Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Persbericht: OM 'scherp' op coronamaatregelen

Maar wij missen iets...

Het OM heeft vanochtend een persbericht gestuurd over de handhaving van de coronacijfers. Helaas is de opsteller van het bericht nog wat vergeten. Maar geen nood, wij van GeenStijl zijn de kwaadste niet en sturen u hierbij de complete, correcte tekst van de Update cijfers coronagerelateerde misdrijven en overtredingen:

Sinds 16 maart 2020 heeft het Openbaar Ministerie 337 misdrijfzaken in relatie tot Covid-19 in behandeling genomen (peildatum 13 september). De boete voor Ferd Grapperhaus is niet een van die 337 zaken. Het gaat dan bijvoorbeeld over mensen die hoesten of spugen richting agenten en andere mensen met een publieke taak, waarbij ze beweren besmet te zijn met het coronavirus. Niet om bijvoorbeeld je schoonmoeder knuffelen op je eigen bruiloft, zoals Ferd Grapperhaus deed. Daarnaast om geweld tegen handhavers. Handhavers, die de afgelopen weken de hele tijd te horen kregen dat Ferd Grapperhaus zich ook niet aan de regels houdt. Naast de misdrijven zijn er ook de overtredingen van de regionale noodverordeningen. Zoals Ferd Grapperhaus. Hiervoor zijn sinds 16 maart circa 17.200 strafbeschikkingen uitgevaardigd, voornamelijk vanwege onvoldoende afstand houden. Zoals Ferd Grapperhaus. Sinds 1 juni zijn dat er 1641 voor het overtreden van de mondkapjesplicht in het OV. Voor zover bekend heeft Ferd Grapperhaus deze regel niet geschonden, onder andere omdat hij de beschikking heeft over een dienstauto

Vanaf het begin van de coronacrisis zijn er bij het OM 337 coronagerelateerde misdrijfzaken binnengekomen. Het Openbaar Ministerie valt overigens onder minister Ferd Grapperhaus. Bij de meeste misdrijfzaken (102 gevallen) zijn politieagenten slachtoffer. Ook de politie valt onder minister Ferd Grapperhaus. In 65 gevallen gaat het om andere beroepsbeoefenaren, zoals bijvoorbeeld BOA’s of medewerkers van een ziekenhuis. Hoe haal je het in je hoofd hè, je zou willen dat een minister met gezag, bijvoorbeeld Ferd Grapperhaus, deze mensen uit kon maken voor 'aso's'. Ook openbaar vervoerpersoneel is slachtoffer geworden van coronagerelateerde misdrijven: het OM heeft 11 van dit soort zaken in behandeling genomen. Een zaak die het OM ook in behandeling heeft genomen, is die van Ferd Grapperhaus. Het gaat van de 337 genoemde misdrijfzaken in de meeste gevallen om bedreiging (186 gevallen). Daar ging het bij Ferd Grapperhaus niet om. In sommige gevallen gaat het ook om geweld (47 gevallen). Ook daarvan was bij Ferd Grapperhaus geen sprake. 

Voorbeelden van andere coronagerelateerde misdrijfzaken zijn geweld tegen ziekenhuispersoneel (3) en winkeldiefstal (24). Voorbeeld van een andere coronagerelateerde overtreding is Ferd Grapperhaus. Het gaat dan bijvoorbeeld om verdachten van winkeldiefstal die winkelpersoneel of agenten in het gezicht spugen of hoesten. Ferd Grapperhaus moest trouwens ook hoesten toen hij in de Tweede Kamer stond. 

In 253 misdrijfzaken is de verdachte gedagvaard. Dat wil zeggen dat ze voor de (snel)rechter moe(s)ten verschijnen. De rechters vallen niet onder minister Ferd Grapperhaus, maar onder minister Sander Dekker. 14 personen hebben een OM-strafbeschikking gekregen. Net als Ferd Grapperhaus, maar die hoefde niet voor de rechter te komen. Bijvoorbeeld een boete of een taakstraf. Ferd Grapperhaus kreeg een boete. Sinds 16 maart is er drie keer verzet ingesteld tegen een strafbeschikking op grond van deze misdrijfzaken (peildatum 13 september). De boete voor Ferd Grapperhaus is pas na 13 september openbaar gemaakt. De officier van justitie beoordeelt de zaken en brengt de zaak vervolgens voor de rechter of vernietigt de strafbeschikking. Ferd Grapperhaus is niet in verzet gegaan. In alle drie de gevallen moe(s)ten ze voor de rechter verschijnen. Misschien hadden ze wel spijt, net als Ferd Grapperhaus. In één zaak is een transactie aangeboden. Ferd Grapperhaus heeft eerst ook nog aangeboden geld over te maken aan het Rode Kuis. 39 zaken zijn geseponeerd, meestal omdat er niet genoeg bewijs is. Bij Ferd Grapperhaus was er wel genoeg bewijs. In de resterende 30 zaken moet het OM nog een beslissing nemen. Over Ferd Grapperhaus heeft het OM al een beslissing genomen. 

Naast de misdrijfzaken zijn er ook de overtredingen van de regionale noodverordeningen rondom corona. Zoals Ferd Grapperhaus. Die komen bij het OM binnen in de vorm van processen-verbaal (pv’s) die zijn opgemaakt door politieagenten of BOA’s. Of via Ferry de Kok, zoals bij Ferd Grapperhaus. Op peildatum 13 september waren dat er circa 23.300. Wie heeft eigenlijk het pv van Ferd Grapperhaus geschreven, vragen wij ons dan af. De pv’s worden door het OM beoordeeld, voordat er een strafbeschikking in de vorm van een geldboete wordt opgelegd. Wat gebeurd is bij Ferd Grapperhaus. Op de peildatum waren circa 17.200 strafbeschikkingen uitgevaardigd vanwege overtreding van de noodverordeningen. Zoals bij Ferd Grapperhaus. Sinds 1 juni zijn dat er 1641 voor het overtreden van de mondkapjesplicht in het OV. Een deel van de pv’s moet nog beoordeeld worden, een ander deel is teruggestuurd naar de verbalisant voor aanvulling. Dit was bij Ferd Grapperhaus niet nodig.

Van de aanvankelijk ingestuurde processen-verbaal is gemiddeld 44 procent teruggestuurd naar de verbalisant, met het verzoek het proces-verbaal aan te vullen. Aanvankelijk zei Ferd Grapperhaus overigens dat hij tijdens zijn bruiloft de hele tijd scherp was geweest op het naleven van de coronaregels. Dat pv’s worden teruggestuurd, betekent niet dat ze definitief worden afgekeurd. Daarna veranderde Ferd Grapperhaus zijn verklaring. De pv’s die zijn teruggestuurd naar de verbalisanten kunnen, na aanvulling, opnieuw ingestuurd worden. Eigenlijk heeft Ferd Grapperhaus zijn verklaring ook opnieuw ingestuurd. Er kan dan alsnog een strafbeschikking uitgevaardigd worden. Zoals bij Ferd Grapperhaus. Een strafbeschikking wordt alleen uitgevaardigd nadat een pv door het OM is beoordeeld, en de schuld van de verdachte aan het betreffende feit is vastgesteld. Bij Ferd Grapperhaus is de schuld afdoende vastgesteld.

Sinds 16 maart 2020 is er 6872 keer verzet ingesteld tegen een strafbeschikking op grond van de noodverordening (peildatum 13 september). Een hoop van deze mensen zullen hebben aangevoerd dat op (peildatum) 13 september Ferd Grapperhaus nog niet was beboet voor zijn vergrijp op (trouwdatum) 22 augustus. Deze verzetschriften worden inhoudelijk beoordeeld door het OM. Het OM zal dan dus vaak de naam van Ferd Grapperhaus tegenkomen. De officier van justitie beoordeelt de zaken en brengt de zaak vervolgens voor de rechter of vernietigt de strafbeschikking. De eerste vier zaken die aan de rechter worden voorgelegd op grond van de noodverordening komen 28 september op een zitting bij de rechtbank Utrecht. Ferd Grapperhaus zal deze zaken zonder twijfel met interesse volgen. 

Bij jongeren die zich na waarschuwen niet aan de noodverordening houden, wordt waar mogelijk gekozen voor een HALT-afdoening. Jongeren, tegen wie Ferd Grapperhaus eerder nog zij dat ze 'slimmer moesten chillen'. Als de jongere akkoord gaat met een HALT-afdoening en deze met goed resultaat afrondt, komt dit in de plaats van de geldboete van 95 euro. Dat is voor Ferd Grapperhaus niet mogelijk, want hij is geen jongere. Dit geldt alleen voor de eerste keer dat jongeren de maatregelen overtreden. Ferd Grapperhaus probeerde de eerste keer nog weg te komen met een donatie aan het Rode Kruis. Bij de HALT-afdoening wordt nog eens heel duidelijk uitgelegd wat het nut en de noodzaak is van de noodverordening en waarom het zo belangrijk is dat de jongere zich hieraan houdt. Misschien kan iemand dat ook nog eens aan Ferd Grapperhaus uitleggen. Ook ouders worden daarbij betrokken en op hun verantwoordelijkheid gewezen. Hoe het met schoonouders, bijvoorbeeld die van Ferd Grapperhaus, zit, is niet bekend. Tot op heden zijn er 875 jongeren doorverwezen naar HALT (peildatum 13 september). Misschien kunnen ze als alternatieve straf een leuke social media video maken met Ferd Grapperhaus.

Bij de tweede geconstateerde overtreding van de noodverordening, krijgt de jongere een boete van 95 euro. Dat is minder dan de boete van 390 euro voor Ferd Grapperhaus.

Vanaf de derde overtreding door dezelfde jongere, wordt de zaak voorgelegd aan het lokale OM-parket. Daar wordt gekeken naar een OM-beslissing op maat. Zoals de beslissing op maat van het OM over Ferd Grapperhaus. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat de jongere zich voor de rechter moet verantwoorden. Dat hoefde Ferd Grapperhaus niet. In de tussentijd kan hij dan bijvoorbeeld een gebiedsverbod krijgen of verplicht worden zich op gezette tijden te melden. Ferd Grapperhaus moet zich op gezette tijden melden in de Tweede Kamer maar dat is toch iets anders. 

Boetes voor meerderjarigen bedragen 390 euro. Zoals voor Ferd Grapperhaus. Ook voor hen geldt dat vanaf de derde overtreding het lokale parket een OM-beslissing op maat zal maken. Hoe het OM bij gaat houden hoe vaak iemand een overtreding heeft gemaakt, nu de justitiële aantekening naar aanleiding van het debat over Ferd Grapperhaus is geschrapt, is nog niet bekend. 

Reaguursels

Inloggen

Soms wordt het resultaat best aardig, als je flink in een vlek wrijft. Hoe noemen ze dat ook al weer, als wordt gevraagd welk beeld je krijgt bij het kijken naar een vlek?

Harry.Langezwaal | 29-09-20 | 08:52

Beetje kinderachtig stukje. Van Ronaldo

Rest In Privacy | 28-09-20 | 23:15

Griepvirus komt er natuurlijk ook aan,dus het wordt smullen voor de beroeps angsthazen,die pleiten voor 40 lockdowns per uur.
Wat is nu de oversterfte door cojoon? en na 1/10 gaan we vergelijken met het griepseizoen en midden in het griepseizoen gaan we iedereen testen op griepbesmettingen. Dat worden er dan miljoenen kan ik u zeggen,want dat virus is besmettelijk als de pest. Allen de oversterfte is van belang te meten en als die er niet of nauwelijks is,zijn we een gezond,sterk volkje metopbouwende immuniteit (niet mentaal overigens,want dat is een puinhoop).
Bescherm voorts de risico-vatbaren effectief,gooi dit land open en rot op met jullie ongeloofwaardige perscons en neem jullie ranzige MSM en alles wat jullie likt mee.

hertogvanzottegem | 28-09-20 | 19:11

De man is totaal niet meer geloofwaardig op het Corona dossier, niemand die hem m.b.t. dit dossier nog serieus neemt of de verspreiding van Corona, helaas. Wat Rutte nu ook nog in welke persconferentie meldt.

Beter draagt hij dit over en gaat hij de laatste maanden nog wat doen aan zware criminele dossiers. Dan heeft hij tenminste nog wat nut gehad.

Hooelijk neemt de bevolking dan de verspreiding van Corona wel weer wat serieuzer. Maar mijns inziens heeft Grapperhaus zijn aanzien bij jongeren verpest.

Jan, Leiden | 28-09-20 | 18:39

Aan de rand van zout en oppervlakkigheid vinden de meeste positieve testen plaats.. Hier is de ic amper bezet, maar toch moeten we boeten als Nederland. Misschien eens dat verhaaltje met ondertitelingen zodat de andere helft het ook snapt.

ilumiToetoegaaaman | 28-09-20 | 18:39 | 1

Dit loopt zo snel op.

ilumiToetoegaaaman | 28-09-20 | 19:01
-weggejorist en opgerot-
dik van alster2409 | 28-09-20 | 18:06 | 1

"maar onder minister Sander Dekker." Ik moest ff googlen om te zien dat wij inderdaad een minister hebben die naar deze naam luistert... Minister van rechtsbescherming... Hij moet dan toch de meest onzichtbare minister zijn van dit kabinet....

Harvey2Face | 28-09-20 | 17:51 | 1

Het is Ruttes kind. Beklijft niets aan en alles (de Publieke Omroep bv in een vorige functie) rot onder zijn onbeduidende carrière handjes weg.

hertogvanzottegem | 28-09-20 | 19:03

Wat denken ze nu....
we zijn het dichtstbevolkte land op aarde dat is echt smullen voor het coronavirus.

meneer Q | 28-09-20 | 17:45

Twee figuren vragen vandaag om geloofd te worden. De één is Jos Brech. De ander heeft een grap in zijn naam...

Valse_nootjes | 28-09-20 | 17:30

Heeft hij in de dienstauto wel een kapje om? In het bejaardenvervoer is dat ook verplicht.

voldemort | 28-09-20 | 17:20

Dus dan gaan ze weer allemaal maatregelen nemen zodat het virus zich niet verspreid. En dan na een tijdje wordt het allemaal weer vrijgegeven en dan steekt 't virus weer de kop op. Kunnen we niet beter allemaal besmet worden. Dan hebben we 't maar gehad en gaan we over tot de orde van de dag.

Jane3715 | 28-09-20 | 17:12

Dr. Mike Yeadon, voormalig hoofdadviseur wetenschap van farmagigant Pfizer, heeft in een radio interview bevestigd dat de complete tweede corona golf ‘fake’ is, omdat wetenschappelijk is aangetoond dat de gebruikte testen vrijwel uitsluitend valse positieve resultaten geven. Ondertussen blijkt uit cijfers van de Amerikaanse CDC dat het overlijdensrisico voor mensen tot 50 jaar die besmet raken met corona bijna NUL is. Hieruit blijkt andermaal dat social distancing en lockdowns zinloos zijn, en alleen extra maatregelen om kwetsbare ouderen te beschermen meer dan voldoende zijn.

Volgens dr. Yeadon is dit coronavirus een doorsnee virus waar we, net als vele honderden andere, gewoon mee zullen leren te leven. Net als een groeiend aantal andere wetenschappers vraagt hij zich hardop af of de maatregelen die de Westerse regeringen de afgelopen maanden hebben genomen, en die onze economie en samenleving enorme klappen hebben toegediend, überhaupt wel enig effect hebben gehad.

‘De meeste, zo niet alle positieve testen zijn vals’

dik van alster2409 | 28-09-20 | 17:00 | 10

@dik van alster2409 | 28-09-20 | 18:11:
Als er niets de verspreiding van het virus doen zullen er nog veel meer mensen met kanker niet behandeld kunnen worden, want dan is het weer een oorlogsgebied i n de ziekenhuizen.
Als je niet in de pcr testen geloofd oké, maar kijk even verder dan dat je neus lang is.

Rest In Privacy | 28-09-20 | 18:18

@Tragicomix | 28-09-20 | 17:57: Heeft u al gecontroleerd of dit wel waar is? Er was ook iets met een aantal doden!?

Ja echt ik ben het | 28-09-20 | 18:29

@Ja echt ik ben het | 28-09-20 | 18:29:
Ja, ik maak iedere week een rondje IC's.
Mafkees.

Rest In Privacy | 28-09-20 | 18:33
▼ 7 antwoorden verborgen

Mja, een berichtje over Coronamaatregelen met als kop Grapperhaus.
Dat geeft het hele toppik wel iets ongeloofwaardigs mee, hoe kundig het ook geschreven mag zijn. Wat ik niet zal controleren.

Jan Passant mk2 | 28-09-20 | 16:34

Nu hetzelfde verhaal nog een keer en dan voor Ankie Broekers-Knol. Ze deed een Halbe en was erbij.

Frau Merkel | 28-09-20 | 16:32

Ook Sinterklaas komt dit jaar niet. De pakken worden massaal te koop aangeboden op marktplaats, dit mede omdat er een oproep is gedaan om Sinterklaas bij signalering in z'n bek te trappen bek te trappen. www.marktplaats.nl/plaats/m1605500943...

Harry de Slijter | 28-09-20 | 16:28 | 5
-weggejorist-
reetjemoose | 28-09-20 | 19:33

@Tinie | 28-09-20 | 17:10: nee dit jaar sterft de sint aan corona en komt nooit meer terug voor onze kinderen,opgelost dit probleem. wat nu met kozp?

reetjemoose | 28-09-20 | 19:36

Het is al eerder geprobeerd om Sinterklaas om te leggen. Dat lukte toen niet en nu ook niet.

Frau Merkel | 28-09-20 | 20:40
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik mis ook die troela staatssecretaris Veiligheid en Justitie) die het huwelijk voltrok. Kom hoe heet ze ook al weer? Ankie Broekers-Knol!

Enrique C | 28-09-20 | 16:25

Het wordt tijd voor een Wetboek van Strafrecht voor mensen die zich boven andere mensen stellen en vinden dat regels niet voor hun gelden. Mensen zoals Ferd Grapperhaus..

Croisantneuf | 28-09-20 | 16:24

Ik begrijp dat die Grapperhaus nogal "belangrijk" is en o.a. "baas" van de politie.
Is Grapperhaus eigenlijk ook een politie-agent en mag hij bekeuringen uitdelen of moet 'ie dan eerst een politiepet opzetten?

demaup | 28-09-20 | 16:21

Dit zijn de nieuwe coronamaatregelen die vanavond waarschijnlijk worden aangekondigd

Horecagelegenheden in het hele land moeten voorlopig om 22.00 uur de deuren sluiten. Ook wordt geen publiek meer toegelaten bij sportwedstrijden, inclusief het betaald voetbal. Dat zijn maatregelen die het kabinet sterk overweegt om de opmars van het coronavirus te stuiten, melden ingewijden. De ingrepen gelden in eerste instantie voor drie weken.
bron: HD regio Amsterdam

D.Onderop | 28-09-20 | 16:19 | 3

Wat zullen die Feyenoord fans blij zijn, gedraag je je netjes . krijg je een trap in je Rotterdamse ballen .

joppo0 | 28-09-20 | 17:11

@joppo0 | 28-09-20 | 17:11: het is allemaal voor den goede saeck, het gevaarlijke killer virus een halt toe roepen.

IkwilJinekwel | 28-09-20 | 17:21

Ondertussen is zondag voor het Bloemendaalse gemeentehuis waar Grapjeshaus is getrouwd een groot spandoek opgehangen met de tekst 'Zwarte Piet is Zwart' . Op de ruiten waren affiches geplakt met dezelfde strekking. Burgemeester Elbert Roest had gehoopt dat de verantwoordelijken zich zouden melden, maar dat hebben ze een dag later nog niet gedaan.
bron: HD

D.Onderop | 28-09-20 | 16:15

Weet je wat pas écht kwalijk is? Die schoonmoeder van Gabberhouse. Die had namelijk midden in de zwaarste crisis die ons land in lange tijd heeft meegemaakt onze op Hugo na belangrijkste minister kunnen uitschakelen door hem met een dodelijk virus te besmetten middels één lekkere knuffel. Als we al niet eens meer optreden tegen staatsgevaarlijke gekken die het gezag ondermijnen, wat handhaven we dan nog wel? #BioTerrorism

OverdaanDerOnderheid | 28-09-20 | 16:09 | 5

@Lupuslupus | 28-09-20 | 16:13: Ga er maar van uit dat die schoonmoeder geen verse negatieve testuitslag op zak had. Het zou namelijk nóg corrupter zijn indien zou blijken dat zij voorrang had gekregen in de wachtrij.

OverdaanDerOnderheid | 28-09-20 | 17:00

@IkwilJinekwel | 28-09-20 | 17:23: Over dergelijk zorgvuldig voorbereide corruptie voor zoiets relatief onbenulligs, jawel, toch wel een beetje. Maar zou het niet prachtig zijn indien dat naar boven zou komen tijdens een vervolging door het OM?

OverdaanDerOnderheid | 28-09-20 | 17:45
▼ 2 antwoorden verborgen

Shit..., het pleepapier is al weer uitverkocht. Bij wie kan ik even komen schijten?

Harry de Slijter | 28-09-20 | 16:05 | 2

Harry de schijter.

vluchtelingallergie | 28-09-20 | 16:08

Claudia de Breij. Mag gewoon in haar mond. Komt toch alleen maar poep uit.

OuweOuweLekkerMauwe | 28-09-20 | 16:12

Gaat geen stijl ook coronatesten verkopen die van de overheid vertrouw ik niet meer

oldskoolhollander | 28-09-20 | 16:04

De volgende stap is die Coronawet. Alle maatregelen ondermijnende kritiek wordt verboden, daarna komt Olongkreng met de mededeling dat de verkiezingen niet doorgaan omdat anderhalve meter niet kan worden gegarandeerd bij de stembureaus en vervolgens landen we vanzelf in het voorland van onze autocratische toekomst.

Dubbelepunthoofd | 28-09-20 | 16:02 | 1

Die verkiezingen gaan ook niet door. Ze hebben een geweldig alibi.

Deksmaat | 28-09-20 | 16:09

Ach geen stijl, laat het los. Geef de wappies en complotdenkers toch geen brandstof. Ik snap het wel, clicks zijn belangrijk, maar echt.

captainobvious | 28-09-20 | 16:01 | 1

Damn, ze hebben jou nu brandstof gegeven. Als je het goed beschouwd ben jijzelf nu ook een complotdenker, want jij denkt dat complotdenkers en wappies .....

Ja echt ik ben het | 28-09-20 | 18:37

Spannoonnndddd
Dat wordt weer kuchen achter de boekenkast

Turbulentie? | 28-09-20 | 15:51 | 3

Ga jij ook in je dagboek schrijven?

OuweOuweLekkerMauwe | 28-09-20 | 15:56

Als ik in de volgende regering word aangesteld als Minister van Veiligheid en Justitie/Justitie en Veiligheid of allebei of iets wat er op lijkt, dan betaal ik eerst een boel mensen die ik ken zwijggeld. Dan houd ik het misschien nog een week vol.

Leptob | 28-09-20 | 15:45 | 1

Met een beetje geluk voor komt de post minister van VWS vrij, het kan niet lang meer duren tot Hugo door zijn hippe hoefjes zakt. Of de beloftes van Rutte zullen hem op de been houden, dat kan natuurlijk ook.

First Contact | 28-09-20 | 15:49

Vreselijk!

Lupuslupus | 28-09-20 | 15:47

Het is zaak niet het braafste te zijn, maar mediaal braaf. Oftewel mediaal doortrapt. Het goede voorbeeld geven lijkt me niet aan te bevelen.

HogeNood | 28-09-20 | 16:01

En kerst gaat ook niet door. Komt door Floyd.

RickTheDick | 28-09-20 | 15:37 | 2

Sinterklaas is ook afgeblazen. Komt door Akwasi.

goedverstaander | 28-09-20 | 15:59

25 en 26 december worden van de kalender verwijderd? Bijzonder hoor.

Lupuslupus | 28-09-20 | 16:16

Ach, dit is allemaal zeer tijdelijk. U wordt bang gemaakt. In tal van landen worden al mensen gevaccineerd. Komt hier binnenkort ook. Al zullen de boven ons gestelden hier zo lang mogelijk mee wachten om het gepeupel onder de knoet te houden.

goedverstaander | 28-09-20 | 15:36 | 7

En die worden dan door de GGD positief getest?

MistaRazista | 28-09-20 | 16:14

@goedverstaander | 28-09-20 | 15:58: Een vaccin ontwikkelen duurt jaren... Dus succes ermee. Tedros heeft al gezegd dat het vaccin geen enkel verschil zal gaan maken mbt de maatregelen.

Lupuslupus | 28-09-20 | 16:17
▼ 4 antwoorden verborgen

Het is uiteindelijk zo simpel. Mijd zoveel mogelijk contacten. Blijf thuis en kijk tv, lees boeken of een passend gedicht. Bijvoirbeeld “ de smeek”.

Als geen der wrange zonden
Voor eens zo gans gevonden
En meestens wreed te moede
‘s Mans tarten voor den bloede
Gezogen, dan en zuiver
Verkwikt de stille huiver
Dan zal de wens gegeven
Verkregen uit de zegen
En als een smeek uit vrede
Nu demp het kwaad, het wrede

Ridde Rogter | 28-09-20 | 15:35 | 5

@Van Urk | 28-09-20 | 15:52: Ja maar die wordt gegeven door drs Uitslag, is dat koortsuitslag?

IkWilOokWatZeggen | 28-09-20 | 15:54

@Van Urk | 28-09-20 | 15:52:
Die tijd heb ik gehad. Mij veel te veel huichelarij!

vluchtelingallergie | 28-09-20 | 16:14

@Van Urk | 28-09-20 | 15:52: Hartelijk dank voor de link, ben benieuwd, zal hem morgenochtend in alle rust gaan luisteren.

Lupuslupus | 28-09-20 | 16:24
▼ 2 antwoorden verborgen

Gewoon sorry zeggen en wat pegels naar de dierenambulance overmaken..

Wijze uit het Oosten | 28-09-20 | 15:34

Hoe zit het toch met de eigenaar van de trouwlocatie? 10.000 euro boete gehad? Vergunning kwijt? Ja, ik vraag 't maar.

piloot47 | 28-09-20 | 15:31 | 2

Piloot, ik geloof dat het huwelijk in het gemeentehuis van Bloemendaal plaatsvond. Als het in een particulieren trouwlocatie was gebeurd zou de uitbater ongetwijfeld beboet zijn. Denk ik.

Tashtego | 28-09-20 | 15:49

Omdat het gezelschap in.de.open.lucht.op.een.bordes.stond? Misschien 10 minuten lang? Dit gaat echt nergens meer over.

Lupuslupus | 28-09-20 | 15:49

Waarom werken zoveel landen los van elkaar aan een vaccin?
Brazilië
Rusland
Nederland
China

Je zou toch denken dat er meer (dan nu) samengewerkt wordt?

Is dit nog nieuws? | 28-09-20 | 15:31 | 8

@Is dit nog nieuws? | 28-09-20 | 15:34: ja

piloot47 | 28-09-20 | 15:54

@Is dit nog nieuws? | 28-09-20 | 15:34: Ethiek doesn't pay the bills.

Vanilla | 28-09-20 | 16:33
▼ 5 antwoorden verborgen

De belangrijkste punten uit het ACC:
* Het gaat niet goed met het aantal besmettingen, IC- en ziekenhuisopnames. Deze getallen zullen in de komende dagen zeker oplopen. We moeten nu maatregelen nemen om de R-waarde (1,3) weer onder de 1 te brengen (0,9).
* Landelijk worden extra maatregelen genomen. Het doel is hierbij: “een lock down voorkomen door de komende 3 weken de (sociale) contacten drastisch te beperken. Hiertoe nemen we landelijke maatregelen die hard ingrijpen in ons leven. Veel mensen en (sport/horeca)-locaties hebben zich goed gehouden aan de richtlijnen, maar het is niet genoeg om de R-waarde naar beneden te krijgen. Vandaar de maatregelen, niet als straf, maar omdat het moet.
* Landelijk de norm voor gezelschappen (ook thuis) wordt max 4.
* Landelijk: thuiswerken is de norm. Werkgevers dienen dit strikt te handhaven. Zij worden aangesproken op overtredingen. Sluiting tot 14 dagen van een locatie kan een gevolg zijn van een overtreding.
* Landelijk: er komt een registratie bij contactberoepen, zodat de BCO beter uitvoerbaar wordt.
* Landelijk: per ruimte binnen geldt een max van 30 personen (dus met max 4 mensen naar een restaurant, waar max 30 personen zitten). Een voorzitter van de veiligheidsregio mag een ontheffing geven voor een grote zaal die zich bewezen aan de richtlijnen houdt. Hier wordt gedoeld op Ahoy, Melkweg.
* Landelijk: buiten geldt een max van 50 personen (uitlegbaar, want buiten veiliger).
* Landelijk: eet- en drinkgelegenheden krijgen een inloop-stop om 21.00u en gaan om 22.00u dicht. Ook de bar in de bioscoop.
* Landelijk: bij doorstroom locaties (musea, dierentuin) moet gereserveerd worden in een tijdvak en geldt een maximum aantal bezoekers (afh. van de locatie).
* Landelijk: geen publiek bij sport, niet bij amateursport, niet bij profs.
* Landelijk: in de supermarkt weer alleen toegang met een karretje, met een deurbeleid. Karretje wordt weer ontsmet. Kwetsbare groepen krijgen mogelijk weer ‘bloktijden’.
* G3: Reizen van en naar Amsterdam (stad), Rotterdam (stad) en Den Haag (stad): alleen noodzakelijke reizen worden gemaakt naar en van de 3 betreffende steden. Vitale processen zijn uitzondering, een ernstig zieke moeder ook. Onderwijs (basis, voortgezet) gaat door. Voor studenten wordt nog vandaag vergaderd met OCW. De reis van leraren naar school is een noodzakelijke reis.
* Op 20 oktober worden de maatregelen geëvalueerd. De herfstvakantie valt in deze periode. Hotel boeken in de G3 zal niet mogelijk zijn. Een huisje boeken in Drenthe wel (maar kan dat ook door iemand uit Amsterdam? Hier wordt nader over gecommuniceerd …). BuZa vraagt aandacht voor een helder bericht aan (buitenlandse) toeristen.
* Vandaag wordt een evaluatierapport over mondkapjes (van de Gemeente Amsterdam) aan het OMT voorgelegd voor een advies. Dit advies zal volgende week komen.
* Vandaag spreken MinJenV en de Voorzitters van de Veiligheidsregio’s nog over de uitwerking van bovenstaande maatregelen. Mogelijk verandert er nog iets in detail.
* De maatregelen worden vanavond bekend gesteld in een persconferentie. Dinsdag 18.00u gaan de maatregelen in.

Zeau, we gaan weer lekker thuis zitten met zijn allen. Zin in!!

OuweOuweLekkerMauwe | 28-09-20 | 15:30 | 4

Zo'n contact-tracerend bluetooth-apparaatje verplichten (Singapore) lijkt me eenvoudiger. Uitlezen - klaar GGD.

HogeNood | 28-09-20 | 15:46

Lekker het volk bang blijven maken en kijken tot hoe ver je de maatregelen kan trekken voor iedereen t zat is.

We zijn een mooi proerlandje voor de orwelliaanse plannen.

LangeTijdGeleden | 28-09-20 | 15:56
-weggejorist-
Nietgek | 28-09-20 | 17:05
▼ 1 antwoord verborgen

We doen het nu schijnbaar slechter dan Italië. Dus dat volgende Coronasteunpakket kan onze kant oprollen. Betalen, Luigi!

Egerius | 28-09-20 | 15:30 | 2

U begrijpt het principe van solidariteit binnen de EU nog niet helemaal.

Glasgow Argus | 28-09-20 | 15:31

Ze kopen onze Tulpen al zeg Jetten

dik van alster2409 | 28-09-20 | 15:36

Hou op over die kutbruiloft. In deze tijd heb je orde en gezag nodig, en niet lopen fucken over elke vermeende misstap van de mensen die moeten zorgen voor orde en gezag.
Schaar je achter je leider, ban dat kutvirus uit en dan kunnen we weer terug naar hoe het was. Val dood met dat mondige gedoe. Bek houden, regels opvolgen, doorademen.

Captain Pervert | 28-09-20 | 15:29 | 7

Orde en gezag? Nadat je met positieve discriminatie hele groepen op het verkeerde been van privileges gezet hebt?
Je kan nog eerder een bak met zwarte schorpioenen temmen.

MistaRazista | 28-09-20 | 16:26

Als die regels consequent gehandhaafd worden heb je gelijk. Maar als blijkt dat bepaalde groepen de dans ontspringen,dan faalt het gezag. En terecht. Daar mag, nee moet je hen op aanspreken.

Deflatiemonster | 28-09-20 | 18:57
▼ 4 antwoorden verborgen

Hou nou een sop met Grapperhaus man. Het was zijn bruiloft. Iets wat de één van de mooiste dagen van je leven hoort te zijn. Natuurlijk zijn er overduidelijk dingen niet goed gegaan. En natuurlijk heeft die man een voorbeeldfunctie. Maar kom op zeg, het is nu ook weleens klaar.

Heau even | 28-09-20 | 15:28 | 12

@Deksmaat | 28-09-20 | 16:05: Juist, wij hebben via Skype de begrafenis van de vader van mijn vrouw mogen volgen (iig nog iets). En dan als verantwoordelijk minister die de regels oplegt wel even je trouwfeestje door drukken, want ja, ik is wel belangrijk. Dan vraag je er zelf om op hoog in de boom gehangen te worden. Zo niet, dan ondermijn je elke volgende opgelegde regel al bij voorbaat.

lovekila | 28-09-20 | 17:16

Nee! De man is een autoritaire zak die geen enkel pardon had voor andere mensen die per ongeluk de regels overtraden of juist dachten het goed te doen. ( Schiedam) No Mercy!

MoonBeebe | 28-09-20 | 17:56

Nee meneertje, zo zijn we niet getrouwd...

Naitwies | 28-09-20 | 18:58
▼ 9 antwoorden verborgen

De Russische president Vladimir Poetin laat zich inenten met het Russische vaccin tegen het coronavirus. Hij doet dit voor zijn reis naar Zuid-Korea, melden Russische media.

dik van alster2409 | 28-09-20 | 15:26 | 9

@flame_me | 28-09-20 | 15:37: Ik vertrouw geen enkel vaccin. Maar de Russische president zal echt wel weten wat hij doet, laat die maar schuiven. Iemand die zo goed voor zijn lichaam zorgt als hij; sport heel veel; paardrijden, ijshockey, zwemmen enz, hij rookt niet, drinkt zeer matig, enz. zal zich ècht niet met gif laten inspuiten.

Lupuslupus | 28-09-20 | 16:03

@piloot47 | 28-09-20 | 15:39: Ja doei. lol. Geef het 1e vaccin maar aan Rutte en vak K plus de kon.familie. Daarna gaan we eerst een jaartje wachten op het resultaat.

Lupuslupus | 28-09-20 | 16:04

Russische media of heb je het van Halve Halbe?

Acar_ketimun | 28-09-20 | 16:12
▼ 6 antwoorden verborgen

Overigens vind ik dat die Ankie Broekers-Knol in dit verhaal veel te makkelijk wegkomt. Ook die stond immers glashard te liegen toen ze zei dat de regels zoveel mogelijk werden nageleefd. 'Ik kan het weten, want is was erbij.' Liegen kan ze wel.

Tashtego | 28-09-20 | 15:25 | 4

@Lupuslupus | 28-09-20 | 15:30: Maar Ankie zei niet dat 'alleen binnen' de regels zoveel mogelijk werden nageleefd. Ze loog er dus over.

Tashtego | 28-09-20 | 15:55

@Lupuslupus | 28-09-20 | 15:30: Dat houd niet in dat het dan maar voorgezet dient te worden. Die elite mag wel eens gaan leren dat ze aan het eind van de dag gewoon op de zelfde pot kakken als jij en ik even goed stinken.

lovekila | 28-09-20 | 17:10
▼ 1 antwoord verborgen

Kunnen bananen ook Corona verspreiden?

Acidstain | 28-09-20 | 15:25 | 5

@Premier Trutte | 28-09-20 | 15:30: Wel goed wassen en ff een doompie erom, anders weer vaginale ontsteking (heb ik van een vriend)

lovekila | 28-09-20 | 17:09
▼ 2 antwoorden verborgen

Nu is het wel klaar met het Ferd-bashen zou je zeggen toch? Word een klein beetje eentonig.

Bladie | 28-09-20 | 15:25 | 1

Dan ook stoppen met Wilders, Baudet en Trump-bashen. Wordt al een tijdje (jaartje of 4 - 10?) erg eentonig.

piloot47 | 28-09-20 | 15:41

Ik ga niet mee in het kaput machen von Ferd. Wat komt daarna? Politieagenten mogen hun vrouw niet meer een corrigerende klap geven? BOA's mogen geen kauwgompje meer uitspugen? Klaver nag niet meer met het vliegtuig? Nelie Smit Kroes mag geen webcamsex meer? Doe eens even lekker normaal.

Leptob | 28-09-20 | 15:24 | 3

Nelie Smit Kroes en webcamsex? Aaaaaggghhh. Wat doet u mij aan? Heb ik dat beeld weer op mijn netvlies staan.

Deksmaat | 28-09-20 | 15:32

@piloot47 | 28-09-20 | 15:42:
Nee, niet echt. Ik heb een levendige fantasie, wat meestal wel oke is, maar in dit soort gevallen heb ik weer een week insomnia.

Deksmaat | 28-09-20 | 15:56

Uitgezonderd 020 Dam 1873 demonstraties want das belangrijk, bron Femke H.

william7055 | 28-09-20 | 15:22

Veel succes met het opleggen van nieuwe maatregelen/evt 2e lockdown.
Die man moet eruit gewipt worden; alleen dan valt er misschien weer een beetje te handhaven. Strenger handhaven is nu gewoon onmogelijk met de huidige imagoschade. Ik snap niet dat het kabinet zo hecht aan Grapperhaus.
Achter de schermen hadden ze allang iemand anders kunnen klaarstomen. Een half-capabel iemand met een imagoprobleem vervangen moet niet heel moeilijk zijn. Waarschijnlijk gaan ze die man bij de komende persconferenties steeds tactisch buiten beeld houden.

Vage_eddie | 28-09-20 | 15:20 | 2

Dat buiten beeld houden gebeurt al. Merk op dat Rutte de Feyenoordjongens uit moest gaan schelden. Normaal zou Ferdje Polonaise zijn gaan schuimbekken.

5611 | 28-09-20 | 15:32

Als ze alle half-capabelen uit dit kabinet moeten vervangen houden we alleen nog de minister van Financiën over.....

Ad1617 | 28-09-20 | 15:38

Ferdje Aerosolen-Grapperhaus, de Guusje Soif Chardonnay van de VVD. Beide van de Appellation Non-Controlée Judiciaire.

ecologiste | 28-09-20 | 15:20 | 1

Ferdje is toch CDA?

lovekila | 28-09-20 | 17:05

Vertrouwen hebben in....
Geen vertrouwen hebben in....

Is dit nog nieuws? | 28-09-20 | 15:19

“Jongeren, tegen wie Ferd Grapperhaus eerder nog zij dat ze 'slimmer moesten chillen'.“

Zij altijd.

Glasgow Argus | 28-09-20 | 15:16

Boa’s vallen ook onder Fredje.

postmodernismisdead | 28-09-20 | 15:16

Kunnen we Lange Frans niet offeren aan de Corona-goden en daarna evalueren? Slechter kan het niet gaan dus je moet op een gegeven moment wat proberen.

_pacman_ | 28-09-20 | 15:14

Mensen die kuchen of spugen naar handhavers en schreeuwen dat ze corona hebben moeten ze verplicht een half jaar achter de Zweedse gordijnen na laten denken over hun acties...

Enter Yeti | 28-09-20 | 15:14 | 1

Daar ben ik het mee eens.

Lupuslupus | 28-09-20 | 16:09

Lekker GS. Ferd bij de ballen gegrepen en nou niet meer loslaten. Dat is wat hij verdient. En Trutte ook.

Magna Carta | 28-09-20 | 15:13 | 1

Blijf van mijn ballen af ja.

Premier Trutte | 28-09-20 | 17:55

Ja heel grappig maar bij deze crisis let vooral even op je eigen gedrag. Dat geld overigens ook voor Ferd.

flame_me | 28-09-20 | 15:13 | 1

Eens. Eigen verantwoordelijkheid eerst. Als iedereen dat nou zou doen waren er niet eens maatregelen nodig.

Lupuslupus | 28-09-20 | 16:10

Ze moeten gewoon een voorbeeld stellen met Willem Engel, de grootste ophitser die we in Nederland hebben. Maak er een publieke show van zou ik zeggen, blinddoeken en afvoeren.

First Contact | 28-09-20 | 15:11 | 9

@Vage_eddie | 28-09-20 | 15:24: Ik heb helemaal niets met die beweging van Engel maar veroordeel hen ook niet. Dus van achter een sekteleider aanrennen is geen enkele sprake. Dat is een verzinsel van u. In ieder geval doen ze iets i.p.v. als stomme schapen achter de regering aan te rennen.

Lupuslupus | 28-09-20 | 15:37

Engel heeft geen invloed en lange rastalocken. Daar zitten meestal schimmels in.
Grapperhaus heeft wel invloed en geen haar.
Moeilijke keuze.

MistaRazista | 28-09-20 | 16:33

En de vrijheid van meningsuiting afschaffen omdat zijn mening niet bevalt? En wat als uw mening ons niet bevalt? Opsluiten?

van heinde en verre | 28-09-20 | 16:42
▼ 6 antwoorden verborgen

Ferd boven de wet Grapperhaus

zokanhetdusook | 28-09-20 | 15:09

Stond er ook iets in over bruiloften van gewone burgers?
En dat hij strafbaar zou zijn vind Grappjenshuis er met de haren bijgesleurd.... oh wacht.

jan huppeldepup | 28-09-20 | 15:09

Tja, hij vraagt er ook wel om, door te blijven zitten. Schoten voor open doel.

Grasgriezel | 28-09-20 | 15:08

Goedzo, de naam "Ferd Grapperhaus" had er nog wel vaker in gemogen. Elitaire rat.

IkWilOokWatZeggen | 28-09-20 | 15:07

Wat wij missen zijn goede leiders.

antagonist | 28-09-20 | 15:07 | 19

@Ridde Rogter | 28-09-20 | 15:30: Misschien wil hij iets over het draagvlak van Rutte zeggen?

DenBeert | 28-09-20 | 15:54
▼ 16 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl