Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Enquete. Nederlandse scholieren steeds luier

Gaaaaaaaaaaap

Een "enquete" in de mail. Over "polarisatie". Wij zeggen altijd: geen vooruitgang zonder polarisatie. Maar deze enquete is zo lui, dat we het antwoorden lekker aan de reaguurders laten. Gaat uw gang.

Mail:

Beste meneer/mevrouw,

Voor het vak maatschappijwetenschappen moeten wij een onderzoek houden over de politieke polarisatie in Nederland. Wij hopen dat u ons daarbij zou kunnen helpen. Zou u voor ons deze enquête in willen vullen? U zou ons daar heel erg meehelpen.

Met vriendelijke groeten,
[twee namen bij redactie bekend]

Enquête politieke polarisatie Nederland:

1. Bent u van mening dat in het huidige politieke klimaat van Nederland er sprake is van polarisatie?
2. Denkt u dat u als krant/politieke partij invloed hebt op deze polarisatie?
3. Op welke manier denkt u wel of geen invloed te hebben op deze polarisatie?
4. Hoe ervaart u deze polarisatie? 

(Ondertussen had Joris al wel gereageerd, dus hierrr het vel met goeie antwoorden.)

Reaguursels

Inloggen

De polarisatie is toch echt een effect van het internet. Noe iemand hier op dit guurrechtse haatblog die dat hier nog gaat proberen te ontkennen?

Datum en tijd | 29-12-18 | 05:58

Rutte en zijn club zijn extreem naar links gepolariseerd. Heel bizar. Straks stemt snotneus op de vvd.

Pislinq | 28-12-18 | 12:23

Het gaat al mis bij ‘maatschappijwetenschappen’.

Sinds wanneer is er een wetenschap over “de maatschappij”?

Dat is helegaar geen wetenschap. Wat een abjecte benaming voor het vak maatschappijleer.

Noltie | 28-12-18 | 10:20 | 1

Klopt, maar door het 'wetenschap' te noemen moeten de kindjes de mening van de docent als waarheid beschouwen.

Marieke005 | 28-12-18 | 10:51

Voor het vak maatschappijwetenschappen houden wij een onderzoek over de politieke polarisatie in Nederland. Wij hopen dat u ons daarbij zou kunnen helpen door aan deze enquête deel te nemen? U zou ons daar heel erg mee helpen.

Wij "moeten" laat erg de de onwil zien om deze opdracht uit te voeren. Meehelpen betekent wat anders dan mee helpen.

JohnGaIt0582 | 28-12-18 | 10:09

Dus vraag ik terloops aan de stukadoor wat hij van de polarisatie in de samenleving vindt.

"Dat weet ik niet," zegt hij. "Maar volgens mijn familie in Warschau was ik altijd al het prototype van de tegenpool..."

Yrrab | 28-12-18 | 09:32

Afhankelijk van het onderwerp, meer meer meer, of, minder minder minder, invullen.

cat22 | 28-12-18 | 09:22

Ik denk dat de reactie van Joris de juiste is. In de IT heeft men het vaak over de 'vraag achter de vraag', dwz een user komt met een vraag maar bij doorvragen blijkt er iets heel anders aan de hand te zijn.
Dit was inderdaad een vrij sneaky dingetje. Ten eerste valt het me op dat ze blijkbaar die dag was verteld wat polarisatie is, definitie wellicht, en de kracht van herhaling zorgt dan dat het bezinkt. Zo kan ik als voorbeeld heel duurzaam iets vertellen dat duurzaam van aard is, teneinde de duurzaamheid te bevorderen. Kunt u me de weg naar duurzaamheid vertellen, meneer?
De vraag over polarisatie wordt gericht aan GeenStijl omdat zij al hebben begrepen van hun leipe linkse leraar dat GeenStijl polariseert. Het is ook maar de vraag of andere media die in het hokje 'goed' vallen, benaderd zijn, tenzij om straks klassikaal het verschil aan te tonen tussen 'polariserende' en 'niet-polariserende media'.

Datsun_Cherry | 28-12-18 | 08:24

Maatschappij "wetenschappen" lijkt mij een nepvak.
Ik zou zeggen: op de mavo en de vmbo 6 lessen over staatsinrichting in totaal.
Op het havo 5 lessen staatsinrichting en 1 les over de ontwikkeling van het kiesrecht.
Op het VWO 4 lessen staatsinrichting, 1 les ontwikkeling kiesrecht en 1 les debattechniek.
Al het overige lijkt me tijdverspilling; tijd die beter besteed kan worden aan achterstallig onderhoud aan lezen, schrijven en rekenen.

JvanDeventer | 28-12-18 | 00:52 | 1

Alles staat of valt bij discipline , maar aangezien men geen flauw benul meer heeft wat dat betekent, want "leren" moet "leuk" ( lees : meer subsidie, want meer leerlingen) zijn, zien wij hier het resultaat : een paar goedwillende onbenullen met dank aan de ook niet beter wetende docent.

daytripper | 28-12-18 | 02:52

1. Bent u van mening dat in het huidige politieke klimaat van Nederland er sprake is van polarisatie?
Wat verstaat u onder polarisatie; kritiek en satire?
Of overschreeuwen, vernieling, dreigementen en (oproepen tot) geweld?
- Wat kritiek en satire betreft, dat is in NL al heel veel eeuwen legaal. Google eens op "van den vos Reynaerde", uit de vroege Middeleeuwen, waarin kerk en adel al werden bespot. Of google "ezelsproces", "popi Jopie" of "WF Hermans". Vanaf de jaren '50 en '60 werd provocatie een levensdoel voor veel linkse kerkgangers; vandaar de naam "provo's" voor relschoppers en nep-kunstenaars met dure drollen in jampotjes ("kunst is provocatie"). Die provocaties leidden nooit tot geweld van beledigde christenen of liberalen.
- Wat intimidatie en geweld betreft, dat is wel een groot probleem. Vooral de linkse kerk gebruikt stelselmatig geweld tegen andersdenkenden, google "aanslag" + "Kedichem", "Kosto", "Fortuyn", of lees hoe Wilders al 14 jaar onderduikt en hoe Hirsi Ali ons land werd uitgejaagd. Hoe Baudets huis met stront besmeurd werd, en hoe verhuurders van zaaltjes bedreigd worden als ze de "verkeerde" mensen spreekrecht geven.

2. Denkt u dat u als krant/politieke partij invloed hebt op deze polarisatie?
Kranten en politieke partijen hebben alleen invloed op hun eigen achterban, maar ook niet heel veel. Het zou echter wel veel ellende schelen als vooral de linkse kerk zou stoppen met het godwinnen van elke discussie. Dus steeds als ze ongelijk hebben de nazi-kaart trekken. Dat Wilders tegen het stenigen van homo's is maakt hem geen nazi-kambeul. Sterker nog; pakweg 20 jaar geleden waren de meeste linkse mensen daar ook openlijk tegen.
Wie de teksten van Wilders naleest ziet geen oproepen tot haat of geweld.

3. Op welke manier denkt u wel of geen invloed te hebben op deze polarisatie?
Media zouden politici als Wilders correct en volledig moeten citeren. En kritiek op politici zou inhoudelijk moeten zijn, dus geen kwaadaardige lastercampagnes. En zeker geen verkapte oproepen tot geweld, zoals van Riessen ("we moeten Wilders mollen, zijn aanhang deporteren") of Pechtold ("het gevaar Wilders hebben we niet kunnen stoppen, we moeten Baudet stoppen voor het te laat is"). Bedenk daarbij dat Fortuyn werd doodgeschoten nadat Melkert hem "een gevaar voor de samenleving" noemde; een zin die Fortuyns moordenaar Volkert letterlijk gebruikte in de rechtbank. En direct na Volkerts vrijlating wordt Baudet door zowel Ollongren als Pechtold een "gevaar" genoemd.

4. Hoe ervaart u deze polarisatie?
Hangt weer af van de definitie. Een discussie mag best scherp zijn, satire ook.
De grens ligt bij overschreeuwen, censuur, schijnprocessen (alleen al 300 tegen Hans Janmaat destijds!!), dreigementen, geweld, aanslagen, etc.
Het zijn vooral totalitaire religies als socialisme en islam die zich daar schuldig aan maken. Omdat zij zichzelf als superieur zien is hun wereldbeeld van "goed en kwaad" heel anders.
Beschaafde mensen zeggen; "discussie is goed, geweld is fout".
Extremisten zeggen "wij zijn goed en zij zijn fout, dus mogen/moeten wij geweld gebruiken".

Dandruff | 28-12-18 | 00:13

Samenlevingen zijn altijd in zekere mate gepolariseerd. Mensen zijn nu eenmaal niet gelijk qua cultuur, ideologie of socio-economische positie. Verschil zit 'm erin in hoeverre de samenleving polarisatie tolereert. In tijden van voorspoed (mensen kunnen vrij gemakkelijk hun rekening betalen en met een vol buikje naar bed) is tolerantie hoog - goed voorbeeld zijn de jaren 90. Gaat het minder met de economie dan tolereert met ook verschillen minder - daarin zitten we op dit moment. Aangezien zich ook steeds duidelijker een structurele onderklasse aan het aftekenen is (en groter aan het worden) kan je voorspellen dat de spanningen in de toekomst groter gaan worden.

koter | 27-12-18 | 23:48

Beste Geenstijl,
Mij is namens de EU verzocht om u uitspraken te laten doen over uw rol als nieuwsmedia in de polarisatie in Nederland.
Mij is aangeraden om mij voor te doen als een paar scholieren, daar ik denk dat u net zo onnozel bent als ondergetekende.
Ik hoop dat u mij behulpzaam kunt zijn, bij het proces om u 'kalt zu stellen'
Met vriendelijke groeten,
Guy Verhofstadt.

Roadblock | 27-12-18 | 20:39

Hahaha, gepaste antwoorden op de vragen! Precies de goede lengte ook.

Jan, Leiden | 27-12-18 | 20:13

Maatschappij'wetenschap' is geen wetenschap. Precies zoals economie of sociologie, dat is ook geen wetenschap.

Max Headroom | 27-12-18 | 19:45 | 4

Wetenschap is als je iets met zekerheid kunt voorspellen.
Dat kunnen economen duidelijk niet.

The_Master_Bear | 28-12-18 | 00:28

Daarom is er ook geen nobel prijs voor economie.

The_Master_Bear | 28-12-18 | 00:28

hustler01 Wetenschap is experimenteel onderbouwde theorievorming. Iets wat alleen mogelijk is voor objectieve systemen, niet voor systemen die door 'software' of hun 'toestand' aan grote veranderingen onderhevig zijn. Je kunt dan wel het onderliggende systeem wetenschappelijk bestuderen.

Bij de voorbeelden die ik noemde speelt de 'programmering' van de individuen in de maatschappij een doorslaggevende rol.

Max Headroom | 28-12-18 | 19:53
▼ 1 antwoord verborgen

Maatschappijwetenschappen... ja, klinkt wel serieuzer zo.

nikolaos | 27-12-18 | 19:35

Maatschappijwetenschappen.
Alles wat je moet weten:
1. Plichten zijn belangrijker dan rechten.
2. Religie is een hobby.
3. Rechts vullen = hard werken.
4. Links vullen = graaien uit de staatsruif.

The_Master_Bear | 27-12-18 | 19:11 | 1

Mogelijke examenvragen
1 - Noem de kleuren van de Nederlandse vlag
2 - Mag je vechten in de Tweede Kamer?
3 - Moet Koningin Maxima altijd op hoge hakken op Prinsjesdag?
4 - Mag de burgemeester mensen laten geselen?
5 - Geeft IKEA een handleiding bij de Ollongren?

JvanDeventer | 28-12-18 | 01:01

"U zou ons daar heel erg meehelpen"
Uh.... Meehelpen? Dat klopt niet. Zijn basisschoolleerlingen tegenwoordig ook al studenten?

Gravin v Kippenbouth | 27-12-18 | 18:59

Misschien ben ik te wetenschappelijk opgeleid, maar is het wellicht slimmer dat de scholieren eerst even uitleggen wat zij onder polarisatie verstaan en zo verder..

Weerduivel | 27-12-18 | 18:54 | 4

En leren zelf op zoek te gaan naar gegevens voor je onderzoek, in plaats van een enquête rondsturen. Antwoorden van vrijwilligers kan je sowieso geen conclusies uit trekken, hooguit is het interessant vergelijkingsmateriaal voor je eigen gegevens. Als in het onderzoeksrapport de noodzaak en het nut van een enquête onvoldoende onderbouwd wordt, reken dan maar op een 1 voor de moeite.

W_F | 27-12-18 | 19:05

Dat heeft de deugdocent ze al geïndoctrineerd. Zij denken dar iedereen hetzelfde idee heeft van polarisatie, omdat de leraar ze dat heeft duidelijk gemaakt. Als je er anders over denkt, dan ben je fout.

Quichegerechtigde | 27-12-18 | 19:07

Dat is dan ook vet moejeluk. Er hangen hier volgens mij niet zoveel "gamma's" in de panelen rond, maar als je niet eens weet wat je meet houdt het al snel op.

knutsel_ | 27-12-18 | 19:12
▼ 1 antwoord verborgen

Netjes dat GS wel een antwoord geeft. Deze kinderen kunnen niet schrijven en geen enquête op een fatsoenlijke wijze opstellen. Hun school zou meer aandacht moeten schenken aan een aantal basisvakken, niet aan het indoctrineren van kinderen.

SamV | 27-12-18 | 18:47 | 1

Op zich zou het wel kunnen. Voorwaarde is dan wel dat de docenten er iets van afweten. Hoe je suggestieve vraagstelling vermijdt bijvoorbeeld. Of als vraag 1 met "nee" beantwoord wordt, de andere vragen overbodig zijn.
Nah ja, zie de meerdere tegels hierboven die het uitleggen.

knutsel_ | 27-12-18 | 19:03

Ach, Maurice de Hond heeft dezelfde soort implicaties in zijn stellingen.
En die casht dik met zijn 'enquêtes', terwijl half Nederland al kwijlend of schuimbekkend zijn resultaten gelooft.
Het enige wat de kinderen/pubers/jongvolwassenen nu leren op school is hoe ze zo debiel/emotioneel mogelijk kunnen definiëren en hoe ze met het misleiden van anderen veel geld kunnen verdienen.
'Maatschappijwetenschappen' = 'Maatschappijreligie'.

Mensdier | 27-12-18 | 18:37

Polarisatie is klote. Daardoor stemmen mensen voor veel dingen waar ze tegen zijn. The lesser of two evils. Ik zou het fijn vinden als we van het meerderheidskabinet afstappen. Met die dividendbelasting viel goed te merken wat een ramp dit is. Rutte is maar 1/150 zetel, VVD/cda steunt Rutte (52/150) coalitie steunt grootste partij (76/150). Maar in feite zorgt die uitruil voor beleid dat vaak maar een minderheid wil. Hierdoor gaan teleurgestelde kiezers steeds meer naar de flanken toe en voor je het weet staan rechtse atheïsten de joods-christelijke traditie, klassieke muziek, verplicht 35% nederlandstalige muziek op de radio(Bosma 2011)te verdedigen. Aan de andere kant moet de linkse mens opeens pro-islam zijn, het overbevolking-probleem negeren (want iedereen kan wel vegetarisch eten) en zijn onschuldige tradities opeens racistisch.

Middensteun | 27-12-18 | 18:35

Ik heb polarisatie nodig om mensen te begrijpen. Dus hoe meer polarisatie, hoe beter.

Papa Jones | 27-12-18 | 18:35

Wat maken die antwoorden nu helemaal uit, antwoord nee/ja/ik weet niet en we gaan gewoon weer verder met de belangrijke dingen van het leven.
Er is helemaal niets geleerd, de enige die zich misschien druk maakt om deze onzin is de leraar/lerares en/of school.

thephysicist | 27-12-18 | 18:15

Ben heel benieuwd hoe ze dit opvatten. Ik hoop als motivatie om hun vragen te motiveren, of misschien wel een interview.

marrretje | 27-12-18 | 18:13 | 1

GS wordt net als alle andere deelnemers die niet de juiste antwoorden gaven weggelaten uit het onderzoek, anders zijn de resultaten onjuist.

W_F | 27-12-18 | 19:11

Anne-Fleur Dekker gaat eindelijk haar middelbare school afmaken! Heel goed. Alleen valt na vraag 1 alles in het water wanneer er met nee wordt geantwoord.
De vragensteller verwacht dus ja op het antwoord en stelt deze vraag dan dus zonder reden. Beter was geweest uit te gaan van een inleidende hypothese dat er een polarisatie is en dan de vraag of de gevraagden dit ook zo ervaren etcetera. Om uiteindelijk op een bevestiging van de hypothese uit te komen of niet mits je maar genoeg mensen naar hun ervaring vraagt.

Dirk III | 27-12-18 | 18:04 | 2

@Dirk III
Die scholieren, oeps studenten (proest) zoeken nu koortsachtig het woord hypothese op. Ghehehe.

Basil Fawlty | 27-12-18 | 18:16

Lol

letopuwzaak | 27-12-18 | 19:22

Weet je wie ook docent maatschappijleer was?

Sitting_targets | 27-12-18 | 17:48 | 4

Hans Janmaat?

Rest In Privacy | 27-12-18 | 19:09

Het woord "vak" voor het woord maatschappijleer suggereert dat je iets maakt waar mensen op zitten te wachten en je je boterham mee kan verdienen, maar ik kan er nog niet helemaal de vinger op leggen. Een vak waar je alleen leraar van datzelfde vak mee kan worden klink een beetje als een cirkelredenatie.

W_F | 27-12-18 | 19:14

Rutte

koter | 27-12-18 | 23:51
▼ 1 antwoord verborgen

Mensen. laat die arme kinderen even met rust. Maatschappijleer is een stom middelbare schoolvak met meestal een leraar die totaal mislukt is en daarom maar dit vak is gaan geven. Wij hadden er een die ergens in de jaren 70 was blijven hangen en de hele tijd over kapitalisten zat te zeuren. Intussen zag 'ie er zo raar uit dat de eerste keer dat hij in de kantine rondliep, hij is aangesproken door docenten die surveilleerden omdat ze dachten dat hij een drugsdealer was of zo.

Die kinderen kunnen er ook niks aan doen, moeten een enquete houden voor een vak waar ze waarschijnlijk geen zak aan vinden en ja, dan moet je iets.

Specy | 27-12-18 | 17:46

Overdrijven van verschillen of overeenkomsten kan voorkomen dat er oplossingen worden gevonden.
Begrijpen ze hun eigen vragen wel?

kloopindeslootjijook | 27-12-18 | 17:18

Ik hoop niet dat we Fleur en Justin gekwetst hebben met onze toch wel recht-voor-zijn-raap antwoorden. Want het is natuurlijk wel de rubbertegelgeneraties waar we het tegen hebben. Vanaf dag 1 verwend tot op het bot, en totaal geen kritiek gewend.

VanBukkem | 27-12-18 | 17:10 | 1

Die beginnen 2019 met een flinke burnout...

Bill le Koek | 27-12-18 | 17:27

Opvallend.

Vraag 1 is een ja/nee vraag.
De vragen daarna gaan ervan uit dat het antwoord op vraag 1 'ja' was.

Dan ben je niet bezig met een serieus onderzoek, maar met een zoektocht naar bevestiging van vooroordelen.

gaffelbaard | 27-12-18 | 17:09 | 3

Het lijkt wel of ze niet hebben nagedacht over welke informatie er via deze vragen naar ze toe komt, ofwel hoe je slim onderzoek doet. Of de inhoud boeit ze helemaal niet en vereist dan teveel mentale discipline om je er dan toch in te gaan verdiepen.

kloopindeslootjijook | 27-12-18 | 17:23

Vast opgestoken bij NPO en andere deugdzenders.

MoonBeebe | 27-12-18 | 17:24

en zo zit het hele onderwijs in elkaar: van kleuter tot afgestudeerde mavo

antonconstandse | 27-12-18 | 17:46

Polarisatie betekend volgens mij niet meer dan dat er een groep is die een andere richting op wil.
Net als alle Mohammedanen die hier een Islamitische grondwet willen.
Net als alle migrandiers die hier gratis huis en geld en miele willen.
Net als Groenlinks die iedereen die iets van co2 produceert dood gaat of dit afkoopt (behalve de industrie uiteraard).
De VVD die meer meer meer marktwerking wil.
De D6y die minder minder minder burger inspraak wil.
De EU die meer meer meer controle (en geld) wil.
Allemaal partijen die de maatschappij polariseren.

boerk | 27-12-18 | 17:06 | 6

zucht, een fout die zo vaak wordt gemaakt: altijd je afvragen: is het de persoonsvorm in de zin, of niet.

antonconstandse | 27-12-18 | 17:48

Er is niets mis met Vrije marktwerking. Dan zijn de bovengenoemde partijen overbodig. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Tha Analyzer | 27-12-18 | 17:50

Sterker nog, forceert is nooit met een d.

knutsel_ | 27-12-18 | 18:06
▼ 3 antwoorden verborgen

Niemand polariseert, het is altijd de opponent die dat doet.

Harry Turtle | 27-12-18 | 17:05

Ik ervaar alleen polarisatie van linkse zeurders, groene zeikerds en donkere gekwetsten.

Wijze uit het Oosten | 27-12-18 | 17:03

Polarisatie is iets voor mensen uit het voormalige Oostblok.

Ongeblustekalk | 27-12-18 | 17:03

1. Zelfingenomen vraagstelling, uit vraag 2, 3 en 4 blijkt namelijk dat ik hier geen 'nee' op mag antwoorden.

Welnu, mijn antwoord is ' ja'. En ik ben een getinte jongedame, verwerkt u dat ook even in de enquete?

2. Verkeerde vraag. U gaat al uit van een vaststaande polarisator en een vaststaande gepolariseerde.
De vraag had moeten zijn; wie vindt u de betrokkenen van de polarisatie en wie acht u daar schuldig aan?

Dan is mijn antwoord: De autochtone Nederlander is slachtoffer van een verregaande hetze gebezigd door een aantal mensen van kleur en van moslimreligie ten behoeve van hun eigen politieke agenda.
De Nederlander en het land Nederland worden in hoog tempo ten onrechte weggezet als racist en racistisch.
Neem het aan van een allochtoon, ik kan weten hoe racistisch Nederland is (NIET!) en hoe racistisch bepaalde mensen 'van kleur en moslims ' zijn (HEEL ERG!)

3. Alles wat men zegt, schrijft en doet draagt bij aan de heersende maatschappelijke concensus. Dus ook uw flutonderzoekje draagt negatief bij en deze tegel als reactie draagt hopelijk positief bij.
Wat je als mens kan doen is je overal waar kan uitspreken en je gezonde verstand te laten werken.

4. Zeer hinderlijk. Vooral het moeten reageren op polariserende flutonderzoekjes als dat van jullie om maar een tegengeluid in deze waanzin te bieden.

letopuwzaak | 27-12-18 | 17:03 | 7

@letopuwzaak
Spot on!

Basil Fawlty | 27-12-18 | 18:13

Was ik vrij dan zou ik je voor deze reactie ten huwelijk vragen.

Teeweetwee | 27-12-18 | 18:38

*zeer gevleid!*
(*ploft neer onder dekentje met opgewarmde pasta zoals het een echte droomvrouw betaamt*:)

letopuwzaak | 27-12-18 | 19:30
▼ 4 antwoorden verborgen

Miltaire dienstplicht herinvoeren.

Rest In Privacy | 27-12-18 | 16:59 | 2

Zou mooi zijn maar daar hebben we de organisatie èn het materieel simpelweg niet meer voor. Sinds mid-90 is immers alles in de ramsjch gedonderd ? Het zgn. "vredesdividend" en sindsdien is er will3ns en wetens structureel niet meer afdoende geïnvesteerd in een geloofwaardige krijgsmacht. Trouwens, militaire dienstplicht voor de huidige generatie 'plichtigen ? Dat zou op z'n minst een stukje "ruw wakker worden" van epische proporties worden....

Grijskijkert | 27-12-18 | 17:12

Trouwens, militaire dienstplicht voor de huidige generatie 'plichtigen ? Dat zou op z'n minst een stukje "ruw wakker worden" van epische proporties worden....
Dat ruw wakker worden hebben we toch allemaal mee gemaakt, zou toch ook ?niet slecht zijn voor die puppies en jonkies ?

Rest In Privacy | 27-12-18 | 17:16

Polarisatie is het begin van zelfreflectie.
Als je daar voor openstaat natuurlijk.
Anders is polarisatie geheel terecht.

Ruimedenker | 27-12-18 | 16:54 | 1

Je hebt ook mensen die terug-polen. Eerst jaren lang zo links als de typhus zijn, daarna het licht zien en verstandig rechts ageren tegen links onrecht en vervolgens die rechtse praatjes blijven verkondigen, maar zelf alles worden waar ze jarenlang tegen hebben ge-ageert omdat ze dan lekker veel geld kunnen "verdienen" en tot aan hun oksels ik de subsidiepotjes/belastingopbrengsten zitten te graaien.
Soort kruisingen tussen Edje nijpels en Paul Rosenmuller.
Ik wil het woord diefstal niet gebruiken, maar toch wel. Diefstal.

Ongeblustekalk | 27-12-18 | 17:15

En anders steek je je vinger maar in het stopcontact.

knutsel_ | 27-12-18 | 16:53 | 1

Gein!

Ruimedenker | 27-12-18 | 16:54

Gezellige babbelaar die Joris. Jammer dat hij zelf niet reaguurt.

Mr_Natural | 27-12-18 | 16:52 | 2

Als zichzelf niet, nee...

Stormageddon | 27-12-18 | 17:07

Heel af en toe.

knutsel_ | 27-12-18 | 17:28

Het ervaren van polarisatie in de samenleving zit hoofdzakelijk in het individu die het ervaart. Eigenlijk is het allemaal heel simpel in het leven: Laten we een beetje lief zijn voor elkaar.

klamme.vla | 27-12-18 | 16:49 | 2

En zo is het maar net!

Berbaar | 27-12-18 | 16:55

@klamme.vla Dat is dus juist het probleem. Jij beschrijft het probleem. Maar nu is het de vraag hoe je dat wilt gaan doen. En wie lief tegen wie moet doen. Namen en rugnummers. Anders klinkt het leuk, maar is het niets meer dan een platitude.

azijnseikerT | 27-12-18 | 17:06

De vragensteller geeft meteen het probleem weer in het onderwijs.

Datkanjenietmenen | 27-12-18 | 16:48 | 2
-weggejorist-
eikenloof | 27-12-18 | 16:50

En om er toch even iets aan toe te voegen, dit lijkt me 1 van de problemen in Europa. En daar hoeven we niet meer over te discussiëren, dat zijn gewoon feiten. sceptr.net/2018/07/terreur-europa-ove...

Datkanjenietmenen | 27-12-18 | 16:51

@Grijskijkert
Maatschappijwetenschappen is gewoon een ander woord voor indoctrinatie. 'Wij vertellen je wel binnen welke kaders je mag denken.'
Nee dank je. Dan heb ik nog liever godsdienst.

VanBukkem | 27-12-18 | 16:48

Ik hou van polariseren. Zelfs mijn zonnebril heeft polariserende glazen. Flauw hoor.

isitsoornot | 27-12-18 | 16:46

Open vragen. Nee sorry, daar ga ik echt niet aan beginnen.

VanBukkem | 27-12-18 | 16:46

Het onderwijs is best wel een beetje stuk, of niet?

de visser | 27-12-18 | 16:44
-weggejorist-
eikenloof | 27-12-18 | 16:44

Breek mij de bek niet open.... De jeugd lijkt vandaag niets meer te kunnen. Ik zalg laatst een spreuk voorbij komen dat men amper de tijd neemt om iets te zoeken maar wel 15 minuten kan besteden wat voor een aardappel ze zijn. En echt, zo lijkt het wel....
Een mooi voorbeeld waar helaas 2 pagina's aan wijze reacties van wat oudere hobbyïsten is gewist: www.modelbouwforum.nl/threads/profielw...

Sinclair | 27-12-18 | 16:44

Ad 1)
De onderliggende veronderstelling bij deze vraag is dat polarisatie de facto 'slecht' is. Welnu, dat is grote onzin. Polarisatie kan uiterst nuttig zijn.

Ad 2)
Niemand _is_ een krant e.d. Terug naar Nederlands.

Ad 3)
Polarisatie is geen doel. Hoogstens een gevolg van het botsen van denkbeelden. Daarbij ligt het voor de hand dat een van de kanten ongelijk heeft en een andere zijde daar kritisch over is. Al met al een functioneel proces.

Ad 4)
Wederom zo'n slecht geformuleerde vraag. U vraagt naar mijn ervaringen met de polarisatie waarover ik wel of geen invloed denk te hebben? *Zucht*

tectonicos | 27-12-18 | 16:41

Maatschappij "wetenschappen? Mwuhahha ! In mijn tijd "onderwezen" door zo'n PSP sjappie met ziekenfondsbril, versleten ribfluwelen broek met "hoog water in de polder" broekspijpen... Kreeg je vanzelf jeuk van. Van de klasgenoten met Afghaanse stinkjas en opgewassen terroristen T-shirt (want Che Guevara) had ik dat al. Wel fijn overtuigd guur rechts van geworden en gebleven. Dat dan weer wel. Scholieren zijn over het algemeen luie flikkers en dito smetten en vaak te dom om te schijten. Beloofd wat voor de toekomst...

Grijskijkert | 27-12-18 | 16:38 | 1
-weggejorist-
eikenloof | 27-12-18 | 16:46

Polarisatie..okay, dat ziet ik niet, omdat je daarvoor twee gelijk sterk trekkende tegenpolen nodig zou moeten hebben om balans te houden in het geheel.
Naar mijn mening is er geen sprake van enige balans al de ene pool de andere pool niet erkent als gelijkwaardig...ergo onbalans dus. En volgens mij kun je dat dan geen polarisatie noemen, of destabilisatie. Anders gezegd overheersing.
Toch??

Welles! Nietes! | 27-12-18 | 16:37

Meehelpen is overigens niet correct in de laatste zin. Wilt u ons meehelpen of wilt u ons daarmee helpen.
Graag gedaan.

knutsel_ | 27-12-18 | 16:36

Vind u polarisatie ook een verrijking van de Nederlandse cultuur?

Ruimedenker | 27-12-18 | 16:36

Ad 1 tm 4: Definieer 'polarisatie'.

paridae | 27-12-18 | 16:31

En met Nederlandse bedoelen we dan "Nederlandse" of Nederlandse van buitenlandse komaf!? Wel een essentieel verschil in luiheid.
De cito toets versimpelen om iedereen zn moeder met hoofddoek te laten slagen
daar krijg je luie leerlingen van, de een lui van niet geestelijk genoeg uitgedaagd te zijn
en de ander lui van het te dom zijn om iets moeilijker te kunnen begrijpen,
gelukkig voor die 2e groep luiaards bied de moskee meestal de uitkomst
wat voor de eerste groep wereldwijd dan weer problemen geeft.

Halul gebakken | 27-12-18 | 16:31

Punt -2 en -3.
Ga die vraag maar eens stellen aan de redactie van de VARA en de NTR.
Blank is 'wit' geworden, Zwarte Piet een roetveeg, en ga zo maar door. Zolang er maar een paar kwetsjankies uit de regio Amsterdam wat te soepsidiehoereren heeft zal men zich ten volle inzetten om onze samenleving tegen zich op te zetten. Hoe marginaler de groep hoe liever.

Abject | 27-12-18 | 16:31

1. Bent u van mening dat in het huidige politieke klimaat van Nederland er sprake is van polarisatie?
A: Ja, vooral op links
2. Denkt u dat u als krant/politieke partij invloed hebt op deze polarisatie?
A: Scheld jij mij uit voor krant?
3. Op welke manier denkt u wel of geen invloed te hebben op deze polarisatie?
A: Vraag je me nou op welke manier ik géén invloed denk te hebben? Wil je dat ik een boek schrijf of zo?
4. Hoe ervaart u deze polarisatie?
A: Als enorm links gedram vanuit de onderbuik waarbij het gezond verstand volledig is weggesmolten.

Glennfiddich | 27-12-18 | 16:31

Nu krijgt de reaguurder eens de gelegenheid wat te doen aan de linkse indoctrinatie in de scholen, worden de kinderen met een kluitje het riet in gestuurd!
@Redactie: mag de overstapmeneer met de bange grijns op zijn bakkes van het topic hieronder gewisseld worden? Aan bange overstappers hebben we niets en die hertenoogjes in de koplampen zijn slecht voor mijn emotionele welbevinden. Hier gaat de schoorsteen niet van roken, het crematorium wel.

Frau Merkel | 27-12-18 | 16:28

Ik schrok!
Ik zag staan : Hoi F----- en J----.
Ik moest gelijk denken aan Francisco en Jole, maar dat is ván Jole.
Maar het had gekund aan het niveau te zien, nietwaar?

ÎÎÎ ReBeL ÎÎÎ | 27-12-18 | 16:27 | 2

Van Jole is na de mavo gestopt met studeren.

Rest In Privacy | 27-12-18 | 16:28

Mavo is geen studeren.

TheseDays00 | 27-12-18 | 16:49

1. Bent u van mening dat in het huidige politieke klimaat van Nederland er sprake is van polarisatie?
Ja, want er is altijd klimaat en er zal altijd klimaatverandering zijn. Niets nieuws onder de zon. Gaarne uitleggen aan Jesse Klaver.
2. Denkt u dat u als krant/politieke partij invloed hebt op deze polarisatie?
[Sinds wanneer is de adressering 'krant/politieke partij' van toepassing? Maar okee:] Ja, in de ordegrootte van 0,0000007 op 273+15. Gaarne uitleggen aan Jesse Klaver.
3. Op welke manier denkt u wel of geen invloed te hebben op deze polarisatie?
Wel; gemiddeld 1x per 4 jaar en zoals een druppel op een wereldomvattende gloeiende plaat, zo groot als die voor Jesse Klavers hoofd, zeg maar.
4. Hoe ervaart u deze polarisatie?
Als veel drammerig gezeik over niets, zoals de oraties van Jesse Klaver, zeg maar.

Fijnstoffer | 27-12-18 | 16:27

.. logisch. De meeste gezinnen kunnen zich nog maar 1 kind permitteren. In grote gezinnen zijn de ouders marktleider, in 1 kind gezinnen is dat ene kind het prinsje/prinsesje/goudendingesje en is gewend dat de wereld rond hem/haar/het draait.
Dat foutieve idee neemt pas af rond de volwassenwording (30 jaar).

Jan Passant mk2 | 27-12-18 | 16:27

Ik zou hier een boom kunnen opzetten over het volstrekt onnodige woord "er" in de eerste vraag. Maar daar heb ik geen zin in.

DrumPiet | 27-12-18 | 16:26 | 4

Wij ook niet.
-edit KIA was sneller zag ik-

osolemio | 27-12-18 | 16:30

Kuifje-in-Afrika | 27-12-18 | 16:29
Tja, ik lees het hier ook vaak. Maar goed, dan niet.
Ik had gehoopt op een wat meer belangstellende reactie.

DrumPiet | 27-12-18 | 16:34

Hoeft niet. Geloof het zo ook wel. Zal er op letten.

azijnseikerT | 27-12-18 | 16:41
▼ 1 antwoord verborgen

Als ik de hele en halve onwaarheden hier lees over NL'se en EU staatsinrichting denk ik dat wat extra maatschappijleer geen kwaad kan. Of mag dat ook weer niet van Brussel?

Diotima | 27-12-18 | 16:26

Maatschappijwetenschappen? WTF is dat? Onder wetenschap versta ik wat anders.

Rotterdammert1965 | 27-12-18 | 16:25

Zou me niet verbazen als de jongetjes nog VWO doen ook. We zijn gedoemd.

Bvdb | 27-12-18 | 16:23

Geen uitzondering dit. Arietjuh krijgt vanuit z'n sociale netwerk (de kids van vrienden die "studeren") geregeld zo'n mail, of ik ff wil invullen. Nee dus, ga zelf maar op zoek naar antwoorden luie flikkers.

Arietjuh | 27-12-18 | 16:23

Luie honden. Wat inspiratieloos.

azijnseikerT | 27-12-18 | 16:22

nee
ik ben geen krant of politieke partij
niet
niet

Mesmer | 27-12-18 | 16:22

Sylvana Simons polariseert er anders op los dat het een aard heeft. Altijd maar op die verschillen hameren tussen ras, kleur, gender etc.

Rest In Privacy | 27-12-18 | 16:21 | 1

Ja, maar zij is links en zwart en vrouw, dus dan mag het en is het ook geen polarisatie. Moeten we dan àlles uitleggen?

staat het bier koud? | 27-12-18 | 16:30

Maatschappijwetenschappen, zozo, toe maar weer.
Nee
Nee
Geen
Ga weg.

knutsel_ | 27-12-18 | 16:20

Beste "studenten (?),"

Wat polarisatie eigenlijk?

Enquete, noemen ze dat. Misschien moet zo'n docent maatschappijwetenschappen eens beginnen met uit te leggen wat dat nou eigenlijk is, zo'n enquete.

Whisper | 27-12-18 | 16:20

Toch geruststellend dat de jeugd van tegenwoordig nog weet wat een krant is. Niet dat social media veel nut hebben in een kattenbak.

Rest In Privacy | 27-12-18 | 16:19

De helft van de leerlingen zijn kinderen van migranten... de leerstof en het tempo wordt hierdoor ietwat minder snel.

sociaal_econoom | 27-12-18 | 16:19

Ach, dit zijn misschien vierdeklassers. Weten zij veel. En wellicht steken ze er toch een heel klein beetje van op.

staat het bier koud? | 27-12-18 | 16:18 | 1

Ik wou net zeggen. Hoe oud zijn die leerlingen? 14,15,16? En ze dan hier op GS een beetje gaan zitten afzeiken? Neem iemand van je eigen leeftijd, GS!

Dr_Johnson | 27-12-18 | 17:12

Maatschappijwetenschappen worden bijna altijd door fossielen onderwezen. Deze had de leerlingen een leuk tooltje kunnen aanreiken, bijvoorbeeld www.survio.com/nl/

de visser | 27-12-18 | 16:15

Op zich prima dat leerlingen geïnformeerd worden over het inderdaad steeds meer gepolariseerde politieke klimaat.
Een rondje kranten/partijen/blogs mailen is dan wel weer een beetje makkelijk/lui.

Berbaar | 27-12-18 | 16:14 | 5

Gepolariseerd? Volgens mij ben jij degene die in elke post wijst op de nog steeds bestaande meerderheid van het absolute midden.

azijnseikerT | 27-12-18 | 16:25

@azijnseikerT | 27-12-18 | 16:25
Die grote groep in het midden is er gelukkig nog steeds.
De extremen aan beide zijden van het spectrum groeien echter steeds verder van elkaar af, vandaar gepolariseerd.
Op ons eigen roze blogje kunt U dat dagelijks in de panelen verifiëren.

Berbaar | 27-12-18 | 16:50

De media leven van polarisatie. Feitelijk de politiek in verkiezingstijd ook. Het stabiele verstandige midden is in policor verstrikt geraakt. Dat maakt een land instabiel.

kaasfondue | 28-12-18 | 09:03
▼ 2 antwoorden verborgen

Bij maatschappijwetenschappen niet geleerd dat meneer/mevrouw betekent dat er mensen worden uitgesloten?

Ik roep maar wat | 27-12-18 | 16:14

Zo geengagerd is het NL volkje: de helft weet niet eens dat er verkiezingen komen.
Geen wonder dat we onder de duim van het policor uitzuigers kartel blijven.
Ik citeer:
""(..)drie verschillende verkiezingen: verkiezingen voor het Europees Parlement, de waterschappen en de Provinciale Staten. 2019 wordt dus een belangrijk politiek jaar. Dat is overigens nog lang niet tot alle kiezers doorgedrongen. Slechts iets meer dan de helft weet dat er volgend jaar verkiezingen zijn.""
depeiling.eenvandaag.nl/?peilingId=99&...
En Juncker en Verhofstadt zagen dat het goed was

telelezer | 27-12-18 | 16:14 | 1

Ach het duurt nog even.
Wel hoopgevend:
"Ik vind de verkiezingen voor het Europees parlement belangrijk
(Helemaal) mee eens: 45%
Neutraal: 32.3%
(Helemaal) mee oneens: 12.8%"

Berbaar | 27-12-18 | 16:19

1 Nee.
2 Hoe?
3 Hoe dan?
4 Zie antwoord bij vraag één.

Brabeaulander | 27-12-18 | 16:14

Vraag 1 gaat er over of polarisatie bestaat. En de andere vragen gaan er van uit dat die er inderdaad is.
Vraag 1 is dus overbodig.
.

2voor12 | 27-12-18 | 16:12

5. Ervaart u dit als een luie enquete?

nick.name | 27-12-18 | 16:11

1: nee...wel van islamisatie
2: Welke?
3: Welke?
4: Niet

Welles! Nietes! | 27-12-18 | 16:09

Maatschappij wetenschappen? Is dat hetzelfde als maatschappijleer?

guinnessdude | 27-12-18 | 16:09 | 1

Nee, dit is het huidige WO-niveau.

NecroSister | 27-12-18 | 16:36

"Voor het vak maatschappijwetenschappen moeten wij..."
De vreugde spat ervan af.

Diotima | 27-12-18 | 16:09 | 8

Lol Berbaar. Iets zegt me dat je bij zijn lessen niet zo goed opgelet hebt :)

knutsel_ | 27-12-18 | 17:07

Ik had een rechtse leraar, die VVD lid was en bedrijfseconomie gaf.
Aardige vent.
De rest van het zooitje was links van Pvda, PSP en CPN tot een trotskist, die geschiedenis gaf en ons uitermate verveelde met Marx en Engels en hun historisch materialisme.
Niets van die mensen opgestoken, wel een bloedhekel aan marxisten gekregen.
Ons klimaat was toen al kut.

Pelforth | 27-12-18 | 17:37

@ Pelforth | 27-12-18 | 17:37
Rechts en VVD lid? Zeker heel lang geleden dan.

Elessir | 28-12-18 | 11:15
▼ 5 antwoorden verborgen

Eerste antwoord "nee".
Klaar.

Earl_of_Doncaster | 27-12-18 | 16:09

"sociale cohesie".
Het ultieme antwoord als je een vraag krijgt terwijl je net was ingedut, aldus zeiksmurf junior.

zeiksmurf | 27-12-18 | 16:09

Is GS een politieke partij geworden?

Ars Vivendi | 27-12-18 | 16:06 | 2

Nee, dat is al eens geprobeerd.

De echte Stolwijker | 27-12-18 | 16:07

En dat bleek een slecht idee.

Zult-eter | 27-12-18 | 16:18

Mijn antwoorden zouden zijn: ja, ja, door er te zijn, briljant.
Maar ja... als je je ICT boy laat antwoorden...

Stormageddon | 27-12-18 | 16:05 | 6

Stormageddon | 27-12-18 | 16:58

Niks kont tegen krib, dan valt Jezus (nee, niet je zus) eruit.

Bijtendehond | 27-12-18 | 17:24

Who cares?

Stormageddon | 27-12-18 | 17:32

@Stormageddon
Genau!
Dat klein grut op die school verwart de betekenis van het woord polarisatie met de betekenis van ja of nee. ;-)

Basil Fawlty | 27-12-18 | 18:02
▼ 3 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online casino expert | Online Casino
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com