Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

De toekomst is een Animal Farm uit 1984

GeldBlog

De beroemde schrijver George Orwell schreef Animal Farm en 1984 (zijn magnus opus), naar aanleiding van zijn ervaringen met de communisten gedurende de Spaanse burgeroorlog. Orwell, een democratische socialist, heeft zich sindsdien vaak uitgesproken tegen het communisme zoals dat werd uitgerold door Stalin. Maar wat hij eigenlijk beschrijft is het hellend vlak wat inherent is aan totalitaire ideologieën; iets wat dus geldt voor zowel het socialisme en conservatisme. En juist nu het politieke leiderschap (ahum) een steeds grotere rol voor zichzelf ziet, zijn deze twee boeken en de lessen die daaruit getrokken kunnen worden uiterst relevant. Of het nu economische, sociale of milieu zaken betreft, de tendens is er maar één: meer overheid.

In het kort ging de Animal Farm over de dieren op een boerderij die de boer verstoten en zichzelf gaan regeren, met het doel om meer vrij, gelijk en gelukkig te zijn. Maar uiteindelijk nemen de varkens de touwtjes in handen en heerst er een dictatuur met gevolgen die erger zijn dan die van de beginsituatie. De overeenkomst met de Russische Revolutie zal u niet ontgaan zijn.

In zijn boek 1984, beschrijft Orwell de consequenties van het totalitarisme: “een staat waarin de overheid elk aspect van het menselijk leven bewaakt en controleert. Het hoofdpersonage, de timide Winston Smith, poogt hiertegen te rebelleren, maar ondervindt dat de macht van de regering verder reikt dan hij zich had kunnen voorstellen. In de strijd tegen de Partij en Big Brother gaat de enkeling kansloos ten onder.” aldus Wiki. Dit zal velen doen denken aan de afgelopen paar jaren, nietwaar?

Social

Nou kan men George nog wel aanrekenen dat hij nooit door heeft gehad (althans niet erkend, bij mijn weten) dat ook zijn democratisch socialisme tot dezelfde uitwassen zou leiden. Het socialisme stelt in wezen het beter te weten hoe mensen moeten worden ingezet en hoe kapitaal en geld moeten worden uitgegeven. Automatisch moet de overheid dus een grote rol nemen en, naar de mening van ondergetekende, leidt dit per definitie tot meer en meer overheid omdat dit altijd leidt tot ongewenste bijwerkingen. Deze negatieve bijwerkingen moeten dan weer gecorrigeerd worden. En deze correcties leiden dan weer tot allerlei andere ongewenste bijwerkingen en voordat je het weet zit je met een totalitaire staat. Het hellend vlak is wat mij betreft een politieke natuurwet.

Social

En kijkt u nu eens om u heen, we leven niet in een dictatuur inderdaad (het argument dat altijd op tafel wordt gegooid door de huidige bewindvoerders en hun aanhang), maar de trend, die trend, daar moet men eens goed naar kijken.

Social

Zo wil GroenLinks in Amsterdam dat ouders uit sociale huurwoningen worden gezet als hun kinderen het huis verlaten. Gedwongen herlocatie om plaats te maken voor anderen. Nu kan men stellen dat sociale huurwoningen bekostigd worden door de staat en dat de staat daarom er zeggenschap over zou moeten hebben. En dit, mijn waarde lezers, is precies dat hellend vlak! Als men eenmaal de overheid ergens verantwoordelijk voor maakt, veroorzaakt dat binnen afzienbare tijd nog meer overheidscontrole en/of -ingrijpen om het voorgaande goed uit te kunnen voeren.

Hetzelfde hebben we kunnen zien met het PvdA plan, ook weer uit Amsterdam, om een friettaks in te voeren. Omdat de overheid verantwoordelijk is (financieel) voor de kosten van de gezondheidszorg, voelt het zich steeds meer genoodzaakt verder in te grijpen. Nu is de friettaks niet doorgegaan, maar de suikertaks is er wel. En gezien de overheidsuitgaven voor de gezondheidszorg maar blijven stijgen, zal de overheid zich genoodzaakt voelen om steeds dieper in de privésfeer te dringen om u te forceren gezond te eten (insecten blijkbaar), minder alcohol te drinken , niet te roken, en zo verder. Het vergt verregaande bevoegdheden om een dergelijk beleid uit te kunnen voeren en voor u het weet wordt alles vastgelegd. Big Brother gloort aan de horizon…

Social

En deze week kwam ook D66 met een deugplan: de linkerbaan op de snelweg mag alleen bereden worden door elektrische auto’s. Dit is dus de Animal Farm avant la lettre: “some animals are more equal than others”. Ik blijf het apart vinden, dat degenen die het hardst om gelijkheid schreeuwen, altijd diegenen zijn die met de meest discriminerende maatregelen op de proppen komen.

Maar ook de VVD doet een aardige duit in het zakje. Het staat nu zelfs als een officieel standpunt in haar program “..we het kapitalisme wel wat bijsturen met een sterke overheid”! Dit hebben we te danken aan het feit dat Rutte geheel niet gedreven is door ideologie en puur en alleen bezig is met zijn positie. Die positie heeft hij vooral te danken aan wat de pers “de Rutte fluisteraar” noemt: Ben Verwaayen. Ben is, onder andere, lid van de Foundation Board van het WEF, dus dan weet u gelijk wat voor soort maatschappij hij voor ogen heeft; hij is dus wel ideologisch gedreven maar het heeft maar weinig te maken met waar de VVD voor zou moeten staan (klassiek liberalisme). Het verklaart ook de onwrikbare steun van Rutte voor de klimaatplannen, ook al probeert hij dat nu zo te spinnen dat dit komt door coalitievorming en de dreiging van GroenLinks, terwijl dat absoluut niet waar is (zie hier!).

Van uiterst links naar rechts (ahum), is de trend er één van meer en meer overheid; een overheid die steeds vaker en dieper in moet grijpen om alles in “goede banen” te leiden. Of, zoals links het zou zeggen “om alles eerlijker te maken”.  En overal zal er een “juiste” aanleiding zijn voor verder ingrijpen, voor meer controle; of het nu een economische crisis is, een pandemie, een huizentekort, een dreigende klimaatramp, de vermogensongelijkheid of een budgettaire dislocatie, de overheid zal altijd netjes met een goede reden komen (dat ze zelf vaak hoofdoorzaak nummer 1 zijn van deze problemen, laten ze achterwege natuurlijk).

Social

Het is dus zaak om de macht van de overheid juist in te perken en aan banden te leggen in plaats van de overheid aan te wijzen als degene die de problemen moet gaan oplossen. Dat laatste is altijd een hellend vlak en het is het vlak waar we ons nu al een tijdje op bevinden en de helling lijkt met de dag steiler te worden; het is The Road To Serfdom (Hayek); de weg naar een Animal Farm in 1984.

P.S. voor de verdwaalde AD lezer die gaat zeuren dat dit een Geldblog is en bovenstaande niet over geld gaat, die moet het nog maar eens een keer lezen, want dit gaat uiteindelijk allemaal om de doekoe.

Reaguursels

Inloggen

Wederom een goed artikel van Sassen van Elsloo, maar zijn kennis van Orwell is maar matig; zijn romans zijn weliswaar het meest bekend maar ik zou een aantal van zijn essays eerder zijn magnum opus noemen.

Zijn "Second Thoughts On James Burnham", waarin hij reageert op het gedachtegoed in de boek "The Managerial Revolution" is een absolute mustread voor iedereen die George Orwells naam in de mond neemt.

Toon Emmils | 20-02-23 | 07:26

Er zijn meerdere soorten dystopia: ik ben niet bang voor deze vorm. Ik ben wel bang voor de dystopie waarin de partijen met het geld daadwerkelijk alle vrijheid uit de mens persen. Dus de dystopie waarin je huis van de bank is, je vrije tijd van partijen als Disney, en je gezondheid van Google of Microsoft.

m@rkus | 20-02-23 | 06:48

Voor de gemiddelde ordinaire Reaguurder is George Orwell echt wel een tree te hoog heur....

grapjasz | 20-02-23 | 01:04 | 1

Nee hoor George Orwell zijn boeken en de werkelijkheid is juist de reden dat de gemiddelde reaguurder naar de fles grijpt!

captain-caveman | 20-02-23 | 01:59

Samenvattend, de overheid creëert een probleem en komt dan met een oplossing.

Ergo, de overheid is overbodig, frustreert de gang van zaken, is te duur en begeeft zich momenteel richting een dictatuur.

Stonecity | 19-02-23 | 23:25 | 1

Ingezet door de EU bureaucraten die als extra toplaag van het systeem de vlaggen verzet. Verzet is zinloos. Gemiddeld dus een stuk of vijf bestuurslagen boven u gesteld om u het leven zuur en onmogelijk te maken. de VVD werd groot doordat ze een kleine overheid bepleite om het liberale gedachtegoed in de praktijk uit te dragen. Zoveel mogelijke vrijheid van handelen voor alle burgers binnen de mogelijkheden van de wet. Wel dat liberale gedachtegoed is in een paar jaar compleet verdampt. Een meerderheid in dit land was tegen de EU als bestuurlijke moloch waar per week 50.000 nieuwe regeltjes verzonnen zouden worden om uw mooie leventje geheel aan banden te leggen. Elk grassprietje in uw tuin moet even groot en met de juiste nagelknipper bewerkt worden om het gezellig te houden bij wijze van spreken. Maar het nee werd een ja. En niemand protesteerde. Het CDA krijgt nu met terugwerkende kracht de rekening gepresenteerd. Goed gedaan Balkenende. Nu de VVD en de rest nog van de in mijn ogen land en burger verraders. Tijd voor een systeem verandering want zo gaat het niet verder. De burger werkt zich te barsten en het is nooit goed genoeg om aan de eisen van de regerende kaste te voldoen. Wij werken voor hun terwijl zij voor ons moeten werken. Dus Kaag, D66, CDA, en VVD en al die groen linkse terreur. Jullie zijn ontslagen wegens verregaande incompetentie.

dijkbewaker | 20-02-23 | 00:41

Dit roep ik al jaren, de glijdende schaal. Het begon met niet roken op de werkplek (wel ok, maar ook weer niet). Alcohol op werk kan ook niet dus ja, maar ook weer wel. Tolerantie, elkaar iets gunnen, oogje dicht knijpen soms. Gewoon geen lul zijn.

Koppig | 19-02-23 | 23:18 | 1

Je mag je nog steeds aftrekken op je werk. Tot Mark dat ook komt verbieden. Dus ik zeg geniet ervan zo lang je nog kunt!

Beste_Landgenoten | 19-02-23 | 23:29

Moraal van het verhaal: Een goede Marxist is een dode marxist.

Wanneer ik 35 jaar geleden vertelde dat ik naar Bulgarije zou vluchten om de Nederlandse tirannie te ontvluchten, dan zou ik voor idioot uitgemaakt zijn.

In 2012 heb ik de daad bij het woord gevoegd en heb ik mezelf in Bulgarije ingeschreven en woon ik er 7 maanden per jaar.
In het begin moest ik er aan de vrijheid en de prettige anarchie wennen. Bulgarije weet als geen ander land de ernstige gevolgen van de Islam (600 jaar door de Turken overheerst) en het Marxisme (tussen 1945 en 1993 onderdeel van het Warschaupact).
Het ultieme wondermiddel is de Bulgarian Tax act. Dit is een grondwettelijke verplichting dat de belastingen (de loonbelasting en de vennootschapsbelasting) nooit meer dan 10% mogen bedragen. Hier kan geen een regering van afwijken.

Dit geeft een waar paradijs. Omdat de belastingen vastliggen, is de kans op een ambtenarenoverschot of een subsidieparasietenparadijs gewoon 0. Het geld is er niet. Ze krijgen dan ook geen kans om jou je wil op te leggen.
Leve de vrijheid.
Bulgarije heeft ook nog een exportoverschot en een te verwaarlozen staatsschuld. Kortom . Het is Holle Bolle Frenske zijn ultieme nachtmerrie.

Haberdoebas | 19-02-23 | 23:11 | 2

Ooit monopolie gespeeld? Dat geeft dezelfde uitkomst. Aan het eind van het spel heeft 1 iemand alle huizen in handen als er geen herverdeling (lees progressieve belasting) wordt geheven.

* Il Principe * | 19-02-23 | 23:16

@* Il Principe * | 19-02-23 | 23:16: Het is alleen zo jammer dat de 'herverdelingskosten' zo verschrikkelijk hoog zijn. En dat er zoveel belastinggeld weglekt naar mensen die het helemaal niet nodig hebben, zoals De Grachtengordel.

Haberdoebas | 20-02-23 | 06:48

Hoewel het een grap was van Regan is het hier toch van toepassing.
De negen meest angstwekkende woorden in de engelse taal:
"I'm from the government, and I'm here to help."

Dezenaamhier | 19-02-23 | 22:52

Uiteindelijk had Huxley gelijk.

Sjors W. | 19-02-23 | 22:51

Een beetje off topic maar ook weer niet, ik heb een camping in Frankrijk en weiger sinds ik een paar keer zo'n door de overheid gesubsidieerde Tesla kwal als klant heb gehad nog langer klanten met een elektrische auto, van die uitgekookte "zakelijke rijders" die dan ook nog hun fucking Tesla aan de stroom hangen, wat normaal bedoeld is om een lampje op te laten branden en een kopje thee te zetten, wordt door dit soort precies met de laptop zo afgesteld dat de zekering er net niet uitspringt zo lang mogelijk hun fucking Tesla opladen, want praktisch gratis, zakelijk gezien misschien niet handig maar tien keer zo lief een koppel met een stinkende 1980 Mercedes diesel bus uit een MOB complex dan dit soort uitkienende zuigers, dat soort gaat maar lekker naar Monaco of zo, fijn hun uitgespaarde eurootjes uitgeven aan een glaasje rosé á 5.75 of zo.

zwellevertje | 19-02-23 | 22:41 | 4

Dat is een lange zin.

Mopar | 19-02-23 | 23:10

@Joris Beltsin | 19-02-23 | 22:47:Ja, ik weet het maar gelukkig "hoef" ik niks, dat maakt vrij.

zwellevertje | 20-02-23 | 00:07

Adverteer met een terug naar de natuur camping. Elektriciteitsvrij. Komt het Tesla-volk ook niet meer.

Louter Leuter | 20-02-23 | 00:28
▼ 1 antwoord verborgen

Op de VVD-site staat een betoog dat de VVD geen betuttelende overheid wil maar wel wil kunnen ingrijpen in monopolies. Uiteraard, de antitrust wetgeving is al een eeuw oud maar het blijft belangrijk. Edoch onder Rutte is de collectieve uitgavequote met maar liefst 5 procentpunten gegroeid. Tenzij dat de VVD ons wil wijsmaken dat we 5% van het BNP nodig hebben gehad om monopolies te bestrijden is er een enorme bak extra betutteling ingeslopen, zou ik zeggen. En dat in een tijd dat we ook nog vredesdividend konden incasseren. Het is een farce.

Joris Beltsin | 19-02-23 | 22:27 | 1

Leve de partijcratie, het partij politiek monopolie met verschillende kleurtjes. Uiteindelijk doel: steeds meer partij en steeds meer overheid.

Portemonnee van de A | 19-02-23 | 22:51

De afstand van links naar rechts is nul

WWM | 19-02-23 | 22:08

Mag je dan nu, gezien het stuk van 'van Elsloo', zeggen dat VVD stemmers varkens zijn?

Teluitjewinst | 19-02-23 | 22:03 | 1

Hmmm … je zou kunnen zeggen dat de machthebbers die in Animal Farm als varkens worden geportretteerd wel erg lijken op de machtsdronken partij die vvd heet. De stemmers denken dat het prima is, ze hopen ook ooit zo’n positie te bereiken of dat ze door ze te steunen veel geld zullen verdienen door nauwelijks te werken. vvd ers hebben een hekel aan werk, al doen ze maar wat graag alsof door er oeverloos over te lullen. Verder dan “er zijn te veel regels” en “ondernemers mogen eindeloos belastingontwijken want we betalen al zo veel door niks productiefs te doen behalve vegeteren”

Analia von Solmsch | 19-02-23 | 22:22

Een grote overheid is wat anders dan een sterke overheid. Vaak is een kleine slagvaardige overheid een sterke overheid. Daar waar sprake is van marktfalen mag de overheid m.i. best wel een rol spelen. Ook in die situaties waarbij er sprake is van een olichargie in plaats van een echte vrije markt is hard ingrijpen door de overheid gerechtvaardigd. In verreweg de meeste gevallen echter moet de overheid zich bescheiden opstellen en een faciliterende rol innemen en zeker niet een leidende. En burgers voorschrijven waar zij hun geld aan moeten besteden en wat zij moeten denken, d66 en GL blinken hier in uit, is een absolute no-go. Veel politici zijn vergeten dat de overheid de burgers dient en niet omgekeerd.

therealbraindump | 19-02-23 | 21:50

Wordt het niet tijd om de boeken van Orwel te herschrijven.
Varkens die de macht grijpen? Dadelijk is woke links gekwetst

Jacktheflipper | 19-02-23 | 21:41 | 2

Zullen we er geiten van maken? Om onze islamitische medemens ter wille te zijn?

MAD1950 | 19-02-23 | 22:12

Omdat de overheid verantwoordelijk is (financieel) voor de kosten van de gezondheidszorg, voelt het zich steeds meer genoodzaakt verder in te grijpen. "Nu is de friettaks niet doorgegaan, maar de suikertaks is er wel. En gezien de overheidsuitgaven voor de gezondheidszorg maar blijven stijgen, zal de overheid zich genoodzaakt voelen om steeds dieper in de privésfeer te dringen om u te forceren gezond te eten (insecten blijkbaar), minder alcohol te drinken , niet te roken, en zo verder."
Hier ben ik het niet mee eens. De zorgkosten waren beheersbaar toen de overheid nog verantwoordelijk was en marktwerking niet bestond. Nu laat de overheid zich onder druk zetten door de zorgverzekeraars om het basispakket uit te kleden. De lobby van de verzekeraars is enorm sterk en overheid is niet bij machte om de gangen van de zorgverzekeraars in goede banen te leiden. Feitelijk is er geen marktwerking. Verzekeringsmaatschappijen maken woekerwinsten terwijl de zorg word uitgekleed en de werkdruk alleen maar hoger word. Echte marktwerking is er niet. En de overheid kijkt toe, en de individuen hopen op een leuk commissariaat na "Den Haag". Verzekeringen vergelijken is als het vergelijken van appels met sondevoeding. Niet te doen.
Zelfde geld voor OV, energie. De overheid is in die sectoren eigenlijk in dienst van de grote bedrijven.

Andersdenkend | 19-02-23 | 21:37 | 2

De overheid in dienst van de grote bedrijven moet eigenlijk zijn, de ex collega politici die nu in dienst zijn van de grote bedrijven om hun belangen te beschermen.

Portemonnee van de A | 19-02-23 | 22:44

Uiteindelijk is Alexander's gedroomde kapitalistische heilstaat het ook niet. De VS is dat pad het verst opgegaan en is uiteindelijk een tweede wereldland dat met duct tape gaten aan het dichten is.

Sjors W. | 19-02-23 | 22:59

Stond er niet ooit een verhaal op geenstijl ?
Nieuw flatgebouw,
nieuwe bewoners,
clubje "vrijwilligers" gaat de service / schoonmaak / liften managen.
meer kosten
meer investeringen
nog meer managers, clubjes, adviesgroepjes, om de kosten te drukken etc.

Uiteindelijk zijn de bewoners meer kwijt aan servicekosten dan wonen.

Iemand nog een link?

Piet-Kietelaar | 19-02-23 | 21:36 | 2

"Flatgebouw Nederland" door Pamela Hemelrijk.
Zelf even googelen.

K1100 | 19-02-23 | 21:46

Duim !

Piet-Kietelaar | 19-02-23 | 22:04

Wat een ontzettend slecht beargumenteerd verhaal zeg. Ik zou zeggen, houd het gewoon bij verhalen over geld. Maar dit is echt een school opstel. Een paar dingetjes op een rij zetten en daaruit de conclusie trekken dat we richting een soort dictatuur afglijden. En dat na jarenlange privatisering en extra marktwerking op allerlei terreinen waar men nu spijt van heeft. Een terugtrekkende overheid, op vrijwel elk gebied en dan met droge ogen beweren dat we richting een groeiende overheid met George Orwell als stip en de horizon, omdat men in Amsterdam de mensen wil aansporen om iets aan het gedrag bij te sturen? Zelden zo'n slecht onderbouwd maar weer typisch in dat rechtse verhaal passende onzin gelezen als dit. Maar goed dat is slechts mijn mening hè?

Beste_Landgenoten | 19-02-23 | 21:31 | 13

@radiatorknopje | 19-02-23 | 23:41:
Niet alles wat de overheid incasseert wordt ook 'toegeëigend'. Een groot deel bestaat uit overdrachtsinkomens en dat is een overheveling van de ene burger naar de andere burger via de overheid. BL denkt in zijn alwetendheid dat hij het hier mee verklaard heeft maar dat is apenkool. Het deel dat de overheid uitgeeft aan 'zichzelf' zoals ambtenarensalarissen, inhuur, gebouwen, infra neemt absoluut en relatief nog harder toe. Ook harder dan inflatie en onze economische groei. We hebben een economisch incontinente en spilzieke overheid.

Joris Beltsin | 20-02-23 | 00:08

@Joris Beltsin | 20-02-23 | 00:08:
Het is een toeëigening van controle over het economisch verkeer, zoals dat tot uiting komt in het BBP. Maar dat had ik beter kunnen opschrijven.

radiatorknopje | 20-02-23 | 00:37

Weerleggen wat er in het artikel geschreven is doe je verder in tegel ook niet. Verder dan stellen dat je het er niet mee eens bent kom je niet. Als het zo slecht beargumenteert was had je op z’n minst de hoofdlijn onderuit kunnen halen met een onderbouwd argument.
Dat is niet gebeurd, dus bevat wat Sassen van Elsloo schrijft meer waarheid dan je comfortabel vind.

ratelaar | 20-02-23 | 06:58
▼ 10 antwoorden verborgen

De vraag is niet "Wie zijn die mensen in Nederland ?" maar 'Wie zijn die enge mensen in Nederland ?'. Het enige juiste antwoord hierop is D66-ers en D66 stemmers.

Low battery | 19-02-23 | 21:27

Want het winstbejag van bedrijven behoeft geen externe sturing...

Neuth | 19-02-23 | 21:14 | 2

Leg eens uit, bedrijven die winst maken, dat is een probleem waarom? En praat je dan over alle bedrijven? Hoe veel winst mag wel?

donkieshot | 19-02-23 | 21:29

@donkieshot | 19-02-23 | 21:29:
Banken, financiele producen, hypotheken. Die mogen van mij prima winst maken, maar wel gezond als daar wat controle op zit. De schade wordt namelijk wel afgewenteld op de maatschappij.

Sjors W. | 19-02-23 | 23:03

Deze vergelijking is al heel lang geleden een keer gemaakt door een reaguurder op dit forum. Hier overigens de hele film
www.youtube.com/watch?v=2b-CMtKhTl0

merallas | 19-02-23 | 21:13

Vandaag genoten van 2 carnavals optochten. het geeft enorm positieve energie om te zien hoe jonge meiden en jongens plezier hebben in bouwen en feestvieren. De thema’s van de praalwagens stemmen ook tevreden. De ideologie van VVD66CUGroenLinks is heel ver weg hier op het platteland.

HD50 | 19-02-23 | 21:11

Kun je zien wat een onontwikkelde onbenul Rutte is. Die beweert een aanhanger van Ayn Rand te zijn maar is kennelijk intussen tegelijk wél voorstander van "het bijsturen van het kapitalisme door een sterke staat". Maar goed dat Rand dat niet meer horen kan.

Nou ja, deze sukkel met geschiedenis "studie" wist ook al niet wat de "Hollandsche Schouwburg" heeft betekend.

Argyronauta | 19-02-23 | 21:07 | 1

Rutte heeft heel handig de liberale stem lang aan zich weten te binden terwijl hij intussen steeds verder naar links opschoof met quasi-socialistisch beleid. Dat is de reden dat hij zo lang premier heeft kunnen zijn. Eerder sluw, hypocriet, machtsbelust en onverantwoordelijk met alle crises die zijn beleid heeft veroorzaakt dan onbenul.

radiatorknopje | 19-02-23 | 23:21

Het is makkelijk om te waarschuwen voor 'teveel overheid', en een overheid die zich overal mee bemoeit. Maar zonder overheid wordt het ook een pure jungle, waarin alleen nog het recht van de sterkste en de slechtste gelden.
Dat "klassieke liberalisme", dat de markt zo lekker op zijn beloop laat, heeft ook tot heel veel ellende en armoede geleid, dus daar hoeven we ons heil ook niet van te verwachten, net zo min als van haar spiegelbeeld, het communisme.
Het gaat er om een soort evenwicht tussen de overheid en de burgers en bedrijven te krijgen, waarbij de partijen elkaar niet opvreten. Teveel overheid is de pest, te weinig overheid leidt uiteindelijk tot kannibalisme.

KeesBruin | 19-02-23 | 21:05 | 3

Je wens om tot een soort evenwicht te moeten kunnen komen is prijzenswaardig. De betekenis van het begrip 'overheid' geeft mij, in alle bescheidenheid, het gevoel dat datzelfde evenwicht niet haalbaar zal blijken...

PPuk | 19-02-23 | 21:12

@PPuk | 19-02-23 | 21:12: Het zal altijd moeilijk blijven om een evenwicht tussen overheid, burgers en ondernemers te vinden. Maar dat we niet zonder overheid kunnen, staat voor mij als een paal boven water. Dat de overheid allerlei fouten maakt, en dat macht al snel tot misbruik leidt ook!
De overheid moet zorgen dat de burgers elkaar niet opvreten, de burgers moeten zorgen dat de overheid niet naar totale macht gaat streven.
Mij baart de ontwikkeling van de EU de meeste zorgen, dat is een totaal ongecontroleerd project van bureaucraten en machtswellustige bestuurders, die volledig hun eigen gang kunnen gaan. Een bijzonder kwaadaardig, antidemocratisch project, dat nooit gestart had moeten worden.

KeesBruin | 19-02-23 | 21:24

Oké, D66 wil alleen elektrische auto's op een bepaald deel van de weg en GL mensen verplicht laten verhuizen als de kinderen de deur uit zijn.
Gaan straks ze fijn op elkaars voorstel stemmen?

bitterpete | 19-02-23 | 20:52

We wachten op een speech van GroenLinks á la Bill Burr: "85% of you need to go !"
youtu.be/36c8RqJ4uA8

Sneerpoets | 19-02-23 | 20:52

Ik mis een beetje de vergelijking met Huxley’s ‘Brave New World’! Die is op de huidige situatie soms nog beter passend.

El_Capitan | 19-02-23 | 20:51 | 2

1984 is werkelijkheid geworden in dier voege dat mensen gekoeioneerd worden door medemensen met hun soc media en blogs enz. In plaats van door een grote broer met cameraatjes. Wel zo handig want nu is er een hydra met onuitputtelijke arbeidskracht en geduld.

AntiZanicz | 19-02-23 | 21:14

mee eens, zonder verdere toevoeging.

PPuk | 19-02-23 | 21:24

Keurig werk Sassoo. Ik ben een behoorlijke Orwell kenner en stoor mij altijd enorm aan de mis interpretatie van zijn werk, en dan vooral dat van 1984 uiteraard. Orwell, een echte socialist, beschreef zijn ervaringen met het Stalinisme en zijn kijk op communistische systemen als die van China en Rusland. En die van fascistische landen als Italië en Duitsland. Meer dan de futuristische en dystopische roman die veel mensen er van maken, was het eerder een beschrijving van wat hij in zijn tijd met eigen ogen zag.

Bigi Bana Boy | 19-02-23 | 20:45 | 3

Sassen bedoel ik.

Bigi Bana Boy | 19-02-23 | 20:46

Darkness at Noon, van Arthur Koestler, beschrijft het communisme ten tijde van zuiveringen. Hoe een trouw communist van het eerste uur, heilig overtuigd van de onfeilbaarheid van de Partij, ook als dat persoonlijke offers kost en uiteindelijk zijn eigen leven. Zelfs wanneer hij zelf slachtoffer wordt van de zuiveringen blijft hij in dat systeem geloven.

LucaBrasi | 19-02-23 | 21:02

@LucaBrasi | 19-02-23 | 21:02: Communisme kan niet anders dan in een repressieve dictatuur veranderen. Dat is inherent aan dat systeem. Het is niet voor niks dat socialisten als vijanden werden beschouwt en ook dat anarchisten niets van communisme moe(s)ten hebben. In dat kader liet de Spaanse burgeroorlog heel mooi zien hoe dat tussen die ideologieën ging. Links op één grote hoop gooien getuigt dan ook van een ontstellend gebrek aan inzicht.

Bigi Bana Boy | 19-02-23 | 22:25

Tja die steeds verder uitdijende overheid is niet zo moeilijk te verklaren hoor.
Meer dan driekwart van onze 'volksvertegenwoordigers' werkt namelijk zelf bij of voor diezelfde overheid. Het zijn allemaal (semi)ambtenaren en consultants, hoogopgeleid in vooral alfa richtingen.
Kijk de cv's van de dames en heren er maar even op na, ze staan bijna allemaal bij een of andere overheidsinstelling op de loonlijst. VVD'ers net zo goed als Groen Linksers.

Leon Tosti | 19-02-23 | 20:44

Waar gaat het om? Geld!

ceesreis | 19-02-23 | 20:41

Schitterend.

Louter Leuter | 20-02-23 | 00:20

Das Leben der Anderen.

william7055 | 19-02-23 | 20:37

Persoonlijk maak ik me nóg meer zorgen over de ontwikkeling van Kunstmatige Intelligentie: Deep Fake en ChatGPT zijn volgens mij voorboden van een virtuele nachtmerrie, waaraan slechts te ontsnappen valt door je volledig zelfvoorzienend in de bossen/ bergen terug te trekken.

Zenzeo | 19-02-23 | 20:36 | 2

M.b.t. het eerste deel van je 'tegel' ben ik het volledig met je eens. Orwell heeft geen idee gehad m.b.t. de 'vliegwielfunctie' in de ontwikkelingen die hem zorgen baarden. Daarnaast is het, hoe vreemd het misschien ook lijkt, vreemd om een man als Orwell (werkelijke naam 'Blair') aan te halen om een beeld te schetsen van een wereld die zelfs zijn bevattingsvermogen te boven ging.
Los daarvan blijft Orwell interessant, meer dan dat, boeiend, ook voor diegenen die na 'grofweg' 1970 geboren zijn.
Twee linkjes:
George Orwell: A Life in Pictures Full Documentary
youtu.be/s6txpumkY5I (niet voor vanavond; neem hier een andere keer rustig de tijd voor)
&
THIS Is What George Orwell Got Wrong
youtu.be/UI4VDZNyL-Y

PPuk | 19-02-23 | 20:49

Ik blijf me erover verbazen dat men hier in Nederland denkt te maken te hebben met een totalitaire overheid. Anything but, zou ik zeggen. We zijn behoorlijk lankmoedig richting wetsovertreders en gewelddadige oproerkraaiers. Die dansleraar kan nog steeds, zelfs bij de rechter, zijn ongefundeerde verdachtmakingen de wereld in strooien. Baudet kan dit zelfs in de kamer doen.

Het is een beetje vergezocht om het zgn totalitaire karakter dan te zoeken in een partij die voorwaarden wil stellen aan zeer schaarse sociale huurwoningen in Amsterdam. Het is toch merkwaardig als twee oudjes op onze kosten een gezinswoning bezet houden in een van de duurste steden van Europa. Beetje rechtsstemmende kiezer zal dat met me eens zijn. Het is daarnaast weinig sociaal als andere gezinnen noodgedwongen in een veel kleinere ruimte moeten blijven wonen omdat de sociale gezinswoningen bezet blijven door bejaarden.

BobDobalina | 19-02-23 | 20:36 | 4

Oplossing moet zijn om goede alternatieven aan te bieden en als die er niet zijn, die te bouwen.

mok | 19-02-23 | 20:57

We hadden ooit bejaardenhuizen waarin de oudjes op kamers zaten. Die gingen dicht ouderen moesten zolang mogelijk zelfstandig wonen. Met dit dus tot gevolg.

JamesYounger | 19-02-23 | 21:01

Zalig zijn de armen van geest.

Louter Leuter | 20-02-23 | 00:16
▼ 1 antwoord verborgen

Het vervelende.

De heersende klasse (ik zou ze niet de elite willen noemen, daarmee krijgen ze te veel eer, het overgrote deel zijn simpelweg domme maar egoïstische meelopers ala Hugo), hebben de democratie uitgespeeld.

Dat wil zeggen, ze weten hoe ze de democratie moeten manipuleren, zodanig dat er eigenlijk niet meer over een democratie gesproken kan worden.

Hoe dan. Moge duidelijk zijn en het is al vaak beschreven. In het algemeen de vervlochtenheid van politiek met media, instituten, ngo's, rechtspraak, maar laten we er twee belangrijke wapens van de heersende klasse uithalen.

1) De heerschappij over de media. En de creatie van de illusie van diversiteit.
2) De illusie van diversiteit onder het overgrote deel van de politieke partijen. Daarmee de illusie van verschil in visie.

Wat betreft deze beide wapens. Tis alsof je voor een schap in de supermarkt staat om een snack te kopen. Je kan kiezen tussen een mars, een twix, een bounty, een snickers, een balisto en een milkyway. Maar ze zijn allemaal eigendom van Mars Incoroporated.

Tis alsof je op de operatie tafel ligt om een been te laten amputeren, en de dokter vraagt, meneer u mag alles kiezen, wilt u straks een geel, een blauw of een groen verband.

Ir. Wilhelmus | 19-02-23 | 20:36

"pinkt een traantje weg"
Ik had het niet beter kunnen verwoorden.

Jammer dat iedereen het over deze boeken heeft maar weinigen het echt gelezen hebben.

En dan heeft hij het nog niet over de EU gehad.......

De_dorpsgek | 19-02-23 | 20:35 | 2

Ik heb 'Suske & Wiske en De Koeiencommissie' gelezen. Dat verhaal is er volgens mij op geënt. Telt dat ook? Het was overigens geen leuk album.

MickeyGouda | 19-02-23 | 21:31

Het is wel een tijdje geleden. Lord of the Flies [X], Animal Farm [X], 1984 [X], The Quiet American [X], In Cold Blood [X]. Ik had meer met de Engelse literatuur dan met Mulisch c.s. Overigens was 1984 ook een reactie op BNW (ze kenden elkaar, Huxley was ooit een leraar van Orwell). Lord of the Flies was een reactie op een utopisch schrijfsel waarin Britse leerlingen op een tropisch eiland landden en een perfecte samenleving stichten - bij LotF gaat het juist helemaal mis.

Louter Leuter | 20-02-23 | 00:14

De regeringspartijen voeren een toneelstuk op, maar het stuk wordt niet door hen zelf geschreven of zelfs maar geregisseerd. Dat gebeurt door een nieuwe voorspelling van de Europese Bank, het International Monetair Fonds, de Wereldbank, het WEF of gewoon door een willekeurig - en commercieel - rating bureau.

OverVecht4Hoog | 19-02-23 | 20:34

Het staat en valt met controle en die is er nu nauwelijks. Door de kartelpolitiek is het parlement eigenlijk buiten spel gezet. We stevenen rechtstreeks af op bureaucratie als staatsinrichting, voor zover we er niet al lang zijn.

Blauwpetje | 19-02-23 | 20:34

Word herschreven, kan echt niet meer, geen paniek...

bier-en-tieten | 19-02-23 | 20:32

Ja oké, te veel overheid is gevaarlijk. Wat ik mis is wat te weinig overheid doet. Het is niet zomaar dat we het op deze manier geregeld hebben. Kun je wijzen naar details die bv tot de Franse revolutie hebben geleid, en dat dat fout was en dat we dat nu anders moeten doen. Ja. Daarom hebben we in NL en veel EU landen nu zo'n grote overheid.

Lang verhaal kort. Ja ik onderschrijf dit verhaal maar vind het te eenzijdig.

Duwbak_Linda | 19-02-23 | 20:31 | 8

Een efficiënt land, met goede infrastructuur, schitterende OV, veel natuur, zonder BTW en een toptarief van (meen ik) %15 inkomstenbelasting is, of beter was, .... Hong Kong.

Louter Leuter | 20-02-23 | 00:00

@Louter Leuter | 20-02-23 | 00:00: Vind NL niet te vergelijken met Hong Kong, stadstaat en kolonie. Thans onderdeel van naargeestige 1984 utopie.

Duwbak_Linda | 20-02-23 | 06:33

@Joris Beltsin | 19-02-23 | 22:54: Heb jij dat nooit? Dat je net helemaal klaar bent met poepen, en dan komt er nog wat. Nou dat dus. Toevoeging, geen reactie.
En of in VS zo geweldig is geregeld kun je over twisten.

Duwbak_Linda | 20-02-23 | 06:35
▼ 5 antwoorden verborgen

Over geld en overheid gesproken: we hebben in Nederland het beste pensioenstelsel ter wereld met een gezamenlijk kapitaal van meer de 1.500 miljard euro (ca 4 maal de staatsschuld). Nu is er een wetsvoorstel (Wet Toekomst Pensioen), al goedgekeurd door de Tweede Kamer en ter behandeling de Eerste Kamer. Daarin krijgt elke deelnemer (werknemer en gepensioneerde) een eigen potje (het invaren). Dat gaat ongeveer 100 miljard kosten, en de deelnemer heeft geen zicht op de berekening. Het kabinet heeft zelfs in het voorstel laten opnemen dat er geen bezwaar tegen die berekening mogelijk is.
Met al dat geld gaat met veel meer risico belegd worden. Is er winst, dan gaat dat grotendeels naar de adviseurs, verzekeraars, banken en bestuurders. Is er verkies, dan gaat dat van de pensioenen af. Kortom: het pensioen is niet meer gegarandeerd ( het casinopensioen).
Vraag is nu: waarom bemoeit het kabinet en het parlement zich met het spaargeld van de werknemers en ex-werknemers?????
Dit is misschien nog tegen te houden door in de Eerste Kamer de coalitie in de minderheid te laten worden. Stem dus niet op de coalitiepartijen of GrienLinks of PVDA.

Leffe Blonde | 19-02-23 | 20:31 | 4

@Roege | 19-02-23 | 20:38: je vergeet dat onze (r)overheid een aantal jaren geleden een flinke greep in de kas van het ABP hebben gedaan. Oa Lubbers. Gaat als ik het goed heb om tenminste hfl30Miljard van 1982-1995.

El_Capitan | 19-02-23 | 20:58

Pensioenpot is alleen van de werknemers is de betreffende sector. Is uitgesteld salaris, afgesproken in de cao-onderhandelingen Heeft de overheid niets mee te maken.

Leffe Blonde | 19-02-23 | 21:40

@Leffe Blonde | 19-02-23 | 21:40:
Ken jij de Nederlandse roverheid en zijn 50 rovers bij de Belastingdienst niet. Zij zien geld en willen dat hebben.

Louter Leuter | 19-02-23 | 23:57
▼ 1 antwoord verborgen

In een democratisch land kan dit niet gebeuren

rein9576 | 19-02-23 | 20:30

Als het even kan, wat minder ambtenaren graag.

Flapster | 19-02-23 | 20:28

Uitstekende tekst, uitstekende cartoons.

funda | 19-02-23 | 20:27

Toevallig kwam dit vandaag al ter sprake in de discussie over onze overheid die de wet overtrad, bij het verzamelen en analyseren van twitterdata. Lang verhaal kort;
- dure ambtenaren hebben ooit privacywetten opgesteld;
- andere dure ambtenaren overtraden die wetten;
- enkele dure werkgroepen gaan dat nu onderzoeken;
- het onderzoek zal gesaboteerd worden door dure ambtenaren die zaken verstoppen, versnipperen of zwartlakken;
- de peperdure conclusie zal zijn "dat we dat niet meer moeten doen";
- er komen dure commissies die dat in goede banen gaan leiden;
- glas, plas, was; niemand wordt bestraft en ze blijven hun wetten overtreden.

Ze houden zichzelf aan het werk.

Dandruff | 19-02-23 | 20:22 | 1

En de landsadvocaat. U weet wel, die van die missende miljoenen...

4HoogAantWater | 19-02-23 | 20:32

Op Linkedin krijgt een post van een schrijfster nav het nieuws over Roald Dahl over het cancelen van woorden bijzonder veel likes. Gelukkig maar.

Het herschrijven van Dahl lijkt wel op Winston Smith uit 1984 die voor zijn werk ook boeken moet herschrijven.

Roos | 19-02-23 | 20:18 | 7

@Zenzeo | 19-02-23 | 20:27: zo specifiek misschien wel, maar de woordpolitie gaat hier ook rond. Kwestie van tijd dat Dik Trom ook een andere naam krijgt.

Roos | 19-02-23 | 20:31

Ik hoop dat zijn erven ertegen in het verweer komen en zich beroepen op intellectueel eigendomsrecht of iets van dien aard. Waar houdt de waanzin op? Straks gaan ze nog ongewenste elementen uit werken van oude meesters overschilderen.

MickeyGouda | 19-02-23 | 21:38
▼ 4 antwoorden verborgen

Het is en blijft heel eenvoudig. Een overheid is een noodzakelijk kwaad. De overheid moet dingen regelen die burgers niet of beter niet zelf kunnen. Omdat het efficienter is om dat collectief te doen bijvoorbeeld. De overheid dient zich bij alles af te vragen of het absoluut noodzakelijk is wat zij doet. De overheid dient zo klein mogelijk te zijn. Een minimale overheid zou altijd het doel moeten zijn van elke beschaafde maatschappij.
The most frightening words ever spoken: i am from the government and i am here to help you.

BoerKoekoek | 19-02-23 | 20:16

Helemaal met het artikel eens.
Ik denk dat ook meespeelt dat we intussen een kakistocratie zijn.

ChalinaRosa | 19-02-23 | 20:13 | 1

MagnuM opus, Sas.

Noodluik | 19-02-23 | 20:10 | 1

Dit is inderdaad zijn Magnum opus

skoftig | 19-02-23 | 20:33

Wat dat betreft zijn de verschillende crises een godsgeschenk voor de steeds verder uitdijende overheid. Want nu “moeten we wel”. Verregaand ingrijpen in het openbare leven vanwege Corona, zeer grote maatschappelijke veranderingen en enorme financiële uitgaven vanwege het klimaat, en een steeds hogere en daarmee nivellerende belastingdruk, om “de lasten eerlijk te verdelen”. Plus natuurlijk de aankomende digitale munt, en de inmiddels volledig gepolitiseerde ECB. Ayn Rand waarschuwde al: “Watch money” als je wil weten wanneer de samenleving overgenomen wordt door de totalitairen.

Muxje | 19-02-23 | 20:09

Meer regie van de overheid betekent net zo min meer overheid als dat meer marktwerking minder overheid betekent. In de afgelopen door liberalen en conservatieven gedomineerde regeringsperiodes is er veel meer aan de markt overgelaten én zijn regeldruk en overheid explosief gegroeid.

Bebopalula | 19-02-23 | 20:08

Tegenover Animal Farm staat het boek”Lord of he flies” van William Golding. Over een samenleving waar gezag niet bestaat en waar het om andere redenen evenzeer vierkant uit de klauwen loopt.
Ordening en gezag zijn in een samenleving altijd nodig. De kunst is hierin niet volledig door te slaan. En dat is best mogelijk.

Prinsemarij | 19-02-23 | 20:07 | 9

Grootste probleem in Nederland is dat de handhaving niet consequent en biased gebeurt. Daarnaast is de handhaving efficienter op dingen di makkelijk te handhaven zijn (zoals kleine overtredingen door burgers) tov grove criminaliteit die ogenschijnlijk amper word aangepakt. De oorspronkelijke wetten zijn goed genoeg om criminelen aan te pakken, maar desondanks komt er nieuwe wetgeving (bv sleepwet) die meer overheid toevoegt, maar verder geen effect sorteerd op die zware criminaliteit.

Andersdenkend | 19-02-23 | 21:27

De anarchistische beweging was ook aktief in de Spaanse burgeroorlog.
Uitgelopen op een mislukking.

Jacktheflipper | 19-02-23 | 21:36
▼ 6 antwoorden verborgen

Ik wil een aanvulling op dat wetsvoorstel zodat iedereen die een D66 sticker op zijn auto heeft, ook op de linkerbaan mag rijden. Is niet meer dan eerlijk want D66 gaat dit voor elkaar krijgen.

jan huppeldepup | 19-02-23 | 20:06

Ik haat ambtenaren.

WasHetMaarMakkelijk | 19-02-23 | 20:03 | 1

Ik ook.

Flightless bird | 19-02-23 | 20:04

Ik denk dat er maar één gepaste reactie kan zijn en dat is een revolutie, gewelddadig of niet. Onze ouders zeiden altijd ‘wie niet horen wil, moet maar voelen’.

Klunhel | 19-02-23 | 20:03 | 3

Te beginnen met een DeWitje ergens op een plein in DenHaag

BoerKoekoek | 19-02-23 | 20:18

Mijn mening is dat we echt een groot probleem hebben zodra de overheid zich ermee gaat bemoeien. Hebben gewoon geen besef van simpele oplossingen en maken alles complex met regeltjes en rare meningen / de waan van de dag.

marco52 | 19-02-23 | 20:01

Grote vraag: HOE gaan we dit omkeren? De media zit in de zak van de overheid, dbrussel wordt steeds groter, de verkiezingen worden door media en software gemanipuleerd, ieder ander geluid wordt kaltgestellt en lobbyclubjes zijn machtiger dan ooit. Wat is er voor nodig ??

Justin_Case | 19-02-23 | 19:58 | 6

@WasHetMaarMakkelijk | 19-02-23 | 20:12: De islam moet inderdaad goed in de gaten gehouden worden door de binnenlandse veiligheidsdiensten. Maar geheel verbieden gaat te ver; er zijn zat islamieten van 'goede wil'.

Aristotalloss | 19-02-23 | 20:14

@Aristotalloss | 19-02-23 | 20:14:
Zo is dat... die van goede wil staan altijd vooraan voor vrijwilligerswerk op school, een rondje zwerfvuil opprikken en een carnavalswagen bouwen. Die moeten we koesteren. Die halve vrouw met kopdoek en een paardenkop.

WasHetMaarMakkelijk | 19-02-23 | 20:32
▼ 3 antwoorden verborgen

In het AD stond een heel leuk artikel over geld en geluk. Mooi stukje verder, maar mijn aandachtsspanne is niet geschikt voor een dergelijke wijdlopige analieze.

TanteJuut | 19-02-23 | 19:57

Moet zijn magnum opus, niet magnus. snel fix het!

zhirek | 19-02-23 | 19:56

Het systeem is rot. Dancing on the Vulcano.

010_capelle | 19-02-23 | 19:55

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl