Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

UWV: Kroniek van een faalfabriek, deel 37 – Een totale overwinning... voor fraudeurs

Dit is deel 37 van het feitenfeuilleton UWV: Kroniek van een faalfabriek. Hierin beschrijft database doctor @René Veldwijk van binnenuit zijn ervaringen met het UWV. Lees HIER de introductie, inclusief een lijst met afleveringen en personages.

2010 en 2018

Na de succesvolle lobby in 2009 en de door de Kamer omarmde white paper in maart 2010 sta ik met 2-0 voor op Ketenmanager Franke en het UWV. Het UWV vertikt het om weerwoord te geven op de white paper. Franke en zijn Ketenbureau moeten het zelf doen, maar toe nu toe heeft Franke alleen geacteerd via proxies. Zo gek is dat overigens niet. Bij Nederlandse topambtenaren is maximale onzichtbaarheid een harde norm. Dat Cor Franke al een tijdje geen topambtenaar meer is, maar directeur van zijn eigen Interim Management BV, weet nagenoeg niemand.

Ik heb reden om te hopen dat wijzelf nu in beeld komen om de problemen op te lossen, want het UWV zit met een serieus probleem. Uiteindelijk is het onacceptabel dat een uitkeringsgerechtigde de verkeerde uitkering krijgt als zijn (ex-)werkgever een eerdere loonopgave corrigeert, nadat er een uitkering is berekend. En het is onverteerbaar dat dit komt door een mislukt automatiseringsproject – het zoveelste. 

Het UWV is niet in staat om uitkeringen achteraf te corrigeren, althans niet op enige schaal. De berekening van een uitkering krijgt zo een casinokarakter: wie zich een dag eerder of later aan het UWV-loket meldt kan een hogere of lagere uitkering krijgen. Het is dan aan de uitkeringsgerechtigde om aan de bel te trekken. Veel mensen missen de kennis en de overigen zullen doorgaans niet reageren wanneer de fout in hun voordeel uitvalt.

Bovenop het casinokarakter van uitkeringen ligt de weg ook open voor gesjoemel en keiharde fraude door werkgevers. Zolang je het als werkgever niet te bont maakt kun je risicoloos sjoemelen. Je geeft bijvoorbeeld als werkgever een werknemer die je wilt ontslaan een extra hoog loon, dat je weer terugdraait nadat de werknemer bij het UWV is langs geweest. (Dat extra loon hoef je niet eens uit te betalen.) Zo kun je als werkgever sociaal beleid voeren op kosten van het UWV. Alle administratieve fouten gesjoemel en fraude zijn terug te vinden in de polisadministratie, maar niemand bij het UWV die daarnaar kijkt. Het heeft ook geen zin. Eerlijke fouten worden door de uitkeringsdivisie niet doorberekend in uitkeringen. En gesjoemel en fraude door werkgevers mogen niet door het UWV worden aangepakt, maar door de Belastingdienst, die dat vertikt. Ignorance is bliss.

Voor de hardcore criminele werkgever is er nog veel meer mogelijk. Je kunt bij het UWV de loonaangiften voor een werknemer achteraf verwijderen. Als je dat doet en tegelijk dezelfde bedragen inschiet voor iemand anders zonder zichtbaar inkomen – je niet werkende partner, een bevriende zzp’er, iemand die werkt over de grens – dan kan deze persoon een uitkering ophalen zonder ooit premie te hebben betaald. Zodra de uitkering is vastgesteld draait de frauderende werkgever alles weer terug. De werknemer wiens gegevens zijn misbruikt merkt er niets van en de begunstigde heeft een mooie UWV-uitkering zonder ooit een euro premie te hebben betaald. De mislukte modernisering van de uitkeringssystemen en het door mijn toedoen mislukte verbod op correcties achteraf, hebben samen geleid tot een enge situatie. Gelukkig maar dat we die kunnen oplossen door de polisadministratie met wat slimme software uit te breiden. Het UWV hoeft het ons alleen maar te vragen.

Zoals steeds loopt het ook nu anders. Ik krijg eind juli 2010 een uitnodiging voor een gesprek met directeur Dirix en Ketenmanager Frankes rechterhand Ruiterman. Het UWV heeft uitgezocht wat de effecten op de uitkeringen zijn van correcties achteraf op loonaangiften. Die blijken meestal klein. Van gesjoemel en fraude is al helemaal niets gebleken. Het hele probleem van "instabiele data", het probleem waaraan tientallen miljoenen aan belastinggeld is uitgegeven, blijkt achteraf helemaal niet te bestaan. Komt dat even goed uit! De nieuwe minister van SZW, Henk Kamp, kan het complete hoofdpijndossier straks in de prullenbak kieperen.

Ik hoor het bullshitverhaal in stilte aan. Het valt niet te controleren omdat elke onderbouwing ontbreekt. Als Ketenmanager Franke erachter zit, dan is het zijn laatste zet om ons het pleit niet te laten winnen. En anders is het UWV-bedrijfspolitiek. Waarom zou ik vragen om onderbouwing? Waarom zou ik reageren dat de cijfers wel eens slechter kunnen uitvallen als malafide werkgevers ontdekken dat de deur voor fraude openstaat? Ik ben alleen voor dit gesprek gevraagd om de kans te verkleinen dat ik weer de publiciteit zoek.

Ze hoeven niet bang te zijn. Er zit een nieuwe Kamer, nu zonder Pieter Omtzigt. En ik ben druk met andere klanten. Niemand in de Kamer trekt aan de bel. Minister Donner organiseert zelfs een soort feestje in de Tweede Kamer om de goede afloop van het loonaangiftedrama te vieren. Menselijkerwijs begrijp ik het wel: de man is door zijn voorganger opgezadeld met een enorm probleem. En voor wie niet let op details als verkeerd berekende uitkeringen en frauderisico’s, en niet treurt om honderden miljoenen weggegooid belastinggeld, is het ook een happy ending. Donner beweert zelfs dat het hele programma is uitgevoerd binnen het budget en op Stef Blok na (die naar verluidt demonstratief wegblijft) pikken de volksvertegenwoordigers het allemaal. Met zo'n Korsakov-Kamer heeft een nieuwe lobbyronde geen zin, ook omdat ik het nu zonder bondgenoten moet stellen. De salarisbedrijven hebben wat ze willen, en de vakbonden hebben door de hele affaire heen geslapen.

= = = = = = = = = = =

En dan is het onderwerp UWV en fraude in 2018 weer fors in het nieuws. Het gaat niet om frauderende werkgevers maar om frauderende arbeidsmigranten. Het is een ander soort fraude, maar ik vraag toch even na hoe het zit met frauderende werkgevers. Niemand bij het UWV die het weet want alle inkijkschermen en controlemechanismen zijn verwijderd. Dan vertelt een oude UWV-bekende dat er één partij is die wél bij de loonaangiften kan. Het CBS zou hebben vastgesteld dat de polisadministratie uitkeringen bevat van mensen zonder voorafgaand dienstverband. Geheel in stijl zou het UWV dat signaal hebben genegeerd. De goede mensen van het CBS zouden daarop hun statistieksoftware zo hebben aangepast dat ze bij WW'ers zonder uitkering de door de werkgever uitgepoetste eerdere dienstbetrekking opzoeken. Alle correcties en overschrijvingen zijn immers terug te vinden in de polisadministratie. Als het verhaal waar is, dan komen harde fraudes met WW-uitkeringen dus op enige schaal voor, want voor tien gevallen per jaar pas je als CBS je software niet aan. 

We leven mogelijk dus in een land waarin het statistiekbureau zijn software aanpast om zichtbare fraude met sociale verzekeringen goed te kunnen verwerken. De huidige Tweede Kamer heeft minister Koolmees vorig jaar om een onderzoek gevraagd. Het resultaat is een doofpotrapport van het ergste soort. De Kamer laat het daarbij. Wegkijken is niet exclusief voorbehouden aan het UWV.

Reaguursels

Inloggen

Een totaal gebrek aan checks and balances. Bij een instelling met een hardcore liks bestuur. Je verwacht het niet. Lol. Kan nu al niet wachten op de kronieken van de Amsterdam onder Halsema-jaren

Rest In Privacy | 15-06-20 | 07:47
-weggejorist-
Frau Merkel | 14-06-20 | 23:24

Dat doofpotrapport is ook wel even een close-read waard. Er staan een paar prachtige fuck-up in, die alleen in ambtenarenland zinnig zouden kunnen zijn. Ik haal er maar een paar uit:
**Pagina 6, UWV stuurt op digitale handhaving: "De nadruk op de digitale handhaving vanuit UWV is een direct gevolg van een herprioritering
na de afgelopen bezuinigingsronde op UWV. Hierbij is de Directie Handhaving sterk gekrompen, waarna een mindere nadruk op fysieke opvolging van
fraudesignalen is gelegd. UWV heeft destijds aangegeven dat fraudedetectie primair mensgestuurd werk is. Thans wordt, na diverse incidenten meer aandacht gegeven aan frauderisico’s binnen het UWV. Dit uit zich onder andere in het uitbreiden van de Raad van Bestuur met een vierde lid met speciale aandacht voor het risicomanagement."
**Het UWV wil digitaal fraude opsporen. Het UWV zegt dat het mensenwerk is en dus eigenlijk dat alleen digitaal opsporen niet werkt. Het antwoord daarop is een extra persoon aan de top voor risicomanagement, waardoor er nog minder geld op de werkvloer is voor het eigenlijke werk.
**In het geheel wordt er heel wollig gesproken over voor- en achterkanten van het proces en de verschillende partners. Er ontbreekt hier een simpel procesdiagram, informatiestromen, verantwoordelijkheden en een lijstje van alle 'stakeholder' in het 'ecosysteem'. Dat het een ecosysteem genoemd wordt geeft al aan dat het een teringzooi is waar alles met elkaar aanklooit en niemand weer weet hoe het precies gaat; net als in de vuilniscontainer met GFT tijdens een hete zomer. Er groeit van alles, het stinkt en je wilt krijgt er spijt van als je het open doet. Het plaatje op pagina 4 is al uiterst merkwaardig. De Belastingdienst geeft geld aan 'honderden afnemers' die toeslagen en uitkeringen aan de burgers geven. De burgers communiceren via de 'inhoudingsplichtigen' met de Belastingdienst, tenminste volgens het plaatje. Misschien moeten de oude bokken die dit in elkaar gezet hebben de kleinkinderen een volgende keer een andere kleurplaat geven.
**Pagina 7 is een voorbeeld van veel lullen en niets zeggen. De hoofdlijn is dat men aan risicomanagement doet, maar niet weet wat de risico's zijn. Dan ben je dus geen risico's aan het beheersen, maar als een kip zonder kop achter alles aan te rennen in de hoop de ergste schade te kunnen beperken. Je moet het eerst kunnen kwantificeren en dat kunnen ze niet, want ze weten niet eens hoe het proces zou moeten werken.
**Pagina 8, over de splitsing van gegevensverwerking en analyse: "Daarnaast hebben verschillende afnemers ook hun eigen analysecapaciteiten. Binnen de Commissie en gesprekspartners is geen onenigheid over dat dit een verstandige splitsing is."
**Als ze GS hadden gelezen, dan hadden ze geweten dat het wel een probleem is. Dat de partijen ook hun eigen capaciteiten hebben lijkt me op zich niet verkeerd, maar er wordt niet afgestemd met als gevolg dubbel werk en gaten. Het lijkt me logisch dat ze het gescheiden willen houden, anders vallen de clusterfucks zo erg op. Dat het CBS hun software aanpast op de chaos maakt duidelijk dat er wel degelijk een externe audit nodig is die ALLES bekijkt. De RijksAuditDienst was hiervoor ooit gedacht.
**Pagina 8, Terugkoppelproces. Er zijn fouten opgespoord, er wordt een vlaggetje gezet voor de 1100 (!!!!) afnemers. Dit lijkt me een gevalletje voor de Autoriteit Persoonsgegevens, want je maakt mij niet wijs dat dit nodig is en dat het goed beheerd wordt bij alle 1100 partijen. Wat er na het vlaggetje gebeurd is een raadsel. Hierboven staat uitgelegd dat het aanpassen geen effect heeft, dus waarom er nog achteraan gebeld wordt is een goede vraag.
**Pagina 9: Adressen. In een eerder topic is de koppeling, nu ja, de ontbrekende koppeling, met het GBA langs gekomen. Men begint er eens over na te denken. Toch lief.
**Pagina 9: geen controle op frauduleuze intenties, verhaal in dit topic klopt dus.
**Pagina 10: "De historische keuzes om bepaalde controles uit te zetten om de gegevensstroom van de Keten te bewaren, zijn destijds met voldoende argumenten ondersteund en meervoudig geborgd."
Destijds zou er mogelijk een reden geweest zijn om controles uit te zetten, we zijn nu al een tijdje verder. Ga je werk eens doen!
**Pagina 10: UWV medewerkers kunnen naar hartenlust aanklooien en de regels negeren. De commissie heeft niets kunnen vinden en acht het wel best zo, ondanks dat er een promotieonderzoek ligt dat er echt wel wat aan de hand is.
**Pagina 11: De conclusie is echt een lachertje. De politiek heeft tien jaar lang niets gevraagd, ook hebben de clubjes zelf tien jaar lang niet gedacht dat het aanpakken van fraude misschien wel een puntje was. Dus is het volkomen logisch dat er niets gedaan is. Dat moet je in het bedrijfsleven eens proberen! De verhalen gaan al tijden rond, hoezo in een bubbel leven?!
**Pagina 11-12: De commissie leest GS niet: " De Loonaangifteketen in enge zin heeft namelijk sinds 2007 goed kunnen opereren door een gezamenlijk overeengekomen prioritering en beleidswensen."
Het is al jaren een zootje daar, zie de laatste 36 afleveringen. En dan opereert het goed? Daar moet je Ambtenarologie voor gestudeerd hebben (of bij de EU werken).
**Pagina 12, een pareltje: "Bij ontbreken van het zicht op die vraag kan elk incident leiden tot politieke onrust". Die politieke onrust lijkt me het minste probleem! Maar goed, daar zijn het ambtenaren voor.
**Pagina 12 over de ICT en uitvoering, "De ICT binnen de Loonaangifteketen in enge zin steunt op principes als proven technology en onder architectuur."
Ergo, het is zo oud dat Methusalem er zijn eerste vakantiebaantje er nog in terug kan vinden en wat 'onder architectuur' moge zijn weet niemand, maar dat durft toch niemand te zeggen.
**Pagina 13, Hier duikt pas de voetnoot op naar het eerder genoemde promotieonderzoek, een wetenschappelijke uitglijder of een strategische zet?
De rest is achterstallig onderhoud en maakt heel duidelijk dat het inderdaad een Faalfabriek is. Het staat er allemaal gewoon, ambtelijk gecorrigeerd weliswaar, gewoon in. Gelukkig is er een begin mee gemaakt. CapGemini zal wel blij zijn.
**De "nieuwe maatschappelijke inzichten" komen ook telkens terug. Bedoeld wordt dat de burgers de drap onder de kastjes vandaan zien komen en steeds kritischer worden. Het tapijt zit tegen het plafond aan en er kan niets meer bij geveegd worden. Dat zijn inderdaad nieuwe inzichten. Je moet maar durven. TIEN jaar aanklooien en dan zeggen dat de burger opeens wat anders wil.
**Bij de aanbevelingen ontbreken een paar punten, waaronder de belangen van de ICT boeren, de afhankelijkheid van de overheid van externen, de financiële prikkels en machtsspelletjes van de top en de noodzaak tot versimpeling van het systeem, om maar wat te noemen. De fuckers.

Frau Merkel | 14-06-20 | 23:10 | 2
-weggejorist-
NickFifty | 15-06-20 | 07:35
-weggejorist-
UncleAlbert | 15-06-20 | 10:43

Zou het wat opleveren deze club er eens op los te laten? https://www.bureauicttoetsing.nl

Frau Merkel | 14-06-20 | 21:44 | 1

Maar wat gebeurt er met die rapporten..........
Overigens zijn deze rapporten van hoge kwaliteit en bijzonder goed leesbaar. Niet voor niets werd er in Den Haag geklaagd dat ze niet ambtelijk waren geschreven.

Willem van D | 15-06-20 | 00:34

En nog steeds is het stil in de TK. Het is de hoogste tijd om de partijen af te schaffen. Ze hebben geen wettelijke basis en de partijtop ligt in bed met de ambtenaren. De TK-leden hebben zo dus geen kans om wat te doen, los van de vraag in hoeverre het vermogen aanwezig is òm wat te doen.
Het gemiddelde kamerlid ontbeert analytisch vermogen, rekenvermogen, verantwoordelijkheidsgevoel, commercieel inzicht, contact met de werkelijkheid, affiniteit met IT en technisch inzicht. Dat zou enigszins opgevangen kunnen worden als ze lokale binding zouden hebben, waardoor ze de informatie uit eerste hand mee zouden krijgen. Dat is door het illegale partijenstelsel onmogelijk geworden. Alleen de kneuzen en allochtonen komen nog op de lijst, een enkeling niet te na gesproken.

Frau Merkel | 14-06-20 | 21:42
-weggejorist-
restosteton | 14-06-20 | 21:16

Altijd krijgen de uitvoerende instanties de zwarte piet (sorry of moet ik tegenwoordige “regenboog Piet zeggen”.
UWV, Belastingdienst, CAK, SVB enz.
Maar vergeet niet erbij te vermelden dat onze overheid en met name het parlement zo vaak de regels veranderen en daar weer uitzondering op uitzondering op maken, dat het vaak onmogelijk is om deze regels goed uit te voeren. Daarnaast moeten deze instanties Ook nog vaak resultaatverantwoordelijk werken dat het haast onmogelijk wordt om hun werk goed te doen.

Kattie | 14-06-20 | 21:15 | 1

Dat zal ongetwijfeld zo zijn, maar dat horen ze de minister te melden die dan tegen de TK zegt dat ze even de boom in kunnen.

Frau Merkel | 14-06-20 | 21:28

Vooral triest dat kamerleden, op enig moment in de toekomst, keihard zeggen "wir haben es nicht gewusst'. Terwijl ze hier zeker alles meelezen. Kutland is het toch.

Rest In Privacy | 14-06-20 | 20:58 | 2
-weggejorist-
restosteton | 14-06-20 | 21:19
-weggejorist-
Taggart | 14-06-20 | 20:37

Blijft fascinerend. Heb in de periode 2004/2005 met het UWV te maken gehad. Wat een hel was dat. Ik had niks, kreeg niks, moest door tientallen hoepels springen om te krijgen waar ik recht op had, en elke keer ging er wel wat fout. Ik was toen persoonlijk failliet, had geen rooie rotcent om m'n reet te krabben (had wel in staat van faillisement 3 jaar gewerkt en best behoorlijk geld verdiend, wat allemaal afgeroomd werd door een corrupte curator, en ik natuurlijk buiten de boot viel op alle vergoedingen die "arme" mensen met lage inkomens krijgen. Zoals ik al zei, de hel). En iedere keer was het "oh kom dan even naar kantoor". Kantoor van het UWV zat ondertussen 30 kilometer verderop.

djs | 14-06-20 | 19:44

Zo lang als deze fuck-up loopt..
Toegegeven en verifieerbaar.
Geen woord. In MSM, krant of IETS wat de gemiddelde mens bereikt.
Er is ergens in de top een groepje mensen die dit MOETEN hebben opgemerkt.
Is het puur omdat geenstijl dit oppakt? Verketterd door links, en terzijde geschoven door al diegenen die dit moedwillig bagetelliseren en niet via 'gangbare' kanalen willen openbaren?
We weten hier in elk geval zeker waar we aan toe zijn, en dat de schrijvers van deze fuck-up roependen in de woestijn zijn.
Dit land jongens..

NiCeY | 14-06-20 | 19:30 | 2

Dat bedoel ik. Huilen.

Rest In Privacy | 14-06-20 | 21:00

@snars | 14-06-20 | 21:00:
Ik ben na ca. 12 jaar geenstijling het janken voorbij.
Bijna niks wat hier aan zinnige reaguursels wordt geplempt had zin.
We zouden een wereldbestuursclub moeten hebben bestaande uit bijvoorbeeld Sam Harris, John Cleese, Jordan Peterson, Dawkins, Rationality Rules, Ricky Gervais, CosmicSkeptic en velen anderen.. www.youtube.com/watch?v=rYnjDCZUV6A en verder nog meer van dat niveau. De lijst is tegenwoordig bijna onuitputtelijk om inspiratie op te doen hoe we deze planeet en elkaar zouden moeten benaderen..
X, NiCeY.

NiCeY | 14-06-20 | 21:23

Je kunt hier geen plaatjes plaatsen, maar de Picard facepalm meme zou hier toch wel op zijn plaats zijn.

nobele wilde | 14-06-20 | 19:29 | 1

Dat moge zijn, maar een meme is eerder een uiting van onvermogen om zelf een passende reactie te formuleren. Als iemand de mening of uiting van een ander nodig heeft kan hij beter zijn mond houden. De populariteit op faecesbook zegt genoeg.

Frau Merkel | 14-06-20 | 21:31

Wat fijn zou zijn..
Een docu-serie over lobby's
Wie er lobbyt, bij de regering
Wie er lobbyt bij de EU
Wat er daardoor anders gaat
Waarom ze lobbyen, welk belang
In Nederland, in Italië (dat wordt wel spannend met de maffia).
En of het uiteindelijk echt beter is voor het land en ons gewone mensen.
Landbouw, vastgoed, farma, financiën.
En het gaat over ons land. En over ons leven. Dus we zouden moeten weten hoe dat werkt.

kloopindeslootjijook | 14-06-20 | 19:22 | 1

Uit mijn hart gegrepen. En het lobbyen gaat hier zóóó gemakkelijk. Je hoeft als lobbyist maar een gratis biertje of lunch aan te bieden en de ambtenaar, wethouder, gedeputeerde, politiebaas of burgemeester ligt al plat. Elke oud-politicus kan zijn inkomen verveelvuldigen door lobbyist te worden. Dezelfde namen, steeds weer opnieuw. Doekle Terpstra, Nijpels, Brinkman, Verhagen. Ze hebben zogenaamd overal verstand van, maar het gaat uitsluitend om hun adresenlijstje.

laatste_waarschuwing | 14-06-20 | 21:43

Het is nu ongeveer tien jaar geleden, ik was buiten schuld werkloos geworden, 50 jaar HBO, blank en gewend om in directiekamers te praten. Zoals zovelen destijds werd ik "uitgenodigd" deel te nemen aan een of andere wazig workshop waar gelijksoortige mensen zoals ik duidelijk werd gemaakt dat we kansloos waren om weer een baan op ons eigen nivo te vinden. Ik heb volwassen mannen zien knakken tijdens die workshop die werd gegeven door twee(!) dames van het UWV. Alles was er op gericht om iedereen onderuit te schoffelen en ons perspectief te bieden op banen als concierge, tuinman, callcenter medewerker. Bedenk dat we allemaal in leidinggevende posities in het bedrijfsleven hebben gezeten en dat je dan zoiets voor je kiezen krijgt. Ik wist na die bijeenkomst meteen dat het UWV er niet is om jou weer aan het werk te krijgen, maar om de medewerkers van het UWV aan het werk te houden. Kansloos zou ik zijn op de arbeidsmarkt voor een baan op mijn eigen niveau. Beter zou ik mij focussen op wat ik mogelijk nog wel zou kunnen krijgen. UWV is een van schandelijkste instituten van dit land. Zij schoffeert mensen op een ongekende schaal en maakt gebruik van haar machtspositie. Een machtspositie die wordt gegeven aan linksdraaiend volk dat zelf nog nooit ook maar iets heeft gepresteerd. Ik heb voor die organisatie geen goed woord over.
Ow en wat ik nu doe? Financieel Directeur, omdat ik beter kon focussen op een baantje als callcenter medewerker. De idioten.

de Jager59 | 14-06-20 | 19:05 | 8
-weggejorist-
restosteton | 14-06-20 | 21:21

Dat schofferen herken ik maar al te goed. Maar ik heb mijn volle 3 jaar ww uitgediend, heb er uiteindelijk 40 jaar voor betaald.

vluchtelingallergie | 15-06-20 | 00:29
▼ 5 antwoorden verborgen

Een wirwar aan regeltjes.
Lekker veel ambtenaren nodig.

pejoar | 14-06-20 | 19:01

Beter wordt het niet.

jaap932057795966 | 14-06-20 | 18:44

"De vakbonden hebben door de hele affaire heen geslapen", die komen alleen in actie als ze kunnen scoren op de buis.

ademende aarde | 14-06-20 | 18:39

Het UWV heeft in de kern maar twee taken. De ene is uitkeringen geven aan mensen die er recht op hebben. De andere is voorkomen dat uitkeringen naar mensen gaan die er geen recht op hebben. Meer hoeven ze niet te doen. En dan nog lukt het ze met rugdekking van de wegkijkers in Den Haag om iedereen die niet deugt weg te laten komen met verspilling en incompetentie.

Graaier | 14-06-20 | 18:39

Loopt niet helemaal lekker bij het UWV, als ik de berichten op GS een beetje samenvat.

Rest In Privacy | 14-06-20 | 18:38 | 4

Hans Teeuwen heeft het over jou gehad Kuif (!) Je mot echt ff kijkuh naar z'n "Smerige spelletjes". Ook met vette vvd dixieland muziek an 't end. Nu op uitzending gemis.

suscrofa | 14-06-20 | 19:33

@HA BIER!1! | 14-06-20 | 19:07: Subtiel geformuleerd. Jammer dat de plusjes weg zijn.

Frau Merkel | 14-06-20 | 20:19

Ach, het meeste gaat wél goed.

beldewouten | 14-06-20 | 20:58
▼ 1 antwoord verborgen


De tegenpartij heeft diepe zaken en eindeloos te tijd om de zaken naar hand te zetten.

Ervaringsdeskundige | 14-06-20 | 18:30

Heerlijk. Werk nu ook bij een dergelijke club. Ingehuurd uiteraard. Project moet klaar zijn in 2024. Zal wel jaartje uitlopen. Fantastisch. Dan kan deze zzp’er vervroegd met pensioen op een zonnige plek. Hartelijk dank NL overheid. Champagne!!!

The2Amendment | 14-06-20 | 18:27 | 2

Goed geregeld toch. Proost!

Rest In Privacy | 14-06-20 | 18:38

Gefeliciteerd!

nobele wilde | 14-06-20 | 19:27

Zijn wij even blij, misschien als we de fraude opsporen krijgen we miljarden terug.

jan huppeldepup | 14-06-20 | 18:24 | 2

Ik heb een beter idee.
Sta je baan af aan een hoog opgeleide apotheker uit Aleppo.
Ga vervolgens zelf je hand bij het UWV ophouden.
Zo wordt duegen nog leuk.

Ing. eslapen | 14-06-20 | 19:01

tuurlijk, paar centjes afpakken van mensen die van niets weten en op een minimum zitten. Want die knakkers die de centjes echt jatten, zitten allemaal over de grens.

HA BIER!1! | 14-06-20 | 19:06

Ik heb een drietal jaar terug één keer 2 maanden gebruik gemaakt van het UWV. Eigenlijk heb ik maar één stand in dat soort omstandigheden; pro-actief. Vanuit het UWV wilde ik het pad als zelfstandige zonder personeel gaan bewandelen, in combinatie met 16 uren per week loondienstwerk. Dus ik nodigde mijzelf uit in Leeuwarden om mij te laten voorlichten.

Daar had ik op zich een prima gesprek met een dame. Ze liet, een soort van per ongeluk, wel ongevraagd weten dat ik daar eigenlijk niet mocht zijn. Aangezien ik dat soort opmerkingen grappig vind vroeg ik waarom. Om de werkdruk van ambtenaren te verlichten mochten mensen met een bsn-nummer eindigend op een 8 of 9 alleen maar digitaal worden geholpen. Overheden. Je blijft je verbazen.

Rest In Privacy | 14-06-20 | 18:15 | 10

@R. Skickr | 14-06-20 | 19:28:
U bent ambtenaar?

libertat | 14-06-20 | 20:17

wow, ik denk dat dit hout snijdt. Nu wordt me wel iets duidelijker.. 8 of 9 ..

Rest In Privacy | 14-06-20 | 21:03

@snars | 14-06-20 | 21:03: Gooi er een WOB achteraan en claim schadevergoeding. Ze hebben geld zat.

Frau Merkel | 14-06-20 | 21:34
▼ 7 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online casino expert | Online Casino