Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Ruik de revolte. Nederland wordt steeds armer

Maar wel een vrijstaande woning!

Maar de BV Nederland draait toch zo lekker?

Bankencrisis voorbij. Eurocrisis bezworen verstopt tussen de ploeterende geldpersen in de kelder van de ECB. En Mark Rutte die als een bevlogen winkelmanager de BV Nederland in de uitverkoop zet lekker rendement laat draaien. Toch? TOCH? Nou niet dus. Volgens het CBS neemt de armoede alleen maar toe: "In 2017 hadden 599 duizend van de ruim 7,3 miljoen huishoudens een inkomen onder de lage-inkomensgrens, 27 duizend meer dan in 2016." Nuance: wie de grafiek er op naslaat ziet dat we weer op het niveau van 2015 zitten, en nog een eind onder het niveau van rampjaar 2013. Maar we zien het aandeel mensen met een 'langdurig laag inkomen' chronisch toenemen, vooral onder - uiteraard - de laagopgeleiden [grafiek], die worden gemolken & geknecht door het grootkapitaal dat zichzelf steeds hogere Hamerssalarissen uitkeert. En die groei van lage inkomens zal ook niet afnemen, want die komt [kwoot CBS] "voor ruim een derde voor rekening van vooral Syrische vluchtelingen. Zij hebben een verblijfsvergunning ontvangen, maar zijn merendeels afhankelijk van een bijstandsuitkering." Als u ons toestaat even populistisch te extrapoleren dan zien we dus een bovenlaag van bolgevreten bestuurders & bedrijfstoppen profiteren van een groeiende ondervoede onderlaag waar de uitkeringsconcurrentie toeneemt door de migratiepolitiek van Mark & Merkel. En dan kom je uit op dit moetlees interview met een Franse geograaf: "Gewone mensen lijden onder globalisering. En zij zijn in de meerderheid." Dat wordt heibel. Nou weten wij dat we een groot lezerspubliek met prima werkende pinpassen hebben. Drop eens wat doekoe bij je plaatselijke voedselbank. Kerst komt er weer aan en dan kunnen we die aanstormende Franse Revolutie in ieder geval nog ff over de jaarwisseling tillen.

Reaguursels

Inloggen

Dit soort onderzoeken zijn doorgaans gebaseerd op arbitraire definities van armoede. Of de bedenker van de maatstaf nu 5%, 10% of 40% armen er uit wil krijgen: het kan allemaal. Als je echter de materiële levensstandaard van nu vergelijkt met die van 10, 20 of 30 jaar geleden en daarbij rekening houdt met huishoudenssamenstelling, zal je zien dat het op alle fronten beter gaat.

Dr. Vigilante | 13-11-18 | 14:09

Het grootste probleem is hier het mondiale kapitalisme. Vermogen stroomt in toenemende mate naar een steeds kleiner wordende groep super rijke mensen en instellingen. Zo werkt het nu eenmaal met kapitaal: Het concentreert zichzelf. Geld maakt geld.

Als je kijkt naar de welvaartsverdeling in de VS bijvoorbeeld moet iedereen met een normaal setje hersens schrikken.
https://en.wikipedia.org/wiki/Wealth_inequality_in_the_United_States#/media/File:If-us-land-mass-were-distributed-like-us-wealth.png

Dat is de oorzaak van de meeste ellende in de westerse wereld. De massa ploetert voor een marginaal bestaan en spekt de kassen van de bezitters steeds meer. En meer. En meer. In het klein zie je dit terug in de Amsterdamse huizenmarkt waar een afnemend aantal grootbezitters een steeds groter deel van de woningmarkt kopen en dus de prijs bepalen, voor nog meer winsten.

Met dank ook aan prins Bernhard Jr.

Beste_Landgenoten | 13-11-18 | 12:02

Eigenlijk nieuws (nou ja nieuws) wat je kon verwachten. Socialisme van het verkeerde soort zoals wij het in NL praktiseren werkt maar goed voor twee groepen: Degene die het makkelijk kunnen betalen, en degenen die hun hand ophouden.
De eerste groep voelt zich er lekker bij, het compenseert de sluimerende schuldgevoelens van de rijkdom, en de tweede groep vindt het allemaal meer dan prima. De grootste groep, de middengroep, ergert zich kapot aan van alles en nog wat, en is het zat om uitgeperst te worden en de BV Nederland op de schouders rond te zeulen.

Jahowiseffe | 13-11-18 | 11:25 | 1

""de BV Nederland op de schouders rond te zeulen.""
@ Jahowiseffe | 13-11-18 | 11:25
je vergeet de miljarden aan kosten voor levenslang onderhoud van
al drie of vier generaties handophoudende floegteliengen, wapens voor afrikaanse dictators, ontwikkelingsmiljarden, onderhouden van EU pauperlanden, vette EU bijdragen en naheffingen , EU stabiliseringsfonds om garant te staan voor faillisement-landen, enz. En wij blijven daar maar voor dokken terwijl we onze eigen Nederlandse oudjes, chronisch zieken en armen verwaarlozen.
Ik ben Nederlander; Ik ben gek!

telelezer | 13-11-18 | 12:00

Ik zit te wachten op de nacht van schmelzer.
Er zal toch wel iemand in het complot wat zich regering noemt zitten
die tot inkeer komt.
De bewijzen stapelen zich op dat het een complete chaos wordt.

soledad | 13-11-18 | 11:11

Ietwat off topic maar als we het toch hebben over hoe voortvarend en goed Rutte aan het lobbyen is om al die HQ's naar 0031 te halen...... Alibaba kiest voor Luik/Liège/Lüttich. Kunnen we wel steeds spugen op dat Belgische Wallonië waar je alleen veilig met een 6x6 Geländewagen over de snelweg kunt knotsen, waar zich het episch centrum van kinderverkrachtende mono eye brows bevindt alsook het episch centrum van booskijkers van Islamitische persuasie..... maar ondertussen halen ze daar in die keigezellige regio wel een vette buit binnen.

de directeur | 13-11-18 | 10:59

Wat die Fransman zegt is correct. Hij heeft het over het verdwijnen van de middenlaag van de bevolking en wijt dat aan ondermeer de globalisering waardoor veel kleinschalige arbeid waar de middenklasse zijn brood mee verdiende verdwijnt. Dit proces is zeker in West Europa duidelijk zichtbaar en met name is dit deel dat nog Nederland heet. Zie het fanatisme waarmee de Ukraine bij de EU werd betrokken. De middenklasse wordt de onderklasse. Met de toestroom van vluchtelingen, asielzoekers die vrijwel geheel zullen opgaan in de onderklasse wordt de laag van mensen die afhankelijk zijn van de overheid steeds groter. Deze afhankelijkheid wordt bewust naar mijn idee nagestreefd omdat een onmondige bevolking (don’t bite the hand that feeds you) niet in opstand zal komen wanneer de EU verwordt tot een geld en machtsmachine voor de rijke bovenlaag met een ongekozen machtsstructuur. De rijke bovenlaag is altijd voor een dictatuur, fascistisch of communistisch, omdat een dictatuur zekerheid geeft voor de rijken. (Een rechtse dictatuur is daar veelal beter in dat een links. Zie de industriëlen die kozen voor en lid waren van de NSDAP). Alleen de middenklasse is gebaat bij checks and balances. De arme onderlaag heeft niets te willen en is dus geen gevaar voor de rijke bovenlaag. Deze checks and balances verhinderen de rijke bovenlaag zich nog meer te verrijken. Zij moeten zich verantwoorden. Om hieraan te ontkomen wordt bewust de middenlaag, de middenstand de nek om gedraaid.
De onderlaag is belangrijk als kiezersvolk dat hoe dan ook zal kiezen voor de machtspartijen hier in Nederland van wie zij financieel afhankelijk zijn.
De regering hier nu en toen is belangrijk voor Brussel om de machtsstructuur in Brussel te verstevigen. De regering hier deed dat voorheen enigszins omfloerst maar met Rutte III is er geen twijfel mogelijk meer wat de bedoeling is. Met een arme onderlaag die bewust steeds groter wordt gemaakt met het bewust toelaten van kansloze mensen van buiten Europa, een middenstand die steeds kleiner wordt door gekmakende regels en belastingen en de enigen zijn die baat hebben bij checks and ballances maar uiteindelijk zullen opgaan in de onderlaag is de boodschap van Rutte III dat wanneer de onderlaag zijn natje en zijn droogje wil houden zij de macht in Brussel en de EU moeten accepteren omdat hij Rutte dat helaas, helaas niet meer kan regelen. (De Nederlandse onderlaag is nauwelijks een financieel probleem voor Brussel op 500+ miljoen burgers in de EU. Zo ook de schuldenlast van 450 miljard die dit land heeft).
Hoe groter de onderlaag met afhankelijke burgers hier in Nederland des te groter het afhankelijk zijn van Brussel ondanks de ondemocratische structuur en des te groter het bestaansrecht. Niet alleen de rijken zijn gebaat bij een dictatuur. Als de onderlaag groot genoeg is dan is die onderlaag ook gebaat bij een dictatuur. Ook voor hen is politieke rust belangrijk. Voor de dictatuur is het ook belangrijk hoe groter die onderlaag en hoe groter de afstand tot de rijke elite des te minder opstand omdat men daar in de onderlaag dan niet direct geconfronteerd wordt met volk dat het veel beter heeft zoals wel het geval is bij een kleine onderlaag. Ten minste, zo lang de uitkeringen, toeslagen, gratis brood en spelen in stand blijven. En dat gaat nog wel even door met steeds meer gecentreerde macht in Brussel.

forecastle | 13-11-18 | 10:38 | 3

Als je die arbeider per uur een euro minder betaalt en je heb er 1000 in dienst dan heb je 1000 euro extra per uur.Dan sta je zo in de Quote 500.Kan je doen en laten wat je wil want je hoeft nooit voor een rechter te verschijnen.Moet dat wel dan volgt vrijspraak of een geldboete.Heb je zoals bij de bouwfraude de boel voor 2 miljard bedonderd/gefraudeerd dan moet je een boete van 250 miljoen betalen en niemand hoeft de gevangenis in.Dus hou je toch nog 1750 miljoen over.En deze mensen steunen Rutte en zijn voor de EU.Hier valt nog meer te halen dan alleen dat kleine Nederlandje.Hoeveel wordt er niet achterover gedrukt in die asielzoekersbusiness.Wie zorgt voor strenge controle?Daarom gingen er toeslagen naar Bulgarije?WW naar Polen etc. etc.

Jan59 | 13-11-18 | 11:42

@ forecastle | 13-11-18 | 10:38
Bijzonder goede analyse!

telelezer | 13-11-18 | 12:07

@Jan59: U heeft helemaal gelijk met dat u stelt dat niet alleen in dit land maar elders in de EU mensen zijn die alles uit de kast zullen halen om schat en schat rijk te worden met behulp van de structuur van de EU zoals die nu bestaat. Brussel hoeft geen verantwoording af te leggen voor wat dan ook, omdat niemand daar aan de macht democratisch gekozen is en zich daarom zou moeten verantwoorden naar diegenen die op hem of haar heeft gestemd. Zij zitten daar in die machtposities omdat zij daar geplaatst zijn door die parallelle macht, de super rijken, de industriëlen, de slippendragers in Den Haag, Parijs, Berlijn, hunkerend naar het echte grote geld en de macht die de EU genereert. En zolang die Brusselse ambtenaren doen wat ze van verlangt wordt, namelijk de macht en geldmachine die de EU is geworden door te laten draaien, kunnen zij blijven zitten en ook zichzelf verrijken. Op z’n best zijn deze ambtenaren pionnen. Op z’n slechts de pushers van een dictatuur.
Hier in Nederland wordt geld verdiend. Echter meer en meer met niet Nederlandse werknemers. Deze buitenlandse werknemers, van Poolse winkeliers in hun Poolse winkels met enkel Poolse teksten tot de Roemeense lassers op de werven, de IT’ers uit de Balkan, de Baltische staten, Italië, Spanje en Portugal, de scheepsstuwadoors uit Rusland, zij genereren inkomen waardoor bedrijven goed boeren en er nog steeds geld in de staatskast vloeit om de onderlaag koest te houden. (Ik heb niets tegen deze buitenlandse werknemers, winkeliers. Zij zijn hier omdat het kan) Maar deze werknemers hebben geen stem in dit land. Zij bepalen niet wie er in Den Haag op het pluche zit. Wel die Nederlandse staatsburger inclusief de nieuwe Nederlander in die onderlaag die niet aan de bak komt of willens en wetens geen moeite doet, en financieel afhankelijk wordt en is van de overheid zonder te beseffen dat dit land daardoor zich uiteindelijk zal laten onderwerpen met behulp van lieden als Rutte aan de macht in Brussel. Want, wij kunnen het niet alleen volgens de EU pushers in Den Haag met als dieptepunt de keuze die de machthebbers stellen. Fascisme of de federale EU. Oorlog of de federale EU, Armoede of de federale EU. U hoeft er alleen uw onafhankelijkheid, soevereiniteit en democratie voor op te geven en dan komt alles goed.

forecastle | 13-11-18 | 13:54

Puur in geld gemeten is de gemiddelde Nederlandert gewoon een pauper vergeleken met de andere ontwikkelde Europese landen. Als een luxemburgse of Zwiterse treinbestuurder op vakantie een Nederlandert tegenkomt zal ie zeker denken ce sont que des geux. Alleen de politieke en bestuurlijke elite in loondienst steekt daar bovenuit en de succesvolle ondernemers. Een academische NL loonslaaf verdiend puur in geld gemeten erg weinig. Alleen door het rond pomp circus kunnen mensen rondkomen. Is feit.

Zatkniss | 13-11-18 | 10:31 | 1

De kern van het probleem mooi samengevat maar kan korter; rondpompcircus.

schoon-schip-maken | 13-11-18 | 10:47

Al die goedbedoelde menslievende acties ledigen de eerste nood en voorkomen dat er belangstelling is een probleem structureel op te lossen.

Hein7261 | 13-11-18 | 10:26

Ja joh... jeetje wat erg. Zo nu even mijn kerstvakantie richting Maldiven bevestigen.

ronin1962 | 13-11-18 | 10:21

De welvaart, oh nee wacht, de armoede moet en zal verdeeld worden om vervolgens volgens goed economisch model weer weggewerkt te worden. Eerst even consuminderen om later weer te consumeer, meer, meerderen.

D-Fens_1963 | 13-11-18 | 10:21

Europa is verloren. Met dank aan laffe incompetente eurofiele politiek.

frisenfruitig | 13-11-18 | 09:33 | 2

Maar Rutte blijft koste wat het kost met het Nederlands schip richting die ijsberg varen.En al die andere doen ook hun best wie het eerst die ijsberg kan raken.En nu zijn ze bang als de EU uit mekaar valt dat er oorlog komt.Dus gewoon op die ijsberg blijven varen en tegelijkertijd ook nog miljoenen asielzoekers aan boor nemen.Het liefst moslims.Want als we de klap van die ijsberg mochten overleven dan zitten we aan boord met moslims die aanslagen willen plegen.Tel uit je winst.

Jan59 | 13-11-18 | 09:42

Het is een spelletje "wie het laatst springt is de winnar" ofzo.

boerk | 13-11-18 | 10:08

En als de vaste lasten, elk jaar fors omhoog gaan en je salaris stabiel blijft, dan val je ook in de afgrond.

Jan Onbewoond | 13-11-18 | 09:28 | 1

Gratis (!) tip; tracht uw variabele kosten te verminderen of koop een parachute;-)

D-Fens_1963 | 13-11-18 | 10:09

Weer 1 keer per jaar 2 weken op vakantie naar het buitenland zoals vroeger. Nu gaan velen 3 of 4x, maar alleen als je geld hebt.Anderen moeten van de voedselbank leven, krijgen geen werk, al solliciteren ze zich suf ,ook nog na 2018 en blijven thuis.

Jan Onbewoond | 13-11-18 | 09:27 | 2

En de elite heeft Rutte overgehaald om het referenda af te schaffen.Zelfs Pechtold D66 stemde hiermee in.Je wil toch niet dat de massa via een referendum uit de EU wil.Er vallen miljarden te verdienen. Maar jecwil niet dat de massa teveel geld gaat sparen het moet blijven rollen.Dus verhoog je de belastingen en geef dit geld aan asielzoekers,Grieken ec. om bij AH en andere multinationals uit te geven.Zo gaan de aandelenbeurzen omhoog en staat prinses Mabel in een klap in de Quote 500.En Buma samen met die andere christelijke partijen maar roepen:" Praise the Lord." en binnenkort ook :"Allah Akbar?"

Jan59 | 13-11-18 | 09:38

Er zijn ook van achterlijke cijfers .koopkracht is toegenomen in stad of dorp x .maar de toename wordt over de bevolking bekeken ,en niet naar wie de koopkracht verbeterd heeft gekregen, Want armen worden armer

pedro300 | 13-11-18 | 10:01

Men kan eindeloos over armoede en de teloorgang v/d samenleving spreken , men kan er kwaad , verdrietig en gefrustreerd over worden.
Het is zinloos zolang men niet beseft dat dit grotendeels GEWILD en GEPLAND beleid is.
Toename van armoede is de onvermijdelijk en zelfs de GEWILDE en GEPLANDE uitkomst van globalistische beleid.

Het is GLOBALISME in uitvoering ( Coudenhove - Kalgheri / Agenda 21 etc. )
- oneindige stromen arme , kansloze , nietopgeleide migranten
(op gang gebracht door landen eerst te destabiliseren , door democratisch gekozen regeringen te ondermijnen en omver te werpen , door moorddadige psychopatische “rebellen“ te onder steunen met geld en materieel.

De uitspraak “wir schaffen das“ was destijds niet zozeer gericht aan zielige en arme slachtoffers uit humanitaire overwegingen.
De uitspraak was gericht aan mede-globalisten en bedoeld werd het versneld uitvoeren v/h globalistische agenda punt : MASSA MIGRATIE )

- Het individuele - dat wat mensen / groepen / volken / naties onderscheidt , uniek maakt , aan elkaar bindt , karakteriseert moet : kapot , uitgewist , verdund , opgeheven en vernietigd worden.
Tradities worden zoveel mogelijk verboden en afgeschaft worden.
Groepen moeten tegen elkaar uitgespeeld worden.
“ Verdeel & Heers “

De Globalistische “elite” wil een samenleving bestaand uit een grijze brei van ; eenvormige , conformistische , domme mensen , mensen zonder groepsgevoel , zonder samenhang , mensen in de verdrukking ( “Verelendung “ ) , mensen afhankelijk v/d staat , verslaafd aan en geobsedeerd door hun speeltjes (= elektr. spionage app. ) , plat amusement en vermaak.

Brood en spelen - houd ze bezig , houd ze dom , zorg dat ze niet nadenken.
Met daarboven de zelfbenoemde “ 1 % - elite “ :
Zij die denken alles te kunnen bezitten en bepalen
Zij die de regels willen maken , regels die voor anderen gelden ,niet voor hen.
Zij die wilen heersen over de “schapen “
Zij die , onder talloze dekmantels , streven naar de totalitaire globalistische / NWO staat.

enorme sukkelzak | 13-11-18 | 09:24 | 6

Zoals al die VVDers die alles kapot maken, KLM, de zorg (ziekenhuizen, verzorgingshuizen), de woningmarkt, nutsvoorzieningen, onderwijs, alles wordt gesloopt. Ze pluggen in en zuigen leeg, geweldig die privatisering.

boerk | 13-11-18 | 10:14

@ Rozemarijn.
Ik neem aan dat je bedoelt : waarom “ zij” willen heersen en macht willen hebben ?

Uiteindelijk is dat een vraag die alleen de betroffenen kunnen beantwoorden.
Duidelijk is dat er altijd een categorie mensen was en is die machtsbelust is , aan macht verslaafd , macht willen uitbreiden , consolideren en doorgeven aan hun nageslacht
Zie maar eens ( leve het internet - zolang het nog duurt ) hoe lang bepaalde families / geslachten eeuwenlang in machtsposities verkeren , enorme kapitalen vergaard hebben en in principe hele delen van de samenleving en van de wereld controleren en feitelijk boven de nationale regeringen staan , zonder dat de gemiddelde burger dat in de gaten heeft.
Eerst was hun macht regionaal , inmiddels continentaal & multi continentaal , de laatste logische stap is dan : globale macht en dan ook volledige macht , dwz , op alle gebieden dus op de gebieden van : financieen , economie , militair , juridisch , mediaal , educatie ,
religie , enz , enz
Wat nog in de weg staat zijn de “ lagere organisatie verbanden “ , dus die moeten weg.

enorme sukkelzak | 13-11-18 | 11:00

@ enorme
Je schetst het beeld van een kwaadwillende soort nieuwe adel.
En wat zijn die lagere organisatie verbanden dan bijvoorbeeld?

RozemarijnLucassen | 13-11-18 | 11:20
▼ 3 antwoorden verborgen

@MickeyGouda | 13-11-18 | 07:23 |
veel leraren en hoogleraren zijn links... D66.
Zij geven les op basisschool, voortgezet onderwijs en universiteit - je kunt aan Jesse Klaver en Rob Jetten zien wat zij op school geleerd hebben:

1. de klimaatafspraken van Parijs zijn heilig bij Jesse en Rob - we moeten stoppen met het gebruik van gas en olie
2. de opvang, huisvesting en zorg aan migranten is eveneens heilig - ook al kost dit miljarden.

Dit zijn de dingen wat de kinderen op school nu meekrijgen.
Zodra zij in de politiek terecht komen---> zijn ze via het onderwijs en door de linkse NPO geïndoctrineerd.
Economie, boekhouden en rekenen dat krijgen ze niet meer op school.
Niemand in de politiek die zich afvraagt of wij de miljarden voor klimaat en migratie kunnen blijven ophoesten?
Een kind van 12 weet dat het financieel fout loopt met Nederland... met alsmaar hoger wordende lasten en heffingen - waarbij over een paar jaar rijke en werkende mensen dit land zullen ontvluchten.

sociaal_econoom | 13-11-18 | 09:11

Het is nooit goed. Ook als je rechts of linksom gaat.

Jan Onbewoond | 13-11-18 | 09:02

Nou ,ik kom hier ook weer ff een open deur intrappen.
Ga hier niet teveel woorden over vuil maken want alles is al zo’n beetje gezegd.
Er wordt een heleboel gezegd maar nooit wat gedaan.
Het wordt tijd voor het kabinet om wat te doen.
Maakt niet uit wat , erger zal het niet worden

Datgingniegoed | 13-11-18 | 09:00 | 2

''Erger zal het niet worden''.... was dat maar waar!

Door het Migratieverdrag van Mallakesh zijn wij dadelijk verplicht migranten opvang, zorg, een woning plus een uitkering te geven.
De helft van de landen tekent dit verdrag niet... Nederland uiteraard wel---> zodat het hier nog veel erger en duurder zal worden.

Dit en de Klimaatafspraken van Parijs... zijn de dingen waarmee de linkse partijen ons om de oren slaan.
We worden zo arm als Job met steeds meer mensen die dit land zullen ontvluchten.
Bij Rutte IV of bij Jesse I zullen wij meemaken - dat migranten uit Afrika en moslimlanden massaal naar NL komen---> en dat rijke en werkende Nederlanders dit land massaal zullen ontvluchten.

sociaal_econoom | 13-11-18 | 09:20

sociaal_econoom | 13-11-18 | 09:20 Mallakesh...? lol

daytripper | 13-11-18 | 09:34

Economisch Statistische Berichten ( ESB) een blad voor econometristen: het netto besteedbaar inkomen in NL is sinds peildatum 2002 niet meer gestegen,zelfs fors gedaald gemeten van 2002 t/m 2016. Dit noemen de heren econometristen; het RUTTE effect.
Deze man en zijn " liberale" kabinetten aangevuld met de Partij vd Afrikanen heeft er eigenhandig voor gezorgd dat de modale Nederlander er fors op achteruit is gegaan; tevens hebben wij een torenhoge inflatie achter de rug sinds de invoering van de Euro. Alle prijzen zijn weer terug op hun oude niveau van voor 2001 alleen nu met een € teken ervoor.
Slaapt u rustig verder mede-Nederlanders: het gaat goed met de NL economie maar niet met uw portemonee. Gelukkig komen er nieuw BTW en ziektekosten verhogingen aan. U zou maar iets kunnen overhouden van uw salaris.

Eendragtmaaktmagt | 13-11-18 | 08:50 | 1

Eendragtmaaktmagt | 13-11-18 | Goed stuk! Chapeau!

daytripper | 13-11-18 | 11:33

Interresant artikel, maar op het laatste slaan ze er toch maar weer in , in hun uiterst linkse coconnetje terug te trekken... Trump een accident noemen ,... Trump zelf had niet verwacht dat ze hem gingen kiezen. Maar hij , Wilders, De Winter, Johnson, Farrage en Le Penne weten maar al te goed wat er speelt. Je moet er ook geen genie voor zijn, gewoon even nadenken en tellen.

Kijk wat ze ons kosten, kijk wat ze ons opbrengen en je weet dat op een gegeven moment het geld op is en dan zijn de rapen gaar.

Ofwel profiteer je tot het allerlaatste moment, en staat je exit klaar. ofwel probeer je de supertanker die op volle snelheid richting strand koerst met alle mogelijke middelen te keren.

Lt-Kol Kilgore | 13-11-18 | 08:35 | 1

Volgensmij is je metafoor verkeerd.
Of je stelt jezelf veilig (bovenklasse)
Of je probeert de supertanker het strand op te krijgen zodat je de belangrijkste delen kunt recyclen (populisten&nexit)
Of je probeert de tanker zo vol mogelijk te pompen (goed voor bv nederland) en ondertussen laat je iedereen van over heel de wereld op het dek dansen. Alleen zitten er af en toe vuurdansers tussen. Maar omdat iedereen blij op het dek moet dansen wordt iedereen met kritiek op de vuurdansers weggezet als racist. Want tja, wanneer is nou voor het laatst brand uitgebroken op een supertanker? Dit is ongeveer wat het partijkartel voor ogen heeft.

Barre_de_k | 13-11-18 | 09:13

Toch bijzonder dat jullie stellen dat de bovenlaag schijnbaar haar buik vol kan vreten aan uitkeringsgerechtigden die zelf niets produceren. Bij deze beredenering kan ik niet geheel bij tenzij jullie de grote baas van het AZC of de lokale
uitkeringsafdeling bedoelen (en dat zal qua inkomen ook wel mee vallen).

24-07-69 | 13-11-18 | 08:24 | 1

Uitholling van de middenklasse is een probleem voor maatschappelijke stabiliteit. Zeker als de nieuwe ondrklasse voor een belangrijk deel een andere etniciteit heeft. Wat snap je niet?

Barre_de_k | 13-11-18 | 09:06

Mooi man. Populisme, liberalisme en marktwerking. Dit is wat jullie toch wilden?

Bigi Bana Boy | 13-11-18 | 08:22 | 6

@Pelforth
Zolang iedereen nog daadwerkelijk cake kan eten, zie ik die guillotine nog niet terugkomen hoor. Daarnaast zijn er verschillende stromingen die verschillende oorzaken aanwijzen voor verschillende problemen. Nergens een begin van hoe het dan wel moet. Hoe dan ook, alle ingrediënten zijn nu wel aanwezig voor een nieuwe ideeënstrijd. De tijd van het einde van de grote verhalen is voorbij aan het gaan.

Rest In Privacy | 13-11-18 | 08:56

Precies Bigi: liberalisme en marktwerking: probeer eens een pakketje fatsoenlijk met Post NL te versturen. Komt niet aan en bij navraag blijkt het in Den Haag te liggen in een verzameldepot tesamen met 100.000 andere niet bezorgde pakketjes: dmv de tracking weten ze het wel te achterhalen,maar waar het precies ligt of staat ? Geen idee. Ik verlang terug naar de ouderwetse postbode betaald door de belastingbetaler. Om maar een voorbeeld te noemen. De (r)overheid aangevoerd door de lachende pinokkio voert de (belasting + accijnzen) druk steeds verder op. Nergens is het netto besteedbaar inkomen zo gedaald sinds 2002 als in NL. Geef de gelukszoekers allemaal met voorrang een huis + uitkering + ziektekostenverzekering gratis; daarmee is iedereen dan tevreden denkt men in Den Haag.
De wal is bezig het schip te keren...

Eendragtmaaktmagt | 13-11-18 | 09:00

lol. Ik denk dat de meeste reaguurders best links zijn en de verzorgingsstaat goed vinden, maar stapelgek worden van hoe links omgaat met identiteitspolitiek, minderheden, immigranten en alles wat de Nederlandse cultuur afwijst.

Diotima | 13-11-18 | 10:35
▼ 3 antwoorden verborgen

Prima wanneer Klaver en co voor een bijna onbeperkte immigratie zijn maar vertel dan in ieder geval een consequente boodschap en niet een populistische. Massa immigratie betekent uiteindelijk dat de welvaartstaat onbetaalbaar wordt omdat je de lasten niet onbeperkt op de bagagedrager van de middengroepen kunt dumpen. I.t.t. wat de staatsomroep in 2015 beweerde zijn de vluchtelingen uit Syrië helemaal niet hoog opgeleid en is een groot gedeelte gewoon afhankelijk van de belastingbetaler. De Nederlandse politici kunnen een voorbeeld nemen aan Denemarken die gewoon harde eisen stelt aan nieuwkomers en waar zij niet direct aanspraak kunnen maken op allerlei arrangementen uit de welvaartstaat. Daadwerkelijke solidariteit gaat twee kanten op, dat zijn de dames en heren in den Haag, en dan vooral de linkse partijen, vergeten.

therealbraindump | 13-11-18 | 07:55 | 1

Het klopt wat u zegt - migranten afkomstig uit moslimlanden en Afrika krijgen onder de noemer van vluchteling opvang in een AZC met iedere dag gratis eten, drinken, slapen, zorg en zakgeld.
Daarna krijgt men als statushouder gratis een ingerichte woning, met extra zorg, extra aandacht en een langdurige uitkering.
Dit wordt door de Nederlandse overheid en gemeenten allemaal voor hen geregeld... er wordt niet gevraagd of men in eigen land bezittingen en vermogen heeft - iedereen krijgt deze gratis voorzieningen inclusief de uitkering.

Dit heeft een grote aanzuigende werking---> het kostenplaatje wordt onbetaalbaar. Hierbij moet je niet alleen denken aan de AZC's maar ook aan de ingerichte woningen, de uitkering en de tienduizenden ambtenaren en zorgverleners die iedere dag voor migranten bezig zijn.

We mogen niet boos zijn op de migranten - wij zouden ook naar NL komen in de wetenschap dat je al deze dingen hier in de schoot geworpen krijgt.
De fout ligt bij Den Haag en de linkse politiek die dit zo willen handhaven.

Andere landen in de EU zoals Denemarken en Zweden zijn intussen strenger geworden en hebben een limiet en een stop ingevoerd.
Polen, Hongarije en Oost-Europa doen helemaal geen opvang en huisvesting van (moslim)migranten--> hoe is Nederland over 2, 5 en 10 jaar?

sociaal_econoom | 13-11-18 | 08:40

Europa wordt het nieuwe Afrika met een islamitisch sausje. M.a.w. er is in Europa geen toekomst meer.

Eddy67 | 13-11-18 | 07:54 | 4

We wachten op een nieuwe Karel Martel of El Cid maar misschien hebben we wel een Vlad Teppes nodig.

Lt-Kol Kilgore | 13-11-18 | 08:37

Het is niet Europa--> het zijn Merkel en Mark die dit zo doen.
Waarbij we worden opgezweept door de machthebbers van EU-Brussel.
Timmermans is boos op Polen, Hongarije en de andere Oost-Europese lidstaten omdat zij geen opvang en huisvesting van migranten doen... hij kan er niets tegen doen. Bovendien willen migranten uit moslimlanden zelf niet naar het katholieke Polen - Nederland is verreweg het meest in trek.

sociaal_econoom | 13-11-18 | 08:47

@ sociaal_econoom | 13-11-18 | 08:47
Ik heb het expres over Europa en niet over de EU. EU is m.i. slechts één van de vele ingrediënten. Wel een invloedrijke.

Rest In Privacy | 13-11-18 | 09:07
▼ 1 antwoord verborgen

Mijn kind zit in 4 VWO. Omdat ze er hard voor moet werken kijken mijn man en ik veel over haar schouder mee en begeleiden we haar waar nodig. We staan soms allebei verbaasd over wat ze met 15 tegenwoordig allemaal geacht worden te kunnen en te weten. Vergeleken met nu was 4 VWO in de jaren '80 een wandelingetje door het park. Gegeven deze kwaliteit van onderwijs - kritisch, analytisch, doorwrocht - snap ik niet hoe het kan dat we regeeerd worden door zoveel domme, kortzichtige mensen die ons land snoeihard op de afgrond laten koersen. Waar blijven al die slimme jongens en meisjes in de praktijk?!

MickeyGouda | 13-11-18 | 07:23 | 7

Als ik het werk en de studies van mijn stiefdochter bekijk dan heb ik eerder een ander idee. Ik begrijp dan ook perfect waarom er zoveel idiooten rondlopen. Hebben slechts nog de helft van de examendruk. In het hoger onderwijs is het nog erger gesteld. Ze doen daar nu 5 jaar over een traject dat wij op 3 jaar deden, met een veel hogere examen druk ook weer.

Lt-Kol Kilgore | 13-11-18 | 08:41

Weet niet waar u over praat. In de jaren 80 schreef de gemiddelde lbo-er beter Nederlands dan de hbo-ers nu doen.

Petrichor | 13-11-18 | 08:43

Al ons universitair talent wordt opgeslokt door de Shells en Unilevers waar ze voor een riant salaris enkel deze cooperaties vooruit helpen i.p.v. de hele maatschappij. Het is een brain drain naar deze grote bedrijven.

LateStageCapitalism | 13-11-18 | 08:44
▼ 4 antwoorden verborgen

"... bedrijfstoppen profiteren van een groeiende onderlaag ..."
Laat dat nu net de bedoeling zijn van het hele migratie beleid.

Wekkertje | 13-11-18 | 07:10

Een revolutie zie ik er helaas niet zo snel van komen (alhoewel de geschiedenis zich schijnt te herhalen). Wat ik geloof is dat de meerderheid met het laagste inkomen zijn heil gaat zoeken in het verdienmodel van de Vaderlandse Vinex. Plantjes. En alle producten die daarmee gemaakt worden. Ergo, de onderwereld krijgt er gratis personeel bij. Colombia aan de Noordzee.

JoyCee | 13-11-18 | 06:30

Armoede is een keuze. Dat bewijzen de talloze nederlanders die arm zijn begonnen en zeker niet arm zijn geeindigd. Armen zoeken de slachtofferrol en weigeren zichzelf te verbeteren, in plaats daarvan kijken ze naar anderen en verwachten dat die dat klusje voor hen zullen opknappen. Geen enkele reden om geld van succesvolle inwoners weg te geven aan arme inwoners die achteroverleunen.

The2Amendment | 13-11-18 | 06:00 | 3

Wat een volslagen lulkoek! Verder geen commentaar, zonde van de tijd.

Zaaddonor | 13-11-18 | 07:33

Wat jammer dat je zo denkt. Volledig gehersenspoeld.

LateStageCapitalism | 13-11-18 | 07:53

@2nd
Integendeel, de succesvolle inwoners geven het geld aan vluchtelingen en andere hulp- en beschermingsbehoeftigen met migratie achtergrond waarna de overige burgers in alle rust over hun eigen smalle beursjes kunnen beschikken zonder dat het communicerende solidariteitsvat hun voortijdig drooglegt.

kindapaas | 13-11-18 | 08:51

Dit stukje grond wat eens Nederland was is volkomen krankzinnig en verzuipt in z'n eigen correctheid : www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/... oftwel : IND keert miljoenen uit aan asielzoekers omdat ze niet tijdig kon beslissen over aanvraag

daytripper | 13-11-18 | 05:50

Net op Teletekst:
"Ouders profiteren onder meer van een hoger kindgebonden budget" en een paar zinnen verder: "Veel pensioenen groeien al een tijd niet mee met de economie,dus zien ouderen hun inkomen doorgaans niet stijgen." (ze bedoelen dus "in 2019 euros: dalen").

En we weten natuurlijk allemaal hier wat voor soort lui er 5, 6, 7 kienderien op nahouden. Allemaal extra, extra, EXTRA veel geld voor hiel fiel kienderien is natuurlijk een mooie bonus. En de regering buigt. Ouderen oprotten, en maar likken en likken en buigen naar het midden-oosten.

EnNouJijWeer | 13-11-18 | 03:42 | 1

@EnNou
Bovendien gaat het zelfgespaarde bedrijfspensioen ook nog eens 2-3 jaar later in bij gelijkblijvende sterfdatum: de regels zijn opnieuw tijdens het spel veranderd, maar niet over de hele EU. Kennelijk is er iets wat ze tegen houdt de pensioengerechtigde leeftijd gelijk te schakelen over de gehele EU.

kindapaas | 13-11-18 | 08:55

Iedere keer denk je, het kan niet gekker, man man wat een armoede.

allesofniks | 13-11-18 | 04:34

De belastingbetaler is er goed voor. Maar de kruik kan maar zo lang te water tot hij barst.

Montesquieue | 13-11-18 | 05:15

Je zal vandaag de dag maar " flex-werker" zijn .. diep treurig .. een korte job .. en hup weer de bijstand in tot de volgende .. bij die volgende job de huurtoeslag terugbetalen wanneer je iets meer verdient .. en wachten op de volgende trap in je reet naar de bijstand . Sociale huurwoning ( tot720 euro) : wachtlijsten van hier tot Tokio... vrije sector : 800+ .. wie kan dat betalen ?? Resultaat : 35-jarigen die op kamertje moeten wonen. Die klootzak van de VVD zou ik graag ophangen aan de hoogste boom! Het moet gezegd : hij heeft de " linkse" coalitie- partners aardig bij de ballen gehad.

daytripper | 13-11-18 | 02:13 | 1

"een korte job .. en hup weer de bijstand in tot de volgende .."
Moet je vooral niet de pech hebben gespaard te hebben voor je oude dag in de zogenaamde derde peiler want dan kun je eerst je pensioen opvreten. En je syrische buurman in zijn nieuwe VW maar lachen.

Wekkertje | 13-11-18 | 07:12

Denk er eens over na hoe lang geleden het probleem werd gezien en benoemd. Denk er eens over na hoe simpel de oplossing toen al was. Denk er eens over na hoe sinds die tijd (en daarvoor al) de politiek andere dingen op de agenda had staan ten gunste van,,,,,vul maar in..... youtu.be/cM9QCls5ajQ

INH.30CL | 13-11-18 | 01:27 | 1

Ongelooflijk dat Hans Janmaat in 1994 al met de oplossing kwam... ''opvang en zorg in eigen regio''--> hij werd niet-sociaal genoemd en weggehoond.

De politiek en Kamerleden denken dat ze sociaal zijn door een oneindige stroom migranten afkomstig uit Afrika en moslimlanden hier onder de noemer van vluchteling--> zorg, huisvesting plus een uitkering te geven.

Dit loopt financieel en maatschappelijk helemaal vast... met als resultaat steeds meer woningnood, meer armoede, grote maatschappelijke spanningen en steeds hogere lasten voor de werkende mensen.
Hans Janmaat had gelijk... de bewijzen liggen NU op tafel.
Nog steeds ontkennen Rutte en onze Kamerleden dit verhaal en weigeren ze het migratiebeleid aan te passen.
Integendeel dadelijk wordt het Migratieverdrag van Marrakesh ondertekent waarbij wij zwart op wit verplicht zijn--> migranten opvang, een woning, zorg en een uitkering te geven.
Hoe is Nederland over 5 jaar... ik hou mijn hart vast?
Rutte is veel te laconiek en lacht overal om... hij vertrekt dadelijk naar Brussel.

sociaal_econoom | 13-11-18 | 01:52

@Onno Barendsen - uw verhaal hoor ik vanuit de politiek in Den Haag--->
dat het migratiebeleid vanuit Brussel komt en dat wij als land niet anders kunnen en niet anders mogen.

Dit is niet waar... Zweden en Denemarken zijn na ''wir schaffen das'' strenger geworden en hebben een limiet en stop ingevoerd.
Polen, Hongarije en de Oost-Europese lidstaten gaan nog een stapje verder en doen vrijwel GEEN opvang en huisvesting van (moslim)migranten.
Ze hebben lak aan de regelgeving van Brussel... Timmermans maakt zich hier boos om maar is machteloos.
Bovendien is het zo dat migranten uit moslimlanden zelf niet naar het katholieke Polen willen.
Het liefst gaat men naar NL - hier wordt men onder de noemer van ''vluchteling'' in de watten gelegd en als een kasplantje behandeld.

De vraag is hoe lang kunnen wij dit maatschappelijk en financieel nog behappen?
Over 2 jaar al is dit een gigantisch probleem - waarbij zoals u zegt steeds meer Nederlanders dit land zullen ontvluchten.
Ik denk niet dat Brussel en Den Haag dit kunnen tegen houden... Polen en Hongaren mogen vrij naar Nederland - dus mogen wij ook naar Polen en Hongarije.
Het zou verschrikkelijk zijn... als wij door Rutte III en Marrakesh hiertoe gedwongen worden - dit betekent einde verhaal--> zowel voor de Nederlandse burger als voor de migranten.

sociaal_econoom | 13-11-18 | 01:24

Helaas ben ik (vooral) zakelijk gezien een enorme sukkel, waardoor ik officieel ook bij de groep werkende armen hoor. En ik beschouw mezelf als deels gedwongen ondernemer, omdat er voor mijn vak (beeldende kunst) geen vaste baan bestaat. Dat ik mij tot nu toe niet heb hoeven omscholen (ben afgestudeerd in 2004) is te danken aan mijn super lage uitgavepatroon en alle mensen die belasting betalen, want ik krijg de volle pond huur- en zorgtoeslag. Dus bedankt daarvoor :)
Ik voel me rijk, maar maak me toch wel zorgen als ik hoor wat voor bedragen er rond gaan bij topsalarissen. Het is het contrast dat steekt...
En wat ik wrang vind: je komt niet in aanmerking voor allerlei regelingen (zoals van de voedselbank) als je wat spaargeld hebt. Terwijl je als ondernemer die te weinig verdient om een passende verzekering te betalen, toch echt wat spaargeld moet hebben voor het geval je je arm breekt oid. Hier zou de BV Nederland nog beter over na mogen denken. Maar dan redeneer ik even alleen vanuit mijn eigen positie.

RozemarijnLucassen | 13-11-18 | 00:51 | 13

@RozemarijnLucassen
Ten eerste denk ik niet dat er zoiets is als Hét Kapitaal. Net zomin als Hét Volk, of Dé Elite.

Tweede is dat 100% belasting (of 80% desnoods) inderdaad een kapitaalvlucht gaat aanjagen. Kijk maar naar de huidige belastingconstructies waardoor multinationals nauwelijks belasting betalen. Geld is amoreel en landsgrenzen fluïde. Voor solidariteit heb je tevens een samenbindende factor nodig (waarom zou ik solidair zijn met mensen waar ik niets mee heb?). De van oudsher samenbindende factoren liggen al tijden onder vuur of zijn aan het eroderen.

Rest In Privacy | 13-11-18 | 08:40

Hoi Hollende, gebrek aan solidariteit dus, en fluide landsgrenzen. Ik hoor vaak politiek geluid om onze grenzen te sluiten, maar volgens mij is dat altijd bedoeld om arme mensen buiten te houden in plaats van rijke mensen binnen...

RozemarijnLucassen | 13-11-18 | 09:08

@RozemarijnLucassen
Kapitaal en kapitaalkrachtige mensen zijn verschillende zaken. Kapitaal kan met een muisklik of een brievenbus in een belastingparadijs zo de grens over. Globalisering trekt zich niets aan van grenzen.
Hollande (Fr) probeerde ook miljonairs ongekend hoog te belasten. Geloof niet dat dat echt een succes is geworden.

Rest In Privacy | 13-11-18 | 09:14
▼ 10 antwoorden verborgen

@Lappedonsje: die man doet niets verkeerd, maar voor sommige kortzichtige lieden is het zo lekker om te generaliseren en iedereen over 1 kam te scheren!

BaldEagle | 13-11-18 | 00:50

Dit is de grote fout wat Rutte II en Rutte III maken - met betrekking tot migranten die vanuit Afrika en moslimlanden naar Nederland komen.
In plaats van opvang, zorg en huisvesting in eigen regio... krijgen ze HIER opvang en verblijf in een AZC - daarna krijgt men onder de noemer ''vluchteling'' een ingerichte woning, zorg met extra aandacht en een bijstandsuitkering.
Vervolgens mogen ook hun naaste familieleden naar NL komen die in dezelfde situatie terecht komen.
Uit de cijfers blijkt dat het merendeel langdurig soms levenslang afhankelijk blijft van een bijstandsuitkering.
De woningnood en armoede worden alsmaar groter in Nederland.

Dit kost niet alleen veel voor begeleiding en aandacht - waarbij tienduizenden ambtenaren en zorgverleners nodig zijn... maar ook de langdurige bijstandsuitkeringen worden onbetaalbaar.
Voor de migranten is het niet prettig om hier uitzichtloos in de bijstand te vertoeven, dit komt het gevoel van eigenwaarde niet ten goede.

Opvang en zorg in eigen regio is een stuk goedkoper... van daaruit kan men weer terug naar Syrië of eigen gebied zodra het veilig en rustig is--> zoals nu.
Er is veel werk te doen in de opbouw van het land... terwijl men hier uitzichtloos in een uitkering vertoeft en erop gericht is familie en kennissen naar NL te halen.

Met de Migratieverklaring van Marrakesh zal de toestroom naar NL nog groter worden.
Rutte III maakt op dit gebied een gigantisch en onherstelbare fout waarbij wij als land alsmaar dichter bevolkt raken met steeds meer armoede en problemen - en een steeds hogere lastendruk voor de werkende Nederlander.
Ik zie ervan komen dat rijke en werkende Nederlanders dit land zullen ontvluchten - dan is het helemaal afgelopen met de welvaart in Nederland.

Mijn zorgen en aanbeveling stuur ik naar de politiek en Kamerleden - ze doen net alsof ze dit verhaal niet snappen.
Nogmaals opvang en zorg in eigen regio is BETER en stukken goedkoper en biedt hen en onze burgers meer perspectief.
Hoe is NL over 2 over 5 of over 10 jaar... ik hou mijn hart vast.

sociaal_econoom | 13-11-18 | 00:42 | 4

Ze snappen meer dan je denkt, maar daar gaat het niet om. Migratiebeleid wordt bepaald in Brussel, niet in Den Haag. Het enige dat je kunt doen is zelf migreren. En ook daar zal over 2, 5 of 10 jaar (als de poep de ventilator raakt) een stokje voor gestoken worden zodra er teveel autochtonen vertrekken.

Onno Barendsen9337 | 13-11-18 | 01:05

Mijn zorgen zijn eerlijk en terecht... zeg ook dat opvang en zorg in eigen regio beter en goedkoper is.
Dit verhaal stuur ik naar de politiek, de Tweede en Eerste Kamer en de NPO.
Het is enorm moeilijk bijna onmogelijk hun te overtuigen - echter de toekomst en cijfers bewijzen dat mijn zorgen geen wijn of water is.
De politiek en bestuurders in Nederland hebben gemakkelijk praten maar voor onze autochtone en allochtone kinderen wordt het heel, heel erg moeilijk.

sociaal_econoom | 13-11-18 | 01:09

sociaal_econoom | 13-11-18 | 00:42 | U bent een goed mensch.. maar ik denk niet dat uw verhaal veel nieuws bevat en in " Den Haag" leest slechts een tiepmiep uw verhaal.

daytripper | 13-11-18 | 02:25
▼ 1 antwoord verborgen

Waarom mogen families als die van Blokker en V&D en C&A en Hema over heel Nederland in de winkelstraten hun winkels hebben staan en voor mijjarden spulletjes verkopen aan het volk, waar ze miljarden aan verdienen, al wel honderd jaar, maar mogen arme mensen niet daar ook hun kleedje op straat neerleggen om hun koopwaar aan te bieden zodat ze ook wat kunnen verdienen. Wie komt eens op voor die arme mensen, als GeenStijl het niet doet wie dan wel? Waarom moet alles gaan naar alleen die grote jongens?

DitjaarkrijgikAOW | 13-11-18 | 00:30 | 3

Je wilt een eeuwige rommelmarkt in Nederland, leuk idee. Wat let je trouwens om een marktkraam te huren?

allesofniks | 13-11-18 | 02:09

Dat is vanwege het niet kunnen controleren of je dan wel al je belastingen en premies betaald...

Haram_Kafir_4ever | 13-11-18 | 02:26

Is dit trouwens de culturele verrijking, straatkleedjes met spulletjes om te verkopen, zoals in Afrika en M.O. Nog een 10tal bedelkinderen, wat asfalt eruit en wat zand/stofpaden en de verrijking is klaar.

allesofniks | 13-11-18 | 04:38

Tijd voor wat minder regels zodat mensen wat meer zelfredzaam kunnen zijn. De grote multinationals -met hun lobbyisten in Brussel- zijn allemaal voor strengere regelgeving simpelweg omdat alleen zij het kapitaal bezitten om daaraan te voldoen. Geveltje zus, geveltje zo. Dan ontstaat er in een vrije markt al snel een oligopolie.

klowiepowie | 13-11-18 | 00:05

Nog wat feitjes dus de waarschuwingen door. Voor de eigen mensen:
www.nu.nl/economie/5429540/economisch...
De rekening zal vroeg of laat toch echt betaald moeten worden. Trump beloofde de overheidsfinanciën op orde te maken, in de praktijk doet hij het tegenovergestelde. Voor de eigen mensen.
Ardbeg | 12-11-18 | 23:20
Over feitjes gesproken: als je de grafiek even goed bekijkt of anders dezelfde grafiek opzoekt met de jaartallen er duidelijk, zul je zien dat die sterk oplopende lijn start omstreeks 2010. Net nadat Obama president werd. Dat iemand van de (Rabo)elite ook dat bij Trump in de schoenen wil schuiven, is begrijpelijk. Dat jij het klakkeloos aanneemt, niet....

benjeallanggek | 12-11-18 | 23:54

Sorry ik sla over. Een misselijkmakend groot deel van m'n bruto salaris gaat naar de overheid, waar zij al deze fijne uitkeringen aan al die aardige Syriërs van betalen. Ik heb die lui niet uitgenodigd en heb liever dat ze gisteren nog oprutten. Ik ben bovendien zelf een werkende arme. Laat maar komen die bierkelder-putsch. Ik heb er zin in.

Onno Barendsen9337 | 12-11-18 | 23:43 | 2

Hoor net dat een brood ook al 10% duurder gaat worden. Van mij mag de revolte ook starten.

Oepsie1234 | 12-11-18 | 23:55

Het moet jammer genoeg nog veel slechter gaan (brood 10000% duurder?) , wil er zoiets moois als een nationalistische revolte uitbreken. Ach, een mens mag dromen...

Onno Barendsen9337 | 13-11-18 | 00:18

Nou en. Moet men maar anders stemmen .
Geen meelij.

Lieveschat | 12-11-18 | 23:32 | 2

Niet iedereen heeft op het kartel gestemd.
Nog niet eens 2/3e.

Ray69 | 12-11-18 | 23:39

Niet iedereen stemt op het kartel.
Nog niet eens 2/3e

Ray69 | 12-11-18 | 23:40

Uit bovenstaande link naar Trouw:
.
Christophe Guilluy:
Mensen zijn niet per se anti-Europa, anti-globalisering of anti-vreemdeling, ze vragen eenvoudige dingen: werk, een redelijk inkomen en bescherming van hun culturele kapitaal.

Het is eigenlijk heel gek dat het laatste in West-Europa niet vanzelf spreekt, want dat is in de rest van de wereld wel zo.”

____

Dit illustreert maar weer dat de (nouveau)elites in Europa helemaal van het padje zijn.

Kijkeensaan | 12-11-18 | 23:24 | 4

Niks aan de hand ,grafiek houdt gelijke trend met immigratie.Meesten deze personen eten gezamenlijk een potje in plaats van ieder voor zich nederlanders.

Vliegendtapijtje | 12-11-18 | 23:30

Yup de Coudenhove - Kalergi filosofie. Laat je niks wijsmaken door het woord "crisis". Dit is beleid.

Onno Barendsen9337 | 12-11-18 | 23:47

Europa moet een andere koers in en dat is niet de koers die oorspronkelijk bewoners graag zien.

lacucaracha | 13-11-18 | 01:26
▼ 1 antwoord verborgen

Kritiek hierr op Baby boomers (ben het zelf niet). Ken er een aantal, op jonge leeftijd begonnen met werken 15/16 jaar. Zich na lange werk weken en jaren opgewerkt naar functies waarin de verdiensten hoger werden. Op tijd een huis gekocht en niet zoals deze verdoemde generatie voor je 30ste al 3 wereldreizen gemaakt. Fuck you, luie onder de 30 medelanders. Ga i.p.v. je burn-out therapie eens aan het werk.

paulisimo | 12-11-18 | 23:16 | 6

Ken ook een aantal eeuwige studenten. Ken groot aantal, miljoen. die makkelijk wao in konden met 40, zwartwerkten en/of eigen huis bouwden of naar Thailand gingen voor een nauwe Thaise. Ken groot aantal die vroeg pensioen(op laatst verdiende loon gebaseerd),vutters zijn, gouden handdruk, lage premies, lage werkdruk, 1 baas, huiswaarde 3x over de kop, erven van beide kanten(ook 3x over de kop) etc, etc.Geen wonder dat je met zoveel wind in de zeilen zo'n grote bek krijgt, zelfs als nakomende generaties ook nog tot 70 voor jouw AOW moeten werken, terwijl 60 % het niet nodig heeft, maar ja,grote electorale groep pakt politiek niet aan. Nu werken er 2x zoveel in de leeftijd 50 tot 60 als toen, terwijl jullie generatie 3x groter was.

ger1306 | 12-11-18 | 23:46

Alsof dat een verdienste is. Deze mensen hebben geluk gehad, meer niet. Tenzij je rijke ouders hebt is het godsonmogelijk om nu "op tijd" een huis te kopen.

Onno Barendsen9337 | 12-11-18 | 23:51

@Analia von Solmsch
*slow clap*

Deflatiemonster | 12-11-18 | 23:58
▼ 3 antwoorden verborgen

Gaaf

Jorisv1992 | 12-11-18 | 23:09

.. tijd dat de verzorgingsstaat weer wordt wat het bedoeld was te zijn. Verzorging voor wie daar hun hele leven voor bijdroegen.
Niet juist deze mensen zo snel mogelijk doen afsterven om de buit te verdelen onder het linkse tuig en hun exotische kameraden uit de poepgatlanden, die samen onze samenleving vernietigen om inclusief en (eventjes) feest te vieren op de puinhopen.
Om daarna als globalistische sprinkhanen door te trekken naar een ander te vernietigen/uit te vreten gebied.

Jan Passant mk2 | 12-11-18 | 23:09 | 3

Ga ff door de berg socialisten scrollen hier en begin dan nog eens over links tuig, gadver wat een groep latente SP-ers. Marijnissen moet gaan investeren in Nationalistische retoriek, een rare pruik kopen en we zijn er. Blijf vooral denken dat je 'rechts' bent en veel plezier met janken.

Circlont6A | 12-11-18 | 23:57

Nooit beweerd dat ik "rechts" ben, wel nationalistisch, dat dan weer wel. Dit zal opgaan voor velen hier.

Onno Barendsen9337 | 13-11-18 | 00:31

In reactie op Circlont6A: Ik ben alleen links qua gelijke verdeling. Qua vrijheid van meningsuiting ben ik zo liberaal als iets en totaal fan van mensen als Hans Teeuwen, Ebru en Theo van Gogh. Er is geen politieke partij die bij mijn denkbeelden aansluit, maar op geenstijl voel ik me prima thuis.

LateStageCapitalism | 13-11-18 | 08:03

Helaas is the "apotheker" branche overvol,
en raken deze daarom in armoede...

hotmint | 12-11-18 | 23:09
-weggejorist-
bdn01 | 12-11-18 | 23:06 | 8
▼ 8 antwoorden verborgen

Kale Gerrit, denk dat je gelijk hebt. Ken via, via een assistent manager die bij de Aldi werkt. Loon circa € 1450,- netto p/m. De hersenloze loser stemt vanwege zijn titel op de grootste oplichters partij van het land.

paulisimo | 12-11-18 | 23:05 | 2

Ja hoor, jij kent er weer 1 via via. Neem maar van mij aan: dat loonbedrag is gelul. En ik kan het wel weten. De losers lopen meestal te huilen hoe erg het allemaal tegenzit. Hoi.

Circlont6A | 12-11-18 | 23:31

Tja, de Aldi, waren de duitse eigenaars van dat bedrijf niet de grootste schrapers uit de geschiedenis van het kruideniersbedrijf ?
.
@Berbaar, deze is vooral voor jou hé, de nada en graag gedaan !
www.youtube.com/watch?v=hU6WXCvNGms

De Briemusketier | 12-11-18 | 23:58

Er is Werk genoeg. Als je maar wilt. Elke dag Kan je weer iets nieuws verzinnen om te verkopen. Alles in het Leven draait om verkoop. Hoe versier je een vrouw?

Mark_D_NL | 12-11-18 | 23:04 | 2

Eerst uw huidige verkopen, dan een nieuwe versieren.

BozePaarseMan | 12-11-18 | 23:08

Hoe versier je een vrouw met Kerst ?
Hé schatje, wil je mijn kerstballen zien !

De Briemusketier | 13-11-18 | 00:04

Zolang deze mensen PvdA, Groenlinks, D666, VVD en CU stemmen, krijgen ze van mij geen cent.

funkyd | 12-11-18 | 23:00

OT. Maar wist je dat eigenlijk elk dier masturbeert. De goorste is de dolfijn. Die masturbeert op kadavers van dode andere dolfijnen wanneer het zo uitkomt.

Mark_D_NL | 12-11-18 | 22:57 | 2

Ik heb dolfijnen altijd al walgelijke wezens gevonden die tot tonijn moeten worden vermalen. Is weer eens wat anders dan die zwakke mietjesgerookte zalm op brood. Het zijn nog niet eens wilde zalmen, die smaken veel beter.

Kop Kaaz | 12-11-18 | 23:05

@Kop Kaaz: je bent zelf een walgelijk wezen! De gemiddelde dolfijn is een heel stuk intelligenter dan jij met je domme opmerkingen! Laat me raden: twee hersencellen (als het meezit)?

BaldEagle | 13-11-18 | 00:24

En maar VVD blijven stemmen

Rest In Privacy | 12-11-18 | 22:56

Over de kerst tillen ? Mijn hooivork staat al naast de voordeur !

Kim-Jung-Un | 12-11-18 | 22:56

Gelukkig kan ik straks de rest van mijn leven teren op de centen van mijn schoonmoeder, heb haar niet voor niets hier onderdak geboden, alleen wil het doodgaan nog niet zo erg lukken...

eerstneukendanpraten | 12-11-18 | 22:50 | 2

Hahaha. U bent erg............. maar grappig

Kop Kaaz | 12-11-18 | 22:52

Elke dag lekker voor haar koken. En niet zuinig zijn met het zout. Komt vanzelf goed.

Onno Barendsen9337 | 13-11-18 | 00:37

Wat hebben we dat knap gedaan in zo'n korte tijd. Ik zie het vooral sinds de EU achteruit hollen. Kijk eens naar die grote groep zzp'ers en flexibel inzetbaren. Werken hun ass off, maar blijven aan het eind vaak onverzekerd de eindjes aan mekaar knopen. Jahaa de VVD heeft een geweldig ondernemersklimaat gesticht. Voor de grotere jongens. Niet voor al die sappelaars, die moet je leegzuigen.

suscrofa | 12-11-18 | 22:46 | 4

@Poesmobiel
Hmm je zou bijna van toeval spreken. Maar wij weten d.

suscrofa | 12-11-18 | 23:05

dat beter. ;-)

suscrofa | 12-11-18 | 23:06

En zorgen voor nieuwe aanwas van sappelaars. Via migratie.

HaatbaardKnipper | 12-11-18 | 23:19
▼ 1 antwoord verborgen

De schuld van de Linkse bakfiets gordel. Het zal niet lang meer duren of ze worden gepakt.

Haat-links | 12-11-18 | 22:43 | 5

bodemloos | 12-11-18 | 23:05 |

Dat klinkt veelbelovend. Ga door?

Kop Kaaz | 12-11-18 | 23:12

Rioolontstoppingsbedrijven vragen om verzoeken uit de gordel niet aan te gaan en zo.

bodemloos | 12-11-18 | 23:32

A bakfietsappeaser Is one who feeds other people's bakfietsen to a crocodile, hoping It will Eat his bakfiets last.

De Briemusketier | 12-11-18 | 23:45
▼ 2 antwoorden verborgen

Komt volgens mij door de vergrijzing. Met alleen AOW zit een echtpaar ook op de armoedegrens. Dit zijn gewoon de mensen die van een UWV-uitkering naar AOW gaan. De mensen die geen pensioen hebben, omdat ze al 30+ jaar een uitkering genoten. Kleine pensioentjes, die ze dan afkopen.

B&W | 12-11-18 | 22:30 | 1

Lees het stuk eens

Mesmer | 12-11-18 | 22:34

Als ik naar mezelf kijk; ik heb steeds meer moeite om rond te komen.
Waar ik een paar jaar terug iedere maand nog een leuk bedrag opzij kon leggen mag ik tegenwoordig blij zijn als de maand doorkom zonder rood te staan.
Dat krijg je alle vaste lasten omhoog blijven gaan en je salaris gelijk blijft.
Ons spaargeld wordt ook steeds minder waard; inflatie, 4% vermogensbelasting en 0,002% rente.
We worden langzaam maar zeker uitgekleed.

Slipsnifter | 12-11-18 | 22:25 | 14

@ Berbaar | 12-11-18 | 23:11
#Dus koop die auto nu maar.
Lekker aan het berbarbubbelen?

Rest In Privacy | 13-11-18 | 07:24

@Berbaar | 12-11-18 | 23:11
Als je onder de 40 bent zijn er inderdaad nog zat kansen, daarboven wordt het rap minder naarmate je ouder wordt.
Als je dan van een vast contract overstapt naar een tijdelijk contract -want je krijgt natuurlijk niet meteen een vast contract- dat als het tegenzit niet verlengt wordt, loop je het risico niet meer aan de slag te komen.
Maar goed, jij zult het wel weer beter weten.....

Slipsnifter | 13-11-18 | 18:51

@Peerkeoud | 12-11-18 | 23:26
Ik sprak niet over mezelf, mijn punt was dat iedereen wordt uitgekleed, ook als je geld op de bank hebt.

Slipsnifter | 13-11-18 | 18:52
▼ 11 antwoorden verborgen

Over "christelijke" bijstands zoekers gesproken, Lauren heeft weer nieuws youtu.be/K4XhLiiu0is

am*dam | 12-11-18 | 22:25 | 1

Interessant. Verbaast me helaas niet meer.

Basil Fawlty | 12-11-18 | 22:44

Kijk nu naar Amerika en weet hoe het er hier over 15 jaar is. Een stinkendrijke bovenklasse, een heel hard werkende middenklasse met drie banen of meer en een onderklasse die gewoon in kartonnen dozen woont. "There is no middle class. You are just one paycheck away from living in a carboard box"

Rest In Privacy | 12-11-18 | 22:24 | 4

Ik heb daarover ooit eens een interressante lezing meegemaakt. De 'middenklasse' toendertijd is ergens in de jaren 90 opgedeeld in 2 groepen na alle vooruitgang. Een klein percentage behoorde ineens tot de bovenklasse. Maar het meeste kwam terecht in de onderklasse.

Een kanttekening erbij was, de welvaart is nog steeds gestegen, arm of rijk.

Erg interressant, die lezing. En in geen enkel geval een excuus om niet waakzaam te hoeven blijven.

Het is een taak die generatie op generatie zal moeten worden ingeschat in de tijdsgeest waarin men op dat ogenblik leeft.

Same shit, different toilet.

Kop Kaaz | 12-11-18 | 22:32

goed stuk in trouw dit is gewoon de realiteit

gelachewoar | 12-11-18 | 22:46

Ja sterk betoog van deze Franse geograaf. Ligt helemaal in de lijn van wat Franse econoom Thomas Pikketty reeds vaststelde op het gebied van verdeling van geld en het grootkapitaal. Dezelfde fouten worden opnieuw gemaakt.. komt niet goed op termijn.

suscrofa | 12-11-18 | 23:04
▼ 1 antwoord verborgen

Gaat nog eens fout.

Manneke Pislam | 12-11-18 | 22:24 | 1

Ik ben er klaar voor . Het liefst morgen nog

Haat-links | 12-11-18 | 22:44

als je alle contouren bekijkt dan hollen we in sneltreinvaart de VS achterna; geen middenklasse meer dat in NL altijd een sterke positie innam, maar uitgekleed door diverse kabinetten. Grotere groep armen en grotere kloof armen - rijken. Zorg , gezond eten , beweging en hoger onderwijs minder bereikbaar voor armere gezinnen. Pensioenen, baangaranties verleden tijd, net als in de VS. Dat wat jarenlang is opgebouwd is uitgeknepen en bewust kapot gemaakt door diverse kabinetten.

gelachewoar | 12-11-18 | 22:23 | 1

Als ik je ooit eens betrap op het afserveren van de linkse medemens, dan voer ik je aan Marx. Wat een waanzinnig links gelul zeg. Sowieso het grote probleem hier, allemaal zure gasten die denken dat ze rechts zijn, aan het eind van de rit zijn het linkse nationalisten.

Circlont6A | 12-11-18 | 23:40

er zijn vreselijk veel mensen in dit fantastische land die niet voor zichzelf kunnen zorgen doordat ze niet kunnen meekomen, op welke manier dan ook. Minder slim, bijstandsmoeder/vader, gehandicapt, echt ziek, 40 jaar gewerkt en ontslag, maakt geen reet uit. Die mensen verdienen steun, en soms een zetje in de goede richting. Een beschaving herken je aan hoe ze met hun zwakkeren omgaan. Zelfredzaamheid is nou eenmaal niet voor iederen weggelegd. Kijk maar naar de gemiddelde tv-show-over-andermans-ellende.

Neemt niet weg dat ik net als de meesten hier een tiefushekel heb aan uitvreters, mee-eters, potverteerders en importtuig. De uitdaging schijnt te zitten in die te onderscheiden van de echt hulpbehoevenden. Lijkt me niet heel moeilijk.

zeiksmurf | 12-11-18 | 22:22 | 1

Hear, hear!

benjeallanggek | 12-11-18 | 22:28

5/5
Exit Merkel in 2021 daardoor politieke en financiële onrust over haar opvolger's kundigheid.
Italië wat versterkt op de pof leeft.

En dan nog daarbovenop de verwachte vulkaanuitbarstingen,aardbevingen en extremere noodweer in alle werelddelen wat zorgt voor mislukte oogsten,kapotte infrastructuur,menselijk leed en extreem stijgende verzekeringsprijzen en handelsprijzen van voedsel want minder voedsel en stijgende wereldbevolking.
En dan heb ik nog geeneens dure oorlogen meegeteld en de relatie met de olieprijs.

steekmug | 12-11-18 | 22:22

Ah, ik zie dat Trump al bijna een uur geleden genoemd is.

Eierbal-is-fijn | 12-11-18 | 22:20
-weggejorist-
steekmug | 12-11-18 | 22:20

globalisme, de EU en de elite smullen ervan, de middenklasse weggevaagd en een steeds grotere kloof rijk arm. Een of andere econoom, las ik in een artikel, wist te melden dat de werknemer de komende jaren niet hoeft te rekenen op loonstijging hoor, daar hebben die multinationals geen geld meer voor omdat ze gaan investeren en geen double digits winst meer maken maar slechts ''single digit''. Dus elk jaar een winststijging van 5 tot 10% maar nog geen joet erbij voor het personeel. Leve het globalisme

gelachewoar | 12-11-18 | 22:19 | 1

Globalisme 2018, landen verarmen tot en met het kapodtmaken van de eigen identiteit, en ze daarna goedkope meuk uit China verkopen.

De Briemusketier | 12-11-18 | 23:05

Toen Rutte pochte "Wij zijn met meer" bedoelde hij "Jullie zijn met meer" en vulde zijn zakken nog harder ten koste van 'zij die met meer zijn'.
Maar een algemeen geweten vergeet niet, zeker niet wanneer de getallen groeien.

De waard zijn gast | 12-11-18 | 22:18

Zou graag aan de voedselbank doneren als ik wist dat het goed terecht kwam bij gepensioneerden en goedwillende mensen die het niet hebben getroffen in het leven. Niet aan profiteurs en ander gespuis die hier geen reedt te zoeken hebben.

WhiteShark | 12-11-18 | 22:17 | 8

Haha... hoe leuk is dat om zwarte Piet te spelen zonder KOZP in de buurt.. ghe.. ghe.

Welles! Nietes! | 12-11-18 | 23:26

A.U.B niet aan voedselbanken doneren.
De voedselbanken bestaan alleen omdat NL van de EU voor minder voedselafval moest zorgen. De arme mensen zijn dan ook niet meer dan zwijnen die de afvalberg met chemicaliën van de voedselindustrie moeten wegvreten.
Het is niet alleen vernederend, maar mensonwaardig.

MistaRazista | 13-11-18 | 00:53

Spek-en andere haram dingen doneren. Scheelt al een hoop.

Vuurwezel | 13-11-18 | 12:35
▼ 5 antwoorden verborgen

Het aantal rijke VVD stemmers rechtvaardigt niet het hoge aantal zetels die ze behalen bij verkiezingen. Denk dat het goed zou zijn voor 5 zetels. Wie zijn dan al die andere idioten die op criminele oplichters stemmen?

paulisimo | 12-11-18 | 22:17 | 4

Ga eens naar een VVD partijbijeenkomst mijn beste.
Er loopt van alles, van loodgieter, advocaat tot DGA.
Wel meestal mensen die hun leven behoorlijk voor elkaar hebben en niet anderen de schuld hoeven te geven voor hun gefaal.
Dat is meer een dingetje voor socialisten.

Berbaar | 12-11-18 | 23:05

@Berbaar | 12-11-18 | 23:05
Leven onder zeeniveau doe je met zn allen, en niet in je eentje.
Je bent lid van een collectief in dat opzicht, samen met degenen die het goed voor elkaar hebben, én degenen die het minder goed gebakken hebben, dat is de essentie van Het Nederlander zijn, of je dat nu snapt of niet.

De Briemusketier | 12-11-18 | 23:11

@De Briemusketier: hou maar op met die tekst en uitleg aan die Berbaar! Een egotrippende zielepoot met een plaat voor z'n kop die nooit iets heeft bijgeleerd moet je niet proberen te beschaven!

BaldEagle | 13-11-18 | 00:29
▼ 1 antwoord verborgen

Goed stuk in de Trouw, de man heeft gelijk.

lacucaracha | 12-11-18 | 22:17 | 3

Zekers. Van links naar realistisch.

Basil Fawlty | 12-11-18 | 22:37

Zeer lezenswaardig, alvast een kopietje gemaakt voordat het door de EUStasis verboten wordt.
Overigens recentelijk dit boek gelezen dat de gevolgen van globalisme en politiek wensdenken voor de Franse arbeider spijkerhard weergeeft:

www.bol.com/nl/p/ze-hebben-mijn-vader...

Voorjaarsmoe | 12-11-18 | 22:45

Uitstekend stuk in Trouw, kan in één lijn doorgetrokken worden naar de Zwarte Pietdiscussie, de Blokkeerfriezen en de massale donaties. Hij beschrijft het schisma dat deze fenomenen heeft gegenereerd ten voeten uit.

De Briemusketier | 12-11-18 | 23:03

3/...
De dollar word duurder ten opzichte van andere valuta.(leningen in dollars die terug betaald moeten worden).

Waardevermindering van de Euro wat zorgt dat mensen in Europa steeds minder te besteden hebben mede door gestegen (EU)belastingen en landelijke/regionale belastingen,bijprinten van Euro's,milieuheffingen+ verplichte milieuinversteringen.

steekmug | 12-11-18 | 22:16

2/...
De zuid-amerika crisis word erger. meer honger,drugsgeweld en armoede+stijgende inflatie Argentinië,Honduras,Brazilië,Venezuela,Mexico en vluchtelingen.

steekmug | 12-11-18 | 22:15
-weggejorist-
schoon-schip-maken | 12-11-18 | 22:13 | 3

In het verleden heb ik al vaker gezegd dat dit land economisch ten onder zou gaan aan het opheffen van de ambachtsscholen, de participatiewet en de tomeloze inzet van vrijwilligers (hoog en laag opgeleid) die daaruit voortvloeide tijdens de kredietcrisis. Alles wat nog een beetje skills en lef over had vanuit het praktijkverleden werd de ZZP droom in geluld, waarvan velen gemerkt hebben dat het kan eindigen in een nachtmerrie. Dan laat ik die instoom van chirurgen en advocaten nog even buiten beeld. Dus ja... in Nederland hebben steeds meer werkende ook geldgebrek door de oplopende zorgkosten en verhogingen. Buiten de woningnood die door teveel instroom ook steeds nijpender word.

Welles! Nietes! | 12-11-18 | 22:11 | 1

U hebt volkomen gelijk.

Kop Kaaz | 12-11-18 | 22:22

Doneren aan de voedselbank ? zodat paupers nog meer drank/drugs/sigaretten kunnen kopen.. Want daar is de voedselbank voor bedacht, gratis eten zodat je iets extra's met je overgebleven doekoes kunt doen.

Mo het varken | 12-11-18 | 22:08 | 2

Precies. Sluiten die voedselbanken. Per direct. Ook een pauper moet kunnen roken, blowen en bier drinken na een fatsoenlijke maaltijd.
Kortom, iedereen moet genoeg overhouden om fatsoenlijk te kunnen leven. Zonder een voedsebank.
Het is toch te gek voor worden dat de overheid gaat bepalen voor wie dat wel en niet mag?

LinkeLotje | 12-11-18 | 22:13

Uitkeringen idem.
Of dacht je werkelijk dat t werkelijk zo makkelijk loonde om je in een ander land te vestigen??
We financieren onze eigen ondergang. Simpel is dat.

schoon-schip-maken | 12-11-18 | 22:16

Wat is volgens de reaguurders dan een beetje normaal inkomen?
Als ik NU ga werken dan verdien ik minder dan ik in WW krijg.
Ik hoef geen 10K per maand of 5K of 4K. Met ongeveer 3K ben ik meer dan tevreden. Daar kan ik alles draaiend mee houden en de kids geven wat ze willen.
3000 bruto is geen bezopen hoog bedrag, maar en dit zullen veel niet weten het minimum loon is 1600 euro bruto per maand. Met alle respect, maar daar kan je geen hypotheek van betalen en een ziektekosten en auto en etc ec etc

fifi23 | 12-11-18 | 22:08 | 6

Misschien je kinderen eens leren dat ze niet alles kunnen krijgen wat ze willen? Scheelt een hele berg geld!

BaldEagle | 13-11-18 | 00:32

Ik heb HBO informatica maar heb ADD en paniek/anxiety aanvallen. Niemand wil mij daardoor. Ik zit al 5 jaar in de bijstand. 950 in de maand. Ik heb bij 2 kringlopen als vrijwilliger mijn stinkende best gedaan 4 dagen in de week in het kader van de participatiewet. Iedereen liep met me weg, klanten collega's. Steeds werd me over poosje een betaalde baan beloofd, er werd me een wortel voorgehouden om uiteindelijk niks te krijgeen. De VVD stemmende eigenaren van de kringlopen kochten wel dikke autos, 2e huizen en 6x per jaar op vakantie en zo. Dus ja ik ben wel een beetje klaar met het huidige systeem.

LateStageCapitalism | 13-11-18 | 08:19

@LateStageCapitalism
Je moet het niet zo dom aanpakken en/of het van de gemeente laten afhangen. Vanuit de kringloop groei je niet door naar de ict. Er is een jungle aan bureaus gespecialiseerd in het plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking, of je in een rolstoel zit of een psychische handicap hebt. Zoek eens op 'werken met een arbeidsbeperking'.

Diotima | 13-11-18 | 10:30
▼ 3 antwoorden verborgen

Bij onze oosterburen dezelfde problemen. Vanavond op ARD het programma 'Ausgetrickst bei Miete, Einkommen und Rente' gekeken. Schokkend. De kloof tussen arm en rijk wordt groter. De politieke gevolgen hebben we in het verleden gezien.

Sticky Rice | 12-11-18 | 22:07

Zoals drunkert al zegd.
Pak het pak alles af en als ze het slikken pak dan de rest.

rein9576 | 12-11-18 | 22:07

Mooi initiatief die link naar de voedselbank. Ruime donatie gedaan

Baardvansinterklaas | 12-11-18 | 22:07

En wat doen we bij de volgende verkiezingen? Dan stemmen wij weer massaal PvdA.

bisbisbis | 12-11-18 | 22:06

Het blijkt dat steeds meer mensen hun zorgpremie en energierekening niet kunnen betalen na betaling van de huur.

Er zijn talloze incasso bedrijven aktief om dit soort rekeningen te innen. Vaak gaat dat gepaard met exhorbitant hoge bedragen of onmogelijke betaalafspraken.

Dat moeten dagelijks talloze gesprekken zijn op helpdesks van grote zorg en energieboeren en incassobedrijfjes. Ik kan mij voorstellen dat hier een aardig beeld uit naar voren komt van hoe Nederland er echt voor staat.

Is er niet iemand die een boekje open kan doen? Gesprekken naar Geenstijl kan doorsturen etc etc

Volgens mij een enorme beerput die nog geopend kan worden.

LinkeLotje | 12-11-18 | 22:05 | 3

En vervolgens mogen ze met de billen bloot om een wekelijkse voedselpakket in ontvangst te mogen nemen. Voedselbanken zijn geen oplossing, die zijn een deel van het probleem!

LostSandWich | 12-11-18 | 22:10

Vele mensen zien wel kans om hun rekeningen op tijd te betalen.
Enkelen lukt dat niet in dat geval is het de schuld van een ander.

botbot | 12-11-18 | 22:12

@LinkeLotje

U spreekt uit ervaring?

Kop Kaaz | 12-11-18 | 22:20

Zo rolt de 0,1% waar Rutte echt voor werkt. De rest krijgt een boete als we onze aanslag een dag te laat betalen...

benjeallanggek | 12-11-18 | 22:05

Tuurlijk worden de armer steeds armer. Zolang de belasting druk blijft toenemen. De primaire levensbehoefte is eerst de fiscus tevreden stellen. Daarna mag je kijken wat er van je dan nog schamele inkomen overblijft voor wat eten en als je boft een auto. Door het rondpompen van belasting denk je dat de armen geholpen worden.. Maar helaas. En ondertussen je ziel al verkocht.

upbeat | 12-11-18 | 22:00 | 1

Mooi gezegd, hoe triest het ook klinkt.

Kop Kaaz | 12-11-18 | 22:19

Het trukie van Rutte was dat hij die paar miljard die de zorg mee viel gebruikt heeft voor de vluchtelingencrisis. Dat telde lekker niet mee voor de drie procent dus kon hij in Europa mooie sier blijven maken. En het geld ging de economie weer in via uitkeringen en huizenbouw. De huizenprijzen gingen weer omhoog omdat er woningen nodig waren voor de vluchtelingen waardoor er weer gebouwd kon worden. Leuk voor Ruttes vrienden in de bouw. Mensen moesten vervolgens meer lenen voir duurdere huizen, goed voor de banken en de financiële sector. Al met al lijkt het of de economie weer draait maar wordt dat gefinancierd met slechtere zorg en staatsschuld. Prachtig voor de cijfertjes maar niet voor de gewone man.

down | 12-11-18 | 21:57 | 1

Mompelt iets van Prefab woningen.

botbot | 12-11-18 | 21:59

Nederland wordt armer, maar daarom zijn we toch lid van de EU? Om de welvaart te herverdelen van Noord naar Zuid en ook van West naar Oost?
Wat zijn wij toch een fantastisch land, de rest van Europa mag ons wel dankbaar zijn.

Osdorpertje | 12-11-18 | 21:56 | 8

@Ardbeg | 12-11-18 | 21:59

Het feit dat er enorm veel welvaart vanuit ons naar anderen moet worden doorgesluisd spreekt uw gelul natuurlijk volledig tegen. Onbestaanbaar dat Nederland voor al die welvaartstransitie een waardeloze onderhandelingspositie had en toch op miraculeuze wijze welvarend was. We zijn immers een handelsnatie.
.
Er is zelfs een lijn van argumentatie te leveren dat die “samenwerking” naast de welvaartstransitie nog andere schadelijke effecten heeft. Zo is de EU vooral genegen de belangen van industriële landen te behartigen (grootste machtsaandeel, nl. DE, FR, IT) die dikwijls haaks staan op de belangen van wereldhandel. Het beperkt flexibiliteit en maatwerk waar Nederland het heel, heel goed mee deed voor de Unie (EEG was prima). Enzovoort.
.
Het geld klotst sowieso niet tegen de plinten op wanneer er geen vloer is om een bodem te vormen. Honderden miljarden schuld, honderden miljarden aan garanties. Ook dom gelul uwer zijde.
.
Kijk. Ik begrijp dat “men” ooit instapte uit idealisme, maar het is nooit de bedoeling geweest om een wingewest voor anderen te worden. Streep eronder, afschrijven en opnieuw beginnen. Resetpunt EEG.

Parel van het Zuiden | 12-11-18 | 22:41

Parel van het Zuiden | 12-11-18 | 22:41
Dat het allemaal beter en anders moet binnen de EU ben ik helemaal met je eens hoor.
Maar eruit stappen zoals vele kortzichtigen willen is geen optie. Daar komen die Britten ook nog wel achter als ze straks alles alleen mogen opknappen.

Ardbeg | 12-11-18 | 23:00

Mart6037 | 12-11-18 | 22:21
Links én de multinationals nog wel? :D

Ardbeg | 12-11-18 | 23:01
▼ 5 antwoorden verborgen

Nogmaals @Rene046 nu legt u het probleem bij de bazen, en ben het deels eens met uw reactie. Maar u legt ook uit dat het grootste probleem klaarblijkelijk de motivatie is.

Vackman | 12-11-18 | 21:56

Misschien is het beter om eens helemaal niets meer naar de plaatselijke voedselbanken te brengen: dit gulle geven houdt namelijk mogelijk deze situatie in stads. Een structurele oplossing is wat nodig is.

minderweter | 12-11-18 | 21:55

Als je in Nederland met alle kansen van de wereld en zakken vol gratis geld je zaakjes al niet op orde kan krijgen dan ben je gewoon ongeschikt voor deze planeet.

Ardbeg | 12-11-18 | 21:55 | 3

U draait het om. In NL moet je steeds meer afdragen als je meer hebt.

Daarom ben ik verhuisd, ik neuk de NL belasting allemaal de moeder.

Kop Kaaz | 12-11-18 | 22:17

Nederland is een beetje klaar en moet zichzelf opnieuw uitvinden zonder bemoeienis van die verrekte EU daar looen we mikken op voor.

lacucaracha | 12-11-18 | 22:24

Vergelijk dat langdurig lage inkomen eens met een inkomen in Syrië. Financiële problemen in Nederland kunnen eigenlijk alleen aan de uitgaven kant zitten, en dan met name een te dure huurwoning uitkiezen. Verder geven we elk jaar miljarden uit aan loterijen en tabak. Dat kan je echt niet arm noemen. Hoeveel van de 7,5 miljoen huishoudens met een laag inkomen hebben hun kijkdoos abonnement opgezegd? Volgens de marketing data van tv reclame verkopers hebben bijna alle huishoudens nog een eigen TV, met een abonnement.

W_F | 12-11-18 | 22:25

Die Christophe Guilluy zegt bijna exact hetzelfde als Steve Bannon. Als de MSM nou eens een normaal interview met Bannon zou kunnen doen zoals deze recentelijk door SoA: youtu.be/gwKLSA6lWdo

Dit is volgens mij waarom links overal blijft verliezen, ze kennen hun tegenstander niet.

Rest In Privacy | 12-11-18 | 21:54

Figures. Had seven niet ooit een tweet met de dalende koopkracht van NLers, ondanks BBP stijging? Of in ieder geval achterblijvend bij bijna alle andere westerse landen

Gen. Maximus | 12-11-18 | 21:50

Meh, dat interesseert Rutte geen donder want mensen die het minder hebben stemmen sowieso niet op hem.

Graaisnaaiert | 12-11-18 | 21:49 | 1

Kennelijk wel

BosrandDirk | 13-11-18 | 12:58

Doneer vooral niet aan de voedselbank: ergo hef dit op. De regering maakt dankbaar misbruik van het feit dat dit soort liefdadigheid bestaat en houdt mensen in de armoede en vernedering.

LostSandWich | 12-11-18 | 21:47

1/3
De echte klap komt pas in 2021 nadat alle raderen langzaam aan stil komen te staan tussen nu en 2021...

steekmug | 12-11-18 | 21:45 | 4

Ahh fuck te lang nou ja je merkt het wel...

steekmug | 12-11-18 | 21:50

Nee, kom op! Nu ben ik nieuwsgierig geworden!

benjeallanggek | 12-11-18 | 22:07

Veel eerder. Volgend jaar al. Ik zelf denk een financiële crisis in China de aanleiding. Maar dat kan ook Italië, Brexit of de schulden in de opkomende landen in het algemeen zijn.

azijnseikerT | 12-11-18 | 22:10
▼ 1 antwoord verborgen

De babyboomers zijn bijna uitgemolken en gaan binnen nu en 5 jaar dood. Ben toch eens benieuwd welke groep er dan aan moet geloven. Ik denk de hardwerkende vijftigers , die zich kapot werken om een paar centen te sparen voor hun pensioen en haast maken om hun huis af te betalen. Hoe ze die gaan pakken zijn ze vast al aan het bedenken bij de VVD.

beau van rtl | 12-11-18 | 21:44 | 8

Uitgemolken? :D Rijkste generatie ooit. Daar mogen wij nu allemaal krom voor liggen.

Ardbeg | 12-11-18 | 22:04

@ aardbei: voor het eerst.... eens!

WayneGretzky*99* | 12-11-18 | 22:11

@Ardbeg
De generatie die, uitzonderingen a.g.v. domme regelingen uit de koker van de vakbonden daargelaten, keihard gewerkt heeft. Maar links zou links niet zijn als ze niet afgunstig was naar mensen die het beter voor elkaar hebben dan zijzelf. En daar valt dan natuurlijk ook wat te halen..

PS we liggen krom voor alle inactieven in dit land. En daar komt jaarlijks een behoorlijk dorp van, vers binnen.

benjeallanggek | 12-11-18 | 22:14
▼ 5 antwoorden verborgen

o jee, we hebben een excuusje voor een feelgood momentje: kerst komt er weer aan. Springplankje om onszelf weer een goed mens te noemen. We geven, en daarom vinden we dat we weer kunnen claimen, immers 'wie betaalt bepaalt' is de gedachte: dan krijgen we te horen van die nette, gulle medeburgers dat ze te kort komen en dat dit toch echt gedebiteerd zou moeten worden van de onderkant van de samenleving.

Rest In Privacy | 12-11-18 | 21:43
-weggejorist-
LostSandWich | 12-11-18 | 21:43 | 1

Maar ondertussen blijven de horecazaken als paddestoelen uit de grond schieten hier in de stad. En dan vraag ik mij af: waar betalen die mensen dat allemaal van? Wij gingen vroeger nooit uit eten, ja één keer tijdens die twee weekjes per jaar dat we, in Nederland, op vakantie gingen... Het is een cliché, maar ik heb nooit het gevoel gehad dat we arm waren. Ik ben alleen wel een enorme vrek gebleven.

JTKDM | 12-11-18 | 21:41 | 3

Precies! Hier in noord-oost Groningen - een van de armste regio's van het land - hebben ze een paar jaar geleden notabene een casino neergepleurd.
Leuk detail: ramen aan de achterkant, dus prompt ingebroken en toen dichtgemetseld... en nee, toen was die in Grunnen stad nog niet opgefikt.

Rest In Privacy | 12-11-18 | 21:59

Hard werken en in jezelf investeren. Dan kun je iedere week uiteten.

Ardbeg | 12-11-18 | 22:00

@Ardberg, ik kook net zo lief zelf. Soberheid maakt gelukkig.

JTKDM | 12-11-18 | 22:18

Spot on!

Blanke_Vlaai | 12-11-18 | 21:50

Rendement op kapitaal is groter dan groei van de economie (Piketty) dus zolang dat zo blijft gaat dit door.

geenspam | 12-11-18 | 21:38 | 4

benjeallanggek. Ho ho ho, je hebt het hier wel over hare koninklijke hoogheid prinses mabel he.

beau van rtl | 12-11-18 | 22:05

Piketty, ghehe. Kan me nog herinneren dat GL Klaver daar politieke munt uit wilde slaan door zijn boek te reflecteren op Nederland. Lullige voor Klaver was dat Piketty die vergelijking nogal dom vond omdat Nederland al genoeg genivelleerd was.

Basil Fawlty | 12-11-18 | 22:33
▼ 1 antwoord verborgen

Hier is een nieuw concept, nog nooit gehoord etc.

Geen ontwikkelings of EU-slurpsidiemiljarden meer weggooien, lagere belastingen en minder immigratie naar NL toe.

Ik weet het, heel nieuw concept? Zucht......

Kop Kaaz | 12-11-18 | 21:37

Hoe komen we in Nederland aan een Trump figuur . Ik zou het niet weten, maar het is hoognodig. Iemand met een pak geld en wat invloedrijke vrienden. Ik heb me al suf zitten denken, maar vind er geen. Iemand anders ideeen?

beau van rtl | 12-11-18 | 21:34 | 13

benjeallanggek | 12-11-18 | 22:35
Trump komt net als de rest alleen op voor zijn eigen mensen. Nu niet doen alsof het een of andere heilige is.

Ardbeg | 12-11-18 | 23:19

Nog wat feitjes dus de waarschuwingen door. Voor de eigen mensen:
www.nu.nl/economie/5429540/economisch...
De rekening zal vroeg of laat toch echt betaald moeten worden. Trump beloofde de overheidsfinanciën op orde te maken, in de praktijk doet hij het tegenovergestelde. Voor de eigen mensen.

Ardbeg | 12-11-18 | 23:20

Nog wat feitjes dus de waarschuwingen door. Voor de eigen mensen:
www.nu.nl/economie/5429540/economisch...
De rekening zal vroeg of laat toch echt betaald moeten worden. Trump beloofde de overheidsfinanciën op orde te maken, in de praktijk doet hij het tegenovergestelde. Voor de eigen mensen.
Ardbeg | 12-11-18 | 23:20

Over feitjes gesproken: als je de grafiek even goed bekijkt of anders dezelfde grafiek opzoekt met de jaartallen er duidelijk, zul je zien dat die sterk oplopende lijn start omstreeks 2010. Net nadat Obama president werd. Dat iemand van de (Rabo)elite ook dat bij Trump in de schoenen wil schuiven, is begrijpelijk. Dat jij het klakkeloos aanneemt, niet.

benjeallanggek | 12-11-18 | 23:53
▼ 10 antwoorden verborgen

tja en wordt alleen maar erger komende jaren

offtopic Ondertussen Derksen op TV: fuck off met Veegpiet

ja-nee-misschien | 12-11-18 | 21:32 | 3

En als je dan noodgedwongen in een rieten hut moet gaan wonen komt die kloot van een Rutte ongetwijfeld met een rietbelasting aan kakken.

Uw Verzekeringsadvis | 12-11-18 | 21:34

En de opstalverzekering ook wegens rieten dak.

steekmug | 12-11-18 | 21:39

Derksen zei het geweldig, precies hoe praktisch iedereen in Nederland denkt. En toch krijgt dat minuscule groepje overal een podium. Er is iets heel naars aan de hand.

Maris v.d Hof5393 | 13-11-18 | 01:25

Oproer? Revolutie? Laat de guillotine maar opstellen. Ik drop geen enkele cent bij die kanslozen bank.

Common_Sense | 12-11-18 | 21:31

Dat van die "uitkeringsconcurrentie" zie ik dan weer niet zo van Rossem maar hulde voor Uw oproep om de voedselbank te ondersteunen.

Berbaar | 12-11-18 | 21:30 | 2

Van Rossem... die staat nu te dansen. helemaal blij, opgelucht, ontroerd en vooral dankbaar voor de hulde van een autoriteit.
Haha, nee joh, is maar humor om te lachen.

RickTheDick | 12-11-18 | 21:49

Niet het enige wat je niet ziet

omanders | 13-11-18 | 08:03

Ahhh. Jullie hebben Christophe Guilly gelezen. Dat moest iedereen maar eens doen.

omanders | 12-11-18 | 21:29

Zolang ze daar in Benoordenhout geen last van krijgen, verandert er niks.

Rest In Privacy | 12-11-18 | 21:28

Hoi Tamara wat leuk dat je er weer bent.

de visser | 12-11-18 | 21:28

We gaan er ieder jaar een heel klein beetje op vooruit met inkomen maar de kosten gaan meer omhoog dan dat ons inkomen stijgt en daarom houden we ieder jaar minder over.

osolemio | 12-11-18 | 21:27 | 2

Dank je voor de link maar ik heb jammer genoeg geen toegang tot het artikel.

osolemio | 12-11-18 | 21:42

De vaste lasten stijgen sneller dan de lonen, de rijken worden steeds rijker en de armen steeds armer. Mensen worden op straat gezet en komen boven een bepaalde leeftijd amper aan een baan omdat ze te duur zijn, bedrijven willen minder bieden dan je WW loon welke al niet schrikbarend hoog is. De burger mag stikken maar de multinationals en de EU kunnen (op)eisen wat ze willen. Scheefwonen is een standaard geworden in dit scheve land waar je als vluchteling een huis, een pasport een uitkering en een startkapitaal voor de inrichting van je huis klaar staat.

Sinclair | 12-11-18 | 21:25 | 6

@LinkeLotje | 12-11-18 | 21:44
De makke is dat alle gemotiveerden al lang aan het werk zijn.
De labbekakkers niet, die hangen liever met wat toeslagen op de bank.
Tijd om die luie flikkers te motiveren en er is geen betere motivatie dan werken een stuk aantrekkelijker te maken dan labbekakken.
Uitkeringen en toeslagen korten en zorgen dat werkenden meer overhouden.

Berbaar | 12-11-18 | 21:58

@ Berbaar | 12-11-18 | 21:58 |
Hoi hans de boer ;)

Rest In Privacy | 12-11-18 | 22:17

Sinclair | 12-11-18 | 21:25 |
WW loon? tis een uitkering, ook al ziet het UWV zich als je werkgever. We hebben met zijn allen de pot gevuld...

lovekila | 13-11-18 | 01:26
▼ 3 antwoorden verborgen

Gaaf land.
We gaan net zo lang door met wereldwijd nivelleren totdat de parasiterende migranten hun heil elders zoeken.
Misschien ga ik wel met ze mee. Een beetje rellen in donker Afrika tegen negers die hun gezichten voor een of andere tribale, rituele gelegenheid met witte klei insmeren.

Rommelende Onderbuik | 12-11-18 | 21:25 | 2

Mag ik dan met je mee, ik heb nog ergens zwart-wit rolletjes
op zolder, leuk voor het thuisfront.

Ernst Oosters8389 | 12-11-18 | 21:51

Rommelende Onderbuik | 12-11-18 | 21:25 |

Haha!

Kop Kaaz | 12-11-18 | 22:03

Mooi niet, laat die kladderadatsch maar komen. Schudt de kaarten, deel, strijd en zie wie wint of verliest. Klaar met pappen en nathouden.

Maartenalsoptwitter | 12-11-18 | 21:23

Clamping in de zomer om alvast te wennen als het daadwerkelijk zover is.
La vida es un sueño.

Ernst Oosters8389 | 12-11-18 | 21:22

Geloof het of niet, maar ik heb vorige week al een donatie gedaan aan de voedselbank. Pampers en babyvoer.
De voedselbank is een van de weinige goede doelenorganisaties die ik vertrouw. Ze vragen tenminste niet om geld. Of een handtekening.

VanBukkem | 12-11-18 | 21:21 | 5

@kapotte_stofzuiger
Goed punt.

Ik dacht: ik doe die kleintjes een plezier. Die kunnen er ook niks aan doen.

VanBukkem | 12-11-18 | 21:29

Het is een grof schandaal dat er voedselbanken nodig zijn

de visser | 12-11-18 | 21:37

@de visser: zo is het maar net! En iedere keer als ik die ponem van Rutte ergens zie grijnzen krijg ik weer een beetje meer pesthekel aan hem! Flapdrol met z'n gekakel dat 'iedereen erop vooruit gaat'!

BaldEagle | 13-11-18 | 00:42
▼ 2 antwoorden verborgen

"Ontwaakt, verworpenen der aarde! Ontwaakt, verdoemden in hongers sfeer!"

Dat socialisme, al dan niet nationaal, gaat nog eens heel groot worden.

JTKDM | 12-11-18 | 21:21 | 5

@Zapata10, dat soort mensen wint geen verkiezingen. Plato beschreef al hoe democratie het verkeerde type bestuurder selecteert.

JTKDM | 12-11-18 | 21:30

@JTKDM | 12-11-18 | 21:21
En tegenwoordig komt het socialisme ook al naar U toe in de panelen van GS.

Berbaar | 12-11-18 | 21:34

Nou links wel maar niet socialistisch hoor. Dat is namelijk wat GS is, libertair, vrijdenkend, alles is bespreekbaar, kritisch op links en rechts, vragen durven stellen bij wat als waarheid verkondigd wordt. Menig provo zou er lid van geworden zijn. Jij niet overigens.
Immers wat moet een oubollige ouwe koek predikende VVDer nu zoeken bij mensen die niet zo vreselijk conservatief zijn en die niet hetzelfde riedeltje afsteken wat de gemiddelde VVDer al 40 jaar doet.

Zapata10 | 12-11-18 | 21:54
▼ 2 antwoorden verborgen

Verschillen worden groter, dat is wel zo.

Rest In Privacy | 12-11-18 | 21:20

De armoedegrens ligt in dit land op 1920 euro netto per maand voor een gezin met twee kinderen. Als we dat al arm noemen snap ik die cijfers wel. 1920 euro, als je dan niet rond kan komen ligt het vooral aan jezelf.

Hunter S. Thompson | 12-11-18 | 21:20 | 10

Maakt allemaal geen ruk uit, voor uit dan maar: 8 ruggen per maand netto en straatarm, rara hoe kan dat.

Uw Verzekeringsadvis | 12-11-18 | 21:37

Deel dat eens door 4. Niet helemaal eerlijk, maar dat is geen vetpot hoor.
Al helemaal niet met de explosief stijgende kosten voor alles.
Maar daar gaat dit verhaal niet helemaal over. Het gaat er om, dat de middenklasse aan het terugzakken is en dat een steeds groter deel van alles wat een gemeenschap/land/samenleving op brengt bij een steeds kleinere groep reeds puissant rijken terecht komt. Uiteindelijk is dat ontwrichtend.
De middenklasse is namelijk de ruggengraat van iedere samenleving. Kleine ondernemers, ZZPer's mensen die niet HBO of universitair geschoold zijn. Daar vallen nog steeds de klappen. De publieke sector is nog enigzins de dans ontsprongen maar ook daar wordt jaar in jaar uit aan geknabbelt.
Kortom tijd voor verandering.
Ja maar de financiele markten dan... het al decennia lang geldende argument.
Die hebben een dikke boeie... Italie geeft geen duimbreed toe, gaat eens wat doen voor de oudjes en mensen met een smalle beurs. De EU onder leiding van Markje boos... en zijn vazal Dijsselbloem. Maar de financiele markten boeit het geen jota.

Zapata10 | 12-11-18 | 21:38

Uhh die 1920 is inclusief toeslagen. Zeg maar weer creatief met cijfers. Zonder toeslagen is het dus 1346 netto per maand. Het werkelijke bedrag.

tweetybird | 13-11-18 | 11:15
▼ 7 antwoorden verborgen

Die revolutie zal gelukkig nog wel even op zich laten wachten. Buiten de Amerikaanse revolutie om zie ik er toch weinig die iets goeds hebben voortgebracht.
Maar misschien zal uiteindelijk eens dat hypocriete zootje wat zakken vult en ieder jaar leugens verkoopt als zou u er weer een % bijkrijgen eindelijk eens via het stemhokje naar de geschiedenis boeken worden verwezen. Laat het maar een democratische fluwelen revolutie zijn dan.
Krijgen we ook weer iets waar we niet mee tevreden zijn maar de echo van 40 jaar derde weg, het redelijke midden en D66 kreetjes komt de burger zo langzamerhand wel eens de keel uit.
En we zijn er geen zak mee opgeschoten in veertig jaar. (oh ja je kan op de pof een i-phone consumeren)

Zapata10 | 12-11-18 | 21:19 | 2

Revoluties pakken ook zelden “goed” uit. Een revolutie creeërt een machtsvacuum. Goed georganiseerde extremisten kapen een revolutie vaak van de minder georganiseerde kritische edoch minder extreme massa. Dit even los van het geweld dat meestal met de revolutie zelf gepaard gaat.
.
Het beste sturen we bij via democratie. Moeten machthebbers niet beginnen met democratische wegen af te sluiten want anders komt dus alsnog revolutie. Immers volkssentimenten laten zich niet bijsturen en zijn doorgaans ook niet lang te onderdrukken.
.
Europese zelfbenoemde elite spelen op dit moment met vuur.

Parel van het Zuiden | 12-11-18 | 21:29

@Parel van het Zuiden
Elites spelen al geruime tijd met Lucifer.

LiniaalRectaal | 12-11-18 | 22:14

nou. er zit wel iets in hoor. Het gaat inderdaad beter met de BV Nederland. Inderdaad, de BV, want de eigenaren/grootaandeelhouders zijn niet per sé de werknemers. Als t nou een NV was...

zeiksmurf | 12-11-18 | 21:19 | 1

volgens mij lopen bij beide de aandeelhouders met het geld weg

lovekila | 13-11-18 | 01:23

Iedereen met een lager dan gemiddeld inkomen het land uit bonjouren. Ieder jaar opnieuw.....

lulleficatie | 12-11-18 | 21:18 | 1

Net zolang totdat iedereen bovengemiddeld verdient.....

lulleficatie | 12-11-18 | 21:19

Dit is gewoon een staatje van het aantal eritreers en Sudanezen et al in Nederland. Doorlopen.

Rest In Privacy | 12-11-18 | 21:18 | 1

Ik druk niet op het knopje, maar ik vind het wel duidelijk over het randje.

Eierbal-is-fijn | 12-11-18 | 21:35

Globalisten delven in de landen waar grondstoffen aanwezig zijn, bewerken ze in landen waarin de arbeidskosten spotgoedkoop zijn, verkopen de producten in landen waar de bevolking het kan betalen en betaling nauwelijks belasting in landen die belastingparadijzen zijn. Niemand wint, behalve de globalisten.

LiniaalRectaal | 12-11-18 | 21:17 | 5

@Kop Kaaz
Dank u, achteraf had ik van delven nog exploiteren moeten maken.

Twee tips:
1. Gebruik de spell checker met de correct functie
2. Installeer een Nederlands toetsenbord en typ "e

LiniaalRectaal | 12-11-18 | 21:52

LiniaalRectaal | 12-11-18 | 21:52 |

Dank u voor de info. Helaas is zo'n beetje alles omtrent mijn IT-materiaal US-standard. Ik ga het zelf wel uitzoeken, ik hou van puntjes op de I.

uw vriend, Kaaz.

Kop Kaaz | 12-11-18 | 21:59

@Kop Kaaz
Alt codes kunnen ook nog. Alt toets ingedrukt houden onderwijl op het numeriek toetsenbord 0235 typend levert een ë op. Maar de beste tip is het programma 'Charmap' of in het Nederlands 'Speciale Tekens', daarin kunt u het juiste karakter gewoon selecteren.

LiniaalRectaal | 12-11-18 | 22:09
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik doneer niks aan de voedselbanken. Altijd geleerd dat je eendjes ook niet moet voeren want dan worden ze lui en stoppen ze zelf naar hun vreten te zoeken en gaan ze dood.... iets met Darwin enzo....

Behangdelul | 12-11-18 | 21:16 | 8

@ jemagookniksmeer | 12-11-18 | 21:20
It is funny because it is true.
:)

Rest In Privacy | 12-11-18 | 21:32

Ik heb nog wel een goed recept voor eend

de visser | 12-11-18 | 23:35

@A333aan,
Lievvv, prachtige foto's.

kleurdoosje | 13-11-18 | 09:59
▼ 5 antwoorden verborgen

Ik betaal meer dan genoeg doekoe aan de staat. Punt is alleen dat ze er de verkeerde dingen mee doen: windmolens, Rihanna, vangaslos, Europa.... begin bij de oorzaak, vraag niet om geld.

Alexis de T. | 12-11-18 | 21:15 | 6

En laat ze daar in Den Hag royaal gebruik van maken...
www.destaatsschuldmeter.nl/
....
Vergeet niet even naar onderen te bladeren...

Rene046 | 12-11-18 | 21:56

@ Rene046 | 12-11-18 | 21:56 |
Gaaf!

Rest In Privacy | 12-11-18 | 22:44

jemagookniksmeer, Portemonnee van de Ander - PvdA
Gheghe

BosrandDirk | 13-11-18 | 12:21
▼ 3 antwoorden verborgen

Laten we in maart nou met zijn allen hier eens wat extra moeite doen en FvD aan een gigantische bak stemmen helpen.

Moriarty | 12-11-18 | 21:14
-weggejorist-
Rest In Privacy | 12-11-18 | 21:13 | 13
▼ 13 antwoorden verborgen

Het is jammer dat er asielzoekers bijgesleept worden. Ik geloof werkelijk niet dat het ook maar enige invloed heeft op welke berekening dan ook.

Wat wel invloed heeft hoor je heel weinig over. Woningnood, een tekort aan woningen, veel te dure woningen, eigen risico dat ieder jaar terugkomt voor veel mensen niet meer op te brengen, boodschappen ondertussen veel duurder, de energie rekening fors omhoog. Een minimum inkomen dat veel mensen die gewoon een normale baan hebben, maar nooit bij Pauw en Zuur zitten.
Schoonmakers, zorgmedewerkers, bouwers, winkelbedienden, callcentermedewerkers en noem maar op. Allemaal mensen die nodig zijn om de economie draaiende te houden, maar inmiddels nergens vertegenwoordigd worden. Maar wel 90 % van hun toch al veel te lage inkomen voor vaste lasten moet gebruiken. Dank u de koekoek.

Geenstijl zou voor de dag een dag heimelijk opnamen moeten maken op een van de service centers van een bekende incassocompany, energieboer of zorgbedrijf. En dat integraal uitzenden. Dan is de pleuris pas echt zichtbaar.

LinkeLotje | 12-11-18 | 21:13 | 17

LinkeLotje | 12-11-18 | 21:36
"Mensen worden ouder en blijven langer thuis wonen"
En hoe komt dat denk je?
De rest heb ik maar niet gelezen.

ditotje | 12-11-18 | 22:05

@LinkeLotje | 12-11-18 | 21:56
Dat was zo'n beetje de strekking van het verhaal van die linkse professor laatst.
Als advocaat van de duivel zou ik zeggen U heeft een punt, ga niet polariseren en zoek gezamenlijke belangen.
Als VVD-er zeg ik echter, allemaal beter je best doen ;)
De kansen liggen voor het grijpen voor zij die willen.

Berbaar | 12-11-18 | 22:11

@ Berbaar | 12-11-18 | 22:11
"beter je best doen"
Proest,
Indexatie iemand?

Rest In Privacy | 12-11-18 | 22:40
▼ 14 antwoorden verborgen

En Stan Lee is ook al gestopt met tekenen.

ditotje | 12-11-18 | 21:12 | 6

@ zeiksmurf | 12-11-18 | 21:21
Aan al het goede komt een einde. Hij was al in de film vermoord anway." Daisy, Daisy spending some time with you, Ill go grazy.

Rest In Privacy | 12-11-18 | 21:27

Meesterlijk gevonden trouwens dat HAL.

ditotje | 12-11-18 | 21:32

@ ditotje | 12-11-18 | 21:32
Alle eer gaat naar Mr S.kubrick

Rest In Privacy | 12-11-18 | 21:56
▼ 3 antwoorden verborgen

Wat een socialistisch artikel.
*url checkt*

Superior Bastard | 12-11-18 | 21:10 | 1

Geenstijl is toch nationalistisch?

Oh wacht, 1+1

kapotte_stofzuiger | 12-11-18 | 21:12

Bedankt VVD, iedereen in 2019 weer een beetje armer

kapotte_stofzuiger | 12-11-18 | 21:09 | 1

Feitelijk zijn het de Rutte vvd kiezers die u moet bedanken.

BosrandDirk | 13-11-18 | 12:00

Van Rossem, u vergeet de middenklasse. Dat is de klasse die de onderklasse en bovenklasse moet bedienen. De cijfers worden beïnvloed door 'vluchtelingen' en migranten en maken pijnlijk duidelijk dat de middenklasse dit dient te compenseren. Biertje?

BozePaarseMan | 12-11-18 | 21:09 | 2

Middenklasse is een krimpende groep (al kun je altijd met definities schuiven). De (groeiende) kloof die daardoor ontstaat is nu juist het probleem.

Rest In Privacy | 12-11-18 | 21:11

En de groep rijken en de groep armen groeit. trek daaruit maar je conclusie. Ergens worden mensen leeg gezogen door anderen. Kaag, Rutte, Bilderberg, EU, Koningshuis? Kom er maar in.

Rheia | 12-11-18 | 21:14

Syriers doen toch niet aan kerst?

Glasgow Argus | 12-11-18 | 21:07 | 3

Wat zorgelijk is is dat werk verdwijnt. Dan staan er een paar communistische roeptoeters te toeteren dat dat opgelost moet worden met het basisinkomen, maar dat is niets minder dan iedereen een bijstandsuitkering. Niet te betalen. Omdat een uitkering uiteindelijk nooit toereikend is en altijd weer bingeplust moet worden. Kijk maar naar dat woud aan toeslagen. Nee, er moeten nieuwe banen komen. En wel echte! Want ook dat is een probleem: al die "imagobanen" waarbij werknemers de hele dag letten op of het bedrijf wel deugt, of dat recht breien of er op letten of dat u wel deugt of uw buurman. Dat zorgt er ook alleen maar voor dat 1984 steeds dichterbij komt...

Europees_Aanbesteed | 12-11-18 | 21:20

Ik snap niet wat mijn post hieronder doet. Maar het zal wel aan mijn dikke vingers gelegen hebben.

Europees_Aanbesteed | 12-11-18 | 21:21

Wel aan kerstmarkten.

LiniaalRectaal | 12-11-18 | 21:29

Begrijp ik nou goed dat als we alle vluchtelingen en allochtonen (die verantwoordelijk zijn voor het grootste percentage laag geletterden) eruit zouden gooien we weer een rijk land zijn?

Rheia | 12-11-18 | 21:04 | 4

Hahahahaha. Nou zo is het artikel vast niet bedoeld.

Montesquieue | 12-11-18 | 22:12

Ging ook door mijn hoofd ja.

Lappedonsje | 13-11-18 | 00:30

absoluut, dan zijn er voor de laagopgeleiden ook weer voldoende banen, enorm veel minder druk op zorg, gevangeniswezen, psychiatrische opvang: alles wat enorm teveel geld kost is dan plots goedkoper: ergo overheid kan eindelijk kleiner EN beter, belasting omlaag en dan gaat alles NOG een slag beter draaien.

Hemmenaar7 | 13-11-18 | 03:02
▼ 1 antwoord verborgen

Nog even en we wonen allemaal in een tinyhouse zoals het bovenstaande.
Leve de progressie!

keestelpro | 12-11-18 | 21:04

Als je er deze tijden op achteruit gaat, ben je gewoon een luie hond. Of je wilt gewoon niet.

Vackman | 12-11-18 | 21:03 | 18

Gooit komma's naar boven.

Lappedonsje | 13-11-18 | 00:28

Nou dat is ook niet helemaal waar. De hypotheek / huur haalt vaak het grootste deel van het salaris af en dan komen andere (verplichte) vaste lasten zoals allerlei verzekeringen en belastingen nog om de hoek kijken. De boodschappen worden ook steeds duurder (ging eerst al van 19% naar 21% en nu willen ze ook de 6% naar 9% hebben en bepaalde producten naar de hoog-tarief groep overzetten).

Verder worden allerlei gemeentelijke heffingen duurder (afvalverbranding gaat van € 12,50 per ton naar € 30,- per ton) alleen wordt daar even vergeten dat mensen die bijvoorbeeld in een flat wonen (vaak mensen met laag inkomen) geen ruimte / mogelijkheid hebben om afval te scheiden en dus de volle mep betalen.

Ook zijn traditionele gezinnen waarbij één ouder zorgt voor het inkomen en de andere ouder zorgt voor de kinderen zo goed als onmogelijk geworden; ouders worden geforceerd beide te werken om een gezin te kunnen onderhouden.

Mastermattie | 13-11-18 | 07:46

En dan zijn er ook nog AOW'ers die er in deze tijd niet op vooruit gaan.

BosrandDirk | 13-11-18 | 11:57
▼ 15 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl