achtergrond

Geenstijl

Hugo de Jonge verstopte NOG een kritisch 2G-rapport: 'Coronapas geen goed instrument'

Ja weet je, je gaat vanzelf een keer in 'complotten' geloven als de leiders louter liegen, schmieren en bedriegen

De Meest Geprikte Man van Nederland heeft nóg een kritisch rapport over 2G coronapassen achtergehouden voor de Kamer. Pieter Omtzigt zat - uiteraard - op 1 januari ook wetsteksten te lezen en stuitte op het advies  van de digitale begeleidingscommissie, dat als bijlage verstopt zat bij de Kamerbrief reactie op motie over geen groen vinkje CoronaCheck-app bij besmetting. "Goed verstopt dus", volgens Omtzigt. Afgelopen week leerden we dat Hugo een kritisch rapport van de Raad voor de Rechtspraak wekenlang bewust achterhield, om het vlak voor kerst en - belangrijker - ná twee debatten over 2G pas naar de Kamer te sturen. Hugo wil namelijk zó graag 2G invoeren dat we beginnen te denken dat zijn huichelende handelswijze het gevolg is een opgelegd EU-decreet uit Brussel is, want die willen immers alle vrije burgers digitaal oormerken.

Het advies van de digitale begeleidingscommissie is kort (twee kantjes) maar krachtig: "De commissie [is] van mening dat de coronapas als uniek toegangsmiddel voor werk en belangrijke locaties niet het beste instrument is om de pandemie te bestrijden." En dat advies is, evenals dat van de Raad voor de Rechtspraak, pas ná twee 2G-debatten naar de Kamer gestuurd. We gaan er, net als bij het vorige rapport, van uit dat dit opzettelijk is gedaan door Hugo de Jonge, maker van uitermate smerige worsten. De volledige adviestekst staat na de lees verder, opdat zo veel mogelijk mensen er kennis van kunnen nemen. Want 2G en coronapassen bestrijden geen virusbesmettingen. Ze bestrijden in de eerste plaats de vrije beweging van vrije mensen, en iedereen die zijn vrijheid lief is, zou zich met alle kracht tegen deze overheids-almacht moeten verzetten.

Advies Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19

(Dikgedrukte zinnen door GS - red.)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een Begeleidingscommissie ingesteld die de Minister zal adviseren over digitale ondersteuning bij de bestrijding van Covid-19. De begeleidingscommissie brengt naast gevraagde adviezen ook ongevraagde adviezen uit.

Onderstaand advies is geschreven in de context van een mogelijke uitbreiding van de CoronaCheck app/Coronapas/QR-code (hierna: coronapas) in een 2G systeem. Nu het voornemen bestaat om het gebruik van de coronapas te intensiveren en mogelijkerwijs in te zetten als ‘toegangsbewijs’ voor uiteenlopende locaties wil de commissie graag wijzen op het volgende;

(1)* *Een groen vinkje voor een QR code in de coronapas betekent **niet *****dat de persoon die binnengelaten wordt geen covid heeft: deze persoon kan desondanks besmettelijk zijn.
***Volledige gevaccineerde mensen kunnen nog steeds covid krijgen en anderen besmetten. Als de coronapas als toegangsmiddel zou worden ingezet om werkplekken te heropenen dan zouden besmette personen gedurende de werkdag andere personen kunnen besmetten.

Daarbij bij komt dat het ‘groene vinkje’ van de coronapas is gebaseerd op volledige vaccinatie (of doorstane ziekte). Echter: de werking van vaccins lijkt in tijd af te nemen terwijl de Delta-variant besmettelijker is dan vorige varianten. Het groene vinkje van de coronapas is (op dit moment) statisch. Ook al is iemand ‘lang’ geleden gevaccineerd; het groene vinkje blijft staan. Het is bekend dat relatief veel mensen met coronapas toch op pad gaan als ze klachten hebben.

Dat is problematisch in het licht van het Kabinetsvoorstel om de coronapas veel breder als toegangscriterium in te zetten. Met oog op bovenstaande is de commissie van mening dat de coronapas als uniek toegangsmiddel voor werk en belangrijke locaties niet het beste instrument is om de pandemie te bestrijden. De coronapas is daarentegen een uitstekend middel te midden van het brede spectrum van methoden om de pandemie te bestrijden, van de basismaatregelen tot vaccineren, testen en BCO - inclusief geautomatiseerd BCO in de vorm van CoronaMelder. De coronapas is een digitaal hulpmiddel (en is inmiddels aan een update toe) en kan niet ’solo/stand-alone’ breed worden uitgerold.

Dit zou namelijk onder meer resulteren in (verder) vertrouwensverlies van een deel van de Nederlandse bevolking in digitale middelen.

(2) Belang van publieksvertrouwen in digitale middelen van de overheid
De commissie is er van overtuigd dat de overheid vanaf nu veel vaker gebruik zal maken van digitale hulpmiddelen in de bestrijding van ziektes. De CoronaMelder en de coronapas zijn buitengewoon privacy vriendelijke middelen. Toch worden de middelen door een deel van de bevolking gewantrouwd. Wetende dat er in de toekomst zich ongetwijfeld wederom onbekende situaties zullen voordoen waarbij digitale middelen nodig zijn is het zaak om heel prudent om te gaan met de huidige digitale middelen.

En waar mogelijk:
- niet-digitale/analoge middelen te prefereren boven tech;
- digitale drang te voorkomen.

*(3) Tot slot: advies om de coronapas minder statisch te maken
*Zoals gezegd is de coronapas één van de vele instrumenten om de pandemie te bestrijden, net als vaccineren, testen en BCO. Testen en BCO worden regelmatig opgeschaald of afgeschaald, en de commissie adviseert om ook de coronapas dynamischer te maken.

Zoals gememoreerd beschermen vaccins niet volledig tegen besmetting. Daarom is het belangrijk dat de data over vaccin effectiviteit tegen besmetting verzameld en gemonitord wordt met voldoende mate van detail en frequentie (per leeftijdscohort en per week). Als deze bescherming significant daalt onder het percentage waarmee een sneltest een daadwerkelijk positief persoon identificeert (een grove schatting daarvoor is 66%), dan wordt het effectiever om de Coronapas alleen op basis van een negatieve test uit te geven (lees: 1G dus, alleen testen, en niet andersom: vaccin of herstelbewijs, zoals Hugo het nu wil - red.) Een dergelijk besluit zou ook genomen kunnen worden in periodes waarin heel veel (gevaccineerde) mensen besmet zijn.

Omdat deze pandemie langer gaat duren dan we allemaal willen, en de omstandigheden steeds wijzigen, suggereert de commissie te onderzoeken hoe de coronapas minder statisch gemaakt kan worden, zonder verlies aan privacy en toegankelijkheid (een werkbare analoge versie).

Concluderend adviseert de commissie om de coronapas te blijven gebruiken voor uitgaansgelegenheden maar roept op tot terughoudendheid voor een grootschalige uitrol. Omdat dit het huidig en toekomstig vertrouwen in digitale overheids-hulpmiddelen ter bestrijding van ziektes (of andere calamiteiten?) blijvend zou kunnen schaden. En nodigt uit om de mogelijkheden van een optimalisering van de functies van de coronapas te onderzoeken.

Digitale commissie is al langer kritisch:

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.