Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Nieuwsuur: Piet Adema is een gecremeerde kroket

Problemen met Piet/ Of het in het verlengde van dit alles ligt weten we niet

Hemd, ontmoet Piet Adema, hij staat in je. De minister van Landbouw, die vorige week plotseling naar Den Haag moest om te vertellen dat hij had geblunderd in de mestonderhandelingen met Brussel, heeft nog meer geblunderd in de mestonderhandelingen met Brussel. Het blijkt namelijk dat Adema, die op 20 december nog aan de Kamer vertelde dat hij "in gesprek" was met Brussel over de mestregels, op 19 december al een brief uit Brussel in zijn 'IN'-vakje had liggen. In die brief, die (waarschijnlijk) niet is gelekt door Rachel Hazes, staat dat er helemaal geen gesprek meer mogelijk is, maar dat de Nederlandse boeren moeten stoppen met het uitrijden van extra mest. Zo werkt dat nu eenmaal in de Brusselse democratie: Eurocommissaris Sinkevicius staat met de rug tegen de politieke muur omdat hij zich anders de woede van de Europese kiezer op zijn hals haalt, die hem en zijn partij bij de volgende verkiezingen ongenadig zal afstraffen als hij niet scherp handhaaft op dit soort dingen. Maar nu is de grote vraag: gaat Piet Adema uitglijden over deze meloenenschil? Gelukkig hoeft Gert-Jan Segers dit allemaal niet meer mee te maken. 

Eet smakelijk

NRC: Piet Adema is verbrande viandel

Social

Reaguursels

Inloggen

Iedereen en z'n moeder wist al dat de derogatie (de uitzondering op de mestregels voor NL boeren) eraan ging:

-Derogatie betreft de uitzondering voor Nederlandse bedrijven om meer stikstof uit dierlijke mest aan te wenden, dan de Europese norm. De derogatie die Nederland sinds 2005 had, raakt van de baan en wordt in stappen afgebouwd.

Voor dit jaar gelden nog de huidige voorwaarden, zoals die ook voor de afgelopen 2 jaar van kracht waren. Bedrijven die dit jaar aan de derogatie willen meedoen, moeten daar dit jaar nog een vergunning voor aanvragen.

Alle melkveebedrijven moeten in 2026 voldoen aan de Europese norm: de aanwending van maximaal 170 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar. Ex-minister Staghouwer geeft aan dat het in Brussel bereikte compromis-akkoord grote impact voor de agrarische sector en individuele bedrijven heeft.  Formeel moet er nog een besluit worden genomen over de derogatie. Het Nitraatcomité vergadert daar op 15 september 2022 over.

Stapsgewijze afbouw Derogatienormen vanaf 2023:
Jaar      Norm voor kg N uit dierlijke mest per hectare

2023          220 / 240  (afhankelijk grondsoort)

2024          210 / 230

2025          190 / 200

2026          geen derogatie, dus 170

Transitievergoeding voor derogatiebedrijven
Derogatie wordt als cruciaal gezien voor het welslagen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Het NPLG is gericht op de terugdringing van de stikstofbelasting uit de landbouw, gecombineerd met de water- en klimaatopgaven. Het kabinet stelt dat derogatiebedrijven nu veel sneller een omslag moeten maken dan in het NPLG voorzien. Daarom wordt nu een transitievergoeding voor de derogatiebedrijven opgetuigd, om de gevolgen enigszins te verzachten. Hiermee is een bedrag van 130 miljoen euro gemoeid, ongeveer  2.500 euro per jaar per bedrijf voor een periode van 3 jaar, gebaseerd op het aantal derogatiebedrijven in 2021. --

Vanzelfsprekend springt de belastingbetaler weer bij met subsidie om melkveehouders die anderhalve ton per jaar overhouden te ondersteunen

theo-is-dood | 24-01-23 | 17:20 | 2

Gelukkig betalen ze niet alleen die rijke melkboer, maar ook Schiphol, Pfizer, die electrische auto flop van 30 miljoen, en dat is maar een bedrijf.

deathchant | 24-01-23 | 17:50

Alle Europese landbouwsubsidies moeten inderdaad afgeschaft worden. De Nederlandse melkveehouderij kan prima zonder. Zeker als ze niet meer vals beconcurreerd worden door Eu netto ontvangers.

HD50 | 24-01-23 | 20:05

Zin in de eerste Kamerverkiezingen. Stem deze decadente postmodernistische warhoofden weg, het is genoeg geweest.

therealbraindump | 24-01-23 | 17:01

Triest om te lezen dat jaren links groene propaganda ook bij diverse GS reaguurders wortel heeft geschoten. In blinde boerenhaat en geloof in groene sprookjes een vitale sector vernietigen. Een doorzettende stijging van de temperatuur biedt sterke kansen voor landbouw- en veeteelt in onze relatief natte rivierdelta. De beste kansen voor een stabiele voedselvoorziening in een verdorrend Europa liggen straks hier. Kennis en vakmanschap zijn ook juist hier aanwezig. Nergens produceert men voedsel met zo’n lage ecologische voetafdruk als hier.

HD50 | 24-01-23 | 16:22

Gewoon niet aan houden, Nederland is netto betaler in de EU, die hoort gekoesterd te worden. Nadeel is voor een select clubje politici; die krijgen dan geen mooi EU-baantje meer.

Zoelense Hobbyboer | 24-01-23 | 12:59 | 1

In Nederland wordt het geld verdiend, in Brussel wordt het verdeeld en in Parijs, Rome, Madrid en Athene wordt het over de balk gesmeten...

MAD1950 | 24-01-23 | 15:58

Je ziet bij de EU hetzelfde gebeuren als bij alle andere centralistisch georganiseerde staten: de eigen regelgeving wordt belangrijker dan het doel, zelfbeschikkingsrecht van mensen en zelfs landen. Dit is wederom een voorbeeld hiervan. De EU is dan ook een onbestuurbaar antidemocratisch gedrocht dat vernietigd moet worden.

Tarak | 24-01-23 | 12:42
-weggejorist-
Nomen | 24-01-23 | 12:17 | 4
▼ 4 antwoorden verborgen

is niet ingewerkt heeft een tekort aan personeel en is niet geschikt als persoon tja dan krijg je dit soort clusterfucks

Petroselinum crispum | 24-01-23 | 12:10

Een behoorlijke mispeer van de Gristenunie bewindspersoon.

thanseeuwen | 24-01-23 | 11:49

De EU lapt structureel haar eigen verordeningen aan haar laars.
Neem het DublinVerdag "De lidstaat waar de asielzoeker illegaal is binnengereisd, is verantwoordelijk voor diens asielverzoek." aangenomen 2003.
Dus naar Brussel en een deal maken, u handhaaft per direct het DublinVerdag dan gaan wij de per 1 maart minder mest uitrijden.

2_amazing | 24-01-23 | 11:49

Ook het mestdossier geeft, net als het klimaatverhaal, of de wolf, of het verbieden van de pulsvisserij, aan, dat de Nederlandse regering niets meer te vertellen heeft over haar eigen land. En dus ook, dat het Nederlandse volk niets heeft in te brengen inzake Nederland.
Het is bizar, dat zo weinig mensen dat inzien, en nog vreemder, dat 99 % het verder wel gelooft, en niet wakker ligt van de liquidatie van de democratie.

KeesBruin | 24-01-23 | 11:10 | 1

Wat een b*sh*t!
Wellicht is het verbod op pulsvisserij op grond van de aangevoerde argumentatie een beetje 'dun ijs', maar de rest is door deskundigen voldoende doorwrochten om als valide te worden bestempeld.

Boris Poepnagel | 24-01-23 | 11:27

In Nederland staat de grootste kunstmestfabriek van Noord-West-Europa.
De kunstmestfabriek produceert 3,5 miljoen ton kunstmest. Tien procent van de in Zeeland geproduceerde mest wordt in Nederland gebruikt. De rest gaat naar de rest van Europa en andere delen van de wereld.
milieudefensie.nl/actueel/dit-is-waar...

Je kunt dierlijke mest inzetten om 'kunstmest' te produceren.
joz.nl/wat-is-de-beste-oplossing-voor...

grietmetgroenefiets | 24-01-23 | 10:58 | 2

Je kunt zelfs ontlasting van mensen gaan afvangen en op de akkers gaan verwerken. In plaats daarvan dumpen we het via riool in zee.

Boris Poepnagel | 24-01-23 | 11:29

@Boris Poepnagel | 24-01-23 | 11:29: Ja juist, zeker ook nog eens een open riool.

NLgaatnaardeklote | 24-01-23 | 11:34

Nog een decreet uit Brussel.
Nederland is te stedelijk.
Er mogen geen 900.000 woningen bijkomen.

Osdorpertje | 24-01-23 | 10:47 | 1

Ja, het EU gemiddelde is 100 inwoners per km2 en Nederland zit op 450 dus er moeten mensen weg. Al voor 1950 woonden er te veel mensen in Nederland dus er is meer dan genoeg uitstel verleend

Nichtsneues | 24-01-23 | 11:11

En dan zie ik hier, in de andere EU, boeren hun giertanks met een grote boog over hun velden legen, een dagje Landluft. Hier praat iemand over stikstof of Natura.

bergsbeklimmer | 24-01-23 | 10:41 | 10

@ZZP-er | 24-01-23 | 11:56:
Er staat toch 3.8 per hectare? Dat zijn dan 6.5 miljoen, op elk moment. Maar vee voor de slacht gaat niet zo heel lang mee, dus je zit al vlug op 30 miljoen stuks per jaar. Is dat echt allemaal nodig voor onze voedselvoorziening? Nee natuurlijk, grotendeels voor de export. Maar dat mag, alleen waarom ruimen ze hun troep niet behoorlijk op?

Beste_Landgenoten | 24-01-23 | 13:43
▼ 7 antwoorden verborgen

Compliment aan reaguurder Trekhaas voor het introduceren van het begrip "wegwerpminister". Wat mij betreft (icm met "wegwerppoliticus") nu al op de nominatie voor het woord van het jaar.
Eèn opmerking zou ik er dan nog bij willen maken; wegwerpartikelen kiezen er nìet zelf voor.

D-Fens_1963 | 24-01-23 | 10:30 | 3

Wat zou je zeggen van ‘wegwerp gecremeerde kroket’ ? Om maar een zijstaat te noemen.

Peter-Rissing | 24-01-23 | 11:06

Wegwerpkiezer: stemgerechtigde die weigert op D66 te stemmen.

Kill_Blinton | 24-01-23 | 11:45

Politiek is natuurlijk ook een groot gedeelte toneelspelen.
"Wij hadden echt verwacht dat het gewoon mocht en hadden ons beleid daar op afgesteld"
"Wij zijn net zo verbaasd als jullie dat dit ineens niet meer mag van Brussels"

Osdorpertje | 24-01-23 | 10:25

Verdampte smulrol.

Die-eikel | 24-01-23 | 10:14

Quote van de rijksoverheid:
Onder voorwaarden mogen Nederlandse boeren meer stikstof uit dierlijke mest gebruiken dan de Europese Nitraatrichtlijn voorschrijft. Dit heet derogatie. Nederland heeft een zogenaamde derogatiebeschikking (ontheffing) gekregen. Dit heeft onder meer te maken met het langere groeiseizoen in Nederland. Bepaalde gewassen nemen daardoor meer stikstof op. Deze extra meststoffen belasten het milieu niet.

Blijkbaar zijn de regels belangrijker dan het effect dat ze hebben. Als je de hoeveelheid mest in bv de Algarve uitrijdt die een Nederlandse boer uitrijdt dan gaat alle vegetatie daar kapot.
En ik vraag me nog steeds af waarom de grootste uitstoter in NL, Tata Steel, nog niet de nek is omgedraaid. Past die vervuilende bron wel binnen alle regels?

Gebakschep | 24-01-23 | 10:11 | 3

Tata Steel geeft mooie locatie aan zee om woningen te bouwen op zwaar vervuilde grond ver onder NAP. Lijkt me aantrekkelijker om boeren weg te pesten en op mooie frisse locaties de boel vol te gaan bouwen.

Ram_Ram | 24-01-23 | 10:17

In Velsen Noord vertrekt de grote papierfabriek al vanzelf, failliet.
200 man op straat die naar Schiphol kunnen.

hagelkruis | 24-01-23 | 10:21

@hagelkruis | 24-01-23 | 10:21: het gaat dus prima met de co2 reductie! Nu kan D66 extra vliegen, dus win-win situatie

Nichtsneues | 24-01-23 | 11:16

Nexit.
Soon as possible.

Ben Adam | 24-01-23 | 10:10

Koeienmest. Van boeren. Ik hoor nooit iets over schijtende paarden, honden en katten. En kakkende vogels. En vissen.

Piet Karbiet | 24-01-23 | 10:07 | 2

Wat denk je van teveel ..... mensen? Een snel groeiende mesthoop in onze nauwe rioolbuizen.

antonconstandse | 24-01-23 | 10:38

Je slaat jezelf over. Reden?

forecastle | 24-01-23 | 14:37

Niemand heeft bezwaar tegen beleid voor hondenbezitters dat ze de schijt van die beesten moeten opruimen, in een zakje en hoppa, de vuilnisbak in. De straten zijn er schoner van geworden, je hebt niet steeds zo'n plak pindakaas in je profielzolen.

Gaat het om boeren, dan vindt iedereen hier het blijkbaar een totaal ander verhaal. Je stapt weliswaar niet in de schijt, maar de gassen ervan komen in de atmosfeer, het water vervuilt en de natuur ondervindt er schade van. En in Brabant stinkt het als de hel op veel plaatsen.

Dat boeren een beetje normaal hun best doen die rommel op te ruimen en af te voeren, wat inderdaad een beetje extra inspanning kost maar wat veel boeren blijkbaar weigeren, vindt hier dan brede steun. Dat is alleen maar omdat het "Brussel" is waar die regels mee zijn afgesproken, op geen enkele andere manier kan ik die dommige anti-houding anders verklaren, want die troep massaal in de natuur uitrijden wordt niemand wijzer van.

Beste_Landgenoten | 24-01-23 | 10:01 | 9

BL heeft in dezen gewoon gelijk. Het is al decennia lang bekend dat overmatig mestgebruik een zware belasting op mens en natuur legt. Waarom toch die steun voor deindustriële veeteelt? Koop toch eens wat vaker biologische producten. Dan eet je maar wat minder vlees. Dat is meteen een stuk gezonder.

lekgoot | 24-01-23 | 10:33

Ik zie het al.
Aan jou is geen landbouwkundige verloren gegaan.
En al zeker geen Brabo.

Abject | 24-01-23 | 10:50
▼ 6 antwoorden verborgen

Is Brussel er wel voor de Nederlandse burger? Ik stel alleen maar vragen.

Deflatiemonster | 24-01-23 | 10:00 | 1

U stelt alleen retorische vragen?

At_Dawn_They_Sleep | 24-01-23 | 10:40

Wat zegt het toch over de handel en wandel binnen het ministerie van LNV dat bestuurder na bestuurder struikelt?

Clemsel | 24-01-23 | 10:00 | 1

Meloenschillen worden zomaar op de grond gegooid.

D-Fens_1963 | 24-01-23 | 10:05

Journaal: Er is een record aan export door de landbouw. Vooral eieren, melk en vlees. Het meeste naar Duitsland. Dit komt door de hogere energieprijzen.
Dan is dit toch geen nieuws?
Dan is er ook een record aan de pomp. En een record boodschappen doen.

Piet Karbiet | 24-01-23 | 09:59

Is het mogelijk om met al het vlees dat wij voor de export produceren ook de mest mee te sturen? Dat ze in het ontvangende land de mest maar gaan uitrijden als ze ons rund, varkens of kippenvlees willen.
Om hygiënische redenen wel apart verpakken natuurlijk.

Osdorpertje | 24-01-23 | 09:58 | 5

@NLgaatnaardeklote | 24-01-23 | 10:01:
Zoals Nederlandse varkentjes die met de vrachtwagen naar Italië gaan en dat terugkomen als echte authentieke Italiaanse Parma ham omdat dat een beschermd streekgerecht is dat alleen daar lokaal geproduceerd mag worden.

Osdorpertje | 24-01-23 | 10:09

@Osdorpertje | 24-01-23 | 10:09: Nee, met Parma ham zit dat anders, maar ik sta er niet van te kijken als daar ook mee gefraudeerd wordt.

C/P
Parmaham is een op traditionele manier gedroogde rauwe ham uit de provincie Parma. Parmaham is een beschermde naam, de ham moet aan de volgende voorwaarden voldoen: geen conserveringsmiddelen of additieven; parmaham bestaat uit vlees en zeezout; de ham moet gemaakt worden van in Italië geboren en getogen varkens; Wikipedia

NLgaatnaardeklote | 24-01-23 | 10:13

@NLgaatnaardeklote | 24-01-23 | 10:13: Ik denk met het laatste, de varkens moeten geboren en getogen zijn in Italie, makkelijk te omzeilen is. Zodra de vrachtwagen met Nederlandse varkens Italie binnenrijdt zijn ze op eens Italiaan geworden. Als je mensen makkelijk een paspoort kan geven is het voor varkens een peuleschil.

EmilioEsteves | 24-01-23 | 10:59
▼ 2 antwoorden verborgen

Dat er door het kabinet van Rutte IV gelogen wordt is niet interessant.
Wat wel interessant is, is voor wie de mest regels wel en voor wie ze niet gelden.
Ik gok zo dat Frankrijk en Oost-Europa zich er niet aan hoeven te houden.
Frankrijk niet omdat ze beter onderhandelen en omdat ze zich nooit ergens aan hoeven te houden.
Oost-Europa niet omdat ze een achterstand hebben die ze moeten inlopen.

Osdorpertje | 24-01-23 | 09:52 | 2

Juncker (van de gin-tonic in de EU commissie) zei al waarom Frankrijk zich er niet aan hoeft te houden: het is Frankrijk

Nichtsneues | 24-01-23 | 11:18

Er wordt niet gelogen. In september 2022 wisten alle boeren dat de derogatie (=uitzondering voor Nederland) werd afgeschaft: De komende jaren daalt de plaatsingsruimte voor mest fors. Dit is het gevolg van het afbouwen van derogatie in de komende jaren en de bijbehorende voorwaarden. Allereerst zijn er strengere normen voor met ‘nutriënten verontreinigde gebieden’ en is er een instelling van bufferzones.
www.cumela.nl/nieuws/afbouw-derogatie...

theo-is-dood | 24-01-23 | 17:26

Het uitrijden van dierenstront over akkers is gewoon goor. Je zou dat maar voor je werk moeten doen. Gelukkig komt Brussel die arme boeren te hulp. Ook fijn voor de omwonenden.

BobDobalina | 24-01-23 | 09:50 | 7

@BobDobalina | 24-01-23 | 10:29: Het was de overheid zelf die aanstuurde op efficiëntie en schaalvergroting. Daar hoort een grote vee stapel bij.
Maar stel, we bouwen af. Elders zoals in Brazilië kapt men dan het regenwoud om koeien te houden. Die importeert men dan tegen die tijd weer hierheen. Misschien beter voor onze bodem maar onder de streep verandert er niets. Het probleem is niet teveel dieren maar teveel mensen maar daar hoor je Den Haag/Brussel niet over.

Deflatiemonster | 24-01-23 | 10:42
▼ 4 antwoorden verborgen

Wie zijn er nu eigenlijk de baas in Nederland?

Sieg Hein | 24-01-23 | 09:41 | 4

Brussel en de multinationals natuurlijk.

De geschiedenis zal deze tijd markeren als 'corporate citizenship' en onze nazaten (als ze nog leven) zullen tzt schade vergoedingen eisen aan de 'president of Earth'.... deze zullen uiteraard, indien toegezegd, betaald worden door diezelfde nazaten....

Als_je_me_nou | 24-01-23 | 09:47

De minderheden

small_town_dude | 24-01-23 | 09:52

Die paar duizend veehouders blijkbaar.

Beste_Landgenoten | 24-01-23 | 10:17
▼ 1 antwoord verborgen

Kort eenregelig briefje aan Brussel dat we hierbij ons lidmaatschap per direct opzeggen.
En nou ja toe dan..... we wensen ze ook nog veel plezier met het verzinnen van eindeloze bureaucratische en veelal nutteloze regels en organiseren van copieuze diners en woest wilde orgiën.

Met de vriendelijke groeten
Markje pis

cc: aan Wilie en Max

de rijdende vechter | 24-01-23 | 09:40 | 8

@Kapitein Sjaak Mus | 24-01-23 | 10:25: De vraag is in hoeverre dat door Brexit komt of in hoeverre dat er al lang aan zat te komen en die bom alleen eerder gebarsten is.

ReyNemaattori | 24-01-23 | 10:33

@ReyNemaattori | 24-01-23 | 10:33:
Bedrijven waar ik kom hebben vooral te maken met import/export. Het is voor kleinere bedrijven vrijwel onmogelijk geworden om internationaal te handelen. Daarnaast via de overnachtingen gesprekken met horeca- ondernemers. Er zijn bijna geen toeristen of zakelijke reizigers meer.
Over de reden is men unaniem. Brexit.

Kapitein Sjaak Mus | 24-01-23 | 10:52

@Waakvlam | 24-01-23 | 10:01: kunnen we mee beginnen. In ieder geval is de economische impact hiervan positief.

Sieg Hein | 24-01-23 | 11:39
▼ 5 antwoorden verborgen

"In die brief, die (waarschijnlijk) niet is gelekt door Rachel Hazes, staat dat er helemaal geen gesprek meer mogelijk is, maar dat de Nederlandse boeren moeten stoppen met het uitrijden van extra mest."

Zie hier het effect van decennia uitstellen en nog eens uitstellen van noodzakelijk restrictie-beleid. Elke keer de regels bijbuigen, de wetten omzeilen en meer toestaan dan afgesproken gaat uiteindelijk natuurlijk eens leiden tot een rode kaart.

Iedereen begrijpt dat, iedereen ziet dat aankomen, maar nu krijgt dus Adema van GS de rode kaart omdat hij van Brussel de rode kaart kreeg? Zo werkt dat niet mensen.

Er moet snel beleid gemaakt en uitgevoerd om ons qua fokvee overvolle landje een klein beetje schoon te houden van de afvalstoffen die zulks met zich meebrengt. Vee fokken en exporteren prima, maar ruim dan ook de rommel een beetje op, boeren. En niet eindeloos traineren, rekken en dan weer met je trekkers de zaak vastzetten. Niet Adema is de zak, maar de boeren moeten verantwoordelijkheid nemen.

Beste_Landgenoten | 24-01-23 | 09:36 | 26

En voor wie zit de Overheid in Den Haag?

deathchant | 24-01-23 | 10:48

Ja dat idee he ik nou ook

deathchant | 24-01-23 | 11:54
▼ 23 antwoorden verborgen

Kabinet wist al weken...
Wat denken ze wel als het in de la blijft gaat het vanzelf wel over? Klassieke Rutte signatuur weer. Hoop dat ze hem een keer onder de bus tiefen.

SailingDuck | 24-01-23 | 09:36

Wat nou als we gewoon NEE tegen Brussel zeggen?

Bochel | 24-01-23 | 09:34 | 4

Ja, gewoon n's zeggen.

Willy | 24-01-23 | 09:49

Dan worden de carrièrekansen van onze bestuurders ernstig geschaad, waardoor niemand deze ‘nobele’ taak meer op zich zal nemen en ze allemaal commercieel gaan.

DankeSchon | 24-01-23 | 09:50

Nederland is een netto-betaler en een Minister-President die de belangen van de Nederlanders zou behartigen had allang op de rem getrapt. Nu worden wij door de politieke elite uitgeleverd aan de dictatuur van verdragen waar de bevolking zich nooit over heeft mogen uitspreken.

Zemko | 24-01-23 | 09:54
▼ 1 antwoord verborgen

Als kleinste kutlandje dat zich braaf aan alle regeltjes houdt krijg je dit voorgeschoteld door Brussel.
Wat een effect zal dit hebben zeg. De wereld is gered.

laurentius | 24-01-23 | 09:31

Ik ben voorstander van het uitrijden van menselijke mest, dat is ook goed voor de bodem en oppervlaktewater. Maakt toch niet uit of het van een beest of een mens afkomstig is?

De_fluitlokker | 24-01-23 | 09:29 | 6

Qua verspreiding van ziektes is dat een minder goed idee

Trekhaas | 24-01-23 | 09:40

@_pacman_ | 24-01-23 | 09:32: Ik dacht ook al, wat ruik ik toch?
Maar het was hoogstwaarschijnlijk de scheet van fluitlokker.

D-Fens_1963 | 24-01-23 | 09:50

Er bestaat een dichtbundel met de naam "De mens is een dier maar hij zou het kunnen weten". Tot in de 19e eeuw werden menselijke uitwerpselen inderdaad als mest gebruikt. Maar sindsdien is ons voedingspatroon heel anders geworden dan dat van de andere dieren. De voedingsindustrie mengt een heleboel troep door ons eten. En denk ook eens aan ons medicijngebruik. De medicijnen die ik moet slikken wil jij echt niet in je worteltjes hebben.

MAD1950 | 24-01-23 | 10:19
▼ 3 antwoorden verborgen

Feit is dat Nederland al vele jaren veel te veel mest produceert en dat overbemesting gewoon slecht is. Maar, ook dat inwerken van die mest is dramatisch slecht voor de bodem; veel slechter dan de mest erop gooien.
En wat ook niet meehelpt is dat alle initiatieven om mest te verwerken ook tegengehouden worden. Mest is namelijk prima om te zetten in energie en droge restproducten die zo weer in andere landen op het land gebruikt kunnen worden. Maar alles wordt moeilijk gemaakt. Als er niet een minimum aan kunstmest (gemaakt van aardgas) werd geëist dan was er ook al een kleiner mestoverschot.

Verbandmeester | 24-01-23 | 09:29 | 5

@J-van-de-Bontekoe | 24-01-23 | 10:09: Mwah, vermoedelijk niet. Het lijkt wel of er een soort waas ontstaat en BL alleen nog maar dezelfde visie kan spuien zonder enig weerwoord toe te laten.

Verbandmeester | 24-01-23 | 10:38

@Beste_Landgenoten | 24-01-23 | 09:49: André Hazes? Schijnt een zanger te zijn, maar ik heb nog nooit een liedje van die man gehoord, en dat wil ik graag zo houden. Ik kan iedereen aanraden: doe als ik en negeer die man. Er blijft nog genoeg over om je boos over te maken.

MAD1950 | 24-01-23 | 11:52

Maar waar blijft dan die technische oplossing? Ik zie de boeren lobby zich op geen enkele manier inspannen om hun eigen rotzooi op te ruimen, behalve voor boekhoudkundige en andere trucs om ermee te frauderen.

Beste_Landgenoten | 24-01-23 | 11:55
▼ 2 antwoorden verborgen

Enfin, gaan we komende maart verkiezingen iets terug zien deze flagrante missers politiek, vrees van niet lamgeslagen electoraat reageert gelijk MP Rutte te Brussel tekenen bij het EU kruisje.

william7055 | 24-01-23 | 09:26

Piet Andel is gewoon een nobody die ze aangesteld hebben om de klappen op te vangen en niet gemist gaat worden als hij moet opdunneren.

Pinocchio | 24-01-23 | 09:25 | 2

Die Andel toch, wat een pechvogel. Ik ken hem zelfs niet eens.

Verbandmeester | 24-01-23 | 09:30

Ja precies. De nieuwe standaard onder Rutte eigenlijk. Wegwerpministers.

Trekhaas | 24-01-23 | 09:42

Zo , de zoveelste lekker klunzige poging documenten onder het tapijt te vegen. Er ligt nu zoveel papier dat het betreffende tapijt 87cm dik lijkt.dat is niet handig zitten aan de vergadertafel in de zaal waar het ligt.
Dus zijn maar in het achterkamertje gaan vergaderen.
En dan kunnen we nu gaan beginnen met de traditionele parlements dans.
Ophef, vragen , debat, Wilders vol op het orgel met moties van afkeuring, of wantrouwen.
Stemmen 75+1 is de te verwachten uitslag in het voordeel van vak k
En over 10 dagen is iedereen weer bedaard, en kunnen ze weer door met de sloop van alles wat ze aanraken

deathchant | 24-01-23 | 09:25

"omdat hij zich anders de woede van de Europese kiezer op zijn hals haalt"
Ik moest lachen.

4HoogAantWater | 24-01-23 | 09:25 | 2

Ik huilen.

D-Fens_1963 | 24-01-23 | 09:34

Alsof de gemiddelde EU kiezer ook maar enig idee heeft wat de partijen waar ie op stemt doen daar in het EU parlement?

ReyNemaattori | 24-01-23 | 10:34

In een ding is elke regering onder de bezielende leider Rutte wel goed: de belangen van Nederland en haar inwoners totaal en volledig te verkwanselen.
Boeren moeten weg.
Vissers zijn weg.
Energieproductie naar nul.
Belastingen naar hoogtepunt.
Afdracht EU naar hoogtepunt.
Inspraak EU naar dieptepunt.

El Rico Grande | 24-01-23 | 09:24 | 2

Kortom: het D66-programma!

ExitTrajectum | 24-01-23 | 09:37

Ja, beetje vrienden kopen en denken dat ze goed bezig zijn. De eed die iedere minister bij het aantreden aflegt bevat onder andere:

"Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet."

"Ik zweer (beloof) dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen."

Schending hiervan is een ambtsmisdrijf. Helaas kan alleen de regering of de tweede kamer om vervolging verzoeken en de bedrogen burger dus niet.

Trekhaas | 24-01-23 | 09:47

Dat worden weer boerenprotesten. Behalve boer Karel, die heeft de tent verkocht voor 4,1 miljoen zodat Schiphol weer even verder kan....
Over 20 jaar weten wij het antwoord op deze stikstof-ruilhandel. Ik zie de politici al roepen dat met de kennis van nu dit niet zo handig was. Want van Schiphol kun je volgens mij niet eten.

pibasso | 24-01-23 | 09:24 | 5

Van mij mogen ze wel wat verder rijden dan het Malieveld. Trek dat pluche maar eens omver.

marcoplarco | 24-01-23 | 09:53

Boer Karel is geen boer meer als hij de boel verkocht heeft.

ffnietnu | 24-01-23 | 10:53
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik heb een mooie Oneliner die van toepassing is:
DenHaag wikt - Brussel beschikt

Manmanman het braafste jongetje krijgt een tik op de neus..
Sorry EU, we zullen gauw er nog een paar boeren uitgooien

Volgens mij ben je zelfs in Oekraïne nog beter af dan in en bij dit sloophondencircus

AldNuut | 24-01-23 | 09:23 | 3

In Oekland hebben ze vanmorgen weer een corrupte regeringsklojo gearresteerd met een koffer vol geld.... maar voor de rest gaat het wel

hagelkruis | 24-01-23 | 09:25

Crème brûlée

Colin.Fart | 24-01-23 | 09:23

Dat er verleden jaar voor ruim 120 miljard Euro aan landbouw is geexporteerd,en daar heel veel linkse hobby.s mee kunnen worden betaald,vergeten die struikrovers uit Den Haag !

Jimmy Mc Clure | 24-01-23 | 09:22 | 4

Keerzijde van de medaille: Lang niet alles is hier geproduceerd. Hoeveel van de 120 miljard is export van geïmporteerde en hier bewerkte goederen? Eén getal zegt niet zoveel.

marcoplarco | 24-01-23 | 09:52

@pibasso | 24-01-23 | 09:26: Je precies! Zonder globaal plan zit er geen samenhang tussen beslissingen. Ze werken elkaar tegen en we verspillen tijd en energie om nergens heen te gaan. We hebben een coherent beleid nodig dat een visie ten uitvoer probeert te brengen. Zelfs als die visie uiteindelijk niet bereikt wordt of bijgesteld wordt, gaan we in ieder geval ergens heen. Nu is het een chaos die bakken met geld kost. Ongetwijfeld spinnen de usual suspects hier garen bij.

Trekhaas | 24-01-23 | 09:52
▼ 1 antwoord verborgen

Uitsmijter ros voor de heer Adema!

Kapitein Sjaak Mus | 24-01-23 | 09:22

Is er vandaag een debat over de Toeslagaffaire, de tiende ongeveer, of over mest .

gato | 24-01-23 | 09:21

Denk dat Piet Adema nu wel het varkenshaasje is.

Sinterbikske | 24-01-23 | 09:19

Weer een vinkje erbij op de "weg met ons" ladder. Goed bezig, met dank aan onze "landverraders ' regering. Inderdaad @dandruff , mooi toch straks die lange wachtrijen voor de voedselbank met staatsvlees en bieten verdeling.

Jbgeno | 24-01-23 | 09:17 | 1

Vlees door den staat verstrekt, dat kunt u wel op uwen buik schrijven.

Dzjengis-Somebody | 24-01-23 | 09:33

Wordt 2023 dan het jaar dat compleet de pleuris uitbreekt betreffende dit debiele hoofdstuk in de musical die 'Nederland' heet?

Baksteenbakker | 24-01-23 | 09:17 | 1

Ik denk dat er over een jaar weinig schaarste meer is aan personeel in veel sectoren. Er staat zeker wat te gebeuren en ik kan als werkgever niet wachten!

pibasso | 24-01-23 | 09:28

Ach, Rutte rekende aan het begin van zijn premierschap 50 miljard mis, lachte het verschil weg en leverde ons verder uit aan Brussel. Adema is slechts één gecremeerde snack uit een frituur met afvalolie.

MickeyGouda | 24-01-23 | 09:15 | 1

Hij kan nog steeds die 5 miljard bij Hugo weg halen en gelijk Adema ontslaan, Doet het altijd goed vlak voor verkiezingen.

gato | 24-01-23 | 09:23

Actie beschadiging CU? Vervolgens moet het geschokte volkje toch maar op de eerlijke Mark R of de oprechte, Sieg Fried K. stemmen?

dathoujetoch | 24-01-23 | 09:15

Altijd fijn dat ik gelijk weer meekrijg waarvoor ik het allemaal doe, als ik bezig ben met m'n BTW aangifte. Geld komt eraan hoor, paar minuten nog! Even dubbelcheck nog, want fouten worden duur betaald, door de burgers dan.

John McClane | 24-01-23 | 09:14 | 1

Oh (biep) dank!

Louter Leuter | 24-01-23 | 09:20

Moet je als Nederland maar niet zo hoog in de boom gaan zitten met je ‘mensenrechten’ in Polen. ( hoor je trouwens maar opvallend weinig van, sinds de oorlog in Ukraina…) Op het moment dat de Polen het voorzitterschap hebben of de landbouwcommissaris toevallig een Pool is, betalen Nederlandse boeren de rekening voor een zooitje over-het-paard getilde Nederlandse rechters die zo nodig ‘hun stem moeten laten horen’ en hun Hoogstaande Normen en Waarden menen te mogen opleggen aan andere landen. Want zò werkt het toevallig wel, in de EU. Wanneer gaan wij er uit?

bisbisbis | 24-01-23 | 09:14 | 2

De Europese eengsgezindheid.

nikolaos | 24-01-23 | 09:29

Nooit met onze politiek. Die krijgen allemaal een stijfje bij het vooruitzicht op weinig werken in Brussel en veel verdienen.

pibasso | 24-01-23 | 09:29

Een gecremeerde kroket van kippenvlees = een gebraden haan.

Colin.Fart | 24-01-23 | 09:13

Stuur maar een briefje terug. "Gaan we doen zodra je grenzen werken, je zuidelijke staten aan de eisen van deelname voldoen, en je oostelijke staten niet meer corrupt zijn. Alles op zijn tijd.

Fijne groetje,
P. Adema"

marcoplarco | 24-01-23 | 09:12 | 1

Juist. Het zijn altijd andere landen die de hakken in het zand zetten en eisen stellen. Wij als grote geldschieter mogen ook wel eens voor onze eigen belangen opkomen.

Trekhaas | 24-01-23 | 09:55

Als we nou eens halveren met meten, hebben we er ook niet zo'n last van

Xaffier | 24-01-23 | 09:11

Ik vermoed dat Samson hierachter zit.
De machtswellusteling.

laurentius | 24-01-23 | 09:11

Natuurlijk wist hij al lang van te voren dat hij een keer 'gehaast' naar Den Haag zou terugkeren. En daar gedekt zou worden door zijn mede-oplichters. En andermaal de boeren diep in hun aarzen zou nemen. Allemaal in scene gezet. En het tuig komt ermee weg. In maart verkiezingen, kan niet wachten.

Colin.Fart | 24-01-23 | 09:10

Iemand Frans Timmermans of zijn loopjongen Samsom bij Lutzerath gezien? Net zoals NL zelf alleen escalerend optreedt bij de roomblanke brave burger als er wat te innen valt doet Brussel dat in het groot bij NL. Ze weten dat NL een schoothondje is met een zeer zwakke regering dat toch de keutel wel intrekt en braaf doet wat er gezegd wordt.

_pacman_ | 24-01-23 | 09:10 | 2

Exact, zal geen namen noemen maar de echte landverraders die het NL graag moeilijk maken zitten in Brussel (en Rutte weet dat)

hagelkruis | 24-01-23 | 09:13

Ik vermoed dat juist zij dit afdwingen om de Nederlandse boeren weer dwars te zitten.
Met name Samson

laurentius | 24-01-23 | 09:29

Gaat om extra mest dat niet uitgereden mag worden. NL produceert standaard al veel mest.

De_fluitlokker | 24-01-23 | 09:09

Voor straf 2 weken de gierkelder in.

laurentius | 24-01-23 | 09:08

Ik zie hem meer als een lekkende loempia

Bensel | 24-01-23 | 09:08

Je zus gristus. Allen te paard en op naar Brussel. Oh nee mag niet. Met de trekker dan. Oh nee mag niet. Wegstemmen dan. Oh nee kan ook niet. Hoe noem je dat? Dictatuur. Maar we hebben het wel goed met ons allen...

Louter Leuter | 24-01-23 | 09:08 | 1

Beste gezondheidszorg van de wereld.
Gaaf land.
Enz.

J-van-de-Bontekoe | 24-01-23 | 09:59

Brussel. Brussel. Flikker een eind op je Brussel. We hebben nee gezegd tegen dat smerige verrotte corrupte tuig en hun "grondwet". Lang geleden al. Inlegvelletjes veranderen daar helemaal niets aan. Weg met dat verschrikkelijke geld graaiende alles onderdrukkende socialistische EU-tuig. Wie denken die rotschoften wel niet dat ze zijn. Regering zonder land. Oppakken, vastzetten en nooit meer loslaten stelletje sociopaten.

Zwezerik | 24-01-23 | 09:06 | 8

@Verbandmeester | 24-01-23 | 09:23: Ach, de VVD is ook door het merendeel van Nederland gekozen, maar ze doen precies het tegenovergestelde van wat de kiezer wil. Dat heet dan "compromissen sluiten" en dan ben je uit geluld. Die hele politiek komt me de strot uit. Inschrijven bij "Ik Vertrek" doet

Waakvlam | 24-01-23 | 09:36

@Waakvlam | 24-01-23 | 09:36:
Door het “merendeel” gekozen?
Zeker niet.
Door een gedeelte.
En het is de VVD gelukt om met D66, CDA en CU net genoeg zetels te verzamelen om een kabinet te vormen.
Met als regeerakkoord:
VVD: langst zittende premier
D66: complete verkiezingsprogramma wordt uitgevoerd.
CDA: verraden van je historische trouwe achterban.
CU: veel gratis meloenen.
Dat is onze politiek.

J-van-de-Bontekoe | 24-01-23 | 09:58
▼ 5 antwoorden verborgen

Alles moet kapot... stelletje incompetente rotzakken.

Paaldanseres | 24-01-23 | 09:05

Hij is op z’n best: toast.

bisbisbis | 24-01-23 | 09:05

Einde oefening voor Piet Adema, toch? Ja toch, ChristenUnie?

Do-na-zi | 24-01-23 | 09:04 | 1


Waarom?
Een falende ambtenaar of politicus is toch geen reden tot kritiek?
Het is het bedrijfsleven niet hè.

J-van-de-Bontekoe | 24-01-23 | 09:49

Dag Piet neem je Chrrristianne van derrr Wal ook vast mee, zij gaat haar leugens ook niet overleven. Ohh wacht.......

NLgaatnaardeklote | 24-01-23 | 09:03

Als de EU ons zoveel gezeik oplevert, waarom zitten we daar nog in?

ikworstelengadouchen | 24-01-23 | 09:02 | 3

Dat weet u toch. Dan hoeft u niet meer te wisselen naar pesetas of drachmes. Verder is het me een raadsel.

_pacman_ | 24-01-23 | 09:15

Wie denk je dat de pensioenen van de Fransen bijlegt?

Kladderadatsch | 24-01-23 | 09:20

We kunnen zonder te stoppen de grens over rijden, helaas niet alleen wij.....

DRUCKIE1 | 24-01-23 | 09:38

Als we nou eens “Europese kiezers” uit Nederland weren.

Bochel | 24-01-23 | 09:02

Niks aantrekken van Brusselse besluiten en rustig doorademen.

Gravin v Kippenbouth | 24-01-23 | 09:02 | 3

Zeker. Oost West, thuis mest.

VP732 | 24-01-23 | 09:08

Net doen als de Fransen. Regels voor iedereen, behalve voor hun.

gato | 24-01-23 | 09:32

@gato | 24-01-23 | 09:32:
Merde!
Toepasselijke Franse uitdrukking in dit verband.

Kapitein Sjaak Mus | 24-01-23 | 09:54

Tijd om die lui te liquideren = naar huis te sturen

Waakvlam | 24-01-23 | 09:00

Tja, socialisme zonder hongersnood is geen echt socialisme.
Goed dat de overheid de voedselproductie gaat verbieden.

*d66 modus uit*

Dandruff | 24-01-23 | 08:57

Linksom of rechtsom zal dit kabinet ervoor zorgen dat de veehouderij voor een groot stuk de nek wordt omgedraaid.

drs. Levi Samsonov | 24-01-23 | 08:56 | 2

Maar dat was al bedoeling vanaf dag 1. Ze zochten alleen nog een stok om te slaan en die geeft de EU wel. Kunnen ze hun handen in onschuld wassen 'want het moet van de EU'.

FrankVeer | 24-01-23 | 09:12

Waar vullen we dan die kroketten mee?

J-van-de-Bontekoe | 24-01-23 | 09:47

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl