Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten – Kansloos wetsvoorstel Anne Faber

De foto die het einde van de zoektocht markeerde

Nadat ruim vierhonderdduizend Nederlanders een petitie ondertekenden, kwam VVD-er Stef Blok met twee onderzoeken vanuit ministeries en een strafrechtelijk vanuit het openbaar ministerie. Geen onafhankelijk onderzoek.

Het andere zoethoudertje is de nieuwe wet op de Forensische zorg, die in 2010 is ingediend, in 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. Als 1 aprilgrap schorste VVD-er Fred -bonnetje- Teeven de behandeling ervan in 2014. In 2018 gaat de Senaat er verder over babbelen.

In deze wet wordt het mogelijk medische gegevens op te vragen als een crimineel niet meewerkt aan het onderzoek in het Pieter Baan Centrum. De politici hopen dat met archiefmateriaal soms alsnog een ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling van de geestesvermogens is vast te stellen, en daarmee TBS alsnog op te leggen.

Kijken we naar de basisschoolmoord in Hoogerheide dan zit er een kern van waarheid in dit idee. Daar liep iemand met een mes een school in, zag zijn achtjarige neefje en stak deze in de hals en de nek, dood. De Hoge Raad zag ruimte om zijn veroordeling tot TBS te bekrachtigen door een grote verzameling oude psychiatrische onderzoeken en de bizarre wijze waarop het delict gepleegd is. 

Kijken we naar de strafzaak van een idioot die sinds zijn negende met justitie in aanraking kwam en een reeks buitengewoon gewelddadige roofovervallen pleegde dan zien we dit sprookje uit elkaar spatten. Om gevulde handtassen te jatten werden slachtoffers met een mes in hun gezicht of nek gestoken.  

Fata Morgana
Eerst schrijft het Hof op basis van oude onderzoeken TBS op te kunnen leggen, bespreekt in detail welke stoornissen in die onderzoeken staan en komt daarna met de wonderbaarlijke genezingstheorie voor onder andere zwakbegaafdheid. Lijnrecht tegenin het grove en zinloze geweld waarmee de vermogensdelicten gepaard gingen. Helaas ging het OM niet in cassatie.

Hoewel psychische zorg meestal gaat om leren leven met je probleem in plaats van het oplossen daarvan, neemt het Hof zonder enig bewijs aan dat misschien de dader inmiddels genezen is, en dat daarom niet vaststaat dat de dader tijdens de reeks delicten een ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling van de geestesvermogens had. En legt vervolgens geen TBS op. 

Weeffouten
Aangezien er altijd wel jaren zitten tussen het laatste bestaande psychiatrische onderzoek naar een weigerende observant en de zes weken observatie in het PBC wordt met die wonderbaarlijke genezingstheorie een groot gat geschoten in de nog aan te nemen wet Forensisch Zorg. 

Het andere probleem is dat psychiaters nooit zullen meewerken aan deze aanval op hun beroepsgeheim. Deze documenten gaan simpelweg nooit verstrekt worden. Zouden ze dat wel doen, ontbreekt het noodzakelijke vertrouwensklimaat, zullen meer gekken noodzakelijke zorg mijden, wat beide zorgt voor meer first offenders. 

Schrödingers kat
De sleepnet Pavlovreactie van politici houdt geen rekening met het kwantummechanische principe dat sommige beschikbare informatie uit elkaar valt, zodra je ernaar probeert te kijken. Hier is de Staten Generaal zo traag met het invoeren van een wet, dat deze al is afgeschoten door het Hof voordat de inkt van de Koning droog is. Hier moet de wetgever een compleet andere koers uitzetten. 

Bijvoorbeeld dat als iemand tot meer dan acht jaar veroordeeld wordt én zijn delicten op een onnodig kwetsende manier pleegde, standaard ongefundeerd TBS krijgt. Een onderzoek in het PBC zou dan alleen ontlastend mogen werken. De ziekelijke stoornis en gebrekkige geestesvermogens afleiden uit de tendentieuze wijze waarop het delict gepleegd is. 

Proefproces gaf groen licht
De huidige TBS-wet eist namelijk niet dat duidelijk is welke mentale beperkingen de dader heeft én eist ook niet dat de vaststelling door een psychiater gebeurd. De Hoge Raad heeft al een TBS veroordeling bekrachtigd, waarin het Hof de knoop doorhakte, zonder bewijs vanuit het PBC, zonder diagnose, op basis van oude rapporten en hoe het delict gepleegd was.

Het EHRM eist echter wel dat een specifieke aandoening genoemd wordt door een medische autoriteit, om in deze zaak van de basisschoolmoord direct van beide voorwaarden af te wijken. Toen was de gedachte dat de daad niet paste bij een gezonde geest genoeg. Het EHRM heeft ook meerdere keren een streep getrokken door de levenslange gevangenisstraf. 

Moordenaars vrijlaten
James Murray vermoorde een zesjarig kleuter, om wraak te nemen op zijn tante. In zijn Antilliaanse zaak geeft het EHRM eerst netjes een overzicht hoe vaak zijn levenslange gevangenisstraf heroverwogen is, om daarna te schrijven dat het te weinig was. Doordat de Antillen geen TBS-kliniek heeft, of vergelijkbare psychische zorg, had James geen kans te genezen en daarmee vrij te komen. Hij kreeg pas gratie toen hij terminaal was.

Het EHRM gaf een vergelijkbaar politiek activistisch oordeel in diverse Britse zaken waar moordenaars na een lange gevangenisstraf opnieuw een moord pleegden en daarmee voorgoed achter de tralies verdwenen. Ook daar moest perspectief blijven op vrijlating, derde kansen en de mogelijkheid een vredig en legaal bestaan op te bouwen.

Omdat levenslang daarmee niet meer echt levenslang is, kan de Hoge Raad beginnen haar arrest dat levenslang en TBS niet combineerbaar zijn, te herroepen. Daarnaast wordt TBS het laatste redmiddel om onbehandelbare psychopaten uit de samenleving te houden. Het EHRM eist dat de staat blijft aantonen dat iemand een gevaar is, en daar is al een systeem voor.

Het is tijd te stoppen met jarenlange, tijdelijke warehousing en standaard intensief te behandelen.

FEYNMAN

Reaguursels

Inloggen

het slachtoffer van de basisschoolmoord in Hoogerheide was GEEN neefje van de dader. Het was dezelfde basisschool waar zijn stiefbroertje op zat, en daar speelde het slachtoffer wel eens mee maar dat was niet het slachtoffer zelf. Deze was geen familie. Beetje pijnlijk dit voor de nabestaanden.

campion69 | 23-10-17 | 06:07

Jep, Den Dolder ateekt alvast een vinger op naar de nabestaanden, maatschappij en toekomstige slachtoffers: ze veranderen helemaal niets: Verloven patiënten Den Dolder niet aangepast na arrestatie Michael P. - nos.nl/l/2199188

TheBigKirth | 22-10-17 | 16:21

Een tweede kans zou geen recht moeten zijn, maar iets dat je zou kunnen verdienen na een bepaalde tijd volledig mee te werken aan TBS en bewijsbaar vooruitgang is geboekt. Wekelijks op drugs testen en een jaar onafgebroken negatief bijvoorbeeld. Voor de rest, niet meewerken aan TBS is onvoorwaardelijk de zwaarste straf. Na loop van tijd toch meewerken, dan starten "bij het begin" als of er nog geen tijd is gedaan.

echtpaul | 22-10-17 | 12:22

Sommige betogen zijn van weinig waarde wanneer je de achtergrond kent van het totaal plaatje.

Ongeblustekalk | 22-10-17 | 12:17

Stap uit het verdrag mbt de EHRM (Europees Hof voor /van de rechten van de Mens). Gewoon weer een andere laag boven op eigen rechtspraak, zelfs buiten EU rechtsspraak. Kappen met dit soort onzin.

Zwizalletju | 22-10-17 | 10:46 | 1

Juist, zeer juist.

Guiermo | 22-10-17 | 19:19

Laten we gewoon lekker het medisch beroepsgeheim bewaren, voor ons aller welzijn. Iedereen kan verdachte worden, daarvoor hoef je niet schuldig te zijn. En dan kan een vreemde lekker in je medische gegevens gaan wroeten. Zoals Feynman al aangeeft: dat schrikt ook potentieel behandelbare gevallen af om preventief hulp te zoeken. Maar ook als gewone burger word ik dan huiverig wat ik mijn arts of therapeut wel of niet zou vertellen.

TBS lijkt me vooral erg duur en weinig effectief. Bovendien: als het gaat om puur een geweldsdelict, zoals ik al eerder schreef, vind ik een flink pak rammel of stokslagen zonder permanente schade aan te richten, gewoon letterlijk leed toevoegen aan de dader wel voldoende. Plus een schadevergoeding aan het slachtoffer. Als er sprake is van doelbewuste moord of groot gevaar op recidive bij verkrachting, ongeacht of de dader nu gestoord was of niet, is er niets mis met levenslang, of minstens de helft van je resterende leven achter de tralies en alleen daarna kans op vrijlating bij goed gedrag en teken van verbetering. Je slachtoffer heeft ook letterlijk of figuurlijk geen leven meer. Waarom zou het voor jou dan ineens zielig zijn als je gewoon mag blijven leven, maar wel veilig gescheiden van de maatschappij?

Van mijn part neem je een flink stuk grond in elke gemeente locties verdeeld over het land, zet daar prikkeldraad en wachttorens en een mijnenveld omheen, en laat daarbinnen de gevangenen hun eigen huis bouwen, of in een tentje wonen, hun eigen voedsel kweken en andere voorzieningen regelen. Kamperen beschouwen de meeste mensen ook niet als inhumaan, alleen duurt het in dat geval wat langer. Wellicht dat een handige ondernemer ze zelfs iets nuttigs kan laten produceren voor wat zakgeld, afgeroomd met (een deel van) de kosten van opsluiting en een vergoeding aan hun slachtoffer. Als ze de godganse dag willen blowen of zuipen, mits ze zich gedragen en niet elkaar of de bewakers naar het leven staan, mij best. Ze zitten toch geïsoleerd van de onschuldigen in de samenleving en kunnen hun "dorp" of "camping" niet uit.

Kostendekkend zal het waarschijnlijk niet zijn, maar een stuk goedkoper en humaner dan opsluiten in een cel en ze de godganse dag met allerhande peuten laten leuteren. Verder hebben ze net als iedere (geestes)zieke Nederlander recht op behandeling van hun eventuele stoornis bij een psychiater, als ze dat willen. Wellicht dat vrijwillig daaraan meewerken de kans vergroot dat je na lange tijd een tweede kans krijgt. Verpruts je die ook, dan ga je terug achter het prikkeldraad en kom je er ook niet meer uit.

Wol | 22-10-17 | 10:18

Het enige dat écht in zo'n wetvoorstel te verwachten is zijn aanscherpende maatregelen om de pers en iedere andere vorm van nieuwsgaring en nieuwsverbreiding te muilkorven en beknotten.
Dan kunnen stukjes gevoelige informatie over gevoelige rampen bij het gevoelige moderne-media-volk worden weggehouden, 'om de bedreigende volkswoede over staats-falen te voorkomen, En dat noemen ze dan eufemistisch 'om de veiligheid'; alléén, dan zeggen ze er niet bij, dat 't om de veiligheid van de burgers gaat; om die te beschermen tegen terrorisme, maar dat het om de beveiliging van de overheid is; tegen de terechte verontwaardiging van de bevolking.
Is er 'n politicus afgeknald door iemand van Milieu Defensie op 't mediapark (?); beknotten.
Is er een filmmaker neergestoken door 'n islamitische debiel (?); beknotten.
Is er een vliegtuig boven oorlogsgebied neergeschoten door 't negeren van de bedreiging en 't voordeel van de goedkoopste brandstofroute (?), negeren.
Worden er lichaamsresten gevonden, en daarna weer gevonden, en daarna weer gevonden op de plek waar 't Nederlandse vliegtuig neerstortte (?), beknotten en negeren dat nieuws.
Allemaal om de 'staatsveiligheid'.
Lees, allemaal om de cover up te organiseren ter bescherming van de overheid tegen kritiek, want ja, de overheid is ook 'gevoelig' hoor (als 't haar uitkomt).
De truc is telkens dezelfde.
Noem een onoplosbaar probleem.
Verzin er een wetsvoorstel bij dat 't probleem niét oplost.
Maak daarna 'n slap aftreksel van je initiatief, maar wel met de leuke dingetjes voor jou als overheid er in (die van de beknotting van anderen).
Zorg dat die 'Wet', of anders die wet als 'maatregel' (lees, zonder goedkeuring door 't parlement) door de vakminister wordt ingesteld.
Klaar is Kees met twee maal winst.
1e

Der Paulie | 22-10-17 | 09:34 | 2

stukje is weggevallen:
1e het gewenste probleem blijft; en 'dus' bruikbaar om zelf als politicus 'nodig te blijven';
2e het parlement is gepasseerd en via de vakminister heb je wel je tegenstanders beknot om makkelijker te kunnen negeren.
Dit is de politiek van Nederland 2.0

Der Paulie | 22-10-17 | 09:36

Sorry, een cruciaal woordje 'niet' was weggevallen.
Lees: "alléén, dan zeggen ze er niet bij, dat 't NIET om de veiligheid van de burgers gaat"

Der Paulie | 22-10-17 | 09:57

Ik voel een nieuw topic in de maak over ons Bel die lijsttrekker voor het FvD in 020 wordt. Dat is weliswaar nu Off Topic maar niet voor lang meer.

Rest In Privacy | 22-10-17 | 08:15

Verwachten, wat de schrijver van dit artikel lijkt te doen, dat een rechter de boel gaat op zitten rekken door op basis van oude psychiatrische schrijfsels tot conclusies te komen over ziekelijke oorzaken van een gepleegd feit en de behandelbaarheid van die oorzaken, moet -ie verder lekker doen.

Maar levert een tenenkrommend slecht artikel, over een heel lastig onderwerp.

LibertasSimplex | 22-10-17 | 08:00 | 2

... gaat zitten oprekken.....

LibertasSimplex | 22-10-17 | 08:04

Rondom de psychiatrische beoordeling Pro Justitia komt dat helaas vaker voor.

Psychmaus | 22-10-17 | 09:25

Godsamme, weggejorist door een hulpjoris. Dan maar miniem werk: En wel zo ongeveer hierom. TBS is niet geschikt voor het weghouden van gevaarlijke teringlijers uit de maatschappij, enkel om ze weg te houden. Het middel daarvoor, als die noodzaak daar is, is een vorm van straf.

LibertasSimplex | 22-10-17 | 07:50

Waar komt die groei van psychiatrische gevallen vandaan? Waarom wordt er op geestelijke gezondheidszorg gekort? Prioriteiten. Er moeten meer vacatures komen voor kwaliteitswerk

mozaard | 22-10-17 | 07:49 | 2

Het antwoord op de tweede vraag is: ja.

knutsel_ | 22-10-17 | 08:36

pardon, niet goed gelezen. het antwoord is: geld.

knutsel_ | 22-10-17 | 08:37
-weggejorist-
LibertasSimplex | 22-10-17 | 05:54

Een alternatieve kijk op de zaak/wet door (complotter) Vrijland waarbij de genoemde voorbeelden wel verder reiken dan alleen mensen met een DSM diagnose www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/...

HdJ | 22-10-17 | 05:35

Een heel sober beleid in gevangenissen en voor de lang gestraften een haak in het plafond en een voldoende sterk koord ter beschikking stellen.
Humaan, hebben ze een mogelijkheid hun opgelegde straf te ontlopen....

Hendrikaatje | 22-10-17 | 02:29

psychopaat of niet? niet uitzoeken gewoon een kogel en weg ermee. veiligheid van de gewone burger op straat gaat voor een eventuele resocialisatie ooit

mmkk | 22-10-17 | 02:24

Punt is natuurlijk wel dat mensen veranderen naarmate de jaren verstrijken.
Ik ben ook niet meer dezelfde persoon die ik was toen ik twintig was.
Aan de andere kant, als iemand zo gemakkelijk een grens over gaat en zonder enige wroeging een ander het leven ontneemt dan is het niet moeilijk om vast te stellen dat zo iemand een gevaar is is voor de samenleving. Gestoord zou ik niet willen zeggen, er zijn zovele mensen die er geen seconde mee zitten om het leven van een ander te verwoesten. Of van vele anderen. Veelal komen dat soort van figuren nogal hoog op de maatschappelijke ladder te staan ook. Zie de geschiedenis.
Het zij zo, de mensheid is nu eenmaal geen voorbeeld voor de toekomst van het universum en de god die haar geschapen heeft is lang geleden vol schaamte iets anders gaan doen in de melkweg.
Wat te doen?
Ja ik ben er een warm voorstander van om psychopaten die menen anderen onvoorstelbaar leed aan te mogen doen voor altijd op te sluiten. Ze gaan grenzen over die we als samenleving niet kunnen en mogen tolereren.
Maar als we alle psychopaten opsluiten dan wordt het heel rustig op straat.
Heeft zo zijn voordelen maar is niet te betalen.

Zapata10 | 22-10-17 | 02:14 | 1

Best te betalen, gewoon uiterst sober opsluiten, hoeft niet meer te kosten dan een bijstands uitkering.

Hendrikaatje | 22-10-17 | 02:22

Het hele systeem moet op de schop.

Statler en Waldorf | 22-10-17 | 01:57

Duz: Afschieten tot voorbij de dampkring. Kost wat maar dan heb je ook wat. Leuk volksvermaak ook.

Tasb | 22-10-17 | 01:39

Psychiaters, lieden die een echte artsen studie niet aankunnen en toch graag als arts/medicus gezien en aangesproken willen worden; gewoon kneuzen die status zoeken.
Praat zo'n gast een beetje naar z'n bek en je bent zo genezen of er mankeerde je niets.
Wat ze wel weten is hoe vette rekeningen te schrijven.
Een psychiater arts noemen is een belediging voor elke serieuze arts.
Gevangenisstraf is gratis verblijf in een hotel met als enige restrictie dat je er de eerste tijd niet uit mag, er mag geld op je rekening gestort worden waarmee je privileges kunt kopen, bezoekers en bewaarders brengen drugs, telefoons en zelfs wapens binnen.
Werk of taakstraf, ook al zo iets, geen straf toezichthouder, gewoon melden bij een gemeente ambtenaar die je een hark geeft en geacht word toe te zien dat je het opgedragen werk uitvoert; tja, dan zeg je tegen zo'n gemeente ambtenaar dat je weet waar z'n huis woont en z'n dochter naar school gaat, zegt aju, bekijk het maar...
Tja, er is het een en ander mis bij justitie....

Hendrikaatje | 22-10-17 | 01:33 | 3

Een psychiater heeft een volledige artsenstudie gevolgd.
De psychiatrie is een vervolgstudie na de basisstudie.
Net zoals een internist een vervolgstudie doet na zijn basisstudie en een longarts, enz, enz.

Jan Dribbel | 22-10-17 | 01:39

Jan Dribbel | 22-10-17 | 01:39
Oww, dan kun je een psychiater dus gewoon aansprakelijk stellen als een genezen verklaarde weer de fout ingaat; een straf opleggen of ontslaan!
Heb dat helaas nog niet zien gebeuren....

Hendrikaatje | 22-10-17 | 02:17

Nee Hendrik, net zo min als je dat bij een andere arts zou kunnen doen. Zieke mensen kunnen genezen lijken terwijl zo toch nog ziek zijn.

GroenGrasBijBuren | 22-10-17 | 02:26

Er wordt wel beweerd dat een verdachte niet hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling, dus ook niet aan zijn evt. TBS. Dat schijnt een grondbeginsel te zijn in ons systeem. Hé, maar dat geldt natuurlijk ook bij het rijden oner invloed. Niet meewerken aan de bloedproef levert automatisch een veroordeling op voor rijden onder invloed. Dan dus wel. Kunnen we de wet niet zo maken, dat het niet meewerken aan een psychiatrisch onderzoek, automatisch leidt tot TBS?

Graaf van Egmont | 22-10-17 | 01:17 | 1

Je kan de wet schrijven zoals je wil. Het zal alleen botsen met mensenrechten en dat soort dingen. Je hoeft niet mee te werken aan je eigen veroordeling, tenzij het gaat om bewijs dat bestaat buiten je wil om. het gaat dan om bloed, wangslijm, etc. Lees ik ook maar net op Wikipedia..

GroenGrasBijBuren | 22-10-17 | 02:33

Wat Feynman hier mist is dat het staken van de behandeling, en het plaatsen in de longstay, geschiedt zonder rechterlijke tussenkomst. Ergo, dit schuurt met het legaliteitsbeginsel en is al eens steen des aanstoots van het EHRM geweest. Ik vraag mij dan ook af of dit wel de normatieve panacee is waar hij naar op zoek is... Kennelijk moeten we gaan accepteren dat ook een longstay plaatsing eindig zal zijn en iemand met psychische stoornis en al terugkeert in de maatschappij.

RenHoek | 22-10-17 | 00:57

Het is zo langzamerhand wel erg opvallend dat er geen enkel benul bij de ivoren toren bewoners is dat de gewone man gebaat is bij concrete en robuuste oplossingen in plaats van stoplapjes om Brussel tevreden te houden en de burger zand in de ogen te strooien.

Frau Merkel | 22-10-17 | 00:45

Wat ik graag wil zeggen hier is dit:
We lopen (en ik ook) allemaal te zeiken over het rechtssysteem hier.
Wat ik wel mooi vond met Anne is hoe de politie er gelijk bovenop zat.
Later vrijwilligers en het leger die zochten.
Binnen 2 weken opgelost.
Ongehoord snel.
Mag ook weleens vermeld worden.

Kruisruiker | 22-10-17 | 00:45

Matig stuk... was interessanter geweest te bezien dat het Nederlandse Strafrecht op een democratische wijze tot stand is gekomen en nu kennelijk via een poortfunctie het niet-democratisch vastgestelde Europees Recht aan een verdringing bezig is.

Afgevraagd kan worden of deze botsing tussen twee stelsels, wel in het voordeel van het Europese moet worden beslecht.

RenHoek | 22-10-17 | 00:13
-weggejorist-
vluchtelingallergie | 22-10-17 | 00:10 | 1

Als je jarenlang emotioneel verwaarloosd bent, dan is de opgebouwde schade zo groot en in elk onderdeel van het leven aanwezig en zijn bepaalde gedragspatronen zo sterk vastgelegd dat verandering nooit in alle opzichten meer mogelijk is. Zeker niet op eigen kracht in ern maatschappij vol verleidingen en verplichtingen.

Eenmaal een stoornis dan is het eerder symptoombestrijding en ermee leren leven dan genezen.

En dat weet elke psycholoog en psychiater.

Een moordenaar of verkrachter genezen verklaren is dan ook je reinste onzin en daarmee misdadig.

Hetvolkspreekt! | 22-10-17 | 00:08

Wanneer een EHRM zich standaard tegen het rechtssysteem van een onafhankelijke staat keert, wordt het tijd om het contract met die club op te zeggen. Er zijn al langer klachten over die linkse club.

Graaf van Egmont | 22-10-17 | 00:00 | 1

Opzeggen is simpel zat: brief, half jaar geduld. Alle feiten voor die datum blijven onder het Verdrag vallen (art. 57 www.echr.coe.int/Documents/Convention_...).
Hoop tegengesputter al jaren over beweerdelijk diepgaande onontwarbare vervlechting in bestaande wetgeving, maar dat is door een verschuiving van verwijzing (naar een veel beter, vlot aanpasbaar en tegen sluipende uitbreiding beschermd Nederlands Verdrag) op te lossen.

sockpuppet | 22-10-17 | 01:09

Stel nou dat je TBS krijgt. Zijn er ooit mensen van ‘genezen’?

Nacho_Vidal | 21-10-17 | 23:36 | 5

Hahaha, voordat u zich meent te moeten mengen in een discussie - waar u overduidelijk geen enkel verstand van hebt - adviseer ik u het volgende tot zich te nemen. Dat scheelt opmerkingen als 'waar baseer je dit op' hetgeen een schrijnend gebrek aan kennis uwerzijds aantoont;

Dienst Justitiële Inrichtingen 1998
Ministerie van Justitie; Dienst Justitiële Inrichtingen, Vóórt-durend delictgevaarlijke TBSverpleegden. Rapport van de Commissie ‘Zorg voor vóórt-durend delictgevaarlijke TBSverpleegden, Den Haag: 1998.

Dienst Justitiële Inrichtingen 2009a
Ministerie van Justitie; Dienst Justitiële Inrichtingen, Beleidskader Longstay Forensische Zorg, Den Haag: 2009.

Dienst Justitiële Inrichtingen 2009b
Ministerie van Justitie; Dienst Justitiële Inrichtingen, Verloftoetsingskader ter beschikking gestelden, Den Haag: 2009.

Dienst Justitiële Inrichtingen 2009c
Ministerie van Justitie; Dienst Justitiële Inrichtingen, TBS in getal 2008, Den Haag: 2009.

Dienst Justitiële Inrichtingen 2011
Ministerie van Justitie; Dienst Justitiële Inrichtingen, Forensische zorg in getal 2010, Den Haag: 2011.

Hoeven 2009
D. van der Hoeven, K. Eppink, F. Koenraadt & M. Boone, Balanceren met recht. Onderzoek naar de Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden in de klinische praktijk, Pompe-reeks, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2009.

Kelk 2008
C. Kelk, Nederlands Detentierecht, Deventer: Kluwer 2008.

Keijser & Stokkum 2004
J. Keijser & B. van Stokkum, Straf en herstel, ethische reflecties over sanctiedoeleinden, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2004.

Kogel & Hartogh 2005
C. de Kogel & V. den Hartogh, Contraire beëindiging van de tbs-maatregel, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2005.

Moerings 2003
L. Moerings, Straffen met het oog op veiligheid: een onderneming vol risico’s (oratie Leiden), Leiden: Universiteit Leiden, 2003.

RSJ 2008a
Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Advies Dwangbehandeling, Den Haag, 2008.

RSJ 2008b
Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Advies Longstay, Den Haag, 2008.

RSJ 2008c
Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Longstay vervolgadvies, Den Haag, 2008.

RSJ 2010
Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Afschaffing Fokkenregeling. Beter niet, Den Haag, 2010.

RSJ 2011
Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, De oplopende duur van TBS, Den Haag, 2011.

WODC 2011
E. van Dijk & M. Brouwers, Memorandum 2011-1: Daling opleggingen TBS met dwangverpleging, Den Haag: Bibliotheek WODC, 2011.

WODC 2012
H. Schonberger, C. de Kogel & I. Bregman, Memorandum 2012-1: Kenmerken en recidivecijfers van ex-terbeschikkinggestelden met een zedendelict, Den Haag: Bibliotheek WODC, 2012.

Artikelen

Canton 2004
W. Canton, T. van der Veer, P. van Panhuis, R. Verheul, W. van den Brink, ‘De betrouwbaarheid van de risicotaxatie in de Pro Justitia rapportage’, Tijdschrift voor de psychiatrie 2004-8, p.525 – 535.

Deenen 2007
Th. Deenen, ‘Longstay, anders dan levenslang?', Ontmoetingen: voordrachtenreeks van het Lutje Psychiatrisch-Juridisch Gezelschap 2007-13, p. 25 – 37.

Franke 2007
H. Franke, ‘Two centuries of imprisonment: socio-historic explanations’, In: Dutch Prisons, M. Boone & M. Moerings, Den Haag: Bju Legal Publishers, 2007, p. 5 – 50.

Koenraadt 2011
F. Koenraadt, Pre-trial forensic mental health in The Netherlands, In: M. Herzog-Evans, Transnational Criminology Manual, Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2011-3, p. 527 – 544.

Oei 2000
T. Oei, ‘De gereguleerde toekomst van tbs; problemen en oplossingen’, Delikt en delinkwent 2000-4, p. 336 – 354.

Oei 2005
T. Oei, ‘De terbeschikkingstelling. Van een bijzondere tot een gewone maatregel?’, Justitiële Verkenningen 2005, nr. 1, p. 23 – 26.

Oppedijk 1993
D.W. Oppedijk, ‘Chronische TBS-gestelden’, in: Prof. Dr. N. Smit, Overheid en patiënt 1993: Liber amoricum, Arnhem: Gouda Quint, 1993.

Ploeg & Beer 1993
G. Ploeg & A. Beer, ‘De inpassing van de taakstraf’, Justitiële Verkenningen 1993, nr. 9, p. 7 – 38.

Raes 2007
B. Raes, ‘Uren, dagen, maanden, jaren. Een Essay over de TBS-longstay als deel van het geheel’, In: D.H. de Jong, Pet af: Liber amicorum, Nijmegen: Wolf Legal publishers 2007, p. 387 – 398.

RenHoek | 22-10-17 | 12:51

@renhoek Excuus, wist niet dat u zo onzeker was dat u zo meteen uitvalt. Het was een oprechte vraag. En als u al denkt dat ik een leek bent (wat wat mij betreft zo is op dit vlak- hetgeen waarschijnlijk voor het gros van de reaguurders geldt), dan had u best met een onderbouwd lekenantwoord mogen komen ipv uit de hoogte allemaal titels copy/pasten, dat kan iedereen. Maar dus te goed zijn om een vraag te beantwoorden en een discussie te voeren blijkbaar.. Jammer.

VP732 | 22-10-17 | 19:25

@Renhoek,

Gefeliciteerd; die Copy Paste Kampioensbeker kan jou niet meer ontgaan.
Wel jammer dat je niet in staat bent een simpele vraag te beantwoorden.
Maar goed; daar draaien de Copy Paste Kampioenschappen niet om, natuurlijk.

Dandruff | 22-10-17 | 20:37
▼ 2 antwoorden verborgen

Sinds VVD-ers (zoals Demmink, Teeven, Opstelten en nu Stef Blok) de scepter zwaaien bij Justitie zo vaak gaat het mis met Vrouwe Justitia!

Het probleem is dat er een groot gat is tussen 1e verhoor en verzoek rechtbank tot psychiatrisch onderzoek in een Forensisch Kliniek zoals PBC.

Dit probleem kan opgelost worden door bij elke zware delict waarbij personen (letsel) of goederen schade hebben opgelopen, dat er direct vanaf de tweede of derde dag van het verhoor een forensisch psychiater bij de verhoren aanwezig is. De verdachten zitten toch meestal minimaal 2 weken in voorarrest , maar voldoende voor een forensisch psychiater om de verdachte te observeren en psychiatrisch te onderzoeken. Deze psychiater kan aan de hand van een psychiatrisch rapport de rechter aanbevelen een IBS, RM af te geven of volledig psychiatrisch onderzoek te laten doen verrichten in bv. PBC. Kortom, de verdachte gaat nu aan de hand van een deskundigen onderzoek waarin een (voorlopige) diagnose is gesteld, direct het psychiatrisch onderzoeks- of behandelingstraject in. Nu moet de rechter met alleen een onderzoek van de rechercheurs, maar zonder die van een psychiater afwegen of verdachte wel of niet een psychiatrisch onderzoek of behandeling moet krijgen. Dan gaat het vaak mis omdat de rechter de ballen verstand heeft van gestoord gedrag. Maar als een psychiater met een goed onderbouwd rapport komt, dan moet de rechter van zeer goede huizen komen om het advies vd psychiater i.d. wind te slaan.

Hoe het juridisch in elkaar zit weet ik niet, maar volgens mij moet de wet hierop aangepast worden.

RambalLO | 21-10-17 | 23:34 | 1

Denk dat dat lastig wordt. Niet alleen heb je verhoren die urenlang op ieder moment vand e dag doorgaan (dus heb je een enorme capaciteit nodig), ook ga je met meer apatisch zwijgende verdachten te maken krijgen. Daarnaast met advocatenbijstand tijdens verhoren gaat het wel echt druk worden. Ergo, je verplaatst het PBC naar de verhoorkamer, iets waar de verdachte al onder zware psychische en emotionele druk staat, dus of daar een zinnig rapport uitkomt...

RenHoek | 22-10-17 | 00:33

Zolang TBS instelling drugs&hoeren panden zijn is elke behandeling daar zinloos!
.
Een chirurg kan ook geen goede operaties uitvoeren in een zwijnenstal.

2_amazing | 21-10-17 | 23:21 | 4

TBS is een maatregel gericht op behandeling en de resocialisatie van de patiënt. Echter het resocialisatie aspect vervalt na rapportages waardoor de maatregel een open einde krijgt en resocialisatie (proefverlof) niet meer mogelijk is.

Niks ongrondwettelijks aan.

RenHoek | 22-10-17 | 00:36

Iets beter formuleren... In de longstay wordt de behandeling gestaakt zodat er niet meer gewerkt kan worden aan het verminderen van het recidive risico. Dit maakt resocialisatie niet meer mogelijk en dient de patient in een gesloten inrichting te verblijven, ergo verkapt levenslang.

RenHoek | 22-10-17 | 00:40

Qaboos & RenHoek
Hoe betrouwbaar is een diagnose als men onder invloed is van drugs, 0,0 dus elke TBS'er die gebruikt heeft bij voorbaat levenslang, dat gebeurt niet.
TBS instellingen zijn niet meer dan een gevaarlijk experiment van geitenwollensokken types.

2_amazing | 22-10-17 | 09:44
▼ 1 antwoord verborgen

Er is nog een andere reden waarom wat er nu als oplossing wordt geschetst en dat is - behalve dat een systeem waarin je moet vertrouwen op oude psychiatrische rapporten simpelweg niet werkt als er geen oude psychiatrische rapporten zijn - dat TBS zoals het nu wordt uitgevoerd verre van veilig is. De recidive is weliswaar veel lager dan na gevangenisstraf maar nog steeds schrikbarend hoog (20 tot 27% binnen 2 jaar!) en dat boezemt weinig vertrouwen in als je bedenkt dat de behandelduur de afgelopen jaren ook nog eens sterk is teruggelopen onder financiële druk én omdat TBS voor daders door de lange duur steeds minder aantrekkelijk werd (dus eigenlijk om de weigerende observandi tegemoet te komen!) weinig vertrouwen in.
Daarbij is de uitvoering een zootje wat onder meer blijkt uit het ruim voorhanden zijn van drugs en de steeds maar weer voorkomende relaties tussen medewerkers en ‘patiënten’. Rust, regelmaat en reinheid - die zieke geesten zo hard nodig hebben - zijn dus ver te zoeken.

duh! | 21-10-17 | 23:19 | 1

Dat recidive in soortgelijke gevallen bij gevangenisstraf hoger ligt betwijfel ik.
Cijfers daarover zijn lastig omdat het doorgaans om totaal verschillende gevallen gaat. Een verslaafde fietsendief krijgt zelden TBS, hooguit een maand cel; en zal dus na elke vrijlating weer verder gaan stelen. Zo krijg je heel snel hele hoge recidivecijfers bij celstraffen, terwijl het feitelijk om misdrijven gaat waarmee te leven valt.
Maar ook een moordenaar zal bij celstraf gemiddeld slechts 10 jaar zitten; bij TBS kan dat levenslang zijn. Daarom adviseren advocaten om die onderzoeken te weigeren. Tja; en of iemand 10 jaar vastzit of 20 of 30 jaar vastzit heeft ook invloed op de recidivecijfers. Dan gaat het duidelijk om de duur dat iemand opgesloten zit, met wel of niet behandelen heeft dat niks te maken.
Wie 10 jaar vastzit kan 10 jaar geen misdrijven plegen; wie 30 jaar vast zit kan dat 30 jaar lang niet meer doen. En komt bovendien pas vrij op een leeftijd dat zijn testosteronspiegel wat lager is.

Dandruff | 21-10-17 | 23:40

De slachtoffers horen ten allen tijde voorrang te krijgen. De daders maximaal straffen. Als ze zich 100% goed gedragen dan een kleine strafvermindering. Daders horen hun rechten te verliezen aangezien ze geen boodschap hebben gehad aan de rechten van hun slachtoffers. TBS afschaffen, dat is werkverschaffing.

watergeus | 21-10-17 | 23:18 | 1

In plaats daarvan dwangarbeid invoeren. Dat schrikt af maar resocialiseert ook uitermate. En verschaft middelen om slachtoffers schadeloos te stellen.

SlimmeBelg | 22-10-17 | 06:54

Gewoon de keuze tussen al dan niet meewerken aan TBS wat makkelijker maken. Levenslang, dat in NL werkelijk levenslang is, of TBS. Wedden dat opeens 100% van de verdachten meewerkt?

PeterD | 21-10-17 | 22:51 | 2

En daar komt ie......., het Europese hof voor de rechten van de mens.

botbot | 21-10-17 | 22:56

In het verleden is door de rechtbank Utrecht gesteld dat 'onbehandelbaarheid', een straf als levenslang niet in de weg staat. Dus waarom zou dat nu niet kunnen? De veroordeelde/verdachte moet dan kunnen opteren voor TBS om een levenslange gevangenisstraf te ontlopen.

RenHoek | 22-10-17 | 12:58

Wetgeving is niets meer dan een verzameling verzonnen privileges en beletsels ten bate van de staat. Het probleem is het vrijwillige karakter van meewerken aan eenpsychiatrisch onderzoek en indien men dat niet doet, dat men beloond wordt door het niet opleggen van TBS.

Het niet meewerken is strijdig met het karakter van het Recht op het vlak van waarheidsvinding. Er is dus een taak voor de wetgever om daar paalen perk aan te stellen. Niet meewerken bestraffen met 36 maanden extra straf en na het uitzitten, gedwongen opname in een TBS-kliniek, in ieder geval tot er afdoende is vastgesteld of er behandeling nodig is, moest toch voldoende breekijzer zijn om een advocaat zijn cliënt ervan te overtuigen dat direct meewerken toch echt in eigen belang is.

netniet | 21-10-17 | 22:46 | 9

Onzin. Ik zou meer zien dat de levenslange aanstelling van rechters doorbroken wordt. Na 5 of 10 jaar een gesprek om te kijken of een rechter nog door kan gaan of dat hij elders zijn dienstverband moet zoeken. Pas dan heb je bij falen (onvolledige inzet bij her- en bijscholing, slecht vonnis etc.) een stok achter de deur.

RenHoek | 22-10-17 | 13:02

@Renhoek,

Waarom "onzin"?
Waarom mag een vrachtwagenchauffeur wel op de vingers getikt worden, maar een rechter niet?

En belangrijker; waar wil je een "functioneringsgesprek" over laten gaan als serieuze missers niet behandeld worden?
Als een gerechtelijke misser niet tot een rechtszaak heeft geleid, is er immers ook geen bewijs dat de rechter iets te verwijten valt. In het beste geval zal een spraakmakende misser dus slechts terloops ter sprake komen.
Op de door jou voorgestelde manier wordt zo'n gesprek niet meer dan een VrijMiBo. Tussen collegae die elkaar niet gaan afvallen omdat ze volgende maand zelf zo'n gesprek hebben.

Jouw "stok achter de deur" werkt niet omdat er nooit iemand ontslagen kan worden op basis van een functioneringsgesprek, ook niet in andere beroepen. Dat gaat dus ook nooit gebeuren. En een advies elders een dienstverband te zoeken is te vrijblijvend.

Dandruff | 22-10-17 | 20:56

@Renhoek,

Waarom "onzin"?
Waarom mag een vrachtwagenchauffeur wel op de vingers getikt worden, maar een rechter niet?

En belangrijker; waar wil je een "functioneringsgesprek" over laten gaan als serieuze missers niet behandeld worden?
Als een gerechtelijke misser niet tot een rechtszaak heeft geleid, is er immers ook geen bewijs dat de rechter iets te verwijten valt. In het beste geval zal een spraakmakende misser dus slechts terloops ter sprake komen.
Op de door jou voorgestelde manier wordt zo'n gesprek niet meer dan een VrijMiBo. Tussen collegae die elkaar niet gaan afvallen omdat ze volgende maand zelf zo'n gesprek hebben.

Jouw "stok achter de deur" werkt niet omdat er nooit iemand ontslagen kan worden op basis van een functioneringsgesprek, ook niet in andere beroepen. Dat gaat dus ook nooit gebeuren. En een advies elders een dienstverband te zoeken is te vrijblijvend.

Dandruff | 22-10-17 | 20:56
▼ 6 antwoorden verborgen

wat valt er te genezen aan een zieke geest, wat dus geen stoornis is.
wees eerlijk mr en mw de psychiater.

J030 | 21-10-17 | 22:39 | 2

De meesten denken dat ik genezen ben.
(Maar ik weet wel beter.)

Kruisruiker | 21-10-17 | 22:51

Iedere psychiater is het met u eens. Als de stoornis onbehandelbaar is, zal hij niet gaan behandelen en dat aan de rechtbank rapporteren.

PeterD | 21-10-17 | 22:54

Lees een keer het boek "de nieuwe kleren van de rechter", geschreven door iemand die jarenlang het strafrechtsysteem van binnenuit heeft meegemaakt. Als je je afvraagt waarom zoveel rechters het contact met de realiteit kwijt zijn, of domweg incompetent zijn, dan geeft het boek aardig wat antwoorden.

stampertje85 | 21-10-17 | 22:36

Teveel 'mensen' krijgen 'n tweede kans ...

Ron van Zon3948 | 21-10-17 | 22:32 | 1

Slachtoffers geen enkele.

SlimmeBelg | 22-10-17 | 06:57

Gewoon kosten/baten afweging maken: kost veel geld, hoog risico voor de veiligheid. Baten? Geen, vuurpeloton.

Poeskarper | 21-10-17 | 22:31 | 2

Weeg je het feit dat je het mis kan hebben mee? Correctie is dan namelijk niet meer mogelijk bij rechtelijke dwaling.

Qaboos | 21-10-17 | 23:56

In bijv. het geval van die vogel die zelf heeft aangegeven waar Anne gevonden kon worden lijkt mij de kans daarop acceptabel klein.

Majoor Pikindewind | 22-10-17 | 12:50

Only in Holland.

bisbisbis | 21-10-17 | 22:30

Onbehandelbare gevallen kan en mag je niet behandelen. Dat is volstrekt tegen iedere medische beroepsethiek, en dus werkt geen enkele psychiater daar aan mee. Zo ja, dan verschijnt hij voor het Medisch Tuchtcollege. Onbehandelbare gevallen kun je wel verplegen in een gesloten inrichting. Desnoods levenslang.

PeterD | 21-10-17 | 22:30

Als TBS het laatste redmiddel moet gaan worden om onbehandelbare psychopaten uit de maatschappij te houden dan houd ik mijn hart vast.

Dagdief | 21-10-17 | 22:27

Sinds ik die psycholoog bij de NPO hoorde zeggen dat het belang van zijn patiënt (i.e.resocialisatie) altijd voor gaat, dus ook voor het nut van het algemeen, heb ik mijn vertrouwen in welke koers dan ook definitief verloren.

MickeyGouda | 21-10-17 | 22:12 | 3

Een psychiater is een arts, en die mag alleen werken ten behoeve van het welzijn van de patient. Het bewaken van het nut van het algemeen ligt bij Justitie. In dat spanningsveld mag de rechter een afweging maken.

PeterD | 21-10-17 | 22:57

@PeterD

Mijn "psycholoog" had "psychiater' moeten zijn. Uiteraard begrijp ik de doelstelling van deze beroepsgroep, maar ik zie niet hoe het belang van een patiënt met een grote kans op recidive gediend is met een terugkeer naar de maatschappij. Nog even los gezien van het belang van zijn potentiële slachtoffers, dus. Tenzij de achterliggende gedachte is dat moord en verkrachting een goede uitlaatklep is voor stress en onverwerkte jeugdtrauma's.

MickeyGouda | 21-10-17 | 23:18

@MickeyGouda
Het zijn juist deze professionals die we de taak hebben gegeven te beoordelen of iemand groot risico blijft. Ik zou niet weten wie dat beter kan beoordelen, wel weet ik dat ik dat niet ben.

Qaboos | 22-10-17 | 00:04

In een soortgelijk topic van een aantal maanden geleden plempte een reaguurder een linkje van een video over een Deens of Noors eiland waar gevangenen landbouw konden bedrijven en zichzelf min of meer bedruipen. Daarmee ben je van het vraagstuk levenslang af, de klauwen geld aan verzorging/ psychische hulp en traliewerk.
Uitgaande van zieke geesten hoeven zij dus geen mensonwaardige leefomstandigheden opgedrongen te krijgen. Wel uit de maatschappij geweerd.
Edoch het probleem dat onmiddellijk om de hoek komt kijken is de vormen die dit aan kan nemen onder een dictatuur. Kan daar niet eens wat meer aandacht voor komen tav wetgeving.

bodemloos | 21-10-17 | 22:10 | 6

Misschien moeten we deze volidioten gewoon loslaten in de leeuwenkooi van de dierentuin in de buurt.

tsjajaja | 21-10-17 | 22:35

Kruisruiker | 21-10-17 | 22:25
Dat "vaak" betwijfel ik. Maar in dat geval hoeft de rechter zich niet zo druk te maken over levenslang en vrijheidsberoving.
En de zelfvoorzienendheid moet een grotere rol spelen.

bodemloos | 21-10-17 | 22:42

Is echt zo bodemloos.
Levenslangen en langgestrafte TBSers zitten in dat soort inrichtingen.
Lijkt niet op een normale gevangenis.

Kruisruiker | 21-10-17 | 22:56
▼ 3 antwoorden verborgen

Tbs-behandelingen zijn schrikbarend duur, en blijken niet of nauwelijks te werken. We moeten TBS dus ook niet gaan zien als "laatste hoop op levenslang"; veel te duur. We moeten gewoon levenslang blijven geven aan iedereen die dat verdiend heeft. In de praktijk zal die straf maar aan een kleine groep extreem gewelddadige en gevaarlijke mensen worden opgelegd.

Hebben die recht op "perspectief"?
Beloof ze bij goed gedrag een nieuw behangetje en een leuke draaistoel in hun cel.
In hun cel kunnen ze "vreedzaam en legaal" hun leven slijten; hun slachtoffers en nabestaanden is dat niet gegund.

Dandruff | 21-10-17 | 21:51 | 2

Natuurlijk.
Zo ingewikkeld is het allemaal niet.

Kruisruiker | 21-10-17 | 22:03

Zo ingewikkeld is het inderdaad allemaal niet. Het is een kwestie van handig omgaan met de bullshit waar het ehrm mee kwam. De bullshit van het ehrm houdt de mogelijkheid open om pas na 30 jaar over perspectief te praten. En dan alleen als de familie van het/de slachtoffer(s) hiermee instemmen. Dit valt ook prima te rekken op procedurele gronden, mooi! 35 jaar komt eerst dan.
Als een ding verder duidelijk is, is het stoppen met TBS; niet effectief en alleen een verdienmodel voor narcistische psychiaters (ja pleonasme, weet ik) en biodanza-kutten. Deze samenleving moet langzaam weer gaan begrijpen dat er ook slechte mensen zijn.

Pierrepoint | 21-10-17 | 22:23

alles is kut, rechtstaat al helemaal, fuck den haag.

r.s.jonkman | 21-10-17 | 21:48 | 2

Goed zo! Snel oprotten naar Noord Korea!

PeterD | 21-10-17 | 22:20

Is Venezuela niet iets voor je Jonkman?

Kruisruiker | 21-10-17 | 22:32

Gewoon hersentussenschot verwijderen en drie keer per week water geven.

Jos Tiebent | 21-10-17 | 21:47

Weer die kutfoto. Lekker origineel.

Ongeblustekalk | 21-10-17 | 21:45

Wat is er mis met de doodstraf?

r.s.jonkman | 21-10-17 | 21:41 | 16

Kruisruiker | 21-10-17 | 23:22
Ook een optie die ik zinvol vindt. De keus is dan wel erg makkelijk denk ik.
Maar levenslang wel tot het einde, niet een bepekt aantal jaren, de hele rit uitzitten dus.

GroenGrasBijBuren | 21-10-17 | 23:25
Voorbeelden van specifieke gevallen, ja je geeft zelf een paar prima voor-beelden: terreur, zedendelichten (qua ernst zoals Robert M.) "murder one", zoals de Amerikanen dat noemen. Daar past de eis doodstraf bij. Ik wil wel heel duidelijk maken dat de doostraf niet een stuk volksvermaak is, maar een heel serieuze zaak, voor de samenleving en degenen die betrokken zijn bij de eis/uitspraak e.d.. De aller, aller grootste zorgvuldigheid/rechtsgang is geboden.
Alle ontwikkelingen binnen de rechtspraak zijn m.i. uitvloeisels van onze samenleving. Zo als er thans, naar de zin van velen, te licht gestraft wordt, dat vind je ook terug in de samenleving. Er wordt op scholen, gezinnen, sportvelden etc. ook veel ruimhartiger omgegaan met degenen die iets flikken. Het zijn ook niet alleen die vermaledijde D66 rechters, het is het OM, de advocatuur, organisaties (bijv. Amnesty) en algemene opvattingen die veel invloed hebben.
Wat je er ook van denkt, ik ben geen tegenstander van de doodstraf, het is niet per sé middeleeuws, de doodstraf is van alle eeuwen, evenals moord niet iets middeleeuws was. Afschrikken doet het niet, als dat zo zou zijn was er geen moord en doodslag meer, en het tegengestelde is juist het geval.

Memek | 21-10-17 | 23:47

Wanneer je voor de doodstraf bent, moet je ook mans genoeg zijn om het ten uitvoer te brengen. Heeft weinig met emotie te maken , gewoon een praktische vraag.
Mark_D_NL | 21-10-17 | 23:35
Er zijn nogal wat zaken waar ik voor ben, maar die ik niet (alleen) kan uitvoeren, mans genoeg of niet.
Ik denk ook niet dat ik de meest persoon ben om uit te voeren, ik heb geen juridische, psychologische of medische kwalificaties, die m.i. wel noodzakelijk zijn.
ik kan wel, zoals eerder gezegd, plaatsnemen, en desnoods voorzitter/woordvoerder zijn van een jury.

Memek | 21-10-17 | 23:54

@Memek.
Een paar dingen die je zegt zijn simpelweg niet waar.

1. Een beul voert ook een besluit uit welke is genomen door een partij die dit oplegt als een STRAF. Een arts voert geen strafeis uit, een arts doet zijn of haar werk. een doktor die een doodstraf uitvoert is dus een Beul per definitie.

2.Tegelijkertijd verdedig je wereldwijd executies die volgens jou norm toelaatbaar zijn omdat 'binnen het kader van de wet' dit ineens geen moord meer is.

3.Het gevaarlijke van je verhaal is dat het bijvoorbeeld publieke executies door de 'Sharia' rechtbanken van IS rechtvaardigd en etisch OK zijn omdat het binnen het kader van hun wet is.

Qaboos | 22-10-17 | 01:01
▼ 13 antwoorden verborgen

Ze zouden Ter Ruiming door de Staat (TRS) moeten invoeren.

Maxx! | 21-10-17 | 21:40 | 2

En jij meldt je aan als beul?

PeterD | 21-10-17 | 22:32

The same State that couldn't organise a piss-up in a brewery?

PresidenteDeConjovia | 22-10-17 | 08:19

Zo'n EHRM is een buitengewoon kwalijke organisatie. Ooit bedacht om de staat op de vingers te tikken wanneer ze hun eigen burgers maltraiteren, is het nu een instituut voor bescherming van illegale immigranten en geschifte moordenaars geworden. In wezen dezelfde verloedering die de toepassing van de asielwet heeft doorlopen.
Zo snel mogelijk opzeggen dat mensenrechtenverdrag.
Ik hoorde laatst een professor in de reclassering (dat kun je blijkbaar worden) vertellen wat er eventueel was misgegaan in de zaak Michael P. Na een paar minuten was hij niet meer te volgen en ik geloof dat hij zichzelf ook niet meer begreep. Waarom werken er in die sector zoveel mensen die zich niet duidelijk kunnen uitdrukken en zoveel mensen zonder analytisch vermogen en een beetje overzicht?

JvanDeventer | 21-10-17 | 21:36

sommige lui moet je echt levenslang vastzetten. Voorbeeldje: hr C. Manson, o.a. moordenaar van de vrouw van Roman Polanski, werd in 1967 vrijgelaten. Hij gaf toen al aan, jullie kunnen me beter vasthouden. In 1969 vermoorde hij meerdere mensen en gaf opdracht tot moorden. Hij zit nu nog steeds vast, voorwaardelijk in vrijheid stellingen worden gewoon netjes gecancelled elke keer door verstandige mensen. Ook twaalf gratieverzoeken zijn geweigerd.

Misschien moeten we de wetgevers, rechters en beleidsmakers in NL wat meer op stage sturen in de echte wereld, zodat ze kunnen ondervinden hoe gestoord sommigen zijn. De wet moet toereikend zijn om moordenaars en verkrachters vast te houden, ook moeten straffen een preventieve werking hebben en uiteraard een compensatie van de daden richting slachtoffers.

Tee Of Cup | 21-10-17 | 21:35 | 1

Wordt wel een saaie stage dan vrees ik

Qaboos | 22-10-17 | 00:16

Ingewikkeld zeg. Terwijl het zo simpel kan. Ik stel voor: niet meewerken = TBS krijgen. En de TBS eindigt als dader 100% genezen is en de kans op herhaling 0% is.

Bij bepaalde delicten zoals wat Micheal P heeft gedaan, heb je geen psycholoog nodig om te weten dat die gast totaal verknipt is. En dat soort leipos zullen niet genezen. Bij bovenstaand voorstel is de samenleving dus beschermd tegen herhaling. Moeten er wel weer extra long stay plekken komen. Maar als dat een financieel probleem is, bezuinigen ze maar op eten en voorzieningen.

MultiPlex | 21-10-17 | 21:35 | 3

Helemaal mee eens, vind ik ook al jaren. Helaas mag dit niet volgens geleerde mensen, immers hoeft men niet mee te werken aan een eigen veroordeling. Maar hoe zit dat dan met b.v. het verplicht afstaan van DNA? En als je niet meewerkt aan een blaastest wordt je bestraft in schaal 9. D.w.z. dat men uitgaat van een promillage van 2,01-2,15 %. Staf: €.1.000,- boete, 9 maanden ontzegging en EMA. Dan kan het dus wel?

Al met pensioen | 21-10-17 | 22:15

TBS is een medische behandeling, en iemand aan medische behandelingen blootstellen zonder perspectief is ronduit misdadig. Een arts, een psychiater dus, mag hier vanwege zijn beroepseed nieet aan meewerken. Gevaarlijke onbehandelbare gevallen horen gewoon levenslang te krijgen.

PeterD | 21-10-17 | 22:24

Maar als jij weet hoe je een risico kan beoordelen op 0% zitten daar dus gewoon de verkeerde mensen!

Qaboos | 22-10-17 | 00:22

Ze behandelen maar een eind weg, zolang dat maar achter de tralies gebeurd en de "patiënt" nooit meer in de maatschappij terugkeert...... het is nu eenmaal een feit dat er gekken rondlopen die ongeneeslijk ziek zijn en de maatschappij moet tegen heb beschermt worden, het mag nooit meer zoals nu een proeftuin zijn voor levensgevaarlijke experimenten!

Fatwabuster | 21-10-17 | 21:22

Rome rond het jaar 0 : geef het volk brood en spelen.
Den Haag rond het jaar 2000 : geef het volk schijnreferenda en onderzoeken

langzullenweleven | 21-10-17 | 21:22

het romeins recht kende al het adagium: "summum jus, summum injuria": het toppunt van recht is ook het toppunt van onrecht.
vanuit het perspectief van de misdadiger is een uitzicht op vrijheid noodzakelijk, de samenleving echter moet ook het leven van toekomstige slachtoffers beschermen.
opgesloten leven van een crimineel versus het voorkomen van afgeslachte meisjes.
de rechtsbescherming van de europese conventie slaat door in landen als nederland terwijl andere verdragspartijen als rusland en turkije wel wat meer kunnen gebruiken.
het verdrag levert hier meer slechts op dan voordelen. tijd om het verdrag op te zeggen. net als het vn vluchtelingenverdrag.

Glasgow Argus | 21-10-17 | 21:21

Het klopt precies wat je zegt dat psychiaters nooit zullen meewerken aan deze aanval op hun beroepsgeheim. Ze hebben dan wel een meldingsplicht als ze vermoeden dat een patiënt iets geweldadigs gaat doen maar de patiënten blijven weg als hun vertrouwen wordt geschonden.

knutsel_ | 21-10-17 | 21:14 | 1

Ze melden achteraf dat ze een niet hard te maken vermoeden hadden en dat de cliënt niet aanspreekbaar was.

gnor | 21-10-17 | 21:38

Psychopaten zijn niet te behandelen. Ze zullen hun psychiaters een rad voor ogen draaien. Sommige types moet je voorgoed opbergen en stiekem hopen dat ze de hand aan zichzelf slaan. Is soms beter. Voor iedereen.

brutus68 | 21-10-17 | 21:13

Nuance is dodelijk. Als de feiten zo bizar zijn kan je niet anders dan de maatschappij beschermen en iemand uitsluiten. Nare oplossing maar onvermijdelijk.

Rest In Privacy | 21-10-17 | 21:11 | 1

Waarbij ik geneigd ben te denken dat dit eerder werkelijkheid zal worden voor onwelgevallige meningen dan voor ernstige geestelijke stoornissen. Kijk ook naar de manier waarop het woord islam niet in het regeerakkoord voorkomt, terwijl dat wel is waarom 80% van het aivd-budget draait. We zijn bepaalde grenzen van rationaliteit al ver voorbij.

Wachtmeester R | 21-10-17 | 21:26

Preventief ruimen.

getzappad | 21-10-17 | 21:10

Behandelen?? Je gelooft daar in Feynman? Ik niet, soms moet je gewoon opsluiten,sleuteltje weg.

miko | 21-10-17 | 21:05

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl