Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Bassiehof – Grapperhaus gelast onderzoek naar 2013, 2014 en 2016. Daar ontbreekt dus 2015 #WODC #MH17

Ferdibald

Ronduit schokkend nieuws deze week over het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) dat onderdeel uitmaakt van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Inmenging van ambtenaren en politiek verantwoordelijken (Tot toenmalig minister Ivo Opstelten aan toe!) in door de Tweede Kamer en daarbuiten onafhankelijk geachte rapporten. Het is van een ongekende bestuurlijke arrogantie dat topambtenaren en politieke leiding dachten hiermee weg te kunnen komen. En niet geheel onverwacht zit het dossier onder de VVDingerafdrukken.

Een ‘aangescherpt protocol’

Minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus (CDA) schreef deze week aan de Tweede Kamer dat het WODC sinds augustus 2016 met een ‘aangescherpt protocol’ werkt. “Zo bepaalt het aangescherpte protocol onder meer sindsdien expliciet dat ‘dienstopdrachten aan het WODC om formuleringen, uitkomsten, onderzoeksmethoden of veronderstellingen die ten grondslag liggen aan het onderzoek aan te passen of anderszins te veranderen, niet mogelijk (zijn)’” Om te vervolgen met: “Deze aanscherping past in het algemene beleid dat de secretaris-generaal bij zijn aantreden in 2015 uiteen heeft gezet om het departement te veranderen.”

Die SG is dus Siebe Riedstra die – zo bleek dit weekeinde uit een uitgelekte interne brief - het zelfs nú nog normaal vindt dat ambtenaren zich tegen WODC-onderzoeken mogen aan bemoeien. Gaat lekker, Grapperhaus.

De MH17-aanslag en het onderzoek naar ‘crisisbeheersing’

Wat ons brengt op het Nationale Trauma van de MH17-aanslag. Want het WODC gaf in 2015 opdracht aan de TU Twente voor een onderzoek naar de ‘crisisbeheersing’ tijdens en na de ramp. In het kader van dat onderzoek zijn destijds meer dan veertig mensen geïnterviewd, waaronder premier Mark Rutte en andere ministers uit het kabinet. Die verslagen zijn geheim omdat het onderzoeksprotocol expliciet bepaalde dat de gesprekken niet opgenomen mochten worden en dat onderzoekers alleen persoonlijke (lees: die kun je dus niet wobben) aantekeningen mochten maken. Dat gedeelte van het protocol gold alleen voor interviews met ministers en hoge ambtenaren, niet voor interviews met de nabestaanden. Enfin, Pieter Klein en zijn mensen van RTL Nieuws proberen nu al enkele jaren die verslagen boven water te krijgen.   

Zo is het tot op de dag van vandaag een mysterie hoe het nou precies zat met die 40 veertig marechaussees op de rampplek die vuurwapens waren toegezegd maar niet kregen. Louis Bontes – hij wordt node gemist – heeft daar nooit een glashelder antwoord op gekregen.

Wie zat er achter?

De vraag is: uit welke koker kwam die constructie? Waren het de onderzoekers van de TU, was het het WODC of was het de regering in de vorm van het ministerie zelve? Toch kan Mark Rutte tot op  de dag van vandaag  zeggen dat die kwestie van de crisisbeheersing terdege is onderzocht en dat dat deel van het dossier dicht kan.    

Nieuws is nieuws maar…

Natuurlijk, dat Ivo Opstelten en zijn ambtenaren zich met onderzoeken over softdrugsbeleid hebben bemoeid is nieuws. Net zoals het nieuws is dat het WODC niet zo onafhankelijk blijkt als het zou moeten zijn. 

Maar de affaire bevestigt vooral dat er nog steeds iets grondig mis is op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Want deze WODC-kwestie past in het rijtje van al die andere faaldossiers zoals Nationale Politie, het kaltstellen van George Maat, Het Bonnetje en Volkert van der Graaf en zijn vervroegde vrijlating. En er waren altijd VVD’ers betrokken bij die cultuur van stilhouden en bewindslieden uit de wind houden. Enkele van hen zijn inmiddels afgetreden, inderdaad.

…er ontbreekt dus een jaartal

Belangrijker: Grapperhaus schrijft in diezelfde brief aan de Kamer van hierboven dat hij een onderzoek heeft gelast naar de totstandkoming van die ‘drugsrapporten’. En dat er een extern onderzoek komt naar ‘hoe er sinds de inwerkingtreding van het protocol wordt gewerkt in de relatie WODC en beleidsafdelingen’.

Dat is dus dat ‘aangescherpte’ protocol uit 2016. De kwestie die Nieuwsuur tegellichtte speelde in 2013 en 2014. U ziet welk jaartal ontbreekt: 2015.

Onbegrijpelijk dat Grapperhaus geen onderzoek instelt naar de gebeurtenissen in dat jaar.  

Reaguursels

Inloggen

Zeg Bassie, goed stuk maar je had ook wat fundamentelere vragen kunnen stellen.
Bijvoorbeeld: het WODC wordt als onderdeel van het ministerie van J&V geacht onafhankelijke onderzoeken te doen die deels het functioneren van hetzelfde ministerie betreffen. Hoe krom wil je het hebben? Is dit echt de enige denkbare constructie voor een dergelijk onderzoekscentrum? Dat lijkt me van niet. Ik hecht sowieso weinig tot geen waarde aan onderzoeksresultaten afkomstig van een WODC dat onderdeel is van J&V.
Daarnaast: wie verzekert ons dat onderzoeksresultaten (ook zonder interventie van de ambtelijke top) van WODC nooit en te nimmer politiek gekleurd zijn? Anno 2017 moeten we echt af van het idee van volstrekt objectief onderzoek bestaat. Het is wellicht dit besef dat bij de ambtelijke top van J&V ertoe leidt dat zij zich bemoeit met het werk van WODC. Die lui vertrouwen elkaar gewoon niet en dat wantrouwen wordt door geen 100000 protocollen weggepoetst.
Even terzijde: wat opvalt, is dat het vertrouwen in ons hele politieke en ambtelijke bestel weer eens een flinke knauw heeft gekregen. Het wantrouwen wordt met de dag gevoed. Iedereen wantrouwt er weer lustig op los. Ditmaal hoor je daar geen gemopper over want: het degelijke en fatsoenlijke Nieuwsuur is de bron.
Ware het echter De Telegraaf of Geert Wilders geweest, dan waren de verwijten van sensatiezucht, kweken van achterdocht en het ondermijnen van ambtelijke en politieke instituties niet van de lucht. Grappig hoe selectief zoiets werkt.

Amsterdamsko | 10-12-17 | 15:23 | 1

Ik moet hierbij denken aan een milieuschandaal waar ik onderzoek naar deed in de jaren 70 in de provincie Gelderland. Het uiteindelijke probleem was, dat de provincie op het gebied van verlenen van milieuvergunningen de autoriteit was, maar dat gold tevens voor het controleren van die vergunningseisen. Tot op de dag van vandaag zou ik niet meer willen pootjebaden in de Rijn tussen Millingen en Wijk bij Duurstede. En bij mijn weten is dit probleem van conflicterende organisatie nog steeds bestaande.

Graaf van Egmont | 10-12-17 | 17:50

Systemen blijven in stand zolang mensen wegkomen met hun acties. Het zijn nog steeds mensen die de beslissingen nemen. Zich verschuilen achter protocollen etc. helpt niet als namen bekend zijn. En helaas zijn van sommigen alleen de voornaam bekend. Wie was die sturende Reinier en waarom stuurt die geen ingezonden brief aan de krant of aan GS?

doedeljantje | 10-12-17 | 14:41

Topictitel was veelbelovend, inhoud is mi. verre van compleet. Want waarom in deze de focus op wetenschappijk onderzoek naar een beleidskeuze van NA de aanslag. Het WODC (VVD) heeft een controlerende taak op het OVV (VVD). Het OVV is lid van het JIT (waarin Oekraiene VIP status met vetorecht, Rusland uitgesloten). Het JIT maakt rapport op van de aanslag en daar staan talloze overgeslagen feiten, vaagheden en aannames in. Onderdeel van de rapportpresentatie was tevens het tonen van een reconstructie van het wrak. In die opstelling waren diverse plaatstukken weggelaten die eerder zijn gefotografeerd door o.a. Jeroen Akkermans (RTL). Er mochten bij de presentaties geen vragen worden gesteld(!) door journalisten, het wrak mocht niet van dichtbij worden bekeken en gefotografeerd met telelens. De Russische wapenfabrikant Almaz Antey heeft verklaard dat ALS (en dus niet alla westerse pers DAT) het een BUK raket was de gevonden 8 (acht! van de tien duizenden) partikels niet dezelfde vlindervorm hadden als die van hun in omloop zijnde modellen. Een BUK maakt daarbij geen kogelgaten en impachtholes van meerdere centimers tot decimeters zoals te zien op een veelvoud aan fotos behalve die in het JIT rapport. Dan waren er nog de conclusies over de gehele gang van zaken waarbij men het bestuderen van radarbeelden als overbodige luxe verklaarde. Het feit dat er fotos zijn van de achterkant van de met gaten doorboorde pilotenstoel die onmogelijk door BUK partikels gemaakt kunnen zijn, de familie van de piloot mochten zijn lijk niet zien en geen otopsie laten verrichten. De schaafplek en verfstreep met SAM kleur over de vleugel, geen vermelding in rapport. De talloze doorstrepingen in WOBs. Ik kan nog een uur doorgaan met dit soort eigenaardigheden en dan hebben we het nog niet eens over de gehele context van waarin dit gebeuren past qua geopolitieke belangen qua Oekraiene. Ik verwacht van een controlerend onderzoeksorgaan dat deze (en talloze andere losse eindjes) zaken gedegen en wetenschappelijk onderbouwd worden en het OVV/JIT niet wegkomen met het tot op heden geleverde broddelwerkje dat grotendeels is gebaseerd op gekleurde SBU en Bellingcat informatie. Pas hierna is dat deel geloofwaardig en tijd om te kijken hoe het verder zat met de overheidsfrustratie qua aanwezigheid op locatie en repatriering.

HdJ | 10-12-17 | 14:22 | 2

Er bestaat in NL een scheiding der geesten. Aan de ene kant staat de stemmers op PVV, FvD, 50+ en SP; aan de andere kant staan de Rutte III partijen en de rest. Wat is hèt verschil? De ene kant staat voor waarheidsvinding (MH17, Islam enz.: De waarheid en niets dan de waarheid), terwijl de andere kant zich in een paradijs waant, wegkijkt en "Rusland" joelt met roodgeverfde Kremlins en o zo gemeende boos!!!heid; maar waarheidsvinding wordt daar vies gevonden.

Eeuwig..Op..Vakantie | 10-12-17 | 14:56

Ik snap je punt maar even beperkend tot MH17 en de grootste oppositiepartij. De PVV zit middels Roon/Wilders in de Commissie Stiekum, hebben inzage in alle MH17 stukken maar het blijft stil. Enige wat destijds is blijven hangen : politiek.tpo.nl/2015/09/01/wilders-ik-...

HdJ | 10-12-17 | 17:37

De verhuizing van de Mariniers was ook zo'n leuk akkefietje. Vreemd dat Defensie telkens geld tekort heeft. Waarom zijn daar nog steeds geen kamervragen over gesteld?

Frau Merkel | 10-12-17 | 14:18 | 1

Glas, plas.
Sprak gisteren nog met iemand over de vorige Mindef.
"Toch mooi he, hoe ze afscheid nam, dapper hoor."
-Achterliggende oorzaken? Welnee.
-Militairen in Mali nog steeds dezelfde kneuterige medische Togo afvoer. Dat is toch verbeterd?
-Noch steeds geen MinDef die terzake kundig is. Raymond Knops wou toch zelf wat anders gaan doen?
En zo gaat het maar door- Desinteresse, glas, plas.
Dat het personeel van Defensie zich door het benoemen van een alweer een onkundige gele kanarie zich behoorlijk in de bek gezeken voelt - Niet belangrijk.

Roadblock | 10-12-17 | 14:46

Minister Ferdinand Gekkenhaus-CDA zet gewoon de traditie van zijn VVD voorgangers van liegen en bedriegen voort.
Ivo Opstelten-VVD Rutte I
Ivo Opstelten/ Stef Blok a.i./ Ard van der Steur/ Stef Blok-allen VVD Rutte II
Ferdinand Gekkenhaus-CDA Rutte III

kippevlees | 10-12-17 | 14:18

Beste_Landgenoten | 10-12-17 | 11:55,

Jij hebt het over de "aantoonbare beïnvloeding van onze media". Iedereen vraagt om een voorbeeld, jij geeft er precies 0.
Jij rept over "honderden Russische twitteraccounts", je noemt er weer 0.
En wanneer is een account nep? Ook de Erdogan-cultus van Denk was hier aan het trollen, maar laat ze; verstandige NL's prikken daar heus wel door heen.

Jij roept dat de Russen "verdeeldheid willen zaaien", maar de enige die ik hier verdeeldheid zie zaaien zijn Nederlandse Linkse kerkgangers die met geweld kinderfeesten, joden en dissidenten te lijf gaan.
Jij roept dat "de Russen ons willen vernietigen". Maar er zijn tot nu toe ongeveer 0 Russische aanslagen geweest in de hele EU. Daartegenover staan reeksen islamitische aanslagen (200 doden per jaar), reeksen rellen, reeksen pogroms en explosief gestegen criminaliteit en (seksueel) geweld. Voornamelijk gepleegd door jihadisten die hier door de EU grootschalig geïmporteerd worden. In veel grote Europese steden zijn islamitische no go area's ontstaan waar de politie niks meer te zeggen heeft; waar joden, homo's, hulpdiensten en autochtonen worden verjaagd.
Het zijn niet de Russen die deze problemen creëren, laat staan verzwijgen, bagatelliseren en zelfs goedpraten ("uitlating Trump leidt tot 1400 jaar antisemitisch geweld" aldus Leo Lucassen), dat is onze eigen NPO en MSM.
Precies diezelfde media dus die kwebbelen over "Russisch nepnieuws" zonder één concreet voorbeeld te noemen.

Jij stelt dat nep-nieuws verspreider NRC enkele voorbeelden had van "nep-nieuws verspreid door de media". De werkelijkheid echter was dat dat nieuws *juist* was. Dat de twitter-accounts mogelijk Russisch waren maakt de gebeurtenissen niet onjuist. Daarvan kun je weer geen één concreet voorbeeld geven.

Conclusie; je komt met reeksen holle slogans, die je op geen enkele manier kunt waarmaken. Je suggereert van wel, maar als iemand vraagt om een concreet voorbeeld lul je er omheen.
En daarmee plaats jij jezelf in het rijtje NPO-NRC-Ollongren.

Dandruff | 10-12-17 | 14:13 | 3

We moeten ons allemaal focussen op het grote russische gevaar.
Dat de tweede kamer bedonderd wordt, en dat op basis van gemanipuleerde wetenschappelijke conclusies regeringsbeleid wordt gevormd. Dat kranten aantoonbaar leugenverhalen produceren om voor hun standpunten onwelgevallige kamerleden kalt te stellen. Allemaal niet belangrijk. We leven toch in het beste land van de wereld? Nee, die russen, en vooral Poetin, die zijn het echte gevaar.

Roadblock | 10-12-17 | 14:35

Geeft dat je het niet begrijpt, gelukkig zijn er genoeg anderen die wel begrijpen hoe het in elkaar steekt en waarom het belangrijk is om alert te blijven op een land dat 5000+ kernwapens heeft, een door en door corrupte regereing met een alleenheerser aan de macht die zich om de vier jaar zogenaamd democratisch laat herkiezen.

Beste_Landgenoten | 10-12-17 | 22:57

@ Beste_Landgenoten | 10-12-17 | 22:57
Haha, ehm: je begrijpt het niet maar anderen begrijpen het wel en Rusland heeft heeeeul veel kernwapens hoor! Wat een argumentatie in reactie op wat Dandruff te berde brengt! Ik ben zwaar onder de indruk en overtuigd. Not!

duh! | 11-12-17 | 00:37

De tweede kamer is dus aantoonbaar door justitie voorgelogen, en dat dit geen incident is maar cultuur.
Dat de hoogste ambtenaar die notabene benoemd is om iets aan de cultuur bij Justitie te doen, zelf niets doet met interne klachten, en tot op heden blijft aangeven, dat zijn ambtenaren zich met onderzoeken bemoeien.
Wat ik nu niet snap is, dat de Tweede Kamer daar zo lauw op reageert.
Dit is toch voldoende voer voor een parlementaire enquete?
Of zou dit op alle departementen spelen?

Roadblock | 10-12-17 | 13:56 | 1

Het lijkt schering en inslag te zijn. Defensie is ook rot tot op het bot, een paar hardwerkende mensen daargelaten. De Tweede Kamer heet niet voor niets een nepparlement! Het hele zaakje klaplopers is geen knip voor de neus waard.
Een fraai voorbeeld was het tutje van GroenLinks dat haar keutel ras introk toen ze een belletje kreeg van de NPO baas. Waarschijnlijk had ze van haar baas al op haar flikker gehad. De baas van het partijkartel dus, niet haar echte baas: het Nederlandse volk. Te stom om te poepen heet dat in ABN.

Frau Merkel | 10-12-17 | 14:23

Een grote puinhoop in den Haag, en gebeurt er verder iets?; welnee! Morgen weer business als usual. De corrupte ambtelijke top wordt morgen weer getrouw door hun onderscheidene chauffeurs in de luxe BMW's van huis opgehaald.
Onbegrijpelijk dat dit door de fynen , zoals die Zeegras volop wordt gesteund!
Maar ja, die Zeegras stemt volledig in met de gigantische (kinder) moorden en doodslag in het Bijbelboek Ezechiël, terwijl ouderen met beeindigingswens op het Malieveld door dat soort typische halve-garen de les wordt gelezen. Bah...

mevr.Kribo | 10-12-17 | 13:45

Persoonlijk ben ik er van overtuigd dat het enige middel om dit soort excessen uit te bannen een volkstribunaal is onder mijn voorzitterschap, een volkstribunaal alwaar de volksverlakkers en landverraders ter verantwoording worden geroepen.

swebe | 10-12-17 | 13:39 | 1

Dan wordt het erg stil en leeg in de lage landen bij de zee

aardv@rk | 10-12-17 | 13:48

Beste_Landgenoten | 10-12-17 | 12:13
Als je kijkt naar hoe er beïnvloed is, zelfs door ministers die het dossier even een nachtje mee naar huis namen om delen te (laten) herzien, en door beleidsambtenaren open en bloot, zonder gêne zwart op wit, dan zie je gewoon het structurele karakter, zeker als je andere affaires meenemen met dezelfde modus operandi.

Het enige waar ik toe oproep, is het enige academische middel wat bestaat. Een commissie oprichten, die ieder onderzoek op zijn merites gaat beoordelen. Dat hebben de universiteiten waar Diederik Stapel heeft gewerkt destijds gedaan, en die hebben de helft in de prullenbak gegooid. www.omroepbrabant.nl/?news/231011222/H... Pas als dat gebeurd is, kan de huidige compleet logische verdenking uit het systeem. Helaas zullen deze onderzoeken blijvend schade opleveren. www.volkskrant.nl/wetenschap/wetensch...

Ik heb geen enkele suggestie gewekt, dat hebben beleidsambtenaren gedaan door verkeerde emails te sturen. En ministers gedaan door zaken mee naar huis te nemen om (te laten) aanpassen.

Kers op de taart is de reactie van Fred G. Die legt nu een te kleine en verkeerd geformuleerde onderzoeksopdracht neer, in een politiek dossier over frauduleuze en gemanipuleerde onderzoeksopdrachten. Dat is van het niveau van een alcomobilist die met een ingetrokken rijbewijs beschonken in een gestolen auto naar de rechtbank rijdt, parkeert op een invalidenplek en een lantaarnpaal om te bepleiten dat hij onschuldig is.

Fred G bevestigd door het vermeende delict ZELF nogmaals te plegen de foute cultuur die een structureel probleem vormt. Hij wekt dus als minister ZELF de suggestie die jij mij nu verwijt.

Ik ontken niet dat er geen zuiverende werking is. Wat de klokkenluider heeft aangetoond is dat die zuiverende werking niet heeft geleid dat zij haar eigen conclusie kon publiceren. Haar onderzoek is dus sowieso nu een gekuiste versie van in omloop.

Zelfs als die zuiverende werking er is, ligt er ook een stapel rapporten uit de pré zuiverende werking periode, waar je opnieuw naar moet kijken. Bovendien moet je om de zuiverende werking te beoordelen, kijken naar onderzoeken voor en na de periode van het nieuwe protocol.

Dan kom je dus zelfs vanuit jouw vertrouwenspositie tot dezelfde conclusies, je mag alles opnieuw gaan bekijken. Start vooral eens met het benaderen van auteurs, om eens aan hun te vragen of hun onderzoek besmet is door druk van hogerhand, de hand die betaald.

Doe je dat onderzoek niet, dan blijft de twijfel, en die willen we beide niet.

Feynman | 10-12-17 | 13:38 | 2

Ik ben het volkomen met u eens.

Roadblock | 10-12-17 | 14:08

Kan heel ver met je meegaan in je conclusies. De belangrijkste is dat de slager zijn eigen vlees niet dient te keuren: Ofwel Justitie wil onafhankelijk onderzoek maar betaalt de WODC ook. Daar gaat het al mis.

En ja, ondanks zuiverende werking mag er gekeken worden naar mogelijke eerdere onderzoeken. Maar dat betekenit allerminst dat die allemaal onwaar, gelogen of besmet zijn. Die indruk wordt wel gewekt hier, door suggestief allerlei dingen bij elkaar te nemen die niet direct meespelen. Probleem is dat de meeste lezers die nuance niet zien en dus allerlei conclusies trekken, al zou iedereen corrupt zijn en alles gelogen. Lees de reacties en je weet wat ik bedoel denk ik.

Beste_Landgenoten | 10-12-17 | 23:02

Beste Bas. Prima verhaal, daar niet van. Maar één dingetje: "Het is van een ongekende bestuurlijke arrogantie dat topambtenaren en politieke leiding dachten hiermee weg te kunnen komen."

Ze komen er gewoon mee weg. Niemand die ze een stroobreed in de weg legt. Bij de volgende verkiezingen is dit al lang vergeten, vinden mensen het niet interessant, enz. De media houden in deze het narratief in stand.

De enige reden dat dit überhaupt boven tafel is gekomen, is omdat het om softdrugs beleid gaat, en links daar (in tegenstelling tot de meeste andere beleidsterreinen) zijn verstand wel gebruikt, en de VVD dus een links -en dus media- standpunt heeft gedwarsboomt. Ga er vanuit dat ze op het gepruts op alle andere terreinen lekker laten voor wat het is, en dat het verder ook echt niemand zal overhalen om straks anders te stemmen en ze daarmee af te straffen.

Dus ja, ze dachten ermee weg te komen, en dat was volkomen terecht.

TheEgg | 10-12-17 | 13:26 | 1

Ze dachten dit niet alleen, ze denken het nog steeds.

Roadblock | 10-12-17 | 14:09

En dit is het kabinet dat het vertrouwen van de burger wilde herstellen. Mag ik deze minister tevens wijzen op de "C" in CDA en het 8e gebod: Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.

DasNouJammer | 10-12-17 | 13:11

En het gaat verder terug. Demmink, Dato Steenhuis, de zaak Lancee, de zaak Rem - Ohra. Justitie in Nederland is al decennia verrot, incompetent en bij vlagen corrupt.

Tapu | 10-12-17 | 13:03 | 1

2015 ontbreekt, tja, hoe kan dat nou,
Mogelijk wil Grapperhaus wel een onderzoek instellen voor dat jaar, maar....
Er is 'iemand' in vak K die dat onderzoek helemáál niet kan gebruiken
En alle brave ja-knikkers in vak K zijn het daar, uiteraard verplicht, zonder uitzondering volledig mee eens
woef

BosrandDirk | 10-12-17 | 12:23

Eh... al die kamer en regeringslieden doen verontwaardigd, maar volgens mij wisten ze dit allang. En zijn ze meer verontwaardigd dat het in de publiciteit gekomen is. Hun greep op de StaatsOmroep is niet Absoluut? Of wellicht een oops? Maar ik vermoed dat daar nu wel koppen gaan rollen.

Poekieman | 10-12-17 | 12:16

En het volk zag dat het goed was. Zie uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2017.

onnosel | 10-12-17 | 12:14 | 6

Watching the Wheels | 10-12-17 | 12:41
Ik reageer er ook nog op. Maar goed 7600 stemmen niet geteld?? En dat is dan bewijs van fraude? Van alle 10 miljoen stemmen zijn er 7600 niet geteld. Dat is 0.5 promille! Ikzou zeggen: wat een geweldig goed georganiseerde verkiezing, terwijl alles met potlood en papier ging, er duizenden stemlokalen bij betrokken waren en tienduizenden vrijwilligers, en dan dus 99,93% procent van
de stemmen geteld!

Ik ga de vlag uithangen.

Beste_Landgenoten | 10-12-17 | 12:47

@Beste_Landgenoten | 10-12-17 | 12:47
Nee, misschien juist bewijs van het omgekeerde, voel je toch niet altijd zo aangevallen man. Weet wel dat het niet aan het licht was gekomen als het aan de overheid had gelegen en dat kan best louter onvermogen zijn.

Watching the Wheels | 10-12-17 | 13:55
▼ 3 antwoorden verborgen

Het is toch inmiddels wel zo helder als gedestilleerd water dat dit één van de reden is dat ze (de Roverheid) geen referendum willen.
Ze laten zich wel heel erg in de kaart kijken, en hopen er mee weg te komen.
Heb het meer dan eens geplembd: "de Roverheid... de mafiia straatlengtes voorbij"
En telkenmale wordt ik hierin bevestigd.

watmagjenogwel | 10-12-17 | 12:13

Denk dat men vanaf WOII en zeker in de Koude Oorlog altijd allerlei dingetjes geregeld heeft onder elkaar. Tijdens de IRT affaire bleek dat ze zich ook niet altijd aan de wet hielden, de wet is soms lastig voor de overheid en de belangen van het kleine clubje. Ze verkopen het onder elkaar als "algemeen belang" en uit alles blijkt keer op keer dat ze zich niet aan de wet hoeven houden als er maar binnen de groep overeenstemming is. Na afloop krijgt iedereen lintjes. Voorbeeld Benk Korthals (vvd) die de Tweede Kamer niet informeerde en aftrad op de dag van het uitbrengen van het rapport van de enquêtecommissie bouwfraude. Zo iemand wordt daarna doodleuk voorzitter van de VVD, het zegt toch eigenlijk genoeg, ze zijn onder elkaar van mening dat dit wel kan en menen dat zo'n man integer is ondanks het feit dat hij zich aantoonbaar niet aan de regels hield nl.wikipedia.org/wiki/Benk_Korthals . Na 9/11 was er natuurlijk ook weer een reden om je niet aan de wet te hoeven houden (denk aan Balkenende, Irak, Commissie Davids, "either you're with us or you're with the terrorists"). Ook dat hele vriendjeskartel waar Thierry het steeds over heeft lijkt voort te komen uit deze structuren, ze bouwen al decennia aan structuren met vertrouwelingen. Denk aan het boek van Ybeltje, denk aan het recente terugfluiten van die dame van GroenLinks over de NPO, er lijkt een controlestructuur te bestaan, het kartel kent de juiste richting en hoeft zich niet aan de wet te houden. Als mensen kritische vragen stellen of wijzen op de wet, dan spant het kartel samen om dergelijke critici de mond te snoeren. Verder spelen ze toneel met hun neponderzoekjes, soms sturen ze een klein beetje bij maar dat is het dan. Afschaffen referenda is ook weer een actie om te voorkomen dat ze invloed en grip verliezen, het kleine clubje regeert en weet wat goed voor u is, gaat u maar rustig slapen en morgen gezond weer op om belasting op te hoesten voor de boven ons gestelden. Het systeem zuigt. Ook zal meespelen dat allerlei andere landen, waar we mee moeten concurreren, zo corrupt als wat zijn. Er is altijd een reden om met elkaar in het Haagse af te spreken om je niet helemaal aan de wet te hoeven houden, net niet helemaal open te hoeven zijn. Dat zo'n Grapperhaus zich daar ook weer voor leent is wel te verwachten (immers CDA), maar valt toch tegen (immers wetenschapper).

Watching the Wheels | 10-12-17 | 12:10 | 1

Mooi gezegd.

Lewis Lewinsky | 10-12-17 | 12:35

kijken of die Pechthold nu ook de bek vol heeft over de democratische staat enz ez,, en onze christenbroeders Buma,Seegers over rechtvaardigheid eerlijkheid integriteit dit moet de heren toch behoorlijk tegen hun geloofsovertuiging in gaan. Van Rutte en zijn legale criminele partij met als deknaam de VVD weten we wel hoe de vlag er daar voorstaat .

peter van dijk1186 | 10-12-17 | 12:10

Troost je dit soort vriendjes politiek heb je overal en vooral de burger voorliegen. Hier in Portugal maakt men zich er niet meer druk om. Hier probeer je zoveel mogelijk de staat terug te naaien maar dat wordt helaaa moeilijker ze zijn hier in de leer geweest bij de NLse belastingdienst. Hoe dan ook een overheid die je kan vertrouwen en voor jouw belangen op komt is een sprookje.

EmilioEsteves | 10-12-17 | 12:09

Het is ook onbegrijpelijk dat de onderzoeken in 2016, 2014, 2013 en eerder die niet de drugsonderzoeken betreffen waarbij de klokkenleidster persoonlijk betrokken was. Fred is hier zeer bewust de onderzoeksopdracht naar de academische fraude vanuit zijn SG`s bewust zo klein mogelijk aan het formuleren.

Hier neemt Fred Grapperhaus aan dat alleen met onderzoeken waarover geklaagd wordt iets mis zou kunnen zijn. Terwijl het een cultuur is die verkeerd gaat. Zie ook het bonnetjes wat niet gevonden kon worden door incompetente ICT-ers, waarna die ICT-ers keurig aangaven dat zij hun zoektocht moesten staken van hogerhand. Toen ze verder mochten werd het gevonden.

Of een Fred Teeven die keurig het juiste bedrag herinnerde, maar zijn mede Minerva-boy Ivo niet bijstond. Als je het moeras wilt legen, zul je vanuit een externe partij de auteurs van ruim vijfhonderd onderzoeken in vertrouwen moeten benaderen. Om alleen maar de schade in de afgelopen vijf jaar in kaart te brengen. Niets meer, niets minder.

Die twee drugsonderzoeken en de naleving van het protocol zijn maar het tipje van de ijsberg. Op een geheel anders dossier binnen V&J zijn al drie bewindspersonen gesneuveld, en de volgende dient zich al aan.

Fred kan doordat hij totaal weigert het probleem volledig en adequaat aan te pakken zich niet beroepen op de ellende van zijn voorganger. Hij is aan het pokeren en kijkt zeer bewust niet naar zijn kaarten, zodat hij makkelijker kan bluffen.

Feynman | 10-12-17 | 12:02 | 10

@Beste: de wereld is niet altijd eerlijk, zie mijn reactie op je eigen post. Dit is GS, geen kerk of hippie-yoga-klas. En nogmaals, je kan mensen niet inschatten op basis van tekst. Laat de 'komplotdenkertjes' en 'slechte lezers' in hun waarde, of wie je dan ook voor wat wil uitmaken op basis van je eigen interpretatie en morele verhevenheid.

Luivend | 10-12-17 | 13:24

Beste_Landgenoten | 10-12-17 | 12:57
Het valt mij zo langzamerhand op, dat u elke keer in het geweer komt, als ook maar iemand enige twijfel uit aan het MH17 onderzoek.
Lijkt het u niet logisch, dat als een onderzoeksbureau aantoonbaar door de politiek beinvloed is, te onderzoeken of dit niet met meer rapporten het geval was? Maar omdat het een MH17 onderzoek betreft begint u meteen complotdenkertjes te roepen. Dat geeft te denken.

Roadblock | 10-12-17 | 14:05

Roadblock | 10-12-17 | 14:05
Prima, van mij mag alles onderzocht worden tot we er scheel van zien. Maar ik vrees dat al deze info met graagte gebruikt gaat worden om het hele MH-17 onderzoek naar de schroothoop te verwijzen en ik weet wel een kandidaat die garen spint bij dit soort "welkome" informatie..

Beste_Landgenoten | 10-12-17 | 23:05
▼ 7 antwoorden verborgen

En de Tweede Kamer slaapt rustig door.

Irnerius | 10-12-17 | 12:02

Alles beweegt zich naar het moment dat de burger er compleet klaar mee is. Ik heb sowieso al het moment bereikt dat er nooit meer een stem van mij naar een van de gevestigde partijen gaat.

Mesmer | 10-12-17 | 12:00 | 3

Ik ben Liberaal, zo Liberaal dat ik nooit maar dan ook nooit meer VVD stem. Met mij hoor ik dit standpunt steeds vaker spontaan om mij heen.

Beroep = Boerenlul | 10-12-17 | 12:03

Beroep = Boerenlul - zelfde hier

Rico den Hollander | 10-12-17 | 12:04

Prima vriend, hoeft ook niet. Laaste verkiezingsuitslag laat echter zien dat de meeste Nederlanders er kennelijk meer vertrouwen in hebben dan jij. En terecht ook.

Beste_Landgenoten | 10-12-17 | 12:38

Dit vage bericht is wederom voldoende om de meute te doen losgaan. Wat is er FEITELIJK aan de hand? Er is onderzoek gedaan naar de crisisbeheersing rond MH-17 en die verslagen zijn (vooralsnog) geheim. So what?

Niemand kan heen om het feit dat er destijds een crisis was en er achteraf van willen leren is verstandig beleid. Dat alles wat betrokken politici erover zeggen niet direct openbaar wordt is ook tamelijk normaal, lijkt mij.

Maar het wordt weer geframed als een ranzig spelletje tussen politiek en wetenschap en de reaguurders reageren daar weer knee-jerk feilloos op. De onderste steen, blablabla.

Richt je eens op iets veel belangwekkenders: De aantoonbare beinvloeding van honderden Russische indetrnettrollen van onze media en politiek, onder valse identiteiten, zich voordoende als journalisten, Amerikiaanse organisaties, westerse media. Daar zit veel en veel meer gevaar in dan het (vermeende) gevaar van een onderzoekje van onze eigen regering.

Beste_Landgenoten | 10-12-17 | 11:55 | 20

Beste Landgenoten,
je gebruikt 'Rusland' systematisch om de aandacht af te leiden. "Something is rotten in the state of Denmark". Niet steeds eruit proberen te stinken, houd je bij het WODC paradijs voor waaruit MH17 vergeten moet worden.

Eeuwig..Op..Vakantie | 10-12-17 | 13:24

Oh, u bedoelt organisaties zoals Bellingcat?

Roadblock | 10-12-17 | 14:24

Ik zeg niet dat het voor iedereen gemakkelijk is maar vergeet 1 ding niet: De wereld wordt er een stuk gevaarlijker op de laatste jaren, door overbevolking, migratie en klimaat. Voeg daarbij de vergrijzing in ons land en je hebt een daverend probleem te pakken want wie gaat betalen voor al die inactieve mensen, die ouderen, die zieken? Dat zijn jij en ik, dus hoe je het wendt of keert, de spoeling wordt voor ons allemaal dunner dus dat doet pijn. Het is niet anders. Desondanks denk ik nog steeds dat we hier in het paradijs wonen.

Beste_Landgenoten | 10-12-17 | 23:09
▼ 17 antwoorden verborgen

Wetenschap en staat zouden gescheiden moeten zijn. De staat hoort geen opdrachten te geven voor wetenschappelijk onderzoek. Een wetenschapper hoort zijn eigen onderzoeken op te zetten. Tegelijkertijd hoort de wetenschap geen politieke belangen te hebben, daaruit voortvloeiend geen financiële belangen. Wát een utopie. En wat is dit land toch naar de klote qua intellect. De rest volgt vanzelf, helaas. Zolang geld aan de macht is, gaat de teloorgang van logica door tot we allemaal weer als debiele primaten moeten vechten en overleven.

Luivend | 10-12-17 | 11:41 | 2

Dat doet de staat dus ook niet. Je leest niet goed of je wil niet goed lezen, vrees ik. Het WODC is bovendien een door een ministerie opgezet en betaalde instelling, beslist niet hetzelfde als een onafhankelijke instelling als een universiteit. " De wertenschap" is dus niet ladingdekkend. Het gaat om een onderzoek vanuit het ministerie. Ja, liefst is dat onafhankelijk, maar het goede nieuws is: Men heeft intern al het beleid aangepast na klachten over beinvloeding vanuit de politiek!

Beste_Landgenoten | 10-12-17 | 12:31

Oh, en degene die verantwoordelijk is voor de aanpassing van het beleid is dezelfde, die de interne klacht jarenlang liet liggen. En dezelfde die nu via een intern memo vindt dat er een wisselwerking mag zijn tussen een wetenschappelijk bureau en beleidsambtenaren. Ja hoor, ik ben nu gerustgesteld.

Roadblock | 10-12-17 | 14:19

ouderwets goede Bassiehof weer, eindelijk

Rico den Hollander | 10-12-17 | 11:40

Je leest het. Denkt “yep”. Je brein wil heel even naar depressieve modus. Je herstelt snel “alles is shit in die rommel genaamd “maatschappij””. Dit bevestigt dat niet alleen ik gek ben maar de rommel om me heen ook. Scherp opgemerkt artikel. 2015. Het jaar waarin alles goed zal blijken te zijn geweest. Grapperhaus. Niet alleen de naam klinkt Duits. Hij die anno nu investeringen heeft in de beerputtak zal een behoorlijk rendementje gaan pakken. Kon wel eens een groeimarlt met potential zijn.

Dagdief | 10-12-17 | 11:39 | 2

2015 was het jaar van de migranten.

Luivend | 10-12-17 | 11:43

En van de grote migratie van verantwoordelijkheid, u gaat maar bij de gemeente zeuren ipv het rijk.

Behoorlijke "privatisatie" slag weer, in ruil mag u waarschijnlijk gaan stemmen op een burgemeester..

Heeft die op papier ook meer verantwoordelijkheid gekregen denk ik dan, of moet die opeens veel meer taken met hetzelfde mandaat uitvoeren, alleen met minder geld?

Lionfromzion | 10-12-17 | 21:12

Het probleem met corruptie in de Nederlandse politiek is tweeërlei. Enerzijds is er de absolute verantwoordelijkheid van de bewindspersoon. Elke scheve schaats van een ambtenaar kan zijn/haar kop kosten - de doofpot lonkt.
Anderzijds is er het partijsysteem. Een stukje fractiediscipline, een vriendendienstje, de pikorde, een leugentje om bestwil, nog eentje om het af te dekken... En voor men het weet ruikt niet alleen de vinger naar poep, maar zit men tot over de oren in de stront.

Rommelende Onderbuik | 10-12-17 | 11:38

You can fool some people sometimes,
But you can't fool all the people all the time.

Watching the Wheels | 10-12-17 | 11:36

"Rafels aan de rechtsstaat" (beeldvorming en tunnelvisie als hoeders van het recht):
Na een zoektocht die onder meer langs Montesquieu, het Nieuwe Testament en Paaseiland voert, beantwoordt de auteur de vraag of er nog een toekomst is voor de Nederlandse rechtsstaat en samenleving. Hij signaleert groeiende ongelijkheid en verlies van legitimiteit door de overheid. Vervolgens beantwoordt hij de vraag op welke manier er nog een toekomst is voor de Nederlandse rechtsstaat en samenleving. De auteur schetst zijn ideeën over hoe Nederland in brede zin toekomstbestendig moet blijven. Politici moeten meer uitgaan van een visie op het geheel dan van one issue-punten. Met als doel een rechtvaardige samenleving voor iedereen.
Was getekend Ferdinand Grapperhaus; naar verluidt bezig alle circulerende exemplaren van dat boek te verzamelen om te verbranden in de open haard.

Fijnstoffer | 10-12-17 | 11:36 | 1

De huidige minister is geen domme jongen, maar juist dat is zijn handicap. Ik zie nog die Teevenblik + Opsteltenwenkbrauwen als koppen van Jut elke slag opvangen. Dat platte platgeslagen ontbreken van intellect, dat kàn deze minister niet na-apen. Ergo: de beerput gaat meuren.

Eeuwig..Op..Vakantie | 10-12-17 | 11:48

Zo staat er in de meeste evaluaties van de overheid de prachtige zin: "Waarheidsvinding maakte geen deel uit van de opdracht." Dank je de koekoek. Enig idee hoeveel stenen op die manier onderaan blijven liggen?

balustrade | 10-12-17 | 11:33 | 1

De fundamenten van de beste regering sinds WOII bestaat uit onderste stenen. En nog steeds wordt dat fundament elke dag verstevigd.

h3* | 10-12-17 | 12:22

Het lot van MH17 heeft de Nederlandse bureaucratie en Oekraïense wanorde in een blikveld samengebracht, waardoor alles wat daar onder de pet en in onzalige 'onderzoeken' werd weggestopt uitvergroot hier terugvinden en omgekeerd. Er zal wel geen directe link tussen het ene gespuis en het andere bestaan, maar het is nu alsof alle "Yes, Minister" debiliteit overal vandaan ons nu aanstaart.

Eeuwig..Op..Vakantie | 10-12-17 | 11:32 | 5

Eeuwig..Op..Vakantie | 10-12-17 | 12:10
Oh houd alsjeblieft op met dat "boordkanon". Je weet dat er niets van waar is. Maar je blijft het gherhalen. Met welk doel? Wat wil je bereiken met het steeds herhalen van een allang ontkrachte leugen? Dat zie ik als moedwillige opzet om te liegen over dit onderwerp.

Beste_Landgenoten | 10-12-17 | 12:33

Beste Landgenoten,
we lopen nog steeds over dat veld samen met die 'onderzoekers' die alles, werkelijk alles 'onderzoeken'. Kom op, wees een kerel en erken dat dit een aanfluiting was, aangefloten door de Oekraïense geheime dienst.

Eeuwig..Op..Vakantie | 10-12-17 | 13:05

Wat voor bewijs zou er zijn achtergehouden dan? Den jke nu werkelij dat als er ook maar een sbnipper bewijs zou zijn geweest van een aanslag met een straaljager de Russen die kans onbenut hadden gelaten?

De rampplek is continu onder beheersing van de rebellen geweest, alles heeft men kunnen nderzoeken, afgraven, metaaldetectors enzovoort en toch, toch geen enkele aanwijzing van boordkanonnen, granaatsplinters, kogels, hulzen of andere bewijzen. Hoe zou dat dan toch komen?

Omdat een Russische BUK de MH17 neerhaalde, dat is waarom.

Beste_Landgenoten | 10-12-17 | 23:13
▼ 2 antwoorden verborgen

J & V ministerie van jokken en verhullen!

Bena | 10-12-17 | 11:30 | 1

LOL

Lewis Lewinsky | 10-12-17 | 12:14

@Feynman; dank voor je stuk 'as always'!
Maar ehh... '40 veertig marechaussees'? ;)

Baski | 10-12-17 | 11:29 | 4

@Wol: Dank je, ik zal even met wat koffie de slaap uit mijn ogen vegen! Excuses.

Baski | 10-12-17 | 11:51

Begrijpelijke vergissing. Beiden gebruiken dezelfde avatar.

Lewis Lewinsky | 10-12-17 | 11:59

Geen excuus nodig lijkt me. Het is ook verwarrend als de halve voorpagina van GS vol vleespetten staat. ;)

Wol | 10-12-17 | 13:15
▼ 1 antwoord verborgen

Kortom pareltje transparant politiek bedrijven repliek niet zeuren is/wordt besproken in de grote mensencommissie Stiekem vollek!

william7055 | 10-12-17 | 11:27

Die hele top van het ministerie van V&J/J&V moet onder curatele komen van de Tweede Kamer, pikken ze dat niet dan is daar het gat van de deur, ruimt mooi op.

ODF | 10-12-17 | 11:27 | 2

De hele Tweede Kamer staat al jaren onder de stille curatele van V&J. Of van J&V, zo U wilt. Het schijnt ook zo te zijn dat een zeker voormalig topambtenaar nig met grote regelmaat op het ministerie verkeert. Volg de punten en trek de lijnen.

Glasgow Argus | 10-12-17 | 11:30

@Glasgow Argus. Zag hem dit voorjaar op een receptie bij de Uni Leiden.

gnor | 10-12-17 | 11:42

Het andere alternatief was om zoveel informatie met grote mate van irrelevantie op de media af te storten.
Voordat de media uit een stapel telefoonboeken het noodnummer hebben gedestilleerd ben je zoveel jaren verder dat de hele issue al lang in de vergetelheid is.
Grapperhaus al een paar keer negatief in het nieuws. Zelfde voor Kajsa Ollongren. Beproefd ambtelijk recept om de nieuwe minister zindelijk te krijgen is een paar gehate proefballonnen op te laten, liefst een lekje hier of daar via een bevriende journalist. Iff een andere prostituee uit het circuit.
Minister op zijn bek, zweten in de kamer en voor de camera. En zo keert de rust voor de ambtelijke top weer terug.

Glasgow Argus | 10-12-17 | 11:24

Je ziet dit land langzaam naar de klote gaan. Van onze eigen generatie hoeven we niks te verwachten want die zien het niet. Ze krijgen hun wereldbeeld van de Vara. Maar de generatie na ons is nog erger. Die staan bij alles te juichen. Ik denk dat onze laatste kans om iets te veranderen verkeken is door Volkert. Nu is je beste kans misschien wel Noors leren.

hustler01 | 10-12-17 | 11:18 | 3

Ging het maar langzaam. Het gaat verdomd snel. De samenwerking tussen de politiek en de propaganda heeft nog nooit zo goed gewerkt. En het volk klaagt op verjaardagen en gaat door met niets willen zien.

gnor | 10-12-17 | 11:41

Generaties generaliseren is net zoiets als wegkijken. Er is geen collectief, doch een fictief collectief wordt continu geprojecteerd in media, elke keer in een andere vorm. Dát is wat mensen niet (willen/durven) zien; hun eigen machteloosheid in het vinden van 'geen-collectieve-waarheid'. Na het sputteren tegen fictieve groepjes en het beseffen dat er geen uitweg is, vindt men dan hopelijk 'individuele waarheid'.
Als dat voor jou Noors leren is, prima. Voor mij niet.

Luivend | 10-12-17 | 11:52

Naar Noorwegen verhuizen is altijd een optie, maar daar zal je nog veel meer mensen aantreffen die het niet met je eens zijn dan hier.

Beste_Landgenoten | 10-12-17 | 11:58

Op de een of andere manier oogt die Grapperhaus als een prototype VVD-er. Ik heb nog niets gezien wat het tegendeel bewijst.

medusa324 | 10-12-17 | 11:17 | 1

Hint: zijn partijlidmaatschapskaartje.

Rest In Privacy | 10-12-17 | 11:46

Met de VVD prominent op V & J is een nieuwe era ingeluid van hoe recht, en rechtvaardigheid moeten worden geïnterpreteerd.
Die interpretatie is heel simpel: doofpotten, achterklap, fraude, liegen en de boel belazeren.
Linkse partijen verwijten de VVD vaak dat ze niet duurzaam zijn, nou dat valt wel mee, op het gebied van 'creativiteit' op justitie zijn ze heel duurzaam.

Memek | 10-12-17 | 11:16

@Bas. Jij loopt al zo lang rond in de Haagse burelen. Mag toch hopen dat je niet verbaasd bent. Zelfs ik als leek weet dat V&J of J&V al jaren bekend staat als een gesloten bastion. Politiek bestierd door de VVD maar het zijn natuurlijk de secretarissen generaal die daar de touwtjes in handen hebben en de kaarten heel erg dicht tegen borst houden.

Basil Fawlty | 10-12-17 | 11:15 | 2

Het zal me niks verbazen als daar een hele reeks "Demminkjes" rond lopen.

watmagjenogwel | 10-12-17 | 12:15

Genau!

Basil Fawlty | 10-12-17 | 18:00

In 2015 was er toch nog een bonnetjes affaire en nog wat meer dat onder departement van Veiligheid en Justitie viel, nu bekend als departement van Justitie en Veiligheid!

fikkieblijf! | 10-12-17 | 11:14

Een minister die onderzoek door ambtenaren laat doen over het bedriegen door ambtenaren? De politiek is de laatste jaren een stuk onbetrouwbaarder geworden, met speciale dank aan weglach-Rutte.

i-Wonder | 10-12-17 | 11:13

En ze blijven maar spugen in de gezichten van de nabestaanden van MH17.

Mahatma | 10-12-17 | 11:12

Zoals ik al bij het topic van Feynman schreef..... veel ministeries, provinciale diensten en gemeentelijke diensten zijn door en door verrot, de kartel politiek is vaak doorgedrongen tot in de haarvaten en bepalen vervolgens de koers en daarmee ook de uitkomsten van onderzoeken.
Iedereen die voor de overheid heeft gewerkt en zijn ogen de kost heeft gegeven zal dit beamen.

Fatwabuster | 10-12-17 | 11:12 | 3

Precies hetzelfde als ik dus al verteld heb, maar dan anders.
Ik heb zelf niet voor Het Rijk gewerkt, maar ken wel ex-ambtenaren.
Het begint al bij directies op lokaal niveau.

Bijtendehond | 10-12-17 | 11:17

Feit, alles oppoetsen om beter voor de dag te komen. Van begroting tot werk achterstand tot rapportjes tot.. what ever.
Hoorde dat Schouwen-Duiveland (waar ligt dat) het altijd zo hoog heeft met vogeltjes en ander natuurlijk schoon. Verhoging frond water niveau, verkassen van boerderijen en bedrijven, alles mag geld (van de burger) kosten. Landscaping met bergen en watertjes. .
.
Gaan ze er nu een "Dubai" achting water park bouwen aan de Brouwersdam.. right..
Weer n prestigeprojectje en de goede voornemens zijn ineens verdwenen (VvD).

boerk | 10-12-17 | 11:36

Klopt, dat kan ik na een kleine 30 jaar roverheid wel bevestigen

gnor | 10-12-17 | 11:37

Moet nou Paternotte, die pornografische afbeelding boven dit stukje?

Conan de Rabarber | 10-12-17 | 11:10

1) WODC opheffen
2) Hele ambtelijke top van Justitie ontslaan
Om te beginnen.

Lewis Lewinsky | 10-12-17 | 11:10 | 3

Ad.2 : velen zijn u voorgegaan. Hun skeletten liggen thans verspreid voor de Drakengrot.

bisbisbis | 10-12-17 | 11:29

Ik heb die brief van die klokkenluidster gelezen, en zoals het daar beschreven word is het de top die zich slaafs opsteld naar de politiek en/of naar eigenbelang handeld. Ik denk dat die WODC opzich, de onderzoekers zelf, niet echt het probleem zijn.

peterdh | 10-12-17 | 11:43

@peterdh: als ik als wetenschappelijk onderzoeker zou moeten werken voor dergelijk gespuis, zou ik dat weigeren. Wanneer je als wetenschapper je ogen sluit voor corruptie in een top, dan wel te goedgelovig bent om het te zien, hoor je geen wetenschapper genoemd te worden en ben je wel degelijk onderdeel van 'het probleem'. Wetenschap en staat volledig scheiden is de enige oplossing, helaas een utopie.

Luivend | 10-12-17 | 11:57

WNL (Nieman) vindt dat we moeten nagenieten van de geweldige "grappen" van Dijkhoff over Tjerrie. Referenda en MH17 zijn onbelangrijk.

Kamervraag | 10-12-17 | 11:10 | 1

Ja precies, in het begin toen WNL begon en die Nieman met gasten rechts van het midden interviews had was het leuk om de zondag te beginnen voordat het linkse stasi Buitenhof uitgezonden werd, nu is het de spreekbuis geworden van diezelfde linkse kliek met diezelfde Niemand als roeptoeter. Jammer.

Rest In Privacy | 10-12-17 | 13:54

Grapje ?

enorme sukkelzak | 10-12-17 | 11:06

Bang dat de onderste steen boven komt ?

boccelullus | 10-12-17 | 11:05

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl