Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

INGEZONDEN OPINIE - Joram van Klaveren - Islam, vrouwen en bestuurlijk zwijgen

vf3GiKyn.jpegOpinie du Week. Een nuchter en onderbouwd en dus niet schreeuwerig stukje debatbijdrage van Joram van Klaveren, de VNL-kopman die recentelijk nog in Jan Roos' z'n tennisstoel zat. Ditmaal levert hij wat aan zonder dat Jan er doorheen kan blèren, maar we moeten erkennen: dan schrijft ie ook een prima verhaal op. Bovendien neemt de VVD dit in circa 2 maanden een-op-een over en we gunnen Van Klaveren eigenlijk wel een "told you so"-momentje. Dus bij dezen, van Joram voor u:

Islam, vrouwen en bestuurlijk zwijgen
Europa is in het nieuwe jaar opgeschrikt door massale aanrandingen en verkrachtingen in onder meer de Duitse steden Hamburg en Keulen. Maar ook in Helsinki en Zurich was sprake van seksuele wandaden, gepleegd in groepsverband. Europa is geschokt maar hoeft niet verbaasd te zijn.

In Engeland en Zweden zagen we reeds eerder dat immigranten in groepsverband, veelal met een islamitische achtergrond, zich schuldig maakten aan dergelijke misdrijven. Maar het bestuurlijk establishment zweeg.

Zoals nu ook in eerste instantie bij de Duitse politie te zien was. Er werd getracht het profiel van de verdachten zo algemeen mogelijk te formuleren. Om maar niet te hoeven geraken in een discussie over de islam. Maar juist dat is nodig. Om te komen tot een brede en wezenlijke analyse van een enorm vraagstuk: islamitische integratie in het Westen.

De realiteit is namelijk dat we een confrontatie zien van een open en vrije samenleving - gebaseerd op de joods-christelijke traditie en langs het humanisme van Erasmus gegroeid tot een seculiere rechtsstaat, waarin onder meer de gelijkheid van man en vrouw centraal staan - met een door en door patriarchale, islamitische cultuur, waar de vrouw als persoon voornamelijk gedefinieerd wordt naar de man. Vrouwen zijn primair dochter, zus, echtgenote of moeder van.

Dat staat haaks op de Westerse cultuur, die gekenmerkt wordt door individualisme en persoonlijke vrijheid. Ook voor vrouwen. Zij is hier vrij om zich te kleden hoe zij wil, vrij om zich te verplaatsen zonder mannelijk toezicht en vrij om zich te uiten op haar persoonlijk gekozen wijze. Zowel in woord als in daad.

Deze verschillen zijn immanent en hangen, zoals professor Huntington in de jaren '90 al schreef, ten diepste samen met de religieuze fundamenten van de verschillende beschavingen die nu botsen. Zo is het binnen de islam de vrouw die haar kuisheid toont middels de hoofddoek, niet de man. Zijn het in de rechtbank de getuigenissen van twee vrouwen die gelijk staan aan de getuigenis van één man, erft een vrouw slechts de helft ten opzichte van haar broers en mag zij, bij de suggestie van zogenaamde opstandigheid, getuchtigd worden door haar echtgenoot.

Nu is het uiteraard zo dat niet iedere moslim deze ideeën doorleeft of goedkeurt. Gelukkig maar. Echter, de cultuur is gebaseerd op een levensbeschouwing met een meer dan archaïsche visie op man/vrouw-verhoudingen. Dat heeft zijn weerslag op bepaalde groepen mensen die opgroeien binnen dat specifieke religieus-culturele kader en is terug te zien in de bejegening van de vrouw in het algemeen, en in het bijzonder de vrouw die niet islamitisch (genoeg) is.

Hoezeer de gevestigde orde ook zwijgt: de wantoestanden tijdens Oud en Nieuw komt voort uit een religieus-cultureel probleem en manifesteert zich veel breder dan de recente verschrikkingen.

Zo zien we bij geweld tegen vrouwen in de vorm van genitale verminking, eerwraak en dwangseks - kijkend naar de cijfers die in Nederland voorhanden zijn - een enorme oververtegenwoordiging van personen met een islamitische achtergrond. Het expliciet benoemen van deze factor als een oorzaak gebeurt, uit politieke correctheid en cultuurrelativisme, echter zelden tot nooit.

Zo lezen we in een onderzoek van Pharos (2013) dat er 30.000 besneden vrouwen in Nederland zijn en er per jaar 50 nieuwe gevallen van genitale verminking bijkomen. Veruit de grootste groepen hebben een islamitische achtergrond. De islam als oorzakelijke factor wordt echter niet genoemd.

In 95% van de gevallen van eergerelateerd geweld in Nederland zijn personen betrokken met een achtergrond uit een islamitisch land, aldus het kabinet (Kamerbrief 2013). Het kabinet gaf echter in antwoord op Kamervragen expliciet aan geen relatie te zien tussen in Nederland gepleegde eerwraken en islamitische immigratie naar ons land.

Het kabinet zal ook zwijgen bij het gegeven dat bijna vier keer zoveel Turkse en Marokkaanse jongens (11%) iemand ooit gedwongen hebben tot seksuele handelingen in vergelijking met autochtone jongens (3%) - (ACB Kenniscentrum, 2010), bij het feit dat Turkse en Marokkaanse mannen oververtegenwoordigd zijn als het gaat om 'dwingen tot seks' ('Seksuele gezondheid’, 2006 en 2009) en bij de constatering van het SCP dat 49% van de Turken en 35% van de Marokkanen vindt dat Nederlandse vrouwen te veel vrijheden hebben (‘Dichter bij elkaar?’ 2012).

Willen we echter een antwoord krijgen op de vraag naar de falende integratie van islamitische immigranten in het Westen en de praktische aantasting van een centrale Westerse waarde als de gelijkheid van man en vrouw een halt toeroepen, dan zal bestuurlijk Nederland moeten stoppen met - daar is dat woord weer - wegkijken. Stoppen met het niet expliciet benoemen van de factor islam bij integratieproblemen. Vormen van wanbeleid zoals gescheiden inburgering, gescheiden zwemlessen en zelfs gescheiden theatervoorstellingen mogen niet voorkomen.

We moeten, om de bestaande problemen niet te vergroten, snel toe naar het beteugelen van de ongebreidelde toestroom van kansloze immigranten door een Australisch model in te voeren. We moeten daarnaast asielzoekers enkel nog opvangen in de regio en bestaande procedures bij crimineel gedrag direct staken. We moeten ook pal staan voor onze seculiere rechtsstaat door schendingen zwaar te straffen. We moeten ons geloof in de verworvenheden van de vrije samenleving waar mogelijk uitdragen, zeker in het onderwijs. Ook voor de volgende generaties.

Maar boven alles dient bestuurlijk Nederland te stoppen met zwijgen.

Joram van Klaveren Tweede Kamerlid en medeoprichter van VNL

Reaguursels

Inloggen

@Cellinus | 13-01-16 | 12:50
Goed hè !!!

Frans Bierings | 14-01-16 | 11:11

Allemaal leuk, maar er komen dus 10 miljoen vluchtelingen deze kant op. TIEN MILJOEN!
www.youtube.com/watch?v=C93LUOUJGHw
Dus het wordt nog eens tien keer zo erg. Wat gaan we daartegen doen, meneer Van Klaveren?

12ejordan | 14-01-16 | 03:27

Der Icebear | 13-01-16 | 10:44
Wat een flauwekul zeg.
we kunnen het ook over china hebben, hoe daar de mensenrechten met voeten getreden worden. of over thailand, waar moslims pogroms op nietmoslims uitvoeren. of over rusland, waar je als homo niet veilig bent, of over mo, waar iedere vijf minuten een christen afgeslacht wordt.

we hebben het nu ff over nederland, en over het feit dan vrouwen hier zich niet veilig voelen, vindt u dat goed?

Freija | 14-01-16 | 01:55

Berbaar | 12-01-16 | 22:16
Tot nu toe heeft Geert, die overigens een prijs heeft gewonnen voor zijn "gebral" overal gelijk in gekregen. Maar dat is u kennelijk ontgaan.

www.debatinstituut.nl/over-ons/debatpr...

Freija | 13-01-16 | 23:58

Exilium | 12-01-16 | 21:46
PVV is alleen extreem vanuit extreem links standpunt. Voor gewone mensen is het middle of the road.
Cultureel Marxism is net zo'n totalitaire ideologie als communisme, fascisme en islamisme. We zullen het de komende maanden allemaal gaan zien.

Freija | 13-01-16 | 23:36

Toch kan ik er met mijn hoofd niet bij dat als de oplossingen zo voor de hand liggen, het onvoorstelbaar is dat het werkelijke beleid hier zo ver vandaan ligt.

Is dat nu echt onkunde, onnozelheid of zit er meer achter? Zo mogen de bestuurders van Keulen, of in ieder geval de verantwoordelijke van de huisvesting etc. daar de schuld dragen van mij, naast de daadwerkelijke daders. Het was al langer een bekende plek waar je als vrouw niet veilig over straat kon. Dat soort dingen zijn toch al te debiel voor woorden? Wie zit er dan al die jaren te slapen? Meteen het leger inzetten in al die rotte wijken. Altijd dat achteraf gezeik.

Durereaguurder | 13-01-16 | 20:35

Ps ook een stiekeme sollicitatie naar het vertrouwde thuishonk, de PVV, want Geert haalt straks bij de (vroegtijdige*) verkiezingen het dubbele van de peilingen, dus kan je nu al je loyaliteit kenbaar maken (weliswaar verkapt) want de VVD (Schippers en Rutte draait op tijd bij) is al voorgesorteerd.
*ik verwacht dat de misdadige gelukszoekers menig hypocriete regering zullen doen vallen... gelukkig!!!

robstijlloos | 13-01-16 | 18:52

Zoltan | 13-01-16 | 09:01 "Er bestaat niets dat"

i-merk heeft voornamelijk een probleem met het begrip "elkaar". Zelfs wanneer i-merk figuren "elkaar" zouden duiden als "aanhangerts van dezelfde haatideologie", dan weet men nog niet hoe elkander met r-woord (achting,vriendelijkheid,menswaardig) te behandelen. Laat staan dat men de bekende groepen Joden/Homoos/etc/etc die in de haatboekjes(reader kamer) als doelwit of zondebok bekendstaan al simpelweg met rust zouden laten.

Grimmig? Mwoah valt best mee.
Verschroeide aarde is een vruchtbare bodem voor nieuwe gewassen.

En nadat de nieuwe gewassen zijn opgekomen zal er niet meer op heilige grond worden gespuuwd.

Omdat het iedereen wegens logica volslagen duidelijk is dat wat wij eten opkomt uit diezelfde grond en het niet aardig is voor de boer en degene die het op moet eten wanneer onverlaten de oogst of voedselveiligheid in gevaar brengen.

hallevvezool | 13-01-16 | 18:30

Joram is een beste vent èn scherp. Maar minder vind ik dat wat hem betreft het hele sociale stelsel naar de klote mag gaan. Daarin toont Joram zich een extreme VVD'er.

Willibald von Klúúúk | 13-01-16 | 17:54

De Europese autochtonen zijn natuurlijk niet achterlijk als zij asielzoekers uit islam landen niet zien zitten.
Iedereen,behalve de achterlijke regeringen, weet dat deze grote aantallen er voor gaan zorgen dat wij alle rotzooi uit de homelanden gaan binnenhalen.
Natuurlijk heeft al deze ellende met de islam te maken,dat kan NIEMAND ontkennen.
Als we even naar de geschiedenis kijken van deze hoog opgeleiden wordt er veel duidelijk:
Het Spaans schiereiland werd in het jaar 1000 vrijwel volledig bezet door de Moren(islamieten);zij zijn pas eind 1400 weer verdreven !
Alle landen in het middenoosten waren eertijds Christelijk,totdat de Arabieren er kwamen en alles islam werd;de daar nu nog wonende kleine groep christenen en anders denkenden worden er gediscrimineerd en vermoord;m.u.v. Israël.
Omstreeks 1650 stonden de Turken voor Wenen;het tot Griekenland behorende
Constantinopel(Istanboel)is nooit teruggegeven.
Natuurlijk hoor ik iedereen dan roepen en de kruistochten dan ??
Die kruistochten waren een tegenbeweging tegen de oprukkende islam,vooral toen men erachter kwam dat ook Jeruzalem in islam-handen was gevallen !
Nu is het dus zover dat de stomme Europeanen willens en wetens het paard van Troje binnenhalen !!
Dat er geen fatsoenlijk debat over de racistische islam wordt gevoerd is duidelijk,alle godsdiensten willen de handen vrij houden om maximaal te kunnen indoctrineren en extra voordeeltjes te houden.
Liever laten de godsdiensten het tot een burger-oorlog komen dan een uiterst vijandige godsdienst gezamenlijk aan te pakken,want god is nu eenmaal "liefde" nietwaar !!

Pieter H | 13-01-16 | 17:14

Moslims zijn zelf de grootste racisten van allemaal. Geen andere moslims overvallen, beroven, aanranden. Fraude plegen is toegestaan want van blanken stelen mag. Een blank meisje neuken is leuk daar schep je over op tegen je vriendjes maar niet mee trouwen. Alleen moslim vrouwen zijn puur etc etc.

Mr. Squits | 13-01-16 | 15:34

Www.straatintimidatie.nl. Hierbij roep ik iedere reaguurder, man en vrouw, op om de petitie tegen seksuele intimidatie te tekenen. Dit is een burgerinitiatief om seksuele intimidatie (naroepen, sissen etc.) door veelal niet westers allochtonen mannen strafbaar te stellen met een boete of gevangenisstraf van 3 maanden. De teller staat nu op 18.272 handtekeningen. De helft van de handtekeningen komt overigens van mannen die straatintimidatie tegen vrouwen ook niet normaal vinden. Help dus allemaal dit initiatief aan 40.000 handtekeningen. Met het hoge aantal bezoekers en reaguurders van GeenStijl die ook tegen dit walgelijke gedrag zijn moet dit initiatief lukken, toch?
Je kunt tekenen op: www. straatintimidatie.nl (kopje: Brief 2e Kamer. Bij voorbaat dank namens duizenden seksueel geintimideerde vrouwen.

Schweinchen Dick | 13-01-16 | 14:15

Dit komt gewoon uit de PVV verkiezingsprogramma en is alleen vertaald voor Juppies.
Wat heeft van Klaveren nou meer/anders te bieden dan de PVV,
behalve andere kapsel?

observer59 | 13-01-16 | 13:44

In deze drie commentaren wordt exact aangegeven waar het probleem nu echt zit en wordt nu hoog tijd dat we als burgers actie ondernemen.
6 april kan nog wel eens de kentering worden die we als burgers hard nodig hebben om onze stem weer echt te laten gelden.
Als de politiek dat net als het vorig referendum afhandelt is een volksopstand, als de Franse Revolutie, zeer nabij

Gootbalkoning | 12-01-16 | 21:48
LieberLiber | 12-01-16 | 21:58

En bij deze post gaat het met name om de link die is geplaatst.

12ejordan | 12-01-16 | 22:03
www.dailymail.co.uk/news/article-32402...

Yeah sure | 13-01-16 | 13:19

Toevoeging en correctie, de dame heet Claire Schut, maar blijft een heel merkwaardig tiepje.

mallekater | 13-01-16 | 13:07

redactie:
Ter attentie en ter commentaar:
Op Joop.nl heeft ene Sandra Schut het bestaan om het gebeuren in Keulen en diverse andere steden in Duitsland, Zweden, Zwitserland etcetc. te wijten aan de verkrachte vrouwen zelf.

Want ten eerste: Toen het druk en onrustig werd op het plein hadden ze zich gewoon moeten verwijderen... blijf je dan toch daar staan dan vraag je er immers om??

Ten tweede: het is wel erg opvallend dat er dagen na de bewuste avond nog steeds vrouwen aangifte doen, want dat doe je immers als vrouw direct na de schok??(sic!!, bij wie dan wel... er was amper politie ter plekke).

Ten derde: Er zijn helemaal geen beelden van, de slachtoffers zijn kennelijk vergeten hun eigen verkrachting te filmen(als hun mobieltjes ze niet uit de handen zijn gegrist is dat natuurlijk pure laksheid, je dient de camera er gewoon even over te laten draaien).

Dus er is in feite geen enkel bewijs voor al die verhalen over aanranding en beroving
.
Die 500 verkrachte en aangerande vrouwen zijn pionnen van Pegida, teneinde een groot aantal volkomen lieve en onschuldige vluchtelingen zwart te maken.

Dit gegeven is erg slecht voor onze reputatie en voor de integratie.

Die 500 vrouwen hebben gewoon in opdracht gelogen, zoals ze dat ook deden in Hamburg, in Zwede, en andere Europese steden.
Het is een complot!!!
Wat ik je brom.
Beste redactie, hier zakte mij de broek van af, erger heb ik het iemand zo bont zien maken, en GVDvoluit nogwel een VROUW( dat zegt ze te zijn).

mallekater | 13-01-16 | 13:05

@Fa. Sprenger&Kramer, het is een constatering. Ik laat het aan U en andere "nuttige idioten" om dit als beschuldiging op te vatten: Nie entschläft, wer einmal wach gelebt.

Cellinus | 13-01-16 | 12:53

@@Frans Bierings: "Goede analyse Joram, bedankt.
Ik zie echter wel de hand (taal) van Bram Moszkowicz, maar daar is niets mis mee. Teamwork is een positieve bezigheid."

Kennelijk ziet U meer dan anderen.

Cellinus | 13-01-16 | 12:50

@@Frans Bierings: "Goede analyse Joram, bedankt.
Ik zie echter wel de hand (taal) van Bram Moszkowicz, maar daar is niets mis mee. Teamwork is een positieve bezigheid."

Kennelijk ziet U meer dan anderen.

Cellinus | 13-01-16 | 12:50

Cellinus | 13-01-16 | 11:30

Dat is pas gratuit. Iemand beschuldigen niet te weten waar het over gaat zonder argumenten. Sukkel.

Fa. Sprenger&Kramer | 13-01-16 | 12:44

Onze opvoeding/cultuur is een barriere gebleken om de islam in haar eigen licht te zien. Het cultuur-centrisch denken en of relativisme en oriëntalisme is een geschenk uit de islamitische hemel dat troebel werkt op de juiste duiding.
De idiote gedachte dat men niet mag relativeren is hier een goed voorbeeld van evenals het 'gevaar' van discriminatie.
Generaliseren is een vorm van wetenschap.
Discriminatie ligt ten grondslag aan iedere cultuur, waar ter wereld.
Het zou zo simpel kunnen zijn; de islam beschouwen vanuit haar eigen bedoelingen hoeft nog geen uitdragen van een nationaal-socialistische ideologie te betekenen. De islam is al erg genoeg van zichzelf met de man als moslim unit die een verstikkende uitwerking heeft op alles in zijn invloedsfeer.

Zoltan | 13-01-16 | 12:24

Woordje geleerd vandaag! 'immanent'.

Mooi stuk verder, helemaal mee eens.

Ontzettende Jan | 13-01-16 | 12:21

-weggejorist-

Lichtstadfan | 13-01-16 | 11:51

Prima stuk, Goed geschreven maar ik ben bang dat we met keurige steekhoudende betogen niet komen. Zo blijft het pappen en nathoude. Iedereen knikt en er gebeurt niets. Redelijke mensen hebben de gemeenschap nog nooit kunnen veranderen. Omwentelingen zullen moeten komen van de onredelijken. (Aldus een Engelse filosoof)

Lichtstadfan | 13-01-16 | 11:49

"gebaseerd op de joods-christelijke traditie" ... De jonge generatie Nederlandse gebruikers van deze frase weten in de regel geen donder van deze traditie en verketteren christenen met een zelfde haat als moslims. Ook onze reaguurders hebben er een houtje van christen "gekkies" verbaal het leven zuur te maken. Ga zo door. Er komt een tijd dat je kinderen terug zullen verlangen naar de "joods-christelijke traditie" waar Nederland welvaart en vrijheid (nog) aan te danken heeft.

A.S. Perien | 13-01-16 | 11:44

Men wilde de immigrantie niet assimileren, dan krijg je dit dus. Men kan niet omgaan met de vrijheden, dan moet je die vrijheden inperken. In Rotterdam mag je niet met bier op straat lopen, omdat een klein groepje zich niet kon gedragen. Waarom dan niet de instroom van een cultuur inperken.

Strongbow | 13-01-16 | 11:30

Van Klaveren citeert Huntington (auteur van het boek "Clash of Civilizations"). Kennelijk heeft heeft hij de klok horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt. In het Europa van de Merkels, Jünckers en van de Lagardes, is slechts sprake van een "Vermenging der Culturen", gebaseerd op een interraciale bevolkingspolitiek. Het Europese migratiebeleid is er feitelijk op gestoeld die zogenaamde de joods-christelijke beschavingsvorm (waar Van Klaveren zo gratuit mee dweept) rücksichtslos om zeep te helpen.

Cellinus | 13-01-16 | 11:30

Prima artikel van Joram van Klaveren!

Simon_GS | 13-01-16 | 11:13

De ware moslim komt naar boven.

Frans Bierings | 13-01-16 | 11:06

Dit is gewoon de zwakke voorhoede van islamitische strijders. Straks komen er een aantal serieuze Serviërs de boel afmaken, ervaren monsters. Uiteindelijk ziet Turkije kans en reden om Europa binnen te vallen, onder het mom van navo om westerlingen te beschermen, maar stiekem om zijn islamitische staat uit te breiden.

Doper | 13-01-16 | 11:04

@Gallemies | 12-01-16 | 21:54
Mooie tegel!

WatZalIkErvanZeggen | 13-01-16 | 11:02

Helder en feitelijk juist betoog. Kan hier helemaal achter staan.

WatZalIkErvanZeggen | 13-01-16 | 10:58

@Joram
Misschien zou je de eerste wereldoorlog en misdaden van de nazi's ook eens vanuit het joods-chirstelijk-humanistisch perspectief kunnen duiden? Laten we zeggen dat er een lichte onderbreking zit tussen Erasmus en de seculiere rechtsstaat. De westerse cultuur heeft dat niet voorkomen maar juist mogelijk gemaakt. De moord op zes miljoen joden, mede mogelijk gemaakt door een aanzienlijk aantal Nederlanders. Het laat de huidige wantoestanden en oorzaken daarvan onverlet, maar individualisme en persoonlijke vrijheid zijn ook in het westen lang niet altijd vanzelfsprekend geweest.

Der Icebear | 13-01-16 | 10:44

Goede analyse Joram, bedankt.
Ik zie echter wel de hand (taal) van Bram Moszkowicz, maar daar is niets mis mee. Teamwork is een positieve bezigheid.

Frans Bierings | 13-01-16 | 10:26

Als dat de cijfers zijn is het nog erger met dit land en haar beleid gesteld dan ik gedacht had. Man man man.

alusion | 13-01-16 | 10:16

Opvallend, de Azijnbode berichtte als eerste Nederlandse krant over de gebeurtenissen in Keuken en ging daar dagen mee door. Zonder betaalmuur. En zonder wegkijken. De Telegraaf daarentegen, wordt nu misschien gesubsidieerd door de Staat? Misschien is Sjuul daarom vertrokken. Nauwelijks een woord over Keulen, maar vandaag bijv. ook niet over Leipzich en het is toch niet niks wat zich daar maandagnacht afgespeeld.

Frans1156 | 13-01-16 | 10:03

@Cellinus | 13-01-16 | 09:18
.
Je slaat de spijker op de kop, Cellinus! Bovendien is het bejubelde verhaal van Van Klaveren taalkundig gezien een zwakke hap; op mijn middelbare school had Joram geen voldoende gekregen. Het miegelt van de stijl- en vormfouten; jouw verhaal (en dat van vele reaguurders hierboven) is beter geschreven.
.
Ik zie Joram van Klaveren ook als een soort "knuffel-PVV'er" die, vooral om de reden dat hij geen PVV'er meer is, door de twijfelaars binnen zowel de Linkse Kerk als de PVV-aanhang kan worden omhelst. Voor Links is de club van Van Klaveren zowel een potentiele bedreiging als de mogelijkheid om de PVV te splitsen.

Brou Is Back | 13-01-16 | 10:00

Inderdaad, stop onmiddellijk met de import van achterlijk moslimculturen.

Bari Oomsma | 13-01-16 | 09:55

Yoram van Klaveren had bij de PVV moeten blijven. Die man is gewoon goed. Louis Bontes ook. Ome Geert had ze nodig. Ze hebben zichzelf gediskwalificeerd door BM erbij te halen. Ongeloofwaardig.

frisenfruitig | 13-01-16 | 09:51

Yoram van Klaveren had bij de PVV moeten blijven. Die man is gewoon goed. Louis Bontes ook. Ome Geert had ze nodig. Ze hebben zichzelf gediskwalificeerd door BM erbij te halen. Ongeloofwaardig.

frisenfruitig | 13-01-16 | 09:51

Voor iedereen die hier loopt te jubelen over dit stukje, dit zei Wilders al jaren geleden. En de toon, wat boeit de toon? Als men slaapt moet er eens geschreeuwd worden om wakker te worden. Dit toontje van van Klaveren is precies hetzelfde als de doorsnee VVD/PvdA/D66 en daar hebben we juist genoeg van.

Roeieber | 13-01-16 | 09:37

Cellinus | 13-01-16 | 09:18
Hear, hear!
Iets drinken?

Zoltan | 13-01-16 | 09:34

@Corrie-Corky "Fijne conclusie die zo'n tien jaar te laat komt. Aangezien we heden ten dage een stap verder leven in de ellende"

Inderdaad geheel mee eens. De contouren van op hol geslagen hordes zogenaamde "asieleisers" tekende zich 10 jaar geleden al af en schreef ik: "De oude vrouw Europa heeft in een aanhoudende roes van zelfislamisering de prins der duisternis, belichaamd in de persoon van profeet Mohammed, wakker gekust. Zij laat, door schrandere blindheid geslagen en tevens door een godvergeten vlaag van cultuurrelativisme bevangen, haar baken van licht door een ravenzwarte duisternis overschaduwen. De verstrekkende gevolgen van haar judaskus zijn nauwelijks nog te overzien. Want, Zij heeft de slapende hellehond wakker gelikt en haar poorten wagenwijd opengezet voor een tot de tanden toe bewapende roversbende die uitsluitend belust is op politieke macht en religieuze alleenheerschappij. Een roedel bloeddorstige wolven die uit naam van maan- en oppergod Allah, zijn duizendjarig rijk van duisternis wil grondvesten. Alles wat door vrouwe Europa aan pracht en praal, aan inzicht, democratische grondbeginselen, gelijke rechten en vrijheid in de loop der eeuwen met bloed, zweet en tranen is bevochten, dreigt thans te worden verdonkeremaand.
We zien hoe de islamitische maanbroeders in grote getale over haar continent uitzwermen. Deze zwerm vormt een welhaast apocalyptische plaag die aan een ultieme opmars is begonnen, om alles wat op zijn pad van vraat- en roofzucht voor de voeten komt zonder aanzien des persoons te vertrappen.
Weest niet langer slechts de blaffende hond, terwijl de karavaan verder raast...
En overal waar vrouwe Europa in haar daad van onbezonnen naastenliefde deze plaag over haarzelf afroept, zien we hoe haar 'geestelijke' superioriteit tanende is. Hoe zij uitsluitend al vanwege de doorslaggevende macht van het getal het onderspit dreigt te delven. Nooit zal het meer zijn zoals het vroeger was."

En dan nog wat; het beetje extra aandacht van de PC-media voor deze pedante PVV-spijtoptant, gebeurt vanzelfsprekend vanuit de opzet dat alle slagen zijn geoorloofd om de opmars van de PVV (niet alleen) in de peilingen zoveel mogelijk te stuiten. Misschien dat Van Klaveren het zelf nog niet zo beseft, maar het politieke establishment
en de daarmee collaborerende media maken van types als Van Klaveren dankbaar gebruik/misbruik zoals van om het even elke andere "nuttige idioot"...

Cellinus | 13-01-16 | 09:18

Niets aan toe te voegen. Het voordeel van het feit dat dit droog, feitelijk en emotieloos is geschreven is dat de schrijver niet voor rechtsradicale schreeuwlelijk uitgemaakt kan worden. Even vertalen en naar Merkel mailen misschien legt ze dan eindelijk het misplaatste idee dat Duitsland iets goed heeft te maken vanwege de oorlog naast zich neer. Duitsland heeft geen schuld aan wie dan ook dat is voorbij. Ik kan er nog steeds niet over uit dat Merkel een miljoen mensen zonder enige westerse normen binnen liet en dacht dat die mensen hand in hand in een kring rond de Kolner Turm kum ba ya zouden gaan zingen. Wtf

zooishettoch | 13-01-16 | 09:13

De politiek correcte macht benoemt het probleem van de islam niet omdat ze er geen oplossing voor hebben die in hun straatje (afspraken) past. Hiermee voeden ze de onvrede van het volk en drijft hen in de armen van hen die het wel benoemen. En we kunnen allemaal raden waar dat op uitdraait. Ergo, de komende chaos hebben zij volledig aan zichzelf te wijten. Eigen schuld, dikke bult. Moeten ze maar luisteren naar het volk.

Endoxa | 13-01-16 | 09:11

Iedereen die vrouwen,ongelovigen en homo's onderdrukking niet met de islam cultuur verbindt is een landverrader. Oud commissaris Northhold sprak in nieuwsuur zulke heldere taal hierover dat twan Huis zijn oortjes gloeiden. Wegkijken en het niet benoemen is vooral een bevel van de regering en de politie krijgt de schuld. De politie weet precies hoe het op straat zit maar mag het niet meer benoemen van de korpsleiding. Niet benoemen van feiten en het niet aanpakken er van zal tot een ramp leiden.

Therapietje | 13-01-16 | 09:08

@Theo Kerk Off | 13-01-16 | 08:30
Ik denk dat jij het verhaal niet begrepen hebt, dus schijnbaar waren er meer woorden nodig. Het gaat namelijk niet om de immigranten/vluchtelingen, maar om de bestuurders die wangedrag tolereren. Verbergen, verzwijgen, om zogenaamd foute politieke denkbeelden niet te versterken. Maar dat lost dus niks op. het laat alleen de frustratie toenemen en uiteindelijk komen die "foute" politieke denkbeelden daarmee vanzelf naar boven op een manier dat ze wel degelijk naar een situatie neigen die je niet zou moeten willen. Vandaag in de krant: politie in Zweden bekent massa-aanrandingen door jonge Afghanen in 2014 en 2015 verzwegen te hebben richting het publiek. En waren onze eigen politici er niet eveneens snel bij met hun verklaring dat wat in Keulen was voorgevallen in Nederland nooit kon gebeuren? Het enige waar die lui mee bezig zijn is dat Wilders garen spint wanneer islamitisch geïnspireerd geweld het daglicht ziet. Doe er dan zelf iets aan, zodat je zelf lof en bewondering van het gepeupel kan ontvangen.

Pierre Tombal | 13-01-16 | 09:07

Zie je wel! Ik zie blanke mannen plegen ook seksuele misdrijven!!!1
Die 3% zie ik niet! Zie je wel!
Breivik, mompel, rechts! Ieder mens, mompel.
Schuld van Wilders.

Hierboven uw NOS/linkse subsidie pers instructie

Weeraanmelden | 13-01-16 | 09:04

@Schietmijmaarlek | 13-01-16 | 08:57

En het COC klagen. Na twee decennia criticasters van Islam en immigratie helpen demoniseren. Ja, ja, die hadden en hebben de belangen van homo's in Nederland echt scherp op het netvlies.
.
Template voor feministen in de loop van dit jaar trouwens.
.
De daders bestraffen met intrekken vluchtelingenstatus en een enkeltje woestijn. Vanzelfsprekend mogen de vliegtuigstoelen een beetje nat en vol met facalien gesmeerd zijn.

Parel van het Zuiden | 13-01-16 | 09:04

Langzaam maar zeker verschuift het denken van het autochtone deel van Nederland van een oriëntalistische naar een oriëntaalse. Dat lijkt hoopvol, maar is het niet. Het is een tussenstap.
Orientaals denken kan leiden tot oplossingen die langs de lijnen van islamitische ideologie tot stand komen en bevorderen derhalve de islamisering.
Het is de massaliteit van het gebeuren in Keulen dat een schokgolf teweegbrengt; het is echter een uiting van cultureel anachronisme. Alsof je in de jaren 70 zou demonstreren voor een sluierzone voor alle vrouwen in de Schilderswijk.
Er is geen weg terug meer zonder draconische maatregelen: Nederland wordt islamitisch. Er bestaat niets in de islam dat wilt inbinden.

Zoltan | 13-01-16 | 09:01

Goed geschreven meneer Klaver maar blijft slappe hap als je dit niet keihard in de Kamer durft te zeggen en geen snoeiharde maatregelen aan durft te koppelen. De burgers worden tot op de dag van vandaag genadeloos genaaid door politiek en politie terwijl de criminele islamitische geweldplegers altijd maar met fluwelen handschoenen worden bejegend en hun misdaden door politiek en politie worden weggemoffeld. Maar wee als de burger een simpele boete niet betaalt: die wordt door ome agent hardhandig uit huis gesleurd en de cel ingeschopt.
Ik hoor net op het nieuws dat vorig jaar wereldwijd meer christenen zijn vervolgd en vermoord en in de top vijf van de landen waar dit gebeurt, staan: SYRIË, IRAQ, ERITREA EN AFGHANISTAN. En één keer raden waar de huidige stroom gelukszoekers vandaan komt! Juist!!! Deze zelfde schoften organiseren in hun gastland massaverkrachtingen en aanrandingen en geweld tegen homo's (ook in het nieuws vandaag). Ja, deze gewéldige en hoogopgeleide verrijkers van onze samenleving. Kwestie van tijd of de christenen en alle niet-moslims hier moeten er ook aan geloven. Nee meneer Klaver, het moet maar eens afgelopen zijn met alleen maar mooie stukken schrijven (en ik weet dat in de politiek geldt: wie schrijft die blijft); het is tijd voor kei en keiharde acties om deze schoften onze normen en waarden bij te brengen. En ik vrees, als jullie slappe politici en politie dat nalaten, de burger deze taak oppakt waar jullie het hebben laten liggen. En dát willen we niet.

robstijlloos | 13-01-16 | 09:00

Ondertussen in AZC Heumensoord:
In het opvangkamp Heumensoord in Nijmegen worden homoseksuele vluchtelingen gepest en bedreigd. Hun bedden worden met opzet nat gemaakt en besmeurd met etensresten en uitwerpselen.
www.telegraaf.nl/binnenland/24997323/_...
Gezellie.

Schietmijmaarlek | 13-01-16 | 08:57

Als Pim Fortuyn nog geleefd had, zouden we er nu mogelijk een stuk beter voor staan met Nederland. Hij had veel meer kiezers kunnen aanspreken dan Wilders, die te weinig vertrouwen inboezemt en voornamelijk proteststemmen trekt. Inderdaad heeft Volkert van der Graaf het politieke establishment een grote dienst bewezen.

Aldus Du Flaperon | 13-01-16 | 08:52

Het goede aan zijn stukje vind ik dat hij duidelijk is. Niet wollig.
Hij benoemt man/vrouwongelijkheid, wegkijken en roept op de instroom te stoppen. Soit.
Allemaal waar.
Maar het Islamprobleem gaat niet alleen over man/vrouw vergelijkingen.
Ik mis diepgang.
Kan Wim van Rooij niet eens uitgenodigd worden?

Carmelita | 13-01-16 | 08:49

Van Klaveren heeft dat engelse rapport “Easy Meat”
Multiculturalism, Islam and Child Sex Slavery, van Peter McLoughlin goed gelezen en snel omgezet.....

gooimaarinmepet | 13-01-16 | 08:46

Af en toe lees je ergens een wegkijker die zegt: Ja, maar Hollandse jongens randen ook wel eens iemand aan...
Klopt, maar niet met ongeveer 1000 man tegelijk 500 vrouwen tegelijk.
Wie gesnapt wordt met dat soort afwijkingen moet het land uit.
Zoals diegenen die homo's lastigvallen in Heumensoord ook per direct mogen optiefen, wat mij betreft.

mallekater | 13-01-16 | 08:45

Lang verhaal dat gewoon samengevat had kunnen worden in het volgende: van harte welkom in mijn huis, er gelden slechts 3 regels; ik wil niet dat mijn buren last van je hebben, je mag niets jatten en als je iets kapot gemaakt hebt (per ongeluk of niet) laat het me dan weten.
Heb uit eigen ervaring weinig vertrouwen in personen die meer dan 100 woorden nodig hebben om uit te leggen dat een scheet van je zelf minder stinkt dan die van een ander.

Theo Kerk Off | 13-01-16 | 08:30

Ha het zoveelmaaldagelijkse "is de genocidale terreurpoppenkast onder "leiding" van Malek Visvingers en de haatreadertjes nu eindelijk een omgedonderd?" topic die we wisten dat zou komen.

"if there is any hope it lies in the proles"

hallevvezool | 13-01-16 | 08:21

Wel potverdikkie. Meer en meer mensen gaan oproepen tot revolutie. Ben ik wel mooi mijn onderscheidend vermogen van de laatste jaren kwijt.
.
#NieuwVerhaalNodig

Parel van het Zuiden | 13-01-16 | 08:18

Het wordt tijd dat de politieke elite verdreven wordt want zij zijn schuldig aan het ontstane ,klimaat waarin je de religie van de daders niet mag noemen.
In veel top10's (overlast gevers of criminelen of gevangenksbewoners bijv) staan moslims met stip genoteerd, maar als je de nadruk legt op deze feiten, dan ben je nazi, racist of islamofoob.
De huidige politieke elite heeft gewoonweg schijt aan de autochtonen, dus OPZOUTEN !

Anjin Mohammed | 13-01-16 | 08:13

-weggejorist-

etterletter | 13-01-16 | 07:59

Reconquista maakt evenals Lügenpresse grote kans snel in het spraakgebruik in te burgeren.
www.youtube.com/watch?v=F2_CwPJnJRg
.
Westerse samenlevingen zijn gebaseerd op een impliciet contract tussen de soevereinen en het volk: de soevereinen - de koning, president en regering - beloven de wet te handhaven en de openbare orde te bewaken, hun bevolking te beschermen tegen geweld en buitenlandse indringing, en om misdadigers aan te houden en te straffen. In ruil daarvoor beloven burgers om het recht niet in eigen hand te nemen. Daaruit volgt logischerwijs dat wanneer de overheid de burgers niet meer kan garanderen dat ze aan haar kant van de afspraken in dit sociale contract kan voldoen, dat het recht - of zelfs de plicht - volgt om zichzelf, de eigen familie, buren en de gemeenschap te beschermen terug in handen van de burgers valt.
www.youtube.com/watch?v=PS6M0D4bATE
.
Verstandige, vredelievende mensen bereiden zich vast voor.

Takki Yah | 13-01-16 | 07:57

Goed verhaal van Van Klaveren! En ook hulde voor de bijdragen van de reaguurders! Ben het niet met iedereen eens, maar er zit rede in de reaguursels! Het kan goedkomen met ons. Ik verkies Joram boven Greet, Joram heeft gevoel voor rede en talent voor argumenten! En hij zorgt dat reaguurders ook constructief bijdragen aan de discussie. Mooi om te zien! En dat mag ook gezegd worden!

Quichegerechtigde | 13-01-16 | 07:53

Een interessante analyse. Voor een compleet beeld ontbreken er echter volgens mij nog drie zaken die ook veel duidelijker benoemd mogen worden :
- Jihad;
- Sharia;
- Dat een gewetenloze middeleeuwse roverhoofdman gepresenteerd wordt als de perfecte mens.

Ivoren Toren | 13-01-16 | 07:31

Vandaag ook weer bij Merkel met d'r krankzinnige ideeën, aanslag in Turkije werd "internationaal terrorisme genoemd" terwijl het toch echt altijd en alleen de islamietjes zijn, noem het dan ook zo !

Absurde feministen die hun vijanden beschermen, wat is er toch mis met ze. Zijn ze gewoon allemaal racist en anti-blank is dat het ?

GerMonster | 13-01-16 | 07:15

-weggejorist-

jatheïst | 13-01-16 | 06:59

Linkjes naar de genoemde onderzoeken was fijn geweest.

Delaware | 13-01-16 | 06:41

Jammer dat Van Klaveren zich bij zo'n kansloos clubje aangesloten heeft.

palingdroom | 13-01-16 | 06:35

..... gaat vervolgens ten onder aan het feit dat er te weinig fatsoenlijke kaderleden rondlopen (laat staan intelligente vulling voor de Kamerzetels)
Exilium | 12-01-16 | 21:46

Misschien kun je hier een lijstje plaatsen met fatsoenlijke intelligente kamerleden die de backbenches vullen bij partijen die ons al tientallen jaren regeren. PvdA had bv Kuzu en Ookturk in hun gelederen, I rest my case.

bergsbeklimmer | 13-01-16 | 06:34

Die Peter R. Is gefrustreerd omdat hij voor zijn misdaadjounalistiek nooit de waardering van de linkse intelligentia heeft gekregen. herinner je de uitval van Freek de Jonge tegen Peter bij Pauw geloof ik. Door nu zgn solidariteit te betonen met asielzoekers hoopt Peter dit alsnog te krijgen.

Rest In Privacy | 13-01-16 | 06:25

-weggejorist-

HoogVoorhoofd | 13-01-16 | 05:01

Van Duyvenbode | 12-01-16 | 22:33
Na al die ellende met immigranten, en het feit dat WIJ voor iedere immigrant zo'n 40.000 euro betalen terwijl die immigrant in z'n hele leven NIETS bijdraagt aan de staatskas, terwijl wij per persoon zo'n 80.000 euro bijdragen aan de staatskas, vraag ik me af of we uberhaupt immigranten nodig hebben. Zonder immigranten kunnen we per persoon die 80K aan onszelf geven, terwijl we met immigranten sowieso al de helft kwijt zijn, voor nop, want het gros draagt niets bij; na 15 jaar is 65 procent nog steeds werkeloos, dus naast die 40.000 euro kunnen we ook nog eens 65% onderhouden voor de rest van hun leven. Dus die 80K die wij inbrengen, komt uit op 0 als je de kosten van de immigranten eraf hebt getrokken en komt waarschijnlijk wel uit in de min.
.
Mark_D_NL | 12-01-16 | 23:52
Ja, dat krijg je dus. Als je zelf geweldloosheid aanhangt, maar je vrouw wordt verkracht en vermoord, dan is dat de andere wang toekeren opeens niet meer zo aantrekkelijk.

12ejordan | 13-01-16 | 04:12

@Jan Dribbel | 13-01-16 | 02:22
Jesse Klaver IS toch een snotneus?
Je kan water verschillende benamingen geven, het blijft nat!

necrosis | 13-01-16 | 02:49

RichardBandler | 13-01-16 | 02:11
Je zag, ook al in voorgaande uitzendingen een Jinek die dacht: het kon mij ook overkomen.
Vrouw, jong, aantrekkelijk.
Daar willen de moslimhandjes wel aan friemelen (ik druk me vriendelijk uit)
En dan zit ze aan een tafel met ontkenners, wegkijkers, vergoelijkers, begripvollen voor de islamitische achterlijkheid.
Volgens mij had ze die wegkijkers eens flink willen uitmaken voor abjecte wegkijkers en vrouw-onvriendelijke probleemontkenners.
Maar ja, een jong politicus een snotneus noemen dat kost je al je baan in overcorrect Hilversum.

Jan Dribbel | 13-01-16 | 02:22

Jan Dribbel | 13-01-16 | 02:11
In een gewelddadige confrontatie, kun beter met een, dan met tien tegenstanders te maken krijgen.
In het eerste geval moet je als overwinnaar uit de strijd komen.
In het tweede geval ben je kansloos.
Maar ga dat dat maar eens proberen uit te leggen aan Han van der Dorst.

de honden blaffen... | 13-01-16 | 02:22

Lewis Lewinsky | 13-01-16 | 01:50
laatste 30 sec zeggen meer dan de rest van het filmpje en ja, daar moeten we niet (ook niet stilzwijgend!) aan meewerken, aan de angst van het COA voor negatieve publiciteit; gescheiden uitjes???, nee, dit is Nederland en niet het kalifaat.

Tokoloshe | 13-01-16 | 02:16

@RichardBandler | 13-01-16 | 02:11
ja, hij heeft altijd over alles en iedereen een antwoord klaar, maar dit kwam te dichtbij ;)

Tokoloshe | 13-01-16 | 02:12

Lewis Lewinsky | 13-01-16 | 02:03
de honden blaffen... | 13-01-16 | 02:03
Die Han van der Horst stelde ook nog dat 10xbijna niets als uitkomst heeft: bijna niets.
Als beurshandelaar kan je rijk worden als je een miljoen keer bijna niets verdient.
Het is jammer, Han van der Horst heeft zinnige artikelen geschreven over sociaal-economische vraagstukken.
En hij was ook geen Sinterklaasfeest-hater zoals van Jole.

Jan Dribbel | 13-01-16 | 02:11

Peter Errr de Vries kon geen antwoord geven op de vraag van Jinek over waarom de politie van Keulen de boel verzwegen zou hebben :p -> "Om het policor sprookje niet te verstoren !"

RichardBandler | 13-01-16 | 02:11

lijkt mij zinvol en verstandig als v. klaveren en wilders
eens samen gaan praten(over een fusie ofzo)

de broeder | 13-01-16 | 02:06

Lewis Lewinsky | 13-01-16 | 01:50
filmpje aan t kijken, dank.
maar... tegenwicht, zelf even de realiteit aanpassen vanwege tegengas... wat zijn dit voor vreemde mensen, dit is geen journalistiek, die feiten moet (aan)tonen, dit is gewoon manipulatie en volksmennerij.
Zo'n mafketel ziet zichzelf als 'opiniemaker' door te liegen.
En dan niet inzien dat het averechts werkt..

Tokoloshe | 13-01-16 | 02:05

Jan Dribbel | 13-01-16 | 01:58
Hij probeert aan te tonen dat een evenveel als tien is.
Omdat een weinig is.
Knettergek.

de honden blaffen... | 13-01-16 | 02:03

@Jan Dribbel | 13-01-16 | 01:58
Dorst van der Dranks redenering is als volgt: omdat maar 12 van 10.000 Afrikanen gepakt worden voor verkrachting, is er niets aan het handje.
Wegkijker doet wegkijken.

Lewis Lewinsky | 13-01-16 | 02:03

bakoenin | 13-01-16 | 00:20,

Aan de andere kant; die mensen hebben 5.000 tot 10.000 euro betaald om hier te komen.
Moeten ze dan ook nog hun eigen sigaretten kopen?

Wij betalen toch al dik 30.000 euro per asieleiser per jaar; daar kan dan best een pakje peuken per dag bij.
Of 4 pakjes, naar behoefte.
Of 40 pakjes, als hun kinderen in Syrië zonder zitten.
Geld is gratis.

Dandruff | 13-01-16 | 02:02

Lewis Lewinsky | 13-01-16 | 01:48
Evocatus | 13-01-16 | 01:43

Waar ging het over in dit artikel.
Dat was een opmerking in DWDD dat onder moslims sexueel misbruik tig keer meer voorkomt dan onder de oorspronkelijke Nederlanders.
Han van der Horst ging draaien met statistieken.
Hij haalde (on)bewust absoluut en relatief door elkaar.

Jan Dribbel | 13-01-16 | 01:58

@tattooboer | 13-01-16 | 01:52
Zolang die prins maar geen aandelen van GeenStijl in handen krijgt.....

necrosis | 13-01-16 | 01:57

@Lewis Lewinsky | 13-01-16 | 01:48
Bij mij ook.
Ik denk dat Jolo de comments even modereert, of gewoon allemaal weghaalt en vervolgens 'op dit opiniestuk kan niet gereageerd worden' plaatst.
Ik zie het hem gewoon doen!

necrosis | 13-01-16 | 01:54

@@Evocatus | 13-01-16 | 01:43
Ik heb hem gekraakt. Er moet nog een streepje achter, en dan toont de tekst van Drank van der Dorst zich in al zijn hatelijkheid.
www.joop.nl/opinies/het-hinderlijke-ge...

Lewis Lewinsky | 13-01-16 | 01:50

Evocatus | 13-01-16 | 01:43
Het was een werkzame link.
Maar op Joop is dit artikel nu niet meer te zien.
Zelfcensuur neem ik aan.
Het is niet goed voor eindredacteur, van Jole, dat slechts één reactie positief is.

Jan Dribbel | 13-01-16 | 01:49

@Evocatus | 13-01-16 | 01:43
Bij mij ook een wit scherm.

Lewis Lewinsky | 13-01-16 | 01:48

Bedankt Beste Jan Dribbel | 13-01-16 | 00:59

Helaas!

Bij deze link
www.joop.nl/opinies/het-hinderlijke-ge...
krijg ik een wit scherm. Kan dit aan mijn computer liggen?

Het ziet er naar uit dat men de zaak onder het vloerkleed veegt.
Salut! Evocatus

Evocatus | 13-01-16 | 01:43

Wat heeft men precies voor problemen met Brammetje van VNL ? Lijkt me dat een expert op het gebied van wetgeving juist enorm hard nodig is i.v.m. falende wetgeving op o.a. het gebied van asielproblematiek...

RichardBandler | 13-01-16 | 01:42

Sorry dat er geen ch achter mens staat
Wordt niet geaccepteerd door auto correctie.

BBmetR | 13-01-16 | 01:42

Lewis Lewinsky | 13-01-16 | 01:35
Tegen zwarte vlaggen.
Alhoewel aarts-leugenaar van Aartsen er anders over denkt.

Jan Dribbel | 13-01-16 | 01:42

@necrosis | 13-01-16 | 01:37
Juist. Realistisch. Thx.

Lewis Lewinsky | 13-01-16 | 01:40

@jan huppelde 21:33
Gutmens is benoemd tot Unword des Jahres.
En dat is volgens mij het bewijs dat de gevestigde machthebbers zo liever niet benoemd willen worden.
Ze zijn immers wel Gutmens in de kwalijke duiding van dat word.

BBmetR | 13-01-16 | 01:38

@Lewis Lewinsky | 13-01-16 | 01:35
Dat is niet links of rechts, dat noem ik 'realistisch'.

necrosis | 13-01-16 | 01:37

-vat

Tokoloshe | 13-01-16 | 01:35

@Ben Hetzat | 13-01-16 | 01:27
Is tegen de islam zijn links of rechts?

Lewis Lewinsky | 13-01-16 | 01:35

Het is niet alleen geen respect voor vrouwen, het is ook geen respect voor de politie.
Geen respect, vat voor wie dan ook.

Tokoloshe | 13-01-16 | 01:34

@bakoenin | 13-01-16 | 00:20
Als ik hullie was zou ik vijf maal per dag Allah op mijn blote knietjes danken dat ik het oorlogsgebbied ontvlucht ben,

dat ik te eten krijg en niet in Madaya leeft,

dat die ontwennigsverschijnslen van het niet roken eigenlijk een Allahszegen voor mijn gezondheid zijn.
Salut!

Evocatus | 13-01-16 | 01:30

Ik hoop van harte dat VNL de kiesdrempel gaat halen. Er is gewoon veel te weinig keus op rechts, of eigenlijk is er in Nederland geen "rechts" meer (lees liberaal). Denk dat VNL een goed alternatief is voor mensen die de gevestigde partijen zat zijn maar zich niet voelen aangetrokken tot de PVV. Denk dat de enige reden dat Mosk erbij is gehaald de naamsbekendheid. Ben er ook niet gecharmeerd van maar snap het wel.

Ben Hetzat | 13-01-16 | 01:27

Joram van Klaveren wijst op het belang van het bespreekbaar maken van de islam. En dat lijkt mij zeer verstandig. Hier iemand, een voormalige wis- en natuurkunde professor, die sinds 9-11 is gaan onderzoeken wat islam eigenlijk is. In bijvoorbeeld deze video legt hij uit dat er naast de jihad van moord de nog veel gevaarlijker jihad is van geld, leugen, bedrog, propaganda en misleiding: www.politicalislam.com/the-four-jihads... Wat de professor suggereert bijvoorbeeld, dat is dat bijvoorbeeld nieuwsmedia kunnen worden opgekocht door Saudie-Arabie, om dan alle informatie zodanig bij te buigen dat na enige tijd iedereen zeker weet dat de islam de religie van de vrede is en dat middeleeuws islamitisch Spanje een toonbeeld is van multiculturele tolerantie en dat de islam belangrijke bijdragen heeft geleverd aan de ontwikkeling van wetenschap en filosofie. Zoals op die manier ook zorgvuldig wordt weggeblokt dat je met de islam eigenlijk te maken hebt met een wrede totalitaire sekte.

notamused | 13-01-16 | 01:23

@Jan Dribbel | 13-01-16 | 00:59 Voor de idiote berg geld die van Nieuwkerk naar binnen schept al jaren, valt het hem niet zwaar de Topleugenaar uit te hangen. Die onnozelheid zal zijn eigen toegift wel zijn waarmee hij straks zijn straatje wil schoon vegen.

belo | 13-01-16 | 01:23

Met het gros van de moslims die ik ken, en dat zijn er veel, blijf je gewoon altijd een sluimerend probleem hebben. Ze zijn niet allemaal crimineel, wel een groot deel natuurlijk, maar het zijn allemaal jodenhaters bijvoobeeld en hebben diep van binnen een licht tot zware afkeer van onze levenswijze en hebben (ook) loyaliteit aan het sprookjesboek. En wat ik hier beschrijf zijn de relaxte exemplaren, met jurkmensen heb ik geen contact.

pluk-87 | 13-01-16 | 01:21

@pluk-87 | 13-01-16 | 01:13
Ironisch. Thx. Dat woord zocht ik.

Enfin, het zal niet lang duren voor Franco van Jole, Eberhardt van der Laan en Jeroen Pauw tekeer zullen gaan tegen die vermaledijde politieke incorrectheid.

Lewis Lewinsky | 13-01-16 | 01:19

Keurige 'APA'-referentiestijl trouwens ^^

Driewerf Hoezee | 13-01-16 | 01:18

Net stuk. Ik onderschrijf de analyse. Zelfs de welwillenden onder de moslimbevolking zullen baat hebben bij het benoemen van de problemen die er zijn. Met zwijgen werd niemand beter...

Driewerf Hoezee | 13-01-16 | 01:16

@Lewis Lewinsky | 13-01-16 | 01:11
Ironisch is dat he, dat doet me denken aan dat ik mensen die het constant over 'out of the box denken' hebben, vaak juist heel slecht vind in out of the box denken.

pluk-87 | 13-01-16 | 01:13

Radio 1 was de laatste week verbijsterend.

Je kon er politiek correcte wegkijkers zoals Sven Kockelmann, Ghislaine Plag en Andries Knevel horen fulmineren tégen de politieke correctheid.

Uiteraard viel een bepaald vijfletterwoord dat met een i begint en eindigt op slam nul keer.

Lewis Lewinsky | 13-01-16 | 01:11

Goed stukje, maar dit vindt Wilders ook, dus ik stem op die grote invloedrijke partij (ja invloedrijk ja).
Er zouden inderdaad alleen bij uitzondering nog mensen moeten worden toegelaten in dit land, alleen wanneer zij iets wezenlijks bij kunnen dragen en dan het liefst een Noor of een Let bv.
Ook zou er een beleid moeten komen waarbij kansloze mensen die hier (overduidelijk) niet horen, gestimuleerd worden om naar een plek te gaan waar ze beter tot hun recht komen.

pluk-87 | 13-01-16 | 01:09

@Piet Karbiet | 13-01-16 | 00:03
Daar ga ik ook voor. Mijn afkeer en woede kan ik wel juist benoemen voor wat het is. Rationeel denken kan ik ook. Lutsers maken geen kans met het oppersprookjeswezen waan.

Vageling | 13-01-16 | 01:07

Zolang het aantal genitale verminkingen bij vrouwen rond de 30.000 blijft steken terwijl het bij mannen richting de 500.000 loopt, is het niet terecht om te doen alsof alleen vrouwen slachtoffer zijn. Sterker nog; een totaalverbod op genitale mutilatie van kinderen, met uithuisplaatsing van de kinderen en uitzetting van de ouders als straf, zou nog wel eens binnen 10 of 20 jaar het hele probleem kunnen oplossen.

the sable guy | 13-01-16 | 01:05

Even meegenieten van de stuiptrekkingen van de Joop?
Alstublieft:
www.joop.nl/opinies/het-hinderlijke-ge...
Tafeldame Fidan Elkiz, echtgenote van Wierd Duk is trouwens erg boos op van Jole. Noemt hem met naam en toenaam toen ie losging op Duk na de eerste tweets over Keulen.Lees vooral de commentaren.
Welterusten.

Von Mutzenbacher | 13-01-16 | 01:02

Vormen van wanbeleid, zoals een hoofddoek achter een balie van overheidsinstellingen mis ik nog het rijtje.
Daar was men in Turkije in de jaren dertig van de vorige eeuw al van afgestapt.
Weg met die waanzin.

de honden blaffen... | 13-01-16 | 01:02

idd bakoenin, te erg voor woorden.

Rutte, zou zsm aftreden, het beeld wat je het volk de afgelopen tijd hebt gegeven is zwaar onder de maat. Ik weet je heb niets tevertellen in dit land, maar maak het niet nog erger.

Ik roep het niet op, maar denk dat de mensen die werken van het land er wel klaar mee zijn.
De gevolgen zijn de belastingbetalers!

En de betuurders in het land lachen ..... HA HA HA!

Wat hebben wij toch er een slaafs volk van gemaakt!
Slaafs wel om het land beter te maken, maar niet gek!
Sirie is echt een eenvoudig probleem, helaas is het de eu niet gelukt om een eenvoudig probleem in 5 jaar bedenktijd te regiseren..
Maar wat de regering aan het doen is noem ik ophitsen.
Wegkijken waar er echt een probleem ontstaan, ondanks er al 5 jaar argumenten zijn aangedragen waar niets mee gedaan is, en er ook in de tijd geen tegen argumenten zijn geweest.

Volgens mij zitten er wel grenzen aan de rechtstaat!

En dan gaat het mij niet om de bestuurder om niets te zeggen, maar wel om de gevolgen.

Volgens mij zie ik dit elke dag wel verschijnen.

Rutte stap op nu het nog kan, niet voor de je collega's die je ook niet mogen )ze zeggen in het nieuws niets, maar je hebt al 13 dolken in je rug). maar vooral de vvd kiezers heb je opgelicht voor je eigen gewin voor het project eu (ui het is om te janken)!

nononse | 13-01-16 | 01:01

@--sql error-- | 12-01-16 | 23:01
*De zwarte chador/burka is iets wat pas in de jaren '70 is ontstaan in Iran*.

Nonsens. Ik heb in Turkije in 1973 al een hoop van deze spoken gezien.

Lewis Lewinsky | 13-01-16 | 01:01

Ik sprak voor de Kerst een Marokkaanse jongen die ik goed ken, overigens een topgozer (als je hem kent), helaas ook hij een waslijst aan "incidentjes", wat gek hè? Maarrr hij wist even haarfijn uit te leggen dat het dorp waar zijn familie vandaan komt en gedeeltelijk nog woont, compleet maar dan ook COMPLEET uitgestorven is. De meeste hebben de route Turkije (€2500) genomen, degene die meer te besteden hadden namen de boot (€7500). Alle neven zijn inmiddels onder ons, en dit is het verhaal van één, overigens geen klein, dorp, tel uit je winst...

-- -- -- --

Ik voel trouwens wel iets voor een georganiseerd samenkomen van hogeropgeleiden, al dan niet om een beginnende revolutie te ontketenen cq. in het zadel helpen. Er zou eigenlijk een soort van stichting opgericht moeten worden waarin we rechtsmensen en hun familie financieel/intellectueel zekerheid bieden voor als zij uit de comfort-zone van hun middenklasse auto en universitaire baan komen, als gevolg van dat ze hun kop boven het maaiveld dienen uit steken en door de linkse gutmensch worden neer gesabeld.
Laten we het gaan uitwerken. Denk mee. A Better world starts with your own dreams.

Staopenvecht | 13-01-16 | 01:01

@Mark_D_NL | 12-01-16 | 23:52
Vuur met vuur bestrijden. Deze muppets zijn niet voor rede vatbaar. Ook ik heb een grens. Dacht deze lul echt met een tikje op de vinger ermee weg te komen? Ja bij rechters wel. Idiote rechters hebben zelf geen idee hoe rechtspraak dood is alsmede democratie. En ik ben bloedserieus. Impliceer niet dat men nu geweld moet graan gebruiken. Get on top of the game!

Vageling | 13-01-16 | 00:59

deministerpresident | 13-01-16 | 00:28
U bedoelt dit artikel van Han van der Horst.
Laat Han schrijven over geschiedenis en koppelbazen.
Over sociaal-economische misstanden.
Maar ze vallen bij Joop nu, in paniek, hun natuurlijke bondgenoten aan.
www.joop.nl/opinies/het-hinderlijke-ge...
Wat een ramp voor Joop, bijna iedere reaguurder is het niet met Joop eens.
Behalve één: die schrijft, het is een schande dat N-Afrikanen, Syriërs en Irakezen moslims genoemd worden.
Matthijs van Nieuwkerk die in DWDD zegt dat hij van niets weet, maar wel enige tijd geleden vertelde dat hij harder ging fietsen als hij een mogelijke moslim-terrorist zag.

Jan Dribbel | 13-01-16 | 00:59

Lewis | 13-01-16 | 00:41
Maar Peter Ruk'u de Vries wordt wel overal uitgenodigd en bijt liever zijn linkervoet af, als dat hij een keer toegeeft dat het probleem zoals beschreven door Dilan Yeligoz bestaat.
Verwijst vervolgens dat ze bovenaan moeten beginnen bij Justitie.
Wanneer haalt die man zijn hoofd uit zijn anus ?

Rammstein | 13-01-16 | 00:57

Deze krijg je vast mee voor het lezen: eens een verrader, altijd een verrader.

Zo nu ga ik ff lezen.

Machteloze | 13-01-16 | 00:54

Het blijven ontkennen van de misdaden van de islam zou gelijkgesteld moeten worden aan het ontkennen van de misdaden van het fascisme, nl strafbaar maken.

potverdrie | 13-01-16 | 00:52

-weggejorist-

Dr.Rotten | 13-01-16 | 00:51

Strijdvaardig realisme.. Maar waarom nou die Mosco?

Dr.Rotten | 13-01-16 | 00:51

@Lupuslupus | 12-01-16 | 21:34
Goed gezegd. Mensen met een "islamitische achtergrond" is een raar eufemisme voor mohammedanen.

Lewis Lewinsky | 13-01-16 | 00:47

@Rammstein | 13-01-16 | 00:40
So true.

Parsons | 13-01-16 | 00:44

@ Rammstein | 13-01-16 | 00:40
Nou is hij ook wel een van de allerergsten. (En dat zegt wat.)

Lewis | 13-01-16 | 00:41

All round specialist Peter Ramadan de Vries zegt dat vrouwen worden lastiggevallen door anderhalve beschonken man in de tram.
Ontkennen, ontwijken, bagatelliseren, en enigszins misogynistisch gedrag.

Rammstein | 13-01-16 | 00:40

Wat mij het meeste hedenavond opviel en wat mij ook ernstig stoorde was dat in De Wereld Draait Door Matthijs van Nieuwkerk zei: "Dat wisten wij ook allemaal niet."

Sakkerloot, hij is journalist en zou het niet weten en ik als simple boerenburger weet dit wel en al een aantal jaren; sodemieter toch op Bucklerdenker (bedankt Youp!*)

Trouwens erg leuk om Yoeri Albrecht nu ven elders te zien dan bij PowNed
De ironie hiervan is waarschijnlijk niet besteed aan de VARAlieden.

@Piet Karbiet | 13-01-16 | 00:24
Wat is er mis met IKEA? Hoe linkt u dit georganiseerde massaverkrachtingen. Neem mij niet kwalijk maar kan u even niet volgen.
Salut! Evocatus

Evocatus | 13-01-16 | 00:39

Ik mag Van Klaveren, Bontes ook. Prima politici met goede ideeën. Jammer dat ze bij een partij in de marge zitten. En jammer ook van hun fractievoorzitter, met wie ik als persoon geen moeite heb maar die ik als politicus totaal niet serieus kan nemen.

Lewis | 13-01-16 | 00:36

@deministerpresident | 13-01-16 | 00:28
Dat policor wezen dat dwdd presenteert stopt binnenkort met dat programma. Die vlucht met zijn staart tussen de benen.

Mark_D_NL | 13-01-16 | 00:33

Goed stuk Joram!
Wat het probleem inzichtelijk maakte en waard was om voor te vechten, blijkt corrupt te zijn door vriendjes politiek en het keuren van het eigen vlees door aangewezen in de commissie plaats te nemen en daarbij kinderen willens en wetens in een positie te plaatsen waarin ze geen goed fundament hebben om in op te groeien en dus stuk gaan in een freak show.
De samenleving anno nu. En dat moet dan een verworven recht zijn?
Die absurde basis moet stuk en dat zal slechts een neven effect zijn. het is abnormaal en destructief, en alles vanuit eigenbelang en valse wanhopige emotie.

Ongeblustekalk | 13-01-16 | 00:31

Waarom mensen of partijen die op een gezonde, realistische wijze tegen deze situatie aankijken toch altijd "populisten" worden genoemd is me een raadsel.

Tolja | 13-01-16 | 00:31

Haha.. check Joop.nl ... ze zijn helemaal van slag. Ze weten het niet meer. Er wordt als een malloot om zich heen geslagen en de stukjesschrijvers worden afgemaakt door hun reaguurders. Links is stuk. Het is zo mooi om te zien. Zelfs bij DWDD vandaag konden ze er niet om heen om heel omslachtig te doen alsof ze nog nooit hadden gehoord van alle problemen die oa hier al jaren benoemd worden.

deministerpresident | 13-01-16 | 00:28

@belo | 13-01-16 | 00:14
.
Amen.
Een bezoek aan het Tropenmuseum voor @Berbaar?
Daar kun je al sinds 1977 met de klas de IKEA stronthutten van Ethiopiers opsnuiven. Als zijnde ook een geweldige Cultuur.

Piet Karbiet | 13-01-16 | 00:24

Nelis SplitBloes | 13-01-16 |
Maar dan kijkt de politie niet weg.
Dan zijn de daders namelijk ultra rechtse xenofoben volgens onze media.

bakoenin | 13-01-16 | 00:24

Van Duyvenbode | 12-01-16 | 22:33
Denk dat je maar deels gelijk hebt, ik ken irakezen die gevlucht zijn omdat zij katholiek zijn. Komen dus uit hetzelfde gebied maar prima geintegreerd.

Ben Hetzat | 13-01-16 | 00:23

Snap trouwens niet dat die mannetjes van die betaste vrouwen geen verhaal zijn gaan halen bij die islamo-primaten.

Nelis SplitBloes | 13-01-16 | 00:22

www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/ar...
Het is een schande, die arme mensen krijgen alleen maar aardappelen groente en vlees als eten, de wifi is traag en wij willen niet eens sigaretten voor ze betalen.
Onmenselijk gewoon.
GVD, hoe is het mogelijk? Als ik morgen mijn baan kwijtraak dan trapt de bank me mijn huis uit en jagen Klijnsma en consorten me op van slavenbaantje naar slavenbaantje. dan mag ik mijn eigen stront opvreten en wonen in een kartonnen doos na 40 jaar belasting betalen. Onze oudjes mogen wegrotten in luiers van een week oud maar bovengenoemd schorem meent te mogen klagen omdat de wifi niet snel genoeg is en omdat we de sigaretten niet betalen.

bakoenin | 13-01-16 | 00:20

de genoemde maatregelen liggen erg voor de hand. Blijven ze uit, dan verandert er niets.

De Geus | 13-01-16 | 00:19

@Berbaar | 13-01-16 | 00:01
"If these trends in player size were to continue, the average height and weight of all players would increase over the next generation from the present 185.4cm and 96.5kg to 188.4cm and 101.4kg respectively by the year 2039."
--
theconversation.com/not-so-gentle-gian...

Mark_D_NL | 13-01-16 | 00:17

@Jan Dribbel | 13-01-16 | 00:12
Ik begrijp het waarde Jan Dribbel en ben het niet met U oneens.
Vergeef mij mijn faux pas.

Berbaar | 13-01-16 | 00:14

@Piet Karbiet | 12-01-16 | 23:09 De verkrachtings explosie in zweden is al sinds 2005 bekend. In de rest van Europa worden die kwesties onder de pet gehouden. Mij verbaasd het iedere keer weer hoe makkelijk politici, (semi)overheid, npo, vrouwen en hun verworvenheden opgeven. Hoofddoek? Fijn hoor. Handen schudden? Hoeft niet hoor. Niet representabel spook in jouw bedrijf? Verplicht hoor! Gebedsruimte? Moet je wèl in voorzien. Imbeciele mannen? Mag je niets van vinden. Idiote buren? Dat lokt U vast zelf uit. Vrouwen als seksobject? Het is zomaar weer ingevoerd met de burqa.
Als heel eenvoudige vrouwenzaken al islamitisch moeten, en niet meer volgens NL gebruik mogen, wat kun je dan anders dan je hoop vestigen op de pvv?

belo | 13-01-16 | 00:14

Berbaar | 13-01-16 | 00:04
Nee, ik stelde de vraag over de opmerking van @ballustrade die in één keer 600-duizend werklozen tot parasiet verklaart.
Nu komen er weer veel V&D-ers in een uitkering en @ballustrade zegt: jullie zullen niets te vreten hebben.
Wat een engnek.

Jan Dribbel | 13-01-16 | 00:12

@Maria.1 | 13-01-16 | 00:03
Dat gebeurde hier in 1988 ook al beste Maria, desalniettemin was het voor niemand aanleiding zich met illegaal spul te bewapenen.

Berbaar | 13-01-16 | 00:10

Die Bontes en Van Klaveren zijn wel oké en waren een prima alternatief voor de PVV om op te stemmen. Waren, want ze hebben Moskowitz binnen gehaald, een onbetrouwbaar maffiamaatje, en daarmee alle geloofwaardigheid verloren.

Meneer Rozenwater | 13-01-16 | 00:10

@Jan Dribbel | 12-01-16 | 23:53
Sorry Jan dat was niet tegen U gericht.

Berbaar | 13-01-16 | 00:04

@Berbaar | 12-01-16 | 23:53
Vorige week is hier vlakbij een jong meisje van de fiets getrokken en belaagd met een mes door drie jongemannen. Ik verwacht niet dat ze opgespoord en bestraft zullen worden. Aanstelleritis?

Maria.1 | 13-01-16 | 00:03

@Vageling | 12-01-16 | 23:46
.
Rustig.
We Win.

Piet Karbiet | 13-01-16 | 00:03

eerstneukendanpraten | 12-01-16 | 21:37
Ik kan het niet opbrengen naar de site van j.nl te gaan. Wilt u zo vriendelijk zijn ons af en toe te informeren?

Musset | 13-01-16 | 00:03

@Jan Dribbel | 12-01-16 | 23:53
U praat in/tegen Uzelf??

Berbaar | 13-01-16 | 00:02

@hansvanvoren | 12-01-16 | 22:55

Gratis afkicken van het roken en nog commentaar ook?

Pieter V | 13-01-16 | 00:02

@Mark_D_NL | 12-01-16 | 23:56
Het is jou niet jouw en het bovenstaande is de informatie die U heeft en daar zal U het mee moeten doen.
Dat is mijn beslissing ;)

Berbaar | 13-01-16 | 00:01

Desmoulins | 12-01-16 | 21:43 Zo is het maar net. Men mag dat opportunisme van van Klaveren best onthouden.

belo | 13-01-16 | 00:00

@Jan Dribbel | 12-01-16 | 23:00

Gewoon wat hij is: debiel en malicieus

Pieter V | 13-01-16 | 00:00

@Piet Karbiet | 12-01-16 | 23:48
U moest eensch weten hoe sociaal ;)
Maar als ik op het drama queen gehalte hier moet afgaan moet ik vooral denken aan het welzijn van 1000 dames in Keulen.
Overdrijven is eauk een vak en daar getuigen de panelen hier recentelijk van.

Berbaar | 12-01-16 | 23:57

@Berbaar | 12-01-16 | 23:37
100 kilo, 2 meter en rugby. Dat kan niet. Te licht bevonden.
--
100 kilo is sowieso voor en man van 2 meter geen heel erg raar gewicht. Dus je lult enorm uit je nek. Waar staat die zoon van jouw? Welke positie?

Mark_D_NL | 12-01-16 | 23:56

@balustrade | 12-01-16 | 23:43
Neu, niet iedereen met een dubbel paspoort hoeft te emigreren. Wel het 1-paspoortensysteem invoeren en kiezen; ook de consequenties van je keuze aanvaarden.

Maria.1 | 12-01-16 | 23:56

@Vageling | 12-01-16 | 23:46
Toch ga ik niet weer fraaie modellen midels New Order aan U disposeren.
Je hebt nu zelf een computer.

Piet Karbiet | 12-01-16 | 23:54

@balustrade | 12-01-16 | 23:43
Ben je wel goed bij je hoofd?

Jan Dribbel | 12-01-16 | 23:53

@Maria.1 | 12-01-16 | 23:43
Uw plempsel werpt alleen maar vragen op eigenlijk.
U woont in een popo vrije zone?
U heeft ze nodig maar ze komen niet?
Als het zo erg is, is dan verhuizen geen betere optie?
U stelt zich aan?
vragen. vragen.....

Berbaar | 12-01-16 | 23:53

@Vageling | 12-01-16 | 23:46
Die Niemoller had een groot waarschuwings teken voor die afschuwelijk foto moeten zetten, of een extra click. En nu kom jij met "hij mij angstig aankijkt terwijl hij in zijn bloed stikt."... WTF Welke strontkar wordt er nu omver getrokken. Waar eindigt dit in NL en Europa.... MUZIEK!
--
www.youtube.com/watch?v=rr2ilTRbGEs

Mark_D_NL | 12-01-16 | 23:52

@Berbaar | 12-01-16 | 23:37
Aha, u denkt alleen aan uw eigen welzijn?
Lekker sociaal.

Piet Karbiet | 12-01-16 | 23:48

Iedereen met een dubbel paspoort wordt gedwongen om te emigreren naar zijn of haar thuisland;
@balustrade | 12-01-16 | 23:43
Haha suc6, sorry ben gestopt na deze zin er kan dan slechts nog meer luchtfietsende onzin volgen.
Next!!

Berbaar | 12-01-16 | 23:47

@Hiesjes | 12-01-16 | 22:09

Vertel! Waar kan ik ze uitzwaaien?
Net zo overvol als de treinen van de NS als je gewoon naar je werk moet? Dat kan bijna niet, dat zou pas onmenselijk zijn!

Pieter V | 12-01-16 | 23:46

@balustrade | 12-01-16 | 23:43
Mijn DNA krijg je niet, creep.

Mark_D_NL | 12-01-16 | 23:46

@Piet Karbiet | 12-01-16 | 23:09
Had hem meegekregen ja. Dat mensen niet wakker worden na het zien van haar ontzielde lichaam. Al de zoveelste die ik zie. Gasten willen geen gemeenschappelijke sex maar verkrachten en mishandelen. Om hun ego op te krikken. Ik wel hem zijn strot omdraaien om toe te kijken hoe hij mij angstig aankijkt terwijl hij in zijn bloed stikt. Haat noemen wij dat. Pure haat. Hij verdient het, zij niet.

Vageling | 12-01-16 | 23:46

@Gallemies | 12-01-16 | 22:12

En nog veel meer, meer, meer gewelddadigheden tegen andersdenkenden de gewoonste zaak van de wereld vinden.

Pieter V | 12-01-16 | 23:44

Een dure hoer kan 2500 euro's voor een pijpbeurt vragen.
Tenminste, dat blijkt maar weer eens op staats1.
Mag hij ook nog zichzelf pijpen voor dat geld.
Man man man, wat een droefheid.
Die man zit daar alleen om de niet-wegkijkers te schofferen, gewoon een wraakactie van de NPO.
Kijk eens, wij doen wat we willen met jullie geld.

Cuyahoga | 12-01-16 | 23:44

@Berbaar | 12-01-16 | 23:37
Noodzaak? Nou, het politiebureau hier is gesloten voor politiedingetjes en wordt nu gebruikt als registratiekantoor voor asielzoekers. Nog vragen?

Maria.1 | 12-01-16 | 23:43

En nu? Wat is ons doel? En hoe gaan we dat doen? En doen we het dan ook?

Shit. Nu wordt het moeilijk.

Dames en heren, nu gaat het komen:

DOEL: een mooi, veilig en prettig Nederland

WERKWIJZE:
Iedereen met een dubbel paspoort wordt gedwongen om te emigreren naar zijn of haar thuisland;
Grenzen dicht voor alle vluchtelingen;
Alle onderwijs wordt openbaar;
Geen godsdienstbeoefening in het openbaar;
De doodstraf op vrouwenbesnijdenis en andere religieus geïnspireerde daden;
Alle illegalen dumpen op een kust in Verwegisthan (met geld om daar weer weg te komen, maar niet naar NL);
Afschaffen van gemeenten;
Iedereen moet werken, er zijn geen gesubsidieerde banen meer, geen werk betekent geen vreten, wij zorgen voor bestaande gehandicapten, vlokkentest wordt verplicht (niet goed, jammer dan, zelf voor zorgen);
Belastingdruk totaal is kleiner dan 20%;
Iedereen dient aan te geven wanneer euthanasie dient te worden toegepast, euthanasiewensen worden gerespecteerd;
Opgebouwd rechten worden individueel zodat ouder(s) veel gemakkelijker bij hun kinderen (of vice versa) kunnen gaan wonen;
Er komt een nutsspaarbank;
Van iedereen wordt DNA en vingerafdrukken afgenomen;
Op het doen van een valse aangifte volgt een straf gelijk aan de aangifte;
Politie en OM hebben alle middelen in handen voor waarheidsvinding;
De verdediging van verdachte ook;
Er is een 3 times, strike out systeem.

En zo kan ik nog een uur doorgaan.

balustrade | 12-01-16 | 23:43

@BenBinnen | 12-01-16 | 21:46
Om de islamitische eer en schande codes helder te krijgen, zou je eens David Pryce Jones kunnen lezen: The Closed Circle
en.wikipedia.org/wiki/David_Pryce-Jon...

Rest In Privacy | 12-01-16 | 23:42

@braamstruik | 12-01-16 | 22:06

Inderdaad: Oplichter Cohen met "compenserende neutraliteit".

Je reinste discriminatie van de autochtone bevolking dus en dat op zeer groet schaal.

Overigens is de manier waarop hij de moslims in Amsterdam op een illegale manier financieel ondersteunde gewoon crimineel.

Pieter V | 12-01-16 | 23:42

@Maria.1 | 12-01-16 | 23:17
.
Ik zou er bijna mijn nick voor aanpassen.
In @Elin Krantz.

,
En dan Frank Lekker Boeien er vragen een prostestliedje over te schrijven.
Maar dat is voor Nijmweegsche studentes waarschijnlijk te veel gevraagd.

Piet Karbiet | 12-01-16 | 23:42

omanders | 12-01-16 | 23:29
Inderdaad cijfers zijn nooit te vertrouwen, maar het feit dat van de Marokkanen en Algerijnen in een jaar na aankomst een criminaliteitcijfer hebben van 40 % , laat zien dat het überhaupt gigantisch is en onacceptabel. Het kan inderdaad ook betekenen dat dat slechts het topje van de ijsberg is, en idem dito voor de Syriërs, en dat het nóg erger is. Maar gelukkig wordt het nu wel gepubliceerd, de pers is in ieder geval in Frankrijk echt wel wakker na 13 november.

Ci Ty33 | 12-01-16 | 23:40

Goed stuk. Zelfs nog wat vriendelijk geformuleerd. Gezien de massale schofferingen die West-Europese burgers al jaren gedwongen moeten ondergaan, vanwege de schaamteloze lafheid van hun regeringen.

De islam is één grote schoffering van alles waar we voor staan, van alles dat we hebben bereikt, van alles dat ons is geleerd, van alles dat we zijn.

Peter Emile | 12-01-16 | 23:40

@Jezus_Boeddha | 12-01-16 | 23:20
Nee, heel slecht stuk. Allah en God zijn *niet* dezelfde. Hij is dus of:
1. naïef
2. leugenaar

La Bailaora | 12-01-16 | 23:39

Belangrijkste zin uit het betoog van Joram van Klaveren: “Stoppen met het niet expliciet benoemen van de factor islam bij integratieproblemen.” Maar het is politiek correct ook het grootste taboe om de islam te benoemen. En ongeacht de terreur die er uitgaat van de islam, zal de poltieke correctheid zich tot het uiterste inspannen om de islam, zoals Hafid Boazza laatst stelde, uit de wind te houden.

notamused | 12-01-16 | 23:38

Peter de Vries komt die 2500 euries van Pauw nu zeker bij Jinek ophalen, hij zat weer ruzie te zoeken, kan die vent nou ook eens oplazeren van dat scherm. We kennen die praatjes nu onderhand wel. En dan meteen die ongewassen van Rossem jorissen en er zijn er nog wel een paar. Prem niet te vergeten, maar ik begreep dat die alleen nog op de radio gaat schreeuwen. Ze blijven in Hilversum veel te lang hangen aan die grijsgedraaide platen. Gekke van Jole draait zichzelf wel dol en zien we gelukkig niet op tv met die arrogrante Goedvolkkop.
Ik ga nu naar mijn bed, tabe!

Ruud5 | 12-01-16 | 23:37

Peter de Vries komt die 2500 euries van Pauw nu zeker bij Jinek ophalen, hij zat weer ruzie te zoeken, kan die vent nou ook eens oplazeren van dat scherm. We kennen die praatjes nu onderhand wel. En dan meteen die ongewassen van Rossem jorissen en er zijn er nog wel een paar. Prem niet te vergeten, maar ik begreep dat die alleen nog op de radio gaat schreeuwen. Ze blijven in Hilversum veel te lang hangen aan die grijsgedraaide platen. Gekke van Jole draait zichzelf wel dol en zien we gelukkig niet op tv met die arrogrante Goedvolkkop.
Ik ga nu naar mijn bed, tabe!

Ruud5 | 12-01-16 | 23:37

@Maria.1 | 12-01-16 | 23:18
Triest dat U daartoe de noodzaak ziet.
Hier niet nodig, popo staat binnen 2 minuten voor de deur als er iets mocht zijn, op straat nooit last, ook mevrouw en dochter Berbaar niet (afgezien van de occasionele sis-aap) en zoonlief (2 meter en 100kg rugbyer) daar loopt het gespuis met een grote bocht omheen.
Is er iets concreets (en dan bedoel ik niet de media) die U noopt de wet te (gaan) overtreden?

Berbaar | 12-01-16 | 23:37

@Aristotalloss | 12-01-16 | 23:23


Je moet begrijpen dat in drie maanden werkelijk ALLES wat deze mensen geloofd hebben onderuit gegaan is. En Keulen is de nachtmerrie van politiek correct Nederland. Extremisten kunnen ze nog afdoen als niet-typisch voor migranten. Maar Keulen niet.


pbs.twimg.com/media/CYI2IshVAAA1BXn.j...


Vanaf nu is die foto wat migratie betekent, in de ogen van Europa.

omanders | 12-01-16 | 23:36

Zaken die we al wisten of konden terugvinden, dus niet echt nieuws. Maar het is goed als er iemand op bestuurlijk niveau dit even onder onze ogen wrijft. Een soort reminder zeg maar. Goed dat die weg is bij de PVV. Handig als we straks een coalitie moeten vormen!

Mr_Pikibelly | 12-01-16 | 23:36

@La Bailaora | 12-01-16 | 23:12
Ontmaskert noem ik dat. Eisen, eisen en maar eisen. Zijn illegale muppets. Die containers blijven bruikbaar. Chantage gewoon van die immigranten eisers.

Vageling | 12-01-16 | 23:35

@Castor12 | 12-01-16 | 21:55

Wie consulteert er nu een blog van een malicieuze randdebiel als dat van Van Jole ?

Pieter V | 12-01-16 | 23:33

Inderdaad jammer dat deze 2 realisten (Joram en Louis) weg zijn bij de PVV, zal wel iets te maken hebben met teveel kapiteins op 1 schip.

ad melkert | 12-01-16 | 23:30

Peter R de Vries en Fransisco van Jole:
Ze bijten liever hun tong af dan dat ze de oorzaken van al deze ellende benoemen: de islam en de daaraan gerelateerde uitwassen.

Jan Dribbel | 12-01-16 | 23:30

@Ci Ty33 | 12-01-16 | 23:24


Wat dacht je ervan dat die cijfers gewoon leugens zijn? Ik bedoel, de politie, de autoriteiten, de Duitse pers (rechts en links) hebben alles gedaan om zoveel mogelijk over Keulen in de doofpot te stoppen. Wat maakt de Figaro anders?

omanders | 12-01-16 | 23:29

TheseDays00 | 12-01-16 | 23:10

PC-gelul.

Desmoulins | 12-01-16 | 23:28

@BenBinnen | 12-01-16 | 21:59

Wacht maar tot de autochtone burgers in opstand komen.
Daar hebben de Brusselse criminelen al lang wat op gevonden. Het medicijn heet Eurogendfor. Gelegaliseerde knokploegen om de burgers onder de duim te houden.
De gendarmes worden uitsluitend ingezet in andere landen dan waar ze vandaan komen. De EU-dictators lopen dan niet het risico dat de gendarmes orders om grof geweld tegen burgers te gebruiken niet willen opvolgen.

Het zou mij echt niet verbazen als voor het invullen van die functies door de Brusselse dictators begerig naar de uiterst agressieve moslim mannen kijken die nu met honderdduizenden tegelijk naar binnen worden gehaald. Die gasten hebben toch al geen probleem met het afrossen van kafirs, of erger.
Dat hebben we al geleerd van het mocrotuig.

Pieter V | 12-01-16 | 23:27

ELKE integratie van de islam in het westen zal MOETEN leiden tot aanpassingen van het westen aan de islam. We zijn al zo ontzettend lang voorbij het punt dat integratie ook maar iets gaat oplossen.

omanders | 12-01-16 | 23:26

Le Figaro over Duitsland: van de asielzoekers uit Syrië begaat in het eerste jaar na aankomst 0,5 procent een delict. Van de Noord-Afikanen (Nafris) 40%, en dat zijn er 1947. www.lefigaro.fr/international/2016/01/...
Meen zelf echter dat de oorzaak van verschil deels tijdelijk is omdat de Syriërs momenteel uit een relatief hogere sociale klasse afkomstig zijn, en dat als het plebs daar ook op drift raakt, de cijfers voor hen even schandelijk zullen zijn als die van Marokkanen en Algerijnen.
Maar wat ik zo erg vind is dat mijn denken verandert: Ik heb geleerd om mensen op hun eigen merites te beoordelen en niet om wat bv hun ouders deden of waar ze vandaan komen. Maar door al dat gelazer met die buitenlanders betrap ik me op groepsdenken, dus precies dat gene wat ik in hen verfoei, net zoals ook in feministen die denken dat de wereld bestaat uit twee soorten wezens, nl slechte mannen en goede vrouwen.

Ci Ty33 | 12-01-16 | 23:24

@Maria.1 | 12-01-16 | 23:17
Sorry. Wist dit tot vandaag ook niet.
.
,
(is de schuld van GeenStijl)

Piet Karbiet | 12-01-16 | 23:23

ROFLOL. Peterrrr de Vries is bij Jinek echt helemaal de weg kwijt. Heeft werkelijk geen zinnig argument voor onderbouwing van zijn ZZP-wegkijk-sessie. Kraamt echt alleen onzin uit.
Hij is vast beginnend dementerend ofzo of anderzins ziek...
Wanstaltig!

Aristotalloss | 12-01-16 | 23:23

jan huppeldepup [ 12-01-16 ] 21:33
" unwort des jahres " dat betekent toch echt iets anders. * iets met klok en klepel mompelt *
brughslurph | 12-01-
.
Zoals ik al schreef was het voor joop.nl bedoeld en alles wat wit is , is daar zwart.
*heb ik alleen met belgen te doen mompelt.

jan huppeldepup | 12-01-16 | 23:23

@La Bailaora | 12-01-16 | 21:50
Goed stukje van de Paus. Hij noemt boeddhisme, judaisme, christendom en islam... maar vergeet het hindoeisme!

Rest In Privacy | 12-01-16 | 23:20

O en Joram, ik ga me bewapenen. Mag niet; doe het toch. Van jullie hoef ik geen bescherming te verwachten.

Maria.1 | 12-01-16 | 23:18

Bovenal dient de Nederlandse regering veiligheid te waarborgen voor haar ingezetenen.
Dus per direct stoppen met de ongebreidelde instroom van immigranten en terroristen.
Het veroorzaakt een verscheurde en ontwrichte samenleving.
Iets waar politici hun bestaansrecht aan ontlenen.
Stop dit non-beleid, wat schadelijk is voor zowel de immigranten als ook voor de originele bewoners van dit eens zo mooie land.
En verder mag elke politici zwijgen zolang hij/zij geen acties onderneemt.

diddley2 | 12-01-16 | 23:17

@Piet Karbiet | 12-01-16 | 23:09
Vreselijk!

Maria.1 | 12-01-16 | 23:17

Hartstikke leuk die opinie, leidt wel erg af van het feit dat we al jaaaaaren mássaal belazerd, belogen en bedrogen zijn door de heersende 'leiders' en met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid nog steeds.
.
Ik hoor(lees) hem niets voorstellen om die leugenaars te ruimen of ze eens stevig onder hun stallen te bampen.

neetegenpvda | 12-01-16 | 23:17

Ah, we gaan het weer proberen, de column van Greet?

F. von Zeikhoven | 12-01-16 | 23:15

@tostimaker | 12-01-16 | 21:57
Aan de andere kant hoor je een papa Waagmeester vandaag zeggen dat 'mensen alweer beginnen te wennen aan al die aanslagen' en dat het 'erbij begint te horen'.
Hoe krijg je het uit je strot?

Slogra | 12-01-16 | 23:14

En het moeras sluit zich weer....

devil13 | 12-01-16 | 23:13

@Vageling | 12-01-16 | 23:07
Maar het feit alleen al dat ze begonnen met bouwen...

La Bailaora | 12-01-16 | 23:12

De politici hebben het kerstreces een cursus eensgezindheid gedaan die ze zelf weer om zeep helpen door naar de eu te verwijzen. Gelukkig zijn ze weer ingehaald door de werkelijkheid. Eens kijken of ze de bevolking Arib door de strot durven duwen.

belo | 12-01-16 | 23:12

Net verhaal. Beter zo zonder de pvv, nu nog meer momentum en een goede groep mensen. Niet het verschil tussen oorzaak en correlatie gebruiken is jammer. F. Jole loopt ongetwijfeld weer te schuimbekken en nazi te roepen. Dit was al nooit een vriend, maar je vriendenclub wordt steeds kleiner Francisco.

TheseDays00 | 12-01-16 | 23:10

Wacht maar, met Carnaval in Duitsland, ik heb daar ook een huis, maar reken maar dat dan de pleuris echt los gaat. En dan niet door die Naffers. Die bijna niks van dit alles uit de pers meekrijgen. Die Duitsers zetten het altijd geweldig op een zuipen 5 dagen en als die gasten dan weer hun poten niet thuis houden (wat gegarandeerd gaat gebeuren), dan gaan jullie wat meemaken. Want het borrelt daar giga bij Jan-met-de-pet heb ik afgelopen weekend daar weer gehoord.
En met Duitsers met flink wat liters bier achter de kiezen kunnen alle remmen echt goed los gaan, reken daar maar op!

Overigens, wat een stelletje hypocrieten bij Nieuwszuur, of dat ze van de kat geen kwaad weten hé... Die voelen nattigheid.

A3an | 12-01-16 | 23:10

Een medereaguurder wees mij vandaag op de wrede verkrachting en lustmoord op de jonge Zweedse Elin Krantz. Zij was actief in de welkomcultuur. Tot 2013.
.
Ze lag er later verschrikkelijk bij. Afgerost en gedumped.
.
joostniemoller.nl/2013/10/verkracht-en...
.
.
Tik tak tik tak

Piet Karbiet | 12-01-16 | 23:09

Wij, de lezers van GeenStijl, wisten dit allang. Het probleem is nu juist dat de Timmerfransen van deze wereld, de mensen dus die er iets aan zouden kunnen doen, net doen alsof ze het niét weten, dan wel doen alsof het niét zo is. En de Timmerfransen van deze wereld lezen GeenStijl niet, die zitten in hun eigen comfortabele bevoorrechte wereldje van auto's met chauffeur, 5-sterrenhotelkamers, glimmende vergaderzalen en declaratiebonnetjes voor luxe-diners. En dát wereldje verlaten ze voor geen goúd (zie Blatter). Dus sympathiek van Joram maar vergeefse moeite.

Zenzeo | 12-01-16 | 23:08

Complimenten voor dhr. Nordholt. Eindelijk iemand die met gezag Twan Huys aan de waarheid kan en durft te herinneren. Vrijwel iedereen weet het en Nieuwsuur is een belangrijk deel van de politiek correcte doofpot. Nordholt = Baas!

belo | 12-01-16 | 23:08

Dus NPO gaat opeens realistisch doen? DWDD, Nieuwsuur ....... Hm, ik krijg er een vies smaakje van.
Halbe Zijlstra, op vraag moeten we komaf registreren bij misdrijven?
"Nee, lijkt mij niet nodig, maar als blijkt dat er een relatie is dan wel" zucht, hoe leg je verbanden zonder registratie? Onderbuik dan maar? Zo ja, van wie?

MarcS | 12-01-16 | 23:08

@La Bailaora | 12-01-16 | 23:02
Zou eens tijd worden. Zit een grens aan tolerantie. Gewoon RAUS!

Vageling | 12-01-16 | 23:07

@Jan Dribbel | 12-01-16 | 23:00
"Irrelevant", zou mijn voorstel zijn. Dat dekt de lading wel.

Stormageddon | 12-01-16 | 23:06

Politiek correct Europa verrekt het om te doen wat ze moeten doen. De grenzen moeten hermetisch dicht. Wie op een boot aan komt dobberen mag op geen enkele manier profiteren van deze illegale binnenkomst. Die moeten per direct terug naar de kust waar ze vandaan komen. Hou dat consequent vol en uiteindelijk zal ook daar het besef komen dat een illegale boottocht niet alleen duur en gevaarlijk is, maar ook zinloos. Dan zullen mensensmokkelaars hun verdiensten zien opdrogen. Nogmaals: Illegaal binnenkomen MAG niet lonen!

marcoplarco | 12-01-16 | 23:05

Gevaarlijke toestanden al dat weg kijken kan je nu al vertellen dat het weg kijken als maar erger zal worden men is namelijk bang

janmetdepet | 12-01-16 | 23:05

Geen spelt tussen te krijgen. De wegkijkers en/of gutmenschen geloven heilig in een cursusje. Daarmee integreren zij wel. Cultuur begrijpen zij niet en verachten het ook. Ondertussen gaan wij op de oude voet verder ons continent te slopen en te capituleren aan de vijand. Het hypocriete moraliteit van links. Foei eigen cultuur en HEIL barbarisme.

Vageling | 12-01-16 | 23:04

-weggejorist-

3xminder | 12-01-16 | 23:03

straks peter r de vies bij jinek. wat is het dat deze man nog een podium kan krijgen? wie vertegenwoordigt hij? wie stuurt hem, welke reden is er dat hij plotseling als familie-vriend optreedt bij een verdacht overlijden van een meisje in hilversum? wat voor zwarte macht zit daar achter?

Glasgow Argus | 12-01-16 | 23:03

@Pieter V | 12-01-16 | 22:58
Mensen die roepen 'hij heeft geen oplossingen' bedoelen: 'ik wil zijn oplossingen niet'.

La Bailaora | 12-01-16 | 23:03

Lol, gebent zelf een kangoeroe.

Neut | 12-01-16 | 23:02

BenBinnen | 12-01-16 | 21:46
check je feiten.
Een hoofddoek heeft van oudsher te maken met een veel praktischere reden, namelijk vlooien en luizen en omdat toen shampoo nog niet bestond. Iedereen droeg iets op het hoofd om hygienische redenen, en was een teken van beschaving/status.
In de tijd van Mo had het niets met religie te maken, dat is pas veel later verzonnen. De zwarte chador/burka is iets wat pas in de jaren '70 is ontstaan in Iran.

--sql error-- | 12-01-16 | 23:01

Nordholt had ook een goed verhaal, hoop dat Twan Huys een beetje opgelet heeft, het snapt en op zich in laat werken. Kan hij de NPO eens opvoeden, want die kunnen er ook wat van.

Ruud5 | 12-01-16 | 23:00

Stormageddon | 12-01-16 | 22:53
Als het woord Gutmensch is weggejorist, hoe moeten we Francisco van Jole nu noemen?
De koning van de wegkijkers?
De keizer van de probleemontkenners?

Jan Dribbel | 12-01-16 | 23:00

Wat ik ook niet begrijp, Joram, is dat iedereen ziet dat het geen oorlogsvluchtelingen zijn die hier komen; er komen ook "oorlogsvluchtelingen" uit landen die niet in oorlog zijn en dat de werkelijke oorlogsvluchtelingen veilige landen ontvluchten (zoals Turkije) om hier te komen. We worden toch voor de gek gehouden waar we bij staan?! Jouw collega's weten toch wel dat wij dit weten?! Waarom gaan ze er toch mee door?!

Maria.1 | 12-01-16 | 22:59

@ecologiste | 12-01-16 | 22:48
,
Je onderschat de Force van de Roze Khmer.

.

Piet Karbiet | 12-01-16 | 22:58

@Randiaan | 12-01-16 | 21:39

U heeft de laatste jaren onder een steen gelegen?
Er is al veel eerder genoeg gezegd door de PVV om nu eindelijke eens op te houden met die policor leugens, de illegale immigratie een halt toe te roepen, betere grenscontroles in te stellen en uit die vervloekte EU- dictatuur te stappen die ons financieel sloopt en van de vrijheid berooft.

Hoezo geen oplossingen? Prima oplossingen maar daar hebben de policor debielen de ballen niet voor. Dan raken ze dat heerlijke warme zelfvoldane gevoel kwijt alsof ze in broek geplast hebben en wordt hun ego van het formaat zeppelin ernstig aangetast.

Pieter V | 12-01-16 | 22:58

Nordholt heeft ook een nuttige bijdrage aan het debat.
Jammer dat hij destijds als commissaris werd belemmerd door de politiek.

dogbitedog | 12-01-16 | 22:53

Ach ja, Van Klaveren. Kon niet tegen de minder minder minder uitspraak van Wilders want: hij vond dat niet kunnen.
Wat ik niet vind kunnen is uit een partij stappen die ervoor gezorgd heeft dat je in de kamer als dienaar van het volk mag optreden, je alle ins en outs heeft bijgebracht, je verder als politicus heeft doen ontwikkelen. En vervolgens verlaat je niet de Kamer maar richt je zelf een kansloos partijtje op, en je denkt dat te kunnen maken vanwege eerder genoemde drogreden. Straks word je niet gekozen in de nieuwe Kamer want er stemt geen hond op je, en vervolgens ga je nog jaren op wachtgeld teren. Triest mannetje ben je dan imho.
Maar je kunt dan wel je tanden blijven bleken en regelmatig een zonnebankje blijven pakken, van belastinggeld uiteraard.

Murk Ratte | 12-01-16 | 22:52

Prettig om te weten dat er nog intelligente kamerleden zijn. Goed stuk Joram. Jij moet lijsttrekker worden van VNL.
marco2304 | 12-01-16 | 22:05

Eensch!

Doe die Moskofiets maar weg, en ga zelf de kar trekken, Joram. Jouw verhaal is helder en genuanceerd - nogal een prestatie tegenwoordig.

Fa. Sprenger&Kramer | 12-01-16 | 22:52

Desmoulins | 12-01-16 | 22:38

Tuurlijk is islam ook koeltoer, maar ingebed in een breder geheel van een middeleeuwse cultuur. Wat nu "islamitisch" en wat nu "middeleeuws" is, valt eigenlijk niet uit elkaar te houden.

D.Turpin | 12-01-16 | 22:42
Mee eens. Ik meld me meteen aan bij de Club van 10 miljoen.

Rest In Privacy | 12-01-16 | 22:51

Uitstekend verhaal toch, lijkt me niets tegenin te brengen. Ik vind trouwens toch dat van Klaveren een goede indruk maakt. De man praat goed, geen onzin en op een prettige manier. Trouwens ook Bontes, had eerst wat reserve maar de man praat ook geen onzin. Die twee kunnen best wat steun gebruiken. Om Bontes nou weer voor bouwvakker uit te maken, plus dat een een goede bouwvakker nodig blijft, slaat ook weer nergens op. Neem mensen die een behoorlijk verhaal afsteken serieus.
Laat nu die gekke van Jole, dat is echt een kwaadaardig mannetje met een plaat voor zijn kop, er maar in komen.

Ruud5 | 12-01-16 | 22:51

Ook ik vind dat van Klaveren niets nieuws te vertellen heeft .
Next please .

iopeth | 12-01-16 | 22:50

Ook zo een nieuws nielsje wat niet echt mag van de journalistiek; De broer van de paus heeft een katholiek koortje waar meer dan 230 kinderen zijn misbruikt. www.thejournal.ie/regensburg-domspatze...

tattooboer | 12-01-16 | 22:49

Parel van het Zuiden | 12-01-16 | 22:42

Ja ik weet het. Net als Dries v. A. en Hans W. ineens anders gingen denken over o.a. de Palestijnen.
Ze spreken dan niet meer uit functie.

Maar je ziet wel dat de mening van een kritische burger als jij en ik toch in de buurt van de waarheid komt, ook al hebben we geen macht want democratie bestaat niet.

ecologiste | 12-01-16 | 22:48

moet=doet

Ommezwaai | 12-01-16 | 22:47

Ik heb het niet zo op deze kale overloper.
Zijn reden voor vertrek uit de PVV zou de "minder, minder" uitspraak van Greet zijn.
.
Eigenlijk bedoelt hij hetzelfde alleen zegt ie het gewoonweg niet. Wel frontaal in de aanval gaan tegen de islam, maar zo glad als een aal om maar politiek correct te blijven.
.
Een beetje Nederlander met een hart voor zijn vaderland ziet de islam ook liever uit ons mooie landje vertrekken. Als dat met uitspraken zoals Greet ze bij tijd en wijle moet, dan moet dat maar zo...

Ommezwaai | 12-01-16 | 22:43

Zelfs ds Onno Ruding wordt bij Nieuwsuur weer gebalsemd.
Gatvrdrie.

Piet Karbiet | 12-01-16 | 22:43

@ecologiste | 12-01-16 | 22:34

Nee. Toen hij commissaris was deed hij namelijk ook niets.

Parel van het Zuiden | 12-01-16 | 22:42

@ Van Duyvenbode | 12-01-16 | 22:33
Daar zou je nog aan toe kunnen voegen dat er ook numeriek probleem is. Ook al zouden alle immigranten zich prima kunnen aanpassen, dan nog kun je niet iedereen uitnodigen voor het feestje hier in Nederland.

D.Turpin | 12-01-16 | 22:42

VNL is de de partij om op te stemmen als die simpele retoriek van de PVV doorziet en klaar bent met links. Hopelijk zien deze categorie mensen het licht mbt de toekomst voor NL.
Je kunt niet , zoals al die regeringspartijen decennia gedaan hebben wegkijken en oplossen met subsidie, praatgroepjes en thee als je met subsidies hun cultuur en vooral die orthodoxe leer support met moskee, subsidies etc

gelachewoar | 12-01-16 | 22:41

Het lijkt hier wel het Katholiek Nieuwsblad.
Afdeling Limboland.
Bier!

Piet Karbiet | 12-01-16 | 22:40

Ik zie allerlei goede artikelen over de Islam met achtergronden en het benoemen van problemen de laatste dagen. Goed geschreven, erg leerzaam ook, als ik dat dan lees dan lijkt er soms, heel voorzichtig, weer eventjes wat nuance bij op te komen. Ho. Stop Willem. Dan realiseer ik me dat we al decennia en vele slachtoffers van Islamitisch geweld verder zijn en we nog steeds vanuit Den Haag geen oplossingen horen of zien. Ook in de verschillende artikelen heb ik niet echt een begin daarvan kunnen aanschouwen. Ik proef in meerdere artikelen een beetje een ondertoon alsof wij nu weer rekenschap moeten geven en moeten geduld hebben en dan door nu wel streng te zijn een Islamitische verlichting te bewerkstelligen ofzo? En gaan we nu een jarenlang islam, immigratie en integratiedebat voeren, maar dan echt? Of wil men gewoon eloquentie en deskundigheid tonen ofzo?. Geen Islamgeweld meer. Krijg de rambam. Er is er nog steeds maar eentje die gewoon direct roeptoetert wat er moet gebeuren.

Willem Hollander | 12-01-16 | 22:40

De nadruk ligt te veel op de achterlijkheid van de Islam. Een discussie die je nooit kunt winnen, want de 'Islam' is een te breed begrip. Te veel mensen verstaan er wat anders onder. In het vluchtelingen debat kun je je beter richten op de kosten. Het is gewoon heel inefficiënt om mensen hier op te vangen. Voor de 35.000 euro die een vluchteling hier per jaar kost, kun je er in Turkije vijf keer zoveel vluchtingen opvangen. Met 'opvang in de regio' kun je dus gewoon meer mensen helpen. Beter voor ons, beter voor de vluchtelingen.

ED-209 | 12-01-16 | 22:39

Het is al belachelijk dat we deze discussie constant moeten hebben want dan schenk je het de aandacht die het niet verdient. Dat geldt trouwens voor alles wat met de islam te maken heeft. Ik kan er nergens begrip of waardering voor vinden, letterlijk alles in de islam staat me tegen.
En dan komt er ook nog eens dit bij. Ik heb nooit een waardeverschil gezien tussen man en vrouw, en ik besefte pas tijdens m'n studie dat er werkelijk nog mensen bestaan die vrouwen als minder dan mannen zien. Belachelijk.
En dan zijn er nu nog steeds mensen die, onder het mom van iedereen is gelijk, dit soort mentaliteit de sleutel van de poort van onze Westerse beschaving willen geven.
Ik word daar zo giftig van.

Draak uit Brabant | 12-01-16 | 22:38

@Joram
@Redactie
Lijkt mij een zeer welkome gastschrijver. Ik mis alleen de hyperlinks ...

SyntaxError | 12-01-16 | 22:36

Op tv ex commissaris Nordholt. Als hij nou eens premier was.... ging het beter in NL.

ecologiste | 12-01-16 | 22:34

Goed gezegd. Staat als een huis.

Megasuperpeter | 12-01-16 | 22:33

Natuurlijk is islam een probleem, duidelijk. Maar het is niet het enige probleem met de immigratie. Zelfs als de islam niet zou bestaan, zouden er nog grote problemen zijn met de integratie. Want de gebieden van het M-Oosten, pakistan, Afghanistan, N-Afrika, kennen geen individualisme, en hebben nog tribale structuren. Het integratie-probleem is dus cultureel, breder dan alleen islam.

Rest In Privacy | 12-01-16 | 22:33

Kijk Tofik Dibi: zo doe je dat. Een opsomming van feiten.

Rest In Privacy | 12-01-16 | 22:28

de overeden in de westerse landen hebben willens en wetens meegewerkt aan het buitenspel zetten van de rechtsstaat. en het beschermen van rechtsstatelijkheid is nou precies waar de overheden juist pal voor heen te staan. de schoorvoetende acceptatie van het feit dat de islam en alles waar het voor staat is niet genoeg.
.
overheden en media moeten niet wegkomen met mededelingen van zich have es nicht gewusst. ze hebben ervan geweten en het opzettelijk onder het tapijt geveegd. en daarmee talloze slachtoffers als collateral damage voor de bus gegooid. dat op zich is een misdaad tegen de menselijkheid, die ook niet onbestraft mag blijven.
.
naast een dag van waarheid voor de overheden, moet er ook een plan naar de toekomst worden gemaakt. een plan dat uitvoerbaar is en terugdraait waar de afgelopen vijftig jaar aan is gewerkt. de import van miljoenen analfabete en kansloze, ideologisch gedreven invasietroepen in europa is een enorm probleem. we weten dat, wanneer dit niet wordt aangepakt, de schade voor het continent voor de komende tientallen jaren, misschien zelfs eeuwen, extreem zal zijn.
.
het alternatief is een zichzelf versnellend proces van verrotting en verarming. een continent dat zichzelf op de borst slaat vanwege het voorkomen van oorlog sinds ww2 roept een lot over zich af van burgeroorlogen beyond compare. 2016 en 2017 zijn jaren die politiek net zo belangrijk kunnen worden als 1933 (het jaar waarin Roosevelt het socialisme in de VS aan de macht bracht, waarin Hilter in Duitsland de macht kreeg, het jaar waarin Mao in China aan de macht kwam), 1848 (het jaar van onrust in heel europa) en 1770 (waarin de amerikaanse revolutie vorm kreeg). de geschiedenis is geen lineair proces, maar een sterk cyclisch, deterministisch, dynamisch systeem met chaotisch verloop.
.
een europese revolutie is onafwendbaar.

Glasgow Argus | 12-01-16 | 22:26

de overeden in de westerse landen hebben willens en wetens meegewerkt aan het buitenspel zetten van de rechtsstaat. en het beschermen van rechtsstatelijkheid is nou precies waar de overheden juist pal voor heen te staan. de schoorvoetende acceptatie van het feit dat de islam en alles waar het voor staat is niet genoeg.
.
overheden en media moeten niet wegkomen met mededelingen van zich have es nicht gewusst. ze hebben ervan geweten en het opzettelijk onder het tapijt geveegd. en daarmee talloze slachtoffers als collateral damage voor de bus gegooid. dat op zich is een misdaad tegen de menselijkheid, die ook niet onbestraft mag blijven.
.
naast een dag van waarheid voor de overheden, moet er ook een plan naar de toekomst worden gemaakt. een plan dat uitvoerbaar is en terugdraait waar de afgelopen vijftig jaar aan is gewerkt. de import van miljoenen analfabete en kansloze, ideologisch gedreven invasietroepen in europa is een enorm probleem. we weten dat, wanneer dit niet wordt aangepakt, de schade voor het continent voor de komende tientallen jaren, misschien zelfs eeuwen, extreem zal zijn.
.
het alternatief is een zichzelf versnellend proces van verrotting en verarming. een continent dat zichzelf op de borst slaat vanwege het voorkomen van oorlog sinds ww2 roept een lot over zich af van burgeroorlogen beyond compare. 2016 en 2017 zijn jaren die politiek net zo belangrijk kunnen worden als 1933 (het jaar waarin Roosevelt het socialisme in de VS aan de macht bracht, waarin Hilter in Duitsland de macht kreeg, het jaar waarin Mao in China aan de macht kwam), 1848 (het jaar van onrust in heel europa) en 1770 (waarin de amerikaanse revolutie vorm kreeg). de geschiedenis is geen lineair proces, maar een sterk cyclisch, deterministisch, dynamisch systeem met chaotisch verloop.
.
een europese revolutie is onafwendbaar.

Glasgow Argus | 12-01-16 | 22:26

Berbaar | 12-01-16 | 22:16

Minder, minder, minder Marokkanen is echt een bizar idee...
U voelt zich vast heel erg aangesproken.
Moeten we niet willen, kleinzerige berbaartjes die zich aangesproken voelen...

Desmoulins | 12-01-16 | 22:25

@LieberLiber | 12-01-16 | 22:06

Mensen zien het gevaar van versplintering op de rechtervleugel en stemmen op de grootste partij, zelfs als een kleinere partij beter op hun standpunten zou aansluiten.
Daar is iets voor te zeggen. Waarom? Omdat in de Nederlandse partijpolitiek detailverschillen in standpunten er niet toe doen. De verschillen worden in de aanloop van de verkiezingen extreem uitvergroot door de media, maar het eindresultaat is dat Rutte gewoon met Samson in bed kruipt, omdat hun ideologie blijkbaar niet zo sterk verschilt als men de burger wilde wijsmaken.
Die verdeel-en-heers-politiek is iets waar de stemgerechtigde burger doorheen moet prikken. Hij moet beseffen dat er feitelijk slechts twee blokken zijn in de Nederlandse politiek: pro-Brussel en anti-Brussel. Daar gaat het om, de rest is feitelijk bijzaak.
Er zijn genoeg standpunten van Wilders die ik niet onderschrijf, en misschien voel ik me ideologisch beter thuis bij de Libertarische partij, de Piraten, of - waarom niet - VNL, maar ik verwacht geen krachtig geluid van splinterpartijtjes, hoe sympathiek ook. Zetels, dat is wat we nodig hebben.

Gootbalkoning | 12-01-16 | 22:23

@Gallemies | 12-01-16 | 22:12
Inderdaad.
Wat ik ook niet begrijp is dat men zwijgt. Echt, hebben die politie-agenten, politici en weet ik wie geen moeder/vrouw/dochter?
Eens was ik zo trots op het vrije, tolerante Nederland waar iedereen gelijk behandeld werd. Er is weinig meer van over. Beangstigend en bedroevend.

Maria.1 | 12-01-16 | 22:19

Van klaveren is een van de betere kamerleden. VNL prettig alternatief. Maar zit die bouwvakker bonttes er nu wel of niet bij?

Pomster | 12-01-16 | 22:19

Desmoulins | 12-01-16 | 22:11

+ te worden...

Desmoulins | 12-01-16 | 22:17

Prima stukkie van die VNL meneer.
Snijdt meer hout dan dat minder, minder, minder gebral van Gekke Greet.
Zal minder instemmend petjes geknik (en minder virtuele zetels) opleveren dan Geert's gebral, maar deze meneer begrijpt het iig beter.
Ik ga eensch kijken of Joram nog meer zinnigs te melden heeft de komende tijd.

Berbaar | 12-01-16 | 22:16

in pre-christelijke tyden waren man en vrouw meer gelijk.
onze volksaard en cultuur heeft wat dat betreft 'de wonden' van het christendom weer doen helen.
en nu staan we voor een nieuwe strijd en uitdaging.
nemeton | 12-01-16 | 22:07

Ik vond dat altijd al erg ironisch; zó lang hebben die NRC-en Volkskrant-intellectuelen decennia hun uiterste best gedaan om allerlei onzinnige achterlijkheden van de christenen eruit te krijgen, en dat zijn dezelfde mensen die pleitten voor de massale instroom van mensen die nóg veel patriarchaler, nóg veel achterlijker, nóg veel onredelijker zijn dan de christenen van de vorige eeuw... zijn we net van al die onzinnige ellende af, beginnen we weer van voren af aan!

Gallemies | 12-01-16 | 22:12

Het had best wat kunnen worden met die van Klaveren maar wat anderen ook al hebben gezegd, door met dat failliete maffiamaatje in zee gaan, heeft hij alle opgebouwde crediet wel weer zo'n beetje verloren.

zwellevertje | 12-01-16 | 22:12

Misschien is er toch nog hoop voor Europa gekomen: het volledig in de schijnwerpers staan van de uitwassen (dus het gewone) van de islam.
-
Schijnwerpers die zo vel schijnen dat zelfs de linkse topdwaasvan Jole niets anders meer kan dan al terugtrekken wegsputteren.

appeltjesgroeneweide | 12-01-16 | 22:11

Duitse mannen en hun blonde dochters... Ik weet dat de tijden zijn veranderd, maar dit gaat nog wel een staartje krijgen bij onze buren.

D.Turpin | 12-01-16 | 22:11

LieberLiber | 12-01-16 | 22:06

De gevestigde orde die verantwoordelijk is voor deze ellende waar we al jaren in vastzitten. Blijft u zich maar richten op de nuances om niet te gediskwalificeerd door diezelfde gevestigde orde. Wie nu nog de vorm boven de inhoud prefereert is niet helemaal goed wijs. Het is geen één voor twaalf maar vijf over twaalf.
Vergeet u gemakshalve ook maar de landelijke haatcampagne die men al jaren voert tegen de PVV, weer door de gevestigde orde.
Trappen tegen de schenen van de gevestigde orde moeten we niet willen nee...

Desmoulins | 12-01-16 | 22:11

@Desmoulins | 12-01-16 | 21:43
100% eens.

Parsons | 12-01-16 | 22:10

@La Bailaora | 12-01-16 | 21:56
@Desmoulins | 12-01-16 | 21:56

Als je zijn achtergrond in Zuid-Amerika bekijkt, kun je begrip hebben voor zijn standpunten. Maar inderdaad, het schuurt tegen socialisme aan, het soort socialisme dat naïviteit geboren wordt.
We plegen links gedachtengoed hier nogal eens te verketteren - en terecht - maar ik ben ervan overtuigd dat veel socialisten feitelijk libertariërs in de dop zijn, goedwillende maar misleide naïeve geesten, die met wat meer kennis van maatschappij en economie op een heel ander spoor kunnen worden gezet.

@Desmoulins, ik ben altijd een bewonderaar van Benedictus geweest - een uiterst intelligente man met een realistische wereldvisie. Maar helaas is het zo dat wereldvreemde idioten als JPII (en in mindere mate Franciscus) veel succesvoller zijn als paus, omdat ze het moeten hebben van een "menselijke", zachtmoedige uitstraling, ongeacht de inhoud.

Gootbalkoning | 12-01-16 | 22:10

Van Klaveren is niet helemaal gek, maar dat hij in zee is gegaan met mafiamaatje Moscowitz is een vrij stomme zet, dat hij uit de PVV is gestapt wegens de samenwerking met Front Nationaal met name de homo uitspraken van voorlieden vond ik wel terecht.

bijna_raak | 12-01-16 | 22:10

De EU heeft geheime plannen voor overvolle treinen terug naar afzender al klaar staan.

Hiesjes | 12-01-16 | 22:09

Joram. Goed verhaal, zoals vaker. Maakt voor mij geen verschil. Zolang Moszko bij jullie loopt stem ik niet op jullie.

Ikhebeenvraag | 12-01-16 | 22:07

wat betreft vrijheid van vrouwen in de samenleving moeten we af van steeds de joods-christelijke wortels
te benadrukken.
dat is een , alhoewel geemancipeerde , patriarchale vorm van samenleven gelijk de islam.
in pre-christelijke tyden waren man en vrouw meer gelijk.
onze volksaard en cultuur heeft wat dat betreft 'de wonden' van het christendom weer doen helen.
en nu staan we voor een nieuwe strijd en uitdaging.

nemeton | 12-01-16 | 22:07

Wat een gelul. 'Om te komen tot een brede en wezenlijke analyse van een enorm vraagstuk: islamitische integratie in het Westen', schrijft Joram. Daar gaat ie de fout in, dat is geen vraagstuk, dat is een door links/EU/het kapitaal aan ons opgedrongen werkelijkheid. Wij zitten nu met de ellende, islam is onderwerping, dus integreert nooit, da's de waarheid.

d' 8hØker | 12-01-16 | 22:07

Tja,als we dat nou niet wisten. Dit is niets nieuws onder de zon. Zoald Job Cohen het verhaal zoals hierboven omschreven als de beste kon uitvoeren.

Nog steeds en vreemd geldt dat voor geheel west Europa heeft links een verlammende invloed op deze discussie en hebben deze landen eveneens een linkse politiekcorrectheid. Overal in deze landen werpt links zich op als beschermheer van dit gedoe. Doodsbang voor rechts, gewoon om de macht te verliezen.

braamstruik | 12-01-16 | 22:06

Ik heb Joram nu een tijdje gevolgd en eerlijk gezegd vind ik hem een verademing ten opzcht van Wilders. Wilders zegt zaken die gewoon heel erg waar zijn, maar de manier waarop hij dat doet zorgt er voor dat ik regelmatig met kromme tenen in mijn schoenen zit.
.
Van Klaveren zegt ongeveer dezelfde dingen maar dan met een meer afgewogen onderbouwing en op een rustige toon. Het partijprogramma van VNL ziet er behoorlijk doordacht uit.
.
Ik vind hem een zeer goed alternatief voor Wilders en het verbaast mij dat hij niet in de peilingen stijgt, terwijl de PVV als een raket omhoog schiet. Wilders trekt kennelijk veel meer aandacht door schreeuwerig tegen de schenen van de gevestigde orde re schoppen.

LieberLiber | 12-01-16 | 22:06

Netjes opgeschreven Van Klaveren. Ik wordt alleen een beetje moe van dat gezeik over "joods-christelijk" en "humanisme van Erasmus". De beschaving die we nu hebben hebben we niet te danken aan het christendom. In de tijd dat de christenen het voor het zeggen hadden hadden we het feodale stelsel, je weet wel: horigheid en was slavernij algemeen geaccepteerd. Gingen 'afvalligen' op de brandstapel......
De vrijheid en beschaving die we nu hebben, hebben we te danken aan het opnieuw ontdekken van de Grieken! Renaissance en in het verlengde daarvan Verlichting!
Fuck joods-christelijk en Erasmus' humanisme! Lang leve de beschaving van het atheïstisch Griekse en daaruit voortvloeiende denken van tientallen zoniet honderden zeer grote rationele filosofen!

Aristotalloss | 12-01-16 | 22:06

Prettig om te weten dat er nog intelligente kamerleden zijn. Goed stuk Joram. Jij moet lijsttrekker worden van VNL.

marco2304 | 12-01-16 | 22:05

Na 1 uur wisten ze in Istanbul al wie de dader van de aanslag was, zijn leeftijd, afkomst en zijn beweegredenen. Hij lag weliswaar in stukjes op de grond. Maar toch. OpMerkelijk.

Piet Karbiet | 12-01-16 | 22:05

Hulde Joram van Klaveren!
U mag hier wel wat vaker stukjes deponeren. :)

saintinel | 12-01-16 | 22:05

'Om te komen tot een brede en wezenlijke analyse van een enorm vraagstuk: islamitische integratie in het Westen.'
Dat gaat hem niet worden door dit (Iman vertelt dat moslims in Europa alle vrouwen moeten verkrachten en de wereld moeten veroveren door mannen te doden): www.dailymail.co.uk/news/article-32402...

12ejordan | 12-01-16 | 22:03

Pressesprecherin Politie in Keulen,Mevr Kaiser, die vond dat het bij oud en nieuw allemaal zo lekker rustig was is weggejorist d.w.z.. ze is zelf weggegaan geworden.
www.express.de/koeln/konsequenzen-nach...

jan huppeldepup | 12-01-16 | 22:02

Zelfs bij DWDD werd vanavond door de commentatoren pers en politiek opgeroepen niet langer te zwijgen. Er is nog hoop!
Road to serfdom | 12-01-16 | 21:34

en er kwam zelfs uit dat Fidan Elkiz de vrouw van Wierd Duk is

en dat Wierd schandalig werd behandeld werd door collega's Jole werd niet genoemd maar wel bedoelt natuurlijk.

Petroselinum crispum | 12-01-16 | 22:01

Er openlijk over kunnen praten veranderd alles.
Niet...!
Het problem blijft en wordt steeds erger.

Lekker je kop in het zand houden hoor!

Other_Andy | 12-01-16 | 22:00

Dr. Plofkop | 12-01-16 | 21:55

Niet allemaal, zie toch langzamerhand wel een kleine kentering, zo hoor je Samsom ook niet meer over zijn 200duizend asielzoekers, die zit zich nu in een hoekje heel erg te schamen vanwege zijn timing.
En die move met Mafiamaatje Mosko snap ik ook niet, die Bontes vond ik altijd een kerel die echt recht door zee was.

eerstneukendanpraten | 12-01-16 | 22:00

Gerrit gordijnstok | 12-01-16 | 21:58

Geert is duizendmaal groter, bekender en kundiger dan deze verrader.
Zonder de PVV zat Joram niet eens in de Kamer.
Kijk wat hij Bontes heeft geflikt. Buitenspel gezet als een hond voor een chantabele, geroyeerde advocaat.

Desmoulins | 12-01-16 | 22:00

@Gootbalkoning | 12-01-16 | 21:48

Ik weet niet meer wie het ooit zei:

"Democratie: dat zouden we best eens kunnen proberen."

De minachting van onze overheid naar de burger is zo groot dat alles momenteel geoorloofd lijkt om maar in het zadel te blijven zitten.

BenBinnen | 12-01-16 | 21:59

Die Duitsers zeggen wat betreft Keulen nog steeds niet waar het om draait. Ze noemen alleen de nationaliteit van de verdachten. Maar het feit welk paspoort ze hebben is niet de bindende factor van de groep van 1000 en soortgelijke groepen. Ook niet of ze asielzoeker of vluchteling zijn. Ook niet dat ze uit bepaalde landen afkomstig zijn.
.
De enige overeenkomst is dat ze allemaal een islam-achtergrond hebben. Ze maken allemaal deel uit van een zelfde club, met dezelfde denkbeelden en dezelfde haat tegen de westerse leefstijl. Hun gedrag is gebaseerd op een ideologie die ze met de paplepel is ingegoten.
.
Als ze allemaal tot dezelfde motorclub hadden behoord dan was dat wel al snel naar buiten gekomen. Dat ze allemaal tot dezelfde religeuze club behoren wordt nog steeds krampachtig NIET gezegd. Ondanks alles weigert de goedmens nog steeds het daadwerkelijke probleem te benoemen en draait er nog keihard om heen.

LieberLiber | 12-01-16 | 21:58

jammer dat ie Moskofiets heeft binnengehaald

Petroselinum crispum | 12-01-16 | 21:58

Fucking jammer dat eenstem op hem een verloren stem lijkt.
Ook de dienstplicht weer terug vind ik ijzersterk.
Ik twijfel nog, maar hij is misschien wel beter dan Geert, alleen is de vraag red ie het?

Gerrit gordijnstok | 12-01-16 | 21:58

Fijne conclusie die zo'n tien jaar te laat komt. Aangezien we heden ten dage een stap verder leven in de ellende, pleit ik voor het volgende. Aangezien de politiek het veel te druk heeft met wegkijken, politie is wegbezuinigd en helemaal niets meer mogen, wil ik mezelf beroepen op artikel 8 van de universele rechten van de mens. Dit artikel stelt dat de wet mijn mensenrechten beschermt. Maar hoe gaat dit in de dagelijkse praktijk? Vraag het aan één van de 500 vrouwen die aangifte heeft gedaan in Keulen. Politiek kiest liever voor het knuffelen en zalven van een stelletje zwijnen dan het benoemen van de werkelijke problematiek, politie krijgt de opdracht om als een stelletje struikrovers te fungeren terwijl onze vrouwen en masse worden aangerand en erger... Goed, de wet beschermt dus niet meer mijn mensenrechten. In mijn optiek is dat een keuze van Den Haag (wegkijken om maar het eigen pluche te behouden). Dan wil ik het recht hebben om mezelf te bewapenen en mijn rechten van de mens voor mijn familie en mezelf te verdedigen. Dit is mijn keuze niet maar ik laat mezelf niet terroriseren door een islamitische invasie die met de dag arroganter wordt.

Corrie-Corky | 12-01-16 | 21:57

"Zelfs bij DWDD werd vanavond door de commentatoren pers en politiek opgeroepen niet langer te zwijgen. Er is nog hoop!"
Road to serfdom | 12-01-16 | 21:34
====
Ja, viel mij ook op, wie weet...
malang | 12-01-16 | 21:50

Ja dat viel me niets tegen! We zijn gelukkig al een stuk verder dan ongeveer 15 jaar geleden. Nu zegt de PvdA al dingen die in de jaren 90 al te rechts waren voor de VVD.
Maar daar ligt meteen het probleem van VNL. Ze verwoorden hun mening keurig en ik ben het op veel punten met hen eens. Maar hierdoor onderscheiden ze zich niet genoeg van de politieke elite (VVD PvdA CDA d66)
Soms moet je nou eenmaal ongenuanceerd schreeuwen zoals Wilders om het verschil duidelijk te maken.

Rest In Privacy | 12-01-16 | 21:57

Gootbalkoning | 12-01-16 | 21:52

Deze paus is een wegkijkende islamapologeet die akelig tegen het socialisme aanschurkt. Een ramp voor de katholieke kerk. Nog nooit is de zuivering van christenen zo massaal geweest en nog nooit is het zo stil geweest vanuit het Vaticaan.
De vorige paus bijvoorbeeld was wat realistischer betreft de islam.

www.lifesitenews.com/blogs/the-world-...

Desmoulins | 12-01-16 | 21:56

@Gootbalkoning | 12-01-16 | 21:52
denk je echt dat ie sympathiek is als ie de islam verdedigt, zeker na wat er allemaal gebeurt in Europa?

La Bailaora | 12-01-16 | 21:56

@malang | 12-01-16 | 21:50
Zelfs hoofdpiet zei in zijn verhaal tegen "rechts" dat hij ook zat had van al die rottige lichtgetintiers.

frank87 | 12-01-16 | 21:55

eerstneukendanpraten | 12-01-16 | 21:37 Joop commenters lijden in sterke mate aan een Calvinistisch Stockholm-syndroom. Alles is onze schuld, getintiërs zijn per definitie zielog en lievv, je weet tog. Verder een uitstekend stuk van v. Klaveren. Het is erg jammer dat Bontes ingeruild is voor die charlatan van een Moszko. Anders had er een serieus alternatief op rechts kunnen ontstaan...

Dr. Plofkop | 12-01-16 | 21:55

Wat is hier nieuw aan? Dit geluid hoorde ik vandaag zelfs bij DWDD.

mr. Quispel | 12-01-16 | 21:55

jan huppeldepup | 12-01-16 | 21:33

Dacht je dat je daar door de ballotage van islamofacist van Jole zou komen?

eerstneukendanpraten | 12-01-16 | 21:55

Toch is het volgens Joop.nl nog steeds allemaal de schuld van de blanke man .

Castor12 | 12-01-16 | 21:55

Het is vooral erg jammer hoe feministen consequent steken laten vallen. Dít is bij uitstek een issue waar ze aandacht voor zouden moeten hebben, als een soort basaal beschavings-ding, om te zeggen dat wij zulke toestanden hier pertinent NIET willen en NIET pikken. In plaats daarvan is de hele retoriek vastgeroest in zinloze en oninteressante discussies omdat er vooral niks ''racistisch'' gezegd mag worden. Nooit. Wijdverbreide problemen die 'glaringly obvious' zijn gauw weer terug onder de boerka moffelen onder het mom van 'niet élke moslim slaat zijn vrouw'. Dat, met de onwil om 'dingen op te dringen' omdat dat zou betekenen dat witte vrouwen hun neus in de zaken van die moslima's steken. Uiteindelijk komt het erop neer dat geen enkele (significante) groep van de hele linkse kliek zich hieraan durft te branden of te wagen. Het is vooral een verplichte lippendienst aan meningen en ideeën- maar het heeft nog nooit een aanranding voorkomen.

Het eindeloze respect voor de culturele nukken van moslim-ego's (zo groot als de maan die ze aanbidden, zo fragiel als het fijnste porselein) werkt hoogstens averechts. Ons gesmeek, geslijm en gesoebat bevestigt alleen maar hun diep problematische houding. Als ze zich gedragen als piraten en hooligans op speed, hoeven we ze niet te benaderen alsof het diepgevoelige poëten en kwetsbare bloempjes zijn.

Wat we in een eeuw hebben opgebouwd aan vrouwenrechten wordt nu door pure lafheid vergooid. Je kán niet wegkijken als jonge moslima's worden besneden of uitgehuwelijkt onder het mom van 'daar steken wij onze blanke neus niet in' of 'we begrijpen het niet' omdat het ook de hele maatschappij aftakelt. Keulen was, zoals bleek uit de latere berichten, absoluut geen geïsoleerd incident van een paar marge-figuren en te verwachten als je niks wilt bestrijden aan die fundamentele achterlijkheid en gebrek aan respect. Hoe lager de drempel wordt voor wangedrag door de lafheid die we per se tolerantie moeten noemen, hoe meer van dat wangedrag zal plaatsvinden. Niemand durft zich nog te profileren. Hoofddoek op? Hoezee, you go girl! Moedig! Hoofddoek af: wat goed! Wauw! Fantastisch! Wat dit soort dingen betreft lijkt het soms een essay-wedstrijd te zijn wie het minst kan zeggen met de meeste woorden.

Mensen worden geofferd op het altaar van de schijnheilige, moraliserende idioten die te star zijn om hun ongelijk toe te geven en daarom maar alles om zich heen willen afbreken om maar geen afstand te doen van hun waan en hun ego... ongetwijfeld bij sommigen gevoed door beschimmelde wiet die al net zo muf is als hun onverzorgde dreadlocks. Dat maakt me heel boos. Net als na Bataclan; ik wilde ze toeschreeuwen 'heb je nu dan wat je wil?'

Hier is al zo lang en zo vaak voor gewaarschuwd, maar ze zullen het niet in hun Belangrijke Meneren-torens hebben gehoord. De machteloze mensen mogen de consequenties van hun verschrikkelijke beleid ondergaan en als doekje voor het bloeden is er een politiechef opgestapt.

Een trap na. Zo. Dat moest er even uit.

Gallemies | 12-01-16 | 21:54

@jan huppeldepup | 12-01-16 | 21:33
Ik denk dat "EINDI SIDA" of "EINDI AIDS" beter werkt...

frank87 | 12-01-16 | 21:54

Goed en netjes met cijfertjes gelardeerd betoog, dat echter beter in de Azijnbode, de Keuriggazet of de Andere Wangkrant zou zijn opgeborgen. Hier hoeft tenslotte (bijna) niemand meer te worden bewogen om de mond open te doen, nietwaar.

De Vrijlansier | 12-01-16 | 21:53

"Bestuurlijk zwijgen"
De politici waar we nu (nog) mee zitten hebben geen carrière gemaakt door daadkrachtige, goede of doeltreffende beslissingen te nemen maar door (haast manisch te noemen) politiek correct te zijn.
-
Deze politici hebben echt geen idee hoe deze problemen moeten aanpakken.
Vandaar dat ze massaal "bestuurlijk zwijgen".

moitambien | 12-01-16 | 21:53

Nu is het vandaag nog maar 13 januari en waar gaat het gros van de topics weer over? De islam en het daarbij horende geweld. Wanner zou het dan ooit eens ophouden?

eerstneukendanpraten | 12-01-16 | 21:53

jan huppeldepup [ 12-01-16 ] 21:33
" unwort des jahres " dat betekent toch echt iets anders. * iets met klok en klepel mompelt *

brughslurph | 12-01-16 | 21:53

Wat hier staat kun je ook binnen 3 regels samenvatten, alleen wil in nog wat politiek correct geneuzel corrigeren: Overheden hebben niet gezwegen, ze hebben VERzwegen. Moedwillig de misstanden in de doofpot drukken. En zolang de instroom blijft aanhouden kun je de gevolgen wel gaan benoemen, maar een kind weet dat je eerst een buitengrens hebt te sluiten en zolang die er niet is een BINNENGRENS. Punt 7: Die gasten die zich hier willen vestigen zullen zich moeten conformeren aan de normen en waarden van de NL samenleving en anders return-to-sender. Dus van Klaveren, geen woorden maar daden. In mijn beleving is er al teveel misgegaan om deze invasie goed af te laten lopen.

Leonardo-lll | 12-01-16 | 21:52

@La Bailaora | 12-01-16 | 21:50

De paus is een sympathieke, naieve goedzak, die eens een paar boeken van Nietzsche zou moeten lezen om van zijn slavenmoraal verlost te worden.

Gootbalkoning | 12-01-16 | 21:52

Niet zo gek dat die primaten de sharia onderling willen handhaven.

Sendis | 12-01-16 | 21:51

Vandaar ook de term 'islamitische testosteronbommen'...
Is zo duidelijk als dat water nat is.

Desmoulins | 12-01-16 | 21:50

"Zelfs bij DWDD werd vanavond door de commentatoren pers en politiek opgeroepen niet langer te zwijgen. Er is nog hoop!"
Road to serfdom | 12-01-16 | 21:34
====
Ja, viel mij ook op, wie weet...

malang | 12-01-16 | 21:50

He jongens, maar de Paus zegt toch echt dat Allah dezelfde god is als die van de christenen, dus wat zeuren jullie nou toch over islam:
www.youtube.com/watch?v=-6FfTxwTX34

La Bailaora | 12-01-16 | 21:50

Beste Joram,
je hebt natuurlijk helemaal gelijk.
Alleen jammer dat de huidige 2de kamer (afgezien van je makker Louis en de Geertianen) men niet bij zal draaien en/of de oogkleppen af zal zetten.
Ook niet die partij wiens economisch beleid je meer bij jou vond aansluiten dan dat van de PVV.

Want wie A zegt zal ook B moeten zeggen.
En B is in dit geval een hele grote schoonmaak, beginnend met heel wat PvdA'ers en andere linkse figuren zoals de helft van de VVD wegjorissen.

En dat gaat het beste kabinet van voor de 3de wereldoorlog natuurlijk niet op zijn hals halen.
Het tapijt waar alles onder moet is blijkbaar nog niet vol.

Oftewel, goed plan, gaat niet gebeuren.

Nuchternederland | 12-01-16 | 21:49

@Exilium

VNL is vooral een slap aftreksel van de PVV. Zolang de PVV de grootste is zie ik weinig in dat minipartijtje met Bram het maffiamaatje.

CJansen | 12-01-16 | 21:49

Exilium | 12-01-16 | 21:46

Feitelijke inhoud?
Proest.
Wat is er nieuw aan dit verhaal behalve een misschien wat acceptabelere vorm voor de vormfetisjisten onder ons?
Ik zal het u zeggen: niets.

Desmoulins | 12-01-16 | 21:49

Ik mag die Joran wel, met zijn gladde kapsel.

Handsomeboy | 12-01-16 | 21:48

Wat we in Nederland, Engeland, Zweden en Duitsland vooral zien is zwijgen en liegen uit angst voor de burger.

Dat is een belangrijke, en zorgwekkende ontwikkeling. In het verleden was het vaak zo dat het verdraaien van de waarheid als een positief gerichte drijfveer werd gezien. Het blazoen van de multiculturele samenleving en het imago van asielzoekers en moslims in het algemeen moest worden opgepoetst.

Maar tegenwoordig heersen overal angst en negatieve reflexen. "We moeten wel liegen want extreem-rechts mag hier niet van profiteren".
Dat is een zorgelijke ontwikkeling omdat het aantoont dat de bestuurlijke elite het contact met de burger verloren heeft, en geen andere uitweg meer ziet dan liegen en bedriegen om haar positie te behouden.

En parallel hieraan zien we dat diezelfde angst wordt gebruikt om het fundament onder de Europese democratie weg te zagen. De stem des volks is gevaarlijk. Het overhevelen van bevoegdheden van direct gekozen politici naar intern benoemde bureaucraten is ingegeven uit pure angst om wat een mondige, kundige burger zou kunnen aanrichten in het stemhokje. Juncker zou democratie in Europees verband het liefst helemaal uitbannen, daar maakt hij geen geheim van.

De leugentjes om bestwil hebben plaats gemaakt voor keiharde manipulatie van media en publieke opinie. De fluwelen handschoenen zijn uit, het eindspel is begonnen. Wie komt er als winnaar uit?

Gootbalkoning | 12-01-16 | 21:48

Maja Mischke7758 | 12-01-16 | 21:42

Prima verwoord Maja! Jammer dat een heleboel van je seksegenoten nog steeds niet schijnen te begrijpen hoe de vork nu echt in de steel zit. Die moeten waarschijnlijk zelf eerst wakker worden geschud doordat zij zelf een keer het slachtoffer van het door jou beschreven geweld worden. Gewoon triest...

eerstneukendanpraten | 12-01-16 | 21:48

Wat raar dat iedereen applaudiseerd. Had niks met vrouwenonderdrukking te maken. Het was gewoon een terreurdaad tegen het vrije westen. Vooraf gepland.

Normpje | 12-01-16 | 21:48

Russells Teapot | 12-01-16 | 21:42

Genoeg van de nuances.
Wat is de toegevoegde waarde van de eeuwige zoektocht naar nuances binnen iets dat zo duidelijk als iets is?
Dat relativisme maakt ons alleen maar zwak.

www.doorbraak.be/nl/hafid-bouazza-bood...

Desmoulins | 12-01-16 | 21:47

IkBetaalNixMeer | 12-01-16 | 21:44

Ik moest daar vandaag ook aan denken. Ik zie wel een rol voor satudarah en de hells-angels.
Doen ze meteen wat aan hun imago-probleem....

De Literator | 12-01-16 | 21:47

Wat jammer dat hij bij de PVV is vertrokken, ze konden hem goed gebruiken.
Road to serfdom | 12-01-16 | 21:31

Misschien is het juist wel goed dat hij weg is bij de PVV. De PVV is toch een partij van inhoudsloze schreeuwers die de behoefte aan een sterk, maar beschaafd rechts geluid niet kan vervullen.

Dus de PVV wint de volgende verkiezingen, gaat vervolgens ten onder aan het feit dat er te weinig fatsoenlijke kaderleden rondlopen (laat staan intelligente vulling voor de Kamerzetels) en bij de daarop volgende verkiezingen kan VNL mooi in het ontstane gat springen.

En zolang ze het bij de feitelijke inhoud houden (zie bovenstaand artikel), zullen ze ook voor de minder rechtse partijen een reële coalitiepartner kunnen zijn.

Exilium | 12-01-16 | 21:46

"Dat heeft zijn weerslag op bepaalde groepen mensen die opgroeien binnen dat specifieke religieus-culturele kader en is terug te zien in de bejegening van de vrouw in het algemeen, en in het bijzonder de vrouw die niet islamitisch (genoeg) is."

Laten we er geen doekjes omheen winden. De hoofddoek is ontstaan in de tijd van Mo de veroveraar. De eigen vrouwen werden herkenbaar gemaakt door het dragen van een hoofddoek ten einde niet dezelfde behandeling te krijgen als de overwonnen volkeren: verkrachting, slavernij en te misbruiken oorlogsbuit.

De islamitisch-arabische houding ten opzichte van vrouwen is ronduit schizofreen: moeder en grootmoeder zijn onaantastbare engelen, zussen zijn minderwaardig en dienen de familie-eer te bewaren, vrouwen van andere stammen en zeker van een andere of geen religie zijn loslopend wild.

De zogenaamde eer is een uiting van een extreem minderwaarheidscomplex en zeer gefrustreerde sexuele moraal.

Reaguurder Basic Dimension heeft daar interessante essays over geschreven.

BenBinnen | 12-01-16 | 21:46

Hij heeft gelijk. Dat zwijgen maakt ook medeplichtig. Hij had zomaar mijn stem kunnen krijgen als hij Brammetje niet bij zijn club had gehaald.

BlowingBubbles | 12-01-16 | 21:44

De volksopstand komt iedere dag een dag dichterbij......

IkBetaalNixMeer | 12-01-16 | 21:44

Islamitische achtergrond = moslims.
Goed dat dit onbetrouwbaar heerschap weg is bij de PVV. Meneer had ook weinig problemen met het buitenspel zetten van Bontes. Het is verder een prima stuk maar anno 2016 kan ik hier niet meer warm of koud van worden. Iets met te veel en te vaak in herhaling vallen.

Desmoulins | 12-01-16 | 21:43

IJzersterk betoog, niets op af te dingen, een zakelijke en genuanceerde analyse van de feiten en het probleem dat deze islamitische opvattingen voorstellen, zonder ook maar ergens te versimpelen of te generaliseren.

De linkse tegenargumenten op dit stuk zullen ongetwijfeld weer varianten zijn op "Racisme!" en "Xenofobie!", luid geschreeuwd met de ogen dicht en de vingers in de oren. Zoals wel vaker.

Russells Teapot | 12-01-16 | 21:42

-weggejorist-

Maja Mischke7758 | 12-01-16 | 21:42

'Vrouwen zijn primair dochter, zus, echtgenote of moeder van.
Nee; het is nog veel erger; vrouwen zijn primair bezit van de man.

Tokoloshe | 12-01-16 | 21:42

-weggejorist-

resident prutte | 12-01-16 | 21:41

Is dit het rechts of zelfs extreem-rechts waar goedmens links nu voor waarschuwt? Het klinkt als gewoon gezond verstand. Wellicht is dat de reden dat policor-Nederland er geen vat op krijgt.

"Om te komen tot een brede en wezenlijke analyse van een enorm vraagstuk: islamitische integratie in het Westen."

En dat gaat dus niet: de islamitische wereldbeleving en de Westerse samenleving mengen niet, zijn als olie en water. De Westerse wereld loopt honderden jaren voor op de islamitische wereld en de benodigde inhaalslag wordt niet behaald door integratie, maar door het finaal afwijzen van de idee dat (cq. opvoeden van mensen die geïndoctrineerd zijn over) de pedofiele warlord een nalevenswaardig voorbeeld is.

BenBinnen | 12-01-16 | 21:39

De zoveelste die de problemen allemaal adequaat en eloquent benoemt...
.
Waar blijven de visionairs met werkelijke oplossingen??

Randiaan | 12-01-16 | 21:39

Zit nog wel eens op de Joop (wie vrij is van zonde werpe de eerste steen nietwaar?) te kijken hoe men de laatste tijd reageert op dit soort uitwassen die uit de beerput te voorschijn komen. En ik moet zeggen dat naast een stel stuitende struisvogels die op alle islam-kritiek alleen maar héél hard "lalalalala" gaan lopen roepen er bij de commenters toch steeds meer realiteitszin doordringt. Alleen bij de scribenten zelf is het nog steeds huilen met de pet op, zelfs de dames in deze schuiven de schuld nog nét niet op de aangevallen meiden in Keulen af omdat ze gewoon zelf aanleiding gaven maar het scheelt niet veel.

eerstneukendanpraten | 12-01-16 | 21:37

Ik blijf mij verbazen (en ergeren) over dat "islamitische achtergrond". Zeg toch gewoon "islamieten". Of is dat te "confronterend"?

Lupuslupus | 12-01-16 | 21:34

Zelfs bij DWDD werd vanavond door de commentatoren pers en politiek opgeroepen niet langer te zwijgen. Er is nog hoop!

Road to serfdom | 12-01-16 | 21:34

-weggejorist-

jan huppeldepup | 12-01-16 | 21:33

mee eens

DoeIsRustig | 12-01-16 | 21:33

Iedereen die ontkent dat de islam de achterliggende oorzaak van het probleem is, pleegt verraad tegenover de vrouwen en meisjes die hij of zij kent.

Thunderbird | 12-01-16 | 21:33

Goed gezegd, het is de hoogste tijd om te stoppen met wegkijken en de enorme problemen met de islamieten te benoemen.

Wijze uit het Westen | 12-01-16 | 21:33

Helemaal mee eens! Goede en droge bijdrage van VNL.

marco2304 | 12-01-16 | 21:32

Wat jammer dat hij bij de PVV is vertrokken, ze konden hem goed gebruiken.

Road to serfdom | 12-01-16 | 21:31

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland