Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Essay in het Stamcafé: Wat is waarheid nog waard?

Coronagedwee bukken voor IPCC en sentimentele tv, of strijdt u nog mee?

Eerst even lezen, daarna deze video kijken

Gewetensvraag voor de gemiddelde reaguurder: is een strijd het strijden waard, ook als je weet dat je niet gaat winnen? 

Een strijd voor je persoonlijke privacy in een gedigitaliseerd panopticon(*) waar we onszelf vrijwillig in hebben laten opsluiten via onze computers en mobiele telefoons. Een strijd voor directe, échte, door het volk gestuurde democratie in een tijdsgeest waarin de nationale netwerkcorruptie door supranationale technocratie is opgeslokt?

Een strijd tegen de grondrechtschendingen van de coronamaatregelen, nadat testen, toegang en bewegingsvrijheid worden gepolitiseerd en gecommercialiseerd door een passerende pandemie van een virus dat is geklasseerd op hetzelfde A-status alarmniveau van ziektes die vele malen dodelijker zijn?

Een strijd vóór onverschilligheid over “het klimaat” omdat het andermans hobby, verdienmodel, ideologie of monster onder het bed is maar voor jou hooguit een discussie op het grensgebied tussen ergernis en verveling?

Is zo’n strijd het strijden waard als je weet dat de massa in makkelijk te ver- en misleiden meerderheden beweegt en die meerderheden vervolgens hun morele waarheid met volle kracht op je los zullen laten omdat voor de meeste mensen het groepsgevoel van bij een (gevoelde) meerderheid te horen betekent dat ze jou hun ideologie mogen opleggen met alle middelen die hen ter beschikking staan?

Voor je het weet ben je zowel een homohatende racist, als een klimaatontkenner, als een coronawappie en in al die categorieën zitten mensen die dat ook allemaal echt zijn, waarmee jij op één hoop gegooid wordt, om vervolgens uit naam van “fatsoen” en “respect” met pek, veren en een gebrandmerkte trap na verbannen te worden van het maatschappelijke speelveld. Omdat je niet binnen de veel te smalle bandbreedte van de spelregels mee wilde doen. Of: omdat je doorzien hebt dat de spelregels constant gewijzigd worden tijdens de wedstrijd.

Ja, denken wij, Spartacus & Van Rossem, die strijd is het strijden waard. Omdat je die strijd niet voert omdat je anderen een waarheid op wilt leggen, maar omdat je zelf een waarheid zoekt die je niet door andermans ideologie wilt laten dicteren. Dan is het geen verloren strijd, maar een zoektocht op eigen kompas naar beweegredenen die in jezelf zitten en niet gevormd worden door de pusherige nieuws-apps op je telefoon, uit het domme staarscherm in je woonkamer komen of ontstaan uit je eigen instemmende laffe zwijgen in het aanzien van je collega’s, schoolgenoten of - als je de verkeerde hebt - eigen vriendenkring.

Vergeef ons de zware kost op deze toch al zo druilerige maandag in wat ze in dit land een ‘zomer’ plachten te noemen, maar de aanleiding is de schuld van de opwarming van de aarde. Of specifieker: het IPCC-rapport daarover en het daaruit voortvloeiende, in je gezicht geschreeuwde opportunisme waaraan je wordt geacht te conformeren.

Woke, Wuhan en de waanzin van klimaatpaniek

Middenin de coronacrisis (een pandemie waar inmiddels alle proportionaliteit is uitgeslagen en die met voortdurende instemming van een meerderheid die zich verzetsheld waant door luidkeels te doen wat hen wordt opgedragen tot prikdwang en vaccinpaspoorten leidt) en vlak na een Pride Week die door letterbak-ophitsclubjes en corporate woke-kapitalisme is gekaapt tot voorbij het punt dat we een opgedrongen inkijkje in de seksuele voorkeuren van het ABN Amro-personeel kregen, is het nieuwste IPCC-rapport over het klimaat onder onze neus geschoven en kraait Sigrid Kaag (vier kinderen en drie huizen in evenveel landen) in code rood om een leidersrol voor onze Noordzee-postzegel in het algemeen en haarzelf in het bijzonder, om de mensheid van zichzelf te redden. (De feeks wordt keihard geratio'd op Twitter, maar Twitter is niet de echte wereld)

Op EU-niveau roert Timmerfrans (vier kinderen, minstens twee huizen in twee landen) dezelfde dikke trom. Twee jaar terug wilde hij de tophond van de Europese Commissie worden, maar dat mislukte. Dus toen werd een door niemand ooit democratisch besloten functie als klimaatpaus voor hem verzonnen en aan een bodemloos budget van andermans belastinggeld gekoppeld. En nu moeten wij ineens de vrome klimaatpraatjes uit zijn vieze vette volgevreten vreetschuif geloven en hem volgen in een geacteerde ideologische strijd die als een dunne sluier over zijn obese narcisme en onuitstaanbare ijdelheid hangt. Het is volstrekt verschrikkelijk hoeveel wezenloos voetvolk deze aangespoelde bralvis wil volgen in de bedevaart naar zijn eigen heiligverklaring, louter omdat hij - net als Kaag en vele anderen in voorname politieke en publieke posities - geen enkele twijfel lijkt te kennen op het gebied van de opwarming van de aarde. (Ook Fats Timmermans wordt keihard geratio'd op Twitter, maar Twitter is niet de echte wereld.)

Maar gaan we allemaal wel zo ontzettend dood als politici, media en gekochte pundits je willen doen geloven, of kun je ook nog tegengeluiden tot je nemen die feitelijke nuance boven een gevoel van intense, levensbedreigende en mentaal ontregelende urgentie plaatsen, zoals in dit historisch uitgezoomde draadje van de keurige, NPO-goedgekeurde klimaatwetenschapper Michael Shellenberger of de meer praktische dan politieke opinie van hoogleraar Guus Berkhout, hieronder?

Mensen zijn een sociaal construct, en laf bovendien

Het klimaat als onderwerp is als het coronavirus: er is verschrikkelijk veel informatie over te vinden, te verzamelen en om je in te verdiepen. In beide gevallen is er wel degelijk iets aan de hand, maar qua informatie gaat het meeste je boven de pet en behoeft het dus context, duiding en een open blik. Want hoe meer je over deze onderwerpen weet, hoe onzekerder het je zou moeten maken. In weerwil daarvan gaan (opinie-) leiders juist des te zelfverzekerder hun vermeende kennis en gelijk propageren. Iets dat overigens ook geldt voor klimaatsceptici en corona-ontkenners, maar die hebben beduidend minder macht en invloed in het grote geheel en dat is een significante factor in deze ideologische discussies: media echoën vooral de sentimenten van de leidende macht omdat journalisten door de bank genomen nogal dom zijn of, iets vriendelijker gezegd: ook maar gewoon mensen zijn die een sociaal construct van hun eigen (werk-) omgeving en (bedrijfs-) cultuur zijn geworden.

Botte lafheid is het overigens vaak ook. Meerderheidsopvattingen gedijen bij zwijgende minderheden en hoe meer mensen van de minderheid er het zwijgen toe doet, hoe meer lef het van de rest vraagt om niet laf te zijn. In Nederland is de volledige kunst- en cultuursector derhalve in lafheid verzopen, maar ook de vrije pers en de vrije wetenschap staan op vergelijkbare wijze onder druk. Politiek is van nature door opportunisme onvrij en onwaarachtig, daarvan weten we dus niet beter: in de afgelopen jaren hebben (met name) Pieter Omtzigt en Renske Leijten laten zien hoe een strijd voor waarheid hele heftige gevolgen kan hebben, ook op persoonlijk niveau. 

Hun strijd voedde ons wantrouwen in het politieke leiderschap, omdat die leiders en hun ambtelijke laven keer op keer bewijzen dat ze helemaal geen verbetering van beleid (laat staan een ‘nieuwe bestuurscultuur’) nastreven, maar louter handelen uit eigenbelang en persoonlijk of politiek gewin.

Intuïtief wantrouwen jegens de "waarheid"

Intuïtief voelen we een vergelijkbaar wantrouwen jegens ‘de wetenschap’, een beetje bij corona en veel sterker op klimaatgebied. Niet omdat onze intuïtie een eigen waarheid nastreeft, maar omdat we te veel ideologie en religieuze patronen ontwaren. De basis van de wetenschap is nieuwsgierigheid, ontdekkingsdrift, bevraging en (opbouwende, verkennende) kritiek. Een gezonde open levenshouding, zo je wil. De uitkomsten worden echter steeds vaker en steeds sneller gepolitiseerd en daarmee ideologisch of - zoals bij het klimaatdebat - zelfs religieus. Zo wordt waarheid geen vraag meer, maar weaponized in dienst van macht en belangen.

Om het nog maar een niveautje dieper in de mentale spelonken van Jordan Peterson te trekken: het verhaal van Christus komt op hetzelfde neer. Jezus was ook geen drammer, misschien was het zelfs wel de chillste Palestijn ooit. Maar derden gingen er met zijn levensfilosofie vandoor en maakten er een religieuze ideologie van, waaraan miljarden mensen eeuwenlang zijn onderworpen en nog steeds aan onderworpen worden - of zichzelf het idee geven dat ze zich er vrijwillig aan overgeven. Zo bleef (en blijft) de macht bij kleine groepen, evenals de bijbehorende rijkdommen. Waarheid is altijd ondergeschikt geweest aan de wil en wensen van een kleine groep.

Social

Timmerfrans en Kaag doen hetzelfde met klimaatwetenschap, evenals vele anderen op mondiale schaal: op het snijvlak in de tijd tussen een coronacrisis die een rechtenkwestie is geworden en het oplaaiende klimaatalarmisme, vierde Barack Obama dit weekend zijn zestigste verjaardag. Honderden aanwezigen ("a sophisticated, vaccinated crowd", aldus de knipmessen van CNN) waren present op Martha's Vinyeard, een rijkeluiseiland, in feesttenten zonder maskers, regels of beperkingen. De voormalige MinBuZa van Obama en de huidige klimaatpaus van Joe Biden, John Kerry, arriveerde in zijn eigen privéjet, vergezeld door televisiekomiek Stephen Colbert, de Arjen Lubach van Amerika: faux-kritische televisiekitsch voor volgzame mensen.

Een paar honderd kilometer verderop mag je in New York geen restaurant of winkel meer binnen zonder coronapaspoort, een naargeestig feit waar een andere, niet door de macht gecorrumpeerde komiek - Joe Rogan - felle maar wijze woorden over sprak. Duizend kilometer zuidelijker van deze "sophisticated crowd" leidde de sluiting van kolenmijnen tot bredere werkloosheid en diepere armoede in delen van Amerika waar mensen wonen die door Colbert gretig beschimpt worden in zijn sketches, omdat ze op Donald Trump hebben gestemd.

Joe Rogan over vaccinpaspoorten, de belangen van de macht en politici die vrijheid vernietigen

Niet links. Niet rechts. Maar haves & have nots

Klimaatwetenschap die uit vraagtekens geboren werd, raakte door groepsdruk, conformisme en lafheid gepolitiseerd en nu grijpen Timmerfrans en Kaag, Merkel en Macron en Biden en Kerry die wetenschappelijke werken aan om aan iedereen de "progressieve ideologie" van de elites op te leggen. De mensheid als muilezels voor de zingeving van machthebbers. Het gestoorde, pardon: bijzondere meisje Greta is hun profeet: een autistisch kind als levend schild om critici van cynisme te kunnen betichten. "Durf je wel, tegen een jong meisje..." 

Greta Thunberg is overigens een levende verklaring voor de veelgestelde vraag waarom 'het klimaat' voor ‘linkse’ mensen vaak een dieper gevoeld onderwerp is dan het voor ‘rechtse’ mensen lijkt te zijn: in de schaduwen achter Greta sluimert het marxisme, smachtend naar een nieuwe revolutie om de “sprookjes van eeuwige economische groei”, zoals zij die in haar How Dare You-donderpreek verwoordde, kapot te slaan en te vervangen door een ideologie van onheus afgedwongen “gelijkheid” die historisch gezien altijd eindigt in bloedvergieten, armoede en no nice things, for nobody.

Maar de klimaatvraag is helemaal geen links/rechts-discussie. Het gaat er ook niet om of je "gelooft" dat het klimaat door menselijk handelen verandert want de mens is een tamelijk breed erkende sprinkhanenplaag die alles kaalvreet wat ie bezoekt (al is ook dat narratief volledig verziekt door het chronisch verhaspelen van klimaat, milieu en het weer). 

Het is een haves en have nots-verhaal. Klimaatpaniek is een luxeproduct dat de meeste mensen in Nederland zich niet kunnen (en dus ook niet willen) veroorloven - om over de meerderheid van de wereldbevolking maar te zwijgen. Door 'het klimaat' te politiseren is het een cynisch machtsspel van een moreel verheven elite geworden en omdat “linkse” of “progressieve” politiek de have nots al lang niet meer oprecht of breed vertegenwoordigt, noem je die sloebers gewoon klimaatontkenners (en coronawappies en homohatende racisten) - om ze vervolgens te dwingen in de pas te blijven lopen met wat uit naam van “de wetenschap” als onweerlegbare waarheid wordt gepropageerd. 

Een waarheid die door een meerderheid wordt geaccepteerd omdat de media in hun kritiekloosheid medeplichtig zijn, de met dwarsdenken gestopte cultuursector al jaren geleden met een bloedend kontje en een zak subsidiegeld het sprookjesbos in is gevlucht en ook de wetenschap gevuld is met woorden die geschreven worden met dezelfde hand die hun onderzoeken voedt. Zéker binnen de overheid. Zie WODC. Of, actueler, het RIVM.

Het warme donsdekbed van Westerse zondigheid

Toch werkt het politiseren van klimaatwetenschap, want wij westerlingen smachten naar causaliteit en we dragen het liefst onze eigen (vermeende) zonden als oorzaak. Een loden last die we in gezamenlijke belijdenis vieren als een warm donsverendekbed, waar we en masse onder weg kunnen kruipen om elkaar in knusse samenzang te vertellen hoe slecht we zijn. Gezellige zondvloednarratieven van een digitale dystopie die in zijn eigen infomatiestromen is verzopen.

Onze afkeer van een oplichter als Paul Brink komt niet omdat Brink zo’n lelijk leugenachtig mens is, maar omdat hij zo veel goedgelovig gevolg vindt met zijn valse verkooppraatjes. Zijn slangenolie smeert de lankmoedige lafheid van de massa in het algemeen en de media in het bijzonder en het doet pijn in onze onderbuik dat ook hier de onoprechtheid van het sentimentalisme het zo makkelijk wint van de nieuwsgierigheid naar de waarheid achter de vraag wat er wérkelijk gebeurd is. Want hoe zeker we ook weten dat het narratief van Paul Brink van bedrog aan elkaar gebreid is, die waarheid is hoe dan ook al lang weggespoeld in de zoveelste zondvloed van de zilte krokodillentranen van Humberto Tan en Claudia de Breij. Je hoeft als morele oplichter al lang niet meer van goede huize te komen om hun slappe ruggengraatjes moeiteloos te bundelen tot een bosje verlepte bloemen dat zichzelf de rozigste geur van het veld toedicht.

Dus, terug naar de hoofdvraag van ons gepieker: Waarom zou je die strijd blijven voeren, als je weet dat je hem niet kunt winnen? Nou. Omdat we onze intuïtie over Paul Brink onder woorden brachten en niet alleen maar hoon en haat te verduren kregen, of verwijten van cynisme en andere vermeende lelijke motieven waar we ons helemaal niet in herkennen. Maar omdat we juist bijval kregen voor het formuleren van kritiek, van mensen die zich vaak op hetzelfde verlaten eiland voelen als wij, en (net als wij) niet doorhebben dat we toch niet helemaal alleen zijn op dat eiland.

Bijval in casu Brink, net als bij het onthullen van de namen van de kopschopkakkers. Net als in de discussie over het publiceren van de beelden van een rauwe werkelijkheid waarin Peter R. de Vries op straat ligt met een Marokkaanse maffiakogel in zijn kop. Net als toen het onderbuikvermoeden van velen over vuil spel tussen D66 en de VPRO in een Wob-verzoek als waarheid werd onthuld. 

Net als bij het machteloze, soms moedeloze gevoel dat het toeslagenschandaal geeft over de politieke, bestuurlijke, culturele én persvrije staat van Dit Land: Omtzigt en Leijten hebben nog altijd niet gewonnen (de vvd werd ‘gewoon’ weer de grootste, levert binnenkort weer de premier en Kaag kust uit eigenbelang hun ring), maar het bevestigende antwoord op de vraag of je een verloren strijd moet blijven voeren, ligt in in de strijd zelf: ze vechten niet voor hun eigen ideologie, maar voor een waarheid die uit oprechte vragen geboren wordt. De vraag is niet of die strijd het waard is, de vraag is wat je wilt zien als je in de spiegel kijkt.

Reaguursels

Inloggen

Heren en of dames, helder stuk, veel problemen verduidelijkt en voor het voetlicht gebracht, onderbuikgevoelens helder in woorden gevat. Nu zien dat het ook wortel schiet bij de onwetende, onbeduidende maar met de paniek meegillende meerderheid om een kentering te zien maken. Ik mis echter nog het vervolg; hoe kunnen we de lopende problemen op gaan lossen; hoe kunnen we er nu aan beginnen te werken behalve onze persoonlijke bijdrage aan misbruik van de planeet door ijdelheid, vraatzucht, hebzucht, wraak door onder andere niet meer onnozele hebbedingen te kopen bij alibaba, duurzame kwaliteit te kopen en er zuinig mee te zijn ipv grondstofslopend iedere week nieuwe kleren, ieder half jaar een nieuwe smartphone, regenwoudslopend veganfood te eten, nutteloze reizen te ondernemen alleen maar omdat het kan naar verre buitenlanden of van straatsburg naar brussel heen en weer. Het probleem zien en er mensen bang van maken is niet de oplossing, korte termijn denken als van het gas af, CO2 heffing eisen en windmolens bouwen voor Don Quichotte is waanzin en helpt alleen de elite om "ze" zo maar te noemen die de macht hebben om nog meer geld en goed naar zichzelf toe te schuiven. Het volk is er niet mee gediend en wordt alleen nog maar meer slaaf van het systeem en met een totaal onzinnig en volkomen onwaarachtig schuldgevoel opgezadeld.

GuruOuwehuru | 10-08-21 | 17:25

Zoals ik gisteren mezelf beloofde: zojuist in zijn geheel gelezen en wat ik gisteren al vermoedde en deels constateerde is dat het inderdaad een geweldig stuk is, Timon & Bart.
Conform mijn andere belofte van yesterday een paar minuten geleden de donatie van € 25,- gedaan want ik vind het erg belangrijk jullie hier te kunnen blijven lezen.
Voor zover mijn zegen iets kan toevoegen; die hebben jullie van ganser harte.

Blijvend succes gewenst!

Tierelier | 10-08-21 | 17:14

“In een angstcultuur is de rust bewaren een politieke daad.”
Geenstijl hoeft niet meer tendentieus, nodeloos kwetsend en ongefundeerd te zijn. Dat is de maatschappij zelf. Wie de rust bewaart is nu de rebel.

YesMan! | 10-08-21 | 17:06

Goed stuk weer, chapeau.

Dandruff | 10-08-21 | 16:28

1.000 !

GU | 10-08-21 | 14:36

Monumentaal goed stuk. Hulde aan de schrijvers. Raakt precies de kern en dat is knap, met deze materie.

Magna Carta | 10-08-21 | 13:02

Ach, een van de argumenten van de drammers is dat als we onze manier van leven willen behouden dat we nu iets moeten doen (eigenlijk gisteren al) omdat het 'anders te laat is'. Wat een flauwekul, vooral uit de mond van de progressievelingen die niets liever willen dan continue verandering. Het is visieloos gelul van een mondiale politieke elite die met de aanpak van de COVID-shit al een brevet van onvermogen heeft afgegeven. Net als bij alle andere zogenaamde humanitaire rampen van de afgelopen decennia. Niets nieuws onder de zon.

Kosmo | 10-08-21 | 12:26

De waarheid bestaat niet, alleen in de wiskunde.

Thoth | 10-08-21 | 11:54 | 1

Ja, de wiskunde is een axiomatisch deductief systeem. Dat is equivalent met het valideren van deductieve uitspraken in de (formele) logica, bijv. met waarheidstabellen. De wiskunde, iedere mogelijke wiskundige systeem, is incompleet (Gödel) in dat er stellingen zijn die waar zijn maar niet bewezen kunnen worden in dat wiskundige systeem. Ontzettend cru gezegd, de wiskunde kan zichzelf alleen dan bewijzen wanneer het onwaarheden bewijzen kan.
Maar dat is niet het probleem van waarheid in de filosofie. Dat ligt een stuk gecompliceerder: iep.utm.edu/truth/

Mazzelstof | 10-08-21 | 13:35

Een gezond wantrouwen tegen iedereen die het "beste" met je voor hebt is een goed begin. Een politicus zit daar voor zijn eigen macht, niet dat ze het beste voor hebben met het gepeupel. Een goede kennis van de geschiedenis helpt ook. Je zult patronen herkennen. Communisme, fascisme zijn goede recente voorbeelden hoe je de massa kan bewegen en volstrekt barbaars kan laten worden.

EmilioEsteves | 10-08-21 | 11:00

Ik vond al een hele tijd dat ik GS eigenlijk eens zou moeten gaan betalen. Dit heeft me op de knop doen drukken.

hamnavoe | 10-08-21 | 10:50

Hartelijk dank en ámen.
Overigens,
Het licht kan en zal de duisternis doen verdwijnen.
That's a fact.

Ben Adam | 10-08-21 | 09:45

Lang niet het hele stuk gelezen, hier moet ik ff eerst goed voor gaan zitten. Plus het feit dat ik mij de hele dag heb zitten ergeren aan de totale onzin die is gebracht omtrent klimaat rapport. Het is werkelijk stuitend.
Begrippen weer en klimaat wordt en werd te pas en vooral te onpas door elkaar heen gebruikt. Daar gaat het al fout. Dan worden recente gebeurtenissen aangegrepen om het eigen gelijk door te drukken en kracht bij te zetten. De recentelijke overstromingen? Klimaatverandering! Extreem weer! Dat de bijzondere geografische ligging de voornaamste oorzaak is, is niet één keer benoemd. Niet één keer is er benoemd dat het heuvelland in Limburg en Duitsland en België veel regen riviertjes kent. Een goede regenbui is al voldoende om een matig stroompje op zijn best een aardig beekje te laten worden. Que de heftige regenval die altijd elk jaar wel ergens voorkomt, plus een falende overheid die alle waarschuwingen in de wind sloeg (Duitsland) en je hebt de perfecte mix voor een fijne ramp te pakken. Als we morgen alle klimaat doelen halen, dan nog zal Limburg en omstreken bij een noodweer zoals toen was, overstromen.
Men moet af van het idee dat we de natuur en het klimaat wel even kunnen beheersen. Van de zotte!!

Klimaatverandering is overigens géén hoax. Het is een natuurlijk verschijnsel, zonder de mens zou die er ook zijn. Het heeft dus geen zin dat te ontkennen. Het is gewoon een feit.
Wat geen feit is, is de invloed van de mens.

Harvey2Face | 10-08-21 | 09:26 | 6

@Mazzelstof | 10-08-21 | 09:51:

Tijdschalen.

Tijdens het Krijt was de gemiddelde temperatuur op aarde 22 graden Celsius.

Feit: tijdens de Krijt periode bestonden er nog geen mensen.

Nu jij weer.

gaffelbaard | 10-08-21 | 10:38

@gaffelbaard | 10-08-21 | 10:38: Oh leuk! Spelletjes. Het Krijt (heet tegenwoordig het Paleogeen) omspande een tijd van 30 miljoen jaar ca 66 tot 24 miljoen jaar geleden. Er waren geen mensen inderdaad. Dat zou nog een kleine 20 miljoen jaar wachten worden.

Tijdens het Ordovicium was het snikheet, oceanen met aan de oppervlakte water van 45 graden en hoge concentraties atmosferische kooldioxide, gedurende het Carboon ook zo'n 60 miljoen jaar omspannend tijdperk is het met een 8 voudige reductie van kooldioxide 10 graden afgekoeld. Tijdens het Cryogenium in het late Proterozoicum sodemieterde de gemiddelde temperatuur naar de -50 graden. Omdat het zo'n 850-635 miljoen geleden was kunnen we er vrij zeker van zijn dat er zelfs nog geen Vikingen waren.

Nu jij weer.

Mazzelstof | 10-08-21 | 13:03

@Mazzelstof | 10-08-21 | 09:51: Nee, dat is het niet. Het wordt zo wel elke keer weer opnieuw zo gepresenteerd. Telken male. Het is om gek van te worden.
Heeft de mens en haar uitstoot invloed op het klimaat is gewoon een onbekende. Het wordt vermoed, het is wellicht aannemelijk. Alleen het is niet onomstotelijk vastgesteld. Er zijn nog te veel gaten te schieten in het geheel. Te veel zaken die weerlegbaar zijn.
Dat neemt niet weg, dat het klimaat verandert. Dat is een gegeven om het nogmaals te benadrukken.
Alleen CO2 de grootste boosdoener? We weten dat er ijstijden zijn geweest met een hogere concentratie co2 in de atmosfeer.
Er zijn ook natuurlijke gevallen die flink wat uitstoten. Dus zelfs als wij als mens niets meer uitstoten, zal je nog een flinke concentratie CO2 in de atmosfeer vinden. En flink is relatief... Nu is er slechts 0,0035% in de atmosfeer te vinden.
Kortom, onze invloed is gewoonweg onduidelijk. En wat ik al zei, neemt niet weg dat we best mogen opletten

Harvey2Face | 10-08-21 | 17:18
▼ 3 antwoorden verborgen

Hoe zei Jack Nicholson het ook alweer in A few good man: "The truth? You cant handle the truth!"... Vraag een willekeurige bioloog wat hij/zij vindt van het klimaat-alarm. Zonder uitzondering zal het overschot aan menselijk leven op aarde worden genoemd als oorzaak, van hetgeen in dit essay is benoemd. Anders gezegd: wie durft het aan om in de onstuitbaar groeiende wereldbevolking de voornaamste oorzaak te willen zien van pandemie en ecologische uitputting? En is het dan niet de hoogste tijd om bij het oplossen van deze problemen niet alleen de dijken te verzwaren, en mondkapjes- mongolen te verrijken, maar ook de ongebreidelde aanwas van mensen ter discussie te stellen?

Bluebarry55 | 10-08-21 | 09:16 | 12

@gaffelbaard | 10-08-21 | 10:32: @Mazzelstof | 10-08-21 | 13:46
Veel mensen hier lijken alleen maar in extremen te kunnen denken. De meest vervuilende landen hebben vaak de grootste inkomens ongelijkheid. Dus van beide uitersten in welvaart teveel.

Neuth | 10-08-21 | 16:15
▼ 9 antwoorden verborgen

Het laveren tussen klimaatontkenning en klimaathysterie is inderdaad moeilijk. Het onderwerp is inderdaad verrot gepolitiseerd aan beide kanten. Daar krijg je misverstanden van, bijvoorbeeld: "Want hoe meer je over deze onderwerpen weet, hoe onzekerder het je zou moeten maken."
Nee, zo werkt dat ook niet. Als hopelijk verhelderend voorbeeld (omdat het niet is gepolitiseerd) is het niet zo dat hoe meer je over elektromagnetisme weet hoe onzekerder je word dat elektromagnetisme een werkelijk fenomeen is of onzekerder dat het werkt. Het is dat hoe meer je ontdekt over elektromagnetisme hoe groter en diepgaander de kennis, dus hoe gedetailleerder de randen van die kennis. Zo kunnen er vragen worden gesteld over de ontologie van het begrip "elektrische lading", de vraag of er magnetische monopolen zouden kunnen zijn als topologische deformatie en dat soort dingen en als die vragen beantwoord mochten worden dan rijzen er weer nieuwe; zeg kennisverdieping als fractal.
Zo zijn er iedere dag wel weer nieuwe ontdekkingen in de biologie die zich niet simpel laten verklaren in een naïef Darwinistisch schema maar er de twijfel over de juistheid en geldigheid van evolutie door natuurlijke selectie is al die tijd nimmer toegenomen.
Dit geldt ook voor de wetenschap van vaccinaties, virologie, biochemie, immunologie, epidemiologie en klimaatwetenschap. De onzekerheden nemen af met de toename van kennis. De nog onbeantwoorde of deels beantwoorden vragen worden gedetailleerder en specifieker en vragen een steeds grotere mate van specialisatie om de wetenschappelijke kennis aan te vullen.
En het grote probleem in de wetenschap als menselijke onderneming is dat tegelijkertijd met deze specialisatie er, bijgevolg het feit dat er maar één werkelijkheid is, steeds meer behoefte aan multidisciplinaire benaderingen van zeer specifieke open vraagstukken als bijvoorbeeld abiogenese.

Mazzelstof | 10-08-21 | 09:12 | 2

U zult toch met mij eens zijn dat elektrische lading en klimaat qua complexiteit niet echt elkaars gelijke zijn. Volgens mij volgt "hoe meer je weet, hoe onzekerder je zou moeten zijn" vooral uit de vaststelling dat er op het gebied van klimaat nog veel is waarvan we weten dat we het niet weten, maar ook veel waarvan we niet eens weten dat we het niet weten. Rumsfeldiaanse voorzichtigheid en bescheidenheid is geboden. Juist die wetenschappelijke en onterechte simplificatie van "het klimaat" maakt het alarmisme zo ongeloofwaardig.
Ik heb me er trouwens niet speciaal in verdiept nu, maar meen eens te hebben gelezen dat één van de koudste periodes op aarde gepaard ging met een onnoemelijk hoog CO2-gehalte en daarvoor had de wetenschap nog geen verklaring. Ik bedoel maar.

Magna Carta | 10-08-21 | 13:08

@Magna Carta | 10-08-21 | 13:08: Ja dat ben ik wel met je eens dat klimaat een enorm ingewikkeld en veelomvattend onderwerp is. Maar het is niet zo dat er nog onzekerheid is over de belangrijkste conclusies omtrent globale opwarming, de directe consequenties daarvan, het antropogene aspect en de rol van broeikasgassen.
Dat staat los van de kwestie wat de juiste respons moet zijn.
Wat je gelezen hebt zal hebben gegaan over een korte ijstijd in het late Ordovicium: en.wikipedia.org/wiki/Late_Ordovician...
Het is een tijd gebruikt als talking point door "klimaatsceptici" die het jaren 70 idee van "global cooling" promootten door kooldioxide afkoelende eigenschappen toe te dichten. Ik geloof niet dat het nu nog veel aanhang heeft. Misschien onder de hardcore nog wat.
Maar het is op zich een interessant onderwerp voor klimaatresearch begrijp ik.

Mazzelstof | 10-08-21 | 14:41

NOS : "Afghanen ook nu uitzetten." ik ben benieuwd hoeveel dat er tot nu toe zijn geweest.

Acidstain | 10-08-21 | 09:08

De vraag had moeten zijn:
"Voor WIE is waarheid nog iets waard?"

In ieder geval niet voor de moordenaar en haat-misdrijf pleger Tarik O., die zich uit een moord dacht te liegen.
Ook niet voor de zwarte racist die heeft opgeroepen blanke mensen te kopschoppen en zijn makkers opriep geweld te plegen,
Ook niet voor Jesse Klaver, of Mark Rutte, of Hugo De Jonge, of Sigrid Kaag.
Ook biet voor linkse deugers.
Ook niet voor Jaap Diesel en het OMT en het corona-taalbeleid,
Ook niet voor André Hazes jr.

Samengevat.
De waarheid betekent alleen iets voor de mensen die er écht iets toe doen. Niet het rariteitenkabinet uit het rijtje hierboven.

gaffelbaard | 10-08-21 | 08:57 | 2

Vergeten.

Ook niet voor BIJ1 en BLM en DENK en nog wat van dat soort clubjes.

Black Life Matters is in essentie een net zo racistische leus "white power".
De BLM aanhangers hebben een evenzo geobsedeerde voorkeur voor huidskleur, zijn net zo extreem en willen de ander (met die andere huidskleur dan zijzelf) het liefste dood, en BLM liegt net als die andere club over hun ware bedoelingen.

Meer diversiteit, een inclusieve samenleving.
Nog twee leugenwoorden.

Meer diversiteit / inclusiviteit betekent NIET = minder blanken.

Zoals de racist Groen Links Yasser Klaver en Sylvana Simons u voorliegen.
Die twee organisaties gebruiken de termen diversiteit en inclusiviteit als "green card" voor een etnische zuivering o.b.v. een blanke huidskleur. Voor BIJ1 geldt "inclusiviteit=weg met alles dat blank is", het is echt een openlijk anti-blank racistische parti

Terwijl diversiteit en inclusiviteit eigenlijk precies dat inhoudt dat veel bedrijven al deden: je sluit niemand uit obv huidskleur/handicap/sekse/geaardheid, een vacature staat open voor iedereen, geen voorkeurs- of pro-discriminatiebeleid, de baan gaat naar degene met de beste papieren/kwaliteiten/werkervaring.

Zoals Groen Links en BIJ1 (

gaffelbaard | 10-08-21 | 09:25

@gaffelbaard | 10-08-21 | 09:25:
Zoals Groen Links en BIJ1 u vertellen over diversiteit en impulsiviteit.... Doe gewoon niet mee met die racisten. Trap niet in die diversiteitsleugen van ze. Wordt geen racistische extremist.

gaffelbaard | 10-08-21 | 09:28

Wat ik vooral mis zijn de polemieken van een Hermans, Komrij. Met name dit soort grote denkers waren voor de duvel niet bang om een bommetje onder de laffe, deugende elitaire omhooggevallen engerds (BNers) te leggen. Tjonge, dat was toch smullen in die tijd, niet eens zo lang geleden. Het is een houding; de individualiteit van het denken en reageren op al die meeloperij en zo "lekker veilige" meningen die worden verkondigd. Gewenst gedrag, noemden we dat in het onderwijs, als sommige kinderen precies wisten je te lijmen met hun uitspraken. Bah. Ik had veel meer met de dwarse kinderen die misschien wat impulsief, maar o zo echt hun mening spuiden.

antonconstandse | 10-08-21 | 08:55 | 1

Hier een groot fan van WF Hermans.
Zijn polemieken waren van een buitencategorie en gevreesd.

Voor mij is hij de grootste schrijver die Nederland heeft gehad.

Roos | 10-08-21 | 09:03

Respect! Diep respect! Nemen jullie het land maar over!

Rest In Privacy | 10-08-21 | 08:48

news.wisc.edu/no-longer-a-memorial-ro...

Een grote gletsjersteen op een campus is ooit door iemand in 1925 'Nigger' genoemd.

Daarom vinden studenten van kleur (Wisconsin Black Student Union) dat de steen racistisch is.
En daarom moet de steen weg.
Dat kost 50.000 dollar.

Hopelijk gaat niet iemand de Mount Everest 'nigger' noemen, want dan moet de Mount Everest ook weg.
Of de Vrijheidsbeeld, Eiffeltoren of de Erasmusbrug of een hunebed.
Want gaat er blijkbaar niet om wie iets racistisch zegt. En de context of de intentie.

En het bestuur van de universiteit gaat er nog in mee ook. Waarschijnlijk om anders voor racist te worden uitgemaakt.

Die 50k had je ook kunnen gebruiken om iets te doen aan slavernijbestrijding. In het midden oosten of zo. Of in Afrika.

kloopindeslootjijook | 10-08-21 | 08:48 | 3

Rotsen zijn ook keiracistisch.

Deksmaat | 10-08-21 | 08:59

Ze kunnen die steen toch ook gewoon "knikker" noemen?

Opgelost!
En het scheelt weer 50.000.

gaffelbaard | 10-08-21 | 10:04

@Deksmaat | 10-08-21 | 08:59: JAzek0r : Zie het artik0l op Fox News : University of Wisconsin-Madison removes massive rock from campus after 'racism' claims"

Asteroid-B612 | 10-08-21 | 14:37

Er zijn verschillende soorten strijd. En fake strijd. Het gros van politici en nazeggers zijn dat. Bah.
De echte strijders hoor je niet of maar 1 keer...

Purk | 10-08-21 | 08:36

Voor Jan Leiden. Je gaat die strijd winnen gvd, ga er voor!!!!

Purk | 10-08-21 | 08:32

Amen @Spartacus & Van Rossem!
Deze mag ingelijst worden, aan de deur van Het Binnenhof gespijkerd worden en verplicht op de voorpagina van alle dagbladen en nieuwssites.
Hear, hear!

benjeallanggek | 10-08-21 | 08:31 | 1

Het leest inderdaad een beetje als een akte van verlaetinge. Ik ga wel mee. Maar niet naar Madagascar graag.

The-loopy-cowboy | 10-08-21 | 09:26

Er is maar een echte oplossing voor het klimaat en dat is minder mensen op de wereld. Als alle maatregelen ongedaan worden gemaakt door bevolkingsgroei gaat immers niets helpen.

Op dit moment groeit Azië gewoon door en is vooral Afrika booming : tussen 2000 en 2050 gaan ze van 0.7 miljard naar 1.7 miljard.

kloopindeslootjijook | 10-08-21 | 08:31 | 1

100% eens dat overbevolking moet worden teruggedrongen!

Onlangs las ik hier een artikel over de "laatste" taboes. Dat waren taboes in de marge.

Geboortebeperking wereldwijd en het in Nederland stopzetten van financiering van het kinderen krijgen door dat achterhaalde systeem van kinderbijslag, dát zijn in mijn ogen de echte taboes.

Roos | 10-08-21 | 08:50

Om het klimaat hoef je je niet druk te maken, dat komt vanzelf goed. Of niet, en dan is het ook goed. Veel gevaarlijker dan klimaatverandering is het gevaar van tegenmensen (niet: medemensen). Politici, georganiseerde misdaad, coronaterreur, bureaucraten, immigranten (exoten), deugers, linkse kerk, daar zit het gevaar voor ons. Die maken ons land kapot lang voordat we de gevolgen van een nieuwe ijstijd voelen.

Aisie | 10-08-21 | 08:30

Een goedemorgen op ons inmiddels voor 60% voor Google Chrome geoptimaliseerde internetje. Citeer je gisteravond als slaapkop Bruce Lee, begint gewaardeerd medereaguurder @funda over ene Sun Tzu. Die naam zegt mij als filmkenner niets, wellicht betreft het een personage uit één van de latere films van Steven Seagal.

Maar wellicht dat een paar slokken koffie alsnog opheldering verschaffen. Strijd dus. Wat nu, zei Pichegru. OODA. Wat is het, waarom is het dat, plan van aanpak, uitvoeren. En opnieuw.

Eerste ronde: het is inderdaad schijnheilig, het levert goud geld op, profiteurs identificeren, publiceren. Tweede ronde: informatiedistributie.

In deze fase is de pen nog wel degelijk machtiger dan het zwaard. Tenzij je in ideologische muggenzifterij verzandt. Dat is de strategie van de vijand. Noem het de War on Information of De War on Facts. Wat de marketing al meer dan een eeuw weet: feiten verkopen niet, sentiment des te beter.

Gebruik feiten en logica om op de onderbuik van de massa te mikken. En, beter nog, op hun portemonnee. Waarom moeten de vervuilers nu weer profiteren, zonder ooit maar éen noemenswaardige euro belasting te hebben betaald?

Dat soort werk. Maar nu eerst maar eens de filmografie van Steven Seagal nalopen, want ik wil nu weten wie die Sun Tzu is, verdorie! Laterz!

Hetkanverkeren | 10-08-21 | 08:30 | 1

Voor Sun Tzu kun je beter Chrome even gebruiken, of beter nog Brave browser met Vivaldi browser als opvolger. Beide zonder telemetrie naar googel.

Frau Merkel | 10-08-21 | 08:55

Goedemorgen guurders. Update uit het 1984 front:
twitter.com/NuanceBro/status/14247684...
Ausweiss bitte. Maar dan om zijn framboos. Oh toeristen moeten tegen betaling zich om de paar dagen laten testen in frambozenland. Maar uiteraard komt dit totalitarisme nooit de 0031 grenzen overwaaien! Marxje Rutte beschermt ons wel!

Update uit de culture wars front:
twitter.com/Dataracer117/status/14235...
twitter.com/Dataracer117/status/14236...
twitter.com/Dataracer117/status/14244...
Based bad grandpa heeft een boodschap voor trans "dames"... if you have a dick you are not a chick.

Graaf_van_Hogendorp | 10-08-21 | 08:30

Ach 10 jaar geleden was de 'waarheid' volgens de klimaataluhoedjes nog dat de aarde helemaal niet opwarmt.
T is gewoon volk wat wat trager van geest is. Heb je verder niets aan.

RandyBiel | 10-08-21 | 08:29

Mocht er nog getwijfeld worden over hoe politiek 'werkt', toevallig zag ik een berichtje van Richard de Mos langs komen. Weet u nog wel? Die meneer die in Den Haag plots mogelijk zo maar burgemeester zou kunnen worden. Tot er van de een op andere dag 'verdachte zaken' werden 'gevonden', er een onderzoek werd gestart en zijn kansen plots verdwenen waren.
Nadat hij zelf besloot een stap terug te doen werd het héél stil, zo stil dat het onderzoek nu al twee jaar euh... stil ligt? En u mag het toeval noemen, maar hoe groot acht u de kans dat er rond verkiezingstijd 'plotseling' weer juist dát onderzoek wordt opgepakt?
Kortom, zaakje stinkt, en niet bij de Mos zelf.

EEnzame SchizofrEEN | 10-08-21 | 08:22 | 1

Dat was vanaf het begin duidelijk. Is er inmiddels al een aanklacht? Het OM is zo corrupt als de neten. De Tweede Kamer zwijgt..

Frau Merkel | 10-08-21 | 08:58

edition.cnn.com/2021/08/09/us/chamber...

Rotsblok verwijderd omdat hij in 1925 ooit in een artikel de “nigger” oid genoemd is (en er daarna vast wel eens een studentengrap over is gemaakt). CNN vond het blijkbaar de normaalste zaak van de wereld en stelt geen kritische vragen.

Ik ga alvast maar in anti-psychotica beleggen.

Panos88 | 10-08-21 | 08:07 | 1

En nu het steentje weg is, is de wereld weer veilig. Stelletje idioten.

Zwezerik | 10-08-21 | 08:11

Vraagje. Over het World Economic Forum en The New World Order. Als we allemaal niets bezitten en allemaal gelijk zijn, wie is of zijn er dan de baas? Dat kan toch helemaal niet?

goedverstaander | 10-08-21 | 08:00 | 5

Some are more equal than others

HansWorst1222 | 10-08-21 | 08:19

Wie zegt dat we allemaal gelijk zijn en niemand de baas? De Orwelliaanse varkens hebben besloten dat het rest van het vee niet mee mag delen in de weelde laat staan de macht. Die zijn inderdaad gelijk aan elkaar. Maar er is een groep wat ver boven hun verheven staat en die het verdient om niet alleen tantoe veel floes te bezitten maar over de rest te heersen.

Graaf_van_Hogendorp | 10-08-21 | 08:26

Goedemorgen reaguurders! Dank voor uw inbreng. Ik dacht al zoiets maar wilde het even zeker weten.

goedverstaander | 10-08-21 | 08:46
▼ 2 antwoorden verborgen

Oh oh oh… als “strijd” maar niet uitgelegd wordt als “kampf”..
Want dat is tegenwoordig de manier om mensen monddood te maken.
Je noemt ze gewoon fascist!

Ziezo… nu maar lekker aan het werk.
Die 700 nieuwboorlingen motte toch een Miele hè.
Nice day!

En nogmaals @48….. houd je taai pik.

Ruimedenker | 10-08-21 | 07:59 | 1

@48: heel veel sterkte vandaag.

goedverstaander | 10-08-21 | 08:03

Goedemorgen! Weer een dag vol strijd...

Patje | 10-08-21 | 07:49 | 4

Ik ben er klaar voor. Zelfs ik een éénmans leger mocht zijn.

goedverstaander | 10-08-21 | 07:56

@goedverstaander | 10-08-21 | 07:58:
- Man, living at home is such a drag
Now your mom threw away your best porno mag -

Ben ik nog steeds boos over...

Patje | 10-08-21 | 08:11
▼ 1 antwoord verborgen

Klimaatalarm van de VVD: Code Rood, VVD roept iedere Nederland op om het klimaat te redden.

Freezzz | 10-08-21 | 07:44 | 3

Het klimaat veranderd al 65 miljoen jaar, en ze denken daar verandering in te brengen. Gelukkig zijn er steeds meer wetenschappers die niet meer achter die klimaatmaffia staan.

zoalsikhetzeg | 10-08-21 | 07:50

Bent u toevallig ergens en ziet u daar een klimaat wat zich verdacht gedraagt? Meldt het aan de VVD zodat we de daders kunnen opsporen.

Freezzz | 10-08-21 | 07:51

@Freezzz | 10-08-21 | 07:51: Blijf rechts rijden en probeer het klimaat met lichtsignalen te waarschuwen.

goedverstaander | 10-08-21 | 08:05

Een vermeend slachtoffer van Jeffrey Epstein heeft maandag een rechtszaak aangespannen tegen de Britse prins Andrew, meldt ABC News. Virginia Roberts Giuffre beschuldigt hem ervan dat hij haar heeft misbruikt in Epsteins huis in New York en op andere plekken toen ze jonger dan achttien jaar was.

Gebakkenvis | 10-08-21 | 07:42

Groepsdenken, massahysterie en overmatig sentimentalisme. Trek de gordel maar goed vast want we leven in een enge tijd.

Tisnietanders | 10-08-21 | 07:36

Hoe futiel de strijd ook moge zijn, je wil achteraf niet tot de club van "Wir haben es nicht gewusst" horen. Je zou je toch rotschamen als je kinderen op je sterfbed zouden zeggen; "Pa, hoe heeft jouw generatie het zover laten komen?"
Het probleem is echter wel dat je strijd kan leiden tot uitsluiting van familie-, vrienden- of andere gemeenschapsgroep kan leiden en een mens heeft dat nu eenmaal nodig.

Sneerpoets | 10-08-21 | 07:34 | 4

Als u bang bent dat uw kinderen dat later gaan zeggen zou ik nu als de wiedeweerga die rubberen tegels uit de tuin halen.

goedverstaander | 10-08-21 | 07:54

Als die kinderen nu eens zelf eens ophielden met bijvoorbeeld vliegvakanties. Dan geven ze een goed voorbeeld. Maar zal wel niet Los daarvan heb ik geen kinderen. Dat is pas milieuvriendelijk!

HornoxNL | 10-08-21 | 07:58

@Gervano, goedverstaander & HornoxNL, ik sprak in het algemeen. Ik heb trouwens het gevoel dat de strijd TEGEN de milieu-, diversiteits- en deuggekte inmiddels futiel aan het worden is. Jullie drieën bewijzen precies mijn punt; zeg iets tegen de draad in (in dit geval ook nog eens verkeerd geinterpreteerd) en je kunt een aanval terugverwachten van mensen die elkaar aanvullen in hun valse aannames.

Sneerpoets | 10-08-21 | 08:51
▼ 1 antwoord verborgen

Moet je nagaan wat voor extremistisch graaiende deugdebielpartij de VVD is. Ze hebben al jaren alles en iedereen kapot laten gaan voor voor hun peperdure klimaatambities en hun peperdure eurofiele ambities en nog is het niet genoeg.

Freezzz | 10-08-21 | 07:24 | 3

Meer inspanningen van het Nederlandse volk zijn nodig zodat de deugdebielen van de VVD kunnen shinen in de EU en de wereld.

Freezzz | 10-08-21 | 07:28

Het zijn gewoon opportunisten. Verbaasd mij niets dat in alle leidinggevende functies van bedrijven die verdienen aan het klimaatgekte, VVD-ers zijn. Want daar valt het meeste te halen. En rijk worden ten koste van anderen is toch eigelijk het motto van de VVD, toch ?!

loser | 10-08-21 | 07:33

@loser | 10-08-21 | 07:33:
De VVD heeft alles leeg gezuigd en kapot gemaakt wat er is leeg te zuigen en kapot te maken en nog zijn ze niet tevreden.

Freezzz | 10-08-21 | 07:38

Bonjour!

Over GS-roze gesproken...

Edith Piaf - La vie en rose (Officiel) [Live Version]

www.youtube.com/watch?v=rzeLynj1GYM

"
Ogen die de mijne naar beneden laten kijken,
een lach, verdwenen op zijn mond.
Hier, het portret zonder mooimakerij
van de man waartoe ik behoor.

Als hij me in zijn armen neemt,
hij zacht tegen me praat,
zie ik het leven in roze.

Hij vertelt me liefdeswoorden
en woorden van alledag
en het verandert me in iets anders.

Hij is mijn hart binnengekomen,
een deel van het blijde geluk,
waarvan ik de oorzaak ken:

Hij is het voor mij
en ik voor hem, in het leven.
Hij vertelde het me, zwoer het:
voor het leven.

En als ik hem zie
voel ik daarom in mij
mijn kloppend hart.

Nachten van eindeloze liefde,
een groot geluk dat alles inneemt.
Problemen, verdriet lost op,
Geluk, geluk om in te sterven.
"

kloopindeslootjijook | 10-08-21 | 07:16 | 1

Mooie vertaling. Zelf zitten zwoegen, of ...?

MickeyGouda | 10-08-21 | 08:35

Dank voor de vele lieve woorden, ook van Spartacus van de redactie. Nog geen uitsluitsel of de ingreep gaat plaatsvinden, zit je maar te wachten, hopelijk wel, leef nog veel te graag en ben nog maar begin 50...

Rare gewaarwording dat zoiets erfelijks je kan overkomen, rook al helemaal niet en drinken was ook altijd al matig.

Ook jammer dat voordat er iets gebeurt aan onderzoek toch nog 2 dagen verder is en wanneer een ingreep morgen. Anders is het dus een veel te vroeg einde van een mens onder mensen.

Hoop maar op het beste

Nogmaals dank voor jullie lieve woorden, steunbetuigingen en reacties.

Deze nacht ben ik in elk geval doorgekomen.

Jan, Leiden | 10-08-21 | 07:12 | 9

Ik ben terug het café ingegaan en las je eerdere bericht. Dat is schrikken. Zo kwetsbaar kan gezondheid zijn.
In gedachten kom ik even naast je ziekenhuisbed zitten... we maken een grap over de snurkende man die we horen, ik leg je deken recht en we blikken naar buiten waar een aarzelend zonnetje betere tijden belooft

Roos | 10-08-21 | 08:33

@Roos | 10-08-21 | 08:33:
Terwijl jullie zo zitten breng ik heel zachtjes een kopje thee met een kaakje, om het moment niet te verstoren. Sterkte Jan. Het komt goed, dat voel ik! Zekerheidshalve wordt er in Gouda voor je geduimd!

MickeyGouda | 10-08-21 | 08:39

Dank voor jullie lieve reacties! :D Denkbeeldig maak ik het toegereikte allemaal op!

Jan, Leiden | 10-08-21 | 11:01
▼ 6 antwoorden verborgen

Mooi leesvoer. Persoonlijk ben ik een aanhanger van de 'Richard Batsbak-filosofie'. 'Ik betaal heulemaal nerregens meer voor" Maar ja... de blauwe brieven blijven komen.

horsteknots | 10-08-21 | 06:53 | 3

Dank voor uw helderheid. Het is duidelijk dat we met u de oorlog niet doorkomen. Ik krijg nooit blauwe brieven. Ons soort mensen heeft daar een mannetje voor.

Red shirt | 10-08-21 | 07:23

och Redshirt,... Uw statuur hier is duidelijk. Doe de groetjes aan Ons.

horsteknots | 10-08-21 | 07:38

Even een biljoentje afrekenen. Het is voor een goed doel. Zodat de graaiers van VVD en D66 kunnen shinen.

Freezzz | 10-08-21 | 06:50 | 4

@Freezzz | 10-08-21 | 06:56:
Oom en vader zien al jarenlang hun pensioen slinken. Maar die moeten niet zeiken volgens de VVD.

Freezzz | 10-08-21 | 07:05

@Freezzz | 10-08-21 | 07:05:
Sinds hun 15de jaar gewerkt tot hun pensioen maar ze moeten niet niet zeiken maar ophoesten want de werkelijke slachtoffers zijn Rutte en Kaag.

Freezzz | 10-08-21 | 07:09
▼ 1 antwoord verborgen

Goedemorgen! Gelukkig bestaan er nog mensen met een hart. Zoals de 91-jarige Clint Eastwood die gewoon nog even een film heeft geproduceerd. Fucking Held!

Clint Eastwood - Cry Macho
youtu.be/JVc8SI5CAKw

Zwezerik | 10-08-21 | 06:05 | 2

Idd knap dat hij op die leeftijd zo energiek is.

Freezzz | 10-08-21 | 06:19

Boskoops gezin vastgebonden en geprikt met messen tijdens woningoverval, verdachte (19) blijft in de cel
www.ad.nl/woerden/boskoops-gezin-vast...

"Geprikt" noemen ze dat, de achterlijken.

Freezzz | 10-08-21 | 06:03 | 5

Een parel uit Eritrea en de advokaat maar z'n best doen de man vrij te krijgen. Het is z'n werk maar alsjeblieft zeg, verplaats je eens in de schoenen van het slachtoffer, of is die empathie volledig afwezig?

Sneerpoets | 10-08-21 | 07:41

@Sneerpoets | 10-08-21 | 07:41: toch al redelijk goed ingeburgerd als hij om de kluis kan vragen en kan dreigen om de benen eraf te snijden…

Gervano | 10-08-21 | 07:51

Ineens kwam er een regering die de invasie uit Eritrea stop zette. Toen werden ze allemaal gedwongen terug te keren naar eigen land. Toen gingen de linkse deugkneuzen mee om Eritrea op te bouwen. Toen gingen de grenzen hermetisch dicht bewaakt door zwaar bewapende poortwachters. Toen ging de wekker.

#Wilderswhatelse?

K. Westergaard | 10-08-21 | 08:07
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik begrijp je passie voor deze band, BC. Weergaloos goed. En je weet het! ;-))

MickeyGouda | 10-08-21 | 08:24

Ik vermoed dat we de komende tijd nog veel over klimaat gaan horen van de MSM want dat CDA, D66, GL, PVDA-klimaatkabinet moet en zal er komen.

Freezzz | 10-08-21 | 05:30 | 2

Onder het mom van: Alleen samen kunnen we het klimaat bestrijden, zonder VVD, CDA, D66, GL, PVDA is het klimaat ten dode opgeschreven. Samen stemmen wij op CDA, D66, GL, PVDA om het klimaat te redden.

Freezzz | 10-08-21 | 05:34

@Freezzz | 10-08-21 | 05:34:
En de VVD rijdt met een grote sigaar in de mond, uit onze doos erachteraan, want er valt "gratis geld" uit te delen aan "groene" multinationals.
Het klimaat in mijn portemonnee zakt ondertussen in een ijstijd.

Milton_Styx | 10-08-21 | 07:08

Mooi!!

MickeyGouda | 10-08-21 | 08:21

Deze is mooi.
En daarna ga ik slapen, let goed op die koppen.
Op 4.00 min.
Deze jonge mannen gingen een nagenoege wisse dood in.
Apollo 11.
www.youtube.com/watch?v=NgUYurzK-tM

Bad - Casey | 10-08-21 | 05:08 | 4

Trusten, BC! Onverschrokkenheid, sommigen worden ermee geboren en brengen desnoods het ultieme offer voor dat waar ze in geloven of gepassioneerd over zijn. In het licht van de actualiteit zijn de Apollo en zijn bemanning een mooie metafoor. LY! ;-))

MickeyGouda | 10-08-21 | 05:34

@MickeyGouda | 10-08-21 | 05:34,
Ik had zo 1 van de 3 hun plaats ingenomen, maar ik ben dan ook wat lager opgeleid dan zij.
;)

Bad - Casey | 10-08-21 | 05:40

@Bad - Casey | 10-08-21 | 05:40:
Niks d'r van, jij blijft hier! ;-))

MickeyGouda | 10-08-21 | 08:18
▼ 1 antwoord verborgen

Er is niets veranderd sinds meneer pastoor van vroeger, wat een zwamneus was dat... dus is het de strijd waard, vaar op eigen kompas tot volle tevredenheid en weet zeker dat er meer zijn die anders denken en een parallelle samenleving zou daaruit zomaar kunnen uitvloeien.

BL!ZZ | 10-08-21 | 04:34 | 1

@Freezzz | 10-08-21 | 05:11:
Zo'n soort voorkeursbehandeling zal de zus, broer en kinderen van hun overleden opa Piet, niet krijgen. Ook al wonen ze in dezelfde straat of een straat ernaast.

Freezzz | 10-08-21 | 05:15

Er zijn geen hotels in Tilburg?

HanMar2 | 10-08-21 | 07:12

Gemeente Tilburg is gewoon bang voor opstandige Roma. Dit doet de gemeente echt niet uit empathie, wel uit kille berekendheid. Roma gemeenschap is hecht en rouwen is intens en met veel emotie. Dat wil de gemeente niet op straat. Zit geen greintje empathie bij hoor.

Bataafje | 10-08-21 | 07:52
▼ 3 antwoorden verborgen

Parbleu Spartacus & Van Rossem, ik ben onder de indruk.
“Word wakker en ruik de koffie!”

GekkeHenkieNiet | 10-08-21 | 04:05

In Dalhem bij Luik op 15 augustus (Fête de l’Assomption de Marie) 1964 of 1965, versierde ik bij dit liedje op een "Bal en plain air" met een romantisch heuveldecor, mijn eerste Waalse vriendinnetje.
www.youtube.com/watch?v=VlMwDBzwOKI

WirMachenMusik | 10-08-21 | 04:03 | 3

@Bad - Casey | 10-08-21 | 04:13: Vind ik heel mooi. En bedankt dat je mijn muzieksmaak onthouden hebt. En past ook nog eens bij mijn hang naar pastorale idylle.

WirMachenMusik | 10-08-21 | 04:18

@WirMachenMusik | 10-08-21 | 04:18,
Graag gedaan Heer.
Bach is langzaam, maar oh zo mooi, geleerd van mijn Moeder.

Bad - Casey | 10-08-21 | 04:33

Lieve mensen, het is een kutleven nu.
Maar, niemand, maar dan ook niemand heeft ooit gezegd dat het leven fijn of makkelijk zal zijn.
Ik ga naar bed.
Maar dit is ook wel een heerlijke mix.

Funky Disco House 439 | OLDSCHOOL FUNKY DISCO HOUSE MASTERMIX BY JAYC | SET 3.
www.youtube.com/watch?v=961Ttgo-jZI
Dit is echt een hele mooie mix.

Bad - Casey | 10-08-21 | 03:59

En intussen maakt de publieke omroep documentaires over isis vrouwen....

Nederland gaat naar de hel

Knufter | 10-08-21 | 06:41

@Freezzz | 10-08-21 | 04:04: hij leeft sinds 2014 in angst, maar vond het wel nodig om 2 jonge kinderen op de wereld te zetten. Het artikel loopt over van de krokodillentranen en lijkt het alsof het vooral aan anderen ligt dan hemzelf. Nou succes dan maar.

Gervano | 10-08-21 | 06:52

@Gervano | 10-08-21 | 06:52: je weet dat die tolken nederlandse militairen hebben geholpen? En nu keihard in de steek worden gelaten?

Bataafje | 10-08-21 | 07:55
▼ 1 antwoord verborgen

Klimaatexperts: IPCC-rapport alarmerend voor Nederland
nos.nl/collectie/13871/artikel/239330...
Het gaat echt naadloos in elkaar over, de ene hysterie na de andere, de OS-hysterie is nog niet voorbij en ze staan al weer klaar met de klimaathysterie.

Freezzz | 10-08-21 | 03:31 | 3

Gay-pride-hysterie, EU-songfestviaL- hysterie, BLM-hysterie, LGBTI-hysterie.

Freezzz | 10-08-21 | 03:35

@Freezzz | 10-08-21 | 03:35:
En wat hebben al die deugmassahysterie gemeen: Ze leiden de aandacht af van de werkelijke problemen.

Freezzz | 10-08-21 | 03:46

Was wel gecharmeerd van Queen tot en met het derde album, Sheer Heart Attack. Eerste album uit 73 ligt hier nog.
Daarna not my cup o' tea anymore.
Queen - Stone Cold Crazy ( Live at the Rainbow).

Theodorik1 | 10-08-21 | 03:12

@Freezzz | 10-08-21 | 03:15,
Heerlijk en bedankt ;)

Bad - Casey | 10-08-21 | 04:48
▼ 1 antwoord verborgen

Spartacus & Van Rossem zijn helden.

TB-Spoelie | 10-08-21 | 02:58

Heart - Magic Man.
Boston - Amanda.

Theodorik1 | 10-08-21 | 02:45 | 1

De mensheid samenwerken?
De belangen van de elite worden opzij geschoven?
Olie, farmacie, wapenhandel, vastgoed, financiën?
Die gaan zo lang mogelijk door.

kloopindeslootjijook | 10-08-21 | 02:30 | 1

Wat te denken van Apple die je dwingt om elke 2 jaar een nieuw telefoontje aan te schaffen desnoods door je huidige softwarematig te vertragen.

En dat bij winstmarges van 400% per telefoon.

Roze_bril_drager | 10-08-21 | 02:53

Truste allen.

Sweet dreams

The Sweet - Sweet F.A.
youtu.be/MHSMef6knFQ

Milton_Styx | 10-08-21 | 02:22 | 1

Was Brian Connolly niet aan lager wal geraakt en ergens als schoonmaker ge- eindigd? Geen idee oftie nog leeft trouwens.

Theodorik1 | 10-08-21 | 02:29

Voor Keestelpro:
youtu.be/Qc2fulUF64w

Ik weet, amper programmeerbaar, je hoort de samples op 4-sporen, maar het was kwalitief beter dan jouw C64 of Atari2600 gepunnik. Dat was dan weer muzikaler... Veel muzikaler...

En een vette game destijds...

WasHetMaarMakkelijk | 10-08-21 | 02:11 | 4

@keestelpro | 10-08-21 | 02:21:
De snare... 1 van de 4 sporen voor de snare...
Het lijken wel Engelsen, de snare en de highhat
Dan nog 1 voor de hoge tonen
1 voor de samples
En 1 voor alles wat overal tussenin moet passen, waar plek is..

En weinig HQ. mwaohhh, voor die tijd...
Alleen de Atari ST was beter, qua sound, maar grafisch een pak slechter.
Mooie tijden....

WasHetMaarMakkelijk | 10-08-21 | 02:31

@WasHetMaarMakkelijk | 10-08-21 | 02:31:
Tegen de tijd van de Atari ST en de Commodore Amiga hing ik aan de slag met de MIDI in- en outputts. Heerlijk! 100% control en oneindige mogelijkheden. Prachtige tijd was dat.

keestelpro | 10-08-21 | 02:37

@keestelpro | 10-08-21 | 02:37:
En toen was ik klaar, nooit echt allemaal begrepen.
Al heb ik 15 interessante .wav files die ik rond mijn 20ste gemaakt heb. Helaas heb ik de Fastracker files niet meer.
Zit ze nu weer eens te luisteren. Ken jij software die die .wavs weer kan fileren?

WasHetMaarMakkelijk | 10-08-21 | 03:08
▼ 1 antwoord verborgen

Hulde ! Dit is precies waarom ik lid ben van de V.P.R.O.
Dank.

2021 sla ik ff over | 10-08-21 | 01:54 | 1

...

2021 sla ik ff over | 10-08-21 | 01:57

Steekmug 777 reacties net.

Roze_bril_drager | 10-08-21 | 01:51 | 1

Doe er wat mee!

steekmug | 10-08-21 | 06:10

Wat een prachtig stuk zeg. Kleine bijdrage inmiddels geleverd.

Arnold9638 | 10-08-21 | 01:44

Dank mannen,
Geweldig stuk.
Lange tijd zijn wij wappies uitgelachen en weggehoond.
Al is de leugen nog zo snel.............

Buiswater | 10-08-21 | 01:41 | 10
▼ 7 antwoorden verborgen

Dit is geen ELO, maar dit nummer is wel voor jou @48.
Bryan Ferry - Slave To Love, hoe mooi kan liefde zijn en daar ben jij een voorbeeld van @48... one ( moet rijmen ;))
www.youtube.com/watch?v=9kp3N3wQPO0
Sterkte !

Bad - Casey | 10-08-21 | 01:40 | 2

Ly @48.

Bad - Casey | 10-08-21 | 01:48

Mooi, stil van.

TheOne48 | 10-08-21 | 02:01

De wereld is vaak lelijk, de aarde is mooi..
Sommige liedjes zijn erg lelijk en toch mooi...

Falco - Jeanny
youtu.be/Urw-iutHw5E

WasHetMaarMakkelijk | 10-08-21 | 01:39 | 3

Zo'n songtekst zou niet eens meer kunnen tegenwoordig.
Ze zouden de satire niet meer begrijpen.
Maar een prachtig lied. Wat een sfeer!

keestelpro | 10-08-21 | 01:41

Ja, samen met de broertjes Bolland in elkaar gedraaid.
Die Duitse nieuwslezer heeft een hoop stront over zich heen gekregen weet ik nog omdat-ie eraan had meegewerkt.

Schoorsteenveger | 10-08-21 | 01:44

@keestelpro | 10-08-21 | 01:41:
Niet alleen satire, ook toen gewoon een verwijzing naar kidnappen en akelig kindermisbruik.
Dze Jermans, they have bazements...

Maar de symphonie en het bombastische is geweldig...

WasHetMaarMakkelijk | 10-08-21 | 02:43

Wauw, naaktslakken kunnen gewoon uit een leeg flesje bier klimmen. Kampeerproblemen.

Brabeaulander | 10-08-21 | 01:37 | 4

Als je een moestuin hebt en alles wordt door de slakken opgevreten kan je wat plastic bekertjes ingraven en vullen met bier. Ik heb het wel gedaan, is zeer succesvol, honderden dode slakken. Na een tijdje toch mee gestopt, begon te twijfelen aan mijn slakkocide...

knutsel_ | 10-08-21 | 01:53

@knutsel_ | 10-08-21 | 01:53:
Slakken hebben ook levensrecht. Echter sterven in een zwembad vol bier is niet de ultieme nachtmerrie. XD

keestelpro | 10-08-21 | 02:23

Gelukkig zijn de slakken nog naakt en niet bevangen door het hijab virus.

Theodorik1 | 10-08-21 | 02:32
▼ 1 antwoord verborgen

Ge.wel.dig goed artikel! Verademend om te lezen en handig voor in t konijnenhol.
Komt jullie op n donatie te staan.

DinkyToy | 10-08-21 | 01:30

Lieve mensen hier,
Heb jullie reacties gelezen.
Superlief, raakt me echt.

Jan, Leiden, jee sterkte, hoop je hier veel terug te zien.

TheOne48 | 10-08-21 | 01:29 | 13
▼ 10 antwoorden verborgen

J. Geils Band - Whammer Jammer / Hard Drivin' Man ( Live).

Theodorik1 | 10-08-21 | 01:28

Goede vraag, wat is de waarheid toch waard?

Schijnt dat Hein Busscher iemand dood getrapt heeft. Ophef toestanden en alles.... schijnt dat hij vandaag voorgeleid is voor mogelijk verlenging voor arrest.... pin me er niet op vast he.... maar waar is dan het nieuws hierover? De woke media die er niet over bericht snap ik, rijke pappies enzo.... geenstijl?

Zorbadabuddha | 10-08-21 | 01:19 | 1

Does not fit the narrative. Da's komen overwaaien uit de VS blijkbaar. Ik vind dit een onbelangrijke zaak op inhoud. Ik denk aan de Yezedi als ik me echt druk wil maken over onrecht en hypocrisie.

R. Skickr | 10-08-21 | 01:34

Waarom zou je de strijd voeren? Omdat het geen keuze is, je geestelijke autonomie opgeven geeft ongeveer de zelfde sensatie als het stuur los laten terwijl je over de snelweg scheurt. Je houdt het 10 seconden vol, maar daarna neemt de overlevingsdrang het over. Onze geestelijke autonomie beschermt ons tegen de grillen van de wereld, ze zorgt er voor dat we niet op straat komen te staan in een crisis. Dat is de reden dat ik niet denk dat we snel in een dictatuur zullen raken; iedereen die nu leeft heeft altijd een grote mate van individuele vrijheid genoten. Als je weet wat vrijheid is, zul je niet kunnen wennen aan een systeem zoals in Noord Korea, de Soviet Unie of Nazi-Duitsland.

Wat je naar mijn idee steeds meer ziet is dat er een politieke ordening plaatsvindt aan de hand van persoonlijkheidstypen; avontuurlijke en tegendraadse geesten zitten steeds vaker in de verdringing. Terwijl personen met een geordende, risicomijdende, conformistische of ijverige aanleg juist een streepje voor hebben in deze educatie-maatschappij. Terwijl beide groepen elkaar nodig hebben, worden ze als het ware uit elkaar gedreven. De eerste met als sterke kant het kritisch vermogen, heeft de tweede groep nodig die juist weer uiterst productief is en vice versa. Het probleem is alleen dat ze elkaar niet altijd begrijpen.

De situatie is nu dat de studiebollen nu oververtegenwoordigd zijn in allerlei essentiële institutes. Wat weer tot gevolg heeft dat de overmacht van het ene type binnen de politiek, wetenschap en journalistiek meer en meer als onderdrukking wordt ervaren door de andere kant.

Panos88 | 10-08-21 | 01:08 | 3

De vraag is uiteraard wel hoe autonoom die autonome geest is als het er werkelijk op aankomt. We maken onszelf al te snel wijs vrijdenkers te zijn, autonoom te handelen en op eigen kompas te varen terwijl we in het meeste wat we zeggen en doen groepsdieren zijn. Een oude, gebrekkige professor in de filosofie hoorde ik eens tijdens een borrel tegen een al te enthousiaste studente zeggen "ach meisje, als je jezelf ooit betrapt op een originele gedachte, ben er dan heel zuinig op want het zou wel eens de enige kunnen zijn".

Schoorsteenveger | 10-08-21 | 01:23

Niks mis met studiebollen die oververtegenwoordigd zijn. Alleen jammer dat er nauwelijks kritisch wordt gekeken naar de heersende paradigma's.

knutsel_ | 10-08-21 | 01:28

Mooi verwoord! Ik heb wel het gevoel dat als de avontuurlijke tegendraadse geesten in de meerderheid zouden zijn, er genoeg ruimte zou blijven voor de studie bollen.

Balgesjaakt | 10-08-21 | 07:26

Dank jullie wel Spartacus & Van Rossem.

brakke_lau | 10-08-21 | 01:05 | 2

Soms doen ze iets goed.
Smile
En doneer.
Nu mag het.

reservebelgië | 10-08-21 | 01:08

@reservebelgië | 10-08-21 | 01:08: Blij met hun - in mijn ogen - kritische, onderzoekende houding. Zij steken hun nek uit om elkander scherp en bewust te houden, in een spervuur van informatie en meningen die allerlei bronnen dagelijks op ons afvuren - niet zelden met twijfelachtige intenties, zo blijkt regelmatig uit hun onderzoekswerk. Absoluut onmisbaar, vind ik. En daarvoor hoef ik het niet eens met hen eens te zijn. Afgelopen week reeds gedoneerd, binnenkort keer ik de digitale pot weer om :-)

brakke_lau | 10-08-21 | 01:59

Beste man werd schijnbaar dood in zijn huis gevonden. Gelukkig vonden ze zijn blogpoging nog: mobile.twitter.com/RonFilipkowski/sta.... Hij zou even gaan bewijzen dat covid niets voorstelt.

BobDobalina | 10-08-21 | 01:02 | 14

@reservebelgië | 10-08-21 | 01:33: Ik twijfel ook wel eens of mijn levensstijl debet is aan mijn kwalen. Heb een rollercoaster meegemaakt laatste jaar qua gezondheid en ben er bijna bovenop. Als het zo dicht bij is dan voel je in je lichaam dat er iets veranderd en dat het goed mis is. Meer kan ik er niet over zeggen.

R. Skickr | 10-08-21 | 01:39

@R. Skickr | 10-08-21 | 01:39:
Absoluut. De vragen staan. De antwoorden zijn vaag.
Staat bij mij inmiddels ook een 5 voor
Gezondheid is een rollercoaster maar ook een loterij.
De fysieke gezondheid is een lot uit de loterij. De mentale gezondheid is een ding.
Ook voor de ontkenners of verwoedde wegkijkers.
Waarin ik ook niet schuldenvrij ben.

reservebelgië | 10-08-21 | 01:55

@R. Skickr | 10-08-21 | 01:16:
Ik eet tomaten.

WasHetMaarMakkelijk | 10-08-21 | 02:35
▼ 11 antwoorden verborgen

"Break Stuff" was wel een toepasselijk nummer voor Woodstock 99.

UnderTheDevil | 10-08-21 | 01:45

Twente is het beste dat Nederland heeft te bieden.

Arbeidersmentaliteit
Humor
Nuchterheid

Vergelijk dat eens met Brabant of Drente.

R. Skickr | 10-08-21 | 00:46 | 4

Vriendelijk volk, kost wel tijd en moeite om "opgenomen" te worden in de gemeenschap.
Heerlijk dialect.

Eenzelfde ervaring in Brabant overigens.

Eea ligt toch er vooral in oprecht jezelf te presenteren en interesse te tonen voor wie je ontmoet.
Dan kun je er overal the best place to be van maken.
Mij is dat gelukt.

Milton_Styx | 10-08-21 | 01:18

Brabant bestaat niet, Noord-Brabant wel, en daar ben ik altijd op mijn hoede.

Rhenium | 10-08-21 | 02:52
▼ 1 antwoord verborgen

Zullen we nog een " Gouden oude " doen ?!

Bad - Casey | 10-08-21 | 00:43 | 3

Brigitte Bardot ook.

R. Skickr | 10-08-21 | 00:43

@R. Skickr | 10-08-21 | 00:43:
Lol

Amsterdamsko | 10-08-21 | 00:57

Ongeveer 30 centimeter.

Brabeaulander | 10-08-21 | 00:40

lees hier het paraniem van jihad.

masahide | 10-08-21 | 00:39

Timmermans is de valse profeet van de eindtijd. Rechtstreeks uit deLiburgse mijnen.

hoejeheette | 10-08-21 | 00:28 | 5

@Frau Merkel | 10-08-21 | 00:36:

Iemand die duizenden miljarden te verbranden heeft is toch wel een grote speler.

Roze_bril_drager | 10-08-21 | 01:03
▼ 2 antwoorden verborgen

Gewoon een vraag. Maar wie denkt dat het mogelijk is, dat er "reservaten" opgericht worden voor ongevaccineerde mensen?

Lady Midnight | 10-08-21 | 00:25 | 15

@Milton. Ik denk dat de kans reëel is, dat we historische en niet zo leuke tijden gaan herbeleven. In een ander jasje maar weliswaar zeer ernstig. Ik hoop het niet!

Lady Midnight | 10-08-21 | 01:56

@Lady Midnight | 10-08-21 | 01:56:

Voorlopig zitten we hier nog met naar ik aanneem een steeds grotere community weerwerk te leveren.

Op enig moment zal het huidige vliegwiel afremmen en weerom de balans herstellen.
Voor vele "believers" zal dat een ontgoocheling blijken, de fundamentalisten zullen hard botsen met de realiteit.
Hoe dan ook, de tijden zijn enerverend en het heeft waarde er met overtuiging en realisme in te staan.

Milton_Styx | 10-08-21 | 02:19

@Milton. Er zal een mega botsing komen. Er valt aan beide kampen te pleiten. Maar we gaan een richting op, die angstwekkend is. Aan welke kant je ook staat. Dit is niet iets wat je zou willen als samenleving. Maar het is gaande. Wanneer stopt het?

Lady Midnight | 10-08-21 | 02:32
▼ 12 antwoorden verborgen

Speciaal voor @Deksmaat.
Enne, deze uitvoering is veel mooier, al zeg ik ditzelf ;)
Carly Simon - You're So Vain.
www.youtube.com/watch?v=mQZmCJUSC6g

Bad - Casey | 10-08-21 | 00:21 | 11

@Deksmaat | 10-08-21 | 01:04,
Deze maand gaan wij elkander ontmoeten ;)

Bad - Casey | 10-08-21 | 01:33

@R. Skickr | 10-08-21 | 01:22:,
U zit op Antartica ?!

Bad - Casey | 10-08-21 | 01:55
▼ 8 antwoorden verborgen

Als je dan de NOS journaals van vandaag bekijkt dan denk je dit is geen objectieve nieuwszender

Dit is een propaganda kanaal van de overheid en ze duwen je iets door de strot op een toon die me niet bevalt.

Roze_bril_drager | 10-08-21 | 00:20 | 5

Ik zal het geen nepnieuws noemen, maar er zit een sausje over. Al jaren. Verre van objectief.

Lorejas | 10-08-21 | 00:34

@Roze_bril_drager | 10-08-21 | 00:59:
Het uitbrengen van het rapport was overduidelijk een startcampagne op alle staatszenders. Strekking, geef ons uw geld en slaap gerust.
Was vandaag uber-dwingend aanwezig.
Maar kom, u is toch ervaringsdeskundige.

reservebelgië | 10-08-21 | 01:18
▼ 2 antwoorden verborgen

Aldus Mozes en Jesus. Echter; als ik de huidige magenta dicipelen zo zie, is het slechts 20% met jullie eens. En mijn gevoel zegt dat dit het stijlloze leger van het eerste uur is. Like me. Zie de Corona poll. Ook de meeste tegelaars hier zijn ziende blind. Excusez moi. Fijne nacht en sweet dreams.

Dubbelepunthoofd | 10-08-21 | 00:20

Heremenezus,

Om tien uur het café binnen gestapt, aan de muur de meeste tegels gelezen, me verbaasd over drukte, onderweg hier en daar een woord toegevoegd en nu eindelijk bij de tap aangekomen.

Krap bij kas zijnde verstout ik me niet meteen rondje zaak te roepen, maar zeg van harte proost met een wens van voorspoed voor TheOne48 en Jan, Leiden.

Milton_Styx | 10-08-21 | 00:14 | 2

Kratje koude Warsteiner op de bar zetten doet.
Plop/Plop/proost.

reservebelgië | 10-08-21 | 00:30

Carly Simon - You're so vain
m.youtube.com/watch?v=cleCtBP0o5Y
Als je het weet, hoor je het. De achtergrondzanger is niemand minder dan Mick Jagger. Aan het eind van het liedje hoor je zijn stem iets beter.
Nooit geweten. Met dank aan Richard Osman van Pointless.

Deksmaat | 10-08-21 | 00:11 | 4

You're so vain, you probably think this song is about you.

Geniaal en zeer humoristisch stuk tekst, vind ik.

knutsel_ | 10-08-21 | 00:18

@Bad - Casey | 10-08-21 | 00:18:
Zeer waarschijnlijk wel, inderdaad.
Maar wat ik bedoel is, je hoort Mick zingen als tweede stem. Heb ik me nooit eerder gerealiseerd.

Deksmaat | 10-08-21 | 00:22

Ik las net wat de (NL) Wiki over het liedje schrijft. Carly Simon doet al vijftig jaar geheimzinnig en interessant over wie die 'you' nu eigenlijk is. Een record!

J.P.Drapeau | 10-08-21 | 00:32
▼ 1 antwoord verborgen

Ja een strijd strijden die je verliest is het waard.
Dat Spartacus dat vind vind ik geen verrassing.
Want Jordan Peterson is hier in zijn boeken en video's heel duidelijk in. Jezelf verloochenen is het ergste wat je kan doen.

General Dripple | 10-08-21 | 00:10

Heb je van die mensen die midden in de nacht vuurwerk afsteken. Waarom?

Adriel | 10-08-21 | 00:03 | 5

Hier in Krommenie ook zojuist.

Arnold Layne | 10-08-21 | 00:12

@jaja | 10-08-21 | 00:11:
Die komen naar zeeland. Niet uit zeeland.
Kleine doch niet onbelangrijke nuance.

reservebelgië | 10-08-21 | 00:35
▼ 2 antwoorden verborgen

tjonge GS. Ik lees dit stuk als kritiek op jullie zelf en jullie reaguurders, die het liefst en masse elkaar bevestigen en compleet wars zijn van alles dat anders denkt dan dat wat jullie propaganderen.

Als ik in de spiegel kijk wil ik geen schandpaalnagelende, migranten hatende, israel kontkussende, oorlogverheerlijkende, in hokjes duwende, bijna willekeurig demoniserende, tot haat aanzettende, rechtsextremistische kapitalist, die demonstraties afschildert als wappie gedrag, zijn.

Is het het waard om die onwinbare strijd hier in de comments te strijden tegen de meerderheid? Zeker niet. Continu zoekende naar een balans tussen mijn frustratie uiten en niet weggejorist worden omdat ik te hard praat. Een complete waste of time. Tijd die ik beter zou kunnen besteden aan mij en mijn directe omgeving. Zodat mijn wereld lekker klein blijft, en ignorance een bliss zou zijn. Geloofde ik maar in een religie, dan zou ik geen vragen hebben, en weten dat het goed komt. Nu geloof ik dat de waarheid uiteindelijk wint, en hoef ik niet me niet druk te maken over óf mijn strijd het waard is. Ik weet dat dat niet zo is. Niet omdat ik weet dat ik niet win, maar omdat ik geloof dat mijn deelname daarvoor niet nodig is.

Balgesjaakt | 10-08-21 | 00:03 | 8

@Balgesjaakt | 10-08-21 | 01:36:
Ook bij deze post hoef ik na de eerste zin niet meer door te lezen. De eerste zin was voldoende.

WasHetMaarMakkelijk | 10-08-21 | 03:23
▼ 5 antwoorden verborgen

Nou wil ik niet roddelen en wilde complottheorieën op internet slingeren maar corona is denk ik het voorafje van Soros om de maatschappij te laten wennen aan oa de totale lockdown.

Dalijk krijgen we de supersupermutatie of gewoon het Marburg virus (besmettelijk en zeer dodelijk) en zijn we eindelijk van al het gezeik af, van de opgelopen staatsschulden tot de woestijnvelden vol autobanden en het lozen van afval in de rivieren en hongerige kindjes in Afrika omdat ouders zo nodig kinderen maken terwijl ze niet eens een huis of eten hebben, want als pak em beet 50-70% deaud is dan kun je ook meteen veranderingen doorvoeren om de populatie niet meer te veel te laten groeien en dan zijn alle wereldproblemen grotendeels opgelost.

vingerhoedje | 10-08-21 | 00:03 | 5

@R. Skickr | 10-08-21 | 00:32:
Nee, bah! Ik zei toch al, geen Jack.
En ik zei ook al dat ik rode wijn aan het buizen ben.
Buizen doe je normaal gesproken met bier..

WasHetMaarMakkelijk | 10-08-21 | 00:55

@R. Skickr | 10-08-21 | 00:59:
Daarom dus rode wijn, dat kan ook makkelijk alleen...

WasHetMaarMakkelijk | 10-08-21 | 03:20
▼ 2 antwoorden verborgen

Phantomas | 10-08-21 | 00:01,
Ik zwijmel, heerlijk.

Bad - Casey | 10-08-21 | 00:06

Damn, dacht ik even de originele clip te zien en een lang niet gehoord liedje te horen. Dat laatste klopte, maar wat een geweldig gemaakte en surreële clip.
Niet normaal deze tijden, het gaat exponentieel deze waanzin.

En in het dagelijkse leven met steeds snellere kleine stapjes...

WasHetMaarMakkelijk | 10-08-21 | 00:52

De tweede verdachte van geweldpleging op Mallorca blijft langer vastzitten. Het voorarrest van de Hilversummer (18) is met twee weken verlengd.Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een man en poging tot doodslag op een ander.Eerder werd het voorarrest van de andere verdachte, een 19-jarige man uit Hilversum ,al verlengd.

Teletekst 122. Rest blijft nog even buiten schot of heb ik wat arrestaties gemist?

Lorejas | 09-08-21 | 23:59 | 1

Nope, ze hebben het blijkbaar met zijn 2-en gedaan en de rest zijn onbegrepen lieverds..

WasHetMaarMakkelijk | 10-08-21 | 00:06

Wat is je favoriete whiskey, eerste keus bier of andere drankje?

R. Skickr | 09-08-21 | 23:56 | 19

@R. Skickr | 10-08-21 | 00:57:
De Schotten vervloeken de Glenfididch.
Slootwater voor de export, waar de domme buitenlanders kapitalen voor betalen, om hen de goede whisky's zelf te kunnen laten drinken. (van meerdere die uitspraak gehoord)

Niettemin beviel me die zeker ook.

Ik zie mezelf ook, net als jou, als liefhebber van de smaak en verhalen erover en erbij en vind het mooi wat kenners in fraaie beschrijvingen erover kunnen. vertellen.

Milton_Styx | 10-08-21 | 01:08

@Milton_Styx | 10-08-21 | 01:08: Ik vertrouw na al die tijd op mijn eigen smaak en geniet van deze kost net als jij merk ik. Smaak is 50% psychisch. Of meer.

R. Skickr | 10-08-21 | 01:26

@R. Skickr | 10-08-21 | 01:26:

Juistem,op je gezondheid.
Toont precies waar ik op doelde. In goed gezelschap beleef je meer waardering voor wat je in je glas schenkt, omdat het proeven je aangenaam bevalt.

Shitcorona. Nog steeds na een half jaar wisselvallig in smaakverlies.

Milton_Styx | 10-08-21 | 01:36
▼ 16 antwoorden verborgen

Hmm, volgens het filmpje word je voortdurend bestookt met echte doemberichten versterkt met nep-informatie om je angsten te versterken en zo als brave ondergeschikte mee te blijven gaan in de flow als ondergeschikte van de elite.

Nu rijst de vraag wat het echte angstverhaal is:
1. het IPCC rapport dat het hier - als we niets doen - over 100 jaar onder water staat of
2. dat de armen straks 80k aan warmtepompen moeten ophoesten als minimale bijdrage aan een wereldwijd non-probleem?

Verder is de vraag wie bij ons de elite is:
1. de bezitters van het land en het vastgoed, de industrie en de aandelen en een paar kranten
of
2. een paar professors en kunstenaars, sommige kranten- en boekenlezers en een enkele schrijver?

Het is een standaardtechniek om persoonlijke aanvallen te gebruiken als andere argumenten ontbreken. In dit stuk wordt bijvoorbeeld het uiterlijk van de heer Timmermans in een negatief daglicht gesteld om aannemelijk te maken dat hij onzin praat. Zo bezien moeten we ook niet te veel waarde hechten aan het opinieverhaal van Guus Berkhout. Het uiterlijk van deze aangehaalde gepensioneerde professor met zijn leuke ruitjasje en als stropdas gestrikte sjaal kunnen we evengoed aangrijpen om diens verhaal te ontkrachten. Na het bekijken van het uiterlijk is het niet meer nodig te vragen waarom GS deze vertegenwoordiger van het wereldwijd bekende CLINTEL(?) boven de napraters van het IPCC stelt.

Ter versterking van de argumenten wordt ene autistische(!) Greta Thunberg aangehaald die Marxist zou zijn en dat leidt altijd tot bloedvergieten, negeren dus dat meisje. Let op: hier wordt weer de techniek van het op de persoon gerichte non-argument gehanteerd die zeer overtuigend overkomt. Wij willen geen rare mensen die bloedvergieten propageren dus wat ze zegt gaan we al helemaal niet beluisteren.

Het gaat om een mooi filmpje, aan u te beoordelen welke elite met welk angsverhaal wordt bediend.

anneb | 09-08-21 | 23:54 | 2

Ad 2
Zijn niet de eerste de beste. Er is zoveel data beschikbaar en nu gaat het erom hoe je daar een model om kunt bouwen. Dat gaat heel ver en je kunt niet ontkennen dat hele knappe koppen zich hierop vastbijten.

R. Skickr | 10-08-21 | 00:02

Bij Timmermans is het beeld niet uit de lucht gegrepen. Het is een pedante man die niets anders doet dan holle retoriek op ons loslaten. Hij heeft een topfunctie waar niemand hem voor gekozen heeft in een instituut waar geen burger iets over te zeggen heeft.

Greta Thunberg heeft in hoge mate autisme en daarnaast sinds haar jonge kindertijd een hoop ernstige psychiatrische aandoeningen zoals depressie, mutisme. Dat is geen schelden maar het vaststellen van een feit en we weten dit omdat haar eigen ouders hier open over zij; dan wel mee te koop lopen. Hoe je het maar wil zien.
Zij bezocht speciaal onderwijs voor ASS kinderen, ook in Zweden zijn die plekken beperkt. Vervolgens is zij op gewetenloze manier door volwassenen zonder argumenten als emo-object ingezet om de eigen agenda er door te drammen. Politieke pedofilie van de ergste soort.
Wordt zij als boegbeeld gebruikt van de klimaat alarmisten, dan mag zij ook aangevallen worden op de punten die uit dat kamp voort gebracht worden door mensen met andere visie.
Ik denk dat je een kwetsbare Greta niet in die positie moet brengen. Ze lijkt mij wel intelligent maar is zo vatbaar voor irreele angsten en wordt er niet in begrenst door ouders en zeker niet door die types met de eigen klimaat-agenda.
Reken maar dat haar angsten echt zijn, maar ieder zinnig mens die haar te keer hort gaan met haar “how dare you” ziet een meisje dat volslagen de weg kwijt is. Niet als een Timmermans, maar als een misbruikt meisje met structurele kwetsbaarheid,

Nuuk | 10-08-21 | 00:19

Te slaperig om hier dieper op in te gaan, maar een tegenstander versla je niet door hem zo abstract mogelijk te maken. De kunst om te vechten zonder te vechten door de tegenstander zich zelf te laten verslaan. Morgen weer een dag en dan ook een paar on topic linkjes.

Maar nu eerst richting dromenland. Trust allen!

Hetkanverkeren | 09-08-21 | 23:50 | 1

Je kunt ook gewoon Sun Tzu eens lezen, the Art of War.

funda | 09-08-21 | 23:55

Wat is waarheid nog waard? Er is maar één waarheid, dat is die van jezelf. Wat anderen er ook van denken of zeggen, je maakt je eigen wereld. Het talent om je fantasie te kunnen gebruiken om iets moois van je eigen wereld te maken is onbetaalbaar. En hoe hard mensen hun best ook doen, niemand kan dat talent van je afpakken.

Ik vind dat je altijd moet vechten voor je eigen integriteit. Je bent het absoluut waard. Ik las ooit een mooie Loesje.

"Wees jezelf, er zijn al genoeg anderen."

Lekker koese iedereen!

Quib | 09-08-21 | 23:49 | 6

@funda | 09-08-21 | 23:54:
Als alle neuzen dezelfde kant op staan, kijkt er nooit iemand om zich heen.
Loesje

Deksmaat | 10-08-21 | 00:00

Je kunt alleen tijd verspillen
Als je vergeet ervan te genieten.

Toepasselijk voor hier...

R. Skickr | 10-08-21 | 00:21
▼ 3 antwoorden verborgen

Altijd strijden. Je laten horen. Roeren waar het stinkt. Kritisch blijven. Vragen blijven stellen. Nog meer onderzoek doen.
Hulde Spartacus & Van Rossem voor het harde werken. Top!

Deksmaat | 09-08-21 | 23:45 | 2

Ik sluit me hier bij aan. Hulde en bravo!

Cirkelred | 10-08-21 | 00:23

Ja helemaal een top essay. Wel een beetje beknopt maar een essay is het!

keestelpro | 10-08-21 | 01:30

Amsterdam liep wat achter bij Rotterdam maar heeft vandaag een flinke inhaalslag gemaakt,

Man gewond bij steekpartij in Zuidoost
Man gewond na mogelijke schietpartij in Zuidoost
Jongen (16) aangehouden na overval met nepvuurwapen op Bijenkorf

Gebakkenvis | 09-08-21 | 23:44 | 3

Dat nepvuurwapen haalt de hele tegel onderuit.

keestelpro | 09-08-21 | 23:47

@keestelpro | 09-08-21 | 23:47: Zo beter ?

"Nep jongen (16) aangehouden en na 5 minuten weer vrijgelaten na overval met vuurwapen op Bijenkorf waarbij 8 doden vielen."

Gebakkenvis | 09-08-21 | 23:51

Je kunt ze zo weer op de buis brengen. Jammer dat de NPO zo afgegleden is.

Frau Merkel | 10-08-21 | 00:43

De testbereidheid daalt. Aldus Koning Engel.
Dat is de reden waarom ziekenhuis en IC opnames stabiliseren.
Hoezo
Van
Het
Padje
Af.

Rest In Privacy | 09-08-21 | 23:40 | 2

Ga jij nu ook maar gewoon slapen ruudjuh. Ik ben momenteel werkeloos, ik spel al wat maanden vrijwel alle comments hier en concludeer; niemand hier vindt Engel een koning.
Maar jij benoemt hem zo vanwege je niet aflatende corona gejank en het in hokjes en kampen plaatsen van reaguurders. Stop ermee, tis genoeg geweest met die 2-deling zaaien. Vervelio.

WasHetMaarMakkelijk | 10-08-21 | 00:42

Vroeger
Bij onze opa's en oma's
Hing zo'n tekening
Brede en smalle weg
Padje
Af?

reservebelgië | 10-08-21 | 00:46

Portishead - Roads

deugallergie | 09-08-21 | 23:39 | 2

@SterF... | 09-08-21 | 23:55:
Hoe wist je dat!?
Nou kom maar mee, ik heb die kaart achter in de donkere kamer liggen.

Nuuk | 10-08-21 | 00:00
▼ 6 antwoorden verborgen

Ben wat moe; wil buizen en in slaap vallen met de rode wijn, maar toch tot dit prachtige deel gekomen:

"Ja, denken wij, Spartacus & Van Rossem, die strijd is het strijden waard. Omdat je die strijd niet voert omdat je anderen een waarheid op wilt leggen, maar omdat je zelf een waarheid zoekt die je niet door andermans ideologie wilt laten dicteren. Dan is het geen verloren strijd, maar een zoektocht op eigen kompas naar beweegredenen die in jezelf zitten en niet gevormd worden door de pusherige nieuws-apps op je telefoon, uit het domme staarscherm in je woonkamer komen of ontstaan uit je eigen instemmende laffe zwijgen in het aanzien van je collega’s, schoolgenoten of - als je de verkeerde hebt - eigen vriendenkring."

Het is geen zware kost, jongens! Het motiveert mij.
60 jaar en in coronatijd bijna failliet met 6K belastingschuld en toch een doorstart doen terwijl ik nu, in de TOZO-regeling, financieel beter even drie jaar de bijstand in kan om de schuld te laten saneren. Nee, dat doe ik niet en ga gewoon door met weer iets bedenken in media en dat probeer ik per 1 oktober het licht te laten zien.
Ondertussen erg blij met jullie!
Toevallig vandaag jullie mail met het alert dat mijn lidmaatschap binnenkort van de bank gaat; dikke prima!
Wil jullie graag laten weten dat ik er morgen ondanks de financieel shitty situatie € 25,- bij doe want ik ben erg vaak erg blij met jullie onafhankelijke houding & publicaties.

Whatever you do - don't grow old gracefully!

Tierelier | 09-08-21 | 23:38 | 7

@Quib | 09-08-21 | 23:40: Nou... it's almost too fvcking hard maar zolang ik nog zoveel ideeen heb en zin om er een concept en een dummie mee te maken en dan de boer mee op te gaan, doe ik dat maar 'gewoon'... tussen de dompers & inzinkingen door want hé, I'am not an easy character en vooral; these are not easy times, kolere zeg... al die malloten met klimaat en corona en policorkamerbreedgelul over racisme en ga zo maar door. Man, wat een toekomstbeelden krijg je daarbij op je zestigste!
Maar ik wil niet dat het over is ik wil door met dat wat ik bedacht heb want dat is zeer de moeite waard. En dat ben ik ook :-) natuurlijk.
I'll keep you guys posted!

Tierelier | 09-08-21 | 23:48
▼ 4 antwoorden verborgen

Kickbokser Badr Hari in AT5 interview nav aankomend gevecht : ''Ouders vertellen hun kinderen wie ik ben''

Hangt er maar net van af welke ouders.

Gebakkenvis | 09-08-21 | 23:36 | 3

Ik.

Ik vertel mijn kinderen van criminele kickboxers en daar heeeel ver uit de buurt te blijven.

Die man is een griezel.

Knufter | 09-08-21 | 23:38

Hier koop je niks voor maar dit is een uitstekend stuk. Moet nog steeds een keer een pak brabantse worstenbroodjes en goed brabant bier naar het hoofdkantoor sturen.

Brabeaulander | 09-08-21 | 23:36

Ik moet weer denken aan een discussie op de tv, lang geleden, tussen Midas Dekkers en een drietal radicale feministe's. Ze vielen hem gedrieën aan rond het feit dat-ie een stinkende diesel reed en dat dat toch wel erg slecht voor het milieu was. Hij antwoordde droog dat hij bewust geen kinderen op de wereld wilde zetten, en dat die diesel toch véél minder vervuilend was dan een extra kind op de wereld. "Dus jij wilt ons het recht ontnemen om kinderen te krijgen?" was vervolgens de bijtende vraag die vol verontwaardiging werd uitgesproken.
Dat is het soort van non-discussie dat nu nog steeds volop gevoerd wordt.. Alles wordt tot een moreel dilemma gemaakt, tot een kwestie van goed versus kwaad. Midas mag iets niet omdat iets anders wel moet mogen.

Schoorsteenveger | 09-08-21 | 23:36 | 7

@funda | 09-08-21 | 23:51:
Een keer toen het over natuur in Nederland ging wees Dekkers erop dat de meeste natuur in Nederland nepnatuur is, kunstmatig in stand gehouden landschappen die meteen zouden verwilderen en als 'natuur' zouden verdwijnen als de mens er zijn handen af zou trekken. Valse romantiek dus. Echte natuur, zo doceerde hij, was bijvoorbeeld te vinden op de stukjes niemandsland op verlaten terreinen, of tussen de lussen van van betonnen verkeerspleinen, daar waar het onkruid opschiet, de mens geen interesse heeft voor wat er groeit en bloeit en flora en fauna gewoon hun gang gaan.

Schoorsteenveger | 10-08-21 | 00:05
▼ 4 antwoorden verborgen

Ik ben team Spartacus & Van Rossem!

videtur | 09-08-21 | 23:31 | 9

@jaja | 10-08-21 | 00:50:
Zie net op het late journaal dat Frank spreekt van rukwinden.
Verwarrend weer.

reservebelgië | 10-08-21 | 01:01
▼ 6 antwoorden verborgen
-weggejorist-
LuNaTeeQ | 09-08-21 | 23:31 | 1

Yaba daba dooh
https://youtu.be/jy0bBiusJA4
The B.C. 52's - (Meet) The Flintstones (1994)

funda | 09-08-21 | 23:28 | 2

@Nuuk | 09-08-21 | 23:56: Ja, en dan altijd het gestotter en gedenk bij degene die hem vertelt.

funda | 10-08-21 | 00:02

"Leef duurzaam en gezond, met Bosch duurzame koelapparaten", hoorde ik net als reclame op jijbuis.

Nu wil ik best wel redelijk(!) duurzaam en gezond leven, maar zo gaat de lol wel van mijn diepvries af.
Primair koelen koelapparaten en als ze een beetje minder stroom gebruiken dan de concurrent is dat mooi meegenomen voor de portemonnee en het milieu. En als die stroom redelijk milieuvriendelijk opgewekt wordt, dus niet afkomstig is van milieuvervuilende zonneweide's of windmolens, nog beter.

Maar prop me niet zo'n onzin door mijn strot. Alsof ik met een Bosch koelapparaat gezonder leef dan met een koelapparaat van eender welk ander merk. Bok toch op.

Koel appa raat
koel appa raat
flikker nou eens op met je imbeciele praat....

WasHetMaarMakkelijk | 09-08-21 | 23:21 | 5
▼ 2 antwoorden verborgen

@Deksmaat | 09-08-21 | 23:40,
Ik ook.

Bad - Casey | 09-08-21 | 23:48

@Deksmaat | 09-08-21 | 23:40:
Helemaal in haar element en zich ogenschijnlijk niet bewust van de toeschouwers. Als ik later groot ben wil ik een Chinese drumster worden!

MickeyGouda | 09-08-21 | 23:51

@MickeyGouda | 09-08-21 | 23:51,
Hey,
Zij reageerden allen zeer enthusiast...;D

Bad - Casey | 09-08-21 | 23:59
▼ 6 antwoorden verborgen

Ook uit dat beroemde essay van Kant dat ik hieronder aanhaalde
"Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil
der Menschen, nachdem sie die Natur längst von fremder Leitung
freigesprochen (naturaliter maiorennes), dennoch gerne zeitlebens
unmündig bleiben; und warum es anderen so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen."

WirMachenMusik | 09-08-21 | 23:19 | 1

De natuur kan nooit tot wet hebben zichzelf te vernietigen, terwijl die wet bedoeld is om het leven te bevorderen.

davidhasseltoff | 09-08-21 | 23:52

strakke beschrijving en analyse met correcte conclusie; doorgaan en doorgaan de aanhouder wint. GS wordt steeds beter. Ik heb maar weer een donatie gedaan om het voortbestaan en groei te ondersteunen.

Hoe kon die duitse snorremans met zijn achterlijke ideeen ooit aan de macht komen? Het is nu allemaal anders maar het patroon en de methoden zijn overeenkomstig. We gaan een donkere tijd tegemoet... Mag het licht aan?

rampelaar | 09-08-21 | 23:19 | 2

Hier nog een, niet veel maar uit een goed hart.
“ Ja, denken wij, Spartacus & Van Rossem, die strijd is het strijden waard. ”
Eens.

J.Cash | 09-08-21 | 23:26

Aan met das Licht, verdammt

WasHetMaarMakkelijk | 10-08-21 | 01:31

Ik heb vooral een hekel aan woke. Niet aan klimaatmaatregelen op zich, alleen aan domme en slechte. Maar woke is altijd kwaadaardig.

Rest In Privacy | 09-08-21 | 23:19 | 5

@Gravin v Kippenbouth | 09-08-21 | 23:22: Dat zal dan de DSM-VI worden, maar als U de APA volgt weet U dat dat niet snel gaat gebeuren.

Alsdan | 09-08-21 | 23:25

Ten koste van jezelf deugen lijkt heel menslievend. In de praktijk is het gewoon niet zo handig.

Quib | 09-08-21 | 23:29

@Gravin v Kippenbouth | 09-08-21 | 23:22:

Ach ik vind puberende kutjes hooguit irritant. Fascisten aan de andere kant.

GrandMechantLoup | 09-08-21 | 23:33
▼ 2 antwoorden verborgen

Amen!

zegmaarwij | 09-08-21 | 23:17

Het dodelijke marburgvirus is opgedoken in Guinee en daarmee voor het eerst in West-Afrika. Zeker één persoon is al bezweken aan de gevolgen van de besmetting, maakten de autoriteiten bekend.

Het indammen van de uitbraak wordt bemoeilijkt door de gelijktijdige bestrijding van het coronavirus. Net als bij een infectie met het verwante ebolavirus leidt het marburgvirus meestal tot hoge koorts en inwendige bloedingen. Bepaalde vleermuizen en besmet vlees zijn de belangrijkste bronnen voor een besmetting. Het wordt op andere mensen overgedragen via direct contact met bloed of andere lichaamssappen. Het gaat om een zeldzaam virus, dat veel overeenkomsten kent met het eveneens in Afrika bekende ebola.

Bibop | 09-08-21 | 23:16 | 6

"Marburg virus disease (MVD) is a highly virulent, epidemic-prone disease associated with high case fatality rates (CFR 24-90%)."
We gaan deaud.

vingerhoedje | 09-08-21 | 23:27
▼ 3 antwoorden verborgen

On bendit knie is no way to be vrie.

deugallergie | 09-08-21 | 23:15 | 2

Dingen die rijmen op deugallergie.

Deksmaat | 09-08-21 | 23:20

Zolang Timmermans en kornuiten niet komen met een wereldwijd voorstel om de toegestane co2 uitstoot gelijk te stellen voor ieder individu, ongeacht beroep, status, rijkdom, etc.( ook voor Timmermens) zal het nooit wat worden met die reductie. Helaas zal dan ook blijken de reductie geen invloed op het klimaat gaat hebben. De ZON bepaald het aardse klimaat.

watazooi | 09-08-21 | 23:14 | 3

Laten we toch gewoon feestend ten onder gaan. Het leven is toch “wachten op Godot”.

J.Cash | 09-08-21 | 23:29

Belastingbetalers in rijke, ontwikkelde landen zullen echt gigantisch hard en meerdere keren genaaid worden.

1. Rijke landen zullen gigantisch moeten investeringen in eigen land. Alleen realiseerbaar met belastingverhoging.
2. 2e en 3e wereldlanden gaan zich niet aan klimaatakkoord houden want geen geld, corruptie en voorzieningen. De intentie is er wel.
3. 2e en 3e wereldlanden 100'en miljarden aan klimaatfondsen krijgen vanuit EU. EU/Klimaatfonds zal niet alleen aan EU landen besteed worden. Dit is een naïeve gedachte ook al wordt het zo gepresenteerd. Fonds zal later veel groter worden en uitgebreid worden. Want EU ambtenaren weten ook dat klimaataanpak niet tot EU grenzen gaat. Ontvangers zullen -zoals altijd- veel geld verduisteren en zeer slecht tot matig werk leveren. Om vervolgens weer bij de EU om extra geld vragen. Het is een vicieuze cirkel en einddoel wordt alsnog niet gehaald.

Zie bijv. ook armoedebestrijding in Afrika. 100'en miljarden aan giften, onderwijzing, projectontwikkeling verder zie je nog steeds dagelijks op tv "dit is Shayquan. Hij is 4 jaar, ongelofelijk arm en heeft 189 andere broers en zussen. Zijn vader heeft hij nooit gekend. Moeder is een parttime boerin en 18 weken zwanger. Geen eten en geen dak boven hun hoofd. Zij hebben dringend allemaal uw hulp nodig. Geef om Shayquan en zijn 189 andere broers en zussen. Vieze racist het is uw schuld dat hij in armoede leeft. Doneer daarom NU!"

TERUGVANWEGGEWEEST | 09-08-21 | 23:39

@TERUGVANWEGGEWEEST | 09-08-21 | 23:39: Maar dat weten alle regeringleiders ook, maar toch doorgaan met hun spelletje. Die dag van gisteren, zo een blamage, die klimaat hysterie , denkende aan Nijpels met zijn grote huis en verwarmde zwembad, mijn maag draaide om, mijn bui tot nulpunt, waarom wordt ik als onnozele simpele ziel gezien. Mijn zoon zou zeggen, omdat je dat bent en ik zou hard lachen, zo simpel, zo heb ik je opgevoed.

gato | 10-08-21 | 08:11

Knufter | 09-08-21 | 23:12,
Best wel leuk.

Bad - Casey | 09-08-21 | 23:19

Het lijkt wel café Zeezicht met zulk zwaar gepraat.
Nu even tijd voor disco van Neerlandse bodem. Heb zin om te dansen. Wie zet het plaatje op?

Spargo - you & me

Roos | 09-08-21 | 23:10 | 10
▼ 7 antwoorden verborgen

> is een strijd het strijden waard, ook als je weet dat je niet gaat winnen?

Elk verzet tegen onderdrukking dwingt de onderdrukker om dit verzet te pareren. Dit kost de onderdrukker tijd en middelen, plannen moeten aangepast worden, waardoor de onderdrukker uiteindelijk minder tijd en middelen overhoudt om de toekomstige Nieuwe Orde te implementeren. Dus ja, zolang je je aan de wet houdt en de rechtsstaat sterk en neutraal genoeg is om je te beschermen tegen onwettige onderdrukking, heeft verzet altijd zin.

DutchLion33 | 09-08-21 | 23:10 | 1

Je laatste zin lijkt me nou juist een reden om niet in verzet te gaan.

Super Vaagstra | 09-08-21 | 23:18

Willen we meer of minder mensen op de aardkloot?

Remi A. | 09-08-21 | 23:08 | 3

Drastisch minder uitbreiding dan de omgekeerde piramide die we nu aan het bouwen zijn

Roos | 09-08-21 | 23:12

Antwoord is eenvoudig; heb je kinderen, dan wil je dus meer mensen op deze aardkloot. Heb je die niet, dan maakt het je niks uit.

R. Skickr | 09-08-21 | 23:40

@R. Skickr | 09-08-21 | 23:40:
Nuance, 2 komen, 2 gaan..
Ok, die 2 die komen die leven wel iets langer, maar als het daar bij blijft lossen we die problemen glimlachend op. Dan zouden we een leefbare planeet gezocht, gevonden, bereisd en gekoloniseerd hebben voordat we in de buurt zouden komen van het huidige wereldbevolkingsaantal...

Ik voel me niet, nergens schuldig voor opdat ze in foekiefoekieland wel 5-12 kinderen kunnen krijgen.

WasHetMaarMakkelijk | 09-08-21 | 23:53

Mevrouw Kaag wil 'onze manier van leven' beschermen.

Nou mevrouw Kaag, onze manier van leven is dat je op je een huis kunt betrekken zodra je zelfstandig bent, en niet pas op je 35e.

Onze manier van leven is dat we ook nog natuurgebieden hebben, zonder dat we alles vol moeten bouwen omwille van horden kansloze immigranten waarvan jij te beroerd bent om zelfs maar uit te rekenen welk aantal we wél jaarlijks van een woning kunnen voorzien zonder zelf in de verdrukking te komen.

Onze manier van leven is dat we kritisch kunnen zijn zonder dat één of andere Allah-wappie je hals doorsnijdt.

En helemaal onderaan komt pas 'klimaat'. Maar kom dan alsjeblieft met zínnige maatregelen. Dus niet op dit moment het gasnetwerk opdoeken, waardoor ik 80K moet ophoesten om mijn huis geschikt te maken voor een warmtepomp, terwijl andere landen juist wél overstapoen op gas.

En waarop draait mijn warmtepomp straks? Op het verbranden van hout?

Hoepel op met je 'code rood voor de mensheid'.
Volksmenner!

Papa Jones | 09-08-21 | 23:07 | 4

@Nuuk | 09-08-21 | 23:17: Ja, daar komt het wel op neer. De elite zal de woningnood jeuken, die kopen gewoon een huis waar ze willen. Sterker nog, ze kopen een hele rits huizen om die ver boven de sociale huurprijs te verhuren. De woningnood is hun verdienmodel!

Papa Jones | 09-08-21 | 23:22

"Wie zijn toch die mensen"....
Arrogantie ten top!

meneer Q | 10-08-21 | 00:06
▼ 1 antwoord verborgen

Jim Morrison- Can We Resolve The Past .

Foutieve interpretatie van archeologische geschiedenisboeken als heilig.
Uitwissen historirën van vertrappelde volkeren.
Corrigeren van recente gechiedenis, wie het wint mag het zeggen.
Kaasland heeft altijd de eenheidsworst gepijpt.

hallevvezool | 09-08-21 | 23:06

Jezus was geen Palestijn. Als er wel iets een "social construct" is, dan is het wel "de Palestijn".

ZOMG | 09-08-21 | 23:06 | 4

@Bibop | 09-08-21 | 23:14: De Filistijnen waren al meer dan 20 eeuwen naar de spreekwoordelijke Filistijnen voordat de egyptenaar Nasser verklaarde dat de egyptenaar Arafat de Leider van de Palestijnen was.
Dat volk bestaat niet, het is uitgevonden, bedacht, geconstrueerd.

2021 sla ik ff over | 10-08-21 | 00:49
▼ 1 antwoord verborgen

Goed gedaan heren, mooi epistel. Ik heb deze gelegenheid aangegrepen om mijn gal te spuwen op Twitter. Gewoon, omdat het kan en moet.

Gravin v Kippenbouth | 09-08-21 | 23:03

ondertussen stort het op westerse leest geschoeide Afghanistan in door geen ruggegraat en corruptie van de met miljarden ondersteunde overheid en milities. Terwijl de Taliban daar terreinwinst boeken. Het exporteren van democratie en deugwaarden is iets voor deuglanden waar Nederland als braafste genderneutrale jongetje van de klas al vingerwapperend vooraan staat met als boegbeeld de meertalige virtuoos Frans Timmermans. VS, India, China, de Taliban laten zich daar echt niet door Fransie imponeren. Echte klimaatwinst en zero carbonfootprint is te bereiken door de wereldbevolking te reduceren, maar dat wordt nergens expliciet benoemd. En als iedereen op de wereld de westerse standaard kwa consumptie en welvaart wil bereiken als hoogste doel in de maslow pirmaide dan wordt juist het tegenovergestelde bereikt

HetOorAakel | 09-08-21 | 23:03
-weggejorist-
Beste_Landgenoten | 09-08-21 | 23:02 | 23
▼ 23 antwoorden verborgen

Mooi artikel Geenstijl. En eens met jullie, de strijd moet gestreden worden.

Old_Spice | 09-08-21 | 23:00

Goed stuk heren! Ja, het is het waard. Eenvoudigweg omdat we het hier hebben over ieder zijn/haar eigen leven. En je moet hopelijk nog even in dat leven.

Als je denkt dat jij te klein bent om de wereld te veranderen ga dan maar eens slapen met een mug op je kamer. (Chinees spreekwoord)

drs. KJ | 09-08-21 | 22:59 | 1

Een vleermuismug

Carlos_I | 09-08-21 | 23:17

Marxisme, het enige wat we moeten onthouden van deze tekst. Nivelleren, onteigenen, afpakken, verbieden, dwingen, de modus operandi van moslims, EU, GL, PvdA, VVD en D66.

funkyd | 09-08-21 | 22:58 | 2

Een vleermuismug

Carlos_I | 09-08-21 | 23:10

Doet mij denken aan het beroemde essay "Was ist Aufklärung?" van Kant uit 1784. Met de nog beroemdere zin: "Sapere aude! Habe Mut, dich (ohne Leitung eines andern) deines eigenen Verstandes zu bedienen!"
www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/...

WirMachenMusik | 09-08-21 | 22:58 | 1

De verdorvenheid van de mens bestaat alleen in de willekeurige neiging naar stelregels te handelen waarin zedelijke motieven ondergeschikt worden gemaakt aan andere, niet-zedelijke motieven.

davidhasseltoff | 09-08-21 | 23:07

Het was een vilein stukje van B_L, maar waarom niet gewoon laten staan, zodat je erop kunt reageren?

Alsdan | 09-08-21 | 22:56 | 2

Dat zat er aan te komen. Mooi zo!

Deksmaat | 09-08-21 | 22:59

Dat dacht ik ook. Maar kritiek is soms lastig om te incasseren denk ik. Kijk, voor 1 keer gaven ze hun persoonlijke mening. Dat is dan ter discussie lijkt me. Maar zo werkt het dan weer niet heb ik de indruk. Enfin, het zij zo.

Beste_Landgenoten | 09-08-21 | 23:04

Precies dat laatste, van Rossem. Ook al win ik de strijd niet, ik wil mijzelf recht in de spiegel kunnen blijven aankijken. Liever staande dan op mijn knieën te moeten sterven.

MoonBeebe | 09-08-21 | 22:56 | 4

@Quib | 09-08-21 | 22:58: We kunnen er niks mee. Het zijn de eindeloze riedeltjes die elke keer weer afgedraaid worden om iemand monddood te maken en discussies te verstoren of te beïndigen. Het is naar mijn mening een groot psychologisch spelletje, angst zaaien, kritiek wegwuiven, stigmatiseren van kritische mensen met vragen, het inperken van vrijheden net zolang tot men murw gebeukt is en uiteindelijk overstag gaat. Het vergt uithoudingsvermogen, een sterke rechte rug om hier weerstand tegen te kunnen blijven bieden.

MoonBeebe | 09-08-21 | 23:15

@MoonBeebe | 09-08-21 | 23:15: Ik moet zeggen dat het mij geen enkele moeite kost. Ik bied eigenlijk geen weerstand. Ik ben gewoon mijzelf. Het is een universele wet dat als je ergens tegenaan duwt, er terug geduwt gaat worden. Mijn brein doet niets met groepsdruk en opgedrongen sociaal wenselijk gedrag. Een groot geluk in deze tijdsgeest.

Ik heb overigens een vrouw die er ook zo over denkt, en dat maakt leven in deze rare tijd een flink stuk makkelijker.

Quib | 09-08-21 | 23:21

@Quib | 09-08-21 | 23:21: Ja, dat is fijn dat je vrouw er ook zo over denkt. In mijn geval is het mijn man die het ook helemaal met mij eens is.

MoonBeebe | 09-08-21 | 23:39
▼ 1 antwoord verborgen

Nou, onze grote vriend B_L zien we even niet meer. Ik weet niet. GS moet geen echokamer worden. Kritiek is noodzakelijk.

Rest In Privacy | 09-08-21 | 22:56 | 7

@Frau Merkel | 09-08-21 | 23:13: Hell no, die gozer vertelde altijd vol trots dat hij niet werkte omdat de Nederlandse samenleving niet eerlijk was ofzo.

Old_Spice | 09-08-21 | 23:17

@Frau Merkel | 09-08-21 | 23:13: Oh nee,de horror!

BrutusBosch | 09-08-21 | 23:17

Kritiek is absoluut gewenst, gezwam daarentegen....

Milovsky | 09-08-21 | 23:56
▼ 4 antwoorden verborgen

"het verhaal van Christus komt op hetzelfde neer. Jezus was ook geen drammer, "

Een voorbeeld geven van iemand waar een 1500 jaar oud document een paar bladzijden iets zegt, zo'n drie jaar preken en tafels gooien, inclusief wonderen.... klinkt niet echt alsof waarheid in de kamer was bij het zoeken naar argumenten.

Wel leuk in een verhaal dat klimatologie als religieus af moet schilderen. Zitten we dan toch in een religieuze oorlog? Tussen geloven in? Lijkt erop.

GeenAccount | 09-08-21 | 22:55

Interessante film over de verwevenheid tussen goede doelen, media en overheid.
En de invloed op landbouw, klimaat en energie.
Voor wie het nog niet gezien heeft:
HET GOEDE DOEL HEILIGT DE MIDDELEN
youtu.be/NV0Lln1fFsw

Kijkeensaan | 09-08-21 | 22:55

Aan tafel! Mijn eten is eindelijk klaar! HONGER!

Frau Merkel | 09-08-21 | 22:54 | 8

@Nuuk | 09-08-21 | 23:11:
Dank! Nou, dit is wel erg mediterraans, denk niet dat dit echt goed is voor mijn lijn. Maar ik strooi er nog wat kaas over:-) Santé!

letopuwzaak | 09-08-21 | 23:17

@Frau Merkel | 09-08-21 | 23:15:
Goed idee. Ga ik morgen ook bereiden voor de twee dames hier. Flesje er bij om 12 uur. Cognacje er na.
La vida es buena.

J.Cash | 09-08-21 | 23:35
▼ 5 antwoorden verborgen

Speciaal voor " onze " Theone48,
Heel veel sterkte morgen maatje, speciaal en nog een keer voor jou.
Sandy Coast - True Love That's A Wonder (1971).
www.youtube.com/watch?v=GrD03B711to
Ly maatje.

Bad - Casey | 09-08-21 | 22:54 | 13

@knutsel_ | 09-08-21 | 23:50:
Nee, Vrouwen zijn vatbaarder voor dementie dan mannen.
Heeft niks met ouder worden te maken.
Google even, ik kan nog steeds geen links plaatsen.

jaja | 09-08-21 | 23:57

@jaja | 09-08-21 | 23:57: Het zou kunnen hoor, daar niet van. Maar omdat je niet zei relatief en ook niet welke specifieke vorm van dementie dacht ik eerst maar de meest simpele verklaring,

knutsel_ | 10-08-21 | 00:00

@knutsel_ | 10-08-21 | 00:00:
Snap ik.
Mijn oma, de moeder van mijn vader, ging er 20 jaar geleden ook aan dood.
Van de 20 mensen op haar afdeling waren er 4 kerels, en de rest vrouw.

jaja | 10-08-21 | 00:04
▼ 10 antwoorden verborgen

Ik lees nog steeds ingezonden brieven met karaktermoord op Omtzigt. Goed teken. Ze zijn nog bang voor hem. En terecht.

Rest In Privacy | 09-08-21 | 22:53 | 5

Geen idéé alleen wat Omtzigt voor mij kan betekenen.

Papa Jones | 09-08-21 | 23:17

@Bad - Casey | 09-08-21 | 23:08: De Troonrede is de opening van het nieuwe parlementaire jaar. Misschien schrijft Wim-Lex dit keer wel zelf zijn tekst.

Frau Merkel | 09-08-21 | 23:17

@Frau Merkel | 09-08-21 | 23:17: Hij kan 'm beter door een ander laten voorlezen.

Quib | 09-08-21 | 23:24
▼ 2 antwoorden verborgen

Een ziekmakende en onaflatende stroom van angst, spanning, schuldgevoelens en tegenstrijdigheden wordt dagelijks met millitaire precisie op u afgevuurd. Een mediadieet van enkele weken doet in veel gevallen wonderen om u werkelijk beter te voelen. Van een afstand bekeken is de voorgeschreven werkelijkheid één grote muppetshow:

Beaker - Feelings: www.youtube.com/watch?v=owS7Cn2iKcY

sir Ockels | 09-08-21 | 22:50 | 2

En Europa is ook weinig consistent. Ik woon bijvoorbeeld vlak bij Meerstad, een nieuwe wijk van de stad Groningen, die verplicht (en duur) gasloos is. Terwijl er in Duitsland notabene subsidie op gasaansluiting wordt gegeven? Of neem electrisch rijden, wat nog steeds voor velen te duur is. Ik rijdt zelf op cng, compressed natural gas, ofwel aardgas met slipafval. Vw golf variant, 1:30 verbruik, geweldige verbranding. Kosten per kg is slechts €1.22. Zeer lage CO2 uitstoot. Dit was bijvoorbeeld een geweldige transitie naar electrisch rijden geweest. In België en Duitsland betaal je volgens mij ook geen wegenbelasting. Maar eigenwijs Nederland moet weer eens vooraan lopen met eigen linkse milieuplannen, zonder dat gekeken wordt naar betaalbaarheid en draagvlak.

Schweinchen Dick | 09-08-21 | 23:10

@Schweinchen Dick | 09-08-21 | 23:10:
De EU is vergif.
Dit fietspad is mogelijk gemaakt door de EU.

WasHetMaarMakkelijk | 10-08-21 | 01:22

Macy Gray - Do Something
www.youtube.com/watch?v=wBXzFQ7nRj8
"It's just a dream I had last night in my bubble batch, next to my wishing well."
Lekkere live versie:
www.youtube.com/watch?v=DTaq1X5caLY
Heb 'r in die tijd nog gezien in Paradiso. Was meer een viering dan een optreden. Na dat optreden kwam ze in haar kloffie nog het toneel opgelopen, alsof ze de werkster was die kwam schoonmaken. Heb 'r nog een hand gegeven en vanuit de grond van m'n hart bedankt. Knotsgek mens, maar wel helemaal te gek knotsgek.

Schoorsteenveger | 09-08-21 | 22:50 | 3

'Een hese lilliputter', zei een ex van me toen ik haar Macy Gray liet horen.
youtu.be/WEQ0l_m3Xm0

R. Skickr | 09-08-21 | 22:54

@R. Skickr | 09-08-21 | 22:54:
Lilliputter? Is een redelijk forse dame.

Schoorsteenveger | 09-08-21 | 23:01

Dank voor deze muzikale lead

Knufter | 09-08-21 | 23:03

Moeder aarde zal winnen.
Zonder strijd.
Altijd.

She rules!

Roos | 09-08-21 | 22:49 | 9

@MickeyGouda | 09-08-21 | 23:38:
Dan wens ik je heel veel sterkte en wijsheid. Dat soort gesprekken zijn nooit eenvoudig. Enerzijds omdat deze het moment niet nader of verder weg brengen, maar vooral om te accepteren dat het goed is zoals het is. Tenminste, dat is mijn ervaring en die is niet heel omvangrijk. Het is goed zoals het is, want anders was het wel anders geweest. Een ieder neemt altijd de beslissing die op dat moment het juiste is, ongeacht of deze later beter anders geweest had moeten zijn.
Ik had daar graag eens met je over door willen bomen in een rustiger omgeving met een bakje en een borrel. Maar ook hier: het komt zoals het komt, anders was het wel anders gekomen. Ik geloof niet in predestinatie, maar eerder in dat het uitmaakt hoe je omgaat met wat er op je pad komt. Waar ik dan weer niet uit bent is hoeveel je mee moet nemen bij het bepalen van een passende reactie op wat er op het pad komt en waar de prioriteiten moeten liggen. Nog een heel leven om over na te denken (en uit te proberen).

Frau Merkel | 10-08-21 | 00:09

@Frau Merkel | 10-08-21 | 00:09:
Ik lees dit helaas nu pas weer, FM. "Ik geloof niet in predestinatie, maar eerder in dat het uitmaakt hoe je omgaat met wat er op je pad komt." Weer zeg je iets dat voor mij heel dicht bij huis komt. "Dealen met" of "acceptatie" missen in dit verhaal al jarenlang node, een vacuüm dat - eigenlijk al levenslang - moet worden ingevuld door al die anderen. Totdat die tegen de grenzen van hun kunnen aanlopen. Voor mij hét voorbeeld van hoe het niet moet. Over hoe het wel moet lijkt het mij heerlijk om met jou onder het genot van dat bakkie of die borrel te bomen, maar met de virtuele setting ben ik ook al blij!

MickeyGouda | 10-08-21 | 05:18
▼ 6 antwoorden verborgen

Als antwoord op de gewetensvraag: Leaver dea as slaef!

Milovsky | 09-08-21 | 22:49 | 2

Zo is het!

Quib | 09-08-21 | 23:26

Eens!

MoonBeebe | 09-08-21 | 23:45

we worden genaaid waar we bij staan, als oude blanke man wordt je van alles uitgemaakt, protesteren heeft geen zin meer. De politiek vaart zijn eigen weg en heeft schijt aan de burger. We zijn de slaven van de overheid , geld geven en kop houden,
Bukken moeten we , en ons in onze kont laten nemen.
Dat is wat de overheid wil.
Nirvana - Rape Me
www.youtube.com/watch?v=4TsqlT0rfJI

Stijlloser_from_NL | 09-08-21 | 22:49 | 2

Protesteren heeft geen zin meer? U was dus al volop aan het protesteren? Of thuis klagen bij moeders? De straat op met uwen luien reedt.

Milovsky | 09-08-21 | 22:50
-weggejorist-
Beste_Landgenoten | 09-08-21 | 22:47 | 2

Dat laffe meeloopgedrag komt mij ook de keel uit.

Ik geef voor een deel de gefeminiseerde samenleving de schuld. Conformisme is de norm, je mening laten afhangen naar de algemene consensus op social media, gevoel is waarheid, gelijke uitkomsten is belangrijker dan gelijke kansen, niet aangesproken willen worden op je eigen inconsequente redeneringen.

Tel daar ook nog eens bij op dat het heel belangrijk is om te communiceren wat voor goed mens je bent die nooit wat fout doet. Is dat laatste typisch vrouwelijk. Nee natuurlijk niet. Het ding is wel dat wanneer een man dit doet hij op zijn minst verdenkingen over zich heen krijgt, en waarschijnlijk in het geval van een Paul Brink terecht ook.
Vrouwen krijgen complimenten, meestal door andere vrouwen. Dat aangevuld met wat 50 plussers die met 1 been in de peno pauze zitten en even de jonge garde willen laten zien hoe een 'fatsoenlijk mens' zich opstelt. Niet in de gaten hebbende dat ze zichzelf gigantisch voor lul zetten.

Generaliserend:
Heb een discussie met een vrouw en ze betrekt het onderwerp al snel op zichzelf. Emotionele argumentatie, alle ratio gaat de deur uit en waag het om het daar niet mee eens te zijn ondanks het aandragen van rationele argumentatie.
Als dat al niet erg genoeg is heb je er al altijd wel een paar sukkels bij zitten die te bang zijn om hun mond open te trekken of te lui/laf om ooit een eigen mening te hebben ontwikkeld. Te bang om in de sociale goelag terecht te komen.

Trek dat door naar de samenleving en je krijgt gewoon een kutland.

JanFTE | 09-08-21 | 22:46 | 9

@JanFTE | 09-08-21 | 23:05: sorry Jan, ik denk dat je het verkeerde boek hebt gelezen. Het doordrammen door vrouwen is in de genen gebakken, dat was al zo bij geboorte. Ik ben geen geloofstype maar was volgens het oude boek niet Eva degene die toch die appel opvrat ondanks de waarschuwingen het niet te doen. Ik kan het Eva gedrag ook vandaag de dag nog prima in vrouwlief ontdekken, heeft niet met feminisme te maken. U dient de ellende wat hogerop te zoeken, onze Franstalige zuiderburen kunnen u daarin verder helpen.

Milovsky | 09-08-21 | 23:50

@Milovsky | 09-08-21 | 23:50: Ja ik denk dat je wel gelijk hebt hoor, alleen denk ik wel dat het huidige feminisme dit gedrag aanwakkert en normaliseert. Dat zie je vervolgens terug in de samenleving, zowel in positieve maar zeker ook negatieve zin. Discussies worden lastiger, mensen worden in hokjes gezet en niet serieus genomen omdat ze niet meegaan in de algemeen geldende consensus. Alarmistisch politici profiteren daarvan.

Wat is hetgeen waar je op doelt qua Wallonie? Ik ken die geschiedenis niet zo goed

JanFTE | 10-08-21 | 00:01

@JanFTE | 10-08-21 | 00:01: Nog één grens verder Jan, bij de stokbrood aanbidders. Ten tijde van de guillotine.

Milovsky | 10-08-21 | 00:21
▼ 6 antwoorden verborgen

Muse - Uprising
They will not force us
And they will stop degrading us
And they will not control us
We will be victorious, so come on
www.youtube.com/watch?v=w8KQmps-Sog

Stemmenteller | 09-08-21 | 22:46 | 1

Yes, I love Muse

Roos | 09-08-21 | 22:47

Ik heb mijn gezin weer thuis, en ga op bed. Jan, Leiden, kop d'r veur! Mocht u geen gezin hebben, dan deel ik de mijne graag met u. Weet niet wat meer te zeggen.

GKJP | 09-08-21 | 22:44 | 2

Fijn hè, ik vrijdag weer. Ff paar daagjes poetsen en vakantie voorbereiden. Heb ze zo gemist...

WasHetMaarMakkelijk | 09-08-21 | 22:51

Dank!

Jan, Leiden | 09-08-21 | 23:10

Gewetensvraag voor de gemiddelde reaguurder: is een strijd het strijden waard, ook als je weet dat je niet gaat winnen? 

Een strijd voor je persoonlijke privacy in een gedigitaliseerd panopticon(*) waar we onszelf vrijwillig in hebben laten opsluiten via onze computers en mobiele telefoons. Een strijd voor directe, échte, door het volk gestuurde democratie in een tijdsgeest waarin de nationale netwerkcorruptie door supranationale technocratie is opgeslokt?

Een strijd tegen de grondrechtschendingen van de coronamaatregelen, nadat testen, toegang en bewegingsvrijheid worden gepolitiseerd en gecommercialiseerd door een passerende pandemie van een virus dat is geklasseerd op hetzelfde A-status alarmniveau van ziektes die vele malen dodelijker zijn?

Een strijd vóór onverschilligheid over “het klimaat” omdat het andermans hobby, verdienmodel, ideologie of monster onder het bed is maar voor jou hooguit een discussie op het grensgebied tussen ergernis en verveling?

Is zo’n strijd het strijden waard als je weet dat de massa in makkelijk te ver- en misleiden meerderheden beweegt en die meerderheden vervolgens hun morele waarheid met volle kracht op je los zullen laten omdat voor de meeste mensen het groepsgevoel van bij een (gevoelde) meerderheid te horen betekent dat ze jou hun ideologie mogen opleggen met alle middelen die hen ter beschikking staan?

Voor je het weet ben je zowel een homohatende racist, als een klimaatontkenner, als een coronawappie en in al die categorieën zitten mensen die dat ook allemaal echt zijn, waarmee jij op één hoop gegooid wordt, om vervolgens uit naam van “fatsoen” en “respect” met pek, veren en een gebrandmerkte trap na verbannen te worden van het maatschappelijke speelveld. Omdat je niet binnen de veel te smalle bandbreedte van de spelregels mee wilde doen. Of: omdat je doorzien hebt dat de spelregels constant gewijzigd worden tijdens de wedstrijd.

Ja, denken wij, Spartacus & Van Rossem, die strijd is het strijden waard. Omdat je die strijd niet voert omdat je anderen een waarheid op wilt leggen, maar omdat je zelf een waarheid zoekt die je niet door andermans ideologie wilt laten dicteren. Dan is het geen verloren strijd, maar een zoektocht op eigen kompas naar beweegredenen die in jezelf zitten en niet gevormd worden door de pusherige nieuws-apps op je telefoon, uit het domme staarscherm in je woonkamer komen of ontstaan uit je eigen instemmende laffe zwijgen in het aanzien van je collega’s, schoolgenoten of - als je de verkeerde hebt - eigen vriendenkring.

Vergeef ons de zware kost op deze toch al zo druilerige maandag in wat ze in dit land een ‘zomer’ plachten te noemen, maar de aanleiding is de schuld van de opwarming van de aarde. Of specifieker: het IPCC-rapport daarover en het daaruit voortvloeiende, in je gezicht geschreeuwde opportunisme waaraan je wordt geacht te conformeren.

Middenin de coronacrisis (een pandemie waar inmiddels alle proportionaliteit is uitgeslagen en die met voortdurende instemming van een meerderheid die zich verzetsheld waant door luidkeels te doen wat hen wordt opgedragen tot prikdwang en vaccinpaspoorten leidt) en vlak na een Pride Week die door letterbak-ophitsclubjes en corporate woke-kapitalisme is gekaapt tot voorbij het punt dat we een opgedrongen inkijkje in de seksuele voorkeuren van het ABN Amro-personeel kregen, is het nieuwste IPCC-rapport over het klimaat onder onze neus geschoven en kraait Sigrid Kaag (vier kinderen en drie huizen in evenveel landen) in code rood om een leidersrol voor onze Noordzee-postzegel in het algemeen en haarzelf in het bijzonder, om de mensheid van zichzelf te redden. (De feeks wordt keihard geratio'd op Twitter, maar Twitter is niet de echte wereld)

Op EU-niveau roert Timmerfrans (vier kinderen, minstens twee huizen in twee landen) dezelfde dikke trom. Twee jaar terug wilde hij de tophond van de Europese Commissie worden, maar dat mislukte. Dus toen werd een door niemand ooit democratisch besloten functie als klimaatpaus voor hem verzonnen en aan een bodemloos budget van andermans belastinggeld gekoppeld. En nu moeten wij ineens de vrome klimaatpraatjes uit zijn vieze vette volgevreten vreetschuif geloven en hem volgen in een geacteerde ideologische strijd die als een dunne sluier over zijn obese narcisme en onuitstaanbare ijdelheid hangt. Het is volstrekt verschrikkelijk hoeveel wezenloos voetvolk deze aangespoelde bralvis wil volgen in de bedevaart naar zijn eigen heiligverklaring, louter omdat hij - net als Kaag en vele anderen in voorname politieke en publieke posities - geen enkele twijfel lijkt te kennen op het gebied van de opwarming van de aarde. (Ook Fats Timmermans wordt keihard geratio'd op Twitter, maar Twitter is niet de echte wereld.)

Maar gaan we allemaal wel zo ontzettend dood als politici, media en gekochte pundits je willen doen geloven, of kun je ook nog tegengeluiden tot je nemen die feitelijke nuance boven een gevoel van intense, levensbedreigende en mentaal ontregelende urgentie plaatsen, zoals in dit historisch uitgezoomde draadje van de keurige, NPO-goedgekeurde klimaatwetenschapper Michael Shellenberger of de meer praktische dan politieke opinie van hoogleraar Guus Berkhout, hieronder?

Het klimaat als onderwerp is als het coronavirus: er is verschrikkelijk veel informatie over te vinden, te verzamelen en om je in te verdiepen. In beide gevallen is er wel degelijk iets aan de hand, maar qua informatie gaat het meeste je boven de pet en behoeft het dus context, duiding en een open blik. Want hoe meer je over deze onderwerpen weet, hoe onzekerder het je zou moeten maken. In weerwil daarvan gaan (opinie-) leiders juist des te zelfverzekerder hun vermeende kennis en gelijk propageren. Iets dat overigens ook geldt voor klimaatsceptici en corona-ontkenners, maar die hebben beduidend minder macht en invloed in het grote geheel en dat is een significante factor in deze ideologische discussies: media echoën vooral de sentimenten van de leidende macht omdat journalisten door de bank genomen nogal dom zijn of, iets vriendelijker gezegd: ook maar gewoon mensen zijn die een sociaal construct van hun eigen (werk-) omgeving en (bedrijfs-) cultuur zijn geworden.

Botte lafheid is het overigens vaak ook. Meerderheidsopvattingen gedijen bij zwijgende minderheden en hoe meer mensen van de minderheid er het zwijgen toe doet, hoe meer lef het van de rest vraagt om niet laf te zijn. In Nederland is de volledige kunst- en cultuursector derhalve in lafheid verzopen, maar ook de vrije pers en de vrije wetenschap staan op vergelijkbare wijze onder druk. Politiek is van nature door opportunisme onvrij en onwaarachtig, daarvan weten we dus niet beter: in de afgelopen jaren hebben (met name) Pieter Omtzigt en Renske Leijten laten zien hoe een strijd voor waarheid hele heftige gevolgen kan hebben, ook op persoonlijk niveau. 

- Is het antwoord misschien dat er teveel goede bedoelingen zijn om anderen om te vormen naar de eigen en vaak aangeleerde overtuigingen?

Denk zelf na en zorg dat je anderen niet belast met je denkwijze.

R. Skickr | 09-08-21 | 22:44 | 3

Laat u niet belasten.

van Oeffelen | 09-08-21 | 22:48

@van Oeffelen | 09-08-21 | 22:48: en
Lajjeninaja
youtu.be/8H4C9J3I9ew

R. Skickr | 09-08-21 | 22:56

Eens RS

davidhasseltoff | 09-08-21 | 22:59

Maarre, het stamcafé is toch voor muziek?

Vuurwerk - Mens tegen mens
youtu.be/kx2hfPKGjRs

WasHetMaarMakkelijk | 09-08-21 | 22:43

Een donatie waard!!!

Baardvansinterklaas | 09-08-21 | 22:42 | 2

Net weer eens gedaan. Met mijn geld goede zaken ondersteunen vind ik wel van enig belang. Over de jaren wel een hoop klassiekers als Greenpeace en Amnesty gestopt wegens de weg grondig kwijtraken. GeenStijl komt er in.

Nuuk | 09-08-21 | 22:45

@Nuuk, same here! Greenpeace was nog lastig om op te zeggen, maar is na een paar jaar eindelijk gelukt.

Roos | 09-08-21 | 23:07

Niet voor niets was Jezus rebels tegen de "alwetende" Romeinen.
youtu.be/35K6vQRt67g

steekmug | 09-08-21 | 22:39 | 4

Moest wel gelijk denken aan "Life of Brian". Wat hebben de Romeinen nu daadwerkelijk voor ons betekend? o.i.d.

knutsel_ | 09-08-21 | 22:57
▼ 1 antwoord verborgen

Van Rossem en Spartacus nemen het op voor de vertrapten der aarde. 1848 gevoeletje.

Rest In Privacy | 09-08-21 | 22:38

Met mijn dyscalclexie - moeite om bij grote stukken tekst de tel bij te houden waar je bent gebleven - was het lastig om de essentie van het stuk te doorgronden, maar mijn indruk is dat Spartacus & van Rossem de zaken - hún zaken - hier wat te somber voorstellen.
Kijk, een politieke of ideologische strijd wordt lastig, maar de strijd die GS voert en moet voeren is een journalistieke, dwz: verslag doen van belangrijke zaken/feiten/meningen op een volledige, open, confonterende en aantrekkelijke wijze. En dat doet GS wat mij betreft uitstekend. Niks verloren. Ga zo door.

Alsdan | 09-08-21 | 22:38

Dank.Lang stuk dat wel.Maarhoopgevend

Carlos_I | 09-08-21 | 22:38

Hebben we al een nieuw kabinet?

deugallergie | 09-08-21 | 22:36 | 2

Komt er pas na Prinsjesdag. Rutte en Kaag lopen alles bewust te vertragen en willen een nietszeggende Prinsjesdag en dan keihard uithalen naar ons, nutteloze k*tburgers.

Nuuk | 09-08-21 | 22:38

https://64.media.tumblr.com/ccfd0d995da79f2f284c9ad47293bf1f/tumblr_inline_mjhc3yOgMp1qz4rgp.gif

Is dit nog nieuws? | 09-08-21 | 22:40

Een lap tekst kun je ook in één liedje samenvatten.

REM - It’s the End of the World as We Know It.
www.youtube.com/watch?v=Z0GFRcFm-aY

And I feel fine.

Nuuk | 09-08-21 | 22:36 | 1

Fall on me. Actueel.

Alsdan | 09-08-21 | 22:40

Maar ook het Afterskool filmpje is angstaanjagend, pikzwart negatief met weinig oplossingen buiten je telefoons verbranden of zoiets.

Ergo, men gaat voorbij een iets fundamenteler, iets over de menselijke geest, waar niemand, ook de critici en z.g. vrijdenkers niet immuun voor zijn. Zij zien het wellicht makkelijker elders (zij, hun, they, mensen met geld enz) maar weer bijna helemaal niet in zichzelf. Dat is ook psychose in die zin.

Nou zie ik het wel maar ik leef ook in angst, ben ook psychopathisch en kan niet altijd onderscheid maken tussen totale fantasie en wat echt gebeurd is. Of soms vind ik anderen waarmee ik samen de fantasie kan uitoefenen, Maar ik voel me "gewoon' -- dit is de wereld. En dat is het grootste verschil tussen mij en de meeste lezers die ik schrijf. Deze bedriegende en waarheid sprekende wereld is het allerbekendste wat er is. De fout van de meer wetenschappelijke breinen is een gedeelde naïviteit over de groep zelf en de onvoorstelbaarheid van de grofheid van de misleiding (vraag maar aan Amazing Randi, via een seance).

GeenAccount | 09-08-21 | 22:35

Na vele coronatopics (en -comments) gelezen te hebben, moet mij het volgende van het hart:
1. Ik hoef aan niemand verantwoording af te leggen over het of en waarom ik een prik al dan niet zou nemen of weigeren.
2. Ik ben niet bang voor de overheid of een prik. Ik ben bang voor dwingelandjes (en masse) die staan te juichen bij een vaccinatieplicht.
3. Muziek is de shit en ik houd van klassiek tot aan hardcore, waarvan een aantal suggesties (en duppies, geef maar aan of ik tekort kom):
- The Ink Spots - I don't want to set the world on fire
- Guy Mitchell - Heartaches by the number
- Dion & The Belmonts - Runaround Sue
- Tom Waits - Ice cream man
- Mick Gordon - Rip & Tear
- Unexist - Attack
Alvast bedankt voor het linken, mocht iemand de moeite nemen! Nogmaals *Psssssjjt* want ik ben alweer een paar blikkies verder.

Gebraden_Haan | 09-08-21 | 22:33 | 8

Aangenaam Brette Hoanne. Mooi hoe je erin staat.

Quib | 09-08-21 | 23:02
▼ 5 antwoorden verborgen

Prachtig!

letopuwzaak | 09-08-21 | 22:36

Peter is een bal gehakt, maar Kate had een boezem om heerlijk op te mediteren.

Naadblaffer | 09-08-21 | 22:40

Heel simpel, met corona hadden we het middel (als in een flinke hap uit de bevolking) in handen om de invloed van de mens op klimaatverandering enegzins de kop in te drukken maar nee alles en iedereen moet gevaccineerd worden.

bots! | 09-08-21 | 22:30 | 3

Het had de bedoeling van de natuur kunnen zijn.
Al denk ik nu dat een onoplettende viroloog het per ongeluk heeft laten ontsnappen uit dat lab in Wuhan.
Maar we weten het niet heh?

jaja | 09-08-21 | 22:35

Stalin wist ook hoe hij het klimaat moest redden. Hadden we nog maar zo'n visionair.

Schoorsteenveger | 09-08-21 | 22:35

Wat is er eigenlijk erg aan een energietransite?

Johnny_Corona | 09-08-21 | 22:29 | 5

Dat het niet realiseerbaar is, maar we er wel voor moeten bloeden.

Nuchternederland | 09-08-21 | 22:45

@Is dit nog nieuws? | 09-08-21 | 22:31:
Sjonnie woont of bij paps en mams of heeft zijn schaapjes zeer goed op het droge en trolt er lekker op los.

WasHetMaarMakkelijk | 09-08-21 | 23:31

Iedere keer als ik zo'n windmolenaar zie, steeds vaker dus, wordt ik er aan herinnert dat ze onrendabel zijn zonder subsidie en niet te recyclen zijn.
Dat is slechts 1 voorbeeld van wat er mis is...

WasHetMaarMakkelijk | 09-08-21 | 23:33
▼ 2 antwoorden verborgen

Het is zondermeer de strijd waard. Maar voor wie? We kennen de tegenstanders, De Ruttes, Kaags en Timmerfranzen. Maar wie zijn de medestanders? Die idioten die op hen stemmen? Een enorm grote groep. Benoem eens exact wie je medestanders zouden moeten zijn. Hoeveel zijn het er dan nog? En is het dan nog de moeite waard? Heel veel mensen zijn best bereid om het virtuele zwaard te trekken. Maar voor wie? Voor de mensen die kwijlend om zoveel moois voor de televisie zitten? Die schuimbekkend achter de social media zitten? Wie wil voor die groep nog risico's gaan nemen? Nagenoeg niemand ben ik bang. En daarom krijg je niemand in beweging. De wél gedreven groepen zijn te klein, de vastgeroeste groep die het allemaal geen reet interesseert als maar voetbal of Gordon op de tv is, is veel en veel te groot. En zolang we het met elkaar extreem goed hebben, zal dat ook niet veranderen. Hierboven staat dat ik sinds 2005 lid van Geen Stijl ben. Je kunt me dus moeilijk een eendagsvlieg noemen. Ik heb hier heel wat zien komen en gaan. Maar ik denk niet, dat een strijd nu nog mogelijk is. Dat had 10 jaar geleden gemoeten. Het is te laat.

jan-lul-de-behanger | 09-08-21 | 22:29

Wat Spartacus en Van Rossem nodig hebben is een weekje louter het schip, arbeid en de elementen. Een weekje in een tastbare wereld, zonder schermen en lappen tekst. Een weekje mee op een Urker boomkorkotter, en dan niet net als mij vanuit de kooi op internet. In de kombuis goed eten, goede gesprekken voeren en het hoofd buigen als er uit de bijbel wordt gelezen.

Van Urk | 09-08-21 | 22:28 | 2

Het is zeker aan te bevelen.
Het hoofd buigen als de bijbel opgevoerd wordt is in mijn jeugd reeds een non-issue geworden. Sorry daarvoor.
2 overwegingen.
De onthaastende week op zee overgeleverd aan elementen waar een waarlijk grachtengordeldier niet eens het benul van het bestaan daarvan heeft kan zeer louterend werken.
Ander kant is dat we de scherm- en toetsenbord-ridders nodig hebben om de idioterie van de huidige wereld met gelijke wapens te kunnen bestrijden.
Daarom, afgezien mijn licht scepsis qua bijbel, eens met u. Was er in de politiek naast omtzicht-man maar meer realisme a-la vdStaay en een good old rots in de branding Bas vd Vlies.
Ondanks die bijbel.

reservebelgië | 09-08-21 | 23:22

De enige strijd die de moeite waard is is de strijd met jezelf. Immers, wie zichzelf overwint is sterker dan wie een stad inneemt.

Schriever | 09-08-21 | 22:27

Interessant gesprek van Roderick Veelo met Michael Shellenberger:
.'Hoe minder kernenergie, hoe groter de opwarming'
youtu.be/VlhojGs-OrI
Kijkeensaan | 09-08-21 | 21:56 | reageer

Uitstekend en heel verhelderend interview,thnx!

roberto9715 | 09-08-21 | 22:27 | 1

Want hoe meer je over deze onderwerpen weet, hoe onzekerder het je zou moeten maken. In weerwil daarvan gaan (opinie-) leiders juist des te zelfverzekerder hun vermeende kennis en gelijk propageren.
______
Verwarring zaaien is een beproefde tactiek.
Ooit geïntroduceerd door de tabaksindustrie die, na dat uit onderzoek bleek dat tabak schadelijk is, met tegenonderzoeken, door gekochte bekende wetenschappers, ging beweren dat het zelfs gezond zou zijn.
Verwarring zaaien dus.
________

Kijkeensaan | 09-08-21 | 22:25 | 1

Elektrische auto's zijn toch ook klimaat neutraal.

Is dit nog nieuws? | 09-08-21 | 22:27

Nou heren, dat is een goed verhaal.
Zouden ze in de NRC of Volkskrant moeten publiceren.

RickyLaRue | 09-08-21 | 22:25

Het is de waarheid die vrij maakt, niet je pogingen om vrij te zijn. - J. Krishnamurti.

ademende aarde | 09-08-21 | 22:25 | 2

Waarheid maakt vrij?

van Oeffelen | 09-08-21 | 22:30

@van Oeffelen | 09-08-21 | 22:30: Je partner gaat vreemd.....?

Is dit nog nieuws? | 09-08-21 | 22:34

Volgens Nederland is vooral Nederland erg de klos. Misschien een idee om eens uit te zoeken hoe andere landen dit nieuws ontvangen/brengen, of er met het openbaren van het rapport een soort per-land-narratief is overhandigd om aan de bevolking te verkopen. Het lijkt altijd alsof Nederland in het centrum van alle commotie staat en vanuit dat idee zou er dan een leidende rol geschikt zijn. Het zou mij niet verbazen als alle mensen in ieder westers/ welvarend land hetzelfde idee van persoonlijke urgentie voorgeschoteld wordt. (Ik zie Duitsland niet snel zeggen 'Jeetje, er is nu wel echt stront aan de knikker, maar gelukkig zien we dat Nederland de leiding neemt. Dus dat komt wel goed'.)

nsfl | 09-08-21 | 22:24 | 2

In Zwitserland ook niet.

van Oeffelen | 09-08-21 | 22:28

Als Nederland onder loopt hoeven de duitsers minder ver naar zee te rijden. Dat weten ze dus daarom zijn ze zo stil

Masteryu | 10-08-21 | 00:33

Leuk nieuwsfeitje, we krijgen allemaal een brief met een code om twee zelftesten te krijgen. Dit om terugkomende vakantiegangers te bewegen zich te testen. Wanneer u de testen besteld, worden ze binnen 10 dagen geleverd....

Ok, zie ik hier dan een iets? Testen vanwege terugkomst vakantie, maar het kan dus 10 dagen duren dat ze komen.

Kan ook aan mijn liggen, uiteindelijk ben ik een wappie....

GKJP | 09-08-21 | 22:22 | 2

Kun je die 10 dagen mooi in quarantaine blijven.
Win-win toch?

WasHetMaarMakkelijk | 09-08-21 | 22:40

Allemaal gewoon verkopen op Marktplaats........

gebochelde | 09-08-21 | 22:50

Ja, vrienden van GeenStijl het is de strijd waard. Vooral als je een van de weinigen bent die het aandurft om de zittende macht terecht te wijzen op niet mis te verstane wijze. Ga vooral door met het goede werk.

dickg | 09-08-21 | 22:22 | 1

Aandurft it is, met je smoel op twitter en de televee. Chapeau, echt!
Kinderen?

WasHetMaarMakkelijk | 10-08-21 | 01:17

Heb zojuist een 10-tje extra gedoneerd, bovenop een paar eerdere 10-tjes en mijn kroontje.
Nu is geld niet zaligmakend, wel nodig voor onafhankelijke media en hoop ik hier te mogen zeggen dat ik Kaag graag een fikse muilpeer toewens en Timmerschrans nog een graadje erger, maar die dikke baf kan wel wat hebben...

Nu heb ik oprecht een hekel aan geweld, maar ik weet langzamerhand ook niet meer hoe we van deze narcistische, megalomane egotrippers af moeten komen...
Dus laat me dit dan even, volledig fictief, bij elkaar fantaseren, zodat ik het leven weer aan kan.

Wat. Een. Vieze. "Mensen".

En wat een goed stuk. Dank.

WasHetMaarMakkelijk | 09-08-21 | 22:21

Mooi essay mannen! Fijne stof tot nadenken om de week mee te beginnen. BTW De stukjes van Bert Brussen zijn echt een goede aanwinst!

Staatsgezind | 09-08-21 | 22:21

Zeur toch niet zo. Het leven is de moeite waard, kijk eens naar al die leuke meisjes om je heen. Jullie zijn opgesloten in de gevangenis van jullie eigen ideeën.

Naadblaffer | 09-08-21 | 22:20 | 5

Welnee! Schoonheid is tijdloos, geef je er aan over en geniet. Desnoods betaal je maar wat meer.

Naadblaffer | 09-08-21 | 22:27

@Frau Merkel | 09-08-21 | 22:25: Ik vind dit mooi. Behalve de kip. En laat ze maar achter mijn leuter aanlopen, dan hoef ik het niet zelf te doen.

R. Skickr | 09-08-21 | 22:59
▼ 2 antwoorden verborgen

Eens. Het is het strijden waard.
Vergeet niet dat de massa altijd aan de verkeerde kant stond en staat. De kleine groep is altijd verguisd, maar bleek het vaker dan eens bij het rechte eind te hebben.
De waarheid zal overwinnen.

Jiet Panssen | 09-08-21 | 22:18

Dan maar een opwekkend strijdlied :
https://youtu.be/ZXfxqM__hwk
Winning - The Sound

funda | 09-08-21 | 22:18 | 1

Adrian is ook echt als een winnaar uit de bus gekomen.
Oh wacht...

knutsel_ | 09-08-21 | 22:20

Everybody knows that the dice are loaded
Everybody rolls with their fingers crossed
Everybody knows the war is over
Everybody knows the good guys lost
Everybody knows the fight was fixed
The poor stay poor, the rich get rich
That's how it goes
Everybody knows
Everybody knows that the boat is leaking
Everybody knows that the captain lied
Everybody got this broken feeling
Like their father or their dog just died
Everybody talking to their pockets
Everybody wants a box of chocolates
And a long-stem rose
Everybody knows

HaveXS | 09-08-21 | 22:15 | 6

5x live gezien, stond vooraan toen ze die foto namen voor de achterkant van On Every Street. Ontzettend gave herinnering aan een hele mooie tour. Sultans of swing live meemaken was destijds mijn grootste droom en nog steeds mooie herinneringen aan.

BrulSpin | 09-08-21 | 22:36

Leonard Cohen
Live veel mooier met Sharon Robinson en the Webb Sisters;
youtu.be/xu8u9ZbCJgQ

letopuwzaak | 09-08-21 | 22:45

@BrulSpin | 09-08-21 | 22:36: kippenvel. Ik houd van die passie voor muziek en de artiest. Ik heb dat met Clapton, was 15 in 1989. Heb nog steeds het programmaboek van het concert van hem in Ahoy. Zou graag Mark Knopfler, liefst met Dire Straits, willen zien.

1979 Rockpalast
youtu.be/_0kctKWoAjw

R. Skickr | 09-08-21 | 22:50
▼ 3 antwoorden verborgen

https://nos.nl/artikel/2393316-dode-in-guinee-door-zeer-zeldzaam-marburgvirus

Dode in Guinee door zeer zeldzaam marburgvirus

Beste reaguurders, moeten we weer in de paniekmodus?
*voorraad wc-papier tellen gaat*

Is dit nog nieuws? | 09-08-21 | 22:15 | 8

@Frau Merkel | 09-08-21 | 22:27: Ben nu nog bij de gebruikte velletjes. 3865.... 3866... Die nieuwe tellen dubbel.

Is dit nog nieuws? | 09-08-21 | 22:30

@Is dit nog nieuws? | 09-08-21 | 22:30: En dan kun je zo nog uitwassen en opnieuw gebruiken. Soms is wassen niet eens nodig en gaat het er na het drogen zo af. Ik hou daar niet zo van want soms voel je toch nog wat. Dat is gewoon vies.

Frau Merkel | 09-08-21 | 22:54
▼ 5 antwoorden verborgen

De spitsvondige beeldspraak verraadt dat het van Rossum is. Deze polemiek was fantastisch. Deze keer ga ik voor de verandering eens echt geld overmaken.

Geef de jongens wat euro's! Een paar is genoeg als veel van ons het doen.

Schwanzeleber | 09-08-21 | 22:12

Rain, I don't mind,
shine, the weather's fine.
/watch?v=cK5G8fPmWeA

J.P.Drapeau | 09-08-21 | 22:12 | 1

Tering dat is me wat zeg!

R. Skickr | 09-08-21 | 22:08

Zo te merken dien ik dat stuk helemaal te lezen. Tot zo.

R. Skickr | 09-08-21 | 22:07

Ik wens u veel plezier met de strijd.
Over 20 jaar ben ik er niet meer en ik heb niet de illusie dat strijd ook maar iets gaat opleveren. Leef je leven zo plezierig mogelijk en laat ze het uitzoeken.
De meerderheid stemt als zombies nu al veertig jaar dezelfde eenheidsworst. Daar valt niet tegen te strijden. Doe je het wel dan wordt je gecanceld. Mogen ze van mij doen hoor. Waarom woorden verspillen aan die luitjes.

Zapata10 | 09-08-21 | 22:07 | 2

*proost* Op u.

Is dit nog nieuws? | 09-08-21 | 22:11

En ik maar denken dat onkruid niet vergaat.

BrutusBosch | 09-08-21 | 22:53

"Dan is het geen verloren strijd, maar een zoektocht op eigen kompas..."
Ik denk dat er wel iets méér nodig is dan varen op je eigen kompas. Iets meer? Veel meer. Bijvoorbeeld het vertrouwen in rationeel denken, het verschil willen zien tussen feit en fictie, maar ook en vooral durven te onderkennen dat er wel degelijk een relatie bestaat, zij het een uiterst complexe, tussen waarheid en macht. Dat eigen kompas zal toch echt een betrouwbaar instrument moeten zijn dat echt naar de noordpool wijst.

Schoorsteenveger | 09-08-21 | 22:07

en nu kappen met deze onzin, straks zakken mijn aandelen die ik in de groene energie transitie gestoken heb, en al die presentaties die ik aan de grote multinationals aan het geven ben stoppen. Anders moet ik straks weer mijn geld verdienen om dat diversiteits verhaal weer te verkondigen

Stijlloser_from_NL | 09-08-21 | 22:06 | 2

Maak je geen zorgen, dit gaat echt maar een kant op.

SterF... | 09-08-21 | 22:10

Niet goed opgelet.

van Oeffelen | 09-08-21 | 22:54

@Theone48
Heel veel sterkte jongen.
Zal morgen een zware dag voor je worden.

De rest lees ik morgen wel.
Welterusten.

Ruimedenker | 09-08-21 | 22:06 | 16

One48.
De panelen komen vanuit de diepste riolen en kunnen reiken tot in de zwevende hemelen.
Sterkte man.
Ondanks alle breedsprakige hoogdravendheid alhier blijft het echte leven zich toch op de eigen vierkante centimeter afspelen.
Zie ook Jan hierboven.
Het echte leven zit meestal achter de gordijnen.

reservebelgië | 09-08-21 | 23:03

Mooi van je dat je t voortouw neemt @Ruimedenker.

@TheOne48
Grote veranderingen maken voorspellingen doen op basis van wat je nu meemaakt erg troebel koffiedik.

Ik hoop voor je dat je dat in gedachten weet je houden.
Over een tijdje de balans opmaken.
Ook in de nieuwe situatie dienen zich weer momenten aan van vreugde en geluk.
Wie weet brengt het de acceptatie voor je te aanvaarden hoe het is, om dat dit elke dag weer het beste is om zijn naar hoe het dan kan.

Strekte kerel.

Milton_Styx | 09-08-21 | 23:18
▼ 13 antwoorden verborgen

Prachtige essay, wij hebben oprecht gehuild.

Van Urk & Beste_Landgenoten

Van Urk | 09-08-21 | 22:06 | 2

Geef elkaar een knuffel. Welterusten straks en veel plezier op vakantie.

Is dit nog nieuws? | 09-08-21 | 22:12

Hmm, zo hard gehuild dat 1 van jullie 2 zelfs weggestroomd is? Of ligt het aan de klimaatverandering...

WasHetMaarMakkelijk | 09-08-21 | 22:55

Over die Mass Psychosis:
https://nos.nl/artikel/2392999-vu-hoger-onderwijs-moet-komend-collegejaar-weer-helemaal-open
Universiteiten en hogescholen moeten in het nieuwe collegejaar weer helemaal open, zonder anderhalvemeterregel. Die oproep doet Mirjam van Praag, collegevoorzitter van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Van Praag ziet veel studenten die "ontzettend veel moeite hebben" met de maatregelen en er "ongelukkig van zijn, met allerlei gevolgen van dien".

Op de Radio 1 was ze bijna in tranen te horen toen ze aangaf dat bijna alle studenten depressief zijn geworden door deze situatie.

Wanneer de uitzondering de norm is geworden.

Is dit nog nieuws? | 09-08-21 | 22:05 | 3

Vergelijkbaar huilstuk in het parool www.at5.nl/artikelen/210385/collegevo...

Compleet met pseudowetenschappelijke cijfers. Iedereen die wel eens op de VU is geweest weet hoe klein die campus is. 30.000 studenten dagelijks op een kluitje is echt een uitstekend idee.

tectonicos | 09-08-21 | 22:11

@tectonicos | 09-08-21 | 22:11: Dat. En al die lui beïnvloeden elkaar allemaal met hun angsten voor klimaat, corona en vegan ideeën. Allemaal dezelfde meningen, allemaal hetzelfde onderzoek, allemaal dezelfde wetenschap.

Is dit nog nieuws? | 09-08-21 | 22:26

@tectonicos | 09-08-21 | 22:11: Ze kunnen allemaal in hun safe space vluchten. De VU en de UvA zijn het summum van woke-iviteit.

Frau Merkel | 09-08-21 | 22:29
-weggejorist-
omanders | 09-08-21 | 22:05 | 3

Ik moest een paar avonden geleden wel lachen bij de zomeravond.
Zat daar een polsstokhoogspringer en ook nog fotomodel die meedeed in Tokio.
Toen vroeg Van der Gijp: Had je goud kunnen halen?
Toen zei hij: Nee, want de allerbesten komen 30 a 40 cm hoger dan ik.
Dus je gaat naar Tokio terwijl je weet dat je nooit kunt winnen?
Ja zegt hij.
Ik begrijp daar niks van.
Ik zou nooit aan een spelletje of weet ik het wat beginnen als ik weet dat ik onmogelijk kan winnen.

jaja | 09-08-21 | 22:04 | 10

@Quib | 09-08-21 | 22:48:
Dus als je een verliezer bent denk je:
Ik doe maar mee want anders kan niemand anders winnen?
Hahaha, yeah right.

jaja | 09-08-21 | 23:32

@jaja | 09-08-21 | 23:32: Nee. Je kunt alleen maar winnen als er ook verliezers zijn. Net zoals iemand lelijker mensen nodig heeft om mooi te kunnen zijn.

Quib | 09-08-21 | 23:56
▼ 7 antwoorden verborgen

Frans Weisglas: de Taliban rukt snel op nadat o.m. NLse militairen het land verlieten. Nederlanders worden opgeroepen Afghanistan te verlaten. Onze vroegere tolken worden in de steek gelaten. Maar Afghanen hier wil kabinet terug naar Afghanistan kunnen sturen. Bizar.
bron: twitter

Bibop | 09-08-21 | 22:04 | 2

de Taliban rukt snel op nadat o.m. NLse militairen het land verlieten.
hadden we ons maar nooit bemoeid met die oorlog daar.

Is dit nog nieuws? | 09-08-21 | 22:19

@Is dit nog nieuws? | 09-08-21 | 22:19: Ik train geregeld met een oude Spetznaz-soldaat die toentertijd twee jaar in Afghanistan heeft gediend. Hij zegt altijd hetzelfde. Een onvoorstelbaar lieve kerel die daar onvoorstelbare dingen heeft gezien.

Quib | 09-08-21 | 22:50

Als je gaat strijden, moet je er nooit vanuit gaan dat die strijd bij voorbaat al verloren is.

de honden blaffen... | 09-08-21 | 22:03 | 1

Hadden de Duitsers dat maar gedaan in WO1 en WO2.
Enfin, de derde keer was het raak.

funda | 09-08-21 | 22:10

Deze is een donatie waard, dus bij deze. Proost mannen!

marcoplarco | 09-08-21 | 22:03

Een heul oud liedje, maar daarom niet minder leuk: Cole Porter - Anything Goes.

Gebraden_Haan | 09-08-21 | 22:02 | 1

De Verlichting kwam ook voort uit een eeuwenlange strijd. Vergeet niet dat Galilelo 10 jaar in thuisgevangenschap zat, tot zijn dood in 1642. Het heeft ons (in NL e.d.) in de moderne geschiedenis behoorlijk meegezeten. Maar na een beetje tegenstand al suggereren dat de strijd niet valt te winnen. Kom op, zeg. Dóórgaan. Doe ik ook. De Tweede Verlichting staat op het spel.

tectonicos | 09-08-21 | 22:01 | 2

Typo -- Galileo, uiteraard. Te weinig alcohol vanavond, dan krijg je dat.

tectonicos | 09-08-21 | 22:03


Eenmaal trek je de conclusie... waarheid is een illusie.

funda | 09-08-21 | 22:00 | 2

Beetje zoals de huizenprijzen op uw website?

KaleBult | 09-08-21 | 22:02

@KaleBult | 09-08-21 | 22:02: Als mensen hun leven in handen van de bankiers willen leggen, is dat natuurlijk niet echt mijn probleem.

funda | 09-08-21 | 22:05

In het IPCC-rapport worden volgens de Trouw vijf mogelijke scenario's geschetst voor het klimaat, al naar gelang het succes van het terugdringen van de uitstoot, waarvan dit de derde is:
'3. Geen daling van de uitstoot tot halverwege deze eeuw
Het derde toekomstbeeld, SSP2-4.5, voorziet geen daling van de uitstoot tot het midden van de eeuw. Daarna daalt het, maar in 2100 is het netto nog niet nul. De maatschappij verandert in deze toekomst niet drastisch. De temperatuur zou 2,7 graden stijgen.'
De enige conclusie die ik hieruit kan trekken is dat het allemaal reuze meevalt. Geen reden tot paniek en eerst rustig nadenken.

grietmetgroenefiets | 09-08-21 | 21:59 | 2

Dat is een gemiddelde daling van land en zee gecombineerd. Dit komt neer op minder boven zee en meer boven land. Verder kunnen kleine verschillen veel uitmaken.

Neuth | 09-08-21 | 22:14

Na de Schopenhauereske vraagstelling van 'wat is waarheid nog waard?' is het tijd voor een pratende hond youtu.be/mzUfqgJjUYQ die waarachtig "I want one" uit z'n bakkes krijgt.

Eeuwig..Op..Vakantie | 09-08-21 | 21:59

De Waarheid.. die tot eeuwig leven lijdt.. Proost.!

grapjasz | 09-08-21 | 21:58

"Gewetensvraag voor de gemiddelde reaguurder: is een strijd het strijden waard, ook als je weet dat je niet gaat winnen? "

Ja om de simpele reden dat je het in context moet zien. Als je de strijd zonder gevecht op geeft, dan zet je het precedent om dingen toe te laten, om over je heen te laten lopen. De tegenstander weet precies hoe ver hij kan gaan. En zal volgende keer weer iets verder gaan. Omdat je het toch wel toe laat.

Moet je je lunchgeld aan de eerste de beste bully af staan omdat hij groter is? Als je het af staat zonder enig tegenwicht te bieden, ook al weet iedereen dat je gaat verliezen, weet je zo goed als zeker dat het de dagen, weken, maanden, jaren daarna keer op keer op keer weer gaat gebeuren. Kans is groot dat ie ook andere dingen gaat afpakken en je verder gaat terroriseren. Want he, je laat het toch toe. Je geeft je zonder gevecht gewonnen. Mietje.

peterdh | 09-08-21 | 21:57 | 3

Je geeft je lunchgeld net zo lang af tot je zelf echt honger krijgt.

many-more | 09-08-21 | 22:03

peterdh | 09-08-21 | 21:57
is een strijd het strijden waard, ook als je weet dat je niet gaat winnen?
Wat is strijden. Iemand die strijdt tegen kanker? Is dat een strijd of een behandeling die je doodziek ondergaat? Wat is strijden? Is dat juichen voor een stel voetballers tijdens een EK? Wat is strijden? Is dat meedoen aan dat EK? Wat is strijden? Jezelf Turk noemen terwijl je al 3e generatie Nederlander bent?

Is dit nog nieuws? | 09-08-21 | 22:08

Badr heeft wel een vergelijkbare opstelling, in zijn nieuwe aanstaande gevecht...

Wisselend_2014 | 09-08-21 | 22:08

Weet niet of er überhaupt iemand op deze site c.q. in de media over begonnen is maar laat ik er dan als zuinige en zeikerige Hollander eens over beginnen. Hoeveel hebben die op de olympische spelen 36 gewonnen Nederlandse medailles daadwerkelijk gekost ? En dan bedoel ik vanaf de eerste trainingen, trainingslocaties, trainers, sportcentra, alle begeleiding, lonen, reizen enz. enz.

Bibop | 09-08-21 | 21:56 | 3

Ongeveer 75 miljoen. In mijn ogen een schijntje als je geopolitiek op wereldniveau wil bedrijven; ik denk dat een paar dagen militaire inzet in Afghanistan of Mali meer kosten met minder geopolitieke impact. In mijn ogen is die 75 miljoen goed besteed.

nancystjago | 09-08-21 | 22:22

@nancystjago | 09-08-21 | 22:22:
Volledig mee eensch!
Een jaartje koningshuis als uithangbord is duurder en daarvoor krijg je dan precies niks.

En dat zeg ik dan. Iemand die tot en jaartje of 10 geleden het koningshuis verdedigde als prima reclamebord voor de BV Nederland.
Nou, de kleuren van dat bord zijn aardig verbleekt. Doe dan dat goud, zilver en brons maar.

WasHetMaarMakkelijk | 09-08-21 | 22:29

Interessant gesprek van Roderick Veelo met Michael Shellenberger:
.
'Hoe minder kernenergie, hoe groter de opwarming'
youtu.be/VlhojGs-OrI

Kijkeensaan | 09-08-21 | 21:56

Het een strijd noemen, ja en een bitterbal verover je, toch?

Awww, maar dit "Voor je het weet ben je zowel een homohatende racist, als een klimaatontkenner, als een coronawappie en in al die categorieën zitten mensen die dat ook allemaal echt zijn, waarmee jij op één hoop gegooid wordt"
Geld net zo goed voor de pro-vaxxers, makke schapen, cryptofacisten, vvdebielen, d666ers, linkse kerkgangers, klimaatfanatici , vegans enz. .
Wanneer je denkt dat jij de 'strijder' bent, dan kan je toch geen sneeuwvlokje zijn? Nee allen jij de strijder is opzoek naar zijn eigen waarheid, en hunnie niet!

"Twitter is niet de echte wereld" AMEN!

"Botte lafheid is het overigens vaak ook. Meerderheidsopvattingen gedijen bij zwijgende minderheden en hoe meer mensen van de minderheid er het zwijgen toe doet, hoe meer lef het van de rest vraagt om niet laf te zijn."
Wie deze minderheid is verschilt per bubbel en voor de underdog juichen per default heeft noch met waarheid vinden te maken noch met denken.

"Om het nog maar een niveautje dieper in de mentale spelonken van Jordan Peterson te trekken"
Pfff ohja die ene waarvan de 'debatten' met Žižek en The Atheïst Experience nooit op GS zijn gezet, hoe staat het met de tevredenheid van zijn $500 5 jarenplan cursussen met email contact? Heeft hij dan eindelijk iets over Jezus gezegd? LINK!?

"Het is een haves en have nots-verhaal. " Niks op aan te merken, lekker SP verhaal.

Op mijn kritiek na, goed verhaal, maar noem het leven... geen strijd.

PaardenliefhebberVet | 09-08-21 | 21:54

Top stuk helaas zullen de bovenonsgestelden zich er niks van aantrekken en hun bevriende media draait vrolijk mee, vaccinatie pas nee joh in Frankrijk zijn de meeste voor. Kijk hier een onderzoek gedaan slechts 40% tegen de beelden van demonstraties zijn een minderheid. Hulde voor GeenStijl die een tegengeluid laten horen en daarom werd ik ook lid.

Dally | 09-08-21 | 21:54

Ben benieuwd wanneer die wetenschapper wordt gecanceld

maSs | 09-08-21 | 21:52

feminisme onder de taliban. pride-kabul. dacht dat slavernij was afgeschaft. dom van me.

newray | 09-08-21 | 21:51

"Een strijd vóór onverschilligheid over “het klimaat” omdat het andermans hobby, verdienmodel, ideologie of monster onder het bed is maar voor jou hooguit een discussie op het grensgebied tussen ergernis en verveling?"

Het idee dat het ook gewoon WAAR zou kunnen zijn wat het IPCC rapport zegt, behoort blijkbaar niet eens tot de mogelijkheden? Dat daar bovendien strijd tegen geleverd dient te worden is een waanzinnige oproep tot verzet. De geesten dienen rijp gemaakt te worden, vermoedelijk met als enige reden: Dat het IPCC afkomstig is van een internationale organisatie. En die is per definitie verdacht, schuldig en de vijand volgens een groeiende groep idioten die hun oor laten hangen naar de waan van de dag, ongefundeerde nonsens, kwalijke beeldvorming en hetzerij. De boodschap bevalt niet dus hij moet niet waar zijn. Dat is de strekking van dit verhaal? Down the rabbit hole?

Beste_Landgenoten | 09-08-21 | 21:50 | 8

Het IPCC rapport is een stuk genuanceerder dan de zelfbenoemde klimaatpausen ons willen doen geloven. En de media gaat voor de kliks dus die pikken uiteraard de meest extreme variant van de "voorspellingen". Het enige wat de auteurs zeggen is eigenlijk: blijf voor uzelf denken en blijf kritisch. Uiteraard kunt u ook gewoon GS blijven steunen met geld om het voor u te doen als u het te druk heeft met andere beslommeringen. En dat is ook prima. Zolang u maar weet waarom u met de kudde meerent (maar dat doet u niet aangezien u reaguurder bent, dus eigenlijk is deze hele tegel overbodig).

PolarWolf | 09-08-21 | 22:29

Opjuinen door nitwits en pseudo types.

van Oeffelen | 09-08-21 | 22:33

Ik denk trouwens dat, naast dat u het geweldig met uzelf getroffen heeft, u ook genoeg (financiële) maatregelen voor u en de uwen getroffen hebt om in elk geval zelf geen nadelen te ondervinden van de (aankomende) voor de meesten onbetaalbare regeringsmaatregelen aangaande het klimaat. Ik noem bijvoorbeeld electrisch rijden of gasloos wonen. Zeg maar gerust: U bent gewoon een type van links polcor lullen, maar rechts vullen'.

Schweinchen Dick | 09-08-21 | 22:34
▼ 5 antwoorden verborgen

Zit de boel hier al een tijdje te aanschouwen, maar stop eindelijk m'n eerste kwartje in de jukebox. Een, lijkt wel, vergeten artiest: Jim Croce - Bad, Bad Leroy Brown.

Gebraden_Haan | 09-08-21 | 21:49 | 3

@Deksmaat | 09-08-21 | 21:52: Merci!
Mocht men het waarderen: hij heeft meer leuke liedjes! Voor zover Joris het toelaat zal ik meerdere uiteenlopende suggesties doen. Nogmaals proost en de plop laat ik achterwege, want ik drink bier uit blik. *Psssssjt!*

Gebraden_Haan | 09-08-21 | 22:01

Iedere generatie weet zichzelf uiteindelijk te redden, mannen. En jullie zijn niet jullie broeders hoeder. Blijf doorgaan met dit goede werk. Voor degenen die begrijpen dat je voor vrije onafhankelijke pers gewoon moet betalen betaal. Juist voor degenen die het zich niet kunnen veroorloven. Dat deze geluiden hoorbaar/leesbaar blijven. Uitvreters, meesurfers, die hou je toch. Geen haai die niet bezaaid is met parasieten. Symbiose ook. Natuurlijk.
Niet de slimsten, niet de sterksten...

Joyce | 09-08-21 | 21:48

"de aanleiding is de schuld van de opwarming van de aarde. Of specifieker: het IPCC-rapport daarover en het daaruit voortvloeiende, in je gezicht geschreeuwde opportunisme waaraan je wordt geacht te conformeren."

Ach ja.........

En Dr_Johnson gaat braaf voort met zijn lege flessen in de glasbak deponeren, zijn oude kranten in de papierbak, zijn plastic/blik/melkpakken in de daarvoor bestemde bak; hij eet vlees met mate, en als hij dat al doet, is het biologisch vlees; hij heeft een ouwe auto, maar als hij daarmee 5000 km per jaar rijd, is het veel, hij doet alles binnen Den Haag op de fiets; hij is contribuant aan Natuurmonumenten, Het Zuid-Hollands Landschap, Unicef; hij heeft geen kinderen, dus een bescheiden ecologische voetafdruk.........

Kortom, Dr_Johnson doet zijn best voor het milieu, het klimaat, en de leefomgeving, maar toch lijkt het dat hij op de een of andere manier altijd de lul is.

Ik word er vanavond een beetje melancholiek van; toepasselijke muziek dan maar:

www.youtube.com/watch?v=UI61fb4C9Sw

Dr_Johnson | 09-08-21 | 21:46 | 1

Falling Down - Park Beggar Scene
www.youtube.com/watch?v=8gaJbR74ZvM&a...
Ik zie wat barstjes ontstaan in het leven van Dr_Johnson.
Hopelijk wordt het een Griekse Katharsis.

prekert | 09-08-21 | 23:08

Er is alleen maar een klimaatsverandering omdat er ooit, door mensen, een norm is vastgesteld waarmee wordt vergeleken. De natuur waar we zo bezorgd om zijn doet niet aan menselijk vastgestelde normen. De natuur gaat over balans. Als de balans te ver de ene kant op slaat gebeurt er iets waardoor één en ander weer in balans komt. Of niet. En dan sterft er wat uit en onstaat er wat nieuws.

Met of zonder mensen. Maar dat doorgegroeide brein van laat ons steeds maar weer weten dat we er toe doen in het grote plaatje. Dat is niet zo. We zijn niet relevant. In de tijdslijn van de geschiedenis zijn we een tijdje terug ontstaan en over een tijdje zijn we er niet meer. Een stofje in de wind. Een drupje in de zee. Meer zijn we niet.

Kansas. Dust in the wind.

watch?v=lQem15Ow6hw

Quib | 09-08-21 | 21:45 | 6

@SterF... | 09-08-21 | 21:50: Ik laat mijn kopje niet hangen waarde Sterf. Ik ben een tevreden mens, want ik heb geaccepteerd dat alles eindig is. Inclusief ik zei de gek. En wanneer dat is maakt niet zoveel uit. Ik ga iedere dag dood. Ik ben het wel gewend. Alleen doe ik tot dusver 's ochtends mijn ogen weer open.

Deus Mortem is wel old skool black metal zeg. Niet helemaal mijn ding, maar echt wel leuk om even te beluisteren.

Quib | 09-08-21 | 21:54

@Quib | 09-08-21 | 21:54:
Gelukkig.

Ik word er vrolijk van, die Black Metal met de jaren '90 vibe. Proost.

SterF... | 09-08-21 | 22:13

Mooi bruggetje naar een dito nummer.

MickeyGouda | 09-08-21 | 22:29
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik ga hier morgen maar es ff voor zitten. Voor nu, Rossem en Spartacus, welterusten. Ik ben een beetje klaar met alles.

The-loopy-cowboy | 09-08-21 | 21:43 | 6

Lekker slapen TLC.

Quib | 09-08-21 | 22:07

Nu al?

van Oeffelen | 09-08-21 | 22:33
▼ 3 antwoorden verborgen

Jazeker ga ik de strijd aan. Het zal wel moeten. "Ik heb niets te verliezen omdat ik alles te verliezen heb" las ik ergens. Daar komt het ondertussen wel op neer.
Het voelt als een eenzame strijd maar vergeet niet dat er op deze aardkloot miljoenen mensen zijn die ook zo denken.

entredeuxbieres | 09-08-21 | 21:43

Hulde voor dit stuk!

VP732 | 09-08-21 | 21:42

Daarstraks een stukje van 'Mindfuck' op de npo gezien, waar je kon zien hoe verontrustend gemakkelijk het is om mensen te conditioneren.
Ik denk dat dit Pavlov-mechanisme in deze corona tijd volop is/wordt gebruikt om alle neuzen richting vaccinatiepaspoort te krijgen.

Kijkeensaan | 09-08-21 | 21:40 | 4

Kijkeensaan, u bestrijdt graag bosbranden op de Goelag?

Wisselend_2014 | 09-08-21 | 22:02
▼ 1 antwoord verborgen

Roeren waar het stinkt, net zolang tot het onbeschrijfelijk meurt.

Als de waarheid maar boven tafel komt.

Daar ben ik lid voor.

En de ‘Dorito’s GeenStijl’, die ook natuurlijk.

Wijze uit het Oosten | 09-08-21 | 21:39

Klimaatalarmisme en nieuwe (pseudo-)crises verschaffen de Kaags en Timmerfransen een excuus om onze democratie, soevereiniteit en vrijheid van meningsuiting (wat er nog van rest) verder af te breken. Dit in samenwerking met VN, EU, totalitaire wokeys en Big Tech. Ik ben geen complotdenker, ik zie het elke dag gebeuren.

J.P.Drapeau | 09-08-21 | 21:39 | 3

@ Frau Merkel: daar hadden we het gisteren over. Corona en haar maatregelen als test om te zien wat de burger slikt, en dan loslaten op klimaat of zoals je zei, cyber gedoe,

Ik denk nog steeds dat klimaat de volgende stap is om burgers onder de knoet te houden. Toch heb ik zitten denken over je opmerking dat internet enzo het volgende doel is. Daar zit inderdaad de communicatie tussen mensen, zeker in dit tijdperk van enorme mogelijkheden op dat gebied. Lastig voor de macht.

Nuuk | 09-08-21 | 21:43

Natuurlijk is het internet het volgende doel. Met als eerste geen stijl. Dat zit er dik in. Geen stijl is de enige die het lef heeft om voor waarheden uit te komen. Daarbij is geen stijl onafhankelijk van de staat. Het laatste is een probleem voor de ratten. Laten wij als reaguurders daarom meer dan ooit geen stijl financieel bijstaan.
Ook dat is een stukje strijd tegen de totalitaire macht die gaande is.

Mispel | 09-08-21 | 22:08

@Nuuk | 09-08-21 | 21:43: Er is telkens een klein beetje meer paniek nodig. Dan worden de teugel gevierd en daarna komt het volgende gevaar. Het klimaat blijft intern Europa nodig om geld los te peuteren. Buiten de EU is het een ander verhaal. We moeten vertrouwen hebben in de EU als ze ons aftroggelen en dat kan alleen als de EU ons beschermd tegen de grote boze buitenwereld.

Frau Merkel | 09-08-21 | 22:35

Wat was er met dat ABN Amro personeel? Blijkbaar heb ik iets gemist

JanFTE | 09-08-21 | 21:37 | 2

Jongens, wat een lap.
Voelt als een warm bad.
Heb het snel gelezen. Eerst gedoneerd.
Zal het zo nog s op mn gemak lezen.
Gelukkig dat er een geluid van realistisch vragenstellen kan en mag bestaan.
Sterker nog, MOET bestaan. Een zalige zomerregen tussen de orkanen van propaganda en de donderbuien van de wappie-roepende gelovigen.
Kom hier veel dingen tegen die mij doen fronsen. Toch heb ik gedoneerd.
Stay alive boys (and eventualy girls).

reservebelgië | 09-08-21 | 21:36

Makkelijk te mis en verlijden massa's en vergaande, werkelijke democratie lijkt mij lastig te combineren. Men moet eerst en mass intelligenter worden dan me dunkt.

Neuth | 09-08-21 | 21:36 | 1

Dan noemen ze deze mensen Wappies.

Bolder | 10-08-21 | 09:11

Alexander Solzhenitsyn:

Wij weten dat ze liegen.
Zij weten dat ze liegen.
Wij weten dat zij weten dat ze liegen.
Zij weten dat wij weten dat zij weten dat ze liegen.
En toch blijven ze liegen…

Bolder | 09-08-21 | 21:34 | 4
▼ 1 antwoord verborgen

Nou ja, Sigrid K twitterde minstens 6 uur geleden dat het nu of nooit was. Die nu is inmiddels toen geworden, dus het wordt nooit. Gemiste kans, maar goed, dat heb je soms.

John McClane | 09-08-21 | 21:32

Leefden we nog maar in de Middeleeuwen. Toen kon je tenminste nog de pest krijgen!

Naadblaffer | 09-08-21 | 21:32 | 6

Ja, toen ze vochten met houten zwaarden en kartonnen schilden en de hondjes nog uit hun aars blaften.

NikolaTestvla | 09-08-21 | 21:44

jaja.. en de laatste 20 jaar van je kudtleven rondlopen met kiespijn..!

grapjasz | 09-08-21 | 21:57

Als je de pest wil moet je naar Madagaskar gaan.

Is dit nog nieuws? | 09-08-21 | 22:10
▼ 3 antwoorden verborgen

Gewoon lekker doorgaan en niet teveel van de oude media aantrekken zitten toch veelal of woker a of enkele vrouwen met een minderwaardigheidscomplex

topgozert | 09-08-21 | 21:31

De waarheid is tegenwoordig maar een mening. En wie het hardste schreeuwt krijgt de meeste aandacht. Influencers.

En oh ja, vandaag was er een alarmerend klimaat rapport. Klimaatverandering. Corona. Iedereen heeft maar een mening. Niemand die de waarheid wat uit maakt. Over een aantal jaar is iedereen het weer vergeten.

Is dit nog nieuws? | 09-08-21 | 21:31 | 1

Ieder zijn eigen waarheid.

van Oeffelen | 09-08-21 | 22:34

Spartacus&Van Rossum,

Deze lijst ik in!!

Fenomenaal geschreven. Hier ben ik het zo volkomen mee eens.
Alle respect!!!!!

Mispel | 09-08-21 | 21:30 | 1

Inderdaad een geweldig goed geschreven stuk. In de aanloop van het uitkomen van dit IPCC rapport had ik al gehoord dat alarmism niet op zijn plek is. Heel veel van de roemruchte (voor klimaatwappies) 97% staan helemaal niet achter de catastrofe gedachte waar Kaag, Timmermans en de milieubeweging op vaart. Zeker wel dat de mens invloed heeft op de huidige toename van de gemiddelde temperatuur op Aarde (ook een waarheid).

Aanpassen zoals prof Berkhout, en vele met hem zeggen is belangrijk en het hoeft niet overhaast. Energietransitie? Prima, maar dat gaat volgens wetenschappers niet zonder kernenergie, of je moet terug willen naar de middeleeuwen, inclusief bijbehorend bevolkingsaantal.
Politici en activisten zijn niet eerlijk dat in hun plannen de wereldbevolking uitgedund meit worden met een factor 50. Op zich is dit wel in goede handen bij aanhangers van het socialisme……

Als het klimaat werkelijk zo urgent is, dan zouden politici hun plek aan de macht wel vrijgeven aan wetenschappers. Die zijn toch de deskundigen? Zet die dus aan het roer.
Oorlog?, generaals hoog in de macht.
Klimaat ramp?, wetenschappers.

Dat zullen de Kaagjes en Timmermansen niet willen.

Nuuk | 09-08-21 | 21:40

Het marxisme schuilt ook achter de woke-beweging. Met name Critical Race Theory is een gehaaide manier om marxisme te promoten: alle ongelijkheid heeft namelijk een racistische / seksistische grondslag, dus zolang er enige vorm van ongelijkheid is waarbij sprake is van een statistische correlatie tussen ongelijkheid en slachtofferschap, moet er gewerkt worden om racisme (en daarmee elke vorm van ongelijkheid) uit te bannen.

Vandaag daarover weer een tenenkrommend item op Radio 1, over een Engelse documentaire waarin men een aantal kinderen volgt die CRT-indoctrinatie op de scholen ingepeperd krijgen. Door spelletjes en gesprekjes maken ze kennis met privilege, wordt duidelijk dat het "white" is, en worden de klassen netjes in slachtoffers en daders ingedeeld. Twee gasten in de studio om het te bespreken, en dan zou je kunnen denken dat ze een voorstander en een criticus uitnodigen, maar nee, twee voorstanders die dolenthousiast waren. Een daarvan werd vervolgens hoorbaar kwaad toen het over "onschuldige vragen" van blanke personen ging, die bestonden namelijk niet. "Je wéét gewoon dat ze geen enkele interesse in je hebben, ze stellen die vragen alleen om hun eigen white fragility gerust te stellen". De klootzakken...

Muxje | 09-08-21 | 21:30 | 4

Dat van slechts voorstanders uitnodigen kennen wij hier ook als het bijvoorbeeld over prikken gaat.

Ben-Bataaf | 09-08-21 | 21:40

Ik heb het gehoord.
Nog even, dan moeten de blanke kindertjes met een bord om hun nek waarop "ik ben schuldig" op het schoolplein lopen.

de honden blaffen... | 09-08-21 | 22:15

Het is de grootste rotzooi die er is op dit moment

JanFTE | 09-08-21 | 23:27
▼ 1 antwoord verborgen

OK mijn inzending:

De grote vraag van de 21e eeuw is niet een vraag van waarheid maar een vraag van individualiteit versus collectiviteit. In de veilige collectiviteit van de kudde rennen we met z'n allen op de afgrond af. De kudde verandert niet van richting door grote gebeurtenissen. Een hond die soms blaft aan de rafelranden is voldoende. Thans is deze rol opgeëist door een paar woke figuren. Akwasi's hebben een grote invloed op het collectief dan Rutte, Poetin of Biden. Ergens aan de buitenkant van de de kudde besluit een individu een wat andere richting uit te gaan rennen. En daar hebben we de Quincy's en Sylvana's, snel het rund weer in het gareel blaffen anders gaat de hele kudde er achteraan. Er is geen grote kracht nodig, slechts een weinig geweld. Er is maar één mes nodig in een filmmaker om een land te vertellen dat bepaalde grappen niet toegestaan zijn. Na dat mes kan men weer minzaam glimlachen. De kudde weet het, de hond weet het. Blaffen is nauwelijks nodig. Het enige dat nodig is, is de potentiële buitenstaanders te controleren.

De grote vraag van de 21e eeuw kent maar één oplossing: zich afkeren van de collectiviteit. Gewoon stoppen met rennen. Stoppen met denken dat de kudde gered moet worden, dat de grote richting anders moet of kan. Maar dat is lastig. Wie heeft er nog een huis met een moestuintje waar je de deur achter je dicht kunt trekken om verder met niemand iets te maken te hebben? Zeker in Nederland bestaat dat niet meer. Waar je gaat en waar je staat, er zijn camera's, apps waarmee alles maar dan ook alles van je bijgehouden wordt. U bent de borg, resistance is futile.

De oplossing van de 21e eeuw, als het echt zo ver komt dat steden onleefbaar worden, is een huisje ergens op een berg met een lapje grond. Ik raad oost europa aan. Ik raad aan altijd een oog te hebben op een regio waar geen islam is, waar niet de communistische mindset van de huidige westerse wereld heerst. Communistisch zegt u? Ja, communistisch. In 2030 is de meerderheid van alle grote bedrijven in deze wereld eigendom van Vanguard en Blackrock.

Doe een spel: noem een enorm groot bedrijf. Een beursgenoteerd bedrijf dat de staat van onze planeet mede bepaalt. Farmacy. IT. Food. Whatever. Dan google 'naam van dat bedrijf + grootste aandeelhouder'. Mijn voorspelling: u vindt Vanguard en/of Blackrock. En hun invloed is groeiende. Van Vanguard is het trouwens niet helemaal duidelijk wie daar aan de touwtjes trekt maar wel dat ze inmiddels beslissingsmacht hebben die gelijk is aan die van landen en continenten.

Zoek uw huisje op uw berg. Vertel uw kinderen dat ze altijd bereid moeten zijn weg te gaan, alles achter zich te laten desnoods. En stop met u druk te maken. De dommen, de minst voorbereiden en de meest docielen leiden het eerst en het meest.

Knufter | 09-08-21 | 21:29 | 4

Eensch qua individualiteit. Die is - wellicht met voorbedachte rade - tot volksvijand nummer 1 verklaard. Nog maar een quootje dan: "Individualism is a block against our tribal nature; diverse societies do not fail while it is upheld."

Muxje | 09-08-21 | 21:47

Dat huis op de berg kocht ik al in 1994, 2500 kuub zelfvoorzienend energie positief en toekomstbestendig , mijn kinderen hebben al aangegeven dat ze zo snel mogelijk na hun carriere in de Randstad ook op de berg hun intrek willen nemen, Family clanning in schril contrast met iedereen die zich almaar focust op de kneuterigheid van een eigen woning eigen buxushaag en eigen schuurtje.....

Smoelensmid | 09-08-21 | 22:11
▼ 1 antwoord verborgen

Goed stuk, heren.
The Green Bullshit had het weer wel mee.
Hoe snel er een flinke regenwolk gemaakt is laat Jeremy Clarkson zien bij dit machientje van de NASA:
youtu.be/qw1vm_wdpy0
Maar er is veel meer over weermanipulatie te vinden.
Is het allemaal waar? Vast niet. Is het allemaal niet waar?
Oordeel zelf.
weathermodificationhistory.com/
Sluit ik af met een arts die toch wel een plausibel verhaal lijkt te houden tegen deze manier van vaccineren:
twitter.com/SebGorka/status/142460384...

Ben-Bataaf | 09-08-21 | 21:29 | 3

Die arts was al direct af met zijn mondkapjes en aerosolen, dat verhaal is al echt ettelijke malen ontkracht door echte wetenschappers (en daar heb je eerder natuurkundigen dan virologen voor nodig). Maar goed, toch even de rest geluisterd. Het zijn (voor een wetenschapper) echt ontzettend slordige aannames die hij daar doet, vergelijkingen met andere ziektes die mank gaan. Misschien heeft hij een punt. Maar hij geeft geen onderbouwing. Een hint: echte wetenschappers gebruiken ALTIJD zogenaamde "weasel words: misschien, zou kunnen, mogelijk, waarschijnlijk. Die praten niet met zulke stelligheid. Deze man houdt geen wetenschappelijk verhaal maar een keynote speech voor een zaal sceptici (om het W-woord maar eens te vermijden)

Muxje | 09-08-21 | 22:08

@Muxje | 09-08-21 | 22:08:
Mondkapjes en aerosolen ontkracht?
Slordige aannames over andere ziektes die mank gaan?
Geen onderbouwing?
Weasel words? Zoals de Marcen Bonten en van Ranst?

Ben-Bataaf | 09-08-21 | 22:17

@Muxje | 09-08-21 | 22:08: ik heb u hoog zitten, maar een argument weg wuiven omdat het argument te stellig wordt gebracht? Het lijkt mij sterk dat "echte" wetenschappers uitsluitend een goed verhaal kunnen overbrengen met behulp van "weasel words".

Lochos | 09-08-21 | 23:40

-It's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog-

many-more | 09-08-21 | 21:28

Het leven is niet altijd rozengeur en maneschijn. Heb lang geschroomd wat te zeggen, maar doe het toch.
Momenteel lig ik in de Randstad in een ziekenhuis en daar is een erfelijke afwijking geconstateerd in drie vaten in mijn hart. De toestand is ernstig en weet niet wanneer ik aan de beurt ben om te worden geopereerd.
Weet niet of ik dit overleef, maar hou van GS blog, de schrijvers en hun reaguurders. Dat wou ik gewoon even kwijt.
Veel liefs voor nu in elk geval!

Jan, Leiden | 09-08-21 | 21:28 | 42

Veel sterkte en hopelijk snel tot lezens.

Roze_bril_drager | 10-08-21 | 01:11

Veel sterkte Jan, ik hoop op een spoedig herstel en dat je snel terug bent.

Kopieerapparaat | 10-08-21 | 01:40

Van middag zal ik een kaarsje voor je branden en jou mee nemen in mijn gebed.

Gokmaar | 10-08-21 | 09:37
▼ 39 antwoorden verborgen


Bart Nijman zou eens het lied -Father and Son- van Cat Stevens moeten beluisteren:
Als je jong bent heb je idealen en vuur in je hart, als je oud bent, heb je alles al eerder meegemaakt, en weet je dat je het niet kan winnen van Het Systeem, en dat je je beter kunt concentreren op het kleine geluk, de energie is op, en voordat je het weet worden de nieuwe revolutionairen de oude zelfvoldane en zakkenvullende nieuwe elite.
Cat Stevens (ja, is al 40 jaar moslim, wat zijn carrière gekost heeft, maar zijn songs benne goed)
www.youtube.com/watch?v=ZxjTC0bmKls

King of the Oneliner | 09-08-21 | 21:26 | 6

@GKJP | 09-08-21 | 21:29: Niet zo heel best. Daarom bewust gekozen om geen kinderen op de wereld te zetten.
Daar waar de mensheid in west Europa goed op weg was om het grootste probleem van de toekomst zonder tussenkomst van de overheid op te lossen gaat het de laatste jaren helemaal verkeerd.
We hadden zelf de bevolkingskrimp ingezet en dat was de enige manier om de mensheid te redden. Maar met een krimpende bevolking is het moeilijk om meer omzet/ meer winst en meer geld voor de allerrijksten te genereren. Vandaar deze inhaalslag. Dat gejank over het klimaat slaat nergens op in het licht van de ongeremde groei die de CEO's en andere rijken van de wereld willen.

Andersdenkend | 09-08-21 | 21:48

Cat Stevens vond dat Rushdie dood moest. Heel fijn dat hem dat zijn carrière heeft gekost. Stevens. Sting. Ook zo één met zijn 'inshallah' bij de heropening van Bataclan. Roger Waters, de antisemiet. En zo nog een paar.

Knufter | 09-08-21 | 21:48

@King of the Oneliner | 09-08-21 | 21:34:

Evolutie is al een tijdje op de harde terugweg. Vraag is, hoe hard wordt hij meegeholpen door de hele huidige, mondiale situatie. Ik heb zo het idee, dat moeder Natuur onze eigen inventiviteit tegen ons gebruikt. En terecht. En als Gulliver hier nu was, zou ik een Wappie met allemaal hoofdletters krijgen.

GKJP | 09-08-21 | 21:49
▼ 3 antwoorden verborgen

Demonstraties worden in ieder geval vakkundig gefrustreerd door de overheid.

Mart6037 | 09-08-21 | 21:23 | 1

Ook alleen maar als ze tegen de coronamaatregelen zijn.

TonAlias | 10-08-21 | 07:16

Ik ben wel een strijder, maar ik bekijk niet alleen wat ik kan winnen met een strijd, maar zeker ook wat ik heb te verliezen. Dat bepaald mede hoe ik de strijd in ga. Als je een en ander redelijk voor elkaar hebt is "alles of niets" niet de juiste weg.
Het corona verhaal is zoiets waar ik met gemengde gevoelens in sta. De onzin die de echte "wappies voortbrengen is gewoonweg niet te harden, maar het feit dat wappies een strijd voeren die nergens over gaat maakt niet dat ik niet kritisch mag zijn op de overheid. Ik wil dan niet meteen in het wappie kamp geplaatst worden. Dus de strijd om enige nuance aan te brengen bij familie en vrienden is er eentje van op de tenen lopen en meer dan eens zwijgen.
En ooit zal ik GS een bedrag overmaken, maar ondanks dat ik het redelijk voor elkaar heb leef ik nog even met de hand op de knip. Ik weet nu nog niet wat de nabije toekomst brengt.

Andersdenkend | 09-08-21 | 21:21

De humor! Het staatsjournaal opent met een hysterisch stukje jankalarmisme over het klimaat. En sluit af met: “Buitenzwembaden in nood door koude zomer”. Mijn hangballen stuiteren tegen het plafond van het lachen.

Zeddegeizot | 09-08-21 | 21:20 | 1

Ah, die viel jou ook op? Hilarisch contrast inderdaad. En dan die klimaatactivist op het eind die er inmiddels zo goed van vreet dat ze de aandacht af moet leiden van d'r allejezus dikke reet door het dragen van een afgekeurd gordijn. Ik kijk heel erg weinig TV, nu weet ik ook weer waarom.

PolarWolf | 09-08-21 | 21:51

Het strijden vergaat me zo langzamerhand. Eerste voorzet naar verplichte vaccinatie is gezet.

Kut.

GKJP | 09-08-21 | 21:18 | 2

Misschien heb ik iets gemist, maar wat was die eerste voorzet dan?

grietmetgroenefiets | 09-08-21 | 21:50

Uiteraard mogen de nomenklatura alles wel blijven doen, daarvoor is er de groene aflaat. Het schompes mag in het Tiny house en met de benenwagen de groene elite dienen.

Zatkniss | 09-08-21 | 21:18

Wauw. Mooi stuk.
Uit het hart mannen.

LonelyWanker | 09-08-21 | 21:18

Na mij de zondvloed, ben persoonlijk niet zo bezig met of de mensheid nog bestaat over 200-300 jaar. Als men zo graag de wereld wil veranderen, laat Kaag en co maar eens beginnen met het goede voorbeeld te geven.

zeertegendradig | 09-08-21 | 21:17

Jezus, m'n tenen krullen van dat zogenaamde engels van die dikke, van Gaal doet het zelfs beter,

uisge baugh | 09-08-21 | 21:17

Precies dat,

Schrijf en link de volgende keer als het bier op is?
@bier op

Papualist | 09-08-21 | 21:15

En dat zo vlak na de Green Deal. Hoe toevallig allemaal. Iedereen van het gas af volgend jaar. No matter the costs (uit uw knip uiteraard).

Sliptong | 09-08-21 | 21:14

Een pittig stukje waar ik alleen maar Ja op kan zeggen. Een strijd is niet alleen maar om te winnen. Een strijd kan ook gestreden worden omdat als niemand iets zegt, de waarheid omgeturnd wordt. In deze tijd van herdefineren van definities waardoor de waarheid een leugen wordt; wat goed is, omgeturnd wordt tot kwaad is het de zeker de moeite waard om bij mijn eigen overtuigingen te blijven. Wanneer je niet meer "ja , maar ..... " mag zeggen, moeten er alarmbellen afgaan. Al ben ik een roepende in de woestijn, uiteindelijk moet ik 's avonds bij het tanden poetsen mijzelf in de spiegel kijken. En kan ik dan nog geloofwaardig voor mij zelf zijn en blijven, als ik toegeef aan de onwaarheid en waanzin om mij heen ? De strijd is zeker waar om gestreden te worden want al is mijn gezin klein, daar kan ik de nalatenschap nalaten die ik wil. Niet wat de politieke correctheid van mij verlangt. En op sites als deze vind ik mensen die laten zien dat ik niet een eenzame roepende ben in de woestijn.

loser | 09-08-21 | 21:14 | 1

@loser:
Zo zie ik het ook.
Er zijn alleen zo verdomd weinig mensen die er ook zo over denken. En al helemaal die er naar durven te handelen.

Bang voor commentaar, bang om uitgelachen te worden, bang om hun baan te verliezen. Bang om te leven leven.

Nostra da Mus | 09-08-21 | 23:59

Ik ga me eerst moed indrinken voordat ik me op deze lapt tekst werp.

BrutusBosch | 09-08-21 | 21:14

Hierom houd ik van GS! Dank voor deze woorden en ik ga het nogmaals lezen en weer even wat doneren.

gespierdespijkertje | 09-08-21 | 21:11

Zoals een wijs vrouw ooit zei: het gaat niet om de goedwillende meerderheid, maar om het geweld en terreur van de minderheid.

opblaasschaap | 09-08-21 | 21:11

Moest vandaag aan 2 quotes denken:
"When religion and politics travel in the same cart, the riders believe nothing can stand in their way. Their movements become headlong - faster and faster and faster. They put aside all thoughts of obstacles and forget the precipice does not show itself to the man in a blind rush until it's too late"

"Totalitarianism doesn't come from above. It's democratic, and comes from the people"

Muxje | 09-08-21 | 21:10

Aan alle professoren, dokters & alles westers.

Vandaag hoorde ik een interessante hypothese:
Wanneer een vaccin het lichaam niet (voldoende) traint om het virus te doden maar slechts helpt de host om een ziekte te overleven én dus het virus "overleeft". Dan creëer je een situatie waarin een virus zich juist kan muteren tot mogelijk gevaarlijke mutaties. Omdat zowel het virus als de host blijven leven.
Vaccins zijn er normaal gesproken op gericht het immuunsysteem te trainen en instaat te stellen een virus op te ruimen, dan kunnen mutaties ook lastiger ontstaan.
Nu zorgt dit vaccin voor een situatie dat er een mutatie kan onstaan waar het vaccin niet tegen helpt. Exact wat vaccin-profeten de anti-vaccers verwijten.
Ik weet niet zo goed wat ik hiervan moet denken, u wel?

Lochos | 09-08-21 | 21:09 | 10

@Pardoes | 09-08-21 | 23:07:
Hij zegt zijn functie heel duidelijk in het begin. Ik hoor geen "family doctor". Hij legt ook heel duidelijk uit waarom vaccinaties een ongunstig effect hebben op mutaties.
Bronnen graag van jouw beide beweringen.

Deksmaat | 09-08-21 | 23:57

@Deksmaat | 09-08-21 | 23:57: De bron is het rapport waar Joe naar refereert. In dat rapport staat dus duidelijk dat ongevaccineerden voor een vele male groter kans zorgen op een mutatie. Dit was naar onderzoek(
een jaartje of 10 slechts) op kippen. Joe Rogan trekt de verkeerde conclusies. De kans op mutaties is bij ongevacineerden het hoogst.

HA BIER!1! | 10-08-21 | 03:57

@Deksmaat | 09-08-21 | 23:57: Is het probleem van deze discussie niet vaak dat men alleen maar één video bekijkt en niet verder kijkt? Als je googelt op de naam Dan Stock zie je dat hij MD is, in Amerika de term voor huisarts.
Eigenlijk moet niet ik maar hij de bronnen aandragen. Hij is degene die "feiten" aandraagt zonder ze te onderbouwen. Zijn uitleg is niet op wetenschappelijke kennis gebaseerd. Ik heb geprobeerd een en ander te stroomlijnen als reactie hier maar dat bleek een onbegonnen werk. In bijna iedere opmerking zaten fouten.
Gelukkig bleek dat gisteren iemand anders wel de moeite heeft genomen om zijn beweringen te weerleggen. Ik verwijs daar bij deze graag naar.
www.deplatformdisease.com/blog/addres...

Pardoes | 10-08-21 | 08:57
▼ 7 antwoorden verborgen

Het voordeel van nat geregend thuiskomen is dat de een warme douche nog veel lekkerder is. Plop proost.

Brabeaulander | 09-08-21 | 21:09 | 1

Precies, kent d'r iemand ff checken waar de zeespiegel volgens Al inconviniet thruth Gore de zeespiegel in 2020 zou moeten zijn er waar die nu werkelijk is, dat was namelijk het moment dat klimaat big business werd.

Incitatus | 09-08-21 | 23:14

Zo de kroeg is eindelijk open.
Even dit nog, want ik wil dit in deze kroeg delen ( van de vorige topic ).
" Goedenavond allen,
Misschien is het even nodig ( om het maar in militaire termen te zeggen ), vaxxers en anti-vaxxers, met zijn allen even " op de plaats rust te nemen ".
Dat bepaalde Westerse leiders in deze vreselijke malaise een eigen gewin hier proberen uit te halen ( enge wetjes erdoorheen jassen ) is dus het vreselijke gevolg, waar wij allen dus last van hebben.
Maar de echte oorzaak is, China.
Val elkaar dus niet aan, want dan komt er idd chaos, daar is niemand bij gebaat.
We zitten met zijn allen in hetzelfde schuitje, " eendracht maakt kracht ".
Accepteer 1 ieder in zijn eigen keuze ".
Rondje en een nummertje ( zeg maar een mixje ;)) van mij beste kastelein.
Funky Groove Jackin' House By Cole 2018.
www.youtube.com/watch?v=7xN8RlFcEQ8
Proost!

Bad - Casey | 09-08-21 | 21:04 | 12

@Bad - Casey | 09-08-21 | 22:13: Het spijt me je te moeten ontnuchteren, maar ondanks genderfluide afdwalingen mijnerzijds in de panelen delen we dezelfde chromosomenparen ;)

Frau Merkel | 09-08-21 | 22:50

@Frau Merkel | 09-08-21 | 22:50,
Ik dacht toch echt dat u een vrouw bent, die van de vrouwen houdt ?!
Zoniet, dan heb ik u toch echt verkeerd begrepen of u mij ?!
;D

Bad - Casey | 09-08-21 | 23:30

Mooi gezegd.
Onlangs gaf ik ook aan om elkaar in de waarde te laten. De één laat zich vaccineren, de ander niet. Testen hoort er vooralsnog ook bij. Kleine moeite als dat nodig is.

*Laatste slok koffie opdrinkt*

Roos | 10-08-21 | 11:12
▼ 9 antwoorden verborgen

Holy crap wat een tekst. De timing van dit rapport is wel iets om over na te denken. Er was wat water, er is wat brand. Ik heb wel een heel vreemd gevoel bij dit verhaal, dit narratief. Volgens mij hebben we hier met elkaar wat te doen, zo niet wordt het mogelijk best lelijk voor ons allemaal.

Joffri | 09-08-21 | 21:04

Dit had ik niet verwacht.

Adriel | 09-08-21 | 21:00 | 2

wat ? U gelooft dat de wereld plat is en denkt dat een gewone opinie is als antivaxxen of climat-deniallen?

AntiZanicz | 09-08-21 | 22:10

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland