achtergrond

Geenstijl

Feynman en/of Feiten - VVD Beeldenstorm

Het WODC kwam met zwaarlijvig onderzoek dat wietteelt niet te legaliseren zou zijn. Iets wat geslikt werd, terwijl het tegenbewijs gevormd wordt door Chili, Colombia, Iran, Colorado, Jamaica, Maine, Washington en Uruguay. Er zijn complete landen en staten die aantonen dat legale productie kán.

Een ander onderzoek ging over de effectiviteit van het drugsbeleid. Terwijl in rapporten het beleid en de mislukte vastgelopen reorganisatie van de politie bejubeld wordt, zijn er al twintig jaar berichten dat politie & justitie geen grip hebben op drugsdealers.

Dat is ook niet verwonderlijk aangezien gebruikers meer verslaafd de gevangenis uitkomen dan ze binnenkwamen, drugs beter verkrijgbaar zijn achter de muren dan op straat en de criminele sector kansarme jongeren goed betaald. Zelfs straatdealers die regelmatig gepakt worden, verdienen meer dan modaal, belastingvrij naast de uitkering.

Om de oorzaak van deze foponderzoeken bloot te leggen, was niet alleen een interne klokkenluider nodig, maar ook een tweede klokkenluider die de rapportage van de eerste aan journalist Bas Haan gaf. Het klokkenluiderssysteem functioneert nog steeds niet, wat corruptie, nepotisme en volksverlakkerij in de hand werkt.

Bas Haan had al een hattrick bij dit ministerie. Eerst struikelde minister Ivo Opstelten en staatssecretaris Fred Teeven over de bonnetjesaffaire van de Teeven-deal na de uitzending van Nieuwsuur door Bas Haan. Later struikelde ook Ard van der Steur vanwege zijn medeplichtigheid als Kamerlid op dit dossier, na de onthulling van een email door diezelfde Bas Haan.

De klok werd geluid op 10 maart 2014, er is ruim drie jaar niets mee gedaan. Deze casus was volledig voor de Tweede Kamer-verkiezingen bekend, en had de VVD de kop kunnen kosten. De interne commissies hebben het in de doofpot gehouden, evenals de SG. Maar zelfs nu alles op straat ligt, komt er alleen een klein foponderzoek naar een irrelevant detail.

Ferdinand Grapperhaus (foto) laat namelijk alleen een extern onderzoek laten doen of in de afgelopen anderhalf jaar de nieuwe gedragscode gevolgd wordt. Dat is volstrekt onvoldoende. Op deze manier ontstaat helemaal geen inzicht in de omvang van de fraude, of welk effect het beleid van het ministerie van Veiligheid en Justitie en Veiligheid heeft. 

Ferdinand G. wordt momenteel voor de tuchtrechter gedaagd, omdat hij als advocaat een verkeerde voorstelling van zaken aan de rechtbank gaf. De persoon die onderzoek heeft beloofd, is punt van onderzoek. 

Er moet een extern onderzoek komen welke onderzoeken zijn beïnvloed in de afgelopen jaren. Benader de auteurs in vertrouwen en vraag om de eerdere authentieke versies. Sommige van die besmette onderzoeken moeten integraal herhaald worden om te kijken of de conclusies in stand kunnen blijven, of dat het teruggetrokken moet worden. 

Op dezelfde wijze is het valse onderzoek autisme en vaccinatie door in volledigheid ontkracht en teruggetrokken. Op dezelfde wijze is het halve oeuvre van Diederik Stapel teruggetrokken. Er zijn namelijk nu niet alleen vragen over de integriteit, maar ook over de gemanipuleerde inhoud. Met die besmette inhoud probeert het Kabinet nu te regeren, en de Kamer te controleren.

Alleen zijn dat kansloze missies. Wanneer nieuw beleid gebaseerd op gemanipuleerd onderzoek in praktijk gebracht wordt, komen de hiaten onherroepelijk naar boven. Controles op basis van gemanipuleerde nulmetingen opgevolgd door mooi-weer-verhalen, leveren altijd een goedkeurend en betekenisloos knikje.

Grappenhuis beroept zich ook op de visitatiecommissie die het WODC in 2014 nog goedgekeurd heeft. De sociaalwetenschappelijke gemeenschap heeft de handel en wandel van Diederik Stapel een kwart eeuw cum laude beoordeeld. Als een visitatiecommissie zonder deze onthullingen een controle moet doen, komt het uiteraard op een positief oordeel. 

Dat zegt iets over de beperkte mogelijkheden en opsporingsbevoegdheid van een visitatiecommissie, niet over hun inzet, of de integriteit van het ministerie om het WODC de ruimte te laten fatsoenlijk onderzoek te doen. Een visitatiecommissie herhaalt niet steekproefsgewijs onderzoek, en peerreview wordt ook lastig als maar 1 (interne) partij de gegevens en geld krijgt het onderzoek te doen. 

Gezien hoe de beïnvloeding ging, gewoon open en bloot via de email, zwart op wit, zonder enige gêne, dan is dit een cultureel probleem. Zelfs de minister deed mee aan de manipulatie. De beleidsmedewerkers van het ministerie denken dat dit kan, en zijn zich van geen kwaad bewust. Dan heb je geen externe consultants nodig voor een onderzoek, maar een cultuurverandering.

Het WODC dient de veertiende etage van het ministerie te verlaten en een eigen onderkomen te zoeken. De minister moet uitsluitend samen met de vaste Kamercommissie onderzoeksvragen formuleren en onderzoeken financieren. Aansturing van onderzoekers door het ministerie dient alleen te gebeuren in het bijzijn van medewerkers van Kamerleden.

De greep die het Kabinet nu heeft op de beeldvorming, is een openlijke aanval op de realiteit geworden. Als beleidsmedewerkers een onderzoeksvraag formuleren en die uitzetten bij wetenschappers, en daarna gaan mailen met gewenste werkwijze en conclusies, ontstaat de situatie dat de wetenschapper gedegradeerd wordt tot een typiste, een dure nutteloze tussenstap.  

Deze problemen beperken zich ook niet tot het ministerie van Veiligheid en Justitie. Neem bijvoorbeeld het CBS die binnen onze inkomenspolitiek het overzicht kwijt is, geen beeld heeft op inkomen vanuit vermogen of effecten door samenloop van vele regelingen en daarom een simpel onderzoek over ongelijkheid al niet kan uitvoeren. 

Er is al jaren geen betrouwbare rapportage. Wetenschappers zullen in het ene onderzoek leunen en voortbouwen op eerdere onderzoeken. Deze fraude zal zijn eigen leven gaan leiden. Beleidsmedewerkers, oppositie-partijen, journalisten en kiezers blijven blind hoe het er echt voorstaat. Hun beelden zijn gesloopt.

Regeren is vooruit zien, onze politici zijn verblind door hun eigen manipulaties en illusies.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.