achtergrond

Geenstijl

@mest

KIJK. Boer doet column van Martin Sommer na

(of Martin Sommer doet vlog van boer na, dat kan ook)

De Eerste Snee. Klinkt spannend, en dat is het ook. In de Randstad noemen ze het oneindig laagland minachtend grasfalt, maar het is gewoon koeieneten. Gras moet lang genoeg zijn ivm eiwitten, en dan wordt het voor de eerste keer van het jaar gemaaid, beetje te drogen gelegd, gehusseld, gehusseld, op hopies geduwd, opgehaald en ingekuild (uitlegvideo). En daarna moet het grasland bemest worden voor De Tweede Snee. Moet allemaal snel snel snel, want De Regen Komt, en de regen doet niet aan kalenderlandbouw. Voorheen was die mest koeienpoep (hee wat circulair eigenlijk) maar dat mag niet meer van de grasfaltzeggers. Uit voorzorg ofzo, maar het is waanzin. En daar gaat ook deze column van Martin Sommer over...

Nieuwsuur: Piet Adema is een gecremeerde kroket

Problemen met Piet/ Of het in het verlengde van dit alles ligt weten we niet

Hemd, ontmoet Piet Adema, hij staat in je. De minister van Landbouw, die vorige week plotseling naar Den Haag moest om te vertellen dat hij had geblunderd in de mestonderhandelingen met Brussel, heeft nog meer geblunderd in de mestonderhandelingen met Brussel. Het blijkt namelijk dat Adema, die op 20 december nog aan de Kamer vertelde dat hij "in gesprek" was met Brussel over de mestregels, op 19 december al een brief uit Brussel in zijn 'IN'-vakje had liggen. In die brief, die (waarschijnlijk) niet is gelekt door Rachel Hazes, staat dat er helemaal geen gesprek meer mogelijk is, maar dat de Nederlandse boeren moeten stoppen met het uitrijden van extra mest. Zo werkt dat nu eenmaal in de Brusselse democratie: Eurocommissaris Sinkevicius staat met de rug tegen de politieke muur omdat hij zich anders de woede van de Europese kiezer op zijn hals haalt, die hem en zijn partij bij de volgende verkiezingen ongenadig zal afstraffen als hij niet scherp handhaaft op dit soort dingen. Maar nu is de grote vraag: gaat Piet Adema uitglijden over deze meloenenschil? Gelukkig hoeft Gert-Jan Segers dit allemaal niet meer mee te maken.

Boeren: "Jullie hebben nog helemaal niks gezien"

Mexican Stand-off!

Hier verder met De Grote Boerenopstand van 2022. Eerder topic krijgt een slotje, niet om u te pesten, maar voor de overzichtelijkheid. FDF-voorman Mark van den Oever waarschuwt dat we nog een hele hete zomer en herfst gaan krijgen alvorens we de door Rutte1234 opgelegde hongerwinter in gaan. Vond u dat beetje poep en stro op de rijbaan al een TOTALE VERSCHRIKKING? Nou wacht maar af, het wordt allemaal nog veel ergerder. Van den Oever heeft het zelfs over een MEXICAN STAND-OFF. En wij vragen ons af wat The Alamo wordt. De randstad, of de regioo? En wie gaat nu eindelijk eens die 80 meter brede gracht graven? Hee, zien we daar Harriet Duurvoort met een schepje?

Feynman en/of Feiten — Stikstofgeweld

Het is een mooie frame om te zeggen dat Nederland vier keer zo veel stikstof uitstoot als het Europees gemiddelde

Ik veroordeel al het geweld. Het geweld dat onze overheid aankondigt tegen boeren zoals onteigeningen en beroepsverboden, het geweld van boeren die in paniek zijn, waaronder zelfdodingen. Het geweld tegenover de schatkist en de belastingbetaler door eenmalig 32 miljard uit te geven om een deel van de economie te vernietigen zodat we eeuwig miljarden mislopen.

Geweld dat ik probeer te voorkomen door een innovatie aan te dragen die voor 16% van de kosten 60 tot 80% stikstofreductie geeft. Ik probeer geen afstand te nemen met louter mooie woorden, ik probeer alle partijen een compromis en een uitweg te geven. Ik vraag daar geen geld voor, maar van een procent van een procent van het verschil transformeer ik al tot multimiljonair.

De Raad van State oreerde dat de PAS-regelgeving niet werkte en daarom kwam de vergunningverlening tot stilstand. Dat was een lief bedankje voor het boerenbedrijf dat sinds 1990 hun ammoniakuitstoot in 1 generatie met 67% liet dalen. Boeren zijn hun beloften allang nagekomen en zijn bereid nog een keer stevig in de min te gaan. Stoppen hoeft niet, en is een brug te ver.

Dit stikstofdossier gaat niet meer om natuurbehoud, maar een volledig disfunctionerende overheid die als een gehaktmolen WEER groepen burgers gaat vermalen. Ik zeg weer, omdat ik meeleef met duizenden ontvoerde kinderen van een groep ouders waar 96% onschuldig bleek te zijn. Ze mogen niet naar huis omdat ze al onthecht zijn, maar worden binnen de jeugdzorg wel continu verhuisd.

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.