Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Topambtenaar VWS: 'We liepen te bluffen tijdens pandemie, uit angst voor motie van wantrouwen'

Inderdaad een must read

Social

Even voor de duidelijkheid: u bent niet gek. Dit kabinet heeft vanaf het begin van de coronapandemie willens en wetens lopen bluffen. Dat lezen wij in dit inderdaad interessante interview met de man die tot juni van dit jaar de hoogste ambtenaar was op het ministerie van VWS. In het gesprek bouwt Erik Gerritsen een handige stroman van de kritiek op de crisisaanpak, door te doen alsof die zich vooral richtte op de incompetentie van Hugo de Jonge en zijn ambtenaren onder de hashtag #HugoDeJongeKanNiks. Natuurlijk, die kritiek was er zeker, en daar heeft bijvoorbeeld uw favoriete weblog vrolijk aan meegedaan, je moet immers wat als alle andere leuke dingen verboden zijn omdat er een lockdown is. Maar de meest fundamentele kritiek op de corona-aanpak gaat vooral over de voortdurende leugenachtigheid (zie bijvoorbeeld: gisteren) en over het feit dat het kabinet ook bij de tweede, derde, vierde en vijfde golf te lang aarzelde met ingrijpen en het inzetten op laagdrempelige maatregelen, waardoor we met uiteindelijk opnieuw met keiharde lockdowns zijn geconfronteerd, naast de enorme gezondheidsschade. 

En nu geeft Gerritsen gewoon toe dat het voor de gek houden van de burger van begin af aan onderdeel was van de strategie, omdat er anders misschien wel (TRIGGER WARNING! SCHRIK NIET! DIT IS VERSCHRIKKELIJK HOOR! EVEN WEGKIJKEN MISSCHIEN? ZIT U OP EEN STEVIGE STOEL? DURFT U HET AAN? NOU OKEE. KOMT IE HOOR...) een motie van wantrouwen was ingediend. Oh nee zeg. Een motie van wantrouwen! Dat is inderdaad wel het allerergste wat je als land kan overkomen, dat er een motie van wantrouwen wordt ingediend. Liever 17 miljoen mensen twee jaar lang voorliegen dan ze als volwassen burgers behandelen en het risico lopen dat je bewindspersoon een beetje politieke schade oploopt door een motie van wantrouwen. Je moet er toch niet aan denken dat het kabinet af had moeten treden en we, noem eens wat, een jaar lang met een demissionaire regering hadden gezeten. Nou ja. Fijn dat het nu tenminste eerlijk gezegd wordt door Erik Gerritsen, want uit de mond van Rutte en De Jonge gaan we het nooit horen: ze hadden geen idee en ze klooiden maar wat aan. Waarvan akte.

Eerlijk zijn? Tuurlijk niet!

Rücksichtslos op afgerekend, inderdaad. En terecht.

Reaguursels

Inloggen

Jaren geleden, ik geloof bij de Mexicaanse griep, lagen er complete draaiboeken voor het vaccineren van de bevolking, inclusief de priklokaties, politiebeveiliging etc. Het leger had toen het mandaat. Waar zouden die draaiboeken zijn gebleven????

Leffe Blonde | 22-12-21 | 16:49 | 1

Die draaiboeken liggen in de grijze bak, naast de afgewezen moties om dan eindelijk wel adequaat extra ic-capaciteit in te schalen. Ook moet je niet de doelstelling onderschatten, met dank aan de farma-lobby, voor het verdubbelen van de vaccinatiegraad in Nederland. Iedereen één of twee prikken per jaar moet haalbaar zijn.

Tieneus | 22-12-21 | 20:24

De heer Gerritsen verwacht begrip en zelfs een klein beetje applaus dat VWS dingen is gaan organiseren waar ze helemaal niet op toegerust zijn. Ik vind dat niet knap, ik vind dat een blunder van de bovenste plank. Niemand bij VWS had verstand van inkoop en toch zijn ze als een dolle gaan inkopen. Verstandiger was het geweest om dit over te laten aan departementen waar wel de kennis en kunde zit. En daar lag de rol voor meneer Rutte die in mijn ogen jammerlijk heeft gefaald in crisistijd. Hoe moeilijk was het om Defensie aan het werk te zetten met een opdracht om middelen (bv mondkapjes) groot in te kopen en zorgen voor verspreiding onder alle ziekenhuizen. Als ze ergens verstand hebben van logistiek dan is het daar wel. Bij een crisis zet je al je middelen in die je tot je beschikking hebt. In plaats daarvan is VWS gebombardeerd tot crisiscentrum. Oliedom van Rutte. En het ministerie heeft willens en wetens veel te grote schoenen aangetrokken. Wat wil je ook met zo'n minister aan het roer.

Thuinman | 22-12-21 | 16:23 | 1

1. het was na zomer 2020 geen crisis meer. 2. lobby had de poen al verdeeld. 3. handig die QR-code ook maar aan vasthouden voor de controle-maatschappij.

Tieneus | 22-12-21 | 20:40

Ivm met de toekomstige parlementaire enquête, is dit een van de eerste topambtenaren die begonnen is zijn stoep schoon te vegen. Er zullen er nóg wel een aantal volgen.

Opblaas_boot | 22-12-21 | 14:31

Echt ongelooflijk hoe zo'n ministerie blijkbaar gerund wordt. Het is gewoon nóg incapabeler, abstracter, onpraktischer en onoplossingsgerichter dan ik dacht. Dat blijkt ook uit heel dat interview met Gerritsen. Wat een onbeschaamde eigenpijperij dit.
Er werkt daar een whopping VIJFDUIZEND man (Daarnaast zijn er nog ruim 1800 RIVM VanDissels) . En we moeten eigenlijk met terugwerkende kracht gaan applaudisseren voor het snelleren vermogen van de organisatie. Flikker nou toch gauw eens op Gerritsen. Waar is de focus op pandemieën? Wat is er geleerd van de Mexicaanse Griep of Kippenblafhoest? Geen reet. En dat is wel echt heel pijnlijk.

bartjeau | 22-12-21 | 14:22 | 1

5000 man personeel kun je gerust als een oorzaak van inefficiëntie beschouwen, niet als een argument om betere prestaties te verwachten.

Thuinman | 22-12-21 | 16:02

Reflectie op het eigen functioneren is natuurlijk prima. Ook als onderdeel van het leerproces wat doorgaans zo gebrekkig is bij de overheid en in onze inquisitie-democratie meteen leidt tot cancellen van personen. Maar dit is (veel) te kort geleden voor oud SG Gerritsen om terug te kijken en dit breed uit te meten.

Jan Marijnissen | 22-12-21 | 14:15 | 2

PS: en zijn kritische reflectie op de relatie met een - nog zittende! - minister is ronduit fout. Hij brengt daarmee schade toe aan de politiek-ambtelijke verhoudingen die gebaseerd moeten zijn op vertrouwen. En dat beschaamd hij hiermee.

Jan Marijnissen | 22-12-21 | 14:18

Eén passage uit het interview spreekt boekdelen, overschaduwt en ontkracht, als je het mij vraagt, letterlijk alles wat hij verder te berde brengt:
'Hij snapt het wel, zegt hij, dat diepe wantrouwen bij journalisten."Dat is in de afgelopen twintig jaar ontstaan, door de grote communicatieafdelingen en de vele spindoctors." '
Waar heb je die lui voor nodig als je alles zo geweldig goed onder controle hebt, als je dag in dag uit topprestaties levert? Nee, hij is zelf doelbewust bezig geweest met de beeldvorming, met zijn departement afschilderen als een club die alles perfect onder controle heeft. En waarom zouden wij dit interview anders waarderen dan als de zoveelste poging om dat beeld zo goed mogelijk overeind te houden?

Schoorsteenveger | 22-12-21 | 14:19

Maar het klopt wel. Als de regering had gezegd

Beste_Landgenoten | 22-12-21 | 14:10 | 3

We weten het niet, het overvalt ons totaal dus we doen maar wat ons het beste lijkt al weten we echt niet of dat zo is, wat zou dan het gevolg zijn geweest? Dat is niet moeilijk te raden.

Beste_Landgenoten | 22-12-21 | 14:11

Toevoeging, het is ook weer heel erg cherry picking uit dit interview. En ook dit gaat weer over de onmogelijke eis van het volk dat de overheid alles moet regelen maar zich nergens mee mag bemoeien.

Beste_Landgenoten | 22-12-21 | 14:14

@Beste_Landgenoten | 22-12-21 | 14:14:
Raak! Tegel van de dag.
De Nederlander in een notendop: gaat het goed, dan moet de overheid ver weg blijven. Gaat het slecht: 'help, ik had tegen mijn eigen stommiteit of pech gewaarschuwd én beschermd moeten worden door de overheid'.

Amsterdamsko | 22-12-21 | 14:49

De " kritische oppositie" van de Volkskrant gaat nu ook al helemaal heil Rutte.
"Mark Rutte deelt uit aan de enige echte aandeelhouder van dit land, de burger"

Een mens hoort te weten wanneer het tijd is voor lof, en dit regeerakkoord neemt na jaren dwalen de juiste afslag."
www.volkskrant.nl/columns-opinie/mark...

pga | 22-12-21 | 13:36 | 3

Evt nodig
12ft.io/

pga | 22-12-21 | 13:38

@pga | 22-12-21 | 13:38:
Nee? Anyway:

Als er negen maanden nodig waren om dit coalitieakkoord te baren, zal ik daar nooit meer iets onaardigs over zeggen. Een mens hoort te weten wanneer het tijd is voor lof, en dit regeerakkoord neemt na jaren dwalen de juiste afslag. De man die elf jaar koerste op de belangen van de BV Nederland, slaat een andere richting in. Mark Rutte deelt uit aan de enige echte aandeelhouder van dit land, de burger.

Voor de grootste problemen trekt hij de grootste cheque. Zo spreekt het coalitieakkoord van ‘de transitie naar een groene economie’ en wil daarin van Saulus naar Paulus ‘tot de kopgroep in Europa’ horen. Er komt een minister voor Klimaat & Energie, met een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad. Een ‘generatietoets’ moet onze van stemrecht verstoken kinderen beschermen tegen de georganiseerde macht van de welvarende babyboomers. In het sociale domein keert de wijkagent, de basisbeurs en de sociale advocatuur terug.

Veel verandering is reparatiewerk, maar maakt dat de beweging minder historisch?

In zijn laatste coalitieakkoord was de grote verrassing de afschaffing van de dividendbelasting. We’ve come a long way, wil ik maar zeggen. En nog steeds had Rutte de andere kant op kunnen kijken. In plaats daarvan doet hij waartoe velen hem niet in staat achtten: zijn vierde kabinet zet een dikke vette stip aan de horizon. Die stip heet ‘circulaire economie’, waarin energie groen is en bodem en biodiversiteit floreren.

Dan dringt zich de vraag op of we op weg naar die stip het juiste spoor volgen. Het regeerakkoord is kwistig, in de budgettaire bijlage moeten minnetjes met een loep gezocht, maar geld maakt niet gelukkig.

In de talloze miljarden schuilt het gevaar dat harde keuzes worden ontlopen. Pijn wordt afgekocht, zoals in de jaren zeventig. Ook toen werd compensatie verward met transformatie. Op de sluiting van de steenkolenmijnen volgde de duurste herstructurering in de Nederlandse geschiedenis. Eén miljard gulden legde Den Haag toen op tafel. Daarvoor kwamen, behalve Rijksdiensten als het ABP, onrendabele fabrieken naar Limburg die gesubsidieerd het sterven nog jaren rekten. De kompel zonder werk werd arbeidsongeschikt of gepensioneerd verklaard. Geld zat maar een groot plan ontbrak. Voor de Oude Mijnstreek volgde een halve eeuw sociale ellende.

Gemakkelijk geld dat transformatie overbodig maakt, menig Afrikaans land dankt er zijn onderontwikkeling aan. Bodemschatten verrijkten de elites van Angola, Zimbabwe, Zambia, Nigeria en Mozambique. De grote massa bleef straatarm achter. Als we over Afrika praten, heet dat de ‘Resource Curse’, de vloek van hulpbronnen.

Zo’n goudader boort ook Mark Rutte aan om alle politieke pijn te verzachten: gratis geld. Nu is de klimaatschuld oneindig veel groter en duurder dan de staatsschuld, dus logisch dat fors wordt geleend voor de energietransitie, alleen hoeft niet elke ondernemer te worden gecompenseerd.

De staat kan normen opleggen waardoor vervuilende bedrijven zélf opdraaien voor de kosten van uitstoot en vervuiling, in plaats van die af te wentelen op de samenleving. Dat als gevolg bedrijven verdwijnen is juist goed. Volgens de invloedrijke econoom Joseph Schumpeter was technologische innovatie de enige bron van economische groei. Niet: de economie volpompen met overheidsgeld. En bij die innovatie hoort de ‘creatieve destructie’ van oude, in dit geval fossiele technologie.

Voor sommige bedrijfstakken en boeren is in de duurzame economie geen plaats. Tata Steel zal groen zijn of niet zijn. En het is zeer de vraag of je de oude economie, gebaseerd op exploitatie van mens en planeet, wel schadeloos moet stellen voor de omslag. Het niet schaden van je omgeving zou de norm moeten zijn.

Deze maand werd in Rotterdam een kolencentrale gesloten. Die was een jaar geleden voor minder dan 200 miljoen euro gekocht door een Amerikaanse durfinvesteerder. Nu kreeg die van de Nederlandse staat 221 miljoen euro voor het sluiten ervan. Een beetje slimme investeerder koopt nu de meest vervuilende industrie op.

De vraag of het coalitieakkoord haalbaar en betaalbaar blijft – zodra inflatie en rente oplopen, zakt de financiële bodem onder de plannen weg - is minder belangrijk dan de vraag of het wel deugt, of het wel klopt: de grootste vervuilers voor hun verontreiniging dik belonen.

Marcia Luyten is schrijver en journalist. Zij schrijft elke week een wisselcolumn met Heleen Mees.

Graaf_van_Hogendorp | 22-12-21 | 13:57

@Graaf_van_Hogendorp | 22-12-21 | 13:57:
"Marcia Luyten is schrijver en journalist en doet er alles aan om bij Mark Rutte in het gevlei te komen. Een goede relatie met de politieke macht is tenslotte een 'must' om je eigen positie als onafhankelijk journalist voor de komende jaren veilig te stellen."

Schoorsteenveger | 22-12-21 | 14:08

Nou, lang niet elke reageerder lijkt de moeite te nemen om het artikel daadwerkelijk te lezen, en GS shopt er ook wel erg selectief uit. Die SG heeft wel degelijk een punt.

"Het ‘fundamentele probleem’, zegt hij, is de ‘fictie van de almachtige overheid’, het idee van ‘één man die de baas is, of zou moeten zijn, of niet is, dat schept een lekker overzichtelijke wereld. Maar de echte wereld is niet zo."

Over de Kamer:
"Wij dachten: het moest toch snel? Maar de Kamer had wel driehonderd vragen. En die driehonderd vragen moesten natuurlijk ook weer binnen 24 uur worden beantwoord. [...] Daarna ging de Eerste Kamer er nog eens even rustig voor zitten, wat neerkwam op nog een keer driehonderd vragen. [...] En dat moest allemaal worden beantwoord door diezelfde ambtenaren die midden in die crisis zaten.’"

Over de media (ook gij, GS!):
"Er loopt een dunne lijn tussen gezonde scepsis en vijandigheid en Gerritsen vindt dat te veel journalisten zich aan de ongezonde kant van die lijn bevinden. Dát zou een journalist nou eens moeten wobben, zegt hij, half serieus: de communicatie van bepaalde journalisten met het ministerie. Wat je dan zou zien? ‘Het is geen nieuwsgierige houding, maar vooringenomenheid. (...) En een vooroordeel dat er dingen door ons onder de pet worden gehouden. En elke keer geven wij gewoon een keurig antwoord, maar dat is niet wat ze willen hebben. Het verhaal is al geschreven."

entwederoder | 22-12-21 | 13:15 | 4

Wat is uw kritiek op de guurder eigenlijk?

"almachtige overheid".... ja waar zou die beeldvorming eigenlijk vandaan komen volgens u? Het is geen maatschappelijk wens geweest, laat staan een referendum, om ons DOOR de overheid op te laten hokken. Dus ja mensen gaan vanzelf denken dat de overheid almachtig is, als deze zo opzichtig en geforceerd maatregelen van bovenaf oplegt ja.

"muh kamervragen"
Dat is zijn baan. Hij leidt een heel ministerie van duizenden mensen en hoeft niet alles zelf te doen lijkt me.

"kwaadaardige media"
De parlementaire pers is ronduit kritiekloos op zijn totalitaire, collectivistische autoritaire beleid. Ze werken volledig mee met het lekken van maatregelen om het klootjesvolk voor te bereiden steeds. Waar heeft hij het over? Ja blogs en jijbuis filmpjes zijn kritischer omdat het volk ook kritisch is, zeker het deel wat deze zaken consumeert en een comment achterlaat.

Nee snap niet waarom sommigen dit een geweldig verhaal vinden, buiten dat ze zelf ambtenaar zijn en ook niet ter verantwoording willen geroepen worden. Of zelfs kritiek krijgen...


Graaf_van_Hogendorp | 22-12-21 | 13:55

Meet je prestaties af aan vergelijkbare landen om te bepalen of je het wel of niet goed hebt gedaan.

Diederik Vlegel | 22-12-21 | 14:15

@Graaf_van_Hogendorp | 22-12-21 | 13:55: Ik vind het ook geen geweldig verhaal, en het hoog van de toren blazen over ´topprestaties´ had ´ie zeker niet moeten doen. Maar een klein stukje nuance kan geen kwaad.

entwederoder | 22-12-21 | 14:37
▼ 1 antwoord verborgen

"Dit stuk is echt een must read in onze huidige low trust society" zegt Rob Wijnberg in een tweet. Maar wat bedoelt hij nou eigenlijk? Is dit stuk een must read omdat het onze vooroordelen bevestigt, of juist omdat het onze vooroordelen weerlegt? Zijn wij, als het aan Wijnberg ligt, terecht of onterecht een low trust society? Ik vrees dat Wijnberg echt van mening is dat wij, wantrouwigen, het verhaal moeten lezen om tot inkeer te komen, dat hij het relaas van meneer Gerritsen als een correctief ziet op hoe wij onze bestuurders plegen te beoordelen, dat wij tot inkeer moeten komen.
Wat mij betreft geldt Wijnberg's advies als een extra waarschuwing om extra alert te zijn, extra behoedzaam, extra wantrouwend zelfs. Topambtenaar Gerritsen die in de aanloop naar een parlementaire enquete alle ruimte krijgt om leeg te lopen en er inderdaad alles aan doet om ons ervan te overtuigen dat die pandemie een "ongetemd probleem" betreft en dat we daarom alle kritiek maar voor ons moeten houden en dankbaar moeten wezen voor alle pogingen die hij en zijn ambtenaren hebben gedaan om in de meest bizarre omstandigheden op basis van nul informatie toch verstandige beslissingen te nemen, dat klinkt toch een beetje als een slager die zijn eigen vlees aan het keuren is en prachtige stempeltjes zet op lappen die toch echt bijzonder onaangenaam ruiken.
Inderdaad, Rob, het is een must read. Maar we dienen bedachtzaam te lezen, uiterst bedachtzaam.

Schoorsteenveger | 22-12-21 | 13:06
-weggejorist-
pietahs | 22-12-21 | 13:00

Ik heb dus 2 AZ spuiten in mn lijf... Moet ik de booster nou ook nog nemen? Ik zit serieus in twijfel

de Jager59 | 22-12-21 | 12:54 | 2

Het is uw lichaam, uw leven en uw gezondheid op korte en lange termijn. U mag - nu nog - enigzins zelf bepalen of u de overheid, de pharmaceuten en het mainstream nieuws voldoende vertrouwt wanneer ze u beloven dat het veilig is.

Ramsesz | 22-12-21 | 13:06

AZ zonder booster werkt slecht tegen omicron, slechter dan Pfizer. Dus ja, neem die booster.

Ivoren Toren | 22-12-21 | 13:21

Gezien deze kwestie en o.a. allerlei columns op Binnenlands Bestuur bestaat het talent van deze man vooral uit het verzinnen van verhalen om de werkwijze van het bestuur te verklaren en verdedigen, alsmede het regisseren van kritiek. Schrale troost: je weet waar je aan toe bent, want er verandert op die manier niets.

Harry.Langezwaal | 22-12-21 | 12:20 | 5

Er is maar 1 oplossing; nieuwe verkiezingen en hopen dat de goegemeente de ogen opent.

Coolcalmcollected | 22-12-21 | 13:03

Je ruikt damage control, dit moet ook weer eventjes worden ingemasseert. Next... trouwens de meerderheid vond het goed.

BL!ZZ | 22-12-21 | 13:11

@Coolcalmcollected | 22-12-21 | 13:03: gaat niet gebeuren.
Actueel voorbeeld: ik lees net op internet dat het kabinet aangeeft, dat Slochteren langer gas moet produceren, vanwege Corona. En met gelooft blijkbaar dat het volk dat gelooft en ik twijfel er niet aan dat ze daarin gelijk hebben. Zo onvoorstelbaar dom en simpel is de gemiddelde Nederlander wel.
De echte reden wil men verzwijgen: Rusland wil alleen extra gas leveren als er concessies komen: Nordstream 2 open en Oekraïne niet in de NAVO maar als een neutrale staat, net als Finland en Zweden. Dat wil de VS niet, want die wil de druk op Rusland vergroten. Dus mag Europa daarvoor financieel en qua veiligheid bloeden, want de alternatieven zijn aanzienlijk kostbaarder, als ze al haalbaar zijn.

Spie | 22-12-21 | 13:23
▼ 2 antwoorden verborgen

Het is helemaal niet abnormaal dat er noodgedwongen beslissingen genomen moeten worden op basis van imperfecte of incomplete informatie / kennis.
Wat wel abnormaal is is dat wanneer iedereen weet dat de kennis helemaal niet perfect kan zijn, doen alsof dat wel zo is.

Stuffed Human | 22-12-21 | 12:14

Omdat ik mijn eerdere reacties niet kan verwijderen, doe ik het maar zo en trek ik al mijn negatieve oordelen over Gerritsen in. Ik heb, zonder eerst de Correspondent te lezen, geoordeeld op basis van de sensationele tegel hierboven. De tegel doet absoluut geen recht aan het goede verhaal van Gerritsen.
Ik zou eenieder aanraden om eerst de Correspondent te lezen alvorens hier in de wilde weg wat te roepen. Spoiler: als je wilt volharden in je mening dat er niks deugt aan de ambtenarij en het kabinet, dan moet je het artikel niet lezen.

Amsterdamsko | 22-12-21 | 12:05 | 7

@bijna_raak | 22-12-21 | 13:43: Misschien was het inderdaad slimmer als deze SG de complimenten intern naar z'n medewerkers had gecommuniceerd en niet in dit artikel. Maar de nuance die hij benoemt blijft m.i. wel terecht.

entwederoder | 22-12-21 | 13:46

@Schoorsteenveger | 22-12-21 | 12:34
Cynisme. Lekker, he?

Amsterdamsko | 22-12-21 | 14:55

@bijna_raak | 22-12-21 | 13:43:
Ik zal u eerlijk bekennen dat ik absoluut niet geloof in één aanpak die ons in één rechte lijn uit deze crisis brengt. Niemand, maar dan ook niemand zou er in slagen om dit zeer diverse land, met zoveel georganiseerde en vaak tegengestelde belangen structureel naar zijn hand te zetten. Niemand zal er in slagen om ome Ko (de bouwvakker), Jan Kees (de makelaar), Rachid (de postbezorger), Fatima (gehoofddoekt en altijd in huis), Romeo (altijd chillend met zijn mattie's in De Bijlmer) en tante Sjaan (uit de Jordaan) structureel één en hetzefde te laten doen om uit de crisis te komen.
Tip: wantrouw figuren dat die dat wel beloven.
Antwoord op uw vraag: gegeven de aard en de onvoorspelbaarheid van het virus en de omstandigheden waaronder het bestreden moet worden, ben ik niet ontevreden over hoe het gaat. Tuurlijk: achteraf had veel leed en gedoe wellicht voorkomen kunnen worden. Achteraf....

Amsterdamsko | 22-12-21 | 15:07
▼ 4 antwoorden verborgen

Een routekaart loopt al voordat deze is gepubliceerd, lekker belangrijk. Laat dat niet teveel afleiden van wat veel erger is, namelijk dat er, op basis van misleiding en psychologische trucs, grote en concrete stappen worden gezet richting een autoritaire klotemaatschappij waarin de leugen letterlijk regeert, met veel te veel overheidscontrole, vrijheidsbeperking, QR-codes en staatsterreur zoals eindeloze verplichte injecties, die straks toch echt een stuk minder 'veilig' blijken te zijn dan -ook- is voorgelogen.

Ramsesz | 22-12-21 | 12:04 | 2

'achter' naar boven gooien doet.

Ramsesz | 22-12-21 | 12:06

@Ramsesz | 22-12-21 | 12:06: Het is gewoon hele slimme staatspropaganda. Niks meer en niks minder. Een staat die vijandig is aan het volk.

Atheist-Priest | 22-12-21 | 12:13

Als je gewoon integer bent is een motie van wantrouwen geen enkel probleem. Je legt dan verantwoording af en beschrijft wat je op basis welke informatie hebt besloten. Als je enigszins competent je werk doet, dan overleef je dat fluitend en is het proces juist goed voor de transparantie. We kunne dus concluderen dat onze bewindslieden zichzelf niet integer en competent achten en geen verantwoording wensen af te leggen.

Trekhaas | 22-12-21 | 12:03

Hugo wordt dus geslachtoffert om Rutte te redden, voor het “we gaan het totaal anders doen” kabinet . Dit om alvast iemand weg te sturen, zodat het niet gebeurt tijdens die parlementaire enquête. Nu kan iedereen prijs schieten en Rutte heeft geen last. De jonge is zo dom als het achtereind van een varken, maar heel die pleuriszooi deed actief mee. Kijk maar naar mona keizer. Niet meedoen is ontslag.
Ps. Ambtenaartje dus D’66 intrigant. Het ie precies hetzelfde wat al die D’66 figuren doen.

Snap_het_ook_niet | 22-12-21 | 12:02 | 4

@Ramsesz | 22-12-21 | 12:09: was al duidelijk aan het einde van het eerste deel van het debat, Hugo zocht wanhopig oogcontact met Mark die dat negeerde door net te doen alsof hij drukt was met z'n paperassen.

likdoorn | 22-12-21 | 12:13

Sukkel word bedankt voor bewezen diensten.

likdoorn | 22-12-21 | 12:14

@likdoorn | 22-12-21 | 12:13: Als wij al doorhebben, op dag 1, dat hij deze rol heeft toebedeeld gekregen en na zijn missie weer mag terugtrekken, of een andere pet op mag zetten, dan zal hij dat zelf toch ook wel hebben begrepen?

Ramsesz | 22-12-21 | 12:21
▼ 1 antwoord verborgen

Tot zover het oude elan. We hebben straks een nieuw kabinet met allemaal nieuwe personen dus het gaat straks allemaal beter. Toch?

HaaiBaai | 22-12-21 | 12:01 | 1

Wat weet jij wat ik niet weet?

BL!ZZ | 22-12-21 | 13:15

"Kan de bevolking zoveel onzekerheid aan, of moet je juist controle uitstralen?"
Wat die Gerritsen hier zegt geldt niet slechts voor de pandemie, maar geldt in zijn algemeenheid, voor alles waar ambtenaren zich mee bezighouden. Slechts wat volkomen op rolletjes loopt, wat niet de minste rimpeling in de vijver teweegbrengt wordt ook daadwerkelijk beheerst, voor de rest is het ad hoc en post hoc reageren en vooral voorkomen dat de bevolking ziet hoe er geknoeid en gerommeld wordt.
"Kan de bevolking zoveel onzekerheid aan, of moet je juist controle uitstralen?"
Het gaat om de beeldvorming en nergens anders om. Is de beeldvorming op orde, dan blijft het hele ambtelijke kaartenhuis overeind, want dan is er windstilte omdat de burger zich koest houdt. Het gaat niet om het welzijn van de burger, het gaat erom dat die burger zich niet roert, zich rustig houdt, gedwee accepteert en slikt wat hem voorgeschoteld wordt. En dat bereik je door die burger wijs te maken dat er sprake is van adequaat bestuur. Zie Groningen, zie de Toeslagenaffaire en besef hoe in deze gevallen het steeds maar veinzen van adequaat handelen het enige was en nog steeds het enige is waartoe het ambtelijke apparaat in staat is. Daar waar men enkel bezig is met het uitstralen van controle kan in de meeste gevallen achteraf nog wel wat gelapt worden, wat bijgesteld, wat aangepast, wat gerepareerd, maar wanneer het echt gierend uit de hand gaat lopen is uiteindelijk geen lapwerk meer mogelijk en weet niemand meer hoe het tij te keren. En dan wordt er een grens overschreden, een grens die ons met z'n allen in een surrealistisch schouwspel doet belanden waarin zin en betekenis langzaam verdwijnen of geplet worden tussen dikke rapporten. Dan gaat de ambtenarij het als zijn belangrijkste, ja als zijn enige taak zien om onzekerheid onder het volk te bestrijden, om de burger rustig te houden, om te zorgen dat de revolutie niet uitbreekt. Dan wordt adequaat besturen omgekat naar eenzijdig crisismanagement dat er niet op gericht is om de oorzaken aan te pakken, maar om de gevolgen te voorkomen.
En dan heet Rutte het over hoe "verschrikkelijk" het toch allemaal is voor de slachtoffers, niet over hoe verschrikkelijk slecht er bestuurd wordt, en dan wordt er ad hoc en post hoc lapwerk verricht om de burger koest te houden. Terwijl de onmacht en de onwil om te leren van de fouten gewoon blijven bestaan.
Het gaat om controle uitstralen, het gaat om de beeldvorming.

Schoorsteenveger | 22-12-21 | 11:51 | 5

@Graaf_van_Hogendorp | 22-12-21 | 11:56:
Zit het venijn er ook niet een beetje in dat ons van wieg tot graf de illusie wordt voorgehouden dat we in een transparante democratie leven.

Joris Beltsin | 22-12-21 | 12:01

@Graaf_van_Hogendorp | 22-12-21 | 11:56:
'Hij snapt het wel, zegt hij, dat diepe wantrouwen bij journalisten. ‘Dat is in de afgelopen twintig jaar ontstaan, door de grote communicatieafdelingen en de vele spindoctors." '
Dus ja, hier geeft hij het impliciet toe, dat alles gericht is op beeldvorming. Dat hele interview is gericht op beeldvorming. Wat wij nu van hem te weten komen is wat hij wil dat wij te weten komen. Het narratief is dat doorgaans er bijzonder effectief gewerkt wordt en dat elk dubbeltje tien keer wordt omgedraaid voordat het wordt uitgegeven, dus dat we bijzonder blij moeten zijn met zulk een adequaat ambtenarenapparaat. Nee, het is enkel bij het uitbreken van die pandemie waar het een beetje misging, zo hangt hij ons aan de neus. Het betreft hier iets uitzonderlijks, een "ongetemd probleem", alle andere problemen zijn getemde problemen. Dit is het eerste echte ongetemde probleem, ever...
Als je alle problemen kunt temmen, waar heb je dan communicatie-afdelingen en spindoctors voor nodig?
Nee, dat hele interview is voor de beeldvorming. En, inderdaad, gericht op de naderende parlementaire enquete.

Schoorsteenveger | 22-12-21 | 12:17

Wat mij betreft, is dit de Tegel van de Maand.

Peter Emile | 22-12-21 | 13:01
▼ 2 antwoorden verborgen

Je moet nergens aan beginnen als je er geen verstand van hebt of in huis niet de mensen hebt met passende competenties. Ambtenaren zijn de minst geschikte populatie om een crisis te managen. Daar heb je snelheid, helicopter-view, strategisch inzicht en simpele organisatie structuur voor nodig vrij van enige bureaucratie. Crisis communicatie is duidelijk, kort en begrijpelijk. Een Hugo is het schoolvoorbeeld van hoe dat niet moet. Een sterke leider staat aan het hoofd van deze crisis organisatie (dat is Rutte dus niet), iemand die de leiding heeft, zegt hoe het gaat en zorgt voor resultaten. Mensen die niet leveren worden snel vervangen. Er is geen "dat kan niet" het is "yes we can"! ...... maar ja de ambtenaartjes en de Hugo's zijn zo druk met zichzelf dat ze het niet los gaan laten....... het gaat daarom nog héél lang duren deze ellende.

Blonde Nel | 22-12-21 | 11:50 | 5

@Blonde Nel | 22-12-21 | 12:17: In een democratie bestaat er geen “leider”, die bestaat slechts in een dictatuur. Ik denk toch ook echt dat u het niet begrijpt. Er moet voortdurend verantwoording afgelegd worden.

JayJay | 22-12-21 | 12:23

@JayJay | 22-12-21 | 12:23:
Er moet inderdaad bij voortduring verantwoording afgelegd worden. Maar wij weten inmiddels dat alles in het werk wordt gesteld om juist te voorkomen dat er verantwoording wordt afgelegd.
En in een democratie waarin werkelijk van alles verantwoording wordt afgelegd is het nog steeds mogelijk dat er leiders opstaan, lieden die binnen de paaltjes die door ons allen voor ons allen geslagen zijn méér presteren dan anderen, lieden die ook hier en daar de durf hebben om buiten de lijntjes te kleuren, in het volste vertrouwen dat als ze ter verantwoording worden geroepen er streng maar rechtvaardig over hun handelen geoordeeld zal worden.

Schoorsteenveger | 22-12-21 | 12:31

@JayJay | 22-12-21 | 12:23: In crisis bestrijding in geen plaats voor "democratie". Wil je als er brand uit breekt bij jouw thuis dat de commandant eerst democratisch overleg gaat voeren of dat hij als leider doorpakt en beslissingen neemt en orders uitdeelt wie wat gaat doen? Dat laatste is de essentie van crisis bestrijding en ook de inhoud van mijn bijdrage.

Blonde Nel | 22-12-21 | 12:49
▼ 2 antwoorden verborgen

Zoekt u heel dringend een sociale huurwoning? Bel onze bestuursvoorzitter Erik Gerritsen. Ymere is een bijzonder gerenommeerde woningbouw corporatie met uitstekende reviews. Maar helaas zijn nog duizenden wachtende voor u, dus belt u ons over pakweg 15 jaar maar terug.. groetjes van Erik. Tuut tuut tuut tuut. www.vergelijkwoningcorporaties.nl/rev...

Vuurspuger | 22-12-21 | 11:49 | 1

Ze lieten een aap met pijltjes gooien. En die gooide vaak in het verkeerde vakje.

Colin.Fart | 22-12-21 | 11:41

Bakken met kritiek, maar er wordt consequent aan voorbij gegaan dat de bevolking enorm verdeeld is. Geen enkele overheid had hier goed kunnen doen. Dit gaat veel verder dan de permanente kritiek op Rutte en de Jonge.

zxcv | 22-12-21 | 11:38 | 3

Mensen zijn ook erg binair, valt me op: als vaccins niet 100% effectief zijn dan werken ze in de redenering van velen dus totaal niet. Als er een contactenbeperking wordt ingesteld dan moet die zonder uitzondering zijn want anders zou het geen enkel geen nut hebben. Als een maatregel enigszins onlogisch is dan werkt die totaal niet (virus kan geen klokkijken). Als de zorgvraag exponentieel groeit dan heeft het totaal geen zin om het aantal IC-bedden op te schalen, alleen de ongevaccineerden zijn de schuld van de huidige lockdown, als gevaccineerde draag ik niet bij aan de verspreiding etcetera etcetera. Het genuanceerd analyseren van een complex probleem is voor de meeste mensen echt te hoog gegrepen.

Joris Beltsin | 22-12-21 | 11:45

"Het volk" is niet verdeeld, de meerderheid is tegen lockdowns maar gaan erin mee want het wordt opgelegd.
De verdeeldheid zit het ook niet eens in de vaccins meer dan 80% is double en straks trippel jabbed.
De verdeeldheid zit hem niet in de QR codes, de meerderheid is tegen maar velen gaan mee want "ik heb niks te verbergen" en ze weer uit de lockdowns willen.

De enige minderheid die voor al deze totalitaire gekkigheid zijn, werken bij de overheid en hun dependances in de MSM, NGOs, onderwijs, cultuur, rechtsspraak en lobbyisten van big pharma, corporate and tech, alsmede hun medeambtenaren en politici in het Brusselse.

Graaf_van_Hogendorp | 22-12-21 | 11:51

Misschien is het veel simpeler, de zorg is door Rutte en consorten tot op het bot uitgekleed en verziekt, dus nu dan de resultaten! Hier is een mega management (waterhoofd) en capaciteitsprobleem, alles is gretig overgeheveld naar Brussel, met het gevolg, ja maar Brussel zegt....

lanexx | 22-12-21 | 11:53

Het tijdige ingrijpen nu vind ik 1 van de weinige verstandige acties van dit jaar. We zullen zien wat er gaat gebeuren maar die Omikron is mij te besmettelijk dan doet het wel of niet minder mild zijn eigenlijk gewoon niet ter zake. Teveel mensen hebben zichzelf niet beschermd. We moeten gewoon een deadline gaan stellen. Als je voor maart niet volledig gevaccineerd bent dan zetten we je bij het oud vuil in plaats van opname in het ziekenhuis. Ben ik nog mild ook, genoeg kansen geweest.

flame_me | 22-12-21 | 11:38 | 5

@Computer_says_no | 22-12-21 | 11:53: Wat ik ook zo frappant vind is dat men bij het RIVM nu nog steeds geen uitspraak durft te doen over de ernst van omicron (hoe ziek word je ervan) maar al wel uitspraken kan doen dat een booster, ontwikkeld voor een andere variant, wel positieve effecten heeft voor je immuniteit tegen omicron. Dat laatste kun je niet weten zonder het eerste.

Thuinman | 22-12-21 | 12:17

Misschien dat je maar eens uit je kliko moet kruipen. Wie weet dat je onderweg een spiegeltje tegenkomt.

Mr_Pikibelly | 22-12-21 | 12:53
▼ 2 antwoorden verborgen

Het ministerie van VWS is aan het begin van de crisis omgetoverd van beleidsorganisatie tot uitvoeringsorganisatie. Dat is de grootste fout. Ze hadden moeten kijken welke ander overheidsinstantie veel beter in uitvoeringstaken. En daar hebben we een heel goeie van: defensie.

Het had ook als consequentie dat de beleidsvoering op een laag pitje kwam te staan. Met als gevolg dat de kamer niet, verkeerd of te laat werd ingelicht.

Die blunder in het begin werkt tot de dag van vandaag door.

Sqbar | 22-12-21 | 11:34 | 1

Idd crisis is een uitzondering moet je niet via de de regulieren banen aanpakken. Als ze er een crisismanager (idd een of andere generaal iig geen politicus) op hadden gezet met budget en volmacht; fix dit. En later kijken we wel naar bonnetjes e.d. En erbij melden dat er fouten gemaakt kunnen worden (of nou ja zullen want dat zal zeker gebeuren) dan het er wellicht sneller opgetreden kunnen worden door iemand die niet met zn politieke carrière bezig was en de politici waren dan zelf ook safe want is iemand voor.

maargoed mss een les voor de volgende keer..

Sp1tz | 22-12-21 | 12:29

Ze weten het nog steeds niet en doen nog steeds alsof ze dat wel doen door zichtte baseren op vage modellen die nooit uitkomen. Wanneer komt die motie van wantrouwen? Wat mij betreft dag 1 na de installatie van het nieuwe kabinet.

Asylum | 22-12-21 | 11:32 | 3

De modellen zijn inderdaad vaak veel te laag ingeschat en dat beloofd nu niet veel goeds gezien het beste scenario in de modellen de ziekenhuizen het al niet aan kunnen. Gebaseerd op lockdown vanaf kerst dat wel er is niet eens een model gemaakt op onze huidige lockdown omdat ze een aanname hebben gemaakt dat onze regering toch traag reageert.

flame_me | 22-12-21 | 11:40

@flame_me | 22-12-21 | 11:40: Dit model is gebaseerd op aannames die te hoog zijn ingeschat. Het verloop met opnames is in GB, Denemarken en ZA veel minder doordat dit virus een voorkeur lijkt te hebben voor gevaccineerde mensen.

Asylum | 22-12-21 | 11:45

@Asylum | 22-12-21 | 11:45:
Geen voorkeur maar het is meer dat delta de gevaccineerde ontweek. Dan krijg je natuurlijk een heel scheef plaatje als je het aantal besmette mensen gaat afzetten tegenover het aantal ziekenhuisopnames. Als besmettingen naar verhouding meer bij gevaccineerde liggen t.o.v. delta dan kan je inderdaad de conclusie trekken dat omikron minder gevaarlijk is. Maar in absolute aantallen bij ongevaccineerde mensen maakt het waarschijnlijk geen of nauwelijks verschil. En meer verspreiding van het virus krijg je in absolute aantallen ook meer besmettingen bij onbeschermde mensen dus meer ziekenhuisopnames. Dat we tot nu toe het aan hebben gekund in de ziekenhuizen kwam omdat gevaccineerde een stevige reductie aanbrachten in de transmissie echter met Omikron is deze bescherming nu weg.

flame_me | 22-12-21 | 12:34

Een hallucinant artikel, een kijkje in de kokervisie van navelstarende ambtenaren. Alleen al het geklaag over de WOB: Eenieder behoort de wet te kennen en als de uitvoering teveel tijd kost dan heb je je zaakjes niet op orde, Als je maar 5% weet dan wordt het tijd om een team van experts samen te stellen die het wel weten. Er zijn een boel landen die het absoluut beter wisten te doen.

xyzzy42 | 22-12-21 | 11:31 | 1

Geklaag over de WOB? Gerritsen geeft gewoon aan wat de consequenties van heel veel vragen over gevoelige onderwerpen kunnen zijn, vooral als je ook nog zorgvuldig te werk moet gaan. Ik vind dat wel verhelderend en zie dat niet als geklaag.

Amsterdamsko | 22-12-21 | 12:12

Van een overheid die alles zelf wil organiseren had ik niet anders verwacht. Maar ja, we kampen hier met een diepgewortelde angst om het kapitalisme. Ben benieuwd hoe het gegaan was als je de vrije markt de mondkapjes, testen, testlocaties, vaccins, vaccineren, corona zorg en corona ic capaciteit hadden laten regelen.

heldheino | 22-12-21 | 11:29 | 5

@flame_me | 22-12-21 | 11:41:
Voor bekende maar inmiddels tijdelijk overwonnen virussen. Als morgen de pokken weer zou uitbreken dan staan we momenteel machteloos terwijl er vroeg jab klaar lag.

Joris Beltsin | 22-12-21 | 11:50

@Joris Beltsin | 22-12-21 | 11:38: Onder diepgewortelde angst versta ik ook de automatische reactie dat het kapitalisme niet werkt zonder niet eerder weerlegde argumenten te noemen.

heldheino | 22-12-21 | 13:43

@heldheino | 22-12-21 | 13:43:
Onzin. Ik zie mezelf nog het meest als libertair maar het ongefundeerde en bijna religieuze geloof in Ayn Rand-kapitalisme lijkt mij te ideologisch geïnspireerd, net als het de tegenhanger: het socialisme.

Joris Beltsin | 22-12-21 | 14:12
▼ 2 antwoorden verborgen

Totaal incompetente leiding. Geregeerd door internationale verdragen, de EU, en het WEF. De media is ingekapseld.

In die dictatuur leven wij. Verkiezingen worden gehouden, maar voor maanden niet geratificeerd.

Ergens wel jaloers op Amerika, waar in elk geval nog iets van tegenmachten zijn. Fox News die de politieke top op de korrel neemt, rechters die een president kunnen terugfluiten, staten met een grote mate van autonomie die een ander beleid voeren, etcetera. Dat hebben wij in Nederland allemaal niet. Den Haag regeert en regeert volledig. Geen ontsnappen aan.

martymcfly | 22-12-21 | 11:28 | 1

Fox News is net zo in het systeem geworteld als de andere. Ze geven een iets ander geluid, maar niet te veel. Twee zijden van dezelfde munt.

Arachne | 22-12-21 | 23:22

Meneer is zich aan het indekken, met zijn "ongetemde probleem" geklets. Wat is er ongetemd aan mondkapjes?
En alles maar afschuiven, naar de ziekenhuizen, eerste en tweede kamer, zelfs naar de journalisten. Zo te lezen heeft VWS alle fouten van anderen bekwaam opgevangen, terwijl dat helemaal hun werk niet was..
Wat doen die 5000 ambtenaren daar normaal dan?
Waardeloos verhaal.

Schmalz | 22-12-21 | 11:27

Begrijp de overweging van Gerritsen. Als gezagvoerder van een vliegtuig begin je ook niet met: 'Geen paniek mensen, we hebben motorproblemen maar weten niet precies of we het gaan halen en hoe!'

Maar toch, dat gelieg de hele tijd. Dan hoor ik toch liever de waarheid (we hebben op dit moment een tekort aan mondkapjes). En die grote waarheden aan het begin die niet bleken te kloppen (virus is niet zo besmettelijk bladiebla). Het komt altijd uit. Al die leugens; het komt al-tijd uit. En dan ben je dus al een kabinet dat voor een groot deel bestaat uit onbetrouwbaar volk.

Lekker gewerkt. En Rutte moet weg (maar dit terzijde).

Duwbak_Linda | 22-12-21 | 11:25 | 1

En ik acht deze onbetrouwbare regering (ook gij, WA) rechtstreeks verantwoordelijk voor de tsunami aan complotdenkers in deze mooie landje.
Echt, lekker gewerkt.

Duwbak_Linda | 22-12-21 | 11:34

Maar het bluffen is toch nog steeds gaande? Nog steeds geen uitgebreid programma of advies voor luchtkwaliteit gebouwen, CO2-meting, vitamine D, sport, beweging, contact en andere immuunversterkers die allemaal korte en langere termijn goede deeloplossingen zijn en gedragen door breder wetenschap (en belangrijker: geen keerzijde, draagt sowieso bij aan gezondheid ook al zou het geen covidkiller zijn). Gratis geld zeg maar!

Dus ook al zou je als overheid onzeker zijn over "De" oplossing, voorbij gaan aan nobrainers is gewoon een kwestie van er niet helemaal bij zijn. En dus inderdaad paniek om eigen positie en politiek. Niet omdat er mensen stierven.

GeenAccount | 22-12-21 | 11:19

Ik word bijna misselijk van al dat goedpraten van door deze Gerritsen van de organisatorische puinhopen bij VWS. Niks een 'ongetemd probleem', niks een 'wicked problem'. Een probleem, ja dat wel maar niet al te groot. Er is kennis genoeg over pandemieën en kwaadaardige virussen. De huidige Lockdown maatregelen zijn daar een voorbeeld van. Overbodig namelijk. Omikron zal zich snel verspreiden, brede resistentie teweeg brengen, veel minder ziekenhuisbedden eisen dan de Delta en relatief snel weer afnemen. Over een maand zal ik dit teruglezen en kijken of ik de baas bij VWS had moeten zijn.

Verder is het ook goed om te leren van Japan waar sinds augustus Ivermectine wordt toegepast waardoor sensationele grafieken ontstaan: www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kokunaino...

Peter-Rissing | 22-12-21 | 11:19


De illusie van beheersbaarheid, dat is inderdaad wat het al twee jaar is. Maak het volk enerzijds doodsbang en hang vervolgens de redder in nood uit. Zo blijven de meesten slaafs aan de buis gekluisterd als persco honderdachtentachtig opgevoerd wordt.

Wat HdJ betreft, zonder motie van wantrouwen aan je broek tel je als Rutteaanse minister helemaal niet mee. Maar goed, het is nog niet te laat om die alsnog in te dienen.

Thuinman | 22-12-21 | 11:16

Om het vertrouwen in de overheid te herstellen denk ik dat het goed is wanneer ALLE "topambtenaren" en 90% van de "beleidsambtenaren" oneervol wordt ontslagen, met verlies van alle pensioenrechten.
Het probleem zit gedeeltelijk bij de politiek, maar vooral in de ambtenarij.

discriminazie | 22-12-21 | 11:13 | 3

En dan ?

johnyl | 22-12-21 | 11:20

@johnyl | 22-12-21 | 11:20: Sorry voor het late antwoord. Wat dan?
Wat betreft "beleidsambtenaren": meer bevoegdheden naar de werkvloer. Dan heb je die beleidsambtenaren niet meer nodig,
Wat betreft "topambtenaren": die zijn er alleen maar om wanbeleid te maskeren. De meeste organisaties functioneren uitstekend wanneer de leiding er niet (meer) is. En ook hier weer: bevoegdheden naar de lagere echelons.
Het grote probleem van de afgelopen decennia is dat bevoegdheden naar een hoger echelon zijn gegaan terwijl de verantwoordelijkheden naar een lager echelon doorgedrukt werden.
Dus Amsterdamsko: geen stoerdoenerij, gewoon ervaring.

discriminazie | 22-12-21 | 19:09

Wat? Krijgen we deze week weer een motie van wantrouwen?

Petrus Poortwachter | 22-12-21 | 11:10

Gemiste kans, maar ja dat krijg je van incompetente mensen. Juist het zeggen wij weten het niet creëert saamhorigheid onder de bevolking, immer zij weten het ook niet. Kloof tussen burger en vooral vv, 66 en ca (de de verdienen ze niet) is enorm groot, vele mensen waaronder ik zal nooit meer in hun leven een stem geven aan een van deze partijen.

zhirek | 22-12-21 | 11:07

Indekken, geen verantwoordelijkheid willen nemen, maar wel volledig op het orgel en dan ook nog aangeven bereid te zijn te liegen wanneer de enquete niet bevalt.
Ja, dit is een top ambtenaar.

Vooral blijven doorgaan op deze weg. Dat schept vertrouwen. Gadver.

IndoorexpaT | 22-12-21 | 11:06

Is dit dezelfde rokkenjagende toenmalige gemeentesecretaris Erik Gerritsen van de gemeente Amsterdam? Ik moet hier wel om gniffelen.

Amsterdamsko | 22-12-21 | 11:06 | 1

Ik ook. Ik meen dat de man destijds, zo'n twintig jaar geleden, en flagrant délit is betrapt met een hoge (vrouwelijke) ambtenaar van Financiën. Kort na dit voorval verdween hij van het Amsterdamse toneel.

Rosaturbinata | 22-12-21 | 11:31

Het probleem is, en dat begrijpen deze nitwits gewoon niet, is dat het tijdens een crisis helemaal niet erg is om te zeggen dat je het niet weet. Wat iedere militaire officier weet: het battleplan kan na vijf minuten door de shredder. Maar dat Rutte niks met Defensie heeft, dat is inmiddels overduidelijk.

konjodebonjo | 22-12-21 | 11:04 | 3

Dus een militair commandant zegt vlak voor een operatie tegen zijn manschappen: "Tsja, jongens ik weet het ook even niet" Ik heb toch een heel ander beeld bij Defensie.

johnyl | 22-12-21 | 11:07

@johnyl | 22-12-21 | 11:07: Hoe vaak laat jij je een operatie in sturen door een commandant die het meermaals bij het verkeerde eind heeft gehad en te beroerd is toe te geven dat hij er naast zat? En er vervolgens op blijft hameren dat iedereen zich aan zijn plan moet houden want dat is de enige manier om de missie te halen.

Thuinman | 22-12-21 | 11:31

@johnyl | 22-12-21 | 11:07: Nee, zo werkt het niet. We werken volgens het plan, en we proberen te allen tijde, bij ongewijzigd bericht, het plan te herstellen. Maar dat het plan stuk gaat in de eerste vijf minuten, staat min of meer vast. Dat is het wezen van een crisis.

konjodebonjo | 22-12-21 | 13:12
-weggejorist-
hagelkruis | 22-12-21 | 11:03

Iedereen die een leidinggevende functie heeft (gehad), weet dat volledige transparantie een sprookje is. Net als inspraak of ondernemingsraden is het niet meer dan een zoethoudertje, een van de pijlen op uw managementboog. Waarom zouden we verbaasd zijn dat het bij de overheid anders werkt?

Joris Beltsin | 22-12-21 | 11:00 | 3

Sssttt.. niet van die verstandige opmerkingen maken. U ondermijnt de ophef!

Amsterdamsko | 22-12-21 | 11:07

@Amsterdamsko | 22-12-21 | 11:07: Het grootste probleem is dat mensen het gedrag goedpraten. Het verschil zit hem erin dat je als burger geen verweer hebt tegen een overheid. De leugens waren bekend, werden keer op keer benoemd en mensen bleven excuses verzinnen voor de Jonge en Rutte.

Rechts door zee | 22-12-21 | 11:21

@Rechts door zee | 22-12-21 | 11:21:
Heeft u het artikel gelezen? Ik denk van niet...

Amsterdamsko | 22-12-21 | 11:56

De onkunde van Hugo wordt natuurlijk uitvergroot, maar vergeet niet dat er op het moment van uitbraak, geen draaiboek Covid 19 klaar lag. Wat je Hugo kwalijk kunt nemen is dat hij van ons, een stelletje proefkonijnen maakt en ook dat de vaccins, zoals Jansen, Pfizer en Astra Zeneca niet getest zijn op werking, bijwerking op lange termijn. Onder normale omstandigheden zouden de vaccins 2 jaar getest worden, voordat ze op de markt zouden komen. Maar onder druk wordt alles vloeibaar. Op naar het volgende proefje... de Boostervaccin.

Karel Kruizenruiker | 22-12-21 | 11:00 | 5

@Drek van Dilderen | 22-12-21 | 11:30: ze waren niet op de markt omdat de proeven niet goed verliepen, veel dode proefdieren enzo.. maar inderdaad, nieuw is de techniek niet. Uitgebreid getest echter ook niet..

VolleBak | 22-12-21 | 12:23

@Drek van Dilderen | Dat er al 20 jaar met mRNA vaccins wordt getest, is wat overdreven gesteld. Maar inderdaad, de techniek is in die zin niet nieuw. Alleen nog nooit toegepast, omdat geen enkele test succesvol verliep in al die tijd. Ook nu was de techniek nog niet klaar voor gebruik op mensen, laat staan zo'n beetje de gehele mensheid. Volgens sommige deskundigen in elk geval. Gelukkig werden die gecensureerd, anders hadden we nu de 'booster' en alle toekomstige prikken ermee niet gehad.

Ramsesz | 22-12-21 | 12:53

@VolleBak | 22-12-21 | 12:23: veel dode proefdieren is onzin. Uit alle fase 1 en 2 testen die tot dan toe gedaan werden, bleek dat het veilig is, alleen de effectiviteit (tegen o.a. kanker etc) was niet zo hoog. Dat zien we nu ook bij de corona vaccins. Als je op de site van de FDA zoekt, zijn er voldoende partijen die er al veel langer aan werkten. Los daarvan: we hebben nu straks eindelijk een 'gewoon' vaccin. Op basis van een dood stukje virus. Ben benieuwd waar de wappers dan weer mee aankomen om het toch maar niet te hoeven nemen. Wist je trouwens dat je van te veel water ook dood kan gaan?

Drek van Dilderen | 22-12-21 | 14:47
▼ 2 antwoorden verborgen

Tsja... krijgen de wappies toch gelijk. (alweer)

Maar zeg er niks van, anders ben je een wappie.

Misschien moeten we de term "wappie" even scherpstellen: het is een woord voor mensen die écht gek zijn. Niet voor mensen met een gezond wantrouwen en kritische vragen, wiens mening ongewenst is en waardoor dan ineens die mensen zélf ongewensd worden.

Gladiator Fap | 22-12-21 | 10:59 | 2

En waarom vertrouw jij overheden en farmaceutische bedrijven met jarenlange geschiedenis van onkunde en corruptie niet blind?!

Je bent zeker zo'n wappie hè! /s

Rechts door zee | 22-12-21 | 11:24

@Rechts door zee | 22-12-21 | 11:24:
Vreemd genoeg waren het juist lieden die links door zee gingen die big pharma, big corporate en big government niet vertrouwde (althans zij wilden wel big government maar op marxistische leest).

Nu is de (s)linksmensch 180 graden gedraaid. En heulen en juichen ze met big pharma, big corporate en big government. What changed?

Graaf_van_Hogendorp | 22-12-21 | 11:47

@Ronaldo
Het vrolijke sarcasme spat er weer af. Dat is goed, want anders zou er wel eens een revolutie kunnen uitbreken in Nederland. Maar wat GeenStijl nu weer onthult, zal u verbazen. Wilt u meer of minder eerlijkheid van onze regering? Oeps stomme vraag van mij. Het plebs heeft immers niks te willen.

Nivelleermarionet | 22-12-21 | 10:54 | 1

U doet u zelf tekort om uzelf een pleb(ejer) te noemen.

johnyl | 22-12-21 | 11:09

Maar dit is toch dezelfde overheid als van de toeslagenaffaire? Van de migratiecrisis? Van de wooncrisis? Van de uitverkoop aan de EU? En zo verder? Waarom zou je ze in deze crisis dan wel vertrouwen?

Vandeanderekant | 22-12-21 | 10:51 | 3

Als je weet waar hun eigen belangen liggen, kun je volledig van ze opaan. Dat is de sleutel.

funda | 22-12-21 | 10:55

En van de stikstof crisis, die trouwens nergens anders in Europa is.
Wij wisten van begin af aan dat we keihard voorgelogen werden.

Hebbiehemookweer | 22-12-21 | 10:55

Exact

tjongerschans | 22-12-21 | 11:02

Klinkt eerlijk gezegd als iemand die zich voorbereid om afgerekend te worden en zich indekt met een wel bekende smoes van onze oosterburen: "wir haben es nicht gewusst".:

"Gerritsen is namelijk gepromoveerd in precies het soort probleem waar we nu al bijna twee jaar mee zitten. De pandemie, zegt Gerritsen, is een voorbeeld van een ‘ongetemd probleem’.

Kortom: een ongetemd probleem is nauwelijks te bestrijden. En daaruit volgt iets anders, zegt Gerritsen: je kunt de beheersing van zo’n crisis niet simpelweg beoordelen op het resultaat.

Als het een enquête wordt waar het draait om leren, en niet om afrekenen, dan doet hij het eerste. ‘Maar om eerlijk te zijn heb ik daar weinig vertrouwen in."

Graaf_van_Hogendorp | 22-12-21 | 10:49

De ethische vraag is of het voor een overheid geoorloofd is om glashard te liegen als het belang is grote maatschappelijke onrust voorkomen. Velen horen liever een geruststellend leugen dan de ongemakkelijke waarheid. Het ventileren van dat laatste kon het probleem wel eens verergeren. D.w.z. op de korte termijn want de waarheid komt uiteindelijk altijd boven en dan is er nog meer schade aangericht. De grens naar Machiavellistisch liegen, als bestuurder je eigen hachje te redden, is bovendien moeilijk te trekken.

Joris Beltsin | 22-12-21 | 10:47 | 5

@funda | 22-12-21 | 10:57:
Dat klinkt ook niet al te best.
Wij/ze flikkerden het nucleaire afval gewoon de Noordzee in. Waar opeetvis in rondzwemt en algen voor zuurstof zorgen. Dat is gewoon dom en de generatie van nu opzadel je op met dure ellende.
Ze noemen dat 'zeeberging'. Dan klinkt het minder eng.

Of ze kitten een lekkende Russische onderzeeër met nucleaire torpedo's en reactor dicht met kit die een jaartje of 30 meegaat. Zien we dan wel weer.

AdvocatusDiaboli | 22-12-21 | 11:12

Interessante vraag. Zelfs als de korte termijn gevolgen beter (minder slecht) zijn denk ik dat de waarheid toch beter is. Probleem is dat anders het vertrouwen in de overheid verdwijnt en dan ben je verder van huis. In de overheid worden ook dingen goed gedaan, maar die raken dan ondergesneeuwd door de gevolgen van leugens. Andersom kun je ook niet iedere vorm van kritiek wegstrijken onder het mom van "wappie", want dan ga je (bewust!) volledig de vraag uit de weg of die kritiek misschien terecht is. Samengevat denk ik dat hier en daar een halve leugen (bepaalde details weglaten, bijvoorbeeld) gewoon nodig is om alles in het gareel te houden, mits goede bedoelingen: het belang van de burger móet ten allen tijden gediend zijn, óók -of zelfs júist- door de leugens. Op het moment dat het liegen gemotiveerd wordt door eigenbelang, opportunisme, (totalitaire) machtsgeilheid of gewoon pure desinteresse krijg je echter een situatie die onhoudbaar en onverdedigbaar is. De indruk van de huidige politiek is dat we naar de laatste motivaties neigen (toeslagenaffären, COVID politiek, Eurobonds, Griekenland, inlegvelletjes, onderste stenen, Lissabon/Maastricht, Stikstof, etc etc, de lijst is oneindig lang) en dat is geen goed teken. De verdeeldheid onder de bevolking, gevoed door identiteitspolitiek en het dulden of zelfs uitvoeren van fascistisch- en racistisch "woke" beleid, zorgt ervoor dat de reactie (frustratie en woede) zich van de éne burger op de andere richt, in plaats van op de plaats waar die kritiek thuis hoort: Den Haag. Het klassieke "verdeel en heers" verhaal dus. Zodra de roep om tribunalen ontstaat slaat de verdeeldheid toe met een voorhamer: "grote woorden", "weet je wie er ook...", "wappie", etc. Welnu, misschien is het woord "tribunaal" een beetje onpassend, maar is de kern achter de opmerking wel helemaal onterecht? Het betekent namelijk een soort van "afrekening", en dat is normaliter deel van een democratisch bestel: volksvertegenwoordigers worden afgerekend op hun beleid en prestaties. Tegenwoordig schijnt dat echter alleen nog maar op papier te bestaan, want na wanbeleid volgt geen afrekening, mannetjes en vrouwtjes blijven gewoon zitten (op een uitzondering na), moeilijke vragen in motie-debatten worden met woordenkunsten (drie keer vragen ontwijken en de vraagsteller mag weer gaan zitten) en het volk kan de vinketering krijgen. Kortom: macht zonder verantwoording dus. En dat lijdt tot corruptie. Altijd. Er móet een frisse wind komen, maar dat gaat niet gebeuren als de bevolking zélf zo verdeeld is, dat de heren politici in de regering kan doen en laten wat ze willen. Kartel, riep daar iemand? Dan ben je dus een "wappie". Juist ja. De NL politiek is chronisch ziek en de vaccinatie (democratie) en booster (bindend referendum) zijn niet effectief.

Gladiator Fap | 22-12-21 | 11:20

@AdvocatusDiaboli | 22-12-21 | 11:12: De Duitsers kwamen met het probleem te zitten dat de ge dumpte vaten gingen lekken, en ze toen voor astronomische bedragen het kernafval uit instabiele grond moesten gaan graven.
Hollandse zuinigheid, zou men bijna zeggen. Maar ze hebben geleerd.

funda | 22-12-21 | 12:09
▼ 2 antwoorden verborgen

op werkniveau is het pikmeer arrest, op kabinetsniveau kan je keihard liegen, weglachen, functie elders voorstellen voor luis in de pels , wob verzoeken frustreren door weg te lakken dat in combinatie met Peter Principle zorgt voor bananenrepubliek Rutte I tm IV

HetOorAakel | 22-12-21 | 10:47 | 1

Je bedoeld al vanaf Balkenende 1 t/m Rutte IV want op 1 kabinet na waren dat CDA, VVD en D66 en nog steeds !
Maar daar heeft de gemiddelde kiezer natuurlijk geen herinnering aan met dat vreselijke korte geheugen...

authentic | 22-12-21 | 12:31

De schade door gezichtsverlies voor de overheid zou natuurlijk vele malen groter zijn, dan de schade voor het gewone volk als gevolg van dat bluffen en overtoepen... Volkomen begrijpelijk dus.

Lood om oud ijzer | 22-12-21 | 10:46

Tja dan is het wachten met Erik Gerritsen, over een paar jaar gaat hij op pensioen. Dan komt het volgende verhaal over de wooncorporatie, hoe de corruptie daar hoogtij viert. Sociale woningen voor een habbekrats aan beleggers verkocht worden tegen smeergeld. Hoe nieuwe woningen onder de hand bij de wooncorporatie met veel smeergeld voor de officiële verkoop al gereserveerd blijken te zijn. Hoe bouwfirma's met veel smeergeld steeds maar weer te dure woningen kunnen maken enz enz. Hij zal dan ook wel schrijven uit zijn optrekje in Dubai dat het niet anders kon.

jan huppeldepup | 22-12-21 | 10:46

Potverdikkie, waarom moet ik aan Toefta denken?

Pinocchio | 22-12-21 | 10:46

Het RIVM, onderdeel van VWS, komt een jaar te laat tot de conclusie dat verspreiding van covid door aerosolen gebeurt, en dat er dus geventileerd moet worden. Vorige winter, ja hoor, hou het maar potdicht, maar hou wel anderhalve meter afstand. En was je handen stuk. Dat blijkt niks tegen covid te doen, maar het RIVM nam het zekere voor het onzekere. Behalve in het geval van verspreiding door aerosolen. Daar lag de prioriteit bij de prestigestrijd met de Hond.

Rest In Privacy | 22-12-21 | 10:46 | 3

Het is niet normaal dat een pandemie bestreden wordt door alleen het kabinet, maar niet met het gehele Parlement? Dan krijg je dus dat. Andere geluiden *****en is vragen om problemen. In dit geval adviserende geluiden van een ander politieke wind.

Adriel | 22-12-21 | 10:49

Verschrikkelijk, al die oude mensen in verpleeghuizen die niet even naar buiten mochten om een frisse neus te halen , bij het mooiste weer van de wereld. Zelfs in de tuin zitten mocht niet. Hoeveel mensen zijn er niet in absolute eenzaamheid gestorven opgesloten op hun kamertje, met de ramen potdicht. Misdadig, niks anders dan misdadig.

Crankhead | 22-12-21 | 11:12

@Crankhead | 22-12-21 | 11:12: Het misdadige eraan is dat "ze" het wisten, maar het kon "ze" gewoon niet schelen: de politieke belangen waren groter. En maar lachen voor de camera. En maar belangrijk doen...

Gladiator Fap | 22-12-21 | 11:22

Zelfs met 0% kennis kan ik 100% dom reageren.

de euro middenweg | 22-12-21 | 10:45

Verkoop de bv Nederland aan Deutschland Gmbh...

F. von Zeikhoven | 22-12-21 | 10:45 | 1

Al in de jaren '70 gebeurt. We zijn inmiddels verpatst aan de laagste bieder in Brussel.

Graaf_van_Hogendorp | 22-12-21 | 10:49

En iedereen maar afgeven op de wappies, maar ergens hebben ze gelijk in hun wantrouwen naar de overheid.

ReyNemaattori | 22-12-21 | 10:43 | 4

'Ze' beweren van alles, maar meestal nogal op een ongefundeerde manier, niet gehinderd door kennis.
Kunnen ze best af en toe gelijk in iets hebben. Maar ook heel vaak niet.

AdvocatusDiaboli | 22-12-21 | 11:16

Wappie is een scheldwoord zonder (originele) betekenis geworden. Net als "racist". Gedoeld wordt natuurlijk op gekken. Idioten die geloven dat de aarde plat is en geregeerd wordt door reptielmensen. Probleem is dat iedereen met een kritische vraag of een ongewenste mening direkt met die idioten gelijkgesteld wordt. Dan heb je ineens een heleboel wappies! Op het moment dat je zegt dat "wappies" soms wel gelijk hebben draai je bewust de boel om en speel je alleen maar op de persoon en niet op de inhoud. Probleem is dat de mens zélf tot idioot wordt verklaard en niet de mening die hij/zij uit. Identiteitspolitiek dus. Zeg je één ding dat iemand niet bevalt, dan is niet die mening "fout", nee, JIJ bent fout! En daarmee alles dat je verder nog te zeggen hebt, want de mening van een wappie telt niet. En zo werken dus de grondbeginselen van de woke cultuur, die eigenlijk gewoon good-old fascisme is: mensen worden afgerekend naar de groep waartoe zij arbitrair behoren en niet op hun individuele persoonlijkheid en kwaliteit van hun inbreng. Welkom in 2021. Zum kotzen.

Gladiator Fap | 22-12-21 | 11:29
▼ 1 antwoord verborgen

Het is daar in het Haagsche allemaal ons kent ons. De macht die geen tegenmacht meer duldt. Top ambtenaren die zeggen dat Rutte en co topprestaties leveren en wij hun daarvoor eigenlijk op onze knieën voor zouden moeten dankzeggen. Rutte en co die zijn hielen likkende ambtenaren, waarvan er zijn die willens en wetens opdrachten geven burgers helemaal de vernieling in te werken, uit de wind houdt. Een drama-komedie wil ik dat niet noemen, het is een intriest treurspel dat van geen wijken wil weten.

Vuurspuger | 22-12-21 | 10:40

@Terra | 22-12-2021 | 10:35 |
"In een ideale wereld zou je de feiten toch gewoon moeten presenteren zoals ze zijn en niet zoals je ze zou willen hebben."

In de ideale wereld van onze politici is alles maakbaar, feitelijkheden zijn alleen maar ballast.

normanius | 22-12-21 | 10:39 | 1

In een ideale wereld wel, in een neoliberale wereld ben je vooral aan het wegkijken, idealiseren, bezi met beeldvorming of de toon en de wereld te maken naar je ideologie.

ReyNemaattori | 22-12-21 | 10:46

"Wat je wint in tempo, verlies je aan vaccinatiebereidheid."

Boute bewering.

Ben-Bataaf | 22-12-21 | 10:37 | 1

Stierenpoep is heel goedkoop geworden vanwege de grote vraag vanuit het topmanagement.

funda | 22-12-21 | 10:39

Het ministerie van Hugeaux in het zadel houden, raar dat dat überhaupt een onderdeel uitmaakt van de besluitvorming binnen een ministerie. In een ideale wereld zou je de feiten toch gewoon moeten presenteren zoals ze zijn en niet zoals je ze zou willen hebben. Je kan het bluffen noemen, maar uiteindelijk is het gewoon de kamer voorliegen.

Terra | 22-12-21 | 10:35 | 5

@funda | 22-12-21 | 10:42:
Door te gaan bluffen ontneem je de kamer de kans om mee te denken over problemen. Uiteraard zijn er altijd kamerleden die bloed willen zien, maar die zijn over het algemeen in de minderheid. "We weten het niet omdat de situatie heel dynamisch is en we houden jullie op de hoogte zodra er iets verandert" is ook gewoon een antwoord op een hoop vragen.

Terra | 22-12-21 | 11:13

@Terra | 22-12-21 | 11:13: Kamerleden zouden om te beginnen over voldoende kritisch vermogen en vrijheid moeten beschikken om niet te gaan staan wachten op hapklare brokken waarheid vanuit de hoek van diegene die ze zouden moeten controleren.
Wat mij betreft is er een handvol goede kamerleden die best meer mogen verdienen, de rest (95%) zou morgen ontslagen mogen worden.

funda | 22-12-21 | 12:25

@funda | 22-12-21 | 12:25:
Het contact met de uitvoering gaat altijd via de minister. We hadden ooit minister Kok die de regel heeft ingevoerd dat kamerleden niet direct informatie mogen opvragen bij ambtenaren, dat contact moet volgens de regels altijd via de verantwoordelijke minister. Wat je zegt klinkt goed, maar als politici uit de TK geen andere manier hebben om niet-gekleurde informatie te krijgen wordt die controle taak ook een beetje lastig, informatie komt van de verantwoordelijk minister of van een journalist die een scoop heeft. Dan sta je dus als TK met twee punten achter nog voordat je begint.

Terra | 22-12-21 | 13:30
▼ 2 antwoorden verborgen

Het interview gelezen hebbende: hij weet zich wel in te dekken natuurlijk, maar iets anders zou je van een sg ook niet mogen verwachten. Hij valt Hugo aan maar verdedigt hem ook. Waar de lezer geen antwoord op krijgt is of VWS van de fouten leert. Nou, duidelijk niet. We zijn immers overal structureel te laat mee. Deze hele boostercampagne is ook weer een herhaling van de vorige winter, toen NL achteraan stond bij de eerste prikken.

goedverstaander | 22-12-21 | 10:34

Toen de eerste vaccins in Nederland kwamen hebben die eerst wekenlang in de koeling gelegen. De GGD's stonden klaar om te prikken. Maar VWS ging pas nadenken toen de vaccins in Nederland aankwamen. En nu met de boosters, weer te laat.

Rest In Privacy | 22-12-21 | 10:32 | 2

Aan de andere kant hebben we wel een 'volledige' lockdown, dus dat is weer iets 'positiefs'.

Adriel | 22-12-21 | 10:41

@VoltaireJohn | 22-12-21 | 10:41: Nou, ik loop starks even langs Appie voor wat kadootjes, dus als dit een volledige lockdown is, sta ik 'volledig' achter de Nederlandse politiek. )

funda | 22-12-21 | 10:44

Ach laten we gewoon naar de cijfertjes kijken. Het land staat er prima voor economisch gezien, we doen het qua doden niet veel slechter dan vergelijkbare landen. achteraf is het makkelijk lullen, maar als we nu eens rustig om ons heen kijken doen we het allemaal prima.

Drek van Dilderen | 22-12-21 | 10:27 | 17

@funda | 22-12-21 | 11:02: tja als de enige reactie is "dat zijn leugens" omdat je het er niet mee eens bent, dan houdt het inderdaad een beetje op. Ik snap dat als je in een bubbel zit met veel mensen die hun baan verliezen, het moeilijk hebben, dat het dan lijkt dat het hele land kapot is, maar probeer naar het grote geheel te blijven kijken. De cijfers geven echt iets anders aan. En je kan het een momentopname noemen, maar dat weet niemand. Een jaar geleden werd er ook allemaal drama voorspeld en ondanks de lockdowns staan we er prima voor.

Drek van Dilderen | 22-12-21 | 11:11

@Drek van Dilderen | 22-12-21 | 11:11: Noem sinds 2008 50 miljard per week bijprinten maar een gezonde economie. Ja in Italië misschien.

Vanilla | 22-12-21 | 12:44

@Drek van Dilderen | 22-12-21 | 11:11: Moeilijk te verteren wellicht, maar het heeft er alle schijn van dat hij gelijk heeft.

JohanF | 22-12-21 | 15:07
▼ 14 antwoorden verborgen

Nou, die "illusie van beheersing" hebben we nooit gehad. Dat beeld is na het eerste leugentje over de mondkapjes al ten grave gedragen.

Sowieso nogal een zwaktebod om alweer zo te hameren op al die onzekerheden die er waren. "Je kunt de beheersing van zo’n crisis niet simpelweg beoordelen op het resultaat. Wat je moet doen, is kijken of de mensen op dat moment, met de kennis die ze toen hadden, het maximale hebben gedaan". En dat is precies wat we hier altijd gedaan hebben. Bewindspersonen niet afrekenen op zaken die ze niet hadden kunnen voorspellen, maar juist op de zaken waar de kennis wél voorhanden was. Dat, en het eeuwige gelieg. Uit dit interview blijkt vooral dat Hugo binnen zijn departement net zo goed functioneerde als daarbuiten: te veel beloven, en te weinig doen op het moment dat duidelijk is wat er gedaan moet worden.

Muxje | 22-12-21 | 10:26

Als zelfs hoofdredacteuren van kranten zeggen niet van de kabinetslijn af te wijken om onrust te voorkomen. Kranten zijn er om kritisch te zijn en niet om het volk in slaap te sussen.

Wattman | 22-12-21 | 10:23 | 1

"Als de angst in de samenleving groot is, vind het van belang dat we proberen het eens te worden en niet tegenstellingen uit te vergroten. [...] Ik denk dat het verstandig is om als land één lijn te trekken, om die lijn te steunen [...] en die lijn is vrij goed onderbouwd hè, een heel instituut zit daar achter.

Pieter Klok"

Wattman | 22-12-21 | 10:30

Het klopt niet klopte dus.

Piet Karbiet | 22-12-21 | 10:23 | 3

Dat was een moelijke voor mij.

shimanski | 22-12-21 | 10:29

Maar wel een goede

shimanski | 22-12-21 | 10:29

Zwerende vinger?!

KlaagGraag | 22-12-21 | 11:08

Bluffende ambtenaren. Weer eens iets nieuws. En prima mee weg te komen bij een parlementaire enquete: sorry we waren aan het bluffen.

herstelkous | 22-12-21 | 10:23 | 1

Iets nieuws?

funda | 22-12-21 | 10:27

Gelukkig zijn de schaapjes dit snel weer vergeten en stemmen zij, zoals altijd, weer netjes op een partij uit het partijkartel. Dit gaat gewoon nooit meer veranderen vrees ik.

Toede_Le_Dokie | 22-12-21 | 10:22 | 3

Ja want? er is een alternatief dan? 3/4 van de partijen in de kamer hebben amper een landelijk beleid plan.

ikdenkwat | 22-12-21 | 10:24

@ikdenkwat | 22-12-21 | 10:24:
Ik bezig de stelling dat het alternatief minder slecht is dan een partij uit het partijkartel.

Toede_Le_Dokie | 22-12-21 | 10:32

@ikdenkwat | 22-12-21 | 10:24: partijen zijn in wezen dus 'illusionisten'? Kan ik me op zich wel in vinden.

nobodiesunmighty | 22-12-21 | 10:38

Wat een lul die Erik Gerritsen ! Heeft zijn baantje als bestuursvoorzitter van de woningcorporatie Ymere in Amsterdam binnengeharkt en gaar nu lekker natrappen met wel heel erg domme opmerkingen.
Hij redeneert: "we hadden moeten zeggen dat we het ook niet weten" ja en dan sukkel, dan doen we dus maar helemaal niks ?
Ook de opmerking over mondkapjes en bron- en contactonderzoek, dat "zij het ook niet weten" suggereert een overheid die de burger vertelt om het zelf maar uit te zoeken.
Ben blij dat die grijze kantoormuis geen minister-president is, klinkt als het toppunt van besluiteloosheid. Als hij een beetje lef in z'n donder had gehad, was hij hier mee gekomen toen hij nog op het ministerie zat, maar dat zou zijn nieuwe baantje bij de woningcorporatie in gevaar hebben gebracht natuurlijk. Nee, aan dit soort figuren hebben we helemaal niks.

johnyl | 22-12-21 | 10:21 | 5

U leest toch echt wat u wilt lezen en moet op de man spelen om dit heerschap in diskrediet te brengen. Volgens mij zegt hij zinnige dingen, en is opener en eerlijker dan ons kabinet ooit is geweest. Ook het inkijkje rondom de motie van wantrouwen verklaart een hoop. Dat u er een negatieve draai aan geeft lijkt meer te zeggen over uw eigen intenties.

amateurrr | 22-12-21 | 10:51

Helemaal mee eens. Geen idee wat Gerritsen hiermee beoogt. Zich indekken tegen ondervragers van de parlementaire enquêtecommissie?
Overigens: zijn verhaal over de 5 en 50%. Wat is dat voor gemiereneuk. Een verstandig mens snapt dat het gaat om de essentie. Dat je op dat moment maar weinig weet over het virus en toch ingrijpende beslissingen moet nemen. Alleen domme mensen gaan er vanuit dat exact 50% van de kennis bedoeld werd.

Amsterdamsko | 22-12-21 | 10:57

Ah,de ad hominem, altijd een fijne plek om naar toe te gaan als je geen argumenten meer hebt..

VolleBak | 22-12-21 | 12:18
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik deel alle getallen van Hugo door 10. Of vermenigvuldiging met 10. Ligt eraan.

Rest In Privacy | 22-12-21 | 10:18 | 1

Vermadelijk model, ik steun u.

nobodiesunmighty | 22-12-21 | 10:38

Dat zei Wiebes al "Perspectief? Ach, iedereen wil perspectief" op een toon van "wat zeur je nou lul?" waarna hij bij de camera wegliep.

Dezenaamhier | 22-12-21 | 10:18

Interessant stukje dit over de app:
'Het klonk logisch. In Singapore en Taiwan leek het te werken. De innovatiemensen en juristen op het ministerie waren er al vroeg mee bezig. Die geluiden bereikten Hugo de Jonge – blijkbaar. Want tot ieders verbazing deelde De Jonge op 7 april tijdens een persconferentie mee dat die app er ging komen. Gerritsen over zijn minister: ‘Hij verraste ons zo nu en dan. Dan ging het enthousiasme met hem op de loop.’

En tegelijkertijd, zegt Gerritsen, is dit soort uitspraken bewust gedrag van De Jonge. Met ambitieuze doelstellingen haalde hij het uiterste uit zijn ministerie. Gerritsen zei De Jonge eens dat hij daar wat voorzichtiger mee moest zijn – het personeel liep op het tandvlees. ‘Maar dan flikten we het wel, waardoor hij zei: “Zie je wel dat ik het gewoon kan vragen aan jullie.”’

Gerritsen onderscheidt twee typen leiders: de John F. Kennedy’s en de Rudy Giuliani’s. Kennedy zei in 1962 dat de VS binnen tien jaar een man op de maan zouden zetten, en concentreerde daarmee een boel talent, tijd en geld naar dat doel – dat binnen zeven jaar werd gehaald.'

Hij is nu ook een boel talent, tijd en geld naar een bepaald doel aan het concentreren. Hopelijk ook ditmaal weer voor niks.

grietmetgroenefiets | 22-12-21 | 10:17 | 1

Veel van de doelstelling van de Jonge waren vooral "ambitieus" omdat hij veel te laat aan de slag ging. Alles gaat op het laatste moment bij hem, en ja, dan moet je hard lopen om nog op tijd te zijn.

Die app is trouwens een van de dingen die wel goed zijn gegaan. Met de kennis van toen was het geen verkeerde keuze om die te laten ontwikkelen, en het is ook redelijk op tijd gelukt. Alleen de communicatie was bagger, waarmee veel van het vertrouwen van de bevolking over zaken als privacy werd verspeeld. Dat, samen met het gebrek aan contactonderzoek en adequaat testen, maakte de app kansloos.

Muxje | 22-12-21 | 10:33

Is die Erik Gerritsen van het Cda? Dan liegt hij

dathoujetoch | 22-12-21 | 10:17

Waarom trok Erik Gerritsen zijn mond destijds niet open? Bang dat hij niet kon doorrollen richtingen zijn volgende lucratieve baantje?

Hou toch op man... We zitten allemaal in deze shitzooi, maar Nederlanders weten het allemaal nóg erger te maken door hun recalcitrante kleutergedrag. Overal gaat de wereld weer open, maar hier hebben we huilebalkjes die zich eerder laten leiden door bullshit die ze op social media lezen, dan te luisteren naar medisch experts.

Ik snap wel dat ze Nederlanders in het buitenland willen weren.

el burro | 22-12-21 | 10:17 | 1

U heeft het verhaal dus niet gelezen. Eigenlijk zet u zichzelf best voor joker.

goedverstaander | 22-12-21 | 10:31

De geschiedenis herhaalt zich.
Waarom krijgt Omtzigt te laat zwartgelakte rapporten.
Belangen ergens. Die zichzelf blijkbaar goed weten te nestelen en beschermen.
En dan zijn soms die belangen niet in het belang van ons land.
En wat gebeurt er dan?
Niets.
Klokkenluiders worden ontslagen, uitzendkrachten kun je makkelijk dumpen als ze ergens iets van gaan vinden, geluiden over een angstcultuur negeer je of die mensen geef je een cursus omgaan met stress of voer je af.
En voordat het pleuris uitbreekt bonus cashen, wegwezen en jobhoppen.
Als dat echt zo werkt, mag de bezem er wel eens door, want hier heeft de samenleving niets aan zo. En verpleegkundigen en politiemensen die ook daarmee moeten werken al helemaal niet.

AdvocatusDiaboli | 22-12-21 | 10:16 | 1

Je kunt - sardonisch gezien - beter zeggen dat onze samenleving daar juist op draait.

funda | 22-12-21 | 10:18

Laat die motie van wantrouwen dan nu maar komen. Rutte weg, Rutte 4 weg. Nieuwe verkiezing. Kaag weg. Hugo de lul weg.

whitechocolateface | 22-12-21 | 10:15 | 2

Kaag en Hugo weg, alles opgelost. Op naar Jette 1.

funda | 22-12-21 | 10:20

Wie ooit anders geloofde is hopeloos naief.
Wie daarom nu iedere overheid wantrouwt (hoi wapperds) is dat in andere zin ook.
Uiteindelijk heeft Darwin altijd gelijk.

funda | 22-12-21 | 10:15 | 1

Precies daar helpt geen vaccin tegen. Integendeel, die vaccins stimuleren een ongezonde levensstijl en geven geen ruimte aan opbouw van natuurlijke immuniteit. Je kunt boosteren tot sintjuttemus, maar Darwin wacht rustig af.

president osama | 22-12-21 | 11:10

80% van de mensen hebben gewoon een leider nodig die ze aan het handje neemt en vertelt wat goed is. Als je tegen hen al je onzekerheden laat zien breekt de paniek uit. Volgens mij is dit een normale aanpak in een crisis. Wel jammer dat dit soort figuren nog even zijn 20 seconds of fame komt opeisen met zo'n interview nadat hij weg is. Mietje.

BobDobalina | 22-12-21 | 10:14 | 2

Dat is het ook. Maak van die 80% maar 99%. Zou toch mooi zijn als Rutte zegt tegen de mensen: "tja, wij weten het niet, ja, nou, geen idee, doe maar wat of zo, wat denkt u? Gebruik uw gezond verstand (sic.), toedeloe?
Zou zelfs kunnen werken, als ik dit zo lees. Ik denk dat het merendeel gewoon verder gaat met leven, zonder kapjes voor de mond.

nobodiesunmighty | 22-12-21 | 10:16

Eens!

Amsterdamsko | 22-12-21 | 11:26

De crisis wordt echt op zijn Nederlands behandeld. Te laat, te weinig, te veel gelul, niet durven doorpakken. Wat een opluchting dat de aanpak van de klimaatcrisis niet anders zal verlopen.

gestoptmetroken | 22-12-21 | 10:14 | 6

@funda | 22-12-21 | 11:04:
Ja, downies krijgen voorrang, maar Nederland loopt hopeloos achter bij de rest van Europa, bungelt in de buurt van Roemenië en Bulgarije.

gestoptmetroken | 22-12-21 | 12:20

@gestoptmetroken | 22-12-21 | 12:20: Leugens met beledigingen proberen te bedekken is de standaard modus operandi der wapperdjes. Dank voor de verduidelijking.

funda | 22-12-21 | 13:18
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik vraag mij wel eens af wat ik zou hebben gedaan als MP. Nou, ik weet het ook niet. Maar het maakt geen bal uit wat je doet. Want het is toch nooit goed. De Tweede Kamer is er om altijd kritisch te zijn. Niet om een aai over de bol te geven. Zelfde geldt voor de media. Heb nog nooit een journalist tijdens een persconferentie horen zeggen 'nee, ik heb geen vragen. U heeft het prima gedaan.' Als we op deze manier met politici blijven omgaan, is er straks niemand meer die het land nog wil besturen.

Leptob | 22-12-21 | 10:13

Ik vind het verhaal van Gerritsen veel hout snijden. Punt.

JBKiller | 22-12-21 | 10:12 | 5

Zak hooi die na loopt te trappen en nu zijn zakken vult als bestuursvoorzitter van de woningcorporatie Ymere in Amsterdam.

johnyl | 22-12-21 | 10:23

@van Oeffelen | 22-12-21 | 10:13: U heeft dat hele verhaal nog niet eens gelezen, qua tijd onmogelijk. Ik begrijp dat dat voor een alwetend persoon als uzelf niet nodig is.

goedverstaander | 22-12-21 | 10:30
▼ 2 antwoorden verborgen

Vertel eens wat nieuws! Dat was toch evident?

pibasso | 22-12-21 | 10:09

Ik ben steeds meer voorstander van 'the 'great reset' maar dan niet vanuit de WEF maar vanuit het weldenkende volk.

Kaas de Vies | 22-12-21 | 10:09 | 6

"een weldenkend volk".

nobodiesunmighty | 22-12-21 | 10:43

Hear hear.

Vanilla | 22-12-21 | 11:50
▼ 3 antwoorden verborgen

De rechters verantwoordelijk voor de toeslagenaffaire verdedigden zichzelf door te stellen dat ze bang waren dat hun vonnis in hoger beroep vernietigd zou worden. Nou nou poeh poeh, dat zou inderdaad zo ontzettend verschrikkelijk zijn dat je beter iemand die 70 euro teveel heeft gekregen 25.000 euro laat terugbetalen. Lafaards zijn het. Die ambtenaren van VWS redeneren hetzelfde, het gaat er niet om de goede beslissing te nemen maar om te voorkomen dat je daarna kritiek krijgt. Dan heb je dus totaal niet begrepen wat je taak is.

Frits de Vriez | 22-12-21 | 10:09 | 4

@van Oeffelen | 22-12-21 | 10:12: u is CdA'er? Dan klopt yw vertelseltje niet

dathoujetoch | 22-12-21 | 10:16

Dan heb je juist heel goed begrepen wat je taak is n.l. je bek houden over principalen. Zodra je uit de rij danst ben je gezien. De enige kneuzen zijn degenen die het echt voor het zeggen hebben. Het soort lieden die altijd (nog) minder begaafde personeelslieden naast/onder zich uitzoeken. Een zwakke leider werkt alleen maar met klunzen/papegaaien uit lijfsbehoud.

Waar-is-niets | 22-12-21 | 10:35

aha... dus rechters zijn bang....

nobodiesunmighty | 22-12-21 | 10:44
▼ 1 antwoord verborgen

Deze crisis legt perfect de staat van Nederland bloot. Er is totaal geen visie en leiderschap, ad-hoc managers.

Wattman | 22-12-21 | 10:08 | 6

Noem dan maar een met Nederland vergelijkbaar land waar de aanpak van corona structureel (!!) succesvol is. Één is voldoende.

Amsterdamsko | 22-12-21 | 11:30
▼ 3 antwoorden verborgen

Tja….
En dan nog guren?
Weer voor zes weken gejorist worden?
Neeehhhh.
De situatie in dit land lijkt me duidelijk.
Misschien wordt het voor anderen nog iets duidelijker, maar eerlijk gezegd denk ik dat er nog te veel VVD/CDA/D66 laafjes zijn.

J-van-de-Bontekoe | 22-12-21 | 10:08

Liegen en bedriegen het fake it till you make it 2.0

jeweettochniet | 22-12-21 | 10:07

Geen nieuws toch? Als je niet weet wat je doet als bestuurder moet je in ieder geval blijven uitstralen dat je alles onder controle hebt.

Wat zou er gebeurd zijn als William Wallace tegen zijn mannen had gezegd: “nou jongens, ik weet niet zeker of dit gaat lukken hoor.”

_pacman_ | 22-12-21 | 10:06 | 2

Dan had hij een motie van wantrouwen aan zijn rokje gehad.

Kowalski11 | 22-12-21 | 10:12

Vergelijk je nu een flapdrol in clownschoenen met de leider van een onafhankelijkheidsoorlog?

Kicksalot | 22-12-21 | 11:33

Beeldvoorming.

That's all.
Imaging.

Das ist alles.
Bildgebung.

Toetsenbordcomplex | 22-12-21 | 10:06 | 1

Toch niet vreemd? Hoeveel communicatiemedewerkers waren er afgelopen twee jaar bijgekomen? Die zijn druk aan het werk gegaan

Harry_Witkamp | 22-12-21 | 10:45

En bij de volgende verkiezingen stemmen alle kaboutertjes en kruideniers gewoon weer netjes VVD. Tot uw dienst!

blikjegrolsch | 22-12-21 | 10:05 | 5

@van Oeffelen | 22-12-21 | 10:06: Je kunt de zaak wel opschonen. Dat gebeurt in veel landen. In Nederland blijft de oude kliek decennialang zitten. Niet zelden worden er ambtenaren in het zonnetje gezet die 25 jaar lang met hetzelfde potlood hebben geschreven.

goedverstaander | 22-12-21 | 10:10

@van Oeffelen | 22-12-21 | 10:06: op zwitsalmanbetjes ook niet

dathoujetoch | 22-12-21 | 10:16
▼ 2 antwoorden verborgen

Wie zijn toch die mensen?

Lucifer | 22-12-21 | 10:05

Niet voor niets oud-baas, flapdrol. HdJ heeft veel met dit soort onprofessionele lui te maken (gehad), GGD's nog niet eens meegerekend.

van Oeffelen | 22-12-21 | 10:05 | 5

Ik ben niet fout, alle anderen wel, dat complex had Adolf en Benito en Dhenghis en Pol ook

dathoujetoch | 22-12-21 | 11:21

Hahaha, een fan van Hugo de Clown? Over flapdrollen gesproken.

Kicksalot | 22-12-21 | 11:22
▼ 2 antwoorden verborgen

Wappie

Victorianus | 22-12-21 | 10:05

Werden ze maar eens ergens Rücksichtslos op afgerekend…

Mark zit te Dutten | 22-12-21 | 10:04 | 1

Precies! Maar ze komen met alles weg.... met alles.

Smeggel | 22-12-21 | 10:18

Tja.. als je 50% niet weet, moet je dat niet gaan invullen met nep-weten en dan stoer 100% besluiten. Dan krijg je nep-besluiten. Zaaien en oogsten....

nobodiesunmighty | 22-12-21 | 10:03 | 8

@Aristotalloss | 22-12-21 | 10:24: Er zijn draaiboeken voor een pandemie. Vanuit de WHO vastgesteld en voorgeschreven. De enigen die zich daaraan hielden waren de Zweden en werden beticht van experimenteren.

Harry_Witkamp | 22-12-21 | 10:41

@Harry_Witkamp | 22-12-21 | 10:41: De WHO en de hele medische wereld moeten veel beter doorgelicht worden op corruptie. Ze beantwoorden de fundamentele vraag 'Wie is er in welke mate kwetsbaar voor dit virus niet.'
We weten ondertussen dat de baas van het WHO, Ghebreyesus, blijkbaar in de zak van de Chinezen zat. We weten ook dat de farmaceutische industrie miljarden besteedt aan lobbyisten. We hebben in het verleden ook gezien dat in NL de huisartsen op grote schaal douceurtjes kregen om bepaalde medicijnen te promoten. Het is dus heel wel mogelijk dat ook elders in die piramide corruptie voorkomt.
De medische wereld is dus bewezen gevoelig voor corruptie. En het feit dat de belangrijkste, meest fundamentele - bovengenoemde - vraag niet beantwoord wordt levert die industrie gigantisch veel geld op. Daar klopt gewoon het een en ander niet.

Aristotalloss | 22-12-21 | 10:50

@Aristotalloss | 22-12-21 | 10:50: Ik ben het helemaal met je eens dat een en ander doorgelicht moet worden (en als het kan garanties inbouwen dat dit soort instellingen onafhankelijk worden en blijven). Neemt niet weg dat er plannen waren om om te gaan met een pandemie waarvan men niet weet hoe deze zich gedraagt. Met algemene richtlijnen voor bepaalde scenario's. En zelfs daar hebben de meeste landen zich niet aan gehouden.

Harry_Witkamp | 22-12-21 | 12:09
▼ 5 antwoorden verborgen

Niet zeiken, dit is wat de NL burger wil.

James Lastig | 22-12-21 | 10:01 | 1
-weggejorist-
thuisaltijdlastig | 22-12-21 | 10:57

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl