Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Een dreigende revolutie in de Staat der Nederlanden. Door Pieter Omtzigt

Katholiek Kamerlid houdt liberaal pleidooi bij sociaaldemocratische christenclub, wat leidt tot een heel vroom artikel op het weblog GeenStijl.nl

We zouden hier een RONKENDE TEKST kunnen plaatsen over hoe Pieter Omtzigt het zwaard trekt tegen zijn eigen kolonels van de kabinetscoalitie, tegen de voorlichtingsdivisies van "gewetenloze spindokters" en tegen de parlementaire pers die "haar maatschappelijke rol verwaarloost." Dat hij zonder genade inhakt op het meerkoppige monster van oncontroleerbare bureaucratie, politieke spin en de Haagse doofpotcultuur, een onheilige drie-eenheid die de onvrede voedt waar revoluties uit geboren worden.

Maar de waarheid is dat de katholieke krijger het keurige christendemocratische Kamerlid Omtzigt in een veertig minuten durend betoog aan de hand van de toeslagenaffaire een diepgravende, onderbouwde politieke analyse geeft van de deplorabele staat van het sociaal contract tussen overheid en burger. Dat contract is zo bevlekt en besmeurd geraakt dat de Belastingdienst ondanks alle checks & balances in onze bestuurlijke structuren jarenlang de grondrechten van burgers kon schenden en zijn misdadige praktijken bovendien met politieke hulp kon verdoezelen.

De waarheid is dat je in losse woorden (Partijkartel. Mainstream media. Gecontroleerde oppositie.) de wijzende schuldvingers wel op zere plekken kunt leggen maar dat het ambacht, betrokkenheid, controle en dossierkennis vergt om de publieke onvrede inhoudelijk uiteen te zetten en oplossingen aan te dragen. Omtzigt haalt stevig uit, met scherpe verwijten in genuanceerde context, om in een liberaal betoog op te roepen tot wellevendheid en verantwoordelijkheid van niet alleen de Rijksoverheid, de regering en haar instituten, maar ook van de controlerende media en het kritische publiek.

De waarheid is ook dat het voorkomen van revoluties begint bij de overheid:   

“Om het vertrouwen te herstellen moeten we dit sociaal contract vernieuwen. Daarvoor is controle en transparantie nodig. Controle en transparantie zijn geen tekenen van wantrouwen. Zij zijn juist een essentieel onderdeel van elke functionerende organisatie en een teken van groot zelfvertrouwen.”

“[Hier ligt een belangrijke taak] voor het kabinet, dat trots moet zijn om gecontroleerd te worden en zich daar niet aan moet onttrekken. Want dat is in strijd met de grondwet. Hoe kunnen we van overheidsdiensten verwachten dat zij zich vrijwillig aan controle onderwerpen, als het kabinet niet iedere keer het goede voorbeeld geeft?”

“[Een taak is er ook] voor de pers, die de overheid welwillend maar kritisch moet benaderen, en misschien soms iets minder moet luisteren naar het gespin van de communicatie-afdelingen, die overigens vaak veel groter zijn dan de WOB-afdelingen die informatie moeten. En misschien moeten die communicatie afdelingen soms een heel klein beetje kleiner.”

“Waar we echter niet mild voor moeten zijn, is voor organisaties die kosten wat kost fouten willen verdoezelen. Waar we niet mild voor moeten zijn, maar volstrekt intolerant, is voor overheidsdiensten die jacht maken op klokkenluiders. Waar we niet mild voor moeten zijn, is voor leidinggevenden die elke interne kritiek koste wat kost willen onderdrukken.

Wij zullen de scherven moeten lijmen. Het vertrouwen moeten we herstellen om dit te voorkomen. Dat kan alleen als zowel burgers als overheid zich er bewust van zijn dat hun onderlinge verhouding is gebaseerd op een impliciete afspraak, op een sociaal contract.

De overheid heeft bijzonder veel macht. Deze macht ontvangt zij van de samenleving, om zo in de noodzakelijke, gemeenschappelijke noden te kunnen voorzien. Alleen daarom heeft de overheid meer macht dan een gewone burger. Het sociaal contract zorgt ervoor dat die macht ook alleen voor dit doel wordt aangewend, en niet voor iets anders. De overheidsmacht is immers zo groot is dat zij een leven of een bedrijf met een enkele pennenstreek kapot kan maken.

Om het vertrouwen te herstellen moeten we dit sociaal contract vernieuwen. Daarvoor is controle en transparantie nodig. Controle en transparantie zijn geen tekenen van wantrouwen. Zij zijn juist een essentieel onderdeel van elke functionerende organisatie en een teken van groot zelfvertrouwen"

Volledige tekst is te vinden op socialechristendemocratie.nl.

Reaguursels

Inloggen

Okay, hij heeft compleet gelijk. En nu?
#ikweethetooknietmeer

ParaPiet | 04-10-20 | 18:42

Malta is net als Nederland, België, Luxemburg, Israël, Libanon een klein land. Bij een uitbreidende overheid en een zeer dicht verweven sociaal vangnet is corruptie een gegeven. Mensen zijn afhankelijk van de overheid voor gezondheidszorg, onderwijs, woningen, diensten (politie, brandweer, infrastructuur), recht. Daaruit ontspruiten de belastingdienst (in steeds toenemende mate), ondersteuning (toeslagen). Om dit te kunnen financieren neemt de belastingdruk en de lastendruk toe en moeten vrouwen aan het werk (meer inkomstenbelasting en lager lonen door meer potentiële werknemers).
Daardoor is er kinderopvang gedurende de gehele schooltijd nodig, wat leidt tot toeslagen en ondersteuning, wat weer leidt tot verhoging van de belasting en, in een later stadium, tot het inperken van de toeslagen. Kinderen zitten hun hele jeugd en op school en in opvang, wat de band met de ouders losser maakt (vervreemding). Tijdens de puberteit (middelbare school/wisselende schooltijden) krijgt het kind een begripvolle lerares of een invoelende coach. Dat bevordert de vervreemding met de ouders nog verder. Want de professionele (leraressen, mentoren, coaches, maatschappelijk werksters) weten het veel beter dan ouders.

Arachne | 04-10-20 | 16:40 | 1

Er is een boek geschreven waarin de auteur beweert dat van 90% van de bedrijven de gehele directie en management laag kan verdwijnen en dat die bedrijven dan gewoon blijven functioneren. Ik denk inmiddels dat zoiets ook voor de Nederlandse overheid geldt.

Rdock | 04-10-20 | 18:39

Sociale Christendemocratie.. is dat een baby ontstaan uit de tijd dat Pieter en Renske iedere dag met z'n twee op een kantoortje zaten?

Schwanzeleber | 04-10-20 | 14:56 | 1

Extra: Als een man als Omtzigt zich op camera sarcastisch en cynisch uitlaat, dan is er écht wat aan de hand.

Schwanzeleber | 04-10-20 | 15:04

Maar gelukkig kunnen we voor wat betreft de aanpak van de Corona pandemie wél volledig op onze overheid vertrouwen.
*proest*
Oeps, zou ik besmet zijn?

Bolder | 04-10-20 | 14:56

Ik kan deze man niet serieus nemen, en u zou er verstandig aan doen dat ook niet te doen. Omtzigt is een onderdeel van het probleem, niet van de oplossing.

Reaguurdeskundige | 04-10-20 | 14:26 | 2

@Reaguurdeskundige: Exact! Dit Kamerlid moet nu eens de hand in eigen boezem steken als het gaat over de praktisch onuitvoerbare regelingen waarmee de Belastingdienst, de Dienst Toeslagen en bijv het UWV worden opgezadeld.
-/- In Nederland bestaan er vier verschillende soorten toeslagen waar u als burger mogelijk recht op heeft. Dat zijn: zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvang toeslag en kindgebonden budget.-/-
Als je in gezamenlijke verantwoordelijkheid van Kamer en regering een toeslagensysteem optuigt, waar de toekenning van je definitieve bedrag ACHTERAF plaatsvindt, dan moet je niet zeuren als er grote problemen gaan ontstaan.

theo-is-dood | 04-10-20 | 16:00

Iedereen maakt fouten en hij probeert ze recht te zetten, maar als je dat niet wilt inzien dan ben jezelf verloren.

Rdock | 04-10-20 | 18:35

We hebben inderdaad een overheid die de burgers in een aantal situaties dwingt tot overleven. De overheid criminaliseert de burger. Daar waar de burger niets te verliezen heeft worden soms onorthodoxe keuzes gemaakt ten behoeve van het zelfbehoud. Wat men zaait, oogst men.

Tuinhekje | 04-10-20 | 13:27

Sociaal contract vernieuwen..

Voor mijn gevoel is het sociale contact allang eenzijdig opgezegd en dienen wij gewoon ons ben te houden en de belasting op te hoesten.

Wie hier heeft het gevoel dat onze politie er voor ons is en ons beschermd? Om maar een voorbeeld te noemen.

Met uitzondering van de troetel mosselmannen en vrouwen. Daar heeft onze overheid dan wel weer graag geld voor over.

Rohin | 04-10-20 | 13:24

Ik Heb Omtzigt en de tweede kamer al in 2014, en tot nu toe doorlopend, op de hoogte gebracht van de criminele handelingen die pas in 2019 via een klokkenluider en twee journalisten naar boven zijn gehaald. Als ze mijn onderzoek wat inmiddels 6 jaar duurt en geluidsopnamen die ik heb gemaakt nu eerder serieus hadden genomen was er een hoop mensen ellende bespaart gebleven. Beter laat dan nooit maar hoe compenseer je mensen die hun huis, baan, huwelijk enz. zijn kwijtgeraakt. Velen hadden alleen nog maar de kleding die ze aanhadden nadat de belastingdienst met hun klaar was al over. Nog steeds verzamel ik bewijs wat dieper gaat dan wat nu bekend is. Ook Geenstijl heb ik wel eens geinformeerd maar ook niks. Doe er wat mee!

Ronnie02 | 04-10-20 | 13:01 | 3

Start eens een blog zou ik zeggen!

Alexander des Burgus | 04-10-20 | 13:26

@Alexander des Burgus | 04-10-20 | 13:26: Druk mee bezig maar aangezien ik zelf, als luis in de pels, voor meerdere tonnen word aangeslagen ben ik alleen druk om zelf in leven te blijven, Ik sta te posten bij kantoren om bepaalde ambtenaren te achterhalen waarbij ik aan tafel heb gezeten maar de naam "niet van mag weten". Daarom wil Omtzigt de BD verplichten om naam, telefoonnr en email te vermelden van de briefschrijver. Kost 24/7 alle tijd. Ze hebben meerdere keren getracht het huis te verkopen. En dan net voor de vakanties, rond kerst zodat je nergens hulp kunt inschakelen. In de lezing van Omtzigt komen de meeste trucs zoals ik hem hem geschreven aan bod gekomen.

Ronnie02 | 04-10-20 | 14:14

Als mensen onterecht Toeslagen hebben ontvangen, dan lijkt het me vrij normaal dat die bedragen worden terug gevorderd. Het is gemeenschapsgeld. Opgebracht door de belastingbetaler!

theo-is-dood | 04-10-20 | 16:04

Zolang Omtzigt bij een partij zit waar hij niet mag stemmen naar zijn eigen mening maar moet stemmen wat de partij wil zijn al deze woorden los zand.

Fedde71 | 04-10-20 | 11:41

Blij dat er politici zoals Omtzigt zijn.
Maar hoe treurig dat wij al blij zijn dat er tenminste één is die doet wat je als burger verwacht van een politicus.

Wering | 04-10-20 | 11:40

Helaas blijven Omtzigts woorden holle frases wanneer hij wel met het CDA mee tegen moties stemt wat hij wel als kritiek heeft tegen het kabinet.

Dus hij moet of weg bij het CDA, of hij is het perfecte voorbeeld van "controlled opposition" om het volk om de tuin te leiden.

En nee, controlled opposition is geen "controlerende oppositie" in deze. Het is meer corrupte/gestuurde/bestuurde oppositie.

LangeTijdGeleden | 04-10-20 | 11:34

Tja eerst frauderende Roemenen en toen moest het strenger en nu dit. Verder wordt er gecheckt of iemand in NL of Marokko verblijft want dat heeft invloed op de bedragen. Verder totale kneuterigheid van alle kanten dit dossier.

Uni-isme | 04-10-20 | 11:31
-weggejorist-
Mr Sanbou | 04-10-20 | 11:20

Een fantastisch kamerlid en ik zou zo op hem stemmen ware het niet dat die stem de facto een stem op Hugo de Jonge is. En die krijgt vooralsnog een app niet aan de praat laat staan dat hij de revolutie weet te voorkomen door de overheid voor de mensen te laten werken, in plaats van tegenover de samenleving te staan.

Marius | 04-10-20 | 11:02

Inderdaad ja, ik krijg ook sterk het gevoel dat hij Malta verward met Hollandistan. Of zou het cynisch bedoelt zijn...?

serieusgenomen | 04-10-20 | 10:36
-weggejorist-
Mr Sanbou | 04-10-20 | 10:32

Waarom is hij niet de lijsttrekker? Zo jammer.

De Eierbal | 04-10-20 | 10:19 | 1

Iets met een haperende app. En dan bedoel ik niet die corona-app

Baron van Baesweiler | 04-10-20 | 14:09

Overbodige praat.
Het bedrijfsleven heeft ons in Europa in financiële gijzeling genomen.
Hoe activistischer zij werden, des te activistischer actiegroepen werden. Het bedrijfsleven heeft -vreemd genoeg - namelijk graag oor voor krijsende actievoerders.
Zonder regulerende en matigende overheid hebben beide partijen het hier nu vol voor het zeggen.
Het enige wat de overheid in Nederland nog doet, is het faciliteren van deze ontwikkeling.
Naar italiaans voorbeeld laten ze de infrastructuur verpauperen.
Naar berkerley voorbeeld laten ze moslimminnende rasta's ons aanvallen.
Naar engels voorbeeld laten ze eindeloos migranten binnen.
Naar amerikaans voorbeeld hebben ze het sociaal stelsel afgeschaft.
Naar duits voorbeeld laten ze mensen sluw toch onder het minimumloon werken.
Naar zuideuropees voorbeeld laten ze boeren oh nee de banken de hele grond systematisch verdrogen voor frietaardappelen en zo.
Geheel volgens die lijn laten ze krijsers aan het woord dat Nederland volgegooid moet worden met windmolens, kerncentrales en frackinginstallaties.
Naar chinees voorbeeld worden we op de verkeerde manier gemonitord.
Naar oxford voorbeeld is gaan studeren een slagveld geworden.
Naar het voorbeeld van google is het all about your reputation geworden.
Lubbers gooide handgranaten naar ons belang. Kok vuurde er kruisraketten op af. Balkenende donderde er een atoombom overheen. Rutte rolde de rode loper uit voor de activistische graaier.
En dan nou gaan zaniken over een contract ???

zeurmachine | 04-10-20 | 10:14

Als Omzicht meent wat hij zegt, moet hij vandaag nog uit het CDA stappen en zich bij PVV of Fvd voegen.

Ray Skak | 04-10-20 | 09:54 | 2

had exact dezelfde gedachte!

Marius | 04-10-20 | 10:48

Dat is het zelfde als een profvoetballer bij een amateurclubje opstellen, gaat nooit werken!

vluchtelingallergie | 04-10-20 | 12:56
-weggejorist-
Mart6037 | 04-10-20 | 09:40

Is Pieter zo fatsoenlijk en naïef of is het een spelonderdeel. Denk het laatste.
Zoveel naïviteit kan niet waar zijn. .

Rest In Privacy | 04-10-20 | 09:33 | 1

Pieter loopt zich warm voor de verkiezingen van maart 2021. Hoe vaker dat z’n naam in de krant staat, hoe meer voorkeurstemmen dat ie binnenhaalt.
Heeft iemand ooit een CDA-politicus horen pleiten voor het afschaffen van ook maar één soort Toeslag? Of voor de idiotie dat je behalve Kinderopvangtoeslag van de Dienst Toeslagen ook nog Kinderbijslag krijgt van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)?

theo-is-dood | 04-10-20 | 16:11

Een soort van gecontroleerde oppositie.
Mooie verhaal met goede bedoelingen maar:
Er zit een belangrijk zwakke stelling in zijn betoog.
nl: dat controleren van de macht je beter niet aan de oppositie kan overlaten.
Ofwel zelfscontrole wat Pieter eerder in zin betoog bestrijd???????
Met deze stelling van zelfcontrole is zijn verhaal ongeloofwaardig.
Pieter vraagt niet de stemmen op de oppositie maar op de huidige macht.
En deze drinken een glas, doen een plas en alles blijft zoals het was.

nr123456789 | 04-10-20 | 08:55 | 1

Inderdaad. De meeste leden van de Nederlandse Tweede kamer zijn marionetten van de Macht en Pieter Omtzigt is daar één van. Integere vent, veel kennis en het menselijke hart op de goede plek. Maar het politieke hart niet.

De controle van de macht wordt in Nederland wordt in Nederland gedaan door een minderheid van de Tweede Kamer en niet door alle 150 leden. 76 zetels bepalen en doen de andere 74 verbleken tot kinderzitjes in een auto die op de snelweg met veel te hoge snelheid door de mist op een file afstuurt.
Om die reden is FvD het enige alternatief, de enige politieke beweging in Nederland die een ander systeem als doel gesteld heeft. Een systeem waarbij Tweede Kamer-leden zonder last kunnen stemmen en daarmee volksvertegenwoordigers zijn in plaats van partij afgevaardigden.

Mr Sanbou | 04-10-20 | 10:46

Het zou al helpen als er iedere keer 150 kamerleden gekozen zouden worden die over hetzelfde arbeidsethos en intellect als Omzigt zouden beschikken.

Rest In Privacy | 04-10-20 | 08:54 | 5

@Shitting Bull | 04-10-20 | 09:13: Hij zegt het in ieder geval wel. Kan je van de rest niet zeggen.

Mart6037 | 04-10-20 | 09:41

@Shitting Bull | 04-10-20 | 09:13:
Dikke onzin. Baudet en Wilders krijgen niks klaargespeeld, Omtzigt wel.

De Eierbal | 04-10-20 | 10:20

er moeten natuurlijk ook intersectionele lesbische transgenders in de kamer zitten, anders is het geen afspiegeling van de samenleving en krijg je dat gezeur weer...

Marius | 04-10-20 | 11:08
▼ 2 antwoorden verborgen

De reaguurders willen maar niet zien hoe tegenstrijdig hun reacties zijn. Datzelfde geldt voor vele Nederlanders. Aan de ene kant beklaagt men zich over de almacht van de overheid, en aan de andere kant moet elk wissewasje door diezelfde overheid worden opgelost.
Je kunt het zo gek niet verzinnen of er is een regelingetje, een helplijn of een subsidiepotje voor.
Verzin het maar, van de Amsterdamse gemeentelijke subsidie voor zieke huisdieren tot maagdenvlieshersteloperaties op kosten van de zorgverzekeraar. Als we als natie kennelijk willen dat dit soort onzin voor en namens ons geregeld wordt door de overheid, dan moet je je er niet over beklagen dat die overheid een ondoorzichtige bureaucratische moloch wordt. En zich ook zo gaat gedragen.

theo-is-dood | 04-10-20 | 08:43 | 4

Een goede overheid moet vooral niet in de weg lopen.

5611 | 04-10-20 | 15:57

@5611 | 04-10-20 | 15:57: In Nederland sta je binnen één uur ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en met enkele dagen heb je een BTW-nummer. Dan kun je met je bedrijf aan de slag. Zoek eens uit hoe lang dat duurt in andere landen.

theo-is-dood | 04-10-20 | 16:15
▼ 1 antwoord verborgen

Als je de anti-zinnetjes m.b.t. Baudet en Wilders 12 weken achter elkaar zet dan begrijpt de domste ezel dat Kees Boonman onderdeel is geworden van die politieke elite. Waarschijnlijk is hij zo dom dat hij dat zelf niet in de gaten heeft, al die jaren Tros-kamerbreed heeft hem immers al totaal geëlimineerd in/uit de geloofwaardige journalistiek.

grindbak | 04-10-20 | 08:38 | 1

Boonman is een volbloed D' 66.

Jan70 | 04-10-20 | 09:31

Mooie verhaal en goede bedoelingen maar:
Er zit een belangrijk zwakke stelling in zijn betoog.
NL: dat controleren van de macht je beter niet aan de oppositie kan overlaten.
Ofwel zelfscontrole wat hij eerder bestrijd???????
Met deze stelling van zelfcontrole is zijn verhaal ongeloofwaardig.

nr123456789 | 04-10-20 | 08:34

Het moreel faillissement van de overheid is niet iets van gisteren of eergisteren. Van Mierlo had in '66 al in de smiezen dat het stinkt en bij de invoering van het algemeen kiesrecht werd hiervoor al gewaarschuwd. Sinds de uitverkoop aan Brussel met het Verraad van Balkenende is het eigenlijk een randdiscussie geworden. We kunnen nog wat mopperen, maar de facto zijn we overgeleverd aan het corporatistische en vooral incapabele Brussel. Gelukkig is de telefoonrekening wat lager en hebben we hetzelfde stekkertje aan de oplader. We zijn dubbel en dwars in het pak genaaid met het kruisje onder de wekelijkse 400 dobbernegers en de permanente en illegale transferunie. De pers heeft daar geen invloed meer op, en is dus triviaal geworden. De Tweede Kamer is door het ongrondwettige partijenstelsel ingeperkt en bestaat uit nitwits en bankjesvullers. Al met al is de boel rot tot op het bot en is er bijna een burgeroorlog nodig om alles zover op te schudden dat het kaf uit de boom geschud wordt.

Frau Merkel | 04-10-20 | 03:22 | 2

Afschaffen die staat! I believe in anarchy!

DooieKapotte | 04-10-20 | 08:31

@DooieKapotte | 04-10-20 | 08:31: Anarchie is wellicht wat overdreven. Maar laat de idiotie van het volgende citaat even op u inwerken: “ Als u een kind of meerdere kinderen hebt, zult u in 2020 en 2021 merken dat er een beperkt aantal kindregelingen is. Van de elf regelingen voor een huishouden met een kind in 2015, zijn er in 2020 vier over. Regelingen voor uw kind zijn afgeschaft of samengevoegd. Alleen de kinderbijslag, kinderopvangtoeslag, inkomensafhankelijke combinatiekorting en het kindgebonden budget bestaan in 2020 en 2021 als kindregelingen nog. ”
Er waren dus enkele jaren geleden ELF kindregelingen. Elf!
Anno 2020 zijn er dat nog vier. En dan hebben we het alleen nog maar over kindregelingen.

theo-is-dood | 04-10-20 | 08:50

Een mooie babbelaar maar stemt gewoon mee wat de partij hem opdraagt.
Dus veel gebakken lucht. Baudet mag dan wat blundertjes maken en Wilders de altijd boze leraar die de kinderen in de klas met een verbaal rietje om de oren slaat wegens alles fout doen. Het zijn wel de krenten in de pap die eigenzinnig hun gang gaan en dat ook in de praktijk laten zien. In voetbal termen: De enige die het verschil kunnen maken. Omtzigt babbelt een beetje voor de bühne verder geen vervolg.

dijkbewaker | 04-10-20 | 01:37 | 4

@Piet Kierewiet | 04-10-20 | 02:04: Moslimgeweld op de agenda gezet, instroom dobbernegers ingeperkt, PVV heeft de basis voor FvD gelegd, FvD heeft een referendum op poten gezet. Omtzigt denkt nog altijd volgens het boekje en heeft niet door dat de rest met valsspelen wint, en er mee wegkomt.

Frau Merkel | 04-10-20 | 03:25

Nou Piet, als wij jou uitsluiten/negeren middels een cordon sanitaire, dan bereik jij weinig tot niets.

NeedIsaymore? | 04-10-20 | 06:48

@NeedIsaymore? | 04-10-20 | 06:48:
Maar Wilders en Baudet zorgen er niet voor dat dat cordon sanitaire er totaal belachelijk uit ziet. Wilders met zijn eindeloze gebries en simplistische oplossingen en Baudet met zijn eindeloze beledigingen en omarming van de wappies.

De Eierbal | 04-10-20 | 10:22
▼ 1 antwoord verborgen

En dan nog wat. Het is te gek voor woorden maar in wat we akelig genoeg “de mediacratie” zijn gaan noemen is de pers nota bene bang voor de macht. Te kritisch? Voor u geen nieuwtjes! Het zou toch andersom moeten zijn. Geen klare wijn schenken? U wordt een maand of wat niet meer aan het woord gelaten. De journalistiek laat zich gebruiken als doorgeefluik voor Haagse lulkoek.
Bestuur en ambtenarij zijn hip en geil geworden. Ook zoiets. In de goede oude tijd zaten de heren te zwoegen in een bordkartonnen noodgebouw achter het gemeentehuis. Terlenka broeken, grijze spencers en sandalen met sokken bepaalden het modebeeld. Nu zit ik wel eens achter een bak pleur in een chique uitspanning tegenover dat gemeentehuis dat zo ongeveer 6 keer het volume heeft als in het tijdperk grijs. Je kijkt je ogen uit als je ziet wat daar tegenwoordig naar buiten komt. Allemaal Hugo de Jonge-achtige types met Armani-achtige pakken en rare puntschoenen. Niks geen pakje toedeledokie-brood onder de arm. Nee men neemt naast mij plaats en bestelt moeilijk lattes en Engelse sandwiches.
Hoe krijgen we dat nog gerepareerd?

fokkewoelf | 04-10-20 | 01:27 | 1

Moeilijke lattes verbieden natuurlijk. En puntschoenen.

DooieKapotte | 04-10-20 | 08:34

Door de overheid aangestuurde bomaanslagen op journalisten. Dat zal je in een beschaafd land als Nederland niet gauw zien. Daar heeft bijna de complete journalistiek zich immers volledig laten pacificeren, al dan niet vrijwillig.
Ik zie helemaal niet in waarom de pers de regering welwillend tegemoet zou moeten treden. De pers is er om de macht te controleren en niet de oppositie zoals dat nu vaak / meestal het geval is.
Ook is het de taak van de pers het volk scherp te houden. Dat hangt immers niet de godganse dag rond op het Binnenhof. Geen tijd voor i.v.m. geld verdienen en de staatskas vullen. Bestuurders hebben tegenwoordig geen flauw benul meer van hun dienende taak. Neem zo’n De Jonge. Knettergek dat loopt daar een beetje de popster uit te hangen en in onze nationale vergaderzaal grappen te maken over een bevriend staatshoofd (“haaidroklorokeeen!”) waar hij 100 keer in past.
Als Ron met de verbaasde ogen Rutte in het wekelijkse gesprek een lastige vraag stel krijgt onze nieuwe gladde tackel hem in een handomdraai weer in z’n hok door te zeggen dat hij hier nu geen antwoord op kan geven “want dan verstoor ik het proces”.
En nu heb ik verder geen zin meer om te typen. Goed dan GS dit verhaal plaatst al heb ik het idee dan Omtzigt wel wat meer voorbeelden had mogen noemen. (Greet zal het daar wel mee eens wezen)
Zoals ik ook het idee heb dat in dit GS-verhaal weer een volkomen onnodige sneer aan het adres van Baudet uitdeelt. Sad!

fokkewoelf | 04-10-20 | 01:09
-weggejorist-
Oromis | 04-10-20 | 00:52 | 1

Zodra je over “organisaties” begint te praten, heb je het over niemand. Er zijn binnen die organisaties namelijk personen verantwoordelijk voor de genomen beslissingen. Het merendeel doet (onder protest) zijn werk. Dus meer focus op verantwoordelijken binnen organisaties is veel beter

The_Black_Knight | 04-10-20 | 00:12 | 1

niet alleen. Vaak is gedrag ook cultureel bepaald of zwaar verankerd in werkprocessen van een organisatie. Je kunt dan een bestuurder, directeur etc. wegsturen, maar vaak is dat niet voldoende. Kijk maar eens naar een angst, sabotage, macho of klikcultuur die er heerst bij Belastingdienst, ministerie JenV, UWV, NVWA.

popeye-de-zeemeermin | 04-10-20 | 00:51

#TeamOmtzigt
Yessss... een nieuwe bondgenoot...

In other totally unrelated news:
Dit lijkt trouwens op een tekst die vanuit Latijn naar het nederlands vertaald is QuA zinsbouw en woordkeus.

WA_Zahler | 04-10-20 | 00:01 | 1

Dat heeft ie gedaan zodat de Uil van Minerva het ook begrijpt.

Festen | 04-10-20 | 08:04

Zo, dit is nogal een bommetje heer Omtzigt. U zegt dus vrij duidelijk dat ons zittende kabinet geen knip voor de neus waard is. Dat wisten wij alhier wel wat langer en de betroffen slachtoffers nog veel langer, maar de rest van slapend Nederland gaat hier nachtmerries van krijgen.

Opperleider Rutte zal u deze met mildheid en genade gebrachte beschouwing en diskwalificatie van zijn kabinet zeer zeker in dank afnemen. Van fouten kan men immers leren.

Ik wens u nog een hele lange carrière toe.

Peerkeoud | 03-10-20 | 23:31 | 2

Maar ergens tegen stemmen ho maar

Oromis | 04-10-20 | 00:52

@Oromis | 04-10-20 | 00:52: Daarom is Omtzigt ook overbodig, maakt een hoop drukte over een onderwerp en als het puntje bij het paaltje komt trekt hij het weer in of te wel hij stemt gewoon met de partij mee.
Zeg maar een soort Ascher breekt in Rutte 2 zorg etc. af en nu is hij 180 graden gedraaid, tot dat hij weer mee mag regeren.

Jan70 | 04-10-20 | 09:43

Leuk gezegd, maar onhaalbaar om te bereiken. De macht gaat haar gezag niet delen. De belangen zijn te groot en via de media lukt het ze prima om het land genoeg te verdelen om passief te blijven.

van heinde en verre | 03-10-20 | 23:27

Excuses is niets zonder gedragsverandering.

Sw.Dwaallicht | 03-10-20 | 23:00

Fouten maken is prima, mits toegegeven en niet herhaald.

Zoiets | 03-10-20 | 22:44

Helemaal eens met Omtzigt.

guile | 03-10-20 | 22:24

Omtzigt moet absoluut niet naar het FvD of de PVV gaan, en dat doet hij sowieso nimmer. Het idee dat die filosofische zwamneus van een Baudet gaat vertellen wat Omtzigt zou moeten doen. Daar is Pieter een maatje of 6 te groot voor. Pieter moet een eigen partij beginnen, desgewenst op gristelijke beginselen, want kerkganger is hij. En die partij kan met een dergelijke leider best succesvol zijn.

Broadsquire | 03-10-20 | 22:05 | 6

Waarom op gristelijke beginselen, je kunt toxh gewoon prive gristen zijn en politiek je geloof niet uitspreken.

DooieKapotte | 04-10-20 | 08:41

@oostermoer | 03-10-20 | 22:58: Dat doet hij niet daar is hij te slap voor want hij zal altijd de partijlijn volgen en hij mag van het CDA zijn dingetje doen als hij op het eind maar braaf mee stemt met het CDA en zo haalt hij ook bij de oppositie de wind uit zeilen.

Jan70 | 04-10-20 | 09:51

Nee, hij moet de volgende keer weer meedoen aan de lijsttrekker verkiezingen en dan zorgen we dat we lid zijn en stemmen we hem naar boven. Een nieuwe partij oprichten duurt veel te lang.

De Eierbal | 04-10-20 | 10:24
▼ 3 antwoorden verborgen

Incontinent, we zijn het of worden het allemaal.

Daarom, naast invoering van het mondmasker, is het nu hoognodig tijd aandacht te besteden aan ... het kontmasker.

Ja dames en heren, draagt allen een kontmasker a.k.a. incontinentie-luier, preventief, want vroeg of laat is het te laat. Maar u bent dan wel superblij dat je dan, op dat moment het kontmasker droeg!

Het kontmasker zorgt voor een heerlijk, warm laagje in de winter en des zomers volstaat u met enkel met dragen van het kontmasker.

Kontmasker Deluxe bestaat ook voor hen die net dat kleine beetje extra meer comfort willen. We hebben het hier over kontmaskers uit de serie 'de geparfumeerde scheet'. Door ingebouwde senor-technologie worden parfumstoffen vrijgegeven telkenmale u een scheet laat!

Laat uw omgeving van uw Kontmask Delux genieten en ontvang nu bij uw bestelling 24 gratis blikken bonen in rode tomatensaus!

Succes gegarandeerd, maar wacht, dat is nog niet alles, bestel nu! En u ontvangt eveneens gratis een pakket Kontmasker Hawaii Design. Hiermee zult in ieder zwembad de blits maken.

Kontmaskers, bestel ze NU!

Tel: +32 2 238 38 11

Hevvlan Demuru | 03-10-20 | 21:38 | 4

In gesprek..

Frau Merkel | 04-10-20 | 03:27

Gezien wat ze in België onder "poepen" verstaan, gok ik dat een kontmasker is wat men in NL een condoom noemt.

nieuwe_Deen | 04-10-20 | 09:58
▼ 1 antwoord verborgen

Hij klinkt toch een beetje als Alexis de Tocqueville. Waarschuwen voor de revolutie en hopen dat je hem kunt voorkomen. Ik zeg over pak em beet 3 maanden de straat op.. dat ze de ... krijgen

Masteryu | 03-10-20 | 21:37

jammer, maar het gaat niet lukken. Het sociaal contract is al heel lang weg. het parlement is op hun zoveelste hoogtepunt van hun eigen afgebakende sociale parodie geraakt. Met steun van t journaille en communicatie experts die juist allen de afstand vergroot hebben. chaleau chapeau. Hie dom kun je zijn. Eigenlijk heb ik geen zin meer in die onzin.

nobodiesunmighty | 03-10-20 | 21:33

Volgens mij maakt Omtzigt zich hier geen vrienden mee. Het helpt ook niet echt om de schoen jongen PM te laten worden.

jan huppeldepup | 03-10-20 | 21:20 | 1

JFK had ook een briljante speech over geheime organisaties vlak voor hij vermoord werd.

Sans Comique | 03-10-20 | 21:27

Toen het CDA werd opgericht was het al een onnatuurlijke bedoening.
Katholieken met Christelijk gereformeerden , progressieve Christenen alles in 1 pot. Toen kwam Lubbers. Die begon de verzorgingsstaat te slopen en de grenzen wagen wijd open te zetten. De privatisering van overheidsbedrijven, die mijn leven hebben verwoest is toen ook al in gang gezet. "Vrolijk" ondersteund door de kartelpartijen.
Omzigt doe je naam eer aan, kijk om , en besluit het CDA te verlaten. Om uit eigen inzicht tot de conclusie te komen , dat je beter thuis bent bij het FVD van Baudet of de PVV.

oostermoer | 03-10-20 | 21:14 | 6

@Waskraan | 03-10-20 | 22:05: Iemand persoonlijk aanvallen als grapjurk , is niet zo erg hoor, maar heb je een beter idee ?

oostermoer | 03-10-20 | 23:01

Het katholicisme is waarschijnlijk de hoogste vorm van cultuurele expressie geweest dat de mensheid ooit gekend en opgeschreven heeft. Esthetische culturele perfectie. Ik vind het zonde. Zo makkelijk weggegooid. Voor wat? Apple, Nike en andere meuk?

Caesar.is.Keizer | 04-10-20 | 01:30
▼ 3 antwoorden verborgen

Graag 150 Omzigts in tweede kamer maakt niet uit voor welke partij.

Holein1 | 03-10-20 | 21:02

OMTZIGT NAAR fvd...

Verderkijkert | 03-10-20 | 20:56 | 6

@litebyte | 03-10-20 | 21:14: Nee omzicht is gewoon een brave CDAer die altijd volgens de partij discipline stemt.

likdoorn | 03-10-20 | 21:59

@litebyte | 03-10-20 | 21:14: Klopt dat heb ik ook maar ook aan Omtzigt heb ik een hekel gekregen, iets op gang helpen en als het bijna klaar is voor het zingen de kerk uit, is ook een echte christen.

Jan70 | 04-10-20 | 09:55

Omtzigt + FvD = geknipte filmpjes. U bent slapstickliefhebber?

nieuwe_Deen | 04-10-20 | 10:00
▼ 3 antwoorden verborgen

Keer op keer wordt aangetoond hoe door en door verrot onze huidige politieke systeem is met totaal zielloze wereldvreemde puppets aan het roer. Maar als het om Corona gaat loopt vrijwel iedereen als een stel makke schapen achter ze aan en wordt alles voor zoete koek aangenomen (inclusief GS!)

nietmijnbaardvriend | 03-10-20 | 20:55 | 1

Zelfs de meest zinloze. Geen handen geven maar een elleboog contact en dan als je moet niezen dit ook in je elleboog. Nu weer niet medische mondkapjes. Ze zouden zich moeten richten op het beschermen van de ouderen en zwakkeren en de rest gewoon door laten leven. Zweden heeft dit corona het slimst aangepakt van alle Europese landen als je mij vraagt.

Gandalph | 03-10-20 | 21:51

If people fear the government there is tyranny. If government fears the people there is liberty.

The2Amendment | 03-10-20 | 20:52

Omtzigt is veel in het nieuws de laatste tijd. Leuk voor 'm, maar hij gaat natuurlijk niets veranderen. Sinds de omstreden verkiezingen binnen zijn partij is hij niet meer serieus te nemen. Sorry, Pieter. Kans verkeken.

threeheadedmonkey | 03-10-20 | 20:45 | 2

Dhr. Omtzigt is nu niet in staat (ook qua tijd) om buiten het CDA om iets voor zichzelf te beginnen kijkend naar aankomende verkiezingen.
Hij weet als geen ander hoe belangrijk het is om heel strategisch je toekomstige mede-partij genoten te kiezen.

Voordat je het weet creeer je een tweede gelukszoekerspartij vergelijkbaar met het FvD - en krijg je Ottenriaanse situaties.

litebyte | 03-10-20 | 21:18

@litebyte | 03-10-20 | 21:18:

Hugo de Jonge heeft de laatste tijd een modderfiguur geslagen en dat zal of in een slechte verkiezingsuitslag leiden of de kiezers zullen massaal op Pieter Omzigt stemmen waardoor Hugo de Jonge alsnog weer een modderfiguur slaat.

BigKnor | 03-10-20 | 23:39

Het valt meteen in het oog dat Pieter Omtzigt's ogen star een tekst volgen bij deze video. Je ziet de links-naar-rechts sprong, wanneer hij bij het einde van een zin gekomen is. Waarom dan de schijn van doen alsof je het allemaal ter plekke à l'improviste voordraagt? Nu staat Pieter te staan, alsof hij als een notaris een testament voorleest. Dat testament gaat ademloos over een overledene, de Maltese en de Nederlandse rechtsstaat. Pieter, gooi dat gevoorlees weg en laat je werkelijk improviserend filmen: je kunt het (zie GS nootjes, bier & chips).

Eeuwig..Op..Vakantie | 03-10-20 | 20:44 | 5

@tectonicos | 03-10-20 | 21:06: Het gedoe met een teleprompter is volksverlakkerij op z'n Obama's. Wat is de meerwaarde om zo onbeweeglijk te staan met een onbeweeglijk gelaat als een houten Klaas? Hij kan vrij spreken, waarom doet hij dat dan niet?

Eeuwig..Op..Vakantie | 03-10-20 | 21:21

@Eeuwig.. Op.. Vakantie | 03-10-20 | 21:21: Wat is er mis met deze methode? Hij heeft zijn gedachten goed op schrift gezet en om de boodschap over te brengen leest hij hem voor.

Leg me nou eens uit wat daar fout aan is.

Knufter | 03-10-20 | 21:31

@Knufter | 03-10-20 | 21:31: wat is daar fout aan? De bangheid om fouten te maken. Omtzigt verstijft als een standbeeld, hij maakt alle fouten van bar slecht presenteren, terwijl hij het ook naturel kan.

Eeuwig..Op..Vakantie | 03-10-20 | 22:01
▼ 2 antwoorden verborgen

Naief als Nijman: kent u die uitdrukking? Omtzigt is de posterboy van geïnstitutionaliseerde oppositie. Er verandert pas wat als over een tijdje een fanfare aan relatief jonge kartellisten met nog iets van realiteitszin samen één nieuwe partij vormen. Wellicht wel onder aanvoering van een Sywert en dan mag Pietertje mee als anti-corruptie minister. Dat is dan ook gelijk de enige kans voor FVD, PVV etc op een regeringsdeelname ergens ná 2021.

Nick_Star | 03-10-20 | 20:41

Hamlet zei het al: "words, words, words". Waar blijven de daden?

Argyronauta | 03-10-20 | 20:36 | 3

En over Rutte zei hij: "dat iemand glimlacht, glimlacht, en toch een schurk kan zijn."

wijsvinger | 03-10-20 | 20:43

Een Van Oldebarneveldje voof Markie bedoeld u?

The2Amendment | 03-10-20 | 20:48

@The2Amendment | 03-10-20 | 20:48: laat hij nou maar om te beginnen nou eens NIET bij het cda-kruisje gaan tekenen; die Van Oldebarneveltjes kunnen later altijd nog van pas komen.

Argyronauta | 03-10-20 | 22:14

Zeg het nog maar een keer. Waarom duurt het zo lang ? Nou die toeslagenaffaire is fraude dan wel leunt daar zwaar tegenaan. Zeg maar zo'n gevalletje als bij Penthouse Pechtold.
Maar bij de linkse partijen en/of de rechtbank komen ze weg met ik wist het niet, mij nooit verteld, kan niet zo goed Nederlands lezen. Dus ze waren dan "te goeder trouw"
Dus ze komen er niet meer uit, voor iedereen die zelf wel eerlijk alles invult is het gewoon fraude. Geen fraude maar te goeder trouw heet het voor linksdeugend. Nederland. Dus als er twee mensen naar het dossier kijken hangt het er maar vanaf hoe ze er politiek in staan.

G.M.I.M. Pet | 03-10-20 | 20:28

Ben nog aan het kijken en ik vermoed eigenlijk dat Omtzigt de route Oltmans gaat bewandelen.

Wordt helemaal niks met zijn carrière. Krijgt een ongeluk, een ziekte, of een post in Siberië.

Zoveel vertrouwen heb ik wel in het functioneren van de staat en het kartel.

Knufter | 03-10-20 | 20:27 | 1

Hij doet het heel goed voor de coalitie, hij haalt bij de oppositie de wind uit de zeilen om een zaak hoog op te blazen en dan bij de stemmingen tegen zijn eigen zaak stemt.

Jan70 | 04-10-20 | 10:05

Als dit nou nog op het NOS journaal komt, dan wil ik wel geloven dat het goed komt

Mr.Crowley | 03-10-20 | 20:27 | 1

Let overigens goed op jezelf Pieter, want ik denk, dat het niet meer goed komt.

Mr.Crowley | 03-10-20 | 20:30

Het enige wat helpt is een zo klein mogelijke overheid, maar daar zijn de meeste fucking Nederlanders te dom voor.

Conifeer | 03-10-20 | 20:25 | 5

@Eric Newby | 03-10-20 | 20:27:
Ooit had ik lang gelden een juf. Ze doet nu hoogbejaard iets aan reiki en ander spiritueel gezeik. Toen vond ik het al een kudtweif.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 03-10-20 | 20:42

@Eric Newby | 03-10-20 | 20:27:
“. 40 jaar links wijvenonderwijs heeft idd heel wat halve zolen opgeleverd.“
Zo hoor ik ze graag!

DinkyToy | 03-10-20 | 20:59
▼ 2 antwoorden verborgen

Het is moedig en prijzenswaardig dat Omtzigt deze video maakte. Ik ben 'm nog aan het kijken, ben ongeveer op de helft.

Maar het is ook hopeloos naïef om te denken dat er iets te repareren valt.

Beschaving is als serviesgoed: het slijt, het veroudert, het gaat stuk. Daarna kan alleen een nieuw servies soelaas bieden.

Er is dan ook geen andere oplossing dan de boel maar gewoon helemaal naar de klote te laten gaan, de kelk van corruptie en incompetentie helemaal uit drinken. Kost misschien nog een halve eeuw, wie zal het zeggen.

Koopt een huisje op een berg. Koopt bitcoin. Zorg voor een plan b.

Knufter | 03-10-20 | 20:20 | 3

Tja, ben ik het eigenlijk mee eens, ondanks dat weglopen niet zo mijn ding is.

Knarf9999 | 03-10-20 | 20:22

@Knarf9999 | 03-10-20 | 20:22: Nee, maar veel te kiezen heb je ook niet. Je kunt er in je uppie weinig aan veranderen

Kopieerapparaat | 03-10-20 | 20:24

Net zoals het Romeinse Rijk aan corruptie en decadentie ten onder ging.
Mag van mij ook.

ZZP-er | 03-10-20 | 20:54

Indien Malta als afschrikwekkend voorbeeld moet dienen, dan hoeven we van de pers dus echt helemaal niets meer te verwachten.

Verder leuk verhaal over "controle en transparantie" maar dat zijn allerminst nieuwe begrippen in ons politiek-bestuurlijke systeem. Waar zijn de concrete voorbeelden welke nieuwe regels we dan precies nodig hebben om dat wél echt waar te kunnen maken? Effectieve sancties ontbreken eigenlijk over de gehele linie als het gaat om corruptie, dus is het uiteindelijk allemaal hol moraliserend gelul (zoals meestal met reli-wappies). Asieleisers krijgen wél schadevergoeding als het allemaal te lang duurt, voor WOBbers is die al lang afgeschaft (terwijl de WOB sowieso by design niet zo veel voorstelt, want anders zou het besturen van dit land praktisch onmogelijk worden hé).

Ik doe maar vast een voorstel voor de eerste regel van dat nieuwe sociale contract: weg met de monarchie. Als we invasieve exoten de maat willen nemen over de barbaarse middeleeuwse praktijken die ze meenemen, dan moeten we zoiets zelf ook niet gebruiken als fundament van onze staatsbestel.

OverdaanDerOnderheid | 03-10-20 | 20:17 | 1

Benk dat het zo een 15 jaar geleden is dat ik een volledige Buitenhof uitzending direct bekeken heb.

Mr.Crowley | 03-10-20 | 20:31

Maar waarom eiste Pieter Omtzigt geen nieuwe Stemronde met handgeschreven briefjes nadat hij pootje was gelicht door Bloemschoen & Co?

Nehemia | 03-10-20 | 20:16 | 4

@Moestuinier | 03-10-20 | 20:23: Een soort zelfde clubje dat even met Rita Verdonk ging praten dat het toch echt de bedoeling was dat Mark het moest worden?

Nehemia | 03-10-20 | 20:27

Een aluhoedjes vergadering, schattig

jaimelavie | 03-10-20 | 20:55
▼ 1 antwoord verborgen

De pizza moet in de oven. Kan t gebruiken.

Dr. Blechtrummel | 03-10-20 | 20:14

Unglaublich. Negenduizend dossiers in de shredder.

Nehemia | 03-10-20 | 20:12

De zoektocht van adel hoe ver ze konden gaan, eindigde in een Franse guillotine.

Feynman | 03-10-20 | 20:12 | 2

En toch vond Napoleon het nodig om niet veel later het hele adel-circus opnieuw op te starten, en zichzelf Keizer te kronen.

Vuurwezel | 03-10-20 | 20:16

Mooi toch? Zou hier in NL ook prima werken. Doei wim lex.

The2Amendment | 03-10-20 | 20:51

Vakantie van een weekje op Malta is wel genoeg om te beseffen dat dit een failliete, corrupte ministaat is.

UpdateAvailable | 03-10-20 | 20:12

Ja, het is wel duidelijk dat Pinocchio Mark en zijn bende rovers de boel heeft besodemieterd ..... maar, hij wordt nét zo makkelijk wéér gekozen door "het gepeupel" want ze vertrouwen hem zo!
Ergens is er iets duidelijk fout gegaan in het schoolsysteem, of misschien wel "net goed", want de Links Liberale Elite vaart er wel bij.

Du-u-u-h | 03-10-20 | 20:11

Pieter is in de positie om het CDA van binnen uit te hervormen.

frisenfruitig | 03-10-20 | 20:09 | 3

Ach welnee.

Knufter | 03-10-20 | 20:16

Hoe dan, een meerderheid van de leden geeft de voorkeur aan Hugo de Jonge?

jaimelavie | 03-10-20 | 20:19

'Pieter is in de positie om het CDA van binnenuit hervormen' Nou eh, hoelang zit hij er al? Doesn't seem to really 'rub off.

ResSoniya | 04-10-20 | 06:19

Las twee woorden, toen snel naar beneden gescrolled, cursief gedeelte ook twee a drie woorden; opgegeven. Wat het ook is: ik heb er de kracht niet meer voor. Waar gaat dit nu weer over? Deugen of loze beloften?

Lorejas | 03-10-20 | 20:08 | 2

Een krampachtige poging om aan de macht te blijven. Het komt nooit meer goed met het CDA. Ze hebben ons weggegeven aan de EU. Referenda genegeerd. Pensioenen voor de wolven gegooid. Baantjescarrousel in stand gehouden. Volledig incompetente mensen in een positie van macht gezet...

Vuurwezel | 03-10-20 | 20:14

Ah. Bijna goed gegokt met deugen en loze beloften dus.

Lorejas | 03-10-20 | 20:15

Ik ben beter van hem gewend

mr_awesome | 03-10-20 | 20:07

Uw overheid is corrupt en zeker niet uw vriend.

Nehemia | 03-10-20 | 20:06

Zorgvuldig geregisseerde verkiezingspraat, verpakt in een keurig en beschouwend jasje, bedoeld om straks wat ontgoochelde CDA zieltjes terug te winnen.
Als het er echter op aankomt, tekent de heer Pieter Omzigt gewoon bij het kruisje van het partijkartel waar zijn opportunistisch(e) partij(tje) deel van uitmaakt.

B.Spiritus | 03-10-20 | 20:06 | 3

Misschien moest iemand hem toch eens op de man vragen hoe hij denkt over het onbelast stemmen door kamerleden.

frickY | 03-10-20 | 20:10

Juist

Jan70 | 04-10-20 | 10:30

Het vertrouwen in de politiek wordt geschaad door politici als Omtzigt die wat er ook gebeurt meestemmen met de coalitie.

Opbokken Omtzigt.

Mahatma | 03-10-20 | 20:06 | 2

U was me voor met deze charlatan.

B.Spiritus | 03-10-20 | 20:07
-weggejorist-
likdoorn | 03-10-20 | 22:04

@redactie: “ misschien soms iets minder moet luisteren naar het gespin van de communicatie-afdelingen, die overigens vaak veel groter zijn dan de WOB-afdelingen die informatie moeten.” “ De overheidsmacht is immers zo groot is dat zij een leven of een bedrijf met een enkele pennenstreek kapot kan maken.” Doe aub stuk eens leesbaar maken.

JayJay | 03-10-20 | 20:02

Mooi gesproken, maar de kans is 99,9% dat de rest van de elite de reet ermee afveegd en als Omtzigt pech heeft, nog wordt uitgemaakt voor wappie ook. De huidige politici zijn inmiddels zover afgegleden dat ze dergelijke zaken juist heel normaal zijn gaan vinden. Er veranderd gewoon he-le-maal niks. Kijk nu eens wat 10 jaar Rutte met de politiek gedaan heeft. De premier staat zelf geregeld knetterhard te liegen, komt er nog lachend voor uit ook en zegt in dezelfde adem dat het moet kunnen. Daar veranderd een pleidooi van Omtzigt gewoon niks aan. Die mentaliteit zit er nu eenmaal in en dat is men onder leiding van Rutte acceptabel gaan vinden. Vroeger vloog een minister er op de kop uit als hij/zij de Kamer had voorgelogen. Tegenwoordig heeft zo iemand niets meer te vrezen. Het is normaal geworden om de waarheid eruit te moeten trekken. Dit alles nemen leidinggevenden bij overheidsinstellingen gewoon over. Sorry Omtzigt, ik waardeer je instelling enorm, maar de huidige politiek is zo verziekt dat het een kansloze missie is om het te veranderen. Het zit er nu eenmaal te diep ingebakken. Het nieuwe normaal, zou Rutte het noemen.

Kopieerapparaat | 03-10-20 | 19:59 | 6

@HogeNood | 03-10-20 | 20:05: Heb je er eentje gevonden? Afveegd moet zijn, afveegt. Ik nodig je uit er zelf eentje te leveren.

Kopieerapparaat | 03-10-20 | 20:13

@Eric Newby | 03-10-20 | 20:31: Ik heb er zelf om gevraagd. Klopt als een bus. Had een T-tje moeten zijn.
*schuld bekennen doet*

Kopieerapparaat | 03-10-20 | 21:27
▼ 3 antwoorden verborgen

Nog nooit van een uitkering of andere overheidssteun genoten. Ook niet toen ik een periode zat dat ik het heel hard nodig had. Hierom dus.

Scepticus | 03-10-20 | 19:57

Islam moet ingedamd worden om de wereld leefbaar te houden.Niet alleen voor de verkiezingen.

van stampij | 03-10-20 | 19:57 | 6

De islam indammen dat wil het CDA niet, de dominees en de pastoors staan op de kansel juist te verkondigen dat er meer, meer naar Nederland moeten komen. hetzelfde hier in de BRD daar hebben de kerken zelfs eigen schepen varen in de Middellandse zee om al die islam lovers naar de BRD te halen.

Jan70 | 04-10-20 | 10:37
▼ 3 antwoorden verborgen

Voorlopig verpest het cda dmv Hugo de levensvreugd van alle mensen jonger dan 70. Omzigt maakt deel uit van de onderdruk kliek. Hoe sympathiek zijn ideeën ook zijn

Cashforce1 | 03-10-20 | 19:54 | 1

Mis je nou iets dan?

ZZP-er | 03-10-20 | 20:07

Ik haat blaffende honden, maar goed, dan Pieter maar.

Normpje | 03-10-20 | 19:52 | 1

Die bijt niet. Aardige man, gedreven, vakkennis, stemt mee met de partij en dan houdt het op.

F. Jacobse | 03-10-20 | 19:57

Pieter Omtzigt slaat nog geen deuk in een pakje boter, echt slappe hap. Pas als hij overstapt naar een andere partij wordt het geloofwaardiger. CDA is ultiem vastgeroest partij kartel.

Batavi Magistralis | 03-10-20 | 19:51 | 1

En wèg is fel begeerd, toekomstig burgemeesterschap.

HogeNood | 03-10-20 | 20:00

Politici leggen vooral de eed van hypocrisie af. Dus niet lullen maar vullen die gaatjes.

Neuth | 03-10-20 | 19:50

Dag overheid, voor eeuwig de tering.

ademende aarde | 03-10-20 | 19:49

Als Pieter zo gedwee door blijft gaan dan wordt hij het schandknaapje van de Schoen.
En dan wordt hij weggewalst door de grote bek van de schoenleider.

ZZP-er | 03-10-20 | 19:47

Pieter gaat steeds voor het zingen de kerk uit.

Baron Clappique | 03-10-20 | 19:47 | 1

Probleem is dat je toch het eerste couplet mee neuriet.

F. Jacobse | 03-10-20 | 19:59

Het is niet echt een spreker he die Omzigt.

Wasbakplasser | 03-10-20 | 19:42 | 1

Klopt, die heb je liever niet als "stemmenkanon".

UpdateAvailable | 03-10-20 | 20:16

Sinds Van Agt veracht ik alles en iedereen van die zogenaamde gelovige club.

uisge baugh | 03-10-20 | 19:42

Zo zouden er meer van in de Kamers mogen zitten! + voor P.O.!

WitteGrunneger | 03-10-20 | 19:42

Bij de VVD kun je in het verkiezingsprogramma lezen wat ze juist niet zullen doen, PVV heb ik nooit serieus genomen omdat ze moskee en Koran willen verbieden en Baudet kraamt de laatste tijd alleen nog maar onzin uit, hoewel fvd uitstekend partijprogramma had. Blijft alleen Pieter Omtzigt over dan? Wel met afstand het beste kamerlid.

Diederik_Ezel | 03-10-20 | 19:42 | 1

Hoezo een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen.

likdoorn | 03-10-20 | 22:09

Als je nu kijkt naar de 150 kamerleden die er zijn is Wilders de enige opvolger van Rutte.
Niet omdat ik fan ben, maar puur als je kijkt naar leiderschap.
Hij spreekt z'n talen, heeft uitstraling (wat misschien wel het belangrijkste is).
Dat is wat ik denk.

HoerieHarry | 03-10-20 | 19:42 | 6

@jaimelavie | 03-10-20 | 20:02:
Vous pouvez bien aimer la vie, vous n'en comprenez rien. (Met alle respect natuurlijk.)

MickeyGouda | 03-10-20 | 20:49

@jaimelavie | 03-10-20 | 20:02: Zoals Mickey al aangaf, u begrijpt niets.
Puur zijn aanwezigheid en aantal zetels heeft de overige partijen genoodzaakt gezien hun koers toch enigszins aan te passen. Te weinig maar hoop doet leven.

BekiekUtMoar | 04-10-20 | 13:32
▼ 3 antwoorden verborgen

Ooit hadden we nacht van Scmhelzer, die het toenmalige kabinet opblies.
Dat kan Pieter ook, maar dan moet je wel lef hebben en ik weet niet of hij zo standvastig is als het er op aan komt.

ZZP-er | 03-10-20 | 19:41

Pieter, ga een weg bij het CDA, dan heb je mn stem. Ik weiger nl te stemmen in het voordeel van de ‘Schoenen’

tek | 03-10-20 | 19:38 | 2

Dit dus, al heb ik het idee dat Hugo Bloemschoen niet lang meer blijft zitten. Binnen de achterban rommelt het namelijk: dat gedoe van die lijsttrekkersverkiezing hangt er nog steeds boven, men vraagt zich af of De Jonge nu niet teveel hooi op zijn vork heeft (én vicepremier, én minister, én corona-minister), dat gedoe met elke keer een cameraploeg mee, het gedoe met de app, het gedoe met de tests en meer van die rare faalhazerij. Mocht de herfst/winter 1 grote ramp worden met corona, dan kan De Jonge waarschijnlijk wel inpakken (Rutte schuift het nu al telkens op De Jonge af), en een afgetreden of gefaalde minister als lijsttrekker gaat 'm natuurlijk niet worden. Let maar op: ik zie het nog echt gebeuren dat Omtzigt alsnog lijsttrekker wordt.

Ome_BW | 03-10-20 | 19:48

Ja, ja - ik voel aan m'n water dat hij burgemeester wil worden. Dat lukt niet met doorbijten.

HogeNood | 03-10-20 | 19:52

Pieter woont toch in Enschede? Pieter, trek de vuurwerkramp dan eens open, of is dat een maatje te groot voor je? Heel of half Den Haag boten op het hoofd. Als jij ze nou eens in de zon zet?

Rest In Privacy | 03-10-20 | 19:37 | 1

Er zijn namelijk luchtfoto's van een partytent op het vuurwerkterrein. Deuren vuurwerkkluizen staan open etc. Peter R.de Vries deed niets met deze info. Meer info bij reaguurder. Iets met Gladio. Niemand brandt daar zijn handen aan.

Freba47 | 03-10-20 | 19:42

Potverdrie @Van Rossem; U doet het weer! Hoewel minder sterk dan het epsistel dat mij bewoog de zuurverdiende €33,33 te doneren; blijkt ook uit bovenstaand schrijfsel, naast uw beheersing van talloze stijlfiguren, uw vermeend oprechte frustratie over 's lands bestuurders in het algemeen en de werkwijze van de inner der rijksbelastingen in het bijzonder. Chapeau!

Maar doe de volgende keer even wat minder citeren uit het goed-christelijke gedachtengoed van de Stichting Sociale Christendemocratie en verblijd ons lezertjes met meer van uw eigen analyses. Die zijn namelijk beduidend sterker.

hirsute_priapist | 03-10-20 | 19:36 | 1

haha!

entredeuxbieres | 03-10-20 | 19:49

Kabinet weet dit zelf te goed. Dat weet
Pieter Omzigt ook. Maak de kat wijs dat de muis hem niet vertrouwt.

Rest In Privacy | 03-10-20 | 19:33

Nog veel te omzigtig.
Doet denken aan waarschuwingsbordjes op grasveldjes uit de jaren 60
"lieve kinderen, wilt u niet het gazon betreden dat met zoveel zorg en liefde is aangelegd!'
Of de kreet van het PvdA... 'het moet eerlijker'.. Ja... hoedan?

Premier Trutte | 03-10-20 | 19:31
-weggejorist-
LibCon | 03-10-20 | 19:31 | 1

Ik heb het nog niet helemaal bekeken maar dit had ik dus wel nodig, om overtuigd te zijn van het plaatje dat al heel lang wordt geschetst. Ohja, onlangs is iemand die ik ken en ook in déze shit zat overleden, nadat het hart het heeft begeven. Alles kwijt.

Leptob | 03-10-20 | 19:30

"Controle en transparantie zijn geen tekenen van wantrouwen.'

Ah ja dat zou leuk zijn geweest bij de rap getekende papiertjes over de klimaatdeal, die niemand mag blijkbaar mag lezen.

Zer0-hedger | 03-10-20 | 19:27

Ben maar gestopt met kijken.
Twee punten van zorg en Pieter begint over de toeslagen affaire.
Ik dacht dat hij zou beginnen over het Wildersproces, of de kwestie Grapperfruit of Halsema.
Tal van omstreden overheidsbesluiten.
De omstreden spoedwet etc.
Maar nee, de toeslagen affaire.
Ook een belangrijke dossier, begrijp mij niet verkeerd, maar niet iets wat ik als gevaar voor de rechtsstaat zie of als zware corruptie.

Ruimedenker | 03-10-20 | 19:27 | 5

Dan zou het toch fijn zijn als u, als ruime denker, het hele betoog uitluisterd. Buitengewoon indrukwekkend en wel dégelijk de bijl aan de wortel van onze rechtsstaat. Als corruptie zegeviert en jarenlang wordt toegedekt, zijn we knap van het pad af in NL.
Let op: dit gaat over méér dan 20.000 gezinnen (!) die niets fout deden.

Hojo24 | 03-10-20 | 20:23

@Hojo24 | 03-10-20 | 20:23:
Precies. Het gaat over de disfunctionerende schakels in de democratie: individuele ambtenaren, hun instanties, kabinet, pers, parlement, beroepscolleges inclusief de rechtelijke macht.... ja welke schakel in de rechtstaat eigenlijk niet? Daarom ook de inleiding over Malta: het lijkt allemaal goed geregeld, maar de manier waar ze (dus ook in Nederland) ermee omgaan is zo rot als een mispel. Wilders heeft gelijk: Nederland is corrupt!

langelat | 03-10-20 | 21:55
▼ 2 antwoorden verborgen

Bedankt voor uw stem op Hugo de Jonge. Pffff...

Remmersmaak1 | 03-10-20 | 19:25

Revolutie? Stappen ze van het geloof af?

Is dit nog nieuws? | 03-10-20 | 19:23

Mijn 2 cent: De sleepwet is er destijds keihard doorheen gedrukt. Een grotere middelvinger naar ons kon onze overheid niet maken. Mijns inziens (in hun doen en laten, naar aanleiding van de belastingfraude perikelen) hadden ze geen keus. Ze zaten al elleboogdiep in hun methoden en om behaalde resultaten te kunnen verklaren moesten ze voorheen illegale praktijken legaliseren.
Ik denk dat er tussen de onschuldige fraudeurs een aantal zitten welke simpelweg onrechtmatig zijn betrapt, maar waar het illegaal verkregen bewijs een nog grotere, dieper, viezer stinkende beerput opentrekken zou.

nsfl | 03-10-20 | 19:21

Goh, komen er verkiezingen aan?
Omtzigt had meerdere malen de kans om als persoon te stemmen en werkelijk geschiedenis te schrijven maar blijft in de partijlijn lopen.
Je hoeft dus eigenlijk niets van hem te verwachten qua verandering.
Veruit een van de betere kamerleden, maar stem je Omtzigt, stem je de Jonge.
Of Grapperhaus.
Oh, en verdere Europesche integratie waarbij het veto recht verkwanseld gaat worden.
Nee dus.

Maya de Blij | 03-10-20 | 19:19 | 8

@Maya de Blij | 03-10-20 | 19:27:
Klopt wel.
Maar er staat geen krachtig figuur.
Je moet een figuur zijn om te doen wat hij wil, en dat figuur is hij niet.

HoerieHarry | 03-10-20 | 19:31

@HoerieHarry | 03-10-20 | 19:31: ik vind hem wel krachtig en zeker doortastend maar hij heeft het inderdaad niet in zich om recalcitrant te zijn daar waar hij daadwerkelijk het verschil kon maken.
Oprecht jammer.

Maya de Blij | 03-10-20 | 19:34

@Maya de Blij | 03-10-20 | 19:31:

Als Nausica zich nou eens verkiesbaar zou stellen ...

MickeyGouda | 03-10-20 | 19:39
▼ 5 antwoorden verborgen

*koste wat [het] kost

Greisaart | 03-10-20 | 19:19

Beste Pieter,
Mooi.
Maar als je wilt dat ze naar je luisteren moet je eens een keer bijten.
Deze regering heeft bijzonder weinig op met argumenten over democratie, rechtstaat en zo.
1 Keer je stemrecht gebruiken waar het voor bedoeld is doet wonderen.

Schmalz | 03-10-20 | 19:19

"Wij zijn een rustig land; onze revoluties worden gesmoord in moties".

Wim Kan

demaup | 03-10-20 | 19:18

Omtzigt, zonder twijfel de beste politicus.

Rest In Privacy | 03-10-20 | 19:18

Pieter is geen leider en wordt overschat.
Maar hij is een kritisch kamerlid.

HoerieHarry | 03-10-20 | 19:17 | 2

Juiste inschatting.

Ruimedenker | 03-10-20 | 19:29

Klopt. Hij is goed in z'n vak, maar niet de Messias die men hier van hem maakt. Hij is vooral een Kamerlid van de CDA...

beldewouten | 03-10-20 | 20:28

this guy is toast... die wordt onder de eerste de beste (politieke) bus geduwd door zijn collega's...

Het probleem dat zijn (uitstekende) pleidooi opwerpt is dat het cliēntelisme, het nepotisme, de zelfverrijking, het lobbyisme transparant wordt. De nieuwe (zelfbenoemde) elite wordt opeens "exposed". Zichtbaar dat ze de Balkenende norm verachtten, zichtbaar dat ze vriendjes aan topbanen helpen, zichtbaar dat ze de samenleving afromen voor eigen gewin, etc. etc. etc.

De zelfbenoemde heersers zijn niet van de politieke (gekozen) kaste, maar bevinden zich aan de top van ministeries, ZBO's, provinciebesturen, de NPO, waterschappen, semi-overheden... Zelfverrijking, machtswellust en luxure beschermd door de intransparantie van de politici....

Het waren mooie jaren Pieter O. We gaan je missen.

Odin | 03-10-20 | 19:17 | 1

Knap stukkie tekst. (thumb up) En, iedereen weet het hè! Dat is nog het meest frustrerende.

ResSoniya | 04-10-20 | 03:58

Omtzigt, zorg dat je de leider wordt, en mijn stem heb je. Maar als je in een kooi zit, tja.

Rest In Privacy | 03-10-20 | 19:15

Bij deze wel ik alvast afscheid nemen van de heer Omtzigt die door Hugo de Schoene ongetwijfeld op een onverkiesbare plek wordt gezet.
"Houw je taai ouwe pik, en veel succes bij de zorgverzekeraar waar je ongetwijfeld belandt""

Osdorpertje | 03-10-20 | 19:14 | 2

Ben je gek? Bloemschoen houd hem er bij juist voor zijn stemmen, na de verkiezingen frustreren ze hem nog wat meer en gaat hij alleen verder met slechts een zetel ,de rest van de zetels die hij heeft behaald met zijn stemmen blijven gewoon bij de partij van de Rattus Christianus

miko | 03-10-20 | 19:18

Één running mate kun je niet op een onverkiesbare plek zetten. Het zal wel nummer 3 worden met een excuustruus op 2

Baron van Baesweiler | 04-10-20 | 12:36

Iedere luis in de pels +1 (x99).

padbuffel | 03-10-20 | 19:14

Mooi verhaal hoor,maar als het er op aankomt tekent tie gewoon weer bij het kruisje.

komtdatschot | 03-10-20 | 19:11

En toch. En toch. Lijst Omtzigt als gezworen oppositiepartij. Soort ombudsman tussen kiezer en kartel. Ik zou erop stemmen.

Rest In Privacy | 03-10-20 | 19:10 | 2

Gaat ie nooit doen, het pluche voelt goed aan z'n gelovige anus. Pieter blijft zitten waar ie zit en knikt gewoon als het weer eens spannend wordt.

Ommezwaai | 03-10-20 | 19:29

Deze man verdiend meer en massalere support.
Maar nee, een volk krijgt de leider die het verdient.

Braco.me | 03-10-20 | 19:08 | 2

*verdient

Braco.me | 03-10-20 | 19:08

Mooi!

Gumush | 03-10-20 | 19:10

Prachtig gesproken hoor Omtzigt. Helaas hebben je partijgenoten clown de Jonge als partijleider gekozen dus ga ik ervan uit dat het tegenovergestelde van jouw wensen waarheid blijkt en blijft. Snik.

entredeuxbieres | 03-10-20 | 19:08

Had de Franse revolutie voorkomen kunnen worden? Ik denk van niet, de kloof tussen Versailles en het volk ("laat ze maar cake eten") was gewoon te groot.

Zenzeo | 03-10-20 | 19:05 | 6

Revoluties worden niet door het volk gedaan, maar door de middenklasse (zie kopstukken Franse en Russische Revoluties).
Daarom wordt de middenklasse uitgefaseerd.

Arachne | 04-10-20 | 16:21
▼ 3 antwoorden verborgen

Trek die gast nou eens het Corona-cafe in, desnoods geboeid.

Geen01 | 03-10-20 | 19:05 | 3

Hij is al geweest.

Rest In Privacy | 03-10-20 | 19:07

@Van Rossem | 03-10-20 | 19:07: I stand corrected. Niet gezien of vergeten. Vanavond iets te doen.

Geen01 | 03-10-20 | 19:09

Als Pieter nou eens stopt met partijpolitiek meestemmen met ieder voorstel van zijn partij, dan neem ik zijn manifest serieus. Die partijdiscipline ben ik zo klaar mee.

pibasso | 03-10-20 | 19:03 | 12

En dan? Dan verwacht je dat hij uedereen weg gaat stemmen ipv ministers verbeteringen te kunnen laten maken.

Cum infamia | 03-10-20 | 19:56

@Geen1 Goh, is dat jou ook opgevallen? Dacht dat ik de enige was. Zit 't waarschijnlijk toch in het water op het Binnenhof. lol

ResSoniya | 04-10-20 | 03:47

Pieter denkt ook aan de toekomst in het partijkartel zit je goed zal dadelijk wel ergens CvdK of burgemeester ergens worden.

Jan70 | 04-10-20 | 10:56
▼ 9 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl