Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GeldBlog — J’accuse, Mark Rutte!

Asieldeal is een mix van symptoombestrijding en electorale belediging

Mijnheer Rutte, uw kabinet heeft een “stevig pakket maatregelen” getroffen om de asielopvang-crisis te bezweren. Maar vele burgers hebben met stijgende verbazing dit pakket aan maatregelen gadegeslagen. En terecht. Uiteindelijk gaat het simpelweg om een keuze en die heeft u nu gemaakt. U heeft voor iets, iemand en/of uzelf gekozen en Nederland en haar burgers verder in de ellende gestort.

Dat stevige pakket wat u en uw kompanen hebben bedacht, voorziet in een extra opvanglocatie die Defensie beschikbaar zal stellen. Verder zal Defensie ook helpen met de opbouw en vervoer van asielzoekers. Ook mogen asielzoekers die een verblijfstatus hebben of krijgen pas aan gezinshereniging doen als er voor hen ”een passende woning KLAARSTAAT”. Ook zal Nederland tot 2023 geen vluchtelingen meer toelaten vanuit Turkije; we lopen immers ver vooruit ten opzichte van de andere lidstaten, met uitzondering van Duitsland. In 2024 bent u en uw regering weer van plan om vluchtelingen vanuit Turkije toe te laten. Tenslotte heeft de regering, via de gemeentes, afspraken gemaakt om 37.500 (!) flexwoningen te bouwen. Dit zal voor het einde van 2024 bereikt moeten zijn.

Het pakket is een mix van symptoombestrijding en electorale belediging. Laat ik met dat laatste beginnen; waarom heeft u nooit wat gedaan voor al die mensen die al meer dan 10 jaar op de wachtlijst staan voor een woning? Nu gaat u in rap tempo 37,500 flexwoningen neerzetten, maar in de afgelopen 12 jaar kon dat allemaal niet? Dus voor vluchtelingen doet u het wel, maar voor de eigen burgers niet? En ja, ik zie dat, vast op uw aangeven, het zinnetje in het persbericht dat deze flexwoningen niet alleen voor statushouders zullen zijn. Maar als iemand dat nog gelooft, na al uw loze beloftes, dan eet ik mijn hoed op.

De rest van het pakket is symptoombehandeling. We hebben in Nederland niet te weinig opvangplekken, maar te veel asielzoekers. En daar wilt u niets aan doen. Of, zoals u het altijd op zijn Teflonsiaans zegt: “we willen er wel wat aan doen, maar we kunnen het gewoonweg niet”. Reden hiervoor is de manier waarop u en de uwen in Nederland (en in de andere lidstaten) keer op keer de democratie en de wil van het volk opzijzet: het schuilen achter een verdrag.

U heeft namelijk, namens ons natuurlijk, allerlei verdragen afgesloten. En daarom moet de Co2 met een bepaalde hoeveelheid omlaag. Dat het tijdspad niet realistisch is, dat de te nemen maatregelen schadelijk voor de economie zijn, dat de welvaart flinke averij zal oplopen, en dat de grootste Co2 uitstoter China zich daar niks van aantrekt, doet er blijkbaar niet. Niet de realiteit geldt, maar het verdrag! Hetzelfde met stikstof; de boeren moeten allemaal kapot, voedselinflatie tot gevolg, maar dat moet nou eenmaal om dat dat in de verdragen is vastgelegd. En zo ook nu weer, is het een verdrag wat in de weg staat van een oplossing voor deze problemen; Nederland heeft namelijk allerlei verdragen ondertekend die ons verbieden de grenzen dicht te gooien.

Social

Deze verdragen zouden moeten worden gewijzigd of geheel worden opgezegd. Waarom zou u dat moeten doen? Wel, u ziet dat we de huidige hoeveelheid aan asielzoekers niet aankunnen. U stelt doodleuk dat wij deze asielzoekers nodig hebben om vacatures in te vullen, maar dat is natuurlijk gezwets. Allereerst hebben we een recordhoeveelheid aan vacatures openstaan ten opzichte 339.000 werkzoekenden. Die vacatures kunnen dus niet vervuld worden doordat onze werkelozen niet de juiste vaardigheden beschikken en u denkt dus doodleuk dat deze asielzoekers dat wel kunnen? Quatsch is het! Als we historisch kijken, dan blijkt 55% van de statushouders een uitkering te trekken. Die 45% die wel aan het werk is, zal meestal laaggeschoold werk doen waardoor aan de onderkant van de maatschappij juist meer concurrentie ontstaat. De lagere socio-economische klasse zal dan meer moeite hebben om rond te komen. Maar daar zal u als VVD’er weinig om geven, nietwaar?

Maar dat 55% een uitkering trekt en dus ook van allerlei andere subsidies en toeslagen gebruik zal maken terwijl de kosten voor bijvoorbeeld gezondheidszorg al uit de pan rijzen (tabel opklikbaar), zou zelfs met u toch iets moeten doen. Van de EUR 353 miljard die de overheid dit jaar denkt te gaan uitgeven, gaat dus minimaal 35% naar de zorg. De belastingen zullen dan omhoog moeten, zo ook de eigen bijdrage en de premies. Tevens zal de zorgkwaliteit omlaag gaan door gebrek aan geld en gekwalificeerd personeel. Door het binnenhalen van nog meer asielzoekers maakt u het dus dadelijk voor iedereen onmogelijk en/of erg duur om goede gezondheidszorg te krijgen. Iedereen, inclusief uw achterban, zal geconfronteerd worden met nog meer belastingen (en dus ook een grotere overheid). Door o.a. dit immigratiebeleid zal de Nederlandse economie verstikken en met haar de Nederlanders. En toch doet u het!

Maar, zoals gezegd, schermt u en de uwen met het feit dat wij u en de uwen verdagen hebben afgesloten en dus wel moeten. Opzeggen, pauzeren of wijzigen van verdragen is blijkbaar geen optie.

Allereerst, een verdrag wat niet uitvoerbaar is, gevaarlijk voor de stabiliteit van het land is, schadelijk voor de sociale cohesie in een land is, en welvaartsverminderend is, moet gewoon worden opgebroken. Het was immers een onmogelijk en fout verdrag. Maar u weigert dit soort verdragen te wijzigen. Waarom?

Zo heeft u vast van het Verdrag van Maastricht gehoord. Een verdrag dat stipuleert hoeveel staatsschulden een lidstaat mag hebben en wat de maximale begrotingstekorten mogen zijn. Daarnaast stelt het verdrag ook dat de ECB overheden niet mag financieren, maar dat deed het, via een omweg met QE, wel degelijk en nu met TPI gewoon open en bloot! De ECB houdt zich dus niet aan zowat het belangrijkste EU-verdrag! En u heeft actief meegeholpen aan het bedenken en invoeren van allerlei manieren om het verdrag te omzeilen, te manipuleren, dan wel te negeren! En nu zijn er meer gevallen geweest dat verdragen toch niet in steen gebeiteld bleken te zijn, als het u en de uwen niet uitkwam.

Dus waarom wijzigt u de vluchtelingenverdragen niet? Waarom wilt u niet het probleem oplossen? Sterker nog, waarom maakt u het probleem nog erger? Naar mijn mening handelt u bewust tegen het belang van Nederland en haar burgers. J‘accuse!      

Reaguursels

Inloggen

Kan iemand Rutte IV en zijn bemanning zeggen dat het schip Hollandia water maakt? Ow, die zitten al in de reddingsboot. Typerend... www.leggo.it/uploads/ckfile/201707/Sc...

ratelaar | 29-08-22 | 06:48

Dwingend advies aan de Overheid:
Voer die asielstop toch maar gewoon in, die 37.500 extra woningen gaan we never nooit niet op een relatief goedkope manier kunnen gaan bouwen gaan. Hoezo niet?

Welnu, gas! Door de huidige shit in Oekraïna rijst de prijs van (aard)gas de pan uit, dat weet u (inmiddels) vast. Maar voor de productie van cement (voor mortel én beton!) zijn enorme hoeveelheden aardgas nodig. Maar ook voor gips, glaswol, bakstenen, dakpannen en de metalen bewapeningen voor grote betonwerken. De hele grondstoffenketen van de bouw hangt volledig af van de beschikbaarheid van goedkoop aardgas!
"Maar dan gaan we toch gewoon met hout bouwen!", roepen enkele optimisten dan. Uiteraard kunnen de bouwplannen van onze Regering dan pas kunnen worden verwezenlijkt als alle Baltische staten ontbost zijn, en wellicht nog een hoekje in Scandinavië.

Dus komt u maar door met uw creatieve ideeën; moeten de asielzoekers gewoon gaan wonen in flatgebouwen van plaggen?

Boris Poepnagel | 29-08-22 | 02:06 | 3

Het hout gaat dus in de ovens van Samson en Timmermans ihkv duurzame biomassa...

ratelaar | 29-08-22 | 06:50

Het gaat vooral interessant worden wie de gasrekening voor de statushouders gaat betalen want zielig…

van Balen | 29-08-22 | 06:59

Volgens is hout ook vrij extreem duur nu.

zeeman73 | 29-08-22 | 07:28

Als je dit een jaar geleden durfde te verkondigen, kon je van Joris 24 dagen in de wacht.
En Nu is het een topic.
Het is zoals ik dacht : Als het persoonlijk geld gaat kosten, komt er weerstand.
De volgende stap is : Als je niets meer te verliezen hebt, komt er opstand.
Tot die tijd zal iedereen die iets te verliezen heeft zijn gemak houden.
En als je alles verloren hebt, en niets meer te eten hebt, komt er oorlog.
Dit is in elke geschiedenis al eens bewezen.
Mensen zijn rare wezens.

Stumpie | 29-08-22 | 01:59

Ideetje. Bij de volgende verkiezingen mag je alleen stemmen als je meer dan 20k belasting betaalt.

HaaiBaai | 29-08-22 | 01:00

Laten we eerlijk zijn. Nederland is een idioot en afschuwlijk land geworden.

streknek | 29-08-22 | 00:44 | 1

Het land van de boze witte man, de verwende student, de verontwaardigde asielzoeker, de verloren oudere, de…

van Balen | 29-08-22 | 07:01

Rutte is als een vader die tegen zijn kinderen ( lees; WIJ ) zegt:" Kinderen, ik hou van jullie ,maar ik hou meer van de kinderen van de buren! ( lees: asielzoekers ) ".
En dat meneer Rutte , is totaal onrechtvaardig en gevaarlijk.

streknek | 29-08-22 | 00:39

Vol verbazing neem ik waar hoe politiek verworden is tot een bedreiging van de democratie.
Waar de D in VVD en D66 nog voor staat, Achmed mag het weten, maar dat er complete lak is aan de burger is wel duidelijk.
Een voorbeeld:
Kaag: In 2022 kunnen we niets doen aan lastenverlichting.
Andere: 750 miljoen voor vluchtelingen en 80 miljoen voor Oekranie.
Hoe zal dit eindigen...

Jan Lange3373 | 28-08-22 | 23:55 | 1

Met het failliet van de oorspronkelijke Nederlander.
You will own nothing, maar de vraag is of je Happy bent.

Stumpie | 29-08-22 | 02:02

Onlangs is een groep Tweede Kamerleden op studiereis geweest naar Suriname en paar Eilanden van de Antillen om te kijken naar het verleden en de gevolgen van de slavernij. Hoe slecht de Nederlanders vele mensen uit Afrika hebben behandeld. Uiteraard is dat zo maar dat weet tenslotte iedereen nu wel.
En wat kan de huidige generatie daar nu aan doen.
Deze groep kamerleden houdt zich beter bezig met de huidige problemen en had beter naar Denemarken kunnen gaan om daar te bestuderen hoe men daar met de immigratie omgaat. Kan Nederland vast veel van leren. Denemarken is tenslotte ook volwaardig EU lid.

Kattie | 28-08-22 | 23:33 | 1

Wist u dat de meeste slaven Blank zijn geweest in de geschiedenis ?
Zoek het maar eens na op google/
Just Saying.

Stumpie | 29-08-22 | 02:04
-weggejorist-
Peter Emile | 28-08-22 | 23:16 | 1

Mark Rutte heeft Nederland totaal kapot gemaakt. Nimmer sinds WO2 heeft dit land zoveel ingeleverd qua welvaart, sociale normen en veiligheid. Ook is de asielinstroom nog nooit zo hoog geweest.

Te-kapen-varen | 28-08-22 | 23:05 | 3

Dat zelfde zei men van Balkenende, Kok, enz enz.

Kattie | 28-08-22 | 23:17
-weggejorist-
Ride_On | 28-08-22 | 23:19

@Ride_On | 28-08-22 | 23:19: Het totaalbeleid van Rutte is destructief. Hij wordt daarbij ook nog eens gesouffleerd door ex- British Telecom CEO Ben verwaayen, die doodleuk de wetgeving naar zijn hand probeert te zetten ten gunste van zijn privebeleggingen.

Te-kapen-varen | 28-08-22 | 23:46

Stel, het is donderdagmiddag 4 december. In een winkelcentrum zit een hulpsinterklaas om de kinderen te vermaken.
"En, wat willen jullie met 5 december hebben?" vraagt sint.
"Een echte pony om op te rijden!"
"Een echte olifant, net als Dombo!"
"Een echte beer, net als Winnie the Pooh!"
- alle ouders schudden hardnekkig nee -
Maar de sint is in een goede bui; "morgen krijgen jullie allemaal precies wat jullie willen hebben".

Het is natuurlijk vrij makkelijk om beloften te doen zolang een ander daar voor opdraait. De dagen daarna zal de nepsint mooi weer spelen bij 1Vandaag, Op1, Buitenhof, etc; "ik ben een echte kindervriend".
Ondertussen moeten de ouders maar zien waar ze donderdagmiddag zo gauw een pony, olifant of beer vandaan halen; waar ze die huisvesten; etc. En wat kost zo'n beest, in aanschaf en aan voedsel? Zitten er nog risico's aan zo'n beest in huis, met name voor de kinderen?

Zo belachelijk als dit klinkt, zo reëel is het huidige wanbeleid van de weg-met-ons lobby. Politici, activisten en topambtenaren doen internationaal beloftes die onhaalbaar en onbetaalbaar zijn, en ze laten anderen daar voor opdraaien. In de deugmedia spelen ze fijn de idealistische deugzeug, en daarna mogen anderen de problemen oplossen, de rekeningen betalen. En als die problemen onoplosbaar blijken wordt die realiteit gewoon genegeerd, gecensureerd.

Dandruff | 28-08-22 | 23:02

Misschien een ideetje om dit naar iedereen in de tweede kamer te sturen. Twitter, iemand?

naglfar | 28-08-22 | 23:11

Het is ook niet erg bindend: "Although the Convention is "legally binding", there is no body that monitors compliance. The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) has supervisory responsibilities but cannot enforce the Convention, and there is no formal mechanism for individuals to file complaints. The Convention specifies that complaints should be referred to the International Court of Justice.[20] It appears that no nation has ever done this."

W_F | 28-08-22 | 23:20

Het verkiezingsprogramma van de vvd spreekt mij aan, een grote dosis realiteitszin. Daarentegen vind ik hoe de vvd nu regeert ronduit destructief, the road to hell is paved with good intentions. En natuurlijk is het zo dat wanneer een politieke partij onderdeel is van een regering er uiteraard water bij de wijn moet worden gedaan, maarrr deze vvd heeft op geen enkel maatschappelijk thema haar verkiezingsbelofte gerealiseerd, m.i. een vorm van ordinair kiezersbedrog.

therealbraindump | 28-08-22 | 22:43 | 3

Het verkiezingsprogramma van de VVD is prima. Probleem is dat daags na de verkiezingen dat programma opgepropt en naar de prullenbak verwezen wordt.

naglfar | 28-08-22 | 22:54

Er is werkelijk waar geen enkel aangehaald punt uit het laatste verkiezingsprogramma waar serieus werk van gemaakt is...

https://www.vvd.nl/verkiezingsprogramma/

BadPatNL | 28-08-22 | 23:17

Snap je het nu nog niet? Als Rutte zegt: we gaan naar links, dan gaan we in werkelijkheid naar rechts. Als hij zegt, we gaan omlaag, dan gaan we in werkelijkheid omhoog. Dus als er in dat verkiezingsprogramma staat de belastingen en de immigratie gaan omlaag.... reken er dan maar op dat in werkelijkheid de belastingen omhoog gaan en er nog meer meer mensen vanuit Afrika hier de bijstand in stromen. Laten we eerlijk zijn, de meerderheid van de mensen wil dat ook gewoon, want ze zijn liever straatarm dan dat ze racistisch zijn. D.w.z. tot ze daadwerkelijk straatarm zijn en dan is het land te klein!

EenGoedBegin | 29-08-22 | 00:10

Er bestaat ook nog het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind. Onze kinderen hebben recht op een veilige leefomgeving en recht op een dak boven hun hoofd. Met de massale instroom van tribale mannen zijn onze meisjes niet veilig, Mark. Lul.

Piet Karbiet | 28-08-22 | 22:35 | 3

Hulde, Mark en trawanten stellen ons volk daar wel maximaal aan bloot..

Nederlanddraaitdoor | 28-08-22 | 22:43

Als ik u was, dan zou ik eens wat lezen over het verschil tussen klassieke en sociale grondrechten.

„ De benaming sociale grondrechten is opgekomen ter onderscheiding van de klassieke grondrechten (waarborgnormen). De bepalingen zijn in 1983 in de Nederlandse Grondwet opgenomen. In tegenstelling tot klassieke grondrechten zijn sociale grondrechten niet direct afdwingbaar.“

theo-is-dood | 28-08-22 | 23:03

Dan wordt het misschien eens hoog tijd dat die wel afdwingbaar zijn. Er zijn andere zaken in de grondwet opgenomen die wel duidelijk stellen dat de regering de taak heeft haar onderdanen te beschermen tegen gevaren van buitenaf (een van de kerntaken van b.v. defensie)...

Nederlanddraaitdoor | 28-08-22 | 23:37

Bijzondere is dat het opnemen van "vluchtelingen" uit Turkije ook een verdrag van de EU is... daartegen zegt Rutte dus even "nee", maar de andere moeten doorgaan, want "anders moeten we uit de EU", aldus Rutte. Man, je besodemieterd iedereen met een teflon grijns op je gezicht, spuugt iedere rechtse Nederlander recht in het gezicht. Men heeft genoeg van je, Rutte. En ik hoop dat de woorden van FvD over tribunalen geen grootspraak zijn, ze zijn namelijk het enige juiste gevolg van jouw handelen...

Nederlanddraaitdoor | 28-08-22 | 22:34 | 2

En nog even dit; tribunalen zijn gerechtshoven, met rechters, aanklagers en verdedigers.... dus Godwin's mogen achterwege blijven..

Nederlanddraaitdoor | 28-08-22 | 22:37

We hebben nota bene een tribunaal in Den Haag, dus op de term "tribunaal" hoeft de linkse kerk en de VVD dus niet schijnheilig verbouwereerd te reageren...

Nederlanddraaitdoor | 28-08-22 | 22:41

Amen!

JoopGall_blaas | 28-08-22 | 22:11

Ik zeg altijd tegen mijn buitenlandse vrienden dat je in Nederland geen militair of politieman of conducteur moet zijn. Want je weet dan al dat je 0 - 10 achter staat. Rutt cs cq Nederlandse politiek is de meest onbetrouwbare soort van het westen en ze willen liever hun best doen voor asielzoekers dan voor hun eigen bevolking.

Erasmus | 28-08-22 | 22:10

Mijn 19-jarige zoon had laatst ernstig last van zijn keel. Moeilijk ademen. Veel pijn. Het ziekenhuis wilde hem niet wegsturen dus gebleven voor 2 overnachtingen. Daarna kreeg ie een rekening van € 793 voor zijn eigen risico van de zorgverzekeraar. Als student. Dit land is compleet stuk.

Piet Karbiet | 28-08-22 | 22:08 | 16

@Toos Bevergeil | 28-08-22 | 23:12: De premie van de zorgezekering is nog veel te laag. Gemiddeld, per Nederlander, past de belastingbetaler nog EUR 5000 per persoon bij. Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom een ander voor uw gezondheid zou moeten betalen?

bdn01 | 29-08-22 | 01:01

@Kattie | 28-08-22 | 23:22: waarschijnlijk noodgedwongen verhoogd zoals zovelen omdat het anders helemaal onbetaalbaar wordt Kattie. Probeert u zich eerst eens in te leven in een ander dan meteen maar wat te klootviolen.

Tiscali-2 | 29-08-22 | 07:32
▼ 13 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Rennieflox | 28-08-22 | 21:57 | 3

Een landelijke staking, een dag, alle sectoren ook alle primaire sectoren.
Laat het maar gebeuren.
Geen zorg,
Geen elektra
Geen voedsel,

Niks, nada.
Tegen dit beleid.

Het Licht | 28-08-22 | 21:55

Boze brieven sturen naar Rutte is verspilde energie, delen op een medium met veel gelijkgestemden is een echokamer en naar msm sturen is zinloos want gaat nooit gepubliceerd worden.
Hoeveel van dit soort stukjes gaan we nog zien voordat men beseft dat we ons niet uit de problemen gaan schrijven of huilen?

zwenkwieltje | 28-08-22 | 21:47

Je kunt de veiligelanders geen asiel geven (verdienen ze niet), en je kunt ze niet uitzetten (niemand wil ze), maar je kunt ze natuurlijk prima opsluiten. Ze hebben allemaal iets op hun kerfstok, kennelijk, dus zet ze gewoon voor het hekje en stop ze in de cel.

konjodebonjo | 28-08-22 | 21:47 | 2

Zonder perspectief op uitzetting, oordeelt de rechter dat dit niet humaan is, en moeten ze weer vrijgelaten worden.

Het brein erachter | 28-08-22 | 22:04

Dat kost ook €300,- per dag

theo-is-dood | 28-08-22 | 22:32

Nederland houdt zich (onder andere) ook niet aan (een aantal artikelen van) het VN Kinderrechtenverdrag *. Dus als het ze zo uitkomt zijn die verdragen helemaal zo heilig niet. Maar daar zit 'm dus de crux: het is maar net hoe het ze uitkomt. In het ene geval een mooie smoes, in het andere geval naast je neerleggen.

* www.nji.nl/nieuws/vn-leef-kinderrecht...

Tapu | 28-08-22 | 21:43 | 4

“ Verder adviseert het comité onder meer effectieve maatregelen te nemen tegen klimaatverandering, asielprocedures kindvriendelijker te maken, en de leeftijdsgrens voor de toepassing van het jeugdstrafrecht te verhogen van 12 naar 14 jaar.”

Klimaatverandering????

theo-is-dood | 28-08-22 | 22:34

@Piet Karbiet | 28-08-22 | 22:11: Stap naar het EHRM wegens willekeur in de uitvoering van wetten.

steekmug | 28-08-22 | 22:40

@Piet Karbiet | 28-08-22 | 22:11: In een rechtstaat is een uitspraak van de rechter inderdaad heilig. Dat de overheid een wet overtreedt is van een geheel andere orde. Mag niet, verboden, maar je zult in beroep moeten bij de rechter om je gelijk te krijgen.

bdn01 | 29-08-22 | 01:03
▼ 1 antwoord verborgen

Alles is gezegd, en denk bij veel mensen ook duidelijk geworden in de praktijk. Wat de volgende stap is in beweging komen. Niet alleen de boeren iedereen die ons land lief heeft. We zijn met meer dat is de enige NIET leugen van Rutte.

foxhunter | 28-08-22 | 21:38 | 5

@Het brein erachter | 28-08-22 | 22:05: Staatsgreep!!!!!!!!!

gebochelde | 28-08-22 | 22:32

De boerenprotesten lijken breed gesteund te worden en zouden kunnen uitgroeien tot een landelijk protest tegen het beleid van deze regering. Hoe eerder deze EU-vazallen het veld ruimen, hoe liever het mij is. Daarna kan de wederopbouw beginnen.

Lefty-Messup | 28-08-22 | 22:34

Lol, 20 minuten naar de stembus in Maart is al teveel gevraagd! Ieder volk krijgt de overheid die het verdient. Nederlanders verdienen Rutte.

EenGoedBegin | 29-08-22 | 00:14
▼ 2 antwoorden verborgen

Mooi stuk, het zal niets uithalen. Als de regering dingen wil veranderen dan zal altijd wetgeving moeten veranderen en dat gaat niet gebeuren want de regering is dat niet van plan.

Polycynisch | 28-08-22 | 21:36 | 1

Dan moeten wij, de kiezers, ervoor zorgen dat er een regering komt die dat wél van plan is.

Peter Emile | 28-08-22 | 23:09

tja kiezen om je land naar de tering te helpen of diplomatieke schade oplopen... een mens met gezondverstand weet de keuze wel. de wil ontbreekt + geen ruggegraat

martn | 28-08-22 | 21:36
-weggejorist-
Het Noorden | 28-08-22 | 21:28 | 3

Weer eens wordt de vinger op de zere plek gelegd, het doet me waarlijk pijn dit stuk te lezen. Maar de waarheid mag gezegd worden, hoe triest ook. Wat een kut regering

Eminent | 28-08-22 | 21:22
-weggejorist-
marcoplarco | 28-08-22 | 21:21 | 1

Ja maar Bente Becker heeft het beloofd!

Deflatiemonster | 28-08-22 | 21:13 | 1

lol

Sassen | 28-08-22 | 23:04

Mark Rutte is een mietje.

nomo | 28-08-22 | 21:12

Article 54. Termination of or withdrawal from a treaty under its provisions or by consent of the parties
voor: Article 54. Termination of or withdrawal from a treaty under its provisions or by consent of the parties van: Article 54. Termination of or withdrawal from a treaty under its provisions or by consent of the parties van: Article 54. Termination of or withdrawal from a treaty under its provisions or by consent of the parties Article 54. Termination of or withdrawal from a treaty under its provisions or by consent of the parties Article 54. Termination of or withdrawal from a treaty under its provisions or by consent of the parties
The termination of a treaty or the withdrawal of a party may take place:

(a) in conformity with the provisions of the treaty; or

(b) at any time by consent of all the parties after consultation with the other contracting States.

Opzeggen is ook expliciet geregeld in Het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht (ook wel Weens Verdragenverdrag, WVV) is een in 1969 in Wenen gesloten verdrag dat tot doel had het volkenrechtelijk gewoonterecht met betrekking tot verdragen tussen staten te codificeren.

theo-is-dood | 28-08-22 | 21:11

Heb je Rutte wel eens gehoord over overbevolking? Nee, maar wel ongecontroleerd asiel laten instromen. Jammer geen staatsman.

J.Hendrikse | 28-08-22 | 21:10

Rutte dweilt met de kraan open. Elke imbeciel zou moeten kunnen begrijpen dat dat een slecht idee is. Zo slecht dat het niet geloofwaardig is. Rutte is geen domme jongen, dus het is bijna onvermijdelijk om te moeten vaststellen dat er sprake is van een (slecht) verborgen agenda.

intrigant | 28-08-22 | 21:10 | 1

Hij wil aan de macht blijven en weet, uit zeer ruime ervaring, dat het voor zich uit schuiven van een probleem er voor zorgt dat je aan de macht blijft.

Schadenfreude | 28-08-22 | 21:26

"Dus waarom wijzigt u de vluchtelingenverdragen niet?''

Afgelopen week las ik in de Volkskrant ergens dat jaren geleden een commissie Donner al eens heeft onderzocht of er 'iets' kon mbt het Vluchtelingenverdrag uit 1951. De conclusie was dat het onmogelijk was wijzigingen aan te brengen in dat verdrag, gezien de samenstelling van de VN of zoiets, en dat opzeggen van dat verdrag grote ''diplomatieke schade'' tot gevolg zou hebben. Het was dus een ''onbegaanbare weg''.

Dan denk ik: maar wat moet ik me dan concreet voorstellen bij 'diplomatieke schade'? Zal dan onze 'relatie' met de VS 'bekoelen'? Nodigt Burkina Faso ons niet meer uit voor hun verjaardagspartijtje? Wat dan?

Opzeggen zou nou juist zo'n enorm krachtig signaal tot de rest van de wereld zijn, dat wij die tsunami's niet meer kunnen 'absorberen'. En een biertje zegt dat na ons, andere westerse landen, Denemarken voorop, zullen volgen.

Wat betreft dat eeuwige Gutmensch argument dat we deze lieden hard nodig hebben voor onze vergrijzing en om vacatures op te vullen, die onzin is hierboven al afdoende weerlegd door Jan vd Beek.

Dr_Johnson | 28-08-22 | 21:10 | 13

De Deense oplossing spreekt velen aan. Moeten we hier ook proberen. JA21 gaat daar vol voor.

Het brein erachter | 28-08-22 | 22:12

@Après toi | 28-08-22 | 21:13: Nou nee dus, ook Denemarken heeft zich aan dat vluchtelingenverdrag te houden. Hun voordeel is alleen dat ze niet ook klakkeloos hun handtekening hebben gezet onder een aantal Europese regels, waardoor ze het verdrag juist heel precies kunnen volgen en dus niet iedereen binnen hoeven laten.

Verbandmeester | 28-08-22 | 22:53

@Verbandmeester | 28-08-22 | 22:53:
Australië heeft OOK het VN verdrag van 1951 getekend. Toch worden asielzoekers daar doorgestuurd naar kampen in Papua Nieuw-Guinea

theo-is-dood | 28-08-22 | 23:09
▼ 10 antwoorden verborgen

Nu ik zo de afgelopen tijd de beelden van Ter Apel zie zijn er wel wat zaken die ik mij afvraag. Kloppen die asielzoekers gewoon zelf bij de poort aan of worden ze vanaf Schiphol en andere plekken door politie vervoerd? Kunnen ze daar gewoon het terrein verlaten als ze willen (ik zie alleen wat dranghekjes?). Of is het vooruitzicht van gratis woning en gezinshereniging een handenbindertje en blijven ze daarom maar in de tenten in de buitenlucht zitten?

UpdateAvailable | 28-08-22 | 21:09 | 2

Ze worden zo ongeveer voor de deur afgezet door reisbureau "de mensensmokkelaar"

Schadenfreude | 28-08-22 | 21:28

Ze komen met busjes met vage kentekenplaten of worden 10 km verderop eruit gelaten en hebben een papiertje bij zich met het adres van Ter Apel erop. Altijd wel een Nederlander die dan de popo belt waarna ze netjes worden afgezet. Ze willen de procedure in en denken dat; wie als eerste voor de hekken staat is eerder aan de beurt; daarom gaan ze 's nachts niet met de bussen mee naar een sporthal oid. Hoge uitkering, gratis huis, gezinshereniging zorgt voor de aanzuigende werking.

sallandstrots | 28-08-22 | 21:36

Arbeidstekort? Binnen nu en een paar jaar hebben we een grote economische crisis met hoge werkloosheid.

guldenmiddenweg | 28-08-22 | 21:08 | 2

Tja, als begin volgend jaar de nieuwe termijnbedragen energie bekend worden, dan kon er wel eens het een en ander gaan instorten...

UpdateAvailable | 28-08-22 | 21:10

Bovendien zijn het geen helpende handjes maar vooral handjes die de rest van hun leven gevuld moeten worden.

Arnold9638 | 28-08-22 | 21:12

Over kosten aan zorg.
Mijn oude huisarts in Amsterdam is vorig jaar met pensioen gegaan (61 jaar). En voordat hij wegging had hij iedere (leuke en aangename) patient onder zijn hoede een voor een uitgenodigd om afscheid te nemen, zo ook ik. Ik kreeg eerst ongelooflijk op de kloten omdat ik nooit was langsgekomen vooral toen ik zwaar ziek was (moest ik verdomme van je oncoloog horen. Zo werkt dat dus niet Fawlty. Ben je idioot of zo? Ook jij hebt niet het eeuwige leven al denk je soms van wel!) en daarna vertelde hij mij waarom hij afscheid nam. 10% van zijn patiënten eisten 90% van zijn tijd op. Daar waar ik nooit langskwam toen het nodig was had hij dus vaak "Nederlanders" die voor iedere scheet (letterlijk) met de hele familie langskwamen en meteen op hoge toon de oplossing eisten. "De moeder iesch ziek, Iesch sjeer ziek (constipatie dus ivm te zwaar, te veel en te zoet eten)! Nu oplossing! Nu oplossing of die verwaisbrief voor die ziekenhois." Maw hij had het wel gezien. Geen zin meer in de beledegingen en verbale agressie, geen zin meer in de belachelijke hoeveelheid aan papierwerk, bureaucratie, gezeur van domme managementverzekeringenkipjes (zijn woorden) en het pensioengat (5 jaar) nam hij voor lief. Hij was ongelooflijk moe en wilde rust aan zijn kop en wenste zijn opvolgster dan ook heel erg veel succes want zij zou het nog zwaarder krijgen.

Basil Fawlty | 28-08-22 | 21:06 | 13

@Basil Fawlty | 28-08-22 | 21:41: Herkenbaar, kreeg laatst ook op mijn donder, dat ik maar gewoon doorliep zonder te komen, ergens heeft hij me nu in de smiegt, gewoon recept van een jaar is nu half jaar, dan kom je tenminste, zei hij. Klojo, zei ik, hij moest lachen, een grote donkere dokter, ik ook.

gato | 28-08-22 | 22:34

@Smoelensmid | 28-08-22 | 21:18:
Begrijpelijk. Junks en schreeuwvolk met die rotte tandjes. Lijkt mij inderdaad niet echt een feest om die te behandelen.

Basil Fawlty | 29-08-22 | 01:07
▼ 10 antwoorden verborgen

Het probleem, teveel import.
Als oplossing aandragen wel de gevolgen (met heel veel moeite, kosten en ellende) willen aanpakken, maar niet de oorzaak wegnemen.
Wie verdient hier nou aan, en waarom hebben ze de overheid in een wurggreep?

Dezenaamhier | 28-08-22 | 21:00

@Sassen van Elsloo :
Jammer, dat je niet het feit benoemd, dat iedere statushouder (met gezinshereniging) een investering van vaak hoog gekwalificeerd werk van ons vergt, globaal tussen de ca. 8 manjaar en15 manjaar. (Er moeten woningen worden gebouwd, maar ook veel structurele uren aan zorg, opleiding, scholing van kinderen, toezicht etc etc).

Het is dus een fabeltje dat we instroom nodig hebben.
De gemeenschapskosten in gekwalificeerd werk liggen vele malen hoger dan de baten.
Een break even punt is voor deze groep niet in zicht.

Bolhoed | 28-08-22 | 20:57 | 7

Zie het rapport “Grenzeloze Verzorgingsstaat”

theo-is-dood | 28-08-22 | 21:24

tja, als je deze factor er in betrekt, dan kan moeten we alleen nog maar hooggeschoolde asielzoekers binnenlaten om wellicht ooit op break-even uit te komen. die 50% wordt alleen maar meer... lijkt wel het begrotingstekort van de VS; daar ontbreekt ook elke discpline om te bezuinigen bij de overheid.

martn | 28-08-22 | 21:40
▼ 4 antwoorden verborgen

Het gaat zo klungelig met opvang dat je bijna gaat denken dat het pesten is.
Natuurlijk je wilt de veiligelandiërs niet belonen maar mensen met een minimum aan respect behandelen mag ook wel. Als je een hond slecht behandeld woret ie ook vals.
Steek vooral heel veel energie aan het snel afhandelen van de kansloze zaken ipv iedereen als stront behandelen en met duizenen tegelijk uitzichtloos telkens op nog geimproviseerdere plekken weg te parkeren op plekken waar de onwelkomheid in de streek er van af straalt

Shoarmamasutra | 28-08-22 | 20:56 | 1

Nederland is een soevereine staat. En een soevereine staat maakt uiteindelijk ZELF uit wie in die staat welkom wordt geheten.

Het is niet andersom, dus dat wie dan ook die zich hier meldt en het toverwoord “Asiel” uitmaakt wat dit land te doen of te laten heeft

theo-is-dood | 28-08-22 | 21:27

Asielzoekerij uitsluitend financieren met crowdfunding en Postcodeloterij.

HogeNood | 28-08-22 | 20:54 | 2

Hoe staat u tegenover een speciale belasting voor kartelstemmers?

intrigant | 28-08-22 | 21:00

Als de postcodeloterij het gaat financieren, neemt de asielinstroom flink toe.

Schadenfreude | 28-08-22 | 21:33

Het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen of Vluchtelingenverdrag (Convention relating to the Status of Refugees) werd op 28 juli 1951 opgesteld tijdens een door de Verenigde Naties georganiseerde conventie na voorbereidende beraadslagingen in 1950 te New York en in 1951 te Genève.

Artikel 44. Opzegging
3 voor: Artikel 44. Opzegging van: Artikel 44.
1 Elke Verdragsluitende Partij mag dit Verdrag te allen tijde opzeggen door middel van een tot de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties gerichte kennisgeving.

2 De opzegging zal voor de betrokken Staat van kracht worden één jaar na de datum waarop de kennisgeving door de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties is ontvangen.

theo-is-dood | 28-08-22 | 20:53 | 3

Een briefje getekend door Rutte is voldoende ter attentie van:
António Manuel de Oliveira Guterres (Lissabon, 30 april 1949) is een Portugese socialistische politicus en de huidige secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

theo-is-dood | 28-08-22 | 20:55

Weet u wie er ook een verdrag heeft opgezegd in 1933?

Kartelmaster2000 | 28-08-22 | 21:06

petitie opstellen en namens alle burgers opsturen naar de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties ter kennisgeving dat de burgers van NL het verdrag willen opzeggen
Tenslotte zijn de burgers van Nederland de Verdragsluitende Partij geweest, slechts vertegenwoordigd destijds door een gekozen Minister(/President)

RaymyJanssen | 28-08-22 | 21:14

Wat staat er eigenlijk tegenover die verdragen (het officiële verhaal)?

nsfl | 28-08-22 | 20:52 | 3

Wat bedoelt u?

theo-is-dood | 28-08-22 | 20:55

Dat we ons moreel verheven mogen voelen ten opzichte van de mensen die minder betalen dan wij.
Alleen moraliteit kan je niet op je brood smeren en is zeer subjectief qua waarde wat betreft de mensen die het niet hoeven te betalen maar wel voor jou bepalen of je het genoeg doet of niet.

Dezenaamhier | 28-08-22 | 20:58

Niets, de EU is een moderne versie van het sprookje van de nieuwe kleren van de keizer.

intrigant | 28-08-22 | 21:02


Laat het nog even zo door etteren.
Op een gegeven moment zijn echt alle hoekjes en gaatjes gevuld (That's what she said) met asielzoekers als het in dit tempo door gaat, en dan moet alsnog de asielstop noodwet van stal worden gehaald.
Let op mijn woorden.

En dan kan het opeens toch wel!

King of the Oneliner | 28-08-22 | 20:47 | 8

@Red shirt | 28-08-22 | 21:01:
Zomers stormt het niet op de Middellandse Zee. En dan komen er inderdaad meer rubberbootjes aan in Griekenland en Italië

theo-is-dood | 28-08-22 | 21:29

@Red shirt | 28-08-22 | 21:01: Lariekoek. U weet dat zelf ook wel.
Populistisch gelul van de VVD doen ze altijd al vlak voor verkiezingen. Dat trekt stemmen. Dus beknotten op asielopvang ruim voor de verkiezingen zal ze geen stemmen kosten. Hooguit wat internationale baantjes.

Bootvisser | 28-08-22 | 21:38
▼ 5 antwoorden verborgen

Kortom, de hoogste tijd dat de Nederlandse bevolking maar zelf in actie komt tegen deze instroom! Van onze politiek moeten we het al jaren niet meer hebben, zo heeft Rutte ook in al zijn wijsheid besloten dat corrupte boevennest Oekraïne te helpen en Rusland te boycotten, wat wij allemaal mogen betalen! Wanneer worden we nu eens massaal boos? Als we failliet zijn?

dutch bikkel | 28-08-22 | 20:44 | 4

@theo-is-dood | 28-08-22 | 21:30: Iedereen die niet heel erg lief was, kreeg een Joris.
Daarnaast heb ik zelf altijd een afwachtende houding aangenomen. Oekraïne was voor mij nooit het lichtende voorbeeld van een goddelijke heilstaat en democratische rechtsstaat.
Ik vind het niet heel handig wat de EU heeft gedaan qua sancties.
Ze hadden de ondertekenaars van het Boedapest Memorandum het initiatief moeten laten nemen en laten zien hoe principieel zij waren.
Ik heb het nooit als ons conflict gezien en ik hoop nog steeds dat het dat niet gaat worden. In tussentijd vind ik dat wij ons er al teveel ermee bemoeid hebben.

guldenmiddenweg | 29-08-22 | 01:28
▼ 1 antwoord verborgen

Dit verhaal dekt volledig de lading. Rutte is inderdaad met kwade opzet bezig. Mensen laat je horen dit kabinet gajes moet weg.

Schilder58 | 28-08-22 | 20:44 | 2

Hoe vaak moeten we ons links en rechts nog laten horen?
Dat links en rechts dingetje is trouwens nog immer deel van het verdeel en heers programma..

NiCeY | 28-08-22 | 21:10

Ik heb deze link wel even doorgezet naar het blauwe vogeltje van de VVD. En het dringende verzoek tot de antwoorden op deze vragen.
Is het minste wat moest gebeuren..

NiCeY | 28-08-22 | 21:17

Dankjewel voor de mooie bewoordingen van wat ook mijn gevoel is. Zelf kom ik niet verder dan met open mond staan te kijken naar wat er nou eigenlijk daadwerkelijk gebeurt.

dikketietenhardetepl | 28-08-22 | 20:43

flex-woningen, zeg maar een soort stacaravans. er moeten niet te veel sociale woningen bijgebouwd worden....

RdeFriesch | 28-08-22 | 20:42

De kern is overbevolking.
Alle crises in Nederland zijn hiernaartoe terug te leiden.

Roos | 28-08-22 | 20:41 | 7

@zeeman73 | 28-08-22 | 21:18:
Ja ongetwijfeld, en wat dacht van je Monaco? Nóg drukker aldaar.
En zo zijn er vast meer deelstaten, of mini-staatjes of eilanden als Malta te vinden met een hele hoge bevolkingsdichtheid, maar Nederland staat als LAND met een behoorlijke oppervlakte écht aan kop binnen Europa en ver daarbuiten hoor. En de Belgen volgen ons op de voet.
En we trekken dat dus niet meer.... de rek is er uit... alle opgebouwde (infra)structuur in dit land kan het niet meer aan.
De diverse crises bewijzen dat.

RaymyJanssen | 28-08-22 | 21:34
▼ 4 antwoorden verborgen

Welaan SvE, een leesbaar en duidelijk stuk. Het wordt tijd dat de verschillende politieke partijen gaan vertellen wat ze concreet willen doen om dit (en direct daarmee verband houdende) probleem op te lossen.
Maar ik ben bang dat ik iets aan de politiek vraag wat de politici niet snappen.

Schadenfreude | 28-08-22 | 20:38 | 1

Verzoek het vooral nederig met de pet in de hand, en mijd een te brutale toon.

HogeNood | 28-08-22 | 20:46

Judas kreeg 30 zilverstukken, wat was de prijs van ons koninkrijk hetgeen rubberen Mark en blauwhelm politicus Al-Kaag hebben ontvangen?

Kartelmaster2000 | 28-08-22 | 20:38 | 1

Dat was verraad. Zou de huidige situatie eerder verklaren als hoogmoed. Jezelf juridisch helemaal vastpinnen met wetten en verdragen alsof de huidige situatie het eindproduct is van menselijke beschaving en eeuwigdurend en onveranderlijk.

Duwbak_Linda | 28-08-22 | 20:44

Maar Denemarken kan het toch ook? Wat voor andere verdragen hebben die dan?

Hadena | 28-08-22 | 20:38 | 6

@Boeser_Onkel | 28-08-22 | 20:48:
Google:

Opzegging van: Artikel 44.
1 Elke Verdragsluitende Partij mag dit Verdrag te allen tijde opzeggen door middel van een tot de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties gerichte kennisgeving.
2 De opzegging zal voor de betrokken Staat van kracht worden één jaar na de datum waarop de kennisgeving door de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties is ontvangen.

theo-is-dood | 28-08-22 | 20:59

Gemiddelde persoon denkt dan direct aan het verdrag van versailles en schending daarvan. Weet u wie er ook een verdrag heeft geschonden?

Kartelmaster2000 | 28-08-22 | 21:05

@Kartelmaster2000 | 28-08-22 | 21:05:
Kletskoek
We hebben het hier over het VN Vluchtelingenverdrag van 1951.

Dat kun je op wetten.nl of in het Tractatenblad opzoeken

theo-is-dood | 28-08-22 | 22:47
▼ 3 antwoorden verborgen

Top baan in de EU en uiteindelijk met zijn poten op het bureau van von der Leyen. Dat lijkt me vrij logisch.

Tiscali-2 | 28-08-22 | 20:35 | 2

Op zich een prima plan, als ie ook de EU ten gronde richt, dan is er misschien nog toekomst voor Europa.

skoftig | 28-08-22 | 20:37

@skoftig | 28-08-22 | 20:37:
Verkiezingen in Italië gaan hopelijk nog wat Europese chaos
veroorzaken.

gestoptmetroken | 28-08-22 | 20:53

Mensen op links, Rutte dus ook, denken vaak dat je problemen oplost door er meer geld tegenaan te gooien.
Wat dit kabinet nu verzonnen heeft, voor nóg eens 700 mio extra, da’s bovenop het al kost, is slechts een tijdelijke oplossing.
Als je denkt dat je iets kunt doen aan de huidige chaos, door de poeplap te trekken en je laat de grenzen wijd open staan, ben je niet goed wijs.
De mensen die nu huisvesting zoeken krijgen dat binnen nu en een jaar of anderhalf jaar.
Ondertussen zijn er dan wéér 75000 nieuwe nieuwkomers in ons land.
Hoe ga je die dan huisvesten?
Hoe ga je die huisvesten zonder onze eigen kinderen te benadelen?
Dit beleid zou eens getoetst moeten worden, want het is je reinste discriminatie.
Anderen bevoordelen t.o.v. jonge mensen die al 10 jaar netjes op hun beurt wachten.
Werkelijk schandalig.
M’n zoon is nu bijna 20 en zou normaal gesproken over een jaar of 4/5 het huis uit gaan, al dan niet met een dinnetje.
Een huurwoning van pakweg €800,- pmnd.
Zelfs dat zit er niet in.
M’n bloed kookt als ik hier over nadenk.
Dan hoor ik je denken: “dan koopt ie toch wat”….
Yeah right.
Het is voor m’n kinderen te hopen dat mama en papa niet heel oud worden, dan blijft er nog wat over voor ze, maar anders…
Triest maar waar.

Ruimedenker | 28-08-22 | 20:33 | 1

We hebben een kaste van bestuurders voor wie “geld” het stuk gereedschap is waar je mee werkt.
Voor een ondernemer is dat het zakeninstinct, innovatie enzovoorts.
Voor de verpleegkundige is dat kennis en durven handelen.
Voor de docent is dat kennis en didactische vaardigheden.

Ik kan doorgaan, maar punt is vast wel duidelijk :-)
Politici, zeker op links zijn mensen met vrijwel nooit kennis van echt werk. Het is allemaal bestuursfuncties en dergelijke. Ik maak wel onderscheid tussen een baan, waar je iets voor moet kunnen en waar je verantwoordelijk bent, en een betrekking. Laatste is iets van politici. Kennis en verantwoordelijkheid ontbreken. Altijd komt het door een “weeffout”, alsof het toeslagenschandaal door anonieme domme machines is gebeurd, een bug in de computer. Nee, het is mensenwerk en dat wordt niet ontkent want een politicus maakt geen fouten…….
Ze beschikken over ons geld en dat uitgeven is de enige ‘vaardigheid’ die ze hebben.

Nuuk | 28-08-22 | 22:12
-weggejorist-
hero_of_heaven | 28-08-22 | 20:28 | 2

Starterswoningen bouwen, en wel een beetje leuke!

Einde van de Domheid | 28-08-22 | 20:27

Maar, als er echt 1000 per week ons land binnen wandelen, waar blijven die dan. In Tubbergen zouden er 300 komen. Dat geeft dus 3 dagen lucht, als het door zou gaan. Ze hebben het steeds over 100 hier 300 daar, dat schiet toch helemaal niet op. Er zouden er dan 35.000 in ter Apel moeten zitten.

Crankhead | 28-08-22 | 20:26 | 1

Er emigreren ook ongeveer 3000 Nederlanders per week. Het netto verschil van 2000 word kennelijk opgevuld met immigratie. Binnen de EU hoeven immigranten geen asiel aan te vragen dus die 1000 per week zijn niet alle immigranten, alleen die van buiten de EU.

W_F | 28-08-22 | 20:42

Nou, SvE, zoiets heb ik van U nog niet eerder mogen lezen.

Einde van de Domheid | 28-08-22 | 20:25

100% mee eens. Misschien een rechter gebruiken om je gelijk te halen?

Judas3rd | 28-08-22 | 20:22

Wanneer gaan we nou eens protesteren? Geenstijl?

funkyd | 28-08-22 | 20:22 | 2

Ik bied me aan als sfeerbeheerder! Moet nog wel even een knotje kweken...

Sneerpoets | 28-08-22 | 20:46

Alles is kut. Rutte en companen hebben ieder geen visie meer. En ook niet de energie en ballen om zaken aan te pakken en weer op het juiste spoor te zetten. Het enige dat ze doen is passen op de winkel en vastlopen in wetten die ooit zijn gemaakt zonder dat ooit iemand kon bedenken dat het geheel weleens kon leiden tot de crisis die we nu beleven. De enige met nog een ietsiepietsie visie is Kaag. Maar dat is niet mijn visie. De knuppel van het formaat dat je in het handje van een Legopoppetje kan drukken dat Hoekstra in het hoenderhok heeft laten vallen gaat ook geen zoden aan de dijk zetten.

Leptob | 28-08-22 | 20:16 | 1

Door schuldgevoel en diverse verdragen die dat moesten verlichten, is men apathisch geworden. Aristoteles zei het al lang geleden: tolerantie en apathie zijn de laatste 'deugden' van een samenleving in verval. En de retorische vraag van Mussolini: "als de wetten ons in de weg zitten, dan veranderen we die toch gewoon?"

wijsvinger | 28-08-22 | 20:39

Personeel is jarenlang uitgeknepen door na drie contracten de mensen weer op straat te zetten. Dan mochten ze na 3 maanden eruit weer drie nieuwe contracten. Breeduit in de kranten beschreven, want men kon geen huis kopen.
Er waren ook grote bezuiningsronden in oa de zorgsector, zijn we die beelden al vergeten van protesterend verplegend en verzorgend personeel? Zelfs mensen met een vast contract waren hun baan niet zeker.
Veel sectoren hebben bar slecht voor hun personeel gezorgd en nu zijn er ineens weer vacatures, waar is het personeel gebleven? Ik weet het oprecht niet, maar ze kunnen niet allemaal foetsie zijn.
De huizenbouw voor de instroom; Zo komen er wel erg veel mensen uit niet westerse culturen bij. En het eigen volk blijft woningschaarste houden.
Dit beleid en de beargumentatie vind ik niet zo erg redelijk.

letopuwzaak | 28-08-22 | 20:15 | 5
▼ 2 antwoorden verborgen

J’accuse komt overigens van Emile Zola uit een stuk wat hij in een Franse krant heeft geplaatst. Een aanklacht tegen de veroordeling van de arme kapitein Dreyfus die vanwege jodenhaat valselijk werd beschuldigt en verbannen naar Duivelseiland. Emile Zola was zo links als de neten en erg begaan met het leven van de Franse arbeiders zo rond 1880.

Zapata10 | 28-08-22 | 20:15 | 2

In die tijd had links gewoon een punt.

Shoarmamasutra | 28-08-22 | 20:19

Fun fact: Het inspireerde een rijke industriëel, Herzlberger geloof ik, om veel tijd en energie in het financieren van het terughalen van de diaspora naar palestinenser-gebieden. De rest is geschiedenis..

anja | 28-08-22 | 23:28

"The future ain't what it used to be."
- Yogi Berra

funda | 28-08-22 | 20:14
-weggejorist-
hero_of_heaven | 28-08-22 | 20:14 | 1

Platteland, dames en heren, platteland.

Ook hier is niet alles meer 'pais en vree', en ik wilde net nog wat meer plempen, maar ik doe het maar niet. Ik vind het hier veel te leuk.

Bejaardentehuizen zijn hier gesloten, ouderen in hun laatste levensfase zijn meerdere keren verplaatst, want.

Maar geschikt voor opvang zijn ze snel genoeg, dan is er plots heel, heel veel geld.

GKJP | 28-08-22 | 20:13 | 5

@HogeNood | 28-08-22 | 20:28:
Ik ben bang dat de bejaarden de asielzoekers zullen moeten gaan verzorgen.
Maar ach, details.

funda | 28-08-22 | 21:00
▼ 2 antwoorden verborgen

Oprechte vraag, want ik weet niet precies hoe het zit: als gezegd wordt dat statushouders een woning krijgen, wat wordt er dan precies bedoeld? Ik neem aan dat ze een huurwoning toegewezen krijgen en geen koopwoning KRIJGEN toch? En ik neem aan dat ze dan vervolgens wel huur betalen, van hun (door ons betaalde) uitkering? En vervolgens krijgt in de toekomst slechts zo'n 45% een baan, dus de rest blijft levenslang gratis gehuurd zitten?

Timide_Aso | 28-08-22 | 20:11 | 7

Van werkeloos thuis zitten met een uitkering wordt men over het algemeen niet vrolijk van. Mensen willen méér; vakantietje Syrië, vakantietje Afghanistan, vakantietje Sudan, Oekraïne.. dus, men gaat op zoek naar illegaal inkomen (want we anders worden we weer gekort op de uitkering). Vervolgens worden de onderbuiken weer ruim gevuld met incidenten en stereotypen veelvuldig bevestigd.

Sneerpoets | 28-08-22 | 20:44

@Shoarmamasutra | 28-08-22 | 20:23: Die worden tot in oneindige gecompenseerd en alles kwijt gescholden waar een verdienende NL-er wel voor betaalt.

UpdateAvailable | 28-08-22 | 21:01

@Sneerpoets | 28-08-22 | 20:44: Kortom, die werken vooral 's nachts en overdag op scooters met een leuk schoudertasje.

sallandstrots | 28-08-22 | 21:41
▼ 4 antwoorden verborgen

Qu’il mange de la brioche was dat nou een hooghartige Sigrid die dit zei of toch Mark.

thanseeuwen | 28-08-22 | 20:10

Leuk om je tot Rutte te richten .vrees alleen dat hij het niet gaat lezen

zuurtjeregen | 28-08-22 | 20:10 | 4

Uit eerdere WoB's bleek al dat G.S. elke week in de knipselmap van Rutte zit. Deze komt er zeker ook in.

W_F | 28-08-22 | 20:47

@W_F | 28-08-22 | 20:47: Ik krijg altijd leuke reacties van 'm over mijn oneliners, duimpje omhoog, een lachende drol, u kent het wel.

King of the Oneliner | 28-08-22 | 20:54
▼ 1 antwoord verborgen

Eh.... 'verder zal Defensie ook helpen met de opbouw ... van asielzoekers. Ook zal Nederland tot 2023 geen vluchtelingen meer toelaten vanuit Turkije... In 2024 bent u en uw regering weer van plan om vluchtelingen vanuit Turkije toe te laten.'
Vragen: hoe bouw je asielzoekers op en wat gebeurd er in 2023?

Red shirt | 28-08-22 | 20:09 | 2

Blijkbaar moeten we voldoen aan een blijvende instroom van een x aantal?
De maatregelen zijn ook tijdelijk. Ik las dat gezinshereniging is opgeschort voor degenen die geen huis krijgen, tenzij het langer dan 15 mnd gaat duren dan mogen ze toch komen.
Het lijkt of er helemaal geen maximum aan zit?

letopuwzaak | 28-08-22 | 20:26

Opbouwen en aftuigen, dat doe je met de kerstboom

Shoarmamasutra | 28-08-22 | 21:02

Dat pakket van maatregelen zal deels worden gerealiseerd. Dat wil zeggen: die 730 miljoen wordt wel uitgegeven en voor de rest komt er niets van terecht. Maar er zijn nog steeds mensen die dit accepteren: 44 zetels voor het regime.

Schmalz | 28-08-22 | 20:08 | 5

730 miljoen / 37.500 flexwoningen = €20.000 per woning. Hoe dan? Dat gaat dus veeeeeeeul meer worden.

Wim_Kut | 28-08-22 | 20:25

@Wim_Kut | 28-08-22 | 20:25: beetje stacaravan heb je voor 20 K, zeker als je er n paar duizend bestelt.

Crankhead | 28-08-22 | 20:30

@Wim_Kut | 28-08-22 | 20:25: Nou, de bakstenen, 40cm isolatiemateriaal kosten allemaal niet zoveel, Ik denk dat ze er van uit gaan dat die mensen die huizen zelf gaan bouwen. Oh de grond? Oh, ik dacht dat u dat al wist, die kost niks, want die wordt gewoon afgepakt.

Sneerpoets | 28-08-22 | 20:38
▼ 2 antwoorden verborgen

Wat een ware woorden. Blijft alleen de vraag..... Waarom doet hij dit in hemelsnaam???

thesmul | 28-08-22 | 20:08 | 4

Omdat we iets moeten doen, en dit iets iets, dus moeten we het doen. Dan doen we iets.

funda | 28-08-22 | 20:32

Omdat het weer verkiezingstijd is!
(Let op: Rutte doet nu alleen beloftes, verder doet hij nog helemaal niets. We moeten hem op zijn blauwe ogen vertrouwen dat hij er na de verkiezingen nog actieve herinneringen aan heeft.)

W_F | 28-08-22 | 20:52

Rutte staat -misschien zonder dat-ie het zelf weet- aan de top van een pyramide die we ook wel met asiel industie aanduiden.

UpdateAvailable | 28-08-22 | 21:03
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist-
MotoGuzzi74 | 28-08-22 | 20:07

Ik ben blij dat ik de jaren 70/80 en 90 heb mee mogen maken. Ik dacht ook in 2000 dat de (westerse) wereld af was en dat de toekomst mooier zou worden voor de rest. En daarna hitte de shit the fan...

Stonecity | 28-08-22 | 20:04

Handson problemen oplossen. Met de poten in de klei. Mark is een Macher. Hij kan dat.

thanseeuwen | 28-08-22 | 20:04 | 5

We hebben geen tijd voor cynisme. Alleen samen redden wij het.

thanseeuwen | 28-08-22 | 20:17

Het enige wat Mark goed kan is van brood poep maken

intrigant | 28-08-22 | 20:21

@thanseeuwen | 28-08-22 | 20:17: Mwa, ik denk dat de belastingplichtigen het langer uithouden zonder de belastingsponzen dan de belastingsponzen zonder de belastingplichtigen. En symbiose werkt niet als de gastheer sterft.

funda | 28-08-22 | 20:26
▼ 2 antwoorden verborgen

"Let them eat cake"
- Mark Rutte.

Reebensteeltje | 28-08-22 | 20:02

*iets met land en verrader mompelt*

keestelpro | 28-08-22 | 20:02

Mooi stuk, nu hopen dat Mark Rutte het ook leest. Kans is wel aanwezig aangezien hij (of de overheid) dit in het verleden ook deed.
www.geenstijl.nl/cookie-consent/?targ...

Stijlloser_from_NL | 28-08-22 | 20:02

Kunnen we het touwtje al weer uit de brievenbus hangen? Of wordt dat nog afgeraden?

guldenmiddenweg | 28-08-22 | 20:00 | 3

Dat wordt binnenkort verplicht.

Schmalz | 28-08-22 | 20:12

Lont met een staaf achter de deur. Een surprise als het ware.

funda | 28-08-22 | 20:27

Nee dan staat de brievenbus op een kier en van dar extra gebruikte gas betaald Poetin nog een paar tanks die dan millieuonvriendelijk in de Oekraine gaan staan te roesten

Shoarmamasutra | 28-08-22 | 20:47

Rutte is echt het ergste wat Nederland is overkomen, sinds de oorlog.
Wat een gewetenloze man. Gooit Nederland, met ruim 17 miljoen burgers (dat woord schijnen ze ook te willen cancellen) in de uitverkoop voor de glorie en eer van de hele grote bedrijven en de mooie betrekkingen van de politieke elite.

37500 woningen voor migranten….. niets voor Nederlandse burgers. Dat is een stad groter, dan pak weg Zeist er bij.

Nuuk | 28-08-22 | 19:56 | 4

@davidhasseltoff | 28-08-22 | 20:00: Trudeau is uit hetzelfde laken een pak. Wat in Canada gebeurt is een exacte afspiegeling van wat hier gebeurt. Deze twee kunnen elkaar ook goed vinden, vooral in coronatijd zonder mondkapjes.

TonAlias | 28-08-22 | 20:30
▼ 1 antwoord verborgen

Hoe kan het dat de vluchtelingen zoveel veilige landen kunnen doortrekken voordat ze in Nederland asiel aanvragen?
Iemand een antwoord op?

Zapata10 | 28-08-22 | 19:56 | 8

@Zapata10 | 28-08-22 | 20:10: Nee je zit op een interessant spoor. Buiten dat, volgens mij kun je prima en grenzen bewaken, én de vier vrijheden borgen. Het kost alleen wat meer tijd aan de grens. En tijd is geld, maar dat zijn een miljoenmiljard vluchtelingen ook.

Overigens blijven ze dan nog steeds komen in groten getale. Dan loopt het vanzelf weer uit de hand in landen aan de Middellandse Zee. Opvangkampen zover het oog strekt.

Duwbak_Linda | 28-08-22 | 20:29
▼ 5 antwoorden verborgen

Ik wordt zo depressief als
Ik dit lees …..
Zoals ik gisteren las vroeger was de toekomst beter……

Habe das Gewust | 28-08-22 | 19:55

Ik heb sinds kort ook een asielzoekster in mijn huis. Zij stoft en zuigt.
Niks meer aan doen.

Ichneumonidae | 28-08-22 | 19:53 | 1

Waar heb je die gekocht?

calamiteiltje | 28-08-22 | 19:56

Oh, maar dit is een uiterst eenvoudige rekensom. De opvang en verzorging kost (X). Die kosten zijn aftrekbaar op de inkomsten bij de afrekening (Y) van de EU. Door het opvoeren van de kosten, scheelt het een paar miljard in de afdracht en er is ook nog wisselgeld voor onderhandelingen op andere gebieden. Dus meer vluchtelingen scheelt onderaan de streep veel geld. Alleen de neveneffecten zijn vervelend, vandaar de opvang in het buitengebied Ter Apel en Emmen. Een enclave bouwen op voormalig vliegveld Lelystad met snelle af- en aanvoer is veels te efficient. Want met stikstof en Groningen Airport... oh.. wacht.

Nathal | 28-08-22 | 19:53

Chapeau voor de schrijver van dit artikel.
Rutte en zijn rapaille zijn een schadelijke woekering in het lichaam van onze samenleving die zo langzamerhand het hele land heeft aangetast.
Een woekering dient te worden weggesneden en er moet middels chemo voor gezorgd worden dat deze definitief weg blijft.

dickg | 28-08-22 | 19:52

Tijd dat gezond verstand weer gaat regeren.

Wensbaar Denken | 28-08-22 | 19:51 | 1

Ik reed vandaag Den Haag uit en zag dat iemand boven de eerste tunnel van de Utrechtsebaan, over de nog maar net droge nieuwe verf na de werkzaamheden daar, in dikke vette letters "De leugen regeert" heeft gekalkt.

Muxje | 28-08-22 | 19:54
-weggejorist-
swagmachine | 28-08-22 | 19:51

Men handelt niet alleen tegen het belang van haar burgers in, maar ook tegen hun wil. Let op de laatste peilingen van de Hond. Klik, scroll en huiver: peilingen.maurice.nl/2022/08/code-roo...
- 47% wil dat de stikstofuitstoot in 2030 met 50% gereduceerd is:
- 39% wil dat men de gemeentes verplicht tot het huisvesten van asielzoekers
- 75%! wil een asielstop.
Voldoende mandaat om de verdragen op te schorten. Ja, krijgen we onmiddelijk Urgenda en onze rechters en Sophietje in Brussel die ons dwingen de verdragen alsnog uit te voeren, vanwege die debiele wetten die verdragen boven onze eigen wetten stellen. Daarvoor hebben we een kamer die nieuwe wetten kan maken; bijvoorbeeld eentje die het mogelijk maakt verdragen tijdelijk op te schorten als deze Nederlandse belangen ernstig schaden.

Muxje | 28-08-22 | 19:48 | 1

Volgens art 44 van het VN Vluchtelingenverdrag van 1951 is slechts een kennisgeving aan de secretaris-generaal van de VN voldoende om het Verdrag op te zeggen

theo-is-dood | 28-08-22 | 22:54

Op prinsjesdag met een miljoen of twee naar den Haag om duidelijk te maken dat het klaar is .
Ik heb nog wel een paar snipperdagen .

Ebolala | 28-08-22 | 19:47

Een ding kan ik maar niet begrijpen, dat centrumrechtse en -linkse partijen de EU en die gordiaanse knoop aan verdragen belangrijker vinden dan de eigen achterban en het eigen voortbestaan. Het lijkt wel of die lui in een parallel universum leven.

Duwbak_Linda | 28-08-22 | 19:47 | 6

Het land wordt al lang niet meer op de traditionele manier bestuurd. In de leegte die de politiek heeft achtergelaten zijn de NGO's gesprongen die via de rechterlijke macht het land in een bepaalde richting duwen.

dikketietenhardetepl | 28-08-22 | 20:51

@dikketietenhardetepl | 28-08-22 | 20:51: Sorry, moest enorm lachen om je nick. Men wordt immers niet dagelijks aangesproken door dikke tieten harde tepels. :)

Overigens eens met dat verantwoordelijkheden tegenwoordig wel heel erg verwateren, dus niemand verantwoordelijk. Al is het polderen wel weer typisch NL. Dat de rechter steeds vaker een grote stempel drukt op beleid (of de nakoming daarvan) zie ik als falen van bestuur. Als je iets niet wil of meent, moet je het ook niet ondertekenen of erger.

Duwbak_Linda | 28-08-22 | 20:59
▼ 3 antwoorden verborgen

In Wijk bij Duurstede worden 100 jonge mannen in een sporthal geplaatst. Sporthal ligt naast allerlei andere sportfaciliteiten, maar inwoners hoeven zich geen zorgen te makem om hun veiligheid.

Inwoners zijn pas op het laatste moment geïnformeerd en de gemeente heeft een oproep gedaan om deze 100 jonge mannen spelletjes te brengen zodat ze iets te doen hebben.

Ook de lokale politiek heeft schijt aan zijn inwoners.

Keutels | 28-08-22 | 19:46 | 3

Ik weet niet of die gemeente schijt heeft aan zijn inwoners. Gemeenten in Nederland worden geïntimideerd door hun eigen regering. Rutte zei vrijdag dat een asielstop onmogelijk is, omdat we dan eerst uit de EU zouden moeten stappen. Nederland is dus geen onafhankelijk land meer. "We" zijn zo stom geweest om internationale wetten en verdragen principieel boven de Nederlandse wet te stellen. "Het mag niet van Brussel." We hebben ons al overgegeven voordat er een schot is gevallen. En Rutte schuift, zoals gebruikelijk, de problemen en de pijn af op anderen.

J.P.Drapeau | 28-08-22 | 19:57

@J.P.Drapeau | 28-08-22 | 19:57: Wat ook weer een trucje is want de rijksoverheid heeft zichzelf opgesplitst.
"Gemeenten in Nederland worden geïntimideerd door hun eigen regering."
De ene roedel ambtenaren 'tegen' de andere roedel ambtenaren. Hoe meer roedels hoe beter, en alles over de rug van- en betaald door- de kudtburger.

funda | 28-08-22 | 20:07

Meerdere politieke partijen werden pas op zaterdag om 12.00 uur geïnformeerd toen het besluit al was genomen in een onderonsje tussen de Wijkse burgemeester Iris Meerts en de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma. Die laatste had alvast 100 asielzoekers uit Ter Apel laten komen.

De gemeente beweert dat ze omwonenden hebben geïnformeerd, maar tientallen omwonenden hebben aangegeven niets ontvangen te hebben. Dus ja, de lokale politiek heeft lak aan de bevolking.

De opvang zou voor tijdelijk zijn, maar er wordt niet aangegeven hoe lang dat tijdelijk is. Ervaring leert dat "tijdelijk" een zoethoudertje is om de weerstand te verminderen en dat verlenging van de tijdelijke opvang eerder regel dan uitzondering is.

Deze groep zou rustige alleenstaande mannen betreffen, maar de beveiliging wordt geregeld door een particulier beveiligingsbedrijf wat net zoveel mag als jij en ik.

De asielzoekers zijn gehuisvest op sportpark Mariënhoeve, waar ook vrouwen en kinderen sporten. Dat is vragen om problemen.

BenBinnen | 28-08-22 | 20:11

52.000 asielzoekers per jaar (1000 per week) en drie per woning is 17.333 woningen per jaar. Over twee jaar heb je dus 34.666 woningen nodig. En eind 2024 willen ze er 37.500 gebouwd hebben. Als het al lukt. Dat betekent dat ze alleen bouwen om de asielstroom op de kunnen vangen.

Wekkertje | 28-08-22 | 19:46 | 8

@funda | 28-08-22 | 20:36:
Dat zou geen gek idee zijn. Laat ze maar vertrekken naar Paraguay, Canada of Kazachstan. En geef ze daar een huis cadeau. Dat is goedkoper als een leven lang in Nederland in de bijstand zitten.

theo-is-dood | 28-08-22 | 22:58

3 per woning gaat niet, ze willen allemaal gezinshereniging...

Hendrikaatje | 28-08-22 | 23:39
▼ 5 antwoorden verborgen

Winter is coming...

BoetoeVoetoe(btvt) | 28-08-22 | 19:45 | 1

Dan gaan de mensen die het nu al verschrikkelijk koud vinden misschien wel naar huis en wordt het rustiger.

Dezenaamhier | 28-08-22 | 20:53
-weggejorist-
patina | 28-08-22 | 19:45

Iedereen die na 12 jaar nog op Rutte stemt is niet goed bij zijn hoofd. Je mag VVD stemmers daar best op aanspreken.

JWZ_JMK | 28-08-22 | 19:45 | 2

Dat geldt ook voor d66-, CDA- en CU-stemmers. Verantwoordelijk voor de afbraak. En laten we de PvdA niet vergeten die veel van de nu rampzalige ontwikkelingen in gang heeft gezet in het Rutte 2 kabinet.

Schmalz | 28-08-22 | 19:53

Tot 12 jaar kan ik het door de vingers zien, het duurt tenslotte even voordat je Rutte doorhebt. Gelukkig hebben 12 jarigen nog lang geen stemrecht.

W_F | 28-08-22 | 21:00

Van financiële analyses, langs emigratie adviezen naar een anti-immigratie column. Ik stel voor alle asielzoekers per direct door te sturen naar Argentinie.

BobDobalina | 28-08-22 | 19:41 | 1

Deal! Heb je nog vervoer nodig?

Lefty-Messup | 28-08-22 | 21:55

Helder verhaal. Rutte handelt doelbewust, want er zit meer achter. De doelen (agenda 2035) zoals vastgelegd in het UN verdrag van 2015 en wordt geleid door die kale uit Davos. Er komen foute tijden aan, we zitten er al middenin

davidhasseltoff | 28-08-22 | 19:41 | 4

Hopen dat andere landen er meer en eerder last van krijgen, proberen de storm uit te zingen, en als het echt niet anders kan toch de hooivorken maar uit de schuur.

PolarWolf | 28-08-22 | 19:52

@TonAlias | 28-08-22 | 19:49: weinig, het is zo opgezet dat de gewone burgert er bijna geen invloed op heeft. Helaas. Behalve als we eensgezind morgen het land platleggen, geen belasting betalen en alles wat normaal was negeren. Maar dat kan je vergeten…

davidhasseltoff | 28-08-22 | 19:57

@davidhasseltoff | 28-08-22 | 19:57: Dat is inderdaad het probleem. Niet iedereen zal er aan meedoen. En dat weten ze heel goed. Naar mijn mening is dat inderdaad de beste optie. Enkele weken niet werken, en het verlies voor lief nemen. Ik weet zeker dat het gaat helpen.

TonAlias | 28-08-22 | 20:03
▼ 1 antwoord verborgen

Dat is allemaal veel te moeilijk voor de VVD-stemmer. Prioriteiten:
- Als ik harder werk , krijg ik dan meer geld
- Kan ik mijn hypotheekrente blijven aftrekken
- Kan ik blijven BBQ-en
...
en asielzoekersproblematiek en moeilijke verdragen komen op plaats 23. En dat weet Mark.

skoftig | 28-08-22 | 19:39 | 1

Inmiddels begint ook bij de laatste VVD-kiezers het besef te dagen dat het antwoord op die vragen inmiddels "nee" is.

Muxje | 28-08-22 | 19:51

Nou ja, dat dus.

PolarWolf | 28-08-22 | 19:38

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl