achtergrond

Geenstijl

Belastingdienst zette mensen op zwarte lijst op basis van 'nationaliteit en uiterlijk voorkomen'

Nog steeds geen enkele strafrechtelijke vervolging

Zo. Vanavond de persconferentie over wat er allemaal wel niet al weer open mag, nu even de vuile was naar buiten: twee rapporten van PwC over de Fraudesignaleringsvoorziening (=zwarte lijsten) van de Belastingdienst. Staatssecretaris Marnix van Rij meldt de Kamer er alvast bij dat de onderzoekers voorbeelden aantroffen "in communicatie binnen en met de Belastingdienst over de signalering van risico’s waarbij het risico op fraude werd gebaseerd op persoonskenmerken zoals nationaliteit en uiterlijk voorkomen." Dat gaat om TIENTALLEN voorbeelden, lezen wij in het rapport zelf, en we vragen ons af of het dan om tientallen individuele gevallen gaat, of om tientallen voorbeelden van systemen waarin nationaliteit en uiterlijk voorkomen een rol speelden. We weten al dat genoemd worden op de zwarte lijst van de Belastingdienst ertoe kon leiden dat je, die bijvoorbeeld omdat je de Belastingdienst kapot werd gemaakt omdat er ergens een foutje zat bij de toeslagen, werd geweigerd bij de schuldsanering. 

Of, zoals dat ambtelijk heet: "In lijn met bevindingen die eerder met uw Kamer zijn gedeeld en besproken concludeert PwC dat het zeer aannemelijk is dat burgers zijn uitgesloten van minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (MSNP), kwijtschelding van belastingschuld of een persoonlijke betalingsregeling voor een toeslagenschuld wanneer bij hun registratie in FSV het “1x1-vinkje” aanstond." In deze brief staat dus eigenlijk: mensen werden door de Nederlandse overheid totaal kapotgemaakt (zie: al die van hun ouders afgepakte kinderen) alleen maar omdat hun kop en/of kleurtje ons niet aanstond. Groetjes, de staatssecretaris.

Bah.

MSM is complot op het spoor!

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.