Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

De EU Digitale ID komt er, hoe dan ook

Laat je niet gek maken maar wees wel gewaarschuwd

Wij zeggen altijd: er is wel een ontwerp, een soort agenda zo je wil, maar: het is geen complot, het is een escalatie. Als de ECB een digitale euro uit gaat geven, zal dat een aanslag betekenen op 'regulier' bankieren (en op cash geld). Als zo'n elektronische munt programmeerbaar wordt (en dat wordt-ie), dan kunnen ze nu wel zeggen dat er heus geen consumptiebeperkingen in gecodeerd gaan worden, maar wij voorzien: dat gaat wél gebeuren, met de "hogere doelen" zoals het klimaat of de "klassiekers" zoals 'bestrijding van witwassen en/of kinderporno' die worden ingezet om uit naam van duurzaamheid en veiligheid het gepeupel te overtuigen (en desnoods overrulen) van de noodzaak. Ongetwijfeld zijn er nu al ambtenaren, bestuurders, ideologen en activisten die dat *nu* al willen programmeren, maar we geloven en weten ook dat er liberale, democratische krachten en (grond-)wetten zijn die dat voorkomen - vooralsnog. Ook zien banken het nut niet van een CBDC, die concurreert met hun businessmodel. Ze zullen het alleen uiteindelijk verliezen, omdat de piketpaaltjes van het vermeende of geprojecteerde "algemeen belang" zullen verschuiven langs ideologische lijnen, geholpen door technologische middelen.

Die digitale munt is bovendien niet eens de grootste zorg. Erger is dat voor een Central Bank Digital Currency (CBDC) het optuigen van een Digital ID is vereist, want een verkoper moet een koper kunnen verifiëren in een virtuele omgeving. Dat gaat nu via banken (Tikkie, iDeal) en payment service providers (Mollie, Adyen) maar het voordeel - voor bedrijven en overheden, niet voor burgers - van een centrale digitale identiteit is dat je méér zult kopen omdat de drempel voor snelle betalingen lager wordt, en dat je gegevens crossplatform gekoppeld kunnen worden voor e-overheidsdiensten maar ook voor zorg en natuurlijk de koppeling met (sociale) media en telecomgebruik. Want "nepnieuws", "desinformatie", "complottheorieën", "hackers"  en meer van zulks bedreigen zogenaamd de democratie, rechtsstaat en het veelgenoemde vertrouwen in de instituties. De AIVD weet er alles van.

Naar de bevolking toe verkopen overheden en de bedrijfslobby een CBDC en het Digital ID als een vorm van 'gemak', dat veilig en betrouwbaar is dankzij de overheidskeurmerken, en waarmee je sneller kunt betalen maar ook beter zult kunnen verifiëren waar bijvoorbeeld je voedsel vandaan komt. Veel burgers zullen hier blind voor vallen, hetgeen hen (grotendeels ongewild en onnadenkend) medeplichtig maakt aan de escalatie richting het programmeren van je toegestane uitgaven - of het limiteren daarvan. Je betaalt met je persoonlijke vrijeden voor de kostenbesparing van andermans zaakvoering.

Uit: Reimagining Digital Identity: A Strategic Imperative - WEF, 2020

We zijn er, kortom, niet gerust op. Maar het spijt ons dat we ook deze disclaimer moeten maken: het helpt echt niet dat in het heden de meest luidruchtige groep tegenstanders van dit soort ontwikkelingen vooral bestaat uit groepen en figuren die zich niet beperken tot wat er nu in ontwikkeling is, maar hun retoriek inbedden in reptielentheorieën, satanische kindermisbruiktoestanden en hun eigen vermeende verhevenheid "omdat zij het allemaal wél zien" wat er volgens hen gáát gebeuren. Daarmee trekken ze alle kritische beschouwingen in het belachelijke, en ondermijnen ze hun eigen "zie je wel" waarop ze nu menen voor te sorteren. Je bestrijdt een cult niet met een tegencult. Je kan niet, zoals tijdens corona gebeurde, ruïnedorpjes in rurale stukjes van Portugal kopen en een vrijstaat uitroepen. Ook daar komt de tax man met zijn aanslagen - nadat je de realiteit van het echte leven al tegen het lijf bent gelopen.

Wat dat betreft kun je beter Arno Wellens volgen, die altijd probeert om waanzin van werkelijkheid te scheiden in zijn beschouwingen - en sowieso verwijst naar bronnen die, in tegenstelling tot de indianenverhalen over satansrituelen, wél te verifiëren zijn.

Social

Waarom wij van de GeenStijl blijven zeggen dat het allemaal géén complot is, maar een escalatie, is voorts ook heel simpel: bijna alle voornoemde ontwikkelingen staan ruimschoots, openlijk en soms met enige trots beschreven in ECB-documentatie, (EU) wetsvoorstellen en... presentaties van het World Economic Forum (2020). Niemand van hen maakt er een geheim van, ongetwijfeld geloven velen die er aan (mee)werken in het nut, het gemak of zelfs de noodzaak. 

Maar wij blijven sceptisch, achterdochtig zelfs, omdat we niet alleen de historische doemverhalen kennen, maar ook tijdens de coronapandemie gezien hebben waartoe goede bedoelingen van postmoderne, progressieve overheden toe kunnen leiden: een razendsnelle inperking van vrijheden op basis van lang niet altijd zuiver gewogen overtuigingen. China, tenslotte, is hét voorbeeld van een digitaal dystopisch voorland waar wij niet willen wonen maar waar onze leiders wel iets te verlekkerd naar kijken voor wat er allemaal mogelijk is.

In tegenstelling tot sommige alarmisten, pretenderen wij echter niet dat we enig idee hebben wat er tegen te doen valt (sorry), of wat de oplossing is anders dan door met dit soort topics mensen te wijzen op wat letterlijk in de globalistische sterren geschreven staat - in de hoop dat kennis en begrip leiden tot verzet, uit naam van de individuele democratische vrijheid. Maar ook daar hebben we een hard hoofd in, eigenlijk. Want zo iets veel te sterk is ontwikkeld in welvaartsstaten, dan is het wel de menselijke inertie.

Maar goed, wat zeuren we toch hè? We krijgen er trek van. Laten we maar even was snelle snacks bestellen die dan over tien minuten bezorgd worden op een elektrische fiets, door een illegale Pakistaan zonder vast contract, zodat we op tijd kunnen Netflixen met een zak chips en een blik bier vanavond.

Social

Reaguursels

Inloggen

Wat George Orwell in zijn boek 1984 ons probeerde duidelijk te maken komt toch aardig dichtbij. En dagelijks zullen Radar en Kassa ons waarschuwen tegen fake Eeaai.

Twee Jeetjes | 23-06-23 | 21:06

De term 'complotdenker' is een negatieve aanduiding. 'Complottheorieën' dragen ook een kwade reuk. Ze worden geschaard onder de zelfde noemer als maanlanding-ontkenners en platte aarde-aanhangers.

Maar na de beerputten die de laatste tijd zijn opengegaan kun je toch niet glashard blijven beweren dat er geen complotten bestaan? Dat er niet een wel uitgedacht plan en ideologische motivatie of hebzucht zit achter de uitverkoop van Nederland aan Europa en de wens van de huidige elite om de aan hun onderworpenen volledig te kunnen gaan sturen en controleren en uitmelken? Ik wilde ook langere tijd vergoelijken wat er gebeurde en dacht dat het gewoon de corruptie was, dom biologisch groepsinstinct die onvermijdelijk is als het geld tegen de plinten klotst en de controle totaal afwezig, maar keer op keer weer.... WEF, Toeslagenaffaire, Functie Elders, Mondkapjesgate, Migratie, Duurzaam,

Sans Comique | 23-06-23 | 19:34 | 1

heb je het stukje niet gelezen ? Alles staat openbaar , niks complotten . Volgens mij heb je moeite met het verschil tussen een complot en gepruts

wladiflap | 23-06-23 | 20:36

De banken voelen zich niet bedreigd door CBDC want ze mogen meepraten over het ontwerp ervan. Er komt een limiet op hoeveel geld je op je CBDC rekening mag staan, rond de 3000 euro wordt gesuggereerd in de plannen, zodat banken niet teveel concurrentie ondervinden. Ik denk dat het volgende komt: Het enige wat Brussel interessant vind is de programmeerbaarheid, daarom komt de CBDC als extra functionaliteit bovenop je spaarrekening bij je commerciele bank. Je spaargeld staat dus nog gewoon bij je normale bank (want CBDC heeft limiet), maar wanneer je iets koopt wordt het geld van je bank automatisch omgezet naar je CBDC wallet waarmee je de daadwerkelijke transactie doet. De CBDC als soort van laag bovenop je rekening bij je commerciële bank, en in die extra laag kan allerlei leuke voorwaarden geprogrammeerd worden. Overheid blij. Bank blij. Wat wint de burger? Niks.

Mozart | 23-06-23 | 19:29

Wie stopt dat zooitje?

Johan1235 | 23-06-23 | 19:23

Samen, voor elkaar, voor de ander. Samen krijgen we de financiële crisis onder controle.

Apoptose | 23-06-23 | 17:50

De enige manier om een einde te maken aan het kopen en verkopen van drugs is het gratis maken.

W_F | 23-06-23 | 17:33 | 1

Hoe helpt dat tegen overdosissen?

Shoarmamasutra | 23-06-23 | 21:53

Wie zijn toch die engerds die dit willen ?

beavis | 23-06-23 | 16:31 | 1

Nou begin es bij de vorstin.

rechtsdwalendeautist | 23-06-23 | 16:42

Binnen nu en 25 jaar zijn sigaretten en alcohol een onwettig betaalmiddel. Let maar op. Sloffen sigaretten kopen wordt het nieuwe crypto.

Amor Fati | 23-06-23 | 15:56

Tja. Typisch iets dat ze in het laatste debat. Voor het zomer reces en wanneer alle talkshows gestopt zijn er door drammen. Want niemand let op. Want alleen bezig met vakantie

Snap_het_ook_niet | 23-06-23 | 15:53 | 1

Ze tekenen bijnhet kruisje en komen dat nadien doodleuk in de kamer melden.

Volgens mij heeft die megatuthola van D66 dat al gemeld inzake de digitale identiteit.

Schaamteloos en ze vertegenwoordigen ons.

Het is alsof je vader en moeder je verkopen.

En dan het lef hebben te durven miepen over gebrek aan vertrouwen.

De boel schaamteloos naaien en dan zo een attitude. Welke persoonlijkheid heb je daarvoor nodig?

Zomaarwat | 23-06-23 | 20:31

Nexit is nog mogelijk.

loekdeleeuw | 23-06-23 | 15:45

Invoering Landelijk Schakelpunt voorlopig opgeschort.
Maak dat de koekel-analytics in de zorgportalen maar wijs.

hallevvezool | 23-06-23 | 15:08

Namen van de meeste verzakende aansprakelijke debiteuren staan op de krijtlijst.
Onvrijwillige hielprik was de eerste indicatie dat dat hele vrije "land" een grote leugen is.

hallevvezool | 23-06-23 | 15:02

Ik erop dat er tegen de tijd dat dit inderdaad gevaarlijk proporties aan gaat nemen, een revolutionaire hackersgroep het systeem de vernieling in helpt. Dus niet een ddosje, maar echt vernietigen.

Zoelense Hobbyboer | 23-06-23 | 14:33 | 2

Met een single point of failure is het redelijk makkelijk.
Het staat buiten kijf dat de gegevens zo gecombineerd nooit in handen van politici mag komen.
Bij verplichte invoering stel ik dus alvast voor om terug te gaan naar de oude ruilhandel.

Ing. eslapen | 23-06-23 | 15:59

@Ing. eslapen | 23-06-23 | 15:59: Het lekken van alle transacties boven 100 euro maakt het wel makkelijker om de 5 miljard van Hugo terug te vinden. En hoeveel geeft Maxima aan schoenen uit? staat straks allemaal in een handige database, waarvan 915.000 ambtenaren van zichzelf vinden dat ze voor het uitvoeren van hun functie toegang moeten hebben.

W_F | 23-06-23 | 17:39

Die digital identity infograph lijkt op het covid logo #feit

Botte Hork | 23-06-23 | 14:29

Probeer als Nederlander in het buitenland zonder Nederlandse DigiD maar eens zaken te regelen. Tijd voor een europese DigiD. (Buiten EU heb je dan nog steeds probleem).

Hadena | 23-06-23 | 14:24

Stap voor stap wordt de mens verder uitgehold, verweekt, onderworpen en beperkt in zijn vrijheid. Je kunt lachen om Noord Korea of het voormalige communistische Oostblok, maar wat in het 'vrije' Westen gebeurt is niet veel anders. Gedurende de afgelopen 20 jaar is sluipenderwijs de vernedering van de westerse samenleving via Brussel vorm gegeven, en je vind dat terug in allerlei ontwikkelingen, media, onderwijs, rechtspraak, loterijen, cultuur enz. Wat u mag lezen, eten, drinken, (be)kijken, zeggen en schrijven er zit een dikke deken van controle, beperkingen en verboden overheen. Velen vinden dat kennelijk heel erg prima; verdiepen zich nergens in, kakelen na wat het journaal ze voorleest en wat de EU bestuurde kranten schrijven, en ach waarom zou je je ook druk maken, er is tenslotte nieuws over de familie Hazes en er is voetbal op TV. Kortom we hebben het toch goed.

Broadsquire | 23-06-23 | 14:21 | 2

Wijze woorden!

Randys_Mind | 23-06-23 | 14:35

De kindertjes worden al geprogrammeerd om te denken dat het goed is. Dat is nog engste.

R.j.deVries | 23-06-23 | 15:05

"Escalatie", net zoiets als "jongeren"; iedereen weet wat bedoeld wordt.

Pieter Breydel | 23-06-23 | 14:19

De eerste partij die aankoopbeperkingen op gaat leggen is de ziektekostenverzekeraar.
Bier&tabak sneuvelt het eerst.

Abject | 23-06-23 | 13:51 | 1

Ik betaal de klusjesman voortaan met een krat zelfgebrouwen bier.

lekgoot | 23-06-23 | 14:47

Geen woord over de rol van de vrouw van de vorst.
Knap om dat te ontwijken.

rechtsdwalendeautist | 23-06-23 | 13:45 | 2

curriculum HSBC , Dresdner Kleinwort Benson , Deutsche bank. Heden Raad van State zonder stemrecht en lid van VN inclusieve financiering voor ontwikkeling , G20 global partnership for financial inclusion, WEF Stewardship Board of the World Economic Forum System Initiative on Shaping the Future of Financial and Monetary Systems. Inlvoed mede mogelijk gemaakt door destijds te trouwen met prins Pils van de Lage Landen

HetOorAakel | 23-06-23 | 15:47

@HetOorAakel | 23-06-23 | 15:47: het Volk dient daar geen kennis van te hebben. Het Volk trapt massaal in deze val. Wellicht is 5% wakker.

rechtsdwalendeautist | 23-06-23 | 16:46

O wat handig! Ik zie dat het elektronisch patiëntendossier (afgewezen door de Kamer) ook weer helemaal terug op de agenda is. Wie had dat gedacht?

wapster | 23-06-23 | 13:39 | 4

@Botte Hork | 23-06-23 | 14:11:
Excuus was gericht aan rechtsdwalendeautist | 23-06-23 | 13:45 |

Botte Hork | 23-06-23 | 14:12

@Botte Hork | 23-06-23 | 14:12: ze doet het lekker toch

rechtsdwalendeautist | 23-06-23 | 16:38

Rekeningrijden is ook terug.

We zitten in de EU, ondanks een keihard ‘nee’.

We zijn verbonden aan Oekraïne, ondanks een ‘nee’. Hadden we wellicht alsnog geholpen, maar het is schofterig zoals met onze meningen wordt omgesprongen in onze ‘democratie’.

Zomaarwat | 23-06-23 | 21:16
▼ 1 antwoord verborgen

Valt mij op dat nooit iemand vertrouwen heeft in de kennis en kunde van de politiek tenzij het over complottheorieën gaat.

Barkruk2 | 23-06-23 | 13:38 | 3

Een beleidsplan, escalatie of zelfs een complot kan ook een heel slecht idee zijn in falende handen. Dat staat daar los van, plus dat een structureel falende overheid ook mogelijkheden biedt voor criminelen om dat beleid te misbruiken.

Het gaat niet zozeer om dat woordje "complot" dat wordt nog vaker door de overheid gebruikt dan door complotdenkers. Het gaat om het beleid zelf; wat zijn de voor- en na- delen?

Dandruff | 23-06-23 | 14:05

Da’s een goeie!

Zomaarwat | 23-06-23 | 21:13

We gaan de essentie van “vrijheid” verliezen door dit project, en helaas zie ik er geen alternatief voor.
Want er zullen hordes mensen voor CBDC zijn, zoals het artikel al zegt omdat ze inzien hoe dit project hun politieke doelen gaan helpen zoals gedwongen klimaat uitgaves, of automatische boetes voor overschreiding van CO2 budgetten etc.

En mochten ze nog meer support nodig hebben dan dat gaan zullen ze de tactiek van drugsdealers toepassen; helicopter geld.

Iedereen gaat gratis geld krijgen, en als ze een beetje slim zijn is dit geld al geprogrammeerd zodat wij als kikkertjes in de pan opgewarmd worden voor het grotere doel. (Ik denk dan bijvoorbeeld aan dat het gratis geld alleen aan CO2 arm levensmiddelen mag worden uitgegeven.)
Als gezonde Nederlander gaan we “gratis geld” natuurlijk niet afwijzen, en ondertussen worden we onbedoeld met z’n allen afhankelijk gemaakt.

Borrom | 23-06-23 | 13:29

Ik ben banger voor (sommige) Nederlandse burgers dan voor de Nederlandse overheid.

Après toi | 23-06-23 | 13:27 | 6

5% van de burgers zijn overheid.

W_F | 23-06-23 | 17:41

De geschiedenis leert ons dat het nuttig is om niet blind te vertrouwen op overheden omdat deze uit mensen bestaan die menselijke fouten maken.

donkieshot | 23-06-23 | 18:05

@zwarte-string |
En wat is het morele verschil, zo er een is, tussen een burger en een inwoner?

Sans Comique | 23-06-23 | 19:39
▼ 3 antwoorden verborgen

Het is boeiend om te zien hoe eenvoudig het is voor criminelen om off grid te gaan. Vroeger werd er geld gesmokkeld , nu bitcoins op een USB stick.
Als de digitale Euro wordt ingevoerd hoef je dus geen hogere wiskunde hebben gehad om te beseffen dat er binnen de kortste keren een secondair geld systeem wordt opgezet

JeanDragage | 23-06-23 | 13:26 | 5

@Borrom | 23-06-23 | 13:32:

Dan krijg je alsnog een onofficieel systeem van diensten. In het uiterste geval krijg je gewoon mensen die je 'status' gaan onthouden en die dan wel met anderen gaan uitwisselen. Een beetje zoals die onofficiele geldnetwerken nu ook werken.

minderweter | 23-06-23 | 14:18

@minderweter | 23-06-23 | 14:18: De grap is dat dat dan niet meer werkt, omdat witwassen van zwart geld (of 'waardecontainers') gewoon niet meer mogelijk is; een transactie zal altijd 100% verklaarbaar moeten zijn, geen losse eindjes.

Toon Emmils | 23-06-23 | 14:29

Als overheden zouden besluiten crypto te bannen als officieel betaalmiddel en al het geld is digitaal gecontroleerd wordt het lastig om geld in het illegale circuit te krijgen. Maar daar zouden onze Overlords zichzelf mee in de voeten schieten dus dat gaat niet gebeuren.

Sans Comique | 23-06-23 | 19:41
▼ 2 antwoorden verborgen

In relatie tot dit soort thema's wordt tegenwoordig door de gevestigde orde onmiddellijk het frame 'wappie' uit de kast getrokken.
Iedereen die de overheid niet vertrouwt, of slechts met mate vertrouwt, wordt afgeschilderd als een complotdenker of een wappie.
Een paar dagen terug hadden we hier op GS dat item over de AIVD, waar ze het ook zeker wisten: wie de overheid niet op haar blauwe ogen gelooft, is een wappie.
Klaar, critici kallt gestellt, zo werkt dat frame.
Daar moeten we dus niet intrappen.
Het doet ook een beetje denken aan de tijd van de Koude Oorlog, toen iedere opposant gewoon als 'communist' verdacht gemaakt werd. Of het waar was, deed absoluut niet ter zake.
Zie bijv. de affaire Johan Wilman, de ingenieur wiens carriere door valse verdachtmakingen van communisme verwoest werd door een paar lamstralen van Defensie.
Toen werd je voor 'communist' uitgemaakt, lang geleden voor heks, nu voor wappie of complotdenker, maar het effect is hetzelfde: je wordt uitgeschakeld.

KeesBruin | 23-06-23 | 13:25 | 4

Zo werd elke kritische vraag over de corona-vaccins en de lockdowns direct de nek omgedraaid. 'Wappie!'. De wetenschappelijke discussie hierover liep daardoor direct vast, terwijl wetenschap juist gebaat is door kritisch te zijn en beargumenteerd discussie te voeren. Dat totale verbod op anders durven denken, heeft me de afgelopen corona-jaren nog het meest verbijsterd.

Wayfaring stranger | 23-06-23 | 14:21

@Après toi | 23-06-23 | 13:30:

Dat soort types had je altijd al en zullen er altijd zijn.
Maar ondertussen worden woorden als wappie, complotdenker, klimaatontkenner etc net zo consequent misbruikt als woorden als "fascist" afgelopen 50 jaar.
Los van het feit dat dat elke discussie onmogelijk maakt betekent dat ook dat die woorden niks meer betekenen.

Dandruff | 23-06-23 | 14:25

@Après toi | 23-06-23 | 13:30: Hier ben ik het mee eens. Ik wil er wel aan toevoegen dat de stellingname links of rechts multi-interpretabel is.
Als voorbeeld: Ik ben voor een verdienstelijke milieu aanpak maar tegen verspilling en een automatische meeloperij vanwege een partij ideologie, rara wie ben ik?
Hokjes denken gaat mij te ver en gebeurt nu veel te gemakkelijk. Per onderwerp kunnen mensen anders over zaken denken. Sterker nog, het lijkt mij heel gezond om niet al te overtuigd te zijn van jezelf, en een goed argument te nemen zoals het is. Een mening is geen absoluut iets.

donkieshot | 23-06-23 | 18:15
▼ 1 antwoord verborgen

'Maar ik heb toch niks te verbergen?' zal de reactie wel weer zijn van mijn VVD-stemmende boomeromgeving.
Nee, misschien heb je nu niks te verbergen. Want wat je nu doet is 'geaccepteerd'. Dat kan snel veranderen, zeker in een 'crisis', dat weten we allemaal als we terugdenken aan de coronapandemie. Zonder gehinderd te worden door enig kritisch denkvermogen maken politici een afweging dat een bepaald vrij normaal gebruik ineens not done is, en je hebt er weinig tegenin te brengen.
Ik krijg een zeer beklemmend gevoel als ik nadenk hoe letterlijk alles wat ik koop tegen het licht wordt gehouden door een ambtenaar/computer going rogue. Mijn zuurverdiende geld wil ik uitgeven zoals ik dat wil, ik hoef enkel verantwoording af te leggen aan mijn eigen portemonnee en ik heb geen enkele behoefte aan een computersysteem dat zegt dat ik geen 2.0liter turbo'tje mag kopen maar het met een 1.0liter moet doen omdat ik 8 jaar geleden naar Spanje gevlogen ben.

Draak uit Brabant | 23-06-23 | 13:23 | 6

@Toon Emmils | 23-06-23 | 14:32: On topic: met alle informatie die machthebbers beschikbaar kunnen hebben is het een eitje om oppositieleiders of wie dan ook die op een of andere manier onwelgevallig is, te framen met voorgeselecteerde feiten

Toon Emmils | 23-06-23 | 14:34

Toeslagen ouders hadden ook niets te verbergen. Het gaat er om dat andere mensen wel actie ondernemen op basis van die informatie, waar je knap last van kan hebben.

W_F | 23-06-23 | 17:44

@Toon Emmils | 23-06-23 | 14:32: Ik ben een kutmillennial uit '89 en ik hoor al m'n hele leven 'volwassenen' (en dat zijn nu de boomers) problemen benoemen en er niks mee doen, en lekker PvdA, CDA en VVD stemmen.

Draak uit Brabant | 23-06-23 | 21:41
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik wordt echt een beetje verdrietig van die EU. Ik ben voor een Nexit. Het kan nooit meer geld kosten dan dat deze waanzin kost. Gewoon terug naar de basis van militaire en economische samenwerking zonder zo'n machtsgeile club aan het roer.

Forwaards | 23-06-23 | 13:18 | 8

@Dandruff | 23-06-23 | 13:31: Scheelt je jaarlijks forse economische groei. Nederland is een grote netto-exporteerder, dus daar gaan klappen vallen.

Après toi | 23-06-23 | 14:00

@Après toi | 23-06-23 | 14:00:

Onzin, alsof NL voor 2002 een derde wereldland was? Alsof er buiten de EU nauwelijks handel gedreven wordt? Alsof NL niet exporteert naar Canada, Thailand, Nigeria of Israël?

Feit is dat bijna de hele wereld al decennialang economische groei kent. Zowel binnen als buiten de EU. De EU deed het zelfs relatief slecht na de kredietcrisis.
Over rampzalige ideeën als de energietransitie, de inwonerstransitie, de Noord-Zuidtransitie en de plannen om ook Noord Europa in diepe schulden te storten wil ik nog niet eens beginnen.

Onze export lijdt meer aan het toenemende verbod op maak-industriën dan aan een tekort aan corrupte Italianen. In onze regering. Met name de Rutte-doctrine laat zien dat corruptie ook prima functioneert zonder Zuid Europeanen.

Dandruff | 23-06-23 | 14:20

Een Nexit zonder Dexit heeft geen zin, omdat we economisch een provincie zijn van Duitsland..

Toon Emmils | 23-06-23 | 14:35
▼ 5 antwoorden verborgen

De drang tot controle, tot het in je macht brengen van mensen, is onuitroeibaar. En in combinatie met de moderne techniek levert dat een gevaarlijk toekomstperspectief op.
Er zijn hordes ambtenaren, accountants, pennenlikkers, politici en would be dictators die er van dromen om alles te kunnen volgen, vastleggen en controleren.
Iedereen die een beetje oplet, ziet deze tendensen en hoe ze steeds meer verhevigen, aangejaagd door de technische mogelijkheden.
En de gedachte dat de overheid 'het' wel in de gaten houdt, en zorgt dat het niet uit de hand loopt. cq. misbruikt gaat worden voor oneigenlijke doeleinden is een bijzonder onnozele hals.

KeesBruin | 23-06-23 | 13:15 | 7

@Après toi | 23-06-23 | 13:31: Ik moest mezelf verantwoorden (hoe dan? Was daar een document voor?) dat ik 's avonds buiten was met de auto na 9 uur op weg naar het ziekenhuis waar mijn vrouw ging bevallen.
Op straat met meer dan twee mensen staan was strafbaar. Kinderen mochten niet naar school zodat de ouders niet naar kantoor konden. Dat zijn behoorlijke, ziekelijke controlemiddelen.

Draak uit Brabant | 23-06-23 | 13:35

@Après toi | 23-06-23 | 13:19: Ten eerste: ik doe een prognose, op basis van enige kennis van en ervaring met het menselijk ras, dat geneigd is tot alle kwaad, om Luther maar even te citeren.
Ten tweede: op hoeveel plekken staat een burger tegenwoordig geregistreerd, met allerlei gegevens, en hoe 'safe' is de opslag van al die data? Lees u eens in, zou ik zeggen.
De controledrift van de overheid is tomeloos, veel ambtenaren willen iets controleren omdat het kán. Als de technische mogelijkheid er is, wil men het invoeren.
Kijk naar de black box in dienstauto's, naar de registratie in de dierhouderij, die steeds verder om zich heen grijpt. Lang geleden gold dat alleen voor koeien, nu voor schapen, en inmiddels ook voor honden en katten. Straks voor parkieten en kanaries of hamstertjes. Let maar op, het is nooit genoeg.
En over dieren gesproken, hebt u de totale debacles van onze overheid inzake de MKZ, de eerste uitbraken van vogelgriep, het Scrapie-programma een beetje gevolgd? Ze waren stapelkrankjorum bij de overheden.
Een non, die een geliefde kip onder haar habijt trachtte te vervoeren naar een veilige plek belandde op het politiebureau, er vlogen helicopters rond, om vanuit de lucht kippenhokken in woonwijken te localiseren! Helemaal hoteldebotel waren ze, die ambtenaren.
Tijdens de mkz-crisis werd er aan jagers op de Veluwe gevraagd, of ze al het wild konden afschieten, om verspreiding van het virus tegen te gaan. Later werd dat in alle toonaarden ontkend door de ambtenarij, maar het was wel degelijk gevraagd.
De overheid slaat geregeld op hol, onder meer uit angst om ergens aansprakelijk voor gesteld te worden.
Hoe dan ook, houdt de overheid in de gaten, want ze is niet zelden een gevaar voor de burger. En zeker voor de vrijheid en de democratie.

KeesBruin | 23-06-23 | 13:35

Kaag op camera, de digitale Euro wordt niet programmeerbaar.

Alleen gaat ze er niet over maar die machtswellustelingen van de Europese commissie en het EU parlement.

Één voordeel, de Duitsers hechten nogal aan hun privacy de laatste 80 jaar. Verwacht daar ook de meeste weerstand.

Wattman | 23-06-23 | 13:55
▼ 4 antwoorden verborgen

Handig voor een (toekomstig) dictatoriaal regime. De geschiedenis herhaalt zich niet, maar rijmt vaak wel. En dan denk ik even aan de aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister. Voor wie meer wil weten, en over de heldhaftige verzetsdame die hier van te voren al voor gewaarschuwd had: www.nrc.nl/nieuws/2023/03/26/lau-mazi...

Teluitjewinst | 23-06-23 | 13:14 | 1

Medemogelijk gemaakt door wef puppies Kaag en Maxima.

bqbq | 23-06-23 | 13:16

Dat wordt een heule grote koelkast aanschaffen voor alle appeltaarten in te bewaren. (Nog even kijken waar ik deze kan kopen voor twintig appeltaarten.)

mozaard | 23-06-23 | 13:13

Afrika is prima wonen. Mits je een veilige buitenlandse bankrekening hebt en wekelijks voldoende cash in huis haalt om je normale kleine betalingen te doen (eten, drank & hoeren, huishoudelijk personeel en tuinman, lokale overheid en poltie). Big Brother bestaat in de meeste Afrikaanse landen nog niet. Little Brother kun je cash afkopen....

nick666 | 23-06-23 | 13:09 | 4

Dat lijkt me wel wat, in een khaki pak een beetje chillen en door een palmblad toegezwaaid worden. Als ik dat nog mag zeggen tenminste, tegenwoordig.

The Green*Machine | 23-06-23 | 13:30

@The Green*Machine | 23-06-23 | 13:30:
'Palmblad' is een eufemisme voor een zwoele dame?

funda | 23-06-23 | 13:38

@The Green*Machine | 23-06-23 | 13:30: dit moet gezegd kunnen worden (VvMU)

nick666 | 23-06-23 | 13:48
▼ 1 antwoord verborgen

Ga me niet druk maken want als simpele ziel kan ik het toch niet tegenhouden. Hoop niet dat de overheid zich nodeloos gaat bemoeien met wat ik aanschaf. Roken ben ik trouwens een tijdje terug mee gestopt, dat scheelt een boel. Mijn buurman zag ik gister met een pakje sjek van 16 euro. Wat een geld.

De_fluitlokker | 23-06-23 | 13:05 | 2

Dat de overheid iets doet tegen roken omwille van de gezond is prima. Dat kan ook anoniem, dus door het te ontmoedigen bij de aankoop (accijns). De vraag is nog steeds wat het doel is van de overheid, waar ze als overheid de meeste baten bij heeft. Roken brengt via accijns namelijk behoorlijk wat geld in het laatje en mensen die roken leven gemiddeld korter. Dus men zou roken ook kunnen aanmoedigen. Ligt aan de waarden en doelstellingen van de overheid. Als je die als burger niet kent is het heel eng als de overheid toegespitst op jou beleid kan maken door je aankopen te beïnvloeden.

Draak uit Brabant | 23-06-23 | 13:30

@Draak uit Brabant | 23-06-23 | 13:30: het ingenieuze van het geleidelijk opschroeven van de accijns is dat een gedeelte zal stoppen vanwege de kosten, wat de algemene volksgezondheid ten goede komt, terwijl een deel verstokte Gaulloisiërs zich als klein dorpje zal blijven verzetten tegen het antirookbeleid en zo de staatskas blijven spekken. De keuze is aan iedereen zelf aan welke kant van het spectrum je wil zitten.

The Green*Machine | 23-06-23 | 13:35

We hebben met het BSN al gezien dat een enkel nummer makkelijk tot identiteitsfraude leidt. Het minste dat we mogen verlangen is dat ieder een "oneindig" aantal digitale identiteiten krijgen. Het is nergens voor nodig dat je met dezelfde identiteit winkelt bij de Jumbo of Appie. Het is niet nodig dat je bij je garagehouder met dezelfde digitale identiteit betaalt als bij het tankstation om de hoek. Het zou handig zijn dat als je bij de overheid aanklopt voor geld dat je daar maar een identiteit voor kan gebruiken, niet dat je ieder loket kan leegtrekken.

Gebakschep | 23-06-23 | 13:04 | 1

Goed punt. Dat de overheid onze identiteit wil weten als we winkelen, maar geen interesse heeft in welke kansloze rotzooischoppers uit Afrika of het Midden-Oosten hier hun hand komen ophouden is te gek voor woorden.

Draak uit Brabant | 23-06-23 | 13:32

Eventjes wat anders. Ik ben al betalend lid sinds januari. Ik heb nog steeds een zwitsal, wanneer mag die weg? En daarnaast krijg ik donatieverzoeken. Het zal aan mij liggen maar gezien mijn zwitsal status voel ik me niet geroepen om naast de maandelijkse kosten nog meer over te maken.

Ik heb mijn kroontje gekocht en gehouden voor persoonlijke redenen. Ik blok namelijk iedereen die in mijn ogen mij enkel furieus kan maken met hun domheid en of anders geen druppel toevoegen aan de discussie.

Zwitsal weg? Dan kunnen we praten over een specifiek project en of ik daar aan wil doneren.

Ndranghitiari | 23-06-23 | 12:59 | 13

Ik vind het wel hilarisch dat iedereen die met goede bedoelingen jou wil helpen met verduidelijking waarschijnlijk door jou geblokkeerd zijn en je daardoor nog niet geholpen bent.

-PR- | 23-06-23 | 14:26

@-PR- | 23-06-23 | 14:26:
Haha heerlijk toch. Gisteren ging hij al een boek kopen dacht ik, misschien kan hij Catch-22 van Joseph Heller erbij bestellen..

Kouwe Kees | 23-06-23 | 14:38
▼ 10 antwoorden verborgen

Tijdje geleden was iedereen hier in totale paniek wegens de corona-maatregelen. De overheid zou ons willen knechten, had bewust een pandemie gemaakt, wilde middels een Corona-paspoort dat nooit meer zou verdwijnen, ons klaarstomen voor een EU-dictatuur. Jaap van Dissel was de Satan zelve. Oh oh oh wat was onze vrijheid in gevaar.

Echt wat heb ik me rot gelachen. Maar hebben ze er wat van geleerd, die paniekzaaiers? Je ziet nergens meer maatregelen, geen Corona-app, geen Coovid restricties, je hoeft niet meer te testen, je digitale ziektes staan nergens meer centraal opgetekend en Hugo de Jonge verricht nu elders zijn zegenrijke werk. Jaap van Dissel poetst zijn baard.

Beste_Landgenoten | 23-06-23 | 12:59 | 16

Ja, ik was zo'n "wappie", hahahaha. Ik heb mijn lesje wel geleerd.

De_fluitlokker | 23-06-23 | 13:26

Ja, dankzij de protesten en het verzet van die ''wappies" zijn we daar vanaf.

RoelkeLimbo | 23-06-23 | 14:25
▼ 13 antwoorden verborgen

Zomaar een hypothese; onze regeringen en financiële instanties weten dat ons huidige financiële stelsel op omvallen staat. Overheidsschulden zijn onhoudbaar geworden en nadat ze in 2008, nipt een financieel armageddon hebben weten te voorkomen weten ze dat er bij de volgende crash geen redden meer aan is. Niet alleen de grootste banken (DB, UBS) maar ook landen als Italië en Frankrijk zijn veel te omvangrijk om gered te worden door derden.
De implosie is onvermijdelijk geworden, iedereen en zijn Mark Rutte weet dit inmiddels en we zien dan ook dat de bekende Hollandse zuinigheid is losgelaten en dat er niet meer op een miljardje meer wordt gekeken. We gaan deze schulden toch afschrijven en beginnen vanaf 2030 met een nieuw systeem. Totdat de infrastructuur (CBDC, Digital ID) volledig is opgetuigd zullen de centrale banken geen financiële crash toestaan en zullen zij met gratis, vers geprinte euros en dollars alle ballen in lucht proberen te houden. Omdat er geen plan B is zullen de wetten en grondrechten waar Bart het over heeft nog sneller sneuvelen dan de gemiddelde Russische infanterist in de Donbas. De democratie wordt op pauze gezet omdat er totale chaos en anarchie dreigt als ons financiële stelsel ongecontroleerd in elkaar stort. Het doel heiligt dus de middellen. En de paradox is dat al deze zaken wel in het geheim en achter gesloten deuren bekonkeld moeten worden want als je openlijk gaat melden dat het financiële stelsel op z’n einde loopt, persen we er met z’n allen even een sprintje uit en zijn ze als nog te laat. Evengoed valt het nog maar te bezien of je dit proces gecontroleerd kan laten verlopen. Ik ben namelijk niet bekend met eerdere van bovenaf gedirigeerde, grote (globale), succesvolle overheidsprojecten.

Plaktong | 23-06-23 | 12:59 | 3

Ah dus daarom zat Rutte bij Schwab glühwein te drinken.

Beste_Landgenoten | 23-06-23 | 13:01

Interessante hypothese. Niet geheel ondenkbaar. Maar als beleggers hun portemonnee volgen wel lastig om uit te voeren.

Lijkvocht | 23-06-23 | 13:04

Een aardige link in dit verband:
https://hetfinancieelhuis.be/blog/crisissen-zijn-van-alle-tijden-een-overzicht
Meestal is een samenleving wel te redden door het kapitaal van vooraf bepaalde groepen af te nemen.

funda | 23-06-23 | 13:09

Centraal geïnde BTW wordt hierdoor ook onvermijdelijk, de natte droom van elke Eurocraat, eigen belastingdienst voor de Eu.

CynicalBastard | 23-06-23 | 12:57

Maar hoe toevallig is het dan dat juist op dit moment er een nieuwe Marvel-serie uit is gekomen waarin de 'Skrulls', tis groen dus reptiel, de aarde willen overnemen. Je kan toch niet ontkennen dat de gemiddelde politici dezelfde herseninhoud heeft van een salamander?
*zet alu-hoed af en gaat aan de slag in de groentetuin*

Weazel | 23-06-23 | 12:55

Overheid en digitaal in een zin is toch wachten tot het fout gaat? Nu kan ik digitaal ook niks anders dan de krant lezen. Maar ik roep dan ook niet geel erg hard dat alles digitaal moet. Ik vraag me dan ook af hoe het gaat met mensen zonder mobieltje Of computer. Krijgen die alles van de overheid?

brie-de-penis | 23-06-23 | 12:54 | 1

Zolang het fout gaat is er weinig aan de hand, we moeten juist de dag vrezen dat het goed gaat tussen overheid en IT.

funda | 23-06-23 | 13:13

Dank voor dit artikel. Er is van alles aan de hand, maar het is geen complot.
En waarschijnlijk grotendeels nog goedbedoeld ook. En voor het overige uit eigenbelang.
Er zijn geen satanische pedofiele reptielen nodig. Het is al erg genoeg zo.

Lijkvocht | 23-06-23 | 12:54 | 1

Of het complot wordt overschaduwd door gekluns, toevallig of niet toevallig.

funda | 23-06-23 | 13:15

Maar dossiers over TBS-ers bijhouden, ho maar.
Burgerhaat is het. Wij hebben hier niks bij te winnen.

Deflatiemonster | 23-06-23 | 12:52

Zou men hier echt geloven dat de overheid niet al alles van je traceert momenteel? Verberg je dan nog transacties, vraag jezelf af waarom doe je dat, sorry hoor maar diegene die nog contant geld gebruiken doen dat vooral om iets te verbergen. En doe nou niet alsof contant geld heilig is. Voor het hacken van een nieuw ledger gebaseerd geld systeem heb je goddelijke krachten nodig, totdat quantum computing om de hoek komt kijken, maar ook daar wordt nu al over gedacht. Voor het stelen van je geld uit een pinautomaat heb je niet meer dan een stevige bus en wat lef nodig. Ik vind het veel belangrijker dat de overheid serieus kijkt naar een onvoorwaardelijk basissalaris voor iedereen ouder dan 18 jaar. Keer op keer is gebleken dat de druk op het psychisch welzijn van de maatschappij af haalt en de criminaliteit doet verminderen.

kovariant | 23-06-23 | 12:50 | 5

Wie gaat het basis salaris betalen?

Barkruk2 | 23-06-23 | 13:33

Ik heb 'niets' te verbergen (ik ben geen crimineel) en gebruik toch contant geld. De overheid en mijn bank hoeft niet te weten bij welke grutter ik wat koop.

GeenTheeDrinker | 23-06-23 | 13:40

@Barkruk2 | 23-06-23 | 13:33: Dezelfden die nu de uitkeringen betalen.
Want het basissalaris is ook gewoon de uitkering.

funda | 23-06-23 | 13:41
▼ 2 antwoorden verborgen

Je af zetten tegen de complotdenkers en de door die groep gebezigde symboliek negeren om vervolgens in je kritiek terug te gaan naar de ziekte van het westen: de rationaliteit, het blablabla geneuzel waarmee alles wordt verkocht is mi kortzichtig.
Dat je een rationeel argument kan maken waarom de ontwikkeling ongewenst is of op zijn minst met scepsis moet worden tegemoet getreden kan even makkelijk rationeel weerlegd worden.
Het is namelijk zo de ratio, de wetenschap en modellen ons leven vorm geven. Puur rationeel ingegeven waren ook de corona maatregelen waarbij een heelbelangrijk deel van de menselijk ervaring buiten beschouwing is gelaten: het gevoelsleven, de beleving de ervaring. Dat deel wordt te makkelijk weggezet als irrationeel en dus dom wappiegeroep.
Terwijl door de geschiedenis heen, overal en nergens ook de symboliek, het spirituele een rol heeft gespeeld. De slang in tuin van eden, draken, zombies, vampiers, mensetende wolven, demonen, ufo’s, interdimensionale wezens, god etc.etc..
En precies dat is wat niet bevredigd wordt in de samenleving en de ontwikkeling er van. Het streven is eenheid, gelijkwaardigheid, voorspoed, welvaart en geluk, de technologische satanische weg die wordt bewandeld kan slechts in een deel daarvan voorzien. Het heeft alles in zich om een middel te worden om de mens in bedwang te houden. Tel daarbij de ontwikkelingen op het gebied van AI op en je ziet inderdaad welke risico’s om de hoek loeren.
De toenemende psychische nood, de beweging naar meer spiritualiteit en religiositeit, de toename van coaches, klimaatpsychologen, de zelfhulp boeken, de zelfontwikkelingsmarkt in de breedste zin, laten zien dat de huidige koers een belangrijk deel buiten beschouwing laat.
We hoeven maar een eeuw terug te gaan in de tijd om te zien tot welke gruwelijkheden de koele efficiënte technologie kan leiden, kijk bijvoorbeeld ook naar de bio-industrie en dan met name de intensieve veehouderij.
De ontwikkeling is niet te stoppen, maar hoe er invulling wordt gegeven aan de toekomst wel. Ergens ben ik hoopvol dat er al diverse projecten zijn gestart die alle potentie hebben om een diepe crisis te veroorzaken, de grootste daarvan is het klimaatbeleid. Maar mijn vrees is dat er revolutionaire tijden op komst zijn en dat we de 4 ruiters van de apocalypse gaan tegenkomen.
In dat opzicht denk ik dat veel doemdenkers waaronder de klimaatalarmisten vrezen voor hetzelfde alleen de oorzaak verschillend zien. Het klimaat veranderd door toedoen van de mens en dat leidt tot onze ondergang.
In mijn beleving zit daar een kern van waarheid in, m.i. is het dat door toedoen van de mens en het compleet los komen te staan van de natuur -en daarmee onze eigen natuur, onze eigen biologie die ook invloed heeft op onze psyche - en het ontkennen of in ieder geval bagataliseren van onze driften en instincten die zich op bizarre manieren manifesteren we het einde van een tijdperk inluiden.
De vraag is alleen, hoe ellendig gaan we het onszelf maken door te blijven wegduwen, vooruitschuiven wat onvermijdelijk is. Ruimte maken voor de volledige menselijke ervaring in harmonie met cultuur, natuur en technologie.

ratelaar | 23-06-23 | 12:50 | 4

@Rdock | 23-06-23 | 12:59:
Precies. Net als een plantje in een potje en een vis in de kom of de planten in het bos en de vissen in de zee.

ratelaar | 23-06-23 | 13:00

Niet alleen het spirituele en biologische worden veronachtzaamd, maar ook (en m.i. even belangrijk) de sociale cohesie. Die gaat in rap tempo naar de filistijnen, en zonder sociale cohesie hebben alle mooie toekomstdromen geen schijn van kans. Mensen blijven niet solidair met elkaar voor een papieren ideaal waar ze niets bij voelen, geconstrueerd door technologische en globalistische 'denkers'. Een multinationaal, multicultureel ideaal dat gaat uitlopen op een dystopie. Het schrikbeeld van Hobbes, de strijd van allen tegen allen, komt steeds dichterbij.

J.P.Drapeau | 23-06-23 | 13:26

@J.P.Drapeau | 23-06-23 | 13:26:
Ja, precies, dat is wat ik bedoel met cultuur, de sociale cohesie maakt daar ook een belangrijk deel van uit. Het is immers de sociale groep die een idee deelt en leefregels en afspraken die daar uit voort komen.
Met het uiteen vallen van de sociale cohesie holt ook de cultuur uit en ontstaat er een leemte, een vacuüm dat gevuld wordt met te technologische oplossingen.
Zo’n systeem lijkt me onhoudbaar maar kan wel lang standhouden voordat het onvermijdelijk implodeert en dat is het angstbeeld dat kan zomaar vele decennia standhouden en daarmee vele levens onnodig ellendig maken.

ratelaar | 23-06-23 | 13:35
▼ 1 antwoord verborgen

Bekijk die controle van de overheid eens door een historische bril. D66, VVD en nog wat van die 'kartelpartijen' willen deze regelgeving graag invoeren.

Maar wat zou er gebeuren als na invoering van deze controleerden bijvoorbeeld FvD aan de macht kwam of PVV, hoe gaan deze partijen die wet gebruiken.

Mevrouw, u heeft al drie keer meegedaan aan een demonstratie van ER. En u wil graag op vliegvakantie naar Spanje. Helaas is deze aankoop voor u niet mogelijk. Wij raden een fietsvakantie naar Drenthe aan waar u 3 weken vrijwilligerswerk mag doen in de asielopvang.

Der Doktor | 23-06-23 | 12:48 | 2

Dat is het mooie van totale controle. Je hoeft je alleen nog zorgen te maken welke dictator er aan de macht komt. De rest volgt vanzelf.

funda | 23-06-23 | 12:52

Zie de ophef over de overname van Twitter door Musk. Links progressief doet alsof hun speeltje weg is. Kennelijk was Twitter al niet zo neutraal maar nu pakt het slecht uit voor de andere kant.

Deflatiemonster | 23-06-23 | 12:55

Er is natuurlijk wel degelijk sprake van een complot tegen de burgers. Geïnitieerd door het WEF en hun corrupte young global leaders. Het feit dat de informatie al decennia bekend is ten aanzien van hun agenda maakt het niet minder een complot. Wat is dat nu voor onzin. Het WEF heeft de media in handen dus een gemiddelde burger weet niet meer dan dat hij via de MSN krijgt voorgeschoteld en dat is niet de waarheid in ieder geval. De CBDC wordt een grote ramp. In Nigeria is het al compleet mislukt en heeft alleen maar heel veel geld gekost.

ILF2 | 23-06-23 | 12:46 | 3

Heerlijke complotbijdrage, ik moest erg lachen.

Après toi | 23-06-23 | 12:47

"Het feit dat de informatie al decennia bekend is"
Nou het schiet niet zo op dus met dat complot.

Beste_Landgenoten | 23-06-23 | 12:49

Een complot is het niet.
Vooruitgang in positieve zin ook niet.

Ik hoor van geen enkele eurofiel waarom dit een goed idee is.

donkieshot | 23-06-23 | 12:59

Vorige week aangehouden wegens te snel rijden. Eigen schuld, dikke bult.
Maar dan komt het, boete moest ik, als buitenlander, direct betalen.
Snap ik ook nog.
Maar dit kan alleen met cash, elektronisch is onmogelijk.
Uiteraard had ik het niet gepast, dus bij 2 van zijn collega's met moeite kunnen wisselen om tot het juiste bedrag te komen.
Nou ja, in de toekomst mogen we ons alleen nog per ezeltje verplaatsen, dus dan zijn we ook van de snelheidsboetes af.

Boeloeboe | 23-06-23 | 12:46 | 1

Nee niet per ezel want die produceert teveel co2.

Rdock | 23-06-23 | 12:55

Het voordeel van dit systeem is wel, dat wanneer een politicus roept “iedere Nederlander 1000 euro erbij” dit meteen kan worden uitgevoerd.

Osiris | 23-06-23 | 12:46 | 2

Maar ze doen het toch niet.

Rdock | 23-06-23 | 12:56

Nee, maar daar kom je dan wel meteen achter. Geen voordeel van de twijfel meer.

Osiris | 23-06-23 | 13:15

Het gaat geen enkel probleem zijn om het aan de Nederlanders te verkopen. Gewoon zeggen dat we er ook enorm veel aan verdienen en we staan vooraan om onze soevereiniteit en democratie in te leveren, want zeg nou zelf, hoeveel hebben we daar ooit aan verdiend.

Blauwpetje | 23-06-23 | 12:45 | 1

Dat, en "het is echt supermakkelijk en superhandig hoor!" En het gros staat in de rij: "Shut up and take my privacy/money/etc."

2Little2Late | 23-06-23 | 17:08

Geldt dit dan ook voor de politici zelf of gaat dat net als met de pensioenen. Aftellen tot dit kabinet aan het eind van haar tijd zit.

Reaaalist | 23-06-23 | 12:44 | 1

Pfwa, na het Einde der Tijden zit dit kabinet er nog hoor.

funda | 23-06-23 | 12:46

Al dat soort met de EU verbonden ontwikkelingen zijn strikt genomen geen complotten maar escalaties. 'Creep', zoals dat zo mooi heet in het Engels - een sluipende verandering. Zo raken we ook stukje bij beetje onze nationale soevereiniteit kwijt - de Juncker-doctrine. Allemaal zaken waar bij lange na geen meerderheid van de bevolking vóór is, maar die toch doorgaan. En dan klaagt de AIVD over gebrek aan vertrouwen in de 'instituties'...

J.P.Drapeau | 23-06-23 | 12:41

Wat is het nut voor de normale burgers? Ben benieuwd of ze dat s uit kunnen leggen in normale taal en in een paar zinnen.
We hebben al de € voor veel landen binnen de EU. Geld over maken naar een andere lidstaat gaat tegenwoordig best vlot, zelfs als ze geen € hebben. En anders is er nog Applepay, Paypal of crypto.

klaas24 | 23-06-23 | 12:40 | 1

'Ben benieuwd of ze dat s uit kunnen leggen in normale taal en in een paar zinnen.'

Dat is ook waarom communicatiespecialisten met duizenden worden aangetrokken.
'De burger en de kiezer begrijpen het niet'.

funda | 23-06-23 | 12:42

Als men “algemeen belang” wil moet men maar naar China verhuizen!

MargauxGrandCru | 23-06-23 | 12:38 | 1

Zo is dat, en anders voordat de EU en de CCP hun systemen koppelen.
Alleen liberalen en kapitalisten zijn er tenslotte tegen, de rechtsextremisten dus.

funda | 23-06-23 | 12:45

Prima toch, zo'n Europees ID. Ik heb niets te verbergen.

Après toi | 23-06-23 | 12:38 | 15

En het mooie is, je kunt straks niets meer verbergen.

Teluitjewinst | 23-06-23 | 13:17

@Hans Kwalzan | 23-06-23 | 12:39: Maxima en Kaag zijn best wel knappe koppen toch?

ChalinaRosa | 23-06-23 | 13:24
▼ 12 antwoorden verborgen

De vraag is nu wat het betaalmiddel van de zwarte economie gaat worden.

lekgoot | 23-06-23 | 12:37 | 7

Kogels.

Lorejas | 23-06-23 | 12:50

Deugpunten?

Schoorsteenveger | 23-06-23 | 13:00

Spiegeltjes en kraaltjes, net als vroege... oh wacht, "zwarte" economie, die grap mag niet meer.

CynicalBastard | 23-06-23 | 13:10
▼ 4 antwoorden verborgen

Maar de EU brengt ook veel goeds...
Ik kan alleen niet iets bedenken in mijn voordeel.

Reebensteeltje | 23-06-23 | 12:36 | 3

Als je vreet als Timmermans wordt je net zo dik. Toch wel goed zo’n waarschuwing van de EU.

MargauxGrandCru | 23-06-23 | 12:41

@MargauxGrandCru | 23-06-23 | 12:41: Het heeft idd wel een afschrikkend effect. Je moet eens bedenken hoeveel CO2 die man bijelkaar wegvreet elke dag

Harry99 | 23-06-23 | 13:08

Tijd dus dat voor een paar topics van gastschrijver Arno Wellens?

BadPatNL | 23-06-23 | 12:34

Laat je niet gek maken idd. De overheid heeft geeneens door dat iemand veroordeeld is tot TBS en laat hem gewoon weer los

Harry99 | 23-06-23 | 12:34 | 1

Dat TBS gedoe van die Lomp kost belastinggeld, dit levert extra belastinggeld op, dus waar denkt u waar men inzet voor gaat tonen?

Geen noodzaak, geen actie...

BadPatNL | 23-06-23 | 12:36

Gister zag ik per toeval een hele oude Fifth Gear - Clarkson aflevering van Meet the Neighbours over Duitsland.
Beste tekst van 'm, tegen een Duitser die de EU ook niet zo'n goed idee vond:
"You're going to do it again, aren't you?"
youtu.be/6UF7ShaKPlU?t=1520

elfenstein | 23-06-23 | 12:32 | 2

Mooie vondst, scherp!

BadPatNL | 23-06-23 | 12:39

@BadPatNL | 23-06-23 | 12:39:
De hele aflevering is om je kapot te lachen.
Op plek twee meest hilarische quotes, een oud-luftwaffe vlieger:
"I was quite enjoying myself untill you bastards started shooting us down" - Uiteraard met een dik aangezet Herr Flick achtig accent.
Dit soort tv zou nu nooit en te nimmer meer gemaakt kunnen worden.

elfenstein | 23-06-23 | 13:08

Had nu maar allemaal 25 jaar geleden SP gestemd. Voorkomen is tenslotte beter dan...

Bogoris-le-Grincheux | 23-06-23 | 12:32 | 3

SP??? hahahahaaa

ILF2 | 23-06-23 | 12:41

Zo is het, kameraad.

funda | 23-06-23 | 12:49

Dan hadden we nu allemaal een uitkering gehad. Want dat is het streven van het SP-socialisme: iedereen arm.

Après toi | 23-06-23 | 13:08

Toch even doorgedacht. Niet dat ik het mij kan voorstellen, maar een geval cut out the middle men? In dit geval het breken van de macht van de financiële markten. In Nederland gaan Sigrid Kaag en Alexandra van Huffelen momenteel over het welzijn van deze sector, samen met Klaas Knot. Voor de rest van "Europa" een uitgelezen kans om het financiële piratennest Nederlandje op te schonen.

Wat uiteindelijk wel de levensbare business case gaat worden, zeker geostrategisch, valt nog te bezien. Als je ziet hoe de euro faalt door het ontbreken van de juiste checks and balances, zie ik ook dit soepie niet zo heet opgediend worden.

Hetkanverkeren | 23-06-23 | 12:31 | 4

Ik denk dat dit juist het gevolg is "cut out the middle men", de banken dus. Door de opkomst van crypto zijn er systemen waar de banken niet maar aan te pas komen.
Gevolg daarvan is dat er ook geen overzicht op is door de (r)overheid. Belasting betalen over een aankoop? Waarom zou je dat nog doen?

klaas24 | 23-06-23 | 12:37

@Louter Leuter | 23-06-23 | 12:34:
Kaag is gewoon gekozen.

Beste_Landgenoten | 23-06-23 | 12:37
▼ 1 antwoord verborgen

Ook de ‘redelijke’ partijen die zich hiertegen verzetten vechten tegen de bierkaai.

zwarte_weduwe | 23-06-23 | 12:31

Wat zal D66 blij zijn weer iets om de bevolking te onderdrukken.

gerrit5042 | 23-06-23 | 12:30

En zo, jongens en meisjes, werden we in een dwangbuis genaaid.

MickeyGouda | 23-06-23 | 12:30 | 3

U ziet het, ik zie het. En iedereen die zijn/ haar/ alfabetsoep geschiedenis een beetje kent, kan zien aankomen waar dit op uit zal draaien. De rest slaapt rustig door tot men op een kwade ochtend wakker wordt in een een dystopie ala "1984". En dan zal men wenend de kleren van het lijf trekken, want hoe hebben we het nu toch niet kunnen zien aankomen??? De mensen die het wèl zagen aankomen werden o zo gemakkelijk in de welbekende labels gestopt zodat "we" ze konden negeren. Indien mensen denken dat ik overdrijf, zie de Trucker Protesten in Canada. Hun bankrekeningen werden bevroren, verzekering voor hun trucks geblokkeerd, enkel en alleen omdat men een mening aanhing die Trudeau niet aanstond. Iets dergelijks zal met dit EU wangedrocht slechts een kwestie van tijd zijn.

Sjefke7807 | 23-06-23 | 12:42

@Sjefke7807 | 23-06-23 | 12:42: Het is in Nederland allang gaande. Zo werd de rekening van Opperwap Engel al geblokkeerd vanwege ''''niet integer handelen''''' ( www.rijnmond.nl/nieuws/1568506/rechte... ). Maar goed, da's Engel, boeiuh.

Bunq knikkerde een feministen stichting eruit omdat ze ''''transvrouwen discrimineerden'''' ( www.telegraaf.nl/nieuws/174218649/int... ).

Nu kun je dan nog naar een andere bank. Als we maar 1 CBDC hebben, is 't klaar. Maar ja, dan moet je ook maar geen transfobe feminist en/of Willem Engel zijn...

Hans Kwalzan | 23-06-23 | 12:51

Sjefke7807
@Hans Kwalzan
Herhaling is de kracht van de boodschap. Indoctrinatie werkt volgens dit principe. Met deze wetmatigheid is Brussel goed bekend, dat blijkt keer op keer.

MickeyGouda | 23-06-23 | 13:12

Er staat een bericht voor u klaar in mijnoverheid.

Beste,
Afgelopen Maandag kocht u een pakje Marlboro bij tankstation A27.
Vanaf deze datum gaat uw zorgverzekering met 10 Euro per maand omhoog.
Gooooeeedemiddag.

Piet-Kietelaar | 23-06-23 | 12:30 | 5

@Bogoris-le-Grincheux | 23-06-23 | 12:33: Dan moet je (nu nog) wel expliciet toestemming aan jouw bank(en) gegeven hebben om die data te mogen delen met derden.

En daarom heb ik ook nog steeds mijn rekeningen bij de 3 grote Nederlandse banken naast elkaar lopen i.p.v. overzichtelijk geïntegreerd in één makkelijk overzicht...

BadPatNL | 23-06-23 | 12:46

Met dit soort opmerkingen zou je een heel topic kunnen maken. Vul maar in….

Miss_Pinky | 23-06-23 | 12:52

Om dit soort berichten te voorkomen, is het dus raadzaam zo lang mogelijk en zoveel mogelijk contant te blijven (juist weer te gáán) betalen.

Wering | 23-06-23 | 14:25
▼ 2 antwoorden verborgen

Als de geschiedenis ons één ding leert, of zou moeten leren, dan is het dat het ontstaan van een praktijk, een regel, een gebod, een verbod, maar ook het ontstaan van een technologie, niets maar dan ook niets zegt over het actuele gebruik ervan.
Met andere woorden, als vandaag iets met een bepaald doel in het leven wordt geroepen, dan kan dat iets morgen of overmorgen nog steeds als gebruik overeind zijn gebleven, maar inmiddels een heel ander doel dienen. Steeds maken andere krachten zich meester van onze gebruiken, voegen er iets aan toe, snijden er iets vanaf, koppelen die aan andere gebruiken, enzovoorts.
Dat is wat hier op de loer ligt, dat in de toekomst, wanneer dan ook, deze digitale technieken een ander doel gaan dienen.
Goed voorbeeld is de wijze waarop de Duitsers de goed georganiseerde Nederlandse archieven gebruikten om mensen van Joodse komaf op te sporen. Die archieven waren daar niet voor bedoeld, maar konden onmiddellijk voor dat doel worden ingezet.

Schoorsteenveger | 23-06-23 | 12:29 | 2

Juist. De techniek is er. De knop zit er op. Voor je het weet is het hommeles.

Louter Leuter | 23-06-23 | 12:32

Al je gegevens openbaar maken, van alles en iedereen, heerlijke rommel etc etc heerlijk geheimzinnig doen over niets, wie is er gek?

Henkie | 23-06-23 | 12:43

Nog makkelijker betalen na het niet meer hoeven te wisselen van je guldens naar pesetas? Damn wat worden we toch verwend door onze Unie!!

Lorejas | 23-06-23 | 12:26

Weer een sterk topic Bart. Helemaal mee eens en met de strekking daarvan (je was "terrorisme" vergeten bij het trio "witwassen" en "kinderporno").

Ook in de panelen hier zullen de "je hebt toch niets te verbergen" en de "we hebben het toch hier zo goed" roeperts, dat alles weer roepen. Het zijn steeds kleine stapjes, met het trio als argument, of het is handig, of "iedereen betaalt toch al digitaal", dat nieuwe technologieën geïntroduceerd worden. Er wordt daarbij over het hoofd gezien dat het echt alle eieren in een mandje is; de betrouwbaarheid van de electrische/electronische infrastructuur zal gaan wankelen. Voorts is er de naïeve aanname dat de overheid geen fouten maakt en alleen alles doet in ons belang. Niet dus. Ambtenaren doen het voor hun eigen belang (Nederland is juist niet smetteloos op het terrein van corruptie). Een grotere, nog grotere, en nog grotere roverheid wordt verstikkend, en met de calvinistische inslag, ook moreel dwingend. Gij zult dit laten, gij zult dat doen.

Ik zie niet wat ik er tegen kan doen. Jarenlang passief en actief lid van een grote regeringspartij heeft men doen inzien dat het hopeloos gesteld is met de kennis en kunde van politici (samen met de ambtenaren, die een terugkeer garantie hebben, maken ze het een echt ons kent ons netwerk van; de Nijpelsen, de Rosenmölers, de Joritsmas blijven opduiken en graaien). Bij de oplossingen horen een constitutioneel hof om wetten te toetsen (Thorbecke kreeg al een niet daarvoor) , een vorm van districtenstelsel (zoals bv in Duitsland) om de partij bobos en lijsten te ontmantelen, weg met de benoemde burgemeesters en gouverneurs, en ook weg met de drie zwam bureaus (CPB, PBL, en SCP). Gaat de Nederlandse politiek haar kip met de gouden eieren van de hand doen? Dacht het van niet. Dus gebeurt er niets. Waarom zou ik mij nog druk maken.

Ik vertrek weer.

Louter Leuter | 23-06-23 | 12:23 | 3

Men = mij. Aanpastijd was te kort...
En bij Thorbecke niet = njet

Louter Leuter | 23-06-23 | 12:30

Doei.

Von Knarrenstein | 23-06-23 | 12:33

@Von Knarrenstein | 23-06-23 | 12:33:
Dat vertrekken kost 10 jaar. Over een half jaar ben ik vertrokken.

Louter Leuter | 23-06-23 | 12:36

heel ff offtopic
Vandaag en Morgen heeft Greenpeace, gesponsord door de Postcode loterij, een 2 daagse Demonstratie, naast TATA Steel Wijk aan Zee.
Frappant is, dat pal naast TATA, Vattenfall is gevestigd, en dat zij samen 2 van de 5 grote vervuilers zijn in Nederland.
Maar geen kip die over Vattenfall Velsen klaagt.....

Torquemada | 23-06-23 | 12:23

Kinderporno reken ik principieel alleen af in harde guldens.

Beste_Landgenoten | 23-06-23 | 12:22 | 3

Ghe.... Heel heel harde guldens neem ik aan?

Lorejas | 23-06-23 | 12:27

Gedrogeerde wijv0n batsen schijnt problemen op te leveren archive.is/5fOJ3

HankHill | 23-06-23 | 12:37

Als voordeel staat er.. sneller kunnen betalen.. niet echt een voordeel, ik hou de cash liever zo lang mogelijk in de pocket.. ahh digitaal..? nee dank U.. goudstaven, en crypto.. dat moet het gaan worden.. EU.. fu and your family..

broervandenhollander | 23-06-23 | 12:20

Geld heeft een aantal klassieke functies. Hoe verhoudt CBDC zich bijvoorbeeld tot de US dollar? Het bericht gisteren dat de politie zich met in beslag genomen valuta moest wenden tot Suri-Change omdat ze vrijwel nergens anders terecht konden. Dan hou je logischerwijze inderdaad eigenlijk alleen die datahonger over. De vraag is wat die prachtige EU daar wijzer van denkt te worden, zeker als de immigratiesluizen tegelijkertijd wijd open staan.

Economen: het domste volk dat er is. Ik was het zelf.

Hetkanverkeren | 23-06-23 | 12:18 | 2

Economen maken de fout de gebruikte wiskunde als bewijs te nemen voor de fabel dat economie een exacte wetenschap zou zijn.

funda | 23-06-23 | 12:26

@funda | 23-06-23 | 12:26: Klopt. Wiskunde als substituut voor empirische toetsing. Inclusief nep Nobelprijs.

Hetkanverkeren | 23-06-23 | 12:35
-weggejorist-
_Roy_ | 23-06-23 | 12:17 | 4
▼ 4 antwoorden verborgen

"Naar de bevolking toe verkopen overheden en de bedrijfslobby een CBDC en het Digital ID als een vorm van 'gemak', dat veilig en betrouwbaar is dankzij de overheidskeurmerken,"

Maar eh, deja vu met de invoering van het spoornet in 1860. Er was verzet want de koeien gaven geen melk meer, en alles werd aan de burger verkocht als een sneller en gemakkelijker vorm van vervoer.

Pinpas: Je gaat er meer van kopen, want gemak. Niet meer naar de bank om cash geld op te hoeven halen, voor de geld-automaat moest dat nog letterlijk bij het loket van de bank, elke keer als je geld in je beursje wilde.

Nu betaal je met je mobiel en NFC, die pinpas mag ook thuis blijven en zo ongeveer alles is inmiddels digitaal over te maken, in-game te kopen of op een krediet, mobiel aan te schaffen.

Het argument dat de overheid het verkoopt als gemak, is dus bepaald geen nieuw argument en bovendien, het is ook zeker waar. Het is ook extra gemak dat je hebt.

Enige wat tegen die EU-DigiD in te brengen valt is controle. Edoch, wat meer is die controle nog, bovenop de gedetailleerde data die je nu al met je online betalingsverkeer genereert? Niet dat ik zo voor deze invoering ben, maar de vraag is denk ik relevant wat het eigenlijk nog extra toevoegt aan wat er nu al is.

En daarbij: Iedereen loopt de hele dag te Faceboeken, te Instagrammen en te Twitteren en zoekt op Google wat terugkomt in je advertenties, dus wat exact geef je nog meer weg, bovenop wat je al willens en wetens deelt met Big Brother?

Beste_Landgenoten | 23-06-23 | 12:16 | 13

@kindapaas | 23-06-23 | 12:47:
Goed punt wel, van een andere orde. We maken ons afhankelijk van techniek. Internet zal maar uitvallen voor een week. Daarom thuis een kleine stash met cash.

Beste_Landgenoten | 23-06-23 | 13:42

@kindapaas | 23-06-23 | 12:47:
Grotendeels eens. Paar aanvullende opmerkingen:
- de internet protocollen zijn stabiel (introductie begin jaren 70), lag, DNS enz staan daar los van
- onderhoudbare programmeertalen zijn er al (en het is niet C++ en aanverwante talen); het gaat ook om versie beheersystemen (liefst geen git)
- goede betrouwbare en open software dat staat als een huis (zijn maar weinig voorbeelden van, Lapack en TeX/LaTeX bijvoorbeeld) - een grote uitdaging
- jouw laatste punt; helemaal spot on! We kunnen nog wel spijkerschrift en de Dode Zee-rollen lezen, maar digitale rot heeft al plaatsgevonden (ik kan mijn oeroude cartridges niet meer lezen - zijn tapes dus de bits rotten - hetzelfde geldt voor de DAT-tapes, en straks de CD-RWs).

Louter Leuter | 23-06-23 | 13:54
▼ 10 antwoorden verborgen

Al die megalomane projecten van de EU kosten ons alleen maar vrijheden. AVG? Laat me niet lachen, u en ik staan in tientallen databanken en dagelijks worden we door honderden camera's bespied. Die zogenaamde privacy is er alleen voor de boven ons gestelden. En idd Nederland zal wel weer voorop (moeten) lopen. Dat mislukt en de rest volgt niet.

Piet Karbiet | 23-06-23 | 12:12 | 5

Een kennis van me is betrokken bij de ontwikkeling van de (Nederlandse) app en infrastructuur die hierbij zou (kunnen) komen kijken. Als je ziet hoe die mensen overtuigd zijn van het nut... Ik zal zo lang mogelijk tegengas geven maar tzt zullen we wel moeten. Men gaat de qr code tactiek toepassen. Heb je het niet, dan kun je X,Y en Z niet meer.

Super Grover | 23-06-23 | 12:25

@Beste_Landgenoten | 23-06-23 | 12:19:
Vergeet het maar, zonder mobile telefoon kun jij -binnenkort- niet meer normaal functioneren. Die heb jij hoe dan ook nodig om via de digid jouw afspraken met gemeenten, ziekenhuis, UWV of belasting te maken en/of controleren.
Nog een paar jaar en de pinpas is afgeschaft en dan ben je zonder telefoon helemaal uitgeluld.

me163komet | 23-06-23 | 12:30

Dat klinkt allemaal wel heel stoer Piet Karbiet, maar omdat ik je reacties vaak met interesse lees -je schrijft amusant, en ik ben het meestal niet met je eens - kan ik, als ik een beetje mijn best doe, waarschijnlijk erg snel achterhalen wie je bent en waar je woont. Omdat je op deze website vrij veel informatie weggeeft over jezelf en over je familie. En dat is nogal in tegenspraak met je anarchistische en ietwat wantrouwige houding. Oftewel, je bent dan niet heel consequent.

Après toi | 23-06-23 | 12:53
▼ 2 antwoorden verborgen

En dan alles centraal opslaan.

BrutusBosch | 23-06-23 | 12:12 | 2

Dat is veiliger, handiger en efficienter, en zo kunnen wij sneller optreden tegen wie wij maar willen.

funda | 23-06-23 | 12:16

BrutusBosch | 23-06-23 | 12:12
De datacenters om die eindloze stroom gegevens op te slaan die zijn reeds gebouwd. Oorspronkelijk volgens de plannen voor andere doeleinden, maar ja, dat pas je met een pennestreek aan.

me163komet | 23-06-23 | 12:31

Het wordt allemaal veel te China 2.0 in de EU. Gewoon vertrekken nu het nog kan naar Heilstaten zoals Hongarije en Rusland. Dat blijft mijn bindend advies. Verkoop je huis, neem al je geld CASH op en trek naar veilige oorden zoals Rusland.

Ndranghitiari | 23-06-23 | 12:11 | 4

Succes met emigreren naar Rusland. Gaat het wel goed met u?

pibasso | 23-06-23 | 12:31

@funda
Met de name de leden van een bepaalde Italiaanse clan lopen behoorlijk voor op de rest.

Osiris | 23-06-23 | 12:36

Gewoon alles ondergaan zonder tegenstribbelen. Zij weten wat goed voor ons is.

Wattman | 23-06-23 | 12:44
▼ 1 antwoord verborgen

En weer een "oplossing" voor een niet bestaand probleem. Maar dat komt ook wel goed vrees ik.

Super Grover | 23-06-23 | 12:11 | 1

Er wordt kei- en keihard vergaderd om een bijpassend probleem te vinden.

funda | 23-06-23 | 12:19

Het stempel "J" op het persoonsbewijs in WO2 is door een overijverige Nederlandse ambtenaar bedacht.

Jan de Vries | 23-06-23 | 12:11 | 1

Toen was het Berlijn.
Nu Brussel.

J-van-de-Bontekoe | 23-06-23 | 12:32

Het vervangen van het woord 'complot' door 'escalatie' is niets anders dan het schuiven met definities. Onderaan de streep weet iedereen echt wel waar we het over hebben. Er wordt beleid uitgezet waarover niet transparant gecommuniceerd wordt door overheden uit pure angst voor de reactie van de eigen bevolking. Of je dat nu een complot, escalatie, geheime agenda of wat dan ook noemt doet niet echt terzake wat mij betreft. Verder helemaal eens met Van Rossem. Ik wou dat ik het ook zo mooi kon opschrijven.

MarkiesDeBalzaque | 23-06-23 | 12:10 | 4

Het maakt niet uit wat de definitie is. Het maakt ook niet uit of het nu gaat om een groter geheel, of slechts een 'verbetering of nuancering van het huidige'. Zelfs als die 'agenda' van het grotere geheel, de algehele controle, een social-credit-systeem er helemaal niet zou zijn, dan schep je er nu wel de mogelijkheden voor. En door steeds, stapje voor stapje steeds verder te gaan, wordt de acceptatie ook steeds eenvoudiger.

BBRDWR | 23-06-23 | 12:30
▼ 1 antwoord verborgen

En ook hier staan we erbij en kijken ernaar.

U-boot | 23-06-23 | 12:10 | 1

Ik applaudisseer soms zelfs op mijn balkon.

funda | 23-06-23 | 12:20

Ik heb niet eens een DIGID, blijf strijden

TurpinDick | 23-06-23 | 12:09 | 3

Ik heb mijn ID nooit bij me.

Piet Karbiet | 23-06-23 | 12:19

Heb ook geen DigiD, wil dit ook helemaal niet. Niet nodig en daarnaast slecht voor jouw privacy, in hun app zitten trackers van zowel microsoft en google (wtf!). Echter mag nu een 'dienst' gaan afnemen bij de overheid, met DigiD betaal je echter 17 euro minder per jaar.
Dat is wel heel erg het gebruik hiervan pushen, twijfel echt wat nu te doen.

Bogoris-le-Grincheux | 23-06-23 | 12:40

@Bogoris-le-Grincheux | 23-06-23 | 12:40:
go with the flow. Wat ze willen is te groot en te complex en gaat uiteindelijk aan zichzelf tenonder, alleen al als gevolg van onvoorzienbare en niet te onderhouden uitzonderingen, wijzigingen en toevoegingen.

kindapaas | 23-06-23 | 12:55

Ander dingetje.
Kreeg gisteren een brief van de belastingdienst.
Verleden het bericht en bevestiging dat we X euro terugkrijgen.
Mijn deel is reeds binnen op de bank, het briefje van gisteren vroeg het bankrekeningnummer van m’n vrouw.
Ze kunnen haar deel niet storten, want rekening nummer is niet bekend……
Al 27 jaar dezelfde Rabo rekening, al 27 jaar storten ze op die rekening.
Ineens is het is het foetsie.

Ruimedenker | 23-06-23 | 12:09 | 2

Ook vreemd dat de belastingdienst ineens zoveel schrijffouten maakt en een website in Nigeria heeft!!!1

TurpinDick | 23-06-23 | 12:11

@TurpinDick | 23-06-23 | 12:11: Lieve mensen die Nigerianen. Ik kreeg een mail van de erfgenaam van een politicus aldaar, die zijn miljoenen aan mij wil overmaken. Ik twijfel nog, want intussen gewend aan mijn rijtjeshuis.

Patraque | 23-06-23 | 12:41

BBBB : boeren burgers bankiers beweging.
Zolang de banken tegen zijn gebeurt er niets.

funda | 23-06-23 | 12:08

ruilhandel is van alle tijden, dus een CBDC gaat daar niets aan veranderen. Beetje gouden munten kopen als "inverstering" en dan zwart handelen, kan allemaal. Mensen doen toch wel wat ze willen. Daarbij is het ook gewoon de volgende evolutie van geld, van schelpjes naar kristalletjes naar gouden munten naar waardeloos papier, naar nulletjes en eentjes. Het maakt allemaal niet uit. Zolang je er geen tattoo voor op je voorhoofd hoeft te laten zetten, zal het uiteindelijk wel omarmt worden...

Chemprutser | 23-06-23 | 12:06

Ik had u lief,
Mijn vahaderland........

Waiting for WO 3 organized by EU

2CVOcean | 23-06-23 | 12:04 | 1

Hitler en Stalin kijken van boven met bewondering naar de EU.
“Hadden wij deze kennis en techniek maar gehad 90 jaar geleden”

J-van-de-Bontekoe | 23-06-23 | 12:29

En laat me raden... Nederland gaat het eerste land zijn dat dit helemaal tot in de details gaat invoeren terwijl de Fransen nog protesteren, de Italianen het hele land plat gooien, het Oostblok er nog niet eens over nadenkt en de Grieken wachten tot wij het voor ze komen betalen. Wat ze natuurlijk gaan "terugbetalen". "Met rente."

John McClane | 23-06-23 | 12:04

Gedigitaliseerde systemen zijn gevoelig voor allerlei ongemakken.
Denk aan hacken of stroomstoring.
Niets meer met de hand bijsturen.
Computer says no.
Sta je dan.

Ruimedenker | 23-06-23 | 12:04 | 1

Lekker toch man. Een flinke hack en iedereen loopt weer met een zak schelpjes.
Veel beter voor het klimaat ook nog.

funda | 23-06-23 | 12:11


Wehret den Anfangen!

ChalinaRosa | 23-06-23 | 12:04

Gaat bitcoin dan tóch nog een nobele functie krijgen?

Hans Kwalzan | 23-06-23 | 12:03 | 2

Dacht het niet, Hans.

funda | 23-06-23 | 12:13

die bestaat eerdaags niet eer.
Daarbij gaat het dan om blockchain techniek.

AntiZanicz | 23-06-23 | 12:20

Binnen een paar dagen slopen Russen,Chinezen maffia en de rest van de wereld dit systeem dus doe maar niet.

van stampij | 23-06-23 | 12:03 | 3

Als dat zo is dan is het nog een troost.

ChalinaRosa | 23-06-23 | 12:10

hoezo, digid is ook niet gekraakt. Het kan allemaal wel. HEt grootste gevaar zijn de mensen zelf. Winkelen met zijn allen van één pasje en dan raar opkijken dat er geld verdwijnt.

AntiZanicz | 23-06-23 | 12:19

Poof... aaand it's gone.

pollens | 23-06-23 | 12:21

Overheden en Digitaal zijn een recept voor problemen.

Tegenhouden kunnen we niet meer vrees, maar wel moeten we goed bewust zijn wat dit allemaal gaat betekenen.

Ook met AI gaan de ontwikkelingen nu zo snel dat ik me steeds meer zorgen begin te maken voor mijn kinderen en in welke wereld ze straks moeten leven.

Als_je_me_nou | 23-06-23 | 12:01 | 3

Voor de mobiele telefoon kende ik minimaal 50 telefoonnummers uit m'n hoofd, nu alleen m'n eigen nummer. Als je dat gedeelte van je hersenen niet gebruikt gaat het in de slaapstand. AI zet zo'n beetje alles in de slaapstand.

Mr_Natural | 23-06-23 | 12:04

Goed, naar welk land buiten de EU gaan we ons vestigen?

Kaas de Vies | 23-06-23 | 11:59 | 22

@At_Dawn_They_Sleep | 23-06-23 | 12:56: vooral in Zuid-Afrika ben je nergens veilig als blanke. Men schiet daar mensen als konijnen en vooral graag blanken als dat even kan. Ik ben er zelf ook geweest. En je moet vooral niet zomaar buiten lopen. Alle winkels hebben traliedeuren en gewapende wacht. Zeker voor het plezier.

AntiZanicz | 23-06-23 | 14:14

Niet zo veel, voor een paar duizend

rifraf | 23-06-23 | 14:16

Het eiland Mayotte.

steekmug | 23-06-23 | 19:50
▼ 19 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland