Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Subsidiecommissie 020 boos op museum Ons' Lieve Heer op Solder wegens fout taalgebruik

Bericht uit gekkenhuis Amsterdam

Social

We gaan dit even in jip-en-janneketaal uitleggen. Er zijn dus ambtenaren. Die worden met veel belastingcentjes betaald. En die bepalen waar nog meer belastingcentjes naartoe gaan. En die gebruiken allemaal gekke woordjes om allemaal gekke eisen mee te stellen. En als er dan lieve medewerkers van een museum proberen om aan die gekke eisen te voldoen, maar daarbij niet precies de goede gekke woordjes gebruiken, dan worden die ambtenaren boos. En dan schrijven ze in een rapportje

"Succesvol cultureel diversiteitsbeleid begint volgens de commissie bij inclusief denken en het onderkennen van de vooringenomenheden en blinde vlekken binnen de eigen organisatie. De commissie vindt, afgaande op het ondernemingsplan en het Actieplan Diversiteit en Inclusie, dat Museum Ons’ Lieve Heer op Solder hier wat betreft de personeelssamenstelling te weinig oog voor heeft. Het museum geeft aan dat er een aantal medewerkers in dienst is met een ‘niet-westers georiënteerde achtergrond’. Voor de commissie is niet duidelijk wat daaronder moet worden verstaan. Ook westerse mensen kunnen niet-westers georiënteerd zijn. De voorzichtige terminologie die het museum op dit punt van de aanvraag bezigt (ook de term bicultureel valt) wekt bij de commissie de indruk dat het museum niet voluit inzet op het werven van mensen van kleur en/of met een totaal andere dan een Nederlandse achtergrond. Het museum geeft alleen aan te streven naar een team dat de stad weerspiegelt, het wervingsbeleid bij te stellen en via andere kanalen te gaan werven. De commissie vindt dat de voornemens ten aanzien van de diversiteit van personeel en toezicht overtuigingskracht en concreetheid missen. Zij merkt op dat de raad van toezicht al wel een cultureel diverse samenstelling heeft." 

En dan zeggen de mensen die al die belastingcentjes betalen: zijn jullie helemaal van de pot gerukt, ambtenaren? En dan gebeurt er verder niets. Einde!

Reaguursels

Inloggen

AFK begrijpt niet goed wat diversiteit inhoud maar probeert hun interpretatie op te dringen op microniveau. Dus zelfs een bakker met 2 medewerkers dient een gekleurde en gehandicapte homo in dienst te hebben om “inclusief” te zijn. Lijkt me een uitdaging. Misschien toch ns wat meer op macroniveau gaan kijken? Maar ja, gezond verstand in de Amsterdamse politiek is ver te zoeken.

EG61 | 07-08-20 | 17:00

Gaat er bij niemand een lichtje branden of het AFK wel wetmatig handelt?

Een club (AFK), die schijnbaar verantwoordelijk is voor de verdeling van subsidies, laat deze afhangen van de diversiteit van het personeelsbestand. Is dat niet op orde krijg je geen geld. Dat riekt naar chantage!

Je krijgt dus twee problemen:
Clubjes geleid door mensen van kleur, hebben ook vaak mensen van kleur, in hun personeelsbestand en krijgen dus altijd geld.

Clubjes die al heel lang bestaan en vanuit het verleden blanke mensen als voorbeeld al langere tijd in dienst hebben zouden deze deels moeten ontslaan om te kunnen voortbestaan.

Al het blanke moet uit de samenleving worden verbannen is mijn inziens het doel zodat er iets ontstaat wat lijkt op de Russische revolutie. Wat overigens wel past bij de Marxistisch/BLM fanbase die de diversiteits clubjes aanhangen. We weten wat dat in het verleden heeft opgeleverd.

Ronnie02 | 07-08-20 | 13:54

Museum moet naam veranderen in "Lesbisch Spastisch Bosneger Museum" dan wordt de subsidie verdriedubbeld. Luie ambtenaren komen toch niet kijken wat daar tentoongesteld wordt.

Toos Bevergeil | 07-08-20 | 13:32 | 1

Met een marxistisch bestuur gaan alle subsidie kranen wagenwijd open.

Bolder | 07-08-20 | 14:04

Dat bijna de helft van het bestuur van het museum uit mensen met een migratie achtergrond (via ouders) bestaat voldoet schijnbaar ook al niet voor de Marxistische leiding van Amsterdam.

Ronnie02 | 07-08-20 | 13:31

Wanneer iemand de gemeente een brief terug stuurt met de vraag 'Wat bedoelt u met niet-westers georiënteerd?', wat zou dan het antwoord zijn? Wat is de definitie van Westers en niet-westers volgens hun? Gaat het puur om land van afkomst? Een bepaalde cultuur? Welke normen en waarden mogen wel en welke niet?

Ik denk dat je de ambtenaren behoorlijk nerveus kan maken als je eens flink doorvraagt.

dr.hogeboom | 07-08-20 | 13:26

En Kamerkoor Capella krijgt 700.000

Zeven ton voor een koor?!?!?!?!

zetje01 | 07-08-20 | 13:24

"Voor de commissie is niet duidelijk wat daaronder moet worden verstaan."
Is uit de aanvraag duidelijk dat deze serieus is opgesteld? Waarom bel je dan niet even na? Ga desnoods even kijken hoe het personeelsbestand is opgebouwd.
Dit is een gevalletje 'kijk eens hoeveel werk ik afgehandeld heb'. Statistisch gezien ja, maar heb je het als ambtenaar ook goed afgehandeld?
Dat je niet overal achteraan kan hollen kan ik begrijpen. Maar een-fucking-telefoontje om even wat helderheid te krijgen over wat er is geschreven en hoe het werkelijk is, is dat nu echt teveel gevraagd?

Zoeken in een aanvraag naar de onjuistheden om het daarmee door te schuiven en af te doen als 'heb ik behandeld' +1 op de statistieken voor mij. Zodat je op je functioneringsgesprek kan aantonen dat je voldoet aan de eisen.

Johanvb | 07-08-20 | 13:02

Samenvatted: De op islamisering ingestelde gemeente Amsterdam wil geen museum over christelijke historie subsidiëren. Dat geld is voorbehouden aan de financiering van moskeeën waar oproepen tot het vernietigen van de westerse cultuur klinken.

Franker | 07-08-20 | 13:00

Onze wraakzuchtige allah in de sishalounge krijgt natuurlijk wel soepsidie

van Dam | 07-08-20 | 12:43

Ik neem aan dat de voorgedrukte aangifteformulieren wegens “discriminatie van autochtonen” door het AFK klaar ligggen bij de politiebureau’s....

Tee Of Cup | 07-08-20 | 12:43

Open brief aan het Amsterdams Fonds voor de Kunst:

Goedendag,

Via de media vernam ik een verbijsterend staaltje van iets waarvan ik dacht dat we het sinds Mao's 'Culturele Revolutie' in de Volksrepubliek China in de jaren '60 achter ons hadden gelaten: het via morele chantage dwingen van mensen om op een bepaalde manier te denken. In een rapportje naar aanleiding van uw afwijzing van de subsidie-aanvraag van één van de oudste musea in Amsterdam, 'Ons' Lieve Heer op Solder', schrijft u onder meer:

"Succesvol cultureel diversiteitsbeleid begint volgens de commissie bij inclusief denken".

Aldus de gedachtenpolitie van het AFK.

Dat hiermee kunst & cultuur door uw commissie wordt gepolitiseerd, is nog het mínst verwerpelijke.
Dat u hiermee beland bent bij één van de meest huiveringwekkende aspecten van het boek '1984' van George Orwell, is - zacht uitgedrukt - uitermate verontrustend.

Uw bijna religieuze gezwatel over 'diversiteit' en 'inclusiviteit' wordt in één klap door u zelf aan flarden geschoten door uw 'exclusie' van respectabele mensen en instellingen op grond van het feit dat ze er niet de door u gewenste gedachten op na houden.

Eigenlijk was mijn eerste aanvechting om uw door-en-door gepolitiseerde commissie eens goed de mantel uit te vegen met een ordinaire scheldpartij. Maar als gepensioneerd eindredacteur van een gerespecteerd landelijk dagblad, vond ik dat mijn eer te na.

U deelt belastinggeld uit. Niet alleen míjn belastinggeld, maar ook dat van talloze mensen die het met uw gepolitiseerde diversiteitsgedram totaal oneens zijn. Daarom alleen al, zou u, juist als commissie die met algemene middelen mag strooien, zich verre moeten houden van politieke zendingsdrang, en al helemáál van het plegen van politiek geïnspireerde morele chantage.
En laat het opdringen van een collectieve erfzonde alstublieft over aan religies.

Het is niet aan u om te bepalen wát en hóe mensen en instellingen moeten denken.
Het is niet aan u om via het chantagemiddel van geld (niet eens uw geld, maar geld van belastingbetalers als ik), mensen een bepaalde politieke richting in te dwingen.
Het is slechts aan u, om door het verstrekken van de aan u ter beschikking gestelde algemene middelen, instellingen zoals musea in stand te houden en aldus het algemeen (!) historisch en cultureel besef bij mensen in stand te houden.
Het is voorwaar níet aan u, om mensen en instellingen te bevoogden en via financiële dwangmiddelen, modieuze politieke denkbeelden op te dringen.

Wat u zich als commissie permitteert, is schaamteloos en infaam en een instelling 'van algemeen nut' die een algemeen budget beheert, onwaardig.
U speelt voor gedachten-politie.
Dat zijn praktijken die usance zijn bij dictatoriale regimes. Communistische regimes. Fascistische regimes.

Als ik de supervisie zou hebben over een instelling als het AFK, zou ik de hele commissie op staande voet ontslaan. Wegens politieke en morele gecorrumpeerdheid.
Alleen jammer voor u, dat u niet meer kunt solliciteren als lid van de 'Kulturkammer', want die bestaat - gelukkig - al lang niet meer.

Tenslotte heb ik nog een tip voor u: lees - of hérlees - het boek '1984' van George Orwell. Leerstof die eigenlijk verplicht zou moeten zijn.

Met - evengoed - vriendelijke groet,

Peter Emile
Amsterdam

Peter Emile | 07-08-20 | 12:28 | 3

Mooie brief. Gaat zo via de gleuf van Femke in het touiletpotje.

arlen | 07-08-20 | 12:30

@Peter Emile | 07-08-20 | 12:28 |
Wauw! In één woord Wauw! Wat een dijk van een brief tegelt u daar weg. Alle spijkers rààk. Ik zat ook te broeden op een roast van jewelste, maar hier valt niets meer aan toe te voegen. Chapeau!

Aan de GS-redactie;
Kunnen we deze tegel a.u.b. bovenaan de site vastpinnen?

*Smekende puppy ogen richting GS-Redactie opzetten doet*

Sjefke7807 | 07-08-20 | 15:48

Ziek volk zeg. Ze zijn zo blind dat ze zelf niet zien dat ze enorm racistisch bezig zijn.

dk-- | 07-08-20 | 12:11

Is voor de samenstelling van het personeel van belang hoeveel mensen met kleur een relevante opleiding hebben of gaat het om hoeveel allochtonen in je stad wonen? Zou betekenen dat als er 2 kunsthistorici zwart zijn en 20 blank, die 2 zwarten altijd een baan hebben bij 10 werkplekken in een stad met de helft allochtoon. Benieuwd hoe het vrije verkeer van personen en artikel 1 van de Grondwet zich verhoudt tot het Dou Penotti-beleid van GL020? De subsidietiet houdt dit soort begunstigden wel nederig.

arlen | 07-08-20 | 12:09

Amsterdam wordt bestuurd door psychopaten.

Rationa | 07-08-20 | 11:03

Echt heel jammer als dit museum dicht zou gaan. Het is zo uniek. Aan de buitenkant een grachtenpand. En dan kom je binnen, nog steeds gewoon een huis. En dan ga je de trap op en sta je ineens in een kerk. En dan niet een miniversie ofzo, nee, full size. Zo apart.
Jammer alleen dat het in Amsterdam staat, anders zou ik er zeker vaker heen gaan.

J. Jarig | 07-08-20 | 10:32

Dus als ik hun voorstel goed begrijp, ontslaat een paar blanken en neem daarvoor een paar gekleurden of anders-geaarden aan. Dat is goed voor de werksfeer in dat museum.

loser | 07-08-20 | 10:31

Afschuwelijk. Al die figuren die hier mee bezig zijn ontslaan.

van Oeffelen | 07-08-20 | 10:28

Wat een waanzinnige onzin, doe wat aan de homohaat in de azc.

dubbletjes | 07-08-20 | 10:23

Diversiteit wordt ook niet begrepen door de gemeente. Een moskee, een kerk en een synagoge, dat is diversiteit. Niet een gekleurde katholiek bij onze lieve heer op zolder. En aan de gemeente dat iedereen vredig naast elkaar kan wonen en zichzelf kan zijn.

merel veld | 07-08-20 | 10:09

In de jaren 90 ben ik zowel bij de politie als bij de brandweer afgewezen op mijn huidskleur.
Ik voldeed als blanke nederlander niet tot de doelgroep.
Dat was voor mij de eyeopener, dat je als blanke nederlander maar beter heel goed voor jezelf moet zorgen. De overheid mot je niet.
Ik ben de overheid overigens heel dankbaar voor deze vorm van discriminatie.
Heb nu als eenpitter iets opgebouwd, wat ik bij politie of brandweer nooit had kunnen bereiken.

Het leven is zwaar | 07-08-20 | 10:05

Discriminatie en uitsluiting. U wilt subsidie? Eens kijken in uw boeken. Hmm, nee, nee, hier ook een nee. Sorry, maar u voldoet niet aan wat wij vinden dat moet. Wij bepalen dat de bevolking die uit 85% autochtonen bestaat, vinden dat hun geld alleen naar instanties moet gaan die een ruimschootse afspiegeling zijn van de samenleving. U moet dus minsten 85% allochtonen in dienst hebben.

Haatejaculaat | 07-08-20 | 09:52

Ons' Lieve heer op Solder is oorspronkelijk een katholiek museum. Ik zou dus eerder verwachten (en eisen, bij deze) dat hier uitsluitend katholieke medewerkers mogen werken. Van welke huidskleur maakt me niet uit. Genoeg katholieken met gezond verstand in Latijns Amerika, Nigeria e.o. (nog wel).

WalterSobchack | 07-08-20 | 09:51

Als ik de lijst met medewerkers bekijk op de website van Amsterdams fonds voor de kunst (AFK), dan valt me op dat de samenstelling daar voornamelijk "wit" (dwz blank) en westers is, op een paar suri's en een hoofddoek na. Kunnen ze niet beginnen hun eigen organisatie te diversifiëren?
Of nee, laat maar. Opheffen of aantal medewerkers met 90% omlaag brengen lijkt me een betere oplossing. Wie heeft er überhaupt behoefte aan zoiets als dit AFK?

WalterSobchack | 07-08-20 | 09:49

Begrijp ik het goed dat Amsterdam nu de subsidie voor het museum intrekt en dat het schuilkerkje dus dichtgaat voor het publiek en niet langer wordt onderhouden? Omdat de instelling te weinig negers en moslims in dienst heeft?

MAD1950 | 07-08-20 | 09:41 | 1

Ja

Het leven is zwaar | 07-08-20 | 10:13

Tijd om die ‘Amsterdammers’ onder curatele te stellen. Blind voor zo’n belangrijk deel van de Nederlandse geschiedenis, het is ronduit beschamend wat het inclusieve ambtenaren clubje voortbrengt: Eerst het christendom decennia verketteren want wereldwijd inclusief, nu op z’n erdogans de geschiedenis willen verdonkeremanen.

eastender | 07-08-20 | 09:36

De pigmentpolitie. Zullen binnenkort wel met een keurmerk komen. Iets met bruin en sterren.

Schoorsteenveger | 07-08-20 | 09:05

Momenteel is er een drive vanuit woke twatter en andere marxistische instituties op universiteiten om gender maar een menselijk construct te beschouwen (ipv een biologisch fenomeen) en daarmee open tot interpretatie.

Ik zelf wacht op de dag tot ras ook tot menselijk construct wordt gebombardeerd, open tot interpretatie. Ik zou me wel eens Japans willen voelen voor een week. Uiteraard dienen anderen me dan in die week me in het Japans aan te spreken. Week erop lijkt me een inwoner uit Wakanda wel lachen. En uiteraard dient iedereen die me aanspreekt die week Black Panther te moeten kijken.

Heerlijk dat intersectionality zeg.

Graaf_van_Hogendorp | 07-08-20 | 08:55 | 1

"Ik zelf wacht op de dag tot ras ook tot menselijk construct wordt gebombardeerd,"
Is al het geval. Kanye West wordt niet meer gezien als "black" enkel vanwege zijn politieke voorkeuren.

Schoorsteenveger | 07-08-20 | 09:18

Gaat om een Christelijk museum. Dan rijst de vraag: wat zou de AFK er van hebben gevonden als dezelfde formulering door een islamitische organisatie was ingediend?

Los daarvan, dit diversiteitsgedram werkt discriminatie in de hand!

ArieR68 | 07-08-20 | 08:54

Ah de moderne cultuur kamer duikt op. Niet divers genoeg. U onderkent uw vooringenomenheid. Het moment dat onze subsidie cultuur net weer even zwaarder word gebruikt. Binnenkort meer belasting voor bedrijven die niet divers genoeg zijn. Boetes voor een neger tekort. Een er maar aan.

P-unit | 07-08-20 | 08:50

Als ik stinkend rijk was nam ik ook allemaal zwart personeel. Liet ik me bedienen door een mollige zwarte vrouw. Niet alleen omdat het leuk is maar vooral vanwege de diversiteit natuurlijk.
En dan andere rijke stinkerds de maat nemen, met hun niet inclusieve personeel met westerse achtergrond.

me,myself and IK | 07-08-20 | 08:42 | 2

En omdat betaald worden voor werk een wit privilege is mag het personeelsbestand van kleur bij jou werken tegen kost en inwoning. Een dikke vinger naar het systematische racistische, onderdrukkende systeem.
Je bent een nobel persoon!

ratelaar | 07-08-20 | 08:47

Diversiteit gemeten naar etniciteit(=ras), maar inclusiviteit naar economische positie (=klasse). Dat zijn dus onverenigbare uitgangspunten, tenzij je de factor "etniciteit" uitschakelt door intensieve volkenmenging. Andersom is al eens geprobeerd (rassen zuivering tegelijk met een vrijwillig gilden stelsel) en daar was iedereen tegen tenslotte; blijft over menging gevolgd door een verplichte klassenstrijd.

kindapaas | 07-08-20 | 10:30

Het doel van een museum is niet om een vinkje te halen met diversiteitsbeleid. Zij wil een goed museum zijn.

Fervent | 07-08-20 | 08:40

Dit is toch werkelijk razendmakend?! Wie zijn die lui en waarom komen zij weg met dit racisme? Want dat is het! Ze wijzen anderen op hun blinde vlek, maar zien zelf niet hoe hypocriet en fout ze zelf zijn.

pjisonline | 07-08-20 | 08:38 | 1

De zwarte verwijt de blanke dat ie blank ziet

laurentius | 07-08-20 | 08:45

Hartstikke gestoord daar in Amsterdam. Meer woorden wil ik er niet vuil over maken. Goed ook dat in de rest van het land bekend wordt hoe extreem dat inclusiviteitsgedoe daar is doorgeslagen.

jochum1980 | 07-08-20 | 08:36 | 2

Lol, jij dacht dat dit enkel in Amsterdam gebeurt?
Bij landelijke subsidiepotten zul je grotendeels hetzelfde beleid zien.
Bijzonder om mee te maken hoe Kultuurkamers ontstaan.
Hele trieste, en enge, ontwikkeling. Boodschap: alles wat authenthiek nederlands en/of blank is, is fout.

Bataafje | 07-08-20 | 08:49

@Bataafje | 07-08-20 | 08:49: Prima toch? Niemand kan voldoen aan die volledig idiote eisen die aan die diversieteits gedachte worden gesteld. Krijgen ze ook geen subsidie. Kan dat geld weer terug waar het hoort. Of zouden ze dan toch wel weer een ander idioot subsidie onderwerp uitzoeken?

Eagle0511 | 07-08-20 | 09:18

Duidelijk!

'Loonslaven' dienen uitsluitend, een niet-Westerse achtergrond te hebben.

Er gloort weer een voorzichtige VOC-mentaliteit op binnen Amsterdam, me dunkt!

Guy Fawkes | 07-08-20 | 08:28

Er zou een parlementair onderzoek moeten komen naar deze on-Nederlandse ondemocratische racistische handelswijze van dit soort Amsterdamse commissies

laurentius | 07-08-20 | 08:26

Je moet je langzamerhand afvragen of Amsterdam wel de hoofdstad van Nederland moet blijven. Ze zijn daar zo enorm van de pot gerukt en wijken zo af van wat Nederland denkt dat je zo’n stad niet het uithangbord van je land wilt laten zijn. GS, iets voor een petitie?

AltijdDeWaarheid | 07-08-20 | 08:18 | 1

Hear hear!

SoepKip | 07-08-20 | 08:49

Drie keer raden wie er in de commissie zitten....

ecologiste | 07-08-20 | 08:18 | 1

Nu? Ik weet het niet. Vertel.

Oldmen | 07-08-20 | 09:10

Hee jij!! Met die huidskleur! Snel! Trek dit aan en kom met me mee.

Whmm | 07-08-20 | 08:13

Mijn Jip en Janneke taal. Hier is mijn middelvinger commissie.

Breakdance | 07-08-20 | 08:05

dit hokjes denken en daar naar handelen is discriminatie in zijn puurste vorm. dit vervolgens opleggen aan anderen is gewoon fascisme.
Er zou aangifte gedaan moeten worden tegen zulke polariserende mafklappers.

Struikrover3 | 07-08-20 | 07:58 | 1

Het gaat compleet tegen de de grondwet in. Absurd dat een overheid daar laks aan heeft. Het wordt echt tijd dat hier tegen opgetreden wordt. Als ik het geld had, zou ik het proberen, want kat in het bakkie.

Shadowzz | 07-08-20 | 08:19

Ik ben wel zo verschrikkelijk klaar met dit gelul. Ik begrijp nu dat islamitische instellingen ook nooit meer subsidie krijgen want niet inclusief? Oh wacht.....

Jafco | 07-08-20 | 07:54

Een prestigieus baantje voor mensen die niets willen of kunnen. En zo komen mensen louter om hun huidskleur en geslacht aan het werk in onze steeds racistischere en seksistische samenleving.

ratelaar | 07-08-20 | 07:03

Haha en dit is alleen nog maar deze commissie. Maar de Gemeente Amsterdam zit al tientallen jaren vol met allerhande commissies die zich met allerhande nutteloze vraagstukken bezig houden. Maar het is goed voor de werkgelegenheid en des te meer ambtenaren des te beter de inschaling. Over inkomsten hoeft een ambtenaar en zijn organisatie zich nooit zorgen te maken. Alleen over uitgeven. Ik meld me aan voor zo’n nutteloze baan. Je zult ‘s avonds thuis komen en aan je partner moeten uitleggen wat je vandaag weer niet gedaan hebt? Dat is pas droevig.

Amoebes | 07-08-20 | 06:44

En toen stemden al die mensen vvd, zodat er niets zou veranderen. Want als er iets verandert, dan gaat het licht uit, zo hebben zij op Het Journaal gehoord.

obominotie | 07-08-20 | 05:28

Dit is het moment waarop "pigmentgeneuzel" succesvol in de Nederland taal wordt geïntroduceerd.
Toch wel eventjes iets om bij stil te staan.

Munchhausen | 07-08-20 | 04:47

En dan gebeurt er helegaar niets, einde. Zo rolt Nederland en haar volk het graf in. De geschiedenisboeken van de toekomst (als ze nog toegestaan zijn) zullen deze tijden duiden als krankzinnig en zelfdoding van de vrije westerse samenleving waar zoveel strijd en bloedvergieten over heen is gegaan dat niemand voorzag dat de historie zich zou herhalen. Waar wij ons verbazen over de domheid van de mensen 2000 jaar geleden zullen over 2000 jaar verder de mensen zich verbazen over onze onnozelheid!

INH.30CL | 07-08-20 | 04:35

Lijkt me heel naar om in dat wereldje te zitten en elke dag die Newspeak woordspelletjes te moeten doen. George Orwell roteert in zijn graf...

Niek1582 | 07-08-20 | 03:36

"The more human beings are lacking in imagination, the more incapable men are of any profound kind of self-analysis, the more we shall find that their self-righteousness hardens, so that it is just the thick-skinned who are more sure of being right than anybody else. And though conflict might still be inevitable in history even if this particular evil did not exist, there can be no doubt that its presence multiplies the deadlocks and gravely deepens all the tragedies of all the centuries. ... Just one litlle war more against the last remaining enemies of righteousness, and then the world will be cleansed, and we can start building Paradise."

'Hoe meer mensen een gebrek aan verbeeldingskracht hebben, hoe onbekwamer de mensen zijn tot enige diepgaande zelfanalyse, hoe meer we zullen ontdekken dat hun zelfingenomenheid/eigen-gerechtigheid verhardt, zodat het alleen de dikhuidigen zijn die meer zeker zijn van het eigen gelijk dan wie dan ook. En hoewel conflicten nog steeds onvermijdelijk kunnen zijn in de geschiedenis, zelfs als dit specifieke kwaad niet bestond, lijdt het geen twijfel dat de aanwezigheid ervan de impasse groter maakt en de tragedies van alle eeuwen heviger maakt ... nog één kleine oorlog tegen de laatst overgebleven vijanden van gerechtigheid, en dan zal de wereld gereinigd zijn en kunnen we beginnen met het bouwen van het Paradijs. "
Herbert Butterfield, Christianity and History. blz 41
Ter overdenking ... Evocatus
.

Evocatus | 07-08-20 | 03:09 | 1

Observaties over het menselijke zijn, zijn er genoeg, door de eeuwen heen. Zij die de observaties ter harte nemen en er iets mee doen zijn het probleem niet. Het probleem zijn zij, die niet naar zichzelf hoeven te kijken omdat zij, in tegenstelling tot de rest wel rechtvaardig, wijs en al-wetend zijn.
Luisterde men maar naar hen, dan hoefden men niet te voelen....

ratelaar | 07-08-20 | 08:55

Niemand schijnt dit te begrijpen, maar ik wel. Ik betaal belasting om de gekte van anderen te bekostigen. Veel ingewikkelder dan dat is het niet.

Nivelleermarionet | 07-08-20 | 02:25

de inquisitie van subsidiecommissie 020

boezeidekoe | 07-08-20 | 01:27

"Ook westerse mensen kunnen niet-westers georiënteerd zijn." Ineens moest ik aan Oboema de witte neger denken, of dat mannetje met dat bot door zijn groene haar bij The Simpsons. Toen was ik het artikel ook helemaal kwijt, want Oboema de witte neger is een veel interessanter studieobject, dan een stel gekken uit het riool aan de Amstel.

Klappernoot | 07-08-20 | 01:05 | 1

Oboema Sesetokoe én José

NeedIsaymore? | 07-08-20 | 07:44

Geef geld klootzakken! Nu!

Ik lees bij het "Nederlands Dagblad": "Het plan is nu om de (maatschappelijke) waarde van het museum in kaart te brengen, laat Van Kranen (woordvoerder) weten, en de strijd aan te gaan."

Wel gotgloeiende-gotverlos-ons van dit kunst-beoordeel-addergebroed dat hierover beslist. Dat slist iets over "onder de zaaglijn" en "zo werkt dat", dixit directeur Annabelle Birnie tegen het Parool.

Als het niet duidelijk is dat dit museum van eminent belang is; historisch, cultureel en religieus gezien, dan mankeert er iets aan de kunst- of museale smaakpapillen van volk zoals mevr. Birnie.

Gotbetert: "onder de zaaglijn". Kan niet iemand aan de poten van de stoel van die directeur gaan zagen; liefst met kettingzaag. Geldt ook en in nog meerdere mate voor de beoordelers.

Nu moet de maatschappelijk waarde in kaart gebracht worden. Stoom uit mijn oren! Hoe evident wil men het hebben. Eeniegelijk die nog een fatsoenljke geschiedenisles op school heeft genoten begrijpt onmiddellijk dat er niets in kaart gebracht hoeft te worden.

In 2019 wordt mevr. Birnie geïnterviewd in het Parool over de "Amsterdamprijs voor de Kunst" daarover zegt zij o.a.: "“Nee, de Amsterdamprijs heeft geen politiek doel"
Nu wordt er dus wél een politiek-correct doel nagestreefd met dit huidige beleid van diversiteit en inclusie

Het is ook wel navrant. Indertijd hadden de Prostestanten de macht overgenomen (1578) in Amsterdam, derhalve moesten de katholieken in het geniep ter kerke. Vandaar de schuilkerk. RegreSSief links heeft nu de macht overgenomen in Amsterdam en dat zullen we weten ook. Bedroevende en treurigmakende historische parallel.

Geef geld nu!
Interesseert me niet waar het vandaan komt. Gemeente en/of Rijk. Gebouw is Rijksmonument, dus de Overheid moet de portemonnaie trekken.
Grom & Snik. Evocatus
.

Evocatus | 07-08-20 | 01:05 | 1

Overigens deed mevr. Birnie het heel goed toen ze directrice (ja expres) van het Drents Museum was. Toen liet ze zich leiden door de "kunst", om het eens door te korte bocht te zeggen, nu moet ze in het keurslijf van de politiek correcte bazerij ten stadhuize.
Hoe bevalt dat? Evocatus
.

Evocatus | 07-08-20 | 01:43

Zal me niks verbazen als er in dat AFK in Amsterdam merendeel mensen zitten van niet westerse cultuur met kleurtje plus een paar witte linkse bakfiets-ja-knikkers. Ze willen blijkbaar dat Fatima met hoofddoekje ons een rondleiding gaan geven in een historisch katholiek kerkje wat verstopt zat voor de protestanten. Maar een vrouw mag niet in een moskee werken... hoe divers is dat??

boezeidekoe | 07-08-20 | 00:49

misschien kunnen we er een moskee van maken want dan is er waarschijnlijk wel geld,

Datgingniegoed | 07-08-20 | 00:27

Ik weet niet waarom, maar de naam Roland Freisler schiet me ineens te binnen.

SergeantPierlala | 07-08-20 | 00:03

Echt compleet van de pot gerukt.... het is dat ik het zie staan anders zou ik het niet geloven deze gekkigheid

#10 | 07-08-20 | 00:02

Dit land moet heropgebouwd worden. Al deze krankzinnigheid moet stoppen.
Er is nog maar een remedie hiervoor en dat is de PVV.
Maak Wilders de premier en laat het gezond verstand terugkeren.

wolftour | 06-08-20 | 23:52

Citaatje:

"Succesvol cultureel diversiteitsbeleid begint volgens de commissie bij inclusief denken".

Dit is dus niet meer en vooral niet minder dan de gedachtenpolitie die bepaalt wát en hóe je moet denken.
Als je in aanmerking wil komen voor centen.
Dit is George Orwell voorbij.
Dit is morele chantage.
Sterker: Dit is puur fascisme.
Dit zou als je het mij vraagt, een reden zijn om die gehele commissie op staande voet te ontslaan.

Peter Emile | 06-08-20 | 23:34 | 2

@Peter,
Wat een nare en enge bende is het daar toch.

Datgingniegoed | 07-08-20 | 00:30

Geen woorden voor.

Otto Normal | 06-08-20 | 22:57

Stukje van Veelo op RTLnieuws over dit onderwerp is de moeite waard

Rest In Privacy | 06-08-20 | 22:56 | 1

Raak van Veelo. Helemaal mee eens.

Oldmen | 07-08-20 | 10:26

Wel een heel, heel uitgebreid rapport met heel heel veel woorden voor een schuilkerkje. Een commissie die niet over een nacht ijs gaat. Maar toch, de hens erin lijkt de commissie te zeggen. Als een soort voorbeeld. Zo is de kristalnacht ook eens begonnen. Amsterdam en cultuur, het was leuk jullie te kennen. Tot nie mehr wiedersehen

batvoca2 | 06-08-20 | 22:52

Onlangs een gesprek en een mailwisseling gehad met de gemeente.
Helaas de personen aan de telefoon kon ik niet goed verstaan ......
En de mails waren ondertekend met exotische namen.
Ook een gesprek aanvragen bij de deelraad is lastig daarvoor zal je drie dagen moeten wachten...
o.o.o.o lieve stad.

hansvanvoren | 06-08-20 | 22:45

Mijn god, mijn god, mijn god........

Dat is toch loepzuivere wethouder Hekking van de gemeente Juinen taal? Al die rapportjes en informatiefoldertjes etc, etc, die die ambtenaren het licht doen zien, lijken allemaal één grote Koot en Bie sketch.

"Het museum geeft aan dat er een aantal medewerkers in dienst is met een ‘niet-westers georiënteerde achtergrond’. Voor de commissie is niet duidelijk wat daaronder moet worden verstaan."

Voor mij is dat 'crystal clear'. Een betere term zou zijn: allochtonen. Maar ja, die term is door de Amsterdamse ambtenarij afgeschaft. Wij worden bestuurd door, een enkele uitzondering daargelaten, tamelijk talentloze, 'mediocre', 'middelnette regelneven'. Dat laatste komt trouwens ook van Koot en Bie.

Dr_Johnson | 06-08-20 | 22:40 | 2

buitenlanders bedoelen ze

Bakschuif | 06-08-20 | 22:47

Wollah,

Mijn naam is Achmed en ik werk voor Lieve Heer op Solder. Jullie hebben subsidieaanvraag afgewezen. Dat is racist. Jullie smerige witte kazen zijn racist! Ik stap naar krant! Ik organiseer protest! Ik wordt werkeloos zonder subsidie, dus jullie gaan nu geld geven, want anders...

Hoogachtend, Achmed

Beste Achmed,

Wij hebben uw brief ontvangen en deze ochtend meteen 10 miljoen euro overgemaakt.

Hoogachtend,
De Subsidiecommissie.

Varende_Reaguurder | 06-08-20 | 22:36 | 1

De varende reaguurder moet nog even oefenen op zijn Achmeds. Te weinig spelfouten, te weinig kanker en andere scheldwoorden, en naar de krant stappen? Dat doen alleen nog maar boomers.

Kijk nog maar eens naar de appjes die Greet ontvangt. Nergens iemand die naar de krant stapt. Wel veel "ik neuk je de moeder".

ScumbaggusMaximus | 07-08-20 | 08:40

Als de subsidieaanvrager niet inclusief genoeg is of dit onvoldoende onderbouwd wordt de subsidie dan afgewezen of gekort?

spamzuiger | 06-08-20 | 22:35

Subsidie is de contributie voor hobby’s van politici of ambtenaren gefinancierd door belastingbetalers.

Baer van Molm | 06-08-20 | 22:32

Amsterdam is de kringspier van Nederland;

Er komt alleen maar poep uit.

Gizmo579 | 06-08-20 | 22:24

Nederland gaat kapot aan dit soort mensen.

jaap932057795966 | 06-08-20 | 22:21

Maar op solder met een s mag wel?

Koonkluk Huis | 06-08-20 | 22:20 | 2

oude spelling van toen we nog allemaal blank waren en dukaten hadden

Bakschuif | 06-08-20 | 22:49

Nee. Alleen met hoofdletter "S".

ScumbaggusMaximus | 07-08-20 | 08:41

"De voorzichtige terminologie die het museum op dit punt van de aanvraag bezigt (ook de term bicultureel valt) wekt bij de commissie de indruk dat het museum niet voluit inzet op het werven van mensen van kleur en/of met een totaal andere dan een Nederlandse achtergrond."
Sorry maar dit is direct bewijs dat een Nederlands instituut racistisch is. Niet racistisch tegen mensen van kleur of een niet-Nederlandse achtergrond, maar keihard racistisch tegen blanke mensen en Nederlanders. Het staat er letterlijk. Doen we even massaal aangifte van discriminatie mensen?

Old_Spice | 06-08-20 | 22:20 | 1

Discriminatie op basis van woordkeuze.

Gijsbert | 06-08-20 | 23:04

nogal simplistisch om te denken dat elke culturele instelling even divers kan zijn. Het heeft ook met de affiniteit van de werknemer met het onderwerp van de instelling te maken. Bij Lieve Heer op Solder zal je daarom meer werknemers zien met een westerse achtergrond. Bij een joods museum zal je dan ook meer werknemers zien uit die hoek etc.

yeps | 06-08-20 | 22:18 | 1

Uiteraard, maar zullen ze de subsidiekraan bij de moskee of islamitische "universiteit" dichtdraaien omdat deze 100% NIET-divers is? Nee, want de term divers geldt niet voor blanken.

Sneerpoets | 07-08-20 | 07:11
-weggejorist-
Zer0-hedger | 06-08-20 | 22:12 | 1

Als ik 't goed begrijp gaan we in Amsterdam dus weer apartheid invoeren ? Mooi tabelletje/spreadsheetje met zoveel blanken, zwarten, indiers etc. etc.

De kranten staan vol met 't gedoe met die mondkapjes, maar de oogkleppen zouden ook wel 's onder de aandacht gebracht mogen worden.

Vesta | 06-08-20 | 22:07

Wat een fascistische gemeenteraad heeft Amsterdam. Als je Femke Halsema ziet lopen. Hitlergroet doen en Heil Femke roepen .

TRUMP | 06-08-20 | 22:06 | 2

Dat levert je zo twee weken voorwaardelijk en een boete van 750 euro op. Heil Femke mag, maar die groet zou ik niet brengen.

Varende_Reaguurder | 06-08-20 | 22:29

Zeg dan Heil Femke met je tanden op elkaar geklemd, scheelt ook weer aerosolenverspreiding

hotbrasil | 06-08-20 | 22:40

Ja, duh, iedereen weet toch wel dat je een ambtenaar moet "masseren". Wat een sullen, meestal heb je geen of beperkte verantwoordingsplicht over het gesubsidieerde bedrag en zeker als je het broertje of nichtje van de verantwoordelijke ambtenaar een leuke opdracht geeft, ontstaat er een perfecte voedingsboom voor jarenlange profitable samenwerking. Museum heeft gewoon niet opgelet

Ulle Ruttelflut | 06-08-20 | 22:03

Ons' Lieve heer op Solder, een schuilkerk in WO II midden in het wallen gebied, weleens geweest. Misschien wil niet iedereen hier werken om wat voor reden dan ook...
Zou kunnen toch....

KapiteinVoorbips | 06-08-20 | 22:01 | 2

WO II? De tachtigjarige oorlog! Scheelt maar een paar eeuwen!

Janas | 06-08-20 | 22:07

Dan was je zeker met je hoofd ergens anders!
Deze kerk is ontstaan in de tijd na de Reformatie, toen katholieken geen openbare Heilige Missen meer mochten houden, volgens wikipedia.

watergeus | 06-08-20 | 22:10

Je wordt er als hardwerkende belastingbetalende Nederlander compleet moedeloos van. Waarom werk ik eigelijk nog (hard)? Vroeger werkte je om de wereld een klein beetje beter te maken, omdat je kinderen het dan een beetje beter konden hebben dan jezelf. Beter onderwijs, betere veiligheid, betere wegen, betere (ouderen)zorg.

Maar sinds een tijdje heeft het politbureau van overbetaalde ambtenaren besloten dat er ook een "betere cultuur" moet komen. Dat het legitiem is om mijn verdiende inkomen per wet af te nemen zodat zij het kunnen uitgeven om mij buiten te sluiten. Want vergis u niet: met "inclusie" bedoelen ze "uitsluiten van iedereen die er nu zit".... U bent fout. U bent racistisch. U verbruikt teveel energie. U eet teveel vlees. U bent islamofoob. U bent niet divers genoeg. Ja, u bent blank...

Er is een cultuuroorlog gaande via de 4de colonne. Ambtenaren breiden hun macht uit om daarmee hun continuïteit en salarisverhoging te garanderen.

Je kunt het mensen als Groot Wassink, Jetten, Klaver, Halsema en Kaag het niet eens kwalijk nemen. Dit zijn slechts usefull idiots, Het echte gevaar is de alsmaar uitdijende overheid en de ongebreidelde machtshonger van ambtenaren.

Zolang er geen politici zijn die het lef hebben om het veelkoppige ambtenaren-monster weer terug aan hun leiband te krijgen, blijft Halsema jammeren om meer geld "want Corona" en blijven haar ambtenaren geld besteden aan hun hobby-horses. Wat nou tekort in de jeugdzorg? Teveel aan cultuursubsidies!

Odin | 06-08-20 | 21:46 | 7

Parkeerheffingen neem ik niet serieus, dat is een keuze. Dat gezegd, ik snap het gevoel dat je er bij hebt wel, en Amsterdam is inderdaad goed in het opzuigen van landelijke potjes. Maar dit gaat om de Amsterdamse kunstraad, Amsterdamse cultuursubsidies, het Amsterdamse cultuurplan 2021-2024.

Het is een Amsterdams probleem en komt uit het Amsterdamse potje. Jij betaalt er dus (als het goed is) niks aan. Kun je duidelijk maken dat er wel direct landelijk belastinggeld in zit, ok, kunnen we het daar over hebben.

Maak je niet zo druk om wat Amsterdam doet met Amsterdams geld. Zorg voor je dorp/stad, check hoe je geld daar wordt besteed, etc.

We hebben hier in de panelen graag onze mond vol over decentralisatie, meer macht voor NL minder voor EU... voor mij is het logische gevolg dat je dat doortrekt en gemeenten meer zelf laat regelen. Dan krijg je dit erbij, en als je naar het Amsterdams stemgedrag kijkt, dan is dit blijkbaar wat 'demense' willen.

Sjors W. | 06-08-20 | 22:48

@Sjors W. | 06-08-20 | 22:48: bijzonder, Door dat Amsterdamse potje en die Amsterdamse kunstraad, moet de rest van NL straks 500 miljoen tekort van de Amsterdamse begroting aanvullen. Ik stel voor dat Amsterdam zijn erfpacht met 500 miljoen ophoogt en de Amsterdamse aangelegenheid afwikkelt met Amsterdamse inwoners.

Odin | 07-08-20 | 00:59

@Sjors W. | 06-08-20 | 22:48: Excuus: 261 miljoen tekort in Amsterdam. Brief juni 2020 wethouder Victor Everhardt (Financiën). Die de rest van NL mag bijdragen aan de puur Amsterdamse aangelegenheid met de puur Amsterdamse kunstraad en de puur Amsterdamse potjes.

Odin | 07-08-20 | 01:04
▼ 4 antwoorden verborgen

We zijn in dit land helemaal gek geworden.
Waarom niet iedereen de kans bieden om te solliciteren en dan de geschikste kandidaat kiezen op basis van kennis, ervaring en vaardigheden.

duProgue | 06-08-20 | 21:40 | 2

Je zou maar vitiligo hebben, ben je mooi klaar mee in Nederland.

Koekkeloere | 06-08-20 | 21:48

Zeg ben jij helemaal belazerd! De meest geschikte kandidaat kiezen mag helemaal niet! Pas maar op dat ze geen aangifte doen bij het college voor de rechten van de mens (m/v/x).

NeedIsaymore? | 06-08-20 | 21:58

Voor een prima salaris wil ik daar best een dagje in een niqab aan het werk. Voldoen ze ook weer aan die gekke nieuwe pigment regeltjes.

Koekkeloere | 06-08-20 | 21:39

Ben nu eigenlijk wel benieuwd of er, in Amsterdam, wel subsidies worden verstrekt aan clubjes waar nul blanke mensen aanwezig zijn. De geldende regelgeving is gestoeld op ethnisch profileren. Moest je eens proberen als je bij de belastingdienst werkt.

netniet | 06-08-20 | 21:38 | 1

Natuurlijk gebeurt dat, maar dat is ineens prima.

Shadowzz | 07-08-20 | 08:25

Is de subsidie voor de cursus hoofddoekvouwen al ingetrokken? Bestond echt!

bruin1 | 06-08-20 | 21:36

Ik zie in de panelen nogal wat reaguurders die deze waanzin wijten aan Sylvana Simons. Maar zo is het niet. Deze waanzin is blank. Het is niet voor niets dat Groenlinks vol blanken zit. Het is niet voor niets dat juist in Portland, een van de blankste steden van de VS, de BLM-protesten nu de 69e nacht ingaan.

De westerse beschaving gaat kapot aan het white saviour syndrome. The White Man's Burden. Een kind onder de evenaar is meestal maar een bedelaar. De BLM-oprichters noemden zichzelf: trained marxists. De vraag is: Trained by whom? Ik weet het antwoord wel.

Ivoren Toren | 06-08-20 | 21:30 | 2

Dit is een uitstekende analyse. Afgezien van de laatste 2 zinnen, waar de emotie de overhand lijkt te krijgen: helder, accuraat en met de vinger op de zwerende plek. De vraag die zich steeds weer opdringt: waarom? Waarom doen westerse mensen dit? Begrijpen ze niet waar ze zelf vandaan komen, waarom het wel werkt bij ons? Logica, wetenschap, vrijheid en wederzijds respect, het afzweren van zinloos geweld..

ArthurS | 06-08-20 | 21:37

Iedereen die ooit gevlucht is, weet hoe het begon. Met Kulturkammers, beelden die omver werden geworpen, verboden taalgebruik, de 'goede' versus de 'slechte'.
Simons is degene die nogal wat van dit soort plannen opwerpt, de blanke ambtenaren in hun speeltuin van en voor hoogopgeleiden, koppen hem in.

Dit gaat gewoon niet goed aflopen. Doodenge experimenten daar in 020.
Vraag maar aan vluchtelingen.

Bataafje | 06-08-20 | 21:42

Nederlands probleem eenvoudig oplossen
Alle Normale Nederlanders uit Amsterdam.
Alle gekkies erin.
Sleutel weggooien.
En dan moor hopen dat Öns lieve Heer op Solder nog bestaat, notabene een kerk die het verzet mbt tot geloofs belijdenis, mooier weergeeft dan welk ander museum ook

am*dam | 06-08-20 | 21:29 | 1

Dat eerste is allang gebeurd.

Ivoren Toren | 06-08-20 | 21:37

Polletiek:. Alleen maar zeggen dat je "vol inzet" op werving van multicul is voldoende: je kan iedere multicul sollicitant weigeren wegens ongeschikt. Als je eerlijk spel speelt en zegt dat je "tot doel hebt" etc. etc. zit je fout. Precies het spel in den haag (lower case intended) waar deze ambtenaren blijkbaar hun volgende halteplaats zien.

TmC | 06-08-20 | 21:28

En ondanks dat alles is Amsterdam nog steeds de hoofdstad van Nederland? Ga toch weg; hooguit de blinde darm, en ontstoken bovendien.
Ik stel voor dat er in Amsterdam a) alleen nog 'mensen van kleur' EN 'niet-Westers-georienteerde achtergrond' in alle besturen komen en b) geen cent nationaal belastinggeld meer naar die stad gaat. Dus dat ze daar alle verantwoordelijkheid krijgen voor al hun inkomsten en uitgaven. Laten sudderen tot de eerstvolgende verkiezingen. En dan een referendum in de rest van Nederland of we Al-Hamsterdam terug willen.

Valse_nootjes | 06-08-20 | 21:22 | 1

Gelukkig houdt het niets in om hoofdstad te zijn.

duProgue | 06-08-20 | 21:42

Amsterdamse laat zijn kleuren weer zien. Paar dagen eerder krijgt een vrouwenklapper 750k met een 'divers' showtje en dit leuke museum, wat zijn best doet om mee te deugen in a'dam, krijgt billenkoek omdat het niet hard genoeg deugt.

Schepvogel | 06-08-20 | 21:18

De diversiteit moet en zal ons door een door-en-door gepolitiseerde Amsterdamse bestuursdienst door de strot gewurgd worden.
-
Zoals iedereen zal begrijpen zal het museumbezoek door de burger zienderogen toenemen als hij er zeker van kan zijn dat er ergens een persoon van kleur -al dan niet voorzien van werkende cervix- in het bestuur gesmokkeld is, respectievelijk dat de suppoost aangeworven is via het vriendjesnetwerk van Marokkaanse 'adviseurs' dat de stad lijkt te hebben overgenomen.
-
Dit soort 'vermaningen' (let wel: om woordgebruik!) zou niet hebben misstaan in een Bolsjewistische radenrepubliek - breng de goelags in gereedheid!
-
Hiermee is eens temeer de volstrekte futiliteit, de bodemloze zinloosheid van het inclusiviteitsdenken geïllustreerd: verder dan symboliek (taalgebruik) en een paar extra kleurtjes op de werkvloer (volstrekt buiten iedere representatieve proportie qua aantallen) verandert er NIETS.
-
The race to the bottom ten voeten uit. Zolang als wij maar deugen. En zolang als onze buren maar zien dat wij deugen. En NIEMAND is er bij gebaat.
-
Weddenschapje: wat zetten wij er op dat de stad Amsterdam er ALLES aan gaat doen om de blinde audities van het Concertgebouworkest van tafel te krijgen?

bisbisbis | 06-08-20 | 21:17

Zelf kan ik de link niet plaatsen, echter op doneeractie staat een doneer actie

Red Ons' Lieve Heer Op Solder

Vierkarakters | 06-08-20 | 21:09

Zit poetverdoeme geeneens een Mof bij

fokkewoelf | 06-08-20 | 21:06

Dus met de subsidie is er een politieke opdracht.
Hokjes maken op basis van afkomst. Mensen en banen gedachten koppelen aan afkomst en huidskleur.
Wie is de kunstraad om af te bakenen dat iemand alleen maar in eigen (bi-)cultuur moet blijven of dat hij zij deze uberhaubt heeft.
Averechts effect dus.

kloopindeslootjijook | 06-08-20 | 21:05 | 1

Ze hebben waarschijnlijk nét een cursus 'white privilige' gevolgd. (van uw en mijn belastingcenten, uiteraard) Als ik juist geïnformeerd ben, moet iedere blanke ambtenaar in Amsterdam zo'n cursus ondergaan. Het komt er op neer, dat als je je baan wilt houden dat je je dan eerst even voor racist moet laten uitmaken door een juffrouw van een extern trainingsbureau - die uiteraard gekleurd is, halfbakken Nederlands spreekt, volstrekt onbegrijpelijke theorieën uitkraamt en die daarnaast de slechtste trainster is die je in de twintig jaren van je ambtelijke carriére hebt gezien.
-
Nou, het ressentiment dat je aan die ervaring over houdt, blijft wel even hangen - en dan ben je dus wat eerder geneigd om anderen af te rekenen op symboliek / woordkeuze / taalgebruik. (maar ja: die hypotheek voor die grachtenétage moet toch ook iedere maand betaald...)
-
Even 'heldhaftig, vastberaden en barmhartig' als de gebeurtenis op grond waarvan de stad deze wapenspreuk kreeg toebedeeld collaboreren de ambtenaren en bestuurderen van de Stad Amsterdam (alwéér) met abject gedachtengoed...

bisbisbis | 06-08-20 | 21:38

Ik drink Grolsch, dus ben oosters georiënteerd. Krijg ik nu subsidie?

NeedIsaymore? | 06-08-20 | 21:03

Ons' Lieve Heer op Solder moet gewoon een paar voormaligoverzeesegebiedsdelers een functie aanbieden. Over een paar jaar heet het dan anansi op solder

wijsvinger | 06-08-20 | 21:00

Ik zal maar even zeggen wat er gaat gebeuren:

Er komt een burgeroorlog. Wat er aan de hand is, is dat bepaalde groeperingen in de maatschappij voet aan de grond hebben gekregen die niets op hebben met democratie, onze cultuur, onze gewoontes, onze manier van denken. Die groeperingen zijn uit op vernietiging. Van onze cultuur. Onze tradities. Van Sinterklaas, kerst, pasen. Van onze kunst, onze muziek. Van onze vrijheden om er uit te zien zoals we willen. Om te zeggen wat we willen. Veel is al gesneuveld maar dit is nog maar het begin.

We krijgen hier Amerikaanse toestanden. Met gekken die gekker zijn dan gek. Ik denk dat Sylvana Simons geen uitzondering is. Ze is gewoon de eerste. Er komen er meer, ze zijn onderweg. Mensen die niet rationeel kunnen denken. Die vinden dat we oms moeten schamen voor wat we zijn en wat wij en onze voorvaderen voor elkaar gekregen hebben. Mensen die door elkaar heen kakelen omdat ze het verstand niet hebben om afstand te nemen en gewoon een situatie echt te beoordelen op rationele gronden. Het zijn allemaal kwekkers en kakelaars. Geen idee, geen benul. Maar wel een grote mond.

Om maar eens een nieuw woord te introduceren: er is cultuurcide gaande. Er is historiecide gaande.

Deze kerk is deel van onze geschiedenis. Deze kerk kan bij het vuilnis. Deze kerk kan de pleuris krijgen. Ten gunste van een of andere rapper die op een podiumpje inclusief staat te doen met halfgezouten 'grappen'.

En niemand staat op, niemand doet iets. Een paar mensen slaan aan maar die worden weggezet als extreemrechtse wappies dus daar wil niemand bij horen. Maar ze hebben gelijk.

Verder wat ik al eerder zei: laat Darwin zijn beloop maar hebben, dan. De blanke cultuur, die van de verlichting en het humanisme. Die van de wetenschap en redelijkheid. Die is blijkbaar helemaal niet gemaakt om te overleven.

Laat maar. Ik geloof er niet meer in.

Knufter | 06-08-20 | 20:59 | 3

Ik vrees dat u gelijk zou kunnen hebben .....

Hurdy Gurdy Man | 06-08-20 | 21:38

Het humanisme maakt al langer de denkfout, dat je pas menselijk en waardig kunt zijn als je geen stok achter de deur hebt klaar staan voor minder humane situaties.

bisbisbis | 06-08-20 | 21:43

Het zal wel aan mij liggen maar ik vraag mij dan gelijk af wat niet-westers georiënteerde mensen in het westen hebben te zoeken. Vermoedelijk zijn ze verdwaald of de geur van de rijk gevulde westerse subsidiepot moet de dader zijn.
Maar daar zijn andere en betere woorden voor.

ricoh | 06-08-20 | 20:59

De oplossing is eenvoudig.
De beoordelende ambtenaren ontslaan en de stad uit lazeren.
De daarmee verkregen besparing gebruiken om het Museum alsnog geheel te financieren.

ljcoster | 06-08-20 | 20:58 | 1

Niks de stad uit lazeren; straks zit de rest van Nederland met deze landverraders opgescheept.

soldier-of-fortuyn | 06-08-20 | 21:04

Ik zie geen verschil qua heksenjacht met de McCarthey periode in de VS vorige eeuw. Dat zoiets weer kan gebeuren en dan in eigen land had ik nooit gedacht.

Tiscali-2 | 06-08-20 | 20:53 | 1

Ik denk dat de huidige situatie wel een paar graadjes erger is dan tijdens McCarthy.

Grachus | 06-08-20 | 21:58

Dit gebeurt overal. Laatst nog in Sudan. Hartstikke mooi museum kreeg geen cent meer omdat er niet genoeg blonde mensen uit Europa werkten.

Poesmobiel | 06-08-20 | 20:51

Amsterdam.
The lunatics have taken over the asylum.
Rijkstoelage schrappen. Niets meer aan doen verder. Gepaste afstand houden.

Schmalz | 06-08-20 | 20:49 | 1

fun boy three

einstein brain | 06-08-20 | 21:01

Het subsidiëren van kunst was bedoeld als verheffing van de arbeider. Zodat Kees de Loodgieter ook naar de opera kon.

Nou, Kees de Loodgieter betaalt liever 120,- voor een concert van Froger en Joling dan 70 euro voor Ariodante van Händel.

Dat verheffen van de arbeider is mislukt, dus nu gaan de linkse wappies de kunstsubsidies weggeven aan negers en moslims. Tijd om die kunstsubsidie op te heffen.

Madame Poitiers | 06-08-20 | 20:46 | 5

arbeiders moeten zichzelf natuurlijk ook wel willen verheffen,anders lukt het zowieso niet

einstein brain | 06-08-20 | 21:05

@Frans Laarmans | 06-08-20 | 20:56: Links heeft een hekel aan arbeiders, want die krijgen vieze handen en zweten. Bah. Daar hebben Rudolf-Jan en Bloemkind niet voor op de democratische school gezeten.

Valse_nootjes | 06-08-20 | 21:24

@Valse_nootjes | 06-08-20 | 21:24: Arbeiders zijn voor links nooit meer dan stemvee geweest. Maar in de jaren 70 zijn velen wel in die mooie praatjes getrapt. En velen zijn nog verdomd lang blijven hangen ook.

Frans Laarmans | 06-08-20 | 21:35
▼ 2 antwoorden verborgen

Als er een groep in Nedrrland is geweest, die stelselmatig en in het verleden structureel achtergesteld en gediscrimineerd werd, dan zijn het wel katholieken. Dat zou toch moeten scoren, zou je denken.
Maar ja, Amsterdammers he. Amsterdamse gemeenteambtenaren waren in WO II ook fouter dan fout en nogal nsb'erig. Niks veranderd daar in 020.

Bataafje | 06-08-20 | 20:46 | 1

Mogen die inmiddels niet eens met pensioen dan?

johoost | 06-08-20 | 21:05

Bedrijven moeten dus, net als medio jaren negentig, weer ‘negers’ gaan tellen. Mooi man die vooruitgang.

YoMoms | 06-08-20 | 20:45

We leven in Nederland deze onzin wordt betaald door de Nederlandse belastingbetaler. Hek om die stad en laat ze het zelf uitzoeken. Maar kort ze op geld waar het kan!

Rest In Privacy | 06-08-20 | 20:44

Los van op andere partijen te kiezen. Wat kunnen we tegen deze heel heel erg ziekelijke krankzinnigheid doen? Dit gaat zo compleet nergens over...

Zalluf | 06-08-20 | 20:43

Op zich wel handig dit biculturele selecteren.
Je weet nu of je een museum met een biculturele samenstelling, dus met mensen van koeleur en niet westerse achtergrond wel of niet zult bezoeken afhankelijk van je politieke oriëntatie.

Had ik al gemeld dat ik bezig ben met een Sinterklaasmuseum.
En dat we daarvoor subsidie aanvragen en dus dringend op zoek zijn naar mensen van kolor. Dus is je naam Sylvana Simons en heb je affiniteit met het onderwerp Sint en Piet, hou dan onze website in de gaten.

General McAuliffe | 06-08-20 | 20:42

Leukste museum in Amsterdam. Hef die AFK-baantjesmachine ook maar op dan. Het is sowieso hoog tijd dat de zeis eens door al dat marginale hobbyisme gaat. De stad barst uit zijn voegen van die slechtbezochte gezelschappen en clubjes.

Ad Hominem | 06-08-20 | 20:39

Het is nu overigens zoeken naar de moskee die wel subsidie krijgt binnen deze regeling voor 'cultureel' geneuzel zoals lezingen over besnijdingen en over of je je vrouw nou wel en niet op vrijdag moet slaan. Of misschien wel dat vrouwen van een zekere leeftijd gezellig zelf hun eigen beest met een mes de strot mogen doorsnijden en dan laten leegbloeden. Om kennis te maken met die prachtige andere culturen. Zulke dingen.

Gegarandeerd dat er zoiets te vinden is.

Knufter | 06-08-20 | 20:38 | 1

Ja of b.v katholiek personeel in dienst bij de moskee wegens diversiteit.

steekmug | 06-08-20 | 20:53

Je zult maar niks kunnen maar wel in zo'n commissie mogen. Omdat je een neefje/nichtje bent van een bn-er of zoiets. Want zo zal die commissie wel in elkaar zitten.

Knufter | 06-08-20 | 20:33

De ongelooflijke ironie. Die kerk was een ondergrondse katholieke kerk na de beeldenstorm in Prostestants Amsterdams. Als je dan denkt dat zoiets moet worden gekoesterd om een zwarte bladzijde aan te geven van toen zoals schreeuwende hysterici nu ook doen met het slavernij verleden? Nope, een aantal bakfietskutten en castraten (maw de Kulturkammer) zonder enig gevoel voor historie in de Stopera besluiten dat OLHOS niet inclusief is, dus exit.
In en in triest.

Basil Fawlty | 06-08-20 | 20:33 | 3

In de Volkskrant vandaag een hilarisch opiniestuk over de cultuursubsidies in Nederland. 54 procent van de gezelschappen die geld krijgen, komt uit Amsterdam. Een Gronings gezelschap dat op fantastische wijze Bach vertolkt, werd geweigerd. Omdat de gespeelde muziek te veel leek op de manier waarop Bach het waarschijnlijk had bedoeld. En dat kan natuurlijk niet. Te weinig divers en te weinig inclusief.

Rest In Privacy | 06-08-20 | 20:42

Alsof ze blanke Nederlanders expres aan het treiteren zijn tot de bom barst. Zowel de wappies van GroenLinks als de activistische wappies.

Madame Poitiers | 06-08-20 | 20:42

Inderdaad! Maar ja, die Amsterdammers kennen hun verleden niet. Dit is gewoon te blanke geschiedenis volgens hen. Bah, stel racisten die ambtenaren van gemeente Amsterdam. Ik krijg hier echt een heel naar gevoel van. Fascisten zijn het, niet meer of minder.

Bataafje | 06-08-20 | 20:48

Maar die Rambo Sambo krijgt wel 125.000 van diezelfde commissie?

Nuchternederland | 06-08-20 | 20:32

Ik was eigenlijk van plan om hier eens een uitgebreide reactie op te geven maar
dacht tegelijkertijd, waar zou ik me eigenlijk nog druk om maken in dit achterlijke land. Hoe zielig moet je zijn om dit allemaal uit te zoeken en te proberen indruk te maken op wie dan ook. Ik ben al redelijk op leeftijd en bij dit soort dingen denk ik wel eens, haal me alstublieft zo snel mogelijk van deze wereld af of zet me op een onbewoond eiland met genoeg eten en drinken voor de rest van m'n leven.

Sjakie | 06-08-20 | 20:30 | 1

Ik ben ook steeds meer op dat punt: wat zou het me.

Als ik die kerk zie dan moet ik even bijna huilen maar dan denk ik aan Darwin en ach, ik ben er al weer over heen want de gang der dingen is de gang der dingen. Zelf besloten. Zelf voor gekozen.

Knufter | 06-08-20 | 20:39

Alle moskeeën aan de schanpaal omdat er te weinig blanke christenen werken.

shimanski | 06-08-20 | 20:29

Dus omdat het museum niet expliciet stelt dat ze autochtonen willen discrimineren maar slechts een afspiegeling willen zijn van de stad krijgen ze een afwijzing subsidie!

Ik denk dat we de ambtelijke instellingen moeten opschonen, afspiegeling is goed, autochtonen discrimeren om allochtonen voor te trekken is nu toch wel echt een gepasseerd station, mede vanwege de agressie vanuit de allochtone hoek in het discriminatie debat .

Tee Of Cup | 06-08-20 | 20:29

Als je niet meedoet krijg je geen subsidie. Ze dwingen je dus om divers te zijn, onafhankelijk van de kwaliteit en motivatie van de mensen.

OBA Live, 3 oktober 2019 (Theodoor Holman)
www.youtube.com/watch?v=G-UDRYmNf5s&a...
Nausica Marbe met kritiek op een volgens haar abominabel slecht geschreven rapport van de Amsterdamse kunstraad die gaat over de kunstsubsidies.
Dat rapport zegt dat er meer diversiteit en inclusiviteit zou moeten zijn.
Nausica vindt het maar niets. Het lijkt op Sovjet-tijdperk en verdachtmakingen.
En ze legt uit waarom.

kloopindeslootjijook | 06-08-20 | 20:29

Ik vind dat de Katholieke kerk 'niet Westers georiënteerde achtergronden heeft'.

m@rkus | 06-08-20 | 20:28

Knettergek voorzitter. Ik zie het Wilders hier zo weer zeggen. Mag ik een maandje generaal zijn van 020? Het lijkt me zo heerlijk om al die subsidies per omgaande in te trekken en al die ambtenaren (onder commando van een sergeant) aan het werk te zetten in de schoonmaak, het toezicht en de handhaving. Volle gevangenissen, dankbare (echte) Amsterdammers, joepie.

Cepalislam500mg | 06-08-20 | 20:26 | 1

U mag beginnen met het afschaffen van de ontwikkelingshulp die de stad Amsterdam verleent (en die aan haar burgers wordt doorberekend via de watertarieven). Alsof wij geen ministerie van Ontwikkelingssamenwerking hebben, (en daar kun je al iets van vinden ...) geven er nogal wat links bestuurde steden in Nederland een heleboel geld niet uit aan de eigen burgers, maar aan enge régimes in enge landen - en Amsterdam spant daarin de kroon.

bisbisbis | 06-08-20 | 21:52

Ik heb mijn voorstelling klaar.
Het is een experimentele, expressionistische, erotische dansuitvoering geworden op doedelzakmuziek, naakt.
Binnenkort te zien in de betere theaters.
Nu nog even de subsidieaanvraag van €750.000 op de post doen.

HoerieHarry | 06-08-20 | 20:25 | 8

Why not go for a cool million?

Frans Laarmans | 06-08-20 | 21:12

Een midwinterhoorn kan net dat oosterse accent geven wat de diversiteit tot een vol miljoen doet stijgen.

Bakschuif | 06-08-20 | 22:58
▼ 5 antwoorden verborgen

O, dus daar is die immigratie voor. We komen anders kleur tekort.
Overigens: imgur.com/a/ntrdUKT

Poesmobiel | 06-08-20 | 20:20

Je moet het beestje bij de naam noemen; het liefst iets als; Bij onze lieve Heer op Solder werken vele transseksuele, zwarte moslims.

Dat levert poen op, want de privacy van je personeel (m.b.t. geloofsovertuiging, seksuele voorkeur en afkomst en als het even kan de politieke voorkeur) doet niet ter zake, net zo min als het dat deed in de landen en voor de regimes waarvoor ze vaak gevlucht zijn.

Linkse susbidie-uitdeelsnollen willen zowel in je bovenkamer als in je onderbroek en bed kijken.

Als de 'orientatie' niet westers is, is de vermeende 'westersheid' al genoeg om subsidie te verliezen.

Zer0-hedger | 06-08-20 | 20:19 | 1

Moslims hebben een dingetje met homoseksualiteit. Met transseksuelen zal dat niet anders zijn: Vandaag: Antihomogeweld in azc: Vrouw overgoten met kokend water

Tiscali-2 | 06-08-20 | 20:47

Misschien liggen in het Amsterdamse gemeentearchief nog wat formulieren die als voorbeeld kunnen dienen en kunnen zorgen voor een efficiënte registratie - een van Nederlands sterke kanten.

lekgoot | 06-08-20 | 20:17 | 1

Je ziet wel waar de inspiratie vandaan komt ja.

Zer0-hedger | 06-08-20 | 20:30

Die vrouwenmepper van gister kreeg zn 125k zonder slag of stoot

merel veld | 06-08-20 | 20:16

At5 filmpje gekeken. Geld van dit museum en de Kleine Komedie (sinds 1786) gaat naar The Black Archives... Griezelig.

kapoerewiet | 06-08-20 | 20:16

Als ik uit Afrika zou komen, dan zou ik m'n grote ballen uit m'n broek lachen en heel veel kindertjes verwekken.

aflaatverkoper | 06-08-20 | 20:16 | 1

Die lezen dit soort dingen niet en weten niet eens van het bestaan van het Mesen of de subsidieregeling af. Het gaat compleet buiten hun zich om, en de kunstcommissie maar deugen...

Analia von Solmsch | 06-08-20 | 20:26

Zijn jullie helemaal van de pot gerukt, ambtenaren?
Reageren was nog nooit zo makkelijk.

Andersdenkend | 06-08-20 | 20:15

.. kan mij niets anders voorstellen dan dat de gesubsidieerde linkse activisten die Amsterdam in hun criminele knuistjes houden alle subsidies voor zichzelf en hun beste_kameraden opeisen. Het bestrijden van onze samenleving kost geld. Veel geld.

Houzee, kameraden van de (inter)Nationaal Socialistische Beweging.
Hoe is het met Schaap overigens, tis immers offerfeest?

Jan Passant mk2 | 06-08-20 | 20:12

Ons' Lieve Heer op Solder? Achter de boekenkast?

Graaf_Slis | 06-08-20 | 20:12 | 4

Zoiets. Het was een schuilkerk, en daarna een charmant klein museumpje. In de Baantjer-boeken wordt er vaak naar gerefereerd.

Rest In Privacy | 06-08-20 | 20:17

@Jan Passant mk2 | 06-08-20 | 20:15: ik vraag me af of Otto Frank subsidie kon krijgen voor het publiceren van Anne’s dagboek: er komen geen zwarten in voor, slavernij wordt er niet in genoemd en erg cultureel divers was het daar niet in het achterhuis ...

Analia von Solmsch | 06-08-20 | 20:32

@Analia von Solmsch | 06-08-20 | 20:32: Hij had niet eens subsidie hoeven aanvragen. En in het achterhuis was het cultureel zeer divers.

Arachne | 07-08-20 | 00:39
▼ 1 antwoord verborgen

Samengevat wordt er gezegd dat het aannemen van blanke Nederlanders inhoud dat er geen subsidie meer wordt verstrekt.

Rotterdammert1965 | 06-08-20 | 20:12

Bijzonder griezelig dat de overheid culturele instellingen dwingt een bepaalde kant op te gaan en een bepaalde (politieke) boodschap uit de dragen, door te dreigen met het stopzetten van subsidies als men daar niet in mee wil gaan. Waar hebben we dat vaker gezien, de cultuur als propaganda-kanaal van de staat?

Let wel: die wappies in Amsterdam en de Groenlinksers in Den Haag willen dit veel breder toepassen: geen staatssteun meer voor bedrijven die niet hard genoeg deugen en geen acceptabel diversiteitsplan hebben. Ook geen opdrachten vanuit de overheid meer voor die bedrijven. En de volgende stap is om dit op individuen toe te passen.

Muxje | 06-08-20 | 20:10 | 5

Dat zijn gewoon extremistische praktijken zoals dicht bij huis de Nazi's ook deden.

salonsocialist | 06-08-20 | 20:19

Maar dat doet de overheid natuurlijk niet bij de NOS, want die zijn hartstikke onafhankelijk.

W_F | 06-08-20 | 20:48

@Andersdenkend | 06-08-20 | 20:18: Meer in het algemeen: geen baan of opdracht bij de overheid, geen subsidie, geen uitkering als je niet hard genoeg deugt.

Muxje | 06-08-20 | 20:58
▼ 2 antwoorden verborgen

Jip en Janneke taal is " hier met de poen en alle witten een toontje lager zingen, want inferieur en gevaarlijk " , al die omfloerste woorden kosten alleen maar tijd . De enige fout die ze maken is dat ze te snel en gretig de nu nog gretige helper whiteys afschieten, steeds meer worden de mond gesnoerd, wakker of zijn al onder de bus gegooid .

Castor12 | 06-08-20 | 20:10

Uit het rapport: "De commissie beoordeelt het artistiek belang als voldoende."

Daar had de commissie moeten stoppen, en de subsidie moeten toekennen.

Rest In Privacy | 06-08-20 | 20:10 | 1

Hebben ze grotendeels wel gedaan...

NeetNormaal | 06-08-20 | 20:30

Om niet mee re doen met de hedendaagse idioterie is het belangrijk om financieel niet afhankelijk te zijn van banken en overheden.

zeeman73 | 06-08-20 | 20:09

Ik heb me laten ombouwen en vaker laten opereren dan Michael Jackson en Marijke Helwegen samen. Ooit ben ik verwekt toen de oude Moa met Cleopatra een affaire had. Door een onhandige stuurbeweging in de group B rally klasse rij ik tegenwoordig altijd op vier willen met zo`n mooi pookje die professor Xavier en Hawking ook hadden. Zo`n miljoen reaguurders zijn uitzonderlijk tevreden danwel teleurgesteld over mijn mentale capaciteiten en ik ben sexueel georiënteerd op bijna alles om mijn kansen te verbeteren. Volgens mij voldoe ik daarmee aan alle subsidievoorwaarden. De honderd miljoen mag naar giro 555.

Feynman | 06-08-20 | 20:08 | 1

Beschavingen gaan ten onder aan decadentie en/of eigen zwakte. Zelden door externe invloeden.

reservebelgië | 06-08-20 | 20:57

“Ook westerse mensen kunnen niet-westers georiënteerd zijn. De voorzichtige terminologie die het museum op dit punt van de aanvraag bezigt (ook de term bicultureel valt) wekt bij de commissie de indruk dat het museum niet voluit inzet op het werven van mensen van kleur en/of met een totaal andere dan een Nederlandse achtergrond”.
Dit vind ik toch wel een heel apart stukje in de verklaring.

Sinterbikske | 06-08-20 | 20:08 | 2

De vooringenomenheid en arrogantie druipt er vanaf, en kennelijk is bicultureel alweer een verdacht woord, net zoals blank ...
Je doet het nooit goed!

Analia von Solmsch | 06-08-20 | 20:12

@Analia von Solmsch | 06-08-20 | 20:12: ik denk dat ze dit copy paste uit rapport analyse personeelsbeleid Amsterdam gehaald hebben.
Daar bleek namelijk in de lagere schalen inderdaad een divers personeelsbestand te zijn, in de hogere schalen echter totaal niet.
Enge club, die gemeente Amsterdam. Hele enge club.

Bataafje | 06-08-20 | 20:54

Kennelijk heb je een ghostwriter nodig om een subsidieaanvraag in te kunnen dienen, anders mis je de cruciale woorden van de bullshitbingo die de commissie wil horen.

Analia von Solmsch | 06-08-20 | 20:07

Deze gaan denk ik hoog eindigen in het eindklassement van de GeenStijl DeugBokaal 2020.

JackStick | 06-08-20 | 20:07

Stukje bij beetje word Nederstan islamitisch.
Elke keer weer weet de elite het volk (wat dit land heeft gebouwd) verder uit elkaar te drijven.
De laatste 20 jaar is het erg snel gegaan.

Gokmaar | 06-08-20 | 20:07

Het is een museum, ingericht rondom een katholieke schuilkerk. Het christelijk karakter is nog steeds duidelijk waarneembaar. Dus nu moeten er islamitische transgenders aangenomen worden?

oldandwise | 06-08-20 | 20:07 | 5

Nee.

oldandwise | 06-08-20 | 20:18

Waarom houdt die kerk zijn hand niet op bij het Vaticaan. Daar zit toch ook wel wat geld. Altijd maar dat eeuwige gelurk aan de staatstiet.

Frans Laarmans | 06-08-20 | 21:06

@Frans Laarmans | 06-08-20 | 21:06: Omdat het een museum is. Het onderwerp is vervolging door de staat.

Arachne | 07-08-20 | 00:29
▼ 2 antwoorden verborgen

Amsterdam is zo ver heen.

Bab01 | 06-08-20 | 20:07

Is Diederik het broertje van Arie?

Rest In Privacy | 06-08-20 | 20:07 | 1

Het nichtje.

Rest In Privacy | 06-08-20 | 20:14

Chantage van de gedachtepolitie.

kapoerewiet | 06-08-20 | 20:07

We hebben hier in de buurt een museum dat rijdt met stoomlocs en allerlei oud gerestaureerd materiaal. Alles in de stijl van ooit, ook de kleding ook de conducteurs enz. Als ik dan helemaal in de jaren 40 sfeer zit en ik vraag de perronwachter hoelaat de volgende trein gaat: 'woet, woet?'

Leptob | 06-08-20 | 20:07 | 1

Mag dat nog wel, daar de stokers blank zijn en door het roet zwart worden.

Rotterdammert1965 | 06-08-20 | 20:14

Subsidie. Kap er nou eens mee.

mr_awesome | 06-08-20 | 20:07

Dit is eigenlijk gewoon dubbel triest. Blijkbaar ben je als bedrijf / museum financieel niet goed bezig om zonder subsidie te kunnen draaien. Vervolgens moet je aan een paar weg-met-ons kneusambtenaren gaan vragen om extra geld, die dan beweren dat je niet gekleurd genoeg bent..

Waarom moet alles maar gekleurd zijn? Bij de brandweer werken toch ook 99% mannen? Bij de rioolreinigingsdienst idem. In de klas werken dan ook weer 75+% vrouwen en in de verzorging idem. Ik snap dat je de verhouding wilt verbeteren, maar dat moet je niet doen door (positieve) discriminatie, want daar is niets positiefs aan.

Als ik in een museum loop en ik wil iets weten over een kunstwerk of iets anders, dan hoop ik iemand aan te kunnen spreken die verstand heeft van hetgeen ik een vraag over heb. Niet aan iemand die daar toevallig is toegelaten om het buitenlander-quotum te halen. Kennis gaat boven kleurtje. En op het moment dat jij er anders over denkt, raad ik je aan om eens een kerk te gaan bouwen in een streng islamitisch land. Kijken hoe multi-cultureel ze daar zijn. Als je dat gelukt is zie ik je wel terug..

BootVluchteling | 06-08-20 | 20:05

Ras, diversiteit en sekse is niet binair, snappen die nazi's van de 020 subsidiecommisie dat niet?

smdyasc | 06-08-20 | 20:03

“het onderkennen van de vooringenomenheden”

Bij voorbaat ook al he. Beetje dezelfde tactiek als BLM.

cloudoflogic | 06-08-20 | 20:02

mr. S. (Sevil) Karadag; jurist en asieladvocaat. Nul verstand van musea, instituten of cultureel erfgoed; maar wel de juiste huidskleur en dus de betaalde raad van toezicht functie en dus weer een jaar subsidie.
Rotter dan rot kan niet in verrot en instortend Amsterdam en cultureel Nederland

nonfortiscedtenax | 06-08-20 | 20:02 | 3

Asieladvocaat - graaier dus over de rug van mensen die als zielig moeten worden afgeschilderd om de business draaiende te houden.

Veldmaarschalk Sorry | 06-08-20 | 20:07

Cultureel Nederland? Bestaat zoiets?

Rest In Privacy | 06-08-20 | 20:07

@Veldmaarschalk Sorry | 06-08-20 | 20:07: Ik heb beroepshalve wel eens te maken met die asieladvocaten. Het is een nog abjecter vullis dan sommige van hun cliënten. Men blijft maar in bezwaar en beroep gaan, vraagt rijp en groen een voorlopige voorziening aan. Alles om - via de gesubsidieerde rechtshulp- optimaal de eigen zakken te vullen

theo-is-dood | 06-08-20 | 20:14

Het is gewoon verboden illegaal en fout. Als het College voor de Rechten van de Mens dit nu voor eens en voor altijd duidelijk maakt kunnen die ambtenaren misschien weer gewoon gaan werken.?

AlexanderVissers | 06-08-20 | 20:01 | 2

@AlexanderVissers | 06-08-20 | 20:08: ja leuk, je haalt een slecht voorbeeld aan, want de tu Eindhoven was dan ook heel erg fout bezig: 5 jaar lang alleen vrouwen aannemen. Ze kunnen daar in Eindhoven bijna niks (beetje solderen en prakkeseren) maar de rechter heeft wel terecht daar een eind aangemaakt.

Analia von Solmsch | 06-08-20 | 20:40

Cancel culture in volle gang. Weg met blank. Niet westers of andere klets boeit niet! Kleur bekennen in t museum!

Duidelijk gevalletje blankofobie.

BenDeLier | 06-08-20 | 20:00

Schuilkerk uit de 17e eeuw, na de Alliteratie werd het Rooms-katholicisme verboden. Een religie verbieden, dat brengt me op een idee.

Piet Karbiet | 06-08-20 | 20:00 | 3

OT: In een verklaring aan bevriende staten en hulporganisaties vraagt de Maronitisch-katholieke patriarch Béchara Boutros Rai, om hulp voor de gewonde stad Libanon. Kerk in Nood staat klaar om de gevraagde hulp aan getroffen Libanese families te bieden. Helpt u mee? kerkinnood.nl/actueel/patriarch-rai-u...

Waar ons belastinggeld dat door Kaag wordt weggegeven naar toe gaat, dat kunnen we wel raden. Bij bovenstaand doel kunnen de reaguurders het verschil maken

theo-is-dood | 06-08-20 | 20:10

@theo-is-dood | 06-08-20 | 20:10:
Kaag d'r geld gaat naar de Hesbollah raket lanceer inrichtingen in Zuid Lebanon. Niet naar getroffen burgers.

Osdorpertje | 06-08-20 | 20:32

Heksenwaag, niks minder. U is schuldig omdat u verdacht bent. Ontkennen is gelijk aan schuld belijden. Dit zijn de nieuwe middeleeuwen.

geenspam | 06-08-20 | 19:59

Dus je moet specificeren welk deel van je werknemers een ander geloof bejegent / afkomstig is uit een gebied waar veel asielzoekers / vluchtelingen / gelukszoekers vandaan komen om aan te tonen dat je subsidie verdient voor jouw stekkie omdat je voldoet aan een inclusief personeelsbeleid? Het is te schofterig voor woorden. Benieuwd of iemand hier de ballen heeft om op te staan om aan te tonen dat de gemeente hier een ronduit vreemd beleid op na aan het houden is. Aan de andere kant, je krijgt wat je verdient 020, lekker links stemmen.

lamlul007 | 06-08-20 | 19:58 | 3

Kleur bijhouden, samen met geloof en liefst ook seksuele voorkeur. Mag jij zeggen waar dat naar ruikt.

Busverhuur | 06-08-20 | 20:38

Amsterdam was altijd al goed met het bijhouden van nationaliteit, afkomst en religie van haar inwoners. Het opkomstpercentage tijdens een bepaalde duistere episode van een bepaalde bevolkingsgroep was dan ook buitensporig hoog, mede door de efficentie van de registers en de overijverige ambtenaren.

Graaisnaaiert | 06-08-20 | 20:47

@Graaisnaaiert | 06-08-20 | 20:47: Iedere gemeente in Nederland registreerde bij de burgelijke stand de religie. Dit tot ver in de jaren 80.

Voor 1940 stond het vermeld op het paspoort.

Arachne | 07-08-20 | 00:23

Lijkt me een rare gewaarwording voor museummedewerkers met een bruin kleurtje of hoofddoekje dat je voornamelijk aangenomen bent omdat dit goed is voor het jaarlijkse subsidiecircus.
Dat bij je sollicitatiegesprek de sollicitatiecommissie al klaar staat met een RAL kleurenwaaier.

leo de pejo | 06-08-20 | 19:58 | 2

Dit dus.

lamlul007 | 06-08-20 | 19:59

Zelfde reden waarom vrouwen die WEL wat kunnen een hekel hebben aan vrouwenquota. "Oh, je zit hier om het quotum vol te maken". En niemand neemt je meer serieus.

Daar moet natuurlijk wel bij vermeld worden dat alles in de dram hoek in de hoek kan NIETS valt, dus de hebben dat probleem niet zo.

TheEgg | 07-08-20 | 10:53

Wanneer gaan we Islamsterdam nou eens afsluiten met een heeul groot hek (bij voorkeur onder spanning), een enorme gracht (met krokodillen en alligators als het kan) en afsluiten van het internet?

Er moet toch een moment komen dat de Nederlander helemaal klaar is met dit schijtdorp?

verxus | 06-08-20 | 19:57 | 3

De gemiddelde Nederlander weet van niks, en als die dreigt wat te weten dan moet 'ie zijn bek houden en harder werken.

marcoplarco | 06-08-20 | 20:01

Ik kom er al jaren niet. Vind het een vieze stad, met enge linkse bestuurders.

reade romke | 06-08-20 | 20:11

Kul tuur is toch allemaal vervelend pretentieus gedoe.

Rest In Privacy | 06-08-20 | 19:57

Mag ik even vloeken?

Jane3715 | 06-08-20 | 19:56 | 1

Wel graag in het Swahili of Guechua.
Begrijpt u? Evocatus
.

Evocatus | 07-08-20 | 01:48

Ik ben een blanke Nederlandse man en ik ben ook niet westers georiënteerd.
Ik ben half Jamaicaan en half Marokkaan, hoewel ik de laatste jaren nog weinig import rook. Maar ik eet wel nog eens allochtoons. Dus ben ik ook half Indonesisch en half Surinaams.
Dus ik kan zo voor een subsidiespons gaan werken.

Osdorpertje | 06-08-20 | 19:56 | 4

Nasi is goed Hollandse pot.

Rest In Privacy | 06-08-20 | 20:04
▼ 1 antwoord verborgen

De infiltratie van de zittende macht door diversiteitsfascisme is inmiddels in een vergevorderd stadium. Afwijkende meningen worden niet meer getolereerd. Cultureel erfgoed wat niet voldoet aan het nieuwe denken wordt uit de markt gedrukt.

Hier kom je alleen nog van af door een groot ontwaken.

Statler en Waldorf | 06-08-20 | 19:56

Deze subsidiecommissie zou niet misstaan in de DDR van Walter Ulbricht en Erich Honecker waar de staat ook maar 1 opinie tolereerde.

therealbraindump | 06-08-20 | 19:56 | 1

Gelukkig zijn beide heren morsdood.

Rest In Privacy | 06-08-20 | 20:05

Subsidie voor religieuze organisaties is per definitie van de pot gerukt.

Rest In Privacy | 06-08-20 | 19:55

ok definitief sluiten dat museum.
is de diverse medemens meteen beschermd voor een Corona besmetting.

captain-caveman | 06-08-20 | 19:55 | 1

Voor of tegen een besmetting? Subtiel verschil.

TheseDays00 | 06-08-20 | 19:58

Linksig, wat verwacht je ook!

Rest In Privacy | 06-08-20 | 19:54

Dit soort omhooggevallen Gruppenführers bepalen nu eenmaal hoe het beleid wordt vormgegeven. Dus onze overheid is nu officieel gek. Gefeliciteerd ermee.

Rest In Privacy | 06-08-20 | 19:53

Voor de uitvaart en het gezin van de Poolse meneer die drie kinderen uit zee redde en daarbij zelf om het leven kwam is een Gofundme opgericht.
gf.me/u/ymycd8

Sinterbikske | 06-08-20 | 19:53 | 3

Zo. Done.
Stort de rest maar in het studie fonds voor de kids mevrouw Marcin. Uw man was een held.

cloudoflogic | 06-08-20 | 19:59

Dank je wel! Ga doneren.

kapoerewiet | 06-08-20 | 20:00

Ha, al €84.113 ingezameld (van de beoogde €35.000)
gaat goed zo!

Tobi | 06-08-20 | 20:24

De commissie denkt op te maken dat het museum zich niet voluit inzet op het werven van mensen van kleur; hebben ze dan niet ook een museum te runnen dan?
Of moet men zich 110% gaan inzetten?
Kolderiek taalgebruik.

Analia von Solmsch | 06-08-20 | 19:52 | 2

Niet het artikel is warrig, jij probeert iets logisch te benaderen wat eigenlijk niet uit te leggen valt. Gooi je logica overboord en denk in goed en fout. Geen vragen stellen.

Rest In Privacy | 06-08-20 | 19:56

@Dikke_Tammo | 06-08-20 | 19:56: ik uit alleen kritiek op de woorden van de commissie zelf.
De commissie maakt zich belachelijk. Op basis van een subsidie-aanvraag beoordelen ze het museumbestuur. Knap.

Analia von Solmsch | 06-08-20 | 20:01

Warrig artikel.

De Bijsluiter | 06-08-20 | 19:51

Hoe diverser de organisatie, hoe meer ruzies en ongelukken. Let maar op.

Rest In Privacy | 06-08-20 | 19:50 | 3

Ik verheug me al op de ruzietjes.

Rest In Privacy | 06-08-20 | 19:55

En een graai in de kassa.

Busverhuur | 06-08-20 | 20:36

Nir for blanken

zonder_moeite | 06-08-20 | 19:50 | 3

Nir Vir Blankes ?

Tobi | 06-08-20 | 20:12

De amsterdamse pigment gestapo begint vorm te krijgen. Eerste pressiemiddel is dus subsidie. Daarna komt de naming en shaming schandpaal. Wen er maar aan.
verder natuurlijk wel allerhande monoculturen subsidiëren, want die hebben nergens last van.

Shortganger | 06-08-20 | 19:50

Weg met blanke Nederlanders?

funkyd | 06-08-20 | 19:49 | 1

Er ontstaat natuurlijk overrepresentatie van minderheden en helaas vooral door minder geschikte personen. Er komen niet voldoende kandidaten met passende kwalificaties en om ze toch te kunnen aanstellen zal er water in de wijn moeten (bleef het daar maar bij). Helaas is wel zo dat wanneer zulke figuren op beslisfuncties komen te zitten er plotseling alleen nog maar niet-blanken worden aangesteld. Denk maar aan krantje One World wat met blanke euro's vooral een in het verdachtenbankje-zetten krantje is geworden waar vooral diversen de rest de maat neemt maar niet zichzelf, vreemd genoeg.

AntiZanicz | 07-08-20 | 00:12
-weggejorist-
james white | 06-08-20 | 19:48

Ik kan het niet meer volgen. Wat is eigenlijk het probleem?

Madame Poitiers | 06-08-20 | 19:47 | 7

Als ik het goed begrijp moet je negers aannemen omdat het negers zijn maar mag je ze niet aannemen omdat het negers zijn maar om een afspiegeling van de samenleving te zijn. Of zoiets moet je dan naar buiten communiceren. Geloof ik. Toch?

Graaisnaaiert | 06-08-20 | 20:44

@Graaisnaaiert | 06-08-20 | 20:44: Kunnen ze niet beter een afspiegeling van het bezoekend PuBLieK aannemen. Loop eens door het Mauritshuis in Den Haag of het West-Fries Museum. Om maar iets te noemen. Het publiek is 99% blank met een enkele Chinese of Japanse toerist.

theo-is-dood | 06-08-20 | 20:56
▼ 4 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland