Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten – Zelfs VNO-NCW en MKB eisen beter onderwijs

Het meest rechtse bolwerk van Nederland smeekt om herbouw van het middenschip van de linkse kerk. 

Ze verwachten economische schade door gebrekkig onderwijs. Ondernemers die vanaf de knielbank bidden naar de kansel of hun zure belastingcenten kunnen eindigen bij een docent voor de klas. Het is inmiddels zo‘n intense puinhoop dat het socialisten en liberalen verenigt.

De helft van het binnenlands product verdwijnt onder de tucht van de fiscus in het collectebakje. 305 miljard euro belastinggeld in 2020. Daarvan gaat 39,1 miljard naar onderwijs, cultuur en wetenschap, volgens de website van de Rijksoverheid. 11 miljard richting voortgezet onderwijs, 9 miljard voor basisscholen. Bij elkaar 7% van de overheidsinkomsten, een paar procent van ons BBP.

In Education at a Glance (EAG 2017) wordt het salaris van leraren vergeleken ... De OESO concludeert ... dat het salaris op alle niveaus achterblijft bij werknemers met een gelijk opleidingsniveau. Kan je een carrière in het onderwijs nog wel verkopen aan je gezin, je partner of jezelf? Kan je er nog een huis mee kopen? Hoe gaan pubers opkijken naar een docent die vierhoog achter woont en uit een afgetrapt autootje stapt?

De inspectie van het onderwijs loopt met een bak boter op het hoofd door matig presterende scholen. Echt met alle vriendelijkheid proberen ze hulp te bieden, maar het is dweilen met de kraan open. De inspecteur en de rector weten beiden dat je met verbeterprocessen en intensievere samenwerking tussen docenten geen openstaande vacatures invult.

Op de lerarenopleidingen gaat het niet veel beter. De Hogeschool Rotterdam weigerde een Marokkaan voor de kopopleiding wiskunde. Deze eenjarige lerarenopleiding eist minimaal een hbo-opleiding wiskunde volgens de tabel verwante opleidingen. Volgens de hogeschool was zijn Marokkaanse universitaire opleiding wiskunde en Nederlandse hbo-ICT opleiding onvoldoende, het Nuffic en CHBO oordeelden anders. (PDF) Het was natuurlijk geen racisme, maar deze educatieve crisis geeft geen ruimte voor dergelijke administratieve formaliteiten.

Stikstof blijkt belangrijker dan scholing
Er zit helaas een plafond op de lerarenbeurs en een plafond op de zijinstroomregeling. Als je een tekort van 8000 docenten op basisscholen verwacht, waarom weiger je dan mensen? Binnen de stikstofcrisis kwam het kabinet ongekend snel in beweging met enorme bakken met geld. De bouw moest verder, boeren uitkocht en opgerot. Varkens- en kippenmest zijn belangrijker dan kinderen. 

Waarom is een verplichte opleiding niet een simpel opeisbaar arbeidsrecht? Waarom worden die helden niet aan 1 loket met gejuich ontvangen en klaargestoomd? Helaas gaan ook de andere routes niet over rozen. Voor beginnend docenten is er een aantal grote manco‘s in de CAO. Het document is simpelweg niet directief genoeg, de meeste leuke regelingen zijn nodeloos complex. 

Wat is er bijvoorbeeld gebeurd met het entreerecht op LC & LD? Nu kan je alleen doorgroeien als docent als je meegaat in verdere bureaucratisering van het onderwijs. Er mist een carrièreoptie richting verdere verbetering van het primaire proces voor de klas. Als je mensen veertig jaar voor de klas wilt houden, moet je ze veertig jaar laten groeien, ook in salaris. 

Poen bepaald door paniek
De grootste fout in de onderwijs-CAO is er voor studenten in de leraar-in-opleiding fase. Die staan hele dagen voor de klas, vaak zonder begeleiding. Als er sprake is van een dienstverband, dan regelt de CAO ongeveer minimumloon, op een manier die vaak verkeerd gelezen wordt, en dan wordt bijstand uitbetaald. Als dat dienstverband er niet is, dan krijgt de aankomend docent niets.

Het is een keuze van de school of en hoeveel er betaald wordt. Bij tekortvakken wordt de beurs getrokken (soms zelfs een reguliere aanstelling). Bij vakken waar de druk minder groot is, wordt niet betaald. Die studenten hebben dan twaalf contacturen met pubers, zo’n twaalf uur voor voorbereiding, vergaderen en nakijken om die lessen te kunnen draaien.

Daaroverheen komt nog een studieproces met reflectieverslagen, portfolio‘s en bijeenkomsten op de universiteit en een bijbaan om te kunnen eten, drinken, reizen en wonen. Kent u één andere CAO waarbij het nakomen van een artikel een keuze is van de werkgever?! En dan niet een of andere bonus, nee gewoon de keuze om überhaupt iets af te tikken. De wet op minimumloon is een vodje.

Een rijbewijs is iets anders dan rij-ervaring
Veel scholen komen er niet aan toe nieuwe docenten correct te begeleiden. Het is de bedoeling dat docenten na diplomering de eerste drie jaar serieus worden bijgestaan. Dat is zelfs het tweede deel van de opleiding. Je krijgt namelijk al een bevoegdheid als je START-bekwaam bent. Bekwaam genoeg om met een klasje te starten, om in de jaren erna bekwaam te worden.

Vergelijk het met autorijles. Na een aantal lessen heeft u de controle over het voertuig en kan je in eenvoudige situaties met het verkeer mee. Dit is het moment dat je binnen het hoger onderwijs al een diploma en bevoegdheid krijgt. Daarna wordt je losgelaten in de grote stad. Zonder een instructeur naast je die in noodgevallen aan het stuur trekt, wordt dat de ene ramp na de andere. 

Door personeelsgebrek blijft er van die begeleiding weinig over. Dat geeft bij startende docenten een enorme extra werkdruk, omdat ze voor ieder wissewasje het wiel opnieuw moeten uitvinden. Niet gehad tijdens de lerarenopleiding, niet gehad van de werkgever als handleiding en niet gehad als begeleiding. Regelmatig op het podium op je bek gaan en weer opstaan. 

Een euro in het hoger onderwijs verdient zichzelf drie keer terug
Die jonge docenten gaan twijfelen. Mooie cijferlijst op het hbo of universiteit, maar de praktijk is anders. Veel vrije tijd erin, weinig resultaat. Ze gaan denken geen talent te hebben, en verlaten de sector. Terwijl hen nooit op het HBO, WO of werk de juiste bagage en begeleiding is aangeboden. Bij jonge docenten is deze uitval tientallen procenten. (PDF)

Het salarishuis moet zeker op de schop, dat je ook als docent door kunt blijven groeien, zonder je krijtje aan de wilgen te hangen. Maar dat is niet het enige probleem. Een student die een uur lesgeeft zonder dat een andere docent achterin zit, hoort dat uur minimaal tegen minimumloon betaald te krijgen. Een startende docent die geen begeleiding krijgt, hoort daarvoor smartengeld te krijgen.

Een euro in het hoger onderwijs verdient zichzelf drie keer terug. (PDF)

Reaguursels

Inloggen

Erg lang stuk met een hoop aannames. Heb mij twee jaar geleden aangemeld (in bezit eerstegraads bevoegdheid) omdat ik nog wel wat tijd over had en gezien de beruchtgevong dacht een nood te lenigen. Bereid te werken ten oosten van lijn door Amersfoort en ten noorden van lijn door Nijmegen. Resultaat tot nu toe: 0 (nul!) oproepen. Mijn conclusie: wederom wordt een grootstedelijk probleem tot een landelijk issue gemaakt. Wie wil er immers voor klassenvol messentrekkend tuig met een IQ onder de 80 staan, terwijl de schoolleiding wel resultaten eist? Ziedaar, we passen gewoon de normen naar beneden aan. En dan gaat het vervolg (VNO, MKB, HBO, Univ) inderdaad wel klagen ja.

Rest In Privacy | 17-02-20 | 07:30

Het mag niks kosten, want de regering pompt geld in molens, panelen, bossen opstoken, moderne kolencentrales sluiten, natuur beschermen die eigenlijk oude overbegraasde landbouwgrond is (heidevelden), pamperen van migranten die zich asielzoekers noemen, 'dienst'reizen, subsidies voor de zakenpartners, propaganda voor de hobby's van Den Haag en Brussel, enz. Pech voor onderwijs, zorg, politie, brandweer, en autochtone Nederlanders, voor zover ze nog niet vertrokken zijn.

Harry.Langezwaal | 16-02-20 | 15:06

En waar liggen de meeste (zelf benoemde) "excellente" scholen ?
In de probleemgebieden !
Proest !

A333aan | 16-02-20 | 14:57

Koters die door ouders geschreven bordjes omhoog houden, altijd negatief. Het zelfstandig denken gaat al jong in de ban. Stoppen met door de staat georkestreerd onderwijs, de kinderen komen er dommer vandaan dan ze er heen gaan.

Rest In Privacy | 16-02-20 | 13:50

Ik lees net dat het niveau van leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen tot de slechtste van Europa behoort. Uiteraard zijn er dan ouwe besjes die dit wijten aan het verdwijnen van bibliotheken, maar laten we wel wezen: Nederlandse les was vooral het doorworstelen van de meest vreselijke boeken die je er bijna voorgoed van genazen ooit een boek ter hand te willen nemen. Ik prijs me gelukkig dat ik het jaren nadien toch weer heb opgepakt, al lees ik geen fictie maar geschiedenis, staatsinrichting e.d.
Welnu, ik ben een Gen-X-er, ik had nog het geluk een paar leraren te hebben van de pré-babyboom generatie, in tegenstelling tot babyboomers wiens voornaamste kenmerk scheen te zijn je vriendje te willen worden. Nee, ik noem je geen Bert, gek.
'Meer geld naar het onderwijs'. Populistischer kun je het niet brengen, gezien het feit dat geld in dat onderwijs al jaren lang over de balk wordt gesmeten. Hele klaagzangen over vervallen schoolgebouwen maar wel met smartboard en tablets.
De nadruk is komen te liggen op gadgets en wat modieus is, en vooral, kinderen klaarstomen voor de protest-agenda. Hele dagen worden besteed aan onzin, maar kinderen testen of ze wel kunnen rekenen of schrijven wordt maar als ouderwets gezien. En dan moet ik geloven dat die SJW's in het onderwijs ineens onderwijs gaan geven als ze een honderd euro erbij krijgen?
Nederland is bezig zelfmoord te plegen. Door het importeren van legers klaplopers, door het zichzelf financiëel te straffen voor het milieu, door braaf de koffers van de EU te blijven vullen. Dan maakt het niet meer uit wat je doet met je onderwijs of je kinderen, je hebt het als samenleving toch al opgegeven.

Datsun_Cherry | 16-02-20 | 13:15

Ach, wat iedere goedwillende Nederlander ook doet, voor de overheid staat al vast wie schuldig is aan het feit dat in deze inclusieve samenleving (die NL vroeger gewoon wás zonder zo te heten), de Grote Schuldigen zijn aanálles: de discriminerende Nederlander!

Eerder deze week over allochtone school verlatende mbo-ers: nos.nl/artikel/2322389-mbo-er-met-mig...

Er worden tal van oorzaken opgesomd:
Studiekeuze, gezinssituatie, vaker een kind hebben, geen bijbaantjes gehad,
taalvaardigheid, slechter netwerk, motivatie, etc.
Maar.... niet ál het verschil valt volgens de NOS (SEO) te verklaren... En 'dus' moet nu het discriminerende gedrag van werkgevers onderzocht worden?!

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs vraagt zich af of discriminerende werkgevers "beseffen wat ze aanrichten" als ze mbo'ers met een migratieachtergrond niet aannemen: "Ze knakken een droom", zegt de minister.

Er hoeft dus helemaal geen onderzoek te komen, voor Van Engelshoven staat de oorzaak al vast!
En: de droom van een Nederlands kind/sollicitant mag gewoon geknakt worden.
Wanneer díe niet wordt aangenomen heet dat 'pech' en bij een allochtoon heet dat 'discriminatie'. Welnu, gezien het extreem groeiende aantal "Nederlanders" die zichzelf nooit zo zullen noemen, zal deze 'discriminatie' alsmaar verder toenemen, ook daar is geen nader onderzoek voor nodig.

Wering | 16-02-20 | 13:08

Shakespeare zei het al: "The first thing we do, let's kill all the managers". Nou ja, hij had het over "lawyers", maar dat is lood om oud ijzer.

Argyronauta | 16-02-20 | 12:55

Meer geld voor onderwijs, die werkgevers lijken D66 wel. Als werkgevers beter personeel willen moeten ze misschien zelf wat meer in opleiding steken. Ze verwachten dat de samenleving kant en klare werknemers levert maar daar is met zoveel specialiteit en snelle verandering vaak amper aan te voldoen. Vroeger zorgde de samenleving voor een algemene opleiding en de werkgever zorgde voor het inwerken en de specifieke kennis. Wat het onderwijs betreft mag de werkwijze van leraren ook wel eens wat kritischer worden gevolgd. Heb al verschillende keren meegemaakt dat studenten met een BBL-traject zonder overleg met de werkgever i.p.v. een dag les aan school gewoon thuis mogen blijven, zogenaamd als studiedag. Hebben leraren weer even tijd voor leuke dingen, maar uiteindelijk wordt er in een BBL-traject betaald voor lesgeven, niet voor huiswerk maken. Huiswerk doe je namelijk in eigen tijd.

jochum1980 | 16-02-20 | 12:13

Wat een flauwekul item. Per gewerkt uur (met aftrek van waanzinnig veel vakantie en zgn. “studiedagen”) verdienen ze veel meer dan in het bedrijfsleven. Daarnaast werkt de meerderheid slechts 2 tot 2,5 dagen per week, dus blijkbaar ook voldoende belastingvoordeeltjes om niet meer te hoeven werken. En de linkse vertrutting die in het onderwijs is doorgedrukt trekt weinig hardwerkende nuchtere mensen...

Jago666 | 16-02-20 | 11:52 | 5

Ja hoor. Gaat u het zelf eens proberen. Middelbareschooldocenten verdienen prima, maar op de basisschool is het huilen met de pet op.

DeWeerman | 16-02-20 | 13:26

@DeWeerman | 16-02-20 | 13:26: @Weerman: op de basisschool zit je in schaal 10 BBRA. Zoek maar eens op wat dat per maand is. Een politieman begint in schaal 7 en groeit door tot max 8. Een beginnend jurist bij bijvoorbeeld een rechtbank begint op 9 !

theo-is-dood | 16-02-20 | 19:44
▼ 2 antwoorden verborgen

We kunnen er wel over roeptoeteren, maar we leven in een land dat zelfs niet in staat is om de rijbewijzen van 75 plussers op een beetje fatsoenlijke manier te verlengen. Hoe zou zo'n land iets ingewikkelds als onderwijs moeten verbeteren? Wees liever blij dat de Delta werken al af zijn en hou rekening met uitgaven voor privé bijscholing van je kinderen.

Blauwpetje | 16-02-20 | 11:49 | 4

Met het tempo waarmee Nederland in de zee zakt, de zee omhoog komt en hoe RWS met haar archieftekeningen omgaat, heb je drie redenen waarom de deltawerken over datum gaan. Niet de juiste hoogte, niet het juiste onderhoud. Slaap zacht, hopelijk niet op de begane grond.

Feynman | 16-02-20 | 12:25

Kijk op de site van Foutloos Rekenen : www.foutloosrekenen.nl
Je ziet dat de markt in jet gat springt dat het onderwijs laat liggen. Als de juffen zelf niet kunnen rekenen, dan kunnen ze dat ook nooit aan de schoolkinderen overbrengen. Dus moet je dat als ouders zelf regelen.

theo-is-dood | 16-02-20 | 19:52
▼ 1 antwoord verborgen

Dit is een redelijke inschatting waarom nivelleren in het onderwijs van bovenaf gewenst was.
Een lifetime geleden kon je pas een winkel openen als je een vakdiploma en een
middenstands-diploma kon overleggen.
Met de gewenste influx van honderdduizenden vreemdelingen werden deze restricties van de ene op de andere dag losgelaten.
Over de gehele lijn is het onderwijs met het verstrijken van de jaren gewoon aangepast naar het niveau deze vreemdelingen.

linus | 16-02-20 | 11:47 | 1

Juist! Linus.

Mijn klomp breekt | 16-02-20 | 12:25
-weggejorist-
Herr Oberst | 16-02-20 | 10:59 | 3

Ik betwijfel ten zeerste of de geldelijke beloning hèt grote probleem vormt in het onderwijs. Persoonlijk denk ik meer aan factoren als gebrek aan back-up van leidinggevenden, onopgevoede kudtkinderen, het verschijnsel dat domme kinderen niet meer mogen bestaan want 'iedereen hoogopgeleid', dus als het niveau te zwaar is dan verlagen we gewoon vrolijk de standaard, en natuurlijk... last but not least, die olifant in de kamer die de hele wegkijkende elite - waaronder overigens veel van het onderwijzende personeel zelf! - maar niet wenst te aanschouwen: als allochtonen met doorgaans al een onherstelbare taalachterstand de meerderheid van de leerlingen vormen, dan gaat dat ten koste van het niveau van de gehele klas en wordt de leraar (m/v/x) meer een leeuwentemmer dan een lesgever.

Zeker ook nog eens als de gemiddelde allochtone ouder verwacht dat zoonlief (want ach, die dochters, die doen er niet zo toe, toch?) op z'n minst advocaat of arts gaat worden, wat er met een onherstelbare taalachterstand vanaf de jongste jaren natuurlijk allang niet meer inzit.
En dan heeft natuurlijk de leraar het gedaan, wat dacht je dan?

EefjeWentelteefje | 16-02-20 | 10:54 | 4

@EEnzame SchizofrEEN | 16-02-20 | 12:06: Niveau in België ligt lager dan in Nederland. De Pisa-scores van afgelopen jaar waren ook al weer gedaald. Maakt men zich hier zeker zorgen om. Maar ja, geen regering, dus wat doen ze/we er aan?

Rest In Privacy | 16-02-20 | 12:12

@Kuifje-naar-Brussel | 16-02-20 | 12:12: Zo dan. Hopelijk heeft u geen kinders in die leeftijd, zou het ook begrijpen als u die naar een 'international school' zou brengen.
En ach, met of zonder regering, blijft een vreemd land eigenlijk.

EEnzame SchizofrEEN | 16-02-20 | 15:43
▼ 1 antwoord verborgen

Kent u hem nog onze nationale schoolmeester, de onderwijs paus, zijne excellentie Alexander Pechtold. Fervent Weekend, Story en Privé liefhebber, alsmede penthouse bezitter met uitzicht op zee. Nu weet u meteen waar hij zijn frisse ideeën vandaan heeft, hij hoeft het raam alleen maar open te zetten.
Wat die man voor het onderwijs heeft gedaan en betekent, dat is fenomenaal.
U denkt misschien dat die stakers ontevreden zijn, welnee zij komen in grote getale bijeen om eer te bewijzen aan onze boulevard (blaadjes/bewoner) en onderwijs held: Alexander Pechtoldus de Grote.

Broadsquire | 16-02-20 | 10:48 | 3

En voor ik het vergeet, bij de vrouwen was hij vooral van onderen wijs.

Broadsquire | 16-02-20 | 11:07

Die zilte zeelucht die Alexandertje Pechtold doet wonderen Ik vrees echter dat Petrus hem niet gaat doorlaten.

Nehemia | 16-02-20 | 17:17

Tsja, gesloopt onderwijs is het bloedoffer dat nodig is voor lagere belastingen voor het bedrijfsleven. Vooral rechts blijven stemmen dus.

* Il Principe * | 16-02-20 | 10:46

Een Quick Ethnic Profiling Scan laat zien dat het probleem niet alleen niet benoemd mag worden maar dat het ook halstarrig buiten beeld gehouden wordt.

Ik wed dat als men een dag klasiekale opnames bekijkt van een van de probleemscholen waar bijvoorbeeld amsterdam het over heeft, dat de schellen van de ogen vallen van ongeloof, al zou geloof hier een beter woord zijn. Niet ergens willen werken zonder dwang heeft een reden. Dat heet o.a. welzijn, ouderen kennen dat woord nog wel. Loon is louter een minimum voorwaarde.

InSight | 16-02-20 | 10:37

Weet u wat de problemen van het onderwijs heeft opgelost en ook in de toekomst gaat oplossen? Dat is het solidair zijn met de stakers op zo'n stakingsdag. Nietwaar Asscher, Klaver Jetten en Marijnissen? Heerlijk zo'n toespraak, zo'n lading beloftes en gevoelens met meeleven. Een paraplu uitdelen bij zonnig weer en hem weer terugvragen als het regent.
Nee het onderwijs is bij die 4 figuren veel beter af, dat heeft het verleden wel bewezen, toch??

Broadsquire | 16-02-20 | 10:32

Met de goede scholen gaat het nog steeds heel goed: de beste leerkrachten, talentvolle leerlingen. Waar het slecht gaat is de achterstandswijken. Maar dat is altijd al zo geweest.

Rest In Privacy | 16-02-20 | 10:30 | 2

De vraag is wat dat is "gaat het nog steeds heel goed". Ik zou wel eens de resultaten van zo'n "goede" school op een echt eindexamen willen zien. Helaas is dat niet mogelijk, want het centraal examen is een bouwval geworden.

JvanDeventer | 16-02-20 | 10:44

En gelukkig zijn er maar weinig achterstandswijken...
Besef alstublieft wat een ellende dit nog gaat worden. Die goede scholen staan inmiddels ook in de achterstandswijk, omdat die steeds groter wordt.
Buiten de grote steden zijn inderdaad nog scholen waar het goed toeven is; gedreven docenten, leerlingen die op 'een normale manier' lessen volgen en zich ontwikkelen.

EEnzame SchizofrEEN | 16-02-20 | 11:09

Al dit gestaak en geblaat gaat het niet worden.
Oplossingen. Binnen het bestaande onderwijssysteem dat uit begin vorige eeuw dateert of eens gaan nadenken over een onderwijsmethode die wél aansluit bij onze huidige behoefte om te leren.

Een mogelijke oplossing is het afschaffen van de leerplicht en verruilen voor leerrecht.
Leerlingen die nu willen werken mogen dat niet en zitten zwaar ongemotiveerd in de klassen. Laat ze gaan. Nodig het bedrijfsleven uit om ze op te leiden, die willen wel. Ideeën? Gildesysteem weer invoeren. Persoonlijke begeleiding. Wil je later bijleren?
Prima!

Het aantal leerlingen In de scholen neemt af. De gemotiveerden blijven over. Aantal leerkrachten verdeelt zich over het onderwijs. Simpel, effectief en uitvoerbaar.

Als je dit net er net zo snel door heen jast als de klimaatwet....

ristretto | 16-02-20 | 10:29 | 9

Het bedrijfsleven gaat die taak ook niet overnemen, maar dat is misschien ook helemaal niet nodig. Er is een forse groep die weinig meer hoeft te leren dan het lezen van het McDonald's menu of de letters op een magazijn-stelling. Die groep zou je best op hun twaalfde van school kunnen laten gaan om de capaciteit in te zetten voor degenen waar je wel iets mee kunt.

Blauwpetje | 16-02-20 | 12:01

@Blauwpetje | 16-02-20 | 12:01: En dat is waar Ristretto ook voor pleit:
Leeftijd van leerplicht drastisch omlaag, vanaf dat moment kan leerling (op advies van school) kiezen voor leren of werken. Met behoud van recht tot doorleren op enig moment.
Dus als dochter met 15 jaar liever als leerling in een kapsalon gaat werken, prima. En als ze met haar 19-de besluit dat ze wil doorleren, dan kan dit prima, er is voor 4 jaar 'gereserveerd' voor doorleren. Wil ze dit geld niet opgebruiken? Ook goed, dan kan het misschien voor haar kind worden apart gezet.

EEnzame SchizofrEEN | 16-02-20 | 12:13
▼ 6 antwoorden verborgen

Gelukkig is D66 DE partij van het onderwijs. Want alles wat zij aanpakken loopt zo goed...

/Sarcasme uit

ScumbaggusMaximus | 16-02-20 | 10:15 | 1

Loopt zo goed als jetta klijnsma,, met een rollator

brie-de-penis | 16-02-20 | 12:41

De nieuwste trend is leraren met een vast contract eruit te werken (want die hebben te veel praatjes) en die te vervangen door uitzendkrachten of gedetacheerden. Die houden namelijk hun mond wel, en doen braaf de kunstjes (lees: zinloze, tijdrovende administratieve taken ) die bestuur en leiding bevelen.

Rest In Privacy | 16-02-20 | 10:08 | 3

Dat werkt bij de postbezorging ook zo goed.

ScumbaggusMaximus | 16-02-20 | 10:13

Wat goed is voor het bestuur is blijkbaar ook goed voor onze kinderen.
Niet altijd dus.

kloopindeslootjijook | 16-02-20 | 10:26

En de vaste krachten die niet functioneren, die laten we zitten, want daar is nooit een dossier over opgebouwd dus kunnen we die niet wegwerken.
Zo lopen er ook nog zat van rond.

EEnzame SchizofrEEN | 16-02-20 | 11:37

"Het is inmiddels zo‘n intense puinhoop dat het socialisten en liberalen verenigt." Het is andersom. Socialisten en liberalen hebben zich sinds "paars" in de negentiger jaren verenigd in kaalslag gedrag: jongens het is hier allemaal k*t, maak dit landje maar kapot. Burgers: fcuk them. De puinhopen van paars en nu van groen. Schuld vooral van wat ooit de VVD was (die weten wat ze gedaan hebben). En met name nu tien jaar Rutte. Socialisten zijn marxisten (alles kapot) en liberaal is een ander woord voor lekker niksdoen (ook alles kapot). Intussen klotst de belastingopbrengst wel tegen de plinten bij de minister van Financiën. Maar dat geld geven we aan de multinationals die ons een smsje sturen over meer windturbines, meer electrische auto's, meer asielindustrie. Van Mierlo ligt met zijn vuist te bonken in zijn kist.

Cepalislam500mg | 16-02-20 | 10:07

Bij ons in de wijk heeft de school een nieuwe naam gekregen, een neutrale naam weet u, dan krijg je vanzelf beter onderwijs.

Broadsquire | 16-02-20 | 10:07 | 3

Meestal veranderen scholen hun naam als er dikke ellende is geweest: moorden, politieke rellen, geloofsdingetjes...

EEnzame SchizofrEEN | 16-02-20 | 11:38

@EEnzame SchizofrEEN | 16-02-20 | 11:38: Of als het onderwijs gewoon ruk was. In Eindhoven had je vroeger het ROC, wat een hele slechte naam had. Toen hebben ze de naam veranderd, hier en daar een beetje opgepoetst en doorgegaan op de oude voet. Mijn zoon zit daar (ik zou zeggen op school , maar dat wekt de indruk dat hij wat leert), en zou een tijd geleden een toets krijgen. De leraar zei doodleuk dat hij geen zin had gehad een toets te maken, en dat de leerlingen zelf maar vragen moesten verzinnen met de antwoorden erbij. Dan zou hij achteraf bepalen aan de hand van de moeilijkheid van de vragen , wat voor punt ze zouden krijgen. Of dat ze zonder het te weten een herexamen kregen voor rekenen, en dat ook nog op een andere locatie. Geen kans op voorbereiding van het examen, en zie maar hoe je in een uur bij de andere locatie (12 km verder en gebrekkig openbaar vervoer) komt.

brie-de-penis | 16-02-20 | 12:49

@brie-de-penis | 16-02-20 | 12:49: "dat hij geen zin had gehad een toets te maken"
Welnu, de leverancier van de schoolboeken (Wolters-Noordhoff?) levert naast de boeken ook de complete lesmethode. Met proefwerken / toetsen en standaardantwoorden. Ik denk dat de betreffende docent gewoon eens iets nieuws wilde proberen om totaal ongemotiveerde leerlingen zover te krijgen dat ze zelf gingen nadenken.

theo-is-dood | 16-02-20 | 20:01

Leeft de vrouw van Hirsch Ballin nog?

De verwarde man | 16-02-20 | 09:57 | 1

Je bedoeld Pauline? Die resideert nog onder de levenden.

Nehemia | 16-02-20 | 17:22

De schalen zijn er wel, er zit alleen bijna niemand in.

ristretto | 16-02-20 | 10:06

@Feynman | 16-02-20 | 10:00: mevrouw P heeft keurig LD en geeft geen tekortvak. Wel universitair geschoold in het vak dat zij geeft in het VO.
Wat ik hoor is dat er teveel door het management wordt gepiemeld over allerlei zaken die niet primair met onderwijs en lesgeven te maken hebben. De onzin die ik thuis hoor is werkelijk schrijnend, om nog maar te zwijgen over de bizarre uren die mevrouw P. in de avonduren besteedt aan school. Iedereen die loopt te miepen dat het allemaal zo slecht nog niet is, moet maar eens ruilen. Helaas is het gemiddelde niveau te laag om überhaupt te kunnen ruilen, want om goed les te geven moet je naast vakinhoudelijk nog veel meer in je mars hebben. Ik zou er werkelijk horendol van worden en ben blij dat ik dit werk niet doe. En ik verdien meer dan mijn vrouw, terwijl ik minder uren werk dan mevrouw P.

pibasso | 16-02-20 | 10:08
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik vermoed dat men bij VNO-NCW de analyse heeft gemaakt dat er geen Rutte-4 komt, en men daardoor al een beetje voorop aan het lopen is met "windowdressen" richting nieuwe gesprekspartners met een ander politiek signatuur.

Fantomas | 16-02-20 | 09:54

Schaf om te beginnen de PABO af en voer de kleuter en lagere school weer in.
Of geeft het desnoods een andere naam, mensen laten zich nu eenmaal graag belazeren.
Dan krijg je extra instroom, namelijk mannen die wel op de lagere school willen lesgeven maar geen snottebellen willen afvegen op de kleuterschool.
En hoeft de snottebeljuf geen rekenles te geven.
(Iets van Lubach)

kloopindeslootjijook | 16-02-20 | 09:49 | 4

Gelul. De beste kleuterjuf die ik ken heet Ruud.

ristretto | 16-02-20 | 10:07

@BozePaarseMan | 16-02-20 | 09:56:
Zeg dat wel.
Lekker scholen samenvoegen, want dat is efficiënter volgens het management. Hebben we meteen wat te doen ook.
'Doe nou niet,' zeggen de docenten, 'dat is een leerwegondersteunende school, die moet je niet te groot maken, raken die kinderen van in de war'.
Gewoon doorgedrukt natuurlijk.
'Zo dat hebben we mooi gedaan' zegt het management. Even kijken wat we met die dure directeur die we over hebben moeten doen.
Een paar jobhoppers maken dat ze weg komen met een fusie op hun cv (niet de gevolgen van die fusie natuurlijk).
En leraren en de leerlingen zitten met de ellende.

kloopindeslootjijook | 16-02-20 | 10:11

@ristretto | 16-02-20 | 10:07:
Ruud zal best een prima kleuterjuf zijn.
Maar dat lost het probleem van de te kleine manneninstroom naar de PABO niet op.

kloopindeslootjijook | 16-02-20 | 10:13
▼ 1 antwoord verborgen

Is die 9 miljard voor het basisonderwijs incl. of excl. de "vrijwillige" ouderbijdragen? Waarschijnlijk gaat er nog veel meer geld naar basisscholen dan het exorbitante bedrag dat OC&W rapporteert. Het deel hiervan dat bij echte docenten, terecht komt is te laag, niet het hoogte van het bedrag.

Odin | 16-02-20 | 09:36

Geld is een korte termijn motivator. Daar ga je het onderwijs niet mee redden.

Earl_of_Doncaster | 16-02-20 | 09:30 | 7

@squadra | 16-02-20 | 10:08: Een onderwijzer op de basisschool zit in schaal 10 BBRA. Met maximum van die schaal (na tien jaar) = EUR4400 bruto per maand. Is dat een slecht salaris???

theo-is-dood | 16-02-20 | 20:06

@kloopindeslootjijook | 16-02-20 | 10:16:
Ik kan niet wachten. Immers, wie betaalt, bepaalt.

Als ik zelf rechtstreeks de school van mijn kinderen moet betalen dan heb ik ook iets te zeggen over kwaliteit, lesuren, klassengrootte enz.

theo-is-dood | 16-02-20 | 20:08
▼ 4 antwoorden verborgen

Het mooie aan het onderwerp is dat iedereen die op school gezeten heeft kennelijk verstand van onderwijs heeft en dat deskundigen (overheid) er geen verstand hebben. Er zijn oplossingen maar die moeten vanuit de werkvloer komen zonder een enorme controledrang van de overheid.

BozePaarseMan | 16-02-20 | 09:29 | 2

Dat valt wel mee, de meeste ‘outsiders’ constateren dat het in elk opzicht achteruit holt. Misschien kan die schoolwet van Kuijper op de schop.

Mijn klomp breekt | 16-02-20 | 09:45

De deskundigen bij de overheid hebben het fantastisch gedaan.

bijna_raak | 16-02-20 | 09:53

Elke keer wanneer onderwijzers, zorgpersoneel, politie e.d. staken kruipen ze uit hun holen; en daar staan ze dan de Asschers, Klavers, Little Jantjes en Jetjes. Ze verklaren zich solidair met de stakers, zijn voor meer politie, betere zorg en beter betaald onderwijs; ze beloven van alles. Maar in de praktijk gebeurt er helemaal noppes en dat al decennia lang. En toch blijven die stakers, met name in het onderwijs, de linkse draai houden en stemmen veelal op Drama66.
Kijk als je dan zo blind bent, en slaafs achter je eigen ellende blijft aanlopen zonder eens een keer van smaak te veranderen, dan heb ik geen meelij met die stakers. Politiek correct zijn heeft zo zijn nadelen, lijkt me.
Met name in de onderwijs sector heeft de partij die zich zo met dat vak vervlochten voelde, Drama66, er een bak ellende van gemaakt.
Misschien is de enige echte opvallende verandering in het onderwijs dat er nu islamitische gebedsruimtes zijn, nou, nou dat is een stap voorwaarts.
Drama66 heeft in zijn aard helemaal niets met mensen, alleen maar met sekte volgers die blindelings ja knikken en geen kritische vragen stellen en het er altijd mee eens zijn. Tegenspraak is niet gewenst. Dat soort eigenschappen loslaten op onderwijs zet de mensen in stilstand, het ontwikkelt niets. Wijs worden is niet des Drama66, dat mag niet, dat is populistisch.
Stem ze weg!

Broadsquire | 16-02-20 | 09:27 | 4

@BozePaarseMan | 16-02-20 | 09:32: De aanwezigheid van die figuren van de linke kerk is er voornamelijk voor hun eigen promotie. Sterker als er te weinig aandacht is lokken/roepen ze zelf een staking uit. Dat soort partijen heeft altijd stoottroepen klaar staan die actie voeren (waar ze geen slag beter van zijn geworden)

Broadsquire | 16-02-20 | 09:41

Prima verwoord.

joppo0 | 16-02-20 | 10:09

Inderdaad, mensen laten zich alles wijsmaken en stemmen op degenen die hun kapotmaken. Zo ontstaan dus dictators from time to time.

Cepalislam500mg | 16-02-20 | 10:12
▼ 1 antwoord verborgen

Bevoegdheid basisschool ook bevoegdheid voor Nederlands en wiskunde onderbouw Voortgezet onderwijs maken.

Archon | 16-02-20 | 09:26 | 1

Precies !

Ghibli | 16-02-20 | 09:38

De belastingontwijkers van het VNO-NCW hebben geen enkel recht van spreken wat betreft het niveau van het Onderwijs in Nederlandje. Ook hebben de instellingen binnen het voortgezet onderwijs een enorme berg boter op hun hoofd. De afgelopen decennia heeft een enorme wildgroei aan opleidingen plaatsgevonden, het academische gehalte waarvan in veel gevallen niet zo'n heel klein beetje twijfelachtig is. En daar zit de pijn, want het hele bekostigingsmodel van hogescholen maar vooral universiteiten staat bol van de perverse prikkels. Dat is puur gericht op kwantiteit: kwaliteit doet er niet toe.

Het voortgezet onderwijs moet dus volledig op de schop, maar die lobby is buitengewoon krachtig en onevenredig vertegenwoordigt binnen bijvoorbeeld de Eerste Kamer. Dat kan dus stukken minder, maar moet vooral veel beter. Het slachtoffer van die hele scheve verdeling is uiteraard het basisonderwijs, want die zijn van één en hetzelfde geldpotje afhankelijk. En het zijn nou juist die eerste vormende jaren die zo belangrijk zijn voor de verdere ontwikkeling van de leerling.

Het loongebouw binnen het Onderwijs is inderdaad zo krom als een hoepel, plus mijn kanttekening dat heel veel mensen niet alleen maar voor het geld werken, maar zo lang als het aan het voorkant van het proces (inclusief beleid) massaal fout gaat, is het verderop in het hele traject per definitie dweilen met de kraan open.

Rest In Privacy | 16-02-20 | 09:26 | 1

is vertegenwoordgt: aan sommige mensen is zelfs het beste onderwijs niet besteed.

Rest In Privacy | 16-02-20 | 09:52

Je ziet op die plakkaten op de eerste foto een schuttingwoord en enkele citaten van Loesje.
Noem me ouderwets, maar als een onderwijzer rondloopt met een karton met "K**" erop kan ik hem of haar niet serieus nemen als onderwijzer.
Ook het aanhalen van Loesje als hoogste wijsheid vind ik een brevet van onvermogen. Loesje is een groep mensen die platitudes uit het linkse arsenaal met de pretentie van diepzinnigheid uit een printer laten rollen. Die platitudes zijn meestal in drie woorden omver te blazen. Van grote filosofen of op zijn minst grote schrijvers uit binnen- en buitenland hebben noch Loesje, noch de armen van geest die hen omhelzen ooit gehoord.

JvanDeventer | 16-02-20 | 09:15 | 1

Goeie duiding van Loesje.

Muxje | 16-02-20 | 09:46

Het hele probleem van alles bij onze, door ons aangewezen regering, is geldtekort. Hoewel we meer en meer geld aan ze geven verdwijnt dat meer en meer geld nar doelen als EU en de kraan-open problematiek betreffende massa migratie en 'Die Energie-Wende" Kijk hoe goed dat allemaal gaat in Duitsland. Jammer dat wij geen bruinkool hebben.

peterdh | 16-02-20 | 09:06 | 3

Extra geld voor het onderwijs gaat echt niet helpen , wordt dan besteed aan een nog kleiner dienstverband en nog meer managers .

elevator | 16-02-20 | 09:33

@elevator | 16-02-20 | 09:33: precies. Maar echt een heleboel collega's snappen dat niet, zoals een economie docent die voorrekent hoeveel miljard er bij moet. Het intellectuele niveau van docenten stelt niet veel voor, en dat is ook precies de bedoeling.
Het management wil dociele docenten, en daar wordt dan ook op geselecteerd aan de poort. Ik heb al heel wat goede docenten die uitstekend konden lesgeven maar die ook een eigen mening hadden, door het management weggewerkt zien worden middels pesterijen en andere drukmiddelen. Het onderwijs is gekaapt door een kleptocratie.

Rest In Privacy | 16-02-20 | 09:50

@elevator | 16-02-20 | 09:33:
Heb je he-le-maal gelijk in. In mijn tegel impliceer ik uiteraard ook dat het geld dat binnengeharktk wordt effectief besteed moet worden aan Nederlandse doelen, nadat de kraan van import is dichtgedraait. Anders is het zowiezo geld dat je beter als WC papier kan gebruiken.

peterdh | 16-02-20 | 11:06

De laatste tijd begin ik steeds vaker te denken bij protesterende groepen. Op wie of welke partij hebben jullie de afgelopen jaren gestemd ?! DDR66 ?!? Eigen schuld dikke bult. Neemt natuurlijk niet weg dat het niveau bedroevend slecht is geworden. Maar ja als om wille van multi culti allerlei voorwaarden etc. naar beneden gaat bijstellen.. Wat verwacht je dan. Niet lang geleden werd er geopperd om niet juist gebruikte lidwoorden maar te laten voor wat het is. Prima toch die meisje dat auto.

DrachiR | 16-02-20 | 08:58 | 2

Inderdaad, leraren stemmen al een eeuwigheid extreem links op GL en D66. Bij uitstek dé partijen die het geld liever naar Brussel en Afrika sturen dan hier te besteden aan onder andere onderwijs.

2voor12 | 16-02-20 | 09:06

D66 heeft al een eeuwigheid een aansprekend verkiezingsposter.
"D66 voor beter onderwijs!"

Ik ben nooit een tegenstander geweest van beter onderwijs, dus voordat Pechtold er een dictatoriale reactionaire partij van maakte, heb ik zelfs nog wel eens op ze gestemd.

Hoe ze nu precies dat onderwijs beter hebben gekregen of nog beter willen krijgen, is misschien nog wel het uitzoeken waard.

Maar zo'n nietszeggende, draaiende gladjakker als Jetten vind ik mijn stem toch niet waardig.

De verwarde man | 16-02-20 | 09:15

Ik ben op mijn 46e al van de oude stempel. Ik geloof erin dat als juf of meester op het bord schrijft en kinderen schrijven het na, ze beter gaan schrijven en beter onthouden wát ze schrijven. Als juf of meester sommetjes op het bord schrijft en de kinderen schrijven die over en mogen een antwoord uitrekenen, worden de hersenen beter geactiveerd. En wordt de schrijfvaardigheid ook door rekenen beter.
Nu is alles in voorgedrukte boekjes multiple choice, even het goede antwoord omcirkelen. Leren schrijven a.d.h.v. hoe juf dat voordoet op het bord kom ik niet meer tegen, het is het natekenen van letters in een boekje geworden.

Leptob | 16-02-20 | 08:46 | 6

Iets begrijpen is wel iets anders dan uit je hoofd kennen.
En iets kunnen ook.

kloopindeslootjijook | 16-02-20 | 09:11

@kloopindesloot
Als je iets wilt kunnen begrijpen zul je eerst fundamentele basiskennis moeten hebben. Je moet eerst de tafels van 1 t/m 10 kunnen dromen en kunnen hoofdrekenen alvorens je goed integralen kunt oplossen. Natuurlijk, een zakjapannertje kan helpen, maar het is en blijft een hulpmiddel. Hetzelfde geldt voor andere vakken. KOFSCHIP, mitose en meiose, Periodiek Systeem om zo maar wat op te noemen. Als deze basiskennis ontbreekt zul je nooit iets echt snappen.

Alco-de-Holist | 16-02-20 | 09:53
▼ 3 antwoorden verborgen

Door de lumpsum groeit de laag zgn. leidinggevenden explosief, waardoor minder geld naar de echte werkvloer gaat en de leraar ook nog stevig wordt gehinderd in zijn enige belangrijke taak:lesgeven. Weg met de lumpsum.

Montesquieue | 16-02-20 | 08:06 | 3

Inderdaad moet dat actie nr. 1 zijn, het zijn poppetjes die manager willen spelen maar volledig ongeschikt zijn en 40% van het geld verdampt daar, niveau van sommige besturen/koepels is zo verschrikkelijk dramatisch dat je kunt spreken van ultradomme corruptie bij deze semi-overheid.Ze hebben ook al 25 jaar direct conflicten met mannelijke onderwijzers die zich door zo'n zootje niet onterrecht laten wegzetten en allemaal vertrokken zijn. De gehaaide ongeschikte vrouwen blijven voor de klas, daar zijn die koepels bang voor bij conflicten.

grindbak | 16-02-20 | 08:39

Het is te duur om te werken met specificaties. Een lumpsum is veel eenvoudiger. Dan kun je de specificaties achteraf aangeven, wanneer je de data hebt. En wat dacht je van samenwerkingen met scholen?
Als je op dat gebied iets wilt veranderen, kun je je beter richten op de invulling van dat beleid. Er is een maar.. als je alles gaat standaardiseren krijg je eenheidsworst en haal je concurrentie weg uit de vergelijking.

En juist concurrentie zorgt voor verbetering en niks anders. In zowel kwaliteit, effectiviteit als efficiëntie. We zijn te communistisch geworden hier.

BrokenTipi | 16-02-20 | 08:48

@grindbak | 16-02-20 | 08:39:

Er zijn significante verschillen in de manier waarop mannen en vrouwen problemen benaderen. Omdat de mannen vooral binnen het basisonderwijs ondervertegenwoordigd zijn - zou salariëring daar misschien ook mee te maken kunnen hebben? - is een disbalans opgetreden en worden alle negatieve ontwikkelingen hier vaak één op één toegeschreven aan de vrouwen. Dat lijkt mij niet reëel. Die doen waar vrouwen goed in zijn. In een fifty fifty-setting zou wat vrouwen specifiek inbrengen wel degelijk meerwaarde kunnen hebben, als tegenwicht voor wat hun mannelijke collega's in de mix gooien.

MickeyGouda | 16-02-20 | 09:05

Het europroject gaat voor alles.

David000000007 | 16-02-20 | 08:04

Drie sectoren in Nederland waar het moeilijk gaat: zorg, onderwijs en (volks)huisvesting. Niet toevallig de sectoren waar de overheid al decennia denkt het beter te kunnen dan de markt.

En elke kop in de Telegraaf over een incident leidt tot Kamervragen, dan een Commissie en vervolgens meer regelgeving.

Rolliebollie | 16-02-20 | 07:47 | 9

@Muxje | 16-02-20 | 09:14: Ik ben het er mee eens dat de kwaliteit van de zorg er aanzienlijk op vooruit is gegaan. Daar staat tegenover dat deze door de commercialisering ernstig geperverteerd is. Het is een verdienmodel geworden. Hoe meer (vaak overbodige) consults en behandelingen, hoe meer er wordt verdiend. Het beroerde is dat dit systeem zichzelf verder aanjaagt. Neem de USA, waar dit nog erger is ontspoord dan bij ons.

Ridde Rogter | 16-02-20 | 10:00

@Baron-barry | 16-02-20 | 09:25: Jezus en Maria aan het kruis, hou op over die schooltandarts.
Mijn gebit is door die klappers volledig naar de kloten geholpen, jaren praktisch een fobie gehad, nog elk half jaar 'plezier' van de acties van de K#$@-leier (sorry, ben nu echt even over de zeik) die destijds in Capelle a/d IJssel vrijwel ál mijn kiezen heeft ingeboord.

EEnzame SchizofrEEN | 16-02-20 | 11:51

@Ridde Rogter | 16-02-20 | 08:13: Die privatisering mag geen naam hebben: check de begroting van het ministerie van VWS, de regelgeving op het gebied van zorg en de invloed van het rijk op zaken als het basispakket, verplicht eigen risico, salarissen van zo'n beetje iedereen, etc. Als er geprotesteerd wordt in de zorg is dat altijd tegen de (rijk)soverheid, zelden tegen de ziekenhuisdirectie of een andere werkgever.

Overigens ging de telefoon- en telecommunicatiemarkt zich pas ontwikkelen toen de PTTs werden geprivatiseerd. En ik moet er niet aan denken dat overheden de ICT-sector monopoliseerden. Vrije concurrentie leidt tot snellere product- en dienstontwikkeling en lagere prijzen. Overheidsingrijpen leidt tot stagnatie, een burgeroorlog van pressiegroepjes die subsidie willen hebben, een kostbaar herverdelingsapparaat en veel hogere belastingen voor burgers en bedrijven.

Maar jij wil dat de overheid nog een keer (en nu echt goed) ingrijpt in een totaal gepolitiseerde sector?

Rolliebollie | 16-02-20 | 13:12
▼ 6 antwoorden verborgen

Zoals bij vrijwel alle problemen is immigratie ook hier de belangrijkste achterliggende oorzaak. Duizenden kinderen die met de grootste moeite en grootschalige lerareninzet basistaalvaardigheid moeten worden bijgebracht. En gewoonlijk zonder voldoende resultaat. Het is dweilen met de kraan open.

Ridde Rogter | 16-02-20 | 07:45 | 4

Als de achterlijkheid de bedoeling is waarom zoveel moeite doen?!

Rest In Privacy | 16-02-20 | 08:56

Immigratie is niet de enige boosdoener. Vanaf de jaren 60 is het niveau van het Nederlandse onderwijs, zowel op de basisschool als de middelbare school dramatisch gezakt. Evenals het intellectuele niveau van veel van degenen die voor de klas staan.

B. Randnetel | 16-02-20 | 09:10

@B. Randnetel | 16-02-20 | 09:10:
Tja als je X miljard hebt, en er moet Y miljard naar massaimmigratie en EU politiek houd je X-Y over, kies het het goede antwoord:

a) X-Y is voldoende om alles mee te betalen en er blijft geld over
b) X-Y is precies genoeg en kwaliteit die we hadden blijft gegarandeerd
c) X-Y is te kort en alle standaarden voor de rest overblijven gaan omlaag

peterdh | 16-02-20 | 09:15
▼ 1 antwoord verborgen

In Nederland moet alles gelijk zijn, gelijke kansen hebben etc. Maar.. we hebben het geld niet om gelijk onderwijs, gelijke zorg etc op een hoog niveau te houden, en ja, dat heeft wel degelijk te maken met een totaal niet meer gelijke herkomst, opvoeding en achtergrond. Wat er gebeurt is dat daarmee het hele -gelijke- niveau naar beneden gaat.

De oplossing zie je nu in het betalen van bijles van ouders die geld willen en kunnen investeren in hun kinderen. Omdat de docent het niet meer voor elkaar brengt. Een groei van peperdure elitescholen is de volgende stap.

Dr_Prepper | 16-02-20 | 07:40 | 5

We gaan dus naar een klassenmaatschappij.
Eenmaal geboren in een arbeiderswijk, kun je het dan verder wel vergeten.
Als je geluk hebt wordt je docent, en kan je de elitekinderen meehelpen aan hun mooie leven, of mag je de als verpleegkundige de billen van de elite gaan afvegen.
Er is al een verschil, want echt werk loont minder dan geld gebruiken om geld te verdienen.
En de scheiding zien we nu langzaam steeds duidelijker worden.
Willen we dat, voor onze kinderen?
De VVD was toch voor kansengelijkheid en vrijheid en zo?

kloopindeslootjijook | 16-02-20 | 09:37

@kloopindeslootjijook | 16-02-20 | 09:37: Precies... Een mooi beeld, als je geluk hebt mag je als docent de elite lesgeven. Terwijl je eigen kinderen online van Eteacher cursusaanbod voor hun kiezen krijgen, zou ik daar aan toe willen voegen.

Dr_Prepper | 16-02-20 | 09:54

Ik hoor tegenwoordig regelmatig op BNR reclame voor Foutloos Rekenen:
--Bij ons leren kinderen uit groep 6, 7 en 8 foutloos rekenen in 12 weken--

Toch triest dat het niveau op de lagere school zodanig is gezakt dat je particulier onderwijs moet inhuren om je kind enige rekenvaardigheid bij te brengen.

theo-is-dood | 16-02-20 | 20:15
▼ 2 antwoorden verborgen

Sinds Lubbers I (1982) wordt er overal op bezuinigd (m.u.v. Paars I). Kan me niet anders herinneren dan dat 'de broeksriem moest worden aangehaald'.

Kaasschaaf: schaaf, schaaf, schaaf. Waar is al dat geld gebleven?

Rest In Privacy | 16-02-20 | 07:28 | 4

Ik vraag mij het ook wel eens af. Ik denk daarbij ook aan hoe de afgelopen jaren treinstations voor miljarden zijn vernieuwd. Ga eens kijken hoe andere landen dat niet zo massaal doen. Regelmatig worden er massa's asfalt vernieuwd omdat er een miniscuul scheurtje in zat. Kijk eens naar andere landen.

Leptob | 16-02-20 | 08:31

@Leptob | 16-02-20 | 08:31:
Je hebt natuurlijk de vergrijzing maar die was voorspelbaar. Je zou denken dat er wel een plan was. Ook die stijgende zorgkosten; waar gaat dat geld naartoe? Niet naar de gigantische salarissen op de werkvloer. Onderwijs idem.

Rest In Privacy | 16-02-20 | 08:38

@Bill Cosby | 16-02-20 | 07:45

Met de voorheen schare aan onrendabelen konden we prima overweg. Sommige mensen zitten nu eenmaal in dat schuitje. Maar dat schuitje is ondertussen een megacruiser geworden. Met name door die andere twee factoren die je omschrijft.

peterdh | 16-02-20 | 09:03
▼ 1 antwoord verborgen

O.T. De vulkaan Merapi op Java houdt zich niet aan de klimaatafspraken. twitter.com/VolcanoYTz

CiTy3 | 16-02-20 | 07:17

Ik wil best weer terug naar het onderwijs (ben ook bevoegd). Het is een mooi vak.
Maar ik pas denk ik niet in het sfeertje; ik wil gewoon les kunnen geven en niet achter elke gril aan lopen en/of de opvoeding overnemen.

Géén kringgesprekjes om kinderen met dueg-voer vol te stampen en dagelijks dat vreselijke jeugdjournaal nog eens herkauwen. Géén tafels in groepjes zodat de helft van die kinderen half omgedraaid zitten te wiebelen: gewoon 2-2 of in een rij, maar gewoon goed rechtop kunnen zitten en recht vooruit kijken

Bovendien zou ik te kritisch zijn op alles wat je als leerkracht tegenwoordig moet invullen en aanleveren om alle ambtenaren en andere randfiguren zoet te houden. Maar dat is het probleem: die leerkrachten waren eerst zelf altijd scholier en gaan dan direct werken binnen de schoolmuren. Die zeggen niet 'tot hier en niet verder, ik ben de professional en wégwezen", dat durven zij niet.

Wie dat wél durft, zal in die gemeenschap buiten de boot vallen. Dus behalve misschien op een particuliere school, zien ze mij voorlopig niet terug niet het onderwijs en verdien ik mijn brood elders.

Wering | 16-02-20 | 04:29 | 13

@Red shirt | 16-02-20 | 07:15:

Het valt niet mee, die internationale betrekkingen binnen een huwelijk. Met een Nederlandse vrouw had je onderhand wel aan je ontbijt gezeten. Wat die wellicht missen aan "prachtig" compenseren ze weer met "pragmatisch". Ik zeg het maar even.

MickeyGouda | 16-02-20 | 07:29

Wering: Inderdaad, perfect aangegeven waar het mis gaat. En de stakende onderwijzers hebben zelf niet eens in de gaten wat hun ongenoegen is. Ze staken voor hogere lonen, maar alle geinterviewden onder hen zeggen dat ze eigenlijk wel tevreden zijn met hun loon. Wat dan wel het punt is kunnen/durven ze blijkbaar niet te zeggen maar het is wat u aangeeft in uw reactie.

B. Randnetel | 16-02-20 | 09:16

@B. Randnetel | 16-02-20 | 09:16:
Onze docenten en verpleegkundigen politiemensen moeten gewoon op een normale manier hun werk kunnen doen. En dat lukt steeds minder goed.

kloopindeslootjijook | 16-02-20 | 09:39
▼ 10 antwoorden verborgen

Onderwijzers vormen de easy prey in de madmax wereld die ons wacht. Iedereen die een hamer effectief weet te gebruiken heeft straks een streepje voor op de rest. A la Pink Floyd " The Wall"

suscrofa | 16-02-20 | 02:18 | 8

@suscrofa | 16-02-20 | 02:45:
In your time. Praise the lord and the holy spirit. And a world without any knowledge. Be ready for a storm to scorn your beliefs. Mother hates you.

suscrofa | 16-02-20 | 03:03

Beetje zalf doet wonderen.

RickyLaRue | 16-02-20 | 04:03
▼ 5 antwoorden verborgen

Dit artikel suggereert dat onderwijzers worden onderbetaald, terwijl mijn anekdotische ervaring met alle leerkrachten van basisschool tot en met universiteit toch echt is dat ze zwaar worden overbetaald. We hebben het hier over mensen die het niet lukt om in het 'echte' leven te slagen, en daarom maar de jeugd gaan onderwijzen. We hebben het hier over mensen die zoveel vrije tijd en vakantiedagen hebben, dat je 33% bij hun feitelijke bruto salaris moet optellen om hun baan vergelijkbaar te maken met banen in de vrije markt. En zelfs dán hebben ze qua arbeidsvoorwaarden een luilekkerland.

dexter79 | 16-02-20 | 02:10 | 6

@Muxje | 16-02-20 | 06:33: Succesvol in het leven betekent in het Westen dat je een zgn bullshitjob hebt weten te bemachtigen zoals zo’n beetje de helft van de bevolking. Banen die je zonder enig probleem zou kunnen laten vervallen zonder dat het ook maar enig negatief effect heeft. Al die zelfverklaarde “belangrijke” mannetjes weten diep in hun hart maar al te goed dat ze vrijwel niks zinnigs bijdragen aan hun bedrijf en aan de economie. Iedereen die een tijdje actief is in het bedrijfsleven weet dat het waar is. Dat de helft van alle banen in het bedrijfsleven inhoudsloze en nutteloze bezigheidstherapie is.

Bigi Bana Boy | 16-02-20 | 08:34

Nederlandse middelbare school docenten worden goed betaald tov vergelijkbare landen. Dat docenten docent worden omdat ze niet slagen in het echte leven klopt meestal niet. Voor veel docenten is het een soort roeping. Dat is dan ook gelijk de reden dat meer geld voor salarissen niet helpt.

Blasfemie | 16-02-20 | 08:49
▼ 3 antwoorden verborgen

off t. dus 's avonds geeft KNMI code geel af. Rond 21.00 uur zomaar ineens. 2 doden in Engeland.

fast eddy | 16-02-20 | 02:02 | 2

Een complot?

Gulliver | 16-02-20 | 02:06

Was ff schrikken. Op de rand gepist. Dankzij jou... Merci beaucoup..

suscrofa | 16-02-20 | 02:47

Men heeft het onderwijs veel te veel aangepast aan het lagere IQ van vrouwen en immigranten.
Vroeger moest je slim zijn om te studeren maar tegenwoordig kan iedere Jostie naar het HBO of een universiteit.

Gulliver | 16-02-20 | 01:33 | 7

@petersteenkamp | 16-02-20 | 02:45: Klopt. Dat heeft er mee te maken dat intelligentie voor een groot deel X-chromosomaal wordt overgeerfd. Vrouwen hebben 2 X chromosomen, waardoor een bepaalde compensatie plaatsvindt. Toptalenten zullen vaker mannen zijn, maar in de gevangenis en verslavingszorg zul je ook vaker de uitschieters naar onder tegen komen, vaker mannen dus. Het gekke is dat feministen dan wel weer meer vrouwen in topfuncties eist, maar niet meer vrouwen in verslavingen en in de gevangenis

Fijn_dat_je_er_bent | 16-02-20 | 03:32

@Gulliver | 16-02-20 | 01:33 | 5 | reageer
Er studeren meer vrouwen op universiteiten dan mannen vandaag de dag.

kloopindeslootjijook | 16-02-20 | 09:42

@kloopindeslootjijook | 16-02-20 | 09:42: Dat is omdat vooral het basisonderwijs compleet is gefeminiseerd. Ik herinner me zeer goed hoe blij mijn zonen waren op de lagere school dat ze een keer een 'meester' voor de klas kregen in plaats van twee parttime juffen

theo-is-dood | 16-02-20 | 20:20
▼ 4 antwoorden verborgen

www.trouw.nl/nieuws/pim-en-de-puinhoo...

J.C. Traas15 maart 2002, 0:00

Fortuyn wil dat de onderwijzer en de leraar het weer voor het zeggen krijgen. Dat klinkt goed want op veel (grote) scholen hebben leraren niets in te brengen tegen het bureaucratische management en zijn ze onderworpen aan allerlei regelzucht.

Ondertussen neemt het lerarentekort toe. Niet alleen het tekort als zodanig maar ook het tekort in kwalitatieve zin. Er is domweg meer geld nodig om niet verder weg te zinken.

Tweeduizend twee
18 jaar geleden....

V*lkert doet/deed meer kwaad dan je denkt...

Is dit nog nieuws? | 16-02-20 | 01:04

"9 miljard voor basisscholen"
Meer salaris voor basisschoolleraren is parels voor de zwijnen gooien, pabo studenten zijn hemeltergend dom. Voor VO/HBO/WO onderwijs leraren heb ik een nog beetje respect, hun salaris gelijktrekken aan die van BS leraren is echt het domste plan ever!

ZwarteDag | 16-02-20 | 00:59 | 1

Je ziet mogelijk over het hoofd dat als je een goed salaris biedt er ook talent op af komt. De dommen worden er dan uitgefilterd..

Risingson | 16-02-20 | 08:25

Door een artikel op GS denken er veel dat we in een kutland wonen.
Geloof van mij dat dat niet zo is.
Perfect wordt het nooit en zal het nooit worden.
Maar als iemand een suggestie heeft waar het wel perfect is laat me weten.

HoerieHarry | 16-02-20 | 00:53 | 8

Maar we kunnen het allemaal zoveel beter hebben als we het een beetje redelijk aanpakken in dit land. Redelijk dus niet eens goed. Hoeft niet eens. Kan je nagaan..

DrachiR | 16-02-20 | 09:15

@Nehemia | 16-02-20 | 07:27:
België is fijn wonen en werken. Bovendien hebben Belgen bezittingen, niet zoals in Nederland een flat van 80m2 waar ze 30 jaar voor krom liggen en een lease-auto, en gemiddeld geen cent op de bank. Oh wat hebben we het goed. Nog snel wat overmaken voor de arme landen. Sukkels.

Baron-barry | 16-02-20 | 09:34
▼ 5 antwoorden verborgen

Het onderwijs heeft tegenwoordig als uitgangspunt om de zwakkeren vooral te ondersteunen en het lesprogramma daarop te baseren. Dit gaat ten koste van de grote groep ‘normaal’ presterenden en excellente studenten. Het algehele niveau gaat omlaag en de last van de docent omhoog. Hierdoor vallen docenten uit en hebben weinigen zin om het onderwijs in te gaan.

BozePaarseMan | 16-02-20 | 00:28 | 1

juist!
-Marktwerking door een zo hoog mogelijk slagingspercentage te hebben.
wat eens een degelijk goed diploma was is nu gedegradeerd tot wc papier
uitmuntende leerlingen worden de mond gesnoerd en moeten zich aanpassen aan de slechtste leerlingen.
-9785 hervormingen in het onderwijs met als gevolg gedemotiveerde leerkrachten
- mannen worden gezien als allemaal slecht en pedofiel als ze lesgeven aan minderjarigen dus die gaan massaal het volwassen onderwijs in of verlaten het onderwijs.
- (Speciaal voor de rampstad) wat heeft het voor nut les te geven in een taal wat meer als de helft van de klas amper verstaat laat staan begrijpt?

De overheid en bedrijfsleven heeft zelf bewust in de broek gepoept en nu de stront koud begint te worden beginnen ze ineens te klagen!

captain-caveman | 16-02-20 | 01:32

Tijdje terug mocht ik bij één van mijn kinderen, groep acht, de school bewonderen, en uiteraard haar lessen doen, op de tablet. Als vaker gezegd ben ik niet het scherpste mes in de lade, maar om dan te horen dat ik de enige ouder was die het foutloos had gedaan, geeft wat mij betreft de teloorgang van het onderwijs over de afgelopen 30 jaar wel aan.

GKJP | 16-02-20 | 00:27 | 5

@HdJ | 16-02-20 | 00:56: dus mmmmmmensen ,,, die stttttotteren,,,, mogen dus ongelimiteerd komma's gebruiken ?

captain-caveman | 16-02-20 | 01:34

Ik zou zo niet weten waarom u niet bij de scherpere messen zou horen. Dat het gezegd wordt, zegt nog niets, integendeel zelfs.

Frau Merkel | 16-02-20 | 01:37
▼ 2 antwoorden verborgen

Goejemorge.

GKJP | 16-02-20 | 00:13 | 1

Goejenach!

Frau Merkel | 16-02-20 | 01:37

Storm Dennis is aan land getreden.
Tenminste, hier in Leeuwarden wel.

HoerieHarry | 16-02-20 | 00:07 | 4

Hete bliksem die Blondie.

RickyLaRue | 16-02-20 | 00:23
▼ 1 antwoord verborgen

Veel drogredenen over het lerarentekort, en slechte kwaliteit onderwijs.
Wat te denken van de massa immigratie. Wordt nauwelijks als reden genoemd maar is de hoofdreden.
De wal moet hier het schip kennelijk keren. Ik hoop het.
Elke discussie begint op de policor automatische piloot met: "Natuurlijk moeten wij de echte asielzoeker blijven opvangen"
Neen natuurlijk niet, stop met die lariekoek, elke immigrant noemt zichzelf, geholpen door een gratis advocaat asielzoeker. Daar is geen beginnen aan. Politiek en media wordt eens wakker.

G.M.I.M. Pet | 15-02-20 | 23:50 | 4
-weggejorist-
SnartBlirdetRagnarok | 16-02-20 | 06:20

@koter | 16-02-20 | 00:33: echt niet. Migranten hebben kinderen. Of krijgen kinderen. Ik denk dat je op de meeste scholen klassen zult vinden waarbij per klas minstens 1 kind niet Nederlandstalig is en in kleuterklassen helemaal. Migranten (Polen, Bulgarije, India, Nigeria etc) en de instroom van 3e/4e generatie die het Nederlands niet beheerst. Dat legt een druk op onderwijs.

Gazelle | 16-02-20 | 09:03

@Gazelle | 16-02-20 | 09:03:

De kinderen van migranten zijn geen migranten. Taalbeheersing is in het algemeen aan het verzwakken, ook bij kinderen die twee Nederlandse ouders hebben en vier Nederlandse grootouders.... heeft vooral te maken met de verengelsing.

koter | 16-02-20 | 12:17
▼ 1 antwoord verborgen

Heeft iemand hier al gezegd dat het MBO compleet stuk is?
Het MBO is compleet stuk. Enorme lesuitval, ongemotiveerde docenten, wanhopige docenten, ongemotiveerde studenten, verzuimende studenten, drop-out studenten, chaotische curricula, fantasie-opleidingen, fantasie open-dagen met fantasievoorlichting, fantasiebrochures met fantasiefoto's van opgewekte fantasiestudenten, ongecontroleerde toetsen, ontbrekende stagebegeleiding, onbereikbare leerlingbegeleiders, falende administraties, falende directies van mega-ROC's, had ik al gezegd dat het MBO stuk is?
Stuk, ondanks vele allejezus tegen de klippen op hard buffelende docenten die tenslotte, als het even kan, vluchten naar het HBO.

piloot47 | 15-02-20 | 23:47 | 6

Allemaal ongemotiveerde docenten maar toch vele hardwerkende buffelende docenten? Vreemd verhaal..

BozePaarseMan | 16-02-20 | 00:21

@BozePaarseMan | 16-02-20 | 00:21:
'Allemaal' verzin jij erbij. Ongemotiveerde docenten ja. Vele. En de hardwerkende docenten mogen de ellende opvangen. Totdat die het ook opgeven. Ik ken ze.

piloot47 | 16-02-20 | 00:24
▼ 3 antwoorden verborgen

Al krijg ik een miljoen. Je gaat toch niet voor de klas staan. Huidige jeugd is toch een treurig zooitje. Mijn zoon van 11 komt verhalen thuis. Leraar shreeuwt de hele dag dat ze hun mond moeten houden. Kinderen worden de klas uitgestuurd maar blijven gewoon zitten. Schelden de leraar uit etc.

EmilioEsteves | 15-02-20 | 23:46 | 9

@EmilioEsteves | 16-02-20 | 00:12:

Beste EmilioEsteves,

Dapper van u dat uw zoon zonder mobiel door het leven gaat. Je kunt er fantastische dingen mee doen, maar de verslaving aan allerlei superoppervlakkigheid is zo gepiept. Zie het gros der zgn. "influencers". Je wilt toch niet dood gevonden worden met dat commerciële tuigh op je scherm.

Kant-en-klare brokken van de slechtste kwaliteit neem je vlot tot je, maar het verteert snel. Net suiker, hoe meer, hoe liever, hoe vaker.
ik wens u zoon een betekenisvol leven toe!
Veel Vriendelijks! Evocatus
.

Evocatus | 16-02-20 | 00:21

Klinkt als kansenwijk...

ZwarteDag | 16-02-20 | 01:03
▼ 6 antwoorden verborgen

Aldus de statistieken leven we in het meest welvarende land van deze wereld, zijn Nederlanders het gelukkigste volk op deze wereld, is Nederland het meest genivelleerde land op deze wereld dus alles is helemaal toppie joppie.
Toch zien we steeds meer mensen ontevreden worden en waar vroegah de polder alles kon sussen staat nu het Malieveld weer vol.
Dat is raar met al die gelukkige, tevreden en welvarende mensen.
Alhoewel er niets van waar is horen we de laatste jaren steeds meer klachten uit de gezondheidszorg. het onderwijs, defensie, justitie, politie, ouderenzorg. GGZ, jeugdzorg, kortom volgens de klagers ligt alles op zijn gat.
Dat is natuurlijk niet zo want het gaat fantastisch in ons land.
Kunnen die klagers niet gewoon aan het werk gaan en hun bek houden?
Dan komt alles goed.

Zapata10 | 15-02-20 | 23:44

Dat leraren klagen en mopperen is nog tot daar aan toe. Maar wat mij betreft moet je eerst beginnen met het verhogen van salarissen van verpleegkundigen. Voorlopig blijft het salaris van verpleegkundigen namelijk achter bij de salarissen van leraren in zowel het basis- als het middelbaar onderwijs. Hartstikke leuk dat de leraren zo aan het mopperen zijn, maar met de komende vergrijzing is het zaak om verpleegkundigen zeker niet achter te stellen bij onderwijzers.
Pas als je de verpleegkundigen gelijk stelt aan onderwijzers zou je wat mij betreft mogen denken aan het ophogen van beider salarissen. Maar tot die tijd mag dus eerst de nadruk op de handen aan bed gelegd worden. Zeker omdat zij wettelijk gezien een stuk meer moeite hebben om aandacht voor hun zaak te vragen, omdat hen verboden wordt te staken.

Ares | 15-02-20 | 23:33 | 8

@kloopindeslootjijook | 15-02-20 | 23:56:
Er is een enorm tekort aan personeel in de zorg. Voor een deel komt dat door HBO'ers die klagen over een gebrek aan groeimogelijkheden, maar het komt ook voor een deel door extra onzinnige taken die ze opgedragen wordt om uit te voeren. Hierdoor staan ze per dag minder met de handen aan het bed om de daadwerkelijke zorg te geven. Maar de zorg die verleend moet worden wordt weer niet minder, waardoor je altijd van hot naar her aan het hollen bent. Voor veel verpleegkundigen is werken in het ziekenhuis het ze ook niet meer waard. Een verhoging van salaris werkt wel degelijk, al zal je heus niet alle zijuitstromers binnenboord houden. De doelpalen van 'normaal' in 'op een normale manier je werk doen' verschuiven als je er financieel niet op vooruit kunt door naar bijvoorbeeld de buurtzorg over te stappen.

Eens met de kern van je kritiek trouwens, er zijn te veel managers in zowel het onderwijs als de zorg die zelf niet met hun metaforische poten in de klei hebben gestaan. Het is kwalijk dat deze overbodige managers deze semi ambtenarij alleen maar meer inricht op een manier waarop ze zelf nog harder nodig zijn.

Ares | 16-02-20 | 00:04

@Ares | 16-02-20 | 00:04:
Wist je dat als alle vrouwen in de zorg een uurtje meer werken het probleem is opgelost?

Erikjan79 | 16-02-20 | 08:29
▼ 5 antwoorden verborgen

Goeie Benchmark, afgetrapte autootjes, in de V S kan je qua wagenpark niet zien met een school te maken te hebben.

Uw Verzekeringsadvis | 15-02-20 | 23:31

Dat salaris is een normaal hbo salaris. Meer dan ik verdien in (hbo) zorg.

De werkomstandigheden vind ik wel degelijk een punt van discussie, dat moet anders.

letopuwzaak | 15-02-20 | 23:30 | 3

Aangezien je (laten we tutoyeren) in de zorg actief bent is het voor de langsscrollende reaguurder ook wel belangrijk om te weten dat de schatting voor tekort aan zorg-medewerkers in 2022 80.000 gaat zijn. Dat is tien keer zo veel als het tekort in het basisonderwijs. Zeker iets om over na te denken voor we blind achter de leraren aanlopen.

Werkomstandigheden is wel een interessant punt. Vraag me af wie eigenlijk tevreden is over zijn of haar werkomstandigheden. Hoor in allerlei beroepsgroepen toch vooral heel veel gemopper.

Ares | 16-02-20 | 00:14

@Ares | 16-02-20 | 00:14: Tussen die 80.000 zitten geen specialisten, apothekers of chirurgen want daar is geen tekort aan. De rest is een baan waar geen einstein voor nodig is en derhalve ook niet voor betaald wordt.

ZwarteDag | 16-02-20 | 01:09

@ZwarteDag | 16-02-20 | 01:09:
Je moet een stuk meer weten dan als politieagent of basisschool leraar. Maar die krijgen allebei een beter salaris.

Overigens is er ook zoiets als vraag en aanbod. En het aanbod naar verpleegkundigen is enorm, maar het salaris stijgt niet mee. We komen als land simpelweg in de problemen als we veel te weinig landen aan het bed hebben, dat wordt een reëel gevaar voor de kwaliteit van de zorg.

Als je dan zo'n transport lapzwans als Bruno Bruins als minister verantwoordelijk voor de zorg tienduizenden verpleegkundigen tegen zich in het harnas laat jagen... Dan worden de problemen alleen maar groter. Je kan wel neerkijken op verpleegkundigen, maar je hebt ze toch echt nodig. En er vertrekken er momenteel meer dan er bij komen (en blijven). Dat probleem bagatelliseren en onderschatten maakt de problemen met de tijd alleen maar groter.

Ares | 16-02-20 | 12:49

Tja, dat komt er misschien van als je het niveau van het onderwijs blijft aanpassen aan dat van de leerlingen.

MickeyGouda | 15-02-20 | 23:26

Oh... Dat is iets voor de zgn. 'onderwijs' partij, nl. Dictator66. Zij zullen wel opnieuw de delegatie van onderwijs stimuleren, wat dit ook betekent. In de tussentijd, de immigratie van de geitenhoeders uit Afrika.

Thoth | 15-02-20 | 23:22

doej.

GKJP | 15-02-20 | 23:08 | 1

Dag jonge. Slaap lekker.

RickyLaRue | 15-02-20 | 23:55

Vroeger zaten we met 50 kinderen in de klas. Dus was er discipline, armen over elkaar mond houden en kinderen die vragen worden overgeslagen. In die tijd was een kind dat zich misdroeg een draai om de oren geven een draai om z'n oren geven een terechte straf in plaats van kindermishandeling. We hadden nog geen computers, we waren nog niet stront verwend, van het begrip snowflakes hadden wij nog nooit gehoord. Je kwam geregeld in de bibliotheek om boeken te lenen zodat zwak leesbegaafd zijn veel minder voorkomt. Het ligt niet alleen aan het onderwijs, het ligt aan de jeugd zelf, hun mentaliteit en daaraan hadden de scholen in het verleden wat tegen moeten doen... o.a. door echte discipline in het klaslokaal te brengen.

Vuurspuger | 15-02-20 | 23:01 | 2

100% eens.
Klassikaal onderwijs, tafels leren, dictee's etc.
Als je niet kunt lezen of rekenen mis je de basis om op feiten gebaseerde beslissingen te nemen.
Het gevolg daarvan zie je in de huidige klimaat en immigratie discussie.
Beslissingen genomen op basis van emoties, die een land op de rand van de afgrond brengen.

de honden blaffen... | 15-02-20 | 23:11

Men wil ook alleen maar de zegeningen van social media en smartphones zien. Niet de nadelen en negatieve effecten. Zoals continu aan opwellingen toegeven.
Als je daar over begint krijg je de wind van voren. Opvallend trouwens, blijkbaar weten ze dat er een kern van waarheid inzit.

kloopindeslootjijook | 16-02-20 | 00:00

Deze Tweede Kamerleden die al heel lang geleden hun opleidingen hebben gedaan en een rekentoets voor de middelbare school maakten in 2015 zakten ALLEMAAL, ik mag blijkbaar ondanks mijn kroontje geen linkjes plaatsen dus Google maar op: "tweede kamerleden zakken voor rekentoets"
Ik haalde op mijn janboerenfluitjes een hele dikke voldoende voor deze rekentoets en dat nota bene zonder rekenmachine.

Roadsurfer | 15-02-20 | 22:57 | 3

Bij het zoeken naar een GS artikel uit 2015 een ander pareltje gevonden:
www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plena...
Hier een geweldig mooi citaat van Mevrouw Siderius (SP): "Pesten is van alle tijden en alle leeftijden. Schoolkinderen, scholieren, studenten en volwassenen doen het. Collega's maken elkaar het leven zuur. Op straat en in de kroeg zijn mensen mikpunt van spot en pestgedrag. Het summum van pesten heet GeenStijl. Het heeft een mening over alles, maar die kan van dag tot dag omslaan, vooral in het voordeel van henzelf. Ik kan het weten. Na een internetfilmpje in een Stentorproject om mijn zoveelste lijnpoging kracht bij te zetten, werd ik in beeld, geluid en vooral veel woorden pijnlijk afgemaakt."
Dan een linkje naar RTL. www.rtlnieuws.nl/node/1354776
De toets zelf is helaas niet meer te vinden.

Frau Merkel | 15-02-20 | 23:07

@Frau Merkel | 15-02-20 | 23:07: De toets was echt niet moeilijk maar ja ik heb dan ook een gedegen lagere en middelbare schoolopleiding gehad en ik kan goed hoofdrekenen.

Roadsurfer | 16-02-20 | 01:23

@Roadsurfer | 15-02-20 | 22:57 Probleem oplossing: Plaats altijd een spatie na de link.

Mogwai | 16-02-20 | 09:55

Het echte probleem is dat niemand in dit land meer echt bang hoeft te zijn dat het verkeerd met je afloopt en dat daardoor de verantwoordelijkheid voor je eigen scholing en maatschappelijke ontwikkeling naar de achtergrond is gedwongen. Kortom, minder uitkeringen, toelagen en subsidies, en gewoon weer hard leren op school, want anders wordt het later op een houtje bijten. Meer geld naar onderwijzers kost alleen de belastingbetaler maar geld.

bdn01 | 15-02-20 | 22:48 | 2

Dat denk ik ook.
Een veel kleinere overheid die zich richt op kerntaken en wat mij betreft ook vangnet voor mensen die het echt nodig hebben. Stop echter met dat rondpompen van subsidie en toelage. Heel veel mensen krijgen hier een en ander in, waar ze eerst fors belasting voor betalen. Uiteindelijk blijft er altijd geld hangen aan de strijkstok van de bureaucratie.
De overheid moet meer vertrouwen hebben in de burger en zelf initiatief laten ontplooien. Dat er echt nog veel zaken goed lopen is niet dankzij, maar ondanks de overheid. Met die gestage groei van de invloed van politiek en ambtenaren merk je wel dat de boel gaandeweg in elkaar gaat donderen.

Nuuk | 15-02-20 | 23:00

Inderdaad, als je faalt kun je altijd nog de politiek in.

tragic1911 | 16-02-20 | 00:00

Wat die jonge leerkrachten nodig hebben is een mentor, een begeleider. Iemand die de klappen van de zweep kent. Is het niet een idee om te kijken of je daar gepensioneerde leerkrachten voor kunt porren? Die willen niet meer (in hun uppie) voor de klas staan, wat ik overigens heel goed kan begrijpen. Maar misschien dat ze dit wel leuk vinden.
Uiteraard moeten die mensen dan wel betaald worden.
Dus ook meer geld naar het onderwijs daarvoor.
Oh, en haal de salarissen van de leerkrachten uit de lumpsum. Daar is een petitie voor: deleraaruitdelumpsum.nl/

J. Jarig | 15-02-20 | 22:47

Bij ons staan al ouders voor de klas, onbevoegde docenten en er wordt slechts 4 dagen les gegeven....... wat een gaaf land he Rutte.
Het wordt tijd dat hij voor het hekje komt te staan wegens aantasting van de rechten van kinderen op onderwijs.
En Gertjan Segers zag dat het goed was, anders had hij dat incompetente zooitje allang naar huis gestuurd. Bravo GertJan, knap gedaan hoor je gedoogsteun.

oakmont | 15-02-20 | 22:46 | 1

Segers is niet de enige verantwoordelijke. Daarnaast speelt dit in meer landen, niet enkel in Nederland. Maar dat Rutte er maar mee wegkomt, begrijp ik ook niet.
Teveel bezuinigd (passend onderwijs), om de haverklap nieuwe onderwijsmethoden, teveel focus op niet onderwijsgerelateerde zaken (soft skills ipv kennis), te hoge administratieve lasten, onbeleefde en onfatsoenlijke kinderen, dito ouders, hoge instroom van kinderen die geen Nederlands spreken etc etc.

Gazelle | 15-02-20 | 23:18

Het afschaffen van passend onderwijs en het herinvoeren van het speciaal onderwijs zou een goede besteding van het geld zijn. Of voor het aanstellen van klassenassistenten. Het gaat onderwijzers niet primair om salaris maar om de te hoge werkdruk. Het is gewoon geen aantrekkelijk beroep.

Bigi Bana Boy | 15-02-20 | 22:45

Er is geen lerarentekort, maar een overschot.
De juffen werken na het werpen van hun eerste larf allemaal in deeltijd met als gevolg dat er voor 1 klas 2 juffen en vaak ook nog een klassenassistent nodig is.
Wanneer hun kinderen naar het middelbaar onderwijs gaan wordt er nog steeds niet meer uren gedraaid, want manlief werkt zich wel kapot en 5 dagen weekend is wel zo lekker.
Het grootste nadeel is dat de management lagen worden aangestuurd door vrouwen, wat dan ook niet gebeurd en dus is het dubbel kutzooi zoals op de foto al wordt aangegeven.
Geen extra geld naar het onderwijs, dat linkse verwende gezeik moet eens afgelopen zijn, die jufjes moeten eens meer uren gaan draaien.

Ongeblustekalk | 15-02-20 | 22:43 | 5

Ik geef ze groot gelijk dat ze niet meer werken. Het grootste deel van de week werk je voor de kinderopvang. Als je dan al meer gaat verdienen gaan je toeslagen omlaag en hou je netto minder over dan wanneer je minder werkte. Het probleem is al jaren bekend en de belastingen blijven maar omhoog gaan.

Frau Merkel | 15-02-20 | 22:56

Ok dan is het bij "ons" op school dus een uitzondering. Heeft die gekke kalkie nog een punt ook :)

knutsel_ | 15-02-20 | 23:46
▼ 2 antwoorden verborgen

Wat ik me ook altijd afvraag waarom niemand het in deze discussie heeft over de rol van de stichtingen waaronder de scholen vallen. Zij bepalen in feite het koepelbeleid (sic), de financiering en daarmee de handelingsruimte van de schooldirecteuren.

popeye-de-zeemeermin | 15-02-20 | 22:43

Zou fijn zijn als de Telegraaf nu ook eens ophoudt met hun hetze tegen de onderwijzers.

Bigi Bana Boy | 15-02-20 | 22:39 | 1

Zeker, het ligt aan de leerlingen.

de honden blaffen... | 15-02-20 | 23:15

hoj.

GKJP | 15-02-20 | 22:39 | 1

ook hallo

Frau Merkel | 15-02-20 | 22:57
-weggejorist-
Farrier | 15-02-20 | 22:38 | 1

In Utopia wonen willen we allemaal wel.
Gaat nooit gebeuren.
Maar we wonen wel in een verzorgingsstaat die neigt naar communisme.
Dat wilde ik even kwijt.

HoerieHarry | 15-02-20 | 22:37 | 4

Kleine nuance wat die verzorgingsstaat betreft:
De nieuwkomers komen terecht in een verzorgingsstaat en wie hier altijd al woonde leeft nu in een "participatiemaatschappij" en moet zorgen voor een 'inclusieve samenleving'.

U bent die sterke schouder die 'zelfredzaam moet zijn c.q. alles zelf moet uitzoeken, doen en betalen.
Hoe kan de overheid anders namens u en mij een 'zelfredzaam' bestaan bieden aan iedere ongeletterde (+ familie) die vanuit elders op de wereld hierheen is gekomen?

Wering | 16-02-20 | 04:10

Lekkere verzorgingsstaat. Je betaalt je blauwen de belasting en tegen dat ik 67 ben krijg je 1000 € AOW want een 15 jaar jongere vrouw. Verzorging kunnen we weg laten.

Baron-barry | 16-02-20 | 09:40

@Baron-barry | 16-02-20 | 09:40: Terecht toch? Of wilt u soms dat uw vrouw vanaf haar 52ste ook een AOW-uitkering krijgt?

theo-is-dood | 16-02-20 | 20:26
▼ 1 antwoord verborgen

Lang verhaal, lange reacties.
Er is geen leraren tekort maar een salaris tekort.
Als je voor het onderwijs kiest gun ik iedere leraar een royaal salaris.
Je weet in ieder geval dat het geld bij de werkende mensen komt.

Petecoldfeet | 15-02-20 | 22:36 | 3

Een leraar in het basisonderwijs en speciaal onderwijs verdient tussen € 3.100 en € 5.850 per maand. Dat is inclusief onder andere vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Dat staat in de cao primair onderwijs (cao po)."
Gestolen van Theo-is-dood.
Ik vind dit best prima betaald. Helaas kan ik zelf tegenwoordig alleen nog maar dromen van zo'n salaris en moet het met de helft doen, terwijl je zonder mij gewoon geen internet in huis hebt!

BekiekUtMoar | 16-02-20 | 00:41

@Baron-barry | 16-02-20 | 01:22: Is op jaarbasis een salaris tussen de 45k en 80K... Misschien wordt u er niet vrolijk van, dat kan. Dat het slecht betaald is, is flauwelul.

Dr_Prepper | 16-02-20 | 07:35

Er is wel een leraren te kort? Het probleem is dat geen leraar voor een normaal HBO-salaris les wilt geven aan kinderen uit Islamistan. Kinderen die in een parallelle samenleving leven en die voordat ze naar de basisschool gaan, geen Nederlandse opvoeding hebben gehad maar vooral islamistische indoctrinatie. Deze kinderen trekken een niveau van de klas omlaag en versterken de segregatie in Nederland alleen maar. De Nederlands middenklasse ouder zorgt wel dat zijn kind naar een witte school gaat. Een kind uit een arbeidsklasse gezin komt vaak op een gemengde school en is als “allochtoon” kind steeds vaker in de minderheid. Deze kinderen gaan zich aanpassen aan de islamistische klasgenoten. Op een zeker moment moeten ze naar jaren pappen en nathouden in het Nederlands onderwijs toch het bedrijfsleven in. Wanneer je geen calvinistische arbeidsethos hebt, nauwelijks intellectuele bagage hebt en je voorbeeld figuur een “jongen” met een iets te dure auto die hij met dubieuze praktijken heeft verdiend. Ja, dan ben je na jaren onderwijs goed als kaartenbakvulling van het UWV.

chef werkplaats | 15-02-20 | 22:26 | 6

Zo is het, chef

Moeimaker | 15-02-20 | 22:37

Ken meerdere ex-leraren en leraressen die aan onze knuffel-allochtonen les hebben gegeven. Ze zijn allemaal letterlijk weggevlucht van die zwarte scholen in Rotterdam en Amsterdam. Met dergelijke inteelt-hersenen valt niets te beginnen helaas het is niet anders........

Roadsurfer | 15-02-20 | 22:41

@Roadsurfer | 15-02-20 | 22:41: Ik geloof ook niet dat er op een Havo-VWO-school in bijvoorbeeld Bloemendaal, Bussum, Vught of Wassenaar een tekort is aan leraren.

theo-is-dood | 16-02-20 | 20:29
▼ 3 antwoorden verborgen

We moeten in het onderwijs drastisch veranderen willen we het allemaal nog een beetje kunnen redden.
Als eerste moet de driehoek kennisoverdracht-opvoeding-adminstratie uit elkaar gehaald worden.
Leraren zijn er voor kennisoverdracht/doceren. Niet voor opvoeding en ook niet voor administratie. Schroevers-miepen zijn voor administratie, ouders voor opvoeding

Dan hebben we ook nog de allochtone medelanders die alle aandacht van de heren leraren opslurpen; zowel in taal als brutaal.
Scheiden die handel dus of nog beter: (niet plaatsen want Joris)*

Verder hebben ze in heel Den Haag lak aan onderwijs want het leverd financieel niks op op korte termijn.

Het Licht | 15-02-20 | 22:24 | 3

Dat blijkt want levert ipv leverd lol

Berbaar | 15-02-20 | 22:36

@Berbaar | 15-02-20 | 22:36:
Ik ben technisch opgeleid en niet voor taal. Dus taal is maar een bijzaak voor mij. En GS heeft helaas geen autokorektie
Maar je zal waarschijnlijk wel gelijk hebben met het d-t geneuzel.

Het Licht | 15-02-20 | 23:09

@Het Licht | 15-02-20 | 23:09:
Je zal mag ook je zult, indien je wilt.

Baron-barry | 16-02-20 | 01:24

Het zijn alleen maar de (semi) ambtenaren die constant lopen te zeiken. De politie, de zorg, de leraren. Decennia lang hadden ze het zo makkelijk. Makkelijk verdienen en geen flikker uitvoeren. Het begint nu eindelijk eens een beetje te lijken op het bedrijfsleven; laat maar eens zien wat je waard bent. Staken is voor zeikerds.

Leptob | 15-02-20 | 22:24 | 3

Je hebt er helemaal niets van begrepen!

Wandelaar met hond | 15-02-20 | 22:38

Zwitsal babypoeder gesnoven?

Moeimaker | 15-02-20 | 22:38

Flinke taal. Helpt ook echt. Denk dat de PABO’s massaal vol zullen stromen. Denk je ook niet?

Bigi Bana Boy | 15-02-20 | 22:41

Ik heb verpleegkundigen als collega’s met een hbo opleiding. Zij werken met tbs gestelden en lopen fysiek en psychisch risico’s en verdienen minder als een kleuterjuf. Met alle respect voor het onderwijs, er zijn wat mij betreft echt nog andere plekken waar de onbalans tussen opleidingsniveau, werkdruk en beloning veel groter is.

bulk | 15-02-20 | 22:22 | 2

“En de zorg dan?” Ja, de zorg verdient ook aandacht. Maar het is een non-argument. Zonder goed onderwijs zul je uiteindelijk ook geen goed opgeleide zorgwerkers krijgen.

Quichegerechtigde | 15-02-20 | 22:29

En ook daar willen jongeren niet instromen, net als bij het onderwijs.

Bigi Bana Boy | 15-02-20 | 22:42

Waarom heeft niemand het hier over de4 belangrijkste vraag uit het hele stuk??
"Wat is er bijvoorbeeld gebeurd met het entreerecht op LC & LD?"
Dat is een ingewikkelde en complexe vraag. Om dat te kunnen beantwoorden heeft u formulier A38 nodig, loket 1 op de begane grond, op blauw papier gedrukt.

Frau Merkel | 15-02-20 | 22:19 | 2

Ha het entreerecht, waar ik na 16 jaar lesgeven als academicus eindelijk aanspraak op mocht maken. En dat ik 2 jaar later toen de stichting in financiele problemen raakte weer kwijt was. Sindsdien krijg ik weer 10 procent minder salaris voor hetzelfde werk. Ik moet bekennen dat ik ook 10 procent minder hard ben gaan werken.

yiyin | 15-02-20 | 22:55

@yiyin | 15-02-20 | 22:55: Met de tien procent minder geef ik je groot gelijk. Wat het entreerecht is en wat LCD hiermee van doen heeft is mij nog immer een raadsel.

Frau Merkel | 15-02-20 | 22:59

Volgens mij gaat het allemaal niet zo kut in dit land.
Maar als je gaat zoeken vind je altijd wel wat.
We moeten niet teveel zeuren.

HoerieHarry | 15-02-20 | 22:13 | 2

Zeurende leraren zijn net als andere uitkeringsgerechtigden heel belangrijk in de ambtenarenpap.
Bullshit banen om die mensen bezig te houden en enige eigenwaarde te geven.

Is dag erg? Welnee.
Vroeger had je kinderarbeid en brak je je rug tijdens het kanalen graven.
Nu heb je onderwijsindustrie en andere ambtenarij.

Polarisator | 15-02-20 | 22:23

Uber labbekakker van BV Nederland - en echoput namens de beleidsbepalers in BV Nederland ook wel bekend als Hans de Boer, gaf als een echt compleet verrotte VVD paus dan ook geen antwoord op de vraag of werkgevers (lees aandeelhouders) mee gaan betalen.

Ieder met een vak gerichte opleiding vertrek uit dit voorbipsland.
Uiteindelijk blijven de Ruttes, Jettes en Hans de 'pisvlek' Boertjes over en moeten ze.... gaan werken.

litebyte | 15-02-20 | 22:11

Volgens mij is nog voor geen 10% van de banen fatsoenlijk onderwijs nodig en al helemaal niet om journalist te worden gelet op het feit dat zij het klimafaat propageren.

Volgende.

ProAsfalt | 15-02-20 | 22:04

Onderwijs na een jaar of twaalf is voor 98% van de kinnerzjes nutteloos. Laat werkgevers zelf hun loonslaven opleiden.

Polarisator | 15-02-20 | 22:04

Het probleem is dat er teveel part-timers werken in het onderwijs . Als de salarissen omhoog gaan worden er nog minder uren gemaakt . Hebben de kinderen niet 2 juffen bij een 10 minuten gesprek maar zijn er 3 . En niemand die zich verantwoordelijk voelt .

elevator | 15-02-20 | 22:00

Eigen schuld. Had je die leerlingen niet moeten opleiden tot manager.

Polarisator | 15-02-20 | 21:58

Heeft auteur dit stuk soms aan eoa sociaal liberale denktank uitbesteed? Hoop theorie en aannames. Praktijk is (volgens een mij bekende zijinstromer in het onderwijs) dat weldenkende jeugd er -terecht- voor past om dagelijks voor klassen met respectloos tuig te gaan staan. "Moeilijke jongens" die van huis en geloof uit geen autoriteit hoeven/mogen te erkennen aan ongelovigen of erger ongelovige vrouwen. DAT is wat er speelt in de (probleemwijken van) grote steden. Doe daar eens een enquête voor onder pabo studenten; 300 Euro erbij voor het risico zelfs buiten schooltijd bedreigd te worden voor beelden te over. De rest is technocratisch gewauwel om voor het zoveelste maatschappelijke probleem het meest veroorzakende beestje niet bij de naam te hoeven noemen.

HdJ | 15-02-20 | 21:55 | 2

En zo zit dat.
En maar blijven wegkijken en probleemontkennen.

Jan Dribbel | 15-02-20 | 22:06

Ik zag net een item over deze problematiek.
Een vraag aan een klas met 15 jarigen: lezen jullie wel eens een boek werd beantwoord met stompzinnig gelach, we lezen nooit een boek.
Al zet je drie leraren voor die klas, het wordt nooit wat.

Jan Dribbel | 15-02-20 | 21:53 | 4

Ik heb de volledige versie in Nieuwsuur gezien. Echt bedroevend te noemen. En de oplossingen ervoor ook. Boeken met de naam hip-hop erop en in de bieb een Surinamer die een stelletje stijve blanke kinderen "hip-hopdansen" aan het bijleren was. Het leek meer op ochtendgymnastiek waarin ze de dansmoves van Dragonstea Din-Tei aan het oefenen waren ipv hip-hop...

Nederland is verloren. Ze hebben op de site van Nieuwsuur zelfs de video er niet van geplaatst: nos.nl/nieuwsuur/artikel/2322537-de-s... Maar het valt anders wel ergens terug te vinden in Uitzending Gemist.

Alexander des Burgus | 15-02-20 | 22:33

Het is al een oud filmpje: "wanneer de boeken pas ná de games waren gekomen" maar voor wie het nog niet kent toch leuk om te zien:
www.youtube.com/watch?v=nQ0Nrjmr7c4
Tevens een soort "lesje framen".

Wering | 16-02-20 | 04:02

@Alexander des Burgus | 15-02-20 | 22:33:
Wow idiocracy komt steeds dichterbij lijkt het, wat een treurigheid. Geen focus meer, geen lees- of rekenvaardigheid, geen redeneervermogen, diepgang of motivatie. Hm, heeft Apple daar niet een app voor?

2tribes | 16-02-20 | 10:08
▼ 1 antwoord verborgen

Dit gaat over arbeidsomstandigheden. Allemaal terechte punten ook, zo lijkt het. En natuurlijk biedt meer budget meer mogelijkheden, maar vanuit het andere oogpunt -de ontvanger van onderwijs- is het misschien een goed idee om eerst een nieuw/helder beeld te verkrijgen over welke opties voor onderwijs een mens gelukkig maakt, in de context van de hedendaagse samenleving, voor je er meer geld tegenaan smijt. Er zijn zoveel dogma's, bijvoorbeeld dat iedereen naar school moet, dat de discussie inmiddels al een onzuivere is. Want als je als maatschappij te grote klassen, problemen met handhaving van klassen (waarom stuur je bijv. agressieve moslimkinderen niet van school) en een tekort aan ongeschool personeel hebt, dan heb je boter op je hoofd als je tot een plan komt om gastarbeiders uit Afrika te halen. Zeker als je dat op een moment doet waarop de leefdruk in de maatschappij tot een kookpunt is door het mislukken van het vorige experiment met gastarbeiders.
Interessante items steeds, Feynman. Maar zou het graag in context van elkaar gaan zien.

harryverdetsie | 15-02-20 | 21:51

Men had het onderwijs NOOIT aan de ROOIEN moeten toevertrouwen.... Vanaf dat moment is het uit de klauwen gelopen. En niet te weinig . Het resultaat ziet men al enkele jaren.

gebochelde | 15-02-20 | 21:50

Tja, waarom beter onderwijs? Dan krijg je weerbare jongeren die zelfstandig zijn, en dat is nou net wat de overheid niet wil. Je moet net slim genoeg zijn om de knoppen van de machine te kunnen vinden maar te achterlijk om het systeem in verlegenheid te brengen.

OudeNederlander | 15-02-20 | 21:43 | 1

George Carlin

King of the Oneliner | 16-02-20 | 02:09

Misschien ben ik wel de enige hoor.
Maar ik heb totaal geen idee waar dit over gaat.
Wat is de moraal van dit verhaal?

HoerieHarry | 15-02-20 | 21:36 | 9

@Wim Venijn | 15-02-20 | 21:44:
Megascholen zijn juist goed: veel keuzevrijheid. Ideaal als je nog niet precies weet wat je wil.
Ook heel fijn voor autisten (zoals ikzelf) omdat het door de omvang veel meer gestructureerd is.

******** | 15-02-20 | 21:54

@******** | 15-02-20 | 21:54: wat je wilt. Hoewel “wat je wil” tegenwoordig niet meer helemaal fout wordt gerekend.

borgmonster | 15-02-20 | 22:32
▼ 6 antwoorden verborgen

Ja, maar... er is geen geld voor. Er moeten boeren worden uitgekocht wegens stikstof, subsidies verstrekt aan windmolen- en zonneparken, aan Tesla-bezitters en andere bullshit tegen het klimaat en zeespiegel des doods. Die kinderen kunnen net als Greta best zonder school, want als we nu niets doen dan beroven we onze lieverdjes van hun jeugd. Daar past natuurlijk geen onderwijs in. Is gewoon geen geld voor. Hebben we allemaal nodig om van het gas af te gaan en warmtenetten te bouwen. Dat kost honderden miljarden. En tja, daar kunnen we wel heel veel leraren van betalen, en heel veel verpleegsters enzo, maar je moet prioriteiten stellen. Dus.

Maar ik geloof dat D66 het antwoord heeft, want die wil weer slaven gaan invoeren uit Afrika om onze kinderen te onderwijzen. Waarin weet ik ook niet, maar dat komt binnenkort vast op de D66 website in het verkiezingsprogramma. Het staat er nu nog niet op. d66.nl/arbeidsmigratie/

Stormageddon | 15-02-20 | 21:35 | 2

D66 heeft in ieder geval de oplossing niet. Ja, mensen kunnen aan het werk worden gezet op plekken waar ze arbeidskrachten missen, maar in Afrika hebben ze hetzelfde onderwijsprobleem als Nederland. Alleen doen zij er niks aan, omdat door NGO's de Afrikanen het beeld is aangepraat dat zij arm zijn en arm blijven en dat ze er niks aan kunnen doen zonder Westerse hulp. www.africanexponent.com/post/10399-wh... Maar goed, het gebrek aan eten zal daar ook wel een issue zijn denk ik

Alexander des Burgus | 15-02-20 | 22:42

@Alexander des Burgus | 15-02-20 | 22:42:
Ja en wat ga je doen als er weinig voedsel is? Heeeel veel kindertjes maken. Makes sense. right? Oh nee, zonder goed onderwijs geen logisch denkvermogen ofzoiets...

2tribes | 16-02-20 | 10:19

150 jaar geleden leefden vele Nederlanders in bittere armoede, onder erbarmelijke omstandigheden.

Nederland is geworden tot wat het is geworden door het Kinderwetje van Van Houten.

Wanneer we nu vaststellen dat we achteruit gaan, dan is mijn eerste vraag: "waarom?".

Ik ben niet zo van de aluhoedjes, maar we zien dit toch al decennia lang richting het afvoerputje lopen?

Waarom dan?

De Droit | 15-02-20 | 21:28 | 5
▼ 2 antwoorden verborgen

"Er mist een carrièreoptie richting verdere verbetering van het primaire proces voor de klas." Juist. En dat geldt overigens voor heel veel vakgebieden. Up or out, ervaring telt nauwelijks, en de enige ontwikkeling in je carriere is een stap naar management of consultancy. Moeten we niet willen.

Het lijkt me ook logisch - zeker ook gezien de relevante vaardigheden voor het vak - dat een leraar met flink wat ervaring meer verdient dan de schooldirecteur; een rol waar het zwaartepunt echt niet op ondernemerschap ligt (eindeloze fusies met andere scholen tellen niet, en leveren ook geen meerwaarde), maar vooral op administratie.

In sommige gevallen (op kleinere scholen, met name basisonderwijs) is dat gelukkig al het geval. Ik zeg gelukkig, maar blijkbaar is dat maatschappelijk gezien uiterst onwenselijk: "Op veel basisscholen in het land ging dat brandalarm namelijk af, omdat directeuren aandacht vragen voor hun salaris. Het komt namelijk voor dat schooldirecteuren minder verdienen dan de leerkrachten aan wie zij leiding geven." (uit: eenvandaag.avrotros.nl/item/basisscho... ). De horror. Het klinkt misschien gek, maar "leiding geven" in zo'n organisatie is zwaar overschat. Je hoeft er echt niet veel voor te kunnen, en een beetje natuurlijk leiderschap is alles wat je nodig hebt.

Doe het zoals vroeger: kleinere scholen met goedbetaalde leraren, die met genoeg zijn om naast het lesgeven ook andere taken in de school op zich te kunnen nemen. Geen enkele van de scholen waar ik op zat had een "directeur". En het personeel dat niet direct bij het lesgeven betrokken was (leraren en assistenten dus) was op 1 hand te tellen. Lijkt me een stuk efficienter dan al die megascholen.

Muxje | 15-02-20 | 21:28 | 3

Meer vrije uitloop-scholen, minder legbatterij-scholen. Weinig aandacht voor het individu nu. Iedereen moet maar mee komen met de eenheidsworst van onderwijs. De sufferd van de klas trekt de rest mee naar beneden.
Minder bestuurslagen en meer onderwijzers. Minder administratieve geneuzel, om de excelsheetjes van de ambtenaren te moeten vullen.
Goed betoog, helemaal mee eens.

Wim Venijn | 15-02-20 | 21:35

In 2002 ook al geconstateerd door de goddelijke kale. Al 19 jaar verloren dankij...
www.trouw.nl/cs-b97c6b60

Kladderadatsch | 15-02-20 | 21:41

@Wim Venijn | 15-02-20 | 21:35: Of durf eens te experimenteren met geheel privaat betaald primair onderwijs. Ik durf te wedden dat daar in 010, 020, 030 en 070 ruimte voor is in de markt.

theo-is-dood | 15-02-20 | 21:58

Het probleem zijn niet de salarissen, maar de leerlingen aan de lage kant van het onderwijs.

Blasfemie | 15-02-20 | 21:25 | 7

Sssstt... wát er ook gebeurt, als je dát maar niet hardop benoemt.

Wering | 16-02-20 | 03:56

@keestelpro | 15-02-20 | 23:04:
Ik zat eens bij haar in de buurt toen ze in een zakelijk overleg zat en gebeld werd. Haar ringtone liet ludiek bedoeld eendengekwaak horen. Dat was het moment dat ik alle vertrouwen/respect -voor zover nog aanwezig- in onze landsbestuurders verloor. Primair getriggerd door Sharon.

2tribes | 16-02-20 | 10:36
▼ 4 antwoorden verborgen

Die UN 'sustainable development goals 2030' waar Nederland zich aan gecommiteerd heeft betekenen niet anders dan dat de boel op allerlei gebieden gesloopt moet worden: boeren, vissers, burgers etc. etc. Op alle vlakken en gebieden. Inclusief het onderwijs dat qua niveau naar beneden gebracht moet worden zodat de zomaar vrij binnen gelopen/gelaten (illegale) immigranten uit gebieden waar een veel lager gemiddeld IQ heerst ook mee kunnen doen.

Die sustainable -iedereen gelijk- development agenda gaat een prachtige toekomst geven voor ons (ooit) prachtige landje.

laagvliegert | 15-02-20 | 21:24

Haha het MKB gaat het nu ook eindelijk voelen, dan importeren ze toch gewoon kennis uit Afrika,

marrretje | 15-02-20 | 21:22

Gewoon even Hannes Minkema volgen op twitter, Feynman, en je ziet plotseling de olifant in het klaslokaal: de lumspum regeling, waarbij overkoepelende besturen een zak geld krijgen van de overheid op basis van het leerlingenaantal, en die het geld naar eigen inzicht mogen besteden. Gevolg: steeds minder geld ging naar de leraar; de managers, onderwijsadviseurs, bestuurslagen gingen er met de poet vandoor. In 20 jaar zijn de kosten van onderwijs verdrievoudigd, terwijl de kwaliteit achteruit is gehold.
Als onderwijs wordt gezien als overheidstaak, schrap dan de lumpsum regeling en ga terug naar de status ante. De werkgevers die maar roepen om meer geld voor het onderwijs, weten niet waarover ze lullen, of ze zijn goede vriendjes met de onderwijsbobo's met hun megalomane geldverspilling - over de ruggen van de leerlingen en studenten heen.

Rest In Privacy | 15-02-20 | 21:22 | 4

Ga je nou beweren dat je scholen niet moet benaderen als een bedrijf ('hier is een zak geld, regel het verder zelf maar'). Dat controlerende ambtenaren misschien tóch nuttig zijn?

******** | 15-02-20 | 22:01

@JvanDeventer | 15-02-20 | 21:49:
Absoluut mee eens: leraren moeten een hoger niveau hebben dan hun leerlingen.
We moeten af van aspirant-leraren die niet alleen de taal&rekentoets lastig vinden maar die ook nog openlijk lopen te klagen dat zulke basiskennis wat hun betreft totaal niet relevant is voor het beroep van leraar. Met zo'n mentaliteit heb je he-le-maal niks in het onderwijs te zoeken.

******** | 15-02-20 | 22:07

@JvanDeventer | 15-02-20 | 21:49: vroeger waren leraren nog kritisch, zelfbewust. Daar is niets meer van over. Ze zijn bang geworden.

Rest In Privacy | 15-02-20 | 22:11
▼ 1 antwoord verborgen

Met de salarissen in het onderwijs is helemaal niets mis.
Vergeleken met andere beroepsgroepen is de netto beloning per gewerkt uur bijzonder ruimhartig. En dat geldt ook voor de vergelijking met de salarissen van docenten in vergelijkbare landen.
Ten slotte moeten we in Nederland eens af van het dogma dat kwaliteit verbeteren een kwestie van meer geld ernaar toe gooien is; dat werkt zelden tot nooit, omdat het achterliggende probleem van kwaliteitstekort vrijwel nooit geldgebrek is.
Dat wordt ook keer op keer bewezen door de praktijk.

jemagookniksmeer | 15-02-20 | 21:18 | 6

@theo-is-dood | 15-02-20 | 21:54:
Met al het nakijken ben je toch wel tot 17h zoet hoor.
Het voorbereiden van de lessen is de eerste jaren ook best nog wat werk, maar daarna kun je de meeste lessen nog jarenlang recyclen.

Het salaris is gewoon echt niet slecht voor een HBO-baan met vast contract en goede secundaire voorwaarden. In Amsterdam zou er eventueel een huisvesting-toeslag kunnen komen voor leraren, maar 'in de provincie' heb je het stukken beter dan bijv de hbo-afgestudeerden (ongetwijfeld vooral in opleidingen als filosofie en kunstgeschiedenis) die in Zwolle voor minimumloon bij Wehkamp werken
www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2020/n...

******** | 15-02-20 | 22:22

@SterF... | 15-02-20 | 22:15: Kom nou, wat stelt na een paar jaar lesvoorbereiding nog voor? En wat moet je nakijken, dat heb je toch zelf in de hand? Je hoeft jouw klas niet elke dag een proefwerk te laten maken, dat kan best slimmer.

theo-is-dood | 15-02-20 | 23:08
▼ 3 antwoorden verborgen

In twee jaar tijd 5 miljard meer naar sosjale zekerheid. Onderwijs is hetzelfde gebleven. Kost wat die apothekers.

Wim Venijn | 15-02-20 | 21:18 | 4

@Wim Venijn | 15-02-20 | 21:25: Nee, gebrek aan begrijpend lezen mijnerzijds.

ikbenerweer! | 15-02-20 | 21:34
▼ 1 antwoord verborgen

Mooi dat VMBO anno 2020 ook naar college gaan en kunnen promoveren! Win Win...

BinAardig | 15-02-20 | 21:17

Misschien wordt het tijd dat leraren niet meer automatisch op partijen stemmen die altijd alleen maar roepen dat er meer geld naar onderwijs moet maar er verder niks van snappen. Ik zag het op de universiteiten waar ik werkzaam was. Daar is kritisch denken ook achteruit gegaan.

Deflatiemonster | 15-02-20 | 21:17 | 1

PvdA en vakbonden: soms echt wel nuttig, maar ook een terechte reputatie dat ze slechte leraren veel te lang beschermen.

******** | 15-02-20 | 22:26

Jammer voor de kinderen, maar het tegen de plinten opklotsende belastinggeld is 'hard' nodig voor de 'energietransitie', 'het klimaat' van Frans Timmermans en de verhoogde EU-afdrachten na Brexit. Kwestie van prio's met in de regering D66, de onderwijspartij. Een dom kiezend volk krijgt wat het verdient.

Fijnstoffer | 15-02-20 | 21:14 | 3

Geld is niet het probleem.
De maatschappij is verrot,er is geen respect meer voor ook maar iets.
Als ik vroeger op school vervelend was werden mijn ouders naar school geroepen en kreeg ik thuis nog eens een oorvijg.
Tegenwoordig mag de leraar hopen dat hij/zij niet een klap voor zijn/haar kokker krijgt als je de prinsjes of prinsesjes bekritiseerd.

ditotje | 15-02-20 | 21:27

@ditotje | 15-02-20 | 21:27:
Gelul. Leraren roepen graag dat ouders agressief&onredelijk zijn om te verbergen dat er heel veel ouders zijn met heel erg terechte klachten (bijv over leraren die nauwelijks kunnen spellen)

******** | 15-02-20 | 22:28

@******** | 15-02-20 | 22:28: hier zo'n ouder. Ik heb eennstrijjd van bijna een jaar gevoerd met de school van mijn zoon. Tot aan de geschillencommisie aan toe. Grotendeels in het gelijk gesteld waarbij het belangrijkste punt gewoon onbesproken is gebleven en beroep is niet mogelijk. Het kost bakken met energie om zo'n procedure door te zetten menigeen zal lopende dit proces afhaken. De kliek dekt elkaar en houdt de deksel op de beerput. Zachte heelmeesters, stinkende wonden.

Kukooo1 | 16-02-20 | 00:03

D66: "We moeten meer leraren importeren uit Afrika!"

threeheadedmonkey | 15-02-20 | 21:13 | 5

Met de toenemende vergrijzing hebben we handen aan het bed nodig blijkbaar.
Zo jammer dat het in de praktijk handen onder het bed, in het matras of onder het kussen blijken te zijn, alwaar gelang het geld verstopt ligt.

keestelpro | 16-02-20 | 00:47

Koranscholen.

Is dit nog nieuws? | 16-02-20 | 00:59

Zijn er eenmaal meer haatbaarden dan oorspronkelijke bewoners in Nederland,. dan worden Jetten en co van deze fijne D66 club als eerste van een hoge flatgebouw geflikkerd. Met geziegt (niet naar Mekka) maar naar het asfalt.

luto333 | 16-02-20 | 09:14
▼ 2 antwoorden verborgen

Menigeen doet de deur niet meer open, komt na zonsondergang niet meer op straat. Lekker landje!

BinAardig | 15-02-20 | 21:11 | 1

Het autoavondklok syndroom.

keestelpro | 15-02-20 | 21:27

Ik ben er ook zo eentje. Alleen was ik zij-instromen... Geen begeleiding, geen programma, er was zelfs geen lesmateriaal in mijn vakgebied. Ik moest alles zelf uitvinden. Uren eigen tijd stak ik erin. Bouwde lesprogramma's voor 4 leerjaren tegelijk, dees alles op intuïtie, want mijn 'collegas' staken ook geen poot toe. Te druk, te overbelast? Geen idee, maar de onderwijsdroom werd een totale deceptie. Ik werd onder druk gezet cijfers op te hogen omdat er anders door leerlingen niet overgegaan werd. Kost namelijk geld. Ik moest typische praktijklessen maar tegelijk in de zelfde ruimte met andere klassen en docenten doen. Anders te duur. Moest lesgeven met 20 jaar afgeschreven materiaal en instrumenten. Te duur.
De opleidingsmanager vroeg het docententeam in het kader van passend onderwijs om specialistisch begeleidingstaken er naast ons werk bij de doen...wanneer dan hoe dan? Er werd zelfs gezegd dat recente aangetrokken docenten (waaronder ik dus) waarschijnlijk weg moesten in dat geval omdat inhuurkosten van betreffende specialisten budgetoverschrijding zou opleveren. Waanzin.
Uiteindelijk werd ik geloosd. Heb al mijn lessen vernietigd. Zoek het maar uit. Lullig voor de leerlingen, maar het systeem is verneukt tot op het bot.

Pedante-aap | 15-02-20 | 21:11 | 7

@Crash77 | 15-02-20 | 22:11: ja. Onderwijs mag best geld kosten, maar je kort het niet runnen als een bedrijf. Teveel schijven, teveel consultants, nutteloze kutcursussen, gammele kwalificatiedossiers... En opleidingsmanagers met achtergronden die echt niks te zoeken hebben in deze sector en er een puinhoop van maken...

Pedante-aap | 15-02-20 | 22:37

@Pedante-aap | 15-02-20 | 21:45: klopt helemaal, komen eraf met 2 linkse handen geen vakkennis en denken manager te zijn, maar geen idee wat het verschil is tussen een hamer en een schroevendraaier

Idiot456 | 15-02-20 | 23:05

@Idiot456 | 15-02-20 | 23:05:
Schroevendraaier... daar heb ik laatst een jeugdig iemand mee bezig gezien. Klok-klepel. Dat een schroevendraaier in lijn met de schroef moet blijven had blijkbaar niemand verteld. Het leek wel of hij met een hand een booromslag bediende!

chefren | 16-02-20 | 00:49
▼ 4 antwoorden verborgen

Het GeenStijl café is maar leeg deze zaterdagavond. Is iedereen buiten met Dennis aan het spelen?

keestelpro | 15-02-20 | 21:10 | 2

Ik denk dat de reaguurders wel weer terugkomen na de mislukte versierpogingen in de kroeg. Met of zonder Dennis.

threeheadedmonkey | 15-02-20 | 21:25

Haha, multi cultural mag wat kosten. Toch elite... intussen is de zorg, met name ouderenzorg ook een grote puinhoop en zal de rest spoedig volgen. Prachtig, gelukkig hebben we een islamitische slager die zijn vlees ook graag aan de kufars verkoopt.

Bill Cosby | 15-02-20 | 21:06 | 2

Ik had best leraar willen worden maar ik ben gezakt voor zwarte band karate.

keestelpro | 15-02-20 | 21:05 | 2

Daar had je het nog niet mee gered Kees. Nee, tegenwoordig moet je minimaal een tour of duty in Syrië hebben gedaan voor op je CV.

Botte Hork | 15-02-20 | 21:15

@Botte Hork | 15-02-20 | 21:15:
Ik vrees dat je gelijk hebt Hork. De millennials hebben helaas hooguit tour of duty ervaring op Steam.

keestelpro | 15-02-20 | 21:30

Wat een ongeloofelijk jankstuk zeg.
Nauwelijks GeenStijl niveau.
Er wordt hier weggelaten waarom de noodklok over het onderwijs wordt geluid waar het kennelijk slecht gaat.

Effe kijken, wat gaat er slecht? ""Het gaat heel slecht met de leesvaardigheid en dat geldt vooral in de achterstandswijken"
Wacht even, je importeert bijna 100.000 asielzoekers per jaar incl hun kinderen waardoor je klassen krijgt waar de kinderen 15 talen door elkaar spreken en er bijna geen nog fatsoenlijk Nederlands spreekt.
En dat ligt dan aan ons onderwijssysteem????
Ik kom niet meer bij. Als je in Amsterdam bent, in de tram op straat in winkels en in kroegen bijna iedereen spreekt een andere taal dan Nederlands, Je moet zelfs geluk hebben dat het personeel je nog in het Nederlands kan helpen maar in het centrum zijn er best veel shops waar ze als je Nederlands praat effe iemand erbij moeten roepen die dat ook spreekt

ZomaarEen | 15-02-20 | 21:05 | 12

Gewoon altijd, vooral in het weekend, eerst even kijken wie de auteur is... staat Feynman eronder weet je dat je het kan skippen/overslaan... scheelt je een hoop tijd en frustratie... tenzij je van autistisch gedram houdt natuurlijk.

overVecht | 16-02-20 | 09:25

"maar in het centrum zijn er best veel shops"
Dat heet in het Nederlands een winkel.

Best grappig, zo schrijven en dan klagen dat er in Amsterdam nauwelijks meer Nederlands wordt gebezigd.

EefjeWentelteefje | 16-02-20 | 10:48

@Busverhuur | 16-02-20 | 09:22: Dat is geen randstad probleem ook op de VMBO's buiten de randstad kom je ze tegen en er hoeft er maar een vervelend te zijn.

voldemort | 16-02-20 | 11:28
▼ 9 antwoorden verborgen

Ze willen allemaal vlogger of blogger worden en zo.
Welkom in de nieuwe tijd.

HoerieHarry | 15-02-20 | 20:57 | 4

Nee dan de babyboomers: wilden allemaal kunstenaar of demagoog worden. Maar bij gebrek aan volgelingen was een baan als leraar ook acceptabel, zolang er maar niet echt gewerkt hoefde te worden

******** | 15-02-20 | 22:35

@******** | 15-02-20 | 22:35: ik denk dat je een verkeerd beeld hebt, zonder de gepensioneerden en baby boomers die in 99% van de gevallen hun hele leven 40 uur of meer per week gewerkt hebben, had jij niet op Geen Stijl kunnen typen omdat je niets had geleerd, die mensen hebben het land opgebouwd, dus wat meer respect is op zijn plaats

Idiot456 | 15-02-20 | 23:01

@Idiot456 | 15-02-20 | 23:01:
Kwats.
Het land is opgebouwd door de vooroorlogse generatie, de boomers zijn in een gespreid bedje terecht gekomen en hebben het vervolgens fanatiek lopen verzieken.

Natuurlijk proberen ze nu fanatiek in elke discussie met de eer van de opbouw te gaan strijken, tis een goeie truc natuurlijk, pronken met de veren van een ander, boomers hebben hun hele leven niet anders gedaan.

happen naar de baas | 15-02-20 | 23:51
▼ 1 antwoord verborgen

De bakermat van de beschaving ligt in Arabië dus het is niet meer dan logisch dat we zoveel mogelijk arabieren importeren. Je merkt aan alles dat het niveau van wetenschap sindsdien tot grote hoogte is gestegen met als hoogtepunt de klimaatwetenschap. Zo knap!

keestelpro | 15-02-20 | 20:57 | 3

Geschied vervalsing.

Is dit nog nieuws? | 16-02-20 | 00:59

Het enige dat in Arabië is uitgevonden is het getal nul. Erg toepasselijk.

En wat blijkt: dat hebben ze nog uit India gejat óók!

libertat | 16-02-20 | 04:32

De zogeheten Arabische slag. Is overal succesvol.

Rest In Privacy | 16-02-20 | 10:28

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Online Casino