Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

De Boze Blanke Man - Raymond Westerling: de Turk

Ik ben van kindsbeen af vertrouwd met het Nederlandse leger en zijn manschappen, want ik groeide op in garnizoensplaats Ede. De soldaten van de zeven kazernes, plus de bloedgeile verpleegsters van de ontelbare bejaardenhuizen, gekkenhuizen en andere zorginstellingen in de woeste wouden rond Ede zorgden voor wat leven in de brouwerij want verder was er geen reet te doen in de Parel van de Veluwe. 

Mijn eerste verzetsdaad was dan ook het kalken van de opruiende noodkreet Waarom gebeurt hier niets op de muur van de Hema, in 1964. Er zijn vele andere Edenezen die deze historische gebeurtenis claimen, maar ik was het dus. Ik mocht toen van mama voor straf die avond niet naar Swiebertje kijken bij de familie Tap, die als enige een televisietoestel had in de Spechtlaan.

Aantekening voor mijn biograaf: ik woonde op nummer 16, maar ben geboren in de Leeghwaterstraat. Wij verhuisden later naar de Nachtegaallaan 42, waar schuin tegenover ons professor Prosper Ego, oprichter en voorman van het Oud-Strijders Legioen (OSL) woonde. 

Die las de jeugd uit de buurt op woensdagmiddag voor uit Mijn Memoires van Raymond Paul Pierre Westerling, aan wie dit feuilleton gewijd is. Op kapitein Westerling kom ik zo terug. Overigens zouden diens memoires door een ghostwriter geschreven zijn, maar daar ga ik mijn tengels niet aan branden.

Mijn hele jeugd was doordrenkt met militarisme. Alle broers van mijn moeder moesten vechten in ons Indië. Vreemd genoeg werd daar nooit over gesproken tijdens verjaardagsfeestjes. Eentje had er een stoma aan overgehouden, ook niet echt een leuk onderwerp als je op een kaasstengel sabbelt.

De ouders van mijn schoolvriendje Bobbie de Boer (dat zijn herinnering tot een zegen mag zijn) baatten het Protestants Militair Tehuis (PMT) in Ede uit, een pretpark vol flipperkasten, biljarttafels en kaartende militairen. Ik heb daar leren zuipen, vloeken én de soldatentaal geleerd, met schitterende termen zoals achteruit eten (kotsen), rukbunker (slaapzak), nukubu (nutteloze kutburger), neukteugels (bretels), lulijzer (microfoon), loho (lompe hond) en kutsoppen (douchen).

En ik kwam daar in contact met de poëzie:

God schiep met een vloek
De legerplaats Oldebroek
En tot overmaat van ramp
schiep hij de Harskamp.

Als krullenjongen van het huis- aan-huisblad Ede Stad had ik al snel doorgekregen hoe ik gratis aan drank kon komen. Als razende reporter versloeg ik modeshows voor bejaarden, braderieën, winkelopeningen en jubilerende werknemers van de ENKA. Minstens drie keer per week moest ik uitrukken naar een kazerne omdat er een militair afzwaaide. Altijd waren er jenever en sigaren. De pers werd in de provincie nog met alle egards behandeld en ik was de koning te rijk.

Ik vond het vreselijk dat ik werd uitgeloot voor de dienstplicht omdat ik van lichting 1959 ben. Ik ben toen ongevraagd toch naar de keuring gegaan, waar ik in mijn gezicht werd uitgelachen vanwege mijn “Beatle-haar”, mijn kromme rug, mijn x-benen en vooral de roze ribfluwelen broek die ik droeg. Om toch in de sfeer van het leger te blijven, draaide ik in mijn rukbunker aan de Nachtegaallaan de hele dag strijdliederen van Johnny Hoes. 

Bon, ik dwaal af.

“Hij is een breedgeschouderd, athletisch gebouwd man, die niet meer meet dan 1.70 meter. Onder een hoog, glad voorhoofd een paar merkwaardig lichtblauwe ogen in een scherp gesneden kop, die iets verraadt van zijn geboorte uit een Turkse moeder en een Nederlandse vader.” 

Met deze omschrijving stelde een Nederlands dagblad in 1950 Raymond Westerling aan zijn lezers voor.

Westerling sprak een merkwaardig, nu zeer archaïsch aandoend Nederlands. Tegen het deftige aan, maar af en toe wat rommelig. We kijken even naar de beelden.

Hij werd in 1919 in Constantinopel (Istanboel), destijds onderdeel van het Ottomaanse Rijk, geboren als zoon van een Nederlandse handelaar in antiek. Raymonds moeder Sophie Moutzatzou was van Griekse afkomst. Hij groeide op in de welvarende wijk Pera (nu Beyoğlu), waar de familie van vaderszijde al drie generaties woonachtig was. Zijn Ottomaanse achtergrond leverde hem in Nederlands-Indië zijn bijnaam 'De Turk' op.

Westerling bezocht een Franstalige kostschool van de Jezuïeten en leerde goed Frans spreken. Naast het Frans sprak hij vloeiend Grieks en Turks. De Nederlandse taal was hij daarentegen nauwelijks machtig. Zijn dagen vulde hij met het verzamelen van slangen en hagedissen, lezen, trainen in worstelen en jiu jitsu en maken van lange tochten in de bergen. (Overigens heeft een grapjas op mijn Wikipedia geschreven dat ik een slangenboerderij uitbaat maar dat is flauwekul. Ik ben namelijk als de dood voor reptielen.)

Na zijn schooltijd werkte Raymond Westerling als cargadoor. Hij was niet van plan zijn vader op te volgen in het antiek en meldde zich vlak na de Duitse inval in Polen bij het Nederlandse consulaat in Istanbul als vrijwilliger voor het Nederlandse leger. To keep a long story short: Westerling is natuurlijk vooral bekend geworden door de contraguerrilla op Zuid-Celebes en methode-Westerling, waarin de nodige plaats was ingeruimd voor standrechtelijke executies.

Zo betrok hij het loyale deel van de bevolking bij het herstel van de rechtsorde en de economie, met name door het instellen van een eigen kampong-politie. Om het vertrouwen te kunnen winnen en onnodige burgerslachtoffers te vermijden, was het in zijn ogen noodzakelijk hard maar rechtvaardig op te treden jegens terroristen en daar publiekelijk uiting aan te geven. De acties verliepen volgens een vast patroon en waren bedoeld om de adat, het plaatselijke normen- en rechtsstelsel (althans in Nederlandse ogen), te respecteren. Volgens de Indonesiërs ging dat alles ten koste van grote aantallen slachtoffers. De Republikeinse propaganda stelde dat Westerlings optreden 35.000 à 40.000 levens had gekost. Dit cijfer noemde men ook in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Nederlandse militaire rapporten onderschreven daarentegen de schattingen van Westerling. Deze verklaarde tijdens een onderzoek dat hij verantwoordelijk was voor zo'n 500 slachtoffers. Huidige schattingen, afkomstig van de Nederlandse historici Willem IJzereef en Jaap de Moor, stellen dat de KNIL-troepen en het DST tijdens de hele operatie verantwoordelijk waren voor ongeveer 1.500 doden.

Onverwachte bijval kreeg Raymond Westerling uit Indonesische hoek. Volgens de Indonesische ex-kolonel en militair historicus Prof. Mr. Natzir Said kan Westerling niet zonder meer als een oorlogsmisdadiger worden bestempeld. “Iedere militair weet: onder een Staat van Oorlog worden mensen ter plaatse doodgeschoten. Dat is normaal. Standrechtelijke executies werden niet alleen door Westerling uitgevoerd, maar ook aan onze zijde. Heel wat spionnen van de Nederlanders zijn door ons doodgeschoten na een onderzoek ter plaatse. We omsingelden dan zo’n desa en als die mensen zeiden: ‘Hij is een mata-mate, spion van het KNIL….naar de boom!’” Waren de standrechtelijke executies volgens Natzir moord? “Dat houdt een oordeel in," zegt hij, “dat er iets crimineels van maakt, waar de rechter zich mee moet bemoeien. Maar dit was oorlog. Het is vaak moeilijk te begrijpen voor civiele mensen. Volgens de Conventie van Genève mogen krijgsgevangenen niet zonder onderzoek worden doodgeschoten. Westerling hield zich daaraan, voor zover het ging om gevangenen die verklaarden tot de officiële Republikeinse strijdmachten te behoren. Maar in andere gevallen….geen pardon. Als je de daden van Westerling misdadig vindt, dan moet je ook naar zijn commandanten kijken."

Zijn dochter Palmyra publiceerde ruim twee jaar geleden een open brief, naar aanleiding van de speelfilm De Oost.

Palmyra (prachtige naam trouwens): De insteek van de film is dat de Nederlandse soldaten naar Nederland-Indië gingen om de Indonesische vrijheidsstrijd neer te slaan. Maar dit was niet zo, ze gingen naar Nederlands-Indië om de Indonesische terreur te bestrijden die daar vele (burger-)slachtoffers maakte. De heer Jim Taihuttu, de regisseur van de film en ook een achterkleinkind van de kolonisatie, heeft er bewust voor gekozen om de Nederlandse militairen, waaronder ook KNIL soldaten van o.a. de Molukken en Ambon, af te schilderen als Nazi-oorlogsmisdadigers. Dit onder het mom van creatieve vrijheid met een multiperspectieve benadering. En de heer Maarten Hidskes, die de film heeft vertaald naar een historische roman, wiens vader KNIL-militair is geweest op Zuid-Celebes en die nu ineens zijn vader ‘oorlogsmisdadiger’ noemt tijdens Nieuwsuur van 8 mei jl.! Gebaseerd op welk vonnis???

Westerling heeft zijn optreden op Zuid-Celebes altijd hardnekkig verdedigd. Dat hij, als hij het nodig vond, meedogenloos te werk ging, heeft hij nooit tegengesproken. In interviews ontkende hij echter zich schuldig te hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. “Het invoeren van het standrecht op Zuid-Celebes was het gevolg van een zuiver menselijke redenering, alhoewel het voor veel mensen een beestachtige daad was. Maar ga je dieper op de redenering in waarom ik gedwongen was dat te doen – ik heb mezelf opzij gezet, ik heb de krijgsraad geriskeerd en de publieke opinie – dan is het de enige manier om met een minimum aan bloedvergieten de rust en orde te herstellen op Celebes. Dat is van belang, omdat overal waar botsingen zijn er maar één werkelijk slachtoffer is: het volk.”

Palmyra Westerling: Ik heb veel bijzondere mensen ontmoet in mijn leven die uit eerste hand konden vertellen over de periode Nederlands-Indië, na de Japanse capitulatie en de daarop volgende Bersiap-periodes op verschillende eilanden. De dankbaarheid naar mijn vader toe was groot, hij kreeg ook de bijnaam ‘Ratu Adil’ wat Rechtvaardige Vorst betekent. Zoals ook in Trouw is aangegeven was mijn vader echt een ‘mensen mens’ met veel respect voor mens, dier en zijn gezin. Daarnaast heeft hij ook altijd achter zijn besluiten en handelen gestaan, letterlijk tot op de dag dat hij dood ging (26 november 1987). De Bersiap-periodes worden gekenmerkt door de vele terreurgroepen die opstonden en vaak onder het mom van ‘nationalisme’ (na de Japanse capitulatie) hun eigen volk vermoorden. Hele kampongs, vrouwen en kinderen werden uitgemoord op de meest gewelddadige manier (van o.a. onthoofdingen tot spiesen en zelf het letterlijk in mootjes hakken van lichamen). Daar kunnen wij hier in Nederland, levend in vrede met een Europese mindset, niet bij, maar dit was wel de realiteit waar de Nederlandse militairen zich in bevonden. Het geeft inzicht in hoe ernstig de geest van die tijd geweest moet zijn en met welke noodtoestand e.i. te maken had. En in die tijd had je niet de middelen van de huidige manier van oorlogsvoering, men moest met de voorhanden middelen proportioneel optreden in een noodsituatie volgens de normen van toen. Wij in het hier en nu kunnen en mogen dan ook niet oordelen over- en met vingers wijzen naar wat er toen gebeurd is. Maar ja, zoals het spreekwoord zegt, en wat nog steeds van toepassing is: “De beste stuurlui staan aan wal!” LET WEL: In het rapport wordt Westerling ook vrijgesproken, daar hij zich bekommerde om de instemming van de bevolking en met de nodige zelfbeheersing zou hebben opgetreden.

Een hele andere kijk op de geschiedenis verhaal vinden wij in Kapitein Raymond Westerling en de Zuid-Celebes-affaire (1946-1947) van Bauke Geersing, dat in november 2019 uitkwam en zich laat lezen als een hagiografie. Geersing was beroepsmilitair, vervolgens jurist en een van de topmensen van de publieke omroep. Goeie peer

Volgens Geersing, hier in een podcast bij Wynia's Week, bedrijft de groep historici rond het NIOD geschiedschrijving in de geest van de omstreden Amerikaanse ‘critical race theory’ – ook wel als ‘woke’ betiteld – waarbij blanken steevast en uitsluitend als daders en niet-blanken al even voorspelbaar uitsluitend als slachtoffers worden voorgesteld. In het ‘Dekolonisatie’-project zou daar doelbewust sprake van zijn. De werkelijkheid ten tijde van de dekolonisatie van Nederlands-Indië is volgens Geersing c.s. veel genuanceerder (ook veel geweld aan Indonesische kant, bijvoorbeeld). ‘Legeronderdelen tekenen bezwaar aan’ Volgens Geersing zijn Nederlandse krijgsmachtonderdelen, veteranenorganisaties en organisaties van Indische Nederlanders van plan om verzet aan te tekenen. Zelf pleit Geersing er voor, dat het kabinet-Rutte 4 geen genoegen neemt met de uitkomsten van het ‘Dekolonisatie’-project, ook omdat de drie instituten zich niet aan de opdracht van het kabinet-Rutte 2 zouden hebben gehouden. Geersing: ‘Dit kan nooit het laatste woord zijn. Het is hooguit een tussenstap’.

Een bevriende militair, Molukker, oud-commando en zoon van een KNIL-militair, vertelde mij dat bijna alle bloedbaden in oorlogen door commando's worden veroorzaakt. Vaak uit wraak omdat er een van de jongens was gesneuveld, want bij de commando’s is de loyaliteit enorm sterk. Mijn vriend kan zich woedend maken over de bizarre uitspraak van historicus Rémy Limpach in NRC.: “Racisme zit in het DNA van KNIL-officieren”. De uitlatingen leiden binnen Indisch Nederland tot ergernis. Volgens Limpach, betrokken bij het grote Indië-onderzoek en vooral bekend door zijn boek ‘De Brandende Kampongs van Generaal Spoor’, is “racisme inherent aan het kolonialisme”. “Kolonialisme stoelt op racisme, rechtsongelijkheid, uitsluiting en onderdrukking. Dat zit ook in het DNA van die KNIL-officieren. Mensen die destijds een stempel op het hele leger drukten, omdat ze vaak sleutelposities innamen in de legerleiding, de inlichtingendiensten, voorlichtingsdiensten. Ook de brigadecommandanten waren bijna allemaal KNIL-officieren,” aldus Limpach in een poging aandacht te generen voor de net verschenen compacte editie van zijn boek.

Critici van Westerling stellen dat als er sprake is van standrechtelijke executies, er ook sprake moet zijn van een directe dreiging waar het hoofd aan moest geboden. Westerling en zijn manschappen hebben echter ook mensen uit de gevangenis gesleept en geëxecuteerd. Die gevangen vormden geen bedreiging meer. En ook bij andere executies was het volkomen willekeur en chaos. De luitenants van Westerling, die onder zijn commando, stonden, gingen ook veel verder dan Westerling. Hijzelf noemde dit ook te ver gaan. Bovendien maakten zijn troepen zich schuldig aan verkrachting, beroving en diefstal. Daar had hij ook de verantwoordelijkheid voor en het hoorde absoluut niet tot wat hij rekende als de ‘harde maatregelen’.

Westerling overleed op 26 november 1987 nadat hij een acute hartstilstand kreeg. Hij was net 68 jaar geworden. Hij overleed in zijn woonplaats Purmerend, maar onder massale belangstelling op De Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam begraven. Oud-strijders, onder wie Westerlings trouwe vriend en ondergeschikte de voormalige judoka-karatekampioen John Bluming, salueerden bij de groeve.

Op het hoofdeind staat een eenvoudige steen met de tekst: hier rust mijn lieve man, vader en opa, vriend van velen. Oud kapitein Raymond Paul Pierre Westerling geb. 31-8-1919 – overl. 26-11-1987 voormalig commandant van het k.s.t. rakjat memberi beliau gelar ratu adil, rechtvaardige vorst. Boven de Indische tekst is het korpsembleem van de commandotroepen opgenomen met het Latijnse motto “Nunc Aut Nunquam”, wat zoveel betekent als “Nu of nooit”.

Reaguursels

Inloggen

Hoe werkt dat zo'n rechtse coup? Een handjevol mensen bezetten een gebouw en het hele rechtsysteem en de rest van de maatschappij zegt; "okee dan"? Ipv; "rot es een eind op"? Wil zo'n 'coup' slagen, dan zal toch een substantieel van de bevolking er achter moeten staan, of niet dan? Of is dit weer zo'n gevalletje 'wind uit de zeilen van critici halen'? Zo van; als je nu kritiek hebt op het beleid ben je vast zo'n extreem-rechtse samenzweerder? Als Marokkaanse jeugd begint te rellen (voor de zoveelste keer als Marokko speelt) komt het nog steeds onverwachts voor onze overheid. Dus nu wéér een 'extreem-rechts' complot om 'de regering omver te werpen' oprollen vóór ze de kans krijgen hun plannen tot uitvoer te brengen, plannen die kennelijk niets meer behelsen dan overheidsgebouwen bezetten) komt bij mij als verdacht over. Het is nog steeds de MSM die de gedachten vormen van de massa, en die is nog steeds uberlinks. En gezien de kijkcijfers vindt het overgrote deel van het volk het wel goed zo.

Sans Comique | 08-12-22 | 09:58 | 1

Sorry, deze was voor @ GrandMechantLoup | 08-12-22 | 07:15

Sans Comique | 08-12-22 | 10:00

In *elke* oorlog worden *altijd* oorlogsmisdaden gepleegd, door *alle* partijen. Er kunnen tussen de verschillende partijen wel (enorme) verschillen zijn qua aantallen oorlogsmisdaden en de ernst daarvan, maar uitbannen lukt nooit.
Oorlog draait om leven of dood. Dus het is voor soldaten van een (op dat moment) verliezende/zwakkere partij een kwestie van overleven om zich tussen burgers te verstoppen (=oorlogsmisdaad). En soldaten van andere partijen die dat weten willen ook niet dood, dus nemen het zekere voor het onzekere en schieten dan op burgers (=oorlogsmisdaad). Daarnaast is er de praktische overweging dat krijgsgevangenen bewaakt en gevoed moeten worden en dus een legeronderdeel ophouden. Tel daar flink wat zwaarbewapende mensen met oorlogstrauma's bij op en het kan eigenlijk niet meer goedkomen.

Eigenlijk zijn er maar twee manieren om oorlogsmisdaden echt te bestrijden;
1) oorlogen zoveel mogelijk voorkomen;
2) indien dat niet lukt, oorlogen zo snel mogelijk beëindigen.
Voor 1) geldt dat een sterk leger de beste garantie op vrede is, maar daar hebben we decennialang niks aan gedaan. We stuurden "onze jongens" (kots) met afgekeurde mortieren naar Afghanistan en Mali, met dodelijke gevolgen.
Voor 2) geldt dat een oorlog het snelst beëindigd kan worden door te winnen of te verliezen. Dus wat willen we?

In Afghanistan hebben we 20 jaar lang niet gewonnen omdat we dat niet wilden. En toen we weg gingen werd het land binnen enkele dagen overgenomen door de taliban die we hadden willen verdrijven. Dus 20 jaar lang verspilling van mensenlevens, geld en tijd. We organiseerden verkiezingen en bouwden meisjesscholen die inmiddels weer zijn verboden.
Veel veteranen zijn voor de rest van hun leven getekend, voor niks. Als we een oorlog niet willen winnen moeten we er ook niet aan beginnen. De taliban wonnen ook door hun reputatie van wreedheid; ik herinner me een 10-jarig kind waarvan levend de oren werden afgesneden als *waarschuwing* naar een oom die *mogelijk* spioneerde voor de VS, We hoeven dergelijke walgelijkheden niet over te nemen, maar hard terugslaan mag best.
In plaats daarvan leggen we zelfs gevechtshandelingen tegen gewapende terroristen onder een loep; mag dat wel?

Natuurlijk verlies je dan elke oorlog. En zelfs na vertrek lopen de kostenposten door, zie de schadevergoedingen die NL zichzelf oplegde vanwege oorlogsmisdaden gepleegd door anderen (!) in oa Srebrenica en Hawija. Stel je toch eens voor dat de Geallieerden tijdens WW2 elk Duits of Japans oorlogsslachtoffer een schadevergoeding hadden moeten betalen; plus elk slachtoffer van Duitse of Japanse oorlogsmisdaden. Dan zouden ze rond 1941 al failliet geweest zijn.

Zonder Westerling helemaal vrij te pleiten weet ik zeker dat hij minder slachtoffers gemaakt heeft dan de politici die ons leger nu van oorlogsgebied naar oorlogsgebied sturen. Niet om te winnen maar om "aanwezig te zijjn".

Dandruff | 08-12-22 | 09:56

Het zijn zwarte bladzijden in ons geschiedenisboek. Dat geldt voor elke oorlog of guerilla. Onze beschaving is nu zo vergevorderd om alle wandaden voor onze rekening te nemen. Ook die van de ‘vijand’. Als een soort ultieme boetedoening. Hierin is geen plaats voor welke nuance dan ook natuurlijk. Dat sommige historici hier aan meewerken is een aanslag op hun beroepseer lijkt mij. Ze hebben hun ziel verkocht aan de revisionistische duivel ook wel Woke genoemd.

Tiscali-2 | 08-12-22 | 09:41

Westerling. Een meisje van 16 dat gedwongen in een Jappenbordeel werd misbruikt, is door hem gered en noemde hem terecht een held.

Heeft Rutte al excuses aangeboden aan KNIL-militairen en hun nakomelingen? Of Papoea-Nieuw-Guinea?

lirft | 08-12-22 | 09:32

Het is waar dat de ondergeschikten van Westerling vaak meer grof geweld toepasten dan Westerling zelf. Voorbeeld daarvan is onderluitenant Vermeulen. Die liet bv. gevangenen martelen, iets wat Westerling bij mijn weten nooit gedaan heeft. Of hij liet een heel dorp executeren als vergelding voor de moord op een Nederlandse militair. Wat dan wel weer interessant is dat die Vermeulen in WO2 met gevaar voor eigen leven joden heeft geholpen met onderduiken. De geschiedenis is nooit zo zwart/wit als op het eerste gezicht misschien lijkt.

Barend Braakbal | 08-12-22 | 09:26

Jamer Geen Stijl dat uw reaguursels uit staan als ik wil reageren. Ik lees uw reaguurders in de wachtkamer van mijn tandarts bij mijn halfjaarlijkse controle. Wacht met spanning wanneer die Tim Hofman (BOOS) de VARA misstanden van die amateurs gaat publiceren ter verheffing van den arbeider. Voorbeeld slager die zijn eigen vlees afkeurt.

I.Q. NUL | 08-12-22 | 08:25 | 1

12 uur de tijd om je zegje te doen, hoeveel tijd heb je nodig?
En alles wat je nog te zeggen hebt kan hier in de kroeg.
Tot 10.02 om precies te zijn.
Maar goed…
Beter poetsten, meer stokeren, gebruik ook floss en houd de pockets in de gaten.
Ziezo.

Ruimedenker | 08-12-22 | 08:33

Duidelijk voorbeeld van witte privilege (vroeger ook wel 'first world problems' genoemd, herinner ik me, maar dat was ver vóórdat het kleingrut 'woke' kon uitspreken): ik moet werken en dus ergens naartoe (zoals het gaat), maar net vandaag komt een pakket met zeer lekker, zeer kostbaar en daarom zeer waardevol wagyu-vlees mijn kant op. Dat heb ik een aantal weken geleden voor mezelf als kerstcadeau besteld, en het leek een prachtig idee, totdat ik besefte dat er allemaal bezorgmomenten moesten worden gekozen voor een gekoeld pakket wat zsm de ijskast in moet.. terwijl ik natuurlijk nét vandaag met een brief voor de koning de deur wordt uitgestuurd door de beste baas van ze allemaal. Mijn buren vertrouw ik niet echt (is Amsterdam, hé, dusss), mijn exen ook niet, en mijn vrienden zijn allang vertrokken uit deze godvergeten stad. Wat te doen..?

anja | 08-12-22 | 08:22 | 12

@anja Lol ganz locker, ook die rol kan ik met verve vertolken en past in stereotype D, dus plak ik een snor op en is het helemaal af. Een woke versie gaat vast ook lukken hahaha

Whisky | 08-12-22 | 09:27

@horsteknots | 08-12-22 | 09:19: Oh, sorry, dat is inderdaad niks om je over op te winden. In plaats daarvan, drankje op het leven. Op onze gezondheid, rondje voor de hele kroeg! (voor wie er nog is, dan)

anja | 08-12-22 | 09:45

@Whisky | 08-12-22 | 09:27: Nee nee, kijk, daar gaat het alweer mis. Iedereen weet dat ik een baard zou dragen ipv een snor. Jij valt zo door de mand..

anja | 08-12-22 | 09:46
▼ 9 antwoorden verborgen

Er waren ook Indië-weigeraars in die tijd.
Sommige jongens en mannen wilden niet vlak na de oorlog de bezetter uithangen in Indië voor een Nederlandse overheid of bedrijven.

India was in diezelfde tijd, 1947 ook losgeraakt van zijn voormalige bezetter, Engeland.

Ze werden weggezet als lafaards, deserteur, er werd op gejaagd, moesten onderduiken, konden geen baan krijgen en zaten in de cel naast NSB-ers.

Jonge jongens werden geïsoleerd, geïntimideerd, met trucjes toch op de boot gezet.
Bij transporten waren er grote groepen moeders die langs de weg stonden te roepen dat ze achter hen stonden. Die hadden geen zin om na een oorlog met hongerwinter overleefd te hebben hun kind te verliezen aan een bezetting van Indië door Nederland waar ze niet achter stonden.

Het interessante is dat bij die Indië-weigeraars ook mensen uit het verzet uit de 2e Wereldoorlog zaten. Dus dan valt de term deserteur nogal vreemd.

Deze mensen wilden duidelijk ver gaan in het verdedigen van Nederland, maar Indië bezet houden hoorde daar niet meer bij.
Maar ga je dan doen, als je overheid zegt dat het moet?

Het is een onderbelichte groep en ze zijn er vast ook niet meer, de jongsten van toen zouden nu in de 90 zijn.

AdvocatusDiaboli | 08-12-22 | 08:09 | 2

Het was een idee ban Bernhard, toen die Knil militairen terug kwamen hebben ze geen woord over hun daden gezegd, zelfs niet tegen hun vrouw, was jaren geleden op t.v.

gato | 08-12-22 | 08:34

@gato | 08-12-22 | 08:34:
Als je eenmaal in een oorlog zit gebeuren er ellendige dingen.
Het gaat ook niet om disrespect naar militairen.
Maar waar die mensen hun leven voor wagen.

Blijkbaar was er een groep mensen die daar helemaal niet aan mee wilden doen, met een Duitse bezetting die ze net achter de rug hadden.
Of ze waren sowieso anders gaan denken over kolonialisme.

Kan best zijn dat je als militair of verzetsman je land verdedigd hebt met alle ellende erbij, en dan niet zelf meer de bezetter van anderen wil zijn.
Dus het gaat om gewetensbezwaar, maar op een andere manier.

AdvocatusDiaboli | 08-12-22 | 08:58

Dacht dat het over Brussel zelf ging maar gaat over overbetaalde politici,

"Trouw: "Migratiedrukte leidt tot excessen en spanning in Brussel"
www.trouw.nl/buitenland/migratiedrukt...

Cornelis12 | 08-12-22 | 07:55 | 1

Brussel heeft al gezegd dat NL haar kop moet houden en gewoon moet bukken...

De rechter heeft al een streep gezet door de beperkingen in nareizen...

Dus allemaal voor de Buhne!

Als_je_me_nou | 08-12-22 | 08:27

Goedemorgen nachtploeg!

Beter laat dan nooit.

*Koffie zetten doet…*

Wijze uit het Oosten | 08-12-22 | 07:55 | 1

Zeit zu leven, Zeit zu sterben. Om met Remarque te spreken. Lekker, koffie, mijn dank voor de koffie is net zo groot als mijn zin erin. Mooie dag gewenst aan jou en alle andere goedgemutste reaguurders!

anja | 08-12-22 | 08:01

Mickey, je hebt helemaal gelijk.
Ik ga uitloggen...... voordat ( eer ) ik dat ga doen.
Cheap Trick - Can't Stop Falling into Love.
www.youtube.com/watch?v=QgXGb-BiU-8
Ik ga er vandoor, allen nog een fijne dag gewenst ;D

Bad - Casey | 08-12-22 | 07:45 | 4

Trusten maat.

Ruimedenker | 08-12-22 | 07:49

@Bad - Casey | 08-12-22 | 07:51: Haha, ben nog veel te beduusd en half slapend dus had niks door.. mijn dank is groot, maar wordt overtroffen door mijn plezier jou en MG te lezen. Fijne dag en kusje terug!

anja | 08-12-22 | 08:05
▼ 1 antwoord verborgen

Nog geen 8:00 en al door bijna twee pakjes papieren zakdoekjes heen.
*nies*

UnderTheDevil | 08-12-22 | 07:39 | 5

@Duwbak_Linda | 08-12-22 | 07:41: Spreek voor jezelf. Ik raak alles aan met mijn vingertjes en veeg die dan bij voorkeur aan mijn slijmhuiden af.

anja | 08-12-22 | 07:49
▼ 2 antwoorden verborgen

Konnichiwa

Dus Zelenskyy is "Person of the Year" www.bbc.com/news/world-63890775

Was dat vroeger niet "Man of the Year"? En dit alles terwijl ze nu smeken om clustermunitie. Hoe kan je dat rijmen? Eigenlijk vrij simpel. Hoe meer Russische soldaten sterven hoe beter. Het is niet dat de Russen ze niet uitbundig gebruiken. Deze oorlog eindigt alleen maar wanneer de Russen de aantallen gewonden en doden niet meer acceptabel vinden en de Russische overheid omverwerpen. Bereid je maar voor op erger. Het wordt allemaal veel en veel erger dan het nu is. Zo is Xi al druk bezig om het Midden-Oosten van ons los te weken. Dat OPEC+ gaat nog voor veel ellende zorgen als we niet rap van de olie en het gas afgaan.

Ganbattene.

DeKussendeWielrenner | 08-12-22 | 07:34 | 4

Waarom willen de Russen en Chinezen nou eigenlijk de baas zijn. Gewoon omdat ze vinden dat wij nu de baas zijn?

Hadena | 08-12-22 | 07:59

@ratelaar | 08-12-22 | 07:39:

Jij was toch militair vroeger? Ik heb zelf geen directe ervaring met clustermunitie maar als ik het goed heb begrepen willen ze de boel daar op alle strategische doorvoerwegen bezaaien met dat spul zodat oprukken voor de Russen niet meer mogelijk is. Mijn enige vraag is dan hoe ga jij oprukken? Want niemand heeft aan de frontlinie tijd om die bomblets op te sporen en onschadelijk te maken. Ook zo'n mijnenveger niet. Met artillerie bestoken? De kill-ratio ligt trouwens al erg hoog met ongeveer 500 Russische doden per dag.

Schout-bij-Nacht-J | 08-12-22 | 08:00

@Schout-bij-Nacht-J | 08-12-22 | 08:00:
Klopt, ik was beroepsmilitair en ben nu reservist.
Als dat de tactiek is dan werp je een hindernis op. Een hindernis is altijd vertragend maar nooit stoppend. Bovendien ligt een hindernis altijd onder waarneming (althans daarvan moet je uitgaan).
Het effect dat dus bereikt wordt is dat ‘lines of communication’ bevoorradingsroutes lastiger begaanbaar worden en bevoorrading dus moeilijker wordt. Bovendien zal een deel van de voertuigen die de wegen gebruikt beschadigd of vernietigd worden door de clustermunitie er van uit gaande dat die mijnen bevat. Anders worden de wegen vooral slechter begaanbaar.
In Afghanistan hadden we hetzelfde probleem op de hoofdbevoorradingsroutes. Daar werden de IED’s (Improvised Explosive Devices) geplaatst. Dat betekende dat het gevaarlijker werd om de routes te gebruiken en dat het trager ging omdat er regelmatig gestopt moest worden om te controleren op IED’s. Dat zijn momenten dat je het kwetsbaarst bent voor hinderlagen. Een ander risico was natuurlijk dat een voertuig ontplofte terwijl die op zo’n IED reed en daarna onder vuur kwam te liggen.
Dat betekend dat een deel van je militaire effort zich moet richten op het vrij houden en vrij maken van routes, dat kost ook mankracht.
Vwb de slijtage bij de Russen, die malen niet om 100 doden per dag meer of minder. Die gooien vlees tegen een probleem aan ter compensatie van hun verdere totale gefaal op tactisch en strategisch gebied.
Kortom, de wens voor clustermunitie is een voortzetting van een succesvolle Oekraïnse strategie, de bevoorradingsroutes -de logistiek van de Russen aanvallen en verstoren en daarmee de Russen te verzwakken.

ratelaar | 08-12-22 | 08:32
▼ 1 antwoord verborgen

@BrulSpin | 08-12-22 | 07:32: Dat is één van de grootste mysteries van het stamcafé.. hoe de mensen hier zo goed zonder veel slaap kunnen. Ik heb net acht uur geslapen en zou het liefst nog blijven liggen. Maar helaas. Pffff.. opstaan is zó 20e eeuw!
Goedemorgen naar Huize Brulspin, Gouda en de onvermoeibare BC! Fijne dag gewenst!

anja | 08-12-22 | 07:53

@anja | 08-12-22 | 07:53:
Van hetzelfde, Anja! Sommigen van ons kunnen een stukje van het mysterie ontrafelen: als ik door slaapgebrek minder functioneer merkt niemand het verschil. Dat, en ik teken gewoon mijn ogen erop. ;-)

Ook goedemorgen @Brulspin.

MickeyGouda | 08-12-22 | 08:01

@anja | 08-12-22 | 07:53: Mijn man laat de hond uit, geeft buiten de katten eten, wandelt een stukje, komt alleen terug en gaat gelijk zijn bed weer in, ondertussen zet ik koffie en de mand buiten, na 5 minuten komt de hond en rustig GS lezen. Want de hond wil alleen buiten zijn, komt om 7 uur binnen slaapt de hele nacht, waarom dat is , weet ik niet, asielhond. Voordeel van een grote eigen tuin. Ze kan niet weglopen.

gato | 08-12-22 | 08:09
▼ 2 antwoorden verborgen

Nunc Aut Nunquam! Het korps heeft meer controversiële figuren voortgebracht.
Ook een leuke wetenswaardigheid: Apocalypse now is gebasseerd op ‘Dark heart of Africa’ en Kolonel Kurtz zou gebaseerd zijn op Westerling.
Wat ook interessant is om te weten is dat Kapitein Westerling het belangrijk vond dat zijn mannen samen met de bevolking op het land werkten om een vriendschappelijke band te krijgen en hiermee een betere inlichtingen positie. Hoe kleiner de de afstand tussen de DST militairen en de lokale bevolking, hoe groter de kans dat deze zouden waarschuwen als terroristen zich onder de lokale bevolking zouden mengen. Ook schijnexecuties voerde Westerling uit, om verdachten te laten praten. De methode Westerling kreeg een slechte naam omdat ook andere militaire commandanten de methode probeerde toe te passen. Alleen werd daar veel minder discriminerend geweld gebruikt.
Bovendien waren de VS toen de Vietnam oorlog begon geïnteresseerd in de methode Westerling voor hun COIN (COunter INsurgency) operaties.

Wat de ziekelijke woke bleekneusjes verder opschrijven of claimen is pure rancune. Ongevaarlijk en machteloos proberen zij op die manier autoriteit te verkrijgen en lafheid te maskeren. Vanachter een bureau op je computer is het makkelijk deugen. Helaas zit er ook aan deugen een duistere schaduwzijde. Het is gif dat niet alleen de intellectueel, de schriftgeleerde impotent en incompetent maakt maar ook haar volgelingen. Die zien of accepteren niet dat alles, ALLES een trade off heeft, een andere kant.

Anyway, met relatief weinig geweld en een kleine troepenmacht heeft Westerling veel bereikt. ‘rakjat memberi beliau gelar ratu adil’.

ratelaar | 08-12-22 | 07:19 | 1

Je bedoelt “Heart of Darkness” van Joseph Conrad. Uit 1899

BASinnic | 08-12-22 | 08:03

Briljant. Luv wordt trouwens gespeeld door een Nederlandse actrice. Eén die wel kan acteren

BASinnic | 08-12-22 | 08:10

F. von Zeikhoven | 08-12-22 | 00:25 :

Kom op, man. Gewoon schrijven! Dat kan geen kwaad, buiten dat is die omgeving veel beter voor je (hooikoorts en knietjes minder problemen).

Wij geloven in je!

EEnzame SchizofrEEN | 08-12-22 | 07:17

Goedemorgen iedereen. Gewelddadige autocraten die de democratie willen kapen en dat soms gewoon doen begint wel vaker voor te komen of is dat slechts mijn perceptie. Gisteren een extreemrechtse coupe d'état faal in Duitsland en nu in Peru. Toegegeven dat van Peru is geen grote schok maar die coup d'état faal in Duitsland wel. Komt wel heel dichtbij zo. Vooral als je weet dat ook hier in ons landje autocraten door hebben dat ze democratisch nooit zullen winnen dus willen ze maar gewoon het parlement bestormen. Iets wat met een man van 20 of 30 die goed getraind en bewapend zijn en een paar honderd sympathisanten eigenlijk ook zou kunnen. Zo fragiel is democratie dus. Vergis je niet Trump zijn Qanon MAGA beweging is springlevend en mensen zoals Gideon, Willem, Thierry, Pepijn zijn er allemaal lid. Suffe complottheorie denkt u misschien? Nee. Realiteit. Vroeger had je de internationale socialisten, tegenwoordig de internationale fascisten. Maar dit mag geen verrassing zijn omdat westerse inlichtingendiensten hier al jaren voor waarschuwen en ook vermelden dat opvallend vaak en veel Russen tussen zitten. Het is maar dat u het weet. Met een beetje pech maken we het einde van democratie nog mee.

GrandMechantLoup | 08-12-22 | 07:15 | 6

@GrandMechantLoup | 08-12-22 | 07:48:
Dat zijn ook niet echt stabiele landen/gebieden.

Net als Trump met z'n Capitool. Ok, stel het was gelukt. En dan? Dan zegt gansch het land: ' Ja nee, we geven ons wel over nu.'

Duwbak_Linda | 08-12-22 | 07:56

@Duwbak_Linda | 08-12-22 | 07:56:

Recentelijk in België ook met actieve militairen. Zo'n 20 zijn er opgepakt en daar hebben ze ook speciale dienst die geradicaliseerde soldaten volgt. Er was er laatst nog eentje doorgeslagen. Ook in de VS zijn er soldaten die bepaald niet trouw zijn aan de grondwet. En uiteraard ook in Nederland. Chaos veroorzaken en daarna orde scheppen is toch wel echt de manier om een land of een deel van een land over te nemen omdat de meeste mensen helemaal niet gaan knokken voor hun land.

GrandMechantLoup | 08-12-22 | 08:16

@GrandMechantLoup | 08-12-22 | 08:16:
Van 20 personen raak ik niet in paniek. Je hebt ook corrupte politie. Moet je bovenop zitten. Net als geradicaliseerde soldaten en burgers.

Duwbak_Linda | 08-12-22 | 08:22
▼ 3 antwoorden verborgen

Arthur, heb met interesse de verhandeling over het toentertijd geheten Nederlands Indie gelezen. Een waanzinnige perioden waarbij Nederland gepoogd heeft om orde op zaken te stellen. Ter overdenking: de Japanners hebben met hun bezetting aldaar voor veel leed en diepe frustratie gezorgd, ik kende mensen uit die tijd, van hun verhalen werd je niet vrolijk. Zou er een verband kunnen zijn tussen het escaleren van die frustratie naar nieuwe wreedheden? Tevens ben ik bekend met het verhaal van Ans in de trein bij de Punt, een reaguurder heeft mij ooit op haar aanwezigheid en (onbedoelde) dood geattendeerd. Zal dit topic vandaag opnieuw doornemen omdat ik meende dat er nu weer iemand was welke er iets over schreef. Enfin, ik moet er nog over nadenken, zoveel informatie, en zoveel verbanden later in de tijd. Het had mogelijk beter in een eigen topic kunnen staan, dan komen er ook goede, informatieve reactie’s. Thanks man!

Unsinkable-Sam | 08-12-22 | 07:12

Guus kom naar huus, het hooi moet van 't land enne...
imgur.com/a/uscH6va

Zwezerik | 08-12-22 | 06:57 | 2

Een goede reden voor Guus om naar huus te gaan.

Verbandmeester | 08-12-22 | 07:45

oud Nieuws.
* Criminele ondermijning, herken jij de signalen? Doe de quiz bij RTL.
* In Gouda staat de eerste microwoning als oplossing woningtekort.
* Besparingsdrift? We gebruikten van juli tot oktober een zesde minder gas.
* Overleg over excuses slavernij; veel kritiek op kabinet.
* Zware spits verwacht, lokaal kans op gladheid en sneeuwvlokjes.
* Eurocommissaris asiel en migratie Margaritis Schinas: ‘Nederland moet niet klagen over arbeidsmigratie’
* Toename ergernis binnen de EU over blokkade toetreding Bulgarije door Nederland maar ook Oostenrijk twijfelt.
* Vastgoedmarkt stevent af op krimp.
* Aandeelhouders eisen steeds groter deel op van nationaal inkomen, ten koste van werkenden.
* VVD en D66 willen dat Nederland inzet op groene waterstof.

Weer: buien, 0 tot 5 graden.

Koffie: een Irish, deze keer.

EEnzame SchizofrEEN | 08-12-22 | 06:46 | 3

Irish coffee om 7.00 uur 's ochtends klinkt alsof je een probleem hebt.

de IJsman | 08-12-22 | 07:01

@de IJsman | 08-12-22 | 07:01: Neem er nog eentje en zak even onderuit in de bank.

EEnzame SchizofrEEN | 08-12-22 | 07:05

* Groot bouwbedrijf slaat slaatje uit asielcrisis.

kleybeuker | 08-12-22 | 07:38

Kleine verhalen binnen het grote verhaal.
Prachtig.

Ben Adam | 08-12-22 | 06:18

Koffie is ingedaald
Gaant ik nog even tukkie doen

*klikt licht uit*

AldNuut | 08-12-22 | 06:18

Mooi muziekje zo vlak voor zessen..

youtu.be/LJ8uo8RDmqI
Loreena McKennit - Greensleeves ('96)

AldNuut | 08-12-22 | 05:44 | 1

Goede morgen , mooi gezongen.
Eva Cassedey, ook van die mooie liedjes.

Zitvlak | 08-12-22 | 06:32

Goedemorgen luitjes! Daar ik de ganse dag en nacht a.d. zwerf was loop ik achter met allerlei topics welke helaas alweer gesloten zijn. Echter, omdat de NOS elk heel uur in vrijwel elk Nederlands radiostation opduikt ben ik weer helemaal bij: staatsgreep in Deutschland verijdeld, ze hebben welgeteld 1 wapen (mogelijk van opa) en prepper spullen gevonden, 25 mensen opgepakt. De tering, dat was dus op het nippertje. Ok, volgende nieuwsitem: in Bolivia (Zuid America?) is iets a.d. hand met corruptie in de politiek, zeer belangrijk om dit aan alle Nederlanders te melden denk ik. En tot slot ene Von der Leyen heeft R’land wederom gedreigd met sancties, ik ga er dan ook vanuit dat zij 5 Mln. goed getrainde en gemotiveerde soldaten klaar heeft staan om op te rukken naar de Oostgrens, niet? Dan kan ze beter even d’r snavel houden. Zo, nu nog even de comments doornemen.

Unsinkable-Sam | 08-12-22 | 05:41 | 5

@AldNuut | 08-12-22 | 05:47:

Het zijn zulke lieve jongens! Wat lijken white trash en moslimfundi's toch eigenlijk op elkaar.

de IJsman | 08-12-22 | 06:04

? Ik vind dat u te ver gegaan bent onder mijn schrijfsel.

Unsinkable-Sam | 08-12-22 | 06:20
▼ 2 antwoorden verborgen

Goede..

Rammel rammel, hondje.. oei gauw plassen, sta je dan met je badjas in pyama - dus plens regen
Nu koffie en even door de sites bladerend viel mijn oog op dit berichtje, die aansluit bij een eerder bericht dat Polen had aangeboden een deel Oekraïens grondgebied te lenen (als in enclave) dat bericht kon ik niet meer terug vinden

Antwoord van kudtrus -/- plak
Poetin: kernwapens mogelijke reactie op aanval
16:19 | De Russische president Vladimir Poetin zegt dat zijn land 'kernwapens overweegt als reactie op een aanval'. Volgens Poetin wil 'Polen een stuk West-Oekraïne innemen', en dat 'Rusland als enige garant zou kunnen staan voor de territoriale integriteit van Oekraïne.

Sjoemps
De arrogantie, het is al van de Rus, alleen nu nog niet..
(hij wil die patriots niet dichterbij hebben, maar dat terzijde)

meer koffie

AldNuut | 08-12-22 | 05:29 | 5

BNR heeft ‘n missie, zoiets moet je doorzien door er - weliswaar met tegenzin - uren, dagen naar te luisteren, dan ontwaar je eenzijdige patronen, daar waar ze gedifferentieerdheid veinzen.

(Slurpt van z’n hete koffie)

Unsinkable-Sam | 08-12-22 | 06:26

Gisteren was op t.v dat de irritatie ten opzichte van de Ukraieners
oploopt in Polen. Huisvesting, werk pikken ze in , teveel komen binnen.

gato | 08-12-22 | 08:26
▼ 2 antwoorden verborgen

Ok, ik word nou vervelend, truste allen!

(Free wattman)

TheOne48 | 08-12-22 | 04:42 | 1

Aangezien je ernaar gevraagd had, het ging niet allemaal zoals ik hoopte. Maar we (ook de familie van mijn vrouw) zijn er nog mee bezig.

cugel | 08-12-22 | 05:19

Voor de rest ga ik nu muziek voor mijzelf luisteren, daar ga ik jullie niet verder mee lastig vallen.
Alleen dit nummer nog.
Mickey, voor jou.
Rod Stewart - You're In My Heart.
www.youtube.com/watch?v=Hf6ng1Hsb7I
Zoals je weet ;)

Bad - Casey | 08-12-22 | 04:23 | 2

Mooi nummer voor Mickey!

TheOne48 | 08-12-22 | 04:30

Je weet ze altijd uit te zoeken, BC, en je weet ook... ;-)

MickeyGouda | 08-12-22 | 07:22

Is een mooie Nederlandse uitdrukking; " eer" jij {..} Weinig mensen zeggen dat nog. Ja.

chicago river | 08-12-22 | 04:34

@chicago river | 08-12-22 | 04:34:
‘Ons’ Bad weet zich prima uit te drukken.

TheOne48 | 08-12-22 | 04:36

Mogghú zo dat is vroeg.

de uitbater | 08-12-22 | 04:12

Oh ja, @redactie GS, wattman een ‘opgerot’ niet leuk.
Zeer gewaardeerde reaguurder.

TheOne48 | 08-12-22 | 04:10

Het Argentijnse commentaar a.s. vrijdag:
Messi, messi, messi, messi, messi, messi, GOAL goal goal g-g-g-goal Holanda!
1 - 0
Vervolg: Messi, messi, messi GOAL goal goal No no nooo Holanda!
2 - 0
etc...

keestelpro | 08-12-22 | 04:01 | 1

Mess, Messi, Messi, Blind, Memphis, Memphis, goal

Cornelis12 | 08-12-22 | 07:57

Bijna de vier in de klok.
Trusten en slaap lief @allen.

K1100 | 08-12-22 | 03:58 | 6

@TheOne48 | 08-12-22 | 04:02:
Niet doen. Wordt je niet vrolijk van. Concentreer jij je maar op je vrouw. Die heeft je nodig.

K1100 | 08-12-22 | 04:09
▼ 3 antwoorden verborgen

Wat blijft dit mooi, zelfs onder de hedendaagse jeugd is hij groot.
En dat is een groot goed.
Elvis.
Any Day Now.
www.youtube.com/watch?v=h6QAc7LieF4

Bad - Casey | 08-12-22 | 03:56

K kén een Manuela, uit Noord Spanje.
Een toffe jongedame. Mooi geprononceerd ook.
Hier voor jou een song niet over Manuela, maar over "Amanda".
m.youtube.com/watch?v=Md_oOfzRbTQ
Jose Merce - Te recuerdo Amanda, live

chicago river | 08-12-22 | 04:04

Oh, ja, het personage "Manuel" (m) komt erin voor. Vandaar da'k eraan moest denken, denk.

chicago river | 08-12-22 | 04:10

K1100,
Voel je de Oosten-wind al ?!

Bad - Casey | 08-12-22 | 03:46 | 2

Liever uit het zuiden. Met saharazand en zo.

K1100 | 08-12-22 | 03:51

Het Belgische elftal was op papier echt één van de beste ploegen.
Helaas was veld in Qatar niet bezaaid met papier maar met gras.
(in tegenstelling tot de rest van het land waar Mars nog een groene oase bij lijkt)
De Belgen hebben weer iets verzonnen:
Waarom Nederland in 2022 wereldkampioen wordt
www.youtube.com/watch?v=2K9MZonrBS4
(nota bene: oud nieuws)

keestelpro | 08-12-22 | 03:29 | 2

keestelpro | 08-12-22 | 03:29,
Kees, ik mis iemand,
van Persie.

Bad - Casey | 08-12-22 | 03:36

Gaat niet gebeuren helaas. De eeuwige tweede. Misschien.

K1100 | 08-12-22 | 03:45

Ja, GS, echt genoten van de artikelen van dhr. Teun Voeten over de Mexicano drugskartels en hun gewelddadige santekraam.
.
Je leest tussen de regels door dat meneer donders goed weet waar hij over praat en heeft ook ballen van staal denk.
.
Een mooie Mexicaanse song dan;
m.youtube.com/watch?v=paVe4XfOhQI
Caifanes - A Fuera,live, Mexico City.

chicago river | 08-12-22 | 03:28

@de weinigen hier. Vertel, whatever come up.
Ik heb net het kachelte angezet en bij 23° weer uitgezet.
13 in de morgen. Best fris maar het dekbed zorgt ervoor dat we het nog nooit koud hebben gehad.

K1100 | 08-12-22 | 03:04 | 5

K1100 | 08-12-22 | 03:04,
Niet lopen aanstellen ;)

Bad - Casey | 08-12-22 | 03:26

@TheOne48 | 08-12-22 | 03:11:
Verstandig, toen ik in het ziekenhuis lag verekte ik van de kou. Je mocht niet aan de thermostaat komen.
Dus wel! Je betaalt je scheel en dan liggen verrekken.
Val dood.

K1100 | 08-12-22 | 03:26

@K1100 | 08-12-22 | 03:26,
Ik houd van woordspelingen.
;D

Bad - Casey | 08-12-22 | 03:38
▼ 2 antwoorden verborgen

Hoe dan ook, voor jou K1100 ( en stap eens uit die camper ).
Voor jou ( zet je headsets maar heel hard aan ).
Komt ie.
www.youtube.com/watch?v=6YaH04MZRmg

Bad - Casey | 08-12-22 | 03:04 | 17

K1100, hartverscheurend. Echter, nu kent u wel het hele plaatje van deze mevrouw. Voor de scheiding had u slechts het halve plaatje. Ze solt met uw fam. en dus harte zaken. Radio stilte en kleine dingen voor de kinderen doen. Dat is het beste, het gaat straks nog wel veranderen.

Unsinkable-Sam | 08-12-22 | 06:38
▼ 14 antwoorden verborgen

K1100,
Ben je nog aanwezig ?!
Al Maverick gezien ?!

Bad - Casey | 08-12-22 | 03:01 | 1

Nee, maar weinig in NL. Misscien ergens op Inet.

K1100 | 08-12-22 | 03:10

0
Nu mag je.

K1100 | 08-12-22 | 03:00 | 4

@TheOne48 | 08-12-22 | 03:04:
Lol, toen ik in Cuba was kwamen ze uit de struiken springen om je sigaren te verkopen. Afgekeurde maar volgens een collega van Mevr. K. Het beste wat hij ooit geproefd had. 15 sigaren voor ik dacht tien dollar.

K1100 | 08-12-22 | 03:08

@K1100 | 08-12-22 | 03:08:
Ja dat kunnen ze wel in Cuba.
Maar ben zelf niet echt fan van longfillers. Lekker voor een keertje.
Kadootje zoon zijn shortfillers:)

TheOne48 | 08-12-22 | 03:14

@TheOne48 | 08-12-22 | 03:14:
Na een paar minuten had ik er wel genoeg van. Hier Zware van Nelle. Meer dan 50 jaar. Nu elektroniesch.

K1100 | 08-12-22 | 03:19
▼ 1 antwoord verborgen

Lezeres, er staan letters op je voorhoofd en je neus ziet en niet uit het eerste uur!

K1100 | 08-12-22 | 02:58

Ik verwacht TheOne over 10 minuten.

K1100 | 08-12-22 | 02:50 | 6

@Bad - Casey | 08-12-22 | 02:57:
Altijd goed:-)

K1100 | 08-12-22 | 03:00
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik ga gewoonweg Rod Stewart vanuit de jaren 70 opzetten.
Rod Stewart - Hot Legs ( iets anders dan ZZ-Top :)).
www.youtube.com/watch?v=AHcjjxYbgNM

Bad - Casey | 08-12-22 | 02:45

Stond lange tijd in m´n boekenkast. Westerling, de eenling.

Lafayette | 08-12-22 | 02:41

Ik ga eens effe bijslapen. Afgelopen 72 uur, 10 uur geslapen.
Niks mis mee, mijn keuze, maar effe inhalen.
Nummer van mijn zeer lieve achterbuurvrouw:

En als morgen... tsja.
Mina - E se domani (1964)
www.youtube.com/watch?v=e8luTH8NEOc

Basil Fawlty | 08-12-22 | 02:17 | 6

@Basil Fawlty | 08-12-22 | 03:00:
Lol! En Thx!

TheOne48 | 08-12-22 | 03:05
▼ 3 antwoorden verborgen

Hier begon ik 2022 mee, dankzij GU ( ik zeg vaak CUG ?! ).
Waarvoor vele dank GU, wat een prachtige nummer.
Komt ie.
www.youtube.com/watch?v=TnpwuRlXbhk

Bad - Casey | 08-12-22 | 02:13

Heb onderwijl zoveel leuke nummers van jullie gehoord, waarvoor dank ;)
Sorry, was er even tussenuit, net al eten voor vanmiddag gemaakt, voor het bezoek wat vanmiddag komt.
Muziek.
Electric Light Orchestra - Last Train to London.
www.youtube.com/watch?v=Up4WjdabA2c

Bad - Casey | 08-12-22 | 02:01

In het staatsgreeptopic is @wattman -weggejorist en opgerot- maar onder de opgerot staat er nog een reactie van hem. Vreemd.

K1100 | 08-12-22 | 01:45 | 4

Wattman in de roze cel?

Basil Fawlty | 08-12-22 | 02:24

Niet vreemd, hij is opgerot op die tegel. De rest niet. Wat vaker voorkomt is dat Joris gewoon klaar is, die gaat geen 5 tegels individueel aanpakken want werkdruk. Daar heeft hij dus een knopje voor van wat ik heb zien gebeuren, daarmee schoont hij het topic van die login. Kan ook zijn dat het verschil maakt tussen een temp en perm ban.
Wat je soms ook ziet, weet niet zeker of dat op GS is, dat een temp ban door een mod wordt gedaan, een perm ban of IP ban wordt door een mod gegeven maar daarna door een oppermod bevestigd.
Enfin.

Ennuh, leer ze nou niet op vogels schieten, je hebt gelijk maar er zijn betere wegen, eksters zijn lief en leuk. Voeren helpt, wordt je ook minder op je kop gescheten. Want ja, zij herkennen mensen individueel.
Vrede zij met u en het vreten bij mij. HA!
**Gaat weer bezig met huiswerk**

BootleggersSmurf | 08-12-22 | 02:26
▼ 1 antwoord verborgen

Jelui,
Ik ben d'r weg van. Morgen weer een dag. De hond slaapt al en ziet de wereld aan voor een pannenkoek, zoals hier het gezegde gaat. Morgenochtend is-ie weer blij als we voor onze ochtendwandeling gaan.
Groeten aan de ochtendploeg; maak er een mooie dag van!

Tom Waits - Lullaby
youtu.be/TzVN7gjXXOU

PPuk | 08-12-22 | 01:33

millenovecentocinquanta of 1950. Haha!
Amedeo Minghi - 1950 (1983)
www.youtube.com/watch?v=ed5Yf1mtTc0

Overigens vandaag een feestdag hier, winkels dicht hier en ja reaguurderamigo's, bring it on, welke feestdag?................ Onbevlekte gedoe van Maria oid of zoals ze het hier noemen: Immaculata.
Nu was ik niet de enige die dat dacht, ow f*ck weer zo'n dag. Was gisteren ,inkopen doen en allemaal die zeer lieve meisjes achter kassa bij de Manor en Coop mij waarschuwen maar dan niet effe zeggen, donderdag is de winkel gesloten echter dan krijg ik er in zo'n snel Italiaans verhaal erbij dat zij woensdag tot negen uur 's avonds open waren, donderdag dicht maar komende zondag wel open en de week daarna ook want kerstmis en dan de week voor kerst iedere dag tot negen uur en het was voor haar een normale woensdag ondanks dat het koud was. Au!
En als laatste opmerking: Vuoi le bolline?
Het zijn en blijven schatten die echt hart voor hun werk hebben. Hahaha!

Basil Fawlty | 08-12-22 | 01:31 | 8

@K1100 | 08-12-22 | 01:50:
Dat zeker! Zo ben ik vanuit vroeger Venlo en Mestreech gewend qua "excuses" voor een feestje maar hier en wellicht ook bij jou in Spanje. Noem een Santa en hoppetee feest.
Wel mooi natuurlijk. Ik ben er nml ook niet vies van.

Basil Fawlty | 08-12-22 | 01:54

Daar blijft het niet bij, want january ook weer feestdagen, hier in Spanje, Mijn dochter werkt als alarmdienst voor mij, morgen winkels dicht, ma.

gato | 08-12-22 | 08:48

@Basil Fawlty | 08-12-22 | 01:54: Was vandaag geloof ik , dag van de grondwet. Niet iedere winkel houdt zich eraan.

gato | 08-12-22 | 08:50
▼ 5 antwoorden verborgen

Heb een klein beetje gescrollt. Conclusie, het zal steeds stiller worden in het café.
Jammer soms.

reservebelgië | 08-12-22 | 01:24

@lezeres (waar je ook bent) ;
Heb de thriller "Slender Man" net gezien. Aanrader. Nooit eng, erg Amerikaans, veel donker bos en mist. en toch goed. Vier jonge studentes die via een filmpje in de ban raken van een psycho.

chicago river | 08-12-22 | 01:20

Schandalig dat zoiets nooit in de top2000 voorkomt. Nu America met Ventura Highway:
youtu.be/ujsOx33f4mk

broekzakbellert | 08-12-22 | 01:15

Dit is voor de reaguurders die nog op zijn en van echt goede muziek houden;
The electric flag- killing floor
youtu.be/v3NpefijqrY

seasicksteve | 08-12-22 | 01:12

Een oud Duits keizerrijk herstellen.
Een nieuw keizerlijk leger oprichten.
Een operette-prins benoemen tot de nieuwe keizer.
Er mag niets meer tegenwoordig.

Jan Dribbel | 08-12-22 | 01:12

Grover Washington / Bill Withers
m.youtube.com/watch?v=Sp_EJ7Rn1OM
Just the two of us - extended version.
Prachtig, en dat vind ik het. Met name dat Hawaian aandoende synth solootje.

chicago river | 08-12-22 | 01:10 | 1

Oh ja, het is een *steel pan* solo ofwel een *Jamaican drum*, en de bass word gespeeld door de gigant Marcus Miller (de beste bas snaren plukker die k ooit hoorde).

chicago river | 08-12-22 | 01:16

I Keep Forgettin (Every Time You're Near)
Michael McDonald

youtu.be/9gbQVj4MR3M

Ruimedenker | 08-12-22 | 01:00

Norma Jean Wants to Be a Movie Star
Over Marilyn Monroe

youtu.be/4if7PQ4aluk

Ruimedenker | 08-12-22 | 00:56

Westerling was een oorlogsmisdadiger. Maar ja, onder de Zuid-Molukse partisanen die ten koste van enkele burgerdoden 45 jaar geleden middels gewapende gijzelnemingen vochten voor een vrije Republiek der Zuid Molukken RMS, zijn er op beverl van de toenmalige minister Van Agt en premier Den Uyl ook een aantal standrechtelijk bij de interventie van Nederlandse militairen geexecuteerd, als afschrikking van nieuwe terreurakties, zoals Van Agt dat noemde..

Zowel de Molukse akties als de Nederlandse reakties bleken zinloos, er volgde tóch nog weer een Molukse gijzelingsaktie, met opnieuw een burgerdode onder de gegijzelden, De herhaalde en belangrijkste Molukse eis aan de Nederlanders om Indonesië ertoe te bewegen autonomie aan de Zuid Molukse gebieden te geven bleef evenzeer vruchteloos. De RMS is er tot op heden niet gekomen, Nederland had na 1948 niks meer te vertellen over de binnenlandse aangelegenheden in Indonesie, waar de Zuid-Molukse Eilanden deel van uitmaakte. In die zin sloegen de jonge, zelfbenoemde RMS-partisanen hier in Nederland met hun gewapende akties de plank volkomen mis,..

F. von Zeikhoven | 08-12-22 | 00:54

Beres Hammond(wie kent m niet) - Rockaway(smooth reggae)
youtu.be/Dj-E-YnyLK4

broekzakbellert | 08-12-22 | 00:51

Come è profondo il mare - Lucio Dalla (1977)
www.youtube.com/watch?v=fN9n_weRuqY
Mooi nummer.
En Dalla is eigenlijk best wel een triest verhaal. Was homo en zoals altijd tot voor kort in Italie, iedereen wist het maar niemand zei er iets over, maw accepteerde het maar hush hush (oude katholieke gedachte) en sprak er niet over.
Op een dag was hij in Montreux voor een concert met zijn vriend die hem vergezelde en overleed plotseling. Italie natuurlijk in rouw maar pas toen durfde men zijn geaardheid te vertellen.

Basil Fawlty | 08-12-22 | 00:50

Nooit zo'n dance type geweest maar deze was wel erg lekker.

broekzakbellert | 08-12-22 | 00:38

Totaal off topic, maar ik zie net de baan waarvoor ik zonder één seconde te twijfelen direkt mijn pen in zou leveren, om daarna nooit meer aan te raken : bonaire.nu/2022/11/01/vacature-manage... Duikmeester van een duikschool op Bonaire! Ik haalde mijn 1* perslucht brevet toen ik net 15 was, eerder mocht wettelijk niet, 2** theorie had ik ook kort erna al te pakken, van de 25 brevetduiken was ik al ruim op weg toen ik ontdekte hoe plezierig het was om in vriendinnetjes te duiken. Dus 2** praktijk heb ik nooit meer afgerond helaas. Ik heb bij de dienstkeuring niet eens meer genoemd dat ik sportduiker was. Maar daar mocht ik ook al weg voordat de psychische keuring begon. Hooikoorts, erfelijke staar, briefje van de huisarts over rotte knieën en hopla, de brief met F5 was bijna nog eerder thuis dan ik terug was uit Delft. Maar een duikschool draaien en instructeur op Bonaire.. Maar ja, daar kan ik dan alleen nog maar van dromen, hier op mijn zolderkamertje...
Das Boot - Klaus Doldinger youtu.be/rC03c9rUzDs

F. von Zeikhoven | 08-12-22 | 00:25 | 5

@MagnificentRon | 08-12-22 | 00:46: Jaaaa!!!
Von Zeikhoven als duikinstructeur!!

Hee, en dan ook weer de vrouwtjes achter je aan... Doen !!

Papa Jones | 08-12-22 | 00:49

@Papa Jones | 08-12-22 | 00:49:
Ik ben vaak genoeg in Egypte, Maldiven, etc. geweest om te duiken....
Het is een algemeen probleem;
Iedere leerling krijgt de kriebels van al-te-vriendelijke instructeurs die tijdens training alleen maar naar tieten, kont en kut kijken... vanuit elke hoek.
Van die fijne 25+ afgetrainde jochies... opdringerig daarna aan de bar.
.
Ik zie hier een kans.

MagnificentRon | 08-12-22 | 00:57


Shit, geen reactie... F. kwam het binnen ?

MagnificentRon | 08-12-22 | 01:59
▼ 2 antwoorden verborgen

Desert Sessions-Easier said than done plus extra geinig filmpje youtu.be/C99bwy59_os

Dr. Blechtrummel | 08-12-22 | 00:24

She's A Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)
Carl Carlton

youtu.be/l-MHDRuJ1ME

Ruimedenker | 08-12-22 | 00:18

Hahaha! Betere Engelse werk.

Basil Fawlty | 08-12-22 | 01:03

Ga ik op 15 maart voor Edith of toch maar weer een vlucht naar de SGP? Ik vind voor beiden iets te zeggen.

de IJsman | 08-12-22 | 00:14 | 2

Tenzij Edith..
Maar anders toch maar SGP.
Ondanks bepaalde tegenstellingen.

Ruimedenker | 08-12-22 | 00:16

Waarlijk een duivels dilemma.

Schoorsteenveger | 08-12-22 | 00:20

Ha! Pas op Casey, anders gaan we de halve nacht nog door met 'deze speurtocht':
Op een mooie Pinksterdag
youtu.be/R3Du73MR2_I

PPuk | 08-12-22 | 00:33

prins Bernhard de vice Roy van de gordel van smaragd aldus de canoniek van Oranje. Wat de marine aan de oost heeft overgehouden de blauwe hap en af en toe een druiper. En Indonesie wist nu de laatste restjes koloniaal recht uit hun rechtssysteem in een voornamelijk Islamitisch land. Behalve een deel van Molukken wat nog door zendingswerk van hollandse paters Christelijk is geworden

HetOorAakel | 08-12-22 | 00:09

Ik heb de vier maanden van mijn opleiding (tot telegrafist) in Ede 'gelegen', in de Elias Beeckman. We kregen les in de Simon Stevin. Eén keer in dat PMT geweest, nogal saaie boel. Daarna een jaar Kamp Holterhoek, achter Eibergen, vlak bij de Duitse grens. De CSM (compagnies-sergeant-majoor) daar was Karel Monsjou, een Indische man. Zijn dochter Ans was, later in dat decennium, een van de twee onschuldige slachtoffers die vielen bij de bevrijding van de gekaapte trein in De Punt in Drente. Karel heeft haar ruim veertig jaar overleefd.

J.P.Drapeau | 08-12-22 | 00:09 | 3

De nacht voor de heimelijke bevrijding sliepen Van Agt en Den Uyl op stretchers in de legendarische bibliotheek van de TK.

drs.Nee | 08-12-22 | 00:13

Mijn vader zat daar ook een tijd, bij de Elias Beeckman, eind jaren 50. Daarna kon-ie alle kanten op: Schiphol, KPN, de marine. Alleen dat laatste zou als burger zijn, daar paste hij dus voor.

Ik ben laatst nog met hem wezen kijken bij de Elias Beeckman, is nu een complete woonwijk geworden he. Heel apart.

Papa Jones | 08-12-22 | 00:46

Ik heb er ook gezeten om te leren de Telex te bedienen. Ja kinderen dat was nog het tijdperk voor de computer en van de koude oorlog.

seasicksteve | 08-12-22 | 01:21

Zelensky man van het jaar, aldus Times. Goede keuze.

Après toi | 08-12-22 | 00:06

pegaje | 08-12-22 | 00:05,
Wat lief........
Dank.

Bad - Casey | 08-12-22 | 00:12

@Bad - Casey | 08-12-22 | 00:12:

Graag gedaan hoor ik hoop dat het een beetje klopt.
Mvgrt

pegaje | 08-12-22 | 00:29

De Oekraïense vluchtelingen vinden snel werk op de arbeidsmarkt. Uit cijfers van het Centraal Bureau van Statistiek blijkt dat al 18.000 Oekraïners betaald werk hebben gevonden, een derde van het totale aantal. Zulke percentages bereiken statushouders normaal gesproken pas na vijf jaar, blijkt uit een eerdere publicatie van het CBS.

Cornelis12 | 08-12-22 | 00:03 | 6

@Cornelis12 | 08-12-22 | 00:15:
De bekende kreet - asielzoekers mogen niet meteen aan de slag - PvdA'er Asscher had er een handje van om dit tijdens verkiezingscampagnes te roepen. De reden daarvoor is, stel dat die wél vanaf dag 1 mogen werken, maar dat hun asiel wordt afgewezen, dan hebben ze in korte tijd arbeidsproces wellicht €1 p.m. pensioen opgebouwd en moet er een hele administratie opgetuigd worden, dat schiet niet op. Daarbij, de voorkeur van het merendeel asielzoekers die wél door de procedure komen, dus tijdelijke verblijfsvergunning krijgen en gewoon mogen werken, gaat uit naar allerhande uitkeringen op kosten van het gastland, die zijn na jaren nog steeds niet aan de slag.

drs.Nee | 08-12-22 | 00:24

Ken twee gevallen 'van dichtbij': amper zes maanden in Nederland. Verstaan inmiddels alles; Nederlands spreken gaat redelijk/goed. Werkinstelling is een voorbeeld voor Nederlandse collega's. Volgen een opleiding i.c.m. met een dag werk in de week; daarnaast een bijbaantje. En integreren: meedraaien in sportverenigingen, aansluiting vinden bij Nederlandse leeftijdsgenootjes. Ik geef 't je te doen, terwijl je vader in Oekraïne is achtergebleven....

PPuk | 08-12-22 | 00:25

@PPuk | 08-12-22 | 00:25:
Olaf Koens roemde zojuist de Oekraïense mentaliteit van doorzetters.

drs.Nee | 08-12-22 | 00:28
▼ 3 antwoorden verborgen

Altijd een feestje om die Italiaanse klanken in het café te horen Basil

Whisky | 08-12-22 | 00:05

Gratis geld klotst tegen de tunnelplinten...
Project werd 6 jaar geleden nog geschat op 10 miljoen euro. Nu gaat het college uit van een bedrag van 51 miljoen euro. 'In dit bedrag is nog niet inbegrepen de sterke inflatie sinds 2021, de impact van vertraging als gevolg van stikstofdepositie en de verhoging van het zekerheidspercentage van de raming', schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.
www.omroepwest.nl/nieuws/4658281/sche...

drs.Nee | 08-12-22 | 00:38

Patje,
Vorig jaar was dit nummer voor mij belangrijk.
Bobby Vinton - Mr Lonely.
www.youtube.com/watch?v=_zSecRAFM14
Liet dit nummer aan mijn vader zien, wat zegt hij, " mooie brommers hadden wij toen ".
Niet het antwoord waar ik op zat te wachten, maar de nuchterheid van mijn Vader overtreft het toch weer ;)

Bad - Casey | 07-12-22 | 23:59 | 4

Haha ik houd van die nuchterheid. Mooi nummer en droevig. Misschien kan niet iedereen zich erin leven of zijn emoties makkelijk tonen..

Patje | 08-12-22 | 00:09

Soort brommers kiekn dus?

Normpje | 08-12-22 | 00:16
▼ 1 antwoord verborgen

Way to go GS! 2 mooie longreads op een dag.
Over die Westerling. Vertelde in een ander topic al dat ik een Indische vriendin heb gehad en binnen die familie, oud KNIL (maar geen RMS), viel de naam Westerling wel eens maar was een side-show voor hun. Ik was 17 toen en kende de naam wel maar begreep niet het hoe en waarom, ik was meer geinteresseerd in de dochter en alles wat erop en eraan zat. Maar dat hele politionele acties verhaal speelde wel nog en ook dat ze diep oranje waren. Ik vond dat wel opmerkelijk want 30 april was een vrije dag toen maar hoe die familie aan het koninklijk huis hing. 30 april was het hele huis, bij wijze van spreken, oranje. Ik respekteerde dat natuurlijk maar vond het wel opmerkelijk.

Basil Fawlty | 07-12-22 | 23:58 | 2

Basil Fawlty | 07-12-22 | 23:58,
Ik heb er nog 1 voor jou.
Zien ?!

Bad - Casey | 08-12-22 | 00:08

@Bad - Casey | 08-12-22 | 00:08:
Dimmi.

Basil Fawlty | 08-12-22 | 00:40

Goeden avond allemaal.
Ik stap net binnen en het is wel wat rustig hier, maar goed dat geeft niet.
Rondje van mij en een nummertje. Dit is wat het IS niks meer niks minder.

www.youtube.com/watch?v=BvAUQsbKnLI&a...

Mvgrt

pegaje | 07-12-22 | 23:58

Westerling was een personage in het spel van honderden jaren kolonialisme.
Of hij goed of fout was is slechts een voetnoot in die geschiedenis.
Onze tijd daar was voorbij, en dat is maar goed ook gezien het zelfbeschikkingsrecht van volkeren.
O zekers, de revolutionairen, nationalisten en aanverwante groepen hebben vreselijke misdaden gepleegd. Maar dat was na 1942 niet meer onze zaak. Dat was en is een zaak van Indonesië zelf.

Zapata10 | 07-12-22 | 23:53

Wie heeft hier nog zin in ?!
En wie wilt ouderwetse zong vanuit jouw jeugd nog horen ?!
Ik wel ;))
Onderwijl,
One Summer Dream.
www.youtube.com/watch?v=mgCKpGejC0A
Kom op met die mooie nummers van weleer.

Bad - Casey | 07-12-22 | 23:45 | 7

@Bad - Casey | 07-12-22 | 23:51:
prachtige versie

PPuk | 07-12-22 | 23:57

Rod Stewart - Passion

Whisky | 07-12-22 | 23:58
▼ 4 antwoorden verborgen

Helemaal gelezen. Ik hou van lezen, daarom werd ik '90-1 motor-ordonans bij 11e in Arnhem. Meer weet ik niet meer.

Dr. Blechtrummel | 07-12-22 | 23:35 | 7

@Dr. Blechtrommel - ja is het veel wachten in het bos en dus fijn om de kaarten te hebben of bedoel in vergelijking toen je nog ordonnans was..

Whisky | 08-12-22 | 00:09

@Whisky | 08-12-22 | 00:09: In dienst heb ik wachtlopen geleerd maar dat duurt ook al zo lang. Kaartlezen is bij beide onontbeerlijk.

Dr. Blechtrummel | 08-12-22 | 00:36
▼ 4 antwoorden verborgen

Voor de liefhebbers: De BRT zend morgenavond op Canvas de eerste aflevering uit die Fake news & ik heet. Er wordt onderzocht hoe de chaosmachine werkt en de gevaren ervan.

Tja als je onder andere ziet dat de regeringen in de diverse west Europese landen niks meer te vertellen hebben omdat al het beleid in Brussel gemaakt wordt moet je niet gek opkijken als daar soms 'heel raar' op gereageerd wordt

Tiltetapper | 07-12-22 | 23:34 | 1

Bedankt voor de tip, Canvas heeft vaak interessante dingen.

Uw Verzekeringsadvis | 07-12-22 | 23:38

Overigens was Prosper Ego geen professor maar 2 e rangs medewerker bij Nationale Nederlanden op de afdeling schadeafwikkeling personen auto s.
Mijn, veel oudere broer, was zijn baas vandaar dat ik dat weet.
Maar wel een mooie lul die Prosper.
En Arthur dat boek van Montyn besteld, beetje slap lulverhaal, krijg eigenlijk nog 18,50 van je.

Uw Verzekeringsadvis | 07-12-22 | 23:33 | 3

DIrk Ayelt Kooiman heeft zijn oorspronkelijke manuscript volledig herschreven. Natuurlijk zat er veel meer in de biografie van Jan Montyn, Maar Dirk Ayelt Kooiman heeft zijn materiaal verzameld door twee weken aaneen in een hotelkamer in Parijs te spreken met Montyn. Die gesprekken nam hij op en werkte hij uit. Vrij simpele manier om een journalistieke documentaire in elkaar te zetten natuurlijk. Het verhaal van Montyn had beter gemaakt kunnen worden zoals Chabot deed met Herman Brood. Maar ja, achteraf. Montyn is al wel bijna zonder al te veel werk te gebruiken als draaiboek/script voor de film Montyn.

F. von Zeikhoven | 08-12-22 | 00:05

@F. von Zeikhoven | 08-12-22 | 00:05: Kan je best wel gelijk in hebben Broodje Gezond etc. Van Chabot waren wel prima te lezen.

Uw Verzekeringsadvis | 08-12-22 | 00:31

Haha lachen dat carrière verhaal van Prosper. Eigenlijk een eigentijdse zolderkamer toetsenbord ridder dus. Heb wel genoten van zijn verhalen. Denk ook dat je als schade af handelaar veel mensenkennis op doet. Het beste in de mens komt niet altijd boven als men eigenlijk moet betalen maar toch een kansje ziet om verzekering en of tegenpartij dat te laten doen.

HD50 | 08-12-22 | 06:40

Zag vanavond de meest deugende reclame van 2022 voorbij komen. Woker dan dit kan niet. Dikke vinger voor de LIDL

video: LIDL kerstreclame 2022: Alex Klaasen (Freek) komt uit de kast bij ouders
www.gids.tv/video/520900/lidl-kerstre...

Cornelis12 | 07-12-22 | 23:32 | 7

Niet zwart, in een rolstoel en met een hoofddoek?

Bierum | 08-12-22 | 00:11

Kon je op wachten, was bij z’n introductie al duidelijk.

WibionFire | 08-12-22 | 09:09
▼ 4 antwoorden verborgen

@Phantomas | 07-12-22 | 23:32,
Prachtig!

Bad - Casey | 07-12-22 | 23:36

Wat een eikel. O wacht, ze kijken natuurlijk zatermiddag wel naar Marokko - Portugal

Koning Willem-Alexander en zijn gezin kijken vrijdagavond niet naar de kwartfinale van het WK in Qatar waarin het Nederlands elftal tegen Argentinië speelt. Dat heeft hij woensdag laten weten in een kort gesprek met Shownieuws. De familie viert vrijdag de verjaardag van prinses Amalia, die woensdag negentien jaar werd.

Cornelis12 | 07-12-22 | 23:23

Leuk dat de SP en nu ook de hele kamer wil dat er een plafond komt aan wat NPO-bobo's en presentatoren kunnen verdienen (veel meer dan de vele andere mensen achter de schermen) via productiebedrijven.
Maar sommige partijen hebben dit jaaaren laten lopen wegstemmen want het is al zeker 10 jaar bekend.
Waarom is dat?

De VVD heeft het alleen maar over transparantie, maar een echte gedachte lijkt er niet te zijn. "Laat maar waaien , komt vanzelf goed, gaat nooit fout" zal weer het liedje zijn.

En ze kunnen gewoon niet meer betalen dan de balkenendenorm, inclusief alle toeslagen, ongeacht of iemand inhuur is of niet.
En aangezien bij de inhuur mee-eters zitten in een kantoor in Monaco of zo, kun je beter gewoon ouderwets in loondienst zijn dan.

AdvocatusDiaboli | 07-12-22 | 23:22

De Nachthap.

Wilderst helpt de Reaguurders de Kerst door!

Deel 1: makkelijk spul dat klaarstaat voor bij het inzuipen: bladerdeeghapjes.

Je maakt ze de avond van te voren. De dag erop eten jullie ze bij de borrel. Kamertemperatuur of opgewarmd. Iets wat je zelf gemaakt hebt, en met je eigen signatuur, want er zijn zoveel variaties! Het is bijna een mini-calzone!!

Ik koos vandaag voor envelopjes: 2 van de 5 lapjeshapjes vulde ik klassiek met gerookte gekookte achterham en Zaanlander kaas. 2 andere heb ik op z’n Spaans gemaakt met gepelde mini-Chistorra, verse geitenkaas en verse tijm, en de laatste met puur gepelde Chistorra met tijm en Spaans peper, voor mijn golfmaat morgen.

Maar de variaties zijn eindeloos! Open of dicht. Denk aan Schwarzwalder schinken of kaas aan de buitenkant, rozemarijn, pesto, bolognese erin, blauwe kaas, spinazie met roomkaas, zontomaatjes, kip-kerrie…ik hou op, alles kan…

Smakelijk!

4 foto's:

twitter.com/beschaafdrechts/status/16...

wilderst | 07-12-22 | 23:22 | 8
▼ 5 antwoorden verborgen

Dat is echt top wat Nina zoal heeft gemaakt.

Whisky | 07-12-22 | 23:33

@Whisky | 07-12-22 | 23:33,
;D

Bad - Casey | 07-12-22 | 23:39

Motörhead- Brotherhood Of Man

Whisky | 07-12-22 | 23:19 | 4

@drsnee en aldnuut, cheers mannen dank!

Whisky | 07-12-22 | 23:27
▼ 1 antwoord verborgen

Mooi artikel weer. Ik weet dat er meerdere invalshoeken zijn bij onze oorlog in het oosten, maar ik vind het ook een zekere mate van beschaving als je weet waar het fout is gegaan en dat dat erkend wordt en niet wordt weggemoffeld. Ik vind dat Nederland dat goed doet, er is steeds meer aandacht voor de wandaden in het verleden en Westerling en zijn manschappen waren betrokken bij veel van die wandaden. In tijden van oorlog, met alle dynamiek en complexiteit, heb je mensen die goed van kwaad kunnen onderscheiden (ongeacht de zijde waarvan gevochten wordt) en mensen die dat niet kunnen. Volgens mij zat Westerling aan de verkeerde kant van die afweging.

rederijker | 07-12-22 | 23:16 | 1

rederijker | 07-12-22 | 23:16,
Nato was en is fout bezig, ik benoem het beestje wel bij de naam.
Nato is.... nu dus.... was... ingesteld als verdedigend, niet als aanvallend.

Bad - Casey | 07-12-22 | 23:32

Nog steeds een geweldige video en nummer! Zin in Oud en Nieuw nu!

Patje | 07-12-22 | 23:13

Lekker, goeie aftrap!

Whisky | 07-12-22 | 23:15

Geboren 4 november 1959 (63 jaar).
In 1964 kalkte je dat op de muur.
Klopt dat?

Portnoy | 07-12-22 | 23:03 | 6

@PPuk | 07-12-22 | 23:17: Ik kalkte ooit met krijt op een buitenmuur 'l*l in k*t = ne*ken' maar toen was ik jaar of twaalf.

Cornelis12 | 07-12-22 | 23:20

Arthur heeft last van dyscalculie, moet kunnen.

Uw Verzekeringsadvis | 07-12-22 | 23:35
▼ 3 antwoorden verborgen

Maar wat kon de staat doen? Indonesië was reeds een feit, de Verenigde Naties hadden dit berkrachtigd, de VS waren uitdrukkelijk voor en Nederland kon zich alleen maar neerleggen bij deze status quo. Eenzaam gaan strijden voor de Molukken was niet goed gegaan.

Beste_Landgenoten | 07-12-22 | 23:01 | 3

Klopt, maar Joseph Luns en zijn voorgangers hadden toezeggingen gedaan die NL niet kon waarmaken. De overgave van (Papoea) Nieuw-Guinea wordt ook niet voor niets 'het verraad van de papoea's door Joseph Luns' genoemd.

PPuk | 07-12-22 | 23:06

Nederland kon niks meer in de Oost. Maar men had de militairen van de KNIL met eerbied kunnen ontvangen. Nu werden ze gelijk uit het leger ontslagen en weggestopt in kampen, waaronder Westerbork. Een bloody shame

Humsico | 07-12-22 | 23:26

In twee minuten tijd waarom NL de EU ten onder gaat:

youtu.be/eHRwl6gdnj4

Tee Of Cup | 07-12-22 | 22:59 | 3

We staan erbij en kijken er naar. Je hebt het volledig bij het rechte eind. De linkse EU mafia regeert.

prins_flip_da_luxe | 07-12-22 | 23:32

Wat een geweldige man. Nergens in de media heb ik dit filmpje eerder voorbij zien komen, terwijl het toch op zijn zachtst gezegd een uniek moment laat zien in de geschiedenis van de EU: iemand die de eigen gelederen vermanend toespreekt over een gebrek aan rekenschap en democratisch geweten.

MickeyGouda | 08-12-22 | 07:52

@GS, topic-waardig filmpje!!

Roos | 08-12-22 | 08:12

Wat een verademing wanneer je normaal internet hebt. Bedankt KPN! Glasvezel goes brrr

Adriel | 07-12-22 | 22:58

Ik diende begin 70er Jaren in het Legion Espanola {Spaanse vreemdelingenlegioen} als jonge teniente {luitenant} en ik weet welke beslissingen hij moest maken

geeftnix | 07-12-22 | 22:57

Bizar: je mag niet meer parkeren voor beschermde gebouwen (zelfs je eigen huis)

Een absurd parkeerverbod voor beschermde gebouwen in Brussel, zelfs als het je eigen woning is.
Waarom? Voor mensen die een foto willen nemen van het huis.
Pascal Smet, de staatssecretaris voor Stedenbouw:
“Het is onbegrijpelijk: als je bijvoorbeeld voor het Solvay-hotel staat en je ziet er een bestelwagen of vrachtwagen, dan klopt dat niet”.
Het verbod geldt niet alleen voor publieke gebouwen, maar ook woningen van particulieren, samen zo’n 4.000 gebouwen in het Brussels Gewest. Heb zo'n huis, dan mag je daar niet meer parkeren, want andere mensen foto.

https://www,auto55,be/nieuws/34509-bizar-je-mag-niet-meer-parkeren-voor-beschermde-gebouwen-zelfs-je-eigen-huis

AdvocatusDiaboli | 07-12-22 | 22:55 | 2

Mogelijk omdat deze woningen steeds meer bewoond worden door mensen van het kartel, zij die politieke (en persoonlijke dienende belangen) keuzes maken?.

Phantomas | 07-12-22 | 22:58

Menigeen in een Vinex wijk zou daar dolgelukkig van worden.

Andersdenkend | 07-12-22 | 23:09

Ego Prosper en OSL, prachtige rechtse taal in StaVast destijds. Heerlijke artikelen waren dat.

HD50 | 07-12-22 | 22:52

Wat ook weinig bekend is dat in de jaren zestig een nog veel bloediger afrekening plaatsvond in Indonesië, die minstens een miljoen slachtoffers vergde. Dat is ook de reden dat veel Indonesiërs helemaal niet zo bezig zijn met de Nederlandse oorlogen, niet zoals onze Indië gangers en ex Knil families.

En Westerling. Waarschijnlijk was zijn optreden effectief in die zin dat het minder doden kostte op langere termijn. Maar hij keek niet op een slachtoffer meer of minder en heel wat totaal onschuldige mensen heeft hij laten vermoorden. Achteraf was die hele oorlog onnodig, want Indonesië is sowieso onafhankelijk geworden maar destijds was die uitkomst niet zeker. Dus zal Westerling gezien worden vanuit dat perspectief.

Beste_Landgenoten | 07-12-22 | 22:50

In vogelvlucht,
Eeuwenlang bevochten de Nederlanders dat voormalige Sumatra.
Toen kwamen de japanners, daarna bevrijdt.
Helaas pindakaas, die Jappen gingen het met Soeharto op een akkoordje gooien.
Politionele acties werden aanwezig, maar onder druk door de Amerikanen, diende Nederland dit op te geven, later ook Nieuw Guinea.
Korea was een vergeten oorlog, maar deze oorlog voor Nederland ook.
Je Maintiendrai.
Proost!

Bad - Casey | 07-12-22 | 22:49 | 6

Dat boek Revolusi van David Reybrouck vond ik wel verhelderend, bijv over dat de Jappen hadden de olie nodig voor hun oorlog en al jaren daarvoor bezig om Indonesië te infiltreren.

Whisky | 07-12-22 | 22:57

@Whisky | 07-12-22 | 22:57,
Das toch bekend ?!

Bad - Casey | 07-12-22 | 23:05

@Bad-Casey, voor jou wel natuurlijk, maar ik heb er nog wel wat van opgestoken,

Whisky | 07-12-22 | 23:13
▼ 3 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Phantomas | 07-12-22 | 22:46 | 2

Geleerd wat een 'hagiografie' is. Bedankt Tuur.

Peter-Rissing | 07-12-22 | 22:43

Is het de Chardonnay of kunnen meer mensen geen touwtje knopen?
Moeilijk verhaal man.
Muziek dan maar…

Ruimedenker | 07-12-22 | 22:36 | 2

Het kan de Chardonnay niet zijn, hier ook al ruim genuttigd.
Maar voor mij nog wel een onduidelijkheid: lichting 1959. In 1964 iets op een muur kalken en voor straf geen Swiebertje mogen kijken. Dus uw (Arthur's) moeder verbood u Swiebertje te kijken op uw 24e?

PPuk | 07-12-22 | 22:55

Arthur moet m.i. lichting 1969 zijn.... (detail, ik weet 't).

PPuk | 07-12-22 | 23:01

Indië zou beter af zijn geweest met ons, tenminste toen wij nog begrepen wat er moest gebeuren (sinds een jaar of dertig niet meer het geval). Zelf zullen ze het ongetwijfeld anders zien, maar de gedwongen dekolonisatie heeft ons beiden geen goed gedaan.

MartiniMeister | 07-12-22 | 22:36 | 9

@MartiniMeister | 07-12-22 | 22:56: extreem rechts heeft er een puinzooi van gemaakt door wel welvaartsartikelen te introduceren, maar niet de benodigde dicipline om er goed mee om te gaan.

Andersdenkend | 07-12-22 | 23:06

@Andersdenkend | 07-12-22 | 23:06: Extreem rechts zou welvaartsartikelen naar Afrika gebracht hebben? Dan ken jij extreem rechts niet. Links is als enige daar mee bezig. En handelaren. Poep.

Normpje | 08-12-22 | 00:30

@Peter-Rissing | 07-12-22 | 22:51: Ja, oliegeld heeft dat veroorzaakt. Probeer maar eens op foto's uit de koloniale tijd gesluierde vrouwen te zoeken.

en.wikipedia.org/wiki/Tudong

"The tudung, despite its popularity in the Malay-speaking world, is not a traditional phenomenon, but instead a recent one. Its origins lie in the mid-to-late 1970s, when the Islamic Revival, fuelled by the rise of “Petro-Islam” and the buildup of the Iranian Revolution, began to emerge in the Middle East. Before this, interpretations of hijab varied amongst women in Malaysia and Indonesia, the most notable form being the Selendang, a patterned shawl-like scarf loosely draped around the shoulders or around the head, usually not covering the front of the hair or the ears. Before the late 1970s, the headscarf in general, even the Selendang, was something that was reserved for special occasions, such as during funerals or kenduris. "

omanders | 08-12-22 | 07:16
▼ 6 antwoorden verborgen

Je hoeft alleen maar te kijken hoe beestachtig er gemoord is na de """onafhankelijkheid""" tot pakweg 1965. Je zou je dan best kunnen inbeelden hoe beestachtig ze te keer gingen tijdens de bersiap.

kleybeuker | 07-12-22 | 22:36

De Oost vond ik voor NL begrippen een goede film en helemaal niet zo eenzijdig gericht. Alleen die Nazi-uniformpjes sloegen echt nergens op. Intrigerende man, extreme patriot, maar ook wel enge trekjes hier en daar.

WhiteShark | 07-12-22 | 22:36

Is het gewoonweg niet, dat de Nederlandse Staat van weleer ooit tegen de Molukse gemeenschap heeft verzaakt ?!

Bad - Casey | 07-12-22 | 22:35 | 3

Ja. gedwongen door omstandigheden, maar Ja.

Peter-Rissing | 07-12-22 | 22:54

Als we het hebben over excuses, nou deze verdient er zeker een.

Normpje | 07-12-22 | 23:35

Ja.

lirft | 08-12-22 | 09:33

Gedegen verhaal, de huidige houding tegenover de politionele acties in Indonesië is veel te eenzijdig en negatief. Oorlog is een smerig bedrijf en er gaan dingen mis. Maar alle dienstplichtige Hollandse jongens daar wegzetten als nazi’s en moordenaars is echt onzin.

Spiderman1 | 07-12-22 | 22:34 | 1

De geschiedschrijvers die deze casus behandelde hebben al toegegeven dat ze de feiten fout hebben weergegeven.politiek gestuurd en Kapitein Westerling werd geslachtofferd,schandalig.

Coolcalmcollected | 07-12-22 | 23:20

Palmyra, ook de naam van een archeologisch openlucht museum in Syrië dat in 2013 door IS werd verwoest.

drs.Nee | 07-12-22 | 22:31

Waar is en blijft de kroeg ?!

Bad - Casey | 07-12-22 | 22:30 | 6

@Aldnuut, tuurlijk ook voor jou ouwe, de fles staat op de bar, glazen zat,

Whisky | 07-12-22 | 23:35

AldNuut bedoel ik uiteraard, cheers

Whisky | 07-12-22 | 23:37
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik heb ooit van een marine veteraan die daar op Catalina’s vloog begrepen dat de Indonesiërs hun vijanden in stukjes hakten en verwerkten in de saté die ze verkochten of opdienden aan Nederlanders

Whisky | 07-12-22 | 22:28 | 8

@Whisky | 07-12-22 | 22:34: "en dat ze met de Catalina’s op alles schoten wat bewoog,". Ah zie daar het bewijs dat 'hij' geen opschepper was.

Peter-Rissing | 07-12-22 | 22:58

@Bad-Casey excuus weer de kapitalen vergeten, ik ga er op letten, is soms lastig typen zonder toetsenbord.

Whisky | 07-12-22 | 23:02

@Peter Rissing, ja het is niet iets om trots op te zijn maar feitelijk wel gebeurd dus ja ik vind dat een teken van geloofwaardigheid net als in het artikel hierboven

Whisky | 07-12-22 | 23:04
▼ 5 antwoorden verborgen

Mijn gekke oom moest ook naar Nederlands Indië, om te vechten. In de eerste week aldaar liep hij dysenterie op. Na een half jaar in een militair ziekenhuis mocht hij terug naar Holland. Wat een held.....!!

Après toi | 07-12-22 | 22:24

Interessant verhaal dankjewel

Whisky | 07-12-22 | 22:23

Goed verhaal!

Jesaja | 07-12-22 | 22:11 | 3

Ja man , erg goed verhaal.

Niamh | 07-12-22 | 22:13

Lang ook.

Mr_Natural | 07-12-22 | 22:20

Hij lijkt op 'the iceman'

RickyLaRue | 07-12-22 | 22:08

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl