Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Closeread! Dr. Sid Lukkassen mailt naar GeenStijl

De CoronaTV met Baudet maakt wat los! Dr. Sip Lukkassen heeft zuchtend en steunend vanuit zijn oikos een klaagzang over GeenStijl; geschreven, en bij ons ingediend. Willen we best plaatsen, maar het is dermate verward dat we het als kloosried doen.

Sid Buitenbeentje

Sid Lukkassen mocht van "de vijand" zelf ook een keer in Buitenhof aanschuiven

Het medialandschap is inderdaad verkaveld

Dr. Sip: Op een gegeven moment kun je de energie bijna niet meer opbrengen. Je hebt er al zoveel over geschreven – dan is het “daar gaan we weer”.
GeenStijl: Ja, dat gevoel kennen we. Niet echt een enthousiasmerende zin om verder te lezen, maar vooruit. We zitten toch opgesloten.

Dr. Sip: Thierry Baudet hield op GeenStijl-tv een tirade waarin hij een groot probleem omschrijft: 

“We zitten in een situatie waarin de cultuurmarxistische linkse mainstream, van VVD en CDA tot en met D66, GroenLinks, PvdA en SP ... Allemaal min of meer allemaal hetzelfde willen, namelijk de vernietiging van Nederland. Massa-immigratie, klimaat, EU en al die andere dingen. Ze hebben alle dagbladen, ze hebben de NPO, ze hebben alle subsidiecircuits, alle musea, alle universiteiten, de hele ambtenarij, de hele rechterlijke macht… Dat is de situatie.”

Critici, zoals bijvoorbeeld Sonny Spek op GeenStijl, komen aangezwermd om Baudet de maat te nemen.
GeenStijl: Ja, mooi hoe dat werkt in een vrij land. Je doet een uitspraak, en daar kunnen andere mensen dan weer openlijk en openbaar op reageren. En als de heer Baudet wat zegt, gebeurt dat vaker dan bij veel andere mensen. Dat zou je best een verdienste van de heer Baudet kunnen noemen: hij weet de tongen, de pennen en de polemiek goed los te maken. Daar biedt GeenStijl dan ook graag een podium aan. Zowel aan dat geluid, als aan het tegengeluid. Dat tegengeluid van voormalig FvD-lid Sonny Spek vonden we dermate houtsnijdend en onderbouwd, dat we het hebben gepubliceerd. Want dat Baudet beweert dat de "cultuurmarxistische linkse mainstream" uit is op "de vernietiging van Nederland", is een boude uitspraak die best wat vraagtekens oproept, en die door de heer Spek in een genuanceerde context werden gezet.

Dr Sip: Maar veel belangrijker is wat hij GeenStijl-reporter Tom Staal daarna zegt, om zijn woorden in het juiste licht te stellen:

Baudet zegt: “Wij hebben de plicht om samen op te trekken – met alles wat ik van jou kan vinden, en wat jij van mij kan vinden – om dat gevecht te voeren. En misschien te winnen en iets historisch neer te zetten voor onze generatie. Óf we hebben de keuze om onderling te blijven katten, om oude Twitterberichten te blijven opgraven om te bekritiseren, en uiteindelijk te verliezen. Het is aan jou – het is jouw leven en jij speelt de rol die je is toebedeeld in de wereldgeschiedenis. Als jij straks op je sterfbed ligt, en je denkt, ‘ik heb alles verloren maar ik ben in ieder geval objectief geweest’ – als dit is wat jou voldoening geeft, moet je dit doen. Wat óók kan is dat je je onderdeel voelt van een beweging – wij staan samen voor een historische taak. En ik respecteer alle grondrechten, maar vergis je niet: onze tegenstanders doen het ook, en neem maar niet aan dat zij denken ‘ik ga eens lekker objectief zijn en rechtvaardigheid betrachten’. Nee, zij helpen hun vriendjes. Niet voor niets heeft een uitgerangeerde politicus van GroenLinks direct een nieuwe baan als columnist te pakken.”

GeenStijl: Plicht? Wij zijn helemaal nergens toe verplicht, om met wie dan ook op samen op te trekken. Dat kiezen we zelf, op basis van ideeën en niet op basis van personen. Per dossier, of per dag. In verhouding tot andere ideeën. En ook het Baudet-citaat dat we "alles verliezen" als we objectiviteit betrachten, is natuurlijk kolder. Ten eerste: GS en objectiviteit, LOL. Ten tweede: mainstream media en objectiviteit, LOL! En ten derde: objectiviteit bestaat überhaupt niet.

Closeread continueert na de lees verder

Het gewraakte citaat

Dr. Sip: Tom Staal heeft natuurlijk óók gelijk, dat een journalist altijd de plicht heeft om kritisch te kijken en iedere politicus – dus ook Baudet – met fouten te confronteren. Maar let’s face it: in Nederland zoals het nu is kun je gewoon niet meer onafhankelijk denken. Als je je niet aan de deughegemonie conformeert heb je direct of indirect een beroepsverbod.
GeenStijl: En dit is waar het stuk van Dr. Sip z'n geloofwaardigheid verliest. Je kan prima onafhankelijk denken. Je kan je prima onafhankelijk uiten. Noem één medium dat Baudet nog nooit heeft uitgenodigd om zijn mening te ventileren? Hoe heeft Baudet een beroepsverbod, hij is nota bene Kamerlid. En hoewel er natúúrlijk een grote, dichtgetikte en machtsconformistische vorm van denken bestaat in de mainstream media, waarbij onderwerpen als migratie, islam, klimaat of de EU allemaal over dezelfde kritiekloze kam geschreven worden, zijn er in de media talloze kritische denkers en schrijvers te vinden die zich nergens wat van aantrekken om hun zegje te doen - van Wierd Duk en Elif Isitman tot Roderick Veelo en Marianne Zwagerman. Zelfs in De Volkskrant (Martin Sommer) en NRC (Maxim Februari) kom je ze nog wel eens tegen. En ook Dr. Sip trekt zelf voldoende fans met zijn uitingen om zichzelf via crowdfunding aan het werk te houden. Wat Dr. Sip derhalve lijkt te bedoelen, is dat zíjn manier van denken (en die van Baudet) niet breed genoeg geaccepteerd wordt, maar om dat nou meteen tot 'onmogelijkheid tot onafhankelijk denken' te verklaren, is natuurlijk gewoon onzin. Wel eens bij stil gestaan dat júllie waarheid, niet automatisch íeders waarheid is? Laat staan dat ie dat zou moeten zijn. 

Onmacht of onmogelijkheid om niet vrijuit te zeggen wat je denkt is overigens in veel beroepsgroepen wel aan de orde. Leraren, ambtenaren, of in grote bedrijven: overal gelden vigerende mores die niet altijd even goed uitgedaagd of bekritiseerd kunnen worden, of waar het uiten van je mening of politieke voorkeur inderdaad een regelrecht gevaar kan betekenen voor je baan, of je opdrachten. Maar we hadden het hier over politiek en media, en dat zijn twee plekken die óók door karteldenken gedomineerd worden, maar waarbinnen onafhankelijkheid van geest, kritische geluiden en gewoon zeggen wat je denkt vaak prima mogelijk zijn. Bovendien komt conformisme vaak voort uit desinteresse: niet iedereen is zo toegewijd betrokken bij het maatschappelijk debat als Thierry Baudet, Sid Lukkassen of de redactie en reaguurders van GeenStijl. Voor heel veel mensen is de DWDD-moraal gewoon een prima mening en dat kun je betreuren (doen wij ook), maar dat maakt het nog niet kwaadaardig of zo.

Dr. Sip: De bottom line is dat links inderdaad optrekt in gesloten rangen – rechts is als het Mexicaanse leger. Rechts zal de strijd om het behoud van de Nederlandse identiteit niet winnen als men ego boven het gezamenlijk belang blijft stellen. Als je, zoals Paul Scheffer een paar jaar geleden, toch maar weer FvD een trap na geeft zodat je zelf weer bij Buitenhof mag aanschuiven. Toch maar weer deugpronken om wat adverteerders te behouden. Iedereen die een beetje wakker is, herkent deze dynamiek.
GeenStijl: Wie zegt dat "rechts" per definitie "strijdt" om het "behoud van de Nederlandse identiteit"? Rechts is ook liberale vrijheid, rechtsstaat, democratie, of gewoon vrije markt minnend kapitalistisch zonder dieperliggende politieke, filosofie of culturele ideologie. Niet iedereen op rechts is bezig met "Nederlandse identiteit", of het behoud daarvan (alsof er überhaupt consensus is, op 'rechts' of waar dan ook, dat die identiteit aan het verdwijnen is). En waarom zou ieder ego zich moeten voegen naar het "gezamenlijke belang" van het ego Baudet, of het ego van zijn beweging? Hier ligt een hele rare (en tamelijk nare) suggestie onder besloten dat eenieder die zich rechts acht zich simpelweg naar Baudet en zijn perceptie van een "gezamenlijk belang" dient te voegen, omdat we anders egoïsten zijn die Dit Land naar de ondergang "deugpronken".

En die linkse rangen, waarde Dr. Sip, zijn ook lang niet zo gesloten als hier zo achteloos wordt gestropopt. Vraag een GroenLinkser eens wat ie van D'66 vindt, of van de SP. Vraag een SP'er eens naar het salonsocialisme van de PvdA. Binnen de linkse NPO woedt ook nog steeds een zuilenstrijd tussen omroepeilandjes. Links is misschien ideologisch wat eensgezinder (en sowieso politiek correcter), maar zeker geen ijzeren ring van gesloten rangen.

Dr. Sip: De journalistieke objectiviteit moet beslist niet worden opgeofferd.  
GeenStijl: Nou. Meevaller, Sip. We gingen ons al zorgen maken.

Dr. Sip: Als we de cultuurstrijd winnen en daarna alsnog niet onafhankelijk kunnen denken, dan is het kind met het badwater weggegooid. Maar dat is niet wat ik Baudet hoor zeggen. Wat ik hem hoor zeggen is: kom de realiteit onder ogen, de instituties en het medialandschap zijn ideologisch verkaveld en binnen deze realiteit moeten we zien te opereren. Het helpt dan niet om elkaar voor de bus te gooien in de hoop nog een aaitje te krijgen van de deughegemonie. 
GeenStijl: Ideologische verkaveling, wat is daar precies mis mee? Ideologische gelijkschakeling (om het Duitse woord maar te vermijden), dat is veel zorgelijker. Bovendien beschouwen wij onszelf überhaupt niet als 'ideologisch'. Veel meer als reactionair, vanuit een paar (liberale, licht anarchistische) principes over vrijheid, vrijheid van meningsuiting en democratie. Paraplubegrippen, waaronder iedereen kan doen wat ie leuk vindt in een vrij land - en wij daar weer kunnen reageren zoals het ons (en niet Baudet, of Sid Lukkassen) betaamt. En de suggestie dat wij ooit iets zouden doen "in de hoop nog een aaitje te krijgen van de deughegemonie" is zo'n lachwekkend zinnetje dat je daar een reactionaire ram voor op je polemische muil kunt krijgen: het is een sneue en tamelijk domme valse tegenstelling om "kritiek op de H. Baudet" te vertalen naar "Baudet onder de bus gooien", en tegen die stropop te gaan kwetscalimero'en dat we dat alleen maar doen om te deugen. Wat een droevige retorische armoede voor een "dr.".

Dr. Sip: Eigenlijk zou je in-depth moeten reageren om brieven zoals van Spek punt voor punt te weerleggen. Voor wie wekelijks columns en artikelen produceert die tjokvol wetenschappelijke analyses en empirische bewijzen staan, voelt het op een zeker moment zinloos om jezelf wéér te moeten herhalen: dan volgt enkel vermoeidheid en frustratie bij een artikel als dat van hem. Wéér iemand die een analyse opzet waarin hij 9 van de 10 feiten negeert en dan inderdaad op dat ene feit dat hij overhoudt een valide casus bouwt. Slachtoffer is uiteindelijk het grote plaatje. 
GeenStijl: Arme jongen, zit je nou vanuit je oikos naar complimentjes te hengelen, op het zelfbeklagende toontje van iemand die teleurgesteld is dat al je "wetenschappelijke analyses en empirische bewijzen" onopgemerkt blijven? 'Slachtoffer' is hier inderdaad het grote kleingeestige plaatje. En als het zo zinloos voelt om jezelf te herhalen, stop er dan gewoon lekker mee want als een strijd je moedeloos maakt, zal ie wel niet zo heilig zijn als je soms pretendeert.

Dr. Sip: Baudet verft hier inderdaad met een brede kwast: echt niet elke ambtenaar is links en echt niet elke VVD’er en CDA’er wil Nederland kapot. Maar toch zijn er relevante aanwijzingen, zoals dat boek De omgekeerde democratie (2005) door hoogleraar Jouke de Vries. Het beschrijft de klachten van CDA’er Maxime Verhagen over linkse ambtenaren die het kabinet Balkenende II saboteerden en bevat duiding van het overwegend linkse personeelsbestand. 
GeenStijl: Die aanwijzingen zien wij ook, al jaren, en die zien onze lezers ook al jaren, en die waren er ook al voordat Baudet een bekend polemist werd, of de schrijfsels van Sid Lukkassen uit zijn zolderraam het web op waaiden. En deze hele website is volgeschreven met satire, polemiek en soms ook wat chagrijn over hoe die dingen werken. Die vierde macht (en hun moralistisch-linkse mores) zijn één van de redenen dat er voor zowel GeenStijl als voor Forum voor Democratie ruimte ligt om polemisch (wij) en politiek (Forum) in te duiken, en een bestaansrecht uit te ontlenen. En wij schilderen trouwens ook graag met een brede kwast.

Dr. Sip: Vergeet ook niet dat informatie over criminele asielzoekers bewust is weggemoffeld door ambtenaren met het doel om Rutte in de verkiezingen een duwtje in de rug te geven. Ook weigerden ambtenaren om de verkiezingsprogramma’s van CDA en VVD door te rekenen zolang daarin werd bezuinigd op ambtenaren – enzovoorts. Of laatst weer de musea die de term ‘Gouden Eeuw’ taboe verklaren en de Mauritsbuste opbergen. Bewijzen ten overvloede, maar de vijand zal ze blijven bagatelliseren en ondertussen zélf de posities van kwantitatieve feitengaring monopoliseren.
GeenStijl: "De vijand." Kijk, dáár haken we dus af. Al die voorbeelden zijn feiten, en het zijn allemaal voorbeelden van (ambtelijke of politieke) corruptie, of culturele politiek correcte waanzin. Maar zodra je in vijandsbeelden gaat denken, en tegelijk verlangt dat "we" de rangen gesloten houden, dan vraag je dus van ons (en anderen op rechts) om naar anderen te wijzen en hen tot "vijand" te bestempelen. Terwijl wij malloten die Mauritsbustes weghalen liever keihard willen uitlachen, of het beleid van ambtenaren die kritische informatie achterhouden uit politiek belang met kritische berichtgeving willen openbaren, maar daarbij niet meteen weer die brede kwast willen pakken om ze in de bruine verf van "vijandschap" te dopen. 

Dr. Sip: Je ziet het als je het door hebt.
GeenStijl: Cruyffiaanse filosofie, Sid! Als je moet scoren om te winnen, komen ze vaak van pas. Maar weet je waarom dat soort citaten van hem zo bekend werden? Omdat je er grote, diepe wijsheden mee kunt veinzen zonder écht wat te zeggen.

Dr. Sip: In debat met Maarten Boudry legde ik uit hoe dat wat Baudet aankaart met ‘grote sprongen, snel thuis’, in politiek-maatschappelijke subtiliteiten zit verpakt. Fastfoodketens gooien varkensvlees uit het menu om moslims te behagen. Dan zijn er liberalen, christendemocraten en socialisten die dit beslist niet zien zitten. Maar zij zwijgen omdat ze weten dat ze met zulke kritiek de opportunistische morele verontwaardiging van hun collega’s over zich heen krijgen. En dus laten ze dit punt liggen voor de PVV, die door deze dynamiek steeds dieper in een isolement verzinkt. Als VVD’er heb ik die laffe halfzachte deugdynamiek meer dan tien jaar op alle bestuurlijke niveaus aan het werk gezien – ik ben er klaar mee. Het is geen kwestie van ‘bewijzen’ meer, maar eenvoudigweg van karakter. Je hebt een rechte rug of niet. Je bent authentiek of niet.
GeenStijl: Zeg, gaat deze inzending nou over Baudet, over Sonny Spek, over ons, of gewoon over jezelf? Je linkt onder het woord 'authentiek' naar een (sorry maar het is echt zo) raaskallend betoog waarin je dit concludeert: "Het zou het beste zijn om een grote crowdfunding te starten om 10 miljoen euro op te halen, en daarmee een groot bouwproject te beginnen in een Oost-Europees land. Zodat we daar mettertijd op kunnen terugvallen wanneer wij authentieke individuen in onze samenleving worden gemarginaliseerd." Dit is echt twee natte dromen verwijderd van het in brand steken van 5G-masten. Sure, dat je authentiek bent geven we je wel - in de paradijsvogelbetekenis, welteverstaan. Zoals jij zijn er geen twee (hoewel Baudet wel een beetje je veel knappere, beter bespraakte grote broer is). Maar authenticiteit is nog geen originaliteit, en met dat rare culturele eindtijddenken zet je jezelf in de complothoek. En daarmee zouden wij 'de rangen moeten sluiten', terwijl gewone intelligentie en rationaliteit veel betere wapens zijn waarmee de gekte op links bestreden kan (en moet) worden. Dit soort gereutel is hoe Zentgraaff (onrust hebbe zijn ziel) een deel van de FvD-achterban zo treffend tot 1 woord kon reduceren: Vinexspengler.

Dr. Sip: Dit gebrek aan balans lijkt nauwelijks te corrigeren via het stemhokje – de mainstream partijen hebben er geen bezwaar tegen om met acht partijen samen een uitsluitingscoalitie te vormen. Het enige beetje balans dat men kan verwachten zou moeten komen van het realistisch medialandschap. Is dat teveel gevraagd?
GeenStijl: Ja. Dat is teveel gevraagd. Dat vermeende "realisme" heeft bovendien door dit soort onsamenhangend waanzinnigengewauwel ten onrechte een beroerde naam gekregen. Die polemische repliek van Sonny Spek (die helemaal niet Baudet aanviel maar zich diep zuchtend afvroeg waarom de uitdagers van het partijkartel geen spiegels in hun eigen huis lijken te hebben) dát was een realistisch betoog. Vragen, of bijna smekend eisen, dat "rechts de rangen moet sluiten", zoals jij nu bij ons doet, dat is wat er niet deugt. Omdat die eis de indruk wekt dat "de gesloten rangen op links" wekelijkse keukentafelbijeenkomsten houden om te bepalen welke onderwerpen ze volgende week samen zullen agenderen en doordrammen. Maar nog meer omdat die eis suggereert dat iedereen zich alleen maar van het ene ("vijandige") gedachtengoed los moet maken, om zich kritiekloos achter het andere te kunnen scharen. Opdat dat daarmee precies hetzelfde geestdodende, van één ideologie afhankelijke denken bewerkstelligd kan worden.

Nee, dan blijven we liever onafhankelijk, kritisch en met het beroepsrisico dat het hardnekkig lichtgeraakte deel van de Baudet-aanhang GeenStijl ook tot "vijand" verklaart. En dat is precíes het van ideologische kortzichtigheid gevrijwaarde kaveltje waar wij ons boomhutje het liefst hebben staan. Bedankt voor je inzending, Sid! We hebben gelachen.

Reaguursels

Inloggen

Fantastisch artikel, genoten. GS vaar je onafhankelijk kritische licht anarchistische koers. Ik blijf een stuiver in jullie collectezakje doen

naxapinu | 14-04-20 | 13:48

Punt is wel dat de heren van GeenStijl niet echt in academische kringen hebben gefunctioneerd. De heer Lukassen wel en dan valt het niet mee om nog ietwat genuanceerd, laat staan objectief te blijven. Werkelijk het hele wetenschappelijke systeem is linksdraaiend doordesemd. Met (hele) kleine uitzonderingen bij medische faculteiten, rechten Leiden en de drie technische universiteiten. De realiteit leert namelijk dat een vliegtuig niet vliegt en een auto niet rijdt op linkse ideeën. Er zijn toch vier technische universiteiten? Ha ha ha, Wageningen zeker? Daar kun je wel links floreren. Kortom, ik snap Lukassen (en Baudet) wel.

Rest In Privacy | 13-04-20 | 17:02
-weggejorist-
namensmijnhond | 13-04-20 | 12:40
-weggejorist en opgerot-
FilosoofMetErvaring | 13-04-20 | 12:30

Ik heb al een tijdje het gevoel dat GS qua denkbeelden een andere kant op aan het gaan is. Misschien nieuwe medewerkers, misschien een strategie om meer mainstream te gaan vanwege de commerciële belangen? Ik wens ze er veel (commercieel) succes mee maar naar mijn bescheiden mening is het inderdaad oorlog en moet er een kant gekozen worden. Ik ben het met dhr Baudet eens dat groepen die hetzelfde doel hebben (kort gezegd "het voortbestaan van Nederland en onze oorspronkelijke normen en waarden) hun verschillen aan de kant moeten zetten en samen moeten werken om deze culturele oorlog te winnen. En net als in een echte oorlog heiligt het doel de middelen. X

Centicuub | 13-04-20 | 12:17 | 1

Gelukkig voor u gaat FvD binnenkort een partijkrant uitgeven. Volgens geruchten gaat deze krant "Pravda" heten...

Rhenium | 13-04-20 | 12:32
-weggejorist-
namensmijnhond | 13-04-20 | 12:14

Dat de cultuurmarxistische mainstream de vernietiging van Nederland _wil_ is wel erg kort door de bocht, echter... het is wel het gevólg van het door hen voorgestane beleid. Is het niet door de EU, dan wel door die allesverstikkende laag-iq woestijnideologie. En dan is het cultuurmarxisme het eerste wat wordt afgeschaft. Wie Afrika en het Midden-Oosten hierheen importeert krijgt Afrika en het Midden-Oosten, met alle bijbehorende problemen. Roomblanke deuglinkse mensen blijven weigeren dit in te zien, Dunning-Kruger effect.

nobele wilde | 13-04-20 | 12:09

Voor de zoveelste keer schiet Sid in zn eigen voet. Die schrijfsels van hem probeer ik op tpo altijd te lezen maar er is niet doorheen te komen. Na 2 alinea's haak ik altijd af. Het is dat GS in dit geval de lezer scherp houdt anders was ik na 5 regels weer afgehaakt. In plaats van gefrustreerd te raken zou Sid een beetje meer to the point moeten komen. Dan krijgt ie ook meer aandacht

rexmundi666 | 13-04-20 | 11:14 | 1

Daarom ook duim omhoog voor van Rossem

Zult-eter | 13-04-20 | 11:19

Ik vond het interview van Baudet inderdaad niet zo sterk, en dat van Lukassen ook niet. Toch hebben ze allebei wel op veel punten gelijk.

- Links sluit eensgezind de gelederen, rechts niet.
In de linkse kerk kom je weg met aanranding (van Jole), terwijl Baudet wordt beschuldigd van "seksisme"; vanwege een uitspraak van een romanfiguur. In de linkse kerk kom je weg met decennialang Stalin en Pol Pot aanbidden, terwijl Baudet een "nazi" is; vanwege een uit de context getrokken uitspraak van een Surinaams partijlid. Nota bene jaren voordat FvD werd opgericht, in een lokaal sufferdje.

- Er is wel degelijk sprake van beroepsverboden (google Anand Soekhoe). Baudet is veilig want gekozen als kamerlid, maar lager op de ladder hebben mensen wel degelijk wat te vrezen. Minister Grapperhaus pleitte voor zijn ministerschap openlijk voor het ontslag van PVV-ers bij justitie. Ook het al 6 jaar (!) durende tweede (!) schijnproces tegen Wilders is een keiharde waarschuwing naar islamcritici die geen tijd en geld hebben om voor de rechter te staan.

- Dat internet dissidente geluiden mogelijk maakt, neemt niet weg dat het gros van de Nederlanders eenzijdig wordt voorgelicht. Gewelddadige extremisten zoals kozp en bij1 zijn niet van de buis te slaan, maar de film "Wild Geraas" van Arnold-Jan Scheer mag gewoon niet op TV.
In kwesties als EU, euro, energietransitie, immigratie en islam zijn de harde feiten vrijwel alleen op internet te vinden. Een enkele column van Wierd Duk maakt dat niet ongedaan.

- Het monddood maken ven dissidente meningen gaat zelfs veel verder; diverse BN-ers verdedigden geweld tegen islamcritici en PowNews-journalisten. Woningen werden beklad of met stront besmeurd; ruiten werden ingegooid; en er werd om een nieuwe Volkert gesmeekt. Ondernemers die een sinterklaasfeestje sponsoren of een zaaltje aan de "verkeerde" partij verhuren worden bedreigd.

Kortom. Het gaat te ver grote groepen mensen ervan te beschuldigen Nederland te willen vernietigen, zeker voor een politicus.
Maar dat is wel waar het huidige beleid onherroepelijk toe zal leiden; rond 2050 zo'n 25 miljoen mensen in dit land. Als het aan GroenLinks, PvdA en D66 ligt zullen dat er trouwens al veel eerder veel meer zijn. Maar autochtone Nederlanders worden ook met VVD-beleid dus een minderheid, en daarmee wordt dit land inderdaad afgeschaft. En je kunt Afrika niet importeren zonder de problemen van Afrika te importeren. Dus we krijgen hier minder arbeidsethos, emancipatie en overlegcultuur; maar meer corruptie en grof (seksueel) geweld. Tel daar de jihad bij op en "vernietiging" is helemaal niet zo ver gezocht.
Dat veel mensen niet uit kwaadaardigheid maar uit onwetendheid, laksheid of gratis geld op dit beleid stemmen maakt dat resultaat niet ongedaan.

Dandruff | 13-04-20 | 11:09 | 9

@ Dandruff. Mee eens.

vlotterik | 13-04-20 | 12:04

@tipo | 13-04-20 | 11:47:

Ik vrees juist dat "democratie" en "referenda" helemaal niet zo sterk leven bij links. Bij het leuke deel wel ja, maar dat is een minderheid; zeker in de politiek, msm. rechtsspraak en onderwijs.

Op termijn denk ik dat trefwoorden als "sharia" en "jihad" het linkse blok meer uit elkaar gaan trekken dan onze vrijheden. Links gaat die vrijheden pas missen als ze die zelf kwijt raken. Tot die tijd zullen ze het afschaffen van alle vrijheden voor andersdenken goedpraten met "antifacisme".

Dandruff | 13-04-20 | 12:09

@Dandruff | 13-04-20 | 12:09: Islam bestrijden met feminisme en homovriendelijkheid. Eurobonds en de EU bestrijden met nationale democratie en het budgetrecht. Kansloze immigratie bestrijden met zorg voor de ouderen en zwakkeren die we dan niet meer kunnen opbrengen. Martin Bosma heeft dat allemaal al uitgedacht. En je haalt er Linkse mensen 1-voor-1 mee over de brug. Ik geloof dat dat een betere strategie is, als alles wat links is in eenzelfde mal stoppen, want dan cre-eer je je eigen vijand.

tipo | 13-04-20 | 12:15
▼ 6 antwoorden verborgen

“Want dat Baudet beweert dat de "cultuurmarxistische linkse mainstream" uit is op "de vernietiging van Nederland", is een boude uitspraak die best wat vraagtekens oproept”
Welke vraagtekens?

Ze willen toch een wereldeconomie (eerste stap door macht af te geven aan de EU)?, ze willen toch een soort wereld etniciteit en wereld cultuur (mede m.b.v. massa immigratie)?, ze willen toch een soort wereld economie (mede via de Euro, en miljarden af te staan aan armere landen)? Idealiter willen een groot deel van die mensen ook geen grenzen. Toch?

Ze willen dus geen Nederland, ze willen ook een Duitsland, geen Frankrijk, geen Italië, VS, enz enz.

Ze willen 1 wereldbevolking, 1 wereldmacht, 1 wereldleider!

Ze willen dus de vernietiging van Nederland.

Het is feitelijk gewoon waar.

DerUnterMensch | 13-04-20 | 11:05 | 10

@Sans Comique 11:29: Leading by example, practice what you preach. Dat siert een leider. Niet iemand die om centjes bedelt, terwijl die van belastingbetalersgeld leeft en dan ook nog eens een kinderloos bestaan leiden en anderen verwijten dat ze Nederland afschaffen. Een gotspe.

tipo | 13-04-20 | 12:07

@DerUnterMensch | 13-04-20 | 11:51:

Klopt, maar het gaat om wat ZonderNaam zegt;
- kritiek op de toon om de inhoud te vermijden is flauwekul;
- kritiek op de toon om de inhoud beter over te brengen is goed.

Je hebt niks aan je inhoudelijke gelijk als niemand op je stemt.
De vrije Westerse samenleving die wij allebei willen verdedigen heeft daar ook niks aan.

Dandruff | 13-04-20 | 12:14
▼ 7 antwoorden verborgen

"Wij hebben de plicht om samen op te trekken"
"we moeten de rangen sluiten"
"We moeten de historische taak aangaan om de vijand te verslaan"
Baudet en vrienden hebben van de italianen afgekeken dat dit allemaal makkelijker gaat als we niet allemaal apart optreden, maar samen als een roedenbundel. Fasces noemden die romeinen zo'n bundel.

medo | 13-04-20 | 11:01 | 3

Je zegt dat iedere democraat een fascist is, en je baseert je daarbij op enkele woorden.

Diezelfde woorden worden echter ook al een eeuw gebruikt door linkse vakbonden, partijen, etc. Ook jouw idolen bij lichtend pad, hamas, antifa, kozp en de rode khmer gebruikten dat soort woorden.
Je moet kijken naar de realiteit.
Niet naar enkele uit de context getrokken woorden.
Woorden die ook door elke voetbalclub of "#alleensamen" gebruikt worden.

Dandruff | 13-04-20 | 11:21

Je kunt best de rangen sluiten zonder allemaal hetzelfde te vinden en te denken. Je kunt best gezamenlijk optrekken tegen een gemeenschappelijke vijand zonder je identiteit te verliezen. De Oude Grieken deden dat bijvoorbeeld tegen de Perzen zonder tot een soort van mierensocialisme te vervallen. De Fransen, Engelsen, Polen, en wat dies meer zij deden dat tegen de Duitsers. Soms zijn er redelijke argumenten om de gelederen te sluiten en niet enkel emotionele redenen.

Sans Comique | 13-04-20 | 11:34

@Dandruff | 13-04-20 | 11:21: juist en door die context roep ik het in andere gevallen niet.
Grappig hoe ik in jou hoofd meteen pro hamas en rode khmer ben en jij denkt goed te zijn in "Je moet kijken naar de realiteit.".
context:

-tegenstander van zowel de traditioneel linkse als rechtse politieke partijen: check
-minacht eigentijdse instellingen: check
- kent een autoritaire structuur met aan het hoofd daarvan een leider aan wie charismatische eigenschappen worden toegeschreven.: Check (al zal niet iedereen het eens zijn over het charisma)
-de volledige controle over het maatschappelijk leven en de sociale en culturele organisaties. (rechters, musea, architectenbureaus, scholen en media zitten vol met vijanden, vijanden moeten bestredenm worden): check
-is extreem nationalistisch: over extreem valt te twisten maar ze gaan de "goede" kant op: klein checkje
-pleit voor een continue strijd om de eigen natie te kunnen doen overleven te midden van andere staten.: grote check
-berust in hoofdzaak op de maatschappelijke middenklasse, (steun de boeren, bouwvakkers ook als ze geen gelijk hebben, want we kunnen ze goed gebruiken voor onze stevige roedenbundel): check

medo | 13-04-20 | 11:53

Goeiemorgen beste reaguurders,
Zit nu al een klein uurtje naar beneden te scrollen en blijf me verbazen over het intelligente dan wel kolderieke niveau van alle reacties en tegen-reacties. Heerlijk, chapeau, fantastisch! Wat mij betreft wordt duidelijk dat het niet meer de schoolkrant stukjes van de redactie, maar reaguurders zijn ’qui fait la musique’.

mreasyaloha | 13-04-20 | 10:32 | 2

Ach toch..

Ben Adam | 13-04-20 | 10:48

Helaas beschikken we niet allemaal over jou eloquentie en eruditie en superieure intelligentie. Ik ben dan ook blij dat mensen die zich doorgaans verschrikkelijk moeten storen aan de domheid van het plebs zich soms daarmee toch nog een beetje kunnen vermaken.

En nu inhoudelijk en onderbouwd vertellen wat we dan wél mogen zeggen. Noblesse oblige, n'est pas?

Sans Comique | 13-04-20 | 11:38

De dictatuur van de mening bij het FvD vind ik minstens zo beangstigend als dat zogenaamde cultuurmarxisme. Forum voor Democratie vreet aan de democratie met hun eis om een vinger in de pap van rechtspraak, universiteiten, architectuur, media, musea enz. Ze proberen een beeld te framen van ‘wij’ tegen de rest van het soepzooitje. Terwijl de rest van het soepzooitje een diversiteit van opvattingen herbergt.

Ravissant | 13-04-20 | 10:32 | 9

@Sans Comique | 13-04-20 | 11:40:
Daarom wil ik die vrijheid op rechts ook niet verliezen. Misschien voortaan beter lezen voordat je gaat schelden.

ZonderNaam | 13-04-20 | 11:47

@Dandruff 11:41: Ik denk dat ik meer gelezen heb dan Baudet. Baudet heeft geen flauw benul waar de term cultureel-marxisme vandaan komt, of hoopt dat zijn publiiek het niet weet.

tipo | 13-04-20 | 12:11

@Dandruff 11:37: Ik ben architect en wat Baudet over achitectuur heeft gezegd, geeft blijk van zijn onkunde op dit gebied. Hij fulmineert (te recht) tegen de kwaadaardige boodschap van deconstructivistisch en relativerend post-modernisme, maar noemt dat de hele tijd modernisme (wat Het Westen heeft gedifineerd en als beste cultuur viert). Daaruit blijkt dat Baudet onzorgvuldig formuleert en net niet weet waar hij het over heeft, omdat hij zijn idee-en over de culturele invloed van architectuur ook maar plagieert van anderen, zonder het werkelijk te begrijpen.

tipo | 13-04-20 | 12:38
▼ 6 antwoorden verborgen

Dr. , wat kijkt, klinkt, ruikt, smaakt u Sip.
In uw schoenen zou ik contact opnemen met een GGZ instelling.
Eerst een paar sessies met een psycholoog en als dat niet werkt door naar de psychiater, inclusief medicatie. Misschien een tijdje naar een gesloten inrichting maar ik kan niks beloven.
Sterkte met het herstel!

loze stijl | 13-04-20 | 10:20

Waar is Klaas de Vies als je hem nodig hebt?

Guust Kadaver | 13-04-20 | 10:11

ik heb het van de week ook al en keer gezegd, die sonny van der spek moet voor het parool schrijven. dat dit ex fvd lid om wat voor reden ook vind dat hij thierry baudett af moet zeiken, aan moet vallen, of moet demoniseren moet hij dat lekker doen. maar dat geen stijl in die lijn mee loopt valt me zwaar tegen. natuurlijk mag iedereen vinden en zeggen wat hij wil, dat doe ik zelf ook. daarom zeg ik dan ook ik hoop dat die van der spek heel 2020 zwaar aan de schijterij is.Waardeloze lapzwans...

wim wilders | 13-04-20 | 10:11

Lekker topic dit: aardig wat weggejorist en opgerot en jij bakken. Verveling slaat toe

Guust Kadaver | 13-04-20 | 10:04

Geenstijl is leuk om het laatste nieuws te lezen, vooral bij rampen zijn ze er vaak als eerste bij. Het is echter verre van een rechtse website. Een aantal bloggers zijn regelrechte Bernie bro's. Verder veel stukjes met een hoog Bart de Graaff gehalte.

Ron_Paul | 13-04-20 | 10:01 | 1

Als je een peiling zou houden zou de gemiddelde politieke voorkeur SP zijn denk ik.

duh! | 13-04-20 | 11:02

Eens met Van Rossem.
Dat ik me niet kritiekloos bij een ideologisch collectief wil aansluiten is nu juist de voornaamste reden dat ik me bij links niet thuis voel. Als men op rechts nu dezelfde trekken gaat vertonen blijft er niets meer over.

ZonderNaam | 13-04-20 | 09:48

Gs heb wel gelijk als de Sip's "de vijand" belachelijk maken.

Schwanzeleber | 13-04-20 | 09:45
-weggejorist-
Mahatma | 13-04-20 | 09:35

Het gaat om het behoud van ons práchtige land.
Baudet heeft het niet over kritiekloos de gelederen sluiten.

Miereneukerij dit.

Ben Adam | 13-04-20 | 09:28 | 1

Inderdaad...

daytripper | 13-04-20 | 10:19

Ik schrijf alleen dat het stuk wel door H van der Horst becommentarieerd lijkt en word al weggejorist ?????

Castor12 | 13-04-20 | 09:28 | 4

Yep. Vergelijking met de website waar vd Horst schrijft, mag ook al niet.

Mahatma | 13-04-20 | 10:04
-weggejorist-
Castor12 | 13-04-20 | 10:38

Tsjonge! Ja, dit stuk lijkt inderdaad wel door H. van der Horst becommentarieerd.

duh! | 13-04-20 | 11:01
▼ 1 antwoord verborgen

Terwijl kindloze mannen op rechts elkaar bestrijden en verzwakken, heeft een kamermeerderheid samen met Vluchtelingenwerk, Amnesty I. en 6 andere hulporganisaties zijn tijd beter besteed: een plan gesmeed om de migranten op Lesbos op cruisschepen te plaatsen "zodat we mensen de verzorging geven die ze nodig hebben om de overslag van de epidemie te voorkomen." Wat daarna volgt laat zich raden.

Rest In Privacy | 13-04-20 | 09:26 | 1

Op cruiseschepen kan dat virus zich niet verspreiden, dat is algemeen bekend in deuglinkse kringen. Loopt u maar door mensen, niets aan de hand. En vooral niet voorstellen dat cruiseschip te laten varen richting de landen van herkomst, hoe durft u.

nobele wilde | 13-04-20 | 12:03
-weggejorist-
Castor12 | 13-04-20 | 09:17
-weggejorist en opgerot-
Kwijldraad | 13-04-20 | 09:09 | 2

Tsonge, jonge, Geen Stijl heeft gewonnen hoor! Verdomd veel woorden hebben ze er voor nodig..

Rest In Privacy | 13-04-20 | 09:06

Jammer GS. Plaats gewoon het stuk z’n geheel, in plaats van van Rossum er stukken uit te laten knippen. Dan vervolgens quasi lollig proberen te laten zien hoe geweldig tekstueel begaafd je bent. Laat het aan de reaguurders over om er een mening over te geven. Lijkt verdomme NU punt nl wel zo.

Nalek | 13-04-20 | 09:01 | 5

Jippie, jij bakken.

Guust Kadaver | 13-04-20 | 09:58

@Guust Kadaver | 13-04-20 | 09:58:
Helaas is dat het niveau van ene @ Gulliver. Mis alle argumentatie in zijn reaguursels. Jammer.

duh! | 13-04-20 | 10:59
▼ 2 antwoorden verborgen

@Beste Landgenoten 08:52 Mijn 'reageer knopje' doet het niet, dus dan maar zo:

Over dat "vijand denken", waar u niets van moet hebben. Dat zou iets zijn waar Baudet en co. zich schuldig maken.
Hebt u wel eens notie genomen van de manier waarop Baudet, Wilders, Fortuyn enz. door de gevestigde orde bekeken worden of werden?
Dat is nou precies dat 'vijand denken' bij uitnemendheid. De politiek-correcte meute, in de politiek, de media, het bestuur, de rechterlijke macht, kortom, de gevestigde orde, doet niet anders dan denken in termen van vriend of vijand.
U bent dus de ketel die de pot verwijt dat hij zwart ziet.

KeesBruin | 13-04-20 | 09:01 | 1

Mensen met extreme visies en uitspraken kunnen rekenen op stevige kritiek en weerwoord. Daarover gaan slachtofferen is misplaatst. Wie uitdeelt moet terug verwachten. Als Baudet de halve samenleving weggezet wil zien als een soort vijfde colonne die bestreden moet worden als een interne vijand moet hij zich gaan afvragen of hij de dingen nog wel helder ziet..

Beste_Landgenoten | 13-04-20 | 10:23

Ook niet doorheen te komen.

marrretje | 13-04-20 | 08:56

Fijn om te lezen dat men zich bij GS niet laat opnaaien door dat rare de-vijand-is-onder-ons denken van Dr Baudet en zijn aparte supporters. Gelukkig krijgt men hier ook de kriebels van die oorlogsretoriek en dat complotdenken dat in die kringen steeds mainstreamer lijkt te worden. Goed stuk van Rossum!

Beste_Landgenoten | 13-04-20 | 08:52 | 4

Welnee, volgende keer alhier weer een lovend artikel over Douglas Murray, auteur van The Strange Death of Europe.

me,myself and IK | 13-04-20 | 09:55

Wilders en Baudet zijn niet de vijand, maar wel degelijk heren die gedijen bij ophef en conflicten genereren terwijl zij zeer zelden met echte en werkbare oplossingen aankomen. Daarbij vinden zij het prima om tegenstellingen aan te wakkeren en overal interne bedreigingen te zien. Baudet met name lijkt de laatste tijd erg beïnvloedbaar wat dat betreft en ziet de wereld steeds meer als een groot complot. Hij laat zich steeds meer zien als uitdager van dat soort denkbeelden.

Beste_Landgenoten | 13-04-20 | 10:20

@Beste_Landgenoten | 13-04-20 | 10:20:
Alles na " maar " is zoals altijd stierenpoep en dat bedoel ik, het is voor u toch verdomme alsof je in een spiegel kijkt.
Oplossingen heb ik van u ook nog nooit gelezen en als je er zwaar naast zit druk je je om dan terug te keren en te doen alsof je neus bloed .

Castor12 | 13-04-20 | 10:47
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist en opgerot-
RembrandtvanGogh | 13-04-20 | 08:48 | 1

GeenStijl - FVD. 0-3 inmiddels. 0-4 als we de ‘caberetier-vriend’ meetellen. Neem gewoon je verlies eens in deze thuiswedstrijd. Taalgebruik lijkt trouwens ontzettend op een Tom Staal schrijfsel. next.

Ortega77 | 13-04-20 | 08:38 | 9

@Nalek | 13-04-20 | 09:22:

Dom supportersgedrag heeft weinig met politieke voorkeur te maken.
De meeste Baudetgroupies zijn niet in staat om met argumenten of kritiek om te gaan.
Vergeet Fleur niet de beste minister van volksgezondheid die Nederland nooit zal krijgen.

Rest In Privacy | 13-04-20 | 09:36

@Gulliver | 13-04-20 | 09:36: Wel opmerkelijk dat ik Fleur de laatste tijd nergens zie opduiken. Lijkt mij juist een uitgesproken kans om zich te profileren. Zou ook in het "expertteam" van Rutte moeten zitten, namens het "gewone" verplegend personeel en vanuit het gezonde verstand.

Fantomas | 13-04-20 | 10:38
▼ 6 antwoorden verborgen

Wat betreft dat monddood maken van mensen door de gevestigde orde, cq. 'links' of 'politiek correct', waar Lukassen het over heeft: dat is toch écht een waarheid als een koe.
En je ziet dat echt overal, zeer zeker ook, ja juist vooral, onder hoog opgeleiden. Die zijn echt schijtbenauwd om ook maar één stap buiten het gebaande pad te lopen. Doen ze dat wel, dan zijn ze gelijk af.
En het maakt niet uit of het om klimaatwetenschap of biologie, of wat dan ook gaat. De gevestigde denkbeelden en moraal zijn absoluut dominant. Ga je daar tegen in, dan kom je in zeer zwaar weer terecht. Dan kun je het verder wel vergeten met je loopbaan.

KeesBruin | 13-04-20 | 08:36 | 1

" je ziet dat echt overal," zoals bij elke oogafwijking ook het geval is. Je moet kiezen: een waarheid als een koe of mijn gekleurde bril.

GeenAccount | 13-04-20 | 10:14

Het grapje om van Sid lekker 'Sip' te maken is een zwaktebod.

KeesBruin | 13-04-20 | 08:22

Fractiediscipline afdwingen met een chief whip levert alleen maar kortetermijnwinst op. Op den duur springen de kikkers toch uit de kruiwagen. GS moet juist als een hofnar alles en iedereen een spiegel blijven voorhouden: de nieuwe kleren van de keizer...

Middenmoter | 13-04-20 | 08:06

Zolang Baudet zichzelf niet als staatsman kan profileren in de media ,maar blijft stuntelen, wordt het niets met FvD en daarom Martin Bosma. Baudet kan eenvoudigweg niet om zijn narcisme heen en dat zal 'm altijd parten blijven spelen in zijn al dan niet spontane uitlatingen.

Koning BongoBongo | 13-04-20 | 08:06 | 9
▼ 6 antwoorden verborgen

“Rechts is ook liberale vrijheid, rechtsstaat, democratie, of gewoon vrije markt minnend kapitalistisch zonder dieperliggende politieke, filosofie of culturele ideologie. Niet iedereen op rechts is bezig met "Nederlandse identiteit", of het behoud daarvan (alsof er überhaupt consensus is, op 'rechts' of waar dan ook, dat die identiteit aan het verdwijnen is).“

Hier trekt GS de keutel in... Lekker policor.

Datmagniethe | 13-04-20 | 08:04 | 1

Alsof ze bij links niet voor liberale vrijheden zijn. Of dat we rechts geen belangstelling hebben voor de levenskwaliteit van mensen. Dat is iets te eenvoudig.

kloopindeslootjijook | 13-04-20 | 08:09

Baudet riep op om de linkse deugframes links te laten liggen om samen tot een rationeler en objectievere benadering van de realiteit te komen. Wie dat doet trekt samen op, maar is júist objectief als journalist.
Het was onhandig geformuleerd van Baudet, maar het stelt mij teleur dat GS dat niet doorzag en trapte in het mainstream frame waarin Baudet een eng gevaar vormt, met foute ideeën

Joostmochtnietsweten | 13-04-20 | 07:52

Ah, kijk, Geenstijl bekent kleur. Sonny Spek krijgt alle ruimte om Baudet af te zagen terwijl zijn stoel in de studio nog warm is. En het tegengeluid moet worden ontleed in een epistel dat bol staat van dedain en cynisme. Wat een achterhoedegevecht.

Brits Folkestein | 13-04-20 | 07:29 | 8

Langzaam maar zeker komt de aap uit de mouw.
De kleur die ze bekennen is niet mijn kleur, ik drijf steeds verder weg van wat ooit mijn meest favoriete site/blog was.
Hele pijnlijke constatering

Nouwske | 13-04-20 | 08:23
-weggejorist-
Nouwske | 13-04-20 | 08:25
▼ 5 antwoorden verborgen

Als gelijkhalen een sport was, dan zou Nederland hoog scoren op de wereldranglijst.

Piet-Kietelaar | 13-04-20 | 04:27 | 2

Wat moet je met al dat gelijk. Spaar je het?

kloopindeslootjijook | 13-04-20 | 08:12

Gelijk hebben is niet hetzelfde als gelijk krijgen.

GOEM | 13-04-20 | 10:45

Tja dan maar gewoon Nederland verder in de uitverkoop en het zal hard gaan nu.

Toch blij dat er lieden zijn die de dystopische samenleving, waar we met het virus er nog bij versneld op af stevenen, proberen te redden.

We hebben gezien wat de visie van de VVD inhoudt, die kunnen nog geen maand vooruit denken.

sprietatoom | 13-04-20 | 04:05 | 2

Enig nuance is op zijn plaats; de VVD denkt wel vooruit. Zo lang het gaat om eigen, persoonlijk gewin, als het gaat om zelfverrijking, als het gaat om tactisch spel waarbij het om macht gaat, ja dan, dan zie je de VVD-er op zijn best en zijn er tactische keuzes en beslissingen.
Als het om de partij gaaat, moet er te allen tijde vooraf worden geanalyseerd hoe er winst uit gespind kan worden. Een marionet als Rutte is enkel en alleen dat: een marionet, en de spindoktoren in de coulissen hebben wel degelijk vooruitgedacht; hoe kunnen we hem er goed uit laten zien.

EEnzame SchizofrEEN | 13-04-20 | 07:39

Niet alleen de VVD. Onze hele economie bestaat uit nu snel winst pakken, ongeacht de gevolgen voor de lange termijn. Griekenland, Italië, bankencrisis.
Chinezen kijken 30 jaar vooruit. Die kijken verder dan de bonus voor de CEO dit jaar. Daarom gaat China alles opkopen.
In Griekenland kunnen ze havens kopen, in Italië gaan ze ook wel iets pakken. Of een bank. Mensen zijn te koop. En dus heel Europa.

kloopindeslootjijook | 13-04-20 | 08:18
-weggejorist en opgerot-
Rest-in-Privacy | 13-04-20 | 02:15 | 3

Dat het betoog van dr. Sid een beetje aan de warrige kant is doet niets af aan de prangende vraag die hij en dr. Baudet oproepen: waar staat Geenstijl in de strijd tegen Onze Vijand? ;-) Dat Van Rossem het nodig vindt om er een kloos ried tegenaan te gooien laat wel zien dat-ie zich aangesproken voelt. En terecht: hoewel de teneur in de stukjes al jarenlang anders zou doen vermoeden is het hier steeds maar weer nodig om Thierry en FvD af te zeiken. Prima, z’n uitspraken vragen er soms om, moet-ie tegen kunnen en journalistieke onafhankelijkheid etc. etc., maar bijdragen aan de strijd die in Nederland echt wel gestreden moet worden (jaja!) doet het niet..
Dat vrijwel alleen de usual suspects / trollen van de VVD hier positief op reaguren in de panelen spreekt boekdelen. Richt je pijlen en journalistieke klasse op iets anders zou ik zeggen!

duh! | 13-04-20 | 01:44 | 5

Normaliter is het alleen Ronaldo die zeikt op FVD. Dus dit valt me tegen van Van Rossum.

Joostmochtnietsweten | 13-04-20 | 07:35

@spieratoom. Dat water dat komt wel hoor. Ons kabinet lijkt niet in staat om de economische crisis en mogelijk zelfs een systeemcrisis af te wenden. Als mensen werkelijk alles verliezen omdat hun spaargeld weg is en hun verzekeraar failliet, dan ontstaan pas de onvrede die de mensen die al tien, twintig jaar roepen in een woestijn naar een meerderheid torpedeert. Of het wordt oorlog, dat kan ook. Laten we op het eerste hopen.

Joostmochtnietsweten | 13-04-20 | 07:38

@Joostmochtnietsweten | 13-04-20 | 07:38: Een oorlog is beter hoor. Geeft een boost aan economie na afloop daarvan. Maar reken er daarentegen niet op dat de politieke constellatie significant zal wijzigen..

Buerman | 13-04-20 | 11:21
▼ 2 antwoorden verborgen

Er is niets dat de kwaliteit van politieke discussie in Nederland zo erg beschadigd heeft als de gewoonte om de pluriformiteit aan opvattingen krampachtig in het een-dimensionale links-rechts model te proppen.

petersteenkamp | 13-04-20 | 01:25 | 1

Bewaartegel. Het Nederlandse volk is links noch rechts. Dat zei Dominic Cummings ook over zijn Brexit campagne met betrekking tot het Engelse volk. Daarom wilde hij Farage er niet bij hebben, zijn campagne was niet rechts en niet links. Farage zag hij terecht als te rechts. Om tegen de EU te zijn hoef je immers ook niet rechts te zijn.

me,myself and IK | 13-04-20 | 10:09

Is er een link naar de originele text van Sid Lukkassen? Ik ga dit niet eens lezen; de toon is al gezet in de zogenaamd intellectueel-lollige introductie waarin hij Dr. Sip genoemd wordt. Ik hoop dat ik zelf mijn oordeel mag vellen?

Short | 13-04-20 | 01:17 | 3

Ja helaas is dat niet toegestaan wanneer iemand terechte kritiek op GeenStijl uit. Jammer!
Baudet had een terecht punt, wellicht onhandig geformuleerd. In plaats van hem zijn onhandigheid te vergeven en de inhoudelijke doortastendheid van hem te waarderen en te belichten gaat Geenstijl op de deugtour, het lijkt Joop.nl wel. Daarmee valt júist die journalistieke objectiviteit weg! Wie objectief kijkt ziet een door links gedomineerd en geframed landschap. Wie een objectief en eerlijk verhaal wil brengen moet door die linkse deugframe heen breken. Politiek incorrect zijn, iets waar ik GeenStijl doorgaans om prijs. En ja, dan kom je heel vaak uit bij de conclusie dat Baudet een sterk argument maakt. FVD en rationaliteit gaan hand in hand. Dat zie je keer op keer. Baudet was de enige die zinnig wilde anticiperen op de Coronacrisis. Baudet is de enige die hamert op de economische schade bij een te lange lockdown die meer schade doet dan baat op levert. Baudet ontmanteld de klimaatleugens. Baudet analyseert en benoemt de politieke weeffouten in ons democratisch bestel waardoor een opiniekartel zich meester heeft gemaakt van ons bestuur.
Ik ben groot bewonderaar van Feynman, hier op GS, rationeel, feitelijk en tot op de bodem uitgezocht. Zijn punten passen vaak een-op-een in het partijprogramma van FVD. Dat is hoe objectiviteit en Baudet elkaar niet hoeven te bijten. Mijn boodschap aan GeenStijl: objectiviteit is het loslaten van het frame van anderen. Dát is in feite waar Baudet toe oproept en dat is wat hij bedoelt met 'samen optrekken'. Samen doen wat juist is.

Joostmochtnietsweten | 13-04-20 | 07:50

@Joostmochtnietsweten | 13-04-20 | 07:50: Dank, mooi stuk. En met mreasyaloha constateer ik dat de reaguurders op GS veelal de enige reden nog zijn om er naartoe te gaan. Moet eens gaan nadenken over mijn premium lidmaatschap.

Buerman | 13-04-20 | 11:36

Ik denk dat je aan eigengereide vrijdenkers minder hebt in de uitbouwfase van een beweging. Als je een stampede wilt veroorzaken heb je van die gezichtsloze kuddelutsers nodig, die hun mening kneden naar die van de winnende partij. En VEEL daarvan.

SIogra | 13-04-20 | 01:15

Wat een lappen tekst voor zo een debiel die zogenaamd prof is, ja van de vrije universiteit.

piet7003 | 13-04-20 | 01:09
-weggejorist-
Nick_Star | 13-04-20 | 00:55

Jezus. TL;DR iemand? Dit gaat mijn goudvissen-spanningsboog te boven

Rechtsdraaiend | 13-04-20 | 00:53 | 2

Baudet: GS moet meevechten tegen Links.
GS: plaatst 1 op 1 een """neutrale""" ingezonden brief van een oud FvD'er.
Sid: Huilie, huilie
GS: Fileert uitgebreid de huilie van Sid. Soort van tegenhuilie.

Mahatma | 13-04-20 | 09:45

Haha. Dank. Mij blij

Rechtsdraaiend | 13-04-20 | 09:56

Er wordt nogal veel weggejorist (en opgerot). Dat botst nogal.

derkccs | 13-04-20 | 00:38 | 1

Joris helpt reaguurders die het hier allemaal maar kudt vinden en hun vertrek aankondigen graag een handje.
Is toch aardig van hem?

Rest In Privacy | 13-04-20 | 08:46

Sid Lukassen, die over het algemeen geen erg domme dingen zegt, is erg gefixeerd op de "Vijfde Zuil". Dat is zijn stokpaardje, zeg maar.

Sans Comique | 13-04-20 | 00:25

Wel jammer dat ik mijn mening niet mag ventileren. Ik heb ècht mijn best gedaan niet op de tenen te trappen.

Lekker nie opgerot | 13-04-20 | 00:20

Wat een boel woorden om sip in de hoek te zetten, terwijl sip daar al tijden staat.

Moeki de Meeuw | 13-04-20 | 00:15

Het al dan niet overal lekker ongenuanceerd tegenaan trappen, het iedereen, ongeacht politieke voorkeur of wat voor voorkeur dan ook de maat nemen heeft GS gemaakt tot wat het is, ik mag toch hopen dat een Sid of Thierry daar nooit verandering in kunnen brengen, daar is een dergelijk schaars goed als onafhankelijkheid gewoon te belangrijk voor.

zwellevertje | 13-04-20 | 00:14

En dan nog even dit, de manier waarop het interview met Baudet in beeld en geluid gebracht is, daarvoor zou de redactie van een schoolkrantje uit de jaren '80 van de vorige eeuw, zich de haren uit het hoofd getrokken hebben.

de honden blaffen... | 12-04-20 | 23:59 | 1

Dat was dan ook de vorige eeuw. Toen een uitholling over dwars nog een gat in de weg heette en de telefoons nog van bakkeliet waren. Of de gulden nog florijn heette. Het is nu allemaal slechter. Alles!

grapo | 13-04-20 | 00:06

Ach, Dinsdag is er weer opsporing verzocht en woensdag is het weer wanted wednesday. Dan staan alle neuzen weer in de zelfde richting. Of, oh wacht!

grapo | 12-04-20 | 23:49

Plaats nou gewoon die brief van in z’n geheel. Nu het ik het gevoel alsof er een of andere Haagse cabaretier met ingestudeerde grapjes doorheen zit te lullen. Ik ben geïnteresseerd in die brief, niet in de duiding van de redactie daarvan.

Rest In Privacy | 12-04-20 | 23:39 | 3

Dit.
Pretentieuze kloosried die inhoudelijk niet verder komt dan matige grapjes.

Harry Turtle | 13-04-20 | 00:48

@Harry Turtle | 13-04-20 | 00:48: Mee eens. En daarbij: Ik ben fan van Baudet, van GS, van Bart Nijman, van Spartacus, van Fvd, van Sid L.. En ook van iedereen van Richard Dawkins tot wijlen Christopher Hitchens tot Jordan Peterson. Eigenlijk ben ik fan van alles en iedereen waar d66-ers een hekel aan hebben. Dus waarom moet mijn rechtse club altijd elkaar vliegen afvangen? Al dat eigen gelijk. In de woorden van GS' oude huisarabist: 'Strijd de goede strijd.'

Ebert de R | 13-04-20 | 02:01

100% waar, dit is gewoon kleinzielig, jammer.

ManusMann | 13-04-20 | 03:25

Beste GS: als je zelf (buiten je schuld om - Baudet bracht het punt dom - en misschien was het wel geen punt) onderdeel van de discussie bent geworden kun je het volgens mij beter laten varen. Zo is het een beetje wij-van-wc-eend. Want als je zelf lijdend voorwerp bent, ben je per definitie niet objectief en ziet het er nogal lullig uit - al met al.

bleached | 12-04-20 | 23:36

Onafhankelijk is het behoorlijk zeldzame bloedgroeptype van GeenStijl

F. von Zeikhoven | 12-04-20 | 23:30

Citaat : Dit soort gereutel is hoe Zentgraaff (onrust hebbe zijn ziel) een deel van de FvD-achterban zo treffend tot 1 woord kon reduceren: Vinexspengler.
----
Beetje erg warrig verhaal om FvD een beetje af te zeiken of de achterban of....??
----
Dat is dan meteen ook de achterban van GS..... Een soort van vreemde, merkwaardige nestbevuiling lijkt me..... omdat de Reageerders alhier in meerderheid nogal positief op FvD en Baudet reageren. Terug te vinden in allerlei alhier gepubliceerde onderzoekjes En terecht mijnsinziens. Bij Baudet gaat het om zijn ideeën over de EU waar hij meer van weet dan wie... ook.... Incl het GS intellect... Hij viel me al op lang voordat hij een beetje in de picture kwam.....
Dat de man hier en daar wat uit zijn slof schiet maakt me geen jota uit......
En vaak is hij toch erg duidelijk wat ik niet van dit betoog kan zeggen waar ik nu op reageer.... Er zit iets Joop achtig in dit betoog, iets Han van der Horst achtig....
En dat beste mensen is geen compliment.... sorry, dit kan en moet beter.... Graag zonder al die onzin beschimpingen, gezeur waar niemand beter van wordt of de toestand waarin wij leven verduidelijkt.....

dijkbewaker | 12-04-20 | 23:30 | 2
-weggejorist-
Joostmochtnietsweten | 13-04-20 | 00:07

Niemend hoeft niemand naar de mond te praten toch?

Sans Comique | 13-04-20 | 00:27

Deels terechte kritiek, en zeker zoals te verwachten van GS. Maar Sid heeft wel gewoon gelijk: de media-platformen die in Nederland populair zijn bij overwegend rechts publiek stellen zich zelf heel nadrukkelijk als 'neutraal' op. Sid geeft ook aan: prima om die keuze te maken. Maar er is en blijft ook nood aan een onapologetisch, ideologisch rechts platform. Waar is de Nederlandse Breitbart? De onderbouwing waarom dat nodig is, stáát. Dat GS niet in dat gat wil springen verbaast mij al lang niet meer. En inderdaad, neutraliteit is een mooi streven, al brengt het een risico met zich mee dat er niet veel meer overblijft dan een cynisch nihilisme. 'Anti-alles', heel vermakelijk op zijn tijd, en absoluut nuttig. Maar het biedt geen perspectief, en je wint er dus ook geen oorlogen mee.

peter82 | 12-04-20 | 23:28 | 3

Rechts is niet rechts, rechts is neutraal. Links is allesbehalve neutraal. "Rechts" vind ik daarom ook een verkeerde benaming, en om maar even de analogie van een coördinatensysteem te gebruiken, alsof rechts -1 is, en links +1 is. Maar dit is niet juist, links is inderdaad +1, maar rechts is 0. Rechts is een reactie op het extreme, het logische, begrijpelijke tegengeluid, het niet-extreme, het normale, het objectieve. Ik zit niet op Geenstijl omdat ik een extremist ben, maar omdat ik een normaal, helder, gezond verstand heb.

JackStick | 13-04-20 | 03:24

Rechts, wat is rechts. Als dit betekend dat ik niet achter kneuzen binnen groen links en idioten van antifa aanhol, so be it, zet die stempel maar. Alles en iedereen wat enigszins anders denkt voor racist of fascist uitmaken is dat links, rechts of gewoon fout? De logica in deze discussie is volledig zoek.
Gaat het over Nederland dan vind ik het een schande hoe Nederland z'n souvereiniteit kwijtraakt, met alles wat daar bijhoort. Is dat links, rechts of gewoon een kutstreek zoals dat gaat?
Het gaat ook niet werken, je kunt landen, culturen en volkeren niet dwingen om een geheel te vormen. Het kan enkel als een volk zich enigszins verbonden voelt, dat heeft de geschiedenis wel bewezen.

donkieshot | 13-04-20 | 04:33

Zie liever een Nederlandse Spiked dan Breitbart. De GS toon is altijd erg opruierig. Wat dat betreft is het meer Breitbart.

me,myself and IK | 13-04-20 | 10:17

Een kleine metafoor over het dichotoom denken genaamd 'links en rechts':
U staat boven op een berg, op de top. U kunt alles overzien, maar u heeft beperkingen. Ten eerste kunt u niet verder kijken dan uw zicht reikt, uw menselijke ogen kijken zo goed als zij doen maar nooit zo goed als u zelf denkt. Ten tweede kunt u maar op één kant tegelijk focussen en elke keer dat u van richting verandert, verandert ook de kant waar u voorheen naar keek.
Ten derde wisselt uw stemming, uw gedrag en dus ook uw visie al naar gelang uw lichamelijke behoeften en ongenoegen.
Ten vierde zijn er externe factoren waardoor uw visie wordt beïnvloed. De zon, regen, sneeuw, wolken, de nacht, het maanlicht.
Ten vijfde bent u niet alleen op de bergtop. U staat nooit op 1 lijn met de anderen; daarvoor moet u zich actief inzetten om te binden met de anderen en tevens zorgt ook dat ervoor dat u uw focus slechts secundair kunt verantwoorden. U kijkt tenslotte naar de ander wanneer u praat, en niet naar uw blik op de wereld buiten de bergtop.
Ten zesde: de meeste mensen leven niet op de bergtop. Het heeft geen zin een megafoon te pakken om uw visie naar beneden te roeptoeteren. U moet afdalen en in contact staan met de mensen aan de flank of in het dal.
Ten zevende: als u niet zo nu en dan afdaalt verstikt u in de ijle lucht die u moet ademen om uw 'allesoverzienende' visie te verkrijgen en sterft uw visie met u.
De aarde is een bol, 7-dimensionaal. Slechts in het midden is de echte bergtop, echte visie.<3

Mensdier | 12-04-20 | 23:27 | 3

7-dimensionaal...? Pfff 3D kan ik wel wat mee, die snap ik.
Van de 4e dimensie weet ik dat dit een damestas is. Daar komt altijd meer uit dan er vanaf de buitenkant gezien ooit in zou kunnen.

Bakschuif | 12-04-20 | 23:31

@Mensdier | 12-04-20 | 23:36
Dank ! *de paracetamol weer opbergen doet*

Bakschuif | 12-04-20 | 23:42

Jullie bewijzen zijn punt. Schouderklopje voor jezelf!

bleached | 12-04-20 | 23:26
-weggejorist en opgerot-
Fooak | 12-04-20 | 23:23 | 6
▼ 6 antwoorden verborgen

De LPF laat kansen liggen om met steekhoudende argumenten op de actualiteit te reageren. bijvoorbeeld waarom er geen geld naar zuidelijke landen moet gaan om schulden die niets met de Coronaproblemen te maken hebben vanuit Nederland over te maken. En waar ze t.a.v. het Corona lijden dan wel mee geholpen zouden moeten worden. Alles overzichtelijk met wat grafieken en getallen. Schaamt ie zich niet als Lubach dat in 5 minuten wel kan ?
Het zijn de ouderen die de cijfers van IC's en sterfgevallen in ons land bepalen, zeg iets over hoe die bron met reële maatregelen aan te pakken, en niet de werkenden onnodig te treffen.
Enkel en alleen een Nexit bepleiten werkt niet en stoot mensen af.
Wel een goed punt om stiekeme goedkeuring principe afspraken over toetreden. Albanië aan te kaarten maar alles gaat niet overtuigend genoeg, zodat zelfs GS er geen braking news van kan maken.
Thierry zou elke dag moeten worden bijgepraat en onderwezen over do en dont's, tweets zouden via een redactie moeten gaan. Ja eigenlijk beter maar onder curatele plaatsen.

G.M.I.M. Pet | 12-04-20 | 23:23 | 3

Herstel voor LPF lees FVD, waar het hart van vol is...

G.M.I.M. Pet | 12-04-20 | 23:29

@G.M.I.M. Pet | 12-04-20 | 23:29: Ja, toch al een tijdje niks meer van Mat gehoord.

Rest In Privacy | 13-04-20 | 00:16
-weggejorist-
Lekker nie opgerot | 12-04-20 | 23:22

Uitstekend commentaar van Dr. Sid en absoluut niet verward. De close read vind ik vooral kinderachtig gepruttel. GS ziet nog steeds de urgentie niet van wat er aan de hand is in NL en hoe het spel gespeeld wordt. Jammer.

Neighborhood_Bully | 12-04-20 | 23:22 | 4

Instemmend. Niet je beste input Van Rossem en als closeread meer verwarrend dan het origineel. Het punt van een onafhankelijk GS kan je in 1 zin afdoen. De rest is gepruttel en mist de kern van het gestelde betoog van SId.

Moresnetunited | 12-04-20 | 23:53

Ook ik ben hier mee eens!

Madness | 13-04-20 | 00:14

100% waar!

ManusMann | 13-04-20 | 03:27
▼ 1 antwoord verborgen

@van Rossem

Beste schrijver van de allerbeste stukken op GS,

Ik heb de kloosried aandachtig gelezen en sta nu ongeveer tot kniehoogte in de meest fraaie nuances.

Moeilijk.
ALs ik probeer het wat in te dikken van jouw kant kom ik op:
- GS laat zich niet voor welk karretje dan ook spannen. (lijkt me prima; hou dat ook vooral vol)
- GS is streng doch rechtvaardig en laat zich niet muilkorven door wie dan ook (top; niks aan doen en doorgaan)
- een stevige ergernis over het vervangen van een funeste cultuur op links door een andere (de eigen) ipv deze objectief te bestrijden (als ik het zo mag interpreteren)

IK wil het graag compact houden.
Wat ik van Sonny Spek vind, heb ik een vorig topic uitvoerig uit de doeken gedaan.Als jij dat "genuanceerd" vind, soit...

Wat me veel meer bezig houdt is de groeiende urgentie die lijkt te spreken uit de strijd waar Baudet het over heeft.
Zoals iemand ooit zei : het eerste slachtoffer in een oorlog is de waarheid.
Wat ik in de kloosried zie is het verdedigen van de waarheid, maar ik proef in mindere mate het duiden van de "oorlog".
Ik lees het af en toe tussen de regels door, om het maar zo te zeggen. Dat baart me wel zorgen.
Die 'oorlog' is volgens velen al lang begonnen; anderen ontkennen die hardnekkig. Dat is deel van de polemiek.
GS onderkent die oorlog, maar wil desondanks de waarheid redden.
Dat verklaart misschien ook wel de lengte van dit stuk.

Als de almaar verder cumulerende onvrede in de samenleving uiteindelijk zijn weg op straat gaat vinden, dan is die haast niet meer te stoppen.
Dat wil niemand waar hebben. Een schrikbeeld.
Toch, als ik de aanval op een Belgisch politiebusje zie, lijkt me dat niet zo heel ver weg te zijn.
Politiek kan dit voorkomen, maar niet met eindeloos gepalaver en academische muggenzifterij en slap gedogen en alle verdere tactieken die je maar kunt aanwijzen om verantwoordelijkheid te ontlopen.
Stevig ingrijpen voordat de boel escaleert kan nog steeds erger voorkomen; maar wie gaat dat doen? Niet het hudige conglomeraat van samengetrokken invloed zonder daadkracht.
Constantinopel werd door de Turken ingenomen omdat de elite zich verloren had in religieuze details ipv de verdediging te organiseren.

Dat dr Sip -vanuit een kennelijk gevoelde groeiende ongerustheid- graag meer bondgenoten zou willen zien, waaronder GS, kan ik me voorstellen, getuige het voorgaande.
Het afhouden van die boot door GS met een schriftelijk stalin-orgel van 'nodeloos kwetsende' GS-katoesja raketten, kan ik me ook voorstellen, maar is het niet een beetje een kwestie aan het worden van verdere scheiding van de geesten?

GeenStijl:
"De vijand." Kijk, dáár haken we dus af.
Al die voorbeelden zijn feiten, en het zijn allemaal voorbeelden van (ambtelijke of politieke) corruptie, of culturele politiek correcte waanzin. Maar zodra je in vijandsbeelden gaat denken, en tegelijk verlangt dat "we" de rangen gesloten houden, dan vraag je dus van ons (en anderen op rechts) om naar anderen te wijzen en hen tot "vijand" te bestempelen

Mijn bezorgdheid zit er in dat door het stelselmatig niet nemen van politieke verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van dit land, we in een steeds sneller tempo terecht dreigen te komen in juist dit soort vijandbeelden. Je kunt die ontwikkeling wel willen verketteren, (op zich terecht, denk ik) maar dat neemt de oorzaak niet weg.
Als je de oorzaak wilt bestrijden ((ambtelijke of politieke) corruptie, of culturele politiek correcte waanzin) zul je toch regelmatig in gezelschap verkeren van stromingen die dat ook beogen.
Daar hoef je niet mee samen te gaan of aan gelieerd te worden, maar je moet er wel wat mee, getuige dit hele verhaal.

Dan komt de vraag op: wil GS die oorzaken bestrijden of prevaleert de eigen politieke correctheid op de objectiviteit en integriteit?
We gaan het wel zien denk ik?

Bakschuif | 12-04-20 | 23:21 | 2

Compliment, mooi verwoord maar de laatste vraag blijft open. We kunnen analyseren wat we willen maar ‘het’ blijven aankijken gaat ons nog een keer funest worden.

BozePaarseMan | 12-04-20 | 23:28

@ozePaarseMan | 12-04-20 | 23:28
Het is niet bepaald een zwart-wit dingetje van Van Rossem aanroert.
Los van het niets doen van de politiek, dat gaat nog eens mis. Waar.

Bakschuif | 12-04-20 | 23:46

Ik ben team Thierry-Sid. Het enige wat Baudet vraagt van GS in dit geval is: 'Wij hebben de keuze om ofwel samen op te trekken...' (en niet 'de plicht' zoals Sid hierboven verkeerd heeft getranscribeerd) of GS kan - vrij vertaald - alle aandacht vestigen op kleine misstapjes. GS heeft voor het laatste gekozen. Jammer. En het is denk ik wel zoals TB zegt: Daar win je de oorlog niet mee.

grietmetgroenefiets | 12-04-20 | 23:04 | 3

Helemaal waar.

Neighborhood_Bully | 12-04-20 | 23:18

Als je het een oorlog noemt, dan win je sowieso niet, want niemand heeft zin in oorlog. Als je collectivisme van rechtsmensen gaat vragen en egoisme bij rechtsmensen in een kwaad daglicht probeert te zetten, zoals Sid doet, dan ben je niet rechts maar kneiterlinks. The virtue of selfishness van Ayn Rand heeft Sid niet begrepen, maar wel een Galts Gulch in Oost-Europa willen beginnen, met slechts 10 miljoen na een fucking crowdfund. Het is een soort bedelaarskapitalisme dat zich op solidariteit beroept, en dan ook nog als éénrichtingsverkeer.
.
Baudet leent de term Cultuur-Marxisme van William S Lind. Martin Bosma deed dat al eerder. Het is een term uit het Amerikaans conservatisme, met denkbeelden die in Nederland helemaal niet passen. Het gezin wordt volgens Samuel S Lind doelbewust ondermijnd door sexuele voorlichting op school en door homosexualiteit te normaliseren. Dat is is Cultuur-Marxisme pur sang. Maar zijn Baudet en Bosma tegen sexuele voorlichting op school en tegen normalisering van homoseksualiteit? Of komt hen dat stukje van de casus-definitie van Cultureel-Marxisme niet uit? Verzin dan een Nederlandse term voor je idee-en en leen die niet uit Amerika waar die hele identiteitsoorlog vandaan komt. Want je gedraagt je dan even idioot als Sylvana Simons, maar dan als 'rechtse' cryptosocialist. Fijne pasen overigens.

tipo | 12-04-20 | 23:36

Dr. Sid verwart dialoog nog wel eens met monoloog, maar dat maakt zijn betoog niet minder waar. Het 'we lachen die linksgekkies liever uit' van GS is noodzakelijk , maar anno 2020 helaas ook al te makkelijk. Samen optrekken in de strijd tegen de gestage uitholling van dit land hoeft de kritische noot toch niet uit te sluiten?

De Vrijlansier | 12-04-20 | 22:53

Als ik het zo zie is niet Baudet die een beroepsverbod krijgt, maar de journalist die het met hem eens is en dat durft/wil publiceren.

Dezenaamhier | 12-04-20 | 22:53 | 1

Precies, zo werkt het. Voorbeelden te over.

Neighborhood_Bully | 12-04-20 | 23:19

Ik moet zeggen dat FvD best wel aardige standpunten heeft staan in het partijprogram.
Alleen dat gezeur van uit de EU willen heb ik niks mee.
Baudet is natuurlijk best wel een charismatisch figuur, maar ik vind dat hij teveel in zichzelf gelooft en het draait teveel om hem.
Het gaat em niet worden.

HoerieHarry | 12-04-20 | 22:53 | 9

"op Theo gestemd..."/"Maar ik blijf FvD stemmen."
@Crusher | 12-04-20 | 23:20:
Ook ik. Regionaal was het schraalhans keukenmeester denk te herinneren/of toch slok teveel in de man gejamd toen? want ja, Theo en Annabel was geen optie... dus dat werd voor mij gewoon "Forum".
.
Iemand hieronder pende: Forum is nog maar 5 jaar jong."
Ware, heel ware woorden.
Wat verwacht men dan van zo'n pas in huis gehaalde, maar nu al leergierige en breed inzetbare jonge hond?
Verwachtingen zijn te hoog gespannen door het eclatante succes.
En de jaloezie, de Afgunst en de Angst voor Forum: ook die gevoelens van de stampvoetende policor kartelmedemens zijn ook al zo hooggespannen.
Ja, dan krijg je dit.

chicago river | 12-04-20 | 23:34

@chicago river | 12-04-20 | 23:34:
Ben ik wel met je eens.
De standpunten van FvD hadden wij ook kunnen bedenken.
Want het is best wel logisch.
Appart dat er nooit iemand is geweest die dit eerder bedacht heeft.

HoerieHarry | 12-04-20 | 23:39

@HoerieHarry | 12-04-20 | 23:39:

Baudet is flink aan het shoppen geweest bij de ideeen van Pim Fortuyn maar heeft er een eng bruin sausje overheen gegoten met zijn verholen gezwets over een blank superras.

Rest In Privacy | 13-04-20 | 08:50
▼ 6 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Ir. Wilhelmus | 12-04-20 | 22:49 | 1

Dit is wel een relevante discussie. Er is een conformistisch front, maar hoe je daarmee effectief de strijd aan gaat en af en toe ook eens wat wint, dat is de hamvraag die sid, thierry en Sonny nog niet beantwoord hebben.

van heinde en verre | 12-04-20 | 22:49

Principes zus, principes zo. Los van de inhoud was het strategisch ook gewoon heel dom van Baudet om GeenStijl kwalijk te nemen dat ze niet hard genoeg voor hem klappen. Voor GS zit er nu niks anders op dan het benadrukken van hun zelfstandigheid. Waar kennen we die houding 'ben je niet voor ons, dan ben je tegen ons' van?

Tr0l0l0l | 12-04-20 | 22:44

Ja al die deugmedia die Baudet uitnodigen. Die nodigen hem alleen maar uit om hem weloverwogen "kalt te stellen". Het is dezelfde media die Fortuyn uitnodigde om z'n mening te ventileren, om hem vervolgens als neo-nazi of Bruinhemd te afficheren. Idem Wilders. Dus dat is een keuze van een vrijwillige executie. Daar zou ik ook niet aan meewerken. Alleen ter glorie van zelfbenoemde deugjournalisten. Kijk zelfs nu naar de Corona. Welke journalist stelt nu echte vragen, nu geen enkele journalist durft nog zelfstandig kritische vragen te stellen. Want men is bang buiten de belangrijkste accreditatieverstrekkingen te vallen. Ook hier werkt de zelfverkozen politieke correctheid in door. Vooral geen al te moeilijke vragen stellen, want anders kom ik niet meer op de buis. En op de buis ben ik iemand. Wanneer heeft Sander van der Wulp of die Vullings voor het laatst een kritische vraag gestelt?. Ze weten het zelf waarschijnlijk al niet eens meer. Zo gaat het in NL, het land dat zich zo op de borst klopt met zijn VvM. Not dus.

Fantomas | 12-04-20 | 22:44 | 1

Het is net zoals met hoofddoekjes: een islamitische vrouw is vrij om te beslissen of ze er één wil dragen of niet. Maar als je hem niet draagt, wordt je wel als een kech gestenigd. Dat wel. Maar de keuze blijft vrij natuurlijk.

Gladiator Fap | 13-04-20 | 00:56

Een stuk van GS die iedereen in verwarring achter laat. Pretenderen een rechts tegengeluid te heten blijken nu volgers van een links geluid. O nee toch door het midden. GS, als we het midden willen luisteren we wel naar ons wijf. Wijven praten ook 5 kwartier in een uur zonder enige informatie te verstrekken.

Zeiss | 12-04-20 | 22:39 | 2

Het gaat niet om links of rechts, het gaat erom dat GS zich onafhankelijk opstelt en niet klakkeloos de agenda uitvoert van het forum. Sid Lukassen heeft natuurlijk wel een punt dat er een ongezonde relatie is tussen linkse partijen en de linkse media die wel 1 agenda uitvoeren.

therealbraindump | 12-04-20 | 22:51

@therealbraindump | 12-04-20 | 22:51: Het probleem is niet alleen dat er een ongezonde relatie is tussen linkse partijen en linkse media, maar dat ook vrijwel alle media links georiënteerd zijn. Daarmee wordt de impact van de ongezondheid enigszins vermenigvuldigt...

Gladiator Fap | 13-04-20 | 00:58

Iedereen waant zich een onafhankelijke geest in deze informatiesamenleving. Niemand wil zich een denkwijze voor laten schrijven. Individualist, vrij. Traditionele normen en waarden in verdomhoekje - dat bepaal ik zelf wel. Geesten die leven op krantenkoppen en klinkende zinnetjes en denken dat ze alles doorgronden. 'Never waste a good crisis' is een voorbeeld van zo'n onzinnige frase die de laatste tijd veel gehoord wordt. Stap de deur uit en spreek een bouwvakker aan: hij is tegen de EU. Spreek iemand aan met puntschoenen: de EU is goed voor de economie. Zijn dat goed doorwrochte meningen, voors en tegens tegen mekaar afgewogen? Of is het schepnetten uit zeeën van informatie naar wat past bij het eigen wereldbeeld?

Van Urk | 12-04-20 | 22:33 | 5

@Van Urk | 12-04-20 | 22:55: LOL!
Ter zake doend zelf-uitzwaai stuk van Zentgraaff ja.
Toffe quote van hem: "Iemand typeerde me ooit eens op Twitter als "het onredelijke midden" en zelden heb ik me zo gevleid gevoeld met een typering."
.
Erg fijn dankwoord is dat type dankwoord.
Zelf denk ik regelmatig;
WAS IK maar het "onredelijke midden".
Onredelijk ben 'k wel, "het midden" ben 'k echter niet.

chicago river | 12-04-20 | 23:16

@chicago river | 12-04-20 | 22:48: ik ben bij "wilt" afgehaakt. Sorry.

SaintNick | 12-04-20 | 23:24
▼ 2 antwoorden verborgen

Close read is hartstikkeme leuk hoor, maar 't wordt zo rommelig zonder eerst de kans te krijgen het plemsel van Sid integraal te kunnen lezen.

H-van-Tussenbroek | 12-04-20 | 22:31
-weggejorist-
bleached | 12-04-20 | 22:26

Thierry kan wel een steuntje in de rug gebruiken als dwarse nieuwkomer en Sid lijkt mij een aardige vent en GeenStijl is onmisbaar dus wat is het probleem

frisenfruitig | 12-04-20 | 22:24

Pfff lang artikel met gezeik... Dank Van Rossem...

Odin | 12-04-20 | 22:21

Ik heb twee keer per jaar last van maagzuur.
Met Pasen en Kerst
Ps. Ik heb geen idee waar dit artikel over gaat.

HoerieHarry | 12-04-20 | 22:20 | 7

@HoerieHarry | 12-04-20 | 22:28: Zorg wel een beetje goed voor jezelf, nu je schoonmoeder het voorlopig niet meer doet.

Rest In Privacy | 12-04-20 | 22:58

@Kuifje-naar-Brussel | 12-04-20 | 22:58:
Gaat goed hoor.
Heb zelfs mijn voeten gewassen tijdens het douchen.
Terwijl ik vroeger altijd dacht dat ze zelfreinigend waren tijdens het douchen.

HoerieHarry | 12-04-20 | 23:11
▼ 4 antwoorden verborgen

"Nee, dan blijven we liever onafhankelijk, kritisch en met het beroepsrisico dat het hardnekkig lichtgeraakte deel van de Baudet-aanhang GeenStijl ook tot "vijand" verklaart. En dat is precíes het van ideologische kortzichtigheid gevrijwaarde kaveltje waar wij ons boomhutje het liefst hebben staan".

Heel goed!
Geen kritiekloze "follow the leader" of "wiens brood men eet, wiens woord men deelt" mentaliteit, maar je eigen overtuiging volgen en onafhankelijk blijven.

Ja-knikkers en windvaantjes heb ik een hekel aan. Onafhankelijke denkers, die ook daadwerkelijk hun mening durven uit te spreken - en daarmee tegen de (deug)stroom in durven te gaan - zijn een bijzonder groot goed.

En met "lichtgeraakten" wordt sowieso op GS genadeloos afgerekend. "Snowflakes" kunnen dus maar beter hun eigen beschermde stekkie op 't internet gaan vinden, "gerieflijk" volledig afgesloten van kritiek en afwijkende meningen van die boze buitenwereld. Hun eigen paradijsje, waar iedereen hetzelfde denkt en hetzelfde zegt.

Lekker interessant dus, daar zul je vast flink veel van elkaar leren.

Kompromat | 12-04-20 | 22:18

In 1879/80 publiceerde Fjodor Dostojevski de diephumoristische roman 'De Gebroeders Karamazov'. Op een gegeven moment verschijnt in dat verhaal een onuitstaanbaar rattig opvulpersonage genaamd Rakitin. Deze zuigende intrigant is seminarist (dat is iemand die ambieert om kerkelijke bobo te worden; Josef Stalin begon zo ook aan zijn indrukwekkende dictatorcarrière). Buiten zichzelf gelooft hij in niks en niemand. Dr. Sid Lukkassen doet sterk denken aan deze seminarist, deze in de knop geknakte dictator die droomt met het uitgeven van intelligent gelockdownde emails stap voor stap zijn eigen carrièrepad te zullen plaveien. Onder de mom van de naam 'Baudet' vermomt Sid zonder ophouden aanprijzingen van zichzelf: Wanneer er een anarchistische deugweigeraar in intelligente lockdown bestaat, dan heet die Sid Lukkassen.

Eeuwig..Op..Vakantie | 12-04-20 | 22:12 | 2

Over intrigant gesproken; Demonen van Dostojevski is ook interessante literatuur.

Rest In Privacy | 12-04-20 | 22:56

Ha mooi. Op dit moment bezig met ‘misdaad en straf’.

OuweOuweLekkerMauwe | 12-04-20 | 23:06

Lang en vermoeiend lulverhaal, waarin hij vooral heel trots was op het feit dat er lopende zinnen uitkwamen. Het punt dat hij wilde maken heb ik gemist. Is dat samen te vatten of ontbrak het gewoon?

BRR76 | 12-04-20 | 22:11 | 1

Ik vat het wel even samen voor je:
SL: “Ik heb gelijk.”
GS: “Nee, ikke.”

Dat was het.

beldewouten | 12-04-20 | 22:16

Als je ziet hoe kritiekloos een deel achter Baudet aan loopt te geilen, lijkt het mij erg gezond dat GeenStijl af en toe duidelijk wil maken dat dit blog niet een partijorgaan van FvD is. Het is dat ik er niet meer van schrik, maar je zou bang kunnen worden van zoveel ‘volgers’ van de Forumsekte.

beldewouten | 12-04-20 | 22:10 | 2

Mee eens.
Maar kom dan met een fatsoenlijk en overtuigend weerwoord ipv dit, waarschijnlijk na een paar paasbiertjes, haastig geschreven topic.

Harry Turtle | 12-04-20 | 22:25

Ja, ergens heel kritisch over zijn -Baudet- en dan zelf geen kritiek kunnen verdragen.

Rest In Privacy | 12-04-20 | 22:28

Geenstijl overschat zichzelf hier schromelijk.
In grote lijnen heeft Baudet en Sid natuurlijk gelijk. De situatie waarin we verkeren is niet bepaald gezond en op het moment is Forum het enige realistische alternatief tegenover de mainstream. Baudet doet ook veel goed, ook veel fout. De partij bestaat net 5 jaar! Wat verwacht je?
Als Geenstijl nou eens op zou houden te pretenderen "objectieve journalistiek" te kunnen leveren. Dat kan Geenstijl niet. Ze kunnen alleen maar zeiken op alles. Op het moment dat het erop begint te lijken dat er daadwerkelijk aan waarheidsvinding gedaan wordt slaan ze wild van zich af. Niemand mag te dichtbij komen want dan verliezen ze hun "objectieve journalistieke houding". Want de meetlat bij Geenstijl is niet of iets waar is, maar of Geenstijl maar of iedereen evenveel haat krijgt.
Geenstijl is nuttig tot een bepaald niveau. Het lukt ze niet zichzelf te overstijgen.

PS, wees een flinke knul en jorris dit niet weg.

Walter E. Kurtz | 12-04-20 | 22:09 | 1

Ik zie daar geen reden toe. Je reageert nogal inhoudelijk en men kan het ermee oneens zijn. Als je dus blijft staan is dat geen merrit van je ps.

Guillermo | 12-04-20 | 22:13

GeenStijl, fix die app is. Redelijk vaak is het praktisch onmogelijk om goed te reageren op iemand omdat je je eigen geschreven text niet ziet tijdens het typen. Verder is het vaak bij grote schrijfsels niet eens mogelijk om te reageren want de gehele app crasht wanneer je op reaguurr klikt. Irritant.

OuweOuweLekkerMauwe | 12-04-20 | 22:08 | 2

De GS app, i.i.g. de Android versie, is inderdaad hemeltergend slecht.
Gebruik 'm dan ook nauwelijks.

H-van-Tussenbroek | 12-04-20 | 22:20

Die twee regels reaguurvak zijn ook wat karig als je je tekst wil herlezen alvorens de reaguurknop te hitten ja.

Abject | 12-04-20 | 22:30

Cultuurmarxisme of de Frankfurter Schule. Het is allemaal één pot nat. Het einddoel is een links 'elyseum' waar conformisme oftewel het groepsdenken leidend is. Rechts heeft geen uitnodiging gekregen. Van bovenaf wordt bepaald wat men mag denken en zeggen. Zij hebben immers het monopoly op de rede en de wetenschappelijke consensus. Mensen worden in een mal geperst van gelijkvormigheid. Ingekleurd in een sjabloon van staatsgehoorzaamheid. Vooral geen kritiek op de massa-immigratie, de EU, de klimaat evangeliën van Timermans of een Greta Thunberg die met toornige ogen de lens inkijkt en je met haar klimaatfatwa's om de oren slaat. Vooral geen slecht woord over de globalisering, regenbogen, eenhoorns en gendervloeibaarheid. Een generatie van soyboys die zich steeds meer lijken te schikken in een matriarchale samenleving waar al het testosteron eruit is geramd door de eindeloze conditionering. Vrijheid van meningsuiting is steeds meer een relikwie uit het verleden. Vrijdenkers en kritische open geesten worden monddood gemaakt en op zwart gezet. Een ieder die een andere mening is toegedaan dan de reclamebureaus van Brussel, de almachtige Staat, de NPO, de commerciëlen en door de MSM opgelegde fatsoensdictaten wordt er uit geknipt en desnoods met een botte schaar. Dat alles wordt nauwlettend gecontroleerd door een technocratische infrastructuur die als onzichtbare spijlen over ons heen vallen. We moeten allemaal één worden als een vormeloze schuivende massa, marcherend naar een totalitaire orde waar je boven je het gegons van drones hoort om te checken of je nog wel goed bij de les bent.

Nehemia | 12-04-20 | 22:04 | 7

@Erikjan79 | 12-04-20 | 22:28:
Links leeft van de import van hulpbehoeftigen.
Op twee manieren.
Werkgelegenheid in de zieligheidsindustrie.
En omdat men meestal van gereformeerde huize is, hoopt men er toch stiekem een plekje mee in de hemel te kopen.

de honden blaffen... | 12-04-20 | 23:05

@de honden blaffen... | 12-04-20 | 23:05:
De SGP is links? Ik leer elke dag iets nieuws.

Erikjan79 | 13-04-20 | 00:17

Mooi omschreven, helemaal waar. Een soort DDR 2.0

Motleycrew | 13-04-20 | 08:21
▼ 4 antwoorden verborgen

Dit 'weerwoord' doet me denken aan Lubach, geschreven voor kindertjes die een versimplificeerde voorgebakken mening zoeken.

Harry Turtle | 12-04-20 | 22:00 | 8
▼ 5 antwoorden verborgen

Wilders heeft gelijk. Maar zal zijn gelijk nooit krijgen omdat hij zijn gelijk bits en grof op de wereld zet. Dat blieft het Nederlandse volk niet. Dus Wilders bereikt niets

Baudet heeft gelijk. Maar ook Baudet zal zijn gelijk nooit krijgen zolang hij scheve schaatsen blijft rijden met slecht gekozen one-liners en het tentoonsprijden van 'kijk mij eens intellectueel zijn'. Ook dat blieft het Nederlandse volk niet. Dus Baudet bereikt niets

Het wachten is op een nieuwe Pim. Of op oorlog. En tot die tijd verandert er niets.

marcoplarco | 12-04-20 | 22:00 | 6

Het is niet wachten op een nieuwe Pim. Als je wil dat Baudet nauwkeuriger zijn woorden kiest kun je daar zelf voor zorgen. Je kunt gewoon met hem spreken op een congres of zoiets. En anders doe je het gewoon zelf.

Walter E. Kurtz | 12-04-20 | 22:43

Ja professor Pim, die mis ik op dit soort momenten heel erg.

van heinde en verre | 12-04-20 | 22:45

Het feit dat er al een Pim was, die óók gelijk had en waarbij het Nederlandse volk het daadwerkelijk gebliefd heeft, maar toen kalt gesteld werd om dat hij geen gelijk mócht hebben is een véél groter probleem dat de vraag of het volk de intellectuele of botte manier van voorgenoemde figuren wel of niet blieft. Je zou het ook zo kunnen zien: ondertussen hadden we een onbegrepen (Janmaat, letterlijk KAPOTgemaakt door links), een intelligente (gedemoniseerd en daarna letterlijk KOUDGEMAAKT door links), een botte hork (gedemoniseerd door links en moet zijn leven lang in een bunker wonen) en een ietwat hautaine gast (die tot nu toe de gedemoniseerde dans redelijk weet te onspringen, hoewel bij links letterlijk geen dag en geen gelegenheid voorbij gaat om niet even te kotsen over iets wat hij ooit misschien of misschien toch een beetje niet gezegd of gedaan zou hebben).

En alle vier vertellen ze op hun eigen manier een deel van een geluid, dat door links steevast met "racisme, fascisme en intolerantie" gebrandmerkt wordt. Wel interessant dat de vier bovengenoemde personen allemaal één ding gemeenschappelijk hebben: ze zijn alle vier regelmatig met de dood bedreigd uit de linkse hoek en één keer is het zelfs daadwerkelijk zover gekomen.

Er mág geen ander geluid verteld worden, degenen die dat doen móeten kapot. En dat, mijne dames en heren, heet in één woord: fascisme.

En ondertussen is het akelig mainstream geworden onder de dekmantel van het klimaat en (gedwongen) solidariteit.

Gladiator Fap | 13-04-20 | 01:19
▼ 3 antwoorden verborgen

Is Louis van Dijk ook nog een keer dood...!!

neonreclame | 12-04-20 | 21:59 | 2

Dat was hij vanochtend ook al.

Rest In Privacy | 12-04-20 | 22:30

Hij is nu helemaal een gevleugelde vriend.

Rest In Privacy | 12-04-20 | 23:45

Er heerst dus gewoon erg veel dom op rechts die ook nog net doet alsof ze de slimste zijn en daar steeds naar appelleren! Harde constatering en je moet op den duur Baudet inderdaad maar declassificeren als een pretentieuze denker van het kaliber George Clooney. Een keizer met steeds minder kleren aan op alle doorkijkjes.

Geenstijl daarentegen heeft zichzelf in een hoek geluld. Er blijft vooral een nihilistische vorm van cynisme over die soms pretendeert kynisme te zijn. Maar zoals elke gezonde humor op tegenstrijdigheden en vooral ook pretens gebaseerd is blijft het roze blog één van de grappigste plekken van Nederland!

GeenAccount | 12-04-20 | 21:57 | 1

Helemaal mee eens.
Wat Baudet beschrijft zie je op twitter veel, mensen op "lief rechts" die samen een beweging willen vormen, een natie willen hebben en gezinnen willen stichten.

Schwanzeleber | 12-04-20 | 22:01

Los van dat boreale geklets hebben Baudet en FvD voor mij best wel interessante punten. Wat mij echter zo tegenstaat, is het steeds terugkerende geklaag over de gevestigde orde. Ja, hallo: wat dacht jij dan? Dat je de gevestigde orde eventjes omver gaat blazen? Tuurlijk gaat dat niet zonder slag of stoot.
Daar zul je keihard voor moeten knokken. Steun van kiezers is daarbij van het allergrootste belang. Ik ben echter niet genegen om te stemmen op iemand die constant verontwaardigd is en en maar loopt te jankeballen.

Amsterdamsko | 12-04-20 | 21:57 | 5

@Joostmochtnietsweten | 12-04-20 | 22:14: Baudet verliest zich nogal in salontafel-praat, heel interessant in een select gezelschap, of beter nog, een geschreven forum. Maar totaal de weg kwijt in onze huidige soundbyte-samenleving. Hij moet het richting het grote publiek gewoon concreet houden.
En ja, ik ben lid. Pasje en al, een van de eerste 12500 leden.
Zou toch wel willen dat hij er wat minder een one-man-show van maakt en meer een ledenpartij met duidelijke standpunten.
Ik ben lid geworden vanwege zijn kruistocht tegen onze biased media.
(All our media are belong to Brussel).
Daar wil ik nu onderhand wel eens wat concreets tegenover zien, iets van een beweging, een ledenpartij die de PVV niet is.

Abject | 12-04-20 | 22:52
▼ 2 antwoorden verborgen

Geen idee wie dat is, maar ja.. *kruipt onder zijn steen*

Twisted_Faith | 12-04-20 | 21:53
-weggejorist-
Wol | 12-04-20 | 21:50 | 6
▼ 6 antwoorden verborgen

Jullie zijn echt de nuance zelve inderdaad. Heel de dag kankeren op moslims, (kwaliteits)media, het onderwijs, slecht functionerende kamerleden, D66 rechters en weet ik veel allemaal. Vervolgens een politicus die precies dat gedachtegoed met verve en intellect uitdraagt en dan allemaal de nuance gaan zoeken. Zijn boeken wel eens gelezen? Zijn toch redelijk overtuigend op veel punten.

Verder; het is wel een oorlog, een strijd. Een strijd om de politieke opinie te kantelen naar gezonder en bedachter gedachtengoed. Eendracht maakt macht, en daarin geef ik Baudet een punt. Redelijk ongelukkig uitgedragen. Het is geen oorlog tegen mensen maar tegen gedachtengoed. Tegen eng totalitair/egalitair gedachtegoed. Dat snappen jullie toch hopelijk wel??

OuweOuweLekkerMauwe | 12-04-20 | 21:49 | 6

Tsja Ouwe, de vorm doet er natuurlijk wel toe.
Vandaar de VVD op 40 zetels en Sjerry in het verdomhoekje.

Berbaar | 12-04-20 | 21:58

Is toch geen reden alles wat Thierry roept als zoete koek te slikken?

Spring Bruissteen | 13-04-20 | 00:33

Helemaal mee eens.

Nuchternederland | 13-04-20 | 13:12
▼ 3 antwoorden verborgen

Sid Lukkassen is niet meer authentiek sinds hij zijn onafhankelijkheid heeft opgegeven voor een baantje bij FvD. En dat blijkt nu: rechts moet volgens hem blind achter FvD aanlopen. Geen kritiek uiten a.u.b. Helaas is hier een origineel denker verloren gegaan.

gebakkenegel | 12-04-20 | 21:48
-weggejorist en opgerot-
Rest In Privacy | 12-04-20 | 21:48 | 4
▼ 4 antwoorden verborgen

Geenstijl zegt het nu zelf al. Objectief kan je niet zijn als media. Dat kan niet. De vraag van Baudet om elkaar wat meer te steunen op rechts vind ik niet teveel gevraagd. De balans van links en rechts in medialandschap krijg je niet als Links volgens andere regels speelt dan rechts. Kritisch zijn prima, maar bewust Baudet (zoals GS nu dus doet) bashen vanwege een oproep om meer samen op te trekken gaat ook wat ver. Tegenstanders, of misschien wel andere media, interpreteren dit als "Baudet wil rechtse media de mond snoeren". Koren op de molen van links. Laten we eerlijk zijn, verwachten dat linkse media bijdraait en meer objectief journalistiek bedrijft is nonsense. Dat gaat ze niet doen. Als je als Geenstijl dan wel roeptoetert hoe slecht links het doet maar niet bereid bent om volgens hun regels het vieze spelletje te spelen, dan kan je beter stoppen met roeptoeteren. Put your money where your mouth is Geenstijl.

Old_Spice | 12-04-20 | 21:48 | 2

GS is een website met ruimte voor discussie. Geen propagandamiddel voor een ietwat dubieuze politieke partij.

Rest In Privacy | 12-04-20 | 22:35

Ik hoop dat GS vooral lekker stront eigenwijs blijft doen wat het zelf wil, een journalist veroordelen omdat hij je niet genoeg steunt naar jouw mening is gewoon ronduit fout.

zwellevertje | 12-04-20 | 23:44

We moeten blij zijn met mensen als Baudet en Lukkassen. Sterker nog, we moeten God op onze blote knieën bedanken voor mensen als Baudet en Lukkassen. Zij vertolken het geluid waar zo enorm veel behoefte aan is bij een deel van de bevolking dat al sinds begin jaren '70 niet meer wordt gehoord en stelselmatig wordt genegeerd of gedemoniseerd. De overname van onze maatschappij door links begon destijds met het kabinet Den Uyl. Wie herinnert zich nog Marcel van Dam, Jan Pronk, Jaap Boersma en Henk Vredeling ? Wat een links zootje ongeregeld was dat... En bij de FNV stond Wim Kok op de barricaden te schreeuwen: "We pikken het niet !" Vanaf dat moment, dus de afgelopen 46 jaar, zijn alle topposities in onze maatschappij langzaam maar zeker ingenomen door mensen die links-ideologisch zijn gehersenspoeld. Daar zitten we gewoon mee opgescheept. Je komt er pas vanaf als ze van ouderdom het loodje leggen, eerder niet. Het duurt een hele generatie voordat die linkse machtskliek eindelijk een keer wordt afgelost. En Baudet heeft volkomen gelijk, ze zitten echt OVERAL. Dan kan die Spek gaan zeiken over details of over de toon, maar wat hij mist is de "big picture", waar Baudet en ook Lukkassen zeer terecht op wijzen. Wat Spek doet is zijn eigen nest bevuilen. Daardoor voelt hij zich misschien even heel belangrijk, maar we schieten er allemaal niks mee op. En wie het niet gelooft van die Cultuur-Marxistische machtsovername moet maar eens even goed luisteren naar wat deze meneer heeft te melden: www.youtube.com/watch?v=KmWP7ONVEAI
Misschien dat het muntje dan valt.

Motleycrew | 12-04-20 | 21:46 | 3

De salonsocialisten van Nieuw Links, en je vergeet nog Rosenmüller.
Er zijn te weinig mensen die die tijd bewust hebben meegemaakt, en in de geschiedenisboekjes zul je een totaal andere versie van waarheid lezen.
Maar uitstekende post.

de honden blaffen... | 12-04-20 | 21:54

Helemaal mee eens. Wat vrijwel niemand weet, en geen enkele journalist heeft durven bekennen (op een vergissing van Roel Janssen (NRC) na) is het gegeven dat de voorloper van het door de Persgroep (Brussel) overgenomen PCM qua aandelen voor meer dan 90 % eigendom was van het PvdA-privé-eigendom Stichting Democratie&Media.
De aandeelhouders van PCM zijn:
Stichting Democratie en Media – 90,3 procent
Stichting de Volkskrant – 7,2 procent
Stichting ter Bevordering van de Christelijke Pers – 2,5 procent
Stichting Lux et Libertas – één aandeel www.pcmmedia.nl/nieuws/18.html
( Nieuwsbericht van PCM is van maart 2009 na verkoop aan de Persgroep zal dit belang verwateren tot 49 procent en prioriteitsaandelen en extra zeggenschap)

“En wat is de SDM? Weinig meer dan een PvdA-dependance waarin de voormalige voorzitter (thans interim-voorzitter) van de PvdA, Ruud Koole, en de linkse activiste Marjan Sax bestuurslid zijn. Andere PvdA-kopstukken die een belangrijke rol hebben gespeeld in de SDM of in PCM, zijn Ed van Thijn, Marjanne Sint, Eberhard van der Laan, Annemieke Roobeek, Schelto Patijn en Wim Meijer. Ook bij de Stichting de Volkskrant is het links wat de klok slaat. De vakcentrale FNV benoemt zelfs twee van de acht bestuursleden! Andere bestuursleden van die Stichting zijn PvdA-prominent Frans Leijnse, FNV-voorzitster Agnes Jongerius, de linkse hoogleraar Jenny Goldschmidt en Seddik El Harchaoui, directeur van het multiculturele instituut Forum.” (bron Weekblad Opinio)

Abject | 12-04-20 | 22:17

@Abject | 12-04-20 | 22:17:
En dan hoor je, dag in dag uit, "het nieuws van alle kanten".

de honden blaffen... | 12-04-20 | 23:19

God, wat vinden mensen zichzelf toch interessant... al deze mensen zitten op Twitter, neem ik aan?

beldewouten | 12-04-20 | 21:45 | 5

@Kuifje-naar-Brussel | 12-04-20 | 22:52: Nee! Doe het niet, behoudt je waardigheid, dat riool is zelfs jou te laag bij de grond.
Niet doen Kuif, behoudt je zelfrespect.

Abject | 12-04-20 | 23:14

@Kuifje-naar-Brussel | 12-04-20 | 22:52:
Zou ik niet doen, Kuif. Voor je het weet ben je de godganse dag bezig met reageren op allerlei gescheld, bullshit en goedbedoeld gelul. Dodelijk vermoeiend en je schiet er nix mee op.
De bedenker van 'Twitter' heeft een rake naam bedacht; Twitter is inderdaad zoiets als het opgewonden vogeltjes-getwitter van een kolonie van 400 mussen die stampij maken in je liguster-heg. Je wordt er knettergek en onrustig van.

Peter Emile | 12-04-20 | 23:43
▼ 2 antwoorden verborgen

Piet Karbiet | 12-04-20 | 21:00

Het is gezien en Sid's pruillip is hem grotendeels vergeven.

MickeyGouda | 12-04-20 | 21:44 | 2

Grappig dat U Sip beoordeelt op zijn pruillip.
U hoort hier niemand over Uw te dikke reedt.
Een zwaktebod, Sip slaat de plank en de schutting mis.
Daar mag en moet men hem op afrekenen, niet op zijn pruillip.
Dat is voor stakkers.

Berbaar | 12-04-20 | 21:50

Ik was een heel klein beetje sikkeneurig, maar moest nu toch wel hardop lachen.

letopuwzaak | 12-04-20 | 22:19

Het is nogal aanmatigend te reageren naar objectiviteit, als je het liefst zelf het politieke gat ,dat Baudet wel heeft gekregen, wilde opvullen. Wat was dat een faalactie. Weten jullie het nog?

azijnseikerT | 12-04-20 | 21:42 | 3

Met Jan Roos inderdaad. Ik heb toentertijd met argusogen gekeken naar hoe Geenstijl actief het rechtse landschap aan het versplinteren was, waardoor dus geen rechtse partij de grootste kan worden. Het ontbreekt Geenstijl aan de big picture, wat verscheidene reaguurders hier al hebben aangekaart.

Old_Spice | 12-04-20 | 21:52

Haha, netjes. Ze weten het niet meer..

OuweOuweLekkerMauwe | 12-04-20 | 22:03

Tja, als je over narcisme en/of wereldvreemde acties spreekt...

zwellevertje | 12-04-20 | 23:38

Sid Lucassen heeft helemaal gelijk. Als ik jullie closeried lees, is dat ook weer niet anders dan graag willen 'deugen'. Er bij willen horen want stel je eens voor dat de msm jullie echt als buitenstaander gaan zien dan is het snel afgelopen met deze site. En dan moeten we met z'n allen natuurlijk niet willen. Onafhankelijkheid kost wat namelijk. Rechte rug, fier tegen de wind in gaan staan, niet je oren laten hangen en dus niet bang zijn voor je EIGEN BESTAANSRECHT.

De Evangelist | 12-04-20 | 21:40

XTC en paddo's zijn de beste remedie voor conflicten...!

Witte_Willem | 12-04-20 | 21:39

Joop's haat-opa Han van der Horst schrijft vandaag dat Baudet een gevaar voor de samenleving is. Dit naar aanleiding van hetzelfde GeenStijl-interview.

Ik was geschokt.

Het is al zeker een week geleden dat Han schreef dat Baudet een gevaar voor de samenleving is.

Papa Jones | 12-04-20 | 21:37 | 1

Hoekstra is ook heel gevaarlijk. Maar seniele Han had over het hoofd gezien dat Wopke een MBA heeft gehaald aan een prestigieus instituut.

Rest In Privacy | 12-04-20 | 22:37
-weggejorist en opgerot-
ikbenerweer! | 12-04-20 | 21:35 | 1
-weggejorist-
OmNietPresent | 12-04-20 | 21:39

Goed dat dit geplaatst wordt maar de kloosried doe ik zelf wel dus de commentaren tussendoor heb ik overgeslagen.
Sid Lukassen klinkt moedeloos maar ik hoop niet dat hij opgeeft.

jgrotius | 12-04-20 | 21:35

Baudet is de Nederlandse Icarus.

Rest In Privacy | 12-04-20 | 21:35 | 1

Of Narcissus. Die had geen zwemdiploma en verdronk.

Rest In Privacy | 12-04-20 | 22:38

Off topic nieuws van de Telegraaf:

"Tanken weer duurder dankzij akkoord Opec+"

Daarmee zit de Telegraaf helemaal mis. De Opec+ gaat 9,7 miljoen vaten minder produceren in mei en juni. Dat is echter veel te weinig en nog minder dan vrijdag al bekend was. Zo dadelijk als de markten opengaan zul je zien dat de olie gaat DALEN.

wilderst | 12-04-20 | 21:31 | 5

Ik zie hier al prijzen met 1,02 voor diesel. De sportstand gaat default aan.

Frau Merkel | 12-04-20 | 22:36

@Frau Merkel | 12-04-20 | 22:36: Mooi! Ik zag Hamburg 0,97, maar die zitten dan ook vlak bij de boot. 1,02 is meer Keulen?

wilderst | 12-04-20 | 22:42

-3% na 10 minuten handel al...

wilderst | 13-04-20 | 00:11
▼ 2 antwoorden verborgen

GS is natuurlijk een plek waar de vrijheid van meningsuiting in vergelijking tot andere platforms relatief groot is en dat is ook de reden dat ik er graag kom. Dat trekt natuurlijk automatisch veel rechtse mensen aan die elders weggecensureerd worden, terwijl linkse mensen het wel prima vinden om in hun beperkte echokamers van de MSM te blijven zitten. Dit zorgt er natuurlijk weer voor dat GS als rechts geïdentificeerd wordt en het ook als een soort verraad voor veel rechtse mensen voelt als er linkse geluiden op dat 'rechtse platform' geproduceerd worden.

GS heeft echter geen enkele verplichting naar 'rechts' toe. Marketingtechnisch gezien lijkt het me voor een partij als GS qua doelgroepbeleid natuurlijk wel handig om niet al te veel naar links af te drijven. Linkse mensen blijven toch liever in hun eigen echokamers zitten, dus die zullen, afgezien van een paar trollen, de overstap toch niet maken, terwijl je je doelgroep niet al te veel van je wil vervreemden. Daar zie je waar het bijvoorbeeld fout gaat bij zoiets als TPO waar niemand op zo'n lul als Chris Aalberts zit te wachten en waar Bert Brussen zijn eigen publiek uitscheldt. Was verder leuk je te kennen tpo....

Antiquerulant | 12-04-20 | 21:30 | 3

En toch heeft Berdt een punt (nee niet dat punt). Het is alleen niet zo slim als je ook nog iets wilt verkopen aan degene die je uitscheldt.

Rest In Privacy | 12-04-20 | 21:33

Laatst had Bert in z'n TPO podcast een goed punt over de bestrijding van Rumag door Lubach en GS. Te veel moralisme. Daar voelde ik mijzelf ook wel even gecorrigeerd. Ik ben blij dat 'ie even met z'n hogedrukspuit de stront in m'n hoofd heeft weggespoten.

Rest In Privacy | 12-04-20 | 21:52

@Sitting_targets | 12-04-20 | 21:52:
Absoluut, ik snapte die Rumag ophef van GS ook niet.
Laatste tijd wel meer prekerige zeurtopics vanaf een moral high horse die vroeger terecht altijd zo verafschuwd werd. Jammer.

Harry Turtle | 12-04-20 | 22:05

Het links en rechts gaat zo snel heen en weer dat het wel een tenniswedstrijd lijkt. Ik kijk nooit tennis en als ik al wat zie zijn het de samenvattingen. Die samenvatting ontbreekt hier.
De tussenstand was dat links en rechts al lang niet meer bestaan. Nu toch weer wel?

Frau Merkel | 12-04-20 | 21:26 | 2

En zowel links als rechts vinden ze dat ze het goede voor Nederland doen. En sommigen graven zich in om naar de andere kant te roepen met de vingers in de oren. Dat schiet niet op.
Dus moeten we meer ontmoetingen tussen links en rechts zien. Inhoudelijk graag. En niet van die flitsgesprekjes met onliners, NPO. Alsof rechts geen inhoud zou hebben.

kloopindeslootjijook | 12-04-20 | 21:37

Kan iemand Baudet en Dr Sip een paar lesjes in persvrijheid geven?

Rest In Privacy | 12-04-20 | 21:24 | 3

Aii, dat is toch wel echt een +1 voor de blafhond

Joostmochtnietsweten | 12-04-20 | 22:00

@Joostmochtnietsweten | 12-04-20 | 22:00: Blafhond en Joost bewijzen mijn gelijk, namelijk dat de pers niet achter de linkse moskee dan wel achter de rancune van populistisch rechts dient aan te lopen

Rest In Privacy | 12-04-20 | 23:51
-weggejorist-
De luis | 12-04-20 | 21:22 | 1

Ik weet best dat Thierry zo'n beetje heilig is verklaard hier op GS, maar sinds dat boreaal narcistisch gelul van hem, ben ik er wel mee klaar.

Karel Kruizenruiker | 12-04-20 | 21:21 | 5

@Gulliver | 12-04-20 | 21:31:
Ik verdiep mij liever in de inhoudelijke boodschap, en daar valt weinig aan af te doen bij FVD. U heeft blijkbaar geen principes en het gaat u alleen maar om "de toon". *kots*
Het zal mij jeuken of Baudet een narcist is. Het is vast een narcist en een arrogante kwal. Geen slechte eigenschap voor een leider voor de staat waarin dit land verkeert en wat er allemaal gerepareerd moet worden.

citywok | 12-04-20 | 21:50

Ja, maar ik zie jou nog niet een politieke partij oprichten. Je wacht op de ridder op het witte paard, maar die gaat niet komen. En in de tussentijd fikt je huis af.

Walter E. Kurtz | 12-04-20 | 22:38

Baudet blijft toch iets teveel de sukkel met praatjes die bij gymnastiek altijd als laatste wordt gekozen.

Rest In Privacy | 12-04-20 | 22:40
▼ 2 antwoorden verborgen

Geen Stijl moet niet zeiken. Het is gewoon een schandelijk feit dat je je baan, aanzien, respect verliest als je openlijk uitkomt alleen al maar sympathie voor Wilders/Baudet te hebben en destijds Fortuyn.
En dat is compleet te danken aan de policor Linkse Politiek en/of Media (lees: blinde, fanatieke karaktermoordenaars).

Haye van der Heijden, een van de meest talentvolle programma-makers en nog lang niet uitgerangeerd qua talent, creativiteit en leeftijd, is hier het beste voorbeeld van. De beste man komt niet/nauwelijks meer aan de bak.

En de voorbeelden die genoemd worden van kritische denkers/schrijvers (Duk, Februar, Veloo) hebben toevallig wel allemaal beroepen waar ze geacht worden een verhaal/mening te hebben. Dus die zitten daar al en zijn aangenomen met de wetenschap dat ze een eigen, en ook weleens niet-salonfähige, mening hebben.
Is heel wat anders dan andere mensen in een compleet andere beroepsgroep waar je helemaal niet geacht wordt pittige en dwarsdenkende opiniestukken te schrijven tegen de ziekelijke gevestigde Linkse Orde in.

Probeer het maar eens: ergens solliciteren en ook maar 1% respect/begrip te tonen voor Wilders/Baudet/Fortuyn.

Het gat van de deur zal U reeds snel ten deel vallen...

Realism Is All | 12-04-20 | 21:20 | 4
-weggejorist-
ikbenerweer! | 12-04-20 | 21:29

U heeft gelijk. Maar dat schaart journalisten nog niet 'aan de kant van'.

Zoals het de wijze mens betaamt houdt hij soms zijn mening voor zich. Het is niet anders. Als je bedenkt hoe dom de gemiddelde mens is, en dan bedenkt dat 50% onder dit gemiddelde zit kun je ook niet anders verwachten.

Zolang ik mijn mening nog kan geven in het stemhokje en her en der een alternatieve kijk kan opdoen vind ik het best.

Het is zinnig de verwachting los te laten dat echte informatie en masse van de publieke omroep komt of in het belang is van verkoopcijfers van grote kranten. Het volk gaat zich niet in die mate willen verheffen. Stop er nou eens mee dat te willen. Het leven wordt een stuk simpeler als je het spel gaat meespelen ipv de spelregels steeds maar ter discussie stelt.

En wat Haye betreft: die man heeft op sommige fronten gelijk maar aan gelijk heb je niets. Het vereist wat handigheid je gelijk uit te venten en/of te verzilveren. Die man wordt schandalig behandeld. En onterecht. Maar ook hier geldt dat het de vos niet verweten kan worden dat deze je kippen opvreet.

Knufter | 12-04-20 | 21:31
-weggejorist en opgerot-
OmNietPresent | 12-04-20 | 21:38
▼ 1 antwoord verborgen

Zit de hele tijd al te bedenken hoe ik een lekkere Godwin kan maken over "Kulturkampf". Maar ja, geen inspiratie. Zal je net zien.

Rest In Privacy | 12-04-20 | 21:17 | 3

Te makkelijk he? Weet je wie ook wilde dat de rangen gesloten werden? Gaap.

Rest In Privacy | 12-04-20 | 21:25

Wij ten strijde trekken tegen een andere Wij.
Mij niet gezien. Er zijn nog steeds individuele oplossingen voor gemeenschappelijke problemen.

Zoltan | 12-04-20 | 21:16 | 1

Een Wij hoeft niet verkeerd te zijn. Ik heb zelf meer de voorkeur voor Wij dan voor Ik. Maar dan zeker niet een Wij waar ik toe gedwongen wordt.

En GS is net zoiets als de wetenschap, daar is geen Wij.

Rest In Privacy | 12-04-20 | 21:38

Onafhankelijk gelijkgeschakeld.

ikbenerweer! | 12-04-20 | 21:13

Nogmaals. Kijk op YT even terug naar waarschijnlijk deze uitzending van Buitenhof en Sid Lucassen uit 2017; Intervieuwert Paul Witteman stelt nog NOOIT van het cultuurmarxisme te hebben gehoord. Paul (1946, Bloemendaal, VARA, PvdA) is zelf de vleesgeworden personificatie van de Cultuur-relativionisten. Fact. En Sid was een Mussolini. Enge TV,

Piet Karbiet | 12-04-20 | 21:12 | 2

Dit boek van hem is veel interessanter.

www.bol.com/nl/p/de-democratie-en-haa...

Was ook gelijk het laatste boek wat ik van hem heb gelezen. Sid is een soort gelukszoeker, net als Baudet.

litebyte | 12-04-20 | 21:24

Kudt, ik dacht best een tijd: wat is er is Leo Lucassen gevaren? Gaat het over die andere Lukkassen...

hettie | 12-04-20 | 21:10 | 1

Jep, ergens hoop ik dat het familie is, lijkt me de mooiste ruzies denkbaar.

Abject | 12-04-20 | 21:13

Te veel letters en leestekens. Ik pas.

DebraCadabra | 12-04-20 | 21:09 | 1

En u gaat terug naar de basis-school.

Geil Kippetje | 12-04-20 | 21:12

Politiek. De belangrijkste bijzaak. Gooi die kroeg maar open.

gebruikesrnaam | 12-04-20 | 21:07 | 1

Helemaal mee eens.

Abject | 12-04-20 | 21:14

Sid Lukkassen zit nog wel eens bij Cafe Weltschmerz.
www.cafeweltschmerz.nl/
en zou gespreksleider moeten zijn voor zijn gasten maar is altijd nogal aanwezig om resoluut zelfverzekerd zijn eigen standpunten te brengen. Dat helpt niet mee.

kloopindeslootjijook | 12-04-20 | 21:07

Geenstijl wil alle opties openhouden. Is wat voor te zeggen, maar authentiek is het niet. Kan zijn dat je niet in een vijandbeeld geloofd, maar als iemand jou als een vijand ziet, en daar niet van af te brengen is, zal je hem toch echt als een vijand moeten beschouwen. Al is het maar om jezelf te verdedigen. Dus vijanden bestaan, noem ze dan ook zo.

Wiebenick | 12-04-20 | 21:06 | 4

“Als iemand jou als een vijand ziet“, tha dat is je eigen perceptie ..

lustgeenthee | 12-04-20 | 21:12

@lustgeenthee | 12-04-20 | 21:12: Erg naief. GS is de vijand van vele en zouden GS graag deaud zien. Je ontkomt er niet aan ergens partij voor te kiezen.

ThePozz | 12-04-20 | 22:33
-weggejorist-
Weird Guilders | 13-04-20 | 08:30
▼ 1 antwoord verborgen

'Dat kiezen we zelf, op basis van ideeën en niet op basis van personen. Per dossier, of per dag.'

Zo is het! We nemen geen standpunt in maar waaien met alle winden mee.

Crossing_The_Rubicon | 12-04-20 | 21:06 | 3

Ik bezoek GeenStijl niet voor het partijprogramma van de FvD.

Phreack | 12-04-20 | 21:18

Gewoon lekker met je eigen wind meewaaien.

Rest In Privacy | 12-04-20 | 21:20

"Omdat die eis de indruk wekt dat "de gesloten rangen op links" wekelijkse keukentafelbijeenkomsten houden om te bepalen welke onderwerpen ze volgende week samen zullen agenderen en doordrammen."

Als we bijvoorbeeld onderwerpen als "diversiteit, inclusiviteit en gelijkheid" nemen of "zwarte piet" dan lijkt het inderdaad of medialand, politiek en kunstwereld keukentafelbijeenkomsten houdt om hun programma's, columns, debatten en voorstellingen op af te stemmen.

Maar anders nemen we de oproep uit 'links' medialand van een paar weken geleden dat "we het land op één lijn moeten houden" en we kritische noten op het beleid van onze staatsman moesten smoren.

Dat gezegd hebbende hoeven 'rechtse media' niet een applausmachine voor rechtse politici te zijn, alsjeblieft niet, blijf kritisch vanuit het 'rechts perspectief' en ga niet meedeinen op de golven (gefabriceerde relletjes) vanuit links / de mainstream / het kartel of hoe je het ook wil noemen.

GroetenVanUrk | 12-04-20 | 21:05 | 1

Heb je helemaal gelijk in. Omdat men aan Deugzijde zo graag klakkeloos de rangen gesloten houdt hoeven wij dat nog niet te doen, integendeel, dat zou ons even bespottelijk maken.

Abject | 12-04-20 | 21:35

Los van het onderliggende identiteitsgeneuzel dat me zal jeuken: beide heren, Baudet en Lukassen, zijn promovendus. Tegelijkertijd zien ze geen van beide kans om een steekhoudend betoog op te bouwen. Het blijft bij bijkans infantiel ideologisch jargon en uitgekauwde gemeenplaatsen.

Dat doet je als redelijk neutrale toeschouwer haast verlangen naar een werkelijk links schrikbewind binnen onze academia, dat ook nog die paar laatste gaatjes dicht waar deze heren doorheen geglipt lijken te zijn.

Wat een armoe.

Rest In Privacy | 12-04-20 | 21:04 | 4

Biem. Helemaal eens. Maar waar stem je dàn op...?

DeterioraSequor | 12-04-20 | 21:15

@DeterioraSequor | 12-04-20 | 21:15: Nergens op, ik kan mij niet vinden in de huidige manier van politiek bedrijven. Dat is wat mij betreft een te gladde combinatie geworden van mannetjes(m/v/x)makende spindoctors en opportunistische volksverlakkende marketingtechnieken. Overigens neemt dat niet weg dat er diverse politici zijn die ik wel op individuele basis waardeer. Dat staat meestal los van hun politieke ideeën en stoelt meer op hun vakmanschap en toewijding op politieke dossiers. Inhoud, zeg maar.

Zou er in Nederland een stemplicht bestaan, dan zou mijn keuze uit arren moede waarschijnlijk op het cda vallen. Wat mij betreft de "beste" partij uit oogpunt van politiek pragmatisme. Laat dat alsjeblieft vooral wat zeggen over het huidige politieke spectrum en niets over hoe geweldig het cda wel of niet is.

Het is voorlopig niet anders ben ik bang.

Rest In Privacy | 12-04-20 | 21:38
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist-
yeps | 12-04-20 | 21:04

Wel opvallend dat wanneer GS Baudet een podium geeft, GS zich onmiddellijk geroepen voelt om een tegengeluid te plaatsen.

Scepticus | 12-04-20 | 21:03 | 4
-weggejorist-
jip_86 | 12-04-20 | 21:30

Daar maakt Baudet het toch ook zelf naar, met zijn onbezonnen uitspraken.

Rest In Privacy | 12-04-20 | 22:42
▼ 1 antwoord verborgen

Baudet heeft mooie praatjes maar zijn stemgedrag laat iets anders zien.
Alleen de PVV komt altijd op voor Nederland en de Nederlanders.

wolftour | 12-04-20 | 21:02 | 4

Maakt het nu ook al uit wat Baudet stemt?

harrievanzanten | 12-04-20 | 21:15

@kloopindeslootjijook | 12-04-20 | 21:13: Gewoon de PVV-site eens lezen, daar staat wel wat meer dan 'een A4-tje'. En van die 'Bosma taktiek' zoals u die noemt heb ik nog nooit iets gemerkt. Bosma steekt met kop en schouders boven alle andere TK-leden uit met zijn feitenkennis, zijn debattechniek èn zijn humor. Het is een genot om die man te horen/zien spreken.

Lupuslupus | 12-04-20 | 21:26

@Lupuslupus | 12-04-20 | 21:26:
Moet je maar eens wat van die monologen beluisteren. Bosma doet dat te vaak, en dat is echt zonde. Zeker qua techniek en humor.

kloopindeslootjijook | 12-04-20 | 21:38
▼ 1 antwoord verborgen

Het gaat dus niet meer om de ideeën. Het is een strijd. Geen gezonde competitie, maar strijd. En dat is waar ik ben afgehaakt. En dat vind ik oprecht zeer spijtig.
*plop*

Rest In Privacy | 12-04-20 | 21:01

Dus het systeem van een gedeeltelijk democratisme in een monarchie is wel goed, maar Sid wil andere accenten.

Polarisator | 12-04-20 | 21:00

Altijd #teamsid.
Een parel.

Piet Karbiet | 12-04-20 | 20:55 | 1

Een wereldvreemde autist maar voor U zal het vast een pareltje zijn. lol

Berbaar | 12-04-20 | 21:01

Ik loop even naar de vriezer voor een beetje door een lokale boer geproduceerde, ambachtelijke ritalin. Dan begin ik opnieuw met lezen.

Leptob | 12-04-20 | 20:54 | 1

haha. +1. Wel voldoende slapen hoor. Slapen is het verschonen van de hersenhuishouding (verwijderen van beta-amyloid plaques) en dus essentieel voor een gezond leven.

TheBurnerMan | 12-04-20 | 23:59

Of u maar even uw verstand door de plee wil spoelen als Thierry spreekt en wil meeklappen met de schapen. Dit soort loyaliteitsgesprekken zal Trump ook veel gevoerd hebben voordat hij mensen ontsloeg. Je houdt er een soort volgers aan over die of een beetje glibberig of een beetje dommig zijn. Je schiet er niks mee op.

Simon_GS | 12-04-20 | 20:54 | 2

Thierry B. heeft een probleem, hij voelt zich niet gehoord. Daar hebben meer narcisten last van... dan gaan ze steeds idiotere uitspraken doen om maar in beeld te blijven.

Thierry is voor het einde van het jaar politiek dood. De partij... sorry beweging moet ik zeggen valt uit elkaar, en we krijgen weer iemand anders die het 'ware rechtse geluid' gaat brengen.

Tokkies in Nederland kunnen gerust zijn, Wilders blijft gewoon zijn zijlijn gekrijs uitvoeren, daar veranderd niets aan - die placeholder functie voor verongelijkt... nogal mentaal beperkt rechts blijft (krijgt) hij alle ruimte. Dan hebben die een veilige controleerbare plek.

litebyte | 12-04-20 | 21:02

@litebyte | 12-04-20 | 21:02: Baudet, Wilders en hun partijen uiten de onvrede over niet gehoord worden niet vanuit een persoonlijke noot - maar vanuit het mandaat dat 24% (TK'17) van de bevolking hen verleend heeft. Dat is bijna een kwart van de stemgerechtigde Nederlanders die niet alleen categorisch genegeerd word - maar stelselmatig word weg gezet als untermensch in de media én in de politiek. De kopstukken zijn de spreekbuis van de achterban - de achterban is niet de 'muppet' van het kopstuk. De kopstukken zijn het gevolg, niet de oorzaak.

rendang31 | 12-04-20 | 21:37

Kunnen we het beter hebben over de Mainstream-media, en haar afhankelijkheid van Brussel hebben. Of het nu de DeugPersGroep betreft, welke onlangs voor €460 miljoen Sanoma heeft overgenomen (o.a. nu punt anaal), dan wel Mediahuis (de rest van ons krantenlandschap).
Alle Nederlandse geschreven kranten/tijdschriften are belong to Brussel!
"You have no chance to survive make your time." youtu.be/jQE66WA2s-A

Baudet heeft het op dat vlak groot gelijk, de SP en PVV zitten in eenzelfde schuitje. Het overgrote deel van de Nederlandse media-consumenten vreet alleen de mening van "het grote verhaal" brengende "journalisten", pro-EU, pro-immigratie, anti-Zwarte Piet etc. Geen enkele zal daar een tegengeluid in geven, de zo broodnodige pluriformiteit is totaal kwijt. Onze huidige NPO eenzelfde laken een pak. Allen likken ze volgzaam de ballen van de zittende macht.
Het is een grove schande!!!!

Abject | 12-04-20 | 20:54 | 3

Eensch. 90% van onze medicijnen uit China en 9()% van onze Pers uit Belgie.
Niet normaal meer. Echt niet normaal.

Piet Karbiet | 12-04-20 | 20:58

"Journalist"=opiniemaker.

de honden blaffen... | 12-04-20 | 21:00

Helemaal eens met Abject. Niet één journalist stelt belangrijke vragen, althans vragen waar de bevolking iets aan heeft. Kijk naar de optredens van Rutte en de vragen die gesteld worden. De ene 'journalist' slijmt nog harder dan de ander om maar niet buiten de boot te vallen. Het is gewoon wàlgelijk! Ik kijk al jaren geen t.v. meer, juist dààrom. Héél af en toe kijk ik nog eens naar zo'n persconferentie omdat die klikbaar is op GS maar dan heb ik er ook weer weken genoeg van.

Lupuslupus | 12-04-20 | 21:34

Een lul die over een lul schrijft... als een soort tweestrijd wie de grootste lul is.

litebyte | 12-04-20 | 20:54 | 3

En dan de grootste lul die daar dan weer wat van vindt

Ride_On | 12-04-20 | 21:06

Waarom denk u dat ik er iets van vind? Ik heb het niet zo op lullen. Maar dat had u mogelijk al begrepen.

litebyte | 12-04-20 | 21:17
-weggejorist-
Schottelboot | 12-04-20 | 20:52 | 2

De rangen sluiten. Nee, daar kom ik hier niet voor. Ik kom voor het vrije kritische denken en voor het vrije leven. Als GS het parochieblaadje van FvD wordt, dan lever ik mijn kroontje in.

Tip voor Lukassen en Baudet: begin een eigen nieuws site. Ik kom heus wel eens kijken, als het gratis is tenminste.

Rest In Privacy | 12-04-20 | 20:51 | 9

@Sitting_targets | 12-04-20 | 21:15: En als dat zo zou zijn, wat is daar mis mee? Of hebt u liever de islam? Nederland is eeuwen lang Christelijk geweest, in de oorlog zaten de kerken vol. De mensen stonden in de gangpaden omdat er geen zitplaats meer vrij was, de kinderen zaten op de trappen van de kansels. Maar zodra het Nederland weer goed ging, werden de kerken leger en leger. En wat er nog is aan christelijkheid in dit land wordt door de rest verguisd. In God's woord de bijbel staat: 'wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen'. Doe er uw voordeel mee.

Lupuslupus | 12-04-20 | 21:44

@Lupuslupus | 12-04-20 | 21:44: Ik merk het ook aan mijzelf dat ik richting het christelijke denken beweeg. Richting de CDA-ideologie: niet de staat (met al die ambtenaren), niet het individu (neoliberalisme), maar het maatschappelijk middenveld, allemaal relatief kleine groepen mensen met de menselijke maat. Daar zit de sleutel om veel maatschappelijke problemen op te lossen.

Maar ja, gelooft het CDA nog in de eigen ideologie? Dat bejaardentehuis, die gebroken ruggengraat van Nederland?

En wat betreft de Bijbel. Veel van wat Jezus zei is nog steeds relevant. En zal dat ook altijd zijn, omdat er survival of the fittest is en die gaat nooit weg. Hoe houden we de wereld leefbaar en nog enigzins gezellig?

Maar nogal wat ethiek van de Bijbel stuit mij tegen de borst, of vind ik te extreem.

En dan al die hypocrisie in 2000 jaar christendom. Dat is toch hopeloos. En de bekrompenheid en benepenheid. Dogmatisme.

En dan die bovennatuurlijke metafysica, wat moet je daarmee in het natuurwetenschappelijk wereldbeeld?

De enige soort route die ik zie is het soort dat Jordan Peterson aflegt. Die combinatie van christendom, andere religies en mythen, en biologie en pyschologie. Ik kan niet zeggen of hij daarin slaagt.

Er moeten nog heel veel problemen worden opgelost. Er moet nog heel veel worden nagedacht en aandacht worden besteed, voordat het christendom weer dominant kan worden in de samenleving. En misschien faalt het ook. Misschien is het echt niet meer levensvatbaar.

En nog wat. Socialisme en links kosmopolitisme zijn ook erfgenamen van het christendom. En elke fout die het christendom heeft gemaakt is weer herhaald. Weer diezelfde hypocrisie, weer dat dogmatisme.

De moed zakt je in de schoenen.

Godverdomme, ik ga slapen.

Rest In Privacy | 12-04-20 | 22:20
▼ 6 antwoorden verborgen

Je ziet het als je het doorhebt. Clichés ontstaan uit waarheden. Je mag er gebruik van maken als die waarheden voor de zoveelste keer gewaarmerkt moeten worden. Waarom steeds opnieuw een lakzegel ontwerpen.

Rest In Privacy | 12-04-20 | 20:50

Alleen Dr. Sip gelezen en 100% mee eens. Kan ik bij hem premium lid worden?

derkccs | 12-04-20 | 20:50 | 1

Sid is te zien op bijvoorbeeld Cafe Weltschmerz, Up Network, enz. Zijn punt is duidelijk: Een eigen mening. En dat is moeilijk in dit land. Wij dienen met de armpjes over elkaar stil naar de calvinistische kerk te luisteren en mee te zingen. Zo niet, dan is er voor je bepaald dat je populist, racist, fascist, seksist bent. Alleen hun god kan je redden.

Kamervraag | 13-04-20 | 08:06

Sid Lukassen heeft toch zeer zeker een sterk punt. Een Geenstijl-artikel als dit zul je nooit en te nimmer op sites aan de andere kant van het spectrum vinden. Geenstijl bewijst eigenlijk Sid’s punt. Geoorloofd om dit vrijelijk te zeggen, Joris?

Mijnbescheidenmening | 12-04-20 | 20:50

Serieus. Sid moet gewoon een tuin toevoegen aan zijn oikos. Is louterend en helend.

Rest In Privacy | 12-04-20 | 20:49

Wie de neuck is Sid Lukkassen?

Murk Ratte | 12-04-20 | 20:49 | 5

@Piet Karbiet | 12-04-20 | 20:54: Says who?

Crossing_The_Rubicon | 12-04-20 | 21:08

Zeker warm onder die steen?

Geil Kippetje | 12-04-20 | 21:10
▼ 2 antwoorden verborgen

Alleen al vanwege dat verongelijkte pruillipje gaat het nooit iets worden tussen mij en Sid.

MickeyGouda | 12-04-20 | 20:47 | 4

@Piet Karbiet | 12-04-20 | 21:00:

Nou vooruit, omdat u het vraagt. Ik ga het nog een keer proberen uit te lezen.

MickeyGouda | 12-04-20 | 21:06

@Frau Merkel | 12-04-20 | 21:28:

Er zit zeker waarheid in wat Piet - en daarmee Pruillende Sid - zegt. Alleen schiet de laatstgenoemde wat mij betreft soms te ver door. Maar ja, dat gevoel heb ik ook af en toe met Thierry. Hoe sta jij erin?

MickeyGouda | 12-04-20 | 23:03
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist-
jip_86 | 12-04-20 | 20:46 | 3

Baudet maakte een sterk punt. Spek opperde wat matige argumenten doorspekt met rancune. Sid Lucassen schrijft een solide betoog, de reactie van GS vind ik eerlijk gezegd een beetje de plank mis slaan.

Joostmochtnietsweten | 12-04-20 | 20:46 | 1

SIP moet eens op schrijfles, maar daar is zijn ego te groot voor.

Haberdoebas | 12-04-20 | 21:13

Ja dit is me allemaal te hoog, ik haak af na 4 pasen bierjes en de 10 advocaat eieren. De massel.

jan huppeldepup | 12-04-20 | 20:46 | 1

Massel????

Crossing_The_Rubicon | 12-04-20 | 21:09

LOL Dr. Sip compleet afgeserveerd.
Niet dat dat nog nodig was.
Doei, Sip.

Berbaar | 12-04-20 | 20:46 | 3

FCUK 2.

Piet Karbiet | 12-04-20 | 20:53

@Piet Karbiet | 12-04-20 | 20:53:
Eensgelijks Piet, geniet van de mooie avond.
Doe ik ook.

Berbaar | 12-04-20 | 20:56
-weggejorist-
Knufter | 12-04-20 | 20:43

Sid is een idioot met zijn nieuwe zuil e.d. En mag natiurlijk zeggen wat hij wilt zeggen, maar Sidje is in basis weer zo'n ventje dat denkt dat hij het gelijk aan zijn zijde heeft, omdat hij een paar boeken heeft gelezen. Redelijk moemakend dit soort figuren, hij past goed in het rtijtje, timmermans, klaver, jetten e.d.

Mark_D_NL | 12-04-20 | 20:43 | 1

Die neemt zichzelf te serieus.

Rest In Privacy | 12-04-20 | 22:44

Hoe heeft Baudet een beroepsverbod? Nou bijvoorbeeld dat elke motie van hem pertinent wordt weggestemd, ondanks dat die inhoudelijk soms wel en soms niet aan sluit bij de stellingen van kartelpartijen.

Joostmochtnietsweten | 12-04-20 | 20:40 | 2

Inderdaad, hadden ze in februari al op de aanvraag van Baudet serieus gesproken over corona, waren er nu minder doden geweest. Ik zie dus dat hier met politieke spelletjes gewoon over lijken gegaan wordt.

jan huppeldepup | 12-04-20 | 20:52

@jan huppeldepup | 12-04-20 | 20:52: Dat is zéker waar.

Lupuslupus | 12-04-20 | 21:46

Ik vind het maar een zwak betoog. Van beide kanten. Het voelt alsof beiden hun gram willen halen in een tijd waarin we het 'zogenaamd' samen moet doen. Dat de naam Baudet hierin, conform mainstream media, wordt betrokken in een negatief stuk om zodoende demense nog meer ervan te overtuigen dat Baudet bij voorbaat al negatief is.

Yzord | 12-04-20 | 20:39 | 4

@Berbaar | 12-04-20 | 20:48: Hij moet wat pragmatischer worden en weg van al te vaag filosofische gelul.
Meer oneliners die samenvatten wat hij wil; om nog meer kiezers aan te spreken. En zich voorbereiden op de kolossale aanval van links - die je weet dat zal komen - dat hij een fascist en een racist is.

Aristotalloss | 12-04-20 | 20:54

@Aristotalloss | 12-04-20 | 20:54:
Daar is hij niet snugger genoeg voor en te ijdel.
Ach en aanval van links?
VVD en CDA kunnen volgend jaar kiezen wie er mag mee regeren.
Dat zit wel snor.

Berbaar | 12-04-20 | 21:04
▼ 1 antwoord verborgen

Dit is geen gesprek.
Corona café TV afl.2
Live debat
GS vs Dr. Sid

RickTheDick | 12-04-20 | 20:38 | 3

Daar is Weltschmerz geschikt voor.

Knufter | 12-04-20 | 20:48

@Knufter | 12-04-20 | 20:48: Ja eens. Sowieso is Cafe WS een mooie uitvinding. Met goed geluid, ook in coronatijden.

Rest In Privacy | 12-04-20 | 20:55

En toen dacht ik: wat vind ik er zelf nou allemaal van?

Ik denk dat ik altijd aan de kant sta van de club of persoon die op dat moment de meeste humor heeft. Of: tenminste nog enige humor, om het anders te formuleren.

Alle rest is gelul. Dat is ook de ellende van Baudet: wel gelijk soms, maar geen humor.

Laat eens een scheet.

Knufter | 12-04-20 | 20:37

Jammer dat het infantiele naamgrapje zo’n afbreuk doet aan de inhoud.

Superior Bastard | 12-04-20 | 20:32 | 1
-weggejorist-
Baron Clappique | 12-04-20 | 20:42

Eigenlijk komt het er op neer dat wanneer iemand politieke ambities heeft, die persoon over het algemeen niet goed bij het hoofd is. Het politieke spectrum maakt daarbij geenzins uit.

Dauthi | 12-04-20 | 20:31

"maar vooruit. We zitten toch opgesloten."
Oké, dit wordt smullen..

Rest In Privacy | 12-04-20 | 20:29 | 6
▼ 3 antwoorden verborgen

Onafhankelijke geesten zijn de basis van een vrije samenleving.

smdyasc | 12-04-20 | 20:29 | 5

En zie dan ook de vele ideeën die er onstaan in de niet-gelijkgeschakelde niet-establishmenthoeken. En de vele slechte ideeën die er worden afgeschoten, niet alleen establishment-ideeën. Wees blij met al dat vrije en kritische vermogen. Als we de rangen sluiten en bepaalde dingen niet meer mogen zeggen, dan worden we een stel domoren met een hoop stront in de hoofden.

Rest In Privacy | 12-04-20 | 21:07

Er zijn veel onafhankelijke geesten die onder behandeling staan bij de GGZ.

Bram-Jr | 12-04-20 | 21:49

Denk meer dat het de afwezigheid is van wezenlijke bedreigingen.

Beefbus | 12-04-20 | 21:52
▼ 2 antwoorden verborgen

Hij heet Sid Lukkassen.

toetssteen | 12-04-20 | 20:27 | 2

Nou, of ie heet is? Rico V. wel. Maar da's een ander verhaal.

Geil Kippetje | 12-04-20 | 21:11

Of is het Sad Lukkassen?

Haberdoebas | 12-04-20 | 21:16

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland