Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

BANKBLOG - Rutte op 44 zetels. HOE DAN?

Rally around the Virus

Deze week werd bekend dat de VVD, onder het bewind van haar aanvoerder, op 44 zetels staat in de peilingen. (Bij De Hond vandaag op 35 - red.) Nadat ik mijn oogballen van de vloer had geraapt, somde ik in mijn hoofd alle foute beslissingen van Rutte in de afgelopen maanden (en die van ver daarvoor) op. Rationeel gezien kan Rutte dan ook niet op 44 zetels staan. Die 44 zetels is dan ook niet rationeel tot stand gekomen naar mijn mening. De redenen daarvoor zijn dus vooral meer psychologisch van aard. De mogelijkheid om de ratio van de kiezer weer leidend te kunnen maken, die is ons helaas recent ontnomen, dus kabinet Rutte 4 is zowat een gegeven. 

Onder het beleid van Rutte zijn er fouten op fouten gestapeld. Zo kan ik mij een debat herinneren waarin Thierrrrry de minister vroeg of het kabinet o.a. Zuid-Korea als voorbeeld gebruikt en of ze daaruit lessen hebben getrokken die relevant zijn voor de aanpak in Nederland. Antwoord was “nee”, want het kabinet keek naar België en andere Europese landen in plaats van naar Azië. Ondanks de tegenwerping dat ze in Azië voorliepen op de kenniscurve (Covid-19 brak daar immers al vorig jaar uit), bleef de minister bij de gekozen aanpak.

Ik kan mij verder herinneren, dat lavendelman ver daarvoor pleitte voor een snelle en harde lockdown, maar compleet werd uitgelachen. Uiteindelijk kwam de lockdown er, maar veel te laat en te slap. Zo werden er vragen gesteld waarom in de uiteindelijke lockdown de scholen niet waren meegenomen. Uiteindelijk ging kabinet Rutte wederom overstag. Verder gaf Philips aan dat ze pas ergens in maart het verzoek kregen van de Nederlandse overheid voor extra beademingsapparatuur, dat terwijl er voorbeelden te over waren dat de beademingscapaciteit al maanden terug uitgebreid had moeten worden. En dan was Maurice de Hond er, die werd ook uitgelachen en zie daar, hij had gelijk en kabinet zal wederom moeten toegeven fout te hebben gezeten (maar zal dat natuurlijk geheel anders formuleren). 

En dan de reden van de lockdown, die was nooit en te nimmer het reduceren van het aantal besmettingen, maar het reduceren van het aantal besmettingen in een bepaalde tijdspanne. Dit omdat de kabinetten Rutte keer op keer hadden nagelaten om de adviezen op te volgen aangaande noodzakelijke uitbreidingen van onze IC-capaciteit. Onze IC-capaciteit was gewoon te gering en daarom moest de lockdown er komen volgens het kabinet. Zelfde fouten zijn gemaakt aangaande de testcapaciteit. Zo had Duitsland geen problemen op dit vlak. 

Door deze mix van nalatigheid, traagheid, verkeerde maatregelen is er enorm veel onnodige schade en leed veroorzaakt. Wat zeer wel duidelijk is, is dat de foutief ingezette lockdown enorme economische schade zal opleveren. Nu moet gezegd worden, dat in dezen niet alleen onze lockdown hier debet aan is; wereldwijd hebben politici misstap na misstap begaan met lockdowns wat de globale economie een enorme opdonder heeft gegeven. Hoe dan ook, de metertjes op het economische dashboard zijn geëxplodeerd met uitslagen die eerder nog niet voor mogelijk werden gehouden. 

De werkelijkheid in allerlei EU landen is zelfs erger dan de cijfers aangeven door allerlei maatregelen die de desbetreffende regeringen genomen hebben. Deze maatregelen verbloemen dan wel vertragen de negatieve gevolgen van de lockdowns. Kijkende naar de VS waar ontslag makkelijker en goedkoper is (en dus weer aannemen ook sneller en makkelijker gaat), is de toename van de werkeloosheid de 40 miljoen al gepasseerd (op beroepsbevolking van ongeveer 160 miljoen). Als in de EU we ook aan dergelijke verhoudingen moeten denken, dan staat vele werknemers nog een koude douche te wachten. In mijn gesprekken met werknemers en ondernemers, zijn de meeste werknemers onbezorgd en alle ondernemers super bezorgd. De meeste mensen (werknemers) weten dus nog niet wat hen te wachten staat (dat is wellicht één verklaring voor de 44 zetelpeiling voor de VVD). 

De rest van de kerfstok van de kabinetten Rutte liegt er ook niet om: het creatief omgaan met de waarheid, het verloochenen van het liberale gedachtegoed, het laten verdwijnen van bonnetjes, uit de hand laten lopen van de belastingaffaires, de duizend euro, de belofte om de hypotheekrenteaftrek niet af te schaffen, de integriteitsaffaires van bewindslieden en/of VVDers, het goedkeuren van de EU-toelating van super onontwikkelde landen en zo verder. Met een dergelijke staat van dienst, zou ieder rationeel mens niet (meer) op de VVD stemmen, toch? 

Dus waarom dan toch die virtuele 44 zetels? Ik denk dat de meeste kiezers zolang simpel en behoevend zijn gehouden/gemaakt dat ze electoraal gezien kinderen zijn. Als het ook maar iets moeilijk wordt of tegen zit, dan is het roepen om vader en moeder die de problemen moeten oplossen. Ergens pijn? Niet ervan leren, maar een pleister en snoepje vragen bij de mama en de volgende keer weer gewoon hetzelfde doen in plaats van het eigen gedrag te wijzigen. Ook zit zelf verantwoordelijkheid nemen er tegenwoordig bij veel kiezers niet meer bij. Dat is namelijk eng want dan kan iemand je er op afrekenen. Liever schuilt men achter de grote leider zodat er persoonlijk geen verantwoordelijkheid gedragen hoeft te worden als het misgaat. Zelfs Rutte doet het door zich achter het RIVM te verschuilen. Wat dat betreft is deze rant over de lockdown een must see. 

We hebben dus te maken met veel onvolwassen kiezers. Hoe repareer je zoiets? Hoe krijg je kiezers geëngageerd en onderlegd in politieke zaken? Hoe kan je er voor zorgen dat kiezers zowel invloed alsmede verantwoordelijkheid krijgen en dragen? Dat kan allemaal (op termijn) met een directe democratie bewerkstelligd worden. Bindende referenda zou de volgende evolutionaire stap zijn in de democratisering van landen. In plaats van een representatieve democratie waar beroepspolitici hun ding doen, zou het parlement bestaan uit volksvertegenwoordigers die aangestuurd worden door hun achterban in plaats van door hun partijleider (partijbelang en eigenbelang staan dan niet meer bovenaan). Kiezers hoeven niet meer verplicht te gaan voor package deals; de kiezer kan dan eindelijk à la carte stemmen (dus per onderwerp). 

Zijn dan alle problemen opgelost? Worden er dan geen foute beslissingen genomen? Nee, natuurlijk niet, maar het zal altijd beter zijn dan het huidige verziekte systeem en gegeven tijd, zal de volwassingwording van de kiezer tot stabieler, verantwoordelijker en breder gedragen beleid leiden. Probleem is echter dat de eerste aanzet tot zoiets in Nederland (het raadgevend referendum) vakkundig om zeep geholpen is door het kabinet Rutte. En de economische depressie die voor de deur staat zal de politieke polarisatie doen toenemen, wat de introductie van een directe democratie niet alleen onmogelijk maakt, maar ook onwenselijk (in totaal gepolariseerde omgeving is het introduceren van bindende referenda onwerkbaar; de introductie zou plaats moeten vinden voordat de polarisatie plaatsvindt. Daarmee zou een polarisatie ook vermeden kunnen worden). 

Kortom, Rutte zit gebeiteld.        

Reaguursels

Inloggen

Tja, vroeger, in mijn jonge jaren, werd ik op verjaardagsfeestjes van mijn toenmalige vriendin (die de sociale academie bezocht, maar ook het mooiste meisje van de klas was, dus boeie), werd ik vaak uitgemaakt voor rechts-radicaal, met name omdat ik sociaal weigerde te spellen al sosjaal, denk ik, maar meestal werd als reden gegeven dat ik het kapitalisme niet echt heel fout vond, als er tenminste een beetje redelijk herverdeeld werd. Hoewel ik behoorlijk consistent ben gebleven in mijn politiek en economisch gedachtengoed, blijk ik nu -als ik de meeste reaguurders goed begrijp- een linksgekkie, omdat ik weinig fiducie heb in de opgeblazen Baudet of de rancuneuze Wilders. Het kan verkeren. Mijn idee is overigens, dat een groeiend aantal Nederlanders inmiddels de polarisatie van zowel linkse raddraaiers als rechtse complotdenkers, alsmede het bijkomende gescheld, geraas en getier, flink zat is. Ik iig wel. Na bijna dertig jaar gewerkt te hebben in de care-sector en dat na alle eer en geweten, weiger ik om uitgemaakt te worden voor fascist, danwel linkse gek. Bekijk het verder maar.

Fchecker | 01-06-20 | 19:02 | 3

Het grootste gedeelte van "rechts complotdenken" bestaat uit de uitleg die linkse "raddraaiers" daaraan wensen te geven. Wat jij eigenlijk wel weet, omdat jij in jouw jonge jaren toen jij met het mooiste meisje van de klas ging eveneens dusdanig werd bejegend, maar waar jouw intellect vandaag de dag faalt dat lijntje te trekken.

Pierre Tombal | 01-06-20 | 19:20

@Pierre Tombal | 01-06-20 | 19:20: met mijn intellect zit het wel goed hoor, maar ik uit me liever door het schrijven van fictie. Daar kan ik alle lijntjes doortrekken die ik noodzakelijk vind. De politiek zal me verder aan mijn reet roesten, zonde van mijn nog redelijk schaarse tijd op deze aardkloot. De Sylvana’s noch de Eva’s van Zeeland kan ik toch niet meer overtuigen.

Fchecker | 01-06-20 | 19:49

@Fchecker | 01-06-20 | 19:49: Oh, dus dat jij ooit het mooiste meisje van de klas aan de haak hebt geslagen was bluf? Maar dat laat onverlet dat jij tussen het begin en het eind van jouw geromantiseerde vertelling kwijtraakt dat aan rechts toegeschreven denkbeelden hoofdzakelijk bestaan in de gedachten van socialisten. Dat was in ieder geval de start van jouw fictie, maar aan het eind bestond het echt.

Pierre Tombal | 01-06-20 | 20:35

Het werkt in Nederland heel simpel: Wie het meest op TV komt met zijn kop, wint de verkiezingen.

Eigenlijk verdienen we het dus.

Briquet | 01-06-20 | 17:44 | 1

Inderdaad. Dat met valse positieve commentaren van onze onafhankelijke journalisten. Nou ja. Opiniemakers over het algemeen.

DrachiR | 01-06-20 | 18:03

Wie doen die peilingen??>
Over de peilingen van meneer de Hond, - best een aardige vent - hangt altijd een hoog pvda kaartje. Daar moet hij eens iets aan doen !
Een peiling van dat geheel overbodige NPO panel "een vandaag", van dat arrogante meneertje Gijs Rademakers, die de uitslagen van zijn panel presenteert, denkt vaak dat alleen HIJ de wijsheid in pacht heeft. Een totaal partijdig links npo panel, ( nog door de belasting betaler betaald ook ! ) - met van tevoren geregisseerde vragen en antwoorden van een paar Nederlanders (!) dat Gijsje gehersenspoeld en wel mag presenteren. Wat een onzin mannetje is dat.
De tweede "peiling"die ik niet vertrouw.
Een onafhankelijk bureau, die tenminste 10.000 Nederlander naar hun mening vragen zou enigszins representatief zijn. Verder is het onzin en worden we op het verkeerde been gezet.

Natuurlijk denk ik wel dat Rutte via zijn op goede wijze voorgelezen autocue verhalen heeft gescoord , maar ook een wanhopige angst onder de mensen veroorzaakte.
Veel klopte niet meer Rutte!

Peilingen zijn dagkoersen, let maar op waar we straks mee komen om eens duidelijk te maken, dat Rutte voor Nederland een zeer matige tot slechte president is geweest. Een van de ergste dingen is, dat hij niet luistert naar mensen die een andere mening hebben, hij haat hen en hij geen respect heeft voor collega politici die zijn wil niet als wet willen zien.
We zien toch nu wel wat een gigantische puinhoop het alleen al in de zorg was en uitkomt, zie maar de corona virus pandemie, waardoor blijkt, dat in ons
"rijke land" werkelijk van alles tekort was.
Van verpleegkundigen, ziekenhuis IC bedden, beademingsapparatuur,medicijnen, beschermde kleding, het in de steek laten van verpleeghuizen
die zijn voorstellen afkeuren en het nooit eens willen luisteren tot naar de waarschuwingen in 2016 en 2017 ,van deskundige doktoren in Nederland, dat men niet goed voorbereid zou zijn indien er een epidemie zou uitbreken.
Wie dit allemaal vergeten is, bij deze: " voor je eigen veiligheid :stem nooit meer op die man>.

outdoor | 01-06-20 | 14:22 | 1

Peilingen bestaan bij de gratie van de zwevende kiezer. Immers, indien deze zouden worden gehouden onder mensen met een eigen mening, of geheel geïndoctrineerd, zou je altijd dezelfde uitslag krijgen. De peilingen worden dus gestuurd door mensen als Hans Nijenhuis en uiteraard de peiling zelf, waarmee De Hond dus feitelijk net zo'n engnek is.

Eigenlijk vind ik dat peilingen geheel verboden zouden moeten worden en er een complete mediastop moet gelden gedurende minimaal twee maanden voorafgaand aan de verkiezingen. Dus ook geen stompzinnige debatten tussen lijsttrekkers van volgens de peilingen grootste X partijen. Als je jezelf na die twee maanden al niet meer die zinloze belofte van duizend euro kan herinneren blijf dan alsjeblieft gewoon thuis in plaats van je keus te laten bepalen door een dartpijltje.

Pierre Tombal | 01-06-20 | 19:11

Rutte en co waren te laat met het land op slot te gooien n.l. toen er nog geen geregistreerde besmettingen waren, het had vele doden kunnen schelen.

edjekaddetje | 01-06-20 | 13:44

Hoe dan?
Cordon sanitaire , verlamming en versplintering van het politieke landschap, linkse gezwam van de media.
In het land der blinden word eenoog koning.

MistaRazista | 01-06-20 | 13:41

Voor de 2021 verkiezingen is de crisis wel ingedaald dus de helft van het aantal virtuele zetels zal nog wel verdampen, maar de VVD gaat helikoptergeld uit de hoge hoed toveren en D66+GL het basisinkomen.
Symptoombestrijding gaat wederom winnen.

Harry Turtle | 01-06-20 | 12:43

Waar komen die stemmen vandaan dan? Heeft een partij ergens 20 zetels verloren? Wie dan?

Goedzo | 01-06-20 | 12:15 | 1

PvdA stond eerder op 19 zetels in de peilingen; PVV op 18 tot 19 zetels; FvD heeft op 16 gestaan; Henkie's Krasse Knarren-partijtje op 7 voordat hij zich afsplitste, en Denk op 3.

Daar komen die 20 VVD zetels vandaan.

Dr_Johnson | 01-06-20 | 12:23

Ik zie ook niemand in Den Haag die de hoogte van Rutte kan halen. Zelfs kniehoogte lijkt me lastig. Hij doet het gewoon goed. Had gehoopt op Baudet maar die is het ook niet blijkt inmiddels. Te groot ego.

Giotto | 01-06-20 | 11:59 | 5

Niet met U eens.
Als er twee politici zijn die vóór Nederland en de Nederlanders zijn,
zijn het wel Baudet en Wilders.
De rest kiepert ons belasting geld structureel over onze landsgrenzen weg en willen ons land aan de naar macht en geld snakkende technocraten in Brussel verkopen.
Maar Baudet en Wilders worden gedemoniseerd, niet alleen in de 2e kamer, maar worden ook genegeerd door onze Nederlandse radio en TV.
Wel partijkas dief Otten, maar niet b.v. Otten, is er het voorbeeld van.
De NPO is partijdig en met Rutte c.s. is afgesproken dat zijn qua media niet aan bod mogen komen.l
We worden geregeerd door een linkse kartel kliek.
In 2021 moeten we mensen kiezen die durven te zeggen: Nederland eerst!

outdoor | 01-06-20 | 13:11

@outdoor | 01-06-20 | 13:11: Die zetels van VVD verdwijnen straks weer al sneeuw voor de zon als we toch overstag gaan met de o.a. Eurobonds, ben echt benieuwd hoe die Hoekstra zich gaat houden, immers het Nederlandse volk en 2e kamer heeft negatief op het Europese voorstel gereageerd! NEXIT!

old shaterhand | 01-06-20 | 14:15

@outdoor | 01-06-20 | 13:11: Wat heb je aan Wilders? Eerst totale lockdown willen en later is zelfs 1,50 meter nog te veel gevraagd.

TB2318 | 01-06-20 | 16:46
▼ 2 antwoorden verborgen

Jah, het is hier niet zo'n populair standpunt.
En er zijn natuurlijk nuance verschillen in het gewenste nivo van lock-down.
En ik ben zeker geen fan voor de lange termijn.
Maar... voor deze crisistijd is Rutte een prima premier gebleken.
Dank je wel, Mark.
[ doet asbest pak aan ]

hotmint | 01-06-20 | 11:44 | 1

het is niet zo populair omdat het zo'n leugen is,dat standpunt,zo'n projectie van de werkelijkheid vanuit uw breintje. Dank je wel Mark voor het vernaggelen in de stiekeme modus van dit land,je hebt altijd hersenlozen die hiervoor vallen.

hertogvanzottegem | 01-06-20 | 13:09

Heeft meer te maken dan met Rutte en de VVD. De Nederlandse kiezer stemt altijd op een partij van het partijkartel, al sinds 1945. Wie en welke partij het ook verziekt heeft, de Nedrlander blijft trouw aan de prutsers. Er is niet tussen te komen. En als het eens een keer in de honderd jaar gevarlijk wordt voor ze dan word je vermoord (2002)

amygdala | 01-06-20 | 11:42 | 8

@Dr_Johnson | 01-06-20 | 16:28: Je kan er aan draaien en trekken wat je wilt, maar het feit blijft dat het CDA uitsluitend de regeringsverantwoordelijkheid "die zij wel nemen en de PVV niet" wilde aanvaarden wanneer de PVV daar slechts in de vorm van gedoogpartner een rol in zou spelen.

Aangaande LPF, daar werd eenzelfde soort vuil spel gespeeld door (eveneens) het CDA. De LPF maakte deel uit van het Kabinet omdat ze niet om die partij heen konden EN omdat ze toen nog absoluut niet aan een gedoogconstructie wilden. Dat Bomhoff en Heinsbroek elkaar de tent uitvochten klopt, maar het is dus niet zo dat dit de LPF fractie in de Tweede Kamer in twee kampen verdeelde en dat daardoor een minderheid aan steun in de Kamer ontstond. Toch koos het CDA ervoor om het Kabinet op te blazen in plaats van een of beide kemphanen door de Kamer te laten ontslaan middels een motie van wantrouwen.

Twee keer het CDA (en de VVD) welke betrokken is bij een kabinetscrisis en twee keer het CDA die naar de nieuwkomer in de landelijk politiek wijst als zijnde de veroorzaker. Wie zet er in op een derde keer, of gaat dat de finale doodklap worden voor een partij die niet alleen het land denkt te besturen maar ook de gehele politiek?

Pierre Tombal | 01-06-20 | 18:49

@Dr_Johnson | 01-06-20 | 16:28: "Na de moord op Fortuyn - die door amygdala ook nog half in de schoenen van het partijkartel wordt geschoven"

Nou en of. Destijds werd bijna door iedere partij en de media het gif over Fortuyn uitgestort en de grond gelegd plus ingezaaid voor een nuttige "activist" als Volkert. Met zo en giftig cocktail en zo een dergelijke sfeer had je verder geen opdrachtgevers nodig. Alleen een enkeling als Harry Mens was Fortuyn supporter maar ja, Harry deed en doet alles alleen voor geld, volgende keer had hij een hij opponent gesteund.

amygdala | 01-06-20 | 19:19
▼ 5 antwoorden verborgen

Ik kan nog wel 50 overige zaken opnoemen die ons land veel schade hebben berokkend onder Rutte.

Piet Karbiet | 01-06-20 | 11:00 | 1

Ik hou me aanbevolen !!!

outdoor | 01-06-20 | 11:30

Rutte en zijn VVD krijgt nu stemmen van mensen die bang zijn om het virus te krijgen en dood te gaan. Angststemmers.
Maar ik heb een lijst van 32 punten van 10 jaar Rutte waar hij ons heeft voorgelogen, heel fout heeft bestuurd, ons kapot heeft bezuinigd, en als een egotripper te keer ging. Tzt. publiceer ik die hier wel.
Amerika heeft 17.5% doden door dat virus gerekend per 100.000 inwoners .
Nederland heeft 26,5% doden door dat virus per 100.000 inwoners.
Wat heeft hij dan goed gedaan?
Zijn "intelligente lock down" blijkt een financiële ramp voor Nederland.
Net als bij de terugzending van die Turkse minister mevrouw, toen hij over dat besluit de held ging uithangen en daardoor flink de mazzel had hij zijn achterstand inhaalde voor de naderende verkiezingen, zal Rutte ook deze virus ziekte gebruiken voor electoraal gewin.
Ik hoop dat de ( terecht) bange Nederlanders straks, nadat die bangheid en emotie voor de corona ziekte is gezakt, weer eens nadenken over 10 jaar Rutte.
Ik heb daar een geheel andere mening over en zal hem nooit meer stemmen.
Dat hij blijkbaar als enige politicus zo goed van de autocue kan voorlezen, geeft de zwakte en de kwaliteit van onze huidige politici in den Haag wel aan.

outdoor | 01-06-20 | 10:58 | 2

De vraag is of ze gaan nadenken. Dat weet ook ik niet. Wat ik wel weet is dat de rekening de komende kwartalen zal worden gepresenteerd. Veel werknemers voelen van deze crisis nog weinig omdat ze hun salaris doorbetaald kregen. Maar nu gaat het gebeuren. Er zullen veel bedrijven in financiele nood geraken, ook velen zullen failliet gaan en er volgen massale ontslagen. Dan gaan deze werknemers het ook voelen en zullen we nog weleens zien of ze zo blindelings nog achter Rutte, CDA, D66 en CU aan lopen. Ik denk (en hoop) dat ze tijdig in zullen zien dat ze deze partijen achter zich moeten laten en voor de toekomst gaan kiezen (en dan bedoel ik niet de partij voor de toekomst).

Graaf Monte Cristo | 01-06-20 | 11:19

@Graaf Monte Cristo | 01-06-20 | 11:19: Voor nadenken heb je hersens nodig.

Goedzo | 01-06-20 | 12:17

Hopeloze versnippering en masochistische VVD-stemmers.

Der Schnitzeljäger | 01-06-20 | 10:50

Ik blijf me verbazen over het aantal mensen dat Nederland als zelfstandig democratisch land zo snel mogelijk wil opdoeken en daarmee alles wat onze voorouders met bloed, zweet en tranen hebben opgebouwd willen afbreken. Ik blijf me vooral verbazen over mensen die het Chinese systeem omarmen door Dictatuur66 te stemmen......

VanOldenbarnevelt | 01-06-20 | 10:42 | 1

D'66 is gehalveerd in de peilingen, GL staat ook op verlies. VVD, PVDA, CU en FVD staan op winst.
Het is nog lang geen maart, veel mensen worden via de NOW betaald en hebben hun baan nog, maar als eind dit jaar de grote klappen gaan vallen, kan de peiling zomaar ineens weer compleet anders zijn.
Het is een peiling. Geen uitkomst van verkiezingen.

Bataafje | 01-06-20 | 11:32

Het maakt allemaal geen hol uit hoe de stemming verloopt. Van tevoren is al uitgedokterd welk soort persoon op welk ministerie moet komen. Dan zoeken ze er daarna wel een gewenste coalitie bij. Beetje puzzelen met de uitslag en desnoods gaan ze met 4 of 5 partijen regeren. Sommigen mogen bij voorbaat niet meedoen, ongeacht de verkiezingsuitslag. En of je een slapjanus uit de VVD of uit D66, Groenlinks of CDA op justitie zet is inwisselbaar.

artie | 01-06-20 | 10:32 | 1

Wat bent u toch een realistische zwartkijker.

Slough | 01-06-20 | 13:15

De faillissementen regen van bedrijven wordt pas goed zichtbaar eind dit jaar en begin 2021 als de tweede steunmaatregel is afgelopen op 1 oktober.
Wat nu al aan bedrijven ten onder is gegaan staat in geen verhouding met wat er nog aankomt. Dus die verkiezingen in maart 2021 komen precies op tijd maar die Ollongren zal hem wel gaan redden door de verkiezingen uit te stellen.

Dwarsdenker | 01-06-20 | 10:07 | 1

En nog stteds hebben veel werknemers het niet door zoniet de meeste niet.Denken dat het morgen weer over is en we met zijn allen de economie weer aanzwengelen.Misschien met velen maar ook velen zullen thuis belanden.Ik denk ik ook wel,maarja ik ben 64 jaar.... en heb geen schulden, nee ook geen hypotheek / huis binnenkort onderwater.

Ben5570 | 01-06-20 | 11:19

Ik snap niet zo goed waar mensen zich zo druk om maken. Die 44 gepeilde VVD zetels zijn slechts 'dagkoersen'. De echte verkiezingen zijn pas in maart volgend jaar.

Dat is over 10 maanden, en daarin kan nog wel ik weet niet wat gebeuren, wat alles totaal zal veranderen. Niemand, maar dan ook werkelijk niemand, had begin december enig vermoeden in welk corona-gekkenhuis we in maart/april/mei zouden belanden, dus wie weet wat ons in de komende maanden nog aan totaal andere ellende te wachten staat.

Dr_Johnson | 01-06-20 | 10:05 | 2

Wat als in het najaar het aantal Coronavirus besmettingen weer terugkomt en alles weer verplicht op slot gaat als er nog geen vaccin is...

steekmug | 01-06-20 | 10:19

Zie het als vastigheid van de kiezers voor de aanstaande depressie.
Beter iets vertrouwd met zijn gebreken dan onbekend.
Een politieke wanorde in een land tijdens een depressie is funest voor de bestuurbaarheid het land.

steekmug | 01-06-20 | 09:50 | 1

De gebreken wegen alleen niet op tegen het door u hier zeer ointrecht voorgespiegelde valse vertrouwde,maar dat is lastig in te zien als je VVD-er bent.
Veel comfort in uw Markiebel.

hertogvanzottegem | 01-06-20 | 13:14

Kan korter: wat zet de concurrentie van Rutte er tegenover? Denk, 50*, PvdD en FvD uiteen gescheurd. Asscher (PvdA) en Klaver (GroenLinks( met boter op het hoofd: idioot leenstelsel bedacht en allerlei dubieuze zaken gesteund), CDA en D66 met een leiderschapscrisis, SP zonder leiderschap en Geert (PVV) op verkeerde paard gewed bij Corona crisis.

Rest In Privacy | 01-06-20 | 09:42

Hou maar op. De mens is niet rationeel.

postmodernismisdead | 01-06-20 | 09:32

Rutte heeft z'n nep-spierballen laten zien, iets wat voor de gemiddelde dommerd voldoende is om ineens heel veel vertrouwen in zo'n paljas te hebben. Intelligentie is niet voor iedereen weggelegd.

guru? | 01-06-20 | 09:29 | 3

De VVD'er Rutte heeft alles kapotbezuinigd, meer dan 70.000 zorgmedewerkers ontslagen. Er waren niet voldoende IC bedden, geen mondkapjes, geen testmateriaal en ga zo maar door. Weet u nog Rutte, met zijn geen handenschudden? En dan de VVD naar 44 zetels! Stom simpel volk!

Lexus01 | 01-06-20 | 10:08

denk ook aan de Erdogan stunt destijds. Zelfde soort mensen tippelde daar ook op. Is gewoon hopeloos soort emo-wiebelaars,maar ze maken wel dit land kapot uiteindelijk,want ze zitten nogal op de electorale wip.

hertogvanzottegem | 01-06-20 | 13:16

@hertogvanzottegem | 01-06-20 | 13:16: Ja ongelooflijk hoe mensen daarin trapten. Wel knap hoe Rutte ook daar mee weg kwam, helaas voorspelt het niet veel goeds voor het nadenken van de gemiddelde Nederlander.

Slough | 01-06-20 | 13:28

Een peiling over 1200 NPO -medewerkers ? Dat moet ik serieus nemen ? Klinkt als John de M. bij zo'n liedjesprogramma, die als notaris een wurgcontract aanbiedt aan de "winnaars". Oftewel: Afdeling doorgestoken kaart.
En De Hond en Peilingen … ?

Kamervraag | 01-06-20 | 09:26 | 2

35 maar voor de VVD, dus iets serieuzer te nemen, want geloofwaardiger.

grietmetgroenefiets | 01-06-20 | 09:35

Maak me meer zorgen om de peiling van groen links. Ik denk niet ik kan aanzien hoe ze alles kapot maken en mijn land verlaat als dat volk de overhand krijgt.

Misterspok | 01-06-20 | 09:16 | 2

Helemaal mee eens!

Rdock | 01-06-20 | 09:17

GroenLinks heeft bij de laatste peiling (31 mei) van Maurice de Hond, gisteren dus, maar 12 zetels, ipv de 15 vorige week bij Eenvandaag/Ipsos, dus dat gaat de goede kant op. Geen zorgen.

grietmetgroenefiets | 01-06-20 | 09:23

VVD 44 zetels ? Nederland: ‘land van de zwakzinnigen.’

silicon eagle | 01-06-20 | 09:04 | 1

Bij Maurice de Hond heeft de VVD 35 zetels in een latere (en de laatste) peiling, dus het valt allemaal wel mee. Die 44 zetels was vorige week, het is nu 35.

grietmetgroenefiets | 01-06-20 | 09:14

Dat dit land het al weken alleen over terrasjes heeft....
Volk heeft niet in de gaten dat de echte rekening, die deze herfst in de MSM-brievenbus valt, 10 jaar geldig blijft.

grindbak | 01-06-20 | 08:56 | 2

Maar gelukkig wel weer een bankencrisis afgewend. In de brand, uit de brand principe.

Alsikhetnietmeerweet | 01-06-20 | 09:14

De meeste VVD kiezers denken dat na de coronacrisis alles weer terugkeert naar normaal, tot ze hard wakker worden en merken dat de tent failliet is door visieloos gedrag, en de leugenachtige meeloperij van Rutte in Brussel. Hij heeft samen met Wopke de tent allang verkocht,

peter van dijk1186 | 01-06-20 | 08:34

Het is nog simpeler. Bij wie zoek je steun in een problematische tijd?
Bij kleuter Jesse?
Bij lgbt Jetten?
Bij corpsbal Thierry
Bij éénmanspartij Geert
Bij leuke vrouw Lilian
Bij de geloofsgekkies
Of bij - doet zich voor als staatsman - Rutte

Rdock | 01-06-20 | 08:19 | 3

Politieke armoede.

Dwarsdenker | 01-06-20 | 10:08

Zo simpel is het wel, ja.

En laten we wel wezen. De bovengenoemde verzameling herbergt nou niet iemand die je de afgelopen tijd -of de komende tijd- graag aan het roer hebt staan.

Dr_Prepper | 01-06-20 | 10:58

niet bij u in elk geval

hertogvanzottegem | 01-06-20 | 13:20

Angst maakt mensen volgzaam, voorop zij die daar al veel ervaring mee hebben.
Angst doet virologen dingen beweren die niet kloppen.
Angst doet klimaatwetenschappers dwalen, als geestelijken in hun nieuwe religie redden ze het nog wel.
Angst doet politici naar voren vluchten, terwijl ze denken aan te vallen.
En de machtigen der aarde verzamelen hun onmetelijke rijkdom met een snelheid die ze zelf niet voor mogelijk hielden.

Rest In Privacy | 01-06-20 | 08:06 | 2

En zonder die laatsten (de machtigen) was er helemaal niks. Laat de wereld aan de iq lozen over en de atoombom was al meerdere malen afgevuurd.

Rdock | 01-06-20 | 08:21

Carolien vervangen door Corona was een slimme zet van Rutte.

aflaatverkoper | 01-06-20 | 07:58

VVD GL D66 coalitie! Dream come true

benerkloarmet | 01-06-20 | 07:56

Zing vrolijk mee op de melodie van Ard en Keessie : youtu.be/cic55zabfbI :
Mark en Bruno geef hem van katoen ,
Als Bruins het niet kan fiksen dan zal Rutte het wel doen !

Minus Richels | 01-06-20 | 07:48

Kiezers zijn dom en lui want koesteren massaal de vvd van Mark Rutte. Laten we daarom het bindend referendum invoeren, het liefst over ingewikkelde onderwerpen, want dan koesteren al die domme en luie kiezers nog steeds de vvd van Mark Rutte. Heb ik het artikel zo goed begrepen?

Rest In Privacy | 01-06-20 | 07:25 | 3

Volgens mij is het idee dat als er referenda zijn, die kiezers verplicht worden meer over politieke zaken na te denken, en zo politiek volwassen worden, waardoor ze de volgende keer juist níet op de VVD stemmen.

Timide_Aso | 01-06-20 | 08:42

Haha, de schrijver leeft in de illusie dat mensen stemmen naar ratio?

JanAmsterdamEnzo | 01-06-20 | 07:17

Vandaag alweer rokjesdag, dat maakt allemaal wat draaglijker.

IkwilJinekwel | 01-06-20 | 07:15

Wacht maar , als pinokkio met de rekening komt .

gerrie de perrie | 01-06-20 | 06:54 | 1

Precies, kan hij in 4 jaar tijd afrekenen met de onnozelen die weer VVD gekozen hebben. En dan moeten ze ook niet gaan lopen snotteren en klagen.

Dwarsdenker | 01-06-20 | 10:13

Wees eens eerlijk de VVD is ook de beste partij om op de stemmen. De rest is helemaal niks.

simpel_vruchtje | 01-06-20 | 05:08 | 3

Stuk voor stuk zijn ze niks. Ik hoop op een coalitie waar matig links VVD best in mag zitten. Maar de enge linkse rakkers niet. Alleen vreest VVD Geert en Thierry zo erg, dat zelfs als zou dat de beste combinatie zijn én er is democratisch voor gekozen, ze toch de vlucht naar zwak links maken. De vrees voor samenwerken met iemand die dan beter dan jij blijkt zit er goed in.

Alsikhetnietmeerweet | 01-06-20 | 09:19

dat is het punt precies. Dat en dat sinds die partij aan de macht is mijn inkomen ver achtvoudigd is, en ik me financieel nergens druk over hoef te maken.
Is vooral mijn eigen verdienste, maar waarom zou ik het risico nemen dat te veranderen? Die economisce plannen van FvD en PVV zijn zo ingrijpend en zo extreem dat je wel gedwongen bent de status quo re stemmen.

Epistulae_Morales | 01-06-20 | 10:05

Volgens mijn uroloog, zeikt Rutte maar raak. Het valt ook niet mee, overal en nergens verstand van te hebben.

ron9129 | 01-06-20 | 03:32

Ik denk dat het letterlijk over waait.
Het virus is voor het eind van de zomer als sneeuw voor de zon verdwenen.

Ik ben vooral geen complot denker of zo, maar ben wel heel erg wantrouwend naar de bericht geving. Zeker als het van de MSM komt..

Maar ik vind het buitengewoon vreemd, dat een virus, dat zo besmettelijk was als iets wat we niet eerder gezien hebben in ons leven.
En je had vanaf ongeveer half januari dit nieuws allang kunnen oppikken.
En toen het een beetje later echt bij het publiek begon te leven.
Zeg ongeveer half januari.
Deed ons kabinet niks.
En dat wat ze deden was nou net het verkeerde.
Geen grenzen sluiten. Geen testen geen niks..
Ik zou me goed kunnen voorstellen, dat ons kabinet, dit (de uitbraak in China) vanaf half januari toch scherp in de gaten zou houden.
Wuhan was veranderd in een hel, "bezaaid" met lijken.
De verspreiding in de rest van China ging hard.
Veel aangrenzende landen gingen uit van het ergste..
(grenzen dicht, testen testen testen en nog meer testen.)
En ons kabinet komt via de mond van Van Dissel met de opmerking;
"De kans dat het virus ons land bereikt lijkt nihil!"

Half februari, toen het publiek inmiddels "waker werd"
Vond ons kabinet het niet nodig (of durfden niet) om skivakantie en carnaval te annuleren. "Dat vier je toch maar in kleine kring!"

Afin u kent het verhaal verder ook wel van de testen die er niet zijn, mondkapjes die maar onzin zijn, maar wel van levensbelang voor de zorg..
En in later stadium na een zoveelste mislukking tot aanschaf van die dingen. Nu zijn ze vanaf morgen verplicht in het ov!

En nu,,,,,, nu hoeft het niet meer.
Het begint gewoon heel erg op te vallen, Dat op een flink aantal brandhaarden in menig land na, het relatief eenvoudig is verlopen..
Zo ook in Italië, de eerste die hard werd getroffen in Lombardije..
Zoek nou eens op, waarop de economie in Lombardije drijft. (spoiler, u doet het toch niet, Chinezen en dan ook nog uit Wuhan.

Van uit Italië ging het met toeristen mee naar diverse landen.
En in later vervolgens gingen veel Italianen op vakantie naar Spanje, waar ze van harte welkom waren.
Je zou tot de conclusie kunnen komen, zoals ik heb gedaan, dat het als een steen in het water is, een flinke plons en vervolgens worden de rimpels steeds groter, maar ook steeds minder hoog.

Met interesse volg ik de berichtgeving ten aanzien van aerosol.
Welke overigens nog steeds door de WHO als onzin wordt afgedaan. Net als het malaria medicijn.
Heeft u wel eens de bijsluiter van uw doosje aspirine bekeken?

Twee opties zijn mogelijk,

Of het is idd heel erg besmettelijk en wel via die aerosol ‘s.
En blijkt, dat de mate waarmee je voor het eerst contact maakt met je longen, de dosis (behalve verdere aandoeningen of hoge leeftijd) sterk bepalend is in de ernst van de klachten.

En omdat het virus een longvirus is, is dat zijn “levensplek”.
In of op overige lichamen delen kan het virus niet actief blijven.
Middels hoesten/tandenpoetsen niezen en neus snuiten, ruime we geregeld de rotzooi op..
Hierdoor is het verrekte moeilijk om een goed beeld te krijgen van hoeveel mensen al immuun(???) zijn.
Ik denk dus veel, heel veel.
Dat verklaard waarom de rimpels steeds kleiner worden.

Of het is idd een lab virus welke als zodanig is ontworpen en al dan niet bewust ontsnapt.

Jemaintiendrai | 01-06-20 | 03:17 | 4

het leven wordt makkelijker als je accepteert dat je niet overal verstsnd van hoeft te hebben en dat dan de minst waarschijnelijke oorzaak van iets ook niet series genomen hoeft te worden

Epistulae_Morales | 01-06-20 | 10:08

Zou je ervoor open staan om een wetenschappelijke verklaring te accepteren? Eentje die (bewust) een beetje stil wordt gehouden in de media, belachelijk wordt gemaakt en niet serieus wordt genomen in al die pietpraatprogramma’s waar menigeen zich graag laat informeren?
Je hebt in ieder geval wel gelijk over de besmettelijkheid. Hoe groter het aantal virusdeeltjes die je binnenkrijgt, hoe groter dde kans op besmetting (kleine, drukke en slecht geventileerde ruimten zijn bingo). En veel virus diep ingeademd betekent grote kans op virale longontsteking, en minder kans op mild verloop.
Maar er is nóg iets belangrijks wat die genoemde kans helpt te verschuiven naar een van die kanten.
Er is iets dat je kan doen met je lichaam waardoor het virus, eenmaal opgelopen, zich milder gedraagt.
En eigenlijk doet iedereen dat nu al (min of meer onbewust).

Is het nu echt toeval dat de cijfers ombuigen, in heel europa.... zomaar.

De geleerden waren het er over eens dat juist dit virus zich niet heel veel aantrok van hogere temperaturen (in tegenstelling tot influenza virussen), zie Singapore. Hoe kan het dan dat het virus LIJKT af te nemen? Of..... gaat het virus gewoon door en verloopt nu bij 60-80% van de mensen asymptomisch?

Of komt het écht doordat iedereen zich zo goed houdt aan mark en hugo’s regeltjes?

Wat hebben veel mensen gemeen die in het ziekenhuis zijn behandeld? waarom juist veel ouderen waren daar ook (relatief gezonde) wat dikkere mensen bij. Waarom zijn mensen met een wat donkerde huidskleur relatief vaker slechter af wanneer besmet?

Ik ga het woord hier nog 1x maal noemen:

Rest In Privacy | 01-06-20 | 10:25

Cholecalciferol

Rest In Privacy | 01-06-20 | 10:26
▼ 1 antwoord verborgen

Die 35 van de Hond lijkt me al veel te veel zetels voor de fout op fout stapelende gladjanus. Nog meer is belachelijk. Kan niet waar zijn.

dijkbewaker | 01-06-20 | 03:02 | 2

VVD, in het verleden de ondernemers partij. Maakt nu alle ondernemers kapot met “luisteren naar de deskundigen” Wat een leiderschap. Alles om de IC bedden gespreidt te laten vullen. Dezelfde IC bedden die door de VVD wegbezuinigd zijn. Die bezuiniging op de IC bedden heeft inmiddels al 60 miljard aan steunpakketten gekost (and counting). Dure bedjes dus. Mag toch hopen dat als het stof van de massahysterie is opgetrokken, en de mensen zich realiseren wat een fuckup dit is geweest, de virtuele zeteltjes als sneeuw voor de zon verdwijnen. En dit mismanagement wordt afgestraft.

Kwelbeller | 01-06-20 | 03:12
-weggejorist-
Alsikhetnietmeerweet | 01-06-20 | 09:24

Simpel te verklaren. De woke people zitten op GS. Het kuddevolk volgt Temptation Island en koddige schijtlollige kwisjes op RTL en SBS. In het gunstigste geval pakken ze nog wat NPO talkshowtjes mee en consumeren ze het Staatsjournaal.

Kwelbeller | 01-06-20 | 03:01 | 1

En de woke people kijken bij Maurice de Hond voor de peilingen, op 31 mei 35 voor de VVD, en het kuddevolk volgt de peilingen van Eenvandaag/Ipsos. Wordt wakker, het is geen 44 maar 35 voor de VVD!

grietmetgroenefiets | 01-06-20 | 09:31

Indien de peilingen kloppen is het Nederlandse volk ziek!

De Griek | 01-06-20 | 01:58 | 3

Covid-19 maakt meer kapot dan je lief is .
Een mens wil nu eenmaal bedrogen worden .

likmegaties | 01-06-20 | 02:38

Dit land heeft geen corona-probleem, maar een verstandsverbijsteringsprobleem.

obominotie | 01-06-20 | 02:49

De peilingen kloppen niet.

grietmetgroenefiets | 01-06-20 | 09:31

Ach, zolang korte termijn denkend ( als men dat al doet, denken) Nederland tenminste niet op links stemt heb ik daar best vrede mee.... Kan mij niet indenken dat er mensen zijn die stemmen op Klaver, Ascher of Jetten en zich heden ten dage nog in de spiegel kunnen aanschouwen....dan zou je wel een ongelovelijke zak zout zijn!

Nederlanddraaitdoor | 01-06-20 | 01:52 | 3

Jawel hoor, maar dat komt omdat ik denk dat we verdere Europese samenwerking nodig hebben om eens wat te bereiken i.p.v. slechts dat slappe gedoe in Nederland. Nederland is te klein, te machteloos en te vol. Dat vinden we allemaal, maar samenwerken met andere landen, neen dat mag niet, want wij Nederland kunnen het zelf aan. Dat hebben we gezien de afgelopen decennia.. Het wordt hoog tijd voor een Verenigd Europa, met dichte Europese grenzen. Nu hoeft er maar één land slapjes te zijn en voila de boel stroomt door.

ho4x | 01-06-20 | 07:28

@ho4x | 01-06-20 | 07:28: voor samenwerking heb je niet dezelfde munt nodig en ook geen politiek en ondemocratisch circus als de huidige EU.

Timide_Aso | 01-06-20 | 08:50

@Timide_Aso | 01-06-20 | 08:50: dezelfde munt maakt het wel verrekte makkelijker. Eens dat we niet de huidige EU nodig hebben. Een Verenigd Europa is verreweg beter om de wereldproblemen aan te kunnen dan als klein kikkerlandje, waar sommigen ons voor een grote havik aanzien.

ho4x | 01-06-20 | 14:56

Hoe dan? Nou, gewoon.

SaintNick | 01-06-20 | 01:46

Censuskiesrecht! Alleen netto-betalers mogen nog stemmen! Dat is de enige goede optie. Politiek gaat namelijk over de besteding van belastinggeld. Als je niet meebetaalt, hoef je ook niet mee te beslissen. Als je niet voor jezelf kunt zorgen, kun je ook niet voor anderen zorgen!

Der Lehrer | 01-06-20 | 01:04 | 7

Ja, goed plan! En als we dan toch bezig zijn, laten we dan ook meteen de vrouwen het kiesrecht weer ontnemen (evenals allochtonen natuurlijk), en misschien is het ook wel zo eerlijk om mensen die meer belasting betalen, een 'zwaardere' stem te geven.

Dus bv 'vermogensklassen' invoeren: heb je 1 miljoen euro, waarover je belasting betaalt, dan is jouw stem, gewogen, tweemaal zoveel waard als iemand die belasting betaalt over minder dan 1 miljoen vermogen. Heb je 2 miljoen, dan driemaal zoveel gewicht voor je stem, etc, etc.

Lekker terug naar oligarchische/aristocratische tijden, waarin de rijken alles voor Jan-met-de-pet bepaalden.

Dr_Johnson | 01-06-20 | 09:48

inderdaad. Dat betekent het einde van marge partijtjes en FvD en PVV.

Epistulae_Morales | 01-06-20 | 10:10
▼ 4 antwoorden verborgen

Hoe zit het eigenlijk met die bestelde beademingsapparatuur? En hoe zit het met dat die dingen schijnbaar alleen maar meer ellende brachten? Dat apparatuur wat ook bij slaap apnue gebruikt wordt effectiever zou zijn?

NLgaatnaardeklote | 01-06-20 | 00:43

Strong men create good times
Good times create weak men
Weak men create hard times
Hard times create strong men

Even geduld a.u.b.

benjeallanggek | 01-06-20 | 00:42 | 1

Precies!

Sassen | 01-06-20 | 08:25

"Kiezers hoeven niet meer verplicht te gaan voor package deals; de kiezer kan dan eindelijk à la carte stemmen (dus per onderwerp)."

Nonsens. Los eerst Arrow's onmogelijkheidstheorema maar eens op.

OverdaanDerOnderheid | 01-06-20 | 00:36 | 1

Dat is 'drie of meer'. Als je per onderwerp stemt, heb je meestal maar twee keuzes, ja of nee.

Try again?

Mbovenka | 01-06-20 | 01:08

Stockholmsyndroom.

Dzjengis-Somebody | 01-06-20 | 00:24

Die stemmen voor VVD zijn nog te verklaren dus met het feit dat we als makke schapen achter een laffe slappe herder aan willen lopen. Maar wat echt eng is, is het aantal stemmen op D66 en GroenLinks, bij elkaar toch nog 25. 1 op de 6 stemgerechtigden zou dus op die compleet doorgeslagen klimaat terroristen gaan stemmen volgens de peiling. Partijen die het prima vinden complete bossen te kappen en op te stoken. Waarom stemmen op partijen die zeggen groen te zijn maar het juist niet zijn?

ILF2 | 01-06-20 | 00:08 | 1

Lies. Statistics. Polls.

LiniaalRectaal | 01-06-20 | 00:18

Als de recessie toeslaat, dan denk ik niet dat de VVD daar vruchten van plukt. Verkiezingen zijn net te laat voor Rutte.

van heinde en verre | 01-06-20 | 00:07 | 2

Ik denk van niet. De diepte van de vorige crisis in NL was dan ook niet in het najaar van 2008 , maar ergens in 2010/2011.

Phantomas | 01-06-20 | 00:36

Niet alleen gebrek aan IC- en testcapaciteit valt onze politici te verwijten, ook het schandalige tekort aan mondkapjes, desinfectiegel en beschermingsmiddelen. Virologen waarschuwen al jaren voor zo'n pandemie, waarom was ons land zo bizar slecht voorbereid ? Tijd voor een parlementaire enquete !

euroka | 31-05-20 | 23:55 | 4

Wacht nog even met die parlementaire enquete, en zorg nu wél voor voldoende mondkapjes, beademingsapperatuur, desnoods aparte coronaziekenhuizen... zodat we beter een tweede/derde/vierde golf kunnen opvangen en niet steeds in lockdown hoeven in het griepseizoen.
Echt, de passiviteit, nog stééds, verbaast me.
In plaats daarvan gooien we de boel gewoon open en denken dat het overwaait of zo???

Papa Jones | 01-06-20 | 00:30

het RIVM is daarvoor verantwoorddlijk en het RIVM dien jevdaarvior aan te pakken.
Het RIVM loog dan ook over alles mbt dit virus omdat ze wisten dat ze de afgelopen jaren verzaakt hebben
Die Van Dissel moet dan ook weg.

Epistulae_Morales | 01-06-20 | 10:15
▼ 1 antwoord verborgen

Het ontgaat eenieder waarschijnlijk dat de angst van het gewone volk voor : antivaccers, anti 5gers, antifa, proveggies klimagekkies , iftarrers, KOZP ers Urgendezen en van alles en nog wat anti blijkbaar vele malen groter als de angst voor de VVD. Een overkill van protest jaagt de mensen voor een groot deel de zgn " veilige haven" in

strawdog | 31-05-20 | 23:53 | 1

Lekkere veilige haven door dalijk straatarm te worden door de EU.

anti-fatwa | 31-05-20 | 23:57

De nullen maken de miljoenen. Een waarheid als een koe.

Bakschuif | 31-05-20 | 23:53

Kortom?

borderlijntje | 31-05-20 | 23:50

Heel veel mensen die geheel of deels op kosten van de overheid draaien, hebben een héérlijke vakantie met de kids gekregen. Zo zien ze dat. Geen centje pijn hebben die gevoeld. En die vinden dat ze fántastisch gelockd zijn.

De rekening van vakantiehotel Holland komt echter nog.

Overnijd | 31-05-20 | 23:41 | 1

De rekening kun je heel simpel naar de ontvanger sturen.. Die zijn nl bekend

Epistulae_Morales | 01-06-20 | 10:18

Laten we er voor het gemak maar van uit gaan dat de Nederlandse kiezers masochisten zijn die een potje vaseline klaar hebben staan voor de verkiezingen en het gewoon lekker vinden om gewoon keihard van achteren genomen te worden. Anders kan ik die voorsprong van Rutte ook niet verklaren.

Osdorpertje | 31-05-20 | 23:36 | 5

Scorpio777 correct. Met wat sex erbij. Wat heeft een aap nog meer nodig. Blijkbaar niets.

strawdog | 31-05-20 | 23:46

Iedere politicus neemt de kiezer anaal. Keuze is links of rechts genomen worden.

EmilioEsteves | 01-06-20 | 00:03

@scorpio777 | 31-05-20 | 23:42: Inderdaad! En het grappige is dat de tegenwerping op feiten en constateringen veelal wordt gedaan door degenen die zichzelf het label “hoogopgeleid” hebben aangemeten. Veel zelfbenoemde hoog-opgeleiden zijn slechts lang geïndoctrineerden

Skeptic1970 | 01-06-20 | 00:29
▼ 2 antwoorden verborgen

Deze peilingen zijn nu nog gebaseerd op massa-hysterie, de komende maanden zal de winst in virtuele zetels voor de VVD als sneeuw voor de zon gaan verdwijnen. Tenzij ze het volk in constante paniek en angst weten te houden, dat lukt ze overigens vrij aardig dankzij de reguliere media.

scorpio777 | 31-05-20 | 23:33

Dat is inderdaad wel de kern, van een partij voor ondernemende en onafhankelijke mensen afgegleden naar een partij voor bange en afhankelijke mensen.
En geef ze eens ongelijk, electoraal veel interessanter in het huidige Nederland.

Harry Turtle | 31-05-20 | 23:31

Het is toch onbegrijpelijk dat het geheugen van de gemiddelde Nederlander zo kort is en mensen zo gemakkelijk alles vergeten als men wil doen geloven dat de VVD op 44 zetels zou staan in de peilingen. 1000 euro voor elke hardwerkende Nederlander, geen geld meer naar Griekenland en het niet afschaffen van de hypotheekrente en geld pompen in Europa en wij zijn nog altijd de grootste netto betaler. En het ergste komt nog dat na de verkiezingen volgend jaar, want dat zeggen ze nu natuurlijk nog niet, de Nederlandse burger de coronacrisis kan betalen, let maar op. Daar trap je als Nederlander toch niet meer in, mag ik hopen? De VVD is al lang niet meer rechts. (geregeerd met de PVDA en dans mee met Groen Links). Ook al lijken de woorden van Rutte mooi, mensen laat je geen zand in de ogen strooien. Na de verkiezingen volgend jaar gaat hij gewoon weer op de oude voet verder.

Rvas | 31-05-20 | 23:30

Die viskoppenpartij van de middelmatige sufburger is alleen enorm volatiel. In hun meest opportunistische opwelling geloven ze deze cijfers zelf ook niet

Overnijd | 31-05-20 | 23:30

Hoe dan? Stockholmsyndroom. Graag gedaan.

LiniaalRectaal | 31-05-20 | 23:21

Als de PvdA maar terug naar 9 zetels gaat anders klopt er iets niet.

Ikbeneenzelfbouwer | 31-05-20 | 23:18

Daarom opteert Ollonheks ook al op uitstel van de verkiezingen voor onbepaalde tijd i.v.m. het Covid-geschenk.

artie | 31-05-20 | 23:16

"lavendelman"
Daar gestopt met lezen.
AF.

piloot47 | 31-05-20 | 23:14 | 4

Dan behoor je vast, tot de groep onvolwassen kiezers.

netniet | 31-05-20 | 23:18

@litebyte | 31-05-20 | 23:15: als je geen psychiater bent mag je geen diagnoses trekken. Heeft niemand je dat geleerd op het ivbo?

BrokenTipi | 31-05-20 | 23:34

@BrokenTipi | 31-05-20 | 23:34: als je deze narcistische persoonlijkheidsstoornis niet zelf herkend, dan ben je zelf prima geschikt voor die partij. maar alleen dat.

Epistulae_Morales | 01-06-20 | 10:20
▼ 1 antwoord verborgen

'De ratio van de kiezer'. Welnu Alexander je vraagt om iets of zoekt naar iets dat schittert door afwezigheid en wel al jarenlang. Heden is het wel heel erg en ook nogal ontluisterend,buitendien is het verontrustend om te zien dat hersenloosheid en hersendood kennelijk door delen van het vee als synoniemen worden ervaren.
Wordt er niet meer treurig van,die fase is voorbij en heeft lang geduurd. Bloedt maar in alle opzichten als je er zo overduidelijk in al je laffe onbenul om vraagt. Het is niet anders,ze zijn kennelijk zo dat Kartelvolk,dit NL volk is eigenlijk verspilde moeite om je aan te wijden en is niet meer in staat om zich op een waardige manier staande te houden. De tekenen waarvan we al langer zien.

hertogvanzottegem | 31-05-20 | 23:14 | 3

Daarom is het ook zo fijn dat ze het referendum afgeschaft hebben.
De Nederlandse bevolking is nu eenmaal niet in staat om verantwoord te stemmen.

botbot | 31-05-20 | 23:20

De kiezer is een meute, en daarin is geen ratio te vinden. Een meute stuur je met propaganda, en dat hebben ze goed door hier.

LiniaalRectaal | 31-05-20 | 23:24

Mijn verklaring is veel simpeler en korter (en daarnaast ongewenst onder de meeste GS'ers), veel mensen willen rechts-liberaal stemmen maar Thierrrry verneukt dat voor het FvD, dus stemt heel rationeel rechts weer op de VVD.

Piet Kierewiet | 31-05-20 | 23:14 | 8

@hertogvanzottegem | 31-05-20 | 23:17: Sinds campagnemachine en rationeel brein van FvD; Otten weg is bij het FvD zijn ze alleen maar gedaald in de peilingen, in ditzelfde tijdvak is de VVD flink gestegen ten opzichte van de eerstekamerverkiezingen. Baudet preekt alleen nog maar voor eigen parochie in zijn FvD "journaal" of voor complotgekkies van ON, is afwezig bij belangrijke debatten (Toeslagenaffaire meest recente voorbeeld) en het ene naar het andere schandaal onder de achterban komt naar boven. Voor de rechtse kiezers is het dus kiezen tussen 2 kwaden, want ik ga hier niet bepleiten dat de VVD alles zo goed doet, en dan zie je toch veel mensen weer kiezen voor de partij waar ze door hun langere bestaan meer vertrouwen in hebben.

Piet Kierewiet | 01-06-20 | 00:33

@Erikjan79 | 31-05-20 | 23:42: stop, ho, dank zij Geert mogen we tot 67 werken, hij heeft toch wel wat bereikt.

IkwilJinekwel | 01-06-20 | 07:14

@IkwilJinekwel | 01-06-20 | 07:14: Als u destijds had opgelet, zou u hebben kunnen weten dat de bonden destijds allang overeenstemming hadden bereikt over die 67 jaar en Geert niets meer te vertellen had. Die was door de bonden buitenspel gezet en dáárom heeft hij de eis van 65 blijft 65 laten vallen. Wel eerlijk blijven a.u.b.

Lupuslupus | 01-06-20 | 07:43
▼ 5 antwoorden verborgen

Sinds de lobbyisten niet meer op het binnenhof mogen komen zitten ze in talkshows. Het heet trouwens een hof omdat ze er als zonnekoningen regeren/reageren.

InSight | 31-05-20 | 23:09

De peilingen even afwachten op het moment dat de rekening voor de corona maatregelen wordt gepresenteerd. Dan voelt iedereen het in de portemonnee en kan het slaafs volgen van de grote leider zomaar omslaan.
En als je zelf wat minder te besteden hebt, dan wordt het sponsoren van Europeanen minder populair en dat zal de vvd ook hard raken.

NeedIsaymore? | 31-05-20 | 23:04 | 1

Hoe vaak moet ik dit nog zeggen het is de regering.

botbot | 31-05-20 | 23:08

Beste Alexander Sassen van Elsloo, u haalt me de woorden uit de mond. Dank u

Joostmochtnietsweten | 31-05-20 | 23:02

De beste manier om dom volk te laten volgen is door ze een kans te geven deel op uit maken van een inteligente groep van lockdown. Z
Dat is zoiets als kamikaze piloten eervolle helden te noemen.

Alsikhetnietmeerweet | 31-05-20 | 22:57

Waarom dit hele verhaal, er is weer een nieuwe peiling van Maurice de Hond, met de gebruikelijke veel lagere score dan bij Eenvandaag/Ipsos voor de VVD (35) en de gebruikelijke hogere score voor de PvdA (19). En de PvdT doet ook al mee bij hem met een zetel.
Maar ja, het zijn dan nog wel steeds twee zetels meer dan ze nu hebben, bij de VVD. We hebben nog even.

grietmetgroenefiets | 31-05-20 | 22:55

Hoogopgeleide en laag opgeleide mensen zijn er gevoelig voor de waarheid van de zittende macht. Helaas is de kritische middenmoot, middenkader, mkb de enige die na afronding van de opleiding nog kritisch nadenkt. Maar in de minderheid. Democratie faalt als de meerderheid slaapt.

Alsikhetnietmeerweet | 31-05-20 | 22:51

Corona wordt/is misbruikt voor de Europesche staatsgreep. Zittende EU gezinde regeringen, bankenstelsel en zwartgeld bestreiding worden in een klap geholpen. Elke vorm van tegengeluid wordt stelselmatig gecensureerd. Dit was hrt dan mensen. We zijn verworden tot Noord Korea aan de maas.

Alsikhetnietmeerweet | 31-05-20 | 22:48 | 4

@Insan3 | 31-05-20 | 22:52: van november tot februari klopt dit misschien. Daarna weet zelfs jij wel beter.

Alsikhetnietmeerweet | 31-05-20 | 22:58

Elke regering, elk ministerie, elke instantie of organisatie grijpt deze periode van coronapaniek aan om snode plannen door te drukken. Vanzelfsprekend op kosten van de belastingbetaler

theo-is-dood | 31-05-20 | 23:02
▼ 1 antwoord verborgen

Nog negen maanden te gaan tot de verkiezingen. Er kan heel veel gebeuren in die tijd.
Rutte kan nu misschien nog de gebraden haan uithangen, dat kan zo maar ineens omslaan.
Kan me nog herinneren dat Roemer ook zo hoog in de peilingen stond, maar op het moment suprême was er niets meer van de man over.
Hopelijk piekt deze sjoemelaar en leugenaar te vroeg. Nog negen maanden wachten en we weten hoe de vlag erbij hangt.

aamert | 31-05-20 | 22:47

Moet nog maar blijken. Als het aan de NOS ligt hebben we morgen rellen en plunderingen in Den Haag. Dan heeft Rutte er een probleem bij.

doskabouter | 31-05-20 | 22:45

Ik kan mij goed voorstellen dat het bevreemdend werkt als je erachter komt dat er veel meer mensen het totaal niet met je eens zijn dan je had verwacht. Vooral al je denkt dat alleen jij de waarheid kan zien door de mist van de MSM en het kartel heen...

beldewouten | 31-05-20 | 22:44

Alexander heeft gewoon gelijk, het merendeel van de kiezers is zodanig door de MSM gehersenspoeld dat het laffe en kinderlijke watjes geworden zijn.

oakmont | 31-05-20 | 22:38 | 2

De angst regeert

Kladderadatsch | 31-05-20 | 22:44

@Kladderadatsch | 31-05-20 | 22:44:
En de angst regeert OVERAL. Op straat, op je werk, in het verkeer, in de politiek, in de wereld, .... klopt.
Angst is zinvol als het je scherp houdt, maar teveel angst verlamt je. Heel angstige mensen zijn heel makkelijk te manipuleren en dat gebeurt dan ook.

Bakschuif | 01-06-20 | 00:01

Hoe komt deze columnist aan zijn dubbele naam? Argentinië?

dathoujetoch | 31-05-20 | 22:38

Het volk krijgt waar het op stemt.

In het verleden wilde het volk dat Noord-Afrika hierna toe kwam .............. dat is dan ook gebeurd / bereikt.

Ervaringsdeskundige | 31-05-20 | 22:37 | 2

Dat is niet waar. Onze democratie is zo lek als een mandje en nooit geüpdatet

doskabouter | 31-05-20 | 22:46

@doskabouter | 31-05-20 | 22:46: yup. Democratie werkt niet als de meerderheid van het volk achter in de tuin ligt te mijmeren over hoe goed ze het wel niet hebben. De geschiedenis leert ons niet anders. Helaas zal dit weer eerst tot ongelukken moetwn komen.

Alsikhetnietmeerweet | 31-05-20 | 22:54

Je laat het wel uit je hoofd(ik tenminste wel)om je niet aan de regels te houden
En niet omdat ik een mak schaap ben maar €390,- veul geld vind en met een inkomen van €1250
Ik ben niet zielig (mijn vrouw heeft ook een eigen inkomen) en dan zijn we een beetje de middengroep

berg545 | 31-05-20 | 22:34 | 1

Niets betalen, alles voor laten komen. Advocaten hebben nog een mooie klus om al die ongrondwettelijke juridische bagger te torpederen.

Bakschuif | 01-06-20 | 00:02

Rutte acht ik niet geloofwaardig. Zijn kwaliteiten liggen meer in de richting van toneel en verwarring stichten. Iedere keer weer komt deze sluwe vos ermee weg.

ron9129 | 31-05-20 | 22:34 | 1

Een kenmerk van een psychopaat is de afwezigheid van empathie. In plaats daarvan beschikken ze over een fenomenaal observatievermogen en een een geweldig acteertalent. Een eigen visie werkt altijd belemmerend. Ze zijn super- opportunisten die hun kansen benutten. Maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes...

Bakschuif | 01-06-20 | 00:06

Het lijkt mij en stiekem hoop ik dat ook dat de panelleden van de peilingen pool zoiets hebben van hoe krijgen we Rutte gek.

likdoorn | 31-05-20 | 22:25

Natuurlijk is niet iedere kiezer even slim. Sommigen zijn intelligenter dan anderen, hebben meer of beter onderwijs gehad of hebben eenvoudigweg meer levenservaring. Ook op het gebied van de politiek zijn er experts. Kiezers zouden dus moeten kunnen terugvallen op de analyse en expertise van experts die ze via de media aangedragen krijgen. Helaas hebben de complete Nederlandse media last van een acute vorm van verstand uitval en kunnen alleen nog maar de persvoorlichters van de overheid napraten. Elke vorm van kritische reflectie is dood. Een simpel voorbeeld: De overheid stopt met het testen van mensen die vermoedelijk Corona hebben, waardoor de officiële cijfers over het dodental op zijn zachtst gezegd nogal optimistisch zijn (nepnieuws zou de lading beter dekken). Alleen de overheid blijft die officiële cijfers gebruiken en niemand die er ook maar een kritische vraag over zal stellen.

Elke avond wordt Nederland in allerhande talkshows van zowel de commerciële als de publieke zenders blootgesteld aan een diarree van platitudes waarbij valse emoties elke vorm van rede onmogelijk maken. Een gesprek tussen mensen met exact dezelfde mening, die dezelfde stelling anders verwoorden wordt verkocht als “discussie”. Als er bij hoge uitzondering iemand met een afwijkend geluid wordt uitgenodigd, dan wordt er voor gezorgd dat deze persoon al bij voorbaat op een achterstand staat.

Het is niet verwonderlijk dat de nederlandse kiezer op die manier niet veel wijzer wordt. Als uiteindelijk iemand voor zichzelf probeert te denken, dan krijgt die persoon al snel het stempel facist. Iedereen met een andere mening dan het linkse kliekje dat de media domineert moet kapot!

Beste Alexander, de onvolwassen nederlandse kiezers zijn het probleem, maar de onvolwassen media!

EenGoedBegin | 31-05-20 | 22:25 | 1

De journalistiek faalt inderdaad opzichtig in haar controle van de macht, en komt niet verder dan wat lichtzinnig salon-activisme wat het niveau van RTL Boulevard nauwelijks overstijgt.

Harry Turtle | 31-05-20 | 23:58

Einstein’s wetenschappelijke onderbouwing was dat 2 zaken oneindig zijn. Het Universum en de ongelofelijke domheid van mensen. Alleen over het eerste twijfelde hij.

Zeiss | 31-05-20 | 22:18 | 1

lol! het tweede is eveneens ongeneeslijk.

Bakschuif | 01-06-20 | 00:07

Mooi stuk en alle reden om op FvD te stemmen bij de volgende verkiezingen zou ik zeggen.
Het volk is echter in meerderheid onwetend en (door ons onderwijs?) weinig behept met het vermogen om zelfstandig en rationeel na te denken. Men redeneert kennelijk ongeveer als volgt. Ik leef nog, ik heb mijn baan nog, de overheid deelt de laatste tijd lekker veel geld uit, ik mag van de zomer weer naar Frankrijk met vakantie, Rutte komt wel sympathiek over: ik stem weer VVD gaan stemmen. Zo jammer, en onbegrijpelijk gezien de strekking van dit artikel.

duh! | 31-05-20 | 22:18

Prima blog. Helemaal mee eens met dit stukje tekst.

RickerdTM | 31-05-20 | 22:14

Nog even wachten op het echte keiharde zuur. Nu is hij wellicht nog de gevierde man, maar oh wee als de rook over een aantal maanden is opgetrokken. Zo'n 2 miljoen mensen genieten momenteel (extra) staatssteun. Die steun valt straks weg terwijl de puinhopen vervolgens bijeen geveegd moeten gaan worden. Dat worden absolute drama's.
Enfin, tegen die tijd maar eens zien of ze Rutte en zijn vazallen nog van die fijne lui vinden....

Ommezwaai | 31-05-20 | 22:09 | 4

@Berbaar | 31-05-20 | 22:14:
Die "werken thuis". Nog even en ze mogen terug naar de zaak. Een zaak die nagenoeg over de kop is waarschijnlijk. Dat wordt een slecht nieuws gesprek dus....

Ommezwaai | 31-05-20 | 22:16

Over 3 maanden is de VVD gehalveerd, als de schade van dit intelligente beleid duidelijk wordt. Even afwachten.

Vitale-Reaguurder | 31-05-20 | 22:22

Vergeet even niet de schade van dat gedroomde (kut)Europa... dáár gaan we allemaal even écht voor betalen met zn allen.

En waag het niet om het erover te denken daar de pensioengerechtigde leeftijden gelijk te maken met de onze....

robleem moet niet te snel-oplosbaar worden....

Rest In Privacy | 01-06-20 | 10:44
▼ 1 antwoord verborgen

Onder de kabinetten Rutte is de democratie goeddeels afgeschaft, de rechtsstaat volledig uitgehold, onze soevereiniteit overgedragen en zijn we opgezadeld met een buitenlandse schuldenlast van epische proporties.
Dat alles met zeer brede en misschien zelfs toenemende steun van de Nederlandse kiezer.
Het is niet anders maar ook dat is democratie: met z'n allen tekenen voor onze eigen ondergang.

jemagookniksmeer | 31-05-20 | 22:07 | 1

U vergeet nog een belangrijk punt. De zorg is onder Rutte alsmaar uitgehold en nagenoeg kapot bezuinigd. Hij werd uiteraard nerveus bij het zien van de oplopende IC opnames. IC's die onder zijn bezielende leiding nagenoeg zijn afgebroken (bijna 40% reductie IC bedden). Bijna, ja bijna kwam zijn beleid als een boemerang recht in z'n gezicht terug.

Ommezwaai | 31-05-20 | 22:14

Bewondering voor Rutte's aanpak van de crisis, zeker in de beginfase. Als je zo weinig weet, en er gaat een gevaarlijk virus rond, zul je iets moeten doen. Maar is dit wel specifiek VVD-beleid? De 35 of 44 zetels zijn misschien dan wel voor de persoon Rutte, maar zegt dit ook iets over de steun zijn politieke partij? Alles beter dan de PVV of FvD, maar dit is ook wel overdreven.... Gaat ook ten koste van het herstel op links. Ook jammer.

Mannes | 31-05-20 | 22:07 | 1

U vind het wel fijn om doelloos uw centen in de EU te flikkeren ook? Ok kijkt u alleen naar de falende corona aanpak?

anti-fatwa | 31-05-20 | 23:50

Geen strategische noodvoorraden aangelegd van PPE en medische apparatuur
Geen plannen klaar hebben liggen, wat te doen bij een pandemie. Het leek wel of elk ziekenhuis alles zelf moest uitvinden en snel wat verpleegsters moest opleiden tot intensivist in 1 maand.
Bewust ziekenhuizen voor laten gaan bij het uitdelen van PPE op verpleeghuizen. Ziekenhuizen lagen ook vol met 40ers en 50ers, die nog wat op kunnen brengen de komende jaren.
Bewust verpleegsters en verzorgenden de verpleeghuizen in en uit laten lopen (zie je ook in .b.v. Zweden en Engeland). Zelfs al hadden ze griep-klachten: doorwerken! Als in: dan zijn we er maar vanaf die oudjes. En de verpleegsters in ziekenhuizen en verpleeghuizen bouwen snel immuniteit op.
In januari, februari en groot gedeelte van maart: alles weglachen.
Alle IT-systemen (wat als er een pandemie uitbreekt. had je de voorgaande jaren wel eens moeten hebben zie aankomen, mers, SARs1, Q-koorts, etc) moesten nog gebouwd worden. De app, het dashboard, een systeem wat inzicht biedt in de hoeveelheid bezette IC-bedden, een systeem voor de verdeling van PPE, etc. etc.
In februari nog een vliegtuig PPE naar China sturen. Nog steeds er niet voor gaan dat er zo min mogelijk besmettingen zijn, maar nog steeds sturen op de capaciteit van de IC. Nu zo'n beetje alles vrij geven terwijl je nog niet aan veel voorwaarden van het OMT voldaan hebt.
Weigeren steekproeven uit te voeren, niet meteen testen op immuniteit op 1 juni bij het testen op de infectie. Enz

filosofem | 31-05-20 | 22:06 | 7

Pffffff.....

Vitale-Reaguurder | 31-05-20 | 22:35

Reactie op Kuifje

Vitale-Reaguurder | 31-05-20 | 22:37

Maar... er gebeurt nog stééds niks he?
Massale productie / import van beademingsapperatuur, mondkapjes... bouw van Coronaziekenhuizen desnoods...
Ik had wel een pro-actiever beleid verwacht eerlijk gezegd, zodat we volgende golven beter aankunnen.

Papa Jones | 31-05-20 | 23:12
▼ 4 antwoorden verborgen

Als er een vaccin is of voldoende resistentie gaan mensen weer kijken wat de VVD doet met het onderwijs en gezondheidszorg,
waarom er te weinig politie is,
waarom er gedoe is in het onderwijs en de zorg,
waarom er een woningtekort is (terwijl 30 jaar geleden al opgeroepen werd om betaalbare starterswoningen te bouwen die ook betaalbaar moeten blijven zodat mensen kunnen instappen),
waarom de gewone blijft opdraaien voor verrijkend gestunt in de financiële sector.
Maar blijkbaar slaapt een groot deel van de kiezers of ze kijken alleen netflix.

kloopindeslootjijook | 31-05-20 | 22:05 | 1

*Netflix moet zijn NPO, stop de tijd.

jemagookniksmeer | 31-05-20 | 22:11

Rutte heeft zich de afgelopen twee maanden kranig staande gehouden. Blijven de 10 jaar hiervoor - samen te vatten onder de noemer 'totale afbraak' - en het feit dat de ernst van Corona ruim twee maanden te laat tot hem doordrong.

MickeyGouda | 31-05-20 | 22:02 | 11

@MickeyGouda | 31-05-20 | 22:17:
Nederland gaat uiteindelijk een dikke vette 30 miljard overmaken richting Brussel. Zoveel geld heeft ons dat EU lidmaatschap nooit opgeleverd, ik geloof daar helemaal niets van.

Ommezwaai | 31-05-20 | 22:22

@Ommezwaai | 31-05-20 | 22:22:

Niets, maar dan ook helemaal niets heeft de EU concreet bijgedragen aan de leniging van de nood van de lidstaten op het dieptepunt van de coronacrisis. Alleen als het om geld gaat weet Brussel de - nu nog -solvabele landen te vinden.

MickeyGouda | 31-05-20 | 22:29

@Kuifje-naar-Brussel | 31-05-20 | 22:08:
De zorg is heel ruim bemeten, wat preciezer zou wenselijk zijn. Zou me niets verbazen dat ook hier miljarden verkwanseld of in zakken verdwijnt zonder enige zorg prestatie. 100 miljard, daar komt van alles op af!

vluchtelingallergie | 31-05-20 | 22:44
▼ 8 antwoorden verborgen

Even over de "volwassenwording van de Nederlandse kiezer".

Er zijn een paar redenen om die 'volwassenwording' te vergeten;

Ten eerste het kiezersgedrag van de afgelopen decennia: als gevolg daarvan zitten we al tijden opgescheept met kabinetten die aan de leiband lopen van het linkse activisme en die buigen voor de morele chantage van de islam.

En ten tweede: ik heb, min of meer gedwongen door de omstandigheden als gevolg van twee nogal ingrijpende operaties en de corona-lockdown slechts een paar weken daarna, in de afgelopen vier maanden tijd meer televisie gekeken dan in de tien jaren daarvoor.
Wat me het meest daarbij opviel - en tegen de borst stuitte - was de debiliteit en de stuitende platvloersheid van verreweg de meeste programma's. Je wordt, tot in de commercials aan toe, door ontelbare presentatie-juffen met zo'n irritante snater-stem, toegesproken alsof je een kleuter bent. Nog afgezien van alle met linkse deug-bagger doordrenkte praatjes en zogenaamde duidingen, waarbij men er kennelijk van uit gaat dat het kijkerspubliek inmiddels zódanig is afgestompt en geïnfantiliseerd, dat het niet eens meer in staat is, laat staan de behoefte heeft, om zelfstandig na te denken en eigen conclusies te trekken.

Ziedaar de oorzaak van de 44 zetels voor Rutte. Pappie kan zo heerlijk vlot babbelen. En zo leuk lachen. En pappie is zo heerlijk jofel. Het is een aardige, lieve pappie. Dus krijgt ie een dikke knuffel van de Nederlandse kindertjes. Ook al krijgen die kindertjes niet wat pappie belooft. Maar dat is wat kindertjes vrijwel altijd krijgen voorgehouden om ze koest te houden: loze beloftes.

Dus inderdaad. De Nederlandse kiezer is onvolwassen. Om niet te zeggen infantiel. Een avondje RTL 4 of SBS 6 kijken is genoeg om tot die conclusie te komen.
Dus hopen op de "volwassenwording van de kiezer" die dan zal leiden tot een "stabieler, verantwoordelijker en breder gedragen beleid", is een zinloze exercitie.

Dus: "Wir setzen uns in Tränen nieder" door zóveel electorale domheid, en daarna leunen we achterover in het dorre gras en wachten op Rutte IV, nóg meer klimaat-religieus gezwatel, nóg meer belastingen, nóg meer milieu-dramgroepjes die aan uw voordeur komen zeggen wat u mag & vooral niet mag, nóg meer in elkaar gemepte homo's en joden, en nóg meer islam.

Sterkte. En wen er maar aan.

Peter Emile | 31-05-20 | 22:02 | 4

Zoals altijd uitstekend verwoord Peter Emile.

Basil Fawlty | 31-05-20 | 22:20

@azijnseikerT | 31-05-20 | 22:07: zo lang er voetballen op tv is, en een quiz met Linda de Mol, dan vindt Dirk Doorsnee het wel best.

theo-is-dood | 31-05-20 | 23:08

Zo, en wat is jouw alternatief. Thierry of Geert. En denk je dat je dan serieus wordt genomen. Geert die eerst pleitte voor een volledige lockdown, en daarna 180 graden draaide. Iedereen roept hier "boe" tegen Rutte, maar hoe het dan wél moet is telkens een raadsel. Wel of niet 5G? Wel of niet de oorzaak van Corona? Wel of niet een totale lockdown? En welke omroep acht jij geschikt voor het rechtse geluid. "ongehoord Nederland"? Met een lijntje naar Pim? WNL was niet rechts genoeg, dus de hoop is gevestigd op ON.

TB2318 | 01-06-20 | 16:35
▼ 1 antwoord verborgen

Het overgrote deel van de Nederlanders wil gewoon belazerd worden. Geef ze dan nog maar meer Rutte.

miss error | 31-05-20 | 22:01

Nou, ik overweeg het ook. Rutte cs hebben deze puinhoop veroorzaakt, laat ze het zelf ook maar oplossen...

MKBer | 31-05-20 | 21:55
-weggejorist-
cheops | 31-05-20 | 21:54 | 4
▼ 4 antwoorden verborgen

.. vorige keer won Rutte dankzij het toneelstukje van het Turkse koloniale leger te Rotterdam. Met dank aan Erdogan.
Deze keer dus dankzij het laboratorium virus van de Chinese Communistische Partij. Met dank aan kameraad Xi.

Het kost wat, maar dan zit je er wel weer vier jaar aan vast. Vol verwachting van wat de volgende keer in dit theater staat.

Jan Passant mk2 | 31-05-20 | 21:54

De epidemie is nu al 1,5 maand over. Ik begin het nu grappig te vinden.

azijnseikerT | 31-05-20 | 21:53

Allemaal makkelijk afzeiken, maar ga er maar aanstaan in Januari/Februari als premier van Nederland. Welke politicus had het beter gedaan? Ze moesten moeilijke knopen doorhakken en dat hebben ze gedaan. Zeker er zijn fouten gemaakt(als ik dat Volkskrant artikel las over de verpleeghuizen(

Cherokee | 31-05-20 | 21:51 | 11

Nou, ik weet niet of dat helemaal klopt. Nauseated en Wilders schreeuwden in het begin om het hardst dat de lockdown strenger moest. Maar na nu blijkt(als je DeHond geloofd en dat doe ik) was een lockdown helemaal niet zo streng nodig. En Rutte heeft dat dacht ik ook geprobeerd maar werd door de medisch specialisten en schoolleiders gedwongen de scholen te sluiten. In mijn visie zat FvD er flink naast.

Cherokee | 31-05-20 | 22:12

"Ze moesten moeilijke knopen doorhakken en dat hebben ze gedaan."

Dat hebben ze gedaan ja. Nadat ze eerst die knopen zelf hadden gelegd en er achter kwamen dat die knopen zó onmogelijk waren gelegd, dat doorhakken de enige mogelijkheid was.

Ze hadden veel minder hoeven 'hakken' als ze alerter waren geweest, beter naar andere landen hadden gekeken, véél eerder passende maatregelen hadden genomen, en meer hadden geleund op hun gezonde verstand in plaats van op het RIVM, bij het zien van de alarmerende ontwikkelingen in Italië, begin februari al (!).

Dat Rutte "er maar aan moest gaan staan" en "knopen heeft moeten doorhakken" is aan het falende beleid van zijn eigen kabinet te danken.

Peter Emile | 31-05-20 | 22:35

Wat een gelul. Jij gelooft ook echt alles hè?
Ze hebben het werkelijk volledig verkloot en en hun propagandamachine brengt het als de wereld redden. O ja, nog wat: je hebt net je vrijheid ingeleverd bij die clowns, of heb je dat nog niet gemerkt? Zeg maar: "beeeheheheheheh!"

Bakschuif | 01-06-20 | 00:15
▼ 8 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Mark van Leeuwen | 31-05-20 | 21:49 | 2

Wat een ongelooflijk zeikstuk van deze Sassen van Elsloo.

Beetje lopen zeiken dat Rutte niet goed heeft gereageerd mbt de coronacrisis, dat er fouten zijn gemaakt. Ja, hèhè, achteraf is het altijd makkelijk kritiek leveren en de zwakke punten blootleggen.

"Rationeel gezien kan Rutte dan ook niet op 44 zetels staan. Die 44 zetels is dan ook niet rationeel tot stand gekomen naar mijn mening. De redenen daarvoor zijn dus vooral meer psychologisch van aard."

Is er ook maar één verkiezing waar de meeste zetels niet op basis van 'psychologische aard' tot stand komen, maar rationeel? De meeste mensen brengen hun stem toch uit op een partij waarmee ze zich het meest verwant voelen en/of waarvan de lijsttrekkers ze het meest aanspreken?

Veel mensen vinden m.i. gewoon dat Rutte het in deze crisis helemaal niet slecht gedaan heeft; dat er, achteraf gezien, best bepaalde dingen beter hadden gekund, maar dat hij er stond en handelde.

"Ik denk dat de meeste kiezers zolang simpel en behoevend zijn gehouden/gemaakt dat ze electoraal gezien kinderen zijn. Als het ook maar iets moeilijk wordt of tegen zit, dan is het roepen om vader en moeder die de problemen moeten oplossen."

Wat een hooghartig dedain ten opzichte van de kiezers! Als Sassen van Elsloo zo geringschattend over de kiezers denkt, snap ik niet dat hij tegelijkertijd pleit om ze veel meer macht te geven middels een bindend referendum. Daar zijn ze dan toch ook veel te dom voor om daar op een juiste, volwassen, rationele wijze mee om te gaan?

Volslagen irrelevante ouwehoer, deze Alexander Sassen van Elsloo.

Dr_Johnson | 31-05-20 | 21:45 | 12

Vooraf ook genoeg mensen met kritiekpunten. Maarja, Rutte heeft Nederland vrij precies gegeven waar ze om vroegen en het is niet perfect gegaan maar het werd ook geen totaalramp. Ik ben het niet eens met al het beleid, maar heb wel meer respect voor Rutte gekregen hier.

Blasfemie | 31-05-20 | 22:41

U benoemd wel een heldere tegenstelling. Als je kiezers verwijt dat ze Pinokkio Rutte 40 zetels geven op basis van zijn acteertalent, dan kun je ze beter ook niet vragen om ergens serieus over mee te beslissen. In die zin is dit stuk een uiting van frustratie over de domheid van ernstig gemanipuleerde mensen in onzekerheid en angst, al dan niet bewust aangewakkerd. Met name het laatste is de sleutel: wie heeft er belang bij om mensen bang te maken? Iemand met 40 zetels winst in de peiling misschien?

Bakschuif | 01-06-20 | 00:26
▼ 9 antwoorden verborgen

De lockdown was net te laat. En men had iets kunnen doen met geen niet noodzakelijke verplaatsingen over de grote riolen. Makkelijk, maar een paar bruggen.

Te licht was hij niet. Eerder te zwaar, basisscholen sluiten was een paniekgreep.

Als we kijken naar andere landen zien we dat in landen met veel zwaardere lockdowns zoals Frankrijk, Belgie, Spanje en Italië dan zien we daar niet echt minder gevallen.
Lockdownloos Zweden had vandaag geen enkele dode. Een heftige golf ging door de verzorgingstehuizen, maar neemt weer af.
Kijken we naar de regering, dat is meer dan de VVD van Rutte, dat is ook CDA Christenunie en D666, dan moet ik toch echt concluderen dat Rutte t relatief zo slecht nog niet doet. De hoeveelheid onnodige paniekmaatregelen is lager dan in andere landen. De repressie minder. Maar de klungeligheid veel minder dan bij de regering Johnson in het VK. Het aantal IC bedden, verwijtbaar laag, werd sneller dan mogelijk gehouden opgeschaald.
Er wordt nu wel serieus geld uitgegeven, maar ook weer niet rondgestrooid. Het buffers creeeren pakt nu echt goed uit.
Een VVDer zal ik nooit worden, nooit. Maar ik durf wel te zeggen dat we t slechter konden treffen en dat veel landen t ook echt slechter troffen.
Overigens ook Merkel valt bepaald niet door de mand. Duitsland doet het excellent (Al zijn we eetder gevallen dat ze dat wel deed niet vergeten)
We kennen nu ook onze vrienden. Containers op de grens van de Belgen terwijl de Duitsers bijsprongen en IC patiënten overnamen.

Shoarmamasutra | 31-05-20 | 21:42 | 4

Het had een enorm verschil gemaakt als ze carnaval hadden verplaatst, en de mensen die uit Italië terug kwamen van vakantie hadden getest en geisoleerd.

frickY | 31-05-20 | 21:55

@frickY | 31-05-20 | 21:55: Toen carnaval begon telde Nederland nog geen officiële besmettingen.

Rest In Privacy | 31-05-20 | 22:11

@Kuifje-naar-Brussel | 31-05-20 | 22:11: Nee het RIVM wist van niks. Terwijl in Azië de ellende al was begonnen. Nee, dat virus komt nooit in Nl. En Rutte: Nee hahahaha

dathoujetoch | 31-05-20 | 22:15
▼ 1 antwoord verborgen

Goede en rake beschrijving van ons domvolk. De VVD heeft z'n liberale principes vertrapt, is onder Rutte linksaf geslagen en maakt Nederland een socialistisch land, met alle rampzalige ingebakken gevolgen die daarbij horen. Joop den Uyl kan vredig rusten. De ironie; dat Wiegel dit nog mag meemaken.

Fijnstoffer | 31-05-20 | 21:41 | 2

Die polls zijn fake news. Onmogelijk dat ze 44 zetels gaan krijgen. Laten we eens eerst afwachten of het Hemelvaartweekend ons goed gedaan heeft, of dat misschien wel onverhoopt de IC bedden weer volstromen.

zalkmarzegge | 31-05-20 | 21:45

Nog een paar maandjes en dan krijgen we het zogenaamde Winston Churchill effect.

Dan moet incompetente Mark (die het naieve NL volk groepsimmuniteit en *intelligente* lock down wijs kon maken) alles op alles zetten om al die fouten van de afgelopen maanden weer goed te krijgen. Met valse beloftes natuurlijk - kijken of hij dat voor de derde keer kan spelen.

litebyte | 31-05-20 | 21:39

Gelukkig storten de moordenaars van de democratie in. Ik blijf hopen dat het referendum ooit nog terug komt.

cheops | 31-05-20 | 21:39 | 2

Komt het niet.

Berbaar | 31-05-20 | 21:57

Pas als we de rottende resten van onze democratie vernieuwers van D66 uit het pluche geplukt hebben, is er een kleine kans dat het referendum terugkomt.

ScumbaggusMaximus | 31-05-20 | 22:02
-weggejorist-
Sinterbikske | 31-05-20 | 21:34 | 2

Als Mark in het najaar met zulke anarchistische protesten geconfronteerd wordt dan verklaart hij dertig gele hesjes tot terroristische organisatie. Tot nu toe houdt hij de groeiende onvrede er goed onder.

suscrofa | 31-05-20 | 21:33 | 5

Als ie ballen heeft verklaart ie Groen Links tot terroristische organisatie

skoftig | 31-05-20 | 21:40

@Papa Jones | 31-05-20 | 21:35: en dat heeft ook een reden. De regeringen zijn minder incompetent dan in repressief en stilstaand Frankrijk. De democratie is opener, proteststemmen en alternatieven zijn mogelijk en worden meer gehoord bij regeringsvormingen door de noodzaak van coalities.

Shoarmamasutra | 31-05-20 | 21:49

@skoftig | 31-05-20 | 21:40:
Als Mark ballen had was hij onder het genot van een paar flessen vodka en een paar dames van lichte zeden in een datsja gaan armworstelen met Vladimir en 's ochtends na het bezoek aan de banja in de sneeuw beduimeld maar tevreden met ontblote borst en een naar liefde riekend damesslipje op zijn neus uit zijn roes ontwaakt en lag de onderste steen al lang op tafel. Maar Mark heeft helemaal geen vriendin..

suscrofa | 31-05-20 | 21:51
▼ 2 antwoorden verborgen

Het electoraat is zo allemachtig dom dat ze niet eens in de gaten hebben dat ze besodemieterd worden door Rutte en zijn dievenbende. Rutte is een laffe klootzak die met zijn gladde praatjes overal mee wegkomt, helaas zien de meesten dit niet.

poisonivy | 31-05-20 | 21:30 | 4

Of mensen zijn geen paniekvogels doorgaans en kiezen anders dan U.

Berbaar | 31-05-20 | 21:36

Ik denk dat de lachende leugenaar nog wel afgerekend gaat worden.

anti-fatwa | 31-05-20 | 21:40
▼ 1 antwoord verborgen

Ik stem voor de ondergang. Daarom stem ik VVD.

Poesman | 31-05-20 | 21:29

GL op 15 zetels. Ongelofelijk maar verbaast mij niets. Die kop van Klaver is steeds meer op de msm te zien. Het linkse journaille propageert een links kabinet.

BozePaarseMan | 31-05-20 | 21:28

Mijn theorie is dat het gros van de mensen helemaal geen politiek volgt en opeet wat de media hun voorschotelt. Rutte op tv, van de vvd, doet het 'wel goed' dus stem daar maar op.

Onderbouwing hiervoor is dat in tijden van crisis en economische rampspoed in het vooruitzicht niet de politieke artikelen het meest gelezen worden, maar welke BN'er met welke BN'er vreemdgaat, wie er bij Temptation Island weg is of dat Barbie weer eens zelfmoord heeft proberen te plegen. Hetzelfde nu op Twitter, black lives matter rellen wat het nieuws domineert met als bonus wat SpaceX maar wat staat er voor Nederland bovenaan, Boer zoekt Vrouw.

Ik bedoel... als je het fundamenteel met een partij eens bent over de EU, klimaat, windmolens, biomassa, immigratie, etc. dan huppel je niet naar een ander snoetje met tegenovergestelde standpunten lijkt mij. Hetzelfde met het oppervlakkige 'op een vrouw stemmen' wat nu bij D66 speelt maar waarvan GroenLinks en PvdA stemmers zeggen 'ik stap over om te stemmen op een vrouwelijke leider' alsof het om stemmen bij Idols gaat.

GroetenVanUrk | 31-05-20 | 21:27 | 2

Je hebt zeker een punt voor wat betreft de media die hier een hand in heeft. Kom ik toch weer terug op de domheid van de gemiddelde Nederlander. Te dom om verder te kijken dan het NOS journaal.

mr_awesome | 31-05-20 | 21:35

Als ik de pol moet geloven dan kan ik niet anders concluderen dat u helemaal gelijk hebt.

Datgingniegoed | 31-05-20 | 21:58

Voor de meesten waren de afgelopen 3 maanden niets meer dan een doorbetaalde vakantie, dus ja,.. die hebben geen reden om iets anders te willen.

tsjajaja | 31-05-20 | 21:23 | 1

Laten we het einde van dit jaar maar eerst eens afwachten. Als dan die voorspelde en gefabriceerde 2e golf komt met alle bedrijven die dan nog gaan omvallen - want het nu net konden overleven - en allen die door het 'beleid' van Rutte onnodig geliefden hebben verloren hun stem laten horen door naar de rechter te stappen, wil ik nog weleens zien hoe het de VVD vergaat. Je kunt het volk niet blijven(!) belazeren, dat houdt echt een keer op.

Lupuslupus | 31-05-20 | 21:38

De VVD-stemmer is slimmer dan de schrijver van dit artikel denkt.
Kabinetsbeleid is namelijk heel wat anders dan VVD-beleid.
VVD-beleid krijg je pas te zien wanneer we 76 VVD-zetels hebben. Nog eeven doorgroeien dus!

Papa Jones | 31-05-20 | 21:19 | 16

@Papa Jones | 31-05-20 | 21:45:
Het frame dat is opgebouwd rondom de PVV als onbetrouwbare partij is blijkbaar buitengewoon goed gelukt. Wilders weigerde destijds een verkiezingsbelofte te breken. Je kan dat ook kwalificeren als moedig en standvastig. Ik snap best dat er in coalities water bij de wijn moet worden gedaan maar als de VVD tijdens de gehele verkiezingscampagne PVV standpunten verkondigt en dan met D66 in bed beland gaat er echt iets mis.

MarkiesDeBalzaque | 31-05-20 | 21:56

@MarkiesDeBalzaque | 31-05-20 | 21:56: Anticiperen op veranderende omstandigheden. Dat kan Geer blijkbaar niet. Dan moet je tevreden zijn met een plek in de oppositie.

Rest In Privacy | 31-05-20 | 22:13
▼ 13 antwoorden verborgen

De Amerikaanse relschoppers dus kiezen nu ook voor de VVD die aan alles wat fout is toegeeft.

Markutte | 31-05-20 | 21:16 | 2

Amerikanen die in Nederland mogen stemmen.... Heb ik iets gemist?

Rest In Privacy | 31-05-20 | 21:19

Twee miljoen ambtenaren die 100% baangarantie en loon hebben op het moment zullen niet snel hun Sinterklaas wegstemmen lijkt me

Stevo365 | 31-05-20 | 21:15 | 2

Ambtenaren hebben geen baangarantie meer! Vallen onder hetzelfde ontslagrecht als burgers!

broodje gezond | 31-05-20 | 21:24

@broodje gezond | 31-05-20 | 21:24:
En hoeveel ambtenaren zijn er ooit werkelijk ontslagen. En dan bedoel ik niet wegens wangedrag of fraude, maar als sanering, bezuiniging of budgetmaatregel?
Ik schat exact 0.
Dus op papier heeft u misschien een punt, in de praktijk is het de zoveelste wassen neus.

Dick Luyenlomp | 31-05-20 | 21:28

Ik had wel een stuk of 10 zetels Antifa verwacht, maar misschien is die peiling nog niet bijgewerkt.

skoftig | 31-05-20 | 21:14 | 1

Ze hebben er (volgens deze peiling) 15.

mr_awesome | 31-05-20 | 21:17

Dat FvD en PVV bijna net zoveel zetels als Cda en pvda hebben merk je niet in de media op GeenStijl en Post Online na. Straks krijgen we onder het mom van corona crisis een Europese Belasting in gerommeld en krijg je nooit meer weg.
Communistme is er niks bij, een soort vlaktax op grote schaal.

bqbq | 31-05-20 | 21:14

Heb een tijd PVV gestemd, maar die Wilders wilde maar niet liegen, dus ben weer terug bij de VVD.

skoftig | 31-05-20 | 21:13

Kom ik toch weer terug bij Bob. De tijden zijn een verandering. Een speciale reminder voor de Kuif en de Berbaar (laatste voorgoed vertrokken naar Madeira, waaroo geen internet is, zo stil rondom de vvd-mastodont ?)

suscrofa | 31-05-20 | 21:12

De Nederlander (die niet bestaat, die ja) is gewoon oliedom en heeft het geheugen van een goudvis. Wat verder meespeelt is de deugcultuur, veel mensen durven niet op andere rechtse partijen te stemmen (of dit buiten het stemhokje om uit te spreken) wat weer komt door de media die erg goed is in het demoniseren van die andere rechtse partijen. En tja dan kom je al snel uit bij de VVD als je niet links wilt stemmen (of zeggen dat je niet links wilt stemmen). Ik zou al deze bange deugers willen vragen naar het partij programma te kijken van de andere partijen en de meningen over de mensen die er voor werken of hun uitspraken links (lol) te laten liggen.

mr_awesome | 31-05-20 | 21:11 | 7

@Berbaar | 31-05-20 | 21:38: De juiste vvd mentaliteit: Geef de vvd nou gewoon die stem en daarna is het bek houden, burger.

EEnzame SchizofrEEN | 31-05-20 | 21:46

@5611 | 31-05-20 | 21:43: Mocht ik je gekwetst hebben dan deuggesel ik mezelf wel iets langer morgen. Sorry (1000 x).

pielemuisje | 31-05-20 | 21:46
▼ 4 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Senap-ar-en-prick | 31-05-20 | 21:11 | 6
▼ 6 antwoorden verborgen

GL op 15 ?? Zie je wel dat die corona vaccin chips van Bill werken.

Ghibli | 31-05-20 | 21:10

Ze zitten er allemaal naast. Tussen nu en Maart 2021 komt Hij terug op aard' en gaat de SGP in zijn eentje regeren, met 78 zetels.

skoftig | 31-05-20 | 21:09 | 6
-weggejorist-
Senap-ar-en-prick | 31-05-20 | 21:15
▼ 3 antwoorden verborgen

44 zetels en mij vragen ze nooit voor peilingen.
Benieuwd hoe "de Regering", antifa gaan aanpakken?
Welke politici vinden antifa ok ? Interessante tyden op komst.

H0lland | 31-05-20 | 21:08 | 7

@Berbaar | 31-05-20 | 21:12: Het bewijs dat de EU, VVD en het Kabinet geen daadkracht hebben. Ze zijn zeker Hamburg vergeten?

Waar Antifa verschijnt is het altijd een zooitje maar dan ook altijd. Om over die gekke tante die Thierry een kogel gunde maar te zwijgen.

Mr.Perma.King | 31-05-20 | 21:18

@Kuifje-naar-Brussel | 31-05-20 | 21:17: Alles met fluwelen handschoentjes want stel dat je iemand kwetst. Kuifje solliciteert binnen de JOVD denk ik voor een functie. Noemen we ook wel hielen likken.

Mr.Perma.King | 31-05-20 | 21:19
▼ 4 antwoorden verborgen

Overigens, liever Rutte dan Asscher. Of om het even welke 66'er dan ook.

pielemuisje | 31-05-20 | 21:07 | 3
-weggejorist-
Senap-ar-en-prick | 31-05-20 | 21:12

Kijk naar de rust in het land. Iedereen weet dat er een afgewogen beslissing wordt gemaakt. ‘Mark’ my words: ons beleid zal achteraf als 1 van de beste worden beoordeeld. Wat jij doet is wat iedereen kan doen als je achter een koe staat.

YesMan! | 31-05-20 | 21:05 | 1
-weggejorist-
Senap-ar-en-prick | 31-05-20 | 21:12

Heb mijn eigen peiling bureau en kwam uit op 98 zetels voor de PVV.

komtdatschot | 31-05-20 | 21:03 | 4

Bij de uitgang van de Aldi gepeild?

skoftig | 31-05-20 | 21:06
▼ 1 antwoord verborgen

Ik moet bijna kotsen as ik hem zie of hoor ken er niks aan doen

oldskoolhollander | 31-05-20 | 21:03

Rutte lijkt eigenlijk wel op Trump, in die zin dat ie van geen enkele politieke rivaal serieuze tegenstand hoeft te verwachten.

skoftig | 31-05-20 | 21:02

Rutte doet het goed op tv en dus is hij voor het zwakzinnige deel van Nederland de juiste keus .

Koning BongoBongo | 31-05-20 | 21:00

groenlinks op 15! Hoe ook dan!!1?

gemeentereiniging | 31-05-20 | 20:59 | 1

Simpel, er zijn veel mensjes die graag een groene en houdbare toekomst willen.
Niet mijn clubje maar begrijpelijk.

Berbaar | 31-05-20 | 21:04

De gebruikelijke fout, dat de uitslag van peilingen gelijk zijn aan de waarheid.
Peilingen geven als uitkomst, wat de opdrachtgever van de peiling wil. Punt.
Daarom wordt er ook gepeild. Belangen en centjes verdienen.

Roadblock | 31-05-20 | 20:59

Welke rant over de lockdown is een must see? Mist hier een hyperlink?

Eigenlijk ben ik wel blij met deze enorme veel te vroege piek in de populariteit van het kabinet en de VVD in het bijzonder. Te vroeg pieken loopt altijd verkeerd af. Dat weet men zelf ook, dus verbaast het me niet dat nu bekeken wordt of de verkiezingen wel door kunnen gaan.

Chiant | 31-05-20 | 20:58

Die peilingen begrijp ik ook niet. Maar zoals gezegd was ik laatst na drie maanden voor het eerst weer in Stad. Het hele hart lijkt weggeslagen. De stad die zo bruisend was dat de beker dagelijks overliep was doods. Dit gaat een groot deel v/d middenstand en horeca niet overleven. Nu zal dat langzaam wel weer een klein beetje overeind krabbelen te leven zodra het weer leefbaar mag worden. Maar dit gaat een drama in hoofdletters worden.

pielemuisje | 31-05-20 | 20:56 | 2

Hmm, ik heb een bril nodig. Waarvan akte.

pielemuisje | 31-05-20 | 20:57
-weggejorist-
Senap-ar-en-prick | 31-05-20 | 21:13

Het is volledig aan Rutte.
Hij neemt geen beslissingen en is daarom dus ook niet afrekenbaar.
Minister Bloemschoen, Grapperwaus en die pratende baard staan in de vuurlinie en de fouten die hun maken blijven niet plakken op dat teflon/PFAS pak van hem.

Miezerig | 31-05-20 | 20:54

Geld is het kwaad van de wereld: het maakt mensen dom, afhankelijk en slaafs.

Vandaag onomstotelijk bewezen gezien Alexander Sassen van Elsloo, die ons elke week allerlei ingewikkelde economische termen wist voor te schotelen, totaal niet snapt dat een peiling de meest simpele vorm van propaganda is.
Er hebben meer mensen Covid-19 gehad dan in de peiling zijn bevraagd en jij vraagt hoe het komt dat Rutte... enfin het is de propaganda, stupid!

Man man man, nu ben je me kwijt hoor.

Een zogenaamd 'econoom' die peilingen serieus neemt? Echt serieus?
Alexander Sassen van Elsloo is een fictief personage; van de redactie of van zijn eigen fantasie. Maar van cijfers en macht heeft hij totaal geen verstand. 0,0%.

Mensdier | 31-05-20 | 20:53 | 1

Bla bla bla

Sassen | 31-05-20 | 22:14

Als peiling klopt, dan zit half Nederland kennelijk alleen nog maar naar de NPO te kijken en het AD en de Telegraaf te lezen..

Schietmijmaarlek | 31-05-20 | 20:53 | 4

@Kuifje-naar-Brussel | 31-05-20 | 21:03:
Ik heb jou wel eens wat anders horen zeggen over Maurice.
Maar toen zat de uitslag in je straatje.
Wat zegt dat over jouw uitspraken?

Roadblock | 31-05-20 | 21:20

@Kuifje-naar-Brussel | 31-05-20 | 21:03: Misschien moet je eens een aflevering terug kijken van Maurice bij Salto. Deze man zit beter voor dan welk ander peilingsbureau.

Mr.Perma.King | 31-05-20 | 21:21
▼ 1 antwoord verborgen

Vergelijk de oversterfte cijfers van Duitsland en Nederlands maar eens, dat maakt alles duidelijk.
In Duitsland bijna geen oversterfte.
Als Srebrenica genocide wordt genoemd, wat nu gebeurd dat is ook genocide. Het zijn vergelijkbare aantallen.

Wonderlijk in 1995 was er gebrek aan internationale samenwerking en nu weer.
Dat vind ik wel het meest opmerkelijke aan de crisis. Dat er europees helemaal niet word samengewerkt.

VanderGeelen-Coppens | 31-05-20 | 20:52 | 1

Heb nog nooit wat anders van een EU gezien dan geschmijt met belastingeld

bart2653 | 31-05-20 | 21:29

De kiezers wegzetten als kinderen, vind ik een enorme belediging van het volk. Het draait erom dat de politiek op z'n gat ligt. Partijen hebben geen mogelijkheid zich te profileren. Ik wil zomaar geloven dat mensen nu even vertrouwen op Rutte. En dat het gevolg is dat de VVD omhoog schiet in de peiling. In Noord-Korea is ook altijd één man aan het woord.

Leptob | 31-05-20 | 20:50
-weggejorist-
frank4444 | 31-05-20 | 20:50

Ongelooflijk hoe snel mensen vegeten. 2 "presidentiele" speeches van Rutte en al zijn leugens, loze beloftes en buigingen naar Brussel zijn vergeten.
ik ben een VVD stemmer uit de tijden Wiegel en Bolkestein.
Maar Rutte heeft niks met VVD te maken.
Bah.

Gerf | 31-05-20 | 20:50 | 7

@Berbaar | 31-05-20 | 20:58:
Mark is de VVD......
Nou, dat wordt een goeie om weer op te slaan Brabbelbeer.
De VVD is dus leugenachtig, zonder visie, verkoopt ons aan Brussel, en verschuilt zich achter zogenaamde experts om geen verantwoording voor mislukking te willen nemen.
Goed te weten.

Roadblock | 31-05-20 | 21:01
▼ 4 antwoorden verborgen

Wie op het volk leunt ,leunt op modder

dik van alster2409 | 31-05-20 | 20:49

"Die 44 zetels is dan ook niet rationeel tot stand gekomen naar mijn mening. De redenen daarvoor zijn dus vooral meer psychologisch van aard."
Dus een rationele beslissing is niet psychologisch van aard? Is iets wat zich los van de psyche voltrekt?

Schoorsteenveger | 31-05-20 | 20:49

Wat is het alternatief? GL? D66? PvdA? CDA? PVV? fvD? Het is allemaal behoorlijk kut met peren in onze politiek. De ene malloot is nog groter dan de andere. Ik zie het meer als een goede indicatie voor de staat van ons land. Liever liever, bedriegers, vergeetachtigen, incapabelen, aftredende prutsers dan de rest.... gaat emigratie onderzoeken...

Rest In Privacy | 31-05-20 | 20:49 | 2

Gewoon geen Eurofielen partij dat is beter voor Nederland, de baten wegen allang niet meer op tegen de extreme lasten. We betalen per hoofd het meeste binnen de gehele EU en moet je de houding van de zuidelijke lidstaten zien. Dit gaat hoe dan ook klappen en kost nu bakken met geld. We zouden jaloers moeten zijn op VK

Mr.Perma.King | 31-05-20 | 20:59

@Mr.Perma.King | 31-05-20 | 20:59: maar je hoeft mij niet te overtuigen over de faal club EU. Liever gisteren dan vandaag uitstappen. Maar blijft over dat onze politiek en de leiders een behoorlijk triest niveau heeft.

Rest In Privacy | 31-05-20 | 21:25

Er zitten al aardig wat kiezers drie maanden doorbetaald thuis aan het bier.

Feynman | 31-05-20 | 20:48 | 2

Och, u weet toch welke groep zich totaal geen zorgen maakt over zijn baan, en de toekomst?
Zij krijgen hun geld toch wel.
Het hele land kan in elkaar zakken, maar de ambtenaar is zeker van zijn centjes.

Roadblock | 31-05-20 | 21:04

Lekker verkansie.
Volkomen blind voor het feit dat hun baan op de tocht staat.

Harry Turtle | 31-05-20 | 23:22

Natuurlijk maakt Rutte fouten. Iedereen maakt fouten. Als andere politici aan het roer hadden gestaan hadden die ook fouten gemaakt. Kijk ook naar de dingen die goed zijn gedaan en maak de balans op.

druif | 31-05-20 | 20:48 | 5

Ik ging er eigenlijk van uit dat jij nu de grote voordelen van Rutte zou benoemen .

Koning BongoBongo | 31-05-20 | 20:56

Ja? Begin maar op te noemen.

Roadblock | 31-05-20 | 21:05

@Roadblock | 31-05-20 | 21:05: Ja, ik ben ook heel benieuwd naar al die goede dingen die Mark Rutte ons gebracht heeft. En vooruit, je mag uit alle 3 zijn kabinetten putten.

5611 | 31-05-20 | 21:57
▼ 2 antwoorden verborgen

De PVV stond bij de vorige verkiezingen ook hoog in de peilingen. Wat dat aangaat een slecht voorteken voor de VVD. Vooral als de mensen strakt door krijgen dat het beleid van Rutte gebaseerd is op amateuristische aannames. De zon helpt ons voorlopig met het bestrijden van her virus. Zie het najaar met een ongerus gevoel tegemoet.

watazooi | 31-05-20 | 20:48

Clinton zou ook winnen.....

toetssteen | 31-05-20 | 20:45

Stel Balkenende had daar gestaan ipv Rutte. Was het seedeeaaaaa dan nu de grootste geweest?

Rest In Privacy | 31-05-20 | 20:44

Vergeet de nieuwe normale maximumsnelheid niet. De belofte voor geen eurobonds zal binnenkort ook gebroken worden.

LuNaTeeQ | 31-05-20 | 20:44
-weggejorist-
Thoth | 31-05-20 | 20:44 | 1
-weggejorist-
frank4444 | 31-05-20 | 20:42 | 2

Hoe komt GL op 15 te staan? VVD snap ik nog wel.

Rotterdammert1965 | 31-05-20 | 20:42 | 1

Klaver speelt de Marokkanen kaart nu hij opeens naar zijn roots per auto wil.
Hij eet DENK leeg nu, opportunisme pur sang.

Miezerig | 31-05-20 | 20:47

Neem dit niet serieus mensen, tussen nu en de verkiezingen van maart 21 zit nog een hele zomer, herfst, winter en pas vlak voor de lente van 2021 mogen we stemmen.... er kan in die tussentijd wel WO-III uitbreken, of er zijn weer 4 VVD'ers in opspraak geraakt, Rutte mag blij zijn als het er 25 worden, wedden?

Keyboardspeler | 31-05-20 | 20:39 | 3

Is goed 150 euro, dat het er meer zijn dan 25 zetels!!!

niv01 | 31-05-20 | 20:44

Hij liegt de boel naar 55 zetels...

David000000007 | 31-05-20 | 20:50

Daarom opteert Ollonheks ook al op uitstel van de verkiezingen voor onbepaalde tijd i.v.m. het Covid-geschenk.

artie | 31-05-20 | 23:13

Mark zit inderdaad gebeiteld.
Op naar de 50 zetels.

Berbaar | 31-05-20 | 20:39 | 19

@BadPatNL | 31-05-20 | 21:14:
Ze hebben beiden 1 op 1 de mening van het VVD-Media bureau.
Their Masters Voice.

Roadblock | 31-05-20 | 21:24
▼ 16 antwoorden verborgen

We doen het goed en er wordt naar ons geluisterd.

Rest In Privacy | 31-05-20 | 20:37 | 27

@Kuifje-naar-Brussel | 31-05-20 | 21:13:
Ik moest lachen dat je het waagde om VVD en vertrouwen in 1 zin te noemen.
Maar je zit zeker in een roes door deze uitslagen van EenVandaag Flourish opiniepanel.
Oh ja, gelukkig is Nederland ook groter dan de kleine selectie vanuit dit panel.

Roadblock | 31-05-20 | 21:27
▼ 24 antwoorden verborgen

Forum en PVV samen zijn ook 26 zetels, maar die werken liever niet samen.

Watching the Wheels | 31-05-20 | 20:35 | 11

@Mr.Perma.King | 31-05-20 | 20:55: Als je wat minder in (ongeldige) synoniemen zou redeneren zou je de PVV nooit als links benoemen. De PVV is rechts, ze zijn alleen wat minder fel gekant tegen social(istisch)e structuren als FvD. Daardoor vinden deze partijen elkaar wel altijd wanneer het gaat om meer socialisme invoeren (zie bijvoorbeeld het Henk en Ingrid verhaal).

Pierre Tombal | 01-06-20 | 10:18
▼ 8 antwoorden verborgen

Als je nu niet in de gaten hebt dat je belazerd bent en wordt, dan weet ik het niet meer..
Dit kabinet maakt fout op fout op fout ten koste van honderden doden en dan zo'n peiling?

MooseNL | 31-05-20 | 20:35 | 3

Zou nog wel eens kunnen kloppen ook. Mensen kiezen in tijden van nood altijd voor relatieve zekerheid. Ze weten wat ze aan Rutte hebben (incl. wat leugens) en kiezen daarvoor.

Watching the Wheels | 31-05-20 | 20:38

Ja, want de meeste mensen interesseert het geen drol, omdat ze baangarantie hebben zoals ambtenaren.
Anderen zijn gewoon dom.

Nuchternederland | 31-05-20 | 20:51

@Watching the Wheels | 31-05-20 | 20:38: Dat begon 18 jaar geleden al met Balkenende, "het redelijke alternatief" , geschiedenisleraar Rutte heeft toen goed opgelet.

Dezenaamhier | 01-06-20 | 08:00

Een deel zal liggen in de linkse en daarmee Rutte steunende media. En voor de rest zijn de meeste Nederlanders gewoon ordinaire paupers.

appeltjesgroeneweide | 31-05-20 | 20:34

O o o oh.
Kuifje komt klaar.
Ok maatje, het is jouw avond. Je mag helemaal los!

Ruimedenker | 31-05-20 | 20:34 | 11

@Kuifje-naar-Brussel | 31-05-20 | 21:15: Daarom zeg ik ook, zoek naar een langere termijn visie dat hele import export zal komende jaren / decennia helemaal omlaag storten. De VVD-er kijkt vaak met een bril van de huidige situatie met de huidige technieken, er komt zoveel aan dat onze haven gewoonweg geld gaat kosten ipv opleveren.

Mr.Perma.King | 31-05-20 | 21:27

Ja maar wat moeten die andere partijen? Die kunnen alleen nog meepiepen met de VVD.
Ik voorspel dat deze partijen voor directe democratie gaan. Ze zitten door hun eigen beleid vast aan de VVD, ze kunnen geen kant op want ze sluiten de PVV en het FvD uit.
Ze graven daarmee hun eigen VVD graf.

ja-ja-nee-nee | 31-05-20 | 23:10

@Kuifje-naar-Brussel | 31-05-20 | 21:15: Ja-ja. Want het enige dat wij verkopen is aan de EU en die kunnen onze spullen makkelijk missen omdat zij op dit moment hun eigen productie doordraaien. Ga toch fietsen, op je Chinese elektrische ATB natuurlijk...

Pierre Tombal | 01-06-20 | 10:34
▼ 8 antwoorden verborgen

De kiezer beschikt duidelijk over meer ratio dan de schrijver van dit artikel.

Rest In Privacy | 31-05-20 | 20:33 | 6

De redenen daarvoor zijn dus vooral meer psychologisch van aard. De mogelijkheid om de ratio van de kiezer weer leidend te kunnen maken, die is ons helaas recent ontnomen, dus kabinet Rutte 4 is zowat een gegeven.

neonreclame | 31-05-20 | 20:46

Ik zou het artikel eerst eens lezen.

Nuchternederland | 31-05-20 | 20:50

Het artikel hangt aan elkaar van losse fragmenten zonder context. Ik ben gestopt met lezen toen hij begon over het aantal IC-bedden in Nederland in vergelijking tot Duitsland. Als je dat nog steeds niet begrijpt, dan heb je in een ei geleefd en hoef ik de rest ook niet aan te zien. Dat was al vrij ver vooraan in het artikel, toen was de maat al vol.
Het van Alexander nog nooit één goed artikel gelezen, ze zijn allemaal van dezelfde bedenkelijke kwaliteit.

Busverhuur | 01-06-20 | 08:54
▼ 3 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland