Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Kerst. Verlichting.

NL8903_7.jpgDe ik-vorm is een verderfelijke stijlvorm. Narcisme afgekort tot twee letters om een columnist het epicentrum van de wereld te maken - maar te vaak verzuimen die ikjes om de lezer aan de hand te nemen naar het Narnia dat voorbij het eiland van hun egomane nepotisme ligt. Weinigen, zeer weinigen komen er mee weg.

Theodor Holman lukt het.

In zijn Parool-columns verpakt de nestor onder de naargeestige kinderen van Theo van Gogh zijn angsten in alinea’s en zijn vrezen in verzen op een manier die niet in alle maar wel in veel gevallen iets veel omvangrijkers laten zien dan alleen de emoties van de auteur zelf. Ze beschrijven het naderende onheil dat ons allemaal overschaduwt. Onrust, onvrede en nog veel meer onbestemde emoties die met on- beginnen en die door velen gevoeld worden, niet in de laatste plaats omdat ze met korter wordende tussenpozen tastbaar worden.

Charlie Hebdo. Steenbergen. Bataclan. Geldermalsen. “Wir schaffen das” versus “Kom in verzet”.

En allemaal draaien ze linksom of rechtsom om hetzelfde thema: Islam en de islamitische cultuur in Europa - hét maatschappelijke probleem van de 21e eeuw. Hoe hardnekkig het ook wordt ontkend en genegeerd door pers & politiek: we moeten kennelijk de ideeënstrijd van de jaren ’60 en ’70 opnieuw voeren, ditmaal tegen een set bijzonder slechte religieuze ideeën die een nog hardnekkiger monopolie op de waarheid plachten te hebben dan de christelijke zedenmoraal van een halve eeuw geleden. En ditmaal is de religie in een giftig huwelijk verbonden met etniciteit, wat de bestrijding, ontmanteling of zelfs maar het bekritiseren van deze religieuze ideeën bijzonder moeilijk (en zelfs levensgevaarlijk) maakt. Een tekeningetje kan je doodsvonnis zijn.

60.000 Fred Teevens
Om één van Holmans recente pennenvruchten, een als vers verpakt pleidooi voor meer Fred Teevens zolang er maar minder islamieten mogen zijn, regende het dreigementen van opzegging richting Parool - niets minder dan kreten om een Berufsverbot - en natuurlijk hagelde de verwijten, verwensingen en valse beschuldigingen neer op de ouwe Holman. Racist, xenofoob, “bange oude man”, PVV’er. Een trieste respons op een columnist die zich kwetsbaar durft op te stellen, juist door met zijn ik-vorm voor zichzelf te spreken in een kwestie waarin hij de (stille) verzuchtingen van velen verwoordt. De eigenzinnige eenling is vogelvrij - en dat weerhoudt andere eenlingen ervan om zich los te maken van de groep. Gelijk de islam, is het Nederlandse gevestigde opinielandschap wars van weerwoord.

Op de drempel van 2016 lijkt de vrijheid van de columnist in Nederland nog slechts zo groot als zijn huid dik is in de bruine moerassen waar de moraalmilities en de meningenpolitie hun patrouilles lopen. Ik heb altijd actief de breedte opgezocht, zowel politiek als maatschappelijk. Zo was ik ooit (ver voordat Pechtold het deftige droeftoeterpopulisme introduceerde waar de partij nu zo onder lijdt) naïef gecharmeerd van de als nuchtere nuance vermomde nietszeggendheid van D66. Recenter liet ik me valselijk verleiden door de liberale slogans die de brallerige, zelfs naargeestige leegte van de VVD moeten verhullen. Balkenende vond ik ooit een wat stijve edoch keurige man, de mensen achter GroenLinks leken me vooral lief en onschuldig en die van de PvdA altijd misplaatst pedant, maar dat laat onverlet dat er PvdA-stemmers onder mijn beste vrienden verkeren. SP’ers zijn eveneens goede bar- en biergenoten. Er staat een lidmaatschap van de Dierenbescherming op mijn naam (nou ja, niet op mijn naam maar wel op mijn bankrekening), ik ben een bescheiden donateur van Bits of Freedom en ook kankeronderzoek krijgt altijd knaken - als ik ze contant heb, gebiedt de eerlijkheid te zeggen. Ik ben ooit tégen Israël geweest en vóór de Palestijnen - tot ik me beter liet informeren door de feiten. Nu kan ik de Palestijnen niet meer zien als “onderdrukt volk” en beschouw ik Israël als een baken van fysieke terughoudendheid in de meest explosieve regio op aarde. Want welke natie klopte ooit eerder in de geschiedenis van de mensheid netjes op het dak met een zak zand om de bewoners te waarschuwen, alvorens een wedervergeldende bom af te werpen op de geëvacueerde woning?

Stemmen op landelijke politici doe ik inmiddels niet meer omdat ik geen gewetensvolle keuze meer kan maken. Discussies over Israël en de Gaza-gebieden ga ik uit de weg omdat ze nooit voorbij de geijkte ideologische impasses komen. Een discussie waar niemand bij wint maar waarbij iedere deelnemer zich alleen maar dieper ingraaft, slijpt niet de geest, die voedt slechts de wederzijdse afkeer.

Verander vastbesloten van mening
Maar omwille van de drift tot participatie in iedere vorm van publiek debat ben ik altijd blijven zoeken naar uiteenlopende meningen, om te discussiëren met voor- en tegenstanders van alles waar ik zelf tegen of voor was. Op verjaardagen of in de kroeg en natuurlijk online op webfora en in vage chatgroepen, ooit op Facebook en nu slechts nog in de beperkte speelruimte van Twitter kan ik eindeloos (en OK, soms ook oeverloos) emmeren over politiek en samenleving. Mijn favoriete Loesje-poster is en blijft: “Verander vastbesloten van mening.” Geef me een beter inzicht dan het mijne en ik adopteer ‘m, want ik wil er niet langer naast zitten dan strikt noodzakelijk is - al zul je altijd voorbij de poortwachters koppigheid en eigengereidheid moeten redeneren om me te overtuigen. Mensen die mij (persoonlijk) kennen, kunnen - hopelijk - beamen dat ik in de meeste gesprekken de nuance van de ratio verkies boven de drammerige vastberadenheid van dogmatisme.

De liefde voor het publieke debat leidde naar BBrussen.nl, DeJaap (nu TPO) en daarna, begin 2011, naar GeenStijl, een website die in mijn ogen hardnekkig voorbij het eigen gelijk is door immer de ratio te laten prevaleren boven welk ideologisch dogma dan ook. Een boef is een boef, een graaier een graaier, een (politieke) leugen een leugen en een Totale Lul behoeft weinig duiding als we de beelden kunnen tonen. Het is namelijk echt allemaal niet zo ingewikkeld als sommigen ons willen doen geloven. What’s right is right. Boerenverstand. Gezónd verstand.

Dat mijn eigen opiniërende uitingen vaak expliciet een kant kiezen, is het (voor mij) logische gevolg van het samenspel van mijn liberale, conservatieve en libertaire overtuigingen met de wens om discussie aan te jagen - in de hoop op vruchtbare uitkomsten. Democratie en vrijheid bestaan immers alleen bij de gratie van onenigheid, gevolgd door debat. Participatie daarin is de sleutel tot preservering van die principes. Door zo veel mogelijk kleuren te onderscheiden, blijft het palet breed geschakeerd en kan er vanuit een groot spectrum gewerkt worden aan de meest pluriforme afschildering van de samenleving, zowel in Den Haag als in de dagbladen en op de buis, en daarmee in het publieke debat. Wanneer je uit het oogpunt van veilige eensgezindheid alle kleuren met elkaar begint te mengen, vloeit daar immers een hoogst onvriendelijk getint bruin-zwart goedje uit voort. Voor velen misschien een mooi kleurtje voor op de wanden van hun safe space, maar het is de schildering van een schrikbeeld voor anderen. Want weet je welke schilder ook bruin als huiskleur hanteerde…?

Je hoeft het niet te zeggen
Helaas is dat waar we op slag van 2016 zijn aanbeland. De kleuren zijn vermengd geraakt, hetgeen in een paar jaar tijd heeft geleid tot een opiniërende eenheidsworst die ieder afwijkend kleurtje opslokt met het vernietigende venijn van een VARA-tafel vol samengebalde afkeer van alle opvattingen die niet aan de morele staalkaart van het Mediapark voldoen. Ja hoor, natúúrlijk mag je je vrije mening uiten, niemand zal je een strobreed in de weg leggen - maar hoed je dan wel voor de gewetenloze geseling die er op volgt. Je mág het zeggen, maar je hoéft het niet te zeggen - We wrijven het er graag in bij elkaar in de hoop dat de lieve vrede ons niet verlaat.

Je kan het proberen te ontkennen, maar het klimaat bestáát in Nederland waarin Pim Fortuyn kon worden afgeschoten, waarin de islamitische slachtmoord op Theo van Gogh niet kon worden voorkomen en waarin een cartoonist - Gregorius Nekschot - door tien man AT van zijn bed werd gelicht, waarna hij de dop voorgoed op zijn inktpot schroefde en nu, zoveel jaar later, nog steeds het gevoel heeft dat hij over zijn schouder moet kijken. De daders waren een linkse idealist, een moslim en een (christelijk) politicus, dus het gevaar voor de vrijheid komt ook nog eens van alle kanten.

Het houdt bovendien niet op bij twee moorden en artistieke zelfdoding. De ooit door links gekoesterde Arthur van Amerongen - een profeet, zo blijkt nu - was de zoveelste banneling met een Berufsverbot in de zwartste tradities sinds de Affaire Buikhuisen, de linkse journalist Joost Niemöller is iets te gretig tot paria verklaard en zelfs de lieve, zachtmoedige en intelligente Theodor Holman blijft geen verwijt bespaard omwille van de emoties die hij zo openhartig waagt te beschrijven. Actief PVV'er? Hoop dan maar dat je je zetel behoudt na de volgende verkiezing, want een normale baan wordt moeilijk.

Er gaan - terecht - mensen op de bres voor Asha ten Broeke als ze door kwade geesten verbaal vernederd wordt omwille van een stellig stukje, maar waar zijn die mensen als de onwrikbare Ebru Umar weer eens door het slijk getrokken wordt of, zoals recentelijk enkele malen gebeurde, fysiek geïntimideerd werd? Wie bepaalt dat de belaging van Jan Roos deze zomer wel verzonnen moet zijn omdat Jan Roos nou eenmaal een “racist” en een “haatzaaier” is, waarom is Hilde uit Oranje een “tokkie” wanneer ze haar machteloosheid wat ongelukkig probeert te uiten na een zoveelste door Den Haag verbroken belofte, hoe kan het in godesnaam zo zijn dat het intellectuele vedergewicht Tofik Dibi, die zijn persoonlijke frustraties kanaliseert via bekrompen wraakgevoelens, het tot “politiek commentator” schopt bij Jeroen Pauw? En als het je wat minder moeite dan gemiddeld kost om de vrije meningsuiting van de democratisch gekozen PVV-leider Geert Wilders te verdedigen omdat je nou eenmaal iedere vrije uiting van meningen de ruimte wilt geven, ben je geen verdediger van het vrije woord, dan ben je een verdachte. Je besmeurt jezelf en zelfs je professionele reputatie als je het waagt te zeggen dat ook Geert Wilders wel eens hout snijdt met zijn betogen of zelfs in zijn tirades.

Wat is vrijheid van meningsuiting waard als deze alleen in vrijheid beleden kan worden door en met degenen met wie je het eens bent?

De verhanging van de hyperbool
Andersom is het spelletje overigens net zo goed verzuurd geraakt. Bij GeenStijl was ‘Gutmensch’ ooit een geinige hyperbool, maar dankzij de immer charmante spreekbuizen der sociale media is die term nu zo’n beetje het minst agressieve verwijt dat je vanuit het kamp van schuimbekkend Verongelijktië naar je kop geslingerd kunt krijgen. Ook empathische verdedigers van de vluchtelingeninstroom worden net zo makkelijk voor “landverrader” uitgemaakt als de gemiddelde PVV’er het stempel "fascist" krijgt opgedrukt, en "eurofiel" is nog wel de minst nare ziekte die je toegewenst kunt krijgen wanneer je het waagt om jezelf als pro-EU te profileren.

Het is allemaal zo zuur geworden, en in dat zuur lost iedere poging tot dialoog op - om over de humor die ooit in de hyperbool besloten lag nog maar te zwijgen. Ik mis die humor. De zelfspot. Het gniffelen. Het proesten. Humor, hard of zacht, zou leidend moeten zijn in het verkennen van de morele groepsgrenzen. Maar zelfs de ironie is tot vlees en bloed verworden en daarmee door de werkelijkheid ingehaald. Zij wordt nu zelden nog zonder spelfouten opgediend op marcherende spandoeken die worden gedragen door mannen met donkere capuchons.

Toch is er een significant verschil tussen de woedende en taalverloederende Facebookers en het bruine moeras van de mainstream moraal: behalve de PVV is er bijna niemand in politiek of media die voor de zorgen, angsten en al dan niet terechte emoties van deze diep teleurgestelde, boze, verontruste en/of bange mensen opkomt. Andere partijen veinzen dat ze “de zorgen begrijpen” en beweren dat “er beter naar de bezorgde burger geluisterd moet worden”, maar het eerste is niet waar en het tweede doen ze niet.

Lafheid vermomd als tolerantie
Toen de bezorgde burger nog sociaaldemocratisch stemde, was hun maatschappelijke achterstand ideologisch op te lossen met verheffing van het volk. Nu “ze” naar de PVV zijn overgestapt, zijn het ineens verwerpelijke wezens die, behalve een iets te banale zichtbaarheid via hun Facebookaccount, helaas ook stemrecht genieten en met die constatering is de weg vrij voor ongeremde beschimping. Verdedig deze “bezorgde burger” omdat er niet zelden gezond boerenverstand en reële, tastbare zorgen en problemen achter hun onmachtige uitingen schuilgaan en je wordt met hun pek besmet alsof het verheffingsideaal van de PvdA nooit bestaan heeft. Verheffen doen we niet meer in de status quo van 2016. Te confronterend in een confrontatie-mijdende samenleving - liever vermommen we onze lafheid als tolerantie en proberen we zo hard met dat vlaggetje te wapperen dat niemand meer ziet in wat voor modderschuit die vlag is geplant.

Sussen, dat is nu het nieuwe toverwoord. Stil maar, niet verroeren. Als alle subversieve geluiden zijn gesust, zal de zon de zorgenwolken verjagen en reiken de regenbogen weer tot de einder - hoewel de pot met goud ondertussen wel aardig leeggeroofd is.

Het maakt me moe. Moedeloos, ook. Daar sta ik dan, met de overtuiging dat het debat breed en pluriform - en niet beklemmend - gevoerd kan en moet worden in een gezonde democratie.

Naïef? Waarschijnlijk. Goedbedoeld? Absoluut. Maar het is zinloos gebleken - of althans: geworden. Zelfs in mijn meest naaste kringen wordt kwaadsprekend over me geroddeld, en over mijn werk. Er wordt zelfs tegen familieleden gezegd dat ze verbaasd zijn dat ik uit hetzelfde gezin kom. Doet dat pijn? Neuh. Het tekent vooral de dogma’s, zo niet de intellectuele luiheid van degenen die het zeggen. Maar een eindeloze reeks aan dit soort kleine gebeurtenissen in mijn vijf jaar bij GeenStijl drijven me naar een besluit dat ik niet lichtzinnig wil nemen, en waarom ik dus het arrogante idee heb postgevat om er een hoogst ongebruikelijk stuk tekst in de door mij zo verfoeide ik-vorm aan te wijden.

Trigger warning: confronterend woord in het volgende blokje!
Ik ben er namelijk van overtuigd, nee: ik wéét dat ik rechtvaardigheid, redelijkheid en ratio als leidende motieven hanteer, en dat ze mij tezamen met een goede algemene ontwikkeling en een beschaafde opvoeding een open vizier verschaffen om me op een eerlijke manier in het publieke debat te kunnen mengen. Anderen dwingen me desalniettemin continu in het defensief.

Ik doe het niet meer. Of wacht, laat me dat wat duidelijker uitspreken: Kanker allemaal maar op.

Zo. Meteen iedereen afgehaakt die niet voorbij De Toon kan kijken. Mooi, want die lui hebben sowieso de intellectuele diepgang van een soepbord.

Ik ben er klaar mee om over mijn werk en opvattingen te spreken vanuit een defensieve grondhouding. Ik heb nooit gevonden dat ik iets te verdedigen heb, maar toch kwam ik mezelf de afgelopen jaren te vaak tegen als iemand die stond uit te leggen waarom hij doet wat hij doet. (Welja, na de ik-vorm ook al een zin in de derde persoon.) Of het nou masterstudenten Media & Dinges waren die zich afvroegen ‘of GeenStijl wel journalistiek is’ omdat het 'zo racistisch kan zijn' tot de hoogbejaarde muziekredacteur van NRC die me ooit tijdens een bijeenkomst voor een muziekblad waar we beiden destijds voor schreven toebeet dat ‘GeenStijl aan de wortel staat van alles wat er mis is in Nederland’: ik ging altijd het gesprek - of de discussie - aan vanuit een overtuiging dat het een bespreekbare zienswijze was van de ander, en geen diep ingesleten, onwrikbare vooringenomenheid.

Dat was het natuurlijk wel.

Steeds stond ik dan tóch weer mezelf of mijn werkgever te verklaren of te verdedigen in gesprekken die steevast eindigden in het volstrekt onbevredigende gevoel dat ik niemand had overtuigd omdat de tegenpartij nooit, ik herhaal: letterlijk nooit bereid is om voorbij de toon of de vorm te kijken. Het is het meest zwakzinnige zwaktebod van allemaal: als je de inhoud of de standpunten niet onderbouwd kunt weerleggen, verlaag je je maar tot een (grappig genoeg meestal zeer onbeleefde) verhandeling over De Toon. Als je er van overtuigd bent dat je aan de goeie kant van de fatsoenskloof staat, mag je namelijk elk denkbaar retorisch middel hanteren om andersdenkenden laatdunkend mee te duiden: racisten, xenofoben, haatzaaiers, domrechtse tokkies, PVV’ers… Niet per se agressief, maar wel altijd met de intentie om te diskwalificeren en uit te sluiten. Dan is het geen schelden, dan heet het opkomen voor ’Het Fatsoen’ en dan blijft het tenminste gezellig - scheuren in de muren van het huis van de samenleving bestaan immers niet zolang je d’r een behangetje van behaaglijke bewoordingen voor hangt.

Weigerambtenaren en voorleesmoeders
Mijn ideaal van een breed debat met alle principiële kleuren die je kunt krijgen, is ten lange leste gestrand in het bruine moeras van deze giftige morele mediaan. Eén voor één viel alles af. Het vertrouwen in de goede bedoelingen van politiek Den Haag sneuvelde jaren geleden al. Ook al wist ik het toen nog niet, GeenPeil werd geboren uit een wens voor een gezond alternatief op de dag dat ik besloot om nooit meer te gaan stemmen omdat ik mezelf niet langer voor de gek wilde houden, in zo’n mal hokje met een rood potloodje in m’n handen. Lang verhaal kort: Jeanine Hennis en haar principiële alsook opportunistische verraad rond de weigerambtenaar waren de rechtstreekse aanleiding. Nooit meer laat ik me zo misbruiken voor andermans egoïstische carrièrewensen.

De democratische vertegenwoordiging in Nederland is inmiddels net zo’n bruin moeras van verstikkende one size MUST fit all middelmaat als waarin de media zich heeft vastgezogen. Dat de huidige coalitie van ‘ideologische opponenten’ PvdA en VVD al ruim drie jaar stand houdt, is daar het bewijs van. Zoals ook de instemming van GroenLinks met de Kunduz-missie voor mij definitief bewees dat Den Haag gevuld is met knotsgekke idealisten en opportunisten die bereid zijn elkaar op alle fronten tegemoet te komen om de status quo in de kaasstolp in stand te houden - zelfs als er volstrekt irrationele politiemissies met waanzinnige toezeggingen nodig zijn om ieders belangen in balans te houden. Dit jaar komt de afhandeling van MH17 daar nog bovenop als bewijs van de dood van het dualisme: als zelfs 198 onschuldig gedode landgenoten niet meer voldoende zijn om partijbelang te overstijgen in belang van een groter goed, is niets het meer.

Den Haag voert niet alleen een strijd tegen de rechtvaardigheid en het gezond verstand, maar ook tegen het electoraat - en daarmee tegen de vertegenwoordigende parlementaire democratie.

Met de staatsomroep is het net zo tragisch gesteld. Een paar jaar terug ben ik al gestopt met DWDD, een uitermate dom programma waar ik tot dan met frisse tegenzin maar vanuit een vorm van beroepsdeformatie naar keek. In 2015 ben ik zo veel mogelijk gestopt met het überhaupt kijken naar NPO-programma’s. Letterlijk nooit meer een NOS-journaal, hooguit een handjevol Nieuwsuur-items (alleen achteraf, en alleen als er #ophef over was) en misschien 2 of 3 keer naar Pauw - als Jan Roos er zat voor GeenPeil. Al met al heb ik in 2015 hooguit zo’n 25 uur NPO-zendtijd hoeven verwerken en dat scheelt een boel chagrijn voor iemand die zich simpelweg te intelligent en te goed belezen in de actualiteiten acht om door de nationale voorleesvaders en -moeders voor zot gehouden te worden.

Voorspelbaar in je broekje
NPO-anekdote: met Jeroen Pauw en VARA-redacteur Peter Kee sprak ik op 28 september jongstleden, op de avond waarop Jan Roos in het lichte borrelprogramma aan tafel zat, na afloop van de show over de zegetocht van GeenPeil. Ik was doodmoe maar euforisch: het referendum was binnengehaald en ik was derhalve met Jan meegegaan om als klapvee in de zaal te gaan zitten. Pauw bekende na afloop boven een biertje (ik, hij drinkt wijn of whiskey) dat hij GeenPeil een interessant initiatief vond, eentje die een bepaalde noodzaak heeft om de vastgeroeste politiek van wat smeermiddel te voorzien. Het verbaasde me eigenlijk niet dat Pauw er zo over dacht, want hij kwam altijd al op me over als een beknotte kwajongen die graag met iets meer schwung en scherpte de discussie aan zou willen gaan dan de gestaalde kaders van de VARA hem toelaten. Noem me naïef, maar ik was aansluitend alsnog volstrekt verbouwereerd toen de man die wekelijks sprekers uit eigen stal als Peter R. de Vries, Ferry Mingelen en Sanne Wallis de Vries aan tafel heeft zitten om keer op keer (en ten gunste van zijn eigen "Talent Kitchen") hetzelfde verhaal te vertellen, vervolgens verklaarde, met zijn neusje in de lucht, dat hij GeenStijl verder vooral “voorspelbaar” vond. “Meninkjes”, “op internet”, zei het boegbeeld van de meninkjes op televisie. Ineens zag ik alleen nog het lullige grachtengordeldasje dat om zijn nek geknoopt zat - en voelde ik het bijtende zelfverwijt door mijn achterhoofd knagen. Ik en mijn open vizier waren er wéér ingetuind.

Uit vele hoeken daalt de zeikende regen sinds die historische 28e september neer op GeenPeil. Sans ironie belasteren columnisten van het FD, VVD Kamerleden en politieke opportunisten van het klootzakjeskaliber Rob de Wijk een wettelijk legaal en zeer breed ondersteund initiatief als een missie van “Poetinvriendjes”, een frame dat gretig in stand gehouden wordt door diverse media. VVD-klucht Arend-Jan Boekestijn zag in GeenPeil zelfs een gouden kans om weer relevant te worden in de telefoonklapper van de NPO en kotste dagenlang zijn intense afkeer over Twitter uit. (Hij werd overigens door niemand gebeld. Je overdreef je Spiel ook wel een beetje, AJ.) Ook Parool, Trouw, Volkskrant en vooral het sterfhuis NRC bulken desalniettemin van de GeenPeil-haat, die bovendien zelden dieper gaat dan het besmeuren van de initiatiefnemers - op inhoud hebben ze geen enkel verhaal. GeenPeil-woordvoerder Jan Roos een domme lul noemen, of hem op pagina 2 van de Azijnbode afbeelden als een rat, is voldoende “bewijs” dat het referendum stinkt.

Huillachen
Ik moet er maar om lachen, zeggen mensen me, om de panikerende elites die zich geen raad weten met deze massieve motie van wantrouwen van een half miljoen mensen, die nota bene keurig volgens de regeltjes op hun eigen speelveld wordt uitgespeeld. Ineens lopen er gewone burgers & bloggers op een veld waar normaal alleen culturele, journalistieke en politieke elite elkaar treffen om te strijden om een plekje in de jaarlijkse Volkskrantlijst van 200 Meest Belangwekkende Diknekken. Ghe.

Sure. Ik weet dat ze gelijk hebben, van dat lachen, en het is ook echt wel met een mengeling van verbazing en vermaak dat ik hun opzichtige ongemak gadesla, Maar het kost me moeite om er van te genieten, want het stemt me hoe dan ook droef hoeveel weerstand deze oprechte poging om de noodklok over de democratie te luiden bij "de elite" oproept.

Wederom naïef, natuurlijk, maar ik had gehoopt dat de hyperbolische gedachte dat het volstrekt niet meer uitmaakt wat het electoraat, het volk en de kiezer wil in onze democratie, geen waarheid zou worden. Dat werd het vanzelfsprekend wél: Brussel bepaalt, in summier samenspel met Den Haag, en alles daaronder is irrelevant geworden - alleen nog goed voor het oppakken van de rekening. Elke nieuwe partij die aan de regeringsmacht komt, danst op dezelfde ketelmuziek van méér EU, elk tegengeluid wordt pertinent weggewuifd en neergezet als dissident, ongeloofwaardig en, natuurlijk, "angst om achter de dijken vandaan te komen." De EU is alleen bespreekbaar binnen het voldongen feit van supranationaal bestuur. Nationalisme en soevereiniteit zijn verboden woorden. Die gedachte wordt met venijn kracht bijgezet door columnisten en commentatoren, critici met vitriool bestreden. Zo ook GeenPeil, want Het Reservaat vreet goed van de status quo die ze zelf in stand houden. De media en de (culturele) elite zijn daarmee net zo schuldig aan het verval van de democratie als de politiek.

Als je niet ziet dat er grote scheuren in het huis van de democratie zitten, als je niet ziet hoe diep de giftige onvrede in de fundamenten is doorgesijpeld en als je niet wil erkennen dat er in het afgelopen decennium een hoge noodzaak voor serieuze restauratie is ontstaan om de democratie op een verantwoordelijke manier de 21e eeuw in te leiden (én dat GeenPeil die handschoen probeert op te pakken) dan ben je te dichtgetikt, te dom en/of te afhankelijk van de elitaire status quo om het te snappen - en daarmee ben je in de eerste plaats een onderdeel van het probleem.

Feitelijke obstructie
Dat is niet alleen een gevoel, het is een feit. Het rechtstreekse, meetbare effect van de politieke paniek die we bij GeenPeil registreren, is de fysieke tegenwerking die we ervaren in de vorm van beperkte middelen voor het referendum, de onwil van het kabinet om campagne voor hun standpunt te voeren en een bezuiniging op het aantal stemlokalen door veel gemeentes die ‘een verwachte lage opkomst’ als vals (want onvoorspelbaar) argument opvoeren. Kip/ei: komen er minder mensen, waardoor je minder stembureaus hoeft te openen? Of komen er juist minder mensen wanneer je minder stembureaus opent? De weigergemeentes beweren A, het antwoord is absoluut B - en B ruikt, voelt en smaakt naar een moedwillige obstructie van het democratisch proces. Als we daarmee één ding moeten vrezen, is dat GeenPeil te laat komt om het tij nog te keren: rechtmatige inmenging in het democratische proces in een poging om de trage treinramp te voorkomen, wordt immers actief bemoeilijkt door de bestuurders.

De laatste druppel viel in Parijs. Zelfmoordmoslims blazen zich op in restaurants, gewapende jihadisten dringen een concertzaal binnen en schieten nog eens tachtig mensen dood. De vraag was nooit óf het zou gebeuren, maar waar, wanneer en in welke hevigheid. Het werd alweer Parijs, vrijdag de dertiende november, en het kostte zo’n 130 levens. De walging over de daad van mensen waarvan je weet dat dit hun doel is, verbleekte al binnen enkele uren in het moeras van de zelfverwijten, vingerwijzingen en hardnekkige ontkenningen van “ons”. Iedereen had het gedaan, behalve de Koran. Bij Charlie Hebdo hadden de ontkenners, wegkijkers en But Brigades tenminste nog het fatsoen om een week of wat te wachten voordat het intens smerige ‘ja maar ze vroegen er ook wel een beetje om, met hun tekeningetjes’ het discours begonnen te vervuilen. Bij Bataclan hadden ze die uitweg niet, en tóch lag de schuld al akelig snel bij het Westen, “onze” bemoeienis in het Midden-Oosten en natuurlijk de sociaaleconomische omstandigheden in de banlieues. Ook Marine le Pen en Geert Wilders hebben het gedaan, met hun “islamofobie” en “haatzaaiende” uitspraken. Gekmakend is het dat de daders van extreem bloederig religieus geweld worden vrijgepleit van hun fysieke acties door de schuld bij de woorden van democratisch gekozen politici te leggen.

Verkeerde vrienden, verkeerde vijanden
Helemaal ziekmakend is het idee dat deze Westerse zelfkastijders zij aan zij met de islamisten huilen naar de maan en hiermee feitelijk een excuus salonfähig maken waardoor degenen die onze bondgenoten zouden moeten zijn – namelijk de islamitische apostaten, liberalen, bloggers, kunstenaars, homo’s, vrijdenkers en seculieren - in het Midden-Oosten met zweepslagen teruggeslagen worden in hun hok, onthoofd worden of van het hoogste gebouw af worden geflikkerd. Regressief links heult vanuit hun eigen angst en bekrompenheid liever met de verkeerde vrienden, door legitimiteit te geven aan anti-Westerse, anti-democratische en anti-rationele religieuze ideeën die in minst schadelijke vorm ideologisch gedoogd worden door een beangstigend groot deel van de moslimpopulatie en die in ultimo leiden tot dood, verderf en de meest gruwelijke barbarijen in het Midden-Oosten, in Afrika en steeds vaker ook in het Westen. Maar regressief links in Het Reservaat, het Mediapark en Den Haag blijft maar smoesjes verzinnen om het islamitische onheil goed te praten, weg te wuiven of simpelweg te ontkennen. Kwestie van prioriteiten: zolang je op je eigen veilige Westerse bodem maar niet uitgemaakt wordt voor racist, populist of tokkie, toch? En vooral: zolang je de confrontatie maar niet aan hoeft te gaan met weerbarstige overtuigingen en hun sociaal-culturele uitwassen.

Het is in dit klimaat, waarin je wordt belasterd en verketterd als je gruwelijkheden benoemt voor wat het zijn (namelijk: gruwelijkheden), in toenemende mate onmogelijk geworden om een rationele discussie aan te gaan.

Parijs was dus de druppel. Geen apologie meer voor de apologeten. En in hun kielzog kunnen ook de wegcijferwitten optiefen. Dat zijn de belezen blanken die zichzelf snikkend tot racist brandmerken omdat ze altijd van Sinterklaas én Zwarte Piet hielden en zichzelf daarom nu kastijden. Ze cultiveren een misplaatst schuldgevoel voor de eigen cultuur en beschaving, die zij ondanks historische verworvenheden, vergaande ideologische ontwikkelingen, ontelbare wetenschappelijke doorbraken en de vele lichtende paden waarover het Westen de ontwikkeling van algemene beschaving door de eeuwen heen aangevoerd heeft, plots als iets beschamends ervaren sinds een paar retorisch gehandicapte Bijlmerbewoners ontdekten dat er een media- en verdienmodel zat in de holle kreet ‘Zwarte Piet is racisme’. Knettergek, allemaal. En ohja, dat de hele islamitische wereld zichzelf & de joden al 1500 jaar naar het leven staat, dat is natuurlijk óók de schuld van het Westen.

Humbug.

Het gevaar zit namelijk niet in die paar plofgrage islamisten. Het gevaar zit niet in die paar vuurwerk gooiende rechtstokkies. Het echte gevaar zit in de laffe tosti-mentaliteit van deze zelfkastijders, die het giftige huwelijk van identiteit en slechte ideeën legitimeren vanuit hun volstrekt misplaatste postkoloniale schuldgevoel. Het proeft in al haar laffe zwakte naar een stiekeme, geniepige superioriteit, naar het aaien en paaien van mensen die jouw hulp blijkbaar nodig hebben. Het is gelijkwaardigheid opgeven voor een tribaal “wij-zij-hunnie-hullie”-denken. Precies het denken waartegen het vrije Westen zich altijd heeft verzet, en precies het denken wat zorgt voor regressie in plaats van progressie. Hoogleraren 'Kunst, Cultuur en Diversiteit' die een verbod op lingerieposters in het straatbeeld bepleiten omdat ze vrezen dat moslims daar van radicaliseren, díe zijn het gevaar.

Aan de hand van deze laffe lieden worden onze Westerse normen worden omlaag bijgesteld om te conformeren, nee: te appeasen aan hen die we niet in staat achten om onze vrijheden, verworvenheden en liberale waarden te kunnen begrijpen en dat is een ontwikkeling die valse legitimiteit geeft aan hele slechte, regressieve en repressieve (religieuze) ideeën over rechten, gelijkheid en gelijkwaardigheid. Terwijl we alle, werkelijk álle retorische middelen al eeuwenlang in huis hebben om die achterlijke ideeën rationeel en in redelijkheid te ontkrachten - opdat we ons er nooit meer de regels door hoeven laten voorschrijven.

We zouden er ons eigen wankelende Westerse zelfvertrouwen mee kunnen stutten, met die uitstekende middelen van rede en ratio. Maar we durven het niet. Het probleem erkennen opent namelijk onvermijdelijk de deur naar de verplichte volgende stap: confrontatie. Daarvoor zijn we als de dood. Want de laatste keer dat we in Europa de confrontatie aangingen… enfin. En daarom zullen velen, misschien wel een meerderheid, zichzelf liever als racist, onderdrukker en veroorzaker van al het wereldleed bestempelen, voordat zij de handschoen oppakken om de strijd aan te gaan met slechte ideeën, ideologische dogma’s en religieuze stilstand-is-achteruitgang.

Helaas. Het Westen heeft alle wapens in handen om een geweldloze strijd retorisch en rationeel moeiteloos te winnen van de intens slechte ideeën waarmee de Koran is gevuld. Maar de jihadisten beantwoorden woorden met wapens. Hun retoriek komt uit de loop van een AK en daar hebben we geen weerwoord tegen. Geweld is onze grootste angst. Het verlamt ons en legt ons het zwijgen op. De handschoen blijft liggen.

Achter het behang
Wat wel gebeurt, is dat degenen die wél de confrontatie aan gaan, door zich tot het wapen van het woord wenden om zich tegen slechte ideeën te verzetten, de angsten van de meerderheid over zich uitgestort krijgen en onder water worden geduwd in het bruine moeras van de morele middelmaat.

Het is de aloude wet van de remmende voorsprong: de meerderheid gedraagt zich tegenover uitgesproken alarmisten als een bange hond die grommend de tanden laat zien om zo zijn angst om een schop te krijgen te verbergen achter een valse façade van strijdbaarheid. Individuen die weigeren te zwijgen worden zodoende als doelwit gemarkeerd - kanaries in de koolmijn in een klimaat waarin al vele reputaties zijn vernietigd en waarin zelfs doden zijn gevallen.

Geert Wilders. Ebru Umar. Annabel Nanninga. Jan Roos. Theodor Holman. Zij zijn de échte human shields, omdat ze het verdommen om te zwijgen over de teloorgang die zij vrezen voor vrede, veiligheid en vrijheid.

Zij opereren daarbij op de grens van sommige vrijheden. Soms tegen het randje, soms op het randje, soms net er overheen. Niet alleen omdat het kan, maar omdat het móet. Opdat we die grens daarmee zo ver mogelijk van ons vandaan kunnen houden. Zodat we niet met z'n allen worden ingesloten door beperkingen aan de vrijheid van meningsuiting, waardoor we met z'n allen in een heel krap en benauwd hokje terecht komen. Dat doen zijn niet alleen voor onszelf, maar voor iedereen. Als de geschiedenis van de twintigste eeuw ons namelijk één ding leert, is het dat iedere vrijheid die je opgeeft alleen tegen hele zware offers kan worden heroverd.

Het is van het grootste belang om de grenzen van onze vrijheden bij haar meest verre buitenposten te blijven bewaken, tegen vijanden van buiten én van binnen. Het Westen, dat ik nog nooit in zo'n labiele, kwetsbare en onzekere staat heb gezien, lijkt in een paniekerige reactie op het geweld waar de radicale islam mee dreigt soms iets te bereid om een mes in de rug van de éigen vrijheden te steken en ze daarmee te offeren in de hoop dat die enge nare boze jihadisten dan gewoon ophouden met ons bedreigen, neerschieten of opblazen.

They won't.

Het is in dit verziekte klimaat dat ik daarom ten lange leste besloten heb om het gesprek niet meer aan te gaan als het startpunt niet in gelijkwaardigheid ligt, of waarin mijn opvattingen en werkzaamheden niet met hetzelfde open vizier tegemoet getreden kunnen worden als ik zelf altijd probeer bij ideeën van anderen, ook als ik het nog zo hartgrondig met hen oneens ben. Ik ben klaar met de absolute lafheid die ten grondslag ligt aan de verkettering van degenen die wél het behaaglijke behang van de wanden krabben om te kunnen waarschuwen dat een gebrekkige onderhoudsstaat niet alleen nu, maar áltijd op de loer ligt bij de dragende wanden van het huis van de democratie & de rechtsstaat. En ik ben moedeloos van de valse voorwendsels en dito verwijten die worden verzonnen om islamitische terreur, het democratisch tekort en de vervaarlijke onvrede onder een groeiend deel van de Nederlandse bevolking mee te smoren.

Ga weg, ik wil niet meer met je spelen, je bent een dief van mijn tijd en een onderdeel van het probleem en daarmee vooral een gevaar voor mijn vrijheid.

Ik ben meer dan klaar met mijzelf verontschuldigen voor mijn hardnekkige liefde voor de liberale, constitutionele democratie en al haar fijne vrijheden. Het magenta-roze van GeenStijl is voor mij een bastion van kleur in het moeras van de bruine middelmaat.

Oneens? Well, then fuck you, too.

Reaguursels

Inloggen

Net pas thuis en nu gelukkig weer internetverbinding. Mag ik zeggen dat dit een godallejezus goed traktaat is? Ja,dat mag ik zeggen.
Dank Bart, rots in de branding!

Von Mutzenbacher | 27-12-15 | 17:27

Hoe treurig van strekking ook, dit is waarschijnlijk het beste stuk dat ik ooit op GS mocht lezen. Niets dan hulde voor Bart 'Van Rossem' Nijman.

De Vrijlansier | 27-12-15 | 14:38

Geweldig artikel!

Christian Drew702 | 27-12-15 | 11:48

Geweldig stuk.
Een goed voorbeeld van een dagelijks vlugschriftje, dat werkt met een horde hyena's die al huilend en stinkend diegenen bespringen, die het niet met de mening van het "Goede Volk" eens is, is "De Correspondent", geleid door de huiskamerfilosoof Rob Weinberg en de gesjeesde zwartekousenkerkganger en beroepsluiaard Karel Smouter.
Wie hun visie of emoties durft te relativeren wordt gefileerd, onthoofd en gevierendeeld. Dat gebeurt in zogenaamde keurige bewoordingen, omdat pies en poep niet in het vocabulaire van dit "nette volksdeel" past. Het gevolg is, dat velen niet meer durven te reageren vanwege deze domme en haatdragende claque.
Als er haat gezaaid wordt, dan is het wel in dit GChristelijke "linkse" zendingspamflet, dat zonder subsidie van de overheid al lang ter ziele zou zijn gegaan.

kakketoe | 27-12-15 | 05:53

Goed stuk !!

Er zijn dus tóch meerdere roependen in de woestijn zo te lezen.

HypoPseudo | 26-12-15 | 22:16

Goed en duidelijk geschreven.
En nu “Waarover men niet spreekt” (Wim van Rooy) helemaal gaan uitlezen.

Knil | 26-12-15 | 17:48

@Nijman, de discussie met de wegkijkende Gutmensch kun je het beste voeren door vol op de inhoudsmissers van de tegenstander te gaan. Grotendeels deel ik je mening, maar om De Islam al boosdoener te beschouwen is ook een soort intellectuele luiheid. De bijbel is ook niet echt vredelievend.

Het probleem zijn de islamieten die met geweld onze samenleving willen veranderen. Dat feit is tamelijk onweerlegbaar. Vraag je discussietegenstander maar eens wat hij daaraan denkt te gaan doen. Daar komt ie nooit uit.

Je kunt het beter over islamieten hebben dan het boek dat ze zeggen te volgen. Een gevecht tegen een boek win je niet.

van heinde en verre | 26-12-15 | 15:30

Bedankt Bart. Ik voel me wat minder alleen

Bees X | 26-12-15 | 14:04

Een zeer eloquente verademing. Dank hiervoor.

meervoudig complex | 26-12-15 | 13:50

Vertalen s.v.p. en op Gates of Vienna plaatsen:
gatesofvienna.net/

Thomas333 | 26-12-15 | 13:26

Waarom fluister ik je naam nog?

metzonderzijwieltjes | 26-12-15 | 12:21

“Als een onzekere, kneedbare, relativistische cultuur contact maakt met een hecht verankerde, zelfbewuste en door gemeenschappelijke doctrines verstevigde cultuur, dan is het doorgaans de eerste die verandert ten gerieve van de laatste.” Christopher Caldwell, De Europese revolutie. Hoe de islam ons voorgoed veranderde, p. 327.
-
“De houding van postmoderne intellectuelen ten opzichte van de islam, migratie en Europa is er een van blindheid voor het eigen blind zijn…” Wim van Rooy, Waarover men niet spreekt. Bezonken gedachten over postmodernisme, Europa, islam, p. 632.
-
”Als de islam duizenden en duizenden doden claimt, dan erger ik me blauw aan cultuurrelativisten die na elke aanslag heel hard hun best doen om de islam uit de wind te zetten.” Hafid Bouazza, uit het interview ‘Boodschap islam is er een van totale onderwerping’ (www.doorbraak.be/nl/hafid-bouazza-bood...).

notamused | 26-12-15 | 11:41

Vrouw&kids nog op bed,eindelijk de tijd om het eens goed te lezen,en goed begrijpelijk lezen is lastig,althans voor mij,deze dagen...;)
Hierbij een staande ovatie voor dhr. Nijman,die zo prachtig kan verwoorden wat velen hier voelen en denken.

Boris Badass | 26-12-15 | 08:49

Dank voor het helder betoog, B. Kostte even tijd om een moment te vinden om het te lezen (wij Driewerf vieren kerst zoals een joods-gristelijk eetfestijn) maar was fijn. Ik herinner me nog een stuk van je over 'onze cultuur', het J-C humanistiese. Je hebt rake analyses die ik deel. Plus: Het roept veel herkenning op, zelfs bij mij als minder publiek persoon. Dan doel ik op het podium, maar ook puur op het begrip wat ik op zekere uitspraken ervaar van toehoorders. Jij en ik, wij zitten veelal op 1 lijn (bijna heaumeuax zijn we verdomme!) merk ik bij je stukken: het vele onderwerpen kunnen terugvoeren op een aantal kernproblemen. Daarsy. Zoals de goedpraatelites. Zoals de media. Zoals mensen die luisteren naar herstelbetalingsactivisten. Of is dat soms allemaal een-en-dezelfde groep?

Het roze vlammetje van De Geenstijl, en van nog wat andere schrijf- en journaillehelden, brand diep binnen mij. Iets met hoopgevend. Iets met stemgevend. En iets met 'dat ik nog wel eens aan jullie zijde zal staan'. Welke 'jullie' zie ik nog wel. Maar ik ben nog niet klaar met deze wereld. Zoals koning Willy zijn eigen moraal uit een gesprek met een Canadese bevrijder haalde vandaag, zo heb ik de mijne: de zwaarbevochten vrijheid neem ik dankbaar aan en verdedig ik. Niet door aan te passen, niet door iets uit handen te geven. Maar door het, met een snufje patriotisme, uit te draagen. Pfuh, de racist die ik ben, he?! Tsjoh.

Lof dus. En gedeelde spanninen. Voordat ik ga tukken nog even GeenPeil. Dat GS aan de wortels stond van dit Heel Groots maakt mij ook een beetje trots. En jij als redacteur hier maakt op een ongelooflijke manier deel uit van dat groots. Nutteloze oproep: blijf dit doen. En wie weet zien we je een keer bij Pauw.

Boks,

Driewerf Hoezee | 26-12-15 | 01:57

TWee andere motto's:
.
Wie nooit van mening is veranderd heeft zelden iets geleerd.
.
Zonder dwarsliggers, géén spoor!
.
(ik dank mede de Jezuïeten die ik in mijn leven ben tegen gekomen)

Enrique C | 25-12-15 | 22:26

Ja, zo zal het zijn, maar wat denkt de achterban daar van ?

De Alwetende Man | 25-12-15 | 20:53

Verpletterend en ontroerend.
Zolang er mensen zijn die dit denken en durven te zeggen is er nog hoop.
Bart Nijman, pas op jezelf. Ga alleen door als je denkt dat je dat aankunt.

B. Randnetel | 25-12-15 | 20:12

Wat ont-zet-tend-goed. Ik moest af en toe even stoppen met lezen, vroeg me af of ik het wel goed las. Dit is het manifest van de hoop. Dit zou iedereen moeten lezen.

ElChombo | 25-12-15 | 19:44

Goed stuk waar velen zich in vinden. Maar nu reeds opgeven bij de eerste voorhoede gevechten, daar win je de oorlog niet mee. Daarom neem ik aan dat dit even een tijdelijke zwakte van Bart Nijman is om na 1 januari 2016 er toch weer vol in te gaan. Je kan je aard, je gevoelens en het vrije denken niet verloochenen. Het moet eruit sprak de liber-aal(vrije paling).Dus beste Bart weest gerust, je bent geen roepende in de woestijn. Voorheen hadden wij Pamela Hemelrijk, nu hebben wij jou en anderen, maar ook een grote zwijgende meerderheid. Die zwijgende meerderheid wordt altijd onderschat en die men door peilingen tracht te traceren. Dit laatste mislukt nog wel eens. Kortom een veer in je reet, rust even uit en ga er weer vol tegenaan. Chapeau! Happy New Year!

Een vrije paling | 25-12-15 | 19:40

Rutty heeft de kerstboodschap aan Willie Wortel overgelaten.

|skander | 25-12-15 | 19:32

Uit het hart gegrepen. Chapeau, Bart Nijman!

Lauwe Koffie | 25-12-15 | 19:02

doen zijn niet -> doen zij niet
.
Indrukwekkend verhaal verder. Van mijzelf zijn al wat groepsvakanties verziekt door "goede" mensen omdat ik dit soort dingen aankaartte. Ik ben daarom ook voorzichtiger geworden om de islam en zijn problemen te bespreken.
.
Men zegt vaak dat de profeet een pedofiel was, maar dat is het probleem niet. Het probleem is dat de profeet een moordenaar was.
.
Geen enkele andere stichter van een wereldreligie was een moordenaar zoals Mohammed wèl was.

Peter_K | 25-12-15 | 18:39

Best een heel verhaal.

Lichtpuntje020 | 25-12-15 | 16:41

Wie had dat gedacht? Als reaguursel te schreeuwen HULDE BART.

Katrijn | 25-12-15 | 16:40

Prachtig stuk dit!
Volledig mee eens.

GKH90 | 25-12-15 | 15:50

Waar is de tijd toch gebleven??
Ik weet nog hoe er tegen religie schopt werd in die dagen. Het christelijk geloof natuurlijk, er was geen andere. Ik weet nog goed hoe Ischa Meijer in een show tegen een -ik dacht CHU politicus, ik ben zijn naam vergeten - tekeer ging.
Op de vraag wat hij bijzonder vond antwoordde de politicus:(parafraseren) De geboorte van een kind. Het is en blijft een wonder. Een wonder van God. Waarop Ischa Meijer hem midden in zijn gezicht uitlachte. Hij kwam niet meer bij en riep. Hoe kom je erbij. Het gebeurt elke dag honderden keren. Mensen en dieren neuken en dan komt er nageslacht. Een wonder van god, hoe kom je er bij. De afgeblufte christen politicus werd rood en zei geen woord meer.

Waar zijn ze gebleven?
Zet een moslim imam tegenover een Ischa meijer van deze tijd.
De Imam: " De koran is een heilig boek. een heilig boek van vrede"
Ischa meijer komt niet meer bij van het lachen:" Een heilig boek? Man het is geschreven door een aantal over sekste oude geile machts wellustige mannen die het liefst kinderen verkrachten en ongelovigen willen doden. Een boek vol met wrede instructies zonder enige vorm van humor...... Lul niet zo gek.... gek!

Waar zijn de Ischa Meijers en Theo v Gogh van Nederland gebleven?
Wat is er van het schoppen tegen heilige huisjes over? Waar zijn de linkse branieschoppers gebleven?
Ik zeg het: Vast aan de leiband stoppen ze hun kop in de islam reet. Dat het er stinkt merken ze niet eens, de weerzinwekkende sukkels.
Links en progressief doet geen flikker aan de islamisering van onze maatschappij.

De postmoderne Ischa Meijers en Theo v Gogh zijn schaars. Geert Wilders durft het aan. En er zijn er nog een paar met lef die de heilige koran en islam durven plaatsen waar het hoort: Op de afval belt.

dijkbewaker | 25-12-15 | 15:30

Er zit systeem in ontwikkelingen.
De doodstrijd van oude denksystemen als de islam is schijnbaar succesvol, doordat er met machtsvertoon wordt ingebroken bij anderen. Maar 't is 'n opleving van 'n dictatuur die gaat vallen, echt. Zoals vroeger ook de contra-reformatie de meest gruwelijke verketteringen heeft laten zien met heksenjacht en andere vormen van hysterie. De islam maakt nu ook zo'n periode mee, dat hun monotheïstische gelijk gaat breken om nooit meer te herstellen.
En ja, de democratie is de zich telkens hergroeperende samenspanning van lafaards. Wie 'n beetje kan nadenken schrikt iedere keer weer opnieuw van de lafheid der smiechten. Backstabbers, they smile in your face. Let them. Democratie is de macht der opportunisten en pragmatici, maar opluchtend genoeg, uiteindelijk tóch de weg die ons blijft bevrijden van alle vormen van dictatuur.
Dat telkens schrikken van de lafheid blijft dus. Het went nooit; de angst voor de lafheid van anderen. We zijn er telkens weer door uit 't lood geslagen.
En dat we uiteindelijk wel de aanpak om deze nieuwe vormen van te bestrijden dictaturen vinden. Het gaat zelfs sneller van vroeger; toen duurde zo'n oorlog wel eeuwen. Kom over tien, twintig jaar nog eens terug en blijf optimistisch.

Der Paulie | 25-12-15 | 15:29

Zeer goed stuk, chapeau.

En ik kijk ook vrijwel nooit naar de NPO.
En dat is niet omdat ik de NPO destijds veel te vaak op kwaadaardige laster en leugens heb betrapt. Het is veel meer omdat ik in mijn eigen omgeving kan waarnemen hoe mensen die de NPO te serieus nemen gewoon letterlijk "dommer worden". Zelfs een universitaire opleiding kan dat niet voorkomen.

Voorbeeldje; in Toulouse worden 3 joodse peuters geëxecuteerd. De dader zei zelf dat hij dat deed vanwege allah, en ook vele feestvierende moslims dankten allah dat de islam had gewonnen van 3 joodse peuters. De grootste islamitische organisatie van Frankrijk veroordeelt niet die executies op joodse peuters, maar waarschuwt voor "islamofobie".
Toch krijg ik van NPO-kijkende mensen te horen dat het niet aan de islam kan liggen; de islam roept weliswaar op tot het doden van joden (en daarna de rest van de wereld). Maar moslims geloven niet in de ware islam, of zoiets, dus als moslims niet-moslims doden namens de islam dan kan dat nooit aan de islam zelf liggen.
Er moet dus wel een andere oorzaak zijn.
Zoals:
- Het bestaan van Israël, de enige democratie in het Midden Oosten. Immers, als Turkije een democratie zou zijn dan zouden moslims ook Turkse kinderen in Europa executeren, nietwaar?
- Het tekort aan stageplaatsen voor criminelen zoals Mohammed Merah in Frankrijk.
- Alle islamofobe kritiek op islamitisch geweld laat vreedzame crimineeltjes radicaliseren.

Kortom, om dit soort aanslagen te voorkomen moeten we;
- alle landen / volken vernietigen waarvan moslims zeggen dat die vernietigd moeten worden;
- alle criminele moslims belonen met stageplaatsen of liever; hoge functies;
- alle kritiek op het vermoorden van niet-moslims zwaar bestraffen.

Zoveel domheid, daar wordt niemand mee geboren.
Daarvoor moet je echt NPO kijken.
Want kijken we naar alle islamitische landen, dan zien we dat daar al 1400 jaar aan deze 3 voorwaarden wordt voldaan. Toch zijn moslims in die landen in de regel juist aanzienlijk gewelddadiger dan moslims in het Westen, die nog slechts 5% van de bevolking uitmaken.
Slechts 5%, die echter toch al veel meer en vooral veel bloediger moordaanslagen plegen dan alle andere bevolkingsgroepen in Europa bij elkaar.

Maar ja, wie de NPO volgt kan dat allemaal niet weten.
Laat staan dat die de meest logische conclusies kan trekken.

Dandruff | 25-12-15 | 15:21

Aan de Parel van het Zuiden.
SVP mijn tekst goed interpreteren.
Ze waren geschokt, maar toonden geen enkele emotie: betekent natuurlijk dat ze zeiden dat ze geschokt waren en dat dat niet geloofwaardig was. M.a.w. routine. In feite dus deden ze zich voor alsof ze geschokt waren, althans zo stel ik het en zo zie ik het.

ijskogel | 25-12-15 | 14:53

Wij leven onder fluwelen handschoen totalitarisme.
"Een volk wat voor tirannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen.
Dan dooft het licht".
Nijdam heeft het zijne helaas zelf uitgedaan. Wie volgt?

squadra | 25-12-15 | 14:26

h.a.k. blok | 25-12-15 | 13:49
Wellicht is het tijd dat we massaal onze eigennaam gaan gebruiken.
Reaguurders zijn de nieuwe geuzen!

swassannuf | 25-12-15 | 14:22

Mooi stukje, helemaal mee eens.

Elessir | 25-12-15 | 14:17

Outsider-Inside | 25-12-15 | 13:06
Geweldig!

swassannuf | 25-12-15 | 14:14

Ik lees Geenstijl al jaren met veel plezier. Maar had nu voor de allereerste keer de behoefte om te reaguuren. De complimenten aan de auteur. Ik ben geraakt.

politiekincorrect | 25-12-15 | 14:06

Een confrontatie-mijdende samenleving.
.
____
.
Is dit niet een contradictio in terminis.
Heeft het woord 'samen' in samenleving nog enige betekenis in de huidige tijd ?
Ook als je al moet oproepen tot participatie.

Rest In Privacy | 25-12-15 | 14:03

Wellicht ook nog interessant om het verhaal van een ervaringsdeskundige te vernemen, vooral als het gaat om het indentificeren van totalitaire doctrines.

'Europa zal spoedig door zijn huidige vooruitstrevendheid, die kinderlijk en suïcidaal is, ten ondergaan, Europa heeft Hitler voortgebracht; en na Hitler is het continent zonder argumenten: de deuren staan wijd open voor de Islam; het durft niet langer over ras en religie te praten terwijl de Islam de taal van de haat tegen buitenlandse rassen en religies kent.
Ik zou willen praten over de manier waarop moslims Europa overspoelen, bezetten en ontegezeggelijk vernietigen: over de manier waarop Europa zich
daarmee indentificeerd, over de suïcidale vooruitstrevenheid en de domme
democratie.
Het eindigt altijd op dezelfde manier: de beschaving bereikt een rijpings niveau waarop zij niet bij machte is zichzelf te verdedigen maar ook op ogenschijnlijk onbegrijpelijke manier haar eigen vijand aanbidt.

Citaat uit: "Letzte Einkehr" van Imre Kertesz.Kertesz won de nobelprijs voor literatuur en werd als 16 jarige bevrijd in Buchenwald.

fred upstairs | 25-12-15 | 14:01

Top stukje maar ik ben bang wat te lang voor de gemiddelde politicus. Volgende keer iets meer a la Janneke en Jip graag.

Frotklob | 25-12-15 | 14:00

-weggejorist-

Jacksan | 25-12-15 | 13:55

De toga past in een koffer. De dominee past in de toga. Dus past de dominee ook in de koffer.

Op basis van die logica het volgende. De politiek is op/in Kerst reces. Dus het is in Nederland altijd Kerst.
Nou ja, meestal is het slechts "feest".

Onder de nick h.a.k. blok gaf en geef ik soms in nette bewoordingen uiting aan mijn frustraties- boosheid- onmacht en/of afkeer over systemen- personen en misstanden zoals de heer Nijman die weer zo treffend- zo herkenbaar en zo eloquent, heeft beschreven.
Zo goed verwoorden als hij, kan ik dat bij lange na niet.

Heer Nijman, dank u.

De nick "h.a.k. blok" koos ik op een moment van grote boosheid. Die "vlag" dekt de lading al lang niet meer helemaal. Ik zou nu kiezen voor "The Dying Dutchman".

Note:
Geen Stijl redactie en of moderatoren, hoe kan ik mijn pseudo (nick) veranderen anders dan het aanmaken van nog een e-mail account? Mij lukt dat niet omdat mijn IP adres is geregistreerd denk ik. RSVP.

Met vriendelijke groet, The Dying Dutchman.

h.a.k. blok | 25-12-15 | 13:49

Hulde, alleen vergeten Bosma te noemen!
Wat een goed stuk, elke regel was weer een openbaring.
Alleen zó jammer dat het in het "toch al ,door links verdachte"geen stijl staat.

Foezela | 25-12-15 | 13:47

@Outsider-Inside: steengoed!

Rest In Privacy | 25-12-15 | 13:42

De nieuwe Pim Fortuyn!

TheBurnerMan | 25-12-15 | 13:41

Heel goed en eerlijk stuk en ik heb het tot de laatste letter gelezen - want ik ben niet zo lui als sommigen die om 'bier en tieten' zitten te roepen.
Toch een paar kanttekeningen, positieve weliswaar. Het is inderdaad zo dat meningen die geuit worden via Geenstijl, of het de columnisten zelf zijn of de reaguurders, altijd in het hoekje eindigen 'ja maar de PVV'. Inderdaad regeert schijnbaar - ik zeg het met nadruk - de lafheid, maar ik vrees dat er meer aan de hand is met degenen die graag heulen met de slachters van de religie van de vrede. Net zo goed als dat wij klaar zijn met dat goedmensgeleuter, zijn zij ook klaar met ons. Dit is een feit. Zij hebben er genoeg van ons gejammer aan te horen over hun fantastische droom, en zijn er vast en zeker toe bereid door middel van geweld en repressie ons eronder te krijgen. Daarom is het makkelijk sympathie te hebben voor Islamterreur, zij doen tenslotte waar de VARA stiekem van droomt: het elimineren van de vijand. Wij zijn allen nazi's en moeten uitgeroeid worden. En dus is Charly Hebdo onze schuld en is Bataclan onze schuld, San Bernardino is onze schuld en de slavernij is onze schuld.
De gretigheid waarmee de eigen cultuur wordt afgeserveerd door de elite is tekenend voor deze groep. Een combinatie van diep haat en minachting jegens datgene waar je uit voortgekomen bent en een diepgeworteld geloof in de heilige eenheidsworst van het collectieve dat de EU heet. Onderschrijf je dat niet, loop je in de weg.
Ik ben al jaren klaar met de Publieke Omroep. Ik hoef me niet te laten vertellen wat ik moet denken of wat ik interessant moet vinden. Ik zoek het nieuws zelf wel op, en heb dus mede hierdoor een heel ander beeld gekregen van de VS en Israël. Ik ben ze eveneens als Bart Nijman gaan begrijpen, en zie in de VS dezelfde strijd gevoerd worden als hier, met aan de ene kant de linkse ideologenelite, het gedoodverfde goede in de media hier, tegen het conservatieve gedeelte van de bevolking - die nagenoeg hetzelfde denkt als wat wij allen denken. Wij, degenen die niet van plan zijn ten onder te gaan in een salafistische oersoep.
De elite, daar of hier, en die denkmentaliteit, is die van een wanhopige minderheid. Zij weten dat wij met meer zijn. Dus bestoken ze ons doorlopend met propaganda dat wij niet deugen, niet kunnen denken en enkel met de 'onderbuik' denken. De elite, die geen rationeel denken heeft tentoongespreid toen miljoenen illegaal de grens over kwamen in oorlogstijd (want dat is het), miljoenen uit een gebied waarvan de slachtersvereniging heeft verklaard de stroom te zullen infiltreren, de elite, die geen enkel zinnig besluit heeft kunnen nemen, geen rationeel gedrag heeft laten zien maar enkel het emotionele 'jij bent weeeelkooom, weelkooom in mijn laaaand' kan laten horen, dit moet het denkende deel van de samenleving voorstellen? Dit zijn degenen die vinden dat zij beter zijn dan ik? Die vinden dat wij niet normaal zijn en niet rationeel zijn?
Wat 2015 heeft laten zien, is de wereld op zijn kop. Ingegeven door gek Obama volgt het hele westen de Ku Klux Clan van de zelfhaat. De haat jegens ons zit diep, en er valt al lang niet meer mee te praten. Pim ondervond het, Theo ondervond het, en ga zo maar door. Het deel dat tolerantie predikt, belijdt het niet.

Rest In Privacy | 25-12-15 | 13:39

Prima stuk. De huidige zogenaamde elite van de politiek, media, stichtingen zullen uiteindelijk minder van belang zijn dan ze zelf voor mogelijk houden. Weinig mensen in mijn omgeving hechten nog waarde aan de mening van de NPO kliek. Mensen waarvan ik het nooit zou hebben verwacht. Er is een kentering. De wal keert het schip. Het kan een paar jaar duren misschien meer.

metdedag | 25-12-15 | 13:24

2015: Geen Kerstboodschap van de MP, maar de beste Kerstboodschap ever op GeenStijl geschreven door Bart Nijman.
Nederland kan de loze woorden van de MP missen als kiespijn. De Nijman Kerstboodschap, een manifest, geeft ons alle hoop die wij nodig hebben voor de toekomst.
Hartelijk dank. Tanto di cappello.

onnosel | 25-12-15 | 13:20

Prima column met herkenbare elementen. Chapeau Bart voor het op papier zetten van gevoelens die bij veel mensen leven maar die het zelf niet op een dergelijke manier kunnen verwoorden.

Na zelf een periode de politiek en maatschappelijke discussies enigszins links te hebben laten liggen omdat alle uitkomsten al in "kaders" vastgelegd leken te zijn heb ik juist weer besloten om met rede en dom boerenverstand toch de interactie meer aan te gaan.

Mensen met een open mind zijn wellicht dun gezaaid maar ik geniet toch altijd wel weer als ik iemand tegenkom die zelf ook niet vastgeroest zit in zijn / haar eigen meningen en we kunnen leren van elkaars standpunten.

Fijne dagen allen!

DaPhazz | 25-12-15 | 13:09

Snap dat je er af en toe moedeloos van wordt Bart, maar daar is echt geen enkele reden toe. We zijn nu namelijk getuige van de doodsstrijd van een hele generatie dogmatische linkse politiek-correcte krachten die elke dag duidelijker beginnen te merken dat hun boodschap weer minder aanslaat dan de dag ervoor en dagelijks ervaren dat de door hen gecontroleerde media (NPO, VK, NRC, etc) weer minder publiek hebben weten te bereiken dan de week ervoor. Het is een relatief kleine gelijkgestemde kliek in de media/politiek die structureel probeert minstens de helft van de Nederlandse bevolking geheel buiten spel te zetten door ze af te schilderen als extreem-rechtse racisten, domme Tokkies, populisten etc. etc. En dat recept is nu (bijna) uitgewerkt.

Om deze kliek te karakteriseren (daar zijn ze zelf namelijk ook zo dol op) noem ik ze voor het gemak hier maar even: "Frits en Marleen". Frits is nu eind vijftig en hoopt binnenkort z'n 60ste verjaardag te vieren, afkomstig uit de provincie ging Frits in de jaren '70 in Amsterdam politicologie studeren (gesjeesd want te veel drank/drugs/actievoeren/etc). Frits werd natuurlijk op z'n 19e lid van de PvdA toen de verbeelding van Joop den Uyl aan de macht was en was een groot bewonderaar van Max van den Berg en hielp deze "Raspoetin van het Noorden" nog bij zijn campagne om voorzitter van de PvdA te worden in 1979. Frits flirtte nog wat met de kraakbeweging eind jaren'70 en relde op 30 april 1980 ook nog leuk wat mee (wel safe in de achterste rijen natuurlijk) tijdens de "geen woning, geen kroning"-rellen (met een transistorradio aan zijn oor om de instructies van Hanneke Groenteman op Radio Stad vooral niet te missen). In die periode leerde Frits ook Marleen kennen, die ook vanuit de provincie in Amsterdam verzeild was geraakt en na een jaartje lerarenopleiding wel eens "iets met journalistiek" wilde gaan doen. De blonde Marleen was hem al een paar keer opgevallen op een feestje in het kraakpand waar ook Jet Bussemaker, Jetta Klijnsma en Wijnand Duyvendak toen onderdak hadden gevonden (achter het paleis op de Dam, lekker centraal). Marleen begon in die tijd wat stukjes te schrijven voor krakersblaadje Ravage, maar daar kon je ook niet van leven en toen wist ze gelukkig via een bevriend PvdA-lid een baantje bij Trouw te regelen waar ze nu al weer bijna 30 jaar alle reorganisaties heeft weten te overleven dankzij haar partij-connecties. Van Marleen's inkomen kunnen ze het laatste restje hypotheek van hun grachtenpandje prima betalen. Frits werkte jarenlang op de politieke redactie van de Volkskrant en schreef elke week een vlammend betoog over zijn heimwee naar de hoogtijdagen van het Kabinet Den Uyl in de jaren '70 maar toen de Belgische Persgroep daar de zaak overnam werd Frits in een reorganisatie ontslagen (gelukkig wel met 2 jaarsalarissen vergoeding, had een PvdA-vriendje in de OR nog voor hem weten te regelen, konden ze een leuk knus huisje in Normandië van aanschaffen). Gelukkig wist Frits via connecties uit het oude kraakpand van Marleen een politieke redactie-functie te regelen bij de NPO. Maar Frits en Marleen beginnen zich de laatste tijd wel echt zorgen te maken, ze merken dat hun stukken steeds minder impact hebben en steeds meer mensen er een beetje lacherig (of boos) op reageren. En die verdomde PVV zakt ook al niet in de peilingen hoeveel negatiefs ze er ook over publiceren, laatst op de reünie hadden ze nog wel zo eendrachtig met z'n allen afgesproken om een tandje erbij te doen in de demoniseringscampagne. Bij Frits op de redactie is de stemming recent tot onder het nulpunt gedaald toen ze afgelopen week de uitgebreide jaarlijkse analyse over de NPO-kijkers ontvingen, de NPO-kijkers waren nu nog ouder dan vorig jaar (gemiddelde leeftijd 64) en bij de groep onder de 40 waren de kijkcijfers nog dramatischer dan vorig jaar en de jongeren zijn nu zelfs definitief afgehaakt). Frits had laatst bij de reünie van de kraakgroep ook al dit soort verhalen gehoord van anderen die ook in de media werkzaam waren, iedereen heeft hier last van en dan is er tot overmaat van ramp ook nog dat rechtse blog GeenStijl dat nu echt veel te veel invloed begint te krijgen en ook nog bijna 500,000 idioten zo gek heeft weten te krijgen om een referendum over het associatieverdrag met Oekraïne af te dwingen. Belachelijk, wat weten die lui daar nou van, dat is zo ingewikkeld dat kunnen alleen mensen die zoals Frits een niet afgemaakte propedeuse politicologie hebben iets zinnigs over zeggen. Marleen trekt nog maar eens een nieuwe fles wijn open om het humeur van Frits wat op te beuren als hij zo meteen het extra dikke Vrij Nederland kerstnummer gaat lezen.

GeenStijl moet daarom ook vooral doorgaan op het ingeslagen pad en juist nu de strijd op gaan voeren tegen de "Frits en Marleens" van Nederland. Time is on our side!

Outsider-Inside | 25-12-15 | 13:06

@Henri Carton B. | 25-12-15 | 12:59
Joris is al langs geweest zie ik.

Henri Carton B. | 25-12-15 | 13:02

@Fransg | 25-12-15 | 12:31
De discussie naar academisch-filosofisch niveau trekken is een bezigheid die tijdrovend is en afleidt van de kern van het probleem. Het vaststellen wat er aan schort, en dat in begrijpelijke taal op toegankelijke wijze uitleggen is productiever.
De schrijver is van mening veranderd. Wat is het probleem?

Henri Carton B. | 25-12-15 | 12:59

Knap en raak geschreven essay!!
Een heel werkstuk met imposant taalgebruik.
Ik lees ook de verbittering en teleurstelling over de huidige staat van "Ons Nederland".
Daar worstelen veel mensen mee.
Het onbegrijpelijke islam uit de wind houden terwijl het volop wind tegen zou moeten zijn volgens de geldende normen en waarden van dit Land. Maar dit land is niet meer het land uit de jaren 60 en 70 van vorige eeuw.

In vergelijking met de jaren 60 en 70 zijn de Nederlanders buitengewoon passief.
Toentertijd zagen we de ene na de andere rel. De Nozems, de dam, de krakers, zo kan je wel eindeloos doorgaan. Er ging geen dag voorbij. Iedere man en jongen had lang haar en kleedde zich en zag eruit alsof hij elke dag continu stoned was, wat ook vaak zo was.
Lak aan alles en iedereen. Ik niet want ik heb nooit gerookt en drink geen bier. Wel goede wijn en port. Maar daar gaat het niet om.
De Nederlandse bevolking is zo tam als een tam konijn maar kan zijn. Zelfs toen Nederland verkocht werd aan de EUROCRATEN in Brussel, Twee moorden gepleegd waaronder een toekomstig staatsman was er nauwelijks oproer.
Nu wordt Nederland ietsje wakker omdat ons land volgepompt wordt met onbekende islam aanhangers (code vluchteling) Geen dorp wordt overgeslagen.
Waanzinnige Merkel is de norm. Krankzinnig toch als je er even over nadenkt.
Er is geen land zo gezapig als Nederland. Maar pas op voor de slapende VULKAAN… die langzaam maar zeker haar magma naar boven duwt. De grote boem komt er aan.
Er hoeft maar een aanslag te komen of andere rare toestanden die aan de islaminvasie toegeschreven kunnen worden en je hebt de poppen aan het dansen.De kern is: Vertrouwen. Zodra het vertrouwen in een overheid weg is wordt het volk ongedurig en kribbig. Een paar honderd euro erbij is leuk, maar wat heb je eraan als je vrouw en dochter de straat niet op durven wegens het AZC…
Wanneer de eigen omgeving bedreigd wordt met goedkeuring van de overheid is de revolutie niet ver weg. Laat het een politieke afrekening worden met het uitmesten van de MSM en niet de andere gewelddadige variant worden. Minder islam en minder EUSSR voor een betere toekomst!!

dijkbewaker | 25-12-15 | 12:59

Ik ken de heer Nijland niet. Toevalligerwijs dat ik dit stukje lees.
Nijland komt bij mij over als iemand met een goedstel hersens en gezond verstand. Wat mij moedeloos maakt in dit hele bedat is dat Nijland met zijn keuze om geen tijd en energie meer in de bruine massa te steken je een grens overgaat. Grens van wij/zij. Ik heb geen angst voor oorlog, maat met deze stap maakt de heer Nijland het voorzichzelf wel een stuk lastiger om zijn geprezen open visier ope te houden. Mijn kerstwens aan iedereen. Blijf in debat!

Aapje133 | 25-12-15 | 12:55

In één woord: Magistraal.
Knap dat iemand nog de moeite neemt om het op deze manier te verwoorden.
Ik merk dat het me steeds meer energie kost om het te lezen. Omdat het zo bizar waar is.
Zeer herkenbaar allemaal.

Onlangs nog contacten verbroken met bepaalde mensen. Zelfs familie. Knatergek zijn ze.
Mijn hersenen kunnen de gedachtekronkels en waanzin en oneerlijkheid van anderen vaak niet meer volgen.
en ik ben toch bepaald niet achterlijk al zeg ik t zelf.

We gaan dit niet meer ombuigen.

De ergernis is zo groot dat ik het los moet laten. Anders ga je er -door de redenen in de column genoemd-aan kapot.

Cousin Eddie | 25-12-15 | 12:53

LL;TG
Lekker lang en toch gelezen. Dit stuk, en veel van de comments, maken mijn hele kerst goed. Fijn gevoel dat ik niet de enige ben die er zo over denkt, hoewel mijn omgeving mij wel vaak die indruk geeft. Ik hoop dat ik je (BN) een keer tegenkom, zodat ik je stevig de hand kan drukken.

De Laatste Atlantiër | 25-12-15 | 12:32

- EDIT: OMG 1000 woorden om je te beklagen over een twitterblock. -

Fransg | 25-12-15 | 12:31

@Tel Aziaat 12:09

Ik denk dat de meerderheid, tot wie ik niet behoor, de door de Moslims opgelegde beperkingen niet als bedreigend ervaart.

Carmelita | 25-12-15 | 12:29

Parel van het Zuiden | 25-12-15 | 09:13
Fijne kerst! En ja, ook ik behoor tot het klootjes volk :)

ITEACHYOU | 25-12-15 | 12:28

Gisteravond hoorde ik in ‘Dunk’, het discussieprogramma van RTLZ, zeggen dat Trump angst genereert met zijn uitspraak: ‘grenzen dicht voor moslims’. En iemand anders zei meteen daarna dat moslims de ‘nieuwe joden’ zijn, met dus impliciet de boodschap dat bijvoorbeeld Le Pen en Wilders de ‘nieuwe nazies’ zijn. De eveneens aangeschoven Ebru Umar deed nog haar best daar iets tegenin te brengen, maar dat wilde niet lukken. Je zou daarmee kunnen zeggen dat WOII aldus de islamisering van de westerse wereld faciliteert, of in ieder geval de tegenstand daartegen doet verstommen. Want wat de fanate moslims ook doen aan plegen van aanslagen, verkrachten van vrouwen en meisjes, mensen ontvoeren en onthoofden en andere weerzinwekkende terreur, wij hebben een soort van ‘gedachtenpolitie’ die steeds weer de opkomende indruk van krankzinnig fascisme ombuigt naar ‘zielig’ en ‘religie van de vrede’.
-
En die gedachtenpolitie, tja wat zijn dat voor mensen? In de analyse van Wim van Rooy (Waarover men niet spreekt) kom je woorden tegen als: postmodernisme, relativisme, cultuurrelativisme, cultureel marxisme, enzovoort. Ook spreekt hij van de diepe haat van ‘links’ jegens de westerse cultuur, en van ‘links’ die ‘islam’ gebruikt als instrument voor het afbreken van die westerse cultuur, en van de stalinistische bejegening door ‘links’ van islamcritici (karaktermoord, werkelijke moord). Ook spreekt hij van de diepgaande verschillen tussen christendom en islam, en dat om die reden de geschiedenis van Europa een heel andere is dan die van de islamitische wereld.
-
Nijman heeft het over het ‘opnieuw voeren’ van de ‘ideeënstrijd van de jaren ’60 en ’70’, maar ik hoop dan dat dit betekent dat beter begrepen wordt bijvoorbeeld, waar democratie vandaan komt, en wetenschap, en universele mensenrechten, wat daar de diepere culturele basis van vormt. Zodat beter gezien wordt waarom elders, bijvoorbeeld in de islamitische wereld, de culturele software zodanig in elkaar steekt, dat democratie en wetenschap en mensenrechten bejegend worden als de absolute vijand van de daar heersende dominante culturele idee. En dat het om die reden niet verstandig is om ruimhartig – Wir schaffen das – de moderne westerse cultuur te injecteren met de islam van miljoenen islamitische vluchtelingen. Want het is dan zeker dat je toestanden krijgt zoals in het voormalige Libanon, met burgeroorlog en een aaneenschakeling van weerzinwekkende terreur.
-
Je zou aldus gezien zelfs kunnen zeggen dat heel de politiek die verantwoordelijk is voor die lichtzinnige maar politiek correcte import van islam in de westerse wereld, zich schuldig maakt aan een genocide, of aan in ieder geval het overtreden van zeer veel wetgeving, nationaal, europees en ook wat betreft de doelstelling van de Verenigde Naties, die gericht is op het behoud van vrede en veiligheid in de samenlevingen waarop die wetgeving betrekking heeft. Zodat het misschien nog wel zover komt dat bepaalde politici eindigen in de beklaagdenbankjes van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Met als algemene aanklacht: zwakzinnig destructief suïcidaal wanbeleid.

notamused | 25-12-15 | 12:26

Meneer Nijman,
Bedankt.
Had het artikel speciaal bewaard voor kerstochtend voor bij de koffie. Het stemt me verdrietig en hoopvol tegelijk: helemaal kerst.
PS Een hartgrondig: eens.

nemoj me jebat | 25-12-15 | 12:21

Ik wil een GeenStijl t-shirt kunnen kopen met de roze kroon. Zodat ik uit kan dragen waar ik sta in het spectrum. Zodat het lezen van het roze webblog niet een guilty pleasure meer is, maar een politieke keuze. Als een stem op de hofnar.

sique fuque | 25-12-15 | 12:20

Jesaja. Zeg , hou toch is op met dat Jezus geleuter. Hij heeft nooit bestaan, en komt dus ook niet meer terug.
En daarom hoef ik mij ook niet te bekeren.
Hou op, en / of ga weg.

edelweiss | 25-12-15 | 12:19

@Carmelita | 25-12-15 | 11:20
Je hebt dus wel last van "ze".

Je woont in een land waarin alle vrijheden worden ingeperkt om "ze" maar stil en rustig te houden.

Voorbeelden:

- Bepaalde posters moeten weg en dat maakt regelrecht alle vrouwen weer onzekerder en het kweekt indirect "sletvrees".

- Er worden miljarden geïnvesteerd in bewakingscamera's die al onze bewegingen haarfijn en moeiteloos kunnen volgen, maar juist de groep die zij zouden moeten volgen trekt een lap over het hoofd en maakt daarmee het hele systeem onklaar. Wat is het volgende?

Rest In Privacy | 25-12-15 | 12:09

Na de holocaust zei iedereen: dit nooit meer, en wat doet men vervolgens: moslims importeren. Tja.

paspoes | 25-12-15 | 12:08

Carmelita | 25-12-15 | 11:20
Welkom in de panelen.

swassannuf | 25-12-15 | 11:57

Dit stuk is de aanleiding voor mijn registratie op GeenStijl.

Dit heb ik op mijn facebook gezet:

Een leesorgasme krijg ik hier van, vergelijkbaar toen ik Vinkenoog las bijna een halve eeuw geleden. Een eigenaardige gevoel tijdens het lezen, niet spiritueel als toen, wel zalig voorbij mijn waarheid.

Ik plaats het omdat het kan en het niet kan laten. Heb niet de illusie dat er één FB-vriend het zal lezen laat staan begrijpen. (hoe leg je het linkse gedachtegoed uit aan een ouderling in 1971) bovendien is het een erg lang stuk.

“We moeten kennelijk de ideeënstrijd van de jaren ’60 en ’70 opnieuw voeren, ditmaal tegen een set bijzonder slechte religieuze ideeën die een nog hardnekkiger monopolie op de waarheid plachten te hebben dan de christelijke zeden-moraal van een halve eeuw geleden”
Probeer het : www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/12/...

Bradly | 25-12-15 | 11:56

Carmelita | 25-12-15 | 11:20
"anarchie aanstaande "
Echte vrije markt dus. Losgeslagen maffia, warlords, de burger weerloos door geld en geweld onder de voet de gelopen, corruptie. Nou, voorbeelden genoeg, dat willen we ook niet.

De website Devrije.nl is een voortzetting van Het blad De Vrije Socialist
www.devrije.nl/
Anarchisten willen misschien een verandering en vinden het vreemd dat een 4% van Nederland 50% van het bezig heeft en 1% een kwart, maar dat is iets anders. Het zijn idealisten die geloven in het goede van de mens en dat het na vrijheid krijgen vanzelf goed komt. Helaas, psychopatische parasieten of zitten overal en zien anderen alleen als middel of hindernis om hun doel te bereiken. Daarom werkt 100% vrije markt ook niet voor een land, zijn er criminelen en rare sektes. En juist psychopaten floreren bij chaos en dus bij anarchie.

kloopindeslootjijook | 25-12-15 | 11:54

Beter dan de kersttoespraak van WA, denk ik. Niet korter in in elk geval.

Raider Twix | 25-12-15 | 11:43

-weggejorist-

Links is link | 25-12-15 | 11:41

Het is lange ,maar wel hele pijnlijke waarheid
Zou eigenlijk in boekvorm verplicht te lezen moeten zijn oa in de tweede kamer
Ipv de koran bjbel thora etc
Wellicht komen de beleidsbepalers tot redelijk inzicht
Hulde aan de maker van dit handvest
Mogelijke titel naam
De reding van de democratie anno 2015

Links is link | 25-12-15 | 11:41

Beste Bart, zelden heb ik zo'n ontzettend goed stuk op Geenstijl gelezen waar ik mij vrijwel volledig in kan vinden. Prachtig bewoord. Zeker het lezen waard!

ForHolland. | 25-12-15 | 11:38

Borrelende Boris | 25-12-15 | 11:12
"Het probleem is dat veel mensen nog steeds de PvdA zien als boegbeeld van de linkse politiek."
Misschien komt dat omdat in de 60ies/70ies dat een opvallende club was -al moesten bv de 'rode vrouwen' zch wel gaan bewijzen ook bij de PvdA. Iets dat we nu onzinnig zouden vinden.

Het is ook maar net hoe je er naar kijkt:
nl.wikipedia.org/wiki/Rechts_(politie...
Publicist Max Pam definieert rechts (en links) als volgt: "Zelf hecht ik trouwens aan de klassieke tegenstelling tussen links en rechts, volgens welke opvatting de confessionele partijen in het parlement ter rechter en de niet-confessionele partijen ter linker zijde zijn geplaatst. Houden wij aan die tegenstelling vast dan is de CDA een rechtse en de VVD een linkse partij. De Christen-Unie is dan uiterst rechts en de SP uiterst links. "

kloopindeslootjijook | 25-12-15 | 11:37

De moeite van het lezen waard!
Bedankt en sterkte B.

Jezus Caesar | 25-12-15 | 11:31

Tja, Nederland is traditioneel een tolerant land. En een rijk land geworden.
Moreel idealistisch: welk land is zo gul bij rampen all over the world?
Vanuit die houding werden instromers welkom geheten (behalve door het "klootjesvolk" dat er rechtstreeks mee geconfronteerd werd).
Maar wie stemde indertijd Janmaat?
De meerderheid vond het prima.
Vanuit die houding werden steeds meer nieuwkomers welkom geheten, alleen werd de keerzijde (segratie) steeds duidelijker.
Maar hoe nu verder?
Nog steeds zijn de meesten van harte bereid zich aan te passen aan een andere cultuur.
Want ach, is toch maar een kleine opoffering Halal op scholen te serveren, hen een gebedsplek te bieden, een aanstootgevende poster te verwijderen enz.
En die radicalen moeten gewoon opgespoord en berecht.
Verder heb je toch geen last van "ze"?
Het zijn toch ook gewoon mensen?

Zo hoor ik vaak.
En eerlijk gezegd heb ik er geen goed antwoord op.
Ook al denk ik dat uiteindelijk anarchie aanstaande is.

Carmelita | 25-12-15 | 11:20

Woord voor woord gelezen. Prachtig verwoord en volledig mee eens. Krijg letterlijk tranen in mijn ogen.

thomas.hobbes | 25-12-15 | 11:19

kloopindeslootjijook | 25-12-15 | 11:06

Het probleem is dat veel mensen nog steeds de PvdA zien als boegbeeld van de linkse politiek. Als je even verder kijkt, zie je de SP en de Partij voor de Dieren, die bijvoorbeeld onvoorwaardelijk GeenPeil steunen.

Borrelende Boris | 25-12-15 | 11:12

Kan er niets aan doen. Compleet gevallen voor de schrijver. Mank, kaal, lelijk - maakt niet uit. Helemaal stapelverliefd op de manier waarop hij schrijft en zijn sentimenten verwoordt. Meneer, ik buig diep voor u. En zullen we dan uit eten gaan?

Ersza | 25-12-15 | 11:09

Geweldig stuk. Diepe buiging. ik snap het besluit om je niet meer te willen verantwoorden voor iets dat goed is.

ristretto | 25-12-15 | 11:06

Dr. Vigilante | 25-12-15 | 10:11
"van links-progressief Nederland kan ik deze minachting en haat jegens andersdenkenden niet goed begrijpen. Of geldt nog steeds het cliché dat 'links' wereld de afgelopen eeuw niet veel goeds heeft gebracht?"
Wat opvalt is dat het trappen tegen de gevestigde orde, tegen regering e.d. in de jaren 70-80 een links verschijnsel waren, rechts was braaf burgelijk meegaand wat dat betreft. Dat lijkt nu bij rechts aangekomen te zijn. En nu wordt links op de korrel genomen met de verwijt naief en behoudend te zijn. Dus links en rechts is misschien minder relevant dan progressief zijn, een verandering nodig vinden, of juist niet. In die zin zou je de PVV misschien een centrum-rechts-progressieve partij kunnen noemen. Dat zou ook het succes verklaren, want progressieve partijen die zijn er niet veel. Historisch wilden sociaal-democraten de on- of laaggeschoolde dus weerloze arbeider verheffen, zowel materieel, cultureel als intellectueel. Dat vinden we nu denigrerend. De VVD laat het hondje loslopen in alle vrijeid. Soms loopt er een onder een auto. Eigen keuze, dus eigen schuld zegt de VVD dan. Ook al zag het hondje het gevaar niet in een auto. Daarom staan er nu 25% van hypotheken onder water, een dikke 900.000. Maar dan kijken VVD-ers de andere kant op.

kloopindeslootjijook | 25-12-15 | 11:06

Ik heb dit artikel bewaard voor de kerstochtend. Zojuist met belangstelling gelezen. Goed verhaal. Juist gedocumenteerd ook. Zolang er nog meer mensen zijn die op deze wijze denken, schrijven en filosoferen is er nog hoop voor dit land.

In het AD van gisteren paginagrote advertentie van VVD. Die PR juf van de VVD heeft dit kennelijk voor haar baasje Rutte op de valreep geregeld. Jammer dat het AD zich hier voor leende.

double punch | 25-12-15 | 11:04

Kunnen die 1100 vrijwilligers die G.P al heeft niet alvast oefenen en dit afgedrukt in alle brievenbussen stoppen.

blauwe zander | 25-12-15 | 11:02

@swassannuf | 25-12-15 | 10:33
Willy?
Je bedoelt koning kroonkurk die straks weer een riedeltje uit eigen pen mag voorlezen waar geen hond zich voor interesseert?
Ik heb nog liever naaktfoto's van Wilma Mansveld!

necrosis | 25-12-15 | 11:00

Geen woord te veel. Hulde en hoed af met diepe buiging.

PieterPassant | 25-12-15 | 10:59

Laat dit stuk van Bart een voorbeeld zijn voor allen, terecht is al opgemerkt dat het vak Maatschappijleer hier van kan profiteren. Niet alleen vanwege de rake inhoud, maar vooral om de vorm. Daar kunnen de half was kids van nu wel wat van leren.

Hulde! Voor GeenStijl en GeenPeil ansich, maar ook voor alle reaguurders, die onverhoopt en met veel karakter en inzicht hun virtuele stem laten horen. Dank daarvoor!

Soof | 25-12-15 | 10:58

-weggejorist-

Hardcore | 25-12-15 | 10:56

-weggejorist-

Hardcore | 25-12-15 | 10:56

Wat een verademing om te lezen

Hardcore | 25-12-15 | 10:56

Complimenten, toegevoegd onder beroemde pamfletten op Wikipedia.

Ik wil graag alle leraren oproepen om dit als startpunt te gebruiken voor een les maatschappijleer en aanverwante vakken.

nl.wikipedia.org/wiki/Pamflet#Beroemd...

DerLothar | 25-12-15 | 10:50

Theo Nijman, mooi verhaal. Het lezen waard! Ik kan me vinden in het commentaar van Drs.KJ. Om het kort te houden.

Goedzo | 25-12-15 | 10:45

De geur van revolutie hangt in de lucht.Het gaat de gevestigde partijen dit keer niet lukken om de NPO en papieren media effectief in te zetten om de volgende verkiezingen te sturen. GeenPeil is hier het bewijs van.

TheFirstYelle | 25-12-15 | 10:39

Beste stuk ever.
Willy lees je mee?

swassannuf | 25-12-15 | 10:33

Geweldig dat er zoveel reacties op dit stuk komen. Er is kennelijk nog hoop.

6ecolone | 25-12-15 | 10:32

Soms kom je wel eens een stuk tekst tegen die het waard is om ingelijst te worden. Dit is zo'n stuk. Om het in 1 woord proberen samen te vatten: Epic.

Beste B Nijman, Naast het feit dat er individuele zinnen in uw stuk staan die een zeldzame schoonheid in zichzelf hebben (gelijk aan de woordkunstenaar Carlos Ruiz Zafón als ik zo vrij mag zijn) , is het eenvoudigweg een elegant betoog. Waarvoor hulde.

drs. KJ | 25-12-15 | 10:32


wallenberg | 25-12-15 | 10:18

U gaat naar Santiago di Compostella lopen?

eerstneukendanpraten | 25-12-15 | 10:26

“we moeten kennelijk de ideeënstrijd van de jaren ’60 en ’70 opnieuw voeren,”

Maak er maar van de afgelopen 400 jaar. Want de Nederlanders zijn zich niet meer bewust welke ideeën er ten grondslag liggen aan wat Pim Fortuyn de 'De moderniteit' noemde. Het zijn niet zomaar wetten in wetboek die uit de lucht komen vallen, maar er is over nagedacht en zijn ook in Nederland generaties over heen gegaan. Er zijn zelfs mensen voor omgekomen of hebben een rotleven gehad, als offer voor onze huidige manier van leven. Het niet is perfect, maar het is we tenminste iets, het is waar we staan. Verlichtingsdenken, humanisme, liberalisme., menswaardigheid. Eigenlijk is het voor in dit land zo gewoon dat het zowel een succes als naïviteit kan worden gezien, vreemd genoeg. Waar het botst, worden we er ons opeens van bewust.

Er begint nu eindelijk iets door te sijpelen dat een religie qua gedrag binnen grenzen moet blijven van de moderne rechtsstaat, die als het goed is, ook de opvattingen van menswaardigheid ondersteund. En dat je daar actief mee aan de slag moet. Niet leuk, wan opeens is het niet meer theorie. Op die basis is men bezig te onderzoeken of er stromingen binnen islam zijn die niet mogen praktiseren. De reden is dan, dat ze actief de opvattingen van onze samenleving aantasten. We hebben vrijheid van religie, maar binnen grenzen van. Of dat helpt is de vraag, want gelovigen zien een goddelijke waarheid boven die van door mensen bedachte wetten. Hoe ze weten dat het een goddelijke waarheid betreft, waarom ze daar in meegaan en of de waarheid niet gewoon de waarheid is, zonder goddelijk te hoeven zijn, dat is blijkbaar een lastige. Een gelovige blijft bij zn geloof en andere opvattingen worden op een afstand gehouden. Eigenlijk precies wat de schrijver van dit stukje doet, tenminste, als ie doet wat ie schrijft. Gek genoeg.

kloopindeslootjijook | 25-12-15 | 10:24

Helemaal gelezen, begreep er niets van, maar wel HE-LE-MAAL gelezen!

pisgrilll | 25-12-15 | 10:20

Kan niet anders dan er geheel mee eens zijn. Hulde!

Enrique C | 25-12-15 | 10:20

Prettige feestdagen en tot 6 april 2016.

Rest In Privacy | 25-12-15 | 10:18

Goed verhaal, top. En dat lidmaatschap van de Dierenbescherming, zodra je oud en wijs genoeg bent verlaat zoiets je leven ook wel weer ;)

prutsclown | 25-12-15 | 10:17

Had je niks te doen of zo? Dit ga ik toch allemaal niet lezen.

bbbachstra | 25-12-15 | 10:17

Prima stuk. Pas op dat de Gutmensch er niet mee vandoor gaat. Trouwens, ik wil niet zeggen dat de moordenaar van Fortuin een idealist is. Meer een activist.
Voor de rest hoop ik dat iedereen dit leest. Het zal wel een ijdele gedachte zijn.

Rest In Privacy | 25-12-15 | 10:17

Prima samenvatting van de politieke correctheid die het wint van je stem.

fingers | 25-12-15 | 10:16

Deze tekst integraal op de voorpagina van landelijke dagbladen / homepage van dienstdoende media. De inhoud vedient het. Nederland kan wel een beetje meer Bart Nijman gebruiken. Hulde, chaupeau en heel veel veren.

vaas klaak | 25-12-15 | 10:12

Goed stuk. De vrijheid van meningsuiting is niet alleen geborgen in wetten, maar nog veel meer in sociale normen. Wetten formaliseren slechts wat in de normen die in de samenleving leven besloten ligt. Dus als groepen mensen elkaars meningen niet respecteren, maar hen demoniseren en uitsluiten, vormt dat een ernstige ondermijning van de democratie en de vrijheid van meningsuiting. Juist van links-progressief Nederland kan ik deze minachting en haat jegens andersdenkenden niet goed begrijpen. Of geldt nog steeds het cliché dat 'links' wereld de afgelopen eeuw niet veel goeds heeft gebracht?

Dr. Vigilante | 25-12-15 | 10:11

Staande ovatie voor dit stuk, Bart.

Sapienza | 25-12-15 | 10:07

In een ruk uitgelezen. Hoe waar zijn uw woorden. Ik denk dat Jeroen Pauw en Matthijs van Nieuwkerk samen met Dolf Jansen en consorten. onderstaande woorden eens rustig op zich moeten laten inwerken.

(..).in een paar jaar heeft geleid tot een opiniërende eenheidsworst die ieder afwijkend kleurtje opslokt met het vernietigende venijn van een VARA-tafel vol samengebalde afkeer van alle opvattingen die niet aan de morele staalkaart van het Mediapark voldoen.(...)

Paljas | 25-12-15 | 10:04

Hoog tijd om geenpeil.nl en artikelen als dit, in verschillende talen op de internets net te plempen. Laat de mede lidstaten bewoners maar weten wat er speelt in de lage landen.

am*dam | 25-12-15 | 10:02

Mooi stuk. Maar ben je je echt aan het verontschuldigen voor je hardnekkige liefde voor de liberale, constitutionele democratie en al haar fijne vrijheden? Of probeer je tegen beter weten in de links apologetische "vieze racist" roepende intelligentsia tot andere inzichten te brengen?

uncommonsense | 25-12-15 | 10:01

'Met hun deugd willen zij enkel de vijand de ogen uitkrabben; en zij verheffen zich enkel om anderen te vernederen'
'En weer anderen zijn er, die zitten in hun moeras en uit het oeverriet klinkt hun stem op: 'Deugd - dat is stil in het moeras zitten. Wij bijten niemand en gaan hem uit de weg die bijten wil; en over alles hebben wij de mening, die men ons aandraagt'.'

Nietzsche, Van de deugdzamen, Aldus sprak Zarathoestra.

Moest hier vanmorgen aan denken na overpeinzing van het stuk van Nijman. De drijfveren van de goeden, de correcten, de deugdzamen. Prettige kerst @allen

atheïstisch stemvee | 25-12-15 | 09:58

Wat is er aan de hand met Jan Roos? @redaktiepraat

Normpje | 25-12-15 | 09:58

Hulde voor de man die lulde

Hedge_it | 25-12-15 | 09:56

" Een discussie waar niemand bij wint maar waarbij iedere deelnemer zich alleen maar dieper ingraaft, slijpt niet de geest, die voedt slechts de wederzijdse afkeer."

En dan op het einde "Oneens? Well, then f*ck you, too." zeggen. Lekker constistent.

kloopindeslootjijook | 25-12-15 | 09:55

Wat een geweldig stuk. Een verademing zo aan het eind van het jaar. Halverwege kreeg ik het gevoel dat Bart de pijp aan maarten zou geven. Oftewel: jullie zoeken het maar uit, ik stop ermee. Gelukkig, echt heel gelukkig doe je dat niet. Hartelijk dank voor deze prachtige column . Er is nog hoop.

zwartzondersuiker | 25-12-15 | 09:52

deze teloorgang wordt veroorzaakt door links Europa.
Bedankt voor de rotzooi en de doden die jullie op je geweten hebben.

blanke pool | 25-12-15 | 09:51

Zo, nog geen aanslagen in Israël vanwege de komst van het kindeke Jezus? Iedereen trouwens nog een fijne Kerstdagen toegewenst, ook namens mijn schoonmoeder!

eerstneukendanpraten | 25-12-15 | 09:49

Dit magnifiek geschreven artikel staat voor mij op dezelfde hoogte als het Anti-socialistisch manifest van Pamela Hemelrijk. Hulde!

leaupveaugel | 25-12-15 | 09:47

Wat een zinnige kerstboodschap. Bedankt Bart Nijman. Bedankt Theodor Holman. Jullie moed is hard nodig.

frisenfruitig | 25-12-15 | 09:47

(hint: de voorgegeven waarden zijn geen product van de verlichting; de verlichting had zonder die waarden niet kunnen plaatsvinden).

de drijfsijs | 25-12-15 | 09:39

-weggejorist-

Ellada | 25-12-15 | 09:37

Hulde voor het mooie essay, en altijd zeer veel hulde voor Nijmans (en Nanninga') moed en verdediging van de vvmu.
Eén ding moet je m.i. nog gaan zien, nl. wat Böckenförde zegt: de vrije, westerse democratie leeft van waarden die ze zelf niet in staat is voort te brengen & te garanderen.
En dan: welke die waarden zijn.
Waar ze vandaan komen.
Al vergt die zoektocht een extreem open geest (maar die heb je) en kunnen dealen met een wellicht schokkend verrassende uitkomst.
Dank i.e.g. voor je moed en vrije denken.

de drijfsijs | 25-12-15 | 09:37

Godverdomme wat een goed stuk. Meer zeg ik er niet over.

t.zeefje | 25-12-15 | 09:33

@Mather | 24-12-15 | 19:50

Ja,van de generatie die denkt dat "eens" af te korten is als "is" valt te verwachten dat dit te lang bevonden wordt. De intellectuele concentratieboog gaat niet verder dan een kattenvideo.

Tapu | 25-12-15 | 09:33

Hoop dat WimLex het zo voorleest!!
Een land dat zijn grenzen niet verdedigd wordt overlopen, en zo is het maar net.

Winky | 25-12-15 | 09:30

Als je kunt lezen, lees dan dit.

Stijlicoon | 25-12-15 | 09:30

Borrelende Boris | 24-12-15 | 20:18 Heerlijk die joker die de gütmensch vertegenwoordigd, wees welkom en voel je vooral zeer verheven, totdat je op de mestvaalt van de geschiedenis komt.

bijna_raak | 25-12-15 | 09:30

Geen slecht stuk, echter wel lang.
Tip: er staan veel thema's in dit lange schrijfsel. Wat mij betreft had dit opgesplitst mogen worden. Want ik lees graag vaker dit soort schrijfsels hier, mits ze wat korter zijn.

ZoekEenVrijeNick | 25-12-15 | 09:29

Wel erg kort stukje tekst zeg. Tjee.

Frikandel_met_mayo | 25-12-15 | 09:14

Zo, dat is nog eens kerstverhaal.
Leest lekker weg - vooral de eerste 10 pagina's. Daarna worden het een verzameling reaguursels - soms scherp, dan weer afgezaagd.

Rest In Privacy | 25-12-15 | 09:13

@ITEACHYOU | 25-12-15 | 09:08

Ik raad u aan vrij snel een keuze te maken tussen Wij (burgers) en Zij (elite). De Ik's, individuen, zijn het makkelijkste slachtoffer voor deze elite. De gnoe's die te ver van de kudde weglopen. U maakt nooit echt de indrukker een likker te zijn dus Zij lijkt me niet uw kant.
.
Just sayin...

Parel van het Zuiden | 25-12-15 | 09:13

We leven nu in een "ik" periode, zelf krijg ik er niet zoveel van mee omdat ik meer met mezelf bezig ben

ITEACHYOU | 25-12-15 | 09:08

@ijskogel | 25-12-15 | 01:14

"Ze waren geschokt."
.
Nee, dat waren ze niet. Ze spraken zulke woorden, automatismen. Waarschijnlijk lagen de scripts al klaar.
.
Geschokt veronderstelt verrassing. Dit was natuurlijk geen verrassing. Niet voor burgers, en zeker niet politici die oa via commissie stiekum meer informatie krijgen dan wij. Zoals ze straks niet geschokt kunnen zijn als het hier gebeurt. De analyses zijn er zoals de NL korpschef al bevestigde.
.
Geschokt veronderstelt meevoelendheid en verbondenheid. Daar is natuurlijk geen sprake van. Mensen die omwille van politiek dogma dit laten gebeuren hebben geen verbintenis met het volk, geen meevoelendheid. Burgers zijn fiches op de speeltafel.
.
Geschokte mensen gaan niet tijdens de aanslag zelf al over tot vergoeilijking en zeuren over islamofobie. Die beginnen niet direct met het demoniseren van eenieder die wel boos, geschokt, en verdrietig zijn.
.
Islam heeft ons de oorlog verklaard. Mensen die weigeren ons te verdedigen, of in ieder geval ons beletten onszelf te verdedigen zijn niet geschokt, zijn niet boos of verdrietig. Die zijn ter kwader trouw. Kwaadaardig.
.
Let u maar eens heel goed op wanneer binnenkort het bloed door Nederlandse straten stroomt. De woorden zullen komen, alvorens weer over te gaan tot vergoeilijking.
.
Wij/Zij. Burger versus elite. U gaat het vanzelf leren. Ik probeer het u echter versneld te leren. Want als we wakker worden is er nog een kleine kans om het tij te keren. Zo niet, tsja.

Parel van het Zuiden | 25-12-15 | 09:07

Het fijne van GS, Van Rossem, B Nijdam, is dat je het hartelijk met ze oneens kan zijn. Dat VEEL liever dan de betweterigheid van al die andere media en de impressie geven te praten 'namens' ons.

WML | 25-12-15 | 08:55

Flikker toch op met je hardnekkige liefde voor de liberale, constitutionele democratie.

rechtsdwalendeautist | 25-12-15 | 08:55

Lang en duidelijk. Moet er nog wel eens voor gaan zitten.

svg | 25-12-15 | 08:52

Dan even een volstrekt ongerelateerd feitje: De nieuwste Firefox versie die onlangs is uitgerold, ondersteunt de GeenStijl extensie helemaal niet meer. Het lijkt er op dat de ontwikkelaar er mee gestopt is voorgoed. Jammer, want de zoekfunctionaliteit van GeenStijl zelf is op zijn minst gebrekkig te noemen in vergelijking tot de extensie. Hopelijk laat de ontwikkelaar het project vrij zodat een ander het weer kan oppakken.

Escovanity | 25-12-15 | 08:44

Kan iemand zich nog herinneren wie het woord IK/I uitvond? De kloot is er gelukkig niet meer.

PeterA60 | 25-12-15 | 08:35

Hulde voor dit betoog. Leven het vrije westen, het vrije woord. Laat het geen wilde westen worden.

franck7020 | 25-12-15 | 08:33

Hoe zou ik jou kunnen vergeten
De jaren zijn voorbij gegleden
Voorgoed verdwenen in de tijd
En dromen
Ik zal wel altijd blijven dromen
Je hebt me alle hoop ontnomen
't Is gewoon verleden tijd hmmmm

refrein:
Maar waarom fluister ik jouw naam nog
Hoor ik steeds je stem
Ik zie je levensgroot hier staan nog
Omdat ik niets vergeten ben
Waarom ruik ik steeds jouw geur nog
Of je bij me bent
Wat is hier toen met mij gebeurd toch
Ach had ik jou maar nooit gekend

Fijn dat je weer terug bent, Bennie!

Hyppo Kriet | 25-12-15 | 08:31

De P.C. Hooft-prijs.

philia | 25-12-15 | 08:31

Kan iemand niet de "kerstboodschap" van koning Willie vervangen door deze???

meneer Q | 25-12-15 | 08:26

Gelukkig ben ik door de kabouters van de kerstman niet in de zak gestopt richting Noordpool.
*trekt roze Speedo weer aan en gaat baantjes zwemmen in de vijver achter mijn flat*

necrosis | 25-12-15 | 08:23

Terwijl de rest van de wereld verder wil gooit de islam cultus (geen cultuur) zijn anker uit in een stinkende poel van middeleeuwse achterlijkheid en geweld. Wat moeten we ermee ?

Der Schnitzeljäger | 25-12-15 | 07:58

Het is niet alleen de retoriek van de AK die de islam gevaarlijk maakt. De verbale jihad is veel gevaarlijker omdat gutmenschen de neiging hebben zich daardoor te laten souffleren
louterspunt.blogspot.nl/2014/09/de-slu...

Islamofiel | 25-12-15 | 07:31

Met aandacht heb ik kennisgenomen van uw epistel. Het lukte me in één stuk om het uit te lezen, al moest ik wel wat zaken terug lezen om het goed te begrijpen. In ieder geval had ik geen moeite er de concentratie voor op te brengen. Meer dan eens dacht ik: "Goh verrek, dit komt bekend voor" maar het is uw verhaal natuurlijk. Hulde voor de keuze van een Loesje-poster.
Bedankt voor de inkijk in uw motivaties.

Escovanity | 25-12-15 | 07:25

Bam. Elke letter raak, Bart Nijman. Hulde. Ik noteer het vast als GeenStijl klassiekerd!
Topquote: " als zelf 198 onschuldig gedode landgenoten niet meer voldoende zijn om partijbelang te overstijgen in belang van grote goeds is niets het meer"
Ff uitblazen, maar in 2016 er weer vol met het gestrekte been er weer in.

Veranderingen gaan niet zonder tegenwind. Twee sprongen vooruit en een weer achteruit, maar vooruit ga je.
Met GeenPeil zijn jullie iets begonnen, waar jullie nu nog niet de consequentie van kunnen overzien. Tegenwind gaat er komen. Veel viezer dan je nu kunt vermoeden, maar hou vol. Ga door, bijt vast, tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend, laat niet los, geef niet op.......

Guust Kadaver | 25-12-15 | 07:10

mooi visitekaartje. benieuwd hoe het verder zal gaan.

Zyprexa20mg | 25-12-15 | 07:04

Met een koptelefoon luister ik naar Bach, prachtig.
Wanneer besluiten de Goedmensen dat het luisteren naar Bach niet meer mag, omdat het zandbakvolk daar niet tegen kan? Daar aanstoot aanneemt?
De nihilisten van de de wereld draait door.
Onder leiding van Mathijs van Nieuwkerk, geassisteerd door bekende en gekende wegkijkers als Claudia de Breij en het hele VARA-team.
Matthijs van Nieuwkerk, die als hij een verdachte moslim ziet, twee keer zo snel door de straten van de binnenstad van Amsterdam fietst.
En dan verklaart dat moslims niets te maken hebben met de Islam en met terreur.
Paul de Leeuw befaamd wegkijker, beledigd iedereen behalve de woestijnbewoners, want bang en dus zijn woestijnbewoners en het kalifaat zijn beste buren.
En af en toe mag Sonja Barend nog eens optreden.
Die leeft nog in 1970, die heeft nog nooit van AlQaida gehoord, Boko-haram is een chocoladereep volgens deze uitgedroge grachtengordelbewoonster.
Hanneke Groentenman is er ook zo'n een, van moslim-terreur heeft ze nog nooit gehoord.
Want ik lees selectief de kranten.
En alle vluchtelingen zijn welkom, of ze nu uit Egypte komen of uit Marocco.
Welkom, welkom.
Wie dat betaald, dat is de bekende BN worst.
De BN-er heeft vast wel een belasting-constructie, Jan Modaal mag betalen.
Matthijs, de slijmerd, die al zijn gasten naar de mond praat: van leuk, hé en altijd in de wij-vorm praat:
wij gaan nu naar een filmpje kijken, fijn hé.
Wij gaan dit doen en dat doen, fijn hé.
Leuk, hé.
En wat doen we in 2016 in DWWD, ontkennen dat dat islam en islamieten ook maar iets met elkaar te maken hebben.

Jan Dribbel | 25-12-15 | 05:14

Herkenbaar, Bart Nijman. De weerstand die je telkens moet bieden tegen onwetende idealisten en voorgekauwde inhoudsloze meninkjes van voorspelbare, dikbetaalde zelfzuchtige NPO-lieden. Om moedeloos van te worden.
Weet dat je met velen aan de goede kant staat, geef niet op.
Vrij naar † Hans Jansen - Strijd de goede strijd.

drs.Nee | 25-12-15 | 04:15

Uiteindelijk zal de westerse beschaving ten onder gaan. Het Romeinse rijk deed ook een paar eeuwen over zijn ondergang. De onze begon in 1914. En we zijn nu zo'n beetje op het punt van ten onder gaan. We zijn te volgevreten om er nog een punt van te maken. Het doet ons geen reet meer. Jammer voor onze nakomelingen, als die er al zijn. Maar we gaan ten onder, helaas aan die mongolen van de islam. Na ja, het is niet anders.

Baby Fark McGee-Zax | 25-12-15 | 03:29

Wel Bart Nijman, zelden een stuk gelezen dat mij zo diep raakt, spijker en kop. Hoe waar zijn uw woorden! Geloof me, er zijn vele mensen die net zo voelen, denken en ervaren als u. Er broeit iets onder het ranzige oppervlak dat geclaimd wordt door MSM en PC. Een smeulend vuur van mensen die oprecht zijn, die hun door ouders/ grootouders verworven vrije wereld niet willen offeren op het altaar van de politiekcorrecte onnozelen en volksverraders.
Op het altaar van goedmensen die geen notie hebben van historie, die geen enkele kennis hebben van de grote rampen die zich eeuwen geleden voltrokken in hoogstaande beschavingen toen Mo en z'n aanhangers de beest uithingen.
-
Ik wil mijn kinderen en kleinkinderen behoeden voor het grote gevaar, de islam.
Ik wil niet dat mijn schattige kleindochter wordt uitgehuwelijkt aan een vieze oude haatbaard, en haar leven moet slijten als slavin gehuld in een zwarte boerka.
Ik wil niet dat mijn kleinzoon gedwongen wordt te leven als een jurkdragende mensen-en vrouwenhater, met als hoogste goed een zelfmoordbomgordel om tientallen onschuldigen de dood in te jagen.
Ik wil geen achterlijkheid, geen perverse denkbeelden, geen mohammed, geen maangod allah in mijn leven, noch in dat van mijn naasten.
Ik wil geen halalvreten in mijn kantine, geen verbod op kerstbomen-kerststallen. Ik woon in Nederland, net als mijn ouders, grootouders, overgrootouders en betovergrootouders.
Het zandvolk heeft plenty plek in de zandbak. Go home!

appelvink | 25-12-15 | 02:52

Nou ja, ik ben dan wel behoorlijk links en het meestal oneens met GeenStijl, maar dit stuk van B. Nijman kan ik alleen maar hartgrondig onderschrijven. Voor het grootste deel dan. Annabel Nanninga trek ik bijvoorbeeld echt niet.

nog iemand | 25-12-15 | 02:29

Zo dat is nog eens een artikeltje voor de late avond.
Erg goed stuk, weinig hoopgevend maar wel zeer treffend.
Vind al een hele prestatie het überhaupt vol te houden tegen die lui in te gaan, een mens wordt daar doodmoe van. Als je die laatste keer dat Jan Roos bij Pauw zat ook zag, man, man.(wist direct weer waarom ik zelden tv kijk)Erg van genoten, dank daarvoor.

Willem Hollander | 25-12-15 | 02:13

Hoopgevend dat de problemen nog zo helder uiteengezet kunnen worden. Morgen nog een keer lezen, wellicht nuttig voor de nazit, na het kerstdiner.
Dank !!

Henri Carton B. | 25-12-15 | 02:08

Wat een knoepert van een artikel, chapeau!

Kankergriezel | 25-12-15 | 02:05

Hiervoor maakt men een account aan. Hulde Bart Nijman!

Franklymydear | 25-12-15 | 02:05

-weggejorist-

Ezzio | 25-12-15 | 02:02

Graaf van Egmont | 25-12-15 | 01:38
GS, is de belangrijkste politiek incorrecte denktank van Nederland.
Punt.

de honden blaffen... | 25-12-15 | 01:54

Jesaja | 25-12-15 | 01:18
Hoe oud is de wereld volgens U? Om en nabij?
Ligt dat in de order grootte
A] 6.000 jaar
B] 6 miljard jaar?
U stuk lezende denk ik dat u opteert voor A, en kan ik dus volstaan met een welgemeend; Fijne Feestdagen, nu optiefen, met je Christen gewauwel.
Of we nu gebeten worden door de christen hond of de islamtische kat is mij om het even.
Religie is de primaire oorzaak van alle ellende die we hebben op onze aarde. De rest in oplosbaar.

Dick Luyenlomp | 25-12-15 | 01:49

@Basic Dimension | 24-12-15 | 20:53
De titel is jetlag. Bart heeft daardoor het soort moeheid waardoor hij heel scherp denkt. Komt wel weer goed. Hij is juist sterker dan ooit.

@Allen:
Pas morgen extra goed op!!!!
Kerst en vrijdag is vanuit islamisten gezien een extra geschikte dag voor het vermoorden van ongelovigen. Dan denken ze extra snel in het paradijs te komen. #HuiltOmDeDomheidJeVerzintHetNiet

mrska | 25-12-15 | 01:46

@Graaf van Egmont | 25-12-15 | 01:38. Deze beeldspraak mag je wel nader toelichten. Wie is nou dat rottende vruchtvlees? De reaguurders?

knutsel | 25-12-15 | 01:44

Jesaja | 25-12-15 | 01:18

Bij mij stond de TV aan met een R.K.-kerkdienst op Ned.-2 .
De orgelmuziek en de koren spreken mij wel aan.
De teksten wat minder.
Waarom vraag ik mij af, waarom heeft de Almachtige altijd de hulp nodig van het voetvolk om problemen op te lossen.

Jan Dribbel | 25-12-15 | 01:43

Ja.

XHannibalX | 25-12-15 | 01:43

Dit stuk verwoord bijna verbatim mijn kijk op Nederland en de Nederlandse politiek. Ik stem al jaren niet meer en volg het Nederlandse nieuws en media niet meer sinds een jaar of 5. Deze partijen zijn voor mij simpelweg geen gesprekspartners. Ik discussieer ook niet of nauwelijks meer met mensen om me heen.

In eerste instantie om de starre en nogal domme houding van veel mensen die totaal niet bereid zijn om de mogelijkheid dat ze het wellicht bij het verkeerde eind hebben te entertainen maar daarnaast ook om de totale onkunde om uberhaubt een argument te houden. Meestal komt men niet verder dan het schreeuwen van domme one-liners die rechtstreeks van programma's als DWDD en Pauw zijn overgenomen. Alsof je met kleuters in gesprek bent, zinloos en vermoeiend.

Voor mijn intellectuele gymnastiek ben ik helaas volledig aangewezen op internationale kanalen op het internet en boeken. Ik zou willen dat het niet zo was. Dit stuk geeft hoop, het heeft er in ieder geval voor gezorgd dat ik iets heb gedaan waar ik ook al enige tijd mee ben opgehouden, reaguren.

a1a2a3 | 25-12-15 | 01:43

Zie GS maar als de niet te kraken pit in een verder slap en papperig omhulsel van een papaya. Uiteindelijk is dat omhulsel gedoemd om in de biobak te eindigen vanwege oneet- en verteerbaar. Want ie is rot.

Graaf van Egmont | 25-12-15 | 01:38

Dit is de beste GS post sinds tijden.

Min-of-meer | 25-12-15 | 01:38

@kuifkast | 25-12-15 | 01:28

Als Wille dit stuk voorleest wordt het misschien nog wat in Nederland anno 2016. Anders voorzie ik weinig hoop voor ons land. Behalve als we zelf die hoop terug pakken voor onszelf.

Balaverde | 25-12-15 | 01:32

Nooit eerder een artikel gelezen met plaspauze, refill en effe peuk buiten.
Helemaal Top
Gaat King Willie dit voorlezen ?

kuifkast | 25-12-15 | 01:28

@Jesaja | 25-12-15 | 01:18. Onzin man. Kerst is eigenlijk een heidens feest. De dagen worden vanaf nu weer langer, je weet tog. Er is geen virtuele verlosser. De enige verlosser is je eigen brein c.q. bewustzijn.

knutsel | 25-12-15 | 01:26

Jesaja | 25-12-15 | 01:18
Natuurlijk leeft Jezus niet. Dat zit tussen je oren. Jezus - als die al bestaan heeft - is dood. Net zoals trouwens Lau de Palingboer, die beweerde dat hij terug zou komen.

Graaf van Egmont | 25-12-15 | 01:25

necrosis | 25-12-15 | 00:39
Je doet gekwetst, maar je bent het gewoon niet. Of je wil gekwetst worden, dat kan natuurlijk ook.

Graaf van Egmont | 25-12-15 | 01:23

Na aandachtig lezen een diepe buiging. Het tijdsgewricht samengevat in 2 A4.

Conclusie is duidelijk: zichzelf langzaam verstikkende opiniemakers zijn gewoon niet meer relevant, stoommachines in het tijdperk van de benzine motor. Hooguit nog museale waarde. Voorts uitlachen als ze nog wat napuffen.

Internationalisatie van de GeenStijl-stijl is een goed idee. Verder zorgen dat je ongrijpbaar blijft; blue ocean strategie. En vooral heel veel humor. In hun bek uitlachen. Harder kun je de hele Gutmenschen brigade niet confronteren met hun eigen zwakte.

Ik wens iedereen een traditionele Kerst, met echte zwarte Piet, veel gezondheid en ongezien de tyfus.

ole guapa | 25-12-15 | 01:20

Zeer goed stuk. Goed geschreven en is de Waarheid. Wanneer christenen niet meer opkomen voor de Waarheid (wat ze vanuit hun Christen zijn moeten doen (dus geen fatsoensrakker zijn))en tegen de islam/atheïsme/humanisme/christelijk humanisme vechten, zoals de christenen in het verleden gedaan hebben, dan nemen anderen de vaandel over. Geen Stijl doet dat, Geert Wilders doet dat, goede meningen, met meestal (behalve als het over de Bijbel gaat, historische achtergronden etc..) goed onderbouwde (dus feitelijke, in de werkelijkheid staande) argumenten. Alleen hij mist het probleem: het is niet het christendom dat het probleem is, het is de humanistische/atheïstische overheid die het probleem is. Deze humanistische/atheïstische ideeën vergiftigen alle gesprekken, want er is geen God (de enige Ware), dus bijna iedereen gelooft dat alleen het eigen gevoel telt, alle religies zijn gelijk (zie de 'evolutionistische" geschiedenissprookje, behalve het christendom, want Jezus)), alle culturen zijn gelijk, behalve de christelijke (die mag verneukt worden), het gaat om een leuk leven hebben, niet om de Waarheid en leven als een Christen is niet leuk. Lenin, Stalin, Mao en meer van dit soort socialistische (atheïstische) adepten waren hier wild van (lees 1984). Nu merken atheïstische mensen die van feiten houden dat hun ideeëngoed met hun aan de haal gaat en men overgeleverd is aan de heer die men dient. Kut voor ze. Gelukkig dat Jezus heeft bestaan, Zijn Leven is uitstekend gedocumenteerd in de Bijbel. Het Boek waar de Westerse Waarden van doordrenkt zijn. Schuif dit Boek (dus God)aan de kant, zoals het merendeel van de seculiere Nederlanders en de meeste Christenen doen, dan ben je overgeleverd aan de heer van deze wereld. En de soldaten van de heer van de werld waren (humanisten/atheïsten/humanistische christenen) en zijn (islamisten) binnen. Winter is comming. Voor iedereen, van Geen Stijl, zijn lezers en zijn reaguurders en de redactie/personeel) wens ik heel gezegende kerstdagen (want Jezus is geboren) en veel wijsheid en kracht in 2016. Denk er om Jezus Leeft. Bekeer u, dan heb je een kans.

Jesaja | 25-12-15 | 01:18

Compliment Bart, wat een mooie column. Ik ga hier zeker stukken uit gebruiken om naïeve mensen om mij heen duidelijk te maken wat er allemaal mis is. Dank en fijne kerst.

Von Mutzenbacher | 25-12-15 | 01:17

Wat Cojones een paar uur geleden zei. Tranen in mijn ogen. Morgen weer naar de Gutmensch schoonfamilie. Iedereen hier in ieder geval alvast een zalig kerstfeest gewenst.

knutsel | 25-12-15 | 01:16

Mensen die de problemen in dit land krachtig en eloquent onder woorden kunnen brengen zijn er genoeg. Toon me er nu maar eens een die een werkelijke oplossingen heeft....
.
Succes!

Randiaan | 25-12-15 | 01:15

Ik had het zelf niet beter kunnen formuleren. Volkomen mee eens dus. Je had nog een punt kunnen noemen,: Ik heb na Bataclan geen 1 woedende boze Nederlandse politicus gezien en die ook daadwerkelijk woedend zien reageren. Ja, ze waren geschokt, maar van enige emotie was geen sprake. Het doet ze in feite niks. Wellicht denken ze alleen maar dat het hun baan op dat moment interessanter maakt. Immers je komt weer eens bij Pauw op de tv met je uitgestreken smoelwerk. Het zijn de Mooiweer politici die ons door de storm moeten leiden. De uitkomst laat zich raden. Waar zijn de verkiezingen als je ze nodig hebt.

ijskogel | 25-12-15 | 01:14

Recht uit het hart ! Ik kan het niet beter verwoorden

FrankOngerust | 25-12-15 | 01:14

@Wamoje | 25-12-15 | 01:09
Wat is te lang. Jouw zure gezicht?

Mark_D_NL | 25-12-15 | 01:14

Recht uit het hart ! Ik kan het niet beter verwoorden

FrankOngerust | 25-12-15 | 01:13

@Wamoje | 25-12-15 | 01:09
Wat is te lang. Jouw zure gezicht?

Mark_D_NL | 25-12-15 | 01:13

Te lang....

Wamoje | 25-12-15 | 01:09

Ik zou willen dat dit de kersttoespraak van Willem van O gaat zijn... maar waarschijnlijk wordt het weer iets met een strekking van iedereen MOET meetellen, niemand is een selfie.
Of met de woorden van maxima te spreken: nederlander? Ik heb niet gezien. Met die woorden was Nederland finished. Drama.

Rambo John J | 25-12-15 | 01:08

Beste lange stuk op GS. Ooit.

knutsel | 25-12-15 | 01:05

Waarom schrijft Van Rossem dit artikel onder de naam van Bart Nijman?

Jan Dribbel | 25-12-15 | 01:01

@Borrelende Boris | 25-12-15 | 00:45
En wat dacht je van die kinder dieren parkjes in buurten. Die geiten zijn hun leven ook niet meer zeker. Ja, zoals het er nu naar uitziet komen er nog mer hongerige mensen naar ons toe. Die wij niet meer netjes kunnen verzorgen.
--
Het is een echt probleem. Er loopt en zwemt heel veel Eten in Nederland rond. Gratis. En ja, wanneer jij een paar kippen in het dierenparkje ziet lopen. Waarom niet wanneer je honger hebt en geen geld. De Politie gaat echt geen prio leggen bij een paar gestolen Kippen op een dierenparkje.
--
Mevr. Thieme moet hier eens naar kijken, en die kerel van de PVV, die cavia melker.

Mark_D_NL | 25-12-15 | 01:01

Hier wordt me een partij spijkers met koppen geslagen dat het geluid van een AK-47 erbij verbleekt.
Hulde, petje af en diepe buiging.

Harry Turtle | 25-12-15 | 01:00

wowww, daarom ga ik dus ook (bijna) nooit in discussie, simpel omdat mensen alleen maar hun gelijk willen halen enniet openstaan voor anderen.

Ben5570 | 25-12-15 | 00:58

Verkeerde vrienden bestaan niet.Je voelt je thuis bij een bepaalde groep, dus ben je qua ideeën net zoals die verkeerde vrienden.

Verkeerde mensen bestaan wel, dat dan weer wel.....

Ben5570 | 25-12-15 | 00:53

Zeker uitstekend stuk en stof tot nadenken. Het grote probleem is inderdaad niet dat complete volksstammen het met elkaar oneens zijn, dat is van alle tijden, maar dat het een loopgravenoorlog is geworden. Een discussie bestaat niet meer, want wat de andere partij ook zegt, ik weet het beter.
Veel meningen worden door personen overgenomen en als absolute waarheid verkondigd, vaak niet gehinderd door enige achtergrond kennis over het onderwerp. En juist door het gebrek aan die achtergrondinfo staan velen niet meer open voor andere ideeen maar hebben zij altijd gelijk en zijn jouw argumenten stom, xenofoob, etc.
Persoonlijk geloof ik dat ik veel achtergrondkennis bezit over de onderwerpen waar ik veel over praat, maar ben ook flexibel genoeg van geest om andere ideeën te omarmen als deze betere argumenten hebben. Juist die openheid van geest is een zeldzaamheid geworden en als dat niet veranderd is iedere discussie zinloos en zal de trein ongehinderd de ingeslagen weg doordenderen.

wolfjemidas | 25-12-15 | 00:52

Het indrukwekkende j'Accuse van een zojuist een tikkeltje geradicaliseerde Bart Nijman. Maar ik ben het zó ontzettend hartgrondig met je eens. 100%, nee 1000% - wat zeg ik? 100.000.000%

We spreken elkaar hopelijk snel. Samen ten strijde tegen de verlakkers van onze vrijheden, met alle middelen door onze Grondwet toegestaan. Zin an!

Professor Superhirn | 25-12-15 | 00:50

@Graaf van Egmont | 25-12-15 | 00:30
De Supermarkten zijn gelukkig wel open (Niet allemaal). Dan lijkt het een beetje of ik gewoon door kan gaan. Een beetje raar dat voor bijna niets de retail de deuren sluit. Behalve voor een God. Nu kunnen toch Nederlanders die Allah leuker vinden gaan werken?

Mark_D_NL | 25-12-15 | 00:49

*gaat kribbe opzoeken*

necrosis | 25-12-15 | 00:48

Mark_D_NL | 25-12-15 | 00:44

Nu maar hopen dat ze geen Koi Karpers hebben.

Borrelende Boris | 25-12-15 | 00:45

@necrosis | 25-12-15 | 00:41
"In de kerstvakantie kunnen kinderen een exotische kerststal bezoeken bij Dierenpark De Oliemeulen in Tilburg.
Sporenschildpadden nemen de rol van herder op zich. In de levende kerststal kunnen kinderen dieren bewonderen als een wimpergekko, jungle nymf en een mopskopleguaan. Daarnaast zijn er nog diverse activiteiten voor de kinderen. Meer informatie is via de website verkrijgbaar."
--
www.bd.nl/regio/tilburg-e-o/tilburg/ex...

Mark_D_NL | 25-12-15 | 00:44

Paulus de Bk | 25-12-15 | 00:35
Churchill schreef alweer lang geleden: wie niet van standpunt/mening kan, wil of mag veranderen is dom.
Teveel draaien is natuurlijk ook niet goed.

Jan Dribbel | 25-12-15 | 00:43

necrosis | 25-12-15 | 00:29

In die periode luisterde ik meer naar Joy Division, The Cure en aanverwante bandjes. Punk is niet aan mij besteed.

Borrelende Boris | 25-12-15 | 00:43

@Mark_D_NL | 25-12-15 | 00:35
'Bakske vol met stro' nog eens afstoffen doet...

necrosis | 25-12-15 | 00:41

Dus de dollar moet weer overheersend worden. Een vakkundig spel is gespeeld. TTip trappen we in. Parijs, en dan bedoel ik het klimaatverdrag, wordt binnen NO-TIME ondermijnd door de Eerste Kamer. Tegen windmolens. Elektrische auto's? Dat wil Schelp niet, dus worden er allerlei vreemde belastingregels opgesteld. Ik ben lamgeslagen, teleurgesteld. Waar is nog gerechtigheid, eerlijkheid. Bovenstaand stuk geeft een beetje hoop...

lexder | 25-12-15 | 00:41

Ik ben het voor de driekwart die ik gelezen heb met de schrijver eens. De rest lees ik later wel, het wordt me op deze kerstmorgen, teveel op mijn niet geheel nuchtere maag.

Mantisomantis | 25-12-15 | 00:39

@Graaf van Egmont | 25-12-15 | 00:30
Nu kwets je mijn gevoelens.
Een maat van me (atheïst) heeft ouders die nooit gelovig zijn, behalve tijdens de nachtmis.
Dan gaan ze in in nette kleding naar de kerk, iets wat ik NOOIT zal doen.
Al zou zou ik een hoop schoonmoeders wél doen, kwestie van prioriteiten.....

necrosis | 25-12-15 | 00:39

Graaf van Egmont | 25-12-15 | 00:26

Lange tijd niet meer gedraaid, zal de platen maar weer eens afstoffen binnenkort.

Borrelende Boris | 25-12-15 | 00:38

Wat een ontzettend persoonlijk en krachtig geschreven artikel. (Op deze manier nog niet eerder gezien op GS)

Ik sta er nu pas bij stil hoeveel shit een GS medewerker over zich heen krijgt in zijn/haar naaste omgeving.

Blijf strijden GS, Jullie openen heel veel ogen. (Al zullen velen dat niet direct willen toegeven)

Prettig kerstfeest allen!

lady blabla | 25-12-15 | 00:38

@lokkie | 25-12-15 | 00:07
Kerst vieren? Dat is voor christenen. Er zijn heel veel mensen die niet gaan "vieren" dat er een kereltje in een kribbetje lag. Die gaan mischien een dag mee "omdat familie". Watjes zijn dat, maar ok.

Mark_D_NL | 25-12-15 | 00:35

Uitstekend stuk van Nijman.
De toevoeging van @CoJoNes onderschrijf ik (helaas) ook.
Als ik op verjaardagen dergelijke zaken (helaas minder begaafd) verwoord, dan krijg ik de blik van: 'vroeger was hij toch links?'

Paulus de Bk | 25-12-15 | 00:35

Beste stuk ooit op GEENSTIJL! (persoonlijke mening)

science bedrock | 25-12-15 | 00:34

@Graaf van Egmont | 25-12-15 | 00:11 inderdaad, ze oogsten wat ze zaaien. En veel zaden zijn nog niet ontkiemd.
@theteach | 25-12-15 | 00:25 "Waarom alleen die zuurheid, die verbitterde manier van zich ingraven in het veronderstelde eigengelijk". Wel, omdat er doden vallen. Al jaren. Omdat er jonge, onschuldige mensen in de bloei van hun leven als eendagskuikens worden afgeslacht en opgeblazen. En de zuurheid komt omdat - ondanks al dit gruwelijke en onvoorstelbare terreur, de 'andere partij' stelselmatig weigert om GVD door te dringen tot de kern van het probleem en dit aan te pakken. Daarom!

Kolbjorn Varmann | 25-12-15 | 00:32

Het enige, maar dan ook echt het enige, punt waar Bart aan voorbij gaat, is dat een enorme geweldsexplosie op de loer ligt en in feite onvermijdelijk is geworden. Het speelveld wordt dan helemaal opnieuw bepaald en de keuzes die je op dat moment moet maken zullen niet eenvoudig zijn.
Onze, in een volledig doorgeslagen gefeminiseerde en politiek correcte samenleving opgroeiende 'jeugd', die gewend is altijd een prijsje te krijgen ook al worden ze laatste, zal veilig kiezen voor voor de staat die ze altijd gepamperd heeft.
De generatie tussen de 35-50 zal er volle bak in willen gaan en hun normen en vrijheden willen verdedigen maar lopen tegen het probleem aan, dat ze hun eigen kinderen van zich vervreemden.
Van de 50-plussers is meer dan de helft afhankelijk van de staat, dus daar is geen winst te behalen. Onder de streep: een gelopen koers.
Het secularisme is geen agressieve ideologie, de islam is dat intrinsiek wel. We gaan dit niet winnen, we kunnen dit gevecht niet eens winnen. Niet in een land als Nederland zeker niet.

Dat neemt natuurlijk absoluut niet weg dat ik volledig op dezelfde lijn zit als Bart Nijman. En iedere kans die ik krijg om ook maar iemand duidelijk te maken dat ik vind wat ik vind zal ik blijven aangrijpen. Niet omdat het zo makkelijk is, maar omdat het de dure plicht is van iedereen die niet het hoofd in de schoot wil werpen.

CoJoNes | 25-12-15 | 00:31

Ik neem aan dat iedereen zijn toetsenbord heeft verlaten, niet de straat op is gegaan, maar wel gewoon met schoonmoeder in de nachtmis zit? Gewoon omdat het moest?

Graaf van Egmont | 25-12-15 | 00:30

Gelukkig kunnen anderen opschrijven wat ik vind, denk en voel. Dit is er zo een !

pleemobiel | 25-12-15 | 00:30

@Borrelende Boris | 25-12-15 | 00:18
Sex Pistols was een bandje wat koketteerde met anti-establishment teksten met wat rockmuziek.
Compleet bedacht door Malcolm Mclaren.
Voor echte punk raadt ik je aan om te luisteren naar The Exploited, Conclict, Crass, Theatre of hate en de 'godfathers of beukpunk': Discharge.
En ja, ik ben zo oud!

necrosis | 25-12-15 | 00:29

Borrelende Boris | 25-12-15 | 00:18
Luister voor de lol eens naar de texten van de Kinks en de Who uit de jaren 60. Zo'n ouwe lul ben ik dus wel.

Graaf van Egmont | 25-12-15 | 00:26

Uitstekend stuk! De kern zit hem ergens bovenin. Waar is het (zelf)relativerend vermogen dat zich uit in humor gebleven? Waarom alleen die zuurheid, die verbitterde manier van zich ingraven in het veronderstelde eigengelijk?

theteach | 25-12-15 | 00:25

De tering Bart, wat een stuk weer. Dank voor je werken. Ik hou van je. #noboner.

Ebert de R | 25-12-15 | 00:23

@Borrelende Boris | 25-12-15 | 00:07
Ik ben meer van de Scandinavische crustcore, dus nee, geen Sepultura!

necrosis | 25-12-15 | 00:19

Mark_D_NL | 24-12-15 | 23:51

Weet niet, als ik aan rebelse pubers in de muziek denk, dan gaat mijn gedachte eerder uit naar de Sex Pistols. Zo oud ben ik ook weer niet!

Borrelende Boris | 25-12-15 | 00:18

Kolbjorn Varmann | 24-12-15 | 23:51
Je hebt gelijk. De overheid is per definitie bang voor twee dingen: aanhoudende onrust en paniek onder de bevolking. Paniek kunnen ze voorkomen door iets staatsgeheim te verklaren, zodat er niet over gepraat mag worden. Een onwetende bevolking raakt niet in paniek. Onrust is minder goed te bestrijden. Men kan een beroep doen op de democratische spelregels (door henzelf opgerekt)maar die spelregels worden door een onrustige bevolking gaandeweg steeds minder gedragen. Daar past dus alleen maar geweld door ME tegenover. Een heilloze weg op den duur. Dus de bevolking moet nog onrustiger worden, tot aan de volgende verkezingen, zo onrustig dat gen partijprogram of verkiezingsbelofte nog enige zin heeft. En dat de mensen dan met hun hart stemmen. Laten er maar 20 parijen in de kamer zitten die er samen uit moeten komen. Alleen zo wordt het failliet van de democratie zoals we die nu kennen, aangetoond.

Graaf van Egmont | 25-12-15 | 00:11

@Fatwabuster | 25-12-15 | 00:05
Nope, tooltje is van @atm0s en ik heb daar geen kijk op.
Overigens mis ik het tooltje ook, als was het maar om de zwitsals zonder ui de oren te wassen.

necrosis | 25-12-15 | 00:09

Borrelende Boris | 25-12-15 | 00:04
.
Mee eens maar ik voel op een paar uitzonderingen na (af en toe zeggen de kleine christelijke partijen weleens iets zinnigs) helemaal geen behoefte.... zowel niet bij de 'grote jongens' als Pechtold, Samsom, Zijlstra etc. aan de ene kant als Wilders aan de andere kant.... alles draait om zeteltjes, de peilingen bepalen de angst en ook het debat

Fatwabuster | 25-12-15 | 00:07

-weggejorist-

lokkie | 25-12-15 | 00:07

necrosis | 24-12-15 | 23:53

Daar had ik het ook over. Als beide politieke zijden elkaar telkens de maat nemen, dan nemen ze elkaar niet serieus. Trouwens Deicide vind ik niks, kunnen we het eens worden met Sepultura?

Borrelende Boris | 25-12-15 | 00:07

necrosis | 24-12-15 | 23:56
.
Geheel offtopic.... wanneer wordt dat verdomde tooltje eens gerepareerd, weet jij als premium reaguurder de status?

Fatwabuster | 25-12-15 | 00:05

Fatwabuster | 24-12-15 | 23:39

Vind dat een lastige. Ik denk namelijk dat je altijd een dialoog moet houden.

Borrelende Boris | 25-12-15 | 00:04

necrosis | 24-12-15 | 23:56
.
Daar hoor je nooit meer wat van..... gewoon een natte scheet

Fatwabuster | 25-12-15 | 00:03

@Datkanjenietmenen | 24-12-15 | 23:51
Licht uit en spot aan voor @Datkanjenietmenen (zwitsal)....

necrosis | 24-12-15 | 23:56

Zelden is zo'n goede kerstpreek geschreven!

meneer Q | 24-12-15 | 23:53

@Borrelende Boris | 24-12-15 | 23:41
Waar heb ik hier het gehad over racisten en gutmenschen?
Ik had het over de (politieke) dialoog die van één kant moet komen.
Overigens heb ik het liever over realisten tegenover de mensen die geloven in maakbare sprookjes, het laatste werkt niet (figuurlijk, maar vooral letterlijk).

necrosis | 24-12-15 | 23:53

Ik hou van jou Bart !!!!

nb.
om het makkelijker te lezen kun je dit stuk ook even in een email zetten. Bredere regels maakt de tekst prettiger.

mrska | 24-12-15 | 23:52

Die column kan makkelijk tien keer beter.

- EDIT: Ga je gang. -

Datkanjenietmenen | 24-12-15 | 23:51

Bart, ik herken mij volledig in jouw verhaal. Ook in mijn academische kringen wordt er niet meer academisch gehandeld en nagedacht, maar weggekeken, gebagatelliseerd en aan cultuurerosie gedaan. Feiten, statistieken, solide argumenten en dergelijke hebben geen waarde meer. Men ziet je a-priori niet meer als volwaardige gesprekspartner. Ik ga het gesprek ook niet meer aan. Wat ik de laatste tijd doe, is het bewijs omdraaien. Dit betekent: doorvragen naar de rationale, de 'bedrock' waar hun stellingen op gebaseerd zijn. En dat is voor dat soort lieden een stuk lastiger dan vanuit hun heup schieten op allerlei emotionele bedreigingen die de collectieve roze wolk door kunnen prikken.
-
Welnu, ik ben zo ver dat een andere fase aanbreekt. Als woorden tekort schieten, debatten niet meer gevoerd kunnen worden, overheden hun burgers niet de mogelijkheid geven om zichzelf en hun gezinnen te kunnen beschermen, vrijheden verkwanseld worden, dictatoriale systemen opgetuigd worden en complete volksstammen - ook al zijn een flink aantal HBO en academisch geschoold - weggezet worden als racisten en fascisten, resteert er nog maar één weg. En dat is de weg die niet nodig was geweest, indien men het debat op basis van reële argumenten met elkaar had kunnen voeren.
-
Het is klaar, we hebben genoeg op ons best gedaan om in gesprek te blijven, te waarschuwen. Het is tijd voor de volgende stap.

Kolbjorn Varmann | 24-12-15 | 23:51

@Borrelende Boris | 24-12-15 | 20:18
Rebelse pubers hebben soms wel goede ideeën. De Beatles bijvoorbeeld. Die zijn een bandje begonnen. En iedereen neemt hen al een tijde serieus. Onderschat de jeugd nooit, Ouwe!

Mark_D_NL | 24-12-15 | 23:51

Goed verwoord wat ik en velen om mij heen denken. Rise up...

Chicken George | 24-12-15 | 23:50

Heel soms heb ik nog vertrouwen in de toekomst. Na dit lange epistel heb ik weer hoop. Tegen beter weten in? Theodor je bent een held! Ik wil dat ons parlement dit leest en zichzelf overstijgt. Leve de vrije geest! Los van politieke en persoonlijke belangen.

decaliter | 24-12-15 | 23:49

Over mijn kant gaan dus en zalig kerstfeest en go get them. Keep up the good work en proost! Hugs

flat out | 24-12-15 | 23:49

Ademloos uitgelezen en spijker kop taak. Wat Basic Dimension en de voorzittert zeggen: doorgaan! Er komt beweging in. Linkse oppervlakkiggen en d66 nono's waar ik wel eens bier mee drink en van gedachten wissel komen langzaam van hun morele neprots af.

Ik realiseer me steeds vaker dat de wet van de remmende voorsprong hier geldt. Ook al is het moeilijk voor te stellen, die linkse stelligheden zijn gebaseerd op gemakzucht, conflictvermijding en algehele zelfingenomenheid. Ze spiegelen dit op mensen waar ze mee discussiëren en projecteren hun eigen morele armoede en gemakzucht op afwijkende meningen. Ze komen er alleen al zolang en over zo'n brede linie mee weg door op de fatsoenstrommel te slaan zodra het te moeilijk wordt.

Maar langzaam dringt het tot ze door dat zelf nadenken de enige oplossing is. En er gediscussieerd moet worden. En dat ze gvd zelf zich eens in die doodscultus moeten gaan verdiepen. Geenstijl is broodnodig. Geenpeil is bewezen noodzakelijk. Hier vinden de moedigen elkaar. In het vrije woord. DOORGAAN dus Bart. Al is het maar om de grens op te zoeken.

Want een ding is zeker. Als ik kan aantonen dat ik in mijn democratische mogelijkheden wordt belemmerd door wie dan ook, dan is de piep aan. En het begint me steeds duidelijker te worden dat er misschien uit domheid, of zelfs uit slimheid tijdens de etentjes van onze wetgevende en uivoerende en controlerende machten uit 'gutheid' dingen worden bekonkeld en voorgekookt (hallo OM, Minvjenv en parlementariërs: MH17, Europa, teevendeal etc). En dat kan allemaal nog zo gutbedoeld zijn en daarom in hun ogen geoorloofd: de boel wordt kapotgedraaid voor mijn kinderen. En dat lieve kijkbuiskinderen laat ik niet ovrijn kant gaan.

flat out | 24-12-15 | 23:47

Graaf van Egmont | 24-12-15 | 23:37
.
Helemaal mee eens maar niemand waagt zich, na Theo van Gogh, Charlie Hebdo,, Kurt Westergaard etc etc.... aan het op de hak nemen van de islam.... te bang voor hun eigen hachie en dat is ook nog eens begrijpelijk (zie mijn tegel van 22.50)
.
De laatste die ik behoorlijk kritsich heb horen uit laten over de islam tegenover een volle zaal, was Alex Agnew en dat is echt de moeite waard om naar te luisteren:
.
www.youtube.com/watch?v=bOdzurhPLh0

Fatwabuster | 24-12-15 | 23:44

Borrelende Boris | 24-12-15 | 23:29
Maar Wilders is tenminste wel duidelijk. Ik zou ook liever hebben dat hij een meer begaafde sprekerT was. Dan kreeg hij veel meer mensen mee. Waarom kon Pim zich wel in felle bewoordingen maar netjes van de islam afkeren en Geert niet? Of heeft het toch ook iets te maken met de oplossingen die ook Geert niet biedt?

Graaf van Egmont | 24-12-15 | 23:42

necrosis | 24-12-15 | 23:34

Als ik jou een racist noem en jij mij een domme gutmensch, is er dan nog sprake van een dialoog?

Borrelende Boris | 24-12-15 | 23:41

@Graaf van Egmont | 24-12-15 | 23:37
Goed gezegd!

Lewis Lewinsky | 24-12-15 | 23:41

Borrelende Boris | 24-12-15 | 20:18
Weer zo iemand die niet voorbij de toon van de subtitel kan lezen ... vergeefse moeite mensen!

Cynevisie | 24-12-15 | 23:40

BRAVO!
Ik ben er stil van.
Prachtig, raak en onwaarschijnlijk goed geschreven!

Lompe Loel | 24-12-15 | 23:39

Borrelende Boris | 24-12-15 | 23:29
.
Krijg je wel een dialoog als het gros van de politieke partijen naar Wilders wijst inzake gevalletje Pannerden (false flag of ordinaire burenruzie maar niets met buitenlanders te maken cq racisme)?
.
Niemand zit blijkbaar op een dialoog te wachten, de tijd van praten, pappen en nat houden lijkt definitief voorbij.

Fatwabuster | 24-12-15 | 23:39

Zeau, eindelijk gelezen.
Eensch...
Maar mij bekruipt steeds meer het gevoel dat het te laat is. Het point of no return is al gepasseerd. We gaan nu alleen nog maar downhill. Eerst de repressieve europese staat, daarna wordt het weer oorlog in europa. Van wat er overblijft moeten we maar weer wat zien te maken.

postmodernismisdead | 24-12-15 | 23:38

@Fatwabuster en Lewis Lewinsky
Ben blij dat jullie er uit zijn. Was evenb weg voor een borreltje met de Gravin. Het is tenslotte Kerstmis nietwaar?
Wij hebben alle drie gelijk. Het valt me gewoon tegen dat cabaretiers niet meer dat doen wat ze zouden moeten doen. Alles taboes doorbreken en de maatschappij de spiegel voorhouden. Choquerende teksten zoals kut en kanker daar ligt niemand meer wakker van. Zelf ben ik nog uit de tijd van Zoishettoevalligooknogeenseenkeer. Smullen was dat. En dat moet weer terugkomen. Jongens van Lucky TV zouden elke DWDD moeten eindigen met belachelijk maken van een haatimam of een Quinsi Gario. Studenten, de aankomende elite zou je verwachten, moeten de straat op en tegen de misstanden trappen. Daar wil ik graag heen.

Graaf van Egmont | 24-12-15 | 23:37

Een krachtig en moedig j'accuse tegen de laffe linkse faciliteerders van mohammedaanse massa-moordenaars.

rijk | 24-12-15 | 23:36

De islam vertoont alle kenmerken van een destructieve sekte: autoritaire leider (Mohammed), absolute waarheid (Koran, geen wetenschap, geen andersdenken, hersenspoeling van wieg tot graf), absolute gehoorzaamheid (critici en afvalligen worden vermoord), absolute controle (geen vrijheid, eindeloos veel verplichtingen), bij grotere aantallen steeds meer geweld en terreur jegens andersdenkenden, vrouwen zijn slavin, neukvee en broedmachine, kinderen voor pedosex, gedrag als van maffia, irrationaliteit, bijgelovigheid, achterlijkheid, leugenachtigheid, misleiding, veinzen van goede bedoelingen, enzovoort. Dit alles betreft dus de doctrine en het effect ervan op mensen, wat het doet met mensen, hoe het mensen in een mentale gevangenis houdt, en hoe het die mensen maakt tot moordenaars van elkaar en van andersdenkenden. De islam heeft in 14 eeuwen 270 miljoen mensen vermoord en diverse culturen vernietigd. De islam vernietigt trouwens ook de geschiedenis van die culturen. Een eenmaal door de islam overweldigde cultuur weet niet meer dat er ooit een cultuur van vóór de islam geweest is. Bijvoorbeeld de 19-eeuwse Egyptenaren wisten niet dat zij de bouwers waren van de piramiden, totdat de geleerden van Napoleon hen duidelijk maakten dat zij dat daadwerkelijk waren. De islam is werkelijk slecht nieuws, maar de politieke correctheid volhardt in de waanzinnige idee dat het een religie van de vrede is. Waarvan de aanhangers met een gerust hart met miljoenen tegelijk te importeren zijn. ‘Wir schaffen das’, zeggen ze dan. En zitten dan fijn samen ‘moreel superieur’ te wezen.

notamused | 24-12-15 | 23:35

@Borrelende Boris | 24-12-15 | 23:29
Begrip voor elkaar?
Meestal moet de dialoog van één kant komen en zeker qua politiek .
Vrij vertaald als 'je mag elke mening hebben die er bestaat, zolang je het maar met me eens bent'.
*complete oeuvre van Deicide nog maar eens opzetten doet*

necrosis | 24-12-15 | 23:34

Goed geschreven maar een beetje lang.Voor degenen die het korter wil, hier een samenvatting:

Politiek en pers kunnen de rambam krijgen. Neem zelf lekker afstand van jullie lafheid en verraad van Nederland aan de islam. Sukkels.

- EDIT: LOL! -

jan huppeldepup | 24-12-15 | 23:31

Lang verhaal kort, Nijman heeft de meningenpolitie iets te vaak op bezoek gehad en zal zich voortaan niet meer verontschuldigen voor onwelgevallige publicaties. Dat is redelijk in lijn met Geert's volkomen terechte reactie op het verzoek tot afstandneming dat men de rambam kan krijgen.

isitsoornot | 24-12-15 | 23:29

Fatwabuster | 24-12-15 | 23:16

Als je een gelijkwaardig gesprek wilt bewerkstelligen (dat is de strekking die ik uit het verhaal van Nijman haal), dan lijkt me de toon van Wilders niet geschikt om dat te bewerkstelligen. Ik denk al jaren dat veel mensen openstaan voor veranderingen, dat ze ook willen dat problemen benoemd worden. Ja, zelfs mensen die klassiek links stemmen. Wilders zegt momenteel: "Dit is hoe ik er tegenaan kijk, ik doe geen concessies en jullie krijgen allemaal maar de rambam". Hierdoor zul je nooit een dialoog krijgen, laat staan begrip voor elkaar.

Borrelende Boris | 24-12-15 | 23:29

@Rätselhaft | 24-12-15 | 23:22
Hoezo verlichte kerstpreek?
Dit topic is vrijwel elke dag relevant, al jaren.

necrosis | 24-12-15 | 23:28

-weggejorist-

gansdood | 24-12-15 | 23:27

Het kan korter Nijman: de overheid is het probleem, niet de oplossing.

mygfisbrazilian | 24-12-15 | 23:24

interessant en kort stuk.

tragic1911 | 24-12-15 | 23:24

Een verlichte kerstpreek, beter dan de larie van de dominee, veel beter dan de haat van de sjeik.

Rest In Privacy | 24-12-15 | 23:22

Fatwabuster | 24-12-15 | 23:14

Nessun problema.

Poesmobiel | 24-12-15 | 23:19

gentle giant | 24-12-15 | 23:13

De enige brug tussen de SP en de PVV is, dat een aantal SP kiezers de overstap heeft gemaakt naar de PVV. Qua partijprogramma lijken een aantal zaken grote overeenkomsten te hebben, maar qua uitvoering gaapt er een groot gat.

Borrelende Boris | 24-12-15 | 23:18

@Borrelende Boris | 24-12-15 | 23:02
In zijn stuk wijst Bart Nijman de vijand aan. Die kun je een hak zetten door op Wilders te stemmen. Doe dat dan ook, Nijman!

Lewis Lewinsky | 24-12-15 | 23:16

Borrelende Boris | 24-12-15 | 23:08
.
Kom op, niet zo bescheiden.... anders weet jij je mening ook wel te verwoorden.... doe eens een poging tot een antwoord op je eigen vraag.... of ben je gewoon op een reactie uit, zodat je met je vingertje kan wapperen?

Fatwabuster | 24-12-15 | 23:16

Ik weet even geen fatsoenlijk comment meer te produceren....

necrosis | 24-12-15 | 23:14

Poesmobiel | 24-12-15 | 23:07
.
Dan had ik je tegel niet goed begrepen.... scuzi

Fatwabuster | 24-12-15 | 23:14

Bart heeft de kern van de zaak wel te pakken, ik wil ook die brug slaan tussen SP en PVV, vergeet de rest van de gevestigde partijen a.u.b., beiden denken op enkele punten gelijk.
Maar daar tussen gaapt een gat waar je niet overheen komt, daar wordt je simpel van.
Toch draait de motor, het bewustzijn wordt breder, de Volkskrant lezers gaan dood, doorgaan mannen, doorgaan.

gentle giant | 24-12-15 | 23:13

Goed verhaal want zo denk ik er ook over.
Ik kan die gluiperige koppen van politici niet meer zien en ik kots ook van de NPO.
En maar liegen en bedriegen en denken dat het volk echt zo dom is dat ze gelooft wat dat tuig ons elke dag weer wil wijsmaken.

Willem van Rood | 24-12-15 | 23:11

Fatwabuster | 24-12-15 | 23:03

Geen flauw idee, daarom vraag ik het.

Borrelende Boris | 24-12-15 | 23:08

Fatwabuster | 24-12-15 | 23:00

Nee joh, dat bedoel ik niet. Staat er ook niet. Zou ook inderdaad geen zin hebben.

Poesmobiel | 24-12-15 | 23:07

Mooi stuk. Wordt niet moedeloos, want de verschuiving is er.
.
Langzaam, maar zeker. De bruine modderstroom komt in beweging.

Hou vol!

guurderdanguur | 24-12-15 | 23:05

Zelden een stuk gelezen waar ik het zo mee eens was.

Held!

DiepeZucht | 24-12-15 | 23:05

-weggejorist-

dwarsedwazigheid | 24-12-15 | 23:05

Borrelende Boris | 24-12-15 | 22:49
.
Wat denk je zelf?

Fatwabuster | 24-12-15 | 23:03

Ik denk dat Nijman voor veel mensen spreekt, althans wel voor mij. Het aanhoren en het accepteren van andermans mening is voor een ander geen vanzelfsprekendheid meer. Het maar blijven verdedigen van je eigen mening is frustrerend maar iets wat ik zal blijven doen. Hulde Bartje!

drs. Hunebed | 24-12-15 | 23:03

Lewis Lewinsky | 24-12-15 | 22:57

Heb het stuk gelezen, vandaar de vraag aan u.

Borrelende Boris | 24-12-15 | 23:02

Poesmobiel | 24-12-15 | 22:55
.
Onderkennen is niet meer voldoende want dat leidt geheid tot nuanceren..... de politiek moet de ballen krijgen om het probleem islam te benoemen en te weren uit het publieke domein, elke misstap keihard afstraffen en wie zich hier niet thuis voelt of zich misdraagt.... het land uittrappen en in geval van Nederlanderschap, deze intrekken en verbannen naar land van keuze.

Fatwabuster | 24-12-15 | 23:00

@Borrelende Boris | 24-12-15 | 22:49
Lees het stuk eens.

Lewis Lewinsky | 24-12-15 | 22:57

Het problem is de islam die alle kenmerken heeft van een fascisme, en de politieke correctheid die in de waan verkeert dat de islam de religie van de vrede is. De combinatie van die twee is perfect voor een langgerekte zelfmoord van de Westerse cultuur. Je kan het allemaal nalezen bij bijvoorbeeld Wim van Rooy in ruim 600 bladzijden.

notamused | 24-12-15 | 22:56

@Fatwabuster | 24-12-15 | 22:50
Daar heb je gelijk in. De Graaf heeft zeker een punt. In de jaren 80 kon zelfs Rudi Carell de islam belachelijk maken. Nu durft bijna niemand dat meer. En erger nog, bijna geen enkele cabaretier wil dat.

Dus, bij nader inzien:

+1@Graaf van Egmont | 24-12-15 | 22:26

Lewis Lewinsky | 24-12-15 | 22:56

Tot nu toe heeft altijd de minderheid gelijk gehad als het om iets belangrijks ging. Zo ook nu.

Ik denk dat het allemaal nog nét redelijk goed af gaat lopen, omdat het om waarheden en feiten gaat, die niet veel langer nog ontkent of gebagatelliseerd kunnen blijven worden.

Dankjewel Bart Nijman.

Poesmobiel | 24-12-15 | 22:55

dit is meteen een goede verdediging voor Geert W. bij zijn komende protest: voorlezen, vrijspraak, klaar.

FW Ta-183 Huckebein | 24-12-15 | 22:53

Ben er aan begonnen, maar zoveel tijd heb ik niet.
Strekking van het eerste deel lijkt mij: 'we hebben hier een prettig bestaan, en met teveel mensen erbij, die je dwingen een onbekende en ongewenste cultuur opdringen, wordt het vervelend.'

Hoe meegaand het Nederlandse volk ook is, er is een grens. Onder voldoende druk wordt elk mens een mafketel. Sommigen bezwijken eerder dan anderen. Naarmate de druk toeneemt, groeit het aantal ontevredenen.
De oplossing: grens dicht, en uitschot naar een plek ver van hier.
De realiteit: welkom, en dat we zo een burgeroorlog krijgen, dat komt door die xenofobie racisten. Dat je hun dochters verkracht en de verzorgingsstaat leegzuigt als parasiet heeft daar niks mee te maken.

koolteer | 24-12-15 | 22:52

Lewis Lewinsky | 24-12-15 | 22:42
.
De Graaf van Egmont heeft natuurlijk wel een punt.... cabaretiers die vroeger nog wel eens maatschappij kritisch waren en tegen het christendom aan schopten durven dat over het algemeen niet tegen de islam te doen.
.
Ik kan die gasten echter wel begrijpen, als je ziet hoe iemand als Kurt Westergaard 24/7 bewaking nodig heeft voor de rest van zijn leven voor het maken van een tekening. Ook onze cabaretiers doen het allemaal voor het geld en hebben een gezin.
.
De enige enigszins veilige manier om je ongenoegen te uiten over de islam is via de politiek, ook dan lever je je vrijheid in maar de bewaking wordt dan in ieder geval nog voor je geregeld, dat kan een islam kritische cabaretier wel vergeten natuurlijk.

Fatwabuster | 24-12-15 | 22:50

Lewis Lewinsky | 24-12-15 | 22:45

Hoezo, gaan moslims niet meer radicaliseren als Wilders aan de macht is? Of wil hij alle hoogleraren kunst, cultuur en diversiteit opsluiten?

Borrelende Boris | 24-12-15 | 22:49

Jeeeeetje .... Ongelooflijk goed stuk.. Raak op alle facetten!!!

Dr. Frambozenjam | 24-12-15 | 22:46

"Hoogleraren 'Kunst, Cultuur en Diversiteit' die een verbod op lingerieposters in het straatbeeld bepleiten omdat ze vrezen dat moslims daar van radicaliseren, díe zijn het gevaar".
Stem dan pvv, Bart Nijman. Een logische stap en een kleine moeite.

Lewis Lewinsky | 24-12-15 | 22:45

Bart, je gaat er toch niet mee kappen he?! Dat kan niet. De strijd moet door voor ons aller vrijheid!

Knoopsgat | 24-12-15 | 22:44

Machtig stuk tekst, daarvoor hulde.
Bedankt voor het verder openen van mijn ogen!

maluku twist | 24-12-15 | 22:44

Zoals de Duitsers zo mooi zeggen: "In Beschränkung zeigt sich der Meister." Met deze lap tekst toont Nijman zich geen meester.

bintang | 24-12-15 | 22:42

@Graaf van Egmont | 24-12-15 | 22:39
Ik denk dat GeenStijl een groter publiek is.

Lewis Lewinsky | 24-12-15 | 22:42

"... we moeten kennelijk de ideeënstrijd van de jaren ’60 en ’70 opnieuw voeren..."

Als met de jaren '60 en '70 hier 1360 of 1460 na Christus wordt bedoeld, dan ja.

SapperDeFlap2166 | 24-12-15 | 22:42

Graaf van Egmont | 24-12-15 | 22:31
.
Wat Lewis Lewinsky | 24-12-15 | 22:34 zegt.... dat was voor de gemiddelde islamitische religekkie genoeg aanleiding om Hans ritueel te slachten.

Fatwabuster | 24-12-15 | 22:41

In een Oostenrijks berghotel vond ik gastenboeken uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Een uur lang door 1932-1936 gebladerd. Allemaal opgewekte commentaren. Over de gastvrije baas, het goede weer en de mooie omgeving. Heel veel uitroeptekens, ook van degenen met Joodse namen. De enige vraagtekens kwamen van een paar Engelsen. 'Wat doen al die uniformen hier?' 'Zijn ze met een oorlog bezig?'
Dat gevoel. Mooi stuk, Nijman, bedankt.

Vod Kanockers | 24-12-15 | 22:40

Lewis Lewinsky | 24-12-15 | 22:34
Mijn opvatting is, dat ie dat in volle zalen moet zeggen en niet op zo'n beperkt blogje als GS. Wij kunnen dat hier wel waarderen wat ie zegt, maar "het volk" moet nodig ook eens eelt op de ziel krijgen.

Graaf van Egmont | 24-12-15 | 22:39

heel goed stuk, uit het hart. de moraal caberetiers missen nog als de giftige discussie doders. Maar
geef niet op bart, theodoor, jan, ebru. jullie stem verenigt
ons. eigenlijk hadden geert en martin dat moeten doen want de linkse bolwerken zijn in alle vezels van de samenleving ingebouwd. decenia lang. dus alleen jullie verenigt woord en straks de stembus kan het verschil maken.

Ortega77 | 24-12-15 | 22:36

Te lang stuk. Ben het er wel mee eens. Gelukkig is nog niet iedereen gek geworden.

De Geus | 24-12-15 | 22:35

@Graaf van Egmont | 24-12-15 | 22:31
Nou zeg! Ben je de filmpjes op GS vergeten? Over "Wilders in de kaart spelen"?

Lewis Lewinsky | 24-12-15 | 22:34

Indrukwekkend, heel indrukwekkend.

LaatmaarLu? | 24-12-15 | 22:34

@omanders 22:23: De strijd van de jaren 60 en 70 was geen ideeënstrijd, en ook geen strijd tegen het establishment. Die strijd is ook nooit gestopt, zelfs niet nu de kinderen van de revolutie zelf het establishment vormen. De strijd gaat door, en wordt gevoerd tegen ons: tegen wat men wel kleinburgelijkheid noemt, of bekrompen nationalisme. Of patriotisme, of trots op de eigen cultuur en identiteit.

Muxje | 24-12-15 | 22:34

fijn stuk, voor mij duidelijk.
Het jammere is, is dat het een preek voor eigen parochie is.
Het is duidelijk dat we een splitsing in de maatschappij hebben.
Na elke aanslag lopen er weer een aantal over, volgens de peilingen. Trouwens, bij een beetje agitprop lopen ze vaak al snel weer terug.
Zo schiet het natuurlijk niet op.
GS zou zijn achterban eens kunnen oproepen om Pegida te gaan steunen. Die stonden met maar 100 man in Rotterdam.
De steun van de politie hebben ze in ieder geval wel, denk ik.

watergeus | 24-12-15 | 22:33

Scherp en raak stuk. Pijnlijk waar.
Mijn hoop is dat het goede uiteindelijk het kwade zal overwinnen. Hoop doet leven. Allen: geef niet op.

doitdoit | 24-12-15 | 22:33

Fatwabuster | 24-12-15 | 22:29
Die heeft ook al verklaard dat ie zijn nek niet meer gaat uitsteken. En wat heeft ie nog over de Islam gezegd na de Meiden van Halal????

Graaf van Egmont | 24-12-15 | 22:31

Graaf van Egmont | 24-12-15 | 22:26
.
Op één gunstige uitzondering na..... Hans Teeuwen!

Fatwabuster | 24-12-15 | 22:29


Guust Kadaver | 24-12-15 | 22:17

Kan me eigenlijk alleen de "tekeningen" van Bandirah nog herinneren en dat was niet echt een doorslaand succes.

eerstneukendanpraten | 24-12-15 | 22:29

Maaiveld | 24-12-15 | 22:16
Hahaha. Goed idee Maar vindt er maar eens één! Diezelfde geëngageerde cabarettiers zijn nu te laf om door te pakken. Ze willen wel geld ontvangen, maar niet hun hoofd inleveren. Vroeger kon er nog wel eens een een biermerk naar de klote helpen, maar de islam ongeschikt verklaren zit er niet meer in.

Graaf van Egmont | 24-12-15 | 22:26

Ze vraagt of er nog cola is...

F. von Zeikhoven | 24-12-15 | 22:25

@Parel van het Zuiden 20:24: Wij en zij. Polarisatie dus. Precies waar "zij" ons tegen waarschuwen, want waar men polariseert stopt de dialoog.

Welnu, Nijman schrijft vanavond precies wat ik voel: die dialoog is jaren geleden al begraven. Voor de gutmensch is een dialoog: "ik praat, jij luistert, en af en toe knik je instemmend". Maar voor mij is het ook mooi geweest. Ik kies voor "wij". Vanaf nu openlijk. Praat je de slechte kanten van islam goed (niet alleen het terrorisme maar het militante geloof, vrouwenonderdrukking en onderdrukking van de vrije wil)? Stem je in met of geef je een platform aan hen die ons haten en elke keer de racismekaart spelen als het ze uitkomt? Sta je niet op de bres voor individuele vrijheid en vrijheid van meningsuiting? Ben je tegen "minder, minder"? Dan je tegen ons en een vijand van het vrije westen. Maar dat deert de gutmensch niet, die zijn al decennia lang bezig met een strijd tegen de vrijheid, al begrijpen ze zelf niet waar ze precies tegen strijden. En daarom is een dialoog met die lui zinloos. Ik ben er bij deze ook wel klaar mee.

Muxje | 24-12-15 | 22:24

"En allemaal draaien ze linksom of rechtsom om hetzelfde thema: Islam en de islamitische cultuur in Europa - hét maatschappelijke probleem van de 21e eeuw. Hoe hardnekkig het ook wordt ontkend en genegeerd door pers & politiek: we moeten kennelijk de ideeënstrijd van de jaren ’60 en ’70 opnieuw voeren, ditmaal tegen een set bijzonder slechte religieuze ideeën die een nog hardnekkiger monopolie op de waarheid plachten te hebben dan de christelijke zedenmoraal van een halve eeuw geleden."


Ach. Ik hoor hier "hoop", dat aan het woord is. Nee. We gaan niet nog een keertje de jaren zestig doen. Wat je meemaakt is het enorme falen van die jaren-zestig revolutie. En wel op twee fronten. Ten eerste heeft het de maatschappij zodanig zwak gemaakt dat we het simpelweg niet meer op ons nemen om ons te verdedigen waar dat nodig is: Grensbewaking, Kolonisatie terugdringen. Ten tweede is de mensensoort die voortkomt uit de jaren zestig niet meer in staat zich voort te planten. En dus gaat die ten onder. Dat - en met name dat - is wat je kan lezen in "The Origin of Species" van Darwin.


"En ditmaal is de religie in een giftig huwelijk verbonden met etniciteit, wat de bestrijding, ontmanteling of zelfs maar het bekritiseren van deze religieuze ideeën bijzonder moeilijk (en zelfs levensgevaarlijk) maakt."


Nee. Andersom. De keiharde gevolgen van de ethnische overname wordt door de inmiddels luidruchtige aanwezigheid van de islam onderstreept. Maar wacht maar totdat de zwarten hun plaats opeisen. O wacht... Dat gebeurt al.


Dit probleem gaat pas "opgelost" worden als iedereen erkent dat het een kolonisatie-probleem is.

omanders | 24-12-15 | 22:23

-weggejorist-

rauwe | 24-12-15 | 22:23

Jezus, wat een epistel. Ik mis alleen nou nog wat je gaat veranderen Nijman. Mooi om te horen wat je niet meer gaat doen, maar wat is het plan van aanpak?

Graaf van Egmont | 24-12-15 | 22:21

Uit het hart:
Zou de opdracht tekstverklaring moeten worden voor het VWO examen Nederlands 2016: Wat wil de schrijver uitdrukken met onderstaande tekst? (voor 9 punten)

"En allemaal draaien ze linksom of rechtsom om hetzelfde thema: Islam en de islamitische cultuur in Europa - hét maatschappelijke probleem van de 21e eeuw. Hoe hardnekkig het ook wordt ontkend en genegeerd door pers & politiek: we moeten kennelijk de ideeënstrijd van de jaren ’60 en ’70 opnieuw voeren, ditmaal tegen een set bijzonder slechte religieuze ideeën die een nog hardnekkiger monopolie op de waarheid plachten te hebben dan de christelijke zedenmoraal van een halve eeuw geleden. En ditmaal is de religie in een giftig huwelijk verbonden met etniciteit, wat de bestrijding, ontmanteling of zelfs maar het bekritiseren van deze religieuze ideeën bijzonder moeilijk (en zelfs levensgevaarlijk) maakt. Een tekeningetje kan je doodsvonnis zijn."

LastMugal | 24-12-15 | 22:18

Vroeger had je kerstgedachten in stripboek op GeenStijl.
Goeie tekst maar toch mis ik de stripvorm 😜

Guust Kadaver | 24-12-15 | 22:17

Dank voor dit mooie stuk Bart. Vooral de constatering betreffende de lafheid en het stelselmatig vermijden van conflicten door vrijwel geheel ´opiniërend Nederland´ slaat de spijker m.i. feilloos op zijn kop!

kinky winky | 24-12-15 | 22:16

Mooi pleidooi tegen zuurheid. Vroeger wist je dat er op links veel zuurs te verwachten viel. Niets is eerlijk van zeehondjes tot bespoten groente. Op rechts wist men ook van oneerlijkheid maar met een borrel en een bitterbal werd er het beste van gemaakt. Nu heeft op rechts de verzuring ook toegeslagen. En de grootste augurk bleekt z'n eigen haar met de lauwe pis van z'n gedachtegoed.

In de jaren '60 en '70 hebben we het christendom uit de samenleving teruggedrongen. Cabaret speelde daar een belangrijke rol in. Iedere zuil had z'n eigen cabaretier die het publiek een spiegel voorhield. Om de Islam uit de samenleving te weren, denk ik dat cabaret en humor de sterkste wapens zijn. Belachelijk maken, uitlachen die antieke fascistoïde malloten. Niet vechten, niet schreeuwen, niet schelden maar lachen.

Maaiveld | 24-12-15 | 22:16

@vaas klaak | 24-12-15 | 20:57

Mooie tegel! Helemaal mee eens!

Balaverde | 24-12-15 | 22:11

Bart Nijdam is de reden dat ik Geenstijl lees en overal met hand en tand verdedig. Dit essay van Bart is namelijk precies, tot op de komma en met maar 1 spelfout waar het om gaat. Ik kreeg er letterlijk de tranen van in mijn ogen.

Ik wens je een geweldige kerst, Bart, en een nog beter 2016.
¡No Pasaran!

CoJoNes | 24-12-15 | 22:10

Een van de beste lappen tekst die ik ooit op GS gelezen heb.
(niet dat dat er toe doet overigens.)

100monkeys | 24-12-15 | 22:08

Een vrijgezel gaat pas slapen.

Rest In Privacy | 24-12-15 | 22:04

Een hele diepe buiging Bart.... wie dit niet begrijpt en onderkent, is domweg ongeloofwaardig en te dom om te poepen!

Fatwabuster | 24-12-15 | 22:00

O/t: ander goed nieuws: miljoenen minder voor Geile Giel en z'n roversbende.

Sliptong | 24-12-15 | 21:59

Wel gaan stemmen, Nijman. En als je geen "gewetensvolle keuze" kan maken, wat dat dan ook moge zijn, richt dan een eigen partij op.
*niet stemmen is gewetenloos*

Lewis Lewinsky | 24-12-15 | 21:59

Mr Nijman.. redactie geenstijl.. stuur me een bankrekening/paypall or whatever zodat ik een tientje kan storten waarvan de chronikeur wanneer het hem blieft een drankje kan nuttigen in de kroeg. Ik zal op oudejaarsavond een toast uitbrengen aan U... Mr Nijman.Dank u wel.

ik.

larie | 24-12-15 | 21:58

-weggejorist-

gmail.com | 24-12-15 | 21:57

Holman is de parel aan de kroon van wat er nog aan echte journalistiek te vinden is in Nederland.

ijskogel | 24-12-15 | 21:56

Pfff... lang stuk maar toch maar helemaal gelezen want ik kon me er helemaal in vinden.
.
"Het is in dit verziekte klimaat dat ik daarom ten lange leste besloten heb om het gesprek niet meer aan te gaan als het startpunt niet in gelijkwaardigheid ligt, of ..."
Ik wens je veel sterkte maar vrees dat je dat niet lang vol gaat houden.

Sunwukong | 24-12-15 | 21:55

Vroeger schreef ik ook die stukjes maar het hielp niets. Ben er maar mee gestopt.

aartvantiemenvanjand | 24-12-15 | 21:54

Hypocriet gejank. Wanneer je hart gevuld is met verbittering en haat kom je niet verder dan een verongelijkt stukje te tikken voor een weblog dat door voornamelijk door een handjevol PVV-electoraat serieus genomen wordt. Dat drie maal daags voor een dagloon waar je dan aan het einde van de maand de huur weer van kan betalen.

De ironie is dat je dan geen haar beter bent dan de haatimams of verzuurde oud-linkse columnisten van willekeurig dagbladen die ook gezien hebben dat zij de oorlog tegen redelijkheid & realiteitszin al geleden verloren hebben. Het enige wapen dat zij hebben is hetzelfde wapen als wat Geenstijl met name de afgelopen 1.5 jaar inzette: boos worden, janken en zich overal heel erg kwaad over maken over allerlei dingen. Vervolgens gaan stampvoeten en allerlei bizarre uitspraken doen / stukjes tikken.

Op je eigen parochie na zullen weinigen daar van onder de indruk zijn. En dat kan steken. Dat geldt ook voor al die moslimspredikers die hun parochie zien krimpen, maar de overgebleven meute wel fanatieker zien worden. In zoverre hebben zij meer met Geenstijl gemeen dan beide partijen zelf waarschijnlijk denken.

BlitzFlicker | 24-12-15 | 21:53

Schrijven is schrappen.

De Geus | 24-12-15 | 21:50

-weggejorist-

Erkend Potloodventer | 24-12-15 | 21:49

En de schrijver maar denken dat zo'n kolos van een kollum wordt gelezen...

potloodvent | 24-12-15 | 21:48

Vooral de toon van het islamitisch geweld is nu een groot probleem.

SapperDeFlap2166 | 24-12-15 | 21:48

Ja hallo, TL;DR
Daar moet ik morgen onder de kerstboom ff tijd voor maken. U hoort nog van mij.

postmodernismisdead | 24-12-15 | 21:46

Helemáál eens met Nijman.
Het is lastig om je rug recht te houden tegenover de policor meute. Toch moet het, iedere dag weer.
Het kost vrienden, die achteraf geen vrienden blijken te zijn omdat ze dat niet durven te zijn. Fuck them.
Policor heeft de verkeerde vrienden en offeren daar te veel oude vrienden voor op.
Maar we zijn niet alleen, de PvdA loopt leeg omdat lang niet iedereen gek of laf is

Islamofiel | 24-12-15 | 21:45

Zo is het!!
Denk echter dat het niet alleen gaat om kloof tussen eliteserende politici en hun maten enerzijds en de meerderheid van de Nederlanders anderzijds de kloof in idealen tussen zg kosmopolieten en patriotten.
Momenteel zijn we in de situatie beland dat het nog maar heel weinig mensen gegeven is om de wereld om ons heen te begrijpen, want alles wordt enerzijds door internationalisering en mondialisering steeds ingewikkelder , terwijl we anderzijds opgezadeld worden met steeds meer proletariaat zonder maatschappelijke inbreng en het onderwijs steeds slechter wordt.
Door dat gebrek aan overzicht en gebrek aan feitenkennis schromen veel mensen om zich uit te spreken, want men wil geen fouten maken en niet als onkundig of dom worden weggezet. En zo kan een kleine minderheid zijn gang blijven gaan.

Ci Ty33 | 24-12-15 | 21:41

@Parel van het Zuiden | 24-12-15 | 21:01

We moeten er inderdaad vol voor gaan. Wachten is geen optie meer. In de toekomstige EU politie technocratie worden burgers met een mening achtervolgt door drones en met een druk op de knop wordt elk negatief geluid tegen de EUSSR kaltgestellt. Wachten is inderdaad geen optie. Nu is het moment daar. Voordat ook de normale reaguurders door 10 man AT worden opgehaald door een negatieve tegel over de EU en de huidige volksverlakkers.
.
Het moment van dialoog is al lang voorbij. En zelfs al was deze er dan zouden de huidige elite toch nooit iets aan hun werkwijze willen veranderen. Deze werkwijze moeten we helemaal zelf gaan veranderen met man en macht!

Balaverde | 24-12-15 | 21:41

Lange lees maar goeddoeme ik zou een staande ovatie geven als dhr. Nijman het zou zien/horen en als het niet zo stom eruit zou zien hier in mijn eentje.
Hulde aan jou en de jouwen die durven te zeggen, nee mondeling véchten voor wat ze vinden. Ik geef toe, ik durf nog niet zelf mondeling op te treden en ben in deze strijd geen 'early adopter' maar mocht het zo ver komen sta ik naast je.
Duizendmaal hulde en bedankt voor de strijd!

Metaalenzo | 24-12-15 | 21:39

Mooi geschreven. Talentje. Lekker scherp en vooral waar. Wat een verademing in die brei van mooie waarheid verkrachtende praatjes van de meeste andere media. Die daarmee het probleem wat we allemaal zien en voelen steeds groter maken.

Thunderbird | 24-12-15 | 21:38

Als ik heel dronken was vroeger, lulde ik ook zo lang tegen mezelf over toen, nu en straks.

hfakker | 24-12-15 | 21:37

Wat een feest van herkenning! Goed stuk. Ben ik toch niet gek, want dat dacht ik onderhand. Het gaat echt goed fout met de democratie op dit moment. En de mensen die zeggen democratisch te zijn (onze volksvertegenwoordigers) spelen alsof ze democratisch zijn of nog erger: Ze denken echt dat het er democratisch aan toe gaat.

-=PyP=- | 24-12-15 | 21:32

Glasgow Argus | 24-12-15 | 21:22
.
Nou alle PKN-kerken is een beetje overdreven hoor. Er zijn zat PKN-kerken die niet meedoen met de "vluchtelingenhype" maar gewoon morgenochtend in de dienst focussen op wat het Kerstfeest betekent: de herinnering van de geboorte van de Heiland in de stal van Bethlehem.
.
In die geest wens ik u allen gezegende Kerstdagen.

Lupuslupus | 24-12-15 | 21:31

Wrange, maar Prachtige Journalistiek.
PAX IN HOMINIBUS BONAE VOLUNTATIS opdat die van niet goede wille het absolute RAMBAM krijgen.

Thomas333 | 24-12-15 | 21:28

Ja ja ja, en ik maar een ban voor links naar Dhr Martien P.
Skoften. De vinketering.

Piet Karbiet | 24-12-15 | 21:25

Vanavond in allle pkn kerken een orgie met vluchtelingenbukake, ik kan er niet meer tegen. En op eerste kerstdag hetzelfde. De kolom van nijman als aanklacht op de deuren van alle kerken zou een verademing zijn. Een nieuwe morele herbewapening.

Glasgow Argus | 24-12-15 | 21:22

Wie weet blijken GeenStijl en GeenPeil in 2016 wel Europese broertjes en zusjes te hebben dan wel te krijgen...
Een beetje versterking zoeken bij Europese gelijkgezinden lijkt me helemaal niet verkeerd voor 2016; misschien eens sterke artikelen plaatsen van Engelse of andere sites...
Dan voelen we ons misschien niet meer zo marginaal en blijkt 'ons soort' in Europa veel sterker te staan dan het nu lijkt.

Aristotalloss | 24-12-15 | 21:20

Mán, wat een geweldige vertolking van al mijn gevoelens in de afgelopen jaren. Deze tegel zou in het Delfts-blauw op de muur van het Haagse binnenhof gemetseld moeten worden. Zó raak. Zó 100% helemaal eens met dit verhaal.

Respect.

marcoplarco | 24-12-15 | 21:17

Basic Dimension | 24-12-15 | 20:53
Dramaqueen.

Normpje | 24-12-15 | 21:16

Dank voor dit mooie stuk proza.

Nuchternederland | 24-12-15 | 21:15

Inderdaad : Hulde ! Toont ons in vogelvlucht de belangrijkste oorzaken van een bijna onbeheersbaar rottingsproces.

krelus | 24-12-15 | 21:15

Churchill zei reeds in 1938 “Appeasement is downright suicide. When confronted with evil, do not put your heads in the sand but act before it is too late!

telelezer | 24-12-15 | 21:10

Waanzinnig goede column, hulde!
Je beschrijft de moedeloosheid van mensen die daadwerkelijk trots zijn op de democratie -en de wijze waarop wij dat in Nederland hebben ingevuld- op een manier die ik nog niet eerder ben tegengekomen. Laat al die azijnzeikerds maar die het te lang vonden duren, je stuk snijdt hout, waarvoor dank.

Hartendief | 24-12-15 | 21:09

Schietmijmaarlek | 24-12-15 | 21:03

Ik las net effe een rapportje van de terroristen die gedood zijn in dat huis. Die hoofdverdachte uit molenbeek had maar liefst 500 kogels gekopt. Ik denk dat die na die kogelregen zo'n 120 kilo zwaarder was.Ja en dit is geen geintje. Daarvoor hadden ze dus zoveel moeite om zeker te weten of het hem was. Ik kan mij er iets bij voorstellen.De nicht is omgekomen door de bomgordel van die andere vent.Beetje vies detail. Daarvan vonden ze zijn hoofd met ruggewervel er aan vast terug.Prettige kerst.

tweetybird | 24-12-15 | 21:09

""Ik mis die humor. De zelfspot. Het gniffelen. Het proesten""
@ B. Nijman | 24-12-15 | 19:33 | Link
Die missen we allemaal, maar ze zijn ons stelselmatig ontroofd door "de zwarte dood" (nee niet de "pest" maar de islam) die heerst in ons land.

Voor de pest kon je in de middeleeuwen vluchten naar het platteland. Maar in 2015/16: "Vluchten Kan Niet Meer"
We zullen moeten vechten voor onze eigen cultuur en onze eigen identiteit! En dat als volk zonder overheid want we hebben geen Nederlandse overheid, die heeft ons verkwanseld aan Brussel en aan de islam hordes.

telelezer | 24-12-15 | 21:09

Even tussendoor...
Ik hoor net op tv (België 1)wat de beste manier is om ISIS te bestrijden.
Laat Toyota al die pick-ups terugroepen naar de garage.
Wegens problemen met de ophanging.
ROFL

Schietmijmaarlek | 24-12-15 | 21:03

Dagbladen en drugs.

,

Piet Karbiet | 24-12-15 | 21:02

@Balaverde | 24-12-15 | 20:34

Ik kan me dat zeker voorstellen. De West-Europese burger, de Nederlandse in het bijzonder, is erg laks als het aankomt op democratisch weerwerk. Het resultaat laat zich nu al aanzien, nog even doorsuffen en die minaretten van u zijn wel het minste waar die burgers zich druk over moeten maken.
.
We gaan NU met z'n allen, of het maakt allemaal niets meer uit. Zodra de EU de beschikking krijgt over de zwaardmacht zal dat een lange donkere periode in Europa inluiden. Een tijdperk van conflict of de ultieme tirannie. En de lengte en kracht van die tirannie dient niet onderschat te worden, gezien de technologische middelen die beschikbaar zijn en komen.
.
Het is waarlijk een zegen om in deze tijd te mogen leven.

Parel van het Zuiden | 24-12-15 | 21:01

@spekpater | 24-12-15 | 20:51 "BRAVO!"
Ja, dat bedoel ik. En welgemeend.

ben kokhals | 24-12-15 | 20:59

Free Willie!

Piet Karbiet | 24-12-15 | 20:58

O, en ik wens de redactie en alle reaguurders fijne Kerstdagen.

Lewis | 24-12-15 | 20:57

Eén van de grootste zieners van zijn generatie. En daarom zal zijn mening worden gemarginaliseerd. Want levendige realiteistzin mag het nooit winnen van politiek correcte zelfmoord. Wanneer dit epistel doordrenkt was met een sociaal democratisch sausje haalde het prominent de voorpagina van de meest belerende dode boom, zat je aan tafel bij de eerstvolgende DWDD, werd er in links literair Nederland gefluisterd over de nieuwe Grunberg en stond je telefoon roodgloeiend on je slijpsteen in te lijven voor ideologisch gewin aan de rode zijde. Je naam zou zomaar op shortlistjes komen te staan voor prestigieuze prijzen. Helaas. Krekels zijn jouw deel. Hoogstens verkapte hoon en minachting. Precies zoals omschreven inzake je ontmoeting met Pauw.
.
Keep up thd good work buddy. Je strijd is bewonderingswaardig. En hetgeen je bewerkstelligt zal pas op waarde worden geschat wanneer ze je inhoudelijk onschadelijk gemaakt hebben. Ik ben trots en heb hoop. Van Gogh, Fortuyn en Jansen zijn niet dood. Hun lef, intellect en strijdvaardigheid leven keihard voort. Met de pen als scherpste wapen en democratie als grootste goed. Blijf doen wat je doet. Het is broodnodig.

vaas klaak | 24-12-15 | 20:57

Zo, wat een prachtig en indringend stuk, en (in alle bescheidenheid) hoe herkenbaar.

ben kokhals | 24-12-15 | 20:57

Wat een indrukwekkend stuk. Herken er zeer veel in, zowel qua persoonlijke ontwikkeling wat betreft maatschappelijke standpunten, qua analyse en qua frustratie over de naiviteit en morele verhevenheid (nou ja, dénken ze) van al die politiek correcte weg-met-onzers.
Een waardige afsluiting op GeenStijl van een zeer bewogen jaar. Dank, Nijman en anderen, voor jullie moed en voor jullie gezonde en eerlijke tegengeluid, dat zo broodnodig is in Nederland.

Lewis | 24-12-15 | 20:56

Het valt niet mee om hierop te reageren. Objectief beschouwd is het in goede stijl geschreven. Ik heb het met plezier gelezen.Psychologisch gezien wordt een bepaalde niet te nemen barrière keer op keer genomen, maar tevergeefs. Van alle kanten wordt de heuvel beklommen maar je komt er maar niet overheen. Kortom het hele stuk is een herhaling van zetten, en dat tekent de wanhoop.

Dit is een burn out. Dit is de tredmolen waarin geen vooruitgang meer wordt waargenomen. Is die er dan ook niet? Wel, die is er wel degelijk. Die is er juist wel. Juist op het moment dat de Westerse kikker supersnel gekookt wordt door die supersnelle invasie van gelukzoekers en de pan uitspringt, nu haak je af. Juist wanneer de Westerse cultuur zich hergroepeert rond een nieuwe endogame kern van normen en waarden stort je in.

En dat is een normaal verschijnsel. Wie gewend is aan tegenwind, wie gewend is aan de verwachting dat succes zal uitblijven, die blijft overeind door scheef te hangen in de wind.

Maar juist nu, NU JE ER GODVERDOMME VOOR ONS MOET ZIJN, NU ZAK JE IN ELKAAR, omdat je niet met dit succes kunt omgaan. Dat GeenPeil was een schot in de Roos, dit gaat Europees nog heel groot worden, en je weet het, maar je verwerkt het niet. Daar zit jouw probleem.

Hier helpt geen noodverband als vakantie in de USA tegen. Wat gebeuren moet is dat je jezelf gaat vernieuwen terwijl je in functie blijft. Probeer de verantwoordelijkheid te spreiden over meerdere personen die je toegenegen zijn.

Ontwerp een nieuw model voor waarmee je bezig bent, want het oude is versleten als een grijs gedraaide plaat. Je hebt alleen een model tot aan succes, nu heb je succes en hoe nu verder, dat is de volgende fase van je model. Dat moet je nu gaan ontwerpen. Het komt vanzelf, het komt uit je onderbewuste, je kunt het niet versnellen.

Zonder jou moet GeenStijl zich opnieuw gaan uitvinden. Falen is geen optie. Succes.

Basic Dimension | 24-12-15 | 20:53

IK dacht dat het de vrijmibo was. Ik denk zo dat is lekker. Fapvoer voor 5 dagen. Zijn ze de linkjes vergeten. Verder natuurlijk wel lekker lang verhaal om drie dagen door te worstelen. En doe ik wel als kerst nix wordt.Of mischien kan iemand er hier een uittreksel van maken zodat het in een minuut leest.Nou bijna kerst. Is dat glazen apparaat al van dat plein.

tweetybird | 24-12-15 | 20:52

BRAVO!

spekpater | 24-12-15 | 20:51

Voor de luiaards onder u alhier de beknopte versie, misschien wel actueler dan ooit: youtu.be/VNWmzwHCIRE

Plap | 24-12-15 | 20:50

Ja Bart, het valt niet mee. Vechten tegen de bierkaai. Het volk is dom en gemakzuchtig. En jaloers.

Normpje | 24-12-15 | 20:46

Theodor Holman heeft het recht om te schrijven wat hij wil. Net zoals lezers van Het Parool het recht hebben om hun abonnement op te zeggen vanwege het gif dat Holman naar hun mening via Het Parool de samenleving in spuit. De vrijheid van meningsuiting is universeel. Die geldt voor Holman, die geldt voor mij, die geldt voor de overige bijna 17 miljoen Nederlanders. Dus ik begrip het probleem dat hier wordt gesignaleerd eerlijk gezegd niet. Of wenst de auteur van dit artikel een verbod op de vrijheid van menig en vrijheid van handelen voor iedereen die de column van Holman weerzinwekkend vindt?

MeRdam | 24-12-15 | 20:46

Samenvatting: 1)alle linkse hippies die nu de politiek en media beheersen moeten deaud, en de babyboomers (de hippies van weleer, maar nu met macht) kaltgestellt.
2)GeenStijl vecht voor de vrijheid om de waarheid te zeggen.
OK, duidelijk.
Zie je , het kan ook korter.

King of the Oneliner | 24-12-15 | 20:46

@Nijman
Als je maar weet dat ik heel erg blij ben met GeenStijl in het algemeen, de stukken van jou in het bijzonder en zelfs die van Quid.
Groet, een anoniem lafbekje

atheïstisch stemvee | 24-12-15 | 20:45

Vele reacties op dit verhaal zullen het verhaal bevestigen ben ik bang.
Mijn hoogtepunt van 2015, allejezus ik moet ff bijkomen van hoe ongelofelijk goed dit stuk is.

jazekerhoor | 24-12-15 | 20:44

Mooi stuk, Bart! En fijne feestdagen.

ViagraFalls | 24-12-15 | 20:43

Fijne column, bedankt. Afdrukken en op de deuren van regeringsgebouwen, redacties en partij-hoofdkwartieren nagelen.

SODEP | 24-12-15 | 20:41

chapeau.. en hulde voor betoonde moed...

KoosVUT | 24-12-15 | 20:40

Ik word schijtziek van thusk, thusk vw golf, simpelbel reclame en gelukzoekers

geengemaar | 24-12-15 | 20:38

Prima stuk. Kan niet anders zeggen.

Goatboy2014 | 24-12-15 | 20:38

Internationaal links probeert in samenwerking met de nieuwe mede-landers en nieuwe mede-EUreanen, alles wat riekt naar nationalisme kalt te stellen. Ik denk dat de enige optie is om op dit moment nu er zo ontzettend veel onvrede is over het nationale en EU-bestuur, op volle kracht tegen dat bestuur in de aanval te gaan en duidelijk maken dat de grens is bereikt. Ook moeten we wanneer er in één van de komende jaren vrede komt in Syrië, eisen dat alle immigranten daar weer heen retour gaan. Tenslotte zijn ze hier allemaal illegaal als we de internationale overeenkomsten en met name de Dublin-verordening in beschouwing nemen.

Aristotalloss | 24-12-15 | 20:37

Heerlijk leesorgasme dit.
Is er iemand met een idee hoe we "de confrontratie" kunnen aanpakken. mijn oplossing. Ik denk dat ik maar moslim/anders denkende vrienden ga maken.

brabarosso | 24-12-15 | 20:36

Geweldig stuk Theodor, heb dank!

ADHDtje | 24-12-15 | 20:35

Dat "bange oude man" is gewoon projectie van de Parool lezers. En accuraat, want ze zijn inderdaad bang. Bang om toe te geven dat ze gefaald hebben met die multiculturele onzin van ze.
 
"Vrij onverveerd", mn zolen. moet je kijken hoe hysterisch er werd gereageerd toen diezelfde Holman dat in januari (terecht) een beetje cynisch boven zijn column zette.
 
Ik ben geen fan, maar Holman doet hetzelfde wat Nijman doet. Alleen korter, krachtiger. En beter dan ik kan.
 
Maar Holman is voorzichtiger (geworden) met het bewapenen van zijn tegenstanders. Dat zinloze gehak op geloofjes heeft geen zin. Alle geloven zijn middeleeuws, hardvochtig, overbodig en geven de politiek correctelingen reden om als wolven te huilen in het bos.
 
Dus wat doet Holman? Die pelt de ui van huichelachtige eigengeilers langzaam af en hoopt genoeg adem te hebben om uiteindelijk de kern van het probleem aan te kunnen pakken: Hartvochtige wezels die blind zijn van haat, woede en vooral angst. Ongeacht hun achtergrond.
  
Achtergrond is niet relevant, want de wezels zullen zich onder iedere banier scharen die ze te pakken kunnen krijgen en waarmee ze anderen kunnen onderdrukken. We hebben de communisten gehad, we hebben de socialisten gehad en nu die op hun laatste benen lopen, krijgen we de hausse met politiek correcte verdwaasden.
 
Na hen zullen andere goedbedoelende idioten komen die door hetzelfde soort incompetente, bange mensen zullen worden uitgemolken voor hun gutmenschenplekje onder de zon. Net zoals die gutmenschen iedereen die het waagt hen in de weg te staan zullen uitmaken voor "racist, xenofoob, 'bange oude man', PVV’er" of erger.
 
Dus help Holman pellen Nijman, help hem stenen omdraaien zodat de pissebedden en kakkerlakken wegschieten naar de zompige nietsheid waar ze horen. Steun hem en geef hem een platform waar nodig.
 
Of koop bruine verf. Want voor een 'open debat' ben je een jaar of twintig te laat.

pietvanvliet | 24-12-15 | 20:34

Uit het hart gegrepen...
Ik vrees dat we nog een oorlogje door moeten voordat we het licht weer gaan zien, het zij zo..

Patrick_Bateman | 24-12-15 | 20:34

@Parel van het Zuiden | 24-12-15 | 20:24

Voor Wij natuurlijk! Een vrij Europa is er eentje om voor te blijven knokken. En dan graag een vrij Europa zonder EU politiestaat en massa-immigratie.
.
Zelf denk ik ook dat er een stevige confrontatie tussen de burgers en de EU elite gaat komen. Hopelijk in 2016 al, dan valt er tenminste nog wat te redden van dit alles. Zou je het je kunnen voorstellen als mensen pas over 5 jaar wakker springen als er overal minaretten op de flatgebouwen zijn geïnstalleerd.

Balaverde | 24-12-15 | 20:34

Eens, maar helaas een schreeuw in de woestijn. Men moet eerst hevig onderwezen worden in hetgeen waar zij incompotent in waren eer zij hun eigen incomptetentie daarin kunnen inzien.

En daar zit nou net de issue, Men geeft niet graag toe dat hij ernaast zat. En daarnaast overschatten we onszelf veel te veel. neem bijvoorbeeld de kwestie Syrie. Je moet minimaal historicus,econoom en politicus zijn om iets zinnigs over de situatie te kunnen zeggen.

Maar in de praktijk kun je de issue aan 1000 idioten voorleggen en je hoort 1000 idioten die ervan overtuigd zijn dat zij weten hoe de vork in de steel zit.

trenthopper | 24-12-15 | 20:33

Het was in bijna alle opzichten een verschrikkelijk kutjaar.

Nilfisk | 24-12-15 | 20:31

Zo'n jetlaglongread legt toch even de ziel van deze heersende blogger bloot.

seven | 24-12-15 | 20:29

Hulde Bart! Goed stuk! Net als de van Rossem stukken parels om van te genieten. Ga zo door!

Balaverde | 24-12-15 | 20:28

Nu al het beste stuk van 2015. Kom in mn armen jongen.

superjan | 24-12-15 | 20:27

Sodemieter toch op met je loesje.

ElChombo | 24-12-15 | 20:26

Vind je het goed dat ik je Pim noem voortaan?
Wow, wat een drive, wat een duiding!

Rest In Privacy | 24-12-15 | 20:24

Mooi stuk. Staat heel veel waarheid in. In 2000-2012 zou dit betoog mits breed gelezen en besproken wel eens iets hebben kunnen openbreken, maar in 2015 met 2016 voor de deur is het te laat. Het Wij/Zij -era is aangebroken. Iedereen zal moeten kiezen.
.
Vanzelfsprekend zal ik even uitleggen hoe ik tot zo'n conclusie ben gekomen. Ik zal de EU gebruiken als voorbeeld.
.
Zij (elite) zijn in een vergevorderd stadium van het vervolmaken van een dictatuur waar Wij (burgers) voor zullen moeten buigen. De constructen, de foute mensen, alles is al in place en feitelijk is het al een dictatuur gezien de zwaarwegende beslissingen die zonder enige inspraak genomen worden, en zonder enige controle achteraf worden uitgevoerd.
.
Wij hebben geen wisselgeld meer voor onderhandelingen tot aanpassingen, wij hebben geen stem in veranderprocessen, zij bepalen alles, zij overstemmen alles. In zo'n context is er geen dialoog. Er is slecht een dictaat dat je kunt slikken of waartegen je je op buiten parlementaire wijze tegen kunt verzetten. De burger zit of hij het weet of niet al in een hoek gedrukt. Defacto de Wij/Zij situatie die in een vrije democratie niet zou moeten bestaan. Deze crisis is voor de vrije burger existentieel. Iedere verdere stap in de richting die Zij willen betekent het opgeven van het vrije burgerschap en het accepteren van een status als staatshorige.
.
Ik heb de EU als voorbeeld gebruikt maar ik denk dat u wel op uw klompen aanvoelt dat het er ook zo voorstaat op dossiers als Islam en massaimmigratie.
.
De burger moet als de donder leren Wij/Zij denken en een hard blok tegen Zij zetten of accepteren dat hij of zij als horige een spelbal wordt van Zij. Kanonnenvoer op verre slagvelden ten bate van de koffers van Zij, onteigend worden eigendommen voor een megalomaan bouwproject, duizenden uitheemsen in je achtertuin voor onbekende doelen.
.
Het Wij/Zij -era; we kunnen het slechts accepteren en een kant kiezen. Dat is niet omdat ik het wil, maar omdat we nu eenmaal zover heen zijn in dit proces. De zittende macht wilde niet ten halve keren.
.
Ik kies voor Wij, ik wil namelijk een vrije burger blijven. Ik ga daar voor strijden via de middelen die ik te berde kan brengen. Woorden op het moment, maar ik ben erg bang dat huis en have op korte termijn wel eens op een andere manier verdedigd zullen moeten worden. Ik ben namelijk geenzins van plan te buigen voor Zij. Ik sterf liever dan als horige door het leven te moeten.
.
Welke kant kiest u?

Parel van het Zuiden | 24-12-15 | 20:24

In een tweede poging ben ik tot de helft gekomen. Nog steeds goed. De rest doe ik een andere keer want er zit een mooi bruingeblakerd schepsel met 2 van die grote oren mij pissig aan te staren met de vraag of ie voor niks voor mij gestorven is.

Koettoerk | 24-12-15 | 20:20

Eén op één hoe ik er over denk maar niet de kapaciteit heb om het zo op te schrijven. Waarvoor dank en ik zet het op mijn Facebook pagina. Niet dat veel mensen het denk ik zullen lezen want te lang. Maar goed.
De essentie is dat de gemiddelde hoofddoek moslim mevrouw en haar echtgenoot niet het kwaad belichamen omdat zij niet de norm zijn voor onze politici en de lieden die zich laven aan de zieligheidsindustrie. De norm is de agressieve moslim omdat zij het luidst zijn. Door hun naar de mond te praten kunnen de politici politiek scoren en blijft de zieligheidsindustrie doordraaie door zogenaamd het probleem die de agressieve moslim genereerd te willen en zullen oplossen. Inderdaad zijn de huidige politici en vasallen de boosdoeners omdat ze de situatie in stand willen blijven houden ten gunste van hun eigen inkomen en macht. Dit ten koste van die gemiddelde moslim familie die met Sint Maarten aan de deur komt voor snoep voor de kinderen en met de Sint intocht vooraan staan. Zij staan alleen.

forecastle | 24-12-15 | 20:20

-weggejorist-

De Wijze Kat | 24-12-15 | 20:19

GeenStijl: Tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend. Vanwaar nu opeens een lang huilie huilie verhaal dat je niet als gelijkwaardig worden gezien? Volgens mij hadden jullie je dan als een serieus onafhankelijk medium moeten presenteren. Jarenlang overal tegenaan schoppen als een rebelse puber, om nu te zeggen dat je volwassen bent en serieus genomen wilt worden. Het valt niet met elkaar te rijmen, denk ik.

Borrelende Boris | 24-12-15 | 20:18

Elke vorm van dialoog tussen wegkijkend Nederland en 'rebellerend' rechts begint met het benoemen van de feiten. Het wordt een lastige discussie als zowel politiek als media deze feiten in puur linkse invalshoek belichten. Gemixt met her en der een zwakzinnige die tegoedertrouw wat populistisch in de microfoon bralt.
.
De kérn van het probleem van deze eeuw is het enorme verschil van inzicht over waar we heen willen met onze samenleving. De gutmensch, die deze richting al 50 jaar eigenhandig invult, gaat voor verandering. Accepteert de leiband van de EU volledig en probeert bij elke nieuwe situatie consensus te vinden door een stukje van zichzelf weg te geven.
.
De pragmatisch meedenkende reaguurder - die belezen, feitelijk en wat nostalgisch de andere zijde invult - is zwaar in ondertal. Ik heb stille hoop dat GeenPeil en wellicht méér initiatieven de komende jaren meer en meer mensen in dorpen en steden wakker gaat schudden. Je ziet het al in reportages her en der dat zogenaamde 'volkstokkies' standpunten van gerenommeerde reaguurders aan het overnemen zijn. Elfhonderd! vrijwillegers voor GeenPeil zitten straks allemaal aan de kerstdis en zullen links en rechts familieleden hun ogen openen dat er meer is dan alleen de NPO propaganda.
.
De Islam heeft in 2015 mijn leven structureel beinvloed. Bijkans dagelijks werd het nieuws door moslims gevoed. Op het werk, in de supermarkt, op de school van de mini-voorzitterts. Overal krijgt de Islam meer en meer invloed. Nee, er is nog geen mega-aanslag geweest maar moslimterreur is er al decennia. Niet altijd vanuit de religie maar absoluut vanuit de cultuur. We zouden echt niet zo'n enorm justitieel apparaat nodig hebben gehad als er in de jaren '70 niet door de PvdA en VVD besloten was om -zonder plan, hé herkenbaar hè?!- een miljoenmiljard ongeschoolde welwillende berbers re importeren. De complete zichzelf instand houdende zieligheidsindustrie is er een triest gevolg van.
.
2016 en de jaren daarna moet sprake zijn van verzet. En dat is niet een hekje omgooien bij een lokale AZC bespreking. Nee, verzet tegen kwaadwillende babyboomers, subsidievretende NPO non-valeurs, copy-pastende massamedia die nonstop islamitische penetratie in uw stad, wijk, straat faciliteren. Wat tot gevolg heeft dat straatbeeld, leefwijze, politieke samenstelling en op termijn grondwet een islamitische signatuur gaat krijgen.
.
Prettig Kerstfeest!

de Voorzittert | 24-12-15 | 20:18

gentle giant | 24-12-15 | 20:01
Die hele kut kerst kan mij als atheist ook gestolen wordne, maar dat vluchtenlingen probleem moet en zal ons door de strot geduwd worden.
We hebben namelijk een schreeuwende behoefte aan nieuwe tandartsen, architecten en It-ers.
En kinderen. Vooral ook veel nieuwe kinderen graag.
Dooie liefst, met het pak nog nat, wat die leveren miljoenen en heel veel goodwill op. Daarmee kun je de publieke opinie lekker sturen.

Dick Luyenlomp | 24-12-15 | 20:18

Uit het leven gegrepen, Nijman. Deze vorm zuigt idd, maar deze ene keer mag het. Veel spijkers met koppen en veel herkenbaar klein leed. Roep iets tegen de islam en veel mensen zijn ineens op hun hoede. Koppel dat aan kritiek op de ondemocratische overheid en het fascistoïde Europa en de discussie houdt abrupt op. Het open debat zit potdicht. Toch blijven proberen maar.

63116114 | 24-12-15 | 20:17

Lang, maar goed, en leesbaar. Helemaal mee eens. Willy's verhaal van morgen (met Rutte-censuur) kan alleen nog maar zielig uitpakken.
Hopelijk zijn er wat politici en 'elite'-leden die er door wakker geschud worden. Want zonder voldoende ontwaken stevent dit continent af op chaos en een burgeroorlog. Vroeg of laat. Het domme ideaal van de doorgeslagen multicultuur en islam-knuffelpolitiek brengen dat onvermijdelijk met zich mee.

Fijnstoffer | 24-12-15 | 20:16

"Gelijk de islam, is het Nederlandse gevestigde opinielandschap wars van weerwoord".
Welk teken herkent u aan de wand?

squadra | 24-12-15 | 20:16

Zeer goed stuk!

ploppy | 24-12-15 | 20:15

Ik mis wat duiding.

Parsons | 24-12-15 | 20:14

applaus... eensch.

hoffrevisited | 24-12-15 | 20:12

Dit is één topic voor de komende drie dagen. Lekker aan de zuip mannen!

Taggart | 24-12-15 | 20:10

Na het eerste lidwoord leest het wat moeilijk maar verder geen probleem...

ox | 24-12-15 | 20:10

En Dijssie zegt op NU.NL: "Wat wij bereikt hebben als kabinet is vrij revolutionair"
Dat lijkt mij overduidelijk ja. Nog nooit hebben de Nederlanders zo weinig vertrouwen in deze prutsers gehad. Als de peilingen kloppen, worden de regeringspartijen bij de volgende verkiezingen compleet weggevaagd... En dat is maar goed ook.

Ommezwaai | 24-12-15 | 20:07


gentle giant | 24-12-15 | 20:01

De NPO zit vuistdiep in dezelde opening waar de gratis pecunia voor het COA uit worden gedoneerd. En vluchtelingen haten Kerst, dit in tegenstelling tot de ramadan, het suikerfeest, het slachtfeest en het eeuwige feest dat "bed, bad, brood en uitkering" heet.

eerstneukendanpraten | 24-12-15 | 20:07

Helemaal gelezen. Hulde!

libidoos | 24-12-15 | 20:06

Goed stuk, lekker kort ook.

Maf Ketel | 24-12-15 | 20:03

Ik ben blij dat er al meer dan 10 jaar een plek is waar ik mijn kijk op zaken vaak zo eloquent en kleurrijk verwoord zie.

number one | 24-12-15 | 20:03

Sodeknetter. Lees ik daar het belangrijkste opiniestuk van 2015 opeens.

31 November | 24-12-15 | 20:02

Ik kon mijn aandacht maar 1 alinea vasthouden. Maar die was wel goed!

Koettoerk | 24-12-15 | 20:02

-weggejorist-

De Wijze Kat | 24-12-15 | 20:01

Ik tel vanavond 3 programma's over vluchtelingen op de NPO en niets over christelijke kerst.

gentle giant | 24-12-15 | 20:01

-weggejorist-

rfv17963679 | 24-12-15 | 20:00

.....!!
Fijne kerst eenieder.

RobberenRukkie | 24-12-15 | 20:00

Geen.commentaar.punt.

van stampij | 24-12-15 | 20:00

Zo, uit. Hulde en applaus!!

Conan de Rabarber | 24-12-15 | 20:00

Een prachtige bijdrage van Van Rossem. Voor mij DE ster van GS. Op eenzame hoogte.
.
Voor een ieder die het teveel "moeite" vindt om het hele artikel te lezen; doe dan alleen de laatste 3 alinea's!!
.
Het hele jaar door heb ik genoten van de bijdragen van Van Rossem en dank hem heel hartelijk daarvoor.
Mooie Kerstdagen toegewenst samen met allen die u lief zijn.!

Lupuslupus | 24-12-15 | 19:59

-weggejorist-

Kaas de Vies | 24-12-15 | 19:59

Eindelijk komt Kaas de Vies uit de kast! Hulde!

Kaas de Vies | 24-12-15 | 19:59

-weggejorist-

De Wijze Kat | 24-12-15 | 19:59

Islam is "the root of all evil today" alleen is de islamofacistische linkse Gutmensch daar blind voor. En verder zou ik de prijs voor "struisvogel van het jaar" willen toekennen aan GroenLinks-gekkie Judith Sargentini die helemaal zeker wist dat er geen terroristen met de tsunami aan asieleisers naar het westen zouden meereizen. En wie dat wel dacht was gewoon "hysterisch" en xenofoob.

eerstneukendanpraten | 24-12-15 | 19:58

Beste Bart, schrijf een boek en promoot het bij Pauw.
Oh wacht...

gentle giant | 24-12-15 | 19:57

Bart!

smdyasc | 24-12-15 | 19:57

-weggejorist en opgerot-

De Wijze Kat | 24-12-15 | 19:57

-weggejorist-

De Wijze Kat | 24-12-15 | 19:56

Aardig betoog maar hoop aannames en stelligheden die 'ik' moeilijk kan onderschrijven met als uitblinker de beide gebeurtenissen in Parijs waar een enorme valse vlaggen rioollucht omheen hangt. U ook een prettige kerst gewenst.

opbokkennu | 24-12-15 | 19:56

Arme Willy, zijn Kerstboodschap morgen is nu al volledig afgeserveerd, welgemeend chapeau Bert!

smdyasc | 24-12-15 | 19:56

Als je de moeite neemt het eens goed door te lezen komt het wel eens goed met je

witchmaster | 24-12-15 | 19:55

Goed kerstverhaal en zeer herkenbaar. Fijne kerstdagen allemaal en lang leve de vrijheid!!

De Psychiater | 24-12-15 | 19:55

Komt er nog een kersttietentopic om de kerst door te komen of moeten we het hier mee doen?

Woef! | 24-12-15 | 19:55

Waarom fluister ik die naam nog?

A.de Knaller | 24-12-15 | 19:55

Mee eens. Go Bart!

Zuurteregelaar | 24-12-15 | 19:54

Ik mis vroeger. Voor de invasie van de invasiaanen. Ik ben suis.

bolkebeer | 24-12-15 | 19:54

Schrijft B.Nijman zijn teksten zelf? Zeer compleet van Nijman.

RickTheDick | 24-12-15 | 19:52

Nou voor iemand die klaagt over de ik-vorm in columns, vind ik dat ie het best vaak over zichzelf heeft.

haat | 24-12-15 | 19:50

-weggejorist-

Mather | 24-12-15 | 19:50

-weggejorist-

Mather | 24-12-15 | 19:50

Flinke column maar voor mij even een TL;DR zo op kerstavond.

Mastermattie | 24-12-15 | 19:48

Hulde Nijman!
Even kort en bondig de hedendaagse problematiek samengevat, zonder te vervallen in onderbuikende borrelpraat.

Is dit nou de langverwachte kersteditie van GeenStijl? Mag ik dan zeggen dat ik het een niet zo geslaagd experiment vind.
Ja, dat mag ik.

Dick Luyenlomp | 24-12-15 | 19:45

Bart Nijdam!

vaas klaak | 24-12-15 | 19:43

RIP van Rossum?

Conan de Rabarber | 24-12-15 | 19:43

Een wijze uit het westen.

gentle giant | 24-12-15 | 19:42

Mooi verhaal. Lekker kort, ook.

Gnurkje | 24-12-15 | 19:41

Bennie Nijman?!

A.de Knaller | 24-12-15 | 19:39

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland