Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten – Eerste % stikstofdossier

Een paar weken terug werd nog 50 jaar internet gevierd, en toch staan we als lemmingen in de file, en als sardientjes in de trein. Waar zijn we precies mee bezig? 

De stikstofmaatregelen hebben een gezamenlijk effect van een half procent, terwijl de ambitie is de uitstoot te halveren. Het heeft ruim vijf maanden gekost dit pakket te maken, en het kabinet wil nog honderd keer zo veel ingrijpen in het dagelijks leven. Precies zoals milieufetisjist Johan Vollenbroek voorschrijft. Dit pakket is niet de oplossing, het is de eerste pagina van een boek.

Het kabinet besluit ook om 30% van de vrijgekomen beleidsruimte niet terug te geven aan bouw & voedselvoorziening. Men kiest hier voor verdere natuurverbetering, waardoor er nog zeldzamere plantjes zullen verschijnen in Natura2000-gebieden, zodat we daarna nog minder mogen uitstoten. Dit is een soort tie-wrap om je nek, die steeds verder vastklikt.

Zelfs met PFAS gaat het kabinet soepeler om. Er is besloten de norm voor veilige grond op te rekken naar wat er in normale grond zit. Niet langer is technisch meetbaar de norm, maar de achtergrondwaarde die in alle grond gevonden wordt. Dankzij nieuwe technologie wordt altijd wel iets gemeten, dankzij eeuwen aan industriële revolutie is overal wel wat te vinden.

Nederland zou qua stikstof het slechtste land van de EU zijn. Ten eerste blijkt dat niet uit ons grondwater, dat minder nitraat bevat dan het EU gemiddelde. Zie figuur A uit deze PDF. De uitstoot van NOx en NH3 wordt gedeeld op de oppervlakte van een land, niet op het aantal inwoners. Zou Nederland op papier fuseren met Suriname, zijn we weer het beste jongetje van de klas.

Wat een land of bedrijf mag uitstoten, hangt af van hoe vervuilend dat land of bedrijf op de peildatum is geweest. Deze manier van rekenen straft bedrijven en landen die in een vroeg stadium al milieumaatregelen namen. In de Randstad wordt al hoofdzakelijk 100 of langzamer gereden, waardoor de maatregel 130 af te schaffen daar geen effect heeft, en dus geen oplossing biedt.

Schone bedrijven en regio's moeten nogmaals reduceren tegen enorme kosten, om te concurreren met bedrijven in de Europese Single Market die zijn vrijgesteld van Europese regels, niet hoeven te reduceren vanwege een 140 keer zo hoog plafond of dat kunnen met simpele maatregelen. Dit is economische zelfdestructie, van gezond handelsland tot arm importland.

Het plaatje van het RIVM spreekt boekdelen. Landbouw duidelijk in het zwart, verkeer & industrie verborgen in het grijs. De emissieregistratie vergeet de opname van stikstof door landbouw en stelt hun daarmee in een kwaad daglicht. Waar het verkeer niets van haar uitstoot weer terugneemt, vangen gewassen driekwart van de stikstofverbindingen en inmiddels bijna alle fosfaatverbindingen.

Boeren zijn alleen de grootste als je hun opname van stikstofoxiden en ammoniak vergeet. Als vliegbewegingen boven een hoogte van 914 meter niet meetellen. De regels tijdens het berekenen sturen hier de conclusie. Onze buurlanden doen nu al een derde van de stikstofneerslag cadeau, dat wordt alleen maar meer.

Verkeer veroorzaakt ruim 60% van de uitstoot stikstofoxiden, waarvan de helft door zeevaart. Zeker op schepen is ruimte voor grote installaties om dit tot sterk te reduceren, zoals eerder van auto's en vrachtwagens is geëist. Dat zijn veel grotere stappen dan een maatregel zoals langzamer gaan rijden, dat scheelt maar 0,3%.

Bijna een kwart van de stikstofoxiden komt uit goederenvervoer. Dankzij een verschuiving richting online handel en kleine pakketjes een snel groeiende sector, waar het verplicht stellen van elektrische aandrijving een oplossing is. Stationair draaiende of steeds stoppende dieselbusjes zijn een ramp voor goed motormanagement en milieuvriendelijke verbranding.

Ruim tien procent komt door personenvervoer. Hier moeten we ons echt afvragen of al deze verkeersbewegingen wel nodig zijn. Een autoloze zondag werd geopperd, maar een warmere variant erop werd vergeten. Werknemers moeten van werkgever wisselen of verhuizen om minder te reizen, enorme drempels zonder garantie op langdurig succes. Hier ontbreekt een CAO-recht.

Binnen het arbeidsvoorwaardenmodel zijn reiskosten een ondergeschoven kindje. De kosten worden deels betaald, tijd meestal niet vergoed. Werkgevers zien wel de voordelen van centralisatie, maar niet de verborgen kosten en reistijd van hun personeel. Al helemaal niemand ziet het milieueffect van extra forenzen in filevorming, fijnstof en aanrijdingen.

Een paar weken terug werd nog 50 jaar internet gevierd, en toch staan we als lemmingen in de file, en als sardientjes in de trein. Waar zijn we precies mee bezig? We plukken de vruchten niet van technologische vooruitgang. Archeologen zullen denken dat de dagelijkse files gebedsdiensten zijn onder leiding van Mattie en Marieke. Dit kuddegedrag is niet meer logisch verklaarbaar.

Het kabinet kan ervoor kiezen haar complete ambtenarencorps een thuiswerkdag cadeau te doen. Kans op 40% stijging in arbeidsproductiviteit. Dit geeft een directe besparing van uitstoot, per aanstaande maandag. Scheelt ook stevig in de files en overvolle treinen. Het Rijk hoeft dan ook 20% van de reiskostenvergoedingen niet meer uit te keren.

Reistijd erkennen als werktijd geeft via marktwerking pas echt milieuwinst.

Reaguursels

Inloggen

Ja, heel leuk allemaal Feynman, maar natuurlijk een lulverhaal. Waarom? Nou, gewoon omdat er helemaal _geen_ stikstofprobleem is. Punt. U hoeft derhalve dus ook geen oplossingen te zoeken.

Maar als u toch persé wilt zoeken kijk dan eens in het schuurtje van de drammende klimaathufters, daar treft u het probleem vanzelf aan. Inclusief de grote jongens, zoals bijvoorbeeld Vattenfail.

Kinkfactor | 17-11-19 | 19:48

In de duinen worden alle instandhoudingsdoelstellingen weggevreten door hordes damherten. Maar ja, dieren, dus dan gaan al die natuurgekkies dwars voor de oplossing liggen.

marchbrown | 17-11-19 | 17:18 | 1

De Amsterdamse waterleidingduinen zijn al decennia natuurgebied. Al ver voor de machtsovername door de EU. Toch mag het koningshuis er straks oliegestookte races met meer dan 300km per uur zonder dempers organiseren.

oplichter | 17-11-19 | 17:49

Een beetje geneuzel, dit verhaal. Je kunt als boer niet bepalen waar de stikstofdeposities uit jouw activiteit terechtkomen. Middels de stelling dat je dit compenseert door stikstofdeposities uit andere bronnen voor een goed doel aan te wenden negeer je tijd en ruimte en maak je er iets louter administratief van. Bovendien trap je in dat verhaal dat de verlaagde maximumsnelheid een totale reductie van 0,32% zou opleveren. Dit getal komt namelijk voort vanuit het idee dat langzamer rijden minder brandstof kost en dit een evenredige verlaging van emissies oplevert. Wanneer een auto 130km/u rijdt zorgt de katalysator er echter voor dat er helemaal geen stikstofverbindingen in de uitlaatgassen voorkomen. Die komen juist voor wanneer de auto langzamer rijdt en de katalysator te koud blijft.

Pierre Tombal | 17-11-19 | 14:58

Je kunt je een ongeluk schrijven en boeken vol met klimaatfeiten, de Milieulobby zal niet willen luisteren, ze hebben hun eigen Waarheid. Ze drammen gewoon hun zin door, ten koste van onze manier van leven. Dat is precies hun bedoeling, zoals de oprichters van XR zelf toegeven. Ze gaan over lijken, letterlijk.

Bolder | 17-11-19 | 13:53 | 1

Links heeft de leugen lief

KeesZet | 17-11-19 | 14:10

En weer eentje die oplossingen gaat opperen voor een probleem dat er niet is. Dat het deze keer Feynman is, verbaast me, maar toch ook weer niet. Nederlanders kunnen het gewoonweg niet helpen om toch maar weer naar oplossingen te zoeken, ondanks of er een probleem is. Het polderen is hier een obsessie.
U mag het misschien raar vinden, meneer, dat mensen 's ochtends in de file staan, maar dat komt omdat we naar ons werk moeten. Thuiswerken wordt hier als een geweldige optie geopperd, maar in hoeverre weet een werkgever of er wel wat wordt uitgevoerd? Ik had vroeger een leidinggevende die op zijn thuiswerkdag lekker met de kinders in de speeltuin aan het ravotten was. Niet iedereen heeft de discipline om thuis te werken, ook is niet ieder beroep thuis uit te voeren. "Wat ben je aan het doen in de badkamer, schat?" "Ik ben die dakkapel aan het monteren zodat ik die morgen kan plaatsen bij klanten".
Ik ga dus niet mee in de denkwijze van 'hoe krijgen we die getallen omlaag' als ik weet dat die getallen gekunstelde onzin zijn, met als doel een excuus te hebben om de burgerij te plunderen en de boer kalt te stellen. Epstein didn't kill himself.

Datsun_Cherry | 17-11-19 | 13:35

En flexibiliseer!! Ook basisschooltijden.. thuiswerken voor kinderen ipv opgehokt in een overvol klaslokaal ! kennisoverdracht centraal stellen en het voor meer kinderen mogelijk maken om van de beste leerkrachten les te krijgen! Als iemand nou geweldig goed breuken kan uitleggen.. maak een filmpje en deel het! We kunnen met al onze techniek toch wel wat slimmer aan de slag? Maak van je thuis weer meer dan alleen een hol om te eten en te slapen.

hindipopup | 17-11-19 | 13:24

De grafiek bovenaan gaat terug tot 1990.... ga eens terug tot 1900 en hij tikt de tl's uit het plafond...

Hellooder | 17-11-19 | 12:04

Vroeger was alles beter. Toen: Tot de dood ons scheidt. Nu: Tot de schijt ons doodt.

laatste_waarschuwing | 17-11-19 | 11:18 | 2

Neuk!

Hellooder | 17-11-19 | 12:02

Dat is een fictie veroorzaakt door een slecht geheugen, behalve dat de levensduur toenam en de welvaart steeg is er door de technische verbetering enorme winst geboekt een smartfoon is een wonder, wat slecht een enkeling zich bewustis.

bijna_raak | 17-11-19 | 12:02

"De (reis)kosten worden deels betaald" met een plafondwaarde, ga je daar bovenuit krijg je niet meer. en als Bonus ziet de fiscus reiskosten als inkomen en mag je er belasting over betalen. daarom heet het Roverheid

isotope 465 | 17-11-19 | 11:13

@Analia von Solmsch | 17-11-19 | 11:44: Ja vooral door het OV peperduur te maken, heel slim. Brommertjes veroorzaken overigens een veelvoud van de vervuiling die autos hebben maar goed dat mag de pret niet drukken.

bijna_raak | 17-11-19 | 12:05

@bijna_raak | 17-11-19 | 12:05:
Klopt, de vvd heeft onlangs het btw-tarief van 6 naar 9 opgehoogd, dus het ov weer duurder!

Analia von Solmsch | 17-11-19 | 12:18

@arie-hoax | 17-11-19 | 11:48:
De auto is inderdaad een stuk schoner, dat kostte overigens tientallen jaren. Moest overigens wel met regelgeving gebeuren. Maar er zijn nu wel een stuk meer auto’s.
de SUV is super populair: lekker groot en zwaar! Vvvvroemmmm

Analia von Solmsch | 17-11-19 | 12:24
▼ 2 antwoorden verborgen

Al deze maatregelen en het decimering van bedrijfstakken zou moeten om de biodiversiteit in deze natuur2000 gebieden te behouden. Echter in deze natuur2000 gebieden wordt constant ingegrepen door de mens wat betreft de biodiversiteit. Bijvoorbeeld is natuur2000 gebied Westduinpark & Wapendal bij Den Haag. Eerste opmerking dit gebied is niet alleen een natuurgebied maar ook een recreatiegebied en een bescherming tegen de zee. Voor de bescherming tegen de zee is helmgras op de duinen geplant. Ook vind je er naaldbomen, de Rimpelroos etc. etc.. Dit zijn allemaal exoten waarbij het helmgras constant wordt aangeplant door de mens. Maar blijkbaar zijn dit de goede exoten. Dit natuur2000 gebied is sowieso meer een park dan een natuurgebied. Als je wilt dat bepaalde planten die goed gedijen op arme grond daar niet worden verdrongen kan je ook een stukgrond afgraven en dat vervolgens vullen met grond met weinig stikstof. Of als alternatief kan je ook verbieden dat de bewoners van de volgelwijk hun honden niet meer mogen uitlaten in de duinen. Als je in onderstaande link kijkt naar de natuur2000 gebieden zul je constateren dat het merendeel gewoon is aangelegd en wordt onderhouden door de mens. Zonder constante handelingen van de mens zouden al deze natuurgebieden verdwijnen.
www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/g...

mikes43357369 | 17-11-19 | 10:47 | 3

Nederland is vooral grootdeels gewonnen land, dus natuur is sowieso grootdeels aangelegd.

Jan, Leiden | 17-11-19 | 11:44

Onzinnige afgravingen die constant dichtgroeinen vanwege de overbemessting door honden maar goed enig verstand ontbreekt er zijn schotse hooglander geintroduceerd om het gebied arm te houden helaas werkt dat voor geen meter maar het moet en zal een succes zijn, dus wordt er op een heiloze weg voortgegaan. Doet denken aan de biomassa centrales ook bewezen schadelijk voor milieu maar de EU heeft bepaald dat het duurzaam is dus is het duurzaam en rot maaar op met je achterlijke feiten.

bijna_raak | 17-11-19 | 12:10

Het wachten is op een zeldzaam plantje dat goed gedijt in grond met veel PFAS.

nieuwe_Deen | 17-11-19 | 15:53

1) Belasting op inkomen ( grotendeels)afschaffen, belasting op consumptie extreem verhogen.
2) rekeningrijden invoeren, gekoppeld aan de uitstoot van het voertuig.
3) natuursnippers ruilverkavelen tot grote aaneengesloten gebieden.
4) milieubelasting koppelen aan de mens zelf i.p.v. de gevolgen van zijn aanwezigheid. Dus immigratie volledig stoppen. Kind gebonden bij- en toeslagen afschaffen. Meer dan 1 kind per ouder impliceert bevolkingsgroei en dat moet zwaar belast worden.
5) stoppen met idioterie zoals het sluiten van kolencentrales maar de delving van steenkool laten continueren opdat het alsnog verstookt wordt in veel vuilere centrales.
6) regelen dat we niet worden vergeleken met ons eigen relatief schone land maar met het Europees gemiddelde.
7) zeeschepen ombouwen van stookolie naar LNG of waterstof.
8) kerncentrales bouwen.
9) bpm afschaffen zodat het wagenpark sneller vernieuwt.
10) massaal inzetten op het vernieuwen van de gebouwde omgeving. Hele woonwijken uit de vorige eeuw moeten tegen de vlakte, te beginnen bij de oudste wijken zonder karakter.
11) inzetten op nieuwe energienetten op wijkniveau door partijen als eneco en nuon op basis van bodemenergie. In plaats van de idioterie met warmtepompen op individuele basis.
12) stoppen met de idioterie om (ook in de aanstaande BENG) de energieberekening op woningniveau op te lossen. Geen zonnepanelen op de daken per woning, maar windmolens in windmolenparken of nucleaire energiecertificaten per woonwijk.
13) winkels verplaatsen naar gigantische agglomeraties ervan buiten de binnenstedelijke gebieden. Naar die zones leggen we elektrische railverbindingen aan.
14) pakketbezorging onder de 15 kg centraliseren. niet meer alle deuren af maar bezorging naar efficient gelegen wijklocaties.
15) stoppen met de import van wegwerptroep uit Azië.
16) permanent inhaalverbod voor vrachtauto's invoeren.
17) een verbod op het gebruik van tweetakt motoren.
18) de youngtimer regeling afschaffen.
19) thuiswerken stimuleren.

Badderbeest! | 17-11-19 | 10:42 | 6

Begin met immigratie stop. Dan kan ik ook eerder stoppen met werken.

Mart6037 | 17-11-19 | 11:36

Enorm veel goede punten! Maar haalbaar is dan wel weer de vraag. Wellicht haddem ze dit veel eerder moeten opstarten.

Jan, Leiden | 17-11-19 | 11:41

0) Idiote regelgeving afschaffen. Heb je gelijk punt 1 t/m 19 niet meer nodig.

nieuwe_Deen | 17-11-19 | 15:54
▼ 3 antwoorden verborgen

Kan iemand me nou eens uitleggen waarom het nooit gaat over de oorzaak van de wereldwijde shit? Teveel mensen op deze aardkloot bijvoorbeeld?
Is dat een controversieel verklaard onderwerp?
Is de overbevolking verboden voor het deugvolk om over te praten?

RayHolland | 17-11-19 | 10:32 | 7

Idd. Terug naar 12miljoen inwoners in NL, als eerste stap. Voor alles en iedereen beter, efficienter en gezelliger. Ook niet erg ingewikkeld. Vergrijzig, grenzen dicht en boefjes het land uit. De economie moet dan wel gaan schakelen van groei-economie naar onderhoud/vervangings/recycle-economie. Het is allemaal niet zo heel erg moeilijk...

Ram_Ram | 17-11-19 | 10:58

@arie-hoax | 17-11-19 | 10:45: Je snapt er niets van, daar laat ik het verder bij. Kom over 40 jaar nog eens terug.

OudeNederlander | 17-11-19 | 11:18
▼ 4 antwoorden verborgen

Die metingen van het RIVM zijn door (verkeerde) plaatsing van de meetapparatuur ook niet helemaal correct. En dan was er ook nog kritiek op de rekenmethode die ze gebruiken.

Als je mensen graag de auto uit wil hebben, investeer dan 12 miljard in het spoor, stations en treinen ipv van in biomassa centrales. Die vervuilen de boel ook nog eens erger dan een centrale gestookt op gas.
Investeer ook in thorium centrales. De enige die op dit moment zo slim zijn, zijn de Chinezen. Goedkoop, veilig en duurzaam. En als je het kan, heb je een prachtig export product.

GaRFjes | 17-11-19 | 10:29 | 2

Het probleem van het ov is dat het je van bijna A naar bijna B brengt. Je moet daarna nog steeds een stuk reizen...

Afrikanerhart | 17-11-19 | 11:11

Aansluiten achterin de file kost ook tijd. Misschien een geijkt antwoord, maar goed, dat is die van jouw ook. Als er elke 5 minuten een bus (op waterstof) vertrekt is dat probleem ook opgelost. En buschauffeurs zat in de form van nieuwlandiërs die nu alleen hun handje ophouden.

GaRFjes | 17-11-19 | 11:35

Een verbod op bruine bonen en uiensoep vermindert ook de uitstoot. Alle kleine beetjes helpen.

Astimar Teutis | 17-11-19 | 10:26

Als er echt maar dan ook echt reële probleem zou zijn dan was morgen de diesel auto verboden. En zou je in spanje zonen panelen mogen plaatsen en geen boete krijgen van 209.000 euro nu pas mag je daar zonen panelen plaatsen mei 2019 maar zeer ingewikkeld om het te doen .zo kan je zien dat de boel gewoon fake is .

steefbeen | 17-11-19 | 10:25

Ook Feynman zoekt al naar oplossingen, terwijl het probleem nog altijd niet is aangetoond?

nieuwe_Deen | 17-11-19 | 10:17

"Reistijd erkennen als werktijd geeft via marktwerking pas echt milieuwinst"

Kom nou Feynman, je kunt echt beter dan dit.
Erg leuk namelijk voor die mensen die bewust in de buurt van hun werk, of daarom dichtbij de toegang tot het OV zijn gaan wonen...
Ik wil prima vier uur in de trein gaan zitten naar mijn werk hoor, dan verkas ik namelijk direct richting Duitse grens. Ik vrees alleen dat mijn baas dat niet zo zal waarderen, want dan blijft de helft van het dagelijkse werk namelijk gewoon liggen (nee, voor juridisch ingewikkeld werk, waarbij concentratie en accuratesse een vereiste zijn, is werken in de trein géén optie).

EefjeWentelteefje | 17-11-19 | 10:08 | 1
-weggejorist-
Lagging | 17-11-19 | 10:43
-weggejorist-
Henk P | 17-11-19 | 10:06

Als je reistijd gaat erkennen als werktijd moet je het dus ook betalen. Als je er voor gaat betalen gaat half Nederland lekker betaald in de file staan. Beetje appen, beetje bellen, beetje radio-entertainment consumeren en een uur later €20,- rijker op bestemming aankomen. Rekeningrijden is een vies woord, maar een veel betere oplossing. Ikzelf woon 4 km van mijn werk maar wordt net zo zwaar belast als iemand die 100 km van zn werk gaat wonen.

Badderbeest! | 17-11-19 | 10:04 | 4

Houd toch op met je rekeningrijden. Die 25x zo veel benzine is zeker voor niets en bovendien accijnsvrij? Autorijden is al perfect kostenvariabel danzij de accijnzen, daar hoeft niet nog eens een duur bigbrothersysteem bovenop.

5611 | 17-11-19 | 13:56

@5611 | 17-11-19 | 13:56: de brandstof kan niet duurder vanwege de landen om ons heen. Wel kan de bpm, bijtelling en wegenbelasting worden verschoven van bezit naar gebruik. Daarmee kan de brandstof gelijk worden getrokken met de prijzen van België. Dan stopt meteen ook het accijnstoerisme in de grensregios met Be en De.

Badderbeest! | 17-11-19 | 17:07
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist-
MarkSlutjeKutje | 17-11-19 | 09:56 | 2

Vroeger kon je werk vinden in je woonplaats, maar toen hadden een minister bij de PvdA die vond dat mensen maar kilometers moesten maken voor hun baan en werden we de auto in gejaagd.
Kleine bedrijven konden niet meer bestaan want alles moest fuseren, alles moest groter en vooral de bankrekening van de directeur.
Het autoverkeer is daarbij geëxplodeerd.
Vele bedrijven zijn naar het westen vertrokken en het noorden en oosten van het land had het nakijken.

jufrouw theelepeltje | 17-11-19 | 09:47

Schaf het monetaire systeem af, want consumptie is decadent en vervuilend. Schaf alle mechanisatie af, verhuis grote groepen stedelingen naar het platteland waar ze gezamenlijk kunnen arbeiden voor het algemeen nut, in harmonie met de natuur. Richt het onderwijs opnieuw in met een grotere rol voor inclusie en klimaat. Schaf woorden die verwijzen naar identiteit en geslacht af, individualisme is egocentrisme en zorgt voor veel uitstoot.

Ja het zijn opofferingen, maar relatief kleine opofferingen. De mensheid moet eindelijk eens rekenschap gaan afleggen. Het is tijd voor de super grote sprong voorwaarts!

Rest In Privacy | 17-11-19 | 09:33 | 7

Krankzinnig utopisme dat allang uitgeprobeerd is, maar dus niet werkt. Dat staten doet veranderen in strafkampen met een kleine bevoorrechte elite die de bevolking het individualisme wil ontnemen.

Rest In Privacy | 17-11-19 | 10:30

@Je_zeulende_zusje | 17-11-19 | 09:51: De Grie Sprong Voorwaarts, oh wacht even iets met China, Mao en tientallen miljoenen doden. En grote groepen stedelingen verhuizen... is het niet handiger om mensen met een bril gewoon af te schieten? Ik zeg doen.

En dat klimaat van je is een fictie en inclusie is vooral een kotswoord.

5611 | 17-11-19 | 14:00
▼ 4 antwoorden verborgen

We hebben dus geen stikstofprobleem maar een Johan Vollenbroek-probleem!

Het zou toch onmogelijk mogen zijn dat één simpel persoon bijna heel Nederland plat legt.

F1802 | 17-11-19 | 09:29 | 4

Een EUSSR-decretenprobleem, Vollenbroek is alleen degene die dit pijnlijk blootlegt. Hoor je niks over op Rutte-TV / NPO.

B.Spiritus | 17-11-19 | 09:38

Dadelijk staat er een Vollebroek op die ons gaat houden aan het Marrakesh-akkoord.

Earl_of_Doncaster | 17-11-19 | 09:42

Die Johan, wat je ook van hem vindt, toont wel aan hoe krankzinnig die regels zijn.

Tjemig | 17-11-19 | 23:20
▼ 1 antwoord verborgen

Geweldig stuk. Je zou Minister van Milieu moeten zijn.
Toch enkele opmerkingen.
1. Te veel feiten en waarheden. Dat maakt geen indruk op links/liberalen die gedreven worden en verkankerd zijn door domheid en emotie, vooral door eigenvolkhaat en landverkwanselneigingen. Hoe je het dan wel zou moeten brengen om dat soort volk de goeie kant op te sturen? Geen idee; waarschijnlijk onbegonnen werk. Of misschien je verhaal eens laten oppoetsen door een paarsebroekenfiguur; die schijnen dat onlogisch denkende dommige links/liberale volk wel te begrijpen.
2. Ook in dit stuk geen woord over de Olifant in de Kamer: de immer voortgaande destructieve immigratie-industrie, waardoor elk pakket maatregelen vlak na implementatie al weer waardeloos is geworden. Iets met dweilen en een open kraan.

Fijnstoffer | 17-11-19 | 09:26

Dank je weer, Feynman. Politiek is niet te moeilijk voor de mensen. Het is gewoon pure willekeur. Bijna elke politieke beslissing kun je precies omdraaien en het wordt niet aantoonbaar beter of slechter.

Cepalislam500mg | 17-11-19 | 09:22

De enige echte oplossing: krimp van de bevolking. Stoppen met kinderbijslag en veranderen in belasting. Kinderen krijgen is dan alleen nog voor de rijken. Stoppen met immigratie van alle westerse niet-asylzoekers. een moslim geeft niets om het milieu. Sinds de invasie begon is het zwerfvuil in NL enorm toegenomen.
Banken aanpakken want die hypotheken zijn veel te hoog. Dan worden de lasten van de mensen minder en kunnen ze meer betalen voor hun eten dat dan weer biologisch kan zijn. Zo dat zijn zomaar een paar maatregelen die op den duur groot effect zullen hebben. Hadden ze eind jaren 60 mee kunnen beginnen want toen wisten ze het al. Maar men koos voor de intensieve menshouderij.

ecologiste | 17-11-19 | 09:16 | 3

U maakt wel een kapitale fout. De PvdA zal zorgen dat de armste bijstandsgezinnen compensatie krijgen voor de kinderbelasting. Voor een gezin met 13 kiender gaat dat de belastingbetaler zoveel geld kosten dat het juist voor de middenklasse onbetaalbaar wordt om zelf ook kinderen te nemen. U zult argumenteren dat Nederlanders geen 13 kinderen nemen. Nee, dat klopt.

Nivelleermarionet | 17-11-19 | 09:28

Ik ben het er absoluut niet mee eens dat we minder kinderen moeten krijgen. Het is een dogma van de elites, die de rijkelijk aanwezige grondstoffen niet willen delen met het volk en ontvolking propageren. Westerse samenlevingen zijn aan het uitsterven, meer kinderen dus. En stoppen met immigratie, ook al zo'n stokpaardje van die elites.

OudeNederlander | 17-11-19 | 09:43

"Banken aanpakken want de hypotheken zijn te hoog"... Wat een onnozel links geleuter. Huizenprijzen zijn zo achterlijk hoog omdat er mede door lieden als u welke om elke "zogenaamd" zeldzame zandhagedis een bodemprocedure aanspannen te weinig gebouwd wordt. Kwestie van vraag en aanbod.
Daar kun je banken moeilijk de schuld van geven.

normanius | 17-11-19 | 09:44

Door de moedige en doortastende maatregelen van dit kabinet Rutte is er NUL van de uitstoot afgehaald, immers de mogelijke winst wordt meteen weer weggestreept en ingezet om te mogen bouwen.
Dit totale pakket zou goed zijn voor 0,5% en is uiteindelijk NUL en veroorzaakt alleen extra uitstoot in de toekomst.
Hoe gaan we ooit aan 50% geraken? Ben benieuwd naar de maatregelen die dat moeten gaan regelen.

Damoos | 17-11-19 | 09:06

Reistijd als werktijd, gebeurt natuurlijk nooit, het halve ambtenarenapparaat draait op externen die 100en kilometers per dag afleggen, verander dat en ze kunnen niet meer inhuren bij bevriende bedrijven.

marrretje | 17-11-19 | 09:04 | 1

Teveel mensen verdienen eraan. Hoe vanzelfsprekend zo'n maatregel ook zou zijn, vergeet het maar. Rationele beslissingen kun je van deze regeringspartijen niet verwachten.

Cepalislam500mg | 17-11-19 | 09:25

Wonen waar je werkt of werken waar je woont is één van de sleutels van het probleem inderdaad.

BozePaarseMan | 17-11-19 | 08:58 | 5

@Is dit nog nieuws? | 17-11-19 | 09:03:
Je kan je beter afvragen welk bedrijf wil nog in de randstad zitten, met meer dan 50% allochtoon zijn zij geen goede leverancier van werknemers.

marrretje | 17-11-19 | 09:06

Een zinnig streven, maar niet altijd te realiseren. Zeker niet voor hoger opgeleiden in kleinere gemeenten. Het geschikte werk is doorgaans toch in de grote steden en die zijn m.i. onleefbaar als je kinderen hebt. Thuiswerken lost het probleem gedeeltelijk op, maar dit is ook niet altijd een optie.

MickeyGouda | 17-11-19 | 09:06

Heel goed van mij dan! Ik werk sinds een jaar op 800 meter van mijn huis, lekker op de fiets! Daar voor was het gemiddeld 75 KILOMETERS.....

AdPatat1960 | 17-11-19 | 10:41
▼ 2 antwoorden verborgen

Degenen die hun klauw onder internationale verdragen hebben gezet hebben zich ontzettend laten naaien door de voorwaarden.
1. Een nulmeting van een toch al heel schoon land en dat moet je dan nog eens met de helft zien te verminderen terwijl de vuilste landen dit heel makkelijk kunnen doen. Zie hier de reden dat Duitsland het met 140 keer hogere normen mag doen.
2. De uitstoot berekenen over het oppervlak van het land terwijl we het dichtst bevolkt zijn en dus geen grote lege gebieden hebben die we mogen meerekenen.
Hebben die ondertekenaars hier gewoon in hun ultieme stomheid niet over nagedacht of is het pure kwaadaardigheid geweest van ze omdat ze de gevolgen al zagen aankomen en het prima vinden?

2voor12 | 17-11-19 | 08:52 | 11

Degenen die hun klauw onder internationale verdragen hebben gezet wisten precies dat ze genaaid werden door de voorwaarden, dat was de bedoeling. Zo, gecorrigeerd, geen dank.

OudeNederlander | 17-11-19 | 09:46

Ultieme stomheid, gecombineerd met kwaadaardigheid

Jos9595 | 17-11-19 | 09:51

Het laatste redmiddel lijkt dan: Nederland wordt een Duitse deelstaat. Net als Wales, Noord Ierland en Schotland kunnen toch nog wel voetballen tegen Duitsland?

laatste_waarschuwing | 17-11-19 | 09:56
▼ 8 antwoorden verborgen

Oh trouwens:
Waarom is stikstof een lokaal "probleem"
En CO2 een globaal "probleem"?
Gas: wind: landsgrenzen.....

Is dit nog nieuws? | 17-11-19 | 08:50 | 5

Stikstofoxides zijn Alleen in de grond een probleem. CO2 in de lucht.

laatste_waarschuwing | 17-11-19 | 09:58

@laatste_waarschuwing | 17-11-19 | 09:58: Hebben we hier onze privevoorraad CO2 ,Of waait er met onze sterke westenwind vanaf de Noordzee ook wel eens een beetje CO2 van de UK naar ons en CO2 van ons naar onze oosterburen ? Als dat zo is , hoe kun je dan de effecten meten van maatregelen meten die in de postzegel genaamd Nederland worden verordonneerd ?

Koning BongoBongo | 17-11-19 | 10:07
▼ 2 antwoorden verborgen

Oostenrijk is een mooi vergelijk. Daar hebben ze niet zo‘n gezeik als in Nederland. Het land is 2x zo groot en heeft half zoveel inwoners. Verder is het redelijk vergelijkbaar. Kosten onderwijs en gezondheidszorg identiek, alleen in Oostenrijk krijg je kwaliteit, is ziekenverzorger of leraar een erebaan, en verdient erg veel respect van hulpbehoevenden en scholieren.
Meer auto‘s pp. en betaalbaarder, ook de benzine/diesel.
Het land staat vol met koeien, mest wordt uitgereden, maar ik hoor niemand over stikstof.
Minder export, maar ook minder import. Wel een lichtelijk negatieve handelsbalans, wat door toerisme ruimschots rechtgetrokken wordt.
Erg veel buitenlanders uit MOE landen en nu ook nieuwe golf migranten. Hebben ze ook prima onder controle, weinig problemen, de mensen gedragen zich en dragen bun steentje bij. Zo werkt dat daar.
De regering is overwegend links naar eigen begrippen, maar erg conservatief naar onze standaard. Het politieke speelveld is erg smal, willen eigenlijk allemaal hetzelfde, een sterk eigen land in vrede en gelijkheid voor iedereen.

Ray Skak | 17-11-19 | 08:49 | 4

@Is dit nog nieuws? | 17-11-19 | 08:52: haha, klopt. Als ik mocht kiezen....

Ray Skak | 17-11-19 | 08:56

@Is dit nog nieuws? | 17-11-19 | 08:52:
Gaan we met een democratisch land Oostenrijk een soort parallel trekken met Sudan? Nee toch!

Jan, Leiden | 17-11-19 | 08:58

De dictatuur is toch voorbij dankzij onze vredesmissie?

Is dit nog nieuws? | 17-11-19 | 09:03
▼ 1 antwoord verborgen

De sociale mobiliteit wordt tegenwoordig in behoorlijke mate bepaald door je opvattingen over diversiteit, identiteit en klimaat. Er zijn allerlei perverse prikkels aan het werk. Sociale cohesie is geen haalbaar doel meer en ik begin me steeds meer af te vragen of dat eigenlijk ooit wel een doel wás.

Schulzie | 17-11-19 | 08:48 | 2

Het is juist de sociale cohesie die moet worden afgebroken..

kunnenzedanniks | 17-11-19 | 09:54

@kunnenzedanniks | 17-11-19 | 09:54: Misschien had ik inderdaad het voorheen overbodige adjectief 'gezond' moeten toevoegen aan sociale cohesie, want wat we nu hebben is een travestie.

Schulzie | 17-11-19 | 10:21

Nederland was van meet af aan voor het voorstel om alle fossiele brandstoffen in de ban te doen. Minister van Financiën Wopke Hoekstra schreef onlangs aan de Tweede Kamer dat hij instemt met het EIB-beleid om alle beschikbare
publieke middelen zoveel mogelijk voor de enorme klimaatopgave in te zetten.

Datzelfde geldt sinds de EIB-bestuursvergadering voor een meerderheid van de lidstaten, wat genoeg is om door te gaan met de nieuwe energiestrategie. Maar de bank heeft de gewoonte naar consensus te streven. Daarom is vorige maand besloten de beleidswijziging er niet doorheen te drukken, maar nog een aantal weken extra te nemen om tot overeenstemming te komen.

Na lang beraad stemden donderdag alle EU-landen alsnog in met de ban op fossiele energie. Die gaat echter eind 2021 in, een jaar later dan de EIB-top had gewild. Alleen nieuwe gascentrales met lage uitstoot, zoals voor bio- en synthetisch gas en waterstofgassen, komen nog in aanmerking voor EIB-steun.

Milieuorganisaties zijn blij, maar er is ook felle kritiek. Sommige energie-experts vrezen dat de EU haar eigen streven ondermijnt om minder afhankelijk te worden van Russisch gas. Zo financierde de EIB de afgelopen tijd onder meer een lng-fabriek in Litouwen en een gaspijp tussen Azerbeidzjan en Italië. Zulke projecten moeten de EU een alternatief bieden, mocht Rusland wegens een geopolitiek conflict de gaskraan dichtdraaien. Maar ze zijn straks taboe, terwijl de vraag naar gas in Europa nog altijd toeneemt.

hollandsevluchteling | 17-11-19 | 08:47

De vraag blijft:
Voor welk plantje is stikstof slecht?
Welk plantje sterft hierdoor uit (in Nederland) en kan dat kwaad?
#geen antwoord

Is dit nog nieuws? | 17-11-19 | 08:46 | 2

Het linkse plantje.

steefbeen | 17-11-19 | 10:28

Hoeveel windmolens je ook neerplempt, hoeveel zonnepanelen je ook in de woestijn zet, hoeveel dieselauto’s je ook symbolisch wilt verbieden: Geen soelaas. Straks zijn wij op deze planeet met z’n tien miljarden. En dat wil allemaal vreten, schoon water en zich vermeerderen. Er zijn gewoon te veel van ons. Als wij dat ooit nog willen bolwerken, dan moeten er eerst een paar heeele grote natuurrampen, epidemieën of gewapende conflicten overheen. En wie gilt, dat niets doen geen optie is, wordt bij deze verwezen naar de eerste zin van deze tegel.

bisbisbis | 17-11-19 | 08:42 | 8

@likmegaties | 17-11-19 | 09:19: Met weinigen bedoelt u waarschijnlijk politici. Over welk onderwerp dan ook ze moeten nadenken er is altijd de dubbel agenda richting de multinationals en de EU . Dat maakt dat het gezond verstand verdwijnt en men kiest voor geld ,maar niet voor Jan met de pet uiteraard.

Koning BongoBongo | 17-11-19 | 10:29

@Is dit nog nieuws? | 17-11-19 | 08:53: Er zullen er vast wel een paar zijn die die van hun niet willen hebben...

Tube64 | 17-11-19 | 12:48
▼ 5 antwoorden verborgen

Leuke ideeën over personenverkeer verminderen, maar wanneer het maar 6% deel uitmaakt van het probleem, is er te weinig rendement voor vermindering.

Bij landbouw wordt niet gemeten hoeveel zij met hun gewassen juist uit de lucht houden,dat is dan niet juist weergegeven dan.

Blijft over industrie vanaf buitenland wat bij ons de grens overwaait. Innovatie zal dat moeten bestrijden en buurlanden moeten hierop worden aangesproken en aan het werk voor reductie. Maar daar hoor ik ze niet over in Den Haag? Terwijl dat een grote boosdoener is in de grafiek dat steeds erger wordt. Hebben buurlanden niet zelf een verantwoordelijkheid?

Jan, Leiden | 17-11-19 | 08:36 | 2

De kans is groot dat bijvoorbeeld Duitsland daar op aangesproken gaat worden, maar omdat men het antwoord al kent, nemen ze meteen een blanco getekende cheque mee. Zo kan Duitsland de uitstoot dan terugdringen, uiteraard op onze kosten.

Kopieerapparaat | 17-11-19 | 10:26

Wordt onze economische voorspoed niet gewoon kapot gemaakt zodat Nederland mooi op het zelfde niveau zit als de rest van de eu? Kortom peper dure asielzoekers erin, zon 700 per maand en ondertussen de economie aan banden leggen. Ze kunnen 1 eu veel beter afdwingen als we allemaal het zelfde bnp hebben. Dus worden we expres gesaboteerd.

Durereaguurder | 17-11-19 | 08:22 | 3

peper dure asielzoekers erin, zon 700 per maand
---------
Ik dacht per week.
Kun je nagaan.

donjon | 17-11-19 | 08:50

@donjon | 17-11-19 | 08:50: per week.
Elke week 700
Mooi getal hè.
Statistisch gezien onmogelijk.

Is dit nog nieuws? | 17-11-19 | 08:54

Je zou het bijna denken!

marrretje | 17-11-19 | 09:13

Dat we met z'n allen in de file staan, is "goed" volgens de overheid en de RAI.

Het klootjesvolk heeft vermaak, en is niet aan het demonstreren, er wordt geconsumeerd, auto slijt meer, meer brandstofverbruik, en meer ongevallen en schade die gerepareerd moet worden. Dus belasting-afdracht.

Als we door kunnen rijden, zonder files, halen we echt meer Km's uit een liter, gaat de auto langer mee, en zijn we productiever. Maarja, minder accijns, minder omzet, minder CONSUMPTIE, meer mensen werkeloos, enz... Daarom deze symbolische maatregelen.

M13 | 17-11-19 | 08:06 | 1

Ik geloof niet dat onze overheid zoveel visie heeft.

marrretje | 17-11-19 | 09:17

@Feynman: Dank voor je stukkie, met genoegen gelezen.
Ik heb gister een flink stukje gelopen door de mooie Nederlandse nepnatuur om een beeld te krijgen van de verwoestende schade door fijnstof, stikstof, PFAS en de klimaatcrisis. Er lag een rottend klokhuis, een paar meeuwen hadden een leeg chipszakje uit een vuilbak getrokken en er lagen wat verdachte tissues achter een boom.
Verder helemaal niets gemerkt.

Zeddegeizot | 17-11-19 | 07:27

De NOx en de NH3 worden bepaald door het oppervlak van een land. Ik vraag mij werkelijk af hoe achterlijk je moet zijn om hier het aantal inwoners per vierkante kilometer niet in mee te nemen. Bedankt politici! Uiteindelijk zou je kunnen stellen dat Nederland zich in de lure heeft laten leggen door de grotere landen. Echt top die EU, het brengt ons veel.... dat ons door de strot wordt gedrukt. Onze economie gaat zienderogen achteruit en die van onze buurlanden gaat beter en beter. Grotere bedrijven zullen zich eerst wel een paar keer bedenken alvorens ze naar Nederland komen. Ik krijg gewoon echt de indruk dat de Nederlandse ambtenarij al decennia geregeerd wordt door de groenlinkse kolonne. En dat allemaal stiekem, en nu lachen ze in hun vuistje. Dat Nederland even 130 mocht rijden hebben ze om niet op te vallen toegestaan, ze wisten immers allang dat het tijdelijk was.

Rdock | 17-11-19 | 07:24

Goed stuk en mee eens. Thuis werken moet de norm worden voor kantoorslaven. Enkel bij goede reden komt men naar kantoor.

Nederland80 | 17-11-19 | 07:03 | 1

Tsja, ik zou wel willen, naar heb geen goede werkplek thuis of de ruimte ervoor. Van die flexplekken in de buurt, dat zou ideaal zijn.

Durkmans | 17-11-19 | 10:10

Ik heb hier geen verstand van. Ik heb er niet voor geleerd. Wat ik wel weet is dat wij de afgelopen decennia veel problemen die direct te maken hebben met onze leefomgeving hebben genegeerd. We weten al (tenminste) sinds de jaren 50 dat we het milieu en het klimaat aan het verzieken zijn en elk jaar weer schuiven we het op naar "zorgen voor morgen" er komt een ooit einde aan die "luxe". Je kan natuurlijk je hakken in het zand zetten en zeiken op de politiek. Maar het feit blijft dat we, zachtjes gezegd, nogal losjes zijn omgesprongen met onze directe leefomgeving en vooral nogal zelfzuchtig zijn geweest. Wij maar ook onze ouders en grootouders waren niet bezig met de planeet leefbaar houden. Ze waren bezig met andere zaken of gewoon winstbejag. Het lijkt mij dat die tijd voorbij is. Neem landbouw. We zijn een heel klein landje. Met heel weinig natuur. We zijn de op 1 na grootste exporteur van landbouwproducten. We produceren al decennia *met subsidie* meer dan we nodig hebben. En alles heeft een prijs. Het lijkt mij vrij duidelijk dat we moeten hervormen. Niet voor ons zelf. Wij zijn toch dood binnen 20-30 jaar. Maar voor onze kinderen en kleinkinderen. Het is in mijn ogen onethisch om de rekening door te schuiven en door te blijven schuiven. Als zelfs het CDA en de VVD (toch de meest normale rechtse partijen) zich zorgen maken en willen/moeten inleveren dan moeten we dat serieus nemen en serieus bekijken.

Theodorus.Goldbach | 17-11-19 | 06:53 | 8

Er is geen weg terug. We spelen monopolie. Op enig moment is alles volgebouwd en is het klaar. Het gaat over de hele planeet in rap tempo door. Alle landen op de wereld mogen economische groei en de welvaart en welzijn die wij hebben (gehad) meemaken. Dat er dan gebieden zijn waar enkele plantjes niet meer voorkomen maakt geen ruk uit. Als er maar plantjes groeien. De planeet kan nog zo naar de kloten gaan maar heeft zich al een paar keer er doorheen gevochten. Ook het huidige leven moet een keer weer kapot. Wie zijn wij om onszelf zo belangrijk te vinden dat we nooit mogen uitsterven om plaats te maken voor misschien wel een veel intelligentere levensvorm?

Leptob | 17-11-19 | 08:49

@Theodorus.Goldbach | 17-11-19 | 07:47: . De dynamiek waardoor deze Stikstofsituatie is ontstaan en deze maatregelen zijn genomen hebben weinig te maken met het feit dat CDA een boerenbelangenpartij is of de VVD een zakenmannenpartij. En let wel, ook ik vind de veeteelt te intensief en ook ik vind dat er veel te veel naar economische groeicijfers is gekeken waarbij de leefbaarheid uit het oog is verloren maar je moet geen ondoordachte maatregelen nemen die bovendien wetenschappelijk zijn gebaseerd op drijfzand. Het is trouwens onzin om te beweren dat ik beweer dat er niets aan de hand is.

Fooak | 17-11-19 | 08:52

Onethisch is ook het constante manipuleren en voorliegen van de bevolking van Nederland ...... happens every day...........

Koning BongoBongo | 17-11-19 | 09:32
▼ 5 antwoorden verborgen

Dat wat je ook in Nederland bedenkt als oplossing, dat wordt weer ingehaald door een nieuwe probleemstelling in gezochte woorden, nieuwe manipulatieve berekeningen en persoonlijke verborgen agenda's.

De werkelijke oorzaak is de wereld van één miljoen ambtenaren met een ondersteuning van honderdduizend(en) ZZP ambtenaren om hun politieke en persoonlijke zienswijze om te kunnen zetten via hun andere overheidsvriendjes in wetten, regels en voorschriften. Dat zijn er thans 64.000 en daar komen er jaarlijks nog eens 1000 bij.

Hier is sprake van hobby gedrag met als doel baantje behoud of promotie kunnen maken op een nieuw baantje. Deze mensen lachen je vierkant uit met je gedoe... maar wel achter dranghekken en afzetlinten.

hollandsevluchteling | 17-11-19 | 06:08 | 3

Publieke dienaren zijn soms onuitstaanbare idioten. Maar de meerderheid is gewoon echt aan het werk voor ons. Ik kan me nog herinneren dat bij de publieke omroep tijdens de laatste crisis iemand werd gevraagd of zijn angst hadden dat ze hun baan zouden verliezen. Het antwoord luidde "Ik werk voor de overheid, dus nee hahaha" of iets dergelijks.

Maar goed. Het zeuren vanaf de zijlijn is nog minder productief dan de gemiddelde ambtenaar. Ik vind dat wel jammer. Niets doen en steen en been klagen. Vaak ongeïnformeerd met geen kennis van zaken.

Dat schiet toch ook niet op? Zeg nou eerlijk.

Theodorus.Goldbach | 17-11-19 | 07:00

@Theodorus.Goldbach | 17-11-19 | 07:00: Laat ik het nou eens 'bluecollar' uitleggen aan je . Ik ben er de laatste 15 jaren alleen maar op achteruit gegaan net zoals iedereen in mijn omgeving; allemaal 'bluecollar folk' om het zomaar uit te drukken. Mijn leefomgeving is gevaarlijker geworden door veel meer criminaltiteit , ik krijg geen rente meer over mijn spaargeld en ook mijn pensioentje is alleen maar minder geworden met als gevolg dat ik nu als pensionado ook nog maar folders rondbreng om nog een beetje sociaal leven te kunnen hebben. Dus wie zijn er nu precies voor mij bezig ?

Koning BongoBongo | 17-11-19 | 09:40

Bij thuiswerken is gewoon veel te veel misbruik .
Had vroeger een baas ( magazijn verantwoordelijke ) werkte ? ook van thuis uit . Wie controleerd wat . Stuurde s'avonds rond 2000u snel nog een zogezegde werkgerelateerde mail naar collega de tussentijd tikte vanzelfsprekend allemaal aan als overuren . Goede vriendjes hebben is veel waard .

likmegaties | 17-11-19 | 05:46 | 3

Zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten.

Ik werk al jaren thuis. Ik krijg geen klachten hoor. En ons bedrijf loopt als een tierelier.

Theodorus.Goldbach | 17-11-19 | 06:56

@Is dit nog nieuws? | 17-11-19 | 08:55: Ja ,ik ken ook een ECHTE vluchteling .

Koning BongoBongo | 17-11-19 | 09:43

Thuis werken is voor veel beroepen gewoonweg niet weggelegd.
Misschien dat een 24 uurs economie uitkomst bied om de drukte wat meer te verspreiden.
Niet elk bedrijf leent zich hiervoor maar er zijn toch veel die dit kunnen overwegen.
Laten we aan de andere kant van het spectrum ook eens een paar simpele maatregelen nemen
allereerst stoppen met de ongecontroleerde migratie naar ons land: Weten Wie/Wat/waarom personen naar Nederland komen en niet te vergeten check zijn achterhoede ook even. DWZ het persoon kan nog wel eens 8 kinderen hebben die onder het motto gezinshereniging ook gerechtigd zijn om in Nederland te vertoeven. En laten we de kinderbijslag bij een derde kind ook afschaffen.

Datgingniegoed | 17-11-19 | 05:12 | 1

Het CU heeft er voor gezorgt, met instemming van de andere coalitiegenoten dat de kinderbijslag omhoog ging. Want grote gezinnen..

Rest In Privacy | 17-11-19 | 09:45

Wilt u uw co2 compenseren? Zo ja: keuze 1 plant een boom in een bos zodat u het bos niet meer ziet. Keuze 2 : drink een fles double black Johny walker

echtpaul | 17-11-19 | 04:10 | 2

Stap 3
Pis over een plantje in de natuur

Is dit nog nieuws? | 17-11-19 | 08:55

@Is dit nog nieuws? | 17-11-19 | 08:55: Na het drinken van die fles neem ik aan....

Koning BongoBongo | 17-11-19 | 09:43
-weggejorist-
Oprisp | 17-11-19 | 03:22 | 3

Agenda 21 in uitvoer wat je ziet.

tata1981 | 17-11-19 | 02:36 | 1

Is nu agenda 2030 geworden.

Datgingniegoed | 17-11-19 | 04:10
-weggejorist-
McSnor | 17-11-19 | 02:25 | 2

Zo moest ik even rechtzetten nadat ik weggejorist was

Crump | 17-11-19 | 02:02

Vollebroek is en blijft een L#L

Crump | 17-11-19 | 02:01 | 1

Catweazle

bisbisbis | 17-11-19 | 08:48

De oplossingen voor deze groene waanzin is een vette crisis zoals 10 jaar terug. Dan kan het kabinet niet ff 250 miljoen extra uitgeven voor natuur en is het over met de linkse hobby’s als er weer 1 miljoen werkelozen zijn.

Trumme | 17-11-19 | 01:48

Of gewoon nexit en het huidige slinkse kabinet preventief ruimen!

kaplaarzenverkoper | 17-11-19 | 01:09 | 1

Een nexit is niet direct een oplossing voor het stikstof dilemma. In de EU blijven ook niet. Wat dat betreft is uw opmerking CO2 neutraal.

Overnijd | 17-11-19 | 01:13

"Reistijd erkennen als werktijd" is gelul van een dronken aardbei. Industrie (of dat nou high-tech "hersen" industrie is, of maak industrie) concentreert zich, dit met de voorspelbare gevolgen voor huisvesting. Werknemers KUNNEN niet verhuizen naar hun werk. De huizenprijzen zijn te hoog, de ruimte ontbreekt waardoor vraag en aanbod genadeloos hun werk doen.

Op grote schaal worden werknemers aangetrokken. Deels ex-pats met enorme vergoedingen voor hun huisvesting. De onderkant van de huizenmarkt zit op slot vanwege een enorm tekort aan sociale woningbouw (waarvoor de forensen toch niet in aanmerking komen vanwege te hoog salaris), de bovenkant van de huizenprijzen loopt gierend uit de klauwen door een veel grotere vraag dan aanbod, en buitenlanders die vele malen meer neer kunnen tellen dan de normale Nederlandse werknemer.

Bijbouwen in ons reeds overbevolkte land, juist in de gebieden met die hoge industriële concentratie, is geen optie: Er is simpelweg geen ruimte.

Feynman, je beschuldigt (terecht) de regering en ambtenaren van het onderzoeken en redeneren naar de gewenste conclusie. Je trapt hier zelf met beide ogen open in dezelfde val.

TheEgg | 17-11-19 | 01:00 | 4

Als er 1 land is met al goede aanwezige infrastructuur en waar landschappelijke en bodemeigenschappen in vergelijking met landen om ons heen veel makkelijker toegankelijk is voor grootschalige transport/verkeersprojecten dan is NL het wel.

Het probleem is dat diezelfde mentaal beperkte egoistische 'kom allemaal maar naar mijn land debielen' wel iedereen welkom heten maar als ze er dan allemaal zijn beginnen te krijsen dat er geen ruimte is/roep om betaalbare woningen/dat de natuur naar de klote gaat en/of om allerlei klimaat/milieubelastende factoren zich niet willen aanpassen om het land ook nog draaiende te houden.

litebyte | 17-11-19 | 01:14

Oh en er is zat ruimte.

litebyte | 17-11-19 | 01:17

@Papa Jones | 17-11-19 | 01:09: dat is nog geen 10% vd werknemers. Anders hadden we nog 4 miljoen voertuigen meer gehad.

Trumme | 17-11-19 | 01:46
▼ 1 antwoord verborgen

Geleuter over elektrische autootjes als oplossing meer dan zat. Helpt niet. Wat wel helpt voor bijna alle problemen is bevolkingsreductie. Maar ook artikel 50 is een werkzaam middel tegen dit soort problemen.

Rest In Privacy | 17-11-19 | 00:46 | 6

50 miljoen wel. Lekker stapelen...

Overnijd | 17-11-19 | 01:00

@litebyte | 17-11-19 | 00:56:
Dan moeten we over elkaars hoofden lopen en 24 uur per dag in de file staan, maar dat ziet u wel zitten begrijp ik.

Jan Dribbel | 17-11-19 | 01:02

@Jan Dribbel | 17-11-19 | 01:02: Er zijn zat oplossingen om het file probleem op te lossen, ook dat zijn keuzes.

litebyte | 17-11-19 | 01:06
▼ 3 antwoorden verborgen

Het thuiswerken als oplossing van de problemen is een illusie. Voor een beperkt aantal beroepen is het mogelijk, voor het merendeel echter niet. Zelfs als er thuis gewerkt kan worden is het vaak productiever om toch fysiek op dezelfde locatie te zijn. Van de huidige situatie overschakelen naar thuiswerken kan voor een paar jaar soelaas bieden, omdat men elkaar al kent en de communicatie via telefoon en video dan voldoende is. Bij niet bestaande sociale relaties kan dit niet.
Het is vergelijkbaar met het autonome rijden. Dit kan nooit gaan werken omdat de bestuurder altijd moet kunnen ingrijpen. Dat kan alleen bij voldoende ervaring en daarna ruime training. Als iemand een paar jaar autonoom gereden heeft, is er geen ervaring meer en geen training. Ingrijpen is dus onmogelijk geworden. De vergelijking gaat niet helemaal op, maar het principe is hetzelfde.
Dan komt daarbij dat werk een belangrijke sociale component heeft. Eenzaamheid en sociale isolatie is nu al een probleem. Dat gaat alleen maar erger worden. Werk is een van de belangrijkere manieren om contacten op te doen en romantische relaties te vormen. Dat valt dan ook weg. Ik hoor nu al regelmatig dat mensen naar kantoor komen omdat ze anders de hele dag niemand spreken. Bij mensen die kinderen, een relatie en de daaruit voortvloeiende sociale contacten hebben is het uiteraard minder problematisch. Op de langere duur levert het grote problemen op.
De oplossing die wel zou kunnen werken is terug naar kleinschaliger werken en vooral werk in de buurt. Kort door de bocht gezegd, terug naar de dorpscultuur. Een eerste voorwaarde is de ruime aanwezigheid van woningen zodat verhuizen mogelijk is. Laat dat nu net al decennia het grote probleem in Nederland zijn. Dan kunnen we daarna over de betaalbaarheid praten. Het wisselen van baan en alle risico's die daarbij komen maakt het ook niet makkelijker. iemand die een vast contract heeft gaat nooit meer uit zichzelf weg. De kans nogmaals een vast contract te krijgen is minimaal en een loterij waar je twee jaar op de trekking moet wachten.

Frau Merkel | 17-11-19 | 00:40 | 3

Mijn dorp loopt helaas zo'n 3 decennia achter op de technologie waarmee ik werk. Anders zou ik het best overwegen en nog fietsen ook.

Overnijd | 17-11-19 | 01:09

Om heel eerlijk te zijn is 'het probleem' gewoon een non-issue zolang de bevolking in Nederland (en eigenlijk ook die van de wereld), gierend uit de klauwen aan het lopen is.

Anoniemtje | 17-11-19 | 01:36

Ik wil best thuis werken maar het stort zo lastig een beton vloertje op locatie

echtpaul | 17-11-19 | 04:12

Als Rutte door de duinen gaat, ziet hij liever geen bramen en brandnetels. Die Windmolens horen wel bij het landschap? Gaan terug naar de tijd waar alleen degene met geld een auto kunnen rijden. Waar warmte en elektro niet vanzelfsprekend zijn. Waar we weer kunnen strijden tegen andere stammen. Alleen geen vlees, want dan ben je strafbaar. Dan leef je van een moestuintje, mits je belasting erover betaalt.

ET007 | 17-11-19 | 00:37 | 2

Breng dan Nederland weer terug in diens oorspronkelijke moerassige straat.

g00f | 17-11-19 | 01:54

Dé oplossing is natuurlijk de fabrieken, kantoren en scholen te sluiten.

kweethetooknietbeter | 17-11-19 | 00:26 | 4

@captain-caveman | 17-11-19 | 00:40: Ooit was er een student in Delft die als studie opdracht een megapolis ontwierp voor zo'n 10 miljoen inwoners op ruim 2000 vierkante kilometer.

litebyte | 17-11-19 | 01:03

@litebyte | 17-11-19 | 01:03:
Ooit was er een student in Delft die een MTVstudio ontwierp, geheel van glas.
Toen zond MTV nog muziek uit.. dus wat is je punt?!?

Analia von Solmsch | 17-11-19 | 04:01
▼ 1 antwoord verborgen

@Feynman
Dat die thuiswerkdag leidt tot 40 procent meer productiviteit, maak ik niet op uit het artikel.
Volgens mij gaat het om het terugbrengen van een 5-daagse werkweek naar een 4-daagse, met een lang weekend (vrijdag vrij).
Die thuiswerkdag hoeft dan helemaal niet meer.

Papa Jones | 17-11-19 | 00:19 | 11

@peterdh | 17-11-19 | 00:43:
De werknemers gingen hun overleggen effectiever plannen. Dat is ook fijn hoor, niet steeds van die meetings tussendoor. Het is het proberen waard, zou ik zeggen.

Papa Jones | 17-11-19 | 00:50

Het gaat om de idioterie van de kantoortuinen. Ooit eens half jaren 90 verzonnen door efficiency denkers die op het magistrale idee kwamen van de flexwerkplek want niet iedere stoel was iedere dag bezet en zo kon je toe met minder plekken en dat zou goedkoper zijn.
Dat moest dan wel in open ruimtes want anders zou je alsnog afdelingen krijgen die bij elkaar gingen zitten.
En zo ontstond het moderne open kantoor.
Waar de efficiency denkers geen rekening mee hielden was het aspect van verwarming. Die open ruimtes zijn veel moeilijker op temperatuur te houden en veel lastiger te ventileren. De werkomgeving ging alleen al op dat punt achteruit.
Dat mocht de pret niet drukken want volgens de efficiency denkers werd door de open structuur van de kantoortuinen de sociale controle veel groter en dus zouden mensen vanuit sociale druk veel productiever worden. De chef keek de hele dag mee.
Helaas, diezelfde open ruimtes zorgen ook weer voor veel herrie en voor afleiding en dus voor productie verlies. Mensen kunnen zich niet concentreren.
Een telefoongesprek voeren of werk uitvoeren wat nadenken behoeft wordt dan al snel een hele opgave.
En altijd zijn er plekken tekort of er zijn plekken waar de randapparatuur stuk is en dus verlies je daar ook heel veel uren mee.
Mensen voelen zich ook niet meer thuis op hun plek want alles is ontdaan van een persoonlijke inbreng. Het ziekte verzuim is door kantoortuinen toegenomen.
Zo begin 2000 kwam de gedachte van thuiswerken op.
De infra begon zich daar voor te lenen want de snelheid van het internet wat mensen thuis hebben werd groter.
Ook beginnen de generaties die niet opgegroeid zijn met internet en de computer langzaam uit het arbeidsproces te verdwijnen. (thank god)
Dus in plaats van mensen in een ongezond hok samen te proppen waar ze niet gelukkig zijn zouden we zo maar kunnen zeggen.... niet in de file staan maar thuis werken. Vergaderen kan ook remote met de webcam.
Helaas. de infra is zover, de processen ook, de meeste werknemers kunnen het maar de werkgevers willen niet.
Die vertrouwen namelijk hun werknemers niet.
Terwijl maar 1 ding belangrijk is: Het bedrijfsresultaat en als afgeleide daarvan de targets die werknemers moeten halen. Hoe ze dat doen zal mij als werkgever aan mijn kont roesten.
Die omslag in denken kunnen veel werkgevers nog niet maken. Veel werknemers overigens ook niet, die kunnen niet zonder de bevoogdende chef dagelijks.
Als die omslag gemaakt kan worden zou dat 20% filedruk en daaraan gerelateerde stikstof uitstoot schelen.
Dus werkgevers van Nederland, het is niet belangrijk waar je werknemer zit en hoe die werknemer zijn dag indeelt. Het is belangrijk dat die werknemer de gestelde doelen haalt en centjes opbrengt voor de organisatie.
Moet nog wel vermeld:
Thuis hebben mensen internet snelheden van 250 MB per seconde down en 30 up. Dat is heel gewoon tegenwoordig en over een paar jaar heeft iedereen een gigabyte down en 100 MB per seconde up. Maar bij hoeveel bedrijven ik nog snelheden tegenkom van 30/30 of 60/60 en daar werken dan 500 man of meer dat is niet te tellen. Dat noemen ze dan zuinig omgaan met de kosten.
Al die 500 knakkers in de kantoortuin en dan met zijn allen werken in O365 en andere cloud diensten. En maar mekkeren dat het niet vooruit te branden is.
Terwijl bandbreedte niets meer kost.
Inderdaad werken we nog op de manier van honderd jaar geleden terwijl de techniek (die niet zaligmakend is) al zoveel andere mogelijkheden bied.

Zapata10 | 17-11-19 | 01:33

@Papa Jones | 17-11-19 | 00:50:
En om dat te doen moet je thuis werkdagen doorvoeren? Zou dat niet gewoon nu ook al kunnen?

peterdh | 17-11-19 | 09:52
▼ 8 antwoorden verborgen

Probleem is de footprint van een mens gedurende zijn leven + het probleem van energie opslag en - distributie. Ik ben ervan overtuigd dat we binnen 5 jaar voldoende CO2 neutrale energie kunnen opwekken maar dan is het nog niet netjes op piekmomenten verdeeld en het overige opgeslagen.

Ook dus niet massaal tussen 06.30 - 09.30 en 16.00 - 18.30 in een dagelijkse slakkenpolonaise bewegen. Dat vergt een mentaliteitsverandering en sturen op output.

Verder:
- 75% van de migratie beperken en selecteren aan de deur zoals Australie;
- kinderbijslag zeer beperken, om te beginnen naar 0 bij een derde kind en verder;
- kantoorpikken max 2 dagen op kantoor, overige remote werken;
- Stoppen met subsidieren van biomassa en windmolens (niet duurzaam);
- Heel veel investeren in innovatie energie OPSLAG. Batterijen, Waterstof, Water, Aluminium;
- Veel investeren in energieopwekking met moderne nucleaire installaties (Thorium, TWR).

Wanneer je deze kern aanpakt, zal alle industrie snel volgen.

Overnijd | 17-11-19 | 00:15 | 10

@Berbaar | 17-11-19 | 00:20:
Marktpartijen, je bedoelt maserati’s voor woningcorporatie directeuren?
Een Woonbron of een Vestia failliet door vvd-denkende directeuren? Met een gouden handdruk vertrokken? Ja, marktwerking... dat lost echt alle problemen op!

Analia von Solmsch | 17-11-19 | 04:06

@Overnijd,
Uw voorstellen zijn zo gek nog niet en die gaan nog echt werken ook.

Datgingniegoed | 17-11-19 | 04:48
▼ 7 antwoorden verborgen

Ik begrijp niet waarom het mestoverschot, want dat is het uiteindelijk, ook hier weer zo uit de weg wordt gegaan. Wat is nu het probleem om die mest fatsoenlijk te verwerken tot biogas en droge exporteerbare meststof? Of mest en urine te scheiden om ammoniakvorming te voorkomen. Of om koeien meer in de wei te laten lopen. Moeten we echt oost europa als maatstaf nemen? Zijn iha landen met veel meer ruimte dan hier dus die maken zich niet veel zorgen. Maar wij zitten hier op een postzegel. Is dan toch niet normaal om zoveel stront te produceren. We zitten er uiteindelijk zelf in. Help die boeren gewoon de 21ste eeuw in te stappen en voor een duurzaam systeem te zorgen. Beetje subsidie erbij, anders beweegt de boer niet, en gaan. Dat simpele gejuich voor stallen alhier begint me wel wat te vermoeien. Is dat echt waar we uiteindelijk allemaal willen zijn? Lekker ouwerwets boeren met je poten in de stront? Dit land kan zoveel beter...

kokkie klaphaak | 17-11-19 | 00:03 | 12

@kokkie klaphaak | 17-11-19 | 00:55:

Overigens lijk je precies niks van de natuur af te weten, of wat natura2000 nou precies inhoud. Van de landbouw weet je nog veel minder af, zie je opmerkingen over graslanden, bloemen en vogels. Ik begrijp dat je ook de column niet gelezen hebt, inclusief alle feiten en cijfers over de stoffen waar we het over hebben.

Neem ik je niet kwalijk, ik zie dat vaak in discussies met de linkse kerk.
Maar snap je dat het voor mensen die wel weten waar ze over praten irritant is om steeds opnieuw 1+1=2 uit te leggen?

Fiets zelf eens naar een stukje weiland in de buurt, en kijk eens om je heen. Google eens op "kleigronden", "uiterwaarden" of "polder" om te kijken waarom die vaak drassig (niet kapot) zijn.
En lees een column voortaan, voor je er op reageert.

Dandruff | 17-11-19 | 01:20

@Dandruff | 17-11-19 | 01:12: flikker toch op met je linkse dogma's. Je gooit alles op 1 hoop. Wat heb ik daarmee te schaften. Ik heb het over mestoverschot meer niet. Ik zit midden in de polder en zie het om me heen. Er is teveel mest op te weinig grond. Lul toch niet recht wat krom is man met je normen. Wat wil je nou, meer stront? Ik strijd voor stront of zo? Hou gewoon je troep bij je. Net als elke normale bedrijfstak.

kokkie klaphaak | 17-11-19 | 01:43

@kokkie klaphaak | 17-11-19 | 01:43:

Kun je wel boos worden, maar de feiten weerleg je niet.
Ook niet de feiten over mest en plantengroei, over natura2000 en over de discutabele meetmethodes. Overigens laat deze hele non-discussie ook zien dat de meeste bedrijfstakken juist *niet* hun eigen troep opruimen. Zie pfas, het vliegverkeer of de meest vervuilende bedrijfstak; groene energie. Je weet wel, van de broeikasgassen uitstotende vogelversnipperaars, en de stinkende biomassa centrales.

Ik ben overigens geen boer, wel een verwoed fietser die ook regelmatig in de polders komt. En ik informeer me graag over zaken waar ik me mee bemoei.

Dandruff | 17-11-19 | 02:07
▼ 9 antwoorden verborgen

"Reistijd erkennen als werktijd geeft via marktwerking pas echt milieuwinst."

En zijn de files als sneeuw voor de zon verdwenen, echter de neoliberale bazen hebben het hier voor het zeggen, dus zal dit er nooit doorheen komen.

Altijd is het klootjesvolk de lul. Alleen de SP kan ons redden.

ProAsfalt | 17-11-19 | 00:01 | 9

Blokkendoos spelen knul, idc.

Aap Noot Miesje | 17-11-19 | 00:38

@Berbaar | 17-11-19 | 00:04: Klopt, gratis geld is louter voor de kansenparels die geen poot willen uitsteken.

Kopieerapparaat | 17-11-19 | 00:41

@Berbaar | 17-11-19 | 00:04:
Er zijn genoeg mensen die de handjes laten wapperen (of hard hebben gewerkt maar met pensioen zijn) zoals u dat graag ziet maar de eindjes totaal niet aan elkaar kunnen knopen.
U als neoliberale baas spreekt alleen voor eigen parochie om zoveel mogelijk te graaien over de kapotte ruggen, knieën van het klootjesvolk. U heeft het geluk dat het klootjesvolk op dit moment totaal geen historisch besef wordt bijgebracht - vast in opdracht van uw consorten - waardoor geen hond meer lid is van de vakbond, met voor u als positief gevolg dat u de leden van het klootjesvolk tot op het bot kunt uitpersen.

ProAsfalt | 17-11-19 | 00:41
▼ 6 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Crump | 16-11-19 | 23:55 | 9
▼ 9 antwoorden verborgen

Je zou haast verwachten dat je in dit belangrijk geval een contra expertise zou aanvragen. Eentje die niet afhankelijk is van inkomsten van de staat. Het zou ook een buitenlands bedrijf mogen zijn. Maar nee, politici houden zich aan geopperde, verkeerd berekende en ingeschatte normen.
Dit zou én tijd bieden om niet tot paniekvoetbal te spelen én degelijk gefundeerde argumenten aan te dragen.

Olleke | 16-11-19 | 23:45 | 1

Politici gaan niet over feiten, logica, wetenschap of gewoon gezond verstand. Het gaat ze om macht, en om herkozen te worden. Dat is het hele spel.
Dus alles daar logt ook de corrigerende mogelijkheid van de Nederlanders. Alleen dreigen helpt waarschijnlijk al genoeg.

Epistulae_Morales | 16-11-19 | 23:59

Reistijd = werktijd?
Absoluut niet, nooit.
In de huidige arbeidsmarkt gaat geen verstandig mens trouwens meer dan een (half) uur reizen naar zijn/haar werk.

Berbaar | 16-11-19 | 23:45 | 9

Heb binnenkort een opdracht in Mechelen, België, 1,5 uur rijden, maar in België is er niemand te vinden die dat werk kan leveren. Dus ik rij graag 1,5 uur heen en 1,5 uur terug, geen enkel probleem! En dat minimaal een week lang. Vroeger zat in Teuge op school. Was iedere dag 100 km heen en 100km terug vanuit Den Bosch. Ik maakte 40.000 km per jaar om naar school te gaan met de auto. Je moet er wat voor over hebben.

Sinterbikske | 17-11-19 | 00:11

Reistijd = werktijd, ik ben vóór. Althans voor werknemers die, ben even de term kwijt, geen vaste standplaats hebben en door het hele land kunnen worden ingezet.
Het bedrijf doet anders veel te weinig moeite de reistijden te beperken.

Papa Jones | 17-11-19 | 00:26

@Papa Jones | 17-11-19 | 00:26:
Voorbeeld: Een werkgever wilde mij in Tilburg detacheren. Voor minimaal een jaar. Ik woon echter in de regio Amsterdam. Zat werk daar! En ik was trainee notabene. Terwijl ik links en rechts trainees ingezet zag worden in Amsterdam. Ook uit Enschede notabene. Ik ben naar mijn manager gegaan en heb gezegd dat ik dit niet efficiënt vond. Vond-ie niet leuk. Was ook wel een gok. Maar goed, twee weken later had ik wél werk in Amsterdam.
En mijn collega die wél naar Tilburg ging, vanuit Amsterdam, verliet na een jaar het bedrijf. Afgeknapt op het reizen.

Papa Jones | 17-11-19 | 00:45
▼ 6 antwoorden verborgen

De natuurbeschermers in Nederland zijn in een constante strijd met de natuur verwikkeld.
De natuurlijke plantengroei (stikstof minnende soorten) bij veel stikstof wordt met hand en tand bestreden.
Terwijl die planten juist stikstof opnemen.

de honden blaffen... | 16-11-19 | 23:44

Tja, we blijven aan symptoombestrijding doen. En als ik dat zo lees doen we zelfs dat niet op een goede manier.

Echte oplossingen zijn er ook, maar daar wil al helemaal niemand aan. Onze politici niet en aangezien het grootste deel van de bevolking er op blijft stemmen lijkt dit breed gedragen.

Veruit het simpelste is een strikt migratiebeleid. Ondanks dat ze consequent vluchtelingen genoemd worden (wat eigenlijk fake news is) groeit NL nog steeds door de import van economische migranten. Stel daar paal en perk aan en dan wordt het stikstofprobleem (als we dat al hebben) in ieder geval niet meer groter. Komt nog bovenop dat dit goed is voor nog een aantal andere voordelen: minder uitkeringen, minder criminaliteit, een huizentekort dat verdwijnt waardoor wachtlijsten en prijzen omlaag gaan. En dan vergeet ik er in de haast vast nog een paar.

Een andere maatregel (mocht beperking van import niet voldoende geacht worden) is geboortebeperking. Als het echt zo slecht gesteld is (wat ik zelf betwijfel) dan hebben al die mensen die nu hard roepen er vast geen bezwaar tegen om zo'n harde maatregel door te voeren. Maar dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. En die mensen geloven er zelf ook niet in. Zo'n Klaver heeft bijv. een derde kind gekregen. Als ie echt dacht dat de wereld er zo slecht voor stond dan had ie dat nooit gedaan. Dat is namelijk asociaal naar zo'n 7 miljard mensen toe. En als ie daar niks om geeft dan in ieder geval ook naar de 2 kinderen die hij al had.

Cyrax1301 | 16-11-19 | 23:43 | 1

Net voor de verkiezingen zal de VVD weer van alles beloven waardoor schaapachtig Nederland zich weer in de luren laat leggen

Olleke | 16-11-19 | 23:49

Kijkend naar de grafieken kan je alleen al op die basis constateren dat er enorme stappen zijn gemaakt. De realiteit is dat Nederland nog nooit zo schoon is geweest in de ruim 100 jaar dat gemeten gegevens voorhanden zijn. Maar kennelijk niet of nooit genoeg. Ondanks het gegeven dat er geen enkele vierkante meter in ons land nog uit natuur bestaat die zonder mensenhulp is ontstaan. Zo bijzonder is die natuur echt niet.

In je verhaal over woon werk verkeer draai je de zaken om. De mensen vertrokken of moesten weg van de plekken waar de werkgelegenheid zich concentreerde. Vanwege diverse oorzaken, waaronder schaarste aan woningen of geld om woningen te kopen. Zelfs regeringsbeleid geweest om van Randstad naar de regio te verhuizen. En daar waar men in het algemeen woont buiten de Randstad is simpelweg te weinig werkgelegenheid.

Reistijd als werktijd beschouwen (hoe bedenk je het) is een regelrechte daling van productiviteit, want tijdens het reizen wordt geen toegevoegde waarde gecreëerd.

Dat thuiswerken de productiviteit ten goede komt in Japan, waar men zich soms letterlijk doodwerkt is geen maatstaf voor ons deel van de wereld. Thuiswerken is hier geen succes gebleken, het is uiteindelijk de dood in de pot want alleen gedreven door privébelang en zelden tot nooit uit bedrijfsbelang.

Buerman | 16-11-19 | 23:37

Te hard rijden wordt naast een reeds bestaande boete voor een verkeersovertreding straks opgehoogd met €140 voor een milieudelict... Gekke wereld

EEGlivesagain | 16-11-19 | 23:36

.. stikstof CO2 zure regen of weer iets nieuws, de exploitanten van het klimaat vinden altijd wel wat om wetenschappelijk vast te stellen welke burgers nu aan de beurt zijn een offer te brengen voor hun religie.

Jan Passant mk2 | 16-11-19 | 23:30

Mensen, zo moeilijk is het allemaal niet hoor, de rijkdom van Nederland moet herverdeeld worden, dat pak je simpel aan met zo'n verzonnen crisis!

Ik beloofde 2 jaar geleden dat over 5 jaar de eu beslag legt op onze pensioenpotten, en zie daar, ze zijn heel ver gevorderd, binnen nu en 3 jaar is dat geld niet meer van de inleggers.
De volgende stap is de herverdeling van arbeid en handel, dat zijn in Nederland echt de boeren, die moeten halveren zodat in andere eu staten de boeren geld kunnen verdienen, precies dat wat D666 wil.

Luister altijd goed naar het D666 verhaal, en lees tussen de regels door, ze komen altijd met voor Nederland slechte voorstellen die elders gewoon doorgevoerd kunnen worden.

Onder de streep komt het er op neer dat wij moeten inleveren ten behoeve van de rest.

En dat moet het VK ook, maar die zwaaien af.

Foxcave | 16-11-19 | 23:29 | 2

De mensen die die stikstoftoestand hebben aangezwengeld zitten in een bubbel en autistisch naar cijfers te kijken. Zoals vaker net zoals bij Groen Links onlogische en inconsistente cijfers.
Bereken de uitstoot per kilo vlees of zo en gaat dat eens vergelijken wereldwijd.
Maar dat doen ze niet.

kloopindeslootjijook | 16-11-19 | 23:36

Eens Foxcave. 25 jaar geleden hoefde NL, als rijk land, van VN/EU nog niet de euro problemen van alle andere landen op te lossen. Maar we moeten even arm als de rest...

Maar Nederlanders lijken het niet door te hebben en laat zich opjagen: steeds maar harder, méér, langer werken om nóg meer apothekers binnen te kunnen halen van uw geld.

Als je het aantal gewerkte arbeidsjaren/uren deelt op het totale aantal inwoners van Nederland (in bijv. 1960, 1975 en nu) dan schrik je je rot: veel echt werk is verdwenen, zoals in de nijverheid en de industrie, maar we werken méér dan ooit.
Neem 1995 versus 2018:
inwoners van 15.424.000 naar 17.181.000 = 111.39 %
Gewerkte uren van (x mln) 10.768 naar 13.408 = 124.51 %
Werkzame personen van (x 1000) van 7.268 naar9.367 = 128.88 %
Aantal banen (x 1000) van 8.021 naar 10.502 = 130.93 %

Denk alle excelletjes en al het geleuter/vergaderen even weg: hoeveel echte banen/werk zou Nederland dan hebben?
Het vreemde met die 'stikstofcrisis' is alleen dat dit nu juist zaken raakt waar echt werk wordt verzet: voedselproductie, huizen bouwen, wegen, etc.

Wering | 17-11-19 | 03:34

Dus 25 jaar geleden was de uitstoot van stikstof twee maal hoger.
Ik kan me niet herinneren dat we toen een probleem hadden met te veel brandnetels en bramenstruiken in de natuur......

buicksquad | 16-11-19 | 23:26 | 2

En toen was de schmaamluispopulatie ook nog OK.
Maar door al het scheren van tegenwoordig is het ondertussen een bedreigde diersoort.

HoerieHarry | 16-11-19 | 23:33

@HoerieHarry | 16-11-19 | 23:33:
Helaas heeft het niet geholpen tegen de plaag vvd, misschien is preventief ruimen een goed idee.

Analia von Solmsch | 17-11-19 | 04:11

/en toch staan we als lemmingen in de file, en als sardientjes in de trein/
Die waanzin verbaas ik me ook iedere dag weer om. Er is zoveel werk wat gewoon vanuit huis gedaan kan worden maar iedere dag weer moeten mensen samengepropt worden in deprimerende kantoortuinen vol herrie en een totaal gebrek aan enige privacy.
Het is een mindset van werkgevers denk ik, in plaats van de focus op de doelen te leggen, datgene wat je als ondernemer wilt bereiken ligt de mindset op controle, werkt de werknemer wel in de tijd waarvoor betaald wordt.
Overigens is ook de overheid daar heel sterk in.
Ik moet wel vanwege mijn werk veel reizen want juist als het op afstand werken niet lukt hebben ze mij veel nodig maar als het kan en dat is zeker twee dagen in de week dan werk ik thuis. Dan behaal ik gewoon mijn doelen en ben ook nog eens productiever omdat ik me veel beter kan concentreren.
Natuurlijk geldt dat niet voor iedereen, veel werk kan alleen maar op locatie maar er is ook heel veel kantoorwerk wat gewoon wat vanuit huis kan.
En dan rij ik weer het volgende bedrijventerrein op. Wordt onthaald door de IT manager die me vol trots het gebouw laat zien met de kantoortuinen. Dat vindt de man dan heel modern. Open en transparant noemt hij dat dan met modieuze kleurtjes. Het is gewoon een werkstal met op elkaar gepropte slaafjes die teringherrie produceren. Zo achterhaald.
Why? Laat die mensen thuis hun ding doen en kom eens in de week per afdeling naar dat hok toe als je zo nodig de koppen wilt zien. Scheelt een boel geld omdat je veel minder hoeft te faciliteren en het bevorderd de productiviteit en welzijn van je medewerkers.

Zapata10 | 16-11-19 | 23:25 | 2

Je hebt gelijk maar veel bedrijven willen fysiek zicht op hun medewerkers houden omdat ze anders teveel met niet-werk gerelateerde zaken bezig zouden zijn. Daarnaast bouw je remote een stuk inefficienter een zakelijk netwerk op.

Toch ben ik het hartgrondig eens dat we niet massaal tussen 06.30 - 09.30 en 16.00 - 18.30 in een dagelijkse slakkenpolonaise moeten bewegen. Het vergt een mentaliteitsverandering en sturen op output.

Verder:
- 75% van de migratie beperken en selecteren aan de deur zoals Australie;
- kinderbijslag zeer beperken, om te beginnen naar 0 bij een derde kind en verder;
- kantoorpikken max 2 dagen op kantoor, overige remote werken;
- Stoppen met subsidieren van biomassa en windmolens (niet duurzaam);
- Heel veel investeren in innovatie energie OPSLAG. Batterijen, Waterstof, Water, Aluminium;
- Veel investeren in energieopwekking met moderne nucleaire installaties (Thorium, TWR)

Dan pas heb je de fundering gelegd voor echte transitie. Nu wordt ons een rad voor de ogen gedraaid door rood-groene rakkers die ons even 'het goede' komen voorschrijven maar gewoon maximaal nivellerend willen controleren.

Overnijd | 17-11-19 | 00:00

Onze boeren doen het heel goed met al die maatregelen.
Alleen tellen we de stikstof per hectare en niet per koe of per inwoner.
En als je dan in de de top 2 staat van voedselproductie, ja dan scoor je hoog per hectare.
Heel onlogisch dat dat niet meegenomen wordt in de stikstofscore, want we exporteren vlees. Als we dat niet doen en die koe in de Oekraïne staat geeft dat ook stikstofuitstoot, alleen ergens anders. Op wereldniveau maakt het helemaal niets uit.
Klopt die beoordeling dan nog wel.
Nee dus.

kloopindeslootjijook | 16-11-19 | 23:24 | 1

We staan in de top 2 van voedselproductie ter wereld.
Ja hallo, telt dat niet mee dan?
Volslagen onlogisch.

kloopindeslootjijook | 16-11-19 | 23:33

Binnenkort in The Economist: 'Dutch economy comes to a self-induced grinding halt'. Maak Greet/Baudet Groot. What else.

isitsoornot | 16-11-19 | 23:07

De grote olifant in de Kamer is ook hier weer de voortdurende import van kanslozen, die door de werkenden betaald en onderhouden moeten worden, de werkenden op alle mogelijke gebieden beconcurreren en nu ook hier weer een bijdrage aan de uitstoot gaan leveren die al te hoog is. De levensstandaard is hier hoger dan in Afrika en de natuur zwaarder belast. Sluit de grenzen!

Frau Merkel | 16-11-19 | 23:04 | 9

@Frau Merkel | 16-11-19 | 23:31:
Erik is dood sorry, ik doe de groeten nu. Ik doe de groeten aan mijn moeder en eddy.

Aap Noot Miesje | 17-11-19 | 00:00

@Aap Noot Miesje | 17-11-19 | 00:00: Mijn paranormale communicatie was beperkt vandaag, maar toch leuk dat Erikjan zo nog van zich laat horen ;)

Frau Merkel | 17-11-19 | 00:28

@Frau Merkel | 17-11-19 | 00:28:
Eerste keer is gratis.

Aap Noot Miesje | 17-11-19 | 00:34
▼ 6 antwoorden verborgen

Nederland wilde zo nodig voor de hele wereld melk, kaas, eieren en vlees leveren. Nu moeten we jammer genoeg op de blaren zitten. De meeste miljonairs in nederland zijn boeren.

Returnofthemac | 16-11-19 | 23:02 | 16

Ik leef niet boven mijn stand, en kan ergens op terug vallen als ik 2 maanden geen inkomen heb. Voor miljoenen op de pof leven, dan heb je het niet begrepen.

Returnofthemac | 17-11-19 | 00:18

@kloopindeslootjijook | 16-11-19 | 23:27: en dat is wie kwalijk te nemen ? De politiek ? De Melkunie of andere globalistische bedrijven ? Deze vraag is serieus bedoeld, want ik snap dat van die verplicht gestelde investeringen.

Returnofthemac | 17-11-19 | 00:20

@Returnofthemac | 16-11-19 | 23:06:

Als boeren miljonairs zouden zijn zouden ze niet zo massaal naar het Malieveld getrokken zijn. Een gemiddelde boer werkt 24/7 keihard voor zijn bedrijf, maar heeft flinke schulden door regelmatig veranderende milieu- en dierenwelzijns- wetgeving. Waarvoor steeds nieuwe leningen moeten worden afgesloten; waarna de regels weer veranderen.

Dan jouw claim dat andere culturen zoals die van jihad en sharia niet per se onze mogelijkheden verminderen. Maar de discussie gaat nu niet om de voor- of na- delen van bijvoorbeeld jihad (= slavenjachten en genocides).

De discussie gaat over het conflict tussen natuurgebied, woongebied en voedselgebied in een piepklein land. Natuurlijk heb je met 17 miljoen Nederlanders meer mogelijkheden in NL dan met 20, 30 of straks 70 miljoen inwoners.
Links zegt dat we zonder voedselproductie kunnen, omdat we ook voedsel uit derde wereldlanden kunnen importeren. Dat is namelijk niet immoreel of zo.
Maar ook alle landbouwgronden samen zijn niet voldoende om de hele wereld op te vangen, zoals links eist. Bovendien treft de debiele pfas-crisis alle bouwbedrijven waardoor er ook nauwelijks nieuwe huizen gebouwd worden.

Alle linkse doelstellingen zijn niet alleen in strijd met de realiteit; maar ook nog eens in strijd met alle andere linkse doelstellingen.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over het gegoochel met cijfers door al die linkse clubjes.
Maar ik neem aan dat je de column niet eens gelezen had?

Dandruff | 17-11-19 | 00:30
▼ 13 antwoorden verborgen

Het lijkt erop dat Den Haag kosten wat het kost oorlog wil met de bevolking. Totale idiote regelgeving die elkaar snel opvolgt, betutteling, afbraak cultuur en langer werken om de immigratie te bekostigen.
Wat is er toch met ze aan de hand? Welke ambtenaren zitten erachter? Idioten.

Mart6037 | 16-11-19 | 23:02 | 1

Daar zitten wij als burgers zelf achter. Nog een jaar en drie maanden, en dan stemt het volk een volgend kabinet met Groen links, D66 en PVDA bij elkaar. Gewoon.... omdat Nederlanders zich graag laten naaien om daarna te gaan lopen klagen dat ze genaaid worden.

me163komet | 16-11-19 | 23:23

Ik stelde laatst ook al voor om naar het inwonertal per oppervlakte te kijken (als geheel land). Het lijkt me logisch dat als je een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld bent je ook veel troep produceert. Dus moet je de norm wat aanvaardbaar is bijstellen. De je grond- en drinkwaterkwaliteit op orde probeert te houden ligt voor de hand, maar misschien moet men maar simpelweg concluderen dat zoiets als natura2000 onhoudbaar is. Nederland wordt volgebouwd en de rest is voor intensieve veehouderij waar we mee groot geworden zijn. Het zij zo.

knutsel_ | 16-11-19 | 23:00 | 3

Het produceren van troep is niet iets dat je eeuwig kan volhouden. Dus zijn dichtbevolkte gebieden meer de sjaak dan dunbevolkte gebieden, wat me heel logisch lijkt.

PeterSimons | 16-11-19 | 23:10

Ik noem het wel troep maar troep kan je en zou je moeten opruimen. Waar ik eigenlijk op doelde zijn stikstof- en CO2-concentraties. Het hoeft geen probleem te zijn dat er in bepaalde gebieden een grotere hoeveelheid stikstof in de grond zit, het betekent dan alleen maar dat er andere planten gaan groeien bijvoorbeeld. Hetzelfde geldt voor CO2, niet schadelijk voor de plantengroei. Dan zou je dus kunnen bepalen dat met een bevolking van zoveel miljoen op zoveel vierkante meter er meer van beide aanwezig moeten kunnen zijn. En nogmaals, als stikstofverbindingen de drinkwatervoorziening in gevaar brengen of als de bodem "doorslaat" is het een ander verhaal.

knutsel_ | 16-11-19 | 23:25

@PeterSimons | 16-11-19 | 23:10: die troep (stikstofverbindingen) blijft zich niet eindeloos opstapelen. De natuur (plantjes) nemen deze weer op, en zo ontstaat er bij een bepaald niveau van uitstoot een zeker evenwicht. Dus zolang je onder de grens zit kan je eeuwig door blijven gaan met uitstoot. Wat je je af moet vragen is waar je die grens moet leggen, en wat daar de consequenties van zijn. Meer stikstof = andere plantjes en mogelijk schade voor de volksgezondheid. Dat laatste is erg, het eerste... het hangt er van af welke plantjes je wil en wat je daar aan economische bedrijvigheid voor over hebt.

Muxje | 16-11-19 | 23:30

Die Afrikaanse varkenspest rukt aardig op. Gaat nog een mondiaal dingetje worden.
Denemarken heeft al tig km hekwerk geplaatst tegen de zwijnen. Met allerlei openingen voor verkeer, waardoor het zwijn de weg wel vindt en het hek als gewoonlijk weggegooid geld is.
Is haast geen kruid tegen gewassen. Behalve een goed schot hagel. Met kruit.

Oprisp | 16-11-19 | 23:40

I eat trolls now. Kinda ok.

Aap Noot Miesje | 17-11-19 | 00:28

Ik stik bijna in het stikstofgeleuter.

Ernie63 | 16-11-19 | 22:52

Gelukkig is er 1 meter over de grens met België en Duitsland geen stikstofprobleem. Het is gewoon iets wat de Linkse partijen verzonnen hebben. En daarvoor een wet gemaakt hebben. En de rechters aan hun kant hebben. En via de rechter democratie de nek omdraaien.

Patatter | 16-11-19 | 22:50 | 3

@Feynman | 16-11-19 | 22:52:
Vond het wel geweldig dat het filmpje werd geopend met een reclame van bloeddrukmeters. Typisch.

reservebelgië | 16-11-19 | 23:04

Waar gaat het hele gezeur nu eenmaal over? Nederland lag 200 jaar geleden minimaal een paar meter onder de zeespiegel. Gaan we daar naar terug? Heide wordt al sinds jaar en dag gecultiveerd. Vroeger bleef het heide omdat er schapen rondliepen. Dat mocht niet meer en nu trekken we dus de berken er zelf maar uit. Oerbos is er al lang niet meer, zoals elders al geplempt. Het is een totale non-discussie met zieligdoenerij zonder doel. Wanneer is het goed genoeg? Zet eerst dat maar eens vast, dan kunnen we kijken hoe reëel dat is, hoeveel draagvlak daarvoor is en hoe we daar dan gaan komen. En fuck Brussel en pRutte.

Frau Merkel | 16-11-19 | 22:49

Ik zie een sterk dalende de lijn in die grafiek. In een land met steeds meer mensen, dieren en landbouw. Maar dat is blijkbaar niet de bedoeling.

roevka | 16-11-19 | 22:48 | 2

Jawel hoor. Maar die lijn moet wel harder dalen. Daar wordt aan gewerkt.

Shareholder II | 16-11-19 | 23:26

@Shareholder II | 16-11-19 | 23:26: als we morgen gewoon alle vliegvelden, industrie, snelwegen, boerderijen en winkels sluiten en tegen de vlakte gooien, dan daalt die lijn nog sneller. Resultaat: een gedaalde lijn op een grafiek. Niet meer. Of worden we dan ineens 150 jaar oud? En gaan we niet meer dood aan kanker hart en vaatziekten etc?

peterdh | 17-11-19 | 09:43

Stifstofoxide is gewoon erg slecht voor de gezondheid. Hier vallen de concentraties nog mee, dus het boeit me ook niet.

azijnseikerT | 16-11-19 | 22:46

De onderstaande redenering wordt door links voortdurend gelanceerd, zonder kennis van zaken:

Nederland als 2e grootste landbouw exportland. Zo n kleine postzegel. Dan begrijpt iedereen dat er iets niet klopt.

azijnseikerT

Antwoord:

Grootste deel export betreft wederexport, bv. Import van bananen en sinasappels via Rotterdam en her-uitvoer naar o.a. Duitsland.

Civetta  

Civetta | 16-11-19 | 22:40 | 2

Klopt. We importeren meer omdat de grond schaars wordt. Het is gewoon op. Daarom importeren , bewerken en exporteren weer.

azijnseikerT | 16-11-19 | 22:53

Ook Feynman is te hard naar oplossingen op zoek. We moeten het probleem anders bekijken.

Is het oneerlijk dat de stikstofuitstoot vergeleken wordt op uitstoot per km2 in plaats van per inwoner? Natuurlijk niet. De aard van de problemen hangt af van de plaatselijke concentratie, dus de bevolkingsdichtheid is niet relevant.

Wat we ons wel moeten afvragen is: moeten wij als een van de dichtstbevolkte landen met grote agrarische en logistieke sectoren wel de meeste strikte normen van Europa aanhouden? Natuurlijk niet. Maar dan moeten we wel accepteren dat het heidelandschap op sommige plekken niet in stand gehouden zal kunnen worden, en dat daar andere natuur voor terug komt. Of we moeten het jachtgeweer gewoon op onze voet richten en beide trekkers overhalen, want dat is het alternatief: net zoveel idiote offers maken als nodig is om onze welvaart om zeep te helpen, om er dan achter te komen dat milieubewustzijn een luxe is die we ons opeens niet meer kunnen veroorloven.

En we moeten vooral doorgaan met doordachte maatregelen om de stikstofuitstoot verder terug te dringen. Dat gaat al 40 jaar goed.

Muxje | 16-11-19 | 22:37 | 2

Dit soort nuchtere redeneringen is niet besteed aan kartelpolitici. Bovendien mag het niet van de EU en publiciteitsgeile rechters want die hebben het blijkbaar hier voor het zeggen. En maar afgeven op Polen en Hongarije.

Mannen van statuur die iets tot stand brengen zoals Lely of Drees hebben we al 50 jaar niet meer. Het is allemaal grauwe, grauwe middelmaat (bv Rutte) of zelfs ver daaronder zoals dat PFAS-vrouwtje.

5611 | 16-11-19 | 23:20

Het heidelandschap is ook maar het gevolg van verschraalde grond, dat is niet iets dat van oorsprong bij Nederland hoort.

Bakkeleures | 17-11-19 | 10:19

Agenda 2030 heeft nog meer grappen in petto.
Maar dan moet je wel tussen de regels lezen...

wiener mit pommes | 16-11-19 | 22:37 | 8

@Aap Noot Miesje | 16-11-19 | 23:28:
"Roger, Over and Out"

wiener mit pommes | 16-11-19 | 23:45

@wiener mit pommes | 16-11-19 | 23:45:
I feel this is a riddle, god i love those.

Ik ga er voor zitten, nog 1 vraag wat voor drugs, paddos, drank of iets? Dan moet je het nu zeggen.

Aap Noot Miesje | 16-11-19 | 23:52

@wiener mit pommes | 16-11-19 | 23:45:
Well it's a Roger Rabbit episode, het was het wel waard.

Aap Noot Miesje | 17-11-19 | 00:04
▼ 5 antwoorden verborgen

Even terug naar de basis. Deze discussie draait niet om levensgevaar, niet om rampen en niet om volksgezondheid. De hele discussie draait om de wens om bepaalde plantjes in Nederland te behouden. Plantjes die in de rest van de wereld ruimschoots plek hebben om te gedijen, maar in het drukbevolkte Nederland misschien wat minder.

Dus terug naar de basis. Is het een ramp als die paar plantjes in Nederland niet langer voorkomen, als in ruil daarvoor de bevolking gefaciliteerd wordt met banen, woningen en vervoer? Is het een drama als die paar spetters nep-natuur er iets anders uit gaan zien. En 'anders' is daarbij niet dood of dor, maar rijk en groen, alleen zonder die specifieke plantjes.

Dus terug naar de basis. Doe es normaal!

marcoplarco | 16-11-19 | 22:36 | 1

De basis is zelfbeschikking. Idioten hebben stilzwijgend de natuurtokkies de ruimte gegeven. Ach laat ze maar wat Natura2000 gebiedjes maken. Kan geen kwaad en dan zijn de pubertjes stil.
Andere idioten hebben NL onder volledige controle van Brussel gesteld.
Gevolg: pienter pubertje procedeert tegen NL.
Boomerang dus voor de polderende en zalvende generatie wegwerp-politiekers. Die geen vooruitziende blik hadden over de gevolgen van hun toegefelijke en flexibele opstelling.
En daarmee de agenda van sommige groeperingen keurig uitgevoerd hebben, maar, hun zeteltje was gered!! Toen! Wat nu gebeurt interesseert hun niet. Zij hebben hun tractement en hun pensioen. Apres moi le deluge..
Niets beter dan de huidige (op)lichting trouwens.

reservebelgië | 16-11-19 | 22:55

Ik ben stikstof moe.
Ben er klaar mee.

HoerieHarry | 16-11-19 | 22:34 | 2

Niks mee te maken, je krijgt het gewoon door je strot geduwt. Dus niet zo zeiken, lekker vinden zul je het. En anders maar niet. Meer belasting betalen, meer voor je voedsel betalen, minder hard rijden, meer kosten, minder vrijheid. Je kunt er wel klaar mee zijn, maar zij niet met jou Harry.

peterdh | 16-11-19 | 22:40

Feynman mag van mij zelfs een pietentopic schrijven en dan heb ik op de 1 of andere manier er nog geen kotsbeu van. Dit ook weer. En eigenlijk weet ik niet wie de schuldige vanmiddag was, maar iemand drukte op het destroy knopje. Ik weet van niks.

Aap Noot Miesje | 16-11-19 | 23:22

Kijk het is heel simpel Feynman, je kunt de feiten, de cijfers en de keiharde werkelijkheid opnoemen. Je kunt aantonen waar het huidige beleid de plank compleet misslaat. Je kunt laten zien dat we met het huidige beleid een oor worden aangenaait. Dat we miljarden en miljarden onnodig over de balk gooien. Maar dat alles interreseert de politiek niets. Nul. Die gaan gewoon door met het aannaaien van oren en het over de balk gooien van belastinggeld. Die geven geen reet om de inwoners, geen reet om het milieu, geen reet om de economie en geen reet om de waarheid en werkelijkheid.
En zo lang mensen blijven stemmen op dat gajes zal dat ook zo blijven. De realiteit doet niet ter zake. Alleen wat mensen op het pluche houdt is belangrijk. Als dat leugens, onwaarheden en slecht beleid zijn is dat ook goed.

peterdh | 16-11-19 | 22:34 | 3

Tja.. klopt helaas wat je zegt.

Civetta | 16-11-19 | 22:42

@Civetta | 16-11-19 | 22:42: neem bv de biomassa onzin. Bossen in ver gelegen oorden omkappen, om hier te verbranden. Waanzin ten top, maar ze gaan er gewoon ijzerenheinig mee door.

Civetta | 16-11-19 | 22:48

@Civetta | 16-11-19 | 22:42: Of zo'n Wiebes: we gaan onze eigen krachtcentrale stilzetten, scheelt CO2. Vervolgens gaan we bruinkoolstroom uit Duitsland halen want die CO2 telt niet mee. Wie is hier nu gek?

5611 | 16-11-19 | 23:23

Het kabinet zal uiteindelijk moeten gaan kiezen. Wat vinden ze belangrijker? Het klimaat of de economie?

threeheadedmonkey | 16-11-19 | 22:34 | 7
▼ 4 antwoorden verborgen

Waar zijn wij precies mee bezig?

Om het Groene Neoliberale beleid uit te voeren zodat de onderklasse niet één keer wordt genaaid maar twee keer.

ProAsfalt | 16-11-19 | 22:33

Ik voorspel veel regelgeving die nadelig is voor de burger, tot het punt dat we het zat zijn en de boeren opofferen.

Croxifoxio | 16-11-19 | 22:33

Wat er nu gaat gebeuren is niet dat massale thuis werken, maar dat boeren worden overtuigd te stoppen met boeren. Nederland wordt nog meer een urbaan land, met wat parken.

Sitting_targets | 16-11-19 | 22:30

Reden:
Belasting innen om de instroom van nieuwe apothekers te bekostigen.
40.000 woningen per jaar.

Is dit nog nieuws? | 16-11-19 | 22:25 | 2

Fijn he? Ze trekken je spaarrekening leeg om de instroom te bekostigen.
BTW FTW!

Zoloft | 16-11-19 | 22:35

Voor het niet bouwen van woningen voor asieleisers ben ik best bereid om wat meer gas te geven.

Ommezwaai | 16-11-19 | 23:04

Kijk. Goed stuk.

Masturwasbeert | 16-11-19 | 22:24

bedankt , zorgvuldig artikel , het overhevelen van allerlei beleidsterreinen naar de EU geeft aan hoe weinig dóórdenkend men in Den Haag was en is en zal zijn ( voorspelling ).

15121937 | 16-11-19 | 22:23

Ik word echt zo moe van al dit GroenLinks geneuzel. Kunnen we niet gewoon weer eens normaal doen in dit land??

Goed-hardt | 16-11-19 | 22:23 | 2

Met het hart op de juiste plaats kunnen goede dingen bereikt worden. Maar het hart van Nederland schijnt een randstedelijk dingetje te zijn. Niet Goed dus. Hard.

reservebelgië | 16-11-19 | 22:43

Ik woon in Limburg...

Goed-hardt | 17-11-19 | 09:10

PvdA heeft de oplossing. 80 op alle snelwegen en verboden te vliegen binnen Europa. We kunnen weer rustig slapen.

appeltje eitje | 16-11-19 | 22:23 | 3

Je was me voor Mickey. En inderdaad 80 bij de natuurgebieden.

appeltje eitje | 16-11-19 | 22:25

@appeltje eitje | 16-11-19 | 22:25:

Op deze wijze redt de PvdA de wereld, en dat ook nog eens in een juichstemming. O_o

MickeyGouda | 16-11-19 | 22:37

Deze oplossing geldt uiteraard niet voor PvdA'ers en voor GroenLinksers...

Ommezwaai | 16-11-19 | 23:02

Nederland als 2e grootste landbouw exportland. Zo n kleine postzegel. Dan begrijpt iedereen dat er iets niet klopt.

azijnseikerT | 16-11-19 | 22:22 | 4

U begrijpt zelf ook wel dat U er niet veel van begrijpt hoop ik ?

reservebelgië | 16-11-19 | 22:40

Ik zie dat verband niet direct. Intensieve industrie hier. En kleine bevolking.
Je kunt een groter land hebben, veelal hebben die ook een grotere bevolking.

SmaritesII | 16-11-19 | 22:58

Komt omdat we daar heel goed in zijn.

5611 | 16-11-19 | 23:24
▼ 1 antwoord verborgen

Die reistijd wordt ook door de overheid afgedwongen. Omdat alle werkgevers hutje mudje op het bedrijventerrein bij elkaar moeten.

frank87 | 16-11-19 | 22:18 | 2

Wilt u een staalbedrijf in uw woonwijk?

Is dit nog nieuws? | 17-11-19 | 08:39

@Is dit nog nieuws? | 17-11-19 | 08:39:
Wat ze willen is communes op het erf van de staalfabriek. Geheel in Sovjet stijl.

peterdh | 17-11-19 | 09:36

Ledenvergadering PvdA: snelheid rond natuurgebieden naar 80km p/u en vliegverbod binnen Europa. Waarop mijn man droogjes vraagt "Waarom alleen binnen Europa?". Kortom: het kan groter, mensen!

MickeyGouda | 16-11-19 | 22:18 | 6

@Frau Merkel | 16-11-19 | 22:43:

Vanmiddag overwoog één reaguurder om toch maar PvdA te gaan stemmen. De horreur!

MickeyGouda | 16-11-19 | 23:05

@MickeyGouda | 16-11-19 | 23:05: Sommige mensen nemen het verleggen van grenzen wel heel erg serieus. Dat is duidelijk wat teveel van het goede!

Frau Merkel | 16-11-19 | 23:33

@MickeyGouda | 16-11-19 | 23:03:
Omdat het in huwelijkse context is mag U hem gewoon gebruiken als zijnde Uw eigen inzicht. Hoef geen credits of royalties.
Zie liever gelukkige mensen.

reservebelgië | 17-11-19 | 00:19
▼ 3 antwoorden verborgen

Dat hele stikstofverhaal is gewoon een verdienmodel voor de milieumaffia.

VanBukkem | 16-11-19 | 22:13 | 7

@Erikjan79 | 16-11-19 | 22:17:
Het is heel simpel Erik, als maatregelen voor een energietransitie 10, 100 of 1000 miljard kosten, dan verdienen mensen er 10, 100 of 1000 miljard aan. Of denk je dat dat geld op een geheime lokatie word opgeslagen of stiekum word verbrand in de biomassa centrales?

peterdh | 17-11-19 | 09:34
▼ 4 antwoorden verborgen

We hebben in NL op een bevolking van 17m mensen, 1 miljoen ambtenaren. Raar toch. Ontsla de helft en er is ook geen stikshit probleem meer.

Mark_D_NL | 16-11-19 | 22:13 | 2

Daar zou het land een stuk van opknappen.

5611 | 16-11-19 | 22:58

Ho even, als je de helft van de ambtenaren ontslaat dan moet de andere helft plotseling gaan werken.

Nivelleermarionet | 17-11-19 | 03:23

Alle postzegel-Natura200-gebieden hun Natura2000-status afnemen schijnt niet te kunnen, want dat mag niet van de EU. Het wordt duidelijk, weer, dat we eigenlijk geen soeverein land zijn. Als in Nederland de Tweede Kamer besluit dat die postzegelnatuur geen Natura2000 meer is, dan mag dat toch niet. Dan komt de dikastokratie in actie: rechters besluiten wat er gedaan moet worden, volgens de EU-regels. De Tweede Kamer moet gehoorzamen. Nederland is geen democratie meer. De macht ziet democratie als alleen maar waan van de dag. Het domme volk moet vooral niet iets te zeggen krijgen. Het taxvee moet gewoon werken en renderen.

Sitting_targets | 16-11-19 | 22:10 | 5

Naja, dat moet ik nog maar zien. Als we een regering democratisch gekozen regering hebben die besluit dat natura2000 gebieden geen natura2000 gebieden meer zijn, dan kan dat gewoon. Wat willen ze eraan doen? Met tanks binnen vallen? Afgebouwde bouwprojecten slopen? Zie je de rechters al gaan met een hamer en sloopkogel
, met toga in een bulldozer? Sorry hoor maar rechte rug en kloten zal nog een dingetje worden, maar veranderen van dit debiele beleid kan gewoon. We moeten ons alleen niet gek laten maken door die papieren tijgers én de pseudowerkelijkheid van die linkse gekken.

peterdh | 17-11-19 | 09:24

@peterdh | 17-11-19 | 09:24:
Moet-van-de-EU is natuurlijk een smoes idd. Niet uitvoeren, niets over zeggen, laten betrappen, zijn we weer paar jaar verder en is iedereen in de EU toch verder te druk met eigen zakken vullen.

Cepalislam500mg | 17-11-19 | 09:44

@peterdh | 17-11-19 | 09:24: Zo lang Nederland netto betaler is, zouden we de geldkraan ook nog wat kunnen knijpen. Kijken of de EU dan nog zoveel Natura-2000 gebieden wil.

Bakkeleures | 17-11-19 | 10:15
▼ 2 antwoorden verborgen

Iets te weinig aandacht voor stinkdieselauto’s. En houtkachel, maar voor de rest: hulde feijnman!

Analia von Solmsch | 16-11-19 | 22:08 | 4

Volgens praktijk(!)metingen van TNO is de laatste generatie diesels zo schoon dat stadslucht er schoner uit komt dan dat hij erin gaat. Uw denkbeelden zijn wat achterhaald.

5611 | 16-11-19 | 23:02

@Frau Merkel | 16-11-19 | 22:45: goh je verwacht het niet.
1.6 turbodiesels vanaf +/-2012 zijn behoorlijk zuinig en verbruiken stukken minder dan een 1000cc benzine 3-pitter.
Hoeven minder hard te werken om op gang te komen. Daar verliest zo'n minimotor al het rendement, wat op iedere rit netto meer energie kost dan het bespaard.

jokejacket | 17-11-19 | 04:40

Frau vom Somsch: ik rijd een stinkdieselbus uit 1999, al twintig jaar dezelfde auto en dat is veel duurzamer dan dat ik bijvoorbeeld al drie Tesla's versleten zou hebben. Wat er uit die uitlaat komt is puur voedsel voor de planten. Is wel zo.

Cepalislam500mg | 17-11-19 | 09:36
▼ 1 antwoord verborgen

Duidelijk verhaal Feynman, en MET onderbouwing. Pinokkio CS, lezen en kijken we mee?

Keessie-Neistat | 16-11-19 | 22:06 | 4

@zeeman73 | 16-11-19 | 22:14:
Ach een loze kreet, ZONDER onderbouwing. Treffend hoor, past precies in het plaatje.

peterdh | 17-11-19 | 09:19
▼ 1 antwoord verborgen

Laat iedere ambtenaar anders een boom planten. Dan heb je er een heel bos bij.

Borat_Stikstov | 16-11-19 | 22:04 | 6

@Keessie-Neistat | 16-11-19 | 22:07:zo. Zo, zo ambtenaartje woont aan het water. En dat over de rug van miljoenen nederlanders. Kan jij nog wel rustig slapen, vriend.... Jij verdient centjes met nutteloos zijn, terwijl je buurtgenoot naar de voedselbank moet. Ben je trots op je carriere?
...

Mark_D_NL | 16-11-19 | 22:18

@Mark_D_NL | 16-11-19 | 22:18: Jankerd. 20 jaar zelfstandig ondernemer. Me de pleuris gewerkt en de boer verkocht voor een bedrag met 6 nullen, voor de komma. Zo, nou jij weer.

Keessie-Neistat | 16-11-19 | 22:21
▼ 3 antwoorden verborgen

crisisteam | 16-11-19 | 21:56
U bedoelt deze link: www.youtube.com/watch?v=t40rnXRe4LA
Die ik deelde in www.geenstijl.nl/5149888/feynman-en-o... onder het woord "meetfouten"

En nee, ik vaar niet blind op het RIVM, waarom denk je dat ik al maanden link naar satellietdata en metingen van andere partijen? Omdat je dan directe spectrometrie gebruikt gebaseerd op het absorptiespectrum van de stoffen in kwestie, in een compleet peer-reviewed wetenschappelijke omgeving. Veel succes dat te manipuleren.

Feynman | 16-11-19 | 22:03 | 1

Dank voor de Youtube-link. Verhelderend.

Keessie-Neistat | 16-11-19 | 22:18

Lekker met je vrouw samen thuiswerken. Laat vooral vrouwen thuiswerken. Dat scheelt op de werkvloer een boel geflirt en gemetoo en dan kunnen ze ook gewoon de wasjes draaien enzo.

Leptob | 16-11-19 | 22:01 | 2

Mooi....... verpeegster werkt thuis..... haar man ook als lasser

DANNY3960 | 17-11-19 | 00:41

En als de vrouwen thuis werken is er voor de mannelijke swanzen ook niks meer aan op het werk, dus gaan die ook thuis werken. Blijven de echte mannen op het werk over. Winwin.

Cepalislam500mg | 17-11-19 | 09:40
-weggejorist-
crisisteam | 16-11-19 | 21:56 | 1

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online casino expert | Online Casino
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com