achtergrond

Geenstijl

AUDIO. Zo werd een JFvD-klokkenluider geroyeerd

FvD-Jongeren: zo krijg je dus een Erkenbrand in de Forumbunker

Nadat er uit de interne en twijfelachtige appgesprekken van het Forumjügend-gedeelte van de Forumjongeren op HP/Van Dijk werd gepubliceerd, werd een van de klokkenluiders naar het partijkantoor gesommeerd door het bestuur van de JFvD. Deze jongeman had alleen de eerste van twee brandbrieven mede ondertekend, waarin het bestuur werd opgeroepen om in te grijpen bij ideologisch twijfelachtige uitspraken en gedachtengoed dat in FvD-whatsappgroepen werd gedeeld.

Aan GeenStijl vertelt hij dat hij zelf niet gelekt heeft aan HP/De Tijd, maar dat hij wel screenshots met twijfelachtige uitlatingen in de appgroepen heeft verzameld. Een daarvan was slecht geanonimiseerd. Vervolgens is zijn naam achterhaald en werd hij uit twee FvD-groepen verwijderd, waaronder de beruchte BorrelVD-groep waar deze hele saga mee begon. Daarna werden zijn privégegevens via 4chan verspreid en is hij een tijdje lastig gevallen, met name op sociale media.

Om zich daarover te beklagen, zocht hij contact met JFvD-voorzitter Freek Jansen. Die negeerde zijn berichten ruim een maand lang. Daarna kreeg hij alsnog per mail (in ons bezit) een uitnodiging om in het partijkantoor aan de Herengracht langs te komen voor een gesprek. "Zoals ook duidelijk werd uit de berichten die we van jou ontvingen is er een vervelende situatie ontstaan die verregaande gevolgen heeft voor de betrokkenen. We betreuren de gang van zaken rondom de kwestie ten zeerste", is te lezen in de mail die van een generiek mailadres in het domein van @jongerenfvd.nl afkomstig is, en enkel is ondertekend met "Bestuur JFVD", zonder naamsvermelding.

"10 juli stond ik bij het partijkantoor niet wetende wie ik voor me zou krijgen", vertelt hij ons. "Toen de deur werd geopend was duidelijk dat ik Algemeen Bestuurslid Massimo Etalle en Iem Al Biyati voor me kreeg. Het gesprek is vervolgens gehouden in de studio van het FVD Journaal." Het jonge ex-partijlid heeft vervolgens een groot deel van het gesprek van ruim een uur opgenomen en de audio daarvan is in het bezit van GeenStijl. We mogen het bestand niet integraal delen, maar er wel uit citeren. En dat doen we derhalve hieronder, want het was een hallucinant gesprek, afgelopen zomer aan de Herengracht, waarin het bestuur probeert om zelf een slachtofferrol aan te nemen en er een uur lang niet wordt ingegaan op de aanleiding van het gesprek, de lekken en de berichtgeving in de media: meer dan twijfelachtig gedachtengoed bij een aantal JFvD'ers en de onwil bij het bestuur om daarop in te grijpen.

10 juli: Het gesprek over het lek

Na wat openingsgebabbel over camera's, de studio en het pand, verklaart Iem al Biyati dat ze geen bestuurslid is en enkel advies geeft aan het bestuur. De klokkenluider vertelt vervolgens zijn verhaal. Over dat zijn 06 op 4chan is gezet, dat zijn FB-profiel werd zwartgemaakt en dat een fotobewerking van hem met de tekst "stupid blacks" er onder op 4chan is gegooid. Ook is hij gebeld en werden er op Instagram rare dingen zijn kant op gestuurd. Hij legt dit allemaal zakelijk uit in het gesprek, zonder hoge emotie en zonder drama. Hij refereert aan een mede-lid dat wel erg snel ('binnen een kwartier') wist dat zijn 06 op 4chan stond, maar dat hij niet kan zeggen of het betekent dat hij betrokken was bij de intimidatie. (Om die reden laten wij de genoemde naam ook weg - red.)

Vervolgens vertelt hij over de verwijten, "Dat wij de partij zouden willen chanteren. Maar ik ben helemaal niet betrokken geweest bij de tweede brandbrief. Op de avond voordat het in de media kwam, kreeg ik het PDF'je van de brief in de mail. Ik zat op mijn werk en keek even op mijn telefoon, en zag ik dat ik getagd was: 'weet jij hiervan, heb je zitten lekken?' Ik ga niet ontkennen dat ik wel op de hoogte was dat het eraan kwam, maar ik ben niet degene die het heeft gelekt. Mijn insteek was om intern bij het bestuur dingen aan te kaarten: 'Dit wordt gezegd en dit kan niet door de beugel'. Want daar moet je mee oppassen, zeker als politieke partij zijnde, dat mensen dingen roepen als 'de beste economische formule ooit was het nationaal socialisme', dat zijn wel gevaarlijke teksten – en of het nou ironisch bedoeld is of niet, het kan niet."

Al Biyati vraagt of hij de betrokken mensen zelf heeft aangesproken, hetgeen bevestigend wordt beantwoord door de klokkenluider. Daarop suggereert bestuurslid Massimo Etalle dat de klokkenluider "gebruikt" zou zijn door andere klokkenluiders: "Het duurde niet heel lang voordat wij erachter kwamen dat jij degene was die het merendeel van de screenshots heeft gemaakt die in de media zijn verschenen." Al Biyati vult aan dat de klokkenluider "voor de leeuwen is gegooid" door het groepje brandbriefschrijvers.

Onze bron ontkent deze poging van het Jongerenbestuur om de situatie om te keren: "Ik heb de eerste brief niet meegeschreven maar wel ondertekend. Ik heb er ook meermaals op gewezen dat dit niet was om iets met de media te doen of er heen te sturen, je bereikt er niets mee, alleen ophef, ik wilde het intern oplossen", licht hij toe. Daarop proberen Al Biyati en Etalle hem uit te horen over wie er achter de tweede brief zaten en wie aan de media wilde lekken. Daartoe wentelen ze zichzelf in een slachtofferrol:

"Levens van mensen zijn echt... die hebben echt emotionele schade opgelopen, schade aan de partij, aan de organisatie – er zit royement aan te komen voor iedereen die hier bij betrokken is", waarschuwen ze. Er is op dat moment nog geen seconde gesproken over de door leden gedeelde nazi-sympathieën of over de kwalijke intimidatie van degene die daarover aan de bel trok, en naar het partijkantoor kwam in de veronderstelling dat daarover gesproken zou worden.

De bestuursleden proberen nogmaals om de klokkenluider te bewegen om namen te noemen, "Want iemand heeft jou proberen te naaien. Waarom geen namen noemen, je bent wel in de weer geweest met screenshots." De klokkenluider verweert zich: "Die heb ik niet in de media verspreid."

Etalle doet er een schepje bovenop: "We hebben echt een kut tijd gehad. Oh jij ook? Er is ons onrecht aangedaan. Daarom zit jij nu hier, kijken of mensen echt kwade bedoelingen hebben gehad."

Klokkenluider: "De screenshots heb ik gemaakt om een probleem aan te kaarten."

Al Biyati: "Die had je meteen naar ons moeten sturen, dus waarom verzamelen?"

Etalle blijft proberen om de klokkenluider op te zetten tegen de brandbriefschrijvers: "Ik ben altijd te bereiken. Toch zijn er dus mensen die weigeren hun telefoon op te nemen omdat ze nu bang zijn dat ze worden opgenomen. Het zijn mensen met behoorlijke kwalijke bedoelingen die jou genaaid hebben!"

De klokkenluider blijft kalm, terwijl je de verbazing in zijn stem hoort over het feit dat ze hem de schuld proberen te geven. "Je kan niet verwachten in een whatsapp groep met 70 dat niemand screenshots maakt", zegt hij.

"Er zijn mensen geroyeerd en geschorst, en je wordt online lastig gevallen", zegt Al Biyati, alsof het zijn schuld is dat andere klokkenluiders zijn geroyeerd, en dat de verspreiders van fascistische berichten werden geschorst (een feit waarvan we nu weten dat het tijdelijk was, en dat sommigen daarna zelfs betere posities hebben gekregen).

“Mensen die hierachter zitten komen nog wel aan de beurt”, werd na de publicatie in HP/De Tijd in de appgroep ‘Cultureel Erfgoed’ gezegd, waar de klokkenluider van schrok: hij had juist "het vertrouwen dat [de misstanden] intern afgehandeld zouden worden."

Etalle draait dat wederom om tot een verdachtmaking: “Er is een document met screenshots gemaakt, als PDF. Deze hele manier van doen, het was helemaal gemaakt [met de bedoeling] om te lekken.

De klokkenluider, schamper: “Moet je het anders per post inleveren bij het bestuur?”

Vervolgens proberen Etalle en Al Biyati aan hem te ontlokken aan wie hij screenshots uit de appgroepen heeft doorgestuurd en wie er gesproken heeft over naar de media stappen. Zo zegt Etalle bijvoorbeeld: "Dit materiaal was er niet geweest als jij geen screenshots had gemaakt. Als jij nu een naam speculeert gaan we echt heel voorzichtig kijken hoor, dan kunnen we tenminste een onderzoek instellen. Het kan [naam] bijvoorbeeld zijn, uit de provincies.

De klokkenluider wijst er op dat in de screenshots gewoon te lezen staat wie wat zegt, maar dat is voor Al Biyati niet voldoende: "Kan ik kijken in de appgroep op je telefoon wie er in zaten op het moment dat jij er werd geweigerd? We willen sowieso een transcript, maar we hebben niet de ingezetenen in de appgroep want het kan ook iemand zijn die mee is geweest op kamp. Ik weet wie er mee geweest zijn, dus ik wil dat wel even zien"

Etalle vraagt door over de deelnemers aan de appgroepen: "Zaten er ook voor jou onbekenden bij? Wie waren dat? Wij willen weten wie dat zijn geweest. Jij weet niet wie dat zijn, maar als je kijkt naar wie het zijn en weigering op gesprek te komen en telefoon op te nemen – dan weet ik genoeg."

Op zeer dramatische toon: "Het doet heel veel pijn dat mensen moeite hebben gedaan de organisatie te schaden."

Al Biyati, ook niet zonder gevoel voor drama: "Daarnaast is er heel veel wantrouwen ontstaan, er zijn onschuldige slachtoffers gevallen."

Etalle: "Er is een totale angstcultuur ontstaan. Iedereen is nu bang."

De klokkenluider, defensief: "Ik snap dat mensen dat vervelend vinden. Maar uitspraken, uitlatingen over hoe goed nationaal socialisme is, dat is gewoon een probleem. En ik vind het jammer dat er dan namen en telefoonnummers van mensen op straat komen. Ik vind dat ook ook gewoon jammer om te zien."

Etalle*: "Er is nu echt angst onder de leden. Want die vragen zich nu af: willen mensen in een appgroep met iemand zitten die screenshots maakt van mij?"*

Het gesprek houdt vervolgens op als de klokkenluider een appgroep wil laten zien en hij daarvoor zijn recorder eerst uitzet om te voorkomen dat Massimo Etalle en Iem al Biyati kunnen zien dat hij aan het opnemen was. Tijdens het hele gesprek is het bruinrechtse gedachtengoed in de appgroepen nergens aan bod gekomen of kritisch besproken. Het ging alleen maar over de suggestie dat de klokkenluider zélf verraden zou zijn, en dat JFvD hier het werkelijke slachtoffer is. 

De poging om alles onder de pet te houden en de blaam bij de boodschappers te leggen, is inmiddels jammerlijk gefaald: vandaag hebben in navolging van Annabel Nanninga talloze prominente FvD-politici in de provincies en de EU verklaard dat JFvD gesaneerd moet worden (of gewoon opgeruimd). Het bestuur is tijdelijk teruggetreden in afwachting van een totaal foponderzoek door partijbeschermheilige Paul Cliteur, Baudet-schaduw Wybren van Haga en de nummer 6 van de lijst, Olaf Ephraim. Over die laatste gaat het verhaal dat ook van hem audio bestaat van gesprekken waarin hij kritische leden royeert omdat ze aan de bel trokken over nazistisch gedachtengoed in de jeugdstorm van Forum voor Democratie.

17 september: royement voor de klokkenluider

Geachte [naam],

*Op [datum] 2018 heeft u zich volgens onze administratie aangemeld als lid van Jongerenorganisatie Forum voor Democratie (hierna te noemen: JFVD). *

Het bestuur van JFVD heeft moeten vaststellen dat u betrokken was bij het verzamelen van smadelijk materiaal - dat vergezeld van een door u ondertekende brief die in eerste instantie aan het JFVD bestuur was gericht - naar de pers is gestuurd met het kennelijke oogmerk om de reputatie van JFVD en haar leden te beschadigen. We hebben met u gesproken op 10 juli 2020 om uw kant van het verhaal te horen.

In dit gesprek gaf u aan overvallen te zijn geweest door de actie van uw mede ondertekenaars. U gaf aan het materiaal verzameld te hebben in samenspraak met de groep die dit uiteindelijk aan de pers heeft gestuurd, maar niet op de hoogte te zijn geweest van hun daadwerkelijke intenties, namelijk het sturen van het betreffende materiaal naar de pers. U gaf aan mee te willen werken aan het verder ophelderen van de gang van zaken in de totstandkoming van de brief, de totstandkoming van de screenshots en het lekken ervan aan de pers. Wij hebben hieromtrent sindsdien van uw zijde geen enkele actie vernomen.

Ook is het bestuur recentelijk screenshots onder ogen gekomen waaruit blijkt dat u niet enkel materiaal hebt verzameld, maar tevens een coördinerende en opruiende rol heeft gespeeld, anders dan dat u aangaf in het gesprek op 10 juli 2020.

Gelet op de historie van uw functioneren binnen onze organisatie, die uiteindelijk heeft geleid tot het ontheffen van u uit uw functie en de bijkomende bovenstaande constateringen geven wij u hierbij te kennen dat het bestuur van Jongerenorganisatie Forum voor Democratie na intern beraad unaniem tot de conclusie is gekomen dat het redelijkerwijs niet langer van ons kan worden gevergd uw lidmaatschap van JFVD te laten voortduren. JFVD heeft daarom besloten uw lidmaatschap te beëindigen, op grond van de artikelen 10 en 13 van de Statuten.

Wij verzoeken u met klem om Jongerenorganisatie Forum voor Democratie op geen enkele manier meer te betrekken bij uw toekomstige activiteiten. Wij willen u tevens meedelen dat u wordt geacht zich afwezig te houden van alle toekomstige bijeenkomsten die worden georganiseerd.

Op basis van de artikelen 5 en 6 van het Huishoudelijk Reglement bent u bevoegd binnen vier weken na dagtekening van deze brief per aangetekende brief beroep in te stellen tegen dit besluit bij de Commissie van Beroep.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Het bestuur

Inmiddels zijn we twee maanden verder, is de bruine bom gebarsten en is er Erkenbrand in de Forumbunker. Wordt vervolgd...

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Wat voor mes draagt Iem 'BIEM' al Biyati hier?

En waar we 'mes' zeiden, bedoelen we 'het hondenfluitje van Blondi'

@Van Rossem | 21-12-21 | 20:18 | 0 reacties

Scoop! Opnieuw lek uit FvD app-gesprek

Ditmaal met citaten van de vicevoorzitter, Lennart van der Linden

@Van Rossem | 25-11-20 | 10:22 | 0 reacties

VIDEO. Baudet geeft hallucinante persco

"Ik ben niet klaar met de politiek, ik ben niet klaar met de partij en ik ben niet klaar met Nederland"

@Van Rossem | 24-11-20 | 14:38 | 0 reacties

Freek Jansen zit nog steeds bij @fvdemocratie

De klok sloeg middernacht en de partij veranderde weer in een pompoen

@Van Rossem | 24-11-20 | 08:53 | 0 reacties

LIVE DEUR - CrisisBeraad Forum voor Democratie

Fractievoorzitters vanaf 20u bijeen in een Van der Valk in Tiel

@Pritt Stift | 23-11-20 | 19:33 | 0 reacties

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.