Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GeldBlog - Links begrijpt er niks van

Eindelijk. Het Eerlijke Verhaal

Echt heel leuk, Jesse

De verkiezingen staan voor de deur (zolang Ollongren er geen stokje voor steekt), dus de partijen buitelen over elkaar heen om hun ideeën met de kiezers te delen. En als er naar de linkerkant wordt gekeken, dan slaat iedere partij de plank mis. Nu is het zo dat inmiddels de VVD D66 links heeft ingehaald, maar ik zal mij vandaag beperken tot de PvdA, de SP, en GroenLinks; de klassieke linkse partijen zeg maar.

Deze linkse partijen hebben altijd de mond vol over het helpen van de zwakkeren (en het disproportioneel belasten van de sterke schouders). De meeste plannen leiden tot een kleinere economische taart, maar dat deert deze partijen niets, zolang het maar “eerlijker’ verdeeld is. Met z’n allen gelijk op een lager niveau is bon ton.

Dit alles mag geen verrassing heten, maar een plan van aanpak over hetgeen wat vooral de linkse kiezers enorm benadeelt, potentieel zelfs ten gronde zal richten, ontbreekt in alle linkse verkiezingsprogramma's! Ik doel natuurlijk op het centrale bank-beleid.

De ECB werkt onafhankelijk (is helemaal niet zo, maar dit is de officiële lezing) wat betekent dat politieke partijen daar niets over te zeggen hebben. Daarom staat het niet in de meeste verkiezingsprogramma’s. Maar iets over de wenselijkheid van de monetaire unie of zelfs maar het schenden van de regels door de ECB en de eurolidstaten, daar is niks over te vinden in de linkse programma’s. Overigens is dit iets, weliswaar miniem, wat wel voorkomt in het verkiezingsprogramma van die Groene Jesus partij de CU! (wellicht dus de enige linkse uitzondering op dit dossier).  

Waarom is het centrale bank beleid nu zo verantwoordelijk voor de problemen die door links wordt gesignaleerd?  Welnu, de vermogensongelijkheid neemt toe door het ECB-beleid. Door de rentes kunstmatig laag te houden en het injecteren van liquiditeit in de markt via o.a. het opkoopbeleid, heeft de ECB vele financiële waardes enorm doen stijgen. Denk aan aandelen, obligaties, vastgoed, kunst, oldtimers, en zo verder. Deze bezittingen zijn nou net de bezittingen die de meeste linkse stemmers niet bezitten (of een veel mindere mate).

Het beetje vermogen wat de linkse stemmer heeft, zit in de pensioenfondsen en die hebben zwaar te lijden onder de kunstmatig lage rentes, want de verplichtingen die ze hebben nemen hierdoor toe (toekomstige pensioenuitkeringen worden dan “meer waard” door lagere verdisconteringvoet) waardoor premiestijgingen en pensioenkortingen nodig zullen zijn.

Uiteindelijk zullen de financiële markten hun dag des oordeels wel krijgen, maar dit zal wederom tot relatief hardere klappen leiden voor de linkse kiezers. Pensioenvermogen verdampt en met name laaggeschoolden worden ontslagen omdat er geen werk meer voor ze is in de daarop volgende economische crisis. De vermogende kiezers krijgen ook klappen, maar die hadden de afgelopen decennia wat vet op de botten gekregen, de armere kiezer niet.

Als er dan ook wordt gekeken naar het immigratiebeleid wat deze linkse partijen aanstaan, dan zorgt dat juist voor meer concurrentie aan de onderkant van de arbeidsmarkt, waardoor werkeloosheid stijgt en reële lonen niet of nauwelijks stijgen. Verder zorgt immigratie voor een nog grotere druk op de onderkant van de huizenmarkt, wederom ten nadele van de linkse kiezers. Tel daarbij op de groene plannen die prijzen van energie, vervoer en productiegoederen zullen doen laten stijgen (en VVD’ers overladen met groene subsidies voor de wind- en zonneparken die zij bezitten en de vette Tesla’s die ze rijden), dan lijkt het duidelijk dat deze voorgestelde maatregelen niet ten gunste van de linkse kiezers zullen zijn.

Kortom, de grote veroorzaker van de huidige en (vooral) toekomstige misère van de linkse kiezer, het ECB-beleid, wordt door links compleet genegeerd. In plaats daarvan hebben de linkse partijen wel allerlei ideeën die de economische taart kleiner maken, werkloosheid zal doen laten stijgen, krapte op de huizenmarkt verder zal doen verslechteren, de kosten voor levensonderhoud voor armen juist zal doen laten stijgen, dan lijkt het er verdomd veel op dat de linkse partijen er alles aan doen om hun eigen kiezers te benadelen!

De linkse partijen begrijpen er echt helemaal niks van. Of ze begrijpen het dondersgoed en maken hun eigen kiezersschare afhankelijk van hen zonder dat deze kiezers het doorhebben dat hun linkse partijen er grotendeels zelf bewust voor verantwoordelijk zijn. Ik weet niet welke optie erger is. Maar na het lezen van deze linkse verkiezingsprogramma’s, ben ik genoodzaakt een kilo onversneden Prozac te scoren. Het ga u goed.  

Reaguursels

Inloggen

Socialisme heeft nog nooit ergens gewerkt. Punt.
Zie het laatste mislukte socialistische experiment, Venezuela.

Beste voorbeeld is misschien nog wel de DDR, of Oost Duitsland. De DDR heeft slechts 40 jaar bestaan, maar 30 jaar na de vereniging is de schade van 40 jaar socialisme nog steeds niet ongedaan gemaakt. Ondanks de "solizuschlag"; sinds 1991 bijna 30 jaar lang geheven solidariteitsbelasting, boven op de "gewone" miljarden die nodig zijn om de voormalige "linkse heilstaat" naar Westers niveau op te tillen.

Moet je nagaan; binnen het Oostblok gold de DDR destijds nog als vrij "rijk", vergeleken met alle andere socialistische landen. Oost-Duitsers konden soms al na 10 jaar wachttijd een "trabant" kopen; een soort extra vieze brommer met een kartonnen doos eromheen. Wat een luxe!

Nergens is het milieu zo vervuild als in (voormalige) socialistische landen.
Nergens zijn arbeidsomstandigheden zo gevaarlijk als in socialistische landen.
Wereldwijd zien we de welvaart toenemen in landen die voorzichtig liberalisme introduceren (Rusland, China, Vietnam), en juist afnemen in landen waar linkse partijen streven naar inflatie. Denk aan de EU, waar de economie ogenschijnlijk "slechts" stilstaat sinds 2008; maar we hebben wel een enorme schuldenlast gecreëerd. Vroeg of laat stort het ECB-piramidespel in.

Dandruff | 22-02-21 | 15:00 | 1

Inlijsten deze tegel a.u.b. Klopt namelijk als een bus!

benjeallanggek | 22-02-21 | 17:22

OK, kort samengevat; op links zit men langdurig te slapen en doet (financieel) nauwelijks mee, ondertussen zit men te zeuren dat er ongelijkheid is en de rijken zwaarder belast moeten worden, het grootkapitaal wordt verguisd terwijl het eigen pensioenvermogen zit in .. aandelen, obligaties en andere vermogenstitels op basis waarvan ánderen zorgen voor werkgelegenheid, m.a.w. men wil risicoloos herverdelen uit de bronnen waar het hele circus op draait.
Het lijkt weer verdacht veel op een - tot mislukken gedoemde - heilstaat.

Harry.Langezwaal | 22-02-21 | 12:55

80% heeft niet wat 20% wel heeft. 80% wil dat ook hebben, de 20% moet dat inleveren en betalen. Moeilijker is linkse politiek niet.

_pacman_ | 22-02-21 | 08:58 | 2

Idioter ook niet. Want dat werkt niet. Frankrijk heeft een meneer Hollande aan het bewind gehad die ook een dergelijke gedachte had. Multimiljonairs belasten met 70 tot 90%. Hij had de zin nog niet uitgesproken of de eerste miljonairs waren al het land uitgevlucht.
Er is nieuws voor de links partijen: Ondanks dat ze vinden dat de rijkeren meer moeten bijdragen komt 70% van alle rijksinkomsten al van de rijkeren....

Eagle0511 | 22-02-21 | 09:15

@Eagle0511 | 22-02-21 | 09:15: /klopt. 70% van alle belastinginkomsten wordt opgebracht door 30% van de belastingplichtigen.

Nikkelen_Nelis | 22-02-21 | 09:51

Goede analyse hoe linkse politiek slecht is voor linkse stemmers.

funkyd | 22-02-21 | 08:39

Het grappige is dan wel weer dat alle verworvenheden van de welvaartsstaat, zoals een pensioenen, vakbonden, huurbescherming, uitkeringen, ontslagrecht, allemaal voortkomen uit de grote linkse bewegingen van de negentiende en twintigste eeuw. En laten we ons schone milieu niet vergeten. Als het aan rechts had gelegen was de Rijn nog steeds een dode rivier geweest en de zee een vrije dump voor chemisch afval. Het is heel comfortabel afgeven op links nu al die zaken al jaren zodanig op orde zijn dat je vergeet wiens verdienste dat was.

Beste_Landgenoten | 22-02-21 | 08:14 | 4

CP was de centrum partij. Die was niet bepaald links.

Rest In Privacy | 22-02-21 | 08:48

@Jezus_Boeddha | 22-02-21 | 08:48: Nee, die bestond toen nog niet., die kwam pas in de 80er jaren. Ik praat zo'n twintig-dertig jaar daarvóór toen de PvdA nog opbouwend werk deed. De CPN=Communistische Partij Nederland.

zbb | 22-02-21 | 08:53

Okay u heeft gelijk vwb verworvenheden, vroeger zat het geld op 1 grote hoop en socialisme was een verdomd goede en noodzakelijke ontwikkeling. Maar en nu komt de grote maarrrrr. ....... het socialisme waar ik respect voor had hield voor mij op toen werken een keuze werd. Waarom wil anders de hele wereld naar Nederland komen en niet naar Polen of Bulgarije om maar een paar andere EU staten te noemen. Ze komen echt niet voor onze prachtige blauwe ogen.

Slough | 22-02-21 | 14:31
▼ 1 antwoord verborgen

Ben ook op zoek naar hun visie waar het geld vandaan komt om te betalen dat er meer geld, banen en zekerheid naar hun kiezers gaat (zonder dat deze mensen risico nemen) én waar de funding vandaan komt om alles vergroenen én die extra 92 miljard van de Corona crisis aftikken. #regerenisvooruitzien Oh ja, tip, en geld is al bijna gratis, dus dat is geen optie meer.

Rest In Privacy | 22-02-21 | 07:17

Linkse mensen geloven in een grote overheid. Iedereen die die overheid van dichtbij (of door het nieuws enigszins bij te houden) een beetje kent, weet dat een grote overheid een slecht idee is. Maar aanhangers van de Linkse Kerk zijn helaas nogal hardleers en blijven meestal volharden in hun geloof.

benjeallanggek | 22-02-21 | 00:08 | 2

Is inderdaad een slecht idee.

van Oeffelen | 22-02-21 | 08:51

Linkse mensen hebben altijd gelijk, dat weet u toch. Daar valt geen redelijk gesprek mee te voeren. En of je nou voor of tegen een Geert Wilders bent. De agressie t.o.v. Wilders in het onlangs gehouden vraaggesprek waar de interviewer hem niet uit wilde laten praten was niet te bespeuren toen dezelfde interviewer hem een links gehhel werd aangeboden om te ondervragen. Alles was HEEL lief hoor.

Slough | 22-02-21 | 14:34

Raar stuk. Herverdeling maakt de economische taart veel groter omdat een groter deel van het gezamenlijke inkomen wordt gebruikt voor consumptie en dus opnieuw in de economie wordt ingezet ipv te verdwijnen naar de Kaaimaneilanden of ander belastingparadijs. Multiplier en zo, basis economische kost...

* Il Principe * | 21-02-21 | 23:31 | 3

Ben jij dat, Hugo (Chávez)?

benjeallanggek | 21-02-21 | 23:58

Ooit van inflatie gehoord ? Wel, dat is het mechanisme dat hierboven eenvoudig uitgelegd wordt.

Hoe meer de ECB bijdrukt om de put door links gegraven te vullen. Hoe groter de kruiwagen moet zijn om je geld op te stapelen om straks je brood bij de bakker te gaan kopen.

Lt-Kol Kilgore | 22-02-21 | 07:19

Sterker, en het is een bekend verhaal, de kruiwagen wordt op een bepaald punt meer waard dan al het geld erin..

kyriaap | 22-02-21 | 08:37

Dit roep ik ook al jaren, maar links gaat over het goede gevoel. Niet over inhoud.

van heinde en verre | 21-02-21 | 22:27 | 1

Ik heb er anders geen goed gevoel bij, kan dat ook? Of is het een soort van privilege, dat je kijkt hoe andere mensen moeten gaan werken om belasting op te hoesten die dan verdeeld wordt onder "zielige mensen". Ik vind dat eerder pervers.

brie-de-penis | 22-02-21 | 06:53

De linkse kiezer. Beetje zo’n schreeuwbek alias brulboei als de figuur Jaap Kooiman: “Ik ben toch gekke Henkie niet!?!”, waarop de heer Simon Stokvis zou kunnen antwoorden met: “Nou Jaap, eigenlijk wel hoor”. Waarop diezelfde Simon zijn sarcastische gegrinnik laat ontglippen.

NakedJehuty | 21-02-21 | 22:21

De overheid heeft een te grote poot in de pap.
Marktwerking is verdwenen zodoende is het al een marxistische economie in Europa.
En links doet het nog steeds beter dan rechts, die zit nog steeds te pareren wat links hun in de schoenen schuift.
Inmiddels gaat het niet meer om feiten of daden maar alles is het sprookje.
Niet mijn samenleving

Rest In Privacy | 21-02-21 | 21:41 | 2

Alsof marktwerking ons meer heeft gebracht, kijk naar de zorg. Het heeft nergens toe geleid, behalve veel hogere kosten voor marketing, reclame en valse concurrentie die de burger uiteindelijk zelf betaalt. En betere service? Nauwelijks.

Beste_Landgenoten | 22-02-21 | 08:16
-weggejorist-
JanetHudson | 21-02-21 | 21:16 | 1

Het jammere is dat links niet links genoeg is en daarom, alleen daarom blijft het een klere zooi in dit land waar het grootkapitaal al de macht heeft. Doe je niks aan.

Rest In Privacy | 21-02-21 | 21:13 | 5

Soviet communisme was niet links, net zomin als nationaal socialisme. Het waren antidemocratische gewelddadige systemen.

Rest In Privacy | 22-02-21 | 08:46

Bovendien heeft het Soviet communisme gelukkig maar 72 jaar geduurd. Nog steeds 72 jaar teveel.

Rest In Privacy | 22-02-21 | 08:50

Ja de wereld is echt wijzer geworden van de Tito's, Ceausecu's, Hoxa's, Polpot's, Mao's, Stalin's enz. enz. Die hadden stuk voor stuk het beste voor met hun landgenoten.

Slough | 22-02-21 | 14:51
▼ 2 antwoorden verborgen

Een van de grootste misdaden ooit tegen de kwaliteit van het publieke debat, is het sterk pluriforme gebied van diverse groepen, hun belangen en hun uiteenlopende politieke opvattingen versimpelen tot een 1-dimensionaal links/rechts schema.

DutchLion33 | 21-02-21 | 20:46

"Deze linkse partijen hebben altijd de mond vol over het helpen van de zwakkeren (en het disproportioneel belasten van de sterke schouders)"

Wil de zwakkeren helpen, dan ga je dat loon halen bij de groep waar de meeste massa zit. Dat is 1x en 1,5 modaal salaris. Je kunt wel rijken van 70k en hoger gaan belasten, maar daar zijn er te weinig van tenzij je ze uitkleed. En al haal je geld weg bij de mensen met 1x en 1,5 modaal salaris, wat houden die daar nog over. Die zijn al jarenlang geplukt en toen het wat beter ging met de economie zijn die amper omhoog gegaan. Deze maatregel uitgevoerd in de praktijk heeft invloed op werkend Nederland met 1x à 1,5x modaal salaris.

Wat Groen Links doet is dat ze teveel bedrijven volgen met groene ambities waarmee ze volledig voorbij gaan aan de gevolgen voor de burgers (financieel, windmolens op korte afstand van woningen).

Atlantis-95 | 21-02-21 | 20:44 | 1

Ja maar links zijn geeft zo'n warm gevoel van binnen en je kunt altijd anderen de schuld geven als het niet wordt bewaarheidt.

Slough | 22-02-21 | 14:53

Ja, wanneer je rekening gaat houden met stakeholders dan is er automatisch een kleinere economische taart.
De vraag is, is de grootst mogelijke economische taart wenselijk?
Want ook de grootst mogelijke economische taart wordt geserveerd met indirecte, en vaak verborgen kosten, de zogenaamde kleine lettertjes.

NomadBrewer | 21-02-21 | 20:44 | 1

Ik vind de het formaat van de taart niet het belangrijkste. De mogelijkheden om taart te verdienen en te doen en laten met die taart wat ik wil, dat vind ik het belangrijkste: vrijheid dus.
D66/GL (zelfde laken/pak) zijn daarom de allerlaatste partij waar ik op zou stemmen.

jemagookniksmeer | 21-02-21 | 21:06

Natuurlijk weten ze dit donders goed. Maar 'de kiezer' is ook niet gek. De gewone laagopgeleide man stemt allang niet meer links. Linkse stemmers komen over het algemeen uit een goed milieu en zijn 'hoogopgeleid'.
--
Het is nog altijd zo tenenkrommend om die talking heads op tv (bijvoorbeeld een Barbara Baersma etc.) dan te horen verkondigen dat de gewone laagopgeleide man niet voor zijn eigen belangen stemt. Idem de stem voor Trump etc.

Zijl5824 | 21-02-21 | 20:42 | 1

Linkse stemmers komen over het algemeen uit een goed milieu en zijn 'hoogopgeleid'. Het gaat ook alleen over het gevoel bij die lui maar vraag ze maar eens een flinke geldbijdrage te leveren. Dan houdt het vlug op.

Slough | 22-02-21 | 14:55

Het zijn politieke alchemisten. Wensdenkers pur sang, volledig gespeend van kennis van elementaire behoudswetten en het krachtenveld van vraag en aanbod.

Professor Superhirn | 21-02-21 | 20:39 | 2

Heb je het over links of rechts?
Ik kom er niet uit.

Analia von Solmsch | 21-02-21 | 20:42

@Analia von Solmsch | 21-02-21 | 20:42:
Die communisten. Maar ook klimaatwensdenkers/centraleplaneconomen als Nijpels (VVD) en Wijffels (CDA).

Professor Superhirn | 22-02-21 | 00:08

'Verder zorgt immigratie voor een nog grotere druk op de onderkant van de huizenmarkt, wederom ten nadele van de linkse kiezers.'

Ten tijde van de vluchtelingengolf in 2015 sprak NPO-verslaggever Xander v/d Wulp bij Pauw over de snelle goedkopere bouw van prefab woningen; montagebouw.
Zes jaar later (!) hedenmorgen, na een getoonde video over die montagebouw vertoond door Rick Nieman bij wnl op zondag, werd wederom gepleit voor prefabwoningen door Onno Hoes. Praatjes vullen geen gaatjes!
Ondertussen zijn de huren in tien jaar tijd met 44% gestegen, is de woningnood verworden tot een woningnoodcrisis met gigantische wachtlijsten,
maar liggen er plannen voor een nieuw te bouwen azc voor zo'n 400 bewoners dat volgens de schetsplannen iets heeft van een ‘dorpje’. Met een open karakter. „Het idee is dat de woongebouwen niet evenwijdig, maar schuin worden geplaatst, zodat hofjes en zichttuinen ontstaan."
www.tubantia.nl/almelo/zo-komt-het-ni...

drs.Nee | 21-02-21 | 20:37 | 3

Het idee van montage woningen/ prefab is zeker 60 jaar oud. Uw punt?

Analia von Solmsch | 21-02-21 | 20:44

De huren en de huizenprijzen zijn enorm gestegen, maar nog steeds wordt ons voorgehouden dat de inflatie laag is. Dat ligt eraan hoe die inflatie gemeten wordt (het mandje). In werkelijkheid is die inflatie hoog. En uiteindelijk gaat die inflatie de hele economie door. En de ECB maar enorme bergen geld bij blijven drukken. De euro wordt steeds waardelozer.

Rest In Privacy | 21-02-21 | 20:47

@Sitting_targets | 21-02-21 | 20:47:
Dat bijdrukken vinden ze nodig omdat zuidelijke EU-landen het anders niet kunnen bijbenen, zo wordt de € munt koste wat kost in stand gehouden.

drs.Nee | 21-02-21 | 20:51

Hoi links.
Gratis geld voor ieder.
Simpel.

Is dit nog nieuws? | 21-02-21 | 20:35 | 1

Dit wil het volk graag horen, kop in ‘t zand en gaan maar

Thomtidom | 21-02-21 | 20:51

Off topic avondklok blijft.. Steek hem maar in je reet willempie... En dankjewel wel hé topper.............

niv01 | 21-02-21 | 20:34

Mijn geld begrijpt me niet.

Mr_Natural | 21-02-21 | 20:27

Het is globalisme vs. nationalisme. Links / rechts bestaat niet meer.

professorinopleiding | 21-02-21 | 20:26 | 4

Juist, in een aantal landen is links rechts, dat schept verwarring, vooral op de weg.

Mr_Natural | 21-02-21 | 20:33

@Mr_Natural | 21-02-21 | 20:33: Onze huistrollen zijn sinds een tijdje volop in actie om rechts als links te bestempelen. Was de PVV enkele maanden geleden nog extreemrechts ,zijn ze nu links..... volgens de trollen dan . Leftwing gaslighting........

Koning BongoBongo | 21-02-21 | 20:45

@Koning BongoBongo | 21-02-21 | 20:45: Hoezo volgens de trollen. Heb je het partijprogramma al eens bekeken? In meer dan de helft van de punten gaan ze de SP nog links voorbij. Ik zou de PVV, op een klein aantal programmapunten na, zeker niet rechts noemen. Laat staan extreem rechts.

Eagle0511 | 22-02-21 | 09:32
▼ 1 antwoord verborgen

Moest een tijdje terug ook wel lachen om de vergelijking die ergens gemaakt werd tussen huurders en huiseigenaren. De huurders zouden namelijk meer geld kwijt zijn en dat is natuurlijk oneerlijk. Om dat verschil op te heffen was het voorstel het bezitten van een huis duurder te maken. Onder het motto van geen gezeik iedereen rijk... ik bedoel arm.

FGAINA | 21-02-21 | 20:25 | 1

Woning moet aan allerlei eisen voldoen, eigenaar renoveert, gevolg trekt huur op. Gevolg huurder en politiek vertegenwoordiger die renovatie eiste gaat zeiken over de huur. Ik moet de eerste linkse die logisch kan nadenken nog tegenkomen.

Lt-Kol Kilgore | 22-02-21 | 07:34

Er is een uitruil geweest tussen VVD-rechts en Groenlinks/PvdA-links: links de cultuur, rechts de economie. Dat is dus neoliberalisme, multiculturalisme en globalisme. Over globalisme waren ze het beide al eens, en dat is dan ook het bindmiddel. Dus door die uitruil zie je op TV al die woke shit, en moet Zwarte Piet weg. De VVD doet er niets tegen, want dat is de afspraak. Multinationals hoeven nauwelijks belasting te betalen, met de privatisering worden overal burgers belazerd en uitgezogen, een heleboel mensen zijn arme flexwerkers. Links doet daar niets tegen. Het interesseert ze ook niet echt. Als ze maar kunnen deugen.

Rest In Privacy | 21-02-21 | 20:25 | 1

Ik vrees dat deze analyse grotendeels klopt.

Rest In Privacy | 22-02-21 | 08:56

Links heeft diverse doelstellingen die vrijwel allemaal in de richting gaan van: de mens afhankelijk maken en houden, ellende in stand te houden en desgewenst te vergroten, armoede niet oplossen, want dat alles is HUN brood, daar leven zijn van, daarmee legitimeren zij hun eigen bestaansrecht en verdienen ze een vette boterham.
Die kip met gouden eieren gaan ze niet slachten, nee dat houden ze in stand, want dat geeft en macht en een status. Links is een vernedering voor de mensch.

Broadsquire | 21-02-21 | 20:25 | 1

Armoede hoef je niet in stand te houden. Je kunt ook ieder jaar een verse groep uitkeringsafhankelijken importeren, blijf je ook altijd werk houden.

5611 | 21-02-21 | 20:28

Wat een onzinstuk.

Want als het geld op is dan verhoog je toch gewoon de belastingen en zorg je dat de sterke schouders ook wat meer lasten dragen en waarom zijn rijke mensen toch zo asociaal en alles is zo oneerljk. En die arme mensen uit oorlogsgebieden zoals warme landen waar de zon altijd schijnt, van de eerlijke knullen, die kunnen we toch ook helpen want het zijn heus niet allemaal criminelen, wat trouwens ook geldt voor moslims want die willen alleen maar hun geloof beleven en in vrede leven, maar wij zijn als blanken zo ontzettend wreed en gevoelloos en staan helemaal niet in contact met ons vrouwelijke zelf en daarom raad ik ook een cursus empathie aan waarbij mannen zich verplicht lippenstift en oorbellen moeten aanmeten en zich symbolisch moeten laten onderspugen door Quincy Gario, ook zo'n leuke gezellige lekkere knul die dat voor een dagvergoeding graag voor ons wil komen doen.

Snel, die stemkaart, zodat ik GL kan gaan stemmen.

Knufter | 21-02-21 | 20:24 | 1

Heerlijk dat sarcasme!

Ad Bervoets7847 | 22-02-21 | 07:14

Denkfout in dit artikel: links is niet per definitie arm en arbeider. Ook duffe ambtenaren die iets vaags doen als “consultant klimaatpsychologie” harken duizenden euro’s binnen met wensdenken. Er is een grote groep nietsnutten dat met papier schuift dat niemand zal lezen. Die profiteren wel degelijk van de bubbelende huizenprijs van hun grachtenpand. Denk ook aan die duizenden juristen die economische migranten steevast bestempelt als vluchteling.

Analia von Solmsch | 21-02-21 | 20:23 | 3

Inderdaad. De club van salonsocialisten heeft een grote aanhang.

Spring Bruissteen | 21-02-21 | 20:32

@Spring Bruissteen | 21-02-21 | 20:32: vergeet niet dat kapitalisten helemaal niet van een vrije markt houden, een monopolie is veel fijner: werk je concurrent er uit of koop hem op en je kunt zelf je prijs bepalen. De schaduwzijde van hoe kapitalisme echt werkt wordt nooit benoemd.
Kapitalisme is een utopie.
Communisme is ook een utopie, maar rrrrechts snapt niet dat ze een schijnwereld verdedigen.

Analia von Solmsch | 21-02-21 | 20:50

@Analia von Solmsch | 21-02-21 | 20:50:
Doet me denken aan democratie in Nederland, meer specifiek de Rutte-doctrine. In theorie zijn we een democratie, in de praktijk komt Rutte zijn verkiezingsbeloftes niet na en doet hij er alles aan om de controlefunctie van parlement en pers te saboteren.

Spring Bruissteen | 21-02-21 | 21:25

Klavertje dertien met blauwe enveloppen.

Deksmaat | 21-02-21 | 20:23 | 4

@Analia von Solmsch | 21-02-21 | 20:53: eens dat Rutte gewoon niet kan regeren, maar werkelijk alles wat hij het afgelopen decennium voor elkaar heeft gebracht is conform de linkse agenda: hogere belastingen, meer regeldruk, meer EU, groeiende massa immigratie, meer islamisering, faciliteren en promoten van de identiteitsideologie, faciliteren en promoten van de afbraak van de Nederlandse cultuur en de energietransitie.

Franker | 21-02-21 | 21:43

@Analia von Solmsch | 21-02-21 | 20:53: Rutte is een goede vriend van Samsung. PvdA hoeft de verkiezingen niet te winnen want ze hebben Rutte in de tas

metdedag | 21-02-21 | 22:33
▼ 1 antwoord verborgen

Voor linkse partijen betekent "eerlijk" vooral zoveel mogelijk geld afpakken van hardwerkende en succesvolle mensen.

Diederik_Ezel | 21-02-21 | 20:23 | 13

@Analia von Solmsch | 21-02-21 | 21:09: 95% van alle ondernemers heeft geen gat in de markt maar deelt gewoon in de markt die bestaat (goed voor de consument, want marktwerking). Ik heb u helaas nog niet kunnen betrappen op standhoudende argumenten. Fijne avond verder.

FGAINA | 21-02-21 | 21:12

Ja, zodra van Oef het woord "eerlijk" hoort moet er even een teiltje bij.

van Oeffelen | 22-02-21 | 08:52

@Analia von Solmsch | 21-02-21 | 21:09: Pfff. Iedere ondernemer met personeel zorgt er ook weer voor dat een aantal gezinnen een inkomen heeft. Wat er nu bijvoorbeeld gebeurt met de lockdown die we kennen (horeca is 6 maanden dicht geweest het afgelopen jaar!) treft niet alleen die ondernemer, maar ook zijn werknemers. Het zal niet lang meer duren of een heel groot deel gaat kopje onder (de eerste verhalen kon je maanden geleden al lezen) en daarmee komt meer dan alleen die ondernemer op straat te staan. En dat zijn echt niet allemaal ondernemers die even een bv-tje laten klappen. Je stelt het behoorlijk symplistisch voor. Enige nuance is wel gewenst hier.

Eagle0511 | 22-02-21 | 09:49
▼ 10 antwoorden verborgen

Drie keer links is ook rechts, zei mijn vader.

GroenLink, zie je die schoffelen in het plantsoen (nee, geen taakstraf)?

KlaagGraag | 21-02-21 | 20:22

Het gaat “links” ook helemaal niet om de kiezers. Macht, daar draait het om. En om die macht te behouden moet “links” de sluismeester van de geldstroom blijven. En dat moet je ze nageven, de kraan hebben ze vast in handen.

Glasgow Argus | 21-02-21 | 20:21 | 3

Dat geldt niet alleen voor links. Wat dacht u van onze premier? Macht is zijn enige drijfveer.

Spring Bruissteen | 21-02-21 | 20:24

Kunst met alle media al decennia achter je....

Koning BongoBongo | 21-02-21 | 20:49

@Spring Bruissteen | 21-02-21 | 20:24: Vindt jij onze premier rechts dan?

Eagle0511 | 22-02-21 | 09:50

De mensen achter de schermen, en die dus de zogenaamd linkse partijen als uithangbord gebruiken, doen dit heel bewust. En om maar 1 reden: om er zelf beter van te worden.
De goedgelovige medemens die in de veronderstelling is dat de partijen links van het midden het beste voor hebben met de zwakste in de samenleving willen gelukkig niet begrijpen dat ze gestuurd worden.
Uiteindelijk resulteert dit in een totale puinhoop/burger of wereldoorlog. Voorbeelden genoeg uit het verleden, die uiteraard uit de nieuwste (en door links goedgekeurde) versies van de geschiedenisboeken geschrapt zijn, en nagenoeg onvindbaar op internet.
Dus ja, nog even doorbijten en dan lost het zichzelf op.

Camoflage | 21-02-21 | 20:21

Er mag best wel een en ander wat eerlijker verdeeld worden. Waarom mogen twee kinderen van een stel dat de pijp uit is samen de opbrengst delen van een afbetaald en verkocht huis van pa en ma, terwijl andere kinderen ouders hebben met maar €1486 op de bank en verder niets? Dat je ouders vermogen hadden wil niet zeggen dat je als kind daar na hun overlijden recht op hebt. Slaat nergens op.

Leptob | 21-02-21 | 20:20 | 9

@Analia von Solmsch | 21-02-21 | 20:31: Dus je stelt voor dat erfenissen niet na de dood worden verdeeld, maar een dag daarvoor. Nee oké, dat zet vast zoden aan de dijk..

FGAINA | 21-02-21 | 20:35

Dat komt omdat die ouders iets voor hun kroost wilden nalaten en daarvoor hard gewerkt hebben. Waarom zou iemand anders daarop recht moeten hebben? Er is over al hun geld al belasting betaald.

kortebroek | 21-02-21 | 20:36

@Old_Spice | 21-02-21 | 20:25: Helemaal omdat de gewone NL burger bij de successiebelasting gediscrimineerd wordt. Artikel 1 geldt in dit geval niet als je je een beetje inleest, maar geen jurist die zich daar aan gaat branden.

P.redgleuf | 21-02-21 | 20:57
▼ 6 antwoorden verborgen

Mooi stukje redactie, waarheid als een koe.. jammer dat ze t zelf niet lezen..

aardv@rk | 21-02-21 | 20:20

Uw Scandinavische Oppergod blijft het herhalen: ideologische doctrines eindigen altijd in massamoord en genocide. Zie Katholieke kerk, zie Ottomaanse rijk, zie communisme in Rusland en China, zie Nazi's, zie ISIS etc. etc. De geschiedenis is hier volstrekt duidelijk in.

Dus wat garandeert ons nu dat het "intersectionaliteit" zoals Klaver, Ploumen en Kaag dat voorstaan niet gaat leiden tot massamoord?

Odin | 21-02-21 | 20:18 | 1

Ze zijn niet capabel genoeg om dat te organiseren.

skoftig | 21-02-21 | 20:28

Klaver. Iemand die de natuur/aarde/milieu/universum wil redden, maar vervolgens zelf drie kinderen neemt is niet serieus te nemen...

SterF... | 21-02-21 | 20:17 | 4

"drie kinderen neemt"?

Opajoop | 21-02-21 | 20:23
▼ 1 antwoord verborgen

Yup, links van vandaag is volkomen onverschillig ten opzichte de onderklasse en de lagere middenklasse (en de rest). Tenzij het een kleurtje heeft, dan kun je er nog een beetje mee deugen. Links staat niet voor niets laag in de peilingen. Iedereen heeft het wel door. Oh dus jullie doen niets voor mensen met blanke billen.

Rest In Privacy | 21-02-21 | 20:16

Jesse maakt een grote fout als hij iets in mijn brievenbus probeert te proppen....

Blonde Nel | 21-02-21 | 20:15

Het linkse gedachtengoed staat voor:
IEDEREEN EVEN ARM. zo simpel kan het zijn.

Nico_the_Sparrow | 21-02-21 | 20:13
-weggejorist-
vliegende knorrepot | 21-02-21 | 20:10

Als je een Russisch vrouwtje vraagt waar ze het meest naar terugverlangt in haar leven? Dan zullen de meesten zeggen naar de Communistische tijd.
Iedereen ongeveer hetzelfde inkomen, gezondheidszorg, scholing huisvesting etc.
Wil je dat ook in Nederland dan moet je links stemmen.

Oempadoempa | 21-02-21 | 20:09 | 5

Dat Russische vrouwtje zou best wel eens beter af geweest kunnen zijn onder een communistisch regime dan onder een kapitalistisch regime ...
Denk eens aan het minimumloon in Amerika, je kunt er niet van leven.
Zo fantastisch geweldig goed is kapitalisme niet als fictief economisch model. Soms heb je meer aan gratis gezondheidszorg dan weg rotten omdat je het niet kan betalen ...
Ons zorgstelsel is in de ogen van een Amerikaan ook communisme, of socialisme. Dus lul niet met je valse tegenstelling.

Analia von Solmsch | 21-02-21 | 20:39

@Analia von Solmsch | 21-02-21 | 20:39:
Ik wist niet dat je boos zou worden..hahaha

Oempadoempa | 21-02-21 | 22:40

En 30.000.000 mensen omgebracht. Detail maar toch

metdedag | 21-02-21 | 22:40
▼ 2 antwoorden verborgen

Weten jullie wat Geert Wilders en Jesse Klaver gemeen hebben? (van Oeffelen moet dit weten)

Diederik_Ezel | 21-02-21 | 20:09 | 7

@van Oeffelen | 21-02-21 | 20:11: Had Geert niet Havo gedaan?

Eagle0511 | 22-02-21 | 09:58

@van Oeffelen | 21-02-21 | 20:11: Niet dat het veel uitmaakt. Weet niet hoe het in de rest van Europa is gesteld, maar in de nederlandse regering zitten nogal wat kneusjes. Zo hebben we een Havo docent als minister. We hebben zelfs ook een minister van Verkeer en Waterstaat gehad die in een vorige carrière niet meer dan een handwerk juffrouw was geweest. En vlak onze MP niet uit. Heeft een studie Geschiedenis gedaan waar hij maar liefst 8 jaar over deed. Ik vrees dat wanneer je de hele 2e kamer eens goed gaat doorlichten, je heel erg gaat schrikken.
Heeft natuurlijk te maken met het feit dat echt capabele mensen in het bedrijfsleven 3x zoveel kunnen verdienen. Dus ze laten het wel uit hun hoofd om zich in het Haagse wespen nest te begeven voor een paar grijpstuivers. "I you pay peanuts, you will get monkeys" is een waar gezegde.

Eagle0511 | 22-02-21 | 10:03
▼ 4 antwoorden verborgen

Ach verkiezingsprogramma's zijn in Nederland meestal geldig tot de stembussen gesloten zijn. Nederlandse kiezers laten zich toch aan de kant schuiven. Weten de politici ook. Maar stukje begint over de ECB, en dat links in het algemeen, net als de regenten partijen, pro EUSSR zijn, gaat dr redactie grotendeels aan voorbij.

Winston1 | 21-02-21 | 20:08

Vastgoed bezitten die Groene Khmer genoeg. Genoeg om het via AirBnB te verhuren en de toeristen van de trap te gooien als ze niet snel genoeg vertrekken.
In de hoogtij dagen van de kraakbeweging was het onmogelijk om een woning met krakers er in te verkopen en konden de krakers zelf het voor een symbolisch bedrag kopen zodat de eigenaar blij was dat ie van het pand af was.
En dan had zo'n kraker zo'n pand voor een fractie van de prijs. Rutger Groot Wassink is zo'n kraker die het pand waar hij inzat voor een prikkie heeft kunnen kopen.
Aan de andere kant zitten er bij de Groene Khmer ook heel veel subsidiesponzen die van al dat gratis geld heel goed kunnen leven en daar ook hele mooie panden van kopen.
De harde kern van de linkse partijen leeft er goed van en de grachtengordel kent genoeg van die bewoners.
Dus om nou te zeggen dat links geen bezittingen heeft wat in waarde toe neemt is een grote misvatting.
De ambtenaren en beleidsmedewerkers van de Groene Khmer wonen over het algemeen in koopwoningen op IJburg, wat hun eigen partij vol wil planten met windmolens, maar ook die zijn goed bedeeld qua bezit op de vastgoedmarkt.

Osdorpertje | 21-02-21 | 20:07 | 1

Correct.

ger1306 | 21-02-21 | 20:16

Beetje ouderwetse gedachte achter dit artikel. Dat links voor de verdrukten zou opkomen. Juist mensen met geld en een belang bij het kosmopolitische kapitalisme stemmen links. Links anno nu is het rechts van voor de eeuwwisseling, en omgekeerd.

31 November | 21-02-21 | 20:06

Linkse stemmers zijn toch vaak de hoogopgeleide mensen, die dus niet onderaan staan qua vermogen? Lekker beleggen in windmolens enzo. Geld verdienen met asielzoekerindustrie.

Hadena | 21-02-21 | 20:06 | 1

De hoogopgeleide linkse kiezers zijn cultureel links en barsten van de poen. Daarom Zijn ze totaal niet geïnteresseerd in sociaal-economisch links. Dáár zitten laag opgeleide werknemers in winkels en horeca, distributie, fabrieken en uitvoerende overheidsdiensten zoals afvalverwerking. Het is een fabel dat er geen arbeiders meer zijn maar die werken niet meer voor het overgrote deel, zoals tot 1970, in de fabrieken of in de haven. Afgelopen jaar hebben we veel van hen leren herkennen als essentiële beroepen zonder dat daarvoor de waardering gestegen is.

5611 | 21-02-21 | 20:11

Ik maak bezwaar tegen jullie opmerkingen dat de linkse kiezer niet die dure investeringszaken als kunst, vastgoed enz bezit. Tevens “het beetje vermogen dat de linkse kiezer heeft”.

Kijk nu toch eens om je heen. Het electoraat van groen slinks, 66 zijn grotendeels hoogopgeleide en dik verdienende mensen. Pvda ook wel, iets mindere mate. Josse de Voogd maakt mooie kaartjes hoe de kiezers van alle partijen geografisch verdeeld zijn. Kijk je bv naar Amsterdam, Utrecht, dan zie je dure wijken bevolkt door 66 en groen slinks.

De linkse kiezer die SP stemt, die voldoet, maar de rest van links niet.
Links heeft grotendeels niets met de arbeider, kijkt er zelfs op neer. Het gaat daar om cosmopolitisch leven, internationaal gericht zijn en deugende hobby’s als klimaattafels en immigratie (in de arme wijken waar ze niet tot last van gl en 66 zijn).

Nuuk | 21-02-21 | 20:06 | 2

Ik twijfelde ook al, maar jouw bijdrage zegt mij dat de ‘taart’ wel degelijk ook links prima verdeeld is.

Gervano | 21-02-21 | 20:11

Zie het onderscheid tussen sociaal-economisch en cultureel links.

5611 | 21-02-21 | 20:14

Die Jesse Klaver, heeft die nou een rugzakje of niet?

Stijlicoon | 21-02-21 | 20:05

Een soort van links naait z'n eigen links en sleurt rechts mee het graf in.

Leptob | 21-02-21 | 20:05

Je moet onderscheid maken tussen sociaal-economisch links en cultureel links. Sociaal-economisch links houdt zich bezig met inkomensverhoudingen en is het links waar schrijver hier op doelt. Kernwaarden zijn nivellering, inkomenszekerheid en sociale voorzieningen. De bijbehorende kiezers zitten deels nog bij de SP maar vooral bij de PVV. Bij de PvdA zijn ze sinds Kok al weggevlucht, bij GL hebben ze nooit gezeten.

Cultureel links richt zich vooral op globalisering, milieu en klimaat en diversiteit. Inkomenspolitiek boeit hier niet. De SP is tweeslachtig, deels sociaal-economisch en deels cultureel links, vooral immigratie. GL is altijd cultureel links geweest en heeft niets te zoeken in fabriekskantines. De PvdA is onder Wim Kok definitief naar cultureel links gegaan en heeft daarmee afscheid genomen van de werkende bevolking.

5611 | 21-02-21 | 20:03

En dan noemen ze die Bitcoin een piramidespel.

Watching the Wheels | 21-02-21 | 20:02 | 3

Snel! Ga short!

Gervano | 21-02-21 | 20:04

Alles is een piramidespel tegenwoordig, benieuwd wanneer het hele zooitje klapt.

Roze_bril_drager | 21-02-21 | 20:20

Bitcoin bestaat zo'n 12 jaar, de euro kunnen we in Nederland al zo'n 19 jaar gebruiken. Welke van die twee het langst mee zal gaan is nog altijd weinig van te zeggen.

W_F | 21-02-21 | 21:51

Maar hoe zou het met Oemfoefoe zijn, heeft hij al een baan?

eerstneukendanpraten | 21-02-21 | 19:59 | 4

Misschien wordt hij op z'n naam gediscrimineerd.

Watching the Wheels | 21-02-21 | 20:03

Zullen we eerst de eigen werkloosheid oplossen en dan pas dat van een ander land?

Gervano | 21-02-21 | 20:06

@Watching the Wheels | 21-02-21 | 20:03: Voorheen heette hij Boemfoefoe. Jaren vastgezeten voor terrorisme in Vught die knaap.

Pedronegro | 21-02-21 | 20:34
▼ 1 antwoord verborgen

Het is maar net vanuit welk perspectief je het bekijkt: Nederlands of Europees. We hebben onze souveriniteit allang ingeleverd. Onze De Nederlandse Bank houdt nog wel een oogje in zeil als het gaat om de handhaving van de financiële wetgeving/verantwoording, maar heeft het aan de knoppen draaien overgedragen aan de ECB. Ja.. het leek zo'n goed idee, hè? Die Euro. Gewoon alleen de voordelen benoemen en de subtiele hefboomwerking op de valuta- en kapitaalmarkt binnen het complexe Europa, met haar diverse productiviteit lekker plat slaan met elkaar tot eenheidsworst. Want ja.. individuele handelsverdragen, wat heb je eraan als 70% van de exportinkomsten op je handelsbalans uit Duitsland vandaan komt? Dan moet je wel meegaan in wat je grote broertje zegt. En die zegt: Schengen! En wij vragen: hoe hoog?

BrokenTipi | 21-02-21 | 19:59

"Verder zorgt immigratie voor een nog grotere druk op de onderkant van de huizenmarkt, wederom ten nadele van de linkse kiezers. "
Wacht even, dit stuk staat vol met statements over de "linkse kiezer". Volgens mij is de linkse kiezer iemand die wegens inkomsten uit stichtingen, maatschappen, subsidies, andere ambtelijke organisaties, al lang zijn schapen op het droge heeft. Of denkt de auteur dat de "Linkse kiezer" een arme arrebeier met een pet is? Die stemmen toch PVV?

skoftig | 21-02-21 | 19:58 | 6

Klopt denk ik wel, links stemmen is een luxe die niet iedereen zich kan permitteren.

Zeurders | 21-02-21 | 20:34
▼ 3 antwoorden verborgen

Grandioze satire, @Redactie kan het gelukkig nog. Mijn zondagavond kan niet meer stuk.

Hetkanverkeren | 21-02-21 | 19:58 | 1

Grandioze tegel, @redactie zal onder de indruk zijn van de scherpe argumentaties om de stellingen uit het artikel te weerleggen!

Wim_Kut | 21-02-21 | 20:12

Goed geschreven helemaal juist maar linkse stemmers zullen dit helaas niet meekrijgen.

homieguerneville | 21-02-21 | 19:58

De ECB heeft idd gezorgd voor een enorme bull market sinds de krediet crisis met gemiddelde rendementen van 12% per jaar. Een vd redenen dat veel arme mensen ook arm blijven (naast consequent foute financiële keuzes maken) is echter hoe het NLse systeem ingericht is. Sparen wordt bestraft en werken loont nauwelijks vanwege hoge belastingen en verlies van toeslagen.
Een begin vd oplossing zou zijn om AL het inkomen gelijk te belasten (dus ook vermogensaanwas ipv dat debiele fictieve rendement), inkomstenbelasting fors verlagen/hoge belastingvrije voet en toeslagen zo veel mogelijk afschaffen. Daardoor zal werken veel meer lonen dan het nu doet.

Diederik_Ezel | 21-02-21 | 19:57 | 6

@van Oeffelen | 21-02-21 | 20:12: komt omdat de Belastingdienst te incompetent is om reëel inkomen te belasten.

Diederik_Ezel | 21-02-21 | 20:16

@BrokenTipi | 21-02-21 | 20:11:
Die zekerheid tot afstempelen is niet iets ten faveure van de oudere generatie.

Spring Bruissteen | 21-02-21 | 20:41

@Spring Bruissteen | 21-02-21 | 20:41: als je de zekerheid op een gegarandeerde lijfrente benoemd moet je ook de zekerheid tot afstempelen benoemen. Een aantal pensioenfondsen doen het v.w.b. de dekkingsgraad nog best goed. Nu vraag ik je: welke zekerheid is er voor de jongere generatie?

BrokenTipi | 21-02-21 | 21:05
▼ 3 antwoorden verborgen

Waarheid als een koe, Politiek denkt niet verder dan hun eigen baantje, helaas verandert dat niet. Wie het probeert wacht uitsluiting, verdachtmaking of de kogel.

HD50 | 21-02-21 | 19:56

'Alle werknemers krijgen voortaan het recht op een deel van de winst' en worden gekort bij verlies, maar dat laaste staat er niet. In ieder geval omarmt de SP blijkbaar de klassieke vaste en variabele beloning voor alle werknemers, dat is op zich winst.

smdyasc | 21-02-21 | 19:52

Foto is perfect gevonden. Ook/juist hierom; GeenStijl.

Normpje | 21-02-21 | 19:52

"Deze bezittingen zijn nou net de bezittingen die de meeste linkse stemmers niet bezitten". Que? Een ambtenaar houdt best veel over van zijn salaris hoor!

skoftig | 21-02-21 | 19:51 | 3

Niet elke ambtenaar is links. Ik in ieder geval niet.

Gervano | 21-02-21 | 20:00

@Gervano | 21-02-21 | 20:00: Links of rechts zijn overleefde begrippen.

Het is Big Gov en Large Corp dat nu “links” genoemd wordt en opkomen voor vrijheid en individuele verantwoordelijkheid dat nu “rechts” is.

Naar die maatstaven zijn GL-CU-CDA-PvdA-D66-VVD gewoon links, uiteenlopend van gematigd tot extreem.

PVV is een twijfelgeval. Rechts als tegen globalisme, links als in voor een grote overheid.

SP is net zo goed een twijfelgeval. Eigenlijk op dezelfde grond als de PVV.

De enige partijen die individualisme het meest uitdragen zijn FvD, JA21 en Code Oranje.

Naar deze meetlat heeft links de macht. En daar draait uiteindelijk alles om.

Glasgow Argus | 21-02-21 | 20:18

@Glasgow Argus | 21-02-21 | 20:18: VVD is staatskapitalisme, wat een ander woord is voor communisme.

Rest In Privacy | 21-02-21 | 20:29

Toch mooi hoe links zichzelf buitenspel zet, jaar op jaar

hoevenpe | 21-02-21 | 19:50

Ploumen eist hogere minimumlonen. Hou maar op.

van Oeffelen | 21-02-21 | 19:50 | 8

@Diederik_Ezel | 21-02-21 | 20:00:
Dat hoeft niet, als de werknemer aan de onderkant minder hoeft af te dragen. Werken is gewoon veel te duur geworden in dit land omdat er veel te veel papierschuivers en controleurs op meeliften. Mensen die er jaarlijks op vooruitgaan en geen enkel risico lopen tijdens een crisis, een pandemie en er ook niet uitgetrapt kunnen worden, tenzij ze het echt veel te bont maken.

Graaisnaaiert | 21-02-21 | 20:21

@Graaisnaaiert | 21-02-21 | 20:21: Tsja. We moesten zo nodig een kennis economie. Dus zitten we met heel veel mensen die het allemaal beter weten en helemaal niets meer kunnen.

marcoplarco | 21-02-21 | 20:34
▼ 5 antwoorden verborgen

Niets nieuws onder de zon. Goed verhaal. Helaas leest links dit stukje niet....

jan1956 | 21-02-21 | 19:48

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl