Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Kloosried. Fopfilosoof wil dat iedereen ZWIJGT

Bordje voor de sfeer

Ene Stephan Huijboom ("filosoof en opiniemaker bij het Apostolisch Genootschap") schrijft een dermate dom en aanstootgevend stukje in Parool, dat we maar weer in de pen moesten klimmen voor een stukkie NEE GA WEG weerwoord.

Huijboom is van deze gekkieskermis, en kraamt in Parool en Volkskrant regelmatig volstrekt negeerbare koekwauzerij uit, maar dit stukkie triggerde dan toch net genoeg voor een kloosriedje. Bovendien: we worden genoemd!

Doolfilosoof: Zwarte Cross was geen kwestie van vrijheid van meningsuiting
Festival De Zwarte Cross verwijderde twee weken geleden na ophef een bord met ‘Allah’s afbakbar’. Dat bracht een brede maatschappelijke discussie op gang over de vrijheid van meningsuiting, die op het spel zou staan.
GS: De ophef was er, de "brede maatschappelijke discussie" niet en niemand zei dat de VvMU op het spel stond. Er waren vooral ontiegelijk veel mensen die zich stoorden aan de lawaaierige huilgeluiden die een paar sneeuwvlokken maken tijdens het smelten.

Doolfilosoof: Het is echter niet alsof religie (waaronder de islam) plots niet meer bekritiseerd kan worden, nu er een festivalbordje is verwijderd. Inhoudelijke religiekritiek staat in Nederland geenszins ter discussie.
GS: Rare sprong. Wat heeft een grap op een bordje met 'inhoudelijke religiekritiek' te maken? Deze ophef ging om kleinzieligheid van een heeeeel klein groepje kwetsjankies, niet om iets inhoudelijks, en al helemaal niet om religiekritiek. Het ging om bordjes voor een broodjes schaap.

Doolfilosoof: Ooit stond de vrijheid om religie te bespotten werkelijk op het spel. Er waren wegbereiders als Gerard Reve nodig voor een verruimde vrijheid van meningsuiting in Nederland. Wat echter decennia geleden nog gezegd móést worden, opdat in de praktijk getoetst kon worden of bijtende en spottende meningsuitingen daadwerkelijk mochten, hóéft tegenwoordig niet meer gezegd te worden. Inmiddels is elke religie (waaronder de islam) in Nederland uitvoerig publie­kelijk bespot.
GS: Nee. Non. Niet waar. Leugen. Zolang religie zijn lelijke harses roert en blijft roeren, zoals de islam in immer groeiende en toenemende mate doet, moeten er bijtende en spottende meningsuitingen zijn én blijven. En moeten we deze dolende druif nou écht herinneren aan 7 januari 2015, toen in Parijs een paar argeloze, onschuldige (en voornamelijk linkse) tekenaars in het religieuze uiteinde van een paar AK47's staarden en hun spot met de dood moesten bekopen? Reden te over & reden te meer om nóg meer (inkt)spot-kanonnen op religie in het algemeen en de islam in het bijzonder te richten. Maar juist dát gebeurt steeds minder, omdat Die Ene Religie keer op keer duidelijk maakt dat op kritiek de kapitale straf kan staan.

Doolfilosoof: Terughoudendheid past ook voor uitspraken over lhbtqi-mensen. Vast staat dat velen te lijden hebben onder zogenaamd grappige termen als ‘pis­nicht’. Wat is er mis met wat meer ontvankelijkheid voor de gevoelens van een ander?
GS: Alweer een volstrekt onlogische sprong. Van boerenbordjes over een afbakbar via beperking van religiekritiek naar terughoudendheid richting andersneukenden? Waar gaat dit héén, behalve versneld richting kattenbak?

Doolfilosoof: De vrijheid van meningsuiting biedt in Nederland anno 2019 ruimte om van alles te zeggen, maar even­eens om dingen ongezegd te laten. Deze discussie gaat dan ook niet over ‘knabbelen’ aan (of ‘beknotting’ van) de vrije meningsuiting, maar over hoe we op een verantwoordelijke manier persoonlijk met die vrijheid omgaan. Het gaat niet om morrelen aan het principe van vrijheid (een uitingsverbod of uitingsdwang), maar om onze uitingsdrang, de gevoelde behoefte iets al dan niet te zeggen.
GS: Hij zegt "persoonlijk" maar hij bedoelt "hoe IK wil dat iedereen met die vrijheid om gaat". Maar helaas voor Huilboom: hij gaat niet over de behoefte van anderen mensen om al dan niet iets te zeggen, en wat dan, en waarom of wanneer. Als hij z'n muil wil houden - graag. Maar als deze dominee denkt dat ie anderen daartoe kan dicteren - guess again.

Doolfilosoof: De drang om te spreken bestaat naast de drang iets niet te zeggen. Die laatste drang dringt voor bij de eerste, wanneer bijvoorbeeld de bewuste overweging wordt gemaakt een ander niet te kwetsen.
GS: 'De drang om iets niet te zeggen', is dat een eufemisme voor 'politieke correctheid'? En als die drang voordringt bij de drang om te spreken, ben je dan niet gewoon jezelf én de ander tekort aan het doen? Waarom denk je dat spreken meteen tot kwetsen leidt, waarom ga je er niet van uit dat de toehoorder kritiek kan verdragen, en waarom overweeg je niet dat een toehoorder in staat is om een argument tégen kritiek in te brengen? En als ie dat níet is, is er dan niet des te meer reden om kritisch te zijn - teneinde alles te verkennen en het goede te behouden? Want met zwijgen geef je meer ruimte aan onredelijkheid dan met spreken. 

Doolfilosoof: Context beïnvloedt het maken van die afweging. Een festival dat iedereen welkom wil heten, zal meer rekening met anderen moeten houden dan een blog dat er prat op gaat ‘node­loos kwetsend’ te zijn.
GS: Iets zegt ons dat de Zwarte Cross helemaal niet zit te wachten op bezoekers die de verder voor iedereen te begrijpen humor niet snappen, en daar een keel over opzetten. Dus waarom zou de Cross daarom bordjes moeten jorissen? Toen Lowlands een paar jaar terug luidkeels verkondigde dat PVV'ers niet welkom waren, en Halbe Zijlstra er ook niet bij mocht zijn, hoorden we niemand roepen dat festivals "iedereen welkom willen heten". Maar los daarvan: wie werd er onwelkom geheten met dat lollige bordje? Echt helemaal niemand.

Doolfilosoof: Behoedzaam spreken en weloverwogen zwijgen zijn zonder twijfel rijp voor herwaardering.
GS: Bullshit.

Doolfilosoof: Ook het ongezegde mag er gewoon zijn. ‘Sudden words must never be spoken’, zingt Thom Yorke in het nummer Ill Wind. Noem het een wachter aan de poort van onze mond, voor de deur van onze lippen.
GS: Ten eerste. Thom Yorke is overrated. Ten tweede. Driekwart van cultuur, politiek en media HEBBEN al 'een wachter' aan hun mond, en daar gaan ze zodanig prat op (danwel gebukt onder) dat ze die ook de mond van anderen willen laten poortwachteren. Want zijzelf niet vrij om te spreken, dan een ander ook niet. Well, fuck you.

Doolfilosoof: In deze tijd van trumpiaanse twittertirades blijken oeroude wijsheden hoogst actueel.
GS: Verplichte Trump-mention, gaap. En Thom Yorke is niet "oeroud".

Doolfilosoof: Een recht om niet (door grappen) gekwetst te worden bestaat niet, maar een verplichting om (met grappen) te kwetsen evenmin.
GS: Dat eerste klopt en dat tweede zegt ook helemaal niemand. Er is wel een groter, algemeen en onvoorwaardelijk belang bij het maken van grappen die eventueel kwetsend kunnen zijn, en dat belang dient het algemene nut want het bewaakt de vrijheid van meningsuiting. En die vrijheid is, we herhalen het vaak en gretig maar graag, de allerbelangrijkste vrijheid die we hebben. 

Doolfilosoof: De vraag is niet of harde grappen in Nederland mogen, want het antwoord is bekend: ja, dat mag gelukkig. De hamvraag blijft: hoeft het? Voor de vrijheid van meningsuiting in ieder geval niet. Men kan prima besluiten iets niet te zeggen, terwijl het ongezegde nog steeds gezegd mag worden. 
GS: De vrijheid van meningsuiting is, we herhalen het vaak en gretig maar graag & doodgewoon twee keer in één tekst als het moet, de allerbelangrijkste vrijheid die we hebben. 

Het is namelijk de vrijheid die het mogelijk maakt om lollige bordjes te maken, én de vrijheid die het mogelijk maakt om daar aanstoot aan te nemen, plús de vrijheid die het mogelijk maakt om daar dubieuze drek zoals van deze "filosoof" over te debiteren - zonder dat je wordt aangeklaagd, wordt opgesloten of wordt gevierendeeld - behalve als het aan mensen zou liggen die de VvMU graag willen inperken, zoals de bordjesjankers. En radicale moslims. Om maar twee volstrekt willekeurige groepen te noemen. En hiermee bewijst Huilboom met zijn domme stuk dat de VvMU wat hem betreft wél op het spel wordt gezet: zij mag worden geofferd, omdat hij anderen liever hoort zwijgen dan hoort spreken. Man man man. Wat een fopfilosoof.

(Brontekst: voormalige verzetskrant Parool)

Reaguursels

Inloggen

Schriftelijke LOI-cursus filosofie gevolgd denk ik.

McSnor | 08-08-19 | 14:02

Waarom zou men moeten zwijgen over extremisten die het hardst roepen dat men niet deugt? Zou negeren er toe leiden dat deze extremisten dan ook verdwijnen?

Antwoord is niet nodig, ik weet het al.

Peerkeoud | 08-08-19 | 11:39

Als zelfs Hans Geeuwen toegeeft voorzichtiger te zijn met grappen over de Islam vanwege de mogelijke consequenties?

metdedag | 08-08-19 | 10:52

"(...) behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. (...)", dát is de enige grens die artikel 7 van de Grondwet aan de vrijheid van meningsuiting stelt. Dus je mag álles zeggen of schrijven wat je denkt of voelt, totdat blijkt dat je een (door de regering en Staten-Generaal gezamenlijk uitgevaardigde) wet overtreedt en je door de rechter wordt veroordeeld wegens bijvoorbeeld smaad of laster.
Filosofen, municipalisten, theologen, etc., mogen daar natuurlijk van alles van vinden of over zeggen, maar het is uiteindelijk aan de rechter om te oordelen of iemand de wettelijke grenzen heeft overschreden.

Middenmoter | 08-08-19 | 10:51 | 1

Ach, die meneer heeft het alleen maar over hoe wij ons volgens zijn moraal naar elkaar zouden moeten gedragen. Dat is niet meer dan een moreel standpunt náást andere morele standpunten.

Schoorsteenveger | 08-08-19 | 11:23

Deze man veinst wijsheid om zijn lafheid te verbergen.

Dr Rico | 08-08-19 | 09:06

Ach, het is het bekende moralistische riedeltje. "Je mág het wel zeggen, maar dan hóef je het nog niet te zeggen. Houd rekening met elkaar, respecteer de gevoelens van een ander.... Blablabla." Maar het is niet aan Stephan Huijboom om voor ieder individu de afweging te maken en diegenen die de euvele moed hebben andere afwegingen te maken dan hij moreel te veroordelen. Wat maakt dat hij dat oordeel kan en mag vellen? Is hij een heilige? Een profeet? Of gewoon een betweter die denkt dat hij voor anderen kan en mag beslissen?
En als filosoof valt-ie wat mij betreft al helemáál door de mand:
"Behoedzaam spreken en weloverwogen zwijgen zijn zonder twijfel rijp voor herwaardering." Zonder twijfel? Hoezo zonder twijfel? Mag hij mij eens uitleggen, hoe die twijfel weggenomen kan worden, waar hij die zekerheid vandaan haalt, en hoe hij de lezer die nog twijfelt met argument denkt te kunnen overtuigen.
Maar de vreemdste is nog de gedachte dat als je eenmaal aangetoond hebt dat je een religie mág bespotten het doel van die bespotting bereikt is. Als je bewezen hebt dat het mág hoef je het verder niet meer te doen, zo preekt hij. Het doel van de spot, aldus Stephan, is het bewijs leveren dat spot is toegestaan. Is dat bewijs geleverd, zo stelt hij, dan heeft de spot geen reden van bestaan meer en is het maar beter om niet meer te spotten. Dat is uiteraard klinkklare onzin. Kritiek leveren doe je ook niet om te bewijzen dat je kritiek mág hebben, argumenten aanvoeren doe je niet om te bewijzen dat je mág argumenteren. En geloven doe je ook niet om aan te tonen dat er godsdienstvrijheid is. Als dat allemaal zo was, dan was Stephan de filosoof al lang gestopt met (pogingen doen om te) filosoferen en met geloven, en dan zou hij ook niet de neiging hebben om ons de les te lezen.

Schoorsteenveger | 08-08-19 | 09:06

Volkert was ook apostolisch.

Goalie | 08-08-19 | 08:57

Ik ben gekwetst door Huijboom, want hij roept mij op om mijn mond te houden. Als hij zijn eigen oproep serieus neemt, hoidt hij voortaan zijn mening voor zich. Iemand kwetsen is immers niet nodig.

Selassie | 08-08-19 | 08:20
-weggejorist-
Rest In Privacy | 08-08-19 | 08:14

Kut. Hele baksel weg. Kern: slechte deconstructie dit. Je maakt eerst een stroman van het verhaal en breekt die dan zonder (goede) argumenten zogezegd 'af'. Bovendien lijk je niet te weten dat je grondrechten hebt tegenover de overheid; Die mag je niet vooraf beperken en dan doet ze ook niet. Ze is juist bezig een klimaat te onderhouden waarin VvMU sterk blijft, blijkt bijvoorbeeld in terrorismewetgeving. Dus ik verwacht vooral een betoog over waarom prikkelen moet/zinnig is, en dat geef je niet (fopfilosoof ook niet sterk trouwens). Dus zonde van mijn tijd. En dan ook nog deze twee minbaksels van tegels. Bah

Beau ter Ham | 08-08-19 | 08:13 | 1

@Beau ter Ham | 08-08-19 | 08:13 |
Waarom bakt u uw plemPsel dan ook niet voor in de bijkeuken (Wordpad o.i.d.)? Dan voorkomt u dat uw tegel onverhoopt in rook op gaat.

Sjefke7807 | 08-08-19 | 09:41

Wanneer anderen kwetsen maatgevend wordt voor de vrijheid van meningsuiting eindig je uiteindelijk in een totalitaire duisternis omdat de meest regressieve elementen bepalen wat er nog gezegd kan worden.

therealbraindump | 08-08-19 | 08:07 | 4

@_Roy_ | 08-08-19 | 08:14:
Jawel, wat er gezegd mag worden wordt dan bepaald door wat anderen kwetsend vinden. Jij kan dat inderdaad niet van te voren weten, omdat kwetsen subjectief is. Dus zeg je uiteindelijk maar niets meer, dan weet je in elk geval dat je veilig bent. Zie cabaretiers die maar helemaal niets meer zeggen over islam.

me,myself and IK | 08-08-19 | 08:21

@me,myself and IK | 08-08-19 | 08:21:

Precies dit. Moeten we niet willen dunkt me.

_Roy_ | 08-08-19 | 09:16

@me,myself and IK | 08-08-19 | 08:21: Gekwetst zijn is een keuze. De "gekwetste" moet maar een paar groeien. Een andere mogelijkheid is er niet.

culture_vulture | 08-08-19 | 09:39
▼ 1 antwoord verborgen

"Doolfilosoof: Behoedzaam spreken en weloverwogen zwijgen zijn zonder twijfel rijp voor herwaardering.
GS: Bullshit."

Van Rossem, denk na. De doler heeft hier groot gelijk. Juist "zonder twijfel" wordt het zwijgen opgelegd aan anders denkenden.

Als er geen twijfel is, maar alleen absolute waarheid, dan zijn behoedzaam spreken en weloverwogen zwijgen juist rijp voor herwaardering. Zonder twijfel is de kans groot dat er anders koppen rollen.

49 | 08-08-19 | 07:51 | 2

Dus als je niet behoedzaam spreekt en weloverwogen zwijgt leg je het zwijgen op aan anders denkenden? Of spreek je automatisch in absolute waarheden?

Wat een onzin. De tegenpartij kan toch hetzelfde doen? (Dus eveneens niet behoedzaam spreken.) Het ergste wat kan gebeuren is dat het een beetje een kippenhok wordt...

We hebben meer te vrezen van de beroepsgekwetsen die anderen het zwijgen willen laten opleggen dan van de schreeuwers. Je kan immers altijd terugschreeuwen...

_Roy_ | 08-08-19 | 08:01

@_Roy_ | 08-08-19 | 08:01: Als er geen twijfel mag zijn [van de correcte kerk] dan kan je beter maar wel behoedzaam spreken en weloverwogen zwijgen, anders kan jou dat weleens je kop kosten. Zie ook: "kloopindeslootjij | 08-08-19 | 07:29 |" hieronder/boven.

49 | 08-08-19 | 09:32

De vrijheid om te mogen twijfelen, het ergens niet mee eens te zijn en dit zonder gevolgen mogen zeggen, is wat de grote veranderingen mogelijk maakt.
Wat iets anders is dan zinloos treiteren en doelbewust zand in de raderen strooien uit starheid of eigenbelang, in plaats van het verlangen naar wijsheid en waarheid.
Laat Huijboom eens een verlichtend stukje schrijven over waarom sommige religies moeite hebben met twijfel en het ergens niet mee eens zijn.

kloopindeslootjijook | 08-08-19 | 07:29 | 1

En neem Karl Popper even mee.

kloopindeslootjijook | 08-08-19 | 07:46

Iedere mening die de moeite waard is kwetst...

(Anders zeg je namelijk niks, als werkelijk niemand zich erdoor gekwetst voelt.)

_Roy_ | 08-08-19 | 07:27 | 3

Deze viel wel mee.

kloopindeslootjijook | 08-08-19 | 07:58

Inderdaad, het is precies andersom. De mening die helemaal niemand kwetst is het niet waard om gesproken te worden. Wanneer iedereen er hetzelfde over denkt is het uitspreken ervan niet meer relevant.

Elli | 08-08-19 | 08:31

Moraal van dit verhaal: Resistance is futile, you will be dhimmified.

pollens | 08-08-19 | 07:23

Het motto van het totale dwaallicht Stephan Huijboom - je mag alles zeggen maar doe dit vooral niet indien je anderen ermee kwetst - kwetst me tot op het bot!

Deze totale lafheid door geen stelling te durven nemen voor de vrijheid van meningsuiting, deze totale nietszeggendheid, kwetst mij! Hiermee houdt het dwaallicht zich niet aan zijn eigen "regel"...

(Dit is ongeveer hoe de maatschappij eruit gaat zien als het aan Volkskrant en NRC "schrijvers" ligt: de hele dag door alleen maar mensen die anderen willen laten zwijgen door te beweren gekwetst te zijn....)

_Roy_ | 08-08-19 | 07:20 | 1

Maar zo is het met elk geloof. Geloof is als het hebben van een penis, leuk dat je er een hebt, maar ga er niet mee in het openbaar lopen zwaaien, val er niemand mee lastig en, dring het zeker aan niemand op. En als je je geloof wilt eren, doe dat thuis met de gordijnen dicht. Anders is het kwetsend of intimidatie?

brie-de-penis | 08-08-19 | 11:59

Filosofie is ook maar een religie of ideologie, een paar vullen d'r zakken en de rest mag zingen.

Breinbrouwsels | 08-08-19 | 06:56 | 2

Filosofie is denken over het denken. Iets wat gelovigen doorgaans niet doen.
Dat is iets anders dan 'sofist' kan betekenen: een minachtende uitdrukking voor hen die anderen met hun redenaarskunst willen overtuigen, juist zonder enige interesse in wijsheid of waarheid.

kloopindeslootjijook | 08-08-19 | 07:20

Onwetendheid is een kunst die u heel goed verstaat.

Go_Vegan2.0 | 08-08-19 | 07:26

Huilboom is een penis. Hij ziet niet dat de noodzaak in de tijd van Reve weer actueel is geworden door de opkomst van de Islam.

Mahatma | 08-08-19 | 06:48

religie (waaronder de islam), dekt niet alle religie, denkt als enige te zien in een wereld vol blinden.
Dat komt omdat de abrahamitische traditie (waaronder de christensekte) een veroveringsideologie is waar het opperwezen* (*bewijs daarvoor in zelfgeschreven boek, door 3 redacteuren) een volk uitverkoort (verkiest als beste volk ter wereld).
De oudere goden van Europa zelf hadden hun gebreken en de mensen wisten dit.
Het leverde de mensen waardevolle lessen op over hoe beter met situaties om te gaan dan een deïteit die door een bepaalde negatieve karaktereigenschap zichzelf en/of de wereld in problemen bracht. De mensen wisten al dat ze geen haar beter zijn.

Komt er ineens vanuit het zuiden een massa superieuren aan die met een goddelijk recht wel even "beschaving" komen brengen aan de "heidenen".
En slaven halen natuurlijk, een goed recht voor een uitverkoren volk (die hèt opperwezen vereren dat onfeilbaar is en niet bekritiseerd mag worden of je bent en naatsie). En bestaande gebruiken en tradities inkapselen zoals de koekoeksjongtruuk rond het zonnewendefeest. Iets rond het eierzoekfeest. De bouwwijze van tempels. Terugdraaien van de klok over Gender/lgtbq kwesties. Meer dan 1 goden deden aan genderspecifieke kledingappropriatie cq. het fysiek aannemen van de andere sexe ).
Het was al nooit echt stoer om als man een jurk aan te trekken, de woestijnleer heeft er een gruwel van gemaakt.
Behalve voor kerels in jurken die zichzelf bruid van ggristus is noemen en dus beter zijn dan mannen met broeken aan.
Ggristus te paard nog watte?
"In hoc signo vinces" (veroveringsideologie, wolla geen grappen vriend)
GGristus werd aan het kruis gespijkerd omdat sommige mensen zondig waren.

Lang Lang lang nadat een god uit het noorden zichzelf aan een god uit het noorden had geofferd door zichzelf aan een boom vast te spijkeren, niet om iemand de schuld te geven, maar om meer wijsheid# te verkrijgen.
(#de schrijfkunst als ik me niet vergis)

*hoedje vouwen doet*
Het scheuren van kleding als teken van rouw is een taktiek om nog zonder kleerscheuren weg te komen van het verkrachte continent wanneer Ragnarok er uitbreekt (SHTF, TeotwawkI)

Raad van de dag:
Loopt als gelovigen collectief de Sinaï in en bidt je G_d allamagagies om nieuwe instructies, want voorwaar de "heidenen" zijn ingelicht.

hallevvezool | 08-08-19 | 06:07

“Behoedzaam spreken en weloverwogen zwijgen zijn zonder twijfel rijp voor herwaardering.”
Misschien kan de geachte filosoof zijn eigen broddelwerk óók herwaarderen en gewoon in de kliko gooien.

Rico Tampeloerus | 08-08-19 | 03:09

Ik mag graag kwetsen, heeft niets met mijn mening te maken, maar moet kunnen.

marchbrown | 08-08-19 | 02:32 | 1

Heet zoiets niet leedvermaak en sadisme?
En bent u hier wederkerig in?

kloopindeslootjijook | 08-08-19 | 07:49

Stephan is zelluf een Ill Wind.

NACademicus | 08-08-19 | 01:07

Ongelezen eens met Geenstijl. Ik kan dat gezeik niet meer aan, van al die figuren die hun werk gemaakt hebben van onrecht verzinnen.

JJMS | 08-08-19 | 01:05

Dit is geen filosoof, maar een stukjestikker op de loonlijst van SJW.

van heinde en verre | 08-08-19 | 00:54 | 1

Met filosofie heeft het allemaal niks te maken. Er zit helemaal geen enkel denkwerk achter. Het is gewoon een zalvende preek van een deugkliermelker die volstrekt onterecht de mening was toegedaan dat zijn aanvankelijke artikel bestaande uit de tekst "poeh poeh moedanou" met meer woorden wat slimmer zou lijken.

Mazzelstof | 08-08-19 | 05:35

Nette, hele beschaafde fileersessie van een schandalig stuk door een manipulatieve lafbek, en door een sneaky idioot gepubliceerd. Mijn complimenten, domme slechtheid is niet eenvoudig te attaqueren.

very_bad_poet | 08-08-19 | 00:48

@EnNouJijWeer | 07-08-19 | 21:12:
Tja, als antwoord op het tegeltje van je tante:
God schiep uit het koren
Reaguurders zonder morren
en van de resten dat is mooi
De hele linke klerezooi.
Komt er ondanks de doolfilantroop toch nog een beetje cultuur op GS.

jan huppeldepup | 08-08-19 | 00:09

“En moeten we deze dolende druif nou écht herinneren aan 7 januari 2015, toen in Parijs een paar argeloze, onschuldige (en voornamelijk linkse) tekenaars in het religieuze uiteinde van een paar AK47's staarden en hun spot met de dood moesten bekopen?”

Twee van de slachtoffers waren moslim, maar geen extremistische moslims..1 was agent.
Dus dit is weer een zielige frame en leidt weer af van waar het echt om gaat.. radicalisme. Alsof elke blanke PVV stemmer een rechts-radicale tokkie is met sympathieën voor Hitler., dat is ook slechts een klein deel.
En als je die wedstrijd van wie de grootste hufters voortbrengen wel wilt aangaan.. ik zou nog niet zo weten wie er dan ‘wint’

Die sneeuwklokjes die aan het zeiken waren over dat bordje waren geen moslims, behalve die ene op puur commerciële redenen en achteraf... maar dit is een blank feestje.. laat het daar dan ook bij.

Epistulae_Morales | 07-08-19 | 23:45 | 2

"Twee van de slachtoffers waren moslim, maar geen extremistische moslims."

En dat bewijst volgens jou het "zielige frame" van moslims? Extremistische moslims bestaan niet volgens de koran. Pure moslims wel. Radicalisme, jihad, salafisme, onderdrukking van vrouwen etc. Het is allemaal netjes volgens regels uit de koran.

Joris-nummer-zeven | 08-08-19 | 02:42

U begrijpt hopelijk wel dat blanke feestjes niet "inclusief" zijn, en dat juist daar de schoen wringt voor onze lelieblanke "filosoof"?

Rhenium | 08-08-19 | 02:52

"Ook het ongezegde mag er gewoon zijn".

Ja hoe bepaal je dat dan als niemand het ooit zegt, enorme paardelul

Gen. Maximus | 07-08-19 | 23:37

Dus als ik het goed begrijp krijg je een goeie brede maatschappelijke discussie als je niks zegt?

knutsel_ | 07-08-19 | 23:11 | 2

Je mag wel wat zeggen, als het maar in hun straatje past.

Mart6037 | 07-08-19 | 23:18

Het betoog is dat je wel dingen mag zeggen maar dat je ze niet moet zeggen. Behalve dus inderdaad als je filosoofje speelt en zegt wat het helemaal niet waard is om gezegd te worden. Dan moet het in de krant.

Mazzelstof | 08-08-19 | 05:41

Islam bespotten? Dat doen ze zelf al:
AD: Tegenstanders van het boerkaverbod houden vrijdagmiddag een demonstratie bij het Malieveld in Den Haag. Daarbij zullen niqabs worden uitgedeeld aan sympathisanten die er normaal geen dragen.

Rest In Privacy | 07-08-19 | 22:52 | 1

Islam snoept van dergelijke pionnetjes die zichzelf hoogstwaarschijnlijk onwetend vooruit schuiven. Die meewind houden ze zonder aanmoediging graag in de zeilen.

NiCeY | 07-08-19 | 23:14

De VvMU staat niet onder druk, maar we zouden wel graag willen dat u zelfcensuur gaat toepassen...

NSB lite gaat het helemaal worden deze winter.

Dauthi | 07-08-19 | 22:46

De religekkies liften mee op het geloof dat geen enkele spot kan verdragen .In regressief links hebben ze ineens een onverwachte bondgenoot die welhaast nog dogmatischer is dan de poel van achterlijkheid waaruit deze lieden zijn gekropen.Een giftige mix en het ergste is dat het vrije denken ongeveer 50 jaar wordt teruggeworpen .We komen weer in de sfeer van het zure naar spruitjes geurende Nederland waar de dominee,de pastoor en de gegoede burgerij de moraal bepaalden .

hoeman | 07-08-19 | 22:45

Als de schrijver goed had nagedacht over zijn theorien, had hij dat stukje helemaal niet hoeven schrijven.

de honden blaffen... | 07-08-19 | 22:29 | 1

Ghe

Renkum0317 | 07-08-19 | 23:14

Waarvoor is deze huilbuil zo bang? Hij is bang dat zijn part en deel zijn van de koek die 'religie' heet wordt gekoekwaust, wanneer hij openlijk toe zou geven dat er iets niet klopt aan de religie van de buren. Daarom klit en plakt en zweert de hele linkse kerk samen: liever een boerka of een hele verboerkade samenleving dan plaats geven aan religiekritiek die ook hun hachje onthult als opgeklopt muffige lucht van zelf-bewieroking. Wat heeft u bijvoorbeeld liever: een apostolisch genootschap of een apistolisch genootschap? Apistolisch wil zeggen: geen pistolen, geen schiettuig. Dit genootschap is hard nodig in de VS. Terug naar deze apostolische mafklapperij. Want ze schieten daar elkaar helemaal maf. Ze eisen zelfs het recht op om te mogen mafklapperen. Ze eisen vrijheid van religie. OK. Wie wil mafklapperen, is vrij om samen met andere mafklappers te vergaderen tot ze een ons wegen en van mufheid geen 'boe' of 'bah' meer kunnen zeggen. Maar er is een grens. Die grens wordt overschreden door de islam die met twee tongen spreekt. Voor de niet-verstaanders stelt de islam zich voor als 'religie van de vrede' (net als dat Apostolisch genootschap), voor de incrowd roepen ze op tot de jihad (die proberen sommige Apostolische Islamieten te verinnerlijken tot een geestelijke strijd met zichzelf, maar er blijven hardliners die zeggen dat de Koran dit niet zegt). Deze Apostolosoof houdt van flauwekullen over flauwekul. Dat is zijn goed recht, evenals het voor anderen vrij staat om dit flauwekullende flauwekul te noemen. Zolang hij met een tong spreekt, zonder dubbele bodems, dan gaat ie maar z'n gang. Maar wanneer je het spreken met twee tongen gaat goedkeuren (wat ingebakken zit in de afbakbar van Allah), dan je een zot en iemand die samensmeedt met het kwaad.

Eeuwig..Op..Vakantie | 07-08-19 | 22:23

Via omwegen zeggen dat Islam zielig is en dat we eigenlijk geen kritiek mogen hebben. Terwijl de Islam bij uitstek het geloof is om kritiek op te hebben. Want verandering blijft uit en ze kunnen er heel slecht tegen.

azijnseikerT | 07-08-19 | 22:17 | 1

Mensen die geen tegenspraak verdragen verdraag ik slecht. Dan ga ik nog meer tegenspreken. Vooral als er veel tegen te spreken is. Dan krijg je weer te horen dat je ervan geniet. Kan zijn, maar dat is geen argument. Misschien genieten zij we van de macht om de snel gekwetste uit te hangen. Waardoor zij geen tegenspraak krijgen omdat iedereen met een grote boog om ze heen loopt, en ze daardoor nog minder tegenspraak krijgen. Waardoor ze het heel hoog in de bol krijgen, terwijl het nergens op slaat. Wat wel weer grappig is, als het niet zo triest was.

Wiebenick | 07-08-19 | 22:33

Dit is een ordinair pleidooi voor ouderwetse zelfcensuur, waar het christelijke engnekken clubje van deze Huijboom heel toevallig wel brood in ziet. Die willen liever niet dat er kritische opmerkingen over religie worden gemaakt, en al helemaal geen satire.

Het is des te wranger dat linkse sneeuwvlokjes er tegenwoordig ook zo over denken, terwijl links grappenmakers decennia lang de goorste grappen over het christendom hebben gemaakt.

Filosoof? Mijn blanke atheistische reet. Hier past een ruiterlijke verwerping, en een spervuur van snoeiharde satire richting islam - en vooruit. neem die apostelenclub meteen maar mee ook.

Pierke Pierlala | 07-08-19 | 22:16 | 1

Inmiddels zijn we echter zo ver heen dat een NL comedian geen grappen durft te maken over die k islam. Laat staan 'snoeiharde grappen'. Of wou je dat downplayen?

HaatbaardKnipper | 08-08-19 | 00:04

Volgens mij is deze hele discussie eenvoudig te definiëren tot een totaal-oplossing: Zolang ik graag pleeg te melden aan anderen dat Jezus leeft, gun ik een ieder hetzelfde recht om op een bordje 'Jezus bestaat niet' of anderzins te uiten. Daar komt geen AK-47 of wat voor destructief wapentuig aan te pas.

klamme.vla | 07-08-19 | 22:12 | 5

@Pierke Pierlala | 07-08-19 | 22:16: Geef even een seintje zodra je Hem gevonden hebt;)

klamme.vla | 07-08-19 | 22:22

@Pierke Pierlala | 07-08-19 | 22:28: Je hebt dan echt teveel bijgespijkerd!

klamme.vla | 07-08-19 | 22:36
▼ 2 antwoorden verborgen

Fopfilosoof is erg vermoeiend. Met het welbekende belerende vingertje...... onzin uitkramen... Vermoeiend.....

dijkbewaker | 07-08-19 | 22:12

'guess again', 'bullshit' en 'well, fuck you'. Geen Nederlands bij. Ik sluit me er graag bij aan, ik vind Stephan namelijk een nincompoop.

schijtzat | 07-08-19 | 22:06


Ik zeg maar zo, ik zeg niks.

botbot | 07-08-19 | 21:54 | 2

Inez van Eijk

Is dit nog nieuws? | 07-08-19 | 21:56

Levensgevaarlijk dit soort semi intelligent dompraat

ger1306 | 07-08-19 | 22:07

Helemaal mee eens. Deze onzin las ik eerder vandaag en zag meteen dat het nergens op sloeg.

Amsterdamsko | 07-08-19 | 21:54

't Warhoofd is goed gefileerd, hartelijk dank.
Verder hoop ik nooit meer iets van hem te lezen. Via de links ook nog een paar andere opinies van de man gelezen en daar werd ik niet vrolijk van.
En die kerk van hem: Verzameling van warhoofden ,

"Geloven jullie in God?
Wij geloven dat God scheppingskracht is. Als we het woord God gebruiken, doen we dat om een naam te geven aan het onzegbare. Aan de onbegrijpelijke oerkracht waaruit alles is voortgekomen. We gebruiken ook woorden als levenskracht, bron van zijn, oerbron of mysterie."

Zwizalletju | 07-08-19 | 21:48 | 2

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk....
Ah, juist.

Is dit nog nieuws? | 07-08-19 | 21:50

Een eerste beweger. Maar om daar nou het woordje oer en mysterie op te plakken wijst meer op behoefte naar transcendentie als toestand.

kloopindeslootjijook | 08-08-19 | 08:17

"opiniemaker"
Pffft
Zonder tegengeluid zeker?
*Over water lopen gaat*

Is dit nog nieuws? | 07-08-19 | 21:45

Sterk, Van Rossem. Dit is waarom GS zo’n belangrijk medium is. De kleren van de keizer... en van een fopfilosoof.

Ciconia | 07-08-19 | 21:43 | 8
▼ 5 antwoorden verborgen

Als je zegt dat iets mag, maar er direct achteraan zegt dat het toch echt niet hoeft, zeg je dus gewoon dat het NIET mag. En zoals hier genoemd, kritiek en grappen MOETEN. Nu meer dan ooit.

Gregovic | 07-08-19 | 21:42

En ja Thom Yorke sucks, wat een zeikmuziek

marrretje | 07-08-19 | 21:36

Enge fatsoensrakkers waren vroeger rechts nu links.

Rest In Privacy | 07-08-19 | 21:36

"Je mag alles zeggen, maar dat betekent niet dat alles gezegd moet worden."
Het is typisch 90's retoriek, precies toen de shit de fan vol raakte in Nederland.
Let u op de anti-liberale, socialistische dwang die erin verscholen zit?
Let u op de eeuwige "komma, maar..."?
Hoed u voor de "komma + maar..."
Wanneer de vos de passie preekt, boer let op je kippen.
Op gewoon boerenverstand en meer meer meer boerengedrag, dit keer.
/*KLOK!*

chicago river | 07-08-19 | 21:36 | 1

Andersom gaat dit betoog zeker ook op. Communisten die net doen alsof ze liberaal rechts zijn.
Zou je me kunnen uitleggen wat het mechanisme hierachter is, verder dan absoluut land- en volksverraad kom ik niet.
Wellicht dat ik hierdoor milder kan worden. ;)

Ongeblustekalk | 07-08-19 | 22:12

Zelfde naam en schrijft ook stukjes voor kranten.
Grote kans dat onze filosoof niet van rekeningen betalen houdt.
Hoeven moreel verheven mensen ook niet te doen. Daar staan zij boven.
De scheidslijn tussen een linkse uitvreter en een oplichter is heel dun.

Osdorpertje | 07-08-19 | 23:43

OK, je wilt deugen in het kwadraat, maar je kan niet tegelijkertijd opkomen voor homorechten en voor de (conservatieve) Islam. De laatste gooit de eerste met alle liefde van een flatgebouw. (religie van de liefde).
Wat is er mis met links dat zij om te laten zien hoe tolerant ze zijn ze het opnemen voor de intoleranten?

Osdorpertje | 07-08-19 | 21:31 | 1

Deze vraag stel ik me dagelijks en het antwoord vind ik nergens...

Angélica de Sancé | 07-08-19 | 21:44

Ik ben opgehouden bij "Inmiddels is elke religie (waaronder de islam) in Nederland uitvoerig publie­kelijk bespot.". De man mag dan filosoof zijn, wiskundige is hij zeker niet, want de bespottingen van de religie van de vrede zijn volgens mij zeer schaars en worden nog altijd schaarser.
Dat we ons in Nederland in de jaren '60 en '70 hebben ontworsteld aan het juk van het christendom viel toevallig samen met de komst van moslims naar ons land maar dat waren er in die tijd nog betrekkelijk weinig zodat ze nauwelijks een stempel drukten. Het atheïstische paradijs leek dan ook binnen handbereik maar waar het aantal christenen daalde, steeg het aantal mohammedanen schrikbarend en die werden ook nog eens regressiever dan ooit tevoren. Als er dan ook ooit een tijd was waarin het spotten met religie keihard nodig was, dan is het wel nu.

Hetze Haatstra | 07-08-19 | 21:31 | 2

Het aantal bespottingen van Odin en Wodan valt nog mee...

Is dit nog nieuws? | 07-08-19 | 21:46

@Is dit nog nieuws? | 07-08-19 | 21:46: van Odin ken ik geen voorbeeld maar Wodan is bespot door Van Kooten & De Bie in de Wodan Boys (Wij Ontspannen Door Alleen Natuur).

Hetze Haatstra | 07-08-19 | 22:35

Zoals deze 'filosoof' bukt voor de islam, bukken moslims niet eens voor Allah. Stockholmsyndroom van de bovenste plank. Soort Van Doorntje in spé.
Kritiek op religies is bittere noodzaak omdat vooral vanwege 'het geloof' wordt gemoord. Kijk maar eens naar wat er nu weer speelt tussen India en Pakistan. Ze behoorden tot Brits Indie maar vanwege geloofsverschillen besloten ze drie oorlogen uit te vechten met miljoenen doden tot gevolg. Nu is het weer bijna raak en beschikken ze allebei over kernwapens.
Behalve oorlog en moord worden er vanwege 'godsdienstige overwegingen' ook nog vrouwen en homo's onderdrukt, minderwaardige wezens kennelijk, of kinderen van 'een mindere god?'
Daarom mogen we extra respect hebben voor Ayaan, Aisha Bibi en deze mevrouw: www.msn.com/nl-nl/nieuws/buitenland/a... die op 16 jarige leeftijd werd verkocht door een pooier aan een pedofiel. Ze schoot de pedofiel dood en moest levenslang de gevangenis in. Gelukkig hebben bekende Amerikanen zich voor haar zaak ingezet en is ze nu vrij!

Angélica de Sancé | 07-08-19 | 21:31

'Kwetsen om het kwetsen' is uitermate irritant en kinderachtig. Zoals het bakken van hamlappen (sprak de Kotelet) voor een Moskee puur om te sarren, of het iedere week maar weer leuren (hallo Nekschot) met die Profeet en zijn kindbruidje....... De schrijver in het Parool echter, is zo,n typische handhaver van de linkse Omerta, die hij nog maar eens een keertje strak aanhaalt. Als er iemand een keer een grap maakt die indruist tegen deze Omerta, zal deze beroepsdominee een beroep doen op de sociale cohesie. Waarna uitsluiting uit het linkse kerkgenootschap volgt....

kotelet | 07-08-19 | 21:27 | 5

@Wiebenick | 07-08-19 | 22:08: Ik zie het zo: het is niet 'of of'. Het is 'en en'. De ideologie achter de Islam is bekend. Moet je dan herhaaldelijk die mensen provoceren door bewust voor een Moskee spek te gaan staan grillen ? Of doelgericht-iedere week weer-die mensen op de kast jagen door spotprenten van hun proleet met zijn kindbruid? Van mij hoeft dat niet. Een (of een paar keer) is leuk voor de goede zaak. Daarna wordt het snel vervelend en buitengewoon kinderachtig.

kotelet | 07-08-19 | 23:30

@kotelet | 07-08-19 | 23:30: Een simpel bordje of een spekje bakken legt precies bloot waar het in deze maatschappij wringt.
Daar kan geen kotelet of een filosoof met meters tekst iets tegen in brengen.

NatNiks | 08-08-19 | 01:26
▼ 2 antwoorden verborgen

Ondertussen in 020. Een onderzoek waar ik de uitslag al van kan voorspellen.

De gemeente gaat een extern bureau inhuren om Amsterdamse ervaringen met de politie te onderzoeken, waarbij etnisch profileren centraal staat. Dat laat burgemeester Halsema weten in een brief aan de gemeenteraad.
www.parool.nl/amsterdam/onderzoek-naa...

AntonJensen | 07-08-19 | 21:26 | 5

@Croxifoxio | 07-08-19 | 21:38:
Ach laten we het onderzoek van bureau Beke eerst maar eens afwachten alvorens voorbarige en populistische conclusies te trekken.

Berbaar | 07-08-19 | 21:45

@Berbaar | 07-08-19 | 21:45:
Ik hoop dat je gelijk hebt, maar je snapt mijn sarcastische/sceptische reactie.

Croxifoxio | 07-08-19 | 21:52
▼ 2 antwoorden verborgen

Trump er bij halen is zooo 2016. De beste man doet heel veel goeds, maar daar hoor je ze niet over.

Laatst werd een dochter van een vriend "opgedragen" bij het AG. Ik en Kees er heen. Wat blijkt ze hadden er een gemeenschapsruimte. Op de vraag wat ze in de gemeenschapsruimte deden kreeg ik geen antwoord

Kees netals me Broer | 07-08-19 | 21:24

Het meest treurige vind ik nog steeds, dat die laffe organisatie zo makkelijk door de knieën ging. Mijn respect voor de Jolinks in één klap weg.

Ronman2k | 07-08-19 | 21:21

Zo lang zal het wel niet meer duren met het Apostolische gedachtegoed van de liefde. Het genootschap is haar bezit reeds aan het verzilverlingen aan de religie van de vrede. Het bezoekadres van de vastgoedpoot van de Moslimbroederschap is sinds enige tijd in Rotterdam, in een voormalige kerk van de Stichting Apostolisch Genootschap....

A.S. Perien | 07-08-19 | 21:17

De vrijheid van meningsuiting staat sowieso onder druk, ook bij de Oosterburen:
nos.nl/artikel/2296685-afrikanen-uits...

Noem mij dan maar zinledig een racist\rasist, maar dit is meer dan belachelijk. Mensen ontbossen teveel (50% natuur/cultuur is toch ook genoeg?) en krijgen teveel kinderen, maar dat mag je niet zeggen over Afrikaanse mensen, of mensen met kleur.

Het is volkomen absurd dat mensen bestraft worden voor hun mening. Laat staan een gefundeerde mening.

Wol | 07-08-19 | 21:16 | 1

"Veel fans en andere Duitsers reageren verbaasd en boos op de uitspraken."
NOS zal deze direct overgenomen van de Duitse media.
Ik zou graag zien waar een echte telling op uit komt.

NatNiks | 08-08-19 | 01:19

In de ogen van elk mono-theïstisch godje ben ik een gruwel. Ik zie me vervolgens op mijn knieën om vergiffenis smeken richting de hel. En dan zo'n god die tegen mij zegt, laat maar zien wat je kunt: www.youtube.com/watch?v=zhdoNHtrPUc Het o god, o god op Zijn moment supreme is gegarandeerd, ik kan dingen.

En naar de hel ga ik toch wel. Maar zo'n godje effe lekker klaarpijpen: dat zijn zo van die momenten die niemand je afpakt.

Rest In Privacy | 07-08-19 | 21:13 | 4

Wat kan jij dit soort dingen goed omschrijven, jij lijkt me een kunstzinnig en cultuur minnende vrouw.
En jij gaat niet naar de hel.

Ongeblustekalk | 07-08-19 | 21:21

@Ongeblustekalk | 07-08-19 | 21:21: is er wijn in de hemel? Welke hoeveelheden? Is dronken worden een zonde? Zo ja is er wijn in de hel?

Is dit nog nieuws? | 07-08-19 | 21:51
▼ 1 antwoord verborgen

Wat een Apostolistische(?), humanistische (zo humaan is niet, vriend!) betweterige droplul, die Huijboom.
En wat doet hij in Parool en Omvolkskrant? Hij is materiaal voor DE krant voor *Levensbeschouwing*, dat lijzige, zijige, Trouw.
.
Excusez, Van Rossem, veel inhoudelijker gaat het hier niet worden.
Behalve dan: dat die Thom Yorke wel knap muzikale kaders heeft verzet, maar diezelfde Thom Yorke blijft een ontieglijke zeikerige, jankerige, stroperige, gillende keukenmeiderige, irritant mijmerende, lispelende, kwijlende, kwellende en VOORAL kwelende K*DtSTEM hebben.
Een beetje als die jankerd van Muse, bij wie in het leven ook 24/7 alles tegen lijkt te zitten, en de antidepressivapillen 24/7 op zijn, maar dan wel iets beter.

chicago river | 07-08-19 | 21:12

Ik weet het goed gemaakt:
het boerkaverbod schrappen, en daarnaast ook artikel 1 van de grondwet.

spamzuiger | 07-08-19 | 21:10

Snap het niet. Wie denk je dat als eersten gehakbarred worden als Islam ergens de macht grijpt. Niet de atheïsten, dus waarom verdedigen reli gekkies hun toekomstige beulen?

Olleke | 07-08-19 | 21:10 | 6

@A.S. Perien | 07-08-19 | 21:34: dat komt omdat alle vrouwen lelijk worden, en die moet je dan nog aankijken tijdens de daad?

Olleke | 07-08-19 | 21:54
▼ 3 antwoorden verborgen

Bij ons staat NPO Radio 1 weleens aan als achtergrondbuzz – en als ze daar al ingaan tegen de rappers en moslims is er wel wat aan de hand.
Stukkieschrijver Marcel van Roosmalen was er naar aanleiding van Zwarte Cross namelijk even schytziek van. Daar had ik althans indruk van.... De Racist...

Slogra | 07-08-19 | 21:10

Weet je wie ook een kudt filosoof was?

keestelpro | 07-08-19 | 21:09 | 4

keestelpro | 07-08-19 | 21:09 |
Goedele Liekens, uit BE?

chicago river | 07-08-19 | 21:15

Bijna goed. Ik doel op 'Hij die niet afgebeeld mag worden'.

keestelpro | 07-08-19 | 21:25

Maarten van Rossem.
Wat heb ik gewonnen?

Croxifoxio | 07-08-19 | 21:27
▼ 1 antwoord verborgen

Het Apostolisch Genootschap. Alles nét niet. Ze geloven niet in een God zoals christenen, zijn ook geen echte humanisten. Maar wel vre-se-lijk aanmatigend en dogmatisch.

Zuurteregelaar | 07-08-19 | 21:06 | 1

En daar gaat het om, plus uitgestreken gezichten en vingerwijzen

Canis.bonus.es | 07-08-19 | 21:10

Stukjesschrijver bij GS zou als zwaar beroep moeten worden geclassificeerd. Als je dagelijks in de krochten van het internet moet duiken en dit soort dingen moet lezen

Olleke | 07-08-19 | 21:06

Raak.

En dit is weer een stuk van een religieus iemand die zich in allerlei achterlijke bochten wringt om te voorkomen dat hij zelf moet gaan inzien dat hij de achterlijkheid zelve is.

Je kunt me veel vertellen, maar religie brengt door eeuwenlange inteelt wel degelijk ernstige schade toe aan het IQ.

Johnweer | 07-08-19 | 21:05 | 4

@arie-hoax | 07-08-19 | 21:09: En waarom denk je dat dat was? Zonder lidmaatschap was het vrij vlot 'einde oefening' in die tijden

djeemsbontjas | 07-08-19 | 21:21
▼ 1 antwoord verborgen

man man man, wat een Toeter du Droef...

Joostmochtnietsweten | 07-08-19 | 21:04

Stephan Huijboom? Apostolisch Genootschap? Vechten met een kabouter. Niks beters te doen, van Rossem?

Sitting_targets | 07-08-19 | 21:04 | 1

Ghe
Bart is gelijk ons allen bezig dwangneurotischeding(e), dingen te verhandelen.
(Via dat germaanse beleggingsding bijveurbeeld)

bij gelegenheid | 07-08-19 | 21:10

Doolfilosoof: :Inhoudelijke religiekritiek staat in Nederland geenszins ter discussie
OK.
Next.

bij gelegenheid | 07-08-19 | 21:03

Zag dat stuk onbenul ook al voorbij komen op joop.
Italië: miljoen euro boete voor redden vluchtelingen uit zee.

S. Huijboom - Opiniemaker Apostolisch Genootschap 7 augustus 2019 at 17:59
Is het voorbeeld wel realistisch?

Als we even uitgaan van, zeg, 1 miljoen vluchtelingen op een inwonertal van 500 miljoen Europeanen (in de EU), dan hebben we het over 0,2%.

Slaapplekken kunnen bovendien gebouwd worden, of er kan gebruik gemaakt worden van leegstaande panden en kantoren. Maar wie bij het voorbeeld wil blijven: In een buurt met 1000 mensen hebben dan twee mensen een slaapplek nodig. Daar zal ongetwijfeld alsnog discussie over ontstaan, maar proporties en orde van grootte doen er toe.
joop.bnnvara.nl/nieuws/italie-miljoen...

komtdatschot | 07-08-19 | 21:03 | 2

Op de Witte Onderbroek vieren ze ook dat Wiegel een herseninfarct heeft gehad. Althans, dat laten ze aan de comments over. Mooi volk.

Sitting_targets | 07-08-19 | 21:06

@Sitting_targets | 07-08-19 | 21:06:
Geloof me nou maar dat de meeste reaguurders op joop zelf ook een herseninfarct hebben gehad,maar dat ze het nog steeds niet in de gaten hebben.

komtdatschot | 07-08-19 | 21:10

Filosofie.
Bedrijf ik ook altijd als ik te bezopen ben om helder te denken.

Abject | 07-08-19 | 21:02

Heb Stephan Huilebalk nooit gehoord wanneer links extremistische "cabaretiers" het christendom met de grond gelijk maakten.
Maar godsdienstvrijheid geld toch net iets meer voor moslims dan voor christenen.

Pranfeuri | 07-08-19 | 21:02 | 1

Een heel groot gedeelte van de mensheid op deze planeet neemt aanstoot aan het christendom. (Kijk maar eens naar alle kerken die zijn vernietigd in islamitische landen.) Dit soort filosufferds ziet blijkbaar liever dat de 'christenenhonden' en andere 'ongelovigen' hun praatjes maar voor zich houden om die islamieten maar niet op hun lange tenen te gaan staan.
Bah! Bah! Bah!
Slappe ruggen!

Aristotalloss | 07-08-19 | 22:29

Vader, vergeef het hem, want hij weet niet wat hij doet.

Rest In Privacy | 07-08-19 | 21:00 | 3

Kan, in 7 woorden.
Vergeef het hen, zij weten niet beter.

bij gelegenheid | 07-08-19 | 21:04

@bij gelegenheid | 07-08-19 | 21:04: ignorance is bless

Is dit nog nieuws? | 07-08-19 | 21:52

@Is dit nog nieuws? | 07-08-19 | 21:52: ignorance is bliss.

marcoplarco | 07-08-19 | 23:05

Een "betoog" van droevig niveau dat hij zelf al samenvat met de eeuwige dooddoener "dat je alles mag zeggen betekent niet dat je alles gezegd moet worden". Een opmerking die slechts aantoont dat je niets snapt van de vrijheid van meningsuiting, en je al helemaal niet dient te mengen in een debat over of we die vrijheid nog steeds hebben. Deze man is absoluut geen "filosoof".

Muxje | 07-08-19 | 20:58

Wat een zeikerd. De Zwarte Cross wordt niet gehouden in amsterdam of de randstad, dus je zal er weinig islamieten zien of hun multicultuur minnende enablers.
Bij ons in de Achterhoek is iedereen welkom, maar we willen jullie liever niet. Stelletje quasi intellectuele viespeuken.

Ongeblustekalk | 07-08-19 | 20:57 | 3

Bij mijn Tante hing een tegeltje met het volgende aan de muur:

God schiep uit gouden korenaren
de Twentenaren
En uit het kaf en de resten,
de mensen uit het Westen!

ben benieuwd wat die dominee Hotemetoot daarvan denkt.

EnNouJijWeer | 07-08-19 | 21:12

@EnNouJijWeer | 07-08-19 | 21:12: nou dan werd er behoorlijk wat geschapen of geschept. Bij ons hangt;

God schiep uit gouden korenaren de drentenaren
En uit het kaf en het restant,
de rest van het land

Kees netals me Broer | 07-08-19 | 21:22

Zwakke repliek. Maar dat kan ook aan het zwakke betoog liggen.
Zonder wind kun je niet zeilen.

Superior Bastard | 07-08-19 | 20:57 | 1

Prima, mag u vinden, mag u uiteraard ook zeggen. Maar waar zit dan de zwakte en wat zou u dan (anders) gezegd hebben?

soldier-of-fortuyn | 07-08-19 | 21:04

Wat is het verschil tussen een filosoof en die 'ik voorspel jouw toekomst' mevrouwen?

Croxifoxio | 07-08-19 | 20:57 | 2

Borsten

Muxje | 07-08-19 | 20:58

Je kan in Nederland al lang niet alles meer zeggen. Begin over vluchtelingen die geen vluchtelingen zijn, maar gelukzoekers, en je hebt de poppen aan het dansen. Plus dat een heleboel mensen schichtig om zich heen gaan kijken.

zwartzondersuiker | 07-08-19 | 20:56 | 3

Valt best mee. Zeker als je dat gewoon met feiten staaft.

soldier-of-fortuyn | 07-08-19 | 21:05

Eerst meermalen met dedain zeggen dat je beslist geen Wilders of Baudet adept ben. Daarna kan je redelijk vrijuit elke mening er uit kwaken.

A.S. Perien | 07-08-19 | 21:24

@soldier-of-fortuyn | 07-08-19 | 21:05: Islam is een giftige doods-cult. Geen humor in te vinden, maar dagelijks bewezen feit. Als je dit echter in een niet-GS gezelfschap uit, dan zijn de poppen wel degelijk aan het dansen.

marcoplarco | 07-08-19 | 23:03

Veel te lang verhaal en niets nieuws bovendien...
“Spreek heer, uw knecht luistert”

Canis.bonus.es | 07-08-19 | 20:55

Er zijn heel wat echte filosofen die zich in hun graf omdraaien.
Een filosoof die vindt dat hij, alleen, gelijk heeft, is een narcis.

watergeus | 07-08-19 | 20:54 | 2

+t

watergeus | 07-08-19 | 20:54

Wanneer Van het Reve nog had geleefd zou hij deze "doolfilosoof" hebben uitgescholden zijn naam zo te misbruiken. Gerard Reve (denk aan het fameuze interview op die troon in die kerk) vond dat juist alles bespot moest kunnen worden. Zeker ook alle religies.

Jan, Leiden | 07-08-19 | 20:54 | 7

@Jan, Leiden | 07-08-19 | 21:08:
Joop Schafthuizen! Toch teveel andersom gezeten in die lessen!

Jan, Leiden | 07-08-19 | 21:11

@Jan, Leiden | 07-08-19 | 21:11:
Ghehehe.

Basil Fawlty | 07-08-19 | 21:12

@Jan, Leiden | 07-08-19 | 21:05:
Hij had grote lol als hij dat linkse politieke correcte wereldje kon sarren.
Zijn voorliefde voor archaïsche taal verklaar ik ook daaruit. Het was de tijd dat de baby-boomers dweepten met het communisme.
Anderzijds denk ik dat hij de RK kerk werkelijk als een tehuis beschouwde; net als Fortuyn eigenlijk (hij was een ex-Katholiek die zich verweesd voelde).

Rest In Privacy | 07-08-19 | 21:20
▼ 4 antwoorden verborgen

Sommige fop-filosofen denken dat de echte wereld te vinden is in de krant.
Ze lijken daarmee op Sovjet-filosofen die ook hun wereld haalden uit de geschreven berichten.
Sorry dat ik steeds weer parallellen zie met de communisten.

Rest In Privacy | 07-08-19 | 20:53

A-polistisch genootschap
Is dat een club die niet polistisch is?
Wat is polisme eigenlijk?.

Kapitein Sjaak Mus | 07-08-19 | 20:51 | 6

@ongeblustekalk evenals brabanders, limburgers, tukkers wonende op de rijke zandruggen gewend aan samenwerken. Immers het oude vererfstelsel in Nederland leidde ertoe dat alleen de oudste zoon de boerderij erfde. Ergo kwamen er steeds meer kleine keuterijtjes met boeren die spullen van elkaar moesten lenen. Wilde je eggen of ploegen? Overleggen en de gemeenschappelijk ploeg met noabers was die dag voor jou. Gevolg was een sterke saamhorigheid, noaberplicht, boermarken, inkoopverenigingen, gildes, schutterijen etc. Die gemeenschappen ( lees Geert Mak) bestaan niet meer maar hun trots en humor en saamhorigheid nog wel. Ik denk als Saks dat deze kniebuiging eens maar nooit weer is.

austinhealey | 07-08-19 | 21:19

@Ongeblustekalk | 07-08-19 | 21:06: Ach ja, incidentjes met in totaal 50 miljoen doden als gevolg. Die democratische afgevaardigde in de VS vond 9/11 ook al een incidentje en sommige 'Saksen' vinden de Holocaust een 'incidentje'. Verder denk ik dat de meeste indianen meer beschaving en fatsoen in hun lijf hebben dan u ooit heeft gehad of nog zult krijgen.

Angélica de Sancé | 07-08-19 | 21:39

@angelica. Sorry maar de Saksen is een stam die zich na de slag bij Hastings zo’n 1100 jaar geleden, mengden met de Angelen in wat nu Engeland heet. Hebben niets te maken met Germanen, Teutonen of een Oostenrijkse korporaal. Ik voel me niet beledigd maar ben wel een beetje verdrietig nu.

austinhealey | 07-08-19 | 22:10
▼ 3 antwoorden verborgen

Las het vanmiddag al. Zwak betoog van deze Christenbroeder.

Rest In Privacy | 07-08-19 | 20:49 | 2

Wordt tijd voor een stevig en ouderwets stukje duiveluitdrijving bij deze broeder. Je wordt wel voor minder opgenomen immers.

Ommezwaai | 07-08-19 | 21:03

@kuif
Gefeliciteerd, wat ben je toch een bijgoochem.
Zo was ik vanochtend als eerst op het toilet. Wat ik uiteraard gedeeld heb op Hyves.

Croxifoxio | 07-08-19 | 21:23

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Online Casino