Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

UWV: Kroniek van een faalfabriek, Intermezzo – Een creepy rapport uit de Tweede Kamer

Dit is een intermezzo van het feitenfeuilleton UWV: Kroniek van een faalfabriek. Hierin beschrijft database doctor @René Veldwijk van binnenuit zijn ervaringen met het UWV. Lees HIER de introductie, inclusief een lijst met afleveringen en personages.

Misschien weet u het. Deze week kwam een Kamercommissie die er onderzoek naar heeft gedaan met een rapport-plus-aanbevelingen over de manier waarop de overheid – en dan specifiek de Belastingdienst, het CBR en, jawel, het UWV – omgaat met burgers. De behandeling van ons burgers blijkt inderdaad beneden de maat en de hoofdaanbevelingen die de Tijdelijke Commissie Burgerhaat Uitvoeringsorganisaties vervolgens doet zijn van een hoog "vooral wij, de Kamerleden doen het fout". Hier de zeven, haast masochistische hoofdconclusies.

Bij wat "de MSM" heet zijn zelfkritische onderzoeksrapporten een garantie voor sympathieke oordelen, terwijl het voor publicaties als deze lekker prijsschieten is. Beide zitten er totaal naast. Het rapport is een dramatisch product, een overdracht van macht van het parlement naar de ambtenarij, vooral naar de onderzochte Belastingdienst en het UWV, alwaar ze nu in polonaise door gangen lopen. (De derde onderzochte partij, het CBR, hoort in het hele onderzoek niet thuis; anders dan bij Belastingdienst en UWV ging het daar puur om een totaal verneukt ICT project, maar daar zit een bekende puinruimer. Hé, het blijft politiek hoor) Maar misschien wel het ergste is dat het parlement met dit rapport een spaak in het wiel steekt van diegenen binnen en buiten de Kamer die na de toeslagenaffaire de ambtelijke uitwassen echt willen aanpakken.

Natuurlijk vereisen sterke beweringen als hierboven sterk bewijs of tenminste sterke onderbouwing. Geen probleem. Here we go.

1. De samenloop met het Toeslagenonderzoek en de kruistocht van "Omtzigt"

De directe aanleiding voor het onderzoek was niet het CBR, niet het UWV (wat doen die nou verkeerd?) maar natuurlijk de knevelaars van de Belastingdienst Toeslagen. Door vasthoudend doorvragen door Kamerleden Omtzigt en Leijten en even vasthoudend doorliegen door staatssecretarissen Wiebes en Snel etterde het dossier over de Kinderopvangtoeslagen door. En zoals die dingen gaan: nadat tot breed onderzoek naar Belastingdienst, UWV en CBR was besloten kwam er een gericht beperkt onderzoek, een 'ondervraging' naar de Belastingdienst zelf. Eveneens natuurlijk was het rapport over dat onderzoek, Ongekend Onrecht, eerder klaar. Naar zijn aard bevat 'Ongekend Onrecht' geen echte aanbevelingen, maar wel misselijkmakende bewijzen dat de burger weerloos en kansloos is tegenover de overheid en keiharde oordelen over de Nederlandse rechtsstaat. Liegen en bedriegen zijn de norm en de rechter gaat ervan uit dat wat de overheid als aanklager beweert, waar is.

Kamerlid Omtzigt zelf gaat ondertussen verder met een pleidooi dat aansluit op de constateringen van 'Ongekend Onrecht'. Kern daarvan is dat de positie van de burger tegenover de overheid moet worden versterkt – checks and balances zoals dat heet in landen waar een nette scheiding van machten bestaat.

En daar komt natuurlijk de eerste vraag die een kritisch journalist zich zou kunnen stellen bij het brede rapport: "vinden we in dit brede onderzoek iets terug van concrete voorstellen die de positie van de burger versterken?"

Het antwoord is eenduidig: njet! Erger, als de Commissie Uitvoeringsorganisaties ingaat op de Bulgarenfraude, de gedoodverfde maar dubieuze aanleiding tot de toeslagenaffaire, wordt de Belastingdienst bijna expliciet vrijgepleit. Door 'scherpe debatten' in de Kamer is de Belastingdienst 'doorgeschoten'. Als wij Kamerleden een beetje normaal hadden gereageerd op de Bulgarenfraude was die hele toeslagenaffaire misschien wel nooit gebeurd. Oordeel zelf.

Het is dit onderzoek naar de Belastingdienst en het UWV dat voor de Kamer straks het startpunt is voor het verder dealen met de recent geconstateerde ambtelijke knevelarij en andere wanpraktijken. Als dat gebeurt dan gaat er dus niets wezenlijks veranderen in de positie van de burger ten opzichte van de overheid. Dáárom is wat er nu ligt zo alarmerend en creepy. En – o ja – de commissie vindt dus niet alleen dat de Kamer zelf het verkeerd doet, maar ook dat zelfs organisaties als het UWV en de Belastingdienst 'goed presteren'.

2. Een keuze voor vaagheid en een blind oog voor misstanden

De Kamercommissie onderzocht het functioneren van overheidsorganisaties in relatie tot mensen die onvrijwillig hun klant zijn: de burgers. Daarbij maakt de commissie glashelder dat de burger alleen in abstracto wordt bekeken. Het staat er letterlijk: De Commissie onderzocht de structuren die de problemen veroorzaken, maar gaat niet in op de problemen van individuele burgers en draagt daar ook geen oplossingen voor aan.

Deze keuze verklaart waarom de hoofdadviezen zo wazig zijn. De Kamer is geïnteresseerd in haar eigen functioneren in relatie tot de ministeries en overheidsorganisaties. Men kiest bewust voor een hoog abstractieniveau vaagheid en het resultaat is ernaar. Desondanks loopt men soms tegen ernstige misstanden aan, zoals situaties waarbij overheidsclubs werken met 'schaduwsystemen', brakke databases vol foutieve data waarmee je zomaar een nieuw toeslagendrama kan creëren. De commissie schrijft die ernstige misstanden vervolgens netjes op, inclusief de mededeling dat de benadeelde burger zich tot niemand kan wenden en doet er verder niks mee. Extra wrang is dat het niet eens waar is. De ambtenarij weet dondersgoed hoe ernstig de situatie is en doet er zelfs al iets aan. Uiteraard ontgaat dat detail de commissie.

De keuze voor vaagheid leidt wel tot een stortvloed van ambtelijke jeukbegrippen waar het rapport vol mee staat. Denk aan 'menselijke maat', 'gelijkwaardigheid', 'praten met burgers', 'de burger bestaat niet', 'doenvermogenstoets' en mijn favoriet: 'handelingsverlegenheid'.

3. Vaagheid opent de deur voor keiharde leugens en meer geld voor ICT

Als je als Kamer hoog-over gaat praten over hoe organisaties als de Belastingdienst en het UWV, die echt in ernstige problemen verkeren, functioneren dan vraag je om te worden voorgelogen, ook omdat die clubs daarmee meer geld kunnen binnenhengelen. Het UWV presteert het om een ICT project – Programma ReDesign – te beschrijven, dat niet zou zijn geslaagd vanwege bezuinigingen door het Kabinet. In werkelijkheid gaat het hier over een absoluut dieptepunt op ICT-gebied. Etages met ICT-inhuurkrachten die moeten programmeren zonder dat er een ontwerp is. Huilende – echt waar! – UWV'ers die niet kunnen aanzien dat er 100+ mensen niet kunnen werken. Ik was net geen ooggetuige anders had het verhaal in dit feuilleton gestaan, maar ReDesign was zelfs naar UWV-normen een ramp. En met bezuinigingen had het niets te maken.

 De commissie schrijft alle geef-meer-geld-verhalen netjes op. De wrange grap hier is dat de Kamer net zo is overgeleverd aan de ambtenarij als wij burgers. Er zijn immers ook hier geen checks and balances, alleen zit daar niemand mee.

Het is zelfs nog erger. Een belangrijke bron van informatie is ABDTOPConsult (*), een ambtelijke club vol met, jawel, ex-bestuurders van organisaties als het UWV en de Belastingdienst. Drie keer raden wat hun kernboodschap is: meer geld en dan vooral voor ICT. En zelfs daarmee houdt het niet op. De ex-topbestuurders willen dat Kamerleden stoppen met zomaar moties en amendementen indienen. Dat moet in overleg met de ambtenarij die immers verstand van zaken heeft. "Wilt u meer of minder scheiding der machten? Minder, minder, minder!". Gelukkig gaat dit zelfs de commissie te ver. 

4. Ambtelijke 'betrokkenheid' en de 'oekaze-Kok'

Aanbeveling nummer 1 van de Commissie Uitvoeringsorganisaties is om over voorgenomen wetgeving in gesprek te gaan met de betrokken uitvoeringsorganisaties en de professionals die weten hoe het werkt. Natuurlijk zitten de ministeries en de UWV's en Belastingdiensten in de praktijk al bovenop alles dat riekt naar mogelijke wetgeving, alleen gebeurt dat in het duister. Ik kreeg daar zelf een mooi voorbeeld van mee toen het ambitieuze VVD-Kamerlid Jan Middendorp met een initiatief kwam om elke burger een 'datakluis' te geven. BNR vroeg mij vervolgens om commentaar op dit sympathieke plan waarbij ik zelf niet was betrokken. Daarna nam ik contact op met Middendorp en vertelde hem dat de consequenties van wat hij wil voor organisaties waar de data een puinhoop zijn onacceptabel zijn en dat hij daarom nul kans heeft om zijn initiatief om te zetten in beleid. En zo gebeurde het natuurlijk. Middendorps datakluis-initiatief stierf een stille dood. En zonder daarbij in details te treden liet Middendorp mij naderhand weten dat er inderdaad tegendruk uit de ambtenarij is geweest. Zo werkt het wanneer er belangen op het spel staat. Alles gebeurt in het duister en de democratie is nergens te bekennen.

Het is dus even mooi als naïef om als Kamer uitvoeringsorganisaties en deskundige ambtenaren te betrekken bij beleidsvorming. In Nederland is dat helemaal moeilijk want wij kennen niet alleen een Ruttedoctrine maar ook de minder bekende 'oekaze-Kok' die in essentie ambtenaren verbiedt om contact te hebben met Kamerleden. Het Commissierapport bespreekt de oekaze uitgebreid, maar daar blijft het bij. Waarom zou je als volksvertegenwoordiging je positie versterken? Het is godbetert deze minister die er wat aan lijkt te willen doen.

5. De huichelende Kamer

Als je als Kamer vindt dat je het niet goed doet, wees daar dan tenminste eerlijk over. Eerlijk zou zijn om op te schrijven dat de Nederlandse politiek net als de Nederlandse burger geen interesse heeft in hoe de overheid functioneert. De Kamerleden die daarop toezien zijn doorgaans backbenchers die zo snel mogelijk een politiek interessante portefeuille willen. Natuurlijk weten de commissieleden dat als geen ander, maar zoiets schrijf je niet op.

Veel ernstiger is dat de Kamer zich in haar dagelijkse werk ook laat ringeloren. Sinds ik daarover ben geïnterviewd volg ik het onderwerp PGB 2.0 met bovengemiddelde belangsteling. Wat je dan ziet op www.tweedekamer.nl is soms ongelooflijk. Als de ICT-toezichthouder BIT dit project van minister Hugo de Jonge afschiet, zegt De Jonge doodleuk dat hij een nieuw oordeel wil van de Auditdienst Rijk die wel politiek betrouwbaar is. Als burger zit je gewoon toe te kijken hoe de Kamer – óók de oppositie! – dit soort wanbestuur allemaal accepteert. Ondertussen loopt een belangrijk ICT-project doodleuk uit van circa 20 miljoen naar mogelijk meer dan 100 miljoen euro en is de kans op een totaalfaal levensgroot geworden. Kortom, wie inzoomt op het handwerk van de Kamer ziet hoe constructief zwak onze volksvertegenwoordigers vaak opereren zodra de camera's van Den Haag Vandaag niet in de buurt zijn.

6. Afsluitend

Er ligt een onderzoeksrapport dat in alle belangrijke opzichten ingaat tegen een van de grootste uitdagingen waarvoor we in Nederland staan: het bestrijden van uitwassen in de ambtenarij. De inhoud van dat rapport is soms best verontrustend, maar dat wordt niet opgepikt in de pers. De onderliggende boodschap is ondertussen helder en duidelijk: wat de Kamer betreft doet de ambtenarij het goed en moet de Kamer het beter gaan doen, organisaties als het UWV en de Belastingdienst meer ruimte geven en alleen zelf beter gaan functioneren.

Ik vind wat ik lees en wat er over wordt geschreven zeer verontrustend, maar gelukkig zijn er ook een paar geruststellende kanttekeningen te maken. Zo moet het rapport uiteraard nog worden besproken en beoordeeld in de Kamer. Daarnaast komt er een volledige parlementaire enquête naar de toeslagenaffaire en zullen we de komende jaren vermoedelijk meer ontsporende ICT projecten bij de overheid gaan zien. En misschien, heel misschien, krijgen we straks een Tweede Kamer met meer echte volksvertegenwoordigers voor wie het beschermen van burgers tegen een steeds machtiger overheid een prioriteit is.

Reaguursels

Inloggen

Systemisch institutionele rot.
Krijg je niet zo maar weg en kijk je niet zo maar weg.
Net als zwarte schimmel.

MistaRazista | 01-03-21 | 01:35
-weggejorist-
Beffel0Bill | 01-03-21 | 00:30 | 1

Het UWV kan beter opgeheven worden. Daarna, UWV (semi) ambtenaren ontslaan en in de verschrikkelijke "participatiewet" zetten. Dan weten deze gewetenloze maniakken wat ze al die jaren gehoorzaamd hebben, met deze gruwelijke "Wet" in de hand.

Sojev | 28-02-21 | 23:44

Eigenlijk kan ik dit niet meer erg vinden. Van de EU en trawanten moet NL vol met buitenlanders gestopt worden. Door politiek, ambtenarij en niet te vergeten MSM wordt (is) NL in snel tempo een 3e wereld shithole. Mooi, dan kunnen al die buitenlanders zich hier meteen thuis voelen in de wetenschap dat het hier net zo'n kolerezooi is als waar ze vandaan komen. En dan kan NL opgedoekt worden. Jammer voor de inheemse bevolking, maar het is niet anders; hadden ze maar anders moeten stemmen toen het nog kon (begin jaren 70 denk ik).

discriminazie | 28-02-21 | 21:39 | 1

Er wordt veel geklaagd over het gebrek aan kwaliteit van Nederlandse politici en ambtenaren, maar geloof me: in de derde wereld is het meestal nog veeeeeeeeeeel erger.

DutchLion33 | 01-03-21 | 01:40

Met het CBR te maken gehad: is niet alleen ICT, maar ook aanpassen van regels zodat het CBR tijd won met terugwerkende kracht, verschillende regels op meer plekken, een assertieve ambtenaar (die de klant terug het hok in moest duwen) en kwijtraken van dossier. Klacht indienen en contact met 1 medewerker om het na 9 maanden opgelost te krijgen werkten.... Ja, meteen daarna zal Alexander het flink opgeknapt hebben.

TheseDays00 | 28-02-21 | 21:33

Ik heb al heel lang niet meer het naïeve idee dat ik in een democratische rechtstaat leef. Misschien maar eens politiek asiel aanvragen in Namibïe of Botswana.

Tapu | 28-02-21 | 20:48

Eerlijk gezegd had ik gehoopt dat Veldwijk deze week wat duiding zou geven over de te hoge kindertoeslag die wordt uitgekeerd aan buitenlandse werknemers, om dat de Belastingdienst geen data van de SVB overneemt.

Analia von Solmsch | 28-02-21 | 20:13 | 1

En daar kijkt men dan weer uit, want voor je het weet wordt er met de term vreemdelingenhaat en racisme gestrooid.

me163komet | 01-03-21 | 08:39

Elk land heeft wel iets vervelends. Andere landen hebben de mafia, of één of andere megalomane dictator of zo. Nederland heeft het UWV en soortgelijke ambtelijke broeinesten van graaierij en hoogbetaalde arrogantie en incompetentie. Omtzigt en enkele anderen zijn politici, de rest zijn kamervullers. Voor de buhne, zeg maar.

Nivelleermarionet | 28-02-21 | 20:11

Is er iemand die een redelijk goede inschatting kan maken van al het geld dat er mee gemoeid is om UWV, onderzoeken, rapporten, 'hoog opgeleide' beleidsmeisjes, automatiseringsprojecten, etc. op jaarbasis te bekostigen?

En dan natuurlijk de vervolgvraag: zou je dat op een andere manier beter en goedkoper kunnen regelen?

Zelf denk ik namelijk van wel.
Maar dan moet je gaan werken met mensen die echt verantwoordelijkheid durven te dragen, die zelf 'nee' durven te zeggen (en dat ook mogen, dus niet vervolgens in de rug aangevallen worden door zo'n regeltjesfreak).
Gewoon een aantal fte's: 5 werkdagen t.b.v. administratie, 15 werkdagen per maand om zich daadwerkelijk met hun klantenbestand te bemoeien/praten en controleren. De één heb je nauwelijks omkijken naar, de ander vergt meer tijd, maar zo'n fte ad totaal 60.000,- bruto per jaar kan best een behoorlijke dossierload aan.
Registratie kan in een excel format, dan kan het CBS daar ook mee uit de voeten of voor mijn part op ouderwetse kartonnen kaarten (ook beter voor de privacy).

Oké, het is maar een ruw plan, maar zou men nou nooit eens nadenken of het ook ánders kan? En dat dit alles 'van kwaad tot erger' wordt op deze manier?

Wering | 28-02-21 | 19:39

ROZ Groep is net zo'n bende, letterlijk en figuurlijk. Doen er alles aan maar niet uit te hoeven keren, gesprekken bij voorkeur per telefoon, niet ingaan op belangrijke details, verouderde versies van de Participatiewet gebruiken, eindeloos traineren en procederen.

Der Schnitzeljäger | 28-02-21 | 19:29

Het grote probleem is dat politici het MS-Office pakket niet beheersen, het zijn onbenullen. Ze gebruiken alleen Word.
Als er iets met Acces of Exel moet worden gedaan halen ze ICTers binnen.
Die maken een "eigen programma" rondom het bestaande Exel en Acces, zodat helemaal niemand het nog kan doorgronden, maar die ICTers op een gegeven moment ook niet meer.
Dus is er een "nieuw programma" nodig nieuwe ICTers, etc. etc.
Blijf gewoon bij het MS Office pakket. Maak dit verplichte kost voor politici anders ongeschikt, simpel hè.

verwonderd | 28-02-21 | 18:57 | 3

@verwonderd:
je hebt me verwonderd!
Dit is dé oplossing. Helder.

Bolhoed | 28-02-21 | 19:12

Waarom zou een politicus Word (en laat staan Excel, Access) moeten beheersen? Rare gedachte van iemand daar waarschijnlijk *iets* in de ICT doet.

De politicus heeft daar zijn fractiemedewerkers voor.

UpdateAvailable | 28-02-21 | 19:38

Voor de Omtzigts van deze wereld ligt er altijd wel ergens een goedbetaald baantje klaar. Er is vást nog wel ergens een quango te vinden waar ze een nieuw baasje nodig hebben tegen een Balkenende-plus regeling. En het zou mij bepaald niet verbazen als Omtzigt recentelijk een aanbod heeft gehad, waar hij nu over aan het nadenken is.

bisbisbis | 28-02-21 | 18:55 | 5

@Der Schnitzeljäger | 28-02-21 | 19:30: Lol, las het ook.

Stel dat jij voor een sollicitatiegesprek (Tweede Kamerverkiezingen zijn toch een soort van sollicitatie naar 150 pluche baantjes) komt en aangeeft dat je "het rustiger aan gaat doen".

UpdateAvailable | 28-02-21 | 19:40

O bisbisbis, ik ben blij dat je ons de ogen opent! Maar natuurlijk: het probleem is uiteraard Omtzigt, en niet rutte met zijn roedel buklaven die ons land maar de ratsmodee helpt!

Analia von Solmsch | 28-02-21 | 20:18

@Der Schnitzeljäger | 28-02-21 | 19:30:

Dat zou pas kiezersbedrog zijn als hij dat net na de verkiezingen zou bekend maken. Geloof dat niet zo, er zal toch wel één integere politicus bestaan ?

Roze_bril_drager | 28-02-21 | 20:45
▼ 2 antwoorden verborgen

Denk wel eens dat het wezenlijke probleem is dat de Staat een zielloze herverdelingsmoloch is geworden waarbij die herverdeling aan twee steeds minder gemotiveerde partijen is uitbesteed, te weten UWV en Belastingdienst.
Een herverdeling die m.i. totaal geen staatstaak is, dit terzijde.
UWV ken ik minder goed, de Belastingdienst gaat al decennia downhill.
Beide organisaties fungeren zo goed als los van de Staat.
Een van de weinige oplossingen die ik zie is om alle subsidieregelingen en fiscale tegemoetkomingen tegen het licht te houden, met als doel tenminste 75% te schrappen, ben je gelijk af van een deel van de verborgen werkloosheid bij beide instellingen af.
Ad hoc knip - en plakwerk gaat nmm echt helemaal niets opleveren.
Iedereen die daar bijdrage aan levert, plus veel.

Ichneumonidae | 28-02-21 | 18:51 | 3

Er is in dit land maar één staat: Rijkswaterstaat.

bisbisbis | 28-02-21 | 18:56

Genoemde onderdelen zijn toch gewoon overheid? Niks schrappen, fatsoenlijk toezicht op uit te voeren taken, zwitzals.

Dr. Blechtrummel | 28-02-21 | 19:06

@Dr. Blechtrummel | 28-02-21 | 19:06: Zou je hopen ja. Zijn al jaren volstrekt autonome organisaties met zeer veel schijt aan het parlement, and it shows. Die bestaan in hoofdzaak voor de zelfhandhaving.
Ambtenaren zijn wel degelijk een niet te onderschatten 4e macht. Herinner me nog de arrogantie op het MvF (waar ik ooit werkte): Als wij een kabinet willen laten vallen, kost dat max een maand.
Geloofde m’n oren niet, later veel bijgeleerd.

Ichneumonidae | 28-02-21 | 19:33

Zijn dat aanbevelingen? Ik lees de top-7 van het kampioenschap "Open Deuren Intrappen".

marcoplarco | 28-02-21 | 18:49

Oftewel kansloos,
ze baggeren lekker voort daar in Den Haag.
Alleen een parlement met 150 typee als Omtzigt en Leijten zou daar, misschien, een heel klein beetje verandering in kunnen brengen, misschien ook niet.

vander F | 28-02-21 | 18:31 | 2

Ze hebben er van geleerd.
Eerste voorwaarde is dus dat types als Omtzigt en Leijten zoveel mogelijk geweerd moeten worden.
Dat probeerden ze van te voren al, maar dat is mislukt.

Mr.Crowley | 28-02-21 | 18:38

@Mr.Crowley | 28-02-21 | 18:38: Er bestaat zoiets als voorkeursstemmen, zo zijn er best wat goede kamerleden binnen gelootst.

Dr. Blechtrummel | 28-02-21 | 18:47

Zo'n beetje elke misstand wordt geopenbaard door de 'MSM'. Wist niet dat de heer Veldwijk zich met dit soort kinderlijke termen bezighield.

beldewouten | 28-02-21 | 18:20

Tja autoriteit en verantwoordelijkheid blijft een slechte combinatie bij de meeste overheidsorganen.

Reebensteeltje | 28-02-21 | 18:16

Daarom krijgt Omtzigt mijn stem

Diederik_Ezel | 28-02-21 | 18:16 | 3

Dankzij Omtzicht is fraude nu een foutje, en maken Nederlanders evenveel fouten als nieuwe Nederlanders die niet geintegreerd zijn en onze taal niet beheersen. De nieuwe Nederlanders beheren trouwens veel kinderopvanginstellingen

verwonderd | 28-02-21 | 18:48

@Dr. Blechtrummel | 28-02-21 | 18:54: negeer reaguurder verwonderd, het is een trol die als vvd-er alleen de hoera-verhalen van tien jaar afbraak door de vvd accepteert.
Ja, er is fraude, overal en altijd, maar daar gaat de toeslagenaffaire niet over.

Analia von Solmsch | 28-02-21 | 20:05

De overheid is er voor de burgers en niet andersom. We dwalen hier steeds verder vanaf. Dit rapport klem tussen balie en beleid gaat na de verkiezingen in de onderste la of erger de shredder.

Want VVD vindt eigenlijk dat het prima gaat zo.

Roze_bril_drager | 28-02-21 | 18:16

Vreemd he, dat een dergelijk artikel de nodige trollen activeert.
Je zou zeggen dat dit het de echte trol boven de pet gaat.

Mr.Crowley | 28-02-21 | 18:10 | 1

Uit de reacties van de trollen maak ik op dat enige kennis van het topic geheel overbodig is om een waardeloze tegel te bakken. Maar ja, vvd-stemmers zijn per definitie niet geïnteresseerd in enige waarheidsvinding.
Reaguurder verwonderd bijvoorbeeld denkt dat het gaat over fraudeurs.

Analia von Solmsch | 28-02-21 | 20:09
-weggejorist en opgerot-
Deechtegeenstijler | 28-02-21 | 18:08 | 2

Het houdt niet op, niet vanzelf..

Blijf wrijven in die vlek.

Wijze uit het Oosten | 28-02-21 | 17:59

Dit is een ingeslagen weg van de overheid. Het nieuwe normaal. Er is geen weg terug.
De overheid is gebaat bij een tevreden burger die zonder morren zijn belasting betaald. We hebben het toch goed?
Dus, dit soort zaken zullen gaan toenemen, vooral omdat de pers de overheid gehoorzaam volgt en niet te veel kritiek heeft. De kennis hoe je dat moet doen wordt steeds groter met iedere les die geleerd wordt, terwijl de burger zo onwetend mogelijk wordt gehouden.
Het is wachten op echte problemen voordat er iets structureels gaat gebeuren en ik denk dat die klap hard en ongenadig zal zijn.

Mr.Crowley | 28-02-21 | 17:59
-weggejorist en opgerot-
Rozengeur | 28-02-21 | 17:52 | 1
-weggejorist-
Rozengeur | 28-02-21 | 17:53

“ van binnenuit” wil dat dan zeggen dat Rene Veldwijk zelf ook voor het UWV werkt(e)?

passie66 | 28-02-21 | 17:50 | 1

Leest u de artikelen niet? Daar stond het wel in wat hij daar deed.

Mr.Crowley | 28-02-21 | 17:59

Krijg altijd een beetje een machteloos gevoel als ik al deze overheids ellende lees. En dit gaat maar door, en kost miljarden, maar we hebben het, vermoedelijk.

jan huppeldepup | 28-02-21 | 17:49 | 1

Bij peuters is het leuk om naar te kijken; oplossingen voor in de water/ zand speelbak, kent u die toevallig? Dit is in het groot.

Dr. Blechtrummel | 28-02-21 | 18:21
-weggejorist-
de uitbater | 28-02-21 | 17:35

Beetje offtopic, maar hoe staat het met de inzameling voor Cortés?

Broekpaling_bezitter | 28-02-21 | 17:32

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl