Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Ali Lahrouchi - Waarom ik afstand doe van mijn Marokkaanse nationaliteit

"Het hele idee van dubbele nationaliteit vind ik slecht. Stel je voor dat er oorlog komt tussen Marokko en Nederland. Dan moet je kiezen."


Waarom ik afstand doe van mijn Marokkaanse nationaliteit
Er zijn veel redenen waarom ik afstand wil doen van mijn Marokkaanse nationaliteit. Sinds 24 januari 2001 ben ik niet in Marokko geweest en dat is niet zomaar. Marokko wordt geregeerd door een bruut dictatoriaal regime. Alle politieke, economische, militaire, religieuze, touwtjes zijn stevig in handen van koning Mohamed Ben El-Hassan El Alaoui, oftewel Mohamed VI. De bevolking wordt ernstig in zijn vrijheden beperkt. 

De mensenrechten worden met voeten getreden. Mensen worden op basis hun achtergrond, sociale klasse, sekse etc. gediscrimineerd, misbruikt en mishandeld. Dagelijks vinden arrestaties plaats en worden mensen ontvoerd. Sluipmoorden en schijnprocessen lijken het enige antwoord van het regime op elk oppositiegeluid. Van oorsprong is Marokko een Amazighland, maar het overgrote deel van de bevolking die Amazigh is, heeft niet het recht om zich in de moedertaal Tamazight te uiten op scholen, rechtbanken en andere overheidsinstellingen. Ook mag de Amazighmeerderheid haar kinderen geen Amazigh naam geven. 

Daarnaast bestaat er geen vrijheid van godsdienst in Marokko. Je bent verplicht moslim. Heiligschennis en majesteitsschennis is voor elke Marokkaan steng verboden; het is niet toegestaan ook maar iets te roepen wat de ‘heiligheid’ van God, Vaderland en Koning zou kunnen aantasten. Die heilige drie-eenheid moet iedere Marokkaan vereren. Wat ook niet aangevochten mag worden is het adagium: ‘De koran is het woord van God, de koran is in het Arabisch geopenbaard en dus is het Arabisch een heilige taal.’  Het Arabisch is de alomvattende richting waar alles heen moet. Dat begint al bij de verplichting om je kind een Arabische naam te geven. 

In Marokko moet iedereen leren dat de koning een directe afstammeling van de profeet is, ook al bestaat daar helemaal geen objectief bewijs voor. Het is die vermeende afstamming die zijn regime moet legitimeren. Nederland is een democratisch land, Marokko is dat niet. In Nederland heb je rechten. Afspraak is afspraak. Je hebt het recht op vrije meningsuiting. Je hebt het recht om klachten in te dienen. In Nederland heb ik de kans gekregen om weer als mens te leven. In Marokko was ik voor de autoriteiten geen mens.

Ik voel mij als Amazigh in Marokko ge-Arabiseerd, gekolonialiseerd, geïslamiseerd en gediscrimineerd. Ge-Arabiseerd omdat het regime bestaat uit Arabieren. De koning stelt dat hij rechtstreeks afstamt van de profeet, en dus uit het Arabische schiereiland.  Daarop meent hij het recht te baseren om het berbervolk van Marokko te kolonialiseren. Ik voel mij bovendien geïslamiseerd omdat ik in Marokko moslim moet zijn, ook als ik dat niet wil. Ik voel mij gediscrimineerd omdat we niet als berbers mogen leven. We mogen onze kinderen geen berbernamen geven. We mogen hoogstens berber zijn in folkloristische zin; dansen, muziek, grappige dingetjes. Het Arabische regime behandelt ons als apen. We mogen berberkunstjes voor ze doen. Berbermuziek maken, in berber klederdracht lopen. Maar het berber-zijn gaat veel dieper. Het gaat om onze waarden en normen, onze tradities. En ook om onze rechtspraak bijvoorbeeld. Bij problemen gingen wij berbers niet naar een rechter of politie. We losten het zelf op.

Ook in Nederland ben ik een berber, en dus niet een Marokkaan, als het gaat om mijn cultuur, mijn herkomst. Ik kan nooit mijn berberbloed veranderen. Wat ik van mijn ouders heb geleerd; rechtwaardigheden, goede zeden en menselijke waarden die beter dan wat de islam aan mij wil leren. Ik ben dus een berber met een Nederlandse nationaliteit.

Ik zie het ook als een mensenrecht dat ik afstand kan nemen van mijn Marokkaanse nationaliteit. Ik wil daarom een brief sturen naar de Commissie van de Rechten van de Mens in Genève. Dat de Nederlandse overheid mij niet wil helpen bij het afstand nemen van mijn Marokkaanse nationaliteit.

Niet de ene voet daar en de andere voet hier
Er zit ook een maatschappelijke kant aan het afstand te nemen van mijn Marokkaanse nationaliteit. Het is niet alleen voor mezelf. Ik wil aan de mensen laten zien dat je moet kiezen: Of je leeft daar, of je leeft hier. Niet de ene voet daar en de ene voet hier. Ik wil aan Marokkanen in Nederland laten zien; jullie toekomst in Nederland is hier. Jullie kinderen gaan hier opgroeien. Ik hoop dat er een beweging op gang komt. Er moet een open debat komen. Mensen moeten ervoor uit durven komen dat ze geen Marokkaan willen zijn.

Het Westen heeft kansen en rechten gegeven aan Imazighen die ze nooit in Marokko kunnen krijgen. De berbers moeten wakker worden voor het te laat is. Ze moeten zich niet meer als vee door de Arabische moslims laten behandelen. Het Westen op zijn beurt moeten leren begrijpen dat een onafhankelijk Noord Afrika van berbers Europa kan beschermen tegen de islamitische Arabische veroveraars. Daarom moet Noord-Afrika gedeislamiseerd en gedearabiseerd worden.

Het hele idee van dubbele nationaliteit vind ik slecht. Stel je voor dat er oorlog komt tussen Marokko en Nederland. Dan moet je kiezen. 

Vanaf het eerste moment dat ik de Nederlandse nationaliteit  had, ben ik bezig geweest om van mijn Marokkaanse nationaliteit af te komen. Ik heb op de officiële site van het Marokkaanse ministerie van justitie laten weten dat ik me niet meer als Marokkaan beschouw. Geen antwoord. Ook heb ik een brief gestuurd naar het ministerie van justitie in Marokko. Ook geen antwoord. 

Vervolgens heb ik brieven gestuurd naar een aantal Nederlandse ministeries: Het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Een brief naar de Tweede Kamer. Ik heb er een stuk over gepubliceerd op een bekende Franstalige site in Marokko, Demain Online van de strijder/journalist Ali Lmrabet. Ook heb ik een interview gegeven aan Radio 1 over het afstand nemen van de Marokkaanse nationaliteit. Ik heb een Nederlandstalige verklaring op de bekende site Amazightimes gepubliceerd. Diezelfde verklaringen heb naar alle Nederlandse kranten gestuurd, maar die hebben er geen aandacht aan besteed. Een kopie van de verklaring heb ik op hun verzoek ook aan de AIVD gegeven.

"We kunnen niets doen"
Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken kreeg ik te horen: Wij kunnen niets doen. Dat is een probleem tussen jou en Marokko. In een eerste reactie van de Tweede Kamer kreeg ik te horen dat men mijn probleem serieus nam en erover wilde discussiëren in een commissie voor veiligheid. Vervolgens kwam er een brief van de griffie van de Tweede Kamer, waarin nog eens werd gezegd dat mijn brief was doorgestuurd naar de commissie voor veiligheid, en dat het antwoord was: Dank u, we doen niets.

Nadat ik het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie had gevraagd om me te helpen bij het afstand nemen van de Marokkaanse nationaliteit, liet de staatssecretaris me, bij monde van een medewerker, weten dat de Nederlandse overheid niet kon bemiddelen omdat het doen van afstand van afstand niet mogelijk is in Marokko. En: ‘Bovendien is het doen van afstand van een nationaliteit een individuele zaak tussen de afstandvrager en de betreffende autoriteit.’ 

Ik had nog telefonisch contact met een vrouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken en die maakte daar nog een belachelijke opmerking over. Ze zei: “U wilt toch ook niet ruzie met uw buurman zoeken?” “Nee”, zei ik, “Natuurlijk niet.” “Nou, dat is hetzelfde als met Nederland en Marokko.” Die opmerking van haar vond ik van zo’n laag niveau dat ik er maar niet verder over in discussie ging. 

Maar het regime van Marokko luistert niet naar een burger, of zelfs niet naar een stichting of vereniging die afschaffing van de Marokkaanse nationaliteit zou bepleiten. Naar de Nederlandse overheid zullen ze wel luisteren. Dan gaat het via de officiële communicatie van land tot land. Dan gaat het om: Nederland heeft iets nodig van Marokko. Marokko heeft iets nodig van Nederland.  

Daarom heb ik ook in mijn brief aan hen gevraagd om te bemiddelen. Ik ben nu Nederlander en heb dus Nederlandse rechten. Als je als Nederlands burger ergens in de wereld problemen hebt, zul je de Nederlandse ambassade in dat land bellen om hulp.  Zo heb ik hier ook de Nederlandse overheid gevraagd om me te helpen afstand te nemen van de Marokkaanse nationaliteit.

Dubbele nationaliteit, verboden voor Duitse Nederlanders
Toch is het volgens de Nederlandse wet zo dat je naast de Nederlandse nationaliteit geen andere nationaliteiten mag hebben. Iemand die de Nederlandse nationaliteit krijgt, moet afstand doen van zijn of haar eerdere nationaliteit. Op de website van het ministerie van justitie is dat terug te vinden: ‘Als de afstandsprocedure klaar is krijgt u een officiële verklaring van de autoriteiten van uw land. Deze verklaring stuurt u op naar de IND. Als u geen afstand doet, en dit moet wel, dan kan de IND uw Nederlandse nationaliteit intrekken.’

Dat is de regel, en die is streng. Behalve als je uit een land als Marokko komt. Dat is ook een vorm van discriminatie. Waarom heeft een Nederlander uit Marokko meer rechten dan een Nederlander uit Duitsland, die niet twee nationaliteiten mag bezitten? Waarom steunt de Nederlandse regering niet mensen als ik, die van hun Marokkaanse nationaliteit afwillen? Volgens mij komt dat door een Marokkaanse lobby, in de Tweede Kamer, maar ook in het ambtenarenapparaat. Die zeggen: Mensen zoals ik willen alleen maar aandacht.

Dan nog een belangrijk ander punt. Er wordt steeds gedaan alsof de Nederlandse overheid niets kan ondernemen tegen het Marokkaanse beleid aangaande de dubbele nationaliteit. Maar wat bijna niemand weet, is dat in de Marokkaanse Grondwet, in Artikel 19, staat dat je afstand kunt doen van je Marokkaanse nationaliteit  als een ander land, waar je dan woont, dat van je eist. 

Burgemeesters Ahmed Aboutaleb en Ahmed Marcouch
De Marokkaanse Grondwet zegt: als je een gevoelige functie vervult, dan mag je afstand doen van je Marokkaanse nationaliteit. Dat zou ook op moeten gaan voor de Nederlandse Marokkanen Ahmed Aboutaleb en Ahmed Marcouch. Die hebben als burgemeesters van Rotterdam en Arnhem een gevoelige functie. Ze krijgen geheime informatie van de Nederlandse geheime diensten. Zelfs volgens de Marokkaanse Grondwet moeten zij dus afstand kunnen nemen van de Marokkaanse nationaliteit.

Als je zegt dat je niet wilt dat de Nederlands Marokkaanse Khadija Arib voorzitter wordt van de Tweede Kamer vanwege haar dubbele nationaliteit, dan wordt dat racisme genoemd. Maar dat is geen racisme. Je wilt je land beschermen, je volk, de toekomst van je kinderen. Je wilt dus niet dat iemand met een dubbele nationaliteit op een positie komt waar je over staatsgeheime informatie kunt beschikken. Dat is meer dan alleen principieel. Ik weet dat de Marokkaanse dictatuur er alles aan doet om die gevoelige informatie los te krijgen van mensen met een Marokkaanse nationaliteit die ze daarmee onder druk kunnen zetten. Marokko weet over Nederland meer dan Nederland over zichzelf weet.

De Marokkaanse dictator behandelt de Marokkaanse migranten als koeien. Daarom wil hij dat ze hun Marokkaanse nationaliteit behouden. Hij ziet die migratie naar Europa als een manier om geld naar Marokko te brengen. Bij elke investering van Nederlandse Marokkanen in Marokko gaat de winst naar de roofdierkoning en de maffiakliek van zijn familie om hem heen. En denk ook aan de miljoenen Marokkaanse migranten die iedere zomer weer voor een lange vakantie naar Marokko gaan. Stel dat die per persoon duizend euro uitgeven. Reken maar uit.

Ik vraag me af of ik er ooit van los kom. Hicham is een neef van Mohammed VI. Daarom heet hij Prins Moulay Hicham. Maar hij wil van die titel ‘Prins’ af. Hij wil alleen nog Moulay Hicham El Alaoui genoemd worden. Ook wil hij later begraven worden op een plek die niets met zijn Koninklijke familie te maken heeft. Dat zei hij op de Franse tv zender France 24. Hij is vierde in de lijn van troonopvolgers, maar hij wil geen deel meer uitmaken van de Marokkaanse monarchie. Drie jaar geleden heeft hij een brief geschreven naar de koning, die ik een dictator noem. Hij heeft nooit antwoord gekregen. Hij leeft nu met zijn gezin in Amerika. Het is goed dat hij geen prins meer wil zijn. Maar het zou nog beter zijn als hij ook bereid zou zijn om zijn vermogen, dat hij van zijn vader georven heeft, terug te geven aan de arme Berbers van wie zijn vader, de prins Abdullah het geld en de landbouwgronden gestolen heeft.

Maar dan denk ik dus wel: Hoe kan ik, een eenvoudige Berber, verwachten ooit antwoord krijgen op mijn verzoek om bevrijd te worden uit de Marokkaanse gevangenis?

Reaguursels

Inloggen

Nederland, het land waar andere volkeren hun stammenstrijd willen uitvechten.

petersteenkamp | 26-02-19 | 15:09

Maak eens een ludiek gebaar en steek je Marokkaanse paspoort in de fik. Maak je in elk geval een statement.

Phat_Phuc | 26-02-19 | 14:28 | 1

Een paspoort in de fik steken in nooit ludiek. Een statement is het wel ja!

Rest In Privacy | 26-02-19 | 14:39

Vermeende afstamming die zijn regime moet legitimeren.
Gras is altijd groener aan de overkant.

Er moet een open debat komen. Bataven en Saksen moeten ervoor uit durven komen dat ze geen Nederlander willen zijn.

hallevvezool | 26-02-19 | 12:56

Woah woah woah. Even rustig aan Ali Dickens, ik kom hier niet om een roman te lezen.

Maar de kop is interessant, ik wens je alle gelukt toe in je verdere leven als mijn vriendelijke landgenoot.

Historicuck_Han | 26-02-19 | 12:30

'Stel je voor dat er oorlog komt tussen Marokko en Nederland, dan moet je kiezen'? Nee hoor, dat doen wij dan wel voor je!

BaldEagle | 26-02-19 | 11:53

Toch best een lastig probleem. Hoe laat je mensen afstand doen van hun tweede (eerste?) nationaliteit als dat van dat land niet is toegestaan? Mij lijkt het een lastige zaak dat zo'n land (Marokko, Turkije) nog steeds iets over je te zeggen hebt als je daar terug op bezoek gaat. Dat is natuurlijk een ellendig drukmiddel.

De NL overheid kan een ding doen: Het NL paspoort dreigen te gaan afpakken. Dat zou dan ofwel leiden tot een massale terugkeer naar het thuisland of tot zoveel protest vanuit die gemeenschappen dat de Marokkanse / Turkse regering moet kiezen: Willen we al die mensen terug en dan de inkomsten missen of willen we ze daar houden? Dan zou het best kunnen dat die overheden toch gaan schuiven in hun verhaal.

Je kunt ook een tussenweg bewandelen: Als NL overheid eisen dat tweede, derde en opvolgende generaties sowieso verplicht zijn tot 1 paspoort.

Beste_Landgenoten | 26-02-19 | 11:10 | 2

"als dat van dat land niet is toegestaan"

Gewoon niets van aantrekken. Je bent daar toch niet meer? Ze doen dus maar. Wat jou betreft ben je Nederlander en ze kunnen daar lekker op hun kop gaan staan en 100x roepen dat je marrokaan bent.

Wat als Bokki-Wokki iedereen op Aarde tot burger maakt in een of ander wetje en dan belasting gaat heffen? Trek je je toch ook niets van aan? Nou dan.

Je moet natuurlijk wel zorgen dat alle verbanden verbroken zijn, dus geen bankrekeningen aanhouden daar, onroerend goed bezitten, effecten zoals aandelen, obligaties, etc.

EnNouJijWeer | 26-02-19 | 15:00

Lezen is moeilijk....

David000000007 | 26-02-19 | 19:03

Met de Berbers hebben we in het verleden ook al flink mot gehad. Denk aan alle roversnesten (kapers) langs de noord-afrikaanse kust.
Naast de materiële buit van overvallen op schepen en kustdorpen was een belangrijk doel van de Berbers om slaven te verkrijgen.
Uiteindelijk, rond 1815 ging de Westerse (mn Engeland en Nederland) knoet er over en was het klaar.
Nu hebben we nog steeds mot met deze rovers, alleen wonen ze in ons land. Met twee paspoorten.

Jan Lange3373 | 26-02-19 | 11:03 | 1

Voornamelijk de Amerikanen als ik het wel heb. Toen al.

Sans Comique | 26-02-19 | 11:10

Juridisch zou je de nederlandse overheid aan moeten kunnen klagen.

van heinde en verre | 26-02-19 | 10:15

Wederom een wet die voor bepaalde "nederlanders" niet lijkt te gelden, verbod op dubbele nationaliteit.

boerk | 26-02-19 | 09:55

Alles goed en wel: het blijft gezeik met die immigratie en met die Islam. Ik heb er niet om gevaagd. Dus ik heb ook geen boodschap aan dit verhaal.

Jahowiseffe | 26-02-19 | 09:46

Ome Geert heeft weer gelijk gehad. en iedereen met gezond verstand had dat kunnen weten en weet dat ook. Maar gelijk hebben is nog geen gelijk krijgen. Het eurofiele laffe politieke establishment wil de macht houden ten koste van alles.

frisenfruitig | 26-02-19 | 09:28

Kortom: het scooterdilemma........

Mazoeza | 26-02-19 | 09:13

Wat een intelligent stuk, gebaseerd op eerlijke wederkerigheid. Daar kunnen onze politici nog wat van opsteken. Van redelijke mensen als Ali zullen we in de toekomst afhankelijk zijn, want als een oorspronkelijke bewoner zulke dingen zegt, wordt hij meteen naar het land der racisten en fascisten verwezen. Bedankt!

agram | 26-02-19 | 09:08

Voor de wens te de-mocroniseren heb ik respect. 90% van de Marokkanen durft zo'n wens niet eens uit spreken!

Maar, wel heel erg zielig en sneu dat meneer weer de bekende schuld-van-nederland en racismekaart trekt.

NL treft hierin geen verwijt. NL is NIET verantwoordelijk voor het feit dat de Marokkaanse koning zijn onderdanen gevangen houd in de Marokkaanse nationaliteit.

Die brief naar de commissie rechten voor de mens is geen dom idee, maar die moet worden gericht tegen Marokko. Het is Marokko die moeilijk doet over zijn mensenrecht, niet NL.

P.s. Als het waar is, dat je kan vragen om afstand van de Marokkaanse nationaliteit te doen, dan ben ik van mening dat vanaf nu er 6 maanden de tijd word gegeven afstand te doen van de Marokkaanse nationaliteit op straffe van ontzetting uit het ambt /einde benoeming of baan voor: Marcouch en Aboutaleb,
Maar ook Khadija Arib Kamervoorzitter, en ook Marokkaanse gemeenteraadsleden, wethouders, politie ambtenaren en militairen moeten afstand doen.
En hetzelfde zou dan ook moeten gelden voor Turken en andere dubbel paspoorters.

Dan word de wet ook weeruitgevoerd zoals hij bedoel lk d is. Wet? JA, in onze wet staat bijvoorbeeld dat men voor het bekleden van het burgemeesterschap de Nederlandse nationaliteit moest hebben.

"Voor de benoembaarheid tot burgemeester is het Nederlanderschap vereist." (Art. 63 Gemeentewet)

Die wet is er sinds 1851, na de scheiding met België. Toen konden ze natuurlijk nooit de massale immigratie van na WO2 hebben voorzien.

De hoogste tijd dus om die wet te herzien en te wijzigen.

gaffelbaard | 26-02-19 | 09:07 | 1

Zolang Nederland dat tweede paspoort en nationaliteit erkent en de drager ervan voordeel laat halen uit die situatie, is Nederland, de Staat, net zo goed medeverantwoordelijk.

Sans Comique | 26-02-19 | 12:30

Dubbele nationaliteit is discriminatie van mensen met slechts 1 nationaliteit eenvoudig om de reden dat diegene met dubbele nationaliteit in twee landen stemrecht heeft.

Grapevine | 26-02-19 | 08:59 | 1

Wat dacht u van de vele extra voordelen van het tweede paspoort? Bijvoorbeeld drie maanden vakantie in het 'land van herkomst' zonder verlies van uitkering?
Een door de sociale dienst betaalde en verzorgde reis naar Mekka voor de Hadj?

Sans Comique | 26-02-19 | 12:32

Eye-opener, waarvoor dank.

ecologiste | 26-02-19 | 08:52

Vraag gewoon naamsverandering aan en ga verder door het leven als Jan Janssens en flikker je marokkaanse paspoort in de kliko. Kost je een paar honderd euro maarja liever eindeloos zeuren.

pa_niek | 26-02-19 | 08:36

Idioot verhaal. Als je goed of fout bij oorlog laat bepalen door nationaliteit (of religie) dan zit er sowieso een steekje bij je los. Dat je het dan makkelijk zou vinden dat er ergens al voor je gekozen is, is een teken van domme luiheid.

In geval van oorlog kies je partij op basis van de feiten en de rechtsgronden.
Zo gaat dat bij beschaafde mensen.

De verwarde man | 26-02-19 | 08:27 | 3

Zo werkt het niet, kijk maar eens bij sport, vele zaken zijn puur emotie. Beschaafd of niet.

BerryCitroen | 26-02-19 | 08:33

Geen oorlog meegemaakt hè. Een bevolking wordt gewoon gedwongen hoor (van voorliegen tot harde dwang). Slechts enkelen weigeren of verzetten zich.
.
U bent vast die enkele en u had sowieso bij het verzet gezeten in WO2 enzo...
.
Right.

Parel van het Zuiden | 26-02-19 | 08:54

Vanuit een historisch perspectief kan ik nationalistische sentimenten plaatsen.
Ik houd er echter rekening mee dat onze jongens straks onder EU vlag vechten in de Donbass oid. Ik zal dan op basis van wat ik aan feiten die ik kritisch uit verschillende hoeken zal verzamelen, mijn afwegingen maken.

Neemt niet weg dat ik sowieso moreel gezien mij wel verbonden voel met landgenoten die daar vechten. Dat voelde ik mij ook bij zinloze missies in Afghanistan en nu in Mali - je weet dat de jongens en meisjes daar net zo goed genaaid worden als u en ik.

De verwarde man | 26-02-19 | 10:49

Iets te zwart wit. Dubbele nationaliteit kan goed zijn als het om 2 nationaliteiten gaat van landen met dezelfde normen en waarden. Iemand met een Nederlands en een Deens paspoort bijvoorbeeld. Geen enkel probleem lijkt me.

jve89 | 26-02-19 | 08:07 | 2

Maar dat kan dan juist weer niet. Het hebben van een dubbele nationaliteit is voorbehouden aan de landen die hofleverancier zijn van oknze probleemgevallen.

Franker | 26-02-19 | 08:33

Die blonde feeks van D'66 heeft toch ook een Zweeds en een NL paspoort.

Halal gehaktbal | 26-02-19 | 09:22

Geroken aan de vrijheid van Nederland en begint meteen weer rechten te eisen. En dan niet zelfs meer van Nederland, maar van een of ander ander land. Blijf zeuren, mooi alibi om niet echt te hoeven werken of wat dan ook. Je snapt t niet, al denk je van wel. Mond dicht, je best doen en kansen pakken. Daarom gaat het hier zo goed. En dankzij die welvaart zijn mensen tevreden en is er rust. Hop hop, aan de slag. Dat paspoort zit je niet in de weg om wat te doen.

merel veld | 26-02-19 | 07:47

Heel verhaal, maar heeft eigenlijk niets met dubbele nationaliteit te maken. Puntje paaltje wil had je gewild dat er een berberse nationaliteit geweest was...

ThePriest | 26-02-19 | 07:37

Beste Ali Lahrouchi, welkom in Nederland. Als een echte Nederlander met echte zorgen kunt u ongezien de tyfus krijgen. Het interesseert de ideologen aan de knoppen in denHaag geen ene reet wat goed is voor Nederland en haar ingezetenen. Het enige dat telt is de deugdzame hoogmoet. De ideologie van multiculti is zo hardnekkig dat elk tegengeluid ook van mensen die uit andere werelddelen hierheen zijn gekomen vakkundig wordt onderdrukt. Ook hier in Nederlnd ziet de elite exoten liever als aapjes dansen dan échte grieven bekendmaken. Wanneer een politicus voor u opkomt en tegen een dubbele nationaliteit pleit dan wordt deze weggehoond en voor racist uitgemaakt.
Wanneer men waarschuwt voor de sinistere plannen van regimes wordt dat naief weggehoond alsof exoten uit verre landen te dom zijn om sinistere plannen uit ge voeten, of niet mevrouw Sargentini.
Een ding kan ik u mede delen Ali, je bent niet alleen. Je wordt geconfronteerd met een fatsoenlijke overheid als een échte Nederlander, en die willen niets weten van échte problemen. Die vliegen liever naar klimaattopjes om over uitstoot van vliegreizen te praten.

ratelaar | 26-02-19 | 07:26

Eigenlijk een verzoek om je eigen tribale stamleven met al die beklemmende regeltjes, rechtspraak en strijd hier gewoon door te kunnen zetten. Nee. Ga weg.

Lucifer | 26-02-19 | 07:20 | 1

Jij hebt toch ook een tribunaal stamleven in Nederland?

van heinde en verre | 26-02-19 | 10:17

Gratis strategisch advies: start een vereniging en vervolgens een petitie onder soortgenoten (dus ook Turken, Chinezen). Vraag vooraanstaande Nederlandse politici met dubbele nationaliteit om ook te tekenen en benader zoveel mogelijk de media.

Het is dat ik studeer naast mijn werk anders had ik gratis mijn diensten aangeboden. Heb veel ervaring met het op de agenda krijgen van controversiële onderwerpen.

LibertyCity | 26-02-19 | 07:10

Goed verhaal,,,
Ook lekker kort..

Jemaintiendrai | 26-02-19 | 06:59

Te lang verhaal. Sympathiek in de kern. Welkom.

Michiel85 | 26-02-19 | 06:17

Een Berber, die het recht wil hebben zijn kinderen Barbaarse namen te geven. Zou er weer een barbaarse nationaliteit bestaan, dan zou hij die behouden, maar nu neemt hij genoegen met een Nederlandse.

Of lees ik het verkeerd.

bergsbeklimmer | 26-02-19 | 06:17 | 2

Cultuur. Als je verhuist naar Azië noem je je verwekte kinderen zelf Mao of wat? Eikel.

Michiel85 | 26-02-19 | 06:18

Zo lees ik het ook.

Petrus Poortwachter | 26-02-19 | 07:08

"Ik voel mij als Amazigh in Marokko ge-Arabiseerd, gekolonialiseerd, geïslamiseerd en gediscrimineerd. Ge-Arabiseerd omdat het regime bestaat uit Arabieren. De koning stelt dat hij rechtstreeks afstamt van de profeet, en dus uit het Arabische schiereiland. Daarop meent hij het recht te baseren om het berbervolk van Marokko te kolonialiseren. Ik voel mij bovendien geïslamiseerd omdat ik in Marokko moslim moet zijn, ook als ik dat niet wil. Ik voel mij gediscrimineerd omdat we niet als berbers mogen leven. We mogen onze kinderen geen berbernamen geven. We mogen hoogstens berber zijn in folkloristische zin; dansen, muziek, grappige dingetjes. Het Arabische regime behandelt ons als apen. We mogen berberkunstjes voor ze doen. Berbermuziek maken, in berber klederdracht lopen. Maar het berber-zijn gaat veel dieper. Het gaat om onze waarden en normen, onze tradities. En ook om onze rechtspraak bijvoorbeeld. Bij problemen gingen wij berbers niet naar een rechter of politie. We losten het zelf op."
-
"Ook in Nederland ben ik een berber, en dus niet een Marokkaan, als het gaat om mijn cultuur, mijn herkomst. Ik kan nooit mijn berberbloed veranderen. Wat ik van mijn ouders heb geleerd; rechtwaardigheden, goede zeden en menselijke waarden die beter dan wat de islam aan mij wil leren. Ik ben dus een berber met een Nederlandse nationaliteit."
-
Dat hij zijn Marokkaanse paspoort in levert, is niet omdat hij zich Nederlander voelt, zijn identiteit is Berber, Amazigh en hij voelt zich onderdrukt door de islamitische Marrokaanse overheid. Gelooft niet in islamitische wetgeving.
Lees je eens in in de Berberse vrijheidsstrijd: nl.wikipedia.org/wiki/Berbers
Amazigh betekent vrij mens, Imazighen betekent vrije mensen, een cultuur die niks met islam heeft. Islam is totale onvrijheid, geweld en discriminatie.
-
Vele Berbers hebben zich in de jaren 60 tot '80 van de 20e eeuw in West-Europa gevestigd, waaronder Nederland en België. Ironisch genoeg kregen vele arbeidsmigranten in Nederland door de overheid voorlichting die vanuit het Nederlands vertaald was in het Arabisch en dus niet in hun moedertaal - een van de Amazightalen - waardoor de Nederlandse overheid (wellicht onbewust) mee hielp met de arabisering van de Berbers.

Flappie2006 | 26-02-19 | 05:12 | 1

Ja, en? Wat kan NL daaraan doen? Niks.

Wij in NL zijn niet verantwoordelijk voor de bezetting en verovering (van Marokko) door de Arabieren, of de onderdrukking van de oorspronkelijke bevolking door de Arabieren.
Dat zijn de Arabieren.

gaffelbaard | 26-02-19 | 09:14

Een of andere Demagoog66 heeft dit stukje in elkaar geflanst en nu komt er opeens "een gezonde Nederlander" uit die Marokkaanse pop. Nou, ik geloof er geen woord van! Linkse lariekoek in het quadraat!
Het probleem met alle Berber/Rif Marokkanen is namelijk dat ze allemaal "hun eigen problemen oplossen". Dan pas je vanuit je cultuur en zielewortels niet in deze Nederlandse maatschappij.
En wat hebben we eigenlijk gehoord van de Berber/Rif "community" omtrent de kakkerlakken plaag van bontkraagjes? Wat heeft de HELE Arabische Midden Oosten "community" gedaan aan de Salafistische Haatpredikers uit al die landen? Waarom is het geen probleem voor de "community" als 60+ % van de gevangenen uit HUN gelederen komen? Waarom zie ik alleen maar "lichtgetinte" bontkraagjes op "Opsporing Verzocht"? Waarom geen woord van vermaning, afkeur, woede uit de "community"?
Weet je wat? Door het allemaal zo lekker door te laten etteren is enigerlei "goodwill" verloren gegaan. Is een landsnaam tot een scheldnaam geworden. En de burgers van DAT land hebben ZELF aan de bron daarvan gestaan! Hebben ZELF die reputatie daartoe opgebouwd.
Dit is een waardeloos Links slachtoffer-rol "diescrieminasie" "ik ben klein en zij zijn groot" verhaal uit de koker van Jessie en consorten!

Du-u-u-h | 26-02-19 | 04:54

Marokkanen uit de Rif pikken het niet meer
Protestbeweging Hirak Armoede, achterstelling, gebrek aan perspectief. Marokkanen uit de Rif pikken het niet meer en dagen ‘Rabat’ uit. Hun strijd heeft ook Nederland bereikt.
www.nrc.nl/nieuws/2018/04/08/riffijn-...

Flappie2006 | 26-02-19 | 04:48 | 2

Oh fijn, precies wat we nodig hebben.

lacucaracha | 26-02-19 | 08:29

Welja, dat kan er ook nog wel bij! Pffff!

BaldEagle | 26-02-19 | 15:56
-weggejorist-
Flappie2006 | 26-02-19 | 04:28 | 3

Ali Lahrouchi, het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat jij Ali Lahrouchi bent, een Nederlander, zich Nederlander voelt, zich uit en is. Je bent wie je bent, ongeacht jouw afkomst/roots, religie en achtergrond. En daar hoort alles bij, ook als je Groenlinks zou stemmen, of juist PVV/FvD, VVD, D66. Je naam doet gelijk (en met name op sites als GS of The Post) vermoeden dat dit dan wel niet goed moet zijn, want Marokkaan - dus moslim, dus verkeerd. Vooroordelen. Ik blijf geloven (joh, als we het toch over geloof hebben) dat een moslim, christen of wat je wel of niet gelooft, zich met gezond verstand kan vinden in een samenleving als deze. We zouden met zijn allen meer moeten praten in plaats van een informatieoorlog te voeren, waar het steeds meer heen gaat. Jammer. Dus daarom adoreer ik stukjes als deze, van jouw hand, waarbij je laat zien dat dit ook best kan (die discussie en ruimte voor een andere mening en inslag). Maar even afgezien van de Arabische invloeden zouden we met zijn allen moeten blijven praten, ook met alle Marokkanen die juist nog meer moslim zijn, zich meer Arabisch verbonden voelen, of meer hun cultuur aanhangen en zich buitengesloten voelen. Om ze te vertellen dat ze een identiteit kunnen hebben in dit land, zich Nederlander kunnen voelen en zijn, zolang er respect is, al weet een 100% volbloed Nederlander dat het praat met iemand die geen volbloed Nederlander is.

Het is al een van de eerste stappen in mindset bij zowel die 100% volbloed NL'er als de Marokkaan (of Turk). Er is nog zoveel te bespreken met elkaar, dan elkaar naar het leven staan. En het is en blijft een wisselwerking, het werkt altijd twee kanten op, net zoals je dus terecht stelt inzake de dubbele nationaliteit. Weg ermee, inderdaad, wees een Nederlander, overboord met die dubbele paspoort. Ik snap inderdaad niet dat er een dubbele moraal op wordt nagehouden.

En dit gezegd hebbende, komt uit de mond van een niet volbloed Nederlander, voor 50% dus, wel in NL geboren en opgegroeid, zich enkel de NL identiteit wenst, en zich voelt (afgezien van de roots) tot op de dag dat ik me Canadees wil voelen, Duitser, Zwitser of Spanjaard. Dan rot ik sowieso wel op uit dit land!!! Dus ik snap precies wat jij bedoelt, al doormaak ik (gelukkig) niet de pijnstukken die jij nu moet doorstaan. Voor jou ligt het nog veel gevoeliger, en complexer dan een gemiddelde Europese “allochtoon” (voor het CBS statistisch gezien).

Hulde voor je openbaring, en schrijven. Dit komt niet van de hand van een ‘eenvoudige Berber’, zoals je jezelf omschrijft, maar van een Berber die lef heeft, en verder denkt dan menig Marokkaanse neus lang is. Respect (restecp!, lol, een GS uitdrukking) ! Je denkt na, hebt je eigen mening, je eigen identiteit, dat is waar het om draait! Dit is waar ik gelukkig van word als ik degelijke stukken lees. Dit soort meningen, openbaringen, afgezien van jouw achtergrond, roots, bloed. Maar die erkenning als Nederlander, afgezien van jouw Marokkaanse naam, je kenmerkende uiterlijkheden, laat nog héél lang op zich wachten. Want er is echt een aardverschuiving nodig in dit land onder vele Marokkanen (en Turken), om die identiteitscrisis te beslechten. En dat begint allemaal tussen de oren en bij die dubbele nationaliteit.

KwestieVanBalans | 26-02-19 | 03:54 | 4
▼ 1 antwoord verborgen

Regime in Marokko heeft ook nog steeds de westerse ( Spaanse ) Sahara geanexeerd; drOriginele bewoners wonen al sinds de 70 jaren in vluchtelingenkampen in Algerije . Af en toe word er gepushed om referendum te houden , maar daar wacht Marokko liever even mee totdat de daar geïmporteerde bevolking groter is als gevluchte bevolking .
Al onder het mom , dat het westen banden nastreefs met’ stabiele Arabische landen ‘.
Ironie is dat een gewone Arabier ( oost van Egypte) totaal geen verwantschap voelt met noord Afrikanen .

Maar goed geniet er nog even van Ali , ik heb het idee dat de Marokkaanse staat een blauwdruk is voor hoe veel politici het bestuur van ons land wil hervormen .

Je noemt zelfs al Marokkaanse burgermweesters tot aan de voorzitter van 2 e kamer ..
geloof
Als deze functie door iemand met een Amerikaanse , Russische , Israëlische of Belgisch nationaliteit hadden was het land te klein geweest, voor anti Nederlandse partijen .

sparrow | 26-02-19 | 03:15 | 1

Typ op een smartphone excuses voor spelling fouten , je mag maar 3 x corrigeren ..

sparrow | 26-02-19 | 03:24
-weggejorist-
marjen | 26-02-19 | 03:02 | 13
▼ 13 antwoorden verborgen

Vergeet nou maar heel die Marokko, laat het los. Wees welkom hier, als nieuwe kaaskop! Zoals ik ook heb gedaan.

SaintNick | 26-02-19 | 02:24

Leuk geprobeerd, maar je valt buiten de prijzen. Volgens mij wil je gewoon een berber zijn in Nederland. Kiezen is delen. Ik snap sowieso dat gezeik niet over tradities en voorouders, is blijkbaar erg belangrijk voor VOORMALIG onderdrukte minderheden, negers en indianen kunnen er ook zo over zeuren. Ik klap toch ook niet de hele dag over dat mijn Drentse keuterboer voorvader het zo zwaar heeft gehad tot aan zijn kruis in de koeiestront en alleen bruine bonen te vreten, generaties lang, maar dat de traditionele neuspeuterkamioenschappen wel binnen de familie bewaard zijn gebleven. Wat een gezeik.
Hou toch op met in het verleden leven, en omarm de mogelijkheden die je huidige Nederlanderschap je biedt, als 2e generatie ben je niet meer geregistreerd als marokkaan dus je geeft jouw kinderen gewoon aan als uitsluitend Nederlander, zijn zij iig van het gezeik af.

BenPakdee | 26-02-19 | 02:02

Het heeft geen enkele zin om het gevecht aan te gaan om van Marokko, of van welk islamitisch land dan ook, een rechtsstaat te maken met een democratisch systeem.
Moslims zijn volkomen ongeschikt voor zoiets als democratie.
Bovendien: democratie vereist gezond verstand, redelijkheid, en vooral ook zelfbeheersing.

Bij moslims is gezond verstand vervangen door godsdienstwaanzin & dom bijgeloof, en worden redelijkheid & zelfbeheersing teniet gedaan door emotie, een collectieve neiging tot massa-hysterie en de neiging tot geweldpleging bij onenigheid, een rechtstreeks gevolg van het primitieve macho-gedrag dat ook nog eens gesteund wordt door de religie.

Om kort te gaan: het schrijven van brieven met (redelijke) verzoeken aan de Marokkaanse overheid is een volstrekt zinloze exercitie.

Peter Emile | 26-02-19 | 01:39 | 2

Het Nederlandse geitenpaadje is dat vanaf 2014 de 2e nationaliteit niet meer wordt geregistreerd in het GBA. Dus als jij geen 2e paspoort aanvraagt van dat andere land, komen ze het nooit te weten.

BenPakdee | 26-02-19 | 02:12

Met deze kanttekening dat het om macht gaat. Macht die door een ideologie, niet religie, wordt afgedwongen door mensen die de ander willen overheersen. De meeste mensen willen dat er voor hen gedacht wordt en ondergaan dit. Net als in de 2e wereldoorlog. De kans op herhaling is klein omdat de meeste mensen nu bewuster zijn, maar het is nog steeds nodig dat de overheid het land kan verdedigen, vooral tegen 'verwarde' personen.

SlimmeBelg | 26-02-19 | 03:38

Citaatje:
"Bij problemen gingen wij berbers niet naar een rechter of politie. We losten het zelf op."

Als je dat in Nederland doet, ben je een fascist, een Tokkie en/of een onderbuik-pauper. En hoe dan ook strafbaar wegens 'eigenrichting'.

Ook al heeft de Nederlandse overheid, dank zij de "zachte waarden" van links, haar gewelds-monopolie al lang met een deemoedige buiging ingeleverd bij het het macho-tuig afkomstig uit de schijtgaten van Noord-Afrika, het Midden-Oosten en de Cariben, en is ze dus niet meer in staat haar burgers te beschermen en een veilige leefomgeving te bieden.

Dus als je zelf bepaalde 'problemen' zou willen oplossen, al dan niet samen met anderen, omdat de overheid te laf, te krenterig en te incapabel is, dan word je vanwege je goeie burgerschap door een D66-vrouwtjesrechter het gevang in gestuurd.

Peter Emile | 26-02-19 | 01:29

Laat die dictator koning daar maar lekker zitten, Kadaffi, Saddam, Bashar, Mubarak etc. hielden hun onderdanen dom, arm en strak, meer heeft dat volk niet nodig. Indien de koning daar weg is veranderd het binnen een seconde naar een tweede Syrië waar stammen op basis van een haatgeloof elkaar de kop afschieten. En ja waar gaan dan al die leuke “vluchtelingen” naar toe, juist Europa.

Indien je werkelijk je Berberbloed voelt stromen, rot lekker op naar je Berbergrot in Marokko. Nederland kan echt wel zonder en zeker zonder de rest van de Berbers in Nederland.

Mooi jankverhaal voor Joop trouwens probeer het daar nog eens een keer!

allesofniks | 26-02-19 | 01:12

Wat ik nu vertel weten jullie niet... veel Marokkanen die hier in Nederland wonen, weten dit ook niet.
Koning Mohamed VI van Marokko is een directe afstammeling van profeet Mohamed.
De profeet Mohamed leefde rond 550 jaar na Christus in de buurt van Mekka (Saoedi Arabië)... hij is op latere leeftijd naar Marokko gegaan.

sociaal_econoom | 26-02-19 | 01:11 | 3

De huidige koning is ook 520 jaar oud, hij schijt gouden kaviaar, heeft een besneden lul van 50 cm. Is wereld kampioen schaken, schaatsen, golf en langlaufen, oh en turnen!, Is een zeer bekende dirigent en rapper, zijn vrouwen zijn maximaal 9 jaar oud en hij leeft heel zuinig in een Berbergrot van een uitkering (uit Holland).
Op Wiki stond nog veel meer maar ben moe van het typen.

allesofniks | 26-02-19 | 01:20

Nee idd, ik was opgehouden met lezen van mo; the saga continues bij "neef tevens schoonzoon" Ali. Vanwege het lachen. Inbred Swines.

Aap Noot Miesje | 26-02-19 | 01:21

En nadat Mohamed uit Marokko vertrok is hij een bed & breakfast begonnen in Carcasonne, verkreeg het eeuwige leven door de testikels van de heilige alpensteenbok in te smeren met gewijde olijfolie en leeft tegenwoordig als vrolijke, dikbuikige kastelein onder het pseudoniem Jean-Noël Bombelles aan de Côte d'Azur.

Phat_Phuc | 26-02-19 | 14:40

Dus jij hebt een probleem met Marokko en dat moet Nederland dan voor je gaan oplossen. De slachtofferkaart wordt weer meesterlijk getrokken. Maar uiteindelijk komt het altijd hier op neer: ik ben Marokkaan, ik ben slachtoffer, jij moet dat voor mij oplossen.

En ondertussen pronken met je berberbloed. Nou, als je dan zo’n stoere berber bent, afstammeling van barbaren, ga dan vooral je eigen problemen oplossen. Daar waar ze zijn ontstaan: in Marokko.

medusa324 | 26-02-19 | 00:42 | 3

effe dimmen, laat hem uitspreken

gringo-brd | 26-02-19 | 01:01

Hebben de Spanjaarden op de Canarische eilanden een stuk beter aangepakt destijds. Toen de conquistadores daar aankwamen, krioelden de eilanden van de Berbers (en enkele in holen levende Guanches, astammelingen van Noormannen). Hebben gewoon gedurende el grande Matanza de gehele berberbevolking over de kling gejaagd. Nooit meer gezeik gehad, zijn nu welvarende eilanden...

BenPakdee | 26-02-19 | 02:20

Ah dat is dus wat al die Marokkanen hier doen, op zijn Berbers leven!

marrretje | 26-02-19 | 00:20

Goed verhaal, lekker kort!

Nederlanddraaitdoor | 26-02-19 | 00:12

Ik vind het vooral ook heel vervelend dat jij marokkaan bent. Of nee grapje, sorry. Ik vind het heel vervelend dat ik het verhaal heb gelezen. Heeft iemand je binnen gelaten hier of?

Zoals mijn keuze om kutgrappen te maken hierboven mij definiëren, zo doen jouw keuzes dat bij jou. Als je je geen marokkaan voelt leef dan niet als een marokkaan ofzo? Of ben blij de uitzondering te zijn op de regel. Ik weet het niet, mijn eerste gedachte was om een aantal grappen te maken over de moeder van king mo nummer ergens, eerst kijken hoe dat uitpakt.

Bonusvragen;
"... ook al bestaat daar helemaal geen objectief bewijs voor"
voor wat wilde je precies bewijs vragen?

Vraag 2 ben ik halverwege alweer vergeten, dat doe je dan wel weer goed.

Aap Noot Miesje | 26-02-19 | 00:03

Het is héél simpel: Marokko ligt totaal aan het infuus van het geld dat in het buitenland wonende Marokkanen -met name: Nederlandse, Franse, Spaanse en VS-Marokkanen- naar het oude vaderland sturen. ( plus nog wat centjes van de EU) Dat houdt het land nog een klein beetje stabiel - en de monarchie in het zadel. En daar moeten wij in Nederland heel dankbaar voor zijn, want als het koningshuis wég is, dan breekt daar de absolute pleuris uit. En dan zitten ze morgen allemaal hier bij familie, als ‘vluchteling’.

bisbisbis | 25-02-19 | 23:53

Leuk stukje fictie.

A la snackbar | 25-02-19 | 23:51

Respect

istus | 25-02-19 | 23:39

"Waarom ik afstand doe van mijn Marokkaanse nationaliteit"

Ik dacht dat het grote probleem nou juist was dat Marokkanen daar niet zelf voor konden kiezen. Je bent Marokkaan - of je ouders, of je grootouders - en dan ben jij het ook automatisch, en je kunt geen afstand doen van je Marokkaanse nationaliteit. Hoe het met Turken zit, weet ik niet precies, maar ook in die kringen zijn er natuurlijk veel dubbel paspoort houders.

Ik dacht vroeger altijd dat die dubbele paspoorten een "blessing in disguise" was: als ze zich hier crimineel misdragen, kun je hun Nederlanderschap intrekken en ze eruit schoppen naar het land van hun andere paspoort (hun "eigen" land, zeg maar). Juist nu met betrekking tot die hele jihadbruidjes-terugkeer is dit een relevant gegeven; je mag kennelijk niemand stateloos maken, maar van al die naffers in het kalifaat kun je probleemloos het Nederlanderschap intrekken, want dan houden ze hun Marokkaanse nationaliteit over, kunnen ze eventueel naar Marokko. Maar geen van dat alles gebeurt: wij moeten ze als Nederlander blijven beschouwen en weer vrolijk ophalen en na een eventueel Mickey Mouse strafje loslaten in onze samenleving. Kutzooi.

"Daarom moet Noord-Afrika gedeislamiseerd en gedearabiseerd worden."

Hahaha!!! Nou, I wouldn't hold my breath. Zullen we eerst maar eens een beginnetje maken met het de-islamiseren van Nederland, zoals de heer Wilders regelmatig oppert? Lijkt me lastig genoeg.

Dr_Johnson | 25-02-19 | 23:19 | 1

En gedesillusioneerd bleef je achter.

Cobalt bomb | 26-02-19 | 00:00

Dit zou miljoen miljard keer geplust moeten worden. Marokkanen houden elkaar in een culturele wurggreep, als je niet een van hen bent dan ben je outcast. Dat houdt integratie tegen, werkt het ook tegen zelfs. TopKEREL!! Zegt het voort, en Marokko is inderdaad middeleeuws in alles.

Rest In Privacy | 25-02-19 | 23:14

mooie verwoording; Stel je voor dat er oorlog komt tussen Marokko en Nederland. Dan moet je kiezen." lijkt mij een paard van troje oorlog.
wapens zat verborgen in europese moskee's, heb je europa zo te pakken.
waarom zien onze zogenaamde leiders dit niet.

Wierdo170 | 25-02-19 | 23:03 | 2

ISlam is de opkomende macht in de wereld. Onze leiders willen graag leider blijven dus als dat inhoudt dat ze ISlam moeten faciliteren en langzamerhand omarmen is dat voor hun ook geen enkel probleem. En bekijk ook even de vriendschapsbanden van onze 1e familie: Sultanaat Brunei, Konging van Marokko, Koningshuis van de Saoedi's en ik geloof ook met die druif uit Jordanie. Ik hoor ze nooit zo dik over Scandinavische vorstenhuizen, het Britse Koningshuis of de oude Duitse en Oosteuropese adel, om maar wat te noemen.
Nee, ISlam wordt in een noodgang de EU binnengehengeld door de boven ons gestelden en we zullen het weten ook...

Graaisnaaiert | 26-02-19 | 00:04

@Graaisnaaiert | 26-02-19 | 00:04: Islam is de opkomende macht in de wereld. Nog een broodje peop, iemand? Ze doen sinds 700 na Christus niks anders dan elkaars strot afsnijden, 1,4 miljard ongelovige chinezen, 1,3 Hindoestaanse Indiers, een krap miljard Westers denkende mensen zien dat heel anders. En die hebben de touwtjes in handen, vooralsnog en voor de verre toekomst.
Het zijn de armste mensen op de wereld voornamelijk die de islam omarmen, omdat die als enige godsdienst via verovering en strijd uitzicht biedt op beter. Ook 4 miljard arme afrikaantjes doen niet veel tegen een paar stevige taktische MOAB's boven Lagos of zo.

BenPakdee | 26-02-19 | 02:30

Mooi wel van de Nederlandse overheid. Bij geboorte in Nederland krijg je de Marokkaanse nationaliteit. Of je wil of niet. En dan wil je het niet, en dan opeens jouw probleem.
Nederland faciliteert in die nationaliteit, en creëert dus het probleem. Probleem is dus van Nederland.
Schaf eens af, die dubbele nationaliteit af te geven bij geboorte. En de rest ook.

Wim Venijn | 25-02-19 | 22:58 | 1

Wordt sind 2014 niet meer geregistreerd. Geitepaadje. Moet je dus zelf doen bij de marokkane.

BenPakdee | 26-02-19 | 02:34

Mooi verhaal , lekker kort ook. Toch zie ik een Duitse helm.

rattenvanger XL | 25-02-19 | 22:56

Raar dat je nergens kan aankloppen voor afstand van 2e nationaliteit. Noch in Marokko, noch ondersteuning uit Nederland.

Ook verontrustend dat mensen met sleutelpositie staatsgeheimen kunnen inzien zonder afstand te doen van hun paspoort/loyaliteit van land van oorsprong.

Wist al dat Marokko onder de plak zat, maar al veel erger dan ik dacht.

Jan, Leiden | 25-02-19 | 22:54 | 1

In Australie, een prachtig demokratisch land, zijn er recentelijk meerdere parlementsleden ontslagen omdat ze (vaak zonder het zelf te weten!) nog een tweede nationaliteit bezaten. Van Nieuw Zeeland, of Engeland. Niet zo gevaarlijk, denk je dan maar regels zijn regels: GEEN dubbele nationaliteiten in het Australisch parlement. Varen ook een prima koers qua immigratie, vind ik.

BenPakdee | 26-02-19 | 02:38

Georven?

Von Knarrenstein | 25-02-19 | 22:44 | 1

Jazeker. Maar dan wel als volkstaal, bekakt of schertsend bedoeld.

BenPakdee | 26-02-19 | 02:39

Berbers, ken je geschiedenis vanaf Mo tot en met de scooterhuftertjes onder dezelfde naam.
Verovering, onderdrukking, opstand en misleiding alom.
nl.wikipedia.org/wiki/Tariq_ibn_Zijad...

Ernst Oosters8389 | 25-02-19 | 22:39

Veel succes dat u een hoop volgers gaat krijgen, zet tum op beste man,

pajans | 25-02-19 | 22:38
-weggejorist-
EmilioEsteves | 25-02-19 | 22:35 | 6
▼ 6 antwoorden verborgen

Kerel, ik wens je veel succes met afstand doen van je Marokkaanse nationaliteit, maar ik vrees het ergste voor je. Het enige wat je misschien nog kunt doen is je verhaal verspreiden op sociale media en liefst ook nog eens Engels te ondertitelen zodat het wereldwijd aandacht krijgt. Hoe meer je ertegen aan schopt op internationaal niveau, hoe moeilijker de Nederlandse overheid er onderuit kan komen.

HipsterBrood | 25-02-19 | 22:26 | 2

Moet een wil voor zijn en die wil ligt bij de NL-overheid. Die wil is er niet om de een of andere reden... De huidige situatie is een disbalans waar M. voordeel bij heeft en wij vooralsnog alleen maar nadelen. Ik niet snapjes doe.

Graaisnaaiert | 26-02-19 | 00:44

@Graaisnaaiert | 26-02-19 | 00:44: Moet je mischien wat meer nadenken. Marokko houdt enorm veel mensen tegen om naar Europa te gaan. Het huidige bewind, hoe laakbaar ook, is een stabiliserende (een van de weinige!) faktor in Noordafrika. Of wil je half marokko in Nederland als vluchteling?

BenPakdee | 26-02-19 | 02:44

Wat een verfrissend epistel, prettig om te lezen.

zijvanhiernaast | 25-02-19 | 22:21

Prima verhaal. Laat de overheid maar eens een vuist maken voor al die Marokkanen die van hun dubbele nationaliteit af willen. Dat zou kunnen door te eisen dat ze maar één paspoort mogen hebben. Dan zal Marokko toch overstag moeten een dan zullen veel Marokkaanse Nederlanders eindelijk ook eens met de kloten voor het blok moeten.

Beste_Landgenoten | 25-02-19 | 22:04 | 6

@koter | 25-02-19 | 22:28:
Ja, maar in die tijd zijn er verblijfsvergunningen omgezet in paspoorten. Dát was dus het moment geweest.

Joris Beltsin | 25-02-19 | 23:06

Laat dat tweede paspoort maar lekker zitten, misschien opent dat wel een klein hopend deurtje om de top600 terug naar Marokko te sturen.

allesofniks | 26-02-19 | 01:23

En jij bent zo naïef om te denken dat hun loyaliteit dan automatisch bij Nederland ligt? Tja, als je ook altijd met je hoofd in het zand staat krijg je dat!

BaldEagle | 26-02-19 | 16:01
▼ 3 antwoorden verborgen

Uit de tekst:
Maar het berber-zijn gaat veel dieper. Het gaat om onze waarden en normen, onze tradities. En ook om onze rechtspraak bijvoorbeeld. Bij problemen gingen wij berbers niet naar een rechter of politie. We losten het zelf op.

Goh dat klinkt bekend kampers hadden hetzelfde verhaal.

Kennethhagers | 25-02-19 | 22:00 | 3

Of een sharia rechtbank. Corpsballen. De Jehova's. Etc.

Ggroengras | 25-02-19 | 22:02

Op Sicilië doen ze dat ook zo. Ze noemen dat Maffia en de meesten die ik erover spreek zijn daar helemaal content mee. Kunnen wij over onze politie en justitie niet zeggen.

Joris Beltsin | 25-02-19 | 22:17

Waaruit ik maar even snel concludeer dat meneer een berber is en geen Nederlander. Niets mis mee , maar wel een berber.

F. Jacobse | 25-02-19 | 23:15

Moeilijk om een duidelijke mening over te hebben, dit aparte verhaal.
Ergens lees ik gewoon iemand die liever niet bij een groepje hoort, maar zich toch verbonden voelt met een groepje uit geboorte/familie/natuur. Een individu.
Wat ik vreemd vind is dat hij daarmee precies het autochtonen-standpunt uitdraagt, namens een buitenlandse subgroep die hij ook nog eens niet echt representeert (want hoeveel berbers... enfin). Let wel, ik bedoel het politiek-maatschappelijke autochtonen-standpunt, van 'niets als nietszeggend individu bij de politieke kliek voor elkaar krijgen'. Qua uitdragen van het traditioneel/culturele autochtonen-standpunt lees ik bar weinig terug.
Het hele verhaal gaat over Marokko, Berbers, Arabieren en hoe de Nederlandse autoriteiten zich (zoals gewoonlijk) geen zak interesseren voor persoonlijke wensen van individuen wanneer de diplomatieke relatie met een pauperland of -koning risico loopt. Dat is vrij logisch en waarom zou je dat gevecht met de Nederlandse en/of Marokkaanse overheid blijven aangaan in plaats van de juiste Nederlandse boodschap uitdragen bij andere berbers, hier in Nederland. Als Ali klompen draagt, niet of anti-fout-regime stemt, Sinterklaas viert met Zwarte Piet, met kerst gezellig gourmet, elke dag zeikt over het weer en alles wat kut is, dan heb ik niks gezegd.

Toos Doos | 25-02-19 | 22:00 | 1

ff zeiken over het weer: die temperatuurrecords van vandaag en morgen veroorzaken zware depressies boven de linkse kerk: genieten van mooi weer is fout, somberen over 't kkklimaat moet.
Vandaag in het bos de beukenknoppen horen openspringen: lente!

Eeuwig..Op..Vakantie | 25-02-19 | 22:15

als je het legioen ingaat wordt je statenloos, daarna in Nederland je staatsburgerschap aanvragen.

rifraf | 25-02-19 | 21:59

Veel IS'ers kunnen van hun westerse nationaliteit ontdaan worden... Juist doordat ze een dubbele nationaliteit hebben. Mensen hebben het wellicht niet door maar er kleven behoorlijk wat voordelen aan een dergelijke opzet. Het laat een deur open om af te komen wat ongewenste lieden (criminelen, terroristen en andere raddraaiers). Verplicht je één nationaliteit dan zit je voor altijd vast aan dat soort lieden.

koter | 25-02-19 | 21:58 | 3

Heeft u één van onze politici dit argument al horen gebruiken? Als we zelfs IS-ers terug gaan halen (want dat gaat gewoon gebeuren) in welke situatie zou dat dan een voordeel zijn?

Joris Beltsin | 25-02-19 | 22:24

@Joris Beltsin | 25-02-19 | 22:24:

Er zijn gevallen bekend van "Nederlandse" IS'ers die zijn gedenaturaliseerd. De laatste in dit rijtje was Marouane Boulahyani. Die is zijn Nederlandse paspoort kwijt... heeft nu alleen nog zijn Marokkaanse. Verleden week was er ook zo'n geval met een IS-bruid uit het Verenigd Koninkrijk. Is ook haar UK paspoort kwijt. Hadden deze gasten alleen één paspoort dan zou dit onmogelijk zijn. Je mag iemand namelijk niet stateloos maken.

koter | 25-02-19 | 22:35

@koter | 25-02-19 | 22:35:
U heeft gelijk, er zijn nog wel 15 meer, zie ik. Nu staan ze volgende week als 'ongedocumenteerden' in A'dam 'We are here' te roepen. Gaan we ze dan alsnog vervolgen en opsluiten? Of uitwijzen naar Marokko die ze toch niet zal accepteren?

Joris Beltsin | 25-02-19 | 23:14

Goede vondst. Voordeel van het niet voor elkaar krijgen: je kan jaren lang afstand doen.

Ggroengras | 25-02-19 | 21:59

Lang verhaal, kan er niks mee.
Er was wel 1 puntje dat aandacht verdient: 1 paspoort = 1 paspoort! Hoe een ander land dat ziet is hun probleem en dat van hun burgers.
Als jij geen afstand kunt doen dan betekent dat nog niet dat jij het ook je kinderen moet aandoen. Je kunt er dus voor kiezen om dat kind niet op te geven in een ander land, waarmee aanspraak op die nationaliteit vervalt.
Mensen die om welke reden dan ook niet uitsluitend Nederlander kunnen zijn zullen geen Nederlander zijn. Artikel 1 van de grondwet.
Staat mensen niet in de weg om een verblijfsvergunning te krijgen.

BootleggersSmurf | 25-02-19 | 21:48

"Heiligschennis en majesteitsschennis is voor elke Marokkaan steng verboden; het is niet toegestaan ook maar iets te roepen wat de ‘heiligheid’ van God, Vaderland en Koning zou kunnen aantasten."
Fijn landje. Bevriend staatshoofd toch? Bestie toch met onze Eerste Familie? Ze weten ze wel uit te zoeken daar, op de Eikenhorst.

Graaisnaaiert | 25-02-19 | 21:48

Het verhaal doet enigszins denken aan België waar de Franstaligen de Vlaamstaligen plachten te overheersen / onderdrukken of aan Tsjechië waar de Duitstaligen de Tsjechischtaligen uit de staatsbaantjescarroussel wisten te discrimineren. Wat echter een zware wissel extra legt op het gebeuren is de religieuze verwevenheid van nationaliteit => automatisch islam. In Pruisen moest je Protestant zijn om een staatsbaantje te bekleden; uiteindelijk werd dat een papieren formaliteit, maar toch kon men zo Joden buiten het staatsapparaat weren. Ataturk heeft een tour de force geleverd door van Turkije een seculiere staat te maken. Dat seculier zijn zit in geheel zandbakkistan niet diep.

Eeuwig..Op..Vakantie | 25-02-19 | 21:45
-weggejorist-
eikenloof | 25-02-19 | 21:43

Beetje warrig verhaal, maar jammer dat het niet lukt om er vanaf te komen. De facto boeit het denk ik niet zoveel: steek je paspoort in de fik, pis er over heen, gooi het desnoods op YouTube, ga nooit meer naar Marokko en je bent er wel zo'n beetje. Of til niet zo zwaar aan een dubbel paspoort, kan ook.

Ggroengras | 25-02-19 | 21:43

en nu op Maroc.nl zetten! Trouwens, als dat waar is dat ze van hun wet af kunnen van hun nationaliteit dan verwacht (in de zin van willen) ik dat dat heel snel geregeld gaat worden. kamervragen aub!

Hadena | 25-02-19 | 21:43

Sjezus wat een larmoyant verhaal.
Te lang ook. Als die amazingh meerderheid nou eventjes de schouders eronder zet flikker je die kudtkoning zó van z'n troon af en begin je opnieuw zónder al dat gelul. Je kan natuurlijk gewoon dat paspoort zodra je hier bent in een envelop stoppen met de kenker uit marbella erop geschreven, wat willen ze dan doen als je geen marokkaan meer wil zijn? Je komen halen ofzo? Dacht het niet. Je hoeft je er alleen niet meer te vertonen, maar als ik het zo lees wilde je dat toch al niet.
Dus maak je keuze en vermoei mij er niet mee. Regel het lekker zelf als het je niet bevalt, doe ik ook.

elfenstein | 25-02-19 | 21:26 | 2

De arabische lente had ook in marokko moeten gebeuren, maar net toen het libie raakte, had de marrokaanse koning een tiental moorden bevolen van 'rebelse' kopstukken en zo werd het keihard de kop ingedrukt.

sollitdude | 25-02-19 | 21:51

Precies! Gejank om niks en liever niet hier!

BaldEagle | 26-02-19 | 16:03

Je kan het volgende doen.
1) Koop een paar wapens bij de mocro maffia.
2) Verstop je in het Rif en Atlas gebergten.
3) Begin een guerrilla oorlog tegen Marokko en put het leger uit.
4) Plunder Timboektoe en steel het goud.
5) Richt een leger op bestaande uit berbers uit de naburige landen, Frankrijk, België en NL.
6) Versla de arabieren voordat het Saudisch geld zich ermee bemoeit.
7) Richt het koninkrijk Fez opnieuw op en verklaar je onafhankelijk.
8) Zet in je onafhankelijkheidsdeclaratie dat de Berbers het Marokkaans staatsburgerschap verliezen.
9) Lever je Feziaanse paspoort in en je bent 100% Nederlands.
.
Ik zal je aanraden tot ongeveer hier te gaan, want...
.
10) Begin een Berberse lente.
11) Begin een burgeroorlog voor de macht in Fez.
12) Geef Israël de schuld.
13) De zionisten zullen een nieuwe IS oprichten.
14) De Amerikaanse drones komen de boel bombarderen
15) Fez wordt weer teruggegeven aan Marokko en je bent weer Marokkaan.

heldheino | 25-02-19 | 21:25

Alles goed en wel: het blijft gezeik met die immigratie en met die Islam. Ik heb er niet om gevaagd. Dus ik heb ook geen boodschap aan dit verhaal.

Jahowiseffe | 25-02-19 | 21:20

Goed verhaal, goede analyse, goede plannen, ik hoop voor jou dat het je lukt.

Short | 25-02-19 | 21:09

Berbers willen zich afscheiden van Marokko ,denk dat daar het zeer zit van meneer.
''Maar dan denk ik dus wel: Hoe kan ik, een eenvoudige Berber, verwachten ooit antwoord krijgen op mijn verzoek om bevrijd te worden uit de Marokkaanse gevangenis?''

Of dit epistel ook was verschenen als meneer 2 nationaliteiten ,de Nederlandse en de Berberse had kunnen krijgen ,betwijfel ik zeer.

pga | 25-02-19 | 21:06

Fantasieverhaal waarschijnlijk... artikel 19 gaat over gelijkheid van mannen en vrouwen. https://www.constituteproject.org/constitution/Morocco_2011?lang=en

nieuwe_Deen | 25-02-19 | 21:04 | 3

Ik zie weer een artikel 19 dat is herschreven, maar dat gaat over de (positie van de) koning zelf. Het artikel is aangepast in 2011:
www.bladna.nl/artikel-19-marokko,0082...

Deksmaat | 25-02-19 | 21:14

Staat niet in de grondwet maar hier. code de la nationale marocaine
gas maar googlelen,

houtvlot | 25-02-19 | 21:15

Ali snapt het. De Europese overheden ook, natuurlijk. Maar die hebben een EU-agenda: maak de 'witte' Europese cultuur en natiestaten kapot. Dubbele nationaliteiten, ongebreidelde immigratie en open grenzen zijn daarvoor geweldige gereedschappen.

Fijnstoffer | 25-02-19 | 21:03

En daarom moet Arib dus afstand doen van haar tweede paspoort of een ander baantje zoeken. Het kan gewoon en ze doet het niet. Daarmee is duidelijk waar de prioriteiten liggen en dat is duidelijk niet bij Nederland.

Frau Merkel | 25-02-19 | 21:00

Goed verhaal, Ali! 100% mee eens!

EenGoedBegin | 25-02-19 | 20:59

Klinkt mooi die eigen Berberse rechtspraak en het zelf oplossen van problemen. In de praktijk kwam het er op neer dat hele dorpjes werden uitgemoord vanwege geschonden eer en eerwraak. Altijd was er wel iemand kwaad op iemand uit een dorpje verderop. Zeker nadat pistolen Barbarije bereikt hadden werd er altijd wel iemand vermoord en als vergelding een hele familie en als vergelding daarop een heel dorp. Week in week uit was het raak. Dus ga die Berberse authenticiteit niet mooier maken dan het was.
De Fransen hebben een stevige poging gedaan de westerse rechtspraak in te voeren.
Ze hadden er inderdaad met hun koloniale handen af moeten blijven. Nu is de bevolking in een eeuw vervijfvoudigd.

bodemloos | 25-02-19 | 20:59

Is dit serieus of een vervroegde 1-april grap?

Geil Kippetje | 25-02-19 | 20:56

HMMM Als hij geen strafblad heeft en een baan en hij is niet anti zwarte piet. Van mij mag hij blijven en ik zal het nog gekker maken. Open een crouwdfund en ik doe een donatie.

alufoliegroothandel | 25-02-19 | 20:55

www.refworld.org/pdfid/501fc9822.pdf

Artikel 19
CHAPITRE IV: DE LA PERTE DE LA NATIONALITE ET DE LA DECHEANCE
SECTION I: PERTE
Perd la nationalité marocaine :
1° - le Marocain majeur qui a acquis volontairement à l'étranger une nationalité étrangère et est autorisé par décret à renoncer à la nationalité marocaine;
2° - le Marocain, même mineur, qui ayant une nationalité étrangère d'origine est autorisé par décret à renoncer à la nationalité marocaine;

Artikel is bekend bij Marcouch en Aboutaleb, Den Nederlandse overheid en
noem maar op.

Perd la nationalité marocaine :

houtvlot | 25-02-19 | 20:54 | 5

HOOFDSTUK IV: VERLIES VAN NATIONALITEIT EN DE DOOD
SECTIE I: VERLIES
Verliest de Marokkaanse nationaliteit:
1 ° - de Marokkaanse burgemeester die vrijwillig in het buitenland een vreemde nationaliteit heeft verworven en bij decreet gemachtigd is afstand te doen van de Marokkaanse nationaliteit;
2 ° - de Marokkaan, zelfs de minderjarige, die de buitenlandse nationaliteit heeft, is bij decreet gemachtigd afstand te doen van de Marokkaanse nationaliteit;

Artikel is bekend bij Marcouch in Aboutaleb, Den Nederlandse overheid en
noem maar op.

Verliest de Marokkaanse nationaliteit:
(Google Translate)

Eeuwig..Op..Vakantie | 25-02-19 | 21:25

@Eeuwig.. Op.. Vakantie | 25-02-19 | 21:25: Vertaling is niet geheel correct.
Marocain majeur is natuurlijk volwassene, anders zou het wel heel erg op de man geschreven zijn.

houtvlot | 25-02-19 | 21:30

@Eeuwig.. Op.. Vakantie | 25-02-19 | 21:25: Oke, thanx. Misschien begrijp ik het niet goed, maar haal ik hieruit dat Ali in 5 jaar tijd nooit zijn decreetje van de Marokkaanse koning/overheid heeft gekregen om afstand te mogen doen van zijn Marokkaanse nationaliteit?
Of, of, zou hij het heel misschien in die 5 jaar nooit hebben geprobeerd? Want pakweg het enige dat hij in die 5 jaar echt heeft veranderd, is het woordje "een" in "de".

Deksmaat | 25-02-19 | 22:23
▼ 2 antwoorden verborgen

1 zwaluw maakt nog geen zomer

BASinnic | 25-02-19 | 20:53

Dat is raar. Volgens mij zijn het juist de Berbers die problemen veroorzaken en onaangepast zijn, ook in Marokko.

Reagurend_Nijlpaard | 25-02-19 | 20:52 | 1

Ze willen zich afscheiden ,ook die demonstranten in het noorden schijnen dat te willen.
Het gebied is min of meer afgesloten voor journalisten.
Valt me op dat ze vaak IS types oppakken in Marokko,maken daar geen grappen .Die zitten ook bijna altijd In het noorden/Rifgebergte e.o.

pga | 25-02-19 | 21:00

Ali klinkt als een fatsoenlijke vent, maar zijn collega-Berbers hebben in mijn stad geen goede reputatie en zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de heersende criminaliteit. Ik vrees dat hij dus wel weer de spreekwoordelijke uitzondering op de regel zou kunnen zijn.

MickeyGouda | 25-02-19 | 20:49 | 3

En dat is erg omdat?

DrumPiet | 25-02-19 | 21:14

@DrumPiet | 25-02-19 | 21:14:

Omdat Ali dus wel eens de enige Berber in Nederland zou kunnen zijn die zichzelf identificeert als Nederlander. Of vindt u dat geen probleem?

MickeyGouda | 25-02-19 | 21:27

Ik zie het probleem even niet. Kwestie van je Marokaanse papieren door de shredder halen, en klaar. Waarom de NL overheid je daarbij zou moeten helpen, ontgaat mij volledig. Je geeft aan NL aan dat je alléén Nederlander bent, je Marokaanse paspoort gaat door de shredder en vernieuw je niet en presto.

Boepert | 25-02-19 | 20:48 | 2

Dus als jij je paspoort verliest ben je staatloos?

Rest In Privacy | 25-02-19 | 20:51

Nee man. Je blijft nog wel een tijdje nederlander hoor alleen als je er vanaf wil is dat zo geregeld. Geen idee of je een nieuwe nationaliteit moet laten zien, dacht het niet eens. Je wordt dan gewoon status "vertrokken, bestemming onbekend" en dat was dat. Of je verkoopt 'm op darknet en vertrekt met een goedgevulde koffer naar de dominicaanse republiek ofzo, kan ook. Je moet 'm in ieder geval officieel inleveren anders blijf je gewoon wimlex z'n bitch.

elfenstein | 25-02-19 | 21:37

Een Marokkaanse vriend van me probeert me al jaren over te halen om naar Marokko te gaan. Mooiste land van de wereld, cultuur enz. enz.
Vorig jaar had hij me om, ik had zoveel mooie foto's gezien, ik ging naar Marokko.
Hij had een reisplan voor me gemaakt zodat ik in 3 weken de mooiste dingen kon zien.
En ik kreeg het telefoonnummer van een privéchauffeur die de hele trip bij ons zou zijn want zonder was het veel te gevaarlijk.
We zijn vorig jaar in Portugal geweest.

Mr_Natural | 25-02-19 | 20:45 | 6

En wat is nou de clou van dit verhaal? Of is dit ook een feuilleton?

BaldEagle | 26-02-19 | 11:57
▼ 3 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Jan-Joris-Jaap-Joop | 25-02-19 | 20:43 | 1

Vanavond een documentaire, hoe de echte marokkanen zijn, minderwaardig volk.

Ko Ranzig | 25-02-19 | 20:39 | 1

Dader(s) = slachtoffer = vrijspraak.

Jimmy Mc Clure | 25-02-19 | 20:45

alweer een PVV lid erbij...

Rene046 | 25-02-19 | 20:38

'in de Marokkaanse Grondwet, in Artikel 19, staat dat je afstand kunt doen van je Marokkaanse nationaliteit als een ander land, waar je dan woont, dat van je eist.'
Dus: Nederland, dat met de vuist op tafel slaat en gaat eisen.
Hahaha! Proest!

Endoxa | 25-02-19 | 20:38

Antwoord op je verzoek? Je opent je browser en dan even naar de Webshop van Marokko surfen, als je op het contactformulier onderin even je juiste emailadres achterlaat en dit boeiende verhaal erbij copy-paste krijg je vast binnen 3 werkdagen antwoord. En anders even de klantenservice bellen, zijn op werkdagen te bereiken tot 21.00 uur. Wie weet sturen ze je dan zo'n felbegeerde Verlaat Gevangenis zonder te Betalen kaart. Succes. Slap lulverhaal.

Lorejas | 25-02-19 | 20:37

Ja Ali, ik wil ook wel dingen gedaan krijgen, maar ik krijg die medewerking ook niet. Evengoed succes met je dappere poging.

NeedIsaymore? | 25-02-19 | 20:35

In de internationale regelgeving bestaat er zoiets als reciprociteit. Een land heeft een gekke regel? Wij voeren dezelfde regel precies uit in omgekeerde richting. Weer je hoe Marokko met Nederlands/Marokkaanse drugsdealers omgaat? Die pakken ze bij voorkeur het Marokkaanschap af, zodat ze hier een luizenleven in DOOR NEDERLANDERS duurbetaalde gevangenissen kunnen leiden.
Hoog tijd dat Nederland precies hetzelfde gaat doen. Oh nee, bij nader inzien is het wellicht een héél erg goed idee om bij alle dubbele nationaliteiten maar gewoon *preventief* het Nederlanderschap af te pakken (dat mag ook gewoon, iemand statenloos maken is pas ongewenst). Kun je dat als "Nederlandse Marokkaan" niet voorkomen, omdat je "moederland" dat niet wil? Ga dan daar maar klagen, dat is niet ons probleem. Zo beu zijn we het.

Taggart | 25-02-19 | 20:35

Dat moet allemaal even verwerkt worden.
Een Berber, die zich Berber voelt en zich onderdrukt weet door de Arabieren, door hun cultuur en hun religie.
Een Berber die in Nederland woont, goed Nederlands spreekt en schrijft, maar zich geen Nederlander voelt. Hij wil afstand doen van zijn Marokkaanse nationaliteit. Hij wil slechts de Nederlandse nationaliteit behouden. Niet omdat hij zich Nederlander voelt, maar omdat hij de waarden van de westerse cultuur en haar verworvenheden waardeert.
Uit principe zou ik politiek asiel aanvragen in Nederland. Mijn Marokkaanse paspoort behouden, strijden voor het behoud van de Berberse cultuur. Amazigh noemen zij zich, begrijp ik uit het artikel. Het is een volk met een eigen taal, met een eigen cultuur, met eigen tradities. Dat volk heeft recht op autonomie.
De Amazigh worden onderdrukt. Maak hen wakker. Maak degenen die naar Europa getrokken zijn ook wakker. Laat ze weten dat hun volk in Marokko gekolonialiseerd, geïslamiseerd en gediscrimineerd wordt. Dat ze niet zijn als de Arabische Marokkanen. Dat ze een volk zijn met een lange geschiedenis, met eigen waarden en normen. Leer ze hun eigen geschiedenis en zorg ervoor dat ze er trots op kunnen zijn.
Gooi de Nederlandse nationaliteit maar weg. Dat wordt nooit iets. Blijf een fiere, wakkere Amazigh die thuis hoort in het land Marokko. Het land van de voorouders. Het land dat van de Amazigh is en was. Herrover het op een vreedzame manier. Makkelijk zal het niet zijn. Het wakker worden zal lang duren. Maar het is een doel. Moge Ali Lahrouchi degene zijn die de handschoen oppakt

onnosel | 25-02-19 | 20:35 | 1

Op dat asiel aanvragen na ben ik het geheel met je eens.

AlsoSprach | 25-02-19 | 20:49

Beetje lang verhaal, maar toch een mooie samenvatting van de problemen in Marokko, en de Nederlandse wegkijk mentaliteit van, jawel, rabiaat Rrrrechts Rutte beleid. Tyf eens op met je ‘ja maar Marroko dus je houdt je dubbele nationaliteit EN neem je uitkering maar mee. Inclusief kinderfoksubsidie uit de tijd dat Hitler nog dit land regeerde.
vvd blijven stemmen, is heulen met Marokko.

Analia von Solmsch | 25-02-19 | 20:34

Ik geloof geen éne Marokkaan,dus ook deze niet !

Jimmy Mc Clure | 25-02-19 | 20:30 | 7
▼ 4 antwoorden verborgen

beetje vergelijkbaar met hier. Iedereen moet hier geloven dat het koningshuis van de Oranjes afstammen, wat niet zo is.

salonsocialist | 25-02-19 | 20:29

Zo. Een marokkaan die verder komt dan "Hé, hoer!". Verfrissend en diep tragisch tegelijk. Ik heb eerder dit tegengeluid gehoord van insiders, maar het blijft zo sporadisch. Eerder verwacht ik dat de heer Lahrouchi nou beveiligd moet gaan worden.

Deksmaat | 25-02-19 | 20:28 | 1

Ach wat, sukkel, trap er toch niet weer in. Blijkt weer nep. Met dank aan
Drumpiet | 25-02-19 | 19:49:
amazightimes.nl/3143-2/
It was too good to be true.

Deksmaat | 25-02-19 | 20:48
-weggejorist-
Mahatma | 25-02-19 | 20:27 | 1

Ik ben benieuwd wat die ‘ grappige dingetjes’ dan zijn....

laurentius | 25-02-19 | 20:27

Ali, je bent een held. Je komt in aanmerking voor een Civiele Willemsorde omdat jouw daden in ieder geval getuigen van moed en trouw. Hopelijk is het allemaal de moeite waard gelet op de omstandigheid dat in dit gebureaucratiseerde land de rechtsbescherming verre van perfect te noemen is. Waarschijnlijk waardeer je de PVV, want dubbele paspoorten is bij hun een belangrijk issue.

isitsoornot | 25-02-19 | 20:27

Berber, moet dat hier? Blijf lekker in je zandbak...

Twisted_Faith | 25-02-19 | 20:26 | 4

@threeheadedmonkey | 25-02-19 | 20:29: @TwistedF heeft wel een beetje gelijk. Meneer noemt zichzelf een Berber. Er wonen over die hele regio Miljoenen berbers, iets van 30 Miljoen. Dus die Berbers in Marokko zijn maar een klein percentage van alle Berbers. In andere regio's worden Berbers gerespecteerd. Dan gaat hij daar toch naar toe? Hij praat alleen voor eigen parochie. En noemt zichzelf berber, geen Nederlander. Dus ja, ga dan naar een gebied met veel Berbers, je eigen mensen zeg maar, zoals naar Algerije, wonen 13 Miljoen Berders, of naar Lybia wonen er 3 Miljoen, of naar België wonen er 500.000.

Mark_D_NL | 25-02-19 | 20:40

Mee eens. Ik bedoelde alleen maar dat deze meneer niet in de zandbak zit, maar hier in Nederland. Dat is mijns inziens niet vergelijkbaar.

threeheadedmonkey | 25-02-19 | 20:45

@Mark_D_NL | 25-02-19 | 20:40:
Inderdaad, de mogelijkheden zijn eindeloos als je maar wilt! Maar nee, het gejank moet weer hier!

BaldEagle | 26-02-19 | 16:06
▼ 1 antwoord verborgen

Ali is slim, is geen moslim en heeft Nederlandse vrienden, 3 dingen die de meeste Marokkanen niet gegeven zijn. Volgens mij heeft Ali zich nooit Marokkaan of moslim gevoeld, Ali is vroeger waarschijnlijk ook met z'n ouders op vakantie geweest naar Marokko. Waar hij zich dood heeft verveeld, zonder wifi, bij verre familie die hij niet kon verstaan en niet begreep. Hij was een vreemde daar, dit was niet zijn thuis. Maar als hij dat als jong ventje tegen zijn ouders zou zeggen stond hij dezelfde dag nog op straat. Familie en vrienden zouden hem niet helpen.
Wie durft er tijdens een wedstrijd van Feyenoord in vak F te roepen dat hij bekeerd is tot Ajax?
Respect Ali, en dat er maar vele zoals jij mogen volgen.

Mr_Natural | 25-02-19 | 20:22 | 6

@Rene046 | 25-02-19 | 20:33: Jezus, die gast spreekt als een naffer en dat noemt zich Nederlander? Proest.

AlsoSprach | 25-02-19 | 20:40

Zou zeggen vote hem even omhoog, want vele mede marokkanen zijn het niet met hem eens....

Rene046 | 25-02-19 | 20:41

@Rene046 | 25-02-19 | 20:41: En om precies die reden hoort dit stukje hier niet thuis. Dit soort heldenmoed moet hij in Marokkaanse kring ventileren. Hij hoeft ons reaguurders echt niet te overtuigen.

AlsoSprach | 25-02-19 | 20:56
▼ 3 antwoorden verborgen

Ah dus een Marokkaan wil van zijn Marokkaanse paspoort af omdat hij een intern conflict met een andere stam heeft van dat land. En dan moet ik gaan juichen?

azijnseikerT | 25-02-19 | 20:22 | 1

Dat is mijn bedenking ook. Verhaal ademt activisme uit voor een conflict in een land dat niet "dit land ons land" is. Aan de andere kant vind ik dit verhaal wel een verademing. Klein vuistpompje dan maar?

Rest In Privacy | 25-02-19 | 20:28

Beste meneer Lahrouchi,

Volgens Art. 19, vijfde lid van de Marokkaanse "Code de la nationalité marocaine", kun je de Marokkaanse nationaliteit onvrijwillig verliezen indien je een vreemde krijgsmacht dient. Ook volgens de Nederlandse wet kan het zonder verlof daartoe in dienst treden in een vreemde krijgsdienst leiden tot het verlies van de Nederlandse nationaliteit, dus wellicht is het zonder daartoe verlof aan te vragen bij de Marokkaanse ambassade in dienst treden in het Nederlandse leger (al is het slechts een 'symbolische' in dienst treding) een optie.

Gualtiero | 25-02-19 | 20:19 | 2

Maar het initiatief blijft aan Marokko en dan kan het natuurlijk nog steeds zo zijn dat hij zijn nationaliteit niet verliest.

Joris Beltsin | 25-02-19 | 20:40

Bij militairen neemt Marokko de nationaliteit juist niet af. Het is een prima bron van informatie.

Frau Merkel | 25-02-19 | 20:57

Eigenlijk is het gewoon een kutland, Marokko. A shithole country zou Donald Trump zeggen.

VanBukkem | 25-02-19 | 20:18 | 1

Maar goed, ter verdediging van Marokko: het stikt van de kutlanden in de wereld. En in Marokko hebben ze tenminste wel goeie hasj. En wij hebben ook een koninklijk huis dat niet helemaal zuiver op de graat is.

VanBukkem | 25-02-19 | 20:21

Inderdaad, geen dubbele nationaliteit, ook niet voor deze Ali, graag de Nederlandse inleveren / intrekken en begin een eigen land Berberland.
Eerst een verzetsbeweging in gang trekken en wat Hiluxen lospeuteren. Isie pisie...
Als bijzondere geste krijg je van ons Berbaar mee, doet het leuk op elk affiche, is een pottenbrekertje dus daar kunnen jullie dan je lol mee op doen.

bwanabanjo | 25-02-19 | 20:17

Eigenlijk zou dit de standaard moeten zijn en geen nieuws moeten zijn.

overVecht | 25-02-19 | 20:14 | 5
▼ 2 antwoorden verborgen

Ja leuk, maar vertel dit vooral tegen je landgenoten en niet hier waar je steun hebt.

AlsoSprach | 25-02-19 | 20:14 | 1

Snap je punt ergens wel, maar GeenStijl is absoluut een goed medium om je zaak onder de aandacht te krijgen; aangezien dat op andere manieren blijkbaar nog niet echt gelukt is. GeenStijl heeft een groot bereik, dus hopelijk dat hiervan de inktvlekwerking uitgaat waar hij en wij op hopen.

Braboblanke | 25-02-19 | 21:30

Goed om eens de andere kant te zien.
Als ik kan zou ik Ali steunen.

Rohin | 25-02-19 | 20:13

gewoon wauw, hulde voor dit stuk en zijn schrijver. Ik wens hem al goeds!

Schepvogel | 25-02-19 | 20:10

Wat een lang verhaal. Ik wacht wel op de film. Even kamscherend; Berbers zijn toch juist die lui die hier oververtegenwoordigd in de bak zitten en/of onevenredig vaak overhoop gemaaid worden? De loverboys, uitreizers, plofkrakers etc.

sjef-van-iekel | 25-02-19 | 20:09

Enkele nationaliteit, goede zaak.

Maar Nederland gaat niet meewerken aan een interventie in Noord-Afrika. Wij doen het op onze manier, zij op hun manier. We starten geen geloofsstrijd en geen etnische strijd. Daar houden we ons buiten. Een ideeënstrijd in Nederland over het leven in Nederland, meer niet.

Rest In Privacy | 25-02-19 | 20:08

Je moet begrijpen dat zoiets als 'goed voor het nationaal belang' ivm loyaliteit in tijden van oorlog etc niet besproken dient te worden. We werken toe naar een grenzeloze wereld begrijpt u?

een maffiabaas | 25-02-19 | 20:07

Ik had deze brief in de NRC of de Volkskrant verwacht...

Rest In Privacy | 25-02-19 | 20:07 | 2

Past niet in het narratief: wit is slecht, moslim is nobel.

Rest In Privacy | 25-02-19 | 20:10

'O nee o nee, dat werkt racisme in de hand. Dat kunnen we niet plaatsen.'
Zo gaat dat dan ongeveer bij die kranten.

Rest In Privacy | 25-02-19 | 20:10

Hoe vaak moet je afstand doen van iets eer je dr vanaf bent?

Bac | 25-02-19 | 20:07

Volgens een links flutblogje én haatsite is de keus voor de islam voor 100% de eigen keus van de gelovige en is het dragen van een kopvod voor de vrouw een uiting van vrijheid. Volgens mij is trouwens zeker de helft van de commenters adept van de antisemitische partij Nederland 2.0 maar dit geheel terzijde...

eerstneukendanpraten | 25-02-19 | 20:06 | 2

Lekker belangrijk.

DrumPiet | 25-02-19 | 20:15

Je had tussen die 2 zinnen even moeten gaan neuken ipv praten, 2e zin is namelijk een loos kwakje...

Haram_Kafir_4ever | 25-02-19 | 20:50

Ja, nou. euhm...
Wat mij betreft hoeven Marokkanen helemaal geen afstand te doen van hun nationaliteit. Het overgrote deel van deze bevolkingsgroep leeft hier namelijk parallel, en het is een duidelijk anker om ze er straks uit te kunnen trappen als ze zich niet aan de wet houden. Zonder Marokkaans paspoort, kan dat niet.

Dus: jammer mijnheer. Leef gewoon lekker uw leven hier, dan is er niets aan de hand.

kotelet | 25-02-19 | 20:05

Ali, je klinkt als een geschikte kerel, maar als ik je relaas bekijk kan ik maar één ding concluderen: Marokkanen kunnen nooit Nederlander worden. De oplossing is dan ook niet dat je blijft aantrappen tegen Marokko, maar dat je je Nederlandse paspoort weer inlevert. Het zou mooi zijn als alle andere Marokkanen dat ook doen, dan zijn we allemaal van een hoop heibel af.

marcoplarco | 25-02-19 | 20:05

Zag voor het eerst het woord 'rechtwaardigheden'. Dat is wellicht niet bedoeld ('rechtvaardigheden' is meer gangbaar Nederlands), maar rechtwaardig is toch OK. Berbers zijn rechtwaardig, terwijl zij nu worden gediscrimineerd. De Marokkaanse nationaliteit zit vastgebakken aan de islamitische religie. Ali Lahrouchi wil van die nationaliteit verlost worden, mede vanwege die koppelverkoop. En opeens geeft liberaal Nederland niet thuis. Kom op, help deze man af van dit soort systematische achterlijkheden!

Eeuwig..Op..Vakantie | 25-02-19 | 20:04 | 1

Hear Hear

oplichter | 25-02-19 | 20:05

Even zonder dollen... dit doet me wat. Bedankt voor je moed om het te delen, Ali.

threeheadedmonkey | 25-02-19 | 20:03

De boven ons gestelden en hun ambtenaren zijn laffe geitjes en landverraders, de dubbele nationaliteit was ingevoerd omdat de geestelijk gehandicapten in de toenmalige regering dachten dat het de integratie zou bevorderen en we weten wat daarvan is terecht gekomen maar het logischerwijs afschaffen van die waanzin??! ... neh.

swebe | 25-02-19 | 20:02

Het kleine verhaal in het grote geheel. Mooi.
Respect en sterkte.

Bat-Adam | 25-02-19 | 19:59 | 2

Ik vraag me nog wel wat af. Het Nederlanderschap is voor hem een soort vehikel om Berber te kunnen zijn. Wat houdt dan dat Nederlanderschap in? Nederlander = in elk geval niet Marrokaans?

Rest In Privacy | 25-02-19 | 20:13

www.geenstijl.nl/5146448/ali-lahrouch... Een indiaan blijft indiaan hoe nederlands ook. Daar mag hij trots op zijn. En als hij dat nederlanderschap goed invult helemaal wel vind ik.

Rest In Privacy | 25-02-19 | 20:43

Marokkanen moeten zich een verdiepen in de Joodse prinses Kahina, die vurig streed tegen de verovering van haar Berbers land door de Arabieren: nl.wikipedia.org/wiki/Kahina
Marokko, geknecht door moslims.

Mammeloe | 25-02-19 | 19:59 | 5

Ja laten we ze vooral meer sprookjes ingeven.

AlsoSprach | 25-02-19 | 20:37

Verrek. Maar ook zij heeft het tij niet kunnen keren.

Deksmaat | 25-02-19 | 20:59
▼ 2 antwoorden verborgen

Het vervelende is natuurlijk dat Nederland een beetje last heeft van enkele vervelende Berbertjes. Dat maakt het iets lastiger om begrip te kweken voor het standpunt van Ali.

Nivelleermarionet | 25-02-19 | 19:59

Islamitische onderdrukking.
Er is een patroon.

oplichter | 25-02-19 | 19:57 | 1

Sowieso onderdrukking door 'boven ons gestelden'.

kaasfondue | 25-02-19 | 19:59

Lekker gewerkt Ali.

overVecht | 25-02-19 | 19:57
-weggejorist-
aamert | 25-02-19 | 19:56 | 1

Bij dit onderwerp kan ik het boek: “Binnen zonder kloppen” van Pieter Lakeman aanraden.

Feynman | 25-02-19 | 19:55 | 1

want? licht eens een tipje van de (arabische) sluier op...

kaasfondue | 25-02-19 | 20:00

Het eerste schaap is over de dam. Maar ik betwijffel of dit veel navolging krijgt.

bqbq | 25-02-19 | 19:55

Mooi. Lid worden van een politieke partij en de hypocriete instelling van de Nederlandse politiek en ambtenarij aan de kaak stellen.

kaasfondue | 25-02-19 | 19:55

Petje af voor je Ali!! Je hebt volkomen gelijk. Hopelijk komt de revolutie snel in landen als Marokko, Turkije, Saudi-Arabie, etc. Dat soort landen zijn wereldvreemd. Er spelen vreemde, geheime krachten want o.a. de EU blijft zaken met ze doen.

Paintertje | 25-02-19 | 19:53 | 3

Zag een paar jaar geleden een vreemd marineschip bij Vlissingen.
Ik meteen zoeken, bleken het korvetten voor marokko te zijn.
Geld stinkt niet!

Petrus Poortwachter | 25-02-19 | 19:56

Obama kan daar de regio democratisering.
Heeft ervaring met

Yalimba | 25-02-19 | 20:14

Doe me een lol, dan komen er nog veel meer deze kant op.

lacucaracha | 25-02-19 | 22:16

Succes Ali. U kan het goed verwoorden,
hopelijk wordt uw visie breed opgepikt en bent u een voorbeeld voor anderen qua denkwijzen over Marokko.
Ik had geen idee dat er uitzonderingslanden bestaan qua dubbele nationaliteit.

letopuwzaak | 25-02-19 | 19:53 | 2

Voor mij gaat er ook een wereld open. Als die uitzonderingslanden binnen Europa zouden vallen, dan zag ik geen probleem. Maar dat het dan uitgerekend Marokko moet zijn, een land met een cultuur (en religie) die haaks staat op die van ons, daar staat mijn verstand bij stil.

MickeyGouda | 25-02-19 | 20:32

@MickeyGouda | 25-02-19 | 20:32:
Daar kan ik ook echt niet bij. Uitgerekend die landen.. Dat neigt naar een bijzonder soort belangenverstrengeling of.. gewoonweg angst?
Je conclusie over de berbers deel ik overigens ook helemaal. Dit soort zienswijzen juich ik dan ook toe, maar verbaasd lees ik dat dit pleidooi al 5 jaar oud is.. (sherlock drumpiet).
Een fijne avond, Mickey!

letopuwzaak | 25-02-19 | 21:55

De enige reden waarom deze schrijver van zijn Marokkaanse nationaliteit af wil is omdat hij een pesthekel heeft aan de koning daar en aan de arabische moslims. Hij doet net alsof hij Nederlander wil zijn en chanteert alles wat Nederlands is met regels en wetten die voor Nederlanders gelden.
Maar ik durf er wat om te verwedden dat als die koning van Marokko morgen dood neervalt en een Berber neemt zijn plaats in, dat de schrijver abrupt stopt met zijn pogingen.

J. Jarig | 25-02-19 | 19:52 | 1

Heel goed!

Petrus Poortwachter | 25-02-19 | 19:54

Interessant... Lekker kort ook...

Bushcrafter | 25-02-19 | 19:52

Wat als de heer Larouchi de Marokkaanse Ambassade of Consulaat zou vertellen dat hij homoseksueel is?
In Marokko is homoseksualiteit verboden, en wellicht dat ze dan iets hebben van: liever kwijt dan rijk
Sterker nog: dat hij bekeerd is naar het Jodendom én homo is. Dan zou je toch qua wetgeving wellicht strafbaar zijn aldaar, maar ook ongewenst

Olleke | 25-02-19 | 19:52 | 1

Werkt u op de SeaWitch? Laar het liegen maar aan de rif-boys over.
Die kunnen dat veel beter.

Petrus Poortwachter | 25-02-19 | 19:54

Maar Ali, je gaat toch niet ook afstand nemen van al dat lekkere eten @ pica
en vanaf nu aan de 0031 kost zoals *barf* boerenkool, haché en frikandel

Tobi | 25-02-19 | 19:50 | 1

foodracist!

kaasfondue | 25-02-19 | 19:51

Als alle Marokkanen in Europa hun paspoort verbranden en geen cent overmaken aan Marokko en hun kinderen in het Europese land waar ze wonen alleen inschrijven als inwoner van dat land, moet het probleem snel opgelost zijn. Als alle Marokkanen hun Middeleeuwse geloof afleggen en hard gaan werken, stoppen met meisjes en vrouwen kech noemen, stoppen met nasissen en smerige opmerkingen maken (wat mij honderden keren per jaar gebeurt, net zoals vele vele anderen) dan kan het zomaar gebeuren dat de Berbers hier echt integreren en erbij gaan horen. Ik kan niet wachten... Dat u, Ali Larouchi, dit doet, verdient alle lof en respect! Proficiat met uw Nederlanderschap!

Angélica de Sancé | 25-02-19 | 19:49 | 4

Pas als Marokkanen niet meer verschijnen in Opsporing Verzocht is dat een teken dat integratie niet geheel onmogelijk zou kunnen zijn.

xavier | 25-02-19 | 22:58

Als.... als.... als...? Gewoon bij de feiten blijven graag!

BaldEagle | 26-02-19 | 12:09
▼ 1 antwoord verborgen

Hoos ff. Dus 5 jaar later heeft hij nog steeds geen afstand gedaan van zijn Marokkaanse paspoort. En wel 5 jaar later nagenoeg een kopie verstrekken van de "redenen" van afstand doen. Lijkt een weldoordacht verdienmodel. Of aandachtsmodel.

Deksmaat | 25-02-19 | 20:35

@DrumPiet | 25-02-19 | 20:31:
Tekst is deels hetzelfde. Dat verandert niets aan het feit dat hij het vaker heeft geprobeerd. Ga je nu wel lezen?

Mahatma | 25-02-19 | 23:28

Zo zeg, is die even door de mand gevallen!!!!

BaldEagle | 26-02-19 | 12:11
▼ 7 antwoorden verborgen

Sterkte Ali.
De Berbers werden al door Hassan, de vader van Mo, onderdrukt.
Mo pakte het slimmer aan, door de Berbers stoop om de mond te smeren.
Mooie wegen door de Rif en een vliegveld bij Nador.
Met de bedoeling natuurlijk geld aan te trekken uit NL, België en Frankrijk.
Berbers zijn feitelijk de Koerden van Marokko.
Een wonder dat zij nooit echt in opstand zijn gekomen. Maar met een wrede dictator valt dat ook niet mee.
Probeer je nu ook hard te maken voor de hele Berbergemeenschap en hopelijk krijg jij alle neefjes en broertjes op het rechte pad.
Nogmaals succes jongen.

Ruimedenker | 25-02-19 | 19:48 | 3

Nou, ze zijn behoorlijk in opstand gekomen hoor. Zo erg dat Mo V ze gratis aanbood aan onze werkgevers in de jaren '70.

Mammeloe | 25-02-19 | 20:04

Goed en eerlijk verhaal. Zouden die omhooggevallen voetballertjes ook eens moeten lezen.

zwartzondersuiker | 25-02-19 | 19:48

Al na de eerste alinea ongeveer afgehaakt:'Stel je voor dat er oorlog komt tussen M en NL'...
Geschreven door een vijfjarige?
Kies alsjeblieft voor marokko, er lopen hier al sukkels genoeg!

Petrus Poortwachter | 25-02-19 | 19:47 | 1

Ik denk niet dat Marokkanen dan iets te kiezen hebben of dat wij ons zoiets kunnen permitteren. Nadat we Rabat dan hebben weggevaagd worden Marokkanen verzocht binnen 2 weken ons land te verlaten of Marrakesh is het volgende doel.

klowiepowie | 25-02-19 | 20:02

Ik hoop dat dit verder opgepakt gaat worden in de media, hoop dat het aanslaat en het kiezen van één nationaliteit op de agenda van de TK komt. Ik moest trouwens grijnzen toen ik halverwege las dat deze Marrokaanse schrijvert lekker de racisme kaart trekt hahahaha.

Destructx | 25-02-19 | 19:47 | 1

Ben je gek,de gemeentes hebben voor de Marokkanen lijsten met namen klaar liggen zodat ze wel de juiste naam geven aan hun kroost

miko | 26-02-19 | 02:00

Ik hoop dat de Nederlandse overheid ooit een ruggengraat kweekt. Want dat een hoogontwikkeld, beschaafd en rijk land zich ondergeschikt maakt aan de Arabische oplichters uit Marokko is krankzinnig.

BrabantsVerzet | 25-02-19 | 19:47 | 1

Dat is nou juist het probleem , al die tussen(hoog ontwikkelde mensen) die hebben geen visie , en verspreiden hun gedachten goed op de universiteit . Kijk maar eens op you tube
Bij baudet en rosemuller . Sterkte Ali ,

geenhakbar | 25-02-19 | 19:59

Goed artikel. Vooral dit trof mij:
"Het Arabische regime behandelt ons als apen. We mogen berberkunstjes voor ze doen. Berbermuziek maken, in berber klederdracht lopen. Maar het berber-zijn gaat veel dieper. Het gaat om onze waarden en normen, onze tradities."

Dit is in iedere multiculturele samenleving het punt: cultuur gaat dieper dan dans en kledij. Juist deze waarden en normen conflicteren vaak nogal makkelijk met die van andere culturele groepen in hetzelfde land... dit gaat nog een heel groot probleem worden in het Westen.

Bob1985 | 25-02-19 | 19:47 | 1

Bedenk dan dat in Nederland zelfs de 'kunstjes' in een kwaad daglicht worden gesteld (Sinterklaas) en er 'hooggeleerde' stemmen opgaan die de studie Nederlands willen afschaffen. Men is ver voorbij het Mene mene tekel-punt en slaat op een enkele blokkeerfries na nog steeds niet aan. Einde oefening zo lijkt.

Maartenalsoptwitter | 26-02-19 | 06:37

Ik mag deze berber al een stuk meer dan de palletstoker uit Duindorp.

Superkwatta | 25-02-19 | 19:45 | 2
-weggejorist-
De musso linie | 25-02-19 | 20:52

+8

Man.man.man | 25-02-19 | 22:56

Goed verhaal, op enkele feitjes na.
In de VS geborenen zijn namelijk ook altijd nog Amerikaans en daar is ook bijna niet vanaf te komen. Sterker nog: je bent belastingplichtig in de VS ook al woon je sinds je 2e in een ander land.
Heeft Ollrongen niet 2 nationaliteiten?

Olleke | 25-02-19 | 19:44 | 2

Wie niet in dat gekkenhuis?

Frau Merkel | 25-02-19 | 20:58

Ollongren heeft een Zweedse moeder en op grond daarvan ook de Zweedse nationaliteit. De Ollongrens zelf, dus haar vader en grootvader, zijn sinds 1933 uitsluitend Nederlanders. Voor die tijd waren ze Russen.

Synecdoche | 25-02-19 | 21:40

TL:DR - Too Long, Did Read ! Bizar stuk, dat zo iets niet lukt. Eveneens niet op de hoogte van het stuk over de dubbele Nationaliteit in onze Grondwet. Raar dat het dan niet lukt met "Marokko", maar volgens mij is dit ook aan de hand met Turkije.

Succes Ali - hopelijk gaat het alsnog lukken!

StijlloosRH | 25-02-19 | 19:44

Sterk verhaal.

Willem_Oltmans | 25-02-19 | 19:41 | 3

Niet lang ook ;)

Waakvlam | 25-02-19 | 19:48

Georven? Berbermeneer woont in de Zaanstreek?

hotnot | 25-02-19 | 19:54

Wel erg lang.

Willem_Oltmans | 25-02-19 | 23:25

Nou @Ali Lahrouchi jij maakt nu geen vrienden binnen de Karromaanse gemeensgjap.

basweetutwel | 25-02-19 | 19:41

Ali Lahrouchi is vanaf nu mijn maat! Vrienden voor het leven Ali!

Heppie-even-voor-mij | 25-02-19 | 19:40

Is hij dan een landverrader of gezond individualistisch.

kloopindeslootjijook | 25-02-19 | 19:35 | 2

Het goede moment om je beperkte denkkader te overstijgen.

kaasfondue | 25-02-19 | 19:57

Het zijn net Turken, die Marokkanen.

RickyLaRue | 25-02-19 | 20:00

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl