Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Bassiehof - Dit was eigenlijk de week van MH17

de_vierschaam.jpgIn een week die ogenschijnlijk in het teken stond van de Teevendeal waren er ontwikkelingen in een dossier dat een veel grotere schandvlek is voor het kabinet dan welk bonnetje dan ook: de aanslag op MH17. Of beter gezegd, de afhandeling daarvan. In één week verklaarde het kabinet een deel van het onderzoek naar eigen handelen zo’n beetje staatsgeheim en liet het elke ambitie varen om radarbeelden rondom de crash boven tafel te krijgen. Maar het ergste moest nog komen: Nederlandse militairen en agenten blijken nu in Oekraïne aan vermijdbaar levensgevaar te zijn blootgesteld. Plus: Defensie ruziede óp de rampplek met de Nationale Politie. Acht maanden wachten met beantwoorden Kamervragen Deze MH17-week begon dinsdag 15 december toen minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur (VVD) zich na ruim 8 (schrijve acht!) maanden verwaardigde Kamervragen van de onvermoeibare Pieter Omtzigt te beantwoorden. De CDA’er wilde destijds – nog voor het onderzoek van start ging - weten wat de afspraken waren met de Universiteit Twente die in opdracht van Van der Steur het handelen van de overheid heeft onderzocht. Dat de verslagen van de crisisbijeenkomsten van het kabinet staatsgeheim zijn, wisten we al. Maar hoe zit het met de gesprekken die de onderzoekers met tientallen betrokkenen (‘sleutelinformanten’, waarover later meer) hebben gevoerd zoals ministers, Malaysia Airlines en KLM, burgemeesters en Slachtofferhulp Nederland? Wat blijkt nu? Deze interviews zijn niet opgenomen. De onderzoekers maakten tijdens de gesprekken slechts ‘schriftelijke aantekeningen die de persoonlijke opvattingen van de onderzoeker weerspiegelen’ (lees: none of your business). En nu ligt dat resultaat letterlijk in een kluis. En die blijft potdicht voor politici, een eventuele parlementaire enquête en journalisten. De verdwenen radargegevens Woensdag 16 december. Van der Steur en minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders (PvdA) beantwoorden Kamervragen die diezelfde Omtzigt een maand eerder stelde over niet door de Onderzoekraad voor Veiligheid (OVV) ontvangen Russische en Oekraïense radar-informatie. Beide landen zijn volgens regelgeving van de International Civil Avation Organisation (ICAO), onderdeel van de Verenigde Naties, verplicht bij luchtvaart-incidenten dergelijke informatie te bewaren en bij voorkeur aan onderzoekers te overhandigen. Maar helaas, de Russen hebben hun informatie vernietigd. In Oekraïne – u weet wel, dat land dat al enige tijd in een burgeroorlog verkeert en heel graag bij de EU wil – stonden op de dag van de crash de radarsystemen toevallig uit of waren in onderhoud. Tja. Op de vraag of het in de afgelopen tien jaar vaker is voorgekomen dat onderzoekers geen radargegevens kregen, luidt het antwoord van het kabinet: “Nee.” Is het wellicht een idee dat Koenders dan eens zijn beklag gaat doen bij Rusland en Oekraïne of een klacht indient bij ICAO, wilde Omtzigt nog weten. Nope, gaan we niet doen, parafraseer ik de zogenaamde stenendelver Koenders. Wat ook nog steeds schimmig is: wat voor gegevens hebben de Amerikanen en de NAVO nou precies? Obama’s minister van Buitenlandse Zaken John Kerry was drie dagen na de crash toch zeer stellig over het feit dat hij de BUK-raket bijkans real-time op satellietbeelden op de MH17 zag afsnellen. Helaas, blijft geheim, kunnen we niets over zeggen, aldus het kabinet. Marechaussee dácht dat ze wapens had Deze woensdag kwam óók het voornoemde rapport van de Universiteit Twente over het handelen van de autoriteiten naar buiten. Daar stond iets opmerkelijks in. U weet wellicht nog dat in de zomer vorig jaar 40 marechaussees ondersteund door politieagenten afreisden naar de rampplek om daar de onderzoekers te ondersteunen. Dit was zoals bekend een ongewapende missie. Uit het rapport blijkt – pagina 110 - dat deze moedige militairen en agenten toch niet helemaal onbewapend afreisden. Het kabinet koos namelijk voor een ‘tussenoplossing’: er zouden wel degelijk wapens worden meegezonden ‘die achter de hand zouden blijven indien ter plekke nodig’. Niet onverstandig in een door burgeroorlog verscheurd gebied, nietwaar? Maar dan: “Hierover ontstaat bij de uitvoering van deze oplossing een afstemmingsprobleem, zo vertelt een sleutelinformant, waardoor de vlucht met handwapens terug is gezonden naar Nederland.” Laat die regels even op u inwerken. Er lag een plan voor het geval Nederlandse militairen en agenten zouden worden aangevallen. Maar dat is niet uitgevoerd, de beloofde wapens gingen retour Nederland. Er hadden theoretisch dus nog meer Nederlandse doden kunnen vallen. Wie is deze ‘sleutelinformant’? Dat weten we niet. In het rapport staat wel een overzicht van sleutelinformanten - onder meer minister van Defensie Jeanine Hennis (VVD) en haar inmiddels opgestapte partijgenoot Ivo Opstelten - maar wie precies wat gezegd heeft, mogen we niet weten. Die gegevens liggen dus achter slot en grendel. Jammer, want in ieder geval één van deze twee is verantwoordelijk voor het verknallen van deze wapenzending. Nota bene op een moment dat tientallen militairen en agenten in de veronderstelling verkeerden dat de overheid op hun zou letten terwijl ze hun leven waagden in Oekraïne. Defensie zette Nationale Politie ‘buitenspel’ En er was meer mis tijdens de repatriëringsmissie. Defensie en de Nationale Politie lagen namelijk met elkaar overhoop over de ‘commandovoering en informatievoorziening’ waarop Defensie besloot – pagina 152 - de politie maar ‘buitenspel’ te zetten. Wauw, daar willen we meer van weten, roept de lezer nu. Helaas, is ook allemaal geheim. “De onderste steen moet boven (-) Eerder zullen we niet rusten” zei Mark Rutte een dag na de ramp. De realiteit is dat het Omtzigt en D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma zijn die daadwerkelijk blijven graven naar de waarheid. Het kabinet is vooral bezig met toedekken, mist veroorzaken en alles wat er een beetje toe doet geheim verklaren. Shame!

Reaguursels

Inloggen

Ik hoorde en zag Rutte tijdens het bonnetjesdebat een paar keer zeggen: "Naar eer en geweten..."

Mijn kotsemmer liep over.

Lichtstadfan | 21-12-15 | 11:54

soms

Watching the Wheels | 21-12-15 | 02:09

Oma reageerde op mijn vraag of ze dacht dat Ard van der Steur soms onwaarheden sprak met de woorden "die liegt constant". Zelf dacht ik dat hij "slechts" onwaarheid sprak net als zijn voorgangers. En dat zijn dan steeds de hoogste mannen op justitie. Dat zijn de lieden die het systeem optuigen, waarna mensen al dan niet de gevangenis in verdwijnen. Dat zijn de mensen die de onderste stenen boven moeten brengen. Onderwereld. Het systeem is stuk.

Watching the Wheels | 21-12-15 | 02:08

Willem H. is een amateur met die paar moorden i.v.m. Mark R.

GeorgKeßler | 20-12-15 | 23:47

Glasgow Argus | 20-12-15 | 20:05
Omdat ik daar bevoegd voor ben. En ik hoef jou niet te raken, dat doe je zelf wel. Heb ik ook geen belang bij.integendeel

Ongeblustekalk | 20-12-15 | 21:06

@Mastermattie | 20-12-15 | 11:39
Omdat Rusland lid is van een vereniging die hen daartoe verplicht - voor algemeen nut. In ruil voor die verplichting mogen en kunnen Russische vliegtuigen vliegen boven gebieden die door andere luchtverkeersleidingen geregeld worden. Nu is Rusland heel, heel erg groot, maar net als het kleine Nederland heeft het meer buiten- dan binnenland.

Guido | 20-12-15 | 20:20

Ongeblustekalk | 20-12-15 | 18:09
Wie ben jij om iemand de morele maat ten nemen? Zoals ik al zei, reaguurders raken mij niet snel. Jij niet in het minst.

Glasgow Argus | 20-12-15 | 20:05

Net even globaal het "Rapport Evaluatie Nationale Crisisbeheersingsorganisatie Vlucht MH17" waar Bas Paternotte hierboven naar doorlinkt gelezen. Erg dik rapport (424 pagina's).

Staan wel een aantal interessante dingen in:

1. Reactie van de overheid de eerste dagen na de ramp was redelijk chaotisch, nabestaanden erg ontevreden over de eerste opvang, geen nationaal crisisnummer, onvriendelijk te woord gestaan (`u bent zeker van de media´), veel onduidelijkheid en onzekerheid.

2. Men doorzag in Den Haag in eerste instantie niet zo goed de internationale geopolitieke complicaties van de MH17-ramp (dat was toen wel al meteen een punt van discussie op GS kan ik mij herinneren). Mark Rutte was blijkbaar niet in staat snel te improviseren en de regie te nemen waardoor het de eerste dagen een chaos was van elkaar in de weg lopende instanties. Een zware militaire missie om de stoffelijke resten te bergen was een mogelijkheid geweest mits met voorafgaande expliciete instemming van de regering van Oekraïne wiens soevereine grondgebied het betrof, dus zeker niet op eigen houtje. (Rutte had natuurlijk toen meteen zelf naar Oekraïne af moeten reizen om snelle repatriëring te regelen zoals hier op GS toen ook meteen werd gesuggereerd, maar hij ging liever loungen op een Haags terrasje, zie: www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/07/... )

3. Na een aantal dagen werd de organisatie vanuit de overheid beter, met name de inzet van de familieregisseurs is enorm gewaardeerd door de nabestaanden evenals de diverse herdenkingen.

4. Hoofdstuk 9 (Informatievoorziening naar Tweede Kamer, Media en Samenleving) is misschien wel het meest interessant. GeenStijl wordt er ook een aantal keren zijdelings genoemd, o.a. over publicatie van de zwartgemaakte WOB verzoeken.

Interessant is met name Figuur 9.4 op pagina 285 van het rapport. Gevoelens van bezorgdheid, boosheid, ongerustheid, angst en verdriet scoren nu allemaal veel lager dan direct na de ramp, maar de gevoelens van achterdocht zijn nu nog net zo hoog als direct na de ramp. Het rapport zegt daarover: "De gevoelens van achterdocht zijn niet significant verminderd (van 2,75 naar 2,71). Wat betreft de gevoelens van achterdocht rapporteert 23% van de respondenten tamelijk achterdochtig te zijn en bijna 7% heel erg achterdochtig: dat is bij elkaar 30% van de Nederlanders."

In de eindconclusies van het rapport is ook deze alinea op pagina 294 opvallend te noemen:

"Van de respondenten die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid om een opmerking te plaatsen, zijn er relatief veel die argwaan hebben bij de bedoelingen en intenties van de informatievoorziening door de overheid. Er bestaat een sterk gevoel dat informatie is achtergehouden, gecombineerd met de overtuiging dat de betreffende respondent ook het recht heeft om alle informatie te kennen. Een voorbeeld: “De instanties hebben niet alles verteld wat zij wisten en dat neem ik hun zeer kwalijk. Wij als onderdanen hebben het recht om alles te weten”. Ook wijzen respondenten erop dat zij het gevoel hebben dat informatie is veranderd gedurende het proces en dat er gelogen is. Zo stelt iemand: “Ik heb het idee dat ons een hoop is voorgelogen, dat gevoel heb ik eraan overgehouden”.

Het feit dat dit rapport uitgerekend gepubliceerd werd op de dag van het grote Kamerdebat over de `Teeven-deal´ helpt ook niet echt om de blijkbaar breed gedragen gevoelens van achterdocht bij de Nederlandse bevolking te verminderen.

Outsider-Inside | 20-12-15 | 19:50

Vanaf de dag dat die jankende PvdA-farizeeër voor zijn optreden in de VN met een topfunctie in het EU-parlement werd beloond, was een ding duidelijk:nooit meer zou de onderste steen naar boven komen in het MH17 dossier.Het tegendeel werd waar, er ging een zware deksel op de doofpot die vervolgens hermetisch werd afgesloten.

Cellinus | 20-12-15 | 19:25

Glasgow Argus | 20-12-15 | 17:40
Geen dank.
" Ook via geenstijl wist ik vanaf dag één dat mijn familie verloren was, immers de paspoorten."
Regelrechte onzin, via andere kanalen was dit nieuws sneller bij de nabestaanden gekomen. En anders, dacht je dat er overlevenden zouden zijn dan, na die beelden gezien te hebben van die rookpluim, dat hoopte je zeker? Right.
Over de doden aandacht zoeken, zoals jij doet, daar vind ik wat van, wat een instelling, een totaal gebrek aan moreel besef. Klaar mee.

Ongeblustekalk | 20-12-15 | 18:09

Ongeblustekalk | 20-12-15 | 15:22
Dank.
Onder deze nick idd nog niet lang. Ben een paar jaar weggeweest als reaguurder, maar ben fervent lezer gebleven. Ook, juist ook over mh17. Geen medium in Nederland heeft zonder oogkleppen en vanaf zo ongeveer het afvuren van de raket, deze moordpartij gevolgd. Ook via geenstijl wist ik vanaf dag één dat mijn familie verloren was, immers de paspoorten. Geenstijl is onvoorstelbaar belangrijk in het levend houden van de discussie over mh17. Zoals in de tweede kamer Pieter Omtzigt dat is.
Comments van reaguurders raken me zelden. De realiteit is vaak grover dan wat de botste reaguurder opschrijft. En die realiteit hou ik ook graag voor mezelf, is al erg genoeg.

Glasgow Argus | 20-12-15 | 17:40

Politiek, gewoon een legale criminele organisatie.

Atheist-Priest | 20-12-15 | 17:38

Wanneer zetten ze deze regering eens bij grof vuil?

Balaverde | 20-12-15 | 17:25

-weggejorist-

Kwikkie2426 | 20-12-15 | 17:10

Onze regering begint zich de vaardigheden die ook in Brussel worden gebezigd steeds meer eigen te maken. List, leugen en bedrog en ... zakken vullen is het daar het adagio, in Den Haag gaat het ook met rasse sprongen die richting in.
Einde democratie en het begin van een dictatuur.... jammer genoeg niet meer te vermijden, kennelijk!

josef kuijpers | 20-12-15 | 16:53

Associatieverdrag met de Krim???
Volgens Oekraïne hoort dat bij Oekraïne.
Volgens Rusland is het Russisch.
Met wie / wat associeert de EU zich nu?

Oh ja, en Oekraïne heeft inderdaad MH17 neergeschoten en onze regering weet dat.

gestopt | 20-12-15 | 16:46

De elite van Nederland zal dit wel een heel goed optreden van de Nederlandse overheid vinden

batvoca2 | 20-12-15 | 16:21

Oekraïne heeft MH17 uit de lucht geschoten en is dus verantwoordelijk voor dit ongekend brutale oorlogsmisdrijf.
Die onderste steen mag dus niet boven komen, want het associatieverdrag EU-Oekraïne zou dan in gevaar komen.
Daarom, vertel dit door aan al je familie, vrienden, kennissen en collega's.
Stemt allen op 6 april tegen het associatieverdrag.

Frans Bierings | 20-12-15 | 16:11

Voor wie het nog interesseert (kromtrekking van de tenen is niet uitgesloten) staat in de zaterdag-editie van De Gelderlander een fraai inkijkje in de VVD-stoelendans. Het Opstelten-/Teeven-debacle legt pijnlijk de bijzaak bloot die landsbestuur voor de VVD is (pluche-plakken is nl. véél belangrijker), en daarnaast kun je tussen de regels lezen waar de grondslag voor het falen van het MH17-onderzoek ligt. Eén is al weg, de ander maakt zijn ambtsperiode niet vol (althans, zo is te hopen!). En Van Der Steur, hij is die derde hond (al spreek ik liever van hyena) die er met het been vandoor gaat.

dopinie | 20-12-15 | 15:43

Wat een stel incompetente ratten. Kotsmisselijk word ik ervan. Echt by far het meest grote prutskabinet ooit, zelfs ver voor WO 2.

NACademicus | 20-12-15 | 15:26

We worden iedere dag ik al onze lichaamsopeningen genomen door Den Haag en Brussel ( en Berlijn en Washington) Moet er nou niet eens een grote ouderwetse demonstratie komen? gewoon met een miljoen of meer naar Den Haag. We kletsen wel, we zeuren wel, maar actie ho maar. Ik ben er bij.
GeenStijl lijkt me zeker na het gebleken succes van GeenPeil het platform om zoiets te organiseren. Zolang wij niks doen, gaan zij gewoon door.

superjan | 20-12-15 | 15:24

Glasgow Argus | 20-12-15 | 11:42
Het is maar goed dat jij nog niet zo lang reaguurt en de comments van bepaalde personen niet las hier en op powned over het transporteren van overblijfselen in een vliegtuig van DHL als zijnde het postpakketjes, google er maar niet op. Triest voor nabestaanden om zulks te lezen, en erg treurig om zout in een open wond te krijgen. Al die krokodillentranen, daardoor zou je bijna twijfels aan iemands verstandelijke vermogens gaan krijgen, innit.
Heel veel sterkte toegewenst met het verlies.

Ongeblustekalk | 20-12-15 | 15:22

Mark_D_NL | 20-12-15 | 14:11

Yep en dat gaat voorlopig niet veranderen. Indoctrinatie heeft veel hersenen verweekt, zodra je ongezouten je mening geeft ben je af, want dan lijdt je minimaal aan een syndroom of een fobie. Ook goed, de opvoeding die ik heb genoten ( realistisch zijn, niet wegkijken maar confronteren en vragen stellen tot er een antwoord wordt gegeven ) bevalt me nog steeds erg goed. Wat altijd werkt is mensen spiegelen aan hun eigen gedrag, man man man wat een agressie komt er dan op je af ;-) Sarcasme werkt op het gemoed, want sarcasme is mijn natuurlijke reactie op totale stupiditeit.

Sophie9985 | 20-12-15 | 15:18

Ach, na het geklungel in Srebrenica en de 'mislukte' fotorolletjes kan dit er ook nog bij. Het vat NL (en haar naïeve, laffe en kortzichtige inwoners) perfect samen.

Xirdalan | 20-12-15 | 15:17

Glasgow Argus | 20-12-15 | 13:48

Volgens mij heb je het woord 'belangeloos' over het hoofd gezien in mijn betoog.
Genoeg van die grote jongens doen dit met regelmaat omdat zo'n high profile case veel media aandacht genereert.
In dit geval zal er (helaas) wat minder animo voor zijn omdat de uitslag bij voorbaat al vast staat. Het woord 'onafhankelijk' bestaat al lang niet meer in NL.

W.A. van Buuren | 20-12-15 | 15:06

Die Haagse doofpot is nog groter dan destijds de Zuiderzee.

Schietmijmaarlek | 20-12-15 | 14:37

Shame. Hoezo? Bij politici en in het byzonder, bestaat het woord schande niet. Ze liegen en bedriegen en geven het een naam. Zij denken nog steeds, dat de burger dom is. Nou, ikheb nieuws, de burger is niet dom, eerder de politici en ambtenaren. Vraag het maar aan E. de Vlieger.

Rest In Privacy | 20-12-15 | 14:31

En toch wordt dit zelfde kabinet herkozen omdat het gros van Nederland niet op P.V.V willen stemmen.
En dit kabinet weet dat.
Hooguit een paar andere mensen op verschillende plekken
maar verder gewoon alles hetzelfde.
Het bekende een glas een plas en alles blijft zoals het was.
Het volk heeft zelf gestemd op dit kabinet, dus het volk krijgt wat het verdient wat politiek betreft.
Zolang men niet anders gaat stemmen zal dit faalkabinet altijd blijven.
Het is in en in triest maar wel de keiharde waarheid.

Wile E. Coyote | 20-12-15 | 14:17

Rotisseur | 20-12-15 | 11:32
En steeds meer anderen.

Dit is wat ik zelf al vanaf het begin heb gevreesd.
Dat Oekraine geprobeerd heeft om de NAVO voor hun karretje te spannen. Door MH 17 af te knallen.
Het is een kwestie van motieven afwegen. Oekraine had het sterkste motief. Maar erger nog dan de misdaad zelf is dat ze er mee weg gaan komen omdat er kennelijk nog hogere belangen zijn.
De leugenachtigheid van politici begint absurde proporties aan te nemen. Maar de doorsnee belastingbetaler heeft nog geen enkele sjoege van hoe ver we van huis zijn geraakt.

squadra | 20-12-15 | 14:15

@Sophie9985 | 20-12-15 | 13:03
En dat is deze keer niet anders. het is al begonnen. Het bloed van de slachtoffers van de MH17 ramp bijvoorbeeld. Maar ook het kapot maken van hele gemeenschappen door teveel asielgraaiers. Dat is ook een soort bloed wat vloeit.

Mark_D_NL | 20-12-15 | 14:11

Uit het gedrag van Rutte c.s. zou je haast gaan denken dat onze regering persoonlijk verantwoordelijk is voor de aanslag.
Waarom anders zoveel moeite doen om het deksel op de beerput te laten?
Als de echte dader, of in ieder geval de opdrachtgever, nooit gevonden wordt, komt dat uitsluitend door het gekonkel van onze regering.
Het zijn geen toevallige fouten, het is opzet om alles geheim te houden en beelden niet op te eisen.
Rutte c.s. treedt daarmee in de voeten van de daders. Rutte c.s. neemt als het ware de daad over door de daders af te schermen. Het is dan minimaal rechtvaardig als Rutte c.s. ook de straf accepteert.

domheid regeert | 20-12-15 | 14:02

W.A. van Buuren | 20-12-15 | 13:43
Nou, wanneer jij vast een inzameling begint voor de kosten is er vast wel een die wil beginnen. Ik doe niet mee, ik heb al gegeven.

Glasgow Argus | 20-12-15 | 13:48

soz comment was bedoeld @Glasgow Argus | 20-12-15 | 13:28

W.A. van Buuren | 20-12-15 | 13:46

Na het door de rebellen neerschieten van een Oekraiens Antonov legertoestel gaf Oekraine een internationale waarschuwing uit om daar niet te vliegen
Maar (natuurlijk) negeerde de NL luchtleding dat.
Om aansprakelijkhgeid te voorkomen blijft de NL regering nu alles in de doofpot stoppen
www.whathappenedtoflightmh17.com/why-w...
Een verdere mogelijkheid is dat het het Oekraiense leger zelf was dat het Maleisische toestel neerhaalde, en dan moet het Westen hun excuses aanbieden aan Rusland over de boycott en mogelijke leugens. En dus gezichtsverlies..! Maar dat kan natuurlijk niet. Dus blijft Rutte zijn glansrol(Pinokkio) spelen

telelezer | 20-12-15 | 13:44

Denk je nou echt dat, wanneer je een heel gezin van vier personen bent kwijtgeraakt, dat je gedachten er ook maar een moment naar zijn om een fokking kansloze rechtszaak tegen de overheid te gaan voeren?
forecastle | 20-12-15 | 12:30

Ja, eigenlijk wel, idd niet meteen, maar na verloop van tijd, gewoon uit pure pissigheid en onmacht dat de nalatenschap van je eigen familie en bijna 300 andere Nederlanders hier wordt verkwanseld.
Er is vast wel zo'n 'high-profile advocaat' beschikbaar die zich hier belangeloos voor op wil werpen.
Maar goed, wie ben ik om daarover te oordelen.

Zorgwekkender vind ik het punt wat reaguurder realisties hierboven al eerder maakte, het totale gebrek aan aandacht vd 'gangbare media' over dit onderwerp.

W.A. van Buuren | 20-12-15 | 13:43

forecastle | 20-12-15 | 12:30
Die nabestaanden zijn met heel andere dingen bezig, mijn beste. Bijvoorbeeld zijn ze nog maar net bijgekomen van het feit dat ze g*dverd*mme bijna een jaar hebben moeten wachten voordat er voldoende stoffelijke resten verzameld forecastle | 20-12-15 | 12:30aren om hun familie een respectvolle begrafenis te geven. En dan mogen ze ook nog de nalatenschappen regelen. Met malaysian air tot een schadevergoeding komen. Met de belastingdienst de successie regelen. Plus de aangiftes inkomstenbelasting tot het moment van overlijden. Want de overheid mag niets tekortkomen. Een speciale desk bij de belastingdienst staat voor de nabestaanden klaar.
Denk je nou echt dat, wanneer je een heel gezin van vier personen bent kwijtgeraakt, dat je gedachten er ook maar een moment naar zijn om een fokking kansloze rechtszaak tegen de overheid te gaan voeren?

Glasgow Argus | 20-12-15 | 13:28

-weggejorist-

Meelworm | 20-12-15 | 13:21

Dat overloze gelul over wat er met de MH17 is geurd slaat nergens op. Een hoop betweters hier, ik heb de onomstotelijke bewijzen nog niet gezien, maar zij weten het wel.
Zo kennen we de sociaaldemocraat Freek weer, twee VVDers uitschelden, de NPO is weer blij. Wie pakt hem eens, buiten Martin Bosma, op zijn bewondering en onvoorwaardelijke steun voor de ANC-moordenaars die onder anderen ruim 20000 Inkatha's vermoorden bijvoorbeeld met behulp van een brandende autoband om hun nek met wat diesel erin, brandt zo lekker weg. Heeft die zure klootzak daar ooit zijn welgemeende excuses voor aangeboden? Hoor je daar iemand over in dit nog steeds vreselijk politiek-correcte NL?

Ruud5 | 20-12-15 | 13:10

@--sql error-- | 20-12-15 | 12:51
Klinkt niet eens zo ongeloofwaardig. Want immers wie is Oekraïne en wie is Rusland in dit conflict? Volgens EU termen is Oekraïne de corrupte EU pijpers in Kiev en Rusland is Oost-Oekraïne dat zich wil afscheiden. Oftewel hopen op collateral damage om het gewapende conflict verder te escaleren en misbruiken. Lukte in Oekraïne inderdaad niet dus nu opnieuw proberen in Syrië.

Vageling | 20-12-15 | 13:09

Dit land is doodziek. Zo ziek dat zelfs de gemiddelde volgevreten, tevreden Nederlander zo gefrustreerd raakt dat deze geen andere optie meer ziet dan, in plaats van debat en democratie, over te gaan op geschreeuw, geweld en anarchie.

LaPetite | 20-12-15 | 13:05

telelezer | 20-12-15 | 12:58

Geschiedenis wordt altijd geschreven met een pen gedrenkt in onschuldig bloed.

Sophie9985 | 20-12-15 | 13:03

""Er lag een plan voor het geval Nederlandse militairen en agenten zouden worden aangevallen. Maar dat is niet uitgevoerd, de beloofde wapens gingen retour Nederland. Er hadden theoretisch dus nog meer Nederlandse doden kunnen vallen.""
@ Bas Paternotte | 20-12-15 | 11:11
Doet me denken aan Karremans die werd verondersteld met klapperpistooltjes en "pangpang" geroep het Servische met zware tanks en houwitsers bewapende leger tegen te houden, maar geen luchtsteun kreeg ondanks de (gewoonlijke) loze VN beloftes en ondanks zijn smeekbeden voor luchtsteun, en daardoor de schuld kreeg van de Servische moord op duizenden die onder Nederlandse bescherming(haha-hysterisch gelach) werden verondersteld te vallen.
Vanaf dat moment ben ik voor altijd opgehouden om nog voor wat dan ook op "onze"(kuch) overheid te vertrouwen
en.wikipedia.org/wiki/Thom_Karremans

telelezer | 20-12-15 | 12:58

Het is toch ongelooflijk dat er nog mensen zijn die iets geloven wat de reguring zegt.
Het feit dat in Natostan al voordat de MH17 uit de lucht was geschoten de daders en het wapen bekend waren en in dezelfde woorden in alle landen werden gebazuind moet toch iedereen met meer dan 2 hersencellen aan het denken zetten.
Bovendien als volgens de veronderstellingen een raket van Russisch ontwerp wordt gebruikt is Rusland zonder onderzoek de dader, want Russisch: sancties zijn nodig en liefst een oorlog; maar als een raket van Amerikaanse makelij afgeschoten door een Amerikaans vliegtuig een ziekenhuis van AZG in Kabul opzettelijk vernietigt en dan nog een Amerikaans AC130 gunship 1 uur lang doorgaat met verdere vernietiging weet niemand van iets, nog steeds niet! Er komt zelfs geen onderzoek. Er zijn wel excuses aangeboden. Fijne vrienden, daar kun je op rekenen!
En de Natostan propaganda omroepen en kranten doen trouw hun taak, bepaald door de leider. Occult fascisme?

maf334 | 20-12-15 | 12:57

Vageling | 20-12-15 | 12:44
misschien hoopte men op een aanval van russen of oekraine, om vervolgens militair ingrijpen vanuit de EU mogelijk te maken.
Rusland is slim genoeg geweest om er niet in te trappen.

--sql error-- | 20-12-15 | 12:51

Het is tijd dat Anonymous zich ermee gaat bemoeien en die brakke beveiliging van 30 jaar ICT falen (ICT huh, dat moet ik even opzoeken) om zeep helpt en alle onderste stenen bovenhaalt.<br>
<br>
De zoveelste smerige actie!

Didier Dandruff | 20-12-15 | 12:50

Kijk er valt een hele hoop te zeggen over dit onderwerp. Het is een beetje de ui van deze tijd en verzamelt veel van de problemen die we nu ervaren. Om zinvol te discussieren moet je die ui een beetje pellen. Sommige stukken schil kan je wel over discussieren maar gaat nergens meer over.
.
Geopolitieke dimensie. Wie heeft nu precies wat gedaan? Zinloos. De crime scene was direct geinfecteerd en dus is bewijs geen bewijs meer. De resr van de informatie wordt in snippers gedeeld door elkaar vijandige mogendheden en kunnen dus onmogelijk opgevoerd worden als bewijs.
.
Onderzoek en afhandeling. De processen, de dealtjes tussen landen, de frustraties in het veld. Een grote doelbewuste intransparante soep van claims, inkijkjes, en geruchten. In principe kan alles gewoon de prullenbak in. Er is geen enkele manier om te iets te verifieren. Alles staat op voorhand al ter discussie.
.
Dus kunnen we slechts een zinvolle discussie voeren. De premier beloofde "de onderste steen boven te halen". Heeft hij daadwerkelijk iets gedaan om deze belofte gestalte te geven? Had hij bovenstaande rommel kunnen voorkomen? Heeft hij gepoogd dat te voorkomen? Welke rollen speelden bewindslieden en hebben ze die goed gespeeld?
.
Als fervent opponent van de Nederlandse gevestigde politiek zal het u wellicht verbazen dat ik best coulant wil zijn over die geopolitieke soep. Immers Nederland is geen serieuse speler meer en kan niet alles naar z'n hand zetten. Echter, is zulks het geval dan heeft de premier een belofte gedaan waarvan hij wist dat hij die niet na kon komen. Ik vermoed echter dat een deel van de rommel ook voorkomen had kunnen worden. Alles riekt naar de modus operandi van dit Kabinet. Onmacht en incomptentie proberen te verhullen met leugens en intransparantie.
.
Ik zou niet durven te duiden wat er nou precies gebeurt is. Ik zie slechts een onmenselijke behandeling van slachtoffers en nabestaanden en een politiek die het prima vindt spelletjes te spelen over de rug van deze mensen of op zijn minst die mensen maar laat bungelen. .
Op zichzelf al erg genoeg. Meer kennis kan slechts leiden tot een nog negatiever beeld. Zoals zo vaak het geval met Kabinet Rutte.
.
MH17. Een van de druppels van de immer uitdijende schandvlek die Kabinet Rutte heet.

Parel van het Zuiden | 20-12-15 | 12:49

Het misselijkmakend optimisme van Rutte wordt bijna onverdraaglijk.

RoBD=Skullfucker | 20-12-15 | 12:49

-weggejorist-

Luitenant Gruber | 20-12-15 | 12:49

Er is maar één manier om dit kabinet weg te je krijgen: geef bij elke peiling aan op de VVD of PvdA te gaan stemmen. Als ze genoeg virtuele zetels hebben komen er echt wel vervroegde verkiezingen.
Stem dan uiteraard op alles, behalve de VVD of PvdA.

RoBD=Skullfucker | 20-12-15 | 12:47

DaFuQ! Ik had het artikel op TPO inderdaad gelezen. Welke intellectueel beperkte minister vond het nodig om daar *NATIONALE* (heet met een reden zo los van het feit dat het een faalplan blijkt te zijn geweest dat nationale politie) politie naar toe te sturen. Oftewel wat zoekt de burger popo daar in een burgeroorlogsgebied? Van opa Opstelten hoeven wij geen antwoorden te verwachten. Zit de geraniums te knuffelen en met de kleinkinderen te spelen. Het zal hem een worst wezen. Milfje Hennis weet niet waar zij het over heeft. En daar gaan wij in januari weer een muppetshow over houden? Rot. Toch. Op.

Enfin, het moet reaguurders toch wel opvallen dat wanneer het op MH17 aankomt het éne na het andere bijzaak erbij gehaald word om zodoende het maar niet over de hoofdzaak te hoeven hebben.

Vageling | 20-12-15 | 12:44

De vlek op vlek op vlek - tactiek.

Iedereen lekker bezig met de bovenste vlek.
Wat er allemaal onder zit ? even geen tijd , energie , aandacht , krantenruimte voor.

Zo gaat dat , en natuurlijk tijdig overstappen naar nieuwe "uitdaging" - liefst iets Europees
Alleen daarom al zou er geen EU moeten zijn ,
Geen EU = geen easy escape

enorme sukkelzak | 20-12-15 | 12:41

Allerhande complottheorieen worden hier als waarheid verkondigd, wat een geouwehoer zeg. Freek schijnt niet dood te zijn, misschien valt hij direct wel om, het zg. Youpcomplex

Ruud5 | 20-12-15 | 12:41

@Hannesdepannes | 20-12-15 | 11:23
Inquisitie? Was het maar waar.

Het tegendeel is waar. Ze komen overal mee weg. Waar 40 jaar geleden ministers gemakkelijk struikelden blijven de heren even gemakkelijk zitten. Alleen in extreme gevallen wordt er eens een collega 'geofferd'. Zelfs voor liegen, bv. Timmermans in de VN, is promotie het gevolg.

La Bailaora | 20-12-15 | 12:40

@Woef! | 20-12-15 | 11:44
Heb jij soms het nummer van die afdeling. Ik wil ook graag betaald worden door Putin. Nu loop ik gratis en voor niets te reaguren. . .

Mark_D_NL | 20-12-15 | 12:38

Maakt het nog uit wie het was?
Stel Putin, wat gaan we dan doen?
Stel Oekraïne, wie dat dan ook mag zijn, wat gaan we dan doen?
Stel US, wat gaan we dan doen?
Stel van Baalen hoogstpersoonlijk, wat gaan we dan doen?

Helemaal NIETS! En zo ken ik de polderiaanse Nederlanders weer. Ze slaan elkaar de kop in op internet fora. De een met nog belachelijker argumenten dan de ander. Maar waar zijn dan de demonstraties? Waar de bezettingen van de 2e kamer.

MarcS | 20-12-15 | 12:37

We kunnen het kabinet wel naar huis sturen, maar dan? Krijgen we dan iets beters? Het hele politieke stelsel is over zijn houdbaarheidsdatum heen. We krijgen dan hoogstens andere namen, maar dezelfde ellende.
De hoge ambtenaren op de ministeries trekken aan de touwtjes. Die worden niet gekozen.

Bytemaster | 20-12-15 | 12:37

Aanslag? Volgens onze MP moeten we het nog steeds ramp noemen. Plechtig heb ik mezelf beloofd nimmer meer op de VVD te stemmen zolang de onderste steen niet boven is. Over tot de orde van de dag.

one hobo | 20-12-15 | 12:35

@Bas, je verwoordt mijn gedachtegoed! Ik heb altijd gedacht dat de AZC-rellen in Geldermalsen waren om de aandacht van de Teevendeal af te leiden, want het kabinet viel bijna vanwege 7 stemmen te weinig. En ik heb altijd gedacht dat het gebakelei om de Teevendeal zo lang mogelijk te rekken om de aandacht van weer iets anders af te leiden. En nu vat ik hem, de doofpot over de MH17! Want anders had de media, sorry ik bedoel GeenStijl, nu krom gestaan van de MH17 doofpot terwijl het nu geruisloos ingevoerd wordt en geen haan ernaar kraait, behalve Geenstijl dan. Wie redt onze democratie nog?

Ik reaguur al 5 jaar | 20-12-15 | 12:34

Wat is dat toch dat menselijk leed niet meer telt. De westerse beschaving is failliet.

Ongeblustekalk | 20-12-15 | 12:31

Wat mij hogeljk verbaast is dat niemand van de burgers die hun geliefdes, kinderen, ouders enz. verloren ook maar boe laat horen. Als een stel makke schapen laten zij al deze berichten over zich heen gaan zonder te eisen dat de waarheid nu en geen dag later boven water komt. Geen advokaat die ik heb gehoord of gezien in het nieuws die een nabestaande bij staat in het aanklagen van Rutte en Co. Geen nabestaande die het nieuws haalt met woedende woorden voor Rutte en Koenders. Wat is er aan de hand in dit land. Totaal vertrut? Is het genoeg voor deze mensen om met een bloemetje en een jaarlijks door Rutte en Co. georganiseerde herdenking de schlachtoffers van deze moordaanslag te herdenken? Waar is je eigenwaarde, je woede? Onvoorstelbaar.

forecastle | 20-12-15 | 12:30

"Ik zeg niet dat hij aanmoedigt tot dit soort bezettingen en tot wat we in Geldermalsen hebben gezien, maar zijn woorden hebben betekenis"

Dat woordje "maar". In de praktijk betekent het: vergeet wat ik tot dit word heb gezegd maar nu kkomt wat ik werkelijk ga zeggen.

ZoekEenVrijeNick | 20-12-15 | 12:29

Drie woorden: Aftreden, aftreden, áftreden!

Conan de Rabarber | 20-12-15 | 12:28

Na lezen van deze lange lijst van geheimzinnig gedrag Nederlandse regering kan je niet anders dan concluderen dat MH17 een doofpot is.

Een doofpot net als het neerschieten van de Itavia DC9.

www.whathappenedtoflightmh17.com/long-...

Spotje | 20-12-15 | 12:27

Een grof schandaal deze doofpot. Maar misschien nog erger is het totale stilzwijgen van de reguliere media. Dit is vele malen erger dan een bonnetje. De media is niet meer serieus te nemen omdat ze dit gewoon laten liggen.

Realisties | 20-12-15 | 12:27

2015 heeft één ding pijnlijk duidelijk gemaakt en dat is dat de Tweede Kamer allang niet meer de burger vertegenwoordigd. We mogen alles betalen maar worden overal buiten gehouden.
Ondertussen wel huilie huilie doen als burgers een paar hekjes omgooien. Denken ze nu echt dat we gek zijn en niet doorzien waar ze mee bezig zijn?

Dhr. de Wit | 20-12-15 | 12:27

Een kabinet wat in de peilingen op nog geen 3/4 van het aantal zetels staat, wat de PVV scoort en daaruit blijkbaar de conclusie getrokken heeft dat alles legitiem is wat ze in het zadel houdt. Vieze ratten zijn het, allemaal!

DeVrijDenker | 20-12-15 | 12:20

@Mastermattie | 20-12-15 | 11:39
Dat is omdat beide partijen boter op hun hoofd hebben. Zowel de Russen als de Amerikamnen. Hee, het was inderdaad een (pro)Russische BUK die de MH17 heeft neergehaald. Maar het was een Oekraïens opzetje, hoogstwaarschijnlijk in samenspraak met de Amerikanen, om daar een passagiersvliegtuig als lokaas boven rebellengebied los te laten, in de hoop dat de rebellen zouden happen. En zo geschiedde. En binnen 48 uur was al het Russische luchtafweer teruggetrokken uit rebellengebied.
Winnaar van deze slag: De Oekraïners.
En geen van de betrokkenen die er behoefte aan heeft dat deze onderste steen ooit boven komt. Ook onze premier niet - zij het bij nader inzien.

VanBukkem | 20-12-15 | 12:18

Ruud5 | 20-12-15 | 12:15
Freek heeft een nieuwe scheurkalender of compilatie dubbel LP uitgebracht ofzo?
Zag hem van de week ook al voorbij komen, in een flits, tijdens het zappen.
Er zal wel iets links gepromoot moeten worden, wat hem weer bergen geld oplevert.

Dick Luyenlomp | 20-12-15 | 12:18

Woef! | 20-12-15 | 11:44

Ooh!?! U heeft inside informatie? Delen graag of gewoon je mond houden als je een mening voor feit loopt te verkopen.
*kutuien altijd mompelt*

Tuborg øl | 20-12-15 | 12:17

@Ruud5 | 20-12-15 | 12:15
Freek de Jonge was toch al dood?

Mark_D_NL | 20-12-15 | 12:16

Dat was te verwachten dit soort dingen gebeurd elke keer als er zo'n fopdebat klaar staat of word gevoerd in de kamer. En dan verwachten ze dat de burger blijft praten met de politici. Nou misschien is het een idee dat ze eerst zelf eens wat meer blijk geven dat er ook nog burgers in dit land zijn. Miranda de Vries heeft die les inmiddels wel begrepen zo te horen ( www.gelderlander.nl/regio/rivierenland... ). Maar landelijk zijn er nog een hoop die het nog niet echt duidelijk is.

jip_86 | 20-12-15 | 12:15

Nu bij de NPO, weer geheel onafhankelijk, Timmermans (PVDA, 9 zetels in de nieuwste peiling) en Freek de Jonge (zuur links en links lullen en rechts vullen).

Ruud5 | 20-12-15 | 12:15

opbokkennu | 20-12-15 | 11:54
ok thanks. Ik zal er nooit weer over beginnen ;)

--sql error-- | 20-12-15 | 12:13

volksvertegenwoordigers die schimmige deals met criminelen
sluiten om andere criminelen te beschermen maar dat mag het volk niet weten.
volksvertegenwoordiger die mogen liegen en bedriegen en er lachend mee wegkomen.
Ik geloof niet meer in het concept volksvertegenwoordiger net als de rest van het volk.
Politiek is geen oplossing maar een onderdeel van het falende 19e eeuwse bestuurssysteem waar de oranje-elitemacht nog steeds in achterkamertjes verdeeld wordt.

rechtsdwalendeautist | 20-12-15 | 12:13

Alle gewenste vingertjes richting het Oosten ten spijt, het Westen is nog steeds heer en meester in FFs www.washingtonsblog.com/2015/02/41-adm...
.
MH17 was de finishing touch om de westerse wereld mee te krijgen qua militaire stationering in een grijs gebied qua eerdere Soviet staat. De VS had er al 5 miljard in gestoken en het land op papier qua natural resources verdeeld. De huidige president stond al in 2006 op de payroll van de CIA (bron: Wikileaks). De innige samenwerking tussen VS-EU in deze, voortgetrokken door Verhofstadt en co die notabene aandelen heeft in schaliegas belangen waar de familie Biden al de rollen voor hebben verdeeld. Amerikaanse politici die binnen 1 dag democratiach gekozen politici vervangen en daarbij instant genaturaliseerd als Oekraiens.
.
Dit is geopolitiek op zn smerigst met als 9/11. De MSM speelt het spel 100% mee waardoor er niets zal veranderen qua gemiddeld kennisniveau over dit soort ranzigheden.

opbokkennu | 20-12-15 | 12:09

@Rotisseur | 20-12-15 | 11:32
Eens. Alle technische BS ten spijt. Oekraïne heeft welbewust 280 Nederlanders vermoord. Rutte en consorten beschermen de moordenaars van hun eigen landgenoten. . .

Mark_D_NL | 20-12-15 | 12:07

@BekiekUtMoar | 20-12-15 | 11:23
Dat is toch niet zo moeilijk meer. Ukraine heeft die MH17 uit de lucht geschoten. En ja Oekraïne moet perse bij de EU. EN dus liegt Rutte zijn lul in 7 delen.

Mark_D_NL | 20-12-15 | 12:03

Net alsof ze bang zijn om diplomatieke ruzie's te veroorzaken voor Nederlandse slachtoffers.

elevator | 20-12-15 | 12:01

En Rutte blijft gewoon op zijn troon zitten en lacht iedereen uit.

Chief-mate | 20-12-15 | 11:58

De radarbeelden zouden iemand vrij kunnen pleiten, en die zou dus alle belang hebben bij publicatie.
Blijft vreemd dat geen van de partijen dat doet.

Harry Turtle | 20-12-15 | 11:56

@--sql error-- | 20-12-15 | 11:43
Dat argument is debunked
.
"Ukraine was targeting the aircraft of president Putin but made a mistake and shot down MH17.
The aircraft of Putin was indeed flying on July 17. Putin returned from a visit to South America. However his aircraft did not enter Ukraine airspace at all. It flew over Poland. So a missle attack on Putin aircraft launched from Ukraine is total bullshit.
.
Even Russia Today stated that Putin did not overfly Ukraine in a long time.
.
This is the Tweet of Dutch radio communications expert @FMCnl. The route shows clearly the IL 96 aircraft of president Putin. It never even entered Ukraine airspace. Much to far for any BUK missile. So a conspiracy story about someone was aiming at Putin Air Force One and hit MH17 is nonsense."
twitter.com/FMCnl/status/490825041299...

opbokkennu | 20-12-15 | 11:54

De onderste steen....... jaja. Wat een klap in het gezicht van de nabestaanden. Maar een groot deel van stemmers op gevestigde partijen verdient nu eenmaal dit beleid ! Als je de verrotting en verkankering willens en wetens in stand wilt houden, dan moet je niet janken achteraf.

Rest In Privacy | 20-12-15 | 11:49

@Rotisseur | 20-12-15 | 11:32
Dat is wel het meest waarschijnlijke, de oekraiense junta schrok er ook niet van terug ook op hun eigen mensen te schieten om de publieke opinie te beinvloeden en natuurlijk was er twitteraar @spainbuca die dit twitterde nog voor het neerstorten van mh17

rode peper | 20-12-15 | 11:47

-weggejorist-

Woef! | 20-12-15 | 11:44

iedereen lijkt inmiddels te zijn vergeten dat Poetin een half uur eerder dezelfde route vloog. Misschien wist hij van een Europese/Oekraiens plan om hem uit de lucht te schieten, en heeft daarom z'n vlucht vervroegd. Met als gevolg dat vanBalen c.s. het verkeerde toestel uit de lucht heeft laten schieten.

Zomaar een complottheorie, maar het zou wel verklaren waarom ze zo stil en geheimzinnig zijn.

--sql error-- | 20-12-15 | 11:43

Vanaf het begin is het de intentie van de overheden geweest om de onderste steen zo diep mogelijk de beerput in te duwen en daar zo nodig met geweld, leugens en verdraaiing van de waarheid te houden.
De verschijnselen van een cover up zijn overduidelijk. Wat deed dat toestel daar in de eerste plaats? Waarom op slechts 10 k en niet drie kilometer hoger? Waarom willen noch de oeki' s, noch de amerikanen radarbeelden tonen nu dat de russen zou aanwijzen als dader? Of is er iets anders zichtbaar op die beelden zoals oekrainse vliegtuigen die in de schaduw van mh17 meevlogen?
De verbetenheid waarmee de overheid dit dossier probeert kapot te maken voorspelt weinig goeds.
Een eeuwige schande voor dit land. Een smerige schandvlek die een normale verwerking onmogelijk maakt en de wond iedere keer weer opentrekt. *huilt*

Glasgow Argus | 20-12-15 | 11:42

Rutte zal net als in het Teeven debat met de hand op zijn hart blijven volhouden dat het echt niet de bedoeling was om informatie achter te houden. Dijkhoff en vd Steur zijn kennelijk doofpotspecialisten en moesten daarom Opstelten en Teeven vervangen. Ook de zaak Demmink zal nu wel diep weggestopt worden.

watazooi | 20-12-15 | 11:39

Het zou alleen mooi zijn als Rusland nu gewoon een f*ck you EU doet en zelf de radarbeelden publiceert. Het is gewoon vreemd dat beide partijen weigeren de beelden te geven want die apparatuur in Oekraïne stond echt niet uit hoor.

Mastermattie | 20-12-15 | 11:39

Waarom zou Rusland uberhaupt radar data moeten aanleveren van een door Amerika omgekocht en deels geannexeerd land? MH17, de EUropeesche inside job

opbokkennu | 20-12-15 | 11:36

De onderste steen komt echt never nooit meer boven want die ligt nu op de. bodem van de Marianentrog.

eerstneukendanpraten | 20-12-15 | 11:35

Volksvertegenwoordigers....... right.

Mastermattie | 20-12-15 | 11:33

Ik denk dat de Oekrainse regering, zelf, de MH17 uit de lucht heeft geschoten in de hoop dat het conflict met Rusland zou escaleren naar Europesche schaal.

Rotisseur | 20-12-15 | 11:32

Ik weet niet uit welk moeras ze Bert Koenders hebben ontdekt, maar stop hem samen met die vd Steur in datzelfde moeras terug, ze stinken!

necrosis | 20-12-15 | 11:31

Dat was mij ook al helder. Die hele bonnentjes affaire wordt iedere x weer naar boven gehaald als er een andere steen onder moet blijven. Alleen al voor die MH17 terreurdaad had dit kabinet moeten opstappen.Het is werkelijk een grote niet meer goed te praten schande dat regeringsleiders op hun stoel mogen blijven zitten bij de moord op 200 burgers.En op deze schandelijke wijze de verantwoordelijkheid blijven frustreren.

fikkieblijf! | 20-12-15 | 11:30

Hoe kan het toch dat een partij als VVD nog 19 zetels zou krijgen volgens de laatste peilingen??

stamplustee | 20-12-15 | 11:30

Ach, zolang de HRA maar gehandhaafd blijft, kan het kabinet (de VVD althans) rekenen op steun van een significant deel van de kiezerspopulatie.
No.
Matter.
What.

jemagookniksmeer | 20-12-15 | 11:30

Ja maar Rutte heeft die onderste steen wel. Hij beviel alleen niet, en dus moest hij weer verstopt.

frank87 | 20-12-15 | 11:29

operatie obelix geslaagd.

ganzo | 20-12-15 | 11:28

Man man man, wat een ongekend geklungel is dit allemaal weer van de politiek. Dit gaat niet meer veranderen en dit kabinet zal een belediging voor uw intellect blijven. Tijd voor nieuwe verkiezingen. Meer is er niet van te maken.

Mr. Neon | 20-12-15 | 11:28

Misschien dat je maatje Halve Zoolstra nog wat antwoorden voor je heeft Bassie.
.
Iedereen die NU nog VVD stemt is er m.i.z. mede verantwoordelijk voor de ontiegelijke harde trap in de famiily jewels van de nabestaanden en het nog dieper begraven van de onderste steen.

Veni_Vidi_Vici | 20-12-15 | 11:26

Deze regering heeft duidelijk een eigen agenda. Een andere agenda dan het volk vertegenwoordigen in ieder geval.
Slappe hap!

Antitheïst | 20-12-15 | 11:24

Goed stuk van Martin Sommer in de Volkskrant. www.volkskrant.nl/opinie/debat-met-all.... De essentie is dat we in Nederland in de afgelopen 20 jaar een inquisitiecultuur hebben gekweekt. Iedereen die tegenwoordig in een noodsituatie beslissingen moet nemen, die weet dat uiteindelijk half Nederland achteraf vanuit de luie stoel alle details van zijn handelen zal ontleden. Gevolg is dat het overheidshandelen tegenwoordig volledig wordt bepaald door risicomijdende juristen.

Hannesdepannes | 20-12-15 | 11:23

Wie heeft er belang bij deze geheimhouding? Zodra we dat weten, weten we ook wat er achtergehouden wordt.

BekiekUtMoar | 20-12-15 | 11:23

De vraag is wat is er nog meer te verbergen behalve ongelovelijke incompetentie.

bijna_raak | 20-12-15 | 11:22

Vergeten en nooit vergeven

Das Sjaak | 20-12-15 | 11:22

Incident op incident. Schandaal op schandaal. Ik wil eerlijke politiek. Alhoewel dat toch niet kan en eerlijkheid en politiek met elkaar in tegenspraak zijn. Ik wil snel nieuwe verkiezingen!

drammerd | 20-12-15 | 11:22

het is de schaamte allang voorbij.

HoerenSloep | 20-12-15 | 11:21

Wij zijn het gekonkel van dit kabinet inderdaad allemaal erg moe, beu is een betere omschrijving, zum kotzen zat geeft het nog beter weer.
De Nederlandse regering hoort de Nederlandse bevolking naar eer en geweten en naar beste kunne te vertegenwoordigen. Tja. De kloof wordt steeds groter.

LaatmaarLu? | 20-12-15 | 11:21

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen