Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Beslissing Openbaar Ministerie: Alexander Penthouse wordt niet vervolgd voor penthouse

Nou. Geen Penthouse Proces van de Eeuw dus.

Tweehonderd bezorgde burgers krijgen een dikke fuk joe van het Openbaar Ministerie en MOETEN DOORLOPEN ER IS NIKS AAN DE HAND JA. Ergens vandaag verschijnt er een persbericht van het OM Oost-Nederland, maar wij hebben de email die aan de aangevers is gestuurd al binnen. Het OM schrijft onderzoek te hebben gedaan naar de schenking en concludeert "dat er geen aanknopingspunten zijn voor een strafrechtelijk opsporingsonderzoek naar de in de aangifte genoemde personen". Ook de Procureur-Generaal van de Hoge Raad, die moest checken of Pechtold vervolgd kon worden voor 'ambtelijke omkoping', schrijft (pdf brief) dat er geen reden is om te vervolgen. Dat Pechtold geen valsheid in geschrifte heeft gepleegd en niet is omgekocht wil overigens nog helemaal niet zeggen dat alles rond deze schenking in orde is, maar wij mogen hier eigenlijk helemaal niet over schrijven want in verkiezingstijd een penthouse appartement cadeau krijgen van een bevriende oud-diplomaat is een PRIVÉKWESTIE, wat gezaghebbende Europese instituties daar ook van zeggen. Hele brief na de breek.

UPDATE - Persbericht OM

Social

Geachte heer/mevrouw,

Door u en een groot aantal andere personen is in de periode van 28 februari tot en met 1 april 2018 per email aangifte gedaan. Deze aangifte heeft u gedaan bij de hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Oost Nederland en heeft betrekking op de heer A. Pechtold, een met name genoemde notaris en een onbekend gebleven taxateur.

Voor zover de aangifte betrekking had op ambtelijk corruptie is deze afgescheiden van de andere feiten. Dat deel van de aangifte is beoordeeld door de Procureur Generaal bij de Hoge Raad omdat het Openbaar Ministerie niet bevoegd is aangiftes van ambtsmisdrijven tegen Kamerleden te beoordelen. U zult daarover separaat bericht (pdf) ontvangen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Ten aanzien van de andere door u in de aangifte genoemde feiten heeft het Functioneel Parket op mijn verzoek en onder mijn verantwoordelijkheid  onderzoek gedaan.  Deze overige feiten betreffen in de kern het plegen van valsheid in geschrifte door opzettelijk gebruik te maken van het  taxatierapport en de akte van schenking als ware deze echt en onvervalst, alsmede (als dan niet in vereniging) opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte (de aangifte overdrachtsbelasting) onjuist of onvolledig doen.

In zijn beoordeling komt het Openbaar Ministerie tot de conclusie dat op basis van de aanwezige stukken geen feiten en omstandigheden blijken die leiden tot een redelijk vermoeden van het plegen van valsheid in geschrifte in en met het taxatierapport en in de authentieke akte van schenking. Het is in beginsel aan schenker en ontvanger zelf om een schenking vorm te geven en eventueel voorwaarden voor het gebruik op te nemen, zoals een zakelijk recht tot gebruik van bewoning. Op basis van het onderzoek is geconcludeerd dat er geen aanknopingspunten zijn voor een strafrechtelijk opsporingsonderzoek naar de in de aangifte genoemde personen.

Ter informatie voeg ik toe het persbericht dat heden ook gepubliceerd is.

Indien u het niet eens bent met deze beslissing, om betrokkenen niet als verdachte aan te wijzen, dan kunt u zich daarover schriftelijk beklagen bij:

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Locatie Arnhem
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Onder vermelding van ‘klacht artikel 12 SV.’

U wordt verzocht bij uw klachtbrief een kopie van deze brief bij te voegen. Het Gerechtshof zal de beslissing op haar juistheid beoordelen. U krijgt bericht van de beslissing van het Gerechtshof.

Ik hoop erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De hoofdofficier van justitie  

Reaguursels

Inloggen

Als Penthouse mag blijven zitten in de Tweede Kamer wat zegt dat over onze leiders van het land? Corruptie is geland en aanvaard en doe mij een plezier praat nooit meer over corruptie in andere landen.

foxhunter | 14-07-18 | 21:50

En dan zijn er nog naivelingen die denken dat Nederland een democratische rechtsstaat is.

Tapu | 14-07-18 | 12:49

In andere landen heet dit een corrupt rechtssysteem

de drijfsijs | 14-07-18 | 12:31

Tuuuurlijk niet.

Moet je zien wat er was gebeurd allemaal als het Wilders was geweest.

Rest In Privacy | 14-07-18 | 12:08 | 1

Maar... de winst is er wel.
De stank van de affaire "Pechtold en z'n neuqhut- cadeautje" wast hij nooit meer van zich af.

En daarbij heeft zelfs de EU er notie van gehad, dus die kruiwagen kan hij -denk ik- ook wel vergeten.

Rest In Privacy | 14-07-18 | 12:12

Klassenjustitie.
Nederland heeft altijd kritiek op ander landen, die corrupt zouden zijn en elkaar de bal toespelen.
Feit is dat in justitiële kringen D66 heel goed vertegenwoordig is.
Dat helpt Pechtold natuurlijk, want Nederland is een
" ons kent ons" land in de politiek,. rechtelijke macht en bijna alle media.

Maar als ik een huis(je) aan mijn dochter schenk, komt de waardecontrole van de belastingdienst kijken of ik niet te weinig opgeef en moet een fiks bedrag aan belasting betalen vanwege schenkingsrecht.
En als ik zeg, dat dit een privézaak is, word ik door de belasting inspecteur uitgelachen en als ik de aanslag niet betaal komt de deurwaarder met executie dreigementen.
Hoe het met die Pechtold daaromtrent is gegaan, is heel duister. Waarom geen openheid van een politicus die iedereen "de maat wil nemen"?
We worden dus besodemieterd.
Voor Pechtold geldt blijkbaar ons recht niet !!

outdoor | 14-07-18 | 11:36

kabinet mocht niet vallen .dat is duidelijk

pedro300 | 14-07-18 | 09:12

Voor de wet zijn we in dit land niet allemaal gelijk, zoveel is wel duidelijk. En dat is kennelijk al zo gewoon dat het Openbaar Ministerie zelfs de schijn niet meer wenst op te houden.

Angelica | 14-07-18 | 08:47

Omkoping acht men lastig bewijsbaar. Iedereen heeft vrienden die huizen weggeven. Maar is de schenkingsbelasting betaalt?!? Sowieso weten we dat een deel van de overdrachtsbelasting ontdoken is met fictief vruchtgebruik en capital gain tax in Canada met dezelfde methode. Gewoon ruim een halve ton loopt de Canadese fiscus mis.

Feynman | 14-07-18 | 07:13 | 5

Beste_Landgenoten | 14-07-18 | 11:09,

Dus?
Van politici mag je verwachten dat ze van onbesproken gedrag zijn.
Ik ben het met je eens dat met name VVD, D66, GL en PvdA corruptie tot hoofddoel van hun beleid hebben verheven, maar officieel is Nederland nog geen bananenrepubliek, zoals D66 eist.

Vervang in deze hele kwestie het woordje "Pechtold" voor "Wilders", en het land zou te klein geweest zijn. Zie de schijnprocessen tegen Wilders om woorden als "kopvodden" en "tsunami van islamisering", waar Pechtold het gewoon over "zwarte kousen", "poldertaliban" en "tsunami van bejaarden" mocht hebben.
Die hypocrisie is minstens zo kwalijk als deze omkoping en belastingontduiking zelf.

Dandruff | 14-07-18 | 15:12

Vruchtgebruik is fictief omdat de vruchtgebruiker er niet woont en niet gaat wonen. Hij gaat wellicht enkele vakanties erdoor brengen. Omdat het vruchtgebruik vee kleiner is, is overdrachtsbelasting in Nederland ontdoken en capital gain tax in Canada. Pechthold helpt hier bij de ontduiking van een kwart ton belasting in Canada, schenkingsrechten en overdrachtsbelastingen in Nederland. www.daskapital.nl/5150648/update-pech... Ook werd de hut voor de fiscale constructie al lager gewaardeerd dan twee appartementen in dezelfde flat.

Feynman | 14-07-18 | 16:23

Het vruchtgebruik is niet fictief. Vruchtgebruik betekent helemaal niet dat hij er daadwerkelijk moet wonen. Vruchtgebruik betekent dat hij het RECHT heeft om er te wonen.
Hoe vaak hij gebruik maakt van dat recht is ook niet relevant voor de waarde van de blote eigendom. Relevante omstandigheden zijn bijvoorbeeld wel de leeftijd en gezondheid van de vruchtgebruiker, want de leeftijd en gezondheid van de vruchtgebruiker bepalen hoe lang het goed nog bezwaard zal zijn met een recht van vruchtgebruik.

Veni-Vidi-Perdidi | 14-07-18 | 18:17
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik vind D66 geen prettige partij - het is een partij van (links denkende) ambtenaren... leraren, professoren en rechters.
Ze komen op gebied van milieu, migratie, kunst en cultuur op vreemde en dure ideeën - wat in de praktijk niet blijkt te werken.
Ze weten precies wat anderen fout en verkeerd doen, maar wat ze zelf fout en verkeerd doen, dat weten ze niet... en dat willen ze niet horen.

sociaal_econoom | 14-07-18 | 06:13 | 3

Goed verwoord. D66 is een goed spiegelbeeld van de Democrats in the USA.

viejohuevon | 14-07-18 | 11:07

Nee, dan liever de mensen die gewoon bewust alles fout doen en het gewoon toegeven? De hufters zeg maar.

Beste_Landgenoten | 14-07-18 | 11:10

Beste_Landgenoten | 14-07-18 | 11:10,

Niemand pleit voor bestuur door mensen die "bewust alles fout doen". Dat maak jij ervan; een stropop dus.

Punt is dat de grootste genocides gepleegd zijn door wereldwijd aanbeden linkse "idealisten" als Lenin, Stalin en Hitler. De grootste hongersnoden zijn veroorzaakt met "de beste bedoelingen" van wereldwijd aanbeden linkse profeten als Mao, Pol Pot en Kim Jong-il.

En dat is logisch. Wie de "Enige Ware Religie" verkondigt, hoeft immers niet naar anderen te luisteren. Integendeel; dissidenten zijn "criminelen", en verdienen niks minder dan de doodstraf. Ook Pechtold en Ollongren hielden een warm pleidooi voor geweld tegen Baudet en Wilders.

Buiten de linkse kerk is het heel normaal dat mensen voor ze ergens toe besluiten, eerst onderling overleggen wat nu het beste is. Dat voors en tegens van een bepaalde beslissing vooraf tegen elkaar worden gewogen. Dat ook critici van een plan aan het woord komen, om risico's beter in te schatten. Uiteraard zijn normale mensen het erover eens dat er geen (morele) wetten worden overtreden, om hun plannen te realiseren.
Linkse partijen als D66 en de daaraan gelieerde "rechtse" kartelpartijen (VVD en CDA) accepteren geen weerwoord, geen oppositie en geen bestaande wetgeving.
Ze hebben immers het Eeuwige Gelijk aan hun zijde.

En daar gaat het fout; precies wat @sociaal_econoom | 14-07-18 | 06:13 zegt dus. Vreemde en dure ideeën die in de praktijk niet werken; en een hypocrisie op het gebied van moraal die zelfs de katholieke kerk met al haar pedo-schandalen niet kan evenaren.

Dandruff | 14-07-18 | 14:59

Geen fraude aangetoond bij penthouse zijn geschenk. Nu de Russen nog verslaan . Alles wat die man iedereen voor de voeten gooide doet hij zelf wel. Grootste verliezer hierbij is jijzelf. Loser

foxhunter | 14-07-18 | 00:18

Het zijn maar zeurpieten bij de GRECO, dus hebben wij daar de schijt aan. Totaal onbelangrijk klupje.

IndoFortuyn | 14-07-18 | 00:07

Het OM mag gratis in de zomer, een paar weken logeren in het penthouse van Pechthold.

Bataaf | 13-07-18 | 23:16 | 3

Dan moeten ze wel om de beurt want die pauperhut is iets van 60m2.

Berbaar | 13-07-18 | 23:32

Word je omgekocht, krijg je ook nog zo'n pauperhut volgens Berbaar ipv een echt penthouse. Hotelkamers zijn vaak nog kleiner trouwens.

sprietatoom | 13-07-18 | 23:54

Een leuk flatje in Scheveningen op een steenworp afstand van het strand (vooral heerlijk om strandwandelingen te maken in de winter) kan alleen maar door een kapsoneslijer als 'pauperhut' geclassificeerd worden.

Lupuslupus | 14-07-18 | 09:00

Ik ga er van uit dat de mannen van FTM zich hier nog wel in gaan vastbijten. Dit riekt teveel naar nepotisme/clientelisme.

zimmerschwanz | 13-07-18 | 23:11 | 2

De mannen van FTM zijn slimmer en gaan niet trekken aan een dood paard.
Daar moet de schoorsteen ook reauken en dat hele flatje boeit, behalve wat frustraten, niemand en zijn blinde herdershond meer.

Berbaar | 13-07-18 | 23:24

Nee joh, het zal niemand wat schelen dat een paar in Den Haag Mons de les wil lezen en zelf overal schijt aan heeft. Downplayer.

Mart6037 | 14-07-18 | 09:24

tsja, ons kent ons ...

Jahowiseffe | 13-07-18 | 23:01

Hahaha draadjes vol met tegels die in dit een absoluut sure, zeker, strafbaar feit zagen van zelfbenoemde "experts".
En zoals ik al vanaf dag 1 gezegd heb, niks aan de hand, keurig geregeld, geen wetje overtreden.
Een heerlijk "told you so" momentje LOL

Berbaar | 13-07-18 | 23:00 | 6

@Ton8695 | 13-07-18 | 23:13
U weet niets van mij ton dus l*l niet zo dom.
Verder is het allemaal precies gegaan zoals ik voorspeld had, #ophef om helegaar niks.
Alles openbaar (vandaar dat bekende buren al bijna een jaar geleden de primeur had) en verder opgerakelde shizzle door de obvious ones.
Het was niks, het is niks en vandaag is bevestigd dat het ook nooit wat wordt met dat flutzaakje.
Humor om te lachuh.

Berbaar | 13-07-18 | 23:30

Berbaar heeft gewoon gelijk. Het was een kansloze actie maar daar ging het niet om. Het was een publiciteitsstunt, een wake up call maar ook gewoon Pechtold etteren.

Beste_Landgenoten | 14-07-18 | 11:12

Ze besteden hun tijd kennelijk liever met Wilders 'etteren'.

SlimmeBelg | 14-07-18 | 12:20
▼ 3 antwoorden verborgen

Goh, het onafhankelijke OM beslist dat een corrupte D666 politicus niet vervolgd gaat worden. Wat een verrassing. Iemand die de trias politicas nog serieus neemt en nog geloofd dat Nederland een democratie is ? Iemand ? Heel langzaam is de politiek al bezig de bevolking monddood te maken en de maatschappij weer lekker als vanouds in te richten tbv de elite. Toch wel fijn dat er weer duidelijkheid komt in de maatschappij. Moest ook niet gekker worden de (rechts)ongelijkheid. Muil houden burger en betalen voor het apparaat dat uw vrijheid beknot, uw leven verziekt en betutteld en waar zelfs de vrijheid om over je eigen lichaam en leven te beschikken is afgenomen.

Ruikbaard | 13-07-18 | 22:42 | 2

Er is niets maar dan ook niets aangetoond van een wederdienst in de vorm van politiek. Helemaal niks. Het enige waarop Pechtold werd aangepakt was dat hij het niet gemeld had, men rook lont en toen ging met door. Ja het is niet fraai, maar haalt het niet bij echt corrupte acties zoals van prinses Petra (Laurentien) die onder haar vroegere naam lobbiet voor Philip Morris, haalt het niet bij intimidatie en ritselpraktijken van Jos de Rey. Het enige waarom hij zo is aangepakt is omdat hij D66 is en dat schijnt de hoogste vorm van landverraad te zijn.

Beste_Landgenoten | 14-07-18 | 11:16

Jos de Rey, de man verdient een standbeeld in Roermond voor wat hij voor de werkgelegenheid en de uitstraling van de hele stad heeft betekend, landgenoot. Die spelling doe je bewust verkeerd om te kleineren. Het proces van Rey is te vergelijken met wat er met Nekschot gebeurd is. Buitenproportioneel. En niets kunnen vinden, bewijzen dat er strafbare feiten gepleegd zijn. Een droguitspraak over het informeren van een partijgenoot,terwijl iedere burgemeestersbenoeming al decennia en bij alle partijen zo verloopt. Maar pechthold wordt niet eens vervolgd terwijl hij privé de kluit belazert. Wat heeft die demoniseerder ooit voor iemands werkgelegenheid betekent. Niets. Geen vergelijking, pechthold met een staatsman op alle niveaus als Jos van Rey. Dat veel mensen het geen sympathiek persoon vinden heeft niets te maken met zijn succesvolle werk. Net als bij Trump trouwens.

SlimmeBelg | 14-07-18 | 12:35

Voor zover ik nog bewijs nodig had, is dit wel het ultieme bewijs dat de rechtspraak rot en corrupt is in Nederland. Rechtspraak, integriteit, alle waarden die ze zeggen uit te dragen, laat me niet lachen. Allemaal grote onzin.

Misschien toch maar eens een RAIO-opleiding gaan volgen dus.

Braboblanke | 13-07-18 | 22:29

In theorie valt inderdaad niet te bewijzen dat Pechtolds stemgedrag is beïnvloed door deze gigantische gift van een Canadese lobbyist. Precies zoals ook niet valt te bewijzen dat elk Satudarah-lid crimineel is; ook al is de club Satudarah dat misschien wel.

Veel kwalijker dan de uitkomst van deze rechtszaak is dat Pechtold in de 2e kamer gehandhaafd wordt. Dat geeft gewoon aan hoe verrot dit land is. We hebben de EU helemaal niet nodig om net zo corrupt te worden als bijvoorbeeld Oekraïne.

Dandruff | 13-07-18 | 21:18

Tja, het OM. Het afvoerputje van juridisch Nederland.

Mahatma | 13-07-18 | 21:15

Waardeloos dat je dit kan verkopen als rechtvaardig. Ik dacht altijd dat er rechters waren om recht te spreken. Tegenwoordig spreken veel rechters iets wat zo krom is als wat,recht. Wat mankeert er aan deze mensen. Kruidvat medewerkster wordt ontslagen omdat ze wat deodorant uit proeffles had gehaald. Ja dat kan wel.

foxhunter | 13-07-18 | 20:57

Duh. D66 samen met VVD corrupt.

Brainder | 13-07-18 | 20:55

Toe maar, de Canadezen hebben het handelsverdrag wel mooi in de pocket. Heeft hier natuurlijk niets mee te maken, want hij kreeg het van een diplomaat buiten dienst. Net als dat Ben Bot zich nog steeds het snot voor de ogen lobbyt. Euhmmm. Wacht, ff overnieuw.

Mart6037 | 13-07-18 | 20:49 | 2

Die diplomaat.buiten.dienst heeft nog genoeg vingers in de pap. Pechtold is een onderkruiper van het ergste soort. Hij tekende ook blindelings - want had het verdrag niet eens gelezen - voor het verdrag met Oekraïne. Liet zich in een privéjet gratis daarheen vliegen plus dat zijn verblijf aldaar natuurlijk ook gratis was. Maar van omkoping geen sprake hoor, gewoon een kwestie van de ene hand wast de andere. Lieden die dat 'normaal' vinden zijn met hetzelfde sop overgoten: zo corrupt als de pest.

Lupuslupus | 14-07-18 | 09:10

Hij tekende net zo blindelings als al die mensen die zijn vakje hebben aangekruisd op het stembiljet. Goed geïnformeerd dat ze dachten te zijn door de staatsomroep waar deze steekpenningaannemer jarenlang vaste gast was en is om Nederland te informeren wie deugt en wie niet.

SlimmeBelg | 14-07-18 | 12:41

Meeste rechters zijn D66 dan wel VVD aanhangers -> corrupte D66'ers en VVD'ers worden niet vervolgd. :)
 
Bananenrepubliek der Nederlande.

StarFox | 13-07-18 | 20:30

Een bizarre uitspraak van OM en Procureur-Generaal Hoge Raad, een hele mond vol heur, daar zijn de heertjes en dametjes jurist erg gevoelig voor.
Corrupte Pechtold lacht zich een breuk. Hij doet wat hij wil. Een appartement van een buitenlandse ex-diplomaat in zijn zak steken, jawel hoor, heel zuiver allemaal.
De instituties in dit land zijn dood -en doodziek.

kempenaer | 13-07-18 | 20:27

Die66. Allemaal. Zieke geesten, gatverdamme.

darmflora | 13-07-18 | 20:14

Als je de absoluut eerlijke motivatie voor deze controversiële beslissing van het OM zou krijgen verwacht ik iets in de trant van; omdat het A. Pechtold betreft, die is van D66, dus verbindend, pro muticultureel, en boven alles; pro EU. Derhalve is er voor het OM, gezien in de context van het eerder genoemde huidige politiek klimaat, geen draagvlak om de man te vervolgen. Natuurlijk klopt zijn verhaal niet. Maar dáár gaat het niet om bij het OM. Boven alles telt de politieke boodschap. Verder gericht aan het gepeupel; eat shit and die want wij zijn koning, keizer en admiraal en vegen ons bips af aan jullie.

Dutchbeaurouge | 13-07-18 | 20:07

En owee als Wilders of Baudet dit had gedaan, dan hat Pechold al zijn D66 rechters erbij gehaald om Wilders eindelijkj achter slot en grendel te krijgen

Sinclair | 13-07-18 | 20:01 | 2

Zo is dat.

Muuke | 13-07-18 | 20:32

En dat was hem gelukt ook.

SlimmeBelg | 14-07-18 | 12:43

Beroep mogelijk bij het gerechtshof Arnhem, dat wekt vertrouwen. Dat is het gerechtshof dat Saban B. liet ontsnappen, twee Marokkaanse scootermoordenaars vrijspraak omdat ze beide zeiden "nee, hij reed" en verkrachter Michael een fopstrafje gaf zodat hij snel weer aan het verkrachten en moorden kon slaan.

Franker | 13-07-18 | 19:42 | 1

Ook de rechtbank waar een kinderrechter kinderen misbruikte in het gerechtsgebouw.!
(ja mijn geheugen werkt nog)!

joppo0 | 13-07-18 | 20:28

Met een zeer vervelend luchtje. Blij voor je Pechtold dat het op papier geregeld is. Maar die stank ga je van je leven niet meer van je af wassen. Je stinkt een uur in de wind, en je weet het. Iedereen weet het.

Kouwe Kees | 13-07-18 | 19:33 | 2

Dat boeit hem niet. Ze stinken daar allemaal bij de kartelpartijen en dat weet Pechtold.
Hij komt er mee weg.
Mabel Los Wisse Smit van Oranje oogst ook lekker met Adyen. Een paar honderd miljoen, hoppa, ka-ching.
Leuk aandelenpakket. Via Friso? George Soros? Ben benieuwd...

kempenaer | 13-07-18 | 20:40

Of heeft Mabel nog een andere verklaring voor deze lucratieve investering...

kempenaer | 13-07-18 | 20:41

En intussen maar blijven stemmen op vvd, DDR66 of CDA (Genee).
Want liegen en bedriegen is helemaal niet erg. Als het maar om Tjerrie of Greet gaat, is alles veroorloofd. Het pleps moet bewerkt worden. Waarna de onderlinge baantjes verdeeld kunnen worden.
On-voor-stel-baar....

Kamervraag | 13-07-18 | 19:23

waarom kijk ik hier niet van op....?

serieusgenomen | 13-07-18 | 19:11

Geheel in de lijn der verwachting.

Klein bier ook voor de belastingdienst, daarnaast heeft de dienst al amper capaciteit om de primaire processen gaande te houden.

Next.

Rest In Privacy | 13-07-18 | 19:03 | 1

Zeker na die gouden en met diamant ingelegde vertrekregeling voor de oprottende belastingambtenaar. En nu, ten tijde van hoogconjunctuur, voor veel (belasting)geld capabel personeel proberen te werven. Leuker kunnen wij het niet maken, wel bla bla bla bla

padbuffel | 13-07-18 | 19:27

D(ictatuur)666

-Het intrekken van het raadgevend referendum;
-het tegenhouden van het correctief/bindend referendum;
-het invoeren van de Wiv (Sleepwet), (zonder referendummogelijkheid);
-het niet uitvoeren van een 2e kamer motie inzake EUvsDisinfo;
(Minister van waarheid Orwellgren zat vorig jaar aan aan de Bilderberggroep!)
-het achterhouden van een kritisch privacyrapport over de AIVD;
-het verbieden van iets te ondernemen zonder toestemming van Pechthold;
-het demoniseren van andersdenkende, rechtse, politieke partijen;
-het uit hun context rukken van diverse quotes;
-het niet melden van een door een Canadees diplomaat geschonken (?) penthouse;
(op 15 februari 2017 is ingestemd met het vrijhandelsverdrag CETA met Canada)
-het niet melden van “een gift in natura”, en later het liegen over de vliegreis in privéjet (€11.000,00) naar Oekraïne;
-het in 1999 als wethouder in Leiden plegen en verdoezelen van bouwfraude;
-het in de steek laten van zijn gezin voor een andere D666ster;
-het verwijten dat een Russische staatsburger nooit zijn fouten recht zet;
-het verpatsen van Nederland aan de EU;
-het opengooien van de Nederlandse grens voor moslims;
-het voltooid leven project;
-en dan nog even de organen verpatsen aan rijke vrindjes;
-het verplicht donorschap;
-het bedrijven (willen) verplichten minimaal 30% vrouwen in de top aan te stellen;
-het stilzwijgend(!) terugdraaien van belangrijke veiligheidsmaatregelen rond de GR verkiezingen 2018;
-het verbieden vragen te stellen over penhouse en relatie bij schoolbezoek;
-nepnieuws, afbraak van democratie, tegenwerken van democratische participatie en vernieuwing, corruptie, antiliberalisme, schending van de lichamelijke integriteit, schending van privacy van de burgers via een ondeugdelijke inlichtingenwet.
Je reinste afbraak van Nederland.

Adolf Hitler zei:”Neem “dass Volk” steeds een beetje af tot het punt dat ze niet meer terug kunnen….”

Pechthold zei:
-“Ik heb nog wel een oplossing voor stijgende kosten ouderenzorg: voltooid leven!”
-“Ik krijg van mijn kinderen van 13 en 14 jaar te horen dat Forum voor Democratie hen wil volgen op Instagram.”
-”Ik vind hem gevaarlijker dan Wilders. Omdat we bij Wilders te laat waren, moeten we bij Baudet op tijd zijn.” (Wow, Volkert van G.2.1?)

-“Wij verdedigen de pijlers van onze democratie. Wij zijn niet tegen Wilders. Wij zijn niet tegen Baudet. Wij zijn vóór beschaving. En die was er eerder dan beide heren”

-“Baudet discrimineert op basis van geloof, geslacht, geaardheid en ras”.

Shadow1100 | 13-07-18 | 19:00 | 3

Sukkel goed luisteren kun je ook al niet... lekker demoniseren krijg je goed gevoel van... eikel

Crump | 13-07-18 | 20:18

Crump | 13-07-18 | 20:18,

Volgens mij kloppen alle standpunten en citaten die Shadow1100 opnoemt wel zo'n beetje.
Maar geef vooral aan waar hij zich vergist heeft.
Dat overtuigt meer dan "eikel" roepen.

Dandruff | 13-07-18 | 21:46

ze kloppen allemaal aleen bouwfraude kan ik niet bevstigen.

TilburgDeGekste | 13-07-18 | 21:54

Al jaren terug seponeerde het OM het onderzoek in Leiden, waar Pechtold toen de verantwoordelijke wethouder was, naar de vervuilde grond, die niet vervuild bleek. Valsheid in geschrifte, er werd vervuilde grond afgevoerd, maar dat was niet de aangekochte grond. De grond eigenaar kreeg een hartaanval vanwege de doorgestane ellende en overleed. Pechtold heeft dit op zijn geweten. Ook toen zag het OM geen reden de zaak te onderzoeken.

dagpauwoog | 13-07-18 | 18:58 | 1

logisch want ze kennen mekaar te goed uit de studenten tijd

pedro300 | 14-07-18 | 09:15

Wat anders kun je verwachten van D66 justitie? Internationale organisaties tikken Nederland op de vingers, Nederlandse justitie blijft doof.

Rest In Privacy | 13-07-18 | 18:42

Oftewel signaal naar de burger: malverseer waar u kunt, meneer Pechtold deed het u voor.

De Vrijlansier | 13-07-18 | 18:32 | 1

slegts vir Demofoben666 apparatchiks.

Graaf_van_Hogendorp | 13-07-18 | 18:48

De fiscus zal het laatste woord hebben. Ik vermoed daarvan wel een naheffing en evt separate aangifte.

Of er omgekocht is kun je niet bewijzen zonder nieuw feit.

Her is een beetje als een huurmoordenaar die 50k gestort krijgt maar er is geen lijk.

Knufter | 13-07-18 | 18:03

Hmm, deze ga ik onthouden en toepassen, schenk ik mijn nu nog jonge kinderen elk een woning maar ik hou het vruchtgebruik, waardoor ik dus de waarde kan drukken en minder vermogensbelasting betaal en mijn kinderen t.z.t. de erfbelasting ontwijken.

GKJP | 13-07-18 | 17:58 | 4

Heb ik, ik moet ze immers over een aantal jaren ook weer terug kopen voor dezelfde, lage waarde.....

GKJP | 13-07-18 | 18:08

Een D66 button in de rechtzaal op of een bezwaarschrift op D66 briefpapier doet wonderen bij de zwarte beffen van de klassenjustitie.

B.Spiritus | 13-07-18 | 18:19

B.Spiritus | 13-07-18 | 18:19

Ik verdien graag geld, maar verloochen mijn principes er niet voor.

GKJP | 13-07-18 | 18:22
▼ 1 antwoord verborgen

Maar staat dat Penthouse nou al eens in de geschenkenregisters? Thats the question. Europa wil het, dan moet Pechtold toch 'folgen'?

Europees_Aanbesteed | 13-07-18 | 17:58 | 1

Ik vind dat maar een mineur punt. Belangrijker vind ik dat politici niet de schijn van belangenverstrengeling moeten wekken. Huizen aannemen past daar niet bij, zelfs al is het misschien echt die prive vriendendienst.

Shoarmamasutra | 13-07-18 | 18:51

Ik had al zo'n vermoeden dat dit bericht in de zomer zou komen. Dan zijn de meeste mensen op vakantie. In elk geval is de TK al met reces. Overigens is de onderbouwing van het OM wel bijzonder summier.

SamKoeman | 13-07-18 | 17:54

Natuurlijk niet, wie dacht van wel dan?

Weerduivel | 13-07-18 | 17:52 | 3

Zure en jaloerse reaguurders die hadden er zo op gehoopt.

botbot | 13-07-18 | 17:59

Oh ja, zeker had ik dat gehoopt.

BozePaarseMan | 13-07-18 | 18:26

Hoop is uitgestelde teleurstelling.

Ivor Biggun | 13-07-18 | 22:50

Nu maar hopen dat het adres van het penthouse niet bekend wordt bij We Are Here. Want dat geeft zo’n gedoe voor Goudeerlijke Pechtold. Dan raakt bekend dat hij gelukseisers wel graag binnenhaalt, maar onder voorwaarde dat ze ergens anders wonen dan in zijn penthouse.

Nivelleermarionet | 13-07-18 | 17:51

>U wordt verzocht bij uw klachtbrief een kopie van deze brief bij te voegen<.

Wat een prutsers.

Lupuslupus | 13-07-18 | 17:48 | 2

Wat is daar mis mee?

botbot | 13-07-18 | 17:52

Ja, dat is van dezelfde orde als de hele procedure. Voor de burger onnodige drempels opwerpen, zodat ze later eventueel kunnen zeggen dat de regels, hun regels, niet gevolgd zijn. En ondertussen wordt de burger in het gezicht gespuwd in de vorm van het toelaten van het aannemen van steekpenningen door politici.

SlimmeBelg | 14-07-18 | 14:57

Ons kent ons, dus het verbaasd mij niet.
De kans is groter dat een bijstandsmoeder de nor in draait, omdat er een herenslip in de wasmand ligt.
Een politicus heeft een netwerk en hoe groter de fraude, hoe lager de straf. Dus wanneer Alexander Penthold Pechthouse was veroordeeld, dan waren er enkele koppen meer gerold. Iemand zegt DSB en je kunt enkele VV(d)-ers van naam arresteren, waaronder onze klimaatkeizer Nijpels en lachende bankdirecteur Zalm ( die ons heeft belogen over de Euro ). Dus niets verbaasd me wanneer het gaat over politiek, geld en macht.
These so called poiliticians they wil laugh all the way to the bank.

Dzjengis-Somebody | 13-07-18 | 17:48 | 1

Jammer dat er geen sprake is van fraude anders kon u nog harder tekeer gaan.

botbot | 13-07-18 | 17:53

Was er IEMAND die een andere uitspraak had verwacht? Nee toch.

J. Jarig | 13-07-18 | 17:48

Klassejustitie.
Het OM zuigt apeballen. Ik kan het weten heb er dagelijks zakelijk mee te maken. Het zijn een stelletje incompetente bange ambtelijke schijters.

postmodernismisdead | 13-07-18 | 17:47 | 1

De gleufhoeden van freule Orwellengren zullen u nu wel extra in de gaten houden. VPN-netje en driedubbele beveiliging tegen hacken van overheidswege strekt tot aanbeveling.

B.Spiritus | 13-07-18 | 18:25

Zullen we het pas weer over die lul hebben al 'ie toevallig onder een tram loopt?

Mastermattie | 13-07-18 | 17:42

Nazi elite krijgt zijn zin.

internetnaam | 13-07-18 | 17:37

Ik erfbelasting betalen, wonende in Spanje , Penthouse schenkbelasting.

gato | 13-07-18 | 17:29 | 2

Dat gaat mijn geval ook worden als m’n ouders overlijden. Maar nu is er dus blijkbaar een Pechtold-route. Zal het eens uitzoeken.

provocativo | 13-07-18 | 17:36

We zijn allemaal gelijk zeggen ze toch altijd? Zou het tot op de bodem uitzoeken.

Muuke | 13-07-18 | 17:42

Wat wel een beetje naar is, is dat ik een van die 200 was. Ben nu dus met naam en toenaam bekend bij de D66 burelen. Ben erg benieuwd wat de consequenties op de lange termijn zullen zijn voor me want dat dat die ouwe diplomatenpijper op wraak uit is is zo zeker als dat Juncker op dit tijdstip al bezopen is.

Linkse allergie | 13-07-18 | 17:27 | 2

Jij gaat verdwijnen...

Oepsie1234 | 13-07-18 | 18:56

Je wordt gevaporiseerd.

Rest In Privacy | 13-07-18 | 22:02

Van meet af aan al gezegd dat dit volkomen legaal is,
Enkele reaguurders moeten niet zo jaloers zijn.
Een persoonlijke haat tegen iemand geeft geen resultaten.

botbot | 13-07-18 | 17:24 | 7

@botbot | 13-07-18 | 18:08
Dat moet nog blijken, de fiscus vindt dit namelijk vast geen fijne constructie. De fiscus heeft ze voor minder te grazen genomen, botmans...

Berbarossa | 13-07-18 | 18:45

Berbarossa | 13-07-18 | 18:45
Hij heeft het gelijk aangemeld bij de fiscus, laat maar dokken nix mis mee een ander moet dat ook.

botbot | 13-07-18 | 18:54
-weggejorist-
Analysis | 13-07-18 | 19:32
▼ 4 antwoorden verborgen

Goh.

Muuke | 13-07-18 | 17:24 | 3

Nou goh.

gato | 13-07-18 | 17:31

Daar sta je toch echt van te kijken?? Lol.

Muuke | 13-07-18 | 17:37

Surprise surprise..

Muuke | 13-07-18 | 17:38

Ik was vooral verbaasd geweest als hij wel vervolgd zou worden. Het OM is onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. D66 is onderdeel van de regering. Binnen het OM is wel meer vriendjespolitiek aan de orde geweest nos.nl/artikel/2233197-spoedberaad-ov...
Nogmaals, als Alexander Penthouse vervolgd zou worden, dan was is verbaasd geweest.

El Rico Grande | 13-07-18 | 17:17

En zo zie ja maar hoe currupt onze bananenrepubliek is. In elke laag kom je het tegen

Henk P | 13-07-18 | 17:17 | 4

@Beste_Landgenoten | 13-07-18 | 17:24:
Probeer het anders zelf eens als hardwerkende burger zo voor elkaar te krijgen bij de belasting ;)

jip_86 | 13-07-18 | 17:38

Er wordt overduidelijk met twee maten gemeten, Pechtold zit zo fout als wat maar toch geen vervolging. En die rechters maken keer op keer op grote fouten. Het is wel degelijk een bananenrepubliek, heeft niets met rechts of links te maken maar met common sense.

ILF2 | 13-07-18 | 18:12

@Beste_Landgenoten | 13-07-18 | 17:24 Als de rechters een afgewogen oordeel gaven, werd daarin zowel belang van slachtoffers, maatschappij als dader meegewogen. Nu is de focus uitsluitend en alleen op dader belangen gericht. Bovendien is er geen redelijke representatie van midden partijen bij de rechterlijke macht, het gros stemt GL of d66. De eerste partij wordt nog steeds beheerst door rabiate communisten en Pol Pot fans, de tweede bestaat uit anti chirtelijke en anti westerse waarden islam fans met een hekel aan democratie. Niks te midden partijen.

Franker | 13-07-18 | 19:57
▼ 1 antwoord verborgen

Justitie in het Westen is zo corrupt als het maar kan zijn. Allemaal politiek-benoemde vriendjes die elkaar ontmoeten in Soros-clubjes en elkaar, al dan niet letterlijk, dekken. De 'scheiding der machten' is een illusie.

De_Veelvraat | 13-07-18 | 17:14 | 1

Soros-clubjes, zelfs.
Proest.

Beste_Landgenoten | 13-07-18 | 17:25

Bedorven D66 procureur-generaal keurt bedorven D66 bal gehakt

Kwetsnat | 13-07-18 | 17:11

Wie van jullie heeft wel eens van een vriend zomaar een penthouse cadeau gekregen zonder daarvoor iets terug te hoeven doen.....?

moitambien | 13-07-18 | 17:08 | 3

Met Sinterklaas als surprise maar ik had liever de Playboy gekregen.

Rest In Privacy | 13-07-18 | 17:12

Ik heb van Pechtold wel eens een penthouse cadeau gekregen, ik hoefde er niets voor te doen (niet stemmen dus) want zijn partij D66 kwam VANZELF in het kabinet, niet omdat de meerderheid van het volk het wilde maar omdat de PVV automatisch werd uitgesloten. Volgens Pechtold was dat een privé-kwestie!

Kwetsnat | 13-07-18 | 17:18

Kwetsnat | 13-07-18 | 17:18 Waren er veel pagina's aan elkaar
geplakt?
Of was dat alleen maar bij de bladen met aambeienbeffers ?

getzappad | 13-07-18 | 21:39

Ik heb de brieven ook gekregen, als een van de 200.
Jammer, ik had die arrogante lamlul graag zien branden.
Maar goed, wellicht dat FTM nog een verrassing in petto heeft.
De strijd om dat stuk ellende te zien sneuvelen niet opgeven.
Heeft belastingdienst nog wat te mekkeren?

Memek | 13-07-18 | 17:08 | 1

Hartelijk dank voor uw inspanningen!

Ton8695 | 13-07-18 | 23:16

OT probeerde net een reactie op joop te plaatsen onder een huilstuk over Srebrenica.. iets in de trant van of de schrijfster op de hoogte was van de moordpartijen vanuit de enclave gepleegd door moslimmilities.. of die slachtoffers niet ook herdacht moesten worden... denk je? Account geblokkeerd wegens schending huisregels... hoe dan?

deathrowmarv | 13-07-18 | 17:07 | 6

@deathrow
Nog een funfactje van en.wikipedia.org/wiki/13th_Waffen_Mou...)
met een hoog WTF gehalte:

"Hundreds of members of the 13th and 23rd SS Divisions volunteered to fight in the 1948–1949 Arab–Israeli War.[133][134] The Syrian government made a request for the transfer of 8,000 Bosnian Muslim refugees to Syria, many for recruitment into the Syrian Armed Forces. Iraq sent representatives to Europe and invited 2,500 Bosnian Muslims to settle there."

kindapaas | 13-07-18 | 18:38

deathrowmarv | 13-07-18 | 17:07
De 'witte onderbroek' heeft het te druk met tv kijken. Eerst de Tour, dan voetbal met een zekere hystericus in de kroeg....., nou dan is modereren alleen vriendjes doorlaten.
U krijgt er daarom zo'n breed inzicht door en een flitsende conversatie. :(

toetssteen | 13-07-18 | 18:38

Tnks yall heb ook al het een en ander van martien pennings gelezen.. blijft raar dat een door belastinggeld betaalt blogje zo'n censuur kan toepassen.. ach ieder zn safespace

deathrowmarv | 13-07-18 | 19:33
▼ 3 antwoorden verborgen

Swamp.

LibertasSimplex | 13-07-18 | 17:05

Van Rey gaat voor 5 flessen wijn en wat AJax-tickets volledig down-under, Alex doet het 10.000x groter en is lief, wat een vals en dom land.

hagelkruis | 13-07-18 | 17:01

Aldus de D-66 rechter. Ik zag 'm aankomen!

pibasso | 13-07-18 | 16:59

Tja, als A.Penthouse niet bij D666, maar bij FvD of PVV had gezeten, was dat politiek verrotte OM vast tot een heel andere conclusie gekomen.

kommabijmebinnen | 13-07-18 | 16:59 | 2

Volgens mij zag OM de eerste keer bij Wilders ook geen aanleiding tot vervolging. Zijn toen later door rechtbank (toch?) alsnog gedwongen.

atheïstisch stemvee | 13-07-18 | 17:02

@atheïstisch stemvee | 13-07-18 | 17:02
Ja. De rechtbank Amsterdam meende ik.

Maar ik denk niet dat je ergens een rechtbank gaat vinden die het OM gaat dwingen in deze zaak.

Rest In Privacy | 13-07-18 | 19:05

We zijn allemaal gelijk maar sommige zijn ' gelijker'

Ervaringsdeskundige | 13-07-18 | 16:57 | 1

Waar.

Muuke | 13-07-18 | 17:26

we hebben het hier wel over de volgende burgemeester van Amsterdam. Zo'n aangifte staat natuurlijk niet goed op dat c.v.

small_town_dude | 13-07-18 | 16:56

Wij van wc-eend adviseren wc-eend

Rest In Privacy | 13-07-18 | 16:56

Had iemand serieus anders verwacht? Het opportuniteitsbeginsel geeft het OM de mogelijkheid om zelfstandig te beslissen wie er wel en wie er niet vervolgd wordt. In dit geval dus beslist het OM dat iemand die in een cafe temidden van gelijkgestemden wat roept wel vervolgt moet worden, maar iemand die fraudeert, ontduikt, en corrupt is niet. Dit wilt u ook graag, want dat hebben we immers zo afgesproken met z'n allen. Toch?

Jan Slot | 13-07-18 | 16:55 | 1

Het "algemene belang voor de samenleving" wordt nu gebruikt als doofpot. Hoe kan het in godesnaam niet in het algemeen belang zijn om corrupte politici te berechten?

Beefbus | 13-07-18 | 17:03

Staatsrechterlijk geldt nog steeds de uitspraak van Ien Dales, dat je zelfs de schijn van belangenverstrengeling moet vermijden. Dus had Pechtold het direct moeten melden.
En omdat de verkiezingen toen in aantocht waren, was het niet in het belang van D66 dat te melden. Dus toch belangenverstrengeling?

weeseensnuchter | 13-07-18 | 16:48 | 2

als hij zo zeker van zijn zaak was had hij het net zo goed wel kunnen opgeven, dan was er toch ook niks aan de hand geweest? Het kleeft nu nog meer op hem . een clown zonder make-up is het, en een prutser.

small_town_dude | 13-07-18 | 17:00

Tuurlijk had hij het moeten melden, maar hij heeft geen wet overtreden. En daarover gaat dit. Zo werkt het nu eenmaal. Get used to it.

Beste_Landgenoten | 13-07-18 | 17:27

Hij zal nog wel een keer stijf van de coke een volkse oud Haags dametje in elkaar stampen omdat hij denkt dat ze een PVV-er is. Ooit valt die rat door de mand

Rest In Privacy | 13-07-18 | 16:47 | 1

Zie liever dat z'n kop in een mand valt, en niet alleen zijn kop.
Wat hebben die Fransozen toen even goed huisgehouden en een
hoop parasieten opgeruimd.
Wat mij betreft kan de grote schoonmaak in Europa niet snel genoeg
beginnen.
Begin in Brussel en trek daarna daar ook even de "wijk" in.

getzappad | 13-07-18 | 17:14

Tja, ik heb de mail ook gehad vandaag. Dat oordeel over het ambtsmisdrijf en corruptie daar kan ik me nog wel in vinden, daarvoor is ook geen feitelijk bewijs, alleen verdachte omstandigheden. Dat dat op zich niet genoeg is, dat snap ik nog. Daar gaat een PG zich niet aan branden.
Maar de valsheid in geschrift en belastingontduiking lijkt me toch zo klaar als een klontje. En er wordt geen enkel argument gegeven waarom daar geen sprake van is en waarom de aangedragen feiten niet zouden kloppen. Dat vind ik wel heel merkwaardig. Het komt op mij toch over alsof de openbaar aanklager bij voorbaat op de stoel van de rechter gaat zitten, terwijl hij wordt gevraagd om de zaak bij een rechter aan te brengen.
Ik ben er nog niet klaar mee.

Stormageddon | 13-07-18 | 16:46

Voor de politici: een lobbyist gelieerd aan een groot bedrijf met belangen buiten Nederland, en geen enkel belang bij Nederland, geeft een beslissingnemer bij een cruciale organisatie (Defensie bijvoorbeeld) een appartement cadeau tijdens een onderhandeling over een grote deal. Dit wordt verzwegen.

Ik weet zeker dat ze hier schande van zouden spreken en over elkaar zouden buitelen om zich te profileren. De minister zou moeten aftreden.

Sjors W. | 13-07-18 | 16:46

Het OM kan niet anders. Het is niet strafbaar om iets niet in het geschenkenregister op te nemen dus een strafzaak is kansloos. Overigens is Nederland hier al eerder over op de vingers getikt door de Raad van Europa (hup Europa!):
“Het probleem is volgens GRECO dat niemand controleert of de leden eerlijk en volledig zijn in hun opgave. Bovendien zijn er geen consequenties als Kamerleden giften niet of deels registreren. De Tweede Kamer heeft daar ook geen plannen voor.”
www.nu.nl/economie/5327045/duidelijke...

Ardbeg | 13-07-18 | 16:45 | 2

Nee, dáár ging het niet om. Dat geschenkregister is een anti-corruptie dingetje van de tweede kamer, daar gaat alleen de tweede kamer over. Daar ging de aangifte niet over en heeft het OM niet over geoordeeld.
Het ging om de valsheid in geschrift, de foutieve taxatiewaarde en de schenkingsakte waardoor belasting werd ontdoken. Als ik op die manier creatief boekhoud dan heb ik de FIOD op m’n nek en ligt er forse boete klaar. Plus een aanslag voor het ontdoken bedrag.

Stormageddon | 13-07-18 | 17:03

Blijkbaar zag men daar geen probleem in.

Beste_Landgenoten | 13-07-18 | 17:28

"Het is in beginsel aan schenker en ontvanger zelf om een schenking vorm te geven en eventueel voorwaarden voor het gebruik op te nemen, zoals een zakelijk recht tot gebruik van bewoning."
Waarom vindt het OM het nodig om deze uitleg toe te voegen aan een verder feitelijke mededeling?

Schoorsteenveger | 13-07-18 | 16:45 | 1

Motivering beslissing

atheïstisch stemvee | 13-07-18 | 16:48

Ach, Pechthold gaat nog ergens een grote fout begaan. Waarschijnlijk het neuken van een 17-jarige D66 flyerende scheveningse in zijn neuqhut. Het zou me niets verbazen, deze deug meneer is compleet van het pad af.

Indoneesje | 13-07-18 | 16:41 | 4

Heeft hij al vaak zat gedaan , maar dat houden ze stil.

beau van rtl | 13-07-18 | 16:46

Zolang Justitie geinfiltreerd is door D66 kan deze corrupte cokesnuivert doen wat hij wil.

Beefbus | 13-07-18 | 16:56

Die sturen ze dan naar de usa, vraag maar aan wasibi

Rest In Privacy | 13-07-18 | 16:59
▼ 1 antwoord verborgen

Maffia?

tata1981 | 13-07-18 | 16:40

Mooi! Dat is geweldige jurisprudentie voor mijn situatie met een erfenis! Erfbelasting ammehoela!

SaintNick | 13-07-18 | 16:40 | 1

Wel eerst prominent lid van D66 worden en innige vriendschapsbanden met hoge lui bij Justitie onderhouden.

2voor12 | 13-07-18 | 17:03

Mooi he zo'n monarchie met zo'n geweldig parlementair stelsel. Het is net een dictatuur. M.a.w. ze doen gewoon wat ze willen.

beau van rtl | 13-07-18 | 16:38 | 2

Tegelijkertijd ben jij fan van Trump, de eerste President in de VS die zijn belastingopgave niet publiek durft te maken. Wel een beetje consequent zijn, ouwe nicht. Of zit je al weer vroeg aan de Tinto.

Rest In Privacy | 13-07-18 | 16:49

@Kuifje-in-Afrika: tuurlijk,... weet niet waar jij je info vandaan haalt: Salon? Vice? BuzzFeed? NYT? Nuff said.

liggend_streepje | 13-07-18 | 17:45

net zo bezopen als Juncker

mondkapje | 13-07-18 | 16:38

Wanneer iemand bewijzen heeft dat Pechtold valsheid in geschrifte heeft gepleegd dan wel op een andere manier de boel belazerd heeft, moet hij of zij in beroep gaan. Ik heb in ieder geval geen achterliggende informatie met bewijsstukken en kan dus Pechtold nergens van beschuldigen. Nogmaals: heeft u wel belastend materiaal, publiceer dit dan.

Mannes | 13-07-18 | 16:38 | 1

Het belastende materiaal was al eerder gepubliceerd door reaguurder Seven, slimmerd. De D66 PG van dienst heeft gekozen om het compleet te negeren zoals dat een goede lakei van de elite betaamd.

Beefbus | 13-07-18 | 16:54

Apart dat die OM vogel zo focused op "valsheid in geschrifte" terwijl de aanklacht mij lijkt: het aannemen van smeergeld.

Rest In Privacy | 13-07-18 | 16:37 | 1

Het smeergeld hoort niet bij het OM thuis, daar beginnen ze mee. Die PG van de Hoge Raad zal overigens een Kamerlid alleen vervolgen als het er eentje is van FvD of PVV.

Guido | 13-07-18 | 16:47

Dat Nederland verworden is tot een bananenrepubliek lijkt me nu wel duidelijk. Maar, treur niet en doe uw voordeel ermee. Inderdaad dit schept leuke mogelijkheden mbt het gelijkheidsbeginsel. Indien u iets wil schenken aan uw naasten, bekenden, vrienden of wie dan ook. volg dan de constructie die Pechthold toepaste. Succes verzekert en u verdient er wat mee. Leve de witte boorden corruptie,

MINDER | 13-07-18 | 16:34

“Maar ja, als we dit soort zaken moeten gaan vervolgen moeten we straks 75% van gemeenteraden, provinciale staten, eerste & tweede kamer, raad van state en het koningshuis in het strafbankje staan.” moet het OM gedacht hebben..

Parel van het Zuiden | 13-07-18 | 16:34

De rechtspraak in dit land is net zo in verval als de politiek. Als politici - behalve Wilders - er continu mee wegkomen, waarom zou de burger zich dan nog aan de wet houden? Of belasting gaan betalen. We bevinden ons dus op een hellend vlak. De vraag is: waar stopt het?

KLK3 | 13-07-18 | 16:31

In een land met een “minder,minder,minder” precedent wel te verstaan. Politici mogen dus geen uitspraken doen maar wel de zakken vullen.

Parel van het Zuiden | 13-07-18 | 16:30

Schandalig. Corruptie met de stank van D66/VVD-bullshit.

Fijnstoffer | 13-07-18 | 16:30

Dus als ik het goed begrijp hoef ik nu ook geen vermogensbestanddelen op te geven bij de belastingdienst? Die zijn nl. ook privé (want van mij). Goed man!

Rest In Privacy | 13-07-18 | 16:30

OM.
Onze Manieren!

Rest In Privacy | 13-07-18 | 16:29

Niet oksel fris!! Dit stinkt!!!!

vanrechteren | 13-07-18 | 16:28

Als het de president van Afrika betrof ipv Alexander Pechtold dan riepen we allemaal in koor dat de man door en door corrupt is.
Justitie in dit land is gewoon door en door verrot.
Maar goed, dat wisten we al langer.

VanBukkem | 13-07-18 | 16:27

Moderne EU-politici zijn mensen die geen verantwoording afleggen en ook niet in staat zijn verantwoording te dragen. Pechtold is een heel erg moderne EU-politicus.

Jan Passant mk2 | 13-07-18 | 16:27

Dus,
Als een oliesjeik mij een Rolls Royce SUV twv €300K cadeau doet en zegt dat hij een kwartje kost, hoef ik maar een kwartje op te geven als zijnde schenking. Zoiets lees ik hier..?

Jos Tiebent | 13-07-18 | 16:25 | 5

Maar als ik nu tien jaar niet in Nederland woon, moet ik dan erfbelasting van mijn ouders betalen.
Betaal belasting altijd al in Spanje.

gato | 13-07-18 | 17:26

gatinha | 13-07-18 | 17:26

Erfbelasting is niet hetzelfde als schenkbelasting.
Als het onroerend goed in Nederland is moet je waarschijnlijk gewoon betalen aangezien onroerend goed belast wordt in het land waar het zich bevindt (verdrag ter voorkoming van dubbele belasting).
Hoe het bij het erven van fiat geld zit weet ik niet.

Bijtendehond | 13-07-18 | 17:44
▼ 2 antwoorden verborgen

Links Nederland heeft zo zijn eigen regels en wetgeving, als dat hen beter uitkomt.

FreeVogelaar | 13-07-18 | 16:25

Ze hebben die aangifte dan ook bij de verkeerde afdeling gedaan.
Belatingsrechtspraak is een heel ander gebied en daar beslist...
inderdaad de BELASTINGrechter over.
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connec...

Bijtendehond | 13-07-18 | 16:24 | 7

Er zit geen spellingcontrole op mijn PC (dat staat niet aan omdat ik in meerdere talen communiceer).
Mijn boetsentord is gewoon lysdectisch.

Bijtendehond | 13-07-18 | 16:28

Wijze uit het Oosten | 13-07-18 | 16:27
Ja. Maar ik heb gedoneerd. Ik zie dat kroontje nog niet zitten.

Bijtendehond | 13-07-18 | 16:29

Strafrechtelijk zal er inderdaad niet veel aan de hand zijn. Pechtold heeft niet opzichtig voor een verandering in onze standpunten tegenover Canada kunnen zorgen. Maar het kan best zijn dat de belastingdienst iets anders aankijkt tegen de hier toegepaste trucs, zelfs al zijn ze dan in principe legaal. Maar even afwachten of het tot een naheffing komt.

Synecdoche | 13-07-18 | 17:03
▼ 4 antwoorden verborgen

De Nederlandse trias corruptica aan het werk. Politici boven wet, mores en verantwoordelijkheid verheven. Dat krijg je dus als je politieke partijen toestaat de scheiding der machten te schenden en zich in alle drie te laten nestelen. Dat moest de rechtstaat dus voorkomen.
.
Overigens heeft elk van die ouderwetse lastige rechtstatelijke principes van die specifieke redenen. Gaat u nog leren bij privacy, censuur, zelfbeschikking over lichaam en natuurlijk democratische inspraak. U, de vvd, pvda, d66, cda en consorten stemmende fatsoensbrenger weet het namelijk beter dan de oprichters van de democratische rechtstaat toch?
.
Niet echt. Gaat u op de harde manier leren.
Jammer genoeg zullen de mensen die wel snappen wat die rechtstaat zou moeten doen meegesleept worden in die ellende. Maar goed, dat deed het fatsoenklootzakje natuurlijk ook al met massaimmigratie, islamisering en dergelijke.

Parel van het Zuiden | 13-07-18 | 16:23

D66 is verworden tot een kleine groep personen uit de hogere klassen waarin buitenstaanders niet kunnen doordringen.

JohnWalker | 13-07-18 | 16:23

Als-ie nou gabberhouse had geheten was het misschien nog wat geworden als DJ maar nu.....

R0ckhound | 13-07-18 | 16:21

Dus omkoping is een privékwestie. Ik neem aan dat vanaf nu soortgelijke omkopingsgevallen ook geseponeerd worden?

2voor12 | 13-07-18 | 16:20 | 2

Nee, het is niet beoordeeld als omkoping. Zo moeilijk is dat toch niet?!

DrumPiet | 13-07-18 | 16:22

Dat het door een vooringenomen OvJ niet zo beoordeeld is wil niet zeggen dat de feiten wel zo zijn.

2voor12 | 13-07-18 | 16:25

D’66 zit overal verweven, bah

MoltisantiBeer | 13-07-18 | 16:20

OM schrijft brieven met een datum uit de verre toekomst?

barejack | 13-07-18 | 16:20 | 4

Zeer scherp.

Rest In Privacy | 13-07-18 | 16:30

Dat is inderdaad wat lichtjaren verderop:

Datum 13 juli 20181
Onderwerp Uw aangifte tegen dhr Pechtold

(open de pdf)

Jos Tiebent | 13-07-18 | 16:31

Het jaar 20181, zover zal ik nooit komen.

Chodaboy | 13-07-18 | 16:33
▼ 1 antwoord verborgen

Pechtoldchenko.

bisbisbis | 13-07-18 | 16:19

Die tweehonderd mensen. Wat voor leven moet je dan hebben?

DrumPiet | 13-07-18 | 16:16 | 5

200 zure reacties per week. Wat voor leven moet je dan hebben?
*kijkt in spiegel*

Rest In Privacy | 13-07-18 | 16:28

Ce ca! | 13-07-18 | 16:28

+100 :-) :-) hahaha

Ton8695 | 13-07-18 | 16:47

Een leven van rechtvaardigheid. Iets wat jou maar moeilijk afgaat.

ristretto | 13-07-18 | 17:02
▼ 2 antwoorden verborgen

Zoals het konijn uit de hoed van de goochelaar komt: je weet dat de ouwe saaie truc altijd lukt, ook al is hij stom en blijf je kijken.
Lex kent nogal wat goochelaars.

Notenkraker | 13-07-18 | 16:16

Ik ben helemaal van mijn à propos van deze beslissing, deze zag ik echt niet aankomen...
Snel dan maar de VrijMiBo om mij weer wat op te fleuren !

Wijze uit het Oosten | 13-07-18 | 16:13

Had het nou Henk van Ingrid geweest dan hadden ze 'm direct kaalgeplukt en in een cel gepleurd. Maar nee, het betreft hier een acteur in de hoofdrol van politicus dan mag alles. Het toneelstukkie mot wel te pruimen blijven.

VeelTeSteil | 13-07-18 | 16:12

Nederland = bananenrepubliek.

Klassenfeind | 13-07-18 | 16:12 | 1

Het is een bananenmonarchie...
Denk even aan die dikke prins pilsch met dat pampapaard en Knir, Knar en Knor..

Wijze uit het Oosten | 13-07-18 | 16:15

D66 he. Als het een PVV er was geweest was er misschien anders beslist. De rechter die deze beslissing heeft genomen is wel verzekerd van een neukadresje voor noodgevallen.
Ja mensen, dit is allemaal mogelijk in onze prachtige monarchie. Over democratie spreken we maar niet meer.

beau van rtl | 13-07-18 | 16:12

Goh zomertijd, moeilijke zaken even deaudbloeijuh. Ook erg verrassend. Zulke cadeautjes horen gewoon bij de functie, ministerie heurt ook bij de functie. Nos hoort ook bij de functie..
Kansloze klassejustitie zûm kotsen!

rattenvanger XL | 13-07-18 | 16:12

Het OM bepaald of er iemand wordt vervolgd (Bij Wilders altijd). En aangezien deze figuren allemaal benoemd zijn door de politiek, snapt u hem al.

Lang leve de …..?

ja-ja-nee-nee | 13-07-18 | 16:11 | 1

Dikke prins?

beau van rtl | 13-07-18 | 16:13

Zijn nog in afwachting bedoeld separaat bericht van Ministerie Klassejustitie und Onveiligheid Gabberhaus

william7055 | 13-07-18 | 16:11 | 2

Gabberhaus stampt lekkah door...

Solar666 | 13-07-18 | 16:14

Ministerie van doofpotten en volksknechtschap

VeelTeSteil | 13-07-18 | 16:17

Jemig wat een teleurstelling.. toch?

grom | 13-07-18 | 16:10

Goh, wie had dat nou gedacht van ons, met D66 doordrenkte, justitieel apparaat.

Bena | 13-07-18 | 16:10

we mogen niet zien hoe de worstjes gemaakt worden, rechtzaak geeft zo'n troep. Iemand wat anders verwacht? Hier is overduidelijk wat aan de hand dat snapt zelfs mijn moeder. Ze zou dat tenminste snappen als ze ooit van het penthouse van Pechtold gehoord had

Bokito ergo sum | 13-07-18 | 16:10

Mensen met de vermogens van een minderjarige mogen wat mij betreft niet vervolgd worden

Kwetsnat | 13-07-18 | 16:10

Raar hè ? Dat verwacht je toch niet in een bananenrepubliek ?

De luis | 13-07-18 | 16:09 | 1

Met prins Pils als koning.

Mark de Grootte | 13-07-18 | 16:35

Dit vormt wel een stukje jurisprudentie. Als je nu als ouder een schenking aan je kinderen doet, dan kan je daar ook een willekeurig laag bedrag aan toekennen zonder schenkbelasting. Hou een kopietje van deze mail bij de hand.

marcoplarco | 13-07-18 | 16:09 | 6

Als dit al jurisprudentie wordt, dan geldt het toch alleen maar voor D66 ers.

beau van rtl | 13-07-18 | 16:34

@bisbisbis "Het is in beginsel aan schenker en ontvanger zelf om een schenking vorm te geven en eventueel voorwaarden voor het gebruik op te nemen, zoals een zakelijk recht tot gebruik van bewoning."
Dit lijkt me toch een vrij ruim interpreteerbaar stukje opinie van het OM wat ook in andere schenkingssituaties van toepassing is.

marcoplarco | 13-07-18 | 16:34

@marcoplano16:34
-
Ik wens u sterkte en wijsheid toe bij het 'zelf vorm geven' van een schenking als Nederlands belastingplichtige binnen Nederland die zijn in Nederland verblijvende kind een woning in Nederland schenkt. Bij een iets te creatieve mate van vormgeving staat u op z'n minst een uitnodiging voor een gezellig onderonsje met de belastinginspecteur te wachten. En laat dat nou toevallig nét niet van toepassing zijn op buitenlandse diplomaten...

bisbisbis | 13-07-18 | 17:23
▼ 3 antwoorden verborgen

Dit had niemand zien aankomen.

Parsons | 13-07-18 | 16:08 | 4

Bubba wel.

JWZ_JMK | 13-07-18 | 16:18

Een D66'er bij het OM stelt geen nader onderzoek in naar de hoofdman van D66... Wij van WC eend...

Keyboardspeler | 13-07-18 | 16:56

U moet het natuurlijk wél binnen de partij houden: de van der Hamvraag.

bisbisbis | 13-07-18 | 17:31
▼ 1 antwoord verborgen

Hou toch op over die vent.

HoerieHarry | 13-07-18 | 16:07

Nou die hadden we niet aan zien komen.
Even slikken hoor.

Ruimedenker | 13-07-18 | 16:07

Goh... een corrupt OM je verwacht het gewoon niet.

Solar666 | 13-07-18 | 16:06

Goh je verwacht het niet.

pegaje | 13-07-18 | 16:06

Verrassend....

NeetNormaal | 13-07-18 | 16:05

De vraag is natuurlijk, lagen op politiebureaus de aangifteformulieren al voorgedrukt klaar?

Captain Pervert | 13-07-18 | 16:05 | 2

Niet. Ben nog langs geweest. Ze begonnen te lachen. “U dacht toch niet dat we geloven dat u een moslim bent. We verschaffen dit door diensten sowieso niet aan monopaspoorters.”

Parel van het Zuiden | 13-07-18 | 16:38

Ook met je Brabantse paspoort niet Parel?

NeedIsaymore? | 13-07-18 | 17:00

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland