Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

UWV: Kroniek van een faalfabriek, deel 68 – De laatste uitbraakpoging

Dit is deel 68 van het feitenfeuilleton UWV: Kroniek van een faalfabriek. Hierin beschrijft database doctor @René Veldwijk van binnenuit zijn ervaringen met het UWV. Lees HIER de introductie, inclusief een lijst met afleveringen en personages.

2013 – heden

Als het UWV in het nieuws komt, is dat meestal negatief en vaak gaat het dan over geautomatiseerde systemen die niet werken of lek zijn. Het UWV laat alles dan over zich heenkomen totdat de ophef weer is overgewaaid. Alleen de directeur automatisering probeert het negatieve beeld bij te stellen, waarna de schade alleen maar groter wordt (1a, 1b, 2).

Het is om die reden dat het UWV dolblij is met Rob Witjes. Het telefoonnummer van het Hoofd Arbeidsmarktinformatie zit in elke journalistieke rolodex. Witjes is de UWV-deskundige die ons op de radio bijpraat over de arbeidsmarkt, deskundig en sympathiek. Zelfs wanneer de werkloosheid de verkeerde kant op gaat heeft Witjes een positieve boodschap, want er zijn altijd beroepen en sectoren waar nog wel muziek in zit.

Rob Witjes geeft leiding aan een bijzonder groepje mensen met kennis van de arbeidsmarkt en van automatisering (meer specifiek: data-analyse). Het succes van Witjes' afdeling is eenvoudig verklaarbaar: weinig mensen, geen inhuur (dus geen duiventil), geen hi-tech architectuurgedoe. Kortom, Witjes' clubje is totaal 'on-UWV'. 

Wij vallen onder dezelfde UWV divisie en zitten in hetzelfde gebouw, maar hebben helaas niets met Witjes en zijn mensen te doen. Onze taak is het op orde brengen van werk.nl, in het bijzonder de data. Wanneer we zien dat dit tot niets leidt doordat de matchsoftware verkeerd werkt, bedenken en bouwen we in 2013 met de zegen van de directie een eigen matchproduct, de cv-kaart (zie deel 61). Maar die cv-kaart is een persoonlijk adviesproduct, gebaseerd op het cv van één UWV-klant. Als een UWV-adviseur iemand aanraadt om echt iets nieuws te gaan doen, dan wil je informatie kunnen geven over dat beroep. En die informatie kunnen wij natuurlijk óók uit werk.nl halen.

En zo ontstaat in 2013 de beroepenkaart, een zeer laagdrempelig product waarmee iedereen gericht naar werk kan zoeken (probeer eens!) en dat ook alternatieve beroepen aanreikt die mogelijk kansrijker zijn. Net als bij de cv-kaart biedt UWV de beroepenkaart in stilte aan. Net als de cv-kaart wordt beroepenkaart vooral gebruikt door adviseurs in klantgesprekken.

Wanneer de beroepenkaart staat, stellen wij onze opdrachtgevers voor om de data onder de beroepenkaart vrij te geven. Waarom zou UWV dat niet willen? Het zijn tellingen die niet tot personen zijn te herleiden maar die waardevol zijn voor wetenschappers en commerciële bemiddelaars. Het WERKbedrijf heeft immers als taak om de arbeidsmarkt beter te laten functioneren en dit draagt daar direct aan bij. Het is preken voor eigen parochie. Onze opdrachtgevers zijn vóór. Alleen moet dat gebeuren via het geëigende kanaal: de afdeling Arbeidsinformatie.

Rob Witjes en zijn rechterhand, Wouter van Dam, reageren positief. Alleen moeten ze wel volledig begrijpen hoe de data onder de beroepenkaart worden geproduceerd, want zij krijgen straks de vragen. Het is allemaal even redelijk. Medio 2015 hebben we onze kennis overgedragen aan een van Witjes' analisten. En natuurlijk is alles ook deugdelijk gedocumenteerd. We kunnen data vrijgeven!

Maar er worden geen data vrijgegeven. Er gebeurt niets. Ik spreek Wouter van Dam er op aan. Die vertelt mij dat het vrijgeven van de data goedkeuring van de UWV-top vereist. Naderhand wordt het verhaal dat het licht op groen staat, maar er nog een softwaretool moet worden geselecteerd waarmee de data ontsloten gaan worden, zoiets als ook het CBS heeft. Het is duidelijk. Achter de sympathieke façade gaat ook hier het normale UWV schuil. Ik begrijp alleen de reden van het traineren niet. Witjes en Van Dam krijgen een mooi informatieproduct op een presenteerblaadje geleverd. Vanwaar deze achterbaksheid?

Ik begin nu na te denken en rond te vragen. Waarom heeft het UWV eigenlijk een eigen mini-statistiekbureau? Normaal is dat de data van overheidsorganisaties aan het CBS worden geleverd. Bij de polisadministratie was het CBS een topklant, waar ik in de wildwest-fase nog schijfjes met data moest afleveren. Alleen hier doet het UWV het zelf, alleen worden de data aangeboden in folders en boekjes en niet, zoals het CBS dat doet, met software waarmee geïnteresseerden hun gegevens op maat kunnen downloaden. En uiteraard levert ook het CBS arbeidsmarktinformatie, deels uit de systemen van het UWV en deels vanuit andere bronnen. Het is echt gek.

Het antwoord op de vraag waarom het UWV een eigen mini-CBS heeft is klassiek ontluisterend: "Het staat in de wet". Maar dat verklaart veel: de statistiekafdeling van het UWV komt voort uit gemarchandeer tussen ministeries. Hoe de hazen lopen blijft gissen, maar een club die bestaat bij de gratie van politiek en niet voortkomt uit bedrijfslogica zal altijd een eigen overlevingsagenda hebben.

Het is de zoveelste doodlopende weg binnen het UWV. Ik laat het er niet helemaal bij zitten. In een informeel gesprek met UWV-topman Bruno Bruins (waarover volgende week meer) vraag ik waarom het UWV WERKbedrijf zijn data niet deelt met het publiek en met commerciële bemiddelaars. Het maakt uiteindelijk niet uit of iemand zelf werk vindt of via Randstad of UWV WERKbedrijf. Het slaat totaal niet aan. Ook dat is belangrijke informatie. Kennelijk is niemand in Den Haag geïnteresseerd in hoe het UWV omgaat met zijn data en hebben de commerciële bemiddelaars geen goede lobby. Hier houdt het voor ons op.

Ik word pas weer wakker wanneer in 2017 duidelijk wordt dat de divisie automatisering ons ongeacht de kosten de deur uit wil hebben. Mijn opdrachtgevers verrassen weer eens positief. We gaan gewoon zelf proberen om data vrij te geven, natuurlijk met toestemming, maar buiten Witjes & Co. om. Er is ondertussen ook iets veranderd. Het vrijgeven van data is normaal aan het worden. Overheidsorganisaties dumpen data massaal op een centrale website. Het UWV is een van de heel weinige grote organisaties die er niet op is te vinden. Het is opeens opportuun om iets te doen. We hebben de wind mee.

Terwijl onder druk van de divisie automatisering de druk toeneemt en de budgetten worden afgeknepen, draai ik software in elkaar die wekelijks de belangrijkste data op de beroepenkaart in een plat bestand zet. We hebben geluk. Omdat het UWV weer eens negatief in het nieuws is, wordt besloten om de data met enige fanfare aan de man te brengen. Divisiedirecteur Tof Thissen zoekt de publiciteit met een verhaal dat grotendeels onjuist is, maar ik ben er blij mee.

Het is allemaal kantje boord geweest, zo hoor ik naderhand. De afdeling Arbeidsinformatie zou compleet los zijn gegaan toen ze hoorden van het open data-initiatief. Enkele medewerkers zouden zelfs hebben gedreigd om de vrijgegeven data als datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ik weet niet of het waar is, want ik kom niet meer bij het UWV. Ik geniet gewoon van dit micro-succesje en van mensen die opeens blij zijn met het UWV.

Er komt nog een spannend moment. De software die de data produceert is geschreven op de gemoderniseerde database die het UWV niet geïnstalleerd weet te krijgen. De stroom met arbeidsmarktdata stopt dus plots en uiteraard zonder uitleg. Ik vermoed dat het UWV zoals gewoonlijk de droefenis van de gedupeerden lijdzaam ondergaat. Maar nee, de software wordt door UWV zelf herschreven op de oude database. Het risico van slechte publiciteit blijkt te groot en bovendien loopt er een samenwerkingstraject met de NBBU, de vereniging van kleinere uitzendbureaus die wordt voorgezeten door een ex-VVD-Kamerlid. Ons micro-succesje overleeft tot de dag van vandaag, samen met de cv-kaart en de beroepenkaart. Al het andere dat we voor UWV WERKbedrijf hebben gedaan of geprobeerd te doen is gesmoord of kapotgemaakt. En dat in een organisatie waarin zoveel mensen van goede wil rondlopen. Maar het UWV wordt niet geleid door die mensen; het UWV wordt bestuurd door mensen met andere normen, waarden en belangen: de automatiseerders. 

Reaguursels

Inloggen

Verdomme, als je dit leest zou je toch denken als politicus ; maak de Veldwijk de topambtenaar van het UWV en zeg je gewoon : "Doe het ". Ik zou dan wel een filmpje willen zien van de gezichten van die automatiseerders.

Kim-Jung-Un | 15-03-21 | 13:16

Het lijkt dat men het moeilijk vindt nieuwe technologie te leren.
Maar dat is als de technologiën niet op elkaar aansluiten.
Helemaal nieuwe technologie aan de bestaande systemen.

Is er binnen het UWV iemand die de data van de systemen ouder dan 20 jaar (veilig!) kan overzetten naar een nieuw systeem?

FredMistig | 15-03-21 | 09:33
-weggejorist-
NoorFati | 15-03-21 | 04:29

Zijn ook gewoon allemaal ego’s. UWV komt voort uit verschillende bedrijfsterrein gingen die allemaal hun eigen systemen hadden. Bij het opgaan in UWV bleven die systemen gewoon naast elkaar draaien, want niemand wilde zijn eigen systeem vaarwel zeggen en de administratie daar op aanpassen. . Nieuwe systemen kwamen er daarom maar gewoon naast waardoor medewerkers door de bomen het bos niet meer zagen.

Mallenmoe | 15-03-21 | 01:13

Ik zit eigenlijk te wachten op de spin off : de belastingdienst en ICT. Volgens mij moet dat echt een horror scenario zijn.

HaaiBaai | 14-03-21 | 23:08

repeat
{
for (i=1; i<=52; i++)
{publiceer UWV-debacle[i]};
}
until (lezers==0);

Nivelleermarionet | 14-03-21 | 21:50

Lees dit (pittige) artikel maar eens in de Groene Amsterdammer van deze week en u vindt een hoop verklaring voor de puinzooi bij overheidsdiensten. Het UWV incluis.
www.groene.nl/artikel/we-moeten-dinge...

Ridde Rogter | 14-03-21 | 19:53 | 1

Goed artikel. Kennis en ervaring zijn ongewenst, algemene managementvaardigheden en het netwerk zijn king. De steeds roulerende top herkent de gevoeligheden en consequenties van hun werk niet.

5611 | 14-03-21 | 21:00

De overheid en automatisering ... "een stembureau is zo gevonden" ...
waarismijnstemlokaal.nl het is altijd hetzelfde, hoe kun je het zo maken.
En reken maar dat er een jaar of langer over vergaderd is. Even vergeten om de queries te cachen? Niet gerekend op veel bezoekers?

Watching the Wheels | 14-03-21 | 19:49

Ik blijf me verbazen hoe vaak je leest dat IT’ers van overheidsinstanties niet met de nieuwere ( en veiligere) technieken overweg kunnen. Heeft veel te maken dat ze niet willen veranderen, en er weinig aan werving van ervaren mensen wordt gedaan. Nu lees je het over het UWV, maar ik vraag me af hoeveel IT’ers bij de lokale gemeente zich al heel wat vinden met en ‘handig’ excel document waarbij automatisch iets wordt opgeteld.

aardt | 14-03-21 | 19:15 | 2

Gaat wel iets beter de laatste tijd, maar is lange tijd een drama geweest.
Gebrek aan kennis, maar ook te veel systemen en onvoldoende overzicht bij de mensen die over de budgetten gaan. Als je een eigen bedrijf hebt, dan zou je keuzes maken en een paar dingen goed doen en andere niet doen. Zij blijven alles een beetje doen en ronden nooit iets echt af. Er wordt vaak ook te weinig geld vrij gemaakt voor onderhoud aan systemen en ze maken rustig weer nieuwe wetten (ook in Den Haag), waardoor weer nieuwe systemen nodig zijn. Alles valt of staat met goede mensen die het overzicht behouden en het proces blijven overzien (opdelen in stukjes en steeds kleine successen behalen en weer door). Daarnaast veel ziekte van medewerkers en soms veel verloop.

Watching the Wheels | 14-03-21 | 19:55

Cultuur binnen de overheid (vooral geen eigen initiatief), salarissen die lager zijn t.o.v. het bedrijfsleven (hoger salaris? "Past niet in het functiehuis") waardoor externen geen zin hebben om ook maar ambtenaar te worden en weinig motivatie binnen de eigen organisatie om beheerbare systemen af te leveren. Het perfecte recept (en er zijn nog wat ingrediënten te noemen) om structureel achter de feiten & ontwikkelingen aan te blijven sukkelen. En je wilt niet weten wat een vracht aan taxpoet het wel niet kost.

Grijskijkert | 15-03-21 | 00:42

Kunnen we het UWV niet gewoon opheffen? Zal miljarden opleveren

Diederik_Ezel | 14-03-21 | 19:09 | 1

Ik krijg steeds meer het idee dat het een dagbesteding is van hun eigen werkelozen kaartenbak

Mark van Leeuwen | 14-03-21 | 21:05

Beste, wonderbaarlijk dat je het hebt volgehouden tussen al die super ego's.

ademende aarde | 14-03-21 | 19:00

Helppp! Zijn we nu bij 67,5?

UWV: Kroniek van een faalfabriek, deel 68 – De laatste uitbraakpoging

Dit is deel 67 van het feitenfeuilleton UWV:

KlaagGraag | 14-03-21 | 18:46

Met een basisinkomen kun je het UWV gewoon opheffen. Dat zal een paar miljoen miljard knaken schelen.

Rest In Privacy | 14-03-21 | 18:41 | 6

@Red shirt | 14-03-21 | 19:06: sneller reizen dan het licht zou ook een hoop problemen oplossen. Maar het werkt niet.. dus stop met dromen

Epistulae_Morales | 14-03-21 | 20:10

Een basisinkomen in combinatie met een opendeurpolitiek is sowieso een ramp. Next!.

5611 | 14-03-21 | 21:05

Precies. Hoe maak je het volk afhankelijk. Nederland wordt China 3.0

TonyMontana010 | 15-03-21 | 08:01
▼ 3 antwoorden verborgen

Kafka is er niks bij.

J.P.Drapeau | 14-03-21 | 18:39

Ik weet het! Ik wordt dikkedeur van het UWV.

Pipo koeien...

KlaagGraag | 14-03-21 | 18:47

word

KlaagGraag | 14-03-21 | 18:48

Haha, 'alternatieve beroepen: magazijnmedewerker".

Je lacht je toch dood.

Knufter | 14-03-21 | 18:52

Lachen man! Nou ben benieuwd naar deel 69!

JanFTE | 14-03-21 | 18:28 | 3

Komt er een deel 69 dan, dit is toch de laatste braak poging?

jan huppeldepup | 14-03-21 | 18:38

@jan huppeldepup | 14-03-21 | 18:38: Ik ben bij deel 12 al uitgebroken en gestopt met volgen...

BadPatNL | 14-03-21 | 19:56

Zijn alle zangers lichte muziek al omgeschoold naar loodgieter?

W_F | 14-03-21 | 18:26 | 3

Vergeet de rappers niet.

AdPatat1960 | 14-03-21 | 19:36

Zijn allemaal bonsai kwekers geworden. Nederland exporteert nu als grootste producent bonsai naar de hele wereld. Hetzelfde geldt voor loempiavouwers en loempia's. Zelfs de Chinezen eten Nederlandse loempia's.

5611 | 14-03-21 | 21:07

En dat van onze belasting centen

Rome | 14-03-21 | 18:18
-weggejorist en opgerot-
Remi A. | 14-03-21 | 18:18 | 1
-weggejorist-
W_F | 14-03-21 | 18:29

Ik krijg na 67 delen het donkerbruine vermoeden dat er iets niet pluis is bij het UWV.

SterF... | 14-03-21 | 18:16 | 1

De spanning is te snijden. Stel je voor dat er in deel 77 iets gebeurd wat het allemaal oplost, wat moeten we dan op zondag lezen?

W_F | 14-03-21 | 18:31

Elke keer als ik dit feuilleton zie vraag ik mij af of ik werkelijk al weer een week heb geleefd of dat mijn leven niet meer is een in mijn hersenen weergegeven timelapse.

Leptob | 14-03-21 | 18:16 | 1

Aan de andere kant ook wel weer prettig om een zekerheid te hebben in het leven. Iets om naar uit te leven.

Juffrouw op de fiets | 14-03-21 | 18:49

Kan ik uit de laatste zin opmaken dat dit het laatste deel was??
*vuurwerk afsteekt en de dikke negerin laat zingen*

miko | 14-03-21 | 18:15 | 4

@SterF... | 14-03-21 | 18:18: Narcistische eilandbeschermers zonder enige vorm van vakkennis.
Volgens mij dekt dat de lading wel.

Ing. eslapen | 14-03-21 | 18:30

Het houdt pas op als het UWV opgeheven wordt. Of de auteur er geen zin meer in heeft.

DutchLion33 | 15-03-21 | 01:02

Er is niemand die je dwingt dit te lezen.

Vanilla | 15-03-21 | 09:18
▼ 1 antwoord verborgen

Wat is t nou, 67 of 68?
O, ik zie, deel 68

hotnot | 14-03-21 | 18:12

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland