Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

CDA gooit boeren voor de trekker

Van die boer geen eieren

Het CDA, dat is wel de PvdA van deze eeuw. Zonder Pieter Omtzigt is die club sowieso al een beetje een vlaai zonder de kers, maar zonder de boeren is er geeneens een vlaai meer. U weet immers: zonder de boer geen vreten! Toch 'beweegt' het CDA zich al doodsreutelend in de richting van de allergrootste vijand: volgens de 'boerenpartij' moet de veestapel kleiner. Nou lekker dan. Nu zijn de boeren in de FDF-kletskanalen op Telegram vooral bezig met de 'erop en erover'-actiedag van morgen als ze weer eens met z'n allen de boer op gaan, maar de 'pijnlijke keuze' van het CDA sijpelt nu ook in die groepen door - en CDA'er Boswijk gaat gewoon zijn popi praatje proberen te verkopen. Heel veel succes Boswijk want we hebben nieuws voor hem en het CDA, de partij met in de peilings ongeveer evenveel zetels als tanden aan een mestvork: het CDA is definitief niet meer de boerenpartij. Er is een nieuwe sheriff op het erf.

Social

Reaguursels

Inloggen

Als "wij" nu niet meer "boeren", waar komt ons voedsel dan vandaan? De haricots verts komen nu al met het vliegtuig uit Guatemala, Kenia en Tanzania. Waar komt het vlees dan vandaan? Waar komt die zuivel vandaan?

En komt het goed met alle "foute" grond in Nederland, als we stoppen met landbouw? Herstelt de "beschadigde" grond?

Een gek kan meer vragen...

KlaagGraag | 06-07-21 | 19:17 | 2

Landbouw is natuur. Huizenbouw, wind farms en zonneparken, zijn dat niet.

echtpaul | 06-07-21 | 21:17

@echtpaul | 06-07-21 | 21:17: akkerbouw, ja. Veeteelt, mwa not so much. Bijna zo erg als huizen, festival terreinen, windmolens en zonneparken.

Martin007 | 06-07-21 | 22:41

Ooit hebben enkele ambtenaartjes bedacht dat er natuurgebiedjes moesten komen in het toen reeds overbevolkte Nederland. Ze vonden dat de aller armste gronden Nederlandse "natuur" tuintjes moesten worden, er aan voorbijgaand dat er juist daar een voortgaande evolutie plaatsvind. De weinige plantjes die daar groeiden zorgden voor enige humusvorming en de dieren lieten hun uitwerpselen achter, wat ook de grond vruchtbaarder maakt. Deze gronden werden begraasd door schapen en geiten, er werden runderen uitgezet, hazen, konijnen, vossen, wolven, reeën, herten, everzwijnen, bepaalde runderen enz. deden hun behoeftes.
Dit verrijkt op den duur de grond waardoor een rijkere plantengroei ontstond.
Dit is gewoon hoe de natuur z'n gang gaat en "natuur" gebieden evalueren.
Er kwam €U bemoeienis en zo ongeveer elke plek die ook maar iets op "natuur' leek, 7 bomen en een paar plukken hei, werden "natuur" gebied genoemd en zo Natura 2000 gebied of zo.
Tja, om die natuurlijke evolutie te beperken zou je alle dieren uit zo'n gebied moeten verwijderen.
Helaas, dan lijkt het wat minder "natuur".
Tja, zo kregen uiteindelijk de boeren die rondom die willekeurig benoemde "natuur" gebiedjes wonen de schuld vanwege wat stikstof, een stof die ook grond rijker maakt en men buiten die "natuur" gebiedjes dankbaar gebruik maakt. Zo vinden de onkundige ambtenaartjes dus dat de boer maar moet verdwijnen om hun "natuur" tuintjes met daarin volop poep producerende dieren, te 'beschermen'.

Hendrikaatje | 06-07-21 | 18:18 | 1

Het cda wil meeregeren,dit is de voorzet,spin doctors spin

Coolcalmcollected | 06-07-21 | 18:47

En die Annie Schreijer heeft meer dan 10jaar eigen zakken volgestouwd met ONS geld....
Onder 't mom behartigen van boeren belangen; wat een kolere trol.
Zou me niks verbazen dat ze op een strontkar naar boothill gaat.

MoslimMolen | 06-07-21 | 18:14

Onder normale omstandigheden zou het inwonertal van ons land door vergrijzing teruglopen. In plaats van een ongekend tekort aan huizen zouden wij nu leegstand moeten kennen. Steden hoefden niet uit te dijen en de oude wijken waar veel ouderen woonden zouden gesloopt kunnen worden ten behoeve van meer groen en milieuvriendelijke nieuwbouw.

10 miljoen mensen, dat is het normale inwonertal dat bij een land als Nederland past. Dat was het beleid tot de migratiepolitiek eind jaren 1970. Toen ging het roer om, de politiek moest vooral migratie bevorderen door een asielbeleid dat voorzag in een permanent en definitief verblijf voor elke erkende vluchteling en daarboven op meerdere golven van arbeidsmigratie uit andere landen. Zogenaamd om de vergrijzing tegen te gaan, die uiteindelijk toch ooit eens moet komen wil het land niet vastlopen door veel te hoge bevolkingsdruk. Dus de oude huizen die anders gesloopt hadden moeten worden gaan nu vooral naar migranten. Waardoor wijken binnen een beperkt aantal jaren verschieten van kleur.

En er komen nog miljoenen migranten bij. Daarom moeten de boeren plaatsmaken. Het gaat helemaal niet om die paar stukjes natuur die Nederland nog heeft.

En het CDA? Die denkt dat het sluiten van compromissen hoort bij het dragen van bestuursverantwoordelijkheid. Maar uiteindelijk houdt je na al die compromissen niets over. En dat vertaalt zich in de onvermijdelijke neergang van de partij.

jochum1980 | 06-07-21 | 15:37

Een partij van judassen, eerst Omtzicht en nu ook de boeren.
Om het nog wat dragelijk te maken mogen de boeren zelf de nek op de guillotine leggen.

likdoorn | 06-07-21 | 15:37

En... die kutboeren leggen morgen weer eens het land lam omdat ze hun zin niet krijgen. Tyfusvolk.

de IJsman | 06-07-21 | 15:03 | 4

De boeren houden direct en indirect 600.000 aan het werk. Maar goed straks rijdt u @ijsman zonder file naar uw werk.

sallandstrots | 06-07-21 | 15:11

@Mart6037 | 06-07-21 | 15:09: die huizen en bedrijven worden echt niet afgepakt. Dan zou immers de Rabobank failliet gaan.

theo-is-dood | 06-07-21 | 17:23
▼ 1 antwoord verborgen

Volgens mij is Derk Boswijk nog steeds een gefrustreerde mbo-er. Daar helpt geen MSc-titeltje aan.

Cor Netto | 06-07-21 | 14:59 | 1

spijker op zijn kop!

vranac | 06-07-21 | 17:17

Het wordt tijd voor nieuwe verkiezingen. Heb het idee dat NL wakker is nu.

Hypno2050 | 06-07-21 | 13:58

Boerenhaat viert hoogtij in Nederland, lieden als Harry Bleker stomen de volgende generatie Volkerts ideologisch klaar op Jole's agrofobisch-extremistische webstek de Joop.
Valt die gek niet voor de rechter te slepen wegens haatzaaien?
joop.bnnvara.nl/opinies/boerenverstan...

Abject | 06-07-21 | 13:52

Het CDA rijdt zichzelf regelrecht het ravijn in.
Eerst Omtzigt kaltstellen en nu de boeren afserveren, einde verhaal lijkt mij.

Eppo | 06-07-21 | 13:44 | 3

Niet te hoopvol. De PvdA verried veel eerder immers ook haar prominenten en achterban maar is er ook nog steeds.

Joris Beltsin | 06-07-21 | 13:49

Wah...9 zeteltjes.... Dat is werkelijk helemaal niks vergeleken met vroegah.

denouden | 06-07-21 | 14:16

Het CDA, ooit een partij van rond de 50 zetels (Jaren 90). Nu, dankzij zichzelf gedecimeerd. Hierdoor is D'66, destijds van dezelfde grootte als nu, groter dan het CDA.

Niet goed gedaan, jongens ..

Nederlandop1 | 06-07-21 | 15:17

Als het CDA zelfs hun trouwste achterban kwijtraakt blijft er niets van over en stappen de kiezers over naar andere partijen. BBB kon dan wel eens groter dan het CDA worden.

Ruikbaard | 06-07-21 | 13:42

Het is gewoon een succesformule:

1. Bedenk een ramp die op ons af komt, maar waar we zelf, op het ALLERlaatste moment nog wat aan kunnen doen: klimaatverandering, stikstof dat ons allemaal deaud maakt ... (maak het verhaaltje af en kleur de plaatjes). Gebruik vervolgens dystopische beelden op tv, met dramatische muziek eronder om de boodschap emotioneel aan te zetten en zo onder onze neus te wrijven. Herhaal waar mogelijk en zoveel mogelijk de boodschap: in het NOS journaal, bij natuurdocumentaires, in praatprogramma's tot zelfs in de reclameboodschappen aan toe. Masseer het zogezegd dagelijks meerdere keren in. Zorg ervoor dat er geen discussie mogelijk is. Maak twijfelaars en tegenstanders belachelijk of laat ze dom overkomen. Alles bij elkaar een mooie vorm van gaslighting zeg maar.

2) Bedenk vervolgens een onzichtbare veroorzaker, een schuldige: CO2, Stikstofverbindingen, kortom: fossiele brandstoffen.

3) Wijs dan de boosdoener(s) aan: CO2 door bedrijven, burgers met auto's, gas- en houtkachels en stikstof door boeren.

4) Claim vervolgens een oplossing door alles wat mogelijk is in te zetten om het naderende onheil te keren: Boerenland terugvorderen om het miljeu te beschermen. (Eerst zeggen dat je het boerenland wilt teruggeven aan de natuur, dat verkoopt makkelijker, maar vervolgens zet je gewoon windturbines of zonneparken in -of bij- Natura 2000 gebieden-> win-win!)

5) Hef vervolgens hoge CO2 tax en organiseer CO2 quota, zodat (rijke) instanties/mensen er toch weer wat aan kunnen verdienen en waarbij de deugende burger zich maar al te graag laat voorstaan op zijn/haar/hen bijdrage aan een betere wereld door het tonen van de Tesla en/of de warmtepomp. Zich niet realiserend dat al die laadpalen ook energie zuipen: één laadpaal gebruikt het energie-equivalent van ca. 10 huishoudens zonder laadpaal, maar ja, dat zie je toch niet aan de buitenkant.

Bedenk verder buitengewoon onrendabele oplossingen voor het 'fossiele' brandstofkwaad dat wij over ons hebben afgeroepen door aardgas, aardolie en steenkool te vervangen door waterstof (1/3 van de verbrandingswarmte van aardgas bij gelijk volume en druk), peperdure, op subsidies drijvende windturbines waarvan niemand weet wat je met de rommel moet doen als ze zijn afgeschreven na 15~20 jaar. En zonne'parken', waarvan de grondstoffen vooral in arme landen worden gedolven door gebruik van kinderarbeid (Congo) of met gebruikmaking van zware gifstoffen (China).

En zo zou ik nog uren door kunnen gaan.
Domheid regeert.

R2fu**D2 | 06-07-21 | 13:42 | 2

En ik had alleen maar iets willen zeggen over de boeren ...

R2fu**D2 | 06-07-21 | 13:44

Het begon met aanwijzen van al die Natura 2000 gebieden. Nederland heeft geen authentieke natuur. En we laten de natuur al helemaal zijn gang niet gaan. Dan wordt de Veluwe steppe en dat willen we niet. Of het rietlandschap wordt weide en dat vinden we ook niet fijn, want dan verdwijnt de bijbehorende fauna. Dus alles is al cultuurlandschap. Scherp met terugwerkende kracht de eisen om Natura2000 gebied te worden aan. En je zult zien dat er flink meer boeren bij kunnen in Nederland. En 130 op de snelweg wordt dan ook weer zo normaal( zeker met het al bijna elektrische wagenpark)

WaltKowalski | 06-07-21 | 13:14 | 2

De Veluwe wordt weer een weelderig bos zoals de Romeinen dat aantroffen en dat na millennia van roofbouw uiteindelijk werd verschraald tot een armzalig stuifduintjes-heide landschap dat we volledig arbitrair en onterecht tot natuur hebben bestempeld omdat het afdankertjes waren die niemand meer wilde hebben. En wat dacht u van het predicaat Natura2000 voor de Oostvaardersplassen die op de bodem van onze voormalige Zuiderzee liggen.

Joris Beltsin | 06-07-21 | 13:29

@Joris Beltsin | 06-07-21 | 13:29:
Mooi voorbeeld is het Sahel-landschap van natuurmonument De Drunense Duinen. Een stuifzand vlakte die is ontstaan door ontbossing in de Middeleeuwen.

theo-is-dood | 06-07-21 | 17:26

Minder boeren, maar wel richting 20 miljoen inwoners. Hoe gaat dat?

heldheino | 06-07-21 | 13:11 | 3

Allemaal ambtenaars, communicatiekutjes, infuencers, lifestylecoaches in kringen rondom het inferno van Dante.

Joris Beltsin | 06-07-21 | 13:36

@Joris Beltsin | 06-07-21 | 13:36: Maar dan wel graag stapelen in hoogbouw.

R2fu**D2 | 06-07-21 | 13:47

Minder boeren is meer bouwgrond

Aardappelplantje | 06-07-21 | 13:56

Dit is een strijd die de boeren niet gaan winnen op de lange termijn.

Democratisch gezien zijn boeren irrelevant, omdat ze zo'n kleine groep vormen. Door een boegbeeld als Caroline van der Plas scoren ze misschien wat "niet-boeren" stemmen, maar veel verschil zal het niet maken.

Ze worden uiteindelijk gewoon onderworpen aan de grillen van het kabinet.

En dit is een conclusie die mij triest stemt. De politici wanen zich keizers, de toekomstplannen die ze uitvoeren hebben in geen enkel verkiezingsprogramma gestaan, en zijn op geen enkele (publiekelijk bekende) visie gestoeld.

En zo worden we iedere keer gefopt om te stemmen op partijen die de belangen van het Nederlandse volk niet dienen.

Borrom | 06-07-21 | 13:08 | 2

Och. Even een ander geluid. Al veertig jaar vreet de Europese landbouw sector miljarden en miljarden aan subsidies. Zo kregen de Europese bietsuikerboeren DRIE maal de wereldprijs voor hun suiker. Dat wordt nu tergend langzaam veranderd want dat slaat nergens op.

Ook de vleesproductie op industriële schaal is ten dode opgeschreven. Als straks ook de Rabobank die conclusie onderschrijft, dan zijn de varkensboeren over tien jaar vertrokken uit Brabant.

In feite heeft het CDA de boeren tientallen jaren voor de gek gehouden om stemmen te winnen. De politiek had veel eerder en duidelijker moeten zijn. Het is onhaalbaar om in het meest dichtbevolkte land van Europa ook nog eens vijftien miljoen varkens per jaar te produceren.

theo-is-dood | 06-07-21 | 15:35

@theo-is-dood | 06-07-21 | 15:35: De suikerbieten produceren enorm veel zuurstof en nemen veel stikstofoxiden en koolstofdioxide op, dat dan weer wel. En het merendeel van het afval wordt milieuvriendelijk gebruikt. Ook de alcoholstokerijen zijn er blij mee. Maar Theo heeft wél wat punten. Alhoewel ik het woord “onhaalbaar” overdreven vind.

Dr. Worstenbroodje | 06-07-21 | 17:48

Boeren voor de trekker en ondertussen Nederland tussen het demonstratie geweld door uitleveren aan de EU. NSB anno nu?

Mart6037 | 06-07-21 | 12:40

Jaco Geurts als vorige landbouw woordvoerder van het CDA was erger. Zei het één maar steunde met stemmingen de stikstofleugen.

Mart6037 | 06-07-21 | 12:38

Het gaat niet om CO2 of stikstof. Dan kunnen we beter Tata steel sluiten.
Het gaat om (woon)ruimte voor 1 miljoen migranten tot 2030 en de miljoenen die daarna volgen.

du Roi Soleil | 06-07-21 | 12:32 | 4

Wat mij betreft GAAT Tata Steel dicht. De kolen voor die hoogovens komen uit Zuid-Afrika. Het ijzererts uit Australië. En de luchtvervuiling en longkanker komen in Nederland terecht.
Ik begrijp dat in de opbouwjaren na WO2 Nederland over een eigen staalindustrie wilde beschikken.
Maar past deze industrie nog in een land met een loonniveau als Nederland?

theo-is-dood | 06-07-21 | 15:42

@quantumcollider | 06-07-21 | 17:00:
Best. U weet waarschijnlijk dat Tata in Nederland geen dubbeltje aan belasting betaalt. Doordat Tata Nederland zijn grondstoffen- tegen verhoogde prijzen- via een concernonderdeel in Singapore inkoopt. Daardoor wordt in Nederland geen winst gemaakt

theo-is-dood | 06-07-21 | 17:31
▼ 1 antwoord verborgen

Eerst gaan boeren allerhande leningen aan omdat het meer meer meer moet
en schoner schoner schoner (vooral voor de banken erg fijn, die cashen weer lekker de rente).
En nu moeten ze minder minder minder.
Die twee gaan niet zo makkelijk samen.

kloopindeslootjijook | 06-07-21 | 12:30 | 7

@Joris Beltsin | 06-07-21 | 13:23:

Nederlandse productie zal alleen maar toenemen met veel minder bedrijven, maar dus veel groter.

MargauxGrandCru | 06-07-21 | 13:42

@Joris Beltsin | 06-07-21 | 13:23:
Nee hoor. De nieuwe stikstofwet zorgt lokaal niet voor schaalvergroting. Maar voor bedrijfssluitingen

theo-is-dood | 06-07-21 | 15:37

@theo-is-dood | 06-07-21 | 15:37:
Boeren hebben nog wel met meer regeltjes te maken dan stikstof. En die kun je eigenlijk alleen maar nakomen als je grote investeringen kunt doen ergo de schaal vergroot.

Joris Beltsin | 06-07-21 | 17:12
▼ 4 antwoorden verborgen

Over de noodzaak om veestapels te verkleinen.
Voordat de mens het Amerikaanse continent koloniseerde, liepen daar zoveel vrije buffels en andere grote zoogdieren dat hun gezamenlijk gewicht groter was dan dat van al het gedomesticeerd vee in Amerikaanse farms nu. Het aantal vrije buffels etc is daar nu ongeveer 0 dus er wel wat ruimte zou ik zeggen.

Joris Beltsin | 06-07-21 | 12:22 | 5

Dat is feitelijk onjuist. De schattingen van het aantal bison voor de 18e eeuw lopen uiteen van 30-75 miljoen. Nu 100 miljoen koeien en 75 miljoen varkens.

Japannert | 06-07-21 | 12:46

@Japannert | 06-07-21 | 12:46:
Ik ben er niet bij geweest en moet maar geloven wat onderzoekers hierover te melden hebben . Overigens heb ik het over 40.000 jaar geleden, voordat de MENS (en niet Columbus c.s) Amerika koloniseerde en zowat alles afgeslacht heeft.

Joris Beltsin | 06-07-21 | 12:56

@Joris Beltsin | 06-07-21 | 12:56:
Herstel 40.000 = 20.000

Joris Beltsin | 06-07-21 | 12:58
▼ 2 antwoorden verborgen

En daar gaan de laatste CDA stemmers door het putje. Je moet ze nageven, als ze iets kapot willen hebben dan doen ze het ook goed. Eerst ontsensibiliseren ze de kiezer, dan vernietigen ze hun vaste achterban. Overblijven doen de regenten en de kerk (en wat demente bejaarden zoals Van Agt), goed voor drie zetels.

bergsbeklimmer | 06-07-21 | 12:20

Onvoorstelbaar.
Als de coronacrisis van vorig jaar ons IETS geleerd had, dan is het dat je maar beperkt kan vertrouwen op globalisme en wereldhandel, en dat je sommige middelen en de productie daarvan gewoon in eigen beheer, op eigen bodem moet houden.

Een goed voorbeeld was de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen voor de zorg: Landen tuimelden over elkaar heen om de laatste partijen van aan de andere kant van de wereld op te kopen.
Ook de productie van medicijnen kwam naar voren: Van sommige medicijnen vond de productie wel op eigen bodem plaats, maar de grondstoffen kwamen uit andere landen.

Kwetsbaar dus.
En nu wil je de voedselproducerende sector langzaam het land uit pesten.
Dat maakt je afhankelijk en chantabel tot en met.
Daarbij hebben wij in Nederland ongeveer de beste bodem, klimaat, rivieren, etc die je kan wensen; ook in het aanzicht van komende klimaatverandering.
We slachten onze kip die gouden eieren legt.

Vage_eddie | 06-07-21 | 12:16 | 8

@hetgingperongeluk | 06-07-21 | 12:24: Als je in de wereld de grootste deuger wil zijn, is het niet handig als je extreem afhankelijk bent. Dus wil de elite nog een beetje kunnen deugen moeten ze er wel voor zorgen dat we rijk blijven en de dictators de baas.

JB86 | 06-07-21 | 13:12

Helemaal eens. Grootste crisis sinds tijden gehad. Maar we hebben weer niets geleerd en gaan op dezelfde voet verder. De mensheid blijft een interessant fenomeen.

JB86 | 06-07-21 | 13:14
▼ 5 antwoorden verborgen

"Als u voor deze resolutie bent, dan vraag ik u tegen deze resolutie te stemmen".
youtu.be/35w-xNL0z38?t=6 vergeleken met het huidige cda ging het destijds soepel.

Watching the Wheels | 06-07-21 | 12:12

Oh, nog vergeten, als mensen minder eten zijn er minder boeren nodig, en is er minder vervuiling ( al dan niet met Co2 ).
Dus Frans Timmermans???????

helaas-nederlander01 | 06-07-21 | 12:09 | 2

Frans heeft wel minder eten nodig...

prutsclown | 06-07-21 | 12:10

@prutsclown | 06-07-21 | 12:10:
Dat is dus precies mijn punt.
Vol van praatjes over hoe het moet, maar zelf het goede voorbeeld geven........ ( en hij is ook vol van iets anders uiteraard ).

helaas-nederlander01 | 06-07-21 | 12:13

Wat mis ik eigenlijk in mijn denkwijze? Alles gaat over vermindering van de CO2 ivm 'het klimaat". Hoeveel invloed heeft een land als Nederland op het klimaat?
Wat levert die CO2 reductie op qua temperatuur zelfs al breng je die op het minimum? Ooit stond heel Nederland t/m Maastricht onder water. Ooit stond was er geen water in de Noordzee en kon men naar Engeland lopen. Wat heeft de meeste invloed op het klimaat, zon-activiteit of CO2? Ik lees KNMI maar ook electroverse.net/ In de media (columns van vooral vrouwen) worden we gewaarschuwd, maar waar baseert men zich op ?

Archimedes-2 | 06-07-21 | 12:09 | 2

1% maximaal.

Joris Beltsin | 06-07-21 | 12:13

Vooral niet vergeten dat we sloop van de landbouw, de veeteelt, de fruitteelt, de woningbouw én die van onze inkomens, te danken hebben aan een paar bendes beroeps-activisten en fanatici van de muljeu-beweging, aan papierneuker Vollenbroek en zijn clubje oud-hippies, en aan de klimaat-hysterica's van Urgenda.

Geholpen door activistische rechters en advocaten.

Nederlanders laten hun land compleet slopen door een kleine minderheid extreem-linkse milieu-taliban, en niemand, behalve wat boeren, die er iets tegen durft te ondernemen.

Aan de gang van zaken hier te zien, hebben emo-politiek en de dwingelandij & morele chantage van de Groene Khmer de toekomst.

Binnenkort blijven er twee opties open:
Een op maoïstische leest geschoeide groene dictatuur, of die andere, dagelijks geïmporteerde, waarvan de huis-kleur eveneens groen is:

upload.wikimedia.org/wikipedia/common...

Blij dat ik de déconfiture van dit ooit zo goede land, niet meer tot aan zijn rampzalige apotheose hoef mee te maken.
De beginfase van dat proces is al erg genoeg.

Peter Emile | 06-07-21 | 12:08 | 4

U heeft het over beroepsactivisten en fanatici. Maar even een stap terug. Deze groep beroept zich heel eenvoudig op de wet. De wet die door eerste en tweede kamer is goedgekeurd. In een openbaar en democratisch proces.
Het is de wet die daarom niet deugt. You are barking up The wrong tree; u moet bij het parlement zijn dat de wetten accordeert

theo-is-dood | 06-07-21 | 17:37
▼ 1 antwoord verborgen

Lieve voedingssector,

Neem a.u.b. meer af van onze eigen boeren tegen een eerlijkere prijs en probeer minder te importeren uit het buitenland want dat is beter voor het milieu.

Groetjes,

Een consument

Yor_Kok | 06-07-21 | 12:06 | 1

Zo, dat is er uit, En nu weer hup, naar de Boni.

denouden | 06-07-21 | 12:26

CDA en CU, dat zijn van die gristelijke partijen.
Gaat heen en vermenigvuldigd U.........
Dus, meer mensen, die hebben meer eten nodig lijkt mij zo?
Dat is een van de redenen dat er steeds meer boeren nodig waren ( en zullen zijn ).
En ik kan er nog wel een paar andere bedenken hoor, maar die zal ik hier niet noemen.

helaas-nederlander01 | 06-07-21 | 12:04

Wat heeft meer milieu impact (uitstoot). 30 hectare woonwijk voor de nieuwe medelanders (asieleisers, gelukzoekers, hakbars, etc.) of een melkveehouderij met 30 hectare weiland?

Hei-kneuter | 06-07-21 | 12:04

Woon lekker aan 2 grenzen kan het me uitzoeken. Sponser wel mijn buurlanden. Veel plezier ermee.

Limburgse-Harry | 06-07-21 | 12:03

Onze overheid lijkt zich steeds meer te ontwikkelen als vijand van het volk. Nu zijn de boeren de dupe; gelukkig laten zij zich niet willoos kapot maken maar komen zij op voor hen rechten. Hup boeren! En als we niet zoveel uitvreters zouden importeren viel het met de woningnood ook wel mee.

Toos Bevergeil | 06-07-21 | 12:02

"De wereld vergaat zonder ons"
Zag toevallig Frans Timmermans en Urgenda Minnesma in het programma
Binnenhof/ buitenhof. Op een of andere manier hebben dit soort aanstellers een plek voor zichzelf gecreëerd waardoor ze boven de nationale politiek staan.
Beide streven naar een soort Noord Korea de ideale heilstaat.
Kou en honger zo hou je de inwoners onder de duim.

MorgenEenAnder | 06-07-21 | 11:59 | 2

Je vergeet de derde (en belangrijkste) van de Heilige Drie-eenheid: Angst. Kou, Honger en Angst.

HeerVanStand | 06-07-21 | 12:04

Tuurlijk moet de veestapel kleiner. Om te beginnen al die varkensfabrieken verbieden. Geen uitzondering. Klaar d'r mee.

ParaPiet | 06-07-21 | 11:58 | 6

@denouden | 06-07-21 | 12:05:
Ja, want dat schijnt veel beter voor het milieu en die dieren te zijn.......
( ik snap het ook allemaal niet hoor ).

helaas-nederlander01 | 06-07-21 | 12:11

U bent moslim?...

Peter Emile | 06-07-21 | 12:14

Dat klopt, in het buitenland is men wel bereid voor onze hoogste kwaliteit te betalen. Wij importeren dan op onze beurt weer net iets goedkoper spul. Waarschijnlijk omdat we ons huishoudgeld moeten uitgeven aan allerlei torenhoge accijnzen, BPM, BTW, inkomstenbelasting, leges, vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting, erfbelasting, zorgpremie, pensioenpremie, wegenbelasting, hondenbelasting, afvalstoffenheffing, energietax, rioolheffing, OZB, enzovoorts, enzovoorts. Als je een beetje werkt, tenminste.

denouden | 06-07-21 | 12:35
▼ 3 antwoorden verborgen

Radicale veehouderij stemt toch al op lobbygroep BBB, die zetels is het CDA toch kwijt. CDA gaat zich nu vermoedelijk meer richten op de overgebleven achterban van akkerbouwers, biologische veeteelt, tuinbouwer, oudjes en christenen. Achteraf een beetje dom van FDF om een relatief machtige sleutelpartij als het CDA de rug toe te keren.

zeertegendradig | 06-07-21 | 11:56

Wat ik me dan ook afvraag?

Dat stukje moestuin: Waar die Klijnsma het over had toen ze nog de excuusinvalide van de PVDA was, en opperde dat ouderen die te weinig inkomen hadden om rond te komen, dat ze maar zelf met een moestuin...

Worden die moestuintjes dan ook verboden?

PieterC | 06-07-21 | 11:56 | 1

Ik heb een volkstuin en twee van mijn kinderen hebben een hond. Komt wel dichtbij nu. Zet de voordeur alvast open voor de onvermijdelijke controle

sgaapje | 06-07-21 | 13:26

Al het stikstof in de provincies die ze landbouwloos willen hebben komt uit het buitenland. Het levert sowieso dus helemaal niks op.

Krultang | 06-07-21 | 11:55 | 4

Ja wel hoor: Veel vierkante meters goedkoop opgekochte vrije landbouwgrond, wat voor een veelvoud wordt doorverkocht als bouwgrond, uwe regenten moeten ergens van rentenieren.

Bovendien moeten er na die eerste miljoen woningen die er nu gebouwd MOETEN worden, nog miljoenen woningen meer gebouwd gaan worden.

Per afgeleverde woning wordt gemiddeld ongeveer een 100.000 euro aan belastingen afgedragen aan de staat, en een 100.000 euro aan winst gemaakt door bouwend Nederland.

Tja en de VVD gonna VVD, de regenten gonna regent..

PieterC | 06-07-21 | 12:05

@PieterC | 06-07-21 | 12:05:
Als ze slim zijn bij de overheid, kopen ze die grond zelf, bouwen ze de huizen zelf. Heb je die graaiende investeerders en projectontwikkelaars en banken er niet tussen zitten. Maar ja, alles moet perse in de markt gezet worden, dus dan weet je het wel, die wringen alles eruit. Volgens de VVD beter voor iedereen.

kloopindeslootjijook | 06-07-21 | 12:36

@kloopindeslootjijook | 06-07-21 | 12:36: Wanneer ze niet zo "Gemeen als het water diep is" zouden zijn bij de overheid, dan hadden ze de import van de zieligheidsindustrie al lang geleden stop gezet.

Niks meer bouwen in eigen beheer door de overheid, dat hebben ze overigens al jaren geleden zelf stop gezet en aan de markt overgelaten door "volkshuisvesting" op te heffen, het stoppen van importeren moet stoppen! Megastallen voor varkens, kippen en runderen moeten verdwijnen en wat doet de overheid: We maken megastallen voor geïmporteerden...

PieterC | 06-07-21 | 12:50
▼ 1 antwoord verborgen

Ik kan eigenlijk geen zelfstandig naamwoord meer bedenken waar de overheid of een ngo niet het woord 'probleem' aan vast heeft geplakt.

HeerVanStand | 06-07-21 | 11:54 | 2

Geen probleem, maar "uitdaging", toch?

Toos Bevergeil | 06-07-21 | 11:57

Vergeet het woord 'crisis' niet. De regerende partijen en NGO's hebben zo weinig draagvlak voor hun beleid/voorstellen dat alles een 'crisis' wordt genoemd om de burger nog enigszins te mobiliseren, een goedkoop trucje.

therealbraindump | 06-07-21 | 12:05

Is het niet veel effectiever om de steden op te heffen. Daar wonen heel veel mensen die heel veel consumeren. Als we al die mensen een bestemming elders hebben laten zoeken kunnen we de steden inrichten als natuurgebieden. Dus, hoppa Den Haag en Amsterdam hef je zelf op en maak plaats voor stikstofarme grond!

Graaier | 06-07-21 | 11:54 | 3

Goed plan, daar wonen ook de meeste Gr links en d66 kiezers, dus win- win situatie.

bqbq | 06-07-21 | 12:01

laten we beginnen met een gracht om amsterdam/den haag, krokodillen erin en tol heffen voor alles wat gemotoriseerd de stad uit komt. Er in mag, er uit niet.

Dr.Utker | 06-07-21 | 12:06

Bestemming elders? Ah dus bouwen op landbouwgrond. Slimme tegel weer.

Lorejas | 06-07-21 | 12:23

Jim Rogers (investor) wees afgelopen week nog eens op de tekorten in de wereld m.b.t. agriculture en dan gaan wij het afbreken i.p.v. gewoon de regels en omstandigheden te verbeteren youtu.be/DHkxglTDXq4?t=993 alsof er elders in de wereld niet ook stikstof uitgescheiden zal worden als de wereld hetzelfde of meer zal produceren. De extreme bio-industrie (waar Q-koort enz. door kan verspreiden), daar kun je wel wat aan doen (omdat het ook een volksgezondheidsrisico is) maar dat heeft datzelfde cda juist laten ontstaan door de regels aan hun laars te lappen en steeds nieuwe uitbreidingsvergunningen af te geven (in Brabant met name).

Watching the Wheels | 06-07-21 | 11:52 | 11

@Watching the Wheels | 06-07-21 | 12:04:
".... Wereldvoedselorganisatie FAO en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) maandag in hun jaarlijkse vooruitblik op de komende tien jaar. Zij concluderen dat de voedselprijzen zullen dalen, omdat de productiviteitsstijgingen in de landbouw wereldwijd groter zullen blijven dan de toename van de vraag naar voedsel door de groei van de wereldbevolking."

Landbouwgrond neemt niet toe maar wereldwijd worden wel productiviteitsverbeteringen doorgevoerd die de bevolkingsaanwas inclusief interne verschuiving naar vleesconsumptie zullen overtreffen. Het is een prognose (net als die van Rogers)

Joris Beltsin | 06-07-21 | 12:11

@Joris Beltsin | 06-07-21 | 12:11:
Als dat zo is, dan lost het probleem zichzelf toch op of dacht je dat mensen iets blijven doen wat geen geld opbrengt? Het zal beide een beetje waar zijn. Mensen gaat steeds hoogwaardiger voedsel eten als ze minder arm worden en er zullen productiviteitsstijgingen zijn. Misschien heffen die elkaar wel op, maar dat voedsel goedkoper wordt ... dat lijkt me niet zo snel gebeuren. We gaan het zien (als we geluk hebben).

Watching the Wheels | 06-07-21 | 12:18

@Watching the Wheels | 06-07-21 | 12:18:
"Als dat zo is, dan lost het probleem zichzelf toch op of dacht je dat mensen iets blijven doen wat geen geld opbrengt?"
Ja, boeren werken gemiddeld al 150 jaar tegen gestaag dalende opbrengsten omdat die niet zo gemakkelijk van baan switchen, de kapitaalinvesteringen moeten terugverdienen en omdat het boeren een levensstijl is. Als boeren al stoppen dan doen ze dat bij een generatieopvolging.

Joris Beltsin | 06-07-21 | 12:28
▼ 8 antwoorden verborgen

Een voorbeeld van hoe je mest ook als een oplossing kunt zien: https://www.mestverwerkingfriesland.com/organische-meststoffen/ Laat staan een economische kans. Breng dit soort innovaties maar eens op de juiste schaalgrootte Nederlandje, in plaats van het bouwen van datacenters en overslagpakhuizen ter grootte van een Vinex-wijk

En dat allemaal voor wat door onze voorouders geschapen miniwoestijntjes die nu onder habitatrichtlijnen van de EU vallen. Bureaucratische idioten.

Hetkanverkeren | 06-07-21 | 11:52 | 3

Kan alleen met een berg subsidie.

Watching the Wheels | 06-07-21 | 12:09

@Watching the Wheels | 06-07-21 | 12:09: Nee. Tenzij u doelt op die datacenters en zulks. Biovergisting is als techniek al zou oud als de mensheid: het is vooral een kwestie van geduld en schaalgrootte.

Compost, maar dan op industriële schaal.

Hetkanverkeren | 06-07-21 | 12:25

@Watching the Wheels | 06-07-21 | 12:09: uit De Boerderij: „ Bijna € 2,6 miljard subsidie voor mestverwerking“

-/- De overheid stelt sinds 2008 bijna € 2,6 miljard beschikbaar voor de ondersteuning van mestvergisting en mestverwerking. Dat blijkt uit antwoorden van demissionair landbouwminister Carola Schouten op vragen van de Tweede Kamer.

De overheid ondersteunt via de subsidieregelingen voor duurzame energie (SDE en SDE+) sinds 2008 232 projecten gericht op mestvergisting of co-vergisting, op 146 locaties. De totale toegezegde subsidie bedraagt € 2,4 miljard-/-

Dat is subsidie van uw loonbelasting GS!
Naast de tientallen miljarden subsidie die de EU jaarlijkse uitdeelt

theo-is-dood | 06-07-21 | 17:42

Nooit op die kudtpartij gestemd. Doen ook niks voor onze Boeren in Zuid Afrika.
Farizeers.

Piet Karbiet | 06-07-21 | 11:45

Er moet een grote opruiming worden gehouden onder die politici die deze wurgstofproblematiek over ons land hebben afgeroepen. Wat een charlatans!
Boeren moeten worden geruimd omdat zulke politici gewoon willen blijven zitten.

denouden | 06-07-21 | 11:45

Een hele generatie wordt gek gemaakt met cijfertjes, data en doemscenario's en vervolgens wijs gemaakt dat ze de hele wereld moeten en kunnen redden. Een generatie die trouwens denkt dat melk en vlees in een fabriek worden gemaakt en de enige boerderij waar ze ooit zijn geweest de kinderboerderij is. Straks betaal je 5 euro voor een kopje sla dat met het vliegtuig uit Peru is gekomen omdat we hier in Nederland de hele landbouw en veeteelt hebben afgeschaft. Alleen maar vanwege een stel onbenullen die zo nodig moeten deugen.

Lomo | 06-07-21 | 11:42 | 3

'kropje sla'

Lomo | 06-07-21 | 11:44

En dan zul je zien dat een verdwaalde gans op je Natura 2000 gebied schijt en is je papieren stikstofnorm voor dat jaar alsnog overschreden.

Joris Beltsin | 06-07-21 | 11:44

Wat zeur je nu, je kan toch vitaminepillen kopen en die slikken? Wel één potje synthetische vitaminepillen staat gelijk aan 475 hectaren landbouwgrond zonder uitstoot, wanneer we de data er op naslaan.

Sarcasme uit: U heeft gelijk!

PieterC | 06-07-21 | 11:49

Die landbouwmachines die binnenkort weer de weg opgaan zouden verplicht geregistreerd en genummerd moeten worden zodat ze via justitie (boetes) aangepakt worden .

meneer Q | 06-07-21 | 11:37 | 4

Van wie?

Watching the Wheels | 06-07-21 | 11:42

"Ordnung muss sein" herr Flick?

Tater salad | 06-07-21 | 11:50

Ja dat kan ook echt niet, met zo’n combine op de snelweg.

amateurrr | 06-07-21 | 12:10
▼ 1 antwoord verborgen

Op CDA stemden nog een paar verdwaalde boeren omdat ze dat altijd deden. Die doen dat nu ook niet meer. Doei CDA.

denouden | 06-07-21 | 11:37 | 2

De meesten stemden al vvd, weet niet of dat beter is.

Watching the Wheels | 06-07-21 | 11:42

@wheels, veul beter.

uisge baugh | 06-07-21 | 11:50

Stikstofprobleem? Structureel stikstof blijven zeggen. Zelfs het woord stikstofbeleid introduceren en het probleem omschrijven als stikstofuitstoot. Het bewijs hoe dom, lui en arrogant onze politici zijn door niet gewoon de stoffen te noemen zoals ze heten. Gaan we het voortaan ook over koolstofuitstoot hebben? Want koolstof is een broeikasstof? En de gevaren van koolstof door vergiftiging bij onvolledige verbranding? Mooi, en water dan? Doe mij maar een glaasje waterstof!

hetgingperongeluk | 06-07-21 | 11:36 | 7

@Joris Beltsin | 06-07-21 | 11:52: ik voorzie een spa-rood taks in 2023

Dr.Utker | 06-07-21 | 12:08

@Timide_Aso | 06-07-21 | 11:56: de generatie die 20 jaar agogie aan de universiteit van Harderwijk heeft gestudeerd op kosten van de gemeenschap zou inmiddels wel naar het bejaardenhuis gebonjourd moeten zijn, helaas blijkt de realiteit weerbarstig.

Dr.Utker | 06-07-21 | 12:11

@Joris Beltsin | 06-07-21 | 12:07: Yep, ook de NOx-en nemen zelfs jaarlijks af. Vraag is dus of ammoniak eigenlijk wel een groot probleem is waardoor boeren moeten verdwijnen. Nitraat en lachgas zijn geen issue.

hetgingperongeluk | 06-07-21 | 12:13
▼ 4 antwoorden verborgen

Laat de boeren er maar met gestrekt been ingaan. Leg het hele land maar plat.
Ik pik het als consument ook niet meer dat ik voor mijn groente en fruit moet zoeken om iets uit Nederland te vinden. Boycot als eerste maar alle meuk die uit Afrika en Zuid Amerika komt. Hoezo hebben wij een stikstofprobleem als onze groeten en fruit met het vliegtuig hierheen komt?
Je suis team Boer!

pibasso | 06-07-21 | 11:33

Boeren moeten fatsoenlijk gecompenseerd/uitgekocht worden, maar het is onvermijdelijk dat de veestapel moet inkrimpen ivm stikstof problemen en om zo op korte termijn meer huizen te bouwen.

Je kunt niet én kortere wachtlijsten willen voor een gesubsidieerd dak boven je hoofd én massale veeteelt voor het buitenland in een klein dichtbevolkt land als NL.

Diederik_Ezel | 06-07-21 | 11:32 | 15

@Muxje | 06-07-21 | 11:50:
'Natuur' bestaat sowieso niet meer in Nederland; alle 'wilde' flora is gecultiveerd. En die flora wordt ook al gesloopt door toedoen van bio- en eco-logen, want die zijn nogal dol op zandverstuivingen. Bovendien wordt de flora die nog bestaat, platgetrapt, vernield & opgevreten door uitgezette konik-paarden, Schotse hooglanders, otters en wisenten.
Binnenkort, naast nieuwkomer de wolf, ook te ontmoeten tijdens uw wandeling met uw Golden Retriever: buffels, bisons, nijlpaarden, neushoorns, luipaarden, tapirs, krokodillen en aasgieren.

Peter Emile | 06-07-21 | 12:27

@Peter Emile | 06-07-21 | 12:27: Vergeet de korhoeders niet, die om de paar jaar uit hun mooie onmetelijke gebied gevangen zijn en voor straf losgelaten op de Sallandse heuvelpostzegel.

denouden | 06-07-21 | 14:21

@denouden | 06-07-21 | 14:21: de Korenwolf! Uitzetten kostte duizenden euro’s en de helft van die beestjes werd in een paar dagen door vossen opgevroten

theo-is-dood | 06-07-21 | 19:06
▼ 12 antwoorden verborgen

Het CDA zou weer eens wat vaker Gods water over Gods akker moeten laten lopen.

HeerVanStand | 06-07-21 | 11:29

De Overheid blijft de meest onbetrouwbare partner ooit.

hoochee | 06-07-21 | 11:29 | 2

Partner?

Watching the Wheels | 06-07-21 | 11:31

Overheid bestaat uit mensen die een hivemind ideologie bezitten. Verwijder je die mensen, dan krijgt de overheid een nieuw persoonlijkheid. Jaren en jaren en jaren afbraak van wat het ooit was. Thorbecke zou woedend zijn.

Adriel | 06-07-21 | 11:33

Moet de kop niet zijn: "cda pleegt euthanasie en gooit zichzelf voor de trekker"?

Watching the Wheels | 06-07-21 | 11:29

toch wel jammer dat je niet gewoon om de zoveel maanden verkieizngen hebt, zou een hoop veranderingen te weeg brengen. in zo'n migranten crisis gaat de grens wel dicht, en nu zouden de boeren wer blijven bestaan.

ikworstelengadouchen | 06-07-21 | 11:28

Langzaam maar zeker wordt de publieke opinie rjip gemaakt voor het massaal afschaffen van onze landbouw/veeteelt. Met stikstof als zogenaamde vijand die ons allemaal bedreigt. Waarbij niemand echter precies kan duiden hoe en waarom. Tegelijkertijd wordt als lokker de oplossing van de woningnood geschetst door het gebruik van de vrijgekomen gronden. Het verhaal van de stok en de peen in optima forma.

LucaBrasi | 06-07-21 | 11:28 | 5

@F. Jacobse | 06-07-21 | 11:33: Wir afschaffen das

Von Bliksum | 06-07-21 | 11:36

Kijk alleen die vegawaanzin maar eens. Je ziet geen advertentie in de folders of op de sociale media langkomen of er wordt in de comments gezanikt "is er ook een vega-variant"? Vlees eten heeft ons tot homo sapiens, de denkende mens gebracht. Vegetarisme en veganisme gaan dat "sapiens" in versneld tempo weer afbreken, let maar op. Geen vegetarier/veganist die er gezond uitziet. Geen enkele.

Graaisnaaiert | 06-07-21 | 11:54

@Graaisnaaiert | 06-07-21 | 11:54:
Vlees hoort er gewoon bij overal ter wereld ook ver afgelegen stammen die nog leven zoals wij heel lang geleden deden eten vlees, eskimo’s eten vlees. Dus dat hele anti vlees gebeuren snap ik niet.
Behalve dat we hier te maken hebben met overbevolking, dus te snelle consumptie en te hoge uitstoot van milieu schadende stoffen. De stammetjes in zuid amerika leven in balans. Het verschil? Geen gebruik maken van moderne techniek en plastics en leven met weinig mensen/km2. De oplossing zit dus in kleinschaligheid: kleine community’s die niet a de natuur om hun heen vernietigen sneller dan dat het herstellen kan.

timmey | 06-07-21 | 12:02
▼ 2 antwoorden verborgen

Nederlandse boeren zijn de beste van de wereld. Dat mag niet van Brussel want concurrentie heeft het nakijken. Dus de Nederlandse boer moet de nek omgedraaid worden door Brussel en Mark heeft al ingestemd. De kartel trekpoppen lopen netjes in het gareel van Timmerfrans. Eigenbelang eerst is het motto.... Nederland is ziek, heel erg ziek.....

Henk-Limburg | 06-07-21 | 11:27 | 2

Klopt. Net als de Nederlandse visser het meest innoverend is.
De Nederlandse politiek verzaakt. In plaats van opkomen voor haar kiezers, haar bevolking, kiest zij ervoor de belangen van Brussel te behartigen. Al kost dit haar burgers/hun kiezers hun baan, hun woon- en leefgenot, hun openbare ruimte, hun pensioen, etc.

GWBA | 06-07-21 | 11:34

Wat let een concurrerende grootmacht om milieuclubjes te sponsoren, te helpen met milieupropaganda om zodoende het westen laten verzuipen in zijn eigen gutmenschperikelen. Hele sectoren schaffen zichzelf af. Alles wordt onbetaalbaar. Eindeloos wordt er gepraat. Als op een andere manier winnen niet lukt. En dan opkopen en die flauwekul weer afschaffen.

denouden | 06-07-21 | 14:35

Voorsorteren op kabinetsdeelname. Wobke slikt alles wat madam Al-Qaq voorschrijft. Ja, ja, ja. Dat rapport Spies (waar blijft dat toch) moet ook nog een beetje herschreven en aangepast worden. Misschien moeten er wat namen uit (Tata, of zo). Boeren hebben geen naam, zijn niets waard en worden opgeofferd voor regeringsdeelname. Diep christelijk, diep medemenselijk, onze naasten.

dathoujetoch | 06-07-21 | 11:27

Geschiedenisles...... eerst worden de boeren verraden daarna het volk.

ikdenkwat | 06-07-21 | 11:26

Als je de weg kwijt bent is de kans op een verkeerde afslag ook best groot. Zie hier het CDA op weg naar de afgrond, en terecht.

Von Bliksum | 06-07-21 | 11:22

Als je het aantal ontsierende zendmasten op kerktorens telt in Nederland, dan weet je allang dat CDA'ers hun ziel hebben verkocht aan de duivel.

mozaard | 06-07-21 | 11:22 | 1

Zit de duivel achter 5g dan?

Xbitt | 06-07-21 | 11:24

Ik verwacht nu dat veel boeren overlopen naar de SGP, CU of de PVV.

steekmug | 06-07-21 | 11:21 | 7

@steekmug | 06-07-21 | 11:28: ik ga wel bij de BBBS, de Boer en Burger Binnenlandse Strijdkrachten.

ikworstelengadouchen | 06-07-21 | 11:29

@ikworstelengadouchen | 06-07-21 | 11:29: mijn vader moest tot begin jaren 2000 zijn vrachtwagen regelmatig door het leger laten controleren op het gemeentelijke werf wegens confiscatieverplichting tijdens een mogelijke crisistijd weet ik nog van vroeger.

steekmug | 06-07-21 | 11:45
▼ 4 antwoorden verborgen

CDA is hard op weg om net zo'n neergang als de PvdA te ondergaan. Op naar de nul zetels!

Hendrick9999 | 06-07-21 | 11:19 | 2

De leeftijd van de gemiddelde CDA-stemmer zal voor een snelle uitfasering zorgen.

Earl_of_Doncaster | 06-07-21 | 11:22

Waarbij opgemerkt dat PvdA nog een bestuurskaste vertegenwoordigt die toch nog goed is voor zo'n 9 zetels. CDA vertegenwoordigt straks niets meer dan wat verdwaalde protestantse Ekoplaza klantjes.

All_yall | 06-07-21 | 11:23

Ik denk dat boeren niet noodzakelijk tegen een lagere productie zijn, als hun inkomen kan behouden blijven en hun bedrijfsschulden afbetaald kunnen blijven. Je kan niet zomaar een bedrijfsmodel omgooien en de boeren dan met de gebakken peren laten zitten. Maar dan moet de volgende regering daar ook geld voor voorzien en niet de aanpak van 'langzaam doodknijpen' volgen. Tenslotte heb je dan ook meer bouwgrond die vrijkomt en milieuwinst, dus kost het niet alleen geld.

Zyprexa20mg | 06-07-21 | 11:19 | 2

Het zou al een hoop schelen als de regels niet elke paar jaar veranderen. Niet elke boer heeft daar even veel last van, maar er zijn er ook die voor tonnen investeren in een nieuwe stal, om 4 jaar later de boel weer op te kunnen breken omdat ze in Den Haag weer wat nieuws verzonnen hebben.

Ik ben helemaal niet zo pro-boer, maar de bemoeizucht van de politiek zit me nogal dwars. Ja, de veestapel kan best kleiner. Maar moet hij ook kleiner? Of kunnen we de uitstoot ook terugdringen met andere maatregelen?

Muxje | 06-07-21 | 11:29

Wat is er innovatief aan meer bouwgrond? Wat is de milieuwinst van meer bouwgrond? Alle Tesla's in de file? Bouw nou 's zoals echte steden, met luxe, dure (dus populaire) hele hoge appartementen. En dan bedoel ik geen jaren '70 Bijlmer. Maar op een volwaardige manier gebruik maken van de bebouwde kom. met goede voorzieningen. Maar nee. WIj menen weer een Purmerend nodig te hebben, een Nieuwegein, nouja overal zijn die lelijke gedrochten met bijbehorende file opgepopt. En blijkbaar moet dat nog meer. En maar zaniken dat er haast geen natuur is.

denouden | 06-07-21 | 14:44

"U weet immers: zonder de boer geen vreten!"

Ah gaan we op die toer? Kan best wat minder met de veestapel, daar komt ons vreten geen moment van in gevaar. Hooguit de winst van veehouders en exporteurs. En de winst van de mestfraudeurs.

Beste_Landgenoten | 06-07-21 | 11:18 | 6

Juist. Zonder boer geen vreten! Als we het eten uit NL verbannen mogen we het kopen van de door EU ruim gesubsidieerde Fransen en Duitsers ( en zelfs van de andere kant van de aardkloot.

ET007 | 06-07-21 | 12:52

Je bent al aardig geindoctrineerd. De boer is de enige die geld verdient letterlijk van eigen bodem. En die hoge kwaliteitsproducten zijn heel erg populair in het buitenland ja. Wegens een heel lange traditie van kennis en kunde, en een nooit aflatende inzet. Omdat jij die hoogwaardige producten niet koopt, kunnen we ze daar verkopen. Maar heel erg is dat niet! Een land moet ergens geld mee verdienen. Eet jij maar onze uitgemolken koeien. Dat is ook prima vlees, kun je ook moeilijk de vuilstort opsmijten en het is er toch. Waardevolle eiwitten, voor de gewone man. Te vinden in de doorsnee supermarkt. Het land heeft dat nodig.

denouden | 06-07-21 | 14:58

@All_yall | 06-07-21 | 11:30: momenteel exporteert de varkensboer naar China! Nederlands varkensvlees gaat naar China en de varkensstront blijft hier en vervuilt ons drinkwater.
Dus een paar duizend varkensboeren verdienen geld terwijl de drinkwatervoorziening steeds duurder wordt. Om de mest uit ons drinkwater te filteren. En daarvoor mag de burger betalen

theo-is-dood | 06-07-21 | 19:11
▼ 3 antwoorden verborgen

Om half een vanmiddag weer lachen om Nederland, een "foute" "beveiligde" politicus wordt door de Hoge Raad.... definitief weggegooid.

hagelkruis | 06-07-21 | 11:18 | 1

Uitspraak maakt niet veel meer uit, Wilders wordt in veel media toch al weggezet als een criminele rascist, vrijspraak of niet.

Nuchternederland | 06-07-21 | 11:27

Klimaatmaatregelen gebaseerd op rekenmodellen oplossen met rekenkundige verkleining van de veestapel.

En dat terwijl de stikstofuitstoot van de veeteelt de afgelopen twintig jaar gehalveerd is.

Lust u nog peultjes?

Wijze uit het Oosten | 06-07-21 | 11:16 | 2

Boeren hebben land. En het is met land hetzelfde als met centjes; dat is beter maar in handen van uw zorgzame overheid.

All_yall | 06-07-21 | 11:19

Huh? CDA? Bestaan die nog?

Odin | 06-07-21 | 11:16

Lientje kon nog weleens heel groot worden.

einstein brain | 06-07-21 | 11:15

1 vd meest vruchtbare landen ter wereld is NL.
en in uitgerekend dát land, wordt landbouwgrond veranderd in bouwgrond.
en daarop worden huizen gebouwd voor mensen uit landen met honger...

lieve mensen, dat is helemaal verkeerd.
dat is het paard achter de wagen spannen.

mensen eruit en koeien (schapen, kippen, aardappelen, groente) erin!

Stoned Hengst | 06-07-21 | 11:15

@CDA Er zijn genoeg oplossingen te bedenken om de boeren te helpen. Heelveel boeren willen wel veranderen. Waar het schuurt is dat het vertrouwen in de politiek ontbreekt. Er wordt aan symboolpolitiek gedaan. Er zijn plannen voor een miljoen huizen en het lijkt helemaal niet te gaan om CO2, natuur of milieu. Wat je moet doen is een delta-plan agri op poten zetten. Met de boeren. Zorgen dat er meer biodiversiteit komt, betere lokale afzetkanalen, aanbestedingsplicht voor voedsel anders in gaat richten in NL, de urine van de poep apart houd etc.

zevensprong | 06-07-21 | 11:14 | 1

Al die koeien een biologisch afbreekbare luier om net zoals onze bejaarden, het is zo simpel.

Watching the Wheels | 06-07-21 | 11:17

Na de verkiezingen, 180 graden draaien. Lekker bezig CDA.

Wim Venijn | 06-07-21 | 11:13 | 2

Ze moeten met d66 regeren, dus offeren ze dit om hun woningbouwagenda voor Bouwend Nederland uit te kunnen rollen met een berg subsidie.

Watching the Wheels | 06-07-21 | 11:19

@Watching the Wheels | 06-07-21 | 11:19: Ja, ruimte maken om half Afrika te huisvesten.

meneer Q | 06-07-21 | 11:44

De agrarische veren afschudden in de jaren '20 is een beetje het afschudden van de ideologische veren in de jaren '90.

Ik wacht halsreikend op de peiling van de Hond van komend weekend.

Knufter | 06-07-21 | 11:11

Maar wel lekker CDA blijven stemmen want Christelijk!
Zolang geen enkele kartel partij verband legt tussen het aantal mensen op deze aardkloot en het klimaat is het alleen maar gelul.

Minder mensen - minder voedsel - minder vee - minder vervuiling - meer ruimte en ontlasting klimaat.

allesofniks | 06-07-21 | 11:10

De boeren zorgen voor ons eigen voedsel en voor een belangrijk deel van de export. Je eigen voedselvoorziening de nek omdraaien is tamelijk idioot. Je zou nog wel de export terug kunnen brengen, maar dan moet je wel iets anders gaan exporteren, anders mis je als land die inkomsten. Wat gaan we dan produceren en exporteren? Gebakken lucht?

Schmalz | 06-07-21 | 11:08 | 12

ASML, Philips, enz

theo-is-dood | 06-07-21 | 17:46

@Capt. Iglo | 06-07-21 | 11:34: Ja, dat spinnen ze, zo jammer dat mensen daar in trappen.

robbie103 | 06-07-21 | 19:06
▼ 9 antwoorden verborgen

Als we nou eerst iets doen aan de mensenstapel. Hebben we vanzelf minder vee nodig.

HeerVanStand | 06-07-21 | 11:07

In 1975 hebben we onze ziel verkocht aan de islam en nu wordt weer een stukje Nederland verkocht omdat we onze rug niet recht kunnen/durfen te houden. Oost-Europa heeft de ware toekomst

Eddy67 | 06-07-21 | 11:07 | 2

Omdat daar de Nederlandse boeren naar toe zijn gejaagd ?

elevator | 06-07-21 | 11:07

@elevator | 06-07-21 | 11:07: in oost Europa is géén mestoverschot. Dus daar kan die stront van miljoenen varkens gewoon nog net als vroeger worden uitgereden. Met de giertank.
Dus ja graag! Alle varkensboeren met een oprotpremie naar Polen, Bulgarije, Litouwen en Slowakije. Dan kun je eindelijk weer eens schone lucht inademen in Brabant

theo-is-dood | 06-07-21 | 19:17

We moeten alle beesten in Nederland verbieden, dit kan echt niet meer. Daarmee kunnen we dan de 600 kolencentrales in China compenseren. De chinezen zullen ons danken door hun plastic meuk bij Ali nog goedkoper te maken.
www.ad.nl/buitenland/plannen-voor-rui...

jan huppeldepup | 06-07-21 | 11:06 | 1

waarnaar de EU ons extra heffingen laat betalen als je een pakketje uit buiten-EU ontvangt.

Nuchternederland | 06-07-21 | 11:25

Zonder boeren hebben we ook geen wilde boerendochters meer. Ik juich die ontwikkeling (degeneratie) niet toe.

Ichneumonidae | 06-07-21 | 11:05 | 3

En geen 'Boer zoekt vrouw' ... Nederland zal anders zijn als het cda klaar is. "En voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie", het cda kan bijna fuseren met de dierenpoes.

Watching the Wheels | 06-07-21 | 11:08

@Watching the Wheels | 06-07-21 | 11:08: Nieuw format. CDA-er zoekt vrouw.
Wordt een kraker.

Ichneumonidae | 06-07-21 | 11:12

Het was te verwachten van het CDA. Die zijn hiermee hun complete achterban kwijt nu.

Dirk III | 06-07-21 | 11:02 | 6

@Watching the Wheels | 06-07-21 | 11:05: Met Elco Brinkman als een soort Siewert?

TonAlias | 06-07-21 | 11:17

@TonAlias | 06-07-21 | 11:17:
Elco z'n zakken zijn al jaren geleden gevuld. Hij combineerde rustig het voorzitterschap van het grootste pensioenfonds ABP (APG) met het voorzitterschap van Bouwend Nederland en Rabo Vastgoed en functies bij Staatsbosbeheer en Triodos bank, volkomen bizar. Tijdens de kredietcrisis bleek ABP ineens het grootste deel van hun vermogen in Amerikaanse rommelhypotheken gestopt te hebben, waar ze 44 miljard op verloren hebben. Bush: "Either you're with us or you're with the terrorists." Balkenende: "Regel het wel even voor je".

Watching the Wheels | 06-07-21 | 11:22

@Watching the Wheels | 06-07-21 | 11:22: bron voor die €44 miljard verlies?

theo-is-dood | 06-07-21 | 19:18
▼ 3 antwoorden verborgen

Denk dat Omtzigt nu meer zetels zou halen dan het cda.

Watching the Wheels | 06-07-21 | 11:01 | 1

Ik hoop toch ergens dat nieuwe verkiezingen komen en hij zijn eigen partij maakt. Maar welke mensen zouden er potentieel bij passen? Verder, Omtzigt is niet bepaald een leiders type, maar dat hoeft voor mij niet. Hij is een volksvertegenwoordiger.

Adriel | 06-07-21 | 11:04

Hoezo moet de veestapel nou echt kleiner? Dit is toch een bedacht verhaal aan de hand van normen voor Natura2000 gebieden? Stikstof is immers helemaal niet slecht voor de natuur, dus waar de f*ck hebben we het over? Kunnen we niet beter een aantal Natura2000 gebieden opheffen? Als ik het kosten/baten plaatje zo afweeg, lijkt het mij een heel duur geintje om boeren uit te kopen, voedselproductie te verminderen, EU landbouwsubsidies minder te krijgen. Kortom, dit gaat ons heel erg veel geld kosten. Iemand die hier wat meer toelichting op kan geven?

Old_Spice | 06-07-21 | 11:01 | 14

@* Il Principe * | 06-07-21 | 11:20: Het gaat helemaal niet om het schrappen van een paar megastallen. Er wordt veel meer geschrapt. Er kunnen dan ook zelfs geen biologische bedrijven voor in de plaats komen! En de pure landbouw is misschien die 1,5%, maar er hangt een enorme industrie aan vast die hierin niet wordt meegerekend. Verder gaat het er helemaal niet om wat 'we nodig hebben'. Alsof export een vies woord is. Voorlopig nog geen productiestop op boter zo te horen. Voor op je hoofd.

denouden | 06-07-21 | 15:19

@meneer Q | 06-07-21 | 11:49: Nou, dat valt tegen. Lang niet alle grondsoorten en planten die op die gronden groeien, zijn gevoelig voor stikstof. Eikenbomen doen het hier (dan wonderwel??) prima. Gezien de agrarische activiteiten zal er aan stikstof geen gebrek zijn. @Capt. Iglo roept wel op om naar buiten te gaan, maar ik vraag me af of de captain zelf wel zo'n buitenmens is. Juist veel natuurgebieden worden door de beheerders zelf verpest. Grondwaterstanden verhoogd waardoor het alleen maar zuur wordt en en biezenvelden ontstaan. Daar gaan eikenbomen dood ja. Het is gemakkelijk om dan te zeggen dat iemand anders daar schuldig aan is. Die boer. Nou nee dus. Er worden heel veel fouten gemaakt, en ik heb nog NOOIT een bericht gezien dat natuurbeheerders toegenven dat het niet gegaan is zoals gedacht. Terwijl je dat aan veel gebeiden kunt zien. Reestdal bijvoorbeeld. Vroeger was dat een enorm mooi gebied met heel veel weidevogels. Nu is het een groot zuur biezenveld met helemaal niks.

denouden | 06-07-21 | 16:02
▼ 11 antwoorden verborgen

De bio-industrie is gewoon niet meer van deze tijd. We moeten gewoon op een duurzamere manier met de natuur omspringen. Vissers, boeren het waren leuke beroepen en leuke dorpjes in de jaren dertig. Is geen plaats meer voor.

Rest In Privacy | 06-07-21 | 11:01 | 8

Biologische landbouw is beter voor de dieren, maar slechter voor de natuur (ruimte, water).
Iets met cake en ook eten.

Nuchternederland | 06-07-21 | 11:22

@DeAapUitDeMouw | 06-07-21 | 11:17: daar doen we dit ook niet voor. Het gaat om de biodiversiteit en levensvatbaarheid van Nederland als het over boeren en stikstof gaat, niet over de wereld zoals met CO2.

Capt. Iglo | 06-07-21 | 11:24

@Capt. Iglo | 06-07-21 | 11:12: Ga dan netjes in Canada wonen. Liefst zo ver mogelijk naar het noorden. Prachtige natuur enorme biodiversiteit. Alleen jammer dat veel groenten ingevoerd worden uit Nederland.

kokenrel | 06-07-21 | 11:26
▼ 5 antwoorden verborgen

Kiezersbedrog van het CDA. Ik ben verbaasd hoor.

All_yall | 06-07-21 | 11:01

Tijd voor wat anders beste boeren. Het CDA en de CU splinter partijtjes die de eigen mensen voor de bus gooien om over de fariSegers van de CU maar niet te spreken.

Therapietje | 06-07-21 | 10:59 | 1

BBB

elevator | 06-07-21 | 11:00

lientje1967 klinkt als Willem 4.

Watching the Wheels | 06-07-21 | 10:58 | 3

Klinkt meer als Bertha328. Met een gele plastic tag door het oor.

grapo | 06-07-21 | 11:00

@Watching the Wheels | 06-07-21 | 11:02: Hahahaa.

grapo | 06-07-21 | 11:04

De boeren kunnen zich beter richten op het kweken van meelwormen.

Glasgow Argus | 06-07-21 | 10:57 | 2

Eiwittransitie is de term hiervoor.

Niet_Van_Hier | 06-07-21 | 11:02

Triest voor de betrokken boeren natuurlijk, maar er is domweg teveel schijt van beesten. Dat verpest de grond, lucht en water. Ja, er wonen teveel mensen in NL en ja, (vlieg)verkeer speelt ook een rol, allemaal waar. De grootste truc die boeren hebben uitgehaald is ons laten geloven dat ze de natuur beheren.

StiekemeBunzing | 06-07-21 | 10:56 | 8

Ook teveel schijt van mensen, dus die moeten ook maar ophoepelen.

gato | 06-07-21 | 11:15

Dat doen ze en landbouw is 1 van de meest innoverende en voorop lopende industrieën (na luchtvaart) in Nederland. Vernieuwingen op minder gif, uitstoot van alles, gebruik van reststoffen en energiebesparing. Maar nee he, dat er steeds meer mensen hier wonen en nog in jaren 70 woningen en steeds meer stroom vreten en afval produceren (weggooi maatschappij de tering) is niet de oorzaak. Kop nog wat verder in het zand.

TheseDays00 | 06-07-21 | 11:24
▼ 5 antwoorden verborgen

Eerder vlaai zonder de koe.

Deksmaat | 06-07-21 | 10:56

Die dame was toch van de Hell’s Angels?

thanseeuwen | 06-07-21 | 10:56

Voedsel is toch vooral voor het plebs. Die kunnen ook best honger lijden.

- Getekend: De Brusselse adel.

TheEgg | 06-07-21 | 10:56 | 4

En als het voedsel werkelijk krap zou worden, kunnen we met zijn allen toch Franzl Timmermans opeten?

Roadblock | 06-07-21 | 11:07

@Roadblock | 06-07-21 | 11:07: Één hap Frans Timmermans, en je cholesterol zit de komende 2 maanden door het plafond.

TheEgg | 06-07-21 | 11:23

@Roadblock | 06-07-21 | 11:07: Dat vetgemeste, volgevreten varken is ook zo'n prima boegbeeld voor 'groen'. Een derde wereldland was in z'n totaliteit geholpen bij wat die plofkop wekelijks naar binnen schranst.

drekzooi | 06-07-21 | 11:36
▼ 1 antwoord verborgen

CDA... CDA... wacht even, komt me bekend voor, is dat niet die afsplitsing van Lijst Omtzigt, met nog minder zetels in de peilingen dan de Partij van de Dieren?

Nuchternederland | 06-07-21 | 10:56

BBB kwam net op tijd om de teringzooi die het CDA heet op te ruimen en de buit te pakken. Overigens vind ik het prima, heb wel een redelijk gevoel bij Lientje.

Baksteenbakker | 06-07-21 | 10:55 | 3

Ehm. We hebben net verkiezingen gehad. Duurt nog paar jaar voor BBB de buit eventueel kan pakken.

Lorejas | 06-07-21 | 10:57

@Lorejas | 06-07-21 | 10:57: Maar ondertussen wel de leegloop bij het CDA verder kan aanwakkeren. CDA zal zich nog in heel wat bochten moeten draaien om te doen geloven dat ze nog steeds het beste met de boeren voorhebben. Het doek valt voor die huichelaars en daar kan de BBB prima op inspringen.

drekzooi | 06-07-21 | 11:15

Ja, dan gaat het vlees gewoon geproduceerd worden in een ander land om het hier naartoe te rijden. Dan heb je dus de minder technologisch ontwikkelde boer die niet alleen vervuilender produceert, maar ook dat vervuilender spul hier naartoe moet rijden in een oude diesel.
Maar bureaucratisch Nederland weet dat dat dan van een ander bureau af gaat komen. Hun bureau is schoon, die domoren kijken niet verder en sluiten hun ogen voor het feit dat de hele kamer er wel viezer door wordt. Wat een onmetelijke domheid.

Ares | 06-07-21 | 10:54 | 9

Hangt allemaal samen met de papierwinkel die CO2 en stikstof heet. Klaarblijkelijk krijgt Nederland geen aftrek van uitstoot voor het feit dat we schoner produceren dan in veel dan de ons omringende landen

plamoen | 06-07-21 | 11:03

@StiekemeBunzing | 06-07-21 | 10:58: Ja en van die varkentjes maken Italianen weer lekker worstjes die vervolgens weer bij ons in de supermarkt belanden voor een mooie prijs. Het is internationale handel. Wij kunnen ons daar best van uitsluiten maar dat betekent ook dat die fuet worst in de supermarkt 6 euro gaat kosten ipv nu 2,50. Het vlees komt dan niet meer uit NL maar uit Polen. Dus what's the fucking difference? Het kost ons mega veel geld en het enige wat we hebben bereikt is dat Natura2000 gebieden iets meer biodiversiteit behouden. Nou tering zeg, dat is die paar honderd miljard euro aan kosten echt wel waard. Not.

Old_Spice | 06-07-21 | 11:06

@StiekemeBunzing | 06-07-21 | 10:58: Die export is noodzakelijk voor de schaalgrootte waarmee een boer moet werken om een beetje rendabel te kunnen zijn. Minder produceren betekent gewoon dat ze helemaal niet meer produceren en dan wordt dat gat gevuld door boeren in Oekraïne of Turkije. Mag jij 3x raden wat dat met de kwaliteit en vervuiling doet.
De schijt die deze dieren trouwens produceren wordt gemaakt van groenvoer van het zelfde land als waar die schijt op terecht gaat komen. Dat cirkeltje wordt voortdurend herhaald en de zon zorgt voor de benodigde energie. Er wordt in Nederland dus niet meer stikstof geproduceerd, de hoeveelheid blijft exact gelijk. Alleen komt het niet op de juiste plek terecht en dáár moet men op inzetten. Dan kun je prima boeren met een enorm hoog niveau van dierenwelzijn én een schoon milieu.
Maar afschaffen of verminderen zorgt linksom of rechtsom voor veel meer vervuiling en dierenleed. Dat is kortom de moeite niet waard.

Bakkeleures | 06-07-21 | 11:24
▼ 6 antwoorden verborgen

Heb het idee van 'rentmeesterschap' en intensieve veehouderij / bio-industrie altijd al onverenigbaar gevonden. Goed dat het CDA deze stap eindelijk maakt.

Sinds wanneer is Geenstijl een verlengstuk van BBB geworden?

Omtzigtelijk | 06-07-21 | 10:54 | 2

Dit was een boodschap van links Nederland, die nu gaan
vertellen waar het geld voor deze waanzinnige plannen vandaan moet komen.

Roadblock | 06-07-21 | 11:02

De overheid heeft boter op het hoofd. Nul regulatie na afschaffing van het melkquotum. Hiermee schiepen ze een variant op 'tragedy of the commons' waarbij het voor elke boer individueel beter is te investeren en te groeien, maar voor de sector als geheel dit ongezond is. En als de investeringen zijn gedaan komt Tjeerd van D66 dat elke boer de helft van zijn vee moet wegdoen, dan gaat elke boer failliet. Stikstof is ook al zo'n dossier waar de overheid hem juridisch uit de broek heeft hangen. Ook dat probleem is nu opeens van de boeren. Het is verworden tot een machtsspel over land om onze immer uitdijende bevolking het hoofd te bieden. Politiek en projectontwikkelaars staan in de rij om het land af te pakken en de poet te verdelen. Stikstof is een hefboom, de boeren de speelbal

Incitatus | 06-07-21 | 11:40

"Perspectief", "Niet over boeren, maar met boeren". Allemaal holle lege kreten. Over een paar jaar worden de regels weer anders, de overheid is simpel onbetrouwbaar. De regels zijn belachelijk, we maken ons land kapot en het heeft op klimaat geen enkel meetbaar effect.

TheBigKirth | 06-07-21 | 10:53 | 8

@Omtzigtelijk | 06-07-21 | 10:57:
Dan moet je dus als eerste de voortdurende import van kanslozen stopzetten en kanslozen die al binnen zijn actief uitzetten. Anders blijft het dweilen met de kraan open.

Lefty-Messup | 06-07-21 | 11:04

Overheid speelt met vuur. FDF gaat af en toe over de schreef en wordt dan geframed als radicaal. Uiteindelijk is het niets anders dan een noodkreet van de boeren die niet serieus genomen worden. Als de overheid zo doorgaat zal er een fractie komen die echt radicaliseerd en met alle middelen de overheid te lijf zal gaan. In den Haag schijten ze al in de broek van een paar trekkers, dan mag wat over is van defensie komen opdraven. Wellicht moeten ze even de aflevering andere tijden over ruilverkaveling in de achterhoek, gewoon een soort sfeerimpressie. Als ze denken dat het malieveld wel even schoonvegen:
ME is een beetje als oranje, vol vertrouwen na een voorjaar wappies rossen, gaan ze het toch lastig krijgen tegen de boeren in de knock-out fase

Incitatus | 06-07-21 | 11:21
▼ 5 antwoorden verborgen

Waar vallen tegenwoordig de meeste stemmen te rapen ?
Juist ja .

likmegaties | 06-07-21 | 10:51

BoerBurgerBeweging!

Adriel | 06-07-21 | 10:51 | 9

@thanseeuwen | 06-07-21 | 11:01:
En dat lijkt mij ook de beste optie zolang we doorgroeien (en onze krabbel onder N2000 wetgeving zetten waar we de implicaties niet van begrijpen).

De Eierbal | 06-07-21 | 11:10

@thanseeuwen | 06-07-21 | 11:01: Jij leest alleen de gepoliturde succesverhalen maar veel boeren in Canada denken er toch anders over.
Er is veel ruimte, dat klopt, maar je woont in de middle of fucking nowhere en in het meest woke land ter wereld ben je als veehouder je leven ook niet meer zeker. Ook in Canada wordt boeren van alles verweten, zeker de recente gelukszoekers. Ik geef het minder dan 10 jaar en dan komen die allemaal met hangende pootjes terug. Als Trudeau zijn zin krijgt, samen met alle woke achterlijken, dan gaat ook Canada naar de verdoemenis. Nog sneller dan Nederland.

Bakkeleures | 06-07-21 | 11:17

@Bakkeleures | 06-07-21 | 11:17:
Dat kan niet, tenzij ze niet willen boeren. En het voordeel van in the middle of nowhere zitten is dat je veelal met rust gelaten wordt wat betreft je opvattingen.

De Eierbal | 06-07-21 | 11:49
▼ 6 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl