Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Ingezonden: Rutte weg. EN NU?

Nieuw-Nederland in het Stamcafé

Kabinet-Rutte IV was een verstandshuwelijk. Velen in ons land wilden ervan af, zelfs bij de VVD werd flink gemord en de druk opgevoerd. D66 en CDA wilden graag door, maar dat was alleen omdat ze er in de peilingen desastreus voor staan. Rutte speelde hoog politiek spel. Hij wachtte een finale optater niet af en maakte zijn eigen overweging. 

Waarom wilden velen van dit kabinet af? Ten eerste omdat het vanaf het begin domweg niet boterde. Het was een voortzetting van het vorige (gevallen) kabinet, en bij de vorming van het nieuwe werden te diepe wonden gemaakt. Het maakte ook te veel knievallen, met als resultaat dat het nauwelijks samen regeerde en iedereen ontevreden was. 

Een tweede reden is dat er in de afgelopen 10 jaren te veel schade is toegedaan, nota bene door de overheid zelf. Het is te makkelijk om met je vinger te wijzen naar één partij of één bewindspersoon, want alle serieuze partijen maakten onderdeel uit van het systeem dat de toeslagenaffaire veroorzaakte, de stikstofcrisis veroorzaakte, het dossier Groningen veroorzaakte, er geen helder beleid kwam op asiel, en ga zo nog maar even door. Wie naar een ander wijst heeft boter op het hoofd, ook oppositiepartijen zaten gewoon in de Tweede Kamer en stemden mee. 

Bijkomend probleem is dat de overheid ook de verantwoordelijke is om deze schade te herstellen, en men is niet in staat gebleken om door te pakken. Er heerste apathie (of incapabiliteit?), en men had negatieve focus op elkaar in plaats van op de problemen in het land. Er werd niet geregeerd.

Een derde reden is dat velen klaar zijn met de Ruttiaanse manier van politiek bedrijven, de achterkamertjes, het gekonkel, het gedraai, het modder gooien, het polariseren. Niet in de laatste plaats door regeringspartijen zelf, en besmettelijk voor heel Den Haag. Als resultaat zie je dat kiezers al een tijd zoeken naar een ‘frisse’ (tussen aanhalingstekens, want sommigen bleken zeker niet fris te zijn) populistische oppositiepartijen, die wel op de problemen wijzen maar niet de oplossing bieden. Het beeld van deze manier van politiek kleeft toch vooral aan Rutte, wiens glans de afgelopen jaren verdween met te veel gedraai en gesmoes. Op een gegeven moment is het gewoon klaar.  

Smeulende partijen

Intussen zitten we met een VVD die te lang heeft geregeerd, waarbij er naast Rutte weinig sterke onafhankelijke denkers over zijn, en haar ondernemersachterban en liberale hart heeft verwaarloosd. Terwijl we een sterke liberale partij nodig hebben. 

We zitten met een PvdA die zwalkt en haar eigen sociaaldemocratische achterban voor een deel heeft overgedragen aan andere partijen, en nu noodgedwongen een fusie met GroenLinks wil, wat toch echt fundamenteel een partij met ander DNA is, met bijzondere stromingen vanuit kerk, communisme en eng fanatiek groen. Het is maar de vraag of dit standhoudt. We hebben een sterke sociaaldemocratische partij nodig.

We zitten met een D66 dat al zijn initieel krachtige democratisch vernieuwende sociaal-liberale partijstandpunten overboord heeft gegooid en GroenLinks linksom probeert in te halen met soms bijna antidemocratisch populisme. Het beloofde nieuwe leiderschap bleek een lege marketinghuls en de partij verliest achterban. We hebben echter een progressieve sociale en liberale partij nodig die juist voor vernieuwing in het bestel zorgt, in plaats van de boel op scherp zet. 

We zitten met een CDA dat zijn traditionele boerenachterban heeft verwaarloosd. Kopstukken bedanken inmiddels stuk voor stuk voor hun positie. Nederland heeft een conservatieve middenpartij nodig maar het CDA heeft zichzelf vervreemd. Het is zeer interessant om te zien wat Omtzigt gaat doen, hij zal vast niet terugkeren bij het CDA maar kan desondanks de partij electoraal maken of breken. 

De BBB is een nieuwkomer, en men doet pogingen om meer solide te zijn dan voorgangers LPF, PVV, FVD, die de populisten ‘du jour’ waren. Waarbij moet worden opgemerkt dat BBB heel andere thema’s heeft dan deze voorgangers. Heeft BBB te vroeg gepiekt of gaat ze deze verkiezingen winnen? En gaat men het dan waarmaken? Ook voor BBB zal Omtzigt een belangrijke factor zijn: sluit hij aan, stopt hij, gaat hij als eenpitter door, of kiest hij voor bijvoorbeeld JA21?

Dit is de situatie vandaag, en niets is zo volatiel als de politiek, het is interessant om te volgen hoe de komende maanden gebeurtenissen de stem van het volk gaan beïnvloeden. 

Welvaart, rechtsstaat en politiek

Onderliggend probleem is dat mensen ervaren dat de welvaart in Nederland onder druk staat, terecht of niet. Wel is er een overheid die tot het irritante wil weten en bepalen hoe men leeft, tot achter de voordeur. We zijn individueel nog wel gelukkig, maar niet meer als samenleving. We zijn een van de meest genivelleerde landen ter wereld, met in de basis een goede balans tussen kapitalisme en sociaaldemocratie. Een gedegen rechtsstaat waarbij de democratische overheid burgers en bedrijven beschermt en faciliteert in plaats van ondermijnt is daarbij essentieel. Er is de afgelopen jaren terecht veel kritiek geweest op hoe rechtszekerheid, inspraak en vertegenwoordiging zijn uitgehold. Nieuw leiderschap gaat daarom over zoveel meer dan alleen de omgangsvormen in de politiek, men zal echt moeten afkicken van het goedkope polariserende moddergooien en terug naar de inhoud. Kan men dat? De kern voor Nederland de komende 10 jaar is het zoeken naar een balans voor meer welvaart, een goede verdeling daarvan, goede rechtsbescherming tegen de overheid, een betrouwbare overheid, een overheid die de (digitale) privacy en levensstijl van mensen respecteert. Dit vergt minder moralisme, minder bemoeizucht, minder populisme, minder politiek voor de bühne (of clicks of views of likes), maar meer vertrouwen, respect, samenwerking, een opener en bescheidener houding, en bovenal meer daadkracht, ook met soms pijnlijke keuzes. En zelfs een visie over waar we met Nederland naartoe willen. Dat wordt een hele opgave, post-Rutte.

Nederland

Het wordt tijd dat de discussie niet meer over politiek onderling gaat, maar over Nederland. Wat willen we ermee? Waar willen we naartoe? Rutte vond visie een vies woord, maar na 12 jaar blijkt alleen de boel bij elkaar houden gewoon niet voldoende. We staan voor belangrijke uitdagingen, waar hopelijk alle partijen vanuit hun liberale, sociaaldemocratische, groene en democratische harten met elkaar een discussie over gaan voeren. Bijvoorbeeld:

• Vergrijzing. Bijna 30% van de begroting gaat op aan zorg. Ondanks dat er over de gehele breedte in overheidskosten gesaneerd is, zijn de belastingen niet omlaag gegaan. En dat is vreemd, want bij bezuinigingen verwacht je lagere lasten. Hoe komt dit? De olifant in de kamer is zorg. We worden ouder en zorgbehoevender. Zorg is de grootste post in de Nederlandse begroting. Bijkomend probleem is dat er te weinig mensen bijkomen die in de zorg werken. Personeel raakt hierdoor overbelast, en zit dan zelf ook ziek thuis. Corona hielp daar niet bij. Deze neerwaartse spiraal moet de komende jaren worden omgezet in een positieve draai. Gezonder leven (zonder door te slaan en te bepalen wat mensen mogen eten of drinken), preventie, digitale innovaties, efficiënte zorg, zonder extreme uitwassen. Als de markt dit efficiënter kan organiseren dan is dat een weg vooruit. Als de overheid dit centraal beter weet te organiseren is dat ook een manier. Maar halfbakken pseudo-marktdenken (marktwerking en marktdenken zijn niet hetzelfde!) waardoor er ‘the worst of both worlds’ ontstaat (geen echte concurrentie, geen drang naar service, wel geldstromen die niet naar zorg gaan), daar moeten we vanaf.  En we zullen zorgtalent uit het buitenland moeten halen, want wie anders gaat ons later als we oud en ziek zijn verzorgen? De zorg moet op de schop, en goed ook. En dat zal heel wat tegenstand van koninkrijkjes in de zorg opleveren, desondanks zal er goed moeten worden doorgepakt. Dat vereist een visie en een strategie.

• Sociale zekerheid. Een even grote olifant in de kamer, met ook ruim 25% van de begroting. Een deel hiervan heeft ook met ziekte te maken, dat pleit nog meer voor bovenstaande punt. De rest van het geld is voor het garanderen van inkomen voor hen die het niet zelfstandig redden. We kunnen ons een systeem zoals in de jaren ’70, en ’80 niet meer veroorloven, waarbij sociaal geld onbeperkt beschikbaar was, en Nederland een hangmat was waaarin mensen het vertikten om te werken. We willen juist nog meer mensen aan het werk. De oplossing om minder aan sociale zekerheid te hoeven besteden is zorgen dat mensen werk hebben. Niet part-time, maar meer full-time. Dus ook gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. De overheid is een grote werkgever, maar over die salarissen is al eens belasting betaald door mensen uit de private sector. Bedrijven, bedrijven, economie, economie, banen, banen, banen, dat is dé manier om te zorgen dat de welvaart voor iedereen in Nederland hoger wordt, en er dus minder geld naar sociale zekerheid hoeft. Dat mes snijdt dus aan twee kanten. Het scheelt ook een enorm complex en beschadigend toeslagensysteem. Dit betekent dat Nederland internationaal moet kunnen concurreren op ondernemerschap en arbeid en actief een acquisitie en vestigingsbeleid nastreeft. Er is genoeg werk: in zorg, in bouw, in de digitale economie. Ook hiervoor geldt: we hebben internationaal talent nodig om ons hierbij te helpen. De grenzen potdicht werkt dus averechts. Een anti-ondernemers of anti-bedrijven sentiment is ook gevaarlijk. 

• Gasbaten en energie. We vinden onszelf zoveel slimmer en hardwerkend dan andere landen, maar laten we eerlijk zijn: Nederland was vooral rijk dankzij de gasbaten. We hebben onze hele economische infrastructuur ermee kunnen bouwen. En de welvaartsstaat. Een grove fout van decennia kabinetten is dat er geen fonds mee op is gezet. Het geld is opgebrand. Nu missen we miljarden inkomsten per jaar. Dat betekent: de tering naar de nering zetten. Er moet het mes in de begroting. Nederland kan niet boven zijn stand leven. Wel willen we fors inzetten op nieuwe energie, zodat Nederland internationaal onafhankelijk wordt voor zijn energievoorzieningen, we willen schurkenstaten niet financieren, en we willen een netto exportland van energie blijven. Duurzame energie, hier opgewekt, hier gedistribueerd, hier verhandeld. Er wordt veel ingezet op waterstof, maar experts zeggen dat dit nog zo duur is dat het een negatieve impact op de welvaart kan hebben, in plaats van positief. Alleen al om die reden mag kernenergie geen taboe zijn. 

• Onderwijs, cultuur, wetenschap is ook een grote post in de begroting. Om bovenstaande te stimuleren wordt onderwijs niet alleen gestuurd op aantallen studenten, maar ook op output: vinden studenten een hoogwaardige baan die economisch relevant is voor het moderniseren van zorg, het starten van slimme nieuwe bedrijven met een internationaal karakter zodat ze diensten exporteren en geld importeren. In het (wetenschappelijk) onderwijs is ondernemen vaak not done, maar dat is ook vaak wereldvreemdheid en soms zelfs van een stuitende arrogantie. We hoeven niet het Amerikaanse systeem van bedrijfsfunding en sturing op wetenschappelijk onderzoek honderd procent over te nemen, maar diepere samenwerking en een faciliterende houding richting bedrijfsleven en startende studenten is essentieel, zeker op digitaal vlak, waar Nederland (Europa) gewoon achterloopt op de wereld als het gaat om bijvoorbeeld AI, health tech, en fintech. 

• Immigratie. Waar Rutte IV over viel. Nederland is een internationaal land, en om internationaal te kunnen concurreren hebben we internationaal talent nodig dat hier mee wil bouwen aan de welvaart. Dat is de eerste categorie immigranten, en ze zijn hard nodig. Er is een tweede categorie en dat zijn vluchtelingen. Die helpen we, of in hun eigen regio, of hier, tijdelijk en anders permanent. We zijn een modern, sociaal land en sluiten ons niet af voor de ellende van andere mensen. De derde categorie is hier niet welkom en dat zijn mensen die denken dat ze hier kunnen profiteren van alle welvaart waar iedereen zo hard voor werkt, zonder zelf een steentje bij te hoeven dragen, en voor overlast zorgen. Linksom of rechtsom zijn drempels te verzinnen om deze mensen te weigeren, en we moeten niet bang zijn voor Europese afspraken: we zijn er zelf bij om die aan te scherpen. Voordeel van deze drie categorieën strak handhaven: je haalt de wind uit de zeilen van onfrisse populisten. We kunnen niet het (economische) leed van de hele wereld dragen. Wel kunnen we ervoor zorgen dat welvaart ook elders wordt verbeterd, dit doen we als handelsland met het doen van zaken, zodat we samen met andere economieën zorgen voor groei en welvaart over en weer. Laat alle dogma’s los en maak concrete plannen die dit land verder helpen, en migranten ook. 

• Geopolitiek. Als handelsland hebben we ontzettend goede internationale betrekkingen nodig. Onze welvaart zal daarvan moeten komen. We willen meer handelen, meer exporteren. In het geopolitieke spel tussen grootheden USA en China, en opkomende machten zoals India en Brazilië hebben we de EU hard nodig. Gezien de ontwikkelingen met Rusland gaat dit niet alleen om handel, maar ook om geopolitiek, en inmiddels om defensie. De NAVO is essentieel, en Nederland zou er goed aan doen om een impuls aan een (digitale) defensiestrategie te geven, met meer hi-tech bedrijven. Er gaan ook dingen niet goed in de EU. Het democratische gehalte is te laag. Als zo’n beetje grondlegger van de EU zal Nederland het voortouw moeten nemen om de EU democratischer te maken. Economisch is de EU essentieel voor Nederland, echter moeten we ervoor waken dat Nederlands geld naar landen gaat waar het alleen ten goede komt aan een corrupte bovenlaag, want daardoor polariseren zulke landen intern alleen maar verder, en dat zal de EU op termijn ondermijnen.

• Klimaat. Voor sommigen gaat het te hard, voor anderen niet hard genoeg: we stoten te veel uit, we weten dat het fout is, dat er consequenties zijn voor onze leefomgeving, en we zijn hard op weg om dit aan te pakken. Het glas half vol, mensen. Nederland is gebouwd door en voor Nederlanders, en we willen graag controle over ons leefklimaat. Dat kost geld. Maar de economische schade van droogte, wateroverlast, stormen zijn groter. Dus is het logisch dat we inzetten op verduurzamen. Zonder taboes op kernenergie. Wel willen we realistisch zijn: ja, we nemen onze verantwoordelijkheid, maar we kunnen dit wereldprobleem niet in ons eentje oplossen. In plaats van de welvaart verkleinen zal verduurzaming een internationale kans moeten zijn, met export van energie, techniek en kennis. 

• Samenleven. We willen graag bekend staan als dat fijne kleine tolerante landje. Tolerantie is niet geweldig. Het betekent dat je andere levensovertuigingen tolereert, dat is wat anders dan omarmen. De Nederlandse tolerantie is in feite: bemoei je niet met mij, dan bemoei ik je niet met jou. Is die onverschilligheid voldoende om samen te leven? Misschien wel, maar we zijn de laatste jaren niet beter, wel slechter geworden in het niet met elkaar bemoeien, niet in laatste plaats voor hoe er in de Tweede Kamer debatten worden gevoerd, en hoe bestuurders (en journaille) hiermee omgaan op social media. Het mooie van Nederland is juist dat we door onze grote diversheid, betrokkenheid, en dialoog (op de inhoud graag, en dat mag dan fel en als het even kan met humor) kunnen leren van andere en nieuwe inzichten, en zo verder kunnen komen met elkaar. Dat vereist dat we toch ergens een stip op de horizon zetten. Kunnen we daarna flink in discussie over hoe we daar komen. En dat is de positieve vibe waar Nederland naar snakt. Toch een visie dus. 

Vacature

We zoeken een premier die hiermee aan de slag gaat en iedereen meekrijgt. Wie o wie? 

Sam Bal (niet beschikbaar, sorry, haha

Reaguursels

Inloggen

Indrukwekkend stuk van Sam Bal! En goede reacties van B_L en Bob uiteraard.
Ik wilde een lange copy paste van de NYT doen over hoe serieus en urgent klimaatverandering is aan de hand van wat nu gebeurt in de VS. Maar misschien een andere keer. Deze tekst is te goed om ervan af te leiden.

cugel | 12-07-23 | 09:52

Het grootste deel van die 25% sociale zekerheid zijn de AOW'ers. Dus banen creëren zal beperkt helpen.

Gemak | 12-07-23 | 08:54

Overigens over Omtzigt, een van de beste kamerleden.

Ongeacht wie de verkiezingen wint zie ik Omtzigt het liefst in de oppositie. Zelfs een perfect kabinet moet gecontroleerd worden, en eventueel op de vingers getikt. Door blinde partijdiscipline is het oorspronkelijke parlement van 100 (later 150) individuele parlementariërs vervallen tot een domme applausmachine. Politiek gezien een papieren tijger die niks controleert en niks heeft in te brengen. Of er nou uren of maanden wordt gedebatteerd, uiteindelijk stemmen alle leden van regeringspartijen automatisch vóór; die van de oppositie meestal tegen elk kabinetsplan.

En ook Omtzigt zelf heeft zich in het verleden als CDA-er vaak ingehouden, want coalitie. Zelfs bij een in mijn ogen ideaal kabinet Wilders 1 moet Omtzigt vooral dat kabinet blijven controleren.
Tanden erin en schudden.
En op de inhoud, niet dat eeuwige "extreemrechts populisme" bla bla waar alle talentloze hielenlikkers steeds mee komen als Wilders spreekt.

Dandruff | 12-07-23 | 08:31 | 1

Zelfs met jouw tegel ben ik het deels eens, in ieder geval is het alleszins redelijk.

cugel | 12-07-23 | 09:55

Voor het nieuwe kabinet ligt er geen eenvoudige taak. Het doet denken aan de periode van de kabinetten Beel en Drees, verantwoordelijk voor het opruimen van de puinhopen na de Tweede Wereldoorlog. Tal van dossiers zijn een enorme puinhoop. De nieuwe leiders krijgen bovendien te maken met beklemmende langlopende (internationale) afspraken, het harnas van Brussel en een ambtenarenapparaat dat bestaat uit gedresseerde apen. Ga d'r maar aan staan.

goedverstaander | 12-07-23 | 08:00

Net nog eens het stuk van Sam zitten doorneuzen.
Onderwijs wordt wel erg mager gedekt, dat kan beter.
Voor wat betreft de zorg; dat ons land vergrijst wil niet zeggen dat je moet kiezen voor import van jong vlok; je kunt er ook voor kiezen dat je inwonersaantal gaat slinken. In Japan slaat dat door; doordat de jongere inwoners hard(er) moeten werken om een toenemend aantal ouderen 'in leven te houden', kunnen die jongeren geen kinderen onderhouden (en nemen die dus bewust niet) zodat de bevolking langzaam volledig verdwijnt. Dit zal voor Nederland veel minder hoeven gelden, maar waarom importeren we best wel specifiek uit mohammedaanse ver-weg-landen?
Nou ja, gelukkig heb ik meer verstand van onderwijs.

EEnzame SchizofrEEN | 12-07-23 | 07:54 | 3

(Een periode van) vergrijzing overleven kost geld. Jonge mensen importeren helpt niets, die worden immers ook oud. Dat geld zou er wel zijn, ware het niet dat het aan allerlei onzin wordt besteed. Sterker nog: de import van vreemdelingen kost miljarden, omdat het gros geen bijdrage levert op de arbeidsmarkt. Je betaalt voor een dure Tesla die geen caravan kan trekken.

goedverstaander | 12-07-23 | 08:06

In het eerste kwartaal van 2023 waren 357 duizend mensen werkloos, 3,6 procent van de beroepsbevolking. Daarnaast ken ik mensen die volledig zijn afgekeurd, terwijl hun activiteiten in het alledaagse laten zien dat er voldoende restpotentieel is voor aangepast werk. Als de vrijblijvendheid er nou eens vanaf wordt gehaald, dan hoeft er niemand te worden geïmporteerd. Maar goed, gelukkig heb ik meer verstand van, eh... Nou ja, laat maar. Môge!

MickeyGouda | 12-07-23 | 08:12

@MickeyGouda | 12-07-23 | 08:12: Maar moeten we mensen met hbo of uni verplichten om putjeschepper te worden? Ook al hebben ze een uitgewoond > 30 jaar kantoorwerk lichaam?
Of ze ontzettend saai repeterend werk als ze in eerder in een burn-out zijn beland? Goede voedingsbodem voor nog een burn-out.
Wie het weet mag het zeggen.

ffnietnu | 12-07-23 | 08:32

Piep

Justitieminister Dilan Yesilgöz wil Mark Rutte opvolgen en de nieuwe leider worden van de VVD. Ze heeft zich kandidaat gesteld als lijsttrekker, laat ze weten op Twitter.

Cornelis12 | 12-07-23 | 07:54 | 1

De gemeenteraad van Zandvoort is dinsdag akkoord gegaan met de invoering van een zogenoemde vermakelijkheidsbelasting, waardoor de organisatie van de Dutch Grand Prix voor iedere bezoeker 3 euro moet afdragen. De belasting wordt pas vanaf volgend jaar geheven.
m.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20230712_...

Cornelis12 | 12-07-23 | 07:45 | 3

Ach ja natuurlijk, de kosten (4 ton) die de gemeente kwijt was aan de illegale prive ingang voor de familie van Oranje en vrienden moet teruggehaald worden

Cornelis12 | 12-07-23 | 07:46

Drie tientjes per persoon zou volkomen terecht zijn.

theo-is-dood | 12-07-23 | 08:25

Het woord 'populistisch' heeft geen waarde meer. Het wordt door het geenszins objectieve NOS journaal steevast gebruikt om rechtse partijen te framen, maar alle partijen (behalve de PVV) zijn het...

steelbreeze | 12-07-23 | 07:35

Geen aanlokkelijk vooruitzzicht, dat opruimen van Rutte’s erfenis: de ondankbaarste taakstraf van Nederland. Te doen door BBB en partij Omtzigt? Internationaal wordt er veel (geld) van NL verwacht en er zullen vele lijken uit vele kasten vallen. Ik zie het de solistische dossiervreter Omtzigt en agro-lobbyiste VdP niet doen eerlijk gezegd. Omtzigt heeft voor zijn veranderingen 2/3 steun en vele jaren in beide kaners nodig. BBB weet veel van boeren maar weinig van de rest. Je ‘voelt’ bij hen ook weinig internationaliteit, economie en bestuurlijk DNA.
Links wordt niet groot genoeg, ook niet als Pierre Kartner uit Brussel overkomt.
Bereid u maar voor op stilstand en achteruitgang - het is niet anders.

Lopendbuffet | 12-07-23 | 07:35 | 2

Die achteruitgang was allang ingezet; wooncrisis, asielcrisis, energiecrisis, hoogste inflatie in decennia, steeds gewelddadiger criminaliteit, islamisering, personeelstekorten in alle zinvolle sectoren (zorg, onderwijs, politie, techniek, transport, etc), papieren stikstofcrisis, etc.
Daarnaast liggen er nogal wat lijken in de kast; het kabinet heeft ongezien honderden miljarden beloofd aan de rest van de wereld, aan klimaatwaanzin, etc. Tegelijkertijd worden alle winstgevende beroepen langzaam maar zeker verboden. Desnoods via ongekozen en ongecontroleerde actiegroepen die ongekozen en ongecontroleerde rechters aansturen, en tegenwoordig boven het parlement staan.

Links doet nu nog alsof luxe -goederen en -diensten "klimaatneutraal" zijn, en ze dus alleen basisvoorzieningen zoals voedsel, energie en infrastructuur willen uitbannen. Maar uiteindelijk zullen Urgenda en Greenpeace de rechters kunnen overtuigen dat ook een verpleegster, leraar of klimaatcoach eet, kookt, in een huis woont en van (spoor-) wegen gebruik maakt. En daardoor een of ander internationaal co2-verdrag schendt. Vanaf dat moment zullen ook die beroepen allemaal uitgekocht moeten worden. Iedereen aan de uitkering.
Dat is de meest logische consequentie van de urgenda-uitspraak.

Dandruff | 12-07-23 | 08:02

Met fris gemoed voorwaarts, meneer buffet. We laten ons al sinds Balkenende de put in praten. Dat dient geen enkel doel (behalve volgzaamheid afdwingen met TINA retoriek).

Duwbak_Linda | 12-07-23 | 08:14

Ik mocht Rutte wel. De man kon heel veel.

Maar nu kijk ik naar de oppositie. Daar zit niets tussen.

Het zal Pieter worden .

Schout-bij-Nacht-J | 12-07-23 | 07:22

Natuurherstelwet.
Als Timmerfrans zijn zin krijgt, wordt ook Nederland gedwongen een herstelplan op te stellen hoe we de natuur kunnen herstellen...
Hoe ziet dat er dan uit? Gaan we kijken naar hoe ons landje er bij lag net voor de wereldoorlog... de Eerste? Of waarom niet gelijk een stukje verder terug in de tijd, steken we de dijken door, voldoen we direct aan de 90% herstelde natuur die Timmerfrans zo graag ziet.

Jemig, wat een debiel stel in de EU.

EEnzame SchizofrEEN | 12-07-23 | 07:11 | 4

Terug naar de moerassen. Voordeel is wel dat Utrecht dan ook van de kaart zal verdwijnen

Kartelmaster2000 | 12-07-23 | 07:28

@Kartelmaster2000 | 12-07-23 | 07:28: Mja, dan staat Rotterdam ook direct onder water, komen er geen drugs meer binnen.... Toch weer een uitdaging opgelost!
Every cloud has a silver lining.

EEnzame SchizofrEEN | 12-07-23 | 07:46

@EEnzame SchizofrEEN | 12-07-23 | 07:46: dat moet ik dan maar accepteren.. leven op een houten vlonder

Kartelmaster2000 | 12-07-23 | 08:03
▼ 1 antwoord verborgen

Realistisch Nederlands klimaatbeleid: we kunnen er als klein land niets tegen doen, dus doen we dat ook niet.

Zoelense Hobbyboer | 12-07-23 | 07:07

Laten we nou eens beginnen met elkaar niet meer populistisch te noemen of op z’n minst ophouden met doen of dat iets vies is. Daarnaast moet het verboden worden om in de tweede kamer elkaar uit te schelden of te betichten van racisme of discriminatie want daar hebben we een rechter voor. Ik stel voor om daar heel streng in te zijn, met gele en rode kaarten, een nieuwe rol voor de voorzitter. Sylvana, ge zijt gewaarschuwd evenals 66 en GL die zich daaraan veelvuldig schuldig maken.

Tiscali-2 | 12-07-23 | 07:06 | 1

Wat een populistische praat verkoopt u

TanteJuut | 12-07-23 | 07:22

goeden morgen gluurders

witchmaster | 12-07-23 | 07:05 | 2

Die verdienen ook aandacht...

neonreclame | 12-07-23 | 07:24

Liever een goeie gluur dan een verre buur

TanteJuut | 12-07-23 | 07:37

Voor de volgende verkiezing wil ik, WIL ik een totaal inzicht in wat ze hebben gedaan.

Schout-bij-Nacht-J | 12-07-23 | 06:58 | 2

Gaan we regelen voor je.

Mr.Maloonigan | 12-07-23 | 07:00

Succes ermee; Rutte had tijdens zijn werk al geen actieve herinneringen meer. Ministeries en diensten kregen het al niet voor elkaar zaken zónder zwartgelakte teksten te overhandigen.
En de journalistiek is gekaapt door getrouwen, die netjes de narratief verkondingen.

EEnzame SchizofrEEN | 12-07-23 | 07:18

oud Nieuws.

* Gemeente Zandvoort gaat bij de GP belasting heffen: 'funtax'... Dus belasting over 'plezier'.
* NAVO top komt in 2025 voor het eerst in Nederland.
*Nederland wil strengere regels voor privevliegtuigen.
* Flink tekort kraamzorg verwacht.
* Dilan wil Rutte opvolgen.
* Greenpeace daagt staat voor rechter.
* Zzp'er verkiest sparen boven verzekeren voor arbeidsongeschiktheid.
* Eerste Kamer akkoord; doxing wordt binnenkort strafbaar.
* Vermiste Franse peuter nog niet gevonden.
* Explosie in Schiedam.
* Noord-Korea lanceert raket met mogelijk langste vluchttijd ooit.
* Leslie van Houten, ex-volgelinge Charles Manson, na 53 jaar vrijgelaten.
* Al 1.000 asielzoekers leven in Nederland onder hoede Rode Kruis. ‘We willen naar kleinschalige, menselijke opvang'.
* Al voor 2,2 miljard euro coke onderschept, Rotterdamse haven blijft aantrekkelijk voor criminelen.
* Amsterdams onderwijs in de knel na wegvallen coronasteungeld: ‘We snakken naar structurele middelen’.

Weer: af en toe bui, max 20 graden.

Koffie: Een rustige bak om op gang te komen, dus handgemalen, heerlijke hoeveelheid... Welnee! Er mot gewerkt worden vandaag! Dus hup, die bak naar binnen en aan de arbeid!

EEnzame SchizofrEEN | 12-07-23 | 06:47 | 7

@anja | 12-07-23 | 07:24:

Môge anja,

Doxing (soms geschreven als doxxing) is de handeling waarbij identificerende informatie over iemand online wordt onthuld, zoals zijn of haar echte naam, woonadres, werkplek, telefoon, financiële en andere persoonlijke informatie. Die informatie wordt dan openbaar gemaakt - zonder toestemming van het slachtoffer.

Alsjeblieft.

Milton_Styx | 12-07-23 | 07:33

@Kartelmaster2000 | 12-07-23 | 07:31: Klopt! Zit me soms ook te verbijten er direct een mening achter te plaatsen.
Bijvoorbeeld die funtax... Jezus minia, hoe kunnen ze dat verzinnen? Lekker geld plukken, dat is het, gewoon de schaamte voorbij.
En zo kan ik nog even doorgaan. Ons land lijkt steeds meer een provincie van een groter geheel, waarbij wij het debiele deel zijn. Dit kan je uiteraard niet aan één mens toerekenen, maar de afgelopen 10, 12 jaar heeft er ééntje wel de eindverantwoordelijkheid gedragen zonder verantwoordelijkheid te nemen. En het systeem is inmiddels zo dichtgetimmermansd dat de gemiddelde Nederland klem staat. We zijn als burger in de hoek geschilderd.

EEnzame SchizofrEEN | 12-07-23 | 07:40

@EEnzame SchizofrEEN | 12-07-23 | 07:40:
Hoezo „Fun tax”? Wel eens van forensenbelasting gehoord ? Dat is ook een funtax. Maar dan op het bezit van een vakantiewoning. Waarover je natuurlijk ook in box3 al betaalt

theo-is-dood | 12-07-23 | 08:28
▼ 4 antwoorden verborgen

Voor de liefhebberts van de witte kartoffelsalat met groene stukjes bieslook in de vierkante kilobak van Aldi (RIP):

Kaufland heeft 'm! Precies die dus...

wilderst | 12-07-23 | 06:43

Met verbazing lees ik dat er reaguurders zijn die Omtzigt als premier wensen.
Gezien zijn wapenfeiten zou dat niet goed zijn voor Nederland. Laat hem vooral doen waar hij goed in is, dat is de inhoud. Samenwerken is niet een van zijn kerncompetenties, dat is inmiddels wel alom bekend. Voor een leider is dat een vereiste. De man is recht toe recht aan, situationeel leiderschap zit niet in zijn pakket.

Een premier vinden binnen de huidige clubs lijkt mij lastig worden. De naam van Carola Schouten wordt nergens genoemd, maar dat is wel iemand die ik het zie doen. Ze heeft ruime ervaring, is inhoudelijk sterk, weet mensen te binden en houdt haar rug recht. Maar goed... vanuit haar partij zal niet snel een MP worden geleverd. Wij zitten straks opgescheept met Yesilgöz. De indruk die ik vroeger al van haar had was niet positief. Uit op aandacht en onaardig tegen andere dames in haar buurt. Dan weten de vrouwelijke reaguurders wel wat ik bedoel.

Roos | 12-07-23 | 06:33 | 11

@letopuwzaak | 12-07-23 | 07:54: dat snap ik wel, maar die eigenschappen maken hem niet automatisch een goed premier... Dat blijf ik een merkwaardige gedachtengang vinden

Roos | 12-07-23 | 08:15

@Roos | 12-07-23 | 08:15:
Zeker. Ik zie hem die eigenschappen ook niet zo hebben, inderdaad op inhoud. Ik constateer vooral, op werk, dat mensen van alle partijen Omtzigt rechtvaardigheid toedelen en kennelijk missen ze dat zo erg bij anderen van hun eigen politieke voorkeur dat ze hem zo'n positie zien vervullen. Vreemde gewaarwording.

letopuwzaak | 12-07-23 | 08:50

@Roos | 12-07-23 | 08:14:

Ik zag een argument wat een politiek en een voordeel voor eigen mogelijkheden zou geven.

Hij zal in zijn afweging breder beschouwen, derhalve wellicht tot een andere keuze komen.

Hoe dan ook.
Ik zie hem als een voorname gids om de volksvertegenwoordiging weer gezag, integriteit en "volksvertegenwoordiging" terug te geven, tegenover globalistische luchtfietserij.

Milton_Styx | 12-07-23 | 09:15
▼ 8 antwoorden verborgen

Rutte is nu voltooid verleden tijd.

In ander nieuws.
www.telegraph.co.uk/world-news/2023/0...

Vrij grote overwinning voor Volodymyr omdat de laatste hoop van Rusland was dat de NAVO-landen zouden stoppen met het steunen van Oekraïne. Nu dat door het toilet is, is het niet tijd voor GTFO Vladimir?

Ik vond het wel opvallend nieuws.

Psoglav | 12-07-23 | 06:32 | 1

Ze hebben de olieproductie naar beneden gedraaid in samenwerking met de saudi's dus ze hebben nog wel wat zetten achter de hand.

Hellsmurfje | 12-07-23 | 06:49

Heel mooi stuk maar gaat allemaal niet gebeuren, om een echte visie en het beste voor Nederland te doen heb je een echte leider nodig en moet het hele bestuur op zijn kop. Meer Zwitserse stijl, lokale beslissingen, democratisch. Dat gaat niet gebeuren (maar zou eigenlijk wel moeten).
Dus hoop niet teveel er gaat weinig wijzigen (helaas)

Alexander | 12-07-23 | 06:26

Shell weg, Unilever weg, dsm weg, Boskalis gaat ook, 100 km pu wegens stikstof, volkomen flauwekul stikstofnormen, natuur staat op omvallen, alle wegen programma’s stilgelegd.
Welke partij?
VVD
Den Uyl komt niet meer bij van het lachen
Knap hoor, reuze knap

Rene strijland260746 | 12-07-23 | 06:12 | 1

Eens, maar "natuur staat op omvallen"? Of bedoel je het andersom?

Waar ik woon stikt het van de natuur, meer dan ooit!

Konijnen, hazen, herten, everzwijnen, fazanten, eekhoorntjes, ijsvogels, rivierkreeftjes, vossen, dassen, bevers. En de wolf is onderweg...

wilderst | 12-07-23 | 06:28

Vanuit mijn kasteel, het land overschouwende, zijn er inmiddels 8 provincies met een hond, en 1 met een voliere. Verder 2 met rap continue babbelende Poolse dames.

Het is niet voor niets dat ik Hornbach hun oude slogan kado heb gedaan...

wilderst | 12-07-23 | 06:10 | 2

Ajaaah, jippie, jippie jeee.

In het ochtendgloren, weerspiegelt onberoerd water, de vreugde van hemelse gedachten.

Slaap wel kasteelheer.

Milton_Styx | 12-07-23 | 06:21

@Milton_Styx | 12-07-23 | 06:21: Dank Milton, een vruchtbare dag gewenst!

Ik doelde trouwens op "Er is altijd iets te doen", helaas...

wilderst | 12-07-23 | 06:31

"Een derde reden is dat velen klaar zijn met de Ruttiaanse manier van politiek bedrijven, (...). Niet in de laatste plaats door regeringspartijen zelf (... )"
Dus vrijwel alle partijen bedrijven politiek op de Rutteriaanse manier? Wat is er dan nog Rutteriaans aan?

RandyBiel | 12-07-23 | 06:00

Zolang de politiek met boodschappenlijstjes blijft werken en er geen inhoudelijk debat mogelijk is over visies op de samenleving nu en in de toekomst is Nederland ten dode opgeschreven.

Zemko | 12-07-23 | 05:47 | 1

Eens. Meer lange termijn, minder kluitjesvoetbal en vooral je kernwaarden vaker verduidelijken.

TanteJuut | 12-07-23 | 07:26

Hallo ochtendploeg?

Is het geen tijd om het stokje over te nemen?

Ik sta dan nog wel stijf van de 3e espresso van het jaar (record!), maar ik zou heel graag in slaap vallen voordat alle overdagse geluiden zich gaan manifesteren

wilderst | 12-07-23 | 05:46

ze komen er aan....

neonreclame | 12-07-23 | 04:21 | 2

Dhr. Omtzigt kan zich aansluiten bij BBB en daarna Premier worden van Nederland. Ben niet v.d. voorspellingen, maar van de hypothese’s.

Dhr. Rutte gaat in Nov. voor de U-bocht constructie, de nu geplugde vrouwelijke lijsttrekster zal dan terug moeten treden..

Dhr. Timmermans gaat niet naar Den Haag komen, eventjes om de campagne te steunen, daarna weer in Brussel bij zijn Greenpeace windmolen vriendje. Dus wie zijn de nr. 2 en 3? Asher en Aboutaleb, Bos als reserve.

De partij van mevr. Kaag gaat het lastig krijgen, alleen maar achterbakse lieden in deze club. Van Drimmelen weet raad en tech ondernemer dhr. Schuurman pompt er nog eens 1 Mln. Eur. in, verlies goed proberen te gokken = dubbel verlies.

Unsinkable-Sam | 12-07-23 | 04:14 | 2

ROFL

Schattig dit.

Schout-bij-Nacht-J | 12-07-23 | 04:41

Omtzigt bij BBB zou passen, maar niet als MP. Ik herken burn-outers van afstand, als ervaringsdeskundige. Komt nooit meer goed.

Rutte kan nooit meer terug, basta!

Timmerfrans is mijn grote angst, maar GL zal in de constructie er ook bang voor zijn ondergesneeuwd te raken.

D66 klopt, ten dode opgeschreven. Helaas zullen de stemgerechtige dames met geen enkel politiek inzicht weer iets anders zoeken. Ik zie de dieren wel 10 zetels halen. 10 zetels door de plee, die een coalitie alleen maar moeilijker maken...

Volt kan ook goed scoren met de geindoctrineerde studenten erbij. Als je D66 al eng vond, dan maak je borst maar nat

wilderst | 12-07-23 | 05:21
-weggejorist-
Torquemada | 12-07-23 | 04:04 | 5
▼ 5 antwoorden verborgen

"Nederland is een internationaal land". In tegenstelling tot een nationaal land ?

Asteroid-B612 | 12-07-23 | 04:01 | 3

Nederland is in transitie naar een een EU provincie. Daarom zijn de naar buiten gerichte belangen ook zo groot en de binnenlandse belangen bewust erg laag. Wel hebben ze jou en mijn stem nodig om de transitie gefaseerd uit te voeren, maar jou en mij hebben ze niet meer nodig als het implementatie project is afgerond.

Vandaar ook dat iedereen voelt dat er iets niet klopt aan de motieven en beargumentatie, maar niemand weet het fijne er van. Dat zeggen ze nl. niet daar ze angst hebben voor het machtsblok v.h. volk wat er nu nog is.

Unsinkable-Sam | 12-07-23 | 04:30

@Unsinkable-Sam | 12-07-23 | 04:30:

Ik weet niet waar jij geboren bent, en dat wil ik ook helemaal niet weten maar als jij niet weet wat Nederland is dan kan ik me voorstellen dat je altijd loopt te balen.

Ik hou het kort en simpel voor je. Nederland is altijd op zoek gegaan naar de beste "deals". Al eeuwen. En wat jouw mening is, als nobody zoals ik, doet er niet toe. We wilden rijk worden en dat is goed gelukt.

Schout-bij-Nacht-J | 12-07-23 | 04:43

Het is ook niet voor jou geschreven DKS, maar toch fijn dat je moeite doet je frustratie’s te kanaliseren.

Daarbij blijf ik bij mijn standpunt: Nederland was tot op heden in transitie om provincie v.d. EU te worden. Daar heeft vooral het binnenland onder geleden.

Unsinkable-Sam | 12-07-23 | 05:20

Als denker, met ook veel tijd om na te denken, kijkend naar de huidige wereld met een helikopterview (braak) of beter nog een moonview, kom ik tot deze -al bekende-, maar vergeten conclusie:

Het is fin de siecle. An end of an era.

We hebben de opbouw-fase gehad na de oorlog, daarna de uitbouwfase, toen de profiteursfase, en nu de verval-fase.

Steevast zie je dit terug in de geschiedenis. Als alles keigoed gaat, gaat men zich op de borst slaan en uit verveling stomme dingen doen.

Denk even aan alle geweldige volkeren die duizenden jaren geleden de wereld of Europa beheersten: De Egyptenaren, de Grieken, de Romeinen. Allemaal ten onder gegaan aan eigen succes...

wilderst | 12-07-23 | 03:33 | 10

Fin de Siècle ...

Zou kunnen. Denk dat dit vooral van toepassing is voor mensen die boven de 60 zijn. Hun droomleventje is wel voorbij. Jeugd heeft nog wel een kans.

Schout-bij-Nacht-J | 12-07-23 | 04:48

@Schout-bij-Nacht-J | 12-07-23 | 04:48: Kans: ja. Iets er mee doen: nee.

Jeugd zijn rubbertegel-lapschwanzen of scooter-klootzakjes. En als ik het goed begrijp net zo bang gemaakt van het 'milieu' als wij van 'de bom'.

Lieve meiskes liggen -as we speak- in foetus-houding te janken omdat alles naar de kloten gaat. Terwijl dat helemaal niet zo is. Geloof me, ik ken er welche

wilderst | 12-07-23 | 05:31

@wilderst | 12-07-23 | 05:31: Welche is Duits voor enkele of meerdere, onbestemd aantal, kwam het eerste in me op, ik zat Skat te spelen op een Duitse site, vergeef me

wilderst | 12-07-23 | 05:37
▼ 7 antwoorden verborgen

De erfenis van Rutte...

Een puinhoop met enkele gouden randjes.
Door regeren met rechts uit te sluiten, heeft Rutte zich na Rutte I volledig afhankelijk gemaakt van de klimaatwappies op links. Er wordt geld gesmeten in de bodemloze klimaatput terwijl er elders zoveel geld nodig is. Om de wereld gedurende één etmaal 0,000036 graden af te koelen, is er 35 miljard beschikbaar gesteld, terwijl er op de ouderenzorg bijna één miljard wordt bezuinigd en de zorgmedewerkers nu al met de handen in het haar zitten.
Dit is zó dom, absurd en wereldvreemd dat je zou kunnen spreken over klimaatterrorisme en CO2-criminelen.

Het volgende kabinet zal met enorme financiële problemen te kampen krijgen en de files bij de voedselbanken zullen alleen maar toenemen.
Rutte IV viel over gezinshereniging bij asielzoekers maar geen enkele premier heeft zoveel asieleisers binnengelaten als Rutte. Ja, Rutte heeft meer asielzoekers binnengelaten dan zijn 41 voorgangers bij elkaar.
Rutte laat ook een totaal onregeerbaar land achter als er niet snel e.e.a. verandert. Nederland is gepolariseerd door onderling wantrouwen en het vertrouwen van kiezers in de politiek is historisch laag.

Ruttes kabinetten worden gekenmerkt door de ene crisis na de andere. Er heeft de afgelopen jaren zelfs een opeenstapeling plaatsgevonden van crisissen, die nauwelijks op te lossen zijn voor een nieuwe regeringsploeg, ongeacht hoe die zal samengesteld zijn. Het volgende kabinet is daarom niet te benijden want het begint al met een forse achterstand. Belangrijker dan wie de nieuwe lijsttrekker van de VVD zal zijn, is de vraag hoe de volgende regeringsformatie zal verlopen. De VVD bezet namelijk een sleutelpositie, zoals het CDA dat vroeger deed. Nu de VVD is uitgekotst door D66 en de CU, het eerste gouden randje (!), is D66's hoop vervlogen de Nederlandse boeren van hun grond te kunnen verjagen om ze aldaar in te ruilen voor 'na-reizigers' uit Afrika en het Midden-Oosten. Links zal zelf geen meerderheid krijgen en zonder de VVD zal Jetten nooit meer zijn idiote plannen kunnen verwezenlijken. Nog een zonnestraaltje! De PvdA en GL zullen zich niet durven laten verleiden tot samenwerken met de VVD omdat de reden voor de val van het kabinet 'de asielcrisis' is. Deze doorgewinterde asielknuffelaars zouden elke geloofwaardigheid verliezen als ze nu de deur voor de VVD toch nog zouden openhouden. De reli-gekkies van de CU zullen voorlopig ook geen ministers meer leveren. Hun opgeheven moralistische vingertje roept bijna haatgevoelens bij mij op. Omdat zij tegen alcohol zijn, dwingen ze anderen door verboden en prijsverhogingen tot het minder consumeren van alcohol! Ook willen ze Nederland volproppen met islamieten. In het Midden-Oosten en in Afrika worden christenen vermoord door moslims. In plaats van hun geloofsgenoten asiel te verlenen, laten ze massaal Mohammedanen binnen. Denken ze misschien dat ze door mensen binnen te laten die hen haten, ze zich kunnen bekwamen in het vergeven van vijanden en de andere wang toekeren zodra in Nederland net zulke rellen uitbreken als in Frankrijk? Een andere reden voor christenen om de rode loper uit te leggen voor anti-christenen kan ik namelijk niet bedenken!

Rutte IV was een kopie van Rutte III hoewel hier en daar sommige poppetjes van plaats werden gewisseld om het kabinet nog enigszins een eigen smoel te geven en om te voorkomen dat ministers ter verantwoording zouden worden geroepen vanwege hun wanbeleid op een vorig departement. Maar de fut was er ook uit en er was geen enkele bindingskracht meer over. Ook zaten er twee kapiteins op het schip en de afkeer die Kaag en Rutte van elkaar hadden, was van hun gezichten af te lezen zodra ze samen in beeld kwamen. Dus, als de VVD nog mee wil doen, zal ze over rechts moeten, wat zeer opmerkelijk is, omdat de linkse Rutte zijn opvolger geen andere keuze laat en hiertoe dwingt! Alweer een gouden randje!

Volgens de enquêtes zullen er drie partijen de grootste kunnen worden. Ten eerste de VVD omdat ze 'asiel' nu tot inzet van de verkiezingen heeft gemaakt en daardoor enkele zetels van de BBB zal afsnoepen omdat die laatste partij zich vooral zorgen maakt over 'stikstof' en dat onderwerp momenteel naar de tweede plek is afgezakt. Maar ook de asiel-kritische partijen PVV, JA21 en FvD zullen een deel van hun kiezers die voorheen al eens VVD stemden, weer kwijtraken aan die partij, vooropgesteld natuurlijk dat Rutte's opvolger wel rechts genoeg is.
Ten tweede de BBB. Die partij is nog steeds populair en vanwege de Provinciale Statenverkiezingen in de 'winning mood'. Dus ja, ook Caroline van der Plas kan de grootste worden. Tenslotte maakt de PvdA/GL combinatie een zeer goede kans om de verkiezingen te winnen: de SP is Renske kwijtgeraakt en dat zal die partij behoorlijk pijn gaan doen en als Frans Timmermans inderdaad Brussel gaat verruilen voor Den Haag, kan dat de PvdA/GL extra zetels opleveren, zoals bij de verkiezingen voor het Europarlement gebeurde. D66 lijkt uitgespeeld en Kaag heeft haar nieuwe leiderschap nooit weten te verzilveren. Van de 14 zetels die D66 momenteel lijkt te gaan verliezen, zal het merendeel ook naar de PvdA/GL combinatie gaan.

Waar leidt dit alles toe?
Om over rechts te gaan, zullen VVD en BBB ook nog JA21, de SGP, de PVV, FvD en misschien zelfs BVNL nodig hebben. Dat lijkt me geen realistische optie. Zeker FvD wordt niet gepruimd.
Cruciaal is daarom wat Pieter Omtzigt gaat doen.
Hij is bezig met het werven van mensen om een nieuwe partij te beginnen maar november is al over vier maanden. Als hij zich aansluit bij BBB, kan hij zich veel moeite besparen en zal hij zeker niet uit de Tweede Kamer verdwijnen. Sterker nog: BBB zou volgens Maurice de Hond dan op ongeveer 50 zetels mogen rekenen en dan ziet het er meteen allemaal anders uit. Aangevuld met de SGP en JA21 zouden BBB en de VVD al een meerderheidskabinet kunnen vormen, vooral omdat Omtzigt ook veel linkse kiezers zal binnenhalen. Met de PVV, FvD en BVNL heeft Pieter Omtzigt weinig binding, zijn stemgedrag toont dat duidelijk aan. Maar voor het belang van Nederland, en Pieter Omtzigt is zowel een realist als idealist, is de combinatie die ik noemde een reële mogelijkheid en m.i. ook voldoende stabiel om het vier jaren vol te houden. Omdat Nederland sowieso een regering nodig heeft en er over links geen meerderheid zal zijn, is dit vier partijen kabinet daarom ook het meest wenselijke.

Kaag heeft Rutte gedreigd de motie van wantrouwen tegen hem te steunen en hem daarom gedwongen 'de eer' aan zichzelf te houden (voor zover je Rutte en eer in één zin kunt noemen)
Daarmee heeft ze, zonder het zelf te willen, Nederland misschien wel een enorme dienst bewezen!

De toekomst van Nederland hangt nu wéér af van één man maar nu in positieve zin! Hopelijk verschaft Omtzigt snel duidelijkheid!

(Uitgelogd)

Angélica de Sancé | 12-07-23 | 03:18 | 7
-weggejorist-
Angélica de Sancé | 12-07-23 | 07:23

@wilderst | 12-07-23 | 05:06:
Eens! Maar ik verwacht niet dat de VVD met de PVV en FvD in een coalitie stapt. En Omtzigt zal dat zeker niet doen. Het meest rechtse kabinet dat volgens mij mogelijk is en ook problemen kan aanpakken, is de combinatie BBB, VVD, JA21 en SGP. Daarbij reken ik erop dat Omtzigt zich bij BBB heeft aangesloten. Om vóór november een partij op te richten en geschikte personen te vinden is m.i. nauwelijks haalbaar en Omtzigt zal dat risico liever niet lopen. Wat dat betreft was Ruttes timing geniaal.

Angélica de Sancé | 12-07-23 | 07:29
▼ 4 antwoorden verborgen

Hips! Ik heb even geen actief geheugen, wie is Rutte?

omgponies | 12-07-23 | 03:13

Haha dit is zo grappig.
Jimmy Cliff - Reggae Night (1983)
www.youtube.com/watch?v=m3Uh24QiJUI
Dit is dus to-taal GEEN reggae nummer. XD
Ga ik ook een keertje doen. Een super zwoel easy jazz nummer opnemen met als tekst & titel 'I Love Speed Metal'.
[Frank Sinatra stem]
"I love speed metal *vingerknip*
The sound of screaming guitars *vingerknip*
The thunderous beats from hell that make your ears bleed *vingerknip*
The roaring monstrous voices of fat ugly hairy singers *snap*
Dressed in black leather with spikes *vingerknip*
Like they escaped from a low budget porn scene *vingerknip*
Etc etc...

keestelpro | 12-07-23 | 03:03 | 7
▼ 4 antwoorden verborgen

Het is ongelooflijk,
maar u mag zich proberen te realiseren dat Rutte de afgelopen 12 jaren zoveel gedecentraliseerde bestuurschaos heeft gegenereerd dat ook de invloed daarvan op de politiek dusdanig is dat het wegvallen van Rutte's eigen, niet-democratische bestuursstijl tot gevolg heeft dat het daaruit ontstane politieke vacuüm een nagenoeg niet-formeerbaar, electoraal landschap zal voortbrengen.

Het feit dat Rutte zo (krankzinnig) lang Minister-President heeft kunnen zijn, geeft (op zijn minst!) te denken. Ik mag hopen dat verlichte geesten daar hun licht eens op laten schijnen, want de gevolgen van Rutte's populariteit van de afgelopen 12 jaren zullen de komende vier jaren -want zo lang zal de aankomende formatie MINIMAAL gaan duren- hun schaduw werpen op tal van hoog-urgente kwesties.

Rutte heeft iedereen gewoon weer bij de ballen.

Boris Poepnagel | 12-07-23 | 02:51 | 1

Mensen met ‘n doordacht escape plan hebben meestal ook ‘n doordacht plan tot terugkeer. En ja, terugkeer gaat samen op met het idee dat er iets te halen of te winnen valt, anders blijf je wel weg. Vertel mij de basis gedachten achter de motieven van dhr. Rutte.

Want, hij offert genadeloos allerlei mensen, ook dat is ‘n gave. Een gave van een laag ethisch besef.

Unsinkable-Sam | 12-07-23 | 03:56

Sjezus!

Sinds de laatste mega-inkoop in D eind vorig jaar voor 9,99 heb ik er niet meer op gelet, maar mijn geliefde Jaegermeister kost in ons land nu per 0,7 liter standaard 18 euro?!

wilderst | 12-07-23 | 02:51 | 1

In sommige landen krijg je 18 liter wodka voor 0,7 euro. Welk land is dat en gaan we er heen ?

Sint Petersburg leek zo aanlokkelijk met de midzomernacht..

Wattman | 12-07-23 | 02:57

De nachtvraag:
Wat hebben de volgende woorden met elkaar gemeen:
-Nacht
-Water
-Zon
?

keestelpro | 12-07-23 | 02:49 | 10

@wilderst | 12-07-23 | 04:11: Verder heb je natuurlijk ja en nee, mama en papa en slecht en goed (Oh klank, zoals bon, jo, oke, top,

wilderst | 12-07-23 | 04:16

@wilderst | 12-07-23 | 04:16: Ook is daar eten. E(t). Eat, essen, eten, etterem (restaurant op zn Hongaars) en Et (vlees op zn Turks).

Ik die dit alles top of head, leuk om talen te kennen!

wilderst | 12-07-23 | 04:24
▼ 7 antwoorden verborgen

OMG!

Nu krijgen na stormen de hoge-druk-gebieden ook al een naam? Ceberus

wilderst | 12-07-23 | 03:05
▼ 2 antwoorden verborgen

www.youtube.com/watch?v=UaFNzE5oJOI

Anders dan bijvoorbeeld een klimaattransitie, is communisme iets wat zich al reeds heeft afgespeeld en goed is gedocumenteerd. Oftewel je kunt het bestuderen en dan kom je wellicht tot de conclusie dat dat niet zo'n tof systeem was. Waarom zou je je daarmee willen associëren?

superduperadmin | 12-07-23 | 02:18

Sam Bal, effe uitprinten en wekelijks bij herhaling laten voorlezen in de Kamer.

Ray Skak | 12-07-23 | 01:50

Timmermans is helemaal gek geworden met zijn natuurwet.

Wattman | 12-07-23 | 01:20 | 6

Elke kilo overgewicht schijnt iets met je hersenen te doen.

MickeyGouda | 12-07-23 | 02:16

@MickeyGouda | 12-07-23 | 02:16:
Ik zit nu minutenlang naar je opmerking te kijken.
Geen idee wat ik er van moet denken.
Wel grappig :)

TheOne48 | 12-07-23 | 02:30

@TheOne48 | 12-07-23 | 02:30:
Gna, dan beroep ik mij eindelijk ook eens op de wetenschap... Onderzoeken hebben aangetoond dat er een relatie is tussen iemands gewicht en diens hersenfuncties. Buikvet is met name funest. De hersenen schijnen bijvoorbeeld beter te werken na een maagverkleining. We mogen hieruit voorzichtig concluderen dat Frenske een probleem heeft.

MickeyGouda | 12-07-23 | 04:42
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik ben de naam van de reaguurders kwijt, maar zijn vergelijk is geweldig: 'Er is een enorme eik omgehakt, en de vvd komt er achter dat daaronder niks is gaan groeien.'

Dus je moet nu letterlijk met splintertjes proberen een boom te maken (als vvd-er).

Sinds 13 jaar ga ik weer geïnteresseerd volgen hoe dit proces gaat lopen!

Jos Tiebent | 12-07-23 | 01:06 | 2

Je kunt er altijd nog houten ja-knikkertjes van maken. Maar wat een goede vergelijking, die heeft de VVD volledig aan zichzelf te danken, Rutte is de VVD. En men ging zoals het een VVD'er betaamt voor de korte termijn winst die Mark realiseerde.

Wattman | 12-07-23 | 01:19

het is interesant om na te gaan hoe het komt dat juist dat ene eikeltje die ene grote boom ios geworden. Net zijn takjes iets hoger dan zijn omringende eikels, net iets eerder bij het water, net iets eerder in het zonlicht.. maw is 'de grote eik' een zegen of een ramp

klaverboerdenham | 12-07-23 | 01:37

Ik hoor wel eens wat liedjes op de radio voorbij komen waarvan ik zeker weet dat ik ze nooit, nooit, maar dan ook nooit hier in het café aan ga zetten.

Dit is niet zo’n nummer.
Mink DeVille - Demasiado Corazon
www.youtube.com/watch?v=KT1m6kEsR1E

Nuuk | 12-07-23 | 01:04 | 7

@keestelpro | 12-07-23 | 01:28:
Maar Kees, neem nou alleen die titel al, 'Teveel Hart', in een tijd waarin iedereen is losgezongen van zijn gevoel. #teamminkdanwelnuuk

MickeyGouda | 12-07-23 | 01:59

Prachtig nummer en één van de nummers die Mink DeVille typeren.

LD69 | 12-07-23 | 03:01
▼ 4 antwoorden verborgen

Toen mijn moeder de middelste van 3 meiden 12 was zei de directeur van de basisschool in samenspraak met meneer pastoor, je hebt er een op t gymnasium, de jongste trekt nu al richting de zorg, maar die middelste, wat doe je daarmee? Ze is niet dom, maar met die grote mond zal ze niet ver komen. Je zult haar moeten temmen. Ik zou ze gewoon naar de huishoudschool doen, dan kan ze jullie in elk geval kleinkinderen geven.
En zo geschiedde. Vreselijk voor m’n moeder, later vond ze een aanbeveling voor gymnasium.
Maar ze heeft t gedaan, huisje boompje beestje, jarenlang ‘s nachts klote werk gedaan om toch t gezinsinkomen te spekken en zich niet nutteloos te voelen.
Later heeft ze samen met m’n vader een goedlopend bedrijf begonnen wat ze rond hun 55e verkocht hebben. En al jaren goed op rentenieren.

Maar mam ben je niet kwaad dat opa dit gedaan heeft? Ja, ik haat hem ervoor, maar ik heb wel leren vechten, en waarschijnlijk was ik anders inderdaad het verkeerde pad opgegaan, beetje overal tegen zijn, lanterfanten etc. Ik had al jong kinderen en kon dus al vroeg wat anders gaan doen, m’n zus daarentegen kreeg altijd alles op een presenteerblaadje is een fopstudie gaan doen, heeft nooit gewerkt want manlief verdiende goed etc en was toen dr vent wegliep en opa niet financieel kon bijstaan totaal hulpeloos.

Moraal, soms moet je voor kind een ongewenste keuze maken. Ga jij maar HBO techniek doen of je schrijft ze zoals m’n eigen vader bij mij deed omdat ik niet wist wat ik wilde doen na de MAVO en MBO2 gewoon in bij defensie. Maandag heb je om 7.45 een afspraak in Amsterdam jongen, neem sportkleding mee en vul dit maar in de trein in. En lever je sleutel in, want als je niet gaat, zoek je t maar uit.
Hard ja, nodig achteraf gezien zeker.
Topjaren gehad daar, opgeleid tot brandweerman na 14 jaar overstap gemaakt naar burgerbrandweer en ook daar verder doorgegroeid.
Nu bijna 40, toch besloten om de schoolbanken weer in te gaan, over 10 jaar als m’n 20 jaar repressief erop zitten wil ik iets doen wat ik tot m’n pensioen kan volhouden. Eerder stoppen zal er voor mijn generatie niet inzitten, maar wij mogen de boel weer gaan rechttrekken voor onze kinderen.

Er zijn zoveel tekorten. 200 communicatie adviseurs in een kantoorgebouw maar niemand die een kraan voor de koffiemachine kan vervangen.

Ouders, kijk waar de talenten van je kind liggen, leg dit af tegen werk waar altijd vraag naar is. En neem desnoods het besluit voor ze. En geloof me, na je 35e de studiebanken in omdat je t eindelijk echt weet wat je later wilt worden is makkelijker dan men denkt.
Ooit zullen ze je dankbaar zijn.
En mijn eigen dochter (6) ook die ga ik weerhouden van onzin studies dan krijgt ze ook een treinkaartje naar de marinekazerne in Amsterdam en een tas met sportkleding!

WibionFire | 12-07-23 | 01:00 | 1

De mogelijkheden nu zijn groter dan vroeger, advies hoofd lagere school aan mijn vader toentertijd: ‘gecondoleerd, met deze jongen valt niets te beginnen’.
Nu, vele jaren verder geef ik als advies aan mijn jong volwassenen: ‘niet naar advies luisteren, maar zelf nadenken en eigen keuzes maken’. Wat het hoofd lagere school betrof, denk toch dat hij gelijk had. Al was het slechts een moment opname.

Opmerking: huishoudschool was een prima school, je leerde veel praktische dingen. Nu de VMBO verzorging dacht ik.

Unsinkable-Sam | 12-07-23 | 04:57

Djeeezus wat een weer hier! Zware knallen van ijs dat op de vensters knalt.
Complete ijswolkbreuk!

Aristotalloss | 12-07-23 | 00:49 | 1

Definieer hier?

wilderst | 12-07-23 | 01:17

Sorry, heel veel open deuren die iedereen weet, maar niet de kern. Voordat je ergens aan begint eerst alle lijken uit de kast halen en opruimen die zooi. Eigen burgers eerst. En vooral alle onzin om internationaal pluimpjes te willen ontvangen voor het water naar de zee dragen zoals met het klimaat wat miljarden kost om 0 graden warmer of kouder te maken is totaal zinloos. Het zijn net kleine kinderen die geen flauw idee hebben wat er echt moet gebeuren en daarom waarzeggers nodig hebben die hun hobby gewoon duur willen verkopen. Klimaat is een simpel verdienmodel meer niet. Gewoon gezond verstand gebruiken. Meer is niet nodig.

dijkbewaker | 12-07-23 | 00:45 | 1

Hear, hear!

Milton_Styx | 12-07-23 | 00:52

Niet mijn partij, maar oh wat zou het land opknappen als de SGP 10+ jaren meer dan 76 zetels scoort bij verkiezingen.

Dromen mag gelukkig nog.

Voor de nachtploeg.
Hi K&T, Casey en Kees.

Dream Theater - In The Name Of God
(Live at Budokan)
youtu.be/34HK44CeSMg

Truste allen.

Milton_Styx | 12-07-23 | 00:45 | 2

Alles aan een imaginaire hogere macht overlaten lijkt me een goed plan inderdaad....

Eagle0511 | 12-07-23 | 08:02

@Eagle0511 | 12-07-23 | 08:02:

Die imaginaire hogere macht wordt vooralsnog een hogere integriteit en betrouwbaarheid toegekend dan het recent verleden landsbestuur....

Dat voortzetten is wel het beste plan inderdaad.
U hebt me helemaal overtuigd.
Goed plan jôh.
Verder op de fundamenten van de #Ruttemie. Hoezee.

Milton_Styx | 12-07-23 | 09:07

Hoe weten ze dat, dat van die Vikingen? Bandopnames?

J.Cash | 12-07-23 | 01:57

@J.Cash | 12-07-23 | 01:57: Geen idee.

Ik weet wel dat in Liverpool hetzelfde gerecht dezelfde naam heeft als in Noord-Duitsland. Ik meen Labskaus. Meegenomen door de scheepvaarders ofzo

wilderst | 12-07-23 | 04:52

We hebben echter een progressieve sociale en liberale partij nodig "
Sorry, maar iets oubolliger mijnsinziens is de term progressief omdat het een lege huls is waar de schrijver juist genoeg van heeft. Wie niet. Progressief in de zin dat woke alles bepaald. De islam alle vrijheid geeft en tegengeluid gelijk de kop in wil drukken. Alle media is zgn progressief en zie waar ons dit gebracht heeft. Hou op met wens denk labeltjes die niets maar dan ook niet betekenen.
Wat er moet gebeuren heeft niets met progressief te maken, maar met het good old puinruimen. Drain de swamp voor mijn part. En de stoeltjesdans waar mensen gekozen worden op hun politieke afkomst en niet op kennis en kunde of van de verkeerde partij zijn (pvv enz) moet naar de plek waar het hoort: De politieke schroothoop ermee !

dijkbewaker | 12-07-23 | 00:33 | 2

Juist! Definieer progressief. Dat is zo een nietszeggende term.

Zapata10 | 12-07-23 | 00:34

Progressief is kul-taal. Net zoals inclusief en in je centrum zitten, monitoren en groene long, participatie en zorg... Gevoelstemperatuur en gemak diensten. De laatste dan voor vannacht: populisme en gender.

Unsinkable-Sam | 12-07-23 | 05:05

Hmmm, ook Timmerfrans gaat het niet doen. Soms zijn er ook wel mooie momenten in het leven. Dan nog, we krijgen een volledig georkestreerde tweestrijd tussen de linkse wolk en de VVD. Die twee clubjes die elkaar door dik en dun steunen maar nu net doen alsof ze verschillen. Laat uw TV uit en lees geen dode bomen als u een goede eetlust en nachtrust wenst.

Zapata10 | 12-07-23 | 00:30

De Nachthap.

De Meloenen.

Het is feest in huize wilderst! Dit jaar kan niet meer stuk!

Trompetgeschal weerklinkt, 12 juli is vanaf nu een lokale feestdag!!

twitter.com/beschaafdrechts/status/16...

wilderst | 12-07-23 | 00:21 | 15
▼ 12 antwoorden verborgen

Nu ik erover nadenk, hij zou ook een lijstverbinding met een andere partij kunnen aangaan, dat hij terug de kamer inkomt als 1-pitter en dat de resterende zetels naar die andere partij gaan. Of kan dat staatsrechtelijk niet?

Graaisnaaiert | 12-07-23 | 00:20 | 2

Volgens mij gaat hij de kamer verlaten. Daar geef ik hem geen ongelijk in gezien wat er allemaal gebeurt is. Wel spijtig want hij is de enige die nog voor verandering kan zorgen.

Zapata10 | 12-07-23 | 00:33

@Zapata10 | 12-07-23 | 00:33:
Dat zou echt doodzonde zijn. Hij en Renske Leijten waren zo ongeveer het geweten van politiek Nederland. Blijft weinig zelfreinigend vermogen over zo...

Graaisnaaiert | 12-07-23 | 00:57

Akelig en erg naar voor de slachtoffers. Maarrr elk nadeel heb se voordeel :
Er komt een moment dat de MSM het niet langer kunnen ontkennen. Er komt een moment dat de roze olifant in de kamer opeens door iedereen wordt herkend.
WANT volgens de filosoof Schopenauer :

"All truth passes through three stages. First, it is ridiculed. Second, it is violently opposed. Third, it is accepted as being self-evident".

En dat is gewoon WAAR.

Asteroid-B612 | 12-07-23 | 01:10
▼ 1 antwoord verborgen

TLDR-briefje dat ik toch maar heb gelezen. Half waar, half lulkoek, wat moet je d'r mee? NPO gaat straks vol op het orgel voor GLPvdA, Pieter gaat van doorslaggevende betekenis zijn voor de levensvatbaarheid van een rechtse oplossing. Zo simpel is het.

kalesnor | 12-07-23 | 00:05 | 9

@WibionFire | 12-07-23 | 01:04: Sterker nog, aspirant asielzoekers krijgen ALS EERSTE iemand van Vluchtelingenwerk te spreken, voordat ze zich melden als asielzoeker bij de autoriteiten/instanties. Deze Vluchtelingenwerk medewerkers hebben kennelijk 1 doel : ZOVEEL mogelijk mensen naar binnen sluizen. En zij vertellen die gegadigden precies wat het IND wil horen.

Asteroid-B612 | 12-07-23 | 01:14

@J.Cash | 12-07-23 | 00:30: Het punt is: het zijn geen armoedzaaiers. Ze hebben duizenden euro's (of dollars) betaald aan mensensmokkelaars om hier te komen en verwachten nu van ons dat wij hen in ruil daarvoor de rest van hun leven onderhouden en alles achter hun kont aansjouwen: gratis woonruimte, gratis gezondheidszorg, een uitkering die ze naar de achtergebleven familie kunnen overmaken in afwachting van hun overkomst hierheen, alle informatie in hun eigen taal, want waarom zouden ze de onze moeten leren? En wij zijn dan zo gek om ze in alles hun zin te geven.

MAD1950 | 12-07-23 | 01:21

@MAD1950 | 12-07-23 | 01:21:
Ik begrijp je wel, maar met zelfs tienduizend kun je nog een armoedzaaier zijn. Of misschien lenen ze het wel.

J.Cash | 12-07-23 | 01:34
▼ 6 antwoorden verborgen

Kijk die VVD buurten eens goed wegkomen. Lijkt wel een opzetje,

De eerste bewonersbijeenkomst donderdagavond over de komst van een asielzoekerscentrum (azc) in Santpoort-Zuid gaat niet door. Door de val van het kabinet Rutte is de kans groot de zogeheten spreidingswet dit najaar niet meer door de Tweede en Eerst Kamer wordt behandeld. Waarschijnlijk wordt de wet als controversieel beschouwd.
www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf2023071...

Cornelis12 | 11-07-23 | 23:59 | 1

Van de Burg wil dus in letterlijk elk dorp, naast Haarlem, asielzoekers plempen.
In Heemstede, Bloemendaal, Santpoort, Driehuis, IJmuiden, Velsen-Noord.
Dat moeten bewoners maar gewoon pikken? Hebben ze voor die wet gestemd?
Het is niet meer dan normaal dat mensen in opstand komen. Zouden er meer moeten doen.
Vooral ook in gemeenten die roomser zijn dan de paus en alvast vooruit lopen op de spreidingswet en vrijwillig plaats maken voor azc's.
Zeer ondemocratisch.

entredeuxverres | 12-07-23 | 05:17

Ik zou het wel kunnen, helaas ben ik nu nog bezet(ik ben ingehuurd om een groot bedrijf uit het slop te trekken), als er over +/-3 jaar nog plek is zal ik er serieus over nadenken.
Ik heb altijd geroepen, ik ga pas de politiek in als ik oud ben, dat komt steeds dichterbij.

rifraf | 11-07-23 | 23:57 | 3

Zei m'n vader ook altijd: "men is nooit te oud om te leren, dus kan ik net zo goed nog even wachten"

Sneerpoets | 12-07-23 | 00:01

Ik kan het ook, ik leid al vele jaren een gezin en ik ben mantelzorger voor ernstige gevallen. Never nooit ga ik die slangenkuil in, nooit, daar ben ik te eerlijk voor. Te transparant. Politiek zal moeten veranderen.

Koppig | 12-07-23 | 00:09

Maar die Omtzigt. Begin bijna medelijden te krijgen. Hij kan het denk ik niet, een partij leiden. Hij lijkt voor eeuwig in die rol van cijferbijter te blijven, omdat hij de capaciteit niet heeft om leider te zijn van een club mensen met allerlei mogelijk andere ideetjes dan hijzelf heeft. Het compromis zoeken, kan hij dat? Vrede stichten, boven het gekrakeel staan?

Beste_Landgenoten | 11-07-23 | 23:55 | 12

Tsja ik denk dan toch altijd, wie schrijft het? Hoe dan ook, heb Pieter Omtzigt nou jaren gezien en hij is gewoon het beste in zijn rol. Daarbuiten krijgt hij ruzie, zit hij niet in zijn vel, werkt hij zich een burnout. En het schijnt, men vindt hem een lastige in de samenwerking. Een eenpitter. Maar mogelijk verrast hij nog vriend en vijand.

Beste_Landgenoten | 12-07-23 | 01:15

@Beste_Landgenoten | 12-07-23 | 01:15:

"Daarbuiten krijgt hij..."

Weer opzetten van een negatief frame met aannames uit derde hand, zonder bewijsvoering, voortzetting van "het met de mestkar rond rijden" in de eerste tegel.

Waar of niet waar, het lijkt deze keer de redelijkheid zelve, (want "the messenger krijgt er niet van langs).

Verder zet deze reactie dus alsnog de goedgelovigen op een vals spoor.

Ik vind dat een zeer onsmakelijke wijze van modder in de lucht gooien.
Van verder commentaar zal ik me wijselijk onthouden, op de kwalificatie na, dat 't er wat "dommig" uitziet.

Afsluitende met een compliment, kan ik me wel bij uw laatste zin aansluiten, als enige waarachtige stelling in de tegel.

Milton_Styx | 12-07-23 | 06:17
▼ 9 antwoorden verborgen

Als alle reviews een Netflix-film afkraken en jij vindt 'm goed, heb je dan geen smaak of ben je als filmkijker minder door de wol geverfd en blasé?
Shawn Mendes - Wonder
youtu.be/fHeQemJJQII

MickeyGouda | 11-07-23 | 23:54 | 8

@Papa Jones | 12-07-23 | 00:06:
Dat zeker, PJ. Vermaak hoeft wat mij betreft niet per se erudiet of hoogstaand te zijn. Verstand op nul is juist zo fijn.

MickeyGouda | 12-07-23 | 01:52

@MickeyGouda | 12-07-23 | 01:49:
Wij kijken heel vaak Spaanse films op Netflix. Daar zitten echt juweeltjes bij.
Heb je “El silencio del pantano” gezien?

J.Cash | 12-07-23 | 02:01
▼ 5 antwoorden verborgen

Ik heb m'n spaargeld aan m'n kinderen geschonken en nou krijg ik zorgtoeslag en schrikken we dat het zoveel is wat we krijgen. Niet eerder geweten. En van de gemeente krijgen we die energietoeslag van €1300 met €500 extra. En we stoken houtkachel met gratis wegwerppallets en betalen daarom bijna niks per maand voor gas. En met zonnepanelen betalen we ook niks voor stroom en krijgen elk jaar zelfs €500 terug van de energiebelasting minus de overige kosten. De overheid doet maar, ze luisteren toch nooit naar ons.

DitjaarkrijgikAOW | 11-07-23 | 23:53 | 4

En je kinderen betalen nu vermogens belasting zeker ;)

Smoelensmid | 11-07-23 | 23:57

Goed bezig, geniet ervan.

pollens | 12-07-23 | 00:06

Ja dat krijg je van generieke maatregelen . 't Moet niet te moeilijk worden. Heb u ook eens een voordeeltje. Veel plezier ermee

Zwizalletju | 12-07-23 | 00:10
▼ 1 antwoord verborgen

Daarom heb ik dus altijd, maar altijd, een 10 cm. mes bij me.
Die gaat linea recta het hart in bij zo’n beest.

J.Cash | 12-07-23 | 00:33

@J.Cash | 12-07-23 | 00:33: Bedankt voor de tip!

Zeker nu met wolven en everzwijnen hier in de buurt is het een must om iets bij te hebben. Als tiener had ik ook altijd een dolk aan m'n koppel hangen, iedereen hier eigenlijk

wilderst | 12-07-23 | 01:27

@wilderst | 12-07-23 | 01:27:
Ik zal eens een mes voor je meenemen uit mijn verzameling ;) geen dolk hoor.
Maar zonder grap, het is gewoon noodzaak, ook mijn vrouw heeft altijd iets bij zich.
Want wat moet je met zo’n hond doen? Die reageert nergens meer op.
Moet je slachten zoals we op ons eiland doen bij de varkens aan het spit.
Dan pas houdt het op,

J.Cash | 12-07-23 | 01:38
▼ 8 antwoorden verborgen

Vanavond in Renze: er zijn bewakingsbeelden van de aanval van de wolf op de boer (en ik heb het niet over voetbal...). Maar, zei de voorzitter van de LTO die de beelden gezien heeft, de beelden zijn te gruwelijk om aan het publiek te laten zien.
Het beest zou helemaal niet in de hoek gedreven zijn maar hij vocht blijkbaar alleen om 'zijn recht' om die schapen te doden.
Maar de Nederlandse bevolking moet - repeat: moet! - die beelden zien om een conclusie te kunnen trekken of de wolf tussen de mens kan leven.
www.youtube.com/watch?v=booKP974B0k

Aristotalloss | 11-07-23 | 23:49 | 13

@Aristotalloss | 12-07-23 | 00:07:
Logisch. probeer als baasje maar eens je hond een bot uit zijn bek te trekken. Dan begint het grommen al. laat staan als een vreemde een wilde alfahond bij het vreten stoort. Dan kun je maar een ding doen en dat is er keihard met "iets" op meppen en hopen dat je raak mept. Want anders...

Graaisnaaiert | 12-07-23 | 01:18

@Graaisnaaiert | 12-07-23 | 01:18: Ja, want anders ben jij dood!

Eeuwenlang hebben we er alles aan gedaan om deze wrede moordenaars en killers voor de lol uit te roeien. Maar nu kan je niet meer veilig gaan wandelen, want (vul iets belachelijks in van deze tijd)

wilderst | 12-07-23 | 01:36
▼ 10 antwoorden verborgen

Sam bal is echt gaan geloven dat wij massa-immigratie nodig hebben. De propaganda heeft duidelijk gewerkt.

omwenteling | 11-07-23 | 23:42 | 4
-weggejorist-
Beste_Landgenoten | 11-07-23 | 23:52

@Beste_Landgenoten | 11-07-23 | 23:52: Niet reageren als je gezopen hebt ouwe D66er. Ik heb geen kelder en doe niet aan uitbuiting van goedkope arbeidsimmigranten. Dat laat ik gaarne aan de neolibjes van D66 over.

Zapata10 | 12-07-23 | 00:02
▼ 1 antwoord verborgen

:D Is dat Mosterd?

Koppig | 11-07-23 | 23:44

Ik heb de eerste 15 minuten gekeken, met open mond! Morgen de overige 135 minuten eens bekijken. Goede link, thanks!

weblynx | 12-07-23 | 01:56

Immigratie zal altijd blijven bestaan zolang PVV-stemmers eisen dat Nederland economische groei ervaart.

Cobarde | 11-07-23 | 23:33 | 6

@Smoelensmid | 11-07-23 | 23:44: Geleuter. PVV stemmers zitten veelal bij de lagere middenklasse en zijn zelden werkloos. Dus hun bijdrage aan de economie is gewoon significant. Uw klasse van tandenrukkers daarentegen belegd gaarne in buitenlandse ondernemingen en laat daarmee veel geld naar het buitenland stromen.

Zapata10 | 12-07-23 | 00:13

@Zapata10 | 12-07-23 | 00:13: Smoelensmid shopt ook bij de Action , niks mis mee.. 40 jaar 50% toptarief IB betaald mag ik dan zelf bepalen waar ik de andere helft in beleg aub.

Smoelensmid | 12-07-23 | 00:37

@Smoelensmid | 12-07-23 | 00:37: O zekers, maar verwijt anderen dan niet economisch van geen nut te zijn. Dedain hebben we al genoeg gehad de afgelopen zes jaar.

Zapata10 | 12-07-23 | 00:51
▼ 3 antwoorden verborgen

Alle afspraken met andere landen direct evalueren op schadelijke gevolgen voor de Nederlandse bevolking en die zo snel mogelijk opzeggen. Daarna de gedane schade repareren en een nieuwe koers voor de toekomst bepalen.

funda | 11-07-23 | 23:32

Ik woon in Spanje, verdien bruto per maand een stuk minder dan ik in NL deed, maar hou aan het eind van het jaar een pak meer over.
Uitkeringen en subsidies maken mensen lui, als er geen geld meer is gaan ze wel werken.

Blaffendehond | 11-07-23 | 23:29 | 24

@Wattman | 12-07-23 | 01:30: ik weet niet wat mensen bezield. Ik kom al in Spanje sinds 1975. Vastgoed heeft mijn familie daar al decennia lang gekocht. Nee voor 10.000 Euro koop je ook daar niets maar voor 100.000 Euro heel wat meer dan wat je er in Nederland voor kan krijgen. Dat is het punt wat ik wilde maken. Hier koop je voor 200.000 Euro helemaal niets meer.

Zapata10 | 12-07-23 | 01:39

@Zapata10 | 12-07-23 | 01:20:
Natuurlijk Zapata is er goedkoop te kopen in Spanje, voel je niet beledigd.
De vraag is alleen of je daar gelukkiger wordt. Maar dat is persoonlijk. No offense.

J.Cash | 12-07-23 | 01:41

@Zapata10 | 12-07-23 | 01:39:

Je hebt groot gelijk, in Nederland blijven is als gepensioneerde waanzin. Verkopen die hut en ergens gaan wonen waar je wel 365 dagen goed weer hebt is altijd aan te bevelen. Maar het lijkt erop dat in bepaalde gebieden in rap tempo ook de hoofdprijs betaald moet worden. Dat bedoelde ik met een Euro die steeds minder waard wordt door de transferunie en inflatiebom. We waren zo'n keiharde Gulden/Duitse Mark gewend..

Wattman | 12-07-23 | 01:44
▼ 21 antwoorden verborgen

Vandaag is het de elluvde
en hij is precies hetzelluvde
als de twaluvde of de tiende
ik kreeg wat ik verdiende
rozegeur maneschijn
rozegeur maneschijn
roze schijn
-
www.youtube.com/watch?v=QgpZO0OXibU

pollens | 11-07-23 | 23:27

Dit lijkt me teveel op de huidige plannen van onze hopelijk regeringspartijen. Ik mis wat ongenuanceerde maar hard nodige plannen. Heb je niet door dat er in Nederland ook een tikkende tijdbom is met gesegregeerde bevolkingsgroepen, met name moslims? Zie Frankrijk en Zweden.
En geen enkel doortastend plan voor immigratie. Als ik hier op Geen stijl zelfs niets lees begin ik me nog ernstiger zorgen te maken. Mijn stem zou u niet krijgen Sam bal!

Zgan | 11-07-23 | 23:24 | 1

Mensen, met een eenvoudige geest vinden immigratie helemaal top.

meneer Q | 11-07-23 | 23:42
-weggejorist-
TheNox | 11-07-23 | 23:20 | 3

Valt wel op hoeveel kandidaten al meteen zijn afgehaakt. Kennelijk heeft niemand nog de zin en passie om de problemen in dit land op te lossen. Alles is al bepaald door Brussel, de VN en de WEF, ze lopen hier enkel nog voor de show. De hoop is opgegeven om er nog wat van te maken.

omwenteling | 11-07-23 | 23:19

Wat eigenlijk al bekend was maar weer bevestigd. Omtzigt sluit zich niet aan bij BBB. Vind ik heel jammer.
Nu ga je weer een alom bekende strijd krijgen tussen de zogenaamde linkse wolk en de VVD. Slaapverwekkend, voorspelbaar, onecht, nep strijd.
Dat was het dan. Er zal nooit iets veranderden in dit land.

Zapata10 | 11-07-23 | 23:18 | 4

@Koppig | 11-07-23 | 23:29: Natuurlijk zullen de meeste mensen het beste met elkaar voor hebben maar je moet dat niet romantiseren. Maar de luitjes die nu juist niet het beste voor hebben met anderen komen heel vaak op machtsposities. Politici, bankiers en andere beroepen waar het kenmerk psychopaat zeer goed staat op uw C.V. Alleen gemakzuchtige mensen zitten in het midden en geven de wolf de functie schaapsherder.

Zapata10 | 11-07-23 | 23:35
▼ 1 antwoord verborgen

Loopt Wiegel al warm?

Piggelmee | 11-07-23 | 23:18 | 3

Breng de Bolk terug!

P-unit | 11-07-23 | 23:21

Uh Rutte is weg? Nee hoor hij zit er nog steeds met zijn inlegblaadje dat ie zegt weg te gaan. Hij blijft zitten tot de verkiezingen en dan nog langer tot er een nieuw kabinet samengesteld is? Kan nog wel eens een jaar duren. En dat met een demissionaire premier, die zegt : ik ben demissionair dus kan niet weggestuurd worden. Nee Rutte is nog niet weg, dat vogeltje is nog niet uitgezongen. Hou je hart maar vast

Stijlloser_from_NL | 11-07-23 | 23:17 | 1

Voor de rest een goed stuk Sam bal

Stijlloser_from_NL | 11-07-23 | 23:19

Heerlijk die krekels hier in de stad op een zomeravond. Zijn die boomers met hun campers toch ergens goed voor. Die komen terug uit de Zuidelijke landen, gevuld met die beestjes.

Piet Karbiet | 11-07-23 | 23:17 | 2

Heerlijk???
Het ergste geluid wat er is.
Voordat wij aankomen in ons huis in de tropen geef ik onze tuinjongen altijd opdracht de hele tuin te spuiten, ik ga door het lint van dat geluid.

J.Cash | 12-07-23 | 00:48

@J.Cash | 12-07-23 | 00:48:
Ja, die paar krekels hier stelt zich voor. In de tropen is het oorverdovend. Vind het wel wat hebben eigenlijk, toch een soort van, he, lekker, alles wel buiten. Met name 's nachts. Maar op een gegeven moment hoor je het niet meer.

Graaisnaaiert | 12-07-23 | 01:23

Dat nummer is idd een verrassend Goed plan.
Dank.

grapo | 11-07-23 | 23:32

H. U. L. D. E. Dank, Sam!

Professor Superhirn | 11-07-23 | 23:15

Een liedje dan maar om de politieke spanning te breken. Naast China Pig de normaalste song op Trout Mask Replica ("opa, wat is een dubbelelpee?"). Wat een gedrevenheid.
Captain Beefheart - Moonlight on Vermont
www.youtube.com/watch?v=NZFG1yAxjdQ

J.P.Drapeau | 11-07-23 | 23:12 | 1

"Kapitein... Biefstuk ! Don, Van VLIET ! Het is gewoon een Nederlander !"
- Sjef van Oekel in "Van Oekel's Discohoek"

Asteroid-B612 | 11-07-23 | 23:19

BREAKING: Charles Manson follower Leslie Van Houten released from prison after serving over 50 years for murder tiny.iavian.net/1vm8n

Zegt misschien niet iedereen iets maar groot nieuws eind jaren zestig.

Zwizalletju | 11-07-23 | 23:12

Ik lees pro EU, dus pro verdragen en pro co2 reductie.

Hou maar op dan.

Een flinke ontsteking bestrijden willen en twee dodelijke processen omarmen lijkt me niet zo een goed idee.

Het verhaal rammelt ook qua zorg, qua benoemen wie dan extra moeten gaan werken en wat die huidige uitkeringstrekkers dan zouden kunnen.

Per saldo een berg bull shit naar mijn mening. Helaas.

En geen idee wie Sam Bal is maar is dat belangrijk?

Zomaarwat | 11-07-23 | 23:10 | 5

@Zapata10 | 11-07-23 | 23:15: Dus prikken we er gewoon doorheen, dat hij een OP heeft wil niet zeggen dat wij het ermee zijn of GS, gewoon een mening.

Koppig | 11-07-23 | 23:18
▼ 2 antwoorden verborgen

"Hij was in 2016 namelijk veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf".
WAAROM ZIT HIJ DAN NIET IN DE GEVANGENIS ?

Asteroid-B612 | 12-07-23 | 03:16

Kabinet Yesildinges 1. Ik ben voor. Lijkt mij een capabele en duidelijke mevrouw. En Omzigtman als vice-premier.

Bigi Bana Boy | 11-07-23 | 23:05 | 3

Omtzigt gaat nooit mee met de VVD, hij is tegen vermindering van de asielstroom. VVD ook niet maar die weten het beter te verpakken, de enigen die echt tegen de onverminderde asielstroom zijn zijn PVV, FVD en nog wat klein grut.

Koppig | 11-07-23 | 23:11

En ik ben ook tegen de onverminderd asielstroom, das ook niet onbelangrijk hè

Stijlloser_from_NL | 11-07-23 | 23:23

Lol. Debiel is ook een niveau.

We hebben iets beters nodig dan die mevrouw

Zomaarwat | 11-07-23 | 23:26

Stiekem denk ik dat de Groningers toch balen, en hadden gehoopt dat in plaats van de gaskraan dicht te draaien, zij ruimschoots zouden worden gecompenseerd en een vet percentage mee mochten profiteren van de gasbaten.. jammer joh

Johan1235 | 11-07-23 | 23:04

@SamBal, interessant verhaal en tegelijkertijd klinken de teksten in mijn oren als het zoveelste verkiezingsprogramma wat de meeste partijen zullen willen pitchen. Hoe maken we het werkbaar? Er is zoveel denkkracht en er zijn zoveel middelen beschikbaar. Toch loopt het vaak vast op praktijk. Hoe zal politiek discours daar iets aan veranderen is wat ik mij inmiddels zeer afvraag. Werkt dit systeem nog? Het is waar we het mee moeten doen en het stemrecht is ee. groot goed. Maar zou er ook niet iets aan de manier van besturen verandert moeten worden zodat het weer gaat functioneren? In plaats van alleen het narratief aanpassen..

Whisky | 11-07-23 | 23:02

Een betrouwbare overheid. Die krijg je pas als er echt wordt afgerekend als er iets mis gaat door wanbeleid. Dus aanpakken van meineed bij belastingambtenaren, ministers echt afzetten in plaats van een nieuw baantje (als minister). Helaas is het pikmeerarrest ook erg belemmerend.

Hadena | 11-07-23 | 23:02 | 1

De overheid. Een instantie met zulke goede ideeën dat ze per wet verplicht moeten worden gesteld.

Bigi Bana Boy | 11-07-23 | 23:05

Hee het regent! Lekker.

knutsel_ | 11-07-23 | 23:01

“ Een grove fout van decennia kabinetten is dat er geen fonds mee op is gezet” (aardgasbaten).
Fout. Deze fondsen zijn wel opgezet en heetten ABP en PGGM.

Mauguio | 11-07-23 | 22:56 | 1

Dat zijn pensioenfondsen en dat is niet wat bedoeld wordt. De Noren hebben bijvoorbeeld een fonds opgezet waarbij de baten worden ingezet voor investeringen, zodat het geld niet opraakt.

LaPachanga | 12-07-23 | 05:11

Klaas waar ben je? De enige waardige opvolger van de VVD. Zitten we dadelijk met dat piepstemmetje opgezadelt, Klaas

Koppig | 11-07-23 | 22:55 | 1

Klaas zou dé man zijn. Met een goed rechts programma zou ik het overwegen, deze man is zo slim en kan het goed verwoorden ook.
Ik denk eerlijk gezegd dat zijn borrel het niet toestaat,

J.Cash | 12-07-23 | 01:46

Nog steeds mooie filmpjes uit IJsland van de vulkaanuitbarsting. Op de livestream die een attente reaguurder gisteren linkte zie je ook veel moois. Vandaag vielen mij opeens die hele kleine stipjes op die bewogen richting die lavastroom; mensen! Lijkt mij toch wel link. Kan als je voorzichtig bent, maar het is zowel qua bewegen van lava, op een andere plek ook omhoog komen en gas wel uitkijken.

Deze is ook leuk met mevrouw van de IJslandse vulkanen dienst met uitleg, en mooie beelden.
www.youtube.com/watch?v=NQ_lUC6v_1s

GKJP:
Vanmiddag zag ik pas een reactie van je over dat 2 dochters of zo over enkele weken naar IJsland gaan? Leuk! Een prachtig land.

Nuuk | 11-07-23 | 22:55

Is Sam Bal de nieuwe pseudoniem van Johnny Quid?

heldheino | 11-07-23 | 22:55

Beste Sam,
Je ziet het toch een beetje anders dan ondergetekende.
Vergrijzing: lonen omhoog in de zorg en opleidingsplekken omhoog. We kunnen niet zorgpersoneel uit Oost-Europa blijven onttrekken en de bijscholing van buitenlands personeel kost naast dus het parasiteren op de infrastructuur van andere landen ook tijd en geld in Nederland die je net zo goed kunt besteden aan het opleiden van de lokale bevolking.
Sociale voorzieningen: als je vergrijzing ziet als een probleem, waarom wil je dat nog meer mensen (voornamelijk vrouwen) meer fulltime gaan werken? Zo hebben ouders nog minder tijd voor hun kroost, nemen mensen minder kinderen, en loopt de vergrijzing nog harder op. Wat wel kan is: lonen omhoog.
Gasbaten: goed punt.
OCW: goed punt.
Immigratie: goed punt, zou zelfs wel een tikje harder voor opvang in de regio pleiten.
Geopolitiek: prima punt maar volgens mij moet dit verder uitgewerkt worden.
Klimaat: waar komt die kerncentrale en hoe lang gaat dat duren? Een gemiddelde kerncentrale duurt een decennium of 2 om te bouwen en kost vele miljarden meer dan gepland. Opslag van afval is niet eens op te lossen. Het zou een mooie tussenstap naar meer duurzame energie zijn, maar het zou slechts als overbruggingsmethode gebruikt moeten worden.
Samenleven: prima punt. Mensen zijn sociale, rationele wezens die gemeenschappen nodig hebben. De huidige tijd laat zien dat men steeds verder van elkaar verweesd raakt door de voortschrijdende techniek. Daar kan politiek wel regulering in aanbrengen maar dat duurt lang. Inzetten op een sterkere gemeenschapszin is ook nodig om mensen uit hun eenzaamheid te halen. Daarvoor kan de overheid zorgen door gemeentes kleiner te maken zodat het lokale politieke bestuur daadwerkelijk door de gemeenschap opgepakt wordt en de individuele burger meer binding heeft met zijn buren.

Barre_de_k | 11-07-23 | 22:54 | 3

Maar denk je dat ergens die stip op de horizon zetten lukt ?
En zo ja, dat "we" daar ook gaan komen ?

grapo | 11-07-23 | 23:00

CBS: 'De uitgaven aan zorg en welzijn als percentage van het bbp zijn toegenomen van 10 procent in 2000 tot 14,5 procent in 2020. Die groei is onder andere te verklaren door hogere uitgaven om wachtlijsten te bestrijden (jaren 2000–2003), lagere bbp-groei vanwege de financiële crisis (jaren 2008–2009), en de coronapandemie (2020). Daarnaast spelen natuurlijk ook andere ontwikkelingen zoals vergrijzing een grote rol'.
Vergrijzing is te makkelijk, was decennia geleden al voorspeld. Nooit gaat het over de kosten opgeteld voor bijv. transgenders al jarenlang op de lange wachtlijsten; steeds meer extreem dure geneesmiddelen; bij 1800 ernstige ongevallen lachgas gevonden; kosten jeugdzorg afgelopen jaar €5,6 miljard.
Omdat afgelopen jaar veel minder baby's zijn geboren zijn de kraamzorgkosten gedaald, dat dan weer wel.

drs.Nee | 11-07-23 | 23:12

@grapo | 11-07-23 | 23:00: die stippen op de horizon zetten wordt voorlopig lastig aangezien we in het tijdperk van identiteitspolitiek zijn gekomen. Het gaat er vooral om hoe jij (vermeend) onderdrukt wordt. Die stip spreekt mensen niet meer aan, als er ook iemand is die ze een pasklare identiteit aanbiedt in het steeds verder verweesde Nederland.

Barre_de_k | 12-07-23 | 07:26

Stamcafé tip van de dag voor mannelijke bezoekers. Heeft u in interesse in een vagina ? In slechts anderhalf uur heeft u er één.

Als vrouwelijke bezoeker interesse in een penis ? dat duurt wat langer, zo'n 4 uur.
www.parool.nl/ps/mujde-ozer-specialis...

Cornelis12 | 11-07-23 | 22:54 | 7

Over de vagina gesproken, hier een lofzang over de vagina
youtu.be/sMktKQ5TfFQ

Stijlloser_from_NL | 11-07-23 | 23:28

Veel een van mijn favoriete speetjes, het vagijn. Borstjes ook wel. En bipsjes natuurlijk. Eigenlijk zijn ze best wel leuk, vrouwen.

Graaisnaaiert | 12-07-23 | 01:25
▼ 4 antwoorden verborgen

Heel veel interessant om bij te lezen.
www.youtube.com/watch?v=q6ychJwP_kk
Ook dit is best verrassend. Stoney maloney.
Jack Johnson - Traffic In The Sky.
Peace - yay.

Kudtkip | 11-07-23 | 22:52

Is deze al voorbij gekomen ?
youtu.be/0WcQwA5dZNk
Mark totaly out of the Running for Nato S.G
Mark "I'm not a formar leader. I'm a leader!" Rutte.

grapo | 11-07-23 | 22:52 | 1

Helaas heeft ie nog gelijk ook. Weet u nog, na de eerste val?
"Haha, nu hebben we eigenlijk nóg meer macht"
Het gevaar Rutte is nog lang niet geweken, of dacht u dat hij nu zijn streken verloren was?

elfenstein | 11-07-23 | 22:59

Sam Bal schrijft over zichzelf dat hij niet beschikbaar is. Lijkt me heel verstandig gezien zijn topic, bovendien heb ik nog nooit van Sam Bal gehoord.

johnyl | 11-07-23 | 22:51 | 1

Het is heet en geeft zijn mening ?
Oops. M/V natuurlijk.

grapo | 11-07-23 | 22:53

NL heeft een vrouwelijke MinPRes nodig met ballen van staal en baardgroei. No against socialism no against EU www.youtube.com/watch?v=tVt_1ByddUQ

HetOorAakel | 11-07-23 | 22:51 | 3

Sorry, ik heb wat beters te doen dan andermans puinhopen op te ruimen.

Koppig | 11-07-23 | 23:04

Ik zal mijn vrouw vragen of ze interesse heeft, tot zover klopt je omschrijving

Stijlloser_from_NL | 11-07-23 | 23:33

Het tegengaan van de vervaardiging en verspreiding van kinderporno is in het digitale tijdperk een stuk lastiger. Dergelijk materiaal kan verstuurd worden via chatapps als WhatsApp en Signal. Dat bestrijden is lastig: door end-to-end-encryptie kunnen opsporingsdiensten niet zien wat er in dergelijke apps gedeeld wordt en dus ook niet ingrijpen. De politiek zoekt daarom naar alternatieven om dit probleem wel aan te pakken. Wat de Tweede Kamer betreft is client-side scanning echter geen optie. Maar daar is de minister van Justitie en Veiligheid het niet mee eens.

Dilan for president..

www.agconnect.nl/artikel/tweede-kamer...

Wattman | 11-07-23 | 22:47 | 1

een betrouwbare overheid, een overheid die de (digitale) privacy en levensstijl van mensen respecteert...

Wattman | 11-07-23 | 22:52

Helemaal niemand wil na Rutte de ondankbare taak hebben om midden in een crisis op alle mogelijk vlakken plus een escalerend conflict met de Rus de onvoorstelbare puinhoop van 12 jaar Firma List & Bedrog op te ruimen.
Dus vooruit, ik doe het wel weer. Even bellen voor de prijs maar daar komen we vast wel uit.

elfenstein | 11-07-23 | 22:47

Goed nieuws! Edwin vd Sar is aanspreekbaar!
<3

Roos | 11-07-23 | 22:47 | 3

Zegt ie ook wat terug , bij een afasie is meestal niet het probleem dat je niet aanspreekbaar bent maar dat je zelf iets coherent terug kunt zeggen..

Smoelensmid | 11-07-23 | 22:50

@JJMS | 11-07-23 | 23:02: Edwin van der Sar (52) is vrijdag getroffen door een bloeding rondom — dus niet in — zijn hersenen. Dat schrijft zijn voormalig werkgever .. Vaak is er dan sprake van bewustzijnsverlies of neurologische uitvalsverschijnselen zoals verlammingsverschijnselen of taalstoornissen.

Smoelensmid | 12-07-23 | 00:53

Mooie brief, maar waar komt dat idee toch vandaan dat Omtzigt zich misschien bij BBB gaat aansluiten? Hij heeft in april nog in het ND gezegd dat hij dat niet gaat doen. En JA21 zal inhoudelijk te rechts voor hem zijn denk ik.

Tashtego | 11-07-23 | 22:45 | 7

@Tashtego | 11-07-23 | 22:56:
Waarschijnlijk heeft hij erop gegokt dat dit kabinet de rit uit zou zitten. Aan dat briefhoofd en manier van communiceren te zien wil hij het zelf doen, en dat lijkt me ook verreweg het beste voor hoe de man opereert en denkt. Die past niet in een bestaande partij met voorgegaarde zwaargewichten, hij moet 't zelf doen, zelf het podium opeisen met z'n eigen club en verhaal. En dat moet NU. Wel erg lastig ook voor de andere "populisten" aangezien Omtzigt hoe dan ook in hun vijvertjes vist. We gaan het meemaken maar ik wil daar nu duidelijkheid over geven: Die ambitie heeft Pieter wél.

elfenstein | 11-07-23 | 23:09

@elfenstein | 11-07-23 | 23:09: Ik heb zelf al tijden het idee dat hij er mee op gaat houden, maar misschien heb je gelijk, dat briefhoofd was mij onbekend. Er is natuurlijk ook nog de mogelijkheid dat hij op de langere termijn denkt en desnoods deze verkiezingen laat schieten, dan is hij geen kamerlid meer maar heeft hij wel de tijd om dingen te organiseren. Maar goed, ik neem aan dat het uitlekt als hij gaat werven, dus we horen het vanzelf.

Tashtego | 11-07-23 | 23:17
▼ 4 antwoorden verborgen

Alle immigratie drukt innovatie en de lonen van werknemers. Misschien heeft een ASML wat hoogwaardige kennismigranten nodig, maar voor de rest werkt het helemaal niet positief.

En dat geneuzel over dat we een internationaal land zijn gaat echt helemaal nergens over. Dat andere geneuzel dat we zielige mensen hier verplicht moeten helpen laat zien dat je geen enkel benul hebt van de wereld hebt.

heldheino | 11-07-23 | 22:44 | 1

ASML heeft mbo'ers nodig.

drs.Nee | 11-07-23 | 22:46

PVV denkt dat alle problemen vanzelf verdwijnen als we de grenzen dicht gooien. Dan is de zorg opgelost, de criminaliteit, de vergrijzing, de schaarste aan grondstoffen, het einde aan de gasbaten, de klimaatproblemen (bestaan toch niet) en de stikstofproblemen (bestaan ook niet).

BBB is een boerenpartij die maar een strijdpunt heeft: boerenbelangen en dan ook nog slechts van een handvol grootproducenten van vooral vlees en zuivel. Van burgers heeft BBB geen benul, noch interesse voor als puntje bij paaltje komt. BBB ziet boeren niet als burgers, maar als speciaal geprivilegieerde mensen met extra rechten en een Grote Missie: ons voedsel maken, in ruil voor het eeuwige recht op erfopvolging, kwijtschelding van alle schulden en lasten en vooral het recht op vervuiling van de omgeving. Natuurbeheer zal de BBB er wel efkes bij doen, dat wil zeggen, als het past in de winstplaatjes. De wolf en andere natuur moet maar plaats maken, het stelde toch immers al niets voor?

De burger gaat de komende jaren ontdekken dat een coalitie van wellicht PVV met BBB geen enkel voordeel biedt. Geen probleem zal echt worden aangepakt, alles wordt symboolpolitiek en de burger komt keihard in de kou te staan terwijl alle belangrijke dossiers 4 jaar uitgesteld worden. Edoch, de burger moet dit maar eens gaan ervaren. De beste leerschool is de praktijk van het besturen van een land in crisis. Ik hoop dat een kabinet van rechts en extreemrechts de teugels eens in de handen neemt en dat de burger ontdekt dat deze keizer nog veel minder kleren draagt dan Rutte tijdens zijn huwelijksnacht.

Beste_Landgenoten | 11-07-23 | 22:44 | 20

het is toch knap (vindt ik van mezelf) dat ik aan de eerste 2 regels van een reaguusel kan herkennen dat ie van jou komt . .. .... *op shouder kloppen doet .....

ROADHOGG | 11-07-23 | 23:51

@Asteroid-B612 | 11-07-23 | 23:34:
Je tijd komt nog dat je mag genieten van alles wat BBB te bieden heeft, hopelijk in samenwerking met de PVV. Ondertussen laat ik al de chips, nootjes en bier aanrukken. En een heel grote emmer popcorn. En nee ik heb nog geen column van Schimmelpee gelezen, maar ja, great minds...

Beste_Landgenoten | 12-07-23 | 00:02
▼ 17 antwoorden verborgen

"Terwijl we een sterke liberale partij nodig hebben"
Yup...
"We hebben een sterke sociaaldemocratische partij nodig"
Absoluut...
"We hebben echter een progressieve sociale en liberale partij nodig"
Jaja..
"Nederland heeft een conservatieve middenpartij nodig"
YES.
Ik zie absoluut de waarde van het hebben van zulke partijen.
Dus alle redelijke VVDers lopen over na JA21, Omtzigt begint een nieuwe Christelijk Democratische partij, en D66... tja..., en wie o wie zijn in staat om een nieuwe soc. dem. partij te beginnen? Ik zie de Britse SNP als een inspiratie.

Wat trouwens wel waanzin is: Iedereen fulltime aan het werk. Sorry, maar moeders willen nu eenmaal, in het algemeen, graag moederen, en zeer terecht ook. Alle kids 5 dagen p/w dumpen @ de opvang is zieke idioterie. Wat er vooral fout is dat er TOTAAL niet word nagedacht over de menselijke natuur. Vooral dat is wat zoveel kapot maakt en mensen gefrustreerd. Nieuw groeiende fenomeen trouwens, kinderloze vrouwen die te laat zijn en daar doodongelukkig over zijn.
En met die attitude lossen we kinderloosheid dus al helemaal niet op.

Qua dat laatste heb ik mij inmiddels door velen goed laten informeren, maar momenteel is mijn grootste inspiratie Mary Harrington. En ik durf gerust te stellen dat zij een vd belangrijkste schrijvers en denkers is van de afgelopen 20 jaar, if not longer.
De Anglosphere begint dat al flink door te krijgen. NL nu ook?
unherd.com/author/mary-harrington/

reactionaryfeminist.substack.com/abou...

twitter.com/moveincircles

youtube.com/results?sp=mAEA&searc...

Klompz | 11-07-23 | 22:43 | 2

FUCK, ik bedoelde de Britse SDP, Social Democratic Party...

Klompz | 11-07-23 | 22:45

Rutte heeft achteraf een vooruitziende blik gehad.
De komende 10 of 15 jaren worden er een van onbeheersbare immigratie, het faillissement van de verzorgingsstaat met de bijbehorende rellen en, als we werkelijk pech hebben, een volksopstand cq burgeroorlog.

meneer Q | 11-07-23 | 22:43 | 1

Rutte heeft achteraf een vooruitziende blik gehad, om op te stappen.

meneer Q | 11-07-23 | 22:45

De onderbouwing van deze analyse schiet te kort: ik lees veel aannames, opvattingen en meningen maar nauwelijks feiten.

Roos | 11-07-23 | 22:42

Boink,

GroenLinks en PvdD: na vlees moeten ook zuivelproducten zoveel mogelijk het Haarlemse stadhuis uit

Als het aan raadsleden Jacqueline van den Broek (Partij voor de Dieren) en Melissa Oosterbroek (GroenLinks) ligt, gaat de gemeente Haarlem strenger zijn met het aanbieden van dierlijke producten zoals melk, kaas en eieren. Als het stadsbestuur een diner serveert of catering verzorgt, dan zal daar alleen op expliciete aanvraag zuivel of ei in verwerkt zijn, willen de twee.
www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf2023071...

Cornelis12 | 11-07-23 | 22:42 | 2

Dus iedereen moet een briefje voor de juffen meenemen waar instaat dat ze eieren en melk moeten krijgen?
Zo kennen we onze communistjes weer hoor, wat een treurigheid.

elfenstein | 11-07-23 | 22:53

Partij voor de dieren stemde TEGEN op een verbod op ritueel slachten, doodsbang voor de moslimgemeenschap.

meneer Q | 11-07-23 | 23:39

Gut, een telegraaf column. "Serieuze partijen". "Nieuwe partijen bieden geen oplossingen " .houd op joh, Sam bal gehakt. Andere partijen, van links tot rechts zijn stomweg buiten het kartel gehouden en hebben gewoon geen kans gehad. Godzijdank is de kiezer voor een flink deel klaar met de oude politiek. Vwb BBB en te vroeg pieken: ik ken nogal wat mensen die tactisch op BBB gaan stemmen om te voorkomen dat de VVD de grootste wordt.

rexmundi666 | 11-07-23 | 22:41 | 4

@BobDobalina | 11-07-23 | 22:45: De wens is de vader van de gedachte. Helaas voor u is er op deze webzijde nog nooit een van uw voorspellingen uitgekomen. Een score waar zelfs Yomanda zich voor zou schamen.

goedverstaander | 11-07-23 | 22:54

@goedverstaander | 11-07-23 | 22:54: kun je er een paar noemen?

De aanhouding van Weski had ik overigens al meerdere keren voorspeld.

De Mos had ik verkeerd, maar die zaak loopt nog.

En dat is het wel zo’n beetje.

BobDobalina | 11-07-23 | 23:23
▼ 1 antwoord verborgen

Een interessante analyse en zie veel zinvolle dingen, toch is het te veel op punten kijken hoe het mis gaat: te dure zorg, vergrijzing, te dure uitkeringen, enzovoorts.
Waar mee begonnen moet worden is de bestuurscultuur in Nederland. Daar ligt de basis waar zo veel mis gaat. Dure zorg, niet meer te controleren en fraude bij uitkeringen, onzinnige klimaatplannen, het zijn allemaal symptomen van de bestuurscultuur waarbij de overheid denkt dat ze alles moet regelen voor burgers èn burgers tot op het bot wantrouwt.

De overheid zal veel meer over moeten laten aan het initiatief, de vindingrijkheid van burgers. De overheid verdient geen geld, ze verdeelt het. Zij heeft zeker een rol op zaken die een collectief vragen zoals veiligheid, infrastructuur, recht, en ook die uitkeringen.
Dat zal wel klein en dus effectief moeten blijven.

Nu zijn er denk ik tal van ambtenaren die zelf door de bomen het bos niet meer zien zitten. Mensen die denk ik echt naar het werk komen om iets zinvols te doen, maar bij grote weeffouten ook merken geen invloed meer te hebben, daar is de organisatie te groot voor geworden.
De zorg kan veel goedkopen als je zorgverleners en patiënten meer aan het roer laat en niet die enorme drift tot organisatie en bureaucratie de koers laten bepalen. Daar gaat zo veel geld aan kwijt, stop daar mee.
Nederland zal op de schop moeten en van die vloek van een extreem organisatie denken af moeten. Terug naar de burger.

Nuuk | 11-07-23 | 22:41 | 5

Je slotzin vat de essentie mooi samen, Nuuk: eens!

MickeyGouda | 11-07-23 | 23:03

@grietmetgroenefiets | 11-07-23 | 22:59:
Dat sturen is wel een symptoom van burgers als kleuters behandelen, de overheid zou niet met gedrag bezig moeten zijn, maar zich op hoofdzaken toeleggen. Dan lopen ze burgers niet in de weg en bovendien wordt het werk bij de overheid ook veel overzichtelijker en komen ze daar ook tot veel betere uitkomsten van de eigen kern waarden. Benut je de talenten ook bij de overheid.

Nuuk | 11-07-23 | 23:03

Dan zul je af moeten van een hoop fopbaantjes en mensen die met weinig doen geld verdienen aan een product, bemiddeling, of andere mensen. Zo wordt ook een hoop geld 'gemaakt'. Lijkt me ingewikkeld om dat te veranderen.

letopuwzaak | 11-07-23 | 23:34
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik weet niet eens waar ik moet beginnen met commentaar op dit stuk, het lijkt wel door een d'66'er geschreven.
- Nieuwe partijen worden weggezet als populistische partijen, ook de BBB.
- En oppositiepartijen hebben ook gestemd, inderdaad, als ze het voor elkaar kregen dat er een debat kwam; de coalitie was nogal geneigd die tegen te houden.
- En universiteiten moeten nóg meer een faciliterende houding aannemen richting het bedrijfsleven?
Ik ben blij dat het momenteel de richting weer uitgaat dat Nederlands weer de voertaal wordt op de universiteiten.

grietmetgroenefiets | 11-07-23 | 22:41 | 2

Fundamenteel onderzoek, daar ben ik een voorstander van.

SterF... | 11-07-23 | 22:42

Iemand die zich wellicht als rechts profileert maar besmet is met het Randstadvirus. Dan is het al snel vleesch noch vis. Een kakker op een bakfiets.

goedverstaander | 11-07-23 | 22:45

Help me even. Wie is Sam Bal?

Piet Karbiet | 11-07-23 | 22:39 | 5

Weet ik niet, maar zo te lezen is het een pseudoniem van Beste Landgenoten.

grietmetgroenefiets | 11-07-23 | 22:42
▼ 2 antwoorden verborgen

Als de zorg niet meer hoeft te lenen bij banken, maar dat bij de staat kan doen, scheelt dat al een slordige miljard per jaar.

blbla | 11-07-23 | 22:38

Mooi verhaal maar ook maar een mening.

Polycynisch | 11-07-23 | 22:38

Dat stemmetje van Dilan, etc. Die vergelijken met Kaag, Bikker en de lul van dienst bij het CDA. Het zal allemaal wel. Boter + Vis = ?

Hetkanverkeren | 11-07-23 | 22:37 | 1

Hoho, eerst even door de bloem halen.

SterF... | 11-07-23 | 22:43

We weten wel zeker dat Erdosnor 's avonds niet met zijn denkbeeldige voorhuid op een foto van Dilan Yeşilgöz aan het schuieren is. Om het maar even visueel te maken. Dilan danst als Koerdische allerminst naar de pijpen van die Turkse dictator.

goedverstaander | 11-07-23 | 22:37 | 1

Knalscherp visueel. Goed gedaan, viesbah.

zwenkwieltje | 12-07-23 | 00:48

Een jaar of 60-70 geleden haalden ze allemaal Turken hier naartoe om de baantjes te doen, die de Nederlanders zelf niet meer wilden doen. Nu geldt dat dus al voor het lijsttrekkerschap van de VVD.

Michaela85 | 11-07-23 | 22:36 | 3

Zijn naar Nederland gehaald omdat er zwaar tekort aan arbeidskrachten was. Een bedankje dat ze uit de armoe zijn gehaald hebben we nooit gehad.

Cornelis12 | 11-07-23 | 22:40

Ze zijn naar Nederland gehaald om stervende industrieën nog wat jaren te kunnen uitknijpen voor een faillissement wat op de maatschappij is afgeschreven. Inclusief nu nutteloze ‘gast’ arbeiders die permanent bleken te mogen blijven. Een bedankje dat ze uit de armoe zijn gehaald hebben we nooit gehad.

P-unit | 11-07-23 | 23:17

Tering, Michaela, jouw tegels onderscheiden zich van dom via dommer naar allerdomst. Verdiep je eens in de materie voordat je jezelf weer eens voor lul zet. Yesilgoz is geen dochter van een gastarbeider en ook geen etnische Turkse.
Sukkel.

Graaisnaaiert | 11-07-23 | 23:58

Dus,

Twee mannen die drie jaar cel hebben gekregen voor verkrachting van jonge vrouw bij station, komen niet opdagen bij hoger beroep

Een van de mannen doorloopt een asielprocedure bij de IND. Het kan zijn dat zijn asielaanvraag wordt geweigerd. De ander is sinds drie jaar ongewenst vreemdeling in Nederland.
www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf2023071...

Cornelis12 | 11-07-23 | 22:35

Zoals boven ook al aangegeven is 'het systeem' het probleem. De ministeries en overheidsinstellingen moeten op een andere manier ingericht worden: meer op de burger gericht, efficienter, simpeler. Dit soort veranderingen duurt jaren, misschien wel decennia. De politiek heeft daar ook maar beperkt invloed op, wat kun je als bewindspersoon doen aan structerele zaken, in de maximaal 4 jaar die je hebt ? Terwijl je ook alle (kort)lopende zaken goed moet afhandelen en politiek moet 'scoren.

Ik denk niet dat er na de verkiezingen ineens veel gaat veranderen op de grote dossiers. En misschien krijgen mensen nog wel heimwee naar Rutte, want het land kan ook een stuk slechter bestuurd worden.

MrTee | 11-07-23 | 22:34 | 1

Slechter dan dit? Ik denk het niet, ik denk dat heel veel ambtenaren opgelucht ademhalen als Rutte en Kaag weg zijn. Oud bestuur en ik denk dat Rutte en Kaag nog wat voor hun kiezen krijgen. Hopelijk. Frisse wind door die hoop ellende en ik ben zeker voor minder plastic enzo op termijn zoals alles. Rustig aan, allejezus, in en uit.

Koppig | 11-07-23 | 22:43

Ik mis hem nu al.

FogerRederer | 11-07-23 | 22:33

Ik hoorde dat Boris Johnson transfervrij uit Engeland mag vertrekken.
Waarom geen buitenlandse premier.
Bovendien is BoJo ook goed met crises.

Ruimedenker | 11-07-23 | 22:32 | 1

Onmogelijk. Zijn nieuwe eega heeft net zijn achtste telg geworpen. De man heeft welhaast een grotere ecologische voetprint dan Timmerfrans.

goedverstaander | 11-07-23 | 22:40

Toch een beetje jammer dat Sam Bal niet beschikbaar is.

Punt voor punt kan ik me helemaal vinden in dit betoog. Het zou de aanzet moeten zijn voor een pragmatische partij. Oplossingen vinden en uitvoeren zonder ideologisch door te slaan naar rechts of links fundamentalisme, weg van alle turf wars, identiteitskwesties, slachtofferdenken en eeuwige jij-bakken. En vooral: praktisch uitvoerbare oplossingen durven verzinnen EN uitvoeren.

Ik stem voor Sam in het torentje.

Beste_Landgenoten | 11-07-23 | 22:28 | 4

Laat de computer het maar zeggen adv ingegeven info.
Zonder emotie, gewoon rationeel.

Ruimedenker | 11-07-23 | 22:34

Als ik dit zo lees, Landgenoot, wat doe jij dan in vredesnaam nog bij X66? Serieuze vraag. Gewoontestemmer? of zijn de alternatieven nog minder jouw ding?
Zelf ben ik blij met de onvrede binnen de VVD over de te linkse koers van ze. We gaan het zien maar als Dylan de kar gaat trekken en er komt een realistisch rechtsliberaal programma uit is het voor mij een serieuze optie.

Graaisnaaiert | 11-07-23 | 23:54
▼ 1 antwoord verborgen

De Natuurhetstelwet is behandeld. Het zit er voor Timmermans op in Europa. Hij kan Nederland gaan redden. We hebben een zwaargewicht nodig.

thanseeuwen | 11-07-23 | 22:27 | 1

En lukt het deze zwaargewicht politiek niet dan kunnen we hem altijd nog inzetten als......
Tent haring bij ernstige storm
Zandzak bij dijkdoorbraken
Schaduw muur bij zonnige dagen met temperaturen boven de 30 gr.C
Communicatie met andere werelddelen onderhouden dmv stampen op de grond als alle communicatie is uitgevallen
Universele vertaler bij de ind
Vul maar aan......

Nico1000 | 11-07-23 | 22:42

Iedereen om me heen, bekenden en onbekenden, hebben hun mond vol over de tsunami van gelukszoekers. Laat die mensen nu eens massaal op de PVV stemmen zodat ze de grootste worden. Bosma als premier en hoppa de bezem door Nederland.

Cornelis12 | 11-07-23 | 22:24 | 8

@Koppig | 11-07-23 | 22:32:

FVD heeft wel ontdekt dat je jouw eigen boeken kan opkopen en die met extra dubbel gratis winst kan verkopen. Maar wil je dat echt?

Schout-bij-Nacht-J | 11-07-23 | 22:38

Mijn ouders hebben ook de mond vol over gelukzoekers maar dan dat ze zo zielig zijn en ons land ze een betere toekomst kunnen aanbieden qua arbeid,opleiding en huisvesting.
Maar mijn ouders zijn dan ook verstokte NOS journaal en 2Vandaag kijkers die boven de 75 jaar oud zijn...

steekmug | 11-07-23 | 22:45

Helemaal mee eens. De PVV moet zoveel zetels krijgen, dat de formateur gewoon niet meer om ze heen kan. Bosma is inderdaad de perfecte minister-president: eloquent, belezen, gevoel voor humor, relativerend, kent de parlementaire wegen, heeft overwicht bij de andere parlementsleden. Maak het waar: stem PVV.

langelat | 12-07-23 | 09:48
▼ 5 antwoorden verborgen

Eerst de volledige schade in kaart brengen van de afbraak van Nederland.
Wie weet hoeveel lijken er nog uit kasten gevonden worden en het vuil onder het tapijt vandaan komt na een 12 jarig regime onder Rutte en zijn kornuiten.

Reebensteeltje | 11-07-23 | 22:23 | 1

IDD die Joker heeft minimaal 8 Crisissen achter zijn naam , en de diefstal van ons spaargeld, met die exorbitant hoge vermogen belasting.

Torquemada | 11-07-23 | 22:28

Hollands next Prime Minister.
Elke vrijdagavond om 20.30 uur bij SBS6

Ruimedenker | 11-07-23 | 22:22 | 1

Denk niet eens dat dat onmogelijk is.

Koppig | 11-07-23 | 22:25

He5 t grote probleem van een volgend kabinet is politieke verantwoordelijkheid van de voorgangers en daarbij zo veel misgegaan en zo veel lijken in de kast die de d’66 ambtenaren kunnen lekken om een eventueel volgend kabinet te dwarsbomen.
Kan d’66 de vermoorde onschuld huid spelen en moties van wantrouwen opstellen. Zie ook al die wobs van Hugo en VWS tijdens Corona. Die de vvD voorzitter als opvolger van ded met roddel weggewerkte Arib ook netjes over de verkiezingen heeft getild.

Ik gok dat de enige manier om die clusterfuck onschadelijk te maken is, gelijk totale openheid geven via een “waarheidscommissie” waarbij ook eventuele verantwoordelijke ambtenaren weggestuurd kunnen worden. Want de ambtenaren klasse zal er hoe dan ook voor zorgen dat er niks verantwoord. Zie Wiersma die best goed bezig om macht van ambtenaren en consultants te breken en uiteraard hielpen hun media vriendjes mee. Want het werkte ook voor Arib.

Snap_het_ook_niet | 11-07-23 | 22:22

Ah, het Stamcafe. Ik ga "Rutte" niet analyseren, water onder de brug, oud nieuws.
Interessant gesprek van Times Radio met John Bolton, voormalig veiligheidsadviseur van Twamp over de te trage time table van het toekomstig lidmaatschap van Oekraine van de Navo, over de Russiche inval in Georgie en Oekraine en wat het gaat betekenen als Trump inderdaad de volgende president wordt ( hint: hij adviseert ons haast te maken op ieder vlak ):
www.youtube.com/watch?v=CKMPAFx57SM
Ruim 7 minuten interessante feiten en visie van Bolton, die echt wel zinnige dingen te zeggen blijkt te hebben. Aanrader!

Graaisnaaiert | 11-07-23 | 22:22 | 7

@BobDobalina | 11-07-23 | 22:50:
Ook dat nog, van die 2% vloeit sowieso 1% terug naar de VS zelf in de vorm van F-35s en andere zaakjes. Wat de muts inderdaad vergeet is dat de Amerikaanse wapenfabrikanten aan ons verdienen. Maar ach dat wijf is zo ongelofelijk dom, die kan je niet serieus nemen.

Beste_Landgenoten | 11-07-23 | 23:17

@BobDobalina | 11-07-23 | 22:50:
We hebben sinds de jaren 90 om meerdere redenen teveel dividend van de vrede lopen cashen, inclusief sanering van onze eigen wapen-, auto- en vliegtuigindustrie. Dus moeten we nu achteraan in de rij aan sluiten als we wat willen, zeker in deze crisistijd. 1938 all over again. Ollongren maakt haast maar ze kan niet toveren ( hier bedoel ik niets mee ) en ik denk serieus dat we zowel een eigen wapenindustrie ( EU-breed maar zeker ook hier ) moeten optuigen als een nieuwe visie + budget over defensie uitrollen. En wellicht schop ik tegen een aantal heilige huisjes maar ik vind dat de kosten van vredesmissies voornamelijk uit het potje ontwikkelingssamenwerking moeten komen ( eerst vrede, dan pas schooltjes ) en allereerst moet worden bekeken of het in eigen land besteed kan worden of dat we een joint venture met meerdere (EU)-landen moeten opstarten. Iets als de - helaas geflopte want te dure - Eurofighter dus. En ja, dat betekent dat we af moeten van die Europese aanbestedingsregels of het op zijn minst zwaar moeten inperken. Hoe dan ook, actie is nodig. Niet alleen vanwege Poetin - die pakken we wel - maar geopolitiek zitten we ook nog met China en wie weet wat nog meer. Dus ik reken op de steun van X66 voor steun van investeringen in defensie en gen pang-pang geroep meer "prachtig" vinden.
@Landgenoot: Ik weet niet welke kant het met de VS opgaat na de verkiezingen maar in 1 ding had Twamp gelijk, we zullen binnen de EU onze eigen broek op moeten leren houden. En het EU-deel van de Navo + Oekraine en Israel gaan dat prima kunnen. Zolang we maar niet weer verslappen als de oorlog in Oekraine over is, dat zou levensgevaarlijk zijn.

Graaisnaaiert | 11-07-23 | 23:18
▼ 4 antwoorden verborgen

Sorry ik heb alleen maar "onfrisse populistische" oplossingen.

knutsel_ | 11-07-23 | 22:20 | 3

Ik moet idd hoognodig ff douchen na deze warme dag.

_pacman_ | 11-07-23 | 22:22

Maar dit is ook een onfrisse populistische site dus ik zou zeggen, ga uw gang, mits Jorisproof, wij zijn niet zo snel geschokt.

Graaisnaaiert | 11-07-23 | 22:23

Ruttes handoek in de ring was in zekere zin ook populisme, doen wat het volk wil;)

Smoelensmid | 11-07-23 | 22:26

Het grootste probleem is ook in dit artikel niet aangekaart, fractiediscipline. Dit is de oorzaak van alle problematiek in de laatste jaren. Hierdoor is de democratie in Nederland verworden tot wat het nu is, een stukje toneelspel op politiek 24.

Linke Soep | 11-07-23 | 22:20 | 4

Het grootste probleem is dat de huidige politici met de rug naar de burger en met de blik op het in de eu laten verdwijnen van nederland de democratie slopen.
De huidige politieke partijen proberen het land te besturen op basis van wat zij belangrijk vinden in plaats van hun kiezers te vertegenwoordigen.

ZomaarEen | 11-07-23 | 22:26

Het begint met politici en partij medewerkers die tegen elkaar durven te zeggen: “Leuk plan, maar zo gaan we dat dus niet doen”. Om maar eens een cliché uit het bedrijfsleven te halen: je moet een organisatie hebben waar je fouten mag maken én waar je elkaar op die fouten mag wijzen. Nu is het één en al angstcultuur, waarin politici verantwoording afleggen aan de partij, niet aan het volk. De partijdiscipline is daar slechts een uitwas van.

Muxje | 11-07-23 | 22:35

@Muxje | 11-07-23 | 22:35: die angstcultuur is mede veroorzaakt door fractiediscipline, je mag niet meer anders stemmen als je het niet met de partij of fractie eens bent.

Linke Soep | 11-07-23 | 23:31
▼ 1 antwoord verborgen

We moeten een regering hebben die op veel gebieden een middelvinger tegen de EU kan opsteken. Als we wat wilden was het vaak "kan niet volgens de EU regelgeving". Indirect is de EU ook verantwoordelijk voor de asiel-ellende die we kennen.

Sinclair | 11-07-23 | 22:20 | 2

Dat gaat niet veranderen, er staan blijkbaar afspraken in steen gebeiteld zelfs onder het liberale (neo) beleid van Rutte.

Koppig | 11-07-23 | 22:28

Mee eens. Het laatste lachwekkende bevel wat diep ingrijpt in sommige levens: het verbod op een langdurige standplaats van haringkarren en frietkotten. Waar bemoeien ze zich mee?

langelat | 12-07-23 | 09:41

Rutte gaat nu zijn grootste contributie ooit aan Nederland doen: terug naar het onderwijs waar een nijpend tekort is.

kovariant | 11-07-23 | 22:19 | 1

Ik ben *voor* maar niet bij mijn kleinkinderen.

Koppig | 11-07-23 | 22:23

Is dit het verkiezingsprogramma van Pipo de Clown?

UnderTheDevil | 11-07-23 | 22:18 | 1

Met de nieuwe theatershow genaamd "open deur".

knutsel_ | 11-07-23 | 22:21

Jan van Zanen wellicht?

Juffrouw op de fiets | 11-07-23 | 22:18 | 4

@drs.Nee | 11-07-23 | 22:25: Wat bewijst dat Van Zanen gevoelig is voor partijdruk. En je dus kan herhalen.

H. Caulfield | 12-07-23 | 00:06

@H. Caulfield | 12-07-23 | 00:06:
In dit geval niet, om dat gemeentebestuur in 070 weer behoorlijk, en De Mos weer mee te laten besturen, heeft hij z'n handen vol aan.

drs.Nee | 12-07-23 | 00:12

@drs.Nee | 12-07-23 | 00:12: “The best predictor of future behaviour is past behaviour” Maar wellicht heb je gelijk, ik ken hem niet persoonlijk.

H. Caulfield | 12-07-23 | 00:23
▼ 1 antwoord verborgen

Bij elk punt zoek ik naar cijfers ter onderbouwing echter zie ik die niet overal. Verder interessant, natuurlijk, maar er valt ook eea te bewijzen, obv waarneembare indicatoren die er zijn om in je eigen voordeel te gebruiken te worden..

anja | 11-07-23 | 22:16 | 1

Lastige rekensom, immers ieder nadeel hep ook zijn voordeel;)

Smoelensmid | 11-07-23 | 22:18

Dhr. Sambal slaat zijn aartsconservatieve plankje compleet mis. Dat is uiteraard zijn gewoonterecht. Aan sommige mensen helpt nu eenmaal geen enkele vorm van intellectueel behelpen.

Die discussie tussen Bikker en Eerdmans over het asielrecht . Luisteren moet je willen.

Hetkanverkeren | 11-07-23 | 22:14

*voorzichtig applaus, langzaam aanzwellend, eindigend in een staande ovatie mede door dreigend kijkende gewapende mannen die op het podium klimmen*

JJMS | 11-07-23 | 22:35

Immigratie: Er is een derde categorie die ook aangestipt wordt door Jan van de Beek in zijn onderzoeksrapport grenzeloze verzorgingsstaat. Dat zijn namelijk de lage lonen arbeidsmigranten die netto niets bijdragen maar wel een last leggen op de zorg en andere voorzieningen.

Zapata10 | 11-07-23 | 22:11 | 2

Hmhm.. interessant.

anja | 11-07-23 | 22:18

Zorg zou er enorm mee geholpen zijn als tal van management lagen weggesneden worden en als het gecentraliseerd wordt. Op tal van terreinen waar vroegah de staat zelf eigenaar was is nu private equity in de plaats gekomen. Dat zijn dus publieke geldstromen direct naar het buitenland.
Klimaat begint zo langzamerhand hilarisch te worden met alle alarmerende berichten. Kost een godsvermogen maar we bereiken niets. Ja er is geen geld meer voor ouderenzorg.

Zapata10 | 11-07-23 | 22:18

Yesilgöz for president.

de IJsman | 11-07-23 | 22:10 | 8

@de IJsman | 11-07-23 | 22:13: Jezelf quoten is dan wel weer VVD

Koppig | 11-07-23 | 22:21

Ideologisch dwaallicht. De VVD is haar derde partij. Kakelkipje. Nee dus.

langelat | 12-07-23 | 09:36
▼ 5 antwoorden verborgen

Ik wil eigenlijk alles over Batman weten, want dat is interessanter dan dit maar dat is dan ook een persoonlijke mening.

Schout-bij-Nacht-J | 11-07-23 | 22:10 | 2

Batman = Zorro.

de IJsman | 11-07-23 | 22:11

@de IJsman | 11-07-23 | 22:11: nee-hee... Hoe kom je daar nou bij?

anja | 11-07-23 | 22:18

Ik ben beschikbaar zoals vaker gezegd. Maar alleen als gekozen dictator met een 4-jarig mandaat. Eventueel af te zwakken naar een premier met verregaande presidentiële bevoegdheden want ik wil mijn kostbare tijd niet verspillen aan Klavers Kuikens en Simonsen uitleggen waarom ze er wederom niets van begrepen hebben.

_pacman_ | 11-07-23 | 22:09 | 3

U klinkt als iemand.

JJMS | 11-07-23 | 22:31

En een besloten inauguratie met K3 zonder kleding.

Petskast | 11-07-23 | 22:32

@JJMS | 11-07-23 | 22:31: ik wil zeker wat aan de uitbreiding van snelwegen doen als u dat bedoelt. Verder was zijn mandaat vlg mij 6 jaar en ik heb geen plannen voor een Anschluss met Duitsland en Vlaanderen.

_pacman_ | 11-07-23 | 22:35

Vox populi, vox dei.

Schout-bij-Nacht-J | 11-07-23 | 22:09

Maar hoe zit het met de klimaatcrisis? Helemaal niets daarover, @Sam Bal.
Die moet ook wel door ons en ons kabinet zijn veroorzaakt, we moeten tenslotte heul veul geld betalen om het klimaat te redden!

gatij | 11-07-23 | 22:09 | 2

Met 0,000036 graad per 30 miljard!

_pacman_ | 11-07-23 | 22:10

@_pacman_ | 11-07-23 | 22:10: Het gaat ook helemaal niet om die milligraad , maar om de circulaire economie .. "Its the economy stupid!"

Smoelensmid | 11-07-23 | 22:16

Je slaat de plank wel mis met dat samenleven. Onverschilligheid? Niet omarmen? We zijn overmatig geinteresseerd in alles wat islamitisch en exotisch aandoet, en worden verwoede pogingen gedaan om ze allemaal welkom te heten middels hun eigen culturele gebruiken. Het is die andere cultuur die weigert onze gebruiken te omarmen. Op ons neerkijkt. En dat worden mensen wel zat, inderdaad.

letopuwzaak | 11-07-23 | 22:09 | 21

Ik denk dat de sociaaldemocratie failliet is. De welstand in Nederland bij de werknemers is over het algemeen redelijk hoog; de sociaaldemocratie is geslaagd in het emanciperen van de 'arbeider' tot 'werknemer' en heeft zichzelf overbodig gemaakt.
Ik denk dat er een soort liberale werknemerspartij moet komen omdat werknemers feitelijk ook een soort mini-ondernemers zijn geworden. Dat blijkt al uit de naam 'werknemer' - hij kiest er min of meer zelf voor welk werk hij aanneemt maar zeker ook als je naar het hoge aantal ZZPers kijkt. Er moet dus een soort liberale partij komen voor gelijke kansen, maar een partij die alle banden met het marxisme achter zich heeft gelaten.
De klasse van mensen die afhankelijk zijn van de staat zou door alle partijen gesteund moeten worden omdat iedereen zou moeten snappen dat een sociaal vangnet nodig is in een democratie zodat iedereen min of meer autonoom zijn stem kan blijven uitbrengen. In het kader van: jouw stem is nodig en belangrijk voor een gezonde democratie; jij bent nodig en belangrijk voor een gezonde democratie! Dus als je ziek bent, wordt bedreigd, arm bent, moet de overheid er zijn zodat jouw stem ook meedoet in onze democratie.

Aristotalloss | 12-07-23 | 00:30

@drs.Nee | 11-07-23 | 23:57:
Ik kan alleen maar hopen dat Caroline er al wat langer mee bezig is en het geen LPF wordt.

Graaisnaaiert | 12-07-23 | 01:35

Eens louz. Ik vind het maar een weinig objectief verhaal, laat staan dat het onderbouwd is. Toch een beetje niveau opstel Havo

Roos | 12-07-23 | 06:34
▼ 18 antwoorden verborgen

Kees.

Rattus | 11-07-23 | 22:08 | 1

Eigenlijk samen met Kaas de enige echte kandidaat.

de Voorzittert | 11-07-23 | 23:04

Sophietje gaat de kar niet trekken.

Mr_Natural | 11-07-23 | 22:07 | 3

Is ook niet beschikbaar als lijsttrekker en terecht. Maar wie dan wel? Wie gaat de puinhopen van Rutte opruimen? Jorritsma? *proest. Klaas wil niet en terecht, Yesil hatseflats is misschien wel beschikbaar maar wie zit op haar te wachten puur omdat ze vrouw is en mogen we dat nog wel zeggen *schaam.

Koppig | 11-07-23 | 22:13

@de IJsman | 11-07-23 | 22:16: Net als Rutte?

Koppig | 11-07-23 | 22:17

Het grootste nadeel van een democratisch systeem ist dat de kiezer geen Nee of het wordt minder accepteert. En waarom zou de kiezer? Het boeit de mensen hoe onze welvaart wordt betaald als deze maar gehandhaafd blijft. En elke politici die roept dat het anders moet en dat er keuzes moeten worden gemaakt die stemmen we gewoon weg. Laat de geldpers de staatsschuld of de volgende generatie maar de rekening oppakken. De kiezer kiest voorzichzelf totdat het schip zinkt. Dus mijn advies aan iedereen die het torentje in wil. Maak geen keuzes praat iedereen naar de mond, financier alles met iemand anders zijn geld en beloof alleen dingen Die je iemand anders in de schoenen kan schuiven. Wees een Rutte 2.0

Lab_Rat | 11-07-23 | 23:14

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland