Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Epische rant van meneer die in de islam de duistere krachten van Rome terugziet

Via onze vrolijk gebaarde huisislamoslim Dennis Honing kwamen wij op dit prachtige staaltje facebookproza van schrijver Ton van Reen die opgroeide onder de schaduw van het kruis in een klein dorp onder de rivieren. Het dagelijks leven werd volledig doodgeknuppeld door de kerk, die een soort Iran met meer worst en bier runde. Barre tijden. Barre tijden die dus nu weer terugkeren, dankzij de import van mensen die het jaar '68 terzijde schuiven en daarin gesteund worden door de linkse erfgenamen van de maatschappelijke revolutie. Sad times. 

Ik stop met mijn stukjes over het jaar 1953. Misschien tijdelijk. Misschien definitief. Ik moet er over nadenken.
Waarom? Ik leg het uit.

Ik krijg voor die stukjes veel bijval van oudere mensen, die de jaren veertig, vijftig en zestig bewust hebben meegemaakt. Het probleem zit bij de jongere mensen. Ze begrijpen de stukjes vaak niet, omdat ze zich geen voorstelling kunnen maken van de tijd waarin ik opgroeide. De tijd kort na de Tweede Wereldoorlog, waarin de tijd van de wederopbouw en het herstel van het gezag van voor 1940 werd gerestaureerd en katholieken weer als een grote kudde makke schapen mee moesten gaan lopen met parochieherders.

In een 100% katholiek dorp zoals Helden werd het leven volledig gedomineerd door de katholieke kerk, die in 1953 'Honderd jaar Kromstaf' vierde, een feest omdat in 1853 de katholieken vrijheid van godsdienst kregen en er ook weer bisschoppen mochten worden benoemd, zoals Paredis in Roermond, een volstrekt halve gare aristocraat die alleen Frans sprak en zich in een draagstoel rond liet dragen. 

De heren geestelijken hadden het geheel voor het zeggen. Als je op zondag niet in de kerk was geweest werd jouw naam bij de preek genoemd, en was je winkelier of schoenmaker, dan werd door de pastoor gezegd dat niemand meer bij je mocht kopen. In Maasbree werden twee mannen door de bliksem getroffen en toen zei de plaatselijke pastoor: ze zullen het er wel naar gemaakt hebben, god straft onmiddellijk. Mensen die financieel aan de grond zaten en zelfmoord pleegden, het gebeurde regelmatig door de schaalvergroting in de landbouw dat kleine boeren het niet meer zagen zitten en door niemand geholpen een einde aan hun leven maakten, kregen geen kerkelijke begrafenis en werden in ongewijde grond begraven. Hun nabestaanden hoorden van de pastoor dat hun man of vader in de hel zat. Meisjes die in verwachting raakten voor het huwelijk werden met de nek aangekeken, meestal uit het dorp verbannen, kwamen terecht in de katholieke vroedvrouwenschool in Heerlen, bij nonnen, waar hen hun kind werd afgenomen. Dit gebeurde niet alleen bij jonge meisjes, maar ook over jonge vrouwen, tot dertig jaar, kon worden beslist door de vader, de pastoor, de kapelaan en de dokter. Zelf hadden ze niks te vertellen. Vaak werden ze te werk gesteld in de wasserijen van de kloosters waar ze onbetaald bleven werken, vaak tot hun ouderdom, zoals tante Nora. En een gescheiden vrouw? Die verdween uit het dorp, volgens de pastoor ging ze rechtstreeks naar de hel. En vrouwen die werkten? Als ze trouwden werd werken hen verboden en de man werd boven hen gesteld als hoofd van het gezin. 

Toen wij, alleen jongens van een jaar of veertien, in een hete zomer met bloot bovenlichaam op het veld aan het schoffelen waren, had de pastoor dat gezien en sprak op de preekstoel doem en verderf over ons uit omdat wij ons hadden overgegeven aan onkuisheid. De man was volkomen krankzinnig, maar wel besliste hij over het lot van veel mensen. Toen ik een jaar of elf twaalf was kwam een compleet waanzinnige kapelaan mijn moeder vertellen dat ik niet meer met buurmeisje Lientje mocht knikkeren. De man had daar rare gedachten bij, hij was volledig geobsedeerd door seks. Later werd hij toch pastoor. Een kapelaan die een kind had verwekt elders, het kind werd haar afgenomen (ik ken haar, haar leven is verwoest) werd toch bij ons benoemd tot kapelaan. Het heeft nog heel lang geduurd voordat de schandalen van de kerk boven water kwamen. 

Op de lagere school was mishandeling door meesters normaal. Meester V van de tweede klas (nu groep vier) sloeg je keihard in het gezicht. De man kreeg elke dag woede-aanvallen. Meester W van de vierde en de vijfde klas draaide je wang om, trok stiekem haartjes uit je hoofd, gooide borstels naar je kop, zette kinderen die niet goed konden leren dagenlang op de knieën voor de klas, met de armen omhoog en als ze de armen lieten zakken kregen ze een klap of trap. Er waren geen speciale scholen, zoals LOM of BLO, dat kwam veel later pas. Je hoefde er thuis niet over te klagen, want je zou het er wel naar gemaakt hebben. Dat was de uitvlucht van ouders want ze hadden het lef niet om te klagen over meesters. Kinderen van toen waren heel andere kinderen dan de kinderen van nu. Ze hielden zich zo veel mogelijk gedeisd op school, want veel onderwijzers waren niet geschikt voor het onderwijs. 

De kapelaans en de paters van het klooster bezochten vooral mensen bij wie ze geld konden jatten. Zoals pater P. die flesjes Lourdeswater aan mijn moeder verkocht, hoewel ik zelf had gezien dat hij het water uit de pomp in de kloostertuin had gehaald. Voor vijf gulden kon hij een fles jenever en een doos sigaren kopen. Mijn moeder was een jonge knappe weduwe. Die zwartjurken kwamen altijd, om samen, geknield met haar, tegen betaling, hand in hand te bidden voor de zielerust van mijn vader. Hij is, voor veel geld, duizend keer de hemel in gebeden. Mijn moeder was bang van die zwarte mannen. Ze namen altijd de laatste centen van haar veel te kleine pensioentje mee.

Ik was extra bang voor zwartrokken. Jongens die goed konden leren werden bestormd door tientallen ordes en congregaties, die ook mij binnen wilden halen. Witte Paters, Kruisheren, Scheutisten, Mill-Hillers, Salesianen en nog tientallen ander soorten. Tot mijn grote ergernis kwamen die ook allemaal op bezoek. En natuurlijk moesten ze allemaal mee-eten. En geld toe krijgen. 

Ik kan hier nog een kilometer tekst aan toevoegen, voor jongere mensen maak ik die tijd niet meer begrijpbaar. Er zijn ook nog mensen van mijn leeftijd die alleen maar goede herinneringen hebben aan de jaren vijftig, de mensen van stand die het naast de kerk voor het zeggen hadden. En de tweede laag van tirannen vormden. De mannen met de hoeden, waar de mannen met de petten tegen op keken. Of ze wilden of niet. 

In grotere plaatsen is de dictatuur van de kerk niet zo hevig geweest, maar bij ons, in de dorpen in de Peel en de Peelrand, hebben de gehersenspoelde zielzorgers, kapelaans die vooral spraken over onkuisheid en in de biechtstoel over niks anders wilden horen, veel leed berokkend.
Tussen de paters van het klooster waren ook veel aardige mensen, in hun geloofsopvatting waren ze kinderen van hun tijd, maar er zaten ook hardliners tussen die persoonlijk in gesprek waren met god. En al die missionarissen die ze hebben opgeleid, die met minachting voor de cultuur van anderen de mensen overal in de wereld moesten gaan leren dat iedereen zo moest worden zoals wij, net zo bekrompen, net zo gehersenspoeld, en net zo achterlijk, om samen met ons een kudde makke schapen te worden. 

Ik ga de tuin schoffelen. De vogeltjes kwinkelen.
De katholieken zijn nu niet meer zo achterlijk. Maar in Blerick wordt nu een internaat gevestigd voor moslimmeisjes, om hen een degelijke islamitische opvoeding te geven. En een achternichtje mag niet meer naar het voetballen gaan kijken omdat haar vriendje, toevallig een moslimjongen, in het elftal voetbalt. Zijn ouders hebben hem omgang met haar verboden. In Helden herleven oude tijden. Hoewel een moslim uit Helden, nota bene voor het CDA, in de Tweede Kamer zit.
De 'andersdenkenden' met wie wij in Helden in de jaren vijftig niet mochten omgaan, dat zijn wij nu zelf. 

Reaguursels

Inloggen

Voor wie werkelijk in de waarheid is geinteresseerd: "Why is Christianity right?". youtu.be/o5qJPZySo7A

ccr316 | 27-04-18 | 19:44 | 3

Amen

nerugaer | 27-04-18 | 21:09

Amen

nerugaer | 27-04-18 | 21:14

Irrationaliteit is gif

Hemmenaar7 | 28-04-18 | 16:23

Voor zover 't nog iets bijdraagt.
Stel dat er 'n god en dus ook z'n laatste oordeel zou bestaan, nadat je bent overleden. Zie je 't voor je?
Dat wordt natuurlijk het 'grote proces' voor iedereen, waarbij de uitkomst hemel of hel wordt. Er zal dus wel gevraagd worden, en door overledenen bepleit. Weet je wat ik in ieder geval ga doen als mijn laatste oordeel aan de beurt is?
Ik steek mijn vinger op, en vraag 't woord, dus beste God, zet de tijd maar even stil. Want het is niet eerlijk wat hier gebeurt.
Mag ik dat even uitleggen, edelachtbare God?
Kijk, wij mensen zijn allemaal onwetend geboren, en wisten echt niet, hoe 't nou zat met God en zo, omdat er eh, nogal verschillende godsdiensten waren hier en daar, toen en nu. Met allemaal verschillende regeltjes en zo.
Dus het is niet eerlijk, dat ik 'nu', achteraf er pas achter kom, hoe je er als god over denkt, met zulke erge gevolgen voor hemel of hel.
En bovendien, zelfs als ik 't stomme geluk zou hebben gehad, precies uitgekomen te zijn bij de goede godsdienst, en precies geleefd en gedaan volgens jouw goddelijke regeltjes, dan nog blijft 't oneerlijk.
Want kijk maar, achter mij staan als duizenden doden in de rij, met 'n andere godsdienst, die dan hebben misgegokt, domweg, omdat ze nou eenmaal iets anders geloofden, door waar ze terecht waren gekomen.
En welke godsdienst ook de 'ware' is, de overgrote meerderheid van de mensen heeft er dan helemaal naast gezeten, en die zouden dan hup de hel in moeten, (?) bah.
Noot: zelfs in Nederland in 2018 waren zij 'beschaafder', met artikel 1 Wetboek van Strafrecht, het legitimiteitsbeginsel. Dat niemand kan worden veroordeeld, zonder een daaraan voorafgaande bekénde strafmaat (een bekend verbod dus), voordat iemand er op kan worden afgerekend, naderhand te worden bestraft.
En daarom, beste god, is wat u doet met uw laatste oordeel veel onbeschaafder, dan wat de mensen in Nederland al in 2018 met artikel 1 Sr en de rechtspleging deden.
Dus vertel mij niks over de rechtvaardigheid van uw laatste oordeel, waarmee mensen na hun dood beoordeeld zouden worden, toch?
En daarop, beste mensen, resteert 'n mogelijk bestaande god bij zijn laatste oordeel nog slechts één uitweg, zichzelf helemaal goed te praten, want 'dit juridische bezwaar' heeft 'hij' natuurlijk al duizenden keren gehoord en aan zien komen. Há.
Wat gaat god zeggen (?), nou simpel.
God zegt; je snapt 't niet, der Paulie, luister maar.
Ik ben de god al la carte; volgens 't systeem van u (mensen) vraagt (en verzin maar 'n type god die je goed ligt, of niks, dat is ook goed), en ik maak dat bedachte godsbeeld met mijn almacht daarna met gemak waar. Dan ben ik, god, ook van dat duivelse gezeik af, dat ik alsmaar misbruik maak van mijn almacht, há.
Dus vermoed iemand, dat ik als Allah ben, dan zul je ook volgens de regels van die Allah beoordeeld worden.
Dus vermoed iemand anders, dat ik als Jahwe ben, dan zal die ook volgens de vele regeltjes van die Jahwe beoordeeld worden.
Vermoed je, dat ik 'n gereformeerde (rot)god ben, zo'n griezel, dan zul je ook volgens die engigheid beoordeeld worden.
Vermoed je echter, vrij verzinnend, dat ik 'n soort van vrijzinnige god ben, of welk andere type Wodan, Thor, Zeus, Apollo of TAO ook, dan zal ik zo'n hogere macht voor je waarmaken.
Sterker, vermoed je dat ik 'n soort orgie-PAN-god ben, met veel lekkere wijven, drank, en dansen in de hemel, heus, ik draai er m'n hand niet voor om.
Die 72 maagden, (heuh), ik heb alles in voorraad voor jouw type hemel.
Alleen, wel even opletten graag; ofwel, wéét, wat voor 'n type (veel te strenge) god je verzint, of welk type (veel te lichtzinnige) Pan-god je verzint.
Want nu wel even consequent blijven graag.
Je krijgt wat je verzint, hoe debiel, of hoe lichtzinnig ook, of zelfs, als je niks verzonnen is, dat er dan ook helemaal niks voor jou is (tenzij je nog 'n nieuw rondje wil reïncarneren, wat kan mij 't schelen, há)
Maar let op.
Wie 'n veel te strenge hemel heeft verzonnen, wordt daar niet blij van tot in de eeuwigheid. (telkens op eikenhouten bankjes psalmen zingen gaat heus vervelen hoor) Maar ook, wie slechts 'n grote orgie wil, moet beseffen, dat elke dag dansen, zingen, drinken en neuken toch wel heel beperkt is voor in de eeuwigheid; telkens opnieuw en opnieuw)
Dus kijk uit met wat je verzint, anders wordt jouw te kinderlijke voorstelling van de hemel vanzelf jouw hel.
Kijk, zo'n god wil ik wel.
Eentje, bij wie ik 't wel 'n eeuwigheid op de leuke manier kan uithouden.
Daar ben ik druk mee bezig; (o.a.), 'n leuke god verzinnen, bij wie 't leuk blijft, tot in eeuwigheid geinig, en de aanwezigen veel lachen op wat er nog meer mogelijk is. Dat die god tegen mij zegt; 'hè, hè, eindelijk eens 'n leuk iemand, met wie ik 'n beetje leuke god kan waar maken; eh, zal ik je nog eens vertellen, welke mogelijkheden je allemaal bij mij vergeten bent, om te verzinnen? Ja jongen, wij kijken hier ook met leedvermaak naar alles, wat je bent misgelopen, (net als bij Mies bouwman in haar show van 'één van de acht'; 'Gaston, wat krijgen de winnaars allemaal niét? ha, ha)

Der Paulie | 27-04-18 | 18:36 | 2

Wat jij ook vindt of verzint, het doet er niet toe. We gaan allemaal dood. Indachtig de wijze raad van Pascal het volgende:. Leef je alsof god bestaat dan heb je eeuwig baat als dat ook zo is. Leef je alsof er geen god bestaat en hij is er toch dan wacht je de hel. Leef je alsof god bestaat terwijl dat niet zo is, dan is er niets verloren. Leef je alsof god niet bestaat en blijkt dat ook zo te zijn dan heb je geluk. Zou je geluk hebben?

Willibald von Klúúúk | 27-04-18 | 19:42

Willibald von Klúúúk | 27-04-18 | 19:42
Zoals jij denkt, denken waarschijnlijk de meeste gelovigen; dat er maar één variant mogelijk is als 'we' het over 'n mogelijk bestaande god hebben.
En echt waar, ik ben net als iedereen onwetend geboren, en probeer ook maar wat logica bijeen te sprokkelen. Dus mij komt geen enkele autoriteit toe. (geen valse bescheidenheid; ik meen 't echt)
Toch denk ik, dat 'als er 'n beetje sympathieke god is', dat die niet hoeft vast te houden aan zijn 'enige oplossing': to be or not to be.
Daarom heb ik zomaar iets verzonnen.
Vanuit de onmogelijke houding; 'als ik god was'.
Dank voor het lezen; ik hoop dat je 't leuk vond.

Der Paulie | 27-04-18 | 20:02
-weggejorist-
nuchterder | 27-04-18 | 16:32

Als je kijkt naar de geschiedenis zie je dat het een terugkerende cyclus is. Mensen hebben nou eenmaal de behoefte aan vrijheid. Op een gegeven moment loopt dit uit de hand en wordt er geroepen om strengere regels. Islam en Christendom zijn hieruit ontstaan.

Op een gegeven moment worden mensen moe van al die strikte regeltjes en eisen ze meer vrijheid. Dit gebeurde in de jaren 60/70. Nu zitten we echter weer in de fase dat mensen vinden dat het strenger moet, omdat het uit de hand loopt qua vrijheid.

Henri1873 | 27-04-18 | 15:15 | 1

Ik denk toch echt dat islam nog een stuk dogmatischer is dan RK. Ben (ex) katholiek uit dezelfde regio als de schrijver Maar de islam dogma is nog nooit doorbroken.

Slough | 27-04-18 | 19:19

Wat een galbakkerij, Ben zelf christelijk (calvinistisch) opgevoed en heb er zeker geen trauma's aan overgehouden. Merkwaardig ook dat orthodoxie bij sommigen een afkeer van het christelijk denken als geheel veroorzaakt. Ruimte voor nuancering blijkt geheel en al afwezig. Een overeenkomst zien tussen calvinisme en islam is onjuist. Alleen al omdat de eerste een stroming is binnen het christendom, en de islam... de islam is.

Willibald von Klúúúk | 27-04-18 | 14:50 | 1

Probeer je nou religie te verdedigen? Ik heb medelijden met je gehersenspoelde hoofdje maar als je met alle kennis van nu nog steeds gelooft in een godje is er van de andere kant ook niet echt veel verloren aan voornoemd hoofdje.

hustler01 | 27-04-18 | 19:55

Erg herkenbaar. Ik groeide op onder de rivieren in het katholieke brabant. Toen had je nog gescheiden basisscholen: jongens- en meisjesscholen. Kan me de meesters van vroeger nog levendig herinneren die je een draai om de oren gaven, met borstels gooiden of met de liniaal flinke tik op je handen geven als je je niet kon gedragen. Of dat we met zijn allen moesten nablijven omdat een of andere rat geintjes uithaalde maar niemand die persoon wilde verlinken waardoor we noodgedwongen moesten nablijven. En niet vergeten dat de schooldag begon en eindigt met een gebed.. "Wees gegroet Maria..." Er was discipline en tucht.

Middelbare scholen waren gemengd maar ook hier begon en eindigt de schooldag met bidden en in de tussentijd kon de leraren hun woedes uitten door met borstels te gooien of voor straf het onkruid wieden rondom de school. Maar ook hier was er discipline en tucht. Maar het was wel gezellig. Met carnaval en de 3 daagse braderieen gingen we gewoon los. Zo slecht was het niet onder de katholieken.

Het ergste lijkt me opgroeien onder het verstikkende Calvinisme die hel en verdoemenis predikt, mensen indoctrineert en bang maakt, klein houdt, elke persoonlijk initiatief in de kiem smoort omdat het een gevaar is voor de gevestigde, elitaire orde! Het Calvinisme is m.i. het meest verwerpelijke religie en doctrine die mensen klein houdt, slaafs maakt en als je met jouw hoofd boven het maaiveld steekt wordt je door de elite gezien als een bedreiging voor hun! Vandaar dat Calvinisten en moraalridders dwepen met " Doe normaal, dan doe je al gek genoeg...". Calvinisme is door de elite gefrabiceerd om het volk te muilkorven door het uitoefenen van psychische chantage van doem, hel en verderf, zodat de elite onbedreigd verder kunnen gaan met hun misdaden. Het is daarom niets voor niets dat onder de Calvinisten veel sexueel gefrustreerden en geestelijk gestoorden rond leven.

De islam... opgericht door een bezeten pedofiel die... tsja laat ik me over deze verderlijke sekte geen vuil woord meer aan wagen. Ik zie toch een analogie met die van het Calvinisme.... Sterker nog het Calvinisme is de verlichte vorm van de Islam.... Zo dat moest ik even kwijt.

MRF2739 | 27-04-18 | 13:08 | 2

Moraal vh verhaal: de invloed van sterke religieuze stromingen moet een halt toegeroepen worden. De islam werpt ons 1000 jaren terug, naar een duistere periode toen mensen nog achterlijk waren, geen ethiek en moraal kenden en moord en doodslag, verkrachtingen de normaalste zaak vd wereld waren. De islam en ook het Calvinisme moeten hier verboden worden!

MRF2739 | 27-04-18 | 13:13

Niet netjes om de schadelijke gevolgen van katholicisme te bagatelliseren alleen omdat een ander clubje gestoorden nog zieker bezig was. Denk eens aan alle slachtoffers man. Ik kom uit een Brabants katholiek dorp en zelfs in de jaren negentig was de invloed nog groot op bijvoorbeeld het onderwijs. Mijn leven had veel makkelijker kunnen zijn zonder manipulatieve meesters en juffen en hun waanbeelden. Fuck alle religieuzen!

hustler01 | 27-04-18 | 20:00

Treffende beschrijving van de sociale ordening in die tijd. Heb dit meegemaakt.
Krijg het er weer benauwd van. Vandaag de dag is er weer die fanatieke ideologische/religieuze/morele verdwazing bij veel media. Dat terwijl er nog steeds grote groepen mensen zijn die mentaal in de vorige eeuw leven. Dit denken zal niet verdwijnen.

Goedzo | 27-04-18 | 12:43

Als je het echt nodig vindt, dat we voorkomen dat de Islam hier de macht grijpt, dan zullen allen die de westerse beschaving willen verdedigen meer eendrachtig optreden. Ook jodendom, en de diverse vormen van christendom horen bij die westerse beschaving. Als de atheïsten gaan proberen om tegelijk met de islam ook het christendom om zeep te helpen, of als de christenen met de ismamieten gaan heulen om in een atheïstische wereld te overleven, in beide gevallen is de Islam de lachende derden. Christenen, atheïsten en Joden moeten één front vormen tegen de wezenlijk agressieve levensbeschouwing die de Islam is.

Janas | 27-04-18 | 12:41 | 2

Ik beschouw mezelf als atheist. Dat houdt in, dat er niet aan welk geloof wordt gedaan. Ook heul je niet met een andere religie, om een groter gevaar uit te schakelen. Alle monotheistische sekten streven onderdrukking en genocide na. Daar wens ik geen alliantie mee te vormen. Ik en velen met mij zullen dus nimmer een omhelsing doen naar een of andere rare sekte om die andere doodscultus om te leggen. Dan liever de lucht in.

lokoolokie | 27-04-18 | 17:20

Helemaal eens met lokoolokie!

hustler01 | 27-04-18 | 20:01

Verschil is wel dat wij ze verzorgen.
Van huis tot onderbroek. Van schapenvlees tot hoofddoek. Ze kopen alles met ONS geld.
Is toch mooi 'mensen' verzorgen die ons heel erg veel haten.

Jay-Jay-Jay | 27-04-18 | 11:33

Treffend gezegd allemaal en nog waar ook. Maar Rome maakte tenminste onderscheid tussen "De 10 Geboden van God" die onveranderbaar zijn en "De 5 Geboden van de H. Kerk", waar ze zelf mee deden wat ze volgens de tijdgeest geschikt achtten. Zoals de vlees derving, eerst op woensdag en vrijdag, later alleen nog de vrijdag en tegenwoordig mag je eten wat en wanneer je wil.
Intussen zijn er andere "profeten" die ons willen verbieden om vlees te eten.
Dat de Islam zo hardnekkig vasthoudt aan de dagelijkse leefregels als zouden die "het Woord van God" zijn, maakt die juist zo belachelijk uit de tijd en een rem op de maatschappelijke ontwikkelingen. Trouwens, het grote voorbeeld het Judaisme, is in hetzelfde bedje ziek. Met al dat koosjere gelul en zo.

cyrieltje | 27-04-18 | 11:26


allemaal super erg enzo, maar dit was wel erg lokaal en in een bepaalde periode van tijd. In de Islam zit dit allemaal vastgebeiteld in de leer zelf (die onveranderlijk is).....

WassenaervanGhent | 27-04-18 | 11:01

Overigens heeft 'Rome ' -bij monde van kardinaal Simonis- verklaard dat de islam een "wezensvreemde" religie is. Zegt voldoende.....

Mazoeza | 27-04-18 | 10:50

"Via onze vrolijk gebaarde huisislamoslim Dennis Honing kwamen wij op dit prachtige staaltje facebookproza"
*
Wat mij opvalt is, dat een voormalig radicale moslim met een "verleden" GS hierop wijst. Vreemd !

demaup | 27-04-18 | 10:49

De genoemde biechtstoel (die verplicht was) diende ook een ander doel. Doordat onkuisheid een grote zonde was, moest je de sex spelletjes met vriendjes wel opbiechten. Onze kapelaan wist precies hoever de sexuele ontwikkeling was en maakte daar gebruik van. Op mijn 7e heb dat aan de lijve ervaren (letterlijk}

ed48nl | 27-04-18 | 10:19 | 1

De biechtstoel was de CCTV van de jaren 50, de kapelaan wist precies wat er zich achter de voordeur afspeelde.

the Jackdawn | 27-04-18 | 10:41

Zeer herkenbaar. Ruim 400 reacties zegt wel iets

ed48nl | 27-04-18 | 10:15 | 3

Inderdaad, waarvan 390 er blijk van geeft van toeten nog blazen te weten en alleen zijn vooroordelen bevestigd ziet.

Janas | 27-04-18 | 11:08

@Janas,
die 390 zijn degenen die dit niet zelf hebben meegemaakt. (ik ook niet ik ben een 70's dude), Maar zij leren wel dat het geen pretje was na de oorlog, en dat dit nu voor veel mensen weer actueel is, dat heeft niets met vooroordelen te maken.... Dus een opvoedkundig stuk; die reaguurders weten nu iets meer van toeten en blazen.

small_town_dude | 27-04-18 | 11:20

@small_town_dude,
Inderdaad, zoals je zegt: ook jij hebt het van de overtrokken verhalen van enkele frustraten en op winst beluste schrijvers. Ik heb het wel zelf meegemaakt, ben geboren en getogen in die streek. Ik acht me daarom meer gerechtigd om een oordeel te hebben. Het was helemaal niet zo beroerd in die tijd en in die regio. Het was geen vetpot, maar we leefden heel plezierig en de mensen bekommerden zich nog om elkaar, omdat van de overheid niet alles verwacht werd.

Janas | 27-04-18 | 12:32

Katholisisme verhoudt zich tot Christus gelijk islam tot vede.

RembrandtvanGogh | 27-04-18 | 10:09 | 4

En dan te bedenken dat de katholieken vredelievender waren dan de protestanten die de ongelovigen op de brandstapel gooiden.

the Jackdawn | 27-04-18 | 10:42

Ehm.... Het was de paus die rond 1200 de albigenzische kruistochten organiseerde om alle katharen uit te roeien in zuid frankrijk. Heb uw vijand lief. Gij zult niet doden. Als Christus in een graf had gelegen had hij er zich in omgedraaid!

RembrandtvanGogh | 27-04-18 | 10:50

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Paus_Innocentius_III

RembrandtvanGogh | 27-04-18 | 10:55
▼ 1 antwoord verborgen

Onze oude dominee zei in de jaren '70 al: 'er groeit een hele generatie van pure heidenen onder ons op'.
Hij heeft dat woord niet goed gekozen omdat de meesten van wat in de volksmond 'heidenen' heet, (als voorbeeld) de indianen, zéker een Godsbesef hadden: zij spraken over 'de Grote Geest: Manitou' en over het leven na de dood: 'de eeuwige(!) jachtvelden'.
Zij wisten dus van God en de eeuwigheid en waren daarom de atheïsten van vandaag de dag, (die zelfs de (eeuwige) geest van de mens ontkennen, ver, heel ver vooruit.

Lupuslupus | 27-04-18 | 09:36 | 3

Nou, in mijn optiek waren die indianen de huidige atheïsten ver, heel ver achteruit.
Daarbij, vind maar eens een indiaan. Atheïsten daarentegen breek je de nek over...

Petrus Poortwachter | 27-04-18 | 09:44

Heidense volken zonder geloof in goden of opperwezens, voorzover die ooit hebben bestaan, zouden de hedendaagse atheisten voor zijn geweest.

Luchtbakfietser | 27-04-18 | 09:48

Die er ooit zijn geweest

Luchtbakfietser | 27-04-18 | 09:50

Het goede nieuws is dat de verstikkende dogma's en cultuur in 40-50 jaar zijn overwonnen. Dankzij links (pvda, voorlopers van GL en D66) die de verzuiling fel bestreden en het geloof tot een enigszins ouderwetse bijzaak lieten eroderen. Het slechte nieuws is dat de linkse kerk nu 180 graden gedraaid is op dit punt. Laten we hopen dat nu rechts de nieuwe verlichting binnen 40 jaar voor elkaar krijgt. Dan mag ik het nog meemaken....

small_town_dude | 27-04-18 | 09:23 | 2

Ik ben benieuwd hoe de hele wereld er uit zou zien met de dogma's en cultuur van Geenstijl.
Vast in balans door de God van Spinoza.

steekmug | 27-04-18 | 09:33

U ziet klaarblijkelijk over het hoofd dat de bezigheden en taken toentertijd van de zuilen, en nu overgenomen door overheden die in "maakbare' samenlevingen" geloven, behoorlijk geërodeerd zijn !

Mazoeza | 27-04-18 | 10:31

Religie maakt meer kapot dan je lief is. Een beklemmend sfeerbeeld van het katholieke leven in het rurale N-Br/Limburg in de jaren 50.
Er zijn onmiskenbaar parallellen met de islam. Het dwingende karakter van een religie, de verstikkende groepsdruk en de rigide en dwangmatige naleving van spelregels om in de gunst van een imaginair opperwezen te komen.
Ik wens volgers van de islam van ganser harte toe toe dat zij zich hier net als de meeste christenen van bevrijden. Daarom moeten we pal achter progressieve, gematigde en afvallige moslims gaan staan.

Luchtbakfietser | 27-04-18 | 09:18

Het uitdagen van de Bijbel is een belangrijke stimulans voor de (westerse) wetenschap geweest.

De uitdaging van de koran een van de grootste doodsoorzaken....(nog steeds)

Mazoeza | 27-04-18 | 09:17 | 1

Het pamflet van Luther heeft zo zijn eigen weerslag gehad op de semieten in Europa.

the Jackdawn | 27-04-18 | 10:43

Lees de boeken over de dierenarts dr Vlimmen en het beschreven tijdperk in een dorp in Brabant wordt volledig bevestigd

Drkildare | 27-04-18 | 09:16

Ik heb dit soort verhalen van zoveel verschillende kanten gehoord dat ik zeker geloof dat het zo was in Nederland en de Katholieken. Ik denk dat dit een heel goede waarschuwing voor de doorgaande opkomst van de Islam! Dit wil je toch niet? Ik denk overigens dat de Islam nog veel erger is dan het Katholicisme van de jaren 50.

pjisonline | 27-04-18 | 09:13

Door de toenmalige verzuiling kan je ald kind uit die tijd eenn totaal verschillende beleving hebben. Zat je in het RK systeem dsn kon het er aan toegaan zoals beschreven, zat je in het socialisten systeem was het weer anders. Griffo's gotto Griffo dat was toen en is nu nog zo. Ik beschrijf die club altijd als de Taliban zonder wapens.
Met de komst van de moslims gaan we weer zo een cyclus in. Verschil is dat afvalligen in die tijd werden doodgezwegen en bij de moslims worden ze doodgemaakt. Laat alleen openbasr onderwijs nog toe, dat is een stap in de goede richting.

Drkildare | 27-04-18 | 09:12 | 1

De vraag is of onze overheid ultra-orthodoxe stromingen alle ruimte wil bieden of hier paal en perk aan gaat stellen.
Het recht op BO op levensbeschouwelijke grondslag helpt hier niet bepaald bij.

Luchtbakfietser | 27-04-18 | 10:35

Ik verwijs maar weer eens naar de Ondergang van Nederland (hoewel in '89 tot verboden literatuur verklaard, inmiddels publiekelijk te lezen via dbnl.org). Dat geeft een aardig inkijkje in het soort maatschappij dat je kunt verwachten wanneer islam echt opgang gaat maken in Nederland.

"
Maar wat altijd fris en alert bleef was ons vermogen om te liegen. Op school, thuis of op straat-overal was de leugen de basis van het dagelijks leven. Of ons nu werd gevraagd naar de weg of naar onze naam, wat voor werk onze vader deed, hoeveel we voor iets hadden betaald, of we met de bus waren gekomen, of we honger hadden, zelfs al vroeg een arts of het ergens pijn deed: op iedere vraag verzon je een passende leugen. Niet alleen omdat we het liegen zo gewend waren dat we vaak in onze eigen leugens gingen geloven zonder te beseffen dat we logen, maar ook vrees ons prestige te verliezen. We raakten door onze familieleden heen doordat we hun overlijden op school gebruikten als excuus omdat we te laat waren. Maar achteraf prezen de zogenaamd dode familieleden ons voor onze vindingrijkheid in het liegen. De enige keer dat ze onze leugens niet wisten te waarderen was toen de uitslag van het schoolexamen moest worden overgelegd, en de slechte cijfers weer een hele serie harde handen, schoenen en stokken beloofden. Voor zo'n geval bestonden alternatieve methoden, zoals een die mijn broer gebruikte: die kocht zich met smeergeld door vijf leerjaren heen zonder één keer te slagen. Maar ach, omkopen en slim zijn was één en hetzelfde, en alleen een dwaas zou een politieagent niet omkopen als hij celstraf kon ontlopen voor wat kleingeld. Rijke mensen kwamen niet in zulke situaties, want een politieagent die de vergissing beging een rijke te bekeuren wegens bij voorbeeld te hard rijden, kon kiezen: op zijn knieën vallen en zijn excuses maken, zijn baan kwijtraken of zijn neus.
"

NV_2017 | 27-04-18 | 09:07

lees in openbaring maar eens de antichrist(betekend andere) en valse profeet ,dan is het voor enkelen wel duidelijk wie dat zijn.let wel 300 jaar voor rk en 600 voor islam is deze profetie opgeschreven

pedro300 | 27-04-18 | 09:05 | 1

Ik blijf het fascinerend vinden dat sommige passages uit het oude Schrift nog zo actueel zijn.

BozePaarseMan | 27-04-18 | 09:55

De beleving van het katholieke geloof is intussen snel geëvolueerd. De ex christen beschrijft oude tijden en haalt zijn gram. Moet hij doen, als hij niets beters kan bedenken.
Nu nog wachten op de evolutie van de beleving van de islam. Dat kan nog wel een paar duizend jaar duren.

ljcoster | 27-04-18 | 09:04 | 1

De hamvraag is of er zich hier een verlichte Europese islam gaat ontwikkelen. Ik zie juist het omgekeerde, groeiende orthodoxie en opkomst van het salafisme.

Luchtbakfietser | 27-04-18 | 10:31

Ik weet het niet zeker, maar volgens mij ligt de geestelijke en lichamelijke integriteit van de ander niet besloten in de islamitische leer. Nou ja, eigenlijk weet ik dat wel zeker. In ieder geval zou je met een omweg kunnen afleiden uit het verschil tussen de leer van Jezus en de toepassing daarvan door geestelijken dat de meeste mensen in een geestelijke deceptie verkeren door een verkeerd begrip van het concept individu versus 'wij'. Immers, een individu met een uitgekristalliseerde cultuur voor de integriteit van de ander, kan die ander niet misbruiken binnen een machtsverhouding. Hoe anders kan je de onchristelijke uitspattingen van individuele geestelijken verklaren? Er zijn vele, vele sociale cirkels die een 'wij' construeren en buiten hun werktuiglijke bruikbaarheid van staatsinrichting tot en met mystieke uitingen aan toe, zijn zij alle ficties van de geest en inferieur aan het individu dat wel werkelijkheid en waarachtigheid beschrijft. Anders: het 'wij', een bos, bestaat niet. Het 'ik', een boom, bestaat wel. Denken dat een bos buiten een werktuiglijke betekenis werkelijkheid en waarachtigheid inhoudt, is voor mij een kapitale denkfout en zaadje tot de grootste gruwelijkheden. Want ontneem 1 boom uit een bos, spreek je dan nog over een bos, of 2 bomen, of 3? Waren dat niet foute bomen, die gestraft moesten worden door god? Het bos blijft fier overeind, en samen zullen wij de zonden van de foute bomen dragen. 'Wij' kunnen dat.

Zoltan | 27-04-18 | 09:04

Achja religies. Daar kun je hele boeken over schrijven.

Titaantje | 27-04-18 | 09:00 | 1

Ja, over atheïsme ben je zo uitgeluld.

Janas | 27-04-18 | 11:13

De bevolking groeit en Nederland vergrijst maar de zorgkosten mogen niet stijgen, artsen moeten de komende jaren minder opereren danzij de bezuinigingen. De kerken stromen straks dus weer vol en mensen zullen hun toevlucht zoeken tot gebedsgenezing en andere alternatieve geneeswijzen bij gebrek aan beter.

Mark Bouwman | 27-04-18 | 08:58 | 2

Ik vind dat niet logisch. Een mens die eenmaal heeft ingezien dat er geen god bestaat zal niet meer terugkomen op dat inzicht. De kerken zullen dus nooit meer volstromen.
Wellicht dat mensen het geloof in een persoonlijke god vervangen door een vaag ‘iets-isme’ maar dat is iets anders. In principe is het abstraheren van god (het ‘iets’) een volgende stap in de evolutie van religies.

Titaantje | 27-04-18 | 09:05

@Titaantje
Niet zo onlogisch hoor. Creëer een klimaat waarin kritiek op godsdienst serieuze repercussies heeft. Richt je vervolgens 24/7 op de kinderen. Heere Akbar!

atheïstisch stemvee | 27-04-18 | 09:08

Geloof, elk geloof, kan in verkeerde handen raken. Opgegroeid in een Nederlands-Hervormd gezin, ben ik naar de zondagsschool geweest, zat ik op een school met de Bijbel, een gereformeerde middelbare school. Nooit, nooit, tijdens de jaren vijftig en zestig ben ik in aanraking gekomen met mensen die hun geloof, hun positie, misbruikten om anderen onder de duim te houden, te onderdrukken. Lange tijd heb ik gewoond in een Rooms-katholiek dorp. Het was wennen. De priester was een van de belangrijke mensen van het dorp. Het was een vriendelijke man. Een man van het platteland. Een hardwerkend persoon die oog had voor de mensen van zijn parochie. Mijn kinderen gingen naar de kleuterschool waar nonnen de kinderen volgden. Zij waren de meest vriendelijke mensen van het dorp, zij zorgden ervoor dat ik me er thuis voelde. Het waren moeders, bijna. Geen slecht woord kan ik over ze zeggen. Lekenbroeders kwam ik tegen, mensen geboren en getogen in dat dorp. Ze hadden een ziekenhuis gesticht in het verre Afrika. Brachten er ook het Woord. Hun hulp vonden ze echter belangrijker. Soms kwamen ze terug in het dorp. Om wat geld te verzamelen voor hun ziekenhuis. Iedereen hielp. Het was ook een beetje hun ziekenhuis. Het ziekenhuis van het dorp. Sommigen gingen er heen, naar het verre Afrika. Om vrijwilligerswerk te doen. Ze bleven er maanden. De Afrikanen die werkten, hielpen, in het ziekenhuis hadden het beter dan veel anderen van hun landgenoten.
Nonnen geboren in het dorp werkten in de sloppenwijken van San Paolo. In Brazilie. Ook zij kwamen terug naar hun geboorteplaats. Met hun verhalen. Ze werden geeerd door de mensen. Ze waren geliefd. Hier en daar. Dat bleek uit de verhalen van medewerkers, die ook woonden en werkten in die sloppenwijken.
Al deze mensen, de priester, de broeders, de nonnen, de lekenbroeders, werkten vanuit hun geloof. Zonder dwang. Slechts met liefde. Liefde voor God, Jezus, de Heilige Geest.
Geloof kan uitgebuit worden, geloof kan misbruikt worden. Geloof als machtsmiddel. Geloof en dogma. Geloof kan ook veel andere dingen uitdragen. Liefde voor de medemens. Aandacht voor hen die het nodig hebben. Zorg, respect. Geloof kan een anker zijn, voor velen, in dit moeilijke leven. Een veilige haven.
Geloof als ideologie: een machtsmiddel. Het maakt van de mensen schapen.

onnosel | 27-04-18 | 08:52 | 3

Hear hear! Dank voor dit mooie stukje geschiedenis.

Lupuslupus | 27-04-18 | 09:06

Mooi en goed!

Eeuwig..Op..Vakantie | 27-04-18 | 09:17

Chapeau @onnosel! En mooie kant van het geloof heeft velen ertoe gebracht het beste uit zichzelf te halen en zich in te zetten voor een goed leven voor mensen die het niet zo fijn getroffen hadden. Dat men nu anders over de missie denkt neemt niet weg dat velen met hart en ziel het beste voor hadden. En dat mag best wel eens genoemd worden. Dat is het beste tegengif tegen deze vuilspuiende aanklacht van een groot ik dat zo heel graag schrijver wil zijn.

eastender | 27-04-18 | 15:45

Oké. Wie heeft stiekem gemalen rode pillen door de Happy Meal van deze schrijvende babyboomer gedaan?

atheïstisch stemvee | 27-04-18 | 08:52

De roomsen kregen maatschappelijk klop. Terug in het hok.
.
Een uitstekende template voor islam en de politiekcorrecte kerk. Klop en terug in het hok.

Parel van het Zuiden | 27-04-18 | 08:42 | 5

@Lupuslupus | 27-04-18 | 09:08

Past u op? Ik zit nogal rechtlijnig in elkaar.
.
Of iedereen mag een religie van keuze belijden binnen (grond)wettelijke kaders.
.
Of niemand. U dus ook niet.
.
Laten we niet vergeten dat zonder (grond)wettelijke kaders IEDERE religie intolerant is jegens anderen en religieuzen daarmee aan de haal gaan. Uw geloofje heeft ook het eea op de kerfstok. Dat Islam een tandje verder gaat maakt andere religies niet persé vrij van zonde.
.
Zegt u het maar?

Parel van het Zuiden | 27-04-18 | 09:34

@Parel, u doet nou precies hetzelfde als die S. Simons, oude koeien uit de sloot halen. 'De islam is erg maar het Christendom kon er ook wat van'. Ik leef NU en heb met het verre verleden helemaal niets te maken. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen daden en NIET voor de daden van het Christendom in het verleden. Verder gaat u niet in op wat ik schreef dus laat verder maar.

Lupuslupus | 27-04-18 | 09:52

@Parel van het Zuiden | 27-04-18 | 09:34 |
Iedereen is inderdaad vrij om zijn/haar geloof van keuze in alle vrijheid te belijden mijn waarde Parel. Maar;

1; De islam is geen geloof, maar een totalitaire ideologie met religieuze componenten. De religieuze kant is de baard waaraan de rest wordt opgehangen. Laat je de 'speciale uitzonderingen' en eisen van de islam als geloof binnen, dan volgt de Sharia (het politieke gedeelte) onherroepelijk. Dáár zit hem de crux en tevens ook het verschil en gevaar.

2; Zodra een bepaalde 'religie' echter zo'n druk op de maatschappij gaat zetten, waarbij niet alleen de vrijheid van al dan niet anders-/niet-gelovigen in het gedrang komt maar ook daadwerkelijk hun leven (homo's, afvalligen etc.), dan wordt het toch echt tijd om in te grijpen. Want het alternatief is namelijk vele malen afgrijselijker. Afghanistan was ooit volledig boeddhistisch, Iran Zaroastrisch/ oudchristelijk etc.. Overal waar de islam zijn intrede deed is van de oorspronkelijke religies/geloven, cultuur, tradities etc. níets meer over. Alles zucht onder de verstikkende walmende deken van de islam en wentelt zich in barbaarse achterlijkheid. Voorbeelden te over helaas.

Sjefke7807 | 27-04-18 | 12:47
▼ 2 antwoorden verborgen

Wat een eeuwenoude topic waar zich al velen over suf geschreven hebben.
De 7's en sommen daarvan in het nieuws kan je niet jorrissen.
Zo goed joris?

steekmug | 27-04-18 | 08:37

Hij heeft wel gelijk, het was vroeger ook bar en boos bij de katholieken.

Wel beetje jammer toen deze zelfde schrijver een jaar of 25 geleden bij mij op de middelbare school kwam hij het maar al te leuk vond een aantal leerlingen vanwege hun naam belachelijk te maken. Ik vond dat hij leuke boeken schreef maar ben daarna gestopt met het lezen van verhalen van deze KWAL van een kerel. Hij heeft een grote mond over anderen maar kijk eerst maar eens naar jezelf.
Hij is een soort Pechtold onder de schrijvers, ook zo eentje die het leuk vond om tijdens een schoolbezoek kinderen belachelijk te maken zoals een vriend van mij die leraar was heeft meegemaakt.

Gewoon een sukkel deze Ton van Reen.

digitalp | 27-04-18 | 08:22 | 2

Hij die vrij van zonde is werpe de eerste steen, amen!

eerstneukendanpraten | 27-04-18 | 08:31

Hoe vaak heeft deze schrijvende babyboomer in het verleden anderen voor racist uitgemaakt vanwege hun mening? Dat is wat ik me afvraag. In hoeverre is hij medeverantwoordelijk voor het verstikkende klimaat waarin je bepaalde dingen niet mag denken? Babyboomers met een podium; ik wantrouw ze allemaal. Mijn 68 cent

atheïstisch stemvee | 27-04-18 | 09:05

Ach de RK kerk, les het verhaal van de Magdalene Laundries en je weet genoeg.
Dit soort gedrag van vrome, kerkelijk verbonden mensen was niet allen bij de roomsen. Ik zat op een niet RK school, een school met den bijbel en daar was machtsmisbruik onder de noemer van god heel normaal.

Memek | 27-04-18 | 07:53

Wat een prachtig stuk.
Ik begrijp elke letter, en het gevoel daarachter, maar ik kan me voorstellen dat veel jongeren niet aanhaken.
Episch!
Zou later 'onze' tijd ook zo beschreven kunnen worden?

-

Bernhard de II | 27-04-18 | 07:52

Prachtig proza, dank voor het publiceren. Of het voor jongeren niet herkenbaar is betwijfel ik want die zien ook wel wat er gaande is.

Simon_GS | 27-04-18 | 07:45 | 4

#lololookie, ik bedoel wat er NU gaande is en de link met de historie zal inderdaad niet iedereen kunnen maken maar leren van de geschiedenis is aan de mensheid niet gegeven leert de wet van de eeuwige wederkeer van Nietszsche.

Simon_GS | 27-04-18 | 08:13

lokoolokie | 27-04-18 | 08:03
Ik zou ook niet twee vernietigingskampen naast 'Auswich' weten te benoemen. Dat wordt straks vrees ik niks met m'n CITO-toets.

Ichneumonidae | 27-04-18 | 08:22

Ichneumonidae | 27-04-18 | 08:22
Treblinka, Dachau, Westerbork?

Juriaan Schraamhaar | 27-04-18 | 10:31
▼ 1 antwoord verborgen

Wat deze meneer beschrijft is het gedrag dat mensen gaan vertonen als ze lid worden van ongeacht welke groep, club of vereniging. Zelfs bij GS loert dit gevaar. Om deze reden ben k bewust kroonloos.

MickeyGouda | 27-04-18 | 07:43 | 4

ristretto, ik ben zo iemand die door het leven gaat zonder ooit bewust ergens voor te kiezen. "Doe mij maar een studietje", "Geef mij maar een klusje". Dit is de enige keuze die ik, erop terug kijkend, al heel jong heb gemaakt n.a.v. het gedrag van pesterige klasgenootjes die in groepen opereerden. Het is geen waardeoordeel naar mensen die voor iets anders kiezen, het is eerder een oerverlangen om mijn geest - het laatste stukje dat echt voelt als "van mij" - te beschermen tegen de buitenwereld.

MickeyGouda | 27-04-18 | 08:18

Mooi Mickey. Vrije geest, vrije keus. In het geval van GS vind ik het een overdreven statement. Heb nooit zo de ophef van en voor Powned, GeenPeil, Jan roos enz. gevoeld of gedeeld. Verbondenheid met iets of iemand is vrije keuze. Alle initiatieven die de mogelijkheden op het hebben van een vrije keuze vergroten juich ik toe. De beknotting van GS door hun telebelg ligt op de loer. Het kroontje staat in mijn opinie symbool voor een stuk onafhankelijkheid. Zo zie je maar ieder zijn keuze. (En het aanpassen is een mooie gadget.)

ristretto | 27-04-18 | 08:45

@ristretto

De edit-functie heeft mij even doen wijfelen, dus niets is in steen gehouwen. En nog even dit: als er ooit één club zou zijn waaraan ik mijzelf zou committeren, dan is het deze. Een paar individuele reaguurders daargelaten, is GS wat mij betreft het laatste bastion van de werkelijkheid in dit land van waan.

MickeyGouda | 27-04-18 | 08:55
▼ 1 antwoord verborgen

Van Reen overdrijft zoals een goede schrijver dat mooi kan, verpakken als volledige waarheid, niet dus.

hagelkruis | 27-04-18 | 07:40 | 1

Overdrijving kan ik het als vm katholiek en misdienaar (uit het westen) niet noemen. Mijn moeder mocht niet scheiden, de pater zat aan mij en ik raakte hem waardoor ex-misdienaar. De nonnen in Venlo, verbleef er wegens ziekte, sloegen kinderen waar ik als kind bij zat enz. enz. Islam is minstens een paar graden erger en dat zal met Staatssteun enkel zo blijven. De meerderheid bepaalt al was het maar door interne geestdwang, kijk naar Rutte cs

gnor | 27-04-18 | 08:54

Zelfs op het sterfbed kwam de zwartrokken de zieke wijsmaken dat hij niet in de hemel zou komen als hij niet de nodige knikkers aan de kerk zou afdragen. In het hedendaagse kadaster staan nog steeds enorme lappen grond op naam van parochies en kerkelijke stichtingen die in het verleden zijn “geschonken”. In Zuid-limburg hadden ze er tot voor enkele jaren terug nog een die daar als bestuurder en zwartrok in zijn kerk hel en verdoemenis preekte en intussen de kassen leeg greep en alles deed wat zijn “god” verboden had. Conclusie, kerk was in het verleden van georganiseerde ongeletterheid een instituut om macht te verkrijgen, net als de oprukkende islam in het heden. Hier moet ik verguisde Greet gelijk geven, het zijn beiden fascistoïde ideologieën vermomd in een grondrecht als de onaantastbare vrijheid van geloof, dat elke gezond verstand discussie dood maakt. Dat de situatie die schrijver schildert vergeleken bij islamistische overheersing en inquisitie nog een ideaalplaatje is, snapt de jeugd en het merendeel van de politiek absoluut niet. Dat wordt ook de zwarte toekomst voor hen zelf en hun kinderen.

B.Spiritus | 27-04-18 | 07:34 | 1

Wanneer de grondwet (het recht op zelfbeschikking en onaantastbaarheid van het eigen lichaam) met handen en voeten getreden wordt om wat extra nieren te kunnen oogsten, dan kan die godsdienstvrijheid wat mij betreft net zo makkelijk morgen over de brug.

normanius | 27-04-18 | 07:49

De islam is een grotere bedreiging voor de beschaving dan het katholisme ooit geweestnis.
De islam is een veel grotere bedreiging voor de beschaving dan het nazisme ooit geweest is.
In de aanloop naar de oorlog van het nazisme, lag de goegemeente ook te slapen en keek als een konijn verstard in de lichtbak van de stroper.
De gevestigde orde en massa die haar in stand houdt, hebben er nooit veel van gesnapt, vandaar ook alle ellende in de wereld.

kempenaer | 27-04-18 | 07:31

Overal waar een slim, klein groepje mannen de macht hebben gaat het altijd goed fout. Dat gaat op voor alle plekken ter wereld. En toch wordt die slechtheid op den duur afgestraft. Kijk naar de kerk, die lopen steeds meer leeg. Hoewel ik geneigd ben te denken dat niemand grip krijgt op die vreselijke Islam, staat een soortgelijke weg de Islam toch ook te wachten.
Dat kan niet anders omdat de Islam clasht met de moderne tijd. Dat weet de Islam en haalt dan ook spastisch uit met nog een schepje onderdrukking er bovenop maar de klok tikt. De tijd van het domhouden van mensen is sneller voorbij dan we denken.

Accident_Prone | 27-04-18 | 07:28 | 6

En de mensen die straks massaal erop uit gaan om Koningsdag te vieren, zich oranje uitdossen en plezier hebben zullen we dan maar ook wegschrijven onder het kopje ‘fake news’!

Accident_Prone | 27-04-18 | 09:36

Accident. De mensen waar jij het over hebt, gaan echt niet de verjaardag van ons dikke prinsje vieren hoor. Die hebben gewoon een dagje vrij en gaan gezellig de stad in om een biertje te drinken. Die oranje outfits horen daar, net als bij het voetbal, gewoon bij. Heeft dus niets met het koningshuis te maken.
Zoals ik eerder al zei, gewoon afschaffen die monarchie. Goedkoper en beter voor het land zo ook voor die uitkeringstrekkersfamilie. Die kunnen gewoon voor de rest van hun leven op vakantie.

beau van rtl | 27-04-18 | 09:53

@Beau
Het koningshuis zal jou overleven. Er is geen sprake van dat die ooit het veld ruimen any time soon. Daarvoor is hun macht in Nederland te omvangrijk. Shell is vast niet hun enige belang. Soms vaart Nederland er wel bij, bij die betrekkingen. Ik zie ze als een traditie zoals sinterklaas, ik weet niet beter en wens ze geen slechts toe. Jonge zwarte mensen zijn ook geen slaven en jonge Duitse mensen zijn niet automatisch nazi’s. De koning en zijn gezin dragen hun eigen kruis want wie zou er echt in hun schoenen willen staan? Zo nu eerst een oranje tompoes! En thee!

Accident_Prone | 27-04-18 | 11:35
▼ 3 antwoorden verborgen

Zonder dat de meeste mensen het door hebben, heeft de overheid deze rol van onderdrukker en afperser feilloos overgenomen en zal weldra een evengrote soort van tiran zijn.
Jezelf druk maken om in welke vorm dit verschijnt is nutteloos, het is van alle tijden, macht corrumpeert.

Wibowob | 27-04-18 | 07:18 | 1

Efeziërs 6:12

steekmug | 27-04-18 | 07:27

Elke Tweede Kamer lid zou dit stuk verplicht moeten lezen en zijn of haar conclusies openbaar moeten publiceren. En het Nederlandse volk maakt het god/allahverdomme allemaal geen reedt uit helaas. Die vergeet elke leugen of frats van de politiek als deze langer dan een half uur geleden plaatsvond.

de Voorzittert | 27-04-18 | 07:15

Terug naar af. We zijn niet door naar de volgende ronde..

Ben Adam | 27-04-18 | 06:39

Zo ruwweg tussen 1940 en 1960 heerste vooral de angst. Angst voor zwarte uniformen, gevolgd door angst voor zwartjurken. Dat waren een soort imams, maar dan Katholiek. Het was de tijd dat dokters abortus adviseerden aan zieke moeders, maar de zwarte kerk dat glashard verbood. Ondergetekende is het levende bewijs van de wreedheid van het zwartejurkengeloof. De dokter was ondergeschikt aan een religieuze zwartjurk die kwijlend dreigementen uitte terwijl hij met zijn knokige vingertje dat gisteren nog in het poepgaatje van een bang jongetje roerde, omhoog wees en vuur en verdoemenis over zieke moedertjes afriep. En het ergste is wel dat de overheid abortus niet keihard verbood. In medische noodgevallen en op advies van een dokter mocht het gewoon.

Zwart-katholieke zure sloten en verkapte pedo’s in zwarte jurken die van angst bevende ouders wijsmaakten dat God een straffende sadist was. Een soort Allah zeg maar, maar dan zonder directe interventie door volgelingen met een kromzwaard. De Gereformeerden waren toch een soort geïsoleerde gemeenschap waar niet-grefo’s weinig last van hadden. Katholieken daarentegen wisten de maatschappij te manipuleren door angst te zaaien. Pas rond 1960 brak de zon een beetje door. Ouders werden mondiger en durfden op te komen voor hun kinderen. Dat was hard nodig ook, want zelfs op sommige openbare scholen waarde de duistere schim van de angst nog rond. En net nu de laatste slachtoffers van het zwarte geloof bezig zijn uit te sterven dient zich een nieuw, nóg gruwelijker gevaar aan die het vrije Westen bedreigt. De islam. Op een kruiwagen binnengereden door verwarde mensen uit onze eigen gelederen. Het vrije Westen durft niet in opstand te komen terwijl landen in het voormalig Oostblok laten zien dat de kwaadaardige islam met hekken en handhaving wel degelijk buitengehouden kan worden. Leve de verlichting van de wetenschap. Vrijheid is een keuze, mits de meerderheid dúrft te kiezen. Te paard!

Nivelleermarionet | 27-04-18 | 06:31

Dit was Zweden, Agnetha, Abba:
www.youtube.com/watch?v=hCBPkUxFZ5M
The day before you came.
Nostalgie.
Agnetha heeft een engeltje in haar keel, mag nu niet meer gezegd worden in Zweden vanwege aanhangers van woestijnzand.

Jan Dribbel | 27-04-18 | 06:12 | 1

Fenomenaal. Dank voor het linkje

MickeyGouda | 27-04-18 | 07:27
-weggejorist-
KeesRoeiboot | 27-04-18 | 05:18

WoW wat een goed geschreven stuk en... helemaal waar! Het verwoord mijn angst voor de toekomst ook. Hoelang moeten wij alle die extreme geloofsgekkies nog hun gang laten gaan? En dat alleen onder het mom van godsdienstvrijheid. Zeer beangstigend. Dit stuk zou in ieder geval verplichte kost moeten zijn voor ALLE GroenLinks stemmers.

Rdock | 27-04-18 | 05:04

Dit heet sociale controle, een prachtig iets want rif vuilte die zich niet aanpast naar de normen van de maatschapij wordt hard afgestoten desnoods asociaal vuilte weggepest. Zolang wij niet een matigere vorm hiervan invoeren zal het vuilte wat geimporterd wordt het wel doen. en is men tevens al aan het doen, onder uw neus.Maak de keuze maar.

sickstyle | 27-04-18 | 04:58

Blijkbaar zijn veel onwetenden niet zalig. Mens= lichaam, geest en ziel. Het lichaam blijft hier, de ziel en geest gaan eeuwig verder. Simpel toch? Maar natuurwet. Slaap rustig door met zijn allen.

SlimmeBelg | 27-04-18 | 04:56

Met dat essentiële verschil dat als je al die vervelende rabiate katholieken had gevraagd in welk land hun hart lag, dat het antwoord had geluid: Nederland.

kapoerewiet | 27-04-18 | 04:38

De evolutie heeft zijn vruchten afgeworpen, we worden steeds intelligenter. Het geloof in jezelf en de goedheid zit in de mens zelf. Stop met dat geloof en handel vanuit je goede hart of je (Duivelse) slechte hart. Meer is er niet. De dolende loper aka Bobby Fischer die wereldkampioen schaken werd maar persona non grata in de US. Hongarije was zeer gastvrij voor hem, toen al.

Roze_bril_drager | 27-04-18 | 04:00 | 2

Evolutie brengt honger naar eten op 2de dementie .
honger naar het 3de dementie (geestelijkheid heeft het niet gevangen)
doe morgen een bezoekje brengen naar de Zoo

Dr. Frambozenjam | 27-04-18 | 04:23

@Dr. Frambozenjam
dimensie?

the Jackdawn | 27-04-18 | 06:49

En maar vergelijken met wat de moslims doen in het midden oosten. de Christelijken zijn daar ook net goed bij hun poffer. Wat nu moslim moraal is,was dat in de jaren vijftig christelijke moraal.
Schud het juk af.

miko | 27-04-18 | 03:57 | 2

Mijn juk is zacht en mijn last is licht:)
Heb je verdiepenis nodig?
lees de theologische verklaring over over jij van een os en diepgang over deze.
Beste miko

Dr. Frambozenjam | 27-04-18 | 04:16

jij is juk
lol die autocorrectie:)

Dr. Frambozenjam | 27-04-18 | 04:17

De kersverse Secretary of State Mike Pompeo zal hoogst waarschijnlijk de Moslimbroederschap op de Amerikaanse terreurlijst, officieel de List of Foreign Terrorist Organizations (FTO) plaatsen : www.youtube.com/watch?v=a7y_rPJuJnc In anders breaking nieuws heeft Kim Jong-un officieel handen geschud met de President van Zuid Korea : "South Korean President Moon Jae-in welcomed North Korean leader Kim Jong Un at Panmunjom in the demilitarized zone April 27 at the start of a historic summit. (Reuters)" www.washingtonpost.com/world/asia_pac...
Een grote doorbraak en succes voor President Trump. Democratische kopstukken hebben meerdere malen deze week hun achterban gewaarschuwd om vooral niet over impeachment te beginnen.

rmstock | 27-04-18 | 03:54 | 10

@ Basil Fawlty | 27-04-18 | 04:58 |

Vergeet de Chinezen niet, zoals altijd staat de NOS aan de verkeerde kant. De Chinezen zijn heel stilletjes de wereld aan het veroveren, geen twitter en grote woorden van de leider aldaar. It's the economy stupid. The Chinese,... zo begon de Trump voor president vaak, ik houd wel van de old fashioned manier van problemen oplossen van Trump. Heel hoog inzetten en inderdaad in het midden uitkomen. Maar wat doen de Chinezen ondertussen ? "Ik vertrouw ze niet die spleetogen" zei mijn linkse ex ooit.

Roze_bril_drager | 27-04-18 | 05:18

Basil Fawlty | 27-04-18 | 05:24 |

Fascinerend hoe we van het geloof in Helden (plaats bij Venlo) uitkomen in China. Vrije gedachten associaties (beneveld door wat alcohol in mijn geval) maar hopelijk toch een bestaansrecht hebbend. Ik werk nu een week of 4 zo'n 5 km van Helden, mijn beste collega is inmiddels een Roemeen die werkt voor 2 maar via een schimmige constructie ingehuurd wordt en veel te weinig loon krijgt en bijna als een moderne slaaf wordt behandeld. De Roemeense baas bepaalt waar hij slaapt en wat hij verdient. En dat Rutte, gaat nogal in tegen rechtvaardigheidsgevoel in dat gave land. Nederland is geen land maar een bedrijf waar moderne vrije EU arbeid nogal schurkt tegen moderne slavernij. Vieze schurk Rutte.

Roze_bril_drager | 27-04-18 | 06:07
▼ 7 antwoorden verborgen

Disturbing political behavior at google. (TC)

De nieuwe god die door iedereen wordt aanbeden.

10 jaar geleden zou je nog denken dat Google een geheim project van de Amerikaanse overheid was.

Roze_bril_drager | 27-04-18 | 02:44 | 7

@ Dr. Frambozenjam | 27-04-18 | 03:49

Postduiven zijn het nieuwe whatsapp voor Russische geheime diensten. FSB heeft 100.000 postduiven opgeleid die exact de niet te onderscheppen boodschap afleveren.

Roze_bril_drager | 27-04-18 | 04:20

Ook Rusland zie ik als een adder onder de grond en qua communicatie zouden deze best een lepel in de pap kunnen roeren. Verder zijn het elementen via algoritmes die geen grijp hebben op het onoverkomelijke dat wanneer iets moet dan moet het uit fysieke en dan is wie slap?

Dr. Frambozenjam | 27-04-18 | 04:28

@Roze_bril_drager | 27-04-18 | 04:20
Weet u eigenlijk wel hoe dat werkt; boodschappen overbrengen per postduif? Postduiven kun je namelijk niet 'opleiden'. Je kunt ze alleen trainen door hen steeds verder van hun hok los te laten, zodat ze - als alles goed gaat en er b.v. geen roofvogels zoals sperwers in de buurt zijn of ze in een onweersbui terechtkomen - hun hok weer kunnen terugvinden. Dáár gaat het hen om: hun hok. Om die reden worden er vaak doffers (de mannelijke duif) gebruikt omdat die naar het hok - waar hun duivin is - terug willen. En wel met de meeste spoed.

Lupuslupus | 27-04-18 | 09:24
▼ 4 antwoorden verborgen

Angst voor de dood X Onwetendheid = Geloof.

Geloof is een product van angst voor de dood maal onwetendheid.
Wanneer Angst voor de Dood of Onwetendheid heftiger wordt, dan groeit het product Geloof.
Schijt je in jouw broek voor de Dood of heb je het iQ van een lantaarnpaal, dan wordt het geloof fanatisme of bij beide fascisme.

Hallalieheliaal | 27-04-18 | 02:32 | 3

"Angst voor de dood X Onwetendheid = Geloof."
Indeed! Iets om je aan vast te houden. Gaat duizenden jaren terug. Vanaf het aanbidden van de vuurgoden tot tientallen goden die de Grieken, Romeinen hadden tot het gekloot dat we nu hebben. De denkende mens heeft 1 hele grote angst gelovig of niet gelovig. Men weet niet wat er komt als je de laatste keer de ogen sluit en in mijn ogen zijn veuls te veul mensen daar mee bezig. En als men aan mij vraagt en jij Basil? Dan zeg ik en dat meen ik oprecht: Ik leef nu en als ik morgen mijn ogen voor het laatst sluit? Tsja. Exit, einde verhaal. Oh ja en dan hoop ik dat mensen over me zeggen: "He was a bastard and we hope he burns in hell, but let's drink to his health!" Hahahaha!

Basil Fawlty | 27-04-18 | 02:52

Elk mens heeft overlevingsdrang in zich en als de dood je in de ogen kijkt, kijk je liever weg. Verklaart uw formule de mannen op Zaventem die zo ontspannen wandelden richting de dood en die bovendien niet bepaald dom waren voor ze zich opbliezen in naam van het geloof ?

Roze_bril_drager | 27-04-18 | 02:57

wel even uitleggen waar het woord lantaarnpaal oftewel olielamp vandaan komt beste, om u te begrijpen hoor.

Dr. Frambozenjam | 27-04-18 | 03:01

Uiteindelijk kregen die patertjes en ninnetjes niet veel kinderen, en verdween dit dus vrij snel. Bij veel grefos werkte dit niet en zijn ze er dus nog. Qua islamietjes en kindjed maken, ga ik maar niet te veel denken.

Hadena | 27-04-18 | 02:20

Moraal van het verhaal: de mens is een door-en-door corrupt wezen. Behalve jij die dit leest natuurlijk.

stampertje85 | 27-04-18 | 01:53 | 1

Hoezo is dat de moraal van het verhaal?

Ichneumonidae | 27-04-18 | 02:05

En bij de weg. Je hebt geen ziel en je gaat niet eeuwig leven.
*out*

knutsel_ | 27-04-18 | 01:48

Die kerk ken ik nog van MOH:AA

Dibs | 27-04-18 | 01:36

De godslastering op GeenStijl kent kennelijk geen grenzen. Dat vind ik een erg zwak punt. Er worden namelijk continu twee zaken door elkaar gehaald: het totaal verkeerde handelen van gezagshebbers binnen de kerk en het geloof in God.

Als je in God gelooft, hoef je mijns inziens niet speciaal naar de kerk te gaan. Ik heb dankbare herinneringen aan de Nederlands Hervormde Kerk. Hoewel ik geen lid was van de kerk, ben ik daar alweer lang geleden erg goed opgevangen, toen ik een tijdlang de diensten bijwoonde.

Bij tegenslagen in mij leven denk ik altijd aan 1 Korinthiërs 10:13, een citaat uit de eerste brief van apostel Paulus aan de Korinthiërs:
'De beproevingen die u heeft ondergaan, zijn niet ongewoon. God is trouw, Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet teveel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u ertegen opgewassen bent.'

Dat heeft Onze Lieve Heer ook bij mij gedaan. Waarbij ik direct wil aantekenen dat ik ik de islam verafschuw. En helemaal de daden die moslims plegen. Er zullen allicht negatieve reacties op mijn posting komen. Het zij zo.

hoogstetijd | 27-04-18 | 01:31 | 22

correctie:
diirne is doornen
voor de rest zijn de twaalf zonen van Israël verdeeld over de wereld en bent u misschien de 6 erfgenaam. stel je voor:)

Dr. Frambozenjam | 27-04-18 | 04:00

Dr. Frambozenjam | 27-04-18 | 04:00 |
Oh my god. Ghehehehe. Dat ga ik meteen uitventen. :-)))

Basil Fawlty | 27-04-18 | 04:35

Geenstijl en zijn reaguurders zijn onderdeel van de beproeving.
Efeziërs 6:12
Als godslastering op Geenstijl normaal is waarom word er dan veel weggejorist als over de Tenach gediscussieerd word?

steekmug | 27-04-18 | 05:39
▼ 19 antwoorden verborgen

@Ichneumonidae De vorige keer waren die tegels van Paulie nog te lang/vaag. Nu moet het in steen worden gehouwen. Jij weet ook niet wal je wil he? :)

knutsel_ | 27-04-18 | 01:31 | 1

knutsel_ | 27-04-18 | 01:31 |
Uhh, juist wel. Ik hou niet van die prekerige TLDR's met de ene na de andere open deur.

Ichneumonidae | 27-04-18 | 01:48

Alle geloven zijn gebaseerd op macht en het zaaien van angst en vrees voor god.
God, moet je vrezen. Allah, is de almachtige. Als er een opperwezen is dan hoop ik dat het als man zijnde, een vrouw is. Het Christendom, is in het elk geval gebaseerd op liefde en barmhartigheid. Het Islamitische geloof laat zich leiden door iemand, Abd el Malick, die in 650 AD, de figuur Mohammed als profeet heeft gecreëerd. Briljant. Een warlord, die meer dan 20 miljoen mensen de dood in heeft gejaagd, een profeet laten zijn. Nogmaals briljant. Menig marketinggoeroe kan bij hem in de leer gaan. Mens, bevrijdt jezelf van alle geloven. Geloof in jezelf, denk zelf na, laat je niet leiden door zogenaamde gezanten van de Heer of Allah. Leef als een goed mens. Diegene die dit aanschouwt, een vrouw, zal dit op prijs stellen en waarderen. Laat de duisternis van de Islam, niet nederdalen in West Europa.

De Evangelist | 27-04-18 | 01:27

Elk geloof is 'n imperialistisch gedachtenstelsel, bedoeld om mensen tot hun schare te maken; de indoctrinatie methoden verschillen, en daarmee ook de mate van knechting; maar allemaal streven ze geestelijke slavernij na, in ruil voor redding. (gebeten door de gemene kat of de valse hond)
De vóórvraag die je zou hebben te stellen, 'waardoor hebben mensen überhaupt behoefte aan 'n godsdienst', voordat ze als vissen in 'n fuik gevangen, en eenmaal gekortwiekt, daarna gefnuikt worden?
Mijn idee: door miskenning, en door ongebruikte overcapaciteit.
Iedereen die voldoende bevestigd wordt, en iedereen, die iets weet te doen met z'n capaciteiten, wordt geen oor aangenaaid met schuld en boete; met aflaten of jihad; gewoon, omdat je gelukkig genoeg in je vel zit.
Daarom is de verborgen agenda van alle godsdiensten; zorg dat de mensen arm, onwetend en -met 'n kluitje 't riet ingestuurd- gefrustreerd zijn. Dan hebben ze behoefte aan 'iets', waar de mensen en de maatschappij niet in voorzien. Dan wordt dat 'iets' vanzelf de Jahwe, de God of de Allah, als je hen als godsdienst eenmaal helpt (van de regen in de drup). Zijn alle godsdiensten dan zo slecht (?); ja, macht corrumpeert; en absolute macht corrumpeert absoluut.
Bewijst deze analyse het niet-bestaan van die Jahwe, God of Allah (?); néé; het vertelt mij slechts, dat de rabbi's, priester/dominees en imams ''t slechte voetvolk van godsdiensten zijn.
Opzich kan er 'n god bestaan, maar mijn tip is, hou je vooral uit de buurt van vreselijke rabbi's, priester/dominees en imams.
Want 'als er dan toch 'n god zou bestaan', dan is die vast niet zo kleinzielig als die engerdjes, die namens hem de boel verstieren.
Het onderwerp 'godsdienst' is opzich leuk om over te speculeren, maar helaas, 't wordt door velen misbruikt om als lading te dienen voor hele duistere machtsspelletjes.
(ikzelf 'verzin' speculatief, dat als er 'n god bestaat, dat 't dan 'n god a la carte is. Dus altijd raak; niemand kan zich achteraf beklagen; je krijgt de god die je verzonnen hebt; ook als je denkt dat er niks is, dan is er voor jou gewoon 'niks'; universele rechtvaardigheid; met als bonus positieve onverschilligheid; want dan kun je met alle uitkomsten prima leven; ook als er echt niks van 'n god blijkt te bestaan)
Einde van de preek.
(eh, ik verkoop geen boekjes; ik behoor tot geen enkele richting of sekte; dus veel succes met wat je aanhangt in je eigen leven)

Der Paulie | 27-04-18 | 01:18 | 5

Tsja.
Je schrijft mooi, Der Paulie. En ik ben het grotendeels met je eens.
Echter, dat wil ik wél opmerken, het leven is voor mij wel mooier als ik in een goede God geloof. Tenminste, dat is mijn ervaring. De geest (de hersenen, meen ik) heeft/hebben dat perspectief a.h.w. nodig om de 'realiteit' ook van een ander perspectief te kunnen zien en te beleven. En daar past Jezus erg goed in. Jezus personificeert a.h.w. de goede God. Zijn levensloop en werk -ook al zou het kunnen zijn dat Jezus niet werkelijk geleefd heeft- vind ik een mysterie van liefde en rechtvaardigheid. Wat dat betreft zou ik de Bijbel niet willen missen. Ik geloof namelijk (graag) in Goedheid, ook al is dat soms tegen beter weten in. Ik zie dat de mens zonder kennis verloren is in onwetendheid. En daarom pleit ik wél voor geestelijk (positief en liefdevol) onderwijs. Daar wordt m.i. de mens 'rijker' en gelukkiger van.

AntiSoof | 27-04-18 | 01:46

De reden waarom ik vermoed, dat de meeste mensen op aarde niet krankzinnig zijn door hoe-dan-ook toch te willen geloven, is volgens mij 'n analogie (=géén bewijs dus). Drie axioma's: 1e iedere behoefte is opzich 'n terechte aanspraak op iets (je 'mag' dus naïef afgaan op je ingevingen); 2e iedereen is onwetend geboren (je mag dus iedere autoriteit betwijfelen); 3e het universum is niet sadistisch (wij leven niet om slechts gefnuikt en misbruikt te worden).
De analogie: a- je wordt geboren en hebt behoefte aan zuurstof; en hé, er bestaat zuurstof; b- je hebt dorst; en hé, er bestaat te drinken; c- je hebt honger; en hé, er bestaat voedsel; d- je hebt behoefte aan warmt; en hé, er bestaat beschutting; e- je hebt behoefte aan gezelschap; en hé, er bestaat gezelligheid; f- je hebt behoefte aan seks; en hé, er blijkt van alles op dat gebied te kunnen; g- je hebt behoefte aan medicijnen; en hé, geneesmiddelen blijken te bestaan, (en naar de ontbrekende blijven we als gekken zoeken en uitproberen). En die lijst gaat eindeloos door, dat voor elke behoefte we terecht veronderstellen, 'dat er iets voor is'. (niet altijd voor iedereen overal; je kunt in de woestijn door dorst sterven; je kunt zonder voedsel sterven; je kunt zonder bekende remedie bij ongevallen sterven; maar 'we' blijven toch veronderstellen, dat opzich, elders wel eens kunnen bestaan, wat jij nodig hebt)
Het lijkt wel verantwoord heel naïef te kunnen vertrouwen op die drie axioma's.
Maar dan zou -analoog- óók die ene behoefte aan 'n hogere god 'n goede indicatie kunnen zijn volgens de logica: 'ik heb er behoefte aan, 'dus' bestaat er ook 'n hogere, persoonlijk aanspreekbare god.'
Want het zou wel héél raar zijn, dat alle controleerbare behoeften 'n terechte ingeving opleveren, 'er maar eens naar op zoek te gaan, omdat 't er ook echt is'; maar dat ineens bij die laatste behoefte aan 'n god, er 'n sadistische werkelijkheid zou zijn met : 'ha, ha, jij hebt als velen wel behoefte aan 'n god, maar ha, ha, die is er helemaal niet'.
Kijk, 'dat' zou ik nou echt sadistisch vinden van 't universum; wél ergens behoefte aan hebben, maar dat 't 'n ingebouwd sadisme zou inhouden.
(mensen, dit is slechts 'n analogie; daar bewijs je dus helemaal niks mee)

Der Paulie | 27-04-18 | 01:58


Ik zou willen het ook zo neer te plempen, want ben het vaak zo met je eens,

gato | 27-04-18 | 08:04
▼ 2 antwoorden verborgen

En toch. Mooi dat GS dit plaatst want ik lees fantastische reacties hier. Sommigen hebben mooie herinneringen, anderen slechte herinneringen maar iedereen heeft zijn eigen verhaal. Geinig.

Basil Fawlty | 27-04-18 | 01:09 | 4

Nah also, Entschuldigung ;-)))

Basil Fawlty | 27-04-18 | 01:23

Nee stom, dat werd weggejorist. Geen idee waarom :)

knutsel_ | 27-04-18 | 01:25

Ghehehe

Basil Fawlty | 27-04-18 | 01:28
▼ 1 antwoord verborgen

Om te relativeren. De Chinezen hebben niet zo'n last van dat malle christendom.

knutsel_ | 27-04-18 | 00:53 | 4

Ze hebben al 20.000 jaar dezelfde cultuur. Marx doet nauwelijks ter zake imho.

knutsel_ | 27-04-18 | 01:05

Knutsel. Onzin, daar is gewoon een Mongool aan de macht gekomen op een gegeven moment. En veel later kwam Mao

Hadena | 27-04-18 | 01:58

Om even bij te stellen: het aantal Chinese protestanten is sinds 1979 (en dus na de Culturele Revolutie en Mao's verwoede pogingen om geloof uit te roeien) jaarlijks met 10% gegroeid.

De Chinese Communistische Partij telt circa 90 miljoen leden. Het aantal Christennen in China beloopt momenteel in de 100 miljoen.

Ondanks christenvervolging in China zal het land hoogstwaarschijnlijk in 2030 de grootste christelijke bevolking ter wereld hebben.

In 1980 waren er nog ongeveer drie miljoen gelovigen, in 2010 is dat uitgegroeid tot 58 miljoen. Als die groei doorzet, zijn het er in 2025 al 255 miljoen.

Toch maar eens een Bijbel openslaan of Kerkdienst bijwonen?

visie.eo.nl/2017/05/in-2030-is-china-...

www.cfr.org/backgrounder/christianity...

www.telegraph.co.uk/news/worldnews/as...

Pseudoniempje | 27-04-18 | 06:49
▼ 1 antwoord verborgen

Ik hoop dat ieder waarbij de kerk een trauma heeft veroorzaakt (en ieder ander tevens) bij Jezus terecht kan en God (opnieuw) vindt.

Voor degenen die ongeloof hebben, wantrouwend zijn of skeptisch; bekijk de volgende links met ontroerende verslaggeving over het napalm meisje en onderstaande vidz betreffende een 'coming to faith' story en een validatie van de Waarheid van Christus aan de hand van profetie in het boek Daniel.

The “Napalm Girl” from a famous Vietnam War photo tells her story of coming to faith > www.christianitytoday.com/ct/2018/may...

The ‘Napalm Girl’ of Vietnam says a bomb pointed her to Christ > world.wng.org/2018/04/through_fire_to...

The amazing story of how a Jew working for Ronald Reagan in the White House becomes Billy Graham's Executive Vice-President > www.youtube.com/watch?v=z8hlGP7nw88

Jezus leeft en Jezus is Gods Zoon! De profetie van de 70 weken van Daniel in het Bijbelboek Daniel (onderdeel van het Oude Testament en honderden jaren voor de komst van Jezus geschreven) getuigt van het bestaan van God.

Daniel verwordt tot een instrument van God. God gaf Daniel visioenen. 1 van die visioenen onthult het exacte jaar van het verschijnen van de Messias. Weken, getallen, patronen en referenties vullen het visioen van Daniel. Een soort van invuloefening die gevalideerd kan worden door de geschiedwetenschappen; geschiedwetenschappen die beschikken over uitstekende bronnen inclusief buiten Bijbelse bronnen (voor de skeptic van belang).

In het Bijbelboek Daniel wordt de gehele opmaat naar het verschijnen van de Messias, de periode dat de Messias op aarde is geweest alsook de periode nadien geprofeteerd tot in detail en met inbegrip van bepalende gebeurtenissen. Zoals de duur van de periode van het schrijven van het boek Daniel tot het decreet (457 BC) om Jeruzalem te herbouwen, waardoor vervolgens het tijdpad verder 'ingevuld' kan inclusief onder andere de daadwerkelijke herbouw van Jeruzalem (408 BC), het verschijnen van de Messias (27), de kruisiging van de Messias (30) en de val van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel in het jaartal (70). Merk op de val van Jeruzalem 40 jaar na de kruisiging van de Messias. En dat allemaal honderden jaren daarvoor geprofeteerd. Hieronder een puike uiteenzetting:

www.youtube.com/watch?v=PuLc3H2eC_M

Dus reaguurders, willen we het zien? Of willen we ziende blind blijven? Willen we het blijven ontkennen of afdoen?

Verder wat ik nog kwijt wil: laat uw lezing van het Oude Testament en in het bijzonder Genesis niet afhangen van een traditionele 'naive'interpretatie die nogal beperkend kan zijn. Een lezing van Genesis bijvoorbeeld is niet gebonden aan 6 letterlijke dagen, integendeel.

Ik hoop dat uw ogen geopend zullen worden. Ben tevens benieuwd naar reacties.

Groeten

Pseudoniempje | 27-04-18 | 00:52 | 17

Ik heb niet het idee dat het merendeel van de reaguurders die een reactie hebben geplaatst de video uiteenzetting betreffende het boek Daniel hebben bekeken en bestudeerd. Helaas. Wat volgt is zowel een algemeen vervolg op de reacties alsook een ingaan op specifieke reacties van reaguurders.

Verder bespeur ik nogal wat discutabele aannames met betrekking tot gelovigen/geloven. Alsof het bestaan van God totaal onaannemelijk is en gelovigen niet kunnen nadenken. Alsof gelovigen zich niet bezighouden met zaken zoals denken, wetenschap, filosofie en wetenschapsfilosofie. Alsof mensen die te typeren zijn als denkers nooit tot geloof komen. Ik reken mijzelf daaronder; valse bescheidenheid is een ondeugd. Of dat geloven puur het resultaat is van indoctrinatie of imbedding in een geloofsomgeving. Of dat gelovigen nooit de Bijbel en haar claims bevragen en onderzoeken. Of dat gelovigen nooit worstelen met wat de Bijbel nou eigenlijk is en niet is; hoe verhoudt de Bijbel zich tot wetenschap en geschiedenis?

Alsook bespeur ik theologische foutieve aannames/conclusies betreffende de aanvankelijke staat van de schepping, die goed was, maar wel met risico's. Godzijdank met risico's, dat is met mensen die een zekere mate van autonomie en handelingsverantwoordelijkheid kennen, wie wil er een robot zijn? We kunnen God en Zijn liefde en advies afwijzen. Ik denk dat God een proces van vorming voor ogen heeft. God neemt daarnaast tevens alle verantwoordelijk en voorziet in een Verlosser. Of je deze genade en dit geschenk van God aanvaard is aan ieder zelf. Ik kan wel adviseren om dit vooral te doen. God staat buiten de tijd en is almachtig en zal niet overbelast raken door alle inbelpogingen.

Wat betreft de uitverkiezing ben ik absoluut geen aanhanger van een strikt deterministische interpretatie zoals de Calvinisten die kennen. Die vind ik zeer problematisch (wat zegt dat over God?) en geen recht doen aan wat de tekst kan (vooral contextueel) ondersteunen. Ik sluit niet uit dat een 'achtergebleven' deel van het oorspronkelijke Bijbelse Israel aansluit, naast de zogenaamde Messiaanse Joden die zich al hebben aangesloten en zich blijven aansluiten.

Dan zit ook ik met talloze vragen omtrent het lijden en het kwaad en vele andere onderwerpen. Ik ken de dooddoeners en cliches bij de apologetiek. Algauw wordt God weer eens vals beschuldigd. De studie naar het wezen van God duurt voort en blijft zich vormen. Ik kan wel stellen dat God pure liefde is
en het lijden en het kwaad buiten zijn wil is, hoewel hij almachtig is. Het lijden en het kwaad komt van de wil van andere actoren die een bepaalde verantwoordelijk dragen. Ik denk dat God zichzelf grenzen heeft gesteld met betrekking tot het micromanagen van de Schepping en Zijn schepselen. God
bestuurd niet alles en niet alles geschied naar Zijn wil maar Hij is wel soeverein. Vergelijk het met een cruiseschip en passagiers waarop van alles kan geschieden wat buiten de controle of wil van God valt. Maar God zal zegevieren, bij het verplaatsen van punt A naar B, het geraken bij de eindstemming zal niet worden gedwarsboomd. Bij alle mogelijke zetten weet God een tegenzet.

“When we look at the text, what it can sustain instead of relying on or being heavily influenced by tradition, the portrait of a God found In the Bible is profoundly more beautiful than thought before.” – Child of God

God initieert geen kwaad maar weet wel wat een andere entiteit als kwaad bedoelt heeft om te zetten naar iets goeds. In het heden dan wel in het hiernamaals. Dit is anders dan 'God heeft er vast een bedoeling mee'. Hoe dat allemaal ongeveer (ik meen niet het naadje van de kous te weten maar ik verneem wel dat traditionele opvattingen onjuist zijn en zeer schadelijk) zit,
daarvoor verwijs ik hieronder/hierboven (aanghang-tegel) graag verder om ieder op weg te helpen bij deze onderwerpen. Het worstelen met lastige vragen en onderzoeken ervan kan bijdragen aan geloven en geloven in een goede liefdevolle God. Ieder die zich afvraagt of God bestaat en wat we dan wel niet niet van Hem moeten denken probeer ik op weg te helpen.

Deze manier kan bijdragen maar er is een directere weg, ik kan wel zeggen een betere en mooiere weg door je aan God (of zoekend naar God) te richten en Hem te vragen of Hij bestaat en zich wil bekendmaken aan jou vooraleer je je verder verdiept in een studie naar God en de Bijbel.

“Ik ken de gedachten die ik over jou heb in mijn hart. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, om jou toekomst en hoop te geven. Als je Mij aanroept en tot Mij bidt zal Ik naar je luisteren. Je zult Mij zoeken en vinden, wanneer je naar Mij zult vragen met heel je hart. Ik zal door jou gevonden worden!” (Jeremia 29:11-14)

Stel, de aanname is dat God bestaat: zou jij dan God willen leren kennen?

“God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen (dus ook jij!) die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”. (Johannes 3:16)

Pseudoniempje | 28-04-18 | 06:32

reknew.org/topic/open-theism/

Open Theism is the view that God chose to create a world that

included free agents, and thus a world where possibilities are

real. The future is pre-settled, to whatever degree God wants

to pre-settle it and to whatever degree the inevitable

consequences of the choices of created agents have pre-settled

it. But the future is also open to whatever degree agents are

free to resolve possibilities into actualities by their own

choices.

In the open view, God knows everything perfectly, including

the future. But since the future is partly comprised of

possibilities, God knows it as partly comprised of

possibilities.

thebibleproject.com/about/

Visual Storytelling Meets The Bible. Reaching the Next Generation. For so many, the Bible is used as a devotional grab bag. For others, it is an instructional manual that fell out of the sky. And sadly, for many more, it is an oppressive book of out-dated rules used to control people.

Timothy Mackie and Jonathan Collins (long-time friends and one-time roommates at Multnomah Bible College) were tossing around ideas on how to help people read through Scripture while avoiding these common pitfalls and misunderstandings. How could complex themes of the Bible be presented in a way that was real and unapologetic, but approachable?

reknew.org/2015/12/warfare-worldview-a...

/

The warfare worldview is based on the conviction that our

world is engaged in a cosmic war between a myriad of agents,

both human and angelic, that have aligned themselves with

either God or Satan. We believe this worldview best reflects

the response to evil depicted throughout the Bible. For

example, Jesus unequivocally opposed evils such as disease,

demonization, and even natural disaster (i.e. Jesus rebuked

the storm) as originating in the wills of Satan, fallen

angels, and sinful people, rather than of God.

This view is not ontologically dualistic, because while the

Bible clearly articulates war between good and evil, it also

clearly articulates God’s sovereignty. The battle that is

currently raging is not everlasting, and when it ends, we are

assured of God’s victory. In fact, the victory has already

been won in the life, death, and resurrection of Christ (Col.

2:13–14), but the demise of evil has not yet been fully

realized. Christians are called to wage spiritual warfare

(Eph. 6:10–17) against evil through prayer, evangelism, and

social action.

www.youtube.com/watch?v=PoD3TNfDxfo

Greg Boyd invites believers and skeptics alike to consider a

renewed picture of God

peteenns.com/

What is the Bible, anyway, and what do we do with it?

www.youtube.com/watch?v=oHUPpmbTOV4

Annihilation, Rethinking Hell; The Fire That Consumes: A

Biblical and Historical Study of Hell

www.nakedbiblepodcast.com/naked-bible-...

d-other-religions-with-gerald-mcdermott/

In this episode of the podcast we discuss two of Dr.

McDermott’s books: God’s Rivals: Why Has God Allowed Different

Religions? and Israel Matters: Why Christians Must Think

Differently about the People and the Land.
God’s Rivals raises the question of why there are other

religions—why would God permit that? The content of the book

takes note of the Deuteronomy 32 worldview discussed so often

on the Naked Bible Podcast – that, for biblical writers, the

gods were real and allotted to the nations (and vice versa) in

judgment at the Babel event (Deut 4:19-20; 17:1-3; 29:23-26;

32:8-9 [per the Dead Sea Scrolls “sons of God” reading];

32:17). Dr. McDermott surveys early church thinkers

reflections on this situation and what it meant in God’s plan

of salvation. Israel Matters discusses the diversity of

opinion (positive and negative) in the believing Church toward

the people, land, and state of Israel.

www.miqlat.org/translations-of-supern...

Hello everybody, regarding miracles and the supernatural (e.g.

the divine council) I would like to point to biblical scholar

Michael S. Heiser who produces great content surrounding those

topics. What follows is a mix of information/promotion and

reviews/endorsements for readsupernatural.com and its

companion book theunseenrealm.com which is the

substantiated version, academic level and

annotated.Translations of Supernatural are available online.

Each of these translations of Michael S. Heiser's book,

Supernatural are free and may be distributed globally if they

are unaltered and provided without charge >

www.miqlat.org/translations-of-supern...

Supernatural by Michael S. Heiser. Do you really believe what

the Bible says? Who were the “sons of God”? Who were the

Nephilim? Where do angels fit into the supernatural hierarchy?

And how does the unseen world affect our lives today? You may

never read the Bible in the same way again. Fifteen years ago,

Michael S. Heiser was a grad student in biblical languages

when a classmate handed him a Hebrew Bible, pointed out Psalm

82:1, and said, “Read this.” Michael did. And his

understanding of how the Bible communicates its truth to

us—particularly its truth about the supernatural world, the

world of the Trinity, of angels and demons, of the gods of the

Old Testament and the nephilim and Eden’s serpent—changed

forever.

The Bible’s teaching on the world of the supernatural often

occurs in difficult or troublesome passages that many Bible

teachers ignore or skip over because their literal meaning

doesn’t fit into our neat and tidy systems. In Supernatural,

Dr. Heiser shines a light on that supernatural world—not a new

light, but rather the same light the original, ancient hebrew

readers and writers—of Scripture would have seen it in.

Supernatural will challenge you over and over again to ask

yourself: “do you really believe what the bible says?”

Pseudoniempje | 28-04-18 | 06:33

Mooi verwoord Pseudoniempje 28-4-18
De God van balans en eenheid.
Zoals de Aziaten Yin en Yang hebben die complementair aan elkaar zijn in een allesomvattende Tao.

steekmug | 28-04-18 | 07:30
▼ 14 antwoorden verborgen

Erg herkenbaar, ben opgegroeid in een Griffo-durpje, zelfde laken en pak. Het was hard werken, bidden en zuipen. Echter die vermeende mishandelingen door de leraar was gewoon standaard op school: je kreeg zo ’n ram voor je harses en thuis nog eentje. Ben er niet slechter van geworden, want er ging meestal wel wat aan vooraf. De veldwachter fietste ’s avonds gewoon zijn rondje en je zei ‘meneer’ tegen hem. Achteraf bezien waren het harde tijden om op te groeien, je draaide mee of anders ging je uiteindelijk naar een internaat (tuchthuis). Ook rookten de leraren voor de klas (kuch), kentering kwam met een nieuwe lichting pabo leraren: bloemetjes op tafel, zeg maar jij en jou, noem mij maar … (voornaam).

Jammer dat de briefschrijver op het eind uit de bocht vliegt en een lans meent te moeten breken voor de opkomst v.d. islam aldaar. Dat is de blinde vlek in het Christendom, de islam lijkt hun familiair en daarom zien ze geen kwaad.

Veluwse-Eikel | 27-04-18 | 00:45 | 3

Ik lees de laatste alinea toch anders. (na 3 maal lezen).

AntiSoof | 27-04-18 | 01:04

Nee, Velourse Eikel, context en tekst goed lezen, begrijpend lezen, de geachte mailer beschrijft een herhaling van gebeurtenissen mislam tov katholieken/christendommerds. Hopelijk gaat de les der lering bij de islamietjes net zo snel als bij de katokliekjes, dat was van jaren 50 naar 80 rap gebeurd, of dat met driedubbelgeagendeerde imams van progessieve aard, als die amsterdammerd met perfect nederlandsch accent schijngeheiligd predikend ook zo rap gaat...

GuruOuwehuru | 27-04-18 | 01:25

…omdat haar vriendje, toevallig een moslimjongen…
Zijn ouders hebben hem omgang met haar verboden.

Overduidelijk een ‘politieke tranentrekker’ als slot, zo lees ik het.

Veluwse-Eikel | 27-04-18 | 01:26

De immoraliteit van de profeet (vimhb - vrede is met hem begraven) zou door geen enkele religie worden getolereerd en daarom begon hij er zelf maar een.....

En succesvol gezien het aantal immorelen dat het heeft opgeleverd !

Mazoeza | 27-04-18 | 00:43

Precies, schriftgeleerden en taliban zijn een.

Einde van de Domheid | 27-04-18 | 00:42

Mooi stuk, hoor. Ik heb zelf het Christendom als heel warm en prettig ervaren, maar dat kwam omdat ik daarin werd vrijgelaten en wij een ontzettend open gemeenschap hadden. Al mijn kritische vragen, zelfs die mijn afvalligheid voorspelden, werden goed ontvangen en beantwoord. ( of toegegeven dat het niet te beantwoorden was anders dan;dat moet je aannemen). Mijn opa heeft wel eens spijt betuigd dat hij zijn kinderen niet liet sporten op zondag of zelfs een ijsje halen. Ik mocht van mijn opa altijd op zondag een ijsje halen. Hij werd milder en het leven kreeg een vorm die voor iedereen prettig was. Mijn moeder heeft veel last gehad van het eeuwige zondaar juk. Ze is daar nooit helemaal vanaf gekomen. Ik heb een warm gevoel bij het christendom omdat ik dit op deze manier beleefd heb. Ik besef heel goed dat als ik 50 jaar eerder was geboren, het een beklemmende, levensbepalende, benauwde ervaring was geweest.

letopuwzaak | 27-04-18 | 00:41

Achossie, iemand met een trauma. Alles mooi en aardig, maar nog altijd liever streng gelovigen die hippie ggristus de pacifist als voorbeeld hebben dan streng gelovigen die pedo mo de krijgsheer als voorbeeld hebben.

bleached | 27-04-18 | 00:35

Ach liever nog de andere wang en naastenliefde van de katholieken , dan het kromzwaard en broederliefde van de mohammedanen...

Mazoeza | 27-04-18 | 00:34 | 5

Andere wang toekeren wordt denk ik fout begrepen.
"In Bijbelse tijden was een klap, net als nu, meestal niet bedoeld om lichamelijk letsel toe te brengen maar om iemand te beledigen en een reactie of een confrontatie uit te lokken.

Kennelijk bedoelde Jezus dat als iemand met een letterlijke klap of met bijtend sarcasme een confrontatie probeerde uit te lokken, de ander dan geen wraak moest nemen. In plaats daarvan moest hij proberen te vermijden dat er een vicieuze cirkel ontstond waarbij kwaad met kwaad werd vergolden (Romeinen 12:17)."
( wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/10201032...)

Het is dus denk ik helemaal niet zoetsappig bedoelt.

AntiSoof | 27-04-18 | 00:42

U meent dat u "iemand in het o-tje nemen" ook uit moet leggen ?

Mazoeza | 27-04-18 | 00:45

Ach, ik was wat te snel, denk ik.
Echter, ik zag aanleiding om dit rare misverstand even te duiden.

AntiSoof | 27-04-18 | 00:53
▼ 2 antwoorden verborgen

Er waren anders ook "gewone" mensen die meneer pastoor of de kapelaan het huis uit schopten als die kwam schooien. Het lag ook een beetje aan de mensen zelf. Sommige waren onderdanig geboren. Die heb je nu ook. Ze staan aan de grens te zingen: Jij bent weeeeeeelkom!

BrabantsVerzet | 27-04-18 | 00:13 | 2

Lol. So true!

knutsel_ | 27-04-18 | 00:15

P'cies. Schreef hierboven al dat de pastoor bij mijn ma kwam klagen dat ze maar 2 kinderen had en zij hem beleefd de deur wees want zij zat niet te wachten op die onzin. Hij dus afdruipen maar ging toen meteen zijn beklag doen bij mijn grootvader. Toen een van de "leading figures" in dat gat. Voor de mensen die niet weten hoe het daar werkte toen. Men had in ieder dorp in midden Limburg daar de "belangrijke" mensen nml: De burgemeester, de dokter, de tandarts, de notaris en de fabrikanten. Anyways, die bidlip naar mijn grootvader om te klagen. Mijn grootvader gaf hem en glas wijn want mijnheer de pastoor hield van de drank, hoorde het verhaal aan en begon keihard te lachen en ook daar werd hem de deur gewezen. Zijn opmerking: "Daar heeft mijn schoondochter groot gelijk in". Exit. Hahahaha.
Achteraf bleek dat die pastoor al jaren een relatie had met zijn schoonmaakster. Schande volgens het dorp! Ghehehe. En die schoonmaakster was met toch een pot lelijk! Tot zover het celibaat. Echter hij vergreep zich iig niet aan de jongetjes.

Basil Fawlty | 27-04-18 | 00:28

Ordo Ad Chao.

internetnaam | 27-04-18 | 00:03

Ik hoop dat lezers wel een onderscheid kunnen maken tussen het Christendom en de Islam. En ook dat zij een onderscheid kunnen maken tussen een corrupte Roomse macht (en andere kerkelijke instituties) met bijbehorende sociale en religieuze indoctrinatie en machtsmisbruik enerzijds en het bevrijdende Evangelie waarin Jezus centraal staat. En niet een waanzinnige bisschop op een draagstoel of kapelanen die seksueel verknipt en uberhypocriet zijn. Als er iets is waar Jezus tegen ageerde dan was het wel hypocrisie.

En nee de Bijbel roept niet op tot geweld of om het geloof te verspreiden met het zwaard, de koran doet dat wel. Big difference. De Bijbel wakkert niet een naargeestige houding, verknipt denken of verkeerd handelen aan, de koran wel.

Pseudoniempje | 26-04-18 | 23:58 | 2

Waren dat niet farizeeërs of zo? Dat waren de vrome mannen die Jezus hebben gefokt.

Omebert | 27-04-18 | 00:07

Omebert | 27-04-18 | 00:07 |
En de schrift geleerden

botbot | 27-04-18 | 00:27

Een oprechte atheïst hier. Aangeboren R.K. geworden en alles wat heilig was toen, ook gedaan.En voor diegene die nog iets gelovig's aanhangt..... Die papieren god van ons heeft best wel begrip voor me als er ergens een poort is.

Mr_Pikibelly | 26-04-18 | 23:58 | 1

Als hij er toch is dan vat hij wel dat we gewoon niet meer meegaan in die shit

Omebert | 27-04-18 | 00:06

Hum, grefo's konden er ook wat van. Ik had vroeger wat met een grefo (van de echte zwarte kousen). Dat kon eigenlijk niet want mijn ouders waren vrije baptist (ja, met die handen in de lucht enzo). Maar volgens pa van haar als ik me aanpaste aan hun dan kon ik wel doorgaan met de relatie. Afscheid genomen want ik wil verdomme voetbal zien op zondag!
Ow ja, Hun predikant had elke zondag een donderpreek dat iedereen naar de hell ging. Guess what: hij neukte een meid van 21 in de gemeente naast zijn vrouw.

Omebert | 26-04-18 | 23:50

Heel herkenbaar allemaal. Ook ik ben in de '50-'60 er jaren opgegroeid in Eindhoven. Mijn ouders kregen een boze pastoor over de vloer omdat mijn vader de Nutsschool verkozen had boven de nabijgelegen katholieke school. Nou, de hel brak los. Het duurde niet lang of ons gezin werd door mijnheer pastoor gedemoniseerd en verbannen uit de parochie. Mijn katholieke moeder heeft daar in die tijd behoorlijk onder geleden. Jaren later, toen ik volwassen was, vertelde ze me verhalen over hoe het er vroeger allemaal aan toe ging in de kerk. De pesterijen op school door de nonnen. De slaag die mijn vader van de broeders kreeg. De pastoor die haar tijdens de biecht naar zeer intieme zaken vroeg.
Als kind wist ik al dat Maria's onbevlekte ontvangenis niet deugde. En als dat niet deugt, klopt de rest ook niet. Ik heb genoeg van die onzin meegekregen om voor de rest van mijn leven overtuigd atheïst te zijn.
@ Ton van Reen: jongeren hebben dit alles niet hebben meegemaakt. Het is hen niet kwalijk te nemen dat ze deze materie irrelevant of als niet ter zake doende beschouwen.
Je hebt gewoon wat meer levenservaring nodig om het hele plaatje te zien, en dat is waar het hen aan ontbreekt.

Gravin v Kippenbouth | 26-04-18 | 23:48 | 10

@ichneumondiae: ten eerste: ik jank niet en ik heb geen klote jeugd gehad. In tegendeel zelfs. Wat ik wel gedaan heb, is weergeven wat ik meegemaakt en ervaren heb. Als er iemand hier jankt en een weinig zinnige boodschap heeft voor de jeugd, ben jij het wel.

Gravin v Kippenbouth | 27-04-18 | 00:57

@Gravin
Mijn pa heeft eerst in Oss bij de paters op internaat gezeten en daarna op het Canisius in Nijmegen, op de school van de zwarte paus. Maar nooit heeft iemand met zijn tengels aan hem gezeten. Waar hij wel trots op was dat hij een fantastische opleiding had genoten want die Jezuïeten waren zeer gebrand op een goede opleiding en lieten hem helemaal vrij in zijn denken. Mooi detail. Hij was geboren op dezelfde dag, zelfde jaar als Ruud Lubbers en die zat dus ook op die school. Dus dan werd je automatisch naast elkaar geplaatst. En mijn vader zaliger zei vroeger al altijd. "Ruud was zeer intelligent, beetje vreemd en afzonderlijk maar ik mocht altijd bij hem afkijken bij proefwerken". Hahaha.
Dus wat Tonnie zegt? Tsja.....

Basil Fawlty | 27-04-18 | 01:00

@Ichneumonidae Ik denk ook, zoals hierboven al gesteld is, dat het makkelijker is om één centraal gezag te bekritiseren. Als de paus zegt: geen condooms zeg je al snel: ja maar hoor eens even. Bijvoorbeeld.

knutsel_ | 27-04-18 | 01:01
▼ 7 antwoorden verborgen

Joris aub!

Basil Fawlty | 26-04-18 | 23:46 | 2

Wat nou?

Jan-Joris-Jaap-Joop | 26-04-18 | 23:49

Had hem verkeerd geplaatst maar inmiddels op de juiste plek. Vandaar.

Basil Fawlty | 26-04-18 | 23:56

Hahaha! Prachtig dit item. Ton van Reen voor vrienden en familie bekend als Tonnie. Ik heb als kind jaren in die regio gewoond en lees dit artikel automatisch dan ook met een Limburgs Nederlands accent en kan eigenlijk niet stoppen met lachen als ik dit schrijf. Tonnie is de lokale "intellectueel" (ghehehe) en heeft zich ooit ontworsteld zoals hij zelf doet voorkomen aan de benepen katho cultuur maar kan toch niet stoppen om er over te schrijven (Tonnie heeft ook in de grote stad gewoond jaja). En omdat Tonnie toch moet verkopen overdrijft hij schromelijk. Binnenkort van Tonnie het boek: "Wajngele langs de Maas". (Wandelen langs de Maas) Subtitel: Herinneringen van Ton over zijn geboortedorp aan de Maas. Ik zal jullie vertellen ieder gat daar heeft zijn lokale "intellectueel" en/of kunstemaker die die rommel schrijft of wat schilderijtjes maakt. En als we hun moeten geloven is heel Limburg misbruikt. Verkoopt nml goed. Ghehehe. Ik kom origineel uit een heel groot Limburgs katho nest en niemand is daar ooit misbruikt. Ik heb op scholen gezeten waar de paters nog les gaven en niemand heeft mij, mijn familie of vrienden ooit aangeraakt. En ja de katho kerk heeft zich misdragen maar overdrijven is ook een kunst en Ton ziet dat als verdienmodel omdat hij verder redelijk talentloos is. Maar wel vermakelijk dat verhaal.

Basil Fawlty | 26-04-18 | 23:38 | 19

@Basil: Kom ook uit Venlo. Venlo had en heeft meer dan 2 sociëteiten. Minder dan Roermond, want daar zat een rechtbank, een grote kazerne, bisdom, etc.

H. Caulfield | 27-04-18 | 10:23

@H. Caulfield
Ah mooi!
Maar geef Venlo van origine 3 of 4 societeiten maar je begrijpt wat ik bedoel. D'r is een heel groot verschil tussen Venlonaren en Roermondenaren en die 2 steden liggen maar 25 kilometer uit elkaar. Je ziet het al met Carnaval. Venlo bekend om zijn liedjes en gezelligheid. Venlo stedje van lol en plezeer. Maar Roermond is vreselijk met carnaval. Ghehehe.

Basil Fawlty | 27-04-18 | 11:04

@Basil: Akkoord. Behalve wat carnaval betreft. Dat is in beide steden kut...

H. Caulfield | 27-04-18 | 12:16
▼ 16 antwoorden verborgen

Ik wilde reaguren Zentgraaff, maar net als Mosterd en andere figuren, kan ik dat niet. Veel te lang, niet bondig, dat kan beter!

krijgdetiefusmaar | 26-04-18 | 23:38

Toch staat er, i.t.t. tot het nieuwe testament, in de koran duidelijk dat niet- en anders gelovigen, met een gerust hart, de kop kan worden afgehakt.
Hetgeen in de praktijk, door IS, recentelijk nog is uitgevoerd.
Kan iedereen wel lopen roepen "ja maar inquisitie!". Bij de inquisitie zijn ongeveer 3000 mensen omgebracht, die hebben een, voor die tijd, eerlijk rechtsproces gekregen, opgetekend en wel. De procesgegevens zijn nog steeds beschikbaar.
Zo niet bij de IS en hun voorgangers.
IS en hun voorgangers hebben minstens 250.000.000 (250 miljoen) doden op hun geweten. 180.000.000 in Azië, 60.000.000 in Noord-Afrika.
Moslims zouden eens moeten beseffen dat hun voorvaderen op gruwelijke wijze tot het "ware geloof" zijn veroordeeld. IS style, zeg maar.
Daarnaast hebben de moslims de overwonnen volkeren op gruwelijke wijze onderdrukt. Hele dorpen, de mannen hun ogen uitgestoken. 90% van het Hongaarse platteland uitgemoord of als slaaf weggevoerd.
Ook een ploert van een Mogul heeft bij alle arbeiders die aan de Taj Mahal werkten, de rechterhand afgehakt. Om er voor te zorgen dat ze nooit meer zo iets moois konden maken.
De lijst van Islam gruwelen past niet op een familiepak wc rollen.
Het is het ware geloof in Satan.

watergeus | 26-04-18 | 23:13 | 2

watergeus | 26-04-18 | 23:13 |
180 mln plus 60 mln is 240 mln en niet, zoals jij uitrekent, 250 mln.
Verder inderdaad de religie van de vrede ja, haha.

Ichneumonidae | 26-04-18 | 23:42

Overigens geweldig goed geschreven stuk. Vooral doorgaan. Soms lijkt het net of progressieven andere culturen met snode plannen vooral als een leuke mogelijkheid voor een nieuw eettentje zien, dit soort verhalen delen ook aan hen rode pillen uit.

Kudo's voor GS voor het plaatsen.

Rest In Privacy | 26-04-18 | 23:12

Wij woonde in het overwegend rode Blauwe Zand in Amsterdam Noord , daar hingen de verkiezings borden van de C.P.N bijna huis aan huis vlak na de oorlog en zongen de kinderen.. Rood is troef en hitler is een boef hitler is een moordenaar Kies Gerben Wagenaar. Één katholiek gezin woonde er in onze straat hun dochter van 16 werd verliefd en raakte in verwachting ,dat mocht natuurlijk niet bekend worden en toen is er zoveel bij dat arme kind gepruts om een abortus te bewerkstelligen dat zij dat niet overleefde , iedereen in onze straat was daar heel verdrietig en vooral ook kwaad over en dat versterkte onze antipathie tegen de katholieken.

blauwe zander | 26-04-18 | 23:09

In bovenstaande religieuze indoctrinatie herken ik me totaal niet in.
Het probleem zit niet bij de jongere mensen zoals Ton van Reen stelt,
maar bij naïeve, angstige mensen die zich maar al te gemakkelijk laten leiden en indoctrineren. Angst is een slechte raadgever.

Opgegroeid in dezelfde tijd van de wederopbouw jaren '50-'60 in een dorp, groot gezin in te kleine woning, scheidden m'n ouders toen ik een kleuter was. Geen haan die ernaar kraaide.
De vijf kerken op korte loopafstand van huis, hadden we nog nooit van binnen gezien laat staan dat we wisten van het bestaan van een pastoor, kapelaan, dominee of hoe die ook heten. Zij kwamen bij ons nooit aan de deur terwijl het destijds heel bedrijvig was met negotianten, zoals de schillenboer met paard en wagen, de scharensliep, de bakker op z'n bakfiets, de bloemenman met handkar, en af en toe 's avonds een verzekeringsagent.
Zoals velen in mijn kinderrijke buurtje was de enige dominee waarvan wij gehoord hadden een muzikale, door Catootje van boter gemaakt.
We speelden altijd buiten, stoepranden was favoriet, op zondag gingen we al naar gelang de weersomstandigheden, vaak op pad op zoek naar avontuur in duinen, bunkers, park en strand.
Onze mondige ouders, actief in de oudercommissie op school, kozen bewust voor openbaar onderwijs met destijds serieuze aandacht voor kernvakken zoals bijvoorbeeld de Nederlandse taal in woord en geschrift; lezen, schrijven, grammatica en dictee. Nimmer werd er op school gebeden, ook stond er geen klassikaal kerkbezoek op het lesprogramma waardoor we verschoond bleven van die religieuze indoctrinatie zoals beschreven in bovenstaande column.

drs.Nee | 26-04-18 | 23:07 | 5

Hee daar, "besef ik me". Beseffen is geen wederkerend werkwoord.

Nelis SplitBloes | 26-04-18 | 23:35

drs.nee. Bij mij hetzelfde, openbare school , soms vriendinnetjes die kerkelijk was, mijn ouders lieten me gewoon naar de kerk dan gaan, als ik zelf wilde. Getrouwd met een Calvinist, die zich heeft uit laten schrijven op zijn 18e. Mijn schoonvader heeft me nooit verweten , dat ik niet in de kerk trouwde, was een lieve schoonvader, dus geloof heeft in mijn leven geen rol gespeeld, Ben geboren in 1949.

gato | 27-04-18 | 00:34

@drs.Nee
Stoepranden! Briljant en blokjesvoetbal!

Basil Fawlty | 27-04-18 | 01:12
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik ben in het loodzware Katwijk opgegroeid. Vul voor Katholiek Hervormd in, vul voor pastoor dominee in en vervang overal kapelaan door ouderling en het verhaal klopt ook voor boven de grote rivieren. Het verschil tussen een orthodox hervormde en een haatbaard is dat de hervormde meestal geen baard heeft. En geen AK47.

jan-lul-de-behanger | 26-04-18 | 23:05

Maar de echte vraag is dan: zijn al die mensen slechte mensen geworden? Is dhr zelf een slecht mens geworden? Hebben al die verhalen bijgedragen tot waar Nederland nu staat? Of is de revolutie van de mensheid reeds 100 jaar daarvoor begonnen, of 2000 jaar? Of is tijd één grote revolutie? En kwantiteit?
Want dat jongeren-ouderen-gezwam klinkt zo verdomd kerkelijk.

Luivend | 26-04-18 | 23:04

En zo verdween God uit Limburg...

Rest In Privacy | 26-04-18 | 23:04

"Maar je kon wel met een touwtje uit de brievenbus de deur uit."
**cognitieve verdringing**.

zazkia | 26-04-18 | 23:02

Je kunt ook zeggen: Nog maar kort geleden was het in Nederland niet veel beter dan onder de sharia. De manier waarop de kerk feitelijk boven de wet stond en de kerk alles bepaalde is vergelijkbaar met Saoedi-Arabie, inclusief de positie van de vrouw.

De conclusie is dan tevens dat de islam maar 50 jaar op ons achterloopt en mogelijk zich ook ontwikkelt richting een veel vrijere vorm. Katholiek Nederland had ook nooit vermoed dat 50 jaar later de kerk gemarginaliseerd zou zijn tot een veelal prive-aangelegenheid. Ondenkbaar, maar moet je nu zien.

Beste_Landgenoten | 26-04-18 | 22:59 | 6

Luister naar de jeugdige moslim en gooi uw laatste alinea gewoon weg!

Petrus Poortwachter | 26-04-18 | 23:26

De kans is klein dat de islam kan moderniseren. Het is niet onmogelijk, maar het voordeel van het christendom is dat Jezus en het nieuwe testament een beetje ruimte boden voor vergevingsgezindheid, de andere wang toekeren en vrede. Het joodse geloof is nog veel ouder, maar is ook nog steeds verschrikkelijk streng.

Rest In Privacy | 26-04-18 | 23:32

Wat een onzin; in de jaren 50 hakten wij geen handen meer af voor het stelen van een brood of wel? De islam loopt 500 achter. Minimaal.

HaatbaardKnipper | 27-04-18 | 00:01
▼ 3 antwoorden verborgen

Tegelijkertijd zou zonder de kerk een gehucht als Helden waarschijnlijk een analfabete peelkolonie zijn gebleven

de drijfsijs | 26-04-18 | 22:52 | 4

@Abject Er is wel wat te zeggen voor het pantheïsme, of het germaanse/noordse geloof. Als je niet moeilijk doet over één god meer of minder is dat al een stuk toleranter dan "onze god is de beste"....

knutsel_ | 26-04-18 | 23:29

Een soort Afrika zonder kolonisatie zeg maar.

HaatbaardKnipper | 27-04-18 | 00:02

Exodus 20 : 3 Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
4 Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.
5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten;

Waarom zou je je overgeven aan corrupte en/of satanistische Germaanse, Griekse of Romeinse goden? Vanwaar die hang naar het occulte? Levensmoe?

Pseudoniempje | 27-04-18 | 00:15
▼ 1 antwoord verborgen

Een politiek-religieuze stroming die de scepter zwaait heeft altijd dezelfde levenscyclus, en altijd hetzelfde karakter, doel, en met dezelfde gevolgen.
Dat geldt voor de Katholicisme, de Islam, de religie van de politiek-correcte linkse kerk en alle religies die nog zullen volgen.
Klaarblijkelijk zijn er altijd genoeg domme mensen die zijn te hersenspoelen en is er ook voor deze domkoppen uiteindelijk een keerpunt waarop ze er een keertje klaar mee zijn en het niet langer pikken.

jemagookniksmeer | 26-04-18 | 22:51

De jaren 50 moraal zie je natuurlijk nog wel terug in de tweede kamer en de politiek an sich waar christelijke partijen hun achterlijke hypocriete cultuur nog steeds kunnen opdringen aan de Nederlandse bevolking. SGP en CU hebben heel veel macht terwijl ze heel weinig zetels hebben.
Maar ook het CDA heeft natuurlijk veel invloed. De partij waar de jaren 50 van de vorige eeuw in het bloed zit. (het Wilhelmus uit het hoofd leren en iedere dag staand zingen om maar een voorbeeld te noemen)
Helaas we krijgen er dus weer een zootje reiigekkies bij.
We zijn niet zoveel opgeschoten sinds de oertijd. Ja natuurlijk technologisch wel en we hebben bibliotheken volgeschreven met filosofie en menswetenschappen maar uiteindelijk is de mens niet zoveel veranderd sinds het prille begin van de geschiedenis.
Nog steeds heeft een groot deel van ons een mystiek wezen nodig wat de oorzaak en noodzaak van existentie an sich verklaart.
Velen moeten nog steeds geleid worden omdat ze zelf niet durven te beslissen.
De leiders die we kiezen komen meestal niet aan de macht vanwege hun kwaliteiten maar door niet van belang zijnde kwaliteiten zoals een vlotte babbel en iets in het uiterlijk wat de kiezer bevalt.
Nee, het zal nog wel 20.000 jaar duren voordat er iets van geestelijke evolutie bij de mens plaatsvind. Denk niet dat ik dat nog ga meemaken.

Zapata10 | 26-04-18 | 22:49 | 1

26.000 jaar.

Luivend | 26-04-18 | 23:06

Waarom is die tegel van Onkel Bratwurstbude | 26-04-18 | 22:17 in hemelsnaam weggejorist ?!!? Is toch een stukje reaguurdershistorie :)

knutsel_ | 26-04-18 | 22:48

Het NH geloof is er bij mij ingestampt het vormt je prille leven.
Nu ruim zestig jaar later handel ik onbewust christelijk maar kan mij ontzettend ergeren als ze overdreven vroom prevelen.

botbot | 26-04-18 | 22:39

Ik ben net een geschiedenisboek aan het lezen over de uitwassen van de R.K.K. de laatste 500 jaar. Soms geloof ik bijna niet wat er staat. Hele landen en zelfs werelddelen waren onderhevig aan de rampzalige invloed van sommige ordes. Complete regeringen werden 'gestuurd', Keizers en Koningen werden geestelijk 'geholpen' via allerlei technieken.
Nou ja, als ik zo alles op een rijtje zet, dan zou het mij niet verbazen wanneer veel -heel veel- te verklaren is uit die geschiedenislessen, precies zoals de schrijver van de column verteld. De mensen verliezen wel hun haar, maar de streken blijven steeds dezelfde.
Jammer dat de leiders zo 'onwetend' lijken te zijn. Het gaat altijd om geld en macht, volgens mij.

AntiSoof | 26-04-18 | 22:37 | 10

Zapata10 | 26-04-18 | 23:02
Beste_Landgenoten | 26-04-18 | 23:02

Ik heb het niet over honderden jaren geleden. Het christendom heeft ook een bloeddorstige geschiedenis, dat weet ik wel.
Ik leef nu, in een islamiserend Europa. De meest waardeloze 'religie' die ooit bestaan heeft en nog bestaat.
Daar heb ik last van, niet van christenen. Nou ja, behalve dan dat ze geen stelling durven te nemen tegen de islam omdat ze die troep ook als een religie beschouwen.
De laffe zakken.
Gelukkig sterft het christendom uit, althans in Europa. Mag je de keuze maken: atheïst of moslim?
Denk niet dat er veel animo is voor het moslimschap. De meeste christenen zijn alleen nog maar christen omdat dat in hun dorp gewoon is of omdat ze hun ouders geen verdriet willen doen. De christenen die ik ken geloven in feite nauwelijks nog, zijn soort van treurige 'ietsitsen' geworden (er moet iets zijn, godverdomme!).
Nu terug naar de Kongo en Zuid-Amerika, proest! In Zuid-Amerika gingen trouwens by far de meeste mensen dood aan geïmporteerde ziektes, niet door moordpartijen (al waren die er natuurlijk ook). Onzinverhaal dus.

Ichneumonidae | 26-04-18 | 23:15

Ichneumonidae | 26-04-18 | 23:15 |
Dat bedoelde ik met actief dan wel passief (ziektes). Dat kan niet op het conto van de conquistadores. Edoch, ze zijn vrijwel allemaal dood gegaan door de komst van dezen.

Beste_Landgenoten | 26-04-18 | 23:52

Beste_Landgenoten | 26-04-18 | 23:52
Tsja, wat moet je toeristen verwijten? Die willen een all-inclusive. Verreweg de meeste oorspronkelijke bewoners van Amerika zijn inderdaad doodgegaan aan ziektekiemen waar ze geen weerstand tegen hadden ontwikkeld.
De sukkels.
Kan een Europeaan die daar gezellig met z'n gezin op vakantie gaat daar wat aan doen?
Shit happens.

Ichneumonidae | 27-04-18 | 00:05
▼ 7 antwoorden verborgen

Sinds de jaren 60 hebben we ons zelf ontworsteld aan de gesel der godsdienst. En gelukkig maar, Het was in ieder geval onze godsdienst en heeft in honderden jaren ons gevormd tot wat we nu zijn. Diezelfde mensen laten nu ruggengraatloos toe hoe een ideologie die honderd keer erger is langzaam de overhand krijgt. Om vooral maar te laten zien dat je deugt en om niet voor racist uitgemaakt te worden. 40 jaar indoctrinatie maakt een hele maatschappij ziende blind. Ik zie het niet meer goed komen.

Scepticus | 26-04-18 | 22:36

Vind het niet bepaald een 'epische rant'. De stukjesbakker kan er wel de katholieke jaren 50 bijhalen en net doen alsof de islam een 60 jaar achterloopt, maar dat zijn grove leugens.

De islam loopt minstens 600 jaar achter. Nu krijg je onwillekeurig het idee dat de christenen vroeger ook geen lieverdjes waren (honderden jaren geleden), maar elk vergelijk met de hedendaagse islam is volstrekt onnozel. Bovendien, wat hebben we te maken met het christelijke verleden? De christenen zijn al zeer lang niet meer zo bloeddorstig als de huidige islam.

Noem het beestje maar gewoon bij de naam. De islam is een vreselijke ideologie, nauwelijks een religie te noemen, die voor ongelooflijk veel ellende in de wereld zorgt, zo erg zelfs dat je je bij een willekeurige aanslag maar zelden hoeft af te vragen welke ideologie de aanslagplegers aanhangen.

Laat die 50-er jaren maar zitten. Het is nu 2018 weet je wel. Vind het kortom een lulverhaal.

Ichneumonidae | 26-04-18 | 22:31 | 4

Vind het zeker geen lulverhaal. Het is maar net hoe je er naar wil kijken. Wat zijn (en mijn) 'trauma' is, is dat de beklemmende invloed van een religie, op alle aspecten van het leven, een groot gevoel van onvrijheid geeft. En, voor de wat ouderen onder ons: we hebben net het juk van de ene godsdienst achter de rug en de volgende, nog veel ergere, kliek dient zich al weer aan. Niet te begrijpen dat een overheid dit toestaat en vaak zelfs propageert.

Petrus Poortwachter | 26-04-18 | 23:22

Petrus Poortwachter | 26-04-18 | 23:22
Religie kan zeker een beklemmende invloed hebben, altijd eigenlijk. Is toch wel iets anders dan wanneer je je familie platgereden ziet worden door een vrachtwagen zoals in Nice - de rest van de zegeningen van de moderne islam laat ik maar een voor wat het is.
Vind de vergelijking RK en islam te zot voor woorden, vooral omdat het gaat om die geborneerdheid en beklemming. Dat kende de RK, dat kent de islam. Edoch, de islam is in vrijwel geen enkel opzicht te vergelijken met de RK 50-er jaren.
Vind het een schoffering van de RK.
Met z'n jankverhaal.

Ichneumonidae | 26-04-18 | 23:53

Ichneumonidae | 26-04-18 | 23:53
U spreekt uzelf behoorlijk tegen:
"Vind de vergelijking RK en islam te zot voor woorden, vooral omdat het gaat om die geborneerdheid en beklemming. Dat kende de RK, dat kent de islam."
Om vervolgens te stellen dat de twee niet te vergelijken zijn...

Petrus Poortwachter | 27-04-18 | 09:00
▼ 1 antwoord verborgen

Dit klinkt voor mij totaal niet onbekend.
Ik kom zelf uit een dorpje in Brabant waar de kerk het voor het zeggen had. Wellicht niet zo erg als beschreven wordt in dit stuk, maar de pastoor bepaalde waar je naar school ging na de basisschool en iedereen werd geacht elke zondag naar de kerk te gaan. Vaak ook twee keer.
De naweeën van het ontworstelen aan die sekte heeft wel deels een rol gespeeld in mijn jeugd, al was het onbewust (ik was een basisschoolkind in de jaren 90). Het was een constante strijd tussen wat het geloof inhield, en hoe het geloof gepraktiseerd werd. Uiteindelijk was het resultaat dat de eerste kinderen in de familie nog gedoopt zijn, de eerste trouwerijen nog voor de kerk werden gedaan maar dat er tegenwoordig niemand meer naar de kerk gaat.

Alle extremiteiten die beschreven worden in dit artikel zijn zaken die je bij ons zo nu en dan hoorde. Het is een deel van de (oudere) gemeenschap. Gelukkig zijn wij dat kwijt. Idioot dat we toestaan dat het met een of andere zandbakreligie terugkeert.

Draak van de Kempen | 26-04-18 | 22:28 | 1

Draak van de Kempen | 26-04-18 | 22:28
Juist! Complimenten! Weg met die mentaliteit! Niet accepteren dat er een nieuwe doctrine weer de nekklem aanlegt!

toetssteen | 26-04-18 | 22:51

Mooi verhaal!!! 'Mooi' om te zien dat 'we' eigenlijk weer terug gaan in de tijd.

Schepvogel | 26-04-18 | 22:23 | 9

knutsel_ | 26-04-18 | 22:51
Een atheïst ontkent het contact met het bestaan, dus zo dom ben ik niet. Ik vul dat verder zelf wel in en combineer het met tradities. Zie het maar als een zaadlozing.

Ongeblustekalk | 26-04-18 | 23:35

knutsel_ | 26-04-18 | 23:09
Geloof dat Ongeblustekalk | 26-04-18 | 22:42 dat prima uitlegt.

Ik zeg overigens niet dat garistenen atheïstisch zijn. Alleen dat ze atheïstisch zijn ten opzichte van andere religies, daarin niet verschillend van moslims, joden en andere gekken die hun religie voor de enige houden.
Wel een beetje goed lezen, knutsel. Een atheïst hoeft ook die laatste god niet, gaat dus maar 1 stap verder. Simpeler: er zijn 100 godsdiensten, alle aanhangers vinden de andere 99 onzin.
Een atheïst vindt (maar natuurlijk) ook die ene dan, per definitie, ook onzin.

Ichneumonidae | 26-04-18 | 23:36

@Ongeblustekalk "Een atheïst ontkent het contact met het bestaan". Mkay...
@Ichneumonidae Een monotheïst is voor 99 % atheïst? Mkay.....

knutsel_ | 26-04-18 | 23:45
▼ 6 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Ruimedenker | 26-04-18 | 22:20

Mijn opvatting over de (katholieke)kerk:
Een priester heeft ontdekt dat de koperen leuning op de trap in de kerk verdwenen is. Die zondagmorgen in de mis vraagt de priester: “Wie heeft er een leuning?” Alle mannen staan op. “Neen, ik bedoel: wie heeft er een leuning gezien?” Alle vrouwen staan op. “Neen, ik bedoel: wie heeft er een andere leuning gezien?” Veel vrouwen staan weer op. “Oh neen,” zegt de priester, “ik bedoel, wie heeft er mijn leuning gezien?” En alle kinderen staan op!

Ruimedenker | 26-04-18 | 22:18
-weggejorist-
Onkel Bratwurstbude | 26-04-18 | 22:17 | 3

"Ik stop met mijn stukjes over het jaar 1953.

<snip>

Het probleem zit bij de jongere mensen. Ze begrijpen de stukjes vaak niet, omdat ze zich geen voorstelling kunnen maken van de tijd waarin ik opgroeide."

Nee idioot. Het probleem zit bij jou, als je werkelijk denkt te moeten *stoppen* met stukjes omdat jonge mensem de tijd waarin je opgroeide niet begrijpen. Als je een bewijs van een ruggegraat had begreep dat *juist daarom* je *niet* moet stoppen.

Wat maar weer meteen aangeeft hoe belangrijk de schrijver het vindt...

omanders | 26-04-18 | 22:17 | 2

Ik begrijp de meneer zeer goed. En ik vind hem zeker geen idioot. En ruggengraat heeft hij ook. En belangrijk vind jij het ook. Ik snap jou dus niet zo goed en ben het niet met je eens.

AntiSoof | 26-04-18 | 22:42

Sorry, En belangrijk vind HIJ het ook.

AntiSoof | 26-04-18 | 22:43

Bij topics als deze mis ik reaguurder Michiel de Kater eigenlijk wel een beetje, voor het tegengas, zeg maar de Berbaar van het Katholicisme .
www.geenstijl.nl/2848551/religieus_ge...

Abject | 26-04-18 | 22:17

En weer maakt de schrijver de gebruikelijke Westerse fout. Men wil zich op de een of andere manier identificeren met de "te verheffen" mohamedanen. Men is op zoek naar overeenkomsten uit het eigen verleden, toen we hier nog achterlijk waren....
Wat de simpele ziel niet snapt, is dat christendom en mohamedanisme twee volledig verschillende religies zijn.
Het mohamedanisme heeft op alles een antwoord. Van hoe men zijn kont dient af te vegen tot wat te doen met een kameel die door een medegelovige is verkracht. In alles dient de profeet en zijn eerste volgelingen nagevolgd te worden. Het christendom kent dit niet, men hoeft Jezus en de apostelen niet na te volgen, liever niet zelfs! Dit is ook sinds het begin van het christendom nooit zo geweest. Er zijn altijd kerkelijk en wereldlijk leiders geweest. Dit is bijna nooit, op sommige sektes en mislukte experimenten na hetzelfde geweest.
Juist door de overeenkomsten te zoeken, trapt de Westerling in de val en wordt uiteindelijk levend opgegeten.
Hier wordt wijlen Hans Jansen node gemist!

Pierrepoint | 26-04-18 | 22:14 | 5

Hulde! Inderdaad totaal verschillend. Dat ze ergens een gemeenschappelijke basis hebben maakt niet anders. Christendom draait veelal om schuld en zonde. Eeuwige boetedoening. Islam is een roversideologie overgoten met wat religieuze dogma's die star zijn en onverbiddelijk.

iustus | 26-04-18 | 23:24

Precies wat ik zei dus: "De eerste moslims waren christenen die het leven na de verlossing te losbandig achtten."

Christus helemaal uit de religieuze historie schrijven durfden ze echter niet, daarom is deze binnen de islam een profeet. Het is gewoon hetzelfde. Het gaat puur om de interpretatie van de geschriften en welke als authentiek worden beschouwd. Waarbij ook binnen het christendom verschil van mening bestaat tussen het redelijk vrijzinnige katholicisme en het meer ordelijke naar islam neigende protestantisme. Werkelijk het enige verschil is dat christenen op houten bankjes zitten en moslims op een kleedje elkaars aars inspecteren. Voor de rest zijn het net zulke mafketels.

Pierre Tombal | 26-04-18 | 23:47

@Pierrepoint
-
Mag ik hier betogen dat bij tijd en wijle (laten wij hier stellen: tot 1861) ook het Christendom perioden heeft gekend waarin nauwelijks sprake was van een scheiding van kerk en staat? De katholieke kerk had een eigen staat (letterlijk: de Pauselijke Staat) , de Heilige Rota (met wereldse macht) eigen legers en zelfs een eigen geheime- en moraalpolitie, die niet bestond uit geestelijken. In Spanje zien wij de inquisitie, die regelrecht valt onder de Spaanse monarchie, en in Frankrijk de autodafé's ingesteld door Lodewijk IX. Kerk en staat zijn in de Europese wordingsgeschiedenis niet altijd even strikt gescheiden geweest... sterker nog: in Polen hebben ze in 2016 Jezus Christus officieel tot koning van het land gekroond, in aanwezigheid van zo'n beetje de voltallige regering, in een volstrekt serieuze ceremonie.

bisbisbis | 26-04-18 | 23:50
▼ 2 antwoorden verborgen

Mooie beschrijving van het "rijke roomsche leven", heel herkenbaar. Wel werd het erger naarmate je zuidelijker kwam, hier was het wat minder extreem. Niettemin genoeg reden om me jaren geleden al uit te laten schrijven. Niet ledigheid, maar religie is des duivels oorkussen - ongeacht de religie.

Bata4 | 26-04-18 | 22:09

Ja, toen ik als broekie uit 'Holland' in 1973 kwam solliciteren bij de Mavo in Helden-Panningen was die tijd zo goed als voorbij. Wel moest ik nog op gesprek bij de pastoor (schoolbestuur), die gerustgesteld was dat ik verkering had (=geen homo). De witte lijn op het schoolplein zorgde er tot 1973 voor dat jongens en meisjes gescheiden speelden in de pauze. Bij de kassa van de supermarkt mocht ik als leraar nog 'voor'! Ik kwam als katholiek van boven de rivieren terecht in de laatste stuiptrekking van een wereld die mij volkomen vreemd was. En die gelukkig razendsnel verdween. Alhoewel: Limburgers hebben nog steeds 'last' van enige onderdanigheid jegens (nu burgerlijke) autoriteiten. Maar ook dat slijt gelukkig.

robdevos | 26-04-18 | 22:01 | 2

Nou, dat heb ik ook nooit meegemaakt.

gato | 26-04-18 | 22:37

Meneer de Vos! Écht! Blij toe dat je solliciteerde want die uitstap naar Amsterdam was écht top. Dat weet ik ruim 25 jaar later nog.

Nu staat er een moskee naast die ouwe MAVO, maar dan de nieuwe verherverbouwde versie. Onherkenbaar. Ik heb de trek de andere kant op gemaakt. Als ik er kom weet ik de weg niet eens meer. Maar die kerk op de foto herkende ik meteen.

Ik ga even "Het Dorp" draaien. Jouw schuld. Hoop dat het jullie goed gaat!

treintrien | 27-04-18 | 01:51

wat een frustraat is dat zeg; ik herken er helemaal niets van maar groeide ook na de oorlog op in gelijke omstandigheden.

langzullenweleven | 26-04-18 | 21:59 | 5

wanneer je runderen en schapen in een wei bij elkaar zet zijn er niet veel rammen die een koe nemen. Of stieren die een ooi bevruchten. Zoveel oordeelsvermogen hebben ze nu wel weer.

Glasgow Argus | 26-04-18 | 22:15

@bisbisbis. Lol. Maar even serieus. Je weet wel wat ik bedoel. Natuurlijk is er geen frustratie als er geen problematiek is.

knutsel_ | 26-04-18 | 22:17

Wellicht dezelfde periode, maar kennelijk niet dezelfde omstandigheden..

mr.money | 27-04-18 | 13:05
▼ 2 antwoorden verborgen

We willen die oude kerk niet terug. Niemand, den ik.
Maar daarvoor in de plaats wil ik islam absoluut niet. Dan gaan we weer honderd jaar terug.
Hou die tering "religie" mooi in jullie eigen zandbak.

ZZP-er | 26-04-18 | 21:57

Oh, goed dat je het zegt, op The Atantic (doorgaans een tenenkrommende site) een mooie demasqué van de vuile manier waarop hem (maar ook Baudet) woorden in de mond gelegd worden en alle argumenten worden verkracht. Leestip! www.theatlantic.com/politics/archive/...

Abject | 26-04-18 | 22:03

Dus iemand die zegt dat ie nooit meer over x gaat schrijven, gaat vervolgens verder over x schrijven. Verder prima stuk, mn ouders kunnen het wel bevestigen. Maar wel vaag begin

Martinspire | 26-04-18 | 21:53

Maar wat doen we eraan? Hoe zorgen we dat we in Europa frank en vrij in korte rokjes, met keppeltjes, met je gay vriend, hand in hand over straat blijven kunnen zonder lastig gevallen / beroofd annex doodgereden te worden?
Want de bevolkingsopbouw in de grote steden verandert - baarmoederwijze -dusdanig dat dit steeds moeilijker wordt. Worden onze grote steden onleefbaar op den duur?

MacMiep.nl | 26-04-18 | 21:52 | 2

Oorlog beginnen. Zijn werk laten doen. Alles weer opnieuw opbouwen.

Manson666 | 26-04-18 | 22:22

Ach ach alweer zo'n schrijftalent dat zijn leven lang met puberale frustraties rond heeft gelopen en die tegelijk via zijn schrijfsel te gelden heeft gemaakt, zoals ook ( meer getalenteerde ) leeftijdgenoten van gereformeerde of anders hervormde huize ('t Hart, Wolkers). Goed dat hij pas in de 20e eeuw leefde. Want in de negentiende was het nog erger. Had hij geen tijd gehad voor frustraties!
Maak je liever druk om de huidige geïmporteerde misstanden, dan over het overwonnen verleden. Maar dat laatste is natuurlijk veel minder riskant!

Janas | 26-04-18 | 21:50 | 3

Eh volgens mij is dat precies wat hij doet...

knutsel_ | 26-04-18 | 21:56

@Janas: In wezen is het misbruik en emotionele mishandeling geweest, wat de pastoors en co deden. Volgens mij raak je dat als slachtoffer je hele leven niet meer kwijt. Vind niet dat je het iemand kwalijk kunt nemen dat ie daar op latere leeftijd nog mee zit en zich wil uiten.

MacMiep.nl | 26-04-18 | 21:57

@Janas
Zeg net iets soortgelijks tegen de missus. Verleden, mooi, leer ervan! Dus opbokken met een doctrine die zeker zo erg is. En voorzien van de moderne communicatie, honderden malen erger.

toetssteen | 26-04-18 | 22:00

Ik ben van net na die tijd. Maar ik verbaas me er over dat de baby-boom generatie, die ons van dat kerkelijke juk verlost heeft, van geen enkele kritiek op moslims wil horen. Terwijl die qua religieuze achterlijkheid en dwingelandij een factor 10 erger zijn.

Rest In Privacy | 26-04-18 | 21:47 | 5

@Ayatholla Buttbanger
Ja inderdaad. Misschien zit de angst er nog in omdat je vroeger niks mocht zeggen. Misschien dat de mensen uit die periode bukken voor de islam omdat ze nooit geleerd hebben dat ze ook een stem hebben.

Lappedonsje | 26-04-18 | 23:32

Gek genoeg ontmoet ik nooit een babyboomer die niet een enorme hekel aan moslims heeft. Maar ja, ik woon in de provincie en daar zijn het allemaal boeren.

BrabantsVerzet | 27-04-18 | 00:17

Ook in mijn familie zie ik moeite om het 'eeuwige zondaar' juk af te schudden. En is de intentie om de ander te laten zijn wat hij wil zijn,groot. Niet beseffende dat de ander zal gaan overheersen als hij de kans krijgt

letopuwzaak | 27-04-18 | 00:32
▼ 2 antwoorden verborgen

Ah, ja - dát is wel een zuivere vergelijking. Een Zuid-Nederlandse Dokter Vlimmen projectie: 'ze zijn niet leuk - maar wij konden er óók wat van, hoor'. De vergelijking gaat mank, en wel hierom: de katholieke kerk - die, toegegeven, op lokaal niveau (voorbeeld Ierland) door aardig wat frustraten, abberanten en afwijkingen bemand werd- kende en kent een centrale aansturing en een rigide gehandhaafde hiërarchie. (nadat er eerst even een paar eeuwen lang hier en daar wat ketters genadeloos vervolgd werden)
-
Die Joods-christelijke traditie waar wij ons telkens op menen te mogen beroepen werd vooral in stand gehouden door Rome.
-
Islam kent dat (op wat Iraanse ayatollahs na) niet. Daar kan iedere mafklapper (niveau gemiddelde dorpspastoor) opstaan en zichzelf tot sheikh benoemen. (en nét zo hard aan minderjarige meisjes frummelen als die verfoeide paapse zwartrokken). De beweging hangt aan elkaar van 'vernieuwers', 'op de rem trappers' en: doodgewone, alledaagse imams.
-
Nu hebben wij onze Luthers, Calvijns, Vermigli's en Hussen alweer een tijdje achter ons. Wel jammer, want enig nieuwzinnig evangelisme zou een aardig tegenwicht kunnen bieden aan de oprukkende barbarij van islam, maar wij zijn ingeslapen. Islam zit midden in zijn reformisme, wij zijn niet meer zo van de auto-da-fe.
-
Sorry, jongens en meisjes, maar wij ontlopen elkaar zo'n vier-á vijfhonderd jaar in ontwikkelingsfase.
-
Die dorpspastoren waren vást wel heel erg verschrikkelijk - maar ze waren heel plaatselijk en er was zeker in de Lage Landen enig tegenwicht - en daardoor enige balans.
-
Islam is nét effe een tikske vervelender, opdringeriger en ongezelliger dan dat Rijke Roomsche Leven.

bisbisbis | 26-04-18 | 21:45 | 1

@bisbisbis
Toptegel!

toetssteen | 26-04-18 | 21:55

De katholieken werden in de jaren zestig en zeventig wat aangenamer met bisschop Bekkers ed, maar in de jaren tachtig is de restauratie ingetreden met als gevolg dat de kerk kleiner en bekrompener wordt. Ze zijn nu roomser dan de paus.

lingo star | 26-04-18 | 21:44 | 3

Als je in het begin van de jaren '50 veertien jaar oud was, dan was je van het einde van de jaren dertig/begin jaren veertig,. Geen babyboomer, dus.
-

bisbisbis | 26-04-18 | 21:50

@ lingo star: Waarom verandert u nu uw tekst? Vlucht naar voren?

bisbisbis | 26-04-18 | 21:51

Mijn reactie hoorde ergens anders te staan, als je naar beneden scrollt zie je daar mijn reactie staan. Daar is ie relevant als reactie op Muchnadt.

lingo star | 26-04-18 | 22:00

Zelf ook nog bij de nonnen op school gezeten en dat was niet echt een feest. Die zogenaamde liefde was duidelijk meer voor de buitenwereld dan voor kleuters die met het juiste wereldbeeld opgevoed moesten worden. Kan daaraan toevoegen dat dit flink wat jaren later was en bepaald ook niet in een dorp. Het is bizar: de ene hersenspoelcultuur hebben we net genihiliseerd en vervolgens geven we de volgende volop ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Op een manier dat zelfs troetelturk Eus zich deze week geroepen voelde om PVV gedachtegoed te verspreiden.

Pierre Tombal | 26-04-18 | 21:44 | 2

Een school met nonnen, mijn ma heeft er nog steeds trauma's van, valse krengen sloegen er keihard op los, ze was maar amper een jaar of zes.

Abject | 26-04-18 | 22:09

Hier worden ze 'Zusters van Liefde, Krengen van Barmhartigheid' genoemd.
Op de kleuterschool had ik een hele mooie, met zo'n enorme vliegkap. Ik was voor het eerst verliefd...

Petrus Poortwachter | 26-04-18 | 23:08

"als een grote kudde makke schapen mee moesten gaan lopen met parochieherders."
Dat is de kern en die is van alle tijden.
De Duivel openbaart zich in vele gedaantes.

pjotr nicknaamtov | 26-04-18 | 21:41 | 1

en niet alleen de kudde katholieke makke schapen. Hell, anno 2000 leerde ik in de even zo farizeérige bible belt, waar ik gewoon werkte, helaas tussen zieke protestanten, dat ik maar 'een paap' was. Ik wist pas dat ik katholiek was toen even zieke protestanten mij impliciet aanwezen als 'paap'. De hypocrieten. Anno 2000! mind you. Ik mocht wel voor ze werken. Als 'paap'. Overigens heeft mij dat er toen wel toe doen besluiten formeel te stappen uit de katholieke kerk. Ik heb geen f.. goddelijke bevelstheorie nodig (dank P. Cliteur; moreel esperanto) om te weten, gewoon intermenselijk te weten wat goed en niet goed is. Niet patriarchaal, niet matriarchaal. Gewoon niet. Gewoon mens. Vrij in zijn hoofd. Vrij in zijn denken.

JoyCee | 26-04-18 | 21:49

Een deel van het Katholieke verhaal is hier niet verteld, namelijk dat Katholiek Nederland het gidsland was met betrekking tot het uitzenden van missionarissen naar 'arme bloedjes' landen buiten Europa. Niemand wil er kennelijk aan, dat juist in Chr/gristelijk donker Afrika zoveel kinderen geboren worden. Mede dankzij die vurige missionarissen gingen alle remmen los. Tussen het apartheidsregiem in Zuid Afrika en de Gereformeerde VU bestond een aparte band, die vreselijke gevolgen had en heeft, maar ook in al die missiegebieden raakten alle draadjes los. Hoeveel miljard zei Wilders ook al weer?

Eeuwig..Op..Vakantie | 26-04-18 | 21:41 | 4

afrikanen fokken zoveel omdat menselijk leven weinig waard is. De christelijke kerken zijn niet meer dan een dun laagje vernis over tienduizenden jaren van stemmenhistorie.

Noord Afrika, tot halverwege Nigeria is islamitisch en daar is de reproductie zeker zo hoog als in de animistisch-christelijke overige delen.

en de VN voorspelt een toename van de bevolking in Afrika van net boven het miljard nu tot 3 a 4 miljard tegen het einde van de eeuw. Dat is, wanneer ze in Afrika blijven en niet met Frontex Seaways naar een bestemming naast jou worden gebracht.

Glasgow Argus | 26-04-18 | 21:54

toetssteen | 26-04-18 | 21:50
Kennelijk zijn 'de katholieke contreien' vrijwel geheel ge-ontkatholiceerd. Overigens is het bedrijven van machtspolitiek via de baarmoeders gelijk bij katholieke als bij islamitische voormannen.

Eeuwig..Op..Vakantie | 26-04-18 | 21:59

Vergeet de Zouaven niet. Die gingen zelfs vechten voor het geloof. Brabant heeft toen een heel leger op de been gebracht.

BrabantsVerzet | 27-04-18 | 00:19
▼ 1 antwoord verborgen

Ik herken dit. Ik ben geboren in 1959, een tijdje later, maar ook toen was die invloed, hoewel tanende, nog steeds aanwezig.
Ik roep al lang dat achterlijke religies die angst opwekken, macht beloven, iemand belangrijk laat zijn, nu 50 jaar achter ons ligt.
Hoe kan het dan dat het opnieuw aan ons opgedrongen wordt door onze overheid. Hoe kan het dat wij daar, liefst middels verkiezingen, niets maar dan ook niets tegen doen? We kunnen toch al lang zonder die achterlijke onderdrukking, we weten ondertussen wel wat de normen en waardes zijn om een gelukkig leven te leiden? Als God bestaat is dat alleen maar mooi meegenomen;).

Elvi | 26-04-18 | 21:40

Ik buig voor geen enkele god. En ik bid ook niet voor bruine bonen. Eventuele gevallen vrouwen mogen natuurlijk en geheel zonder kosten bij mij uit komen huilen.

snapcrackleandpop | 26-04-18 | 21:39

Is dat niet de auteur van dat boek over de bokkerijders?

lingo star | 26-04-18 | 21:38

Een hele lange tegel om te zeggen dat religie kudt is...
What's new pussycat?

kibambam | 26-04-18 | 21:36

Met de komst van het eerste paarse kabinet was ik dolblij. Als overtuigd atheïst zag ik eindelijk het juk van de religieuze politiek afgegooid. Eindelijk een land dat zich op de ratio baseerde en niet op sprookjesboeken en verzonnen entiteiten.
Euthanasie, homohuwelijk... en de kerken liepen ook nog eens leeg.
Wist ik toen veel dat de invloed van de Islam binnen enkele jaren al roet in het eten zou gooien.... Vraag me nu wel eens af hoe NL en Europa eruit zouden zien zonder die invloed.
Joden zouden in ieder geval nu rustig met keppeltje over straat kunnen lopen. Vrouwen zouden niet worden lastiggevallen omdat ze geen tent dragen. Homo's frank en vrij.
Criminaliteit stukken lager.
Alleen dat broodje shoarma he...

MacMiep.nl | 26-04-18 | 21:36 | 5

Mijn grote teleurstelling was dat Artikel 23 niet aangepakt werd. Daardoor gaat de hersenspoeling op de bijzondere scholen gewoon door - op kosten van de staat.

jan99 | 26-04-18 | 21:58

De eerste shoarma-zaak bij ons in de buurt was Israëlisch. Daar hebben we die mohammedanen nimmer voor nodig gehad.

Abject | 26-04-18 | 22:13

Shoarma is Israëlisch. Inderdaad @abject.
En die smerige kebabzaken vol vette kakkerlakken, daar wordt Rob Geus niet blij van.

kleurdoosje | 27-04-18 | 11:06
▼ 2 antwoorden verborgen

Het schunnige ervan is dat deze meneer één, zeer persoonlijke kant van een specifieke, noem her gekaapte, kant van een geloof heeft ervaren.
Je kunt met ern mes brood snijden of een zojuist bevangen moeder en haar kind in stukken snijden, dat maakt het mes niet als element gevaarlijk.
Maar dit maakt materie (staal) tot een ding.
Met een geloof bestaat de dimensie van het goddelijke dat ‘is’ of ‘niet is’. Daarvan hangt niet af de (on)bevalligheid van sterfelijke wezens.
GS trek vindt ik nogal eens een te grote broek aan om hier duiding aan te geven, doorspekt van vloggers en bloggers die ook niet echt metaforisch in de buurt komen van de metafysica.
Alsof je van Ramses tot Billy Graham even in een 2018 vaatje kunt gieten, omdat het allemaal zo A4-lijk simpel is.
Dat is het niet.

Braco.me | 26-04-18 | 21:29 | 9

@toetssteen | 26-04-18 | 21:45: Ik bedoel in het algemeen, zie bijvoorbeeld hoe ze met kindermisbruikende paters omgegaan zijn.

MacMiep.nl | 26-04-18 | 22:03

@MacMiep
www.ad.nl/buitenland/ex-priester-vero...

Kan altijd meer en veel meer wat mij betreft, maar ze komen er niet meer zomaar mee weg. Dat in tegenstelling tot baarden die een kindhuwelijk sluiten.... En gewoon hier in het westen.

toetssteen | 26-04-18 | 22:47

Religie is gelul. Iedereen heeft recht in zijn /haar sprookjes te geloven maar dwing een ander nergens toe. Zó simpel is het.

mr.money | 27-04-18 | 10:42
▼ 6 antwoorden verborgen

Prachtig stuk. Maar over de conclusie: wij zullen onze dochter tzt ook omgang met moslim jongens verbieden

Rest In Privacy | 26-04-18 | 21:29 | 1

hear hear

schijtzat | 26-04-18 | 21:40

Mhh, bij mijn ouders kwam de pastoor ook vragen waarom het vierde kind zo lang op zich liet wachten.
Voor mijn pa was daarmee de maat wel vol, die was toch al zo gelovig als een baksteen, nooit meer een kerk betreden. Mijn ma heeft ons nog enkele jaren op zaterdag naar de kerk gesleept, maar die zag er na een tijd ook geen heil meer in, wij waren toch niet te redden, en ze geloofde dat sprookje inmiddels ook niet echt meer.

Wat die moslims betreft, die zitten nu op het niveau-kruisvaarders. En als ze zelf te laf zijn om af te reizen naar het Heilige land, dan financieren ze die grif. Nederland moet haar huiswerk maar eens doen, Frankrijk ging ze voor, en het blijkt dat Franse moslims meer hebben gedoneerd aan de Islamitische Staat dan de Turken.
Weten we meteen wat ons te wachten staat.
nos.nl/artikel/2229109-honderden-fran...

Abject | 26-04-18 | 21:28 | 2

Overigens, Haat-opa Han van der Horst ging in bovenstaande analogie voor. Die seniele gek radicaliseert nog sneller dan een zondige moslim in hartje Mekka.

joop.bnnvara.nl/opinies/werkt-bidt-br...

Abject | 26-04-18 | 21:31

@Abject
Ik las het. Die histiricus slaat volkomen door.

toetssteen | 26-04-18 | 21:41

Lieve help, je zult daar maar in die periode zijn opgegroeid...

Reykjavik | 26-04-18 | 21:27 | 1

Je moet niet alles geloven wat romanschrijvers schrijven. Boeken zijn pas interessant als de negatieve kanten worden benadrukt. Het was een warme, gemeenschap met veel solidariteit. Binnen de agrarische coöperaties kregen lichamelijke gehandicapten de administratieve functies. Men zorgde voor elkaar. Maar iemand die zich tegen de gemeenschap keerde kon uiteraard op weinig sympathie rekenen.

Janas | 26-04-18 | 22:52

Lekker op tijd ook. Had je paar jaar eerder moeten zeggen/schrijven. Nu zijn ze al binnen en luisteren en dingen opvolgen doen ze toch niet.

TilburgDeGekste | 26-04-18 | 21:27 | 2

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Vage_eddie | 26-04-18 | 21:31

@TilburgDeGekste: U bent de Goddelijke Kale al vergeten?

MacMiep.nl | 26-04-18 | 21:46

Eerlijk gezegd zie ik meer gelijkenis met de 2e wereldoorlog dan met de middeleeuwen. De moslims zijn dan de nieuwe nazi's, met een hartgrondige hekel aan joden, net als 70 jaar geleden. Tel daar de grenzeloze arrogantie, de bloeddorst, de agressie, de haat en de verachting voor andere volken bij op en het plaatje is compleet: WO2 - "the sequel".

prakkie | 26-04-18 | 21:24 | 2

Het grote verschil is dat Hitler haast had. Het moest natuurlijk allemaal binnen zijn eigen leven gebeuren. Moslims hebben geen haast. WO II duurde "maar" 5 jaar. De islam houdt al 1400 jaar huis in de wereld.

knutsel_ | 26-04-18 | 21:28

En moslims zijn nog met te weinig.
Daarom is dat baren, baren, baren zo'n dingetje binnen die cultuur.
Ze nemen echt geen 8 kinderen omdat ze er financieel zo warmpjes bij zitten, of omdat het zo gezellig is thuis. Nou zal de gemiddelde broedkip daar niet bewust bij stilstaan, maar het zit in de cultuur/religie. En tsja, daar zit het simpelweg in omdat het ome Mo wel een effectieve veroveringsstrategie leek.

Vage_eddie | 26-04-18 | 21:38

De papen vormden een staat in de staat, met een strikte hiërarchie, loyaal aan een vreemde mogendheid in plaats van aan het Vaderland, en ze fokten als konijnen. Moslims zijn inderdaad de nieuwe tofelemonen.

JTKDM | 26-04-18 | 21:24

Ah, gelukkig maar, alles is relatief, het valt allemaal best wel mee met die Islam.

skoftig | 26-04-18 | 21:22

De film "Philomena" geeft goed weer hoe er in katholieke kringen met ongewenst zwangeren werd omgegaan (als tip voor de jeugd die liever met chips en cola een film ziet dan stukjes leest)

MacMiep.nl | 26-04-18 | 21:22

Mooi schrijfwerk. Ton van reen zou mee moeten doen met de tpo schrijfwedstrijd ware het niet dat hij al gepubliceerd is.

Hufterst | 26-04-18 | 21:19

Het ergste is nog dat dit soort nog steeds in onze regering zit in de vorm van de christen unie,waar een jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad werd toegelaten.

mokummer | 26-04-18 | 21:17 | 3

Papen zijn wel wat anders dan refo's, hoewel die er idd ook wat van kunnen.

E-Burke | 26-04-18 | 21:20

Ben je niet in de war met de SGP?

knutsel_ | 26-04-18 | 21:22

Dat was de SGP die pas na 100 jaar hun vrouwen het recht gaf om politiek actief te zijn. En het ergste is dat ze daarvoor nooit echt op hun vingers getikt zijn want het waren zulke respectabele scherpslijpers op het gebied van het staatsrecht ...

Synecdoche | 26-04-18 | 22:56

Christenvervolging krijgt hier ook al vaste voet aan de grond, nota bene geholpen door aardige moslims.
Ik denk dat de schrijver door de pastoor is misbruikt en dan bedoel ik de schrijver van het FB stukje...:)

Ongeblustekalk | 26-04-18 | 21:16

Scherp opgemerkt, we zullen er echt op moeten letten dat deze tijden niet weer aanbreken. Het is van de zotte dat er nu weer internaten komen om meisjes kuis op te voeden. We hebben Nederland uit de dwang van het geloof gewerkt in de jaren 70-80-90 van de vorige eeuw. Als ik om me heen kijk gaan we op dit moment de andere kant weer uit. We moeten scherp blijven anders zijn ook wij straks weer een land waar een Ideologie uit de Middeleeuwen het politieke en sociale leven bepaald.

Toetsiemonster | 26-04-18 | 21:15 | 1

Maar wat moeten we er aan doen dan? We zitten met een grondwet waarin vrijheid van godsdienst verankerd is. En dat krijg je niet zomaar veranderd.

MacMiep.nl | 26-04-18 | 21:41

Het jaar '68 mag ook doodvallen wat mij betreft. Dat oerreligieuze waanzin dom is wil nog niet zeggen dat marxistische hippiewaanzin de way to go is.

Sceptische_autist | 26-04-18 | 21:14

Mooi stuk van Ton van Reen, een van de ongeveer vijf leesbare Nederlandse schrijvers. 'Zomerbloei', 'In het donkere zuiden', prachtig. En hij is oud genoeg om in wat er zich anno 2018 in dit land afspeelt de bizarre herhaling van zetten te zien die hij en al die andere normale mensen niet willen. Hulde.

De Vrijlansier | 26-04-18 | 21:12

Da's inderdaad pakweg een halve eeuw geleden. Als het je maar niet op rare ideeën brengt zoals dat het binnen vijftig jaar allemaal is opgelost....

knutsel_ | 26-04-18 | 21:09

Mijn oma is ook doodgestenigd in de jaren 50 in Maastricht. Dat vergeet je nooit meer, trauma voor het leven.

Dutch_Holland | 26-04-18 | 21:09 | 1

Ik kom ook niet graag in Maastricht.

Ruimedenker | 26-04-18 | 21:32

ja, de jaren 50, toen katholieken met vrachtwagens kerstmarkten verpletterden, met een dc 3 de westertoren invlogen, ketters onthoofden en opriepen om het katholiek recht aan de hele westerse wereld op te leggen.

narrow escape. alleen de gereformeerden en zwartekousenkerk uit staphorst was bloeddorstiger.

#gelul

Glasgow Argus | 26-04-18 | 21:07 | 14

Inquisitie was de ziekelijke drang van de Spaanse Koning Ferdinand II om de Katholieke wereld en Spaans grondgebied te zuiveren van alles niet Katholiek. Daarom kwam er ook gedonder met Vlaams België en de Nederlander. Daarom ontvluchten joden.

Je kan natuurlijk wel alles puur sec op islam schuiven.... laten we eerlijk, oprecht en feitelijk trachten te zijn. Islam was een reden. De voornaamste reden was een katholieke fundamentalist met haat tegen alles niet-katholiek.

Trans_Fimmermans | 27-04-18 | 06:47

*Ferdindand I van Castille

Trans_Fimmermans | 27-04-18 | 06:48

Lol! Briljante reactie.
Dat men zelfs hier het blijkbaar een treffende vergelijking vindt...
Intellectuele armoede.

Desmoulins | 27-04-18 | 14:34
▼ 11 antwoorden verborgen

Mooi stuk!
En ja, het valt bijna niet te bevatten, maar het is nog niet zo lang geleden dat ook Nederland (en alle omringende landen) gebukt gingen onder belachelijke religie. Pas begin jaren 1960 kon dat juk eindelijk worden afgeworpen, en dat lijkt lang geleden, maar is dat dus echt niet.

Des te idioter is het dat er nu opnieuw een dergelijk juk aan het ontstaan is, dat de aanhangers van die religie juichend worden onthaald, en vooral dat er op de hedendaagse variant totaal géén kritiek geuit mag worden...

EefjeWentelteefje | 26-04-18 | 21:05 | 11

Ja Berbaar. Dat zei de Westerse-democratische liberale mens ook over Hongarije na de val van de muur en sinds Orban. Dat de enige uitkomst de weg de weg naar sociaal-democratie is zoals in N-W Europa. En nu erkent datzelfde mens dat ze zich vergist hebben.

Dus ja. Jouw uitkomst is mogelijk. En ook niet mogelijk. Massale import van dat soort islamitische volk maakt jouw uitkomst onwaarschijnlijker. Niet waarschijnlijker. Want de import is vooral man. En jouw uitkomst verreist geëmancipeerde goed opgeleide vrouw. EN die zit óók al niet (marginaal) tussen dat beetje vrouw dat illegaal Europa komt.

Trans_Fimmermans | 27-04-18 | 06:36

Alles wat extreem is valt bij mij verkeerd, dus niet alleen religieuze clubs maar ook de linkse clubs of NGO’’s die zich als een “kerk” gedragen.

Dutch_Holland | 27-04-18 | 08:39

lingo star | 26-04-18 | 21:49
Rot toch is op, scheitziek wordt ik van dat "babyboomers" gebash (en ik ben zelf niet eens babyboomer). Hooguit 5% van die generatie is schuldig aan dat zakkenvullen. Dat zijn de (groot) aandeelhouders van de grote bedrijven die goedkope arbeidskrachten wilden en dure nederlanders in de wao dumpten (met medewerking van de toenmalige regering). Het overgrote deel heeft zich de tering gewerkt en ja die mochten vaak met vervroegd pensioen. Maar zou iemand die nu 45 min is nee zeggen als dat met 60 jaar werd aangeboden. En waarom zien al die deugende jongeren niet vrijwillig af van de hra als dat zo slecht is. Jullie zijn allemaal een stel elkaar nawauwelende hypocrieten.

Ben Hetzat | 27-04-18 | 11:24
▼ 8 antwoorden verborgen
-weggejorist-
24-07-69 | 26-04-18 | 21:02 | 1

REAGEER OOK

bespaartips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken