Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Sonny Spek: 'Thierry, daar gaan we weer'

Inzending, naar aanleiding van onze uitzending. Door Sonny Spek, ex-FvD'er

Vrijdagavond heb ik zuchtend de uitzending van Thierry Baudet bij Tom Staal in het ‘GSTV Coronacafé’ bekeken en ben enigszins geschrokken van een tweetal uitspraken die werden gedaan. Ik weet uit mijn tijd bij Forum dat een hoop leden zenuwachtig werden bij televisie-uitzendingen en vooral hoopte dat hij niet uit de bocht zou vliegen. Vrijdagavond leek helaas weer zo’n uitzending te worden, want het ging onder andere over de rol van de journalistiek als controlerende macht en het befaamde ‘cultuurmarxisme’ onder de ambtenarij. Hij stelde:  

‘We zitten gewoon in een bepaalde situatie waarin de cultuurmarxistische linkse mainstream, van VVD en CDA tot en met D66, GroenLinks, PvdA en SP ... Allemaal min of meer allemaal hetzelfde willen, namelijk de vernietiging van Nederland. Massa-immigratie, klimaat, EU en al die andere dingen. Ze hebben alle dagbladen, ze hebben de NPO, ze hebben alle subsidiecircuits, alle musea, alle universiteiten, de hele ambtenarij, de hele rechterlijke macht…Dat is de situatie.’ (Fragment hierboven)

Veel van u zullen het hier mee eens zijn, want de ‘universiteiten zijn toch ook overwegend links? De publieke omroep laat toch ook een overwegend links geluid horen?’. Het is echter belangrijk om te beseffen dat Baudet hier weer een stukje verder gaat dan zijn eerdere uitspraken en dit niet alleen kritiek is op een bepaalde vooringenomenheid. Niet alleen stelt hij dat ze ‘volledig’ worden gecontroleerd door ‘linkse partijen’, maar hij trekt het ook breder door te stellen dat zij doelbewust bezig zijn ‘Nederland te vernietigen’. Kritiek op universiteiten die enkel en alleen een bepaalde politieke richting uitdragen is terecht, maar in zijn uitspraken wordt de nuance wederom volledig verloren en komt er geen oplossing naar voren. Daarnaast betrekt Baudet nu ook ‘alle dagbladen’ en ‘de hele ambtenarij’. Zijn De Telegraaf en Het Financieele Dagblad nu ook al bezig om Nederland te vernietigen? 

Is kritiek op de ambtenarij dan onbegrijpelijk? Nee, uit onderzoek blijkt dat een relatief groot deel van de ambtenaren in Nederland stemt op linksgeoriënteerde partijen en dit kan mogelijk invloed hebben op de uitwerking van beleid (hetzij dit in grote mate niet bewezen is). Het is echter een verschil of een fractievoorzitter in de Tweede Kamer stelt dat op dit punt verbetering moet komen door bijvoorbeeld de uitvoering van beleid beter te controleren of de sollicatieprocedure voor topambtenaren transparanter te maken, of dat hij stelt dat de ‘gehele ambtenarij bezig is om Nederland te vernietigen’. Niet alleen ontbreekt hier het volledige verhaal, maar is het ook nog eens buitengewoon beledigend voor veel ambtenaren die zich hard inzetten om gemeenten, provincies en het Rijk draaiende te houden. Het is een Nederlands Kamerlid onwaardig en moet dan ook in die hoedanigheid worden afgekeurd.

De dienende ambtenaar
Er zijn natuurlijk altijd individuele casussen waar problemen aan het licht komen, maar de ambtenarij heeft nog altijd een dienende taak. De politiek aan de rechterzijde moet daarom zelf de rol oppakken om betere wet- en regelgeving te maken zodat de door de partij geschetste fundamentele problemen opgelost kunnen worden. Een goede journalist zou hem eens moeten vragen waar Baudet precies de discrepantie ziet tussen het beleid dat door de Kamer wordt vastgesteld (onze democratisch vertegenwoordiging die de koers moet uitzetten) en hoe dit vervolgens wordt uitgevoerd door de ambtenarij. Waar vindt die ‘ondermijning’ door de ambtenarij dan precies plaats? Welke schuld heeft de ambtenarij en waar in het proces vindt die beïnvloeding plaats? 

Het is makkelijk om over de rug van deze mensen allerlei boude uitspraken te doen, maar hij generaliseert en komt niet met bewijzen die een structurele ondermijning laten zien. Iedereen die zich enigszins begeeft tussen de ambtenarij weet dat zij zich vaak inzetten voor een relatief laag salaris om het land op een bepaalde manier te dienen. Ook hebben we het dan over hardwerkende politie- en defensieambtenaren die hier door Baudet volledig in de hoek worden gezet. Als dit niet de bedoeling was van zijn uitspraken dan zou hij hier op terug moeten komen, want we weten dat wanneer Kuzu dit zou zeggen het land te klein zou zijn. En terecht.

GeenStijl een natuurlijk bondgenoot?
Een ander opvallend citaat ging over de rol van de media. Hij stelde, tegen het einde van het gesprek:

‘Wat ik GeenStijl ook verwijt, jongens, wat ik jullie ook verwijt is dat jullie net als ThePostOnline eigenlijk natuurlijke bondgenoten zouden moeten zijn, maar soms als het ware helemaal meegaan in ‘oh wat is het erg, ophef dit en dat’. Terwijl je ook de rol zou kunnen spelen van het in perspectief plaatsen.’

Natuurlijke bondgenoten in wat? Baudet lijkt nu te beweren dat kritiek op hem als persoon gelijkstaat aan kritiek op de standpunten die Forum voor Democratie of ‘rechts Nederland’ uitdraagt. Baudet heeft geen monopolie op een kritisch rechts geluid en zal dat ook nooit zal krijgen. Het moge duidelijk zijn dat je als politicus niet het ‘recht hebt’ op media die jouw visie moeten ondersteunen. Ik vraag mij dan ook af wat Baudet zou willen van GeenStijl en TPO. Moeten zij kritische ‘linkse’ columns gaan weigeren? Zou dit kritische stuk nog worden geplaatst? 

Ageren tegen hokjesdenken
Het is de eerste les bij een journalistieke opleiding, maar een journalist zou zich moeten inzetten om inderdaad de macht en specifiek de politiek te bevragen. Hebben we dan geen probleem met een onevenredige verhouding tussen linkse en rechtse media? Dat is inderdaad een probleem, maar probeer dan constructieve voorstellen te blijven doen om bijvoorbeeld de NPO te hervormen. De bevooroordeelde situatie in de wereld van de media zou niet versterkt moeten worden door rechts en ‘haar’ platformen, maar juist blijvend worden bevraagd. Baudet wil hetgeen juist versterken waar hij altijd zei tegen te ageren: het hokjesdenken. 

Als ex-FvD’er wordt bij de minste of geringste kritiek van mij op Baudet al snel ingebracht dat het vanuit een rancuneuze grondhouding zou zijn, maar desondanks voel ik mij genoodzaakt om bij opvallende zaken opnieuw te benadrukken wat er niet klopt in mijn ogen. Het is daarbij altijd belangrijk om te benadrukken dat de partijstandpunten nog steeds een breed deel van de Nederlandse samenleving zouden moeten aanspreken. Geen dure verduurzamingsmaatregelen wanneer zij irrationeel van aard zijn, het gebrek aan doortastendheid om op het internationale toneel de juiste afspraken te maken om de (illegale) immigratie te beperken, de Europese Unie die haar taken zienderogen onnodig uitbreidt en van geen stoppen lijkt te weten en de gebrekkige investeringen die de laatste jaren zijn gedaan om het niveau in de publieke sector op peil te houden. 

Oplossingen geblokkeerd door vervreemding
Het lijkt er langzaam op dat Forum voor Democratie onder Baudet wel de oplossing kan bieden voor deze onderwerpen, maar zich op andere thema’s dusdanig vervreemdt dat zij uiteindelijk geen enkele invloed uit zullen oefenen. De laatste maanden werd dit steeds duidelijker, maar vrijdagavond bereikte het toneelstuk een nieuw hoofdstuk.

Er komt een moment dat burgers deze houding niet meer zullen accepteren en het gaan bestempelen als onfatsoenlijk. We hebben eerder al gezien dat de uitspattingen van hem kiezers van FvD hebben vervreemd en dat stelt ook het bredere gedachtegoed in een kwaad daglicht. Een aantal mensen zullen desondanks denken dat mijn kritiek gelijk staat aan het niet serieus nemen van de problemen die de partij adresseert, integendeel. Het lijkt er juist meer op dat Baudet de mogelijkheden om de partijstandpunten te verwezenlijken schade berokkent, door dit soort afkeurenswaardige uitspattingen. De vraag moet dan ook gesteld worden: Thierry, waar ben je nu eigenlijk mee bezig? 

Reaguursels

Inloggen

Waarom gaat Thierry op vrijdagavond in de uitzending van een stel zendamateurs in een zuipkeet op een industrieterrein? Daarna toch wel grondig ontluisd hoop ik? Sjeezus wat een smeerboel bij GS

borderlijntje | 12-04-20 | 16:08

Om veranderingen te kunnen gaan doorvoeren, moet je meerderheden verzamelen. Dit soort uitspraken gaan daar niet bij helpen. Niet bij het stemvolk. En niet bij coalities. En dan hebben we het er nig niet eens over kunnen hebben of huj gelijk heeft of niet.
Aan de andere kant ben ik blij met deze uitspraken van Sonny. Als ambtenaar voel ik mij gesterkt. Ik doe mijn stinkende best.

DeWijdeWereld | 12-04-20 | 10:20

Die Sonny is een nestbevuiler.

Rob-van-Hardensteen | 12-04-20 | 00:24

Thierry heeft gewoon gelijk zoals altijd...

Piraatbas | 11-04-20 | 23:33

TB heeft gewoon een punt. Zet een rechtse politicus in de gemiddekde talkshow. Laat hem bijv. een anti EU uitspraak doen. Dan vliegen de zorgvuldig geselecteerde (linkse) tafelgasten er als hyena’s bovenop. Het enige wat hij volgens mij wilde zeggen, dat hij verwacht dat vanuit de rechtste media ook wat hyena’s opstaan om de zaak te verdedigen.

Kwelbeller | 11-04-20 | 23:05

Mooi om te zien hoe achterhaald de meeste worden zijn. Jantje Roos is hard op z'n bek gegaan en Baudet is volksheld nummer 1 op GeenStijl

Joostmochtnietsweten | 11-04-20 | 23:27

"Toxic-masculinity"
"White-privilege"
Het hernoemen van Nederlandse straten.
Massa-immigratie en de flagrante onwil om daar iets aan te willen doen.
NGO's die mensenhandelaren faciliteren.
Professoren (je weet wel, die lui die jongen mensen onderwijzen) die een probleem hebben met blanken en het blank zijn (geen uitzondering helaas) www.huffpost.com/entry/i-sometimes-do...
"Dear White People": www.netflix.com/title/80095698
"'Too many white people in here': race row at US college" www.bbc.com/news/world-us-canada-5150...
@Sonny Spek, Thierry Baudet heeft gelijk.
Punt.

Atheist.Vader | 11-04-20 | 22:42

Figuren als Baudet marginaliseren zichzelf. Juist in een tijd waarin het spannend wordt. Zijn idee om met een vliegtuig vol zwart geld de wereld rond te vliegen opzoek naar mondkapjes is het plan van een wereld vreemde narcist. En roepen dat hele beroepsgroepen uit zijn op de vernietiging van dit land is puur haatzaaien. De man is een charlatan. Hij bewijst het zelf keer op keer. Zijn argumenten tonen aan dat hij gek is en ze zijn waterdicht.

Ignatius J Reilly | 11-04-20 | 22:22 | 2

En mijn stem heeft ie komend jaar weer.

GWBA | 11-04-20 | 22:31

Het gaat erom dat hij er wel alles aan zou doen om die spullen hier te krijgen. Huidige leiders doen dat niet. Zijn slappe zakken die achter de feiten aanlopen in plaats van vooruit denken. En ze worden er nog voor beloond ook. Het is een schande.

Piraatbas | 11-04-20 | 23:34

Mensen als Sonny zijn het inhoudelijk wel eens met veel van zijn standpunten maar het ontbreekt Sonny en de meeste lieden aan moed, een dikke huid, een rechte rug en een lange adem dus is het de toon die niet deugt.

frisenfruitig | 11-04-20 | 22:14 | 2

Als je argumenten op deze toon onderbouwd worden heb je misschien niet de juiste argumenten.

Ignatius J Reilly | 11-04-20 | 22:25
-weggejorist-
Piraatbas | 11-04-20 | 23:36

Sonny, ga eens wat studeren waarmee je later wat voor de mensheid kan doen. Politicologie staat daarin ergens onderaan, nog ver onder de toch wel aanbevelenswaardige zelfbevrediging.

issieookweer | 11-04-20 | 22:14

Waar ik eigenlijk schijtzeik van word is het woord 'hardwerkend' wat tegenwoordig altijd voor het beroep politieagent of verpleegkundige neergezet word door lui in de politiek. Alsof er in die branche alleen maar hardwerkende mensen werken. Blegh

Omebert | 11-04-20 | 22:12 | 1

En in het verlengde hiervan, verder niemand hard werkt want geen politie agent of verpleegkundige. Ik deel uw irritatie..

mr.money | 12-04-20 | 10:59

Zijn er eigenlijk rechts intellectuelen?

Ignatius J Reilly | 11-04-20 | 22:12 | 3

Paul Cliteur

Dr. LOVE | 11-04-20 | 22:25

@Dr. LOVE | 11-04-20 | 22:25: Lol. Dat is een clignoteur die knippert rechts. Geen groot licht.

Ignatius J Reilly | 11-04-20 | 22:27

Andreas Kinneging

OuweOuweLekkerMauwe | 11-04-20 | 23:44

Ja meneer Baudet kwam enigsinds wat geirriteerd over , Ik heb het hele stuk niet gekeken omdat de geluids kwaliteit erg tegenviel.
En dat meneer Baudet enigsinds geirriteerd was kan ik me eigenlijk ook wel voorstellen maar hij moet begrijpen dat nu de tijd is om gewoon keihard door te vechten “ Failing is not an option” .
Nederland is als een vissenkom vol met goudvissen die verblind door MSM propaganda over het corona virus allen voor de pluche mand van poedel Rutte neer knielen omdat dit zo’n geweldige leider is gebleken in de laatste drie weken, duh?
Gaat het geheugen van een doorsnee burger niet verder dan drie weken?

Tijd om aan een EU “bail out” plan te gaan werken.

Datgingniegoed | 11-04-20 | 22:10

Thierry spreekt niet met meel in de mond en zegt vaak wat hij denkt. Nou dat moet je niet willen met z'n allen. Dat is politiek onwenselijk want niet eurofiel.

frisenfruitig | 11-04-20 | 22:08

Quote : "Niet alleen stelt hij dat ze ‘volledig’ worden gecontroleerd door ‘linkse partijen’, maar hij trekt het ook breder door te stellen dat zij doelbewust bezig zijn ‘Nederland te vernietigen"

Alsof het NIET de bedoeling van de globalistische Eurocraten en hun globalistische "socialistische" vriendjes zou zijn om de autonome Natie-Staten in Europa te "deconstrueren".....

Platte onzin van een potentiele "collaborateur", dit artikel.

Mau777 | 11-04-20 | 22:07 | 2

Juist , Het spelletje is gewoon pro tegen anti. EU.
De MSM zit in het pro EU gedeelte.

Datgingniegoed | 11-04-20 | 22:13

@Datgingniegoed | 11-04-20 | 22:13:
De Telebelg is eigendom van een mediaconcern uit Brussel (Mediahuis). Alle kranten in Nederland zijn dat inmiddels. En Sanoma nu ook (DPG),
zie : Abject | 11-04-20 | 17:32

Abject | 11-04-20 | 22:29

Sonny was even aan het "parafraseren"?

Rest In Privacy | 11-04-20 | 22:06

Ik vond Thierry erg oprecht overkomen. Niet dat gemaakte van Jetten of Klaver. Bedenk eens waar Rutte allemaal over heeft gelogen. Dan kan Thierry nog heel wat "foutjes " maken.

MarkyS | 11-04-20 | 22:05

Die Sonny die kan het wel. Zoveel onzin uit je duim zuigen en dat dan ook nog eens opschrijven.

Rdock | 11-04-20 | 21:59

Thierry moet het bij feiten en observaties houden. Mensen een bepaalde intentie in de mond leggen - "nederland bewust kapot maken" - is ongeloofwaardig en staat slap.
Daarbij reageert hij zelf ook nogal heftig als het jegens hemzelf gebeurt

eekeek | 11-04-20 | 21:56 | 1

Onbewust doen ze het wel hoor...

Piraatbas | 11-04-20 | 23:37

Baudet wordt een karikatuur van zich zelf die valide problemen nu op dergelijke wijze karakteriseert dat het meer zeuren wordt over alles wat kudt is.

Dan wordt hier gezegd dat dat beter is dan al het genuanceerd gelul van Sonny. Maar het leven is vaak nuance. Het leven is een grijze wazige brij waar goed en slecht niet zo zwart wit zijn als in klassieke Marvel film.

Goed stuk wat mij betreft!

iustus | 11-04-20 | 21:51

Ik ben en blijf team Thierry omdat ik het grotendeels met hem eens ben/meer wel dan niet met hem eens ben..

frisenfruitig | 11-04-20 | 21:50

Het grootste probleem is dat mensen er graag bij willen horen. Ze willen niet buiten de boot vallen. Ze kiezen, minder bewust dan je zou denken, voor de winnende partij — en daarvoor hoeven ze het niet eens in grote lijnen eens te zijn met het gedachtegoed wat daarbij gepaard gaat.
De dwarsligger wordt verguisd — dus wordt het meelopen ineens zelfbescherming, evolutie.
Mensen zijn dom. Je merkt het aan alles. Je voelt dat ze feitelijk maar een paar stappen verwijderd zijn van een apenkolonie.

SIogra | 11-04-20 | 21:49 | 1

Daarom zijn peilingen ook gewoon kudt.
Mensen willen bij winnaars horen en gaan ook naar de peilingen stemmen.

ditotje | 11-04-20 | 21:59

Van dit artikel kan Chris Gaap nog veel leren. Het gaat volgens mij niet om links rechts tegenstellingen want het hele politieke establishment is in meer of mindere mate links. Het gaat wat mij betreft om eurofiel of niet.

frisenfruitig | 11-04-20 | 21:48

Ik weet niet waarom er zo op Baudet wordt afgegeven maar het algehele debatten volgende van de afgelopen maanden heeft mij geleerd dat deze Baudet behoorlijk wat punten had die zeer correct waren.

F1802 | 11-04-20 | 21:41 | 1

Eerlijk gezegd vindt ik juist dat het geschreeuw van Baudet en Wilders om strengere isolatie en lockdown inmiddels bewezen stompzinnig is gebleken. Als je Nederland vergelijkt met de meeste andere Europese landen heeft Rutte het goed gezien door niet als een debiel achter de medici aan te rennen en met een draconische lockdown de economie om zeep te helpen, maar een balans te vinden waar een zo groot mogelijk deel van de economie door kan draaien. Los van alle andere kritiek die je(en ik ook) terecht op Rutte kunt hebben, heeft ie het naar het nu lijkt goed gedaan. Dat verdient respect. Ook van critici.

Cherokee | 11-04-20 | 22:12

Thierry heeft gewoon gelijk natuurlijk.
MSM en universiteiten zijn linkse bolwerken.
Rechters stemmen vooral op D66 zo blijkt uit onderzoek.
Er is in het hele land niet 1 PVV of FvD burgemeester.
Enz enz.

Gerrit gordijnstok | 11-04-20 | 21:33 | 1

Partijkartel bestaat

Piraatbas | 11-04-20 | 23:39

Dus Tjer heeft in principe geen ongelijk met beide uitspraken.

Tjer had moeten zeggen dat hij het fijn zou vinden wanneer zijn rechtse geluid doorgalmt in de ambtenarij. En ook dat hij GS tof vind maar kritische stukjes over hem of FvD niet tof vind. Maar dat ze hem altijd even kunnen bellen hoe de vork nu in de steel zit.

Maar Tjer is Tjer. En niet Sonny. En Sonny is lokale politicus/stukjestyper en Tjer is partijleider.

sjef-van-iekel | 11-04-20 | 21:30

Wanneer je op slakken zout legt, dan heeft deze joker vast een puntje. Tegelijkertijd, als je alles nuanceert, dan snapt geen hond het meer. Dus ja, er is vast een niet-linkse journalist, ambtenaar op een ministerie, rechter of universitair docent te vinden. Maar het feit dat je daar over na moet denken is veelzeggend genoeg

Rest In Privacy | 11-04-20 | 21:24 | 1

Ik vind dat een politicus inderdaad duidelijk zijnhaar standpunt moet geven. Dat genuanceerde nikszeggende wat we van de huidige bestuurders voorgeschoteld krijgen is niet echt te bevatten nee.

sjef-van-iekel | 11-04-20 | 21:36

Ik lees GeenStijl al sinds de Duitse non in de man zijn mond poepte (2003). Ik bemerk een zorgwekkende verandering in de toon en berichtgeving van GeenStijl. Misschien wordt het tijd voor een naamsverandering, helaas is stijl.nl al bezet. Pas in ieder geval de slogan aan in bedachtzaam, inclusief en nodeloos belerend.
Kots.

Jamie Madrox | 11-04-20 | 21:23 | 3

Oh en mag Thierry dan de huidige slogan overnemen?

Jamie Madrox | 11-04-20 | 21:34

Goed verwoord. Het lijkt wel of men een breder publiek zoekt en daarom de toon verandert.

LibertyCity | 11-04-20 | 21:56

Je had ook lid kunnen blijven en vanuit je lidmaatschap invloed uit oefenen, al dan niet gecombineerd met opinie maken (wat hier gebeurt). Dit neigt meer naar stemmingmakerij.

LibertyCity | 11-04-20 | 21:16 | 1

Correct, je haalt mij de woorden uit mijn mond. Alhoewel ik ook graag het woord afgunstig erbij had geplaatst.

F1802 | 11-04-20 | 21:38

Als de schrijver van dit stuk nou nog een beetje objectief was geweest. Maar dit is doordrenkt met rancune....

slobbersaus | 11-04-20 | 21:12 | 1

Op welke wijze dan? Dit is weer de meest makkelijke comment.

iustus | 11-04-20 | 21:45

Allejezus, de comments hier zijn net zo nietszeggend en krankzinnig lang als Thierry zijn gereutel!

captainobvious | 11-04-20 | 21:10 | 2

Inderdaad, na drie minuten kon ik er niet meer naar kijken. Inhoudsloos praatje van Baudetttt.

Groene_pixel_man | 11-04-20 | 21:23

@Groene_pixel_man | 11-04-20 | 21:23: In een " talkshow" is de ketting niet sterker dan de zwakste schakel en ongelukkige presentatie en een lulhannes uit utrecht kunnen de zaak aardig bederven. Tom Staal is normaliter uitstekend als intervjoewer maar een " talkshow" vereist meer , nog afgezien van belabberd geluid en decor . Zie voor hoe het wel eenvoudig kan Joe Rogan .

daytripper | 11-04-20 | 21:28

Maar wat stemt onze ex-FvD'er dan nu wel? Of stemt hij niet meer? Beetje vreemd om achter het gedachtegoed van een partij te staan, achter het partijprogramma, maar dan toch op de oude Kartelpolitiek te gaan stemmen, die echt wel een bijzonder grote mate van gelijkschakeling vertoont. En niet stemmen is in feite datzelfde Kartel een tegenstem minder geven. Hoe groot moet je antipathie tegen Baudet of zijn hyperbolen zijn om dat de prijs waard te vinden?

Nu zou ik dat nog begrijpen als er echt geen enkele alternatieve keuze zou zijn. PVV met Wilders gaat voor mij bijvoorbeeld altijd nét even over de schreef in boude stellingen die tegen mijn idee van een vrij land en gelijke rechtsstaat ingaan. Maar het FvD programma blijft voor mij nog altijd het beste programma of het minste kwaad vertegenwoordigen. Dus blijft bij afwezigheid van een alternatief of een echt daadwerkelijk voornemen in het partijprogramma dat mij absoluut te ver gaat de keuze toch op hen vallen.

Wil dat zeggen dat ik het geheel met Spek oneens ben? Nou nee, Thierry heeft nogal de neiging zichzelf en zijn programma niet op de meest sympathieke manier te verkopen. Plus ook nogal uitglijers te maken in uitspraken, persoonlijk gedrag of publieke intellectuele mijmeringen die niet in het partijprogramma staan maar wel een onterechte indruk wekken waar de FvD voor zou staan, die achteraf toch niet zo nodig waren.

Heb zelf altijd een beetje mijn ogen gerold in het verleden als het over cultuurmarxisme ging. En ja het is nogal een aanname (die lastig tot niet te bewijzen is) dat de media, het onderwijs, de cultuursector en de politiek doelbewust willens en wetens aansturen op vernietiging van de natiestaat, de grenzen wagenwijd opengooien voor immigratie van bedenkelijk allooi, alle macht overhevelen naar de EU, de burger steeds meer financieel uitzuigen, de economie en het leven collectiviseren en overreguleren uit naam van alles van veiligheid, gezondheid tot milieu en klimaat en de zielige kindjes. Maar voor wie zijn ogen jaren open heeft is dat wel overduidelijk de trend. De diagnose dat het virus van cultuurmarxisme "ze" allemaal geïnfecteerd heeft is misschien niet bewijsbaar, maar de symptomen zijn wel overduidelijk aanwezig.

En prima dat GeenStijl ook kritisch moet wezen op Baudet als hij een uitspraak doet die twijfelachtig is. Maar laten we niet vergeten dat die taak al ruimschoots (en liederlijk overdreven) uitgevoerd wordt door zo'n beetje het overgrote deel van alle massamedia en websites van enige invloed. Die tegelijkertijd ruim baan geven aan de politici die de kartelpolitiek van meer EU, immigratie en overheid in het algemeen promoten. Die Rutte nog bejubelen als een groots staatsman omdat hij kalm blijft glimlachen, gravitas en zogenaamd medeleven uitstraalt in het volle aanzicht van zijn eigen incompetente falen door achteruit kijken i.p.v. proactief maatregelen nemen zoals het vroegtijdig sluiten van grenzen met quarantaines, waardoor van improvisatie-lockdown (ik weiger incompetente paniekmaatregelen achteraf als "intelligent" te bestempelen) niet nodig was geweest.

Als het aan mij als FvD-stemmer lag zou Thierry zulke uitspraken niet doen. Gewoon het zeer rationele en verkoopbare FvD-programma (waar ik het overigens ook niet 100% mee eens ben) herhalen en herhalen en verkopen aan zoveel mogelijk kiezers en een zo breed mogelijk publiek. Maar wel graag achter de schermen en via het partijprogramma zorgen dat de gelijkschakeling dan wel financiering van de uit ons belastinggeld betaalde publieke en culture sector wordt beëindigd. Want het is wel degelijk een overduidelijk obstakel als je graag de Eutanic met stuurloos sloepje NL eraan vastgeketend van haar ramkoers met die ijsberg wilt zien veranderen.

Wol | 11-04-20 | 21:07 | 4

Cultuurmarxisme is wel degelijk aanwezig en zit in diep geworteld in onze samenleving . Dagelijks kun je de geinfecteerden tegenkomen in de Main stream media die , vaak als een soort zombies zelf niet meer weten waar ze mee bezig zijn dan hun baas tevreden stellen en een mantra' s van de boven hun gestelden verkondigen mede uit angst hun baas te verliezen. Het verneukeratieve is dat het verpakt zit in kleine symptomen ... Baudet voelt dat heel goed aan , maar er zijn ook velen die geen flauw idee hebben . Het resultaat van een bombardement aan symptomen is dat Nederland z'n identiteit verliest en straks opgaat in de grijze Europese massa. In het Verenigd Koninkrijk heeft een kleine meerderheid dat net op tijd begrepen .

daytripper | 11-04-20 | 21:40

Berbaar, idd. Sjerrie maakt geen goeie beurt met z'n woorden, het is wat mij betreft een uilskuiken in deze.
Ik stoor me echter nog meer aan de daden van dit kabinet, de totale uitverkoop van NL gaat gestaagd door. Het doorlopende verlies van souvereiniteit is zo bizar.

donkieshot | 12-04-20 | 05:40
▼ 1 antwoord verborgen

@Sonny Spek | 11-04-20 | 16:59

Beste Sonny,

Met ruim 44 jaar op de klok, het merendeel in ambtenarenland en echt niet in de kelderklasse, vind ik je verhaal getuigen van een bepaalde naïviteit en de neiging tot een gevaarlijk soort retorische bespiegeling, die de door Baudet kernachtig geformuleerde problematiek geen recht doet. Het kan zijn dat je niet de leeftijd en de levenservaring hebt om het onderscheid te maken, maar waar Baudet en FvD op wijzen is de toenemende urgentie om kordaat en handelend op te treden om de problemen op te lossen.

Nu is meest evidente kenmerk van een leider, dat men doet wat die zegt. Daar zijn in het algemeen gesproken leiders voor, dat is hun functie in een geheel.
Niet dat men alles wat een leider zegt nog eens minitieus herkauwt en daar vervolgens van vind dat dat misschien wel schade zou kunnen doen aan enige comfortzone van wie dan ook.

Je geraaktheid door de frase
"Waar vindt die ‘ondermijning’ door de ambtenarij dan precies plaats? Welke schuld heeft de ambtenarij en waar in het proces vindt die beïnvloeding plaats?
duidt erop dat je in figuurlijke zin met je hoofd in je eigen hol steekt.
Sorry, maar als je dit mechanisme niet met eigen ogen gezien hebt in de praktijk, dan snap je er echt geen ene flikker van of je zat niet in een positie van waaruit je het kon zien.

Tot salarisschaal 9 werkt men zich overal het snot voor de ogen, echt waar. Diep respect voor, ik ken het.
Van schaal 10 t/m 14 lult men er alleen nog over (steeds waziger, evenredig aan het oplopen van de schaal), en daarboven kom je niet meer aan de bak zonder een goeie politieke backup en bestuurlijke 'vrinden'. Dat levert je dan ook een onbeperkte "Blunderpermissie" op en de garantie van recycling in een nieuwe positie om je onheil nogmaals bot te vieren op de mensheid.
Waar de Amerikanen een transparant systeem van spoils & merits hebben (ambtelijke top komt en gaat met de gekozen bestuurders) hebben wij het post-Montesqieu poldermoeras van de ons-kent-ons-polder-mafia. Het laten landen van vertrouwelingen op sleutelposities, de banencaroussel van de kartel-partijen, voorziet hierin.

Ik heb heel wat managers door gebrek aan gewicht naar boven zien vallen met de juiste politieke steun.
Als zich dat aan jouw waarneming heeft onttrokken, begrijp ik hoe je aan je standpunt komt. Ik vind enige correctie hierop wel noodzakelijk.

Nog eentje ter overweging: de "dienende ambtenaar" is dood, morsdood.
"De ambtenaar" bestaat niet meer.
De ambtenarenwet en de bijzondere status die behoorde bij "onkreukbaar dienen", zijn afgeschaft met ingang van dit jaar.
Ambtenaren zijn nu gewoon werknemers naar burgerlijk recht.
Als jij nog in de romantische overtuiging verkeert dat dit allemaal geen gevolgen heeft, en nog voortleeft in het oude beeld "van den dienenden ambtenaar", en van daaruit het nog opneemt voor DE ambtenaar, ben je behoorlijk van het padje af. Het mag pleiten voor je persoonlijke integriteit, denk dat dat wel het geval is, maar realistisch is het niet.
Werknemers steunen vrijwel altijd de winnende club van de baas, dat is beter voor je carriere en de rest is gelul.

Er is een urgentie om zaken daadwerkelijk aan te pakken, wat niet gaat zonder schade te doen aan de glibberig verweven belangen van politiek en ambtelijke top.
Baudet aggregeert.
Hij pakt dingen dingen samen in stevige uitspraken. Niets mis mee. Jij noemt dat "afkeurenswaardige uitspattingen."
Wie en wat ben jij dan wel waar wij allemaal van moeten verwachten dat jij ons land gaat redden? Vertel !
Of zit je lekker veilig in je onbenullige coconnetje iemand de maat te nemen die wel zijn nek uitsteekt?
Typisch Hollands he? "Boven ons de middelmaat!!" roepen we dan, doodsbang dat er iemand beter is dan de anderen.....
Precies wat Thierry die Utrechtse lullo keihard in zijn bakkes wreef.

Thierry roept op tot de strijd.
Dat is feitelijk wat hij doet.
Anders kun je het niet duiden. En de vijand is talrijk, heimelijk en machtig. Die de strijd aan willen gaan, hebben iets te verliezen. Hun zekerheid, comfort, luxe en alles wat aangenaam is en de realiteit van het aardse bestaan helpt verlichten. Alles wat Machiavelli al zei over verandering.

Toch komt het moment dichterbij dat dat allemaal in elkaar dondert en iedereen de sjaak is. De Euro, de economie, de bankencrisis, noem maar op.
Wat kies je? Vluchten of vechten? Wegkijken en wollige uitvluchten debiteren of een kant kiezen en die door dik en dun steunen?

Jij komt in ieder geval niet verder dan wat kleinzielig gereutel in de marge, zoals een klassieke ambtenaar betaamt, ben ik geneigd te zeggen, maar ik zie je nergens een verschil willen maken.
Je status van ex- FvD'er past daar het beste bij denk ik.
Niks meer aan doen.
Nietszeggende windbuilen zijn er al teveel.

Bakschuif | 11-04-20 | 21:04 | 6

Mooi betoog.

Reaguurdeskundige | 11-04-20 | 21:18

@Berbaar | 11-04-20 | 21:08
Met jou ook niet

Bakschuif | 11-04-20 | 21:20

Uitstekende analyse Bakschuif ! Chapeau!

daytripper | 11-04-20 | 21:24
▼ 3 antwoorden verborgen

Vooral dit: "Er komt een moment dat burgers deze houding niet meer zullen accepteren en het gaan bestempelen als onfatsoenlijk." Maar hoelang accepteren wij de leugens van Rutte al ? Het volk is al tijden gedemoraliseerd. Rutte 4 komt er aan met een linkse agenda.

scorpio777 | 11-04-20 | 21:03

Kern van de kritiek, die natuurlijk mag, goed geformuleerd is en ten dele wel hout snijdt, is kennelijk dat Thierry niet genuanceerd genoeg is. Maar nuance is ook niet wat Nederland nodig heeft op dit moment, die hebben we al genoeg bij het partijkartel! En zie waar dat toe leidt. Dus niet zo’n sterk verhaal toch al bij al. Ik neem dat - net als sommige uitspraken van Thierry- met een korreltje zout. En van Thierry neem ik die uitspraken voor lief omdat ze door veel gecompenseerd worden en zolang ze niet de boventoon voeren!

duh! | 11-04-20 | 20:57

Dit is nu wat Thierry bedoelde he je doet 99 dingen goed en 1 fout en precies dat ene lichten 'ze' er dan uit. En wat zie je de volgende dag op GS? Een ingezonden stuk van een kneus die weer even zijn gal moest spuwen. Geef deze mensen toch geen podium zeg, schrijf dan liever zelf een opiniestuk daar over.

jip_86 | 11-04-20 | 20:55 | 2

Sjerry die 99 dingen goed doet?
Humor om te lachen, het blijkt een politieke faalhaas.

Berbaar | 11-04-20 | 21:06

@Berbaar | 11-04-20 | 21:06: als je Thierry vergelijkt met Mark Rutte past de laatste inderdaad beter in het plaatje van de hedendaagse politicus: een sluwe demagoog, goed ingedekt, politiek correct, een vakkundige leugenaar. Rutte is beter in staat om zijn ideeën te realiseren, maar de ideeën van Thierry zijn veel beter.

intrigant | 11-04-20 | 21:48

Wat een bagger. Ik vind niet dat GS er op vooruitgaat.

B. Randnetel | 11-04-20 | 20:51

"in zijn uitspraken wordt de nuance wederom volledig verloren en komt er geen oplossing naar voren. "
Nou.
En.
Trap er niet in. Fatsoenlijkheid is een spook.

Barre_de_k | 11-04-20 | 20:48

Moge de uil van Minerva een mooi paasei uitkakken, en Sonny Spekkoek..ach daar horen we binnenkort nooit meer wat van.

janderuiter | 11-04-20 | 20:47

Hij heeft eigenlijk wel gelijk, maar de toon mensen... Ja de meeste ambtenaren zijn links en ja de meeste journalisten ook. En ja alle Musea eigenlijk ook... Maar ehm, kun je niet wat liever doen? En dat 99% van de media links is zonder enige vorm van zelf-kritiek zou het misschien mooi zijn als er een paar media waren die niet met dezelfde verhalen komt aanzetten over de toon mensen! Wat eigenlijk gewoon code is voor bek houden en go with the flow, net als de VVD.

Ron_Paul | 11-04-20 | 20:44

"Cultuurmarxisme" is een nietszeggende en nog minder betekenende kreet. Goebbels gebruikte 'm ook.

oldandwise | 11-04-20 | 20:38 | 4

Marxisme=gelijkschakeling door hersenspoeling.
En dat is precies wat beoogd wordt, de gelijkschakeling van totaal verschillende culturen.

de honden blaffen... | 11-04-20 | 20:47

@Brits Folkestein | 11-04-20 | 20:43: Het bestaat bij alt-right,ja.

oldandwise | 11-04-20 | 20:48

en Stalin had het vaak over fascisten, ergo bestaan ze niet. En iedereen die het over fascisten heeft is een communistische massa-moordenaar. Cultuur marxisme bestaat wel degelijk. Er zijn boeken over geschreven door... Marxisten.

Ron_Paul | 11-04-20 | 20:53
▼ 1 antwoord verborgen

Die Sonny Spek: '.. een journalist zou zich moeten inzetten om inderdaad de macht en specifiek de politiek te bevragen.' En even later: '.. ook de telegraaf hoort in het rijtje thuis, omdat ze niet de macht bevragen.'
Waar komt dat bevragen van van alles en nog wat toch ineens vandaan. En volgens Tom Staal hoorden politieke overtuigingen thuis in een column.
Vroeger leerden we: 'De krant is een meneer.' Wat betekent dat in kranten schrijven mensenwerk is en dus subjectief.

grietmetgroenefiets | 11-04-20 | 20:30

Het is de vernietiging van de nationale identiteit die nagestreefd wordt, niet alleen in Nederland, maar in de Europesche Unie.
Wat rest is de Euroburger.

de honden blaffen... | 11-04-20 | 20:30

Het lijkt erop dat Geenstijl, net als Powned langzamerhand aan het verlinksen is. Erg jammer dat zelfs de sceptische media niet meer is wat ze ooit waren. Dan heeft Thierry toch gelijk.

Digitaal Smoelwerk | 11-04-20 | 20:28 | 1

Het is hier geen Stormfront-light.
Wen er maar aan.

Berbaar | 11-04-20 | 21:04

Bijzonder goed genuanceerd stuk dat precies mijn gevoel van gisteravond weergeeft, namelijk teleurstelling in die baude uitspraken. En nu maar hopen dat hij er daadwerkelijk ook uiteindelijk iets mee doet. Voor het eerst overwoog ik gisteren juist na die totale "complot tegen Baudet/FvD theorie" mijn lidmaatschap op te zeggen omdat ik mij voor die totale generalisatie schaamde. Baudet heeft nog veel te leren.

Jan, Leiden | 11-04-20 | 20:24

Een hopeloos naïf verhaal van deze ex-FvD'er. Ik neem aan dat deze gewaarwording onderdeel is van de geestelijke rijping van Sonny Spek. Ik vraag me alleen af waarom ik dit moest lezen.

Short | 11-04-20 | 20:18

Dit is een prima artikel met genuanceerde kritiek. Thierry komt inderdaad over alsof hij nogal vol is van zichzelf en heeft een regelmatig terugkerend stopwoordje zodra hij geen argumenten meer heeft, namelijk "enzovoorts". Hij kan zich beter opener richting de pers opstellen en wat serieuzer op kritiek ingaan i.p. v. zich af te bijten.
Continu zwijmelen over de geschiedenis is leuk en aardig en kan op zijn tijd ook geen kwaad, maar er iedere keer naar te verwijzen (alles was in vorige eeuwen mooier en beter) betekent wel dat je met de rug naar de toekomst staat. Persoonlijk ben ik overtuigd lid van het FvD vanwege de standpunten, niet omdat ik Thierry zo'n geweldige leider vind, hoewel hij tijdens debatten vaak wel messcherp en zeer alert is. Daar ligt m.i. dan ook zijn kwaliteit. Anderen de maat nemen misstaat hem, temeer omdat hij politiek nog weinig te berde heeft gebracht behalve veel irritatie bij anderen vanwege zijn uitspraken die er voor zorgen dat weinigen met hem zaken willen doen. Hij moet in de eerste, tweede en derde plaats het landsbelang voorop zetten, daarna mag hij een keer aan zichzelf denken.

janbehanger | 11-04-20 | 20:16 | 1

Hear, hear! Je vergeet nog wel een paar kwaliteiten van Thierry, en die liggen vooral op het academische vlak en in de onderbouwing van zijn ideeën over Europese samenwerking, immigratie en democratie. Zeer belangrijk en vrij uniek in de Tweede Kamer!

duh! | 11-04-20 | 20:50

Na twee alinea's kreeg ik rillingen en na het hele stuk moest ik even boeren, bijna kotsen maar net niet. Zelden zo'n arrogantie gelezen van een onbekende EX- die slechts als doel heeft zijn eigen ego te bevredigen.
Ik heb niets met Baudet en ik schijt op de religie genaamd democratie, maar wat zijn er toch smerige valse mensen mensen op deze wereld. Alleen al om deze nietszeggende narcistische figuur finaal door de plee te spoelen hoop ik dat Baudet en zijn FVD de verkiezingen gaat winnen.
Een heel smerig staaltje EX-bashen is dit. Laf, zwak en zeer narcistisch.
Al had dhr Baudet de meest domme, racistische bullshit gezegd, wie dafuk ben jij om het volk te beleren? Iemand die EX-FVD is. "Als EX-FVDer". Hokjesdenker die denkt even de moraalpaal te kunnen spelen. Gadverdamme, wat een inhoudsloze tegenvaller.

Mensdier | 11-04-20 | 20:13 | 2

Tsja het zal even pijn doen om Sjerry te zien voor wat Sjerry is.
Een inhoudsloos type voornamelijk vol van zichzelf.
Die heeft geen kans in de politieke arena met de FvD standpunten.

Berbaar | 11-04-20 | 20:59

@Berbaar | 11-04-20 | 20:5
"Een inhoudsloos type voornamelijk vol van zichzelf."
Sportief om jezelf als ijkpunt aan te bieden...

Bakschuif | 11-04-20 | 21:27

En daarom (vanwege types als Sonny Spek) gaat NL kapot. Waarom heb je je in godsnaam überhaupt aangesloten bij FvD? Je hebt de hele boodschap van Thierry dus nooit niet begrepen. Jammer. Heel erg jammer. Daarom gaat NL kapot, omdat er maar geen consistentie zit in rechts NL. Nee, altijd weer van die deugneuzen die toch vooral oprecht willen zijn, bleh. Om te kotsen. Dit gaat niet over jou, dit gaat niet over TB, dit zou over NL moeten gaan. Maar nee, het egoïsme-bord voor de kop is weer dikker dan ooit tevoren...

afikoman | 11-04-20 | 20:12

Goed artikel

naxapinu | 11-04-20 | 20:00 | 1

Welk artikel...?

Witte_Willem | 11-04-20 | 20:07

Yo Sonny, ga lekker solliciteren bij Joop. Betaald vast ook een stuk beter dan GS. Toedels en tot nooit meer lezend hoop ik. X

Centicuub | 11-04-20 | 20:00

Die Spek dude moet slager worde.
Ammiright?

RickyLaRue | 11-04-20 | 19:57

Baudet Raakt de gevoelige snaar..... van de heersende elite en haar trouwe volgers. Prima toch... analytisch en kritisch zijn op het systeem van de huidige macht. De vraag is willen we het systeem veranderen? Het grote deel van de elite en haar volgers eten en drinken goed van deze situatie en zullen dat op alle geoorloofde manieren verdedigen. Baudet heeft recht van spreken.. wat zeuren de heersers en haar volgers toch.. Tis toch een democratie!

MINDER | 11-04-20 | 19:56

Hardwerkende ambtenaren beledigen? Onder Stalin en Bloksnorretje werkten ze ook hard. Dat zegt dus helemaal niks. Sonny sluit je aan bij het CDA, daar zitten ze te springen om nuancerende kleurloze figuren met een leuk nietszeggend babbeltJe.

Mijn klomp breekt | 11-04-20 | 19:55

Ok, Sonny, gelezen, en de typhus. Slappe middle of the road figuren zoals jij hebben niks toe te voegen. Het is een culturele oorlog, of jij dat nou wil erkennen of niet. Vindt jij jezelf een verlichte filosoof of zo? Dat ben je niet. Je lijkt jezelf graag te horen praten, maar je ijdele gezwam helpt Nederland niet. Thierry noemt het beestje bij de naam. tientallen jaren linkse indoctrinatie hebben tot de huidige situatie geleid en lopen mauwen over de vorm is kansloos. Ga lekker zingen onder de douche maar laat de echte artiesten hun ding doen. Jij loopt alleen maar in de weg. En verder de typhus, of had ik dat al gezegd?

Rest In Privacy | 11-04-20 | 19:50 | 2

Nou kom op zeg. Wat Thierry zegt is toch volledig over de top geformuleerd, dat helpt echt de "goede zaak" niet voorruit. Sonny heeft hier echt een punt. PS: ben wel lid van de club.

Het brein erachter | 11-04-20 | 19:54

Baudet verklaard met zijn uitspraken aan ieder die niet zoals hem denkt de oorlog of zoals hij zelf zegt: “de Patricks” lees het gewone volk. Wat hij vergeet is dat de patricks over het algemeen hard werken en kinderen hebben om te onderhouden. Bedrijven runnen of naar school gaan voor een opleiding. Dit is de tweede keer dat hij het gehele volk beledigt. Eerst waren we allemaal naieve kinderen en nu zijn we in slaap gesuste patricks. Ondertussen is NL een vand e welvaarendste en innovatieve landen van de wereld mede mogelijk gemaakt door die patricks. Hij doet “intellectueel“ en daarmee voelt hij zich verheven boven de rest. Dat lijkt me nu wel duidelijk. Zijn hele houding en manier van praten plus zijn vage standpunten maken hem ongeschikt. De typhus heeft er verder niets mee te maken Corona wel.

movingsquare | 11-04-20 | 20:20

Haha...! Fuk deze lul met z'n 'het is de toon' betoog...

Collaboreren wordt door dit soort deugers ook als 'fatsoenlijk' gezien...

Witte_Willem | 11-04-20 | 19:47

“ Het is echter belangrijk om te beseffen dat Baudet hier weer een stukje verder gaat dan zijn eerdere uitspraken en dit niet alleen kritiek is op een bepaalde vooringenomenheid. Niet alleen stelt hij dat ze ‘volledig’ worden gecontroleerd door ‘linkse partijen’, maar hij trekt het ook breder door te stellen dat zij doelbewust bezig zijn ‘Nederland te vernietigen’.”

- Doei Sony. We missen je niet. Je wil het niet begrijpen. Dat is prima. #BlijfThuis. Dan doe je iedereen een plezier.

TheBurnerMan | 11-04-20 | 19:46

Waarom kan je niet de mening dragen dat het huidige beleid (van de gevestigde macht) Nederland zou kunnen vernietigen? Dat kan toch gebeuren. Is in het verleden vaak zat gebeurd. Het is eigenlijk een gezonde portie scepsis -dat ieder persoon zou moet hebben- over de mensen die we dus zoveel macht geven. Mismanagement is mismanagement, in welke laag van de maatschappij je het ook maar bekijkt.

heldheino | 11-04-20 | 19:43 | 4

@Het brein erachter | 11-04-20 | 19:56: O, gelukkig ben ik als roker dan niet doelbewust bezig mijn longen te slopen.

Reaguurdeskundige | 11-04-20 | 21:28

@Het brein erachter | 11-04-20 | 19:56: Ze doen het ook niet expres, maar ze gebruiken niet de macht om het tegen te houden.

heldheino | 11-04-20 | 21:29
▼ 1 antwoord verborgen

Ik vond Baudet ook niet sterk gisteren (met name het einde dan) maar sta wel nog steeds grotendeels achter 'em. Zijn gevoel voor symboliek en epische taferelen met een idealistische inslag herken ik bij mezelf ook, en daar moet hij wel mee oppassen zoals ook nu weer te zien was.

Ik vond het wel jammer dat hij GS publiek in z'n geheel als "natuurlijke bondgenoten" noemt terwijl ik juist zo waardeer van GS dat er allerlei niet politiek correcte meningen verkondigd worden die nog steeds veel van elkaar kunnen verschillen. Geen stijl is een ontmoetingsplek niet zo zeer voor gelijkdenkenden, maar vooral voor zelfstandig denkenden. Dan hoef ik het nog steeds met veel mensen niet eens te zijn maar is een andere invalshoek horen die niet doordrenkt is met taboes en correct gelul een gezonde aanvulling op ons intellectueel dieet. Dit is goed verdedigd door Tom gisteren.

Over die Patrick: tja, het is een eigenaardig mannetje en ik ben geen fan van 'em maar ik vond hem op een bepaalde manier wel een goede toevoeging om balans te brengen, en vond Baudet zelfs een beetje flauw en kinderachtig tegen Patrickske.

Al met al toch wel interessant op het einde en het had voor mij nog wel langer mogen duren.

Zeebonkus | 11-04-20 | 19:42

Nou, leuk. Thierry komt ook niet meer dus.

BotteKop | 11-04-20 | 19:41

Sonny Spek heeft een punt. Baudet zit veel te veel naar anderen te wijzen, een zwakke houding. Een paar jaar geleden zag je Baudet gewoon sterk zijn op de inhoud, niets meer, niets minder. Waarom al dat vingerwijzen naar journalisten en ambtenaren? Ja, er gaat veel te veel subsidie naar de NPO. Maar je kunt beter met een goed betoog komen om die kraan dicht te draaien en strengere wetgeving te produceren i.p.v. rancuneus naar rechters en 'de media' te wijzen.

Tr0l0l0l | 11-04-20 | 19:40 | 1

Ter nuancering: Thierry had wel een mooi punt over hoe politici nooit keiharde doelen voor zichzelf en Nederland stellen en alles altijd maar een inspanningverplichting is.

Tr0l0l0l | 11-04-20 | 20:11

"Ze hebben alle dagbladen, ze hebben de NPO, ze hebben alle subsidiecircuits...."
Wie zijn "ze" dan? Als Baudet met "ze" bedoelt "iedereen behalve degenen die eenzelfde ideologie aanhangen als FvD", dan heeft hij groot gelijk, maar dan zegt hij eigenlijk ook weinig of niks. Als je als FvD beweert tegen de stroom in te roeien, dan beweer je impliciet dat de rest mét de stroom meedrijft.
Hij verwijt TPO en Geenstijl niet óók met hem tegen de stroom in te roeien, maar dat is natuurlijk al te simpel. Een kritische houding jegens het "mainstream" mens- en wereldbeeld is niet simpelweg het onderschrijven van wat FvD voorstaat.
Alles moet zijn tijd hebben. Als Baudet goed z'n best doet, dan zullen er, om een voorbeeld te noemen, steeds meer ambtenaren geheel of gedeeltelijk de denkbeelden van FvD delen, en zullen die lieden geen deel meer zijn van de groep van "ze".

Schoorsteenveger | 11-04-20 | 19:39 | 1

Hele sterke analyse. Mooi verwoord en volledig mee eens.

Superior Bastard | 11-04-20 | 19:57

Mag is vragen als je je ex FvD-er noemt en Sonny (ik ben gewoon Piet hoor) galspuwer heet,waarom je dan stukkies kunt inzenden,die zomaar geplaatst worden?
Ik weet het nu wel met die exxen van FvD/Baudet het Aalberts,Paternotte cs gekwezel en dan het gepapegaai van de broodschrijvers uit het Partijkartel en hun trouwe ratelslang MSM/PO. Dat gezeur over het taalgebruik van Baudet is ook zo'n vast punt bij onze zeikertjes: we moeten allemaal vmbo Nederlands spreken en als iemand écht universitair opgeleid is en niet op z'n Gloria Wekkers én dat af en toe in betogen laat merken, dan moet de kop eraf. God wat ben ik dat nergens op slaande klein burgerlijke geouwehoer toch zat.

hertogvanzottegem | 11-04-20 | 19:36

"Niet alleen stelt hij dat ze ‘volledig’ worden gecontroleerd door ‘linkse partijen’, maar hij trekt het ook breder door te stellen dat zij doelbewust bezig zijn ‘Nederland te vernietigen’"

De controle door de "linkse partijen" is voornamelijk doordat ze doelbewust hebben gewerkt naar het overnemen van sleutelposities, die er eigenlijk niet zo uitzien qua prestige en uitstraling. Maar als jij als lid van het linkse clubje min of meer bepaald wie er aangenomen worden, de beleidsrichtlijnen (in het bedrijfsleven 'policies' genoemd) vaststeld en ook in het klachten/arbitrageproces doorslaggevend bent, dan gaat iedereen uit zelfbehoud dezelfde onzin uitkraaien. Daarom al dat "policor" gedoe en wie niet wil horen, die moet verplicht op "cursus" (waar een of andere geitewollen sok je een schuldcomplex gaat aanpraten over "het slavernijverleden" aan aanverwante zaken). Tsja. Dan hou je je mening maar onder je pet en ga je gezellig meeblaten. Want anders pakken ze je. "Ze" zijn dan de linkse sleutelfiguren. Met een jaartje of 20 verdwijnen de 'conservatieven' vanzelf. Sommigen denken "bekijk het maar" en gaan het bedrijfsleven in, anderen gaan met pensioen.

Helaas is het doelbewust vernietigen van de pre-multiculturele samenleving, een van de doelen van links. Maar dat was eigenlijk OOK een vorm van een multiculturele samenleving, zo had je de Hollanders, de Friezen, de Limburgers, de Twentenaren, de Brabanders, etc. die allemaal hun eigen gewoontes/cultuur hadden en vaak hun eigen dialect (taal v.w.b. het Fries).

EnNouJijWeer | 11-04-20 | 19:36

Mja, als je maar genoeg geduld hebt om de lange dezelfde verhalen van onverplaatsbare & onvermijdelijke linkse ambtenaren te lezen, dan komt het Grote Deugen wel weer dichtbij om de oren vliegen.
Houzee, kameraad Spek.

Jan Passant mk2 | 11-04-20 | 19:35

"We zitten gewoon in een bepaalde situatie waarin de cultuurmarxistische linkse mainstream, van VVD en CDA tot en met D66, GroenLinks, PvdA en SP ... "Allemaal min of meer allemaal hetzelfde willen, namelijk de vernietiging van Nederland. Massa-immigratie, klimaat, EU en al die andere dingen. Ze hebben alle dagbladen, ze hebben de NPO, ze hebben alle subsidiecircuits, alle musea, alle universiteiten, de hele ambtenarij, de hele rechterlijke macht…Dat is de situatie"

Ongezien de typhus Sonny,hij heeft gewoon gelijk.

ditotje | 11-04-20 | 19:26 | 8

Hier ook #teamthierry hoor.

Rest In Privacy | 11-04-20 | 19:34

En daarna zei hij: 'Als jij straks op je sterfbed ligt en denkt: 'we hebben alles verloren, ik heb al m'n vrienden verraden maar ik ben in elk geval objectief geweest, als dat is wat jou bevredigt.. dan moet je dat doen... Onze tegenstander doet het wel..' Ik was het er volkomen mee eens, en ik stem niet eens FvD. Ik word zo langzamerhand strontziek van al die mensen die objectief overal boven willen staan, maar ondertussen...

grietmetgroenefiets | 11-04-20 | 19:46
▼ 5 antwoorden verborgen

Lol, alle fanboys ontdekken dat Geenstijl geen FvD-partijkanaal is.

beldewouten | 11-04-20 | 19:25 | 2

maar beldewouten wel een vet en er dik bovenop liggend Partijkartelkanaal is

hertogvanzottegem | 11-04-20 | 19:27

Goed stukje, genuanceerd geschreven. Ik vind het ook superirritant dat door zulke achterlijke uitspraken, de standpunten op de achtergrond raken en de kans via meeregeren iets te veranderen enorm wordt verkleind. Hier is niemand mee geholpen.

Het brein erachter | 11-04-20 | 19:24 | 1

Ik ben het ook niet letterlijk eens met Baudet, maar ik denk dat hij het spel gewoon meespeelt en moet spelen. Letterlijk zullen 9 van de 10 GL stemmers het ook niet met Klaver eens zijn. Hoeft ook niet. Uitvergroten is deel van het politieke spel. Overdrijven ook. Als je altijd tot in iedere nuance het juiste of correcte of niet extreme zegt, verlies je herkenbaarheid. In debatten probeer je te ontdekken waar je het wel eens bent.
Dat van natuurlijke bondgenoten gaat er volgens mij over dat je een groepje in NL hebt dat taboes durft te doorbreken, politiek incorrect is.

nietoftochwel | 11-04-20 | 19:39

GS zocht natuurlijk, al dan niet actief, naar een tegengeluid na de ietwat naieve oproep van Chè. Die vond het in de figuur van een persoon die behalve zijn GTST-naam ook blijkbaar zijn reputatie niet mee heeft. Ik moest ‘Schijn als Sonny’ even googelen maar: ambitieus (zie definitie Shakespeare) had al een Durfkapi.. correctie DURFclubje in Katwijk en kreeg geen zetel in Zuid-Holland. Inhoudelijk voegt zijn epistel verder niets toe (aan oplossingen), wat datgene is wat hij Baudet verwijt. Beste Spekmans, ik ga even voorbij aan de waarschijnlijke achtergrond van dit schrijven: een papertrail naar een mogelijk deugbewijs vooralsnog benodigd voor een verdere politieke carriere. Mijn antwoord op je prangende vragen: 1. De slinkse middelmaat die jij dienende ambtenarij noemt bepaalt het (leef)klimaat hier en dat gaat niet veranderen met geïnstutionaliseerde types als jij. 2. Wat jouw voormalig politiek leider met zijn iets te romantische hartenkreet waarschijnlijk bedoelt is dat hij graag zou zien dat een partij als GS de onderliggende realiteit wat meer aanstipt en wat minder een (rellend) roze poldermodel nastreeft. 3. Thierry is op zijn manier bezig om te trachten om het irrealiteitsvirus met/inclusief deugbubbel dat oa ons landje momenteel in zijn greep heeft te duiden, te doorbreken en te laten verdampen. Daarbij is dan echter wel spoedig een darkhorse achtergrondman nodig als raadgever om hém ooit te laten stralen als een gevierd landsman. Want het punt dat vind ik wel stand houdt is dat het politieke handwerkscorset wel wat aangetrokken mag worden door TB.

Nick_Star | 11-04-20 | 19:23

Naar mijn mening heeft d'n Terry wel een hoop gelijk als het gaat om de staat van de natie en haar hoeders, alleen.. ik kan er niks aan doen.. ik zap na tien minuten weg van die knul.

Dat rare elitaire praten (kijk mij eens denken) en die houding... is er nu werkelijk helemaal niemand op rechts die zaken gewoon netjes kan benoemen en er vervolgens ook nog een aanzet van oplossing voor kan geven?
Wilders is in mijn optiek best gegroeid de afgelopen jaren, maar het blijft steeds hetzelfde... druk op het juiste knopje en BAM daar gaat hij weer.

Kunnen we meneer Martin niet een beetje meer naar voren schuiven? Welbespraakt, doordacht, als hij ergens los over gaat heeft ie er ook echt verstand van en kan ook een oplossing aandragen.

Misschien iig een fijne optie voor een volgende aflevering vh cafe. Laat die rare Utrechtse aap dan ook maar thuis (en daar bedoel ik Tom niet mee)

DatInternetDingetje | 11-04-20 | 19:15

Het leuke aan Baudet is juist het onvoorspelbare. Vaak zinnige uitspraken, soms wat doms, af en toe over de top. Altijd interessanter dan het geprogrammeerde risicoloze geneuzel van andere politici.
Maar zo'n meeliftende wegloper als Sonny Spek vindt daar iets van.De toon moet aangepast om andere partijen niet te veel aan het schrikken te maken. Tuurlijk joh, sluit je snel aan bij D'66 en wees verder totaal nutteloos.

Schmalz | 11-04-20 | 19:12

Ik moet het eens zijn met het feit dat er iets tegen rechts is en dat de linkse partijen er alles aan doen om de PVV en FvD te blokkeren. En owee als recht hetzelfde met links doet, dan is d 2e kamer te klein.
Maar toegegeven vind ik Baudet eng, de standpunten waarvoor FvD staat niet zo maar Baudet die voor de burger op wilt komen maar veel moeilijke woorden gebruikt en vaak moeilijk uit zijn woorden kan komen tijdens debatten als ook reelmatig draait is voor mij een teken dat hij niet hetzelfde is als een Wilders die wel sterk overal op kan reageren en in duidelijke taal praat met vaste standpunten. Maar helaas Wilders kent geen ledenbestand en draaft te ver door in zijn haat tegen de islam wat voor mij ook niet positief is.
Maar waarom veel overheidsmensen/instellingen links aanhangen heeft deels te maken dat hun bestaan van werk en salaris van de overheid komt. Vereencoudiging van procedures, websites (he UWV?) en vele andere zaken zoals belastingen betekend minder personeel en dus geen baangarantie, de PVV ziet het graag minder omdat het ook verspilling van overheidsgeld scheelt. En er mag al helemaal niet gepraat worden over minder EU en zelfs een Nexit want de EU is een verademing voor het fianciële gedeelte als ook de banencaroucel maar totaal geen verademing voor de burger die op zijn/haar niveau grconfronteerd wordt met grote verschillen tussen de landen onderling.

Sinclair | 11-04-20 | 19:11

Ik denk dat Baudet niet letterlijk bedoelt dat ze Nederland willen vernietigen. Al zegt hij dat wel zo. Maar dat de clique door hun tomeloos eensgezinde idealisme zorgen voor een teloorgang op diverse gebieden. Mij doet het denken aan politieke klantenbinding. Lekker opportunistisch sturen (Rutte de Babbelaar past perfect). Soms rechts, dan weer links. Geen plan, geen bestemming. Zo een schip strandt nou eenmaal of erger, loopt op de klippen.

squadra | 11-04-20 | 19:11

"Zijn De Telegraaf en Het Financieele Dagblad nu ook al bezig om Nederland te vernietigen?"
Hé Spekmans, De Telebelg is het partijblad van de VVD, van Rutte en dus van D66 en GroenLinks, want die zitten alle drie in dezelfde coalitie. Dus JA, De Telegraaf is nu ook al bezig om Nederland te vernietigen. En als je dat nu nog steeds niet begrijpt heb je hier een link die ALLES zegt: www.telegraaf.nl/nieuws/854188908/all...
Misschien begrijp je het nu. Lulhannes.

Motleycrew | 11-04-20 | 19:04 | 1

De Telebelg is eigendom van een mediaconcern uit Brussel (Mediahuis). Alle kranten in Nederland zijn dat inmiddels. En Sanoma nu ook (DPG),
zie : Abject | 11-04-20 | 17:32

Abject | 11-04-20 | 19:08

Sonny vergeet het onderscheid te maken dat door Baudet impliciet wordt bedoeld. Er zijn twee soorten ambtenaren: die in een publieke functie, hetzij middels een uitvoerende taak of een loketfunctie, en zogenaamde beleidsambtenaren. Die laatsten stemmen niet alleen links, maar zijn vrijwel allemaal actief lid van een politieke partij. Zo ontdekte ik bij toeval van een nogal wijsneuzerige en vooral ook weigerachtige onbenul dat deze in zijn eigen woonplaats namens GroenLinks verkiesbaar was voor de gemeenteraad. De man werkt tegenwoordig voor hetzelfde adviesbureau dat door hem veelvuldig werd geraadpleegd voor zijn inmiddels al drie keer verbouwde project (dat jaarlijks nog steeds meer verkeersslachtoffers oplevert dan voorheen).

Als je wilt weten hoe beleidsambtenaren opereren dan moet je voor de grap eens van de mogelijkheid van het indienen van een zienswijze gebruik maken door te wijze op taalfouten in het concept ontwerp. In 99,9999% van de gevallen zullen de taalfouten er vervolgens in het definitieve ontwerp nog steeds in staan. Het is namelijk helemaal niet hun intentie om in dit stadium nog iets aan te passen en aangezien zijzelf bepalen wat de politiek nog van ingediende zienswijzen te zien krijgt is het concept ontwerp en het definitieve ontwerp dus nagenoeg altijd op het voorblad na tot op de letter identiek.

En dan krijg je dus van die situaties dat ze achteraf de boom die mijn buurman voor zijn garage geplant kreeg weer moeten weghalen. Was ze vooraf gewoon netjes verteld, maar de beleidsambtenaren wilden het uiteraard niet weten.

Pierre Tombal | 11-04-20 | 19:03

Linkse georiënteerden willen Nederlands misschien niet vernietigen maar ze hebben wel een hoog ‘weg met ons’ gehalte.

BozePaarseMan | 11-04-20 | 19:03

Knulletje Spek denkt wel dat zijn mening erg belangrijk is he. Typisch zo’n soort Splinter mannetje. Wat weten die nou van het leven na een paar jaartjes Universiteit? Ga eerst maar eens werken en centjes verdienen, verantwoordelijkheden nemen en dan dan horen we je wel weer.

PetrusP | 11-04-20 | 18:58

Waar Thierry een ontzagwekkend punt had was die slappe-lullen-nul-resultaat cultuur die er heerst bij de overheid. Die tot nu toe heeft geleid tot een derde plaats, wereldwijd, qua aantal Coronadoden per hoofd van de bevolking. Nog net onder Italie en Spanje.

Terwijl je ook had kunnen eisen dat er nú tests en mondkapjes komen. Dan confisqueer je maar 20 privé jets en haal je ze overal en nergens vandaan. Er zijn Nederlanders met die drive, maar we laten ons gijzelen door die grijze muizen die het volk als lemmingen naar de afgrond probeert te drijven. Onder het motto 'nou we hebben het geprobeerd, maar ja het lukte niet... '.

van heinde en verre | 11-04-20 | 18:58 | 1

De jumbo is met miljoenen mondkapjes schorten en beademingsapperatuur naar China vertrokken humanitair enzo Volkskrant n.b. die even vergat dat Baudet het in januari al over het virus wilde hebben.

bijna_raak | 11-04-20 | 19:23

Die Sonny Spek is toch een soort Cris Aalberts, ook een complete nobody.

boebidoeibi_mehmeh | 11-04-20 | 18:55 | 2

Waar het zuur vanaf druipt wilt u zeggen?

bijna_raak | 11-04-20 | 19:24

@bijna_raak | 11-04-20 | 19:24: Ze ontlenen hun bestaansrecht aan het bekritiseren van een populist. Wat dat betreft exact de MSM.

van heinde en verre | 11-04-20 | 20:27

Blij dat ik niet meer betaal voor deze bagger. Al vaker gezegd over GS, overigens, die me hierom de vorige keer een ban schonk, dank nog! GS verschuift inderdaad naar onderdeel van het probleem. Zoals hier al tien jaar topics te vinden zijn waarin de Islam een 'tumor' wordt genoemd, om daarna, in het daaropvolgende topic, Pegida af te zeiken. Of elke week de absurde immigratiegetallen melden - die inderdaad cultuurvernietigend zijn, om in een daaropvolgend topic iemand - geschreven door een of andere shampoo - over de toon van Thierry te zaniken. Ik kon de tranen van de schrijver bijna voelen! Zoveel pijn gun je niemand. Doe aub een helmpje op als je weer naar je werk fietst, oke lieverd? Nederland is straks alle soevereiniteit kwijt, is verworden tot een surveillance staat, gaat naar 20 miljoen mensen op een postzegel en dan gaan we hier zeiken over de toon en de wat overdreven woorden van Thierry. En in de panelen allemaal mensen die denken dat hun mening telt. Nou ja, dat op zich is natuurlijk ook humor. Valt er toch nog iets te lachen!

Machinale Knal | 11-04-20 | 18:54 | 9

@B. Randnetel | 11-04-20 | 20:49: Dat lijkt me geen motivatie die bij mij past. Ik ben hier om jullie op te voeden.

beldewouten | 11-04-20 | 21:00

@beldewouten | 11-04-20 | 21:00: Haha, noem het dan maar zo. Geen idee dus wat je aan het doen bent, geen mening, maar wel de weg wijzen. Grappig ben je wel.

B. Randnetel | 11-04-20 | 21:07

@B. Randnetel | 11-04-20 | 21:07: Dankjewel. Mijn Ongeëvenaarde humor is een mooie bijkomstigheid.

beldewouten | 11-04-20 | 21:25
▼ 6 antwoorden verborgen

Ik zit een flinke groep bij deze politici, ambtenaren, media, stemmers en overige meelopers die toch echt geen landen wilden.

Die een soort Wereldregering willen. Geen verschillende etniciteiten, geen grenzen.

Een wereldbevolking, wereldmacht, een wereldleider!

Daarom dat dat soort mensen ook maar wat graag macht afdragen aan bijvoorbeeld de EU, ongereguleerde emigratie willen en de Euro die de economie van verschillende landen aan elkaar koppelen.

Dus de stellen dat zij doelbewust bezig zijn ‘Nederland te vernietigen’ is daarmee 100% correct.

Daarnaast heb je nog de groep die dat stuk misschien niet perse willen, maar verder hun socialistische ideeën willen realiseren. De usefull idiots.

Die willen dat misschien niet, die willen een beter Nederland, die hebben de veste bedoelingen. Maar ja, De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen.
Ook hun idealen zouden bij uitwerking een vernietigd Nederland resulteren.

Hitler wilde ook een beter Duitsland, maar toen hij klaar was, was Duitsland toch echt vernietigd.

DerUnterMensch | 11-04-20 | 18:53 | 1

Er* beste*

DerUnterMensch | 11-04-20 | 18:55

Meneer Spek (of mevrouw, of weetikveel) vergeet één belangrijk aspect van het 'ambtenaar-zijn'. Er zijn genoeg ambtenaren die niet links zijn of stemmen, maar ik heb in de afgelopen 16 jaar gezien dat dat voornamelijk de werkvloer is. Degenen dus die het werk moeten doen, die naar buiten gaan om een gat in de weg te fixen, die een lantaarnpaal moeten repareren, maar ook secretaresses, IT personeel, bodes, archief en postkamer. Alles wat dus 'hands-on' is, is overwegend rechtsneigend. De lagen hierboven hebben politieke ambities en veel beleidsmedewerkers (managers niet zo) zijn lid van politieke partijen, veelal D66, GroenLinks, PvdA, en drukken zo die agenda door de organisatie. Ze proberen in de Raad terecht te komen en hebben heimelijk ambities naar Den Haag maar vooral Brussel. Het is in 2005 dat ik die tweedeling zo glashelder voor ogen kreeg, waarbij het 'plebs' tegen stemde, en 'de intellectuelen' voor de Grondwet was. Geen van beide groepen wist wat er in stond, en het is simpelweg gesteld dat als je een contract moet tekenen, je het toch op zijn minst moet weten waarvoor je tekent.
Als Thierry beweert dat er een cultuurmarxistisch spook door Nederland waart, is zijn gelijk eenvoudig aan te tonen:
regenboogzebrapaden, genderneutrale toiletten, benaming en demonisering van 'witte mensen', drang naar herschrijven geschiedenis (standbeelden verwijderen, straatnamen vervangen, nadruk op kolonialisme en geschiedsvervalsing), mainstream media die links toeteren.

Rest In Privacy | 11-04-20 | 18:49 | 4

@van heinde en verre | 11-04-20 | 19:05: Yip, idem.

piet12345 | 11-04-20 | 19:09

Helemaal precies zo.

oplichter | 11-04-20 | 19:32

Heb soortgelijke ervaringen.

anja | 11-04-20 | 19:48
▼ 1 antwoord verborgen

Sonny, je bent blijkbaar uit naïviteit bij de FvD gekomen en diezelfde naïviteit druipt nu ook van dit stuk af. Als iemand die uitgebreide politieke en juridische ervaring heeft zeg ik je: je hebt geen idee kerel, werkelijk geen idee waar je het over hebt.

Tisnietanders | 11-04-20 | 18:49 | 1

@Tisnietanders
Nou, kom op en laat blijken dat jij wel weet wat er allemaal speelt. Ik zou al blij zijn met één praktijkverhaal dat de bewering van Thierry ondersteunt.

Amsterdamsko | 11-04-20 | 18:59

Ik hoop toch niet dat Sonny Spek nu een GS redacteur geworden is? Als dit het nieuwe niveau is, dan haak ik snel af.

Begrijp me goed, kritiek op Thierry is uitstekend. Tom Staal deed dat heel erg goed. Direct en hard. Daar wordt iedereen beter van. Maar bovenstaande column? Er is een reden waarom ik geen NRC meer lees.

van heinde en verre | 11-04-20 | 18:47 | 2

Exact dit.

adolfzeiksnor | 11-04-20 | 18:56

Ach gossie, harden the f*ck up man/vrouw/twijfelachtige gender.

Berbaar | 11-04-20 | 20:19

Lekker dan. Baudet waant zich veilig bij GS, Schetst zonder de nuances wat de situatie is (soort van wat je doet op een verjaardagsfeestje) en krijgt vervolgens een mes in zijn rug. Eerst die kutstukjes over Trump van Ronaldo en nu dhr. Spek. Als jullie je achterban willen vervreemden lekker door gaan zo maar ik twijfel nu wel over mijn premium.

Hypno2050 | 11-04-20 | 18:47 | 2

Dat laatste.

oplichter | 11-04-20 | 19:33

Heerlijk, zo ken ik GS.
Roeren waar het stinkt en Sjerry meurt een uur in de wind.
Toedeledokie pianoneukerT.

Berbaar | 11-04-20 | 20:17

Er werd in ieder geval geen Minder, minder, minder gescandeerd en het was een interview met Geen Stijl, niet met het Reformatorisch Dagblad. Nuance en de toon erbij slepen is dan echt spijkers op laag water zoeken. Baudet heeft gewoon een punt maar het ligt inderdaad wat genuanceerder. Ongetwijfeld is niet 100% van alle ambtenaren kneiterlinks, maar we zitten wel met een voor een groot deel door ambtenaren bepaald beleid dat op veel punten heel erg links is.

Xukje | 11-04-20 | 18:46

Zeg me wat er mis is aan zijn uitspraak: de dagbladen, NPO, universiteiten, onderwijs, verkondigen uitsluitend de linkse meningen. Zeg het me. Zelfs WNL met Nieman en omroep MAX met de linkse etter Groenhuisen doen er aan mee. Hij heeft dus gewoon gelijk. We worden overgenomen door links en allochtoon Nederland. Zie hoe die allochtonen zich gedragen tijdens de lockdown. Ze geven nergens om, doen gewoon wat ze willen en lachen die kazen gewoon uit terwijl ze vlak voor je op de grond spugen. Wat wonen we toch in een gaaf land he.

PetrusP | 11-04-20 | 18:46 | 5

@Vage_Ina_Schimmel | 11-04-20 | 18:48:

En liegen is ook een ding,
De Forum-stemmer
We beginnen met de stemmers die Forum voor Democratie aan de verkiezingswinst hebben geholpen. Partijleider Baudet blijkt weinig jonge kiezers te trekken, hij moet het vooral hebben van de kiezers tussen de 35 en 64 jaar. Ook de 65-plussers zijn in ruime mate vertegenwoordigd.

Forum voor Democratie is ook de partij die de meeste mannen wist te bereiken. Daar staat dan tegenover dat maar een derde van de stemmers op FvD vrouw is. Verder is een derde van de kiezers hoogopgeleid, een kwart is laagopgeleid, de rest van de kiezers ligt daar tussen.

Ga lekker deaud of zo.

Abject | 11-04-20 | 19:23

@Vage_Ina_Schimmel | 11-04-20 | 18:48: Topambtenaren worden zonder uitzondering geselecteerd op basis van hun politieke verdiensten. Strikt genomen zou je als MBO-er daarmee al directeur van een of andere overheidsinstantie kunnen worden, ware het niet dat het kad(av)er discipline binnen de overheid een strikte koppeling aanlegt tussen opleiding, maximaal salarisniveau en functie. Maar als Doctorandus in kunstgeschiedenis kun je zo dus wel directeur worden van de Belastingdienst, want wat boeit affiniteit met het onderwerp nou?

Pierre Tombal | 11-04-20 | 19:24

Hoogopgeleid wil nog niet zeggen dat het geen totaalmongolen zijn.

voldemort | 11-04-20 | 20:17
▼ 2 antwoorden verborgen

Spek zegt: hij heeft gelijk maar je mag het niet zeggen. Dat is nog erger dan D66.

derkccs | 11-04-20 | 18:44

Bijna de hele politiek komt voort uit de ambtenarij. Echte professionals die weten hoe het zit, vinden ze zelf. Die uit het bedrijfsleven komen, die vinden ze meestal maar amateurs. Of indringers! Die niet-ambtenaren moeten zich schikken. Braaf luisteren naar hoe het hoort. Dit geldt zelfs voor de VVD, de zogenaamde ondernemerspartij. Het hele partijkartel is één grote technocratie.

En als er dan iemand komt die niet luistert, die niet het spelletje mee wil spelen, op diegene wordt gejaagd door de technocratenkliek. Die moet kapot.

Rest In Privacy | 11-04-20 | 18:44

Baudet is een narcistische windbuil die vooral zich zelf graag hoort praten.

Rest In Privacy | 11-04-20 | 18:41 | 1

Dat is een parel van een reaguursel. Speentje in en naar bed. Morgen weer een dag

Sprinkhaan | 11-04-20 | 18:44

Je nodigt Baudet uit in een aftandse zolderkamer, hij gaat in op de uitnodiging, je gaat een uur lang een gesprek met hem aan, open vizier, speelt "ouwejongens krentenbrood" en dan plaats je de dag erna zo'n hitpiece op de website. Waarmee je min of meer zijn gelijk bewijst. Zó wanhopig tegen Baudet aan blijven schoppen, zó bang om in het FvD kamp geplaatst te worden met de GS. Prima hoor. Premium opgezegd. Succes ermee.

Brits Folkestein | 11-04-20 | 18:40 | 9

Gelijk heb je.

miss error | 11-04-20 | 20:08

@obzzcure | 11-04-20 | 18:45:
@Brits Folkestein | 11-04-20 | 18:40
Haha lutserTs, dan heeft U hier niets te zoeken ook.
Iedereen komt aan de beurt, dit is GS niet het PVV/FvD cheerleader team.
Flikker op.
Toedels.

Berbaar | 11-04-20 | 20:13

Hoor en wederhoor. Zelfs de moreel afgezakte gratuite brainfarts van een betaalde trol uit het webcare team van de VVD als Berbaar mogen er zijn.

Bakschuif | 11-04-20 | 21:34
▼ 6 antwoorden verborgen

Sonny is geen aanwinst voor GS, hij past beter in de bekende D66frame en zou zo een column bij het AD kunnen vullen. Ik zou dan liever kiezen voor Ronald van Raak of Roderick Veelo als gast columnist. 1 keer per week een gedegen analyse over een essentieel onderwerp (EU, klimaat, migratie, economie, lobbycratie, etc.)

Fantomas | 11-04-20 | 18:38

GS gaat er niet op vooruit.

jan99 | 11-04-20 | 18:38 | 2

Omdat er een kritisch stukje wordt geplaatst over Baudet?

Vage_Ina_Schimmel | 11-04-20 | 18:41

When people fear the government there is tyranny. When the government fears the people there is liberty.

The2Amendment | 11-04-20 | 18:36

Sunny is het levende voorbeeld van het betoog van Thierry. Niet naar de visie kijken maar muggenziften over mitsen en maren. De vorm, de komma’s, de persoonlijke interpretatie/duiding boven de langetermijn, de richting, de grote lijnen.

Sprinkhaan | 11-04-20 | 18:35 | 1

En sunny is ook zo’n type van ‘niet iedereen over één kam want er zijn best een paar voorbeelden van goede mensen’. Zo’n ‘ze doen toch hun best’ figuur. Middelmaat dus

Sprinkhaan | 11-04-20 | 18:37

"Doelbewust bezig zijn ‘Nederland te vernietigen’"
Welnee. Ze denken juist het goede te doen. Dat is wat anders.

kloopindeslootjijook | 11-04-20 | 18:33

De "macht" werd in de jaren '60 al naar links getrokken door sleutelposities in bestuurslagen en de media in te nemen. Een tactiek die de Sovjets vele malen succesvol toepasten in de Oostblok landen (en als het niet lukte kwamen ze met tanks). Later waren daar opeens types als Marcel van Dam en Andre van der Louw die de PvdA een nog socialistischer koers lieten varen. De partij mag dan redelijk hebben afgedaan, in de bestuurslagen en de media zijn die bolsjewisten nog steeds oppermachtig. Thierry is right......

uncommonsense | 11-04-20 | 18:33 | 1

Kom nou, die lui zien zichzelf echt niet als bolsjewisten.
Blijkbaar vonden ze in de 60ies de linkse ideeën beter. Rechts was in die tijd braaf en behoudend en rechtse burgers volgden braaf de regering. Als je de verhalen hoort dan duurde dat zo'n beetje tot Fortuyn.
Nu lijkt het precies omgekeerd. De progressie lijkt rechts te zitten.
Dus... wat voor inhoudelijk rechts gaan we daar tegenoverzetten in plaats van alleen maar roepen dat hunnie links zijn en wij rechts?

kloopindeslootjijook | 11-04-20 | 18:50

Sonny zo bang voor z’n FvD verleden likt aars na aars van het linkse kliekje om ooit een baantje aan de UvA te krijgen. Gaat niet lukken vriend, met grote rode letters staat jouw naam bij elke universiteit en alle met belastinggeld betaalde bullshitbaantjesuitdelers in het boekje.

kler9 | 11-04-20 | 18:31

Teveel aandacht voor een verwend papventje als Thierry. Alleen maar marketing omdat hij lustgevoelens vanzichzelf krijgt als hij in de spiegel kijkt. Hij zal niks, kan niks en wordt niks.

nokkenaskettingklem | 11-04-20 | 18:31 | 3

Een beetje zoals jij dus gezien je nick.

Sprinkhaan | 11-04-20 | 18:39

Behalve dan dat onder zijn leiding (door zijn leiding?) FVD de op één na grootste partij van Nederland is geworden (vrijwel vanuit het niets).

Maar u heeft ongetwijfeld veel meer gepresteerd?

ChupaChupa | 11-04-20 | 18:41

Wat een goeie argumenten. Ik zal ze nog eens nazoeken op wikipedia.

Knufter | 11-04-20 | 19:13
-weggejorist-
valke376 | 11-04-20 | 18:31

Sonny is wat teveel in zichzelf gaan geloven.

de Voorzittert | 11-04-20 | 18:30

Sonny en Thierry exit.... vergeet die minkukels nou maar en stem volgend jaar op Bosma . Die weet zijn woorden wel te kiezen en laat zich niet verleiden tot vreemde uitspraken.

Koning BongoBongo | 11-04-20 | 18:30 | 4

@Broadsquire | 11-04-20 | 18:40:
Bosma moet alleen stoppen met over alle andere mensen klagen, kom gewoon met wat het wel moet worden. Kan best.
De strategie van we strepen iedereen weg en dan blijven wij over is wel onderhoudend, maar we schieten er niet echt iets mee op.

kloopindeslootjijook | 11-04-20 | 18:54

@kloopindeslootjijook | 11-04-20 | 18:54:
Eens! Ik hoor hem echt graag praten omdat hij een goede redenaar is. Tegelijkertijd weet ik niet wat hij wil. Dat blijft onduidelijk.

Amsterdamsko | 11-04-20 | 19:09
▼ 1 antwoord verborgen

Baudet kan beter zeggen dat het democratisch systeem niet meer goed werkt net als de Belgische schrijver van ‘Tegen verkiezingen’. )van Reybrouck
Maarja, dat houdt dan ook in dat fvd aan het verkeerde spel meedoet.

Einde van de Domheid | 11-04-20 | 18:29

Heerlijk, kostelijk genoten van het hoge destructieve gehalte van Sjerry.
Dat wordt nooit wat met die ijdeltuit als frontman.
Thea en Theo Vinex weten inmiddels niet meer hoe snel ze het CDA en de VVD moeten omarmen.
Humor om te lachen.

Berbaar | 11-04-20 | 18:29 | 1

Fuck toch een eind op vvd minkukel

voldemort | 11-04-20 | 21:29

Het mooie aan Thierry is dat hij het debat open tegemoet treedt en eerlijk is, daarbij een intellectueel tussen een Tweede Kamer die opereert op MBO denkniveau. Dat er continu weer frustranten een podium krijgen om alles uit het verband te rukken, is alleen maar goed voor views, maar daar is op zich ook niet zo heel veel tegen.

smdyasc | 11-04-20 | 18:28

Je doet heel Nederland een plezier als je de helft van alle ambtenaren ontslaat. Ze vreten het geld van mensen die wel werken en het word is hoog tijd voor een belastingverlaging. Kunnen we gelijk ophouden met het rondpompen van geld en al die achterlijke subsidies stoppen. Ook subsidies als huurtoeslag en kindertoeslag. Als je de woning niet kan betalen woon zoek je iets kleiners of buiten de grote steden.

Brulaapje | 11-04-20 | 18:27

Baudet is een volksmenner? Goh. Moet je echt eerst lid worden van het clubje om daar achter te komen? Iedereen met een marginaal intellect prikt toch door die haatdragende onzin heen...

beldewouten | 11-04-20 | 18:25 | 2

De standpunten zijn in de basis prima alleen Baudet overdrijft, en dat zou helemaal niet nodig hoeven zijn. Heel jammer.

Julius Pace Car | 11-04-20 | 18:29

@Julius Pace Car | 11-04-20 | 18:29: En daarom ... Bosma.

Koning BongoBongo | 11-04-20 | 18:31

Prima stuk. Baudet heeft de kwaliteiten niet om premier te worden. Daarvoor heeft hij zijn kansen allang verspeeld. Daarnaast enkele inhoudelijke punten:
.
VVD en CDA zijn geen 'linkse' partijen. Deze partijen nemen regeringsverantwoordelijkheid en hebben compromissen moeten sluiten. Door ons democratisch model - en de toenemende versplintering - wordt elke regering een 'middenregering'.
.
Baudet gaat veel van zijn kroonjuwelen niet kunnen verwezenlijken. Denk aan het verlaten van de Europese Unie (daar is geen steun voor onder de bevolking). Het invoeren van het bindend referendum maakt misschien nog de meeste kans, maar daarvoor moet de grondwet gewijzigd worden (en zo'n procedure duurt heel lang). Gaan zijn kiezers, die veelal liever geen water bij de wijn willen lijken te doen, dat pikken? Ik ben benieuwd. De PVV verloor na zijn gedoogavontuur ook 9 zetels.
.
Die constante aanval op de media leidt er ook toe dat je als partij minder aantrekkelijk wordt voor diezelfde media. Veel FvD-aanhangers sabelen een krant of programma ook direct neer na een kritische vraag of interruptie. FvD krijgt, maar kreeg zeker ook in begin (toen de partij slechts 2 zetels had), voldoende media-aandacht.
*
1/2

Vage_Ina_Schimmel | 11-04-20 | 18:25 | 2

Overigens wilde de PVV bijvoorbeeld jarenlang niet aanschuiven bij de diverse talkshows, dus dan word je vanzelf niet gehoord.
.
Het overgrote deel van de FvD-aanhang (evenals die van de PVV) is laagopgeleid. Daarnaast is FvD-stemmers grotendeels buiten de steden gevestigd. Het is dan ook logisch dat er procentueel minder (hoge) ambtenaren of journalisten met een FvD-signatuur rondlopen (daar deze organisaties vaak in de steden zijn gevestigd) en dat het FvD-geluid minder wordt vertegenwoordigd in die sferen.
.
2/2

Vage_Ina_Schimmel | 11-04-20 | 18:37

@Vage_Ina_Schimmel | 11-04-20 | 18:37: Veel boude beweringen, meningen gebracht als zekerheden, maar geen onderbouwing. Ik denk dat het dan verstandig is om uw schimmelige vag_ina woordenprut beter doordacht te plempen.

Rest In Privacy | 11-04-20 | 19:03

Baudet heeft wel een punt dat de top ambtenaren niet per definitie doen wat een minister wil. Zie bv de belastingdienst. In veel landen is het zo, dat bij een nieuwe minister er ook nieuwe top ambtenaren komen.

Winston1 | 11-04-20 | 18:24 | 1

De z.g. Super PG’s maken hier al jaren de terroristische dienst uit helaas.
Hou het volk dom met alle media middelen en het blijft zo.
Bij GS zitten gelukkig nog vele scherpe denkers.
Go and meet,spread the intellectual seed.

De Profundus | 11-04-20 | 18:36

Ik heb het gewraakte fragment gezien en ben niet in shock. Als ik hier nu zeg dat alle Nederlandse influencers atheist zijn (columnisten, journo’s, gs, omroepen, schrijvers) dan is daar toch ook niets mis mee?

Einde van de Domheid | 11-04-20 | 18:23

Ik zit hier wat comments te lezen en het voelt niet alsof dit reaguurders zijn, maar thierry trollen....
Wat Baudet wil is dat jullie (Geen Stijl) gewoon een kritiekloze fox news worden en hij jullie Trump. Wat hij ook wil is alla Trump alles wat los en vast zit ontslaan als hij aan de macht is.
Alleen 100% gehoorzaamheid en adoratie is genoeg om ambtenaar, hoogleraar, docent te zijn. Ik zie erdogan style baantjes verdeling in het FVD tijdperk.
Je ziet wat Chris Aalberts (ik denk van origine een vvd-er of rechtser) te verduren krijgt, dat is de aanpak die Baudet voor ogen heeft voor een ieder die niet ja knikt.

Hij wil eigenlijk gewoon waar hij de andere partijen van beschuldigd.
Groen Links wordt een magische kracht toegewezen terwijl die nog nooit in een regering gezeten hebben. Wijs mij de GL ambtenaar aan die GL verguningen uitdeelt terwijl dat volgens Rutte III beleid niet mag.

Alles fake en fake news noemen ook de wetenschap.
Samenvatting: Gevaarlijke Gek

Hulde dat jullie meteen kritiek plaatsen, hij heeft niks te eisen van GS....

medo | 11-04-20 | 18:22 | 3

Thierry trollen? Wat zijn dat dan weer? Ik kan er niks anders van maken dan dat ik hier allerlei meningen lees variërend van mensen die het met briefschrijver eens zijn tot mensen die dat niet zijn.

Wat nou trollen?

Knufter | 11-04-20 | 19:11

Zo zit het onderwijs vol met GroenLinks-ambtenaren en wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Hier heb je er één wetenschappelijkbureaugroenlinks.nl/a... die een student een 10 geeft voor een scriptie o.b.v. twee bronnen, waaronder een boekje van fopfilosoof Rob Riemen, over hoe fascistisch de PVV wel niet zou zijn. “Academisch briljant” volgens meneer.
In de rechterlijke macht vind je zelfs regelrechte antifa-mutsen die een Afghaanse verkrachter van een licht-verstandelijk gehandicapt meisje een lagere straf geven omdat anders de verblijfsstatus van deze zieligerd in gevaar zou komen. www.geenstijl.nl/5143947/update-fopst...

Oeleflaffel | 11-04-20 | 19:15

Tjonge. Jij weet precies wat Thierry wil. Je bent een ware psycholoog!

Ik denk dat het de meeste geen reet interesseert wie Thierry is, maar dat ze af willen van die slappe lullen ambtenarenmentaliteit aka kartelpolitiek.

van heinde en verre | 11-04-20 | 19:18

Tering wat een lange lappen tekst. Mijn liefje kan er niet tegen als Thierry uit z'n dak gaat. Iets meer noblesse en gouvernementeler zou hem goed doen

borderlijntje | 11-04-20 | 18:20

Tja Sonny Spek ziet de grote lijn niet helemaal en doet precies waar Thierry over valt, en dat is namelijk onderling muggeziften over de vorm terwijl de tegenstander met bazooka's aan het schieten is.

Waarom geeft GeenStijl hier zoveel ruimte aan? Dit is geen nuance of inhoud. Dit is prutswerk van een dwaallicht.

Veel interessanter is het dilemma waar Thierry (en Tom ook volgens mij) mee worstelt. Namelijk dat de vijand zich van de meest schandalige tactieken en middelen kan en mag bedienen en dat Thierry volstrekt voorbeeldig moet zijn, voordat zijn inhoudelijke punten gehoord wordt.

Jan Bennink (dat was tenminste een sidekick geweest) zei het laatst uitstekend in een interview met Jan Dijkgraaf: "Het is de tegenstelling tussen collectief en liberaal. Wij zijn allemaal ondernemertjes en vechten voor ons eigen ding. Zij niet" En dat onderlinge vechten zorgt er voor dat je nooit kunt winnen. Hallo Sonny Spek, meegelezen?

van heinde en verre | 11-04-20 | 18:20 | 1

Dat was inderdaad het punt van Baudet. Hij zei het alleen niet zo handig, en dat moet een politicus natuurlijk wel kunnen anders kost het stemmen

radiatorknopje | 11-04-20 | 19:00

Zojuist even het profiel van Sonny Spek gezien: paarse broek, colbertje en hipster baardje en tevens politicoloog. Dan weet je het wel. Want zeg nu zelf; dat ambtenarentuig stelde ooit Fatima Elatik (12000 per maand) aan als politie-adviseuse en zo zijn er een legio aan voorbeelden waaruit blijkt dat ambtenaren helemaal niet dienstbaar zijn.

van der g | 11-04-20 | 18:19 | 2

Precies het volk waar Martin Bosma de vloer mee aanveegt.

van heinde en verre | 11-04-20 | 18:21

@van heinde en verre | 11-04-20 | 18:21: Bosma,mijn held.

De Profundus | 11-04-20 | 18:40

Thierry Pro tip: Laat je niet meer lenen om voor de amateurs an GS.
Als ze niet de eens moeite kunnen nemen om een fatsoenlijk decor/geluid/gasten/bier (ergste van alles) te regelen. Een ingezonden brief meteen omtoveren tot een topic.

Parels voor de zwijnen...

Herr_Kalashnikov | 11-04-20 | 18:18

De enige manier om aan de rechterkant wat te winnen, is infiltreren in links. Van binnenuit de vaart richting nog verder links eruit halen. En wie wat wat nog meer. Baudet en Wilders zijn enorm duidelijk. Er valt kwa duidelijkheid niets meer te zeggen. Ze zitten nu in de peilingen op hun max.

Leptob | 11-04-20 | 18:16

Guy Verhofstad is daar toch heel open over, hij wil dat de natiestaten opgaan in de EU, de vernietiging van de natiestaten dus ook de vernietiging van Nederland. En als er iets veel mooiers voor terugkomt is het ook niet erg dat Nederland vernietigd wordt. VVD en D66 zitten bij Guy in het bootje. PvdA en GL deze week glashelder gemaakt dat ze een transferunie willen, wat op hetzelfde neerkomt. En CDA hobbelt daar gewoon achteraan. Fact-check: Thierry heeft gelijk.

schoneslapert | 11-04-20 | 18:15

Baudet heeft in politiek en mediaal Nederland al lang de Kop van Jut-functie van Wilders overgenomen, en uiteindelijk zal hij een keer genoeg krijgen van de infantilitieit die hem in Den Haag en elders omringt. Ik zou hem geen ongelijk geven als hij op een dag dit slechte marionettentheater tabé zegt. Je kunt wel wat zinnigers en vooral plezierigers met je leven doen, tenslotte.

De Vrijlansier | 11-04-20 | 18:14 | 2

Als dit land echt zo Links was , zou Shell nooit ongehinderd wegkomen met de Antillen en Groningen totaal plunderen...
Als dit land echt zo Links was , zouden we nooit mee hebben gedaan met de Invallen in Irak en Afghanistan...
En als dit land echt Links is , zou een Pauw , van Nieuwkerk en de Leeuw , nooit meer dan 25X modaal verdienen p/m.
Als dit land echt Links zou zijn , zou het nooit een van de 3 Belastingparadijzen op aarde zijn...
En als dit land echt Links zou zijn , zouden Supermarkt Distributie Centra niet draaien met +80% Pools Personeel...

Torquemada | 11-04-20 | 18:19

@Torquemada | 11-04-20 | 18:19: Dat is waar ze in de USSR ook achter kwamen echt links socialisme kan niet bestaan en vervalt super snel in salon socialisme

Herr_Kalashnikov | 11-04-20 | 18:34

Mooi betoog van Sonny. Het is onvoorstelbaar hoe veel macht er nog steeds aan links wordt toegekend. Persoonlijk heb ik meer met links dan rechts (behalve dan het asielbeleid dan), maar het feit is dat de linkse partijen nu ver in de minderheid zijn. Baudet profileert zich steeds meer als de redder van het vaderland. Maar zelf een narcist komt er na verloop van tijd achter dat uiteindelijk samenwerking en het sluiten van compromissen in een sterk verdeeld land de beste optie is.

Mannes | 11-04-20 | 18:12 | 1

"de linkse partijen nu ver in de minderheid zijn". U maakt een grapje neem ik aan?

ChupaChupa | 11-04-20 | 18:50

Deze ex-FvD'er heeft het schouwspel gisteravond met stijgende verbazing (en te veel lockdownpilschbier) waargenomen. Face it, we hebben op dit moment geen serieuze oppositie die de macht echt uit kan dagen en bijsturen. En dat is best verdrietig.

Rest In Privacy | 11-04-20 | 18:12

Sonny de Selfkickert.

Piet Karbiet | 11-04-20 | 18:11

NL 2020: collectieve sector/belastingdruk van >50% = helft van jaar werken voor inefficiënte overheid met circus van toeslagen tot subsidies en EU-afdracht, onderwijs afgrijselijk policor (spreek uit ervaring, kinderen op vwo en uni), rechters weren actief pvv-ers/fvd-ers uit gelederen (ja, echt) en doen politieke Urgendaatjes,
Politike kartel één grote linkse kliek idd., NOS/NPO ook zelden een rechts geluid en dan altijd met overmacht van links erbij, tegenstemmen in de media zijn op 1 hand te tellen, onbeschaamde machtsoverdracht naar EU met net weer 540 miljard van ons geld, beschermende positie voor en immigratie van totaal kansloze moslims in een hoge post-industriële samenleving met 100% rechtsstaatvijandige ideeën (toegelaten door bruikbare idioten in alle gelederen: Feeststol kopen bij de AH ipv Paasstol, politie gaat naar de iftar), Leger naar de klote, zorg uitgeknepen, in het ov mag je staan, pensioen op 68, blanke man is de nieuwe fascist/neger, etc etc. Ik vind Thierry nog behoorlijk gematigd. Wordt in Godsnaam wakker iedereen. Dit is een ticket naar een verloren land.

boreaal | 11-04-20 | 18:08 | 4

Zelfs Veronica inside, in persoon van J. Derksen, is van de linkse pot gerukt.
Hij is fel voorstander van controle app, leest die man eigen lijk geen nieuws buiten dat kutd voetbal om?

joppo0 | 11-04-20 | 18:21

@joppo0 | 11-04-20 | 18:21: Dus omdat hij voor een app is, is hij "van de linkse pot gerukt", wat vermoedelijk betekent dat hij links zou zijn? Alles goed verder?

ChupaChupa | 11-04-20 | 18:53
▼ 1 antwoord verborgen

Heeft Sonny geen Twitter ofzo? Waarom een eigen topic?

didivos | 11-04-20 | 18:06 | 2

Heb jij geen twitter? Korte reakties zijn daar beter geschikt voor dan lange columns.

Varende_Reaguurder | 11-04-20 | 18:10

Omdat 'ie iets te melden heeft? Waarom twitteren als je het op GeenStijl kwijt kan?

Usumani | 11-04-20 | 18:14

Volgens mij is het gewoon een behoorlijk feitelijk analyse van de situatie als je zegt dat de politiek van SP tot en met VVD, de media, de rechterlijke macht, etc. uitsluitend met het vernietigen van Nederland bezig zijn.

Hoe wil je anders de continu stijgende massa-emigratie beoordelen die nu richting de 300.000 mensen per jaar gaat, terwijl Nederlandse starters geen woningen kunnen betalen en daardoor het geboortecijfers daalt. De statushouders krijgen gratis huizen en de expats gigantische belastingvoordelen.

Hoe wil je anders de gigantische continue ongelimiteerde machts- en geldoverdracht naar de EU beoordelen, terwijl elk referendum een tweederde meerderheid laat zien die daar tegen is. Volstrekt illegaal volgens de grondwet, maar geen rechter die er om maalt.

Diezelfde rechters die wel op extreem dubieuze gronden met een Urgenda-uitspraak komen omdat de Nederlandse bevolking 'beschermd' moet worden. Blijkbaar is de rechter van mening dat de Nederlandse politiek, volledig de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering kan doorzien en zo aan de knoppen van het klimaat kan draaien zodat Nederland opeens gaat afkoelen ofzo. Maar iets waar de politiek werkelijk iets aan zou kunnen doen, zoals de massa-immigratie van mensen die helemaal niets met Nederland hebben is blijkbaar geen bedreiging.

Binnen de ambtenarij heb je best wel wat rechtse mensen. Maar die zullen nooit worden gepromoveerd naar beleidsbepalende functies. De marxistische dictatuur in de ambtenarij is totaal. Als je niet meedoet met 'diversiteit, quota's genderneutraal, CO2, stikstof, etc.' is het onmogelijk om te promoveren.

De prestaties van het Nederlandse onderwijs hollen achteruit, maar elke Nederlandse scholier en student kunnen je uitleggen waarom Trump en Brexit de duivel zelf zijn.

Dan de media. Alle kranten zijn volledig in handen van een met Belgisch belastinggeld gefinancierd bedrijf en de publieke omroep is volledig kritiekloos naar de regering. De diefstal van een paar honderd miljard euro en het opgeven van Nederlandse soevereiniteit wordt verkocht als een 'grote overwinning' ook door de telegraaf.

Maar Nederland heeft wel 'schade' opgelopen hoor, door de 'onfatsoenlijke' opstelling (ohja, hoe dan). Dan hebben we van die types die zich 'fatsoenlijk rechts' noemen' Zoals Mark Rutte, of die Sander Schimmelpenninck. Ze zijn niet fatsoenlijk en ze zijn niet rechts. Veel achterbaksere figuren die er alles aan doen om hun tegenstanders kapot te maken zijn er niet.

En dat soort lui praat dan net als de columnist over 'fatsoen' en 'geen oplossingen'. Geen oplossingen? Ga gewoon eens naar de website van FvD dan. Dan zie je precies wat ze willen. En wat zijn al die honderden moties dan van partijen van PVV en FvD die consequent worden weggestemd. In uitzonderlijke gevallen worden ze dan een week later overgenomen door de VVD/D66/PvdA en dan worden ze met veel pr verkocht als het briljante idee van die partijen zelf door de 'onafhankelijke' media.

Thierry Baudet stelt gewoon een vrij nuchter vast hoe de vork in de steel zit. Maar het is wel heel erg hoor, die 'onfatsoenlijke' toon...

Antiquerulant | 11-04-20 | 18:06 | 6

@De Vrijlansier | 11-04-20 | 18:19: Zeker.

Lupuslupus | 11-04-20 | 18:22

Chapeau! Uitstekend verwoord. Ik ben benieuwd naar de repliek van Berbaar en consorten.

ChupaChupa | 11-04-20 | 18:58

@ChupaChupa | 11-04-20 | 18:58: De dag dat ik benieuwd ben naar een repliek van Berbaar? zo lang leef ik niet meer......

Pierre Lebon | 11-04-20 | 20:06
▼ 3 antwoorden verborgen

Er zijn twee dingen nodig om de macht over te nemen: 1. beetje aansluiten bij alles wat rechts-vernieuwend is in NL, en 2. de voorpagina's blijven domineren. Allebei nodig, en de nuance die komt wel weer, zie GS Brabant en Limburg. Probleem is dat je in deze tijd wel erg wierd uit je dak moet gaan om Rutte aan de kant de krijgen. Misschien beter even rust houden, payback time voor Rutte zit er gewoon aan te komen.

borderlijntje | 11-04-20 | 18:06 | 2

De pers gaat halleluja zingen over hoe twijfelaar Mark, de zwalkende leider die geen stap durft te zetten zonder zich door het RIVM gedekt te voelen (waar hij al zijn verantwoordelijkheid op afschuift) ons 'door de crisis heeft geloodst' door zijn staatmanschap en durf en visie. En het volk krijgt niets anders te horen via NPO en andere MSM dus die payback time voor Rutte kan je gevoegelijk op je buik schrijven hè?

Sans Comique | 11-04-20 | 18:28

@Sans Comique | 11-04-20 | 18:28: U gaat helaas zo'n gelijk krijgen :-(

ChupaChupa | 11-04-20 | 18:59

Thierry mag zeggen wat hij wil; u mag er van denken wat u wilt.

Schriever | 11-04-20 | 18:05

Het proza van Sonny gaat aan een aantal punten aan de boodschap voorbij. Niet elke ambtenaar is actief bezig Nederland te vernietigen. Vele agenten hebben oprecht de intentie mensen te helpen en criminaliteit te bestrijden. De lagen erboven zijn het contact met de bevolking volledig kwijt. Hoe kan het zijn dat tienduizenden door de Belastingdienst genaaid worden, kaalgeplukt en kapot gemaakt zonder dat er maar een enquête komt hoe dit zo lang en op een dergelijke schaal heeft kunnen gebeuren? Hoe kan het zijn dat alle goedwillende ambtenaren die de misstanden gemeld hebben, nooit serieus genomen zijn? En dat is slechts een enkel voorbeeld. De gang van zaken rond het afschaffen van het Referendum met het verraad van de Raad van State notabene (in 2002 vrolijk opschrijven dat het Referendum WEL referendabel is en met een halfzacht verhaal in een half advies het niet-referendabel verklaren) geslikt wordt? Hoe kan het zijn dat klokkenluiders categorisch niet gesteund worden?
Om er maar een Godwin in te gooien: de kampbewaarders waren net zo goed schuldig als de generaals bovenin.
Bosma heeft al tien jaar op rij een klinkend betoog om de NPO aan te pakken en ieder jaar opnieuw gebeurt er hetzelfde, namelijk NIETS. En dan hier durven beweren dat er geen verbetervoorstellen komen? Ik kan geen linkjes plaatsen, maar ieder jaar hetzelfde en ieder jaar gaat er meer geld op schimmige manieren naar de linkse hobby's. De samenstelling van de eigenaren van de media staan elders al.

Frau Merkel | 11-04-20 | 18:03 | 5

@Wiebenick | 11-04-20 | 18:29: Voor zover ik heb begrepen zijn er gezinnen beboet waarvan men wist dat ze onschuldig waren en dat het zaaks was zoveel mogelijk geld op die manier binnen te harken. Er zullen best wel echte fraudeurs zijn geweest maar jou verhaal is wel erg uit het verband getrokken.

Sans Comique | 11-04-20 | 18:32

@Sans Comique | 11-04-20 | 18:32: Het is volgens mij andersom. Gigantisch veel fraudeurs en weinig onschuldigen. Vandaar ook de paniekvoetbal en machtsvertoon om één en ander recht te trekken. Bij zulke grote aantallen gaan er onvermijdelijk goeden onder de kwaden lijden. Echt één grote faal. De fraude was namelijk zelf uitgelokt door het systeem dus dat maakt extra pissig. Maar fraude blijft het. En veel.

Wiebenick | 11-04-20 | 18:52
▼ 2 antwoorden verborgen

Dus je nodigt Baudet uit in je helaas op alle vlakken nogal amateuristisch verlopen uitzending. Baudet zit de bevalling zowaar netjes uit en in plaats van hem excuses te maken fakkel je je gast de dag erna af middels het plaatsen van een ingezonden stuk van een gefrustreerde ex-FvD'er, tevens fulltime nobody.
Ik vind daar wat van,

Ad Fundum | 11-04-20 | 18:03 | 4

Justem!

Piet Karbiet | 11-04-20 | 18:14

Mijn exacte gedachte!
Maar t schoort wel lekker qua commentquotum per toppiekje niewaar?

kees1386 | 11-04-20 | 18:23

Hear hear, kotsmisselijk

Bimmer | 11-04-20 | 18:54
▼ 1 antwoord verborgen

Wat mij het meeste stoorde aan Baudet is dat hij het christendom de grootste revolutie ooit vindt.
De man en zijn partij, die zich als 'forum' en als 'democratie' verkoopt, is een arrogante anti-democraat, een vrouwen hatende betweter.
Hij wil het land heroveren voor de christelijke zaak, dus een interne kruistocht.
Dan vindt hij opeens de andere gast een lul en een droomdenker terwijl hij zelf een magisch denker is.
Ik vond hem nooit wat en nu helemaal niet, humorloze zak hooi.

LifeCatcher | 11-04-20 | 18:02 | 8

@Frau Merkel | 11-04-20 | 18:28: Als de burger prioriteit krijgt (christelijke insteek), onzin. dat komt niet uit het christendom. Leuk geprobeerd.

LifeCatcher | 11-04-20 | 18:59

@Frau Merkel | 11-04-20 | 18:28: De 'reformatorische hoek' is niets anders dan wat er in de bijbel staat. Vele vrouwen worden in de bijbel geëerd. Of lees anders eens het huwelijksformulier. Want kijk, je gelooft alles wat er in de bijbel staat òf je maakt er een bonbonschaaltjestheologie van: dit wel en dit niet. De apostel Paulus spreekt daar al over: “Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten” (2 Timotheüs 4:3)

Lupuslupus | 11-04-20 | 19:42

Uw nick is toch niet 'Mosterd'?

Crossing_The_Rubicon | 11-04-20 | 21:34
▼ 5 antwoorden verborgen

Rechts biedt geen oplossing voor de problemen die momenteel wereldwijd spelen. Sterker nog, als de politiek de belangen van de gewone burger had behartigt, en niet die van de multinationals, dan was de wereld een stuk overzichtelijker. Dat is voor zover ik het kan beoordelen, bij uitstek een links standpunt. Dat links dit niet verdedigt is weer een ander verhaal.

Johnny_Corona | 11-04-20 | 18:02 | 2

Rechts biedt wel degelijk oplossingen, zoals bijvoorbeeld het sluiten van grenzen. Dit wordt door links echter altijd afgedaan als ''onrealistisch" en " niet meer van deze tijd"
De afgelopen periode hebben we kunnen zien hoe snel en effectief je zoiets dergelijks kan bewerkstelligen.

MarkiesDeBalzaque | 11-04-20 | 18:40

@MarkiesDeBalzaque | 11-04-20 | 18:40: Nou ja 1 'voordeel' bij alle ellende: met het feit dat de grenzen niet dicht zouden kunnen, komen ze dus in de toekomst niet meer weg.

Lupuslupus | 11-04-20 | 19:31

Vanuit Tjerrie bezien is alles links. Als je VVD, CDA, D66, PvdA, DENK, SP en GroenLinks allemaal links noemt is het logisch dat "de ambtenarij" vooral links stemt. Dat is dan ook zo. Want 70% stemt op die partijen. Omdat ambtenaren een redelijke doorsnee vormen zal je daar ook veel "linkse" mensen zien. Datzelfde geldt ook vkoor de media. Voor het leger, voor de vuilnismannen en voor de homodiscoteekhouders. Nederland stemt namelijk voor 70% op Tjerrie's linkse partijen.

Tjerrie moet dus niet zo zeuren en beseffen dat hij degene is die rechts is, veel rechtser dan wat doorsnee is en dus de vreemde eend in de bijt. HEt geklaag dus over links komt uitsluitend omdat hij zich daar zo ver van distantieert.

Beste_Landgenoten | 11-04-20 | 18:01 | 2

Ja? Zijn er veel topambtenaren lid van de PVV of FvD? Zijn er veel rechters lid van PVV of FvD? Dus met die 'redelijke doorsnede' valt het wel tegen, dunkt me.' Maar dat zijn wel de mensen met de macht om anderen kapot te maken, zie de ellende met de toeslagen. Zie het politieke proces tegen Wilders.

Sans Comique | 11-04-20 | 18:36

Beste Beste_Landgenoten, ik raad u aan de reactie van Antiquerulant om 18:06 uur geplaatst eens goed te lezen. Al die partijen zijn wel degelijk (te) links en het is niet zo dat FVD te rechts is. Lees het maar en kom dan terug met een inhoudelijke reactie.

Nederland gaat kapot door het veel te linkse beleid!

ChupaChupa | 11-04-20 | 19:10
-weggejorist-
Lorejas | 11-04-20 | 18:00 | 3

Nog sterker: Nederland heeft zoveel ambtenaren dat ze wellicht niet zouden mogen stemmen. Dat kan uiteindelijk een dictatuur opleveren.. Kijk maar naar Cuba.

ceesreis | 11-04-20 | 18:00 | 1

Cuba's dictatuur kwam niet voort uit het feit dat ambtenaren er mochten stemmen, maar uit een gewapende, communistische volksopstand.

Varende_Reaguurder | 11-04-20 | 18:08

Ook nu blijkt dat de mensen nog meer tegen elkaar worden uitgespeeld, monddood worden gemaakt en letterlijk van elkaar worden verwijderd. Deze tendens ontwikkelt zich nu steeds meer. Straks zoeven de algoritsmes door het www en worden alle tegengeluiden gesmoord. Camerasystemen die alles registreren. GS zegt het zelf. Nu nog social creditsysteem invoeren, contant geld weg en de val klapt dicht en klaar is kees. Oh, wacht, sorry, dat klink als een complot. Ach nee dit gebeurt natuurlijk gewoon allemaal spontaan vanzelf. Gelukkig maar. Ik was al bang dat dit een 'take over' zou zijn van een soort wereldregering. Gelukkig gebeurt het allemaal om voor ons eigen bestwil in dit land van naieve dwazen. Slaap verder en fijne Pasen allemaal.

matrixbluepill | 11-04-20 | 18:00 | 6

@Lupuslupus | 11-04-20 | 18:04: Amerika heeft een Grondwet die de macht van een tijdelijke president sterk inperkt. De EU hebben ook iets dat alle soevereiniteit overdraagt aan ongekozen potentaten. Dàt, meneer, is een wereld van verschil.

Sans Comique | 11-04-20 | 18:47

@Sans Comique | 11-04-20 | 18:47: Natuurlijk is dat een wereld van verschil. Echter, daar doelde ik niet op. Hebt u het filmpje wel bekeken? Er staat nl. genoeg in dat 1 op 1 te vergelijken is met Nederland, o.a. de pers, de multinationals, het land kapot willen maken en nog wat van die 'dingetjes'.

Lupuslupus | 11-04-20 | 19:25

matrixbluepill | 11-04-20 | 18:00 U ook fijne Paasdagen gewenst. Kreeg zojuist een PVV-mailtje: Zalig Pasen allemaal, w.g. Geert Wilders. Rutte hult zich weer in stilzwijgen, die hoor je alleen als hij de 5e colonne kan 'feliciteren'.

Lupuslupus | 11-04-20 | 19:27
▼ 3 antwoorden verborgen

Sonny citeert "de cultuurmarxistische linkse mainstream".

Bij Thierry gaat het dan over een ideologie, heeft -ie vaak genoeg uitgelegd in vele boeken, artikelen en interviews. Hij heeft het niet over samenzwerende clubs die willen vernietigen maar over een manier van denken (iets nihilistisch zeg maar) wat het westerse beschavingsmodel volgens hem "opeet".

Mijn kritiek op deze redenaties bevat onder meer het volgende: als die beschaving zo fantastisch en superieur is maar zoals beweerd een berg achterlijkheid en zelfhaat heeft voortgebracht, dan is het misschien niet alleen maar fantastisch en superieur geweest. De eigen woorden tonen dus al aan dat het een veel ingewikkelder en moeilijker verhaal is om "cultuur" te duiden, laat staan de kwaliteit ervan. We zijn het met z'n allen helemaal niet eens wie zijn als "volk" of "identiteit" en ook is het niet vanzelfsprekend dat we het willen blijven of terug willen halen, zelfs maar met een nipte minderheid. Dit staat niet gelijk aan haat, dat je veranderingen toelaat, soms verwelkomt en ook durft iets toe te laten als experiment, wetend dat we niet alles weten. Dit bovenstaande is de complete vernietiging van Baudet's culturele beschouwing. Hij leest goede boeken maar begrijpt ze niet zo goed als hij denkt.

GeenAccount | 11-04-20 | 18:00

"Na de Provinciale Statenverkiezingen kreeg Spek ondanks zijn grote hoeveelheid voorkeursstemmen geen zetel in het provinciehuis van Zuid-Holland." Arme Sonny, zo z'n best gedaan, maar het zeteltje werd door z'n neus geboord. Toen samen met Chris Aalberts maar heel erg boos geworden op de FvD.
www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20190921...

Festen | 11-04-20 | 17:58

Het was Baudet's "You're either with us, or against us" momentje. Beetje vreemd wel en als iemand zoiets zegt (zoals Bush na 9/11) denk ik altijd ... als het zo moet dan maar 'against you'.

Simon_GS | 11-04-20 | 17:57 | 2

"Whoever is not with Me is against Me, and whoever does not gather with Me scatters" (Matthew 12:30)

LifeCatcher | 11-04-20 | 18:03

Zon artikel had je op 1 april moeten plaatsen.

Zoltan | 11-04-20 | 17:57

Er zou eens uitgezocht moeten worden hoeveel beleidsmedewerkers op basis van uurtje factuurtje bij de ministeries en departementen werken, en door wie ze zijn aangezocht. Het zijn die personen die de hobby's van bewindslieden doordrukken, soms tegen de adviezen van ambtenaren in.

hotnot | 11-04-20 | 17:57 | 1

Het is al jaren een doelstelling om de ambtenarij te verkleinen. Dat werd ook regelmatig gerapporteerd. Wat er niet bij verteld werd is dat vele ambtenaren daarna als ZZP-er weer binnen kwamen en hun uurloon opschroefden. Het is heel eenvoudig te controleren omdat het BTW-nummer van de ZZP-er gelijk zijn BSN/SoFi-nummer is. Draai maar eens een query op alle ambtenaren die uit dienst gegaan zijn en binnen een jaar op hetzelfde ministerie een factuur ingediend hebben. De resultaten daarvan zijn schrikbarend, maar zul je nooit zien. Operatie geslaagd, patiënt overleden.

Frau Merkel | 11-04-20 | 18:17

"Iedereen die zich enigszins begeeft tussen de ambtenarij weet dat zij zich vaak inzetten voor een relatief laag salaris om het land op een bepaalde manier te dienen."

Mensen die niet hoeven te presteren voor een allerzins redelijk salaris en zich alle dagen Vd week ziek kunnen bellen zonder dat er werk blijft liggen.

"Ook hebben we het dan over hardwerkende politie- en defensieambtenaren die hier door Baudet volledig in de hoek worden gezet."

Deze maken het zonodig nog bonter. Een politieagent weet donders goed dat als die 7 uur niets doen dienst dat het verstandig is om het laatste half uurtje te doen alsof je druk bent. Als je dan een half uurtje overwerkt ben je spekkoper. Nog mooier is ME dienst. Dan zit je, tijdens je dienst, oproepbaar te wachten, oftewel niets te doen, en die uren krijg je dubbel terug. Oftewel 1 dag paraat staan krijg je een weekend voor terug.

Deze mensen zorgen goed voor zichzelf hoor. Daar hoeft niet een of ander sneu verhaal aan gehangen te worden om die 1 op de 10 die wel bereid is om iets te doen te verdedigen. 9 van de 10 wil gewoon niet, en saboteert openlijk. Geen excuses uitgezonderd, anders hadden ze wel gewerkt op positie waar ze wel gewaardeerd en beoordeeld worden.

Localhero | 11-04-20 | 17:56

Sonny Spek, dat klinkt als een alias van Henk Otten. En als een simpele ziel zonder enig voorstellend vermogen.

Guido | 11-04-20 | 17:56 | 2

Maar hij heeft wel gelijk.

Varende_Reaguurder | 11-04-20 | 18:01

Denk dat je gelijk hebt. Sonny Speknek.

Lorejas | 11-04-20 | 18:01

Het valt mij op dat GS zich steeds vaker overdreven genoodzaakt voelt direct een tegengeluid te plaatsen t.o.v. een eerder topic, wanneer het om Baudet of Wilders gaat. Schieten jullie zo af en toe soms ook in een politiek correcte kramp?

Scepticus | 11-04-20 | 17:54 | 2

Ik heb begrepen dat Van Rossem links georiënteerd is. Indien dat zo is, is hij een van de laatste goeden, een die niet gelooft in het censureren van rechtse geluiden.

LiniaalRectaal | 11-04-20 | 18:03

Nee, dat is gewoon goede journalistieke praktijk.

Varende_Reaguurder | 11-04-20 | 18:03

Thierry heeft gewoon gelijk. Het uiteindelijke doel van de linksdragenden is het realiseren van een multiculturele Europese superstaat die zo intrinsiek verdeeld is dat oppositie bij voorbaat kansloos is. Alles wat dat doel in de weg staat moet stuk. Het linkse gedachtegoed is door de uiterst succesvolle 'mars door de instituties' tot in alle haarvaten van de maatschappij doorgedrongen. Ieder tegengeluid wordt vakkundig gesloopt door media, rechterlijke macht en onderwijs. Kan iemand mij trouwens uitleggen wie de fuck Sonny Spek is?

MarkiesDeBalzaque | 11-04-20 | 17:53 | 1

Eens.
Ik vermoed dat Sonny nu in de panelen zit, wie weet kan hij ons informeren? Kom er maar in, Sonny.

Eric Newby | 11-04-20 | 17:56

Waarschuwing: onpopulaire mening!

Ik ben het wel eens met meneer Spek. Thierry heeft de laatste tijd wel vaker van die emotionele uitbarstingen en daarmee doet hij zijn partij tekort. In de kern ben ik het met hem eens, maar hij stoot veel kiezers af met dit soort uitspraken. Ik ben zelf FvD-stemmer en wens de partij veel succes toe, maar Baudet is geen goede politicus. Hij hoort meer thuis in een filosofisch café.

threeheadedmonkey | 11-04-20 | 17:53 | 4

Eensch, en ik ben zelfs FvD lid. Gelijk hebben is wat anders als het krijgen in de politiek, dat moet Thierry nou onderhand eens leren of anders opdonderen en dat gedweep met religie begint me ook de keel uit te hangen.

zwellevertje | 11-04-20 | 18:04

Agree. Baudet is overduidelijk een politicus tegen wil en dank. Out of place. Het is Baudet die mij ervan weerhoud om FvD te stemmen.

Dampende_aardappel | 11-04-20 | 18:05

Als je zo populair kunt zijn als het FvD (geldt ook voor Geert) met een prima overwinning op de VVD tijdens de laatste verkiezingen, en je weet niet te oogsten van dat succes, sterker je kalft stukje bij stukje wat af, dan is het hoog tijd voor een Baudet lockdown. Ga eens even terug naar het punt toen het wel cresendo ging, wat ging er toen wel goed. Oké FvD ligt op de korrel bij de gehele kamer minus de PVV. Maar dat wetende moet je de slimmigheid kunnen opbouwen om daar juist resultaat uit te halen. En het tegenovergestelde gebeurt. Op de een of andere manier lukt het FvD en PVV maar niet om de slag te slaan, sterker ze roepen vaak zelf de ellende over zich af. Willen ze soms niet?

Broadsquire | 11-04-20 | 18:21
▼ 1 antwoord verborgen

Thierry deugt net zo min als iedere andere pluche aandachtsgeile geilneven. Er zijn uitzonderingen; dat zijn de lagere regionen.

Dr. Blechtrummel | 11-04-20 | 17:53


@marcoplarco | 11-04-20 | 17:23 |
In de media wordt steeds vaker een model-allochtoon opgevoerd met de onderliggende bedoeling de kijker ertoe te brengen om allochtonen in het algemeen meer te gaan zien als positieve aanwinst.
Generaliseren dus. .... Dan wel.
Maar o wee, als het bijvoorbeeld een criminele marokkaan, of een terrorist is.
Dan is het ineens een slachtoffer van de maatschappij, of een verwarde eenling.
Dan mag je niet generaliseren ...

Kijkeensaan | 11-04-20 | 17:52

Het ambtenarenspul wil Nederland niet kapotmaken maar ze doen het wel: immigratie, stikstof, PFAS, zie UWV verhalen Rene Veldwijk, zie "ambtenaren gaan geen PVV ministers dienen" enzovoorts enzovoorts. De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen.

nancystjago | 11-04-20 | 17:52 | 1

Malieveld.

Rest In Privacy | 11-04-20 | 18:00

Thierry zat niet aan de wijn maar soms kreeg ik het idee dat er iets in zijn koffie zat.

Brabeaulander | 11-04-20 | 17:52

Toen de populariteit van het FvD en Baudet flink steeg, wat hem kort daarna een klinkende overwinning opleverde in de Provinciale Staten Verkiezingen, was er voordien een stuk in het FD waarin Baudet zich kennelijk bewust was dat zijn positie erg cruciaal en kwetsbaar was. Nou dat klonk aardig, sterker, hij vertelde erbij dat hij zichzelf keer op keer moest inprenten: "Thierry verkloot het nou niet".
Toen kwamen de verkiezingen en de winst was opmerkelijk maar toen kwam die filosofische toespraak met die Uil van Minerva. Ik belde mijn zoon, een sterk aanhanger van de FvD, en vroeg hem wat hij daarvan vond. Hij zei: ik ging over mijn nek, wat een kul verhaal, lijkt wel een sekte. En zo ging het verder, interne strubbelingen, los van de realiteit geslagen twitter berichten en afgelopen vrijdag dat optreden in het Corona café. Nadat ik me met de dag meer en meer aan Baudet begon te ergeren,ben ik hem nu meer dan zat. FvD, prima; geef mij maar Annabel, die wel de aansluiting zoekt in de breedte. Het FvD heeft 1 groot probleem: Baudet.

Broadsquire | 11-04-20 | 17:51 | 1

Baudet's probleem is er één die men vindt bij veel politici: een overontwikkeld ego en onderonwikkelde competenties.

Varende_Reaguurder | 11-04-20 | 18:51

Is Sonny reaguurder? Er staat me iets bij dat ik dit verhaal, inclusief video vanmorgen al in de reaguursels voorbij zag komen?

zwellevertje | 11-04-20 | 17:51

Moet Spek niet nasr Joop?

K.A. Leneet | 11-04-20 | 17:51

@ sonny spek. misschien moet jij bij de volkskrant, trouw, of joop of iets dergelijks gaan schrijven, maar dit soort schrijfsels ben ik niet gewend bij geenstijl. zoeken zoeken zoeken of er maar iets verkeerds gezegd of begrepen word. dat is precies wat hij bedoeld en precies waar jij nu mee bezig bent. zeker stage gelopen bj het parool.... dokus

wim wilders | 11-04-20 | 17:50 | 1

Sluit je lang genoeg af voor andere meningen en ga alleen om met gelijkgezinden en je muteert vanzelf in een soort Arzu Aslan.

Varende_Reaguurder | 11-04-20 | 18:55

Volgens GS citaat van Baudet: "Terwijl je ook de rol zou kunnen spelen van het in perspectief plaatsen.’"
Spek: "Het moge duidelijk zijn dat je als politicus niet het ‘recht hebt’ op media die jouw visie moeten ondersteunen. Ik vraag mij dan ook af wat Baudet zou willen van GeenStijl en TPO. Moeten zij kritische ‘linkse’ columns gaan weigeren?"

Spek trekt de boel helemaal uit zijn verband. Weigeren heeft niets te maken met zaken in perspectief te zetten.
Geen leuk stuk Spek. En nee, ben afvallig lid FvD.

paridae | 11-04-20 | 17:50

Hij moet nog leren het wat minder lomp te brengen, maar TB heeft gewoon gelijk.

bqbq | 11-04-20 | 17:50

Baudet zegt best soms zinnige dingen maar de uiteindelijk is de slotsom toch dat hij een beetje maf doet, generaliseert en alles te simpel wegzet. En ja, zo zit de wereld niet elkaar en vertrouw je een politicus niet. Idem bij Jetten, Wilders, Klaver en iets minder duidelijk bij heur van de SP.

Risingson | 11-04-20 | 17:49

Wat Baudet zegt is dat het resultaat van alle acties van links de vernietiging van Nederland teweegbrengt.

Crossing_The_Rubicon | 11-04-20 | 17:48

Dit is de limit Son, Ik word Erelid.

Piet Karbiet | 11-04-20 | 17:48

Veel blabla, één of twee alinea's waren meer dan genoeg geweest.

DeterioraSequor | 11-04-20 | 17:48 | 1

Of 1 woord: kul!

Crossing_The_Rubicon | 11-04-20 | 17:49

Wat een onzin. De media zijn in Belgische handen of hangen aan het belastinginfuus. Logisch dat hun berichtgeving pro-EU en pro de partijen die de belastingstroom naar de npo faciliteren. In die zin maken ze Nederland als land kapot en blijft er straks een EU-provincie over, dat wil zeggen dat de burger in dit land niets meer te vertellen heeft. Over de woordkeuze kun je van mening verschillen maar uitvergroten hoort nou eenmaal bij de politiek.

Tarvo | 11-04-20 | 17:47

Ik zie liever Sonny Kroket

blisterverpakking | 11-04-20 | 17:45

Ik begrijp nier waar Baudet nu over klaagt, we hebben de grenzen nog open en met hulp van europa de schulden van Italien overgenomen. Mooi toch.
En Duitsland heeft nu 100 corona doden meer en als we nog meer corona doden in Nederland verstoppen en niet meetellen worden we mischien zelfs beter als Canada.

jan huppeldepup | 11-04-20 | 17:44

Ik ben blij dat cherry niet teveel in raadsels spreekt. Niet bang is wat verkeerd te zeggen. En wil leren van zijn fouten. En inderdaad de houding van dit kabinet is bedroevend. Grenzen openhouden en de bevolking opsluiten. 10 jaar Rutte maakt meer kapot dan drank goed kan maken...

David000000007 | 11-04-20 | 17:44

Hey Sonny, is je toilet verstopt dat je deze diarree hier kwijt moest?

Gele Beer | 11-04-20 | 17:44 | 1

Zeg dat. Over dolksteek in de rug gesproken, ex-FVD'ers kunnen er ook wat van. Is Ozturk bij je in de leer geweest?

Crossing_The_Rubicon | 11-04-20 | 17:48

Een lulverhaal geschreven door iemand van d66,gl of de pvda.
Politieke correctheid druipt er van af.
Natuurlijk moet Baudet nog van alles leren. Maar liever uiten en struikelen dan het alternatief, wat inhoudt niks zeggen en hopen dat je dan toch zetels wint.
Wat zelfs gebeurt in dit land.

pejoar | 11-04-20 | 17:44 | 2

Nee, gewoon een ambtenaar met lange tenen, in zijn safespace coconnetje.

De verwarde man | 11-04-20 | 17:48

Alles beter dan het kartel. En meel*llen levert ook niets op, zo bewijst Otten die de antikartelstemmen van FvD misbruikt om Rutte waar mogelijk en nodig in de EK aan een meerderheid te helpen. En dan zo trots dat hij zelfs vergeet een lollie te vragen.

Thierry kan best beter, beknopte, minder zweverig, minder faux-pasjes, zeker, maar zo lang het alternatief Mark Rutte is weet ik het wel.

5611 | 11-04-20 | 19:05

Vanochtend in het AD een typisch Baudet bash verhaal n.a.v. de uitzending bij 'het rechtse GeenStijl". Aan het eind blijkt de journalist in Brabant te hebben geleurd bij CDA en VVD prominenten maar die willen allemaal rustig genieten van de Paaszon. In dit Sonny stukkie wordt geageerd tegen iets wat algemeen gebruikelijk is onder politici: generaliseren. Wanneer Sonny Thierry's tirade tegen de mainstream van kranten wil hekelen komt hij met de Telegraaf en Het Financiële Dagblad aanzetten. Alsof de Telegraaf buiten de MSM staat. En waarom niet het Reformatorisch Dagblad vermelden? Die staat wel buiten de MSM. Maar door het over de bol strijken van de TeleBelg (de GeenStijl naam voor Telegraaf) verliest Sonny's stukkie hopeloos aan scherpte. Waar hij wellicht wel een punt heeft, is Thierry's constructie van 'cultuurmarxisme'. Zo voorbedacht ideologisch denkt geen enkele CDA-er of VVD-er: lees Kuifje of Berbaar er maar op na. Nee, wat de hele kudde van VVD/CDA tot en met GroenLinks typeert is hun kudde immuniteit. Dankzij hun schaapachtig aangeleerde kudde immuniteit denken ze niet meer onafhankelijk, vrij en onverveerd. Kijk maar hoe premier Rutte schurkt achter de deskundigheid van het RIVM, het RIVM dat net als het KNMI graag grossiert in politiek. Zo werkt de slinkse linkse kerk.

Eeuwig..Op..Vakantie | 11-04-20 | 17:43 | 1

Dat stond waarschijnlijk in iedere krant, BN de Stem idem.
En wat wil je, zelfs Sanoma is nu door DeugPersGroep over gekocht voor 460 miljoen euro. ( zie Abject | 11-04-20 | 17:32 )

De media is onze vijand.

Abject | 11-04-20 | 19:04

Zwak stuk, Sonny, het overtuigt niet en je status van ex-FvD'er voegt niets toe aan de argumentatie. Wat Baudet heeft gezegd, is juist en is inderdaad een generalisatie - maar een trend of visie is altijd een generalisatie. Het gaat om de observatie waar het met NL naar toe gaat. NL wordt opgeheven tot juridisch karkas, zowel qua soevereiniteit als qua financiën. Ja, de ambtenaren, de journalisten, het hoger onderwijs, de partijen van VVD tot verder naar links zijn bezig met deze uitholling van de natiestaat en Baudet kiest hiervoor het woord dat bij het ultieme resultaat hoort: vernietiging. Wie, net als Sonny Spek, gaat nit-picken op woordkeuze en stijl, want ohohoh de kiezer wordt van FvD vervreemd, doelt op het verlies van aanhang die ver van een dergelijke benadering af staat. Neen, het is soms nodig in ondubbelzinnige termen duidelijk te maken waar we naar toe gaan (ook al gaat het in salami schijfjes: zie ook dead man walking Hoekstra, die de Eurobonds eigenlijk al goedgekeurd heeft). De kiezer die niet hoort of begrijpt wat Baudet eigenlijk zegt, kan ook niet voor FvD zijn. Echter, wat hij zegt wordt door velen heel goed begrepen. Mensen die kritiek uiten als 'ja, maar toch niet alle kranten?' die snappen niet dat ook de Telegraaf meehelpt aan de ondergang van Nederland door het op een voetstuk plaatsen van Rutte tijdens deze Corona crisis. Rutte verkoopt ons uit aan de EU, heeft de zorg kapot bezuinigd, etc. Ja, ook de telegraaf hoort in het rijtje thuis, omdat ze niet de macht bevragen: waarom geef je alles van Nederland weg? Ben je niet een landverrader, Rutte? Ben je niet een ongelooflijke hypocriet zoals jij het belang van de zorg bewierookt vandaag? De media, NPO, het onderwijs, al die organisaties sussen iedereen in slaap en hebben dat gedaan door jarenlange leugens over de aard en het doel van de EU. Een verarmd en ontheemd Nederland is het doel en dat is wat Eurofiele partijen in Nederland en de EU willen. Zoals de democraten in de US de minorities financieel afhankelijk willen maken en houden, zo zal Nederland zijn welvaart verkwanseld zien worden tot het, net als alle andere landen, aan de geldtiet van Brussel moet lurken om de overleven. Ever Closer Union = Ever Kloter Union. Wie die waarheid niet aankan zal geen FvD'er kunnen zijn. De realiteit zal deze "teergevoeligheid" voor woordkeuze en stijl snel naar de achtergrond dringen. Voor je het weet is het weer 28 januari geweest en is Baudet weer de enige die de urgentie van de overdrachtelijke Coronavirus heeft gezien... Nederland is een langzaam lerend kind. Het is niet anders, maar Baudet moet gewoon zeggen hoe het is - ook al zal FvD daar niet de grootste mee worden: the truth will set you free, but first it will piss you off.

Non_Smoking_Gun | 11-04-20 | 17:43 | 2

Maak hier maar een topic van

witwas | 11-04-20 | 17:50

Goede laatste zin.

LiniaalRectaal | 11-04-20 | 17:53

Baudet is in deze coronacrisis heel constructief in zijn oppositie. Hij doet veel zinnige voorstellen en suggesties. En hij ziet sneller dan het kabinet in wat er moet gebeuren. Het kabinet neemt laat de juiste beslissingen. Als Baudet de leiding had gehad, in de regering, tijdens deze coronacrisis, dan had Nederland deze beter behandeld. Ik had niet verwacht dat ik er zo over zou gaan denken. Maar eerlijk is eerlijk. Ik heb Baudet onderschat.

Rest In Privacy | 11-04-20 | 17:41 | 3

Je zegt eigenlijk dat beleid wat meer gemaakt moet worden naar aanleiding van wat er op social media gezegd of gefilmd wordt of wat een expert naar keuze naar buiten toe brengt? Want Baudet z'n zorgen over wat er gaande was in China bleek dan later tot op zekere hoogte gerechtvaardigd maar toen nog helemaal niet gebaseerd op harde feiten die geen twijfel meer toestonden. Twijfel die, als je vergaande stappen overweegt zoals het land en de economie op slot wilt gooien, er altijd moet zijn. Maar welke feiten noemde Baudet toen?

Je laat dus iets weg: voorstellen en suggesties gebaseerd op zaken die in dit geval vooral achteraf waar bleken. Achteraf regeren heet dat. Kan iedereen wel. Je laat gewoon alle vergissingen weg en praat daar nooit meer over.

GeenAccount | 11-04-20 | 17:50

@GeenAccount | 11-04-20 | 17:50: Mijn conclusie is achteraf. Mijn 'wijsheid' is achteraf. Maar Baudets beoordeling was vooraf of althans in een vroeg stadium. Dus geen wijsheid achteraf.

Tja, het zou geluk kunnen zijn geweest van Baudet. Maar dan wel een aantal keer achter elkaar in deze crisis. Misschien was het xenofobe intuïtie: grenzen sluiten. Die toevallig goed zou hebben gewerkt voor deze crisis. Maar misschien was het ook kennis. Er zijn landen die deze crisis goed hebben aangepakt: Zuid-Korea, Taiwan, Singapore en ook wel Duitsland. Deze landen weten hoe je zo'n viruscrisis moet aanpakken en hoe je je daar op moet voorbereiden. Dat Baudet ook dat inzicht had, kan niet uitgesloten worden.

Rest In Privacy | 11-04-20 | 18:04

De “gevestigde” media is niet langer de vierde macht maar eerder een vijfde colonne onder de burgerbevolking. Het immigratievraagstuk is daar een goed voorbeeld van. Alle registers werden opengetrokken om Nederlandse bevolking klaar te maken voor deze door de EU/Merkel opgelegde immigratiegolf van “hoogopgeleide Syriërs en hun families” terwijl ze donders goed wisten dat dit onzin was. Vervolgens zijn ze ook niet te beroerd om mensen met andere meningen door het schrijven van klinkklare leugens de schuld van mediagenieke verdronken kindertjes in de schoenen te schuiven

Oeleflaffel | 11-04-20 | 17:40

Wellicht gebruikt Baudet superlatieven, maar dat bijna alle geledingen volledig verlinkst zijn is geen geheim. Dat de systeempolitici volledig hun oren laten naar Brussel en de VN is ook geen geheim. Dat dat resulteert in verdere uitholling en overdracht van onze soevereiniteit is ook geen geheim. Neem daarin mee de ongebreidelde massa-immigratie waardoor de verzorgingsstaat implodeert en daar bovenop de klimaatwaanzin van 1000 miljard, de Eurobonds die er zeker gaan komen en je kunt stellen dat we op inderdaad op het pad van vernietiging zitten op de lange termijn. Dat hele globaliseringsdenken is natuurlijk één natte droom van een centraal geleide wereldregering. Ik kan u op een briefje meegeven dat dat een dystopie wordt waar de honden geen brood van lusten. Een kwestie van extrapoleren.

Nehemia | 11-04-20 | 17:40

Thierry heeft best wel gelijk maar hij moet zich inderdaad diplomatieker uitdrukken. Meer de politicus zijn en minder de opiniemaker of talkshowgast. Als politicus moet je nu eenmaal op je woorden letten.

Tempolier | 11-04-20 | 17:38 | 1

Diplomatiek of niet , Baudet heeft gewoon 100% gelijk.
Mijn inziens, is het nog stukken erger..
Stasi snol IM erica en fdj sloerie Merkel is heel de EU aan het slopen, en Prutte haalt zijn leugenhoofd niet uit haar vette Arsch !

joppo0 | 11-04-20 | 17:47

Sonny Spek. Uhhhh .... Wie????????

badboydutch | 11-04-20 | 17:38 | 1

Een ambtenaar.

NLgaatnaardeklote | 11-04-20 | 17:42

Goh iemand heeft het afgekeken, na 10 minuten was ik het zat. Sjerry kwam daar echt over als een prutser en een zeikert, waar ik hem niet voor ga veroordelen. Maar kan zo maar weer stemmen kosten.

marrretje | 11-04-20 | 17:38 | 1

Als zo'n uurtje kletsen het FVD stemmen kost kun je die stemmers beter kwijt dan rijk zijn. Dat zijn stemmers die van de ene naar de andere partij rennen zodra er iets gezegd wordt waar ze het niet mee eens zijn. Maar nog nooit een partijprogramma hebben gelezen.

Lupuslupus | 11-04-20 | 19:15

Wat een zeikverhaal van Sonny Spek. Weet je eigenlijk wel wat er hier aan de hand is in Nederland? De boodschapper van het slechte nieuws moet kennelijk geslacht worden. Weet je wat jij moet doen, Sonny? Je rug rechten en zeggen:" Ja, je hebt gelijk en we gaan er samen wat aan doen."
De MSM en het partijkartel slapen op een kussen en dat kussen stinkt een uur in de wind. Er wordt on de zogenaamde keurige kranten geen normaal woord aan Baudet gewijd en als ze met hem klaar zijn beginnen ze weer met Geert Wilders.
Maar voor jou is een mooie toekomst weggelegd, Sonny want je hebt een ruggengraat die is gemaakt van gemalen poppenstront.

dickg | 11-04-20 | 17:37 | 2

Bravo...!

Witte_Willem | 11-04-20 | 17:43

Ja tjerry, heel Nederland wil af van Nederland. Koekoek! Die gast takelt steeds verder af tot volledig wappie.

RandyBiel | 11-04-20 | 17:36 | 3

Ah, onze wappie-expert is er ook. Ben je al van de haldol af?

LiniaalRectaal | 11-04-20 | 17:51

Expert? Je wou toch niet zeggen dat je expert moet zijn om een aluhoedje te detecteren?

RandyBiel | 11-04-20 | 18:04

Nee, heel Nederland wil niet van Nederland af, maar ze willen (door te stemmen zoals ze doen) meer an meer EU totdat het uiteindelijke doel van de eurofielen bereikt is: de Verenigde Staten van Europa. Dat dat als bijeffect de vernietiging van Nederland als natiestaat heeft is precies dat: een bijeffect. Doel is een USE geregeerd vanuit Brussel.

Mbovenka | 11-04-20 | 18:05

Dit voelt een beetje raar. Baudet was gisteren jullie gast, dan plaatst je toch niet nu zo'n brief? Misschien zie ik het fout maar ik vind dat niet zo netjes.

osolemio | 11-04-20 | 17:36 | 1

De redactie doet zijn best neutraal over te komen.

LiniaalRectaal | 11-04-20 | 17:46

Nationalisme/Borealisme, héérlijk!

HogeNood | 11-04-20 | 17:35

Google anders even op de uitzending van Buitenhof 2017 met Paul Witteman en Sid Lucassen over het cultuur-marxisme. Paul (1946, Bloemendaal, UvA, Vara, PvdA) had er nog nooooit van gehoord. De vleesgeworden cultuurrelativist. Hij kende geen voorbeelden. Sid was wel een soort Mussolini. Flikker toch op.

Piet Karbiet | 11-04-20 | 17:35

Tja... van sommige mensen vraag je je echt af waarom ze überhaupt ooit lid zijn geworden van FVD.

JohannesA | 11-04-20 | 17:34 | 1

Zal wel een soort D66-motivatie zijn geweest. Groeiende beweging, kan nog alle kanten uit, baantje voor mij.

De verwarde man | 11-04-20 | 17:38

De telegraaf was al sinds de jaren 30 van de vorige eeuw al bezig om Nederland te vernietigen.... duss.

Los daarvan Baudet is de heerser van een krijspartij, net als de PVV. De PVV richt zich op de pauperts van rechtse signatuur, FvD richt zich op met name de mislukte JOVD'ers en politieke avondturiers die genoeg hebben van het partij kartel bestaande uit VVD-CDA-PvdA-D66.

litebyte | 11-04-20 | 17:33 | 2

Dat D'66 deel uitmaakt van dat kartel is natuurlijk om te janken, die partij was júist opgericht om democratie dichter bij de burger te brengen. Anno 2020 de meest antidemocratische regenteske kliek.

Kennelijk is dat het lot van 'vernieuwende' politieke bewegingen: óf helemaal doorslaan in volksnationalistische complottheorieën, óf helemaal doorslaan in burgerhaat en dédain richting het volk dat men ooit wilde vertegenwoordigen.

raskol | 11-04-20 | 17:39

Hm, litebyte lijkt een soort nibble. Net genoeg om joop te zijn.
Hoort u daar niet thuis. ??

voordeoorlog | 11-04-20 | 17:56

Ik proef vooral rancune in de analyse van meneer Spek. Bij mij rijst het vermoeden dat de 'ex' in 'ex-fvder' niet geheel op eigen initiatief is

Joostmochtnietsweten | 11-04-20 | 17:33

Als inmiddels redelijk ervaren ambtenaar herken ik deels wel de uitspraak van Baudet. Uitvoerende ambtenaren zijn redelijk divers qua politieke voorkeur, mijn team is zelfs behoorlijk rechts. Pas vanaf middenmanagement zie je in grotere mate de linksere voorkeur naar boven komen. En dat zijn wel vaak beleidsbepalers.

Herr Inspector | 11-04-20 | 17:33 | 4

Was het vroeger niet gebruikelijk dat vacatures voor hogere overheidsfuncties standaard in de Volkskrant geplaatst werden? Opdat de kans groter was dat er ons kent ons types zouden reageren? Nu is er natuurlijk het internet, maar je moet nog steeds door de ballotagecommissie.

nobele wilde | 11-04-20 | 17:57

@Abject | 11-04-20 | 17:38: uiteindelijk bepalen zij het wel vaak, alleen advies rol vanuit de werkvloer.

Herr Inspector | 11-04-20 | 18:30
▼ 1 antwoord verborgen

Sonny was erg in paniek na Corona tv. Hij legt uit dat we allemaal in paniek moeten zijn. Bedankt Sonny.

RickTheDick | 11-04-20 | 17:32

Laten we eerlijk wezen, het gehele Nederlandse krantenlandschap, en nu ook Sanoma, (o.a. nu punt anaal.) is in Brusselse handen. Een fokking schande!
"DPG Media (voorheen: De Persgroep Nederland) mag Sanoma Media Netherlands overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over op onbetaald online nieuws en op de online advertentiemarkt."
frontpage.fok.nl/nieuws/831683/1/1/50...

De Nederlandse media is totaal biased, en dat was al sinds de PvdA de media via Stichting Democratie&Media in handen kreeg.
Geen haan die er naar kraaide. Wederom een fokking schande!
"“En wat is de SDM? Weinig meer dan een PvdA-dependance waarin de voormalige voorzitter (thans interim-voorzitter) van de PvdA, Ruud Koole, en de linkse activiste Marjan Sax bestuurslid zijn. Andere PvdA-kopstukken die een belangrijke rol hebben gespeeld in de SDM of in PCM, zijn Ed van Thijn, Marjanne Sint, Eberhard van der Laan, Annemieke Roobeek, Schelto Patijn en Wim Meijer. Ook bij de Stichting de Volkskrant is het links wat de klok slaat. De vakcentrale FNV benoemt zelfs twee van de acht bestuursleden! Andere bestuursleden van die Stichting zijn PvdA-prominent Frans Leijnse, FNV-voorzitster Agnes Jongerius, de linkse hoogleraar Jenny Goldschmidt en Seddik El Harchaoui, directeur van het multiculturele instituut Forum.” (bron Weekblad Opinio 2007 )"
sevenxseven.wordpress.com/2009/06/23/...

Er bestaat gewoon geen pluriforme pers meer, onafhankelijkheid is iets van de vorige eeuw.
Een fokking schande!

Abject | 11-04-20 | 17:32 | 1

Helemaal Eensch. Alle fokking media in handen van een paar Vlaamse families en alle medicijnen uit China. Gelukkig hebben we nog de sites met bipartisan junksnews die verhalen over de Keizers zonder Kleren. Nog wel.

Piet Karbiet | 11-04-20 | 17:40

Een beetje overdrijven maakt de boodschap duidelijker. En wat Thierry ook zegt of doet, links gaat helemaal schuimbekken. Heerlijk.

beetjeraar_toch | 11-04-20 | 17:31 | 1

Als links erachter komt dat Thierry ook gewoon ademhaalt zullen ze hem dat nog verwijten. "Het gore lef!" is dan meestal de uitspraak van de inclusiviteits- en diversiteitspredikers.

relatief | 11-04-20 | 17:37

Thierry Baudet heeft gewoon weer gelijk dat Links, ons land wil vernietigen.
Hij bedoeld dat natuurlijk niet letterlijk zoals de zure reacties hier op Geen Stijl.
Maar ons Nederland gaat toch elke dag een beetje teloor.
Zie onze cultuur - de landschappen - de boeren op het land - de massa imigratie - de islam - het touwtje in de brievenbus - de taal die door Engels wordt vervangen in het onderwijs - vrouwen worden kerels en mannen worden wijven en als je wilt kun je dat zelfs veranderen.
We worden vervangen door wereldburgers omdat we zo nodig allemaal gelijk moeten worden, weliswaar de elite wat meer gelijk dan jou en mij, maar toch.
Een partij als D66 komt er zelfs openlijk voor uit om Nederland te vernietigen.

oakmont | 11-04-20 | 17:31 | 2

Links wil het land niet vernietigen, maar hun potverteren en foute visie leidt daar wel toe.

van Oeffelen | 11-04-20 | 17:33

@van Oeffelen | 11-04-20 | 17:33: kul. Links wil dat wel degelijk. Als je D66 zijn gang laat gaan, gaat NL wel degelijk verdwijnen als natie. Worden we een klein pisvlekje aan de rand van Europa en wordt alles vanuit brussel geregeerd. Nee dank u, links. Ik wil mijn land graag HOUDEN!

Teeweetwee | 11-04-20 | 17:40

Wat een huilsonny. Thierry moet extreme uitspraken doen, anders haalt hij de media niet en heeft hij geen aandacht. Maar Sonny heeft wel een punt:
-
Thierry moet inderdaad wel opletten dat hij nog serieus genomen wordt. Mensen kunnen maar kleine veranderingen aan. Iets van 10% van hun normale standaard, of zoiets.
-
Als je puur communisme neemt voor helemaal links en puur libertarisme voor helemaal rechts, zit de VVD zeer ver links van het midden. Het an sich 'gezonde' rechts van Thierry zit daar heel ver vandaan. Zo ver, dat het voor de gewone VVD-er, die een heel eind mee naar links is genomen, niet meer te bevatten is.

Panelli | 11-04-20 | 17:29 | 1

Ik zie dat helemaal niet zo. Het VVD beleid zorgt er juist voor dat goedkope arbeidskrachten makkelijk loonkosten kunnen drukken en door ongelimiteerde globalisme kunnen multinationals alle regels aan hun laars lappen. Dat VVD beleid is dus vooral voordelig voor de multinationals en daarmee de aller rijksten. Terwijl de FvD vaak meer opkomt voor het MKB. Wat dat betreft zou je juist de VVD ontzettend rechts kunnen noemen. Maar die benamingen links-rechts kloppen gewoon niet meer

Fijn_dat_je_er_bent | 11-04-20 | 17:37

Nouja er zijn natuurlijk best wel voorbeelden te denken waarbij de ambtenarij wel degelijk als zelfstandig orgaan lijkt te handelen. Een dergelijke uitspraak van Baudet moet je daarom niet heel letterlijk nemen alsof de hele ambtenarij zo is. Het is net alsof je tegen je vrouw bijvoorbeeld zegt, jij doet ALTIJD verkeerd of iets dergelijks. Wat natuurlijk niet zo is. Wel ben ik het er mee eens dat Baudet dan beter duidelijker kan zijn.

De voorbeelden waar ik nu zo aan denk zijn bijvoorbeeld dat de zware criminaliteitscijfers van asielzoekers weggedrukt werden onder het kopje "overig". Je maakt mij echt niet wijs dat men dat onbedoeld gedaan heeft. Er zitten daar echt wel competente mensen die heel analytisch te werk kunnen gaan.

Een ander voorbeeld was een tijd terug de kosten van de energierekening die sterk zijn gestegen waarbij men per ongeluk, in eens geheel tegen gebruikelijke cijfers in, de verbruikscijfers een stuk lager inschatte en daardoor bepaald beleid in een positief daglicht komt te staan.

Zo zijn er veel meer van vergelijkbare zaken waarbij de ambtenarij goochelt met allerlei gegevens en statistiek. En net zo van belang is wat men juist WEL en NIET onderzoekt, het meest sprekende voorbeeld daarvan vond ik het stuk uit het boek van Paul Scheffer waarbij hij de overheid aanspoorde om eens een model te ontwikkelen van de bevolkingsgroei ten gevolge van migratie. En hij had grote moeite om de overheid en ambtenarij zover te krijgen. Dat is toch godgeklaagd het eerste ding dat je doet als je nadenkt over zulk beleid. Of over de voor- en nadelen van de Euro.

En dat lijkt altijd wel heel erg in de kaarten van de zittende macht te spelen. En nogmaals, dat is echt geen onkunde maar bewuste misleiding omdat stukken vanuit de overheid altijd als politiek neutraal worden beschouwd. Dat betekent dus dat er mensen zijn die een politieke agenda pushen binnenin die organisaties.

mlmn | 11-04-20 | 17:27 | 1

Precies.
En wat te denken van het verstoppen van informatie over criminaliteit achter het politiek correcte gordijn, als het allochtonen (spreek vooral marokkanen) betreft. om de stemming onder de kiezers om te buigen.

Dat gebeurt ook niet per ongeluk.

Kijkeensaan | 11-04-20 | 17:39

"Onfatsoenlijk" is geen argument. Wordt gebruikt door mensen zonder argumenten.
Er wordt hier weer duidelijk geframed(want geen echte argumenten), want ook Thierry kent het spreekwoord "De soep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend".

watergeus | 11-04-20 | 17:27 | 1

Net zoals Wilders dat spreekwoord kent. Die ook altijd wordt beschuldigd van: 'onhaalbare voorstellen'.

Lupuslupus | 11-04-20 | 19:09

Gelet op het voortbestaan en erger worden van de door linkse politiek gecreëerde problemen, lijkt mij niet dat de situatie onder de ambtenaren in 10 jaar gewijzigd zijn. Qed.
www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/...

VP732 | 11-04-20 | 17:26

Even kort: dat ambtenaren wat meer links stemmen lijkt mij niet meer dan logisch want rechts wil de overheid verkleinen. Rechts stemmen is een stem op het oprotten van jezelf.
Als je een punt wilt maken, moet je vooral héél duidelijk zijn. Als je achter je punt een komma zet en gaat nuanceren, dan schiet je meteen je eigen punt kapot.
Nuanceren kan altijd nog. Sommigen noemen dat 'de keutel intrekken' maar het hoort erbij.
Als iedereen gaat nuanceren, zowel links en rechts, dan blijft er een maaltijd zonder lekkere ingredienten over. Zo'n kantklaarding.

Leptob | 11-04-20 | 17:25 | 1

Op rechtse departementen wordt niet overwegend links gestemd. Op sommige departementen wordt overwegend rechts gestemd. Dat 30% stempt GL onderzoekje moet je met een stevige korrel zout nemen.

Binnenbaan | 11-04-20 | 17:32

Wie de FOK is Sonny Spek...?

Dat gezegd hebbende probeer ik nog uit te vinden wie ik irritanter vind... Die debiele side-kick van gisteren of deze lul die over wat mensen wel of niet fatsoenlijk vinden begint...

Witte_Willem | 11-04-20 | 17:24
-weggejorist-
Imzadi | 11-04-20 | 17:24 | 1

Deels eens met de schrijver, Baudet zou wat voorzichtiger moeten zijn met bepaalde uitspraken. Echter snap ik wel waarom hij het zegt. De media is links. De media houdt bepaalde partijen de handen boven het hoofd. DWDD waar een partij als de PvdA (8 zetels ofzo) vrijwel elke uitzending een politicus aan de tafel heeft zitten, dat is oneerlijk verdeelde exposure. En dat ook nog eens van gemeenschapsgeld. Dat is een goed voorbeeld van Baudet zijn punt. De schrijver stelt terecht de vraag, moet Baudet dan van GS en TPO verwachten dat zij ook doen waar wij als rechtsmensen de linkse media van verwijten? Aangezien je niet een knop aan of uit kan zetten is mijn conclusie: JA.De media proberen te veranderen opdat ze objectiever worden is onzin. De media zal nooit onpartijdig zijn. Baudet stelt dus eigenlijk terecht dat er meer rechts tegengewicht moet komen in de media omdat het nu een oneerlijke strijd is. Meer rechts is geluid in de media helpt daarbij eigenlijk ook een balans te creëren van rechts en links geluid in de media als geheel.

Old_Spice | 11-04-20 | 17:24

Ken je die mop van die twee cliniclowns?
Vraagt de ene cliniclown aan de andere cliniclown: met wie spar jij tijdens kickboxen?

Zegt de andere cliniclown: Is dit serieus de beste vraag die je kunt verzinnen?

Krijgt hij als antwoord: Wanneer heb je voor het laatst gehuild?

Piet-Kietelaar | 11-04-20 | 17:23

Meneer erkent dat het overgrote deel van de ambtenarij linksdragend is. Maar generaliseren mag niet, want er zijn ook anderen te vinden? Zucht..

marcoplarco | 11-04-20 | 17:23 | 2

Logica van een sukkel, inderdaad.

Victor_GS | 11-04-20 | 17:23

Wouter Bos zei ooit eens dat je niet anders kan dan generaliseren om een (maatschappelijk) probleem benoemd te krijgen. Dat ben ik met hem eens.

Rest In Privacy | 11-04-20 | 17:26

Sonny doet me een beetje denken aan die broer van Geert die op Joop destijds stukjes tikte. Weet niet waarom.

JohnLocke | 11-04-20 | 17:22

Het is ook allang overduidelijk dat nederland vernietigd moet worden.
Ze willen van de afzonderlijke identiteiten af van de afzonderlijke EU-lidstaten.
We moeten EU-burgers worden, geen nederlanders meer, al het overheidsbeleid is daarop gericht, de EU heeft dit notabene zelf toegegeven......

Slipsnifter | 11-04-20 | 17:21

Zo tegen het einde van de volledige video nog een stukje daadkracht van Baudet. Hij omarmde ze nog net niet. Niet bepaald de slimste.

gebruikesrnaam | 11-04-20 | 17:21 | 3

Hij pakte van achteren de schouders even vast. Bestel maar vast een grafdelver.

LiniaalRectaal | 11-04-20 | 17:25

Bla bla bla.
Morgen een "genuanceerd" stuk van Chris Aalberts over FvD?

spanarchist | 11-04-20 | 17:21 | 1

Sonny Spek stapte vorig jaar uit FVD omdat hij vond dat Baudet Chris Aalberts onheus had behandeld. Deze Aalberts is al maanden uit kennelijke rancune bezig alles wat Baudet zegt en doet te bekritiseren. En nu doet zijn maatje daar even aan mee. Als men de rol die Baudet speelt in het Corona-debat en ook als het de geldverslindende hulp aan zuid-Europa betreft dan valt toch niet te ontkennen dat hij in beide zaken toonaangevend is. Als hij in de kamer aan het woord is kijkt iedereen de andere kant op, al heeft hij het grootste gelijk van de wereld.

Zonder erg | 11-04-20 | 17:32

TLDR: Sonny vind Baudet niet aardig, en bekritiseerd Tjerrie bij elk optreden, schermend met ooit FvD lid te zijn geweest, alsof dat z'n gestotter waar maakt.

Pure jaloezie.

coolvibe | 11-04-20 | 17:21 | 4

Autochtone bekeerlingen zijn ook altijd extra geliefd bij de "Nederlandse" moslims, zien ze als een soort overwinning en bevestiging van hun "gelijk". Zie drugscrimineel Arnoud van Doorn.
En uiteraard ook een stuk fanatieker, net ex-rokers.

Abject | 11-04-20 | 17:50

@keestelpro | 11-04-20 | 17:35:
Otten is FvD zonder het paranoide aluhoedjes gedeelte.
't Is maar van welk deel je moet kotsen.

RandyBiel | 11-04-20 | 17:51
▼ 1 antwoord verborgen

"hetzij dit in grote mate niet bewezen is".
Beste Sonny, wat bedoel je in godesnaam?!
Iets is bewezen of niet, het kan nooit een beetje bewezen zijn want dan is het namelijk onbewezen. Vergelijk "een beetje zwanger".
Maar goed, Sonny, als dat te moeilijk voor je is: een zin beginnen met "hetzij" duidt erop dat je een keuze hebt. In dit geval had je beter "alhoewel" kunnen gebruiken tenzij je "tenzij" bedoelt.

langzullenweleven | 11-04-20 | 17:20 | 2

Ik denk dat Sonny het verschil tussen "hetzij" en "zij het" niet weet.

Rest In Privacy | 11-04-20 | 17:23

Sonny zijn vrouw was echter een beetje zwanger dus hij weet niet beter.

jan huppeldepup | 11-04-20 | 17:36

Was de Telegraaf ook niet in Belgische handen? Wiens brood men eet.....

Nehemia | 11-04-20 | 17:19

Hij is soms erg extreem in zn uitspraken, maar het houdt wel mensen scherp. Is er een enorm kartel dat Nederland kapot wil maken? Nee.

Maar bestaat vriendjespolitiek? Worden er baantjes tussen partijpolitici onderling verdeeld? Bestaat er corruptie in Nederland in het politiek systeem? Bestaat er een taboe om een rechtse mening te uiten in het onderwijs, op universiteiten, in de ambtenarij of op de NPO? Volmondig Ja!

Fijn_dat_je_er_bent | 11-04-20 | 17:19

als Thierry een goede mentor zou hebben (waarnaar hij ook nog zou luisteren) zou hij niet te stoppen zijn...... wie o wie?

uilenspiegel7450 | 11-04-20 | 17:19 | 7

@van Oeffelen | 11-04-20 | 17:34: Aan het afbouwen en in september naar Otten.

Rest In Privacy | 11-04-20 | 17:37

@Kuifje-naar-Brussel | 11-04-20 | 17:37: Dat kun je op je buik schrijven. Als Hiddema naar Otten had willen overstappen dan had hij dat gelijk wel gedaan. Otten heeft, ondanks als zijn ervaring, lelijk naast de pot gepiest. Hiddema gaat zichzelf daar niet ophangen.

Frau Merkel | 11-04-20 | 17:50

Hij heeft een goede mediamanager nodig, en iemand die hem in zijn uitspraken afremt. Teveel salontafel-filosofie waar het electoraat niks mee kan en de media graag uit haar verband trekt. Beschadigt het grote verhaal.

Abject | 11-04-20 | 17:54
▼ 4 antwoorden verborgen

De een zit zuchtend naar Baudet te luisteren en de ander zit zuchtend te lezen wat anderen daar dan weer van vinden.

Deze 'ingezonden brief' toont exact aan wat Baudet bedoelde met 'Geenstijl als natuurlijke bondgenoot'. Dat ze in de mainstream lopen te janken over de toon en op elke slak zout leggen is te begrijpen maar van 'rechtse media' zou je verwachten dat ze oog hebben voor de grote lijn en niet mee lopen te miepen over iedere tering tweet of uitspraken die door een bepaald slag mens op de meest kwaadaardige manier geïnterpreteerd wordt.

Vallen we nu ineens wél over 'cultuurmarxistische linkse mainstream'? Ik dacht dat Geenstijl zo'n fan was van o.a. Jordan Peterson, die heeft de 'instituten' van universiteiten en media tot linkse politici hetzelfde verweten en toen was konden we er geen genoeg van krijgen, want 'zeg het zoals het is professor!'

GroetenVanUrk | 11-04-20 | 17:19 | 1

Groeten terug.

Moeki de Meeuw | 11-04-20 | 17:53

"Doelbewust" zegt hij helemaal niet, het kan best per ongeluk zijn. Het zijn niet allemaal van die grote lichten. Denk dat het hetzelfde is als waar Sassen van Elsloo het over had, net zoals het financiele systeem wordt alles van hogerhand in goede banen geleid en daarbij hoeven oude wetten iet meer te gelden. Als je eenmaal binnen bent in dat systeem dan draai je mee en gaat het je goed en een deel mist de boot en is slaaf voor de rest.

Watching the Wheels | 11-04-20 | 17:19 | 2

+niet.
.
Thierry vindt het jammer dat al die oude dingen naar de kl*te geholpen zijn. De gulden, de grenzen, volksdansen, klootschieten enz. Allemaal door die linkse mensen van de vvd met hun massa-immigratie. Het heeft wel iets grappigs. Er is volgens mij iets veel groters aan de hand. Het geld verliest door het globalisme en enorme groei op basis van steeds meer schuld in de laatste decennia zijn waarde en we kunnen net doen alsof het niet zo is, doordat levensmiddelen nog relatief goedkoop zijn gebleven. Alleen wonen is duur geworden, maar daar heb je geen last van met een op tijd gekocht koophuis. Alles wordt op de volgende generatie afgewenteld onder het mom van "ze moeten niet zeuren, de rente is laag". Dat kan twee kanten op gaan. Of het crasht zodra geld weer waarde krijgt of de problemen vergroten zich. En in de tussentijd ontstaat er een partijenkartel met allerlei mensen van verschillende politieke stromingen die allemaal hetzelfde belang hebben, de middenweg bewandelen en het kaartenhuis overeind houden. Thierry vindt al die mensen wat weinig creatief, weinig klasse uitstralen, geen mooie architectuur ontwikkelen enz., het gaat bij iedereen die meespeelt alleen om winst maken en uiteindelijk krijg je hetzelfde als in de VS, een land in verval met steeds hogere schulden. Vind dat we het hier nog redelijk goed doen, ondanks het partij(en)kartel.

Watching the Wheels | 11-04-20 | 17:33

Meeste mensen met ambitie klitten graag aan dat partijenkartel, omdat het de makkelijkste manier van geld verdienen is. Ze zullen nooit een afwijkende mening hebben, zoals Thierry en dat is precies wat je in alles terug ziet. Alles is ongeveer hetzelfde. Polderen 2.0.

Watching the Wheels | 11-04-20 | 17:40

Interessant wat een ex-fvd'er te nuanceren heeft, met z'n mierengeneuk. Soms zet je de dingen wat zwaarder aan (alle dagbladen etc.), maar de kern van de boodschap blijft gewoon overeind.

Nou Spek, nou maar weer opgedonderd hè, ga je volgende verhaaltje maar over links schrijven.
Wat een marginaal gelul, vreselijk...

Ichneumonidae | 11-04-20 | 17:18

Ik hoor de Linkse honden nu nooit eens inhoudelijk beargumenteren waarom de Westerse manier van denken/leven NIET vernietigd wordt. Nooit enig bewijs tegen die stelling.

Is de Islamisering niet in volle gang dan? En is het dan nog niet al te laat om die te stoppen? Hebben we nog iets te zeggen over ons eigen land? Werkt het gezwel dat 'EU' heet? Presteren die ongekozen demonen daar in Brussel eigenlijk iets?

En aangezien al de ondergang van Het Westen (vol met hun blanke racistische mannen) al jarenlang bij alles en iedereen duidelijk zichtbaar is, kan het ook niet (meer) zo zijn dat het onbewust gebeurt.

Maw. men is er prima van op de hoogte en gaat er lekker mee door. Dus is het ook nog eens bewust.

Realism Is All | 11-04-20 | 17:18

"Ik weet uit mijn tijd bij Forum.........". Dat zegt al genoeg over zijn rancune

namensmijnhond | 11-04-20 | 17:17 | 1

Hahahhahaha! Ik dacht precies hetzelfde. Hij mag zelf wel generaliseren, maar Thierry niet. Het is dat hij weet dat hij met een Godwin af is, maar daar leidt zijn punt wel naar toe. Kennelijk is impliceren processen wel in orde.

Ooit van het tristateplan gehoord, Spek?

BrokenTipi | 11-04-20 | 17:19

De vernietiging van Nederland moet natuurlijk worden opgevat als de vernietiging van Nederland als natiestaat. En dan klopt het gewoon dat de mainstream-partijen daarmee bezig zijn. Mag je dat niet benoemen? Mag je daar niet tegen zijn?

Rest In Privacy | 11-04-20 | 17:17 | 1

Dat mag alleen als je geen kritiek hebt op Chris Aalberts. Want anders dan stap je uit de partij. Zie Sonny. Nooit gekozen, wel onderaan bungelend op de lijst van FVD Zuid Holland ten tijde van de PS verkiezingen.

TheBurnerMan | 11-04-20 | 19:53

Thierry wil met zijn forum ook een zuil verwerven in de Nederlandse politiek. Dat kan maar dan wordt de uitdagende systeemkritiek van weleer ook een zoveelste verstarde ideologie, een riedel vol generalisaties die we ook wel met een korreltje zout nemen.

Rest In Privacy | 11-04-20 | 17:17 | 1

Dit inderdaad. Het ene karikatuur met het andere bestrijden.

Rest In Privacy | 11-04-20 | 17:36

Hoe je het allemaal wilt formuleren. Ergens heeft ie gewoon gelijk. Nederland wordt kapot gemaakt, linksom of rechtsom. Maar het wordt kapot gemaakt.

reagluurder010 | 11-04-20 | 17:16

Ach, het voordeel van dit soort uitspraken is dat alleen nog een handje vol mafklappers op hem stemmen, de rest gaat naar Otten.

Rest In Privacy | 11-04-20 | 17:16 | 3

Haha Otten. Really? Daar gaan hooguit een paar gefrustreerde VVDers op stemmen. Die varkensboer is niet serieus te nemen.

azijnseikerT | 11-04-20 | 17:18

Hij zei het misschien overgeneraliserend, simplistisch en als hyperbool. Een genuanceerd verhaal wordt al snel een half uur lang.

Ik beschouw mijzelf als rationeel denkend, open staand voor argumenten, en onafhankelijk, en ik vind dat Thierry een belangrijk punt te pakken heeft.

Rest In Privacy | 11-04-20 | 17:21

@Sitting_targets | 11-04-20 | 17:21: Dit is typisch zo n stuk dat Thierry zijn uitspraken onder een vergrootglas legt. Als er dan ergens een klein foutje is of het is anders te interpreteren. Dan meteen er op springen en het op deugen gooien. Eigenlijk had dit stuk ook door elke VK redacteur gemaakt kunnen worden. En dat is nu precies wat Thierry bedoelt.

azijnseikerT | 11-04-20 | 17:26

Hou toch op Sonny Spek. Was een ergelijk uur met die dwaas van een side-kick. En oke dan vliegt Thierry 1 onderwerp iets te ruim door de verbale bocht. Maar hij had wel gelijk.

Ortega77 | 11-04-20 | 17:15 | 2

Absoluut. Helemaal waar!

Neighborhood_Bully | 11-04-20 | 17:16

Ik zat mij vooral dood te ergeren aan die z.g. sidekick, waar nog nooit iemand van had gehoord... en verder eigenlijk weer 100% eens met Baudet, zou willen dat Wilders ook zo kan debatteren, je merkt duidelijk dat Baudet niet voor niks de titels Mr. Dr. voor zijn naam heeft, zeg maar net zoals Pim in 2002.

Keyboardspeler | 11-04-20 | 22:10

Baudet zit gewoon een beetje vast in zijn eigen bubbel en gaat daarom ook in het openbaar als een geenstijl-reaguurder praten.
Denk niet dat ie daar veel aanhang mee zal verliezen, maar hij wint er ook niets mee.

ZonderNaam | 11-04-20 | 17:14

Nuance is voor pussies.

LiniaalRectaal | 11-04-20 | 17:14 | 4

Kom op Lineaal, jou schat ik hoger in.

Rest In Privacy | 11-04-20 | 17:35
▼ 1 antwoord verborgen

In het begin vond ik Baudet een verfrissende nieuwe stem in Den Haag. Inmiddels vind ik hem meer en meer een risicofactor. Hij roept teveel irritatie op, ook bij mij. Het kiezerspotentieel van het FvD is groot maar triest genoeg is Baudet daarom niet de man die dat potentieel aan kiezers kan binnenhalen. Tijd voor iemand anders, Hiddema bv.

Barend Braakbal | 11-04-20 | 17:14

Hij vlieg vaak uit de bocht, maar heeft voor mij personlijk echt een punt als hij zegt dat de media, NPO voorop, bijna alle dagbladen en universiteiten besmet met het linkse virus zijn. Komt bij dat de NPO gelijk staat aan een media die enkele jaren besmet zijn geraakt door het VVD cq regerings virus

roeperdepoeper53 | 11-04-20 | 17:13

Even afgezien van het feit dat ik mij in het algemeen wel kan vinden in de kritiek op de wat verwaten en ijdele theatrale optredens van Baudet, is het mij diagonaal lezend wel duidelijk dat het sujet dat zich uitgeeft onder de naam Sonny Spek, een hoge mate van professional bias heeft.

Nee, het gros der ambtenaren is niet dienend, maar werkt of snurkt als risicoloos zelfstandig ondernemer binnen een bedrijf dat zelf haar inkomsten kan bepalen.
De klant, de burger, is zelden leidend. Methoden als Agile die als grootste verdienste heeft dat het voor idioten bedoeld is maar wel een gat met klanten kan overbruggen, worden toegepast zonder klanten. Faciliteiten die worden ingericht, zoals het Huis voor de Klokkenluiders, zijn er vaak alleen maar voor andere overheidsinstellingen of ambtenaren en dan ook nog eens geldverslindend en hopeloos ineffectief.

Er wordt op wanstaltige manier bedrijfje gespeeld door incompetente mensen. Grote bedrijven en corrupte ambtenaren voeren de agenda. Door de politieke eindverantwoordelijk komt men bijna overal mee weg.

Mijnheer of mevrouw Spek moet maar wat pleisters plakken op de zere lange tenen. Thierry is zonder meer een enigszins pedant persoon, maar zijn politieke kompas wijst hier feilloos naar het Noorden.

De verwarde man | 11-04-20 | 17:13 | 4

@Binnenbaan | 11-04-20 | 17:20:
Nee, ambtenaren zijn geen normale burgers.
Zij zijn in dienst van normale burgers als zij ambtenaar zijn.
Uw blablabla-verhaaltje illustreert precies het probleem van uw beroepsgroep!

De verwarde man | 11-04-20 | 17:23

@Binnenbaan | 11-04-20 | 17:20:
Oh, ja en terzijde. Ik ga absoluut geen ambtenaar worden, dank u.
Het systeem veranderen gaat Baudet hopelijk ooit doen.
En dat kan op verschillende manieren, maar als de politieke eindverantwoordelijkheid voor uw optreden af te schuiven blijft, mag hij wat mij betreft uw stemrecht afpakken.

De verwarde man | 11-04-20 | 17:27

Goed gezegd.
Ja, Baudet is bepaald niet erg handig in z'n uitspraken en lijkt niet geschikt als leider in de politiek. Daar moet FvD dus wat aan doen en een leider vinden die meer politiek savvy is.
Nee, geen figuur zoals Otten,die meer lijkt op een voordeelpunten hamsterende Jetten met buik.
En dan kan Baudet de denktank leiden en lezingen geven op ledenbijeenkomsten.

voordeoorlog | 11-04-20 | 17:34
▼ 1 antwoord verborgen

Ik denk dat Baudet gelijk heeft. "Vernietigen" is natuurlijk gechargeerd, maar punt is wel dat niemand (behalve pvv en fvd) kritiek durft te hebben op kabinetsbeleid en al helemaal niet op de Eu. Die laatste is ook echt verdacht stil over de coronacrisis: je zou verwachten dat de Eu een voortrekkersrol zou nemen in de bestrijding. Maar niets is minder waar: het bleef compleet stil, ieder land was voor zich en het werd een lappendeken van allerlei verschillende maatregelen. Pas als het om geld gaat komt de Eu weer boven drijven en zo ook de meeste politieke partijen en de media. Maar toen de Eu nalatig was hoorde je nergens kritiek en dat is verdacht.

Ome_BW | 11-04-20 | 17:12

Vervelend kereltje is die Baudet. Net zo vervelend als die andere politici.

JanAmsterdamEnzo | 11-04-20 | 17:12 | 1

Ik hoop dat hij aan de macht komt. Ik verlang nu al om mezelf kapot te ergeren aan hem.

keestelpro | 11-04-20 | 17:44

Spijker Kop. Vooral die uitspraak dat GeenStijl een bondgenoot moet zijn. Erdogan en Poetin hadden hetzelfde kunnen zeggen.

Rest In Privacy | 11-04-20 | 17:12 | 7

@Kuifje-naar-Brussel | 11-04-20 | 17:34:
Laat ik het uitleggen aan de hand van de SP. De grootste fout die Roemer maakte was het meedoen met het demoniseren van Wilders en de PVV. Terwijl die twee partijen en hun kiezers niet echt ver uit elkaar liggen. Met als resultaat: cordon sanitaire en marginalisering van de SP.

LiniaalRectaal | 11-04-20 | 17:38

GeenStijl mag nooit een bondgenoot worden. Van geen enkele partij.
Daarvoor is het GeenStijl: een gouden concept.

keestelpro | 11-04-20 | 17:43

@LiniaalRectaal | 11-04-20 | 17:38: De SP is het schoolvoorbeeld van het niet hebben van een bondgenoot in de media. Zelfs de Joop kotst die partij uit ook al is het een klassieke linkse partij (VARA is nog steeds eigendom van de PvdA). De media is zo biased, ze zouden verboden moeten worden.
Alles weggooien, iedereen een beroepsverbod en van de grond af opnieuw opbouwen.

Abject | 11-04-20 | 18:04
▼ 4 antwoorden verborgen

Vat het nou even samen: Thierry heeft een grotere bek dan dat hij kan uitleggen hoe hij het eigenlijk bedoelt.

Jos Tiebent | 11-04-20 | 17:11

Bij de opkomst van het FvD dacht ik hoera een genuanceerd rechts geluid. Helaas met Boodè is er drama en complotdenken bijgekomen. De potentie is aanwezig op rechts, maar met een twitterende clowneske narcist als boegbeeld is het hoogtepunt inmiddels voorbij.

Earl_of_Doncaster | 11-04-20 | 17:10

Poe, poe. Lang verhaal hoor.
Ik denk dat ik maar even tietOn ga zoeken op het internets. Wie weet vind ik wel wat.
Veel plezier met dit topic allemaal!

SNAFU | 11-04-20 | 17:10

Baudet mag zeggen wat ie wil. Geen idee waarom de persoonlijke meninkjes van ene Sonny opeens relevant zijn, maar goed ook die mag zeggen wat ie wil. NEXT

geen_impulscontrole | 11-04-20 | 17:09 | 7

@Betterworld | 11-04-20 | 17:30: Je reageert al net zo weinig inhoudelijk als Baudet. Beetje schelden, beetje een grote mond opzetten. Daar win je geen stemmen mee...

Rest In Privacy | 11-04-20 | 17:33
▼ 4 antwoorden verborgen

Och als hij iets generaliserend zegt, dan zullen er vast uitzonderingen zijn. Ik begrijp de nuance wel hoor Sjonnie. Verder is het ook een slap verhaal vol met rancune, je hebt vast je vergrootglas eerst gepakt.

azijnseikerT | 11-04-20 | 17:07

Gevaarlijke gek, BAUDET. Reduceert alles tot 1 groot complot. Blij dat een echte leider op dit moment aan de knoppen draait, in plaats van deze idioot.

mocroGS | 11-04-20 | 17:07 | 7

@mocroGS; Argumentloos tegengeluid in 2 regels... Yeah right...!

Witte_Willem | 11-04-20 | 17:49
-weggejorist-
Keyboardspeler | 11-04-20 | 21:22
▼ 4 antwoorden verborgen

Kijk het probleem met Baudet is dat hij prima het probleem kan aankaarten. Hij heeft ook de oplossingen, alleen gaat hij er gemakshalve maar vanuit dat de ontvanger die oplossing ook begrijpt, zonder deze oplossing te vermelden! En dat is jammer, want de meeste stemmers hebben een iq niet hoger dan dagtemperatuur. Die snappen dit niet zo goed.

Zeiss | 11-04-20 | 17:06 | 3

Ik snap dat als je de lul van Baudet dag in dag uit in je bek heb zitten dat zelf nadenken inderdaad lastig is, maar heb je jezelf ooit wel eens afgevraagd dat jij misschien de enige (oke en misschien Baudet) bent die er zo over denkt? Ik zie die problemen namelijk niet, dus laat staan de oplossingen.

JanAmsterdamEnzo | 11-04-20 | 17:15

@Jan; Nee hoor... U bent de enige hier... Er is een site voor mensen zoals u en die heet Joop...!

Witte_Willem | 11-04-20 | 17:46

@JanAmsterdamEnzo | 11-04-20 | 17:15:

Dat ligt aan dat IQ ter hoogte van de dagtemperatuur beste Jan, als dat flink wat hoger zou zijn dan zou ook jij de problemen kunnen zien, en misschien zelfs wel de oplossingen.

Ravian | 11-04-20 | 20:19

Thierry vindt het leuk om zijn persoonlijke visie en gedachtes te uiten en hij doet dat zonder gene of grenzen. Soms zijn het stellingen die je moeilijk kan onderscheiden of het zijn mening is of dat het als een knuppeltje in het hoenderhok is bedoelt. Dat is wel degelijk schadelijk voor FVD.

Forwaards | 11-04-20 | 17:04 | 1

En laat ik het nu voor 98% met Baudet eens zijn... hij gaat verder waar Pim gestopt is door een Links extremist, het is inderdaad waar dat de meeste media (ik houd het op 95%) links gedachtengoed omarmen en rechts verketteren, zij het op soms besmuikte wijze, de ambtenarij idem dito, is jarenlang (wat zeg ik, al decennia lang) van de PVDA en D66... mocht ik nog twijfelen tussen de PVV en FvD volgend jaar maart, dan zijn dit soort uitspraken van Baudet voor mij juist een herkenningspunt, was het allang eens met hem over de verdunning van ons NL's volk, ik ben lid van FvD maar stem al sinds 2006 op de PVV, dus zoals ik al schreef, het zal een hele moeilijke keuze voor mij worden volgend jaar maart, Wilders zal goed zijn best moeten doen, ander raakt hij mij kwijt als kiezer.

Keyboardspeler | 11-04-20 | 21:13

We worden toch ook zo vernietigd?

Pedante-aap | 11-04-20 | 17:04

Met baudet aan t roer heeft FvD geen vijanden meer nodig, het decimeert zichzelf. En dat is jammer, want een goed opgezet groen economisch rechts geluid zou zo 20 zeteltjes halen.

Shortganger | 11-04-20 | 17:03 | 4

Groen...? Serieus...?

Witte_Willem | 11-04-20 | 17:44

@Witte_Willem | 11-04-20 | 17:44: groen ja. Of denk je dat alle multinationals al jaren recyclen voor de lol? Dat is uit pure noodzaak omdat je grondstoffen opraken. Groen kan ook kernenergie oid zijn, omdat fossiel ook aan zn eind komt. Baudet zit in z'n eigen bubbeltje te oreren. Dat gaat 'm opbreken.

Shortganger | 11-04-20 | 18:33

@Shortganger | 11-04-20 | 18:33: Multinationals zijn in "groen" gestapt als een mede-verdienmodel, voor de PR en om het zelf te kunnen aansturen. De beste manier om controle over de oppositie te hebben, is deze zelf te managen.

Arachne | 11-04-20 | 20:29
▼ 1 antwoord verborgen

Heb het gisteren ook geluisterd, was een hoop gebakken lucht wat ik hoorde. Een beetje hetzelfde als dit artikel wat ik nu lees

polletjepiekhaar | 11-04-20 | 17:02

Had Sonny Spek maar als sidekick uitgenodigd. Dan was het misschien een fatsoenlijke discussie geworden.

keestelpro | 11-04-20 | 17:01 | 8
▼ 5 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl