Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten – Fiscaal kopschoppen

De Kamer onderzoekt vervolging van FinStas Menno Snel, omdat de Belastingdienst mensen tot zelfmoord drijft. Zijn eigen woordvoerder Andre Karels vindt het allemaal erg grappig:

Verwijderde tweet

9000 gezinnen mochten niet eten. Gewoon in Nederland. Ze zijn doelbewust en langdurig onder het bijstandsniveau getrapt. Eerlijke ouders die hun kinderen naar de opvang brachten, naar hun werk rennen en daarna door de belastingdienst financieel compleet zijn  vermalen. Hun salaris was na het loonbeslag niet eens genoeg om de kinderopvang of de huur te betalen.

Zonder het dossier te lezen, weet je al van iemand die kinderopvangtoeslag ontvangt, dat die werkt. Je weet dat er kleine kinderen zijn, want boven de twaalf gaan ze niet meer naar de opvang. Je weet dat die toeslag inkomensafhankelijk is. Je weet dat die toeslag net hoog genoeg is om een deel van de kinderopvang te betalen, maar geen vetpot is. Als je even logisch nadenkt, weet je fucking alles.

Om in zo'n dossier toch op het knopje te duwen om de uitgekeerde toeslagen over een paar jaar op te tellen en via loonbeslag terug te vorderen, is beestachtig. Mensen zitten dan gevangen in hun eigen huis. Minder te eten dan in de gevangenis. Dit is het Milgramexperiment, en hier hebben ambtenaren de ene schok na de andere schok aan werkende ouders en hun kindjes toegediend.

Dat bleek niet een individueel ambtelijk foutje te zijn, maar beleid. Niet alleen onderin, nee deze houding van de fiscus richting het gepeupel is de visie van managers en topambtenaren. 9000 gezinnen op 600.000 kinderopvangtoeslagen, anderhalf procent ging door de gehaktmolen. De buit van deze rooftocht werd door alle bestuursniveaus uitbundig gevierd.

RIP rechtsstaat

Nette werkende ouders zijn jarenlang de schuldsanering in geholpen. Hun kinderen zijn soms zonder ontbijt of zonder nieuwe kleren naar school gestuurd, hopend op een leerkracht die zo slim is brood mee te nemen naar haar werk. Ouders werden werkloos, gezinnen kapotsoms zelfs dakloos. Er heeft iemand zelfmoord gepleegd. Menno S & Mark R, jullie hebben Nederlands bloed aan jullie handen. 

Vooraf ingevulde aangifteformulieren
Allemaal ouders die zonder enig proces bij een rechtbank, bestempeld werden als fraudeur. Deze mensen kregen geen inzage in hun dossier. Er werd niet meer op hun telefoontje en brieven gereageerd. Geacht Openbaar Ministerie, dit is mijn aangifte van knevelarij, hiermee moet u het doen. Geachte politie, liggen er al vooraf ingevulde aangifteformulieren klaar?

Het is goed dat ook Kamerleden en belastingambtenaren hier een strafrechtelijk onderzoek verlangen. Hopelijk zorgt voortschrijdend inzicht tot het sneuvelen van beide Pikmeerarresten, om de strafrechtelijke immuniteit van ambtenaren op te heffen. De belastingambtenaren durven dit vanuit anonimiteit en onscheidbaarheid te doen. Wij zijn vogelvrij.

Hier moeten slachtoffers tegen het rijk procederen om alle schade vergoed te krijgen. € 500 smartengeld per half jaar loonbeslag of schuldsanering is een fooitje. Gezinnen zaten jarenlang klem via chronisch geldgebrek. Criminelen krijgen al € 80 per dag onterechte voorlopige hechtenis, dat is € 14.560 per half jaar en die worden zorgeloos van basisbehoeften voorzien. (PDF p26)

Het is voor flexwerkers onmogelijk de toeslagen correct aan te vragen. Ze hebben geen enkele arbeidszekerheid, maar moeten toch hun inkomen over een compleet jaar correct schatten. Dit zijn mensen in continue fiscale onzekerheid, en dus hun financiële keuzes nergens op kunnen baseren. Ze kennen hun banksaldo, maar niemand kent hun slapende fiscale schuld of vordering.

Toeslagensysteem is een tragedie
Het toeslagencircus is sowieso al een volledige erkenning dat de inkomstenbelasting te hoog is. Arbeiders kunnen de kinderopvang niet zelfstandig betalen, omdat hun netto loon te laag is. Bewoners kunnen huur of hypotheek niet meer betalen. Ze krijgen als kleuters een beetje geoormerkt zakgeld terug, nota bene hun eigen geld. 7,2 miljoen toeslagen per jaar. Waanzin.

Knevelaar

Sinds de introductie van toeslagen in 2005 is er georganiseerd misbruik. De belastingdienst kan pas na het verwerken van een jaaraangifte echte conclusies trekken, tijdens het uitkeren kunnen ze alleen gokken. Deze jaarsystematiek achteraf veroorzaakt fraude, fouten, onzekerheid, doelbewust niet uitkeren en nu zelfs meedogenloos onterecht terugvorderen. De fiscus als beul.

Gelukkig zijn er nog ambtenaren met een geweten, een rechte rug en wordt er gelekt naar commerciële nieuwsdiensten, want deze informatie is niet spontaan of vrijwillig gedeeld met de Kamer. De fiscus misleidde de rechter. Een democratie begint bij goed geïnformeerde rechters, volksvertegenwoordigers en kiezers, daar werkt dit kabinet niet aan mee.

Blinde lemmingen
Met zo'n houding richting transparantie van onze coalities en kabinetten hebben we collaborateurs die overal hun mond over houden om als blinde lemmingen naar de voorlichters verwijzen, en we hebben ambtenaren die weten dat ze uiteindelijk gewoon voor ons werken, de wet volgen en durven schandelijke zaken bij de pers te deponeren.

Deze affaire is ook een keiharde boodschap aan mensen in de bijstand. Ga vooral niet werken, want als er iets fout gaat, ga je forse stappen achteruit. Vanuit deze uitkering is een nieuwe baan niet alleen een kans op meedoen en meer geld, het is ook een kans te verdwalen in het systeem en door een foute inschatting of verkeerd ingevuld formuliertje te eindigen zonder banksaldo.

De bijstand is fiscaal voorspelbaarder dan een baantje. Als je carrière maakt van minimumloon naar modaal zie je het vrij besteedbaar inkomen nauwelijks stijgen. Het scheelt maar een euro per gewerkt uur. Ik heb diep respect voor deze mensen die voor kleingeld hard werken. Dat respect had de fiscus niet, die roofden tienduizenden euro's per gezin - euro's die er niet waren. 

Werken loont niet meer, het liberale gedachtegoed is dood. 

Menno S. (D66) & Mark R. (VVD) waar is jullie empathie? Waar is jullie integriteit?

Geef jezelf aan.

Reaguursels

Inloggen

Ze krijgen als kleuters een beetje geoormerkt zakgeld terug, nota bene hun eigen geld. 7,2 miljoen toeslagen per jaar. Waanzin.

Helemaal mee eens. Stop met dat idiote rondpompen van geld. Elk jaar zijn en honderdduizenden terugvorderingen van onterecht uitgekeerde toeslagen. Als je dan weet dar daarmee ook weer sociaal raadslieden, zogenaamde Raad en Daadwinkels, toevoegde advocaten zich mee bezig houden dan snapt iedereen dat dit stelsel failliet is.

theo-is-dood | 01-12-19 | 16:39

In de stad van het Internationaal recht zou een volkstribunaal niet misstaan.

Re:Kniftig | 01-12-19 | 14:33

Er kleeft wel meer bloed aan de handen van Mark R. Zo was er de MH17 die genadeloos de doofpot in verdween omdat er teveel verwevenheid is van Nederland met het plofkippenparadijs in de Oekraïne. En elke dag mogen we weer 'genieten' van weer een steekpartij met gewonden of dodelijke afloop waar geen enkel kabinetslid ook maar notie van neemt.
Jaren geleden werd er al gepleit voor het afschaffen van dit toeslagencircus, maar het ging gewoon door. En de Nederlander is een dier dat graag de illusie koestert iets voor niets te krijgen. Hele volksstammen zoeken naar weggetjes om maar 'fiscaal voordeel' te krijgen, zelfs als het over de rug is van zijn landgenoten. Kijk maar om je heen hoeveel figuren er in door jou betaalde Tesla's en Metsubsidie Ausländers rijden. Legio aan naïevelingen hameren zonnepanelen op hun dak omdat ze denken er beter van te worden - ook weer met uw en mijn geld. Het Nederlandse systeem maakt van zijn ingezetenen gehaaide profiteurs zonder eer en geweten. Degenen die minder gehaaid zijn, zijn het eerste slachtoffer.
De goedgelovige burger die hard werkt, een gezin heeft, en dan denkt dat hij steun gaat krijgen van een overheid bij het betalen van zijn kinderopvang - nota bene van zijn eigen betaalde belastinggeld. De toeslagen kloppen nooit, je moet altijd betalen aan het eind van de rit. Het hele systeem maakt je tot slaaf.
Het zal mij verbazen als er iemand hier straks voor de gevangenis in verdwijnt. En zo ja, dan toch zeker degenen die dit systeem hebben ontworpen en door de Kamer gejast.

Datsun_Cherry | 01-12-19 | 13:23 | 1

Van het geld wat je bespaart aan benzine door het rijden met een Tesla, kan je mooi je kinderopvang betalen. Nou jij weer ;)

Skoop | 01-12-19 | 18:59

Uitstekend stuk Feynman!

Ik zou zo graag willen dat deze harde werkelijkheid - het totale failliet van de geldrondpomperij met alle gevolgen voor juist de zwaksten in de samenleving - eens keihard doordrong tot 'de elite' die deze waanzin verzonnen heeft, maar er zelf, vanwege hoge inkomens, nooit gebruik van zullen hoeven maken.
Ze hebben er geen flauw benul van, hoe het toeslagencircus in de praktijk voor velen uitpakt.

'Eventjes je bruto jaarinkomen correct inschatten' - wel eens geprobeerd, met wisselende inkomsten wegens die zo fantastische 'flexibilisering van de arbeidsmarkt'? Zeker als je toch al niet zo hoog timmert en dus bent aangewezen op 'lager opgeleid' werk? Je daarnaast niet meer goed hebt leren rekenen omdat dat afgeschaft is op de basisschool, en de berekening netto - bruto dus een enorme opgave voor je is?

Dagelijks heb ik in mijn werk te maken met de rampzaligheid die van dit systeem het gevolg is. Natuurlijk, als het niet lukt om een bruto jaarinkomen correct in te schatten, dan schat je dit jaarinkomen hoger in dat het waarschijnlijk zal uitpakken, zodat je cliënt in ieder geval niet teveel aan toeslagen ontvangt, maar op deze manier moet je er dus helaas aan voorbijgaan dat vele - hardwerkende! - laagbetaalden nauwelijks van hun maandelijkse inkomen kunnen rondkomen. Pas na de belastingaangifte kan immers vastgesteld worden wat het daadwerkelijke inkomen was over het afgelopen jaar, en kan alsnog resterende toeslagen worden uitbetaald, maar in vele gevallen is het dan al te laat en hebben de rechthebbenden al weer schulden moeten maken.

Dus niet alleen Menno S., maar het hele elitaire zooitje dat dit volstrekt waanzinnige systeem heeft opgetuigd, zou eigenlijk 'vervolgd' moeten worden.
Maar laten we eens beginnen met het afschaffen van deze kermis, de IB verlagen (of het herintroduceren van de belastingvrije voet) en/of invoeren van een vlaktaks.
Als ik me niet vergis heeft het FvD iets dergelijks in hun programma staan.
Weet u meteen wat ik stem, en vooral ook waarom.

EefjeWentelteefje | 01-12-19 | 11:58 | 1

Even een dingetje ; laten we nou niet gaan doen alsof er NIET volop met allerlei toeslagen wordt gefraudeerd. Neem als voorbeeld de PGB-fraudes. Dat lijkt een exclusief T u R k s e aangelegenheid. Google maar.

theo-is-dood | 01-12-19 | 17:33

Wat is de dieper liggende oorzaak van dit cataclysme? Antwoord: het gebrek aan dualiteit. De heer Menno Snel is tot in zijn laatste vezel een ambtenaar. Deze van de ratten besnuffelde conspiratie kon alleen maar geschieden omdat hier een ambtenaar samenspande met andere ambtenaren. Geen dualiteit. Geen politiek verantwoordelijkheidsbesef, waardoor de leidinggevende van het ambtenarenapparaat leiding bleef geven (d.w.z. onder andere: distantie houden). Maar hier gebeurde wat er altijd gebeurt bij een ouwejongens krentenbrood sfeer. De topman lag in het D66 bed en zijn topambtenaren schurkten tegen hem aan in hetzelfde D66 bed. Zie hier het recept voor stinkende toestanden.

Eeuwig..Op..Vakantie | 01-12-19 | 11:40

Drie dingen: 1 schandalig 2 er uit gooien al die waardeloze managers en 3 wat zijn die zgn topambtenaren toch een partij arrogant!

Roetveegje | 01-12-19 | 11:37
-weggejorist-
angeladeviss | 01-12-19 | 11:22 | 1

Het hele systeem met toeslagen is bedoeld om mensen afhankelijk te maken en te houden van de overheid. Eerst helemaal kaalplukken en daarna kleine hand-outs teruggeven zodat de mensen alleen kunnen rondkomen dankzij de overheid. Allemaal om de mensen er onder te houden. Je bijt nu eenmaal niet de hand die je voed.

Sowieso hebben de meeste mensen geen besef dat het hun eigen geld is dat de overheid teruggeeft. In plaats daarvan zien ze het als een extraatje door diezelfde overheid. En zo houdt men zichzelf voor de gek en is iedere opstand of revolutie verder weg dan ooit, terwijl de overheid steeds nadrukkelijker het leven van de mensen bepaalt en de vrijheid van eigen handelen beperkt.

plaspop | 01-12-19 | 11:10 | 3

voedT (kut!)

plaspop | 01-12-19 | 11:11

Klopt. Het aloude 'hou jij ze dom, dan hou ik ze arm', dixit de dominee tegen de koopman.

EefjeWentelteefje | 01-12-19 | 12:01

ALS het al lukt om top ambtenaren en een stas daadwerkelijk te vervolgen wegens het knevelen van hard werkende burgers zat tot een enorme kentering leiden.

Realiseer je.. op dit moment blijft iedere overheidswerker voor 100% buiten schot.

Men kan bij slecht functioneren een foei gesprek verwachten. Slecht functioneren betekent in ambtenarentaal dat iemand buiten het door de meerdere vastgelegde pad stapt.
Niemand beoordeelt die top ambtenaar (de minister of stas KAN dat helemaal niet in de korte periode waar ze met deze mensen te maken hebben) dus de macht die deze ambtenaren zich toe eigenen is extreem groot.

Ene Fortuyn... Pim van voren heeft hier expliciet voor gewaarschuwd. Maar ja.. die deugde natuurlijk niet.

DatInternetDingetje | 01-12-19 | 11:08 | 1

Het overrulen van het Pikmeerarrest als gevolg van dit toeslagschandaal zou zeer wenselijk zijn. Het is te bezopen voor woorden topambtenaren en bestuurders hun goddelijke gang maar kunnen gaan zonder enige sanctie. Verder zou het arbeidsrecht voor ambtenaren gelijkgesteld moeten worden aan dat voor gewone burgers. Dan raken we misschien een keer van de eeuwig gerecycelde kneuzen zoals Joustra of Thunnisse af.

Tweede wat er moet gebeuren is sowieso dat toeslagencircus drastisch saneren of beter nog elimineren. Algehele lastenverlaging wegstrepen tegen afschaffen toeslagen. Dat maakt werken ook weer aantrekkelijker: in de toeslagzone houd je van iedere euro extra bruto nog geen dubbeltje netto over

5611 | 01-12-19 | 18:05

@Feynman,
"Criminelen krijgen al € 80 per dag onterechte voorlopige hechtenis,..."

1. Dat is waar, MAAR ... 'onterecht'. Weet u nog? Dat betekent dat je dat geld alleen krijgt als je vrijspraak kreeg, of ontslag van rechtsvervolging, ergo: geen verorordeling?Dan ben je geen crimineel.

2. In de tijd dat mensen vast zitten, hebben ze geen recht op een uitkering. En de werkgever heeft het recht de loonbetaling over die periode te staken.

Het verschil is dus dat de kinderopvangtoeslag gedupeerden wel een inkomen hadden. Wie gedetineerd is heeft dat niet.

gaffelbaard | 01-12-19 | 10:59 | 4

@Feynman | 01-12-19 | 11:09:
"... ZONDER onderzoek, ZONDER bewijs en ZONDER fraude jarenlang onterecht in de schuldsanering wordt gezet, leeft in een vergelijkbaar gebrek aan luxe als iemand die onterecht tijdens een vervolging in detentie zit. ..."

Aha, zo bedoel je het. Voor ik verder schrijf, wil ik even kwijt dat ten onrechte vastzitten me geen pretje lijkt. Ons land kent een aantal justitiele dwalingen die daar een voorbeeld van zijn, maar goed ... daar ga ik niet over door anders dwalen we zo af.

Ok, goed maar ... schuldsanering is geen strafmaatregel. Dat het als straf kan aanvoelen als iemand daar -onterecht! - in terecht komt, kan ik in meekomen. Echter, verdere vergelijking met de strafmaatregel gaat m.i. te ver.

"... een ergere situatie hebben gezeten dan een huis van bewaring, ..."

Ik weet het niet zeker, maar stel je eens voor. Je moet kiezen. Je hebt maar twee opties:

1. Onterecht in de bajes zitten, van je vrijheid en inkomen (en werk?) beroofd, je (huur)huis kwijt (wat nu eenmaal de praktijk is voor veel gedetineerden), misschien ook nog eens onterecht publiek geschandpaald door het nieuws en MSM, maar je hebt wel een bed en te eten en je kan 1 of 2 x keer per week heel eventjes douchen.

2. Onterecht in de schuldsanering zitten, van een absoluut zeer laag bestaansminimum (lees: beslagvrije voet) rond moeten komen maar ... wel je vrijheid hebben om te gaan en staan waar je wil, zelf kunnen beslissen wanneer en hoelang en hoe vaak je wil douchen, zelf kunnen bepalen wat of je gaat eten of dat je op visite gaat en bij een ander gaat eten, je werk kunnen doen en zonder je baan kwijt te raken (zoals bij detentie vaak wel de praktijk is) ... enz ...

Dan denk ik toch dat de meeste mensen voor optie 2 kiezen.

Daarnaast ... voorstelbaar is dat een X bedrag vastgestelde dagvergoeding (bijvoorbeeld 80 euro per dag) de volledige schade toch niet zou dekken. Reken maar uit. Voor gedupeerden met een kleine schuld is het een mooie regeling, maar gedupeerden met een hoge schuld krijgen dan een bedrag dat lager ligt dan de geleden schade (of net niet) en komen dan bedrogen uit. Dus ik denk aan een eerlijkere verdeling.

Realistischer lijkt mij daarom een regeling die 2 punten bevat:
- volledige vergoeding van geleden materiële schade, de centjes dus.
- plus een schappelijk bedrag ter genoegdoening van geleden immateriële schade. 500 euro per half jaar mag van mij iets hoger, maar niet veel hoger.

Maar, let op!
Mijn voorstel gaat dus al VERDER dan wat Donner adviseerde. Die sluwe ouwe vos brengt het mooi, maar er zit een adder onder het gras en daarom is kritiek terecht.

Donner adviseerde terugbetaling van kinderopvangtoeslag-schulden, ook als ouders een deel al terugbetaald hadden. Plus een piepklein beetje smartengeld. Lijkt aardig toch?

Maar ... Donner heeft het dan ALLEEN over die belastingschuld. En NIET over de gevolgschade die door toedoen van de belastingdienst is geleden, zoals bijvoorbeeld: verlies arbeidsinkomen, verhuiskosten of stallingskosten van goederen omdat je uit je huis gegooid werd, de reiskosten die je moest maken om deze zaak met de belastingdienst te regelen, belkosten, medische kosten als je hierdoor overspannen raakte en een psycholoog bezocht oftherapie kreeg, enz. Vergoeding van ALLE materiële schade gaat VERDER dan wat Donner voorstelt.
Maar ik denk wel dat dat nodig is, dat de gedupeerden dat verdienen, en dat dat een eerlijkere verdeling van vergoeding is dan een X bedrag aan vergoeding per dag.

gaffelbaard | 01-12-19 | 12:49

@gaffelbaard | 01-12-19 | 12:49: Schuldsanering is misschien niet bedoeld als een strafmaatregel, het effect is hetzelfde. In een ander dossier was de Hoge Raad al duidelijk, het effect telt, niet de titel. www.hetrechtenstudentje.nl/jurisprude... en www.studytubelaw.nl/nl/arresten/541-o...

Deze werkende ouders gingen de schuldsanering in, konden de opvang niet meer betalen en raakte ook hun baan en huis kwijt. Deze ouders zijn ver beneden de beslagvrije voet gekomen, het loonbeslag hield geen rekening met onvermijdbare lopende kosten zoals kinderopvang om dat loon mogelijk te maken. Het respect voor de beslagvrije voet is echt zoek.

Je kan veel zeggen over de mensen die in een PI zitten, ze zijn niet dakloos en weten precies waar en wanneer ze te eten hadden. Veel werkende ouders wisten dit niet en wisten niet meer wat ze hun kinderen konden voorzetten. Werkende ouders hadden minder zekerheid van primaire basisbehoeften voor hun gezin, verdachten hebben die zekerheid wel. Werkende ouders hebben misschien filosofisch gezien meer vrijheid, zonder geld kan je daar nauwelijk gebruik van maken.

Het immateriële voorstel tot schadevergoeding is inderdaad ondermaats. Deze mensen zijn jaren van hun leven kwijt. Gewoon op pauze gezet in een continue nachtmerrie.

Het materiële voorstel van Donner is inderdaad ontoereikend. Er zit een directe relatie tussen deze onrechtmatige daad, de stelligheid en langdurigheid ervan. Liegen tegen de rechtbank heeft het leed verder verlengt, waardoor de gevolgschade steeds groter werd. Dat mag de staat tot de laatste cent gaan betalen. Dat kunnen ze niet, en dat zorgt ervoor dat alle volgende kabinetten dit niet gaan doen, omdat ze het niet kunnen betalen.

Zonder onderzoek, zonder bewijs en zonder fraude. Aanleiding was voor de eerste groep ouders vooral afkomst en achternaam geweest, later pas werd de rest van de ouder ook gedupeerd. Om dit te kunnen betalen mogen de betrokken ambtenaren en politici ook in privé een bijdrage doen.

Feynman | 01-12-19 | 13:36

@Feynman | 01-12-19 | 13:36:
"... Schuldsanering is misschien niet bedoeld als een strafmaatregel, het effect is hetzelfde. In een ander dossier was de Hoge Raad al duidelijk, het effect telt, niet de titel. ..."

Ook die gedachte snap ik wel, maar ook die vergelijking klopt niet omdat schuldsanering geen "maatregel" is. Niet strafrechtelijk en ook niet bestuursrechtelijk. Onze overheid kan iemand niet de maatregel-van-schuldsanering opleggen. Wie daarvoor in aanmerking wil komen moet daar om vragen (lees: verzoek indienen bij de rechtbank)

Maar goed, we kunnen pagina's vol filosoferen over of en welk leed zwaarder of erger is, het gaat voorbij aan het punt over Donner. Want wat hij deed, vind ik best wel 'vies'.

Donner bracht een advies uit. We waren het daar al over eens: dat is ontoereikend en dekt niet de volledige schade. Terwijl door ook de MSM, de gebruikelijke leugen-pers, het voorgespiegeld werd als: 'oh, kijk eens wat goed van Donner'!!
De verwachting is dat het advies 1-op-1 zal worden overgenomen.

Gedupeerde ouders zullen dus met een deel schade blijven zitten.

Ik hoop dat alle gedupeerden doorprocederen en gelijk krijgen. De overheid moet hen volledig schadeloos stellen! Het is belangrijk dat dat gebeurt. Nu treft het hen, een volgende keer kan het net zogoed weer over een andere toeslag of belastingdingetje gaan. Wat deze mensen is overkomen, kan iedereen overkomen!

Jurisprudentie die bepaalt dat de overheid i.g.v. schade (door opzet, onrechtmatige daad, liegen) zoals i.c. het geval is, verplicht is de gedupeerde volledig schadeloos te stellen is nodig. Ieder ander antwoord komt erop neer dat de overheid ruimte word geboden om zelfs bij zulk onrechtmatig gedrag toch nog aan zijn burgers te "verdienen" (omdat ze anders toch nooit de volledige schade hoeven te vergoeden). Onrechtmatig handelen door de overheid zou niet mogelijk moeten zijn. Gebeurt het toch, dan moet strafrechtelijke vervolging een mogelijkheid zijn (Is op dit moment niet zo, behalve bij ambtsmisdrijf uit mijn hoofd) en moet de overheid verplicht de schade te vergoeden. Volledig! Plus een klein beetje maar wel 'leuk' zakcentje voor geleden immateriële schade.

gaffelbaard | 01-12-19 | 14:59
▼ 1 antwoord verborgen

Intussen wordt dmv bedreigingen en afpersingen de gemeentelijke bijslag en toeslag maandelijks netjes overhandigd en crimineel Nederland, kampers, Turken en andere figuren die op papier niets hebben en hartelijk lachen om vadertje staat..

Bill Cosby | 01-12-19 | 10:47

Goed geschreven stuk.

Mr. Squits | 01-12-19 | 10:45

Prima stuk Feynman

Not_again | 01-12-19 | 10:30

Leuk allemaal, maar zijn de frauderende Bulgaren nou ook werkelijk gestopt?

Astroturfer | 01-12-19 | 10:21

Wat mij betreft heeft Feynman zichzelf overtroffen met deze keiharde aanklacht tegen de belastingdienst.

Tietmier | 01-12-19 | 10:04

Of de Franse revolutie, met zijn allen de schuldige halen in Den Haag. Een overheid kan niet het niet als de bevolking massaal verhaal gaat halen. En de bewindslieden met de strontkar naar het schavot brengt. Om de elite voor eens en altijd het zwijgen op te leggen. En in Frankrijk ging het nog om minder er was te weinig brood op de plank.

DanBilzerian | 01-12-19 | 09:18 | 2

DanBilzerian | 01-12-19 | 09:18,
Als er maar zoveel, vanuit dat zelden hersenpan wordt uitgeschraapt.
Oh, deze vind ik echt wel mooi.
www.youtube.com/watch?v=iy-nr1L_YrY

Bad - Casey | 01-12-19 | 09:32

Dan moeten we zeer kritisch en waakzaam blijven tegenover hun opvolgers want er is binnen no time een nieuwe elite die langzaam corrupmeert. Daar hebben we kritische onafhankelijke pers voor nodig, niet dat zooitje klapvee dat we nu hebben. En dáár moet we ook kritisch op blijven.

Sans Comique | 01-12-19 | 09:40

Strafvervolging is zeker op zijn plaats. Afschuiven van verantwoordelijkheden zou hier geen excuses moeten zijn. Iedere radar in dit kartel verdient straf. Laat ze maar als voorbeeld dienen!

BozePaarseMan | 01-12-19 | 09:03 | 1

Ja, niet langer onrecht in de wereld. Laten ze dat maar afschaffen. Nergens voor nodig.

Mazzelstof | 01-12-19 | 09:22

Hou toch eens op met het huidige belastingstelsel. Door het toeslagencircus is er voor niemand nog een touw aan vast te knopen. Waarom niet heel simpel alle toeslagen afschaffen inclusief de hypotheekrente aftrek en slechts 1 tarief voor de inkomstenbelasting. Stel je voor dat we allemaal 10% van ons inkomen aan de roverheid afstaan voor algemene BINNENLANDSE zaken zoals wegen, verlichting, nutsvoorzieningen. En.... Let op... We gaan wel meer BTW betalen voor de dingen die WIJ zelf kopen. Zou dat niet een veel eerlijker manier zijn van belasting heffen?

Defensie... Roept u? Wat hebben wij als vlekje op de aardbol nou helemaal in te brengen? Get real. Gebruik het geld van die JSF voor een burgerbescherming die kan ingrijpen bij BINNENLANDSE rampen. Onze militairen naar Mali of een andere zandbak sturen is lekker zinvol zullen we zeggen.

Politie? Waarom niet een privaat politie-apparaat? Ik ben er van overtuigd dat wanneer dit instrument als een echt bedrijf gerund zou worden er A. veel minder criminaliteit zou zijn en B. Veel efficiënter gewerkt zou worden. No offence jegens de dames en heren van de politie die ons dagelijks bijstaan.

We krijgen waar we op stemmen jongens en meisjes... En kennelijk vinden we het met elkaar heerlijk om zo door de roverheid in de k**t genomen te worden, want ik zie niet dat er de komende jaren erg veel gaat veranderen. We hebben het natuurlijk veel te goed hier.

Zolang we nog iedere avond op de bank kruipen een zak chips opentrekken een een biertje kunnen drinken is er toch niks aan de hand?

de Jager59 | 01-12-19 | 09:00

Die lui denk dat ze onschendbaar zijn en ondertussen pissen ze op de burger. Wordt tijd voor hooivorken.

piet7003 | 01-12-19 | 08:01 | 1

Ja die lui denken dat niet alleen ze zijn ook daadwerkelijk onschendbaar. Moet je maar eens een keer negeren wat er wordt gezegd en opletten wat er daadwerkelijk gebeurt.

Mazzelstof | 01-12-19 | 08:45

Dit tuig zou zelf eens onder het bijstand niveau gezet moeten worden als straf.

hatschjoe | 01-12-19 | 06:01

Prestatie, bonus cultuur. Beide bank dingetjes. De belasting en andere ambtenaren, werknemer doet, deed, ook mee. Elke maand vullen ze trots nummers in. Die trein vergoeding, ja die, grootpa gaf het voorbeeld.

biltong | 01-12-19 | 05:57

Beleid voeren dat mensen veroordeelt tot de bedelstaf, maar die mensen mogen
vervolgens niet de politicus verrot schelden of bedreigen.
Dat behoort dan weer niet tot wat ook wel "het politieke spel" heet.
Voor hun is het namelijk een spel, en ze willen jouw knikkers.

Iggy_Plop | 01-12-19 | 05:12 | 1

Wil ik wel eens weten. In Engeland hebben ze in 2016 meer dan 3300 mensen opgepakt en vastgehouden voor korte of langere ijd vanwege iets onwelvalligs op Facebook. Hoeveel zijn dat er in Nederland en hoeveel hebben daarvan geleden onder dit criminele beleid en hun ongenoegen daarover kenbaar gemaakt.

Sans Comique | 01-12-19 | 10:04

Iets zegt me dat Menno dieper kan zinken dan de bodem waarop ie nu ligt.
The motherfucker will find a way.

Shareholder II | 01-12-19 | 04:01

Dit is ons land. Een ondemocratisch land. Een land waar de bestuurlijke, linkse elite diep is doorgedrongen. Met als gevolg, een autocratie. Alleen de mening van de deugers telt en mag vertolkt worden. Meelopen is het credo. Een afwijkende mening wordt direct omgezet naar kreten als fascist, extreem rechts, nationalist - mankeert by the way, helemaal niet aan - en racist. Dit land dus. Verstikt in zijn eigen juridische wetgeving en regels. Het land waar de rechtelijke macht al meer dan 20 jaar het pad plaveit voor de crimineel, de fraudeur, de verkrachter, de terrorist. Het land waar de burger het nakijken heeft en wordt behandeld als een onwetend individu en als een crimineel behandeld wordt als hij/zij niet dezelfde toon zingt als de deugende politiek correcte elite met hun white helpers, de activisten en de studentjes die zijn gebrainwasht en mogelijk hun opvolgers worden. Dit land dus. Hoe heeft het zover kunnen komen.

De Evangelist | 01-12-19 | 01:02 | 4

@Zapata10 | 01-12-19 | 02:08:
Precies. Dat beschreef Karl Marx (1818-1883) ook al. En sindsdien is het alleen maar erger geworden, temeer omdat het klootjesvolk niet meer georganiseerd is bijvoorbeeld door middel van vakbonden.

ProAsfalt | 01-12-19 | 02:17

@ProAsfalt | 01-12-19 | 02:17: Nou niet Karl Marx maar Robert Michels.
Ik ben geen Marxist omdat zijn oplossingen veel grotere ellende teweegbrachten. Wel zie ik de sociaal economische overeenkomsten van zijn gedachtegoed bevestigd worden.
Doe mij maar het gezapige Rijnlandse model uit de tijd dat leven in Nederland nog leuk was. Alles in evenwicht en geen extreme zaken.
Maar dan wel met grenzen dicht want anders is ieder model onhoudbaar.

Zapata10 | 01-12-19 | 02:23

@Zapata10 | 01-12-19 | 02:23:
Zonder al te kortaf te willen klinken denk ik dat "grenzen dicht" geen oplossing meer kan bieden, de grenzen staan immers wijd open voor beweeglijk vermogen en dat al geruime tijd. Als voorbeeld moge dienen een quote van Theodor Herzl uit zijn tijdloze "Der X-staat" uit 1896, net als de titel ("X-") enigszins aangepast voor de tijdgeest:
"Früher nahm man den X ihre Juwelen weg. Wie will man heute das bewegliche Vermögen fassen?"

kindapaas | 01-12-19 | 03:14
▼ 1 antwoord verborgen

Feynman ik ben het helemaal met u eens, het is om gek van te worden, iedereen ziet het, maar het haalt (tot nu toe) niets uit. Wat bij de belastingdienst en het UWV "standard procedure" is/was(?), is ronduit misdadig, maar wordt toegedekt door gedeelde verantwoordelijkheid en vooral naar elkaar te wijzen. Als liberaal trek ik bij deze VVD al jaren de haren uit mijn hoofd. Wij zien met z'n allen dat Rutte een "man" is die over lijken gaat gezien het spoor van afgetreden ministers en staatssecretarissen. De MP voor iedere Nederlander?
Iedere integere ambtenaar legt een eed af. Indien daaraan niet gehouden wordt, mag hij van mij oneervol ontslagen worden met alle consequenties daaruit volgende. Wat de VVD vooral moet doen is Rutte nog een ambtstermijn gunnen. Langzamerhand kijken wij toch dwars door deze man heen! Vraag; Welke volgende eikel van her derde echelon gaat de kar dan trekken? Eenoog blijft nog altijd koning. Tijd voor iets anders? Als oude knar meld ik mij bij dezen aan.
De beuk erin liberalen. Weg met deze kliek! Cheers!

Een vrije paling | 01-12-19 | 00:52 | 1

"Vraag; Welke volgende eikel van her derde echelon gaat de kar dan trekken? Eenoog blijft nog altijd koning."

Dat is telkens de vraag die opgeworpen wordt. En die is zeker valide, dat is zeker. Maar ook al te vaak wordt die vraag te gewichtig te stelt. "De huidige kliek maakt er een zooitje van? Maar wie moet het dan doen? FvD? PVV? Dat zie ik nog niet gebeuren."

Ik zeg, probeer het eens. Want zoals je zegt, in het land der blinden is eenoog koning. Je kunt die blinde, demente alzheimerpatient die met die massahysterische klimafaat maatregelen en het complete non-beleid op immigratie wel als een wilde hengst-on-crack door de porselijnkast laten razen met D66 en GL aan de teugels. Maar misschien moet je het eens proberen met gewoon wat anders. En niet zitten wachten op de alwetende messias, die als directe reincarnatie van Fortuijn uit de hemel daalt om het land uit het slop te trekken. Misschien is iemand die gewoon een stuk realistischer is en niet aan de leiband van GL/D66 loopt gewoon "goed genoeg" voor nu. Goed genoeg om het tij een beetje te keren.

De kiezer zit telkens af te wachten totdat er een nieuwe kandidaat op staat die decennia bestuurlijke ervaring heeft, een smetteloos blazoen, een grote partij en achterban heeft, in het verleden 100'en plussen op zijn conto heeft en het land wel even uit het slop zal trekken. Nieuwtje: Die is er niet. Die komt er niet. Punt.

Doet mij telkens denken aan bedrijven die vragen: Gezocht X (m/v) 18-21 jaar oud, WO diploma, 10-15 jaar ervaring, moet vloeiend zijn in Engels, Russisch, Chinees en Spaans.

Soms moet je gewoon niet meer wachten en een ander neer zetten. Dat kan je misschien nog wel eens verassen. En zo niet, dan klapt de boel wel en zijn er nieuwe verkiezingen. Slechter kan het ook niet worden in 4 jaar. De lataarnpalen zullen wel blijven branden hoor.

peterdh | 01-12-19 | 07:38

De betrokken ouders kunnen en masse aangifte doen wegens nl.wikipedia.org/wiki/Knevelarij Feynman wil vast voor een modelletje zorgen.

hhhmariavanempel | 01-12-19 | 00:14

Werkende mensen moet veel minder van hun geld afgepakt worden. Hoe is het mogelijk dat zovelen van aalmoezen van de staat afhankelijk zijn in 2019. Na 70 jaar van tenminste 2% per jaar verhoging van de productiviteit, tenminste een verviervoudiging!

jan99 | 01-12-19 | 00:08

Een van de grootste schandalen van de laatste 10 jaar. Hoe we er mee omgaan zal tonen wie we zijn. Een bananenrepubliek, vrees ik.

QuelleFromage | 01-12-19 | 00:05

Zo zit er tenminste genoeg in de staatsruif voor het 'uitgestelde loon' van deze en gene.

bleached | 30-11-19 | 23:37

Menno Snel heeft minstens dood door schuld op zijn geweten. Ik hou het op moord.

Lafayette | 30-11-19 | 23:30 | 4

@Lefty-Messup | 30-11-19 | 23:39: Als hij er niets mee te maken zou hebben dan zou hij wel direct alle informatie open en bloot gedeeld hebben.

Zapata10 | 30-11-19 | 23:54

@Lefty-Messup | 30-11-19 | 23:39: Ambtenaren stemmen het meest D66 en PvdA. Die beide partijen kan je met de beste wil van de wereld niet links noemen. Ja de PvdA meestal voor de verkiezingen maar daarna is het lood om oud ijzer of het nu de PvdA is of de VVD. D66 is sociaal economisch rechts. Ordoliberaal tot aanhangers van Hayek.
Het kan zijn dat u ordoliberalisme of zelfs Hayek links wilt noemen maar dan moet ik echt nu op zoek naar wat dan wel rechts is.

Zapata10 | 30-11-19 | 23:58
▼ 1 antwoord verborgen

GS mist hier toch een punt volgens mij: een paar jaar geleden hadden we de Bulgaren fraude een Polen fraude met toeslagen. Iedereen riep om maatregelen - maar geld terughalen uit oost Europa is een kansloze exercitie. Als je toch resultaat tegen toeslag fraude wilt boeken, moet je het als ambtenaar binnen Nederland zoeken. Triest maar waar. Volgens mij is het huidige debacle het logische ultieme gevolg van het falende toeslagen systeem. Gewoon belasting omlaag en mensen zelf laten beslissen waar ze hun geld aan uitgeven.

bleached | 30-11-19 | 23:27 | 2

Mee eens. Kindertoeslag, huurtoeslag, zorgtoeslag... afschaffen! Dan pas zie je dat de woorden “we zijn een rijk land”, een belachelijke uitspraak is.

Baron-barry | 01-12-19 | 00:59
-weggejorist-
BenZen | 01-12-19 | 17:34

Rassenhaat?
Leg dat eens uit svp?
Ongeblustekalk | 30-11-19 | 22:59

De Autoriteit Persoonsgegevens vermoedt dat er door de Belastingdienst bij de bestrijding van fraude is geselecteerd op achtergrond van gastouders, gastouderbureaus of vraagouders. De Autoriteit doet daarom nu onderzoek naar de mogelijke etnische profilering. Uit onderzoek van RTL Nieuws en Trouw blijkt verder dat de Belastingdienst tot op de dag van vandaag de tweede nationaliteit van Nederlanders bijhoudt, gebruikt en verwerkt. www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/arti... of www.geenstijl.nl/5147739/etnisch-prof...

Het kinderdagverblijf uit Almere trok aan de bel toen alleen ouders van buitenlandse komaf te maken kregen met stopzetting van toeslagen, terwijl ouders met alleen de Nederlandse nationaliteit in eerste instantie geen problemen ondervonden. www.trouw.nl/nieuws/discrimineert-de-...

Tijdens de ontmoeting met de projectleider valt Gökce nog iets anders op. In het Excel-bestand met ouders van wie de toeslag is stopgezet, staat de tweede nationaliteit vermeldt. ‘Jullie houden bij wie Turks of Marokkaans is’, zegt Gökce tegen de ambtenaar. “Dat zou allemaal standaard zijn, omdat die gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie komen, zei hij tegen mij.” Trouw en RTL Nieuws hebben het gespreksverslag van de ontmoeting gezien. www.trouw.nl/nieuws/alleen-de-ouders-...

4.2.
[naam] , houdster van gastouderbureau [naam gastouderbureau] , heeft ter zitting aangegeven dat bij het door de GGD en de Belastingdienst uitgevoerde onderzoek bij [naam gastouderbureau] is gevraagd aan te geven wie van de vraagouders een dubbele nationaliteit had en wie van buitenlandse afkomst was. uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocum...

Dubbele nationaliteit of uitheemse achternaam is ook een risicofactor in het SyRI. www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/...

Feynman | 30-11-19 | 23:22 | 5

@Zapata10 | 30-11-19 | 23:53: Er werd gevraagd wie een tweede nationaliteit had en dat werd bijgehouden. Er werd niet alleen op de klank van de naam geselecteerd. Een nationaliteit is nog geen ras en met haat heeft het weinig van doen. Het is een aantoonbaar verhogende risicofactor en dat zorgt voor doelmatige besteding van beperkte middelen.

Frau Merkel | 01-12-19 | 02:11

@Frau Merkel | 01-12-19 | 02:11: Als hier de nationaliteit of achternaam was misbruikt om een normale controle uit te voeren, was dat nog tot daar aan toe.

Deze casus gaat nog een paar stappen verder. ZONDER controle en ZONDER bewijs en ZONDER fraude alle toeslagen stopzetten en reeds gegeven toeslagen terugvorderen, niet reageren op telefoon en bezwaren, een fiscus die liegt tegen de rechtbank en zo verder.

Achternaam of nationaliteit hebben volgens onze rechterlijke macht een directe relatie met ras. www.nemokennislink.nl/publicaties/ras... Als dat geld voor Geert W, geldt dat ook voor de fiscus, Menno S en Mark K.

Feynman | 01-12-19 | 09:16

@Feynman | 01-12-19 | 09:16: Het onrechtmatig handelen met als grondslag alleen een naam is duidelijk te dun. De omvang van de fraude bij bepaalde bevolkingsgroepen is wat mij betreft reden genoeg voor een 100% controle.
Ik ben wat huiverig om de idioterie van de zaak Wilders hier over te nemen. Hoewel het een prachtige gelegenheid is de overheid met hun eigen pulp de oren te wassen, ontstaat daarmee het risico dat het zich vast gaat zetten in het systeem en de NSFWLHBGTXY kwetserij zich verder verspreid. De zaak is zonder dat argument al sterk genoeg. Er zijn niet alleen allochtonen getroffen, de racismekaart kan dus niet getrokken worden. Het draagt alleen maar bij aan verdere anti-blanke NPO stemmingmakerij.

Frau Merkel | 01-12-19 | 10:06
▼ 2 antwoorden verborgen

Hij maakt straks wel gebruik van ze wachtgeld regeling.

kuus | 30-11-19 | 23:19

Belasting is niet transperant genoeg. Je raakt als burger / bedrijfje verstrikt in alle regels, uitzonderingen en toepassingen.

Het leven is zwaar | 30-11-19 | 23:18

Morgen weer Faalfabriek. Genieten.

deugnietmee | 30-11-19 | 23:09

Wat een goed stuk. Dank.

osolemio | 30-11-19 | 22:54 | 1

Ja, dat mag ook gezegd, weer een heel goed stuk. Deden ze er maar eens iets mee, maar nee. Onverschilligheid troef in Den Haag.

Jan, Leiden | 30-11-19 | 23:00

Laat mij een kleine voorspelling maken, het gaat lopen zoals Nederlands recht altijd verloopt; een paar kleine ambtenaartjes die slechts de opdrachten uitvoerden (meelopers) worden gepakt, in het slechtste geval tot een korte gevangenisstraf veroordeeld en zij krijgen strafontslag. Daarna zoekt men de klokkenluiders op, de mensen die de zaak in de publiciteit hebben gebracht en man en paard hebben genoemd; deze mensen worden keihard aangepakt, krijgen hoge straffen en zijn voor de rest van hun leven ernstig beschadigd.
De hoge heren, de mensen die de leiding hadden en de mogelijkheid en plicht hadden in te grijpen komen weg zonder noemenswaardige straf en die zien we straks terug als lid van de eerste kamer, als burgermeester of als voorzitter van een grote semi publieke instelling. Zij zullen zonder uitzondering de dans ontspringen.

me163komet | 30-11-19 | 22:47 | 2

Erger: niemand wordt gestraft, behalve die klokkenluiders en wel decennia lang geterroriseerd. Ons huidige overheid.

Jan, Leiden | 30-11-19 | 23:02

Ja, dat zal dicht bij de realiteit komen. Misschien dat inderdaad wat van het voetvolk nog wordt geofferd als afleiding, Misschien een paar die er toch uit moeten, wat dwarsliggers misschien,

Mazzelstof | 01-12-19 | 09:18

Vervang elk artikel aub door dit soort journalistiek. Feynman sterke uiteenzetting weer.

deugfoob | 30-11-19 | 22:44

@Stratum | 30-11-19 | 22:32: De aanleiding was de Bulgarenfraude, waarbij mensen met een BSN die dagen oud was, met terugwerkende kracht toeslagen kregen, ver voor het bestaan van hun inschrijving en BSN.

Combiteam Aanpak Facilitators, CAF ging vervolgens langs bij gastouderbureau`s met een gemêleerde oudergroep. Aan de dossiernummers te zien zijn ze bij ruim duizend bureau`s geweest. Toch kwam het maar tot drie boetes. accountantweek.nl/artikel/fiscus-legt...

Het effect voor de ouders was compleet anders. Bij alle ouders van een bureau dat ONDERZOCHT was, werd de toeslag stopgezet en teruggevorderd. Zonder verder bewijs. www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/48979...

Dat is ook het beeld van Piet Hein Donner, die al ingeschat heeft dat alle ouders gewoon betaald moeten gaan worden, na onderzoek van 300 ouders. www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/arti...

Feynman | 30-11-19 | 22:40

Ik heb het toch gezegd afgelopen week. Kennelijk wordt GS ook in Den Haag gelezen..

oliebolletje234 | 30-11-19 | 22:22

Bravo. Welke advocaat gaat een zaak aanspannen tegen deze ambtelijke criminelen? En laten we tegelijkertijd eens heel snel stoppen met die geldcarroussel die eigenlijk niks oplost maar alleen heel veel geld (en ergernis) kost.

DenkenDanDoen | 30-11-19 | 22:09

Voor iedereen een belastingvrije drempel tot b.v. 20.000 euro en al die toeslagen afschaffen is wellicht het begin van een oplossing voor al dat rondpompen van geld en het voorkomen van fraude.
Alles boven de b.v. 20.000 gaan we belastbaar maken is stappen al naar gelang het inkomen stijgt.
Aan dit systeem zit wel een groot bezwaar al die overbodige managers, juristen en consultancy worden overbodig en dat wil de gevestigde orde natuurlijk niet.

oakmont | 30-11-19 | 22:03 | 2

Dat zet nog geen zoden aan de dijk. Schaf het onderscheid tussen box 1, 2 en 3 maar af. ALLE inkomen wordt gelijk belast. Ook van bedrijven. Als ik de helft moet inleveren van de vruchten van mijn werk, dan ook de helft inleveren van de winsten van een bedrijf en de winst op aandelen. Bizar dat werken zwaarder wordt belast dan achterover leunen en dividend ontvangen...

* Il Principe * | 30-11-19 | 22:47

@* Il Principe * | 30-11-19 | 22:47: Daarmee betaald een bedrijf dubbel. Het loont voor het MKB nu al bijna niet meer om nog te ondernemen. Als groot bedrijf echter wel. De wetgeving is veel te complex geworden.

Frau Merkel | 01-12-19 | 02:14

Ik vind alles best, maar zonder fatsoenlijke onderbouwing weiger ik te geloven dat al die 9000 gezinnen zelf geen debet hebben aan het probleem. Prima dat er wat echte slachtoffers russen zitten, maar die zijn niet per definitie representatief voor de hele groep.

Badderbeest! | 30-11-19 | 21:59 | 5

@Feynman | 30-11-19 | 22:16: Niks rassenhaat. Het is een risico-inschatting, dat heeft niets met rassen van doen.

Frau Merkel | 01-12-19 | 02:15

@Frau Merkel | 01-12-19 | 02:15: zie Feynman | 30-11-19 | 23:22
Afkomst of achternaam gebruiken om de steekproef bij te sturen is illegaal volgens artikel 1 van onze grondwet.

Helaas bleef het daar niet bij. Volgens de commissie Donner is ZONDER controle en ZONDER bewijs toch overgegaan tot financieel ruinieren van mensen. De commissie Donner heeft 300 zaken inhoudelijk onderzocht, in maar 27 gevallen zaten onregelmatigheden. Dan heb je dus 273 zaken, 91% ZONDER fraude. Die mensen zijn jarenlang financieel en fiscaal verneukt.

Feynman | 01-12-19 | 13:24
▼ 2 antwoorden verborgen

Ambtenaren zouden eens behandeld moeten als werknemers in echte bedrijven. Weg met de automatische loonsverhogingen zonder te presteren, weg met wachtgeld, weg met begeleiding op de arbeidsmarkt bij ontslag. Wetende dat niemand van de "gewone" burgers kan doordringen in dat bastion om recht te halen gaan kleine nietszeggende mannetjes en vrouwtjes zich als god gedragen. Als ze wel iets hadden gekund hadden ze wel een goede baan in het bedrijfsleven.

Ruikbaard | 30-11-19 | 21:49

Er is ook niet echt een oplossing voor het toeslagen circus. Een bijstandspersoon moet genoeg hebben om te overleven. Maar iemand die ongeschoold werk doet kan niet heel veel meer krijgen dan het sociaal minimum want dan worden ongeschoolde arbeiders te duur voor een bedrijf. We kunnen er natuurlijk voor kiezen om de armoedeval te verkleinen maar dat kan alleen door hogere inkomens in te laten leveren. Nog meer nivellering dus terwijl er al een relatief hoge mate van nivellering is in Nederland. Nog meer nivellering zou kunnen leiden tot het wegnemen van de prikkel om te studeren of meer uren te werken. Dus wat kunnen we doen?
Het enige wat ik kan bedenken is de belasting voor lage inkomens flink verlagen en te gaan bezuinigen op alles wat te maken heeft met cultuur en zielige buitenlanders en alle asielzoekers het land uit te stampen.

hustler01 | 30-11-19 | 21:43 | 3

Sowieso dingen minder duur maken. Bijvoorbeeld de verhuurdersheffing uitruilen tegen (deel?) huurtoeslag. Stoppen met krankzinnig duur maken energie. Maar ook stoppen met kindertoeslag na het 2e kind. Stoppen met kinderopvangtoeslag voor niet-werkenden.

5611 | 30-11-19 | 22:16

Er is wel een oplossing en het is ook helemaal niet ingewikkeld. Over een bijstandsuitkering of fulltime minimumloon betaal je al 3000 euro inkomstenbelasting. Vrijwel iedereen in die situatie vangt ook duizenden euro's aan huur- en zorgtoeslag. Kun je zo een streep doorheen halen. Het probleem is dat er dan zoveel ambtenaren geen werk meer hebben en die schijnen niet ontslagen te kunnen worden.

witwas | 01-12-19 | 09:27

Precies wat witwas zegt.
Het is een veelvoorkomend misverstand dat lage inkomens (bijstand of minimumloon, dat maakt niet uit) geen belasting zouden betalen. Eh, dat doen ze dus juist wèl, en doorgaans al zo rond hetzelfde bedrag als dat ze terug ontvangen aan toeslagen en heffingskortingen.
Bezopen natuurlijk!

EefjeWentelteefje | 01-12-19 | 12:45

Toeslagen, bijslagen, regelingen, (studie)leningen, voorschotten, uitkeringen, subsidies e.d., dat is het speelveld van het socialisme. Met als room op de taart de ambtelijke ketting van loketten, stichtingen, hulpverleners, coaches en nog een Mexicaans leger aan ambtenaren die er hun brood vet mee besmeren. En daarboven een toplaag van managers die er nog vetter van worden.
Ooit een kabinet meegemaakt waar zoveel ellendige misbaksels in zitten en waar zoveel rotzooi van is gekomen? Ik niet in 67 levensjaren.
Nederland was een gaaf land, totdat de VVD met zijn foute vriendjes de leiding in handen kregen. Rutte is als houtrot op je hartkleppen.

Broadsquire | 30-11-19 | 21:32

Tja ik ken geen ander land wat zo een hekel als aan zichzelf heeft als Nederland. Kinderen, kinderen, kinderen zijn onze toekomst dus je doet alles als regering die te ondersteunen. Niet dus bij ons, die kinderen die eventueel iets voor onze toekomst zouden kunnen betekenen worden financieel gewurgd, besodemieterd en gepiepeld. Gelukkig zijn er nu onze nieuwe gelukzoek bewoners die met 6 kinderen zoveel geld naar binnen gesmeten krijgen dat de pa's zonder werken een Mercedes kunnen rijden.

jan huppeldepup | 30-11-19 | 21:30 | 2

dat is bijv in oostenrijk wat kinderen betreft een stuk beter geregeld.dat geldt ook wat verder belasting betreft ,en dan laat ik wegenbelasing e.d er nog maar ff buiten .ik verdiende in begin (toen nog als werknemer) minder dan in nl maar hield meer over ... rara hoe kan dat .

bowlfabriek | 30-11-19 | 22:00

ja en dat rijbewijs dat ie heeft gehaald hebben wij ook voor hem betaald, weg met ons.

foxhunter | 30-11-19 | 22:32

"Menno S. (D66) & Mark R. (VVD) waar is jullie empathie? Waar is jullie integriteit?"

Kapitalisme & neoliberalisme is onverenigbaar met empathie en integriteit. Daarvoor moet men echt naar het socialisme zoals de SP het voorstaat. Maar ja, het volk wordt al sinds de jaren zestig neoliberaal opgevoed. Presteren en alles heeft gij in eigen hand en alles is eigen schuld.

Om reden dat iedereen volgens de neoliberalen gratis aan de slag moet ondanks dat dit land een klein beetje sociale zekerheid heeft, nog wel, in de vorm van uitkeringen en toeslagen, is natuurlijk om de druk er goed op te houden bij de onderklasse en de lagere middenklasse de fraudewet ingevoerd. Deze is ingevoerd volgens het verdeel en heers principe. Want iemand die 'lui' op de bank ligt kan jaloezie opwekken bij diegene die gratis onder erbarmelijke omstandigheden aan het werk moet gaan. Om die jaloezie enigszins tegen te gaan moet natuurlijk de bankhangers en de toeslagengerechtigden keihard worden aangepakt. Dat doet de bovenklasse, de elite, door de inmiddels genoemde fraudewet waarin ondubbelzinig is bepaald dat bij fraude, alles is tegenwoordig fraude, de reeds uitbetaalde gelden in zijn geheel moet worden teruggevorderd.

Dit is bij uitstek pseudosocialisme waar het volk intuint totdat zij wordt getroffen en de neoliberalen lachend in hun handen wrijven.

Voor een sociaal en rechtvaardige samenleving zal het volk echt anders moeten stemmen en niet de ene neoliberale partij (PvdA) vervangen door de andere neoliberale partij (CDA). D'66 noem ik niet want deze neoliberale partij doet altijd mee.

Amen!

ProAsfalt | 30-11-19 | 21:22

Morgen weer een episode van de Faalfabriek??
Zin an!

marcoplarco | 30-11-19 | 21:19

Kamermeerderheid voor aangifte/strafrechterlijke vervolging kunnen we wel vergeten. Kunnen de gedupeerden zelf ook aangifte doen?

BenZen | 30-11-19 | 21:19 | 2

Volgend jaar tussen 23:00 en 23:05 is er een loket open in noordoost Groningen. U dient zelf een tolk mee te nemen.

Frau Merkel | 30-11-19 | 21:42

@Frau Merkel: aaaaaand we're closed.

Shareholder II | 30-11-19 | 21:56

Nederland elke dag een stukje bestuurlijk incompetenter.

litebyte | 30-11-19 | 21:15

De zelfmoord en houtjesbijters zijn supersneue gevallen. Er zitten ook kinderen in de zelfmoord,- en houtjesbijtersgezinnen. Ook al zijn sommige ouders fraudeurs die kids verdienen dat niet. Haal dat tonnetje fraudeschuld van de toekomstige toeslagen en AOW af. En de echte fraudeurs die eraan verdiend hebben, die van die bureaus keihard aanpakken.

sjef-van-iekel | 30-11-19 | 21:08

De man is een misdadiger, een gezinnenvernietiger. Een walgelijk onderkruipsel, samen met zijn medeplichtigen.

Fijnstoffer | 30-11-19 | 21:01 | 4

Zou strafrechtelijk vervolgd moeten worden i.v.m. het ontduiken van de ambtsplicht en het indirect in gevaar brengen van de gezondheid van burgers.

litebyte | 30-11-19 | 22:45
▼ 1 antwoord verborgen

Gewoon de zoveelste psychopatische kak-VVD-er die zeker weet dat hij ver verheven is boven het klootjesvolk. Man, man, man, dat er nog iemand op da stelletje kille oplichters stemt verbaast me. Niet dat er veel alternatieven zijn trouwens: een stelletje slecht-geinformeerde scheeuw-apen (FvD), een gebroken plaat (PVV), blinde klimaat-fanaten, dierknuffelaars of bebaarde socialisten die proberen niet-meer-bestaande arbeiders te vertegenwoordigen. Blijven de christenen over, gek genoeg, en dat is exact wat ik als seculier al jaren stem. De rest zou ik nog geen baantje als pleeschrobber geven...

Homer P. Simpson | 30-11-19 | 20:56 | 9

@marcoplarco | 30-11-19 | 21:22:
U bedoeld dat stemmem/ons democratisch systeem niets voorstelt omdat de ambtenaren/deep state de controle hebben?

niels5142 | 30-11-19 | 22:16

@niels5142 | 30-11-19 | 22:16: Of dat 'deep state' is weet ik niet, maar feit is dat de regeltjes zelden door de politiek zelf bedacht worden, al is het maar omdat de ministers geen verstand van de materie hoeven te hebben. Verstand van de materie wordt geacht bij de ambtenaren op de ministeries te zitten, en die maken naar harte lust plannetjes. Als die plannetjes bij de kleur regering past die op het pluche zit, dan worden die plannetjes uitgevoerd. Mocht er een regering zitten die bepaalde plannetjes niet zien zitten, dan legt de ambtelijke top die voor vier jaar in de ijskast tot er weer een andere regering zit. Het zal ze boeien, ze doen gewoon wat hen uitkomt. En met een veelal links ambtenaren apparaat zie je daarom bij een linkse regering heeeel veel linkse plannetjes doorgevoerd, en bij een rechtse regering totale stilstand. Want geen rechtse plannetjes voorradig.

marcoplarco | 30-11-19 | 22:28
▼ 6 antwoorden verborgen

De mensen die deze zaken lekken en die zich hiertegen verzetten zij helden. Ambtenaren die eraan hebben meegewerkt, van werkvloer tot top, moeten op staande voet oneervol ontslagen worden.

Max Headroom | 30-11-19 | 20:49 | 1

Met teruggave van al hun ontvangen loon

Plat-forum | 30-11-19 | 21:02

Pieter Omtzigt in Tubantia: "Volgende week woensdag is er een Kamerdebat over de kwestie. De staatssecretaris krijgt het daarin naar verwachting zwaar. Maar ook na het debat is het niet klaar. “Dit is mijn dossier en de staatssecretaris moet dit met de Belastingdienst oplossen. Voor de ouders. En voor de staat. Want het is van groot belang dat er vertrouwen is in de Belastingdienst. In de eerste plaats voor de vele medewerkers die gewoon hun werk doen en zeggen, ga alsjeblieft door, want we schamen ons kapot. En voor de burgers die gewoon netjes hun aangifte doen. Als dat niet meer gebeurt, heeft de Belastingdienst pas echt een groot probleem.”"
Het Tubantia artikel opent zo: "In de Tweede Kamer vervloeken ze Pieter Omtzigt geregeld, als hij weer met kritische vragen richting kabinet komt in een dossier waar tot dan toe niemand zich mee heeft bemoeid. “Pieter is weer met een hobby bezig, denken ze dan. Dat denken ze wel vaker.” Maar na maanden waarin de Enschedeër vraag na vraag op de staatssecretaris van Financiën afvuurde, gaat de beerput over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst steeds verder open." WIE vervloekt Pieter Omtzigt geregeld? Kan dat eens grondig uitgezocht worden?
Artikel Trouw over wetsovertredende belastingsdienst: www.trouw.nl/economie/fiscus-merkte-g... Er bestaat welgeteld 1 VVD-er die zich bij Omtzigt heeft gevoegd met het stellen van kritische vragen: www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_comm...

Eeuwig..Op..Vakantie | 30-11-19 | 20:46 | 4

Omtzigt doet een boel, maar wordt altijd teruggefloten en stemt met de Partij mee. Hij kan het net zo goed laten, dan bespaart hij iedereen een illusie. Zichzelf inclusief.

Frau Merkel | 30-11-19 | 21:44

@Frau Merkel | 30-11-19 | 21:44:
Precies, hij roept wel waarheden, maar bij het stemmen houdt hij zich aan de fractiediscipline. Dan wordt het een toneelstukje.

Jan, Leiden | 30-11-19 | 22:58
▼ 1 antwoord verborgen

Eindeloos rondpompen van geld via belastingen, toeslagen, heffingen, ontheffingen, uitkeringen en leningen. Zeer foutgevoelig en zeer duur.
Ook daarom ben ik niet per se tegen een basisinkomen, maar in ieder geval vóór een extreme versimpeling van het systeem.

Timide_Aso | 30-11-19 | 20:41

Wat me vooral opviel is het blind niet functioneren van die Belastingdienst door in een soort mantra alsmaar meer mensen zonder pardon onterecht te criminaliseren tot wanbetalers en oplichters. Met zeer ernstige gevolgen van dien. Dit kan zo niet mogen voortbestaan op deze manier, overheid moet laten zien dat dit wordt gezuiverd.

Jan, Leiden | 30-11-19 | 20:41 | 1

On spot, meer dan eens, vrij schokkend hoe dit blijkbaar verliep.

niels5142 | 30-11-19 | 21:29

Misschien doen ze er goed aan om in het nieuwe Binnenhof geen tapijt te leggen of het gruwelijk goed vast te lijmen. Voorts ben ik van mening dat de kinderopvangtoeslag vooral een dikke middelvinger naar al onze kinderen. De overheid vindt door ouders bij elkaar gesprokkelde belastingeuro's belangrijker dan dat ze er zijn voor hun kinderen. Met kinderopvangtoeslag wordt de liefde, die kinderen van hun ouders horen te krijgen, afgekocht.

Leptob | 30-11-19 | 20:35

Stop gewoon met al die toeslagen. Als je kinderen wilt, prima, maar waarom moeten anderen daar aan mee betalen? Zelfde trouwens voor huur en zorgtoeslagen wat mij aangaat. Opvallend hoe socialistisch iedereen hier opeens is.

captainobvious | 30-11-19 | 20:30 | 6

Om te beginnen gaat het hier niet over toeslagen maar over tuig dat mensen willens en wetens ten onrechte van fraude beticht en willens en wetens ten onrechte terugvordert, niet reageert op vragen van de gedupeerden, de rechter voorliegt, de kamer vals voorlicht etc. Voorts is het met dank aan de belastingdruk zo dat beide ouders moeten werken wil men nog een beetje behoorlijk rondkomen en die kindertjes "waar anderen aan mee moeten betalen" zijn de toekomstige werknemers en wassen jouw kont als je oud bent

BenZen | 30-11-19 | 21:15

@BenZen | 30-11-19 | 21:15: er komt een tijd dat je zodra je geld gaat kosten een voltooid leven spuitje krijgt, het geld dat U zou gaan kosten hebben ze nl nodig voor de financiering van uw anderstalige nieuwe buren

likdoorn | 30-11-19 | 21:26

Het is u kennelijk ontgaan dat de belastingdruk in NL inmiddels zó hoog is opgelopen dat het voor laagbetaalden gewoon niet meer mogelijk is om van hun netto inkomen rond te komen zonder die toeslagen.
Niks 'socialistisch' aan; zowat iedereen hier bepleit juist een verandering van dit systeem, namelijk: afschaffen en lagere inkomstenbelasting.

EefjeWentelteefje | 01-12-19 | 12:51
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik heb een tijdje mensen met schulden begeleid. En ging mee naar de gemeente en de sociale dienst. Sinds die tijd heb ik een intense afkeer van alles wat zich ambtenaar durft te noemen. Sommigen genieten zichtbaar van de problemen die ze bij de mensen veroorzaken. Het is een totaal ziek systeem.

jan-lul-de-behanger | 30-11-19 | 20:29 | 8

Ja tussen die ambtenaren zitten sadisten. Dat heb ik ook gemerkt. En de rest is onverschillig.

Rest In Privacy | 30-11-19 | 21:29

@niels5142 | 30-11-19 | 21:23:
De functie van een gebouw kan met een simpele aanpassing van de sloten van openbaar veranderen in gevangenis. De inrichting van onze maatschappij gedraagt zich volgens datzelfde principe: door slim in elkaar passen van wetgeving, verdragen en rechtspraak kan iets fundamenteel anders ontstaan dan (hopelijk) oorspronkelijk de bedoeling was!

kindapaas | 01-12-19 | 04:29
▼ 5 antwoorden verborgen

Hear hear Feynman. Het kan niet zo zijn dat werken zich niet loont. Ik ben persoonlijk om die reden vertrokken: ik wil geen belasting meer betalen aan een staat die mij niets meer biedt en sociale voorzieningen aan nieuwkomers schenkt die nooit inbetaald hebben.

Wilders Spamaccount | 30-11-19 | 20:28 | 4

Enige zinnige wat er te zeggen is, is dat werken aan de onderkant van de maatschappij niet meer loont en dat is treurig...

kunnenzedanniks | 30-11-19 | 20:48

Nou, we missen je, vooral je commentaar, we kunnen niet wachten tot je weer terugkomt met een gebroken been ofzo.

niels5142 | 30-11-19 | 21:13

@kunnenzedanniks: Parbleu. Klim dan ook omhoog, amice.

Shareholder II | 30-11-19 | 21:49
▼ 1 antwoord verborgen

Nou die Snel en die topambtenaren gaan heus niet vervolgd worden. Er moet een meerderheid in de kamer zijn om tot 'vervolging' over te gaan. En die gaat er dus niet komen, want dan valt gelijk het kabinet. Die topambtenaren welke het verprutsen blijven allemaal buiten schot en krijgen vaak ook nog promotie. Gaat dus niks gebeuren.

Gemeen Mosje | 30-11-19 | 20:26

Wij zijn geen collega's, hoogstens ambtgenoten.

Abject | 30-11-19 | 20:19

Ik heb het al eerder gezegd: ambtenaren zijn per definitie immoreel want geen skin in the game. Dit is allang bekend uit de klassieken. Lees Skin in the Game van Nassim Taleb.

postmodernismisdead | 30-11-19 | 20:16

De belastingdienst moet stoppen met alle toelagen. Het zorgt alleen maar voor lethargie bij de ontvanger en maak goddomme de kinderopvang eens bijna gratis zodat het voor vrouwen ook loont om te gaan werken. In Nederland wordt gemiddeld 20% van het inkomen betaald aan kinderopvang, terwijl dit in Zweden 4,4% is. Volgens mij is er een vreselijk groot tekort aan medewerkers in de zorg, en laten moeders toevallig al heel veel zorgen voor hun kroost. Een baan in de zorg is dan niet zo’n grote stap.
De Nederlandse ambtenaar faalt op alle vlakken, hier hoeven wij geen oplossingen van te verwachten, alleen maar nog meer onzinbeleid waar Nederland alleen maar slechter van wordt. Een burgerpanel onder leiding van Pibasso en andere reaguurders zou een goede stap in de richting zijn.

pibasso | 30-11-19 | 20:12 | 8

@Portnoy Uiteraard niet, op kinderen zou eerder een CO2-toeslag moeten komen. Gadverdamme wat zijn die slecht voor 'Natura 2000-gebieden'.
(dit is geen persoonlijke reactie op uw vraag, enkel een aanvulling)

Bogoris-le-Grincheux | 30-11-19 | 20:29

Ja, klinkt als goede en logische plannen. Zal dus wel niks worden.
(Damn.. ik ben pessimistisch geworden..)

Timide_Aso | 30-11-19 | 20:30

@abeltasman U bent mijn grote held uit de geschiedenis. U zag vanaf uw bootje het eilandje Australië compleet over het hoofd, maar Tasmanië ontdekte u dan weer wel.
Qua managers is het volgende filmpje een goed praktijkvoorbeeld hoe overbodig ze vrijwel altijd zijn of zelfs nog erger.. youtube(punt)com/watch?v=nTLynxIE7s4 (skip naar 12:32).

Bogoris-le-Grincheux | 30-11-19 | 20:40
▼ 5 antwoorden verborgen

De belastingdruk is gewoon veel te hoog on NL.

Mijn buurman zei vandaag daarover:

“Wordt tijd dat nederlanders eens massaal de nota’s van gemeenten, waterschappen, boetes, wegenbelasting met extreem hoge opcenten eens een paar maanden stoppen met betalen,

totdat de inkomstenbelasting, btw en accijnsrn eens fors verlaagd worden.”

Tee Of Cup | 30-11-19 | 20:11 | 3

Computer says no...

kapoerewiet | 30-11-19 | 20:13

Dat gaat niet werken. Want dan volgt gewoon. Herinnering 1 met verhoging, herinnering 2 met verhoging. Overgedragen naar een incassobureau plus kosten. En die schulden blijven tot in het eind der dagen staan. Het is dn niet wij gaan staken met betalen en klaar. Het is wij staken met betalen en tot in het eind der dagen zal de staat via alle mogelijke manier elke cent met verhoging, kosten toeslagen en rente bij je terughalen. Al kost het ze 100 jaar.
De enige manier is masaal op andere partijen stemmen. Of masaal het hele land plat leggen. Geen OV, geen snelwegen, geen fietpaden, geen arbeid, niks. FHet land plat. Als een ambtenaar niet op zijn werk kan komen, kan hij ook geen herinnering sturen. Als werkgevers geen arbeiders hebben, gaan ze vanzelf bij de poliek te rade of ze nog iets gaan veranderen.

Staken met betalen, gaat erom wie de langste adem heeft. En dat is in deze de staat. Maar als alles plat ligt wordt dat een ander verhaal.

peterdh | 30-11-19 | 20:25

Ho-ho-ho. Maar die accijnzen zijn er voor onze gezondheid en om het milieu/de klimaat te beschermen. En dat is heel belangrijk, dus die kunnen niet hoog genoeg zijn. En nu ik het er toch over heb; wat mij betreft zou er op ongezond eten en drinken een accijns moeten zitten.

Rest In Privacy | 30-11-19 | 20:26

Nederland wordt geregeerd door ambtenaren en rechters die steeds meer macht grijpen, zonder noemenswaardig verzet vanuit de volksvertegenwoordiging. Daardoor wanen ze zich vrijwel onkwetsbaar. En daar hebben ze vooralsnog gelijk in.

dihydrogenmonoxide | 30-11-19 | 20:09 | 3

Ik heb de precieze cijfers niet beschikbaar maar een groot gedeelte van onze ministers, staatssecretarissen en tweede kamerleden hebben een achtergrond als ambtenaar, allesbehalve divers.

therealbraindump | 30-11-19 | 20:15

@therealbraindump | 30-11-19 | 20:15:
Oh? Ik dacht dat de meesten uit het bedrijfsleven kwamen, zoals bijvoorbeeld Unilever en Shell, en zo. Maar ik kan me vergissen.

Rest In Privacy | 30-11-19 | 20:28

Jah tis allemaal hunnie schuld, geez

niels5142 | 30-11-19 | 20:43

Waarom moet ik bij Menno Snel altijd aan Otto Flick denken?

wijsvinger | 30-11-19 | 20:08

Massaal in verzet, maandenlang keihard actie voeten tegen de heersende kliek. Wanneer komt die droom uit in Nederland....

LinkeToni | 30-11-19 | 20:00 | 3

Wellicht dat u actie moet ondernemen versus uw oeverloos geweeklaag?

niels5142 | 30-11-19 | 20:03

Wanneer komt er revolutie?!

Rest In Privacy | 30-11-19 | 20:18

Die droom zal nooit uitkomen. Niet zolang het comfortabeler is je woede weg te tikken op een toetsenbord, zoals wij hier doen, in plaats van de kou in te gaan en met stenen te gaan smijten naar politie-agenten die er óók niks aan kunnen doen.
Nederlanders zijn niet geschikt voor het maken van revoluties. Zeker niet zo lang het ons veel te goed gaat, zoals nu.
Het grootste wapenfeit qua 'revolutie' in de afgelopen tijd was het (voorzichtig) forceren van een slot op de antieke deur van het provinciehuis te Groningen door boze boeren.

Peter Emile | 30-11-19 | 21:04

Tot het begin van deze eeuw was er een prima functionerend 1/3 systeem. De kinderopvang werd voor1/3 betaald door de ouders, werkgever en de overheid. De fiscus verrekende dit 1/3 deel direct aan de werkgever. Ging prima. Maar nee, Den Haag moest ook dit compleet gaan regelen via toeslagen. Ouders met een gezamenlijk jaarinkomen van ca. €60.000 kregen vanaf 2004 nul toeslag. Want heul rijk. Wouter Bos zag dat dit krom was en staatssecretaris Sharon Dijksma (ook bekend van het stikstofdrama) moest na een jaar een half miljard meer uitbetalen aan ouders. Aan ouders die voorheen via hun werkgever een prima regeling hadden. Een maandelijkse vergoeding van € 750 naar 0, voor twee fulltime werkende ouders met een kind op de creche voor drie dagen in de week. I know, I was one of them. Die Belastingbrief hangt hier nog op het toilet; "Uw vergoeding over 2005 voor uw zoon bedraagt ... € 11. Bedragen onder de € 30 worden niet uitgekeerd"

Piet Karbiet | 30-11-19 | 19:58 | 10

@Piet Karbiet | 30-11-19 | 20:43:
De discussie gaat nu ook over auto vs non auto bezitters? Dat oeverloze geweeklaag qua dat de overheid alles afpakt. Ik betaal 52%, ik klaag niet.

niels5142 | 30-11-19 | 20:49

@niels5142 | 30-11-19 | 20:49: Ik klaag niet. Ik was gewoon flabbergasted dat wij voor ons kind nog geen euro per maand vergoeding kregen. Toen. Teslas zijn qua subsidie meer waard in dit land

Piet Karbiet | 30-11-19 | 21:22
▼ 7 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Tjesus | 30-11-19 | 19:58

Waarom Snel? En niet zijn voorgangers? Dit zaakje kwam in 2014 intern aan het licht. Snel zit er pas sinds oktober 2017. Ik mis de namen van zijn illustere voorgangers. En weg met die toeslagen en schaf de belasting voor de allerlaagste inkomens af.

WarremeWors | 30-11-19 | 19:57 | 1

Snel houdt doelbewust informatie achter en is verantwoordelijk voor het beleid van zijn voorgangers. Als hij dat niet gewild had dan had hij de portefeuille niet moten accepteren.

Zapata10 | 30-11-19 | 20:03

1 zin omvat het allemaal, de inkomstenbelasting is te hoog ten opzichte van wat je als burger er voor terug krijgt. In Denemarken is de druk nog hoger maar wel, gratis zorg, gratis onderwijs.

marrretje | 30-11-19 | 19:57 | 12

@waarom dan | 30-11-19 | 20:23:
Ik heb het niet opgegeven, integendeel, blij in NL te wonen -ik heb wat ervaring. NL rules

niels5142 | 30-11-19 | 20:28
▼ 9 antwoorden verborgen

Het huidige belastingstelsel is in de tweede wereldoorlog gecreerd door de Moffen en zeer gewillige Nederlandse colloborateurs. Dat trekt het soort mensen aan waar je deze uitwassen mee krijgt...

Vuurwezel | 30-11-19 | 19:56 | 3

moffen met kleine letter graag.

Rest In Privacy | 30-11-19 | 20:25

Het werkte prima, totdat de VVD66PVDACDA er aan zat.

Frau Merkel | 01-12-19 | 10:14

Ik pleit al jaren vurig voor het afschaffen van alle toeslagen en gewoon de belastingen verlagen voor iedereen. Stel gewoon een belastingvrije voet in die het bestaansminimum garandeert en over de rest ga je dan het liefst een flat tax aanslaan. Maar nee.... de overheid wil maar wat graag via fiscale instrumenten het gedrag van de lemmingen bij kunnen sturen.

Solar666 | 30-11-19 | 19:55

Het toeslagenparadijs betreft de welbekende sigaar uit de rooie doos. Langzaam maar zeker vallen alle puzzelstukjes op z’n plaats en ontwaren we hoe de linkse politiek decennialang stemmen heeft ingekocht d.m.v. van subsidies (douceurtjes) betaalt vanuit uw eigen noeste arbeid.

Ik hoor het ze nog zeggen: ’nivelleren is een feestje’ en ‘wij doen niets anders dan het herverdelen van rijkdom’, beiden uitspraken komen rechtstreeks van socialistische bestuurders. Partijen welke ook nog durfden te stellen: ‘het moet eerlijker’. Om te kotsen, deze hypocrisie.

Wat mij betreft gaat de bezem eens flink door deze Augiasstal.

Veluwse-Eikel | 30-11-19 | 19:55 | 9

@Veluwse-Eikel | 30-11-19 | 20:12: privatisering wordt door veel Nederlanders gezien als het grote probleem van alles. Maar zoals de overheid de laatste 10 jaar faal op faal stapelt, kan de markt het naar mijn mening 10x beter. En dat alles dan duurder wordt is een feit. Ik betaalde vandaag € 4,20 voor mijn zaterdagkrantje. Alles is gewoon bizar veel duurder dan vroeger. Enige idee wat iets kost als er eerst duizenden ambtenaren aan moeten werken? De WMO is ook een voorbeeld hoe het niet moet. De overheid moet zo klein mogelijk zijn, niet zoals nu. Op een beroepsbevolking van 9.000.000 zijn er bijna 525.000 ambtenaren. Dat is ruim 1 op 18. Dat is toch nauwelijks te geloven. Ik wil minder, minder, minder ambtenaren. Dat is het grote probleem in Nederland. Den Haag denkt alles met meer ambtenaren op te lossen. Lutsers!

pibasso | 30-11-19 | 20:28

@Dandruff | 30-11-19 | 20:15: Nou de belastingen zijn echt wel laag voor mensen die puissant rijk zijn of voor grote corporaties. Dat lijkt me behoorlijk rechts. Voor de middenklasse en daaronder is de lastendruk de pan uitgestegen. Dus echt wel rechts.
Overigens is dat iets wat al in feodale tijden bestond. Een kleine elite die zich adel noemde en een legertje had dwong de sukkel tot het betalen van belastingen en lijfeigenschap.
En natuurlijk het eerste recht. Als de horige ging trouwen dan mocht eerst de adellijke mens er over heen. Om het vlees te keuren zeg maar.
Willen ze nu ook nog graag, zie ene Andrew.
Een land waar een onevenredig deel van het bbp qua bezit bij slechts heel weinig mensen terecht komt is gewoon rechts.
En dat is Nederland. qua inkomen maandelijks zijn we wel heel egalitair maar qua bezit zijn we op Noord Amerika na het meest ongelijke land op deze wereld.
immigratie, criminaliteit, klimaatmaatregelen... daar zit een verdienmodel achter voor een kleine groep mensen.

Zapata10 | 30-11-19 | 23:08

@Zapata10 | 30-11-19 | 23:08:

Je weerlegt niet wat ik zei over een grote overheid en hoge belastingen.
Je weerlegt ook niet wat ik zei over linkse thema's als immigratie, censuur en criminaliteit. Dat daar door een kleine groep mensen veel geld aan verdiend wordt maakt die onderwerpen niet "rechts"; juist linkse pausen zijn dol op geld verdienen. Kijk maar naar van Dam, Rosenmüller, etc.
De belastingen zijn hier niet lager voor wie meer verdient, integendeel. Punt is alleen dat de allerrijksten hun geld wegsluizen naar andere landen met lagere tarieven. Dat is links noch rechts.

Dat "eerste recht" bestaat allang niet meer, Andrew is een viespeuk maar hij is wel een uitzondering. Net als de linkse "democraten" Epstein en Clinton dat zijn. Dit staat helemaal los van links of rechts, sterker nog; van linkse dictators als Mao, Ceaucescu en Khadaffi is ook bekend dat ze het graag met hele jonge meisjes deden. Arafat had dan weer meer met jonge jongetjes.
Machtsmisbruik is niet links of rechts, maar het logische gevolg van teveel macht. Waarbij we dus goed moeten beseffen dat een almachtige staat + gecensureerde MSM machtsmisbruik in de hand werken. Laat dat nou juist weer twee speerpunten van links zijn.

Dandruff | 01-12-19 | 09:06
▼ 6 antwoorden verborgen

Nog maar een keer: kan iemand mij uitleggen waarom die Snel niet geschorst wordt in afwachting van de uitslag van het onderzoek? Dat is toch vrijwel standaard bij zo'n procedure?

MAD1950 | 30-11-19 | 19:55

Zouden ze daar een afdeling Kuttenkoppen hebben?

Poesman | 30-11-19 | 19:55

Die topambtenaren achten zichzelf onschendbaar. Laten ik maar hopen op het gezegde 'hoogmoed komt voor de val'.

Earl_of_Doncaster | 30-11-19 | 19:54 | 1

Topambtenaren wanen zich niet alleen onaantastbaar, ze zijn het in de praktijk ook.

Solar666 | 30-11-19 | 19:56

Iedereen mag hier overal subsidie voor aanvragen.
Van Roemeense dagjesmensen tot de leden van "ons" koningshuis.
Natuurlijk gaat dat structureel fout.

Al die subsidies zijn helaas geen "sigaar uit eigen doos". Nadat je als werkende Nederlander je grote doos sigaren hebt ingeleverd mag je blij zijn als je een enkel al bijna opgerookt puntje terug krijgt.
De meeste ontvangers van die subsidies werken namelijk niet, dus daar betalen de werkenden voor. Bovendien draaien hele ministeries op het innen, verdelen en herverdelen van belastinggelden naar subsidies. Die mensen worden uiteraard betaald. Omdat de vele regels voor de vele subsidieregelingen voortdurend veranderen zitten daar ook heel wat dure juristen op.

De enige echte oplossing is een drastische verlaging van de belastingen, en afschaffing van al die subsidies. Laat werken weer lonend worden.

Dandruff | 30-11-19 | 19:54 | 1

Zolang er honderdduizenden handophouders gevoed, gekleed, gehuisvest, onderwezen, verzorgd en van allerlei andere benodigdheden moeten worden voorzien heeft de overheid astronomische hoeveelheden geld nodig om dat te bekostigen. En dat kan alleen bij de burgers met inkomen en vermogen worden opgehaald. Maar er is zo gigantisch veel nodig dat ze van alles verzinnen om steeds meer uit de belastingbetaler te persen.

Elessir | 01-12-19 | 01:32

De verzorgingsstaat compleet kapot maken. Onze regering fixt het wel even. Mensen die recht hebben op financiele bijstand naar de klote helpen, maar de echte rotte appels blijven gewoon in de mand liggen. Gaaf hoor!

threeheadedmonkey | 30-11-19 | 19:53 | 3

De verzorgingsstaat gaat kapot omdat zijn onbetaalbaar wordt. Iedereen gratis geld werkt nu eenmaal niet. Iemand moet de rekeningen betalen en dankzij onze ongezonde demografie en lage geboortecijfer gaat de verzorgingsstaat naar de Filistijnen. Er is echter één lichtpuntje, het feminisme kan enkel bestaan bij de gratie van een verzorgingsstaat. Zodra vadertje staat niet meer in staat is gratis geld te geven aan vrouwen die weigeren een monogame relatie met één man aan te gaan, die mogen straks gewoon weer vrouw zijn i.p.v. prinses.

Solar666 | 30-11-19 | 19:59

Hoeveel verzorging heeft u nodig, ik miste dat even.

niels5142 | 30-11-19 | 20:01

De belastingdienst het zoveelste "bedrijf" (denk aan ov-bedrijven (NS) zorgverzekeraars (Menzis, VGZ) etc..) dat het niet begrepen heeft qua privacy.
Citeer: "Mailen - U kunt ons helaas niet e-mailen." "Stel uw vraag op Facebook of Twitter" "Waarom kan ik jullie niet e-mailen? Er zitten risico's aan e-mailen."
En de risico's bij het gebruik van Twitter/Facebook, tellen die niet?

Bogoris-le-Grincheux | 30-11-19 | 19:52 | 3

Jah, extreme goeie punten, nou, success verder in continue verongelijkt zijn

niels5142 | 30-11-19 | 19:59

@niels5142 | 30-11-19 | 19:59: Enig hoor, al die tussenwerpinkjes, maar doe het dan tenminste in behoorlijk Nederlands.

kapoerewiet | 30-11-19 | 20:15

@niels5142 Daar hebben we weer zo'n gevalletje "ik heb niets te verbergen". Ik gelukkig wel en een hele hoop ook nog.

Bogoris-le-Grincheux | 30-11-19 | 20:23
-weggejorist-
Jan Passant mk2 | 30-11-19 | 19:51

Vlijmscherp betoog. "Werken loont niet meer, het liberale gedachtegoed is dood." Dat weten niet alleen veel bijstandtrekkers. Ook kleine zelfstandigen zien dat succes een onevenredig grote prijs vraagt. Velen zorgen evt via advies geholpen door hun administrateur dat ze hun omzet doelbewust laag houden. Nederland is niet lonend meer dankzij de vvd. De partij die stelt dat ze er voor alle ondernemers is. Bullshit. Voor het grootkapitaal en de multinationals.

suscrofa | 30-11-19 | 19:49 | 5

@botbot | 30-11-19 | 19:54:
U bent zo'n vvd aanhanger. Dus van u kan ik zo'n leugen velen. De zoveelste.

suscrofa | 30-11-19 | 20:00

Klopt wat je zegt, kleine ondernemingen houden vaak bewust hun winst op papier laag zelfs bijna nihil, en creëren hiermee zwart zakgeld,
Je moet niet boven je stand gaan leven dan, dus goed uitrekenen wat voor outo je kan rijden.

marrretje | 30-11-19 | 20:08
▼ 2 antwoorden verborgen

Maar waarom kwamen deze mensen in beeld? Er is bestaat nu eenmaal toeslagenfraude. Bij ál deze zaken toch niets aan de hand?

bitterpete | 30-11-19 | 19:49 | 2

De clou is dat je als belastingplichtige altijd zelf verantwoordelijk bent voor alles. Als de kinderopvang fraudeert word de kinderopvang niet aangepakt maar de ouders! Veel gezinnen werden financieel ausradiert wegens "fraude" waar ze niet tegen in beroep konden gaan.
Loonbeslag is 90% kans op ontslag want dat kost tijd en geld en een werknemer in geldzorgen is bewezen minder productief.
En als toetje deden ze er alles aan om hun eigen falen te verzwijgen.
De belastingdienst.
Leuker kunnen ze je leven niet maken wel dodelijker

captain-caveman | 30-11-19 | 20:06

@captain-caveman | 30-11-19 | 20:06: moeilijk verhaal hoor bij de kantonrechter om op die grond een arbeidsovereenkomst te ontbinden. Of zit die ook in het complot?

Diepstrotje | 30-11-19 | 21:48
-weggejorist en opgerot-
Tofhujonghu | 30-11-19 | 19:41 | 9
▼ 9 antwoorden verborgen

D66'ers delen een aantal hele foute eigenschappen: ze hebben geen enkel moreel besef, ze hebben lak aan de burger en zijn meedogenloos in hun doel om Nederland te vernietigen met hun maatschappijhaat en -ontwrichting. Snel moet opstappen en vervolgd worden, dat is de enige manier om een begin te maken om weer enig vertrouwen in de democratie en de rechtsstaat te krijgen.

smdyasc | 30-11-19 | 19:41

Welkom in bananenrepubliek Nederland. We hebben het land doelbewust en moedwillig naar de klote geholpen door jarenlang te stemmen op partijen die slechts hun eigen belang invulling gaven.

dekeerldatisdeboer | 30-11-19 | 19:39 | 2

Yep, het domme, zo ontzettende makkelijk door de media te manipuleren volk is voor een groot deel verantwoordelijk voor de ellende.

Slipsnifter | 30-11-19 | 19:53

Een land krijgt altijd de regering die het verdiend.
Het zegt meer over ons dan over de regering.

captain-caveman | 30-11-19 | 20:09

Hier in het buitenland heb ik al een paar keer telefoon gehad van de belastingsdienst alhier,vroegen om raad en hulp.
Belastingdienst in Nederland hield geld in wat niet kan,reageert niet op brieven,houden er eigen regels op na die niet zijn overeen gekomen.
Communicatie is haast onmogelijk met ze.
Afspraken worden niet nagekomen,echt een berg ellende met ze.

Roger-Rabbit | 30-11-19 | 19:38 | 1

Klopt klopt .. een paranoia houding in conversatie was mijn deel . Zal hier niet in details treden maar het was bizar . Bleek achteraf niks aan de hand maar het lijkt me dat als je niet een beetje onderlegd bent ze je te grazen nemen .

daytripper | 01-12-19 | 08:49

Participatiemaatschappij, kent u die uitdrukking? Wat een succes!

Mr Moore | 30-11-19 | 19:38 | 1

Ik participeer me hete schompes maar het levert zo weinig op, van alles gaat meer dan de helft naar de belastingdienst zonder dat je nou zoveel voor terug ziet.

Solar666 | 30-11-19 | 20:02

Het hele toeslagensysteem komt uiteindelijk neer op stemmen kopen door het kartel. Mensen die zich afhankelijk voelen van de overheid zijn niet geneigd een avontuur over rechts aan te gaan.

witwas | 30-11-19 | 19:38

Maar geen vragen stellen over Dijkhoffs `uitgestelde loon` he. En jongens wees `fatsoenlijk` stem toch gewoon weer vvd. Thierry de weg is hard en lang maar wat zijn er een boel mensen die nog niet weten hoe hard we je nodig hebben.

Mijnbescheidenmening | 30-11-19 | 19:36 | 6

@Kuifje-in-de-EU | 30-11-19 | 19:38:
Die mensen hadden er ook gewoon recht op. Maar daarvoor was het geen probleem om ze dat recht te ontzeggen.Ook al hadden ze er recht op.

tweetybird | 30-11-19 | 20:34

@naraga | 30-11-19 | 20:55: Hiddema had verkeerde informatie doorgegeven. Dat is iets heel anders.

Rest In Privacy | 30-11-19 | 21:35
▼ 3 antwoorden verborgen

Nou en of,moet ik blij zijn dat hij dit proces ook weer naar de verdommenis helpt.

botbot | 30-11-19 | 19:43

Blijft een afleidingsmanoeuvre dit...

Ophouden met dweilen en eerst maar eens de kraan dicht en laat mensen hun rotzooi eens opruimen... En niet een angstcultuur kweken...

Rest In Privacy | 30-11-19 | 19:35

Ghe, €500 per half jaar? Dat is geen genoegdoening maar een belediging.

Muxje | 30-11-19 | 19:33

Het echte probleem is D66, op alle fronten slaan ze toe met hun duivelse agenda. Dat hun partner in crime, volks verlakker, platonisch leugenaar Rutte zich keer op keer van achteren laat nemen door deze satanisten maakt hem mede strafbaar.

nietmijnbaardvriend | 30-11-19 | 19:32

Dit is al veel en veel langer aan de gang, ver voor die toeslagenaffaire werden er al mensen kapot gemaakt om helemaal niets gewoon zomaar: www.geenstijl.nl/4647532/burgerleed_i...

Roadsurfer | 30-11-19 | 19:29

Wat een smerig rattennest.

Snorkle | 30-11-19 | 19:27 | 1

Volgens mij is het een slangenkuil, zelfs de grootste rat durft daar zich niet te vertonen.

Solar666 | 30-11-19 | 20:02

Tsja, eerst moet er soepel en snel worden uitgekeerd. Dan blijkt dat er teveel fraude wordt gepleegd en moet het allemaal zorgvuldiger en beter gecontroleerd. Met als gevolg dat sommige mensen onterecht geen geld meer krijgen. En dan begint het circus weer van vooraf aan.

Rest In Privacy | 30-11-19 | 19:22 | 4

Tja, je zult het als regering en ambtenaren ook eens een keertje in één keer goed doen kuif, best wel veel gevraagd van jouw vriendjes van VVD en D666...

kunnenzedanniks | 30-11-19 | 19:35

@botbot | 30-11-19 | 19:28:

Al zal dat krap door de bocht zijn. Ieder hoort toch te krijgen waar hij recht op heeft. O nee. De ene heeft wel recht(wachtgeld) en pakt dat recht en de ander heeft recht. En krijgt niet dat recht. Maar de middelvinger.

tweetybird | 30-11-19 | 20:31
▼ 1 antwoord verborgen

Hoeveel argumenten hebben policiti en burgers nog nodig dit hele toeslagencircus af te schaffen?
-fraudegevoelig
-duur (extra ambtenaren nodig)
-zinloos (maak dan de dienst/product goedkoper)

Zorgtoeslag: maak het inkomensafhankelijk, dat is het met de toeslagen ook, maar scheelt een extra stap
Huurtoeslag: geef woningbouwverenigingen subsidie als ze hun huren verlagen
Kinderopvangtoeslag: geef kinderdagverblijven e.d. direct het geld

kapotte_stofzuiger | 30-11-19 | 19:22 | 9

Het gaat helemaal niet om "de mensen". Het gaat er om de mensen afhenkelijk te maken zodat ze niet in opstand KUNNEN komen. En dat is ze gelukt alreeds. Arme slecht opgeleide mensen (steeds groter wordende meerderheid) blijven in de sprookjes via de MSM en NPO geloven in de goedhartigheid van onze kartelbestuurders. En als ze daar wel doorheen prikken staat de financiële werkelijkheid hun in de weg om op iets anders te stemmen.

Sans Comique | 01-12-19 | 10:15
▼ 6 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl