Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Arib is klaar met onderzoek Bergkamp

Plus: Voorzitter wil Kamer geen stukken sturen

Reces is geen vakantie dus op vrijdag 18 augustus stuurt Barbara Kathmann (PvdA) een bezorgde mail - medeondertekend door Pieter Omtzigt, Caroline van der Plas, Christine Teunissen (Dieren), Nicole Temmink (SP), Laura Bromet (GroenLinks) en Olaf Ephraim (namens zichzelf) - aan Vera Bergkamp waarin het gezelschap de Kamervoorzitter meedeelt dat het zich 'ernstig zorgen' maakt over het haperende onderzoek naar Khadija Arib. De Kamerleden zijn boos en vragen zich af waarom het zolang duurt en willen 'per ommegaande' helderheid: "Om twijfels over de onafhankelijkheid van het onderzoek te kunnen wegnemen is het van belang dat de relevante stukken over dit onderzoek bij de Kamer bekend worden." Lang verhaal kort: die stukken krijgt de Tweede Kamer dus niet. Plus: Arib is er ook wel klaar mee en stapt naar de rechter.

Bergkamp schrijft deze week aan de Kamer dat ze de daar naar de gevraagde documenten kunnen fluiten. Het onderzoek maar ook de opdracht zelf (de 'gedelegeerd opdrachtgevers' zijn een trio professoren) heeft ze op verzoek van de Tweede Kamer uitbesteed en om de onafhankelijkheid van een en ander te bewaren kan ze zich daar niet mee bemoeien. Over het onderzoek zelf schrijft ze dat het zich 'in een vergevorderd stadium bevindt en richting afronding zou kunnen gaan'. Maar er is vertraging omdat Arib nu wil dat het onderzoek naar haar stopt, dat de informatie die tot dusver over haar is verzameld wordt vernietigd en ze wil een schadevergoeding. Ook houdt ze Bergkamp en het presidium, die gedelegeerd opdrachtgevers en het onderzoeksbureau aansprakelijk. De oud-Kamervoorzitter heeft eerder deze maand Knoops & Knoops in stelling gebracht en nu die niet alle informatie krijgen die ze willen, moet het maar helemaal zijn afgelopen met het onderzoek. Het juridisch duo in een reactie: "Je kunt niet even naar een kantoor gaan en daar honderden pagina’s inzien en uit je hoofd leren. Je mag geen kopieën maken en je moet je telefoon inleveren. Wij vinden: Je moet die documenten kunnen meenemen om zelf wederonderzoek te kunnen laten uitvoeren. Kortom, Arib is al een jaar onderwerp van een geheim onderzoek. Dat is in strijd met alle rechtswaarborgen die wij in onze rechtsstaat kennen." De procedure is volgens de twee half juni al opgestart. Het is volgende maand een jaar geleden dat de hele affaire begon. Bergkamp (of haar opvolger als het nog langer duurt) zal straks niet alleen aan de Kamer maar dus ook aan de rechter verantwoording moeten afleggen.

Reaguursels

Inloggen

Alle leden van het presidium wilden een onderzoek naar Arib. Dus ook Martin Bosma van de PVV en Henk Nijboer van haar eigen PvdA. Voor de betrokken medewerkers van de Tweede Kamer is het stopzetten van het onderzoek ongewenst. Alleen Arib en Bergkamp lijken dat te willen.

RWrw | 29-08-23 | 18:54

De door D66 georganiseerde politieke moord op Arib, uitgevoerd door de meest onbekwame kamervoorzitter ooit, die de baan uitsluitend op basis van haar partijlidmaatschap gekregen heeft.

Tapu | 29-08-23 | 15:58 | 1

Oké, het is dus onmogelijk dat Arib voor een onveilig werkklimaat heeft gezorgd. Bergkamp was gewoon onbekwaam. Een hele opluchting! Het onderzoek kan nu van tafel.

Wiebenick | 29-08-23 | 17:48

Had ooit ook ’n valse aanklacht aan m’n pantalon hangen, dit in een best wel complexe periode. Een jaar lang in de mallemolen van onderzoek en de insinuaties werden steeds ernstiger (lees: fantasie rijker). Uiteindelijk bleek dat ze niets hadden, nul, nada. De Rechter was unaniem. Heb hierna excuses geëist waarna de onderzoekers mij een dringend verzoek stuurde of ik ze ‘met rust’ wilde laten. Heb ze per kerend bericht beschuldigd van kokervisie. Af die tijd is het zo stil als op het kerkhof. Feitelijk moet je doorpakken: direct een smaad zaak er tegenaan gooien.

In de kwestie Arib proef ik dezelfde methodieken. Als ze wat hebben: bewijs het.
Zo niet, dan opzouten.

Unsinkable-Sam | 29-08-23 | 13:24 | 6

@Wiebenick | 29-08-23 | 14:35:
Lees de brief van Omtzigt c.s. nog even terug wil je.

Als je dergelijke procedures niet snapt, en appels met komkommers gaat vergelijken (een strafrechtelijk onderzoek van de politie is van een totaal andere orde), kun je je misschien beter weerhouden van commentaar. Oh en pas op dat je niet in die boterletter van je stikt.

amateurrr | 29-08-23 | 15:04

Stoppen met het onderzoek en de eventuele informatie vernietigen? Is er misschien dan toch ergens sprake van laakbaar handelen geweest van de kant van Arib?

Willibald von Klúúúk | 29-08-23 | 15:06

@amateurrr | 29-08-23 | 15:04: Mijn stelling was dat anonimiteit niet per definitie afkeurenswaardig is. Dat er goede redenen voor kunnen zijn. Lezon.

Wiebenick | 29-08-23 | 17:50
▼ 3 antwoorden verborgen

Nog even als aanvulling op mijn vorige tegeltjes: laten we nog eens even bij het begin van deze affaire kijken.
Twee anonieme brieven, dat is alles waar dit op gebaseerd is.
Daar ga je toch geen onderzoek op gelasten? Daar kun je toch niks mee? Daar mag je zelfs niks mee.

KeesBruin | 29-08-23 | 12:30 | 7

@Wiebenick | 29-08-23 | 12:39: appels en peren vergelijken. Dit is een civiele kwestie, geen strafrecht, zoals Burgerking al opmerkte.
Laat die anonieme helden eerst maar eens achter de coulissen vandaan komen. Arib is al lang weg als voorzitter en zelfs uit de kamer vertrokken, dus nu hoeven ze niet bang meer te zijn. Wat let hen om alsnog in de openbaarheid te treden, en zaken met open vizier aan te kaarten?

KeesBruin | 29-08-23 | 13:15

@Burgerking | 29-08-23 | 13:08:
Dat zeg ik ook niet. Maar als anonimiteit zo'n slechte zaak is zou de politie hier ook niets mee doen. Je kunt vermoedens melden, harde bewijzen zijn er uiteraard in veel gevallen nog niet. Dat is niet laf of zo. Anders zou alleen actie ondernomen kunnen worden als het bewijs tot op de komma rond is. Dat is zelden het geval. Het begint vaak met (al dan niet vage) vermoedens en dan is het aan instanties om uit te zoeken of er grond voor is. Anoniem klagen/ melden kan noodzakelijk zijn ter bescherming van de klager/melder.

Wiebenick | 29-08-23 | 13:30

@Wiebenick | 29-08-23 | 13:30: Je schijnt het maar niet te kunnen begrijpen. Anonimiteit is in civiele zaken inderdaad een slechte zaak, zeker als je alleen op anonieme bronnen afgaat om onderzoek wilt doen. Het is iets heel anders wanneer het om het vermoeden van strafbare feiten gaat, dan kunnen anonieme bronnen mogelijk helpen om misdaden te voorkomen of zelfs levens te redden. Dit is een voorbeeld van de "fallacy of equivocation".

Argyronauta | 29-08-23 | 20:15
▼ 4 antwoorden verborgen

Weer een verongelijkte medelander die geen enkele vorm van zelfkritiek heeft en in volledige ontkenning kan leven inzake haar eigen inbreng in deze klucht.

tobleroneisirritant | 29-08-23 | 12:20 | 2

Tja, die Bergkamp is err eentje.
Ze vertrekt niet voor niets.

donkieshot | 29-08-23 | 12:26

@donkieshot | 29-08-23 | 12:26:
Liever incognito shoppen in New York van onze centen. Zo zijn al die wijven. Dikke zonnebril op zodat je niet wordt herkend.

Twee Jeetjes | 29-08-23 | 14:29

Even hardop dromen: Arib wordt de premierskandidaat van BBB of NSC. (Maar dat is vast al eerder in de panelen geopperd.)

tectonicos | 29-08-23 | 12:00 | 7

@W_F | 29-08-23 | 12:07: lijkt me realistischer dan premier. Dat zie ik eerder weggelegd voor het Mona toetje.

Harrie-Couvert | 29-08-23 | 12:16

Ik doe mee. Ariba als partijloos premier. Zegt haar Marokkaanse nationaliteit op en vormt een kabinet met NSC, BBB, PVV en SP

Arnold Layne | 29-08-23 | 12:53

@Arnold Layne | 29-08-23 | 12:53: Zucht. Succes met opzeggen.

ruud76 | 29-08-23 | 14:06
▼ 4 antwoorden verborgen

We hebben werkelijk een maatschappij van watjes gecreëerd. Jemig, de tenen zijn tegenwoordig meters lang en de zieltjes zo teer als het dunste bladgoud. Kan men dan ook helemaal niets meer hebben? Als ik vroeger werd uitgekafferd door de baas dan voelde je je wel rot, maar zo gaat dat nu eenmaal in het leven. We zijn nog steeds zoogdieren in een wereld waar het recht van de sterkste geldt. Hier vind je wat, daar laat je wat en je wordt er echt sterker van. Maar op dit moment: de wereld is knettergek aan het worden. Mijn motto: doe wel en zie niet om. Vooruit kijken, niet achterom.

Graeme Reaper3779 | 29-08-23 | 11:52 | 6

@Graeme Reaper3779 | 29-08-23 | 13:21:
"Versta je onder weldoen ook klachten al bij voorbaat bagatelliseren?" Een antwoord is zeker teveel gevraagd.

Wiebenick | 29-08-23 | 13:35

@Wiebenick | 29-08-23 | 13:35:
Ik zou ook niet op zo een domme vraag antwoorden. Misschien je best eens doen om niet zo suggestief te formuleren. De rancune druipt er af.

amateurrr | 29-08-23 | 14:11
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik merk dat die Arib-kwestie een identiteitspolitieke zaak is geworden. Rechts loopt weg met Arib (extreem handig natuurlijk dat ze Marokkaans is, want dat komt dan lekker inclusief over dat je een vrouw van kleur steunt) en links pleit voor veiligheid op de werkvloer. En het feit dat het alom gehate D66 de huidige voorzitter levert versterkt de gevoelens.
Er was al langere tijd kritiek op Arib vanuit de interne organisatie. Veel kundige en ervaren mensen die al langdurig voor de Kamer werkten zijn door haar vertrokken. Dit is breed beschreven en niemand nam het voor Arib op (behoudens de opmerking dat ze een kundig voorzitter was). Het volledige presidium, coalitie- en oppositiepartijen inclusief haar eigen PvdA, vonden een onderzoek noodzakelijk. Natuurlijk; als je als politiek de samenleving de maat neemt, moet je een voorbeeld zijn in je eigen organisatie. Maar opeens wordt het een identiteitskwestie waar diverse politici nog graag even een slaatje uit slaan. Ik vind het bijzonder lelijke politiek.
Ik geloof dat kritiek op het onderzoeksproces terecht is, er gaan ook dingen niet goed, maar dat pleit Arib nog niet vrij. En die arme Bergkamp (die verder geen partij is) is natuurlijk de gedroomde kop-van-jut.
Ik zou zeggen, gewoon afwachten en het vooral niet politiek maken. Dit is een arbeidsomstandighedenonderzoek. Als Arib niets fout heeft gedaan, heeft ze ook niets te vrezen en gezien de aandacht voor dit onderzoek acht ik de kans dat dit onderzoek gestuurd of beïnvloed wordt als bijzonder klein. Maar ja, ik ben dan ook geen complotdenker.

rederijker | 29-08-23 | 11:47 | 10

@KeesBruin | 29-08-23 | 12:15:
Als uw ogen niet zien dat vóór Kaag D66 maar 8 zetels had, tijdens Kaag 24 zetels en na Kaag 7 zetels, dan snapt u natuurlijk niet dat al die spotjes op de NPO met Kaag en de Kaag docu met Shila Rijxmam, iets kunstmatigs in elkaar gedtaaid is wat niet de echte D66 was. Dus de laatste coalitie was fake, en uit liefde voor Nederland dient u gezonde argwaan te hebben tegen alle beleid van Kaag.

Twee Jeetjes | 29-08-23 | 14:39

Mee eens. Ik heb jaren geleden al van meerdere mensen die in de Tweede Kamer werkten gehoord dat Arib een onmogelijke vrouw was. En dat bijna iedereen die veel met haar moest samenwerken, het hazenpad kocht. Dus dat er over haar geklaagd is, verbaast me niet. Alleen een beetje laat, heb ik het idee.

Après toi | 29-08-23 | 14:51

@KeesBruin | 29-08-23 | 12:08: Denk dan bijvoorbeeld aan fractiemedewerkers, die Kamerleden ondersteunen. Arib versleet hen in hoog tempo.

Après toi | 29-08-23 | 14:53
▼ 7 antwoorden verborgen

#teamarib

Botte Hork | 29-08-23 | 11:44 | 1

Arib for (december) 2023!

W_F | 29-08-23 | 11:57

Als die anonieme klagers en Bergkamp werkelijk wat substantieels tegen Arib hadden, waren ze er al lang mee voor de dag gekomen. Nu, bijna één vol jaar later, is er nog steeds niets bekend.
Waarom niet? Kennelijk omdat ze met lege handen staan. Zo zit het, vermoed ik.
Nu schuiven ze hun eigen afgang voor zich uit. Als ze werkelijk wat hadden, was Arib allang neergesabeld.

KeesBruin | 29-08-23 | 11:37 | 4

Er lag al een dik dossier over Arib en er is al heel veel naar buiten gekomen over haar handelen. Dus het is wel bekend en daar heeft Arib ook al de gevolgen van ondervonden. Het is niet voor niks dat ze vertrokken is uit de Kamer op een passief-agressieve manier. Ze werd kamerbreed niet gesteund, niet eens door haar eigen partij. Of Arib echt grenzen heeft overschreden is onderwerp van het onderzoek.

rederijker | 29-08-23 | 11:51

@rederijker | 29-08-23 | 11:51: Dan blijf ik nog steeds met twee vragen zitten.
1. Waarom duurt het onderzoek zo belachelijk lang?
2. Waarom mogen Arib en haar advocaten niet vrijelijk over de stukken beschikken, waarom worden de kamerleden systematisch afgepoeierd?
Ik vind het allemaal niet sterk overkomen, wat bij mij twijfels oproept over dit onderzoek.

KeesBruin | 29-08-23 | 12:00

Precies. Tot nu toe hebben we alleen maar heel vage anonieme beschuldigingen gehoord, ja ja, er gingen al lang van die verhalen... Dat onderzoek heeft lang genoeg geduurd en er is nog niet één concrete, niet-anonieme aanklacht gehoord. Het is dan "put up or shut up", de klagers hebben tijd genoeg gehad. Arib is allang weg, dus ze hoeven niet bang te zijn voor wraak als ze werkelijk iets te melden hebben. De conclusie ligt dan voor de hand dat ze niets substantieels kunnen aandragen. Wie klaagt, moet met bewijzen komen, die zijn er kennelijk niet, alleen vage anonieme insinuaties.

Argyronauta | 29-08-23 | 12:02
▼ 1 antwoord verborgen

Onder Arib zou er sprake geweest zijn van "een zeer onveilige werkomgeving", aldus Bergkamp.
Wat zou dat nou concreet betekenen? Stond Arib met een revolver achter haar ambtenaren te zwaaien? Had ze een katana bij de hand, waarmee ze iedere lastige ambtenaar in één klap kon onthoofden?
Zoiets misschien?
Dat is namelijk wat ik als een "zeer onveilige werkomgeving" zou omschrijven. Iets anders lijkt me schromelijk overdreven, en ik vrees dat we juist daar mee te maken hebben.

KeesBruin | 29-08-23 | 11:28 | 5

@Wiebenick | 29-08-23 | 11:39: "prematuur" lijkt me na een jaar onderzoek dat niets oplevert een wat overdreven term. Zoals ik in mijn tegeltje van 11:37 al aangaf: als ze wat substantieels tegen Arib in handen hadden, zouden ze haar allang neergesabeld hebben.
Enfin, we gaan het zien.
En dat het echtpaar Knoops er voor past om stukken wel te mogen inzien, maar geen kopieën of foto's te mogen maken, snap ik heel goed. Dat is toch een absurde zaak? Zo kun je als advocaat je werk toch gewoon niet doen?

KeesBruin | 29-08-23 | 11:50

@KeesBruin | 29-08-23 | 11:50:
Het onderzoek is nog bezig. Er is nog geen uitslag. Moeten ze daar alvast op vooruitlopen om uw goedkeuring weg te kunnen dragen?

Wiebenick | 29-08-23 | 13:38

Een helleveeg die ontzettend tekeer tegen vaak veel jongere medewerkers.

Après toi | 29-08-23 | 14:54
▼ 2 antwoorden verborgen

Niet slim van Arib en haar advocaten. Als ze niks op haar kerfstok heeft, laat maar komen dan. Het 66-lijfblad de NRC brengt dit daarom snel naar buiten. Verdachtmakerij dat kunnen ze wel.

Tiscali-2 | 29-08-23 | 11:20 | 3

Het probleem is. Als ze niks aan haar kerfstok heeft(giggity). Dan verzinnen ze wel wat. Waarom denk je dat dat onderzoek zolang duurt. Dat verzinnen wil ze natuurlijk een stokje voor steken.

Segert | 29-08-23 | 11:28

@Segert | 29-08-23 | 11:28: Dat denk ik ook ja. Anders zou het binnen een paar weken afgerond zijn.

ChalinaRosa | 29-08-23 | 11:33

We moeten ook niet doorslaan - Arib heeft jarenlang slecht leiding gegeven aan de ambtenaren. Dat mag toch wel duidelijk zijn en dat is ook een onderdeel van het voorzitterschap. Ze heeft zo'n beetje haar hele werkzame leven met de PvdA in de kamer gewoond en met de resultaten van haar PvdA zitten we nog steeds. Bergkamp is overigens geen ster natuurlijk.

J.Hendrikse | 29-08-23 | 11:15 | 4

Arib heeft niet slecht leiding gegeven, ze was redelijk veeleisend naar haar ambtenaren. En als tweede kamer medewerker verdien je een zeer goede boterham (door ons betaald via belastinggeld). Dan juich ik het toe dat daar een goede inspanning tegenover staat. Er zijn dus meer Aribs nodig in het rijksambtenaren apparaat.

Klaagbaan | 29-08-23 | 11:23

Na jarenlang slecht leiding gegeven slechts twee anonieme briefjes?

W_F | 29-08-23 | 12:02
▼ 1 antwoord verborgen

Ik vraag me af van welke gemeente Bergkamp binnenkort burgemeester, of van welk adviesorgaan ze bestuursvoorzitter wordt. Ze heeft haar vertrek al aangekondigd, maar ze springt natuurlijk niet zomaar van de carrousel af zonder te weten in welk met dik pluche bedekt stoeltje ze terecht zal komen.

Ze is ook bijzonder geschikt als hoogwaardigheidsbekleder namens D66, ze voldoet werkelijk aan alle eisen. Ze is incapabel, corrupt, ruggegraatloos, achterbaks, niet al te intelligent, volgzaam, initiatiefloos, leugenachtig, afstandelijk en vervelend in de omgang. Het enige dat ze in haar leven ooit met succes af heeft weten te ronden is de cursus mediatraining en liegen in het openbaar.

Kortom, de ideale D66-kandidaat.

Jan Slot | 29-08-23 | 11:01 | 2

Nou nou, laten we niet meteen te hard van stapel lopen! Eerst even een jaartje bijkomen van het hectische tweede kamer voorzittersschap. Hier en daar een paar weekjes naar het buitenland, misschien een symposiumpje of twee, of een cursus luchtfietsen. Daarna gaan we wel eens kijken of er ergens een leuke burgermeesterspost is in een kleine gemeente. Graag in de provincie/buitengebied, waar recent boeren zijn uitgekocht en 'leuke boerderijtjes' te koop staan.

Hersenletsel | 29-08-23 | 11:09

En Arib is de heilige Maria in dit verhaal?

Wiebenick | 29-08-23 | 11:11

Alsof de onderzoekers vlak voor 22 november gaan zeggen: Deze en deze Kamerleden van die en die partij hebben een #MeToo uit hun duim gezogen om hun voorzitter te vervangen door iemand waar ze meer invloed op hadden. Het officiële rapport word uitgesteld tot Sint Juttemis.

W_F | 29-08-23 | 10:59

Arib is algemeen erkend als een van de beste voorzitters ooit. Bergkamp gaat de geschiedenis in als de slechtste voorzitter ooit. En dat D666-mens heeft de euvele moed om haar voorgangster aan te vallen. "De maat nemen" is het D666-credo maar het moet zijn "Anderen onze maat nemen maar onszelf niet". Die partij promoot vrouwen in functies maar ze falen allemaal:
Bergkamp, Kaag, Ollongren, van Huffelen en ja, ook Uslu. En zet Jetten er ook nog maar bij.

langzullenweleven | 29-08-23 | 10:55 | 3

Kan zijn, maar dat betekent nog niet dat Arib geen machtswellusteling kan zijn. Als er meerdere klachten opduiken die daarop wijzen is een onderzoek wel zo netjes.

Wiebenick | 29-08-23 | 11:14

@Wiebenick | 29-08-23 | 11:14: ALs er klachten zijn, dan is het ook wel fair om die klachten te delen met de aangeklaagde, zodat die zich kan verdedigen?

ReyNemaattori | 29-08-23 | 11:46

@ReyNemaattori | 29-08-23 | 11:46:
Er zijn machtsverhoudingen in het spel. Het is nogal naïef om te verwachten dat "in gesprek gaan" één en ander oplost.

Wiebenick | 29-08-23 | 12:25

D66: een partij voor recalcitrante betweters met een passend alleenrecht op het gelijk.

Slough | 29-08-23 | 10:48 | 2

mooi gezegd

langzullenweleven | 29-08-23 | 10:55

I completely agree with myself

Harry99 | 29-08-23 | 11:04

Sow dat is dus het "nieuw bestuur". Schijt aan alles en iedereen.

boerk | 29-08-23 | 10:46

Zullen we als gewone burgers nou ook eens schijt hebben aan de rechtsstaat? Moet je dan eens zien hoe er vanuit de overheid gereageerd wordt.

eismc2 | 29-08-23 | 10:41 | 1

Probleem is dat de rechtsstaat ons -demense- vooral moet beschermen tegen de overheid, niet andersom.

Duwbak_Linda | 29-08-23 | 10:46

Gedrag van Bergkamp komt op mij nogal raar over. Hoe dan ook je zin krijgen, bijv. door te vertragen en de ander de schuld ervan geven.

apek00l | 29-08-23 | 10:41 | 1

En Mark Rutte zag dat Vera het goed doet.
Vera wordt burgemeester binnenkort.

Guusje Nadorst | 29-08-23 | 10:47

En dan doet men alsof de toeslagenaffaire opgelost gaat worden. Dit is dezelfde werkwijze: stukken achterhouden, vertragen, aansprakelijkheid ontlopen (als die er al zou zijn) en verder gedraai en gelieg. En bovenal laf wegloopgedrag. Ik hoop dat Arib gehakt maakt van diegenen die haar weg willen hebben.

Deflatiemonster | 29-08-23 | 10:35 | 1

Brief van Bergkamp is ook mooi wat betreft verantwoordelijkheid afschuiven: Ze ziet dit onderzoek als haar wettelijke taak, maar heeft het uitbesteed is ziet het niet als haar taak om daar toezicht op te houden.

W_F | 29-08-23 | 11:06

Dat krijg je met die rancuneuze D66-ers. Dat ze 100% hun zin hebben gekregen van Rutte in het coalitie-akkoord en dat ze Bergkamp als (meest ongeschikte van de drie kandidaten) als voorzitter kregen was niet genoeg.

Arib moest alsnog kapot. En dat ontploft nu in hun gezicht. Om Rutte dan maar te quoten: "mooi".

_pacman_ | 29-08-23 | 10:34 | 5

Nog een theorie: nu het EU Commissariaat aan d666 is voorbijgegaan, komen ineens toevallig allerlei "feiten" over Wopke naar buiten Toeval? Rancune van een bepaalde kant?

dathoujetoch | 29-08-23 | 10:43

Een partij hoort geen politiek te bedrijven via de eerste kamer. Laat nou D66 dit vaak geroepen hebben en laat nou D66 in Rutte II al een bijzondere positie hebben gehad door niet destijds deel te nemen aan het coalitie maar wel aan tafel zaten als er geld te verdelen viel voor o.a. onderwijs. Ze zijn gewend hun zin te krijgen op ondemocratische wijze.

Deflatiemonster | 29-08-23 | 10:46
▼ 2 antwoorden verborgen

Enorme schuldbekentenis dat ze niet wil dat de resultaten van het onderzoek naar buiten komen. Natuurlijk wil een dader dat niet!

Wedergeboren | 29-08-23 | 10:34 | 14

@Basil Fawlty | 29-08-23 | 12:07: Een onderzoek vindt meestal niet op het dorpsplein plaats, en met goede redenen. Je zal de uitkomst zonder jouw relevante inbreng wellicht tandenknarsend moeten afwachten. Jammer voor jou maar het is niet anders.

Wiebenick | 29-08-23 | 12:31

@Wiebenick | 29-08-23 | 12:31:
Zoiets als jouw "relevante" inbreng (proest) en waarom tandenknarsend? Oh als je onderbuikje aangeeft dat ik pro Arib ben kom je van een koude kermis thuis met die aanname. Ik ben alleen voor een goed en gedegen onderzoek met hoor en wederhoor en wacht heerlijk rustig af.
Tata!

Basil Fawlty | 29-08-23 | 12:44

@Basil Fawlty | 29-08-23 | 12:44:
"Ik denk dat het zal neerkomen op jeukwoorden "onveilige werkomgeving" (wat dat ook moge zijn bij die ambtenaren) en wat horkerig gedrag op de vloer van Arib zoals zoveel voorkomt en dat alles anoniem."
Je neemt de klachten bij voorbaat al niet serieus. Dat is alvast voorsorteren op de uitslag van het onderzoek. Op grond van niets. Ambtenaren krijgen hier een sneer (irrelevant) "onveilige werkomgeving" is slechts een jeukwoord en wat horkerig gedrag, mwah, komt overal voor. Het mag ook niet anoniem van jou. Waarlijk, zonder deze relativerende overpeinzingen is het onderzoek ten dode opgeschreven. Als Arib daar niet zelf een stokje voor steekt. Zeg het ze!

Wiebenick | 29-08-23 | 13:12
▼ 11 antwoorden verborgen

De vraag is hoe het zo mis heeft kunnen gaan. Hebben we rutte uiteindelijk 10 jaar te laat weggestuurd zodat hij eindeloos door kon gaan met zijn (semi) illegale geitenpaadjes en het systematisch verbergen van informatie die openbaar zou moeten zijn?
Ik hoop dat eigenlijk dat al voor de verkiezingen er zoveel mogelijk rutte aanhangers van vvddr666 en cda en christengekkies op een zwarte lijst komen en uitgesloten worden van een baantje in het nieuwe kabinet.
En degenen die er wel deel van uitmaken moeten excuus aanbieden voor hun steun aan de malafide praktijken van de rutte kabinetten.

ZomaarEen | 29-08-23 | 10:33 | 12

@Toepin | 29-08-23 | 11:26: Bedankt voor de link! Dat interview met Hillen had ik nooit iets over gezien of gelezen.

TurpinDick | 29-08-23 | 11:35

@TurpinDick | 29-08-23 | 11:35:
Fijn dat u dit toegeeft, maar dit interview is met 1 simpele Google opdracht terug te vinden. Heb ik jaren geleden al eens dedaan, toen het Wilders bashen over het gedoogkabinet begon.
U trekt bij deze natuurlijk ook al uw eerdere verdachtmakingen in, toch ?

Penus Decoratus | 29-08-23 | 12:11
▼ 9 antwoorden verborgen

Het is gewoon ordinair tijdrekken van Vera totdat ze weg is en geen persoonlijk verantwoording meer hoeft af te leggen. Nog even puffen de laatste maanden en dan ben ik toch weg, denkt ze.

Harrie-Couvert | 29-08-23 | 10:32 | 3

Daarom is de moof van Arib goed

Atlantis-95 | 29-08-23 | 11:18

Nou dan mag ze Arib bedanken. Dit gaat weer de boel verder vertragen.

Tiscali-2 | 29-08-23 | 11:27

@Tiscali-2 | 29-08-23 | 11:27: Oneens. Vera probeerde het te verstoppen, Arib brengt het in the open. Rumoer helpt om te voorkomen dat Vera het steeds dieper in de lade kan verstoppen.

Harrie-Couvert | 29-08-23 | 12:09

Arib is een straatvechter. Ik mag dat wel. Aanpakken die huichelachtige zooi.

J.Cash | 29-08-23 | 10:31 | 2

Arib vs Vera. UFC fight, K1, Glory89, dood of de gladiolen. Kan ook

TurpinDick | 29-08-23 | 10:38

Zou het vrijgeven van informatie over de klachten misschien lastig zijn omdat de ' klagers' anoniem willen en moeten blijven en aan de andere kant het niet helder is of de klachten gegrond zijn. Lastig lijkt me dat

klaverboerdenham | 29-08-23 | 10:30 | 1

Ze hebben daar genoeg zwarte stiften liggen

boerk | 29-08-23 | 10:50

Ariba!

Sinterbikske | 29-08-23 | 10:28 | 1

ghe https://wallpapers.com/images/featured/speedy-lutfxabq885isulv.webp

TurpinDick | 29-08-23 | 10:32

Wat mij betreft wordt Bergkamp nieuwslezeres of presentatrice bij een klassiek radioprogramma. Ze heeft een mooie stem en kan daar geen speelbal zijn van een politiek 'ik kijk even met je mee' haantjesdrama.

Einde van de Domheid | 29-08-23 | 10:28 | 9

Van mij mag ze haar stembanden laten smeren in de Kreupelsteeg.

R. Skickr | 29-08-23 | 10:38

@J.Cash | 29-08-23 | 10:32: ze zou het leuk doen bij een van die astrologie programma's s nachts op RTL7. Of bij Harry Mens als sidekick.

Grumpy_Old_Ed | 29-08-23 | 10:49

Leidster bij een kinderopvang

boerk | 29-08-23 | 10:50
▼ 6 antwoorden verborgen

Vera Bergkamp stelt zich niet meer verkiesbaar als voorzitter na de verkiezingen in november. De enige reden is dat zij de bui al ziet hangen mbt het onderzoek naar Arib en zij voor deze optie kiest ipv een lastig kamerdebat en oneervol te worden weggestuurd als de kortst zittende voorzitter ooit.

johnyl | 29-08-23 | 10:28 | 3

Dat denk ik niet. Ze heeft te horen gekregen dat ze geen goede voorzitter is.

Après toi | 29-08-23 | 10:31

@Après toi | 29-08-23 | 10:31: hoezo niet goed? Ze doet toch alles wat Qaq en Rutte

dathoujetoch | 29-08-23 | 11:42

Er is iets totaal verrot in de staat van Nederland.

Koonkluk Huis | 29-08-23 | 10:26 | 7

citaat uit HamNed?

wijsvinger | 29-08-23 | 10:47

@J.Cash | 29-08-23 | 10:33: Krek, klagen is voor sneeuwvlokjes. Niet vragen maar dragen zei m'n grootmoeder altijd. Het komt zoals het komt.

Wiebenick | 29-08-23 | 11:25
▼ 4 antwoorden verborgen

Stel je voor: Arib op een verkiesbare plaats op de lijst NSC. Da's pas lachen.

PPuk | 29-08-23 | 10:25 | 2

Ah, dan is het de hoop dat ze Gerdie Verbeet en Frans Weisglass ook meeneemt!

Einde van de Domheid | 29-08-23 | 10:30

@Einde van de Domheid | 29-08-23 | 10:30: zou zomaar kunnen ook...

Harrie-Couvert | 29-08-23 | 10:34

Ook hier geldt, wie betaald, bepaalt.
Arib mag dan wel een kenau zijn, het met naam en toenaam bewijzen dat er ernstige misstanden zijn geweest, komt er nog niet uit.
De sneeuwvlokjes die dit allemaal op hun geweten hebben, moeten eens in de spiegel kijken.
Het stiekeme gedoe van ene Vera, is tergend te noemen, zeker voor Arib.
Het onder de pet houden van gegevens is een ruggegraat van d66.
De juristen gaan het ook niet winnen van deze hel op aarde ( d66 ).

Zitvlak | 29-08-23 | 10:19 | 7

".. komt er nog niet uit". No shit Sherlock, het onderzoek is weliswaar vergevorderd maar nog steeds bezig. De vraag is waarom Arib de uitkomst van dat onderzoek met alle geweld wil tegenhouden. Zou het ook kunnen dat ze de bui ziet hangen? Of gaat het bashen van "ene Vera" van D66 (de duivel hebbe hun zielen) voor alles.

Wiebenick | 29-08-23 | 10:40

Met dank aan allen , ik ben nog duffer dan ik dacht.

Zitvlak | 29-08-23 | 10:47
▼ 4 antwoorden verborgen

Heeft Wilders trouwens ook de hele lijst van namen gekregen die 'm hebben aangeklaagd voor 3x minder? Die mogen na 22/11 ook wel oppassen..

Sneerpoets | 29-08-23 | 10:19 | 4
▼ 1 antwoord verborgen

Voor daadwerkelijke politieke vernieuwing hebben we snel meer vrouwen in de politiek nodig.

funda | 29-08-23 | 10:18

Ik heb nog nooit een slachtoffer van Arib gezien of gehoord. Was het zo erg dat nog steeds niemand erover wil praten?
Als anonieme klachten zo serieus worden genomen dan dien ik er alvast eentje in over Frans Timmermans.

TurpinDick | 29-08-23 | 10:18 | 5

Lul niet zo dom. Tijdens een onderzoek naar klachten gaat niemand niet uit de school klappen. Arib had (en heeft kennelijk nog steeds) een machtspositie. Je snap toch zelf ook wel dat dit voor slachtoffers niet handig is? Of moet ik het voor je uittekenen.

Wiebenick | 29-08-23 | 10:47

*waar ik 'slachtoffers' zei moet 'jankende anonieme lafbekjes' zijn. Stop de tijd.

TurpinDick | 29-08-23 | 11:05

@TurpinDick | 29-08-23 | 11:05: Een beetje dom om hier te lopen schelden TurpinDick, nou weet ik waar je huis woont ;-)

Wiebenick | 29-08-23 | 12:04
▼ 2 antwoorden verborgen

De ambtelijke top is het die buiten schot blijft. Daar zit voornamelijk de houtrot, in het fundament. Alles daarboven is onkundig en eendagsvliegen.

Milovsky | 29-08-23 | 10:16 | 2

Inderdaad. Wat is erger dan de gemiddelde politicus ? Een topambtenaar, juist.

Peter-Rissing | 29-08-23 | 10:34

In de serie Yes Minister werd dat alles perfect en met humor geduid.

funda | 29-08-23 | 10:42

Terecht dat Arib Knoops & Knoops heeft ingehuurd. Dit duurt allemaal veel te lang.

ChalinaRosa | 29-08-23 | 10:15 | 2

Eh.. ja nu duurt het veel te lang doordat zij er zich mee bemoeien.

Wedergeboren | 29-08-23 | 10:29

TeamArib.
Wees die Pitbull die Bergkamp en consorten de hoek wijst met een strafijzer en strafmuts, voor allen te zien.

Sjeintje | 29-08-23 | 10:14 | 2

Dus om Bergkamp "en consorten" te straffen ben je team Arib? Opmerkelijke motivatie.

Wiebenick | 29-08-23 | 11:30

@Wiebenick | 29-08-23 | 11:30: dat haal ik niet uit mijn geschreven zin.
Als er nu openheid van zaken gegeven was op de momenten zoals het regelement beschrijft in zo'n zaak..

Sjeintje | 29-08-23 | 12:51

Onderschat nóóit een vrouw die op wraak uit is, zij zal je achtervolgen tot de poorten van de hel. En verder.

Zenzeo | 29-08-23 | 10:13 | 4

Even the demons run for cover..

TurpinDick | 29-08-23 | 10:27

Generaliseren kun je wel aan vrouwen overlaten, die zijn daar goed in.

funda | 29-08-23 | 10:30
▼ 1 antwoord verborgen

Arib voelt de bui al hangen. Daarom neemt ze de vlucht naar voren. Maar ja, er is nu eenmaal veel over haar geklaagd.

Après toi | 29-08-23 | 10:13 | 8

Daar lijkt het op idd. Niet handig. Tenzij schuldig.

Tiscali-2 | 29-08-23 | 11:32

@PieterPan | 29-08-23 | 10:41: Wacht het onderzoek nu maar af. Waarvan Arib overigens niet wil dat jij de resultaten ziet.

Wedergeboren | 29-08-23 | 12:42
▼ 5 antwoorden verborgen

Het is overigens niet alleen maar de persoon Bergkamp. Firouz is weliswaar de voorzitter van de tweede kamer, maar er is ook nog de ambtelijke "top".

Net als bij het wegwerken van Dennis Wiersema op Onderwijs is de rol van de mandarijnen in het parlement een niet te onderschatten factor.

Wie heeft het voor het zeggen in dit land? Nou, niet de politiek, mocht u dat soms denken.

Glasgow Argus | 29-08-23 | 10:13 | 3

Inderdaad die ambtelijke top (ongekozen eigenlijke macht) zorgt er wel dat ze buiten beeld blijven daar zijn ze slim genoeg voor.

Basil Fawlty | 29-08-23 | 10:26

Wie een kuil graaft.....

Smoelensmid | 29-08-23 | 10:13 | 2

Het zal mij niet verbazen als dit getraineerd wordt tot na de verkiezingen en dan kan de nieuwe voorzitter zeggen: tsja, dat is niet mijn probleem of mijn verantwoordelijkheid want ik zat er toen nog niet en laten we met een schone lei beginnen.
Bergkamp wordt berispt (foei gesprek) maar die zit dan al in de baantjescarrousel.

Basil Fawlty | 29-08-23 | 10:23

Wie een kuil graaft.... is een werknemer....

simon49 | 29-08-23 | 11:14

De aanval kiezen, dat doen ze wel meer in de zuidelijke landen. Ontkennen ook. En een strafpleiter inschakelen. Ik zou haar niet te snel vrijpleiten als ik jullie was. Er lagen behoorlijk wat klachten tegen haar.

BobDobalina | 29-08-23 | 10:13 | 14

@zwellevertje | 29-08-23 | 10:42:
Hangende een onderzoek naar het functioneren van jouw baas is het wel verstandig om het kruit droog te houden, denk je niet?

Wiebenick | 29-08-23 | 11:00

@Wiebenick | 29-08-23 | 11:00: Ja natuurlijk: "jij deugt niet maar wat er niet deugt vertel ik je later wel eens maar laten we vooral beginnen met te stellen dat je niet deugt en later zullen we dat wel eens duidelijker formuleren " . Zo iets?

zwellevertje | 29-08-23 | 11:32

@zwellevertje | 29-08-23 | 11:32: Er zijn ernstige klachten, of zij deugt of niet moet nog blijken. Moeten die klachten volgens jou in detail van de daken af geschreeuwd worden zodat Jan en Alleman er mee aan de haal kan gaan? Het volk weet er wel raad mee? Zoiets?

Wiebenick | 29-08-23 | 12:12
▼ 11 antwoorden verborgen

Met die nieuwe bestuurscultuur van D66 cs draait het allemaal als een tierelier.

Harry.Langezwaal | 29-08-23 | 10:12

"Daarbij wijzen de gedelegeerd opdrachtgevers er wel op dat verdere vertraging van het onderzoek, hoewel zich dat nu in de afrondende fase bevindt, onvermijdelijk is omdat de oud-Voorzitter juridische procedures is gestart tegen de gedelegeerd opdrachtgevers in persoon en het onderzoeksbureau."

Zelfde argument als tegen De Mos (over de duur). Gewoon stil in een hoekje blijven zitten en verroer je niet, want wij weten wat we doen. Wat zijn het toch ook onbetrouwbare wezels.

Duwbak_Linda | 29-08-23 | 10:11 | 4

@BobDobalina | 29-08-23 | 10:14:
Verdachte heeft ook rechten. Dit onderzoek heeft voor Arib behoorlijk zware consequenties gehad. Mag ze dan in hemelsnaam weten waar ze van wordt verdacht, wat de status is van het onderzoek, wat de aanklachten zijn en wie die klachten heeft geuit? Is dat werkelijk te veel gevraagd?

Probeer je eens voor te stellen dat jij of ik kapot gemaakt kunnen worden op basis van anonieme brieven en een langslepend onderzoek waar je je niet tegen kunt verdedigen.

Duwbak_Linda | 29-08-23 | 10:18

@BD: Er is meer dan zwart en wit.

eentweehuppekee | 29-08-23 | 10:20

@Duwbak_Linda | 29-08-23 | 10:18:
Hoezo? Het heeft nog geen consequenties. De enige consequentie heeft ze zelf getrokken, namelijk onderzoek niet afwachten en met veel vertoon van gekrenkt ego opstappen. En het werkt, want zij wordt nu gezien als slachtoffer. Geslepen tactieken die in ons naïeve landje niet worden doorzien.

Wiebenick | 29-08-23 | 11:06
▼ 1 antwoord verborgen

Het is tekenend voor de malaise waarin de Politiek in Nederland verkeert.
Onderzoekjes door "externe buro'tjes" -met vage opdrachten - waarbij degene waarover het gaat geen weerwoord kan geven totdat er een eind conclusie is - en dan vaak nog een conclusie gebaseerd op anonieme klagers en verklaringen.
Het is een zielig zootje bij elkaar

unstablebunny | 29-08-23 | 10:10

Maarten van Rossem gisteren in VI (?) had helemaal gelijk: het onderzoek is geëntameerd door de Tweede Kamer en is dus volledig legitiem.

Aristotalloss | 29-08-23 | 10:10 | 4

Het onderzoek instellen is inderdaad legitiem, maar wat er vervolgens tijdens dat onderzoek gebeurd hoedt niet legitiem te zijn. En ik vraag me af of de 2e Kamer willekeurige personen mag onderzoeken zonder ooit bewijs te zien.

W_F | 29-08-23 | 10:23

Iets kan tegelijk volkomen legitiem en volkomen waardeloos zijn.

konjodebonjo | 29-08-23 | 10:44
▼ 1 antwoord verborgen

Echt. Mensen van het type Bergkamp zijn de rot van dit land.

pollens | 29-08-23 | 10:09

D66 is de meest achterbakse partij die Nederland gekend heeft. Een partij die over lijken gaat voor eigen gewin. Zum kotzen!

Linke Soep | 29-08-23 | 10:08 | 1

Tot nu toe vond ik Groen Links de meest verachtelijke partij maar '66 doet haar best om op een gedeelde eerste plaats te komen in mijn lijstje.

At_Dawn_They_Sleep | 29-08-23 | 10:52

Schitterend! Hoop dat team Arib doorzet en die bitch ontmaskerd! Laat het de doodsklap zijn voor de rokende puinhoop deug66.

daytripper | 29-08-23 | 10:07

Regering rutte heeft overal maling aan.Zeker aan de tweede kamer.Niemand is daar meer verbaasd over.
Op een enkele journalist na.

van stampij | 29-08-23 | 10:07 | 3

Dat onderzoek wordt toch niet door de regering gedaan?

Piet Karbiet | 29-08-23 | 10:11

@Piet Karbiet | 29-08-23 | 10:11: Het onderzoek wordt gedaan door een representant van een regeringspartij op last van een Kamer die in meerderheid bestaat uit dezelfde partijen die de Regering vormen.

Er is in Nederland geen trias politica.

konjodebonjo | 29-08-23 | 10:42

Artikel 68 van de grondwet
De WOB en de WOO
Kamervragen
Allemaal verdwenen onder de Ruttedoctrine...

Een crimineel krijgt wel zijn strafdossier, inclusief naam en adressen van slachtoffers, getuigen en andere betrokkenen.

Waarom hebben criminelen meer rechten dan Arib?

Feynman | 29-08-23 | 10:06 | 6

@At_Dawn_They_Sleep | 29-08-23 | 10:50: ja inderdaad , en heeft weinig te doen ook . Wat vaak aanwezig hier ! Aprés weet wel dat Bob meer weet dan u ! hahaha

Hetiswathetis | 29-08-23 | 11:16

@Burgerking | 29-08-23 | 10:41: leg dat eens uit, want 'kijk maar naar Taghhi' verklaart niet zoveel. Voor die domkoppen hier kennelijk wel.

BobDobalina | 29-08-23 | 12:20
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik zet mijn onderzoek alvast stop.

Kaas de Vies | 29-08-23 | 10:04

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland