Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Bewijst rapport over allochtone verdachte jongeren etnisch profileren door politie of niet?

Kent u die wet van Betteridge?

(bedankt voor het plaatje, D66)

Mooi nieuws voor de likkebaardende NOS en Volkskrant: onderzoekers van de Erasmus Universiteit hebben wetenschappelijke aanwijzingen gevonden voor etnisch profileren! Natuurlijk, er worden wat slagen om de arm gehouden (zoals: het etnisch profileren kan ook gebeuren door burgers die aangifte doen, dat zijn namelijk ook allemaal racisten) maar toch! Zielige Marokkaanse en Antilliaanse jongeren worden niet vaker verdacht van misdrijven omdat ze vaker misdrijven plegen, maar omdat ze zielig en Marokkaanse en Antilliaans zijn. U raadt het al, wij hebben het onderzoek gelezen en het ligt toch allemaal weer wat genuanceerder. 

Wat de onderzoekers namelijk gedaan hebben, is de politiestatistieken vergelijken met wat jongeren zelf invullen als je ze vraagt of ze weleens een misdaad hebben gepleegd. De verschillen tussen bepaalde groepen (afkomst, maar ook geslacht, opleiding en bevolkingsdichtheid van de buurt) zijn in de politiestatistieken veel groter dan de verschillen tussen die groepen op de lijstjes. 

Je zou kunnen concluderen: misschien zijn lijstjes waarin je aan kinderen vraagt 'heb je wel eens iets kleins uit de supermarkt gepikt of een keer iemand een klap gegeven' niet de allerbeste indicatoren voor crimineel gedrag. Maar de onderzoekers corrigeren de lijsten via een paar controlevragen voor sociaal wenselijke antwoorden en beschouwen deze vervolgens als de enige ware weergave van daadwerkelijk crimineel gedrag. Vervolgens gaan ze lekker met de cijfertjes aan de slag om te verklaren hoe het dan toch kan komen dat er zulke grote verschillen tussen bepaalde groepen zijn. 

Wat opvalt in de regressie-analyse die ze maken is dat ze vrij zwakke verbanden tussen de gerapporteerde misdrijven en de registraties bij de politie vinden. Dat zou erop wijzen dat de politie maar wat doet in Nederland en het eigenlijk geen zak uitmaakt of je wat hebt gedaan of niet, omdat de politie je alleen maar oppakt op basis van je geslacht, je herkomst, op welke school je zit en in of je in een stad of dorp woont. Voorbeeld: als je deze analyses serieus neemt, moet je ervan uitgaan dat een jongen 2,7 keer zo vaak gepakt wordt als een meisje dat exact hetzelfde misdrijf pleegt en verder exact dezelfde achtergrond heeft. Het kan hoor. Maar het kan ook dat de jongens uiteindelijk toch vaker in de politiecijfers terechtkomen omdat jongens nu eenmaal vaker crimineel gedrag vertonen dan meisjes. 

En zo is het ook met niet-westerse allochtonen. Dat ze hoger in de cijfers van de politie scoren, zou ook kunnen komen omdat ze vaker crimineel gedrag vertonen. En alleen zwaaien met een een aantal keren 'ja' dat iemand heeft ingevuld op 'heb je wel eens...' lijstje en dat corrigeren voor 'sociaal wenselijke antwoorden' lijkt ons niet bepaald een waterdichte methode om dat uit te sluiten.

Zeker omdat de onderzoekers uiteindelijk uitkomen bij twee verklaringen waarom bepaalde groepen zoveel hoger scoren in de politiestatistieken: profilering door politie en profilering door burgers die ergens wel of geen aangifte van doen. Daar hebben ze in dit onderzoek verder helemaal niet direct naar gekeken, maar ze concluderen dat dit gelet op de bij hen bekende sociologische en criminologische literatuur nu eenmaal de beste verklaring is. Maar als dat klopt, dan is dit plaatje op bladzijde 63 wel een heer raar plaatje:

Het lijkt er namelijk op dat die etnische profilering door agenten en burgers bijna helemaal verdwenen is, als je inzoomt op de jongens die op het vwo zitten. Van de allochtone jongens die naar eigen zeggen wel eens een misdrijf hebben gepleegd staat 8,8% bij de politie geregistreerd, onder autochtone jongens is dat 6,9%. Bijna evenveel dus. Alsof een etnisch profilerende agent Mohammed meteen laat lopen als die zijn Latijnse leerboek bij zich heeft, en de bellende boze buurman de verbinding met de politie verbreekt omdat hij erachter komt dat de getinte jongens die zijn tuin aan het slopen zijn de abc-formule foutloos toe kunnen passen. Hetzelfde geldt voor de verschillen tussen allochtone groepen: Turken en Surinamers worden volgens deze cijfers minder etnisch geprofileerd dan Marokkanen Antillianen. Knap hoor, dat iedereen tijdens het etnisch profileren meteen dat verschil ziet.  

Nou ja. U hoort het al. Wij houden nog even een slag om de Lange Arm. 

Reaguursels

Inloggen

Laten we eerlijk zijn, de meeste ontplooide criminele activiteiten worden verricht door personen met een niet getinte Europese huidskleur. Je gaat automatische in die hoek zoeken, kost ook minder. Want de pakkans is vele male groter dan wanneer je in andere hoeken gaat kijken.

Flapuitx2 | 15-10-21 | 19:54

Ik hoorde van dit onderzoek op de radio (NPO1), en toen mevrouw de onderzoekster (wss feminist, stinkt, onverzorgd krullend haar, anti-kraak, je kent het wel) aankwam met, en ik parafraseer, "We hebben de respondenten allemaal geïnterviewd...", het waren er een stuk of 6000?, "... en op basis van wat zij hebben ingevuld komt daar dit resultaat uit waar we deze conclusie uit halen".
.
Er wordt dus vervolgens een heel onderzoek gedaan op basis van meningen en n=1 (maal ~6000) interviews gedaan die niet te verifiëren zijn (uiteraard 'voelen' die allochtonen jongeren zich sneller in de gaten gehouden, want omdat neef/broer Joussef een keer is aangehouden weten ze zeker dat ze zelf ook vroeg of laat de sjaak zijn, dus dat wordt vervolgens ook ingevuld).
.
Statistieken van justitie liegen niet. En je komt (hopelijk) niet in de statistieken voor op basis van verdachtmakingen maar enkel op basis van feiten.
.
Dit soort onderzoeken, en zo blijkt maar weer eens (net als toen bij Lubach), proberen vooral de slachtofferrol te ontkrachten, maar de praktijk is toch wat weerbarstiger.

OMEGA-ThundeR | 15-10-21 | 13:35 | 1

Die interviews bestonden, zo begreep ik, uit een vragenlijst, inclusief controlevragen om te kunnen corrigeren op eventuele 'social desirability'-neigingen van de respondenten. Het zou interessant zijn om de betrouwbaarheid en de validiteit van die vragenlijst eens te bezien, maar ik vrees dat een en ander niet al te grondig is opgezet. Dat kan ook bijna niet bij dit soort onderzoek. Het normeren van een vragenlijst is een kostbare en uiterst ingrijpende operatie die bijvoorbeeld wordt toegepast bij internationaal toegepaste pesroonlijkheidstests en intelligentietests (WAIS, MMPI). In de MMPI zitten bijvoorbeeld controlevragen als "lacht u wel eens om een schuine mop?". Het idee is dat een respondent die daar "nee, nooit" op zegt er blijk van geeft de neiging te hebben om te antwoorden zoals zijn/haar omgeving dat wenst, dus om een beetje te liegen om acceptabeler over te komen. Er zitten méér van dat soort "social desirability"-vragen in die test, en de score op die vragen wordt dan gebruikt om te comrrigeren op de totaalscore, zo van "deze persoon liegt een beetje om goed voor de dag te komen, dus we moeten zijn/haar antwoorden iets minder serieus nemen dan die van respondenten die minder of helemaal niet liegen op die vragen. Maar het gaat er natuurlijk om of die vragen werkelijk meten wat ze zeggen te meten en of de correctie al dan niet terecht is. Dat kan enkel door de test als geheel grondig te normeren, dus los te laten op een groot aantal proefpersonen en af te leiden of de pretentie van de testvragen (in dit geval "ik meet sociale wenselijkheid") gerechtvaardigd is. Als mensen die de neiging hebben om zich 'mooi' voor te doen systematisch op een bepaalde wijze antwoorden op zo'n vraag, terwijl mensen die overall eerlijk willen overkomen systematisch op andere wijze antwoorden, dan is zo'n vraag een goede indicatie. Als die systematiek helemaal niet gevonden wordt, dan zegt het antwoord op zo'n vraag terzake niets of héél erg weinig. En dan heb ik het hier alleen nog maar over de controle-vragen....
Het simpele feit dat ze melden dat ze controle-vragen hebben toegevoegd doet me vermoeden dat ze verdomd goed weten dat de test rammelt maar de suggestie willen wekken dat ze het degelijk en volgens de regeltjes in elkaar hebben gestoken. Dus dat ze suggereren dat de vragenlijsten goed in elkaar zitten en aan wetenschappelijke criteria voldoen. Dat ze dus een beetje liegen. Over "social desirability" gesproken...
Wat is wel hé´´l ironisch vind is dat de onderzoekers graag willen geloven dat de jongeren de waarheid spreken, omdat ze willen bewijzen dat de agenten onwaarheid spreken. Als die agenten zeggen "nee, ik doe niet aan etnisch profileren" wordt dat antwoord niet als waarheid geaccepteerd. Wat die jongenen invullen wordt daarentegen wél als waarheid geaccepteerd. Wat is het fundamentele verschil?
Het verschil is de positie die de agent inneemt tegenover de positie die de jongere inneemt, en dat gezien vanuit een bepaald perspectief, een bepaalde moraal. De agent is bij voorbaat dader, de jongere bij voorbaat slachtoffer. En het onderzoek is er alleen maar om die vooringenomenheid te 'bewijzen'. De cijfertjes fungeren, zoals ik het zie, slechts als rookgordijn.

Schoorsteenveger | 15-10-21 | 14:53

Statistische onderzoeken......, ik krijg steeds vaker het idee dat men hierbij eerst het antwoord bepaald en er dan de juiste getallen bijzoekt.

De_dorpsgek | 15-10-21 | 10:57

Ik hoorde die twee socio's die het rapport hebben gemaakt op radio1, de stuitende naïviteit is onvoorstelbaar. "We gaan er vanuit dat ze de waarheid hebben geschreven op de vragenlijst!", de vragen, simpel bij het debiele af kwamen ze tot de voorzichtige conclusie ( met af en toe een uitzondering), dat er etnisch werd geprofileerd!

lanexx | 15-10-21 | 10:08 | 2

UVA?

boerk | 15-10-21 | 10:28

Daar gaat het al fout, je kunt er niet van uit gaan dat vragenlijsten waar ingevuld worden. Dit soort onderzoeken hebben niks met wetenschap te maken

Polymeros | 15-10-21 | 11:16

Dit soort onderzoek toont vooralsnog enkel aan dat een en ander vele malen gecompliceerder is dan gedacht, maar ook een stuk ingewikkelder dan men nu graag denkt. Het is het type onderzoek met bij de aanvang een hoog "we zullen dat eens even boven water halen"-gehalte, maar met een erg magere "zie je nou wel"-uitkomst.
Mij wordt als burger gevraagd om "alert" en "waakzaam" te zijn en de politie te melden als ik onraad ruik, als ik iets verdachts zie, de indruk heb dat er iets goed mis is. Maar tegelijkertijd wordt mij verteld dat alle vormen van alertheid en waakzaamheid verdacht zijn en wordt er alles aan gedaan om die verdenking om te katten naar keihard bewijs dat ik profileer op verschijnselen waarop ik niet zou mogen profileren.
En dat tot aan het paranoïde toe. Agenten die worden gecontroleerd door controleurs die op hun beurt weer gecontroleerd worden. Want niemand is te vertrouwen, iedereen is verdacht.
Bij de postmoderne, relativerende, twijfelende, wanhopig naar nieuwe waarheden smachtende mens heeft het idee postgevat dat wij niet zijn wie we zijn, dat wij bestaan uit een dubbele persoon, een bewuste en een onbewuste persoon, en dat 'eigenlijk' die onbewuste kant van ons het 'ware ik' vertegenwoordigt. Dat is de kant waar ook de onderbuikgevoelens huizen, dat is de kant die door extreem-rechts wordt aangesproken, dat is de kant die ons als consument verleidt om te veel te eten, te veel te drinken, te veel te roken, te veel te slikken en te spuiten, dat is de kant ook die ons het valse bewustzijn opdringt zodat we het contact met het 'authentieke zelf' kwijtraken.
Die onbewuste persoon doet ons keuzes maken waar we ons niet van bewust zijn, zo is het verhaal. Het is een oud Freudiaans thema, de strijd tussen het onbewuste 'Es' met zijn drifthuishouding en zijn impulsiviteit versus het bewuste 'Ich' dat poogt om een en ander in goede banen te leiden, maar het wordt anders genoemd. Men spreekt nu van 'implicit bias' als de stem van het onbewuste 'Es', het duiveltje dat ons influistert om etnisch te profileren maar dat op zulk een fluistertoon doet dat we het niet horen.
Anderen horen het wel. Althans, ze beweren dat ze het horen. Freud beweerde dat hij kon afleiden wat het onbewuste van zijn patiënten te vertellen had ruim vóórdat die het zélf beseften. De therapie bestond uit het langzaam overtuigen van de patiënt. Zoals hij uiteindelijk trots meldde in zijn uigebreid verslag over de neurotische Dora: "Sie wiederstrebt nicht mehr meine Behauptungen". Missie geslaagd, ze "weet" nu wat er in haar omgaat.
The Woke hebben dit Freudiaanse schema op banale wijze overgenomen, in navolging van de Frankfurter Schule die altijd een bovenmatige interesse in de psychoanalyse heeft gehad. "Wij weten beter wat er in u omgaat dan u zelf" is hun boodschap. In 'White Fragility' van Robin DiAngelo lees je vanaf de eerste pagina tot de laatste maar één grote schreeuw "U bent zich niet bewust van het kwaad dat in u huist, maar ik weet precies wat er in u omgaat, en dat ga ik u nu eens haarfijn vertellen". En ook figuren als Gloria Wekker doen niet anders. Haar begrip 'cultureel archief' verwijst naar een heel complex dat ons, 'witte' mensen onbewust zou sturen, iets dat van generatie op generatie wordt doorgegeven zonder dat wij dat beseffen.
Het is steeds hetzelfde thema en hetzelfde schema. Een groep claimt de waarheid en beweert vanuit die waarheid u en mij te vertellen dat wij onszelf niet kennen, maar dat zij, omdat ze de waarheid in pacht hebben, wél weten wat er in ons omgaat.

Schoorsteenveger | 15-10-21 | 10:07 | 4

@Aisie | 15-10-21 | 10:38:
Maar dat heet in onderzoeken dan 'explicit bias'. Je doet het bewust en je komt ervoor uit. In het onderhavige onderzoek gaat het om een ontmaskeren van 'implicit bias', iets waar de betreffende agenten zich niet van bewust zouden zijn, maar wat wel in hen zit.

Schoorsteenveger | 15-10-21 | 10:44

@Schoorsteenveger | 15-10-21 | 10:44: Die hebben precies dezelfde explicit bias dan, die gaan dagelijks met de aanmeldingen van berovingen om door gekleurde medemensen. Hier is dus niets aan te doen.

Sessine | 15-10-21 | 10:55

@Sessine | 15-10-21 | 10:55:
Wat jij vindt en wat ik vind, dat is wat anders dan wat de onderzoekers als uitgangspunt hebben genomen. De gemiddelde agent beweert hij/zij zich niet of nauwelijks laat leiden door vooroordelen en ontkent dus etnisch te profileren. Dat is het uitgangspunt van waaruit gestart wordt: "de agent beweert wel dat hij niet etnisch profileert, maar wij betwijfelen dat". Via een omweg, het ondervragen van jongeren, willen de onderzoekers kunnen bewijzen dat hoewel oom en tante agent beweren niet etnisch te profileren, en wellicht ook zelf geloven dat ze dat niet doen, er wel degelijk sprake is van etnische profilering.
Dat is het ironische van de situatie: de agent wordt a priori niet geloofd, en het bewijs dat wordt geleverd is gebaseerd op het a priori wél geloven van wat jongeren hen aan de neus hangen. In het Woke-denken is de ene waarheid méér waard dan de andere.

Schoorsteenveger | 15-10-21 | 11:59
▼ 1 antwoord verborgen

De gevangenissen bevatten 75% van een bepaalde cultuur en dan ga je dat als politie opzichtig zitten negeren bij mogelijke verdachten van een misdrijf?

van heinde en verre | 15-10-21 | 09:59 | 1

"De gevangenissen bevatten 75% van een bepaalde cultuur...."
Is geen argument. Dat zou het rechtstreeks effect van etnisch profileren kunnen zijn.
Ik zeg dus niet dat het zo is, maar dat het zo zou kunnen zijn.

Schoorsteenveger | 15-10-21 | 10:26

Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat die sociale faculteiten nog niet gesloten zijn. Weg ermee, kolderieke pseudowetenschap doorgaans gebaseerd op erbarmelijk statistisch onderzoek. Dit is echt een juweeltje, betekenisloze vraagstelling kansloze onderzoeksaanpak geen conclusies. En dat alles onder het hoofdje "wetenschap". Ik lees dat er nog vrachtwagenchauffeurs gezocht worden.

AlexanderVissers | 15-10-21 | 09:37 | 1

Het is zeker pseudowetenschap. Bij wetenschap begin je dikwijls met een hypothese en dat ga je dan met testen proberen omver te werpen. Bij sociale "wetenschap" beginnen ze met de uitkomst en gaan dan testen verzinnen om tot die uitkomst te komen.

zhirek | 15-10-21 | 10:27

Ik vraag me af wat de reden is voor zo'n onderzoek. Ik zet vraagtekens over de manier waarop het onderzoek is uitgevoerd en ook bij de conclusie. Tenslotte vraag ik me af wat men hiermee denkt te bereiken. Het bevestigt eerder het bestaande beeld dat allochtone jongeren crimineler zijn dan autochtone jongeren. Dat zal zeker niet de gewenste uitkomst zijn.

Here's Freddy | 15-10-21 | 09:28

Ik mis het lijstje daadwerkelijke veroordelingen met de lijst afkomst. Maar dat mag zeker niet. Pas wanneer je die lijst hebt kun je parallellen trekken.

De luis | 15-10-21 | 09:27

Even off topic, of toch ook weer niet;
Is er nog nieuws over de gooise kopschoppers? Al tijdje niets van gehoord.

ViaNova | 15-10-21 | 08:36

Goed dat ook D66 inmiddels heeft geleerd dat je blanke kinderen de cognitieve oefening van het schrijven met den pen niet mag onthouden!

redanx | 15-10-21 | 08:30

Vanaf de kleuterschool zat mij zoon in een 'gekleurde' klas. Hij had dan ook 4 Marokkaanse vriendjes. Later voetbalden ze allemaal bij dezelfde club en in hetzelfde team. Het waren stuk voor stuk ontzettend leuke, spontane jongens. Er was echter een overduidelijke overeenkomst. De ouders zag je nooit. Ik zag hun zonen dan ook vaak op dezelfde plek hangen op straat. Inmiddels is mijn zoon 18 jaar en zijn 3 van zijn 4 Marokkaanse vrienden inmiddels druk bezig in de softdrugshandel. En ja, dure scooters en dure kleding. Ze zeggen nog wel spontaan gedag tegen mij als ik langsloop. Neem ik het hun kwalijk? Nee, maar wel die ouders van hun. Achter mij stopt alweer die zwarte geblindeerde Mercedes waar een oudere Marokkaanse man de jongens naar zich toe roept. Iedereen ziet het gebeuren, maar niemand grijpt in.

salsaparilla | 15-10-21 | 08:08

Jeetje wat een moeilijkdoenerij. Kijk gewoon naar het aantal veroordeelden vs. aantal verdenkingen per groep die je wilt vergelijken en je ziet of er onevenredig veel verdenkingen bij de ene groep zijn. Alsof zo'n zelf-invul lijstje ook op maar enige wijze aantoont of iemand een criminele daad begaan heeft. Hooguit toont dit onderzoek aan welke groep het meest liegt over crimineel gedrag - of haar eigen criminele gedrag niet als zodanig beschouwt, kortom de subjectieve component van het verhaal.

Thuinman | 15-10-21 | 07:56

Op school vergen deze bedoelde groep 75% van de aandacht, ondanks dat ze slechts 10% van de leerlingen uitmaken. Vechten, schelden, bedreigen en vandalisme. Het is trouwens iets rustiger bij de meiden, die maken vooral troep.

Het is de opvoeding, waarin zaken als fatsoen en respect, niet afdoende aan de orde komen.

Statler en Waldorf | 15-10-21 | 07:36

In de belachelijke BLM-hype heb ik er ook al eens op gewezen dat de politie meer mannen dan vrouwen dood schiet. Zowel in NL als in de VS.
Bewijst dat dan dat de politie een feministisch mannenhatend tuinbroekenbolwerk is? Dat zelfs mannen bij de politie mannenhaters zijn, net zoals zwarte agenten volgens links white sypremacists zijn?

Dit soort achterlijke onzin is zo extreem ongeloofwaardig dat een kleuter dat niet eens gelooft. De claim van de onderzoekers dat zij door een aantal hersenaandoeningen geen logische conclusies kunnen trekken is gewoon een leugen. Dit soort fopwetenschappelijke waanzin wordt gepredikt om haat tegen autochtonen te kweken. En alle media die daar in meegaan zijn medeplichtig.

Dandruff | 15-10-21 | 07:15

Ik vind de vergelijking van de kans dat een wit meisje op het platteland verdachte wordt met de kans die een allochtone jongen in de stad loopt om verdachte te worden een vergelijking waarbij je vooraf al weet wat de uitkomst is. Vergelijk eens de kans dat een allochtone jongen op het platteland verdachte wordt met de kans dat een wit meisje in de stad verdachte wordt.
De term huis, tuin en keukenmisdrijven vind ik trouwens wat bijzonder klinken. Zo van ach, dat doen we allemaal wel eens.

Leptob | 15-10-21 | 07:07 | 2

Bij een wit meisje denk ik eerder aan een slachtoffer. Je bedoelt natuurlijk blank.

intrigant | 15-10-21 | 08:00

Blank inderdaad. Wit is een racisctische religieuze term.

zhirek | 15-10-21 | 10:30

Nou leuk dat ook eens wetenschappelijk aangetoond is dat laaggeschoolde criminele Marokkanen en Antilianen met liegen op vragenlijstjes gemakkelijker neokoloniale sociologen voor de gek kunnen houden dan Turken en Surinamers. Maar dat is dan ook weer logisch want wetenschap is racisme.

Mazzelstof | 15-10-21 | 05:53 | 1

Tja, de enig mogelijke (en onderbouwde!) conclusie.

mono-culti | 15-10-21 | 06:28

Oh, zetten ze profilers in op plofkraken. En maar denken dat ze dan op zoek gaan naar sporen enzo.

dugo | 15-10-21 | 05:31

Politie en justitie zijn ook super seksistisch. De overgrote meerderheid van de gevangenispopulatie is man. Wat gaat de politie hier aan doen?

Allemaal | 15-10-21 | 02:41 | 2

Klopt! En wat dacht je van de groep onder de 3 jaar...... Super schattig, maar crimineel ho maar. Wordt compleet genegeerd.

mono-culti | 15-10-21 | 06:29

Politie seksistisch?
U doelt nu op de politiechef die ondanks bewezen seksueel schofferende Whatsappjes en nog een aanklacht vanwege verkrachting toch weer in dienst mag blijven en waar de agente die het slachtoffer is de deur wordt uit gewerkt?
Die politie?
Gewoon het zoveelste onbetrouwbare, louche overheidsorgaan.
Jammer dat de DDR niet meer bestaat, was een beter land geweest om te emigreren.

J-van-de-Bontekoe | 15-10-21 | 06:58

Ik loop door het bos en heb honger. Ik zie een rode en groene vrucht. Ik eet de rode toch maar op, want ik wil vooral geen onderscheid maken noch discrimineren noch voor racist uitgemaakt worden. Uren later heb ik nog de schijterij.

Mokum Kosher | 15-10-21 | 02:23 | 1

Maar ook de gelukzalige wetenschap dat u deugt.

intrigant | 15-10-21 | 09:52

Ah, nou snap ik het. Als we iedereen nou een VWO-diploma geven daalt de misdaad tot bijna het 0-punt en zijn er eigenlijk geen etnische verschillen meer te vinden. Vandaar dat die huidige VWO-boekjes ook geen drol meer voorstellen en dat die eindexamennormen jaarlijks naar beneden worden gesteld. Enters Generatie Dumbwit dus.

Graaisnaaiert | 15-10-21 | 01:44

Weet je wat absoluut niet mag gebeuren? Dit! www.gelderlander.nl/buitenland/inzame... Zo Verschrikkelijk laf. Hiervoor hoort de dader gewoon jaren achter de tralies te verdwijnen. En de dader dient helemaal, met zijn naam en achtergronden, bekent te worden gemaakt. Want stel je voor dat het geen zielige licht of donker getinte import is maar een witte aso! Dan wil ik dat ook weten. Opsporing moet de allerhoogste prioriteit krijgen. Is overigens niet in Nederland maar in België gebeurd.

Vuurspuger | 15-10-21 | 01:18

De abc formule foutloos afleiden. Als Mohammed dat kan zal ik m menig baldadigheid vergeven.

Schwanzeleber | 15-10-21 | 00:29

Etnisch profileren heeft zo'n zure linkse bijklank. Statistisch profileren klinkt neutraler en dekt de lading beter.

intrigant | 15-10-21 | 00:17 | 1

Met Python gaan werken en dan TensorFlow gebruiken voor machine learning?

VoltaireJohn | 15-10-21 | 00:31

Vanmorgen om 07.30 al aangegeven door ondergetekende verdachte nee in 90% daders.

dedwarsligger | 15-10-21 | 00:09

Iedereen weet hoe de vlag erbij hangt. Noem man en paard.

vanvandaag | 14-10-21 | 22:58 | 2

gedichtenbundel?.....

onbekend | 14-10-21 | 23:24

Was het maar waar vanvandaag, maar veel deugers leven in de eigen bubble, en dit soort onderzoeken, daar smullen ze van.

Muissolini | 15-10-21 | 00:00

,"Daarnaast hebben jongeren met een niet-westerse herkomst meer politieregistraties door een oververtegenwoordiging in andere categorieën die de kans op politiecontacten vergroten.". Dus niet in de categorie "zelf gerapporteerd gedrag" maar in de categoriën "misdrijven", "delicten", "hinderlijk gedrag", "top 600" en "tafelgasten bij opsporing verzocht".

Sliptong | 14-10-21 | 22:57

Een fijn stukje wetenschap. Kunnem we trots op zijn.

Schepvogel | 14-10-21 | 22:57

Sociale wetenschappen zijn helemaal geen wetenschappen. Al was het alleen al omdat causaliteit in sociale systemen nauwelijks vast te stellen zijn. Iets met veel teveel afhankelijke variabelen enzo. Lastig hoor om één specifieke eigenschap te isoleren en dan te testen in verschillende homogene of heterogene groepen. Dus alles baseren op zwakke statistische correlaties. Daar kun je uit laten komen wat je wilt. Handig.

Odin | 14-10-21 | 22:44 | 1

"Lies, damned lies, and statistics." (toegeschreven aan Mark Twain)

J.P.Drapeau | 14-10-21 | 23:35

Uit het rapport: Criminele VWO-meisjes blijven buiten schot. -lol
Ja duh, daar zijn ze natuurlijk veel te slim voor.
Misschien kunnen de onderzoekers bijles nemen bij diezelfde meisjes om te leren wat Bayesiaanse Statistiek is.

masahide | 14-10-21 | 22:37 | 1

Maar waar zijn de havisten dan?

VoltaireJohn | 15-10-21 | 00:31

Net naar de uitreiking van de Televizierring gekeken, de kandidaten van een huis vol liepen direct naar de winnaars om ze oprecht te feliciteren de morco's bleven teleurgesteld zitten.
Dat kenmerkt de échte Morco's

likdoorn | 14-10-21 | 22:26 | 1

Is het ook profileren als je het op werkelijke constatering baseert?

mono-culti | 15-10-21 | 06:32

Een gebrek aan vertrouwen in de overheid en liegen als gevolg van schaamte komt in de ene groep ook veel meer voor dan in de andere. Kan zijn dat het invloed heeft gehad op de antwoorden van de respondenten. Onduidelijk is hoeveel antwoordformulieren per groep uitvielen omdat de antwoorden te sociaal wenselijk waren.

WodieBlumensind | 14-10-21 | 22:07

We gaan de kant op net als in wijken in Berlijn, Parijs, Marseille, en dan kan ik nog wel even doorgaan, waar de politie steeds minder gaat komen en uiteindelijk niet meer.
Het is dweilen met de kraan open en dat worden uiteindelijk een soort vrijstaten.

jaja | 14-10-21 | 22:05 | 3

Wel zo makkelijk als het allemaal in een wijk woont. Paveways profileren alleen maar een val lijn.

Beertjealchoholakol | 14-10-21 | 22:09

@Beertjealchoholakol | 14-10-21 | 22:09:
Ik hoorde van een vriendje in Brussel dat de politiek en politie ook min of meer hun handen van Molenbeek hebben af getrokken.
Dat is een deelgemeente onder Brussel waar 90.000 Moslims wonen.
Dat is een soort Moslimland geworden in Belgie.

jaja | 14-10-21 | 22:14

Bac Nord. Netflix. Iemand hier gaf mij de tip. Alsnog bedankt.

Quattro Stagioni | 14-10-21 | 23:58

Profileren is een basis instinct.
Daarom hebben wij ogen aan de voorkant van onze schedel ipv aan de zijkant. Kan ik t vreten..nuwken … of moet ik rennen…vechten.

Beertjealchoholakol | 14-10-21 | 22:02

Er is maar één manier om de juiste cijfers te krijgen, en dat is de etnische afkomst van criminelen registreren en publiceren. Zo voorkom je dat de verkeerde groep beschuldigd wordt.

Aisie | 14-10-21 | 22:01 | 3

De meeste criminelen zien nooit een gevangenis van binnen. Daar zitten hoofdzakelijk zwakbegaafde en drugsverslaafden. De zware criminelen waarover wij in de media vernemen is slechts een kleine groep.

Red shirt | 14-10-21 | 23:49

@Red shirt | 14-10-21 | 23:49: de echte criminelen zitten heden ten dage in vak K.

intrigant | 15-10-21 | 00:11

Maar dat zijn we al een poosje bewust niet meer aan het registreren. Stel je toch eens voor dat daar een duidelijke trend in te zien zou zijn. En dat we daar op zouden gaan acteren. Dat moeten we niet willen met zijn allen. ( en een deel van mij begrijpt dat nog eens ook ) Maar ondertussen zijn we dus met zijn allen ontzettend aan het struisvogelen. Net doen of het niet bestaat. Als je het maar lang genoeg negeert gaat het misschien vanzelf wel weg. Het ideaal van de maakbare samenleving. Waar iedereen uniek is, en welkom. Maar de realiteit is dat niet iedereen het "spelletje" mee wil spelen. Dat niet iedereen zin heeft, danwel capabel genoeg is om zich een beetje aan de regels te houden. Mijn gevoel zegt dat er wel degelijk een demografisch zwaartepunt is aan te wijzen in het circus van "non valeurs, profiteurs en braquers" ( crimineel geïnclineerde mensen ) Mijn gevoel is ook dat ons justitieel apparaat door de staat in allerlei vormen en hoeken word gedwongen om daar maar politiek correct over te blijven doen. ( verbod op etnisch profileren, maar.. mag je wel profileren op andere dingen behalve etniciteit? En vinden we dat in zijn geheel niet een beetje raar? En geef je daarmee misschien niet juist impliciet toe dat er wel causaal verband is tussen criminaliteit en etniciteit?) Maar vooral niet benoemen dus. En daar wringt de schoen bij mij een beetje. Het feit dat dit onderwerp controversieel is. Dat er niet over gesproken mag worden. Het gebrek aan transparantie betreft dit onderwerp. Institutioneel ingebakken in al onze overheids organen. Het MAG niet benoemd worden. En dat zit niet lekker bij mensen die hier wel een gevoel bij hebben. En als je dat probeert aan te kaarten, dan ben je een racist. Dan ben je rechts. Dan ben je van alles. Maar ik ben oprecht benieuwd naar de echte cijfers. Misschien zijn we wel blind met zijn allen voor nog veel ernstigere statistiek. Maar we verkiezen er nu bewust voor om blind te zijn op een bepaald vlak. Omdat kennelijk politieke correctheid voor sommige mensen belangrijker is dan maatschappelijke uitdagingen identificeren en oplossen.

Blubberbazooka | 15-10-21 | 13:11

Navraag bij slachtoffers leert je ook veel over het profiel van de daders. Percentage zwarte daders volgens slachtoffers (in Amerika) komt overeen met percentage zwarten in gevangenis. Racistische bias door Amerikaanse politie valt dus wel mee. Situatie in Nederland is waarschijnlijk nog gunstiger.

www.bitchute.com/video/oQ9bjJoZze1S/

ED-209 | 14-10-21 | 21:58 | 1

Blijven uitkijken voor tunnelvisie en polariseren, maar wel feiten durven benoemen.

letopuwzaak | 14-10-21 | 22:06

Wat vaker Politiehonden inzetten dus. Die doen niet aan profileren. Zijn goudeerlijk en direct.

Beertjealchoholakol | 14-10-21 | 21:57 | 1

Dank, mn bier ging erover.

Tjemig | 14-10-21 | 23:41

Profileren is mens eigen en heel erg normaal.
Als je een spelt zoekt in een hooiberg dan ga je zoeken in een hooiberg. Niet in een zwembad en dan zeggen "goh, geen spelt gevonden"

Of

Als je een nieuwe auto zoekt dan ga je naar een autodealer om te kijken of er iets leuks tussen staat. Je gaat niet in de supermarkt kijken voor een leuke accasion.

Als je criminelen zoekt ... affijn, vult u zelf maar in ...

Het Licht | 14-10-21 | 21:56 | 4

Spelt in een hooiberg lijkt me dan ook erg ingewikkeld..

letopuwzaak | 14-10-21 | 22:05

@bisbisbis | 14-10-21 | 22:35:
Zie het weer in dat brood te krijgen als het eenmaal verspreid in die hooiberg ligt:-)

letopuwzaak | 14-10-21 | 22:38
▼ 1 antwoord verborgen

Homo’s doen ook alleen aangifte als ze door Marokkanen of Antillianen gepotenramd worden. Niet als ze met een waterpomptang door een inheemse potenrammer in het gezicht geramd worden.

Heeft alles te maken met vooroordelen van homo’s richting bepaalde bevolkingsgroepen. Komt ook omdat de meeste homo’s in Nederland blanke homosexuele mannen zijn.

ratelaar | 14-10-21 | 21:54

Waarom kan etniciteit geen onderdeel van een profiel zijn?
Niet het enige onderdeel natuurlijk, maar het is bij veel mensen best een bepalend kenmerk.

Zeurders | 14-10-21 | 21:54

Ik zat vandaag in de metro van Sloterdijk tot RAI. Mijn god wat een teringbende. Een groep van 15 tot 18 jaar zonder blanke. Tering herrie, kanker ditkankder dat en op gegeven moment elkaar nog een hoek geven ook.

Leuk Amsterdam

SinisterNL | 14-10-21 | 21:52 | 3

Wat doet u daar dan ook?

Dickie1908 | 14-10-21 | 22:23

Uitje van t werk

SinisterNL | 14-10-21 | 22:29

Iedereen naar het vwo?

Duwbak_Linda | 14-10-21 | 21:51

Als je naar het percentage schuldigverklaringen kijkt dan is het verschil allochtoon-autochtoon nog groter (figuur 4.6a): longreads.cbs.nl/integratie-2018/crim...

Dat het verschil dan nog groter is kan alleen maar betekenen dat het percentage onterecht verdachten bij autochtonen hoger is dan bij allochtonen.

Sqbar | 14-10-21 | 21:49 | 1

Ha, dus de politie profileert juist te weinig.

W_F | 14-10-21 | 21:58

Ach ja, het argument dat geprofileerd wordt op non verbale en verbale uitingen, transportmiddelen en kleding hoor ik nooit. En het profiel (verzameling van bovenstaande aspecten) van bepaalde (jonge) criminelen is wel bekend, hoodies, heuptasjes, dure kleding, trainingsbroek/pak, mijter, dure auto's, schimmel, scooters, brutaal, schelden, agressie, minachting, hoofd omlaag, schichtig, gesloten houding etc. Dat deze uitingsvormen positief correleren met afkomst, huidskleur en ja criminaliteit, tja damn, dan is dat helaas zo. (Hoe dat zo is ontstaan, is een ander verhaal, ligt genuanceerd, rascisme zal zeker een rol gespeeld hebben, maar van twee kanten, opleidingsniveau, inteelt, religie etc.)
Als de politie selecteert puur op huidskleur/afkomst dan is dat verwerpelijk, maar we weten toch allemaal dat criminelen dus een bepaalde signatuur hebben (zie boven).
Uiteraard is er racisme, zijn er vooroordelen en die voeden elkaar wederzijds, daarom is het moeilijk om het te doorbreken. Intelligentie helpt. Als ik een boefje zou willen zijn, zou ik me netjes kleden, in een goedkope auto rijden, een bril dragen die met tape in het midden bijelkaar gehouden wordt, een stukje spinazie tussen mijn voortanden hebben... Maar ja dan krijg je weer moeilijker het aanzien op straat, in je omgeving waar het veel criminelen om te doen is, respect krijgen door het uitstralen van rijkdom, macht en een fuck you mentaliteit.

Kalorkie | 14-10-21 | 21:49

Wat een vuil guur-racistisch stuk weer op dit onsmakelijke weblog. Als de criminele 'jongeren' per abuis hebben ingevuld niet crimineel te zijn, hadden ze waarschijnlijk gewoon geen actieve herinnering aan hun gedragingen. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Een paard | 14-10-21 | 21:42 | 1

Zeg dat wel ja.
In iedere crimineel schuilt een al dan niet latente VVD-er, ongeacht de huidakleur.

jemagookniksmeer | 14-10-21 | 22:04

De heren in mijn lichtgetinte familie zijn ook wel eens etnisch geprofileerd (terwijl ze aan het werk waren, en één is ambtenaar).
Dat kwam omdat bepaalde agenten dom zijn en van machtsvertoon houden, want op kleur letten is uiteraard slechts één aspect van profileren.
Maar gaan ze dan vervolgens zitten miepen? Nee, want ze begrijpen dat, dankzij de groep, het imago niet je van het is. En de schijn was tegen.
Dus bedank ook de doelgroep en kijk ook hoe je dat imago zou kunnen verbeteren.
Uiteraard moet men het soort agenten wat mijn familieleden trof wel tot orde roepen. Was nogal excessief en onnodig.

letopuwzaak | 14-10-21 | 21:39 | 12

@letopuwzaak | 14-10-21 | 22:47: Ik ben het met je hele tegel eens, ook met de andere die je dit draadje hebt geplaatst, behalve de eerste zin. Mijn punt is dat de politie mensen heeft aangehouden die prima voldeden aan het profiel wat ze hadden doorgekregen, in dit geval dus geen roodharige flaporen in een fiat punto maar lichtgetinte personen in een ander soort auto (een specifiek merk/type die in het profiel paste), dat is m.i. geen etnisch profileren maar profileren zoals het hoort. (neemt niet weg dat de manier waarop je familieleden zijn behandeld en het machtsvertoon van de politie uiteraard niet door de beugel kunnen)

peers | 14-10-21 | 23:22

@letopuwzaak | 14-10-21 | 22:02: Een man met bloot hoofd pleegt een strafbaar feit. Ik word met mijn auto aan de kant gezet en ondervraagd, omdat mijn glimmende bolletje lijkt op dat van de verdachte. Gelukkig kon ik aantonen, dat ik het niet was, want ik was elders en had daar getuigen voor. Dit is het gevaar van profileren.

Aisie | 15-10-21 | 11:09

@Aisie | 15-10-21 | 11:09: Raar verhaal. Als iemand met een rood jasje aan iets steelt uit een winkel. Dan gaat de beveiliging toch lopen op mensen met rode jasjes. Wat is daar nou gevaarlijk aan? Als jij vervolgens met een rood jasje aan daar rondloopt. Je word staande gehouden, en er word geen gestolen waar op je persoon aangetroffen, en/of je word vergeleken met bewakings camera beelden, en uiteindelijk onverrichter zake weer op pad gestuurt. Dan is dat toch allemaal correct verlopen. Moet de beveiliging dan willekeurig iedereen staande gaan houden? Zou een beetje raar zijn om je ogen te sluiten voor dat waarmee je een verdachte zou kunnen identificeren. En dat is dan even wat het meest opvalt aan iemands voorkomen. Lullig als je daardoor even op je plek gehouden word. Maar ach, 10 minuten van je leven en een verhaal rijker. Waarschijnlijk spendeer je de rest van je leven meer tijd aan het navertellen van het voorval, dan het voorval zelf. Dus dan lijkt me een fair deal. Zij een staandehouding zonder resultaat. Jij een goed verhaal. Eind goed al goed. ( al hoop ik natuurlijk dat ze de juiste/verkeerde kale ook hebben gepakt. :) )

Blubberbazooka | 15-10-21 | 13:53
▼ 9 antwoorden verborgen

GroenLinks Kamerlid Snels stapt op uit onvrede met de koers van de partij. Enig leedvermaak kan ik niet onderdrukken.

Arnold Layne | 14-10-21 | 21:36

Hebben de “onderzoekers” ook rekening gehouden met de vraag of het verschil tussen mijn en dijn duidelijk is?
Bepaalde groepen in onze samenleving hebben daar namelijk een totaal andere interpretatie van.

Bolder | 14-10-21 | 21:36 | 1

Als het financieel niet bereikbaar is voor je dan neem je het gewoon.

jaja | 14-10-21 | 21:39

Oetnies prufuluren !

Beertjealchoholakol | 14-10-21 | 21:34

Probleem is, hoe meer je tegen deze linkse idioterie aantrapt des te verbetener ze worden. Onderschat ze niet! Klassiek rechtsliberaal is laisser faire en we zien het wel, maar links is zo bezeten en jaloers. Hoe harder je tegen hun waanideeen ageert des hysterischer worden ze. Als links zegt we gaan voor diverse bullshit dan denkt de weldenkende rechtsliberaal; "Yeah sure zal z'n tijd duren" maar dat is de fout want links is zo eng verbeten en wat ze zeggen voeren ze meteen uit. Daarom heerst links ook in deze Nederlandse maatschappij. MSM, overheid, semi-overheid etc. Maw wat die knakkers zeggen voeren ze itt rechtsliberaal (bijvoorbeeld GS reaguurders) meteen uit want het zijn met toch een partij fanatici. Wat dat betreft heeft links zich altijd zoveel beter georganiseerd en hebben thans de macht. Schapen versus individu.

Basil Fawlty | 14-10-21 | 21:31 | 8

@Argyronauta | 14-10-21 | 23:08: Ik vind Joop wel geinig, lees vooral de comments, want de stukjes zijn toch van een zeer hypocriet en selectief niveau. Joop geeft voor mij bevestiging over den deuglinkschmensch.
Stel Achmed en Mo beroven 99 x Ans, Piet en Jan beroven Fatima 1x, nou dan weten wij wel hoeveel van deze gevallen Joopie halen.
Jammer dat ik een ban heb daar, had graag af en toe een reactie geplaatst, maar ja, linksch en andere meningen en opvattingen, dat strookt niet.

Muissolini | 15-10-21 | 00:12

@Argyronauta | 14-10-21 | 23:08:
Je noemt idd 3 personen die echt een psychiater moeten opzoeken. Mijn god wat zijn dat vreselijke mensen. Trieste is dat ze alle ruimte krijgen daar want Joop heeft een Stalinistisch censuurbeleid. Als die knakkers het lef zouden hebben om hier onder diezelfde pseudoniemen te reageren worden ze binnen 10 minuten afgemaakt (binnen de regels van Joris) aangaande hun linkse onzinnige BS. Zelden zuike arrogante met zichzelf ingenomen numbnuts meegemaakt.

Basil Fawlty | 15-10-21 | 00:28

Links staat dan ook bekend om de collectieve gedachtegang, de groep.boven t individu. Terwijl rechts meer individualistisch in gesteld is.

ReyNemaattori | 15-10-21 | 01:46
▼ 5 antwoorden verborgen

De Berbertalen worden sinds 2011 officieel in de Marokkaanse grondwet erkend, en enkele van hun talen zijn nu officiële Marokkaanse talen. Veel Berbers kunnen geen Arabisch spreken of lezen en worden niet gerespecteerd door de overheid. Zij krijgen bijvoorbeeld geen tolk bij juridische processen. Berbers eisen gebruik van de Berbertalen in het onderwijs; hetzelfde gebeurde een paar jaar eerder in Algerije. Bron: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Berbers
.
Volgens mij heeft bijvoorbeeld deze bevolkingsgroep het hier beter dan in hun land van oorsprong. Maar ja. Wij hebben witte privileges he, dus boeten zullen we.

Mr Moore | 14-10-21 | 21:30

"We hopen dat de politie dit onderzoek als een kans ziet om te leren, en dat ze het willen blijven monitoren." Leerkens stelt dat niet alleen de politie lessen kan trekken uit dit onderzoek. Dat geldt volgens hem ook voor burgers die aangifte doen." Wie zijn die mensen, die dit soort zinnetjes uitkotsen?

klimaatsloper | 14-10-21 | 21:30

Is dit etnisch profileren ?

Een supermarkt op het Dijkgraafplein in Amsterdam Nieuw-West is vanavond overvallen. De overval vond rond 20.00 uur plaats. De politie is op zoek naar de overvaller en heeft zijn signalement via Burgernet verspreid.

Het gaat om een man die tussen de 30 en 40 jaar oud is, een getinte huidskleur heeft en 1.85 meter lang is. Hij draagt een spijkerbroek, donkere jas, oranje handschoenen en een muts.

De politie vraagt omstanders om hem niet zelf te benaderen, maar 112 te bellen.
bron: AT5

Bibop | 14-10-21 | 21:30 | 3

Nee want ze omschrijven 90% van de bewoners van dat gebied.

Beertjealchoholakol | 14-10-21 | 21:36

Virgil van Dijk?

skoftig | 14-10-21 | 21:42

Als je als Agent het verschil niet ziet tussen een Turk en een Surinamer ben je eigenlijk BOA Niveau.

Beertjealchoholakol | 14-10-21 | 21:29 | 1

Misschien, maar het is moeilijk onderscheid maken; en daarbij; er zijn immers ook Turkinamers en Surken ( als wij de reclamespotjes mogen geloven)

bisbisbis | 14-10-21 | 22:42

Ik léés dat soort onderzoeken en de artikelen erover in o.a. de Volkskrant niet eens meer. Ben die politieke correctheid en het nog steeds niet willen benoemen zo spuugzat. Kijk naar Opsporing Verzocht en je ziet gewoon dat het bovengemiddeld vaak Marokkanen en Antillianen zijn die crimineel zijn. Iemand die dat niet ziet heeft echt een plaat voor z'n kop.

Barend Braakbal | 14-10-21 | 21:27 | 4

De overheid is bang voor ze.
Wanneer je ze gaat aanpakken dan breekt de pleuris uit.
En dat wil Den Haag niet.

jaja | 14-10-21 | 21:31

@jaja | 14-10-21 | 21:31: En dat is idd the truth… ze willen de steden niet zien branden… dus laten ze het toe.

Beertjealchoholakol | 14-10-21 | 21:55
▼ 1 antwoord verborgen

Omkering van de bewijslast.

Wordt over een jaar weer ontkracht, maar daar hoor je niks over. Leuke headline voor de D66 media, dat wel.

Panos88 | 14-10-21 | 21:27

Intussen hoor ik op de achtergrond de politieheli rondjes vliegen over 030 Gaza.

Juffrouw op de fiets | 14-10-21 | 21:25 | 1

Er heeft vast weer een racist gebeld.

wapster | 14-10-21 | 21:28

Laten we eerst eens onderzoeken of etnisch profileren werkt.

W_F | 14-10-21 | 21:24 | 2

Hoe kun je profileren zonder etnisch te zijn?

Mr_Natural | 14-10-21 | 21:25

Politie. Woke en dienstbaar.

wapster | 14-10-21 | 21:24 | 1

Wokezaam zou mooie nieuwe term zijn.

ChristianV | 14-10-21 | 22:21

NOS:
"Etnisch profileren is mogelijk een deel van de verklaring, maar andere factoren kunnen ook een rol spelen", zegt ze. "Het zijn bijvoorbeeld regelmatig burgers die de politie inschakelen bij bepaalde situaties. Het is een probleem dat speelt in de hele maatschappij.

Van daders slachtoffers maken, en van slachtoffers daders. Burgers melden criminaliteit. En de NOS criminaliseert dan wel problematiseert deze burgers: racisten. Het is zo goor. Burgers van Nederland, de NOS is echt tegen u. De NOS zit vol met vieze vuile hufters. Kom je iemand van de NOS tegen, confronteer haar of hem met deze haat van de NOS tegen de eigen bevolking. Moeten wij belasting betalen om onze vijand te financieren? Defund de NOS.

Sitting_targets | 14-10-21 | 21:23 | 2

Moet wel bekennen dat als ik Nederlands tuig voor mijn deur heb waar ik last van heb, dat ik die makkelijker aanspreek op hun gedrag dan dat ik marrokaanse dealertjes waar ik al zeven jaar last van heb aanspreek op hun gedrag vanwege resultaten in het verleden, en waar ik dus gewoon meteen de politie voor bel.

Sinterbikske | 14-10-21 | 21:43

Waar ik vandaan kom, rijdt er in het weekend 1 hele politieauto door de hele regio (vrij groot oppervlak). Dan moet je wel echt een totaallul zijn om gepakt te worden terwijl je tegen een muurtje staat te pissen.

In diezelfde regio wordt er wel heel veel belasting betaald, omdat mensen over het algemeen werken en een bijdrage leveren aan Nederland. Daar wordt die politieagent die in een stadswijk patrouilleert dan weer van betaald.

Ergo conclusio, zoek een baan, draag wat bij, en op een bepaald moment geeft de Nederlandse overheid geen enkele zak meer om je...

Sjors W. | 14-10-21 | 21:21 | 4

Dat moment komt al heel gauw. Vanaf je 18e ben je volwassen en krijg je kinderloon. En naar een huis kun je fluiten, want die zijn voor asielarabieren.

wapster | 14-10-21 | 21:26

@jemagookniksmeer | 14-10-21 | 21:25: is wel een andere club. Dan komt de Belastingdienst je pakken. Maar die rijden 's avonds niet rond om orde te houden. Buiten plukken doen ze niet zo veel.

Sjors W. | 14-10-21 | 21:35

@Sjors W. | 14-10-21 | 21:35: u wordt relatief met rust gelaten zolang u zich braaf laat plukken. Stopt u daarmee, dan zult u nog wel zien welke club u uiteindelijk het eerste komt opzoeken.

jemagookniksmeer | 14-10-21 | 22:06
▼ 1 antwoord verborgen

2002.

Want dit land is het zat! Cést ca. Daar sta ik voor. En als ik dat anders moet verwoorden, prima. Maar het gaat om uw kinderen, en om uw kleinkinderen, waar gaat het anders om? Moet ik nog meer hier neerzetten?

Ik kan niet anders, en ik doe niet anders.

Dan maar ik afgemaakt. Okay, prima. Maar het probleem, meneer, dat blijft. Dat blijft. Mensen hebben er meer dan genoeg van.

Godverdomme, in mijn stad, Marokkaanse jongens, Turkse jongens, die niet die Turken en niet die Marokkanen beroven, maar u en mij, oude vrouwtjes. En de politie, wat doen ze? Godverdomme niks. Die zeggen: Als je dat zegt discrimineert u.

Bibop | 14-10-21 | 21:18 | 9
▼ 6 antwoorden verborgen

Nederlandse Universiteit .Ja daar ga je al.

Beertjealchoholakol | 14-10-21 | 21:18 | 2

Neemt u gerust van mij aan dat het op alle westerse universiteiten minstens zo erg is, en op bepaalde universiteiten in de USA zelfs nog veel erger!

jemagookniksmeer | 14-10-21 | 21:27

Die van Harderwijk zeker?

W_F | 14-10-21 | 21:28

Jawel, je moet ze vooral zelf vragen of ze wel eens een misdaad hebben gepleegd.
Mooi wetenschappelijk hoor.

ZZP-er | 14-10-21 | 21:18 | 2

criminelen liegen immers nooit

jemagookniksmeer | 14-10-21 | 21:27

En wat is er precies mis met etnisch profileren? Het moet niet doorschieten en dat is inderdaad een precaire en ingewikkelde taak (richt je daar dan op; deskundig inzetten), maar om nou het hele 'profileren' op de schop te doen..

letopuwzaak | 14-10-21 | 21:18

Excusez moi.

Mr_Natural | 14-10-21 | 21:17

shaira invoeren en handjes afhakken , uh ... nee , doe maar niet.

newray | 14-10-21 | 21:17

Vragenlijsten of je wel eens een misdaad hebt begaan, ja dat is betrouwbaar zeg... Is het onderzoek soms gedaan door Diederik Stapel en Roos Vonk?

*Even Ockhams scheermes gaat zoeken*

Argyronauta | 14-10-21 | 21:17

Meisjes op het VWO: ik begreep het toen al niet. Laat het de puberteit zijn geweest, maar dat excuus gaat nu dus voor die doelgroep niet meer op: www.youtube.com/watch?v=dZLfasMPOU4

Hetkanverkeren | 14-10-21 | 21:15 | 1

ze waren ook heel goed in hasj jatten van de dealert. dat dan weer wel . lol (jaren 80)

newray | 14-10-21 | 21:18

Het is geen etnisch profileren. Dat is gewoon een zieligheidswoord voor realistisch overwegen.
Iedereen wil dat de politie zoveel mogelijk effectief is dus kiezen ze voor de grootste pakkans.
Ze gaan toch ook niet auto's proberen te flitsen op een fietspad...

de_beer_van_de_meer | 14-10-21 | 21:14 | 1

Ik tegelde mijn tegel hier net boven ongeveer tegelijk. In zowat iedere niet-grote-stad-regio in Nederland rijdt er 1 lullige politiewagen patrouille. Je moet als tiener wel heel erg je best doen om gepakt te worden. Aangezien ze in het onderzoek kleine schoftenstreken meetellen, zie je dan ineens best wel veel boertjes met allerlei (ook niet altijd leuke) streken wegkomen.

Daar staat dan wel tegenover dat als er een keer wat aan de hand is, je ook niet op de politie hoeft te rekenen. Dus dat doen mensen ook niet.

Sjors W. | 14-10-21 | 21:31

Het is statistisch profileren maar de infantiele linkse deugdebielen vinden criminele allochtonen zielig…

eerstneukendanpraten | 14-10-21 | 21:12

Ik zou die koppen van die onderzoekers wel eens willen zien.
Allemaal roomblanke deugers zeker.
Laat ze eens een aantal avonden posten op de Beijerlandselaan en Spangen.

Muissolini | 14-10-21 | 21:12

Kunnen we die 'woke' niet een slaappil geven?

Kaas de Vies | 14-10-21 | 21:12

Als je bij de politie werkt en je ziet een Marokkaan langscheuren in een veel te dure auto voor zijn leeftijd dan zou ik er ook op aanslaan.
Is dat etnisch profileren?
Nee, dat is rationeel nadenken.

jaja | 14-10-21 | 21:12 | 2

If it walks like a duck and it quacks like a duck... it's most likely a duck.

_pacman_ | 14-10-21 | 21:17

Gewoon kansberekening op basis van de dagelijkse realiteit en daarop acteren. Dat heet efficiënt werken maar. Maar de woke mensen willen geen realiteit zien en weten niet eens wat efficiënt werken is

J.Dokstijl | 14-10-21 | 21:52

Vraag eens hoe ze in Ter Apel over deze conclusies denken. Typische Roos Vonk / Diederik Stapel studie met wijze van respondent pre-selectie.

_pacman_ | 14-10-21 | 21:12 | 1

Zwei Seelen, ein Gedanke...

Argyronauta | 14-10-21 | 21:20

De woke religieuzen kun je niet van mening doen veranderen. Die zullen hun geloof blijven verdedigen zelfs als ze zelf slachtoffer worden van de nektasjes.

appelfappen | 14-10-21 | 21:11

Heb geen deugende goedpraat rapportages nodig. Kijk naar opsporing verzocht en soortgelijke regionale programma's en naar de bevolkingssamenstelling in de lik en je weet genoeg.

Bibop | 14-10-21 | 21:10 | 1
-weggejorist-
MarcBonten1 | 14-10-21 | 21:14

Wat voegen dit soort onderzoeken in dit stadium nog toe, of wordt er ook een sluitende oplossing geboden?

MickeyGouda | 14-10-21 | 21:08 | 2

Ja, andere wang toekeren ofzo denk ik.

Lorejas | 14-10-21 | 21:10

Werkverschaffing.

letopuwzaak | 14-10-21 | 21:19

Allochtonen hebben misschien wat minder zelfreflectie en beschouwen een misdaad tegen een ongelovige niet als misdaad. "Eerlijk"zijn is ook aangeleerd gedrag en liegen over je crimineel gedrag is dus ook (jong) aangeleerd.
Foponderzoek, waarin op een valse manier word toegewerkt naar een wenselijke conclusie.

Andersdenkend | 14-10-21 | 21:08 | 1

Precies dit.

DMaN | 14-10-21 | 21:36

Volgens mij is het vooral de inheemse bevolking die gediscrimineerd wordt door zichzelf en door woke, BLM, antifa, UWV, woningbouwverenigingen en ook de politie zelf.

keestelpro | 14-10-21 | 21:07

Ah. Dus dat riedeltje sociaal-economische factoren is vervangen door dit? Blijft een succes wat mij betreft hoor dat hele multicultureel wezen.

Lorejas | 14-10-21 | 21:07

Waarom staat havo er niet bij? Als je toch gaat vergelijken dan wel havo toevoegen.

VoltaireJohn | 14-10-21 | 21:06 | 1

ja maar dat ondersteunde de conclusie niet dus even weggelaten uit het onderzoek

sioux_ | 15-10-21 | 15:16

Niet -westers, daar zitten dus ook Finnen bij.

Mr_Natural | 14-10-21 | 21:05 | 1

Ik vermoed vrij grote correlatie met de volgende indicatoren intelligentie en sociale klasse (wat gebeurd er om je heen). Qua intelligentie hebben we gemiddeld gezien niet de toppers binnen gehaald uit de gebergtes in noord Marokko en Oost Turkije. Voeg daarbij integratie problemen die tot een generatie kloof leiden en eergevoelige culturele aspecten en een overheid die het allemaal laat gebeuren. Dit leidt tot een omgeving waarbij de kans groter is dat je in de criminaliteit terecht komt en als groep oververtegenwoordigd bent. Het zelfde zal ongetwijfeld waar zijn voor autochtonen, waarbij de ouders kampen met verslavingsproblematiek. Maar goed dat kan niet, nee het moet discriminatie en rasicme zijn.

Incitatus | 14-10-21 | 22:02

Wat doen Turken goed en Marokkanen niet? Turken hebben de kapsalon in Rotterdam gecreëerd.

VoltaireJohn | 14-10-21 | 21:04 | 8

@Bibop | 14-10-21 | 21:07:
Stel dat Nataniël rioolontstopper was geweest.

Mr_Natural | 14-10-21 | 21:18

Er is niets gecreëerd mensen. Meneer heeft simpelweg de decennia bestaande doner kebab schotel in een vierkant bakje van de Sligro gemikt en een stomme naam eraan gegeven. En dat heeft ie zich dan ook nog eens toegeeigend als 'eigen idee'. Nou ja, gefeliciteerd ermee.

_pacman_ | 14-10-21 | 21:23

'Ober, er zit een haar in m'n kapsalon.'

Mr_Natural | 14-10-21 | 21:24
▼ 5 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online casino expert | Online Casino
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com