Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Bassiehof – Arme William Moorlag (PvdA) vermorzeld door PvdA-schijnconstructie

Zo waarlijk helpe mij Lodewijk almachtig...

Aardige alinea uit de uitspraak van de kantonrechter: “FNV heeft voorts gevorderd dat Alescon c.s. wordt veroordeeld haar een schadevergoeding van € 100.000,00 te betalen. De kantonrechter zal deze vordering afwijzen. FNV heeft niet deugdelijk onderbouwd welke schade zij heeft geleden. Dat klemt temeer nu FNV ter zitting heeft bevestigd dat haar voormalige voorzitter in 2011 door Alescon c.s. over de uitzendconstructie is geïnformeerd en FNV daartegen pas in de loop van 2016 bezwaar is gaan maken.” Wie is hier nou de graaier? De FNV was dus al zes jaar op de hoogte van de ‘schijnconstructie’ die de PvdA deze weken in de greep houdt. Huidig PvdA Kamerlid William Moorlag werd in 2015 directeur bij Alescon. De schijnconstructie was bovendien opgetuigd – volgens het lijdend voorwerp - om zoveel mogelijk arbeidsgehandicapten die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt aan het werk te houden.   

PvdA-leider Lodewijk Asscher steunde Moorlag in eerste instantie maar uit deze agree to disagree-tweet van Moorlag kan men afleiden dat het daar nu wel mee gedaan is. 

Maar Moorlag heeft natuurlijk volledig gelijk. Laat eerst maar eens goed onderzoek doen naar de hele kwestie. Maar ja, dit is de PvdA. Uit de verschillende berichten blijkt dat het zoals gebruikelijk weer een feestje van sociaal-democratische messenwerpers is geworden, alle dolken gemikt op de rug van Moorlag.

Diezelfde Moorlag weet op zijn beurt van geen wijken. Dus dat onderzoek komt er en dan volgt (of in omgekeerde volgorde) ook nog die ongetwijfeld vermakelijke ledenraad – Durk Tjiksema uit Groenlo die ook wat wil zeggen, dat werk - afgedwongen door de PvdA-jeugd.

De PvdA een beetje kennende komt al die dolkensmijterij dan kort voor de gemeenteraadsverkiezingen komende maart tot een geweldige explosie.

Zo rolt de PvdA nu eenmaal en het hoofd van Moorlag ongetwijfeld ook.

Ook opmerkelijk: de FNV begon de PvdA kort voor de verkiezingen te chanteren met de kwestie, op dinsdag 7 maart om precies te zijn. Op dinsdag 14 maart ging toenmalig staatssecretaris Jetta Klijnsma (ook PvdA) van Sociale Zaken samen met Moorlag op werkbezoek bij De Nieuwe Wierde in Grijpskerk.

Klijnsma is nu Commissaris van de Koning in Drenthe, Lodewijk Asscher fractievoorzitter, het hoofd van Moorlag ligt op het hakblok.

Waarvan akte.

Reaguursels

Inloggen

Waarom verbaasd deze analyse niet? Niet want PVDA.

Ik hoop dat die Moorlag volhoudt en al deze feiten openbaart opdat de MSM dat uitzend. Van 27 naar 9 . Van 9 naar 3 zetels. Hoewel dat niet gebeurd want Asscher doet het voor socialisten goed en er bestaat een harde kern van verstokte rooie die PVDA blijven stemmen want deed opa en vader ook.

Moneytron | 01-01-18 | 14:01

Socialisten zijn natuurlijk de erfgenamen van de horizontaal denkende communisten met hun eeuwige klassenstrijd en de dictatuur van 'hun' proletariaat.
En ookal verliest de oude vos zijn haren, dan nog heeft die zijn streken. Toch?
En ookal wordt het ideologische verenkleed van het socialistische gedachtengoed afgeschud (á la de uitverkoop van MP Kok, remember), dan nóg zat en zit er onder die kaalgetrokken huid het socialistische dier van de verongelijkte afgunst die wil graaien als 'n rupsje-nooit-genoeg.
Kijk, zo kennen we de platte denkertjes weer, de slangen kronkelen en bijten elkaar in de kuil die ze zelf gegraven hebben; de krabben trekken elke andere krab die de mand dreigt te kunnen verlaten weer gewoon terug naar hetzelfde (lage) niveau. Wie op drijfzand bouwt zal altijd scheve bouwsel overhouden. Gelijkheids-denkertjes kunnen nooit uitstijgen boven hun afgunst en jaloezie. Die permanente revolte is er een van holle vaten die om 't hardst schreeuwen zodat ze voor even kunnen 'voelen', dat hun leven niet de gierende echo is van leegte. "Wat heb jij gedáán in je leven"; dat vragen aan 'n socialist is slechts één antwoord mogen verwachten; "Ik heb prestaties en goederen van uitzonderlijke anderen afgepakt en herverdeeld onder de armetierigen en hulpelozen."
Socialisten. Blijvend verdoolde arroganten met 'n mislukkende boeven-ideologie.
Platstampers. Wegkijkers. Gluiperds. Pas als iedereen even armoedig 'niks' heeft, is hun doel bereikt. Dus welkom, uitvretende horden uit Afrika. Niemand is verantwoordelijk. Iedereen is mens en heeft 'dus' recht op alles, ofwel niks, als er niks meer over is. "Want iedereen is kind geweest, die gered moest worden": door de NGO's natuurlijk; die zich als hulpverlenende parasieten 'graag' onmisbaar willen maken, door vooral het probleem te vergroten (zodat zij als hypocrieten nodig blijven).
Gaat het de socialisten lukken om iedereen te beroven met mooie socialistische bloemetjes-ideologie (?), eh, ja, zolang er geen oorlog wordt gevoerd tegen socialistische terreur (al dan niet religieus vermomd), zullen de mensen worden gepaaid met 't idee, 'dat ze niet alles voor zichzelf moeten willen houden'.
Want dat is de erfzonde van de socialisten; alleen maar gelijk = eerlijk, en alles wat afwijk van 'gelijk' is heel erg slecht en zondig, snap je?
Einde van de preek op 31 december 2017.
Gelukkig 2018...!

Der Paulie | 31-12-17 | 18:49

FNV heeft niet deugdelijk onderbouwd welke schade zij heeft geleden. Dat klemt temeer nu FNV ter zitting heeft bevestigd dat haar voormalige voorzitter in 2011 door Alescon c.s. over de uitzendconstructie is geïnformeerd en FNV daartegen pas in de loop van 2016 bezwaar is gaan maken.” Wie is hier nou de graaier? De FNV was dus al zes jaar op de hoogte van de ‘schijnconstructie’ die de PvdA deze weken in de greep houdt.
.
De Participatiewet is een uitkeringsgerechtigdendoorschuifsysteem (woordwaarde?) dat niet blijkt te werken, nu de verdrongen categoerie van arbeidsbeperkten niet door boetes en quota aan een zelfstandige baan blijken te komen. Die eis is afkomstig uit de koker van sociale partner fnv, en dat is ook de dealbreaker geweest, Rutte Zwei & Samsom, Asscher en Kleinsma zijn op het gebied van banen voor de Arbeidsbeperkten nooit afgekomen, maar hebben de sociale werkplaatsen wel tot werkkampen met winstoogmerk verbouwd. Dát is de werkelijke reden dat de fnv zijn kont tegen de krib gooit. Al staat ook de fnv hier tot aan de nek in de stront met een draaiende ventilator. Dat dan weer wel.

De Briemusketier | 31-12-17 | 16:08

Moorlag werd directeur en had derhalve actie moeten nemen om de rechten van arbeidsgehandicapten te beschermen. Hij dacht dat het wel oke was. In de positie van directeur moet je niet denken maar zeker weten. Het gesol met deze mensen is hem dus wel degelijk aan te rekenen. Ook als het uit goede bedoelingen fout is gegaan, is het fout.

osolemio | 31-12-17 | 15:30 | 2

William Moorlag heeft 14 jaar gewerkt voor ABVAKABO FNV en werd daarna directeur bij Alescon. Waar hij de constructie in stand liet die werknemers rechten onthouden werden. Dat zijn geen goede bedoelingen. Hij had met zijn achtergrond moeten ingrijpen. Of neem jij voortaan ook een pyromaan aan bij de brandweer? Meestal is dat reden voor ontslag niet om een nieuwe uitdaging aan te gaan.

Beroep = Boerenlul | 31-12-17 | 16:07

De goede bedoelingen kwamen volledig ten goede aan de doelstellingen van Rutte Zwei, een doorschuif- en exploitatiesysteem van autochtone uitkerings- en bijstandgerechtigden aan de ene kant, en een instroomvoorziening voor omvolkings- en asielindustrieproteges aan de andere.
Dit ten koste van alles en iedereen die de pech had om in een dergelijke positie te zitten. In dit geval trof het deze categorie financieel, maar ga er maar vanuit dat vernedering en mishandeling van deze kwetsbare groep dagelijkse kost is in het gezellige werkkamp, alis moederne goelag die we tegenwoordig de Dienst sociale werkvoorziening noemen. Het is bij de beesten af.

De Briemusketier | 31-12-17 | 16:29

Wat pas echt een beangstigende gedachte is, is dat er waarschijnlijk dozijnen PvdA mannetjes rondkruipen in 0031 die exact of nagenoeg hetzelfde uitvreten/hebben uitgevroten. Eerst dozijnen jaren in de (semi)overheid "werken", nooit een echte baan gehad hebbend, directeurtje worden bij een of andere club die schaamteloos graait van gemeenschapsgeld via subsidies terwijl ze "werknemers" uitbuiten.

En wat pas echt terreur bij mij veroorzaakt is dat de PvdA meer dan 100 stemmen krijgt. Wie zijn het die toch steeds op deze graaiende biefstuksocialistenclub stemmen??? Het kunnen niet alleen PvdA directeurtjes uit de semi-overheid zijn of "top" ambtenaren in verschillende (nutteloze) overheidslagen. Of VARA presentatoren. Ze hebben kennelijk nog veel meer aanhang.

Graaf_van_Hogendorp | 31-12-17 | 15:11 | 1

Natuurlijk hield Moorlag de bestaande constructie in stand, in goed overleg met de fnv, die met het partijkartel in hetzelfde bootje zit. Dat was een voorwaarde voor zijn aanstelling. Moorlag had het niet gemogen als tie het al gewild had, en waarom zou ie het uberhaupt willen, of waarom een kandidaat selecteren die tegen de stroom in gaat roeien ?

De Briemusketier | 31-12-17 | 16:12

14 maart +7 maart = 3x7
En 107 ste reaguursel.
Goed uiteinde allemaal!

steekmug | 31-12-17 | 14:49

William Moorlag heeft 14 jaar gewerkt voor ABVAKABO FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) van '89 tot en met 2003. Zijn laatste functie daar was Regiobestuurder. Als er dus iemand was die wist hoe een CAO behoorde te werken dan was hij het. We hebben het dus over iemand met kilo's boter op zijn hoofd.

Als ex-vakbondsman en directeur van Alescon liet hij dus 400 medewerkers gewoon in de stront zakken met een schijnconstructie. Het kan allemaal nog erger stel dat Kleinsma en Asscher ervanaf zouden hebben geweten binnen de PvdA. Zou mij niets verbazen.

Beroep = Boerenlul | 31-12-17 | 14:09 | 2

Graai, graai!

Is dit nog nieuws? | 31-12-17 | 14:40

Asscher en Kleinsma zijn de architecten van deze perverse prikkelexercitie. enige bestudering van de recente geschiedenis op het gebied van de moderne werkverschaffing laat zien dat er door Asscher en Kleinsma werdt ingezet op het doorschuiven van gezonde bijstandsgerechtigde Nederlanders naar de Sociale Werkvoorziening. Deze werkplaatsen waren oorspronkelijk bedoelt om een kwetsbare groep werknemers een beschutte werkplaats te bieden. Deze groep was echter niet produktief genoeg, en kon niet al te hard onder druk worden gezet door moderne managementtechnieken, lees onder bedreiging van strafmaatregelen dwangarbeid laten verrichten door uitkeringsgerechtigden met een winstoogmerk. de kwetsbare groep werknemers werdt de tent uitgejaagd, de gezonde groep erin en de deur werdt wagenwijd opengezet voor type's als Moorlag die het dirty work voor hun rekening namen, tegen een riante beloning uiteraard, en in moorlag's geval een kamerlidmaatschap. Dit alles met medeweten van het FNV wiens bestuurders reeds sinds jaar en dag in de zak van de pvda zitten. Nu de poep de ventilator aan het raken is moeten Asscher en Kleinsma uit de wind gehouden worden, gezien de excessen die de Participatiewet nieuwe stijl teweeg heeft gebracht. Anno 2017 zitten we in Nederland met een doorschuifdwangarbeidsysteem met héle nare kantjes, waarbij de voorheen sociale werkplaatsen als het eindstation en werkkamp van gemeentelijke sociale diensten fungeren. Oude tijden herleven !
Dat de fnv zich nu ten koste van de pvda roert is een pikant detail, blijkbaar staan de Neuzen daar niet allemaal meer richting 020, waar deze ongein en het gesol met door het partijkartel afgeschreven Nederlanders allemaal is bedacht, enter maarten van poelgeest cs.
Medelijden met Moorlag is misplaatst, deze man heeft letterlijk bloed aan zijn handen, Bas Paternotte is het contact met de realiteit kwijt, of hij heeft teveel oliebollen op, ik gok op beiden om enig risico uit te sluiten, hetgeen een en ander zegt over zijn huidige vermogen om te participeren, nietwaar bas ?

De Briemusketier | 31-12-17 | 15:13

@McMarx | 31-12-17 | 12:53
De VVD staat wat mij betreft nog steeds ferm bovenaan als het gaat om kiezersbedrog, maar verder maakt het allemaal niets uit.
Politici staan wat 'betrouwbaarheid' betreft ongeveer even laag op de ladder als tweedehands autoverkopers.

(sorry, reaguur-knop is deaud bij mij, dan maar zo...)

EefjeWentelteefje | 31-12-17 | 14:01

Eigenlijk zou uitsluitend de kop van Asscher moeten rollen, omdat hij de Ministeriële eindverantwoordelijke was op sociale zaken en werkgelegenheid in genoende periode, had moeten weten hoe het eraan toeging in de sociale werkplaatsen door hemzelf en Klijnsma gedoogd. Volledig knullig bestuur wat opstappen rechtvaardig.

Goedverdoemme | 31-12-17 | 13:36 | 2

en dat niet alleen op zijn conto, wat dacht je van het verachtelijke WWZ door hem bedacht en voor velen net in deze crisisjarne uit de baan gedonderd zijn opgezadeld met een WW gat en/of een tig jaren opgebouwde ww rechten zagen verdampen tot een max van 24 mnd ipv 38!

fikkieblijf! | 31-12-17 | 13:51

Eigenlijk?
En niets knulig, maar met voorbedachte rade en een brede consensus en instemming van de sociale partners, waarbij het risico op overtreding van nationale Arbeidswet- en regelgeving en internationale verdragen mbt dwangarbeid willens en wetens ingecalculeerd was. Deze kongsie van partijkartel, sociale partners EN een oorverdovend zwijgende MSM heeft de wet simpelweg aan de kant geschoven.

De Briemusketier | 31-12-17 | 15:20

Het afschuifsysteem in volle werking. De FNV krijgt de zwartepiet en de interne democratie van de PvdA wordt met veel dedain geridiculiseerd.

De Geus | 31-12-17 | 13:32

Harry Keijzer deed het dan wat beter met samen voor ons eigen (Jacobse en van Es). Dat duidt dan precies het verschil weer: VeeVeeDee voor witteboordencriminaliteit en Partij van de nepsocialisten sociale fraude met andermans belastingeld, geen gezeik iedereen rijk.

HetOorAakel | 31-12-17 | 13:29

Alescon c.s. moet dus een schadevergoeding betalen ter hoogte van ongeveer een Canadees Alexander Penthouse.

O2Neutraal | 31-12-17 | 13:21

Ben benieuwd naar de verdediging van Moorlag. Hij had er zo te zien nauwelijks persoonlijk voordeel van. Blijft natuurlijk laakbaar.

dr Rechts | 31-12-17 | 13:15 | 3

Hij heeft zijn kamerlidmaatschap te danken aan zijn beulswerk bij Alescon. Hoezo geen persoonlijk voordeel ?

De Briemusketier | 31-12-17 | 15:22
-weggejorist-
NLmomus | 31-12-17 | 15:46

NLmomus | 31-12-17 | 15:46
moorlag is slechts een van de voorbinddildoos waarmee het partijkartel Nederland in zijn hol neukt.

De Briemusketier | 31-12-17 | 16:14

Moorlag die kritiek uit eigen gelederen krijgt. Toeval? De nummer 11 op de landelijke PVDA kieslijst, notabene een voormalig FNV-mannetje, wil graag zetel nummer 10. Opvallend is ook dat andere leden die ergens onderaan op de kieslijst stonden, zich ook weer eens laten horen. Hebben ze weer wat boekjes te verkopen.

De constructie bestond dus al voor Moorlag aantrad en iedereen en zijn moeder wist ervan, ook de FNV. Dat sinds enkele jaren de FNV ineens bloed ruikt, is ook niet zo raar aangezien er een aantal voormalig SP-ers zijn aangetreden in het organisatie.

Ik wou nog meer neerplempen over dit hypocriete scoorgedrag rondom de kwestie Moorlag maar ik ben afgeleid door de brugkut en het te grote hoofd van Silvie Meis. Gegroet!

Biefsupriem | 31-12-17 | 13:06 | 2

Fnv en pvda is een pot nat.

Rest In Privacy | 31-12-17 | 13:25

De pvda en fnv waren vier vuisten op een dikke buik voorheen, inderdaad pikant dat SP detail. De SP maakt al langer sier met de misstanden bij de werkvoorziening, en spint er electoraal garen bij. met andere woorden, ook de SP heeft belang bij het voortduren van het hele perverse dwangarbeidgebeuren.

De Briemusketier | 31-12-17 | 15:25

Heette de PvdA vroeger niet de SDAP? En wat Moorlag betreft; in het ergste geval wordt hij weggepromoveerd en wordt hij burgemeester van gemeente in oost-Nederland.

Rest In Privacy | 31-12-17 | 12:53

Een miljoen mentaal uitgedaagde stemmen altijd weer PvdA, NL is stuk, komt nooit meer goed.

pivo1 | 31-12-17 | 12:50 | 1

Als de echte journalisten nu eens een stuk of 8 PvdA gerelateerde graai- en griebusakkefietjes opduikelen hoeven ze bij de PvdA geen stembiljetten meer te laten drukken.

Breinbrouwsels | 31-12-17 | 12:54

@Geenstijl, doorwrocht artikel van BP maakt dat deze artikels
www.geenstijl.nl/5140060/shame-graaip...
www.geenstijl.nl/5139974/slavendrijve...
Er nu uitzien als een poging tot karaktermoord in de categorie van NRC aanval op Pieter Omtzigt. Waar jullie, volkomen terecht, hardnekkig tegen ageren.
Doe dus niet hetzelfde. Het lijkt nu dat Moorlag door de modder wordt gehaald uitsluitend omdat hij pvda is. Dat kan niet. Hou je bij feiten.
Schrijf correctie.

Tourette | 31-12-17 | 12:47 | 2

Feit is dat Moorlag directeur was van een organisatie die van een foute constructie gebruik maakte. Dat het ook een feit is dat het FNV net zo hard onderdeel is van deze vieze praktijk, net als die complete schijtpartij het Pvda doet daar niets aan af. Sterker nog, het valt alle leden extra kwalijk te nemen dat ze.met zn allen hier onderdeel van zijn.

Pvda, FNV, Moorlag, ze zijn allen moreel falliet. Feit!

Hawk08 | 31-12-17 | 13:18

Moorlag is de sleutel tot de val van Asscher en Kleinsma, beide behorend tot een gewetenloos en genadeloos type bestuurder die iedere Nederlander die door de crisis in hun klauwen belandde vogelvrij heeft verklaard, en hun aars afvegen aan eerder door de Tweede Kamer vastgestelde Arbeidswet- en regelgeving. Daar hoort een Samenleving mee af te rekenen en wel volledig.

De Briemusketier | 31-12-17 | 15:30

Ontzettend dom van de PvdA om dit te laten voortslepen. Als ze Moorlag op 24 december eruit hadden gegooid was iedereen het op 2 januari allang vergeten. Nu zitten ze in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen opgescheept met de fall-out van Moorlag.

Irnerius | 31-12-17 | 12:43

En die gast was nota bene bestuurder bij de Abvakabo (FNV). Dus die wist héél goed wat wel en niet mag, want dat was zijn werk. Liegebeest.

Hommel | 31-12-17 | 12:41 | 1

De Abvakabo is een prima bond die de werkgever altijd bijstaat.

Rest In Privacy | 31-12-17 | 13:24

Grijpskerk... oh, the irony...

HoerenSloep | 31-12-17 | 12:40
-weggejorist-
simonsniep | 31-12-17 | 12:30

Mijn goede voornemen: om de roulatie te verbeteren stem ik nooit meer op een partij die de vorige verkiezingen de kiesdrempel gehaald heeft. Dat betekend helaas wel dat ik over een aantal jaren pvda ga stemmen....

W_F | 31-12-17 | 12:29

Is dit niet gewoon een privékwestie om het huidige politieke ontsnapwoord maar eens te bezigen.

Earl_of_Doncaster | 31-12-17 | 12:27 | 2

"En met de kennis van nu" blabla bla..

Rest In Privacy | 31-12-17 | 13:15

Prive kwestie / hobby / perceptiemanagement / beeldvorming / etc... aan de ene kant moet de voor een rechter verschijnen voor dit soort praktijken en aan de andere kant bedreigd dezelfde overheid je met de dood als je niet meedoet. Rutte heeft gezegd dat het afgelopen is met dit soort flauwekul... Het eerste dat gebeurt is dat A.P. blijft zitten.... Zelfde met Plasterk dat het afgelopen zou zijn met de te hoge salarissen en wat gebeurt? Ze worden verhoogd. Dat betekent effectief dat een uitspraak van de minster president of een minster geen enkele waarde meer heeft. En dat ze niet meer serieus te nemen zijn als hoogste bestuurders van een land. Daarmee zijn ze het gezag kwijt en kunnen ze alleen nog gezag handhaven door intimidate en bedreigingen. De toestand van een bananenrepubliek.

Príncipe | 31-12-17 | 14:41

PvdA. Ze zijn al deaud maar beseffen het nog niet. Soort van politieke zombies.

knutsel_ | 31-12-17 | 12:25 | 5

Nou, Knutsel, dat moet je niet zeggen:
"De PvdA doet in maart niet mee aan de raadsverkiezingen in de gemeente Aalten. Op dit moment heeft de PvdA 1 zetel in de raad. Deze wordt bezet door Rudi ter Maat. Hij is niet gelukkig met het naar eigen zeggen noodzakelijke besluit. 'Het doet pijn. Tegelijk moeten we reëel zijn. Er zijn te weinig geschikte kandidaten en dan moet je een streep trekken.'"
bron: www.gelderlander.nl/achterhoek/pijn-n...

Rest In Privacy | 31-12-17 | 13:05

Dat is waar. Kan nog wel even duren.

knutsel_ | 31-12-17 | 13:10

Zombies hebben het eeuwige leven.

Rest In Privacy | 31-12-17 | 13:27
▼ 2 antwoorden verborgen

stukkie is beter dan het vorige topic hierover van Zentgraaff. Moorlag is slachtoffer van een vakbond die zich zelf weer op de kaart wil zetten en jong links tuig

hereboer | 31-12-17 | 12:21 | 1

Moorlag is pvda. Zegt genoeg.

Rest In Privacy | 31-12-17 | 13:28

Wat een smerig zooitje weer, en wie zijn er weer de klos? De gewone werkende mensen. Je verwacht het niet hè...
Ben er overigens van overtuigd dat dit niet alleen in PvdA-kringen gebeurt (sterker nog: in tegendeel), maar binnen een partij die zegt voor 'de arbeider' op te komen (tsja, hoe hypocriet wil je het hebben?) is dit toch wel dubbel zo erg.

EefjeWentelteefje | 31-12-17 | 12:16 | 2

Net zo erg als je het mij vraagt maar bij de VVD verwacht je het wel dubbel zoveel.

Rest In Privacy | 31-12-17 | 12:53

Je gelooft toch niet echt dat de pvda voor de arbeider opkomt?

Rest In Privacy | 31-12-17 | 13:29

Partij voor dwang Arbeid

Is dit nog nieuws? | 31-12-17 | 12:12

Heeft Biertje van de Roest (pvda) z´n straf eigenlijk al uitbetaald? Iets met 40.000 euros. Of heeft hij uberhaupt straf gekregen van de meester?

chicago river | 31-12-17 | 12:07 | 4

Chicago river. Bertje is maar een klein kruimeldiefje die de schijn moet ophouden voor de partij. De grote jongens stelen miljarden per jaar en doen daarmee alle kanslozen veel meer te kort. Bertje was gewoon Barbertje die moest hangen. Bertje is gewoon een lul zonder verstand.

beau van rtl | 31-12-17 | 12:43

40.000 euro overheidsgeld maken b.v. Laurens Jan Brinkhorst met zijn oude studievrinden op 1 avond op in een bordeel.

beau van rtl | 31-12-17 | 12:45

Is dus nooit te bewijzen. Dus vraag me daar ook niet om. Alles wordt keurig afgedekt gedeclareerd bij de ministeries, waar hoge , corrupte ambtenaren schaamteloos hun handtekening voor zetten. Niets aan de hand.

beau van rtl | 31-12-17 | 12:50
▼ 1 antwoord verborgen

Het “uitzendbureau” was een 100% dochter van Alescon, blijkt uit de uitspraak van de kantonrechter. Als uitzendbureau onderhevig aan een andere CAO dan de sociale werkvoorziening.

Tenzij ergens blijkt dat Moorlag zelf op de payroll staat van AweC (het uitzendbureau), lijkt mijndat je hem alleen kwalijk kan nemen dat hij mensen in de sociale werkvoorziening tegen een slechtere CAO heeft laten werken dan voorzien. De race aar de bodem en gefaciliteerd door de sociale partners.

De sociale werkvoorziening heeft in mijn ervaring wel vaker vreemde trekjes. De manier waarop ze, gebruikmakend of niet van slechtere arbeidsvoorwaarden, in staat blijken om contracten in allerlei laag-toegevoegdewaarde-werk zoals plantsoenonderhoud, spaken steken of zakjes plakken naar zich toe te trekken. In open concurrentie met commerciele bedrijven, die ook nog eens belastingplichtig zijn over de winst die ze maken.

De sociale partners, het FNV, het ministerie van sociale zaken, hebben een web gewoven dat economisch totaal verstikkend werkt. En daar zijn ze zelf achtergekomen, waarschijnlijk in een periode dat er plotseling bezuinigd miest worden op de werkvoorziening terwijl er tegelijkertijd een hogere doelstelling lag ten aanzien van de tewerkstellingen. Typisch iets wat je van het doorgedraaide kabinet Rutte 2 mocht verwachten.

Het is nu toevallig Moorlag die als voormalig directeur van de sociale werkvoorziening nu in een conflict opduikt dat door zijn huidige fractieleider als minister is gecreeerd. Prima wanneer de PvdA Moorlag opoffert, mis je niks aan. Maar dan ook doorpakken en Asscher eruitflikkeren. Of: beter voor Nederland, laat Asscher maar bungelen. Een kleine PvdA omringd met vuil uit het verleden, staat garant voor heel veel vermaak. En weinig electoraal succes.

Glasgow Argus | 31-12-17 | 12:05 | 1

Asscher, Kleinsma, Moorlag, de fnv, de arbeidsinspectie, de nationale ombudsman, de mainstreammedia, de asiel- en omvolkingsindustrie, the plot thickens, de belangen zijn groot. Als je in die meatgrinder beland als afgeschreven Nederlander ben je gewoon kansloos, rechtenloos en ga je genadeloos naar de kloten.

De Briemusketier | 31-12-17 | 15:36

Het lijkt op een gevalletje out of the box denken/werken. Meer arbeidsgehandicapte mensen aan het werk, die de facto minder loon beuren. niet echt een halsmisdrijf. PvdA ligt al op de grond. Next. */D66 topic zoekt.

kaasfondue | 31-12-17 | 12:03 | 2

sorry dat ik u moet corrigeren op dit gebied amice, maar de groep met een arbeidsbeperking heeft juist de grootste moeite om aan het werk te komen of te blijven. Het plan was om deze groep door te schuiven naar het bedrijfsleven en overheid, onder dreiging van boetes en quota. dat is jammerlijk mislukt, waardoor de opzet van het plan: het doorschuiven van somaliers, syriers, eritreejers naar de bijstand, de autochtone bijstanduitkeringsgerechtigden richting Dienst Sociale Werkvoorziening, en de Arbeidsbeperkten richting overheid en bedrijfsleven nu stokt.

De Briemusketier | 31-12-17 | 15:42

Noem het de uitkerings- en dwangarbeidcarrousel die niet draait. Een ding is zeker, Wouter Bos kan er niet aan hebben meegewerkt.

De Briemusketier | 31-12-17 | 15:43

Huichelaar, Asscher was er in eerste instantie als de kippen bij om zijn protegé, Moorlach, in bescherming te nemen. Toen, de publieke opinie negatief was en de aandacht voor deze corruptiezaak, belicht werd, trok hij een ander gezicht, met een bij passende mening. Zelf, is hij de grootste Pinoccio die actief is in de politiek. Voorheen in Amsterdam er een bende van gemaakt en sinds jaren alweer een spoor van ellende getrokken als minister in het kabinet Rutte 11. Liegen en bedriegen is zijn steel. Veel succes Moorlach. Gaat lukken, ik bedoel gaat niet lukken. Corruptie houdt corruptie in stand. Joop den Uyl, draait zich alsnog om in zijn graf.

De Evangelist | 31-12-17 | 12:03 | 3

Joop den Uyl was net zo’ n zakkenvuller. U wilt een voorbeeld?

Hij was verantwoordelijk wethouder woonruimte en zo betrokken bij de ontwikkeling van Buitenveldert. Bijna, met nadruk bijna, geheel gelegen op grond in erfpacht uitgegeven op erfpacht. Behalve een enkel straatje, waar grond in volle eigendom werd verkocht. Waaronder, U raadt het al, aan de heer en mevrouw Den Uyl uit Amsterdam.

Lekkere mensen, hoor.

Glasgow Argus | 31-12-17 | 12:09

@Glasgow Argus
Zo, dat zijn de betere voorbeelden. Ontluisterend weer dit feitje over de tot heilig verklaarde Den Uyl.

Linkse allergie | 31-12-17 | 12:24

De Joop, is bijna heilig verklaard. Dat ben ik met u eens. Het door u genoemde is inderdaad van hetzelfde kaliber. Kortom, politici oordelen en veroordelen iedereen maar zijn zelf de ergste. Een uitzondering daar gelaten maar die moeten al snel het veld ruimen. Zij houden zich niet aan de fractiediscipline. Diegenen met een rechte rug, houden het niet lang vol, of krijgen een kromme rug door mee te buigen en hun mening niet meer te verkondigen. Zo ziet politiek Nederland voor het grootste deel in elkaar. Goede Jaarwisseling.

De Evangelist | 31-12-17 | 13:49

Opheffen die zooi ,kan net nog voor de verkiezingen

gerrie de perrie | 31-12-17 | 12:00

En Klijnsma gaat onze Koning behagen in Drente waar de vorige PvdA CvdK ook al moest opstappen wegens corrupte praktijken, gluiperige Asscher laat Moorlag met 3 jaar wachtgeld wegkomen. Hoewel hij samen met Klijnsma van de schijnconstructie op de hoogte was, mooi stelletje boegbeelden daar bij de PvdA in de hoop dat in de komende verkiezingen in maart deze bedrieglijke partij genadeloos van het toneel verdwijnt. Nu blijkt dat ook de top hetzelfde niveau heeft als Spekman en Roest.

Goedverdoemme | 31-12-17 | 12:00 | 1

Daar heeft ze wel genoeg ruimte voor een moestuintje. Nu nog een rolstoel declareren met off-the-road onderstel anders komt ze vast te zitten in dat stukje groenvoorziening. De vraag is of we haar dan moeten redden. Persoonlijk kijk ik liever de andere kant op als ik haar om hulp hoor roepen.

Linkse allergie | 31-12-17 | 12:27

Kwam wel eens thuis bij een vriend van mij. Hij werkte, zij zat in de eerste kamer. Die keken niet op 100 pleuri bij het boodschappen doen.

kwark001 | 31-12-17 | 11:44 | 2

Kwark. Eerste kamer kan zo maar weg. Dat was ook het plan van Pim Fortuyn. Eerste kamer, Commissaris van de dikke prins en vele andere onzinnige uithijg plekken voor uitgerangeerde, corrupte politici, kunnen zo maar weg. Nergens voor nodig. Maar ja, , wie bindt de kat de bel aan. Pak ze hun privileges, maar eens af. Dikke auto met chauffeur, gratis eten en drinken , gratis vakantie. Hoeren, snoeren en taxi rijden noem ik het altijd. Kost de hardwerkende mensen miljarden per jaar. We zouden het echt goed kunnen hebben in Nederland als het eerlijk verdeeld zou worden.

beau van rtl | 31-12-17 | 12:26

Eerste Kamer is slechts bedoeld om de schijnbewegingen van de Tweede Kamer te corrigeren. Zoals het CDA alsnog het inlegvelletje heeft laten goedkeuren door hun achterban.

Linkse allergie | 31-12-17 | 12:29

Trust me. I'm a politician.

Nunc-aut-nunquam | 31-12-17 | 11:43

Moorlag handelde ongetwijfeld binnen de wet, die de PvdA mede heeft vormgegeven. Hier ontmoeten werkelijkheid (Moorlag) en wens (PvdA) elkaar en dat loopt naar af voor de wens.

Maar Moorlag deugt natuurlijk ook niet. Lekker op het randje ondernemen (outsourcen) en kamerlid zijn van de PvdA (arbeid). Arbeid en outsourcen liggen samen nooit zo lekker.

van heinde en verre | 31-12-17 | 11:43 | 3

Het staat nog te bezien of hij persoonlijk voordeel had, het is zijn bedrijf niet. Ik kom er alleen zonder betaling bij kvk niet achter of het nou een bv is of niet en wat precies dan wel de eigendomsstructuur is. De kans bestaat altijd dat het toch zonder persoonlijk winstoogmerk ideeel gepruts is geweest met de beste bedoelingen. Ontwikkelingen zich maar even laten ontvouwen.

Hufterst | 31-12-17 | 11:55

Je neemt die arbeid in pvda toch niet serieus, hoop ik?

Rest In Privacy | 31-12-17 | 13:32

@Hufterst
Kijk even op alescon.nl onder "Over Alescon". Het is een werkvoorzieningsschap dat voor 6 Drentse gemeenten de gemeenschappelijke regeling WSW uitvoert. Anders gezegd: ze vinden werkplekken voor mensen di moeilijk aan de slag komen, in simpele banen waar ze ook werkervaring kunnen opdoen voor echte bedrijven. Je vindt z dus vooral in de plantsoeoendienst, de gemeentereiniging, dat soort dingen. Mocht niet meer na de invoering van de Participatiewet, dus heeft Alescon toen samen met de gemeenten en de vakbonden FNV en CNV een uitzendbureau opgetuigd waarmee de oud doelstellingen op niet geheel legale wijze konden worden voortgezet. Vonden alle betrokkenen slim bedacht, ook Moorlags beoogde opvolger in de Kamer, die destijds nog Kamerlid was maar na de verkiezingen buiten de boot viel. Moorlag is niet de bedenker van de truc, dat was zijn voorganger. Moorlag is er na zijn benoeming tot directeur mee doorgegaan omdat iedereen het een mooie oplossing vond. Maar nu moet hij kennelijk weg uit de Kamer omdat iemand anders uit de hiërarchie er weer in moet? Iemand uit de vakbond?

Synecdoche | 31-12-17 | 17:13

Vroeger waren de FNV en PVDA de grootste vrienden.
Allemaal activistiche rakkers bijelkaar.
Die tijden zijn blijkbaar ook voorbij. Het gaat de goede kant op.

Kruisruiker | 31-12-17 | 11:40 | 1

FNV gaat meer en meer de kant van de SP op. Nog even en we zien ook Paleszwijnse vlaggen bij stakingen en manifestaties...

Graaisnaaiert | 31-12-17 | 14:09

Alescon was Alles kon?

Basil Fawlty | 31-12-17 | 11:37 | 3

Niks mocht maar Alescon :)

Hufterst | 31-12-17 | 11:44

nice

DommeNeger | 31-12-17 | 11:50

Hufterst | 31-12-17 | 11:44
Kijk! Met z'n 2-en effe de kortste oudejaarsconference ooit geschreven.
Mogen we nu effe vangen NPO? ;-)))

Basil Fawlty | 31-12-17 | 13:25

Het moet eerlijker, stem nooit PvdA

BosrandDirk | 31-12-17 | 11:34 | 1

Ik denk er niet over. Ik eet nog liever hondepoep als kerstdiner dan stemmen op de pvda.

Rest In Privacy | 31-12-17 | 13:34

@Kaasfondue
Domme reactie. Ik kom op gs omdat feiten hier normaal gesproken op waarde worden geschat. Ik heb een hekel aan links omdat daar, met een enkele uitzondering, geen waarde wordt gehecht aan feiten. Dus als gs fout zit met feiten, verwacht ik een coorectie. Daar waar ik kranten als NRC allang heb opgegeven.

Tourette | 31-12-17 | 12:15

Volgens mij hebben ze dat bij deze gedaan door alsnog een genuanceerder stuk te plaatsen. Iets wat je bij overige media zelden zult zien. Die weigeren dat pertinent omdat ze hiermee tevens hun ongelijk aan zouden tonen.

Linkse allergie | 31-12-17 | 12:32

@Linkse allergie
Dat denk ik niet. Bassiehof is een onafhankelijk column. Bas Paternotte schrijft voor eigen rekening, los van gs redactie. Zo komt het op mij over.

Tourette | 31-12-17 | 12:37
▼ 4 antwoorden verborgen

Hoe meer koppen er rollen binnen de PvdA
des te beter Nederland krijgen we daar uiteindelijk voor terug.

Plorkface | 31-12-17 | 11:33 | 2

Dat geloof ik nou ook niet. Wat dacht je van de vvd, d66 of het cda?

Rest In Privacy | 31-12-17 | 13:35

Tja du hast recht, maar dat koppen rollen moet
natuurlijk wel ergens beginnen.

Plorkface | 31-12-17 | 15:17

Maar duidelijk is toch wel dit:
De ware schijnconstructie zit
niet in het flexwerken maar bij
het lidmaatschap van die partij.

Hufterst | 31-12-17 | 11:29 | 1

Goed gezien!

Rest In Privacy | 31-12-17 | 11:59

Ach ja, socialisten he. Weten allemaal het beste hoe ze mensen aan het werk kunnen krijgen, nivelleren is een feestje maar binnen de socialistische revolutie willen ze allemaal leidertje spelen en niet zelf 40 uur per week de vruchten van de noeste fysieke arbeid plukken. Ik zie meer dan een paar overeenkomsten met facisten en rechtsextremisten.

Graaisnaaiert | 31-12-17 | 11:27

Wat de auteur bedoelt is dat Klijnsma en Asscher inmiddels, sinds maart dus, een sterk verbeterde positie hebben en zowel Klijnsma als Asscher ook hiervan afwisten. En deze minkukel Moorlag krijgt de zwarte piet (hoi Syl) toegespeeld. Die Moorlag denkt nu: laat ze lekker het heen en weer krijgen, ik probeer ze mee te nemen in mijn ondergang én mijn wachtgeld veilig te stellen door deze kwestie te rekken tot eind januari.

Het eerste is begrijpelijk, (en goed, want dit levert electorale schade op hèhè), het tweede is laakbaar, hiermee weten we weer waarvoor de pvda'ers er zitten: voor zichzelf.

Jos9595 | 31-12-17 | 11:25 | 3

Kleinsma en Asscher zouden moeten opstappen. Kan Moorlag's houding heel goed begrijpen. Het zijn altijd de 'minderen' die de messen in hun rug krijgen terwijl het tuig blijft zitten. Hup Moorlag!

Moorlag is nu de gebeten hond terwijl toen hij daar kwam, de constructie allang bestond en iedereen - tot in de hoogste regionen - ervan af wist en het allemaal liet gebeuren. Ik hoop dat hij er nog een paar meeneemt in zijn val maar vuil dekt vuil dus die kans is klein.

Lupuslupus | 31-12-17 | 11:32

Jos. Heel goed gezien. Zo is het . Toch zou ik als ik Moorlag was, het niet op de spits drijven. Je kan zo maar ergens door je remmen trappen.

beau van rtl | 31-12-17 | 12:13

Dat laatste is toch ook prima. Dan weet je tenminste weer goed waarom er een pvda bestaat.

Rest In Privacy | 31-12-17 | 13:37

Ik mis in de analyse de naam Sharon Dijksma volledig. De voormalig campagnemanager van Asscher liet de FNV chantage gebeuren, blunderde tijdens afgelopen weken opzichtig door dit zo opzichtig uit de hand te laten lopen en staat samen met de veel te lichte partijvoorzitter symbool voor het schrijnende tekort aan intellectueel vernuft in de PvdA.

de Voorzittert | 31-12-17 | 11:25 | 5

ja, en dat is me eigenlijk altijd tegengevallen van haar. in die studentenzooi deed ze het nog wel goed... daarna.. beter naar mcdonalds

lovekila | 31-12-17 | 11:51

In de periode dat dit hele doorschuifsysteem van uitkeringsgerechtigde Nederlanders werd ontworpen door Samsom en Rutte, ten tijde van Rutte Zwei, en uitgevoerd door Asscher en kleinsma, ism de fnv zat sharon dijksma onder haar bureau met wel twee helmen op haar dikke harses. Je moet het haar nageven, ze weet op tijd weg te duiken.

De Briemusketier | 31-12-17 | 15:52

Ook de Sharon Dijksma van de megastallen, die nu allemaal weer weg moeten, want slecht voor het milieu. Dat daar talloze boeren de das om gedaan is, who care?

Rest In Privacy | 31-12-17 | 17:34
▼ 2 antwoorden verborgen

"PvdA-jeugd", dat dat nog bestaat.

Watching the Wheels | 31-12-17 | 11:24 | 1

Das de nageboorte die om de nostalgie, nooit weg is gegooid, ze noemden het PvdA-jugend

Plorkface | 31-12-17 | 11:56

Helemaal gelijk. Moorlag is het slachtoffer van geklooi achter de schermen bij FNV en PvdA bestuurdertjes en de incompetente 2e Kamer PvdA leiding die nu met hun handen in het haar zitten.

Hij mag zijn bek niet open doen om iets uit te leggen en wordt met ducktape op de slachtbank gelegd om anderen te kunnen sparen.

Als ik hem was ging er vol tegen in al was het maar om een paar andere figuren in de PvdA kringen een pootje te kunnen lichten.

Zwizalletju | 31-12-17 | 11:23 | 2

Zo is dat.

Lupuslupus | 31-12-17 | 11:24

In termen van aansprakelijkheid op wet en regelgevingovertreding is Moorlag een uitvoerder, maar waren Rutte & Samsom, Asscher en Kleinsma de bevelhebbers, respectievelijk de Obersturmbannführers. Moorlag is de kampcommandant.

De Briemusketier | 31-12-17 | 15:56

Moorlag kan vanuit zijn machtspositie (de PvdA wil natuurlijk zijn zetel niet kwijt) de nodige eisen stellen. Je vraagt je langzamerhand wel af wat de Commissie van de Geloofsbrieven allemaal onderzoekt en wat partijen zelf aan screening doen. De tijd van vertrouwen is in de maatschappij en dus ook in de politiek voorbij.

Mannes | 31-12-17 | 11:23

Ineens dacht ik aan een reaguurder die altijd hierover schreef, over de tewerkstellingen van de pvda. Verder zal het geen nieuws zijn dat de machtsspelletjes op hoog niveau louter om geld gaan en zodoende ook niet zullen stoppen bij het minste of geringste relletje in politiek landschap. Zolang alles om geld gaat, gaat het zeker niet om werk, gezondheid of welvaart voor iedereen.

Luivend | 31-12-17 | 11:23 | 5

@ik.zou.haar.doen: wat is er ouder?

Luivend | 31-12-17 | 11:49

Ach ja, waar is ProAsfalt als je 'm nodig hebt?
McMarx | 31-12-17 | 11:28
.
Hij zong wel altijd hetzelfde liedje en, ja, ik mis hem toch best wel. Maar niet alleen hem, ook b.v. Vereniging van dieven. Dagelijks in de panelen en opeens helemaal weg. Weet iemand daar misschien meer over?

Lupuslupus | 31-12-17 | 11:55

@ Lupuslupus | 31-12-17 | 11:55
Reaguurder VVD werkt voor justitie. Of hij heeft het te druk of hij speelde: wie is de mol :)

Rest In Privacy | 31-12-17 | 12:01
▼ 2 antwoorden verborgen

Dat wordt Lijst Moorlag en PvdA naar de 8 zetels.

eerstneukendanpraten | 31-12-17 | 11:22

Goede zaak dat Geenstijl eindelijk de PvdA een keer aanpakt en niet alleen Groenlinks en FvD. Maakt de berichtgeving een stuk geloofwaardiger.

Bakito | 31-12-17 | 11:22 | 1

En steeds maar weer dat pornoplaatje van Alexander Penthouse.

Musset | 31-12-17 | 13:55

Is dit nu anders dan anders.
Iedereen wil geld aldus iedereen corrupt.logis

rein9576 | 31-12-17 | 11:19
-weggejorist-
Rest In Privacy | 31-12-17 | 11:18

gaat weer klauwen met geld kosten, ( opgebracht door die zelfde arbeiders) onderzoek hier en onderzoek daar en ondertussen zit mijnheer 3 maanden op zijn pluche en stapt mogelijk daarna op met een schadevergoeding omdat ie in zijn goede eer is aangetast.. om vervolgens 3 jaar lang een forse wachtgeld binnen te halen.
Dit land, dit land, man, man , man.. van partijen die voor arbeiders horen te staan, voor kwetsbaren te zorgen.... ze. schijten. ze. gewoon. in de b*k, x op x op x.. en een goed 2018 Heren (en die ene vrouw) in Den Haag .. sante!

fikkieblijf! | 31-12-17 | 11:18

Gevalletje van onderwereld in de bovenwereld.
De politiek loopt over van dit soort schurken.

Rest In Privacy | 31-12-17 | 11:13 | 1

Zouden privé geldstromen ook te WOBen zijn vraag ik me dan af?
PS, een gezond 2018 en sterkte ermee.

Rest In Privacy | 31-12-17 | 11:21

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl