Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GELDBLOG - Dood door inflatie

Uiteindelijk komt de grote onblusbare bosbrand die bijna alles tot de grond zal doen afbranden. 

lalala

Sinds de kredietcrisis uitbrak hebben centrale banken maatregelen genomen die enkele jaren daarvoor nog als ondenkbaar werden bestempeld. De kritiek van menig marktvorser was dat deze onorthodoxe monetaire maatregelen inflatoir zouden zijn. Deze groep criticasters, waar ondergetekende ook bij hoort, hebben maar deels gelijk gehad. Deels ligt dat aan hoe/waar inflatie wordt gemeten en de tijdspanne waarin het zich allemaal zou moeten ontvouwen. Maar de achterliggende processen die al jaren en jaren geleden in gang zijn gezet, lijken nu te veranderen en/of te versmelten tot een perfecte inflatiestorm.   

Als er naar de financiële markten wordt gekeken, zijn veel investeringscategorieën flink gestegen in prijs sinds de centrale banken hun extreme beleid hebben ingevoerd. Aandelen, vastgoed, obligaties, hebben mooie opgaande koersgrafieken laten zien. Daar was het inflatoire effect van het gevoerde monetaire beleid dus goed te zien. Er was meer geld die een nagenoeg gelijk gebleven aantal financiële waardes najoeg: inflatie. Veel van deze financiële waarden zitten echter niet in het inflatiemandje, dus de officiële inflatie laat nauwelijks wat van deze prijsstijgingen zien.  

Als er gekeken wordt naar de gewone economie, dan was daar inderdaad bar weinig inflatie waar te nemen. Nu valt er ook hier het één en ander af te dingen op hoe inflatie wordt gemeten, maar los daarvan zijn er verschillende redenen voor dit fenomeen. Enkele daarvan stonden recentelijk in een column van Matthijs Bouman in het FD. De econoom bespreekt daarin een boek waarin gesteld wordt dat enkele gebeurtenissen verantwoordelijk waren voor de wereldwijde neerwaartse prijsdruk. Zo dropte in de jaren 80 en 90 het net opengestelde Oost-Europa en China honderden miljoenen goedkope arbeidskrachten op de wereldmarkt. Daarnaast heeft de babyboom in de tweede helft van de 20e eeuw uiteindelijk ook voor meer aanbod gezorgd. Al met al heeft dit de factor arbeid nooit echt in staat gesteld om harde looneisen te stellen; immers, van arbeidsschaarste was geen sprake. Hierdoor is de inflatie laag gebleven.

In veel productcategorieën was er zelfs sprake van deflatie. Nu is deflatie net zo’n (expres?) onbegrepen fenomeen als inflatie, dus deze termen behoeven wat uitleg. 

Allereerst zijn er verschillende soorten inflatie; de inflatie die wij kennen uit de economieboekjes op school is dat mensen steeds meer geld te besteden hebben maar dat de productie van goederen en diensten deze groei niet bij kan houden (oververhitting van de economie). Hierdoor stijgen de prijzen, zoals we gezien hebben bij de voornoemde financiële waarden. Voor het gemak kan dit bestedingsinflatie genoemd worden. 

Maar inflatie kan ook voorkomen terwijl het economisch helemaal niet goed gaat. Zo kan een land te lang een slecht monetair beleid volgen met een dalende wisselkoers tot gevolg. Hierdoor vragen de handelspartners hogere prijzen voor hun producten. Zij willen immers gecompenseerd worden voor de alsmaar verzwakkende munt van hun handelspartner (of vragen betaling in een sterke munt wat op hetzelfde neerkomt). Deze omstandigheden leiden dus ook tot inflatie (via de import), maar heeft dus een totaal andere oorzaak (en dus oplossing) dan de bestedingsinflatie. 

Deflatie daarentegen is het grootste spookbeeld van centrale banken. Centrale bankiers stellen dat als prijzen van goederen en diensten dalen, dat consumenten en bedrijven wachten met consumeren en investeren tot de volgende dag wanneer alles goedkoper is. De dag daarop is het natuurlijk nog goedkoper, dus wachten ze nog een dag, en zo verder. Het zou leiden tot een permanent uitstel van investeringen en consumptie. Dit is natuurlijk lariekoek; zie bijvoorbeeld TV’s die alsmaar goedkoper worden. Wacht de consument voor eeuwig voor dat er gekocht wordt? Dacht het niet. Nee, centrale bankiers zijn doodsbang voor deflatie omdat de schuldenberg dan eerder onhoudbaar wordt. Immers, inkomens en bedrijfswinsten stijgen niet of nauwelijks meer in nominale termen, terwijl de schuld in nominale termen blijft staan.  

En dit brengt mij op een saillant maar in dit betoog niet toedoend punt: die dalende TV-prijzen, daar is iedereen toch blij mee? Natuurlijk! Dit is goede deflatie; dalende prijzen door innovatie. Maar centrale banken hebben dus al die jaren gemikt op een inflatiepeil van 2%, wat dus betekent dat zij een deel van deze deflatoire winsten voor consumenten en bedrijven hebben lopen “afromen”; er is hen een prijsvoordeel afgenomen! 

Is er ook slechte deflatie/ jazeker, als marktpartijen door problemen bezittingen in nood van de hand moeten doen, dan dalen de prijzen disproportioneel hard en dat kan op korte termijn voor enorme dislocaties zorgen. Echter, uiteindelijk is deze catharsis wel nodig om het kapitaal weer te herschikken en de rendabiliteit te herstellen. Dus echt slecht is het nou ook weer niet; deflatie is maar een symptoom en de focus zou dus moeten liggen op de oorzaken (uitstellen van catharsis is er dus één van). De focus van monetaire beleidsmakers op symptomen in plaats van oorzaken is soms echt verbazingwekkend. Hierdoor hebben centrale banken ook de catharsis zodanig lang uitgesteld, dat een dergelijk corrigerend proces zo groot en heftig zal zijn, dat niemand die optie meer durft te overwegen. 

Dit verklaart dan ook waarom centrale banken de laatste jaren alsmaar meer liquiditeit in de markt hebben lopen pompen. Deze liquiditeit moet tot lagere rentes leiden wat weer tot meer schulden zal leiden waardoor investeringen en consumptie kunnen groeien en bestaande leningen kunnen worden doorgerold. 

Het proces is echter zoals het managen van een groot woud; als je geen bosbrandjes toelaat, dan hopen het oud hout,de bladeren en kleine boompjes zich op. Als er dan een bosbrand uitbreekt, dan is het gelijk ook een hele grote die enorme schade toebrengt. Dit terwijl het niet blussen van de kleine brandjes juist leidt tot een gezonder (antifragile) bos waar grote bosbranden niet voorkomen. Daar kunnen de parkwachters van Yellowstone Park over meepraten. 

In onze situatie zijn de centrale banken elk vuurtje aan het blussen. Hierdoor worden de brandjes steeds gevaarlijker en moeten deze bestreden worden met meer en steeds groter materieel. Maar het punt wanneer er gewoonweg niet meer materieel voorhanden is, komt steeds dichterbij. Uiteindelijk komt de grote onblusbare bosbrand die bijna alles tot de grond zal doen afbranden. 

Dit proces waar items samensmelten tot een perfecte (vuur)storm is nu gaande. Bouman had het in zijn column over de goedkope arbeidskrachten die op de wereldmarkt werden gedumpt; iets wat volgens het boek wat hij aanhaalde niet meer gaat gebeuren (er zijn namelijk geen grote landen en/of gebieden à la China en Oost-Europa die voor een dergelijke aanbodschok zouden kunnen zorgen). Verder hebben de auteurs van dat boek de mening dat door vergrijzing de factor arbeid nog verder zal afnemen waardoor de prijs voor arbeid wel omhoog moet gaan. Alleen als Afrika de boel op orde krijgt en opengaat, zal dit proces nog kunnen worden tegengegaan. Gezien de kans daarop klein is, lijken wereldleiders het idee te hebben om deze goedkope arbeidskrachten dan maar te importeren. Echter, dit heeft nog niet bepaald tot de gewenste resultaten geleid, wir haben es nicht geschafft

Kortom, we krijgen dan inflatie via de stijgende lonen door vergrijzing en door gebrek aan nieuw aanbod van goedkope arbeid. Dit leidt dan tot (een soort) bestedingsinflatie.

Daarnaast krijgen we ook inflatie via de import. Door de continue debasing van de muntsoorten door de verschillende grote centrale banken, zullen handelsgoederen opwaartse prijsdruk laten zien. 

wereld

Verdere fiscale verruimingen zullen een opwaarts effect hebben op zowel bestedings- alsmede importinflatie. Tezamen vormen deze ontwikkelingen een perfecte inflatiestorm. Deze storm zal zich vooral via het schuldencomplex laten doen gelden. De rente bestaat namelijk uit verschillende componenten (risicovrije rente + inflatiepremie + liquiditeitspremie + default premie ) en met name de tweede en laatste zullen dus omhoogschieten. Iets waar centrale banken weinig tot niets tegenover kunnen stellen. Stijgende rentes op disproportioneel gestegen schulden (zie afbeelding hierboven) betekent dus het faillissement van vele muntsoorten en landen. Iets waar Ray Dalio al over verhaalde

We zijn dus hard op weg naar de big reset.   

Reaguursels

Inloggen

Toename van aanbod van arbeid maar ook toename in vraag van arbeiders. Door arbeidsschaarste gaan lonen verder stijgen tot dat er geen goedkope arbeid meer is, (automatisering is geen alomvattend antwoord), de vraag wel toeneemt, en het systeem flopt omdat er niet aan voldaan kan worden. Primaire goederen zo goedkoop mogelijk maken, secundaire worden onvermijdelijk zo duur mogelijk... Primaire goederen zijn vrijwel allemaal te groeien dus dat scheelt qua aanbod mogelijkheden.

Neuth | 26-10-20 | 10:41
-weggejorist-
Jullelica | 26-10-20 | 01:54

Leuk geprobeerd.
Vergeten wordt dat disruption ( iPhones en AI) deflationair werken.
In de toekomst is er steeds minder arbeiders nodig. Dus minder vraag dus lager loon, dus deflatie.
En schuld is op zich zelf al deflationair. Omdat het afbetaald dient te worden.
En na dik 10 jaar geldpompen is er nog steeds geen inflatie.
Het idee dat corona geld inflatie aanwakkert is nog niet aan de orde.
Helikopter geld daarentegen..
Maar wees niet bang, uw leiders gunnen u geen gratis geld. Dat is alleen voor klm en banken van deze wereld.

Tantalus | 26-10-20 | 00:20

Het is maar een systeempje he

Rest In Privacy | 25-10-20 | 22:04

"...lijken wereldleiders het idee te hebben om deze goedkope arbeidskrachten dan maar te importeren. Echter, dit heeft nog niet bepaald tot de gewenste resultaten geleid, wir haben es nicht geschafft."

Wederom een bewijs dat fiat-valuta de bron van vele problemen is, ofwel de as van het kwaad.

Santoku | 25-10-20 | 21:30

Ik overweeg met partner een lange termijn gezinshuis met meer dan 1mio hypotheek te kopen, dat is dan zeer verstandig met bovenstaande bericht. Zeker als netto rente lager is dan inflatie op termijn

Don-Damsko | 25-10-20 | 20:43 | 3

Hou alleen wel rekening met OZB en andere lokale lasten en belastingen. Deze kun je niet voor 20 jaar vast zetten en zullen in inflatoire periodes enorme stijgingen laten zien. Zeker voor de hoogste inkomensgroepen.

Plaktong | 25-10-20 | 21:13

Fair point idd. Als de woz lekker mee inflateert gaat dat stukje lasten natuurlijk mee. Naar verhouding wordt dat stuk lasten steeds groter tov de hypotheeklast. Maar goed, ik ga er even vanuit dat onze salarissen tenminste mee inflateren. Dus zou betaalbaar moeten blijven

Don-Damsko | 26-10-20 | 10:07

@Don-Damsko | 26-10-20 | 10:07: Je vergeet dat de economie in zo'n mega(hyper)inflatie situatie volledig aan gort is, de meeste bullshit jobs zullen dus vrij vlot zonder werk komen te zitten, dan wel door ontslag, dan wel doordat bedrijven en masse over de kop gaan... dat laatste zal ook een berg non-bullshit jobs meenemen.

Dus tenzij je beiden een essentieel beroep hebt dat ook in zware crisis tijden (denk Grote Depressie-achtige tijden) baangarantie(of tenminste enige vorm van inkomensgarantie) heeft ( denk aan banen als arts, boer, politie/brandweer, docent, uitvaartverzorger, ingenieur etc. ), ga er dan niet vanuit dat je allebei je baan behoudt en een hypo van 1mio kan dragen.

ReyNemaattori | 26-10-20 | 13:27

Alexander, die big reset wat betekent dat voor de gewone man: baantje, hypotheekje, beetje spaargeld.
Spaargeld weg en hypotheekschuld een lachertje door de inflatie? Dus zolang de baan behouden blijft niets aan het handje? Maar goede kans dat de baan sneuvelt bij zo'n meltdown

Joostmochtnietsweten | 25-10-20 | 20:32 | 1

Pensioen weg, spaargeld weg, werkloos of een loon wat niet zo snel stijgt als inflatie dus koopkrachtverlies.
Uiteindelijk betaalt de gewone man de rekening, je geinflateerde hypotheekje is een doekje voor het bloeden.

Harry Turtle | 25-10-20 | 22:07

Goud, Bitcoin, bakstenen, deel cash, en wat aandelen zolang de centrale banken die markt blijven oppompen.
Spreid je kansen.
Maar 1 ding is zeker: de koopkracht van je pensioen is fucked.

Harry Turtle | 25-10-20 | 20:05 | 2

Bitcoin.

De grootste bedrijven in wallstreet stappen nu ook in en het loopt uit de klauwen. bitcointreasuries.org/

Zelfs JP Morgan.. die Bitcoin in 2018 nog een scam noemde is inmiddels 180 graden gedraaid en ziet het als een beter alternatief dan goud.

Wake the fuck up people. Wij zitten weer in de jaren negentig en iemand vertelt jou nu dat je dom bent, omdat je in Apple, Amazon en Microsoft belegd.

Voorbeeldige burger | 26-10-20 | 00:20

@Voorbeeldige burger | 26-10-20 | 00:20: Het advies om te spreiden is nog steeds beter dan alles op 1 paard wedden. Wat als je stad afbrandt tijdens onlusten en je moet vluchten, hoe ga je onderweg betalen voor dat brood? Met bitcoin? Hoe weet je dat de ontvanger dat accepteert? Wat als de stroomvoorziening in gevaar komt?

Ieder middel heeft z'n voor en nadelen, spreiden zodat altijd enige vorm van fallback hebt... al is het fucking ruilhandel.

ReyNemaattori | 26-10-20 | 13:37

Het zijn gouden tijden voor de Profeten des Doems.

jacobh-59 | 25-10-20 | 19:59

Als de geschiedenis ons 1 ding leert is het dat er niks te voorspellen is. Het kan wellicht nog 10 jaar goed gaan. Wie dan leeft, dan zorgt.

Verder als ik moet wedden zou ik ook op een reset gokken maar je kunt er alle argumenten ten spijt volkomen naast zitten.

Knufter | 25-10-20 | 19:51

Hyper inflatie komt menig land en potverteerder wel goed uit. Schulden verdampen dan. Vandaar dat de ECB (lees: alle EU landen) de rente graag laag, zo niet ver negatief, zien. En dit over de rug van de deugdzame spaarzame burger.

Mart6037 | 25-10-20 | 19:30

Zie Mathijs Bouman in het FD van 23 oktober : “Aan de demografie zie je: inflatie komt weer”

theo-is-dood | 25-10-20 | 19:29

Echte economische crises worden niet voorspeld, daar wordt je door verrast.

Hopenschauer | 25-10-20 | 19:23 | 1

Word je door verrast.

Hopenschauer | 25-10-20 | 19:26
-weggejorist-
ElUltimoHombreLibre | 25-10-20 | 19:20

Waar de schrijver aan voorbij gaat is de toenemende graad van automatisering in voortbrengingsprocessen. Hierdoor zal de vraag naar arbeidskrachten ook in tijden van hoogconjunctuur minder snel stijgen en zal loonstijging als inflatiebevorderend aspect voor een groot deel achterwege blijven.

Verder worden grondstoffen a.g.v. betere ziektebestrijding bij gewassen of hogere efficiëntie in ontginning steeds goedkoper, hetgeen ook voor inlatoire druk zorgt.

Graaf_Slis | 25-10-20 | 19:17 | 3

Wereldwijde stijging van de arbeidsproductiviteit in de afgelopen 10 jaar was amper 1% per jaar, oftewel we zijn aan het stilvallen. Voor wat betreft grondstoffen heeft de Wereldbank een behoefteexplosie voorspeld in verband met klimaatvriendelijke technologie (best wel ironisch). www.worldbank.org/en/news/infographic...

Joris Beltsin | 25-10-20 | 19:30

Toenemende graad van automatisering zorgt ook voor nieuwe banen. Maar zolang wij nog geen beta studenten afleveren moeten we die banen opvullen met mensen uit india.

peterdh | 25-10-20 | 19:40

@Joris Beltsin | 25-10-20 | 19:30: Dank voor de link. Voor bepaalde type grondstoffen is inderdaad de verwachting dat de vraag snel zal gaan toenemen a.g.v. de energietransitie. Overigens geldt ook voor deze grondstoffen dat ontginning efficient kan zijn, waardoor de kosten laag blijven. Bedrijven die deze kosten laag kunnen houden, zullen hun winsten enorm zien toenemen (denk AMG).

Graaf_Slis | 25-10-20 | 19:59

Zo'n reset lijkt aluminium-hoedjes taal, maar sinds ze dat ook bij het WEF verkondigen neem ik het serieuzer:
www.youtube.com/watch?v=LJTnkzl3K64

Het IMF is ook iets om in de gaten te houden nu:
www.youtube.com/watch?v=wGWZSAZrMj4

We hebben te maken met overheidsinstellingen die mensen als een soort willoos melkvee zien.

De instellingen nemen steeds idioter maatregelen die niet te voorspellen zijn. Niemand heeft die "quantitive easing" voorspeld.

Wat de verschillende muntsoorten betreft bevinden wij ons al jaren in een race-to-the-bottom. Geen enkel land kan het zich veroorloven om een sterke munt te hebben. Zwitserland heeft zelfs speciaal aan quantitive easing moeten doen hun Frank betaalbaar te houden. Volgens Brent Johnson zal die race uiteindelijk door de dollar gewonnen worden (The Dollar Milkshake Theory):
www.youtube.com/watch?v=2qTOWuL7Zco

Iedereen probeert wat zijn toekomst te maken, en daarvoor willen wij weten waar wij in de toekomst aan toe zijn. Helaas doen de overheden er alles aan om die toekomst onvoorspelbaar te maken.

De nieuwste ideeën die nu rondcirkelen is digitaal geld direct uitgegeven door centrale banken. Dat is de natte droom van elke bureaucraat: dat geld zal volledig onder controle van de overheid staan. (NB: geld dat je nu op je rekening hebt staan is wel elektronisch, maar géén digitaal geld!)

Peter_K | 25-10-20 | 19:09 | 1

Satoshi Nakomoto's idee om met blockchain technologie 'trustfree money for the people' te maken wordt gekaapt en vervolgens een nachtmerrie voor ons allemaal.

Joris Beltsin | 25-10-20 | 19:35

Welke inflatie? Vroegah begin jaren 80 kostte een kratje Brand rond de 24 keiharde guldens. Eergisteren bij de Appie een kratje gehaald voor 9.90 euro. Nicht schlecht Herr Specht. OK was wel een aanbieding :-)

In de kroeg krijg je daarentegen geen biertje meer voor 1 gulden. Allerhande andere (arbo)kosten zijn de pan uitgevlogen. Mede door de alomtegenwoordige roverheid die zijn diensten elk jaar glashard indexeert; die heeft immers baat bij de inflatie.

Enrique C | 25-10-20 | 19:09

Typ er nu eens twee alinea’s achteraan, want ik weet niet wat een reset is. Krijgen we dan allemaal eten van de voedselbank? Massawerkeloosheid? En wie start daarna dan weer op? En hoe? Vragen, vragen.

opblaasschaap | 25-10-20 | 19:08 | 3

Het Wereld Economisch Forum heeft er de mond vol van. Ga daar maar eens kijken, het moet allemaal beter worden volgens die zweefteven daar. www.weforum.org/events/the-jobs-reset...

Joris Beltsin | 25-10-20 | 19:10

www.weforum.org/agenda/archive/the-gr...

Van de Website van het WEF, u weet wel waar Rutger Bregman vorig jaar mocht sieren voor alle hoge piefen uit de wereld.

Ze stoppen het niet eens meer onder stoelen of banken, het staat gewoon op hun site, in het geval u dacht dat het een complot verhaald was.

Borrom | 25-10-20 | 19:17

Laten we communistisch worden.
Iedereen hetzelfde salaris en alleen de hele rijken betalen belasting.
En internet schaffen we ook af en ik wil een ouderwetse dictator aan de macht.
Ik wil die dictator wel worden, en dan wil ik ook een dierentuin bij m'n paleis.

HoerieHarry | 25-10-20 | 18:44

Om kort te gaan: terug naar de gouden standaard.

JP Balkenbrij | 25-10-20 | 18:37 | 5

Italië heeft een behoorlijke goudvoorraad. Die gaan na de reset in Europa de dienst uitmaken?

Canis.bonus.es | 25-10-20 | 18:59

@Canis.bonus.es | 25-10-20 | 18:59: De Duitsers hebben ietsje meer per capita (41,9 gram om 41.0) Doet er allemaal niet toe, het zal er gewoon op neerkomen dat Rutte overeenkomt dat ons goud over de rest van de EU verdeeld wordt.

JP Balkenbrij | 25-10-20 | 19:05

@JP, interessant, dank! Jammer dat NL niet wat meer vooruitdenkt. Zijn in alle gevallen de netto betaler, zo lijkt het wel. Dom.

Canis.bonus.es | 25-10-20 | 19:10
▼ 2 antwoorden verborgen

Je kan honderden miljarden (als Brussel zijnde) indirect in de economie pompen, maar inflatie ontstaat vnl als er schaarste ontstaat. Dat ontstaat niet omdat die vele miljarden bij een paar promille van de wereldbevolking terecht komt. Je hebt geen tweede speedboot nodig, dus blijft de inflatie hetzelfde, of stijgt mss een beetje.
Voordat je dan de boel op blaast ben je wel ff verder. En als je dan ook nog zelf aan de touwtjes trekt (Brussel) en de vraagzijde beperkt houdt, dan klapt er voorlopig nog helemaal niets. Hoogstens dat de rijken nog veel rijker worden.

Wil je de inflatie werkelijk aanjagen dan moet je het geld sturen naar groepen die niet veel hebben, die dan dus wat te besteden hebben. Een pakje boter hebben we allemaal nodig, Een duur kledingstuk al minder, en een tweede speedboot heeft niemand nodig. Degene die poen hebben potten op (in aandelen) maar consumeren nauwelijks meer met meer geld in het laatje.
Helikoptergeld is niet voor niks een no go. Het klootjesvolk geef je een beetje om het deflatiespook in toom te houden, het liefst compenseer je dat weer door hogere energieprijzen, voedselprijzen, of een pakje boter, zaken waar niemand zonder kan. Rijken nog rijker en het beleid kan je decennia lang vol houden.

pffffft | 25-10-20 | 18:35

Voor iedereen die bitcoin koopt, of daar heilig in gelooft, heb ik een paar vragen...
- heb je echt bitcoins gekocht, of je op een website laten belazeren? hartje MtGox
(het is allemaal leuk en aardig, maar alleen voor die-hard programmeurs is een bitcoin intrinsiek controleerbaar op uniekheid ten opzichte van de ledger) Bitcoin is misschien geen fiat-currency, maar voor de meeste gebruikers is het nog steeds een puur vertrouwen gebaseerd systeem, en daarom kwetsbaar. Het is niet zo eenvoudig controleerbaar als goud, zilver of voedsel.

- Bitcoin kost nu al meer dat Zwitserland qua energie. Tot in hoeverre blijft dit systeem ondersteund? Hoe lang blijft het minen en daarmee verwerken van transacties rendabel? Zo lang externe partijen bitcoins willen komen is er een influx van fiat valuta het systeem in, om elektrarekeningen van miners in fiat valuta te betalen.

- Meer dan de helft van de bitcoin wordt regelmatig gemined door 1 groep, dan ligt fraude op de loer. Die groep heeft aardig wat draaien op gesubsidieerde elektriciteit vanuit Chinese kolencentrales. Hoe onafhankelijk is die bitcoin?

- Local consent: Al die leuke dieseltjes hebben we ook al uit de milieuzone gegooid, evenals woningbouw vanwege stikstof. We zijn dus bereid primaire levensbehoeftes te slopen voor idealen, dan heeft bitcoin ook een schietschijf op zijn rug.

- Een bitcoin transactie kost nu meer energie dan 330.000 creditcardbetalingen.

- Een transactie duurt ook te lang.

Ik ben bang dat de enige veilige haven bestaat uit jouw persoonlijk vermogen om unieke goederen of diensten aan te bieden waar anderen absoluut niet zonder kunnen.

Feynman | 25-10-20 | 18:33 | 14

Bitcoin als store of value en Nimiq als betaalmiddel.

Zerik | 26-10-20 | 07:36

Je maakt een paar denkfouten denk ik.

- Het is geen probleem dat Bitcoin op vertrouwen is gebaseerd. Dat is fiat geld ook en dat gebruiken we ook dagelijks. Bitcoin heeft echter één groot pluspunt tov fiat currencies en dat is dat de productie van Bitcoin niet in handen is van centrale banken. Bij verlies van vertrouwen in een centrale bank wordt fiat geld snel minder waard, waardoor mensen en bedrijven geld proberen te verplaatsen naar andere assets. Centrale banken streven over het algemeen naar inflatie. Daar ben ik niet persé een voorstander van. Met Bitcoin is inflatie dmv geld productie geen issue, want er is een limiet aan het maximum aantal coins. Ik ken overigens de argumenten voor inflatie.

Bitcoin is in bepaald opzicht wel eenvoudig te controleren. Als je weet wat iemands wallet is (het adres) kan je zien hoeveel iemand bezit. Uiteraard kan je ook je Bitcoin bezittingen spreiden over meerdere wallets, maar goed ... Hypothetisch: als een overheid Bitcoin wallets zou bezitten en publiekelijk zou vertellen wat de adressen zijn, kan je eenvoudig zien of de overheid ook daadwerkelijke de aangegeven hoeveelheid Bitcoin in kas heeft. Met goud zou dat lastiger zijn te controleren.

Bitcoin kost alleen relatief veel energie vergeleken met credit cards omdat er relatief weinig transacties zijn. Circa iedere 10 minuten worden de transacties van de afgelopen 10 minuten aan het grootboek toegevoegd. Heb je meer transacties, dalen de gemiddelde kosten per transactie. Het mining algoritme past zich aan de CPU capaciteit aan om ervoor te zorgen dat de moeilijkheidsgraad van het algoritme altijd rond de 10 minuten uitkomt. Heb je 10.000 computers die het algoritme uitrekenen, dan kost dit veel meer CPU capaciteit dan als je maar 1 computer hebt. Het hangt o.a. van de elektriciteitskosten af of het zinvol is om in een bepaald land Bitcoin te minen. Maar met meer computers op het netwerk zal het in minder landen winstgevend zijn. Op een bepaald moment zullen de meeste coins gemined zijn en dan wordt het wellicht niet meer interessant om veel CPU kracht in te zetten. Want op dat moment wordt CPU kracht eigenlijk alleen nog gebruikt om elke 10 minuten transacties aan het grootboek toe te voegen. Dat lever de "miner" dan wat geld op, maar wellicht veel minder dan ze nu verdienen. En dan wordt het "minen" dus waarschijnlijk veel zuiniger qua energie verbruik.

Tegenwoordig zien veel mensen in de Bitcoin wereld de Bitcoin meer als een "store of value" dan een handelsmiddel. In het geval van een "store of value" is het niet zo belangrijk dat een transactie tot 10 minuten duurt. Is vaak nog steeds sneller dan een SWIFT transactie naar een ander continent, om maar een voorbeeld te noemen.

Misschien een leuke video voor je om je in de potentiële toekomstige voordelen van Bitcoin te verdiepen in licht van QE & Central Bank Digital Currencies: www.youtube.com/watch?v=qL2LfVRl3J0

DolfWeerwolf | 26-10-20 | 09:01
▼ 11 antwoorden verborgen

Loonkostenstijgingen i.v.m. vergrijzing kunnen leiden tot kosteninflatie en dat is niet 'een soort bestedingsinflatie'. En inflatie via debasement zal wel loslopen omdat in alle economieën min of meer hetzelfde gebeurt en munten onderling wel in de pas blijven lopen.

Joris Beltsin | 25-10-20 | 18:30

Grond lijkt mij persoonlijk de meest veilige investering. Zolang er wordt ingezet op meer! Meer! Meer! Menjes wordt de grond evenredig schaars en dus ontzettend duur. Kijk maar eens waar er tegenwoordig allemaal gebouwd wordt, pardon, projecten worden ontwikeld. Je herkent je eigen dorp/stad van nogmaar 10 jaar geleden niet meer terug. Waanzin, maar goed, kun je maar beter meedoen.

Graaisnaaiert | 25-10-20 | 18:26 | 6

Grond is beperkt in beschikbaarheid en je kunt er niet meer van maken. Goud is makkelijker te verhandelen. Maar grond heeft opbrengsten en goud niet. Heb je beide dan zit je goed als het gaat om lange termijn zekerheid over meerdere generaties. Grond en goud als verzekeringspremie tegen echte diepe crisis.

Graaier | 25-10-20 | 21:03

Grond kan door overheid geconfisceerd worden.

UpdateAvailable | 25-10-20 | 21:22
▼ 3 antwoorden verborgen

Doom topics doen het altijd goed. En wie zegt dat het niet gaat gebeuren, Het gaat altijd wel een keer mis. Maar de vergelijking met brandjes is een goede vergelijking.
En ik ga weer eens goed de lul zijn, want het enige wat ik heb is het beetje geld dat we over hebben gehouden van werken en zuinig leven.

cugel | 25-10-20 | 18:23

Wat een complete (ok niet compleet maar toch) onzin.
Ik weet niet waar je economisch onderwijs gevolgd hebt, maar wat je hier aanhaalt is 100% basis middelbare school stof.
En daarmee mist het alle reele complexiteit. Zoals bv demografische ontwikkeling, strengere bankenregels en bestaande schuldenlasten waarom het montaire beleid minder succesvol is dan door de ECB gewenst.

Zwubu | 25-10-20 | 18:22

Wtfhappenenedin1971.com

Let vooral op de enorme inflatie in sectoren die zwaar door overheden gereguleerd zijn. Buy Bitcoin

RRMerlin | 25-10-20 | 18:22

Voor een loonslaaf die zich al 30 jaar rot werkt voor een laag salaris of het minimum, is dit een vreemd verhaal.
Elke dag leeggewerkt thuiskomen na de apathische file of het OV, het weekend is eigenlijk nauwelijks genoeg om een beetje bij te komen, 5 weken vakantie per jaar
En nog is het niet goed.
En nog gaat het mis.

kloopindeslootjijook | 25-10-20 | 18:18 | 4
▼ 1 antwoord verborgen

Leg het probleem eens voor aan Jesse Klaver. Die is groen, links, deugend, heeft mavo, kan uitstekend rekenen en weet overal een antwoord op.

Fijnstoffer | 25-10-20 | 18:17 | 1

Piketty heeft geen ongelijk. De 1% profiteert van elke nieuwe regulering. De 99% krijgt de rekening. Dat heet het Cantillon effect. GL c.s. reguleren nu eenmaal graag en veel.

RRMerlin | 25-10-20 | 18:30

Een huis past niet in een mandje. Ook niet in een inflatiemandje. Nou ja een beetje, te weinig. Gecorrigeerd naar inflatie is een huis gemiddeld ca. 3 keer zo duur geworden vergeleken met 30 jaar geleden. Maar het is nog steeds ongeveer hetzelfde huis. Je pot pindakaas is, gecorrigeerd maar inflatie, even duur gebleven, misschien wel goedkoper. Maar in je pot pindakaas zitten de kosten niet. Waar zitten die wel in? In huizen, ja, hypotheek. Die huizen waren al duur en nu zijn ze zo duur dat starters, tweeverdieners, er bijna hun hele maandsalaris in storten. Van de rest kunnen ze net een pot pindakaas kopen. Inflatie, nee stagflatie. De lonen stijgen niet zo veel, maar de kosten stijgen wel veel. Ik zie gezinnen met kinderen in een appartementje van 60 m2 "leven". En Rutte maar grijnzen dat het zo goed gaat. En de VVD maar trollen op GS afsturen: als je het niet goed hebt, dan kun je dat alleen maar aan jezelf wijten. Je bent alleen maar een jaloerse jankeballende loser die zijn lot verdient.

Rest In Privacy | 25-10-20 | 18:16 | 6

@kloopindeslootjijook | 25-10-20 | 18:20:
Dat komt omdat de meeste 'wijven' geen economische waarde toevoegen. Ze worden bijna allemaal oppasmoeder op elkaars kinderen, oftewel de gezinstaken worden uitbesteed aan andere vrouwen zonder productiviteitswinst (zoals gezinscoach, geboortecoach, jeugdzorg, doula etc.)

Joris Beltsin | 25-10-20 | 18:53
▼ 3 antwoorden verborgen

Zolang we de petrodollar nog hebben, zal volgens de Dollar Milkshake Theory de inflatie vooral GEEXPORTEERD worden naar landen buitende de VS die nou eenmaal dollars nodig hebben.
Ik ben benieuwd of de naderende invoering van CBDC's (Central Bank Digital Currencies) het komende decennium de macht van China kan vergroten en mogelijk zelfs kan leiden tot een mondiale reservemunt in de vorm van de digital Yuan.

Doctor Honoris Causa | 25-10-20 | 18:11

Als de economie in elkaar dondert is dat een mooi moment om opnieuw te beginnen.
Niks is voor eeuwig.

HoerieHarry | 25-10-20 | 18:03 | 3

En reken maar dat 'ze' proberen daar zoveel mogelijk baat bij te hebben.

kloopindeslootjijook | 25-10-20 | 18:22

Opnieuw beginnen met wat? Sparen? Pensioenopbouw?

Opslag Medium | 25-10-20 | 19:19

@Opslag Medium | 25-10-20 | 19:19:
Ja.

HoerieHarry | 25-10-20 | 19:38

Antifragile is een aanrader.

Lv vd | 25-10-20 | 18:00 | 2

Probeer “ the Bitcoin Standard “

RRMerlin | 25-10-20 | 18:33

Ik heb het op mijn nachtkastje liggen voor slapeloze nachten. Werkt beter dan welke slaappil dan ook. Overigens vond ik fooled by randomness en black swan wel goede boeken van Taleb.

Joris Beltsin | 25-10-20 | 18:34

De laatste regel is een non sequitur. Maar daarom niet minder waar.

De Great Reset is exact wat de large corpocrats van de World Economic Forum propageren. Dat zijn ook de mensen die de grote corona-oefening van vorig najaar georganiseerd hebben.

Wanneer je een echte engerd in actie wilt zien, kijk dan eens naar Klaus Schwab van de WEF.

De Great Reset is precies wat de WEF uitdraagt. Een reset, en dan Build Back Better. In een grote, groene dictatuur. Verwacht binnenkort de vervanging van de covid-lockdowns door climate lockdowns. Ze hebben erop geoefend, de schapen werken mee, dus pakken we door voor de volgende ronde.

Glasgow Argus | 25-10-20 | 18:00 | 5

Zou fijn zijn als GS er weer eens ouderwets induikt en dit bij meer mensen op de radar brengt

AnCladach | 25-10-20 | 18:25

Nee hoor staat gewoon op de agenda van wef, kan niet linken maar is gewoon openbaar

AnCladach | 25-10-20 | 18:28

Klaus Schwab heeft nog net niet een witte kat op schoot terwijl hij zijn snode plannen uitlegt. Die man is zo uit een jaren 80 James Bond film gelopen.

HetGewoneNormaal | 25-10-20 | 19:27
▼ 2 antwoorden verborgen

Arbeid wordt schaars? Dan zie je wat over het hoofd: automatisering en vooral AI. Dat AI het helemaal gaat worden is al vaak voorspeld, maar het lijkt nu wel echt uit te gaan komen. Deep learning, robotisering. Zelfrijdende vrachtwagens. Machines gaan nog meer de arbeid leveren dan nu al het geval is, en daardoor kan je meer met minder mensen.

Rest In Privacy | 25-10-20 | 17:59 | 8

@nieuwe_Deen | 25-10-20 | 22:02:
U hoeft mij AI echt niet uit te leggen, ik geeft aan dat onze arbeidsproductiviteit stagneert in weerwil van alle mooie verhalen over automatisering en AI.

Joris Beltsin | 25-10-20 | 22:50

@ger1306 | 25-10-20 | 22:42:
De groei van de dienstverleningssector in het algemeen veroorzaakt een productiviteitsprobleem want niet schaalbaar. Mijn kapper heeft nog net zoveel tijd nodig voor een knipbeurt als 100 jaar geleden en dat verbetert ook niet. Alle productiviteitswinst die in de industrie wordt gemaakt, wordt opgesoupeerd door urenbaantjes met weinig toegevoegde waarde in de ambtenarij en andere laaggeschoolde dienstverleners, zoals koeriers, maaltijdbezorgers, lifestyle coaches, oppasmoeders, buurtcoaches etc. etc.

Joris Beltsin | 25-10-20 | 23:09
▼ 5 antwoorden verborgen

Mensen geven 78% van hun geld uit aan belastingen + wonen + vervoer + gezondheidszorg + educatie + energie. Als je die naar volle ratio meeneemt in de inflatiegetallen dan hebben we sinds de credietcrisis een inflatie des doods gekregen. En dat klopt ook met die 'easing/geldprinten' maatregelen, want dat is rechtstreeks gegaan naar banken en ander groot-investeerders die aardig wat geld hebben gestoken in dat wonen e.d. Ze hebben ook geld gestoken in allerhande debiel overgewaardeerde aandelen (moet je daar eens een inflatiegrafiekje van maken sinds de crisis). Dat geldbijdrukken heeft gigantische waarde-verhogingen gemaakt in alles waar dat geld heen ging.

Dat geld ging dus niet naar de burger, dus die hebben daar maar een klein beetje trickle down van gezien.

Fantastisch dat de prijs van een Salora TV of een pak rijst niet is gestegen, maar daar geef je zo'n klein deel van je salaris aan uit dat het niet relevant is.

Blasfemie | 25-10-20 | 17:56 | 5

@kloopindeslootjijook | 25-10-20 | 18:09: zo staat het in de boekjes ja.
Ongeveer een derde van de totale overheidsbestedingen gaat naar nietsnutten en inefficientie.

jemagookniksmeer | 25-10-20 | 18:14

@kloopindeslootjijook | 25-10-20 | 18:09: Zeker, je kunt medische uitgaven in bulgarije en in Nederland niet naast elkaar leggen en dan denken dat je daar iets zinvols uit krijgt. Veel van deze kosten zijn in Nederland wel echt gierend omhoog gegaan, en dat zit hem niet alleen maar in kwaliteitsverbetering.

Blasfemie | 25-10-20 | 18:26

@Blasfemie | 25-10-20 | 18:26: Nederlandse zorg is o.a. zo duur omdat psychische behandeling van allerlei groepen en individuen vreselijk duur is. Al die peuten en logen met om hen heen gigantische organisaties vreten er goed van.

Graaier | 25-10-20 | 22:42
▼ 2 antwoorden verborgen

De perfecte inflatiestorm. De perfecte vuurstorm. De vier ruiters.
Vooralsnog blijken economen beter het verleden te kunnen verklaren en historici beter de toekomst te kunnen voorspellen (kredietcrisis).

Rest In Privacy | 25-10-20 | 17:51 | 2

Ach, er is er altijd wel eentje die er gelijk krijgt.

Rest In Privacy | 25-10-20 | 17:53

Persoonlijk zou ik Monero kopen in plaats van Bitcoin.

many-more | 25-10-20 | 17:51 | 6

Cardano, Nimiq ieder zijn eigen voorkeur. Mischien kan Geen Stijl hier een topic aan wijden.

many-more | 25-10-20 | 18:20

Dogecoin. Maar dat is meer voor pro's heb ik me laten vertellen..

Joris Beltsin | 25-10-20 | 19:00

Helemaal voor om hier een topic van maken

Zerik | 26-10-20 | 07:43
▼ 3 antwoorden verborgen

Misschien is dit wel de bedoeling van deze hele “pandemie”.

zwartzondersuiker | 25-10-20 | 17:49 | 4

Yes...

wiener mit pommes | 25-10-20 | 18:33

I double you

AnCladach | 25-10-20 | 18:34

De lockdown maatregelen zijn NIET op medische wetenschap gebaseerd. Duizenden wetenschappers wereldwijd voeren nu ook al actie om dit te stoppen. Zoekt u maar eens naar de lockdown plannen voor Canada. Die zijn tot en met eind maart al ingepland. Volgens deze planning moet Nederland komende week ook in lockdown.

HetGewoneNormaal | 25-10-20 | 19:33
▼ 1 antwoord verborgen

De centrale banken drukken steeds meer nieuw geld. En dat geld gaat naar een kleine groep mensen die steeds rijker worden. Het is een geweldig systeem.
De Japanse centrale bank is heeft is de grootste aandeelhouder van Apple. Aandelen, gekocht met bijgedrukt geld.
Ooit stopt het en komt er een reset.
Het wachten is op een wereldwijde pandemie.

polletjepiekhaar | 25-10-20 | 17:49

Het is heel simpel ... meer geld, lagere rente, meer competitie, lagere prijzen (deflatie). Geld printen zorgt in eerste instantie voor deflatie en meer werk. Het moet alleen niet doorslaan.

Watching the Wheels | 25-10-20 | 17:44 | 1

En mensen met geld zijn de haas als ze niets ondernemen. Het stimuleert dus tot ondernemen, op spaarrekeningen krijg je geen rente.

Watching the Wheels | 25-10-20 | 17:46

Dus mijn schulden worden ook minder waard... mooi!

Premier Trutte | 25-10-20 | 17:43 | 1

@Pemier Trutte:
Klopt. Maar het geld dat u bezit of ontvangt wordt meer minder waard.

Bull-Sunnyboy | 25-10-20 | 18:42

Dat betekent dus dat je spaargeld en je pensioen straks geen drol meer waard zijn.
Met dank aan de EU-gangsters in Brussel, die waarschijnlijk voor hun leven moeten vrezen, mocht het daadwerkelijk zo ver komen, want dan breekt pas echt de pleuris uit.

Motleycrew | 25-10-20 | 17:41 | 4

De enige vraag is wanneer jouw "straks" is. Morgen, over een jaar, over 10 jaar, over 100 jaar? Stel je voor dat het over 20 jaar misschien misgaat met de steeds verder opgeblazen schuldenberg, dan heb je nog 20 jaar voor de boeg waarin je lekker kunt meehobbelen met de lage rente en de geringe inflatie. En ook nog een zooi koopkracht erbij waar je voorouders ondersteboven van zouden zijn. We blijven voorlopig ons lekker verder kapot consumeren. Alle 8 miljard wereldkudtburgers hebben dit bolletje nog steeds niet helemaal leeggeroofd. Iedereen een auto en een koelkast en in Nederland nog een Miele erbij.

Graaier | 25-10-20 | 18:03

@Graaier | 25-10-20 | 18:03: Kan me nauwelijks voorstellen dat die roofbouw nog 20 jaar doorgaat, maar het zou zo maar kunnen. Krijg alleen het nare gevoel dat het allemaal van hogerhand wordt georkestreerd en gemanipuleerd, maw dat ze EXACT weten wanneer de hele zaak in elkaar lazert. Want daar gaan bepaalde lieden ook weer vreselijk op binnenlopen. Herinnert u zich nog het "naked short selling" ?

Motleycrew | 25-10-20 | 18:31

@Motleycrew | 25-10-20 | 18:31: Zolang de rente op schulden nog grotendeels betaald wordt kan het circus doorgaan. Pas als er op grote schaal geen rente meer betaald wordt en dus het vertrouwen van de uitleners wegvalt gaat het mis. En heel snel. Maar voorlopig betaald iedereen nog keurig de rente en willen schuldeiser de aflossingstermijn aan bijvoorbeeld Griekenland nog wel op te rekken. Maar de rek gaat er een keer uit.

Graaier | 25-10-20 | 21:08
▼ 1 antwoord verborgen

Ja, plausibel verhaal.

Rest In Privacy | 25-10-20 | 17:51

*Goud inkopen doet*

de uitbater | 25-10-20 | 17:39 | 3

Al een paar duizend jaar kun je van een ounce goud compleet kledingpakket kopen. Ook als er een oorlog is of we in een echte crisis komen met een paar miljoen werklozen in Nederland. Zilver is ook leuk. Met een ounce kun je altijd en overal een paar broden kopen.

Graaier | 25-10-20 | 18:09

Staat vrij hoog:
Recente noteringen
Naam Prijs +/- +/- %
Goud 1.904,00 -0,60 -0,03%
Zilver 24,692 -0,017 -0,07%
(Per troy ounce in dollars)

Rest In Privacy | 25-10-20 | 19:29

@onfray | 25-10-20 | 19:29: Relatief hoog. De prijs gaat pas echt omhoog bij bijvoorbeeld een oorlog in Azië met China erbij. En op de lange termijn gaat het omhoog als goud niet meer zo makkelijk te mijnen is. Over een jaar of twintig. Dan kijkt de nieuwe generatie verbaasd naar een ounce goud voor nog geen 2000 dollar.

Graaier | 25-10-20 | 21:11

In deze volgorde:
1) Koop fysieke zilver munten en mijnbedrijf aandelen
2) Koop fysiek goud en mijnbedrijf aandelen
3) Koop uranium bedrijven.

2 Jaar wachten = 7 baggers minimaal

uraniumresource | 25-10-20 | 17:37 | 7

REITs kunnen interessant zijn.

Jacques_SiConto | 25-10-20 | 18:20

@Muxje | 25-10-20 | 18:14:
Ik denk dat de eerste maatregel gaat zijn dat ze "zones" gaan aanwijzen waar de eigenaar van het pand ook de bewoner moet zijn. Dit om pandjesprinsen en ander gespuis tegen te gaan.

Graaisnaaiert | 25-10-20 | 18:22

@Graaisnaaiert | 25-10-20 | 18:22: Zou best wel eens kunnen, en is dat niet al gaande in Amsterdam? Ik ben trouwens, gezien de ontwikkelingen op de huizenmarkt, geen tegenstander van zulke wetgeving, zeker bij nieuwbouw, maar ben wel benieuwd hoe ze die regel gaan toepassen op bestaande gevallen. Ten eerste gaat het daar om ettelijke miljarden van mensen met wie je - ook als overheid - echt geen ruzie wil, ten tweede komt de gemeente dan in de knel met het eigendomsrecht als ze niet de marktprijzen voor de huizen betalen én een schadevergoeding voor gederfde huur. Dit soort zaken komen geregeld voor het EHvRM, en worden bij uitblijven van een adequate schadeloosstelling vaak in het voordeel van eiser beslist.

Muxje | 25-10-20 | 18:32
▼ 4 antwoorden verborgen

Ik ga investeren in blikvoer. Witte bonen in tomatensaus gaat nog eens heel groot worden.

SterF... | 25-10-20 | 17:37 | 1

We hebben door de klok terug toch een uur extra bierinkoop bij de super.
*klok klok*

Piet Karbiet | 25-10-20 | 18:05

De oerknal komt er wel , net op de dag die niemand had verwacht

likmegaties | 25-10-20 | 17:36 | 1

En dat het iedereen slecht uitkomt.

Rest In Privacy | 25-10-20 | 17:51

Geen zorg. Rob Jetten weet dat heus wel uit te leggen hoor.

Schriever | 25-10-20 | 17:33

Bedankt Brussel

rein9576 | 25-10-20 | 17:28 | 2

Graag gedaan.

Rest In Privacy | 25-10-20 | 17:52

Koop daarom Bitcoin. 21 miljoen stuks. Kan niet bijgeprint worden.

Demuzieksmaak | 25-10-20 | 17:26 | 9

@Harris Pilton | 25-10-20 | 17:42:

Waarom?

Conifeer | 25-10-20 | 18:26

Denk je nu echt dat de FED, China en de ECB bitcoin gaan omarmen als het geldsysteem klapt? Ze zetten hoogstens een soortgelijk systeem op waar ze zelf de baas over zijn. Als Bitcoin teveel waard wordt, draaien ze t de nek om. Leuk om te speculeren dus maar t systeem heeft geen intrinsieke waarde...

cop-forrester | 25-10-20 | 21:21
▼ 6 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl