misschien om ons niet banger te maken, dan we nu al zijn.

snapal | 06-03-22 | 21:17 | 5

Ik weet niet op welke uitspraken je doelt kijk geen NOS.
Wel komen er dagelijks dreigende berichten vanuit Moskou.
Hoop binnenkort weer naar mijn datsja te kunnen gaan bij Narva heb geweldige Russische buren daar.
Fijne dag nog.

polderaar | 07-03-22 | 07:23
▼ 2 antwoorden verborgen

"de Amerikanen hebben in de vorige eeuw de Russen in Afghanistan gelokt om ze zo leeg te laten bloeden, iets wat toen wel gelukt is."

Is dit kroegpraat? Of meent GS dit serieus?

Diederik_Ezel | 06-03-22 | 21:17 | 3

@Word er zo moe van.. | 06-03-22 | 21:33: Bij Sassen van Elsloo en Feynman moet je altijd kritisch blijven en de statements checken.

Word er zo moe van.. | 06-03-22 | 21:35

Inderdaad, valt in de categorie kroegpraat.

ChupaChupa | 06-03-22 | 22:12

Heb een waardevolle beschouwing uit 2015 over de Oekraïne-crisis gevonden.
John Mearsheimer: www.youtube.com/watch?v=JrMiSQAGOS4
Best de moeite waard om eens rustig te bekijken.

DenBeert | 06-03-22 | 21:13 | 2

Oh wacht, ik zie net dat Mearsheimers verhaal al in de geldblog van 27 februari wordt genoemd.

DenBeert | 06-03-22 | 21:20

Zeker de moeite waard, al zit hij er op 23'10" flink naast. Maar 23'44" geeft dan weer te bedenken! Is Putin door het Westen in de val gelokt?

Avondlander | 06-03-22 | 23:17
-weggejorist-
Nescio73 | 06-03-22 | 21:11 | 10
▼ 10 antwoorden verborgen

West Europa met Rusland is een West Europa *onder* Rusland. Geen haar op mijn hoofd. Dan liever erop gokken dat de Russen en Chinezen elkaar gewoon niet echt vinden. Wat, naar mijn mening, best realistisch is, ook gezien de geschiedenis van de *echte* Koude Oorlog (die in '89 eindigde). Er is namelijk wel eerder gedacht dat die twee forever samen zouden optrekken tegen ons (vandaar Nixon goes to China). Is ook toen niet gebeurd.

konjodebonjo | 06-03-22 | 21:09

Belangrijkste zinsnede in dit artikel is m.i.: "maar wat zijn de lange termijn consequenties?" Poetin houdt dit niet lang vol, ik zeg max. 3 maanden en dan is hij weg. Alles glipt uit zijn vingers, ook binnenlands. Het is een klassiek Kleren van de Keizer-verhaal. Ik zet hier een symbolische fles whiskey op in. Post-Poetin zal de ineenstorting niet keren; een opvolger is er niet. Geopolitiek komt daarmee een zeer instabiele periode, waar ook de EU op zn minst vele kleerscheuren gaat oplopen. Bijvoorbeeld: enorme vluchtelingenstromen, verdampende bedrijfswinsten van o.m. Duitse MNOs, werkloosheid, spanningen met China enz. Weinig redenen voor optimisme. Morgen winst pakken op de beurs en goud kopen, dat wel.

tectonicos | 06-03-22 | 21:07 | 7

Goud is al flink gestegen de afgelopen weken, dat moet je kopen in rustig economisch en geopolitiek vaarwater.

Muxje | 06-03-22 | 21:20
▼ 4 antwoorden verborgen

Ik las vandaag een bijzonder scherpe analyse van een (voormalig?) FSB agent, waarin Poetin gefileerd wordt omdat hij hun analyses en scenarios steeds alleen in eigen voordeel vertaalt, en daarmee zn eigen FSB wantrouwt. Diezelfde FSB ziet de Oekraieners als broedervolk. Ook had de FSB ernstige twijfels over de capaciteiten van het leger in wat we nu al zien, de supply lines en motivatie.

Er was 1 uiterst eng item in die analyse, en dat is dat Poetin een excuus aan het zoeken is om een tactische nuke in Oekraine in te zetten, om het westen te laten zien dat menens is. Dat excuus lijkt hij te zoeken in het feit dat Oekraine een vuile bom aan het bouwen is bij een van de kerncentrales (want ze hebben onvoldoende verrijkt uranium voor een echte). De verwachting was ook dat Poetin zijn strategische kernwapens niet kan inzetten omdat zijn vertrouwelingen dat nooit zullen toelaten. Die analyse was van 1 maart, na drie dagen weten we dat hij inderdaad berichten over nucleair terrorisme-verdenkingen aan het verspreiden is..

Dr.Utker | 06-03-22 | 21:05 | 6

Die laatste zin triggert wel. Inmiddels heb ik meer van die FSB-ers gelezen, maar dit niet. Heeft u een bron?

Joris Beltsin | 06-03-22 | 21:14

@Muxje | 06-03-22 | 21:12: Beste Landgenoten heeft dit (dus een klein kernwapen inzetten in onbezet Oekraïne) een paar dagen geleden ook al geopperd.

staat het bier koud? | 06-03-22 | 21:17

Die invalshoek van de FSB is wel apart ja. Ik las een paar dagen terug al, dat Ukraine verkondigde dat ze de Tsjetsjeense hitsquad die erop uit was gestuurd om Zelenski te liquideren, uit konden schakelen doordat ze een tip kregen vanuit de kringen van de FSB.

nowomowa | 06-03-22 | 22:14
▼ 3 antwoorden verborgen

Laten we de mensen uit Oekrïne zoveel mogelijk helpen. Alles wat wij hier doen vor hun, hoeven zij daar niet meer te doen en hebben ze hun handen vrij om vijandelijke helicopters en vliegtuigen uit de lucht te schieten. Heeft GeenStijl geen drone in de kelder liggen?

VolgendjaarkrygikAOW | 06-03-22 | 20:58 | 6

"Alles wat wij hier doen vor hun, hoeven zij daar niet meer te doen''

Bedoel je nou dat 'ruimhartige opvangen' waar ik weer van die jubelverhalen over lees?

"Staatssecretaris Van der Burg (Asiel) en de 25 veiligheidsregio’s praten maandag verder over de voorbereidingen op een flinke toestroom uit het oorlogsgebied. De inzet is dat elke regio 2000 plekken gaat regelen''
''PvdA-Kamerlid Piri roept Van der Burg op om ook voorbereidingen voor nog drastischere scenario’s op te stellen: „Het kabinet moet voorbereid zijn op het scenario waarbij 2000 plekken per veiligheidsregio niet volstaat.”

Dit wordt straks als het een beetje tegenzit een 2015 Wir schaffen das 2.0, met alleen nog grotere aantallen. Moeten we dat willen? Ik ben blij dat ik vorig jaar goed heb gestemd op JA21. Ik voel me gelukkig vertegenwoordigd door de stem van Joost Eerdmans:

"Zo zien PVV en JA21 liever dat vluchtelingen in de buurlanden van Oekraïne worden opgevangen. JA21-leider Eerdmans vraagt zich al af of de eerste kabinetsplannen haalbaar zijn: „2000 per regio zouden totaal 50.000 Oekraïners zijn, meer dan het totale aantal vluchtelingen dat we nu opvangen.”

Dr_Johnson | 06-03-22 | 21:29

@Dr_Johnson | 06-03-22 | 21:29: het wordt ook tijd dat we versneld afscheid nemen van de "veilige herkomstlanders". Tijd om de regenten in Marokko, etc. eens goed onder druk te zetten. Misschien dat de EU hier nu eens daadkracht laat zien. MIsschien ook maar eens economische sancties inzetten bij dit soort landen.

Phantomas | 06-03-22 | 22:18
▼ 3 antwoorden verborgen

"de Amerikanen hebben in de vorige eeuw de Russen in Afghanistan gelokt om ze zo leeg te laten bloeden, iets wat toen wel gelukt is."

Hahahaha! Wappie.

omanders | 06-03-22 | 20:56 | 4

Om vervolgens zelf helemaal leeg te lopen in dat Afghanistan... Klinkt echt heel plausibel idd hehe...

zwellevertje | 06-03-22 | 21:06
▼ 1 antwoord verborgen

Kortom: vragen, vragen, vragen. Maar dat vroeg ik mij dus ook af

Mark van Leeuwen | 06-03-22 | 20:55

Het idee is van Waldorf en Statler, dat mag toch als bekend worden beschouwd.

Hatröss | 06-03-22 | 20:54

@Kameraansteker | 06-03-22 | 21:02: Een ding heb ik wel geleerd tijdens al mijn boswandelingen: die krengen ontberen gewoon de beleefdheid om opzij te gaan. Dat zou ik als boom trouwens ook niet doen. Veel te veel gedoe.

Hetkanverkeren | 06-03-22 | 21:08

Precies! daarom: een goede boom is een pelletkorrel.
Gesigneerd en goedgekeurd door TimmerFrans & Greta.

nobodiesunmighty | 06-03-22 | 21:10

@Hetkanverkeren | 06-03-22 | 21:08:
Tijdens mijn vele boswandelingen ging ik steeds raarder praten en ging ik dubbel zien. Volgende dag een kop als beton. Raar. Dacht dat ze gezond waren.

Kameraansteker | 06-03-22 | 21:14
▼ 1 antwoord verborgen

Het is allang in kannen en kruiken: de spil van de wereld wordt het oosten. China en Rusland waren het duidelijk vooraf eens over dit conflict en de fall-out. Als er geen nucleaire zaak van gemaakt wordt zal het voor China ook kunnen op termijn. Dat Rusland even heel arm wordt is niet de eerste keer. Ik denk dat het wel mee valt, men heeft jaren hierop voorbereid. Doet mij aan als een draaiboek. Dus ik verwacht na pacificatie (makkelijk als je alle aanvoer afsluit, dan is het wachten) dat plots grote deals in het Oosten aangekondigd worden met het woord "vrede" en ontwikkeling: een nieuwe Silk Roadje recht in Oekraïne!

GeenAccount | 06-03-22 | 20:51 | 2

Ik denk eerder dat Putin zich nogal verslikt heeft in dit probleem, en dat China zich wijselijk even op de achtergrond houdt. China is de 3e hond; als Rusland Oekraine pakt dan krijgen ze toegang tot de grondstoffen daar. Als Rusland geslagen af moet druipen of onder een lang embargo verzwakt wordt, dan is dat een kans voor China om hun invloed in dat partnership te versterken. Als dit al een vooropgezet plan is (wat ik niet denk), dan is het er een waar China een geheime agenda in heeft. Met dat deel van van Elsoo's analyse ben ik het wel eens.

Muxje | 06-03-22 | 21:18

De enige waarde van Rusland voor China is energie, leegzuigen als een parasiet. En daarnaast was vooral een directe treinverbinding op Europa van groot belang. Waardoor China sneller en met minder gedoe het achterland wat het meest betaald voor hun prullaria kan bereiken. Als het Westen failliet gaat en niks meer in China koopt, dan is China ook de lul. Ik vermoed echter dat Putin China als een minderwaardige natie beschouwd. En zich dus ook niks van hen zal aantrekken, zolang de gasrekening maar wordt betaald.

Dima Beeline | 07-03-22 | 07:28

Tuurlijk. Het was een evil plan van de Amerikanen en de NAVO + EU, dat Poetin een buurland binnenvalt. Het kan niet zo zijn dat Russen verderfelijke achterbakse kakkerlakken zijn.

BasBr | 06-03-22 | 20:51 | 1

Het is een merkwaardig artikel

Roos | 06-03-22 | 20:53

Het probleem dat langzamer en langzamer groter werd is nu als een rijpe puist gesprongen maar hoe verder? Een oplossing doe voor iedereen werkt. Lastig.

EmilioEsteves | 06-03-22 | 20:48

Raar om te denken dat de VS dit conflict heeft opgezet om Rusland te vernielen. Rusland is maar een kleine economie en is geen concurrent zoals China dat is. Er staat voor de VS gewoon heel weinig op het spel nu. Ze dreven al vrijwel geen handel met Rusland dus Biden kan zich nu makkelijker profileren als krachtige leider zonder dat het veel consequenties heeft voor de VS.

* Il Principe * | 06-03-22 | 20:48 | 6

@* Il Principe * | 06-03-22 | 20:50: tot een bepaalde grens niet, mee eens. Militair wel vrij groot, m.n. nucleair. Economisch stuk maken zorgt voor onrust en oppressie bevolking en tekorten onderhoud militair materieel (zie jaren 80,90, 00), demotivatie.

nobodiesunmighty | 06-03-22 | 21:06

"Raar om te denken dat de VS dit conflict heeft opgezet om Rusland te vernielen.''

Er staat in het artikel van SvE dan ook dat het een ''wat aparte theorie'' is. Dat is m.i. eufemistisch uitgedrukt. Het is regelrecht aluhoedjesgelul.

Dr_Johnson | 06-03-22 | 21:07

China is geen concurrent. Het is een maakindustrie die opdrachten van het Westen uitvoert. En ze maken nog steeds bizar veel bagger. Ook al proberen ze veel te kopiëren de echte kennis zit toch echt hier in Europa en in de VS en Japan niet te vergeten. Onze economie is met elkaar verweven. Wat dat betreft zit China niet op een confrontatie te wachten wat ze gaat verliezen. `Poetin gaat altijd verliezen omdat hij eigenlijk alleen staat. Is er iemand die denkt dat zijn "vriendjes" miljardairs en oligarchen blij zijn met deze ontwikkelingen. Het leuke leventje is over dankzij knettergekke kameraad Poetin. kwestie van tijd en iemand in Rusland wordt aan de kant geschoven al dan niet met dodelijke afloop want Siberië is out of fashion.

dijkbewaker | 06-03-22 | 23:24
▼ 3 antwoorden verborgen

Poetin probeert zo "goedkoop" mogelijk de Oekraine in te nemen.
Maar zijn doel zal hij halen, al moet hij iedereen de moeder bombarderen.

snapal | 06-03-22 | 20:43 | 1

Nee, dat doel haalt hij niet, ookal geeft hij niet op. Hij heeft zich duidelijk misrekend. De vraag is of hij ons in zijn val mee zal sleuren.

ChupaChupa | 06-03-22 | 22:34

Ik vrees dat een guerrilla minder waarschijnlijk is dan gehoopt. Immers zijn er veel pro-Russische inwoners of anders koopt Poetin ze wel. Die infiltreren dus zo alle groepjes die zich zich willen verzetten en die worden direct vermoord. In Afghanistan was dat gewoon anders, Russen waren absolute buitenstaanders en die konden dus nauwelijks infiltreren. Deze infiltratie door Rusland van Oekraïne heeft er ook voor gezorgd dat op geen enkel moment Oekraïne zich in het geheim kon bewapenen tegen Poetin, dus werd er maar met kleine stappen aan de zelfverdedigingscapaciteit gewerkt.

RandomAct | 06-03-22 | 20:43

USA zal Rusland niet bij Europa willen zien. Te zwaar machtsblok op langere termijn. Weet ook niet of Rusland zich goed tot "democratie" kan omzetten. Zou wel mooi zijn. Wat zou Eisenhouwer dan zeggen, domino effect? Vrees wel dat de USA weer gaat ingrijpen indien democratie niet USA proof is. En dat ingrijpen, hebben we gezien, gaat best wel over lijken... Democratie, USA first.

nobodiesunmighty | 06-03-22 | 20:42

Zeer goede analyse.

masahide | 06-03-22 | 20:41 | 12

@masahide | 06-03-22 | 22:12: " A threat needs to be treated as an attack."
Dus wat denk/vind jij dat de EU/VS/NAVO moet doen, als dit als aanval beschouwd moet worden?

ChupaChupa | 06-03-22 | 22:40

@masahide | 06-03-22 | 21:27: "denkexercitie"?
Moou woord voor een vrij zwak onsamenhangend verhaal met vreemde conclusies.

ChupaChupa | 06-03-22 | 22:42
▼ 9 antwoorden verborgen

Mijn grootste zorg van dit moment inderdaad… wat doet Putin als hij geen kant meer op kan. All-in en fallout? Of hecht hij toch nog enige waarde aan het leven op deze planeet?

Mr Moore | 06-03-22 | 20:39 | 5

Hij heeft kinderen.

omanders | 06-03-22 | 20:58

@Mr Moore | 06-03-22 | 20:55:
Ja moeilijk moeilijk... Aan de ene kant hebben de Russen al in het openbaar verkondigd "wat is de wereld nog waard zonder een groot Russisch rijk".
En aan de andere kant bekruipt me steeds vaker de gedachte, gezien de kennelijke slechte staat van (conventioneel) materieel en moreel van het Russische leger: is dat de reden dat ze gelijk en steeds al dreigen met kernwapens? Omdat ze zelf ook weten dat ze er met alleen conventionele inzet nog een hele harde en kostbare dobber aan gaan krijgen? En ze weten dat het westen te 'beschaafd' is om ooit hun eventuele bluff te callen?

nowomowa | 06-03-22 | 22:22
▼ 2 antwoorden verborgen

Wat veel aannames en eigen mening

Roos | 06-03-22 | 20:38 | 11

Het kan niet anders dan dat gezien de onvoorspelbaarheid van de feiten die het daglicht nog zullen zien.

IdeasAreBulletproof | 06-03-22 | 22:29
▼ 8 antwoorden verborgen

20 miljard per dag? Ik mag het hopen, maar het lijkt me een typefout. Die flut economie was tocht zo groot als de Benelux?

Pios | 06-03-22 | 20:37 | 8

@Joris Beltsin | 06-03-22 | 20:49: Militairen krijgen een relatieve peulenschil, brandstof kost bijna niets en materieel en munitie (hoewel oud) ligt plenty op de plank. Aan vervanging van verliezen denkt Poetin geen seconde. Bovendien wordt oorlogstuig voor een appel en een ei door de eigen bevolking in elkaar geschroefd. Een redelijk geïsoleerd communistisch land heeft niet zoveel met BBP-derving. Ik denk dat het behoorlijk overdreven wordt.

goedverstaander | 06-03-22 | 20:58

Dat lijkt me ook veel ja. Afghanistan kostte 300 miljoen per dag. Ook niet goedkoop (hee - ik doe het voor 299 miljoen!) maar dat waren Yanken en ik weet dat die water en diesel lieten invoeren per truck uit Europa. Dus dat was heus de dure variant.

konjodebonjo | 06-03-22 | 21:51

@goedverstaander | 06-03-22 | 20:58: Ja, dat is ook mijn vraag. Hoezo kost het zoveel als alles voor een appel en een ei geregeld kan worden of als Putin door een noodverordening beslag kan leggen op wat ie nodig heeft.
En wat is er eigenlijk gebeurd met die gigantisch goudreserves? Daar kun je toch ook alles voor kopen wat je hartje begeert.

langelat | 07-03-22 | 08:59
▼ 5 antwoorden verborgen

Wanneer gaat de beurs van Moskou eigenlijk weer open? Ik verwacht een koersval van tussen de 20 en 30 procent…

eerstneukendanpraten | 06-03-22 | 20:35 | 2

Ik verwacht veel meer.

Joris Beltsin | 06-03-22 | 20:38

@eerstneukendanpraten
Is gesloten tot woensdag van wat ik hoorde op
Bloomberg tv. Kan ook langer worden maar woensdag is de bedoeling dat hij opengaat.

Basil Fawlty | 06-03-22 | 22:40

Denkbaar scenario> Poetin verovert goed of kwaadschiks de Oekraine.
De Baltische staten staan daarna op zijn lijstje.

snapal | 06-03-22 | 20:33 | 16

@snapal | 06-03-22 | 20:48: Nou ja, laten we het zo zeggen. 1) Hij moet even nog iets afmaken in Oekraïne en 2) centjes voor zo'n inval heeft hij niet meer.

omanders | 06-03-22 | 21:00

@Fark Mutte | 06-03-22 | 20:54: Een fluitje van een cent, Poetin heeft persoonlijk al de grondwet begraven.
De Russen stonden erbij en keken ernaar.

snapal | 06-03-22 | 21:10

@omanders | 06-03-22 | 21:00:
Wie heeft het over een inval?
Poetin zeker niet, die had het over de vernietiging van de Baltische staten.

snapal | 06-03-22 | 21:12
▼ 13 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl