Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

UWV: Kroniek van een faalfabriek, deel 36 – Wie wil er vechten met de beer?

Dit is deel 36 van het feitenfeuilleton UWV: Kroniek van een faalfabriek. Hierin beschrijft database doctor @René Veldwijk van binnenuit zijn ervaringen met het UWV. Lees HIER de introductie, inclusief een lijst met afleveringen en personages.

Januari – maart 2010

Dat de CDA-toppers Donner en De Jager kritisch CDA-Kamerlid Omtzigt onder druk zetten om zijn verzet tegen de nieuwe loonaangiftewet te staken komt bij mij hard binnen. Die wet gaat er komen. Wat ik met mijn geheime lobbywerk heb bereikt is een jaar uitstel. Over een paar maanden zit er een nieuwe Kamer en een nieuw Kabinet (Rutte I) met nieuwe, niet ingewerkte bewindslieden die worden geadviseerd door dezelfde ambtenaren en dezelfde Ketenmanager. En als Omtzigt al overleeft, dan belandt het loonaangiftedossier gewoon bij een ander, meer meegaand CDA-fractielid.

Ik heb in mijn gesprekken met Kamerleden en met lobbyist Marcel Kummel veel opgestoken. Het is zwaar deprimerend: in onze democratie heeft de volksvertegenwoordiging een extreem slecht geheugen. Dat geheugen zit bij lobbyisten, bij activisten en vooral bij ambtenaren. En die ambtenaren zouden onder leiding van Ketenmanager Cor Franke de gong slaan voor een nieuwe poging om de polisadministratie te 'stabiliseren'.

Ik worstel met dezelfde vraag als een jaar eerder: vechten of vluchten? Vluchten zal neerkomen op de boel de boel laten, mij volledig op betere opdrachtgevers richten en nog enkele jaren dividend opstrijken van onze beheer-BV Corduroy. Vechten zal vermoedelijk neerkomen op het praten met nieuwe Kamerleden en hopen dat VNO-NCW zich niet zal laten afkopen met een voor werkgevers waardevoller cadeautje. Doorvechten wordt een kansloos achterhoedegevecht.

Ik heb de eerste ronde gewonnen door het element van verrassing, maar het blijft een eenmansguerilla tegen een veel sterkere partij, een klassiek asymmetrisch gevecht. Als ik wil doorvechten moet ik inspelen op een andere zwakheid van mijn tegenstander. Ik kan er maar één bedenken: de hele eenduidige loonaangifte is gebaseerd op een leugens en misleiding afkomstig van één man, Ketenmanager Franke. Iedereen bij het UWV, de Belastingdienst, de ministeries van SZW en Financiën, tot aan minister Donner en staatssecretaris De Jager toe, loopt uiteindelijk mee met Cor Franke. Iemand moet roepen dat de keizer Ketenmanager geen kleren aan heeft. Ik heb gezien dat Franke zelf niet op de voorgrond treedt en ik zie niemand die op inhoud het gevecht met mij wil aangaan.

Dat ik zelf het open gevecht met Franke zal moeten aangaan is duidelijk. Ik ben de bedenker en de bouwer van de UWV-polisadministratie. Ik schrijf artikelen in vakbladen. En zoals elke consultant kan ik aan managers en andere leken moeilijke onderwerpen begrijpelijk uitleggen. En daarbij zijn mijn collega's en ik nu onderaannemer geworden van Corduroy, onze beheer-BV. Zelf werk ik nauwelijks nog voor het UWV. Na drie jaar buffelen voor het UWV ben ik grotendeels een free agent.

Over het wapen waarmee ik de strijd ga voeren hoef ik niet lang na te denken. Ik ga een white paper produceren waarin ik uitleg waarom de wet op de eenduidige loonaangifte een dwaling is hoe het onderliggende probleem van "niet stabiele" uitkeringen wel kan worden opgelost. Die white paper moet natuurlijk te begrijpen zijn door leken zoals journalisten en Kamerleden. Ook belangrijk is de toon: niet die van een verbeten softwarenerd maar van een bedroefde expert. Vooral dat laatste is een uitdaging.

Na een paar dagen schrijven en een paar weken schaven is de white paper, getiteld 'Hoe stabiel wilt u het hebben?', gereed. Lobbyist Kummel is er blij mee. Hij gaat het inschieten bij journalisten, Kamerleden en iedereen die hij verder kan bedenken. Dat is essentieel. Apolitieke longreads over technische onderwerpen worden zelden gelezen door mensen die er toe doen. Kummel draait een kleine bliksemcampagne in elkaar: op donderdag 18 maart gaan wij toeslaan. Kummel gaat de white paper persoonlijk overhandigen bij de Kamer, de twee ministeries, VNO-NCW en een aantal geselecteerde journalisten. Zelf ga ik in het naast de Kamer gelegen café Luden tekst en uitleg geven aan individuele journalisten.

Op de grote dag gaat het bijna mis. Ik heb vanzelfsprekend mijn collega’s inclusief Corduroy-directeur Frans Kleipool op de hoogte gehouden. Niet iedereen is enthousiast, maar niemand heeft bezwaar aangetekend. Halverwege Twente en Den Haag belt Kummel mij, duidelijk in paniek. Hij is gebeld door Frans Kleipool, die hem heeft gesommeerd om rechtsomkeert te maken. Ik zeg hem dat ik zijn opdrachtgever ben en dat hij gewoon moet doorrijden. Het is duidelijk dat Kleipool zo dwaas is geweest om mensen bij het UWV – vermoedelijk directeur Diantha – te vertellen wat er te gebeuren stond, vermoedelijk om een wit voetje te halen. Dat is een ernstige inschattingsfout. Hij kon immers geloofwaardig vertellen dat meneer Veldwijk rogue was gegaan en hijzelf van niets wist. Anders dan ik is hij als directeur van Corduroy wel chanteerbaar. Nu brandt hij bij het UWV af en van mij zal hij niets meer horen.

De white paper blijkt een meesterzet, vooral bij de Kamer. Of iemand buiten Pieter Omtzigt het document leest weet ik niet, maar dat doet er nauwelijks toe. De commissie SZW voegt de white paper officieel (zoek op 'Ockham') toe aan het loonaangiftedossier en draagt het UWV en de Belastingdienst op het mee te nemen in de verdere afwegingen. Kummel vertelt mij dat het geen lege woorden zijn en dat Franke & Co. hier niet aan voorbij kunnen gaan. Ik twijfel.

Mijn twijfel verdwijnt wanneer ik vanuit het UWV hoor hoe de white paper is aangekomen. Ketenmanager Franke is in een vergadering met de top van het UWV en de Belastingdienst volledig over de rooie gegaan en heeft geëist dat het UWV een officiële weerlegging ervan naar de Kamer stuurt. Weer blijkt dat Cor Franke, formeel de baas boven het UWV en de Belastingdienst, als het erop aankomt anderen de kolen uit het vuur laat halen. Maar dat gebeurt niet. Het UWV vertikt het. Hordes UWV'ers zijn bezig geweest met het dossier maar uiteindelijk is er maar één UWV'er die alle ins en outs kent. Maar ook deze Leo Smeets is ongeloofwaardig. De goede man heeft zich eerder tegenover de salarissoftware-bedrijven laten ontvallen dat hij Frankes wetgeving nooit had verdedigd als hij eerder had begrepen hoe die zou uitwerken. Smeets' ontboezeming is doorgebriefd aan de Kamer en heeft zelfs geleid tot een Kamervraag. Leo Smeets heeft geen zin om in het strijdperk te treden voor Cor Franke en directeur Dirix steunt hem.

Ketenmanager Franke staat er dus alleen voor. Zijn uithalen tegen de top van het UWV en Belastingdienst bevestigen dat zijn gezag tanende is. En ik heb voor de tweede keer de slag gewonnen, zo niet de oorlog. "Wie wil er vechten met de beer?", heb ik tegen mijn UWV-vrienden gezegd. Ketenmanager Franke in elk geval niet. Die moet nu gaan denken over een tactische terugtocht. Voor de tweede keer heb ik zijn plannen met de polisadministratie geblokkeerd. Maar als ook dit onvoldoende blijkt, ben ik door mijn munitie heen.

Reaguursels

Inloggen

Mijns inziens is dit in de kern een dieper probleem dat inherent is aan hiërarchische structuren: het is eerder de regel dan de uitzondering dat de hogere managementlagen bestaat uit mensen met daadwerkelijk inzicht in wat er op de werkvloer gebeurt.

Als mensheid zijn wij helaas blijkbaar geneigd om schreeuwers en blaaskaken te promoveren naar leidinggevende posities, ten nadele van mensen met inhoudelijke kennis...

De skill om en plein publique iets helder en duidelijk en met veel zelfvertrouwen uit te leggen is helaas simpelweg belangrijker dan of hetgeen ze uitleggen ook daadwerkelijk klopt.

Daarom versimplificeren de leidinggevenden het verhaal, cq kiezen ze een kant (waar je geen kant zou willen kiezen, maar een oplossing zoekt)....

Saboteerik | 08-06-20 | 16:31

En dit is alleen nog maar één kwestie. Zijn er niet nog meer insiders die wat feitenfeuilletons in elkaar kunnen draaien? Iets over het zooitje bij de belastingdienst zelf, corruptie en wantoestanden bij groen beleidsmakers, de provinciale staten, ministeries en partijen als de FNV. Er ligt zoveel stront voor het oprapen dat je varkensboeren nooit meer wat kan verwijten.

Deflatiemonster | 07-06-20 | 21:59

Voor alle afschaffen-roepers even een punt van orde. Het zijn niet de meest uitdagende onderwerpen voor wie geen affiniteit heeft met de branche. Echter, het geeft een ongekende kijk in de keuken bij de overheid, de top van ministeries, het gedrag van IT-boeren als PWC en Capgemini en de IT strategie en vaardigheden op ministeries. Ook maakt het duidelijk waarom we al jaren een dermate grote teringzooi hebben bij de Belastingdienst, maar ook waar onze democratie schromelijk tekort schoot en blijft schieten. De Kamer bemoeit zich telkens weer met de uitvoering en komt telkens met uitzonderingen en extra regels. De uitwerking van deze bemoeienis wordt nu ook een keer heel duidelijk.
Deze verhalen zijn politiek gevoelig en brisant. Veel details zullen de reaguurders niet kunnen begrijpen, maar de ambtenaren echter wel. Reken maar dat er heel wat mensen niet blij zijn met deze onthullingen. Tegelijkertijd zijn er een paar mensen die deze informatie al lang hadden moeten hebben, die dit nu ook lezen. Doordat de informatie nu vrij toegankelijk is voor iedereen, kan iedereen er vragen over stellen en kan er niets meer verstopt worden. Ik ben blij dat GS dit blijft publiceren!
Prima als je dit soort stukken niet wilt lezen, maar hou dan op met het afkammen en klagen. Door dit soort lappen tekst hebben we een kans ooit eens op te kunnen ruimen op de ministeries en is er een mogelijkheid dergelijke fouten in te dammen bij een volgend project.

Frau Merkel | 07-06-20 | 21:58 | 4

Zo is dat. Op het moment dat er een andere regeringspartij op het pluche zit is het van levensbelang om te doorgronden hoe de ministeries precies in elkaar steken. Ambtenaren hebben de potentiële macht een niet welgevallig kabinet compleet op te blazen.

Eppo | 08-06-20 | 08:34

Helemaal mee eens, dit zelf ook bij een andere overheidsinstantie van te dichtbij meegemaakt. Schaamteloze verkwisting van overheidsgelden, en vast blijven houden aan oude technieken en blijven trekken aan een dood paard.

Dus trek die beerput maar open. Het is niet alleen de belastingdienst en het UWV. Wat dacht je van het steeds maar uitstellen en door ontwikkelen van de WABO, de BRP, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Er gaan miljarden om in overheid software producten en meestal blinken deze pakketten niet uit in gebruiksvriendelijkheid en is er altijd wel een vendor lock-in ingebakken. Waarmee de afhankelijkheid alleen maar groter wordt.

gummetjes | 08-06-20 | 14:00
▼ 1 antwoord verborgen

@redactie: werk het overzicht een bij. Het stopt bij 33, we zitten nu bij 36.

Frau Merkel | 07-06-20 | 21:35
-weggejorist-
zakkewasser | 07-06-20 | 21:22

Ik lees vaak negatieve reaguursels onder deze serie maar persoonlijk vind ik dit dus fucking interessant. Keep ‘em coming.

Tergender | 07-06-20 | 20:17 | 4

Yep. En goed om te weten dat er mensen zijn die het aandurven om voor het algemeen belang te vechten tegen de calculerende en egocentrische top van de BV Nederland.

Graaier | 07-06-20 | 21:21

Meer meer meer. Deze gifbeker mag helemaal leeg

ScumbaggusMaximus | 07-06-20 | 21:30

Jow, mee eens.

zbb | 07-06-20 | 22:57
▼ 1 antwoord verborgen

Deel 36. Mag nu het licht uit? We weten het nu wel.

Janpoepeenuitje | 07-06-20 | 20:01
-weggejorist-
Allemaalvanmij | 07-06-20 | 19:48

De schrijver heeft een heleboel stress gehad daar. Iemand die graag een ICT vraagstuk wil tackelen en erachter komt dat het een slangenkuil is. Heel erg frusterend, ik heb het ook meegemaakt, veel minder heftig gelukkig. Zorg dat je een grote slang bent en anders moet je maken dat je weg komt uit de kuil.

De_fluitlokker | 07-06-20 | 19:38

Van mij mogen jullie met deze verhalen stoppen. Ik sla het toch over. Het is nl oer en oer saai, niet door te komen. We begrijpen het nu wel, 10 jaar geleden is er veel geld wegegooid door UWV aan ICT systemen. MAND.

Gakkelaar | 07-06-20 | 18:54 | 9

Over dat gespeel met politieke vuurtjes en de fall-out is het nu juist weer interessant! Geld wegbranden bij de overheid kunnen we allemaal. Maar dit rimpelt door naar zoveel meer bedrijven en de samenleving. Toch wel een verhaaltje waard. Hoewel 36 delen wel een tergende vertelmanier is.

GeenAccount | 07-06-20 | 20:53

Je vergeet dat het vandaag de dag nog totaal niet anders is.

pijko | 08-06-20 | 00:46
▼ 6 antwoorden verborgen


Incompetentie: Het nieuwe management.

Ervaringsdeskundige | 07-06-20 | 18:54 | 1

Ach, zo nieuw is dat niet, hoor. Ik heb bijna dertig jaar in het bedrijfsleven gewerkt en ik heb me in die tijd toch een verzameling incompetente managers voorbij zien komen! In 2005 ben ik voor mezelf begonnen. Reden: de afdeling waar ik werkte viel eerst onder werkmaatschappij A. Manager Z verplaatste mijn afdeling naar werkmaatschappij B. Manager Z vertrok, manager Y kwam ervoor in de plaats. Die wilde mijn afdeling weer terugplaatsen onder werkmaatschappij A met het onnavolgbare argument: "Onder B doen ze het goed, dat moet onder A ook kunnen." Toen had ik het wel gehad met die idioten aan de top.

MAD1950 | 07-06-20 | 20:21

UWV lives matters!

Mark_D_NL | 07-06-20 | 18:49 | 1

Daar heb je zeker een punt.

Rest In Privacy | 07-06-20 | 19:05

Zo herkenbaar deze serie. Alles wat je bij kleinere overheden exact zo ziet. Als buitenstaander denk je dat het niet mogelijk kan zijn en dan krijg je een inkijkje en dan besef je dat het nog veel erger is dan je toch al niet voor mogelijk hield. De overheid is de perfecte plek voor een narcist om omhoog te vallen omdat alle andere ambtenaren te conflictmijdend zijn om er een stokje voor te steken. Shockerend.

Tisnietanders | 07-06-20 | 18:49

Is het UWV nou links of rechts? Ik vraag dit voor Rick.

Rest In Privacy | 07-06-20 | 18:48 | 4

Rijdend op de A10-west richting het zuiden, zie je aan de rechterkant eerst de kolenkit en vervolgens ook aan de rechterkant het UWV. De locatie is zorgvuldig gekozen, dicht bij de beoogde clientèle. Alleen vanuit de Bijlmer is het wat ver, daarom is metrolijn 50 aangelegd.

Rest In Privacy | 07-06-20 | 19:19

@Vrolijke-Deurwaarder | 07-06-20 | 19:19:
En reken er maar op dat Bouwend Nederland de locatie van dat UWV gebouw zorgvuldig heeft gekozen, zodat daarna die metro nodig was.

Watching the Wheels | 07-06-20 | 19:24
▼ 1 antwoord verborgen

Het duurt te lang, veel te lang...

Dubbelepunthoofd | 07-06-20 | 18:47
-weggejorist-
zakkewasser | 07-06-20 | 18:46

NPO 3 regelmatig marginaliseren vanwege de luistercijfers, nou dan en die kronieken dan.. druk druk. ?

larie | 07-06-20 | 18:37 | 2

Touché

Berbaar | 07-06-20 | 18:42

GS verslindt geen belastinggeld. Maar ben het met u eens dat deze serie niet uitblinkt in het vasthouden van de aandacht.

Spring Bruissteen | 07-06-20 | 18:48

Die Cor Franke schijnt ook "5 jaar Europees en mondiaal voorzitter geweest te zijn binnen de Edifact-community" wat het ook mag zijn ecp.nl/speaker_items/cor-franke/ , maar logisch dat politici iemand die zo internationaal bekend staat (goed of niet goed maakt niet uit) steeds het voordeel van de twijfel geven.

Watching the Wheels | 07-06-20 | 18:33 | 4

@Watching the Wheels | 07-06-20 | 19:02: Een gebroken klok is heel betrouwbaar in het fout zitten.

GeenAccount | 07-06-20 | 20:54

Edifact is een leesbaar dataformat, wat eerder met JSON (JavaScript Object Notation) te vergelijken is. De overeenkomst met XML is dat het voor mensen direct leesbaar is en gestructureerd is, zij het een stuk minder dan XML.
Edifact is een tijdje industriestandaard geweest en wordt nog in de zorg gebruikt om gegevens tussen ziekenhuizen, huisartsen en apothekers uit te wisselen. De software in de zorg heeft dit als uitwisselingsdataformaat. Dat betekent dat alle programma's die in de zorg gebruikt worden om patiëntgegevens en medicijngegevens uit te wisselen gebruiken, dit kunnen lezen en schrijven. Het bestandsformaat is beperkt en is al aan zijn grenzen gekomen. De facto geeft het softwareleveranciers in de zorg een monopoliepositie. Het veranderen van het dataformaat, naar bijvoorbeeld XML, is veel te kostbaar en complex door de vele partijen en lokale installaties bij huisartsen en ziekenhuizen. Niche software is altijd duur..

Frau Merkel | 07-06-20 | 21:48

@Frau Merkel | 07-06-20 | 21:48:
Voor de conversie tussen edifact en XML zijn bakken vol spotgoedkope standaardpakketjes te koop. Beetje IT'er schrijft zoiets binnen een paar mandagen...

libertat | 08-06-20 | 03:08
▼ 1 antwoord verborgen

Mooie cliffhanger joh.

Rest In Privacy | 07-06-20 | 18:25 | 1

Ik voel een deel 37 aankomen ...

Watching the Wheels | 07-06-20 | 19:05

Wat gek ,... als ik het artikel begint te lezen kom ik maar halver wegen,en krijg ik bonkende hoofd pijn ,.. en word al maar bozer ,bozer,bozer ,bo...

BoseWitteman | 07-06-20 | 18:23 | 4

U bent door deze spannende informatie vergeten tijdens het koffie drinken het lepeltje erruit te halen., daar krijg ik ook altijd koppijn van als het in mijn oog steekt.

jan huppeldepup | 07-06-20 | 18:46

@jan huppeldepup | 07-06-20 | 18:46:
lol

Watching the Wheels | 07-06-20 | 18:58

@Berbaar | 07-06-20 | 18:39: Deel 1 begon een stuk verder geleden. Het wordt dus steeds recenter en daarmee relevanter.

taalnazi | 07-06-20 | 20:54
▼ 1 antwoord verborgen

Zoals veel dingen in Nederland ; een aura van perfecte organisatie, ondertussen een grote kolere zooi onder het laagje verf...

Lompiedompie | 07-06-20 | 18:21

Nu weer met de app, de belastingdienst, het RIVM enzovoort.
T lijkt wel de USSR.

Is dit nog nieuws? | 07-06-20 | 18:08 | 7

@Watching the Wheels | 07-06-20 | 19:20: "Het is niet ingewikkeld, ze maken het ingewikkeld..."

Ja, bedankt voor de betere versie. Dit is wat ik bedoel.

Rest In Privacy | 07-06-20 | 21:38

@Watching the Wheels | 07-06-20 | 19:20:
"Als ze de helft van die mensen zouden ontslaan (of 60%) dan zou het waarschijnlijk beter lopen dan nu. "

Inderdaad; als ik de uitdrukking "vele handen maken zwaar werk" bij mijn overheids-klanten, wordt er altijd heel hard gelachen. Blijkbaar feest der herkenning...

libertat | 08-06-20 | 03:03
▼ 4 antwoorden verborgen

Weer lekker kudt! Mooi autistische rij blijft het toch. Feynman, Alexander en UWV Rene...

overVecht | 07-06-20 | 18:01 | 7

@dathoujetoch | 07-06-20 | 19:31: Je klinkt als iemand van 80. Straks rustig an tijdens het biljarten. En je mag niet doorstoten.

Rest In Privacy | 07-06-20 | 20:51

Masr ke leest ze wel elke week?

pijko | 07-06-20 | 23:25

@pijko | 07-06-20 | 23:25: Maar je leest ze wel elke week? Sorry van vorige post, worstvingers en een A50 is geen goede combinatie.

pijko | 07-06-20 | 23:26
▼ 4 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl