Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GeldBlog - Onderbelicht voordeel van Brexit

"Concurrentie tussen staten werkt net als concurrentie tussen bedrijven."

Van de week viel er een mooi artikel te lezen van Pieter Cleppe op zijn eigen website Brussels Report, waarin hij the Good, the Bad and the Ugly beschreef van de huidige stand van zaken met betrekking tot Brexit. Daar staan verschillende goede punten in, maar een punt dat hij aandraagt is vaak onderbelicht, terwijl het naar mijn mening juist één van de belangrijkste effecten is van (Br)exit.

Allereerst wat punten die Pieter aanhaalt. Het goede is dat tarieven en quota’s vooralsnog vermeden zijn, dat het Verenigd Koninkrijk (in theorie) op eigen houtje handelsakkoorden kan sluiten, en dat de visrechten zijn geregeld. Het slechte nieuws is dat de “rules of origin” het VK ineens onaantrekkelijk maken als doorvoerland (als de geïmporteerde goederen licht worden bewerkt in het VK om vervolgens naar de EU gescheept te worden). Ook is er nu een enorme bureaucratie opgetuigd om aan al het papierwerk te voldoen. Door Brexit heeft het VK ook geen volledige toegang meer tot de interne markt, wat met name de financiële sector heeft geraakt.

“Think tank “New Financial” estimates that Brexit has now led to more than 440 UK financial services providers to the EU, mostly benefitting Dublin (with 135 relocations), ahead of Paris (102) Luxembourg (95), Frankfurt (63) and Amsterdam (48). Also more than £900bn in bank assets, worth roughly 10% of the entire UK banking system, are being moved. In job numbers, however, New Financial considers this “relatively small”, while specifying that “the bigger issue is not so much jobs leaving the UK but new jobs in the EU being created in future that might otherwise have been created in the UK”

Ook doet de EU nu flauw in het erkennen van bepaalde beroepskwalificaties, waardoor de skileraar of de muziekdocent uit het VK ineens niet meer gekwalificeerd is om in de EU zijn/haar beroep uit te oefenen. Verder is duidelijk dat de handel tussen beide blokken weliswaar weer opkrabbelt, maar nog steeds beneden pre-Brexit peil ligt.

Maar het meest interessante punt is dat Brexit leidt tot meer concurrentie op reguleringen. In alles wat er over Brexit geschreven is gaat het vaak over de voornoemde punten maar niet over deze laatste. Concurrentie tussen staten werkt net als concurrentie tussen bedrijven. Waar een monopolist weg kan komen met slechte producten, slechte service en hoge prijzen, kan een bedrijf in een concurrerende omgeving dat niet. Cleppe haalt terecht aan dat het VK anders kan gaan reguleren (beter en minder) waardoor er druk ontstaat op de EU om iets soortgelijks aan de dag te leggen. Zelfs als het de concurrentie met het VK niet direct aangaat, zal er een natuurlijke limiet zijn aan wat de EU kan doen op het gebied van reguleringen; de EU kan niet langer onbelemmerd toegeven aan haar “regulatoire” driften.

En deze louterende werking van concurrentie slaat ook op alles wat de overheid aangaat. Zo is er de laatste tijd veel te lezen over één fiscaal beleid in de EU. Dit klinkt wellicht fair (level playing field), maar het vormt een hellend vlak. Immers, door het gebrek aan concurrentie tussen de lidstaten, is er geen (of een minder goede) limiet op de belastingdruk. Hoe meer concurrentie tussen lidstaten/landen, hoe meer overheden gelimiteerd zijn in het verhogen van de belastingen (toegegeven, dit voordeel geldt meestal voor bedrijven en zou natuurlijk moeten gelden voor alle belastingplichtigen, maar dat is een ander onderwerp).

Het lijkt wel of burgers (en overheden!) vergeten zijn dat de overheid VOOR de burgers dient te werken en niet voor zichzelf. Net als een monopolistisch bedrijf bestaat voor zichzelf en niet voor haar klanten, zo ook zal een regering zonder concurrentie zich gedragen.

Concurrentie is eigenlijk de sleutel, ook voor ons eigen nationale politieke landschap. Nu hebben we de Rutte Doctrine die informatie naar de Tweede Kamer tegenhoudt. Hierdoor kan zij haar controlerende functie niet goed uitoefenen. Als bepaalde parlementsleden toch iets vinden wat niet pluis is en hun controlerende taak proberen uit te oefenen, dan worden zij gesensibiliseerd. Wat zoveel betekent als dat zij op een onverkiesbare plaats worden gezet (Mevrouw Lodders) of worden ziek gemaakt zoals Omtzigt. Op de ministeries is het zo niet nog erger; daar worden criminele acties en fouten verborgen gehouden en/of hebben geen enkele consequentie voor desbetreffende ambtenaren. In een concurrerende markt zouden dit soort sujetten meteen ontslagen worden en kan er verbetering plaatsvinden.   

Kortom, we hebben meer concurrentie nodig tussen overheden en binnen overheden. De Brexit laat (ten dele) zien dat verdere EU-integratie juist de concurrentie zal doen laten afnemen. De andere richting op, meer exits, betekent meer concurrentie, meer service, meer efficiëntie, meer waarde tegen lagere kosten. Dat is het grote voordeel van een EXIT; een voordeel wat vooralsnog onderbelicht blijft.

(EU) politici zullen zich met hand en tand verzetten en zullen allerlei barrières opwerpen om de concurrentie maar niet aan te hoeven gaan (protectionisme, geen directe democratie, etcetera). Het zijn dus eigenlijk de politici zelf die de barrière vormen tot meer concurrentie. Misschien tijd om die barrières weg te nemen?   

Reaguursels

Inloggen

De kosten van de Brexit zijn vele malen hoger dan wat die eigengeilers hebben doen willen geloven. Met als gevolg een gespleten maatschappij waar BoJo door de ene helft wordt uitgekotst en door de andere helft getolereerd. De Noordieren willen bij Engeland horen maar te zelfder tijd niet afgesneden worden van het moederland Ierland. Uit London zijn duidzenden banen naar het continent teruggegaan en honderden miljarden aan assets under management weggetrokken. Ook de Schotten zien hun lang gekoesterde wens tot zelfstandigheid nieuw leven ingeblazen. Brexit zal straks worden gezien als het einde van Albion, een achtereind varkencultuur waar twee royal richkids zich in hun villa in California alleen maar druk maken om hun imago.

van Oeffelen | 03-05-21 | 10:46 | 1

Wat zijn die kosten dan precies?
Je zegt dat er duizenden banen naar het continent gaan, kun je aangeven welke?
Welke honderden miljarden zijn weggetrokken, en waarheen?

Allemaal holle slogans.
Ondertussen is het ECB-beleid gebaseerd op een piramidespel van ponzifraudes.
De EU-lobby claimt dat corruptie veel beter is dan democratie, maar als je ze vraagt naar concrete voorbeelden beginnen ze te schelden. Een "achtereind varkencultuur", toe maar; en nog verkeerd gespeld ook.
Erg fraai is het niet.

Dandruff | 03-05-21 | 14:44

Weldra vieren we 5 mei, de dag dat we met name dankzij de Britten zijn verlost van de tirannie van Duitsland. De Britten die de Duitsers hebben weten te weerstaan, en dat nog steeds blijven doen. En thans 75 jaar verder blijkt dat het niet heeft geholpen, Nederland is het schoothondje van Duitsland/Merkel en de tirannie van Brussel, met de B van Berlijn. Als ware het de droom van Hitler die een grote Europese staat zag met Duitsland aan het roer, oftewel de ondergang van de westerse cultuur. Engeland bedankt ervoor.

Broadsquire | 03-05-21 | 08:52 | 7

@van Oeffelen | 03-05-21 | 10:47: Gelukkig was er in dat vermaledijde Londen nog een plekje voor onze Wilhelmina.

Phantomas | 03-05-21 | 14:31

@van Oeffelen | 03-05-21 | 11:35:

Die "hooligans" hebben wel 382.600 militairen en 67.800 burgers opgeofferd voor jouw vrijheid om hen uit te schelden. nl.wikipedia.org/wiki/Slachtoffers_in...
Ze hadden zich ook afzijdig kunnen houden, zoals NL destijds deed.

Of de kant van Hitler kunnen kiezen, zoals de EU-lobby zou doen. Zie hoe de EU omging met de Deense "cartooncrisis"; de kant van de ayatollahs kiezen. Zie hoe EU-partijen als D66 en GL in bed liggen met fatah en hamas.

Dandruff | 03-05-21 | 14:53

@Stijlloze nick | 03-05-21 | 10:52:

Ik heb de Britten nooit alle eer op horen eisen.
Jij wel een keer in je leven zeg je, kun je aangeven waar en wanneer?

Dandruff | 03-05-21 | 14:54
▼ 4 antwoorden verborgen

De aanhoudende anti Brexit propaganda van de media valt bij velen van het geschrevene af te lezen. De media zeggen het, dus de Britten gaan naar de kloten.
Ik vind de Britten dapper en of dat nou in de ogen van de EU kudde dom is of niet, dat maakt niet uit. Zij hebben het lef getoond zich los te maken van de anti democratische eenheidsworst van Brussel. Zij kozen voor hun vrijheid en onafhankelijkheid en dat is de Britten veel meer waard. Niet de gemakzuchtige meedoenerij van de EU doctrines die een verwoestend effect hebben op de moraliteit van politici en daarmee de bevolking van de lidstaten. Wat wij hier thans in de Nederlandse politiek meemaken, heeft zijn oorsprong in Brussel.
Nee, het zal wat kosten, het zal pijn doen, maar de Britten redden zich wel, daar maak ik me geen zorgen over. En Brussel kijk eerst een even naar Italië, Griekenland, Spanje e.d., voordat je kritiek uit op Engeland, want wat gaat het toch goed binnen de EU. En Rutte kijk eerst eens naar jezelf voordat je kritiek hebt op Hongarije of Polen, een grotere schoft dan jezelf bestaat niet.

Broadsquire | 03-05-21 | 08:39 | 21

@Stijlloze nick | 03-05-21 | 12:21: "Wat doen je dan hier op een Nederlandse site"...... Jij bent ook snel om, binnen enkele argumenten van een Brusselaanbidder (" Typische anti EU propaganda zoals je dat heel vaak ziet bij rechts") naar een verhitte nationalist

zbb | 03-05-21 | 12:44

@zbb | 03-05-21 | 12:44:
Misschien pas ik gewoon niet in een van jouw hokjes. Zelf ben je ook snel om, van mij uitschelden als slaaf naar zielig wegrennen als de bal terug gekaatst wordt. Ik zie trouwens nog steeds geen inhoudelijke reactie, heb je al een antwoord op de vraag wat het VK nu wel kan doen wat zij als lid van de EU niet konden?

Stijlloze nick | 03-05-21 | 12:51

@Stijlloze nick | 03-05-21 | 12:51:

De beste argumenten komen inderdaad van de EU-lobby; "speciale plaats in de hel voor Brexiteers"; en hierboven oa "hooligans" en "achtereind varkencultuur".

Dandruff | 03-05-21 | 14:57
▼ 18 antwoorden verborgen

De NUL tarieven zijn vooral op papier aardig geregeld, maar in de praktijk moet wordt over vrijwel alles wat de EU binnen komt per koerier belast. (Dus niet de pallets en vrachtwagenladingen, maar wel pakketten)
Koeriers berekenen gewoon standaard invoerrechten en alleen wanneer je die aanvecht heb je een kans(je) om die terug te krijgen.
Sommigen, zoals DHL hebben het tot voor kort onmogelijk gemaakt om de benodigde preferentieele verklaring in hun systeem in te voeren in het VK, waarna ze hier zeggen dat ie ontbreekt.
Anderen, zoals DPD dwingen klanten om eerst afstand te nemen van alle rechten alvorens ze de mogelijkheid te geven überhaupt invoerrechten / BTW te betalen.
UPS berekent altijd invoerrechten, de procedure om die terug te vorderen neemt veel tijd en is zo moeilijk mogelijk gemaakt.
IEDERE koerier verschuilt zich achter de douane; de douane op haar beurt heeft een valide punt: het volume wat bij de koeriers ingevoerd wordt kán helemaal nooit door de douane zelf beoordeeld worden. De koerier neemt het besluit om invoerrechten te heffen, vervolgens sturen die de aangiften in grote batches door aan de douane.
Als de douane de boel daar zou stoppen loopt de hele boel spaak en heb je extra mega-magazijnen nodig om al die gestopte pakketten tijdelijk op te slaan. Dat gebeurt dus niet.
Steekproeven: ja, structureel batches tegenhouden om eens op het gemakt te controleren: nee.
Kortom.. het zijn de koeriers die je het leven onmogelijk maken en zich gedragen als georganiseerde misdaad.. ze gijzelen jouw pakket totdat je betaalt en als je betaalt maken ze je het zo moeilijk mogelijk om geld terug te krijgen.

DatInternetDingetje | 03-05-21 | 08:22 | 1

In Spanje houdt de douane standaard paketten tegen uit bijv. de US. Je krijgt dan van die derde wereld taferelen waarbij je pakket is teruggestuurd naar de Douane in Madrid, en je kunt een brief ophalen bij een loket op een bepaalde locatie, dan je invoerrechten betalen bij een ander loket op een andere lokatie, dan terug naar het postkantoor, met wat geluk zijn je papieren in orde, die notificeren dan de douane in Madrid en met wat geluk vinden ze dan je pakket aldaar en sturen ze het naar je postkantoor.

DezeNicknameBestaat | 03-05-21 | 10:02

De EU wil de fiscale concurrentie tussen lidstaten afschaffen zodat de belasting omhoog kan zonder weglekeffect. De waaipalen, de immigranten, de bureaucraten en de zuidelijke handophouders moeten ergens mee betaald worden. We zullen de Britten nog dankbaar zijn.

Zeddegeizot | 03-05-21 | 07:47 | 3

De belasting op bedrijven ja, je-weet-wel, die belasting die al decennia lang naar de burger wordt verschoven.

* Il Principe * | 03-05-21 | 08:28

Gelukkig staat in de Bulgaarse grondwet dat de belastingen nooit boven de 10% uit mogen komen. Dit is om hun overheid klein te houden.
De EU zal daar nog een zware dobber aan krijgen.

Haberdoebas | 03-05-21 | 08:34

Heb je liever communisme?

donkieshot | 03-05-21 | 10:09

Muziek delen doe ik niet meer.
Ik weet waar ik van hou en wat een ander ervan vindt maakt me niet uit.
Zolang ik er maar rillingen van krijg.

jaja | 02-05-21 | 23:45

Concurentie met de ziektekostenverzekering heeft niet zo erg geholpen met de kosten omlaag brengen.

Fapfap | 02-05-21 | 23:00 | 4

Ook daar heeft en kan het invoeren van bedrijfsmatige processen en denken leiden tot verbetering en kostenbesparing. Je hoeft alleen maar het vaccinatieproces vd GGD te zien falen en je zou moeten weten dat mijn stelling klopt. Een ook het financieel kwantificeren ve levensjaar is lastig maar moet. Kijk naar de kosten die nu tijdens corona worden gemaakt voor een levensjaar ve bejaarde, volstrekt vd zotte en maatschappelijk onhoudbaar. Dus ja concurrentie in de zorg en ja daar is de zorgverzekering het middel toe.

Flow82 | 03-05-21 | 05:22

Heeft geleid tot een lading managers die zolang er niets gebeurt weinig problemen hebben maar zodra de zaken buiten het sjabloon valt kunnen ze niets. Zie het hele corona vaccinatie proces.

Tater salad | 03-05-21 | 07:37

@Flow82 | 03-05-21 | 05:22: bull crap. De grootste problemen komen voort uit het zogenaamde marktdenken: regeltjes voor de zorgverzekering (nee, als verzekeraar weet ik echt heel zeker dat je deze behandeling zo moet doen, staat op papier), bureaucratie van hier tot ginder, tussenlagen aan managers die op korte termijn geldstromen zitten en 0 inzicht hebben over het werkvloer verloop, etc etc. Marktdenken werkt in sommige gevallen gewoon niet. Er is een gigantisch tekort aan van alles in de zorg of denk je dat een patiënt even gaat kiezen waar hij op de IC wil liggen? Vaccinatie proces van de ggd is “gefaald” omdat het mis ging bij de management en logistiek: ggders zaten letterlijk te duimen draaien omdat de bedrijfskundigen hun logistiek niet op orde hadden.

GekkeLorrie | 03-05-21 | 08:13
▼ 1 antwoord verborgen

Doe mij maar EEG.

ger1306 | 02-05-21 | 22:57 | 3

En het GWK terug

me | 02-05-21 | 22:58

Me Too! Wellicht is het de moeite waard om een petitie op te starten waarin wij de 2e slaapkamer verzoeken te debateren over een terugkeer naar de E.E.G.?

hadtjememaar50626416 | 02-05-21 | 23:05

Gaat me niet ver genoeg: terug naar de EGKS. At best.

TmC | 03-05-21 | 06:46
-weggejorist-
jaja | 02-05-21 | 22:47 | 5
▼ 5 antwoorden verborgen

De schrijver dezes heeft niet goed opgelet de afgelopen jaren, want de ruzie tussen de EU en het VK ging namelijk enkel en alleen over precies dit onderwerp: de regulering. We willen namelijk geen grote economie voor onze kust hebben liggen, waarbinnen de bedrijven zich aan de EU regels kunnen onttrekken ten koste van onze bedrijven. Daarom leggen we tarieven op aan grote concurrererende handelsblokken, zoals China of de VS. Hoe verder zo'n handelsblok echter geografisch van ons wegligt, des te minder de noodzaak voor die tarieven zijn (de handelsstroom is ook aanzienlijk lager). Maar dat is precies het probleem met het VK: het is een grote economie en ligt recht voor onze kust. Kleine economieën als Turkije leggen we onze regels op. Noorwegen conformeert zich netjes aan alle regels (zonder er over mee te mogen spreken), maar het VK kan straks ongehinderd onze markt op met lagere standaarden.

TheFirstYelle | 02-05-21 | 22:30 | 4

de handelsstroom met China, dat geografisch ver van ons wegligt, is "vrij" groot ;)

hadtjememaar50626416 | 02-05-21 | 23:37

Ons NL belang is export naar het VK, de Fysieke handelsstroom andersom is te verwaarlozen. Ben jaren expediteur geweest en 80 procent van de export trailers van NL naar VK komen leeg, zonder lading terug. Van het VK als industrie hebben wij niets te vrezen hier. Als klant zijn zij echter zeer belangrijk.

HD50 | 03-05-21 | 08:36

De Oekraine met zijn 'hoge' standaarden mag wel onze markt op.

dr Rechts | 03-05-21 | 09:44
▼ 1 antwoord verborgen

"Two hundred thousand dollars is a lot of money. We gotta earn it."

"How?''

Schitterende film.

Dr_Johnson | 02-05-21 | 22:30

De Britten hebben zichzelf in de poot geschoten met Brexit.
En laat ze er maar achter komen.
Grootste fout ooit.
Zeg ik als econoom.
En dat ben ik.

jaja | 02-05-21 | 22:28 | 9

Om jezelf enige status toe te kennen op dit gebied doordat je econoom zegt te zijn is slapjes op z'n best.

Euopa is een fantasieloze politieke en bodemloze financiele put gebleken. De aankomende crisis kan NL beter zonder ankers als Griekenland, Italie, Spanje, Portugal het hoofd bieden. Sterker nog, het had beter geweest als NL vorig jaar z'n verlies al had genomen. In politieke zin heeft Brussel/Straatsburg al lang gefaald.

donkieshot | 03-05-21 | 07:26

Economen hebben 5 van de laatste 3 recessies voorspeld. Zeg ik zelf als econoom. 'Nuff said.

Pje911 | 03-05-21 | 09:47

A trader listened to the firm's "chief" economist's predictions about gold, then lost a bundle. The trader was asked to leave the firm. He then angrily asked him boss who was firing him: "Why do you fire me alone not the economist? He is too responsible for the loss." The Boss: "You idiot, we are not firing you for losing money; we are firing you for listening to the economist."

DezeNicknameBestaat | 03-05-21 | 10:06
▼ 6 antwoorden verborgen

Wat een gelul. Dus die lijn trekken we door. Weg EU, kom maar op met de Nexit. En daarna de EU maar helemaal terug in nationale staten. Om daarna met z'n allen te vervallen in een nieuwe "race to the Bottom", maar dan op nationale schaal.
Welke pillen heeft deze idioot teveel gevreten? De paarse, analoog aan de jaren '90 met hun hyperliberalisering? En maar even voorbij stappende aan de ellende die sindsdien vanuit en in naam van "de markt" over ons allemaal heen is gekotst?
En als we nationaal zijn uitgeput, en de overheid zichzelf onzinnig heeft gemaakt, dan maar de Prexit; alle provincies uit de nationale staat, vanwege dezelfde idiotie? En dan de Gexit: gemeentelijke exits?

Ik kan de auteur aanraden gewoon normale drugs te nemen, en dan gewoon een film te kijken of z'n Xbox aan te zetten, in plaats van onzin noteren. En als dat dan toch moet, stuur je onzin dan niet op. Het internet is al gevuld met teveel stierenpoep.

Klapmaffer | 02-05-21 | 22:18 | 2

U doet uw nick eer aan. De rant is echter om van te smullen ;)

hadtjememaar50626416 | 02-05-21 | 23:52

Ja, concurrentie heeft bewezen altijd naar een 'race to the bottom' te leiden. Zegt de meneer terwijl hij woedend op zijn laptop tikt en het bericht via zijn router naar een met de staatspropaganda concurrerend nieuwsmedium stuurt.
Goed plan trouwens, decentralisatie. Inderdaad, na de landen de provincies, en als het ff kan dan de gemeentes. Want niemand weet beter hoe jouw straat moet worden ingericht dan de mensen die er wonen, Een knuppel in Brussel heeft daarover geen idee.
Evolutie, dat gedecentraliseerde idee van concurrentie tussen en binnen soorten, de ultieme concurrentie. Werkt uitstekend. Je mag blij zijn dat er geen centrale wereldoverheid de Corona strategie centraal heeft vastgelegd. De overlevingskansen voor de mensenlijke soort en wereldeconomieen heeft een veel grotere kans als de wereld divers is.

DezeNicknameBestaat | 03-05-21 | 10:13

De enige reden voor de Brexit was de ( ontbrekende ) immigratiepolitiek van de EU.

Prieelvogel | 02-05-21 | 22:11 | 2

En dat is de waarheid. Het VK staat nog steeds bij deze gasten op Nr 1

bigstone | 02-05-21 | 22:21

Nou ja, dat is niet het enige, maargoed. Ook al zou het het enige zijn, dan is dat nogal een factor van jewelste. Als het even tot je doordringt dat we 400 miljard over de balk hebben gegooid met die ontbrekende immigratiepolitiek. Dan komen er nog honderden zo niet duizenden miljarden bij die over de balk gaan vanwege EU-klimaat regels (natura2000 gebieden, ook al zo'n EU dingetje, stikstof regels PFAS regels, allemaal EU werk) waardoor we niet kunnen bouwen, en ook al zouden we het kunnen, we kunnen het niet betalen. En ook al zouden we het kunnen betalen, dan kunnen de burgers het niet kopen. Want die draaien ondertussen vuia de belastingen op voor de 1000-en miljarden die over de balk gaan.

peterdh | 02-05-21 | 23:16

Voordeel van Brexit vind ik vooral minder Britse contractors op de EU IT markt. En dan minder van Britse Indiase origine die de tarieven behoorlijk drukten.

feiten_en _cijfers | 02-05-21 | 22:05

Heb vanmiddag een goede vriend op bezoek gehad om F1 te kijken.
We kennen elkaar al 20 jaar.
Toen hadden we een discussie of de niet westerse migratie wel of niet gelukt is.
We kwamen tot de conclusie van niet.
Zijn wij nu racist?
Ik denk het niet.

jaja | 02-05-21 | 21:58 | 4

@jaja | 02-05-21 | 22:13:
Is niet moeilijk toch? Feiten uit de onderbuik blijven nog steed feiten. Mijn onderbuik gaat rommelen op het moment dat ik erover nadenk dat het procentueel gezien de migrantenpopulatie zeeer sterk oververtegenwoordigd is in de criminaliteiotscijfers, dan mag dat wel uit mijn onderbuik komen, maar een feit blijft het.

peterdh | 02-05-21 | 23:19
▼ 1 antwoord verborgen

Ik zit nog steeds te wachten op de door Brussel voorspelde oorlog.

Deflatiemonster | 02-05-21 | 21:25 | 2

Ik meer op het feit dat er grote stroomstoringen zullen optreden na de Brexit

echtpaul | 03-05-21 | 00:54

En voedseltekorten, schendingen van mensenrechten en een totaal gestagneerde export vanuit de UK, wat werd beloofd door de euro-fascisten

Guy Fawkes | 03-05-21 | 08:31

Was er maar sprake van concurrentie tussen landen! Helaas leven we in een globale financiele dictatuur: bij echte concurrentie, zou ik een rekening kunnen openen in Engeland (kan niet meer voor Nederlanders - leve het vrije Nederland) en zou ik mijn Engelse vermogen in Engeland fiscaal verrekenen en NIET in Nederland! Dat is essentieel! Daardoor moeten landen namelijk zorgen dat ze hun financien op orde hebben, omdat dat zorgt voor een toestroom aan geld en een sterke munt!
Het is een teken van slavernij om rekenschap over je vermogen af te moeten geven en in Nederland over het wereldinkomen belast te worden.
Dit blog doet het goed om mensen de ogen te openen en te laten zien in wat voor eUSSR we leven. Vergeet overigens ook niet hoe secretaris-generaal Merkel en Hoessein Obama Zwitserland gechanteerd hebben!

Der Lehrer | 02-05-21 | 21:20 | 6

@staat het bier koud? | 02-05-21 | 22:21: Gasten, alsjeblieft. Graag een discussie op niveau: wat jullie zeggen, kan dus niet (meer) zonder als crimineel aangemerkt te worden. Dat is het hele probleem! Je kunt niet meer anoniem goud kopen of verkopen (los van marktplaats) en idem voor crypto (los van localbitcoins - maar zelfs daar zitten al haken en ogen aan). Transacties boven de 2k moeten geregistreerd worden (wordt nog minder) en negatieve rentes zijn in aantocht! Door een term als "witwassen" te verzinnen en met acronymen als "AML", "KYC" en "ATF" te gooien en banken hiermee te chanteren, is slavernij de enige werkelijkheid. Jullie, volgelingen van de Vijand, vinden dat geweldig, want jullie God wil dit zo en "iedereen is toch tegen criminelen?". Vrijheid echter, betekent dat je geen verantwoording hoeft af te leggen aan een ander en Kruggerrand en crypto zijn bescherming tegen een falende overheid, die NIET garant staat voor zijn burgers, voor pensioenen, waardebehoud van spaargeld en een sterke munt. Net als een hek om je huis en een waakhond zeg maar.

Der Lehrer | 02-05-21 | 23:37

@Der Lehrer | 02-05-21 | 23:37: Goud kan wel degelijk anoniem gekocht worden en dat doe ik ook: ik betaal het contant en mijn gegevens zijn niet bekend bij de verkoper.

staat het bier koud? | 03-05-21 | 07:21

@staat het bier koud? | 02-05-21 | 22:21: Huizen zullen worden kapotbelast voor de normale man.'You will own nothing and be happy'. Let maar op, dat zinnetje menen ze heel serieus.

DezeNicknameBestaat | 03-05-21 | 10:18
▼ 3 antwoorden verborgen

Raar artikel. Concurrentie tussen de EU en het VK alsof het gelijken zijn. LOL. Als het VK echt wil gaan concurreren, gooit de EU de grenzen dicht. Dan is het heel snel afgelopen met de VK economie Zie bijvoorbeeld de vissers. Die waren blij dat ze nu meer vis in eigen wateren mogen vangen, ze raken het alleen aan de straatstenen niet meer kwijt na vertragingen in de export. Sukkels. Samenwerken is vrijwel altijd efficiënter en effectiever dan alles zelf proberen te doen. Daar gaan de Britten snel achter komen.

* Il Principe * | 02-05-21 | 21:19 | 4

@Der Lehrer | 02-05-21 | 21:22:
Dan past mijn naam juist wel bij de tekst ;-)
Hoe dan ook, het zal het VK zijn dat begint met concurreren op belastingen en regulering. Alles voor een paar succesjes in het rampzalige beleid van Boris Johnson. Als je economisch wordt aangevallen, mag de EU zich verdedigen...

* Il Principe * | 02-05-21 | 21:48

II, je hebt in het verleden al zoveel onzin geschreven over de Brexit. Stop toch eens met die stompzinnige flauwekul.

bigstone | 02-05-21 | 22:29

Die vis, gaat nu zonder belemmeringen, naar de 89 landen waarmee de UK o.b.v. WTO, verdragen mee heeft gesloten.

#LIZTRUSSLEGEND

Guy Fawkes | 03-05-21 | 08:34
▼ 1 antwoord verborgen

We hebben al heel veel concurrentie tussen gereguleerde blokken, en ook EU landen. Dat heeft geresulteerd in een race-to-the-bottom van belastingen voor bedrijven en heel vermogende individuen.

konjodebonjo | 02-05-21 | 21:17 | 2

Wat is er verkeerd aan een race to the bottom? Dat moet je m.i. ook niet letterlijk nemen. Het gaat om de beste prijs-prestatieverhouding. Dat geldt voor autobanden, kunstmest en makelaars; waarom niet voor staten? In Noorwegen betaal je veel belastingen, maar je krijgt er veel voor terug. In Angola zal het net andersom zijn. In Nederland betaal je veel en krijg je veel diensten waar je niet om gevraagd hebt (ontwikkelingshulp, migrantenopvang, subsidie voor cultuurafbraak, hangmat-uitkeringen) en weinig waar je wel behoefte aan hebt (veiligheid, dienstbare overheid, defensie, rechtsorde).
Ik heb NL om die reden al eens verlaten en ben naar Duitsland gegaan, maar de verhoudingen beginnen hier ook uit het lood te komen, dus overweeg ik weer een ander land (Hongarije, Portugal, Spanje, Malta?)

langelat | 02-05-21 | 23:27

@langelat | 02-05-21 | 23:27: Race to the bottom: kinderarbeid, stukgoed, misbruik, onmenselijkheid, kortom de 19e eeuw komt terug.

dr Rechts | 03-05-21 | 09:47
-weggejorist-
AliBhaBha | 02-05-21 | 21:11 | 1

"toegegeven, dit voordeel geldt meestal voor bedrijven en zou natuurlijk moeten gelden voor alle belastingplichtigen, maar dat is een ander onderwerp".
Als we het hebben over marktwerking tussen staten, dan is dat absoluut geen ander onderwerp. Concurrentie op het gebied van belastingregimes werkt alleen als arbeid, kapitaal en winst mobiel zijn, en dat is alleen zo voor grote bedrijven en rijke individuen. Voor gewone burgers en kleine ondernemers faalt de markt.

Muxje | 02-05-21 | 21:11 | 1

Het ironische is dat binnen de EU wel degelijk vrijheid van arbeid, kapitaal en huisvesting is.

nieuwe_Deen | 02-05-21 | 22:10

Als iets wat zich "Geldblog" noemt maar wat heeft deze continue anti-EU rant met de economische wetenschap te maken? De belangrijkste criticus van de "economische" institutionele weeffouten in de EU is Joseph Stiglitz. In plaats daarvan krijgen we als argeloze lezerts vooral linkjes naar hopeloos obscure "economische blogjes". Wat is hier in vredesnaam de toegevoegde waarde van?

Anders dan cateren naar anti-EU sentimenten, die toch al gevoed zijn door hetzelfde soort volksmanipulatie dat de Brexit wist te veroorzaken? Lees conservatieve krachten via de spreekbuizen van Rupert Murdoch, met als doel een fiscale vrijhaven voor de happy few? Maar dan voor het gemak wel in The Queen's English?

Hint: het inferieure Angelsaksische rechtssysteem. Common Law versus de Romeinse/Napoleontische versie. Overal een mouw aanbreien, Gesundes Volksempfinden, versus heldere en duidelijke spelregels voor iedereen. Zie ook de teloorgang van onze rechtstaat: in toenemende mate een speeltje en verdienmodel voor juristen.

Maar dan al die economen en de weerbarstigheid van het :"consumentenvertrouwen": dat verschil dus. Vrije toetreding. Inclusief de vrijheid om je centjes elders te deponeren. Links de schuld geven van de maakbare samenleving, maar hoe dat puur de kift is van de conservatieve gevestigde belangen?

Hetkanverkeren | 02-05-21 | 21:02 | 3

Wijzen op de overduidelijke tekortkomingen van de EU afdoen als "anti-EU rant" is zonder enige inhoudelijk argument is flauw. Meer dan 10 jaar na de Griekenland crisis staat de EU er slechter voor en geen uitzicht op een uitweg. De rente 2% omhoog en de Eurozone is failliet. En welke grote denker zegt dat het Angelsaksische systeem inferieur is ? Ten opzicht van wat ? Het EU rechtsysteem ? Serieus ?

belastingbetalert | 02-05-21 | 21:26

@belastingbetalert | 02-05-21 | 21:26: En welke overduidelijke tekortkomingen zijn dat dan volgens u, want ik lees ze niet? Dit is geen strikvraag, maar als economisch geschoold iemand een welgemeende uitnodiging tot een hopelijk vruchtbare gedachtewisseling.

Verder ja: pure jurisprudentie is volstrekt inferieur aan heldere regelgeving. Verzamelingsleer: n op n is chaos. 2% van welke rente en het inflatoire beleid van de ECB/EU. Of de Fed? Die Bank of England is een kleuter: overigens wel de kleuter die de crisis van 2008 heeft geïnitieerd. Een simpel boekhoudkundig regeltje dat het hele piramidespel op Wall Street over het hoofd had gezien. Of niet natuurlijk: kom daar als nukubu maar eens achter.

Maar het fenomeen compliance officer. Compliance is overigens een ronduit dubbelzinnig begrip.

Laat ik volledig abuis zijn, maar komt u alstublieft wat concreter door: dit soort shit is nou eenmaal mijn stiel. Bij voorbaat dank.

Hetkanverkeren | 02-05-21 | 21:42

@Hetkanverkeren | 02-05-21 | 21:42: Laten we het beperken tot de economische vraag en het rechtssysteem er (voor nu) buiten laten. Een blik op de ontwikkeling van werkloosheidscijfers, economische groei cijfers en staatsschuld over de afgelopen 20 jaar van de EU en de VS lijkt mij afdoende bewijs voor mijn stelling. Theoretische onderbouwing kan gevonden worden bij Mundel: voorwaarden voor het slagen van een muntunie.

belastingbetalert | 03-05-21 | 10:36

Eens: www.geenstijl.nl/5098842/kutparlement...
Sqbar | 03-02-17 | 15:33
"Ook moet het weer mogelijk zijn voor landen om bepaalde regels zelf in te voeren zonder een tik op de vingers van de EU. Dit soort 'marktwerking' tussen landen zorgt dat er een evolutionaire dynamiek komt waarbij goeie ideeën vanzelf bovendrijven en slechte verdwijnen. En er kan veel sneller op actuele situaties worden ingesprongen."

Sqbar | 02-05-21 | 21:01 | 3

Lol. Je quote een vier jaar oude tegel van jezelf?

beldewouten | 02-05-21 | 21:09

@Sqbar | 02-05-21 | 23:10: Door deze actie durf ik te stellen dat je op 2 mei om 21:01 uur beide doelstellingen heb behaald.

beldewouten | 03-05-21 | 06:28

Ieder land eigen regels mbt veiligheidseisen van auto's? Wat is daar het voordeel van? Of mbt medicijnen? Of klimaatafspraken? Of voedselstandaarden?

druif | 02-05-21 | 20:58 | 2

Zie de prikken tegen Corona

Winston1 | 02-05-21 | 21:01

Brusselse corruptie misschien ontlopen.

dr Rechts | 03-05-21 | 09:48

oeps tegel stond er toch wel al....

belastingbetalert | 02-05-21 | 20:58

Goed punt. Concurrentie tussen staten is goed. De verschillende gekozen routes met verschillende uitkomsten, geven de mogelijkheid te leren van anderen. Een centraal beleid voor een diverse verzameling staten als de EU is vragen om problemen zoals het monetaire beleid laat zien. Vervelend voor het VK is dat de EU bureaucratie alle incentives heeft om het VK te pesten. Niet handig om de bevrijder van van de laatste oorlog emn enige EU land met een serieus lager en daarnaast bakermat van de rechtstaat tot je vijand te maken maar wie zie dat de EU handig is ?

belastingbetalert | 02-05-21 | 20:56

Ik lees eigenlijk alleen maar voordelen voor een NEXIT....

Wijze uit het Oosten | 02-05-21 | 20:47

Goed punt ! Concurrentie tussen staten is zeker belangrijk. Een van de belangrijkste nadelen van de EU is dat het a one size fits all in de hand werkt. Zoals het monetaire beleid laat zien is dat sterk welvaart vernietigend. Nadeel voor het VK is dat de EU alle incentives heeft om het VK te martelen. Onverstandig van de EU maar wie zei dat EU verstandig is ?

belastingbetalert | 02-05-21 | 20:45

GB met haar pond.
Nooit serieus lid van de EU.

Is dit nog nieuws? | 02-05-21 | 20:36 | 3

En volkomen terecht. De euro is zo mogelijk nog debieler gebleken dan de ECB.

Dandruff | 02-05-21 | 20:41

En die andere EU landen zonder Euro? Die er dan ook maar preventief uitgooien?

Harry_Witkamp | 02-05-21 | 20:54

Als die Britten één ding goed gedaan hebben dan is het het weigeren van de euro. Als we met de kennis van nu zouden moeten besluiten over toetreden tot de euro, zou je dan voor zijn?

5611 | 02-05-21 | 21:23

Concurrentie is leuk. Beetje de laagste prijzen opzoeken. Zo ook bij de energieleveranciers. Afgelopen december ben ik van Nuon overgestapt naar naar Welkom Energie i.v.m. een welkomstbonus van €250 en verder gelijke tarieven.
Een maand later belt Nuon of ik terug wou komen als klant. Ik zeg ja maar die welkomstbonus van €250. Nou die krijgt u ook van ons. Ik zeg ja maar de opzegboete van €100. Nou die vergoeden wij ook. Dus Nuon tikt gewoon even €350 af om mij terug te krijgen met een verbruik van 2100 kWu en 1100 m3 gas. Ik ben een klein klantje.
Eigenlijk moet dat toch helemaal niet kunnen? In mijn beleving zijn de prijzen standaard (afgesproken?) dan veel te hoog.

Leptob | 02-05-21 | 20:32 | 5

En dan bestaan die prijzen al voor het merendeel uit belasting, kun je nagaan.

Lood om oud ijzer | 02-05-21 | 20:56

Als het waar is........... Het kan dan alleen zijn dat ze liever verlies met u lijden, als dat Welkom Energie met u, winst gaat maken en daardoor kan groeien.

jan huppeldepup | 02-05-21 | 21:14
▼ 2 antwoorden verborgen

Is dat n voordeel? Soms. Maar het is vaak een race naar de bottom. Minder milieueisen minder veiligheidseisen minder loon minder ontslagbescherming. Minder reserves voor banken.
Dat is sowieso een van mijn bezwaren tegen vrijhandel: je moet dan tegen chinese en angolese lonen concurreren. En hun minimale kwaliteitseisen.
Wij Philips goeddeels kwijt maar wel spontaan ontbrandende opladers voor een paar euro minder.

Shoarmamasutra | 02-05-21 | 20:31 | 3

Die milieueisen en veiligheidseisen kunnen vrij eenvoudig worden opgelegd aan alle import van buiten de EU. De macht van de EU is niet militair. Het is een enorme afzetmarkt. Zie de EU maar als een grote georganiseerde consumentenbond.

All_yall | 02-05-21 | 20:37

Misschien moet iemand op het idee komen van een keuringsinstantie voordat iets op de markt gebracht mag worden. Zou je voor de EU kunnen doen of in een afzonderlijk land. Voor de EU noem je dat dan bijvoorbeeld het CE keurmerk. Oh wacht! Dat is er al!

Harry_Witkamp | 02-05-21 | 20:52

Het monster dat steeds zwaarder word zal vanzelf doorzakken.

rein9576 | 02-05-21 | 20:29

Het bedrijf van mijn broer deed maltijd moeiteloos zaken met de UK. Na de Brexit is het daar een onvoorstelbaar bureaucratische puinzooi geworden. Papier, procedures, etc.
En dat vinden zijn handelspartners in dat land zelf ook. Men smacht naar terugkeer in de EU. Alleen het volk dat nergens last van heeft en vóór de Brexit ook nergens last van had wil niet. Waarom, weten ze zelf niet. Iets van back to good old England.

Ridde Rogter | 02-05-21 | 20:26 | 7

Plus dat ze VAT op producten naar de EU moeten heffen en registreren. Dus dat maakt het voor particuliere klanten uit de EU minder aantrekkelijk om daar even wat vandaan te laten halen. Ze hebben geen idee waar ze aan begonnen zijn daar.

Graaisnaaiert | 02-05-21 | 21:05

@Dandruff | 02-05-21 | 20:38: kennelijk ben jij niet degene die iets van handel afweet. Dan had je geweten dat export naar DE bijna moeiteloos is qua papierwerk...

druif | 02-05-21 | 22:15

@druif | 02-05-21 | 22:15:

Export naar Duitsland gaat moeiteloos *ondanks* alle papierwerk.
Papierwerk is een makkelijk te overwinnen ongemak.

De claim van RR was dat handel met GB door de Brexit straks bijna net zoveel papierwerk op gaat leveren als handel met Duitsland. Er is geen enkele aanleiding daar van uit te gaan.
Maar zelfs als dat het geval zou zijn, dan is dat een makkelijk te overwinnen ongemak. Vergelijkbaar met papierwerk voor handel naar Duitsland.
Of misschien nog wel beter vergelijkbaar met papierwerk voor handel met Canada, Israël, Nigeria, Thailand, Rusland, Qatar en nog zo wat landen waarvan RR denkt dat die buiten de wereldeconomie vallen.

Dandruff | 03-05-21 | 15:06
▼ 4 antwoorden verborgen

Alweer een Pieter. Als ik een kind krijg noem ik haar ook Pieter.

lirft | 02-05-21 | 20:25 | 1

Beetje zielig voor een meisje,doe dan Pieternelleke, vies vuil delleke

miko | 02-05-21 | 21:58

Toch is het beste argument voor een Brexit of een Nexit niet economisch van aard: take back control; baas in eigen land. Voor mij geeft dat de doorslag.

JvanDeventer | 02-05-21 | 20:25 | 2

Eens. Belachelijk dat internationale organisaties altijd het laatste woord hebben als het gaat over de inrichting van onze maatschappij.

Otto Normal | 02-05-21 | 20:31

Regels uit Den Haag of Brussel. Dat is alsof je door de hond of de kat gebeten wordt..

druif | 02-05-21 | 22:18

Als mogelijk misschien wellicht

Corona

Is dit nog nieuws? | 02-05-21 | 20:23

"Ook is er nu een enorme bureaucratie opgetuigd om aan al het papierwerk te voldoen."
Tja dit is precies wat een EU doet hè. En als VK zaken wil doen met die EU is er regulering nodig, héél veel regulering. En héél veel standaarden en eisen waaraan moet worden voldaan. En over erkenning van beroepskwalificaties valt natuurlijk altijd te onderhandelen. Hele lange en technisch ingewikkelde onderhandelingen. Want dat is wel een beetje wat een EU doet hè: praten, onderhandelen, akkoorden sluiten, reguleren. Maar goed, thee.

All_yall | 02-05-21 | 20:21 | 3

In het UK weten ze ook dat de beschaafde wereld niet de EUSSR is. Zoekt u eens op You Tube OP het CANZUK idee ( Canada, Australie, New Zealand, UK ) Spreekt de meeste Britten meer aan dan Vichy 2.0

Winston1 | 02-05-21 | 20:51

@Winston1 | 02-05-21 | 20:51:
De meeste britten? juist de helft wilde geen brexit en van Die brexitstemmers wil een groot gedeelte een autonoom Engeland/groot Brittannië dus zoveel aanhangers zullen ze niet hebben.

miko | 02-05-21 | 21:50

@Winston1 | 02-05-21 | 20:51: Klinkt natuurlijk leuk, maar kijk alsjeblieft even naar de waarde van de Britse export richting Europa en richting die CANZUK landen. Dat valt totaal en volledig in het niet --> export naar die landen betreft tussen de 3 en 4% van de totale handel van de VK. Moet je voor de leuk eens vergelijking met handel VK met de EU --> 47%. Dus ja, op papier klinkt het leuk. Financieel/economisch heb je er geen bal aan. Daarnaast heb ik van geen van die 4 regeringen gezien dat ze serieus werk maken van zo'n nieuwe 'handelsalliantie' zoals de Brexiteers het volgens mij noemden. Volgens mij is het vooral een fantasie van die lui.

TancredvanTiberias2 | 03-05-21 | 09:45

allemaal leuk en aardig maar laatst had ik via Amazon iets in GB gekocht, belachelijke verzend kosten, drie keer zoveel als binnen de EU maar vooruit, bleek het prul stuk bij levering, normaal is het dan gratis retour, zo niet naar GB dus, kostte me weer een paar euro extra. Dit zal allemaal wel de EU z'n schuld zijn maar vooralsnog koop ik dus geen Amazon prul meer in GB, jammer dan. En zo worden we dus wel tegen elkaar uit gespeeld.

zwellevertje | 02-05-21 | 20:19 | 1

Dat was ook al voor de Brexit

Harry_Witkamp | 02-05-21 | 20:45

“rules of origin”
Dat is toch dat aan chinese kleding in Italië een knoop wordt aangenaaid en dat het dan 'Made in Italy' is ?

Der Schnitzeljäger | 02-05-21 | 20:18 | 1

Ja, schatrijk zijn we er mee geworden. rijst polijsten, suiker verpakken, etc.

miko | 02-05-21 | 21:49

Wat een slecht artikel. Tussen neus en lippen door wordt toegegeven dat concurrentie qua belastingplicht alleen voor bedrijven geldt, niet voor burgers. Het gehele betoog slaat als een tang op een varken voor deze burgers, behalve voor de rijkste 1% die via papieren bedrijven de geldstromen naar andere belasting oorden kan doorsluizen. Deze wereld zou er een heel stuk op vooruit gaan wanneer die 'concurrentie' door middel van deze belasting constructies verdwijnen. Hoe kan je het goed noemen dat 'winst' van mega corporaties opeens opeens op een praktisch onbewoond eiland wordt verdiend, waardoor Jan met de pet zijn zaakje kan sluiten want oneerlijk concurrentie voordeel.
Dat de auteur zijn punt kracht probeert bij te zetten door onze politieke problemen er bij te halen is een meelijwekkend zwkatebod.

dzncknmbsttnt | 02-05-21 | 20:16 | 4

Het idee in het artikel dat een overheid zonder concurrentie op belastinggeld weinig tot geen prikkels heeft om de uitgaven te beperken lijkt mij een geldig idee.
Het is voornamelijk van belang voor bedrijven omdat zij nu eenmaal mobieler zijn dan mensen met familie en een sociaal leven in een bepaald land.
Toch is de overheid hard bezig om ook voor gewone burgers concurrentie voor belastinggeld uit te schakelen. Dat gaat in de vorm van steeds lagere limieten voor cash geld, banken moeten steeds kleinere transacties al melden, EU belastingdiensten werken samen met gegevensuitwisseling om zwart geld op te sporen. De lijst gaat door en door. De trend is duidelijk.
Dit stelt de overheid in staat om verkwistend op te treden. Jan Belastingbetaler kan er toch niet meer onderuit om nog iets van zijn geld veilig te stellen.
Alles in het leven draait om balans. Als die balans naar de verkeerde kant doorslaat begint de ellende. Of dat nu gaat om belastinggeld of politiek.

Pje911 | 03-05-21 | 10:08

@Pje911 | 03-05-21 | 10:08: Wat moet ik me dan precies voorstellen bij concurrentie op belastinggeld? Een beetje zo'n systeem als de Romeinen vroeger hadden: private partijen mochten belasting gaan innen in bepaalde regio's. Een bepaald bedrag moest naar de schatkist, elk centje meer dat ze wisten binnen te slepen mochten ze zelf houden.

Waarschijnlijk een bizarre vergelijking hoor, maar ik ben gewoon benieuwd wat er bedoeld wordt als mensen roepen: er moet concurrentie op belastinggeld. Ik zie dan vooral vraagtekens, persoonlijk.

TancredvanTiberias2 | 03-05-21 | 10:44

@TancredvanTiberias2 | 03-05-21 | 10:44: Wat ik bedoel is zeker geen private belastingheffing. Wat ik wel bedoel is dat er alternatieven moeten zijn voor mensen om hun belastingen niet of verminderd te betalen. Een controversiele opmerking, ik weet het.
Mijn gedachte hierachter is dat als burgers (en de overheid!) weten dat burgers, met (beperkt, maar niet nul) risico, geld kunnen ontrekken aan belasting (zwart cash geld, rekening in het buitenland, etc...), dan weet de overheid dat ze niet tot het oneindige de belasting kunnen blijven verhogen/verkwisten. Burgers weten dat ze een ventiel hebben om aan onredelijke belastingdruk te ontsnappen. Ik denk dat de meeste mensen bereidt zijn om belasting te betalen voor een goed werkende maatschappij (sociaal vangnet waar nodig, infrastructuur, onderwijs, een leger). Zeg maar de basistaken van een regering.
Vergelijk het met een gevangenis die zo ontworpen is dat niemand ook maar de illusie heeft dat hij kan ontsnappen. Dat geeft enorme psychische druk en een enorm gevoel van verlies van controle.

Ik snap dat de praktische uitvoering je in een grijs gebied kan brengen. Daar heb de de balans voor nodig. Als politici altijd maar in de portemonnee van de burger kunnen grijpen, wordt het geld te makkelijk uitgegeven (of bijgedrukt, wat ook diefstal is).

Pje911 | 03-05-21 | 11:49
▼ 1 antwoord verborgen

Ahh dus Omzigt is "ziek gemaakt"?
Daar zal vast een jurist wat mee kunnen
Pieter is een prima kamerlid alleen blijkt hij weinig stressbestendig

Beau_Geste | 02-05-21 | 20:15 | 7

Jij bent zelf nog nooit gesensibiliseerd zeker.

Shoarmamasutra | 02-05-21 | 20:37

@MickeyGouda | 02-05-21 | 20:20:
Pieter is al 8 jaar lid van de Kamer
Als hij verrast en overrompeld is doordat hij besproken is in de ministerraad dan is hij of heel dom (en dat is hij niet) of heel naïef (en dat is hij ook niet)
Hij heeft gespeeld en uiteindelijk verloren, ja dat doet wat met een mens

Beau_Geste | 02-05-21 | 20:39

Als iemand een gouden medaille waard is, mag hij ook wel eens even ziek zijn.

dr Rechts | 03-05-21 | 09:50
▼ 4 antwoorden verborgen

Het is op zich wel een interessante invalshoek dat de Brexit als een rem kan werken op de Europese regeldrift. Echter, als er 1 land is in Europa waar de ambtenaren helemaal los kunnen gaan met regelzucht, dan is het het Verenigd Koninkrijk wel. Uiteraard, het is geen knoflookland met onbereikbare ambtenaren en bakken bureaucratie, maar wie weleens te maken heeft gehad met Health and Safety regulering in het VK weet waar ik het over heb. Die Britten gaan helemaal los hiermee. Niets kan. Of het nu verkeersregeling is, of elektrische apparatuur op werk, of het tweedehands doorverkopen van spulletjes, alles is tot in den treure gereguleerd.

troje1 | 02-05-21 | 20:14 | 3

Precies. Was het VK niet van het reguleren van de lengte van poppen en dat soort onzin voordat Thatcher aan de macht kwam?

Alexander des Burgus | 02-05-21 | 20:55

Inderdaad, er werd veel gemopperd door de poms maar feitelijk waren zij zelf de bron van veel regelgeving waar hun eigen landje en inwoners last van hadden.
Voor de rest heeft iedere brexiteer toch goed nagedacht over de consequentie. Het is feitleijk echter zo dat veel bejaarden brexit stemden maar daar zelf geen consequenties van voelen en zij verwachten gewoon pensioen te krijgen.

AntiZanicz | 02-05-21 | 21:47

@Alexander des Burgus | 02-05-21 | 20:55: ze hadden ook nog stokers op treinen zonder kolen.

AntiZanicz | 02-05-21 | 21:47

Concurentie tussen staten, zover dat geldt tussen bedrijven en landen gaat nu, na de Brexit, niet meer op. GB is nu het geen EU land meer is voor alle reguleringen ook afhankelijk van de mate van reguleringen vanuit de EU.
En *dat* is zeer afhankelijk van wie het grootste belang heeft, de EU ( 440 miljoen inwoners) of GB (60 miljoen inwoners)..
En dan komen de industrielobbies en sectorlobbies om de hoek kijken. Dat zijn gewoon Duitsers, Fransen en Italianen die hun eigen industrie/sectorbelangen via de EU veiligstellen en er om bekend staan dat ze de lokale norm als standaard voor de EU willen afdwingen. Pulsvisserij bijvoorbeeld is om deze reden de nek omgedraaid. Als niet EU land is het dan geel simpel: je kunt niet eens mee onderhandelen om er mogelijk iets voor terug te krijgen.

Epistulae_Morales | 02-05-21 | 20:14 | 1

Punt is dat NL vanwege de EU niet aan pulsvisserij kan doen. GB kan dat buiten de EU wel.
En als ze moeten kiezen, dan gaan industrielobbies liever voor een markt van 440 miljoen dan een van 60 miljoen. Maar ze hoeven niet te kiezen; ze kunnen ook voor beide markten gaan, dan hebben ze 500 miljoen potentiële klanten.

Dandruff | 02-05-21 | 20:24

Nu nog het voordeel van nexit.......

nope | 02-05-21 | 20:10

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland