Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

#MH17 en het radeloze raadsel van de radarbeelden

Het kabinet heeft een nieuwe tactiek bedacht om niet achter de radarbeelden van MH17 aan te hoeven. Volgens Ard van der Steur heeft het Openbaar Ministerie namelijk tegen hem gezegd, dat het OM de beelden niet nodig heeft voor het strafrechtelijk onderzoek. Staat dat ergens op papier? Nee, dat staat nergens op papier. Heeft er dus niemand voor getekend? Nee, er heeft niemand voor getekend. Is het mondeling doorgegeven aan de minister? Ja, het is mondeling doorgegeven aan de minister. Maar wanneer heeft het OM dit dan tegen de minister gezegd? Dat kan de minister zich niet herinneren. U ruikt een rat? Wij ook. Het OM wil namelijk nergens bevestigen dat ze dit tegen de minister gezegd hebben. De radarbeelden. Hoe zit het nou? Met de primaire radarbeelden zou je de raket moeten kunnen zien, evenals de afvuurlocatie, eventuele militaire vliegtuigen in de omgeving, en brokstukken van MH17. Het is dus belangrijk bewijsmateriaal voor het onderzoek van het Joint Investigation Team (JIT), dat wordt geleid door Nederland en waar Oekraïne, Maleisië, België en Australië bij aangesloten zijn. (Het OM heeft een infographic.) De informatie en kaarten waar het JIT op dit moment over beschikt, beslaan 300 vierkante kilometer. Met primaire radarbeelden kun je dat terugbrengen tot ongeveer 1 vierkante kilometer. Zo belangrijk zijn die beelden dus. Maar helaas: Rusland had beelden en heeft ze gewist. En volgens het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor de VVD (OVV), dat in oktober verscheen, was de civiele radar van Oekraïne in onderhoud. Afgelopen week zei de Oekraïense ambassadeur echter dat twee radarstations (Luhansk en Artemysk) niet in onderhoud waren, maar dat ze zijn vernietigd. Dat is strijdig met het OVV-rapport. Sowieso: als een radar niet werkt, moet je dat als land melden bij Eurocontrol. De OVV had de beweringen van Kiev dus kunnen checken. Maar navraag bij Eurocontrol leert dat dit niet is gebeurd. De OVV sprak ook niet met Oekraïense luchtverkeersleiders - primaire bronnen, want dat waren de laatste personen die live contact hadden met MH17. Oekraïne is ongeloofwaardig Kiev beweerde daarnaast dat haar militaire radarsystemen uit stonden op de bewuste 17e juli van 2014. Dat is een volstrekt ongeloofwaardige bewering: er was oorlog in het oosten van het land, een Russische invasie dreigde en de Oekraïense luchtmacht had haar eigen materieel in de lucht. Dat doe je niet zonder radar. Internationaal gezien heeft Nederland ook niet bij de Amerikanen gevraagd om hun materiaal (ondanks de uitspraken van MinBuZa Kerry dat “We saw the take-off. We saw the trajectory, we saw the hit."), en NAVO beweert niks te kunnen zien op de eigen AWACS-beelden van radarvliegtuigen die - nota bene - het oosten van Oekraïne in de gaten hielden. Wil Oekraïne wat verbergen? En zo ja, wat dan? Een militair vliegtuig in de buurt van MH17? Of erger? In het debat over de radarbeelden van donderdag 4 februari beweerde Van der Steur - die een uiterst nerveuze avond had - dat de regering pas op 13 oktober, de dag dat het OVV-rapport verscheen, op de hoogte werd gesteld van het ontbreken van radarbeelden. Maar nota bene Frans Timmermans had een jaar eerder, oktober 2014, al geroepen wat hij wist over zuurstofmaskers en een raket. In april 2015 leidde de ophef over de door de regering voor de OVV verzwegen Kiev-briefing tot nader overleg tussen kabinet en OVV. Is er toen ook niets over de radarbeelden gezegd? Wist de regering écht pas op 13 oktober van de ontbrekende beelden? Moeilijk te geloven. En waarschijnlijk niet waar. Hoe nu verder met het strafrechtelijk onderzoek? Ook nu bekend is dat er géén (primaire) radarbeelden zijn opgenomen in het onderzoek van de OVV, noch worden meegenomen in het onderzoek van het JIT, weigert het kabinet om een klacht in te dienen bij internationale luchtvaartorganisatie ICAO. Daarmee blokkeert Rutte II de weg naar het opvragen van de beelden die de onderste steen kunnen tonen. Nabestaanden doen inmiddels een wanhoopspoging om Rutte in beweging te krijgen. En wat tenslotte ook een bijzonder interessante vraag is in dezen: Wat vinden de andere landen in het JIT ervan dat hoofdonderzoeker Nederland géén behoefte heeft aan primaire radarbeelden - en daarmee primaire bewijsstukken? whereisthebottomstone.png Na de breek: Nieuwe Kamervragen voor Van der Stuntel, van Omtzigt (CDA) en Sjoerdsma (D66), over zijn bewering dat het OM in zijn oor gefluisterd heeft dat ze geen radarbeelden hoeven te hebben. Vragen van de leden Omtzigt en Sjoerdsma aan de minister van Veiligheid en Justitie over zijn opmerking dat het OM hem mondeling meegedeeld zou hebben nu geen behoefte te hebben aan primaire radargegevens van de MH17 maar dat hij zich niet kan herinneren wanneer die mededeling voor het eerst gedaan is. 1. Klopt het dat het OM u al snel na aanvang van het onderzoek heeft laten weten dat binnen het JIT door de samenwerkende justitiële autoriteiten, is vastgesteld dat het noodzakelijk was om alle voorhanden zijnde primaire en secundaire radargegevens die eventueel beschikbaar waren binnen Oekraïne van het moment van de ramp en er vlak voor en na, beschikbaar te krijgen voor het strafrechtelijk onderzoek? 2. Herinnert u zich dat u op 21 januari aan de Kamer schreef: “Het OM heeft mij laten weten dat het OM op dit moment over voldoende informatie beschikt en dat nu geen behoefte bestaat aan het doen van verzoeken voor aanvullende informatie op het gebied van radar- en satellietgegevens. Indien dit anders wordt, dan zal het kabinet al het nodige doen om voor het strafrechtelijk onderzoek relevante gegevens aan het OM ter beschikking te kunnen stellen.” (33997, nr. 62) 3. Herinnert u zich dat u 4 februari aan de Kamer schreef: “Voorts heeft het OM mij desgevraagd laten weten dat het op dit moment over voldoende informatie beschikt en dat nu geen behoefte bestaat aan het doen van verzoeken voor aanvullende informatie op het gebied van radar- en satellietgegevens. Anders dan door het lid Sjoerdsma kennelijk verondersteld is, getuige zijn verzoek bij de Regeling van Werkzaamheden d.d. 3 februari 2016, heeft het OM mij dit niet schriftelijk bericht, doch verschillende malen in mondeling overleg bevestigd.” (brief van 4 februari van de minister van V&J, nog geen Kamerstuknummer, “Brief naar aanleiding van regeling werkzaamheden over bericht ‘Oekraïne radarbeeld MH17 nooit opgevraagd’ “) 4. Herinnert u zich dat u op de vraag wanneer u voor het eerst hoorde van het OM dat er geen behoefte bestaat aan de radarbeelden in het plenaire debat in de Tweede Kamer op 4 februari 2016 als volgt antwoordde: “Die datum heb ik niet paraat, maar dat was op het moment dat die discussie over de radarbeelden ontstond. Ik was daar benieuwd naar. Ik heb het OM daarnaar gevraagd en het heeft daar antwoord op gegeven langs deze lijnen.” 5. Kunt u aangeven op welke data het openbaar Ministerie u heeft meegedeeld dat er nu geen behoefte bestaat aan de radardata? 6. Kunt u voor elk van de data hierboven aangeven wie van het Openbaar Ministerie dit heeft meegedeeld en of die persoon namens zichzelf of namens het Openbaar Ministerie sprak? Kunt u dit bij voorkeur openbaar aangeven, maar indien noodzakelijk vertrouwelijk meedelen? 7. Heeft het openbaar ministerie ook namens de andere landen in het JIT gesproken, toen zij aangaf nu geen behoefte te hebben aan aanvullende informatie op het gebied van radar- en satellietgegevens, zoals primaire radargegevens? 8. Betekent deze mondelinge mededeling nu dat er naast schriftelijke ambtsberichten ook mondelinge ambtsberichten over een lopend strafrechtelijk onderzoek bestaan? Zo ja, kunt u dan aangeven welke status die hebben? 9. Op welke wijze worden mondelinge (ambts?) berichten vastgelegd in de administratie van het OM en in het ministerie van Veiligheid en Justitie opdat daar later geen verschil van interpretatie ontstaat over wat er precies is meegedeeld? 10.Bent u bereid deze mededeling van het OM, inclusief mogelijke caveats schriftelijk te laten vastleggen door het OM, aangezien hier a priori wordt afgezien van het opvragen van radarbeelden die van groot belang zouden kunnen zijn in een rechtszaak over MH17? Zo nee, waarom niet? 11. Zijn u signalen uit het Openbaar Ministerie of andere landen in het JIT bekend die het niet eens zijn met het niet opvragen van de primaire radargegevens? 12.Hoe vaak krijgt u mededelingen over de inhoud van strafrechtelijke onderzoeken op een andere wijze dan via schriftelijke ambtsberichten? Hoe kan controle op deze informatiestroom plaatsvinden? 13.Kunt u deze vragen een voor een en binnen een week beantwoorden, dwz voor maandag 15 februari? Update 18/2 De antwoorden zijn inmiddels ook binnen en ze zijn natuurlijk nietszeggend.

Reaguursels

Inloggen

Waar ik me aan stoor hier,zijn die die denken het te weten en zich een eigen story maken,ook omtzigt deugt niet,hij steld ook de verkeerde vragen,en dan het feit dat iedereen het hier heeft bijna over de buk een grond luchtdoel raket,hallo het was geen buk,het kan geen buk zijn en zal het ook nooit zijn,tenzij jullie geloven wat de nos jullie wijsmaakt,de insalgen wijzen op boorgeschut en een lucht doel raket een van israelische makelij,deze isin de rechtermoter ingeslagen,dan heeft hij hem afgewerkt met zn boord kanon moest ie wel anders was de mh17 in rusland neergestort,duidelijk zijn de 2 straaljagers te zien op de radar,en hier liggen ze te twisten over wel en niet de rus had ze al uitgegeven vlak na de aanslag,wil er ook effe op wijzen voor de ongelovigen,een buk zet een vliegtuig in brand,een buk maakt meer herrie dan onweer,een buk laat een condensspoor achter van circa 15 minuten waarbij hij bij het vliegtuig ronddraait,een buk raakt een vliegtuig van boven met duizenden deeltjes met een snelheid die zelf aluminium laten ontbranden,een kinetische energie hebebn per deeltje gelijk aan een 4 tonner met 60 km/h tegen een muur,dus denk na voor je iets zegt er zijn nabestaanden die ook hierop zitten,aanwijzingen genoeg wie het was en iedereen weet wie het was ook ik en mn buurman.

dutchpeace | 11-02-16 | 15:58

Beste OMTZIGT-lovers,

Jullie vergeten dat OMTZIGT lid is van de draaikont partij anders gezegd CDA. Zodra de CDA aan de macht is, denk je dat ze openheid van zaken zullen geven. I DON'T THINK SO. Dus sluit je kringspier en laat OMTZIGT en CDA je niet humpen.

Mvg, Jan Peter Balkenende en de geur van corruptie

MrEA | 09-02-16 | 21:39

Nee!.... Als het je verrekte goed uitkomt dat betrokken middels schriftelijke stukken later niet alsnog aanwijsbaar of verantwoordelijk kunnen worden geacht, dan zeg je natúúrlijk dat het je niet uitmaakt dat toezeggingen in deze mondeling gedaan zijn (...)

HypoPseudo | 09-02-16 | 19:13

Tenzij het genoemde om de beelden van gevolgde vliegtuig-transponders gaat, zijn de primaire radarbeelden niet gewist, en nog immer opvraagbaar.

Van RT-artikel 9 februari -"Having provided the radar data and phone records requested by the Dutch, Russia has never prohibited the Netherlands from either sharing with other states or publishing the information generally, Storchevoy said.
However, this evidence appears not to have been reflected in the Dutch Safety Board’s (DSB) final report, released in October.
Russia is still ready to provide the same data, which it collects in video files in accordance with domestic regulations, to any authorized parties."-

Ref:
www.rt.com/news/331833-mh17-dutch-pro...

Overigens heeft RT mijn onderstaande commentaar in de reacties onder dit artikel geweigerd (heb er een screenshot van in afwachting van mod).

Although the 'fog' from Dutch side makes sense if the Ukraine is the culprit, some critical remarks. In his letter to the relatives of the MH17 victims Oleg Storchevoy suggests that the DSB ignored JSC Almaz-Antey data and findings. This may only be partly true as the NLR (Netherlands Airospace Centre) uses lots of JSC Almaz-Antey data. References to JSC Almaz-Antey can also be found in the DSB consultation appendix.

It has also been stated that Russia didn't use the older Buk M1 9M38 missiles anymore at the date of the MH17 crash. However, they were still clearly present on older Buk M1(A1) systems during the Russian May 9 2015 parade in Chita, Siberia.

Ref:
DSB rapport (in English): onderzoeksraad.nl/en/onderzoek/2049/in... - download .pdf from NLR, NLR Almaz-Antey references from 6.1
onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/1...
onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/1...
www.youtube.com/watch?v=yymGgn2cfG0 -Older Buk 9M38 missiles on Russian M1 systems on May 9 parade. In Moscow newer systems with newer missiles paraded.

MansEnGarde | 09-02-16 | 15:01

ikzalhandhaven | 09-02-16 | 09:28
Huh?? Bang voor de Russen? De EU trok een enorme grote broek aan. Nee, alles gaat voor de Ukraine, die koste wat kost bij de EU moet komen. De Russen hadden direct een boycot aan hun broek, die er nu nog steeds is, dus zo bang zijn we daar niet zo voor.

mom van avezaath | 09-02-16 | 14:40

het zal allemaal wel zo zijn met die radarbeelden maar welke info hebben we gekregen van de flight en voicerecorder?

harrie8174 | 09-02-16 | 12:44

-weggejorist-

Heinz Stüpnagel | 09-02-16 | 12:01

-weggejorist-

Heinz Stüpnagel | 09-02-16 | 11:48

Wij als reaguurders kunnen natuurlijk uit bovenstaande debat een belangrijke les trekken: STEM OMTZIGT bij de volgende verkiezingen. Als je dan toch moet kiezen uit de 2e kamer tokkies, dan maar hem, ondanks dat hij van het CDA is...

drammerd | 09-02-16 | 10:54

@RideFreeOrDie | 09-02-16 | 09:00
En het verklaart waarom het luchtruim voor passagiersvluchten niet gesloten was. Die vliegtuigen waren (juist door het succesvol neerhalen van een aantal militaire toestellen) nodig om in de radar-schaduw ervan te kunnen vliegen.

TheEgg | 09-02-16 | 09:57

Wat is Steur een aanfluiting, enige dat ik van ons kabinet verwacht is het opkomen voor de belangen van het Nederlandse bevolking. Het is diep triest te zien dat het belang van de Nederlandse bevolking dieper ligt dan de onderste steen van Rutte. Het verbaast mij niet meer wanneer deze week Steur weer door onder vuur komt te liggen en zijn woorden worden tegengesproken. Oh, de klokkenluider bescherming zou goed van te pas zijn gekomen.

Extra.Paracetamol | 09-02-16 | 09:31

Ik zie kansen schoon voor Anonymous om data boven tafel te krijgen... Ik zou anders niet weten hoe we hier ooit de waarheid boven tafel moeten krijgen. Onze eigen regering is kennelijk doodsbang voor de Russen en Oekraïners.

ikzalhandhaven | 09-02-16 | 09:28

Weinig respectvol en beschamend jegens de slachtoffers en hun nabestaanden.
Vanwege EU belangen m.b.t. de Oekraïne is bewijsmateriaal vernietigd.
Was altijd een enorm voorstander van de EU in de vorm van de noordelijke lidstaten dus geen Oostbloklanden en Zuid-Europese landen erbij,de Oostbloklanden luiden de ondergang in van de huidige EU en misschien niet verkeerd ook.

Outback | 09-02-16 | 09:27

Zijn we allemaal die triomfantelijke tweet van de separatisten vergeten?
De separatisten waren er zeker van dat zij een Antonov haddden neergehaald. Nu heeft een Antonov erg luide turboprop motoren, die verwar je echt niet met een Boeing 777 als je een klein beetje verstand van vliegtuigen hebt.

Nu het aluhoedje op: wat als de Oekraiense luchtmacht MH17 als schild heeft gebruikt voor hun Antonov, en de separatisten per ongeluk de radar van de BUK op MH17 hebben gelocked ipv de Antonov. Dat zou wel een schandaaltje zijn toch?

Dat zou verklaren:
-waarom de radarbeelden niet boven water mogen komen, zowel RU (direct daders) als UKR/EU/USA (indirecte daders) komt dat slecht uit.
-waarom MH17 'vreemde' instructies van de UKR luchtverkeersleiding kreeg (moesten zij niet wat lager gaan vliegen?)
-waarom de separatisten dachten dat zij een Antonov hadden neergehaald.
-waarom de onderste steen nooit boven gaat komen.

RideFreeOrDie | 09-02-16 | 09:00

-weggejorist-

Kameelridder | 09-02-16 | 08:49

-weggejorist-

Kameelridder | 09-02-16 | 08:49

Kunnen we als publiek geen beloning uitloven? Je zou denken dat we met zo'n globaal onderwerp zo een paar miljoenmiljard bij elkaar hebben voor de gelukkige vinder van het bewijs. Ook zijn er vast een paar slimmerds die weten hoe je die centjes veilig kan ruilen voor bewijs ;)

Kameelridder | 09-02-16 | 08:49

Over die radarbeelden... Ik denk dat de NL onderzoekers nos.nl/nieuwsuur/artikel/2030649-geen-... gelijk hebben en dat de Russen "rookgordijn" optrokken met hun opmerkingen over een straaljager en dat dat heel goed brokstukken geweest kunnen zijn. Maar daar blijkt dan vooral uit dat de Russen vrijwel daags na de aanslag openheid van zaken hebben gegeven...

Interessanter vind ik de vragen uit www.rt.com/news/174496-malaysia-crash... die suggereren dat b.v. UA verhoogde radaractiviteit had. En Air Defense systemen had gedeployed. Waarom? De Russen gingen echt niet met luchtmacht "openlijk" aanvallen en de separatisten hadden geen vliegtuigen? Waarom is deze claim nooit meer gehoord, niet serieus genomen, niet onderzocht en in hoeverre zou er op de NATO systemen (AWACS, 6th fleet in zwarte zee) dit waargenomen zijn of mee ontkracht kunnen worden?

Ik vind het echt pijnlijk hoe Rusland op 21 juli 2014 met vragen naar buiten is gekomen die genegeerd zijn in het onderzoeksrapport. En hoe Rusland volledig buiten dit onderzoek is gehouden. En Ukraine er in. Dat alleen al kan toch helemaal niet waar zijn?

trip666 | 09-02-16 | 08:46

D. G. Narrator | 09-02-16 | 00:30 +veel

trip666 | 09-02-16 | 08:27

Blijf het echt ontzettend jammer vinden dat Omtzigt bij het CDA zit.

wandelende tak | 09-02-16 | 07:19

-weggejorist-

el jefe | 09-02-16 | 07:19

Blijf het echt ontzettend jammer vinden dat Omtzigt bij het CDA zit.

wandelende tak | 09-02-16 | 07:18

Dit -kabinet van PvdA en VVD- Cabaret van List en Bedrog, heeft al meermaals laten blijken dat het onbetrouwbaar en niet integer blijkt te zijn. Alle verbale en non-verbale communicatie van Van der Stuntel, in het debat van de radarbeelden van het neergehaalde toestel van vlucht MH17, wijzen erop dat ook in dit geval, niet de waarheid gesproken wordt.

Duul Jeelder | 09-02-16 | 04:58

ÉÉN rat? ik ruik meerdere ratten die stantepede verdelgd moeten worden!

fleischer | 09-02-16 | 03:43

Ongelooflijk, wat een boeven zitten er in die regering, de een probeert nog een grotere te zijn dan de ander, ze proberen elkaar te overtreffen.
Je moet toch wel heel hard op je achterhoofd zijn gevallen wil je nog maar iets vertrouwen hebben in die Roverheid, de illegale maffia ver voorbij.

watmagjenogwel | 09-02-16 | 02:28

Rusland heeft Europa de rug toegekeerd,wij Europeanen zijn de slaafjes van de VS geworden, Rusland is bezig samen met bondgenoten de Dollar te laten crashen, wat er daarna met de Euro gebeurd mag u raden, weg me de Petrodollar is voor Rusland en vrienden belangrijker zodat de VS zijn wereldmacht status verliest, de economie van Canada is gecrashed, en meer dan 1500 boorplatformen in de VS liggen eruit, Baker Huge ontslaat 15.000 offshore mensen nee onze pinokkio politiek en media richten zich op MH17, als Rusland de beelden zou geven, wie zou deze dan geloven? de pers; die wordt betaald uit de EU, de "onafhankelijke" experts zoals Peter R de Vries...
Nee Rusland doet er goed aan geen energy te verspillen aan dit Jip en Janneke spel, Nederland,Oekraine en de VS daarin tegen...
een vraag, waarom zou de VS zo graag NATO basissen in Georgie en de Oekraine willen plaatsen, omdat Russische onderzeeers ontzichtbaar zijn voor de Yanks waardoor grote Amerikaanse steden binnen 3minuten tot As kunnen worden gelegd... gebruik google maar eens voor een paar voorbeelden waarbij Russische onderzeeérs opduiken in de Hudson on "naast de meest geavanceerde vliegdek schepen met begeleiding"... nee de VS willen hun 5minuten die ze nu nodig hebben verkleinen naar 2minuten response tijd.

RepubliekHolland1234 | 09-02-16 | 02:08

@BLR | 09-02-16 | 01:48
CDA ??
Nee ,ik heb nog een prima geheugen .

iopeth | 09-02-16 | 02:03

Ja mensen, misschien toch maar een signaal afgeven en CDA stemmen, ondanks het 'gristelijke'. En Pieter met een miljoen-miljard voorkeursstemmen laten weten dat we hem dankbaar zijn.

BLR | 09-02-16 | 01:48

De Russische en Maleisië vlag kleuren op 10 km hoogte lijken op elkaar , ik blijf zeggen vanuit Ukraine is deze fout gemaakt , en hoe zit het met die Spaanse verkeersleider in Kiev die dit bericht direct naar buiten gooide ? ene Carlos ?
het is allemaal een grote leugen en die onderste steen kan de MP binnenkort echt gaan koppen .

Jetstream | 09-02-16 | 01:41

Struisvogelpolitiek vs de onderste steen moet verborgen blijven.

Nickname20 | 09-02-16 | 00:42

@bdn01 | 08-02-16 | 23:12
U draait erom heen, een OTH-radar hoeft niet geschikt te zijn voor traffic control, maar precies datgene te doen waarvoor ze zijn ontworpen, namelijk het detecteren van raketten.

#enpassant | 09-02-16 | 00:39

MENEER DE PRESIDENT SLAAP ZACHT

Mich2007 | 09-02-16 | 00:36

bdn01 | 08-02-16 | 23:32
Dit is natuurlijk geen gewoon strafrechtelijk onderzoek. Anders zouden er ook geen mondelinge mededelingen over elementen cruciaal voor de bewijsvoering worden gedaan door het OM aan de minister, toch?

duh! | 09-02-16 | 00:31

Rusland kwam 4 dagen na de aanslag al met uitgewerkte radarbeelden en conclusies. Nederland zegt dat de Russen de radarbeelden niet willen of kunnen geven.
Conclusie: Aan Rusland (dat buiten het onderzoeksteam is gehouden) zijn officieel door Nederland nooit radarbeelden gevraagd.

D. G. Narrator | 09-02-16 | 00:30

Nessie gaat eerder boven water komen dan die primaire radarbeelden..
.
Wat een eerloze schoften daar in DH. Wat vinden de andere betrokken landen, waarvan er ook burgers naar de smithereens zijn geblazen/geschoten, eigenlijk van deze steenloze beerput?
.
Echt niet te geloven hoe deze smerigheid en het eigenbelang zich blijft ontwikkelen over de ruggen van 298 weerloze slachtoffers.
.
Blijf volhouden Omtzigt!! We zijn het de nabestaanden verplicht de schuldigen en hun henchman uit hun donkere holen te roken en evt. te kunnen veroordelen. Dit zodat deze mensen ook de gerechtigheid krijgen die ze verdienen en ze al zolang is onthouden!

Veni_Vidi_Vici | 09-02-16 | 00:29

Zeer vermoedelijk heeft Oekraïne (ook) vuile handen. Maar dat mag niet uitkomen, ivm verdragen en toetreding.
En zoals we weten wil Markje op geen enkele manier 'krasjes' op de EUSSR brengen. Dus verzwijgen,liegen en doofpotten.

Gemeen Mosje | 09-02-16 | 00:28

TheEgg | 08-02-16 | 22:45
Goede vergelijking!
Nog beter is: er is een meervoudige en brute moord gepleegd bij iemand met camerabewaking met meerdere camera's in de tuin. De politie zegt tijdens het onderzoek naar de moord tegen diegene (die zelf op nogal ongeloofwaardige wijze beweert dat die camera's uitstonden hoewel er de laatste tijd veel is ingebroken in de buurt): laat die beelden maar zitten, we hebben ze voor ons onderzoek niet nodig want we hebben al genoeg bewijs van de schuld van een buurman verderop. dat hebben we bij weer een andere buurman de daar weer camerabeelden van heeft in het geheim mogen bekijken. En alles is glashelder, het bewijs is rond.
Het lijkt er dan wel op dat u toch iets zou moeten hebben maar aanvullend bewijs hebben we niet nodig, verder zoeken doen we niet.
Absurd verhaal, is het niet?

duh! | 09-02-16 | 00:24

@bdn01 | 08-02-16 | 23:18
Leuke straw-man redenering. Maar ík hoef die radar data helemaal niet te hebben. Ík hoef die data dus ook niet op te vragen en ze hoeven die data dus ook helemaal niet via mij te publiceren.
Wie die data wél moeten hebben zijn degenen die het gerechtelijk onderzoek doen. En die vertikken het om die data op te vragen.
Nog meer flauwe afleidingsmanoeuvres? Misschien dat je eens bij van der Steur moet solliciteren. Bij V&J schijnen ze dat als beleid te hebben. Eromheen lullen, vragen beantwoorden die niet gesteld worden en om de hete brei heendraaien.

TheEgg | 09-02-16 | 00:15

Het heeft veel weg van een pokerspel, waarbij niemand zich in de kaart wil laten kijken. Het is ongeloofwaardig dat radarbeelden van deze terreurdaad niet worden bewaard.

De VS heeft radarbeelden.
De Oekranie heeft radarbeelden.
Rusland heeft radarbeelden.

Nederland is nu aan zet en wil geen radarbeelden zien.

Niet echt geloofwaardig als je wil onderzoeken wie het vliegtuig heeft neergeschoten.

Wel een persconferentie beleggen met minutieus aan elkaar gepuzzelde brokstukken van het kapotgeschoten vliegtuig in de achtergrond, dat dan weer wel.

Finn | 09-02-16 | 00:13

@ Harkstede! | 08-02-16 | 23:51

Dat zou heel goed kunnen zijn, en dat ze daarmee de Russen om de oren willen slaan tijdens het strafproces. Het blijft gissen, omdat, zoals gezegd, er nooit bewijsmateriaal in een strafzaak wordt geopenbaard voordat de rechtszaak is aangevangen. Dat is geen kwestie van "onder de pet willen houden", maar van gewoon zorgvuldig een strafzaak voorbereiden en afwerken. Uiteindelijk heeft in onze rechtsstaat de rechter hierover het laatste woord, en niet de reaguurder of de minister.

bdn01 | 08-02-16 | 23:57

Kan het ook zo zijn dat ze niet om radarbeelden vragen omdat ze reeds beschikken over radarbeelden (amerikaanse bijvoorbeeld) waarop klip en klaar te zien is wat er gebeurd is en wie verantwoordelijk is?

Harkstede! | 08-02-16 | 23:51

Ik voel me hier helemaal niet goed bij en heb erg te doen met de nabestaanden. Maar zoms gaan dingen boven m'n pet en moet je ze laten gaan. Ik ga anders te vroeg dood want ik wou nog wat extra jaartjes erbij pakken om de AOW die ze me gekort hebben dubbel en dwars terug te krijgen. Want ik kan dit helemaal niet meer vatten en draag het over aan jullie. Mijn zegen hebben jullie en ik stem waar Jan Roos en die Van de Heuvel op stemmen.

VolgendjaarkrygikAOW | 08-02-16 | 23:49

Gelukkig heb we de Radarbeelden nog.. Eeuuhhh wacht.. Die hebben we dus niet.. Kut wat een prutsers. Ik hoop nog de dag mee te maken dat Rutte en consorten voor de rechtbank zullen moeten verschijnen. Aanklagen, proces, veroordelen en dan de straf laten uitzitten of uitleveren aan Maleisie!!

denoorman | 08-02-16 | 23:39

@ marrretje | 08-02-16 | 23:18
Ministers gaan niet over strafrechtelijke onderzoeken.

bdn01 | 08-02-16 | 23:32

Rusland zegt de ruwe radarbeelden vernietigd te hebben, wat natuurlijk gelul is. Rusland heeft ze maar moet wachten op het juiste moment om ze te laten zien. Vergeet niet, dat er nog een NAVO verdrag met Oekraïne aan zit te komen en de kwestie van de Krim volgens het Westen nog niet is opgelost.
Putin komt uit de KGB en weet met zijn FSB precies hoe hij moet handelen.

Graaf van Egmont | 08-02-16 | 23:24

En volgende keer weer lekker op de VVD en PvdA stemmen. Bedankt he, stelletje ja-knikkers.

Vlad_Putin | 08-02-16 | 23:23

Voorzitter, hoe vindt de minister dat dit ondezoek geleid wordt?

marrretje | 08-02-16 | 23:18

Laf en corrupt.

Masturwasbeert | 08-02-16 | 23:18

@ TheEgg | 08-02-16 |

Je mag ze opvragen, maar je krijgt de radarbeelden en geen enkel ander bewijsmateriaal in handen zolang het strafrechtelijk onderzoek loopt. De beoordeling van het bewijsmateriaal is straks aan de rechter, en die moet onbevooroordeeld kunnen oordelen, dus zonder de last van het "gesundes Volksempfinden". Dit soort elementaire zaken omtrent het fucntioneren van een rechtsstaat schijnen de reaguurders maar nauwelijks te kunnen bevatten. Het heeft er o.a. mee te maken dat de verdachte crimineel niet op voorhand munitie wordt toegespeeld om allerlei des-informatie de construeren. Iets wat in het geval van een geduchte tegenstander als Rusland niet uit te sluiten is.

bdn01 | 08-02-16 | 23:18

Er wordt om het hardst geroepen dat de radarbeelden niet nodig zijn voor de verdere bewijsvoering in deze zaak. Maar dat neemt toch niet weg dat je altijd beter "meer" bewijs kan hebben. Wat is er op tegen om achter de radarbeelden aan te gaan. Al was het maar om te laten zien dat je er alles aan hebt gedaan om de zaken boven tafel te krijgen voor de slachtoffers. Zoveel onwil en zoveel onzin van de Nederlandse regering. Dit kan niet kloppen.

Wat mij ook verbaasd is dat de andere landen die slachtoffers in het toestel hadden niet veel meer zelf in beweging komen om meer bewijzen op tafel te krijgen Of misschien doen ze dat wel maar horen wij het niet.
Rusland is ongeloofwaardig als zij zeggen dat de radarbeelden te hebben gewist. Maar die video van de Russische minister van defensie had ik nog niet gezien. Daar wordt in een klein half uurtje (helaas met brak Engels) overduidelijk een aantal zaken door de Russen gepresenteerd met vragen die onbeantwoord zijn gebleven. Er werd in elk geval gebruik gemaakt van radarbeelden die toen kennelijk nog niet waren gewist. Is ergens geprobeerd om die presentatie op onjuistheden te duiden? Hoorde ik nou ook dat dit bewijs van Rusland aan de onderzoekscommissie zou worden overgedragen? Het komt in elk geval niet heel sterk over dat de VS, Europa en de Oekraine helemaal; geen beelden hebben laten zien en dus daarmee niet de gelegenheid hebben genomen om de Russische radarpresentatie van tafel te krijgen

romeintje | 08-02-16 | 23:17

@ Joffri | 08-02-16 |

"schoon vegen"? Ongestoord massamoordpartijen op ongewapende en onschuldige burgers uitvoeren zul je bedoelen.

bdn01 | 08-02-16 | 23:13

De belangrijkste gebeurtenis uit de mensheid is wel dat we rondliepen op een andere hemellichaam. Juist die beelden zijn door NASA gewist. Dat soort dingen gebeuren.
.
Maar niet in dit geval. Rusland heeft ze gewoon en dat geeft leverage. Als het moment daar is, zullen we ze wel te zien krijgen. Je kan ze maar een keer publiceren en op dit moment is de meerwaarde voor Rusland er nog in gelegen ze onder de pet te houden.

Mark_Pugner | 08-02-16 | 23:12

@ #enpassant | 08-02-16 |

OTH radar werkt op zeer lage frequenties, en is totaal ongeschikt als traffic control radar (TCR) en heeft een zeer lage resolutie. TCR werkt in de L-band op ca. 1 GHz, met een nauwkeurigheid, beperkt door de pulslengte, van ca. 1 km afstand, en door de bundelbreedte van ca. 1 - 2 graden. TCR kan niet achter de horizon kijken. Het is daarom niet aannemelijk dat met gewonde traffic control radar de baan van een BUK te reconstrueren is, tenzij, toevallig, de TCR niet al te ver van de lanceerplaats vn de BUK stond.

bdn01 | 08-02-16 | 23:12

Rusland houd het bewijs dat Oekraïne bijna 200 Nederlandse burgers heeft vermoord achter de hand en kan daarmee assad helpen Syrië schoon te vegen. Zo simpel ligt het.

Joffri | 08-02-16 | 22:50

@bdn01
Het is heel schattig hoe je de situatie nog steeds probeert te verdedigen. Maar, als er, zoals je maar blijft beweren, niets op die radarbeelden te zien is, waarom wordt er dan zo veel over gelogen, en wat is nou eigenlijk het bezwaar om ze op te vragen?
Opvragen: Nee, is niks te zien. Klaar.
Nu is het vergelijkbaar met: Er wordt een overval gepleegd en daar zijn bewakingsbeelden van. De eigenaar van de beelden wil ze niet afstaan, en het OM zegt tegen de politie: "Nah, laat maar. Daar zal wel niks op staan, hoef je verder echt niet achteraan te gaan".

TheEgg | 08-02-16 | 22:45

Wanneer uiteindelijk Oekraïne schuldig blijkt is dat een oorlogsdaad. Er rest niets anders hen de oorlog dan te verklaren. ( en de NATO, artikel 5, als bondgenoot ).

070 | 08-02-16 | 22:44

@bdn01 | 08-02-16 | 21:31
U zegt kennis te hebben van radar maar heeft nog nooit van OTH-radar gehoord? Cobra Mist kon vanuit Suffolk vliegtuigen spotten tot nabij de grens met Rusland, we spreken hier over 1970. Waarom denkt u dat de Russische Doega buiten gebruik is gesteld eind jaren 80? Vast geen afschrijving omdat ze nu betere systemen hebben als ik uw redenering mag volgen? Enig idee waarom de Chernobyl centrale daar stond?

#enpassant | 08-02-16 | 22:43

Dit kabinet gaat de geschiedenis in als het doofpotkabinet. Werkelijk alles proberen ze onder de pet te houden. Geen bewindsman uitgezonderd inmiddels.

prutserstentop | 08-02-16 | 22:41

Voor alle gevluchtte Nederlanders, registreer je nu om te kunnen stemmen. Voor 24 feb!!!!
www.denhaag.nl/kiezersbuitenland
Ik heb een registratienummer (volgnummer?) tussen de 280.000 en 290.000 gekregen. Zoveel zijn dat er toch niet?

Mark_Pugner | 08-02-16 | 22:40

Niemand in Nederland verzet zich, wij zijn een laf volk geworden, alles wat de regering(en) doen en zeggen word o/a hier over gebrald maar in 2017 hebben we Rutte 3 aan de kloten.

madelief | 08-02-16 | 22:35

NOS Teletekst 109

Proces NOS,RTL,Volkskrant om MH17
ƒzBij de rechtbank in Utrecht dient
morgen een rechtszaak die NOS Nieuws,
RTL Nieuws en de Volkskrant tegen het
kabinet hebben aangespannen.Ze willen
met een beroep op het journalistieke
belang dat meer stukken openbaar worden
over de afhandeling van de MH17-ramp.

In oktober '14 dienden de drie partijen
al los van elkaar een WOB-verzoek in
tot openbaarmaking,maar de minister had
in de vrijgegeven documenten veel
onleesbaar gemaakt.

De rechter heeft de documenten wel
ongecensureerd ingezien.Aan hem de taak
om te beoordelen of het kabinet de
juiste afwegingen in deze zaak maakt.

IndoFortuyn | 08-02-16 | 22:35

Het lijkt mij van cruciaal belang om in een onderzoek
naar een vliegtuig crash over radar beelden te beschikken. Als dit niet wordt meegenomen in een onderzoek mag je er van uitgaan dat deze mensen niet capabel zijn, of dat deze beelden de waarheid verbergen.


Vraag 1 Waarom zouden de separatisten een passagiers vliegtuig neer halen, en welk belang
is hier mee gediend?

Vraag 2 Waarom zou de Oekraïne gesteund door onze USA vrienden dit toestel neer halen? Hier kan ik
een mogelijk een antwoord opgeven.
Om Rusland de schuld te geven en de westerse gemeenschap snel achter zich te krijgen om in
de Oekraïne onze NATO troepen te stationeren.

Jatsenjoek, fractieleider van de Vaderlandpartij van oppositieleider Joelia Timosjenko, zei dat president Viktor Janoekovitsj wegens landverraad afgezet moet worden als hij het associatieverdrag niet tekent. En dat is ook gebeurd samen met onze vrienden Jhon Mc Cain , Victoria Nuland heeft de CIA een regiem wissel (PUTZ) gecreëerd in de Oekraïne, deze truc lijkt overal te werken.

Realist Cees | 08-02-16 | 22:34

Waar blijven de klokkenluiders, kom op mensen hoe lang kunnen jullie dit nog voor ze onder de pet proberen te houden. Kom op!

prutserstentop | 08-02-16 | 22:33

Weet je een compound boog/kruisboog met pijlen is ook dodelijk, en vrij te verkrijgen online en gewoon in winkels. Maar ook aan AK47 automatic weapons etc is makkelijk te komen.

madelief | 08-02-16 | 22:31

Die vent voelt zichzelf zo belangrijk dat ik er bijna overgeef.
Waarom worden dit soort leugenaars niet ter verantwoording geroepen?

prutserstentop | 08-02-16 | 22:31

@Dr. Blechtrummel | 08-02-16 | 21:30

Nog voor 6 april op een ander dossier. Het geeft de regering en de opvolger de tijd om het richting de zomer te tillen.

The_Challenger | 08-02-16 | 22:18

@RoBD=Skullfucker | 08-02-16 | 20:58

Simpel zowel de VS als Rusland beschikken nog steeds over die beelden, echter die beelden tonen zowel voor de VS als voor Rusland zaken die het daglicht niet kunnen verdragen.
Met als logisch gevolg dat deze beelden nooit zullen worden vrijgegeven.
Het afdoen als zijnde vernietigd of gewist is onzin men bewaard aan beide zijde nog informatie over WW2, dus dat men de gegevens zou hebben gewist over een zo grote internationaal incident is buitengewoon onwaarschijnlijk.

von Strumpfhausen | 08-02-16 | 22:18

Wat ik denk, is dat er twee partijen fout zijn geweest en dat daarom de waarheid niet boven tafel komt.
In het onderzoeksrapport is duidelijk aangetoond dat de springkop van de Buk een 9N314M was (vlindervormige scherven). Een aanmerkelijk nieuwer type dan dat de Oekraïners hadden. Dus BUK was Russisch.
De separatisten/Russen in separatistische dienst schoten in eerste instantie op een Oekraïense fighter jet die lager, maar in de buurt van MH-17 vloog. Er waren al meer Oekraïense jets neergeschoten, de piloot ontdekte dat ie bedreigd werd en dook naar beneden. De Buk heeft een minimum werkhoogte, dus die vond zijn oorspronkelijke doel niet meer maar bleef zoeken met z'n onboard radar. MH-17 werd het nieuwe doel. Iemand vergat op de self-destruct knop te drukken of die werkte niet.
Conclusie: Russen fout door leveren Buk systeem, Oekraïne fout door gevechtsvliegtuig in de buurt van een burgerjet boven oorlogsgebied.

Rest In Privacy | 08-02-16 | 22:15

@trip666 | 08-02-16 | 20:50

Dat is gewoon een bedenksel van DKS en cs.

The_Challenger | 08-02-16 | 22:14

@DearMud | 08-02-16 | 20:13

Fotorolletjes. Ik heb pas een boek gelezen dat niet uit mag komen en gecensureerd is. Ze bestaan dus nog.

The_Challenger | 08-02-16 | 22:10

iedereen heeft radarbeelden en iedereen heeft ons bij de ballen (en elkaar).

Mark_Pugner | 08-02-16 | 22:09

franck7020 | 08-02-16 | 22:01
andere landen? in australie is nu een mannetje van goldman sachs premier. maleisie is omgekocht met een slush fund van uur 681 miljoen. belgistan en nederland zitten onder de plak van de vs. duitsland houdt zijn bek. rusland speelt schaak. en oekraine...

Glasgow Argus | 08-02-16 | 22:05

Mark Rutte heeft zijn mandaat totaal verneukt, opdonderen, vuile molenaar.

gentle giant | 08-02-16 | 22:04

bdn01 | 08-02-16 | 21:31
Bullshit? Radar ingesteld op regen. Niet metaal. Maar weerkaats als een idioot. Vogels kan je ook zien.
Raket heeft richting en hoogte. En die kan je terug herleiden vanaf de impact, naar de oorsprong. Daar hoef je dus geen zicht op te hebben. Of de totale 'vlucht' op radar te hebben. Interpoleren van de data die je hebt dus.

Wim Venijn | 08-02-16 | 22:03

bdn01 | 08-02-16 | 21:55

Rutte kan zich niet langer verschuilen achter een strafrechterlijk onderzoek. Bovendien hoeft hij het niet voor de voeten te lopen. Hij moet de laatste stand van zaken openbaren aan het Nederlandse volk, en ook aangeven waar hij het onderzoek zou dwarsbomen. Wat er nu gebeurt, het zwijgen van Rutte, het gedraai van politici, is zwaar ondermijnend voor het vertrouwen in de politiek.

Rest In Privacy | 08-02-16 | 22:02

wanneer grijpen de andere betrokken landen in. Dit kan en mag toch niet.

franck7020 | 08-02-16 | 22:01

@Van Duyvenbode:

Nee joh, we gaan woensdagavond allemaal lekker lachen om die malle Rutte bij het Correspondents Dinner, en daarna vinden we hem weer helemaal een toffe peer. Daar komt hij graag voor hoor, zo lang je maar wilt. Bedankt Twan Huys! Volgende keer Poetin bij College Tour?

piloot47 | 08-02-16 | 22:00

@ Van Duyvenbode | 08-02-16 |
Als Rutte dit doet loopt hij het strafrechtelijk onderzoek voor de voeten, dus doet Rutte dat niet. Het OM houdt de kaarten voor de borst totdat er een zaak kan worden gestart. Als zo'n zaak uiteindelijk geen slaagkans heeft, want Rusland werkt toch niet mee, dan kan het zijn dat er ooit openheid van zaken gegeven wordt. Dat kan nog vele jaren duren. Het kan ook zijn, in het kader van de staatsveiligheid, dat er nooit iets gepubliceerd wordt.

bdn01 | 08-02-16 | 21:55

Van Duyvenbode | 08-02-16 | 21:41
Uiteraard een aanname, dit is hoe ik geloof dat het verhaal in elkaar steekt.
Je hebt gelijk, met het beeld dat de media het Nederlandse volk heeft ingeprent zullen zij Rusland nog steeds als boosdoener zien. Maar als zelfs de beelden van wat er zich op 17 juli 2014 heeft afgespeeld de generale opinie niet kunnen beïnvloeden, en de andere partijen die eventueel de waarheid aan het licht kunnen brengen gebaat zijn bij een doofpot, hoe dan? Hoe moet dan ooit nog de onderste steen boven komen, en hoe kan er iemand boeten voor deze aanslag?

Koraalverhaal | 08-02-16 | 21:52

@macmiep.nl | 08-02-16 | 21:33
.....
Amen.

Piet Karbiet | 08-02-16 | 21:52

Rusland heeft de beelden ¨gewist¨.
Dat heet een troefkaart.

squadra | 08-02-16 | 21:51

Gedurende een strafrechtelijk ondrzoek wordt er nooit bewijsmateriaal gepubliceerd, dus ook geen radarbeelden.Als die domme van der Steur nou dit gewoon even meldde, dan was het verder klaar. Het is trouwens maar de vraag of je die BUK-lancering op een gewone civiele radar hebt kunnen zien (zie mijn eerder posts). Zelfs met een AWACS kun je grond-activiteiten tot hooguit een paar honderd km afstand waarnemen. (zie "radar horizon" op Wikipedia)

bdn01 | 08-02-16 | 21:51

Rutte, neem je verantwoordelijkheid en houd een tv-toespraak tot het Nederlandse volk. Hierin geef je volledige openheid van zaken over wat wel bekend is en wat niet, over nog te nemen acties en over wat we nog kunnen verwachten in deze tragische zaak. Je legt ook verantwoording af in deze toespraak tot het Nederlandse volk voor het handelen van je regering. Doe dat, of treed af.

Rest In Privacy | 08-02-16 | 21:49

Vanaf het 1e moment heeft Poetin gevraagd om een onderzoek van de ramp door de VN. Maar nee, Nederland zou het onderzoek leiden. Met dit resultaat dus.
.
Wie herinnert zich niet de beelden van de man met het beertje, de man met de ring die als lijkenpikkers afgeschilderd werden door de msm. Totdat de werkelijke beelden op internet verschenen!
De mensen daar in Oekraïne die in de brandende zon dagen lang met de lichamen liepen te sjouwen - zelfs de mijnwerkers werden te hulp geroepen!! - om ze zo goed mogelijk in de koelwagons af te leveren! Ze werden door de MSM afgeschilderd als maniakken.
Wie herinnert zich niet Timmermans bij de VN. De grote *&(&&^^***** met z'n vieze toneelstukje. Als een haas was hij daarna verdwenen naar Brussel.
.
Nooit, helemaal nóóit zal ik dat vergeten! Wat ik al die schoften van de msm en regering toewens kan ik hier niet schrijven. Vanwege de regels en zo...

Lupuslupus | 08-02-16 | 21:45

Koraalverhaal | 08-02-16 | 21:36

Aannemelijk, maar we weten het niet.
Waarom de Russen niet met bewijzen komen? Die zouden hier meteen in twijfel worden getrokken, en 2 seconden daarna afgedaan als Russische propaganda.

Rest In Privacy | 08-02-16 | 21:41

@all
Dat Rusland de beelden heeft maar bewaart voor later gebruik, of ze gewist heeft, vind ik net zo ongeloofwaardig als het "beelden zijn voor onderzoek niet nodig" verhaal.
Kortom, ik snap er niets van, en geloof beide kanten niet.
En nog even voor de "Poetin bewaart de beelden voor later en kan dan aantonen dat Oekraïne het heeft gedaan" heb ik nog wel een andere theorie: Poetin heeft gezegd dat als de radarbeelden die definiet de schuld van Rusland aantonen vrijgegeven worden hij dit als een dusdanige provocatie zal zien dat hij J niet alleen de Krim, maar heel Oekraïne zal annexeren.
Net zo (on)geloofwaardig als andere theorieën. Ergo, we weten het niet maar het stinkt wel.

RoBD=Skullfucker | 08-02-16 | 21:40

Aan de hand van de tsunami aan anti-Putin propaganda die de laatste tijd op het mainstream nieuws te zien is en de nare trucjes die uitgehaald worden om ervoor te zorgen dat Oekraïne toe kan treden tot de Europese Unie, is het voor mij duidelijk dat MH17 door Oekraïne is neergehaald en dat er alles aan gedaan wordt om dit onder te pet te houden. Dit uiteraard om ervoor te zorgen dat de Nederlandse bevolking 'Ja' stemt op het referendum/niet in grote getalen komt opdagen om überhaupt te stemmen.

Wat ik niét snap, en ik hoop dat iemand mij dit uit kan leggen, is waarom Rusland niet meewerkt zodat het de eigen onschuld kan bewijzen en voor chaos in heel Europa kan zorgen.

Koraalverhaal | 08-02-16 | 21:36

Mannen, vrouwen en kinderen dood in een weiland. Levens vernietigd. En 'onze' politici zorgen voor onduidelijkheid en vermoedens van misstanden. Draaien. Verbergen. En waarom? Om de Oekranie de hand boven het hoofd te houden? Omdat Brussel het zo bevolen heeft? Misselijkmakend en tranentrekkend. En elke 'politicus' die dit faciliteert zou met pek en veren uitgekotst moeten worden.

A.de Knaller | 08-02-16 | 21:35

Wat een teringzooi. Het enige wat echt duidelijk is is dat dit nepkabinet er niet voor u en mijn kinderen zit.

Piet Karbiet | 08-02-16 | 21:33

Laat maar jongens. Die beelden liggen inmiddels naast de Stadhoudersbrief, bij de Mannen in Witte Pakken uit de Bijlmer, naast de foute oefenmijnen in Enschede, het fotorolletje uit Srebrenica, de opdrachtgevers van de moord op Pim en de lotgevallen van de familie de Ranitz die nu ons Koningshuis vormt.

Rest In Privacy | 08-02-16 | 21:33

@ Wim Venijn | 08-02-16 |

BS! Wel eens met een radar gewerkt?
1) Je kunt met radar niet achter de horizon kijken. Die is voor een op de grond opgestelde radar niet veel meer dan ca. 30 km. Alles wat op de grond gebeurt en achter die horizon ligt zie je niet.
2) Kleine metalen voorwerpen kun je hooguit tot een paar km afstand detecteren, kleine niet metalen zaken vrijwel helemaal niet.

bdn01 | 08-02-16 | 21:31

@Trippp 21:23
Dat klopt. Dat zei de NOS, op basis van beeldmateriaal wat verder niet geanalyseerd mocht worden. En Rusland zegt nu zelf dat ze de beelden niet meer kunnen leveren omdat ze gewist zijn. .
.
Voor alle duidelijkheid, want we raken anders in een eindeloze discussie, ik geloof niets van het Nederland/Oekraïne verhaal. Maar ik geloof ook niets van het Russische verhaal. Voor mij zijn beide verklaringen ongeloofwaardig. En als UK dat het scheermes van Ockham er op los laat is er voor mij maar één conclusie: iedereen liegt.

RoBD=Skullfucker | 08-02-16 | 21:31

RoBD=Skullfucker | 08-02-16 | 20:58
En als Rusland niet liegt en ze daadwerkelijk niet (meer) heeft ?

Mo het varken | 08-02-16 | 21:31

-weggejorist-

Glasgow Argus | 08-02-16 | 21:31

Chuck the plant | 08-02-16 | 21:28
de maleisische premier heeft van saoudi arabier via goldman sachs een speelfonds ter beschikking gekregen van eur681 miljoen. die houdt zijn bek wel.

Glasgow Argus | 08-02-16 | 21:30

" Die beelden zou Rusland dan zeker vrijgeven, betere propaganda tegen Oekraïne is er niet. Rusland heeft die beelden echter niet. Verklaring?"

@RoBD=Skullfucker | 08-02-16 | 20:58

Voor Rusland kan het niet vrijgeven van dergelijke beelden veel lucratiever zijn.
Je kunt veel zeggen van Putin, maar het is een zeer (eng) slimme man met strategisch inzicht.
En er moet vanuit Rusland nog wat gas geëxporteerd worden bijvoorbeeld.
Dus dat Rusland een of andere troef niet publiekelijk uitspeelt, wil absoluut niet zeggen dat ze zo'n troef niet in handen hebben.

Gijsie | 08-02-16 | 21:30

V.d. Steur wordt op het "juiste" moment geofferd, voor het belang van ons allemaal(inzet: kratje bier)

Dr. Blechtrummel | 08-02-16 | 21:30

RoBD=Skullfucker | 08-02-16 | 21:19

Mogelijk. Maar waarom zouden alle partijen zo'n afspraak hebben gemaakt?
Ik begrijp er helemaal niks meer van. Ik weet niet wat ik nou wel of niet moet geloven. Dit is een rookgordijn waar ik niet doorheen kan kijken. Tja... mijn vertrouwen in de overheid is intussen gedaald tot ver beneden het vriespunt.
Je zou er bijna paranoïde van worden en je eigen moeder niet meer geloven. Nou ja, bijna dan.

Rest In Privacy | 08-02-16 | 21:29

de russen zijn schakers. mijn kille vermoeden is dat zij de beelden helemaal niet vernietigd hebben, maar de kaarten tegen de borst houden om oekraine te laten spartelen. de amerikanen hadden schepen in de oostzee en de nato had awacs radarvliegtuigen op het oosten gericht. ook zij hebben beelden, maar willen geen vrijgave, immers het beeld levert iets op wat de amerikanen niet uitkomt. de vs hebben de coup in februari 2014 beraamd en uitgevoerd met snippers op het maidan plein. oekraine is onbetrouwbaar tot op het bot en ze zijn nu aan het schuiven. alle partijen houden elkaar in gijzeling met als gegijzelden 298 dode inzittenden van de mh 17 en hun nabestaanden. collateral damage, niks anders.
de amerikanen en de oekrainers zijn blij met nederland als lead nation bij het onderzoek. nederland is een zwart gat, zoals een duitse luchtvaartadvocaat al zei.
een groot smerig spel. met van der steur als kop van jut, de man met de juiste mate van incompetentie, die kan lekker blijven bungelen.
de amerikanen zijn bezig met een proxy oorlog en putin wacht op het geschikte moment. zo is het en niet anders.

Glasgow Argus | 08-02-16 | 21:28

Dat Nederlands horigen van de regenten gewoon d'r bek moeten houden en dat de Nederlandse pers daaraan meewerkt zijn we ondertussen wel gewend.
Maar wat pas echt verbazingwekkend is, is dat Maleisië en Australië zich door deze stuntels laten ringeloren! Waarom ontzetten zijn Nederland niet uit de leidersrol, en gaan zijn zelf niet op zoek naar de onderste steen?

Chuck the plant | 08-02-16 | 21:28

Dit is geen probleem dat langzaam verdwijnt in het geheugen van de mensen en de media zoals GS. Wanneer de waarheid en werkelijkheid van deze misstanden blijvend herhaald worden, knapt er iets in de mensen die verantwoordelijk zijn in onze politiek. De onversneden realiteit is meer dan ze aankunnen en je zult ze stuk voor stuk van het toneel zien verdwijnen. Dus door blijven drukken, hun geweten doe de rest wel.
Dit wil niet zeggen dat ze ooit hun falen, leugens en gedraai zullen toegeven. Nooit, maar ze knappen allemaal.

De Zwarte Baron | 08-02-16 | 21:27

@tripp 21:15
Neen. Het zijn beelden waarvan Rusland zegt dat ze originele radarbeelden waren maar waarvan ze geen kopieën wilden geven en die nu gewist zijn.
Als ik u een BMW wil verkopen en zeg dat het een M3 is, maar u mag hem niet onderzoeken, laat staan een proefrit maken, gelooft u mij dan?

RoBD=Skullfucker | 08-02-16 | 21:24

RoBD=Skullfucker | 08-02-16 | 21:19 Hoe weten we eigenlijk dat Rusland haar primaire radardata niet ter beschikking wil stellen? Volgens het NOS journaal van 16 april vorig jaar waren de verstrekte video's van voldoende kwaliteit om te concluderen dat er geen straaljager op stond maar dat het brokstukken van de MH17 waren... nos.nl/nieuwsuur/artikel/2030649-geen-...

trip666 | 08-02-16 | 21:23

Het lijkt er steeds meer op, dat Oekraïne hier veel meer vanaf weet.
En onze regering ook.
Dat lijkt me de enige reden waarom de onderste steen daar blijft waar hij is en waarom ze zo hun best doen om hem daar te laten.
Zelfs ons referendum wordt gesaboteerd en gefrustreerd.
Want stel je voor dat het gepeupel NEE gaat stemmen.
Wat er ook aan de hand is, er wordt een smerig politiek spel gespeeld.
Mijn god... je zult maar nabestaande zijn van de slachtoffers van MH-17.

Schietmijmaarlek | 08-02-16 | 21:21

@tripp 21:12 21:11
Radarbeelden die je niet wilt laten analyseren zijn in mijn ogen geen bewijs.
Zie verder mijn tegel van 21:13:
Het kan niet dat zowel Oekraïne als Rusland radarbeelden die hen vrijpleiten wissen. Hoe onwaarschijnlijk ook, dan moeten hierover afspraken gemaakt zijn. Het feit dat de USA ook niet met haar beelden naar buiten zou dit kunnen bevrstigen.

RoBD=Skullfucker | 08-02-16 | 21:19

De VS wil Europa bijeen houden en zien in Oekraïne een leuke nieuwe speeltuin voor hun militaire speeltjes. Dan is het een beetje lullig als diezelfde Oekraïne een vliegtuig uit de lucht knalt. Dus dat bewijs moet weg..

Aan de andere kant: Als Poetin zou kunnen aantonen dat hij en/of de rebellen het niet waren, waarom zwijgt hij dan?

De wereld is rot..

Tom Hagen | 08-02-16 | 21:16

RoBD=Skullfucker | 08-02-16 | 21:13 Kijk even op www.youtube.com/watch?v=4bNPInuSqfs en dan vanaf 16:00 voor je primaire radar. Nogmaals dit is VIER DAGEN na de ramp al vrijgegeven.

trip666 | 08-02-16 | 21:15

RoBD=Skullfucker | 08-02-16 | 20:58
Worden die beelden van Rusland nu vrijgegeven, dan worden ze ervan beschuldigd van het beïnvloeden van het referendum. Daarbij zijn de beelden niet 'opgevraagd' door het kabinet. (jaja).
Maar bij een overduidelijke NEE, democratisch gekozen, dan heeft Rusland nog een troef. De radarbeelden om het kabinet te dwingen het referendum over te nemen. En het associatieverdrag niet te ratificeren. Rusland speelt beter schaak dan de EU. En poetin is een meesterschaker.

Wim Venijn | 08-02-16 | 21:14

kapitein_iglo | 08-02-16 | 21:12 Het rare is, zolang we te vreten hebben accepteren we het allemaal...

trip666 | 08-02-16 | 21:13

@Bakoenin 21:02
Volledig mee eens. Ik snap er daarom ook niets van. Enige, maar dat is misschien paranoia, wat ik kan verzinnen is dat er wel degelijk beelden zijn die knetterhard aantonen dat of Oekraïne of Rusland het gedaan heeft. Maar dat onderling is afgesproken dit niet naar buiten te brengen zodat de schuldige partij het nog enigszins geloofwaardig kan ontkennen en het conflict niet verder te laten escaleren.
En ik denk dat dit idee nog niet eens zo paranoïde is.

RoBD=Skullfucker | 08-02-16 | 21:13

@Kameroudste | 08-02-16 | 21:05
Die arrogante steur bijt maar niet aan mijn aas. Trek ik hem hem uit zijn safety zone. Hakmes erbij en weg kop. Villen dat kreng en op de grill. Tjah moet ik eerst GeRuttegekut in een darkroom krijgen om af te leiden. bHoudt hij van kleine jongetjes (conform Joris D. of gaat hij voor zonder vaseline van de grote jongens?). Lastig allemaal.

Vageling | 08-02-16 | 21:12

Ooit komt de waarheid naar boven, wat denk je dan wat er gaat gebeuren?
Dan wordt het bijltjesdag Dan zullen een boel politici moeten vluchten, want in feite zijn ze gewoon strafbaar en medeplichtig aan de moord van al die mensen en kinderen die daar aan boord waren.
Ik snap niet dat men nog rustig kan slapen. Er zal iemand uit de school gaan klappen... vroeg of laat.

kapitein_iglo | 08-02-16 | 21:12

RoBD=Skullfucker | 08-02-16 | 21:08 Heb je dat YouTube linkje gekeken? 4 dagen na de ramp, he? Hoe radarachtiger wil je het hebben?

trip666 | 08-02-16 | 21:12

RoBD=Skullfucker | 08-02-16 | 21:08 Dus als de USA hun "smoking gun" niet willen laten zien dan is dat logisch want militair geheim en als Rusland wel beelden laat zien dan tasten ze hun eigen geloofwaardigheid aan? Dat is toch op zijn minst meten met twee maten. De informatieverstrekking van de Russen komt, zo snel na de ramp dus weinig tijd voor spin en manipulatie, een stuk geloofwaardiger over dan wat de USA tot nog toe heeft laten zien.

Overigens ben ik benieuwd... Heeft de OVV dan wél officieel aan Rusland om primaire radargegevens gevraagd? Rostov-aan-don is naar ik begreep een belangrijk civiel radarstation?

trip666 | 08-02-16 | 21:11

Er ligt wat onder het tapijt en zoals opgemerkt is, het stinkt. Er is meer aan de hand als dit alleen en er mag iets niet naar buiten worden gebracht. Wat dat iets is, blijft gissen. Het zou zomaar kunnen zijn dat Oekraïne iets te verbergen heeft en nu ze maatjes zijn met Europa zou dat de "goede"zaak ernstig kunnen schaden. De Russen de schuld geven zou best wel eens een hele goede optie kunnen zijn in het Europese voordeel,in wat je "voordeel" zou kunnen noemen. Dit zaakje stinkt, als oude Franse kaas! We moeten serieus van dit kabinet af. Het is een gevaar voor ons allen!

Mr_Pikibelly | 08-02-16 | 21:10

Vraag 10 van de Russen op 21 juli 2014 is natuurlijk het sterkste: "10. Why haven’t US officials revealed the evidence supporting claims that the MH17 was shot down by a missile launched by the militia?" . Maar ook vraag 4 "4. Why did Kiev deploy BUK missile systems on the edge of militia-controlled zones directly before the tragedy?" Hebben jullie daar, van deze OFFICIELE PERS CONFERENTIE VAN RUSLAND, enige 'debunking' van gezien in enig onderzoeksrapport ? Gewoon compleet genegeerd...

Dan weet ik wel waar die onderste steen te vinden is...

trip666 | 08-02-16 | 21:08

@tripp666 21:01
Tja, dat zijn die beelden die Rusland gewist heeft voor ze geanalyseerd konden worden. Maar....
laat ik de vraag dan maar anders stellen: is het geloofwaardig dat Rusland de radarbeelden die hun onschuld zouden bewijzen wist? Ze niet afgeeft aan de onderzoekers. Zelfs geen kopieën geeft aan een neutrale partij. Terwijl de hele wereld op hun nek zit en ze het beste bewijs voor hun onschuld hebben?

RoBD=Skullfucker | 08-02-16 | 21:08

trip666 | 08-02-16 | 21:04
Ik Jank helemaal niet, maar vertrouw ook niemand in deze kwestie.
Nu vertrouw ik de Russen wel een beetje meer dan de fascisten in Kiev of het schorremorie uit Brussel.
Het is toch van de ratten besnuffeld als een minister beweerd dat hij geen radarbeelden nodig heeft voor zijn onderzoek.
Dat geloofd toch helemaal niemand. Maar hij komt er mee weg en kan gewoon blijven zitten. Nog een jaar lang en verdwijnt dan via de achterdeur.

bakoenin | 08-02-16 | 21:08

En het gaat door en door. Geloof dat deze zakkenwassers inmiddels hulp hebben ingeroepen bij de White House. Die onderste wil maar niet zinken. Overduidelijk is dat pro-EU met de waarheid wel eens einde oefening kan zijn. Het CIA plannetje is gefaalt door incompetentie van EU leiders. DoD was de beelden ook opeens kwijt. Oops! Nee vingertje naar Rusland wijzen! Doen ook Ooops! En Oekraine ligt als een spartelende vis op het droge. Ook een Oops maar dan net even anders.

Vageling | 08-02-16 | 21:07

Je zou toch als nabestaanden maar naar zo'n debat moeten kijken en naar die incompetente kutkop van Van der Steur moeten kijken, met zijn arrogante neerbuigende geleuter. Hij weet niks, kan niks, doet niks. Ik ben geen nabestaande maar IK word er al pislink van.

Omtzigt for President.

Kameroudste | 08-02-16 | 21:05

Dit kan niet waar zijn. Het moet wel heel ernstig zijn wat de regering probeert te verbergen dat men zich gedwongen voelt op deze opzichtige manier het onderzoek te saboteren.
Dr. Dr. Bartholdy | 08-02-16 | 20:50
.
Dat was ook het 1e waar ik aan dacht toen ik het artikel las. ONGEHOORD dat zoiets ongelofelijk belangrijks een MONDELING een-tweetje is tussen de minister en het O.M. Bij mijn weten nog nóóit vertoond!

Lupuslupus | 08-02-16 | 21:04

bakoenin | 08-02-16 | 21:02 Nou ik zit die conferentie van de Russen te kijken. Die hadden reeds op 21 juli 10 goed onderbouwde vragen. Die zijn nog steeds zeer valide. www.rt.com/news/174496-malaysia-crash... En dan kan je wel gaan janken dat het RT.com is DUS onwaar. Maar ga ook eens op die inhoud in dan?

trip666 | 08-02-16 | 21:04

RoBD=Skullfucker | 08-02-16 | 20:58 :
Ik denk dat Rusland wacht tot men met een oordeel komt. Daarna slaan ze toe. Nu zullen hun beelden als vals worden bestempeld door Rutte & co.

070 | 08-02-16 | 21:02

RoBD=Skullfucker | 08-02-16 | 20:58
Je hebt een heel goed punt maar het is ook onzinnig dat Oekraïne geen radarbeelden zou hebben.

bakoenin | 08-02-16 | 21:02

RoBD=Skullfucker | 08-02-16 | 20:58 Rusland heeft onmiddellijk na de ramp radarbeelden vrijgegeven namelijk op 21 juli. www.youtube.com/watch?v=4bNPInuSqfs

trip666 | 08-02-16 | 21:01

Als Oekraïne schuld heeft aan de moord op de passagiers van MH17 dan mogen wij dit zeker niet te weten komen vóór 6 april.

rijk | 08-02-16 | 21:01

Hier gaat de regering niet over vallen. Al zou van der Steur persoonlijk die 198 Nederlanders vermoord hebben dan nog niet.
Er spelen veel grotere belangen dan die paar Nederlanders. De poen van Soros en consorten. De baantjes vanuit Brussel en corporatisme. De slechte peilingen en verlies van macht.
Nee hoor, Rutte en consorten blijven nog ruim een jaar lang over de graven van al die Nederlanders pissen. Luid lachend.

bakoenin | 08-02-16 | 20:59

@ alle "ik weet zeker dat Oekraïne de mh17 heeft neergeschoten" reaguurders een kleine vraag:
.
Als Oekraïne dat heeft gedaan dan zou Rusland daar radarbeelden van moeten hebben, u weet wel, er was oorlog daar, dan wil je je radar wel aan zetten. Die beelden zou Rusland dan zeker vrijgeven, betere propaganda tegen Oekraïne is er niet. Rusland heeft die beelden echter niet. Verklaring?

RoBD=Skullfucker | 08-02-16 | 20:58

Wij mogen 50 jaar op de waarheid wachten maar een paar reunisten van Minerva weten alles al. Lekker dan. Mag de volgende keer een andere club de Minister van V&J leveren s.v.p?

Piet Karbiet | 08-02-16 | 20:58

de houding van de regering is overduidelijk namelijk zich van de domme houden .. vooral niet na bepaalde info vragen ,niet doorvragen
beetje don,t ask don't tell
kortom de boel traineren tot en met

bowlfabriek | 08-02-16 | 20:56

@AnnaJL | 08-02-16 | 20:40
Nee, daar, Oekraïne, gaan we dus geen zaken mee doen. Wanneer er een NEE is op 6 april. En het NL nep parlement veegt zijn kont er mee af. Dan komt er revolte!

Mark_D_NL | 08-02-16 | 20:51

GeenStijl: "Volgens Ard van der Steur heeft het Openbaar Ministerie namelijk tegen hem gezegd, dat het OM de beelden niet nodig heeft voor het strafrechtelijk onderzoek. Staat dat ergens op papier? Nee, dat staat nergens op papier. Heeft er dus niemand voor getekend? Nee, er heeft niemand voor getekend. Is het mondeling doorgegeven aan de minister? Ja, het is mondeling doorgegeven aan de minister. Maar wanneer heeft het OM dit dan tegen de minister gezegd? Dat kan de minister zich niet herinneren. [...] Het OM wil namelijk nergens bevestigen dat ze dit tegen de minister gezegd hebben."

Dit kan niet waar zijn. Het moet wel heel ernstig zijn wat de regering probeert te verbergen dat men zich gedwongen voelt op deze opzichtige manier het onderzoek te saboteren.

Dr. Dr. Bartholdy | 08-02-16 | 20:50

Jullie weten het he? Igor. Igor Kolomoisky. De man, de middelen en het motief, dé verdachte voor het neerhalen van MH17.

trip666 | 08-02-16 | 20:50

Onder de onderste steen liggen de pissebedden van de VVD.
Kruipen in de reten van de EU, VS en anderen die ze als vriendjes willen houden. En natuurlijk een baantje willen bemachtigen.
De club van list en bedrog. Van liegen en bedriegen. Het schofferen van de bevolking tot aan het mentaal beschadigen van de nabestaanden. Ze geven geen ene reedt om de bevolking. Alleen voor zichzelf. Die pissebedden blijven liever in het donker. Schijn het licht van de waarheid op ze. Blijf vragen. Blijf porren in die beerput van de VVD. Maak ze onrustig. Maak ze gek. Want gek worden de nabestaanden van deze pissebedden die maar de boel blijven traineren.
En het begint opzettelijk te worden. Dealtje met Oekraïne.
Oekraïne die MH17 heeft neergeschoten. Maar dat mag u niet weten. Met het referendum op komst. Stem dus NEE op 6 april.

Wim Venijn | 08-02-16 | 20:49

VVD, spoel maar door de plee.

Koos Knak | 08-02-16 | 20:48

-weggejorist-

AnnaJL | 08-02-16 | 20:47

@WellusNietus | 08-02-16 | 20:08
Uitlekt? Oekraïne is schuldig. Die hebben bewust met goedkeuring van de EU en de VS 198 Nederlanders vermoord.

Mark_D_NL | 08-02-16 | 20:47

@Guy Veropzoudten | 08-02-16 | 20:07
LOL. Dat zou echt een top stunt zijn.

Mark_D_NL | 08-02-16 | 20:45

Zeg Rutte, Juncker & Co., als er tegen dat zogenaamde handelsovereenkomstje van jullie gestemd word zou er wel eens een continentale crisis kunnen uitbreken.

Als jullie nu zorgen dat de waarheid rond MH17 boven tafel komt, ben ik bereid te overwegen mijn tegen-stem te herzien.

Deal?

paost712 | 08-02-16 | 20:43

@Tapu | 08-02-16 | 20:29 ,

Inderdaad, die vervloekt nog de dag dat'ie gevraagd werd om minister te worden. Ze hebben duidelijke de grootste sukkel van de VVD gevraagd omdat de nieuwe minister sowieso geslachtofferd zou worden.

rode peper | 08-02-16 | 20:43

Van Vd Steur weten we dat deze kasteelheer nooit in het OV komt.

Als ik hem was zou ik lijnvluchten ook maar mijden de komende jaren.

Piet Karbiet | 08-02-16 | 20:42

Grappig, het "oogjes dicht snaveltjes toe" bestaat nog steeds. Fabeltjeskrant lives!

Dr. Blechtrummel | 08-02-16 | 20:42

-weggejorist-

AnnaJL | 08-02-16 | 20:42

-weggejorist-

VicVictor | 08-02-16 | 20:40

-weggejorist-

AnnaJL | 08-02-16 | 20:40

Weer een leugentje, wordt weer een sorry, ook maar een mens, gaan we beter doen, nou vooruit dan maar, maar nu echt niet meer doen he, nee ik beloof het, okeeeee

très cool | 08-02-16 | 20:36

bdn01 | 08-02-16 | 20:27
Je ziet juist wel waar de BUK is afgeschoten. Je ziet de brokstukken. Je ziet alles. Niet op de civiele radar. Daar wordt alles uitgefilterd. Vogeltjes leiden tenslotte ook af als stipje op je beeldscherm. Maar op de ruwe data is alles haarfijn te zien. Elk stukje.

Wim Venijn | 08-02-16 | 20:35

Ik mag hopen dat deze Steur vanaf heden geen oog meer dicht zal doen.

oranjerood | 08-02-16 | 20:34

Waarom vraagt niemand direct aan het OM naar de gang van zaken omtrend die radar beelden, of is dat een "no go" om de een of andere reden?

zwellevertje | 08-02-16 | 20:32

Rusland of Oekraine maakt eigenlijk weinig meer uit als je eigen regering te laf is om meer data te vragen, om verkeersleiders te bevragen en geen enkele druk op welke ketel dan ook zet.

Dima Beeline | 08-02-16 | 20:32

Ik heb heel veel respect voor Omzigt en Sjoerdsma, maar wat ik dan niet snap is, dat zij danj nog deel uit willen maken van zo'n stelletje misselijke, liegende hufters. De eerstvolgende 2e kamervergadering, zou ik dan zeggen : en nu de waarheid, en anders maar besluiten om dit parlement te verlaten. Ik zou niet meer met dat stelletje huigelaars dealtjes willen sluiten.
je hebt tenslotte ook naar de nabestaanden toe ook zelf nog een moraal en een verantwoordelijkheids-gevoel.
Toch iemand moet een keer een statement maken in de politiek.
Het zal diegenen die de zaal verlaten heus geen wind-eieren leggen.
Dit kan toch zo niet doorgaan? Deze criminele politici liegen en bedriegen alles aan elkaar.
Ik dacht dat volksvertegenwoordigers voor hun volk moesten opkomen.
Bah.

Alexander Pechkop | 08-02-16 | 20:32

De Nederlandse (r)overheid is door en door ziek. Dat de Oekraïne zich hier mee wil associëren.....
En kom bij mij niet aan met Nederland is een democratie, een schijn democratie, persoonlijk noem ik het een dictatuur. Gelukkig nog wel een welvarende dictatuur.

Mo het varken | 08-02-16 | 20:31

Je kan gewoon aan de hele body language van Steur zien dat ie staat te liegen!

Tapu | 08-02-16 | 20:29

Civiele vliegtuigen hebben allemaal een "radar responder" om ook op grote afstand nog steeds door een radar "gezien" te worden. Als die radarbeelden ooit beschikbaar komen, en dat komen ze pas nadat het strafrechtelijk onderzoek is afgerond tijdens het strafproces, dan zul je daar met zeer grote waarschijnlijkheid geen BUK op zien vliegen. Je ziet al helemaal niet waar hij precies is afgeschoten, op de grond, ver achter de radar-horizon.
De enige radar die met vrij grote zekerheid kan hebben vastgesteld dat er een raket vloog, is die op een AWACS-toestel. Geen idee of er op dat moment een AWACS dicht genoeg in de buurt was om dit incident te detecteren. AWACS informatie is, terecht, volstrekt vertrouwelijk, en zullen we dus nooit te weten komen. We hoeven Poetin niet wijzer te maken dan dat hij meent te zijn.

bdn01 | 08-02-16 | 20:27

Denise Kenke, de dochter van Willem Grootscholten die omkwam bij de aanslag, wil de Oekraïense staat aanklagen. Zij diende al op 17 november 2014 de aanvraag voor een zaak in bij het Europese Hof. En vervolgens kreeg de zaak de status van geheimhouding, en hoorde de advocaat helemaal niets meer! Je zou zeggen: Dat is een zaak waar nogal wat aandacht voor zou zijn in de media. Maar dat blijkt niet het geval. Integendeel. De aandacht is totaal afwezig.
joostniemoller.nl/2016/02/nabestaande-...

Piet Karbiet | 08-02-16 | 20:27

Bij Omzigt krijg ik altijd het gevoel: daar is een volksvertegenwoordiger aan het werk.
Volgens mij heeft hij nog 149 collega's.
Wat doen die dan de hele dag?

domheid regeert | 08-02-16 | 20:27

Het zal je dierbare maar zijn die is omgekomen bij deze AANSLAG...!!!!

Ik zit hier ter plekke witheet te worden

Wat een ontzettende stinkende doofpot hebben we hier, een stel huichelaars van de bovenste plank en wat proberen ze allemaal te verhullen.....

Verdachtmaking richting Oekraine wordt sterker en sterker

Mich2007 | 08-02-16 | 20:27

070 | 08-02-16 | 20:23
Oekraïne is een land met achterlijke, corrupte, mongolen als leiders, maar zelf die zijn niet dom genoeg om Poetin himself te vermoorden. Dat is een garantie voor een oorlogsverklaring van de Russen.

Rest In Privacy | 08-02-16 | 20:26

7 april gaat een beerput open dat wil je niet weten, dan is het verdrag geratificeerd en gaat Rusland ineens een back-up schijfje vinden met de beelden. Die zijn ook niet achterlijk en weten wanneer ze shit in handen hebben waarmee ze tegenstanders bij de ballen hebben. Ik geloof al lang niet meer dat het simpelweg de Russen of de rebellen waren, dan was dit misterie al lang opgelost namelijk en had Rutte lachend de sier gemaakt door de daders aan te wijzen.

Rest In Privacy | 08-02-16 | 20:24

Nogmaals: graag crowdfundactie (door GeenStijl ivm betrouwbaarheid) voor de radarbeelden.

Waar gekissebis en wijzen is kan geld deuren openen.
Er zit 1 tussen die eieren voor z'n geld gaat kiezen
als zijn prijs behaald is.

omgponies | 08-02-16 | 20:24

Je hoort ook niets meer over het feit dat het regeringstoestel van Putin - met ongeveer dezelfde grootte en kleuren - op dezelfde tijd vlak bij vloog richting Moskou. Heeft Oekraïne per ongeluk het verkeerde toestel neergeschoten? Vergeet niet dat Oekraïne een misdadig land is en een failed state.

070 | 08-02-16 | 20:23

@La Bailaora | 08-02-16 | 20:12
schade aan de linkervleugel was toch te verwachten, de raket zou toch aan de linkerzijde zijn ontploft?

rode peper | 08-02-16 | 20:22

Als er voor 6 april niet meer duidelijkheid komt lijkt het mij veiliger om nee te stemmen tegen het associatieverdrag. Met en voorstem wordt je eigenlijk een beetje medeplichtig als naderhand blijkt dat Oekraine toch verantwoordelijk is voor deze ramp.

watazooi | 08-02-16 | 20:22

Je kunt heel veel moeite gaan doen maar de waarheid komt de eerste 25 tot 50 jaren niet boven water om de heel eenvoudige reden dat dit uiterst uiterst politiek, zelfs geopolitiek, vooral geopolitiek gevoelig ligt.

ProAsfalt | 08-02-16 | 20:22

De vinketering. Zelfs een doofpot regelen kunnen deze prutsers niet.

Piet Karbiet | 08-02-16 | 20:21

Wat bij mij raar overkomt is het feit dat er zoveel mogelijkheden zijn.
Als er maar één mogelijkheid is die zijn informatie voor zich moet houden heb je een kans om het onder de pet te houden, maar als er meerdere houders van informatie zijn is de kans dat iemand klokkenluider gaat worden exponentieel groter naarmate de kans op ontdekking kleiner wordt...
En toch duikt er geen kuchende man in een regenjas op.

Wijze uit het Oosten | 08-02-16 | 20:19

@MistrX | 08-02-16 | 20:07 ,

Optie 3 Van der Steur is ongelovelijk dom en incompetent, daar lijkt het wel op maar toch geloof ik eerder dat het optie 2 is

rode peper | 08-02-16 | 20:19

Ik gaf putin & co direct de schuld van het neerhalen van die vlucht (bron: de onderbuik).
Uitvindert | 08-02-16 | 20:07
.
Uw bron was de hetze van de MSM tegen Rusland die al jaren duurt. In opdracht van de EU en VS. De MH17 moest het klapstuk worden: "zie je wel, het was Poetin". Maar helaas, dat is dus mislukt. Als het zo was geweest had de VS *meteen* met die bewijzen op tafel gekomen. Natuurlijk heeft de VS wel bewijzen, het sterft in het heelal van de VS-satellieten, maar deze bewijzen dienen *niet* het doel van VS/EU. Dat er 198 van onze landgenoten zijn omgekomen is voor die lui peanuts. Ze offeren *iedereen* op die hun smerige plannen in de weg staat en in dit geval offeren ze dus de waarheid op.

Lupuslupus | 08-02-16 | 20:18

Die onderste steen moet helemaal niet boven komen. Of het was Rusland: dan zijn Rutte en zijn maatjes te laf om iets te ondernemen; of het was Oekraïne en dat komt geopolitiek een beetje te slecht uit, qua associatieverdrag en zo en zijn Rutte c.s. bang van Brussel. Hoe dan ook: we worden geregeerd door lafbekken, leugenaars en landverraders. De historie zal hard over u oordelen, meneer Rutte!

Tapu | 08-02-16 | 20:15

Het is maar de vraag of je zo'n klein ding als een BUK-raket op grote afstand op een civiele radar ziet. De "radar cross section" van zo'n ding is erg klein.

bdn01 | 08-02-16 | 20:14

Sorry, ik kan inhoudelijk even niet reaguren. Ik zit met verbijstering naar het scherm te staren.

Rest In Privacy | 08-02-16 | 20:13

Osdorpertje heeft gelijk, ik herinner me dat fotorolletjes-geklungel ook nog.
Wat MH17 snoeihard heeft blootgelegd, is dat de huidige Nederlandse regering absoluut niet het landsbelang of belangen van het volk dient. Of het nu dit dossier betreft, of de Faalfyra, de vliegende Fyra, de kom-er-maar-in-geld-genoeg mentaliteit en het doorlopen beliegen en schofferen van de eigen bevolking als het gaat om de import van hele volkstammen 'hersenchirurgen', 'hartchirurgen', 'kernfysici', 'apothekers', 'moleculaire celbiologen' en andere ontzettende aanwinsten voor onze overspannen arbeidsmarkt, er is geen onderwerp denkbaar waarin Rutte en zijn rebellenclub ook maar een seconde hebben nagedacht voor wie zij nu daar op dat duur betaalde pluche zitten. Landverraad is nationaal beleid geworden, en er is niemand die ze gaat stoppen.

Rest In Privacy | 08-02-16 | 20:13

En waar is de schade aan de linkervleugel? Ook een doofpotje?

La Bailaora | 08-02-16 | 20:12

"Rusland had beelden en heeft ze gewist"
Meer staat er niet over Rusland. Ja, ze hadden de beelden, en hebben ze gewist.
Oh... ok. Dikke prima dan. Het is niet anders.
Snel weer Oekraïne aanpakken, want er komt een referendum aan!

De echte Stolwijker | 08-02-16 | 20:12

Escovanity er waren veel kinderen onder de slachtoffers.
Waaronder buurjongentje van twee straten verderop slechts 14 geworden.
Twee neefjes van een vriend van mijn man ,Maleisische moeder was thuisgebleven.
Hele familie van de juf van mijn dochtertje.
Zusje was 16 en broertje 18.

Lilia2 | 08-02-16 | 20:12

Rot nu eens op Van Der Steur.

En OM = legitieme criminelen.

TheBurnerMan | 08-02-16 | 20:12

Het is vrij simpel: Oekraine heeft die MH17 neergehaald. Hadden ze Rusland hiervan kunnen beschuldigen dan had dat een absolute meerwaarde voor het pro-Oekraine argument geweest, maar daar zit 'm juist de kink.

Nu ontploft het in hun eigen gezicht, leuke timing van Geenstijl ivm dat referendum!

mrXL | 08-02-16 | 20:11

Steur is de volgende VVD'er die ze naar huis(kasteel) gaan sturen.
Nu nog die de lachende nar nog... jullie weten wel : onze MP die op 4 feb. j.l. lafjes afwezig was wegens een uitje in de EU.

pontius | 08-02-16 | 20:11

Onze overheid verkoopt niet alleen ons land aan buitenlandse investeerders. Ook offert onze overheid mensenlevens voor hun eigen droom.
Als er bewijs is van een medeplichtige aan dit voorval, verdient hij of zij een strop!

ET007 | 08-02-16 | 20:08

Als uitlekt dat het juist de Oekraïners MH17 uit de lucht hadden geschoten dan zal 100% tegen stemmen... alleen daarom mag het niet uitlekken, dan maar weer een minister offeren...

WellusNietus | 08-02-16 | 20:08

Ik gaf putin & co direct de schuld van het neerhalen van die vlucht (bron: de onderbuik). Maar hoe krampachtig ze doen met die radarbeelden begint het steeds meer te lijken alsof oekraine iets te verbergen heeft, het lijkt bijna alsof brussel het commando heeft gegeven aan schoothond rutte om niet de oekraine/eu relatie in gevaar te brengen.

Uitvindert | 08-02-16 | 20:07

De ultieme 'in your face'-actie die de VVD dadelijk gaat uithalen: Joris Demmink vervangt de gevallen Ard van der Steur.

Guy Veropzoudten | 08-02-16 | 20:07

Als de minister met droge ogen kan zeggen dat het belangrijkste bewijs binnen de waarheidsvinding niet noodzakelijk is terwijl de onderste steen nog steeds niet is opgegraven, dan kunnen er twee dingen geconcludeerd worden: 1) De minister heeft aan de huidige detaillering genoeg om de onderste steen boven te graven en we kunnen binnenkort, onderbouwd met harde bewijsstukken, de dader aanwijzen. Of 2) De minister is niet gebaat bij de mogelijke uitkomst van de waarheidsvinding en doet er alles aan dit ook buiten het licht te houden. In het eerste geval viert het recht de zege en in het tweede is er bedrog in het spel. Zijn dit de uitkomsten? Is er nog een 3e optie? Wat zal het zijn?

Rest In Privacy | 08-02-16 | 20:07

Wir haben es wieder nicht gewusst of zo

padbuffel | 08-02-16 | 20:07

Die radarbeelden zijn gewoon de nieuwe fotorolletje uit Srebrenica.

Osdorpertje | 08-02-16 | 20:03

In het beginstadium was er al sprake van dat Kiev dacht de Poetin one neer te kunnen halen. Gezien het gedrag van Rutte en de rest, lijkt dit steeds meer de meest logische verklaring.
Rutte zelf is on zichtbaarder dan ooit, wat een prestatie an sich is.

koolteer | 08-02-16 | 20:02

'... vermoedelijk neergehaald door de door Rusland gesteunde separatisten...'
Dàt was het bijzinnetje in alle berichtgeving over MH17 van de 'grote' media.
En dàt, lieve mensen, dat heet nou propaganda. ANP, NOS, Nu.nl, NRC, Telegraaf, Volkskrant, ze zijn er allemaal schuldig aan. Daar werken geen journalisten, maar salarisslikkende slaven.
Als je het maar genoeg herhaalt, dan gaat de niet enorm hard nadenkende mens het vanzelf geloven.

Guy Veropzoudten | 08-02-16 | 20:02

Pieter Omtzigt: helder flakkerend schijnsel in een giga zee van bedrog en vuiligheid.

superjan | 08-02-16 | 20:02

Nederland wordt keihard om de tuin geleidt en Rusland en Oekraïne lachen NL uit om de slappe manier waarop NL reageert.

Henk de Nippel | 08-02-16 | 20:02

Steeds duidelijker wordt dat het een Oekraïense BUK is geweest. Alleen dat mag vooral niet uitkomen voor 6 april. Ik weet zeker dat Rusland wel de radarbeelden heeft, maar ze pas gebruikt wanneer het hen uitkomt. De VS zal ze nooit geven, onder het mom van gevoelige informatie, die spin is de dag na het ongeval al begonnen. Deze beerput stinkt nog erger dan de lichamen van de slachtoffers in de brandende Oekraïense zon. Het is schandalig dat er nog Tweede Kamer leden zijn die dit goed proberen te praten (enter Servaes, Harbers).

Nebuchednezzar | 08-02-16 | 20:00

Professor Maat werd voor de trein gegooid omdat hij college gaf, met andere woorden: Hij deed gewoon zijn werk. Zonder duidelijke lessen met duidelijke foto`s geen nieuwe generatie forensische experts om bij de volgende massamoord de nabestaanden iets aan te kunnen bieden om afscheid van te nemen.

VVD Minister Ard van der Steur weigert zelfs voor de vorm die radarbeelden op te vragen, of daar een klacht over in te dienen. Hij weigert dus de schijn te wekken zijn werk te doen.

Minister Kamp heeft na zijn gas debacle ook al besloten zijn ontslag aan te bieden. De reservebank van de VVD was al leeg, nu vertrekken ook de laatste veldspelers uit het afgezonken schip.

De coalitie heeft nu in de peilingen 27 zetels. www.allepeilingen.com/index.php/alle-p... Het is een omissie dat het volk wel een referendum kan aanvragen, maar geen verkiezingen.

Met 79 zetels uit de verkiezingen is deze coalitie geboren. Ze hebben er nu 27. 52 zetels verlies. Een compleet pakje kaarten. Wat resteert zijn de jokers. Het zijn niet de kiezers die zweven, het zijn de politici die hun electoraat actief wegjaagde met incompetentie, leugens en arrogantie.

Het is dictatoriaal dat de coalitie met hun laatste stukje draagvlak gewoon verder gaat. Juridisch hebben ze misschien gelijk, moreel niet.

Feynman | 08-02-16 | 19:59

14. Denkt u dat de kamer de onzin die u hier verkondigt daadwerkelijk gelooft?

devil13 | 08-02-16 | 19:58

Separatisten hebben geschoten op Oekraïns militair toestel dat in de buurt (onder) mh17 vloog. Separatisten beseffen fout. Oekraïne beseft fout. Rotte (lol autocorrect) en co houden toepasselijk Oekraïne de hand boven het hoofd. Totdat ze worden afgeschoten. Rutte en co, ik ken mensen die in het vliegtuig zaten. U niet. U verraadt deze mensen!

El Rico Grande | 08-02-16 | 19:57

Die beelden beschadigen de relatie tussen Oekraïne en Brussel. Het is in Brussels belang dat Rusland de grote boeman blijft, en dat Oekraïne zo snel mogelijk bij de EU betrokken wordt… zei het via een handelsverdrag of een "opstapje" naar een volwaardig lidmaatschap. Die radarbeelden gaan er gewoon nooit komen, en iedereen die er wat vanaf weet zal de details omtrent die "verdwijning" in z'n graf meenemen.

Dat is wat ik denk ten minste. Want als Rusland écht geschoten zou hebben, zou dat alleen maar Amerika en Europa in de kaart spelen, van: "zie je nou wel dat Rusland slecht is?". En dat zou bevestigen dat Oekraïne hulp en bescherming nodig heeft van het zogenaamde grote kwaad.

Maar ik hoop dat er ergens een onderzoeker of politicus uit de school klapt en z'n mond voorbij praat. Maar goed… ik hoop wel meer: ik hoop sowieso dat er iets gebeurt waardoor heel de overheid compleet op z'n gat gaat. Zó erg, dat er van ontkennen geen enkele sprake meer is en dat de VVD, D66, Groenlinks, PvdA en meer van dat soort landverrader-partijen gelijk opgedoekt kunnen worden.

kanon0503 | 08-02-16 | 19:57

Stopten that is.

koolteer | 08-02-16 | 19:56

Het probleem dat ik heb met vd Steur is dat ik hem niet meer geloof, waar het ook over gaat. Sorry Mark maar dit poppetje moet ook weg !

brughslurph | 08-02-16 | 19:56

Bij deze stel ik voor alle leden vvd-pvda tot de doodstraf te veroordelen wanneer blijkt dat de Oekraïne verantwoordelijk is voor MH17, en Rutte & Co moedwillig dit in de doofpot stoten.

koolteer | 08-02-16 | 19:55

De achtergeblevene zouden wat mij betreft een publieke website mogen beginnen waarin zij met behulp van het publiek de onderste steen gaan bovenhalen.

Maak contact met de nabestaanden in Maleisie en Australie. Samen staat u sterker. Roep de hulp in van iedereen die de zaak MH-17 wel wil ophelderen.

Ja, ook in Rusland en de Oekraine. Juist daar. Wachten op openheid van overheden is kansloos. Sorry.

padbuffel | 08-02-16 | 19:55

Wat staat die vent ontzettend voor l*l.

ElMatadero | 08-02-16 | 19:55

Kortom, het is nog steeds niet uitgesloten dat de fascisten uit Kiev de MH17 hebben neergeschoten.

neemjemoederindemali | 08-02-16 | 19:54

Uiteindelijk.. ondanks alle inspanningen van Pieter Omtzigt...
.
Glas.. Plas.. Was...

*E*T* | 08-02-16 | 19:53

en ardje gaat er mee weg komen omdat de pvda de boel niet durft te laten klappen. als dat wel zouden doen zou ik daar respect voor hebben maar omdat ze zulke slechte mensen en een ideologie die niet de mijne is hebben zal ik nooit op ze stemmen. en met mij vele anderen. dus gaan we het moeten uitzingen met het slechtste kabinet sinds de oorlog tot de verkiezingen.

two ball cane | 08-02-16 | 19:48

Dat onze eigen regering opvallend NIET zijn best doet om de waarheid boven tafel te krijgen, mag reden zijn om te vermoeden dat wij nooit mogen weten wie raket werkelijk heeft afgeschoten. Meteen mag aangenomen worden dat Poetin er niets mee te maken heeft, anders waren die radarbeelden er al lang geweest.

deoriner | 08-02-16 | 19:48

Dat de Russen het gedaan hebben staat voor mij behoorlijk vast, dus ik geloof ook niet zo in het belang van die radarbeelden. Maar ik zou van de Steur graag op zijn bek zien gaan, want dat vind ik een enorme lapzwans.

Dus ook al gaat de hele discussie over de radarbeelden nergens over, graag doorgraven, het wordt potverdorie eindelijk eens tijd dat die dikzak het veld ruimt.

rekennietmachine | 08-02-16 | 19:48

Rusland en Oekraïne weten allebei niet zeker dat hun mensen MH17 niet hebben neergeschoten en daarom werken ze maar niet mee. Gewoon om zeker te zijn.

Boobyphoto | 08-02-16 | 19:46

Tot 6 april blijft alles onder de pet.....

BlowingBubbles | 08-02-16 | 19:46

Hier gaat het kabinet over vallen en dat is niet meer dan terecht. het is nu wel genoeg geweest met al dat gedraai. En niet alleen over dit verschrikkelijke onderwerp, het is structureel dat deze regering de bevolking en voorliegt en dupeert. De zittende politici lijden aan morele verrotting en moeten echt weg.

Thunderbird | 08-02-16 | 19:46

Er moet maar eens wetgeving komen die liegen door bestuurders strafbaar stelt; het parlement is gebleken niet in staat daarin te handhaven.

hStripe | 08-02-16 | 19:45

Dit is erg vergelijkbaar met het bonnetje van Teeven. VVD is één groot machtsspel aan het voeren want zolang hun de informatie hebben en er niks naar buiten komt kan de rest van de oppositie ze niks maken.

CopyCat | 08-02-16 | 19:45

Die onderste steen is inmiddels de steen des aanstoots op de graven van de slachtoffers. Geworpen door een EU kontkusser met een hart van steen en een lachende bek.

Rest In Privacy | 08-02-16 | 19:45

GODVERDOMME! Het gaat hier over dode landgenoten ja! Zo snel mogelijk die onderste steen boven! Een kind van nog geen 11 jaar is overleden. Moeten zijn nabestaanden ook maar geschoffeerd worden door de vuile kliek bij justitie?! WEG WEG WEG met die mensen! Eerlijkheid wordt bestraft, corruptie beloond!

Escovanity | 08-02-16 | 19:43

Ik ben deze totaal waardeloze prut regering zoooo beu.
Liegen en bedriegen goede sier maken over de ruggen van slachtoffers en familie .
Verkiezingen NU!

Goatboy2014 | 08-02-16 | 19:42

Oekraïne heeft met de goedkeuring van de EU (Lees Rutte, Juncker etc.) en de USA 198 Nederlanders vermoord.

Mark_D_NL | 08-02-16 | 19:42

Heel goed! Dit is exact waar Van der Steur vorige week niet op werd doorgevraagd. 'Mondeling is ook OK', parafraseer ik hem. Toen hem gevraagd werd wanneer, toen wist hij het niet. Ik dacht nog gvd waarom vraagt niemand in de tweede slaapkamer nu door, want dit stinkt. Gelukkig is de geur blijven hangen.

Ministers lijken te worden geselecteerd op hun vermogen om te kunnen liegen, zeker die op het corruptste ministerie van Nederland.

Guy Veropzoudten | 08-02-16 | 19:41

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen